Ruské stíny

23. 03. 2014 | 13:23
Přečteno 9008 krát
Lidová tvořivost občas vykouzlí podivuhodné obrazy. Od počátku sporu mezi Ukrajinou a Ruskem začíná karikovat Vladimíra Putina coby Adolfa Hitlera. Je to vtipné, je to komické, ale čím si tuto podobu Vladimír Putin vlastě vysloužil? Jsou tu mezi oběma muži nějaké podobnosti, které lidový duch neklamně postřehl a tímto způsobem ve zkratce vyjádřil?

Nepochybně jsou. Prvním je jejich zcela nenápadný a nevýrazný zjev. Oba připomínají malou útlou myš, která řvala, spíše, než výraznou osobnost, která je ve společnosti nezaměnitelná. To je asi také důvod, proč oba tolik touží po moci. Být u moci znamená být na výsluní, tam, kde jsem první já, Vladimír Putin, nebo Adolf Hitler. Tam, kde mne nikdo jiný, ani ten, kdo je o hlavu větší, nezastíní. Právě proto potřeboval Adolf Hitler stále dokazovat druhým svou velikost a vyvolenost. Podobně i Vladimír Putin. Co jen tento velikán všechno zvládne! Pořádá dálkové lety ultra lehkým letadlem, při kterých učí ptáky létat. Z ničeho nic vyloví vzácné antické amfory ze dna moře právě tam, kde by je žádný zkušený odborník nečekal, a podobné neuvěřitelné výkony. Prostě superman. Co na tom, že mu ony amfory připravili na dno moře jeho lidé a nedůvěřiví zahraniční novináři byli náhodou při tom. A pro takovéto podobnosti mají lidé jemný cit.

My sice chápeme Vladimíra Putina jako pochybného politika, který si stále hraje na něco, co není, jeho politická koncepce se nám jeví jako nepromyšlená a primitivní. Rusové, alespoň většina z nich, se na to ale zřejmě dívají jinak. Na vlastní uši jsem slyšel v České televizi mluvit jednoho ruského novináře, který o Vladimíru Putinovi prohlásil přibližně toto: „Je to vynikající šachista, všechno, co dělá má promyšlené na mnoho tahů dopředu, dá se o něm prohlásit, že je to geniální stratég.“

Ten ruský novinář byl zcela jistě vzdělanější a zcestovalejší, než Vladimír Putin, ale je to prostě ruská duše a to stačí k tomu, aby přestal v případě Vladimíra Putina uplatňovat svůj kritický rozum. Ostatně Rusové nejsou první a zřejmě ani poslední, komu se to stalo. Právě Němci o tom vědí své. Tímto způsobem se kdysi dívali na Hitlera jako na geniálního vůdce a my jsme se mu smáli. Právě to nám nemohli odpustit. Koneckonců jen díky tomu, že ve svých hrách Hitlera karikovali, museli hned na začátku války Voskovec a Werich do emigrace. Byl to těžký zločin proti Třetí říši. Češi se ale smáli dál. Ne nadarmo nám nacisté říkali „Smějící se bestie.“ Již dlouho před tím, než vypukla válka, bylo totiž zcela jasné, kam Adolf Hitler německý národ vede. Slovem, které je v tisku považováno za slušné, se to vyjádřit nedá. A právě tam dovede své Rusy za zpěvu revolučních písní, po kterých se jim tolik stýská, i Vladimír Putin. Co nebylo dopředu jasné ani za Hitlera, je, kolik životů to bude stát. A to nevíme ani dnes.

Že Vladimír Putin vede Rusko do zkázy je však již zcela zřejmé. Přicházejí totiž zlé zprávy: „Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina vzrostla o devět procent z 67 na téměř 76 procent, čímž dosáhla nejvyšší úrovně za posledních pět let. Vyplývá to z průzkumu ruské státní agentury pro výzkum veřejného mínění VCIOM, který se uskutečnil během referenda o připojení Krymu k Rusku. Podobný vzlet Putinovy podpory byl zaznamenán během ozbrojených konfliktů v Čečensku a v Jižní Osetii v letech 2000 a 2008.“

Tyto informace potvrzují i nezávislé výzkumné agentury. Karel Hvížďala má pravdu, když píše, že se Putin ocitl v jakési pasti, ze které může jen těžko ven. Podle mého soudu může, kdyby jen trochu chtěl. Stálo by ho to asi jeho mocenské postavení, ale to je tak vše. V případě, že nedostane včas rozum, jeho cesta napříč dějinami může stát Rusko a nejen Rusko tisíce životů. V pasti totiž není jen on, ale celý ruský národ. Všimněte si jedné věci, vážené čtenářky a vážení čtenáři, ruský lid podporuje nejvíce své politiky ve chvílích, kdy uplatňují proti druhým národům nebo národnostním skupinám svou vojenskou sílu. Ruští občané potřebují mít zřejmě intenzivní pocit, že jsou součástí velké imperiální mocnosti. A tu spojují nikoli s mocí hospodářskou (jako třeba Američané), ale s mocí vojenskou. To dokresluje vyjádření jednoho obyčejného ruského občana v reportáži České televize, který řekl: „Rusko začíná dominovat světu. S tím se budou muset Američané smířit.“

V těchto dvou větách je vyjádřena zřejmě dávná a utkvělá touha ruského lidu, aby Rusko konečně dominovalo světu. Mají pocit, že hospodářsky to asi nepůjde. V této oblasti předstihuje Rusko kde kdo, dokonce i kdysi zaostalá Čína. A navíc, je to hodně práce. Mají tedy pocit, že země, která má jednu z největších armád světa by ji měla také použít. Nehrozí snad prominentní ruský televizní moderátor Spojeným státům, že je Rusko může proměnit v radioaktivní popel? To vše s patřičnou hrdostí právě na tuto možnost. To jen dokresluje atmosféru, jaká v těchto dnech v Rusku vládne.

Jaké jsou ale důvody této strašlivé historické pasti? Vždyť Rusko dnes představuje největší zemi světa s úžasnými možnostmi! Je ale hospodářsky zaostalou zemí. Investuje totiž obrovské prostředky do ozbrojených sil. Rusové přece potřebují pěstovat svůj pocit důležitosti. Tak jako ten svůj pěstuje pocitem méněcennosti věčně stíhaný Vladimír Putin. Je tragické, že zřejmě vůbec nechápou své skutečné postavení ve světě. Svět se jim ve skutečnosti směje, Vladimíra Putina považuje za směšnou figurku, i když nebezpečnou. Většině Rusů jejich zaostávání pravděpodobně vůbec nevadí. Naopak. Jsou přesvědčeni, stejně jako on, že celý Západ má jediný cíl: nabídkou hospodářského rozvoje odvrátit Rusko z jediné pravé cesty imperiální dominance.

Západní země, tj. Evropa a Spojené státy americké naopak vůbec netuší, jaká nabídka může být pro nějakou zemi výhodnější, než pomoc při hospodářském rozvoji. Je zcela jisté, že by se při tom dobře uplatnily zájmy amerických i evropských firem, ale to je přece logické a také je to k prospěchu věci. Jedině tak by se přece mohli ruští dělníci, odborníci a manažeři něco přiučit. Proto se západní politikové domnívají, že se Vladimír Putin nachází mimo realitu. Nikdo z nich přece nechtěl Rusko zničit, chtěli naopak prospět jeho rozvoji. Jenže zde vyvstává onen nejzákladnější problém. Tím právě ničí ty nejzákladnější, až náboženské představy Rusů o světě, které pomáhaly také šířit i ruské církevní kruhy. Západ byl tím hlavním a úhlavním nepřítelem, kterému vždy šlo jen a jen o zničení Ruska, o nic jiného. Že by prostě mohlo jít Západu ve 21. století také o prospěch Ruska, protože po dvou světových válkách konečně pochopil, že dobro je nedělitelné (je buď pro všechny, nebo pro nikoho), si Rusové prostě nedovedou představit. Anebo spíše nechtějí představit. Ale proč vlastně nechtějí?

Před několika dny pozval redaktor české televize do studia českou občanku ruského původu a chtěl vědět, jak se na současnou situaci dívá její rodina. Její rodina přesídlila do Československa již ve třicátých letech. Ona sama se u nás již narodila a byla vychována. Řekla panu redaktorovi jednu pozoruhodnou věc: „Samozřejmě s tím, co se děje nesouhlasím, ale víte, já si myslím, že je to jen důsledek ruského způsobu myšlení. Rusové totiž připouštějí jen světlé stránky (měla zřejmě na mysli jen světlé stránky své historie a povahy – poznámka autora), nikoli ty temné.“ (Přibližná citace.)

Myslím, že si pan redaktor důležitost této krátké výpovědi ani neuvědomil, velice milá paní ale dobře ví, o čem mluví, právě to je totiž podstata oné historické pasti, ve které v tuto chvíli uvízl ruský lid. Protože se relativně nedávno (ve třicátých letech minulého století v Německu) již jednou odehrálo něco podobného, není psychologická podstata tohoto procesu věcí tak úplně neznámou. Jak řekl význačný švýcarský psychiatr a psycholog C. G. Jung: „Když něco takového postihlo tak kulturní národ, jako jsou Němci, kdo si napříště může být jist, že bude něčeho podobného ušetřen?“

Němci po první světové válce nebyli schopni přijmout svou porážku. Tak dokonalá a dokonale vyzbrojená armáda nemohla za normálních okolností přece prohrát. Politická a vojenská elita přesvědčila porážkou uražený národ, že na vině nejsou pochybné politické a vojenské cíle a postupy, ale nepřítel v jejích vlastních řadách. Světové Židovstvo, které sleduje své vlastní zájmy, nikoli zájmy německého národa, právě to je na vině. Němci tak odmítli svou vlastní vinu a promítli ji na vnějšího nepřítele, který se nemohl bránit, na Židy. Přitom většina německých Židů se v té době cítila být hrdými a loajálními příslušníky německého národa. Němci se prostě odmítli konfrontovat se svým vlastním stínem, jak by řekl C. G. Jung. A tím to vždy všechno začíná. Když za nepřízeň osudu, který mne potkal, nemohu já, pak důvod musí být někde jinde. Například v jiných národech, nebo etnických skupinách, které je třeba vyhladit, nebo alespoň ovládnout, aby ta naše vlastní mohla nalézt to pravé místo na slunci.

Němci měli přece jen velké štěstí, že si byli konečně nuceni uvědomit tíhu své historické odpovědnosti a i když neradi, byli nuceni postupně přijmout celý svůj stín a tím i odpovědnost za svou minulost. To by nikdy dříve nebylo možné. Takové štěstí například Rusové neměli. Ti stále vidí velký ruský národ jako oběť národů úspěšnějších, hlavně těch, které žijí na Západě. Rusku konkuruje svou pracovitostí a pílí dokonce i Čína a Indie. Svoji velikost opírají Rusové jen o přírodní bohatství, o které se nijak nezasloužili a o vojenskou moc, hlavně o zastaralý, ale stále nebezpečný jaderný arzenál. Přitom nikdo nepochybuje o možnostech a schopnostech tohoto neobyčejně nadaného národa, co je to však platné, když Rusové sami tyto schopnosti nedokáží mobilizovat. Přesněji řečeno, ani se o to nesnaží. Jsou stále přesvědčeni, že i v nadcházejícím století vystačí s imperiální dominancí. Zbývá jim tak jen němá závist a oči pro pláč.

A právě to je podstata oné historické pasti, ve které se celé Rusko i se svým vedením nachází. Odmítá se konfrontovat se svým vlastním stínem. Abych mohl se svými nedostatky něco dělat, musím nejdříve vůbec vědět, že nějaké mám, musím být schopen (a ochoten) se s nimi konfrontovat. A to není nikdy jednoduché. Něco takové chce odvahu skutečného muže (dokonce i u žen). Troufám si tvrdit, že právě takou odvahu Vladimír Putin nemá, proto se tváří jako „dokonalý“ politik a zápasník judo. Dokonalé bytosti přece žádný stín nemají. A tak ho také Rusové chtějí vidět. Bytosti, které nemají stín, nejsou však lidské bytosti (ty mají stín vždy), nýbrž jakési podivné fantomy, od kterých je možné očekávat cokoli, proto se mnoho Němců ve své době chovalo tak nelidsky. Obávám se, že se něco podobného přihodilo také mnoha současným Rusům. Není však nic horšího, než když se nenávist proti druhým (ať již jednotlivcům, společenským skupinám, nebo celým národům) změní v celospolečenskou epidemii. Právě to se stalo v nacistickém Německu, ale i v sovětském Rusku za Stalina.

„Člověk má opravdu dostatečný důvod pro to, aby se bál neosobních sil, které sídlí v nevědomí. Tkvíme v blažené nevědomosti o těchto silách, protože se nikdy nebo alespoň skoro nikdy neprojevují v našem osobním jednání a za obvyklých okolností. Když se na druhé straně lidé shluknou a vytvoří dav, uvolní se dynamismy kolektivního člověka – bestií nebo démonů, kteří v každém jednotlivci dřímají, dokud se nestane součástí masy. Člověk uprostřed masy klesá nevědomě na nižší mravní i intelektuální úroveň; na úroveň, která je stále pod prahem nevědomí připravena prorazit, jakmile je podepřena a vylákána vytvořením masy,“ říká Carl Gustav Jung.

Proto jsou si tyto dva směry (nacismus a komunismus) vnějšími znaky tak podobné. A také proto se docela legitimně lidové intuici jeví zastánci a podporovatelé Vladimíra Putina jako ruští neonacisté. Není náhoda, že právě z tohoto hříchu obviňuje ruská propaganda všechny ostatní (od Ukrajinců až po Evropany). Souvisí to také s tím, že v Rusku má domovské právo také obludná lež, nejméně od časů knížete Potěmkina. Vzpomeňme si jen, jak celou Evropu přesvědčovali nadšení komunisté, že Rusko po revoluci je zemí, kde zítra znamená již včera. Tím chtěli říci, že vývojových cílů, kterých Rusko dosáhlo již v minulosti, dosáhnou vyspělé zemně až v nejbližší budoucnosti. Všichni dnes víme, že to není pravda. Pravdivý je spíše opak. Rusové budou asi rádi, když v nejbližší budoucnosti dosáhnou úrovně, na které se vyspělé země nacházely v nedávné minulosti. Všechno je to prostě vylhané a založené na lži, především na lži o sobě, právě tak jako byl vylhaný ruský bolševismus, ale o to více se po něm většině ruských duší stýská. Dával jim naději, že si nikdy nebudou muset přiznat nepříjemné (byť osvobozující) pravdy o sobě a svém vlastním národě. Takto si stále mohou například krymští Rusové nalhávat, že se připojují k zemi neomezených možností, jak řekl jeden krymský občan ve zpravodajství České televize.

Jak již bylo řečeno, Němci měli to štěstí, že nacistický režim mohl být poražen vnějšími silami a díky tomu se celý národ postupně musel konfrontovat se svou vlastní minulostí a odpovědností. Dějiny nás učí, že takovéhoto dobrodiní se Rusům asi nedostane. Budou si muset tedy pomoci svými vlastními vnitřními silami. Tak, jak si pomohli Ukrajinci proti prezidentu Janukovyčovi. Tím je to pro ně těžší. Někteří Rusové si sice již dobře uvědomují, kam vede cesta, po které je za nadšené podpory většiny národa jejich „geniální“ stratég vede, ale obávám se, že tito lidé prozatím představují jen kapku ve velkém ruském moři. Kolik lidských životů to bude stát, než na to přijdou ti ostatní, je otázka.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

magor napsal(a):

"Podmínky kapitulace, bída a hospodářský marasmus, do kterých jimi bylo Německo vrženo- to vám nic neříká, že?"

Ono, ponížit na dřeň se halt nevyplácí, jaké to poučení pro dnešek.
25. 03. 2014 | 20:50

stejskal napsal(a):

Já nikomu nic rozbíjet nechci, pane Richarde. Několikrát jsem zde výše psal, že ta úvaha se týká především mě samotného. Jiní třeba dospějí k něčemu jinému. A někdo třeba vůbec k ničemu ;-)

Nemá asi smysl, abych vyvracel, zda jsem nějakým konkrétním výrokem zasažen či raněn. O vlastním podvědomí toho člověk moc neví, třeba je to i pravda. Nicméně čistě racionálně: podobných výroků o žumpách jsem zde za těch sedm let zaznamenal každý den tak dvacet (od nejrůznějších lidí). Skoro bych řekl, že už jsem si zvykl a s mými emocemi to nic nedělá. To ale neznamená, že bych o tom občas nedebatoval. Zajímá mne to jako téma. Vlastně si tím opakovaně ověřuji, jestli takto hloupě přemýšlím jen já, či se třeba někdo zaobírá pdobnými nesmysly

Dobrou noc.

Libor Stejskal
25. 03. 2014 | 20:54

Richard napsal(a):

dobře pane Stejskale, to musíte vědět nejlépe Vy, jak prožíváte, jen jsem měl pocit, že se Vás ten výrok snad trochu dotkl(když to "řešíme"/přemýšlíme o tématu), že jste si ho možná trochu vztáhl, ale jak říkám, musíte sám vědět jak to je, a proč nad podobnými věcmi vlastně přemýšlíte.
Víte proč nemohl hrát Vladimir Vladimirovič Putin místo Di Capria v Titaniku?
Protože by na něm všechny zachránil.
Dalším ruským prezidentem se prý stane Chuck Norris.
Dobrou noc.
25. 03. 2014 | 21:20

mb napsal(a):

Skoro bych řekl, že už jsem si zvykl a s mými emocemi to nic nedělá.

aneb jak praví klasik jenda: jejich srdce jsou ztvrdlá a jejich ústa zjedovatěla závistí a lží ...

nezoufejte tedy nejmilejší bratří a sestry v diskuzi z toho, že jste malí a utlačení ...

prostý sedláček či žena chudá z lidu žijící zbožně ...

větší jest před bohem i na diskuzích aktualně cz ...

amen ...
25. 03. 2014 | 23:55

Honza napsal(a):

Bože bože, Tolik lidské tuposti a malosti. Vám pane Žáku díky za pěkný článek. Řadě přispěvatelů do diskuze přeji, aby se nemuseli dočkat válečného konfliktu v této rozkolísané době.
26. 03. 2014 | 00:07

Caroll napsal(a):

Tonda-
chybí Vám bohužel historický přehled. Německo po prohrané I WW stále žilo v představě jakési nadřazenosti nad ostatními (viz třeba použití chem. zbraní které schválilo 99 německých vědců -jen 4 vedení Albertem Einsteinem byli proti) a právě proto těžce neslo porážku. Proto se se tak dobře ujala ona zvrácená myšlenka o "ráně dýkou do zad" politiků ačkoliv je dokázaným hist. faktem že k jednání o příměří a míru vybídl politiky právě vrchní velitel, tuším že to byl Falkenhorst slovy že situace je dále vojenskými prostředky neřešitelná. A tak se Němci mohli cítit oklamáni, zrazeni a poníženi ale nikoli poraženi. Následovalo hospodářské zhroucení a děsivá inflace. Dostali sice nějakou hospodářskou pomoc (Američané na př. financovali výrobu benzínu-známé Hydriawerke) ale to na odvrácení národnostního fanatizmu nestačilo. Proto po II WW byl Marshalův plán aby se situace neopakovala. Rusko se po prohrané studené válce ocitlo psychologicky ve velmi podobné situaci. Nikdo si nechce dodnes připustit že si studenou válku prohrálo samo-
1) absolutní nereformovatelností zastaralého a nepružného řídího systému který vyzvihoval hlupáky kteří se tak stávali největšími škůdci
2) přímo zrůdným plýtváním a nehospodárností
3) ekonomickým sytémem popírajícím všechna ekobnomická pravidla - i Marxova
4) popíráním lidských práv což zničilo ideologickou základnu komunizmu
Rusové se prostě s porážkou, podobně jako Němci nedokázali smířit. Ostatní svět se snažil Rusku pomoci právě proto aby se neopakovala německá recidiva v ruské verzi ale jak je vidět tak se to nepovedlo. Rusové přijímali dobře míněnou pomoc s hlubokou podezíravostí (které je mimochodem pro ruský národ trpícím už od Petra Veliké jistým pocitem méněcenosti typická) a nechtěli a nechtějí pochopit že se svět velmi změnil. Je to velký národ, největší země na světě ale musí projít určitým kataklyzmatem (jako Němci) aby naučil rozumět ostanímu světu a hlavně se naučil hospodařit. Rusko dodnes, jak už zde bylo konstatováno, vyváží méně strojírenských a podobných výrobků méně než Dánsko! Rusko je stále jen vývozcem surovin a plýtvá hospodářskou pomocí na ozbrojené síly (podobně jako za Brežněva kdy hospodářskou pomoc utopilo ve vojenských výdajích a když tyto zbraně nepřivezly tyto investice ve formě kořisti zpět tak se vše zhroutilo) místo aby investovalo do lidí, technologií a modernizaci zastaralého průmyslu. Je to stejná expanzní politika jako za Brežněva kdy se vynakládaly obrovské prostředky na udržení předsunutých odřínutých pozic (Kuba, Angola, válka v Afgánistánu atd.) dnes je to Kaliningrad, Podněstří a teď ještě Krym. Zásobovat 2 miliony obyvatel je obrovský problém- je to cca 20 000 tun materiálu denně! Putinovy příkazy postavit most pro auta a tunel pro železnici za pouhé 2 roky jsou ukázkou jeho morbidity. Ten člověk je prostě nemocný. Nemocný zdánlivou mocí. Ne nadarmo mu rozumnější Rusové říkají Adolf Hitlerevič Putin. Potěšily mě záběry z demonstrace v Moskvě proti anexi Ukrajiny kde demonstranti nesli nápisy "Odpusť Ukrajino!". Je to naděje pro Rusko že tam je dost lidí kteří se vzdor všemu pronásledování odváží toto říci. A Putinova myšlenka že bude válčit proti celému světu, že bude celý svět okrádat, vydírat a vyhrožovat mu válkou - no jen svědčí o jeho chorobném stavu mysli. Dostane odpověď až se z toho zapotácí a bude rád, když vyvázne holým životem.
26. 03. 2014 | 06:41

magor napsal(a):

"Nemá asi smysl, abych vyvracel, zda jsem nějakým konkrétním výrokem zasažen či raněn."

To skutečně nemá, pane Stejskale, dobré ráno.

Říkám si, jednou z funkcí tohoto prostoru (jak tomu mile říkáte ) je zpětná vazba. Jednoduše, nakolik jsou stanoviska snesitelná a pro jak velké procento. Myslím, že právě toto dobrá duševní hygiena.

Vono, hlas lidu nepodceňovat, přebrodíme-li se obecnou vulgaritou, nějakej ten vejsledek nakonec zazní.
26. 03. 2014 | 09:09

stejskal napsal(a):

Hlas nevelké skupiny lidí chodících se s různou intenzitou odreagovávat do internetových debat (někteří sem píší denodenně od rána do večera) a hlas lidu nejsou nutně to samé. Ale fakt je, že podceňovat se nemusí vyplatit. Stejně tak jako přeceňovat.

Mějte se. Z další debaty se odhlašuji. Již toho zde na dané téma nevymyslím.

Hezký den všem.

Libor Stejskal
26. 03. 2014 | 10:15

Richard napsal(a):

"Skoro bych řekl, že už jsem si zvykl a s mými emocemi to nic nedělá.

aneb jak praví klasik jenda: jejich srdce jsou ztvrdlá a jejich ústa zjedovatěla závistí a lží ..."

mb, pokud máte dojem, že tento prostor je vhodný pro uspokojování citových potřeb, nemáte sice zatvrdlé srdíčko, ale mozek
26. 03. 2014 | 10:37

Richard napsal(a):

ono pak, velkolepé, teatrální odhalení zatvrdlého srdce(třeba Richarda), obaleného racionalitou nebo jinak zabetonovaného za obranným valem je poměrně směšná záležitost, když si před jistými typy drží člověk odstup zcela vědomě a často právě před těmi, kteří toho hooooodně "nabízejí" a chtějí "dávat"...."lásky, slušnosti" a dalšího všemožného "bohatství"(ale furt se u toho nemůžete zbavit pocitu, že vlastně něco chtěj, žádají, dožadují se, že Vám přitom skáčou rovnou na záda a chtěj někam dotlačit, chtěj cosi vlastního uspokojit)
asi jako když na Vás pravidelně zvoní jehovisti a chtějí Vás spasit, no co ..co s tím?
Prostě "sbohem"(oni totiž nenabízí, to jen vyhlašují, oni ve skutečnosti chtějí/asi jako když císařství verbovalo vojáky do války a "nabízelo" jim)
ale Vy se svým měkkým srdíčkem možná pozvete dále a rád si popovídáte,
pak třeba darujete stovku cikánce, která Vám odhalí osud a zahraje zoufalost, atd.
Prostě máte otevřené "srdíčko" no.
26. 03. 2014 | 10:53

nil novi sub sole napsal(a):

Kdosi tady napsal: „Ctěte noviny, arabský plyn který nzní jiýž i česká republika dostává přes Italii a Rakousko UŽ NYNÍ JE DVAKRÁT LACINĚJŠÍ NEŽ PLYN Z RUSKA.“ 25. 03. 2014 | 11:00
I když to není přímo k tématu daného blogu, může být v souvislosti s arabským plynem a téměř fučíkovskou výzvou ke čtení novin zajímavé toto:
27. 1. 2014 20:28 | redakce
Spojené arabské emiráty uvažují o možnosti dovážet zemní plyn ze Severní Ameriky. Podle agentury Reuters to v pondělí řekl ministr SAE pro ropu. Těžba plynu a ropy z břidlic prochází v USA prudkým rozvojem. Spojené státy a Kanada z břidličných formací získávají rekordní množství plynu. Severoamerické ceny to tlačí dolů na úroveň, která přitahuje pozornost zahraničních investorů.
Globální poptávka po plynu se zvyšuje a američtí těžaři a kupci v Číně, Chile, Francii, Japonsku, Španělsku a Tchaj-wanu podepsali nedávno za zavřenými dveřmi zhruba desítku dlouhodobých dohod, z nichž každá jde do miliard dolarů, napsala Reuters.
"Můžeme následovat stejný trend a uvažovat o investicích ve Spojených státech a v Kanadě, abychom dostali část tohoto plynu domů," sdělil podle Reuters na konferenci v Londýně ministr SAE pro ropu Suhajl bin Muhammad Mazrúí.
Zdroj: ČTK
26. 03. 2014 | 11:58

magor napsal(a):

Samozřejmě, že nejsou, pane Stejskale.
A díky, nečekal jsem odpověď.
Mějte se.
26. 03. 2014 | 12:15

didusin napsal(a):

Pane Žáku, pasujete se asi za intelektuála, možná podle jistých kritérií jim také jste, jenže od skutečného intelektuála se očekává hluboký vhled do událostí a vnímání souvislostí. V našich končinách se stala tradicí posluhovačnost intelektuálů již za komunistů, která však vrcholila, a teď mne kamenujte, v devadesátých létech . Proč to tvrdím ?- tehdy jsme byli v očekávání "porodu" skutečné demokracie, nové svobodné cesty, ale kupodivu intelektuálové nerozeznali tmavá zákoutí, které "obyčejný občan" viděl docela zřetelně a později, i když zločinci vystoupili z přítmí a drze se začali vysmívat těm "neschopným a závistivým", se znovu zaprodávají. Nejste už nejmladší, jsme generační souputníci, prožili jsme podobná traumata, jen někdo to jako trauma nemusel pociťovat. Neodvolávejte se na Hvížďalu, jeho vstupy devalvují i dobrou myšlenku, což si o Vašem článku nemyslím. Hauzírujete Jungem... Celý problém Ruska je jednodušší, než-li je prezentováno západním mejnstrímem - jedná se pouze a jen o geopolitický problém. Už jsme to slyšeli v jiných souvislostech, že jde až v prvé řadě o suroviny, kterých má Rusko dost a jak jim připomněla Allbrightová, nemůžou si dělat výhradné právo na jejích využití, když ostatní svět strádá. Oslabení všech konkurentů je na pořadu dne, odříznutí od přísunu strategických surovin se může podařit u Číny, nikoli u Ruska. Rusko s Putimem či bez něj musí jednat a nekompromisně zabránit přísunu amerických radarů i raket do podhrdlí někdejší velmoci. Jak by se zachovala Amerika, kdyby se ruské či čínské rakety ocitly na mexických hranicích ? Trauma, které jsme prožívali roce 1968 bylo při zpětném pohledu selankou proti tragédiím způsobeným americkou politikou v mnoha krajinách. A nyní nechtějí pustit šanci , která se naskytla po mnohaleté přípravě i vynaložených nákladech na Ukrajinu, možná i za cenu nového válečného konfliktu, který jak doufají, se příliš nedotkne jejích území. A na utrpení jakýchsi Evropanů jim málo záleží, naopak, jen je to oslabí. A těmto zájmům svými nerozvážnými úvahami sloužíte. Vzdělávejte, ale v pravém slova smyslu, potom teprve si můžeme porozumět. Neposluhujte.
26. 03. 2014 | 14:04

Julija Tymošenková napsal(a):

Autentická Julija Tymošenková. Aktuálně a demokraticky ve zveřejněném odposlechu mluví o potřebě zabíjení Rusů. (převzato)

„Jsem připravena chopit se zbraně a střelit toho šmejda (prezidenta Putina, pozn. red.) do hlavy. Je třeba se chopit zbraní a jít vystřílet ty zatracený Rusáky. Kéž bych tam mohla být, dostali by místo Krymu h.vno. Doufám, že jakmile budu moci, tak zapojím všechny své styky a vyburcuji celý svět, aby z Ruska nezbylo než spáleniště,“ cituje ji Protiproud.cz.

„Na otázku Šufryče, co dělat s osmi miliony Rusů na Ukrajině, když jsou to všechno vyvrhelové, Tymošenková odpověděla: ‚Měli bychom po nich ksakru pálit atomovými zbraněmi.
Dodatek
Pokud se domníváte, že tento text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, hanlivá označení, nebo, že vzbuzuje podezření z porušení zákona, pak nejste ten pravý ....

"demokrad(t)."
26. 03. 2014 | 14:36

mb napsal(a):

to byla citace richarde ... citace ... jak člověk otupí ( viz. ls 20 :54), tak jsem si asociací vzpomněl na (citovaného) jeníka z husi... jejich srdce jsou ztvrdlá ( = otupělá )

tak vás zdravím ...
26. 03. 2014 | 14:58

jaro na Pripjati napsal(a):

Julia Tymošenková-Autentická Julia Tymošenková by radši měla vyklidit scénu, neboť má sama dost másla na copu. A nepřilévat oleje do ohně, když její otčina zahrnuje poměrně početnou ruskou menšinu,která je magneticky přitahována k matičce Rusi. Scénáře mohou být různé - další ukrojení ukrajinského území a jeho pozření Ruskem, nebo nějaká obdoba jugoslávského konfliktu uvnitř daných hranic - jedno lepší než druhé, vylepšeno Pravým sektorem, chudobou, zavřením energetických kohoutů, ....
26. 03. 2014 | 15:43

Richard napsal(a):

"to byla citace richarde ... citace ... jak člověk otupí ( viz. ls 20 :54), tak jsem si asociací vzpomněl na (citovaného) jeníka z husi... jejich srdce jsou ztvrdlá ( = otupělá )

tak vás zdravím"
mb
.

myslím, že jsem to pochopil pane mb, snažil jsem se Vám jen říct, že když si člověk od určité situace(či jiného člověka), jež se právě citovostí nevyznačuje(přestože se takto může tvářit) drží distanc, ještě neznamená, že jeho srdce zatvrdlo. Třeba ho pouští z vodítka jen v situacích v nichž má dojem, že nehrozí kudla do zad, a to třeba s láskyplným a slaďoučkým úsměvem na tváři.
26. 03. 2014 | 16:43

mb napsal(a):

vždyt jo, richarde ...

já taky necitoval vás ...

a zdravím ...
26. 03. 2014 | 17:36

Richard napsal(a):

já taky necitoval vás ...

vím mb, takové křesťanské bláboly neprodukuju
--------------

ale citaci jste použil na určitou situaci

ale to je fuk, když nechápete, tak ne...
26. 03. 2014 | 17:56

hugo napsal(a):

každý kdo chce plkat o rusku,měl by znák základní postuláty ruských dějin,a mít přitom na paměti,že všechno ,co souvisí s ruskem je nakonec vždycky trošičku ůúlně jinak než to vypadá:novověké ruské impérim-evropskou mocnost vybudovala sofie frederika augusta princezna anhaltsko-zerbská,protestantské disciplinované víry,neuměla pořádně rusky,postmodrní ruské impérium -světovou mocnost vybudoval josif vissarionovič džugašvili křesťanské disciplinované víry,neuměl pořádně rusky,vladimir vladimirovič je sice původem rus,ale disciplinované víry kgb,hovořící německy......jaké že impérium vybuduje on?
26. 03. 2014 | 21:37

hugo napsal(a):

autor zjevně nepochopil,že nežijeme v epoše rozvoje,kdy všichni soutěží o prvenství na cestě do světlých komunistických/kapitalistických zítřků ale v epoše vyčerpání,krize,,zániku a jde o to,kdo a jak a s co nejmenšími ztrátami přežije,rusové to chápou a přizpůsobují se,nedělá jim to problém,němci to chápou a šíleně se toho bojí,neví jak dál a američané? tak ti blahoslavení a vyvolení nechápou vůbec nic......
26. 03. 2014 | 21:48

Cloudy napsal(a):

Článek přesně vyjadřuje to, jak to cítím i já.
27. 03. 2014 | 07:56

Caroll napsal(a):

hugo-
vzájemné soutěžení je v přírodě od začátku, je to jeden z nejsilnějších hybatelů jakéhosi pokroku. Ale jsme lidé a abychom se vzájemně nepožrali byla stanovena jistá pravidla. (Desatero). A podobně je to v mezistátních vztazích. Nelze prostě tolerovat že silnější zmlátí slabšího nebo mu něco sebere (pod jakoukoli záminkou). Vrátili bychom se do pravěku kdy se každý mlátil s každým kdo se mu nelíbil nebo mu něco nedal. Prostě pravidla se MUSÍ dodržovat. Co se jednou stalo nelze vzít zpět. Nelze "opravovat" dějiny- to se ještě nikomu nikdy nepovedlo. Rusko něco dalo Ukrajině, pak se to potvrdilo v r.1992 a 1994 a chtít to dnes předělávat je bláznovství. Rusko má smůlu, že tam nebyla provedena ani částečná debolševizace a staré bolševické kádry které svou hloupostí přivedly SSSR do záhuby zůstaly na svých vlivných místech. Jak už jsem napsal, nikdy se nesmířili s porážkou ve studené válce a teď usilují jakýsi revanš, o obnovu bývalého SSSR. Dnes se objevila zpráva že Putin obnovil předvojenskou výchovu na školách. Místo aby děti učili něco o světě a moderních technologiích tak je učí jak střílet ze samopalu(sám jsem to kdysi viděl při návštěvě SSSR) a plýtvají úsilím a prostředky na takové zbytečné anachronizmy. Souhlasím s názorem, že v Rusku se musí vládnout pevnou rukou ale ne takhle. Vždyť ta anexe Krymu byla docela zbytečná. Stačilo s Ukrajinou opravdu přátelsky (ne "přátelsky" v sovětském slova smyslu) vycházet a měli vše co bylo zapotřebí. To ale tihle komunističtí hlupáci nedovedou. Ti umí jenom nesmyslně lhát a poslat někam tanky. Celý svět to dávno ví a vidí jen oni žijí stále někde na konci 19-tého století. Inu-starého psa novým kouskům nenaučíš....
27. 03. 2014 | 14:01

Caroll napsal(a):

Malá perlička-ta ruská snaha všechno vyřešit pomocí tanků a pod. možná pramení z historické fobie z německých tankových vojsk ze kterých měli hrůzu. Ale to nepoznali americké tanky Abrams...Na druhou stranu nelze podceňovat ruský smysl pro improvizaci a také to že když jde opravdu o něco, kde jde o bytí a nebytí tak se (podobně jako mnohé jiné národy) dokáží vypnout k neuvěřitelným výkonům. Na tohle doplatili právě Němci když ruský národ hrubě podceňovali.
27. 03. 2014 | 23:05

IQ_Test napsal(a):

Průměrná výše IQ občana České Republiky je 106.77 bodů.
Zajímalo vás někdy jak vysoké je přibližně to vaše?
Pokud ano, tak neváhejte a vyzkoušejte si jeden z našich IQ testů!
Více informací a samotný test naleznete na této adrese:
http://mereni-iq.okamzite.eu/test1.html/
Hodně štěstí a správných odpovědí!
28. 03. 2014 | 08:41

mmpu napsal(a):

Skělý komentář.
Jen dodám, že kdo nebyl v Rusku, tak neví o čem je řeč. Krátce bych to shrnul, že část Ruska žije ve 20. století a část bohužel i v 19. století, zvlášť venkov, dodnes jsou v Rusku zakázaná města, kam turisti nesmí, pouze na povolení. Cestou Vás neustále sleduje mnoho policistů, kteří na mnoha místech jsou i v civilu. Není ojedinělé, že v jednom bytě žije i několik rodin....atd.
28. 03. 2014 | 09:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy