12 bodů pro české vzdělávání

02. 06. 2010 | 17:33
Přečteno 12408 krát
ODS, TOP09 a VV vytvoří 7 expertních skupin. Skupina 5. školství, věda, výzkum, kultura. Uvidíme, kdo v ní bude,... Ale z programů stran ve vzdělávání (souhrn zde) se nezdá, že by měly jasná východiska. Tak se třeba toto bude hodit:1. Vzdělávání se musí stát skutečnou prioritou vlády. Projevit se to může například tím, že ministr školství bude současně místopředsedou vlády. Ministr školství (vzdělávání)  by měl mít dostatečný vliv.

2. Není žádné lepší a dlouhodobě efektivnější užití pro peníze, a to ani individuální, ani státní, než je dát do vzdělávání.

3.Namísto pouhému školství je třeba se věnovat vzdělávání. A to jednak vzdělávání dospělých ve firmách i mimo ně, ale také veřejnému prostoru, který na nás všechny hrne z médií a nejvíc z internetu stále více informací i emocí a stále více ovlivňuje to, co víme, i naše postoje. Vláda veřejný prostor jistě nemůže (ani nesmí) řídit, ani příliš korigovat, ale už jen to, že na něj rozšíří svoji pozornost, je důležité. Budoucí vzdělanost národa může více ovlivnit, když bude skutečně každé dítě mít přístup na internet, než třeba změna v osnovách matematiky.

4. Je třeba hledět dopředu. Současné školy vzdělávají žáky a studenty, kteří budou žít a pracovat v polovině 21. století, v podmínkách, které si dnes jen těžko dovedeme představit. Budou-li tvůrci školské politiky stát oběma nohama ve století minulém, budou do něj stahovat i nastupující generace.

5. Cílem vzdělávání už dávno není získat co nejvíc znalostí. Znalosti zastarávají a brzo bývají nahrazovány jinými. Žáci ve školách i studenti na fakultách potřebují kromě nutného základu znalostí a dovedností získat schopnost, ochotu a návyk dále se učit. Cílem je celoživotní vzdělávání. Jen to zajistí naší zemi konkurenceschopnost. To by měli mít na mysli jak tvůrci vzdělávací politiky, tak učitelé.

6. Každý by měl mít příležitost dosáhnout maximálního vzdělání, jakého je schopen, jaké si přeje a jakého je potřeba. Úkolem školy a učitelů proto není oznámkovat žáky třeba čtyřkou a už se o ně nestarat, ale pomoci i slabším, aby dosáhli maxima, jakého jsou schopni.

7. Země musí mít jasnou strategii dalšího rozvoje, musíme říct, zda chceme dále rozvíjet naši průmyslovou současnost a posilovat naše postavení montovny Evropy, nebo chceme budovat znalostní ekonomiku s větší přidanou hodnotou. Od toho, a nikoliv od tlaků průmyslové lobby, se musí odvíjet rozhodnutí, zda máme posilovat podíl  všeobecného vzdělávání (gymnázia) a nebo naopak odborné vzdělávání a řemesla. Pro další rozvoj vzdělávání je důležité jasně rozhodnout.

8. Výchova. Úplně by stačilo, kdyby výchova směřovala k hodnotám zakotveným v Ústavě a v Listině práv a svobod, ale shoda, co to je slušný člověk a že práva a svobody provázejí i povinnosti a omezení, by se jistě našla napříč politickým spektrem. Škola musí najít odvahu tento výchovný úkol převzít. Zejména v selhávajících rodinách to nikdo jiný neudělá.

9. Získat pro učitelství schopné mladé uchazeče a také podobně jako v jiných zemích umožnit stát se učiteli základních a středních škol i odborníkům z jiných oborů. Je třeba změnit postavení učitelské profese, učitel by měl být mnohem víc ten, kdo pomáhá, než ten, kdo předává.

10. Škola musí být smysluplná, a to nejen pro učitele a rodiče, ale také pro žáky. Nová generace s přístupem k informacím, o němž se nám starším nesnilo, je mnohem kritičtější k tomu, co jí ve škole předkládáme. Snahy to plošně překonat větší disciplínou a přísností, jsou  ukotveny v minulém století a nemohou uspět.

11. Klíčová je kvalita vzdělávání. Abychom však mohli kvalitu zvyšovat, musíme vědět, co to kvalita je. A to v České republice nevíme. Nevíme, co je kvalitní škola, co má umět kvalitní učitel, co znamená kvalita vzdělání. Nemáme standardy kvality. Ba co hůř, nemáme ani minimální standardy kvality. Nevíme, kterou školu je třeba zavřít, který učitel nemůže učit, který žák nemůže ukončit základní školu, co jsou minimální požadavky k maturitě. Bez toho se nemůžeme pohnout dál, standardy učiva (či mapy učebního pokroku), standardy učitelské práce a standardy fungování školy jsou základem. Teprve poté můžeme začít hledat nástroje, jak najít ty, kteří standardům nevyhovují. A jak jim pomoci! Nikoliv jak je potrestat. A jak najít ty nejlepší a učit se od nich. Jedině tudy vede cesta ke zlepšování.

12. Vzdělání není jen příprava na profesi a jeho smyslem není jen přínos pro ekonomiku a zvýšení konkurenceschopnosti země. Vzdělání má i kulturní a civilizační rozměr, jeho přínos je pak sice méně zřetelný, ale z dlouhodobého hlediska neméně významný.

S kterým z 12 bodů případně nesouhlasíte:


Která dva body pokládáte za nejdůležitější:


Odpovědi ostatních se vám zobrazí poté, co sami vyberete a kliknete.

Pokud Vám něco chybí, demokratické strany ODS, TOP09 i VV jistě uvítají, když napíšete co. A mě to taky zajímá...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Targus napsal(a):

Jejda, ono se Vám to nějak seká...
02. 06. 2010 | 18:00

Targus napsal(a):

TO ondrejsteffl:

Hlasování nefachčí, takže:
1. dejme tomu
2. 100% ano
3. budiž
4. ano, ale současná alternativa, která se prosazuje, je naprosto zcestná
5. teoreticky ano, v praxi to nebude nikdy zcela takto fungovat
6. je otázkou, zda taková investice do naprosto každého žáka bude vůbec rentabilní a hlavně ufinancovatelná
7. naprosto špatně formulovaná teze. To, co vymyslím, musím také umět převest do praxe = vyrobit. To tady chcete nastěhovat např. 2 mil gastarbeitrů, kteří budou pracovat na soustruzích nebo stavět výzkumáky? Naprostá blbost..
8. Fuj! Škola NESMÍ suplovat rodinnou výchovu! Výchova v rodině je naprosto nezastupitelná!!! To tu chcete zavádět Makarenka nebo Hitlerjugend?
9. neuskutečnitelné kecy v klimatu, kde učitel je na úrovni starořeckého otroka
10. Pane Bože, kde jste na to přišel? Možná na VŠ, na ZŠ a SŠ ani náhodou
11. A co se stane, když ta standardy naformulujete špatně? Není lepší se formulováním takových kravin nezabývat? Považuji to za jeden z dalších vysavačů financí ze školství, nic více.
12. všeobecný nicnevyjadřující plk, neboli vata.
02. 06. 2010 | 18:17

stále rebel napsal(a):

O vzdělávání populace by měli rozhodovat především vzdělaní lidé, ne blábolisté. K tomuto závěru jsem dospěl po přečtení několika řádků vašeho blogu, zbytek textu si dokáži odříci.

Přece jen dvě poznámky.
Vždy je nutné uvažovat v intencích náklady a výnosy.
Někdy je lépe hodit peníze do kanálu, než je dávat do „vzdělání“, a to ať už z důvodu obsahu toho vzdělání nebo z důvodu objektu vzdělávání.
02. 06. 2010 | 18:27

Karel Mueller napsal(a):

Pane Šteffl,

odpustím si podrobný komentář k oněm 12 bodům, jen je celkově z mého pohledu zhodnotím.

Rozdělil bych je do tří částí: Standartní klišé, které léta posloucháme, standartní oprávněné požadavky a dve desítky. Těmi desítkami jsou body 7 a 11. Samozřejmě nelze splnit požadavky plynoucí z bodu 11 bez jasné koncepce tak, jak to požadujete v bodě 7.

Ale to není vůbec jednoduché takovou koncepci udělat, jsme globalizovaný stát, páteř ekonomie tvoří zahraniční firmy a jsme zcela závislí na jejich exportu. Proto je poněkud naivní si myslet, že zvýšením např. vzdělanosti v některých oborech se staneme atraktivní pro zahraničí. Nikoliv, ty skutečně dobré si stáhnou do centra a zde jde hlavně o levnou (alespoň relativně) pracovní sílu.

Bylo by to na dlouhou diskuzi, ale snad jsem jen tímto na značil, proč zde nemusí být žádná korelace.

S tou koncepcí z hlediska cílů vzdělávacího procesu máte zcela pravdu. Zatím se řídíme požadavky na kvantitu a nikoliv kvalitu. Ono to totiž ani jinak nejde, populaci máte jen jednu a jen zlomek z ní může vytvořit kvalitu z hlediska vzdělanosti. Což ovšem nebrání ostatním k vytvoření kvality v oblastech, kde se vdělanost tolik nevyžaduje (umění, řemesla apod). Ale o tom všem jsme mockrát debatovali a tak jen tolik, že současný přístup založený na požadovaných kvotách vede jen devalvaci skutečné vzdělanosti a také devalvaci těch oborů, kde se vzdělanost nevyžaduje.

Jste matematik a tak sotva pošlete na matfyz kluka s IQ 90, který by byl výborným svářečem, instalatérem atd. To by byl přímo zločin. A všeobecný rozhled by mu měla dát přiměřeně jeho schopnostem SŠ.
02. 06. 2010 | 18:27

Targus napsal(a):

To stálerebel a Karel Mueller:

Podivuhodné, jak jsme se shodli. Potěšilo mne to, již jsem váhal, nejsem-li opravdu tupé hovado neschopné pochopit, že každý tesař či kuchařka musí mít dnes nezbytně maturitu, popř. polotitul Bc. stěží nahrazující socialistickou jedno- až dvouletou nástavbu.
02. 06. 2010 | 19:02

Karel Mueller napsal(a):

Pane Targus,

takto to musí vidět každý, kdo úplně nezblbnul.

Za totáče šel v tv jeden psychologický film - dva vysoce úspěšní lékaři mají trochu prostšího syna, vyučil se přes jejich špičkovou péči svářečem, neměl ani na SŠ (samozřejmě tenkrát). Kluk měl jen mindráky a tak mu parták řekl: Je mi milejší dobrý svářeč než 10 neschopných inženýrů ... A měl naprosto pravdu. A to bylo v dobách, kdy na VŠ studovalo kolem 10% populace ...
02. 06. 2010 | 19:20

Targus napsal(a):

"Je mi milejší dobrý svářeč než 10 neschopných inženýrů ... "

Ano, naprosto souhasím. Měl jsem s takovými co do činění. A k tomu malý bonus, že jediné nezkorigované rozhodnutí hňupa s inženýrským titulem poslalo na smrt 7 lidí a hodilo se to chlapa, který na pracovišti v rozhodné době vůbec nebyl.
Tenkrát se ve mně ještě více posílil stále přetrvávající negativní pocit, když slyším při představování titul před jménem.
02. 06. 2010 | 19:29

Panda napsal(a):

Karel Mueller - tleskám! vyjádřil jste i můj názor. Ale je tu jeden velký HÁK, ne háček - dnes se hledí ta titul a papír z VŠ, ne na to, co člověk umí. Samozřejmě nechci být zubař samouk, ale třeba umím výborně 4 jazyky, učím v podřadných kurzech, protože na učení v lukrativních kurzech a ve školen nemám VŠ a na VŠ ani peníze. tečka. Jdu dělat přípravy, i když jsou moji žáčci dospělí a obyč.lidé bez VŠ, mám tuhle práci v podřadných kurzech rád! Ovšem rád bych učila na plný úvazek, jelikož to činím s láskou.
02. 06. 2010 | 20:03

iga napsal(a):

Cilem jiste neni ziskat co nejvice znalosti, ale na druhe strane bych tu peknou rakouskouherskou tradici biflovani uplne nezavrhovala. Je to kousek rodinneho stribra. Dosud obdivuji sirku a hloubku gymnazialnich znalosti me matky, ktere ziskala na provincnim gymplu v sedesatych letech. Znalosti jsou strasne dulezite, na nich vzdelanost stoji, na nich se da stavet dal. Zajimave je spojeni "nutny zaklad znalosti" jiste bazalne souvisi s bodem 11, ktery stejne jako Karel Mueller povazuji za klicovy.

Timto Karla Muellera srdecne zdravim! Pod Berankem jsem zjistila dalsi zavazny nedostatek v mych matematickych znalostech a dovednostech - sestrojit tecnu dvou kruznic se mi bez napovedy nepodarilo:-(
02. 06. 2010 | 20:07

Papouch napsal(a):

Bod #2 "Není žádné lepší a dlouhodobě efektivnější užití pro peníze, a to ani individuální, ani státní, než je dát do vzdělávání." je dost pochybny.

V teto souvislosti by bylo zajimave spocitat celkove naklady na vyuku rustiny pred listopadem. Bez diskuse se jednalo o vyuziti penez ke vzdelavani, ale efektivnejsi vyuziti by se naslo velmi velmi snadno.

I ve vzdelavani je velmi potreba zpetna vazba tj. hlasovani penezenkami. Z ciziho krev netece, zaky a studenty soucasne bezplatne verejne vzdelavani nemotivuje.
02. 06. 2010 | 20:31

Papouch napsal(a):

Pando, kamaradka uci FCE kursy (na vlastni triko tj. zivnostak) a za 15 let vydelala na byt v Dejvicich a vilu v Ricanech.

Jestli ma VS nebo ne nikoho nejzajima, pocita se pass rate. Zkousky na British Council nejsou podle plzenskeho systemu.
02. 06. 2010 | 20:39

iga napsal(a):

Papouchu

Soucane bezplatne skolstvi je pro studenty pekne draha sranda. Ti chudsi jsou samozrejme motivovani to mit za sebou co nejrychleji a tem bohatym je to jedno skolne neskolne. "Volba penezenkami" je pekna myslenka, ale osobne si vazim spise tech, co "voli srdcem". Jakkoli je ostrakizovat by bylo uplne nesmyslne.
02. 06. 2010 | 20:40

ow@gmail.com napsal(a):

Nevím nevím, jestli má být vzdělanostní ekonomika postavená na gymnazistech. Možná by stálo za to se nejdříve podívat na procentní zastoupení různých typů škol v zemích, které za země se vzdělanostní ekonomikou považujeme. Další věc je dril - jsou určité obory kde se bez drilu prostě neobejdete. Když chcete mít svaly, cvičíte do zblbnutí. Když chcete umět matematiku, řešíte příklady do zblbnutí. Když chcete umět operovat, pitváte do zblbnutí. Když chcete být programátorem, kódujete do zblbnutí. Když chcete být právníkem, jdete do Plzně.
02. 06. 2010 | 20:42

MaB napsal(a):

1. Vzdělávání se nemůže stát skutečnou, ne deklarovanou prioritou vlády. Priority jsou tam, kde je reálná moc a peníze.
2. Platí je tehdy, pokud platí 7 a 11.
3., 5., 9., 10., 12 Souhlasím.
4., 6., 8. Určitě ano, ale snáze se to napíše, než nakoncipuje.
7. Klíčový bod č. 1, jenže dědictví klausismu (=jen žádné strategie!) se u nás překonává ztuha. Otázka zní, jak se ke strategickým výhledům postaví vláda, v jejímž čele opět stojí ODS.
11. Klíčový bod č. 2, A já opět nevidím v zemi relevantní sílu, která by něco podobného mohla prosadit. Kdosi příhodně nazval TOP09 a VV nafouknutými balonky s reklamními nápisy. Nikoho nemají. A v ODS je opět instinktivní odpor k dlouhodobějším koncepcím. Takže v nejbližší době bohužel.
02. 06. 2010 | 20:56

ondrejsteffl napsal(a):

 Targus napsal(a):
„7. naprosto špatně formulovaná teze…Naprostá blbost..“
Nějak nerozumím. Napsal jsem“ „Země musí mít jasnou strategii…“Dokonce jsem ani neuvedl, co pokládám za správné. Asi čtete něco, co tam není.

„8. Fuj! Škola NESMÍ suplovat rodinnou výchovu! Výchova v rodině je naprosto nezastupitelná!!!“
A co tedy navrhujete udělat s nefunkčními rodinami? Nebude-li škola suplovat rodinu, kdo tedy?

„12. všeobecný nicnevyjadřující plk, neboli vata.“
Podrobněji viz http://blog.aktualne.centru...
02. 06. 2010 | 21:17

ondrejsteffl napsal(a):

 iga napsal(a):
„Dosud obdivuji sirku a hloubku gymnazialnich znalosti me matky, ktere ziskala na provincnim gymplu v sedesatych letech.“

I já to obdivuji a patří to do bodu 12. Na druhé straně z hlediska konkurenceschopnosti se s tím vystačit nedá.
02. 06. 2010 | 21:17

ondrejsteffl napsal(a):

Papouch napsal(a):
"Není žádné lepší a dlouhodobě efektivnější užití pro peníze, a to ani individuální, ani státní, než je dát do vzdělávání." je dost pochybny.

Ano máte pravdu, formulace je poněkud obecná (politicky proklamativní). Váš příklad s ruštinou trefný. Jistě by bývalo lepší učit se anglicky, ale na druhé straně byla ruština lepší než nic
02. 06. 2010 | 21:17

ondrejsteffl napsal(a):

ow@gmail.com napsal(a):
„Možná by stálo za to se nejdříve podívat na procentní zastoupení různých typů škol v zemích, které za země se vzdělanostní ekonomikou považujeme.“

Ano to by stálo. S výjimkou Rakouska a Slovenska, kde je jako u nás ve všeobecném vzdělání (u nás gymnázia a lycea) kolem 20 % středoškoláků, je to všude víc. Průměr EU19 je 43% ! Viz Education at a Glance 2009, str. 58.
02. 06. 2010 | 21:17

ondrejsteffl napsal(a):

MaB napsal(a):
Souhlasím s politickými vývody, zejména 1. a 7.

8. by se realizovat dalo, mnozí učitelé mají stále v sobě morální imperativ, ale protože je stát nepodporuje, bojí se jej prosazovat. Zde by možná stačilo jen to veřejně podpořit a trochu upřesnit.

11. udělat standardy není zas tak složité a nákladné, a není to ani nijak politicky sporné. Skoro ve všech zemích je mají. Jistě že to nestačí, ale už to samo by hodně pomohlo, zejména těm učitelům, kteří „chtějí“.
02. 06. 2010 | 21:25

Karel Mueller napsal(a):

iga:

Srdečně zdravím po delší době :-). Tu tečnu neřešte, mám pro Vás minidárek: http://www.huxley/.net/bnw/...

Hezké čtení :-).
02. 06. 2010 | 22:13

xxx3 napsal(a):

Myslim, ze bod c.12 musi byt zvlaste v dnesni dobe, kdy se vzdelani degraduje (samozrejme ze jen po kouscich a neprimo) jen na pripravu k budoucimu povolani, neustale pripominan. Je nutne umet cizi jakyky, efektivne vyhledavat a tridit informace, ale je take nutne uvedomovat si, kdo jsem, odkud pochazim, kam patrim a kam smeruji a tohle je oblast, ktera v soucasnosti "dostava na frak" predevsim tak, ze se naprosto ignoruje. Vzdyt nejdulezitejsi je produktivita, flexibilita, rust HDP....
02. 06. 2010 | 22:16

Targus napsal(a):

To ondrejsteffl:

Ad 7/ Země má mít jasně formulovanou strategii.
Ano, souhlas, ale strategii postavenou na BUĎ..., ANEBO...
Tento přístup je naprosto špatný. K čemu nám bude většinová společnost akademických vzdělanců, kteří nebudou umět uvést do praxe to, co eventuálně vybádali, sestrojili, či vyvinuli?
Pokud se chcete živit špičkovými výrobky, musíte mít kromě špičkových hlav odborníků také špičkové ručičky, které to přenesou z papíru či kompu do reality. Automaty za nás nebudou pracovat ještě hodně dlouho, bude třeba živá síla. Chcete sem natahat dva miliony Turků, aby za nás dělali rukama, zatímco čeští lidé budou mít sice tituly, ale budou buď bez práce nebo utečou do zahraničí?
Společnost musí být vzdělávána a vychovávána komlexně, nikoli elitářským způsobem. Ten povede k výrazné diferenciaci a posléze k frustraci a radikalizaci okrajových částí skupin a vrstev společenského spektra.

Ad 8/ skončit se žvaněním o lidských právech dětí a rodičů, kteří např. u soudu žalují školu, že tato stresuje dítě domácími úkoly. To je sice ojedinělý, ale typický příklad nepochopení hesla "škola hrou", které zku*vili rádobyreformisté a aktivisté.
V okamžiku, kdy zde nebude jednota slov a činů (krásné socialistické heslo, že?) školy a rodiny, vychováte z dětí naprosté charakterové křiváky s morálkou nilského krokodýla, což se dnes v husté míře děje. Škola jako instituce nemůže být dokola napadána médii a řízena partou hňupů z obecního úřadu, kteří vyrazí kohokoli, kdo si dovolí dát za pět synáčkovi místního velkošmelináře či jiného podvraťáka. Když ukončíme zcela obvyklé spílání rodičů učitelům, že jsou jejich potomci nevycválaní a nablblí zmetci a ža za to může celá škola od ředitele po uklízečku, můžeme začít mluvit o výchově k morálnímu jednání.
K tomu je třeba zpřísnit zákony, resp. využívat v plné míře ty stávající a tvrdě trestat provinilce nejen při překročení zákona, ale i při prohřešcích proti morálnímu kodexu, chcete-li obyčejnému křesťanskému desateru.

Ad 12/ Odkaz jsem přečetl a nic.
Jinými slovy koresponduje s bodem 7/ v tom, že celá společnost je vedena v rámci budování kapitalizmu k sobeckosti a bezohlednosti na všech frontách. Viz výsledek voleb - mladí volili populisty žvanící o tom, že jejich prarodiče jim prožírají život.
Na druhé straně na jakýkoli hlas v diskuzi na téma úpadku kvality výuky Vy a Vám podobní (třeba pan Cvrček) okamžitě reagujete v tom smyslu, že tento názor mají pouze staří blbci, kteří nemají šanci obstát v konkurenci dnešních absolventů, kteří nemají čas se párat s trigonometrií, vyjmenovanými slovy a podobným haraburdím, protože "I" a "Y" se na pupku světa (rozuměj v Praze a okolí)stejně nevyslovuje a jak blaze se tam žije. Kdybych měl čas, klidně bych Vám tato vaše slova našel.
02. 06. 2010 | 22:30

Jana napsal(a):

Některé Vaše body mě opět nadzvedávají ze židle. Bod 5: Co máte stále proti znalostem? Nevím, jak zastarávají znalosti z dějepisu - kdo byl Karel IV nebo Jan Hus... Jak zastarávají znalosti cizích jazyků či mateřského jazyka... Nakolik se mění znalosti ze zeměpisu, botaniky, matematiky...Vím ale jedno: moje dcera na osmiletém gmnáziu dělá chyby v malé násobilce (má vyznamenání), občas si plete i a y, protože vyjmenovaná slova zná také jaksi spíše globálně. Její učitelky se rovněž domnívaly, že by se znalosti jaksi neměly moc šprtat zpaměti, ale spíše k nim logicky dospět... Většinou pak přitvrdím a k paměťovému učení ji donutím. Ve většině oborů se bez znalostí člověk neobejde - také ve společnosti, pokud nechce vypadat jako pologramotný blb s vysokou školou. Maturanti si pletou Hirošimu s Černobylem a domnívají se, že 2. světová válka skončila v roce 1938. Nemám co dodat.
Bod 6: Myslím, že slabí žáci už dnes dosahují takového maxima, o kterém nemáte ani páru. Studenti, kteří jsou na hranici mentální retardace (IQ lehce nad 70, studují dnes na gymnáziích. Není to maximum??? Mám obavu, že za chvílibudou i na VŠ.
Bod 8: když se žáky snažím vychovávat, ptají se mě: Kde žijete? Děti sice částečně vychovává škola, ale hlavně společnost, ve které žijí. A slova učitele se v poslední době velmi diametrálně liší od reality, jak ji žáci prožívají. Kdo za to může? Jediným bůžkem ve společnosti jsou peníze a Vy chcete po učiteli, aby to změnil. Aby naučil čestnosti žáky v nečestné společnosti...
Bod 10: Pokud jste měl přemýšlivé a kritické studenty, jste šťastný muž. Znám studentky na výběrové škole, které si do školy nosí pouze MP3 a řasenku. Řeší se kosmetika, oblečení, účes, sex. Znalosti nejsou třeba, vše se dneska najde na netu - referát, slohovka, obsah knihy, kterou již netřeba číst. Nuda ne jako výsledek špatné práce pedagoga, ale jako nedostatek zájmu o cokoli, nuda jako postoj, jako životní styl. Pokud na mé SOŠ učitelé trochu prudí, přejdu na jinou, kde mi tu maturitu dají. I je za to, že se občas protáhnu školou. Pane Šteffle, i to je výsledkem trendů, které Vy osobně podporujete. Žákům chybí konkurence - sám víte, kam zavedl socialistické podniky právě nedostatek konkurence. Kvantita nás nespasí.
02. 06. 2010 | 22:36

ondrejsteffl napsal(a):

To Jana
Co navrhujte?
02. 06. 2010 | 22:40

Targus napsal(a):

To Karel Mueller a iga:

Doporučuji rovněž album "Brave New World" skupiny Iron Maiden, zejména pak těm co se lapají na zpívanou angličtinu. Do klasického áájlavjůůů je to vzdálené stovky světelných let.
Inspirace je tam zcela zřejmá...
02. 06. 2010 | 22:42

Targus napsal(a):

To jana:

Pan Steffl si tak trochu v těch bodech odporuje, že?
V jednom bodě tvrdí, že znalostí netřeba, o kus dále touží po univerzálně vzdělané společnosti, která by se alespoň vzdáleně blížila znalostem "starých pušek" spějících do domovů důchodců.
Ke kterým patří mimochodem i on, a to jak vědomostmi, tak i věkem.
02. 06. 2010 | 22:47

Karel Mueller napsal(a):

Paní Jano,

Váš popis současného stavu je naprosto přesný a já nevidím žádnou možnost, jak s tím něco dělat. Před půlrokem jsme to právě u pana Šteffla rozebírali důkladně.

Pokud jde o klišé "schopní mladí, staří blbci", tak tento kreténismus na západě možná končí. Než jsem onemocněl, tak mi v mých 54 letech přišla zahraniční nabídka na Master Black Belta na korporátní úrovni.

Obávám se, že nás Asie hravě semele, stačí se podívat na vietnamskou minoritu. Tam totiž očividně vyznávají poněkud archaické i nekorektní hodnoty ...
02. 06. 2010 | 23:05

mb napsal(a):

To Štefl ... proč nemáte rád Igora Hnízdo ?
02. 06. 2010 | 23:21

ondrejsteffl napsal(a):

Targus napsal(a):

Víte vy byste si měl udělat náš test OSP, je tam řada otázek v logickém oddílu, které testují, zda čtenář opravdu čte, co je napsáno. A to Vy soustavně neděláte.

Třeba píšete: "Pan Steffl...
V jednom bodě tvrdí, že znalostí netřeba" Prosím v kterém?

Víte já vážím slova. A takovou blbost nemám důvod napsat. Ale vy zřejmě máte nějaký důvod ji tam přečít.

Nebo že mluvím o univerzálně vzděláné společnosti. Kde?

Soudím, že vám chybí argumenty k tomu co píšu, a tak snášíte argumenty k tomu, co nepíšu.
02. 06. 2010 | 23:39

J.Slávka napsal(a):

Pane Steffle, z Vašeho blogu jsem skutečně v rozpacích. Přikláním se k reakci p. Jany a část.. "Znám studentky na výběrové škole, které si do školy nosí pouze MP3 a řasenku. Řeší se kosmetika, oblečení, účes, sex. Znalosti nejsou třeba, vše se dneska najde na netu - referát, slohovka, obsah knihy, kterou již netřeba číst. Nuda ne jako výsledek špatné práce pedagoga, ale jako nedostatek zájmu o cokoli, nuda jako postoj, " skutečně odpovídá postoji velké části studentů, ale i žáků na ZŠ.
Kdo je trochu zasvěcen do problematiky, možná také přemýšlí o tom, zda "úžasné ŠVP" jsou oním šťastným řešením.
02. 06. 2010 | 23:50

poste.restante napsal(a):

Nemohu si pomoci a nepřihřát svou polívčičku.

Pokud nezměníme systém financování škol, kde normativ = peníze za každou hlavu (tedy i hloupou, línou, nebo nevychovanou) jsou alfou a omegou veškerého uvažování škol a ředitelů, do té doby budou všechny změny pouhou iluzí.
Základem jsou pořád jen ty trapné peníze.
03. 06. 2010 | 00:07

ondrejsteffl napsal(a):

To J. Slávka

Moc tomu nerozumím, o ŠVP nepíšu, popis paní Jany beru jako fakt, ale nevím přesně, jak souvisí s mými 12 body. Tak z čeho plynou Vaše rozpaky?
03. 06. 2010 | 00:11

ondrejsteffl napsal(a):

To poste. restante

A máte nějaký návrh, jak např. střední školy financovat?
03. 06. 2010 | 00:16

prirodovedec napsal(a):

Bohuzel podle mne nezajimave a zbytecna snaha autora a diskutujicich. Zdravim Karla Mullera a Targuse.

Rozhodne Bila kniha, W. Bartos a P. Mateju plus navaznosti nazoru skupin ISEA snad korigovani TOP a VV. Zalezi na momentalnich vazbach SCIO na tyto vlivove skupiny (viz povestne diskuse Steffl versus Zeleny - ted mi jednu nedavnou kolegove po mem navratu zminili). Nektere fraze v prohlaseni vlady a resortu budou znit podobne jako prvni veta v 1 (zbytek nezajimavy pro vladu) dale fraze 3-6 a 9-10 (2 a 7 se vynecha jako prilis zavazne, 8 pachne Listinou tak se take obmeni), 11 urcite ano, protoze urcovani standardu kvality umozni ministerske projekty pro ministerstvo a pro nektere soukrome firmy, 12 se preformuluje, protoze by to mohlo prilis davat za pravdu rebelum z AV.

Lze pak predpokladat urcite strety zminenych ideji s predstaviteli a skupinami z AV, VS, SS, ZS. Uvidime.
03. 06. 2010 | 00:55

poste.restante napsal(a):

A máte nějaký návrh, jak např. střední školy financovat?

Jeden promýšlím.

Nechť krajská zastupitelstva "moudře" posoudí, kolik potřebují na svém území středních škol a jakého typu. Metodiku by mělo vypracovat MŠMT. Ne, že bych krajským zastupitelům až tak důvěřoval, ale kdo jiný by to měl učinit v demokratické společnosti?

Myslím, že se vcelku dá spočítat, kolik dětí máme na základkách či ve školkách a kolik tedy budeme potřebovat míst na středních školách za pár let. ;-)

Těmto školám, zařazeným do "sítě" nechť jsou hrazeny provozní náklady. Při stanovení jejich výše se dá vycházet z předchozích let.

Normativ bych ponechal, ovšem jako motivační prvek. Jen ať školy soupeří o žáky, ale ať se nemusí třást strachy, že nenastoupí dost žáků, anebo že odejdou.

Naopak. Pokud je žák - darebák, musí jej škola bez milosti (a bez obav) vyrazit. Tenhle motivační prvek fungoval celá desetiletí.

O dobré školy bude zájem i bez standardů a srovnávacích zkoušek. Budou mít více žáků a tím pádem více peněz. Nastoupit na ně a udržet se na nich bude motivovat žáky k poctivému studiu i slušnému chování. Dnes se bojí učitelé žáků a být přísný a náročný je téměř nemožné.

Pro školu je určující počet tříd a nikoliv počet žáků. Ten má vliv pouze při dělení výuky na skupiny. Ale učebny a učitele ředitel plánuje podle počtu tříd.

Odpadl by problém s populačně slabými ročníky.
Navíc všichni víme, že výuka v menších skupinách je efektivnější a více individualizovatelná, což je potřeba.

Některé školy či obory by prostřednictvím krajů dotoval přímo stát. Např. pro knihovníky, či umělecké kováře stačí pár škol v republice.

Domyslet je potřeba více detailů, ale jde o princip.

Nevýhody?
Celkové náklady by o něco stouply.

Školy nezařazené do sítě by mohly převzít soukromé subjekty, anebo by musely být zrušeny, což je silně nepopulární.
(Na druhou stranu, děje se to tak jako tak.)

Lobing a prosazování lokálních zájmů bude zpočátku velmi drsné.

Je už dost pozdě, takže se k tématu vrátím později. Veškeré připomínky jsou více nežli vítány.
03. 06. 2010 | 01:01

karel napsal(a):

Vážení diskutující, dovolte mi odbočit v této diskusi o jedno patro výše (nicméně mám za to, že moje úvaha má na probírané téma zásadní vazbu): To všechno o čem tu dnes filozofujeme, priority školství, vzdělávání, znalosti, kompetence, strategie, cíle atd. atd. se dle mého odvíjí od současného a hlavně budoucího „stavu společnosti“. Dokud budeme vzdělávat a vychovávat v situaci, kdy na výsledcích vzdělávání (z pohledu žáka) téměř nezáleží – protože i o ty největší lajdáky se stát stejně postará, nebo protože v některých oblastech pracovitý student i jeho spolužák flákač se sejdou na stejném pracovním úřadě, a nebo proto, že neschopný lajdák dostane dobrý job díky známostem a schopný a pracovitý zůstane pod čarou, dokud školy a další instituce budou podávat „projekty“ ne proto aby cokoli zlepšily, ale prvotním cílem bude získat peníze, na které v tarifech nezbývá, nebo aby se získaly peníze na provoz, které zřizovatel pokrátil (byly totiž potřeba na předvolební guláše) – dokud nedojde ke změně ve společnosti, do té doby to ve školství nebude lepší, ať už nastavíme jakýkoli systém.
03. 06. 2010 | 01:14

Karel Mueller napsal(a):

přírodovědec:

Srdečně zdravím, vidím, že jste zkušený praktik, nejspíš to tak nějak dopadne.

Obávám se, že tento problém se začne pořádně a komplexně řešit až tehdy, až nám skutečně začne téci do bot. Pod oním "nám" myslím nejen Česko, my kopírujeme více či méně západ.

Ovšem bude to řešit jiná garnitura.
03. 06. 2010 | 01:17

Karel Mueller napsal(a):

karel:

To, co píšete, již v podstatě napsala paní Jana. Já jsem k tomu přidal vyhlídky do budoucna.
03. 06. 2010 | 01:20

Student napsal(a):

K bodu č.5 "Znalosti zastarávají a brzo bývají nahrazovány jinými."
Nesouhlasím, znalosti nezastarávají ale bývají doplňovány.
Zastarávají pouze mechanicky nabiflované postupy. Ty ale dnes u desítek tisíc zaměstnanců úřadů, obchodních a bankovních společností představují základ jejich "vzdělanosti".
03. 06. 2010 | 07:05

iga napsal(a):

Karel Mueller

odkaz mi hlasi "server nenalezen"...
Muzete to prosim, zkusit poslat jeste jednou? Dik!
03. 06. 2010 | 07:44

Targus napsal(a):

To ondrejsteffl:

Já zase na Vás vidím, že dokonale ovládáte metodu, která se jako jediná vtlouká do hlav dnešním žákům. To jest chytání za slovíčka, lpění na zvolené terminologii, ignorance existence synonym v českém jazyce (výkřik typu - to nejsou sandály, to jsou střevíce).
Vážený, já tento Váš výkřik považuji za hnidopišství ve stylu politické korektnosti. A ťeď tapetky:

"5.Cílem vzdělávání už dávno není získat co nejvíc znalostí..."
Velice moudrá věta platící už asi tak 40 let, co pamatuji. Nikoli ale v rozměru, který se dnes uplatňuje - viz příspěvek nicku Jana.

"12.Vzdělání není jen příprava na profesi a jeho smyslem není jen přínos pro ekonomiku a zvýšení konkurenceschopnosti země. Vzdělání má i kulturní a civilizační rozměr,..."
Tento text chápu jako vyjádření názoru pisatele, že existuje objektivní potřeba budování univerzálně vzdělané společnosti, neboli není účelem, aby školství produkovalo tlupy fachmagorů.

Tyto tapetky jsou staženy z Vašeho textu výše.
Pokud jsem podle Vás zralý na Váš test OSP, Vy jste podle mne zralý na klinickou léčbu akutního záchvatu schizofrenie za předpokladu, že jste svůj blog nepsal pod hrubým nátlakem.
03. 06. 2010 | 08:41

Targus napsal(a):

To iga:

zadejte ručně do vyhledávací lišty to, co Vám nabídne gůgl.
03. 06. 2010 | 08:42

marie napsal(a):

Dobrý den,
přečetla jsem si text p.Šteffla, pod kterou bych se podepsala, i následující diskuzi. Nedá mi to, abych se neozvala s jednou starostí.
Pokud by nastala ideální varianta a školství by mělo realizovanou prioritní finanční i politickou podporu,stává se klíčovým reálný učitel, který stojí před žáky/studenty a má je učit. Shodneme se na tom, že učitel ze základky je tím nejdůležitějším - on formuje postoje žáka ke škole a studiu a on svým hodnocením žáka rozhoduje, s jakými kartami bude odcházet do dalšího (studijního) života. Potom to tedy ovšem znamená, že pedagogické fakulty jsou klíčové , zda se sen o reformovaném školství a ideálním žákovi/studentovi, připraveného na úspěšnou existenci v 21.stol, zrealizuje.
A přitom jsou to pedagogické fakulty, které jsou stále brány jako "vomrcouch" vysokého školství - ať už z hlediska finanční podpory nebo společenského statutu.Bohužel, ze současných trendů, jak reformovat vysoké školství, to pro pedagogické fakulty nedopadá příznivě.
03. 06. 2010 | 08:50

iga napsal(a):

Targus

Diky!

Karel Mueller

DDIIKKYY!!!!!

recapcha: torch packed:-)
03. 06. 2010 | 08:50

marie napsal(a):

Dobrý den,
přečetla jsem si text p.Šteffla, pod kterou bych se podepsala, i následující diskuzi. Nedá mi to, abych se neozvala s jednou starostí.
Pokud by nastala ideální varianta a školství by mělo realizovanou prioritní finanční i politickou podporu,stává se klíčovým reálný učitel, který stojí před žáky/studenty a má je učit. Shodneme se na tom, že učitel ze základky je tím nejdůležitějším - on formuje postoje žáka ke škole a studiu a on svým hodnocením žáka rozhoduje, s jakými kartami bude odcházet do dalšího (studijního) života. Potom to tedy ovšem znamená, že pedagogické fakulty jsou klíčové , zda se sen o reformovaném školství a ideálním žákovi/studentovi, připraveného na úspěšnou existenci v 21.stol, zrealizuje.
A přitom jsou to pedagogické fakulty, které jsou stále brány jako "vomrcouch" vysokého školství - ať už z hlediska finanční podpory nebo společenského statutu.Bohužel, ze současných trendů, jak reformovat vysoké školství, to pro pedagogické fakulty nedopadá příznivě.
03. 06. 2010 | 08:51

mb napsal(a):

Jen připomenu publiku blog jana buriana o psaní milostných dopisů .... je relevantní i pro tuto vaši diskuzi ...

( aneb zběsilý úprk vpřed asi rovněž nefunguje ...)

http://blog.aktualne.centru...

ta fráze je nevylít s vaničkou i dítě, ja vim že je to fraze , jeste k tomu obecna fraze ....

ale platí .....

jinak souhlas s nickem marie
03. 06. 2010 | 09:30

naivka napsal(a):

dobrý den, pane šteffle a všichni diskutující..

dovolím si znovu zopakovat, co již jsem uvedla na jednom z vašich prvních blogů, pane šteffle, a prosím, i s vaší úpravou:

o co vlastně jde ? nalézt způsob, jak napomoci systémem školství zvýšit vzdělání úplně všem, jak pozvednout základní vzdělanostní (potažmo inteligenční) úroveň celého lidstva, které sestává, ať chceme nebo ne, z jednotlivců ? nebo rozšiřovat propast mezi "superchytrými" a průměrnými lidmi a tím i zvětšovat rozdíl mezi jejich ekonomickou a politickou mocí ? takové rozdělení se potom s největší určitostí bude předávat automaticky z generace na generaci ...

jsem zcela jednoznačně pro co nejvyšší možné vzdělání pro každého, kdo o ně stojí a má zájem na sobě pracovat.. a to vzdělání důkladné a poctivé!, neboť mikročipy zatím v hlavách nenosíme.. jsem jednoznačně pro zvyšování podílu techniky - počítačů ve vzdělávacím procesu na školách, pro vytváření kvalitních programů, které by postupně nahrazovaly výuku učitelů... jsem jednoznačně pro mnohem vyšší úlohu učitelů jako vychovatelů a rádců dětí, žáků .. rodina, jejíž výchovná úloha je samozřejmě na prvním místě, nemůže však sama tuto úlohu zcela zvládnout, i kdyby sebelépe fungovala - naše děti tráví mnohdy téměř celý den ve školách, převážně tam mají možnost vytvářet si nové mezilidské vazby, uzavírají kamarádství, musí se naučit bránit případné šikaně .. je hodně na učitelích, kteří jsou v přímém kontaktu s dětmi po mnoho hodin, aby vnitřní život v těchto malých společenstvích udrželi v přijatelné rovině a dětem vysvětlovali výhodnost spolupráce, tolerance a úcty jednoho k druhému ... neboť nikdo není lepší a nikdo není horší!!

pokud jde o výuku samotnou, již mnohokrát jsem pod blogy pana šteffla zmínila a rozepisovala výhodu využívání počítačů.. jsem přesvědčena, že výuka by se zkvalitnila, děti by více bavila a utvrdila či nastartovala jejich chuť opravdu se něco naučit.. také čas na zvládnutí probírané látky by se oproti dosavadním 45 minutám na jeden předmět zkrátil vzhledem k vyšší efektivnosti přímé a aktivní práci každého jednoho žáka (v podstatě by počítač fungoval jako soukromý učitel) .. vyšetřený čas by se využil např. v prohloubení ´pracovního vyučování´... děti by měly mít možnost vyzkoušet si mnohem důkladněji svoji manuální zručnost, aby se neštítily práce a považovaly ji za přirozenou součást života.. měly by mít možnost navštěvovat místa, kde se seznámí s řemesly, vidět takovou práci "naživo" a dozvědět se, že každá poctivá práce, která slouží člověku a společnosti, je užitečná, a tudíž záslužná.. ne, aby jako dnes, chodily děti ze školy domů s tím, že kdo se nedostane na gymnázium, je pro budoucí život odepsán! tak tomu přece nemůže být .. samozřejmě, jsem také pro maximální podporu těm dětem, které se zúčastňují předmětových olympiád a vykazují v nich slibné výsledky...

ještě jednu úvahu si dovolím zmínit.. týká se víceletých gymnázií.. jsou děti, které díky svojí přirozené inteligenci nemívají na I. stupni základních škol s naučením se požadované látky přílišné problémy.. přestoupením na tzv. výběrovou školu - víceleté gymnázium může u nich docházet k vytvoření syndromu nadřazenosti, vyjímečnosti, a tyto děti nemusí cítit takovou potřebu na sobě dále pracovat, neboť vše jim doposud šlo lehce a tím, že již na gymnáziu jsou, svého dosáhly... jenže děti se teprve začínají rozvíjet, a tak se stává, že mnohé děti ze základní školy postupně dohánějí a i někde předhánějí úroveň svých bývalých spolužáků na víceletých gymnázií .. vidím určité nebezpečí, že na tomto typu škol, tedy na gymnáziích, zůstane mnoho dětí, jejichž "sláva" již dávno pominula a nemusejí nutně dosahovat znalostních kvalit i obyčejného snažení svých vrstevníků ze škol základních, kteří se z devátých tříd na gymnázia z kapacitních důvodů nedostanou... ale to jen na okraj této diskuze.

ještě jednou přeji všem hezký den.
03. 06. 2010 | 09:39

sasa napsal(a):

pane Stefle: riskujete byt oznacen za komunistu. Jakou jasnou strategii to chcete? Vzdyt lide, kteri se dnes opet podvodem prodrali k moci, se pred lety vysmali Milosi Zemanovi, kdyz chtel zridit Ministerstvo strategickeho planovani. Vzdyt vsem tem reformatorum jde jen o podil na privatizaci verejnych penez. Vzdyt nastupujici koalice jde do vlady za popevku, tralala tralala, nas sponzoruje Bakala, soudem uznany gauner! viz kauza Zaoralek.Slysel jste snad, ze by nekdo jeho penize odmitl?
03. 06. 2010 | 09:52

Targus napsal(a):

To poste.restante a ondrejsteffl:

Ať koukám, jak koukám, to co zde píše nick p.r. je ve své podstatě návrat do reálsocializmu, resp. první republiky, resp. R-U. Zkusili jsme na nějakých 15 let ruku trhu a ta zprznila, co se dalo, neboť dostává netržní kapitační platby. Pokud tento způsob financování neodstraníme spolu s kecáním nekompetentních zřizovatelů, nepohneme se z místa.
Jiná cesta z kruhu nevede, tedy kromě zcela placeného školství od 1. třídy, což je společensky neprůchodné a zřejmě i zcela nežádoucí.
Co se týká PdF a jejich studentů, je to dosti složitá otázka. Tyto fakule vždy služily jako tzv. únikovky pro ty, kdo neměli na studium náročnějších oborů nebo se jim nechtělo moc učit. Řekl bych, že nikdy neplnily úlohu, která je po nich vyžadována, tj. příprava kantorů na pedagogické řemeslo v tom dobrém smyslu slova. Podle mého názoru by čtvrtý a pátý rok studia měl probíhat tak, že by v max. možné míře měl student již učit za skrytého dozoru (kamerovým systémem) vysokoškolských pedagogů s následným důkladným rozborem celé hodiny včetně zvládání kázně v hodině.
Pochopitelně ve standardní třídě dnešních dnů, tj. třicet uřvaných a znuděných pubescentů nemajících jakoukoliv motivaci k čemukoli.
03. 06. 2010 | 10:06

marie napsal(a):

ad Targus:
i nás bylo 30 a byli jsme uřvaní a znudění pubescenti - v tomhle věku to dokonce všichni pubescenti mají v popisu práce. Nemá význam se na ně za tohle zlobit. Vtip byl a je vždy v tom, jakou měrou jim dokázal kantor vysvětlit nebo ukázat, k čemu je dobré se to konkrétní učit. Tudíž souhlasím s nutností tréninku učitelských dovedností v reálné situaci ( i s předtréninkem v simulačních seminářích). Ovšem aby ta věc fungovala, je zcela zásadní následný rozbor a to jak didaktických tak psychologických dovedností. A tady už je problém :-(. Bez úzké spolupráce mezi fakultním vzděláváním a učiteli v praxi to nejde....a co je kamenem úrazu? Finance a koncepce, jak rozumně na to. Modely zde jsou, na zelené louce se nezačíná, ovšem za stávající situace se zdají být hodně avantgardní. A i když se je daří realizovat, bez finanční podpory jsou altruistickým koníčkem všech zúčastněných.
Nemá cenu si stěžovat, je pochopitelné, že je to běh na dlouhou trať. Jen je potřeba korigovat tlak stávajícího ekonomizujícího trendu - pregraduální vzdělávání převést na e-learningové. Obzvlášť pro PdF a žáky na školách je to likvidační. Slova a internet nenasimuluje živou bandu ve třídě.

ad mb - také jsem četla "milostné dopisy" a také mě to oslovilo :-)
03. 06. 2010 | 10:33

poste.restante napsal(a):

Tagus:

Návrat před r. 1989?
V podstatě ano, s jedním podstatným detailem. O zachování/rušení škol nebude rozhodovat náměstek, krajský tajemník KSČ či moudrý panovník, alébrž rozhodnou "demokraticky zvolení zástupci občanů".

Kdybych chtěl bych být ještě radikálnější, pak bych poslal veškeré ŠVP do stoupy a vrátil se k osvědčeným osnovám.
Pořád by to vyšlo levněji, i když škody jsou hlavně v oblasti nefinanční.
Na druhou stranu, když spočítám promrhaný čas a vynásobím hodinovou sazbou práce učitele a připočtu kolik užitečné práce mohli učitelé místo ŠVP vykonat.... :-((
03. 06. 2010 | 10:42

tečka napsal(a):

ID a nechceš Konec civilizace v češtině v PDF?
03. 06. 2010 | 10:49

tečka napsal(a):

Tedy znovu iga a nechceš raději Konec civilizace v češtině v pdf?
Nějak jsem popletl jméno
03. 06. 2010 | 10:51

naivka napsal(a):

ještě, prosím, snad k bodu 4 tohoto blogu, tedy:
" Současné školy vzdělávají žáky a studenty, kteří budou žít a pracovat v polovině 21. století."

my samozřejmě nevíme, jaká bude společnost v polovině 21. století, jaké podmínky zde budou panovat, zda práci člověka ve všech sférách postupně nahradí stroje, či země bude zmítaná ve válkách, a nejenom energie, ale třeba i veškerý znalostní potenciál společnosti uložený v paměti počítačů bude jen na příděl a jen vyvoleným ... vyplývá mi jednoznačně, že je žádoucí mít jako prioritu kvalitní vzdělání pro naše děti, neklást nikomu překážky v dosahování vzdělání, garantovat vzdělání kvalitní a v co nejširším spektru dosažených znalostí a vědomostí naší civilizace každému zájemci.. bude na jednotlivcích, co si vyberou a pro svůj život použijí.. bude na jednotlivcích, až opustí školy, zda budou chtít souběžně s vykonávanou prací i nadále ve volném čase se vzdělávat (i na to bychom měli pamatovat nabídkou kvalitních vzdělávacích programů a webovými stránkami).. žádná odborná vědomost či znalost snad ještě nikomu nikdy neublížily, naopak, nedostatek vzdělání může být i v té polovině 21. století nevýhodou pro každého... přístup ke kvalitnímu (ne jen formálnímu) vzdělání by měl mít úplně každý.

..
03. 06. 2010 | 10:54

poste.restante napsal(a):

marie:
My také nebyli andílci, ...
Ale když to někdo přehnal na základce, pak mu trojka z mravů hodně komplikovala možnost dostat se na lepší školu, i kdyby byl jedničkář.
Darebáka na střední pak beze strachu vymetli přede dveře a ostatní si dali pozor.

A dnes?
Už před lety jsem si stanovil mantinel. Jakmile moje škola začne montovat detekční rámy a vyhlásí konkurs na ochranku, končím.
Kráčíme tímto směrem proklatě rychle. První mrtví už jsou.

Ad ped. fakulty.
Nechci generalizovat. Určitě se na nich najdou dobří kantoři i dobří studenti. Ale soudě podle výstupů = nových kolegů, žijí tam těžce mimo realitu, ve virtuálním světě kompetencí, projektového vyučování a průřezových témat.

To co navrhujete - skrytá kamera, rozbor situace jsem sám popsal v jedné diskusi asi před třemi lety. Je tu sice hodně legislativních problémů, ale ty by šly řešit.
Já bych doplnil:
- reálná možnost hospitací na hodinách kolegů. Dneska na to prostě nemám kdy, protože sám v příslušné době učím...

- hodnostní rozvrstvení učitelů: Suplent - učitel - definitivní učitel - tutor (učitel učitelů) atd.

- etický kodex práce učitele

- ale hlavně. Ustavení Pedagogické komory, která by byla garantem úrovně vzdělání v zemi. A nikoliv banda ideologických potentátů střídajících se ve vedení indiferentního úřednictva a zadavatelů příruček genderově správného vyjadřování a pod.

Různými tématy ve školství se zabývám cca 15 let, i když v něm nepracuji zase tak dlouho.
Míra diletantismu odpovědných je strašná.
03. 06. 2010 | 10:58

marie napsal(a):

ad poste restante:
ať chci nebo nechci-darebáci, detekční rámy, mrtví.....to všechno se nám motá kolem "výchovy".Vzdělání je oříšek - co vybrat z informací z oborů , co žáky učit, co je užitečné pro život....tady je velká mela a mnoho diskuzí, ale mluví se o tom.Co se zdá být odborným "tabu" je výchova. A přesto to je ten pojem, do jehož kompetence spadá chování, morálka, etika. Nástroje pro její realizaci jsou v RVP - průřezová témata(proto ho mám ráda), potíž je jak je realizovat, aby z nich nebyla formalita za účelem zapsané čárky za splnění. To ovšem vyžaduje nejenom korektní smysluplné vzdělávání na fakultách (souhlasím s Vámi, že akademismus a rozpor s realitou ve školách je fatální - i když i zde jsou bílé vrány), ale i vzdělávání od kantorů v terénu. A kolik z nich je motivováno, že je smysluplné se vzdělávat nejenom ve svém oboru dál (a opět i zde jsou osvícené bílé vrány )?a dál co píšete - systém mentorství, pedagogická komora, etický kodex, standardy kvality práce, ano v tom všem s Vámi souhlasím...
03. 06. 2010 | 11:16

Targus napsal(a):

To p.r:

S demokraticky volenými zástupci bych byl rovněž opatrný. V pátek a v sobotu nám plebs předvedl, jak umí vybírat. Při čtení neoficiálních návrhů na obsazení vládních a náměstkovských postů dostávám kopřivku a průjem.

Problém nudících a zlobících jste popsal celkem přesně. Jako profesionální dvojkař z chování mohu potvrdit. Změna u mne nastala, až s nástupem učitele, který mne a mně podobné bez okolků a skrupulí mlátil pod rouškou boxerského zápasu či jiného kontaktního sportu.
Rovněž skvěle fungovaly megadávky domácích úkolu a celkem drakonické tresty za jejich neplnění. Čas k lumpárnám se tak smrsknul téměř na nulu.
03. 06. 2010 | 11:24

Targus napsal(a):

To marie a p.r.:

Doporučuji Vám zdejší blogy pana Zdeňka Broma, pokud jste je nečetli. Pan Šteffl ho moc nemusí, asi ví, proč.
K Vašim postřehům nelze nic dopsat. Člověku se chce sednout a brečet.
03. 06. 2010 | 11:27

Sandrro napsal(a):

No tak tohle by neufinancoval ani brunejský sultán..
03. 06. 2010 | 12:13

mb napsal(a):

naivka napsala :.... neboť nikdo není lepší a nikdo není horší!!

agresor ( šikanovatel ) je horší .... oběť ( šikanovaný ) je lepší ...
03. 06. 2010 | 12:44

Karel Mueller napsal(a):

Mil Targusi,

once upon time ... existovalo cosi jako muži a otcové. 2 slova patřící do slovníků obsahující seznam archaických pojmů.

Co znamenala tato dvě slova? Zvláštní druh bytostí, který měl pramálo pochopení pro parchanty, kterými jsme též v těch postpubertálních letech byli.

Samozřejmě ne na dnešní úrovni, to by nám opravdu nedovolili ...
03. 06. 2010 | 12:47

Targus napsal(a):

To Karel Mueller:

Pokud máte na mysli učitele - tělocvikáře - boxera, nemyslím, že by zcela neměl pochopení. Konkrétně mezi námi dvěma se vytvořil jakýsi druh respektu, a to z obou stran. Rozhodně nemám pocit, že by nám nerozuměl. Tento pán měl velmi drsný život, mimo jiné prošel jako výrostek několika lágry a končil v Osvětimi, naštěstí v době, kdy už se začala likvidovat. Asi proto měl poněkud neotřelé výchovné metody. Nelze však říci, že by se s námi neuměl pobavit a zasmát se mimo osnovy a školní řád.
03. 06. 2010 | 13:44

naivka napsal(a):

mb

děkuji za reakci.. souhlasím, násilí, šikana je vždy špatná a naprosto nepřijatelná .. děti by se k ní neměly nikdy snížit, měly by být vedeny k respektu k sobě navzájem..
ve svém příspěvku jsem se zamýšlela obecněji, když jsem psala, že nikdo není lepší a nikdo není horší..
03. 06. 2010 | 13:46

poste.restante napsal(a):

marie (i ostatní):

Různými "odborníky" i politiky, za souhlasného ryku médií byla společnosti a hlavně školám indoktrinována teze: "Škola má vzdělávat a ne vychovávat. Od toho jsou zde rodiče."

Znám jen málo větších pitomostí.
1. Kde jinde se má dítko naučit pravidlům života v kolektivu. To jest, že ve frontě na oběd se nepředbíhá, že mluvit má vždy jen jeden atd. Něco se dá stihnout ve školce (viz. skvělé knížky pana Fulghuma) ale zbytek se musí provést na škole základní. Na střední škole je již zhusta pozdě něco měnit, i když i tam se ještě dá občas něco zachránit.
Vyjmout z procesu výchovy (včetně cesty do školy) nějakých 6 - 8 hodin denně a v tomto čase nevychovávat, to je přímo zločin.

2. Rodiče pro samé "dělání byznysu" či z nutnosti zajistit si prostou existenci zhusta na svou vlastní výchovnou roli buďto rezignují, anebo ji nezvládají. Čest výjimkám.

Tak kdo má tedy vychovávat, když škola to nemá v popisu práce a rodič na to nemá čas? Video? Televize? Internet?

Tak tomu je a tak to i vypadá.
03. 06. 2010 | 14:30

poste.restante napsal(a):

Targus:

No já k "zástupcům lidu" také zrovna nevzhlížím. ;-) :-(
Jen dost dobře nevím, kdo jiný by měl rozhodovat, kterou školu ještě platit a kterou už ne. Navíc, oni to dělají už teď, takže žádná změna. Jen by se tomu dal systém.

Pana Broma "virtuálně" dobře znám. Mnohokrát jsme podiskutovali na tomto i jiných webech. A odhadem v 95 % se naše názory shodují.
03. 06. 2010 | 14:36

marie napsal(a):

to p.r. ad indoktrinovaná teze - takže nevychováváte :-) ?Podle stupně Vašeho roztrpčení usuzuji, že ano, ale spíš undergroundovým stylem tím, že lovíte v meziprostorech Vaší výuky. Věřím, že by na Vás nepadala taková chandra z osamocenosti v boji, pokud byste se mohl spolehnout na kolegy, co mají realizovat průřezová témata, že to dělají dobře...Navíc teze neteze, stále je tady školský zákon a požadavky , které klade na výuku - nejenom vzdělání ale i výchova. Tím chci jenom říct, že nefunkčnost nespatřuji v legislativní "díře", ale v tom, že s tím stále neumíme funkčně zacházet.
A p. Broma znám, ráda čtu jeho texty i následující diskuze.Jen dnes jsem poprvé vstoupila do diskuze, protože v meldování o reformě školství nebyla ani slovem zmíněna základní podmínka úspěšnosti a to jest reforma PdF - jak z hlediska financí tak obsahu.
03. 06. 2010 | 15:33

karel napsal(a):

Promiňte kolegové, jsem tu nový, omluvte mou neznalost. Proč tyto otázky řešíte zde na blogu p. Šteffla. Nevíte, zda existuje nějaké obecnější systematické fórum, nebo snad dokonce sdružení pedagogů, kde bychom si jenom nestěžovali, ale měli i reálnou šanci navrhovat řešení, diskutovat o nich a ve finále je snad i prosadit? Opravdu tu dosud není žádná NEZÁVISLÁ Pedagogická komora jak o ni mluví poste.restante? Facebook se ukázal v minulých dnech jako velmi silný a efektivní nástroj se skutečně reálnou silou zasáhnout do běhu věcí. Ale v oblasti školství jsou na něm pouze výkřiky a řešení nejpalčivějších problémů typu „Nová maturita“. Pokud nic takového (systematického) u nás ještě neexistuje, nezbývá mi než se zeptat: „Co je potřeba udělat pro to aby takové sdružení (komora, skupina, …) vzniklo?“. Pokud již existuje, budu více než vděčný, pokud by mi někdo poslal kontakt. Děkuji.
03. 06. 2010 | 16:50

Targus napsal(a):

To karel:

My tajně doufáme, že se pan Šteffl zblázní a začne skrze svou nesporně silnou a úspěšnou firmu prosazovat konečně normální věci, které by vedly k tomu, že by se ve školách zase začalo učit. Mně osobně by úplně stačilo, kdyby to bylo podle reálsoc. osnov. Připadá mi nedůstojné kmeta strhaného životem a prací poučovat svého potomka o diskriminantu a kořenech kvadratických rovnic, stejně jako značně tristní zjistit, že druhé dítko bojující v 8. třídě ZŠ v matematice o známku "chvalitebný" neovládá základní úpravy rovnic a nemalé problémy s násobilkou.
A nejkatastrofálnější zážitek mi toto dítko připravilo, když po řádném čtyřtýdenním procvičování prohlásilo, že už se se mnou učit nebude, protože počítá rychleji, než paní učitelka. To mi prostě došla šťáva.
03. 06. 2010 | 17:34

poste.restante napsal(a):

karel:
Mno já patřím spíše k těm, kteří pana Šteffla z podobných aktivit, jež zmiňuje Targus nepodezřívám. ;-)
Míněno to, že se zblázní a začne prosazovat normální věci a tak...

Prostě dělá svůj byznys a dělá ho nejspíš dobře, když se mu počty fakult, které přešly na jeho testy stále rozšiřuje.
I to, že leží mnohým v žaludku je jistou známkou úspěšnosti.

Chtít po soukromé firmě, aby řešila problémy, jež přísluší ministerstvu a spol., by mi přišlo nepřípadné.

Pan Šteffl to přesto do jisté míry dělá. Například tak obsažné analýzy, jaké dodalo scio jsem z UIVu či jiných, za naše peníze placených ústavů, nikdy neviděl.
O své informace a úvahy se s námi občas podělí a proto se zde také občas sejde pár diskutujících, kteří mají pocit, že mají k tématu co říci.

Ad Pedagogická komora.
Plnohodnotný orgán, hodný tohoto jména neexistuje. Bylo v minulosti učiněno několik víceméně prázdných pokusů o jeho ustavení.
Hlavní příčinu spatřuji v neochotě všech možných Asociací, Sdružení a jiných spolků, sdružujících víceméně úzce vymezená seskupení. Ti, co si dnes hrají na mluvčí soukromých, základních, gymnázií a jiných škol jsou raději kohouty na mnoha rozdrobených smetišťátkách. No a kolemjdoucí liška (nemyslím ministra) si pak vybírá, kdo se právě hodí za partnera k diskusi a koho oškube.

Výsledek je tristní.

Jak řekl jeden kritik školství na http://www.ceskaskola.cz: "Sebevědomé profese si ustavují komory. Ti ostatní pouze odbory."
03. 06. 2010 | 17:59

Karel Mueller napsal(a):

karel:

Víte, na těch forech bychom si přečetli v podstatě totéž co zde, jen by tam bylo víc nářků.

Pan Šteffl je velmi inteligentní muž a úspěšný pragmatik. On nepíše, co si skutečně myslí, to jste si mohl všimnout. Dá-li se to tak říct, tak "reaguje na reálnou situaci".
03. 06. 2010 | 21:39

mb napsal(a):

to naivka ... samozřejmě vám rozumím ... jen jsem musel upozornit že opravdu NEJSME VŠICHNI STEJNÍ ... asi jste myslela, že každý má dostat šanci .... ano, to rozhodně ...

(bohužel se to často vytřídí již na nižším stupni ... bez toho aniž bych chtěl nikoho stigmatizovat ... tak prostě máte ve třídě i ´grázly´ ...

a otazkou společnosti je, jak se účinně bránit grázlům ( zabezpečit práva slušných ( i malých))

nějaký teoretik napsal jaký pro něj byl střih, že na během školních let neměl žádná práva ( musel strpět šikanu ) ... a pak opustivše školu byl chráněn právním řádem (a nikdo už si na něj nedovolil) ....

(2. pol. 20. století, západ )
03. 06. 2010 | 21:48

poste.restante napsal(a):

Pro karel:

Při "kontrole reakcí" jsem si všimnul, že jsem Vám vlastně neodpověděl na Váš dotaz stran diskusních fór o školství, za což se omlouvám.

Zkusím to napravit:
vcelku solidní web je už zmiňovaná http://www.ceskaskola.cz, hlavně jako dobrý rozcestník na oficiální weby.
Diskuse na tomto webu jsou po zavedení schvalování příspěvků autorem článku bohužel velmi slabé. Tak před půldruha rokem to tam jinak "jiskřilo".

Pokud patříte k zastáncům spíše tradičního pojetí výuky, pak doporučuji http://www.stolzova.cz

Skvělé komentáře má pan profesor Martíšek na martisek.blog.denik.cz

Zastánci ŠVP, "kompetencí" a průřezových témat si užijí na http://www.rvp.cz, kde ovšem najdete spíše materiály. Jen pozor, jsou velmi různé kvality a některé... řekněme, že autor by na nich měl ještě hodně zapracovat.

Zajímavé postřehy i ze zahraničí zprostředkovává http://www.spomocnik.cz

Sem tam najdete zajímavý článek na http://www.ucitelske-listy.cz, ovšem diskuze je zde prakticky nulová.

Tady na aktuálně.cz
doporučuji blogy především pánů Šteffla, Broma a občas přispějí také Jiří Zlatuška a Jan-Michal Mleziva.

To je tak všechno, co mne v rychlosti napadlo, ale určitě jsem na něco, či někoho zapomněl.
Snad mne někdo doplní. :-)

A nakonec, nejlépe to vážně trefil Karel Mueller: "...na těch forech bychom si přečetli v podstatě totéž co zde, jen by tam bylo víc nářků."

Jo a myšlenku pedagogické komory se pokouší, již asi potřetí resuscitovat pánové Jurčík a Sarközi na http://www.eucebnice.cz/ped...
Ovšem už asi rok se tam nic neděje, takže nula.

Aktivita pana Houšky na http://mojeskola.net/ceska-... byla naposledy v roce 2007, takže se také míjí účinkem.
03. 06. 2010 | 23:04

Targus napsal(a):

Zřejmě už poslední dodatek k tomuto blogu.
Jak by asi české školství vzkvétalo, kdyby všichni takoví páni Štefflové napřeli síly a rukou společnou v nerozborné jednotě budovali školství nové, smysluplné, s minimálními nároky na vydané finanční prostředky.
03. 06. 2010 | 23:31

ondrejsteffl napsal(a):

karel napsal(a):
„..kde bychom si jenom nestěžovali, ale měli i reálnou šanci navrhovat řešení, diskutovat o nich a ve finále je snad i prosadit?“

Mě také zaráží, jak moc si lidé stěžují případně kritizují, a jak málo hledají cesty, zkoumají možnosti a navrhují řešení.
04. 06. 2010 | 00:07

ondrejsteffl napsal(a):

Targus napsal(a):
„My tajně doufáme, že se pan Šteffl zblázní a začne skrze svou nesporně silnou a úspěšnou firmu prosazovat konečně normální věci, které by vedly k tomu, že by se ve školách zase začalo učit.“

Mohl byste uvést nějaký konkrétní příklad, co jsou to ty „normální věci“.
04. 06. 2010 | 00:07

ondrejsteffl napsal(a):

poste.restante napsal(a):
„Chtít po soukromé firmě, aby řešila problémy, jež přísluší ministerstvu a spol., by mi přišlo nepřípadné.“

Je ale tragickým výsledkem práce ministerstva, že to vůbec někoho napadne. A je to častým jevem.
04. 06. 2010 | 00:07

ondrejsteffl napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):

„Pan Šteffl je velmi inteligentní muž a úspěšný pragmatik. On nepíše, co si skutečně myslí, to jste si mohl všimnout. Dá-li se to tak říct, tak "reaguje na reálnou situaci". „

Za pochvalu děkuji, ale dál nevím přesně, jak to myslíte. Rozhodně nepíšu nic, co si nemyslím. Dost dbám na to, abych, když něco řeknu, tak abych to mohl podložit či doložit. V zásadě je to rozdíl mezi tím, když vědec píše článek a když vyslovuje názor. Pravda zrovna tento blog byl trochu proklamativní, ale myslím, že bych z každého bodu uměl napsat kompletní blog s podpůrnými argumenty, daty a doklady a také opatřeními k jeho naplnění. Není to jen tak soupis nějakých plků.
04. 06. 2010 | 00:08

Karel Mueller napsal(a):

Pane Šteffl,
tou poznámkou jsem Vás nechtěl obviňovat z nějakého pokrytectví, to by jste mi špatně rozuměl. Uvedu příklad. V minulém bloku píšete:

"To není tak, že bych tak CHTĚL jít. V kvantitě už jsme! Já jen vycházím z reality. 70 % lidí maturuje, 60% jde na VŠ. Tak to prostě je".

Prostě vycházíte z reálného stavu a v podstatě k tomu nezaujímáte stanovisko. V zásadě je to správné.

Vůbec bych se neodvážil ani naznačit, že jen tak plkáte. To matematici přeci nedělají a pro každé své tvrzení mají argumenty :-). Těch je ovšem více a často dost protichudných a tak záleží na tom, jakému argumentu dáte tu či onu váhu. Proto se např. na některé věci můžeme názorově lišit.
04. 06. 2010 | 00:38

ondrejsteffl napsal(a):

Karel Mueller

Aha, díky za vysvětlení. Vystihl jste můj postoj správně. Mně jde především o možnosti, jak současný stav zlepšit, a proto je důležité jej brát reálně. Zabývat se tím, co bylo, a co by mohlo být lepší za jakýchsi nereálných okolností (napříkald před dvaceti lety), mně z tohoto hlediska přijde zbytečné.
04. 06. 2010 | 01:23

JPK napsal(a):

Přátelé, ono je to velmi prosté (a proto sotva realizovatelné). Musíme chtít. Všichni. Školy, rodiče, celá společnost, všichni musí chápat, že vzdělání je nutnou, byť ne postačující, podmínkou. Kdosi tu vzpomínal Vietnamce a to je ono. Je zjevné, že školní výsledky Vietnamských dětí jsou na hony vzdálené výsledkům české (a teď myslím tu většinovou, "přizpůsobivou")populace. A je to tím, že oni chápou, že vzdělání potřebují, kdežto "naše" mládež si tím není tak jistá - však on se papínek nějak postará...
Jenže tak, jak se snaží naši Vietnamští spoluobčané, snaží se celá Asie. Ostatně, uvidíme, jak dlouho tu s námi ti Vietnamci vydrží, mám takový pocit, že se ještě dožiji doby, kdy se situace obrátí a ti nejlepší z nich půjdou za lepším - zpátky do Vietnamu.
04. 06. 2010 | 09:56

Targus napsal(a):

To ondrejsteffl:

Si ze mně děláte kozy, ne?
Co blog (Váš blog), to deset patnáct lidí a jejich příspěvky s vysokou relevancí a vypovídací hodnotou o tom, co je v žumpě zvané české školství špatně. A Vy se ptáte idiota od lopaty, co asi.
Jak velice správně uvedl pan Mueller, Vy se vezete na nastartované vlně a dovedete z ní těžit. Nic proti tomu. Nemajetní hňupové nechť žijí ze svých idejí, je-li jim libo.
Vy však mimo toto surfování ještě dovedně přicmrndáváte olejíček do ohníčku, abyste měl pro svou firmu více práce a tudíž vyšší zisky.
Nedělejte si z toho těžkou hlavu, na Vašem místě by to dělal naprosto každý. Rozhodně mě ale vytáčí, když si k tomu ještě navíc narazíte na hlavu svatozář coby spasitel českých škol. Fuj.
Pro začáte by úplně stačilo, kdybyste ve svých veřejně přístupných spiscích začal tvrdit, že bez učení to prostě nejde a že je naprostý nesmysl si myslet, že děti se vše naučí projektovou výukou. To, abyste začal veřejně napadat celý školský systém, ze kterého dobře žijete, po Vás pochópitelně žádat nemohu.
04. 06. 2010 | 10:52

Targus napsal(a):

To JPK:

Velmi dobře, tleskám.
Je v tom ale malý háček. Vy popisujete stav naší dekadentní společnosti. Zde panuje diskuze o stavu školství.
Mne celkem uráží, když mé vcelku inteligentní dítko přijde a předloží mi celkem nesrozumitelný zápis z hodiny přírodopisu, doslovně opsaný z tabule či nadiktovaný, popř. překopírovaný z pedagogem vytvořeného pracovního listu a žádá mně, abychom společnými silami dali tématu jakýsi tvar, který by žák mohl uchopit, pochopit a naučit se.
A následně tady na mne někdo vybafne, že mé vědomosti jsou dávno zastaralé, že nás na základce blbě učili, zatímco já horečně doluji z paměti dávno zasuté vědomosti, abych se dítku pokusil vysvětlit podstatu toho, co si má nasoukat do hlavy.
Jsem znechcen pedagogem, který není schopen nadiktovat v matematice na jednu stránku žákům předpony mili-, centi-, deci-, atd. a vysvětlit jim, která předpona co znamená, jakož i skutečnost, že pokud se to nenaučí nazpaměť, nikdy nebuou schopni správně převádět jednotky. Místo toho jim zadá na toto téma projekt, který následně nejméně líné dítě stáhne z netu, vytiskne adekvátní počet výtisků pro celou třídu, načež úča rozdá 25 výborných, čímž je výuka završena.
Co si z takové výuky děti odnášejí, zajisté pochopíte.
04. 06. 2010 | 11:07

poste.restante napsal(a):

Tagus:

Vaši odpověď JPK mohu podepsat i jako člověk i jako učitel. (Pokud tedy mám, coby informatik s "pedagogickým minimem" na toto označení nárok.)
Můj osobní pocit je, že Vámi posaných učitelů valem přibývá. To jak postupně dozrávají na vysokých školách absolventi porevolučního školství.

Čest výjimkám mezi čerstvými absolventy ped. fakult. A ony jsou, ne že ne. Ale valem jich ubývá, protože na marasmus našeho školství nemají žaludek a záhy odcházejí jinam.
04. 06. 2010 | 12:29

Targus napsal(a):

To poste.restante:

Nebudu lhát, že jste mi, coby dvounožci vpodstatě nevzdělanému značně nezalichotil.
A budu tajně doufat, že si to přečte i pan Šteffl. A nemusí se chytat za nos. Postačí mi bohatě, když alespoň maličko uzná, že nejsem tak moc velký kverulant, za jakého mne považuje on.
04. 06. 2010 | 14:10

poste.restante napsal(a):

Targus:
Ale to je mýlka, vašnosti.

Já jsem chtěl hlavně nezalichotit některým svým "kolegům". A podpořit ty "zastaralé znalosti a metody výuky."

U Vás se naopak dá konstatovat, že pokud jste schopen a navíc hlavně i OCHOTEN vysvětlit svému dítku školní učivo lépe nežli učitel, značně převyšujete běžný vzorek dnešního typického rodiče.
A to myslím naprosto bez ironie.
(Komu čest, tomu čest, ponocnému trůba - říkávalo se u nás.)

P.S.: Omlouvám se za vypadnuté písmenko "r" v předchozím oslovení. Já ho určitě stisknul, to "bitový šotek". Anebo zaprasená klávesnice.
04. 06. 2010 | 14:24

Targus napsal(a):

To poste.restante:

Díky věku, nestandardní životní zkušenosti a aktuálnímu společenskému postavení (odpad společnosti, netáhlo, nefachčící vyžírka) se jaksi životní hodnoty mění. V souvislosti s minimálními variantami možností výdělku a uvázaností na trvalé bydliště se mi otevírá prostor pro suplování školy, pokud to mé skromné vědomosti dovolují.
A zároveň nezakrývám, že mi to dělá dobře, jsem-li pro potomky dědem vševědem.
V neposlední řadě pak doufám, že z nich vychovám osobnosti převyšující typický vzorek jejich rovesníků a budeme mít stále skvělé vztahy až do doby, než se odebéřu do kopru.
04. 06. 2010 | 16:30

Jan Vaculík napsal(a):

Mému bratrovi se v 16 letech stala na škole tato příhoda:
Na chvilku se vzdálil od kolektivu, když tu padlo oko jednoho z jeho spolužáků na klobouk, zůstavší po něm na lavici. "Hele, hoši, mám nápad: vychčijeme se mu do klobouku!" Všem se to moc líbilo, a tak se jali v tom směru hned konati. Mezitím přišel dozorem pověřený výchovný pracovní. I jemu se ten nápad moc líbil. - Když se bratr po chvilce vrátil, měl nachcáno v klobouku. Všichni se tuze smáli, včetně onoho výchovného pracovníka.
Psal se tehdy rok 1970.

Tuto historku připojuji pro ty, kdy hořekují nad zoufalým stavem dnešního školství a mají pocit, že za našich mladých let bylo všecko perfektní.
06. 06. 2010 | 00:26

Jan Vaculík napsal(a):

Diskusí se táhne jako červená nit jedno překroucení:
Autor blogu dlouhodobě představuje názor, že postupy, používané ve školství se musí měnit, a to sice proto, aby školství bylo účinné a nemělo upadající výsledky.

Většina (?) diskutujících mu oponuje s tím, že školství má evidentně upadající výsledky.

Všichni se shodneme na tom, že motivace, které působily před 50 lety, dneska už nefungují. Je to tím, že svět se změnil, a většina z nás je asi ochotna připustit, že součástí té změny je to, že se lidé mají líp: jsou svobodnější, a hmotně se jim daří také lépe.
Pro mě z toho vyplývá to, že si přeju spíš změnu ve školství, než návrat ke starým pořádkům.
06. 06. 2010 | 12:15

poste.restante napsal(a):

Jan Vaculík
Jeden můj známý se vyboural v autě téhož dne, kdy v noci proběhlo zatmění měsíce.
A já si zase nikdy jako žáček nestěžoval na pátek třináctého, protože toho dne se mi několik let vždy podařilo dostat nejmíň dvě jedničky.

Chci říci, že pokud dva jevy probíhají současně, nemusí mezi nimi být souvislost a už vůbec ne příčinná.

Ve školství je tomu tak i tak.

Někdo začal po revoluci tvrdit, že ta či ona metoda je neúčinná, že žáci mají právo na svobodu, demokracii, atd.
Ve skutečnosti nikdy nikdo neprokázal, že například metody výuky založené na drilu jsou neúčinné a neefektivní.
Já se osobně domnívám, že pro určité oblasti výuky jsou dokonce velmi vhodné.

Co jiného je třeba výcvik bojových umění, nežli do zblbnutí opakovaná tatáž činnost?

Jenže dnes mám občas pocit, že mi někdo chce vysvětlit, že děti se třeba o-soto-gari (džudo)naučí lépe a zábavněji, když se budou dívat místo tréninku na video.

Současně ovšem proběhla změna ve společnosti i třeba v technice.
To, že škola už zdaleka není jediným zdrojem informací při výuce žactva, je prostě fakt.
To, že prakticky každé dítko školou povinné má dnes doma počítač, je prostě fakt.

Je logické, že i škola se musí těmto změněným podmínkám přizpůsobit. To ale neznamená, že vyházíme učebnice geometrie, pravítka a kružítka a místo nich rozdáme všem notebooky s předinstalovaným CAD programem.

A už vůbec to neznamená, že když jim je nerozdáme, tak tu máme do deseti let zpátky vládu jedné strany.
06. 06. 2010 | 21:02

Jan Vaculík napsal(a):

Poste restante,
dril je třeba na něco dobrej, ale když děti prostě nedrilujou, neb namají motivaci, tak jej marně budeme chválit.
06. 06. 2010 | 23:11

Jana napsal(a):

To Šteffl:
Ptal jste se mne, co by se mělo podle mého názoru dělat. Souhlasím s mnoha opatřeními, které navrhovala ministryně Kopicová, pan Švejnar nebo bývalý ministr Liška, s opatřeními, které navrhují debatéři ve Vašem blogu nebo které mě někde zaujaly:
1. zoptimalizovat síť středních škol a oddělit zrno od plev.
2. Totéž udělat s vysokými školami
3. Rozdělit VŠ podle jejich možností na ty, které připravují bakaláře, magistry, doktory.
4. Zavést jednotné zkoušky do 9. tříd ZŠ jako kritérium pro přijetí do dalšího vzdělávání - škola zveřejní percentil, do kterého přijímá a žák se přihlásí na tu školu, na kterou chce a zohlední svůj percentil (třeba Scio-test). Odpadnou problémy, které nyní SŠ mají a také spousta vyhozených peněz
5. zavedení státní maturity
6. zatraktivnit povolání učitele pro nadané žáky (třeba systém kariérního růstu), aby fakulty vzdělávající učitele nebyly smetištěm vysokého školství.
7. Zavedení systému kariérního růstu, který by se týkal i stávajících učitelů (možná nějaký chráněný věk)
8. Při přijímacích zkouškách na PedF a FF (učitelský směr) zavést případně i psychologické testy
9. odbourat učební obory s maturitou - gymnazisté se na maturitu připravují minimálně 4 roky, učni chodí mnohdy jeden týden do školy, druhý na praxi, naučí se oboru a ve zkráceném zhruba dvouletém studiu dosahují stejné maturity jako gymnazisté. Je to postavené na hlavu. Čím nadanější student, tím déle času potřebuje na přípravu k maturitě. Tento paradox bych zrušila - kdo se vyučí má mít šanci doplnění vzdělání např. ve dvouletém denním studiu a složení maturitní zkoušky za stejných podmínek jako gymnazista. Maturita má být maturitou na kterékoli škole.
10. rošířit možnosti večerního studia - učební obory, nástavby apod.
11. odbourat dotaci na žáka - pokud bude síť škol zoptimalizovaná, není třeba se honit za dotacemi a pak je možné i vyhodit žáka, který nesplňuje nutné předpoklady pro studium.
12. zamyslet se nad zátěží v učitelském povolání (syndrom vyhoření, alkoholové závislosti) a odbourat zbytečné zatížení učitelů - v konkurenčním boji nové a nové projekty ESF, školské reformy, státní maturity, nová modla - počítač, který vyřeší všechny problémy a tak rychle všechny přípravy na počítač atd. atd.
07. 06. 2010 | 08:57

Jana napsal(a):

To Šteffl:
Ještě k některým Vašim bodům:
Bod 6. - nevím, jak si představujete maximální vzdělání v době, kdy intelektově poprůměrní žáci studují na VŠ??? Je Vám to málo? V době, kdy žák se schizofrenií studuje na VŠ psychologii a neexistuje možnost, jak mu v tom zabránit a jak mu následně zabránit vykonávat vlastní praxi??? V době, kdy jsou mentálně retardovaní žáci zařazovaní do běžných ZŠ a můžete mít i tři takové žáky ve třídě? Komu se budete věnovat jako učitel - retardovaným žákům, mimořádně nadanému žákovi nebo průměru třídy? Nejsem superučitel a tak kdybych v této třídě učila já, určitě by některá z těchto skupin trpěla - a v podstatě asi všechny. Vy byste to zvládnul a rozvíjel žáky na jejich maximální potenciál bez těch čtyřek? Domnívám se, že to není v lidských silách. A nejsem si jistá, zda je správné, když pod rouškou maximálního vzdělání sedí intelektově podprůměrný žák na VŠ. Vkládají se do něj nemalé finance a není jisté, zdy se mu nějakými dírami v systému nepodaří proklouznout a nebude pak vykonávat povolání, kde těžce poškodí své klienty... (viz psycholog - schizofrenik)
Bod 8: Každý psycholog Vám řekne, že základy osobnosti jsou položeny do tří let věku. S rodičem dítě tráví svá odpoledne, víkendy, dovolené. Výchova není to cílevědomé úsilí, kdy někomu něco vykládám, ale především osobnost vychovatele - člověk vychovává svými názory, postoji, reakcemi v nenápadných i vypjatých situacích. A pak je to velmi důležité klima ve společnosti. Pokud děti vidí, že peníze se vydělávají v různých soutěžích, kdy se člověk poníží až za hranici lidskosti (a údajně tak překoná svůj strach), různými podvody, dravostí, egoismem, bezohledností, těžko to ve škole napravíte. Děti brzy vidí, jak to chodí a vidí to hlavně doma.
Bod 9: učitel jako průvodce - to je moc hezké... Ale provázet můžete někoho, kdo chce být veden a kdo se chce něco naučit. Faktem je, že ve škole učíme žáky často proti jejich vůli. Strávila jsem ve školních lavicích spostu času a musím říci, že je to často boj se sebou samým a že to bolí. Možná čím jsem starší, tím si pobyt ve školní lavici více užívám a také toho samozřejmě více vím, takže mohu o věcech s přednášejícím diskutovat. Také mám dnes již vypracované strategie učení. Žáci jsou na tom samozřejmě hůře, Vy jim můžete radit, ale mnohé věci si člověk musí vyzkoušet a zažít. Musí ale chtít. Dnes žáci nejsou motivovaní, protože po nich nikdo nic nechce: dostanou se na každou SŠ, pak i na VŠ a to všechno bez zvláštního úsilí. Také nikoho nezajímají jejich znalosti a známky. To bych se pokusila změnit i pomocí již výše zmiňovaných opatření. Pak by se snad i zvýšila motivace ze strany žáků a učitel by konečně také mohl být průvodcem a rádcem.
07. 06. 2010 | 09:33

Marek Kobera napsal(a):

To Jana: Bravo, Vaše poslední příspěvky se mi moc líbí. Jen bych měl poznámku k těm SOŠ. Ty obory, které nekončí maturitou, mají úbytek žáků takový, že asi za 20 let úplně zaniknou. Takže jsem k tomu návrhu ty ostatní obory převést do oné skupiny dost skeptický.
08. 06. 2010 | 11:58

naivka napsal(a):

paní Jana: "dostanou se na každou SŠ, pak i na VŠ a to všechno bez zvláštního úsilí." - domnívám se, že je to jinak, stačí, když si projdu podmínky, kritéria přijetí na SŠ, když si porovnám počet uchazečů a přijímaných. Na každou SŠ se děti asi nedostanou. Pravdou je, že některé SŠ přijímají i prospěchově horší žáky, ale tam nemám zkušenost, spíše si všímám státních gymnázií.
Přijímací zkoušky mně nepřipadají právě jednoduché, naopak si myslím, že jsou v některém směru obtížnější než před lety. Kdysi stačilo naučit se postupy při řešení několika typů matematických úloh a znát češtinu. To dnes uchazeči na gymnázia musí umět také. Ale přibyly jim všeobecně znalostní testy a inteligenční testy. Takže jsem toho názoru, že dnes mají státní školy více propracovaná kritéria pro přijímání svých budoucích žáků. Otázkou je, a to nevím, celkový počet přijímaných. Znovu vzpomínám, za mě se většinou tvořily dvě nové třídy, dnes to na některých školách mohou být snad až tři, takže v absoutním počtu mohlo zřejmě dojít k nárůstu studentů na gymnáziích (připočtu-li ještě soukromá gymnázia). Ale v tom bych problém rozhodně nehledala.
Problém ve školství jednoznačně vidím v neskloubení požadavků na vzdělání jak po obsahové stránce, tak i po stránce stylu výuky ze strany žáků - studentů a dosavadní praxí při poskytování vzdělání ze strany státu - školy. Dnes totiž skutečně žijeme v jiné době než před 20, 30 i více lety a pořád jedeme postaru. Nebo si umíte představit, že třeba ještě za 100 let budou děti docházet do kamenných budov škol a znuděně poslouchat 45 minut výkladu učitele? Tento způsob výuky bude patřit minulosti a již dnes je v mnohém přežitkem. Osobnost učitele je stále výrazným prvkem v procesu vzdělávání, nijakým způsobem práci učitelů nesnižuji, naopak, domnívám se, že je nezastupitelná, ale spíše jako rádce a vychovatele dětí, jejich pomocníka při práci s počítači, které by fungovaly jako osobní učitel každého jednotlivého dítěte, a dále při socializaci dětí ve školním prostředí. Ale to se pořád opakuji, omlouvám se...
11. 06. 2010 | 16:31

Jana napsal(a):

To Naivka:
Paní Naivko, škoda, že nevidíte současné školství zevnitř. Myslím, že byste velmi rychle změnila své názory. Pocházím z okresního města, kde v 70. letech bylo jedno gymnázium přijímající 4 třídy. Dnes máme dvě gymnázia státní a jedno soukromé - celkem 9 tříd na jeden ročník - a to při úbytku populace. Dvě ze tří gynmnázií nedělají přijímací zkoušky ve snaze získat co nejvíce studentů. A jedno státní gymnázium vypisovalo i 3. kolo přijímacího řízení!!! Vím o gymnáziích, kde studují děti na hranici slabomyslnosti.. A vím, co jsem uměla kdysi při přijímacích zkouškách já a co uměla moje dcera. Odborné střední školy přijímačky dávno zrušily a berou doslova kohokoli, jen aby alespoň zpoloviny naplnily své kapacity. Mnohé školy zejí prázdnotou, jen gymnázia i při obrovském úbytku dětí přijímají stále stejně, ba i více než v letech, kdy byly silné populační ročníky. Žáci se netají tím, že chtějí hlavně maturitu a někdy i přestupují na školy známé svými nízkými nároky.
A současný bůžek počítač??? Paní, nevíte, o čem mluvíte. Aby to fungovalo, musela byste mít třídu zapálených žáků. Ale kde je vzít a nekrást. Práce s počítačem se mnohdy smrskne na to, že učitel běhá po třídě a kontroluje žáky, kteří místo hledání poznatků surfují po facebooku, vyřizují svou korespondenci či jiné záležitosti. Mnozí učitelé v zoufalství vypínají žákům internet nebo zakazují individuální práci žáků s počítačem a nechávají zapnutý pouze jeden - učitelský. Pokud chcete mít za osobního učitele žáka facebook, pak by to snad fungovalo. Ale nechtějte číst ty pikantnosti, kterými se žáci na podobných stránkách častují a prohlížet si fotky, které by potěšily zajisté každého pedofila. A socializaci od počítače také nečekejte. Člověka socializuje společnost, ve které žije a to především prostřednictvím rodiny, školy, přátel a kultury té které společnosti. I mnohé školy, které byly původně orientovány na výuku skrze počítač, dospívají k závěru, že se jedná o slepou uličku a že ve všem je třeba míry a rovnováhy. Nemůžeme se stále pohybovat ode zdi ke zdi. A s těmi pomocníky a rádci... Víte, také jsem přišla z vysoké školy do praxe jako mladá nadšená naivní učitelka se spoustou ideálů. Setkání s realitou byl šok. Skončila jsem na několikaměsíční nemocenské, protože jsem těžce nedávala šikanu, které jsem byla ze strany žáků podrobena. A pak jsem se s tím stejně musela poprat a rozdat i několik facek ačkoli jsem velkým odpůrcem fyzických trestů. Dnes učím na "lepší" škole, ale žáků s touhou po vzdělání je přesto zoufale málo. Chtějí ven, za svým klukem, holkou, zajít do hospody, bavit se, surfovat po facebooku, psát SMS, jíst, dívat se na televizi, žít... Paní Naivko, nevím, odkud jste, ale neměla byste možnost nechat se zaměstnat alespoň na nějakou dobu ve školství? Neříkám, že musíte zrovna začít na nějakém SOU jako já, ale nakonec proč ne? Možná by stačil i přítel, přítelkyně, kteří pracují jako učitelé.
11. 06. 2010 | 23:38

naivka napsal(a):

Paní Jano, je mi líto problémů, které zmiňujete. Na Vaši nepřímou otázku odpovídám, jsem z Prahy a ten přetlak uchazečů o studium na gymnáziu tady skutečně pociťuji. Jestli jsem správně porozuměla Vašim slovům, spíše z nich cítím smutek a bezmoc nad stavem v našich školách. To ovšem stále podporuje můj názor o novém přístupu k dětem v oblasti vzdělávání, tak jak jsem jej zmínila výše a mnohokrát rozepisovala na minulých blogách pana Šteffla. Programátoři by na možnosti zneužívání internetu ve výukových programech jistě pamatovali a zakomponovali by do nich pojistku. Nemám nejmenší pochybnosti, že především v technice - počítačích je budoucnost nového typu vzdělávání pro všechny.
Nechci se s Vámi, paní Jano, pouštět do polemiky. To není mojí snahou na této diskuzi. Ve školství zaměstnaná nejsem a Vaše zkušenosti nemám. Hovořím spíše jako matka a člověk, který se zajímá, jak zlepšit stávající stav ve školách. Samozřejmě, nepopírám, z mého úhlu pohledu. Jen dávám náměty k zamyšlení, větší ambice rozhodně nemám. Nikdy jsem netvrdila a netvrdím, že ten můj pohled je nejsprávnější. Pouze dávám námět, o kterém si myslím, že stojí za to popřemýšlet a jsem dokonce přesvědčena, že má i budoucnost. Já si opravdu neumím představit při dnešních trendech, že školství v takovém stavu, v jakém je dnes, bude fungovat třeba ještě za těch mnou zmíněných 100 let..
Paní Jano, děkuji vám za vaši odpověď a přeji vše dobré.

Hezký den.
12. 06. 2010 | 06:12

Jana napsal(a):

Paní Naivko,
v podstatě jste mi velmi sympatická a vím, jak to myslíte. Neměla jsem v úmyslu Vás nějak kritizovat, ale spíše hledat způsob, jak byste nahlédla za vrátka škol. Gymnázia jsou na tom určitě lépe než jiné střední školy - máte pravdu, že žáci jsou často nadaní a mají zájem. Přesto vím, že i v Praze jsou soukromá gymnázia, která přijímají žáky s jakýmkoli prospěchem bez přijímacích zkoušek v jakémkoli množství - čím více, tím lépe. Dnes se nikdo, kdo má peníze, nemusí bát, že by jeho dítě nestudovalo to, co chce. To platí samozřejmě i pro vysoké školy (s výjimkou snad lékařských fakult). A to je věc, která mě svým způsobem děsí - když o důležitých věcech rozhodují lidé, kteří si diplomy koupili, kteří nejsou chytří, ale vychytralí... Vy se nebojíte? Nemáte strach, že Vaše dítě bude učit např. psychopat nebo slabomyslný učitel? Když Váš dům vyprojektuje někdo, kdo neuměl počítat? O státních financích rozhoduje někdo, kdo propadal už na základní škole? A to všechno jen proto, že měl peníze a majitelé škol zase chtěli vydělávat, tak vysvědčení a diplomy žákům doslova prodali... Nepřeji své dceři, aby žila v takovém světě. Přeji jí ale vzdělané náročné učitele, kteří jsou i osobnostmi a umí žákům kromě vědomostí předat i něco ze sebe. A také moderní učebnice a pomůcky (včetně těch počítačů) - ale vždy v rukou člověka, který využití jednotlivých metod kriticky zhodnotí. To je pro mne škola v jakémkoli století. (Na podobnou školu dcera chodí a já jsem zatím spokojená.) PS: Až budete mít doma pubescenta, který "paří" na počítači od příchodu ze školy do nočních hodin, třeba doma počítač i uzamknete.
12. 06. 2010 | 19:57

Marek Kobera napsal(a):

To Jana: Máte naprostou pravdu s výukou informatiky. Na jednu stranu je to to nejjednodušší, pokud je učitel flákač, tak si děti mohou hrát hry. Pokud ale je chce něco naučit, tak je to velmi obtížné. Navíc výuku ještě komplikuje velmi odlišná úroveň dětí, absence koncepce a stav informatiky jako popelky, která "se vždycky nějak učila" bez shora uváděných prostředků, které samozřejmě stojí peníze.

A ještě, nerad bych Vás trumfoval, ale "u nás" na ISŠ se pravidelně pořádají i 4. kola.

Co se týká učitelů: bohužel někteří z nich jsou psychopaté už dnes; zhoršení se obávám také.
15. 06. 2010 | 12:37

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:59

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 08:29

loan napsal(a):

Do not a lot of cash to buy a house? Do not worry, just because that is possible to get the business loans to solve such problems. Thence get a small business loan to buy all you need.
23. 10. 2011 | 23:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy