Krize japanologie, kolaps instituce?

14. 12. 2013 | 21:02
Přečteno 8388 krát
Pod názvem „Kolaps civilizace dohnal svého věrozvěsta — egyptologa Bártu“ uveřejnila Česká pozice článek o rozhodování ve věci akreditací dvou oborů pěstovaných na FF UK v Praze — egyptologie a japanologie. Článek končí slovy: „Něco se děje. Dva obory, jejichž prestiž přesahuje hranice České republiky, mají problém… Ve fungujícím státu by měly přežít právě ony japanologie a egyptologie, ne jejich méně úspěšní konkurenti. Máme tedy dva konkrétní příklady, že se stát chová divně.“ K tématu se Česká pozice znovu vrátila v článku pod názvem „Setmí se nad japonskými studii Univerzity Karlovy?

V článku se míchají dva co do mezinárodního renomé nesouměitelné obory a dvě různé a mezi sebou naprosto nesouvisející věci — rozhodnutí akreditační komise (tedy státu) v případu egyptologie, a rozhodnutí fakultní samosprávy, která žádá úpravy akreditačních materiálů japanologie ještě před tím, než je akreditační komisi předloží. Článek oba obory staví do stejné situace buď z neznalosti, nebo účelově.

K rozhodnutí akreditační komise ohledně egyptologie se nebudu vyjadřovat, mohu jen říci, že FF UK akreditaci egyptologie jednoznačně podpořila. Pár slov bych však chtěla připojit k problému japanologie — či přesněji japonských studií, jak se obor před časem přejmenoval.

V případě japanologie se akreditační proces pozastavil ještě na filosofické fakultě kvůli tomu, že obor je koncipován s příliš jednostranným důrazem na výuku praktické japonštiny a na rozdíl od ostatních oborů pěstovaných na FF UK je v něm dáno méně prostoru pro akademické dovednosti a kritické myšlení.

Interní připomínky filozofické fakulty rezonují s Dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy, v němž se univerzita hlásí k „humboldtovským principům jednoty výzkumu a vzdělávání“. Dlouhodobý záměr filozofické fakulty v podobném duchu formuluje vlastní vizi „akademické půdy špičkové mezinárodní úrovně přirozeně propojující vědu s výukou s důrazem na otevřenost, kritické myšlení a etické prostředí.“

Ve smyslu těchto cílů univerzity i fakulty děkan a akademický senát žádají rozšíření záběru japonských studií alespoň formou doplnění jednooborové formy studia o nabídku studia v kombinaci s dalším oborem. Učitelé japonských studií však takovou možnost doposud odmítali a jako hlavní argument uváděli obtížnost japonského jazyka. Skutečnost, že jiné obory soustředěné kolem výuky srovnatelně obtížných jazyků si s podobnou situací ví rady, nereflektují.

Jednostranný důraz na jazykové kurzy prozrazuje i dikce obou článků v České pozici: „Nebude-li výuka (tj. v důsledku pozastavené akreditace se jeden rok nevypíší přijímací zkoušky), skončí privilegovaný vztah Univerzity Karlovy a japonského císařství (?!), respektive The Japan Foundation, která k nám vysílá japonské lektory na své náklady.“ Také druhý článek hrozí ztrátou přízně Japan Foundation. Dokonce se zde říká „Univerzita Karlova patří na seznam 123 klíčových institucí, které japonská vláda považuje za stěžejní pro rozvoj japonských nauk ve světě“. Přesnější by ale bylo, že japonská vláda na těchto 123 místech dotuje výuku japonského jazyka nezávisle na vědeckém rozměru oboru. Na stránkách Japan Foundation se lze dočíst, že pražská univerzita je z hlediska nadace v kategorii „východní Evropa“, kam jsou s geopolitickou logikou zařazeny např. také univerzity v Baku, Taškentu, Alma-atě a na Jižním Sachalinu.

Vedení fakulty a akademický senát na svém požadavku dát studentům japonských studií víc než jazykový kurs trvá — a dotčení učitelé proti němu zvedli rebélii. Výhonkem této rebélie jsou možná i články na České pozici.

Asi nemá cenu rozebírat jednotlivé detaily sporu, který nabírá trapně osobní rozměry. Podívejme se ale na celý problém s odstupem a v obecnější rovině. Něco se skutečně děje. Požadavek samosprávných orgánů fakulty na to, aby podoba oborů na fakultě pěstovaných byla v souladu s jejím dlouhodobým záměrem, vyvolá bouřlivou reakci, navíc nesenou étosem spravedlivého rozhořčení proti pošlapávání vlastních práv (to je psáno bez ironie). Nebezpečí primárně číhá v nitru univerzity, v mylné představě některých jejích součástí o své absolutní autonomii. Taková autonomie, pokud by se důsledně realizovala, povede ke kolapsu univerzity jako instituce sui generis.

Turbulence kolem japonských studií svědčí především o nešťastné atomizaci oborů, malé připravenosti některých subjektů spolupracovat, případně revidovat vlastní představy v koordinaci s ostatními, o oslabeném vědomí, že všichni jsme nositeli tradic Univerzity Karlovy a společně o ně pečujeme. Také to svědčí o nedostatku ochoty vyjít za hranice zaběhaných zvyklostí a posunout se dál. Potřeba stálého překonávání hranic a hledání nových cest je však podstatou vědy i vysokoškolského studia. Nedůstojnou snahu ovlivňovat dění uvnitř akademické obce přes média nechávám bez dalšího komentáře.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Japonci se učí angličtinu a my se učíme japonštinu.Na naší univerzitě by se japonština neměla vyučovat, kdo se chce učit japonštinu, tak ať jede na čas do Japonska!
14. 12. 2013 | 21:24

kokoshka napsal(a):

je z hlediska nadace v kategorii"vychodni Evropa",kam jsou s geopolitickou logikou zařazeny např.take univerzity v Baku,Taškentu,Alma-ate a na Jižnim Sachalinu.
Teda nevim,pani autorka,jestli je to japonska logika nebo Vaše bludy?
14. 12. 2013 | 21:25

D. napsal(a):

A kdo chce studovat egyptologii, ať jede studovat do starého Egypta, viď Joudo?
Díky japanologii na Karlově univerzitě máme několik generací překladatelů, a díky nim spousty přeložených japonských knih. Napadá mě například čtyři knihy Manjóšů přeložené Antonínem Límanem. Hádejte kolik zemí na celém světě se tím může pochlubit?
14. 12. 2013 | 21:36

Al Jouda napsal(a):

To D. :
Když ale oni všichni význační egyptologové v tom Egyptě byli !
14. 12. 2013 | 21:49

strýc virus HxNx napsal(a):

kokoshka

paní profesorka Lomová asi bludy nepíše.
mohla být ale trochu konkrétnější.
14. 12. 2013 | 22:11

Libertad napsal(a):

Dobrý večer pani Lomová,

pokud důvodem nepřidělení akreditace oboru "japanologie" , respektive její nedoporučení je skutečně jen a pouze výtka "jednostranného důrazu na výuku praktické japonštiny", pak vás pěkně prosím, abyste mi sdělila zda je pravda, že existují 4 verze japonského jazyka. Všeobecná (též lidová), čínská, historická a ještě jedna verze, jejíž název jsem zapomněl.
Tuto informaci jsem slyšel od jednoho kolegy, jehož syn byl rok v Japonsku, pak pracoval a pracuje v kolínské automobilce. Informace byla doplněna tím, že v Japonsku se vážnost/inteligence lidí neposuzuje podle počtu titulů před a za jménem, ale právě podle počtu druhů japonštin, které daný občan Jponska ovládá.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem

Sidonio Libertad
14. 12. 2013 | 22:19

kokoshka napsal(a):

stryc virus HxNx:
Vite,Japonsko je velmi velmi!zajimava zeme(ve ktre jsem nebyl),težko je pochopit tak bohatou samobytnou kulturu ktera vzkličila sama od sebe,Nietscze- kdo to byl(asi nevite, napsal-"Japonsko před přichodem křestanu bylo jako panna kterou musel nekdo oplodnit,oplodnili jsme ji My Evropany ale plody sebral nekdo jiny..."
Jako vždy,mel učitel pravdu,křestanstvi pohanove vymenili za monoteismus!
14. 12. 2013 | 22:47

soucitici napsal(a):

V teto zemi mame jednu jistotu. Kdyz nekdo bojuje proti poslapavani svych prav a za svou vec, vzdycky se hned najde nejaka Lomova, ktera jej podtrhne.
14. 12. 2013 | 23:29

KvL napsal(a):

to: Al Jouda
Na hlavu se budete moci stavět ale Engriš moc rozumět nejde. A to bych se s dovolením považoval za člověka, který je na tom s tímto jazykem lehce nad průměrem (no i když vzhledem ke znalostem spoluobčanů nevím, jestli se nepodceňuji). Navíc jak se říká kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. A je to pravda, každý z nich má jiný kulturní rámec a způsob myšlení.

to: Kokoshka
Ono to je asi tím, dělením podle bývalé železné opony. A k tomu že i hranice evropy na východě nejsou (krom Uralu) jasné. Ale Baku Taškent a Alma Ata je už Asie, ale s tímto problémem se setkávám často. Mnoho cizinců nezná pojem střední Evropa.

To abych si ten Nietzscheho citát dohledal, ale opravdu japonci tak nějak ne úplně zapadají mezi ostatní asijské státy té oblasti.

to: D.
A nebo třeba Go rin no šo, sice ten překlad který jsem četl byl stylisticky příšerný a sazba hrůzná, tolik chyb jsem ještě neviděl, zvláš´t tyto byly odporné: ". "! a pak ještě mezera před čárkou.

to: Libertad
No řeknu to takto, nejsem sice superodborník na japonsko (a kdybych neškrával, tak se to písmo klidně japonsky naučím) ale co vím, tak je to takto:
Japonština má čtyři úrovně:
teineigo - zdvořilá (bez jakéhokoliv zabarvení citového)
sonkeigo - uctivá řeč (takto byste být japoncem mluvil s předsedou vlády)
kendžógo - skromná řeč (ponižujete svůj význam)
prostá - bez zdvořilostních prostředků, takto se mluví s dětmi, nebo hodně blízcí přátelé.

Pak ano máme tu ještě sady znaků, minimálně dvě kany a kandži. Přičemž kany jsou slabičné a kandži obrázkové. Občas se snad vyskytují i užití latinky pro přepisy cizích jmen. Čísla se používají arabská.
Speciálně u nich existují dvě výslovnosti, respektive možnosti jak je číst, buď japonsky, nebo sinojaponsky, ale nevím, který způsob je běžnější. Z jistých důvodů umím sinojaponsky počítat do deseti (neptejte se proč).

No ale když to tak vezmeme tak některá moravská slova jsou Japonci jenom okopírovaná (Přeba Pokémon je kus věty ve které se stařenka ptá Po kém on je? Tedy na koho se dítě podobá, nebo hentai je ve skutečnosti zase kus věty ukazovací Hen táj to je. (odpověď když se někdo ptá kde něco je a je u toho už blízko)

(Ale to jsou už takové vtípky, které jdou hodně špatně pochopit pokud člověk nezná moravská nářečí aspoň trochu.)
15. 12. 2013 | 00:06

dennis napsal(a):

Pane Kokoschko,
proc se hned tak certite? Pani Lomova jasne uvedla, ze podle geopoliticke logiky si ten svet Japonci rozdelili po svem. Univerzity s jistym potencialem, ktery by chteli exploatovat, si pred lety letoucimi seradili v socialisticke sfere do jedne grupy. No a co ma byt. Japonci v tom maji poradek, nikdo si neleze do zeli, kazda univerzita ma u nic svou kolonku. A pani Lomova se o tom jenom zminila. To snad neni dobry duvod k tomu, abychom Japonce, kteri miluji skatulkovani a nemaji radi caste reorganizace, povazovali za hloupe. A pani Lomova si vasi urazku vubec nezaslouzi.

K samotnemu blogu. Tak uz to v zivote chodi, ze ve hre plati vsechna pravidla. Ne jen ta, ktera nekteri hraci povazuji za vecna nebo dokonce cestna. Moc pekne o lidskych vztazich mezi vedci psal pan S'us'lik v blogu ctenare "Jeden cesky badatel" aneb Ignoranti v BBC. Jestlize penize jsou "az na prvnim miste", pak intriky a zakernosti jsou organickou soucasti kazde komunity. Na univerzite pak odpovidaji vedecke urovni akteru.
15. 12. 2013 | 03:27

Vlad Naiva napsal(a):

Pro dennise: Naprosto souhlasím.

Podiv nad předchozími přispěvateli:
Je až neuvěřitelné, jak stupidní reakce až prvoplánové útoky na autorku věcného náhledu do situace na KU, lze vyvolat jen proto, že je zjevně zasvěcena a 'nekope' za nějakou zájmovou skupinu. Že v Babišově České pozici běžně manipulují čtenáře s tu méně tu více zjevným záměrem, je snad známo každému kritickému čtenáři.

Nemohu si pomoci, ale plivačům dle mého názoru vadí paní Lomovou zmíněný "důraz na otevřenost, kritické myšlení a etické prostředí".
15. 12. 2013 | 04:42

Robert napsal(a):

Paní Lomová žije ve svém světě s jejich pravidly. Nechápu proč tak úzce specifický článek zaměřený na "pár" lidí zveřejňuje tímto způsobem. Předpokládám že se jedná o boj na FF UK a toto zveřejnění má pomoci jedné ze stran potlačit tu druhou. Pro mě to znamená že se na UK něco děje ale pro můj život je zcela lhostejné jak to dopadne. S prominutím chleba levnější nebude.
15. 12. 2013 | 06:51

Dr. No napsal(a):

Japonština a její kontexty je tak složitá, že aby měla japonská studia vůbec nějaký smysl, musí se ji studenti napřed naučit. To určitě pět let trvá. Na bádání přichází čas na PhD, pokud možno na některé univerzitě v Japonsku nebo někde, kde mají nějaký unikátní japanologický archív. Ztratit kontakt s japonštinou by byla nenahraditelná kulturní ztráta.

S egyptologií je to podobné, taky se člověk musí naučit co vlastně čte a to v různých kontextech. Pak může pokračovat v PhD, klidně na UK, jsou v tom skvělí.

Problém je v mnohém podobný, rozdíl je především v tom, že egyptologii si UK netroufla zastavit už na úrovni univerzity, ale zastavila to až akreditační komise. Navíc egyptologové jsou přátelé pana děkana.

To vše nastává proto, že se snažíme všechny vysoké školy nacpat do jednoho pytle. Ale UK je mimo jiné kulturní instituce, má pro ČR výjimečné postavení. Vedle toho máme běžné univerzity - Masarykovu, Olomouc, některé obory na veterině v Brně, dále techniky ČVUT, VUT, VŠCHT, některé obory v Plzni, Liberci a na VŠB, umělecké školy a regionální školy (mezi něž se počítá i VŠE a VŠZ v Suchdole), soukromé školy všelikého managementu.

A ty všechny posuzuje jedna akreditační komise podle jedněch pravidel. A akademici po vzoru ovcí jí to žerou a chovají se podle toho. Po těch letech degenerace myšlení už si to ani jinak nedovedou představit. Vesměs se totiž na univerzitách, kde profesoři jsou skuteční garanti nezávislého vědeckého myšlení ani dostatečně dlouho nepohybovali, tak si nedovedou představit, jaká je to osobní zodpovědnost a v čem vlastně spočívá.
15. 12. 2013 | 07:44

šašek z Jihlavy napsal(a):

"A ty všechny posuzuje jedna akreditační komise podle jedněch pravidel. A akademici po vzoru ovcí jí to žerou a chovají se podle toho. Po těch letech degenerace myšlení už si to ani jinak nedovedou představit. Vesměs se totiž na univerzitách, kde profesoři jsou skuteční garanti nezávislého vědeckého myšlení ani dostatečně dlouho nepohybovali, tak si nedovedou představit, jaká je to osobní zodpovědnost a v čem vlastně spočívá."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tak
mě napadlo, že všichni tito ctihodní aktéři nechutných tahanic, nedůstojných slovutné instituce UK, museli studovat v době normalizace, případně v chaotických poměrech popřevratových. V prvním případě museli osvědčit loajalitu k režimu, ve druhém se ztotožnit s premisou, že peníze jsou až na prvním místě. Tak čemu se divíte? Zase nás jen dostihla minulost, bez ohledu na to, jestli se pohybujeme v regionálním školství nebo na prestižních VŠ a universitách.
Uvidíme, jak si s touto situací poradí prof. Zlatuška, pokud bude jmenován ministrem školství. Už je načase vystřídat kontroverzního Dalibora Štyse. Jak je to s kompetencí akteditační komise, to netuším.
15. 12. 2013 | 08:23

Jana Pechová napsal(a):

Děkan Stehlík je podle mě férový člověk. A výsledek hlasování Akademického senátu FF UK taky leccos napovídá.
Souhlasím s autorkou: ta cesta přes média asi není šťastná.
Na druhé straně si myslím, že server Česká pozice navštěvují lidé, kterým nejsou blízké jednostranné a jednobarevné závěry, i když je fakt, že v tom textu je chvílemi trochu cítit nasměrovaný vykřičník.
Paní profesorce proto děkuji za vhled.
15. 12. 2013 | 08:40

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Zkuste ty obory dostat pod obor " Sociální a kulturní antropologie". Pod něj se vleze ledasco.
Tak by se vám mělo dostat velkého zastání.
Optejte se profesora Putny, respektive ať on se poptá...

Musíte prostě přijít s něčím skutečně prométheovským. Třeba s tím, že Schwarzenberg kdysi jezdil po Japonsku a v místních kavárnách vysvětloval, jak se to má s tou pruskou a ruskou orlicí - že jde sice zdánlivě jen o jedno písmeno, ale ve skutečnosti jde o hodně. A kupte si ukrajinský peapor, ten je momentálně v kurzu více než japonský. A pak jen mávat, mávat a mávat.

https://www.youtube.com/watch?v=eH0n5AH8Q6M

Zdroje jsou prostě omezené a kapitalismus nejlépe ví, jak je správně ocenit, rozdělit a přidělit. Laisseze faire - laisseze aller.
15. 12. 2013 | 08:52

Dr. No napsal(a):

To šašek z Jihlavy:

Jestli je někdo kontroverzní, tak je to Zlatuška. Štys v podstatě neudělal nic, jen tu a tam něco nestandardního řekl.

Ale klid, bude to Chládek.
15. 12. 2013 | 09:08

krajan napsal(a):

Mne fascinuje, kolik se tu najednou vyskytlo znalců japanologie, o znalectví chodu FF UK ani nemluvě. Čekal jsem, že se k problému vyjádří odborníci a oni jen místní žvanilové.
Paní doktorko, tady zjevně není vhodná půda pro odbornou diskuzi. Třebaže o problému něco malinko vím, netroufl bych se tu k věci vyjádřit.
15. 12. 2013 | 09:22

šašek z Jihlavy napsal(a):

Dr.No
Bude-li to Chládek nebo Zlatuška, je mi v podstatě Putna. Od nového ministra očekávám No k experimentům a Yes k posílení prestiže Kantorů od jednotřídky v Horní-Dolní až po střední školy a gymnázia. VŚ a university mohou ovlivnit jen nepřímo, tam snad byrokrati z ministerstva nedosáhnou.
15. 12. 2013 | 09:23

japanosof napsal(a):

Japonsko je jistě hezká země, ale spolu s Čínou a Jižní Koreou jde s prominutím o řiť světa. Nemá smysl se touto oblastí zabývat, nanejvýš okrajově, jako zábavnou kuriozitou.
15. 12. 2013 | 09:25

šašek z Jihlavy napsal(a):

krajan napsal(a):
Mne fascinuje, kolik se tu najednou vyskytlo znalců japanologie, o znalectví chodu FF UK ani nemluvě. Čekal jsem, že se k problému vyjádří odborníci a oni jen místní žvanilové.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fórum pro odborníky hledejte jinde, toto je určeno pro nás, řadové žvanily. Než kohout Fanda třikrát zakokrhá, všechno zapřem.
15. 12. 2013 | 09:27

Dr. No napsal(a):

To šašek z Jihlavy

No to si počkáte. Přečtěte si něco, co napsali Chládek (o základním školství) nebo Zlatuška (o hodnocení kvality vysokých škol).
15. 12. 2013 | 09:31

Pavel13 napsal(a):

Baví se spolu 3 studenti, za jakou dobu se naučí japonsky.
Američan: "My máme tak dobré VŠ, že se naučíme japonsky za 5 let."
Rus: "U nás je na VŠ taková disciplína, že se naučíme japonsky za 5 měsíců."
"A co u vás, za jak dlouho se student VŠ naučí japonsky?", ptají se Čecha.
Čech: "Jsou na to skripta?"
- "Ano"
- "Za 5 dnů."
15. 12. 2013 | 09:41

šašek z Jihlavy napsal(a):

Dr. No napsal(a):
To šašek z Jihlavy

No to si počkáte. Přečtěte si něco, co napsali Chládek (o základním školství) nebo Zlatuška (o hodnocení kvality vysokých škol).
15. 12. 2013 | 09:31
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ono toho už bylo napsáno, Vopěnkou počínaje, přes Piťhu, Pilipa, Buzkovou, Lišku a co já vím, koho jsem vynechal, ale nějak to školství kulhá. Tak já si raději počkám.
15. 12. 2013 | 09:45

Libertad napsal(a):

Pro: KvL z 15. 12. 2013 | 00:06

Děkuji za vysvětlení.

s pozdravem

Sidonio Libertad

P.S. názory pana Šaška mi jsou bližší než odborníků zde i jinde píšících.
15. 12. 2013 | 09:45

Občan napsal(a):

Japonský důraz na dotaci výuky jazyka a současných reálií mi připadá rozumný a prozíravý. Akademiky v oboru musí podporovat samotné university a prostředky na jejich podporu mohou získávat z např. spolupráce s komerčně úspěšnými absolventy (vedle spolupráce s jinými universitami a státních nebo nadnárodních dotací).

Pro ekonomiku jsou zásadní ti, již umějí jazyk a znají současnost zemí, v nichž se vyučovaným jazykem hovoří. Pak mají šanci uspět na tamním trhu nebo na mezinárodní úrovni a školám s jejich akademiky se takový úspěch vrátí v podobě vyšších dotací a renomé.

Jsme, bohužel, zchudlá země a čistých vědců se tu proto uživí málo :-(
15. 12. 2013 | 10:03

kokoshka napsal(a):

japonosof:
Ty jsi take nejspiše velka kuriosita!
15. 12. 2013 | 10:09

KvL napsal(a):

to: japanosof
Bohužel se obávám, že nemáte pravdu, jistými pochody se z té obasti stala dílna světa a proto je významná a čína je velmoc a za chvíli vele moc velmoc. Jestli se Evropa nevzpamatuje, tak bude tam kde asie v roce 1800, samozřejmě významově.

Prostě jsme si to tu, když to řeknu slušně, po WWII dost potentovali, ale za to taky možná můžou trošku USA a paper clip. Možná kdyby se vyvýjeli dějiny jinak, možná stačil úspěch valkýry, nemuselo dojít k takovému vzestupu asijských (dříve) montoven, které kupodivu z Koree stěhují firmy zase jinam, protože se jim nelíbí místní odbory. Když to přeženu, možná bychom dneska měli televize radioslavia a ne samsung a počítače by nebyly od Toshuby, ale třeba od Philipse a podobně.

Ikdyž vlastně nástup a růst Čínských fabriky nastal až po pádu východního bloku, no na druhou stranu už před tím tu byly koreiské a japonské fimy. Takže ono je to torchu složitější. Ale zatímco v americe existuje cosi jako Buy America, tak to v evropě nikdy asi nebude.

Je pravdou, že japonsko bylo mocnost už po reformách Meiji, ale víte jak to s němi začalo? Jistý Komodor Matthew Perry přijel do japonska s flotilou, která by byla schopná zničit přístav. Navíc v té době to už byly hybridní lodě s parními storji a to je něco čemu se nemohla japonská flotila ruzných plachetnic rovnat.
15. 12. 2013 | 10:11

kokoshka napsal(a):

Japonci jsou asijske"evropane",byt jim nerozumime kulturne jsou k evropske mentalite nejbliže z celeho kontinentu.
Činane jimi opovrhuji a nenavidi je.My zase Činou.
Korejci jsou vubec považovane v regionu za asijske"moldavci nebo gruzinci",totež neco co patři do vtipu,ale to neni uplne pravda,Korejci skutečne nejsou chytre ale velmi pracovite a houževnate.
15. 12. 2013 | 10:18

modrý edvard napsal(a):

Taky jsem odborník na egyptologii a japanologii, proto spěchám se svým názorem:
Ono při akreditaci nestačí jen dosahovat výsledků, ale taky je třeba napsat správné slohové cvičení - 1. ve smyslu ho nezvorat a 2. trefit se do toho, co akreditační komise pokládá za správné. Jako když píšete žádost o grant.
15. 12. 2013 | 10:34

Dobeš napsal(a):

Myslím že Karlova Unioversita se nějak stává dobrým krmítkem pro všechny zbytečné komu se nechce makat. A profesor Putna tomu nasadí korunu.
Najak mně uniká proč zrovny my bychom měli učit Egypťany jak dělat vykopávky na svém území. Oni jsou tak bl. bí a sami to neumí?
A vést slovutnou katedru japonštiny, která je maskovaným jazykovým kurzem na úrovni vzdělávacích kurzů místního kulturáku?
15. 12. 2013 | 10:39

Dobeš napsal(a):

Mimochodem- autorka blogu přednáší na Universitě Karlově klasickou čínskou poezii. Dobrá zašívárna, už chápu že se klepe hrůzou když se otřásá podobná židle u sousedů- "znalců" Egypta a Japonska.
.
Vždy jsem si myslel že poezii si objeví každý sám pro sebe, najde se překladatel který ji přinese na náš trh. Ale katedra na to téma.
Jestlipak mají v Japonsku nebo ČÍNĚ NA UNIVERSITĚ katedru zkoumající našeho Hálka a K.H.Máchu.
.
Asi jako stát nevíme co s penězi
J
15. 12. 2013 | 10:45

Medikolog napsal(a):

Hmm, tak paní "ČÍNA"

vyjela proti japonské konkurenci. Odedávný historický spor starší doby, kdy Číňané nazývali Japonsko WU a nárokovali si nad ním svrchovanost.

Japanologové žádají po studentech soustředění se na japonský jazyk, bránu k japonským písemnostem a tím i k japonskému myšlení... jako hlavní náplňi studijního oboru. Další obory ať studenti studují kdy chtějí, ale JINDY... To vadí? Orientální jazyky nejsou nějakou theologií např.. a znaková písma, zejména to klasické - původně čínské..
Admirál Jamamotó kdysi prohlásil, že zvládl přes 20000 znaků.

S kolika a s jakými jinými obory se kombinuje sinologie na téže univerzitě? Bývalá marxistickoleninská kritika maoismu byla náročná jako "marksák" na jiných studijních oborech.

Méně prostoru akademické dovednosti a kritickému myšlení.. Autorka blogu Lomová bohužel konkrétně neuvádí, co jsou akademické dovednosti a které z nich sama preferuje ve svém oboru. Kritický přístup pak můžeme mít pouze k osvojenému, s tím, že výsledek vždy bude odrazem ideologie kritika, zralosti kritika, i hloubky znalostí z nichž kritik vychází.

Staří egypťané neexistují, faraonský Egypt je fascinujícím oknem do historie lidstva.. zcela odlišným od islámského Egypta a jeho arabských občanů dneška.

Staré Japonsko kontinuálně přechází do moderního dneška, dnešní Japonci jsou potomky poddaných prvního japonského císaře..
15. 12. 2013 | 10:51

kokoshka napsal(a):

Myslim že na japonskych VŠ se vyučuje zapadni kultura dost retelne.
Jednou Japonci přeložili Dostojevskeho"Bratři Karamazovy"do sveho manga a přitom se stežovali jak je težke vysvetlit evropske realii 19.st prostemu Japoncu v komiksu,hehe!
15. 12. 2013 | 10:55

KvL napsal(a):

to: kokoshka
Jen tak mimochodem i kapitál je jako manga, co jako mangu ještě neudělali?

http://www.theecosocialist.com/1/post/2012/08/marx-meets-manga-japanese-publishing-sensation-now-available-in-english.html

Tím nemyslím, nic proti vám, ni Rusku, já jenom to že i takové dílo už předělali do komiksové podoby.
15. 12. 2013 | 10:59

kokoshka napsal(a):

Proč se v tom vubec babram?
Japonsko mne vždy fascinovalo,stare i nove.Vždy materialy a JAPANU u mne vyvolavaji nezdravy zajem(krom Fukusimy),mam rad filmy Kurosavy,mango,hentaj,par "giri" jsem nacvičil ačkoli jsem taekwondista totež korejsky nepřitel japonskeho karateky:-)
A docela slušne jsem se samostatne posunul v tajemnem"fascinujicim"umeni ninjutsu,ne litat a hazet šurikeny neumim,je to o nečem jinem.
A sushi stejne nejim.Syrove maso a syrova ryba mne nechutnaji.Sayonara,drazi diskutery!
15. 12. 2013 | 11:07

kokoshka napsal(a):

Abych nezapmnel,mam katanu,opravdovou velmi nabrušenou katanu.
Takže když bude nejhuře mužu klidne spachat sepuku:-)
15. 12. 2013 | 11:10

KvL napsal(a):

to: Kokoshka
Vy jste mi torchu úkaz, ale opravdu :)
Znáte knihu pěi kruhů od Musashiho?

Ano krom fyzičky k tomu potřebujete i znalosti jedů a podobně, cekem dost toho je, akorát tak na to, aby tomu člověk mohl věnovat celý život a stejně neobsáhne vše.

Já jsem ze srandy jeden šuriken udělal, někde ho mám, snad v hromědě papíru na stole, jenom takový neostrý z plastu (nic lepšího nebylo po ruce) lítalo to všemožně, s oblibou to ve sklepě trefovalo plynové trubky.
15. 12. 2013 | 11:16

Medikolog napsal(a):

Kokoshka?

Maršále nestydíte se? Poctivá carská ŠAŠKA vám není dost dobrá?
15. 12. 2013 | 11:16

kokoshka napsal(a):

Medikolog:
V naše rodine nikdo neni z kazaku a belogvardejcu.
KvL:
Jiste."Go rin no se"
A take Jamamoto Tsuentomo"Ukryte v listi" a BUM:"Cesta samuraje" neboli"Kodex Busido"
15. 12. 2013 | 11:23

krajan napsal(a):

šašek v 9:27
Promiňte, vás jsem zrovna tím žvanilem nemyslel. Vypadl mi termín "až na výjimky".
15. 12. 2013 | 11:26

krajan napsal(a):

kokoschka 10:18
"Japonci jsou asijske"evropane"
Velmi by mne zajímalo, jak jste k podobnému názoru došel.
15. 12. 2013 | 11:30

kokoshka napsal(a):

krajan:
To nepochopite.Musite dost dlouho se zajimat o Japonsko jako ja než dospejete k tomu jednoduchemu zaveru.
Dlouho a pomalu
Nakonec doleze slimak
Na vrchol Fudzijamy.
15. 12. 2013 | 11:36

dennis napsal(a):

Pri zmince o tom, jak Japonci podporuji studium japonstiny na univerzitach po celem svete, jsem si vzpomnel na dlouhodobou diskusi na Britskych listech o upadku zajmu o podporovani vyuky cestiny napriklad ve skotskem Edinburgu. Jisteze je Japonsko nesrovnatelne bohatejsi nez Cesko, ale Britske listy na konkretnim prikladu ukazuji diletantismus, ignoranstvi spolecne s absenci jakekoliv koncepce v propagaci cestiny a podpory pratel cestiny a Ceska v cizine. Prijdou mi ti Japonci velmi exoticti a v mnha ohledech velmi sympaticti. Skoda, ze nemame vice studentiku, vlastne asi zadneho, jako byl Joe Hloucha... Skoda, ze je nase spolecnost zalozena na vypjatem individualismu. Revnivost, rvacky o kazdy partikularni zajem, ztrata prestize ceskeho jmena v cizine... Ne nahodou byla zverejnena nostalgicka snaha obnovit znacku "Made in Czechoslovakia". Formalne ji nelze prosadit, ale vzpominka na prestiz Ceskoslovenska ve svete, treba v tom vedeckem, by mohla byt aspon inspirujici...
15. 12. 2013 | 11:54

šašek z Jihlavy napsal(a):

Příkladem slušnosti je způsob, jakým předseda TOP odpovídal na dotěrné otázky novinářů na jeho nynější džambulku. Člověk hned pozná rozeného šlechtice a diplomata.
15. 12. 2013 | 12:01

dennis napsal(a):

Pane Sasku,
urozenost a vybrany vkus jsou charakteristicke vlastnosti vyssi slechty od nepameti. Ted jeste cekam, ze byvaly ministr zahranici (jak byvaleho ministra zahranici tituluje CTK) vystoupi v Praze na barikady a bude spolecne s Kocaabem hrimat na podporu eurohujeru, protoze euroseptiku povazlive pribyva!
15. 12. 2013 | 12:17

dennis napsal(a):

Opravuji: euroseptiku ...
15. 12. 2013 | 12:18

šašek z Jihlavy napsal(a):

Dobeš napsal:
"Vždy jsem si myslel že poezii si objeví každý sám pro sebe, najde se překladatel který ji přinese na náš trh. Ale katedra na to téma."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pokud by překladatelé padali s nebe, tak jo. Ale jesistesišim, nějak nepadaj.
A než se ze studenta stane odborník na cizí jazyky a reálie, vyžaduje to spoustu dřiny a sebezapření. Upsat se takové řeholi napadne naštěstí jen hrstku nadšenců, většina raději na práva, nejradši do Plzně, Pilsner Urguell to svým věhlasem jistí.
Tak mě napadá, jestli nejste spřízněn s veleúspěšným exministrem školství, ten by s tím byl hned hotov.
I vaše úvahy o Egyptologech jsou pozoruhodné. Kdyby to četl prof.Werner, tloukl by se do hlavy, že ho to dřív nenapadlo. Místo vedra a písku si mohl hovět doma a dělat výzkumy virtuálně.
15. 12. 2013 | 12:19

dennis napsal(a):

Opravuji jeste jednou: eurosketiku ...
15. 12. 2013 | 12:20

KvL napsal(a):

to: dennis
Obávám se, že to tady vedení rozhodlo se zabalit a stylem po nás potopa si vzít co jde a odejít si někam do Toskánska. Otázka, jestli by to neměli udělat všichni.

Tak poslední nech zhasne

P.S.
Co vyhlásit válku japonsku a pak okamžitě kapitulovat, to by pak žádná japanologie nebyla zapotřebí.
15. 12. 2013 | 12:25

patriot napsal(a):

japanosof:

„Japonsko je jistě hezká země, ale spolu s Čínou a Jižní Koreou jde s prominutím o řiť světa.“

Cha-cha-cha… Svět patří Číně!

Mimochodem, Čína drží téměř 4 biliony USD (1/3 státního dluhu USA) ve svých měnových rezervách, což podepírá dolar i celou ekonomiku USA… Až se začne této měny zbavovat, sfoukne americkou „prosperitu“ jako svíčku.
15. 12. 2013 | 12:42

dennis napsal(a):

Pane KvL.
Vypjaty liberalni individualismus neni jednorazove rozhodnuti nejake vlady. To je charakteristika nasi postmoderni ery. Vsechny vlady od roku 89 se chovaji podle zasady: "Po nas potopa!" To je jedine mozny dusledek vypjate individualni svobody, ktera umoznuje rozpinavost dravcu na ukor kohokoliv i na ukor spolecnosti, na ukor jeji bezpecnosti i budoucnosti.

Ona okridlena veta profesora ekonomie, ze "skolne je individualni investice", jasne napovida, ze investice spolecnosti do vzdelavani pristich generaci je vylozene ztratova a ke skode soukromych skol. Jeho syn to muze dolozit ze sve bohate praxe.
15. 12. 2013 | 12:57

kokoshka napsal(a):

Medikolog:
Neco přece mam.Dyku po dedečku.
Ačkoli deda byl letec přece namořni dustojnik Baltske flotily,nahradni NAMOŘNI dyka se jmenuje KORTIK.
Deda mi ji nechal jak jedinemu vnuku(v rodine se rodili same holky)a ja kortik zatim?nemam komu předat v dedictvi,mne take se narodila dcera.
Musim jit za radou k našemu rabinu:-)
15. 12. 2013 | 13:14

Dobeš napsal(a):

ŠAŠKU Z JIHLAVY, vy budete asi venkovský prosťáek který padá na zadek před vším, hlavně když to je z Prahy a je to "umění".
Takže popořadě.
Můžete mně logicky vysvětlit?:
- když máme katedru egyptologie, kde jsou katedry věnované Féničanů, Asyřanům, Etruskům, Kanaejcům, Starohebrejcům, Mezopotámii, Kartagiňcům, Markomanům a Kvádům, Ugrofincům, Čingischánovi, starořímanům, Starořekům, a mnohým dalším významem srovnaztelným? My nemáme ani katedru na Velkomoravskou říši, divný pane, protože to pražákům nevyhovuje
.
Stejně tak autorka Blogu- proč zrovna čínská ranná poezie? Kde jsou katedry indické poezie, pákistánské, afghánské, perské, Starořecké Starořímské, Korejské, Japonské, indonézské, ,...........
.
A stejně katedry Japanistiky?? Máme katedry na všechny země početně , ekonomicky, kulturně srovnatelné s Japonskem?? Ruší také katedru Pakistánu, Afghanistanu, Indie, Malaisie, Indonésie???
A je to katedra University Karlovy, nebo jazykový kurs na úrovni kulturního důmu. Držet za miliony katedru, když první japonský /či jakékoliv jiné národnosti/ STUDENTÍK NÁM KDYKOLIV PROZRADÍ 100 X VÍCE NEŽ ZNAJÍ "slovutní vědci? NA TÉ KATEDŘE. A vím o čem mluvím, setkal jsem se v zahraničí s četnými našimi exulanty, už ti z let po r 1968 žijí v divném světě uplně mimo realitu, nechat si od nich radit o naší zemi je nesmysl, dokonce i jejich překlad z němčiny do češtiny byl naprosto mimo, prostě jazyk se vyvinul a oni také ale jinam.
.
Takže závěr- podobné katedry vznikly v historii tak, že někdo se dostal do vzdálené země, nebo to byl jeho koníček, po známostech se mu podařilo z toho udělat katedru, a bádal a bádal, lehký a zábavný život, halalalama patlama patlama i patlama ( jestli jste viděl ten film).
No a ted přišla bída, musí se šetřit, a někomu konečně došlo že v době internetu držet ŠÍLENĚ DRAHÝ PROVOZ katedry kvůli pánovi který byl před 60 lety v cizí zemi, už si ani nepamatuje v které, je HRUBÝ NESMYSL
15. 12. 2013 | 13:39

KvL napsal(a):

to: Dennis
Já myslím, že to co se tu provozovalo bylo jenom invertované to z propagandy, jinak si to neumím vysvětlit.
Nerad bych se zde s vámi pustil do hádky o tom, jak má být svoboda koncipována, ale problém je v tom, že v lidech byl zničen takový důležitý kousek, nebo spíše kousky dva, které za normálních okolností brzdí jednání jednoho.
První kousek je morálka, kterou nelze naučit, s touse musí člověk narodit, nebo se spíš k ní dopracovat sám, bez ní je člověk jen po dvou chodící zvíře, nebo tak.
ten druhý je, velmi špatně se to definuje, ale možná žeby svědomí?

Možná si budete myslet o mě, že jsme také vypjatý individualista, ale odmítám aby kdokoliv nutil někoho sponzorovat cokoliv, nebo kohokoliv proti své vůli, je mi jedno kdo, nebo čí ta ruka je, ale prosím o své kapse nechť si rozhodnu laskavě sám.
Ale to je jedn kouskem mojí fylozofie, abych vám ji vysvětlil, chtělo by to si na to někde sednout.
Člověk v prvé řadě patří sám sobě a tak se k tomu musí přistupovat, ně jako dnes, že si ti nahoře myslí, že jsou všichni jejich hračkami, ještě se mlžeme bavit o tom, že bych byl tak ochotný tolerovat takové chování od monarchy, ale ne od někoho koho si tam lidi zvolí.
Stejně tak, ano objevilo se to tu třeba v diskusi o povinném očkování atd., je tu snaha vnucovat lidem co je správné, ale kolik lidí se zeptalo, jestli je to opravdu nutné? Nejúžasnější prohlášení někdejšího ministra zdravotnictví, že kvůli tomu, že pár jedinců )to číslo neuvedl) má kontraindikaci proti očkovací látce, musí být ostatní proti tomu očkováni. To je prosím asi takové jako bychom řekli že protože tady je pár lidí, kterým nedělají dobře výšky, nebudou se stavět výškové budovy.

Prostě to co se má stát se stane. Já odmítám nést odpovědnost za něčí blbost, ale stejně tak nechci, aby za to co udělám já nesl odpovednost někdo jiný.

Apropos technologie nemusí být prosěpšné, jak se ukazuje.
15. 12. 2013 | 13:45

kokoshka napsal(a):

Dobeš:
S podivem že neexistuje katedra starohebrejska a novožidovska s prohlubovanim učeni ivritu,jidišu a stare kopštiny(na zpusob latiny)
Jak se to važe s dejiny nejstaršiho a nejmoudrejšiho narodu v dejinach lidstva,ha,pani Lomova:-)?
(kokoshka v znakove řeči ukazuje kde je zdroj grantu pro neomezeny vyzkum,hmmm)
15. 12. 2013 | 13:59

KvL napsal(a):

to: Dennis
Asi bych ještě mohl pokračovat dál.
Problém je ale i s tvůrci obecného "dobra." V zájmu jakési "bezpečnosti" koho a čeho, se ptám, jsou nám vnucoávna jakási opatření. Naprosto zbytečná, která jeno udělají více zlé krve, než tomu zabrání. Kdybyste se dneska se známým jenom tak pro zábavu rozhodli tořezat do krve meči, nikomu by do toho nemělo nic být, je to jenom mezi vámi, ale ona se do toho začne montovat policie a bůh ví kdo. naprosto zbytečně.
S komplikovaností společnosti roste počet všemožných tvůrců "dobra" nezdá se vám to tak nějak divné? Ale to bychom se museli ptát, co věšechno člověk k životu potřebuje.
Obecné blaho a jeho tvůrci představují hodně velký problém, protože ve skutečnosti jsou to jen tvůrci blaha svých peněženek a břichů. Komu ve skutečnosti prospěl třeba zákaz žárovek? Mě? Vám? Dohledali bychom lidi, kteří si na tom pořádně přilepšili.
Ale tito tvůrci jsou zde jen protože jsme jim to umožnili globalizací. Zhusta tito tvůrcové mají nějaké spojení s průmyslem a hádejte jak je to tam, o co jde jemu. Nenapadlo se někoho zamyslet nad tím, proč někteří prosadili biopaliva přestože se na jejich výrobu spotřebuje více energie, než se z nich získá?
15. 12. 2013 | 14:05

kokoshka napsal(a):

KvL:
Docela sporna a chybna premisa.
Zakony ktere zakonite omezuji svobodu jednotlivce museji pracovat na"blaho"cele společnosti,ano paradoxne je to tak.
Když budete mavat s kamaradem na mečich a on vas zrani nebo zabije,Vy nebo vaše vdova a deti sirotky budete prvni křičet:"Kam se diva policie?!"
Ostatne policie nechrani občany ale hlida zakon,to jste nevedel?
To co proklamujete je hezke,jak to konči popsal Herbert Wells v romanu"Ostrov Dr.Moreua"(vřele doporučuji)a mužu takovych přikladu uvest mnohem vic.
15. 12. 2013 | 14:24

kokoshka napsal(a):

Zařnym přikladem je tento server,komu je co do toho komu ja nadavam a kdo mne nadava?
Ničmene pan Stejskal to vidi jinak:-)
Nema pravdu i když Ustava zaručuje svobodu slova a projevu?
Diskutovali jsme o tom nespočetkrat a nikde žadny kompromis,ani my ani redaktor neslevime ze svych zasad!
15. 12. 2013 | 14:32

KvL napsal(a):

to: kokoshka
Málo mne znáte, abyste mohl říct, že bych křičel a chtěl po něm něco za to.

Jenže to o zákonech platí v ideálním případě, to by je musel psát stroj. Ale zákony jsou tvořeny proto, aby si jimi skupinky lidí přilepšovaly, to se nikdy nezmění. Jak jinak si vysvětlit některé zákony, které končí tak, že je v republice jediný, nebo maximálně dva, subjekty k provádění třeba revizí podle nich? Nebo slavné zákony o autorských poplatcích z prázdných médií. Proč má jim být stále placeno za jednou vykonanou práci? Platí se snad instalatérovy za každý kubík vody protečený potrubím, které vám instaloval?
Prozraďte mi prosím, jak je společensky prospěšné nošení reflexních vest na silnic? V první řadě bylo číslo mrtvých v tchto situacích opravdu takové, aby se to vyplatilo, nebo to bylo i v počtu mrtvých při havárkách pár případů ročně? Ale komu to pomůže? Výrobcům těch vest.
A nebo když jsem zmínil ty poplatky, jak společensky je prospěšné, to že se platí dokolečka nějakému spolku i za každý prázdný papír?
15. 12. 2013 | 14:39

KvL napsal(a):

to: kokoshka
Jestli si vzpomínáte na to co v knize pěti kruhů je, pak jsou tam dvě takové pasáže, jedna říká (v českém překladu) Ber sebe s humorem a ostatní vážně.
Druhá pak je o přístupu ke smrti, na její přesné znění si nevzpomínám, ale je to něco co by se dalo hodně převprávět asi takto: Když budu mrtvý tak budu mrtvý, prostě nebudu a co má být?

A ještě jedna věc. Všichni mají, jak se to tak zdá, strach ze smrti, ale proč z ní mít strach? Je-li to tak, že po ní nic není, pak to nepoznáme. Jestli po ní něco je pak není vlastně čeho se moc bát, protože ní to nekončí.
15. 12. 2013 | 15:00

kokoshka napsal(a):

KvL:
Ted mluvite ne o zakonech ale o zajmu uzke skupiny jednotlivcu.To nema se zakony nic společneho.
Je tam napsano že každy chodici človek je potencialni nebožtik,a čeho se ma bat mrtvy?
Ted už opravdu musim,hezky den a dobrou debatu!
15. 12. 2013 | 15:13

šašek z Jihlavy napsal(a):

Dobeš napsal(a):
ŠAŠKU Z JIHLAVY, vy budete asi venkovský prosťáek který padá na zadek před vším, hlavně když to je z Prahy a je to "umění".
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bingo! Jsem venkovský člověk z vysočiny (Jihlava je taková větší vesnice), kde teprve nedávno zřídili VŠ, a tudíž mám k universitním městům respekt.
Z Pražanů si tady občas střílím, jako většina venkovanů, zvl z Moravy, ale je tam centrum kultury a vzdělanosti, stává se křižovatkou Evropy nejen v byznysu.
Já bych tam žít nechtěl, ale jiní se tam hrnou, proti gustu žádnej dišputát.
Co se týče vašich návrhů na zřízení dalších kateder, nejvíc mě zaujala katedra pro studim Markomanů a Kvádů. Ještě bych si dovolil navrhnout Avary a nedávno zde na blocích probíranou říši Chetitů. A nesmíme zapomínat na sibiřské národy, které daly světu takové velikány, jako byl např. stopař Děrzu Uzala nebo národní bohatýr Čemid Čudzin.
Tady se otevírá prostor pro filantropické miliardáře, kterých tu máme jak naseto.
Naši akademickou sféru čeká ještě mnoho vznešených úkolů, doufám že se i vy aktivně zapojíte.
S pozdravem studiu ve všech formách zdar přeje šašek ve výslužbě.
P.S.: Jaká škoda, že jsem již za zenitem, třeba bych se dostal do služeb i nějaké královny a ujídal jí oříšky. Co se v mládí naučíš...
15. 12. 2013 | 15:25

žvaním - tedy jsem napsal(a):

KvL
Nejlepšími jsou tedy zákony přírody. Ty jsou jasné a je jich poměrně málo.
Aanebo je jich také - dle Vaší ctěné kebulinky, moc ?/

Obdivuhodné zjištění - jak více zákonů znamená větší nesvobodu a tedy opak znamená vyšší svobodu.... termín hodnotová rozervanost či individuální šílenství Vám něco říká ?

" Soud, který mu zabránil v tom, aby platit přestal" - to zní jako " soud, který mi zabránil v tom, abych přestal platit daně".
Hmm, doposavad jsem si myslel, že ideálem jak řešit problémy komplexní civilizace je institucionální páteř civilizace...nyní se dovídám, že to je naopak přemíra zákonů, institucionální zbytnělost, že ta je dokonce příčinou stavu - kdy je např. možno soudem neumožnit přestat platit alimenty, to je ale drzost !!

Pane KvL, prapůvodní příčinou nemusí být nutně podvádějící manželka, může to být naopak impotence manželova.

Co všecko se tady člověk nedozví, je to zde téměř jako v tunelu moudrosti.
Například se zde dozví to, že čím složitější systém, tím jednodužšíma normama se má řídit.
No ještě že taková stanoviska nezastávají lidé sedící například ve velíně Temelína, potažmo výrobci takových zařízemí.
A také se zde dozví, že morálním se člověk už rodí, že se to nedá naučit. Ale pak se také dozví, že jen individualista má patent na to, jak se naučit morálce /od koho ???!!??/ - takže to až tak není jednou dané.

V posledku ale, milí individualisté, jste členy mnoha skupin - rodiny, profesní skupiny, obce, sociáln sk., státu, náboženské sk., lidstva jako takového...ať už chcete nebo nechcete /paradoxně zde "individualista" KvL sténá, jak ho podvedla manželka a rozpadla se mu tak jedna skupina - které byl členem, měl by být náš " individualista " rád, ne ? - vždyť znovu nabyl jednu ze svých svobod !!!/.
V tom jediném - v příslušnosti ke skupině - rozervaní hodnotově nejste, jen občas , parciálně a spíše zde skutečně v důsledku skupinového nahlížení a hodnocení reality. Ale i tak to většinou vzejde z individuální zkušenosti vúdců skupin - to zlo, takže s tou individuální hodnotovou poznávací mřížkou opatrně, bez skupiny se jedná povíceru skutečně jen o formu osobního šílenství - pokud se vydělíte coby " originál" an sich jen pro sebe a pro své hodnoty - to není svoboda, pacienti psychiatrických léčeben jsou toho živoucími příklady, vyléčení svědky.

Když se vám nějaké zákony nelíbí / a jistě se jich řada takových najde/ - máte v demokracii svobodu jej změnit, pokud nejsou v souladu s vašim svědomím /snad i přesvědčením, ale zde bych byl opatrný, přesvědčení bývá mnohdy mimo realitu a je ztrátou iracionality i racionality/ - tak je prostě nedodržujte a suďte se - pokud se dostanete při jejich nedodržování do konfliktu s vymahatelnou normou dané skupiny, možná že i takovou metodou se Vám podaří je změnit nebo zrušit... či alespoň dát příklad jiným lidem.
Ale povykovat zde, že máte svobodu žvanit o tom, že ty zákony Vám nevyhovují, že jich je mnoho /kdy by jich tedy - za jakých podmínek , bylo málo ???/ atd...to je k smíchu, to je banální sdělení, proč s tím chodit na veřejnost ?

Anerbo si prostě manželku příště lépe pohlídejte, pak nemusíte nadávat na zákony a soudy.
Zde je malý návod jak :

https://www.youtube.com/watch?v=oF0IKXdM9Sw
15. 12. 2013 | 17:45

strýc virus HxNx napsal(a):

Minna baka. Mou damare. Sonna taihen da...
15. 12. 2013 | 17:52

japanosof napsal(a):

pro patriota

Tak by tomu mohlo taky být. Bylo by to pěkné.
15. 12. 2013 | 18:15

kokoshka napsal(a):

Nemam už vice co dodat,do Vanoc se neuvidime,je doba sbirat kameny(fiskalni rok, ročni premie podřiženym,zaverečna uzaverka...však to znate),dam vam posledni předvanočni pisničku,doufam že zvedne naladu(akorat mi to tam kazi jakasi uhranuta babka v publiku,no stane se-Dve zvezdy...
https://www.youtube.com/watch?v=3tvscBF8kgw
15. 12. 2013 | 20:42

kokoshka napsal(a):

A Honolulu asi opravdu zemřel když se neobjevil na diskusich o Mandele a JAR,ted čtu že zemřel herec Peter O'Toole ktereho hlavne pamatuji ne z proflaknute Troji ale jako bystreho mladika ve filmu "Jak ukrast Venuši?" kde zdarne sekundoval samotne Audrey Hapburnove, ten čas tak leti...!
Večna pamet zesnulym,slava živym!Ura!!!
15. 12. 2013 | 21:18

+++ napsal(a):

Libertad, pletete si to s písmem.

Jinak, v případě japanistiky se nejedná o nějaký vrtoch a kratochvíli, ale o prakticky využitelné studium. Japonsko je třetí ekonomikou světa, je to průmyslově vysoce vyspělá země a její výrobky jsou i u nás více než běžné. Počínaje automobilovým průmyslem přes stavební stroje, IT, audiovizuální techniku, atd...
15. 12. 2013 | 21:55

+++ napsal(a):

Strýc HxNx

あなた は 日本人 です か :)
15. 12. 2013 | 22:06

dennis napsal(a):

Pane KvL,
mate-li zajem a jste-li otevreny k jinym pohledum na svet, pak vam mohu dat odkaz na knihu Petra Drulaka, profesora KU, > Politika nezajmu: Cesko a Zapad v krizi <, 2012, vydavatelstvi sociologicke literatury SLON. On napriklad vidi zaklad prosperujici spolecnosti podepreny tremi piliri, ktere tvori svoboda - rovnost - bratrstvi. Jsou-li tyto pilire v rovnovaze, pak maji sanci ve spravedlivou a uzitecnou podobu i demokracie s trhem. Nejsou-li tyto pilire ve stejne pevne rovnovaze (napr. v liberalni predstave o skodlivosti bratrstvi s akcentem na bezbrehou individualni svobodu), pak samozrejme ani svoboda a ani rovnost nejsou v rovnovaze. Z toho vyplyva, ze demokracie a trh jsou deformovany.

Spolecnost, smerujici k prosperite a smysluplnemu fungovani, musi usilovat o rovnovahu mezi svobodu, rovnosti a bratrstvim. Pak ma sanci i spravedliva demokracie a fungujici trh. Vsechny aspekty spolecenske organizace vyzaduji regulativy, ktere budou branit tomu, aby nezvlcil "trh", nezvrhla se "demokracie" a aby se kazdemu dostalo primerene miry svobody, rovnosti a spravedlnosti.

Vsichni spolecne jsme svedky toho, jak se Cesko i Zapad zmita radu let v ekonomicke i spolecenske krizi... Reseni neni jednoduche, a predevsim nespociva v agresivnim liberalnim individualismu.

(Nikdy se stat nemuze zrici starosti o bezpecnost obcanu, i kdyby jak krasne si nekteri z nas mohli poridit svou armadu ozbrojenych goril; o zdravi obcanu, i kdyby si nekteri z nas mohli koupit celou nemocnici; o vzdelavani mlade generace, i kdyby si nekteri z nas koupili svuj soukromy system vzdelavani od skolky po univerzitu.

Lobiste reprezentujici zajmy investoru v oboru biopaliv, fotovoltaiky, zdravotniho pojistovnictvi, farmakologie ve skutecnosti ridi vsechny byrokraty v Unii i v republice. To je odpoved na vasi otazku, kdo je zodpovedny za biopaliva a dalsi zhuverilosti v rizeni parlamentu a vlady, vcetne prezidenta. Ucebnicovym prikladem je Klausova amnestie, nebo usporne zarovky. (Celou amnestii nevymyslel Klaus sam o sobe a tepelne zarovky nezrusili byrokrate, protoze meli malo prace - v pozadi jsou zajmy financni oligarchie, v Cesku zajmy hospodarskych mafii.)
15. 12. 2013 | 22:10

kokoshka napsal(a):

"Byla to smyslna italska kočka a v očich ji hořela všechna svetla Řima.
Vysoka,s dlouhyma,pevne tvarovanyma nohama,vosim pasem stvořenym matkou Přirodou a s neuveřitelne bujnym,koketne se pohupujicim poprsim,ktere zpusobovalo zduřeni mužskych očnich bulv a předčasne zrani ovocnych stromu,byla ztelesnenim karnevalu v Riu nebo Mardi Gras v New Orleansu nebo byčich zapasu ve Španelsku nebo sobotni noci v mem byte..."
Richard S.Prather"Kill me tomorrow"1969

Takovy byl svet,drsne chlapy a svudne krasky,a co jste provedli?
EU plošne urovnala snatky gayu a heterosexualu,což znamena zničeni tradični rodiny a vyzdviženi netradični orientace,neni vam ze sebe na bliti?,Chandler a Prather museji rotovat v hrobech!
15. 12. 2013 | 22:15

kokoshka napsal(a):

Ostatne je to tak lepši,teplouši nemohou mit deti a tak brzo vymřou,nastupi muslimove ktere se plodi jak kralici a zakažou ten hnus ukamenovanim,viva Evropa!K čemu jsi to,matinko,dopracovala?
15. 12. 2013 | 22:19

strýc virus HxNx napsal(a):

+++
hahaha, まだ日本人じゃないよ!でも,日本が本当に大好きだ!
15. 12. 2013 | 22:48

dennis napsal(a):

Ja zas nezapomenu na O'Toola z filmu Lord Jim, z roku 1966. Totalita nam ho nabidla asi proto, ze se hrdina uplatnil v "narodne osvobozeneckem boji". To se tenkrat nosilo...
15. 12. 2013 | 23:01

strýc virus HxNx napsal(a):

Lord Jim byl výjimečný film. a so called Joseph Conrad výjimečný spisovatel. klobouk dolů-
15. 12. 2013 | 23:09

+++ napsal(a):

そうです。おじさん は おやすみ なさい。:)
15. 12. 2013 | 23:23

dennis napsal(a):

Virus,
mate to nejaky zavirovany. Neda se to cist. :-(
15. 12. 2013 | 23:39

strýc virus HxNx napsal(a):

+++
さああ ...お大事に, +++さん :-)
15. 12. 2013 | 23:40

strýc virus HxNx napsal(a):

dennis
to bude tou japonštinou.
15. 12. 2013 | 23:41

dennis napsal(a):

A to jsem si vzdycky myslel, ze jsou Japonci uzkostlive cistotni. A vzdy se chrani rouskou pred sirenim viru. No, asi jsem se v nich zmylil...
16. 12. 2013 | 01:23

K.V napsal(a):

Trapné jak se někdo bojí o koryta a lehárnu
17. 12. 2013 | 04:07

strýc virus HxNx napsal(a):

K.V.

co to melete?
jaká koryta? jaká lehárna?
zklidněte hormon.
17. 12. 2013 | 16:06

Krab napsal(a):

Virus, zrovna zy jmenované katedry jsou naší republice na prd, sedí tam někdo v teple kdo v socíku, kdy to nebylo moc obvyklé, se dostal do Japonska nebo Egypta, a dalších 60 let z toho v teplíčku žije, i když už máme internet a do těch zemí jezdí tisíce lidí.
.
Dobeš 16,12 ve 13,39 to vyjádřil naprosto výstižně.
18. 12. 2013 | 07:13

PCK napsal(a):

Al Jouda: Stačil mi Váš(první) komentář a cítila jsem potřebu Vám sdělit jak lehkomyslný je Váš názor. Nejsem student japanologie, mela jsem se jim stát pro dalsi rok. V Japonsku jsem trikrat byla, mam vysokou uroven japonstiny (N2 - prekladatelsky level). Presto je studium japonstiny, respektive japanologie potrebne, pokud se chcete v tomto oboru pohybovat na profesionalni urovni. Víte vůbec kolik stojí studium na japonské univerzite? I té státní? Univerzita nabízí a umožňuje studentům do japonska odjet ve forme stipendijniho programu. Samozrejme prednost maji studenti japanologie.
Nejdrive si zjistete uskutecnitelnost Vámi navrhovanych variant, nez je nekde zverejnite. Myšlenka "proste jedte studovat do japonska" je sice krásná, uskutesnitelna je ale pouze v nekolika, hodne vzacnych pripadech.
05. 02. 2014 | 12:43

PCK napsal(a):

A k argumentům typu "zajimalo by me, jestli se v japonsku nebo egypte prednasi macha" bych jen chtela dodat, ze jsme to mi, kteri v CR nemuzou sehnat praci a proto se pokousi ziskat dostatecne znalosti, aby pracovni mista mohli sehnat jinde. Tak to treba v mem pripadu je. A to, ze mam rada japonskou kulturu a shledavam ji zajimavou je pouhym plus. Je to nas problem, ze jsme lide, ktere zajimaji kultury jako je treba ta egyptska. Velky rozdil je, ze s japanologii a egyptologii mate sanci se uzivit. Nevidim jediny mozny argument, proc by se egyptane nebo japonci meli ucit cesky. Tedy krome tech, kteri maji radi nasi kultury a maximalne, lidi pracujici v cestovnim ruchu. Nektere nazory vzdelanych lidi mi vazne delaji starosti.
05. 02. 2014 | 12:55

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 12:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy