Děti jsou to nejcennější, co máme. A mají právo na vzdělání

15. 04. 2021 | 20:21
Přečteno 22821 krát
Uzavření škol je součin (nikoliv součet) neracionality, zbabělosti a hlouposti, tedy třetí mocnina špatnosti.

Dimenze první: Neracionalita
Již dnes je téměř jisté, že v důsledku vládních opatření budou ztráty na lidských životech v celkovém součtu o řád vyšší, než kolik smrti způsobí samotný virus. Bez započtení ekonomických dopadů. Více detailně vysvětluji ve svém blogu Corona matematicky i lidsky.

Uzavření škol má na svědomí významnou část těchto ztrát na životech. Děti jsme již připravili o rok normálního života. Dětství je přitom klíčové pro rozvoj osobnosti. Mnohé děti strádají fyzicky i psychicky, chybí jim sociální kontakty, což se projeví na jejich zdraví a psychické rovnováze. Některé děti mají odepřeno právo na vzdělání a víc jak rok již může být významně negativní z hlediska jeho celkové kvality. Víme přitom, že délka života je významně korelována s dosaženým vzděláním.

Z výše uvedeného je zřejmé, že by byla velká chyba zavírat školy, i kdyby jejich vliv na šíření viru byl relativně velký.

Dimenze druhá: Zbabělost
Společnost, která ze strachu o sebe sama obětuje svoje děti, je společností nemocnou, zbabělou a stagnující. Jak říká psycholog Martin Hofman (za sebe bych si dovolil přidat adjektivum “mnozí”)
Epidemiologové mají zúžený pohled na věc svým oborem. Ale lidé, kteří pracují s dětmi, ať už to jsou učitelé, nebo dětští psychologové, vidí, že situace je pro velkou část dětí vážná. Děti se cítí hozené dospělými přes palubu, jsou na ně naštvané, cítí absolutní bezmoc, frustraci, beznaděj a zcela ztrácí motivaci, když vidí, že zkrátka nejsou pro politickou reprezentaci a odborníky prioritou.”
Je mi smutno vidět, kam až lidská společnost v některých aspektech poklesla. Každé zvíře, každý živočišný druh chrání své mladé a zvířecí matka neváhá nasadit svůj život za záchranu potomků.
Byl jsem zhnusen, když jsem se dozvěděl o návrhu ministra Arenbergera, kdy ministerstvo zdravotnictví chtělo použít rektální testy pro děti. Ministr to sice následně dementoval, nicméně není jasné, jestli se opravdu jednalo jen o omyl, či couvl pod nátlakem. Něco tak odporného by znamenalo kompletní rozklad morálních hodnot naší společnosti, srovnatelného z mého pohledu pouze s tím nejhorším, co se dělo během válek.

Dimenze třetí: Hloupost
Je nejvíce vtipné nebo spíše smutně vtipné, že jsme dětem odepřeli právo na vzdělání, i když jim téměř žádné riziko nehrozí a i přes to, že dle naprosté většiny studií má uzavření škol na šíření viru malý vliv. Covid je v tomto smyslu hodný. Navzdory tomu, že je v jiných směrech zákeřný a pro malé promile lidí fatální.

Fakta


- Uzavření škol má reálné a dramatické dopady na psychické a fyzické zdraví našich dětí.
- Covid nereprezentuje pro děti skoro žádné riziko.
- Prevalence viru v dětské populaci je mnohem menší než u dospělých.
- Děti mají mnohem nižší riziko se nakazit a být šiřiteli viru.
- Děti mají méně ACE2 receptorů, pomocí kterých se genetická informace viru dostává do buněk.
- K jejich nakažení nedochází primárně ve školách, ale v domácnosti z kontaktu s dospělými.
- Uzavření škol nemá zásadní vliv na šíření viru.

Proč jsme udělali vše tak špatně?


Velké části naší společnosti se zmocnil strach, kvůli kterému jsme ochotni přijmout zbabělá řešení. Ani zbabělostí však nelze omluvit obrovskou míru neracionality a hlouposti, kdy navzdory faktům výše již druhým rokem negativně omezujeme životy více než milionu našich dětí tím, že jim odebíráme právo na vzdělání a normální vývoj.

Jedním z důvodů může být, že jsme uvěřili několika sporným a vadným pokusům o matematické modelování šíření epidemie ve školách (viz můj blog Kauzalita vs. korelace: Pozor na Covid modely vysvětlující matematickou nekompetenci některých modelů), nebo studiím od ÚZISu. Ten se nám a vládě na nekvalitních datech i postupech snaží namluvit, že uzavření škol má zásadní vliv na šíření epidemie. Použitá statistika tohoto Ústavu pro Zkreslování Informací a Statistiky vychází z dat pouze pěti procent (cca 77 tisíc) případů nákazy. Ty se ÚZIS snaží rozdělit do kategorií, přičemž ve školských zařízeních je za ohnisko považována i škola s jedním nakaženým. Z analýzy níže vyplývá, že velká část “ohnisek” sestává z jednoho jediného člověka. Každý chápe, jaký je nesmysl, že by se jediné nakažené dítě ze školy mohlo nakazit ve škole. Detailněji se k datům od ÚZIS vyjadřuje například olomoucký matematik Tomáš Fürst zde.

Stejně pochybná je výzkumná zpráva BISOP, která byla použita jako jeden z významných podkladů při zvažování o režimu otevírání škol. Prakticky všechny závěry ohledně šíření nákazy v této zprávě lze považovat za domněnky či hypotézy, které nelze podložit daty, jak upozorňují docenti matematické statistiky Arnošt Komárek a Stanislav Katina v "Komentář k výzkumné zprávě BISOP „Model šíření COVIDu-19 na základních školách”

Co dál?


Budeme i nadále okrádat naše děti o vzdělání a budoucnost? Umožníme vzdělávat se jen některým dětem a za většinou složitých podmínek? Budeme je nutit střídat se ve škole po týdnu? Nebo se konečně přestaneme bát něčeho, co většina studií vyvrací, a bezodkladně otevřeme plně školy a bez roušek? Naše děti musí zase normálně žít.

Pojďme zkusit najít více odvahy, čelit svým strachům a nebýt zbabělí. Nemůžeme obětovat svoje děti kvůli strachu. Míra smrtnosti viru by musela být o dva řády vyšší, nikoliv pouze o jeden řád, abychom v nějakém smyslu mohli obhájit plošnou traumatizaci našich dětí.

Chápu, že mnozí z nás nemohou aktivně vystupovat proti zcestným opatřením jako jsou roušky pro děti. Důležité ovšem je, abychom si jako rodiče nezačali omlouvat zlo, s kterým aktuálně nemůžeme nic dělat. Pamatujme si vše, co musíme jako rodiče snášet. Nezapomeňme stres našich dětí. Nesmíme přijmout, že si lidé mají “zvykat na testování”, jak prohlásil například ministr Havlíček. V žádném případě nesmíme připustit to, co by chtěli Covidoví inkvizitoři. Naopak, buďme aktivní a neseďme doma, ale sportujme a hýbejme se, protože to nám zvýší odolnost a zásadně sníží riziko těžkého průběhu nemoci, jak víme nejen z vědeckých studií.

Co můžeme dělat nyní?


Podporujme odvážné lidi, kteří bojují za práva našich dětí na normální život. Mobilizujme se coby rodiče za to, aby se do škol mohly navrátit všechny naše děti a to bez podmínek, za jakých naše vláda návrat dětí do škol umožnila. Závažné zásahy do práv dětí zmobilizovaly tisíce rodičů.

Podpořme a sdílejme odvážné právníky, kteří podávají žaloby proti opatřením a staví se za práva našich dětí, například Tomáš Nielsen, Ondřej Svoboda, manželé Zahumenští, Vladimír Mrkvička a Lenka Trkalová, a také Jana Zwyrtek Hamplová. Silnou podporu si zaslouží odborníci jako například prof. Beran, prof. Balík či lékař Pollert, kteří se nebojí vystupovat proti covidové hysterii. Viz: Otevřeme školy, vraťme Česko do normálu, vyzývají v petici lékaři i politici.

Buďme aktivní - komunikujme s co nejvíce lidmi a vysvětlujme všem závažnost a nebezpečí situace pro naši budoucnost. Je extrémně důležité, aby co nejvíce lidí procitlo ze svých strachů a získali odolnost proti manipulacím Covidových inkvizitorů. Je důležité, aby politici vnímali posun v kolektivním vědomí nás všech a změnili svůj přístup.

Rozhodnutí ohledně uzavření škol je rozhodnutím ze strachu, ne z rozumu. Nesmyslnost uzavření škol je do očí bijící. Covid, který je pro děti téměř neškodný, nám dává lekci dospělosti a odvahy. A v těch jsme jako společnost katastrofálně selhali. Minimálně prozatím. Musíme nutně udělat reparát.

Studie a argumenty: Školy nemá smysl zavírat!


Na závěr tohoto blogu uvádím několik studií, které dokazují, že nemá smysl se bát otevření škol. Skutečně racionální argument pro zavírání škol neexistuje žádný!

1. Aktuální testování ve školách odhalilo velmi málo pozitivních dětí. V Praze bylo 15 pozitivních dětí z téměř 36 tisíc testovaných žáků (tj. 0,04 %) a ve Středočeském kraji 20 dětí z téměř 49 tisíc. To je více než jedenáckrát menší záchyt než při preventivním antigenním testování populace (0,45 %). Tato měření dokazují nízkou prevalenci viru u dětí relativně vůči celkové populaci, bez ohledu na míru spolehlivosti antigenního testování.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/testovani-na-skolach-presna-cisla-jak-dopadlo-ministerstvo-nezverejnilo-150681


2. Metastudie European Centre for Disease Prevention and Control ve svých závěrech konstatuje, že rozhodnutí zavřít školy by měla být až poslední možnost pro kontrolu šíření viru. Negativní fyzické, psychické a výchovné dopady zavírání dětí totiž (dovolím si dodat řádově) převáží výhody. Studie dále konstatuje, že mladší děti jsou méně náchylné k infekci a méně často přenášejí Covid než dospělí.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-children-and-the-role-of-school-settings-in-transmission-first-update_1.pdf


3. Studie vývoje nákazy SARS-CoV-2, kterou inicioval Středočeský kraj dokazuje, že zavření škol nemá zásadní vliv na šíření viru.
Vývoj epidemie SARS−CoV−2 u dětí v populaci České republiky


4. Islandská studie dokázala, že děti mladší 15 let mají dvakrát menší pravděpodobnost se infikovat, a také dvakrát menší pravděpodobnost šířit virus než starší lidé.
https://www.nationalgeographic.com/science/article/we-now-know-how-much-children-spread-coronavirus


5. Německá studie ukázala, že po znovuotevření škol se epidemie naopak zpomalila.
https://www.iza.org/publications/dp/13790/school-re-openings-after-summer-breaks-in-germany-did-not-increase-sars-cov-2-cases


6. Studie z Velké Británie publikovaná v časopisu Lancet ukázala, že znovuotevření škol bylo spojeno s nízkým rizikem nárůstu případů - ve více než 57 tisících vzdělávacích zařízení bylo zjištěno pouze 113 případů spojených s 55 ohnisky.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33306981/


7. Švýcarská séroprevalenční studie v kantonu Ženeva ukázala, že riziko získání infekce ve společné domácnosti je čtyřnásobně vyšší než mimo ní a že malé děti onemocní méně často než dospělí.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.04.20225573v1


8. Další Švýcarská studie, tentokrát z kantonu Zurich, ukázala, že i v prostředí vysokého výskytu infekcí SARS-CoV-2 byla incidence šíření ve školách velmi nízká. Školy se zdají být bezpečné se zavedenými ochrannými opatřeními (např. symptomatické děti musí zůstat doma, rychlé sledování kontaktů s individuální karanténou i na úrovni třídy a strukturovaná preventivní opatření proti infekcím ve škole).
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.24.20248558v1


9. Francouzská studie v Lancet ukázala na nízký podíl malých dětí s infekcí SARS-CoV-2. Přenos v rámci rodiny se zdál věrohodnější než přenos v centrech denní péče.
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00024-9/fulltext


10. Anglická studie ukázala, že základní školy nebyly místy významného přenosu. Autoři zjistili velmi nízkou míru symptomatické nebo asymptomatické infekce SARS-CoV-2 u studentů a zaměstnanců po částečném a úplném znovuotevření základních škol v Anglii v červnu 2020.
https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00061-4


11. Porovnávací studie mezi Finskem a Švédskem ukázala, že uzavření nebo neuzavření škol mělo malý nebo vůbec žádný dopad na počet laboratorně potvrzených případů u dětí školního věku. Negativní účinky zavírání škol musí být zváženy proti pozitivním účinkům, pokud takové vůbec existují.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-in-schoolchildren/


12. Průlomový rozsudek v jedné ze spolkových zemí Německa: Žádné roušky, žádné testování, žádný odstup ve školách. Němci chrání své dětí! https://www.berliner-zeitung.de/news/urteil-in-weimar-keine-masken-keine-tests-und-kein-abstand-mehr-fuer-schueler-li.151838
Výmarský soud v odůvodnění především uvedl, že povinnost dětí nosit roušky a udržovat rozestupy poškozuje po psychické, fyzické i vzdělávací stránce a narušuje jejich psychosociální vývoj a to bez většího přínosu pro ně nebo pro třetí strany. Dále zpochybnil efektivitu používaných testů, a to s odkazem na expertní zprávu Institutu Roberta Kocha. Soud se dále vyslovil, že plošné testování bezpříznakových žáků nemůže být nařízeno, protože je neproporcionální vzhledem ke své nízké efektivitě.
https://realitadne.eu/wp-content/uploads/2021/04/2_5445286698965535461-1.pdf


13. Zajímavý článek analyzující různé studie, které dokazují že děti nejsou významnými šiřiteli koronavirové infekce. https://www.prolekare.cz/covid-19/jsou-deti-vyznamnymi-siriteli-koronavirove-infekce-nebo-se-jedna-o-mytus-126622?utm_campaign=section-70&utm_medium=newsletter&utm_source=vlastovka-51-6231

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy