Život ve tvaru ”L” – musíme si zvykat

28. 04. 2013 | 19:13
Přečteno 51252 krát
Vyspělé ekonomiky USA, západní Evropy a Japonska si zvykají na nový životní režim. Ukázalo se, že žádná „cyklická“ krize se nekoná – ani ve tvaru V, W, U nebo snad Ш – tj. žádný návrat k „výchozí normále“ nebude. Namísto toho akceleruje dlouhodobá transformace ve tvaru L (hodně dlouhého L), kdy se formuje a stabilizuje „nová normála“ hospodářského, společenského i politického života. Opožděně a pomalu toto uvědomění proniká i do ČR – budeme si muset o to rychleji zvykat na „život ve tvaru L“. Pověstný „vlak dějin“ jsme nechali zase ujet a budeme se snažit opět naskakovat za jízdy…
Jediným řešením pro ČR se nám jeví, když to dočtete do konce, aktivní a cílevědomá re-lokalizace české ekonomiky.

***Podceňujeme

S neutuchající vervou se věnujeme různým „kauzám“, „osobnostem“ a žabomyším politickým „válkám“, při ignorování závažných strukturálních a systémových problémů v ekonomice i společnosti – s až odpornou činorodostí tak přerovnáváme opalovací lehátka na palubě Titaniku…

Namísto fakt, pravdy, logiky a zdravého rozumu, konzumujeme emoční „inteligenci“ optimismu a pesimismu, jakož i manifestní lži o „světle na konci tunelu“; ta světla patří protijedoucímu expresu transformace, který nestaví na každé stanici. Dělící čára mezi pesimismem a pravdou je dnes nejméně tak tenká, jako dělící čára mezi optimismem a lží.

Vytrvale opakujeme stejná opatření, fiskální i monetární, v blahé naději, že konečně dostaneme odlišný výsledek. Tak už máme úrokové míry na nule, růst pod nulou, nezaměstnanost na historických maximech, zadlužení bez naděje na splacení, spekulace na steroidech, a burzovní i komoditní bublaninu, připomínající pšouky Mattoniho kyselky. A tudíž chystáme i další, větší a (stále) stejné keynesiánské a monetaristické intervence… Albert Einstein podobné chování charakterizoval jako definici šílenství.

Něco na tom asi bude, když nás politici stále častěji častují prupovídkami (či malmoty?), jako „Krize už skončila, jen lidé o tom ještě nevědí“, „My jsme tu krizi nezpůsobili“, či „Tý inteligence máme strašně moc“, nebo „Kdo neumí, ten učí“, anebo dokonce „Budu Klausem chudých“.

Mladší generace zmateně volají: „To vám byl divný svět!“ Lidé se připravovali na budoucnost tak, že se vraceli do minulosti. Volili jen ty, které „znali“, protože se báli všeho nového a neznámého. Jejich svět byl plně „Na podpoře“ – nezajímalo je podnikání, ale podpora podnikání, ne inovace, ale podpora inovací, atp. Své zadlužení řešili jen dalším zadlužením. Ke svým smlouvám přidávali dlouhé paragrafy drobného, nečitelného tisku. V restauracích platili stále „stravenkami“. Cena jejich vzdělání plně odrážela jeho hodnotu. Namísto řešení skutečných problémů si opakovaně a mistrně přerovnávali ministerstva a jejich ministrně. Své starosti, zcela dobrovolně a bez podpory EU, předávali komunistům a socialistům. Nevěděli, co je čeká, ale věřili, že bude líp, když budou pracovat míň. Fascinovala je hloupost a natvrdlost, odpuzovala vzdělanost a moudrost. Vládla jim klasická ineptokracie, tj. společenský systém, kde ti nejméně schopní vést jsou voleni těmi nejméně schopnými pracovat.

Co se děje ve světě?

Ve světě vyspělých ekonomik se „dějí věci“. Především se za poslední dva roky propadl růst globálního obchodu pod růst celkového HDP (dnes pod 20. letým průměrem růstu obchodu). Tradičně býval objem obchodu na dvojnásobku růstu HDP (např. ještě v r. 2006: HDP 3,5%, obchod 8%). Z takového trendu vyplývá jen jedno: deglobalizace.

Investice do zahraničních aktiv klesly globálně pod 40%, zatímco ještě v r. 2008 přesahovaly 50%. Z toho plyne jediné: velcí exportéři a investoři (USA, Čína, Německo, atd.) se vracejí zpět na domácí trhy, opouštějí tradiční „outsourcing“, a posilují vlastní regionální a lokální ekonomiky, tj. relokalizace. Nová vláda v Pekinu to, po jistě bohatých zkušenostech, vyjádřila přesně: „Zlatá éra globalizace končí.“

Problém je, že zatímco velcí hráči se mohou vracet a reinvestovat do vlastních, rozsáhlých vnitřních trhů i do svých regionálních a lokálních ekonomik, někteří malí hráči se nemají kam vracet, protože nikdy nikam neodešli; regionální a lokální ekonomika jim je cizí; Baťův příklad ze Zlína nejsou schopni ani napodobit. Čekat na novou vlnu zahraničních investic je stejně absurdní, jako čekání „na Godota“. Jak říkával Jirka Suchý, v závěru svých představení v Semaforu: „Konec už byl, vážení tleskající, konec už byl.“

Díky akcelerující produktivitě práce a masivnímu „outsourcingu“ na zákazníka (self-service, odstraňování mezičlánků) a do technologií (bankomaty, „automatické přijímače vratných lahví“), zaměstnanostní potenciál všech tradičních hospodářských sektorů je ve vyspělých ekonomikách vyčerpán. V USA pracuje v zemědělství jen 0,5% celkové pracovní síly; v průmyslu 12%, ve službách pod 70% a ve státním sektoru asi 10% (včetně nezaměstnaných). Tyto podíly každoročně rapidně klesají, díky faktorům výše uvedeným.

Dilema vyspělých ekonomik je, že neexistuje žádný pátý sektor hospodářské činnosti. Lidé mohou pouze 1. produkovat potraviny (zemědělství), 2. vyrábět věci (průmysl), 3. poskytovat služby (terciální sféra), anebo 4. být placeni státem (byrokracie, nezaměstnaní, na podpoře) z daní vybraných ve zbývajících třech sektorech. Míra zaměstnanosti ve všech čtyřech sektorech tak prudce klesá, díky zmíněné produktivitě, „outsourcingu“ a státnímu zadlužení. Např., zaměstnanost v americkém průmyslu poklesla ze 17 mil. v r. 2001 na 11 mil. v r. 2010. (Obama využil dočasného výkyvu na 12 mil. (díky relokalizaci) a přesvědčil neinformované voliče o jakési „renezanci průmyslu“. Díky této lži a rychlého vystřízlivění občanů, se dnes jeho preference propadly na pouhých 28% – rekordní míra odmítnutí prezidenta v celé historii USA.)

Zatímco se počet oficiálně nezaměstnaných v USA stabilizuje, počet lidí bez práce neustále narůstá. V USA je dnes mimo pracovní sílu již kolem 47% práceschopného obyvatelstva. Celkový podíl zaměstnanosti (neplést s mírou nezaměstnanosti) klesá výrazně od r. 2000, tedy již dlouho před „krizí“. Jde zde o úplně jiný trend. Budeme-li nadále používat podobné „míry nezaměstnanosti“, bude za 10 let většina Američanů bez práce, ale míra nezaměstnanosti se přiblíží k nule – k všobecné potěše všech ještě zaměstnaných politiků.

Ve finanční oblasti to není o nic lepší. Globální ekonomika je, díky státním intervencím, zaplavena levnou a nepoužitelnou hotovostí, která nachází své uplatnění jen ve spekulacích, algoritmizovaném „rychloinvestování“, zadlužování, korupci a inflaci. Finanční nestabilita celého bankovního systému se tak stále prohlubuje. To je nejlépe vidět i na růstu (zadlužených) burzovních a spekulačních trhů při současném propadu reálné ekonomiky: tato odluka finanční a reálné ekonomiky může vyústit pouze ve Velkém třesku současných finančních systémů.

Jediným východiskem je návrat k teorii a principům svobodného trhu a relokalizace bankovních služeb do regionálních a lokálních podmínek přímého spojení se zákazníkem, transparentnosti, a spolupráce při rozvoji daného regionu.

Co se děje v ČR?

Růst HDP v EU byl -0,3 v 2012 a (optimistický) odhad je 0,1 pro 2013. V ČR jsou stejné údaje na hodnotách -1,1 a 0,0. ČR patří mezi nejsilněji se propadající ekonomiky EU, spolu se Španělskem a Nizozemskem. ČR chudne, spolu s Itálií, Španělskem, Maltou, Kyprem a Slovinskem. Podle CONSEQ, patří ČR v EU mezi skupinu zemí chudých a nerostoucích.

Toto zvláštní postavení ČR je dáno bizarním charakterem české ekonomiky (od původního „nastavení“ v 90. letech). I když jsme malá ekonomika, tak jako bohatí a rostoucí (Irsko, Rakousko a Švédsko) anebo chudí a rostoucí (Estonsko, Malta, Slovensko, Bulharsko, atp.), jsme přitom ekonomikou uzavřenou místnímu podnikání (národním malým a středním podnikům), neautonomní, závislou a odvozenou (outsourcing), zvláště od ekonomiky německé. Když Něměcko kýchne, ČR dostane zápal plic. Navíc jsme ekonomika neexportní, tj. „vyvážíme“ převážně kontrahované služby (jako montáže a skladování) a součástky, ne konečné výrobky. Většina ekonomiky nám nepatří.

Ukazatelé tržeb čs. průmyslu jsou vždy silně kolísající, ale od r. 2011 také silně deprimující poklesem -7% v závěru r. 2012. Tento kontrast s mýtem „exportní“ ekonomiky je dán vysokou hodnotou vývozu (která nám nepatří) a nízkým procentem tržeb, které za nízkou přidanou hodnotu svých služeb realizujeme.

I když výrazně chudneme, iracionálně „optimistické“ zalhávání politiků a medií o dočasnosti a hloubce české krize, vede občany, místní samosprávy a podniky ke katastrofickému zadlužování a spekulativním investicím právě v době, kdy je růstový režim odsunut do nedohledna a finanční bublina je na prasknutí. Nikdo neví co jsou „prorůstová opatření“ (kromě snad jeskynních „vševědů“) v současném kontextu EU. Moderní chudoba se neprojevuje v okamžité výši běžné spotřeby, ale právě až ve chvíli neodložitelné splatnosti dluhů.

Velká deformace

Je logické, že umělé, nepromyšlené a opakované intervence státu do ekonomiky musely vyústit ve významné oslabení a deformaci svobodného trhu. Deformované trhy ztratily schopnost signalizovat správné ceny, úrokové míry (tj. cenu peněz), skutečnou poptávku i nabídku, cenu práce, míru zaměstnanosti, skutečné zadlužení, hospodářské prospekty, atp. Za takových podmínek nelze racionálně rozhodovat. Keynesiánské a monetaristické intervence do ekonomiky způsobily deformaci svobodného trhu a korupci kapitalismu v Americe i ostatním vyspělém světě.

Totéž ostatně potvrzuje i David A. Stockman (bývalý ředitel státního rozpočtu v Reaganově vládě) ve své letošní knize The Great Deformation (The Corruption of Capitalism in America).

Dnes je třeba přísně rozlišovat mezi státní regulací (plošné zajištění ochrany a svobody spotřebitele) a státní intervencí (výběrové zvýhodnění a krytí poskytovatele). Zatímco regulace svobodný trh stabilizuje, intervence jej omezuje a deformuje. Není úplně zřejmé (i když dosti nepochopitelné), proč se v některých hospodářských kulturách mezi těmito protichůdnými zásahy státu nerozlišuje.

Stát do ekonomiky napumpoval, pomocí podpor, záchranných balíčků, šrotovných, a stimulačních injekcí, astronomické částky, které nenašly ekonomické uplatnění a jsou buďto blokovány v bankách a velkých podnicích, nebo si našly cestu do burzovních spekulací a udržování státního sektoru „na sekyru“. To vše nafukuje státem (a v ČR hlavně medii) podporovanou spekulativní „bublinu“, která po prasknutí přinese výrazné (a nevyhnutelné) znehodnocení peněz (inflace), nezaměstnanost a hospodářský úpadek. Ignorování historických transformací se nikdy nikomu nevyplácelo a vyplácet nebude, ani nyní.

Bohužel, některé chabě informované kruhy připisují současou krizi jakémusi „selhání“ kapitalismu svobodného trhu. Nic nemůže být dále od pravdy. Opravdové selhání se týká státu, politických ideologů a stran, kteří svými hrubými intervencemi svobodné trhy deformovali a kapitalismus zkorumpovali. Zde, na adresu politiků, je třeba žalovat to potřebné J´accuse … dějin, ne na adresu tisíciletých, až biblických, pravd, institucí a pořádků.

Budeme se muset učit

K úspěšné relokalizaci je třeba Strategie 3P: 1. Pochopit, 2. Přizpůsobit se, 3. Použít nabízených příležitostí. Toto dnes, v EU ani v ČR, nedělá NIKDO.

Budeme se tedy muset znovu učit. Především, že ekonomika není stroj, ale adaptabilní, sebeprodukující (autopoietický) organismus. Jeho evoluce probíhá spontánně a samovolně, i přes všechna omezení, intervence a bariéry vystavěné „inženýry lidských duší“ moderního státu.

Budeme se učit i novým výrazům dlouhodobé sebeudržitelnosti (self-sustainability), jako disturbance (krátkodobá recese), perturbation (opakovaný výkyv, krize), deformation (deformace, ztráta sebeudržitelnosti), transformation (dlouhodobá přeměna, transformace) a renewal (obnova, ricorso, nový začátek). Jen poslední tři jevy zásadně určují naše dnešní dění. (NE ten pán, anebo ona paní!)

Někteří se budou učit i novým koncepcím forem hospodářské evoluce, jako např.
lokalizace (výchozí stav produkce a výroby), delokalizace (internacionalizace, globalizace, outsourcing), glokalizace (globální lokalizace), relokalizace (deglobalizace, nová lokalizace) a restaurace místní komunity (obnova samosprávy, soběstačnosti, a přímé, nestranické demokracie). Baťovské příklady „Průmyslového města“ a „Podnikatelské univerzity“, v duchu „Mysli globálně, jednej lokálně“, máme v české kultuře „zdarma“. Mnozí se ovšem nebudou učit vůbec: všechno již znají, vědí nebo umí – chodili přece do školy!

Závěrem

Uzavřeme povzdechem v únorovém editoriálu Moderního řízení (šéfredaktorky Jarmily Frejtichové). Je reakcí na starou anekdotu o faráři na střeše fary, kterého za stoupající povodně přijede zachránit dobrovolník ve člunu. Farář pomoc odmítne, obrátí své oči odevzdaně vzhůru a odevzdá svůj osud Nejvyššímu. Samozřejmě se utopí. Když pokleká před Nejvyšší Instancí, vyjádří své zklamání ve víře, že On jej zachrání. „A kdo myslíš, že ti poslal ten člun?“, zahřmělo z již zlobného nebe.

Tak trochu mám pocit, že minimálně člun už odplul…”, napsala paní redaktorka.

Následně jsem četl jednu z motivačních výzev čs. manažerských asociací: „Nenechme si ujet vlak.“ Mám tak trochu pocit, že vlak již opustil stanici a naskakovat za jízdy je zakázáno…

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví


Váš,
Milan Zelený


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pamětník napsal(a):

Parabellum:
Poněkud expresívní, ale výstižné. :)
01. 05. 2013 | 21:33

Jozef napsal(a):

Pekná analýza, všetko je zlé, vlak ušiel. Kritizovať dokážeme všetci, tvoriť málokto.
A čo tak nejaké riešenie?
01. 05. 2013 | 22:19

Babičkamělarádapohádky napsal(a):

p. Stejskale,

takhle plníte svoji funkci dohližitele na čistotu stránek, aby se diskutéři navzájem neuráželi? Opět selektivní přístup podle potřeb zaměstnavatele? Jak to že necháváte sprostě a hrubě urážet a napadat jednoho diskutéra jiným, který je tím pověstný, diskutérem. To se ani trochu nestydíte?
02. 05. 2013 | 06:31

frňous napsal(a):

"hodnota Cocacoly je ta sít lahváren a plechovkáren"

to Parabellum : právě tak jako se starověrci kdysi zamilovali do Chrušřeva Sputniku se postkomunističtí zelemáži zamilovali do Coca-coly a mobilního telefonu.
Nevidí,neslyší.
A dokážete si představit,že Cola a mobil za sebou táhne 10**6 (deset na šestou) technologií,které lidstvo vytvořilo předtím a ještě i vytvoří.Nebo že je tím nahradí?

Tímto způsobem může v takové zemi -s takovou potencí a intencí klesnout časem životní úroveň dekvalifikovaných mas až na 10**(-6) (deset na minus šestou)té výchozí.Ale zato to bude PARÁDA,naopak.Po každém paradesantu špičkové technologie do zemí lidí mařících čas u nich klesá životní úroveň...zdá se...
02. 05. 2013 | 08:24

frňous napsal(a):

Chruščeva Sputniku
02. 05. 2013 | 08:26

Hustý napsal(a):

Pan Zelený vynalezl "kolo". Prý musíme (te) si zvykat na život ve tvaru L.
02. 05. 2013 | 09:17

frňous napsal(a):

opravy: zelenáči
02. 05. 2013 | 09:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní či pane Babičkamělarádapohádky,

to je nějaké nedorozumění, já zde neplním žádné funkce. Tém méně "dohližitele na čistotu stránek".

Ale jinak se samozřejmě stydím strašně.

Libor Stejskal
02. 05. 2013 | 11:08

Paja napsal(a):

Parabellum
Hehebůůů, tož to bych si vyprosil, když tak, tak pouze malý moravský hlupáček
tak těmi svými výlevy jste vůbec nevyvrátil základní zde nejen mnou předloženou tezi, že automatizace výrobního procesu je v kapitalismu v rozporu se zaměstnaností. Ostatně jste to zde pár řádků nahoře uvedl taky: "Krom toho, i to zemědělství je zasaženo industrializací, a automatizace likviduje pracovní místa i zde. Existují například mašiny, které dokážou samy podojit krávu, aniž je potřeba nějaké asistence dojiček. O rostlinné výrobě se ani nebavím."
Že tento systém může být omezen i zdroji surovin a energií je nepochybné, o tom ale debata nebyla, doposud je energie relativně dostatek a z rozporu automatizace a zaměstnanosti vyplývá, že by systém narazil i kdyby jinak bylo energie furt stejně a dostatek. Gratuluju vám, že se vám furt daří automatizovat, ale až tu bude 70% populace nezaměstnaných a nezaměstnatelných, až nebude pro koho vyrábět na automatech zboží, až budou probíhat války, revoluce a nepokoje, pak se možná i Vám může přihodit, že po Vaší práci neštěkne ani pes. Další Vaše výplody nestojí za řeč, pokud si libujete v představě otrokářství a rozkladu společnosti a jejího úpadku na předchozí úrovně tak nevím proč tu vůbec kecáte, to budete pravděpodobně vyrovnaný úplně se vším a všechno Vám může být putna.
Střílíte dost vedle milé parabellum.
02. 05. 2013 | 11:29

Babičkamělarádapohádky. napsal(a):

p. Stejskal,

jen ho tam nechte viset. Je to vizitka vášho "nezaujatého" přístupu a důslednosti při dodržování vámi napsaného kodexu jehož jste prý garantem.

Jen si pěstujte bijce.
02. 05. 2013 | 11:43

modrý edvard napsal(a):

Pěkný článek.
"L" není žádná katastrofa, furt se máme jako prasata v žitě. Na klávesnici vidím taky backslash, tedy hezky česky zpětné lomítko.\
Parabellum. Místo traktoru, když budeme mít kliku, budeme mít GMO. tedy výzkum.
02. 05. 2013 | 11:48

konrád napsal(a):

Vážený pane Zelený.Děkuji,děkuji,děkuji.Sám bych to lépe nenapsal.Zhoubou tohoto národa je že ho neřídí moudří lidé,ale tzv demokraticky dosazení kariérní hovada.Také si myslím že biblina brzy praskne.V roce 2008 jsem to předpověděl s přesností jednoho měsíce.I ted mám svůj tip.
02. 05. 2013 | 13:32

******** napsal(a):

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Ftayna-perevala-dyatlova.blogspot.com%2F&session_token=zi8K84p4wOmrg9qidDVwwOkWW9h8MTM2NzUxOTUyNEAxMzY3NTA1MTI0

Online,čerstvý film USA (premiéra 28.2.2013) se vrací k události 9.5.1959 v horách za 30 st.mrazu.

V průsmyku Dyatlova zahynulo 9 ruských turistů studentů ve svém stanovém táboře a jeho blízkém okolí pod dosaženým nejvyšším vrcholkem.

Nedaleko střežený tábor odsouzených k doživotí.Tři účastníci výletu nesou jména slavnějších ruských sovětských vědců:Zolotarev,Kolmogorova,Dubinina (ruští a žádní komentátoří toto nevědí).Prý lavina ale i s otazníky,proč ženy měly vyříznut jazyk,proč expedice rozřezala stany zevnitř nožem v mrazu,proč,....
Vlastenec český původu německého v 19.století -zakladatel Sokola -M.Tyrš zmizel v Alpách beze stopy.Ministr Vavruška skončil 1992 s dcerou pod lavinou v Roháčích.

Kdo jsou Slované a kdo jsou jejich věční pronásledovatelé? Ptejme se s dnešními Američany -pusťe si hodinu a půl,desítky videí k témuž příběhu na YouTube- jsou o hodně kratší.
Prosím odpuštění za odklon k turistice, ale myslím,že tady naše problémy začínají a končí naprosto všechny.Bože amnestuj..
02. 05. 2013 | 17:06

honolulu napsal(a):

napsala...(17:06)
Vyjadrujete se abstraktne a YouTube v Evrope neni Youtube u nas
V USA. My jsme slyseli rumor, ale informace nemame zadne. Take je zde nekolik webpage.

Tak laskave napiste co mate na mysly, at se nad tim muzeme zamyslet. To, ze Slovane maji nepratele neni zadne tajemstvi. Je jich vsak nekolik druhy a nez s nich udelame hnojivo, tak bychom radi vedeli na ktere se znich poukazujete, a co vite.

My uz nekolik let z nich nektere hledame a nejsou mezi nami pouze Slovane...
02. 05. 2013 | 17:44

von Hayek s.r.o. napsal(a):

Vlak všechno odvezl. Nezbývá než vytrhat koleje a prodat je Číně. Shalom gójim.
02. 05. 2013 | 17:47

honolulu napsal(a):

Babicko (06:31),
prestante BECET a napadnete 5 nicku ve stejny cas, at je nejaka sranda. Jedine hadkou jde vyvoj ku predu. Budte rada, ze si Stejskal lame hlavu nad tim, kdo strcil Sedlackovi bombu do dveri v jeho divadle a nesoustreduje se na nas.

Jak dostane Stejskal zachvat vychovnych motivaci (jako napr. kolem voleb, tak navstevnost poklesne na - 99 % a ja se nic nedovim.) Stejskal je nas Sv. MESSENGER uplnej Mercury.
(Nevite nekdo, ma na kotnicich peri ?)
02. 05. 2013 | 17:57

honolulu napsal(a):

napsala, (17:06) jake je jmeno videa o ktere mluvite ?
02. 05. 2013 | 18:00

Malinká napsal(a):

Cituji :
Jozef napsal(a):
Pekná analýza, všetko je zlé, vlak ušiel. Kritizovať dokážeme všetci, tvoriť málokto.
A čo tak nejaké riešenie?
01. 05. 2013 | 22:19

Pane Zelený, další moudří muži, ženy této země, navrhněte postupné, realizovatelné kroky změn k lepšímu. Děkuji.
....jak do vedení země zvolit nejmoudřejší, vzdělané a charakterní lidi?
03. 05. 2013 | 23:30

Misík Petr napsal(a):

Modrý výkal vypadl z hrdla pravicového parazita:)))
03. 05. 2013 | 23:47

clavi napsal(a):

ad Maximus:

budete se divit, ale 16 tis. právníků české vysoké školy rozhodně neprodukují.

Je to možná divné, asi v tom hraje roli i silná lobby právníků, ale počty VŠ právníků, oproti jiným oborům (zejm. různým ekonomickým manažerským či obecně humanitním) oproti stavu v době socialismu zase až tak nenarostly. Jsou tu 4 práv. fakulty (nebo 3, nevím, jak je to s Plzní). Absolventů z těchto fakult může být něco mezi 1500 až 2000 ročně. Spolu s lékaři se vyznačují tím, že skoro všichni pak pracují v oboru, který vystudovali, což nenasvědčuje tomu, že by jich byl přebytek.

Ono totiž ne každý, kdo absolvuje škodu, která v názvu studijního oboru obsahuje výraz "právní", je právník. I na kdejaké ekonomce můžete absolvovat např. obchodní právo, právníkem ale nejste. O školách s podivnými, nesmyslnými, např. ukrajinskými akreditacemi, ani nemluvě.
04. 05. 2013 | 00:12

Libertad napsal(a):

Pane Zelený,

blog velmi pravdivý, teď prosím pěkně, abyste sepsal podrobný program obnovy pro období 2014-2018, což by pro Vás –při Vašem vzdělání- neměl být problém.
Problémem je kdo ho bude realizovat. Navrhuji založit "Občanské hnutí 2014" a sestavovat seznam důvěry hodných spoluobčanů Č.R., potenciálních kandidátů do P.S. tuhoto hnutí. Důvěryhodný nemůže být žádný spoluobčan, -bývalý člen politické strany-. Zde je můj návrh prvních 10 spoluobčanů , vhodných pro funkci poslance P.S. Jen nevím, zda by tito obětovali 4 roky svého života ve prospěch společnosti, která je donekonečna schopna volit kandidáty ODS,ČSSD, TOP 09, KSČM, etc.

Milan Zelený -profesor
Šimon Pánek -ředitel organizace Člověk v tísni
Taňa Fischerová -občanská aktivistka a herečka
Marta Kubišová -občanská aktivistka a zpěvačka
Marie Vodičková -předsedkyně Fondu ohrožených dětí
Olga Somerová -filmová dokumentaristka a pedagožka
František Janouch -jaderný fyzik
Vladimír Just -český teatrolog
Libor Michálek -senátor
Jeroným Klimeš -psycholog

Všem výše jmenovaným se předem omlouvám, jestliže jsem se jich dotkl tím, že jsem je zahrnul do seznamu budoucích kandidátů hnutí 2014.

S pozdravem

Sidonio Libertad
04. 05. 2013 | 09:41

Paja napsal(a):

Libertad: když vidím ty navrhované lidi, tak mám pocit, že V8š příspěvek je velmi sofistikovaný sarkasmus. To si opravdu myslíte, že nás z marastu dostane Marta Kubišová a Olga Sommerová?? V současnosti se nacházíme v přelomové době kapitalismu, problémy přesahují ČR - týká se to krize západu a jeho satelitů (jako sme my bývalí východňárové). Zároveň tu máme i domácí hnůj. Nedá se tvrdit šmahem, že všichni v politice jsou gauneři, naučte se rozlišovat budete to potřebovat. Zároveň bude potřeba znovu definovat programy a kam dál jít, nestáčí "osobnosti", které zpravidla nejsou se ani schopné dohodnout cvo dělat, lidi se musí více snažit zespodu.
04. 05. 2013 | 10:16

Paja napsal(a):

Franta kormidluje prudce do leva!:-)
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18218
04. 05. 2013 | 11:58

Pepa napsal(a):

Měl bych takový návrh, co tak vyhodit pana profesora Zeleného na několik let na ulici s tím, že katolické charity mu občas podají řepnou polévku, aby po několika letech přišel na rozumný nápad- jak odstranit mafiánský kapitalismus a zločinecký pakt NATO.Jenom 1 bilion dolarů(které USA dávají na zbrojení)
by postačil na přeorientování ekonomiky a tento zločinecký systém na sociálně spravedlivý.Pak by se museli bankéři, podnikatelé ,euro, ekonomové, kariéristé,tzv.umělci,sportovci uskrovnit a žít podle slušných norem.Zavést třeba desatero, které klér žádá u věřících, ale sami to nerespektují.
04. 05. 2013 | 17:20

Aleš napsal(a):

Zajímavý názor je ten, že demokracie v překladu znamená "vláda občanů v obcích" nebo vláda občanů v samosprávných čtvrtích. Existuje tak skutečná demokracie a svoboda bez zastupitelů, kteří dosud vždy nad občany měli moc. Nutná je také změna otrockého zaměstnaneckého poměru na vztah spolupodnikání a spolupodílnictví, kde jsou otevřené účty. Také je nutno oddělit základní životní potřeby /kterými jsou nyní občané vydíráni/ od ostatního zboží za tržní ceny. Tím se řeší i zaměstnanost. Každý, kdo chce mít právo na zžp má povinnost si je vyrobit, odpracovat, tudíž každý má svoje zžp a má tedy i zaměstnání. Patrně by každý pracoval asi půl dne v týdnu!!! Kdo chce dělat více, jeho věc. Další info je na webu TSO.cz
05. 05. 2013 | 15:08

sasa napsal(a):

Nas Milane Zeleny: staci pouzit vlastni selsky rozum. Nemusite psat o self-sustainability a delokalizaci, kdyz jste vy liberalni ekonomove pohrbili nase sobestacne zemedelstvi a pustili zadarmo vsechny trhy. Ted se divite, ze jsme montovnou a zisky si uzivaji jini. Stejne jako vy postupovali i evropsti chytrolini, kteri outsourcovali vyrobu do Asie. To je ten cinsky zazracny rust na americky a evropsky dluh. Bohuzel neexistuje jina moznost nez zapomenout na globalni svobodny trh zbozi. Ten totiz diky globalizaci nici planetu. Svobodny trh muze byt maximalne mezi remeslniky. Spis se ale v dnesni dobe neomezene komunikace vsichni dohodnou. Proc by si sli pomoci konkurence po krku? Je treba zrusit financni spekulace, vzdyt miru rizika obchodu v Londyne urcuje cena v akcie v Tokiu. K cemu jsou ty aktivity, kdyz staci penize natisknout? Podstatne je pouze, ze nesmi dojit k inflaci vetsi nez 3% a ceny lze prece v dnesni dobe sledovat diky IT. Je to chyba stavajici podoby kapitalismu, ktera rozevira socialni nuzky a zpusobuje nezamestnanost. Je nutno ucinit politicke rozhodnuti, jestli chceme vyssi miru solidarity nebo mensi. Vas model liberalniho trhu vede k excesu v socialni oblasti, model kumunisticky vede k potlaceni lidske svobody. Je treba prestat vozit zbozi vyrobitelne lokalne pres celou zemekouli. Globalne je treba vymenovat informace, navody k vyrobe toho zbozi pro lokalni trh. Asi zavedeme dan z globalniho obchodu (obratu). Je treba psat konkretni programy a pro CR bych jako prvni vec zalozil CEZskou banku. Aby mohli financovat dostavbu Temelina a koupili alespon jeden retezec, treba LIDL.
05. 05. 2013 | 21:03

Klaus napsal(a):

Přesně popsáno....Problém je, že takto, jak popisuje autor, nepřemýšlí většina populace.
Nerovnováha trhu, financí a hamižnost cca 10% populace, která v konečném důsledku vlastní 90% veškerých zdrojů.

Jen tak dál... Kdyby si Ti mocní G7 sedli, sepsali jednotný společný boj proti klientelismu a korupci společně s pravidly pro rovnovážnou hospodářskou politiku, kde by nastavili likvidační sankce bez možnosti odvolání v případě porušení pravidel a na druhou stranu velmi štědré motivační pravidla v případě zefektivnění procesu.

V kombinaci s přijetím pravidel pro totální oddělení sféry politiky a soukromého sektoru pod hrozbou likvidačních sankcí v případě porušení, by to byl posun dopředu.

To by museli vést politiku léta zkušení odborníci, kteří dávno prokázali své schopnosti... A proč nikdo z těch politických elit takováto opatření neprovádí...???? Protože se řídí heslem " Po mne potopa "" Ano samozřejme ta se valí a nakonec smete i ty co ji vyvolali....

Jen tak dál pánové nenasytní....
06. 05. 2013 | 11:03

Klaus napsal(a):

Až si 10% těch co řídí světové hospodářství zbytku světa řekne, že mají dost...Poté to bude obrat k lepšímu.

Je zde totální nerovnováha na trhu a 10% populace drží 90% aktiv, místo aby je rozpustila v 90% populace.

v G7 si mají sednout a nastavit společná pravidla proti Korupci, klientelismu a nastavení rovnováhy na trhu a hlavně zcela oddělit politiku a soukromý sektor!

Poté nastane posun dopředu...
Ovšem proč to neudělali doteď tyto politické elity?
Odpověď je známa...akorát se vyrábějí lži pro 90% populace.

Do politiky se musí dostat odborníci v oboru, kteří mají léta doložitelné úspěchy a ne "Jouda co seděl na.... a jen měl ambice".... Žádná jiná cesta není...
06. 05. 2013 | 11:46

klan napsal(a):

Mažou se tady příspěvky , které neodporují žádným pravidlům.... Jenom se mažou názory, které " udeří na hlavičku". Cenzůůůůra jak ve 40. -50. létech....
06. 05. 2013 | 12:13

Malinká napsal(a):

Dobré dny přeji. UŽ ČTU MOUDRÉ PŘESNĚ FORMULOVANÉ POSTŘEHY. fajn, fajn :-):-))))) Je třeba vyhmátnout hlavní..následné, atd. Současný volební systém a morální kvality lidí dávají základ pro rozklad země. Patrně potřebujeme kvalitnější volební model, pomocí kterého se do vedení Česka dostanou nejlepší odborníci s velkým morálním kreditem.Dnes v telvizi představil Okamura inciativu, která chce změnu volebního systému. Zatím nevidím nikoho dalšího, kdo by začal organizovat podobné kroky k lepšímu..... / nezavrhujme ho šmahem, podporujme ho, už dost bylo stálého tříštění iniciativ, které chtějí změnu k lepšímu/ O. návrhy -- volební okrsky malé , jako při volbě do senátu, aby lidé mohli snáze poznat kvality lidí, které si zvolí. Mimo politické strany musí mít možnost kandidatury i jednotlivci- jako při volbě presidenta.... odvolatelnost ...

Mně žádný diskusní příspěvek nebyl cenzurován- píši slušnou řečí a neutočím. Jsou i další slušní pisatelé, kterým byl text smazán? Pan Zelený nereaguje, jsou mu mazány názory, která udeřily na hlavičku?
06. 05. 2013 | 22:26

V.M. napsal(a):

Jsme na omezene planete, s omezenymi zdroji, se stale rostouci populaci a navzajem si konkurujeme. Nekdo bude muset z kola ven a bude to bolet, evoluce ani cesta k rovnovaze neni bezbolestna.

Myslenka, ze se schovame za nejake celni bariery v situaci, kdy primarni roli hraje pokrocile know-how a pristup k surovinam, ktere nemame a musime bud koupit nebo si vymoci silou, je smesna. Tohle si myslela Cina pred dvema sty lety a pak jim britske fregaty za sedesat let vysvetlily jejich omyl. Ted by to nebyly fregaty, ale principy jsou stejne a netrvalo by to ani sedesat let.
09. 05. 2013 | 17:09

Pepíček Pražáček napsal(a):

Koukněte na příspěvek Gerda do diskuze a hned budete vědět, o čem prof. Zelený píše :). Ale vážně, nemusí to být nutně jen strukturální problém Západu. Modernizační proces, který má Západ dávno za sebou, právě probíhá v "rozvíjejících se" ekonomikách. Doba, kdy nebude nijak výhodné přenášet fyzickou výrobu do těchto zemí zase není tak daleko, pak se "reindustrializuje" západ, který má dnes relativně stabilizovanou populaci a rozvinutou infrastrukturu. Problém je "socialismus" jako takový. Je možné, aby nějakých 30-40% populace živilo zbytek (úředníci, kulturologové atd... ale taky důchodci, děti atd.)?
10. 05. 2013 | 00:46

http://www.googletest.com napsal(a):

Milan Zelený
26. 02. 2014 | 00:49

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
27. 02. 2014 | 12:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy