Zlaté pravidlo – „Kdo má zlato, určuje pravidla“

24. 04. 2012 | 14:14
Přečteno 4490 krát
Komentovat každodenní pomíjivosti domácí politické scény je zbytečné. Ony se komentují samy. V různých médiích nalézáme mnohé analýzy, postřehy atd., které vycházejí z pozic toho či onoho tábora.

Nechcete-li přijmout tuto roli, a hrát předem definovanou hru, na ty jejich tzv. hodné a tzv. zlé, pak se stáváte pro jedny téměř soudruhem eurohujerem, a pro ty druhé zakukleným neoliberálem. Budiž. Proti gustu žádný dišputát. Fanatický fanoušek také vnímá jen barvy klubu a nesleduje hru. A pak se diví, že ho zase někdo ošálil. Proto jsem dnes zvolil citace z Murphyho zákonů a pravidel Arthura Blocha. Zkuste se také na chvíli na vše kolem nás podívat z většího odstupu, chcete-li nadhledu. Je to osvěžující a možná i inspirativní.

Kaminův zákon:
Chcete-li si na základě přijatých ekonomických zákonů udělat obrázek o budoucnosti ekonomiky země, nenechte se zmást tím, co který politik říká, ale pozorujte, jak se chová.

Princip Watergate:
O zkorumpované vládě se vždycky píše v minulém čase.

Zákon malých rybek:
Rozdělíme-li nadměrné výdaje do dostatečného množství malých položek, podaří se nám lépe přelstít daňové poplatníky.

Z čehož vyplývá:
Názorný příklad, kterak i malé rybky dokáží sežrat celé národní bohatství.

Thompsonův teorém:
Směřuje-li politický vývoj do háje, stávají se z hajných profesionální politici.

Zlaté pravidlo:
Kdo má zlato, určuje pravidla.

Hanlonův názor:
Nikdy není nutno svádět na zlý úmysl to, co se dá vysvětlit blbostí.

Ellardův zákon:
Ten kdo se chce vzdělávat, se vzdělává.
Ten kdo se nechce vzdělávat, podniká.
Ten, komu nejde ani jedno ani druhé,
bude až do smrti ovlivňovat vzdělanost a podnikání.

Langsamův ornitologický axióm:
Je těžké mít orlí křídla, když pracujete se samými slepicemi.

Římské pravidlo:
Ten kdo tvrdí, že něco nejde udělat, by neměl překážet tomu, kdo to dělá.

Gabitolův postřeh:
Moudří lidé jsou šťastní, když objeví pravdu, hlupáci, když objeví lež.

Hartleyho zákon:
Přivést koně k vodě, to dokáže každý, ale přimět ho, aby si zaplaval naznak, to už je něco.

Churchillův komentář o člověku:
Člověk občas narazí na pravdu, ale většinou se otřepe a jde se dál.

Téměř neznámý sedmý Newtonův zákon:
Lepší vrabec v hrsti, nežli nad hlavou.

Thalův zákon:
Každá vize vyvolává revizi.
Murphyho filozofie:
Usmívejte se. Zítra bude hůř.

Kranskeho zákon:
Střež se dne, kdy nebude na co nadávat!

Bobbyho přesvědčení:
Chaos vládne i bez ministrů.

Gualtieriho zákon setrvačnosti:
Když nechybí vůle, zmaří všechno vůl.

Fergusonova poučka:
Krize nastává v okamžiku, kdy už nelze říci „pusťme to z hlavy“.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Almo G™ napsal(a):

Havlíkovo pravidlo: Když hrozí, že by se zklamaný a ošálený volič pravice mohl přiklonit k volbě levice, je i voliče levice vykreslit jako fanatického fanouška, který vnímá jen barvy klubu, nesleduje hru a kterého levice také jistojistě ošálí.
24. 04. 2012 | 14:24

Almo G™ napsal(a):

Re: " je nutné i voliče levice vykreslit..."
24. 04. 2012 | 14:24

Kentus napsal(a):

Valašský zákon

Po všetkem hovno eném po včelách med.
24. 04. 2012 | 14:26

český maloměšťák napsal(a):

Zkusím okomentovat nynější mediální obraz politických hrátek kolem vlády Rozpočtové odpovědnosti a Boje s korupcí.

Podle mě se VV snaží hrát dvojí hru - na jedné straně zde máme zodpovědnou VV /Peak Party/ která nechce mít nic s morálně zkaženými VV /John/, ale chce podporovat vládu - být částí vládního souručenství. /opomineme fakt, že byli zvoleni za VV a že Peake dělá přesně to, co vyčítala K. Kočí - tedy vnitrostranický puč ve VV ve prospěch ODS a TOP 09/.
Druhá hra je hra na opoziční VV - VV /John/ tak nemají vládní odpovědnost, jsou " konstruktivní opozicí", která může takto sbírat body i na neúspěších vlády.

Myslím si, že takový geniální koncept musel někdo vymyslet. Jako nejen poslední, záchrannou brzdu volného pádu VV pod 2 % hranici - ale i jako jistotu toho, že zadání, které je nutno ke spokojenosti kmotrů splnit - bude splněno tak či tak....a to s tím, že vždy jedna z takto zkoncipovaných tváří VV - zůstane zachována. Navíc systém, ve kterém se vše odehraje - bude ještě více neprůhlednější /veřejnost nebude vědět KDO má vlastně faktickou zodpovědnost....ten marast se ještě více prohloubí...../.
Takový geniální koncept nevzešel dílem náhody či dílem vývoje událostí.
24. 04. 2012 | 14:31

Ládik!!! napsal(a):

Pomíjivosti se komentují sami... a češtin zase dostal na frak.
24. 04. 2012 | 14:35

Almo G™ napsal(a):

Tomáš Samek
24.04.2012 08:00
I pravicová média se shodují na tom, že sobotní demonstrace na Václavském náměstí byla dosud největší od roku 1989. Jak tuto událost pokrývají Hospodářské noviny, které někteří lidé považují za nejserióznější český deník hlavního proudu?

Zatímco včerejší Lidové noviny, Právo i Mladá fronta přinášejí informaci o masovém protestu přímo na titulní straně, ať už formou článku nebo alespoň výrazné fotografie, na první straně Hospodářských novin o něm nenajdeme ani zmínku: žádný údaj textový ani obrazový ani pouhá upoutávka na vnitřní obsah, která by se demonstrace týkala. Zato se tu v odkazech na články uvnitř listu dovíme, že nové přechody pro zvěř ušetří miliardy korun nebo že doplňky stravy nesmí klamat zákazníky.

Čtenář, jehož titulní strana svou zpravodajskou absencí poněkud překvapí, nejspíš očekává, že se o události dočte uvnitř novin. Zde ho však čeká překvapení ještě větší: na druhé ani třetí straně opět nic. Hlavní článek rozprostírající se na obou stranách porovnává vysokoškolské tituly MBA u nás a v zahraničí. Krom jiného jsme upoutáni notickou o tom, že blahodárný čaj v ceně až 200 dolarů se hnojí pandím trusem nebo že Nokia Lumia nestačí v Česku na Android.

Teprve uprostřed čtvrté strany narazíme na první informaci o tématu: v rozporu s očekáváním to však není zpravodajský článek, nýbrž pouhá fotografie okomentovaná čtyřmi krátkými větami. Čtenář tedy listuje dál, ale najde už jen komentář na šesté straně nazvaný Sto tisíc proti vládě. Ten je počtem znaků zhruba sedmkrát delší než ony čtyři věty „zpravodajství" připojeného ke zmíněné fotografii.

Samostatný zpravodajský článek o události tedy v listu není vůbec, pouze komentář, tedy její interpretace, která čtenáři sděluje, jak má vnímat něco, o čem se v rovině zpravodajství nedozvěděl takřka nic, pakliže seriózní noviny nepovažují za zpravodajství pouhou fotografii, což je však spíš charakteristickým rysem bulváru. Interpretace vítězí nad věcným zpravodajstvím na celé čáře, i když porovnáváme čistě textové složky. I to je mezi tištěnými deníky typické spíše pro bulvár. Seriózní zahraniční servery (např. BBC) přinesly o této domácí události zpravodajství, které je daleko rozsáhlejší než součet všeho, co se o ní doví čtenář Hospodářských novin z komentáře, obrázku i jeho popisku.

A mnoho na tom nezmění ani skutečnost, že internetová verze novin IHNED.cz o protestech informovala: seriózní tištěný deník, alespoň jak ho známe ze zemí, kde přívlastek seriózní něco znamená, musí být s to jako zpravodajské médium fungovat také autonomně: poskytuje pokud možno úplné a solidní zpravodajství i těm čtenářům, kteří si jeho četbu nedoplňují sledováním internetové verze. Proto má smysl analyzovat tištěnou podobu novin i z hlediska, jak daný výtisk plní svou žurnalistickou roli sám o sobě.

Zmíněná diskrepance mezi interpretativní a zpravodajskou složkou je ovšem sama interpretací svého druhu: působí dojmem, že redakce usoudila, že ve věcné rovině není o události vlastně nutné důkladněji hovořit, téměř jako by to byl non-event. Tento dojem je ještě umocněn poměrně marginálním umístěním i toho mála, co se o demonstraci z HN dovíme. Ovšem i to málo nám sděluje: „Sobotní protest byl zřejmě největší od listopadu 1989."

Tehdejší demonstrace otřásly legitimitou režimu a vedly v posledku k jeho pádu. Nejméně o nich mezi tehdejšími deníky referovalo Rudé právo: po počátečním mlčení jen pozvolna přicházelo s žurnalistikou, v níž nejprve výrazně převažovaly interpretativní rámce nad věcnou stránkou zpravodajství, přičemž o některých aspektech mlčelo. I mlčení je ovšem způsob interpretace.

Vím, nelze porovnávat neporovnatelné: zatímco tehdy se manifestovalo proti režimu či jeho podobě, dnes se spíš, byť ne výlučně, demonstruje proti vládě; protirežimní akcent je (zatím) okrajový. Přesto se čtenář nemůže ubránit jisté paralele: nejméně do hloubky a zároveň s největší dávkou interpretace psal o událostech deník, který se těch událostí nejvíc obával. Že by těch nynějších sto tisíc vzbuzovalo obavy i v redakci některých současných deníků? A je pouhá náhoda, že tímto dojmem působí nejvíc ty noviny, jejichž cílová skupina má mezi všemi českými deníky nejblíž k hospodářské moci ve státě?

http://www.denikreferendum.cz/clanek/13045-sto-tisic-proti-hospodarskym-novinam
24. 04. 2012 | 14:38

Ládik!!! napsal(a):

Po přečtení jsem došel k názoru, že jste to zrovna někde četl.

Moje pravidlo:
Co máš v břiše, to ti nikdo nevezme.
24. 04. 2012 | 14:39

Kramiliš napsal(a):

Havlíku- tak jste nás obšťastnil několika opisy z Murphyho zákonů. Nejste plagiátor???
A hlavně, potřebujeme vědět jak svrhnout škodlivou vládu a vymanit se ze zbídačování národa, ne odpoutávat pozornost legráckami
24. 04. 2012 | 14:43

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Jsou tři druhy zemí a jejich elit.

Vyspělé země, jako například Švýcarsko nebo Švédsko, kde si vládnou občané sami, vládnou si demokraticky, vytváří systém, kde se jim dobře žije, pracuje a díky kterému dobře prosperují.

Africké země, kde lidem vládnou elity, které nevládnou příliš demokraticky, neumí zajistit svým občanům vysokou životní úroveň, ale umí čerpat zahraniční pomoc, která pomáhá obyvatelstvu.

Třetí skupinou jsou země, jako Česká republika, kde vládnou zkorumpované „elity“, které nejen neumí zajistit demokratičnost a ekonomickou prosperitu své země, ale dokonce ani neumí nebo nechtějí čerpat dotace. Patrně s heslem, pokud nemůžeme dotace rozkrást my sami, tak je naše republika ani nepotřebuje.

Takovou vládu, jakou máme dnes jsme ještě nikdy v minulosti neměli.
Ta je natolik diletantská, že není schopna zajistit ani čerpání pomoci. Jen blázen by mohl očekávat, že tito diletanti dokáží vytvořit podmínky, za jakých bude země prosperovat sama, když nejsou schopni ani vzít stovky miliard, které nám jsou nabízeny.
24. 04. 2012 | 14:57

Čech napsal(a):

PÍK JE CHLAP !
Kdyby to byla normálně ženská,tak se v českým prostředí jmenuje PEAKová nebo PÍKová.
24. 04. 2012 | 14:59

mb napsal(a):

Petr Nečas jako Leonid Iljič Brežněv ...

éto váše diélo ... řekl Leonid ... a poslal nám sem tanky ...

do pondělí chci mít poslaneckej klub píkovců a ´bezpečnou´ většinu, žádné volně radikální poslance řekl Petr ...

aby vzápětí všechna svá slova a vyjádření popřel ...

... njn, stane se ...
24. 04. 2012 | 15:40

Šašek z Jihlavy napsal(a):

Ten kdo...
Začínám věřit tomu, že současnou koalici drží pohromadě strach ze ztráty moci a následného účtování. Možná jsou si vědomi, že i druhá strana má své kmotry, kteří se chtějí dostat k lizu dřív, než kořist uplave do bezpečného přístavu v daňových rájích. A kmotři současných vládců je s klidem nechají napospas občanskému hněvu, už je nebudou potřebovat.
24. 04. 2012 | 15:41

Občan napsal(a):

Výborný blog a zatím i převážně kvalitní komentáře!
Dík :o)
24. 04. 2012 | 15:50

Inci napsal(a):

český maloměšťák má asi pravdu ...

A já proč mi to furt připomíná známou pohádku ... ani nahá , ani oblečená ...

Vychytralá zaprodaná děvka je ta slečna s iniciálama VV , to je její pravá tvář , před volbama se tvářila jako moudré děvče z lidu ...
24. 04. 2012 | 15:50

bioman napsal(a):

Inci

ukazovala rozkrok na bilboardech, naletět mohl jen hlupák.
24. 04. 2012 | 16:03

Inci napsal(a):

Čech

Pík rozhodně není chlap , tak jedná jen zbabělá sketa . To je něco bezpohlavního co zradilo neskutečné množství voličů . Pík je politická mrtvola ve tvaru zombie , politickej polymorf ... A co je ze všeho nejhorší ?!? Chystá se to spářit se s Kalouskem a Nečasem ... :-(((

Sodoma Gomora ...
24. 04. 2012 | 16:12

Gustáv Kočí napsal(a):

Co můžeš udělat dnes odlož na pozítří a máš dva dny volno.
24. 04. 2012 | 16:13

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Inci.
Peake je bývala odesáčka, která vlezla do ODS v roce 1997, kdy ta strana smrděla korupcí a skandály na sto honů a odešla, protože ji nedali dost šancí, tam není co řešit.
24. 04. 2012 | 16:19

Inci napsal(a):

ten , kdo se s blbem hádat nebude

No to je fakt , zbytečně se rozčiluju a zvyšuje se mi krevní tlak ...
24. 04. 2012 | 16:24

rejpal napsal(a):

mb
On prostě udělal chybinku - uvěřil, že dort je upečen.
24. 04. 2012 | 16:25

mb napsal(a):

rejpal ... tak nějak ...
24. 04. 2012 | 16:54

ahoj napsal(a):

Politika se odehrává v médiích, skrze média – a pro média.

http://jdem.cz/uhyq5
24. 04. 2012 | 17:04

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Jeden český neoliberální ekonom, s nimž obvykle nesouhlasím, nedávno napsal:

„Jeden známý český sociolog (s nímž jinak obvykle silně nesouhlasím) napsal před časem bonmot, jenž dobře vystihuje podstatu narychlo ušité druhé verze vládního návrhu na sjednocení DPH. Budeme mít sice dražší knihy, léky a potraviny, ale zato nám zlevní golfové hole, vodní skútry a grilovací soupravy. Mám obavu, že drtivá většina pravicových politiků bere do rukou častěji poslední tři jmenované luxusní věci než obyčejnou knihu, pokud se kdy knihy vůbec dotknou. A právě proto dělají takovou politiku, jakou dělají. A těch několik čestných výjimek se tomuto trendu bohužel přizpůsobuje. „
24. 04. 2012 | 17:18

lovelock napsal(a):

Diskutérovi se cosi pocitově nezdá.Ale nedokáže vyhmátnout v čem to vězí.Následuje série pejorativních slovíček,lidově řečeno-nadávek.Prskolet.Právě v negativistickém jazyce se ztrácí jakákoliv negující myšlenka.I ostře objevně-kritická.
Mimochodem např.: režim Antonína Novotného-nebylo jednou maso-to se válelo na jazyku stále.Režim Husáka-jednu zimu nebylo uhlí (ředitelem Uhelných skladů byl Petr Pithart,ale zkolaboval a odstoupil pouze ministr Puček tehdy).A další doba:nejsou peníze.Myslíte si,že to bylo opravdu jen ze strachu,že se lidé v šedesátých a sedmdesátých letech nikdy nepokusili o jedinou demonstraci typu a velikosti 21.4.2012? Až roku 1989,ale to museli zahájit studenti-kvůli vypnuté elektřině v kolejích.Je velký rozdíl mezi tím,že víte co nechcete a tím,že víte co chcete-to je částečně i dilema demonstrací.Kolikrát už diskutéři upozorňovali na nebezpečí vítězství komunistů ve volbách,ač se to nikdy nestalo:to jsou vpravdě hluchá místa diskusí,kvůli kterým se vytrácela obec čtenářská i diskutérská.
Srovnáváme se s Řeckem,Islandem,vzbuzujeme sami u nás obavy lidí z utopení se jako malý stát ve velkém finančním byznysu.Čteme o Breivikovi a hrozíme se podobného extrémismu.Myslím,že mediálně přespříliš sytíme naše lidi negativním.Vzbuzujícím obavy a strach.Jistěže nejsme ideální,ale události Libye,Jugoslavie,Norska,Islandu atd.-uvědomme si,že to je nezralost těch národů a zemí,kde čteme ty hrůzy a že to není měřÍtkem nás,jsme dále.Pravda je ,že i vyspělá a demokratická Výmarská republika se za souběhu krize a silné inflace změnila během dvou až tří let k nepoznání -k horšímu po roce 1930.Taková absolutní změna k horšímu ovšem je podmíněna také čímsi co je v národní kontinuitě budováno delší dobu:přespřílišným respektem k autoritám a legitimitě bez ohledu na jejich obsah a smysl.Bludnou filosofičností.Nacionalismem.Nezaměstnaností,z níž dlouho nebylo východisko.Možností absurdních politických stran s mystikou místo věcného programu.
24. 04. 2012 | 17:26

Šašek z Jihlavy napsal(a):

lovelock
Studenti šli do ulic kvůli vypínání elektřiny na kolejích na podzim 1967 a dostali pořádnou nakládačku. Tehdy byl sjezd spisovatelů, kde došlo k vyloučení Vaculíka a jeho druhů ve zbrani. Pak přišlo Pražské jaro. To jen pro upřesnění od pamětníka.
O tom, že Petr Pithart byl ředitelem uhelných skladů (asi za Novotného)slyším poprvé.
S posledním odstavcem se dá souhlasit.
24. 04. 2012 | 17:46

Čech napsal(a):

PÍK je starej vochlasta. To není mladá ženská přeci !
24. 04. 2012 | 17:48

Kelt napsal(a):

Přejděme k realitě příštích dní a týdnů.
Peakpárty+ODSTOP získají většinu v PS/tipuji 103/a budou společně prosazovat reformy,bez kterých by si našinec ani neutřel nos.
Sirotci veverky budou hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a honit desetinky preferencí.
Církev katolická vedená primasem Dukou nechá sloužit mši svatou na počest schválení církevních restitucí a otevře svoji náruč zbožným developerům,kteří budou soustavně zhodnocovat její majetek.
Ratingové agentury vysloví spokojenost se zrušením daně z dividend,snížením valorizace důchodů a převedením 2O miliard Kč z průběžného systému do těch správných rukou a přidají jedno Áčko.
Ministr financí Kalousek následně zjistí,že schodek na důchodovém účtě se prohloubil na 6O miliard Kč a navrhne rovnou daň z důchodů ve výši 15% a jako nesystémové zruší porodné a mateřskou dovolenou,protože jak by k tomu přišli ti,kteří děti nemají a měli by ze svých daní to platit.
Ministr Drábek prosadí zakon,že každý nezaměstnaný od prvého dne bude povinnen se hlásit denně v 8.OO na vrátnici podniku určeného k výkonu práce dle dispozic,aby neztratil pracovní návyky.
Exministr Drobil bude pověřen sestavením vládní komise pro kontrolu zadávání veřejných zakázek.
Gott mit Uns.
24. 04. 2012 | 17:51

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Chemik prudí

"Kalousek: ODS je konfederace kmotrů
Ministr financí Miroslav Kalousek prohlásil, že TOP 09 vidí ODS jako konfederaci regionálních kmotrů a proto s nimi společně do voleb nepůjde. "
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-vlady/kalousek-ods-je-konfederace-kmotru/

ale ve dládě, no proč ne!
24. 04. 2012 | 18:07

ali napsal(a):

už jednou jsem to tu prezentovala a tak to připomenu znovu. V původním znění, neboť pak to ztrácí půvab, byť je tam vulgární slovo..doufám, že to pan Stejskal nesmaže a pokud ano, dobře mi tak =o)
Tedy: zákon chlapů: kdyby pivo piču mělo, tak by nám nic nechybělo..
24. 04. 2012 | 18:16

lovelock napsal(a):

to Šašek z Jihlavy,

informaci o tom že Petr Pithart byl za normalizace Ředitelem uhelných skladů přinesla publikace o několika stovkách známých osobností sametu vydaná brzy po roce 1990.
Pithart-otec Petra Pitharta byl do roku 1968 velvyslancem ve Francii.
A.Novotný,proti kterému i Petr Pithart tak srdnatě bojoval v jedné partě s "osmašedesátníky" (Havel,Dubček,Husák)(nadávky veřejnosti neznaly mezí,překročily všechny meze lidské slušnosti) byl vězněm koncentračního tábora za 2.sv.války ,vrátil se roku 1946.Po pravdě píše nyní Lubomír Štrougal,že díky A.Novotnému nastala doba zatím nejšťastnějšího úseku života lidí po 2.sv.válce s jeho osobními zásluhami o zastavení procesů, o amnestie lidí z padesátých let i z doby Benešovy antifašistické politiky 1945-48.Doba zrušení mnoha a mnoha ideologických tlaků na umělce,sankcí vůči lidem,zvýšení akademických svobod včetně mnoha výjezdů-jako možnosti nové,zakládání divadel malých forem,majálesy s obrovskou účastí,filmy naše i zahraniční na něž jsme se těšili jak malé děti.Umění které nás bavilo.Vpravdě podobné štěstí jako té doby snad bylo v české společnosti jen v době Josefinské-okolo roku 1800.Kdo tu dobu nezažil,litujte.Nikdy se nedýchalo tak volně.Nežilo tak krásně.Dnešní doba je proti tomu psychologicky opravdovým peklem.
24. 04. 2012 | 18:35

Fialenka napsal(a):

Ani nesleduji ty jednotlivé divadelní scény vlády, ale sleduji jaké dělají zákony. Teď třeba řeší konkurenceschopnost, to je poslední dobou jejich hlavní téma. Aby té konkurenceschopnosti dosáhli, chce Nečas s Kalouskem snižovat vedlejší náklady práce. O ničem jiném, co ještě dalšího by ke konkurenceschopnosti vedlo, jsem v populárních novinách nečetla, což je podivné, protože bychom si měli vzít příklad od zemí, které jsou na tom v konkurenceschopnosti nejlépe .... ale proboha ne od exotických zemí, kde lidi nemusí v zimě topit a stačí jim hrstka rýže denně (nejen k přežití, ale i ke slušnému sociálnímu statusu).

Tady je přehled nákladů práce (v eurech) v roce 2011 a v závorce pořadí konkurenceschopnosti.
Náklady práce zahrnují výdaje na platy i další složky, jako je třeba sociální pojištění placené zaměstnavatelem.

Belgie 39,3
Švédsko 39,1 (3.)
Dánsko 38,6 (8.)
Francie 34,2
Lucembursko 33,7
Nizozemsko 31,1 (7.)
Německo 30,1 (6.)
Finsko 29,7 (4.)
Rakousko 29,2
eurozóna 27,6
Irsko 27,4
Itálie 26,8
EU 23,1
Španělsko 20,6
Británie 20,1
Řecko data nejsou dostupná
Kypr 16,5
Slovinsko 14,4
Portugalsko 12,1
Malta 11,9
ČR 10,5 (38.)
Slovensko 8,4
Estonsko 8,1
Maďarsko 7,6
Polsko 7,1
Lotyšsko 5,9
Litva 5,5
Rumunsko (data za 2010) 4,2
Bulharsko 3,5
Zdroj: Eurostat
Pokračování ...
24. 04. 2012 | 18:38

Fialenka napsal(a):

A tady je pořadí konkurenceschopnosti za období 2011-2012

1. Švýcarsko
2. Singapur
3. Švédsko
4. Finsko
5. USA
6. Německo
7. Nizozemsko
8. Dánsko
9. Japonsko
10. Velká Británie
38. Česká republika
41. Polsko
48. Maďarsko
69. Slovensko

Z toho jasně vyplývá, že snižování nákladů práce samo o sobě ke konkurenceschopnosti nevede. Takže platy můžou být zvýšeny na úroveň zemí první desítky.
24. 04. 2012 | 18:42

tamtam napsal(a):

Zdá se že na notečku aktuální doby se hodí i Jaffeův metazákon:
1. Jsou věci, o nichž nelze nic zjistit.
2. Nelze ani zjistit, které to jsou.
24. 04. 2012 | 18:44

Šašek z Jihlavy napsal(a):

lovelock
Zapomněl jste dodat, že Tonda Novotný byl v jakési anketě vybrán jako největší fešák mezi prezidenty, že byl osobně velmi skromný, až asketický (jeho syn už se jako ředitel Artie více pochlapil), že to uměl s Chruščovem, takže jsme tu neměli jako jedna z mála zemí východního bloku sovětskou armádu, a taky zastával tvrdší postoje vůči nacionalistickým choutkám Slováků, kteří ho za to nenáviděli.
Šedesátá léta jsem prožil jako teenager a zajímala mě muzika a holky. O politiku jsem se nezajímal, ale své zkušenosti s režimem jsem měl ze znemožnění studia, a tak jsem prošel fabrikou, dosti tvrdou vojnou a po návratu se zdálo, že bude líp. Pak přišla okupace, normalizace a to už všichni známe.
Tady nejde o poctivé špekáčky a laciné základní potraviny a nájmy. Někdo to ovšem nikdy nepochopí.
To neznamená, že když jsme dopustili tu špínu, která se na nás valí ze všech stran, že je třeba vrátit se do doby reálsocialismu. Jen se musíme všichni polepšit, eto naše dělo.
24. 04. 2012 | 19:02

SuP napsal(a):

ali -
Naši přátelé zde nějak pomíjejí, že poslanci za VV utvořili s TOP a ODS koalici, protože proti některým předpokladům se ukázalo, že jsou převážně pravicové orientace, tudíž chtějí vládu podporovat. Dnes by všem svrhávačům vlád přišlo normální, že by tito poslanci svou orientaci otočili o 180% a začali vládě škodit.
Mně osobně přijde těžko pochopitelné, proč poslanci, kteří chtějí vládu podporovat "jen tak", aby se udrželi v PS do 2014 nezaloží "Poslanecký klub nezařazených", když už musí být organizováni. Kecy pana Johna o "konstruktivní opozici" a jeho silácké výroky, jak jeho nátlaková skupina bude prosazovat "program VV" je zase jen předzvěst obnoveného zdroje nestability, který ač zase ničeho nedosáhne, bude prudit, ale současně si bude myslet, že získá politické body, které by ho dalších volbách udržely nad hranou politické misgrubny.
Přišla mi dobrá recaptcha: "sup oryinsu"
24. 04. 2012 | 19:20

lovelock napsal(a):

to Šašek z Jihlavy:
tak to chápu,že každý má ze stejné doby jinou zkušenost.Mne tehdy děsně zajímalo právě umění všeho druhu -od filmu přes malíře až po krásnou literaturu-a i divadlo- a v tom tato doba šedesátých let byla pro mne rájem možností.A samozřejmě Pop-music,začínající big-beat atd.Na výjezdy-byla nutná ještě víza,jezdili jsme s kámoši soctábor.A naše řeky.Kdo hodil udici táhnul rybu.Zkuste nyní se dočkat.Dožínky jezedáků tehdy a dnes -nebe a dudy.Za pár kaček jste tam snědl lepšího víc než dnes na třídenní svadbě.Byl jsem z rodiny odbojáře s několika popravenými příbuznými nacisty a jedině v té době to bylo neutrál nebo snad i plus.V době šedesátých let.
24. 04. 2012 | 19:36

ach napsal(a):

Šašku z Jihlavy:
Někdo (a to bez úplně ohledu na politickou orientaci) nikdy nepochopí, že do doby reálsocialismu nejen není třeba se vrátit, a ani že to prostě z podstaty nelze. Tedy že je nejen zbytečné o to usilovat, ale současně se i takovou možností nechat strašit. Tím "někdo" jsou voliči, kteří se nechávají balamutit různými sny o návratu do 20.století, a na druhou stranu jiní zase zpovykat užitečnými strašáky, sloužícími především k odvedení pozornosti od aktuálního statu quo a problémů, které si někde někdo v pozadí moc a moc nepřeje řešit a jakkoli měnit, protože mu velmi vyhovují.
Je to smutný pohled, že naivita publika nezmizela ani po 23 letech lekcí. A to jak u jedněch, tak u druhých.
24. 04. 2012 | 19:39

myloš napsal(a):

Kentus:

nemáte to celé:

Po všeckém hovno, enem po fčelách med - ale ten je taky na hovno.
24. 04. 2012 | 20:31

katalyzátor napsal(a):

Katalyzátorův zákon reciprocity:
Co chceš, to nedostaneš. Dostaneš co nechceš.

Katalyzátor:
Dej slepici křídla, bude si myslet, že je orel a rozhrabe ti celý dvorek
24. 04. 2012 | 23:51

Sal napsal(a):

Dovolil bych si okomentovat ten Hanlonův názor:
Nikdy není nutno svádět na zlý úmysl to, co se dá vysvětlit blbostí.

Hanlon totiž pominul jeden speciální živočišný druh - politika.
U politiků to platí obráceně: Nehledej blbost, pokud je možno najít zlý úmysl.

U _VŠECH_ politiků to platí.
25. 04. 2012 | 00:00

ocelové ptáky napsal(a):

Konečně nám mudrci přinášejí z Harvardovy univerzity poučení:

http://www.ceskapozice.cz/byznys/ekonomika/masova-privatizace-privedla-postkomunisticke-zeme-na-mizinu?page=0,2

Že jim to ale trvalo?

Také se ukazuje, že NATO provedlo v březnu tajné supermanévry v Norsku, 16500 vojáků z 15 zemí (kterých je tajné, jen Finové, Holanďani a Švédi se k tomu hlásí, ti poslední proto, že jim spadlo transportní letadlo, jo a Británie, které se během manévru rozpadla její letadlová loď - skanzen Illustrious) kde nacvičovali potlačování domácích nepokojů.
Za polárním kruhem. Na to je i Murphy krátkej. Takže buhví, jak to s tím Brajvikem bylo.

A oddělení Lessons Learned aliance dospělo k závěrům z hodnocení libyjské operace. Evropa si musí urychleně koupit americká letadla, protože jinak nestačí ani na moslemíny v posr....ch prostěradlech.

Všenáprava se blíží.
25. 04. 2012 | 00:09

Jarda napsal(a):

"Komentovat každodenní pomíjivosti domácí politické scény je zbytečné."
Tak proč nás Havlík s těmi svými komenty téměř denodenně otravuje? Si přečtěte rozhovor s ním v knize Politika z obou stran, kde se vyznává k lásce k VK.
25. 04. 2012 | 01:34

Maximus napsal(a):

Kentus napsal(a):
Valašský zákon

Po všetkem hovno eném po včelách med.
24. 04. 2012 | 14:26

V Čechách se zase říká, že všechno je na ho.no, jenom včely jsou na med..... a ten je také na ho.no! (-:
25. 04. 2012 | 06:34

petrhavlik napsal(a):

Pro Jardu:
Snadna pomoc, ctete jine autory, nebude Vas nikdo otravovat. S Klausem jsem ukoncil spolupraci jiz na konci roku 1992. Prectete si muj text "U mne jste prohral pane Klausi" anebo z Vami uvadene knihy kapitolu "Muz beze stinu".
25. 04. 2012 | 08:47

Sarky napsal(a):

Acvh ve sporu se Šškem - omyl - mnohé z toho co bylo v socialismu dobré by ŠLO vrátt a dokonce by to bylo JEDINÉ možné řešení našich problémů.
Například to že se republika snažila být soběstačná např. v potravinách. Že za každého režimu je práce vždy dost už ze samé podstaty lidstva - a tak ji stát musí spravedlivě rozdělit mezi své obyvatele a každý bude pracovat. A KDO NEPRACUJE AŤ NEJÍ. Za svoji práci každý dostane odpovídající plat, který zabezpečí bydlení, jídlo a energie .To ale předpokládá že stát ustoupí od lživého předokladu že trh vše vyřeší a nechá si státní podniky alespoň v některých oblastech. Tím zmizí gheta, nezaměstnaní, většina kriminality, žebráci a bezdomovci, problém s cigány, můžeme zrušit polovinu zbytečných úřadů a institucí.
.
Šaška a jiné ukřivděnce, kteří nemohou zapomenout že za socíku se muselo pracovat a žít slušně, dodržovat zákony , asi nikdy nepřesvědčíte, je to u některých povah zbytečné
25. 04. 2012 | 11:18

janus napsal(a):

Sarky
Už byste moh někam táhnout za Bilakem, Indrou a Fojtíkem.
Soběstačnost v potravinách byla vykoupena takovým plýtváním prostředky, že si každý zlodějský družstevník mohl postavit železobetonovou vilu s "akváriem".
Režimy se liší prostě tím, komu umožňují odklánět prostředky. Jednou jsou nějací Žabčíkovci, kteří razí rekordně rychle tunely (a zástupy bezejmenných otroků jim tlačí hunty a razicí štít), jindy jsou to Kellnerové a Komárkové, kteří ty tunely dělají, aniž by museli něco razit. Ty bezejmenné otroky jim pak děláme všichni.
Prašť jako uhoď.
25. 04. 2012 | 11:41

Sarky napsal(a):

Janus - souhlas. Žádný režim není ideální pro všechny Jenomže za socíku se měl dobře každý kdo byl ochoten slušně žít a pracovat. A blbě se měli kriminálníci, feŤáci a nemakači.
Dnes jste poctivou prací za blba, skončíte bez důchodu, lékařského zabezpečení, v exekuci nebo jako bezdomovec. A dobře se mají ti kriminálníci, feťáci a nemakači.
Docela mně to vadí. Ale jestli vy jste masochista a libujete si ve vašem ožebračování, bůh s vámi
25. 04. 2012 | 12:03

ali napsal(a):

SuP 24. 04. 2012 | 19:20
myslím, že jste to zcela přesně trefil..
25. 04. 2012 | 12:33

janus napsal(a):

Sarky
Nelibuji si. Ale pokud hledím do minulosti, nečiním tak s nostalgií. Emoce jsou takřka vždycky falešné.
Bolševikův systém měl svou stabilitu postavenou na rovnováze závisti.
Když si pan soudruh ředitel nechal od západní firmy věnovat pár tisíc marek, spolehlivě to někdo prásknul a pan ředitel si šel sednout.
Pokud tedy nebyl se Štrougalem v jedné partě a nedokázal za sebou zamést, jako při podpálení Veletržního paláce.
Raději ale hledím do budoucnosti. A vidím, že shnilé předivo vztahů, které drží dnešní uspořádání musí povolit.
Jenom nebude následovat zádný socík, to byste ze střídání generačních preferencí měl umět číst. Bude to něco, co mladým umožní se svézt na novém přerozdělování.
Do ut des. Vlastníci světa to mladým umožní, aby si mohli ponechat svoje jisté.
Nějaké to masové vraždění asi nebude zcela vyhnutelné.
25. 04. 2012 | 12:45

Šašek z Jihlavy napsal(a):

janus
Dík, lépe bych to nevyjádřil. A ta vaše prognoza se jeví jako pravděpodobná. Bohužel to odnesou hlavně ti, co se prezentují jako nevinní lidé. Ale stále platí ono biblické "Kdo jsi bez viny, hoď první kamenem."
Sarky Farky nemá cenu komentovat. Možná nejsou zlí, jen momentálně zaostalí.
25. 04. 2012 | 14:33

Táborský napsal(a):

Janusi s těmi Žabčíkovci jste šlápl uplně blbě. Když o socíku nic nevíte, nepište. Jestli jste si za komunistů hrál v uhláku v kuchyni na horníka, a tahal kačera po dvorku, nehodnoťte socialistické opravdové horníky.
Ano, mezi havíři byl vždy jeden mediálně známý předák. Jenže ti bezejmenní co za ním makali ve směně,kopali ty tunely ve sloji, byli svého času na Ostravsku známi tím, že když byla výplata , poručili si na cestu domů 2 taxíky- jeden pro sebe a druhý pro klobouk a deštník. Horník byl pán.
Obávám se že oběti novodobých tunelářů mají docela jiné starosti.
Zeptejte se rodičů - pokud vás vychovávali v socíku, NIKDY nemuseli mít starosti jestli si mohou dovolit i 4 děti, jestli kvůli tomu upadnou do bídy nebo se zničí profesně kvůli mateřské dovolené. Dnes jaksi si děti dovolí jen cigáni kvůli dávkám. Pracující rodina nemá ani na byt a jídlo , natož na děti.
Přemýšlejte a nechte ideologie, A nevím proč podporujete dnešní režim- vám nevadí že jednou budete bez důchodu a zdravotního zabezpečení, nebudou požárníci atd.??? Jestli ne, masochismus si pěstujte jinde, ale neničte celou společnost
25. 04. 2012 | 14:38

Ivanka napsal(a):

Šašku , naštěstí jste dříve o sobě napsal dost aby vás lidi v Jihlavě poznali. Za socíku kverulant a nemakačenko, po listopadu jste se chtěl vetřít do revolučních komisí, ale znali vás a také vykopli. Takže když Sarky nadává právem na nemakače a kriminálníky, potrefená husa ihned zakejhala.
A hlavně nechápu proč jste nešel např. v sobotu na demonstraci vysvětlizt lidem, že současná vláda je úžasná a sociálně spravedlivý systém, jaký byl za komunistů, je odporný. Třeba by jste našel vhodné argumenty a přesvědčil
25. 04. 2012 | 14:46

český maloměšťák napsal(a):

Fialenka
Zajímavé srovnání.
Ovšem chybí tam země, se kterými chce soutěžit v nákladech na práci Kalousek, Nečas a jejich drábci...například Čína či Senegal.

I když - mně by celkem nevadilo, kdyby náklady na práci těchto lidí byly na úrovni oněch zemí....:))

/já vím - jde o srovnání zemí vyspělých...průmyslových...jen jsem si dloubl.../

Ale Čína (například) už nemá statut " rozvojová země".
25. 04. 2012 | 15:46

bard napsal(a):

Ivanko, plácáš nesmysly, Šaška nech na pokoji, vím o koho jde. Má v Jihlavě tu nejlepší pověst, samozřejmě jen mezi slušnými a vzdělanými lidmi. Bolševici na něj ovšem mají pifku. Odnikud ho nevykopli, když splnil svou občanskou povinnist, odešel sám, ač ho přemlouvali. Věděli, že není kariérista ani na prachy. Dnes si po zásluze spokojeně užívá penze, a to tě asi žere. Spíš se navez do Štrougala a podobných bazilišků. Tady se jen kompromituješ.
25. 04. 2012 | 15:53

Pepa Ucho napsal(a):

Šašek a Bard -Disidenti z Jihlavy na sněmu aneb Bůh je trojjediný, disident dvojjediný.
Hlavně když se umíte pochválit, také by to nikdo jioný za vás neudělal.
25. 04. 2012 | 16:10

Šašek z Jihlavy napsal(a):

Díky barde, starý brachu. S těmi nostalgiky se nemá cenu zahazovat, čekají na každou příležitost, jak se vyzvracet pod blogy, kde se řeší problémy této země slušnou formou, tak to chtějí zkazit. Většinou je najdeš pod blogy Havlíka, Hvížďaly, Urbana a Pehe. Měli by si zajet na exkurzi ke Kimovi, za pár dnů by je to přešlo.
25. 04. 2012 | 16:41

Pepa Ucho napsal(a):

Šašku,tak alespoň napiš čím je úžasný zase bard - tvůj starý brach. Pochval se, pardon , jeho. Nikdo jiný takové typy nepochválí. Nebo má úplně stejný osud jako ty???
.
Uvědomuješ si alespoň tu trapnost??
25. 04. 2012 | 18:34

Fialenka napsal(a):

český maloměšťáku
ráda si to pro objasnění zopakuji. Nevím totiž jestli tu vládní habaďůru chápu správně... Za účelem konkurenceschopnosti chtějí Kalousek s Nečasem náklady práce snižovat, a tak soutěží se zeměmi s nejnižšími náklady. Ale přitom země, které mají nejnižší náklady práce, jsou na tom zároveň nejhůř v konkurenceschopnosti. A země, které jsou na tom nejlépe v konkurenceschopnosti, mají nejvyšší náklady práce.
Náklady práce a pořadí konkurenceschopnosti

Švédsko 39,1 ……… 3.
Dánsko 38,6 ……… 8.
Finsko 29,7 ……… 4.
ČR 10,5 ……. 38.
Maďarsko 7,6 ….... 48.
25. 04. 2012 | 19:25

Fialenka napsal(a):

Dodatek
V časopise euro číslo 9 jsem četla, že při dosahování konkurenceschopnosti jde v zásadě o snížení vedlejších nákladů práce prostřednictvím snížení sociálních odvodů placených zaměstnavateli za zaměstnance. Ale podle mě když chtějí zvýšit konkurenceschopnost, tak to musíme dělat jako ty země, které jsou na tom nejlépe. A nejlépe jsou na tom země s vysokými náklady práce.
25. 04. 2012 | 20:02

český maloměšťák napsal(a):

Fialenka
Dám příklad - mějme statek A a statek B.
Na statku A je správcem člověk profesně zdatný, příkladný, dobrý organizátor a rozumí si s podřízenými nejen jako odborník, ale i jako člověk. Tak statek prosperuje - protože prosperuje - je možno lidem platit více a více investovat do rozvoje a inovací. Statek A jde nahoru. A hromadí i rezervy - pro případ vnějších tlaků.
Na statku B je správcem zlodějské, hloupé hovado, které hledí jen na to jak si namastit kapsu a to za každou cenu - i kdyby měl statek přijít na hunt. Zaměstnance bere jako otroky - jako prostředek k dosažení svých obskurních cílů.
Protože to ale zákonitě jde se statkem z kopce - tak musí i on hledat nějakou výhodu - ve vztahu ke konkurenci na trhu.
Jednou z nejdostupnějších a zdánlivě nejlevnějších výhod je snižování nákladů. Pokud nechce, aby mu dobytek pochcípal hlady a po orbě měl také co zasadit....a také nechce omezit své zlodějny - tak šáhne na příjmy zaměstnanců.
Pokud ti jsou hloupí a nejednotní - má náš vykutálený správce úspěch.

Potíž je v tom, že náš správce časem přijde o ty lepší ze zaměstnanců - zdrhnou mu na statek A....a pokud pokračuje ve své oblíbené politice - tedy krást a mrhat (mrhat !!!...napsal jsem m r h a t...nikoliv m...t !!!)...tak po čase mu zbydou mizerně placení mizerní zaměstnanci, pár kusů vychrtlého dobytka, políčko plné pýru a dopis od exekutora. A možná provaz na oběšení.

V lepším případě si pak statek B koupí majitel statku A.
Za hubičku.

P.S. Pokud pan Nečas a jeho drábci touží po čínském modelu společenské smlouvy - měli by se odstěhovat do Číny. Nechápu, proč by se kvůli jejich perverzním choutkám a lenosti měla Čína stěhovat k nám.
25. 04. 2012 | 20:20

český maloměšťák napsal(a):

Fialenka
Ta vaše funkční závislost je zdánlivá - vysoké náklady práce jsou doprovodným jevem vysoce rozvinuté společnosti - jak po stránce ekonomické, tak i správní, kulturní či vzdělanostní. Měřeno parametry vnímání domorodci - nikolivěk optikou teoretiků typu YosifaK či Kuchaře.
Nelze činit závěr, že drahá práce je příčinou úspěchu /konkurenceschopnosti/.
Vezměme jen příklad z domácí scény - např. platy ministrů či poslanců.
:))

Dost už - já už na to dnes nemám...už začínám plkat...

Mějte se. A ještě jednou dík za seřazení dat.
25. 04. 2012 | 20:26

Fialenka napsal(a):

český maloměšťák

S prvním souhlasím :-)

A k druhému: To vím. Vysoké mzdy (náklady práce) nejsou jediným důvodem (ukazatelem) dobré konkurenceschopnosti. Ale souvisí s ní.
Uvedla jsem jen náklady práce, protože časopis euro také v souvislosti s konkurenceschopností mluví jen o nákladech práce.
25. 04. 2012 | 20:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy