Povinná maturita z matematiky !? Díl pátý

02. 02. 2010 | 19:20
Přečteno 21858 krát
Tak má být maturita z matematiky povinná? Ano nebo ne? Po čtyřech předchozích blozích se konečně dostanu k odpovědi. Odpověď ale bude záležet na tom, co si od Povinné Maturity z Matematiky (občas dále jen PMM) slibujeme a také na tom, zda realitu současného vzdělávání bereme takovou, jaká je a nebo jak si ji idealizujeme.


Na webu Učitelských novin odpovědělo 7140 respondentů (patrně většinou učitelů) na otázku „Měla by se zavést povinná matematika u státní maturity?“ takto:


graf
graf


Přehled blogů Maturita z matematiky ?!:

5. Povinná maturita z matematiky – tento blog

6. Konkrétní opatření ke zlepšení výuky matematiky – slíbeno, ale nevím kdy


Tak má být maturita z matematiky povinná nebo ne?

Toto jsou příklady z maturitního testu z matematiky základní úrovně (všechny zde ):

–––––––––- 6

příklad 6
příklad 6

–––––––––- 7

Příklad 7
Příklad 7

–––––––––- 8

Příklad 8
Příklad 8

–––––––––- 15

Příklad 15
Příklad 15

Úlohy vcelku jasně ukazují, co je na cílech výuky špatně. Jejich řešení vyžaduje především zvládnutí a aplikaci standardních postupů, není na nich nic k vymýšlení. Může je dobře zvládnout i žák, který má postupy „nacvičené“ bez valného porozumění. A tomu pochopitelně bude odpovídat i výuka, která má žáky na řešení takových úloh připravit. O tom, že by se podobné úlohy vyskytovaly v reálném životě, nemůže být řeč.

Na čem se shodujeme

Jakkoliv diskuse pod minulými blogy byly dosti polarizované, lze nalézt několik věcí, na kterých panuje vcelku všeobecná shoda (uvádím vše ve zkratce a obecně):

1.       To, z čeho se dnes maturuje z matematiky, využije ve studiu na VŠ jen malá část maturantů (více 4. blog).

2.       Platné cíle a obsah výuky matematiky nejsou ideální. Nedostatečně směřují ke kultivaci myšlení a logického uvažování a příliš se soustřeďují na zvládání technických postupů (více 1. blog a uvedené příklady).

3.       Kvalita výuky (učitelů) je velmi rozmanitá, někteří žáci mají na učitele štěstí, jiní ne (opakovaně v diskusích pod blogy).

4.       Současně požadovanou úroveň maturity (základní) nemohou rozumným způosobem (s pochopením) zvládnout všichni maturanti. Zůstává nemalá část maturantů, kteří si z matematiky neodnášejí ani to, co by měl znát žák základní školy (diskuse pod 1. blogem).

5.       Cílem výuky matematiky, který je důležitý pro všechny (bez ohledu na PMM), je kromě základních dovedností především kultivace myšlení a rozvoj logického uvažování (3. blog).

6.       Zájem žáků o matematiku klesá (2. blog).

 

Jaké mohou být cíle povinné maturity z matematiky

Klíčové je to, co si vlastně od povinné maturity z matematiky slibujeme. A v tom se lišíme! V diskusi se objevily tři velmi různé cíle PMM:

A.     Síto, které zabrání tomu, aby maturitu neměla „každá židle“.

B.     Nástroj, jak více maturantů a lépe naučit to, co je zapotřebí na vysokých školách, zvýšit zájem o přírodovědné a technické obory.

C.     Nástroj, jak více maturantů naučit lépe myslet.

Je nutné si jeden z těchto cílů vybrat jako hlavní. Bez toho není možné dále řešit otázku, zda je pro daný cíl PMM vhodná, a není možné diskutovat, jak by taková PMM měla vypadat. Nejde totiž o PMM nějak obecně, ale vždy o její konkrétní podobu. PMM není cíl, je to jen nástroj. Jakkoliv Miloš Čermák ve svém blogu píše, že „Součástí maturity by měla být povinná zkouška z matematiky. Tečka.“, v dalším stejně vysvětluje, že jeho cíl je převážně ten první, mluví o „spolčení hloupých, líných nebo prostě pohodlných“.

Pokud si v hlavním cíli, který sledujeme, neuděláme jasno, bude výsledek stejný jako u současné státní maturity. Již deset let se motá několik cílů dohromady (jednotné měřítko, přijímací zkoušky na VŠ, zlepšení kvality škol, sjednocení požadavků atd. – více zde). Výsledkem je desetiletý chaos, vyhozené stamilióny a realizace v nedohlednu.

Který cíl je podle vás ten hlavní?


A. Povinná maturita z matematiky jako síto

Bylo by třeba na současné podobě maturity něco měnit?

V zásadě ne. Chceme-li, aby síto bylo hodně husté, můžeme jako povinnou zvolit třeba i vyšší úroveň obtížnosti. Jinak by mohla podoba maturity z matematiky zůstat.

Bylo by pak zavedení PMM správné?

Téma jsme již opakovaně diskutovali. Já se domnívám, že je takový cíl PMM je naprosto nesprávný a velmi škodlivý.

Obecně a velmi stručně proč: Omezovat přístup ke vzdělávání a dokonce i snižovat motivaci ke vzdělávání, což činí jakékoliv síto, je v zásadě chybné. Pro naši konkurenceschopnost je rozhodující celková vzdělanost (tedy nejen vzdělanost špiček). Zastávám princip maximálního vzdělání: Dát každému příležitost dosáhnout maximálního vzdělání - jakého je schopen, jaké si přeje a jaké je potřeba. Navíc jednorázová (a tudíž na náhodě závislá) zkouška činí síto pokřiveným. S ohledem na bod 3 (rozdílnost kvality učitelů) by to bylo značně nespravedlivé.

Mimochodem, přímým důsledkem takového postupu by bylo další snížení zájmu o přírodovědné a technické obory. Snížil by se totiž celkový počet maturantů, a to zejména o ty méně nadané. To jsou ovšem dnes z velké části ti, kteří na tento typ oborů směřují. Je omylem se domnívat, že maturita z matematiky by zájemce o studium práv, stomatologie či politologie nějak masově přesvědčila, že mají studovat techniku. Dost možná by naopak někoho odradila.

Je to reálné?

Bez ohledu na názor můj či názor oponentů je zavedení PMM jako síta zcela vyloučeno. Poslanci nic takového neschválí. Rozložení sil ve vztahu k matematice bude nejspíš stejné jako v celé společnosti (a jako prokázali i učitelé), tedy se značnou převahou odmítavého postoje a tedy proti PMM. Jakýkoliv náznak PMM vyvolá násobně silnější odpor žáků středních škol než tzv. státní maturita. A že jejich stávka může politický názor měnit, to už se naučili. Zde navíc budou mít silnější podporu veřejnosti. A nakonec nejde ani vyloučit, že poslanci přihlédnou k racionálním důvodům vztahujícím se k naší konkurenceschopnosti.


B. Více maturantů a lépe naučit to, co je potřeba na VŠ

Bylo by třeba na současné podobě maturity něco měnit?

Pokud by mělo být více maturantů, kteří zvládnou matematiku v kvalitě, jaká je dobře použitelná pro vysoké školy, bylo by třeba ubrat na kvantitě cílů a obsahu výuky a více se soustředit na kvalitu, na skutečné pochopení látky. Jinak by při zachování současné podoby maturity zavedení PMM buď muselo provázet další snížení laťky (viz bod 3 výše) a z celé PMM by se tak stala Potěmkinova vesnice. A nebo by ke snížení laťky nedošlo a PMM by se stala sítem se všemi negativními důsledky (viz za „A“ výše).

Bylo by pak zavedení PMM správné?

Nebylo. Na vysoké škole pokračuje ve studiu matematiky jen asi 20 % maturantů a z toho asi polovina jen krátce (viz 4. blog). Celkově se tedy matematice hlouběji věnuje na VŠ jen asi každý desátý maturant. Takovému dnes nic nebrání z matematiky maturovat. Problém je, že právě uchazeči o studium na technických a přírodovědných oborech tak zhusta nečiní. Tím lze ovšem jen těžko obhájit PMM pro 90 % ostatních, kteří matematiku dále studovat nebudou.

Paradoxem situace je, že technické ani přírodovědecké fakulty maturitu z matematiky nevyžadují, i když jim v tom technicky nic nebrání. Důvod je jasný, mají obavu, že by se ještě dále snížil počet uchazečů. Současně si ale představují, že by (státem zavedená) PMM zvýšila zájem o jejich obory.

Je to reálné?

Myslím, že to reálné není, a to z podobných, i když o něco slabších důvodů než výše. Vše by záviselo na tom, jak hluboké změny by doznaly cíle a obsah výuky matematiky. Od změny cílů a obsahu k zavedení PMM by ovšem byla ještě dlouhá (nejméně čtyřletá) cesta.

C. Naučit více maturantů lépe myslet

Bylo by třeba na současné podobě maturity něco měnit?

Ano, a to dramaticky. PMM by musela skutečně zkoumat, zda maturant umí řešit problémy, zda umí přesně logicky uvažovat, zda se umí naučit novou partii z matematiky atd. (pochopitelně, že by se cíle musely mnohem lépe precizovat). Jakkoliv je obtížné takové věci zkoušet, není to nemožné. Samozřejmě, že to nelze dělat ani (jen) didaktickým testem, ani patnáctiminutovým vystoupení před komisí. Příklad jedné z cest naznačil Karel Mueller v diskusi ve 2. blogu, když navrhoval řešit příklady z matematické olympiády pro žáky ZŠ. Pokud by byly precizovány cíle, bylo by možné začít hledat další odpovídající formy zkoušení, hledat hranice úspěšného složení maturity i zkoumat, které ze současných cílů výuky mají (musí) zůstat zachovány.

Takovou zásadní změnu ovšem nelze provádět jen tím, že by se změnila podoba maturitní zkoušky. Jak jsme konstatovali (bod 2 a 3) současná podoba výuky matematiky nedostatečně směřuje ke kultivaci myšlení a logického uvažování. Nezbytné by proto byly změny ve výuce. A ty by zavedení PMM musely předcházet! Pokud by se ale mělo začít skutečně na prvním stupni, jak jsme to naznačili v minulém blogu, stává se ze zavedení PMM během na skutečně dlouhou trať. Rozhodně nepřichází v úvahu dřív než v roce 2024 (2011 + 13 let k maturitě).

Bylo by pak zavedení PMM správné?

Ano, za těchto okolností by zavedení PMM bylo přínosem. Více maturantů by se naučilo lépe myslet a matematika by se stala nástrojem kultivace myšlení.

Je to reálné?

Přiznejme si, že není. Rok 2024 je mnohem vzdálenější, než kam sahá uvažování politiků, je i mnohem dál, než kam sahá schopnost ministerstva školství vůbec dohlédnout, natož plánovat či snad dokonce realizovat. Kdo ví, zda v roce 2024 bude ještě maturita (např. v Británii uvažují o tom, že analogickou zkoušku přesunou až za bakalářské studium – bakalářů je dnes mnohem víc, než bývalo maturantů).

Spusťte to hned!

Přes všechno vysvětlování se nepochybně najdou mnozí čtenáři, kteří budou trvat na svém: „Součástí maturity by měla být povinná zkouška z matematiky. Tečka.“ Pomiňme na chvíli, že nic takového poslanci neschválí a představme si, že by se např. od roku 2012 stala PMM realitou. Co by se stalo?

S přihlédnutím k bodům 1. až 6, na kterých se shodujeme, lze předvídat: Výše uvedené a podobné příklady by musel zvládat každý maturant. Učitelé by tedy ještě více než dnes drilovali postupy a ještě méně dbali na pochopení, protože na to by nebyl čas a rozhodující by byl výsledek maturitního testu. Někteří maturanti by to zvládli, jiní ne. Ale protože nejde náhle od maturit vyhodit 10 % žáků, laťka by se snížila. Negativní vztah žáků (i rodičů) k matematice by se prohloubil. Žádný z výše uvedených cílů by nebyl naplněn.

Tyto úvahy potvrzuje Reeve v diskusi pod článkem na České škole ke státní maturitě: Jako učiteli gymnázia je mi (státní) maturita trnem v oku především proto, že požadovaná základní úroveň je pro naše studenty tak nízká, že zkoušky z češtiny i matematiky by většina z nich zvládla levou zadní už po prvním ročníku. Pro nás všechny, studenty i učitele, je to velmi demotivující: Buď budeme donekonečna celé čtyři roky pilovat onen požadovaný základ až k stoprocentní dokonalosti, anebo se budu snažit studenty naučit i něco navíc, ovšem pak se budu chovat neracionálně, neboť díky onomu "nadbytečnému" učivu budu studenty zahlcovat něčím, co u státních maturit nevyužijí.(doplněno 28.2.)

Závěr

K povinné maturitě z matematiky tedy žádná rozumná cesta nevede. Přesto se domnívám, že vést podobné úvahy není zbytečné. Podstatná zde totiž není PMM, ale změny v cílech, obsahu a formě výuky matematiky. Ty je možné provádět postupně a začít je možné hned. Debata o tom, jak to udělat, je mnohem důležitější, než marné řeči o povinné maturitě z matematiky.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bigjirka napsal(a):

Tak to nemůžeš jít k ČEZtapu :-D

K teambuildingu mám taky velké výhrady. Vesměs se při něm vykonávají úkony, které mi vadí. Dříve se úplně normálně chlastalo a bylo to taky dobrý. S některými členkami kolektivu bylo možné budovat team i směšnými pohyby.
10. 02. 2010 | 18:58

Marek Kobera napsal(a):

To bigjirka:

No, asi trochu žárlím či co. ČEZ - tak na ten může mít každý svůj vlastní názor. To, že ale team building používá třeba i Jedličkův ústav, tak to myslím je dost mimo. Na to, že je to hraní v rámci práce, tak mi bratru 48 000 Kč za den přijde docela dost. Navíc tedy z nějakých státních příspěvků a dotací. Z ceníku dále: hodina koučinku za 4 000 Kč (řekněme 2,5x dražší než hodina s prostitutkou), pořádání eventu od 120 000 Kč za den, hodina supervize od 800 Kč + doprava. Škoda mi to nedá pochybovat o účelnosti takto vynaložených peněz. Mimochodem nedávno jeden (zřejmě hodně odvážný) student napsal do své diplomky, jak to vypadá třeba s efektivitou peněz vynakládaných na programy pro drogově závislé. Ti se obyčejně léčí KBT čili kognitivně behaviorální terapií.

EFQM mi pak nějak připadá z podobného ranku, ale, jak už jsem napsal, nevím, oč tam konkrétně jde. Prý ho zavádí PČR. Tak se třeba budu moci přesvědčit o tom, jak konkrétně pomáhá. Zatím jsou mé zkušenosti s PČR dost úděsné.

Také se mi zdá, že "polovzdělaní pitomci", jak píšete, jsou nějak magicky přitahováni k podobným (soft) oborům, ale teoretická fyzika je nepřitahuje ani trochu. No nic - aspoň před touto tzv. krizí měli nejmenší nezaměstnanost absolventi FM VŠE...
10. 02. 2010 | 20:06

Marek Kobera napsal(a):

To Jan Vaculík:

"je třeba tomu věřit; méně důležité je, aby to úplně odpovídalo skutečnosti"

Tak za pár let budou z takových dětí vynikající rodiče.
10. 02. 2010 | 20:27

Marek Kobera napsal(a):

To bigjirka:

Tak dneska má teambuilding výhodu oproti chlastačce nebo směšných pohybech z dřívějška, že se dá provádět na lanech nebo raftech v Dolomitech. Pravda - ta chlastačka atd. se musí nechat na večer.
10. 02. 2010 | 20:34

Marek Kobera napsal(a):

Ale teď zpět k tématu. Myslím, že v hlavách pomazaných na místech, která o tom rozhodují skutečně převažuje představa vnějšího řízení ve stylu "PMM nám zaručí kvalitu výuky a snad i oblíbenost matematiky (když už se něco takového zjišťuje)".

Myšlenku zavádět management do škol (mimo ředitele a manažera čistoty) jsem zatím nikde neviděl, ale možná také přijde jakožto nástroj vnějšího řízení. Mezitím máme heslo (všímáte si, jak jsme fixovaní na ta hesla, která se dají nosit v prvomájových průvodech?) celoživotního vzdělávání. Takže si činovníci dnes nejvíc slibují patrně od DVPP. (Pro neznalé "další vzdělávání pedagogických pracovníků"). O tom nevím zatím, co si mám myslet, protože mám opět málo informací, leč sama tato myšlenka mi připomíná ideu páně Šteffla o tom, že VŠ bude doučovat stále rostoucí objem toho, co se nějak nezvládlo na SŠ a ZŠ. Podobně DVPP jistým způsobem bude suplovat to, co učitel nezvládnul na pedagogických a jiných fakultách.

Opět jsem na rozpacích, pokud jde o efektivitu vynakládaných prostředků, zvláště když slyším, že v rámci ICT školení se učitelé učili "správně klikat myší"...
11. 02. 2010 | 10:42

bigjirka napsal(a):

Jasně. Clastat na laně není dobrý nápad, stejně jako dělat na laně směšné pohyby.

Vyjadřovat se k něčemu, o čem nevíte praničeho, Vás Marku nějak není hodno. Co se týče všelijakého pumpování peněz různými nehodnými poradci, ta to všechno je způsobeno zhůvěřilými dotačními programy, napojenými samozřejmě na korupci a klientelismus, v tom se už mnozí naučili chodit skvěle. Ssavky z našich kapes už hnedtak někdo nevytáhne.
11. 02. 2010 | 18:03

Jan Vaculík napsal(a):

Marku,
s tím "je třeba tomu věřit; méně důležité je, aby to úplně odpovídalo skutečnosti" raději dovysvětlím:
Nemyslel jsem to ironicky. Člověk, když se něco učí, tak si většinou myslí, že mu to k něčemu bude. Pak je většinou všecko jinak. Ale zpětně těch svých "zbytečných" znalostí nelitujeme. Byla to příprava na osvojení těch potřebných. Jako s tím Fortranem, co jsme se kdysi učili. :--)
11. 02. 2010 | 19:45

bigjirka napsal(a):

Fortran byl báječný jazyk, dodnes na něj něžně vzpomínám. Měl navíc výhodu "šetrného programování". V moderních, "lepších jazycích" lze například naprogramovat rekursi, kterou počítač vlastně neumí.
11. 02. 2010 | 20:49

Petr Bilina napsal(a):

To Marek Kobera: "Nechcete maturity? Tak přemluvte vedení školy, aby udělalo vyřazovací večírek se šampaňským a ve společenských úborech. Zkoušet se nemusí nic. Předseda komise z nějaké jiné školy se na raut také nechá přemluvit. Jinak si nikdo ničeho nevšimne a stejně to bude +- jedno." Děkuji, teď jste mne přesně pochopil, akorát nevím, co by tam mněl za úkol ten předsea komise, když by se žádná nekonala. Přemluvit ovšem vedení jedné školy nestačí, pomozte mi prosím, přemluvit vedení tohoto státu! ( nebo alespoň ty co se tváří, že jim na neformálnosti vzdělání záleží ).
11. 02. 2010 | 21:42

Jan Vaculík napsal(a):

Jo, teď mi to došlo:
bavíme se tady o lecčem, ale vše se to točí kol úpadku vzdělávání. Alfa a omega je, aby učitel dokázal v žácích vzbudit dojem, že bez těch dotyčných znalostí se nedá žít. Že bez znalosti logaritmů hrozí zástava dechu, například.
Jenže děti dnes už nejsou tak naivní. A proto se nechcou učit.
11. 02. 2010 | 23:00

Marek Kobera napsal(a):

To bigjirka:

Máte pravdu, raději jsem se k tomu vyjadřovat neměl. Já jen - viděl jsem kapku zjišťování kvality v nemocnicích a přináší to o dost jinačí problémy než technologické měření kvality výroby lahví. A jsem rád, že se o to někdo zajímá a stará a že jen nevznikly HTA agentury a nic dál, jakoby to bylo samozřejmé.

O moc víc o tom nevím, a tak tady s tím tématem končím...
11. 02. 2010 | 23:30

Jan Vaculíkcorlears barrels napsal(a):

Myslím, že všecky systémy řízení, všecky certifikáty odosobňují ten "vzdělávací proces" (a já raději řeknu, že výchovný), který je víc uměním než technologií; zavádět ISO 9001 ve škole je podobné, jako kdybychom jej chtěli závádět ve filharmonii.
Metoda výuky je důleřitá, ale stejně důležitá je iluze; iluze, že to, co se učím, budu potřebovat. Učitel, který je samorost, mívá často úspechy, protože má charisma. A jak podchytitit charisma směrnicema ISO 9001 ?
11. 02. 2010 | 23:35

Marek Kobera napsal(a):

To Jan Vaculík:

Já bych řekl, že v současnosti byste to mohl vnímat i jinak. Ne tak pasivně, ale o dost aktivněji. K čemu je Vám znalost Fortranu?
No, zkuste ji použít! Vždyž je přece přehršel algoritmů, které jsou i volně dostupné a které byste si mohl modifikovat a báječně si s tím vyhrát. To, že se Vám to do práce zjevně nehodí, že Vám to asi miliony nepřinese, je přece už věc druhá, ne?

Nebylo by špatné, kdyby si žáci osvojili i kapku tohoto pohledu.
11. 02. 2010 | 23:37

Marek Kobera napsal(a):

To Petr Bilina: Ale to jste mě nepochopil. Já si nemyslím, že maturity někdy v dohledné době skončí. Je to přece "ctihodná tradice" a jako taková se bude oklepávat, i kdyby byla naprosto vyprázdněná.

Vám nezbývá nic jiného než "partyzánština". Hezky takovou věc udělat "načerno" s pocitem sladkého zakázaného ovoce a přitom se můžete cítit jako Che Guevara, jak ještě víc rozkládáte systém už tak hnilobného kapitalismu. ;-)
11. 02. 2010 | 23:42

Marek Kobera napsal(a):

To Jan Vaculík:

Nádherné heslo říká "Think globally, act locally". Děti se nechcou učit? U nás tedy převážně nechcou. A co takhle nějaké 3000 km od nás na jih? To je změna, ne? Často jsou vidět třídy po 90 žácích, lavice fuč, děti píšou na tabulky. Střecha má díru nebo chybí celá stěna ve třídě. A učitel může mít i bič a k ráně nemá daleko.

Tak se dostáváme oslím můstkem k druhé půlce té věty. Copak by ta děcka tak chtěla? Proč by měl učitel učit děti, které se nebezpečně blíží tomu, co nazval střelec na polytechnice ve Virginii spratky?

Pan dr. Šteffl tu uvedl v jednom z předchozích blogů výsledky průzkumu na téma, jestli si dobře pamatuji, kde děti přikládají matematice nejvyšší a nejnižší význam. Ano - našel jsem to v 2. dílu jako výsledky z TIMSS 2007. Pak následovala jeho úvaha o dostupnosti ICT.

Co když je ale skutečnost jednodušší - tam, kde jsou matematické znalosti v podobě knih, Internetu, učitelů, rodičů snadno dostupné, zájem klesá, kdežto tam, kde tomu tak není, se matematika stává nedostatkovým, zajímavým zbožím? Myslím, že je to velmi dobrý námět na seriózní výzkum. Škoda, že ho asi nikdo nevypracuje, nebo že by ano?
12. 02. 2010 | 00:01

Jan Vaculík napsal(a):

Nevím, jak by dopadlo srovnání matematických znalostí u průměrných dětí v Somálsku a u nás. Jenže tady je tolik odlišných faktorů, že nelze srovnávat.

Ale jedno asi platit bude: děti v Somálsku vědí, že vzdělání je podmínkou lepšího pracovního uplatnění; podmínkou k vykročení z naprosté chudoby; tedy možná i podmínkou prostého přežití. To u nás neplatí. Kýžený cíl je brát aspoň 50 litrů měsíčně, ale cesta k němu (s výjimkou studia práv) je velmi nejasná. Skoro jen jedno se zdá (ve věku -náct) jisté: matematika k němu nevede.
12. 02. 2010 | 00:20

Marek Kobera napsal(a):

To Jan Vaculík:

No vida, jak je to snadné. Teď už si jen ujasnit u kolika % náctiletých jsou hlavním motivačním faktorem ty peníze a je to.
12. 02. 2010 | 00:34

Jan Dobeš napsal(a):

Promluvím jako letošní maturant (2010) na SOŠ se zaměřením na veřejnosprávní činnost a právo. Pokusím se to vše popsat spíše chronologicky a dle svých zážitků. Je pravdou, že při výuce na ZŠ jsme měli matematiku každý den, ba dokonce seminář z matematiky. Ač byla výuka mnohdy drsná, jelikož paní učitelka na ni kladla velký důraz, měl jsem matematiku velice rád spolu s fyzikou, chemií a biologií (na tyto předměty jsem měl taktéž velice kvalitní učitele). Dalo by se říci, že jsem měl tehdy rád snad vše krom technických prací, zvolil jsem nakonec školu, kde mě vzali díky průměru (1,2). Měl jsem strach zkusit přijímací zkoušky SCIO, když byla již jen jedna možná přihláška na SŠ.
Na své střední škole jsem měl kladený důraz snad na vše kromě matematiky a přírodních věd. Přírodní vědy jsme měli v rámci ZPV pouze dva roky a Matematiku 3 roky po 2 hodinách týdně. Dokážete si asi představit co se v těchto předmětech dalo zvládnout. A to s tím, že po dvou letech, čili do ročníku, kde jsme se měli skutečně pouze okrajově dotýkat "zbylých částí pokročilejší matematiky", nastoupila na místo neschopného a neřešícího učitele absolventka MAT-FYZ a začala hrotit. Ač jsme v podstatě stavěli stále na základech ZŠ, musím říct, že předešlé dva roky mi absolutně odsoudili matematiku k degeneraci .
Nyní ač maturuji z práva, veřejné správy, angličtiny, češtiny a ekonomicko-účetního základu, stydím se za svou matematiku a je mi líto, že práce, kterou jsem si dal na ZŠ přišla v niveč, ač mi dala snad nejvíce z toho, co z matematiky mám).

Chci tímto celým životním "výlevem říci," že studium matematiky a tím i logického uvažování je zcela nedostatečné a měla by být zahrnuta na závěr určitá zkouška (nechci ji nazvat jako maturitní, ač je to asi trefné) deklarující, že na vědě, na které v historii byly vystavěny celé filozoficko-náboženské směry, byl zachován určitý, byť "minimální," důraz.
Matematika bezpochyby stojí v čele vědám, jelikož by se bez ní neobešel život sám - ani hudba, počítače,... Svět který známe by se zhroutil. A systém výuky tohoto základního kamene "společnosti" se zatím úspěšně hroutí. Tohle si žádá pozornost, okamžitý zásah a aplikaci (již od těch nejmenších). Snad něco na téma revoluce, aby už nikdo nemusel zažít to, co jsem zažil já - degeneraci matematiky na jakýsi zbytečný, nevysvětlený a rezignovaný "pojem."

Na druhou stranu musím ještě podotknout, že ne vždy učitel matematiky může za to, jak musí učit a doslova "co všechno k té maturitě pustí." Žijeme totiž v době, kdy jsou peníze důležitější a v případě, že by chtěl nechat studenta propadnou, opakovat ročník či mu dát horší známku než 3, musí si to vehementně obhajovat, přičemž mu je mnohdy ze strany rodičů vyhrožováno a ani na ředitelství není podpořen.
Ze 100% zdroje mám i takovou informaci, že přímo učitel matematiky chtěl dát na 2. pololetí !oprávněně! studentovi nedostatečnou. Ředitel školy mu naznačil, že v případě jeho nekompromisních metod bude muset najít na příští rok někoho, kdo bude ke studentům přistupovat s větší otevřeností. A mmch tento stav je podle toho co vím (jelikož mám spoustu známých a přátel učitelů) na drtivé většině škol (a nejen v matematice, ale i dějepis, zeměpis, jazyky,... jak si myslíte, že dopadla moje učitelka angličtiny, která byla skutečně perfektní "drsoň," který hnal výuku s nadšením a vervou kupředu, když narazila na studentíky, jejichž přístup k výuce na SŠ byl více než mrazivý. Dala jim samozřejmě nedostatečnou (a byla to docela znatelná čistka, ze které by měl každý pilný student radost, protože by se snad výuka hnula z místa) a od příštího roku pro ni prostě nebylo místo, ač přijali na úkor této perfektní a kvalifikované učitelky nějakou slečnu, která ač měla CAE, nebyla schopná učit, ani nevěděla jak.

Jak je vidět, nejen matematika by zasloužila reformu. A nejen učitel by zasloužil změnit místo.
15. 02. 2010 | 09:43

zajíček8 napsal(a):

Vrátím se zpět ke své maturitě, rok 1980. K jednomu ze zadaných příkladů mi chyběla znalost jakéhosi vzorečku z planimetrie, takže zůstal nevyřešen, prostě ani čárku.
U ústní části mi kantor sděli poučku, řekl mi ať u řešení přemýšlím nahlas. Příklad vyřešen, maturitní známka za 1 k mému velikému údivu. Až poněkolika letech mi došlo, že oceněna byla schopnost aplikovat a vyřešit, nikoliv znalost.
15. 02. 2010 | 11:11

duck napsal(a):

Víte, když jsem byl před více než 25 lety na střední průmyslové škole, dobrovolně jsem si zvolil matematiku jako volitelný předmět k maturitě. Musím přiznat, že to bylo proto, abych se donutil připravit se přijímací zkoušky na vysokou školu (technického směru). Když jsem pak na přijímačkách četl zadání testu z matematiky, rozesmálo mně to, jak to bylo primitivní.
18. 02. 2010 | 15:20

Marek Kobera napsal(a):

To Jan Dobeš:
O pát příspěvků výše jsem psal o případech, jako je ten Váš, kdy se žáci chtějí dozvědět více, ale jsou v trapné menšině. Na druhou stranu, když jste šel na školu studovat veřejnosprávní činnost, tak jste přinejmenším mohl tušit, že s výukou matematiky to tam nebude tak slavné, či ne?
01. 03. 2010 | 07:08

Marek Kobera napsal(a):

To duck: Ano, také mně přišla maturita z matematiky primitivní. Dostal jsem dva snadné příklady, napsal jsem jejich řešení na tabuli a bylo po všem. Mnoho povyku pro nic.
01. 03. 2010 | 07:29

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
02. 03. 2010 | 09:55

replica watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
02. 03. 2010 | 09:56

replica watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
02. 03. 2010 | 09:58

NJ napsal(a):

PMM je hloupost, co když někteří žáci zvládají veškeré předměty výtečně ale matematiku prostě nechápou? Jsou lidé, jež nedokáží chápat složité matematické operace ať se snaží sebe více. Většina vyučovaných věci v matematice po vystudování neužijeme. Nesouhlásím s trápením stovek studentům tím, že jim nařídíme počítat. Někdo dokáže v 18 letech složit hudbu k filmu a prorazit, ale zároveň si neumí spočítač 20% z 300 000 bez kalkulačky a neumí to ovlivnit, učí-li se sebevíc.
05. 03. 2010 | 16:59

gucci watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
06. 03. 2010 | 06:53

montblanc watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 05:47

omega watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
08. 03. 2010 | 05:50

breitling air wolf watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 03:31

breitling bentley watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 03:35

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 03:16

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 03:20

Petr Hloch napsal(a):

Vážený pane Štefle,

nevím, jestli to tady ještě budete číst (když Vás autorka ke své škodě vyhání), Vaše argumentace má slabiny, a to zejména v následujích bodech:

1)Nečetl jsem článek LN, ani neznám všechny publikované cvičné verze testů, ale ve verzi A, březen 2009 se opakoval minimálně text o ekonomické siuaci Angoly a dle mého názoru (který si nemohu ověřit neboť testy neposkytujete) se shodovaly i otázky k němu.

2)V naučitelnosti. Nesouhlasím a mimo to, že mám pár průkazných příkladů, akceptoval bych po zveřejnění březnových výsledků Vaši sázku na zlepšení.

3)Lenost VŠ a alternativa. Zcela jistě nemáte pravdu, alternativa je, ale je to právě jednoduchost scio testů, která vede k postupnému příklonu stále více fakult. Jednou z možností, jak nejlépe poznat kvalitu uchazečů je ústní pohovor. Zkušenosti např. FSV UK, 3.LF UK.

4)Když pominu přípravné kurzy a testy, které jsou samostatnou kapitolou v rámci tématu "naučitelnosti", nepřijde Vám trapné nechat uchazeče, kteří nezaplatí bakšiš čekat až do termínů přihlašování na další kolo, zatímco těm, kteří pokorně zaplatí přihrát výsledky téměř obratem?

Sepsal jsem si své postřehy v delší verzi a rád bych s Vámi emailem podiskutoval, pokud budete mít zájem. Tento text zároveň kopíruji do diskuze na Vašem posledním blogu.

s pozdravem Petr Hloch
12. 03. 2010 | 00:07

armani classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
13. 03. 2010 | 05:55

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 05:56

Marek Kobera napsal(a):

To NJ:
A PMČ je chytrost? Co když někdo v 18 letech umí skvěle algebraickou topologii, ale nedokáže určit, jaké i/y se píše ve slově v_soko? To ho budete trápit vyjmenovanými slovy? Když to v životě nepoužije, protože bude psát i číst hlavně anglicky, možná čínsky a japonsky? Jo, jsou lidé, kteří nechápou složité gramatické a stylistické operace, ať se snaží sebevíce. A pořád je trápíte PMČ! Je mi líto...
13. 03. 2010 | 19:54

Marek Kobera napsal(a):

To Petr Bloch:
Hezké, ale nemá to přímý vztah k tomuto blogu. Proč to sem tedy kopírujete?
13. 03. 2010 | 19:57

Marek Kobera napsal(a):

To Petr Bloch:
Mimo to, co myslíte tím "pokorně zaplatí"? Vylučujete, že by to někdo mohl "zaplatit pyšně"?
13. 03. 2010 | 19:59

replica breitling napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
15. 03. 2010 | 08:19

replica a lange sohne napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
15. 03. 2010 | 08:23

nemo napsal(a):

V 50.letech byla zřízena někde na Liptově Vysoká škola bačovská.Předměty byly:
- vyháňanie oviec
- naháňanie oviec
- marxismus
- ruština
Šlo to tedy i bez matematiky a vysokoškolského vzdělání bylo tedy možno dosáhnout i bez té otravy.Po náležité aktualizaci by bylo možno tam získané zkušeností uplatnit i v dnešním školství, doporučuji panu autoru k využití.
"Omez vzdělání !". Znáte ten výrok a víte kdo tořekl?
15. 03. 2010 | 22:11

iPhone SMS Transfer napsal(a):

I have know more about it, very nice article, glad to be here.
16. 03. 2010 | 08:31

breitling colt napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
17. 03. 2010 | 07:53

breitling classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
17. 03. 2010 | 07:59

breitling cockpit napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
17. 03. 2010 | 08:07

bvlgari assiomad napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
20. 03. 2010 | 06:14

bvlgari b zero 1 napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
22. 03. 2010 | 09:03

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 02:32

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 03:17

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 07:37

replica tag heuer napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship.
30. 03. 2010 | 10:47

SniderGraciela26 napsal(a):

If you are in a not good position and have no cash to move out from that, you would have to receive the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loan</a>. Just because it will help you definitely. I take collateral loan every year and feel good because of that.
31. 03. 2010 | 00:14

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 04:38

breitling replica napsal(a):

The OFT found that individuals in RBS's Professional breitling Practices Coverage Team gave
03. 04. 2010 | 09:06

kate napsal(a):

pry maturita bez matematiky neni zadna maturita kazdy nemuze byt tak strasne chytry jako ten kdo tohle napsal,ne??,mozna na vsechny predmety proste kazdy nema hlavu!!!!!!
23. 07. 2010 | 16:31

BarbaraFulton24 napsal(a):

freelance writer
28. 08. 2011 | 23:33

ClarissaSolomon napsal(a):

freelance writer
07. 09. 2011 | 06:03

auto insurance rates napsal(a):

You actually make it appear so easy with your presentation however I to find this topic to be actually one thing that I feel I might by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely wide for me. I am taking a look forward for your next put up, I’ll attempt to get the dangle of it! <a href="http://topautoinsurancerates.net/">auto insurance rates</a>
18. 10. 2011 | 09:15

batman napsal(a):

To je pěkný článek :)
21. 06. 2013 | 23:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy