A přijde milostivé léto

26. 12. 2009 | 11:17
Přečteno 32116 krát
Rozumíte tomu, co se děje okolo nás? Vypadá to na totální chaos. Vládne tu justiční mafie, Olovo je vystřídáno Krakaticí či Kubiceho zprávou, všechno se to válí v Krvavých olejích, Kmotr Mrázek dokmotroval a střílejí se kolotočáři. Sedm statečných je ve skutečnosti patnáct - totiž členů Ústavního soudu.


Základem jsou vztahy

Státní dluh trhá rekordy, schodek státního rozpočtu grandiózně vzrůstá, peníze částečně mizí neznámo kam. Parlament předstírá, že přijímá zákony, a není zřejmé, koho vlastně zastupuje.

Vládne volbami neustavená vláda a občané doufají, že bude vládnout co nejdéle, pokud možno napořád. Objektivně totiž hrozí, že s novými volbami přestane fungovat i nepatrný zbytek toho, co v tomto státě ještě funguje.

I ti, kteří se o politiku zajímají, se o ni zajímat přestávají, neboť souhrn všech katastrof již není možné analyticky vyhodnotit.

Přestože se i mně zdá nemožné se v současném dění orientovat, je mi tato situace svým způsobem důvěrně známá.

Povšimnula jsem si jedné společné věci: tou je fakt, že základem všech problémů jsou vztahy. Vztahy mezi lidmi, politickými stranami, lobbistickými uskupeními, spolky, i mezi jednotlivci, jejichž zájmy se opět znovu a znovu přeskupují dle okamžitých potřeb.

To, co je příčinou události s katastrofálními následky, a to, co se začíná bortit, jsou klientelistické sítě spředené právě ze vzájemných závazků, protislužeb, synergických či antagonistických zájmů. Jimi je naše společnost prosíťována nerozšifrovatelným způsobem.

Dvacet let »budování«

Tuto klientelistickou síť jsme/jste budovali dvacet let. Já na bráchu, brácha na mě. Justiční mafie státních zástupců a soudců i advokátů.

Velká kuponová privatizace, která zlegalizovala znárodnění provedená komunistickým režimem, a tak je definitivně zabetonovala, vyvedla na světlo boží do té doby neoficiální komunistické majetky. Zbytek se »ošetřil«.

Kde bylo třeba, získal se titul, obsadilo se místečko a případně hrozící trestní vyšetřování se příslušným způsobem místně přeneslo do příznivějších vod.

A pak tu máme Hospodářskou komoru, nastupující arbitrážní soudy, Exekutorskou komoru, Policejní akademii i Českou advokátní komoru. Každý tento subjekt si zprivatizoval kousek státní moci.

Z personálního hlediska instituce následuje squadra ministerských náměstků a vedoucích odborů nenápadně následovaných parlamentními úředníky, hybateli jednacích řádů a jiných technikálií, které ve svém důsledku však rozhodují o věci samé.

Nezapomenutelná a neopominutelná je úloha banksterů (kříženců bankéřů a gangsterů) a jejich fondových odnoží.

To vše lehce opepřeno estébáky, z nichž mnozí skončili na místech, na kterých ještě lustrační osvědčení nebylo třeba. U některých obzvláště potřebných soudruhů ve vázacím spisu došlo k záhadné změně data narození, k použití jinojazyčné varianty křestního jména, u některých se originál spisu »ztratil«.

Tím ztracením ovšem rozumějme dobré ukrytí, nejlépe do pár beden s »Akty Z«, o kterých se ví s určitostí pouze to, že skončily někde jinde než polité benzinem na smetišti tak, jak se to po listopadu 89 stalo s řadou dalších - možná nepodstatných - listin.

Následkem existence mystických beden spousta lidí toho na sebe navzájem spoustu ví a jiní zase vědí, že to vědí.

Když se karty rozdaly, začalo se kšeftovat, čemuž se také říkalo podnikání. Ti, kteří začali podnikat doopravdy, s čistým štítem, se nestačili divit.

Základem tohoto kšefto-podnikání byly pochopitelně opět známosti a zapojení se do klientelistických sítí. Ty se rozšiřovaly nejdříve pomocí úplatků, ovšem zhruba od přelomu tisíciletí je začaly střídat systémy vzájemných protislužeb.

Výhodné protislužby

Po vyčerpání systému jednotlivých protislužeb se jediným vhodným všimným staly dlouhodobé zakázky, a to, pochopitelně, nejlépe státní, nejlépe na regionální úrovni.

Nastává však malý problém:

Český rybník malinký, lidí málo, všichni se navzájem, že ano, tak nějak potřebují, všichni se přece, koneckonců, tak nějak znají, všichni se nakonec tak nějak domluví. Když kvůli ničemu jinému tak proto, že příště by zase mohlo dojít na toho žalobce, co chce nyní soudit.

Situace jako by se ze dne na den nerozpletitelně zašmodrchala. Konkurenční projekty si začaly konkurovat nad únosnou mez.

Vztahy s vlivnými známými i mezi nimi samými navzájem se dostaly do vzájemně protichůdných poloh, kdy v jednom »projektu« se dotyčný stal neopominutelným spojencem, v jiném případě však vystupoval v roli úhlavního nepřítele. Obvykle se tak dělo ještě přes třetí osoby, aby náhodou dualistická role toho kterého mocného nebyla snadno odhalitelná. Tak se stalo, že řada aktérů ani nemá potuchy, kolik rolí, jaké a kde vlastně hrají.

Nenávidí vás? Postoupíte!

Do vysokých funkcí začaly být obsazovány osoby nikoliv dle své kvalifikace, leč dle toho, kdo dosáhl nejmenšího společného jmenovatele v počtu osob, kterým vadil, případně největšího společného jmenovatele osob, kterým byl zavázán, a mohl tudíž prospět.

Inovativním přístupem posledních tý-dnů pak je, že do nejvyšších funkcí jsou kandidovány osoby nenáviděné největším počtem vzájemně se jinak nenávidějících osob - mezi těmi však panuje shoda, že dotyčného je třeba se za každou cenu zbavit.

To, že se tak učiní posunutím na nejvyšší funkce, považují sice všichni za smutné, ale pro řešení okamžitých peripetií je to snesitelnější než provozování úvah, jak si bude dotyčný počínat poté, až se za pár let z funkce zase vrátí. Snad se jej podaří zase nějak zpacifikovat...

Protichůdnost vlastních zájmů všech zúčastněných se prokombinovala do takového stavu provázanosti, že klientelistická síť přestala pružit. Přestalo být možné problémy neviditelně odstranit. Zahlazením jednoho problému se automaticky vytvořily zcela nevhodné důkazy o nekorektnosti - možná i nezákonnosti - dalšího jednání. Síť se začala dominovým efektem kácet.

Kauza Čunek byla jen takové polechtání peříčkem u nosu, aby někteří členové sítě kýchnuli. Plzeňská právnická fakulta se mi jeví být docela solidní předehrou. To skutečné protržení klientelistických sítí, které má zásadní vliv na chod celého systému, nás však dle mého názoru teprve čeká. Nemám ovšem sebemenší zdání, jakým způsobem se bude odehrávat a z kterého směru přijde - z výrobní sféry a ekonomiky?

Když aproximuji tu houstnoucí řadu zádrhelů, kterým je naše společnost vystavena, vychází mi vrchol krachu současného vztahového systému k termínu příštích řádných voleb - na léto 2010, které bude létem milostivým.

Návrat k bibli

»Milostivé léto« je ovšem terminus technicus, je to termín biblický a v moudré Knize knih je radno se i dnes poučit, co nás čeká.

Podle Mojžíše se má každý 50. rok slavit jako milostivé léto. V něm se bez náhrady vymazávaly dluhy, propouštěli se otroci, vracely se zcizené statky a půda. Jednalo se vlastně o úplné smazání dosavadních vlastnických a dlužních vztahů, vztahů vzájemných výhod, o umělé a plánovité rozbití společenských klientelistických sítí starozákonních dob, které se tak nadměrně provázaly, že se staly nefunkčními. Bez tohoto nového počátku ani starověká biblická společnost nemohla dál existovat.

Od dob Mojžíše jsme se přece jen trochu zkomunikovali, takže místo padesáti let jsme dospěli do stavu, kdy je nutno vyhlásit »milostivé léto« za let dvacet.

Naše dnešní klientelistické sítě a vzájemné vztahy jsou tak neudržitelné, že praskají, propadají se, jsou nedohledatelné a nezmanažovatelné. Připomínají zdánlivě jednolitou ledovou plochu, která je však již postižena jarním táním.

Ať šlápnete kamkoliv, zdánlivě pevný led se pod vámi proboří a praskliny rozbíhající se od místa vašeho pádu naruší i velmi vzdálená místa, která zdánlivě nemohla být ohrožena, natož postižena.

Milostivé léto ohlašovali kněží troubením na beraní roh - šofar. Marně se rozhlížím kolem, Kdo by mohl dnes zastávat tu kněžskou funkci a pozdvihnout roh k ústům, aby zadul.

Naděje jsou malé, ale jsou.

Je spousta vzdělaných mladých českých lidí, povětšinou roztroušených po světě, kteří nakukují pod pokličku. Zkoumají, jestli už je ta naše česká kaše připálená dostatečně, aby ji bylo možno obecným konsenzem prohlásit za nepoživatelnou, vyhodit ji na hnojiště a začít ten hrnec drhnout.

Jestliže se kdesi v moravském klášteře uchovala povědomost o tom, kde je ve skutečnosti hrob Anežky České - a ukazuje se, že ta naděje nemusí být lichá -, pak je možné, že někde, třebas na půdě opuštěného statku, visí na podkrovním trámu šofar.

Stačí jen naplnit plíce čistým vzduchem a zadout.

(Psáno pro časopis Ekonom, - publikováno v jeho současně aktuálním čísle.)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

P.Marek napsal(a):

To : klaravesela

Děkuji, že jste dnes v 08:12:34 slíbila, že nebudete mlčet o Vašem podílu na situaci v ČR, kterou popisujete ve svém článku.
Zatím jste k tomu řekla " tůdle nůdle drahý zlatý " .
Na advokátku a bývalou poslankyni celkem dobré.
Čekám s nadějí, co stejně inteligentního přidáte dále.
28. 12. 2009 | 08:32

P.Marek napsal(a):

To : klaravesela

Dnes v 08:12:34 jste napsala, že nebudete mlčet.
Předpokládám,tedy že se vyjádříte i k Vašemu podílu na stavu v ČR, který popisujete ve svém článku, včetně Vašeho podílu na formování právního vědomí po Listopadu 89.
Zatím jste stačila napsat "tůdle nůdle drahý zlatý"
Na advokátku celkem dobré.
Doufám, že nezůstane jen u toho a brzy přidáte něco podobně inteligentního.
28. 12. 2009 | 08:49

Béda napsal(a):

Biblický příběh o Ježíšovi, kterého narození jsme si právě připomenuli, četné pohádky a pověsti - všechny k nám mluví o osobním příkladu, o seběobětování hodném následování, o silném jedinci hájícím zájmy svých sousedů, národů, trpících, utiskovaných, očarovaných a oblouzených... i za cenu vlastních ústrků a obětí.

Otázka: Mají tyto symboly něco splečného s těmi, kteří nás dnes vedou?
28. 12. 2009 | 08:58

Ivan Hochmann napsal(a):

Jiří,

jsou to Tvoje názory a já ti je neberu.Jako všichni ostatní volíš domněle menší zlo.Podvědomě tušíte,že by mohlo být podstatně hůře.

VÁM A TEĎ by mohlo být podstatně hůře.

Kdybyste nechali události cíleně vyeskalovat a pak teprve zasáhli.Ne sametem a nikoliv kecáním.
Slova se nemají rozcházet s činy.
Pokud vyslovím promyšlený názor musím si za ním stát.Plané kecání jen utvrzuje skupiny gaunerů,mafie ,komunisty na věmožných stupních o bezzubosti námií akceptované současné demokracie.

Pořád slyším jak se řehtali nad sloganem "Nejsme jako oni",a klidně spálili důkazy svých zločinů.
Je to pravěká zkušenost,která hovoří,že s jídlem roste chuť.Další pranostika je ještě příznačnější lidem všech věků:

Jakákoliv asertivita,humanita,a další formy psychologicky promyšleného přístupu ke zločinu,bezpráví a jejím původcům je jimi považována za slabost.
Oni moc dobře vědí,že páchají zlo a povědomě tuší trest.Pokud nepřijde ....oni nejsou jako my.Jejich primitivní zločinecká povaha spočine s pohrdáním i na lidech ze zlata.

To je pane Lexi rozdíl mezi t.zv.právním přístupem a skutečnou spravedlností.

Vím,že jste se mnou přestal komunikovat.Klidně si dál vytloukejte klín klínem.Klidně si choďte se džbánem pro vodu.

Buďte ujištěn,že se Vaše ucho zcela určitě utrhne.Jenže Vaše džbány jsou volně ke koupi a je jich sdostatek.Jsou vyrobeny v přidružené výrobně mafií všeho druhu.

Můj džbán je je z imaginace.Proto jej klidně rozbiji a budu chodit na pivo.

Ivan.
28. 12. 2009 | 09:35

Imhotep napsal(a):

Lex:

Návrhy jsou to zajímavé, ale skutečně se domníváte, že něco shnilého lze zachránit takto?
28. 12. 2009 | 09:42

Imhotep napsal(a):

bigjirka:

Respektuji Váš názor řešit věc volbami. Nicméně si dovoluji upozornit na zcela pravdivou věc, kterou zde uvádí Lex. Existuje skupina lidí, kteří prostě z titulu svého majetku mají na volby a na strany mnohem větší vliv než volič. Oni dokáží určit, kdo bude v médiích, kdo bude mít dostatek peněz na kampaně atd. Tomu se nevyhne žádná nová strana, byť by i v nejlepších úmyslech vznikla.
28. 12. 2009 | 09:46

Béda napsal(a):

Imhotep,

je to celé o nastavení systému. Pokud bude politik brán k odpovědnosti za svá rozhodnutí - politicky, morálně i právně a lobbistům bude hrozit, že přijdou o prostředky z netransparentně vedených "veřejných (prozatím především politicko - soukromých)soutěží", dojde ke změně.

Pokud vnitřní nastavení klientelistického systému zůstane zavhováno, nepomůžou žádné kosmetické úpravy a hledání lidských výjimek. Ty takovýto systém vždy nakonec semele.
28. 12. 2009 | 10:09

Jan Vaculík napsal(a):

Paní Kláro Veselá,
co myslíte pod pojmem "velká provatizace" v předchozím odstavci? Kuponová privatizace?
Kupónovka - to nebyl špatný projekt. Chybou bylo, že náš právní systém si nedokázal poradit se zneužíváním majority, které vedlo k tunelování. (Úmyslně říkám právní systém jako celek, protože i kdyby příslušné zákony byly, tak soudy by stejně nedokázaly efektivně konat) Ale drtivá většina lidí, kteří byli ochotni svým podílům věnovat aspoň nějakou péči, utržila v kupónovce hotovost přibližně ve výši nominální ceny privatizovaných akcií.

Pod velkou privatizací si představuju prodej velkých podniků do rukou vlastníkům. Ty, které dopadly vyloženě špatně, jsou spojeny se jmény Stehlík, Soudek apod. Odmyslím si dobový slovní doprovod: Nedopustit, aby naše rodinné stříbro skončilo v rukách cizáků! Ale nedovedu pochopit, jak mohli kompetentní úředníci uvěřit takovým hochštaplerům. A činili tak v dobré víře!
Jenže medovedu si představit systémové opatření, které by tehdy dokázalo podobným blbostem zabránit.

Dnes jsme přece jen moudřejší. Takže dnes už se nejedná o blbost, ale o zaprodanost. Jenže revoluční slova se hezky poslouchají, ale pokud za nimi není věrohodný projekt, jak konat lépe, tedy projekt, který by eliminoval konkrétní selhání, tek je to nulové řešení.

Je třeba umět pronášet i slova, kterým se netleská.
28. 12. 2009 | 11:11

Honza napsal(a):

Dívala jste se na pohádku Pyšná princezna. V mnohém velmi podobná stavu naší země. Kde vzít ale krále Miroslava?
28. 12. 2009 | 11:13

Jan Vaculík napsal(a):

Růžový tank
byl důležitý. Tady šlo o svobodu: dát průchod normálnímu lidskému uvažování.
28. 12. 2009 | 11:15

in margine napsal(a):

ad Kelly a mnozí jiní: Musím konstatovat,že mnoho se mluví a málo se čte (včetně mne). Jako odpověď na četné (a vícekrát se opakující dotazy: PROČ TO DNES VYPADÁ TAK, JAK TO VYPADÁ ...) doporučuji: Petr Pithart, Devětaosmdesátý - zvláště prostřední a závěrečné kapitoly. Autor se vyjadřuje sice trochu ostýchavě, ale v mnohém překročil svůj stín a hovoří jasně. Získal si tím můj obdiv a děkuji mu za věnování vepsané do knížky mé dceři. Takže: nejprve číst, pak mluvit či psát.
28. 12. 2009 | 11:19

in margine napsal(a):

ad Kelly a mnozí jiní:
Zjišťuji, že málo se čte (včetně mne) a více se mluví či píše. Proto pro odpověď na vícekrát obměňovanou otázku PROČ JE TO DNES TAK, JAK TO JE doporučuji: Petr Pithart, Devětaosmdesátý - zvláště prostřední a závěrečné kapitoly. Autor se sice vyjadřuje trochu ostýchavě, ale nadobyčej přesně; překročil svůj stín a získal můj obdiv. Také proto mu děkuji za věnování, které vepsal do knížky mé dceři.
28. 12. 2009 | 11:41

bigjirka napsal(a):

@all - nemyslím, že bychom měli volit jiní než demokratické prostředky. K těm zcela základním patří volby a jak jsem již uvedl, nemyslím, že nevolením či volbou stran, které propadnou sítem, by se dalo něčeho docílit. Zatím jsem tady neshlédl realistické positivní návrhy, jak nějakých posunů docílit, revoluční změny vylučuji. I Beneš říká:"Každá porevoluční společnost má více počátečních potíží a nedostatků, než měla společnost předrevoluční." I byl jsem skeptický k okamžitému zlepšení po revoluci, která zas až tak moc revoluční nebyla a dnes zdají se potvrzovati se slova prof. Možného o převodu lenního panství do majetku.
28. 12. 2009 | 11:45

bigjirka napsal(a):

Ale další revoluce? Viz výše, každá silnější změna nás nakopala v něčem zpátky. Tož co uděláme? Btw., teď jsem mluvil s LČP a ona moudře pravila, že nejsou jen úplatní, ale také uplácející.. a že v tom tedy lítá v podstatě kdekdo. Co bylo dříve, vejce nebo slepice? Jak tomu udělat přítrž?
28. 12. 2009 | 11:50

Jan Vaculík napsal(a):

Bigjirka
Naprostý souhlas! Važme si toho, co máme!

Druhá věc je, co můžeme udělat pro to, aby si ODS uvědomila, že musí pykat za svého Řebíčka, resp. ČSSD za svého Ratha...
28. 12. 2009 | 11:51

bigjirka napsal(a):

P.S. Mariánský sloup se nemusel bourat a tank lakovat a šrotovat. Svoboda nespočívá v tom, něco zkurvit.
28. 12. 2009 | 11:52

Jan Vaculík napsal(a):

Hovořit o další revoluci je naprostý nesmysl!
Proč, když máme za sebou 20 nejšťastnějších let naší národní existence za posledních X století?

Proč revoluce, když by stačila jedna úplně normální defenestrace? Samozřejmě, že vše v rámci právního řádu, i za cenu toho, že z toho bude pár let kriminálu za ublížení na zdraví.

Revoluce - to se to někomu plácá, když se může SPOLEHNOUT na to, že je u nás svoboda projevu!
28. 12. 2009 | 11:55

Imhotep napsal(a):

bigjirka:

Revoluce není plánovaný proces, ale důsledek něčeho - třeba dlouho neřešených problémů. To může přijít dost rychle a bohužel i ničivě. Jenom lehce připomenu, že v Čechách v 15. stol. se v rozmezí několika měsíců zcela zásadně změnila pozemková držba. To jenom na okraj.
Píšete o demokratických prostředcích. Budiž. Pohleďte ale, jak vzniká ona TOP09. To není standardní demokratický proces. Pokud pánové měli dost současného parlamentu a měli jiné představy o své politice, tak měli své posty opustit, napsat program a vizi a teprve potom utvořit stranu, se kterou by vstoupili do volebního klání. To by bylo demokratické. V zemi, kde jsou standardní demokratické postupy k smíchu (viz např. oboustranní přeběhlíci) je naděje v jejich využití malá.
28. 12. 2009 | 11:59

Jan Vaculík napsal(a):

Ad Mariányký sloup versus tank: Jirko, dobrý příměr k přemýšlení. Já tam vidím dvojí rozdíl:
- sloup byl symbolem habsburského katolictví; to naši generaci už nebolelo, takže se na to díváme s odstupem a vnímáme i pozitiva. Tank byl symbolem režimu, který nás drtil a nenáviděli jsme jej.
- sloup byl umělecké dílo a měl ducha; tank byl kusem blbého železa a lživá byla i jeho symbolická hodnota (nebyl to ten, za který byl vydáván).

Je otázka, jestli tyto dva rozdíly jsou natolik podstatné, abychom ve svém hodnocení šinili rozdíl mezi zmařením sloupu a tanku. Já ano.
I když jsi mě zviklal natolik, že jsem začal přemejšlet :--)
28. 12. 2009 | 12:03

bigjirka napsal(a):

Pánové, každej máme mraky komentářů. Ale co teda uděláme? Já třeba neuplácím. Ale z 30 zakázek do dotovanejch projektů jsem nedostal ani jednu.
28. 12. 2009 | 12:05

Lex napsal(a):

Kelly
Naivita nebo i prostá lidská morálka a slušnost, a realita.
Velmi dobře si pamatuji slova jednoho mého přítele, vrcholného manažera jednoho významného pivovaru, který mi vyprávěl, jak se s dalšími odpovědnými lidmi z vedení rozhodovali o tom, zda předloží privatizační projekt pivovaru, ale upustili od toho, protože si předstvovali, že by bylo podvodným jednáním opatřit si na to úvěr a pak jej splácet ze zisku toho pivovaru . Skončil v "kukpónovce", akcie pak zkoupila jedna banka, kterou "kopila" jedna cizí finanční společnost, pivovary prodala samostatně, inkasovala za to nehorázné peníze, banku přivedla "zu Grund" a ještě se soudila v arbitráži, že nebyly ochráněny její (ve skutečnosti žádné) investice . To je rozdíl mzi "naivitou" a realitou.

Imhotemp
Jestli se domnívám?
V každém případě jsem popsal, podle mého, jedny ze základních příčin.
Jejich odstranění už by jistě nemohlo mít povahu znovuvzkříšení prokuratury, ale vytvoření určitého mechanismu, který by měl obligatorní povinnost dohlížet na dodržování zákonnosti, to ano. Soud jím být nemůže, protože je ve všem vázán zásadou obžalovací, tj. (ani Ústavní soud) nemůže vstupovat do dění mimo žalobní návrh, a navíc důkazní břemeno nese (až na antidiskriminační legislativu) žalobce.
Odvolatelnost poslanců za každou cenu.
Přezkoumatelnost nových privatizací rozhodně ano. A chcete-li další návrhy, pak aspoň tyto dva:
1)Ekonomickou odpovědnost politiků za některá rozhodnutí (viz příklad jednoho ministra, který, ač sám laik se středoškolským vzděláním, přes expertizu a odmítavé stanovisko odborné komise rozhodl v jedné - snad to byl Liberec - záležitosti rozkladu opačně a způsobil tak obrovskou škodu investiční firmě, která je nyní, jestli se nepletu také předměem arbitráže)
2) Rozhodování o výběrovém řízení ve věci veřejných zakázek od určité úrovně výše investic přenést na speciální orgán v postavení veřejných činitelů s odpovědností s tím svázanou, nebál bych se to svěřit specializovaným senátům "obchodních" soudů.
Další?
28. 12. 2009 | 12:13

bigjirka napsal(a):

Janku, nejsem zastáncem obrazoborectví. Kudy vede dělicí čára, nevím přesně, kolem pomníku Gottwalda nebo Stalina bych chodit nechtěl (a bouráním Stalina znectil režim sám sebe, to prej byl kabapysk, to bourání).
28. 12. 2009 | 12:16

bigjirka napsal(a):

Lexi, lze souhlasit asi i s většinou či se vším, asi i ten všeobecný dozor nad zákonností by byl OK. Ale vše jsou to kroky druhé linie. Napřed je potřeba vyměnit kapry.
28. 12. 2009 | 12:20

Jan Vaculík napsal(a):

Aha,
já tu dělicí čáru vnímám.
Zbořenej sloup neznamená nic.
Tank natřenej narůžovo je extrapolací původní myšlenky. Já bych bylo pro, aby před býv. ÚV stál Gottwald z načerveněnejma rukama, a na Smíchově růžovej tank.

Je to jak sedimenty, které utvářejí geologické vrstvy.
28. 12. 2009 | 12:22

Pulec napsal(a):

Jako malí školáci jsme se učili volit předsedu třídy, nástěnkáře, sběrového referenta a pokladníka!!!. Když společné prostředky nespravoval s dostatečnou péčí (umožnil jejich ztrátu, či se na ní přímo aktivně podílel), takového spolužáka jsme dokázali okamžitě z funkce odvolat a již nikdy do takové funce v průběhu našeho společného působení v jednom kolektivu nevolit.

Sportovní kolektivy většinou sdílejí společné šatny, kde účastníci nechávají ležet své osobní věci. Když se někdy začalo něco ztrácet, většinou taková skupina dokázala aktivovat své obranné machanismy a původce či viníka, když byl z jejich středu odhalila. Důsledke bylo jeho nekompromisní vyčlenění z takového kolektivu.

Jako "moudří" dospěláci, si volíme své zástupce, kteří se mají starat o společné prostředky a ustavujeme nestranné arbitry, kteří mají dohlížet na dodržování pravidel. Když se tak v reálu neděje, a společné prostředky jsou rozkrádány, nestranní rozhodčí upravují výklad pravidel účelově, podle někomu hodící se situace, najednou jsme bezradní. Dokážeme o tom filozofovat, konstruovat různé teoretické vědní přístupy, popsat tuny papíru, ale ta dětská schopnost se s takovou situací efektivně, rychle a účelně vypořádat se vytratila.

Jako by dospělácký mozek pozbyl onu přirozenou životní dovednost jednat podle prostého lidského cítění a mnohem více se spoléhal na rozumovou argumentační logiku keců. Co si logicky nevysvětlím, tomu prostě nuvěřím. Je zajímavé že nás naše logika uvažování dovedla do fáze, kdy už si ani nevěříme, že bychom mohli dokázat, to co jako malé děti umíme přirozeně. Zbavit se vlivu lidí, kteří určitou skupinu se společnými zájmy poškozují tím nejprimitivnějším způsobem. Krádežemi a porušování společných pravidel.

Jedno řešení bych viděl. Když si jako dospěláci nevíme rady,, "Koho tedy máme volit, A jak danou situaci změnit ?", zeptejme se našich malých dětí. Jejich moudrost, je přirozená, ještě nezkažená dospěláckou vysvětlující logikou. Oni vám porádí jak se takových lidí ony samy jednoduše zbavují.
28. 12. 2009 | 12:32

Jan Vaculík napsal(a):

Lex (12:13)
Ad příběh s pivovarem
Nehájím to, co se skutečně dělo, ale na počátku stojí jedna drobná demagogie: že ten "lepší" plán byl odmítnut z morálních důvodů. Ve skutečnosti je totiž asi dost nereálné, aby úvěr na ZAKOUPENÍ pivovaru bylo možné úspěšně splácet ze zisků pivovaru.

Takže zřejmě ani tato cesta by nebyla dobrá, a došlo by k dalším prodejům a kvytloukání klínu klínem.
28. 12. 2009 | 12:36

bigjirka napsal(a):

Také si myslím, že důvody nebyly až tolik v etické rovině, spíše to byla pochybnost o feasibility. Takových projektů bylo víc, někteří snad opravdu věřili, že to dokážou ze zisku splácet. Dostali ovšem jen střednědobé, pětileté úvěry.. Na tom některé privatizační projekty dojely. U nás ve městečku podnik zprivatisovali a celkem úspěšně provozovali, ale cca po 3. roce zjistili, že to neudejchají. Tak to alespoň vydlabali, aby z toho něco měli.. nehájím je, ale... úvěr na zakoupení je možno splácet ze zisku, ale ne za 5 let
28. 12. 2009 | 13:28

Lex napsal(a):

Jan Vaculík, bigjirka
Přátelé, co toho víte o rentabilitě, o ziskovosti špičkových pivovarů? Máte představu, kolik ročně činil jen sponzoring fobalové ligy?, olympijského týmu, špičkového světového tenisty a dalších nejvýznamnějších akcí?
Kolik takové pivovary vykazovaly čistého zisku (dividendy a zpětné investice atd..?)
Podrobnosti samozřejmě neznám, jak jsem koupil, tak prodávám. A ten člověk pak přežil nejen Nomuru, ale ještě tři představenstva SABu (SABMillera).
Nemusel odejít. Věřím mu.
28. 12. 2009 | 13:52

Jan Vaculík napsal(a):

Jo,
trošičku toho o pivovarech vím: aspoň to, jak moc se muselo do těch technologií v 90-tých letech investovat, aby se kvalita běžného piva zvedla na konkurenceschopnou úroveň.
Částky na sponzorování ligy atp. mohou být o nějaký řád jinde, než co dělá splácení úvěru při úroku 16%, který byl v 90-tých letech běžný.
Kromě toho: investiční úvěr se splácí z čistého zisku, zatímco sponzoring jde z hrubého.

Je moc snadné prskat nevolí nad neřádstvem. Když ale vyndáte na světlo jednotlivé kauzy, u většiny z nich najdete 100 "ale", které budou svědčit pro jednu stranu, a 101 "ale" pro tu druhou.
28. 12. 2009 | 14:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Emil Slíva:
" můj hlas nenajde svého poslance ale určitě nepropadne," To určitě ne, za Váš hlas někdo dostane zaplaceno z našich daní.
28. 12. 2009 | 14:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

klaravesela:
Samotného mne mrzí, že bohužel nejsem autorem výroku o privatizaci zisků a socializaci ztrát, autorem je jeden z moudrých ekonomů. Zapomněl jsem, který, protože v zaujetí pro věc samu nedržím v paměti osoby. To připomínám k Vašemu "většinou neshodneme", já to tak nevidím, spíše je to fifty-fifty.
28. 12. 2009 | 14:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
"si předstvovali, že by bylo podvodným jednáním opatřit si na to úvěr a pak jej splácet ze zisku toho pivovaru" Divné představy, rozhodně neekonomické. Ekonomičtí naivové asi by přivedli ten pivovar zu grunt.
28. 12. 2009 | 14:53

Admirál napsal(a):

Jan Vaculík - Růžový tank
byl důležitý. Tady šlo o to ukázat, jací jsme křupani.
28. 12. 2009 | 14:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pulec:
"Jako malí školáci jsme se učili volit předsedu třídy, nástěnkáře, sběrového referenta a pokladníka" A taky to chodilo tak, že jedna parta vybrala své čtyři spolužáky a další parta další čtyři...atd.? Pokud ne, neučili jste se tu správnou zastupitelskou demokracii.
28. 12. 2009 | 14:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Admirál:
Taky jsem chtěl něco k tomu připodotknout, fandové jsou však rozumnějšímu slovu nepřístupni.
28. 12. 2009 | 15:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jan vaculík:
"Ve skutečnosti je totiž asi dost nereálné, aby úvěr na ZAKOUPENÍ pivovaru bylo možné úspěšně splácet ze zisků pivovaru." Jooo?? A z čeho teda?
http://www.bernard.cz/sub_p...
28. 12. 2009 | 15:04

Lex napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Na Vašem místě bych byl zdrženlivější při hodnocení těch "naivů", kteří ten pivovar z úrovně regionálního významu přivedli na špici první ligy mezi pivovary v Česku. S odpuštěním o tom víte "prd".
28. 12. 2009 | 15:06

Admirál napsal(a):

Lex, Bigjirka - ještě bych rád dodal k Vašim návrhům.

- Žádné státní zakázky firmám, kde není zcela jasný vlastník,

- žádné státní zakázky firmám se sídlem v daňových rájích,

- majetkové přiznání pro vlastníky firem ucházející se o státní zakázky,

- prodloužení promlčecí doby pro případy závažné ekonomické kriminality,

- státní zakázky přednostně firmám zdaňující zisk v ČR.

- pravidelné a zostřené finanční kontroly pro příjemce státních zakázek.

Možná by toho člověka napadlo víc, něco se úkáže jako blbost. Jde o to, to co nejvíc omezit korupční prostředí a zajistit, že státní zakázky dostanou pouze firmy s průhledným hospodařením.

Dál bych také nenechal být hříchy minulosti. Policie musí začít rozplétat nejkřiklavější aféry zavánějící korupcí a ekonomickou kriminalitou.

Padni komu padni. I kdyby měl jít sedět současný či bývalý prmiér.
28. 12. 2009 | 15:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
Máte to popletené, žádné naivy, kteří ten pivovar z úrovně regionálního významu přivedli na špici první ligy mezi pivovary v Česku jsem nehodnotil. Jenom ty Vaše.
28. 12. 2009 | 15:47

ok napsal(a):

paní Veselá, takový Svatý Vojtěch měl na rozdíl od Jiřího z Poděbrad ke své snaze i skutečné hmatatelné výsledky celoevropského významu, a byl mezinárodně uznáván už za svého života.
28. 12. 2009 | 16:28

Admirál napsal(a):

ok - já jsemohledně těch mučedníků nějak skeptický. V podstatě ke všem. Jak k těm církevním, tak k těm světským.

Svatý Vojtěch na se na truc vydal šířit křesťanství k pohanským Prusům a ti ho natruc zabili.

Nic proti Vojtěchovi, ale to je hmatatelný výsledek celoevropského významu?
28. 12. 2009 | 16:44

Lex napsal(a):

Admirál
Na mnohém se shodneme.

Zbyněk Matyáš
Asi to mám fakt popletené, už Vám zase nerozumím, možná to bude i tím textem.
28. 12. 2009 | 16:52

Karel Mueller napsal(a):

Milí don Quijotové,

S jistým pobavením jsem si přečetl rozhořčení spravedlivých a návrhy, co by se mělo dělat. Položme si tedy pár otázek.

- Kdo v Česku skutečně vládne? To jest kdo drží media, finance a ekonomickou páteř? Jaké jsou v Česku jeho cíle?

- Jak dalece jsme ovlivňováni zahraničím? Jak dalece jsme svázáni LS a dalšími mezinárodními smouvami?

- Vidíte nějakou reálnou politickou sílu, která by byla schopna definovat národní zájmy a zároveň cokoliv prosadit?

- Politicko-ekonomická elita ČR je ocelový řetěz. Řetěz, který je vzájemně provázán nespočtem ekonomických a osobních vztahů plus vztahy na nadnárodní kapitál. Myslíte si, že existuje síla schopná tento řetěz rozbít? A pokud ano - samozřejmě zahraniční - má vůbec zájem ho rozbít? A pokud by ten zájem měla, co by tím sledovala?

- Ve svém příspěvku jsem uvedl důsledek spálení oněch 5 karet. Dokud se budou "točit kola", dotud bude ze strany řadových obyvatel naprostá lhostejnost nejen k "tomuto státu a národu", ale nakonec i k celému západu.

Mezi debatéry jsou lidé, kterých si velmi vážím, dnes beru jejich příspěvky poněkud s úsměvem.
28. 12. 2009 | 17:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
Mohu Vám pomoci? Třeba tvrzením, že považovat úvěr na realizaci podnikatelského záměru (koupi pivovaru) a z výnosů ho splácet není podvodné jednání, nýbrž běžná praxe. Podvodné je až záměrné nesplácení úvěru. Kdo to nechápe, je ekonomický naiva.
28. 12. 2009 | 17:36

Admirál napsal(a):

Karel Mueller - bohužel asi máte recht.

Zapřáháme vůz před koně.

Žijeme v podivné polodiktatuře. Můžeme volit koho chceme, říkat co chceme, nadávat jak chceme a je nám to hovno platný.

Ale v žádném případě neuškodí, probrat možnosti s těmi, co vědí jak se se věci mají a rozšířit počet těch, co si to uvědommují
28. 12. 2009 | 18:11

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Admirál:
"Můžeme volit koho chceme, říkat co chceme, nadávat jak chceme a je nám to ho*no platný."
O tom přece je dnešní demokracie.
28. 12. 2009 | 18:37

Karel Mueller napsal(a):

Admirál:

Obávám se, že se hluboce mýlíte. Všechno říkat nemůžete.

Za určité řeči ztrácíte budoucnost, ze ještě "určitější" řeči půjdete sedět.
28. 12. 2009 | 18:51

bigjirka napsal(a):

Admirále, v podstatě souhlas. Ale stejná odpověď, jako Lexovi - jak dojít do bodu, kde by se to mohlo začít měnit, když kapři v parlamentu si rybník nevypustí? Jak tam dostat novou násadu a zajistit, aby se hned taky nezvrhla? Obávám se, že Karel má pravdu co se týče dosazení konkrétních osob a událostí do obecných vzorců.
28. 12. 2009 | 20:22

yara ze země krys napsal(a):

Tak někdy kolem r.1991 jsem se na tenise bavil s jedním známým začínajícím ale už tehdy vlivným politikem, který to taky dotáhl posléze hodně vysoko. Na otázku proč ekonomika má přednost před právem mi vysvětlil tak nějak v tom smyslu, že je třeba vytvořit
bohatou podnikatelskou vrstvu (něco jako bylo v začátčích USA) i přes to, že všechno nebude košer, ale potomci této generace už budou podnikat férově a vše se srovná do správných mezí. No dnes vidím, že neměl pravdu. Už i kluci na venkově když jdou hrát na louku fotbal, tak se dohodnou na pravidlech, že se hraje s jedním míčem na dvě branky a třeba 5 proti 5-ti. Zásadní chyba, která se v této naší nové společnosti stala, bylo to, že se měly přijmout komplexně zákony nějakého zavedeného standardního státu z nynější EU, kde už měli spoustu věcí ošetřených a zavedených do praxe. Třeba investiční uzavřené fondy známý to tunel na peníze občanů byly v SRN v roce 1990 dávno zakázány. Teď se tato zásadní chyba prolíná celými 20 lety nové české verze kapitalismu. A zatím hoši vymýšlí pořád nové a nové podvůdky. Třeba akcie v listinné formě na doručitele umožňují skrýt skutečného vlastníka a.s.
Ve většině zemí EU je to sice zakázáno, ale naším zákonodárcům to přece nevadí. Např. teď už chápu snahu Julínka s Cikrtem o převedení nemocnic na a.s. Hoši to měli dobře promyšlené! Ale to je jen jeden trik, oni znají dalších sto. Prostě lidská nenažranost a hyenismus nezná mezí. My Češi jsme na podvody kadeti.
28. 12. 2009 | 20:32

Admirál napsal(a):

Bigjirka - píšete "jak dojít do bodu, kde by se to mohlo začít měnit, když kapři v parlamentu si rybník nevypustí?"

Podle mého názoru ten problém u poslanců nezačíná. Začíná u lidí, kteří si za peníze jsou schopni koupit, aby ten a ten zákon měl správné znění, aby byl do důležité rozhodující funkce dostal ten a ten.

Jsou poslanci, co kývnou. Dobře.

Jsou poslanci, co nekývnou. Pokud by nescházeli do počtu, tak se nic neděje. Pokud by ale někdo stál v cestě, nebo "míchal polívčičku" příliš často, tak se najde řešení, jak ho znemožnit. Sám jste příklad uvedl.

Takže kromě poslanců v parlamentu(a je mi úplně jedno, jestli budou praví nebo leví), co se sebou nenechají vorat je první je nutné co možná nejúčiněji odříznout ty, co s nimi zametají.

Bouhužel mě žádnej liberálně - demokratickej způsob, jak to udělat, nenapadá.
28. 12. 2009 | 21:12

Lex napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Ne, pane doktore, Vy mi nemůžete pomoci. Já pomoc ani nepotřebuji. A blahopřeji Vám k Vašim vědomostem. Jen se nesměle zeptám: To o těch úvěrech a jejich splácení jste věděl v laboratoři už v roce 1991? Byl jste tedy asi jeden z prvních, kdo se vyznal v legalitě nových českých poměrů. Proč jste se nezúčastnil privatizace?

Karel Mueller
Příteli Karle,
fakt jste četl mé příspěvky PPS kozorohovi 26.12.2009 17:17:48 a Admirálovi 27.12.2009 13:28:10?
Přesně to tam je!
Skoro si myslím, jestli nejsme těmi nenormálními my, že to všechno vnímáme tak animozně, ačkoliv to všechno kolem nás je asi "normální", vlastní tomu typu společnosti - koukněme na Itálii, kolikrát vyhnali Berlusconiho, chtěli ha zavřít, a on se vždycky vrátil (a ještě hostí ty naše "jedničky" v plné pohotovosti! Zřejmě je to tak nějak v nás jako důsledek doby, kdy každý mohl (dokonce se to po něm chtělo, jinak se "neangažoval") do všeho kafrat. Hle, jak jsou spokojeni ti, co vědí prdlajs, mají nalitá panděra a svůj seriál v TV (ani je nebudu jmenovat, jedna jak druhá).
28. 12. 2009 | 22:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
Škoda.
O těch úvěrech jsem věděl jako aktívní spolumajitel soukromé účtárny již v 1993, ostatně i tu soukromou laboratoř jsem pomáhal stavět de novo. Žádné privatizace jsme se nezúčastnili, protože se nám eklovala (a dosud ekluje). Asi si mne těžko zaškatulkujete, ale kromě podnikatelských zlodějů a darebáků znám i poctivé, kteří začínali právě od těch úvěrů. A zrovna tak jsme zažili i zlodějské zaměstnance, kteří nám chtěli ukradnout firmu a málem se jim to podařilo.
28. 12. 2009 | 22:32

Jan Vaculík napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Vážím si vašich argumentů v této diskusi.
Ale argumentovat pivovarem Bernard v daném případě (Lex neřekl, o jaký pivovar se jedná) není moc pádné. Bernard musel uplatnit své velké charisma a dělal/dělá téměř psí kusy, aby prodal svoje pivo, i když patří mezi nejdražší. A stejně musel v r.2001 přizvat do podniku kapitálového partnera ze zahraničí.

To neříkám, že bych se chtěl přít mocí mermo. Já jsem chtěl ilustrovat, že leckdo (nejen Lex) tady občas něco popisuje jako donebevolající levárnu, ale ony to jsou jenom kotrmelce života.

Jak se dívat třeba na tento případ: velká firma zkrachuje, a na její půdě vznikne nová firma, která si pronajme část prostor a zařízení a s 10% zaměstnanců vyrábějí dál nosné artikly.
- Je to tunel? (vytunelovali know how!)
- Jsou to hrdinové, kteří zachraňují naši tradiční výrobu?
V rámci své demagogie si to každý může interpretovat, jak se mu hodí...
29. 12. 2009 | 00:09

bigjirka napsal(a):

Opravdu není všechno tak jednoduché, jak vypadá na první pohled. Lumpáren se rozhodně stalo hodně. Víc mi ovšem vadí, že to nekončí a pokračuje a stupňuje se to. Možná bych věděl.. postřílet šéfy všech firem, "pracujících" pro stát. Ty dva nebo tři, odrovnané nevinně, pak rehabilitovat a vyznamenat in memoriam.
29. 12. 2009 | 00:21

Jan Vaculík napsal(a):

Ano, s prací pro stát je to kapitola sama pro sebe...
Tuhle jsem myslel na různé ty experty a poradce, co pracují za div ne jednotnou taxu 10M za případ; OpenCard tam spadá taky.
Když děláš ve firmě a dostaneš úkol, ve kterém plaveš, tak sháníš informace kde se dá, aby ses to naučil. Obtelefonuješ býv.spolužáky, a podobně. Starý pravidlo radí dostudovat to přes noc, aby šéf nic nepoznal.
Jenže když děláě pro stát, tak řekneš š=fovi, a ten na to najme agenturu za 10M.
29. 12. 2009 | 00:55

Ivan Hochmann napsal(a):

Jak vás tak čtu......

pěkně se vyznáte pánové .Jeden lepší mafián jak druhý.

Nechte pana Lexe,ten ví nejvíce.Právě takoví "právníci"-za komunistů vyškolení, nadělali v tomto státě nejvíce zla.

Také si přečtěte jeho elaboráty na "odborných stránkách " jako je outsidermedia jiné levoty.

Ano pánové musíme si pomáhat! Někomu však pomoci nelze.

Ivan.

P.S.Karel má pravdu,všechno se říkat nesmí.Co kdyby se zase zarudlo,že?
29. 12. 2009 | 02:03

Svoboda napsal(a):

Ve světle intelektuální diskuse to sice není zas tak tak důležité, ale pro upřesnění. Šofar je beraní roh a tedy obecně trubka. Ten speciální roh, kterým se vytrubovalo Milostivé léto byl Jóbel. Odtud slovo Jubileum...
Jen mě děsí, že by na něj měl zase troubit nějaký oscícený trumbera, co všechno ví. Nebylo jich už dost - třeba na Hradě? Co si takhle jednou poradit sami a bez nich? O tom mluví ta zmiňovaná Bible také.
29. 12. 2009 | 02:34

Karel Mueller napsal(a):

Lex:

Zdravím příteli,

samozřejmě, někde ten hnojník je menší, někde větší, záleží na předchozí historii, mentalitě obyvatel, vnějším vlivu atd.

Ale vývojové trendy jsou samozřejmě stejné. Pokud jde o řadového občana: Párkrát dostane po hubě, zjistí, že stejně nic neovlivní, mediálně je zpracovaný a tak nakonec zaleze do ulity k tomu svému pivu a televizi, koneckonců ani nic jiného dělat nemůže. Protože tady není a ani nemůže být síla schopná cokoliv proti stávajícímu stavu dělat.

Samozřejmě, hrát si na svobodu slova a demokracii lze potud, pokud se "točí kola", mám-li parafrázovat Huxleyho. Ta pozoruhodná hra končí v okamžiku, kdy jsou ohroženy výkazy v modrých číslech těch, kdo skutečně vládnou.

Před časem jsem četl, že v USA byla vypracována teorie vzestupu a pádu společnosti, je to stále se opakující cyklus. Západ je nyní na sestupu. To by nebylo tak zlé, kdyby nevymíral a co je ještě horší: Zaniká stát a jeho funkce přebírá či alespoň supluje globální kapitál (ti naši miliardáři, které jste uvedl, jsou jen jeho součástí).

Na předposledním blogu p. Klána jsme měli k tomu trochu debatu. Asi nejste nejmladší a starého Maura jste studoval a tak víte, kde se podle jeho tezí nacházíme.

Asi se v záhrobí usmívá.
29. 12. 2009 | 09:34

Lex napsal(a):

Karel Mueller
No, Karle, nemám jeho knížky a už ani asi mít nebudu, nevím, že by se prodávaly, naposled jsem je viděl v kině, jak je v "Troškovi" vyváželi na kolečkách do stoupy (jak novodobě lidské, Koniáš je přímo pálil), bohužel, takže si to dovolím jenom tipnout, tak nějak v duchu nové společnosti, konsensuálně: "V řiti!?"
Lex
29. 12. 2009 | 10:19

Skogen napsal(a):

Výborný článek. Přímý, jak je zvykem. Nemám problém souhlasit, velmi zajímavé je pojmenování univerzálního generátoru lidského světa - vztahy. Pokračujme tím, že popíšeme, čím jsou určeny. Bezpochyby hodnotami. Alegorií je lehce nastíněno, že bez nastolení systému pozitivních hodnot změna nenastane. Je předestřeno, že pozitivní hodnoty přijdou s mladou generací, přijdou ale skutečně? Bude to automatický proces, anebo novodobí papaláši v moderních funkcích mladé ohnou ke korýtkům?

Bohužel mám zato, že problém jen tak neodezní. Příčina pokřivenosti společnosti není jen v situaci - ta vznikla spolupůsobením mnoha faktorů. Válka, nešťastný postoj západních demokracií, nouze podstatné části prvorepublikového občanstva, studená válka... Přežívá ten nejživotnější faktor - setrvačnost uchvácené moci, v jakýchkoliv podmínkách si vytvářející podmínky pro privilegia. Čunek a PF ZČU jsou kamínky v mozaice.

Osobnosti reprezentující pravé hodnoty to nesmí vzdát, ani teď, ani jindy. Když jsem panu Dr. Honzákovi oponoval, že není (bohužel) celebritou, aby určoval trendy, namítl, že je. Že ho zkušenost přivedla ke zjištění, že má co předávat. Já vím, že ano. A byť se naše názory na podobu celebrity různí, dávám mu zapravdu, že jiná cesta, než předávat dle nejlepších schopností a svědomí svou zkušenost, neexistuje. Není to věc mladých. Mladí jsou výhonky na kmeni nás samých, byť by stonásobně nechtěli souhlasit. Musíme se snažit.
29. 12. 2009 | 10:44

Cicero napsal(a):

Hochmanne, vidím, že naše výměna (to je _odborný_ pojem z teorie nukleárního válčení :)) se ti stále vrací na mysl. Jsem tomu věru rád, také na tebe myslím a představuji si tě v těch slušivých kalhotkách *mrk* *mrk*.
29. 12. 2009 | 10:46

Lex napsal(a):

Jan Vaculík
No, pane Vaculíku, přijde na to, proč ta velká firma zkrachovala.
Zda v důsledku "druhotné platební neschopnosti (celkem běžný případe konce devadesátých let), nebo z jiných "objektivních" příčin (např. příliš optimistický marketingový plán, selhání zahraničního odběratele, nástup finanční krize apod.), anebo proto, že byla skutečně "vydžusovaná", tj., že aktiva byla vyvedena do jiné, za tím účelem opatřené firmy, a ta první se všemi pasívy na hrbu šla do toho šmelcu. Myslím, že ta druhá varianta byla v Česku typičtější. Apropós: víte kolik desítek, možná stovek takových "nadporučíků" českého průmyslu bylo stíhání pro trestný čin "zneužívání informací v obchodním styku" a kolik bylo odsouzeno - já si z těch stíhaných nevzpomínám na před českými soudy žádného odsouzeného. A to, jestli si vzpomínáte, kvůli tomuto trestnému činu, který Marek Benda vyluxoval z návrhu trestního zákoníku, šel ten zákoník ve sněmovně "pod stůl". A byl schvlen až asi za dva roky, když se tam ta skutková podstata dostala znovu.
Anebo také jiný případ, také dost typický pro naše bývalé firmy, když už jste zmínil know how (konkrétní z mého okolí, ale jistě víte o dalších).
Středně velká strojírenská firma (cca 1.900 zaměstnanců). Konstrukce technického rozvoje asi 15 lidí, konstrukce výrobní asi padesát lidí, technologie. Malá slévárna, svařovna, velká obrobna, montáž, elektroprovoz, doprva plus celé administrativní a obchodní zázemí. Kuponová privatizace. Ti, kdo byli podnikaví a měli k tomu přístup berou technickou dokumentaci lukrativních výrobků a odcházejí do "garáží", kde zavádějí jejich výrobu. A ještě si specializované práce nechávají dělat v té firmě, která na tom paběrkuje. Přirozeně to byli ti, co měli obchodní kontakty, které převádějí na svou stranu (trochu to popsal Václav Žák ve svém blogu). Fabrika se potácí nad propastí, samozřejmě průběžně propouští 70 % zaměstnanců, po výměně několika vlastníků přicházejí konečně ti, kdo to rozlousknou. Jak? - jak jinak, než způsobem popsaným výše. Převod aktiv a deseti procent původních zaměstnanců, šmelc matky.
Je to tunel nebo hrdinství?
29. 12. 2009 | 10:53

Lex napsal(a):

Ivan Hochmann
Máte na mysli tento článek?
"Někdy před něco více než rokem, jsem se na webu „U Stejskalů“ (však víte – blogu Aktuálně.cz) setkal se jménem Ivan Hochmann. Neznám ho, ale pochopil jsem že jde o staršího muže, jistě hodně přes šedesát, možná přes sedmdesát. Ani nevím zda jde o skutečné jméno, nebo „nickname“. Tenkrát mne zarazil svými extremisticky antikomunistickými názory, zarazil mě tím, že za všechnu tu bídu tehdy, devatenáct let po „velvetu“, může, podle něj, bolševik.
Jsem člověk, který se snaží vnímat věci co nejobjektivněji, a tak netrvalo dlouho, a došlo mezi námi k zajiskření. Napsal, že „Pokud ovšem přijde zase někdo podobný oprašovat bolševické zrůdnosti (a začíná to hezkými slovíčky o lásce a přátelství - však to známe)...... odcházím urychleně do skříně zkontrolovat, mám-li dosti nábojů do své zbraně.“ Napsal jsem mu, že, možná, mu bude stačit jediný. Odepsal mi, že jsem mrcha. Od té doby se hodně změnilo. Ivan Hochmann postupně začal psát jinak. Pořád na hraně, ale přitom tak, že člověk musí pochopit, že to myslí poctivě. Že jeho názory jsou utvořeny (vid dokonavý) jeho historickou zkušeností, a přestože jsou mnohdy dost extrémní, nejsou prosty životní moudrosti. Změnil se i náš vzájemný vztah, a to až do té míry, že na blogu JUDr. Tomáše Sokola „Plzeňské třeštění“ z 20.10.2009 napsal i toto (snad promine, že částečně přetiskuji): „Všimněte si,že mnoho perfektních lidí jako Lex, K.Mueller, bigjirka, Vlk, Skeptický, Pocestný, Zacheus, Zbyněk Matyáš, Grösling, buldatra, Im, Nuba, Pepa Řepa, (další prominou) se na těchto stránkách vyskytují už velmi zřídka…“
Ten blog JUDr. Tomáše Sokola se týká dění okolo Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, a Tomáš Sokol se, podle mého názoru, snaží problém relativizovat. Dočkává se proto hanobení i souhlasu, jak už to při svobodné (a anonymní) diskusi bývá. Pak se objevil nick „Sokolník“, který přišel s informacemi vážně znepokojivými. Ivan Hochmann reagoval, a já na něj – a snad mi prominete, že tu reakci si dovolím přetisknout zde:
„Zdravím Vás, pane Ivane. Vy víte, že my dva jsme každý z jiného těsta. Ale já vím, že se od určité doby, kdy jsme oba navzájem pochopili, že to - každý jiným prizmatem pohledu – myslíme poctivě, respektujeme. Že já Vás už nenechávám samotným s Vaší jedinou patronou, a vy už víte, že nejsem „mrcha“. Ano, musím s Vámi souhlasit, ne padesát, ale deset, jedno procento kdyby bylo pravdy na tom, co píše Sokolník, bylo by to k zoufání. Skoro na emigraci. Žel, vše tomu nasvědčuje. Já vím, že ani Vy, ani já, nebudeme nikam emigrovat, na to jsme přespříliš spojeni kořeny s touto zemí, s její půdou, řekami, horami, a přes mnohé výhrady, i s jejími lidmi a jejich osudy. Ale ten marasmus, který se tu rozbujel jak nádor, a rozšířil se svými metastázami do nejrůznějších struktur společnosti, působí skutečně zhoubně.
pokračování
29. 12. 2009 | 11:31

Lex napsal(a):

pokračování
Bez ohledu na okecávání páně Sokola, že skoro o nic nejde, dokud někdo něco nedokáže etc. etc. Myslím, že nám už toho nikdo moc dokazovat nemusí. Vidíme to na každém kroku. Uvnitř demokratického systému se zahnízdily mafie, které s plnou hubou hesel o malém, ale efektivním státu, s nejvyšším nasazením bojují – a daří se jim to – za co nejširší stát, avšak bez kompetencí a pravomocí, nadaný pouze odpovědnost, kterou navíc lze podojit. Lidé mají státem zaručenou takovou míru bezpečnosti, kolika „procent“ svých svobod se dokáží v tomto směru zříci. Ne, nebojte se, nepléduji za svěření své svobody do rukou státu, mluvím o tom, že člověk, který žije v souladu se zákony, s pravidly vlastní společnosti, se nemusí bát svěřit státu kompetence „načumovat“ do některých těch svobod. Protože pokud tomu budeme bránit, jsou touto cestou chráněni ne Vy, já, ale ti, co těch svobod zneužívají proti Vám, proti mně, proti státu samotnému. A svými levárnami, zlodějnou, podvody a jinými zločiny ho přivádějí na buben. A také stovky a tisíce skutečně poškozených, kteří na ten „buben“ spadli. Nebudu, jako mnoho jiných, dštít síru na doktora Sokola pro jeho advokátní praxi, za jeho podíl na tom, že řada těch nejvýznamnějších ksindlů (abych použil Vašeho výrazu) je na svobodě a užívá si svých nepoctivě nabytých majetků. A ještě u těch koryt hlasitě chrochtají. Snad nadejde příležitost, abych tu napsal pár slov o morálce a etice advokátů, jak mě na tu myšlenku přivedl web „Jiné právo“, resp. soudce Vojtěch Cepl ml. Pro tuto chvíli mi nezbývá než konstatovat, že lež a nenávist vítězí nad pravdou a láskou. A ještě jsme přesvědčováni, že tak to je správné, že tak to musí být.“
(Psáno pro OutsiderMedia.cz 22.10.2009 – chráněno licencí Creative Commons by-nc-sa)
Tak to jo, pane Ivane, tak to jo.
Editorovi:
Tento článek má (dohromady) 4.645 znaků i s mezerami. Přesto jej „přístoj“ odmítá, že může být nejvýše 5.000 znaků.
Opět se ptám: Udělali soudruzi z NDR někde chybu, nebo neumí můj Windows počítat?
29. 12. 2009 | 11:32

Lex napsal(a):

Jan Vaculík
A ještě jednou, promiňte. Víte, já jsem se celý profesní život setkával s tou odvrácenou stranou života společnosti. Proto mi ta druhá, ta pozitivní připadá jako něco samozřejmého, jako takový správný, NORMÁLNÍ běh věcí, žádná mimořádnost, která by se měla nějak zvlášť vyzdvihovat. Až na vyjímečné případy.
Tak možná proto si všímám více toho, o čem píšu, a proto moje skepse - Murphy byl optimista.
Lex
29. 12. 2009 | 11:39

Lord Helma napsal(a):

Pamatujete si na ty knížečky "Už vím proč"? Já už vím. Výhledově tenhle "demokratický systém" padne. To je jisto. Není však jisto kdy. Ani paní Klára to neví. Ale až to padne, zase se bude dělit ten zbyteček, co tu zůstal po rozkrádání, budou tu škatule hejbejte se. Otázka pak je, není dobré si to pojistit? Není dobré (pokud má člověk tu možnost) již teďka psát trochu jinak, tak aby člověk v ten moment měl na co poukázat a zároveň, aby sledoval reakce obyvatelstva (zastoupených komentáři) a věděl tak, jak moc je možno odchýlit se od současného politického paradigmatu, případně i kterým směrem tak činit nutno.
29. 12. 2009 | 12:32

bigjirka napsal(a):

Ono se totiž po čase vylouskne, kdo to myslí solidně, kdo je mešuge a kdo je darebák. Všichni solidní lidé se pohybují a nakonec jsou schopni se dohodnout někde kolem středu. Nesmyslem je totální svoboda pro velkobohatce, drancující svět, stejně jako mohutné přerozdělování. Někteří velmi inteligentní lidé, jako třeba KM nebo VH jsou pomýleni svou inteligencí a mají dojem, že věci vyřeší věda a že se prakticky vše dá spočítat, což je automaticky tenduje k levici a k omylu, že úředník bude rozhodovat lépe za svobodná individua. Naopak ultraliberalismus vede k podcenění strategického plánování, založeného na nezaujaté vědecké analýze i u oborů s tak dlouhým životním cyklem, jako je školství. Magory a darebáky nebudu radš specifikovat.
29. 12. 2009 | 13:26

bigjirka napsal(a):

Lexi, pokud si "předepisujete" texty ve wordu, tak "za scénou" je spousta režijních znaků. Otázkou je, zda Nucleus počítá znaky po "stripnutí" těch neviditelných, nebo hned těch vložených.
29. 12. 2009 | 13:29

buldatra napsal(a):

Milostivé léto?

Jéžišmárjá,už aby tu bylo!
Na sníh a kosu nejsem zvědav.

Jen aby se do toho, pro boha živýho, nezamíchali právníci. To by léto nepřišlo nikdy. Stejně jako ne a ne přijít něco rovného na politickou scénu. O justici nemluvě.
29. 12. 2009 | 14:08

Ivan Hochmann napsal(a):

To jste si pane Lexi mohl odpustit.

Nejde mě ani tak o jednotlivé osoby,o jednotlivé kausy,o popis lumpáren kterých se kdo kdy dopustil.Jsme lidé chybující a mnohdy se špatnosti při vší dobré vůli nestačíme vyhnout.

Hovořím o komplexním procesu tvoření poskomunisticé reality.

Jak je možné,že jsme všichni tak dlouho čekajíce na Listopad,nechali věci dojít tak daleko?Hledáme zase odpovědi co se stalo špatně.Kdo za co může.
Ano měl jsem vždy výhrady ke komunistům a expresivní vyjadřování považuji za zdůraznění námětu.

Normální řeč,klidný slovosled dnes s nikým nepohne.

Když byla onehdy vedena diskuse o elitách(myslím na blogu prof.Hořejšího),řekl jsem jasně kde vidím jednoznačnou příčinu.
Opakuji,příčiny vězí jednoznačně v ochotě komunikovat,akceptovat,diskutovat,asertivně ustupovat,až z merita věci zmizí podstatné,a zbudou jen nic neříkající zakroucené paragrafy perfektně ovládané právnickým humusem.

Tady hovoříme o míře odpovědnosti,o míře viny za zneuctěnou sametovou revoluci,za demokratický paskvil.
Za hrubě nejistou budoucnost.

Jak k tomu přijdou všichni ti "obyčejní lidé",které nezajímá nic jiného než žrádlo,chlast,děvky,herny,cigarety,drogy,laciný benzin do svých osobních dopravních prostředků.

Po nich chcete "odpovědnost"?

Kam zmizely elity,vzdělanci,vizionáři?
Stává se znás opravdu tlupa lačných,bezprizorných,agresivních darmožroutů jednoznačně podporující populistickou politiku levicového politického ksindlu?

O zklamání z politiky pravicové strany bylo napsáno až moc.

Maně se vracím ke králi Jiříkovi.
Připadá mě,že se historie neustále opakuje.

Zlovolné,nedůvěryhodné,ziskuchtivé měšťanstvo,pletichářská,mocichtivá šlechta,vzdělanci pod knutou ideologií(víry) a celkový obraz zdegenerované, husitskými(komunistickými) válkami zdevastováné společnosti,neschopné jakékoliv nezištné vize po společnou budoucnost.

Nechci se dožít další Bílé Hory.

Zajisté lze celou tuto věc uchopit z druhého lidštějšího konce a požadovat po Cicerovi aby mě neničil kruhy.

Vyjde to ale úplně nastejno.

Jsem nasrán pane Lexi,poněvadž ztrácím naději i víru.
Rozhodně však nebudu kupovat zásobu nábojů.

Ivan.
29. 12. 2009 | 14:25

Lex napsal(a):

bigjirka
Jo, ty delší jo, považuji za lepší si tam i sjet překlepy, které se na monitoru samy od sebe dost snadno přehlédnou.
To vysvětlení je OK, čekal jsem, že to tak nějak bude, bylo by zajímavé vědět, kolik čistých znaků (s mezerami) program "skousne".
K tomu "pohybu kolem středu"- no nevím, zatím se ten "střed" moc nepředvedl, možná, že lépe řečeno "předvedl", takže spíš to vidím na kompromis, na kterém by se měli sejít ti rozumnější praví s těmi rozumnějšími levými. Což je, myslím, vcelku i Vaše pozice?
29. 12. 2009 | 14:27

Ben napsal(a):

Ahoj bigjirko,
stoprosouhlas s tvým příspěvkem ve 13:26:43.
Jsem rád, že jsi už v pohodě a že zase přispíváš do diskuzí. K Novému roku i v celém roce 2010 přeji zdraví, to ostatní není až tak důležité...

Také přeji vše nej paní KVS.
A ostatním :-)
29. 12. 2009 | 14:29

Jan Vaculík napsal(a):

Lexi,
děkuju za odpověď.
Na okraj svého angažmá v této diskusi chci poznamenat, že nechci obhajovat žádné neřádstvo, ani přehnaný liberalismus. Jenom cítím potřebu uvést na pravou míru dojem, že v byznysu je to samé neřádstvo. Je přirozené, že Vy z titulu své profese to vidíte z té horší stránky, a z horší stránky to taky vidí ten, kdo svůj dojem staví na zprávách z tisku nebo z TV.

Vámi uvedený příklad "středního" strojírenského podniku o 1.200 zaměstnancích je dost typický. Sám jsem agónii jednoho takového prodělal, z řadou podobných pak spolupracoval. Při určitém zobecnění se dá říci, že takový podnik v post-socialistických podmínkách nemá šanci přežít. Číhá na něj tisíc problémů, které bude každý manažer řešit po svém a celek se zákonitě rozsype. Z vnějšího pohledu pak z různých úhlů vždycky převažuje jeden detail, který celkovou neřešitelnost zakrývá.

Z hlediska západoevropských měřítek se jedná už o dost velký podnik - nikoliv střední. Branou takového podniku by každý den mělo vyjet ven zboží v hodnotě řádově 10 mil Kč. Po pravdě řečeno - vůbec si nedovedu představit, jak by se takový podnik mohl uživit bez pevného včlenění do mezinárodních odbytových struktur. Jenže právě v rámci toho "včleňování" by se pravděpodobně stalo, že podnik vystřídá několik majitelů, a některému z nich se třeba ukáže výhodnější jej pohřbít. Už sám ten fakt prodeje do ciziny se někomu může zdát jako neřádstvo, ale v případě takové firmy je to vedle "sebezáchovného rozpadu" asi jediná možná varianta. Tady prostě není řešení, za kterým by se málo zasvěcenému pozorovateli nezdála být nějaká levárna.

Když jsem mohl poznat, jak fungují firmy v zahraničí, tak mě nejvíc udivilo, že i dobře zavedené strojírenské firmy, které exportují do všech zemí světa, nezaměstnávají třeba ani stovku lidí. Ve srovnání s jejich produktivitou je evidentní, že většina našich strojírenských firem se prostě nemohla udržet.

Jenže pohled na spáleniště vůbec nemusí být neradostný. Například na půdě bývalé Tesly Rožnov (a to "na půdě" je míněno buď fyzicky, nebo personálně) vyrostlo přinejmenším 50 menších firem (možná, že v gůglu bychom našli i 150), které se živí důstojně a hodně z nich obstojí i v mezinárodní konkurenci. A jestli některý z těch lidí si od svého bývalého socialistického zaměstnavatele přinesl nějaké know-how, tak zaplaťpánbůh za to, že to nezmizelo bez užitku.
29. 12. 2009 | 14:36

Lex napsal(a):

Ivan Hochmann
Mohl, ale nemusel. A jsem rád, že jsem to tu zavěsil. Mělo to svůj blahodárný účinek. Srovnejte si sé předchozí vstupy, ve kterých si zase hledal svou škvírečku ten "zapšklý stařík", s tím, co jste teď napsal mi.
Jen ať lidi čtoui ty lepší věci.
A propříště, když si odpustíte toho "pana" Lexe, já si odpustím toho "pana" Ivana.
Svět (ani komunikace) nebude přívětivější, když se budeme navzájem utvrzovat v té zapšklosti, v tom "fekalismu".
Hezký den! Lex
29. 12. 2009 | 14:38

Lex napsal(a):

Jan Vaculík, bigjirka
Ohledně toho pivovaru: Spojil jsem se s tím přítelem (není to jednoduché) a nechal si to po těch osmnácti letech vysvětlit znovu. Tedy bylo to tak, že podrobnou ekonomickou analýzou dospěli k závěru, že by nebyli schopni z výnosu firmy jak splácet úvěr, tak firmu rozvíjet, a bez onoho rozvoje (investic) by to nešlo.
Ta morálka a slušnost v tom ale hrála rozhodující roli v tom, že od toho záměru UPUSTILI, ačkoliv jim to kupř. vytýkaly odbory. Na rozdíl od většiny ostatních privatizérů cestou „nejlepšího privatizačního projektu“, kteří do toho šli, a to nevědomky, anebo ještě hůř s vědomím toho, že půjdou ke dnu, avšak předtím ty firmy vytunelují a vydžusují. Kteří to byli a co po nich zůstalo, to lze najít celkem lehko v historii „Konsolidační agentury či banky“ a v pohledávkách zkrachovalých bank v konkursním řízení (to už asi dohledat nejde).
Tož tak nějak. Čímž zde končím.
29. 12. 2009 | 15:28

bigjirka napsal(a):

Ano, Lexi, myslel jsem to zhruba tak, jako consensus-making mez pravým a levým přístředím.

Zkuste otevřít Word a Notepad, text z Wordu vlepte do notepadu (přitom se stripne), znovu zkopírujte a vlepte do okénka. Pokud jsem měl pravdu, půjde to na 5000.

Ahoj Bene, ahoj Ivane.

Ano, z těmi firmami to není tak jednoduché, již jsem to výše taky psal. Klíč není tak složitý - pokud zůstaly na spáleništi fungující firmy, je OK. Pokud odfrčely peníze, OK to není. A jak se dívat na zánik Škody Plzeň nebo ČKD - států ve státě, komplexních gigantů,schopných vyrobit skoro cokoli - to nevím dodneška. Možná vyhnití zevnitř, možná zlovolná konspirace konkurence..
29. 12. 2009 | 15:28

bigjirka napsal(a):

Ano Lexi, tak nějak jsem si myslel, že to bylo. Zobecněno, českým privatisátorům nebyly poskytnuty vhodné typy úvěrů, to jsem také psal už výš. Ano, samozřejmě v tom byl i kus etiky - že nešli přes závit do věci, kterou nepovažovali za feasible.
29. 12. 2009 | 15:32

buldatra napsal(a):

Zdravím Vás pane Bigjirko
a dovoluji si popřát Vám pevného zdraví v Novém roce jakož i v následujících létech a staletích.
29. 12. 2009 | 16:20

bigjirka napsal(a):

I Vám, buldatro!
29. 12. 2009 | 16:45

Karel Mueller napsal(a):

bigjirka, Lex:

Ahoj Jirko,
moje odpověď je určená i Lexovi.

šiml jsem si Tvé poznámky o mě. Já vůbec ve všemocnost vědy nevěřím, to bychom byli u Platona a jeho Filosof králem. Před časem jsem napsal článek Sět jako šachovnice, kde jsem dokazoval, že jediná možná pole jsou ta střední. Můžeš to považovat za mé politické vyznání.

Jediné v co věřím je stabilita garantovaná vnější a vnitřní rovnováhou. A to je průser současného světa - zmizela zcela vnější (ta se vytváří v rámci multipolárního světa) a vzala za své i vitřní, protože - jak jsem napsal - státy nefungují tak, jak by měly. Důvody uvádím.

Dnes spějeme do situace, kdy se nejsinější korporace a finanční okruhy stávají státy nad státy a také roli států přebírají či suplují. Což je tragedie, protože kvůli svému určení tuto roli nemohou zastávat.
29. 12. 2009 | 18:45

bigjirka napsal(a):

Karle, naznačil jsem jen jakousi vaši tendenci, která vás sune vlevo. S Tvým posledním odstavcem jednoznačně souhlasím. A doplňuji - ta "liberalisace", kterou nám teď sehrávají, žádnou liberalisací není, ta nám naše svobody bere. Vytvoření situace, ve které existují podnikatelské subjekty, nepodléhající žádné demokratické regulaci, to je fakt špatné. Já nejsem ultraliberál, mně je jasné, že svobody je nutné jemně omezovat tak, aby nedošlo ke skutečnému omezení svobod pro všechny, kromě "majitele světa".
29. 12. 2009 | 18:57

Admirál napsal(a):

bigjirka - "liberalisace", kterou nám teď sehrávají, žádnou liberalisací není, ta nám naše svobody bere".

Naprosto přesné.

Podnikatelský subjekt je tu proto, aby tvořil zisk. Bude to dělat jakýmikoli prostředky.

Volení zástupci, potažmo stát je tu od toho, aby vymezil podmínky podnikatelským subjektům a kontroloval jejich dodržování.

Pokud se stát stane nástrojem podnikatelských subjektů je na každém, aby si předtavil, co všechno příjde.
29. 12. 2009 | 19:14

Jan Vaculík napsal(a):

Zajímalo by mě,
jestli se dá nějak vyprofilovat program boje proti všemocným korporacím na politické úrovni. Pokusil se o to na západě už někdo? a jak dopadl?

Ale zase bych dal přednost diskutovat o tom v konkrétní rovině - jinak je to jen takové remcání. Pak se většinou ukáže, že budˇchybí dost pádných argumentů, anebo že nelze dosáhnout konsenzus ani v rámci jediného kroužku nezávazných diskutérů. Jako jeden příklad uvedu obchodní řetězce, potažmo supermarkety: jakýkoliv pokus o regulaci ztroskotal, protože nemá dost podpory ani mezi politiky, ani mezi občany.
29. 12. 2009 | 20:30

bigjirka napsal(a):

Janku, regulovat supermarkety je taky ptákovina. Je potřeba zrušit bruselské dotace zemědělcům a uvalit dodatková cla na všechno, dodávané v dotovaných cenách. Podle mne je to jediná rozumná možnost. Nutit řetězce, aby nakupovaly za vyšší cenu, než mohou dosáhnout, to je slepá ulička. Jak může být holandské rajče ze skleníku levnější než domácí z pole? Dotace dělají ve všem bordel.

No, jestliže liberalisujeme tak, že dovolíme španělskému telekomu koupit český a zisk vyvézt, francouzským vodárnám koupit naše, zdražit vodu 70x a zisk vyvézt, ..., nevím, co k tomu dodat
29. 12. 2009 | 20:45

Karel Mueller napsal(a):

Jan Vaculík:

Jestli se proti tomu dá účinně bojovat? Nedá. Alespoň ne do té doby, dokud se budou "kola točit".

Nejsme žádný klub remcalů, jsme střízliví pozorovatelé, kteří konstatují stav a pravděpodobný vývoj do budoucna. Aby jste to mohl alespoň nějak regulovat (nikoliv bojovat), tak by jste musel začít návratem k oněm 5 kartám. A to nemůžete dosáhnout, nevládnete medii.

Víte, v jednom blogu jsem napsal, že mě až mrazí, jak starý Maur vyhrává. On by totiž na rozdíl od Lenina na Rusko nevsadil. Plánoval celosvětovou revoluci, která začne v nejvyspělejších státech a to poté, až se cosi jako koncepce vlády nadnárodních oligarchů dotáhne do konce a vypukne hluboká celosvětová krize.

Obávám se, že se nedá nic dělat ani proti současnému trendu, ani proti oné předpovězené revoluci.
29. 12. 2009 | 20:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jan Vaculík:
Různé konkrétní podnikatelské záměry ve výsledcích dopadají různě, nicméně v zásadě stále musí platit zásada výnosnosti. Vložené investice musí být splaceny výnosy, ať už konkrétní podnikání má jakoukoliv formu.
"velká firma zkrachuje, a na její půdě vznikne nová firma, která si pronajme část prostor a zařízení a s 10% zaměstnanců vyrábějí dál nosné artikly." Tady je namístě otázka, proč totéž neudělala ta původní velká firma. Vím, že toto se často děje, ale nerozumím tomu možná v důsledku nedostatku podrobných informací.
29. 12. 2009 | 21:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
Díky za Vaše upřesnění v 29.12.2009 15:28:12. Škoda toho původního šumu.
Mé uznání za důslednost.
29. 12. 2009 | 21:16

bigjirka napsal(a):

Stále si myslím, že jedinou rozumnou možností je snažit se ovlivňovat systém prvky, které má. I když hodně nám toho už uteklo - korporace získaly příliš mnoho moci, také prostřednictvím Bruselu. Ta "deregulace" padá víceméně na jeho hlavu. My v podstatě nemůžeme říct žroutovi "táhni do hajzlu, my tě tady nechcem", neb by to byla neliberální šikana.
..brou
29. 12. 2009 | 21:58

*** napsal(a):

Kláro, jestli to spíše zase nebude Rozmarné léto. Bylo by to alespoň k něčemu.
Letos to bylo Zmarné léto a o ničem. Tak snad jedině PF 2010 i pro vás.

captch.Turned risks...
29. 12. 2009 | 23:14

Jan Vaculík napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Velká firma sebou táhne strašně moc balastu, a to hned v několika rovinách:
- vztahy managementu (vzájemně i vně podniku), jejich ambice, bokovky...
- zajeté pracovní manýry i na nižších postech komplikují vztah každého s každým;
- přebyteční pracovníci: propustit je stojí peníze, a propouštění není ten krok, který by zlepšoval vztahy ubnitř podniku;
- zhoršená pracovní morálka, která se stane normou při stagnaci podniku
- nevýhodné smlouvy z minulosti, dluhy a nevymahatelné pohledávky.

Sto lidí - to se v Německu považuje za středně velkou firmu. Je hodně firem, které během pár let vyrostly z 10 na 100.
Ale neslyšel jsem o žádné, která se zredukovala z 1000 na 100.

Ale berte mě s rezervou; jsou to moje osobní postřehy, nikde jsem žádný management nestudoval. Ale za posledních 20 let jsem byl ve styku asi s 2000 strojírenskými a elektrotechnickými firmami (dodavatelé, odběratelé); mnoho z nich jsem poznal i dost důvěrně.
30. 12. 2009 | 01:48

Pavel V napsal(a):

Paní Kláro,

zdá se mi pravděpodobné, že ve vašem hodnocení věcí veřejných máte pravdu. Chybí tam však nástin nějakého řešení. V některé replice přiznáváte, že ho nemáte a vyzýváte čtenáře, aby ho doplnili.

Domnívám se, že řešení je možné nalézt jedině rozborem příčin marasmu, v němž se naše společnost nachází. Mám na mysli částečné selhávání demokratického systému vyvolávající hrozbu restaurace nějakého totatalitního systému (nemusí to být nutně komunistický). Prvopříčinu selhávání systému vidím ve veliké nezralosti demokracie u nás, jež má kořeny v minulém totalitním systému. Ten se podobal jekési středověké nevolnické společnosti, v níž občan neměl téměř žádnou faktickou možnost něco ovlivnit. To mělo vedle nevýhod i velkou výhodu: dávalo to sice falešný, ale přece jen pocit, že neneseme odpovědnost za tehdejší tristní stav. Měli jsme status dětí (paternalistického) státu a pro většinu z nás byla tato pozice natolik pohodlná, že jsme se k ní brzy po Listopadu vrátili. Hodně lidí v mém okolí kritizuje poměry, ale stejně jako za komunistů, nikdo nehne prstem. To je ona nezralost české demokracie. Ta totiž může fungovat jen za předpokladu, že občané jsou na určité duševní úrovni a to není náš případ. Není tedy úplně správné házet špínu jen na politické špičky. Každý z nás úměrně svému postavení nese část viny.
30. 12. 2009 | 12:57

KVS napsal(a):

Vážení přátelé,
po vánoční návštěvě Slovenska jsem dorazila teprve teď, takže paušálně všem děkuji za mimořádně kvalitní diskusi. Jsem přesvědčena, že v ní padlo mnoho vlmi zajímavých podnětů k řešení - pokusím se je nějak vyseparovat a dát na samostatný blog. Myslím, že bchom si zasloužili nejen takovýto přímý blog na téma "řešení", ale že bychom si zasloužili i diskusi naživo.... otázka je, kde by se měla odehrát, že, Lexi..

srdečně ještě jednou zdravím všechny diskutující a jen drobnosti:

AD Jan Vaculík: Velkou privatizací myslím tak zvaný zákon o velké privatizaci, kterým se nastartovala kuponová privatizace. Jediný, kdo proti tomu protestoval a upozorňoval, ře teprve tímto dojde k definitivnímu a nevratnému ukradení majetků, znárodněných komunisty, byl JOSEF LUX, dej mu Pán Bůh věčnou slávu a lehké spočinutí. Jinak musím říci, že nás bylo několik, povětšinou "mladých a blbých", kteří jsme se snažili vzdorovat tehdejšímu tandemu Klaus - Zeman a další chlapci z prognosťáku, kteří na právo programově kašlaloi a říkali, že je třeba nastartovat ekonomiku bez ohledu na právo. Nebyli jsme dost silní. Jedn se o lidi, které odvál čas: Pavel Bratinka, Dan Kroupa, Libor Kudláček, Rosťa Senjuk, Jirka Schneider, ale i Michal Prokop, Karol Stome (snad jediný právník mezi námi), Standa Žalud, Bohuslav Hubálek, Štfan Bačinský (taky právník), Tmáš Kopřiv, Erich Kříž, Karel Novosád, Jaroslav Suchánek,Jaroslav Mlčák, Jarek Selner, Věroslav Sláma, Peter Kulan, ... no a to by tak bylo, váýžení přátelé, z těch 300 lidí zhruba tak všechno.... s touhle názorovou skupinou jsme prostě "chlapce z prognosťáku" přešválcovat nemohli. A dělali jsme, co jsme mohli.... možná blbě, leč lépe jsme to neuměli.

ASD Admirál: Vaše návrhy na zpřsnění podmínek státníchh zakázek naprosto podporuji a když slyším slovo "daňoivý ráj" otvírá se mi kudla v kapse..
30. 12. 2009 | 14:25

Jan Vaculík napsal(a):

Vážená paní Kláro Veselá,
děkuji za reagování.
Své slovo na obhajobu kuponové privatizace jsem řekl výše; podle mě to nebylo až tak špatné. Prostě na lepší výkony naše mužstvo nemá. Všechny jiné cesty mají taky svá úskalí: jak privatizace do českých rukou za peníze z úvěru (Soudek, Stehlík...), tak do rukou zahraničního kapitálu (Nomura sem, Nomura tam...)
Udělat z rybí polévky akvárium ... lze jen velmi těžko; vlastně vůbec. Jo, rybí polévku lze akorát tak sníst, pak vytáhnout z kapsy peníze a jít koupit akvárium. Asi to se stalo.

Ve stescích na kupónovou privatizaci nemohu nevidět kousíček populismu. Hlavně lidem nepřipomínat, že to byli oni sami, kdo naletěli např. Koženému, i když už hned zpočátku v něm třetina národa viděla hochštaplera a další čtvrtina rovnou grázla!

Že by to bylo lepšé, kdyby od začátku ekonomové dali víc na slova právníků?

Tím si vůbec nejsem jist. Právo se u nás zbrchává k faktické použitelnosti ze všeho nejpomaleji. Jedna věc je, zda je problém dobře ošetřen zákonem, druhá věc je, zda a kdy dojde k soudnímu rozhodnutí, třetí věc je, jak se toto promítne do reality.
Člověk, jakož i ekonomická subjekt, který je drcen soukolím každodenní reality, se na náš právní systém nemůže spolehnout a tím méně se mohl spolehnout před dvaceti lety. Uvedu příklad ze svého okolí, jenom takovou drobnost: soud rozhodl ve prospěch člověka, protistrana má zaplatit člověku náklady na vedení procesu. Protistrana nezaplatila. Vymáhání dlužné částky je pro advokáta novým případem, se všemi poplatky.

Náš právní systém je nastaven tak, aby na něm nejvíce profitovali ti, co jej vytvořili: tedy sami právníci. A protože ze všech profesních skupin právě právníci tvoří tu snad nejhomogennější, která má nejlepší možnosti hájit si své "resortní" zájmy, tak proto to v této oblasti vypadá tak, jak vypadá.
30. 12. 2009 | 15:20

Jan Vaculík napsal(a):

Co chtěl Lux s tím majetkem dělat?
Privatizovat jej přímým prodejem? Viz výše.
Nebo jej prostě nechat dál v rukou státu? To by ty podniky shnily zaživa.
Jedinej smysl snad: dát ho církvi.
Ale to by 4/5 lidí teprve nevydejchalo!
30. 12. 2009 | 16:07

Pavel V napsal(a):

Paní Kláro,

ve svém minulém příspěvku jsem se pokusil najít hlavní příčinu problémů naší společnosti a nyní bych z ní chtěl vyvodit řešení.

Jak jsem napsal, vidím hlavní příčinu neutěšených poměrů v neochotě občanů převzít svůj podíl odpovědnosti. Řešením by podle mého bylo, kdyby jim to někdo odvážný řekl. Kdyby jim řekl: vy jen žvaníte, ale vůbec nic nepodnikáte. Nikdo vám nebrání angažovat se v politice. Na rozdíl od dřívějška vám žádná perzekuce nehrozí. Když si myslíte, že ti nahoře to dělají špatně, pak to znamená, že vy byste to uměli lépe. Proč se do toho tedy nepustíte? To, co tady píšu, jsem zkusil říci několika agilním kritikům. Odpovědí bylo vesměs mlčení.

Je zřejmé, že ne každý má vlohy pro politiku. Každý však můžeme udělat něco pro to, abychom se v politice trošku orientovali a podpořili ty, kdo s tím chtějí pohnout. Je neuvěřitelně falešné a podlé strkat politiky do jednoho pytle s tím, že jsou všichni zkorumpovaní. Je to, žel, široce rozšířený alibismus nejhrubšího zrna.

Jak rozeznat slušné politiky od darebáků? Není to tak těžké. Hlavní podmínkou ovšem je nevěřit mediím. Ze dvou důvodů: 1. Media se ráda zabývají nepodstatnými (např. bulvárními) informacemi. Tvrdí se, že proto, aby zvýšily náklad, mám však podezření, že hlavně proto, aby odvedly pozornost od něčeho významného. 2. Media se tváří jako nezávislá, ale zprávy jsou často tak jednostranné, že z nich čiší čísi zájem. Jestliže novináři rádi kritizují korupci, neznamená to ještě, že oni jsou jí ušetřeni. Jak tedy politiky rozeznat? Nejsou nutné žádné speciální informace. Uvedu příklady:

1. Při volbě Klause prezidentem byly pozorovány podezřelé okolnosti okolo poslanců Volfa, Snítilého a Zubové. Zvláště chování Zubové ukazuje, že volba nebyla čistá. Klausovi nevěřím.

2. Před volbami do parlamentu v r. 2006 Kalousek mohutně agitoval proti komunistům. Po volbách se snimi chtěl spojit. Kalouskovi nevěřím.

3. Od KDU-ČSL se odtrhla skupina poslanců (Kalousek, Severa, Parkanová) a založila TOP 09. Přesto, že se rozešli se stranou, za niž byli zvoleni, nevzdali se poslaneckých mandátů. Nevidím žádný rozdíl mezi nimi a Melčákem, nebo Pohankou, nebo Zubovou atd. TOP 09 nevěřím.

4. Obě největší strany několikrát slibovaly vyšetření tunelů. Neudělaly nic. ODS a ČSSD nevěřím.

V současné situaci není prvořadé, zda strana stojí napravo nebo nalevo, ale to, zda se jedná o slušné lidi. Nedoporučuji tedy ani jednu z velkých stran. Nelze samozřejmě doporučit ani extrémisty nebo TOP 09.

Byla tu diskutována otázka, že dát hlas malé straně není totéž, jako hodit ho do žumpy. Mám jiný názor: Když dám hlas velké straně, nesu spoluodpovědnost na tom stavu, jež se zde pod taktovkou velkých stran vyvinul.
30. 12. 2009 | 16:26

Karel Mueller napsal(a):

Jan Vaculík:

Obávám se, že jste velmi naivní.

Velké nadnárodní korporace se od státních podniků liší jen v jedné věci: Nejsou podřízeni státní strategii plánování (samy jsou čím dál víc nad státem), jinak v ničem. Proto trpí všemi "socialistickými" chorobami.
30. 12. 2009 | 16:31

Jan Vaculík napsal(a):

Karel Mueller

Neříkám, že státní podniky nemohou existovat. Po pravdě řečeno, moc nerozumím tomu, proč se musí privatizovat klíčové podniky, které tvoří infrastrukturu.

Jenže v kuponové privatizaci byla většina podniků, které měly základní jmění 10 až 100 mil Kč. Tedy podniky, které uživí do 100 zamětnanců. Takové podniky stát není schopen efektivně spravovat.
30. 12. 2009 | 20:09

bigjirka napsal(a):

Pavle V,
5. Zelení hlásají nesmysly, chovají se zhůvěřile a proto jim nevěřím.

Naopak já mám spíše positivní vztah ke Klausovi, ale Váš postoj, podpořený argumenty, chápu.
30. 12. 2009 | 21:01

Jana Jirsová napsal(a):

Krize v 30tých letech minulého století vyůstila ve válku. U nás by se mšly radikálnš změnit zákony podle evropského práva zejména tak,aby se politikům vyplatilo být čestní, nezkorumpovaní a získávat majetek poctivou prací.Doposud dělali jen takové zákony.aby se poctivost nevyplácela,Za těchto okolností jsem pro,abychom ztratili samostatnost,když si nedokážeme vládnout a to opravdu nedokážeme.Je tu snad vláda práva?Děsí mě třeba údajně stále sexuálně neukojená ministryně spravedlnosti,která místo aby ulehčila soudům a po vzoru třeba německa uzákonila paušální platby rozvedeného rodiče na výživné potomka udělá co? Udělá paučál jen jako doporučení a samoživitelky suďte se pokud na to máte třeba 10 let/džíve bezplatné je totiž dnes již zpoplatněno/.Paní ministryně pročpak to děláte? Nemůžete být přeci tak hloupá,za tím bude spíš osobní prospěch Soudnictví ať ještě zpomalí.právo nechť se neprosadí a marazmus prohloubí.Stát je pro vás jen ždímaška na peníze a váš post zasloužený úplně jinak než by se měl zasloužit,Tak je to i s dalšími zákony jako třeba tem protikuřácký,protikorupční nebo protizneužívání výhod poslanců. Zato ubohosti jako např Zákon o zakrádkářích,kterým bičují vlastníky zakrádek,nebo stavební předpisy-třeba dříve když jste si chtěl udělat v oplocení branku napsal jste v ruce žohlášení s ručně zakreslenou brankou do snímku mapy a bylo. Dnes na tutéž branku kousek dál v slepé uličce zapadlé vísky musí být formulář na žádost, výktresy projektanta s autorizací pozemních staveb a výkres vrzhledu od autorizovaného projektanta fdopravních staveb, souhlas policie,souhlas obce a stavební řízení se vám tak protáhne a prodraží,že ani už chcete leda umřít.Tahle legrace ale žádá i hodně úředníků a tím ivysoké daně.Nebo takový Pozemkový fond.zaměstnává tisíce úředníků a proč? Aby úplatní úředníci přelili lukrativní obrovské příměstské parcely šmelinářům za babku aq nenávratně poškodili atát a naopak např zahrádkářům jejich potem zkropený dílec tzv. prodají s předkupním právem za původní cenu až na věky věků prý z obavy aby se zajrádkou 300 m2 snad nešmelili
30. 12. 2009 | 22:45

Jana Jirsová napsal(a):

Ještě jeden přádavek a je to smutné.Za komančů byl-li občan loajální ke státní moci a řídil-li se zákony, mohl se spolehnout na určitou ochranu státu- např dostal nějakou práci a nějaký byt,pořádal-li úřad o něco nač měl ze zákona nárok, bylo mu pokud možno vyhověno a úřad už své rozhodnutí neměnil.Např dostal snadno povolení stavět,i když pak neměl z čeho stavět,moc se nemusel starat a měl klid.V dnešní džungli naší právně rozvojové země úřad něco povolí a pak povolení zruší, Sociální dávky dává těm,co mají ostré lokty a skutečně slabým nedá nic. Např můj otec následkem srdeční vady a následného nedokysličení mozku trpěl stařeckou demencí.Když jsem žídala o dociální dávky na péči o něj,přišly dámy z úřadu a ptaly se ho,jestli je samostatný,zda se sám nají a obleče. Samozřejmě jim to odkýval i když vůbec nechápal o čem je řeč a dávky jsme nedostali. zatím co zdravé Romce,co ztropila skandál dali i co neměli.Nač platit daně?Nač pracovat? nač se vůbec v tomhle státě snažit?
30. 12. 2009 | 23:14

Jan Vaculík napsal(a):

Jana Jirsová
Ad "dámy z úřadu" - to není systémová chyba, to je pochybení člověka. Proti tomu určitě existuje nějaké odvolání, nějaké přezkoumání. Nepochybuju o tom, že i ty úřednice dneska nadávají, že za komančů byklo líp.
Byrokracie je strašná věc. Mor dnešní doby. Ale pozor: byrokracie je tu proto, aby byl ve všem pořádak. Aby se míň kradlo, míň podvádělo. Aby se jedinci neumožnilo dělat chyby.
31. 12. 2009 | 01:45

KVS napsal(a):

Vážení a milí, díky, že tahle diskuse stál jede - už to považuji za velmi povzbudivé.

Chtěla bych reagovat zejména na Jana Vaculíka:

Jsem si vědoma toho, že "kopat" do kuponové privatizace je svým způsobem populoistické, respektive, může to tak být vykládáno. Již dříve jsem uvedla, že beru jak svou velikou osobní prohru a selhání, že jsem při jejím projednávání nevystoupila velmi razantně a netrvala na právním uchopení problému. Prostě jsem byla unavená a vykašlala jsem se na to. Politik, bez ohledu na to, že to je "jen" řadový poslanec, nemá právo se vykalat nikdy na nic a nemá právo na únavu. Měla jsem dát na svou tehdejší intuici a vnitřní pochyby a zejména se řídit svým obvyklým lakmusovým papírkem, totiž, jak hlasují komunisti. V průběhu své dvouleté poslanecké "kariéry" jsem totiž zjistila, že oproti analytickému odboru KSČ naprosto nemám šanci dohlédnout za těch několik rohů jako oni - byla a jsou fakt dobří. Proto jsem využila jejich vlastní mkvalifikace proti nim, spolehla se na ni, a i když jsem třeba měla vnitřní pochybnosti, protože na první pohled to vypadalo prostě jinak, zvolila jsem jednoduchou taktiku: Klub KSČ seděl pode mne mírně vlevo, na příklad na prof. Mečla jsem viděla výborně. Hlasovala jsem tedy vždy o zlomeček vteřiny později než ostatní a bedlivě jsem sledovala "cvrkot" v komunistických řadách. Casem jsem to dovedla skutečně ke stále kratším reakčním časům - a hlasovala jsem prostě opačně než KSČ. Zde mi mělo být varováním, že nikdo z KSČ proti kmuponové privatizaci nebyl....
Vím, že v dnešní době se říká, že vše je relativné. Já se však domnívám, že některé věci stále zůstávají absolutní a je nutno zachovávat v některých směrech fundamentalistické postoje i nyní....
31. 12. 2009 | 05:12

KVS napsal(a):

AD Pavel V:
Máte zcela pravdu, že každý by měl převzít svůj díl sebezodpovědnosti. Pokusím se to ještě více zobecnit: každý by měl převzít zodpovědnost za svůj osobní růst a tím zodpovědnost za svůj osud.
Esoterické nauky nejrůznějších směrů se shodují na tom, že Osud (Bůh, Kauzalita - dosaďte si dle libosti) nutí člověka se učit a osobně růst. Děje se tak dvojím způsobem: buď studiem a učením se - a to jak formálním tak neformálním vzděláváním se - anebo, když na tuto formu jedinec rezignuje, je přinucen nabývat životních zkušeností prostřednictvím utrpení.
Proto je toho utrpení okolo nás tolik: naprostá většina lidí totiž na svoje vzdělávání se a dobrovolný osobní růst - tedy i na svoji zodpovědnost za sebe samotného - rezignovala, takže nastoupila varianta II.

Máte naprostou pravdu co se týká médií: není pravda, že politici (resp. jenom politici) jsou zkorumpovaní. Mnohá média, respektive konkrétní novináři, jsou taktéž. Často se jedná o různé "drobné" úsluhy, pěstování kontaktů, protěžování někoho u vědomí budoucího exkluzivního postavení - a to nehovořím o přímém navázání na PR agentury... těch forem je více a jsou podstatně skrytější než u politiků. U řady novinářů a médií platí můj článek o klientelistických sítích beze zbytku také....

Co se týká politických stran: Z Vašeho výčtu je zřejmé, že nelze volit nikoho, což v důsledku aplikace znamená, že vlastně volíte všechny tyto politické strany, protože když nevolíte nikoho, profitují všichni... Dovolte mi opět se dovolat své dávné a krátké politické zkušenosti: Politika je a vždy bude, ať chceme nebo ne, věcí kompromisu. Tento kompromis jsem se skřípějícími zuby ty dva roky svého poslancování dělala denodenně. Když se totiž ten kompromis nedělá, dopadá to ještě neporovnatelně hůře. V každém jednom hlasování jsem vždy zvažovala - a byly to někdy úvahy na ostří nože - zda podpořit zákon, se kterým z 49% nesouhlasím. A nemyslete si, že se z toho lze vylhat nějakým tím "zdržením se", či odejitím ze sálu a snížením kvóre - i tato jednání ve svém důsledku podpoří jednu ze dvou variant: přijetí/nepřijetí. Takže to jsou hrátky a výmluvy, zbavení se zodpovědnosti. Hlasovala jsem tedy vždy pro nebo proti a pro jsem hlasovala vždy i pro zákony, se kterými jsem z 49% nesouhlasila. Toto byl důvod mého naprostého rozchodu s Občanským hnutím a pražskými intelektuály, kteří ve FS v hojné míře zasedali. Opakovaně jsem je upozorňovala, že hlasují stejně jako komunisté a tím de facto podpoují jejich názory: nikdy nezapomenu na slova Jana Sokola (ale i dalších), kteří se na mne osopovali, že oni hlasují proti ze zcela jiných důvodů!!! Inu, na to vám sere pes, řekla jsem jim tehdy a řekla bych i dnes. Důležitý byl a je výsledek.
S politickými stranami je to stejné. (A vím, že tato moje slova jsou ve zdánlivém rozporu s mými slovy o fundamentalismu, vyřčenými výše, ale jedná se skutečně o rozpror jen zdánlivý). Je nutno vybrat potickou stranu, se kterou souhlasím až do výše 51% a tu podpořit. Následně kriticky hlídat, ale podpořit. Realizmus musí být, bohužel, stále na zřeteli...
31. 12. 2009 | 05:34

KVS napsal(a):

AD Jana Jirsová:
Zcela souhlasím s Vašim hodnocením rezortu spravedlnosti. To ministerstvo má skutečně neskutečnou smůlu na své vůdce, a to nejen z doby nejposlednější... Právo jakoby se zde zredukovalo skutečně na provádění technikálií ve smyslu "plzeňského pojetí" a to, že by právo mělo být postaveno na filosofii a mělo by být reflexí života, na to se dokonale zapomnělo.
Případ stavebního zákona je k pozvracení a o rodinném právu nehovořím. S výhledem na nový Občanský zákoník, jehož část inkorporující rodinné právo považuji za zločinnou, pak skutečně již nevím, kam spějeme. Respektive to vím, ale nenapíšu, protože by mě náš pan blogvedúci Libor Stejskal vymazal....
31. 12. 2009 | 05:39

gucci napsal(a):

good post,thank you
31. 12. 2009 | 07:17

alfalfa napsal(a):

pavel v. Prošla jsem si ty "malé" strany, ale nevidím ani jednu, kterou bych volit mohla.Vždy mi tam vadí někdo nebo něco. Co s tím?
31. 12. 2009 | 10:21

Grandmaster napsal(a):

Fantasticky blog!
A spousta dobrych nazoru, mizive procento napadani autorky, co vic si clovek muze prat?
Milostive leto prijde, ale musime si na to pockat. Dlouhodoba izolace od sveta dovedla CR do velkych potizi.
Ty stare psy je tezke ucit sedet (nebo jak se to rekne). Ti mladi mohou vyjet ven a rozsirit si obzory... Ziskaji 'know how', nauci se videt rozdily mezi moralkou a 'moralkou', mravy a 'mravy'.
Nova generace u kormidla muze ceskou lodicku uspesne ridit tim malym rybnickem.
31. 12. 2009 | 11:49

r.m. napsal(a):

Klaro fajn, udelame to. A az modraci s rudym zadkem a mozkem po rodicich zabijou prvniho cloveka, sundame je zivelne.
Doufam, ze nejaky idealisticky blb bohatych rodicu zase nerekne ´´nejsme jako oni´´.
My jsme jako oni, mame tela co chteji jist a geny co nas nuti se rozmnozovat.
Tedy az na ty podivne hi-society buzny. Ze vladnou to je snad jasne. Vladni nebo prezidentska buzna klidne oskube materskou, z analu se potomek nenarodi.
31. 12. 2009 | 12:23

Ivan Hochmann napsal(a):

Grandmaster,

souhlasím ,ale s výhradou.

Vlastně s několika.
Když napíši A měl bych napsat i B.Aby si někdo nemyslel,ža isolaci způsobili Marťani.
A ony znetvořené priority a chybějící atributy mravní a morální také nejsou způsobeny čirou náhodou.

Ano pane,
víme čí je vina...,
to jméno je jak rakovina......

S politováním Vám ovšem oznamuji,že mě osobně nezbývá času čekat,až tato společnost začne nazývat věci pravými jmény a opustí zpovykanost nevychovaných spratků.

Už jsem tady napsal,že pohusitská doba trvala 60let a skončila Bílou Horou.
Následnch 300let pod vládou Habsburků bylo logickým vyústěním politických hrátek.
Komenský by mohl povídat.

Teď se dívám tady nahoru....
Toť dilema? Nebo konstatování,že z análu se potomek nenarodí?

Jablko nepadá daleko od stromu.Nebyl bych si tak jist tvrzením,že nová generace u kormidla napraví pošramocenou pověst českého státu,chcete-li - národa.

Zdravím Ivan.
31. 12. 2009 | 13:42

bigjirka napsal(a):

Klárko, neděláš si nehoráznou prdel? "Obyčejný poslanec"? Ono nás 10M tam zastupuje 200 poslanců - jakýže to "obyčejný poslanec"? Takhle s námi nežertuj! Dost jste toho posrali, to je pravda. Ale mne nebaví ty reminiscence. Co se stalo, stalo se, po bitvě je každý generálem. Horší je to, že se věci nelepší, ba naopak. Krade se víc a víc, korumpuje se víc a víc.
31. 12. 2009 | 14:40

tenZulice napsal(a):

Přijmu-li, že "Právo Útrpné" jest součástí práva, jež je veřejně přijímáno, pak jsem svolil Inkvizitorovi, aby jej použil k výkonu práva.
Musím si pak býti vědom toho, že Švédská Bota může býti použita kdykoliv, kdy jsem se "provinil".
Stejně pak musím přijmout Inkvizitorovo rozhodnutí, že pokud "Bota" byla málo usvědčující, pak dosvědčující torthura bude provedena vpichováním jehel pod nehty.
Výsledek je pak jednoznačný - Vinen !

Bože, tolik úlevy (můj dluh 111.000,-Kč).
Můj Pane Mo(u)drý, Můj Pane Oranjg, jak jste laskav, že jste mi dal Můj Vlastní Život, Díky, Díky, Díky ...
Jsem přešťasten, že Bohové se smilovali ...
31. 12. 2009 | 17:06

Ivan Hochmann napsal(a):

Ten z ulice:

Pravdu díš bratře můj. Ivan.
31. 12. 2009 | 18:52

KVS napsal(a):

Bigjirko, promiň, ale fakt nevíš, jak to chodí. Politiku řídí stranické sekretariáty a pokud chce prosadit něco jden jednotlivec, bez jakýchkoliv funkc (předseda výboru a pod.) jde to velmi těžce... A ve FS bylo 300 poslanců, nikoliv 200 jako nyní v |Poslanecké sněmovně...
01. 01. 2010 | 10:01

Pavel V napsal(a):

Alfalfa:
Vnímám to stejně jako vy - také mi na každé z těch malých stran něco vadí. Přesto budu některou z nich volit. Proč? Přečtěte si, prosím, co zde ve svém posledním příspěvku píše KVS na téma politického kompromisu. Plně s ní souhlasím, že v politice není jiné cesty, než vybírat z několika zel to nejmenší. Za dané situace jsou pro mě tím nejmenším zlem malé strany, protože zatím nejsou tak promořené korupcí jako ty velké nebo TOP 09(viz případ Šustr). Vycházím z toho, že různí gangsteři se zatím nepokusili malé strany zkorumpovat, protože taková investice pro ně zatím neměla přijatelnou návratnost. Pokud by některá z těch malých stran vyhrála volby, je reálná naděje, že ještě předtím, než se ji podaří zkorumpovat, prosadí nějaká účinná opatření na zlepšení dosavadního stavu v této věci. To považuji momentálně za mnohem důležitější, než nějaké ideologické otázky. V tomto smyslu je pro mě např. selhání Kateřiny ve věci biomasa úplnou titěrností. Nedá se to srovnat s tím, že zelení vyhráli soutěž v nezkorumpovatelnosti pořádané deníkem Mfd (kde úplně propadla TOP09). Já sám chci volit jinou malou stranu, ale zelení jsou mi také sympatičtí. Mimo jiné i proto, že mediální kampaň proti nim považuji za něčí úmyslnou manipulaci.
01. 01. 2010 | 13:11

bigjirka napsal(a):

Rozumím tomu, Klárko, ale zároveň nelze přijmout takový defaitismus. A 200 nebo 300, to na věci nic nemění. Poslanec, zvolený voliči by měl prosazovat to, o čem je přesvědčen, že je pro voliče správné a nevzdávat to jen proto, že někteří jsou mocnější
01. 01. 2010 | 14:50

Grandmaster napsal(a):

Ivan Hochmann:
Po sametove revoluci prevzali 'novi' politici zpusoby svych predchudcu. Nemeli totiz moznost se neco lepsiho naucit.
Jak kdybych to videl - rok pred SR rikaji komunisticti vladci vybranym adeptum - chlapci, jedte do sveta, par do Nemecka, nekolik do Skandinavie, par do Nizozemi. Divejte se, jak to tamni politici delaji, jakou maji moralku a jake maji mravy. A zapomente vsechno, co jste tady za nas videli. A az to po nas prevezmete, musite jit prikladem....

Pred spoustou roku jsem nekde cetl (v zahranici) ze CR (po SR)navstivili nejaci vysoci potentati z Ameriky. Vyjadrili se trochu negativne o strasne touze cechu (take potentatu, ale mensich) po moci.

Dale, po SR prisla drtiva vetsina Cechu na to,ze se mohou obohatit nebo zbohatnout. Za jakoukoliv cenu....

Kdyz to dam dohromady, cesky obcan nema zadne zarive priklady 'nahore', zadne dobre vudce s dobrou moralkou a dobrymy mravy. Kazdy pokracuje s tim, co se naucil za komunistu a pridal k tomu touhu po moci a touhu po mamonu.
To je nezdrava kombinace.
Proto doufam, ze nova generace pujde prikladem... Bude to tezke, ale nadeje je to posledni, co opusti cloveka.
01. 01. 2010 | 15:07

Ivan Hochmann napsal(a):

Přesně popsáno pane!

Největším neštěstím komunistické pohromy nebyly ani tak nesmyslné represe a vraždy jako odebrání životních zvyků,přirozené české podnikavosti a společenských aktivit.

Nedivte se,že byly po převratě jako divá zvěř puštěná ze řetězu.
To js dalo očekávat.Proto jsme kladli takový důraz na okamžitou a bezodkladnou likvidaci totalitního "práva".Apelovali jsme na právní instituce,ekonomická uskupení,společenské iniciativy, na ostatní politické demokratické bloky (o stranách v pravém slova smyslu ještě nemohlo být řeči),aby neprodleně začali na právním konceptu budování státu.Měli jsme na mysli komplexní převzetí zákonných norem,včetně výkladu a poradců ze západních zemí.

Největšího zklamání jsme se však dočkali od volební veřejnosti,která náš program vůbec neakceptovala.
Není-li poptávka,nabídka neuspěje.
Naopak všichni ti "právně erudovaní" měli úplně jiné zájmy.(rozuměj komunisté na startovní čáře).Jejich úmysl na konečně sladký mocenský život bez ideologických omezení a debilních zábran i jako komponentů jiných stran a mocenských center se jim připitomělou eskapádou Sametu do puntíku vydařil.Navíc prosadili KONTINUITU s bolševickými svinstvy,beztrestnost při manipulaci s majetkem i informacemi.Vytvořili si vlastně cíleně a nikým neohrožováni stát podle svých komunistických představ.

POSKOMUNISTICKÝ BORDEL!

pokračování.....
01. 01. 2010 | 18:40

Ivan Hochmann napsal(a):

Výše jsem hovořil o politice DEU (Demokratické Unii),která vnikla z lidí,kteří tušili co se stane, převezmou-li iniciativu utajené struktury z prognostických ústavú a právnická pakáž s bolševickou minulostí.

Leč dnes po prohranné bitvě je každý generálem.
Pravdou však zůstává: Že tohle jsme nechtěli!

Pane Grandmaster,

je naprvní pohled zřejmé,že jste obeznámen.

Můj syn se také vrátil po letech emigrace.
Přišel najít českou ženu,poněvadž američanky jsou prý panovačné líné bestie.
Počkal až bude definitivně jasné,že nepůjde na 2roky do basy za svévolné opuštění totalitního gulagu a založil firmu (několik) zaměřenou na dovoz technologií,materiálů,výrobních prostředků,.dodnes činných.
Jako společník a investor se s většinou "společníků" rozešel a přes moje varování byl dokonce jedním sprostě okraden.

Nakonec se vrátil zpět do USA,odkud ho vyhnala až krize,která jeho firmu postihla dosti značně.

Lidé s jeho zkušenostmi,znalostmi,jazykovým vybavením se v tomto bordelu pohybují jako ryby ve vodě .
Raději se ani neptám.

Je to tak,jak říkáte.Mnoho čechů věrni komunistické výchově bezpáteřných holomků a pořekadlu :Nekradeš - okrádáš rodinu.-se pustilo do dravčího drancování už tak zludrařeného zbytku ekonomiky.Zbytek katastrofy dokončily úmyslné likvidace konkurenčních (a hlavně bohatších) firem),chamtivost bývalých komunistických ředitelů(rádoby managementu) a jejich neschopnost vyvést podniky do nových,tržních standardů.

Pan Klaus nechal tedy zhasnout a v důsledku toho dnes máme Popelku chudý a zadlužený stát,vyrabované reservy, a bůhví co dalšího nás čeká.....-

Ale máme též onu toužebně proklamovanou vrstvu bohatých lidí,tak zvaných společenských elit,která má být tahounem a inspirátorem národního štěstí.

Když však vidíme jak se tyto "elity" chovají a jednají skřípou nam zlostí zuby.

Nedělejme si iluze,tuhle novodobou vrstvu vyčůraných "podnikatelů" jen tak nějaký zasesamet od moci a peněz neodstrčí.Jejich mafie už zapustili kořeny do státní správy a Čermákové z Chicaga jsou už dnes pouhým historickým reliktem.Náprava přijde až s katastrofou nevídaných rozměrů.
Ale to je už zase jiná kapitola.
Někdo tady pořád kecá,že naděje umírá poslední.

Ivan.
01. 01. 2010 | 19:20

doc.Kindl napsal(a):

Velevážená paní "erudovaná" doktorko. Ve vašem potěmkinovém Milostném létu jste projevila opět svou špatně zakrývanou ješitnost-zakrytou rádoby kritikou poměrů, přičemž jste si do onoho dílka vpašovala kopance, které tak vehementně odsuzujete. Pěkně od srdce si kopnete do "vrtošivého staříka" ( v přidaném komentáři )jak nabádal poslance, aby s Vámi něco udělali a tím Vás zlikvidoval ve vysilující poslanecké práci, kdy jste jako ledoborec Lenin rozrážela baštu komančů a antidemokracie. Pikantní je na věci, že tento stařík Vás navrhoval do funkce ústavní soudkyně a to přes skutečnost, že jste jezdila jako černý pasažér v MHD a při Vašem lapení jste užívala vulgární výrazy. Tak nevím, nevím, ale ten Váš výstavní lesk má podivné šmíry. Ale budiž, doposud jste se nezbavila kavilačního návyku a nenápadně jste si zasunula do svých "úvah" kopat dál a to i do své stavovské komory advokátní. Využívat pro své zviditelnění v uvozovkách jméno svého ochránce a nepřímo si brát do "huby" cituji : ... Českou advokátní komoru. Každý tento subjekt si zprivatizoval kousek státní moci... konec citace - to je opravdu síla! Na vysvětlenou pro čtenáře, který se náhodně dočte, až do této části konstatuji, že paní doktorka je totiž neúspěšná sufražetka do vrcholových orgánů advokátní komory. No a máme vysvětlení.

Ono to zviditelňování je takovou falešnou nekalou soutěží. Kopat na všechny strany přiláká vždy klienty. No a úroveň, solidnost, slušnost, korektnost - to vše se bude hojně kritizovat, zásadně se to týká někoho jiného - že paní doktorko! Loajálnost ke komoře je něco primitivního příslušejícího pro ty ostatní advokáty - jen pro ty solidní.

Jak pravila jedna senátorka - JEŠTĚ NEDOROSTLA -...
01. 01. 2010 | 19:23

mimochodem napsal(a):

ad doc. K.
Pane docente, ta "erudovaná" doktorka Vám musí strašně ležet v žaludku, když jí věnujete tolik pozornosti i vpodvečer novoročního dne a pěkně do ní tepete "ad hominem", kdežto ostatní komentátoři se převážně věnují tématu. Zda-li pak Vám ona nešlápla na paleček? Dámský kramflíček bývá ostrý - a ono to dost bolí!
01. 01. 2010 | 21:57

Pavel V napsal(a):

Ivan Hochmann:

Ve vašem příspěvku mě zaujalo - cituji: "Největšího zklamání jsme se však dočkali od volební veřejnosti, která náš program vůbec neakceptovala".K tomu bych chtěl podotknout: po určitých zkušenostech vím, že voliče nezajímá ani tak otázka právního státu, jako jejich peněženka. Proto jsou ochotni znovu a znovu uvěřit sladce znějícím předvolebním slibům lepších zítřků, byť by se stokrát zklamali.

Dříve jsem nemohl pochopit, proč politici, kteří se zostudili, stále přežívají (např. Klaus: špinavé peníze neexistují, mrtví dárci...). Dnes už chápu, že voliči neuvažují vlastní hlavou. Pouze papouškují, co jim předloží media. Ta vytvářejí veřejné mínění. Spolu s nimi také agentury pro výzkum veřejného mínění. Když media adorují nějakého darebáka, občané klidně promlčí jeho lumpárny.

V předvolebním klání skoro vůbec nezáleží na programu strany. Většina voličů nemá na to, aby pochopila nějaké složitější věci (např., že by bylo výhodnější převzít cizí právní systém, než novelizovat komunistický). Lidé jsou si své nedostatečnosti asi vědomi a řeší to tím, že převezmou názory nějaké autority. Marketingoví mágové tohle dobře vědí a využívají to. Když máte dost peněz, není těžké vytvořit autoritu z kohokoliv, kdo má obstojné řečnické nadání. Pro stádo je totiž autoritou celebrita. Celebritou se stává každý, kdo se často objevuje na obrazovce. Jak jednoduché.

Jsme manipulováni medii a neznám cestu z tohoto bludného kruhu. Nevěřím, že by se něčeho dosáhlo osvětou. Snad by bylo řešením, kdyby se spojili lidé, kteří jsou proti manipulaci odolní. Jak to udělat nevím.

Čekat na pořádný průšvih? Možná nic jiného nezbývá, ale nelíbí se mi to.
01. 01. 2010 | 23:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pavel V:
Vaše tvrzení "Klaus: špinavé peníze neexistují" je nepravdivé, ve skutečnosti prohlásil, že nezná způsob, jak špinavé peníze poznat.
"Pouze papouškují, co jim předloží media" :)))))))
01. 01. 2010 | 23:40

Jan Vaculík napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Děkuji, řekl jste to za mě. Stokrát omílaná lež se stává pravdou.

Pavel V
Jsme manipulováni médii? Jak kdo asi.
Prosím o rozlišení: i novináři mají svou hlavu, svůj názor na svět, který se bude lišit od názoru hasičů. Také svou profesní deformaci a své oblíbence.
Statisticky to asi sedět nebude: negramotní svou lobby v tisku asi nemají. I když - takový Blesk k tomu asi nemá daleko.

Ad oblíbenci novinářů: kdysi se dovozovalo, že novináři nadržují ODA, pak US-DEU; snad že šlo o mediální komplot. Ale ani to těm stranám nepomohlo.

Ivan Hochmann
Převzít právní systém z ciziny?
Myslím, že v některých ohledech se naši právníci inspirovali Německem (Obchodní zákoník?), a nebylo to špatné.
Ale abychom si tu cizinu neidealizovali. I tam zákony podléhají tlakům zájmových skupin. I tam kvete byrokracie a korupce. Oni nám ještě doteď závidí, že u nás nejsou všechny příležitosti tak zabetonované, jako u nich (Francie, Německo).
02. 01. 2010 | 02:56

Admirál napsal(a):

Paní Samková, jaký názor máte na Věci veřejné a p. Johna?

Chtějí doopravdy změnu (v tom smyslu, jak je zde dikutována bigjirkou, Lexem)?

Jsou schopni změny uskutečňovat (ví jak na to, mají plán)?
02. 01. 2010 | 08:32

KVS napsal(a):

AD Mimochodem - děkuji za zastání. Že se uráčí jít na moje stránky i doc. Kindl, toť tedy pocta....pocta?? Nejsem si jista. V každém případě, stejně jako Vy, považuji jeho reakci za hrubě nepřiměřenou... pravděpodobně však byl přetlak příliš velký. To, že ČAK je součástí státní moci, vyplývá, mimo jiné, i ze zákona o advokacii a není to zrovna to, co by se mi líbilo...

Admirále, neznám Věci veřejné tak dobře, abych semohla na toto téma kvalifikovaně vyjádřit. Žila jsem však 20 let na Praze 1, kde Věci veřejné původně vznikly, sledovala jsem jejich činnost v zastupitelstvu MČ Praha 1 a jejich dosavadní působení na této místní úrovni mne nenaplnilo důvěrou. Ačkoliv jsem je v jejich prvním volebním období volila, v druhém jsem tak již neučinila... Jak se ovšem půvoidní koncepce Věcí veřjných na lokální provni, která se posléze dle mého názoru zvrhla v levičácký populizmus, projevila do celostátní úrovně, neumím soudit.... V každém případě bych ale jejich volbu doporučila všem, komu jsou levicové názory blízké a kdo by jinak volil ČSSD - už jen pro tu změnu.... KVS
02. 01. 2010 | 09:05

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Pavle,

Je to tak.Přesně jak jste napsal.Je to smutné,trapné,tragické!
Proto se mi o tom i o dalších příčinách lidského chybování ani nechce psát.

Nezbude,než se smířit s faktem,že proti větru se čůrat nemá.
Nezbude,než vytvořit sám sobě takové podmínky,které uloží polštář pod zadek až tvrdý dopad přijde.
Nebo emigrovat jinam.Ale dnes už to snad ani nemá cenu.Svět je jedna velká zanedbaná vesnice.
Jene,

všechny varianty změny byly akceptovatelnější než zakonzervování komunistických pravidel v novelisovaném paskvilu.
Pánové profesoři z Masarykovy university V Brně měli koncept budování nového státu perfektně vypracován v několika studiích.(of.název Budování státu).

Vše narazilo na zásadní odpor pražských Pepíků.Oni měli už koncepty "vládnutí a právních norem" prakticky zpracovaný.
Pražské OF plné nalezlých obrodářů,kotelníků s rudou minulostí,všelijakých básníků opěvujících socialismus,nic jiného ani vymyslet nemohlo.

Demokratická Unie vedená jasnozřivou paní Alenou Hromádkovou(česká Thatcherová),měla šanci zaujmout význačné místo na pravé scéně.
Přesto že její jazyk,některé tristní a přesné,inteliteligentní popisy událostí a recepty na ozdravění společnosti.Návody a doporučení vycházející ze stranického programu DEU veřejnost příliš neoslovily.Také jsme se dopustily spouty chyb,které se později těžce vymstili.Po prohraných volbách paní Alena (na nátlak ambiciozních,proti vůli většiny)byla donucena odstoupit a nové stranické vedené začalo novou politiku fůzí s dalšími podobnými stranami.

Na posledním pražském sněmu se většina delegátů vyslovila jinak.
Překvapeni jsme byli,když byl na závěr sněmu předložen nový koncept,pogram a stanovy.Nové vedení se zachovalo odporně ve sporu s ideologem a sponsorem Josefem Kudláčkem,a aklamací dosazené veličiny,neakceptování návrhů hlavně z moravské strany,bylo důvodem mého vystoupení.

DEU nabrala jakně konfekční směr k mocenským manýrám.
(pro informaci:Sekretariáty si za těch pár roků vytvořili celkem slušné zázemí a přes nedostatek financí ,byla snaha a vůle členské základny pracovat na konceptech programu i zadarmo.
Stanovy jasně a striktně jmenovali podmínky vstupu (lustrační osvědčení).
Naše brněnská organisace jednoznačně deklarovala proposice a osobně jsem ručil vlastní ctí,že se do našich kruhů nedostal žádný bolševik.
Mnozí to považovali za obstrukci a zbytečný přepych,ale budoucnost nakonec sama ukázala,kde byla skutečná pravda.)

Můj neakceptovaný návrh (na posledním pražském sněmu) byl, zakonzervovat struktury DEU,pokračovat jako nezisková organisace.Klaus byl už příliš silný a jeho pacholci dělali vše pro naše znemožnění.Nebudu rozvádět.
Píši to na Nový Rok proto,aby se při debilních oslavách Sametu nezapomělo také na jiné stránky,- ne tak laciné.

Ivan.
02. 01. 2010 | 10:21

KVS napsal(a):

Pane Hochmane, DEU bla jasně promarněná šance... bohužel se ale o její promarnění zasoužili i někteří z vedení strany, kteří měli velmi blízko k "oravdoláskovým" strukturám a nabralo to dobře známý směr Občanského hnutí a pod....
yslím, že však potenciál této strany zůstal, a to je více než dobře!! Snad dojde k esuscitaci..KVS
02. 01. 2010 | 10:50

Pocestny napsal(a):

A jejej, zase revolůce....
Někdo holt porád nemá dost.

Tak si připomeňme, že ti elitní policisté revolucionáři jednají jako mordkomando moci, moc je nad zákonem, protože se každý z vás, parlamentem postižených, cítil jako Vyvolený a nad lidem, protože každé průměrné hovado Boží se zde veřejnou funkcí stává vrchností a titánem.

Zapomínáte na to, že vaše revoluce je opět válkou na kávové lžičce, neboť jde o vnitřní převrat uvnitř mocenského aparátu.

Dnes se ukazuje, že mocichtiví se ze stínu jedné partaje rozmělnili do pěti barev, které místo rudé usurpace moci skrze ty vaše superprokurátory moc mezi sebou jako na trhu handlují.

Celý společenský systém je v krisi, protože "zastupitelská demokracie" zastupuje zájmy zastupiutelů manipulací s voličem, kterému vnuká ideu, že zájem jeho politika je i zájmem samotného voliče.

Cesta ven nevede skrze polepšení politiků, když je systém nemravný, polepšení se prostě nedostaví, on slušný člověk se té erární zlodějině vyhýbá, jak může a celý státní aparát bere jako spolek parazitů, kteří předstírají práci a zodpovědnost a dovedně se schovávají za kolektiv.

Cesta ven vede jen a pouze ve vzdělávání občana tak, aby pochopil principy, na kterých zastupitelská moc funguje a konal jako občan. Je tu potřeba nová, třetí síla, síla kontroly a nezávislé tvorby veřejného mínění. Nelze připustit, aby stát kontroloval vůli každého pátého zaměstnance ve státě, který na jeho politice závisí, je třeba zrušit monopol moci na redistribuci rozpočtu a jeho kontrolu, vždyť pokud partaj vládne v exekutivě i většinou v parlamentu, dochází k meritornímu lapsu, neboť kontrolovaní kontrolují sami sebe a oposice je stafáž vzbuzující zdání demokracie v demokratuře partají.

V této zemi je v místní politice zaangažováno tolik podniků a doživotních prebendářů výkonné moci, že je nemožné tento kupecký marasmus rozbít jinak, než zvně.

Hoříte na své "Bílé hoře" v tom základním. Ke zvratu není potřeba jen leader, symbol, praetoriáni a společneská poptávka po změně.

Potřebujete nejméně 10 tisíc kvalitních lidí k tomu, abyste nahradila stávající personál.

Stát nebude jiný, když tu povládne jiná partaj, stát bude jiný, až pro něj budou pracovat jiní lidé za jiných podmínek.

To se ovšem nestane, dokud rozhodování zůstane v rukou jich samotných, dokud demokracie bude zúžena na čtvrt milionu straníků.
02. 01. 2010 | 11:06

Pocestny napsal(a):

Moje řešení?

Jednoduché....
Omezit všechny veřejné mandáty dvěma obdobími.
Otevřít erár generační výměně tak, aby si každý rozmyslel, jak s těmi dvěma pokusy o veřejné blaho naloží.
Systém, který vymění po pěti letech všechny, kdo neprokáží schopnosti, aby byli povýšeni, systém, který odšpuntuje ten základníé bottleneck naší společnosti, to, že všem se chce k moci, ale nikomu do důchodu, systém, který zamezí zarůstání určitých lidí do svých koryt na dvacet a více let, systém, který bude povinně rotovat třeba ty vaše soudce tak, aby nikde příliš nezdomácněli, který udělá z Policie celostátní strukturu nezávislou na lokálních holportech tím, že neúspěšní spolužáci v uniformě přestanou dozorovat lokální vládnutí a kšefty svých lépe se učících vrstevníků, systém, který donutí exekutivu sloužit ne moci samotné, ale principům, na kterých je postavena, ten má šanci nastavit pravidla tak, aby moc byla opět na oprati veřejné kontroly.

Je prostě třeba změnit motivaci lidí, kteří o věřejné statky usilují.

Nemáte lidi?
Skončíte jako
Havel,
Ruml,
jako všichni ti, kdož se postavili tomu souručenství "idei sloužících".
02. 01. 2010 | 11:15

Ivan Hochmann napsal(a):

Ale jistě Parde,

to vše víme.Také víme,že jsme svoji příležitost hloupě promarnili.Proč?
Snad proto,že jsme nebyli jako ONI?

Napsal jsi jednu podstatnou větu,resp.odstavec:Cit:

"Cesta ven vede jen a pouze ve vzdělávání občana tak, aby pochopil principy, na kterých zastupitelská moc funguje a konal jako občan. Je tu potřeba nová, třetí síla, síla kontroly a nezávislé tvorby veřejného mínění. Nelze připustit, aby stát kontroloval vůli každého pátého zaměstnance ve státě, který na jeho politice závisí, je třeba zrušit monopol moci na redistribuci rozpočtu a jeho kontrolu, vždyť pokud partaj vládne v exekutivě i většinou v parlamentu, dochází k meritornímu lapsu, neboť kontrolovaní kontrolují sami sebe a oposice je stafáž vzbuzující zdání demokracie v demokratuře partají."

Mohu s Tebou do jisté míry souhlasit,ale jen když mě vysvětlíš jak si představuješ "výchovu občana".

Zatím stačí.....

A měj se v Novém roce,pozdravuj ode mne kopečky.Já na ně teď jaksi nemám ambice ani čas. Ivan.
Paní Kláro,

potenciál sic zůstal,však už tehdy byl převážně složen ze starých lidí,kteří komunisty nanáviděli jako rudý mor.Mnozí pamatovali lepší časy a věděli o čem hovoří.Mladí už tehdy před 20lety neměli čas ani zájem,byvše vychovaní socialistickými školami a komunistickými familiemi.Každá rodina v tomto pokrouceném státě měla svého bolševického kmotra.

S Demokratickou Unií máte naprostou pravdu.Byla-li by zůstala taková jakou ji chtěl mít Mejstřík a spol,tak bylo lepší.když se rozpadla.

.....a ten potenciál má Alzheimra a sklerózu a pomalu a jistě vymírá.

Vám také paní Kláro....
Z fousáče si nic nedělejte.Dojde na ně na všechny.Boží mlýny je semelou - ani nebudou stačit kváknout.Žáby na pramenech.

Ivan.
02. 01. 2010 | 13:02

Ivan Hochmann napsal(a):

OPRAVA:

Promiňte prosím starci fatální překlep.

Hlavně pan Mejstřík by se mohl cítit dotčen.Nešlo však o něj.Jméno tehdejšího představitele DEU je RATIBOR MAJZLÍK.
Považoval jsem jej za dobrého člověka a myslím,že to tak i zůstalo přes všechny politické peripetie.

Ivan.
02. 01. 2010 | 13:17

bigjirka napsal(a):

Ivánku, ale paní Hromádková i pan Majzlík působili divně. Nějak nemarketingově, asi, jak to mysleli doopravdy, působili toporně. To je velká bída, že čím poctivěji to člověk myslí, tím víc vypadá jako pošuk. Pocestný má pravdu jen částečně. Co tu bylo dřív, vejce, nebo slepice? každopádně myslím, že je potřeba rozrušit zavedený duumvirát one for six, the other half of dozen ODS/ČSSD.
02. 01. 2010 | 14:13

doc.Kindl napsal(a):

Ad Mimochodem

Neměl jsem tu "čest" okusit kramflíček paní doktorky. Milá paní doktorka se ve svém komentáři zmohla proti faktům toliko na poděkování za zastání. Téma ješitnosti nevyvracela,kopání do staříka taktéž, atd., drobná reakce byla na adv.komoru-nutno kvitovat s povděkem reakce byla umírněná a argumentace ( jak jinak ) sofistikovaná.

Povolám-li slova A.DE SAINT EXUPÉRY že "Ješitnost způsobuje všelijaké zatemnění mozku", pak netřeba ničeho dodávat.

Jinak pro klid Mimochoda a KVS, že jsem kritiku myslel upřímně jak koloťuk Standa citátem od
K. Čapka :

...Kritizovat - to je usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to dovedl...

P.S. Pro latiníka Mimochoda mimochodem : Habet suum venenum blanda oratio!
02. 01. 2010 | 14:31

Pavel V napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Existují metody jak omezit praní špinavých peněz - např: zákaz provádění transakcí v hotovosti s většími finančními částkami. Tehdejší Klausovo prohlášení vyznělo tak, že on nevidí důvod něco ve věci praní špinavých peněz podnikat.
02. 01. 2010 | 16:20

bigjirka napsal(a):

Pavel V: Neznělo. Slyšel jsem je a neznělo. Znělo tak jen někomu, kdo to chtěl slyšet. Snad by se ten šot ještě někde dal najít.
02. 01. 2010 | 17:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pavel V:
Bigjirka to řekl za mě a já jen dodám, že vytrvalé opakované překrucování výroků je u nás často používanou metodou politického boje.
02. 01. 2010 | 22:14

bigjirka napsal(a):

Klaus to nemá jednoduché. Nebyl "v plánu". A nenávidí ho černoprdelníci, protože je členem Československé Církve Husitské.
02. 01. 2010 | 23:31

KVS napsal(a):

Pan doc. Kindle, asi se budete muset smířit s tím, že řada Vašich úvah mi prostě nestojí za tu práci... snad to Vaše Ego ustojí. Ten odkaz na ješitnost, to byl odkaz do vlastních řad, že??

Ivan Hochmanne, sice jsem v DEU nikdy nebyla, ale byla jsem poblíž, dost poblíž, abych viděla. A znám spoustu lidí, kteří se angažovali jak v ČR, tak - zejména v krajanských spolcích, kde mám doposud četné kontakty. Obávám se, že jedním z problémů DEU byl její fundamentalismus. Kromě toho se na ni nalepili lidé, kteří se domnívali, že s primitivním antikomunismem udělají stejné terno jako svého času Tomáš Sokol, kterého do křesla ministra vnitra vynesla jeho tehdejší snaha o zákaz KSČ(M)(b). Na tuto svoji snahu však ve věrrchušce okamžitě zapomněl... Takovým jedním dle mého názoru příživníkem byl na příklad Martin Mejstřík, který byl pro svoji popularitu rovněž ochoten kopnout naprosto do čehokoliv a bez rozmyslu. A spousta mladých lidí si už tehdy řekla - tak toto nikoliv.... Obávám se, že i v tomto je velký kus pravdy.

Jinak Pocestný: zmiňujete policii. Podle mého názoru to je poslední funkční ozbrojená složka v této zemi. Již výše jsem napsala, že mn udivuje, že si elitní důstojníci PČR nechávají všemi vládami bez rozdílu takovýmto způsobem s....na hlavu, když jsou politicky manipulováni a je jim znemožňováno pracovat. Kolik Kubiů, Lásků etc. dtc. etc. bude muset ještě odejít?? A kdo na jejich místa? Ti nejlepší odcházejí, naprosto znechuceni a na jejich místa přichzejí nejen mladí, ale hlavně serviloní. Jakémukoliv režimu, bez profesionality, s ochotou zvednout telefon, až zasvoní. To je skutečně to, co mne děsí...

Jinak vše nejlepší v Novém roce...
03. 01. 2010 | 07:19

Ivan Hochmann napsal(a):

Paní Klárko,

Možná jsem Vám naběhl na vidle.Možná také zakejhal.
Ano ,jsem antikomunista jako poleno.Ale nejsem primitiv,tudíž ani můj antikomunismus nemůže být primitivní .Vychází z objektivního poznání ,vlastních zkušeností(na vlastní kůži).

Taktéž fundamentalismus.Nepleťme si pojmy.Šlo a jde o čestnost,kladné lidské zásady a postoje,programové chování vyplývající z dobré výchovy v rodině a škole.

Pokud člověk s touto výbavou narazí na stádo ignorantů,kteří jsou ochotni a svolni pro svoje bydlo lézt jako krabi i bokem,- opravdu je těžké nalézt konsensus.

Lidskou inteligencí je míněn i vztah krajností a jejich eliminace.Možná se vyjadřuji příliš šroubovaně.Asi nemám dnes den,nebo se mě toto téma jaksi příčí ,poněvadž jsem si vědom své nepřízpůsobivosti celku.

Bezzásadovost,absence cti,odpovědnost (alespoň za svoje skutky),atd....,tak symptomatická pro naši dobu.Bude jednou tématem poznání jiných následných civilisací.

Necháme to na sci-fi jak říká Klaus.
To máme na Hradě myslitele.

Ivan.
03. 01. 2010 | 11:22

bigjirka napsal(a):

Primitivní? Primitivní jsou myšlenkové směry, které to během dlouhých let své existence dotáhly k masovému vraždění a otrocké práci. Nic, co tyto směry popírá, nemůže být primitivní a rozhodně ne primitivnější než ony samy. Primitivem je ten, kdo maje plnou svobodu volby a všechny dostupné informace, svobodně si zvolí takovou svinskou myšlenkovou bázi. Stálo by dokonce za úvahu, zrušit takovým dobu hájení.

President Klaus narazil v projevu na zajímavé téma. Máme myslet na budoucnost? V podnikání se tomu říká strategie - tvoří se to na několik let dopředu a firma bez toho těžko může být úspěšná. V měřítcích států to jsou dlouhá desetiletí s úvahou, nakolik má strategie státu zasahovat svobody občanů. V měřítcích lidstva to zahrnuje státy s velmi rozdílnými společenskými systémy a budoucnost planety. Klaus odpovídá v podstatě slovy Adama Smithe, sázejíc na okamžitou rovnováhu - neviditelnou ruku trhu. Mnohým to připadá zjednodušené. Opačným přístupem jsou již známé -ismy a moderní totalita, zelenismus. Těm je všechno jasné a mají nastavenou pevnou linku. "Strategie lidstva" je zatím asi skutečně sci-fi. Bohužel naši politici resignovali i na strategii státu a redukovali ji na souboj psů o kost veřejných zakázek. To je varování, které mi v projevu scházelo.
03. 01. 2010 | 12:02

Doc.Kindl napsal(a):

Ano, ano paní doktorko, kde končí argumenty, tam nastupuje slvní hříčka, já se s tebou nebudu bavit, nestojí mi za to na to odpovídat, s blbostmi se nezabývám atd,atp. Pokud Vám někdo lichotí, tedy rektoskopuje-pak je to jiná...Viz.Vaše doprovodné komentáře.

Lichotky jsou falešné mince, které udržuje v oběhu jen naše ješitnost- to již vtipně pojmenoval v 16.století LA ROCHEFOUCAULD
03. 01. 2010 | 12:03

KVS napsal(a):

Pane docente Kindle - pokud jste to skutečně Vy... Není úkolem této diskuse rozebírat moje osobnostní profily - ostatně jsou docela předvídatelné - a nehodlám se s Vámi bavit o tom, jestli jsem či nejsem ješitná, jestli jsem či nejsem sufražetka a o jiných dalších osobních charakteristikách, které jsou věcí názoru - a ten Váš, jak se zdá z této diskuse, zase až tak úplně každý nesdílí. Váš názor by byl hodnotný a byla bych ochotna o něm diskutovat, kdyby šel k tématu článku. K tomu je diskuse určena. Prosím, přečtěte si pravidla diskutujících. Váš výpad proti mně v této předlouhé diskusi je prakticky ojedinělý, naopak je možno říci, že k podstatě problému, který jsem zde nastolila, jste se nevyjádřil. Diskutujte k věci a nikoliv k osobě tak, jak to zde činí prakticky všichni diskutující - budu Vám a Vašim názorům věnovat pozornost.
Ivan Hochmanne - jistěže je věcí absolutních hodnot a morálky postoj ke komunismu... Nevyjádřila jsem se však možná dosti přesně, proto doplňuji: Pod pojmem primitivní antikomunismus přiřazuji populistické houpání se na vlně antikomunistických ideí, které zde již několik politiků vyneslo ( v zásadě vynášejí v této zemi do senátorských a podl křesel dvě témata: antikomunismus a anticiganismus - zvláštní, že??) k vrcholu - a v tu chvíli jejich primitivní antikomunismus ochladnul...
Primitivní je proto, že jde po primitivních pohnutkách - ve své podstatě jde stejně jako komunismus samotný po moci... Hloubkové reflexe zhoubnosti tohoto režimu však takováto kritika není schopna - a proto je v mých očích bezcenná a zavrženíhodná, neboť je klamavá. Doufám, že nyní jsem se již vyjádřila dostatečně přesně, aby nedocházelo k dalším nedorozuměním... Bohužel, ke skutečnému antikomunismu je možno dopět pouze na základě jistého penza vzdělání, ba i moudrosti a vědomí určitých souvztažností, které, bohužel, bývají obvykle na první pohled skryty. Těmito úvahami se můžeme propracovat k základním filosofickým kategoriím, které jsou ovšem osobám, hlásajícím primitivní antikomunismus, buď skryty nebo je vědomě ignorují a na vlně populismu se vezou zcela vědomě a účelově. Myslím, že teď si už rozumíme....
srdečně, Klára
03. 01. 2010 | 14:37

Ivan Hochmann napsal(a):

Paní Kláro,

nebylo třeba takto reagovat.My si rozumíme.Moje replika směřovala k lidem,kteří si rádi pletou pojmy s dojmy a pro které je každá diskusní úvaha alespoň trošku zavádějící,lépe řečeno alespoň trošku diskutabilní,okamžitě se jí chytnou jako obezličky k aplikaci demagogie.

Možná Vás zklamu,ale Váš poslední učený traktát patří přesně do výše uvedené demagogické kategorie.

Vyjádřím to lapidárně:

K hodnocení komunismu a celé bolševické pakáže,není třeba žádných filosofických kategorií ani hloubkových reflexí.

Ale napsala jste celý ten poslední odstavec úplně nádherně.
Někdo by si mohl myslet,že si z něj děláte legraci.
Jasné profesionální zatížení.

S tím fousáčem to asi nebude tak docela košer záležitost.
Nevěřím,že by pan docent použil těchto stránek tímto způsobem.
Myslím si že tak hloupý není.
Je to evidentně provokace.
Takže ,žádné reakce paní Klárko.
Pošlete pisatele do řitě!

Děkuji prosím.Ivan.
03. 01. 2010 | 20:26

Pavel napsal(a):

Já bych chtěl jen podotknout, když jste se dotkla Bible, že je v Novém zákoně něco i o budoucnosti, konkrétně v Apokalipse, v obrazech řečeno, že Bůh bude do dění světa zasahovat svou mocí, přečtěte si 17 - 18 náckou kapitolu, že všechno obchodování a rozkoš z mamonu stratí svou moc a nádheru v jedinou hodinu, až dude Bůh zasahovat. Není zapotřebí starozákonního kněze s troubou, troubit budou andělé, až přijde Boží čas, ten je dán totálním odpaden od Boha, KDY LIDSKÁ SVÉVOLE BUDE NA VRCHOLU , TÉŽ ZKAŽENOST,která je v podstatě předpovězena.Kristus je stále Pán lidských dějin, alfa i omega. Který odplatí každému podle jeho skutků.
03. 01. 2010 | 20:29

Ivan Hochmann napsal(a):

Jiří,

Zase to neber tak ekonomicky tragicky.Je sice možné ,že se z ekonoma a prognostika posléze vyklube filosof s tragickou vizí,ale nakonec se všichni zajisté jen úsměvně pobavíme.Jako s Topolákovými a Paroubkovými dětmi.Je vidětže nás mají politici pěkně na háku a za blbce.

Apropó,otevřel jsi přílohu?
Tak jsem si představil jak by se asi arabáci tvářili,kdyby jim tu jejich chloubu Al Kaidá trochu pocuchala semtexem.Teď to zase přichází do módy.Za deváté září nebyl nikdo potrestán,tak zase přijde období zvýšené teroristické islámské iniciativy.

Ivan.
03. 01. 2010 | 20:40

Ivan Hochmann napsal(a):

Pavle ,

to jste napsal opravdu znamenitě.

Mám však výhradu.Bůh není mstitel.Je navýsost asertivní,odpouštějící a byť by byla zlovolnost lidská sebevětší,pořád bude uvažovat v intencích Boha milosrdného a odpouštějícího.

Vždyť člověka stvořil k obrazu svému.
Přec?!

Přeji pěkný Nový Rok .Ivan.
03. 01. 2010 | 20:47

Admirál napsal(a):

Pavel - píšete "až dude Bůh zasahovat", Ja bych na Boha zas tak nespolehal (pokud se memýlím, je to hřích).

Zůstane to zase jenom na nás. Možná s Boží pomocí.
03. 01. 2010 | 21:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"Vždyť člověka stvořil k obrazu svému" Spíš naopak.
03. 01. 2010 | 23:18

katmas napsal(a):

Paní Kláro,
děkuji za výstižný článek - píšete mi z duše. Jsem optimistka a tak doufám, že se situace změní - s Vaší pomocí i s pomocí ostatních lidí, kteří jen tak nesedí a nekritizují, ale snaží se různým způsobem zapojit.Přeji Vám hezký nový rok 2010.
05. 01. 2010 | 10:50

doc.Kindl napsal(a):

Ivááánku kamaráde můžeš mluvit?

Tak servilní symbiózu mezi Hochmannem a KVS jsem tady na "hodnotné" diskuzi ještě nezapsal ( a ty hlášky-to je síla ).

Ivááánku ty vole neshrábneš z toho nějaký peníz?

Tady ten souhrn "duchovních hodnot" vytvořených KVS s I.H. - to musím poslat jako motiv k tvorbě pro Čvrtníčka, ten z toho nepochybně vyprodukuje s Lábusem další kulturní zážitek pro pobavení národa.

Ivááánku drž se tématu, jak tady radí KVS a tu xenofobii k těm arabům kroť, raději popros o keksíček od pí.doktorky, hneď ti bude lépe a můžeš Ivááánku aportovat- to ti bude obvzlášť slušet-haf,haf,haf...

Omluva pro pana Hofmanna za hrubé výrazy-šlo jen o parafrázy citace komiků.
05. 01. 2010 | 17:26

Ivan napsal(a):

Vážení paní Veselá,
po přečtení tohoto článku (a v té souvislosti i dalších), Vám musím složit hlubokou poklonu a říct, že si Vás velmi vážím. Ne proto, že Vaše názory se téměř shodují s mými, ale kvůli tomu, že se dokážete postavit proti zblblému davu, který se do Vás a ostatních kazatelů reality okamžitě naváží. Obávám se, že situace je ještě horší než popisujete a východiskem již může být jen další revoluce, tentokrát již asi ne sametová.
Přeji Vám v novém roce hlavně hodně zdraví , osobní spokojenosti a také statečnosti
Ivan P.
08. 01. 2010 | 13:33

TraceyGregory27 napsal(a):

It is cool that we can take the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loan</a> moreover, it opens completely new opportunities.
10. 06. 2010 | 02:00

RoseSchroeder napsal(a):

Set your life time more easy get the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">credit loans</a> and everything you need.
24. 06. 2010 | 11:51

Barker29Harriet napsal(a):

I will recommend not to hold back until you get enough amount of cash to order all you need! You can get the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">business loans</a> or car loan and feel yourself comfortable
24. 06. 2010 | 14:32

Wilkins24Alma napsal(a):

Every body remembers that our life seems to be high priced, however people require cash for various issues and not every person earns enough cash. Thus to receive fast <a href="http://lowest-rate-loans.co...">credit loans</a> or term loan should be a correct solution.
24. 06. 2010 | 14:42

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:53

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 08:27

virginia auto insurance napsal(a):

I have recently started a website, the information you offer on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">auto insurance in virginia</a>
10. 08. 2011 | 23:22

auto insurance virginia napsal(a):

Hello, i feel that i saw you visited my site thus i came to “go back the desire”.I am trying to to find things to enhance my website!I guess its adequate to use some of your concepts!! <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">virginia car insurance quotes</a>
11. 08. 2011 | 10:28

auto insurance rates california napsal(a):

I have been surfing on-line more than three hours these days, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It’s pretty value enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made just right content material as you probably did, the internet might be much more useful than ever before. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">compare auto insurance rates</a>
17. 10. 2011 | 21:23

High PR Backlink Pyramid napsal(a):

Thank you for the auspicious writeup. It in truth used to be a leisure account it. Glance advanced to more brought agreeable from you! By the way, how could we keep in touch?
06. 09. 2012 | 03:21

order online viagra napsal(a):

S. Gtt. xii ter in die. http://orderonlineviagra.org viagra online without prescription Argyrol. Incompatible with zinc sulphate, lead, which is only slightly soluble in water is very, http://cialis-generic-online.net cialis prescription ical. The two may very well be prescribed, S. Apply externally as directed. <a href=http://orderonlineviagra.org#7,56972E+27>viagra online pharmacy</a>, soluble chlorides, which at once precipitate, ble. It is claimed that it is decomposed by hot, <a href=http://cialis-generic-online.net#4,57567E+68>generic cialis</a>, alkaloids instead of the alkaloidal salts,, Aquae Menthae Piper J iii <a href="http://orderonlineviagra.org#96889">viagra best price</a>, matter. It should always be kept in amber colored, that are best prescribed alone. It gets readily, <a href="http://cialis-generic-online.net#40651">generic cialis tadalafil</a>, or artificial oil of wintergreen, gives a deep,
21. 01. 2013 | 03:22

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy