17 miliard církvím zrušíme hned!

05. 06. 2013 | 16:32
Přečteno 21699 krát
Stát by měl šestnácti církvím, které právě bohatě obdařil, postupně vyplácet příspěvek v rozsahu 17 miliard až do roku 2029. Kromě 75 vydaného nemovitého majetku a 59 miliard finančních náhrad tedy ještě dalších 17 miliard státního příspěvku. Ale proč dávat příspěvek někomu, z koho se stal boháč?

Například z katolické církve se stává podnikatel a největší pozemkový vlastník v zemi.Aby bylo jasné, naprosto se nejedná o pouhé odstraňování křivd způsobených komunisty po únoru 1948. Ústavní soud v tomto týdnu posvětil platnost zákona, který nás ve skutečnosti vede hluboko před únor 1948. Vůbec mu nevadí, že se úplně ignoruje dosud platná právní úprava č.215/1919 – první pozemková reforma. Podle ní nesmí žádnému pozemkovému vlastníku zůstat více než 150 ha zemědělské půdy a 100 ha půdy lesní – celkem tedy 250 ha. Katolická církev ale nyní získává majetky mnohonásobně větší. Stejně tak návrh vládního zákona ignoruje důsledky revize první pozemkové reformy z 11.července 1947. Není pochyb, že katolická církev se dostane k majetkům, jejichž ztráta neměla nic společného s komunistickými křivdami. Pomáhá tomu také to, že vymezení hmotného majetku, který má být vydáván , je naprosto nejasné, vágní a nesrozumitelné.

Tím je porušována naše vlastní ústava a také judikatura Evropského soudu pro lidská práva, která říká, že zákon má být dostupný, přesný a předvídatelný.

Netransparentnost zákona je už dána tím, že se v něm mluví o „původním majetku“ církví, jehož seznam ovšem nikde neexistuje. Nikdo vlastně nedokázal tento majetek definovat. V zákoně se to formuluje např. jako to, co „příslušelo“ církvím. Podobná nesrozumitelnost zákona zakládá už dnes hrozbu celé řady soudních sporů.

Ústavní soud potvrdil platnost zákona, který nerespektuje princip rovnosti před zákonem. Nedá se mluvit o žádné spravedlnosti, když porovnáme restituce z r.1991 a dnešní úpravu. Tehdy se museli fyzičtí restituenti domáhat svého práva u soudů a jejich nároky byly často upokojeny jen zlomkem původních nároků. Vyrovnání majetku církví se děje naprosto komfortně zákonem. Dnes se církvím za nevydaný majetek přiznává finanční náhrada ve výši současných tržních cen. Při restituci v 90.letech se náhrada určovala podle starších cenových předpisů a byla výrazně nižší.

Je to neuvěřitelná situace - dochází k vydávání obrovského státního majetku do soukromých rukou a nikdo vlastně neví, kolik se toho vydává. Ústavní soud se zcela vyhnul jakémukoli dokazování, jak se vláda dobrala rozsahu 75 miliard vydávaného nemovitého majetku a 59 miliard ve finančních náhradách. Ústavní soud se odmítl zabývat způsobem oceňování a výpočtu náhrad za nevydaný majetek. Nikdo nezná odpověď na otázku, jak mohlo probíhat oceňování nevydaného majetku. Nikdo neví, jak velký tento nevydaný majetek nakonec bude.

Přestože nikdo nic neví, Ústavní soud odmítl vyslechnout svědky, kteří měli popsat, jak vláda k uvedeným číslům dospěla. Ve svém zdůvodnění soudce-zpravodaj napsal, že takové dokazování Ústavnímu soudu nepřísluší. To mu ovšem nebránilo prohlásit, že mu rozsah vydávaného majetku připadá přiměřený. Obtížné soudit, o jaké přiměřenosti vlastně Ústavní soud mluví.

Ústavní soud ani neznepokojilo, že miliardy poskytované církvím, které se stávají zároveň nezávislými podnikateli, mohou způsobit distorzi trhu v oblastech, kde začnou církve podnikat. Právo EU proto přesně stanovuje, za jakých podmínek se mohou poskytovat jednotlivým subjektům jakékoli podpory a subvence. Proto jsme žádali Ústavní soud, aby učinil dotaz na Evropskou komisi, zda tu nejsme ve sporu s pravidly veřejné státní podpory. Také tuto žádost Ústavní soud většinou hlasů odmítl.

To znamená, že zůstává v platnosti, že prostředky církvím se poskytují bez jakékoli vazby na veřejně prospěšnou činnost. Pro církve nebudou platit ani ta základní omezení, která mají v zacházení se svými prostředky nadace a občanská sdružení v České republice.

Také v tomto smyslu je zákon diskriminační. Poskytuje neoprávněné výhody na úkor celé občanské společnosti.

Nikdo doposud neodpověděl na otázku, proč jsou finanční náhrady poskytované také církvím, které v rozhodnou dobu neexistovaly a tudíž žádnou finanční újmu neutrpěly. Ústavní soud byl posledním místem, kde bylo možné přinutit vládu, aby na řadu těchto otázek odpověděla. Protože zmiňovaný obrovský transfer majetku se týká poměrně úzkého segmentu občanů spojených se skupinou vybraných církví, měl být společenský konsensus nad tímto zákonem budován ještě přísněji než obvykle. Opak je pravdou. Na otázky se vůbec neodpovídá. Podpis smluv mezi církvemi a státem se konal skrytě a tajně s vyloučením veřejnosti.

Vláda se pokoušela vytvořit rozhodnutí na třicet let. To by ale musela postupovat jinak. Pokud výsledek příštích parlamentních voleb bude příznivý pro sociální demokracii, budeme samozřejmě usilovat o změnu zákona. Zrušení finančního příspěvku církvím v rozsahu 17 miliard je první možný krok, který nepředstavuje ani vážnější právní problém.

Po amnestii prezidenta republiky je tento zákon v krátké době další urážkou elementárního citu pro spravedlnost.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Mat napsal(a):

Myslím si, že církev bude ošklivě platit za to, že přistoupila na neprůhlednou hru s s desítkami miliard restitucí v době, kdy se kvůli úsporám jednoho či dvou milionů škrtají i opravdu smysluplné věci (např. důchodcovské slevy v dopravě, zvažované odstranění slev pro studenty apod.) Nakonec ono i potvrzení US v době vrcholící povodňové vlny je hezkým detailem, na který se sice později zapomene, ale... Je to ovšem především obraz politické kultury: nekomunikace s veřejností, odmítání jakýchkoliv zdůvodnění rozhodnutí věrchušky, přehazování zodpovědností (diskuse o tom, kdo má vlastně zveřejnit, o jaký majetek církve žádají), pohrdání lidmi s odlišnými názory apod. Zapamatujme si to a příští rok u voleb podle toho jednejme.
06. 06. 2013 | 15:07

Gulfstream napsal(a):

Falcon
Znal ste nějakýho Galileiho (podle jména to musel bejt žid)?

Jestlipak máte ponětí, proč se Itálie, která byla kolébkou renesanční vzdělanosti najednou, po jeho procesu, v kterém mu jeho kamarád, papež Urban VIII, zjevně příbuzný zdejšího Urbana, vyhrožoval upálením na hranici, stala zaostalou dírou do .., kam víte?

Jestli ne, klidně vám to řeknu. Protože se všichni svobodomyslní vědci po takové vyhrůžce sebrali a z milé Itálie se odstěhovali do bezpečnějších protestantských zemí. Které na tom v následujících 150 letech nesmírně vydělaly.

Církev svatá působí všude, kam přijde jen svrab a neštovice. Představuje typicky oligarchický, uzavřený a zpátečcký systém, navíc s excentrickými sexuálními preferencemi.

Martin Fendrych, který si asi chudák musel šlehnout, aby splnil zadaný úkol obvinit Zaorálka (všechno jen divadlo, v koalici se zlodějem úspor Kalouskem socani budou mít alibi, proč zas jednou nemohli nic udělat)z (MEGA!)populistického běsnění, se ohání kolem dokola protestantskými a nekatolickými denominacemi, které by podle něj zanikly, kdyby Duka nedostával tolik peněz.

A chudinka židovská obec, v které se to furt pere o zisky z objektů bývalého Státního židovského muzea by neměla na macesy.
Taky vyhrožuje, že bychom se stali katolickou zemí (maličko protismyslné, ale v zápalu mladického nadšení...), což by mě opravdu nakrknul.
K ničemu jsem na bolševikovi neměl větší odpor, než k faktu, že z mých daní živí vyžrané a ulhané flanďáky.

Což činil z těch nejnižších pohnutek, neboť vysocí důstojníci StB viděli (a našli) v bohatých klášteřích zajištění na stáří.
Pročež nelze připustit, aby dokumenty bezpečnostních archivů byly naskenovány v nerozkradené podobě.
Z toho ten zběsilý boj o chartistku Šustrovou, kterou víc zajímá historická pravda než blaho flanďáků.

Z aktualne se stala opravdová stoka, není divu, že jim prezident přeje propláchnutí trochou čerstvé vody.
06. 06. 2013 | 15:11

Václav Říha napsal(a):

Pan prezident nedávno upozornil, že solární baroni z nás již vyžídímali 200 miliard, a to je teprve začátek. Dálnice jsou u nás dvakrát dražší jako v Německu a to nikoho nezajímá. Proč? protože peníze jdou na Kajmanské ostrovy, ČSSD je v tom namočena a diskutéři jsou sžíráni nenávisti ke věřícím, jak je vidět peníze je vůbec nezajímají. Zaorálek má zájem, aby získal moc a mohl ty miliardy se svými kumpány ukrast. Ten slogan "Kudy chodil, tudy krad sociální demokrat" bylo něčím iniciováno.
06. 06. 2013 | 15:12

Václav Říha napsal(a):

Pan prezident nedávno upozornil, že solární baroni z nás již vyžídímali 200 miliard, a to je teprve začátek. Dálnice jsou u nás dvakrát dražší jako v Německu a to nikoho nezajímá. Proč? protože peníze jdou na Kajmanské ostrovy, ČSSD je v tom namočena a diskutéři jsou sžíráni nenávisti ke věřícím, jak je vidět peníze je vůbec nezajímají. Zaorálek má zájem, aby získal moc a mohl ty miliardy se svými kumpány ukrast. Ten slogan "Kudy chodil, tudy krad sociální demokrat" bylo něčím iniciováno.
06. 06. 2013 | 15:15

alojz napsal(a):

Irwin napsal(a):
"Nikdo doposud neodpověděl na otázku, proč jsou finanční náhrady poskytované také církvím, které v rozhodnou dobu neexistovaly"

Proč lžete, pane Zaorálku? Proč se v podobných textech, ba pamfletech, stále objevují tytéž a tytéž lži a polopravdy? Na vámi položenou otázku bylo odpovězeno už tisíckrát na tisíci místech. Finanční náhrady dříve neexistujícím církvím jdou z náhrad pro největší (katolickou) církev. Tak se církve dohodly. Nejsou to peníze navíc, jsou to peníze pro katolíky, kterých se vzdali ve prospěch mladších církví, díky čemuž se všichni dohodli. Dává to smysl v kontextu toho, že i na tyto církve stát postupně přestane přispívat.
No, tomu se říká korupce.
06. 06. 2013 | 15:17

alojz napsal(a):

Václav Říha

no napsat:
"ten slogan bylo něčím iniciováno" to vyžaduje vystudování pomocné školy, ne?:-)))
06. 06. 2013 | 15:19

Panenheim napsal(a):

Mate vzpomeň si na nákup stihaček, ze kterého sešlo z "úsporných důvodů" a kde jsou ty peníze? rozkradeny a tak to bude i s těmi 17 miliadrami
06. 06. 2013 | 15:24

alojz napsal(a):

Panenheim

Myslíte použít církevní mafii jako pračku špinavých peněz?Nic nového...
06. 06. 2013 | 15:25

Josef Věromír Pleva napsal(a):

Pan Zao má jako poslanec PČR nejen právo, ale i povinnost pravdivě a veřejně vyjadřovat své názory.
A to nejen na výroky ÚS ale i na existenci ÚS samotnou.
Která z litery ústavy negarantuje nic, zato oligarchiím garantuje jejich zisky.

Ohledně platnosti zákona o církevních restitucích výrok ÚS osoby a organizace zavazuje, aby před předáním nesbíraly houby v církevních lesích.
Co se týče agitace za zrušení tohoto zákona a nastolení okamžité odluky církví od státních penězovodů, nemá ÚS komu co předpisovat.
06. 06. 2013 | 15:26

Václav Říha napsal(a):

alojzi nedošlo ti, že může jít o překlep, neměl by ses držet nerita věci?
06. 06. 2013 | 15:37

TomášL napsal(a):

alojz

Vidíte, mám stejný názor na Zaorálka jako pan M.F.
06. 06. 2013 | 15:38

Smutný napsal(a):

To alojz. A co s nemocnicemi, hospicemi, které církev provozuje? Zakázat, staré lidi, co tam jsou a teré nikdo většinou nechce, vyházet na ulici????? Jednoduché, bolševické, rázné řešení problému. Výborně, Alojz
06. 06. 2013 | 15:43

Honza H. napsal(a):

Kom

Od pana Fendrycha jsem nic neopisoval.

Co se týče státních dotací - jde o to, že součástí zákona je ustanovení o smlouvách s církvemi, které byly v únoru uzavřeny. Součástí smluv je závazek státu, že následujících 17 let bude církvím poskytovat snižující se příspěvek (oněch celkem "17 miliard" pana Zaorálka).

Ono je vcelku logické, že to součástí těch smluv je - církve se zříkají veškerých nároků, výměnou za finanční kompenzaci. Finanční kompenzaci ovšem nedostávají okamžitě (jak by se z textu p. Zaorálka mohlo zdát, když píše o "boháčích"), nýbrž rozloženou do třiceti let. Proto je tam ten překlenovací příspěvek.
06. 06. 2013 | 15:50

advocatus diaboli napsal(a):

Proti a pro zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi:

Církev je totalitní organizací a způsobila mnoho utrpení - členství v církvi je u nás dobrovolné, utrpení páchala církev v minulosti, teď převládá její humanitární charakter

Církvi se musí majetek vrátit, aby bylo učiněno spravedlnosti za dost - jsou tisíce a možná více případů, kdy spravedlnost nikoho nezajímá (tedy kromě postižených).

Církev peníze nepotřebuje, má být chudá - církev provozuje celu řadu památkových objektů, o něž se musí starat (státu padají na hlavu), navíc potřebuje objekty a vybavení k provozování svého humanitárního poslání

Dávat nyní, v době krize církvi peníze i nemovitosti je nemravné - stát se s církví nedokázal vypořádat ani v době, kdy krize nebyla. Vždy si našel nějakou výmluvu

Církev majetek stejně nakradla - podstatnou část majetku církve tvořily odúmrtě a dary

K církvi by se mělo přistupovat jako ke každému zájmovému spolku - to je smyslem zákona, poskytnout církvi prostředky, aby se mohla starat sama o sebe a nic od státu už nemusela dostávat (peníze a nemovitosti dostal Sokol, turisti i další).

Církve majetek hned prodají, nebo ji někdo vytenuleje - možná ano, možná ne. Ani jedno není předem prokazatelné.

A takových pro a proti se dá vypsat ještě víc. Jde jen o to, co si kdo vybere. Přijetí zákona není zločin, stejně jako by nebylo jeho nepřijetí. To si tady demagogové obou stran jen čechrají peří a klovou se do hlavy.
06. 06. 2013 | 16:01

mirek napsal(a):

Je to naprosto neuvěřitelná situace, ke které se dostal absolvent Večerní univerzity Marxismu leninismu, zkráceně VUML, severomoravský pseudopolitik a pseudodisident Lubomír Zaorálek - stát, nově definovaný po roce 1989 jako demokracie se všemi atributy demokratického státu, se snaží napravit stav, vzniklý po převzetí moci totalitní komunistickou mocí a svévolí v roce 1948, která se projevila zabavením veškerého církevního majetku, rovněž tak zrušením a rozprášením církevních institucí, církevních škol a zdravotnických zařízení, jakož i nesmírně asociálním, nelidským a politicky motivovaným vězněním církevních hodnostářů, jejich nuceným nasazením do uranových dolů, což byla praxe nacistické okupační moci.... Součástí role státu pod sprostou vládou komunistů byla i desetiletí trvající a hlavně plánovaná perzekuce věřících za jejich přesvědčení, zákaz studia a získání dobrého zaměstnání, šikana a výplach mozů mladých věřících v jednotkách PTP, atd. atd...
A soudruh Zaorálek, vyučený na zmíněné Večerní univerzitě Marxismu-leninismu nesmírným blábolům, které ke konci své vlády odsoudili jako fatální hlouposti bez opory v praxi i samotní komunisté, chce tomuto státu diktovat "nové" podmínky soužití státu s církvemi ?!
Copak jsme už všichni zapomněli, že Zaorálka kvůli jeho hloupým výrokům na tiskovkách odstavil od veřejných vystoupení i Paroubek ?!...
Nebude mi vadit případná vláda ČSSD po příštích volbách, ale takovýmto hlupákům v jejich složení se budu vysmívat vždy... A navíc, soudruh Zaorálek, jestli to nevíte, je švagrem ostravského primátora Kajnara, takže rodinné "podniky" jedou i v triku ČSSD. Vrtulníkový Zaorálek sociálním demokratem, to je výsměch myšlence sociální demokracie
06. 06. 2013 | 16:06

skeptický napsal(a):

Ono to zas není tolik peněz.Dneska je všimné z bývalých 10% už na 20%,takže se budou muset stranou dělit s vlivnými kruhy.
Odtud ta poctivá uvědomělost veřejného mínění.
06. 06. 2013 | 16:20

sasa napsal(a):

Yosif K:

Kněžíci budou spokojeně vyvařovat polívky pro nějaký váguse co ani nechoděj k volbám a stát pak nebude moct ani zaplatit Zaorálkovi víkendový lítání do Ostravy v helikoptéře....

Kde jste je videl? Nejaky dukaz by nebyl? :-)
06. 06. 2013 | 16:27

čert }:o napsal(a):

Zaorálek ukazuje co dokáže klasickej bolševik a komouš
Už jen ten titulek je sprostý drzý panovačný vyhrožující
Jen jim dejte hlasy soudruzi oni si stejně s vámi vytřou
zadek protože jste jim dobří jen k tomu aby se dostali
k lizu a na vás kašlou Skončí svoboda slova a internet
můžete hodit do povodní Budete se divit až vám jednou
zabouchají na dveře soudruzi s vašimi osobními daty
a dají vám nakládačku páč jste někde napsali že Zaorálek
je vůl Co ukradli ukradnou zas A nejen církvi
Zaorálek už má jasno
06. 06. 2013 | 16:38

matů napsal(a):

Opět děkuji,tentokrát nějakému Vincovi z 10:16.z aagitaci do voleb.Kdyby přiěli všichni,tak zceal určitě vyhrají ČSSD a KSČM.Vaše přání ať nevyhrají se nevyplní i kdyby jste se rozkrájel.Je zprávné,že agitujete lidí,kteří k volbám nechodí,proto vám fandím a děkuji.Neví koho máte na mysli,aby vyhrál,ale nevidím nikde jinou stranu,která by vedla občany.
06. 06. 2013 | 17:05

Laďa napsal(a):

Bravo, Luboši!
06. 06. 2013 | 17:29

Bitterer napsal(a):

Na Aktualně.cz p.Fendrych píše, že Zaorálek je megapopulista. Jenže on nemůže za to, že církevní restituce nebudí v populaci žádné nadšení. A rozhodnutí politiků rozhodně neodpovídá přání těch, kteří je zvolili. A Ústavní soud? Pokud platí, že to, co bylo ukradeno, pak je tu měnová "úpravě", jsou to vypůjčené (ale nevrácené) peníze z dúch. fondu, atd. Proč tedy jen církvím a ne občanům???
06. 06. 2013 | 17:32

Bestia triumphans napsal(a):

alojz napsal(a):
"Jinak mám jednoduché řešení-církve zakázat..."

?
Alojz...Alojz Lorenc?
06. 06. 2013 | 17:34

Hobojistka napsal(a):

Fendrychův článek, ach ouvej, takový politruk. Vzpomínám si na něho, byl to nějaký policejní mluvčí, nedůvěryhodné individuum od pohledu. To výrazivo! Ta demagogie! A ty myšlenky, například katolická církev jako útočiště "vyhořelých manažerů"... nádhera!
06. 06. 2013 | 17:43

Bestia triumphans napsal(a):

Zaorálek kopl církve mezi nohy. Podlézá komunistům

http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=781852

Fendrych opět udeřil hřebík na hlavičku.
Bolšáni budou skučet...
06. 06. 2013 | 17:55

Duimpling napsal(a):

To katolické kvičení o utrpení, jaké zakoušeli za komunistů, je popisem konkurenčního vztahu s bolševikem. Ti byli žáky, kteří se u církve učili a samozřejmě se snažili své mistry přerůst. Pronásledování, totální kontrola od početí po pohřbení, diktát - samé vynálezy katolické církve. Bolševici i katolíci jsou nechutní totalitaristé.
06. 06. 2013 | 18:00

Dumpling napsal(a):

"kopl církve mezi nohy"

OPna má církev nějaké nohy? Já myslel, že má jen chapadla.
06. 06. 2013 | 18:01

Bestia triumphans napsal(a):

Fendrych o Zaorálkovi:
"Připomíná bolševiky v minulém režimu, pro které víra (a tedy i církve) byla hrozbou. Proč? Mimo jiné víra vede věřící k velké nezávislosti, ke svobodě. Bylo to tak za nacismu i za komunismu."
http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=781852
06. 06. 2013 | 18:10

Gru napsal(a):

Je vcelku zřejmé, že se z církevních "restitucí" stává téma předvolebního boje, které bude mít větší sílu než mělo téma "zločinného Beneše" v prezidentské kampani. Smůla ale je, že se tématu chápe pan Zaorálek. Ten má potenciál odrazovat voliče a přesměrovat je ke KSČM nebo nějakým politickým exotům.
06. 06. 2013 | 18:12

Dumpling napsal(a):

"Bylo to tak za nacismu i za komunismu."

Správně. To jsou rovněž víry.
Náboženství nacistické. Náboženství komunistické.
06. 06. 2013 | 18:14

Dobře Informovaný napsal(a):

Jistě jste zaregistrovali, že v úterý byl předložen ze strany ČSSD návrh zákona, podle něhož by měl stát a církev informovat o restitučních požadavcích (seznam objektů, cena atd.). Všemi oblíbený poslanec ODS „JUDr.“ Marek Benda to odmítl se slovy: „Jediné, co sociální demokraté chtějí dosáhnout, je, aby se na to veřejnost vrhla a začala jednotlivé položky kritizovat.“

V článku se mimo jiné uvádí, že „…Mezi objekty, jejichž část chce církev v restitucích získat, patří i Sázavský klášter.“ A já jako turista se zájmem o historii, jsem si hned vzpomněl na to, že klášter byl zrušen Josefem II. a poté sloužil jako sídlo ředitele panství knížat Thurn-Taxisů. Informaci jsem si ověřil v knize „Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku (díl VI, Východní čechy), kde se na str. 438 píše toto: “V roce 1785 byl klášter zrušen a objekt připadl náboženskému fondu. Ještě v roce 1785 byl klášterní chrám změněn v chrám farní a na faru změněna budova prelatury. Ostatní klášterní budovy i s celým panstvím byly v r. 1804 prodány náboženským fondem ve veřejné dražbě Františku Heilbergerovi, který však nesplnil kupní podmínky. Proto byla r. 1808 v nove dražbě Sázava prodána pražskému měšťanu Vilému Tiegelovi z Lindenkronu, za něhož byl konvent přestavěn na zámek. Vilém Tiegel zemřel v r. 1827 a jeho syn Emanuel Tiegel prodal sázavský velkostatek i s bývalým klášterem Janovi z Neuberka . Jan z Neuberka prodal v r. 1867 Sázavu s velkostatkem Bedřichu Schwarzovi, řediteli Thurn-Taxisských panství. Jeho potomkům náležel až do roku 1945.”

Dále se zde uvádí, že k velkostatku a panství Sázava náleželo 11 vesnic. Dle těchto internetových stránek žádá církev jen v katastru obce Sázava o tyto pozemky: Hřbitov 71 886 m2 lesní půda 4 020 795 m2 louky 624 505 m2 nezastav. stav. parcela 678 m2 orná půda 5 176 899 m2 ostatní plochy 88 103 m2 Dále církev žádá o další pozemky v okolních vesnicích příslušejících tomuto panství.

Tak co tomu říkáte? Kdo tady krade? Kolik podobných případů je v tom seznamu restitucí? Ten klášter byl zrušen 163 let před únorem a byl prodán 140 let před tímto datem.

——————————————————————————–
Pozn. aut.: Kniha Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku vyšla v nakladatelství Svoboda, Praha 1989; autory jsou prof. dr. Zdeněk Fiala DrSc, prof. dr. Ladislav Hosák, DrSc., doc. dr. Jakub Pavel DrSc., dr. Josef Janáček DrSc., Ludvík Kotek, prom. hist., dr. Tomáš Šimek
06. 06. 2013 | 18:20

Petr napsal(a):

Jo, soudruhu, člověk míní, Pán Bůh mění...
06. 06. 2013 | 18:31

pamětník napsal(a):

Dobře Informovaný:
Dík za předložená fakta. Takových bude hodně, je třeba se připravit, církevní zlodějství bude rafinované.
06. 06. 2013 | 18:41

ladadar napsal(a):

naprosto souhlasím, vždyť stejně si ten jejich veškerý majetek nakradli
06. 06. 2013 | 19:37

hustoles napsal(a):

od založení československého státu r.1918 a následujících 6 republik a dvou protektorátů, každá z těchto republik okradla nějakou část společnosti. dnes už se osamělí češi okrádají pouze navzájem a stoletý sešup ekonomický i morální, se stále urychluje. pan zaorálek plně koresponduje s českou nenávistnou zlodějskou mentalitou státu i jednotlivců v její ryzí podobě.proto bude nepochybně zvolen aby mohl tuto mentalitu uvádět do praxe.
06. 06. 2013 | 19:48

nezaměstnaný čtenář napsal(a):

...souhlasím a přeji úspěch. Vrána k vráně sedá, zloději si "jen" přihráli další "tunel"... a s posvěcením Ústavního soudu ! Však to "ořeši" dole, ta skupina snad 80-ti % "národa" zaplatí, je "z čeho", že Kalousi a spol.
06. 06. 2013 | 20:09

patriot napsal(a):

Katolíci v akci…

Vatikánský holocaust
http://jirisoler.tripod.com/vatikan4.html
06. 06. 2013 | 20:16

Bestia triumphans napsal(a):

Patriot, vy jste jaký patriot?
Kremelský?
06. 06. 2013 | 20:25

Yosif K napsal(a):

sasa napsal(a):
Kněžíci budou spokojeně vyvařovat polívky pro nějaký váguse co ani nechoděj k volbám a stát pak nebude moct ani zaplatit Zaorálkovi víkendový lítání do Ostravy v helikoptéře....

Kde jste je videl? Nejaky dukaz by nebyl? :-)
06. 06. 2013 | 16:27
Běžte se podívat do armády spásy nabo diakonie, tam snad vyvařují polívky mladí socani nebo členové leninského svazu mládežte nebo Zaorálek nebo co?
06. 06. 2013 | 21:04

bigMatuska napsal(a):

Pane Zaorálku , vám by taky bylo dobré nějaky příspěvek vzít.
Možná by jste poznal jak se má normální člověk.
Vy nemáte rad církev za restituci a nám normálním se zase hnusíte VY a vaše náhrady a styl vaší jako práce
06. 06. 2013 | 21:09

Yosif K napsal(a):

Pane dobře informovaný, prosím vás jen se ze všeho nepodě....te, v zákonu je jistě srozumitelně napsané že se vydává majetek který byl psán v pozemkových knihách na náboženské spolky k 25. únorz 1948 a nikoliv k datu josefinských reforem.

Takže pokud nějaký majetek patřil k datu VÍŤAZNÉHO FEBRUÁRA nikoliv náboženskému spolku ale Thun-Taxisům, tak jest zachráněn pro rozkulačení Fenclem, Zgarbou a jejich kamarády oranžovými velkostatkáři, to jest socálně potřebnými případy kteří na vládě socanů vždycky dokáží nějak profitovat......
06. 06. 2013 | 21:55

český maloměšťák napsal(a):

Stejskal
Chováte se jako provokatér..ale já nebudu reagovat tak, jak npř. Maximus.
Klesáte na dno. Příjemný pobyt ale i tam.

Hezký den.
06. 06. 2013 | 22:06

Yosif K napsal(a):

V každém okrese je jistě několik hladových oranžových FENCLŮ A ZGARBŮ a ti se jistě postarají o to aby něco nebzlo vzdáno kněžíkům omylem. Sami potřebují zaokrouhlit své velkostatky - katastr nemovistostí znají určitě nazpamět.....
Časy se mění, za první republiky byli největší statkáři agrárníci, někde mžná nějaký lidovec,
nyní jsou nejbohatší statkáři socani a komunisti, že pane Fencl????
06. 06. 2013 | 22:10

Lojza napsal(a):

Stačí si vzpomenout jen na způsob, kterým se to schválilo, to byl opravdu nečistý způsob a to v době nejhorší krize.Podpořím každého kdo to bude rušit!!!
06. 06. 2013 | 22:14

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane český maloměšťáku,

dnes zhruba kolem deváté ranní mne napadlo, že se mi už nechce Vám, panu Almo G a několika dalším anonymům dělat fackovacího panáka (myslím, že jsem to vydržel poměrně dlouho).

Nepíšu to tu jako námět do debaty, jen jako upozornění.

Libor Stejskal
06. 06. 2013 | 22:14

český maloměšťák napsal(a):

Stejskal
Aha...takže jste fackovacím panákem ve vztahu k těm, co upozorní na fakt, že - a to je možno doložit...obhajujete neobhajitelné, kdy tvrdíte, že " komouš" použitý ad hominem nadávkou není, a tak ji mazat nebudete, ale označení někoho za " fašouna" nadávkou je.
Přičemž jste i vy kvitoval - když se zde objevily formulace, že komunistický režim si ve svých zrůdných projevech může podat ruku s fašistickým /nacistickým/režimem.
Dále jte zde prohlásil, že budete chránit autory blogů, před tím, když jim někdo nadává - viz blog Lipold, ale jen zde je možno najít desítky /komentářů/ kdy je Zaorálkovi nadáváno - dokonce do rudých hnid (ale i jinak).

Hmm...divné je to, ale budiž, vy jste tady šéfem.

Hezký den.

P.S. Já si nemyslím že Zaorálek je rudá hnida, pouze uvažuje tak, aby zkusil nalézt spravedlnost...i ve směru těch restituentů, na které nynější verze církevních restitucí plive.
06. 06. 2013 | 22:43

český maloměšťák napsal(a):

Stejskal
Ještě jedno.
Kdysi jsem vás upozornil, že když vás někdo pod nickem " český malomněšťák" nazval čurákem atd...tak že jde o zneužití nicku.
Vy jste tam ale to zneužití nicku nechal, mě jste zabanoval...

Hezký den.

P.S. Vaší práce si zde vážím, ale zkuste skutečně popřemýšlet nad tím, že i označení byť anonymního nicku " komoušem" /kdy toto označení implikuje, že dotyčný snad schvaluje a ztotožňuje se se stalinistickými zvěrstvy/, jen proto, že má levicové názory...není fér. Když tedy je označení " fašoun" mazáno.

Odbanujte to, víte že moje poznámky ohledně reklam, za které aktualně.cz trží..stejně nemají na nic vliv, důležité jsou počty kliků, počty návštěv...kdy snad ani vy nemáte zájem na tom, aby se zde pod blogy levicových blogerů sice objevovalo více kliků, než je tomu obvykle...ale tristního obsahu.

Za přípdný osobním útok se omlouváím, ale nemyslím to zle, nepřeji vám přesun do Darkova. :))
06. 06. 2013 | 22:52

DL napsal(a):

Já bych v knihkupectvích věnoval ještě více prostoru sektám. Lidi musí dostat do hlavy tu správnou marmeládu, a jen houšť. Nárůst blbosti je přímo úměrný nárůstu "moderních" technologií.
06. 06. 2013 | 23:29

Honza H. napsal(a):

Lojza

Nečistý způsob? Co tím jako máte na mysli?
07. 06. 2013 | 00:16

Honza napsal(a):

čecháčkovská nenávist, ze které po únoru 1948 těžili komunisté.....opět v pojetí Zaorálka !!! brnká na nízké pudy.
07. 06. 2013 | 01:37

rejpal napsal(a):

Honza H.
Nečistý způsob:
1) schvalování čehokoli, co přesahuje rozsah jednoho volebního období v úzkém kruhu vládnoucí koalice, je nečisté a vede jen k destabilizaci země (nástipci pak dělají totéž v opačném směru)
2) těsná většina utvořená stranou, která žádnou odluku církve v programu mít nemohla, antož v době voleb neexistovala, a to nemluvím o kupčení s mandáty poslanců s opačným názorem.
Do standardní politiky to má vzdálenost několika světelných let.
A to si ještě nejsem jist, zda i ty strany, které měly restituce církvím v programu, tam také měly finanční kompenzace za úplně něco jiného.
07. 06. 2013 | 07:22

Josef Makovec napsal(a):

Poslouchej Rejpale církevní restituce se dělají 23 let a nic. Může zato plyšák, kdyby se udělala šmirgl revoluce, komunisté a jejich spratci postaveni mimo zákon, tak jsme si mohli žít jako v tom současným feudálním Rakousku. Že máme krizi, za to hohou kryptokomunisti, kteří infiltrovali do jiných partají viz Zaorálek, Dlouhí, Topolánek a jiní).
07. 06. 2013 | 08:20

Honza H. napsal(a):

rejpal

1) Přesahovat jedno volební období musejí restituce už z principu: Když se něco vrací, tak se to vrací nastálo. (Nejen na jedno volební období.) Bylo v zájmu státu, aby se nevracelo naturálně vše, ale jen něco a za to ostatní aby se vyplatily kompenzace. A taky bylo v zájmu státu, aby se náhrady nevyplatily okamžitě, nýbrž po splátkách. - Jestliže se ale církve výměnou za náhrady zřekly velké části majetku, tak pochopitelně potřebují záruku, že se domluvená náhrada po konci volebního období nezmění.

2) Co se týče volebních programů - ODS a TOP09 měly vyrovnání s církvemi ve svém volebním programu tak, jak bylo navrženo za Topolánkovy vlády. (V tom návrhu měly církve výhodnější pozici.) VV (ještě jako celek) výslednou podobu narovnání s církvemi vyjednala v koaliční smlouvě.
A vůbec nerozumím tomu, co máte na mysli "kupčením s mandáty poslanců s opačným názorem". Jaké poslance s opačným názorem máte na mysli?
07. 06. 2013 | 10:10

čert }:o napsal(a):

Jakákoliv doba pro navracení majetku církvím
je pro odpůrce stejně nepřijatelná
tak melou aspoň o tom co církev nakradla za
1000 let přinejmenším od středověku
Ohánějí se tím že dnes od bolševika
nehrozí žádné nebezpečí a demagogicky to
předkládají veřejnosti zatímco církev je
nebezpečná chobotnice a oni nás chtějí
od ní ochránit

Např soudruh Mládek v tandemu se s.Zaorálkem:
Řešením je vložit církevní majetek do fondu a následně použít výnosy na podporu činnosti církví. Návrh Nečasovy vlády však jde úplně jinou cestou, a pokud bude přijat, otevře několik dalších kol restitucí. Vládní představitelé se sice bijí v prsa, že zákon o restituci církevního majetku napravuje pouze křivdy způsobené mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem 1990. To sice v zákoně je, ale zároveň jsou v něm zabudovány velké hrozby, že hranice 25. února 1948 bude prolomena.
Hrozby se jmenují:
• zábory církevního majetku provedené podle zákona 142/1947 Sb. o revizi první pozemkové reformy;
• možnost přezkoumání nedokončených správních řízení podle dekretů prezidenta Edvarda Beneše. To by umožnilo například restituci majetku bývalého Řádu německých rytířů.
Podle zmiňovaného zákona mohlo být katolické církvi zabráno do 25. února 1948 zhruba 80 000 hektarů zemědělské a lesní půdy. Tento zábor byl vyznačen v knihovních vložkách nebo v katastru, ale jako majitel zůstala zapsána katolická církev anebo nějaká její právnická osoba.

více zde:http://tisk.cirkev.cz/z-domova/ceska-moralni-politik-by-mel-podporit-cirkevni-restituce/
Ovšem zkuste si někdo pohrozit komunizmem před nimi
Čím vás nazvou a z čeho vás obviní je už jen na
fantazii fanatika závistivce frustrovaného jedince
či demagoga potažmo lháře nebo třeba privilegovaného
podřadného soudruha z jzd který byl i přes svojí
tupost a omezenost předsedou družstva A že jich bylo!
07. 06. 2013 | 11:24

radek napsal(a):

Převzato z FB "Co kdyby bylo uspořádáno referendum k zamítnutí zákona o restitucích? zákon je ústavní, tedy není důvodů, aby nemohl být demokratickým způsobem zrušen."
07. 06. 2013 | 12:29

modrý edvard napsal(a):

čert }:o : Taky bych chtěl být správcem pozemkového fondu. A když by to mu vlastník pozemků nerozuměl, tak o to víc.
07. 06. 2013 | 12:49

naco čekat? napsal(a):

radek
Já bych to jedním vrzem spojil s referendem o zrušení církví jakožto nástrojů tmářství.
My, rytíři Jedi jimi pohrdáme.
07. 06. 2013 | 12:59

čert }:o napsal(a):

modrý edvard
nápodobně =o)
07. 06. 2013 | 19:39

Taguchi napsal(a):

"stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane český maloměšťáku,

dnes zhruba kolem deváté ranní mne napadlo, že se mi už nechce Vám, panu Almo G a několika dalším anonymům dělat fackovacího panáka (myslím, že jsem to vydržel poměrně dlouho).

Nepíšu to tu jako námět do debaty, jen jako upozornění.

Libor Stejskal"

To se budou ale zlobit obdivovatelé anaonyma Pepy Řepy, který Vás i řadu blogerů soustavně zesměšňuje (viz příkladná ukázka "diskuse" u blogera Sůvy).

Nebo se Vaše "upozornění" vztahuje jen na diskutéry vůči nimž máte osobní, zcela iracionální, zášt.
07. 06. 2013 | 20:26

blondyna z Londyna napsal(a):

D. napsal(a):
Ten majetek bude konečně ve správných rukách. Budete se muset porozhlédnout po něčem jiném, co by se dalo rozkrást.
05. 06. 2013 | 16:58


Vidim to stejne!!!!
08. 06. 2013 | 17:32

Alarien napsal(a):

Jak vidět, obliba mýtů v české populaci neklesá. Kdysi byly v oblibě Moravané na Bílé Hoře, holubičí povaha Slovanů, Hankovy Rukopisy a slogan „tři sta let jsme trpěli“, později další slogan „chtěli jsme bojovat“ (ale ONI nám to nedovolili) z doby Mnichova i samotná „mnichovská zrada“, Nejedlého mýtus o komunistech, dědicích husitů a v posledních desetiletích namátkou „sametová revoluce“ a s ní spojený „masakr na Národní třídě“, mýtus únorového puče a znásilněného národa, třetí odboj či adorace bratří Mašínů. V souvislosti s prosazením zákona č. 428/2012 Sb. (o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) se permanentně objevuje mýtus o restitucích (provázený sloganem „co bylo ukradeno, musí být vráceno“) a ze strany oponentů mýtus o majetku, který si církve nakradly. O restitucích mluví politici, novináři i mnozí účastníci diskusí na netu, kteří evidentně nejsou schopni či ochotni pochopit, že po přijetí zákona č. 308/1991 Sb. nebyla a není restituce (tedy uvedení do původního stavu, resp. navrácení v předešlý faktický nebo právní stav) možná. Příčinou je rozpor mezi veřejnoprávním charakterem majetku s omezenou dispozicí, který byl církvi římskokatolické odňat před 15. dubnem, resp. 20. listopadem 1992, kdy vstoupily v platnost zákony České národní rady č. 165/1992 Sb. a Federálního shromáždění č. 522/1992 Sb. (jež zrušily ustanovení o státním dozoru nad církevním majetkem a nutném souhlasu státní správy k jeho zcizení) a soukromým vlastnictvím církve s plnou (=neomezenou) dispozicí po přijetí zákona č. 308/1991 Sb. (o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností). V případě mýtu o nakradeném majetku je třeba říci, že se jednotlivé církevní instituce dostaly zpravidla k majetku naprosto legálně. Nejprve prostřednictvím donací panovníků a šlechty, později také pomocí koupě a směny. Vzhledem k existenci zakladatelských a později patronátních práv lze však jejich vlastnictví statků označit spíše jako držbu, případně dělené vlastnictví, což je pojem, který dnešní právo nezná. Až do epizody s konkordátem z roku 1855 a vzniku zákona č. 308/1991 Sb. neměly nikdy právo plné dispozice. Na rozdíl od svobodných deskových statků šlechty nebylo jejich vlastnictví oním vlastnictvím, které známe dnes. Problém není ve způsobu, jak se k majetku ta či ona instituce dostala, ale v charakteru vlastnictví.
09. 06. 2013 | 17:58

světoběžník napsal(a):

Pane Zaorálek teď již zbývá jedině vyhrát příští volby a pak bude vymalováno. Plebs musí být odstraněn včetně těch nejvyšších. Chce to ovšem tvrdou ruku a zákony takového druhu, aby nejen byly vydávány na běžícím pásu, ale aby byly dodržovány a trestány. A ne, aby si vrcholní šašci dělali co chtěli a byli beztrestní. Zatím jsem skončil.
09. 06. 2013 | 19:42

pgjed napsal(a):

Pane Zaorálku, skuhráte na špatném hrobě. Řekněme že vaše názory na církevní restituce spadají ještě do legálního spektra názorů na možná politická řešení. Nicméně se nelze ubránit jednak otázce, proč za dvě volební období, kdy jste k tomu měli jako vláda s výhradním, nebo většinovým podílem socdemáků možnost, jste neprovedli vyrovnání s církvemi k obrazu svému a jednak připomínce, že do současného stavu, kdy jsou církve plně závislé na sekulárním státu, protože ten drží veškerý jejich majetek, včetně budov sloužících přímo bohoslužebným účelům i majetek, který prokazatelně věřící dali církvi již po r. 1918, TO DOVEDLA PŘÍMO SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE! ZA ŘEŠENÍ OTÁZKY LIKVIDACE CÍRKVÍ, včetně vražd a teroru, A ZA ZABAVENÍ CÍRKEVNÍHO MAJETKU BYL PŘÍMO ZODPOVĚDNÝ A AKTIVNĚ ÚČASTNÝ PŘEDSEDA SOCDEM S. FIERLINGER, AGENT KGB A JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH ZRŮD NAŠÍ POVÁKLEČNÉ HISTORIE! Udělal byste proto lépe, kdybyste místo skuhrání a vzteklého vyhrožování nedospělého děcka, někde v koutku zpytoval svědomí a přemýšlel jak a zda vůbec je ČSSD SCHOPNA ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ NAPRAVIT ŠKODY, A KŘIVDY, KTERÉ SPÁCHALA.
10. 06. 2013 | 16:52

Asmit napsal(a):

V neposlední řadě by bylo konečně nutno se položiti na otázku, proč církve neodvádí darovací daň z darů, které vybírají (spíše vymáhají) od svých věřících oveček v kostelích a za různé úkony, jako jsou svatby, křtiny pohřby atd., atd. Také je nezanedbatelná částka, kterou by měli zaplatit za dosavadní nepřiznávání těchto příjmů, včetně penalizačních náležitostí! Proč naše vlády toto neřeší. Všichni ostatní totiž musí platit daně z příjmů, příp. darovací daně. Táži se: Proč církve nemusí odvádět daně?!!!
13. 06. 2013 | 10:30

Marek Kubisko napsal(a):

Restituce se rušit nemusí! Stačí jen, když se zruší církve. Jak? Tohle je demokratická země a tak se musí používat nástroje které jsou k dispozici. Pokud vidíte, že ve svém okolí církev dělá něco nekalého jako: Rozbíjí rodiny díky víře, je netolerantní k náboženské nebo osobní svobodě jednotlivce nebo uskupení, s majetkem se kupčí, podporují se její mise někde za zvláštních okolností, došlo k sexuálnímu obtěžování, církve které jsou u nás registrované jsou brány jako nebezpečné sekty v jiných zemích atd. Myslím, že v tomto rádi pomůžou právníci zainteresovaných politických stran, kteří zašlou žádost na Ministerstvo kultury, které zruší evidenci církve nebo náboženské společnosti. Není to sice jednoduchý proces, ale někde se začít musí, chce to jen souhru. To je to čeho se tito mocipáni a manipulátoři bojí.
19. 06. 2013 | 16:16

Victorino napsal(a):

???Limerick of the areas with huge capacity for distributed AI [url=http://www.rmt-wm.com/games/arado.html ]アラド rmt 最安値[/url] is transportation. passenger convey in a metropolis or carriage carry away in a state), is a system composed of large and potentially huge handful of entities, some providing transport/mobility [url=http://www.rmt-wm.com/tera.html ]tera rmt 最安値[/url] of abundant kind, other delighted to drink up them.
At now, the matchmaking between the enquire and provide side of mobility services takes places mostly off-line and -- uniform if on-line -- it call for unequivocal human involvement. As we proposition the sphere where both vehicles and people are constantly connected, we may start automating a interest of these decisions, effective to a self-organizing [url=http://www.rmt-wm.com/games/a001.html ]信長の野望 RMT[/url] transportation system which reacts in [url=http://www.rmt-wm.com/games/ixa.html ]戦国IXA rmt[/url] real-time to mobility needs and resources available. By reason of that to stumble on, multi-agent techniques, in particular multi-agent transaction, planning and resource allocation, [url=http://www.rmt-wm.com/games/mabinogiheroes.html ]mabinogiheroes rmt[/url] be essential.
27. 06. 2013 | 18:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy