Kam v Neznámém městě

02. 07. 2010 | 20:30
Přečteno 63938 krát
První kroky vedou do domu s č.p. 1., který patří expozici tzv. Benfordova zákona. Podle tohoto zákona se číslice kolem nás nevyskytují rovnoměrně. Číslice 1 se vyskytuje mnohem častěji než ostatní číslice a to ve 3 z 10 případů. Expozice dokumentuje, že Benfordův zákon neznají lidé, kteří pozměňují dokumenty. Lze je tak odhalit, neboť pozměněné dokumenty obsahují příliš málo jedniček. Je zde historie Benfordova předchůdce S. Newcomba, který objevil, že stránky logaritmických tabulek obsahující logaritmus začínající 1 byly mnohem sešlejší používáním než ostatní stránky.

Dále se zastavuji v domě s č.p. 5, jehož expozice je zameřena duchovně s lidským tělem zobrazeným jako pentagram, který má vrcholy hlavu, dvě ruce a dvě nohy. To je v duchovních tradicích vykládáno jako 5 drah životní energie. Dále je zde expozice zármutku, který k lidskému životu také patří. Zejména 5 fází zármutku definovaných v 19. století známou švýcarskou psychiatričkou volně jako popření a izolace, hněv, smlouvání, deprese, přijetí.

Nemohu minout 16. ulici s 16 domy, každý reprezentující jeden osobnostní typ podle myšlenek publikovaných C. Jungem. Lidé jsou buď introvertní nebo extrovertní, senzitivní nebo intuitivní, přemýšliví nebo pocitoví a hodnotící nebo chápající. S těmito čtyřmi základními znaky, každý mající dvě možnosti, je počet možných kombinací právě 16. Nejčastějším typem osobnosti je kombinace introvertní, senzitivní, pocitový, hodnotící, která zahrnuje 13,8% populace. Nejméně se vyskytujícím typem osobnosti zahrnujícím 1,8% populace je extrovertní, intuitivní, přemýšlivý a hodnotící. Zajímavé pro mě je, že nejvíce a nejméně se vyskytující osobnostní typy jsou odlišné ve třech znacích, ne ve všech čtyřech. Navštěvuji tyto dva krajní domy a také expozici v domě, kam se svým osobnostním typem patřím.

Těším se na dům s č.p. 78. Má podobu tzv. metatronu, což je "kostka" vytvořená propojením středů třinácti kružnic uspořádaných ve vzoru „květu.“ Souvisí s moudrostí a se stvořením světa. Má právě 78 spojnic středů kružnic. Metatron se bohatě používal a používá v alchymii a náboženství, někdy také představuje anděla. Byl prostředkem proti síle ďábla, což může mít svůj význam i dnes. Malý metatron zakoupený v expozici je tak vítaným suvenýrem.

Jsem unavený. Kolik ještě domů mám shlédnout v Neznámém městě, kde každý dům obsahuje expozici vztahující se k jeho č.p.? Rozhoduji, že se půjdu někam najíst. Je právě poledne. Třeba do domu s č.p. 80. Tady objevuji italského ekonoma V. Pareta a jeho překvapivou souvislost, že 80% bohatství jeho země je koncentrováno ve 20% její populace. Tento úkaz vyjadřuje tzv. Paretův zákon, který se někdy také označuje pravidlem 80/20. Dovídám se, že obchodník a myslitel J. Juran rozšířil toto pravidlo na řízení kvality ve výrobě, kde 80% problémů je způsobeno 20% příčin. 80 a 20 nejsou jistě posvátné, ale formují užitečné vodítko s množstvím aplikací, např. 20% zákazníků produkuje 80% tržeb, 20% videoklipů produkuje 80% stahování souborů příp. 20% zevnějšku produkuje 80% emocí. Usuzuji, že 20% navštívených domů bude stačit k tomu, abych poznal Neznámé město.

Tak mi prosím dovolte popřát, ať již budete v aleji, na útesu, pod něčím rozložitým, nad něčím blízkým či vzdáleným, nezapomeňte navštívit Neznámé město. Veselé léto.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

MA-FU napsal(a):

Tužka
...mám podobný problém a ještě výměnu modemu,settoboxu,kabelů a stále ukazuje (piškuntál) v rychlém sledu=počítač k místní síti připojen a ned zase kabel byl odpojen...ta technika zrazuje i mne....díky zdravím
17. 07. 2010 | 09:37

Elena napsal(a):

Tužka napisala:

sedí mi asi v počítači piškuntál, laškuje se mnou, kdyby byl mladý, milý, černovlasý, ale "technickýho poťouchlíka" mi netřeba.Tužka.

pre pana jana Tužka, nie si ty ruskyna, to maš s teho chlastu, šazofrenii a paranoji ako ja , že? :))))))))))))

a ešte tu nikto neveril paroubkovi, že sem chodia Marťania :))))))))

mate ich všetkých tam hore pokope :)))))))))

no a chudera naivka sa steho asi švacne , s teho vyskumu :)))))
17. 07. 2010 | 12:21

im napsal(a):

Blogy pana Klána patří k mým oblíbeným. Vždycky se snažím vyšetřit si čas na čtení zdejších diskusí a pak je zvládnout na jeden zátah, soustředit dojmy. Ne vždy se mi to podaří, ale dnes se zadařilo. Krásně drobně prší, vzduch se vyčistil, noc je klidná.

Děkuji paní Tužce za poutavě vylíčené příběhy z dějin čínské medicíny i za zamyšlení nad tím, co si z nich můžeme vzít pro současnost (akupresura, akupunktura, dračí díry). Ráda se sem vrátím pro další pokračování.
18. 07. 2010 | 02:14

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, pokračuji v léčebných metodách Staré Číny.

Moxa a její použití MOXIBUSCE. S íčkama tady bude problém, ta moxa nebo ten moxa, nevím, jen moxibusce jsem viděla napsané jednou tak, podruhé tak. Zanechám íčka a věnuji se moxe.

Pokud si chceme udělat tu nejzákladnější moxu, potřebujeme k tomu živou a sušenou bylinu, misku a paličku. Bylinu rozdrtíme v misce a dvěma prsty, palcem a ukázovákem uhněteme kuličku o velikosti asi dvou milimetrů. Máme moxu. Položíme ji na místo, které chceme ošetřit, zapálíme hořící tyčinkou, moxa prohoří a na kůži se vytvoří malý puchýřek, který se obyčejně už druhý den sloupne. Moxy se používaly a ještě používají k ošetření nehojících se vřídků, bradavic, mateřských znamének a k prohřátí akupunkturního bodu, aby se v něm obnovila cirkulace čchi.

Moxy mají různou velikost i tvar. Kuličky se hnětou až do velikosti třešně, ty největší, mají malou dutinku, jako když vyndáte pecku, a dutinkou se přikládají na kůži. Jsou moxy tvaru dutého jehlanu nebo kužele, jakési věžičky.

Napíšu příklad. Pacient má nehojící se ranku po kousnutí nějakým živočichem, nebo hmyzem. Lehne si, lékař místo potře vodou s mumiem, vysuší hedvábím, přiloží moxu a zapálí. Sleduje pravou ruku pacienta. Pokud pacient vztyčí ukazováček, znamená to, že moxa pálí ještě snesitelně, pokud jím zahýbe, nebo ťuká o podložku, lékař dvěma hůlkymi uchopí moxu a hodí ji do připravené misky s vodou.

Při přípravě moxy se do směsi dávají různé byliny, přidávají se jemná vlákynka bavny a hedvábí, mohou se přidávat různé pryskyřice, včelí vosk, takové moxy víc pálí a hoří rychleji. Někdy se přidávají drcené nerosty, moxa hoří pomaleji, déle a tolik nepálí.

Lékař císaře měl na přípravu směsí různé misky. Zlaté i stříbrné, z horského křišťálu, opalové, jaspisové, achátové pro ženy, které ještě měly plodit císaři potomky. Sám císř vyžadoval, aby jeho moxy byly připravovány v misce z malachitu. Malachit byl považován za kámen léčící všechny problémy. Prostí lékaři připravovali své moxy v miskách ze dřeva.

Je ještě jeden způsob přípravy moxy, podobaly se cigaretám nebo doutníkům, připravovaly se tak, jak do dnešních dní kubánské ženy tvarují doutníky. Tyto moxy se svazovaly do skupin, větších, nebo menších, zapálily a k prohřívanému místu se jen přiblížovaly a vzdalovaly. Prohřívaly se tím ztuhlé a bolavé klouby, zejména u starých lidí, nebo po zranění.

Menší kulaté moxy se používaly i při akupunktuře. Na jehlu, zabodnutou v ak. bodě se navlékla moxa a ta prohřívala teplem ohřáté jehly dané místo.

Tak to je metoda moxibusce. Tužka, taky jsem si udělata sem tam moxu, chce to tři vteřiny osobní statečnosti, a je po problému.
18. 07. 2010 | 15:46

MA-FU napsal(a):

Tužka
Milá chytrá tužko,velice zajímavé,řekla bych --nejzajímavější.Ráda bych si udělala zkusila na klouby,myšlená
bylina je stejného druhu(sušená+ živá) ? Zkusila jsem mnoho akupunktur i sama si akupresur,ale moxování ne,přiznám se,že jsem slyšela,ale nevěděla vůbec co to obnáší...tak zase díky..MA-FU
18. 07. 2010 | 21:07

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, v některých provozovnách masáží, provádějí i nahřívání pomocí moxy, chce to určitou zručnost. Ty nejmenší moxy se dělají nejčastěji z pelyňku pravého, jeden druh byliny. Musí to být opravdu velice pevná moxa, jak je v ní vzduch, víc pálí, rozpadne se, puchýřek je větší a víc bolí. Doutníkovou moxu lze dělat z listí ořechu vlašského. Listí necháme zavadnout, pak je narovnáme na prkénko tak aby se překrývaly,vytvořily obdélník tak 12 na 15, lze i jiné rozměry. Dlaní listy hrneme do ruličky, rozbalujeme, znova zabalujeme, listy měknou, pevně svineme. Na to můžeme nabalit další vrstvu, sušíme rychle, aby to neplesnivělo.Na horkých kamenech ohřátých sluncem,ale ve stínu.Příliš rychle usušená moxa se rozpadne. Je to piplačka. Voňavá moxa je i z listí maliníku, odtružiníku, podbělu. Pozor, pozor, používat moxu je hra s ohněm, nic hořlavého kolem, hlavně nemít na sobě žádnou umělou látku, kousek moxy odpadne, látka se přiškvaří na kůži a je malér. Práci s moxou nemůže dělat ledaskdo, jsou školení, dostávají osvědčení, obyčejně bývá v čekárně zavěšené na stěně. Možná, že moxy dováží, to opravdu nevím, nezjišťovala jsem to.Tužka
18. 07. 2010 | 22:17

MA-FU napsal(a):

Tužka
.......jste studnice moudrosti,
dobrou,chladivou noc..
18. 07. 2010 | 23:08

Tužka. napsal(a):

Tužka píše,..jak jinak,..než o léčebných metodách ve Staré Číně.

Žlutý Císař napsal Lékopis Východu. Těžištěm jsou byliny, jejich kresby, sběr, sušení, příprava, kombinace. Žlutý Císař píše,...je tolik bylin, tolik stromů, tolik keřů a dalších komponentů, že jejich kombinací se dá léčit každá nemoc. Komponentem byl třeba vous vytržený živému manžuskému tygru, takže, ne všechno můžeme dnes použít. Tím snad byliny ukončím, já se držím dobrých a účinných bylin z Evropy a z padesáté rovnoběžky, ale mnoho věcí je tam inspirativních.

Další pojednání je o PŘIKLÁDÁNÍ. Přikládáním jsou myšleny obklady převážně na bolavé a málo pohyblivé klouby, bolesti hlavy, krku. Obklady jsou studené, vlažné, teplé, podle úvahy lékaře. Jsou nejčastěji z rostlinných materiálů, mumia, ale i ze zvířecích a ptačích vnitřností. Bolavá místa jsou posypána drcenými bylinami a překryta hedvábím namočeným do teplého včelího vosku a přilepena na delší dobu k tělu. To je jeden z příkladů teplého obkladu.Voskové obklady se používají i v lázních do dneška. Studené obklady na zarudlé a horké klouby po úrazu se dělaly z několika vrstev bylin které mají silné a velké listy. Jsou to listy děvětsilu, lopuchu, podbělu, z menších listů je velmi účinný jitrocel. Jitrocele je více druhů, všechny jsou léčivé.U listu se vyřízne středová osa, aby list lépe přilehl a válečkem se rozválí. Staří lékaři v Číně používaly i různé kamenné válečky, protože čchi určitého kamene přecházelo k čchi rostliny a pak společně léčílo bolavé místo.

Jako další léčebný postup bylo používáno pouštění krve. Tady se pouštění krve velice liší od pouštění krve, které se praktikovalo v středověké Evropě. Starý čínský lékař nabodl aku. bod jehličkou, která měla malý háček, hned po nabodnutí jehlu vytrhl, stiskl na nechal skápnout několik kapek krve, přitiskl moxu, která nebyla zapálena, ale nasála krev a ukončila případné krvácení. Tím pouštění krve bylo ukončeno. Jen jednou, píše Žlutý Císař. Právě k pouštění krve se vztahuje věta ,..neotvírejte tkáně v době dní dračích děr. Ve Staré Číně znali účinek pijavic, ale před jejich použitím dost varovali, vypozorovali nebezpečí infekcí.

Dalším přikládáním bylo přikládání baněk zhotovených z bambusu. Baňka byla hořící moxou vyhřáta a naplněna kouřem z určité byliny, pak přiložena na akupunkturní bod. Kůže se při chladnutí baňky vyklenula, ak. bod se napnul a otevřel, přijal teplo i sílu byliny. Ošetřovaly se tak ak. body o kterých se lékař domníval, že mají málo energie jang. Takže stručně pár kapitol z Lékopisu Žlutého Císaře.

No, ještě není konec, ještě něco zbývá, také moji favorité, masáže a cvičení. Tužka.
20. 07. 2010 | 23:20

MA-FU napsal(a):

Tužko
...vidíte,co se sem chodí dívat lidí,určitě to spostu z nás zajímá.Velký dík,MA-FU
21. 07. 2010 | 14:04

im napsal(a):

Mmm,
honem, je už moc hodin, ale ještě nakouknu, co píše paní Tužka. To jsem netušila, že léčivé obklady z jitrocele mají tak prastarou tradici, až v Číně. Moje babička naklepávala jitrocel paličkou na maso mezi dvěma vrstvami gázy, a když pouštěl šťávu, použila gázu s jitrocelem jako obkládek. Účinkovalo to moc dobře.Taky dělala bezinkový ocet na srážení teploty, mazala jím dětem lýtka, chodidla a dlaně, zabíralo to líp než aspirin (to byly doby předparalenové).

Díky paní Tužce za inspirativní čtení, už jsem zvědavá na pokračování!
22. 07. 2010 | 00:33

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, doufám,že mi bouřkové mraky nepřeruší cestu do Staré Číny. Tužka.
22. 07. 2010 | 22:53

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Im, děkuji, bezinky jsou opravdu účinné, sušené jsem rozvářela a chladným odvarem natírala dětské nožičky a ručička, tak, jak popisujete. Dobré je udělat i malý bezinkový míček,/bezinky do několika vrstev gázy, je to patlanina,/ a dáte do ohbí lokte, chováte miminko, držíte pokrčené ručičky a teplota jde dolů. Děti kolem mne vyrostly bez prášků a pilulek. Tužka.
22. 07. 2010 | 23:02

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, dobrá, tak MASÁŽE ve Staré Číně.

Masáže se vyznačovaly tím, že lékař nebo jeho pomocník masíroval suchou rukou, suchou kůži pacienta. Dlaně si otíral do hedvábí a i pacienta někdy přes hedvábí masíroval. Byly to zejména ženy, někdy celé ukryté pod kusem látky. Lékař si často přinášel kousky hedvábí velikosti kapesníku nebo šátku, které předem napustil odvarem z bylin, kůry, hub. Někdy napouštěl látku tekutinou z rozdrcených voňavých květů nebo ovoce. Velice oblíbené byly květy citrónu pro vůni nerolu, z ovoce pak šťáva z broskví a horských planých meruněk, která byla nahořklá. Oblíbená byla i vůně citronové trávy, a některých druhů dřev.

Čínská tradiční masaž měla předem daná pravidla a dost se dbalo na jejich dodržování. Masáž opět byla nasměrována na akupunkturní body. Pokud byla dělána přes hedvábí, vznikal mezi látkou a suchou kůží elektrostatický náboj a ten předával energii aku. bodu.

Vypíšu druhy masážních technik, už názvy naznačí, jak masáž probíhala. Štípání, hnětení, chytání, tření, posunování, hlazení, tlačení, klepání, kroužení, plácání, vibrování, otáčení, zatáčení, poťukávání, bodování, úhozy, hýbání, uchopení s držením. Snad jsem žádnou nevynechala.

Všechny techniky se snažily probudit a vyladit akupunkturní body, protože některé jsou docela hluboko v kůži a jenom lehrým krouživým pohybem se až k nim nedostanete. I tyto body je třeba čas od času probudit, aby tok čchi přes meridiány byl plynulý.

Podrobněji napíšu něco o bodování. To není vůbec jednoduchá technika. Dělá se jedním, nebo dvěma, třemi, čtyřmi, pěti, šesti, /jedna ruka a jeden prst druhé ruky/, ..... přitom frekvence úhozů 200 za minutu. Za deset minut je to asi 2000 jemných úhozů v linii třeba půl metru, protože se doplňuje čchi určitého meridiánu.

Dále tradiční masáž sleduje stimulační linie, kteríé jsou přesně dané a patří životně důležitým orgánům. Tyto linie se probouzí třením, kdy provádíme lehké tření rychlostí asi 100 pohybů za minutu.

Masáž se provádí tak dlouho, dokud pacient neoznámí, že cítí v místě, teplo, horko, mravenčení, brnění, někdy je třeba pokračovat až do stadia, kdy v tom místě ztratí citlivost. Terapeut předem oznámí, jakého vjemu je pro dané místo třeba dosáhnout.

Někdy si lékař při masáži namáčel prsty do odvaru z bylin, aby aku. bodu dodal léčivé látky.

Masáže dělalo najednou i více lidí, lékař i se svými pomocníky.

Kapitola o masážích by byla velice obsáhlá, tradiční Čínská masáž se hodně liší od masáží dnešních, které se soustředí na masáž svalů, šlach, kloubů, vazů, úponů, a používá se většinou nějaké tukové prostředky, krémy, oleje ,emulze.Tužka
23. 07. 2010 | 00:05

MA-FU napsal(a):

Tužka
...do Staré Číny Váš tok dobrých rad a zkušeností nebyl přerušen,ale já jen chvatně přečetla,odjížd´ím na pár dnů a věřím,v pondělí si vychutnám to co jste napsala,znovu dík Vám..
23. 07. 2010 | 11:45

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, vracím se do Staré Číny a budu psát, jaké rady pro nás má starý čínský lékař.

Chodil na návštěvy ke svým pacientům, byl jejich rádcem, zpovědníkem, lékařem. Věděl, že vnější hmotné tělo a vnitřní nehmotné tělo musí být ve stálé energetické rovnováze.Jang a jin tohoto dvojjediného těla se stále mění, přelévá jak ve spojených nádobách. Ubude li energie v jedné části, znamená to přebytek a z toho plynoucí napětí v části druhé. Napětí je počátek nemoci. Energie musí stále rovnoměrně proudit, nesmí být nikde hromaděna, nesmí být místa prázdná, bez energie. Proto doporučoval masáže, které si pacient dělal sám. Doporučoval dechová cvičení, omývání tekoucí vodou, pohyb a cvičení, doporučoval správné potraviny.

Starý čínský lékař věděl, že všechny vnitřní orgány se promítají za pomoci akupunkturních bodů na povrch, na kůži. Navíc, jakoby celý člověk je promítnut do malých ploch.

Tak se "celý člověk" promítá na povrch hlavy, celý člověk je promítnut na ušním boltci, vlasně dvakrát, protoře jsou dva. Rovněž se promítá na ruce, ale tady zdvojení neplatí, protože některé aku. body jsou jen na jedné ruce a na druhé chybí a jsou tam jiné. Celý člověk je promítnut i na chodidle, tady jsou zóny, celé citlivé plochy, aku. body se na plosce nohy nenapichují. I tady je to tak, že některé zóny jsou zdvojeny, jiné jsou jen na jednom chodidle. Do levého chodidla se promítá srdce, do pravého ne. K napichování se používaly aku. boby na povrchu prstů nohy, hřbetě, a kolem kotníků. Tady opět najdeme aku. body všech důležitých orgánů.

Meridiány spojují lidské tělo s energií okolí a s energií kosmu, proto jejich začátky nebo konce najdeme na koncích rukou a nohou. Tím k ním máme dobrý přístup a můžeme si je sami aktivovat, doplňovat energii, nebo naopak, se přebytečné a nahromaděné energie zbavovat.

Tak to byl úvod k tomu, abychom lépe pochopili, co starý čínský lékař doporučoval, abychom dělali pro své zdraví.
24. 07. 2010 | 23:12

Tužka napsal(a):

Tužka a píšu pokračování.

Den byl dělen na čtyři části. Nejvýznamnější okamžik dne byl východ slunce. Chvíle, kdy slunce stálo nejvýš, polední slunce, západ slunce, a půlnoční slunce. Žlutý Císař žil pravděpodobně níže, než my na padesáté rovnoběžce, takže východy a západy slunce během roku neměly takový časový rozptyl a pohybovaly se mezi šestou a sedmou hodinou ráno, a osmnáctou a devatenáctou hodinou večer podle našeho času.

Starý čínský lékař věděl, že vnitřní orgány v těle mají období, kdy pracují na plný výkon během dne a také období, kdy odpočívají.

Před východem slunce pracují intenzivně plíce. Během východu slunce začíná pracovat tlusté střevo, pak žaludek, slinivka se slezinou. Srdce má největší výkon kolem poledne. Po něm pokračuje intenzivní práce tenkého střeva, močového měchýře, při západu slunce pracují ledviny. Pak nastupuje trojitý ohřívač, pod tímto pojmem se skrývá cevní a lymfatický systém, následuje žlučník kolem půlnoci a přes půlnoc. K ránu jsou to játra, pak plíce a tak dokola.

Vrátím se k tomu, co jsem napsala výše. Plíce, před východem slunce, udělejte statistiku během roku v nemocnici, kdy nejvíce umírá vážně nemocných pacientů, je to nad ránem, v období, kdy plíce nasadí k plnému výkonu, nemají energii a selhávají,..

Jsme od přírody naprogramováni tak, že po noci přijímáme potravu, tlusté střevo pracuje, aby uvolnilo místo pro příjem potravy, kdo trpí zácpou, měl by nacvičit vyprazdňování na čas mezi pátou a sedmou ranní, tělo je v tuto dobu lépe připraveno se vyprázdnit.

Žaludek pracuje, je dobré snídat, nevynechat ranní příjem potravy, žaludek lépe tráví, a další žlázy slinivka a slezina trávení potravy napomůžou.

Srdce, pokud trpíte zvýšeným krevním tlakem, mezi jedenáctou a třináctou bude tlak naměřen určitě vyšší.

Tenké střevo, byl oběd, pracuje. Po něm močový měchýř, měli bychom ho pečlivě odpoledne vyprazdňovat, aby ledviny měly prostor, kam ukládat moč. Ledviny, to je čistička, chtějí teplo a pohyb, aby se tekutina dobře protřepala a nevznikaly ledvinové kameny, takže touto dobou fyzický pohyb všeho druhu.

Trojitý ohřívač, tělo je třikrát prohřáto, cévy a lymfy kontrolují celé tělo, kde energie chybí, kde přebývá, máme li horečku, bývá touto dobou nejvyšší.

Blíží se půlnoční slunce, a kdo má choulostivý žlučník, mívá touto dobou potíže, pokud udělá dietetickou chybu.

Je hluboká noc, játra pracují na plný výkon, je to spalovna včeho špatného, dejme jim klid. Spánek a teplo, klid, to si přejí játra pro svou dobrou funkci, spálí všechnu přebytečnou a škodlivou energii, aby se plíce mohly nadechnout a tělo pomalu vplouvat do lehkého ranního spánku,..

To je jedno z poselství starého čínského lékaře. Tužka.
25. 07. 2010 | 00:11

im napsal(a):

Tak opět jsem nahlédla do útulného zákoutí. Děkuji, vážená paní Tužko, za převyprávění další kapitoly z lékařské knihy Žlutého císaře. Ano, všechno už tu kdysi bylo, odpozorováno z přírody a zaznamenáno pro potomky. Je to zajímavé čtení, připojuji ještě něco, co jsem našla na webu, podrobný rozpis tzv. orgánových hodin, pokud by to někoho zajímalo. Říkám si jen, jak to funguje při přechodu letní čas/zimní čas, asi jen posun o jednotku.

http://www.celostnimedicina...
26. 07. 2010 | 11:58

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Im, děkuji, naše tělo, stejně jako těla rostlinná a jiných živočichů se řídí střídáním bílého dne a tmavé noci, takže letní čas sem, letní čas tam,.. plíce nejvíce pracují před východem slunce,... pokud se tím chceme řídit, je třeba v letním čase udělat pro naší orientaci posun, myslím tím údaje ve Vašem odkazu, tam je to čas středoevropský. Tužka.
26. 07. 2010 | 22:07

Tužka napsal(a):

Tužka napíše opět pokračování,..už se blížím do finále.

Co radil starý čínský lékař císaři a jeho rozvětvené rodině k udržení zdraví a spokojeného pocitu hmotného i nehmotného těla?

Radil, ..probouzet se před východem slunce.Po probuzení neotevřít oči, ale uvědomit si ruce a nohy. Ruce dát co nejdále od těla, upažit, nebo vzpažit. Prsty třepat, jako bychom z nich chtěli sklepat kapky vody, třepat pětkrát, sedmkrát, abychom se zbavili přebytečné energie, kterou meridiány srdce a plic odvedly co nejdále od těchto životně důležitých orgánů. Dát pozor, aby tato energie byla setřásána na zem, nikdy ne na jiného člověka, zvíře nebo rostlinu. Pak ruce lehce připažit a soustředit se na nohy.

Nohy rovně a volně položené a udělat podobně, jako s rukama, setřást přebytečnou energii, ta je od orgánů v dutině břišní,...a nohy opět volně natáhnout.

Vrátíme se k rukám. Ještě jednou sklepnout energii a pak nad hlavou rychle třít dlaně o sebe až cítíme teplo. Po zahřátí ruce zatínáme v pěst a znova otvíráme a to tak, že jednou stiskneme palec do dlaně při příštím stisknutí je palec napnut mimo dlaň. A znova, třít dlaně, stiskávat,..alespoň třikrát opakovat, možno i víckrát, ...15 krát je horní hranice, pak už je energie příliš. Oči jsme ještě neotevřeli.Ruce volně položit na podložku.

A opět cvičení nohou, znova ještě sklepneme pomyslné kapky přebytečné a vyčerpané, můžeme říci po našem, patologické energie. Nohy mírně pokrčíme v kolenou, pravou patou třeme nárt levé nohy tak,že od kotníku k palci, pak od kotníku, druhý prst, pak, třetí, čtvrtý, až i malíček, třeme, až nohu zahřejeme. Potom, totéž levá noha na noze pravé. Zatínáme prsty nohou, jako orlí drápy, a silou napínáme. Opakujeme třikrát. Potom ještě třeme chodidla o sebe. Zahřejeme, můžeme opakovat, záleží na pocitu, prsty by měly mít pocit tepla a uvolnění.

Opět se zaměříme na ruce, třeme co nejrychleji dlaně, až nás začnou brnět, pak ruce přiblížíme k stále zavřeným očím a necháme působit, dokud cítíme v dlaních teplo. Znova rychlým třením zahřejeme, přiblížíme k očím a teprve teď poprvé otevřeme oči. Opakujeme víckrát, oči otevřené se dívají do dlaní a přebírají energii. Pak teprve můžeme vstát, pokud nebudeme cvičit další cviky, tak jak je sepsal císařův lékař, jako cvičení ranní.

Přiznám se, když jsem se s těmito cviky seznámila, začala jsem je cvičit, a už si ráno bez nich nedokážu představit. Je to otázka několika minut, ale dokážou vyladit tělo, stejně, jako přesná pravidla pro způsob ranního mytí obličeje. Tužka
26. 07. 2010 | 22:59

Tužka napsal(a):

Tužka píše, ranní mytí obličeje podle starého čínského lékaře.

Doporučuje, venku, tekoucí vodu, pramen, říčku,..V paláci k tomu byly zvláštní kašny, voda z nich stékala na zem pokrytou hrubým pískem a oblázky, na tom se stálo bosky.

Vodou se ochladily ruce, pak se přiložily na obličej, vytvořily misku, palce u uší. Vše se opakuje třikrát. Ruce se schladí a přiloží se tak, že zakryjí čelo, ukazováky kopírují konečnou linii vlasů, palce jsou nad ušima, opět třikrát.
Zchladit, mokrou pravou rukou přetřeme čelo z leva do prava, levou rukou z prava do leva. Zchladit, rukama třeme tváře krouživým pohybem. Zchladit, rukama velice jemně třeme zavřená oční víčka. Zchladit, stejně jako čelo třeme bradu. Nakonec chladnýma rukama současně vezmeme jemně mezi palec a ukazovák ušní boltce a od vrchu dolů navlhčíme. Vše se stále opakuje alespoň třikrát.

Když si přiložíte mokré ruce k linii vlasů, kde je mnoho akupunkturních bodů, vnímáte, jak voda tyto body probouzí.

Prostí občané si ve Staré Číně vynášeli před dům misku s vodou, měli tam malý prostor posypaný valounky, misku položili na malý bambusový stolek a ještě před východem slunce vykonali ranní rituál umývání obličeje.Tužka
26. 07. 2010 | 23:32

MA-FU napsal(a):

Tužka
Moc ,moc jsem se těšila na moudra ,která z dob Žlutého císaře přibližujete.Věru jsem si početla,zítra to vezmu znovu.Je to čtení velmi poučné a doslova to dýchá harmonií,takovou kterou cítím z Vašich výroků .Tužko děkuji....MA-FU
27. 07. 2010 | 00:01

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, je ráno v Staré Číně a Žlutý Císař právě dokončil obřad mytí obličeje. Vlhkost si na tváři nechává, bos, kráčí chladnou rosou po trávníku, kde mezi kvetoucími keři v průzoru vidí zlátnoucí horizont, ví, že ještě pár chvil,..a výjde slunce.

Postaví se čelem v východu, chodidla na šířku dlaně, napřímen, ale všechny svaly, klouby, šlachy bez napětí, vička mírně přivřená, začíná dýchat slunečním dechem. Ten se řídí tepem vlastního srdce.Nosem nadechuje ranní vzduch tak, aby zcela vyplnil každý otvor v plicích, aby se hrudník i břicho vyklenulo silou nádechu. Pak na okamžik dech zastaví, zavře oči, opět otevře a začne vydechovat. Vydechuje ústy, pomalu, o něco déle než trval nádech, vtáhne svaly břicha kolem pupku pevně k sobě a zastaví opět na okamžik pohyb dechu. Sluneční dech, nadechuje čchi samotného slunce. Čeká, až první paprsek dopadne na jeho čelo, aby vykonal obřad Pozdrav Slunci.

Pozdrav Slunci,..pomalu si kleká, nohy se opírají o zem pouze prsty, paty jsou zvednuty, ruce volně podle těla. Pomalu sedá na paty a ruce sune dopředu před kolena tak, aby se dotkly palce a ukazováky obou rukou a vytvořily na zemi obraz trojúhelníku. Pomalu sklání hlavu a pokládá jí na ruce, setrvá tak dlouho, jak dlouhý pozdrav slunci chce poslat. Dýchá opět slunečním dechem. Nastává druhá fáze Pozdravu Slunci. Zvedá hlavu z rukou, oči přivřené, ruce rozpojí a pomalu sune tak, aby opět volně vysely podél těla, ze sedu na patách přechází v klek, pravou nohou nakročí a napřímí se. Ruce zvedá tak, že prsty pravé ruky dá na prsty ruky levé, pravý palec složi na palec levý, vznikne mu malý trojúhelníkový otvor. Takto složené ruce přiloží na čelo, dlaně otočené ke slunci, přijímá jeho čchi, jeho teplo, jeho energii. Čas je jeho volbou. Pozdrav Slunci ukončí připažením rukou podél těla a malou úklonou směrem ke slunci.

Pozdrav Slunci je cvik s kterým se setkáváme v józe a v jiných cvičeních a bojových uměních východu. Bývá cvičen v různých obměnách.

Sluneční dech můžeme cvičit tak, že na pět vteřin intenzivně nadechujeme, na vteřinu zastavíme rytmus dechu pak vydechujeme déle, na šest nebo sedm vteřin a opět na vteřinu zastavíme dech. Skutečně si tímto dechem velice dobře prokrvíme hrudník i část břicha až k pupku, procvičíme všechny závěsy pro plíce, srdce a další orgány. Je to takový vnitřní tělocvik, protože běžně takto nedýcháme.Tužka.
28. 07. 2010 | 00:12

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, vyzkoušejte pozdrav slunci, dá se cvičit u otevřeného okna, vyzkoušejte i sluneční dech, musíte na něj myslet, počítat doby, takže není při tom čas myslet na problémy, pokud nás ten den čekají a hlava si pár chvil odpočívá a to je cenné taky.Tužka.
28. 07. 2010 | 00:18

MA-FU napsal(a):

Tužka
Zrovna jsem Vás chtěla poprosit o ranní cviky a je to tu..díky
Zkusím,už jsem o tom slyšela ale sluneční dýchání vyzkusím,možná budu cvičit každý den s chutí,s jakou si nedovedu představit,že bych si ráno nepromačkala nohy-lymfu aby se rozproudila,to dělám každý den ráno-pokud ne,nohy jsou unavené a v horku otíkají.Začínám u kotníků a prsty palcem a prostředníkem si stlačuji nejméně 50x za holení kostí a kam došáhnu prostředníkem asi na lýtku.Začínám u kotníku smětem k srdci a ne v jednom místě-pořád postupuji.Toto dělám asi tři roky denně a nohy dost slouží,zatím.Moc ,moc díky Tužko a pokud budete mít ještě nějaké zajímavosti za Staré Číny-ráda si obohatím a doplním povědomí o těchto posilujících tělo i ducha věcech
28. 07. 2010 | 14:50

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, tak ještě poslední pokračování, pro Vás a možná pro několik dalších zájemců. Budete li se chtít na něco optat a já budu znát odpověď, ptejte se, budu se sem na blog vracet, abych případnou otázku zodpověděla, jak slibuji, Vám a komukoliv dalšímu. Tužka.
29. 07. 2010 | 22:56

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, vydám se naposled do Staré Číny za Žlutým Císařem a ostatními starými čínskými lékaři a budu pokračovat v tom, co nám radí, ... abychom si udrželi rovnováhu čchi našeho hmotného i nehmotného těla.

Další cvičení jsou ta, která napodobují pohyb zvířat, ptáků, žab, motýlů, ale i stromu ve větru.

Pohyb je nutné rozdělit na části, jakési fáze, kdy na deset tepů /asi 8 vteřin/ se nadechneme a zadržíme dech a zůstaneme v určité pozici s plným napětím v těle, aby zase po stejnou dobu deseti tepů pohyb pokračoval. Potom ten samý pohyb opakujeme pomalu, zpomaleně, bez fázových přestávek.

Jako příklad vezmu cvičení podle tygra. Začínáme v lehu na boku, ruce jsou složeny na sobě, kolmo k tělu, nohy též, nejprve ležíme volně, pak se mohutně nadechneme, zadržíme dech a v této poloze s napětím všech svalů zůstaneme deset tepů našeho těla, vydechneme, uvolníme se a pomalu přejdeme na všechny čtyři, /tygr vstává/, a opět mohutně nadechnout, zadržet dech a v této poloze... tak pokračujeme, podle toho, jak jsme viděli pohyb zvoleného zvířete.

Ještě popíšu, jak cvičíme strom ve větru. Postavíme se, nohy dáme k sobě, ruce upažíme. Napneme celé tělo, máváme rukama všemi směry, nadechneme se, zadržíme dech a ve sklonu, tak, abychom nepřepadli vydržíme deset tepů bez pohybu, ruce jak nás napadne, pokračujeme a v jiné poloze, třeba v úklonu, záklonu, děláme výdrže s následnými velice rychlými pohyby. Je to docela náročné, krásně to procvičí celé tělo, může to být průprava na košíkovou.

Řekla bych, že cvičení podle zvířat se stalo jakousi základnou z které později bylo sepsáno t'ai-chi.

Dalším cvičením bylo ozdobné cvičení pro ženy. Většinou jsou to jemné, pomalé a vláčné pohyby rukou, nohou, hlavy, ale i špulení úst, pohyby očí, ...až to připomíná nácvik koketerie.

Velkou kapitolou je večerní cvičení. Sestává z velkého počtu masáží, které si může dělat každý sám. Používají se k tomu různé pomůcky, především pruhy hedvábné látky různé struktury, počínaje jemnými a konče hrubou silnou látkou s vetkanými uzlíky. Masírují se zejména ramena a záda, ale i stehna , lýtka a chodidla. Ta chodidla tak, že si sednete na zem, jednu nohu volně natáhnete, látku podvlíknete pod chodidlo a rychlým pohybem rukou ve kterých látku držíte chodidlo masírujete až ucítíte příjemné teplo.

Jak den začínal Pozdravem Slunci, tak den končil Poděkováním Slunci. Pokračování za chvíli, Tužka.
29. 07. 2010 | 23:49

Tužka napsal(a):

Tužka a píšu pokračování.

Starý čínský lékař nabádal své pacienty ke střídmosti, zejména v jídle. Potrava byla hodnocena podle jin a jang vlivu na naše tělo.

Rýže byla považována za nejdokonalejší a nejvyrovnanější potravinu z hlediska jin jang vlastností, to proto, že byla současně v zemi ve vodě na vzduchu a na slunci, a z těchto základních životních principů čerpala svou sílu.

Doporučované potraviny pro muže se poněkud lišily od potravin pro ženy. Muži měli jíst potraviny s principem víc jang, ženy s principem jin. Vyloženě mužskou potravinou bylo jelení maso, ovoce se zase více doporučovalo ženám. Jangový princip byl více zastoupen v kořenové zelenině, listová byla víc jin. Ryby, které byly velice často na jídelničku, byly považovány stejně jako rýže za dokonalou potravinu. Ženám se z masa doporučovalo maso vodních ptáků.

Nesmíme zapomenout na čaje, čaj, jeho příprava, podávání, doplňky, to by byla dlouhá kapitola. Patřily by sem i fermentované byliny.

Blížím se k závěru, když závěr, tak závěr dne ve Staré Číně s Poděkováním Slunci.

Ve chvíli, kdy se sluneční kotouč dotkl horizontu, ten, kdo chtěl poděkovat slunci si sedl na nízký stolek, stoličku nebo na zem. Levá noha byla volně svěšená, nebo na zemi natažená, pravá noha pokrčená se chodidlem dotýkala stehna levé nohy a pata byla přitisknuta k tělu. Ruce na stehnech , dlaněmi nahoru, měly tvar misky, palece se dotýkaly konce ukazováčků. Oči přivřené, nebo zavřené, myšlenky se vracely k událostem dne a hledaly místa v čase, za která by bylo dobré poděkovat slunci. Když nic nebylo k nalezení, tak se dík pronesl za to, že bylo možno ještě dýchat. Volným a klidným dechem s vnitřním úsměvem se přes přivřená víčka sledoval sluneční kotouč, jak pomalu mizí za horizontem. Byl to čas klidu pro hmotné i nehmotné tělo. Čas nabrat si do dlaní čchi samotného slunce. Toto čchi se uzavřelo tak, že se dlaně jako dvě misky spojily, palce se položily na prsní kost tak, aby konce ukazováčků se přesně totýkaly jamky, kterou máme mezi klíčními kostmi. Toto místo je velice významné, z hlediska cest meridiánů , a také je velice blízko srdce a plic. Těm se předala energie slunečního čchi.Slunce zapadlo, to byl závěr Poděkování Slunci.

I já se loučím a děkuji. Tužka.
30. 07. 2010 | 00:33

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana Klána, děkuji, navštívila jsem neznámou krajinu. Uprostřed tekla v údolí řeka jako modrý had. Na jednom břehu byla hora a vedle ní slunce, na druhém hora a vedle ní mrak.

V neznámé krajině bylo neznámé město, byly v něm pagody i císařský palác, a taky neznámý dům.

V neznámém domě žil neznámý starý čínský lékař, přesně nevíme, jak se jmenoval, ale po schodech delších než několik tisíc let nám poslal poselství ze svých pozorování, ze svého umění vnímat čchi, čchi všech živých tvorů, všech rostlin, kamení, hor, vody, země i slunce, celého kosmu.

Co když ???, to skutečně dokázal.

Co když my už to nedokážeme, protože jsme vynalezli tolik technických pomůcek, které vydávají vlnění, záření, tolik různýh energií, že jsme celou zeměkouli obalili elektromagnetickým smogem a už nemáme šanci vnímat ty jemné energie, jin a jang, které vyzařujeme my lidé, zvířata, rostliny, země, voda ,...celý vesmír, ...CO KDYŽ ???

Děkuji za azyl pro starého čínského lékaře. Tužka.
30. 07. 2010 | 00:54

Petr Klán napsal(a):

Paní Tužko, mnohokrát Vám děkuju za možnost navštívit a vnímat vzdálený neznámý život, těšit se na pokračování, přemýšlet o jemných dotecích a rituálech jeho energie, o současných "silných" dotecích a přát si, aby se jemné a silné doteky nevylučovaly, aby se "týmově" doplňovaly podobně jako gravitační (jemné) a elektromagnetické (silné) síly. Děkuju.
30. 07. 2010 | 10:14

MA-FU napsal(a):

Tužko
I já se připojuji s díky za přiblížení a někdy tak detailně jak jen Vy to umíte..Budu se sem dlouho vracet a užívat si až si některé postupy zapamatuji a vryji do paměti,abych pak mohla (jako už dnes ráno)praktikovat ranní cvičení.Zeptám se? Myslím,že je i když je zataženo a paprsek slunce nevidět-v tu hodinu a minutu při východu slunce ho přivítat i když není na obloze vidět?Ono ale za mraky existuje,tak ho uvítám.
Dýchání jako zvíře,to je pro mne lvici dobré,taky zkusím.Tak Vám znovu děkuji,byl to takový prázdninový oddech,poučný a Žlutý císař mne nadchl ve Vašem podání.Zdravím a díky i p.Klánovi za azyl......MA-FU
30. 07. 2010 | 11:44

im napsal(a):

Vážená a milá paní Tužko,

děkuji, že jste nešetřila časem a dala si tu práci a podrobně vypsala pro své čtenáře prastará cvičení, která posilují ducha i tělo a dávají řád každodennímu životaběhu.

Nezaberou mnoho času, ale jejich pečlivé provádění způsobuje, jak říkáte, že „není při tom čas myslet na problémy, pokud nás ten den čekají a hlava si pár chvil odpočívá a to je cenné taky.“ Zdá se, že některá cvičení se předávají z generace na generaci, aniž cvičící tuší, jak prastarý mají původ.

S překvapením a jistým tichým zadostiučiněním jsem si to uvědomila u „probouzecího“ cvičení. Úplně stejné cvičení (jen s kroužením zápěstí a kotníků místo třepání) provádím denně už pět let a je to pro mě nepominutelný bod denního programu, vykročení do nového dne. Naučila mě to fyzioterapeutka v jedné pražské nemocnici, když jsem ležela na jipce po velmi těžké operaci, zdeptaná na těle i duchu, naprosto bez energie, omotaná různými hadičkami a monitory. Když jsem se probrala z mrákot, začala se mnou na lůžku cvičit, celou sestavu (i ty orlí drápy tam byly :-)), chodila třikrát denně, moc mi to tehdy pomohlo. Když mi bylo líp, cvičila jsem si sama pro sebe víckrát za den, a už mi to zůstalo.

Věřím, že je prospěšné, když má člověk v každodenním běhu nějaké malé záchytné body, drobné rituály, které ho v hektické době zklidní a dají mu drobný odpočinek a zároveň v něm probudí energii ke zdolávání dalších úkolů.

Vytiskla jsem si Vaše další příspěvky, pročítám si je opakovaně, velmi se mi zamlouvá mytí a sluneční dech, už je taky provozuji.

Ještě jednou děkuji za Vaši ochotu podělit se s ostatními, to je velmi cenné a ne tak úplně samozřejmé. Jak psala výše MA-FU, harmonie a vnitřní klid, které vyvolávají vaše řádky jsou velmi příjemné.
30. 07. 2010 | 19:45

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana Klána, děkuji ještě jednou za shovívavost. Tužka.
30. 07. 2010 | 23:13

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji. Cvičím od nejútlejšího mládí, u dědečka a babičky, kde jsem žila až do jejich smrti, bydlel i můj nevlastní strýc. Krásný mladý muž, cvičil každé ráno venku, měl mezi stromy udělanou hrazdu, v létě v zimě i ve dvaceti pod nulou, cvičil, do půl těla svlečen, v zimě se myl sněhem, já to odkoukala a celý život ráno cvičím. Nejsem nemocná, nevím co je to bolení hlavy, neznám rýmu, kašel, chřipka a angina,..co to je,..neznám. Každodenní pohyb na vzduchu je pro mne základ.

No a k tomu pozdravu slunci, v létě ho dělám později, nevstávám tak brzy, v zimě musím zase dřív pozdravit slunce, které ještě nevyšlo. Vím, kde je východ a západ, tím směrem cvičím, rozmlouvám s ním, rovněž i při poděkování, je to takový zvyk, patří to k mému životu. Mluvím s ním i když je za mraky a nevidím ho, vím že tam je. Pokud mohu, tak si dopřeju ten zvláštní pocit, že ho zdravím a loučím se s ním přesně v tu správnou chvíli, bosá, třeba taky ve dvaceti pod nulou.

Ranní i večerní cvičení má 15 různých cviků, já jsem napsala jen několik prvních, nakonec bych mohla napsat i ty další, pokud bude zájem.Tužka.
30. 07. 2010 | 23:35

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Im, děkuji. Cvičení podle starého čínského lékaře obsahují ještě soubory energetických cvičení. Jsou to velice jednoduché cviky, které se opakuji v délce alespoň patnácti minut a jsou zaměřeny pouze na jeden orgán, nebo jeden problém. Musí se cvičit každý den ze začátku těch patnáct minut a když se na obloze dvakrát objeví černá luna/ měsíc není vidět, je nov,/, lze už to cvičení cvičit s přestávkou jednoho dne, den cvičit, den ne, den cvičit,.. Těch cvičení je 40 na dvakrát tolik problémů, některé se překrývají. Třeba cvičení, aby nebyla rýma a kašel. Pokud budete mít zájem o nějaké specielní a bude ho možné použít, napíšu ho. Vlastně, je tam cvičení i proti všem neduhům.

Popíšu ho. Sedíte na stoličce tak, aby tělo svíralo se stehny pravý úhel, stehna s lýtky rovněž pravý úhel, chodidla se dotýkají podložky celou plochou, bez obutí.Kolena jsou rozevřena asi 30 centimetrů. U rukou spojíme bříško palce s bříškem ukazováku, prsty uzavřou prostor tvaru slzy, ostatní prsty napneme. Ruce položíme hřbety na stehna, spojené prsty směřují do prostoru. Dýcháme volně, ..a v pravidelném intervalu, který nám vyhovuje, vložíme slunečný dech. Cvičíme alespoň těch patnáct minut každý den po dobu dvou měsíců, pak stačí ob den. Tužka.
31. 07. 2010 | 00:01

MA-FU napsal(a):

Tužko
Ano,tak jsem si představovala,pozdravit,i když slunce nevidím.Vím,kde jsou světové strany.Dnes se mi povedl Pozdrav Slunci,vstávala jsem hodně brzy,věděla,že bude svítit.
Mohu cvičit i proti všem neduhům,ale něco přímo na jaterní obtíže,nebo dutiny v hlavě,bych ráda přivítala,pokud budete tak hodná a čas který je tak vzácný,tomu ještě věnujete. Mám oblázky dovežené ze všech koutů světa,tak si udělám akupresurní rohožku a zkusím také. Kapku Vám závidím,že jste měla takový příklad-nevl.strýce a od mala jste zocelovala zdraví a to dělá celou harmonii v těle,vidím to až na stáří.Okolo mne bylo vždy hodně chemických léčebných prostředků a já teď teprve vidím kouzla bylin a zdravého stylu života,jiných kultur.Děkuji Vám tužko,děkuji..
01. 08. 2010 | 15:09

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, dnes budu trochu stručná, ale vrátím se sem, zítra mám povinnosti, budu potřebovat dost sil, musím jít spát. Ale poradím na játra, už jsem o tom psala pro pana M.Bukoveckého. Je to na blogu pana Klána z 26.3.2010, Život mezi....,příspěvek je napsaný 28.3. v 10:52. Pampeliška, vlajková loď všech bylin co léčí játra. K dutinám se vrátím, nevím přesně, čeká mě dost náročný týden. Jenom dodám, na udržování a zlepšování zdraví není nikdy pozdě, jen to jde pomaleji, než ten balast nahromaděný roky z buněk zase vyloučíme. Nejsem úplný laik, v šuplíku mám glejt, že jsem čtyři roky studovala sportovní rehabilitaci na lékařské fakultě, a mám dost let praxe. Neklesat na mysli, předejít situaci, že by mohlo být hůř. Tužka
02. 08. 2010 | 00:11

MA-FU napsal(a):

Tužka
Děkuji za odpověď a odkaz na archiv,přečetla jsem si.Taky si denně melu ostropestřec do bílého jogurtu,ale toto, čerstvá pampeliška se mi zdá velice přijatelná.Moc zdravím a udělejte co potřebujete,stejně jste moc hodná a laská se podělujete o velice potřebné vědomosti.MA-FU
02. 08. 2010 | 13:05

MA-FU napsal(a):

Tužka
...hodná a laskavá...
02. 08. 2010 | 13:07

pozdrav slunci napsal(a):

pozdrav slunci na videu:
http://www.powerjoga.tv/dom...
02. 08. 2010 | 13:53

pozdrav slunci napsal(a):

pozdrav slunci v Nepálském provedeni:
http://www.videomix.cz/vide...
02. 08. 2010 | 14:01

pozdrav slunci napsal(a):

jóga pro pokročilejší :-)
http://www.videomix.cz/vide...
02. 08. 2010 | 14:04

abstinenci zdar napsal(a):

24 způsobů, jak zlepšit sebeovládání:
http://www.videomix.cz/vide...
02. 08. 2010 | 14:11

MA-FU napsal(a):

abstinenci zdar

Pokud to píšete Vy pane doktore Nešpore,vězte,že tu chybíte.
Škoda,že jste přestal.Ale to Vám napsalo více lidí.Pokud čtete předchozí diskuzi,jistě máte z moudré Tužky radost,jako já. Nejste-li primař Nešpor,omlouvám se.MA-FU
02. 08. 2010 | 23:02

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, ostropestřec mariánský, je známá bylina, byl velice ceňen ve středověku, podporuje vylučování žluči, to věděli, je součástí tradičních léčivých výluhů. Musím se přiznat, nikdy jsem ho jako sólo bylinu nepoužívala. Držím se toho, co mě naučila prababička, babička a pratety. Ty ho rovněž nepoužívaly.

Ještě k používání bylin, chce je to střídat a taky vynechávat, prostě zařadit dny, kdy žádnou bylinu nepoužijeme, to proto, aby si tělo nezvyklo na podpůrný program z bylin a tím nezeslabilo svůj vlastní imunitní systém, aby nezpohodlnělo.

Poradím trochu, co na dutiny, mám v baráku dítě, je to méně odolný jedinec, dutiny jsme léčily už třikrát, když dostane v zimě rýmu, musíme to hlídat, aby se zánět neusadil i v dutinách. Teď celé období léta nad ním držím svou bylinnou ruku, opakujeme kůry k posílení sliznice krku a nosu, aby odolal rýmě. Chodí do školy, tak to je problém, nakazí se.

Musí kloktat, kloktáním se posiluje a čistí sliznice, kloktá vodu, třeba třicetkrát za den, někdy ji trochu osolím, pak dělám výluh z jitrocele. Jitrocel kopinatý, pět lístků, roztrhám, zaleju vařící vodou, skleničku má v koupelně i s rostlinou, a chodí kloktat. Totéž s listy podbělu. V zimě, když se ve třídě začne smrkat, tak přitvrdím, do vody na kloktání dávám eukaliptový olej, tři kapky na skleničku, obyčejně kupuju 100% koncentrát. V době chřipek ještě přitvrdím, používám australský čajovník,je to opět olej Tea-Tree.To je opravdu síla. Nakapu na kousek vaty, dám do lahvičky, nosí si to do školy, čuchá k tomu, aby likvidoval bakterie a viry, co nadýchal ve třídě. Doporučuji zavřít oči, silice je opravdu ostrá, může vyvolat zánět spojivek. Může se i kloktat, ale chuť zůstane dlouho v ústech, nic ji nepřekreje, prostě síla, ale účinná. Domorodí australané to mají jako jediný lék na všechno pro sebe a pro zvířata.Hodně zředěné používám na odřená kolena, nepálí to, to je výhoda, děti v baráku křičí,..tíítríí, jen tíítríí, nic jiného na své odřeniny a štípance nechtějí. Pokud si to budete chtít koupit, tak od výrobce z Dánska, to je opravdu z Austrálie, pokud je z Asie, nemá zdaleka ten účinek. 10ml stojí víc jak150 korun, ale záruční doba jsou 4 roky, u nás to vypotřebujem, mám ještě chlupaté miláčky, takže i pro ně.

Je ještě energetické cvičení na čištění dýchacích cest. Je to báječně jednoduché. Spojíte palec s prostředníkem a prsteníkem, uzavřou slzu, ukazovák a malík jsou vztyčeny. Připomíná to čertička. No a toto postavení prstů děláte kdykoliv máte volné ruce, jednu, nebo obě. Za chůze, když sedíte, když pracujete jen jednou rukou, druhá může cvičit, tady je výhoda, není vazba na další pozice. Pokud jsem něco nenapsala dost jasně, lze se znova ptát, čas na odpověď si jistě najdu. Přeji zlepšení, Tužka.
02. 08. 2010 | 23:37

MA-FU napsal(a):

Tužka

Díky za vyčerpávající odpověď na dutiny, olej Tea-trea ,to je tedy síla,mažu si ob čas dásně,a to čištění nosních sliznic ,vím je velmi účinné.Zkusím jitrocel Já mám lahvičku s rozprašovačem a to několikrát denně také používám k vystříkávání a umytí sliznic,s různými výluhy např. přeslička a anýz a štípe při záklonu hlavy potvůrka ale rozpouští se i hlen usazený.S tím mám zkušenost,nechtěla jsem stále jen jednostraně a tak mám další návody od Vás,za co moc díky.
Cvik je báječně jednoduchý a za ten jsem moc,moc ráda. Tužko moc jste se mi věnovala,díky za Váš čas.Pokud se ještě něco budu chtít zeptat,napíši sem.Ale teď mám tak nabitý program cvičeními a zkoušením nepoznaného...Mějte hezký nejen letní čas,moudrá Tužko.....MA-FU
03. 08. 2010 | 09:51

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, díky, prší, vlastně leje, některé venkovní plánované akce jsem zrušila, nebylo vyhnutí, takže zůstal volný čas, něco málo napíšu. Dejte pozor, aby těch aplikací přímo na sliznici nebylo moc, musí se jí dát šance vlastní regenerace její vlastní silou. Moc dobré je hlídat vitamín A v potravě, je to vitamín, kterému vděčíme za obnovu a údržbu a hlavně růst buněk. Takže, nejbohatší zdroj je mrkev. Denní dávka na 60kilogramů váhy při průměrném zatížení je 5000-6000 jednotek uváděných pro A. Mrkev obsahuje asi 12000 jednotek,takže asi 5 deka mrkve pokryje denní dávku. Dalšími zdroji jsou hlávkový salát, zelené natě, oranžové a červené ovoce. Tady ale obsah vit.A velice kolísá, jak to není z přímého slunce, je li to ze skleníku, blíží se to nule, v tom je zrada. Kupujeme rajčata z fóliovníku, vitamíny nikde, no alespoň ta vláknina. I jablko, které rostlo na severní staně má o polovinu vitamínu méně a to i C, než jablíčko z větví na jih. Já to dělám tak, že podle toho úrodu ovoce třídím, ta z jižních větví jsou vyhrazena pro deti, potřebují toho víc než dospělí. Ještě k tomu A, je rozpustný v tucích ,takže, pokud si děláme strouhanou mrkev, tak do ní pár kapek oleje, vůbec, všechny letní zeleninové saláty by měly mít těch pár kapek. Vitamínem A se lze předávkovat, ale v našich podmínkách to nehrozí, to by té mrkve muselo být každý den desítky kilogramů. Je ovšem potravina, po které nastává smrt po předávkování vit A. Stačí k tomu pořádná porce jater ze samice ledního medvěda. Domorodé národy severu to vědí, tato játra nedávají ani psům. Vitamín A si ukládáme do jater, pokud játra zcela neplní svou funkci, je ohroženo i hospodaření s vit. A a jsme v začarovaném kruhu problémů.

Je ještě jedna cesta, jak lehounce regenerovat sliznice dýchacích cest, hřebíček. Vemte hrneček-plecháček, bude už navždy zničen, do vody nasypte asi 15-20 hřebíčků, povařte a nechte odpařovat silice, jsou léčivé, uklidňující, májí příjemnou vůni, vánoce po celý rok. Takže něco jsem přidala, přeji výdrž, běh o zdraví je běh na celý život.Tužka.
03. 08. 2010 | 10:59

MA-FU napsal(a):

Tužko
...mile jste překvapila s psaním ,ještě bych pro Vás měla těžkou otázku,taková je taky tíže pro mne.Měla byste radu jak na chronickou formu leukemie? Vím
vytěžuji Vás dost,ale zkusím se ptát...MA-FU
03. 08. 2010 | 23:58

im napsal(a):

Dobrý velmi pozdní večer,

i když mám málo času a na blogy mrknu jen na pár minut, neomylně mě to táhne do téhle tiché a příjemné oázy, a snažím se zde pobýt aspoň tak dlouho, dokud nepřečtu to, co se zde objevilo od mé poslední návštěvy.

Takže děkuji „majiteli“ oázy panu Klánovi za shovívavost, s jakou nám poskytuje prostor, a zejména a především moudré Tužce, která nám věnuje svůj vzácný čas a předává nezištně k všeobecnému využití spoustu starých, generacemi osvědčených postupů a rad, jak zvládat tělo a inspirovat ducha. A také MA-FU, která konkrétními dotazy inspiruje Tužku k dalším dobrým radám.

Říkám si, k tomu musí člověk dozrát – před pár lety bych řešila problém nějakými tabletkami z lékárny, ale časem jsem se naučila naslouchat svému tělu a vracet se ke kořenům, k poznatkům,které tady už v minulosti byly, které se tradují, které pomáhají sice asi pomaleji, ale přirozeněji a hlavně trvaleji čelit každodennímu stresu a z něj pramenících potíží.

Každý den trošku prevence.

Taky mě potěšil nový nick (převtělení dr. K.N.?). Dost jsem litovala, a jistě nejsem sama, když zdejší blogy opustil a když posléze zmizel i jeho archivovaný blog, kde se daly dohledat starší diskuse. Přečetla jsem si, jak se lépe sebeovládat (myslím, že se ovládám až moc), a trochu se rozhlédla po odkazované stránce, a ejhle, našla páně KN cvičení proti stresu, to opravdu potřebuju, budu zkoušet po večerech, jako doplněk k Tužčiným ranním rituálům.

Děkuju opravdu moc všem.
04. 08. 2010 | 00:14

MA-FU napsal(a):

im

Zdravím paní im .Ano ,k tomu co dává přírodní léčba,musí člověk léty dospět.Někomu to netrvá tak dlouho jako mě.
04. 08. 2010 | 08:16

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU. Otázka opravdu těžká a odpověď ještě těžší, ale něco napíšu, začnu, bude to vypadat, že jsem "od věci", to jen na vysvětlenou.

Na začátku osmdesátých let docházela ke mně na léčebný tělocvik mladá paní po těžkém úrazu. Pokroky byly velice pomalé. pak, ale jednou přišla celá šťastná, že jí příbuzenstvo "objevilo" bylinkáře,.. říkala, ...dal mi papírový pytel bylin, řekl jednou za den uvařit čtvrtlitr, až to dojde, a nebude líp, tak zas si přijeďte pro nové. Hned po prvním hrnku jsem cítila, že ztuhlost ustupuje,...Skutečně, rychle se vše začalo zlepšovat. Požádala jsem ji tenkrát o adresu, dala mi ji, a řekla doslova,...ale je to nemluvnej, nerudnej dědek.

Ještě v tom samém roce v příbuzenstvu nastal problém, že muž, mladý člověk vážně onemocněl s krvetvorbou a jeho stav se i přes léčení stále zhoršoval. Tenkrát se rozhodli, že budou hledat i jiné cesty, takže jsem psala na získanou adresu bylinkáře. Jako odpověď přišel obratem dopis, v něm kousek papíru utžený z okraje novin a na tom napsáno,...ať pžijede a iniciály. Dostal rovněž papírový pytlík bylin, třikrát denně pít, s tím, až dojdou, ať zas přijede. Asi rok nedošlo k žádné změně, úspěch byl, že se to nezhoršovalo. Pak teprve přišla pomalá zlepšení.Plně vyléčen byl až po víc jak pěti letech. Mezi tím jsem pana bylinkáře víckrát poprosila, aby lidem ze známosti pomohl. Vždycky dopis, vždycky útržek od novin, vždycky ,..ať přijedou a iniciály.

Byliny vždycky pomohly, proto jsem se rozhodla, že požádám rovněž o návštěvu, chtěla jsem si o bylinách popovídat, něco se dozvědět, což jsem ale předem nenapsala, jen žádost o návštěvu. Následovalo,...tak přijeďte. S kyticí a několika darky, jsem přijela, děkovala za to, že neodmítl a zavedla řeč na byliny. Nemluvil, nic neřekl, pokáral mne, že když nejsem nemocná, co ho zdržuji, dárky si nechtěl vzít, trapasy nad trapasy, odjížděla jsem skutečně s tichou vzpomínkou na jednu středověkou abatyši, že starý mrzout je mistrovské dílo ďábla.

Ještě cestou zpět jsem se zastavila u příbuzenstva, vyprosila si hrst bylin s úmyslem objevit jejich složení. S lupou a pinzetou dělila, porovnával množství, něco jsem určila, některé úlomky určit nešlo, vše bylo dost jemně rozdrcené. Ve směsi byly i jedovaé byliny, ty bych se odvážila dát jen sama sobě, nikdy nikomu jinému. A konečně jsem u cíle, proč to píšu. Ve směsi byla asi z 15-20% zastoupena kopřiva. Kopřiva je významná léčivka krve, čistí krevi i lymfu. Píšu o ní na stejném blogu jako o pampelišce, příspěvek je 30.3.2010 v 10:45. Pokud je někdo nemocen, začít OPATRNĚ, VELICE OPATRNĚ. Adresu pana bylinkáře poslat by bylo zbytečné, pán už nežije. Ten mladý muž by býval opětovně potřeboval pomoc, ale už nezastihl pána na živu, takže vše je v rukách lékařů a moderní medicíny.

Já mám s kopřivou ty nejlepší zkušenosti, jednou mi už bylo pěkně ouvej, ačkoliv věkem bych bývala nemusela, napsala jsem i závěť, protože v baráku pod mou střechou žije povícero lidí, tak, aby nedošlo na dohady co a jak, a všichni zde mohli žít i nadále. Kopřiva, pampeliška, jitrocel,... a další, chystám se ještě o nich psát, ještě nemám splněný slib, který jsem na jaře dala, využiji opět velkorysosti pana Klána,...jistě že udělá dobrý skutek a dovolí,...Cesta do pekla je dlážděna samými dobrými úmysly, ta do nebe je z dobrých skutků,...říkavala moje babička. Tak tolik asi moje odpověď na Vaši otázku. Přeji sílu do dalších dní, Tužka
04. 08. 2010 | 23:28

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Im, děkuji, opět jsem v oáze pana Klána, děkuji, mí velbloudi nebloudí, přichází sem po známých laskavých stopách,....i já děkuji Vám , za vlídná slova a panu Klánovi, za milé blogy, kde je teplo, ticho a transport k živé vodě.Tužka.
04. 08. 2010 | 23:37

MA-FU napsal(a):

Tužka

....nevím jak začít,snad velice poděkovat za slova,vlídná slova,která jsou někdy léčivá.. ani snad jsem nečekala že víte čarolék,jen co by Vás napadlo,mám pořád pocit,že by se měla čistit játra od těžkého léku,proto ta otázka.... Vaše odpověď byla napsána s takovým zájmem a nasazením,za což Vám upřímně děkuji.
Taky dík p.Klánovi za to,že jeho Neznámé město se stává azylem pro nejrůznější byliny ale ty okolo měst rostou...
05. 08. 2010 | 00:01

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, napíšu k Vaší myšlence čistit játra. Pokusím se ..., jak to je kolem jater.

Co víme o játrech,...mají velké úkoly, metabolismus glycidů, metabolismus tuků, metabolismus bílkovin.První, glycidy, to znamená cukry a škroby jsou pro játra nejrychleji zpracovatelné. Druhý úkol, tuky, už zatěžují játra více, třetí bílkoviny, při metabolismu bílkovin vzniká kromě, uhlíku, kyslíku a vodíku i dusík jako odpadní produkt, játra, jako veliká chemická laboratoř ho mění na močovinu a musí přetransportovat do ledvin.Játra, chemická laboratoř, energetický kotel a spalovna nežádoucích produktů v těle, mnoho úkolů, při velkém zatížení selhávají. Nejvíce jsou citlivá na alkohol a prudké jedy, pak je jejich poškození nevratné, jinak mají velkou regenerační schopnost. Co z toho vyplývá? Ulevit játrům, snížit největší zátěže. Největší zátěží je trávení bílkovin, zejména živočišných. Dnes se doporučuje tolik gramů bílkovin, kolik je váha těla v kilogramech, u dětí, těhotných a kojících matek dvojnásobek. Doporučuje se víc než polovina živočišných. bílk. Pokud chceme snížit zatížení, snižme o něco příjem bílkovin třeba po dobu tří týdnů. Vynechat všechny další zátěžové látky, samozřejmě ani kapka alkoholu, žádný nikotin, káva, čokoláda, potraviny bez chemie, barviv, konzervantu,... jednoduchá strava a dostatek spánku, žádné ponocování přes půlnoc, alespoň ty tři týdny. Pokud máte zájem a chtěla udělat odlehčovací jídelníček, mohu napsat, potraviny a jejich biologické parametry mám ještě v paměti. Tak to byl dnešní pohled na játra a teď, jak se na ně díval starý čínský lékař.

Starý čínský lékař nazýval játra obranným valem těla, nazýval je dobrým válečníkem. Byly pro něj sídlem radosti i zloby, slzí i všech výměšků, dokonce tvrdil, že lidská duše přemýšlí v hlavě, sídlí v srdci, raduje se a spí v játrech. Doporučoval, potěš svá játra, ať se radují, nasuš si ovoce, dej do torny na cestu, aby se tvá játra po celou pouť usmívala./V sušeném ovoci je cukr, ten se rychle vstřebává, dodá energii, játra jako kotel "zaroštují", plamen se rozhoří, je teplo a energie do svalů,... jak moudré rady./

Meridián jater má významné body na levém palci u nohy, takže, rozhodně nenosit úzké a tísnivé boty, cvičit s levým palcem víc a při ranním rozhýbání se mu víc věnovat. No a pampeliška a kopřiva, játra jsou orgánem, kterým každou minutu protéká mnoho krve, kopřiva čistí krev, bude čistit i játra.

Pokud by Vás ještě něco zajímalo, klidně se ptejte, ....Přeji příjemné srpnové dny Tužka.
05. 08. 2010 | 22:05

abstinenci zdar napsal(a):

Dobrý den, paní Tužko. Mám problémy s achillovkou. Nejsem sportovec, přesto ráda běhám, jezdím na rotopedu a v menší míře se snažím o zdravý pohyb těla. Ale asi před půl rokem mě začala trápit achillova pata, není to tak hrozné, nicméně, bolest mi znemožňuje kondiční běhání. V lékárně mi řekli, že léčení prý v podstatě pro obyčejné smrtelníky neexistuje, chce to jen čas. Jenže na diskuzích kolem tohoto zdravotního problému jsem se dozvěděla, že někoho trápí i třetím rokem. Můžete mi, prosím, poradit? Děkuji.
06. 08. 2010 | 07:42

MA-FU napsal(a):

Tužka

díky Tužko za psaní o játrech,také i pohledem starého císaře.Budu se snažit držet rad, cvičení a doporučení.Kopřiva už mi čistí,hřebíčková silice voní, levý palec procvičuji,nu atd..
po kopřivě pak zkusím pampelišku,ale dám krátký oddych bylinám,jak radíte.Když budete
při chuti na krátký jídelníček,taky nepohrdnu,ale možná i další,kteří Vás čtou budou jen rádi. A tak Vám Tužko zase vřelé poděkování -MA-FU
06. 08. 2010 | 12:10

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Abstinenci zdar, dobrá, pokusím se o informaci. Nejprve o funkci šlach.Šlachy jsou spojnice svalů s kostí, vyrůstají, vynořují se ze svalu jako pevné provazce a upevňují se , vrůstají do kostí.Jsou pevné, nepružné, mají málo nervových zakončení a protože jsou málo aktivní tkání, mají i malé prokrvení.Bývají blízko pod povrchem těla, bývají uzavřeny v pochvách, napojují se na vazivo. Tam, kde jsou šlachy v kontaktu s jinou tkání,jsou místa, kde je šlacha jakoby mazána, aby pohyb byl bezpečný a nedocházelo k odírání. Achillova šlacha má ještě mezi svojí strukturou a patní kostí tíhový váček, jakousi čočku, naplněnou vazkou tekutinou, která brání poškození šlachy.

Šlachy se mohou poškodit stálým dlouhodobým zatížením bez časových období klidu, kdy je doplňováno "mazání" v problematických místech. Náhlým, nevhodným, nepřiměřeným pohybem, to jsou pády a následné úrazy, kdy šlacha praská, trhá se v místech u svalu, nebo u kosti. Šlacha může být poškozena lehkými sotva zjistitelnými puklinami, které vznikají z mnoha příčin. Rovněž se může jakoby odlepovat od kosti, příčin je více. Protože je tam málo nervových zakončení, bolest nás nevarovala,že došlo k poškození, bolest přicházi až později, pokud se poškození zvětšuje, nebo se přidruží zánět.

Jak léčit, protože je šlacha málo prokrvována, léky podávané ústy a následné léčení krevním řečištěm je téměř neúčinné, tato cesta není vhodná.

Takže aplikace obkladů, mastí a lehkých, LEHOUNKÝCH masáží.

Masti, které se velice jemně vtírají najen do šlachy, ale i do jejího okolí, u Achillovky až do poloviny lýtka, pak do chodidla, kolem kotníků. Z mastí jsme používali jalovcovou mast, název přesně nevím, vždycky, když někdo jel do Švýcarska, tak ji tam nakoupil. Jde o to, dostat tuk pod kůži a snížit tak oděr. Dobře se dá použít slunečnicový olej, ten, co používáme na pánev .Gold je nejlepší, dobře se vstřebává. Ústav kosmetiky vyrábí norkový olej, ten je také dobrý, nebo vepřové sádlo, doma vyškvařené bez soli,udělá dobrou službu. Lehce nabrat na ukazováky, krouživým pohybem od středu Achillovky, který je hned nad patou lehounce kroužit do všech stran, 7-10 minut. Trochu namasírovat i tu druhou šlachu, aby jí to nebylo líto.

Pokud chceme léčit, rozdrtíme omyté lístky jitrocele kopinatého, nabíráme šťávu na ukazováky a jako s tukem. Můžeme obojí najednou, ale začít šťávou, tuk by pak šťávu nepustil dál. Lze použít i šťávu z listů lopuchu, nebo podbělu, pokud šlacha bolí, tak z třezalky tečkované. Šťávu nesmýváme, tuk taky ne, nějaké staré ponožky, zničí se totiž. Nejlépe je před spaním ,nebo, když už nebudeme moc chodit, alespoň tři hodiny. Ze jmenovaných bylin lze udělat i obklad. Omyté listy válečkem rozválíme, celou nohu až nad kotník obalíme, dáme igelitový sáček, na něj ponožku, která přilehne k noze a necháme působit. Třezalku nedělejte takhle ve velkém, má až moc síly, tu jen přidejte jako malý kousek na místo, které pobolívá.

Intenzivní léčení u mladých lidí do 30let tři týdny, těm do 50 let čtyři týdny, do 60 let šest týdnů, pro ty nad 75 let osm týdnů. Aplikovat tak určitě třikrát do týdne, kdo má čas, tak třeba každý den.

Na co si dávat pozor. Aby nohy nevychladly, studený sval se smršťuje a zvětšuje napětí ve šlaše. Vysoké podpatky, šlacha je v nepřirozené poloze, při zutí takové boty šlachu lehce rozmasírovat, pak teprve se na nohu postavit. Ideální výška podpatku je4-5 centimetrů. Šlachy a vazy, to je vždycky problém na dlouho, vrací se to. Pokud budete chtít přesnější informaci, potřebovala bych vědět, kde šlacha bolí, nad patou, pod patou, ke kotníku, vystřeluje do lýtkového svalu, ve střední části, kdy, ráno, v teple, po zatížení, jak brzy, každý den, občas,..? Tužka a přeji, ať to odezní.
06. 08. 2010 | 23:12

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, něco o potravinách. Bude to informace o množství bílkovin v gramech na 100gramů potravin.

Ovoce a zelenina 1-2 gramy, jen kapusta 3gramy. Brambory 2gramy. Chléb a obyčejné pečivo asi kolem 5 gramů. Maso hovězí 20gramů, ostatní masa kolem 15 gramů, ryby kolem 12 gramů. Mouky a ovesné vločky kolem 10 gramů. Rýže suchá 6 gramů. Sýry tvrdé kolem 25 gramů, měkké a tvaroh 12-15 gramů. U jogurtů to bývá napsáno, tam je to hodně různé. Mléko 3 gramy. Vejce, tady je to na kus, tedy jedno vejce průměrné velikosti asi 6 gramů. Záleží, jestli slepičky běhaly venku, pak je těch bílkovin víc. Těstoviny suché kolem 8 gramů. Fazole, čočku, hrách bych nedoporučovala, jsou to pro játra zátěžové potraviny. Ořechy jsou velice vhodné, 15 gramů.

Potraviny připravovat převážně vařením a dušením. Z tuků je nejvhodnější máslo, mléčný tuk rozloží játra nejrychleji, pak sádlo, a slunečnicový olej.

Bílkovin by mohlo být tak o pětinu méně, než je doporučovaná dávka o které jsem psala. Tento odlehčený stravovací režim udržet alespoň tři týdny, pak si vždycky po určité době vložit několik dní, aby si játra vydechly a zasmály se, tak jim na svačinu dát hrst rozinek. Přeji hezké dny s usměvavými játry.Tužka
06. 08. 2010 | 23:41

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana Klána, pane, doufám, že jsem Vám svými aktivitami na tomto blogu nezpůsobila bolení hlavy. Pokud ano, napsala bych nějakou terpii k jejímu odstranění, když už tady mám tu rehabilitační poradnu. Usměv taky pomáhá, tak Tužka s úsměvem a dík, pane.
06. 08. 2010 | 23:47

MA-FU napsal(a):

Tužka

Piji kopřivový výluh a čtu moudra-zase dík,cítím energii i po ránu t.j. teď ...to už dlouho nebylo,asi jste moje droga...léčivá.Tak mám naservírováno od Vás a budu se snažit.
reCAPTCHA : information revive
07. 08. 2010 | 05:24

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, to kopřiva, nežertuji, je v ní síla, vždyť dostala poslání od Nejvyššího, plní ho, znám její účinek, hrnku čaje z kopřivy po ránu říkám,... jsi moje živá voda, jsi moje porce na přežití dalšího dne. Věřte,...Tužka
07. 08. 2010 | 09:00

MA-FU napsal(a):

Tužko,
...moc dobré i na ty šlachy, musím upozornit známou,která tím teď trpí. Čtou Vás i v Kanadě-
zdravím MA-FU
07. 08. 2010 | 12:15

abstinenci zdar napsal(a):

Paní Tužko, prosím, přijměte moje poděkování. Když jsem četla vaše řádky, měla jsem pocit, že jste přítomna osobně. Představuji si vás nějak takhle, snad prominete:
http://www.unicon.sk/list/?...

Dlouho jsem přemýšlela, jakým způsobem vám poděkovat. Tak snad obrázkem stromu, který se mi líbí a doufám, že potěší i vás. Je tak trochu snový, přestože kořeny toho stromu jsou pevně a hluboko v zemi. Vlastně je to moje druhá představa o vás:
http://oko.yin.cz/21/surrea...

Slunečnicovou masáž jsem již započala, tak za ty čtyři týdny se vám možná ozvu. Děkuji.
08. 08. 2010 | 07:41

im napsal(a):

Vážená a milá paní Tužko a spřízněné duše, přeji pěkný večer.

Říkám si, že na řešení důležité věci je nejtěžší přijít, i když je často samo o sobě to nejjednodušší.

Z Vašich rad cítím, jak důležitá je střídmost a uměřenost a taky trpělivost je důležitá. Dopřát tělu jednoduchou stravu bez barviv a umělých dochucovadel, snížit játrům zátěž v podobě bílkovin. Trochu jsem se nejdřív usmála nad dostatkem spánku a neponocováním po půlnoci (těžké dodržet, když má člověk rodinu a nakládá si fůru povinností, tak spánek šidí), ale rychle si uvědomila, že v noci pracují játra nejvíc a je třeba jim dopřát klidu k nerušené práci. Jsem ráda, že Vaše rady potvrzují to, co intuitivně dělám (střídmost, malé porce), protože mi na játrech sedí hemangiom, sice pod kontrolou, ale snažím se být ke svým játrům ohleduplná.

Ráda bych se zeptala na dvě věci – jak správně užívat kopřivový čaj? Na prázdný žaludek hned ráno nemůžu. Jen když před ním sním kousek suchého pečiva. Ještě ke kopřivě – je důležité načasování (pít JEN dopoledne??)?.

A druhá věc – máte prosím zkušenosti s používáním mraženého jitrocele? Moje maminka, budiž jí země lehká, mívala jitrocel v krabičce v mrazáku (celé lístky ve vrstvách proložené alobalem), dle potřeby vyndala, nechala povolit a pak užívala jako čerstvý, jen ho musela dát víc, mrazem se účinek asi trochu zmenšil. Děkuji za odpověď
08. 08. 2010 | 23:14

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, budu ještě psát o dalších bylinách vhodných na léčení jater, můžete je též vyzkoušet. Chtěla jsem, až se vrátí jistý pán na blogy, slíbila jsem mu to, že na podzim, ale je čas, kvetou, mají se používat kvetoucí, takže v příštích dnech se sem vrátím a napíšu.Tužka.
08. 08. 2010 | 23:43

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Abstinenci zdar, děkuji, oba obrazy jsou nevšední. Tak jsem si s lupou prohlédla tu mladou dívku a hledala na ni svou podobnost, ale nevím, nevím, jen snad ty velké ruce, mám také velké ruce, celý život rukama pracuji a sportuji a taky jsem dost velká a poněkud hubená. Stromy mám opravdu ráda, jsou to mí favoriti. Na závěr Vám napíšu slova jedné středověké abatyše, která sestavila velký herbář bylin,....ženy žijí jako stromy, ledasjaký životní vichr ustojí, hned tak je něco nevyvrátí z kořenů. A jako stromy umírají, vstoje, tiše chřadnou v blízkosti svých semen.Tužka, ale my ještě žijem a já doufám, že se ráno probudím, ...a když ne, tak mi to už bude srdečně jedno. Tužka.
09. 08. 2010 | 00:02

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Im, děkuji. Nevím, zda jste četla o kopřivě,je to blog pana Klána z 26.3.2010 , příspěvek jsem psala 30.3.2010. Je tam i o pampelišce 28.3.2010, pokud Vám kopřiva nevyhovuje, nahraďte ji pampeliškou. Napíšu i jiné byliny jako náhradní, bude to tady v příštích dnech. Ještě k té kopřivě, taky se mi už stalo, že jsem ji musela vynechat, měla jsem po ní nepříjemný pocit, nevím, kde byl toho původ, celý rok jsem ji asi před deseti lety nepila. Pití bylin by mělo být do poněkud prázdného zažívání, aby se byliny nemísily s ostatními potravinami, k tomu je ráno nejvhodnější. Ještě k tomu chlebu, má velkou schopnost absorpce tekutin, to dělá žitná mouka, možná by bylo vhodnější kousek housky, pšeničná mouka tu tekutinu dřív propustí.Jsou byliny, které mají přímo určený čas během dne, kdy je pít, je to potom léčba třeba nespavosti, pomočování, nervové choroby, u kopřivy na tom až zas tak nezáleží. Pokud ji budete pít před spaním, je močopudná, možná bude v noci budit nutkání z močového měchýře, proto ji piju jen dopoledne.

Ještě k tomu jitroceli, nemám s tím zkušenost, ale zeleninu, natě si dávám do mrazáku, tak proč ne jitrocel. V některých rostlinách se přemrznutím mění škroby na cukry, takže trochu zesládnou, jitrocel to nebude.Snad jsem vše zodpověděla, pokud ne, ptejte se, vrátím se sem. Tužka.
09. 08. 2010 | 00:35

MA-FU napsal(a):

Tužka
díky,díky už se těším.
K té kopřivě,když už jsem měla 3 šálky,pila jsem ráno,dopoledne a asi ve 14.00 hod abych nepila na noc tolik močopudného,na další moudra bude tu čekat MA-FU
09. 08. 2010 | 14:29

Tužka napsal(a):

Tužka npíše pro MA-FU, děkuji, tak dnes splním slib. Tužka.
10. 08. 2010 | 22:43

MA-FU napsal(a):

Tužka
Milá Tužko,ještě se zeptám,zda to nepiji špatně? Nemám-li pít na lačno 1 až 3 šálky ráno všechny najednou? nebo jak jsem napsala v předchozím vstupu?

Koukala jsem na pořad o Tradiční Čínské Medicíně teď, říkali tam hodně z toho co jste nám tu popsala.Ukázali i moxování.Bylo to poučné,jako od Vás. MA-FU
10. 08. 2010 | 22:50

Tužka napsal(a):

Tužka, píšu, píšu, jak jsem slíbila, je totiž bylina, která si to opravdu zaslouží.Pro mojí prababičku byla skutečně na prvním místě, nejdůležitější ze všech. Určitě se jí každý týden navařil veliký dvoulitrový hrnek a přidávala se všem zvířátkům do pití. Já jsem vždycky dostala taky asi decilitr, a prababička mi nikdy neopomenula připomenout, abych ji rozhodně pila, aby ze mne jednou vyrostla zdravá ženská, která pak bez problémů přivede na svět zdravé děti.Takže já ji zcela nepravidelně piju kam má paměť sahá. Je to především ženská bylina, žádná jiná na padesáté rovnoběžce nemá takovou sílu v "ženských záležitostech ", jako ona. Jistěže, protože působí prakticky na všechny neduhy, mohou ji pít, nebo se v ní koupat i muži, jejich pohlavní orientaci nezmění, až takovou sílu nemá. O které bylině píšu,.. o ŘEBŘÍČKU.

Řebříček, statná bylina s chocholíkem bílých kvítků a s lístky jako roztřepené peří, a silnou kořeněnou vůní.Je skutečně na všechno, moje prababička říkala, když nic nepomůže, řebříček pomůže, po řebříčku z hrobu ven ,jen nezapomenout včas se ho napít.Vždycky ho mnoho nasušila i na zimu.

Ale jednu vyjímku má, nepoužívá se čerstvá šťáva, ale vždycky odvar, krátkodobý 3-5 minut louhovat po spaření jako čaj, zarovnaná polévková lžíce květů nebo nařezaných lístků na čtvrtlitr vařící vody. Dlouhodobý, lze udělat větší množství rostliny, louhovat až do vychladnutí na kloktání, potírání ekzémů, přísada do koupele pro neklidné děti, koupele při zánětech pohlavních orgánů, bolavých kloubů od různých potíží, přikládat obklady na srdce/vlahé/ při všech problémech, obklady na zavřená víčka při všech problémech s očima.Ve starých bylinářích se doporučovalo, aby mladé dívky, ženy i báby, uvily si každé léto věneček z květů žebříčku a bílou stuhou připevnily v pase na holé tělo tak, aby byl pod pupkem. Ano, tam je něco velice důležitého pro každou dívku, ženu a nakonec i tu bábu, protože to dokáže někdy pěkně potrápit. Tužka.
10. 08. 2010 | 23:28

MA-FU napsal(a):

Tužka
Díky ,zase o krok dále a ještě po žebříčku !!

Počkala jsem na psaní Vaše-těšila jsem se.Pan primař Nešpor by řekl,že je to bažení,možná je,ale dobré-jedná se o zdraví !!!
10. 08. 2010 | 23:46

Tužka napsal(a):

Tužka napíše ještě o jedné vyloženě "ženské bylině", podobných vlastností jako řebříček, je to KONTRYHEL.

Kontryhel se liší od řebříčku tím, že rád roste ve vlhčích oblastech, poblíž lesa, má rád polostín, nebo vlhké louky. Jeho lístky složené do zoubkovaného vějířku jsou půvabné a po ránu každý lístek drží uprostřed kapičku rosy a i okraje u zoubků jsou rosou ozdobeny. Proto se mu ve starých herbářích říká perly pro Marii Pannu, nebo taky pláštíček Panenky Marie. Listy opravdu připomínají perelinku. Květy má nenápadné, nazelenalé, celá rostlina je léčivá, ale, ale, dost proměnlivá, někdy je v ní síly víc, někdy méně. Často se používá se řebříčkem, který jako bylina ze slunce je silný vždy a vždy účinný. Je ještě několik bylin, které je dobré mít v arzenálu pro zdraví z přírody, takže se sem vrátím a napíšu. Tužka
10. 08. 2010 | 23:47

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, MA-FU, JAK MILÉ , od Vás, no to se mi bude dobře usínat, ráda potěším, do dlaně si vezmu pár kvítků řebříčku, ráno je suché sezbírám, nepotřísní, to je jejich výhoda.Dík, Tužka.
10. 08. 2010 | 23:55

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, teď jsem si všimla Vaší otázky, lepší je rozložit ty šálky tak ,jak jste to zvolila, jeden ráno, pak dopoledne, a jeden v těch 14 hodin. Něco poradím, kdo nechce v noci vstávat s neklidným močovým měchýřem, měl by jíst na večeři chléb, ten klasický s kvasem ze žitné mouky, chlebíček moc nemazat, aby mohl nasát tekutiny a zadržet je až do rána. Pokud máme večer žízeň a chceme se víc napít, tak přidat asi 5 deka chleba. Ptát se v obchodě na klasiku, žitný, kvasný chléb, moc dobrý byl vždycky z Jižních Čech, nebo z Krkonoš, Vysokého, Držkova.Tužka
11. 08. 2010 | 00:08

MA-FU napsal(a):

Tužka
Rady,zlaté rady-díky a řebříček v dlani to je krásné-všechny dobré rady se hodí.To jsou velké dary ,co dáváte.Věřím,že čte taky p.Milan B. A brzo se vrátí...MA-FU
11. 08. 2010 | 10:45

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, rady,... dobrá, přidám ještě nějakou radu pro bolavou duši a bolavé srdce, ale bolest z oblasti zhoubných emocí. Dnes se to všechno vyjádří pojmem stres. Dříve to byly rady na smutek, nešťastnou lásku, beznaděj,..Takže koupel, dáme možnost vodě a bylinám, aby smyly a rozpustily duchovní strázně.

Z živých bylin, všechny teď kvetou, je nejvhodnější čas. Dobromysl, meduňka, řebříček, mateřídouška, třezalka. Od každého druhu hrst lístků, vrcholků s kvítky, jen třezalky půl hrstě. Nařežeme, vhodíme do dvou litrů vařící vody, zakrejeme a necháme čtvrt hodiny louhovat. Připravíme si nádobu, do které si uděláme sedací koupel, do které se vejde alespoň patnáct litrů teplé vody. Odvar z bylin i s rostlinami vlijeme do nádoby, koupel má být příjemně teplá. Sedíme v ní a rukama se poléváme /ne hrnečkem/, nabíráme i rostliny a masírujeme si místa, která nám v minulosti dělala problémy. Čelo a spánky, když bolela hlava, břicho, když byly problémy tam, místa, kde byly úrazy. ...Ve vodě si třeme velice rychle dlaně, pak chodidla, dlaněmi si třeme paže i nohy, pěkně si tou směsí vody a bylin masírujeme celé tělo. Koupel má trvat patnáct až dvacet minut, můžeme mít vedle připravenou teplou vodu na přihřátí koupele. Po koupeli se zabalíme nejlépe do starého prostěradla i s bylinami,/prostěradlo bude mít skvrny, které se špatně perou, vyčleníme ho jen na toto./ Zabaleni alespoň půl hodiny odpočíváme. Pak si obereme lístky a nejlepší je jít spát, takže koupel před spaním. Rozhodně se nemýt a už vůbec ne mýdlem nebo nečím podobným. Kdo má potřebu se opláchnout, tak jen rychle a chladnou vodou, aby se neotevřely póry a byliny, které jsme načerpali nás záhy neopustily.

Já si tuto koupel dopřávám v létě, za krásné letní teplé noci s měsícem, zabalená v prostěradle sleduji netopýry, chrousty, světlušky, někdy i sovy a rozhodně nemyslím na nic ošklivého, naopak, plánuji si nějaké potěšení ducha a těla. Dobré je, kdo má toho stresu až nad hlavu, dopřát si tu koupel po tři dny za sebou, ale jistě že vždycky s novými bylinami, ony se totiž úplně vyčerpají, jak nám předávají svojí sílu.

Doma to dělám tak, že na dlaždicích v kuchyni, igelitový ubrus na zem, dětskou vaničku, prostěradlo, vodu vynáším ven, abych neucpala odpady, nebo byliny vychytám sítkem do igelit. sáčku a do odpad. koše. Do vany nedoporučuji, vana se bylinami barví a nebezpečí ucpání odpadu.

Tato koupel bez třezalky, ale s dvěma hrsťmi mateřídoušky je velice dobrá, pokud máte plačtivé, neklidné, stále nemocné dítě. Pro kojence a batole, dáme jako míru množství, místo hrstí polévkovou lžíci. Lze to udělat i ze sušených, ale účinek je menší, živá bylina je živá bylina, má větší sílu. To je koupel pro duchovní zdraví.

Jako čaj tyto byliny společně opravdu nedoporučuji, jsou to velice silné v účinku a v této kombinaci, vyzkoušela jsem ledasco, ale do tohoto jsem se nikdy neodvážila. Nikde jsem to taky neviděla napsané, i staré báby kořenářky věděly, proč je nepít pospolu. Když počítáte, že hrst do 15 litrů+2 litry vody v odvaru, tak to je 68 čtvrtlitrových porcí, hrst by bylo třeba rozdělit na 68 stejných dílů, to je opravdu jen půl lístečku, možná i míň do směsi. Tužka.
11. 08. 2010 | 23:15

MA-FU napsal(a):

Tužka
Nu co říci-napsat,díky za všechny dobré rady,ze všeho nejvíc za podporu v naději...
Tahle koupel mi potěší-hned v pondělí půjdu ještě na třezalku někam do čisté přírody,všimla jsem se,že už odkvétá.
Jednou,když jsem nevěděla poměr bylin,jsem dala do vody hodně silný odvar,nejen,že jsem poničila vanu,ale vůbec se mi udělalo tak nevolno,že jsem měla jet večer do divadla a já neměla sílu se obléknout. Přestala jsem experintovat,ale teď když vím poměr,se těším...budu bažit. Zítra někam odjíždím ,ale vrátím se v neděli a pokud nebudou bouře,den dračí díry,udělám koupel.
Tužko děkuji za tento čas vašeho dávání a mého přijímání.MA-FU
12. 08. 2010 | 15:43

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, připomenu, pokud jste citlivější a vnímavější, začněte i s koupelemi opatrně, poloviční dávky, nebo rovnou takové jako pro batolata, poznáte , jak tělo reaguje a můžete v příští koupeli zvýšit množství. Koupel lze začít i tak, že uděláme současně jen nohy /do kbelíku/ do podkolení a ruce/ do umyvadla/ po loket, jako test, jak tělo vnímá působení bylin. I teplota je důležitá, začít raději chladnější. Čas zkrátit na deset minut, prostě opatrný začátek. Napište, jak se Vám koupel vydařila, Tužka.
12. 08. 2010 | 23:16

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, jsou další byliny, potkáváme je, víme, nebo nevíme, že nám dokáží pomoci, levně a účinně, jen je utrhnout a použít.

Takovou bylinou je JITROCEL. Jitrocele je více druhů, všechny jsou léčivé, nejvíce sil má jitrocel kopinatý. Má účinek ve dvou oblastech. Především dýchací cesty a svou silou působí proti nemocem v této části těla, a pak tlumí bolest a horkost na povrchu těla.

Z jitrocele děláme čajový odvar proti kašli, kloktadlo, lze i za studena. To omyté lístky rozdrtíme třeba vidličkou a zalijeme studenou vodou a je kloktadlo, jako prevence, nebo při bolení v krku, pak kloktáme často, několikrát za hodinu.

Šťáva z rozdrceného jitrocele během chvíle ztlumí bolest po štípancích a kousancích od hmyzu a pokud natřeme místo zavčas, zabrání opuchnutí. I už vzniklou a horkou opuchlinu viditelně zlepší, když na místo přiložíme omyté, válečkem rozdrcené lístky jitrocela alespoň v trojité vrstvě a lehce převářeme v jedné vrstvě gázou. Lístky během krátké doby zčernají, přijaly horkost, vyměníme za nové, tak opakujeme několikrát.

Podobným způsobem přikládáme rozdrcené lístky na bolavé klouby, šlachy, namožené svaly, na místa, kde byly zlomeniny a ty občas pobolívají. Já si listy /nedrcené/ jitrocele dávám do ponožky na chodidlo, když je přede mnou dlouhá cesta v máloschůdném terénu, je horko a je třeba mít uzavřené pevné boty. Kůže netrpí, nejsou zapařeniny ani puchýře. Ponožky ale jsou do zelena, a už se to špatně pere.

Další důležitou a známou bylinkou je HEŘMÁNEK, všelék, bylina pro děti, na bolavá bříška, záněty, tlumí horečku, utišuje jakoukoliv bolest. Ale, ale, už jsou děti, co mají na heřmánek alergii, takže při prvním použití vyzkoušet, opatrně, nejprve jednu lžičku, počkt alespoň tři hodiny. Pokud chceme udělat děťátku koupel, aby lépe a klidněji spalo, vyzkoušíme tak, že čajem, kdy do čtvrtlitru vroucí vody dáme čajovou lžičku kvítků a necháme louhovat do vychladnutí, pak tím natřeme předloktí a počkáme do druhého dne. Pokud se neobjeví vyrážka, přidáme čajový odvar do koupele děťátka.

Někdy stačí na zklidnění jenom povařit heřmánek, mateřídoušku, tymián, silice těchto bylin rozptýlené ve vzduchu místnosti, kde dítě spí, udělají dobrou službu. Navíc vyčistí i dýchací cesty.

Tahle příjemná atmosféra působí na všechny. Tužka.
13. 08. 2010 | 00:07

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, je mnoho dalších bylin, jsou velkými pomocníky, psala bych stále dál, ale to nejdůležitější bylo napsáno. Pokud se někdo chce optat, a já budu znát odpověď, ptejte se.

Vážený pane Kláne, děkuji za možnost popovídat si s paní MA-FU a s dalšími tady na Vašem blogu. Napíšu, byliny jsou mými velkými přítelkyněmi, mockrát mi pomohly, děkuji i jim. Tužka.
13. 08. 2010 | 00:20

im napsal(a):

Ejhle, oáza žije, kypí dobrými radami. Dobrý velmi pozdní večer, vážená a milá paní Tužko i paní MAFU, Váš dialog je užitečný i prospěšný, díky za něj.

Konečně jsem si vyhledala Vaše dobré rady z březnového blogu pana Klána ohledně používání pampelišky a kopřivy. Ráda bych se zeptala, lze je obě používat jen na jaře, kdy příroda raší, nebo lze využívat jejich prospěšných účinků průběžně (s přestávkami) po celou zelenou "sezónu" až do podzimu? Lze používat obě najednou (zapíjet pampelišku kopřivovým čajem)?

Děkuji za Váš čas.
15. 08. 2010 | 00:47

im napsal(a):

Tady zrovna dost plynule prší a pršet asi ještě bude. Ještě bych připsala o té letní bylinkové koupeli a sezení v prostěradle pod hvězdami za pěkné letní noci.

Živě si tu krásu a pohodu představuju, momentálně je pro mě z časových důvodů nedosažitelná, ale co kdyby... Mám po ruce čerstvé všechny bylinky,které jste vyjmenovala, milá Tužko, až na tu zatrachtilou mateřídoušku, ta potřebuje hodně slunce, suchou půdu, skoro úhor.Jak nádherně se rozvoní za horkého dne tetelící se vzduch, když pohladíte kvetoucí trs mateřídoušky.... Moje dcerka se ji pokusila úspěšně vypěstovat ze semínek, ale rosttlinky jsou ještě drobné, ještě nerozkvetly..

Takže mohu, čistě teoreticky, ještě jednu otázku? Lze místo mateřídoušky dát dvojitou porci čerstvé meduńky nebo dobromysli? Nebo radši mateřídoušku sušenou?

Příjemnou neděli s poděkováním za Váš čas a bylinářský um a dobré srdce.

imča
15. 08. 2010 | 01:57

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Im, díky, díky za milá slova. Byliny lze používat po celou sezónu. Na jaře, když vyraší, počkat asi týden, až bude několik slunečných dní. I byliny a každá rostlina jako živý organismus musí po zimě nejprve vyřešit své problémy, první lístky hned netrhat, počkat, až když má rostlina tři nad sebou "vrstvy" lístků kromě děložních. Takže i tu novou mateřídoušku podle toho posoudit. Někdy, když mám vyčerpávající rok a potřebuji průběžně méně spát a vydržet tempo, piju kopřivu stále, jen některé dny třeba jen čaj z jednoho lístku, jindy zas ze tří vrcholků, což jsou tři polévkové lžíce. Chce to všechno vyzkoušet, každé tělo reaguje jinak, a taky záleží, v jaké jsme kondici. Pampelišku jsem kopřivou nezapíjela, obě rostliny mají očistný program ve své náplni, mohlo by se stát, že třeba docela "vyluxujou" střeva, takže mít WC v zorném úhlu. K pampelišce si přidávám kvítek podbělu, nebo kvítek petrklíče. O petrklíči jsem nepsala, je chráněný, mám ho celý záhon, používám ho na uklidnění. Když mám těžký den, nepříjemná jednání, příjdu domů a udělám šálek čaje z petrklíče. Stačí tři živé kvítečky, sušených dvakrát tolik, a to chvění uvnitř, to napětí a vracející se vzpomínky jsou za chvíli pryč. Je součástí všech čajových směsí na spaní, a není návykový, není tam ani stín něčeho jedovatého.

Byliny mají tři období, kdy mají nejvíce síly. Je to na jaře, když mají už dost lístků, pak když kvetou, a ještě v období konce srpna a začátku září, jejich biologické hodiny jim hlásí, že bude zima a tak je třeba nashromáždit dost sil. Ty síly po polovině září začnou posílat do kořenů, oddenků a cibulek, aby přežily. Naopak, všechno špatné nechávají v nadzemní části, která na podzim a v zimě, až na vyjímky, uhyne. Po Svatém Václavu se už živé rostliny nepoužívají a přechází se na sušené. Pokud chceme, aby rostlina vydržela ve větší síle ještě déle i v říjnu, připravíme ji v polovině srpna šok tím, že ji zakrátíme na polovic, seřízneme. Vyraší znova, a chová se jako na začátku cyklu, chce dohnat ztracené síly, roste a převod sil do kořenů se posune. Takovou rostlinu lze používat do prvního přímrazku. Mráz ji oznámí, že nadešel čas poslat síly ke kořenům. Po prvních přímrazcích už nic živého z bylin nepoužívat. Jen jedna jediná rostlina má vyjímku. Svízel, jinak se mu říka sláma z jesliček Ježíška. Proto ji lze použít i tak, že ji vyhrabeme pod sněhem. Hodně se používá domácím zvířatům, když mají trávicí problémy, uvolňuje křeče všeho druhu. Kdo má sklon ke křečím, měl by pít svízel, tak dvakrát do týdne, a může i ten vyhrabaný třeba v prosinci.Svízele je víc druhů, všechny jsou léčivé, ty co mají žluté kvítky, jsou léčivé víc.

A k té koupeli, můžete si udělat vlastní poměry, jen to nepřehnat. Nejsilnější je řebřiček, samotného bych dala dvě hrstě na 15 litrů, pak je mateřídouška, ta je také silnou bylinou, tak sólo tři hrstě pro dospělého nad šedesát kilogramů. Meduňka, působí uklidnění a dobrou náladu, je to bylina pro úsměv, dobromysl rovněž, i když její síla je o něco slabší. Mateřídoušku lze nahradit tymiánem, ale mateřídouška je v účincích milejší. No a s třezalkou opatrně, někdy dokáže podráždit pokožku a uklidnění trvá déle, počítá se i na dny.

Tak, snad to bylo vyčerpávající k otázkám, pokud ne, optejte se, pokud budu vědět, odpovím. Tužka.
15. 08. 2010 | 23:40

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Im, Vaše otázka se týkala i kombinace sušené a živé byliny, není to zvykem, nedělá se to, buď jen živé, nebo jen sušené. Víte, že jsem v žádném z herbářů/ a že jsem jich přečetla dost/, nezaznamenala, že by spojili v čaj nebo koupel, nebo do masti, likéru, mazání, živé a sušené byliny. Ani moje babička i prababička to nedělaly. Když si někdo přišel pro byliny i uprostřed sezóny, pokud něco nebylo v dosahu, namíchaly jen sušené. Tužka.
15. 08. 2010 | 23:59

im napsal(a):

Tak, konečně mám čas v klidu a pozorně si přečíst Vaše rady a doporučení, kdy a jak používat živé i sušené byliny, vážená a milá paní Tužko. Budu se k nim častěji vracet. Moc se mi líbí, jak nespouštíte ze zřetele i ryze praktické záležitosti ("WC v zorném úhlu") kolem užívání bylin.

Několik trsů přírodních nešlechtěných petrklíčů obecných mám na chatě v Posázaví, moc často tam nepobývám, přemýšlím, jestli by snesly přesazení do městského prostředí, na městskou zahrádku. Meduńka na uklidnění stresu a spánek je na dosah ruky.

Nekombinovat živou a sušenou bylinu má jistě svůj smysl, jsem ráda, že jste mi to potvrdila.

Děkuji opravdu upřímně za čas, který jste věnovala zevrubnému odpovězení mých dotazů, a za poskytnuté užitečné rady. Děkuji také panu Klánovi za prostor, který tak laskavě poskytuje. Díky.
17. 08. 2010 | 00:13

abstinenci zdar napsal(a):

Snad zaujmou následující dva odkazy:

Vědci hledají účinné látky rostlin:
http://www.novinky.cz/veda-...

Jsme na sklonku éry antibiotik:
http://www.novinky.cz/veda-...

Hezký den.
17. 08. 2010 | 08:26

abstinenci zdar napsal(a):

Prosím, dovolím si mít ještě jednu otázku, možná ryze ženskou :-).. Mohla byste mi, paní Tužko, poradit či doporučit, jakým způsobem nejlépe pečovat o pleť, aby si uchovala jemnost a vláčnost? Pokud nebudete znát odpověď, nevadí, i tak vám děkuji.
17. 08. 2010 | 08:46

MA-FU napsal(a):

Tužka
Tak koupání se zatím odkládá,šla jsem na jistotu pro mateřídoušku a hle někdo jí sklidil,také žebříček posekal tak budu hledat jinde.Možná zkusím jinak kombinovat,jak píšete.teď mají být zase tepla,pár dnů ,vyzkouším venku koupele. Potom Tužce popíšu.

Abstinenci zdar
Mám známou,které je 88 roků a od mlada se myje jen dešťovou vodou v obličeji,nedovedete si představit,tu hlaďounkou pleť.
MOŽNÁ PANÍ tUŽKA VÍ VÍC.
17. 08. 2010 | 20:49

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Abstinenci zdar, děkuji, dobrá otázka. Kvalita plet, ...pleť, kůže těla, to je obraz a odraz toho, co je a bylo v minulosti uvnitř. Dýchá, vylučuje, odvětrává náš vnitřek fyzický i psychycký, a současně zadržuje vlivy z vnějšího prostředí.

Chceme li mít zářivou a hebkou,zdravou pleť, přirozeného původu, tedy ne z nánosu šminek, musíme na tom pracovat,.. stále. Základem je výživa, nekouřit, vzdát se ostrého koření, šálků kávy, pravého čaje, čokolády, alkoholu, nepřekračovat množství živočišných bílkovin, zejména ne uzeniny, nakládaná masa, konzervy. Dostatek spánku, pobyt na vzduchu, i výpary z různých umělých hmot jsou pro krásnou pleť skázou.

Starý čínský lékař spojoval krásu pleti s dobrou funkcí zažívání a plic. Dbát, aby střeva nebyla přeplněna, aby se pravidelně vyprazdňovala, dýchací cesty nebyly zahleněné.

Z bylin na čištění pleti je doporučováno, úročník bolhoj,/na první pohled vypadá jako žlutý jetel, ale lístky nejsou jetelové./

Lopuch, je ho více druhů, lze použít kterýkoliv. Lopuch větší je opravdovým darem přírody. Ve válkách, zejména ve starověku a středověku jeho veliké a chladivé listy sloužily jako obvazy. Ve vlhkém místě, dokáže podlouhlý list narůst až metr do délky a třičtvrtě metru do šířky, dá se jím zavázat noha, hlava,..zachránil mnoho životů, rostliny léčí rány, spáleniny, balily se do listů opařené děti,léčí a chladí.

Oves, zrno i celá rostlina.

Popenec obecný, drobná plazivá rostlina, okrouhlé lístky,srdčité, kvitky barvy fialověmodré.

Jitrocel.

Růže šípková, planá.Květní lístky.
To jsou rostliny z kterých si lze udělat výluh za studena a používat jej na omývání pleti. Výluh za studena uděláme tak, že rozdrcenou rostlinu/ drtíme v misce třeba vařečkou,/ přelejeme studenou vodou a necháme jednudvětři hodiny louhovat, třeba i na slunci. Výluh použijeme na tampón k otírání pleti. Jak to uděláme dost silné, můžeme pak jít na karneval za milenku pana vodníka. Tak světlejší vydání. I když, pokud budeme do zelena, stačí dobré mýdlo, parkrát namydlit a je to odstraněno, odstraněn je i účinek bylin. Výluhlze udělat z jedné rostliny, nebo je podle vlastního uvážení nakombinovat.

Dobré je dělat si přírodní masku z tvarohu, našleháme ho s vodou, medu, a jemně strouhané mrkva. Mrkve méně, mohla by udělat barevné skvrny, to bychom byly pro změnu za milenky zmalovaných válečníků. Pokud se nám podaří se obarvit, tak použít ředěnou citronovou šťávu, účinek pleťové masky je opět v nedohlednu.

Pokud si chceme pleť jemně obrousit, použijeme ve vodě namočané ovesné vločky. Je to teda patlačka, ale kůže je krásně hladká a ještě oves léčí podrážděnou kůži.Ještě připomenu, drolit do odpad. koše, i tady se dá ucpat odpad v umyvadle. Přeji úspěch, všechno mám vyzkoušené, nebezpečí žádné vážné nehrozí, jenom to, že budete překvapena uprostřed krášlícího rituálu někým nezvaným. Tužka.
17. 08. 2010 | 21:27

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, omlouvám chyby, hlavně ta zkáza. Na co se vymluvit,? na nic, jako diktát by to bylo 4- Tužka
17. 08. 2010 | 22:35

Abstinenci zdar! napsal(a):

Hurá, ovesné vločky, ale i tvaroh a mrkev doma mám, ještě vyprosím u včelek trochu medu a proměním se v indiánskou sqwaw ..
Děkuji "Té, co Tužkou se nazývá" .. :-)
17. 08. 2010 | 22:36

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, dešťová voda, jistě, určitě, má přednosti, nejsou v ní chemické látky na úpravu vody, budou v ní rozpuštěné látky z pylu rostlin, pokud to je z dobrého místa, kde není spad jedovatých emisí, jistě. Jedna moje prateta se pravidelně nejprve myla zředěným kozím mlékem, pak znova vlahou vodou. I když jí bylo osmdesát, stále byly vidět rysy krasavice. Snímky z mládí, to byl půvab sám. Nevdala se, nastávající ji padl v první světový, zůstala mu věrná, celý život prožila sama jen se zvířaty a s prací venkovské ženy.Tužka
17. 08. 2010 | 22:57

Jacki Kunc napsal(a):

Again another http://www.jdkeda.com happy reader. Very helpful. But I do agree with http://www.huaan-med.com/wr... dude - not sure if ill spend too much time on http://www.huaan-med.com/wa... this?? Great solution ,That sounds very interesting .
http://www.hzhwknit.com
http://www.cnboostercables.... topic. http://www.cnboostercables.... Thanks for your article, http://www.phccwy.com its been very helpful. http://www.huaan-med.com/ba... Thanks for sharing your information. http://www.huaan-med.com/in...
Nice post! http://www.sunstorm86.com Although we are familiar with http://www.cnyonghao.com our culure, but we maybe don't really understand http://www.huaan-med.com/in... it. It need to study deeply.It's a very meaningful http://www.huaan-med.com/fo... activity. Looking forward to joining you.meter from http://www.huaan-med.com/di... 。Thanks a lot for http://www.racketchina.com enjoying this beauty article with http://www.lk-outdoorfurnit... me. I am apreciating http://www.eammarsolar.com very much! Looking forward to http://www.huaan-med.com/di... another great article. Good luck to the author! http://www.huaan-med.com/ea... all the best! Those http://www.jihepackage.com who want to get the scholarship must http://www.jihepackage.com/... work hard and try their best. http://www.jihepackage.com/... It's exciting to hear this good http://www.huaan-med.com/di... .Thanks for this http://www.suntasksolar.com great post. I have become a http://www.trading-mx.com huge fan of this website and http://www.shopdisplaycn.com I really cant wait to read you next posts! Your post are http://www.jihepackage.com/... inspirational.Looks like a very interesting http://www.jihepackage.com/... solution technology. Thanks for sharing .
http://www.worldmaya.cn
http://www.chinachristmasba...
http://www.xdbike.com
http://www.zjqiangsheng.com
18. 08. 2010 | 04:59

Logan Cuva napsal(a):

Good article, http://www.haoxinglass.com Each and every point is http://www.china-ouya.com good enough.This is a good,common sense article. http://www.china-bamboofloo... Very helpful to one who is just finding the resouces about http://www.china-bamboofloo... this part.It will certainly help educate http://www.china-bamboofloo... me.Thanks for sharing with us your wisdom.Great!This article is http://www.hc-cca.com creative,there are a lot of new idea,http://www.mingjiangnan.com it gives me inspiration. http://www.xyweavebag.com I think I will also inspired by you http://www.zh-bamboo.com and think about more new ideas。I am totally agree with http://www.china-yongding.com your oppinion.this blog post is http://www.ysteas.cn very encouraging to people who want to know these topics.Excellent article that http://www.ds-jiecheng.com will provide the incentive and http://www.huxi-cable.com/p... basis for my works. http://www.ejaisolar.com I wonder if I can mention the article as http://www.chinajmdq.com a bibliographic reference in my work. Very interesting and http://www.chinalasiji.com useful information! It's pity that such occasions are still exist in the world, but we should act all http://www.huxi-cable.com/s... together for to prevent them. Thanks.Very interesting and http://www.hzzxdq.net useful information! http://www.zjbangge.com/rec... It's pity that such occasions are http://www.zjbangge.com/lea... still exist in the world,http://www.zhuoerya.cn but we should act all together for to prevent them. Thanks.You really know http://www.hn-hardware.com what your talking about here. Thanks for the great step by http://www.zjbangge.com/sec... step how to blog. Great stuff from you, http://www.sunsurf.com.cn man. Ive read your stuff before http://www.jdxpwj.cn/booste... and youre just too awesome. http://www.zjxhdz.com I love what youve got here, http://www.tygluegun.com love what youre saying and http://www.wanjia-ylm.cn the way you say it. You make it entertaining http://www.hangxiang.cn and you still manage to keep it smart. I cant http://www.meiyuanfurniture... wait to read more from you. This is http://www.jdxpwj.cn/tow-rope really a great blog.This is one of http://www.deliver.com.cn the best posts that I’ve http://www.hzzhuoyuan.com ever seen; you may include http://www.hzhtdq.cn some more ideas in the same theme. http://www.china-chunyu.cn I’m still waiting for some interesting thoughts http://www.cnboostercable.com from your side in your next post.I like this kind of very useful http://www.huaan-med.com/fo... articles congratulations I wish you continued success, I hope http://www.huaan-med.com/me... I can do this kind of article。
18. 08. 2010 | 05:00

MA-FU napsal(a):

Tužka

Už se koupu,vyměnila jsem mateřídoušku za tymián,napíši po třetí koupeli.Mám novou tiskárnu a tak jsem vytiskla Vaše dobré rady,kterou jsou nadějí nejen pro mne.Napíši po koupelích Tužce-MA-FU děkuje
20. 08. 2010 | 11:25

MA-FU napsal(a):

Tužka
Tak jsem 3x vykoupaná v bylinách .První den po koupeli jsem byla jako vorkoholik,stihla jsem práci za dva a ještě zbyla energie,zato další dva dny,tak trochu spráskaná hned po ránu a nebylo možno se dát do kondice. Přičítám to dračím dírám a nestálému počasí.Zato dnes,jsem hned od rána cítila elán,a hned cvičení už mi připadalo lehčí a ruce nebyly tak toporné.Také slunečním dechem se prohlubuje dýchání a prokrvování,nu a kopřiva je mocná čarodějka....
Tužko milá,úplně ožívám,nu uvidíme v zimě... Dnes jsem moudra vytiskla ještě pro dceru a syna,který je závažně nemocen-ale to jsem už psala. Nu aby se vše nepletlo,mého muže včera postihla střevní chřipka.Dala jsem mu,mátový čaj,poté řepíkový a teď kopřivu-nenapadlo by Vás něco ještě za radu? Taky mu balím do jitrocele naklepaného,loket-věřím,že to pomůže,neb já se cítím velice dobře..po třítýdenním cvičení,pití kopřivy a teď bylinné koupeli.Budu znovu pročítat,co se dá zase zlepšit na mém zdraví a co je jistě moc prospěšné,pozdrav Vám a paní im,také p.Bukoveckému a všem ,co čtou tyhle dobré rady....tak dík ještě moc p.P.Klánovi za azyl a rozvijení komentářů ne k jeho tématu.
Díky,Tužko a zase se sem podívám
22. 08. 2010 | 17:24

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU. Děkuji, je dobré si zapisovat, jak který postup působil, i když, záleží i na momentální kondici, to je dobré si taky poznamenat. Ještě jedna rada moudrých čarodějnic,..když dozrávají švestky, tak dozrávají i všechny problémy v tělě. Toto období bývá protkáno různými zádrheli, to mám vypozorováno i na lidech kolem sebe. Střevní problémy, uklidnit, suché, tvrdší pečivo, hořký pravý čaj, malá sousta, málo, a po půlhodině. Z potravin je dobrý vývar z ovesných vloček, po lžičkách, třeba mírně osolit, je to taková hustší nevábná tekutina, ale léčí. Vločky ne, jsou hrubé, dráždí. Dále je dobrá dušená mrkev, kolečka povařit, rozdrtit vidličkou na kaši, dušená mrkev upravuje zažívání na normu a ještě přidá vitamíny. Z čajů se doporučuje heřmánek. Na střevní partie přiložit složený bavlněný šátek, ideální je dětská plena, teplo uvolní napětí v závěsech střev. Také je dobré vlastnoruční nahřívání místa které právě bolí. To se dělá tak, že třením dlaně zahřejeme, a pak teplé dlaně lehce položíme na bolavé místo. Takhle uvolňuji napětí v bříšku miminům. Už tak po desátém přiložení se začínají uklidňovat, ale pokračujeme, třeba padesátkrát. Můžete použít i na loket, je to příjemné. Loket mám po úrazu, to si občas dělám sama, že si ho obkládám vlastním živočišným teplem jedné ruky. Tužka a přeji, ať se vám všem problémy vyhýbají.
22. 08. 2010 | 20:47

MA-FU napsal(a):

Tužka
Díky za další rady,úplně jsem na to zapomněla s tím teplem dlaní.To jsem dělala mužovi,na tváře,když ho bolely čelisti při změnách tlaku a zánětu lícního nervu.A ještě k tomu mi to poradili u čínského doktora..to jsem kus dřeva...že na to mohu zapomenout.Nu a čaj změním.Mrkev měl.
Také za mytí a oblázky a jiné rady díky,ráno mi na to hodina nestačí,ale nevadí,už si zvykám a přidávám ranější a ranější vstávání..Díky ,díky MA-FU
22. 08. 2010 | 22:08

MA-FU napsal(a):

Tužko
tužko milá,nevíte nic nebo Žlutý císař o úplňku a jak působí ? Na mne tedy špatně.........nechce li se Vám odpovídat,tak se nezlobím,pořád mám od Vás co vstřebávat,za což znovu děkuji.
25. 08. 2010 | 22:44

MA-FU napsal(a):

Tužko
prosím ještě-pokud Vy nebo Žlutý císař víte o úplňku něco???
Nedělá mi dobře...Jinak mám stále co vstřebávat,ale to by mne také zajímalo -úplněk.
Moc znovu děkuji..MA-FU
25. 08. 2010 | 22:52

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU. Děkuji za otázku. Úplněk, fyzika a zeměpis zná pojem slapové síly. Jsou to vlivy Měsíce a Slunce na tíhové pole Země. Důsledkem je známý jev přílivu a odlivu. Slapové síly působí na vše na Zemi, tedy i na člověka. Jsme tak kolem 60-70% z vody, takže na nás více, než na takovou horu, ktrá je pevnější, ale i na ni působí.Naše voda v nás se během dne dvakrát dostává do stoupání jako příliv a dvakrát do poklesu, jako odliv. Za úplňku je tato síla největší, proto ta citlivost a vnímavost.

Pokud si znova projdete dny dračích děr, zjistíte, že dny úplňku jsou tam zahrnuty.

Když za dne úplňku uříznete větev, strom víc "krvácí", než v jiných dnech. Za úplňku se stromy neprořezávají, ale likviduje se to, co chceme třeba nenávratně zničit. Já za úplňku zaříkávám bradavice, musí na ni skutečně svítit měsíc, báječně to funguje, naučila mě to prababička. Zaříkám je už od dětských let, zlikvidovala jsem touto cestou lidem ,které jsem v životě "potkala", mnoho desítek bradavic.

Žlutý Císař využíval úplněk k očistné fázi těla, doporučoval polovinu jídla a polovinu nápojů, krásně to se slapovými silami koresponduje. Útroby nebyly zatíženy a lépe čelily vnitřním pohybům.

Pak je tu Nov, středověké čarodějnice a bylinářky mu říkají Černá Luna, Měsíc není na obloze vidět. Nov byl obdobím zastavení, jakéhosi " mrtvolného klidu". Čarodějnice ho prospaly, kouzlům se nedaří. Bylinářky nesbírají byliny. Slapové síly jsou slabé, příliv a odliv je menší. Ještě se vrátím, napíšu podrobněji, ale mám zaúkolováno, musím od počítače. Tužka a dík.
26. 08. 2010 | 09:41

MA-FU napsal(a):

Tužka
Díky a těším se na více-co slibujete.
Byla jsem na Mezinárodním dudáckém festivalu ve Strakonicích a vrátila se celá bolavá,asi to chce pampelišku.
Zdravím a zase někdy.......MA-FU
29. 08. 2010 | 21:27

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, a pro ostatní, kteří budou možná číst. Měsíc, jeho síla společně se Sluncem, zvedá vodu v oceánech, má vliv na celou Zemi, tudíž na přírodu a tím i na nás.

W.Shakespeare ústy Othella ..., naše tělo je zahrada a naše vůle zahradníkem,....,nechat ji z nedbalosti zpustnout nebo ji pilně obhospodařovat, je naprosto naší svobodnou vůlí.

Ano, na rostliny, na práci v zahradě je vliv Měsíce patrný. Protože celý život pracuji na zahradách, vidím to a znám, byla jsem poučena už v dětství. Kdyby někoho zajímalo, jaký vliv má Měsíc na kvalitu dřeva, pokud se řídíme radami starých řemeslníků i Žlutého Císaře, napíšu. Dřevo na mosty, na lodě, na stavbu domu, střechy, na hudební nástroje se podle těchto rad kácí v různých fázích Měsíce.

Fáze měsíce, NOV,okamžik zastavení, vhodný je den lehkého půstu,málo potravin, malá zátěž, vše je velice účinné. Byliny mají tento den největší vliv na naše i zvířecí tělo. Novoluní je počátkem i růstu Měsíce, proto je dobré udělat tento den zásadní rozhodnutí, pokud potřebujeme vydržet a dojít k cíli. Třeba začátek odvykání kouření, rozchod v partnerských vztazích je dobré naplánovat na tento den, emoce "spí".

Další fáze, Měsíc roste, říká se přibývající Měsíc, trvá to přibližně týden do první čtvrti. Je to období přijímání, tělo regeneruje, dobře hospodaří, rostliny mají období rychlejšího růstu. Tento růst se na intenzitě stupňuje i v dalším týdnu, ve druhé čtvrti. Kůže dobře přijímá všechny živiny, pokud si děláme pleťové masky, je to nejlepší období. Rovněž masáže a tvarování těla cvičením. Bylinné kůry na regeneraci těla jsou velice účinné. Pokud máme sklon k tloustnutí, je to období, kdy je třeba hlídat váhu, na hubnutí není dobrý začátek. Zato, kdo je po nemoci a chce se dostat do kondice, těchto čtrnáct dní je ideálních. Platí zejména pro děti a zvířecí mláďata.

ÚPLNĚK, fáze měsíce, plná energie a sil. Síly, které v našem těle shromažďovaly živiny a vodu dosáhly svého vtcholu. Tělo je prokrvené, kůže napjatá, voda se shromažďuje v tkáních a svalech. Při operacích dochází k většímu krvácení, rány se pomaleji uzavírají, není ani vhodná doba na očkování. Kolem úplňku se nedávejte očkovat, voda v tkáních brání dobrému vstřebání. Zato byliny mají nashromážděno nejvíce sil, proto se sbírají kolem úplňku. Léčení bylinami má největší účinek. Pokud chcete, mít krásné husté vlasy, stříhejte je za úplňku. Totéž pro zvířecí srst, chceme li aby byla kvalitní, věnujeme se jí ve dnech úplňku.

Třetí a čtvrtá fáze Měsíce. ubývající Měsíc, období detoxikace těla, tělo a i příroda se zbavují nežádoucích látek. Dechová cvičení na zbavení zbytků hlenů, ozdravení nemocných plic jsou velice účinná. Rovněž diety a hubnutí mají lepší průběh. Ideální období pro pití čaje z kopřivy, čístí krev. Masáže, kdy se chceme zbavit problémů a otoků mají lepší výsledek. Operační zákroky se rychleji hojí, rány se lépe uzavírají. Ale i v domácích pracech, kde jde o čištění, je výsledek rychlejší s menší námahou a spotřebou přípravků. Pereme, čistíme koberce,... Čím blíže k novoluní, tím jsou očistné síly intenzivnější, až najednou, během několika hodin, den před novoluním, na konci čtvrté fáze se vše zastaví. Přichází ČERNÁ LUNA. Nov.

Tolik, stručně, pokud chcete ještě něco podrobněji, lze se optat.V kalendářích bývají jednotlivé fáze vyznačeny. Nov je černé kolečko, růst jako tiskací D, dorůstá, úplněk bílé kolečko, ubývající Měsíc, C, couvá.

Nosíme v sobě zahradu i oceán, Měsíc má na nás vliv, jen ho správně využít. Tužka.
31. 08. 2010 | 11:24

Tužka napsal(a):

Tužka napíše ještě pro MA-FU, varovala bych před delším pobytem v chladu a vlkém počasí bez pohybu. Pokud není tělo úplně fit, je třeba několikahodinové sezení nebo stání za chladu a deště zátěží, projevuje se ztuhlost, únava. Rychle pomůže povařit dvacet hřebíčků a udělat teplou koupel, třeba jen pro nohy po kolena a předloktí. Vývar rozdělit do kbelíku a do umyvadla. Hřebíček nevypratelně a neomyvatelně barví. Tužka, přeji hezký den.
31. 08. 2010 | 11:36

MA-FU napsal(a):

Tužka
Tužko,milá tužko zase tolik informací,poučení a bylinné krásy.Ano co jsem přijela detoxikuji a cítím to.Měla jsem i Carbo (živ.uhlí)-nevadí??To taky detoxikuje.Vím,že chlad a nepohybování je velice špatná kombinace.Děkuji za to co píšete
a jak vyčerpávajícími odpověďmi mě častujete. Můj muž,syn i vnuk jsou tesaři-truhláři,možná by bylo zajímavé,pokud budete mít chvilku,napsat o dřevě a Měsíci
kdy které dřvo kácet a dělat z něho-úžasné vědomosti Tužko máte,a jak nezištně rozdáváte.Moc Vám za srdce upřímný dík....tento blog je nekonečný...díky Vám
31. 08. 2010 | 13:10

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka, MA-FU, Petr Klán

Zdravím, čtu si a užívám volna. Měl jsem pracovní léto a vrátil se z Řecka. Dělal jsem poslední redakci textu knihy a začínám s texty na obrazy, resp. detaily. Pobytem u moře jsem úplně ztratil oční potíže, zmizely krvavé fleky a vybrousil jsem si bulvy. Začnu ještě se zaříkáváním bradavic a budu připraven na dny střetu. Díky, Tužko. Něco mi v hlavě z těch Vašich návodů a pravd zůstalo. Posílám báseň: Je narychlo spíchnutá, možná v ní něco je, snad i zaujme.
---
Marathonec

Běžel jsem podle mraku a dlouhé blesky nesly světlo
Sirény drhly na valše prádlo, věšely ho na provázek

Uhranula mě jedna u vody a praštila hranou malíku
Zvedla se druhá, vlasy do culíku, skoro takové cukrátko

Spěchali jsme na krátko k vodopádu, umyli si vodou prsy
Opájeli se vůní borovice mezi krsy a jak na Venuši

Našel jsem pahorek, zaduněly v duši kopyta koní
Z pout očí ronili slzy a jejich Bozi mě pro ni

Nechali žít
---
Hezký den
Milan Bukovecký
03. 09. 2010 | 14:44

MA-FU napsal(a):

Á pan Milan se vrátil a dokonce vyzdraven a čilý ,ostatně jako vždy .Hned začal s krásnou básní-poesií jemu vlastní...mám radost,že blog stále žije ...zdravím a těším se na Vaše milé básně.. MA-FU
03. 09. 2010 | 16:28

MA-FU napsal(a):

Tužka
Ještě jsem si vzpomněla na otázku co se týče plísní.Myslím na těle a v těle a jak vypudit atd... teď je hodně plísní na nohou,ale taky známá říkala o plísni moučnivce nebo moučné nevím ,ale prý se dělá v krku. Víte o tom něco?? Bylo to za Žlutého císaře? Asi ne.Díky ,MA-FU
03. 09. 2010 | 16:34

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, vracím se do oázy, pro Vás MA-FU, napíšu nejprve něco o kácení dřeva.

Že se kácí v době, kdy se míza vrací do kořenů a v pletivu je jí co nejméně, je všeobecně známé. To jsou zimní měsíce, několik dní po celodenních teplotách pod nulou. Když k tomu přidáme, že se míza stahuje i účinkem slapových sil, vychází nám, že máme kácet dřevo po úplňku, asi tři dny, a k novu, ale v den novu už ne.

Aby dřevo nepraskalo, kácí se tři dny před listopadovým novem.

Chceme li, aby dřevo špatně hořelo, to znamená na dřevěné stavby, nábytek,.., kácí se stromy dva dny před prosincovým novem a dva dny před březnovým novem.

Dřevo, které se nesesychá, drží tvar a nekroutí se, se poráží v den zimního slunovratu, to bývá 21.prosince,/někdy 22.12./

Dřevo, které má naopak dobře hořet se kácí v říjnu, v týdnu po říjnovém novu.

Kácení dřeva na výrobu hudebních nástrojů se přesně vypočítává, pokud by to zajímalo, vypočítám to pro příští roky, letos už je po termínu.

Dřevo na výrobu lešení se kácí v březnu od novu do úplňku. Drží tvar, je pružné a pevné.

Jemné a přesné práci se dřevem se lépe daří za ubývající luny.

Kácení dřeva na vodní stavby, lodě, mosty je rovněž třeba přesně vypočítat.

S těmito termíny souvisí i zahradnické pravidlo, kdy řezat květiny a větve do vázy a kdy řezat vánoční stromky,aby zůstaly co nejdéle svěží. Nejpříznivější termín je den před úplňkem. Letos to vychází na dvacátý listopad, nebo dvacátý prosinec. Stromek zůstane déle zelený a bude pomaleji opadávat jehličí.

Kácení listnatých stromů se nechává na únor a začátek března tak, aby to bylo několik dní po úplňku.

Pak jste položila otázku ohledně plísní. Žlutý Císař přímo o plísních nepíše, ale v jeho radách se dočteme, že na vyrážky a další kazy na kůži je nejlepší natírat to močí kojených dětí. Moč chlapců a dětí z příbuzného rodu je účinnější. Tady odbočím, Alexandr Veliký si na svých válečných výpravách vozil i velké silné psy, jejich moč používal jako dezinfekci na rány. Rány které hnisaly nechával psům ošetřovat také tím, že je čistili svým jzykem. Dnes víme, že zvířata ve svých slinách mají skutečně protizánětlivé enzymy a podobné látky jsou i v moči.

Ještě k těm plísním, hůře se jim daří v kyselém prostředí. Takže místa, kde se plíseň ráda vyskytuje omývat vodou lehce okyselenou octem. Ponožky a osobní prádlo máchat v octem okyselené vodě.

K vnitřnímu boji s plísněmi nám poslouží byliny, které nejsou houbami a plísněmi napadány. Je to kopřiva, řebříček, sedmikráska.

Ještě napíšu jednu informaci, kterou jsem během své práce získala. Jedna mladá paní si nechala v zahraničí udělat kůru, jakési zbavení těla plísní pomocí léků, solí mořské vody, šťávy z grepů. Pak ji sepsali potraviny, kterým se má vyhýbat, které zanáší plísně do těla. To, co ji zbylo, bylo opravdové torzo, do toho bych nešla. Cesta bude ta, posílit tělo, aby si s plísněmi poradilo. Třeba antibiotika pomáhají vytvořit v těle příznivější prostředí na rozvoj plísní, kvasinek,... Je jedna rostlina, dobře bojuje s plísněmi, ale je mírně jedovatá, já si ji občas trochu přidám ke kopřivě, ale nemám odvahu o ní psát. Spolehněte se hlavně na kopřivu, umí to, a na šťávu a výluh z rozdrcených semen grepu. Začněte opatrně. Malounko, pak den dva vynechat, zase malounko, čekat, co tělo na to.

Ještě jeden poznatek, který jsem se od té mladé paní dozvěděla. Mytí, příliš časté mytí zbavuje kůži přirozené ochrany, cesta plísním je otevřená. Intimní místa se omývají jen vlahou vodou, žádné mýdlo, nic, pěny do koupele jsou tabu. Tak tolik, co se mi na dané téma vybavilo. Tužka.
07. 09. 2010 | 00:26

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Milan Bukovecký, zdravím Vás, pane, vnímám i na dálku, jak z Vás vyzařuje energie slunného jihu, přeji Vám, aby dlouho držela a pomohla uskutečnit Vaše záměry.Tužka
07. 09. 2010 | 00:33

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka

Vážená paní, jsem rád, že jste mi poslala kytičku, čtu Vás a přemýšlím, jak to vlastně není na světě jednoduché. Díky za Vaši osvětu. Posílám z fleku, z dnes dopoledne, báseň o touze a skryté magii Čech.
---
Letiště v dešti
---

Dost drsně padala česká voda
Vlhly mi nakrémované boty
Hele, jsi v tom se mnou i ty
Chvěji se vlézt do toho vlhka

Autobusy se kamsi zarašily
I paráda luxusu širáku taxíku
Mám Ti k dobru vzpomínku
Nosil jsem Tě rád přes louže

Bylas´ jak cink kolíčku kytary
Na ten břink bych rád navázal
Pořád Ti na rastru krku voní
A kasaci strun rozdrní trsátka

Baladu o malém stínu frustrace
Ále, o tom, že táhneme spolu kufr
Brodíme se jak koně v asfaltu
A deštěm kvaltem kamsi běžíme

Jo, jdem špatně, visím Ti za tajlí
Asi ses frajle někam zahleděla
No, možná i já se schválně spletl
Dej mi pusu, i když tu voda teče

Nejsme doma a už z nebe trčí
Lanový žebřík nástupiště

Tak hezky to začíná

---
Přeji krásné babí léto!

Milan Bukovecký
07. 09. 2010 | 10:04

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, vážený pane Milane Bukovecký, díky, milé, moc milé. Když báseň "z fleku", tak podzimní inspirace.

Epitaf pro můj podzim

Podzim mi dopisy píše,
pod nohy mi hází za listem list.
Ty zprávy o stáří, podzime,
nehodlám číst.
Jiná podzimní.

Podzimní nocí černí jezdci letí,
na koních větrných.
Milenci jsou to Luny,
první i poslední.
Ráno se ztrácí v nedohlednu,
odnáší její třpyt.
Kus těla i srdce, za zvuků saxofonů.

Hezké podzimní dny a stejně milé noci přeji Vám, pane Milane Bukovecký, Vám, pane Kláne, MA-FU, a všem, kdo si přečetli.Tužka.
07. 09. 2010 | 10:45

MA-FU napsal(a):

Tužka
Tužtičko-zase o dřevu vědomosti, jste tak všestranná,to bude mít syn i vnuk radost,až vytisknu. Chtěl by do budoucna dřevo- dům.
Bude mít nedocenitelné informace, už ani nevím,jak Vám děkovat a být vděčná.
Také odpovědi co se týká plísní,jsou vyčerpávající-vřelé díky.Chtěla bych se ještě na něco ptát a nic mi nenapadá,snad pro příští rok nezapomeňte vypočítat dny dračích děr.
Je to tu díky schovívavosti pana Klána velice příjemné.Zajímavé čtení Vašich odpovědí a znovu básní pana Bukoveckého,který je lehce píše,jako klouzavé vlny moře z kterého načerpal sílu.Přeji všem co tu čtou a chodí do oázy -zdraví a pohodu.
07. 09. 2010 | 21:58

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, původní dům, kde jsem žila u dědečka a babičky byla vlastně roubenka, tak, jak se dříve venkovská stavení stavěla. Pamatuji si kresbu trámu na stěně, kde jsem spala, pamatuji si na otvor po suku. Nejprve tam suk byl, ale chvíle před usnutím a moje prstíčky za několik let vykonaly své, suk jsem vydlabala, zas ho tam dávala, pak se někam "poděl", a byl jen otvor. Dny dračích děr pro příští rok vypočítám, nevím přesně kdy, ale jistě se "sejdeme", zas na některém blogu ,...uvidíme, nebo tady, nevím, díky, přeji šťastné dny. Tužka.
07. 09. 2010 | 23:23

MA-FU napsal(a):

Tužko
Byla bych Vám moc vděčná za vypočtění dračích děr...a pokud to bude trochu možné napsat sem.
Abych od nikoho nebyla napadená,že mu kazím blog,ale pan Klán je laskavý a trpělivý s námi.Děkuji Vám znovu,za energetikou podporu bylinami,cvičením,radami-možná se někdy ještě na něco zeptám zde ale vím ,že se cítím lépe vybrala jsem si cviky,šlapání po oblázcích a pití čaje kopřivy,dokud je čerstvá ..Někdy přivítám slunce a dýchám sluneč. dechem a také se ze Sluncem večer loučím-podle Vás. Díky a pozdravuji Vás-MA-FU
08. 09. 2010 | 17:29

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, dobrá, vrátím se sem, do oázy pana Klána. Napíšu dny dračích děr, pokusím se co nejdříve, kdyby si někdo plánoval jakoukoliv operaci v příštím roce, je dobré se těmto dnům vyhnout. Mohla bych na přání vypočítat i dny příznivé, potřeba je ale vědět, které části těla se zásah týká. A vypíšu a vypočítám příznivé dny pro návštěvu zubního lékaře, aby výplně dobře držely. Taky přidám dobré dny pro trhání zubů, kdy se dáseň rychleji hojí. Kdy se sem vrátím, nenapíšu přesně, musím otrhat dva stromy polopozdních jablíček, pak bude pauza než se budou česat zimní druhy. Do týdne by to mohlo být, ale bez záruky na čas, prosím. A k tomu cvičení, napíšu ještě jedno doporučení, oceníte ho až ve vrcholu stáří, je účinné na závěsy močového měchýře a dělohy. Takže, v leže na zádech, pokrčíme nohy, mírně nadzvedneme pánev, vědomě a intenzivně stahneme všechny svaly v oblasti břicha pod pupkem, včetně svěračů kolem všech třech otvorů, zadržíme dech, napočítáme do čtyřech, pomalu uvolňujeme, položíme pánev zpět na podložku. Opakujeme každý den alespoň desetkrát. Cvičíme v době, kdy nejsme po jídle, nebo po větším příjmu tekutin. Jinak je úplně jedno, kdy se cvičí. Tímto cvičením se vyhneme ve stáří problémům se svěrači. Pokud budete chtít ještě nějakou informaci, necháme si tuto oázu na spojení, budu li vědět, odpovím. Příjemné dny přeje Tužka.
08. 09. 2010 | 23:02

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka

Jako na zavolanou. Na prahu stáří už jsem, ještě vloni jsem tak nějak podobně cvičil a ani nevěděl co činím. Skoro, jako byste mluvila ke mě. No myslím, že máte co říci, asi si znovu a znovu budu číst ta moudra.

Posílám z fleku, asi trochu nesrozumitelnou báseň, ale k panu Klánovi se hodí, a jak jsem Vás četl, mohla by i Vás oslovit.
---
Písek v očích
---

Je nádherný den valivého tepla
Po moři se vleče cosi jako mlha
Osma pravítek kvadratury kruhu
A do spirály prostoru kde jsem

Těžký vír větru vypustil pixely
Libyjský písek, je až ze Sahary
Říká kolík, přišel vybrat rentu
Zrovna když začal úder smršti

Pískuje tělo, leze do očí a nosu
Nechce se mi teď hledat peníze
Kos však čeká, stojí v té bouři
Čas kladiva a drobných tiká

Platím za princip strachy
A beru písek domů
---
Přeji slunce a dlouhý a teplý podzim.

Milan Bukovecký
09. 09. 2010 | 11:21

MA-FU napsal(a):

Tužka
Ach milá Tužko,tohle zrovinka cvičím,škoda jen,teď je to pryč,ale měla jsem operaci v 2009( plastiku) to bych si bývala dala od Vás vypočítat.Věřím,že to bylo ve špatném dni dračí díry.Nemohla jsem se dvacet dní zmátořit a moč.měchýř se nechtěl dát do chodu.Proto cvičím ,cviky které popisujete.Díky za nové rady,budu taky o neděli trhat jablka a začínají u nás v kraji Haydnovi slavnosti hudby a to je začátek podzimu u mne.A to bude ten nádherný den valivého tepla, jak Vám píše básník Milan B.Zase někdy nahlídnu,celé léto bylo příjemné ,vědět ,kam se vracet jako domů -na tenhle blog.MA-FU děkuje
09. 09. 2010 | 22:29

MA-FU napsal(a):

Pěká chyba-Haydnovy slavnosti
omluva
10. 09. 2010 | 16:57

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU a další, pokud budou číst.

Vracím se do oázy pana Klána, abych opět napsala rady Žlutého Císaře. Připomenu, že dělil dny v roce na příznivé, neutrální, nepříznivé, na dny dračích děr, kdy nedoporučoval otvírat tkáně. Vyčlenil i dva hvězdné šťastné dny. 6.leden a 24. prosinec, dávno před křesťanstvím.

Síla těchto dní se postupně mění, sílí a slábne, tak jako se vlní Hadí symbol,jako se vlní a přelévá Jin a Jang.

Dny dračích děr pro rok 2011
Leden: 2 3 4 18 19 20!
Únor: 3! 6 8 16 18!
Březen: 4-5 13 14 15 19-20 29
Duben: 3 18-19
Květen: 3!! 10 17 22 25
Červen: 1-2 15-16-17 30
Červenec: 1 15 19 22 28 30-31
Srpen: 1 13-14 17 21 22 29!
Září: 12 21 22 23 24 25 26 27!! 28
Říjen: 3 6 11-12 26-27
Listopad: 10-11 12 25
Prosinec: 10-11

Tyto dny se vypočítavají podle jarní rovnodennosti, některé dny jsou opakovaně po mnoho let stejné, jiné se mění, to podle návodu k výpočtům. Pokud jsou dny propojeny pomlčkou, trvá jejich neměnný vliv i v noci. Jinak je to od slunce východu do slunce západu, vykřičníky znamenají zesílený vliv.

Dále napíšu nepříznivé dny pro pásmo hlavy.První polovina počtu dní platí více pro mozek a oči, další dny více pro zuby, uši,ústa, krk. Takže tyto dny jsou méně příznivé pro krvavé zásahy v této oblasti, rány se pomaleji uzavírají, nemoci, pokud máme virózy a další, problémy trvají o něco déle, rýma je horší,...Je to méně vhodné pro trhání mandlí,zubů,..

Leden: 11-12-13-14-15
Únor: 7-8-9-10-11
Březen: 6-7-8-9-10-11
Duben: 2-3-4-5-6-7 29-30
Květen: 1-2-3-4 27-28-29-30-31
Červen. 1 23-34-35-26-27-28
Červenec: 20-21-22-23-24-25
Srpen: 17-18-19-20-21-22
Září: 13-14-15-16-17-18
Říjen. 10-11-12-13-14
Listopad: 7-8-9-10-11
Prosinec: 4-5-6-7-8

Jako jsou tyto dny nepříznivé pro krvavý zásah, jsou naopak velice příznivé pro léčebné postupy. Lehká masáž vlasové části hlavy, uší, kloktání léčivými odvary, uklidňující obklady na oči, masáže zvedačů hlavy, krční páteře, čištění jazyka,...

Příznivé dny pro návštěvu zubního lékaře a všechny úkony v ústech.

Leden: 26-27-28
Únor: 22-23-24
Březen: 22-23
Duben: 20
Květen: 19
Červen: 20-21-22
Červenec: 18
Srpen: 15-16
Září: není takový den.
Říjen: 18-19-20-21-22
Listopad: 14-15-16-17
Prosinec: 12-13-14-15 20-21-22

Chtěla bych připomenout, toto je z doby, kdy krvácení ran, jejich neuzavírání, záněty, byly velký problém. Dnešní moderní medicína si umí poradit, dokáže mnoho. Když nastane akutní případ, zapomeňte na dny dračích děr, na nepříznivé dny a dejte se ošetřit včas, ..I sám Žlutý Císař nabádá ve svém spisu své učedníky, že pomoc je potřeba nabídnout včas a za všech okolností pomoci. Tužka a přeji mnoho příznivého času navzdory dračím dírám.
14. 09. 2010 | 13:35

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, ač ve střehu, chyba se vloudí,

Červen v nepříznivých dnech: 1 23 - 24 - 25- 26- 27- 28 Tak snad už nic neobjevím.
14. 09. 2010 | 13:43

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Milan Bukovecký, děkuji za báseň, pane, tak i pro Vás něco ze Staré Číny od Žlutého Císaře.

I on psal a kreslil do svých spisů, určoval dny plné poezie a dny stvořené pro umění. Takže do konce tohoto roku jsou dny plné poezie v září 28-29.V říjnu 25-26-27, v listopadu 22-23. Na prosinec nevyšel žádný. Ale neklesejme na mysli, dny stvořené pro umění tu jsou a je jich víc. V září už byly, říjen má 2-3-4-5-6-7 30-31. Listopad 1-2-3-4-5 26-27-28-29-30, a pokračuje to do prosince, 1-2-3 23-24-25-26-27-28-29-30-31 a i první leden roku 2011.

Takže prověřte jejich schopnosti na své vlastní umělecké kůži. Přeji úspěch i v těch dnech neoznačených. Tužka.
14. 09. 2010 | 22:05

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka

Díky! Je to facha, dělat osvětovou práci. Sestavit text, hlídat logiku a nezesměšnit se. Rozumím tomu, člověk má pochyby, přesto musí s dílem ven. Jsem rád, že Vás můžu číst, že mě to zajímá.
Posílám báseň vyřazenou z knihy Cukrová zeď. Nechal jsem si to líbit. Fotografie z nedělní procházky Prahou.
---

Kampa

Chlapi plkali u hovnocucu
Teklo jim do zakydané louže

Chtěl jsem jim nabídnout předpis
Recepis, jak se vycucá

Stoupl si s kecy do smrduté luži
Rozkuckali se velice

Stojíte u svý stolice, hejkali
Až se celí zadejchali

Dáte si rum, řekli nehodní trulové
Volali s plnými kalíšky

Ty vago, ten píše, košťaty si dělali
Pojistky u jakési retuše

Děvuše z Brazílie zacpávaly nosy
Jejich pohled vyjel kosý

Stačil, aby si vzaly bosky botky
Navlékly ploské polobotky

Vltava se linula, parníky vlekly vlny
Lana s požárními čluny

Nastříkaly tuny kropenaté vody
Tekly až na louži luži

Spláchly švonce listí, drtě kůry
Až shůry snesly libou vůni

Nastal čas balit fidlátka
---
I takhle špatně se může psát. Nevím. S pozdravem všeho dobrého do jedné éry babího léta.

Milan Bukovecký
P.S. Zdravím MA-FU a pana Klána
15. 09. 2010 | 10:19

MA-FU napsal(a):

Tužka
tak Vám zase děkuji a znovu díky vše si vytisknu,ale samozřejmě bude-li akutní potřeba něco zdravotního řešit,že nebudu otálet.Chtěla jsem ze zajímavosti,ale nejen já ,určitě Vás tu čte víc a je rádo jako já,že se takové věci dozvídá.Jistě Vám i panu Bukoveckému hodně příznivého času přeji a p.Klánovi poděkování za azyl pro nás,zase někdy nakouknu-třeba na zeptání,či tu připsáno něco nebude-nějaké moudro Žlutého císaře. Zdraví všem MA-FU
15. 09. 2010 | 14:53

im napsal(a):

Dobrý pozdní večer návštěvníkům Neznámého města, oázy moudrých rad a sdílených myšlenek paní Tužky. Mám v poslední době moc málo času na čtení zdejších blogů, znepokojivé starosti mi nedopřejí soustředit se na texty bloggerů a na diskusní příspěvky.

Jen sem se snažím vždy vstoupit se soustředěnou myslí a pozorně číst moudrá doporučení paní Tužky a reakce jejích čtenářek i čtenářů a v poslední době i projevy poetické duše pana M.B.

Měla bych dotaz na paní Tužku, který se vztahuje na konkrétní nadcházející týden od třetího října dál.

V tom týdnu měsíc couvá do novu (čtvrtek sedmého října), měly by tedy ještě na začátku týdne silně působit očisťující sily organismu, operační rány se lépe hojit a uzavírat. Zároveń ale jsou dny třetího, šestého, sedmého a osmého října poznamenány neblahými dračími děrami.

Znamená to, ptám se, že oboje síly přírody působí proti sobě? Znamená to, že se jejich působení (třeba) ruší? Hledím do blízké budoucnosti s obavami, protože v pondělí čtvrtého čeká mého tatínka operace zhoubného nádoru. Dožil se slušného věku sice s dost chátrajícím tělem, ale se svěží a bystrou myslí a svůj úděl nese statečně. Moc mě to trápí.
17. 09. 2010 | 00:52

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Im, pokusim se popsat týden od 3. října do neděle 10. října podle rad Žlutého Císaře.

V tomto období působí síly Jin a Jang nejvíce v pásmu těla, které si určíte tak, že připažíte, kde máte loketní kloub,tam je začátek působícího pásma. Síly pomalu sestupují během týdne, až v neděli 10. října se dostanou do pásma tam, kde máte zápěstí při připažených rukách. Tento úsek si rozdělte na osm dílů/ nedele3. až neděle 10./ V době dračích děr je přelévání sil Jin a Jang rychlejší, jakýsi neklid v oblastí tkání, nejvýraznější vždy v určeném pásmu. V době novu se tyto síly zpomalí, proto i uzavírání tkání je pomalejší. V daném určeném pásmu jsou orgány v těle, na které síly působí. V době ubývajícího měsíce působí směrem uzavírání,zbavování se ohrožujících látek v těle, takže tento týden je docela vhodný, nov nastává až ve čtvrtek večer před 21. hodinou. Váš tatínek má 72 hodin hojivého času, tři dny, to je k uzavření tkání dobré. Je sice starší, ale, udělejte přípravu, čaj z živého řebříčku, pampelišky a kopřivy, ráno na lačno, vyčistí tělo a připraví krev na boj o život. Do čtvrt litru vařící vody tři lístky nebo květy živého řebříčku, jeden vrcholek kopřivy a pampelišky kolik chcete,nakrájet. Pampelišku do polévky, do salátu, žvýkat jako králíček, udělá v přípravě na operaci moc dobrou službu. O pampelišce je na blogu pana Klána z 26.3. 2010, příspěvek 28. 3. Přeji Vám i Vašemu tatínkovi mnoho sil, i síly Jin a Jang nejsou v opozici, pevná víra dělá zázraky.Pokud jsem snad něco nenapsala dost jasně, ptejte se, pokud budu vědět, odpovím. Tužka.
17. 09. 2010 | 10:43

im napsal(a):

Vážená a milá paní Tužko,
děkuji za Vaši rychlou a podrobnou odpověd´, povzbudila mě v úsilí soustředit se na nejbližší úkoly a na smysluplnou činnost (příprava na operaci) a neplýtvat zbytečně energií na smutné myšlenky.

Nemám to se svým posledním rodičem tak úplně jednoduché – tatínek vždy býval a dosud je příznivcem rychlých a standardních řešení, zatímco maminka upřednostňovala jemnější mírnější cesty blízké přírodě, které někdy byly delší, ale ve výsledku účinnější, protože tolik nezatěžovaly tělo chemií.

Takže v sychravých dnech, když jsme my děti začaly kašlat a maminka sáhla po jitrocelovém sirupu nebo cibuli s cukrem, tatínek rezolutně donesl z lékárny nějaké produkty farmaceutického průmyslu a vyžadoval jejich užívání. Dopadalo to obvykle tak, že maminka si vzala paragraf na ošetřování dětí a většinou nás vykurýrovala přírodně bez chemie.

Te´d se táta chystá na operaci tak, že si nechal obstarat velké balení enzymových tablet německé provenience a denně je bere ve velkém množství. Na čerstvý bylinný čaj (včera večer jsem vše natrhala, dala do lednice) není ochoten přistoupit („no ty jseš jak ta máma, samá bylina“), ale cítím, že z něj mluví spíš zoufalství a obava, než zloba. Zatím jsem propašovala drobně nakrájené lístky mladé pampelišky do salátu k obědu (nevím, neškodí běžná zálivka z vinného octa léčivým účinkům pampelišky?), nikdo nic nepoznal, doufám, že se to s čajem na vyčištění krve za pár dní poddá…

přijměte prosím ještě jedno poděkování za čas, který jste mi věnovala a za Vaše moudré a prospěšné rady.

imča
18. 09. 2010 | 23:46

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Im, chápu, každý jsme nějak založen, nic zprudka nelámat, nechte tatínkovi jeho názor, má před sebou těžké dny. Poradím jak propašovat byliny do potravin. Pampelišku a kopřivu, ŘEBŘÍČEK NE. Když je jemně nasekáte, nedají se poznat, připomínají nať petržele, lze je s ní promíchat, kopřiva má trochu své vůně, ale to každý nepozná. Takže zapékané brambory se zeleninou, špagety, maso, zelenina, omelety se zeleninou, každá zeleninová polévka, tam, kde dáte zeleninu, přidejte i obě byliny, budou konat svou práci, sice za ztížených podmínek, ale dobrou službu udělají.Ocet, zálivky nevadí.Výluh z těchto bylin přidejte do nápojů, do mléčných ne.Kopřivu před upotřebením přelíjte vařicí vodou. S přáním všeho dobrého, Tužka.
19. 09. 2010 | 09:11

im napsal(a):

Vážená a milá paní Tužko,

Vy mi snad na dálku čtete myšlenky....

Dnes byl králík na česneku se špenátem a bramborovým knedlíkem, a špenát byl notně vylepšený spařenými jemně pomletými kopřivami! Oblíbená tvarohová pomazánka s křenem a bylinkami bude zítra taky trochu zelenější….

Myslím, že na ten čaj taky brzy dojde, musím ho nechat, aby se k tomu odhodlal sám. Metoda malých krůčků….čaj uvařím a jen mu ho nechám na stole…Každý pokus je lepší než nečinnost nebo sebelítost.
Moc Vám děkuji i dnes.
19. 09. 2010 | 23:00

im napsal(a):

Vážená a milá paní Tužko,

mám teď strašně málo času, kromě práce pendluji mezi dvěma domácnostmi, a snažím se tátovi podstrojovat byliny podle Vašeho doporučení. Čaj už popíjí, to je velký úspěch :-). Sice mu moc nechutná, ale snaží se. Čím víc se blíží termín operace, tím víc je přemýšlivější a pokornější. Snažím se zachovat si nadhled, ale je to moc těžké.
28. 09. 2010 | 23:46

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Im, vydržet, vydržet, představovat si dny po pondělí 4.10...tento den ve svých představách vynechte, bere to síly, dost na tom, že musí přijít. Věřte, i kouzla a síla z bylin z dob starých dobrých čarodějnic budou v pondělí stát při vás dvou. Víra je mocná síla. Tužka.
30. 09. 2010 | 09:41

im napsal(a):

Vážená a milá paní Tužko,

děkuji Vám za vlídná slova. Pohladí duši.
02. 10. 2010 | 00:28

MA-FU napsal(a):

im
....i já na Vás oba myslím,
věřím a sílu posílám na pondělí
02. 10. 2010 | 21:56

im napsal(a):

Vážené a milé,

musím se podělit o první dobrou zprávu, táta v pondělí operaci přestál, i když byl dopředu handicapován věkem, řadou dalších chorob, diabetem, ledvinami, atd. Narkóza na něm nenechala podstatnější stopy, mozek vydržel. Šití ale pořád mokvá, kvůli cukrovce se asi bude hůře hojit. Chodím tam denně po práci, snažím se mu dodávat lepší náladu a trochu ho rozptýlit. Kéž mi pokora a vytrvalost dlouho vydrží.
06. 10. 2010 | 23:40

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, čtu a přeji radost z každého sebemenšího kroku k uzdravení. Nevím, kde zásah je, ale kdyby mohl jíst "normálně", udělejte dušenou mrkev, vitamín A, je vitamín obnovy buněk, a právě mrkev ho má v té ideální přírodní formě a ve velkém množství. Pokud mrkev kupujete, přičichnout, musí krásně vonět po mrkvi, pokud nevoní, pryč od ní, je to výpěstek z umělých hnojiv.Tužka, a jen cestu zlepšení přeji.
07. 10. 2010 | 00:19

n. napsal(a):

Dovolím si vstoupit a popřát štěstí vašemu tatínkovi. Vlastně, on už ho má ve vás, paní im.... tak hodně zdraví!! .. naivka
..

paní tužko,
tak nějak mám pocit, že jsem vám málo poděkovala za vaši snahu pomoci.. prosím, věřte mi, když čtu vaše řádky, jsem ohromena, kolik času nám ve svých odpovědích věnujete.. a skutečně mám pocit, když čtu řádky určené mně, jako byste byla přítomna.. je to úžasný pocit.. ještě jednou vám děkuji.. hodně štěstí i vám, prosím.

hezký a radostný den :-) ..
07. 10. 2010 | 08:25

im napsal(a):

Děkuji všem spřízněným duším, které chodí na zdejší blok laskavého pana Klána a které na dálku dávají podporu milýmí slovy a přáními.

Stejně jako Naivka si uvědomuji, že slovy těžko vyjádřit dostatečně dík za moudré rady a doporučení paní Tužky, za její citlivý a taktní přístup. Je vzácným darem potkat takovou bytost.

Dovoluji si požádat ještě jednou o radu ohledně provitamínu A. Jediná zelenina, kterou táta vůbec, ale vůbec nejí (jen pomixovanou ve svíčkové bere na milost), je mrkev. Z polévky ji trpělivě loví a nechává na okraji talíře...Podařilo se mi ji propašovat jen do mrkvových řezů, ale sladké on už nemůže. Chtěla bych se zeptat - mají podobné hojivé účinky i jiné druhy červené/oranžové zeleniny?
08. 10. 2010 | 20:31

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Naivka, děkuji, poděkovala jste mockrát, jednou stačí. V mých zásadách je pravidlo, že když mohu pomoci, pomůžu, když nemohu, nevidím, neslyším, mlčím a odcházím, pomoc přenechám jako štafetu těm, co mohou. Přísahu zdravotníka jsem neskládala, protože sportovní rehabilitace to v té době nevyžadovala,jak je to v současné době nevím. Tužka.
08. 10. 2010 | 23:38

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Im. S tou mrkví je to škoda, přeškoda, je jako lék úplně ideální. Ideální je právě dušená s trochou tuku, jemně rozdrcená na měl, působí hojivě v zažívacím traktu, neobsahuje kyseliny, má v sobě protihlístové silice. Naučit děti jíst pravidelně mrkev a ovesné vločky, je velkým přínosem pro jejich zdárný vývoj. No opustím mrkev, vlastně ještě ne, jsou mrkve, které nejsou červené, ale zelené, žluté a indická mrkev je fialová jako lilek. Mají dost vitamínů všeho druhu, a nepoznáte, že je to mrkev, protože nemají tu typickou mrkvovou chuť. Semena jsem koupila v Itálii, tady nevím, jak to je. Nechám přezimovat, musí se přikrýt, je choulostivější, vykvete a dá semeno.Ale naší červené mrkvi se nevyrovnají. No, opustím mrkev teď doopravdy.

Mrkev má na 100g váhy 12 000mj. Další zeleniny, pažitka 10 000mj.Dost se podobá mrkvi, ale už tam jsou agresivnější silice a taky kyseliny. Špenát 10 000mj,ale mnoho vedlejších látek, co dráždí zažívání.Kapusta 7 500mj, ta je vhodná, má mnoho stopových prvků, vařit odkrytou v osolené vodě, někdo trpí nadýmáním. Kopr,2 000mj, ten je rovněž vhodný, protože směs koprových silic uklidňuje, podporuje kvalitní spánek.Hlávkový salát, ale pěstovaný venku,1 000mj. Všechny ostatní druhy zeleniny a ovoce už mají hodnoty nižší. Ještě tak meruňky a broskve, ze slunečné strany, dokáží se přiblížit 2 000mj. Z červených zelenin jsem vynechala červenou řepu, je to zvláštní, vitamíny žádné. Čím je řepa větší a starší, tím jich má méně. Po vyjmutí z půdy, si je sama "spapá", pro své zachování svěžesti, takže za pár dní je C na nule.

Musím se k té mrkvi vrátit, peču z ní mrkvová kolečka a mrkvové rohlíčky.

Tak ta kolečka.
300g hladké mouky
250g tuku, dávám Héru
150g jemně strouhané mrkve, vypracujeme těsto, tence na "špejli" vyválíme, vykrajujeme kolečka, nebo nožem čtverečky, jiné tvary nejdou, mrkev udělá "chlupaté" okraje. Dáváme do horké trouby, já asi 220 st. Cel., pečeme rychle. Dětem je obaluju teplé v moučkovém cukru.

Rohlíčky.
400g polohrubé mouky
200g jemně strouhané mrkve
250g tuku, Héra
1 vejce
trochu kypřícího prášku, nebo cukrářského droždí.
Vypracovat těsto, nakrájet trojúhelníčky, na jednu stranu dát náplň, nejlepší je meruňková marmeláda, stočit rohlíček, a péct opět v horké troubě. Opět to cukruju, ale, kdo nemůže, tak necukrovat. Když to obojí upečete "dozlatova", mrkev chytí vzhled i chuť oříšků, nikomu neříkejte, že je to z mrkve, budou hádat oříšky. To první těsto někdy plním mletými ořechy s cukrem, kolečko překlopím , kraje přitisknu, někdy se otevřou, šklebí se, tak jsou to škebličky. Tužka a přeji hodně sil do dalších dní.
09. 10. 2010 | 00:41

im napsal(a):

Tátu dnes pustili, vše vyřízli údajně s dostatečným lemem, chemoterapií ho vzhledm k věku a dalším chorobám trápit nebudou. Budu se snažit zpříjemnit mu život ze všech sil, dobré slovo a dobré posilující jídlo k tomu taky patří (i když on jí jak vrabec, málo).

Mmmm, mě honí mlsná nad Vašimi chutnými recepty, jen na ně pomyslím, paní Tužko, a zároveń mám výčitky svědomí, že spotřebovávám svými dotazy příliš mnoho Vašeho času, Vaše odpovědi jsou podrobné, zevrubné, a člověk se naviíc dozví i různé zajímavé věci okolo, o mrkvi fialové a zelené jsem neměla ani tušení.

Čerstvou voňavou českou mrkvičku miluju, když se dostanu do tržnice v Holešovicích nebo na farmářský trh, vždycky si odnesu pořádný svazek, holandskou nebo italskou mrkev obcházím obloukem, ta není na jídlo, ta je jen na prodej.

Upeču dle Vašich receptů, pocukruju jen malilinko a podstrčím.
Pažitka a kopr není žádný problém, kapustové závitky máme rádi všichni, meruńkové knedlíky taky. Meruněk zavařeno i zamraženo mám zásobu.
Ještě jednou moje upřímné poděkování.
10. 10. 2010 | 01:10

MA-FU napsal(a):

Tužka
Paní Tužko Vy jste úžasná ,vitální vědoucí žena ,Vašemi radami se kapku řídím,hlavně cvičením a myslím že se hybnost móóc zlepšuje,únava není tak těžká jako bývala..nu zatím přeji dobro a děkuji za dobré rady.
Pozdrav a sílu pro paní im a tatínka ...MA-FU
10. 10. 2010 | 23:02

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Im, děkuji za vstup, přeji Vašemu tatínkovi mnoho klidných a spokojených dní a Vám mír v srdci a duši, podle zásad Žlutého Císaře. Pokud budete mít nějaký dotaz, a já budu znát odpověď, odpovím, budu se do Neznámého města vracet. Vyhnu se tak čtení politických blogů, které nakonec, sumasumárum, ...nejsou pro můj život přínosem. Tužka a ať Hadí symbol v nás zanechává tu nejdokonalejší stopu.
11. 10. 2010 | 22:54

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji za poklony, je to všechno důsledek toho, že jsem od dětství věděla, že brzy příjde čas, kdy budu sama a budu se muset o sebe postarat. Ten čas nastal, nebylo mi ještě sedmnáct,...takže se rvete se životem a s problémy, nikdo nepříjde, nikdo neporadí, ruce k záchraně jsou jen na konci vlastních ramen, je třeba si všechno pamatovat, neopakovat chyby a nedělat chybná rozhodnutí,....protože cena by mohla být příliš velká. S potěšením jsem si přečetla, že cvičíte, to je dobře, mám zásadu, že i kdybych měla lézt po čtyřech, tak lezu, protože i to je pohyb a pohyb je jeden ze základních znaků života.Tužka a ještě jednou dík Vám a dík panu Klánovi, myslím, že i on se vrací do Neznámého města, však je jeho architektem i stavitelem.
11. 10. 2010 | 23:12

MA-FU napsal(a):

Tužka
...děkuji za pěkné psaní o Vaší samostatnosti.Potěší mne vždy od Vás jakékoli zprávy z Vašeho života,jsou totiž pravdivé a nepřikrášlené.
Tužko milá,nepsala jste někde o pitném režimu? Jak se díváte na pití 2,5-3 l vody ? Nebo už Žlutý císař něco věděl?? Možná jsem přehlédla...Budu ráda,když někdy o tom napíšete..
Díky a zdravím všechny co Vás čtou rádi jako MA-FU
12. 10. 2010 | 14:28

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, děkuji za otázky, pokusím se napsat. O pitném režimu jsem nepsala, ale dokonce jsme měli seminární práci, tenkrát se tomu neříkalo pitný režim, ale příjem tekutin u různých druhů sportu. Příjem tekutin je vázán na váhu těla, teplotu vzduchu, kde se pohybujeme, roční období, fyzické zatížení těla, věk, a pohlaví,a v neposlední řadě individualní metabolismus. Větší váha, víc tekutin, vyšší teplota vzduchu a sušší vzduch, víc tekutin, čím se víc potíme, tím je třeba více pít, věk, děti a mladí lidé pijí častěji, o něco víc tekutin přijímají muži, jejich hormony mají tendenci zahušťovat krev, u žen je to trochu jiné, vázáno na hormonální cyklus. Individualní metabolismus, záleží, co jíme, jaké množství, kolik je tekutin v potravinách a jak mnoho vody si naše tělo uchovává ve svalech. Důležitou roli hraje příjem soli v potravě. Je známo, že tuk váže vodu, takže lidé s větší tukovou tkání i víc pijí. Těch 2,5-3 litry vypiju jen v létě, když mám pracovní, nebo sportovní zátěž. Jinak je to kolem dvou litrů, ale jím pravidelně talíř zeleninové polévky a i dost ovoce, takže voda tam je. Příliš tekutin v těle zatěžuje srdce, málo tekutin, ničí ledviny, takže vypozorovat. Kontrolou může být moč a její barva, mimo ranní, má mít barvu bílého vína, jak je moc barevná, chybí tekutiny. Jinak i některé druhy ovoce a zeleniny barví moč. Červené zelí, višně, borůvky, větší porce mrkve,...

Žlutý Císař píše o tekutinách v souvislosti s bylinami. Ve své knize o bylinách píše, že často bývá mimo palác, ale jeho kuchař ví, jaké odvary a výluhy má hostům připravit na osvěžení. Byla to zejména pramenitá voda, do které se dávaly květy citroníku, lístky citronové trávy, některé druhy semen tamních trav a rostlin. Voda nebo odvary a výluhy byly podávány i v nádobkách pro tuto příležitost vydlabaných z ovoce a zeleniny. Velký plod broskve, vydlabán, nalévala se voda a trhaly se do ní lístky citronové trávy. Nádobky byly z jablek, tykví, okurek, ale i ze dřeva, mořské lastury, vyřezané z kanenů, zlaté, stříbrné, nebo vytvarované z vosku včel na chladné nápoje.

Ještě jedno doporučení Žlutého Císaře. Mláďata mají mít přístup k vodě a děti k matčině prsu, mají pít, když chtějí. Také doporučoval termín odstavení mláďat i dětí. V noci po úplňku, dát naposledy napít od matky, s východem slunce začít učit pít vodu.

Zajímavé je, že nikde není zmínka o kvasných nápojích, a motiv vinného listu a hroznu v jeho kresbách není, asi věděl proč. Tužka, přeji krásné podzimní dny s hrnečkem něčeho dobrého a teplého.
13. 10. 2010 | 23:01

MA-FU napsal(a):

Tužka
díky za vyčerpávající odpověď-je tam vše,co jsem chtěla vědět a nebyla si jistá.
Hmm, tuk váže vodu jsem nevěděla.. tak tu popíjím řepík,doufám,že usnu,zelené čaje na noc jsou velice povzbudivé, snad se tenhle řepík mezi ně nepočítá...zdravím a díky MA-FU Tužko,také děkuji za Váš čas,zdá se mi teď na podzim,když se krátí den,že kvapí jako splašený,,,

Znám jedno čínské přísloví které si spojuji s Vámi :
"Na kutálejícím se oblázku se neusadí mech"
14. 10. 2010 | 00:00

MA-FU napsal(a):

Tužka
Milá paní Tužko--až budou Vámi vypočteny dny Dračích děr na nadcházející rok,napište je prosím i sem.Moc zdravím....
19. 12. 2010 | 20:19

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, zdravím též, Vaše přání je už splněno v předstihu, zářijový příspěvek. Ještě jsem dělala kontrolu, ano, jsou to dny Dračích děr rok 2011. Tenkrát jsem to počítala pro možné plánované operace v předstihu. Maminka jedné mé známé se odhodlala pro vážnou operaci v 85 letech, lékařům se do ní moc nechtělo, tak jsem vypočítala s přesností na hodinu začátek operace. Byli příjemně překvapeni, jak rychle, bez hnisání se vše zacelilo, jako u mladice, říkali. Síla okamžiku je významná. Tužka. Na tomto blogu jsem nebyla moc dlouho, jakási intuice mne sem přivedla, a ejhle, Vy jste mne oslovila, jak to nazvat, budu realista, tedy náhoda. Tužka. Můj oblázek se pořád kutálí, takže bude čím dál menší, bude zrnko písku, pak zrnečko, a pak, ...prach jsi a v prach se obrátíš.
20. 12. 2010 | 20:35

MA-FU napsal(a):

Milé Tužce
..veliký dík,za připomenutí,v té době,kdy jste psala dny dračích děr na r.11 se to zdálo tak vzdálené a vida už to skoro nastává,soustředila jsem se tehdá na zbývající dny do konce roku a také na využití bylin dokud jsou.Taky jsem dělala vánoční mrkvové rohlíčky-výborné a díky.Od září cvičím sestavu po ránu a když vstanu v koupelně(nikoli venku)stojím na oblázcích z Berounky,Floridy i Řecka,šlapu a myji se studenou vodou s dlaněmi do misek....moc lépe se pohybuji a jsem daleko čilejší...díky Vašim radám..Jinak paní Tužko,co si budeme říkat(psát),že jste sem šla po delší době -byla ta intuice čarodejnická,já to taky mívám často s osobou která je mě milá a s kterou pozitivně na sebe myslíme.Na Vás myslím denně při cvičení-hned ráno.Nu a s tou pacientkou v letech,že se uzdravuje a nehnisá rána-věřím tomu,proto jsem se také ozývala pro výpočet .Jestlipak paní im tatínek je dobrý?? nepsala Vám?? možná jsem to někde přehlédla,nečtu vše,byla hrozná práce v domě,se sněhem a v mém malém podnikání..tak není dostatek času číst blogy,koupila jsem si knihy a ještě taky zbývá tolik číst,jo důchod je jako když pracuji v zaměstnání.
Milá Tužko co víc? Jen popřát Vám sílu a stálé kutálení aby se ten mech neusadil,ale zase ne rychlé kutálení,abyste tady dlouho dávala a psala Vše moudra a dobré rady.Vánoce ať jsou provoněné vším co máte ráda..díky,díky i za intuici
21. 12. 2010 | 00:28

im napsal(a):

Milým návštěvnicím a návštěvníkům oázy v Neznámém městě spokojený nový rok bez smutků a starostí. A jak říká paní Tužka, nenechat se zdeptat, vždy sebrat zbytky sil a jít dál...
01. 01. 2011 | 12:51

MA-FU napsal(a):

Paní im
tak i Vám přeji energii,sílu a zdraví MA-FU
02. 01. 2011 | 18:00

MA-FU napsal(a):

Tužka

Milá paní Tužko,četla jsem myslím u p.Tolasze o té Vaši replice na nemocnice.Ano vybrala byste dobře=Turnov Panochovu nemocnici,tam je skvělý všestranný pan MUDr.Martin Hrubý měla jsem s ním něco málo do činění,ale ohromil mě svým jednáním a postojem k pacientům.Vůbec mám pocit,že tam nahoře v Českém Ráji jsou poctiví
a jednání velice uctivé pro člověka.Taky vím o nemocnici ve Vysoké a tam zase skvěle operují ruce..karpály atp... to je informace pro Vás Tužko,Vy jste mne dala tolik dobrých rad a informací.Jsem z Plz.kraje,ale jela bych se dát operovat,jedině tam.... pozdravuji v novém roce a hodně energie přeji MA-FU
03. 01. 2011 | 12:29

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, nemocnice v Turnově byla a je takovou oázou. Je velice málo lidí, kteří by měli k lékařům v této nemocnici výhrady. Hodně v posledních desetiletích získala od pana Horáčka, emigranta, který se do kraje Českého Ráje vrátil a investoval zde nemalé peníze. Myslím, že to celkem přesáhlo půl miliardy, asi ano, je toho moc, co za jeho peníze opravili a nově postavili. V muzeu Českého Ráje by jistě věděli. Ráda sem jezdím a často, Krkonoše, Podkrkonoší, Český Ráj, krása, žádné Neznámé město, pro mne známá krajina. Kdybyste někdy chtěla do těchto míst, poradím, kde najdete magická zákoutí plná energie. Stačí se na pár minut zastavit, dívat se, nechat slunce svítit do zad a je z vás zase "jaderná elektrárna". Díky, přeji nekolísavé zdroje energie do příštích týdnů. Tužka.
06. 01. 2011 | 21:15

MA-FU napsal(a):

Tužka
Vy jako "čarodejnice" víte,nebo tušíte,že každoročně jedenkrát či dvakrát navštěvuji tenhle překrásný Český Ráj.Jezdím i do Malé Skály,Chutnovky a Žel.Brodu i Březinu-rybník Žabakor a znám v Turnově milou paní 86 roků starou,která byla spolužačkou p.Horáčka a tak vím ,co vše pro Turnov a okolí udělal. Do muzea Českého Ráje jezdím pravidelně na jaře poslední weekend v květnu a znám se i s ředitelkou muzea p.PhDr.W.Jakoubiovou.Je pravdou ,když jsem přijela prvně-zdálo se mi vše známé,jako kdybych tu měla nějaké kořeny.A tak milá Tužko,napište nějaké místo ,jistě ho vyhledám.Nejvíce na mne působí Kozákov a údolí u Jizery poblíž Dlaskova statku.Díky za odpověď a těším se,na další energ.místa. MA-FU pozdravuje
08. 01. 2011 | 13:42

im napsal(a):

Milá paní Tužko, "novou šachovou hru tohoto roku" vnímám dost osobně, nechci ji probírat na fóru páně Lipoldova blogu, tak jsem zabrousila do osvědčené oázy. Letošní partie bude dost těžká a dlouhá a do budoucna hledím s obavami, co čas přinese a jak to zvládnu. Snažím se zachovat klid, stíhat všechny povinnosti, které jsem si předsevzala, ale hlavou se mi pořád honí různé chmurné myšlenky.

Když potřebuji svoje starosti úplně vypnout a relaxovat, činím to tím, že se soustředím na něco, co vyžaduje moji stoprocentní pozornost a soustředění. Blogy zdejší jsou ideálním odpočinkem, protože když čtu nebo cvičmo něco překládám, vyžaduje to moje plné soustředění a vytěsnění denních starostí za obzor.

Často mi přicházejí na mysl Vaše dobré rady a laskavá slova. Zdravím Vás i milou paní MA-FU a přeji zdraví, štěstí a klid.
10. 01. 2011 | 23:46

MA-FU napsal(a):

im
Paní im díky za pozdravení,také sem ráda jdu-pročítat Tužčiny
rady a jiné odpovědi.Přeji Vám ,aby starosti a to co jste si předsevzala,se podařilo a soustředěná energie,šla tam kam má jít. Jedu na pár dnů do Brna a tak jsem taky celá nesvá....
Milá im ,čtu si takový nápis,co byl přepsán ze zdi varšavského ghetta,r.1944 a to mi nědy posílí.
: Věřím ve slunce,i když nesvítí.
Věřím na lásku,i když jí necítím.
Věřím v Boha,i když mlčí.
Sílu,sílu přeje MA-FU
12. 01. 2011 | 00:08

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, scházíme se zde, jako ve středověku chodily ženy k " mluvícím studánkám",... řekly otázku, vhodily kamínek a poslouchaly, co voda odpoví. Nebo na návrších, měly v lese své kameny, kameny, které znaly trápení, radosti i tajné lásky mnoha generací žen, věděly, jak šel jejich život, a dalším generacím dokázaly předat zkušenost. To jste přišla ke kamenu, poklekla a pošeptala všechna tajemství a otázky. Pak přiložila ucho na kámen, a kámen odpovídal, poradil. Moje nevlastní prateta, která pocházela z Krkonoš, mi ta místa s mluvícími kameny ukázala. Když jsem potřebovala poradit, byly mluvící kameny daleko, musela jsem si poradit sama, a tak to je do dnešních dní. Proto má vazba na Krkonoše, Podkrkonoší, a Český Ráj. Často jsem tam v létě jezdila na motorce. Dost často se mi stalo, když jsem od Malé Skály, jela stoupající silnicí směrem k Turnovu, že mi na vrcholku stoupání zhasl motor. Je to to místo, kdy se otevře pohled na Rohozec, vpravo se svažuje louka do Vazoveckého údolí, vlevo je ve svahu hřbitov. Začala jsem tam stavět pravidelně, nechat motor i sebe odpočívat před další cestou. To místo nebude jen tak obyčejné, třikrát za život jsem tam ve chvíli, když kolem Turnova byla letní bouřka, viděla kulový blesk. Ne, že by uhodilo, vždycky jsem slyšela šelest, jako když přehrabujete suché ořechy. Při pohledu tím směrem jsem viděla točící se světle žlutou kouli, poskakující zcela nepravidelně po svahu, nebo i nahoru do svahu. Když jsem ho viděla po třetí, tak to mne docela vyděsil. Doskákal od hřbitova k silnici a na ní se zastavil a pak se začal pohybovat smětem ke mně, ale po několika metrech zabočil dolů, a končil dole někde ve Vazovci. Uvnitř toho hřbetu nad Malou Skálou, budou asi nějaké vrstvy, které tomu úkazu napomáhají. Uranová ruda je rozptýlena ve všech vrstvách Podkrkonoší, a Ralsko s uranem není tak daleko. Takže jedno magické místo, mám dojem, že tam říkají "Na oběšenci". Tak tam stávám, popojdu směrem ke hřbitovu a dívám se do krajiny. Jsou další, tak snad zas jindy. Přeji spokojené dny a spokojený návrat z Brna. Tužka.
13. 01. 2011 | 23:08

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Im, zdravím Vás, ano, jsou období, která berou mnoho sil. Je třeba čelit, šetřit energií pro dny následující. Když mi bylo dvacet,třicet,čtyřicet, to jsem nešetřila ani tělo ani psyché, věděla jsem, že se z toho umím vyhrabat. Jenže, pak ty "rekonvascence", byly delší a bolestnější, takže jsem začala šetřit víc tělo i duši a nechávala si "zbytkovou energii", protože, zítra může být ještě hůř. Ano, i psyché musí odpočívat stejně jako tělo, rozhodnu se, jak budu problém řešit, udělám katastrofický scénář, a odlétám odpočívat na Proximu Centauri. Žiju podle katastrofického scénáře a už se v problému "nehrabu". Žádné, coby kdyby,...jen úpravy za pochodu, jak se situace vyvíjí, a hlavně, šetřit síly. I v těch nejtěžších chvílích dělat to, co nám vnese trochu radosti a pomůže jít dál. Každý musí najít svůj vyhovující způsob, jak šetřit síly,....tuším podstatu Vašeho trápení,...co napsat,??, tak snad slova jedné abatyše, už jsem je psala víckrát,...ženy jsou jako stromy, svými kořeny pevně ukotvené v zemi, různé vichřice žití je tak hned nevyvrátí, mnohé pevně ustojí,... Tužka.
13. 01. 2011 | 23:47

im napsal(a):

Dobré duše,

děkuji za dobrá slova vám oběma. Ve chvílích úzkosti se dají skandovat nebo opakovat donekonečna jako modlitba.
14. 01. 2011 | 23:15

MA-FU napsal(a):

Tužce:
.....to mám radost,že jsme se shodly na Malé Skále.Vloni jsem přijela,sjela do kempu k Jizeře,po stranách byly skály na horizontu.A to naladilo mému organizmu stav euforie,pohody a zdání,že právě do tohoto místa patřím. Vy jste Tužko viděla více a taky cítila.Blesk vyčistil na chvíli krajinu od zón a ku
prospěchu všech.Magická místa,najdeme a cítíme vždy náhodně,ano poté se rádi vracíme,pokud to jde.Já se tam na Malou Skálu letos chystám znovu.Zastavím se na Vámi objeveném místečku,když dovolíte,a kapku té energie načerpám.Tak jako čerpám,z téhle pana Klána oazy šeptajících kamenů u studánky V Neznámém městě.

pro paní im
I já děkuji za "dobré duše" tak hezky,už mi dlouho nikdo nenapsal-myslím na Vás. MA-FU
18. 01. 2011 | 14:34

Evangeline35Decker napsal(a):

freelance writer
22. 04. 2011 | 09:30

MA-FU napsal(a):

Tužka
...myslím,že jsem viděla Vámi popsané místo s kulovým bleskem.Projížděla dle datumu27-29.května Turnovem a okolím.Dozvěděla jsem se smutnou zprávu,že moje letitá známá,kterou jedenkrát v roce navštěvuji -zemřela.Tak jsem jezdila okolo Turnova,navštívla místa,kde jsme spolu byly a m.j. i to místo Vámi popsané.Bouřka nebyla ale večer před tím byl veliký prch a vše bylo vyčištěné a jen Jizera na Malé Skále temně naříkala a dusila se pláčem jako já. Zdravím Tužku a im.
10. 06. 2011 | 13:23

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro paní MA-FU, zdravím Vás, jsem potěšena, mám radost, že píšete. Občas, malounko zachytím někde Váš vstup.

Byla jsem už také několikrát v této krajině. Touha vidět známé kopečky, připomenout si krásné zážitky mne občas vyprovokuje tak, že odložím práci na zahradě, sednu do auta a musím vidět,.. Turnov, projít cestu k Zrcadlové Koze kolem Jizery, Železný Brod, Kamenici pod Spálovem, Sejkorskou kapličku,..navštívit Královnu Hor v Bozkově.

Ztráta každé nám milé duše je velice bolestivá. Proto si uchovávám v paměti místa, kde bylo štěstí s námi přítomno, zastavím se, vybavuji si, osvěžím se, někdy se tak v myšlenkách vracím zpět, že mívám pocit opětovného prožitku. Psychologové před tím varují, mně to ale dává ohromnou radost, dokážu si to vybavit, jako když si pustím znova film.

Blíží se Svatojánská noc, využíjte její síly, natrhejte bylin, udělejte uzlíček do bílé látky, přiložte tam, kde byly v minulosti problémy. Byliny?, jaké Vás napadnou, ne jedovaté, polní kvítka, nezapomeňte na svízel, aby totiž vzal naše svízele,...pak to buď hoďte do ohně, nebo vysypte do řeky, nebo zakopejte pod zem. Opatřete si krystal křišťálu, teď má slunce největší sílu, nechávejte ho na slunci,..pak zabalit do hedvábí, a když padáme únavou,...rozbalit, dát poblíž, ...vrátí nám energii získanou ze Slunce. Jsem ráda, že jste vstoupila do Oázy, moc mne to potěšilo,...přeji zdraví, přeji sílu do života, pak už to půjde hladce. Díky, MA-FU, Tužka. Zdravím i Im, třeba nahlédne, taky občas zachytím vstupy.
13. 06. 2011 | 20:40

MA-FU napsal(a):

Tužtičko milá
to mám radost,že už jste mne četla.A těch dobrých rad,moc,moc děkuji-to musím udělat na sv.Jána.Nu a křišťál je můj kámen,ten hned vyndám a nabiju-to mi nikdo neřekl,ani jsem nikde nepřečetla,tak dobré rady jsou jen od Vás.
Zítra jedu na Javorník na Šumavu-asi bude pršet,avšak nevadí.
Už jsem dlouho tady nebyla-byla jsem tak znechucena politikou a výpady a šmírováním,že užitečné věci dostaly přednost.O to lépe se dnes s Vašimi radami cítím .Pozdravuji má dobrá duše.MA-FU
17. 06. 2011 | 23:55

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, díky, dnes rada příjde pozdě, ale příště, vemte křišťál s sebou,..bude dělat lepší počasí,....pohyb v přírodě to je jedinečná terapie na všechno. Unavené tělo, osvěžené myšlenky dělají dobrý spánek,.. a dobré spaní a dobré spánem.. , a je tu základ dobrého v životě.

Přeji krásné a spokojené dny pro MA-FU i pro ostatní, co náhodou zavítají do Oázy pana Klána. Tužka a úsměv, prosím.
18. 06. 2011 | 09:24

MA-FU napsal(a):

Tužka
Díky za radu o křišťálu,vezmu si na sobotu po Úterském potoce,ach Tužko milá četla jsem pokračování u p.Klána v posledním blogu-tak příjemně se četlo,naivka skvělá,DG,honolulu,pan Milan B.,Trgus no a pan Klán s příspěvkem s Caffé o prázdninách a Vaše milé čtení..a najednou tam mimo E. kterou nečtu vtrhne francouzký novinář a vše pošpiní-je pravdou,že si u p.Klána odvazujeme,ale tohle mi přišlo tak jako pěstí.Věřím,že pan Klán je velice vstřícný a moudrý,ví také,že i když jsou příspěvky mimo téma-okruh lidí si vezme z dobrých rad a mouder,které ne-jenom Vy,ale i jiní dáváte v plén =je moc potřeba,zdravím a snad do téhle oázy nevnikne rušitel.Zdravím jen letně a hvězdně MA-FU
07. 07. 2011 | 21:50

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, díky, umím číst mezi řádky, vím co chcete říct, ale, musíme opatrně, já bych opravdu nechtěla, aby oázy pana Klána byly potřísněny jedovatou slinou. Držím se zpátky, mohla bych vypsat všechny úlety jistých nicků, co jsem za ty roky při čtení našla. Když pan Klán dlouho nepíše, osvěžím se přečtením některého staršího blogu, proběhnu příspěvky pod ním. Já skutečně vděčím těmto blogům a mnohým nickům, že přišel nápad, sednu a napíšu báseň, nebo píseň, namaluji zátiší inspirované příspěvky zde. Všechno, co je kolem mne vstřebávám, třídím, ukládám, shromažďuji, a pak se z toho za pomoci světla a tepla slunce cosi zrodí. Vím ale, že pole nelze vyklidit úplně, udělali by z toho "execírák", a rozhodovali, co má pan Klán psát/ to se stalo víckrát/, a na ostatních si hojili své komplexy a špatné nálady. Já si ty útoky neberu, ale je škoda, že to někteří vzdali, vždycky se těším na úhel pohledu ostatních a mám to tak ráda. Díky, jsme Oázoví spiklenci, chodíte sem taky, pane Kláne? Přeji jasné nebe nad blogy pana Klána, jasné nebe Vám, paní MA-FU, Tužka.
07. 07. 2011 | 22:54

MA-FU napsal(a):

Tužka
......díky,díky,díky...co víc říkat ,co víc psát??
Tady je všechno a ani nevíte,ani já-kolikrát už jsem to tu četla.Tužko zase nekdy tady..já tu křivdu kolikrát nemohu vydýchat. Pan Klán sem jistě někdy zabrousí také,těší se z Vašich rad -jako já.Tak hodně hvězd k pozorování z Vašeho koutu zahrady a napadne li vás nějaká dobrá rada,poznatek sem s ním.Pan Klán už nám jistě stokrát prominul,viděla jsem ho v televizi v souvislostech se studenty ,které doprovází a přišel mi na první pohled hodný a bezelstný člověk. Zdravím a dík MA-FU
08. 07. 2011 | 20:54

Reyes30Karla napsal(a):

freelance writer
26. 07. 2011 | 10:44

MA-FU napsal(a):

Tužka
3.září jsem byla ne v Neznámém městě,ale zase ve známé kotlině v Malé Skále-krásné letní počasí,příjemní lidé a hlavně pohoda na Ostrově v kempu..zase jsem se zastavila na místě Vašeho zážitku s kulovým bleskem a pak až jsem kapku spomalila na rychlostní komunikaci abych zamávala na Drábské světničky a Mužský a zase domů....nu a dnes mi voní šípky,které suším a vzpomínám na Vás,odevřela jsem oazu,zase na pročtení o bylinách Vámi doporučených..tak zase díky a Tužtičko-nezapomeňte sem napsat dny Dračích děr ale i ty příznivé..jako vloni.Hodně pokud mohu se řídím.Zdravím MA-FU
07. 09. 2011 | 23:19

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, zdravím Vás a děkuji. Taky se chystám do Českého ráje, až se začnou barvit podzimem listy stromů na stráních u břehů Jizery. To si nenechám ujít, Maloskalské údolí je krásné, Suché skály, Betlémské skály,...jsou klidnější než Prachovské. A taky údolí Kamenice u Spálova a Železného Brodu. Už se těším.

Dny Dračích děr napíšu. Budu si pro sebe psát i optimální dny k ošetření u zubního lékaře a taky vypočítávám vhodné termíny pro očkování psů. Pokud byste chtěla, mohu Vám napsat vhodné i nevhodné dny pro zátěž jakéhokoliv orgánu v těle, nebo jen pásma těla. Pro sebe si v zimě vypočítávám vhodné a nevhodné dny pro kolena, mám totiž dost opotřebované menisky, takže, aby náhodou při lyžování neruply.

Už dávno jsem si vypočítala a zakreslila tabulky pásem lidského těla podle Žlutého Císaře, takže to už nedá tolik práce. Jen musím být ve střehu, a nepřehlédnout se, ale dělám to vždy nezávisle dvakrát, musí se to shodovat. Když ne, tak znova dvakrát.

Dám si na to týden, tak za týden bych to mohla sem napsat. Pokud budete mít nějaké přání, napište. Žlutý Císař stanovil i vhodné dny pro stavbu domů a stájí pro zvířata. Dobré zdraví a dobrý dům, zdravá zvířata kolem nás, považoval za základ štěstí v životě. Tak i Vám, přeji zdraví a šťastné dny, Tužka. I Vám, pane Kláne, i Vy můžete napsat přání k výpočtům vhodných a nevhodných dní pro ????. Díky za shovívavost.
17. 09. 2011 | 23:10

Maminka napsal(a):

Dobrý den. Malé dítě, 12 let, utrpělo asi před 14 dny zřejmě nějakou nehodu, při tělocviku nebo v tramvaji, možná náraz, uhodil se, ale dítě neví, nevzpomíná si. Ochrnula mu částečně levá ruka, nesrovná ji v zápěstí, padá dolů, a paži nezdvihne do plné výše, maximálně vodorovně s rameny, kousek výš již opět zkrouceně padá. Necítí bolesti, nemá nic zlomeného, ani skřípnutý nerv. Byl v nemocnici, má za sebou rentgeny, magnetickou rezonanci, lumbální punkci, vyšetření krve, očního pozadí, snímána činnost mozku, vše negativní, nález není vůbec žádný. Doktoři se tedy rozhodli, že příčinou bude psychika. Ale kluk je pohodář, sám tuto diagnózu odmítá, rád se usmívá, je trochu samotář, ale kolektivu se nebojí, chodíval dobrovolně na školní sportovní akce nebo znalostní soutěže. Je hubeňounký, ten batoh plný těžkých učebnic a k tomu pití do školy ho nesmírně zatěžuje. Protože nebyla nalezena příčina částečného ochrnutí jeho ruky, lékaři jej propustili z nemocnice, že je v podstatě úplně zdravý, ač ještě před pár dny hovořili o těžkém postižení. Můžete, prosím, poradit nějaké cviky, které by pomohly výrazně postiženou ruku uzdravit? Cit v prstech zůstal, i síla v paži, i když mnohem menší.
Mnohokrát děkuji.
18. 09. 2011 | 06:28

MA-FU napsal(a):

Tužko
Má milá paní Tužko-už snad ani moc nechodím na blogy jen sem chodím číst o Žlutém císaři a bylinách.Bolí mě hodně rameno ,jako když mám něco se svalem,ale zase cítím někdy,že je to skloubení klíční kosti a ramene-ale rameno to je velice spletitá věc,šlach,svalů atd..nechce se mi moc na obstřik,který se nabízí,už jsem vyzkoušela dost přikládám jitrocel a hřebíčkovou mast,konopnou a jiné a jiné a nevím večer kam ruku dát. Nu má milá,s tím orgánem,nebo pásmem těla,to bych byla ráda za ledviny ,nebo břicho..jste na mne tak hodná a já ještě tento týden se podívám do Dolánek k Jizeře a tím letos v Českém Ráji skončím...možná se tu naše myšlenky a vzpomínky potkají.Děkuji Vám moje dobrá duše za vše.Bude čas zazimovat zahradu.Pozdrav i panu Klánovi-pokud sem příjde.MA-FU
20. 09. 2011 | 23:04

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Maminka. Vypadá to, že chlapec má měkde mezi páteří a paží stlačený, možná trochu pohmožděný nerv. To žádný sebedokonalejší stroj neobjeví. Pokud je hubenější, méně svaloviny, je to pravděpodobnější. Mohla to udělat i taška, při nějakém prudším pohybu, běh po schodech, v dopravním prostředku, nebo i náraz těla, kdy se nemusí ani udělat modřina.
Těžké tašky, kdy popruhy tlačí na ramena, to je velký nepřítel. Poproste ve škole, aby si mohl nechávat učení v lavici, eliminujte tuto zátěž, mohlo by to být průběžně stlačováno a i se to zhoršovat.

Udělejte takový pokus. V teplé místnosti svlékněte chlapce do půl těla, atˇ si zcela uvolněně sedne na židli tak, ať máte přístup k zádům. Ruce volně podle těla. Začněte od vlasové části, ťukejte podle obratlů lehce ukazovákem po vzdálenosti půl centimetrů. Střídavě na levé a pravé straně, pro srovnání citlivosti. Vysvětlete chlapci, ať se soustředí, zda je na obou stranách stejné vnímání citlivoti. Pomalu. Dohodnšte se s chlapcem, kdyby, cítil zabrnění do ruky, nebo vystřelení bolesti, zamravenčení, nebo necítil váš dotek,...tam někde by byl zhmožděný nerv. To místo byste nahřívali vlastním teplem tak, že si třením zahřejete ruce a k místu ruce přiložíte.

Dost možná, že nic nezjistíte, chce to znát akupresůrní body, ale je jich tam spousty, takže by se to třeba i mohlo podařit. Jinak, udělejte každý den suchou masáž suchou rukou od krku, a až od lopatky a po celé paži. Masírujte tak, že budete rychlým pohybem v rozsahu asi dvaceti centimetrů celou paži a rameno postupně třít. Lehce, moc netlačit. Chvíli, 1-2 minuty. Za hodinu znova, tak tříkrát, čtyřikrát za odpoledne. Pokud naleznete náhodou místo, kde to bolí, nebo je citlivější, tak se tomu místu vyhněte při masírování.

Doporučte chlapci, ať si rovněž ruku druhou rukou tře a masíruje. On sám nejlépe odhadne, jakou intenzitu použít. Dobrá je i masáž přes pravé hedvábí. Prostě vezmete kus hedvábí a budete třít ruku, jako, když se utírá po koupeli. Opět na sucho, na kůži vzniká určiré napětí a teplo, které je léčivé.
Chlapec, ať si hedvábí položí na stůl, a tˇuká do něho všemi prsty obou rukou, jakoby hrál na piáno.

Za tři dny napište, zda ruka doznala nějaké změny v citlivosti. Přeji trpělivost, a zlepšení. Tužka.
21. 09. 2011 | 00:23

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, zdravím Vás. A hned k tomu rameni. Teplo, teplo a zase teplo. Z nějakého starého bavlněného trika ustřihněte půlku i s dlouhým rukávem a navlékněte, aby se celý kloub prohřál. Nejlépe na noc. Pokud teplo zintenzivní bolest, je tam zánět. Docela pomáhá acylpyrin. Ale berte ho i s několika sousty chleba nebo housky, aby nepřišel do prázdného žaludku. Rozpusťte si ho ve lžíci vody nebo čaje. Dokáže i na 12-15 hodin zmírnit i bolest.

Já si taky občas dorasuju ramena, pak je masíruju Amolem. Je to v lihu vylouhovaných dost bylin, rychlé, zahřeje to, pak si ramena obložín bavlněnými dětskými plenami, nechám během noci prohřát a tak opakuji někdy i týden, než to odezní.

Můžete zkusit i tu suchou masáž, tou si udržuji kolena, masíruju je každý večer, masíruji tak pět minut. Suchou masáž a přikládání teplé, třením zahřáté ruky, to mám od Žlutého Císaře a je to docela úspěšný postup.

Na ledviny. Přeslička. Natrháte asi 15 přesliček pro každou ledvinu. Na pařáčku napaříte a teplé přiložíte na ledviny, na ně igelitový sáček, ručník a ještě deku a necháte pokud hřejí. Když vychladnou, znova nahřát, znova přiložit,.... Je to piplačka, přeslička se drtí, je kolem toho nepořádek, ale je velice účinná. Jinak, přeslička je mírně jedovatá, já si ji asi 5 centimetrový kousek přidávám ke kopřivám do výluhu, do čaje, když si dělám očistnou kůru. Vím, že moje tělo snáší přesličku bez problénu, ale chce to opatrně vyzkoušet. Tak, jak jsem tady o tom psala někdy v březnu 2010.
Pokud jsou problémy v břiše, tak jsou dobré Švédské kapky, opět výluh bylin v lihu. Natírat přímo na kůži. Ty jsou hnědé, barví, nedá se to vyprat, tak nějaké staré prádlo. Nakapu je na vatu a vtírám kamkoliv, ty lze použít na všechno, jen ne do očí a uší.

Už se taky bez pravidelné údržby neobejdu, abych se druhý den dostala to provozu. Halt opotřebení, nešetřila jsem se, tak začínám sklízet následky. Ale nepodléhám skepsi, to bych to mohla rovnou zabalit a lehnout místo do postele do rakve. Přeji, ať se problémy zlepší, napište, budete li mít nějaké přání, budu se sem vracet. Tužka.
21. 09. 2011 | 01:07

Maminka napsal(a):

Děkuji. Chlapec je teď nemocný, chytnul někde chřipku. Byl zatím jen na jedné rehabilitaci. Fyzioterapeutka je hotovým umělcem, zručná a laskavá. Snad došlo k mírnému zlepšení, ale zřejmě v paži zezadu je mírně zkrácený sval, trochu bolí. Jinak bez bolesti. Předepsány Vojtovy cviky a šimrat jemným kartáčkem po hřbetě ruky přes zápěstí až k nadloktí. Využíváme i Vaše rady. Doufám, že se klouček uzdraví. Ještě jednou moc děkuju, za rady i za přání. Mějte se hezky.
24. 09. 2011 | 17:19

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Maminka, děkuji za odpověď. Dovolím si ještě malounko poradit.

Aby chlapec lépe čelil všem zánětům v oblasti krku, je výborná a jednoduchá pomoc. Kloktání. Pravidelným, každodenním kloktáním se celá oblast v ústech čistí od usazených bakterií a virů. A také se posiluje a zpevňuje. Pohyb vody po tkáni krku tu tkáň masíruje a dělá odolnější. Viry a bakterie, kterých je v uzavřených prostorách učeben veliké množství, pak nemají takovou šanci do tkáně dýchacích cest se zahnízdit. Zůstávají na jejím povrchu a při jídle se dostanou do zažívacího traktu, tam si trávicí šťávy s tím poradí. Při kloktání se uvolní do tekutiny a s tou se vyplivnou. Kloktat alespoň dvě-tři minuty. Měnit vodu v ústech alespoň třikrát. Voda by měla být o teplotě kolem dvaceti stupňů. Lze do ní přidat nepatrně soli, nebo kousek jakéhokoliv ovoce nebo zeleniny, popřípadě, když je zahrádka i jakoukoliv léčivou bylinu. Přírodní kyseliny se uvolní do tekutiny a účinek vylepšují. Kloktáme až po vyčištění zubů, zejména, pokud používáme byliny, aby jejich látky ještě chvíli setrvaly v ústech, než je obalí sliny.

Vstoupila jsem, i když se neznáme, do Vašeho života a života Vašeho chlapce. Myslela jsem na vás, čím ještě pomoci. Pokud jste identifikovali místo, kde je určitá bolestivost, nebo zvýšená citlivost, způsobená čímkoli, bylo by dobré na toto místo přikládat obkladd z živého jitrocele kopinatého. Natrháte tolik jitrocele, aby přikryl víc jak bolestivé místo, a ve třech vrstvách. Jitrocel opláchnete, odkápnete vodu, narovnáte ve třech vrstvách na igelitový sáček a lístky rozdrtíte. Třeba válečkem, nebo lžící. Chlapce obléknete do nějakého starého těsného trika a ten jitrocel na sáčku vsunete pod triko aby to přitisklo na kůži. Ještě to lehce přitisknete a trochu s tím "zašůrujete" po kůži, aby šťáva z lístků vstoupila do bolavého místa a necháte posobit co nejdéle. Tenhle jitrocelový obklad se dá použít na jakoukoliv zhmožděninu, opuchlinu po štípancích, nebo i na krk, když bolí v krku, nebo jsou zduřelé mandle, nebo mízní uzliny kdekoliv. Na krku to ovážeme šátkem. Na krk je také velmi dobrý obklad z rozdrcených listů podbělu. Chladí a bere horkost. Jitrocel navíc zmenšuje otoky a napuchliny.

Přeji chlapci brzké uzdravení, vyřiďte mu, ať stále zkouší dělat rukou různé pohyby v rozsahu nebolestivosti. Tyhle záležitosti potřebují pohyb, klid a nepohyblivost to zhoršuje. Vám přeji radost z jeho uzdravení a potěšilo by mne, kdybyste třeba pár řádek znova napsala. Jsem na "vaší vlně a na příjmu". Tužka.
24. 09. 2011 | 23:00

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, zdravím Vás a začnu plnit slib.

Dny Dračích děr pro rok 2012.
Kdo nic neví o Dračích dírách, tak o tom píšu zde na blogu několikrát. Vím, že 14.9.2010.
Žlutý Císař doporučuje neotvírat tkáně u lidí, zvířat a rostlin, protože tkáně víc krvácí a pomaleji se uzavírají. Ale dnešní lékaři už mají mnoho novodobých prostředků, umí si poradit, takže, pokud je akutní nebezpečí, zapomeňte na dny Dračích děr a dejte se ošetřit.

Rok 2012.
Leden: 2. 3. 4. 9! 18. 23.
Únor: 3. 6. 7.-8. 16. 21.-22.
Březen: 8. 13. 14. 15. 22. 29.
Duben: 6. 17.! 19. 21.
Květen: 3. 6. 10. 21. 22. 25.
Červen: 4. 17.! 19. 30.
Červenec: 3.-4. 19.! 22. 28.
Srpen : 1.!3. 17.! 21. 22. 29. 31.
Září: 16. 21. 22, 23. 24. 25. 26. 27. 28. 30.
Říjen: 3. 6. 11. 15. 29.
Listopad: 12.-13. 28.
Prosinec: 13. 28.

Nepříznivé dny pro pásmo břicha kolem pupku a níž.
Leden: od 12. - do 17.
Únor: od 8.- do 14.
Březen: od 7.- do 14.
Duben: od 3.- do 9.
Květen: od 1.- do 6. a od 28. května až do 3. června.
Červen: od 1.- do 3. viz předešlý řádek. od 24.- do 30.
Červenec: od 21.- do 27.
Srpen: od 18.- do 23.
Září: od 14.- do 20.
Říjen: od 12.- do 17.
Listopad: od 8.- do 13.
Prosinec: od 5.- do 10.

Ještě napíšu něco k činnosti ledvin. Jsou nejaktivnější kolem slunce západu. Hodinu před západem slunce zvyšují svojí filtrací, po západu slunce se asi hodinu zase činnost snižuje. Proto, chceme li jim vyhovět a podpořit jejich činnost, zajistíme jim v tuto dobu dostatek tekutin a mírný pohyb. Ten pohyb proto, aby se protřepáváním soli v ledvinách rozpouštěly, a neusazovaly se. Je vhodné pít léčivé čaje, dělat třeba manuální práci. Počítejte s tím, že všechny čaje pro funkci ledvin jsou močopudné, tak mít "wecinky" nablízku. Ideální pohyb, mimo chůzi, která je nejideálnější, tak ten pohyb, to je to "šůrování" se smetákem, pěkně zeširoka, to pane ledviny taky cvičí nahoru dolu.

Paní MA-FU, pokud jsem snad něco nenapsala dost jasně, ptejte se, doplním. Kdybyste měla nějaké další přání, mohu zase v intervalu týdne dopsat. Budou krásné dny, přeji příjemné procházky přírodou. Neodolala jsem, byla jsem na pár hodin v Čském ráji. Krásná procházka, jedinečná viditelnost z Kozákova. Tužka
24. 09. 2011 | 23:57

MA-FU napsal(a):

Tužka
Až dnes se dostávám sem pozdě v noci a hned čtu a hltám Tužku,Tužtičku..Moc díky,zkusím,co doporučujete,také ještě bych byla moc ráda,za opačné dny-příznivé.Ale já na Vás pořád něco chci,viďte. Podle Vás tedy myslím,že je v rameni zánět,večer když v teple postele nevím kam ruku uložit!! Zkusím acylpyrin ještě a suchou masáž.Jo to tělo když je zrasované(stavbou domu) a 30 roků těžké práce v jedné továrně se železem(manufaktuře) tak to halt je někde vidět.
Také jsem byla v sobotu na Dlaskově statku a vzpomínala na Vás a vida ,taky jste chodila po Českém Ráji..ale dnes zase u Berounky- ryby neberou,zato nádhera a vzduch jaký mám ráda a nad řekou ráno už mlžný opar..tak si říkám,kolik těch krásných dní ,ještě užiji?? Přeji Vám i všem kdo sem do oazy chodí --nejkrásnější dny a chvilky symbiozy s přírodou.MA-FU
27. 09. 2011 | 00:13

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, radujete se z krásných podzimních dnů,??, já velice, češu jablka, tahle práce mne naplňuje přímo "pohanskou radostí" z úrody. Rozdávám, rozdávám ta nejkrásnější, stejně pak ve sklepě některá shnijí, tak nemusí zrovna ta nejlepší. Bylo dost vody, jsou veliká a teď je slunce dobarvuje.

Ale, píši proto, že napíšu příznivé dny pro pásmo břicha, .. jako celek. Ony ty dny na sebe navazují, první čas je pro žaludek až střeva, pak žlučník, játra, uprostřed časového úseku leží čas ledvin, pokračuje čas močového měchýře a končí pohlavními orgány. Každý úsek, nejsou stejně dlouhé, lze rozdělit od začátku do konce asi tak rovnoměrně. Jsou tam i krátké úseky, pak to platí pro všechny orgány najednou.
Červen a červenec, mají stejný úsek, to není chyba.
Září a říjen nemají příznivé dny, nemají je nikdy v tuto dobu pro pásmo v této oblasti. Proč tam ty dny nejsou, se lépe vysvětlí v říši rostlin. Pro rostliny je období druhé poloviny srpna, září, říjen a část listopadu stěžejní, pro přežití druhu. Dokončuje u nich zrání plodů a tudíž semen, zachování druhu. Rostliny dávají všechnu svoji sílu do těchto částí. Vyčerpává je to, "jedou na plný plyn", není pro ně příznivých dnů. Jakýkoliv zásah je ohrožuje. Proto je i tolik dní Dračích děr právě v září, uprostřed tohoto cyklu.
Vysvětlit to pro lidi a zvířata je o něco složitější, Žlutý Císař o tom taky píše, pokud Vás to bude zajímat, mohu při některém dalším vstupu, teď napíšu příznivé dny pro pásmo břicha, kdy se tkáně orgánů lépe hojí a rychleji uzavírají. Pokud v těchto dnech celou tuto oblast pošetříme, účinek ozdravných metod bude rychlejší a větší než v jiných dnech. Příkladem může být pravidelná strava a o něco méně potravin. V této době se také rychleji hubne, kdo potřebuje zhubnout, tak začít v těchto obdobích, je lepší "startovní pozice".

Leden: od 19. do 22.
Únor: 15. od 17. do 20.
Březen: od 16. do 21.
Duben: od 10. do 16. 18.
Květen: 7. 8. 9. od 11. do 20.
Červen: od 5. do 16.
Červenec: od 5. do 16.
Srpen: od 4. do 12.
Září: nejsou.
Říjen: nejsou.
Listopad: 30.
Prosinec: 12. 29. 30. 31.

Za pár dní se sem vrátím a ještě trochu upřesním, jak tyto informace využít. Tak ještě tři dny slunce, dočešu jablka a pak začne podzim s chladem a deštěm, budu mít sklizeno.
Zdravím Vás, přeji, aby všechny neduhy ustoupily, a zůstala jen radost ze života.

Zdravím i Maminku a ostatní čtenáře, Tužka.
02. 10. 2011 | 23:22

MA-FU napsal(a):

Tužka
Jste nevyčerpatelná studnice moudrostí a mouder....budu moc ráda,pokud budete upřesňovat,jak informace využívat.
Díky znovu a znovu za milé povzbuzování a přání.Tyto dny byly mimořádné svým teplem ,jako pohlazením před zimou.Těším se zase na další čtení,až si uložíte doufám ,že dobrou úrodu.U nás to bylo letos slabé s jablky.. Zdravím Tužku,Tužtičku....MA-FU
05. 10. 2011 | 23:45

Maminka napsal(a):

Paní, jste hodná, za Vaše přání děkuji: Raduji se nesmírně. Chlapec má ručku jako dřív, hýbe s ní, zdvihá ji, natahuje, nebolí ho vůbec nic a nikdo by nepoznal, že měl ještě před pár týdny těžkou parézu. Jsem šťastná. Jsem šťastná i z neobyčejné lidské účasti, kterou prostřednictvím Vašich slov od Vás cítím. Děkuji za Vaše rady, za Vaši snahu pomoci, za Vaše soucítění. Škoda, že mého kloučka nemůžete spatřit, ale je stejný, jako všechny děti v jeho věku, bezprostřední, důvěřivý, veselý i trochu zlobivý, ale nekonečně milý. Bude zapotřebí ještě docvičovat, přesně, jak píšete, pohyb je to, co pomáhá nejvíce, ještě chybí tak 5 - 7% do úplného uzdravení.

Paní, přeji Vám štěstí, spokojenost a hodně zdraví. A také, když třeba budete někdy Vy sama potřebovat radu či pomoc, abyste ji našla, jako já u Vás. Bylo mi milé číst Vaše řádky a hlavně, Vaše slova mě podporovala, že to, co dělám, dělám snad správně. Chlapec je zdravý a děkuji i Vám. Hodně štěstí.
31. 10. 2011 | 19:03

MA-FU napsal(a):

Tužka

Já mám radost i za maminku-Tužko Vy jste prostě skvělá !!

Četla jsem Dalajlámu a ten trousí také moudra a tak napíši co se mi líbilo:
Pečuj o své myšlenky,neboť z nich se stanou slova!
Pečuj o svá slova,neboť z nich se stanou skutky!
Pečuj o své skutky,neboť z nich se stanou zvyky!
Pečuj o své zvyky,neboť utvářejí charakter!
Pečuj o svůj charakter,neboť ten utváří osud!
A osud,-to jeTvůj život.

Tužtičko i já zkusila ledacos,co mi doporučujete-nejlepší je suchá masáž,ustřihnutý kus rukávu na rameno...ještě si udělám přesličku na ledviny. Díky,pozdravuji Vás i mamince přeji radost z úzdravy chlapečka-MA-FU
02. 11. 2011 | 21:22

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Maminka, mám radost s Vami, doufala jsem, věřila, že se chlapec uzdraví. Komu "vstoupím do života", třeba i na dálku,...tím vstoupí do života zpětně mně, takže jsem vždycky myšlenkami s ním propojena. Ze srdce Vám tu radost přeji.

Dovolím si ještě jednu radu,...milujete své dítě, chcete, aby byl zdravý silný, poradím, jak pomoci chlapeckému tělu, aby z něho vyrostl mužný muž, který nebude mít problémy se svým mužstvím a bude schopen plodit zdravé děti. Je soubor mužských bylin, které se používají ke koupelím, tedy jen a pouze ke koupelím.
Na venkově se ta koupel dělala v neckách za teplé měsíční noci, poblíž červnového úplňku, kdy mají byliny největší sílu.
Natrhal se jich koš, vystlaly necky venku, byliny zalily se teplou vodou a do toho teplého lože z bylin si chlapec, nebo muž, nebo i stařík, který hledal svoji mužnou sílu, prostě si v tom poleželi.

Přiznám se, parkrát jsem si tak kolem dvanácti let věku, udělala tajně v noci mužskou koupel, chtěla jsem být silná a odolná, jako muži. Byla jsem v té době nejmenší ve třídě, toužila jsem růst,.... Má nevlastní babička a prababička mi ale dělaly pravidelně koupel z bylin pro dívky a ženy. Vždycky říkaly,...aby z tebe byla pořádná ženská, jak má bejt.

Jak to udělat v dnešní době, když třeba není zahrada a byliny by ucpaly odpad ve vaně.
To se udělá výluh z bylin, kbelík čaje, který se nepije, ale naleje do teplé vody a poleží se v ní.

Nebo, se byliny dají do kbelíku a do umyvadélka a ponoří se nohy a ruce po loket, tělo si i touto cestou vezme potřebné látky. Po této koupeli se voda sleje a byliny pohltí popelnice.

Teď ty mužské byliny. Jsou to všechny druhy jetelů, rdesno, kostival, jitrocel, pampeliška, rozrazil, /všechny druhy/ lopuch, devětsil, úročník, a zejména a nejvíce hluchavka bílá a hluchavka žlutokvětá/ dnes jako pitulník/.

Ještě jednou, vás oba srdečně zdraví Tužka.
06. 11. 2011 | 23:34

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, díky, to je moc hezké, co jste napsala. Vím, že jsem slíbila,...za pár dní se sem vrátím,...hezky dlouhý pááááár dní. Ale opravdu chci splnit svůj slib, ale už je dost hodin, a já ráno sedám za volant, takže to ještě odložím,... ale chtěla jsem ještě trochu podrobností, ... i když, v kostce a globálu to tu v mých vstupech je.

Chlad a zimní období různým kloubním neduhům nesvědčí, takže neprochladnout, i viróza a všechna další chřipková onemocnění mohou nechat následky, takže se někdy pohybový aparát ozývá určitou bolestivostí třeba až do jara. Popřeji, ať se Vám problémy vyhnou. Tužka.
06. 11. 2011 | 23:50

MA-FU napsal(a):

Tužka

Těším se na Váš návrat....MA-FU děkuje
12. 11. 2011 | 21:39

Zdeněk Wachfaitl napsal(a):

Tužka
připomínáte mi kulový blesk, o kterém píšete u Turnova. Slunečný den, relaxuji u pana Klána, vaše elixíry mně zaujaly právě při dávných vzpomínkách na noční silnici z Kozákova. ☺

Vaše moudra svítí na cestu i když je nesjízdno.
13. 11. 2011 | 14:20

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka
Vážená paní, zatím jsem si poležel jen v dubové kůře. Mužské byliny? Asi bych potřeboval něco na ledviny, na kůži, na zuby a střeva. Zatím si dám jen meduňku. Jak koukám do počítače, tak na oči. Potřeboval bych ještě zhubnout. Mám něco s plícemi a někdy vidím dvakrát. Jak se tak koukám, hodně věcí jsem nenapsal. Potřebuji něco univerzálního. Wobenzin? 10 kliků a dřepů? Já vím, zlehčuji to. Ego. To ego. Připadám si jako partyzán. Koukám na starosti a kus ženského světa, který vůbec neznám. Jsem zvědavý a obhajuji si to tím, že jsem spisovatel a musím tomu rozumět. Přiznám se, ani teď nerozumím, jenom, asi bych chtěl, abyste mi něco předepsala a myslela na mě, abych ještě dlouho psal.
No, fakt, vybudila jste mě, zkusil jsem něco napsat, ale, raději se ztratím a budu i nadále partyzán. Sejdeme se asi na vánočních vlnách u Rubikovy kostky pana Klána, když to někdo nezkazí.
Milan Bukovecký
27. 11. 2011 | 09:06

Elena napsal(a):

Dobry den prijatelia,
vetsina dusevnych a fizickych neduhov maju povod vnesulade zivota a myslenia, teda v pretvarke, ak mam byt ja pricinou vsetkych vasich zivotnych problemov, tak si na mne ulavujte aj nadalej , rada posluzim ako terc aby sa vam ulavilo , tym aby ste sa ozdravili, nabrali silu a inspiracie pre prezentaciu tu na blogoch tu vasu nekonecnu dobrotu a slachetnost.

S pozdravom
27. 11. 2011 | 10:45

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Zdeněk Wachfaitl,...o kulovém blesku jsem už psala, mezi lichotky to nezařadím,....vím co dokáže udělat ze solidního a pevného baráku,...kůlničku na dříví. Kdyby se jeho energie dala rozložit do delšího časového úseku, tak to by bylo něco,...díky, Tužka.
28. 11. 2011 | 21:12

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Milan Bukovecký, zdravím Vás, pane. A hned se dám do radění. Už jsem to psala víckrát,...jak je problém, kouknu, jak se ho snaží řešit příroda. Z ní jsme vyšli, ona nás ve svém vývoji tvarovala a vytvořila. Tedˇ už se po tisíce let neměníme, stále stejné kosti, svaly, buňky,...stále stejné reakce an podněty,...radost, smutek, láska, nenávist,...Tělo a duše se nemění, zato jsme změnili prostory kolem nás a zvyklosti.
K životu potřebujeme dýchat, pohybovat se, pít, jíst. Bez dechu vydržíme několik desítek vteřin, bez pohybu několik hodin, bez vody několik dní, bez potravy několik desítek dní.
Tyto čtyři atributy určují, na čem bazálně stojí náš život, naše zdraví.

Jóga tyto čtyři pilíře života dokonale rozpracovala.
Naučit se správně dýchat, aby tělo dostávalo stále dostatek kyslíku ke svému životu. Udělejte si několikrát během dne několik minut správného plného dýchání. Je nakonec jedno, jestli stojíte, sedíte, ležíte,...uvolněte svalstvo, soustřeďte se na dech. Nejprve hluboce vydechněte, až s pohybem ramen směrem k sobě, aby se plíce zbavily všech starých zásob vzduchu. Byl udělán pokus, kdy se mladým lidem nechal nadechnout plyn určitého složení. Pak se část mladých lidí měla po tři dny co nejméně pohybovat. Používat výtahy, dopravní prostředky, neběhat, netančit, nemilovat, chodit málo a pomalu. Druhá skupina měla naopak přidat na pohybu, než bylo jejím zvykem. Po třech dnech přišli na kliniku a do specialní nádoby udělali hluboký výdech, o kterém jsem psala. U všech účastníků lenošivé skupiny byly nalezeny ve větší nebo menší míře zbytky kontrolního plynu. U skupiny dostatečně se pohybujících jedinců, ne.

Tak zpět k tomu dechu. Máme dokonale vydechnuto a začínáme nadechovat. Nádech je na čtyři vteřiny, dech vedeme první vteřinu do spodních hrotů plic, postupně plíce naplníme na maximum, na vteřinu zadržíme dech a začneme vydechovat na pět vteřin. Pomocí svalů vytlačujeme vzduch nejprve ze spodní části plic až máme pocit, že máme nedostatek vzduchu a nutí nás to nadechnou, ale ještě na vteřinu zadržíme dech.
Vteřina,.. to je, když si řekneme normální mluvou jednadvacet, to abychom nemuseli sledovat hodinky, ale plně se soustředili na vlastní rytmus dechu. První nadechnutí při cvičení dělejte ale jenom mírné a lehce, cvičně, aby se někde něco nenatrhlo, pokud nejsme zvyklí manuelně pracovat rukama a sem tam popoběhnout. Začínat opatrně, plný rozsah cvičení až po tak třech dnech. No a tenhle "plný dech", jak se mu při dechových cvičeních říká, si dopřejeme několikrát za den. Odměnou nám bude lepší výdrž, snížená unavitelnost, dostatek kyslíku v krvi udělá dobrou službu ve všech orgánech. Bude pokračování, Tužka.
28. 11. 2011 | 22:12

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana Milana Bukoveckého pokračování.
Pohyb. Pohyb je hned po dechu. Pokud zůstaneme ve strnulé poloze, dostanou po čase drobné svaly, které obhospodařují činnost plic, křeče,....a známe to, to jsou ti padající a omdlévající, co stáli, nebo seděli, nebo i leželi bez pohybu. Napíšu radu, jak čelit nebezpečí omdlení v davu, který nás svírá,...kdo omdlí, toho mohou následně ušlapat. Tak ta rada. Zatnout ruce v pěst a pumpovat prsty krev. To pumpování prsty se přenáší až na svaly ramen a přes ně na svaly závěsů plic, plicní svaly tak nedostanou křeč. Nedávejte si ruce před břicho, tlak vašich vlastních rukou na solár, může způsobit křeče. Nejlépe je dát zavčas ruce zatnuré v pěst na ramena a jejich pohybem a pohybem loktů se snažit udržet plíce v dobrém dechovém rytmu. Málo vydechovat, spíš držet větší nádech, aby svaly žeber byly v napětí a odolávaly tlaku a žebra nepraskla.
Pohyb je život,...nejlepším pohybem je přirozená chůze s možností dýchat kvalitní vzduch. Pohyb venku, za každého počasí,.... i to je dobrý lék, pomáhá rozchodit zejména různé psychické problémy, sníží hladinu adrenalinu v krvi,...a adrenalin, ten krev zahušťuje, a z toho následně plynou další problémy, které se nemusí objevit hned, ale i za docela dlouhou dobu. Tělo i duše má svou paměť a naše prohřešky se sčítají,...až jednou,...podtrženo a sečteno,...a je tu problém.

Tolik pro dnešek, příště, snad zítra, budu pokračovat. Dám rady na Vaše konkrétní otázky,...i když, něco už bylo zodpovězeno, je to v těch dvou vstupech trochu utajeno, ale je to tam. Zdravím Vás,....jsou nebývale krásné listopadové dny. Tak krásné, že jsem dneska zalévala stromy, nebyla by úroda, pupeny by zaschly, strom by šetřil vláhou k vlasntímu přežití a na plody by se razdvatři. Zítra pokračuji v zalévání a snad i psaní. Tužka.
28. 11. 2011 | 22:51

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Milan Bukovecký,....pokračování.
Psala jsem o dýchání, pohybu, tak je na řadě potrava.
Opět pohled do hluboké minulosti až k našemu vývoji od primátů. Co jsme převážně jedli,...to, co nemělo nohy, křídla, ploutve, to, co před námi nezdrhlo. Valná většina stravy byla rostlinného původu, úlovek občas a pro ty šikovnější. Děti, ženy, vyrůstaly na semenech trav, listech, ovoci,...a tak se taky formoval náš trávicí systém.
Pokud chceme vyhovět tomuto biologicky naprogramovanému trávení, měla by naše strava být převážně z obilovin, zeleniny, ovoce, vajec, luštěnin, suchých plodů. Masa a dalších živočišných bílkovin méně.
Úprava jednoduchá, převážně vařením a dušením, koření druhové z padesáté rovnoběžky.
Dám příklady:
Snídaně: chléb, pečivo, sýr, máslo.
Svačiny: ovoce, suché plody,
Obědy: základem by měla být zeleninová polévka, jednoduchá úprava zeleniny, těstovin, obilnin, rýže, luštěnin, masa, málo kořenit.
Svačina: ovoce, zelenina.
Večeře: jednoduchá, obdoba oběda.
Nápoje: ráno teplé, během dne stačí voda.
Pokud budete jíst i potraviny tak, že při jednom jídle nebude přílišná rozmanitost, bude i trávení pro útroby snazší.
Dám příklad při snídani. Chleb, máslo, sýr,...jsou to potraviny, co do času potřebného k trávení sobě blízké, takže se dobře snáší. Pokud k nim přidáte třeba syrovou zeleninu, nebo ovoce a jíte to současně,...směs, která vznikne, je z hlediska trávení příliš různorodá, syrová zelenina a ovoce má tendenci rychlejšího postupu v traktu, kdežto sýr a máslo to brzdí a mohou vznikat různé nepříjemné pochody, výsledkem je nepohoda v trávicím systému.
Základem dobrého trávení, bez zbytečné zátěže, je připravovat si co nejjednodušší jídla.
Dnešní zvyklosti ve veřejném stravování, připravovat k vařeným, pečeným a jinak tepelně upravovaným potravinám oblohu ze syrových různorodých druhů zeleniny,...tak toto je základní a hrubý prohřešek proti vhodnému a pro naše zažívání nejlepšímu způsobu stravování.
Jednoduchost, jednoduchost, jednoduchost a méně co do množství,..a nebude třeba držet žádné diety.

Musím to opět přerušit, bylo by to moc dlouhé, tak, navařte si zeleninovou polévku, nebo dobrou bramboračku, přiznám se, já mám zeleninové polévky stale v lednici a někdy je i snídám s kusem chleba, nebo je opět s kusem chleba večeřím. Přeji radost nad talířem polévky, Tužka.
30. 11. 2011 | 00:15

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka
Co jsem Vám napsal, od té doby spím a spím. Jsem zklidněný, jím housky a máslo. Piju čaj, kávu, nesladím. Spím a spím. Dýchám. Potkal jsem chlapa. Stěžoval si. Najednou jsem si uvědomil, že to umím zpaměti. V duchu říkám: vole dýchej. Reálně, fabuluji: Právě jsem se vrátil z Tibetu. Ramena dopředu. Tak tedy spím a spím. Díky, zhubnul jsem kilo. Díky. Jím jen 3 x denně. Víc nemůžu. Ani nechci. Napsal jsem novelu. Podle ní, scénář. Motto? Námět? Úvaha? Myšlení? Posílám Vám ten shluk slov, které něco sledují.
---
Film zavede diváka do prostředí, kde fenomén prostituce a zločin jdou po staletí tvrdě vedle sebe, protože peníze jsou tak fatálně sexy. Možná to ani nevíme, ale rozumíme tomu, že se žádný z nás nemůže vzepřít svému osudu. Ani hrdinka příběhu, která putuje agresivním světem mužů. Vidíme ji krásnou a rozhodnou v autentickém prostředí neřesti, kde žena je soustem chtíče. Tak tomu chce nekonečné koleso historie, je marné nad tím zavírat oči. Vidíme osudy dívek, které jsou omámeny penězi a potupeny muži. Defilují před očima. Také mužští agresoři, kteří po honbě za ziskem si jdou léčit své frustrace do veřejného domu. Největší vynález civilizace je stát. Jeho dohled však kulhá a troskotá svou bigotností nad nejstarším řemeslem světa. Je příznačné, že zločin se přichýlil k této slabosti a využívá ji. Muži zákona, kteří v ilegalitě vstoupí, nebo sledují zločinecké struktury, riskují život. Je to lidský příběh o jejich bytí a nebytí. Měli bychom jim fandit, tak jako ženě, která si náš zájem také zaslouží. Nic jiného nám ani nezbývá. Všude žijí lidé, a voda teče.
---
Hezké dny, vřelé díky a, prosím, stačí, nesmíte se rozdat, nechte si sílu i na někoho dalšího.
Milan Bukovecký
30. 11. 2011 | 23:24

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Milan Bukovecký,...díky, pane. Mám radost, kdo má dobré spaní, dokáže se s mnohými problémy vypořádat. Ne nadarmo dnešní medicína navozuje umělý spánek, když trpí tělo i duše.
Děkuji za poslední větu, ale mám ještě připravené dva vstupy, aby mé rady byly úplné a z více úhlů pohledů, abyste si mohl vybrat, co Vám bude lépe vyhovovat,...nebo, dá se to provázat, kombinovat, to už záleží na Vás. Síly mám prozatím dost, mám takový dojem, že ji získávám od svých chlupáčů. Když je hladím, jiskří jim srst, až ode mne utíkají, pak se zas rychle vrací, touží po tom laskání. A taky ze země a z trávy,....běhám ráno rosou, jinovatkou, sněhem, bosky,....v létě déle,...v zimě chvilánku. Zatím funguju,.... Tak dnes budu psát, jak bych řešila problémy o kterých jste psal, kdyby mne potkaly.

Oči, ty si udržuji, nechce se mi nosit brýle, překáží to. Touto radou jsem pomohla i dalším, kterým brýle nebo čočky vadily při sportu. Je to vařená mrkev. Musí být vařená, nebo dušená, protože ze syrové nedokáží naše útroby tak dokonale vstřebat vitamín A. Tento vitamín je potřeba na obnovu tkání, regeneraci buněk. Musí ho být stále dostatek, protože když chybí, první to pocítí oči, zhoršuje se zrak. Takže, přísun vařené mrkve musí být den, co den, dávka 100 gramů, to představuje 10 centimetrů mrkve o síle našeho palce. Dělám to tak, že si ji navařím na tři dny, aby se dlouho nevařila zbylo tam i nějaké Céčko, rozčtvrtím ji. Někdy ji vařím v polévce, ale ona pak má nasládlou chuť, tak raději zvlášť. Tady můžete tak jednou za týden vynechat, ale víckrát ne, protože vitamín A si berou i jiné tělní orgány, hlavně játra pro svou regeneraci. Kuřáci a pravidelní pijáci alkoholu toho vitamínu spotřebují daleko víc. Tak za tři týdny by už mělo být určité zlepšení ve funkci očí znát. Když se Vám začne barvit kůže do oranžova díky karoténu, můžete mrkve ubrat, nebo na tři dny vynechat, a tak to střídat. Pokud chcete opravdu udržet oči v dobré kondici, musí být vařená mrkev stále v jídelníčku. Vylepší se i stav střev, upravuje to mikroflóru.
Střeva, trávicí trakt. Jakékoliv problémy léčí vývar z ovsa. Ovesné vločky namočíme do studené vody a necháme alespoň půl hodiny louhovat. Pak vaříme, míchat, pění to, neodcházet od hrnku, dělá to na sporáku paseku. Vaříme asi 15 minut za stálého míchání. Vždy před jídlem se sní několik lžic a chvíli se čeká, pak začneme jíst. Můžeme si to vzít kdykoliv, vývar z ovsa je vlajkovou lodí na léčení všech problému od první dirky, tedy od úst, až po tu druhou dírku dole. Lze to opět navařit na tři dny, nikdy to nepřijímat studené z lednice, on je to studený rosol a to by nebylo vhodné. Dá se to rychle naředit několika lžícemi horké vody. Toto lze dávat i novorozencům, pokud mají trávicí problémy, vždycky dvětři kávové lžičky před kojením. V létě je dobrý vývar z mladých rostlin ovsa, je to přímo balzám.
Leviny. Na ledviny jsou dobré obklady z přesličky. Teď už odumřela, sušená se drtí na malinkaté kousky. Tak nejprve jak s tou živou. Svazek přesliček, tak, aby každou ledvinu pokryla asi 3 centimetry vrstva se napaří na pařáčku, nebo v plátně a teplé, ne horké, se přiloží na ledviny. Staré bylinkářky na to přiložily ovčí rouno, další plátno a nechaly působit, dokud to hřálo. Pak zas napařily, a tak se to opakovalo alespoň třikrát. Sušenou přesličku bychom dali do malého množství vařící vody, chvíli nechali prohřát, nanesli na gázu, pod gázu igelit,...přesličku přiložili na ledviny, na igelit dali ručník a zase..... Necháme působit dokud to hřeje a opakujeme.

Tím dnes svůj vstup ukončím, příště se na problémy podíváme úhlem starého čínského lékaře, podle rad Žlutého Císaře a Lékopisu východu.
Přeji Vám to dobré spaní a ve snech nové inspirace, přeji zdraví a radost ze života, Tužka.
01. 12. 2011 | 00:49

Tužka. napsal(a):

Tužka napíše pro Milan Bukovecký. Při posledním vstupu mi reCAPTCHA odmítla vzít příspěvek, že byl dlouhý, tak jsem několik odstavců ubrala, a protože bylo pozdě a já ráno brzo vstávám, už jsem to nenapsala. Doplním to teď.
Ještě k ledvinám. Na léčení a pročištění ledvin je ideální Rudolfka. Rudolfův pramen z Marianských Lázní. Dala se koupit, ale u nás už asi osm let není. Nevím, zda stáčírna funguje. Ta Rudolfka dokáže rozpustit i písek a celý kamenolom. Pokud mám cestu kolem Mariánek, vždycky se zastavím a natočím si u pramene do lahví na tři dny. Víc ne, voda se začne mikrobiálně znehodnocovat, pak je to už spíš zátěž pro trávení.

Ještě bych chtěla napsat o jedněch kapkách, které jsou skutečně na všechno, jen ne kapat do očí. Tak do očí ne. Jsou to Švédské kapky. Směs bylin louhovaných v 35-40% lihu. Moje nevlastní prababička jich vždycky dělala na lahve, protože jsme je dávali i zvířatům do pití, aby byla zdravá. Už si je taky nedělám, ale kupuji je v lekárně. Jsou od několika výrobců, trochu se liší, ale základních dvanáct bylin je v každých. Kupuji si ty od Dr. Teisse vyrobené v Německu. Jsou v nabídce i z Rakouska, Francie a Maďarska, ty německé se mi jeví jako nejbližší složením těch co mám ze starých prababiččiných zápisů. Beru si je na cesty, když jedu v noci a oči trpí, tak si natřu spánky, nebo rovnou celé čelo. Barví to, dost špatně se to umývá a taky špatně pere a čistí. Tak pozor na kapky. Z těch Švédských kapek si lze udělat obklad na cokoliv. Třeba na ty ledviny. Na vatu nakapete, přiložíte, dáte igelit proti skvrnám a křížem přilepíte leukoplastí. Necháte alespoň tři hodiny. Nejprv chladí, pak začnou hřát, mají zvláštní výraznou kořeněnou vůni. Je dobré, udělat si nejprve test, zda není alergie na nějakou složku, natřít hřbet ruky, nechat 24 hodin.
O použití Švédských kapek mám desítky příběhů. Jen jeden napíšu. Bylo to v horách, malý, asi pětiletý chlapec, Japonec, upadl, koulel se po kamení a docela ošklivě se odřel. Chtělo se mu plakat, jak by ne,...ale otec vydal pokyn, ať nebrečí, ... jen to s ním házelo. Byl špinavý, krvácel z úst, brady, čela, rukou, kolen,... voda nikde. I moje lahev byla už prázdná. Rodiče stáli bezradně nad dítětem, a tak jsem nabídla ošetření Švédskými kapkami. Upozornila jsem, že to bude pálit, souhlasili, dítě také. Neplakalo, jen to s ním vždycky cuklo, vydrželo to. Náhoda tomu chtěla, že jsem je ještě v dalších dnech potkala, odřeniny se náramně hojily,...chlapečka asi nemyli, protože byl od těch kapek pěkně hnědý. Prohlížela jsem si ho dobře, nikde nebyl náznak zarudlé kůže, ale to může být dáno i schopností těla všechno rychle a dobře zahojit.
Ještě bych chtěla napsat, co na dásně, aby zuby dobře držely. Je to petrželová a celerová nať. Obě rostliny se ve středověku používaly víc jak byliny, jako zelenina mnohem později. Tak tu nať žvýkat, alespoň 10 minut. Lze si obě rostliny pěstovat i na parapetu u okna, aby byl správný účinek, musí být ze slunce. Rychlené rostliny ze skleníků a fóliovníku nemají zdaleka tu sílu. Nať si lze i usušit, pak je chuť mnohem ostřejší a pocit svíravější. A o to svírání jde, aby dásně byly pevné a dobře zuby držely.
A jak vidím, zas je toho povíc. Tak ještě bude pokračovaní, neb nemám splněné sliby. I Vám splním slib, paní MA-FU.
Přeji příjemnou adventní neděli, Vám, pane Kláne, Vám, pane Bukovecký, Vám, paní MA-FU ,.... a všem dalším návštěvníkům oázy u pana Petra Klána. Díky, Tužka.
03. 12. 2011 | 23:32

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka

Vážená paní, rozumím všemu, co píšete, má to obsah, má to formu, stojí to úsilí, nevím, proč jsem si takový rozměr péče zasloužil. Oproti Vám, mám tvůrčí krizi, posílám tedy jen osobní zkušenost na pokračování z knihy Cukrová zeď. Je z oddílu Pitevní zpráva, nyní už filmové povídky.

Legionářská nemoc

Je to Bornholmská nemoc, řekla asistentka, nevěřícně kroutila hlavou, ležel jsem způsobně, odevzdaný a zfetovaný, umytý a navoněný Božskou, převlečený do šíleného empíru s nahou prdelí, opřený o zahrádku postele, žárlivě střežící hodinky Seiko, walkman Sony, pánský parfém Borsalino, tužkové baterky, také bažanta, ležel mi mezi nohama, to když jsem měl napíchlé obě ruce, přesto jsem uhlídal svůj majetek, nepustil nikoho k němu, nepolevil jsem, ani když se ke mně v noci přišoural dědek, který mi nařídil, abych nenaříkal, že ho budím, že pořád šustím s těmi věcmi, chtěl mi je uložit do stolku, a když druhý den odpoledne umřel, tak jako skoro každý, který se mnou byl na umrlčím pokoji, ležel jsem napíchaný, nemožný pohybu, svlékli ho, omyli, na nohu mu dali cedulku, zabalili do lajntuchu, spočítali majetek, hodinky Poběda, holicí strojek, sto dvacet korun, občanku, pak ho nechali podle předpisu dvě hodiny uležet, každý den někdo takhle umřel, volal maminku, maminko!, všichni mrtví maminku volali, ležel jsem přikurtovaný, brečel, úzkostlivě si držel svůj majetek, třikrát za den ke mně přišli, napíchli žíly, pustili do mě výživu a oblbováky, devět hodin bez možnosti ničeho, devět hodin se svým přítelem walkmanem, běda, jestli mi někdo zapomněl koupit tužkové baterie, nemusel na návštěvu vůbec chodit, nemluvil jsem s ním, bylo nás šest na pokoji, ležel jsem u okna, pečlivě udržovaný Božskou, nosila mi třikrát denně empíry a pyžama, převlékala postel, kolem mě čekali chlápci na smrt, courali se v zalátaných županech, zažloutlé pyžamové kalhoty volaly po výměně, skoro každý z nich měl před smrtí problémy s močí, cévkovali je, ptáky měli zduřené a když umírali, masturbovali, přišla Carmen, no tak! řekla, pleskla je přes ruku, v ruce držela hadičky, byl jsem rád, že měla Carmen službu, byla hrozně rychlá, žádné štráchy, nejhorší byly hodné, všechno jim moc dlouho trvalo, ta doba, když hledaly žílu, to se staniční nebyly problémy, šupyty šup, vzala mi krev, šla do světa, ale doktoři, vzpomínám na tu trojici šumařů, samý mužský, primář podobný strýci z maminčiny strany, černé vlnité vlasy, mírně prošedivělé, vysoký měkký hlas, vypadal jako ideální doktor-lidumil, ale jen vypadal,
04. 12. 2011 | 10:43

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka
-pokračování-
jeho tupý svalnatý zástupce, pologramotný kolohnát, na jeho plešku se dalo koukat jen z letadla, mladý a snaživý druhý zástupce, prohlíželi si mě v postelové kleci, prý to přeháním, říkali, nejhorší byla dlouhá tuba, svlékli mě a tupě na něco čekali, odkudsi se nesl nářek přijíždějícího vozíčku, každé kolo jelo jinam, neschopní a rozmazlení se nepohnuli k zoufalé sestře, nechali ji napospas rozmarům historického elektrokardiografu, dovrzala s ním k posteli, namazala mi prsní svaly, nasadila ťuplíky, řekli NIC, vzali křídu, namalovali na záda kříž, vrazili obrovskou jehlu do plic, vytáhli, řekli NIC, takoví to byli mistři, dostal jsem horečku, píchli mi morfium a když jsem se vzbudil, slyšel jsem jak Ivan Lytin vykládá měkkou ruštinou interní asistentce na kolečku: je to legionářská nemoc, rozváděl svou zaručenou verzi o Africe, o Francouzské legii, vojáci hlídali na Sahaře barely s naftou, umírali ve strašných bolestech, jeden doktor přišel na původ neznámé nemoci, bylo to od větráku, seděli před ním do půli těla, ochlazovali se a vir číhal na ložisku vrtule, skočil na ně, napadl jejich slabá místa, uhnízdil se v nich, žil dvacet osm dnů a do té doby každý z nich zhebnul, musíte mu udělat z jeho krve antibiotikum!, tak to říkal Ivan, chemický génius, namíchal ve vojenské nemocnici ošklivě páchnoucí tekutinu v lihu, každý den jsem ji tajně užíval, kontroloval mě, stál nad mou postelí, ve svých padesáti letech, ve vlasech až na ramena, Ivan Lytin, v devadesátém druhém mi v Moskvě ukázal bídu Tverské třídy, jeli jsme z letiště, vyprávěli si vtipy, měnili suvenýry, když prudce zabrzdil, vzal do náruče svého malého syna, utíkal s ním k výkladu velké potravinové prodejny, ukázal mu obrázek láhve mléka, éto moloko, chočeš moloko, zděs moloko, říkal malému klukovi, šťastně se smál, jeho žena ho peskovala, bylo po dešti, deset centimetrů stálo na ulicích, cákal se ve vodě, točil kolem auta, dlouhé splihlé vlasy se mu cupovaly na africkou vzpomínku, nemoc, jejíž rozměry přednášel jemné internistce, pak se nade mnou naklonil nemocný kluk, ležel na vedlejší posteli, radil mi, jak se mám léčit, nosil mi vodu, staral se o mě, přišla za ním jeho manželka, byl červen, na polích rostly jahody, míchala mu je se smetanou, z povinnosti jsem si také vzal a když mě ráno odvezli na rentgen, označili si ložisko vody na plicích, třikrát vrazili velkou jehlu skrz záda, mladý a snaživý troubovitý doktor řekl NIC, složil jsem se, okamžitě měl čtyřicítku horečku, odvezli mě, položili na postel, zvedli zahrádku, přikurtovali napíchané ruce a když mě vzbudil šrumec, kluk vedle mě už byl mrtvý, posmrtný rituál začal svou cestu, nemohl jsem nic dělat, nemohl jsem se hýbat, nemohl jsem si zacpat uši, slyšel jsem všechny ty praktické řeči sestřiček, poprosil jsem je, aby mě osvobodily a pomohly mi sednout si na chodbu, na roh lavice, v Rusku začal v přímém přenosu televize převrat, Jelcin stál na tanku, v těstovitém obličeji jsem mu odezíral slova myr, tekly mi slzy, seděl jsem nehnutý, položený na bok, takhle mě sestry našly, vzaly mě na postel, podložily zesláblé nohy, zvedly zahrádku, podaly mi bažanta, nasadily sluchátka rádia na hlavu, bez jakéhokoliv protestu jsem jim nastavil tělo a nechal si dát utišující drogu.

Díky

Milan Bukovecký
04. 12. 2011 | 10:45

MA-FU napsal(a):

Tužce
Má milá paní Tužko-po delší době jdu rovnou sem do oazy a tady pěkně napsáno.To co radíte p.Bukoveckému -zavírání prsů na rukou a dýchání-dělám každé ráno od doby co jste mi poradila.A věru moc dobře poradila!! Byla jsem již od té doby nadýchat spirometrii a obsah plic se zvětšil a také jsem vysadila VŠECHNY léky na astma a bronchiální ataky!! Uvidíme tuto zimu,ale věřím,že je to vše Vaši poradou.Ještě asi do 14 dnů jdu znovu na kontrolu. Myslím i po stránce psyché se lepší daří-neb bych nevydržela,to co teď se nám přihodilo-ale to snad jindy.Tužko zdravím a díky i za to,že znovu to co jste psala mě. opakujete p.Bukoveckému-jste tak trpělivá a hodná,té empatie a pomoci slovem-je dnes málo. MA-FU

Pane Bukovecký
Pěkně píšete,čtu si s dovolením pro paní Tužku-poslouchejte jejích rad ,opravdu má veliký přehled o všem, děkuji Pánu za to ,že jí postavil s dobrými radami do mého života,a také panu Klánovi za oazu Zdraví MA-FU
06. 12. 2011 | 21:18

MA-FU napsal(a):

Tužka
No nazdar-zase překlep -prstů!!!Samozřejmě
omluvte MA-FU
07. 12. 2011 | 17:39

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU,...MÁM RADOST, TĚŠÍM SE SPOLEČNĚ S VÁMI, ŽE SE DAŘÍ LÉPE. A hned přemýšlím, co bych z rad přidala, aby zlepšení stále stoupalo. Mám mnoho poznatků z jógy. V 17. letech jsem se seznámila s jedním starým mužem, který byl mezi světovými válkami jako lékař v Indii. Naučil se, přesněji, nechal se naučit, protože k učení jógy je třeba mít učitele, tak byl velkým znalcem a cvičitelem jógy. Naučil mne mnoho. Musím si to promyslet, sama zacvičit,...a vyberu cviky, ve kterých není nutno setrvávat dlouho, nejsou příliš náročné, a při tom posílí Vaše plíce, Váš dech, od toho se budou zlepšovat i všechny další problémy,...nebo, budou eliminovány už v začátcích. Vyberu i takový cvik, aby posílil Vaší duši a citovou oblast, abyste mohla čelit veškeré nepřízni života, které se, bohužel, nelze vyhnout. Není třeba mít obavu z krkolomných pozic, indická jóga má více směrů, má mnoho zcela jednoduchých cviků. Dám příklad,...má 365 cviků jen pro ruce, cvik pro každý den,... při kombinaci, pravá, levá, obě, ...ruce,...1095 cviků. Proto si dávám tu časovou rezervu. Cvičit je třeba každý den, stačí malou chvíli, třeba přidejte mávání rukama jako kolibřík,....paže v upažení opisují osmičky. Jejich velikosti, těch osmiček, a poloha se mění. Popíšu to,...ale pozor na volný prostor, něco neshodit a neuhodit se. Tak ten cvik. Postavíme se, trochu rozkročíme, upažíme. Osmičku začínají kreslit nejprve prsty, pak zápěstí, zvětšujeme ji, někdy jsou kličky ploché, pak zas kulaté. Přidáme pohyb až po lokte,...pak po ramena,....kroužíme pažemi do maxima. Ke konci cviku zavřeme oči a představujeme si, že jsou ruce tak volné, že by se dokonce dokázaly oddělit od těla. V ten okamžik nastává to největší energetické propojení se svaly kolem plic,...a o to jde, donutit plíce, aby každá buňka přijala to vzniklé napětí. Pohyb neukončíme naráz, ale zpomalujeme asi deset sekund. Tento cvik stačí cvičit pouhé dvě minuty, zato energetický účinek je veliký. Takhle vypadá jeden ze 365 cviků pro ruce podle indické energetické jógy. Je to cvik bohyně Kálí, která ho ale cvičí s více páry rukou a prostřednictvím tohoto cviku létá. No,... my nemusíme zrovna létat, nám stačí jen se dobře rozdýchat.

Tužka napíše pro Milan Bukovecký,...pane, zkuste také tento cvik, i Vaše plíce posílí.

ZAČÍNEJTE, PROSÍM, OPATRNĚ, PRVNÍ DNY JEN POMALÉ A ZKUŠEBNÍ POHYBY, TAK, JAK TO PRAKTIKUJÍ MLADÍ PTÁCI NA POKRAJI HNÍZDA, NEŽ SE VYDAJÍ NA PRVNÍ LET.
Zdravím Vás oba, vrátím se sem,... ještě něco zde připíšu, stále využívám vlídnosti pana Klána. Zdravím i Vás, pane Kláne a ostatní, co dojdou do oázy. Tužka.

Dodatek,...na někoho, oni dobře vědí kdo,***** a ***** s gustem. Verzatilka.
08. 12. 2011 | 22:56

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka

Pomalu, zkusil jsem to a stoupnul si na hlavu. Pomalu. Jak jinak.
Len pomali, zpívá Peter Nagy.

Posílám báseň

Ostrovy mého mládí

Šel jsem se nalodit a poslat Ti v panice pohlednici
Pozdravit bidlo lodníka, jeho Hamburačku na palici
Chtěl Tě dostat na hřiště milostných vidin a slovo
Plavčík mi poštu schoval, kapitán pustil meč sirény
Musel jsem se chránit, letět září echa a skálu slanil
Když advent v dáli pochválil celofán vzpomínky
A na hroty vody jak komínky sedal už racek

Hezký večer

Milan Bukovecký
10. 12. 2011 | 21:49

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Milan Bukovecký,...díky, pane. Už název,..Ostrovy mého mládí,... zní krásně, a hned sliboval zážitek, a nezklamal. Těch ostrovů je víc, nebo jen toto....?

Já bych mohla psát,...Perony mého mládí,...mé lásky, to byla nádraží, čekání, zda přijede,...a pak zas loučení, na týden, dva,...někdy i víc, když vzdálenost byla příliš velká. Díky, musím se dát do restů, Tužka.
12. 12. 2011 | 21:43

***** napsal(a):

Držali sme sa nad vodou , on mna ja jeho, bez žiadnych zlych umyslov, pisali sme si o živote, o ťežesti niesť svoj križ, o deťoch, posielali sme si pesničky, basničky, proste sme sa skamaratili, bol voda ktora ma držala nad vodou, oplacala som to vodou aby ho držala nad vodou, len tak , bez očakavyný, bez vypočitavosti, umyslov, len preto že sme sa skamaratili, to je všetko. V tych mailoch bolo blaznovstvo, ktoremu sme rozumjeli len mi .
12. 12. 2011 | 22:38

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU. Dokončím, ještě k tomu pásmu břicha. Orgány tam jsou svojí činností velmi různorodé a navíc je tam bloudivý nerv vagus, který jde u každého jedince skutečně jinak, rozptyl jeho vláken je veliký, a mívá někdy na svědomí pooperační přetrvávající bolest v této oblasti i po zahojení. Žlutý Císař varoval před masážemi břicha, píše jen o jediné, a to sice u zácpy, ale je to vlastně jen přikládání dlaní ve spolupráci pacienta a jeho specielním cvičením břišních svalů. Je skutečně účinné, ale popis je dosti složitý, takže to vynechám. Solidní masér, nebo masérka nenabízí masáže břicha, tady lze udělat více škody než užitku.

Přesto ale můžeme činnost všech orgánů v břiše pod pupkem podle rad Žlutého Císaře ovlivnit.
O meridiánech jsem tady psala, jsou to cesty, kudy proudí energie čchi, místa, kde se přelévá sila jin a jang, kudy putuje Hadí Symbol, aby udržoval naše tělo ve zdraví a rovnováze.
Každý z orgánů z dolní poloviny břicha má větší část svého meridiánu na našich nohou. Popsat to do detailu, kde ten meridián je, by byl problém, protože každý máme ty nohy trochu jiné, větší, menší, delší, jiná stavba svalů, jiná kloubů, u každého jedince se musí najít výrazné akupunkturní body. A víte, že některé jsou opravdu výrazné,...nic neříkám, hledám lehkým kroužením bod, když si myslím, že jsem našla, protože pod účinkem kroužení vystoupí na povrch kůže, tak ho stisknu, ....a klient řekne,...ježíši, já se musím poškrábat na levém rameni, a usilovně se škrábe,...a já vím, že jsem našla bodbodů, od kterého si pak už za pomocí kloubů svalů a šlach rozměřím, kudy meridiány jdou.
Tak se vrátím k meridiánům na nohou. Tady je výhoda, na nohách je to párové, ikdyž ne úplně v stejné síle. Na rukách to neplatí, vstupuje do toho "síla srdce".
Dělat suchou masáž, papírovým ubrouskem vysušit ruce, vysušit kůži na povrchu obou nohou, od nártů až k pasu.
Postavte se čelem k severu, slunce nám v pravé poledne svítí přímo do zad. Při upažení levá ruka směřuje na západ, pravá na východ. Dejte ruce v bok, prsty dopředu, palce dozadu. A ty ruce suňte dolů kolem boků po nohách směrem až ke kotníkům. Palec a prsty zaujímají tiskací písmeno L. Pravý úhel. Vrchol tohoto úhlu vám kopíruje na kůži nohou meridíán žaludku. Ještě to upřesním, meridián žaludku je na levé noze po celé její délce přesně na severozápad, na pravé noze na severovýchod. Tak to je způsob, jak si lze přibližně určit nejdelší a nejvýraznější meridán. Masírovat si ho lze kdykoliv, není třeba jen v poledne. Když víme, kudy jde, tak dlaní rychle třeme asi v rozsahu dvaceti centimetrů. Postupujeme od pasu dolů, nejprve pravou nohu, pak levou, za dvě minuty je masáž hotová. Udělat, jednou, nanejvýš dvakrát za týden, jinak bychom to čchi rozhodili, jin a jang by ztratily správnou orientaci a Hadí Symbol by nás opustil úplně,...a to by nebylo dobré. Určit další meridiány už bude snazší, bude to za pomoci tohoto. Je toho hodně, tak zas příště. Zdravím Vás, přeji klidný Advent, a pokud se Vám do těch meridiánů nechce, nenuťte se, píšu to jako zajímavost, není to s tou akupresůrou jednoduché,..."každej jedinec je jinej a jinak reaguje a někdy jsou ty body k nenalezení". Tužka.
12. 12. 2011 | 22:58

MA-FU napsal(a):

Tužka

Tak jsem Vám hezky odpověděla a neopatrností zase vše smazala, píšu znovu a zase znovu díky.Zkusím připojit k rannímu cvičení energetické osmičky pomalu...
a pak až budu mít vícekrát načteno-zkusím i to co radíte s meridiánem žaludku.
Dnes mám nohy jako vrostlé do země a těžkou únavu,bude ze mne strom-zapustím kořeny asi-ale je pořád lepší ,než být vykořeněnej.Zdravím Vás tu jen adventně-to je co nejlépe a s nadějí,která za deset dnů se narodí,. Pokoj lidem dobré vůle ....Tužce nejvíc...MA-FU
13. 12. 2011 | 22:45

Maminka napsal(a):

Srdečné přání k Novému roku pro paní s nickem Tužka. Paní, myslím na Vás a upřímně Vám děkuji. Jste jedna z mála tady na diskuzích, které vnímám jako opravdovou, živoucí bytost, hodnou úcty. Věnovala jste mi Váš čas. Jenže čas je život. A život sídlí v srdci :-) .. čas má mnoho společného se schopností být přítelem a milovat, milovat svého bližního, mít rád člověka :-) .. Vy, paní, jste tu svými radami darovala mnoho Vašeho času, i mně.. Nechť se Vám v nadcházejícím roce splní všechna Vaše přání a ve Vaší zahradě ať se urodí mnoho bylin, které pomáhají lidem k lepšímu zdraví (samozřejmě, nepřeju Vám zahradu plnou jen kopřiv! :-) ...). Hodně štěstí a zdraví Vám přeje naivka.
27. 12. 2011 | 20:13

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,.....pro MA-FU
pro Naivka,
děkuji za vstupy, a už neděkujte, vždytˇ jste už poděkovaly víckrát. Mám radost, že vám mohu pomoci. Moje nevlastní prababička vždycky říkala, .... dobré rady si nemůžeme nechat jen pro sebe, co když někdy v budoucnu někomu pomůžou. A na mně se vždycky obrátila a nabádala, život bývá dlouhý a mnohdy svízelný, tak si to všechno pamatuj.
Děkuji za přání,.....a ještě jednou Vám oběma a všem přátelům, co sem nahlédnou,...zdraví a štěstí v novém roce,....přeje Tužka.

Vlastně tohle všechno vzniklo proto, že pan Bukoveký napsal o prodělané těžké nemoci a jinde se pan Klán optal na Dračí díry. A já jsem z toho udělala takový traktát a pořád trpím pocitem, že to neříkám, tedy nepíšu, dost srozumitelně. Píšu to také proto, že někdy je ta pomoc možná zcela jednoduše tím, že nemoc předejdeme, zahradíme ji cestu.

Ještě nemám dokončeno, tak musím k restům. Snad dokončím meridiány na nohou.
28. 12. 2011 | 23:55

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,.....meridiány na nohách,....začínají, nebo končí, obojí je správně, kolem prstů, kolem nehtů, noří se do chodidel, do zón jednotlivých orgánů. Proto je třeba prsty na nohách i na rukách udržovat v dobré kondici, aby tok energií nebyl brzděn. Ztuhlé, po starých zraněních málopohyblivé klouby je stále, denně, nutno udržovat. Na posledním prosincovém 2011 blogu pana Klána jsem popsala několik cviků pro pana Targuse. Cviky pro prsty nohou jsou obdobné. To co je pro ruce, dělat nohama. A také dřív, než vstaneme. Tu masáž jednotlivých prstů děláme patou druhé nohy. Už jsem to tady taky podrobně někde popsala. Po cvičení rukama si ještě rukama uděláme krouživou masáž kolem kotníků.

Kudy jdou další meridiány na nohách. Zadní strana u nohou, její vnitřní polovina , tam jdou souběžně dvě dráhy močového měchýře, Na každé noze dvě dráhy. Vedle nich směrem k vnitřní části jde výrazná dráha ledvin, která se v místech, kde máme ty tři dirky, muži dvě, noří do spodní části břicha. Proto tak lehce nastydneme, nebo máme potíže s těmito orgány, když si sedneme na studené kameny, schody, lavičky, meze... Meridiány močového měchýře jsou současně meridiány pohlavních orgánů. Mají rádi teplo.

Po vnitřní části obou nohou, od kotníků, přes vnitřní část kolena po třísla , jdou meridiány jater, sleziny, pankreatu.

Vrátím se na přední část nohou, je tam dráha žlučníku, blízko zevně dráhy žaludku. Končí, nebo začíná, jak chcete to pojmenovat, na všech prstech, spojuje se na kotníku, stoupá až ke kyčli,....dál už se to těžko popisuje. Je to nejdelší meridián, prochází útrobami v mnoha smyčkách nahoru, dolů, vynořuje se na pravém rameni, po krku putuje na povrch hlavy ve vlasové části, opět v mnoha smyčkách. Proto je dobré, udělat si při každém mytí vlasů masáž hlavy, uvolníme žluč a budeme méně vznětliví a prchliví. I Děda Vševěda měl rád výskání /vískání, teď nevím/ každý den ve vlasech.
Dávno tomu, když jsme slezli ze stromů a začali chodit vzpřímeně, bez bot, čerpali jsme energii ze země, z trávy, z vody, bylo tady stálé propojení toku energie. Dnes už jsme choulostiví, ale přesto, dopřejte si v létě chůzi naboso, rosou, nebo pískem, i po kamení,....báječné je chodit pískem na břehu řeky, jezera, moře. Pozor, bahnem ne.
Meridiány na nohách i rukách jdou převážně po povrchu, pak se vnoří do těla, putují tam a zpět, oklikou mnohdy ke svým orgánům, aby se zas vynořily a propojily se s ostatním světem kolem nás. Proto je důležité jim to umožnit. Oblečení, rukavice, ponožky z umělých hmot toku energie brání. Pokud si vezmeme ponožky z přírodních materiálů a boty z kůže, není to sice ideální, ale energie tyto přírodní materály překoná a nedochází k ztrátám naší povrchové energie. Znáte to, jak oblečení ze silonu a dalších ummateriálu praská a pokud se budete svlékat v úplné tmě, uvidíte i modré výboje. Třením těchto materiálů o naše tělo vzniká energie, která rušivě vstupuje do našeho přirozeného energetického pole.
Musím to přerušit, snad to nebude moc dlouhé,..... Tužka.
29. 12. 2011 | 01:10

Milan Bukovecký napsal(a):

Vážené dámy,

Tužka, Naivka, MA-FU, DK. Posílám báseň. Název a konec jsem si vypůjčil z textu scénáře, který jsem napsal a film se natočil.Jinak je to čerstvé, až jsem se orosil. Ještěže je Vás tolik. Posílám ji do Nového roku, děkuji za přízeň, zejména paní Tužce děkuji, jsem sice velmi nedůvěřivý, ale vždy se přistihnu, jak si něco mačkám, začnu dýchat, dýchat, to je fakt pecka.
---
Kdy a kde

Já byl, když jsem snil, na cestě k moři
Tam se skryl, na pár chvil, v oáze hoři
Slzy pil, vzpomínal, jak jsem ti shořel
Na popel, ženo, farář notoval gospel
Tělo páně dal na jazyku, obilí z Čech
Vytržení mečí, klečí na měch varhan
Kadidlo voní, kývá kahan z jehličí
Vyhnal čas jepičí, budí řeč bytí
Kde jsi, láska sytí
Tady a teď
---
Ještě je tu pan Klán, tomu báseň neposílám, jsem na cestě, člověk je rozlítostněný, zatouží po dotyku, je to žena, setkal jsem se s tím už od narození, vždy mě dostane ta její síla, srazí mě do kolen touha, je to matka, je to země.

Nebe plné hvězd, dámy, když dovolíte, přizveme i pana Klána.

Milan Bukovecký
29. 12. 2011 | 13:59

MA-FU napsal(a):

Pane Milane B.

Ano,ano přizvěte p.Klána-toho tichého a trpělivého s námi.A život bez lásky,jakékoli-je nesmyslný.Děkuji Vám pane Milane ,za krásnou báseň,ze které budou mít i ostatní dámy(jak píšete)jistě radost jako já.Padl na mne veliký smutek a Vy dovedete "rozjasnit nebe" díky!!!MA-FU
29. 12. 2011 | 19:08

naivka napsal(a):

:-) gratuluji, pane bukovecký .. a děkuji za krásné setkání pod hvězdami... posílám nádherný hlas, cecilia bartoli...(ale nemyslete si, že vám budu takhle stále podstrojovat!! příště to bude muž, budete překvapený, jakého fantastického pěvce mezi námi máme, již se moc těším :-) ..) ..
https://www.youtube.com/watch?v=-m225lOjGTg&feature=related

*
29. 12. 2011 | 20:58

MA-FU napsal(a):

Tužka

Tužtičko milá,Vám,Vám se musím děkovat stále ....tolik rad,tolik Vašeho času pro mne,pro nás...neumím to poeticky,jako pan Milan,ale vím,že vše popisujete pro našé zdraví a záchranu. MA-FU
29. 12. 2011 | 21:05

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro všechny, co sem vstupují,...do oázy pana Klána. Tak,...a přehouplo se to do dalšího roku. Nikdy nemám "čistý stůl", vždycky mají moje sliby průběžnou setrvačnost,...ale, splním je, kdybych měla "lézt po čtyřech".

Pro pana Milana Bukoveckého,...rady pohledem Žlutého Císaře. Přeji stálé zdraví a šťastné dny.

Pro paní MA-FU,...už mám připravené cviky ve spojení jógy a staré čínské medicíny. Ono se to prolíná, Indie a Čína leží po tisíce let stále vedle sebe a i myšlenky jejich největších mudrců,....mudrců východu, ...jsou si navzájem podobné a občas se prolínají. Vám přeji "pro změnu" šťastné dny a stálé zdraví.

A taky ještě meridiány na rukou, A možná přidám něco o dalších bylinách, ... něco jednoduchého z jógy. Lékopis Východu od Žlutého Císaře jsem už v globálu prošla. Některé rady jsou až bizarní a nebo používají rostliny, které zde nerostou.

Napište mi kdokoliv, zda jste něco vyzkoušeli,...ono je to všechno "běh na dlouhou trať",...byliny, cvičení,...neučinkují tak rychle jako pilulka dnešní medicíny.

Přeji všem,....do třetice a znova,...šťastné dny prožité ve zdraví,... a Vám, pane Petře Kláne, dík za tuto oázu, dík, za studánky, za prameny a za kapky a proudy imaginace. Tužka.
01. 01. 2012 | 17:00

DK (unison) napsal(a):

Pro pana Bukoveckého ...a spol. :-)

Moc děkuji za báseň, a ano, měla MA-FU pravdu, že potěší všechny dámy, tedy i mě potěšila.:-))
Chci Vám jen popřát všechno nejlepší do nového roku...to co všichni všem přejí a hlavně asi novou naději, bez ní je to špatné...Já nemám moc, teda spíš vůbec, umělecký cit, a báseň sotva složím...Na rozloučenou s těmito blogy mi dovolte poslat písničku...obdivuju ten cit, s kterým dovedou některé ženy zpívat, nikdy bych to nedokázala a má tato dáma můj obdiv...Sláva takovýmto a všem umělcům, tedy i Vám, pane Bukovecký, co dovedete obohatit lidem život svým dílem...
Naivku zdravím a děkuji...ona ví za co :-)
Ať je Vám tu i nadále na blozích pana Klána dobře. Žehnám Vám všem při vzájemných setkáváních, opatrujte se. S láskou DK.

https://www.youtube.com/watch?v=OkksOQk7-cc&feature=share
01. 01. 2012 | 18:38

Milan Bukovecký napsal(a):

MA-FU
Jasně, že jsem ho pozval, jsem rád, že Vás text rozjasnil. Pokračujte ve štěstí.
Naivka
To můžu. Cecilia Bartoli, ach! Můžu ještě něco podobného? Prohlížel jsem si i jiné skladby. Učíte mě poslouchat. Řekl bych Bystrá.
Tužka
Masíruji si lehce prsty na rukou a pouštím si do těla krev. Dýchám kdekoliv. Masíruji si patou chodidla. Myslím. Díky za dobré slovo. Rady k nezaplacení. Někdy mám pocit, že Vám hrozí středověk. Pořád je v některých lidech přítomný. Jestli nejsou zavřeni v Ústavu národního zdraví, potěš nás Pán Bůh!
DK
Posílám báseň. Samozřejmě i všem tady. Je i pro pana Klána. Letí do jeskyně Kam v neznámém městě. Opatrujte se!
---
Pusťte ten film

Kosmos silnice leží v prachu noci
Krajky plechu kočárů hrnou pocit
Že se do obory lidí blíží kometa
Mudrc Měsíce ji chvosty ometá
Semafor periferie svítí přes ulici
Dunění sune dvorek na světlici
Stěrač na vodní sklo prská vodu
Ztratí mdlo v duchu rokenrolu
Až proletí plod věčné dráhy
Zaječí: hej, hej, hej, hej
Pusťte ten film
---
Petr Klán
Pořád ještě na cestě. Nekonečno světel. Číšnice v motelu u dálnice nabízí hostům jointa. Je nás tam pár. Svádí, drží mě ale, přísná pouta zvyku, nazdar, jsem kviknul, jedu tam, kde nejsem sám. Někde ve mně se na mě La Gioconda usmívá.
Milan Bukovecký
02. 01. 2012 | 13:34

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Milan Bukovecký,...děkuji, pane. Ano, když Vás čtu, pouštím si to jako film. Nasadím prázdný kotouč, nic na něm není,...čtu řádky a na film "hledám obrázky", které tam umístím.

Kosmos silnice leží v prachu noci,...kterou silnici vybrat, ... tolik kilometrů jsem už projela./ když se nic nestane, budu jich mít na svém kontě už brzy milion. Mezi 20.-25. rokem svého života jsem toho na motorce "nalítala", a dost v noci/, ... tak kterou z cest vyberu, dosadím do filmu, abych mohla číst dál. Takhle pomalu čtu všechno. Dokud nemám obraz, nepokračuji, ale to jsem Vám už psala. A protože používáte neotřelé obraty, musím moc hledat zpět, abych našla správné umístění. Díky, a zas něco napište, ...

Poradím Vám dnes energetické cvičení na koncentraci a zhmotnění čchi do vlastních tělesných i duševních sil.

Tak píšu,....Žlutý Císař to cvičení nazval Síla z hvězd. Cvičit se může kdykoliv, hvězdy jsou na obloze stále. Začneme tím, že si vyklepeme prsty,/jako v ranním cvičení/, a pak rychle velice rychlým třením, tedy co nejrychleji, třeme dlaně o sebe, až se zahřejí, až v nich cítíme brnění. Pak dáme ruce do polohy,...pokrčené v loktech, prsty u ramen, dlaně směřují do prostoru před námi. Ukazovák a prostředníček vztyčíme jako k přísaze, palec, prsteníček a malíček lehce spojíme k sobě tak, že vytvoří trojcípou hvězdu /mercedesku/. Přivřeme oči a děláme nádech a výdech tak, že ve svých představách sledujeme proud vzduchu, tedy naše čchi a posíláme ho do míst, kde chceme, aby síla Hadího Symbolu setrvala a dodala tomu místu, nebo orgánu další životní energii. Můžete při tomto cviku stát, sedět, klečet, ležet, důležité je stále sledovat,... výdech,... nádech, na nic jiného nemyslet. Odpočine si i hlava, a můžeme to i do hlavy nasměrovat. Uvedu příklad, třeba,...bolí koleno,...začnu výdechem, představuji si,.... bolest, jako pára pomalu prostřednictvím úst opouští tělo. Při nádechu si můžete představovat, že vzduch je plný slunce, ta představa může mít i zlatou barvu, tak ten vzduch proudí až do kolena. Cvičí se alespoň deset minut, aby se dané místo opravdu prokrvilo a dostalo dost sil.

Další rada, na zlepšení trávení, prokrvení plic, prokrvení kůže.
Energetické cvičení,... Bambus ve větru. Tady se stojí, mírně rozkročíme. A napodobujeme pružnou, ohebnou rostlinu při proudění vzduchu. Rukama děláme všechny možné pohyby, kolem těla, i za zády, nad hlavou a při tom se všelijak ukláníme, předkláníme, ukláníme hlavou, prostě, co nás napadne, nohy ale zůstávají na místě. Cvik začíná pomalu, jako když vítr přichází, zrychluje se, a pomalu končí. Pozor na krční obratle, vlastně pozor na všechny obratle. Prvních pár dní to cvičte jako vánek, lehounký vánek. Až se za týden dopracujete k vichřici, uvidíte, jak vám pět minut tohoto cvičení krásně prokrví a protáhne celé tělo. Žlutý Císař tento cvik doporučoval všem řemesníkům, hospodářům na rýžových polích, je to na uvolnění při jednostranném a pasívním zatížení. Chce to taky dost místa kolem sebe.

Příště poradím cvičení pro paní MA-FU, ale bude se hodit i Vám, komukoliv. I tyto cviky patří mezi universální cvičení "na všechno".
Napište mi, jak se Vám cvičí, a který cvik je Váš nejoblíbenější. Můj nohy za hlavu, ....když ho uděláte dvacetkrát, krásně taky všechno prokrví, protáhne obratel po obratlu a všechno "srovná v útrobách."
Přeji šťastné dny, Tužka.
03. 01. 2012 | 00:19

naivka napsal(a):

Tužka

Vážená paní, energetické cvičení, které popisujete, je vynikající cvičení, občas ho praktikuji po ránu, během dne, i k večeru, opravdu je pro tělo velmi příjemné a osvěžující, a bezvadné na něm je to, že člověk vlastně vůbec nemusí umět cvičit, a přesto si tělo rozhýbá.. jen jsem nevěděla, že se mu říká "bambus ve větru", to je velmi pěkné :-) .... úžasná je také "síla z hvězd", vyzkoušela jsem ji a připomíná mi tak trochu autosugesci, nemýlím se? ano, jen se soustředim na dech a pozitivní myšlenky, a přijímám teplo z hvězd ... krásné, děkuji.
03. 01. 2012 | 10:49

naivka napsal(a):

Pan Bukovecký

Mám radost z Vašich slov, pane Bukovecký, i já se učím poslouchat... ano, i poslechu hudby je zapotřebí se učit, zvykat si na ni... znám toho zatím jen málo, a vždy, když najdu třeba jen drobnost, která mě zaujme, bývám šťastná a zároveň užaslá nad křehkou silou lidských citů a mnohotvárostí hudební představivosti... o hudbě se říká, že je jazykem andělů, více si však představuji planetu v hlubinách vesmíru, úplně obyčejnou, snad podobné zahradě, na té planetě žijí bytosti, nekráčí, ale vznášejí se a skoro pořád se usmívají - nemluví, jen zpívají a nebo hrají na hudební nástroj.. nikdy nezazní falešný tón.. ty bytosti mají totiž hudbu rády, a především jeden druhého, sebe navzájem :-) ..

pane Bukovecký, přejete si píseň a chcete ženu, znáte ji, je asi ze všech nejkrásnější:
https://www.youtube.com/watch?v=eRLUY2HEgIc&feature=endscreen&NR=1

děkuji, jsem šťastna, když mohu sdílet, co mám ráda..
..

p.s. omlouvám se, že jsem zvolila právě tuto nahrávku, konec je pár tónů předčasně, ale přála jsem si, prosím, všimněte si vzkazu pod videem, překopíruji ho, psal ho američan, česky, i taková je síla hudby :-) ..
"Jsem Američan, ale mé srdce je naprosto český! Žil jsem v Praze a v češtině pro více než 4 roky... to je, kde jsem objevil Dvorak díky Bohu! Hudební dokonalosti! Česká bude mít srdce až v den, kdy umřu! A prosím, odpusť mi mé špatné České! Je to těžký jazyk." .. možná ten pán bude jednou také na té mojí planetě :-) ..

Pane Bukovecký, zřejmě cestujete, buďte opatrný a šťastně se vraťte.... a prosím, promiňte, pokud třeba neodpovím, chci se z diskuzí vzdálit, vrátím se jen s pozdravem.
03. 01. 2012 | 11:21

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka

Začnu od konce. Dvacetkrát nohu za hlavu. To jste mě dostala. Skoro jsem závistí ochrnul. Žlutý císař. Budu to praktikovat. Zatím jsem si vystačil s kočičím hřbetem, několika kliky a dřepy. Ustrnul jsem u Tyrše. Přiznám se, ten Váš asijský rozměr mě zajímá. Jsem však přesvědčen, že čím dál jsem od Asie, tím je to méně účinné. Ale když si to na sebe, Vámi vyprovokované aplikuji, úleva je jistá. Pro informaci a ilustraci osobních zážitků s nemocí, zkusím zažité popsat.
… po peripetiích s různými šamany, nastal okamžik pravdy. Sedl jsem do auta, mezi lopatky vložil Rubikovu kostku, opřel ji do sedadla, zády na ní tlačil a vyrazil. Bez kostky v zádech by to nešlo. Dostal bych křeč. Do ordinace lékařky, která používá akupunkturu, jsem dorazil v jednu. Po rozboru mé osobnosti a po dohodě, se rozhodla k zákroku. Ten den jsem měl mimo jiné i pásový opar na pravé straně dolní partie zad. Špatně jsem dýchal. Pásové opary se mi opakovaně stěhovaly po celém těle, již několik let. Položila mě nahého na jakési větší, žehlicí prkno. Byl jsem jako dikobraz. Ve čtyři, kdy měla končit a přišli za ní děti z družiny, jehly nemohla vytáhnout. Poslala je pryč, ať přijdou v pět. V pět pořád nešly vyjmout. Vypravila děti do tabáku koupit zapalovač. Teprve v šest se jí podařilo vytáhnout poslední drát. Každý, který fest držel, ohřála. Jezdil jsem tam rok a půl, dvakrát týdně. Zpočátku si dávala pozor, aby sebou zapalovač měla. Za tu dobu jsem prostudoval celou tu medicínu, kterou získali mučením.
Vážená paní, rád se vracím, k zázraku, který ordinujete, připouštím, že v současné době jsem schopen, mnohé z nabízeného, cvičit. Děkuji za starost, obdivuji Vaši schopnost rozdávat moudré věci, být empatická ke všem, kteří naslouchají. Děkuji za Vaše recenze k mým básním. Chápu, jsou složité. Chovám se podobně jako Vy, když čtu cizí verše. Musí mě zaujmout, vracím se a vracím, když něco nechápu. Nelze ani jinak. Musí to být obraz za obrazem. Kočár imaginace pak jede. Jen nastoupit. Mějte se!

Milan Bukovecký
04. 01. 2012 | 11:30

Milan Bukovecký napsal(a):

Naivka
Máte dar písemného projevu, který svědčí o velké schopnosti pracovat s jazykem a slovem. Inteligence prostoupená hudbou. Za těch několik let jste se vybrousila z jakési sebevědomé hravosti k dokonalé výpovědi. Obdivuhodná sebekontrola odpovědí, takt a jemnocit, kdy umíte pohladit i pokárat. Přeji Vám pohodu a štěstí, jít se správnou volbou. Posílám báseň, kterou v kopiích rozesílám paní Tužce, MA-FU i DK. Pan Klán si ji přečte.
---
Na cestě

Hoci na náměstí balí trhovec zboží
Chápe, že bych něco príma požil
Chleba a maso dohromady složil
Padá z kohoutu voda, sukně žití
Měl jsem pocit, že se kamsi zřítí
Koušu jídlo a chválím den extáze
Hraje muzika, dál anabáze nálady
Pozorně zkouší chlad srpu Měsíce
Pontonový most, paráda a veslice
Ještě není noc, právě den má moc
Mám chuť zůstat, krouhat jablko
Domov je daleko, horečka cesty
Přijíždí vlak, závory, slyším balady
Moře, pás silnice, znovu záhady
Bytí na cestě
---
Díky za muziku. Jsou to abstrakce. Transcendentální přenos. Velké Nekonečno.
Milan Bukovecký
04. 01. 2012 | 12:17

MA-FU napsal(a):

Paní Tužka a všichni

.....no tedy,tady to kásně žije.Dobrá společnost se sešla a mě milá hlavně.Pro Tužku píšu,že nevím,co cvičit dříve,ale už dlouho-možná rok je to co jste radila nádechy a pomalu na několikrát vypouštět a uvolnit,to ráno zařazuji pravidelně.Nejprve ale promnu dlaně až to šustí a přiložím na oči pak ještě jednou potom nohy-chodidla ,nádechy výdechy a ještě svojí sestavu na boku pro povolení Si skloubení ,ještě nějaké protahování a je to asi 15-7 minut,teď jsem přidala osmičky rukama mírně,více a pak celými rukami v ramenou a pomalu se klidnit.Poté-protože nedělám to co Vy jít ráno do rosy-tak v koupelně mám umyvadlo s kamínky z oceánu i řeky a šlapu-a dělám čiš.zubů a hygienu.pak v sedě mačkám asi 50-100krát lymfy na nohou tedy přesně ,co jste popisovala,a to jsem vyčetla někde v čínské medicíně a to denně asi 5 let- nemohu bez toho být,asi je to určitá stimulace.Neotíkají mi také nohy!!! ob den čistím nos,přesličkou a feniklem -zaleji horkou vodou a nechám vylouhovat,vlažné si vstříknu do jedné i druhé nosní dírky a nechám působit 2 minuty.Nejen,že se rozpustí hleny a nasedlé viry a nečistoty na sliznici opustí můj nos a mohu říci-že i když se pohybuji mezi nemocnými virozou nebo chřipkou,již hodně let jsem je neměla,trpěla jsem taky na zápaly plic a teď cvičením na plíce,se vše upravuje,ale to už jsem Vám psala.Často ještě někdy během dne přidám něco u počítače,či při sezení u kniky atp... Tužce dík veliký
04. 01. 2012 | 23:13

MA-FU napsal(a):

Naivka-Milan Bukovecký

Hmmm...i já jsem Naivko dostala CD s" Čečilií " a taky veliké nadšení,protože jsem viděla v televizi s ní pořad a přála si její zpěv,je to požehnání v hrdle a energetická bomba-šipka.
Nu a pan Milan ani na cestě nezklamal a píše krásy-nemohu napsat "Všechny krásy světa" to už tu bylo od nobelisty Seiferta ,ale třeba jí jednou za literaturu můžete mít.Přála bych ...dobrou cestu,a zase se nám ozvěte a vraťte.
Určitě pan Klán má taky radost a vrací se na jeho četně navštěvovaný blog. Jistě pozdrav i Ghost Dogovi...MA-FU
04. 01. 2012 | 23:28

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Milan Bukovecký,...díky, pane, díky za důvěru, a za další verše. Vypadá to, že jsme oba stále na cestě.

To, co jste napsal o cvíčení mne inspirovalo napsat podrobnosti.
Upřesnit dávání nohou za hlavu.
Pokud nejsme příliš pružní, začínáme pomalu. První tři dny si jenom lehneme na zem, na nějakou měkčí podložbu, abychom si neotlačili obratle. Takže ležíme na zádech, ruce připaženy a děláme nohama různé pohyby. Třeba tu známou jízdu na kole, nebo je pokrčíme, zvedáme, roznožujeme, co nám naše pružnost dovolí.
Po třech dnech tohoto cvičení přidáme následující. Opět stále leh na zádech, nohy pokrčíme, rukama uchopíme pod koleny, snažíme se udělat ze sebe co nejmenší vajíčko a ještě se v této poloze, kdy jsou chodidla ve vzduchu pohupujeme, dopředu, dozadu, do stran. Takhle cvičíme zas tak tři dny.
Sedmý den, opět leh na zádech, ruce připažené a pokusíme se dát obě nohy najednou za hlavu. Pokud se rozhodneme pro rychlý pohyb, tak, POZOR, NEVYRAZIT SI KOLENEM ZUB, NEPRAŠTIT SE DO NOSU. Lepší je to pomalu. Až se nám podaří dotknout se prsty u nohou podložky za hlavou, jsme připraveni cvičit tento cvik správně a správným postupem. A ten je následující.

Leh na zemi, ruce připaženy podle těla, dlaněmi na podložce. Celé tělo napneme, napneme všechny svaly, napneme prsty u nohou, jsou s holení v přímce. /Pozor, pokud jsou nohy chladné a ještě ztuhlé, může přijít křeč, tak nejprve trochu prsty zacvičit, pak teprve silou napnout./ Jsme připraveni pomalu, tak na pět až šest dob dávat stále napnuté nohy, kotníky a kolena přitisknutá k sobě,...tak dávat za hlavu, až se špičky dotknou, ... stále vypnuté, ... podložky za hlavou.
Tento cvik střídáme s druhou polohou prstů u nohou, a sice, ve sportovní hantýrce se tomu říká "fajfky". Prsty silou tlačíme k nártům, Achyllovka dostane zabrat, tak, opět pozor, ať je uvolněná. A opět, jinak nohy vypnuté v kolenou a na co největší páce za hlavu s nimi.

Když tenhle cvik dokážeme, uděláme to, že se snažíme nohy v poloze za hlavou přitisknout co nejvíce k tělu a k hlavě, a ještě v té poloze několikrát nahoru a dolu "zapružíme".

Další variantou je, že ve chvíli, kdy máme nohy za hlavou, tak kolena rozevřeme tak, abychom je složily u uší a celé holeně i nárty přitiskli k podložce. V této poloze je páteř opravdu stočená, jednotlivé obratle a jejich zavěšení je dokonale procvičeno.

Cvik nohy za hlavu, protáhne nejen svaly, šlachy, úpony, donutí klouby k většímu rozsahu pohybu, ale napíná krevní a lymfatické cévy, stiskne je, takže se krev i lymfa na pár vteřin zastaví a hromadí, tím masíruje vnitní stěny cév. Díky tomu se prokrví a zase odkrví včechny orgány v břišní dutině, srdce musí zdolat odpor nahromaděné krve. Budete cítit, jak krev zůstává v hlavě, buší do spánků, prostě to všechno pěkne propláchne. Zmenší se prostor pro plíce žaludek, střeva, játra, močový měchýř, pohlavní orgány,...buňky všech orgánů musí vzdorovat tlaku přitisknutých nohou, to je dělá pružnějšími, pevnějšími,...je to jakási vnitřní masáž. Tenhle cvik brzdí ochabování všeho v našem těle. Dokonce prokrví i oblast vnitřního ucha, takže masíruje tři nejmenší kůstky a zabraňuje jejich atrofii a zhoršování sluchu.
Dále se cvičí i v souhře s dechem. Mohutně vydechnete, zadržíte dech a zacvičíte nohy za hlavu. Pak zas mohutně nadechnete, zadržíte dech, dáte nohy za hlavu. S tím nádechem je to nejobtížnější, to až opravdu po několika týdnech cvičení,...a začít s menším nádechem. Dokončím v dalším vstupu.
05. 01. 2012 | 00:29

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pokračování, musela jsem to postupně osekat, pětkrát to bylo dlouhé.
Zdůrazním, opatrně, ať se někde něco nenatrhne, nespěchat, cvičit, když je tělo uvolněné, teplé, ztuhlé klouby, svaly, šlachy,...to je poukázka na problémy.

Zdravím Vás, těším se, že zas něco napíšete.

Paní MA-FU, dnes jsem se chystala psát Vám, omlouvám se, ale i tento cvik je dobrý, je univerzální.
Tužka.
05. 01. 2012 | 00:37

. napsal(a):

///*.*// .. ♫#♪♪♫ ♥

https://www.youtube.com/watch?v=XHhhAOt0NVE

*
05. 01. 2012 | 08:29

naivka napsal(a):

Prosím o prominutí, ještě jednou se vracím... to pro Vás, paní MA-FU :-) .. všimla jsem si již několikrát, jste jedna z mála, kdo se občas zmíní o krásné hudbě.... dovolte, prosím, dám vám odkaz na nádherné Schubertovy Labutí písně v úpravě od Ference Liszta, asi nejlepšího tvůrce parafrází, jaký kdy žil... paní MA-FU, koncert trvá hodinu, ale může se poslouchat po částech, i když vcelku je dojem plnější a opravdovější.. v těch melodiích najdete úplně všechno, od tajemných i tklivých tónů až k nezměrné touze a radosti, jsou plné klidu i temperamentu, možná se vám bude chtít chvílemi i tančit :-) ... paní MA-FU, nezlobte se, co teď napíšu, i vy jste milá :-) ...

prosím, najděte si čas, někde v koutku, který je jen váš, zavřete oči a zkuste chvíli snít....

https://www.youtube.com/watch?v=P5xbhhv6nMM&feature=related

děkuji.
06. 01. 2012 | 08:25

MA-FU napsal(a):

napsala

....krásné Valentina L. jen hladí klávesy-jemné....díky
06. 01. 2012 | 15:35

MA-FU napsal(a):

naivka
...určitě vyposlechnu,popisujete tak poutavě jakobych už to předem poznala,ano mám ráda literaturu a téměř všechnu hudbu od zemitého blues-těch pěkných 12ti taktů,přes staré lidové -až tedy klasiku a nejvíc když chci "vypudit nějaký žal a bol Largo z Novosvětské ..A.D.
Teď mi hodně zaujala hudba Fado-Curvo ,zpívá Maríza..
Byla jsem v Turnově na Mackie Messer Band a oni mají velice široký repertoár i židovské písně. To je ale dobře odlehčující.
Až vyposlechnu,co mi nabízíte k poslechu-napíši sem.Musím udělat čas,možná veekend.Př.týden mne čeká Brno. Díky za tip a co bych se zlobila-to už mi dlouho nikdo takhle nepolichotil. Díky MA-FU
06. 01. 2012 | 15:51

Milan Bukovecký napsal(a):

Doma

Jel jsem domů, topil se vločkami sněhu
Skoro tak se něhou roztály oči mé ženy
Tiše leželo jehličí z vánočního stromku
Vedle zvonku čněly stopy křídy mudrců
---
Voní čaj. Neznámé ve známém městě čeká. Jdu spát!
Dívky a P. Klán,děkuji. Hezký víkend.
Milan Bukovecký
07. 01. 2012 | 10:11

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Milan Bukovecký, díky, pane. Posledně jsem zrušila úvod, kdy jsem Vám psala, že kliky, dřepy, kočičí hřbety jsou moc dobré cviky, jen u nich zůstaňte. Ona ta "spartakiáda", když se dělá důkladně, ona má něco dosebe. Teď poslední dobou vybírám cvičení, která jsou spíše zaměřena, na proudění energie v těle podle Žlutého Cíaře, nebo jógy. Zdravé tělo, mladé tělo, plné energie potřebuje jen ten pohyb, aby se udržovalo v dobré kondici, pak mu opravdu postačí běžné sporty, pohyb venku na vzduchu a prostná.
Měla bych oplatit nějakým veršem,...až jindy,... nesplněné sliby čekají a hrozí prstíčkem. Tužka, napište verše místo mne, těším se.
09. 01. 2012 | 23:26

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, díky za vstupy. Necvičím každý den, ani každý týden všechny cviky, o kterých píšu. Několik je každodenních už mnoho let stejných, další obměňuji, někdy podle nálady, někdy podle signálů těla.
Tak, abyste i Vy měla na výběr, mohla si zvolit,... připíšu cviky pro oblast a posílení plic, dechu, citové rovnováhy.
Jsou to cviky Slona Ganéši, božstva, které dokáže překonat všechny překážky a od kterého pochází vše dobré pro naše tělo duši a srdce. Božský Slon Ganéša bývá zobrazován nejčastěji jak sedí, jednu nohu má pokrčenou, nejčastěji pravou.

Cvik je možno cvičit ve stoji nebo v sedu, kdy se pata pravé nohy dotýká těla v místech direk. Levou ruku hřbetem položíme nad pupek, prsty mírně ohneme. Do ohnutých prstů levé ruky zaklesneme prsty ruky pravé, hřbet směřuje do prostoru. Nejprve necháme zaklesnutí pár desítek vteřin zcela volně. Pak začneme vydechovat a prsty v zaklesnutí bez opravdového pohybu silou napínat, takže v celém okruhu paží, ramen, prsních svalů cítíme napětí. Dokončíme výdech, na tři doby zadržíme dech, napětí uvedeme do maxima. S nádechem napětí v rukách povolujeme, do úplného uvolnění, kdy jsou prsty jen lehce složeny. Chvíli počkáme, volně dýcháme, po chvíli cvik zopakujeme. Cvičíme asi desetkrát. Na závěr zvedneme zaklesnuté ruce, kdy se hřbet levé ruky dotýká těla a hřdet pravé ruky směřuje do prostoru, tak takhle zaklesnuté ruce chvíli držíme na krku a volně, podle svého dýcháme.

Cvik se cvičí i opačně, to znamená, že pravou ruku položíme,....
Ruce jsou v rovnoběžné rovině se zemí.

Jako další cvik se cvičí stejně, jen loket jedné ruky je výš, loket druhé ruky zase níž. Úhel lze měnit.

Další cvik Božského Slona Ganéši spočívá v tom, že si takto složené ruce složíme do klína, co nejblíže k našim dírkám a cvičíme v souhře s dechem, jak jsem psala. Na závěr tohoto cviku dáme zaklesnuté prsty rukou, tedy celé ruce nad hlavu, napneme ruce, přitiskneme k uším a protáhneme se.
Božský Slon Ganéša vzkazuje všem svým věrným, že stačí jeho cviky si zacvičit tak každý pátý den, aby byla doplněna energie do plic, srdce a hlavy.
Podobné cviky dělají i kulturisti, jsou to cviky na "prokreslení prsních svalů", ono to cvičení skutečně prsním svalům pomáhá.
Tak přidám něco z té kulturistiky. Ty zaklesnuté ruce dejte před bradu, nadechněte se a maximálně zaberte. Pokud se na sebe podíváte při tomto cviku do zrcadla, uvidíte, jak se prsní svaly zvedají nahoru a do prostoru.
Zdravím Vás, paní MA-FU, přeji hodně životní síly,...přeji šťastné dny, Tužka.
10. 01. 2012 | 00:28

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka

Čekám u řeky

Je mi zima, lednové Slunce chladí, drolí vodu
Panenka vúdú visí z popelnice, žvýká chleba
Po lebkách ze žuly se kývá černý pták vrána
Kachna tlačká vodu, rozumy kolonád nábřeží

Už jdeš, nejdříve vidím věž hlavy, tužky vlasů
Štucl, krytí futra, chlapíka, jak se k Tobě snažil
Chvěji se žárlivě, žasnu, táhneš šálou po zemi
Zvu Tě na rybí polévku, zdá se mi, že mizí Svět

Sundala´s kabát, vyběhl signál vůně návnady
Za okny veřej tmy, utopila v tůních, běs větru
Mlčím, lžící dorážím bobkový list, blistr pepře
Říčný z grogu, džina tří barev vzepřu spirálou

Ty mluvíš a cinkáš, sladkou češtinou
Je den jako třešně
10. 01. 2012 | 12:01

MA-FU napsal(a):

Tužce

Tak jsem se vrátila zpět do (Ne)známého města pana Klána z Neznámého města Brna ...a jsem moooc ráda tady zase doma! Hned jsem cvičila nové cviky a cítím opravdu energii,kterou po vyčerpávajícím týdnu potřebuji. Asi si časem udělám několik sestav a budu průběžně cvičit.Tužko milá,četla jsem Vaši zlatožlutou báseň a to se tak rozsvítilo-jako sluneční svit! Pan Milan také nezahálel,ale to si v klidu přečtu až v týdnu-mám nějak rozježděno.Tak Vám zase děkuji za čas,který pro mne uspoříte a uvítám,cokoli Vás napadne za moudrou radu,či milé vyprávění,které umíte tak dokonale přepsat na papír.Dáváte sem do Neznámého města rady,pokoj,moudra a to je nepřehlédnutelné-dík Vám MA-FU
17. 01. 2012 | 13:47

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Milan Bukovecký,...díky, děkuji moc za báseň.

Čekám u řeky,...jedna z mých mladých lásek byl kluk, který dělal veslování,...u řeky jsem čekala tolikrát, že to nelze spočítat. První panenku jsem si koupila za vlastnoručně vydělané peníze, nikdy jsem neměla žádnou hračku, s panenkou jsem si už nehrála, je ve sklepě ve " skříni nesplněných snů", je to mé kouzlo vúdú a džu-džu. Na hraní jsem měla zvířata,...i ochočenou vránu i havrana, dědeček byl veliký ptáčník, chytil co si zamanul, mně chytal ptáky k ochočení. Měli, havran i vrána, přistřižené peroutky, slyšeli na jméno, nedokázali moc létat, každý si sedl na jedno mé rameno, a tak jsem s nimi jezdila na koni, nebo na beranovi. Beran miloval drbání za ušima a kolem rohů, za to mi dělal pomyšlení. Štucl jsem jako dítě nosila, babiččin,...miluji šály. Jedna se mi stala skoro osudnou. Vlastnoručně upletená dlouhá šála, jdu po chodníku, který je odbočkou do stavebnin, prší, podzim,... už tma, ... vítr, mám omotanou šálu kolem krku, ....do stavebnin odbočuje buldozer, poryv větru mi zapletl konec šály na jeho rameno,....škrtil,...ale vyskočila jsem z posledních sil na stupátko a zabouchala na kabinu,...byl to fous od smrťáku, šála mi pěkně zaškrtila a odřela krk. Několik dní jsem nemohla nic většího polknout. Anděl Strážný se opravdu vyznamenal, byl to mžik.

Mám v oblibě pepř i grog, ... tolik vzpomínek se mi vybavilo při Vaší básni, jako vždy, jste inspirativní pro mé obrazy.
Přeji další gejzíry obraznosti a inspirace, Tužka.
24. 01. 2012 | 00:25

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, děkuji, potěšilo mě, že jste si žluté rýmy přečetla. S tou sestavou vlastních cviků je to ten správný nápad, tělo si řekne, co mu vyhovuje, obměňujte, aby některá jeho část nepřišla zkrátka, ještě sem další sestavy napíšu, mám jednu pro děti, které trpí prudkými ataky laryngitidy, zápaly plic, častou nemocností v této oblasti. Když cvičí pravidelně, je zlepšení výrazné. A musím dokončit meridiány. Teď ale už čas pokročil, loučím se na nějakou chvíli, přeji zdraví, výdrž při cvičení a šťastné dny příští Vám,...všem, co v dobrém přichází, tady do Neznámého, nám známého města, Vašeho města, pane Kláne,...a naší oázy. Díky, Tužka.
24. 01. 2012 | 00:44

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....meridiány. Meridiány močového měchýře a pohlavních orgánů se z nohou vnořily do spodní části dutiny břišní,...pokračují ke svým orgánům, prostoupí je a pokračují k povrchu našeho těla. V bederní krajině se vynoří. Místo najdete tak, že si v pase uvážete tenkou šňůrku, a kde se ta šňůrka dotkne vaší péteře,... trnů páteře, ... tak po stranách těch trnů pžiložíte palce. Pod palci jde na každé straně jeden meridián a souběžně vedla něho asi ve vzdálenosti jeden a půl centimetrů další,... druhý,...takže,...dva na každé straně zad od páteře, celkem čtyři pruhy, čtyři meridiány, čtyři stimulační linie i naší sexualitay. Ty blíže páteře jdou až pod vlasovou linii a tam se vnoří do lebky a prochází mozkem. To je hlavní cesta našeho libida. Dnešní medicína potvrdí to, co už věděl Žlutý Císař, že na zádech, krku, spodních částí stehen, máme erotogenní zóny. Ty zóny jsou i jinde, pořád to souvisí s těmito meridiány, které se poutí v našem těle přiblíží zevnitř naší kůži. Vnější dva meridiány na zádech končí v polovině délky krku, vnoří se do něho a vytvoří erotogenní zóny na naší šíji, tváři, kolem úst a v ústech.

Místo, kde odpočívá Hadí Symbol, je právě tam, kde tyto meridiány míjí kost křížovou a noří se do močovho měchýře a do pohlavních orgánů. Toto místo,...lože Hadího Symbolu,...je místem veškeré naší životní síly. Kolik ji má náš Hadí Symbol, tolik ji máme i my. Síla pulzuje, zvětšuje se, zmenšuje,...zaleží na tom, jak pracuje naše tělo, je li zdravé, nebo nemocné, to z masa a kostí i to astrální, náš duch naše duše, zda je šťastné, nebo nešťastné, zda miluje, nebo nenávidí,... Psát o tom podrobněji by vydalo na mnoho vstupů,...no třeba někdy,...kdyby to někoho zajímalo. Dnes to ukončím, aby mi to "kontrolní věž " přijala. Loučí se a všem přeje zdraví, štěstí a klidně putující Hadí Symbol po meridiánech...Tužka.
26. 01. 2012 | 00:10

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka
Tak jsem sem jen skočil, Váš text budu číst po telefonu, měl jsem splín, vzpomínal na Polsko, jezdil jsem tam od roku 1981, cítil se svobodný, psal o Čechách, bydlel jsem skoro vždy v Domě spisovatelů, starý, a do původního stavu zrekonstruovaný barák, třímetrové zdi, těsně u Placu Zamkoveho. Posílám báseň, trošku vytrženou z kontextu současného bordelu, napadla mě, tady je. Ozvu se až v neděli.
---
Evropa 1988

Na letišti, ve Varšavě, bdí ledovka
I věžáky a hroty televizních antén
U východu, jen pro lidi bolševiků
Čeká překladatelka Janice Rohan
Úžasná, vdaná, kabát stříbro lišky
Řidič dělá myšky, mluví o revoluci
A všeci rudí kluci, kurva mají školy
Když klečím, u hrobu Popieluszky
Drží pušky, přilby a transportéry
Maléry, mé chleby, čítají růženec
Přiletí letadlo, odhodí dýmovnici
A všeci, i my, koukáme do nebe
Hltáme růžový dým ve Slunci
Padá slzavý kámen z plynu
Pane Bože, brečíme
I oni nemají masky
---
Milan Bukovecký
26. 01. 2012 | 08:39

MA-FU napsal(a):

Tužka

Paní Tužko,zajímavé,zajímavé moc.Co když se meridiány operativně či jinak poruší? Orgán tím začne být málo funkční??Jak obnovit tok síly -čchi?? se říká?? nebo do toho motám něco jiného??Opakoval Žlutý císař nějaké mantry na posílení či uklidnění?? Někdy i o tom můžete-ale asi jsem neskromná,napsala jste toho už tolik,ale věřte,stále se vracím k nějakým cvikům,či čtení o bylinách-těším se na jaro-léto,na sv.Jána a kouzelnou sílu bylin. Zase poděkuji za psaní-MA-FU
27. 01. 2012 | 16:44

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Milan Bukovecký, díky, pane,...vím, co je mít splín, mívám taky, teď už jeho ataky nejsou tak velké,...ale v mládí,....tenkrát to bylo někdy až k propasti. Našla jsem řešení, jak ho cítím přicházet,...ven, jen nebýt doma mezi stěnami, ven a rozchodit, nebo,...taky jít mezi lidi,...jen tak se dívat, najít si místo a pozorovat cvrkot. Ale pohyb venku za každého počasí je nejlepší. Mám nový sonet, vznikl jako výzva, shodou okolností je o čase,...psala jsem ho na poslední blog pana Klána a víte co se stalo..... Dvakrát nedošel. Bůžek Kairos ho nasměroval do éteru, dvakrát ho odpalíroval, asi vyhodnotil, že není vhodný okamžik. Ta "dvojka " to tam teda sprasila, a to jsem si řekla, že nebudu psát, až v neděli večer, na Éčko působím jak "červená kývající falanga". Pak jsem se vrátila dřív a nevydržela a vstoupila do té stoky. Až sem zavítá, tak si to se mnou vyřídí,...Atˇ. Zdravím Vás, na horách byl vzduch jak břitva, odnesl usazeniny všeho druhu. Snad ty mrazy nebudou tak velké, bojím se o stromy, praskají, jednou jsem šla v noci po zahradě, bylo dvacet pod nulou a prásk, jako když šlehne bičem, u kmenu jabloně praskla kůra, kontrolovala jsem zrovna zavěšené krmítko pro ptáky. On to strom zahojí, ale určitý šok a oslabení to je. Já to na jaře zamazávám pravým včelím voskem, lépe se to hojí a neteče míza. Tužka.
29. 01. 2012 | 23:55

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU,...zdravím Vás,...položila jste správné otázky, doplním a upřesním.
Meridián je vlastně linie jednotlivých bodů v kůži a ty body se váží svými účinky k orgánu. Chtěla jsem napsat k jednomu orgánu, ale ono to není tak úplně pravda. Každý meridián má jakési zdvojení. Působí, ale v menší míře, na ještě jeden orgán. Až meridiány dokončím, tak se k tomu vrátím. Teď k těm jednotlivým bodům. Některé jsou dost velké, jsou to jakési malé hrazdulky pod kůží, ty největší, není jich moc, mají až dva milimetry v průměru. Většina je velká jako zrníčko máku a menší. Když přejedete prstem po kůži, neucítíte je. Je třeba vědět, kde asi jsou, pak v těch místech suchým, nejlépe ukazováčkem, lehce kroužit, tak po půl minutě akupresurní=akupunkturní bod vystoupí k povrchu,...a pak už je možné s ním pracovat, podle toho, jaký problém chceme řešit.
K jejich porušení při operacích dochází výjmečně, chovají se asi jako souček ve větvičce, když ji řežete nožem. Nůž se po součku sklouzne,...akupunkturní bod skalpelu uhne. Horší to je při napichování a dnešní módě, dávat si různé ozdobné náušnice a tělíska do různých částí těla. Náušnice uprostřed ušního lalůčku není až tak nebezpečná, tam je místo o průměru tak 6 milimetrů, kde žádný z aku. bodů není. Ale dávat si náušnice po obvodu třeba ušního boltce, do chřípí, rtů, k pupku,...tam je velká pravděpodobnost, že bude některý z bodů napíchnut.
V tom místě se poruší energetická rovnováha, orgán ji musí vyrovnávat, mladý, zdravý orgán si s tím většinou poradí, roky se nic neděje. Některým se to místo občas zanítí, zčervená, vídám to. Ale,...co když je jedinec třeba alergik,...nebo má oslabený jiný orgán, ani o tom neví, ... Dám příklad, má sníženou funkci ledvin,...jejich meridián jde velice blízko pupku, nechá si napíchnout a vložit ozdobu do tohoto místa,...má smůlu, byl napíchnut akupresůrní bod ledvin, kterých je tam dost a blízko sebe. Tento bod je roky drážděn,....může odebírat určité procento energie orgánu, který už ve vývoji jedince byl od narození zabudován jako slabší. Dá se napsat, že je to několik procent, ale i těch několik procent může rozhodnout a vytvořit stav selhání daného orgánu za dvacet, třicet let.

Jsou tam ještě další otázky, zodpovím, zas si vyžádám oddechový čas. Přeji radost a spokojené dny, Tužka.
30. 01. 2012 | 00:48

Milan Bukovecký napsal(a):

mmTužka napíše pro Milan Bukovecký, díky, pane,...vím, co je mít splín, mívám taky, teď už jeho ataky nejsou tak velké,...ale v mládí,....tenkrát to bylo někdy až k propasti. Našla jsem řešení, jak ho cítím přicházet,...ven, jen nebýt doma mezi stěnami, ven a rozchodit, nebo,...taky jít mezi lidi,...jen tak se dívat, najít si místo a pozorovat cvrkot. Ale pohyb venku za každého počasí je nejlepší. Mám nový sonet, vznikl jako výzva, shodou okolností je o čase,...psala jsem ho na poslední blog pana Klána a víte co se stalo..... Dvakrát nedošel. Bůžek Kairos ho nasměroval do éteru, dvakrát ho odpalíroval, asi vyhodnotil, že není vhodný okamžik. Ta "dvojka " to tam teda sprasila, a to jsem si řekla, že nebudu psát, až v neděli večer, na Éčko působím jak "červená kývající falanga". Pak jsem se vrátila dřív a nevydržela a vstoupila do té stoky. Až sem zavítá, tak si to se mnou vyřídí,...Atˇ. Zdravím Vás, na horách byl vzduch jak břitva, odnesl usazeniny všeho druhu. Snad ty mrazy nebudou tak velké, bojím se o stromy, praskají, jednou jsem šla v noci po zahradě, bylo dvacet pod nulou a prásk, jako když šlehne bičem, u kmenu jabloně praskla kůra, kontrolovala jsem zrovna zavěšené krmítko pro ptáky. On to strom zahojí, ale určitý šok a oslabení to je. Já to na jaře zamazávám pravým včelím voskem, lépe se to hojí a neteče míza. Tužka
Tužka
Skoro si připadám, že splín mám každý den. Není to ale splín, jsou to démoni. Soupeřím s nimi, obcházím je, vrací se a vrací. Dostal jsem totiž zakázku, napsat scénář o jednom významném písničkáři. Začal jsem studovat jeho dobu, rodinu, přátele, archívy. Blíží se datum v harmonogramu, kdy musím něco odevzdat. Obecně, není to zase tak těžké, nepíšu námět, či filmovou povídku a jiné, poprvé. Přesto, v zásadě, nemám nic. Vydal jsem se i na cesty, abych si něco ověřil. Ani řádka. Včera přiletěl účetní s penězi. Dost dobrý nátlak. Raději bych psal básně. Miluji básně, píšu je od 13 let. Jednu dobu se tím i živil. Prodával texty autorům. Koupil jsem si za to své první auto Renault 8, texasky a sandály. Od té doby mám problémy psát rýmy. Nějak se mi zdají jednoduché, dokonce se za to sem tam i stydím. Ale, určitě chápu Vaše zaujetí pro sonety. Dráždí Vás. Rozumím tomu zápolení o sevřenost, matematiku, vtlačit tam výpověď. Je to umění. Vím, je k tomu potřeba talent a logika, smysl pro krásné trápení. Máte to těžké, žena a sonet. Nedůvěřují Vám, přelétnou to. Mnozí nepochopí boj o lásku a Slunce, jazyk sevřený metaforou. Dost Vám závidím vášeň pro zahradu, odtud asi pramení vůle, sonety psát. Už to nedoženu. Získala jste od přírody další rozměr rozumu. Postupně, rok po roku. Univerzální rozum. Když už ho sem posíláte trochu, pošlete i sonet.
Díky i za odpověď a návody. Přeji hezký den. Já se odvalím na zahradu slov. Připomenu si, od Guy de Maupassant Kuličku a strčím ji hrdinovi do postele. Autor by měl mít rád svého hrdinu, když jsou peníze zde, v ledových Čechách a bude na uhlí!
Milan Bukovecký
30. 01. 2012 | 10:07

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka
Omlouvám se, dal jsem si Vás před můj text, a odpálil odpověď dohromady. No, věřila byste tomu? Jako ten Váš šotek se sonetem.
Ještě jednou, vše dobré.
Milan Bukovecký
30. 01. 2012 | 10:17

MA-FU napsal(a):

Tužko

Zdravím a úplně cítím,jak voníte čerstvým horským vzduchem.Ano tam se čerpá a prodechnou průdušky- těším se zase na Vaše pokračování a jsem s Vámi..pan Bukovecký jako správný spisovatel má taky pěknou zásobu slovní,to bych tedy neuměla.. MA-FU
30. 01. 2012 | 19:56

MA-FU napsal(a):

Naivka

1hod a téměř 4 minuty jemné krásné hudby.Taky ale velice smutné,teskné..jako smutné, ale drahé mě vzpomínky na maminku a její ruce-když umírala,ještě mi udělala na čelo křížek,pak vylétl v deset večer odněkud motýl(konec října) a když bylo světlo přizhasnuté někam se schoval. Ráno v devět ,když maminku opustila duše a odevírala jsem okno,vylétl motýl přes rameno ven...a to vše se mi při Valentině Lisistě vrátilo ,ale nejsem smutná,vždyť maminka nechtěla zemřít v nemocnici a já jí to umožnila doma,ve svém pokoji.Dnes tu na místě,kde měla postel, mám psací stůl a píši i poslouchám youtube....Díky naivko-byl to film podkreslený klvírem V.L. .....MA-FU
30. 01. 2012 | 21:25

naivka napsal(a):

MA-FU

Milá paní, bála jsem se, jestli neobtěžuji odkazem na dlouhý koncert, přála jsem si jen vyjádřit úctu k Vaší laskavosti, kterou tu u pana Klána necháváte... nebylo zapotřebí od Vás žádných slov, ale Vaše reakce, hluboce niterná, jemná a spontánní, mě dojala..... z celého srdce Vám děkuju.. moc a moc.
01. 02. 2012 | 17:03

MA-FU napsal(a):

Tužka i pan M.Bukovecký

Moje známá mi doporučila methodu McKenzie ,jde to najít na www.stránkách se stejným názvem.Jsou to podobná cvičení-paní Tužko jak Vy radíte, převzaté z trad.čínské medicíny a jogy.Zajímavé.. Tělo v těhle mrazech zatuhuje ještě víc!!! Pozdrav od MA-FU
07. 02. 2012 | 16:12

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Milan Bukovecký, díky, zdravím Vás, pane. Tak co démoni, už polevili ve svém ataku. U mne jsou to výzvy. Prostě mám pocit, že shoda dobrých okolností mě vyzývá,...pokus se. Ale jen takové, kdy zůstávám nohama pevně na zemi,....tam, kde jde o zdraví a o život, tak tam mne nikdo nedostane.

Taky jsem přemýšlela, kdo je ten písničkář, o kterém píšete.

Začátek mého psaní byla říkadla, rozpočítavadla, proto jsem se už v pěti letech naučila za pomoci svého nevlastního dědečka číst a psát, dřív, než jsem šla do školy. Pak přišly písničky.

Už jsem to tady před několika lety psala, příběh jedné mé písničky.
Léto, ... je mi patnáct, ... jezdím o prázdninách vypomáhat do města do nádražní restaurace. Už kolik týdnů, sobotu, co sobotu přestupuje na nádraží parta mladých mužů, trampíci, kytary, bágly, hlahol na nástupišti,....sledovala jsem je oknem, a jeden,... jeden měl téměř neodolatelný úsměv.
Složila jsem pro něho písničku i s notamí, písničku na papírku nosila v kapse a čekala,... až vejde,...příjde k pultu, dá si pivo nebo limo,...řekne, jak se máte,...nechcete jet s námi na čundr,...já řeknu,...nemohu,...ale něco pro vás mám,...vyndám složený papírek, podám mu ho,...on otevře, začne číst,...sundá kytaru z ramene, hrábne do strun a zazpívá první rým,....řekne, dobrý,...líbí se mi,.....jóó, jóó. Pubertální sny.

Bylo to poněkud jinak.
Začátek sedí,... přišel,....řekl, jak se máte,....pozval na čundr, já vyndala složený papírek s písničkou,....neotevřel,.... nečetl, .... nezazpíval, položil na pult pár korun, .... papírek strčil do kapsy a odešel.

Pak ještě parkrát přijel,...a přišel k pultu...o papírku a písničce ani slovo. Na to jsem moc pyšná, abych se ptala po písničce .... a vnucovala. Přišel podzim, ... přestal jezdit,...už jsem ho neviděla.

Za dost let jdu jednou krásnou letní nocí kolem řeky v Jižních Čechách. U ohně parta vodáků, mladí lidé,... kytary, zpívají,...když jsem byla pár kroků od nich,...Osud mi udělal radost,....začali zpívat moji písničku, kterou jsem si tolikrát zpívala,...poznala jsem ji hned při druhém akordu. Čekám ve tmě noci až dozpívají. Jen tři sloky, ale originál jich má pět.

Šla jsem k nim a říkám,...zkuste ještě jednou, zazpívejte celou,...dívali se nechápavě, ...to bylo celé. Chvíli jsme si povídali, ... vyzvídám,... Někdo přinesl ze stanu zpěvník písní,...Zpíváme s kytarou, ... moje písnička tam je,...slova hudba jakési mužské jméno. Zapamatuji si ho.

Neřekla jsem jim nic z příběhu té písničky, ... ta už si žila svým životem. Chvíli jsem měla pocit, že bych mohla pátrat, zpěvník, jméno, nakladatelství, ále, hodila jsem to za hlavu.
Přeji, aby scénář byl úspěšný, přeji zdraví,...šťěstí na dobré nápady. Tužka.
07. 02. 2012 | 23:04

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, díky,...k poslednímu vstupu. Ano, jsou různé terapeutické školy, některé kliniky si své postupy i chrání, mají pro ně patentové známky, ale když to nakonec všechno porovnáváte, jsou tam až víc jak z poloviny shodné postupy s jinými. Tohle se dost dobře uchránit nedá,...a pak,...dobrý lékař touží pomáhat,...je to jeho poslání,....tak jako Žlutý Císař psal a kreslil, aby své získané a ověřené zkušenosti předal dalším generacím. A tak je to správné, co pomáhá, co se osvědčí, ať je šířeno ku prospěchu.

Budu pokračovat v meridianech. Na hřbetní straně ruky, u kořene prsteníčku a u kořene prostředníčku začíná jako písmeno V meridián tří ohňů. Když se podíváte na hřbet ruky, prsty u sebe, palec odtažen do písmene L, pak v linii palce si ty dva počátky tohoto meridiánu spojí a pokračuje jako jedna linie po vnější straně ruky směrem k lokti, aby se přesně na vrcholku kloubu lokte vnořil do ruky a už putuje převážně jen uvnitř našeho těla, sleduje velké tepny a žíly, velké cévy, sleduje proudění krve a lymfy.

Meridian tří ohňů, někdy také psaný jako trojitý ohřívač, dráha trojího prohřátí. Něco blíž k tomuto meridianu podle Žlutého Císaře.
Žlutý Císař píše, dlouhou chvíli po západu slunce se naše čchi zrychluje, Hadí Symbol opouští své místo u kosti křížové a pohlavních orgánů a začíná proplouvat naší krví a naší tekutinou. Na své cestě třikrát prohřeje naše tělo, třikrát založí oheň ve všech orgánech, třikrát zkontroluje naše zdraví, aby chvíli před půlnočním sluncem pomalu ulehl zpět do svého lože, do místa své největší síly.

Něco na tom bude, na tom trjím prohřátí,...kdy máme největší teplotu, jsme li nemocní,... kdy se cítíme nejhůř, má li naše tělo nebo i naše duše problémy, .... je to v tomto období, ... horečka stoupá, pokud začnou bolet zuby, tak před spaním.

Naopak, jsme li zdraví, jsme li fit, chytíme druhý dech a práce jakákoliv vykračuje, ... to Hadí Symbol prohřál svaly i mozek. Jsme li vyčerpaní, spálí se zbytek sil a chce se nám hrozně spát. Všechno to krásně zapadá,...tak jen toho využít.

Po trojím prohřátí odumřou v našem těle ty buňky, které byly už opotřebované a málo kvalitní. Žlutý Císař doporučuje, chceme li počít kvalitního potomka, milovat se až po trojím prohřátí, to znamená, někde mezi 22-23. hodinou. V těle jsou ty nejkvalitnější buňky s dostatkem energie po trojím zapálení ohňů.

Pokud jsme zkřehlí, je zima, zdá se nám, že nemáme dost energie, můžeme trochu to naše čchi povzbudit, budeme třít suchou rukou meridian tří ohňů od prstů směrem k lokti, jen tímto jedním směrem, střídavě na obou rukou.

Moc to ale nezneužívat, co když toho čchi už je pomálu, tak zas nějaké dodat, třeba dobrým dechovým cvičením.

Pokud máme horečku, lze ponořit ruce a předloktí do chladné vody, teplota se snižuje. Ale i dnešní medicína doporučuje nechat působit zvýšenou teplotu, snižovat až když je nad 38 stupňů.

Ukončím, snad to pobere kontrolní věž, zdravím Vás, ještě jsem nezodpověděla všechny otázky,...zase příjdu, zodpovím, Tužka.
08. 02. 2012 | 00:06

MA-FU napsal(a):

Tužka
Má milá,to se dozvídám věci od Vás-(od Žlutého císaře),
cvičení je dobré-ale tyhle informace,ty mají velikou cenu a je v nich síla.Doufám ,že Vaše vstupy budou co nejdelší,je tu zase čistota myšlenek...prozatím. Moc zdravím v těchto mrazivých příznivých i nepříznivých i dnech dračích děr..... MA-FU
10. 02. 2012 | 15:42

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka

1967. Skoro jsme se nastěhovali do bytu po emigrantech. Že zdrhli, jsem věděl od dívky, se kterou jsem chodil, její rodiče kvartýr větrali, platili činži a pomalu si přemisťovali věci, k sobě. My tam chodili za láskou. Pak posilovali v mléčném baru, měli to kousek přes náměstí, vraceli se zpět a zpět, však to znáte, polovina dvacátého století byla stoletím rock and rollu a orgasmu. No, jednou, úplně si nepamatuji proč, jsem nechal stát renault 8 na zákazu zastavení před tím mlíčňákem. Vyšli jsme, ona okamžitě doprava, já pomalu k vozu. Stál u něj příslušník VB. Měl jsem na sobě ještě dosychající tričko po vyprání, ošoupané texasky za 40 bonů a sandály. Bylo horko. Stoupl jsem si pod lípu, přemýšlel, co udělám. To je Vaše? Ptá se příslušník a směje se tomu, jako vtipu. Chtěl jsem se původně přiznat, když pokračoval. To je nějakýho fracka. Jak si může někdo koupit takový auto. Hajzl. Polilo mě horko. Kdyby věděl, je od příbuzného, přidala maminka, trochu dědeček, nejvíc ty texty. Čekám tady na holku, není moje! Sděluji pochůzkáři. To, jo, tomu rozumím, holka je holka, nebudu překážet a jednou za mě! Smál se, šel dolů a táhl prdel po dlouhém náměstí, vzdaloval se mi a vzdaloval, na jednom z nejkrásnějších míst Evropy.

Hezký den paní Tužko, a pozdravujte pana Klána. Dámy Naivku a MA-FU pozdravím tímto ještě já.

Milan Bukovecký

P. S. Pokračování třeba příště, proč jsme se nenastěhovali, a proč se k sobě už nikdy nedostali. Možná ještě, jak skončilo to auto.
16. 02. 2012 | 11:47

MA-FU napsal(a):

Pane Milane B.
Těším se na pokračování,co auto?,nenastěhování?atd..pěkné jako vždy.
16. 02. 2012 | 20:51

Milan Bukovecký napsal(a):

MA-FU

Bludné balvany

Dýchavičný náklaďák Robur, předělaný na autobus, se ploužil do šumavských hvozdů, bylo to na Velikonoce roku 1968, na výlet se mnou jela velká bílá holka, hlídala nás její starší pihatá sestra účetní, myslel jsem, rodiče ji určili, abychom, nedej bože, nevzali roha, nezdrhli za čáru, připravovali jsme se tajně, byl to můj fatální omyl, bylo již rozhodnuto, legálně měla vycestovat pouze moje učitelka, její tvarohová kůže, tak dlouhé, předlouhé nohy, měsíce pracovali na tom.

Hned ráno jsme šli na tůru. Celá skupina. Pihatá sestra na mě bulila, buličí oči, něco viselo ve vzduchu. Nějak jsme se s mou cukrovou holkou zapovídali, byli sami, šli podle potoka, dolů z kopce, zůstali sami na celých 14 kilometrů, rozeběhli se a jak se tak přede mnou vlnila, zdravá, tak zdravá, a komíhal se batoh, něco mi řeklo, podraž ji nohy, beng, svalila se, ani nehlesla, v očích měla vinu, kousek, ve stráni, ležel placatý balvan, položila se tam i ona, svítilo slunce, bodalo do kolárku sněhu, objímal kámen, stál jsem na něm a skryté velké hvězdy kdesi, přinesly a do mě zapekly, lstivou slast mlhoviny ženy, Bože, znovu jsme běželi a zasekli se u nového balvanu a dalšího, byl večer, Robur už čekal.

V neděli, na našem náměstí, až dole, v levné jídelně Koruna mi to řekla, za týden letím do Ameriky, až se zabydlím, pošlu pro tebe, byl jsem zmatený a vyčerpaný, úplně zbitý, sotva stál na nohou, nešel jsem s ní do bytu po emigrantech, byl až na letišti, na rozestavěné budově přípravy posádek, stál v posledním patře a díval se, jak stříbrný pták tlačí tělo do nebe, brečel jsem a trhal knoflíky z červené košile, kterou jsem od ní dostal.

Hezký den
Milan Bukovecký
19. 02. 2012 | 11:17

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...nejprve pro pana Petra Klána,...díky,...díky, že jste se připojil do klubu přátel hrnečků dobrého čaje.

Zdravím paní MA-FU, pana Milana Bukoveckého, paní Naivku,...zdravím další čtenáře. I když nemám ještě dokončeno,...inspiroval mě pan Klán svojí poznámkou o čaji na svém posledním blogu,...a tak zde napíšu,...až příjde vhodná chvíle, ... kdy začít letos na jaře pít které byliny. Záleží to na tom, jak bude svítit slunce. Bez jeho přímého svitu nemají tu správnou sílu,...a taky,...i rostliny se musí po zimě zbavit svých problémů, musí se ozdravit, nabrat energii,....a nabírají ji, stejně jako vše živé, celá příroda, ze slunce. Volba vhodného okamžiku bývá v některých případech stěžejní, .... zda se dostaví úspěch, nebo neúspěch. Jen pro ilustraci, vhodný okamžik potřebují rostliny i živočichové ke svému oplodnění. Orchidea, mnoho druhů, mnoho jedinečných vyjímek,...semena některých jejich druhů jsou nejmenší v rostlinné říši. Aby byla oplodněna, musí být vystavena určité přesné teplotě po danou dobu a při tom musí být přesně daná vlhkost ovzduší, musí na květ svítit přímé slunce, a pyl musí nabotnat do dané velikosti. To jsou konstanty, řečeno matematicky, které musí nastat v jednom okamžiku, aby došlo k výslednému oplodnění.

Nebo dikobraz, samička nůže být oplodněna jen jednou za rok, časový interval oplodnění je krátký několik minut, menší než 10. Sameček samičku provází,týdny, měsíce,... dokáže určit vhodný okamžik podle pachů jejich pohlavních žláz. Pomůže mu v tom i skutečnost, že bodliny dikobrazí samičky na chvíli ztratí tuhost, přitisknou se k tělu,...příroda je neuvěřitelná čarodějka,...takže její čáry musíme rozkrýt a využít. Dobrá, něco čarování podle Žlutého Císaře, napíšu za chvíli. Tužka.

I Žlutý Císař vlastně vše, co radí, podřiruje pouti slunce po obloze. Tužka.
20. 02. 2012 | 22:38

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU,....tak pro Vás,...jistě že i další, kteří máte občas problémy v této oblasti.

Meridián plic. Předpažte si levou ruku. U nehtu palce, přesně ve středu lůžka, žačíná meridíán plic. Jde středem palce, pokračuje vedle šlach palce navázané na kloub zápěstí a pokračuje zcela rovně po hoření části ruky k rameni, aby se v místech, kde začíná klíční kost, v té jamce u ramene, vnořil do těla, kopíruje uvnitř klíční kost, přiblíží se k dýchací trubici, kolem levé plíce i srdce pokračuje dutinou břišní, dotkne se tlustého střeva, otočí se směrem nahoru, a vnoří se do pravé plíce. Energie tohoto meridiánu je silnější při výdechu, proto je také při všech dechových cvičeních kladen větší důraz na výdech, než na nádech. Proto se výdech má dělat delší, než nádech. Takže z toho pramení i způsob, jakým si můžeme meridián plic energeticky povzbudit.
Postavíme se, mírně rozkročíme, dáme ruce v bok, prsty dopředu, palce dozadu, sevřeme se ze stran v pase a stiskneme. Uděláme několik mohutných výdechů a nádechů, tim probudíme tok energie v meridiánu. Potom levou ruku předpažíme poníž, asi pod úhlem 45 stupňů k svislici těla a začneme tu část meridiánu, co jde na povrchu paže, masírovat. Masírujeme jen od klíční kosti po paži k palci, asi tak, jakobychom chtěli z ruky setřít vodu třeba po koupeli. Masírujeme ve chvíli, když jsme vydechli a zadrželi dech, tedy asi 5-7 krát jen od ramene dolů. Pak se volně postavíme, chvíli dýcháme podle našeho běžného rytmu,...no a posléze zopakujeme.
ZAČNĚTE TAK, ŽE OPAKOVÁNÍ UDĚLÁTE NA POPRVÉ JENOM TŘIKRÁT. Plíce jsou citlivý orgán, každý je máme jinak odolné a stavěné, jinak opotřebované různými problémy cest dýchacích za život,....TAKŽE ZAČÍT OPATRNĚ, POČKAT TŘI DNY, KDYŽ NEDOŠLO K ŽÁDNÉ ZMĚNĚ POCITŮ, PÁLENÍ NA PLÍCÍCH, KAŠLÁNÍ, ZAHLENĚNÍ,... pak teprve znova jen třikrát,...den počkat,... no a pak si tuto masáž můžeme dopřát tak dvakrát za týden, a můžeme ji za sebou udělat až sedmkrát.

S meridiánem plic koresponduje meridián tlustého střeva. Ten začíná na pravé ruce na ukazováku, na jeho špičce, jde pod nehtem, na zápěstí se přiblíží k meridiánu plic, ale u lokte zamíří do loketní jamky, udělá v ní "skobu" a vrátí se k meridiánu plic, rovněž se vnoří na stejném místě do těla, ale tam, kde se klíční kost navazuje na kost prsní, (*) tam se vynoří, jde asi dva centimetry od střední linie krku vlevo k našim ústům, zleva je kopíruje a vnoří se do levé nosní dírky, aby se cestou dýchacích orgánů dostal do dutiny břišní, napojil se vlevo na tlusté střevo a naší levou nohou, uvnitř zakončil svou pouť uprostřed holeně. V místech, kde klíční kost navazuje na kost prsní (*), vytvoří druhou větev, která jako blesk vytvoří kresbu mezi naším levým ramenem a lopatkou. Budu pokračovat, Tužka.
20. 02. 2012 | 23:41

Tužka napsal(a):

Tužka píše pokračování. Dobrá funkce plic souvisí s dobrou funkcí tlustého střeva. Někde výše, v minulosti jsem popsala, jak jednotlivé orgány během 24 hodin se aktivují k největšímu výkonu,...plíce a tlusté střevo jdou ve svých činnostech po sobě. Oba orgány, plíce i tlusté střevo nás zbavují balastních a odpadních látek, které do těla přišly a tělo zatěžují, proto také oba orgány spolu úzce spolupracují. Údržbou a dobrou funkcí jednoho, pomáháme i tomu druhému. Jsou to spojené nádoby. Potřebuje li jeden orgán více enegie, poskytne mu ji druhý, pokud mu přebývá,...pozná se to i druhého orgánu.

S energií je to tak, ... ANI MÁLO ANI MOC, ... málo energie vede k nemoci,... přebytek, hromadění energie vede také k nemoci, k zánětům, horečnatým onemocněním, křečím,...nervové nepohodě, neklidu,...

Kudy jde meridián srdce, nenapíšu. Se srdcem si není radno hrát. Protože jsem na začátku svého pátrání v meridiánech, všechno zkoušela na sobě a někdy i na svých zvířatech, přesvědčila jsem se, že opatrnosti není nikdy dost. Pokusy na svém meridiánu srdce jsem si několikrát přivodila aritmii, jednou tep 150 za minutu, ačkoliv jsem seděla,...a trvalo hodiny a spousty ledových obkladů, než jsem to srovnala. Jindy se mi podařilo tep snížit na 40 tepů za minutu, pak jsem dělala desítky dřepů a dalších cviků, ale srdce si tepalo lenivě pořád dál. Žádný jiný orgán není tak vnívavý, jako srdce.

Na našem těle máme několik desítek sólo akupresurních bodů, v nichž je ukryta docela velká síla. Některé jsou součástí meridiánů, jiné leží osamoceně. Především tyto body vyhledává akupunktura, napichuje je s rychlým, okamžitým účinkem. Akupresůra jich využívá také, ale účinek nastupuje se zpožděním, někdy až několik hodin.

Přeji všem spokojené dny, paní MA-FU, ptala jste se na mantry, vím, zodpovím příště, vrátím se sem. Napište, jak se máte, co jste si setavila. Mám sestavu cviků pro děti-astmatiky, je to účinné cvičení, prověřené, mnoho dětí se zbavilo potíží, taky ho sem napíšu, podmínka je, cvičit každý den.

Pane Milane Bukovecký, těším se, co napíšete a na paní Naivku, co nám doporučí.

Tužka.
21. 02. 2012 | 00:23

MA-FU napsal(a):

Pan Milan B.
Díky za dokončení pouti po Šumavských hvozdech a balvanech,já když jedu na Šumavu prší a Vydra je černá a Kašperk se mračí...ne ,ne taky jsem tam zažila hezky i na Kvildě.Díky za vzpomínky,které nezapadly ve shonu dnešních rychle běžících dnů.Těším se na jaro a byliny,procházku podél Berounky,nebo výlet na Turnovsko..
Včera jsem na Vás myslela,začetla jsem se do poezie Ivana Diviše "Moje oči musely vidět"....
A co Vy a pohyb-máte čas realizovat Tužčiny cviky?rady?hubnete? moc se mi to nedaří ...zdravím MA-FU
29. 02. 2012 | 23:49

MA-FU napsal(a):

Milá Tužko...
Bojím se napsat Tužtičko.....
Dlouho jsem tu nebyla,není nějak moc energie.Ať přidávám do raního cvičení více a více cviků..nějak to není ono.Ráno mám takové těžké ruce-jao když pracuji celou noc.Únavy mne vyčerpávají.Možná slunce mne zachrání.Jako když se mi vrací únavový syndrom,který jsem prodělala od r.93-97 bylo to nekonečné...Musím udělat nějaké půsty.
Děkuji Vám za meridiány,tak se na to taky podívám a zkusím.Máte pravdu se srdcem neradno si hrát. Já jednou asi před deseti lety jsem si udělala bylinnou koupel a ne abych dala všeho s mírou ,ale byliny sušené i čerstvé ale hodně ležela jsem ve vaně a nemohla se už ani zvednout,srdce bilo a utíkalo jak splašené-no nemohla jsem večer odjet do divadla na předplatné.Koupel byla po obědě! Tak vím,že Vy máte pravdu a od té doby byliny dávám podle předpisu a návodu.V týdnu jsem na Vás myslela,že se sem k panu Klánovi musím podívat,napsat Vám jak mám provoněný botník a boty.Dala jsem na podzim do bot čerstvý žebříček a teď jsem vysypala a vůně zůstává..... Tak má milá,musím se podívat co píšete o játrech,mám pocit,že zase když už asi 14 dní nespím od 1 do 3 hod,že se zase ozývají. Díky,díky....pozdravuji Vás,Naivku,Ghost Doga a všechny co sem chodí v předtuše dobrého šálku čaje.Velký dík autorovi p.Klánovi.MA-FU
01. 03. 2012 | 00:15

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,... pro MA-FU, stíhám Vás, před minutou jste to tu zavěsila, a já si celý večer říkám, že jsem zase slíbila a měla bych dokončit. Že se vším neřídíte,...to je dobře, to byste nedělala nic jiného, než jen stále nějaké cvičení a masáže a tohle a tamto,....je to napsáno pro výběr, dnes tohle, za měsíc zas něco jiného,...změna je život.

Ptala jste se na mantry. Mantry hodně používá buddhismus. V některých mají slova svůj význam,...některé jsou sestaveny jako soubor zvuků, které mají rezonovat v hlavě, mají mít vliv na činnost mozku. Pokud jsou pronášeny více ústy, v prostorách k tomu uzpůsobenou akustikou, působí skutečně na celé tělo,...tím ovlivňují jeho činnost.

Jóga použivá při cvičení zvuky jen výjmečně. Jógové cvičení je tiché, klidné, s plným soustředěním na dech a na provádění cviků. Ale s jedním zvukem se tu setkáme. Je to OM. OM je zvuk, který připomíná naše prvotní setkání s prsem matky,...začali jsme dýchat, přijímat potravu, začíná náš život. Otevřete ústa,...vyslovíte O, zavřete je s lehkým mlasknutím, tak jako novorozenec, otevře ústa a přisaje se. OM se různě moduluje,...třeba,....ÓÓÓÓM,....Ó je s hlubokým nádechem,...můžeme nechat zvzuk po uzavření úst ještě znít v hlavě.
Nebo,..ÓMMMMMM, kdy zavřeme ústa a zvuk MMMMM vyluzujeme jako mručení.
Nebo,..Ó M M M M, ...to M vyslovujeme přerušovaně s otvíráním úst, jako ryba.
Další si můžete vymyslet a pozorovat, jak rezonuje v hlavě, kdy je nám to příjemné a kdy není.

Toto cvičení s ÓM, je součástí cvičení, kdy chceme promasírovat mozek. Cvičí se nejčastěji v lehu na zádech a hlava k tomu zvuku dělá mírný pohyb z leva do prava.

Ještě připomenu křesťanství,.... první apoštolové asi věděli, jak zvuk působí,....AMEN,....ÁÁMEN, pronesené mnoha ústy v kostele s dobrou akustikou, to je rovněž masáž,...AMEN rezonuje v hlavě.

Žlutý Císař nemá ve svých doporučeních žádné mantry,...doporučuje tiché vnímání tepla dopadajících slunečních paprsků při východu nebo západu slunce,...doporučuje vnitřní úsměv. Ten vnitřní úsměv spočívá v tom, že vnímáme jen dva aspekty, svůj dech a teplo slunečních paprsků, které si necháváme dopadat na zavřené oči. Tím, že na nic pár minut nemyslíme, že neřešíme žádné problémy a citová hnutí mysli, tím naše vnitřní já získává sílu,...třeba k tomu, problémy později řešit a vyřešit.

Ještě se sem vrátím, abych napsala o sólo akupresurních bodech, které jsou jakési energetické články našeho těla.
Žlutý Císař popsal 365 akupresurních bodů, z toho jich polovinu používal i jako body akupunkturní.

Přeji všem krásné dny, slunce už má sílu, když zasvítí, už není studené, zimní,...začíná hřát. Tak to teplo přeji, Tužka.
01. 03. 2012 | 00:52

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU, teď čtu i druhý vstup,...cítíte se unavená,...pár dní spíš cvičení uberte, dost možná, že je té energie málo a tělo chce víc odpočívat. Dělejte jen v leže na zádech dechové cvičení, a procvičujte prsty. V jídle se vzdejte na pár týdnů kuřecího masa,...bylo by to na dlouhé vysvětlování,.... Kupte si grep,...šťávu průběžně, tak dvě lžíce,... za dvě hodiny zase dvě lžíce,...deset polévkových lžic je tak normovaná dávka na den, jsou v něm vitamíny a stopové prvky ve velice dobrých poměrech. Zkuste týden víc odpočívat, třeba tělo potřebuje ubrat tempo, aby se mohlo dostat do kondice. Ticho, teplo, tekutiny. Přeji zlepšení,....využíjte přímého slunečního světla, zdravím Vás ještě jednou, Tužka.
01. 03. 2012 | 01:15

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka
Vrátil jsem se z cest. Netekla voda, dost drsné pro první okamžiky. Ještě ráno to pokračovalo, ale vysvitlo Slunce. Začala téci jen teplá voda. Pomalu jsem se rozkoukal a vzpomněl si, jaké bylo Slunce, odkud jsem přijel.
---
Duha na Slunci

Na konci nebe táhli ptáci kočár Slunce
Leskli se a bleskli v postrojích rychlého vozu
Jeden z nich nazul na žár magma první barvy
Druhý se sehnul a smíchal linku azurového koláče
Třetí barva se sama vlila do čepice kafáče
A Slunce bylo jako v halence
Krásné a žhavé
---
Odpoledne Vás budu číst a uvidím, co napíšu. Hezký den!
Milan Bukovecký
03. 03. 2012 | 11:35

Milan Bukovecký napsal(a):

MA-FU
---
Vezměte mu tu kytaru

A pozvěte děvče do kruhu, ať začne
Chvilku pomačká šest strun Španělky
Ať skryje dlouhé prsty do slzy balady
Vlasy v květu zahrady, zavzlyká pocity
Že tucty snů, jdou světem se zákryty
Jsou hostem pohody, náhody bázně
Zraní se růží, zpod kůže proudí krev
Dejte jí kytaru, ať nám o tom zpívá
---
Posílám báseň ke cvičení. Doufám, že Vás uzdraví.
Milan Bukovecký
03. 03. 2012 | 11:46

MA-FU napsal(a):

Tužka

Má milá vy-léčitelko-je mi po grepu opravdu lépe ,ale jsou prý veké erupce na Slunci-možná jsem na takové věci velice citlivá,jako můj muž na změny tlaku,ale o tom nebudu psát..... čím dál víc se těším na to Sluníčko a i když mu denně posílám pozdravy-stále mi chybí.Hlavně jste tu Vy -poradkyně a zachránkyně takových "tonoucích" jako jsem někdy já.Budu dbá doporučení Žlutého císaře a žádné mantry ale tichu a v teple rozpohybovávat svojí schránu. Tak za rady moc moc díků(nechcete to psát,ale musím) zdravím MA-FU
08. 03. 2012 | 14:40

MA-FU napsal(a):

Pan M.Bukovecký

Ó pane dík,za krásnou báseň -dala jsem jí pčečíst vnučce,která má několik kytar,ale nejraději španělku.Skládá texty i noty a řekla,že mi jí ke cvičení nazpívá ...to z Vaším dovolením,budete textař. Díky těší mne Vaše psaní. MA-FU
08. 03. 2012 | 14:46

Milan Bukovecký napsal(a):

MA-FU

Klidně, budu textař. Báseň má živou předlohu. Je to mladá žena. Roky lyžujeme. Jezdí s námi i jedna velká rodina, skoro by se dalo říci klan. Součástí skupiny jsou i dvě sestry. Obě hrají na kytaru, obě zpívají. Každá je jiná. Každá vidí muziku a svět jinak. Doplňují se. Jedna má nadčasový rozměr. Je smírná k exhibicím expresivní sestry. Ta vždy začíná. Emoce, vášně, smyslnost, trčí z jakékoliv zamilované písně, tak lká, a nádherně láká. Druhá-empatická, čeká, až sestra selže z vášně a sama sebe dojme, pak ji vezmi kytaru a začne. Přiskočí její bratranec a drží rytmus. Tečou příběhy úžasných balad.

Musím od začátku. Skoro všichni z klanu na něco hrají. Někteří i profesionálně. Ti mají své obdivovatele a obdivovatelky. Jsou starší, hrají a zpívají své fláky. Diktují nosné odrhovačky, tutový úspěch. V tom okamžiku se ve mně něco vzbouří, a začnu, nejdříve potichu, pak se osmělím, i nahlas popichovat, „vemte mu tu kytaru!“

Chvíli to trvá, ale vezmou. Pak přijdou na pořad rusé sestry. Nakonec ta, která utrhne člověku srdce. Vždy končí večírek. Vidím její prsty, slyším hlas. Šeptá, skoro šišlá, mám pocit, že jsem sedmnáctiletý.

Milan Bukovecký
12. 03. 2012 | 08:03

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....nejprve napíše pozdravení pro paní MA-FU, pro pana Milana Bukoveckého, zdravím i pana Klána a jistě i další co čtou. Chci vám napsat ještě o jednotlivých energetických bodech, ....ale, tento týden mluví o paměti a o mozku. Dokonce to má být jakýsi celoevropský týden, a já vzpomínám, jak jsem se setkala s opravdu ojedinělou pamětí,.....budu psát příběh,....bude i souviset s akupresůrními energetickými body. Tak ten příběh.

Začíná na jedné dlouhé chodbě sportovního areálu, kdy ke mně běží "rozjívený adolescent", nad hlavou mává barevnou krabičkou a volá,....něco pro vás mám,....Při pohledu na krabičku jsem předpokládala ????,...jeho rodiče jezdili do daleké ciziny a mě napadlo, že by to mohl být nějaký zvláštní čaj,......Jak jsem vzala krabičku do ruky, něco v ní zarachotilo,...takhle čaj nerachotí,.....Adolescent mne vybídl, ať to otevřu,....V rohu krabičky se krčilo mládě bílého laboratorního potkana s černýma očima. Spadla mi brada překvapením a adolscent za náramného smíchu, který se spíš podobal řehotu, odcválal.

Dívala jsem se na to miniaturní stvoření a začala řešit problém,...co s tím??? V smlouvě o podnájmu byl zákaz držení jakýchkoliv zvířat, ani akvárium a rybičky, ani živé rostliny, aby byt nebyl zatížen pachy a plísněmi. Napadlo mne, že nejjednodušší bude, zavézt to večer za město a vypustit do přírody,...kde bílý potkan nemá šanci přežít, ale přesto, dát mu šanci. Jak jsem tak na něho zamyšleně zírala, a musela si připustit myšlenku, že už dnes večer si ho nějaká sova dá jako zákusek,....potkaní mládě najednou vystartovalo z koutku a rovnou mně do rukávu,...rukávem k rameni a pod uchem mi začalo pískat. Byla jsem naprosto ohromena,...pískal signál, který mě v dětství naučil můj nevlastní dědeček k ovládání zvířat. Vždycky říkal,...nauč je reagovat na tohle,.....zklidní se, a lepší se s nimi pracuje.
Právě tenhle signál způsobil, že jsem se ve vteřině rozhodla, že si potkana nechám. Bylo to přesně naopak, zklidnil mne a ovládnul.

Na dno skříně jsem mu dala do staré cestovní kabely krabici na spaní s nastříhaným mým propoceným trikem, to aby permanentně věděl, kdo je "vůdcem dvouhlavé smečky". Vedle byla mistička s vodou, mistička na krmení a miska s natrhanými ubrousky. Jeden kousek papíru jsem mu otřela pod ocáskem, dala přičichnout a posadila ho do mističky s papírky. Okamžitě pochopil, udělal několik malinkatých bobečků a kapku moče. Nikdy, za celý jeho život, jsem nenašla bobánky a stopy moče jinde, než v miskách k tomu určených. Štěńata a koťata se to učí několik týdnů, lidské mládě ještě déle,...potkan si to zapamatoval napoprvé.

Ještě ten večer jsem si ušila malou taštičku, jakousi mošničku, s několika otvůrky, do které jsem dávala potkana a vázala si ho, nebo připínala k pasu,....Brala jsem si potkana stále s sebou. Od rána do večera jsem ho měla při sobě, noci trávil v cestovní kabele na dně pootevřené skříně.

Tak příště,...budu pokračovat,.....přeji krásné sny,...Tužka.
13. 03. 2012 | 00:31

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka

Nádhera, paní Tužko, připomněla jste mi, Růži pro Algernon od Daniela Keyes , geniální science fiction povídku o soupeření myši a člověka. Četl jsem ji, nevím, asi před 40 lety, ve Škvoreckého Světové literatuře, a už nikdy více. Neviděl jsem divadlo, mám pocit, že film, ale tak nějak v mlze, bylo to určitě v noci, polospal jsem u toho, povídka byla silnější. Také Vy, musím se přiznat, ve vnímání podstaty a rozumu života, zdánlivě nevědecky, jste hodně daleko. Děkuji za text, je to pošušňáníčko.

Milan Bukovecký
14. 03. 2012 | 07:38

naivka napsal(a):

Vážená paní,

tak myšičky mám velmi v oblibě :-) ... dovolíte-li, tady je také jedna (dokonce z neuvěřitelně dávného roku 1946):

https://www.youtube.com/watch?v=QbxArVlS5tU&feature=fvsr

a ještě, kdyby si snad někdo přál slyšet skladbu v podání Valentiny Lisitsy:
https://www.youtube.com/watch?v=LdH1hSWGFGU

Prosím, přijměte Vy, paní Tužko, paní MA-FU, pane Kláne, pane Bukovecký a všichni, kdo si přicházíte pro dobré slovo sem, do Neznámého města, moje srdečné pozdravení.... chodívám k vám moc ráda.
14. 03. 2012 | 13:39

MA-FU napsal(a):

Milan Bukovecký
Nakoukla jsem po delší době a tak hezké psaní -dokonce podle živé předlohy.Moc krásné...díky za podělení se...MA-FU

Tužka
Každý píšete jinak,ale pan Milan i Vy Tužko-poutavě,že to nedovedu vychválit,vyslovit,natož popsat.To pomohlo z dnešní těžké únavy,díky,díky....

A Vám Naivko...díky za anonci na Valentinu L. ráda poslechnu.Zdravím Všechny přátele-kdo sem v dobrém přicházejí a v ještě lepším naladění odcházejí ...
17. 03. 2012 | 22:39

naivka napsal(a):

Dovolte mi, prosím, pokusit se v Neznámém městě otevřít nový, zatím prázdný dům, a postupně jej zaplňovat expozicí, která snad život ve Městě ještě více oživí. Tou expozicí by mohly být dopisy Vincenta van Gogha. Jsou pravdivým životopisem bez ztajených koutů, jsou tiché, klidné, ale také, jindy, jakoby hořely pod Vincentovou rukou a jakoby pero bylo namočeno ve slunci nebo v krvi. Četla jsem je, když mi bylo asi 18 roků. Hluboce mě zasáhly a dodnes je považuji za nedílnou součást mojí duše. V těch dopisech jsem se setkala s láskou k člověku, ale také s láskou k práci. Přes všechnu houževnatost, vůli, pokoru a nádherné, něžné city lze však vyčíst z nich i lidské utrpení, které ničí tělo i duši a vede člověka k jícnu zoufalství a nicoty....

Snad tedy dovolíte, postupně bych dopisy uváděla. Je jich však hodně, tuším přes 600, nevím, jestli je stihnu všechny přepsat, bylo by to určitě na několik měsíců. Ale chodívám k vám do Neznámého města ráda a snad nebudu odmítnuta. Potěší mě i případné připomínky či jen obyčejná slůvka zájmu, bude-li někdo k jednotlivým dopisům postupně mít. A moc bych byla ráda, kdyby pan Klán časem, až se expozice více zaplní, našel pro nový dům jeho číslo popisné. Samozřejmě, vážený pane Kláne, jen budete-li souhlasit. Všem vám děkuji a přeji krásný, dnes jarně sluníčkový den.
20. 03. 2012 | 10:45

Dopisy V. van Ghoga 1 napsal(a):

Haag (1872 a 1873)

Milý Theo!
Děkuji ti mnohokrát za dopis; potěšilo mě, že jsi dobře dojel. V prvých dnech jsem Tě velmi postrádal a byl jsem nesvůj, že jsem Tě nenašel, když jsem se v poledne vrátil domů. Strávili jsme spolu radostné dny a mezi přeháňkami jsme se přece několikrát prošli a leccos viděli. To je hrozné počasí: při docházkách do Oosterwyku to nebudeš mít zajisté příjemné. Včera o výstavě byly tu klusácké závody, avšak slavnostní osvětlení a ohňostroj byly pro špatné počasí odloženy; dobře tedy, žes tu nezůstal kvůli té podívané. Pozdrav od rodiny H. de Roosovy.*
Tvůj neustále Tě milující bratr Vincent.

* U této rodiny Vincent bydlel.
20. 03. 2012 | 10:49

Dopis, 2 napsal(a):

Haag, 13. prosince 1872

Milý Theo!
Z otcova dopisu jsem se dověděl věru pěknou novinku. Ze srdce Ti k tomu přeji štěstí.
Nepochybuji, že v tom najdeš zalíbení, je to velmi pěkný obchod. *
Velmi mě těší, že jsme zaměstnáni ve stejném oboru a ve stejném obchodě; jen si musíme horlivě dopisovat.
Doufám, že Tě uvidím, dříve než odcestuješ, pak se ještě o ledačems domluvíme. Myslím, že Brusel je zajisté docela příjemné město, leč z počátku to bude přece nezvyklé.
Rozhodně mi brzy napiš!
Tedy sbohem; toto je jen narychlo několik slov, ale musím Ti přece říci, že mě to moc potěšilo.
Měj se dobře.
Tvůj neustále Tě milující bratr Vincent.
Lituji Tě, že musíš denně v tomhle psím počasí do Oosterwyku. Pozdravy od rodiny Roosovy.

* Obchod s obrazy Goupil and Co., v jehož filiálkách v Paříži, Londýně, Haagu a Bruselu byli Vincent a Theo zaměstnáni. Jejich strýc Vincent van Gogh byl podílníkem firmy.
20. 03. 2012 | 10:53

Dopis, 3 napsal(a):

Haag, 17. března 1873

Milý Theo!
Je na čase, aby ses opět o mně něco doslechl, právě tak jako já toužím uslyšet, jak se daří Tobě a strýci H., a proto doufám, že mi napíšeš, až budeš mít kdy.
Zajisté jsi už slyšel, že odcházím do Londýna, a to bezpochyby velmi brzy. Doufám, že se do té doby ještě jednou uvidíme. Bude-li mi to poněkud možné, přijedu o velikonocích do Helvoirtu, závisí to však na novinkách, s nimiž cestuje Iterson. Dokud se nevrátí, nebudu se moci vzdálit. V Londýně to bude pro mne docela jiný život, poněvadž asi budu muset sám bydlet v zařízeném pokoji, a tudíž se starat o mnoho věcí, které mě teď nezatěžují. Nesmírně toužím spatřit Londýn, jak si jistě dovedeš představit, přesto však lituji, že musím odtud odejít. Když je už nyní jisté, že musím pryč, pozoruji teprve, jak lnu k Haagu. Ale to už konečně jinak nejde a jen se bráním považovat to za něco příliš obtížného. Uznávám, že to bude výborné kvůli angličtině; rozumím jí sice dobře, ale výslovnost se mi zdaleka tak nedaří, jak bych si přál. Od Anny jsem se dověděl, že ses nechal vyfotografovat. Můžeš-li postrádat ještě jednu fotografii, laskavě na mne pamatuj.

Jak se daří strýci H.? Jistě mu není lépe. A jak tetě? Může strýc ještě pracovat, má velké bolesti? Srdečně ho ode mne pozdravuj; často na něj myslím. Jak se daří v obchodě? U vás je zajisté velmi rušno, u nás též. Teď už snad do toho trochu vnikneš. Jak se máš na stravu, jsi ještě pořád spokojen? To je důležité. Především mi musíš víc psát, co všechno vidíš. V neděli před čtrnácti dny jsem byl v Amsterodamu, abych si prohlédl výstavu obrazů, jež jdou odtud do Vídně. Bylo to velmi zajímavé a jsem zvědav, jaký dojem udělají Holanďané ve Vídni. Velmi jsem zvědav na anglické malíře, vídáme od nich tak málo, protože téměř všechno zůstává v Anglii.

Goupil nemá v Londýně sklad, do obchodu se všechno dováží. Koncem tohoto měsíce přijede sem strýc C. a já bych si přál od něho leccos uslyšet.
U H. a tety F. se pořád na Tebe ptají a mám Tě od nich pozdravovat. Teď je krásné počasí! Užívám ho co možná nejvíc; minulou neděli jsem si s Vilémem zavesloval. Tuze rád bych tu ještě zůstal přes léto; leč musíme to nyní brát tak, jak to je. Teď však sbohem a měj se dobře a napiš mi. Pozdravuj ode mne strýce a tetu, Schmidta a Eduarda. Těším se na velikonoce.
P.S. Ještě Ti však, Theo, musím doporučit, abys kouřil dýmku, to je dobré, když máš někdy mravní kocovinu, což zrovna prodělávám.
Tvůj neustále Tě milující bratr Vincent.
20. 03. 2012 | 10:57

Dopis, 4 napsal(a):

Haag, 9. května 1873

Milý Theo!
V pondělí ráno cestuji z Helvoirtu do Paříže a Bruselem projíždím ve 2 hodiny 7 minut. Můžeš-li, přijď tedy na nádraží, velmi by mě to potěšilo.
Abych nezapomněl, včera jsem ukázal paní Tersteegové Tvou podobiznu, tuze ráda by chtěla též jednu mít.
Snad bys měl příležitost ještě jednu získat a mně poslat?
Jestliže teď to nejde, pak na to někdy později pamatuj.
Nedovedeš si, Theo, představit, jak jsou tu všichni ke mně milí; zajisté si pomyslíš, že je mi líto, musím-li se rozloučit s tolika přáteli. Sbohem, milý hochu, pozdravuj ode mne srdečně strýce a tetu.
Na shledanou!
Vincent.
Přeptej se, zdali musíš jít na Severní nebo na Jižní nádraží.
20. 03. 2012 | 12:09

Dopis, 5 napsal(a):

Londýn červen 1873 - květen 1875

Londýn, 13. června 1873
Moje adresa je:
Care of Messrs Goupil & Co.,
17 Southampton Street, Strand, London

Milý Theo!
Rád bys o mně něco uslyšel a já Tě tedy nechci nechat déle čekat na dopis.
Z domova jsem se dověděl, že teď bydlíš u pana Schmidta a že otec byl za Tebou. Upřímně doufám, že se Ti bude v novém bytě víc líbit než v předešlém, a také o tom nepochybuji. Jednak mi brzy napiš, velmi se mi po tom stýská, a jednak mi pověz, jak teď trávíš své dny atd. Především mi napiš, jaké obrazy jsi v poslední době viděl, a také jaké nové rytiny a litografie byly vydány. Jen mě tu dobře informuj, neboť po té stránce tu mnoho nevidím, poněvadž obchod je tu jen skladem. Daří se mi poměrně velmi dobře.

Našel jsem si pension, kde se mi prozatím velmi líbí. Ještě tu bydlí tři Němci, kteří milují hudbu a pěkně hrají na klavír a zpívají, což zpříjemňuje večery. Nemám tu tolik práce jako v Haagu, poněvadž v obchodě musím být jen od rána od 9 hodin do 6 do večera, a v sobotu jsem hotov už ve 4 hodiny. Bydlím v jednom z londýnských předměstí, kde je poměrně klidno. Má cosi z Tilburgu nebo z jiných takových měst. - V Paříži jsem měl velmi příjemné dny a přes veškerou šetrnost, jak si můžeš myslet, hodně jsem užil podívané na to vše krásné, co jsem viděl na výstavě a v Louvru a v Luxembourgu. - Obchod* v Paříži je skvělý a mnohem větší, než jsem si představoval - především na náměstí Opery.

Živobytí je tu velmi drahé. Týdně utratím za byt v pensionu 18 šilinků kromě prádla a ještě pak musím jíst ve městě.

Minulou neděli jsem byl se svým šéfem panem Obachem na venkově v Boxhillu; je to vysoký pahorek (asi šest hodin vzdálený od Londýna), částečně křídový, porostlý zimostrázem a s jedné strany vysokým dubovým porostem. Krajina je tu kouzelná, docela něco jiného než v Holandsku a v Belgii. Všude je vidět nádherné parky s vysokými stromy a hustým křovím. Každý se tam může procházet. O svatodušních svátcích jsem podnikl s Němci pěkný výlet, pánové však příliš utrácejí a příště už s nimi nepůjdu. Od tatínka jsem se dověděl potěšitelnou zprávu, že se strýci H. daří obstojně. Prosím, srdečně ho i tetu pozdravuj a něco jim o mně pověz. Pozdravuj ode mne též pana Schmidta a Eduarda a opět mi brzy napiš.
Sbohem, měj se dobře. Vincent.

* Goupilův dům měl v Paříži tři obchody: 1. hlavní účtárnu v Rue Chaptal, 2. obchod na Boulevard Montmartre, kde byl později sám Theo, 3. obchod na Place de l´Opera.
20. 03. 2012 | 12:29

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Naivka,...omlouvám se, že přeruším sled Vincentových dopisů. Některé jsem také četla už v minulosti, četla knihu i viděla film,...Mezi řádky lze číst touhu i žízeň po lásce, přátelství, úspěchu,....touhu být taky úspěšným malířem. Ale výše jsem napsala, že napíšu, až nastane čas pro byliny.

Napíšu i pro Milana Bukoveckého,....děkuji, pár zážitků s potkanem ještě napíšu.

Píšu pro paní MA-FU,....díky. Přišel čas bylin, také jsem se těšila, čekala na pampelišku a na její energii, kterou budu denně od ní přijímat. Sláva pampeliškám, zas budu "napájet své enrgetické články".
Byly slunečné dny, rostliny i přes vrstvičku půdy vnímají slunce a řeší své problémy, jsou připravené.
Pampeliška je nejrychlejší. V pampeliškovém koutě zahrady jsem už našla několik rostlin, které mají víc jak deset lístků delších než šest centimetrů,....to znamená, že už týden byly na slunci a jsou připravené předat nám svou sílu. Zítra začínám. Posypu si nakrájenými lístečky chleba k snídaní,....a od tohoto dne už každý den pár lístků pampelišky je součástí mého života. Kdo nečetl o pampelišce, tak blog pana Klána z 26.3.2010 Život mezi životem a vědomím. Vstup je 28.3. 2010. Přeji novou sílu z bylin, Tužka.
20. 03. 2012 | 21:48

Tužka. napsal(a):

Tužka napíše,...pokračování.
Potkan dostal jméno Myšánek. Za několik dní na něj reagoval. Mošničky jsem šila stále další a větší, Myšánek rostl velice rychle. Taky jsem si pořídila velké vnitřní kapsy do všech kabátů a bund, ale nejraději byl u mne v levém rukávu, hlavu přitisknutou na zápěstí. Tak jsem začala chodit s pokrčenou rukou, zavěšenou palcem za knoflík jako Napoleon, to aby se Myšánkovi v rukávu dobře spalo. Hodiny v práci trávil buďto v dolení zásuvce u psacího stolu, nebo v šatní skříňce ve svém přenosném "bejváku", kde měl ložnici, jídelnu i záchůdek, všechno ve staré velké cestovní kabele, kterou jsem všude vláčela s sebou. Taky jsem si ušila sametovou společenskou mošničku, takže se mnou chodil do divadla, do kina, i tancovat. Všechno to spokojeně prospal. Byla jsem tomu ráda, tajila jsem, že vlastním potkana, vědělo to jen několik lidí, těch všímavějších. Jen moderní hlučná hudba se mu nelíbila,...to drápal a jevil nespokojenost a byl raději zavřený v kabele v šatně.

V době různých sportovních akcí musel být také zavřený dlouhé hodiny ve skříňce, ale snažila jsem se v době volna donést ho ven na vzduch a na slunce a aby si vybral na louce nějakou lahůdku podle vlastní chuti. To se mu mohlo stát i osudným, protože nás nškolikrát zaměřilo káně i jestřáb a udělali nálet. Jenže, já jsem nějak předpokládala, že by mohl dravec zaútočit, byla jsem vždycky u něho ve dřepu, takže se mu podařilo zavčas vlézt do rukávu. Jednou mi káně při útoku až přistálo na zádech, zlostně skřehotalo, a od té doby Myšánek o vycházky do přírody nestál. Kdykoliv jsem ho položila na trávu, hned se vrátil do rukávu, ani fousky mu nekoukaly.

Při jedné velké sportovní akci na stadiónu byl od rána zavřený ve skříňce, nebyl čas se mu věnovat. Odpoledne jsem si musela poslat pomocníka do skříňky pro náhradní stopky, nepotřebovala jsem mu říkat o potkanovi, prostě proto, že jsem nestála o to, že je se mnou na pracovišti. A tak se stalo, že potkan, aniž by si toho pomocník všiml, vyběhl z kabely, musel se v suterénu plném pachů zorientovat, najít cestu ven, uběhnout tak 200 metrů a najít mě mezi víc jak tisícovkou diváků i závodníku na stadiónu. Byl u mne dřív než pomocník. Pár lidí si toho všimlo, zejména jeden můj spolupracovník z detašovaného pracoviště, a ten chtěl hned potkana koupit. Měl s ním, teda s jeho chytrostí, veliké plány. Myšánek nebyl na prodej, to jsem rezolutně zamítla, i když přihazoval a rozešli jsme se po závodech, kdy mi už nabídl částku jak za drahé čistokrevné štěně.

Ještě jsem se nedostala k akupresůrním bodům,...to proto, že Myšánek mi mnoho let obveseloval život, a nejen to, ještě mnohem víc,....tak zas bude pokračování. Přeji dobrou noc, Tužka.
20. 03. 2012 | 22:36

naivka napsal(a):

Vážená paní,

ne, prosím, neomlouvejte se, především vaší zásluhou, paní, Neznámé město již téměř dva roky žije, to já jsem sem vpadla s Vincentovými dopisy... dle vašich slov usuzuji, že jste četla román Irvinga Stone "Žízeň po životě".. mně však až dopisy dovolily vnořit se do hlubokých citů a myšlenek tohoto malíře a člověka, a mnohé z nich cítit jako vlastní ... nepřála bych si rušit poklid Neznámého města, jen snad malounko více ho oživit, přála bych si, snad se najde jeden čtenář, pro kterého "moje" - Vincentovy dopisy budou mít smysl číst.... přináší mi radost je sem psát... ano, budu se snažit nerušit vás a vaše čtenářky a čtenáře, paní, patřím k nim i já ... přeji fialkově voňavý den :-) ..
22. 03. 2012 | 10:12

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka

Vážená paní. Vzbuzujete údiv a obdiv v jaké harmonii a znalosti jste schopna soužití s myší. Kdybych neměl kamaráda, který před lety zachránil kocoura, celého potrhaného a zbědovaného a jaký mají spolu dodnes vztah, možná bych pochyboval. Je to velká dávka rozhledu a myšlení, smíření se s přírodou a jejich tvory. Napsáno je to lehce, poutavě, s napětím. Děkuji.

Naivka

Před revolucí jsem napsal knihu povídek Satelit. Skoro je dobře, že se pomalu ztratila. Jeden z oddílů měl název Neodeslané dopisy. Nutilo mě jakési nepsané pravidlo, že umělci píší své dopisy pro budoucnost, zejména zneuznaní. Potom se jich, až jsou slavní, zmocní zbyteční a vydají je knižně. U malířů to má ještě jeden podtext, jsou chronologií jejich tvorby a časovou identifikací při konfrontaci s legendou padělku. Nepíšu to proto, abych Van Gogha z něčeho podezíral, ani omylem, ale, je to obecný jev, se kterým se musí počítat. Vážená paní, předem děkuji za Vaše vstupy a těším se na procházky s texty a hudbou.

Příjemné jaro.
Milan Bukovecký
23. 03. 2012 | 21:59

MA-FU napsal(a):

Naivka
Začetla jsem se do dopisů Vincentových a zjistila,že také velice dávno už jsem nějaké četla,ale teď po životních zkušenostech ,jsou nějaké vzácnější a víc jim rozumím-díky..milá naivko ale pokračujte..pan Klán jistě nic nenamítá.Dnes jsem si pustila sem k tomuto čtení poslední CD Leonarda Cohena- OLD IDEAS
29. 03. 2012 | 21:17

MA-FU napsal(a):

Tužka

Milá paní to co jste popsala o Myšánkovi ,je scénař na film,ovšem to by musel hrát sám Myšánek !!Krásné,poučné a smutné zároveň.Takový má být život.
I já už začala pampelišku.Viděla jsem v zahradě ,kde se slunce vzpírá její srdíčka a tolik větších lístků jak popisujete už dříve,že jsem vzpomněla a začala .Potom jsem si přečetla ,že i Vy jste neodolala a jíte. Dnes se měnil tlak a byla to hrůza po obědě co se do mne dalo zase za únavu,otekly mi taky ruce,prsty mám jako válečky neohebné.Tím Vás nechci zatěžovat,snad jen zda si nemohu pomoci nějakou akupresurou,když přijse takový výkyv počasí??? Možná na něco přijdete. Přeji Vám hezké jarní zážitky a těším se že pojedu snad ještě na Jizeru a Malou Skálu-to mi nabije-nevím co mi tak táhne v tato krásná místa. Těším se na jakékoli rady MA-FU
29. 03. 2012 | 21:31

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro všechny návštěvníky v Neznámém městě,...zdravím Vás,...ještě jeden pozdrav pro ty, co mne oslovili, díky, děkuji za shovívavost, budu pokračovat o potkanovi, protože nakonec s ním "dojdu" až k významným akupresůrním bodům a právě jeho prostřednictvím jsem si ověřila jejich sílu. Ale teď ještě pár příběhů s potkanem a s jeho vskutku ojedinělými schopnostmi.

Protože nechtěl běhat venku, brávala jsem ho do prázdné tělocvičny aby se dosytosti protáhl a měl dost volného pohybu. Nic jsem ho neučila, záměrně jsem nechávala na něm, ať mi předvede co dokáže. Že běhal po všem nářadí, vysoko u stropu po traverzách na jejich zavěšení, nebo i po stěnách, to je o myšovitých známé. Ale on pořádal i hrátky, jaké jsem viděla dělat kuny. Běžel,...a v běhu udělal třeba i deset přemetů. Nebo se rozběhl, vyskočil, ve výskoku se otočil o stoosmdesát stupňů a zas běžel ke mně. Byl vždycky velice spokojený, smál se,...teda, já jsem byla přesvědčena, že je to smích. Byla to směs zvuků, jako když se směje kojenec a chrochtá selátko. Škála různých zvuků byla široká, určitě tak dvacet, každý něco znamenal, opakoval ho při podobných situacích.

Na pracovišti probíhalo stěhování a adaptace různých prostor. Šla jsem z přízemí do poschodí, ruce plné lejster, Myšánka zavěšeného v mošňičce u pasu,...vtom se začal házet a ostře pískat. Myslela jsem, že jsem někde s mošničkou narazila na zábradlí, tak položím lejstra na zem, vyndám Myšánka a zjišťuji co se děje. V rukách se mi postavil na zadní pacičky, předníma šermoval, jako když běží a s hlavou zvrácenou ke sropu pískal. Hladím ho, on napnutý jak pružina píská,...a pak to přišlo. V poschodí nade mnou se pohnuly nad schody narovnané skříně a letěly s dalším nábytkem na odpočívadlo. Kdybych se nezastavila, byla bych tak akorát v polovině schodiště, skříně by nás smetly a přirazily na zeď odpočívadla. Myšánek o několik desítek vteřin napřed vnímal pomalý pohyb bortícího se špatně srovnaného nábytku. Zachránil mi život, to bych asi nepřežila.

Už jsem minule psala, že o potkana měl velký zájem jeden můj kolega. Jeho zájem nepolevoval. Většina na pracovišti věděla, že jezdím v říjnu na Velkou pardubickou, protože jsem si své povinné nedělní akce organizovala tak, abych měla, pokud to šlo, tuto neděli volno.
Na jedné Velké pardubické jsem se setkala i s tímto kolegou a jak bylo jeho zvykem, hned začal mluvit o koupi Myšánka. Prodat ho by mne nikdy nenapadlo, to už věděl, takže si vymyslel na mne léčku. Začal potkana vychvalovat a takové ty řeči, zda by mne potkan našel na druhé straně závodiště. Vytasil se s docela vysokou částkou kterou mi zaplatí, když do toho pokusu půjdu a uskutečním ho. Přiznám, zaváhala jsem,...atmosféra závodů a sázek vykonala své, ale raději jsem od něho odešla, abych lépe odolávala pokušení.
Aby to "kontrolní věž" pobrala, tak to přeruším. Tužka.
29. 03. 2012 | 21:46

MA-FU napsal(a):

Píši všem Jarní pozdravení a Velikonoční týden si většinou užívám s Vltavou ČRo 3 když mohu poslechnout na Velký pátek J.Haydn:Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži a nebo ten večer J.S.Bach: Janovy pašie ,v sobotu těžkou operu R.Wagnera: Parsifal,nebo Telefonotéku s profesorem Janem Sokolem....ale to je asi reklama na moji oblíbenou stanici..
Tužce,Naivce,mistrovi Bukoveckému, Gh.Dog,a panu Klánovi i L.Stejskalovi a všm co tu čtou =pěkné prožití Velikonočního času přeje MA-FU
29. 03. 2012 | 21:50

MA-FU napsal(a):

Tužko dnes ,teď jsme měly stejný cíl,jít k panu KlánoviZdravím MA-FU
29. 03. 2012 | 21:58

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro MA-FU,....intuice, sešly jsme se u pana Klána v nám Známém městě. Paní MA-FU, ....to, co píšete o prstech, to je výsledek cyklu sil Země, tak, jak o nich píše Žlutý Císař. Jejich "tah" je po jarní rovnodennosti obrovský. Táhnou vodu ze země k povrchu, aby daly přírodě sílu k růstu. Táhnou ji do zakončení rostlin nad povrchem, táhnou ji do větví stromů. Rychlý pokles teploty ten tah zastavil, zastavil uprostřed. Vaše ruce, jsou víc vnímavé, /moje taky, taky je mám dorasované, pracovala jsem každou volnou chvíli na zahradě. I v noci za umělého osvětlení./ Lidské ruce jsou jako větve stromů, i mně opuchly, nemohla jsem je napnout, dělala jsem si před tím, než jsem zasedla k počítači teplou lázeň a pak jsem si je rozcvičovala, dala na pět minut nad hlavu a vyklepala z nich krev a lymfu. Bude to trvat ještě tak dva dny, pak to ustoupí, část sil se vrátí ke kořenům,....a kdo má citlivé nohy, budou ho pálit chodidla a natékat kotníky. Tak je zvednout a vyklepat z nich tu krev s lymfou.

Když už jsem začala, chtěla jsem původně o tom napsat až příští týden. Letos před Velikonocemi se sešlo několik významných aspektů na Velký Pátek. Takže je na padesáté rovnoběžce szš. a patnáctém poledníku vzd. v 18 hodin letního času úplněk. A podle Žlutého Císaře je Den Dračích Děr, podle křesťanů ve tři hodiny odpoledne?/ jak to vyřeší Vatikán s letním časem nevím/, tak ve tři hodiny odpoledne si celý křesťanský svět připomíná smrt Krista na kříži. Stále se opakující stejné myšlenky a modlitby stamiliónů křesťanů během pátečního odpoledne, to je ten energetický efekt mávání stamiliónů motýlích křídel jedním směrem. Jak to bude s otvíráním skal, s hledáním pokladů a s plněním přání pro ty, co si to zaslouží. Já si budu přát jen zdraví pro mé blízké i vzdálené a pro sebe.

Zdravím Vás, ... po Velkém Pátku lze už používat všechny druhy bylin. Kopřiva už je připravená, ostatní léčivky si ještě dávají "načas". Lopuch už taky roste, je dost velký, utrhnout list, omýt, lžící trochu podrtit a zabalit do mokrých lístků prsty, ovázat nití, aby se to nesesmeklo a nechat tyhle "zelené rukavičky " působit alespoň dvacet minut. Lze tím i obložit nohy a chodidla, pokud nás chytají křeče.
Neklesejte ve víře, že bude líp.

Malou Skálou jsem projížděla, když Jizera vyplavila na břehy kry, voněla ledem, a byl zrovna slunečný den. Plánuji si po Velikonocích jeden den návštěvy,....pro Jizeru mám slabost,...prožila jsem na jejich březích spousty krásných chvil.

Přeji i všem čtenářům rovněž krásné chvíle, ... Vám, pane Kláne,... Vám, pane Milane Bukovecký,....jistěže i Vám, paní Naivko. Tužka.
29. 03. 2012 | 22:44

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka

U Svaté Máří Magdaleny

Pes mě táhne do kopce, a v dálce vidina kříže procesí
Pastvinu prolétá káně a někde v polesí hledá mláďata
Kaťata rybníku čekají čápa, pud kachen strachy káchá
Obzor máchá průzor mraku, barvy chameleóna deště
Na kleště počasí a blesk nečasu, postačí indiánský běh
Mám pech, melduji u zavřené spásy kaple, až skončím
Běžím dolů, měkké nacucané drny trávy trčí a houpou
Stejně vzrušeně se hrot plnicího pera koupe na papíru
Barvou inkoustu tvoří na míru, kýl sleduje život příště
Oči stočí periferně, jistě, čistě, živá forbína u hlediště
Pupeny rododendronu už tíží větve, a férie v tříšti žití
Chytí příležitost za pačesy, byliny na louce germinalu
Možná že pomalu i Kristus přijde po Lužnici pro silici
Dál po rybníkách, až na křížovou cestu v Jistebnici
A čtrnáct zastavení jara

Děkuji za osvětu a přízeň a tímto Vám báseň věnuji!

Milan Bukovecký

P. S. Zdravím pana Klána, paní Naivku a paní MA-FU. Každému z nich děkuji a jinak. Jak? Až příště.
01. 04. 2012 | 21:01

naivka napsal(a):

S pokorou děkuji panu Klánovi za laskavé svolení přepisovat dopisy Vincenta van Gogha do Neznámého města. Děkuji i paní MA-FU, Tužce a panu Bukoveckému za projevenou vlídnost a přízeň. Vážím si procházek Neznámým městem. Pokaždé, když sem zavítám, hledám dům, kde se vypráví příběhy, přednášejí básně, z otevřených oken znějí písně a nad Městem září slunce z úsměvů. Děkuji za to vše.
03. 04. 2012 | 21:09

Dopis, 6 napsal(a):

Londýn, 20 července 1873

Milý Theo!
Děkuji Ti mnohokrát za dopis, který mě velmi potěšil. Jsem rád, že se Ti dobře daří a že se Ti ještě pořád líbí v domácnosti pana Schmidta. Pan Obach by se rád s Tebou seznámil. Doufám, že v budoucnu uzavřeme s vámi mnoho obchodů. Obraz od Linderna je velmi krásný.
Co se týče fotogravury, tož vím jen tak přibližně, jak se dělá; nikdy jsem to však neviděl a není mi natolik jasná, abych ji mohl vysvětlit.
Anglické umění mě z počátku nelákalo; je třeba si na ně zvyknout. Jsou tu však znamenití malíři, mezi jinými Millais, který namaloval Hugenoty, Ofelii atd. Rytiny podle nich budeš dobře znát; všechny jsou velmi pěkné. Potom Boughton, od něhož znáš "Puritány ubírající se do kostela" z naší "Galerie photographique"; viděl jsem od něho velmi krásné věci. Dále mezi starými malíři Constable, krajinář, který žil asi před 80 lety. Je nádherný a má cosi z Diaze a Daubignyho; a Reynolds a Gainsborough, kteří namalovali především velmi krásné ženské podobizny; a potom Turner, podle něhož jsi už asi viděl mnoho rytin.

Bydlí tu několik francouzských malířů, mezi jinými Tissot - různé fotografie jeho obrazů jsou v naší "Galerii photographique", Otto Weber a Heilbuth. Tento maluje teď překrásné obrazy po způsobu Jak. von Lindera.
Příležitostně mi musíš napsat, zdali eaxistují fotografie děl Wautersových, kromě Huga van der Goes a Marie Burgundské, a zda znáš fotografie obrazů Lageyových a de Braekeleerových. Ten, kterého myslím, není starý de Braekeleer, ale jak se domnívám, jeho syn, který měl na poslední výstavě tři nádherné obrazy, nazvané "Antverpy", "Škola", a "Atlas".

Mám se tu dobře, hodně chodím na procházky; krajina, kde bydlím, je klidná, příjemná a zdravá;, měl jsem skutečně štěstí.
Přesto si někdy s tklivým smutkem vzpomínám na překrásné neděle v Scheveningen atd., netrápím se však pro to.
Jistě jsi slyšel, že A. je doma a nikoli zdravá; špatný začátek jejích prázdnin; doufejme, že teď už je jí lépe.

Mnohokrát Ti děkuji za zprávy o obrazech. Uvidíš-li někdy něco od Lageye, de Braekeleera, Wauterse, Marie Tissotové, Georga Saala, Jundta, Ziema a Mauva, tak mi musíš především o tom napsat; to jsou malíři, kterých si nesmírně vážím a od nichž bezpochyby jednou cosi uvidíš.
Přiložen je opis oné básničky o známém malíři, "jenž se tu cpal v krčmě, kde se usadil", na něhož si jistě vzpomeneš.
To je pravé Brabantsko, miluji tyto verše. Lies mi je opsala posledního večera, co jsem byl doma.

Byl bych rád, kdybys byl se mnou. Kolik nádherných dní jsme spolu strávili v Haagu! Tak často si ještě vzpomínám na procházku po ryswycké cestě, kde jsme po dešti ve mlýně popíjeli mléko. - Až vám budeme vracet obrazy, jež máme ještě od vás, pošlu Ti obraz toho mlýna od Weissenbrucha, snad si vzpomínáš, "de vrolyke Weis"* je jeho přezdívka: "prrachtig zal ik maar eens zeggen."**

Nejkrásnější ze svých vzpomínek mám na tuto ryswyckou cestu. Až se jednou zase domluvíme, snad se tam vrátíme. A nyní, milý hochu, měj se dobře, občas si na mne vzpomeň a brzy mi napiš; dostanu-li dopis, hned mám dobrou náladu.
Vincent

* "veselý Weis"
** "nádherný, řekl bych jedním slovem".
03. 04. 2012 | 21:40

Dopis, 7 napsal(a):

Londýn, leden 1874

Milý Theo!
Děkuji Ti mnohokrát za dopis. Přeji Ti upřímně velmi šťastný nový rok. Vím, že se Ti v obchodě dobře daří; slyšel jsem o tom od pana Tersteega. Z Tvého dopisu vidím, že máš srdce pro umění, a to je, milý hochu, dobře. Těší mě, že si vážíš Milleta, Jacqua, Schreyera, Lambineta, F. Halse a j.; neboť "to je to pravé", jak říká Mauve.
Ano, Milletovo "Večerní klekání", to je to pravé, to má ducha, to je poesie. Jak rád bych si zas jednou pohovořil s Tebou o umění, teď si však jenom musíme o tom dopisovat; uvědomuj si krásno, pokud jen můžeš, většina lidí si je dost neuvědomuje.

Uvádím jména jednotlivých malířů, kterých si zvlášť velmi vážím:
Scheffer, Delaroche, Hébert, Hamon, Leys, Tissot, Lagye, Boughton, Millais, Thys Maris, de Groux, de Braekeleer jun., Millet, Jules Breton, Feyen-Perrin, Eugene Feyen, Brion Junot, George Saal, Israels, Knaus, Vautier, Jourdan, Rochussen, Meissonier, Madrazzo, Ziem, Boudin, Gerome, Fromentin, Décamps, Bonington, Diaz, Th. Rousseau, Troyon, Dupré, Corot, Paul Huet, Jacque, Daubigny, Bernier, Émile Breton, Chena, César de Cocq, Mlle Collart, Bodmer, Koekkoek, Schelfhout, Weissenbruch, last not least* Maris a Mauve.
Tak bych však mohl pokračovat kdovíjak dlouho, a potom následují ještě všichni staří mistři a jsem přesvědčen, že jsem pominul ještě mnoho nejlepších nových malířů.

Choď vytrvale na procházky a velmi si važ přírody, to je pravý způsob, jak víc a víc rozumět umění.
Malíři chápou přírodu a milují ji, a učí nás vidět.
A pak ještě existují malíři, kteří dělají jenom dobré věci, kteří nemohou udělat nic špatného, zrovna jako existují také prostí lidé, kteří neučiní nic, co by nebylo dobré.

Mně se zde daří dobře, mám útulný domov a je pro mne velkým požitkem pozorovat Londýn a anglický způsob života, tak jako samotné Angličany; a pak mám přírodu a umění a poesii, a kdyby mi to nepostačilo, co by mi pak mělo stačit! Přesto nezapomínám na Holandsko a především na Haag a Brabantsko.

V obchodě máme velmi mnoho práce, jsme zaneprázdněni inventurou, která však bude v pěti dnech hotova, vyvázneme z toho tedy lépe než vy v Haagu. Doufám, žes měl radostné vánoce. Nuže, měj se dobře, hochu, a brzy mi napiš; napsal jsem Ti tu, co mi zrovna přišlo do pera; doufám, že z toho zmoudříš. Sbohem, pozdravuj všechny v obchodě, a kdyby se někdo jiný na mne ptal. Zvlášť také všechny u tety F. a H.
Vincent.

* ..., nikoli na posledním místě...
03. 04. 2012 | 22:02

naivka napsal(a):

Dobré ráno.

Dovolím si vložit odkaz na anglický překlad Vincentových dopisů z 2o. července 1873 a ledna 1874, v odkazech jsou ukázky obrazů několika citovaných malířů; nevím, jak se vám bude zobrazovat, pokud ne, kliknutím v hnědé kolonce vpravo na "artworks" se vám obrazy ukáží, a dalším kliknutím na konkrétní obrázek se ten zvětší. Stojí za prohlédnutí. Osobně se mi velmi líbí obraz Milleta (v lednovém dopise), miluji jeho prostou a hlubokou, pokornou realitu.

http://vangoghletters.org/vg/letters/let011/letter.html
http://vangoghletters.org/vg/letters/let017/letter.html

.. jen nevím, mám-li v přepisování dopisů pokračovat, na internetu je však pouze jejich originální verze s anglickým překladem, v češtině jsem nic nenalezla.. ráda bych však pokračovala, posiluje mě během psaní jejich opětovné čtení i v tom, o co se sama pokouším.. vím totiž, jak dopisy dál se odvíjejí a plynou... přeji krásný den.
04. 04. 2012 | 07:43

naivka napsal(a):

.. dovoluji si k večernímu poslechu nabídnout nádhernou Schubertovu sonátu.. zazněla před několika dny u nás v Praze a hrál ji s nevídanou pokorou čínský pianista Lang Lang ... skladba nepatří mezi efektní, ale lze v ní při vnímavém poslechu nalézt mnoho z nejniternějších pocitů naší duše, i křehce krásné, fantastické představy... snad se bude také líbit, tuhle hudbu miluji ..

https://www.youtube.com/watch?v=lcfsjmilFGk

příjemný poslech a krásný večer..
05. 04. 2012 | 20:41

Milan Bukovecký napsal(a):

Naivka

Jsem rád za toho Schuberta. Miluji Kolovrátkáře. Chodil jsem na hodiny zpěvu, než jsem se oženil a trošku ohluchnul. V jednom z mých scénářů, jsou nerealizované scény harmonikáře, který Kolovrátkáře hraje a zpívá. Dodnes ho zpívat umím a utáhnu to. Až najdu příslušnou pasáž, pošlu ji sem, se vším tím koloritem českého světa. Ale, k těm dopisům. Posílám text z knihy Bakelitové zvony, jedná se o autentický dopis mému synovi, který byl, 6,5 roku v polistopadové emigraci na Floridě a New Yorku. Když jsem knihu psal, telefonovali jsme si hodiny přes oceán, klidně 3 a více. Byl mým kritikem a prvním čtenářem.
Praha, zmrzlé město
Vylezl jsem z metra, nesl nějaké papíry právníkovi a na Radlické zafoukal vítr, zima mi vlezla do kostí, prolezla pod tričko a ponožky, asistentky právníka pily čaj a čekaly až skončím a vypadnu, šel jsem, vyčítavě si koupil noviny a vstoupil do města, na jeho ulice, do jeho hospod, upíjel jsem borůvkový koktejl u Dunkin Donuts, pošilhával jsem po bostonské koblize a myslel na Tebe, jak jsi balil ten balík, moc hezký, všechno moc hezký, začínáš být praktický, díky, za všechno díky i za Petra, docela mu to sedlo, je moc rád, i klukům jsem vybral 2 čepice, a ohlas našich, to později, až se to rozbalí, myslím na to, jestli jsi dostal ten náš, jestli jsi spokojený, kupuji Ti každý týden ty malíře, teď vyšly dva sešity najednou, pošlu Ti ještě jeden, bál jsem se, že to bude moc těžké, tak se tam nevešel ten časopis, máv¬neme rukou, jak Ti to jde, nám to nejde vůbec, začal jsem měnit scénář, rozplácl jsem perspektivy, nedá se nic dělat, musíme nad tou pomalostí mávnout rukou, jinak nám to nevyjde, Petra pořád vydírají, paralyzuje nás to, jedna past za druhou, já jsem se trochu otřepal a zadělal na něčem, pomohl mi k to¬mu Zdeněček, Zoban se mi ozval a jestli mu to vyřídím, tak se otřepu, co metro, stále sedíš na zemi mezi těmi houfy stojících, na zemi u nás sedí marjánkáři, týnejdžři /teenager/, Ty už nejsi týnejdžr /teenager/, dobrý, co, co jseš, hájený nelegál, nebezpečný imigrant, květinový chlapec, vzpurný imig¬rant, normální, je to tam normální, nebo je to tam nenormální, popiš mi to, tu stanici, vagony od GE, 80 let staré kostry od GE, pomalované umakarty kvílejícími sprejery, sprosté pozdravy, a co, ti konduktéři, prodírají se, historická provozní obsluha, pozdrav ze staré Evropy, která je už dávno moderní, chytrá, ale je to trošku osobní, ta starost personálu o Tvou sedící osobu, jak se k Tobě mají, nadávají Ti, nebo jsou s Tebou, chudí a vykořisťovaní, nebo jsou to zupáci, tvrdí dopravci, vráží mezi stojící a sedící klín, brzdí vlaky, volají prdelaté policejní obry, nebo mávají rukou, neboť by to mohlo být horší, doufám, že nejseš šmucik, nebo jen trošku, je to o důstojnosti a hrdém držení těla, to si musíš hlídat, je to o ná¬vycích, nemůže se to stát Tvým denním chlebem, taky si někdy stoupni, dívej se na Ty Polské holky jak vystupují ve své čtvrti, hrdé blonďaté holky, šišlají polštinou, také si na to musím vzpomínat, na ty jejich kostely, rozmlácené budovy, znovu postavené, cihla po cihle, vzpomínám na tu promrzlou Warszavu, profoukanou placku industriální roviny, Staré město s vůní žampionové omáčky a špage¬tami, cigarety Carmen plněné americkým tabákem, masivní napodobeniny zapalovačů Ronson, ruská červená vína v restauracích, žbrndavá káva, její cikorková chuť, dálkové topení udržovalo teplotu na + 17, nic víc, nic míň, nedalo se nikde ohřát, jenom ve vaně, v domě spisovatelů, nikde nebyly vidět žebra topení, nedalo se na ně sednout, tak jenom ve vaně
06. 04. 2012 | 08:57

Milan Bukovecký napsal(a):

a pak hup do postele pod houni povlečenou drsnou kapnou, koukat se do černého nebe, skrz třímetrovou stěnu baráku, na jehož konci trčelo okno ovládané provázky, divadlo, úplně jako ze studny, až do nebe, mé laserové oko, nakonec vesmíru, šlehl jsem tam a vrátilo se mi zpátky, paprsek dopadl nepřesně, až na koryto Wiszly, do úzkého čůrku, odrazil se a nasvítil zámek, kde čekali na taxík lidičky, promrzlí, mávali na taxikáře, jeli domů, do svých doupat, pít vodku, kouřit, jíst nakládané okurky v kopru, souložit v polské posteli a v orgasmu hledat vykoupení o kterém ráno na zpovědi neřeknou faráři, protože bigotní společenství frivolní přiznání nesnáší, potlačuje v sobě sex, tak jako arabský svět, ortodoxní Islám, který nás nenávidí, nemá rád naší lačnost, civilizační symboly západní civilizace chce pobít, chce i Tebe zabít, má to zakódováno v pa¬měti, nesmíme zapomenout, že jsme pro ně Ďauři, jdou na nás, chtějí nás znásilnit, zabít ty krásné bílé ženy, je to jenom v potlačování vlastní přirozenosti, nebezpečná historická paměť Islámu, je to průser, nikdo jim zřejmě nemůže uniknout, fanatismus, úplně jedno jaký, katolický, jakž, takž Západ kontro¬luje, sekty si sám vyrábí a když se vykulí, tak mu něco provedou, ale tyhle paka, prvobytně pospolný myšlení kontra nové cesty a směr, a zima, Vánoce, konec Ramadánu, komunisti v Čechách, hledám si cestu abych před nimi utíkal, až půjde Ježíšek, ponese dárky, nádherní andělé v průsvitných róbách, ne vulgární nahota, ale bílý tvaroh posetý pihami, hnědé koláče na prsou Českých madon, hebké ruce, jablka ramen, sametová břicha, nohy, jako mečouní zobáky, boty, bože boty, tak tohle si budu přát, až jim uteču, Ježíšek zazvoní a otevřu zabalené dárky i ten Tvůj balík.

Táta

P. S. Budu přemítat o tom textu. Možná by byl lepší do Ze šuplíku. Přeji hezké rozjímání. Zdravím paní Tužku a intuici pana Klána, paní MA-FU přeji zdraví a vůni jara.
Milan Bukovecký.
06. 04. 2012 | 09:00

Dopis, 8 napsal(a):

Londýn, 20. února 1874

Milý Theo!
Děkuji Ti srdečně za dopis. Knihu ještě nepotřebuji, pošli ji však, jakmile si ji v klidu přečteš. Knihu od van Vlotena jsem nečetl, chtěl bych ji však mít. Od van Vlotena jsem četl jinou knihu o umění, úplně jsem s ní však nesouhlasil; bylo to také příliš učené. Burger je jednodušší, a co říká, je pravda.
Těší mě, žes byl v Amsterodamu. Poděkuj strýci C., až ho uvidíš, za brožuru, kterou mi poslal.
Jsem rád, že se máš u Roosových tak dobře. Jak už jsem Ti vzkázal po Anně Carbentusové, máš úplně pravdu, co se týče ženců. Souhlasím s Tebou též pokud jde o B. H.*, dej však, hochu, pozor na srdce.

Viděl jsi už sbírku pana Jacobsona? To stojí za námahu; jistě Tě jednou vyzve, aby ses na ni podíval. Pozdravuj ho ode mne co nejzdvořileji a řekni mu, že se mi tu dobře daří a že vidím mnoho nového. Daří se mi all right; mám hodně práce. Vilémovi poděkuj za dopis a pozdravuj všechny u Roosových a Itersonových a vůbec všechny, kdož by se na mne ptali.
Měj se dobře.
Vincent

* Hezká, mladá sestřenice, jež záhy zemřela.
11. 04. 2012 | 21:16

Dopis, 9 napsal(a):

Londýn, 30. dubna 1874

Milý Theo!
Přijmi ode mne nejsrdečnější blahopřání k narozeninám; konej svou povinnost a neohlížej se nazpátek, pak se Ti všechno hezky zdaří. Z Tvého posledního dopisu jsem měl radost. Před několika dny jsem Ti poslal fotografii "Mladá dívka s mečem" od Jacqueta, poněvadž jsem myslel, že bys ji chtěl mít. Van Gorkumův obraz není tak špinavý (entre nous*, neviděl jsem ho, ale jen mu řekni, že jsem psal, že nebyl tak špinavý). Jak se daří Mauvovi a Jetě? Napiš mi o nich něco.
Je dobře, že chodíš do rodiny H. Přijedu-li do Holandska, pak přijdu také, bude-li to možné, na jeden den do Haagu; vždyť Haag je můj druhý domov (u Tebe budu bydlet). Rád bych se zúčastnil procházky do de Vinku. Pokud mohu, chodím na procházky, mám však hodně práce. Je tu neobyčejně krásně (také ve městě). Ve všech zahradách kvete bez, hloh a čilimník, a kaštany jsou nádherné. Máme-li rádi přírodu, pak všude najdeme krásu. Přece však někdy zatoužím po Holandsku a zvlášť po Helvoirtu.

Horlivě zahradničím a naši zahrádku jsem celou osázel fazolemi, mákem a rezedou. Teď musíme čekat, co z toho bude.
Mám požitek z procházky z domova do zaměstnání a večer ze zaměstnání domů, pěšky je to asi tři čtvrti hodiny.
Je skvělé, že tu tak brzy končíme; v šest hodin zavíráme, a přece se proto neudělá málo práce.
Pozdravuj všechny známé, zvlášť Tersteega, H... a C..., též všechny u strýce P., poněvadž odcházejí do Kampen, a pana Bubbingsena. Blahopřeji.
Vincent

Nádherně tu kvetly jabloně; zdá se mi, že tu všechno kvete dříve než v Holandsku. Jakmile se dovím něco určitějšího o své cestě domů, okamžitě Ti napíši. Obávám se však, že potrvá jeden až čtyři týdny, než z toho něco bude. Brzy mi napiš.

* Mezi námi
11. 04. 2012 | 21:30

naivka napsal(a):

K dopisu 9,
Gustave Jean Jacquet - Girl holding a sword:
http://vangoghletters.org/vg/letters/let022/letter.html
11. 04. 2012 | 21:42

naivka napsal(a):

.. již od časného rána hustě prší.. vždy jsem měla déšť ráda.. ještě s rodiči, bydlela jsem v podkrovním bytě, piáno jsem měla u okna a při hraní viděla vedlejší střechu nižšího starého domu.. milovala jsem pohledy, kdy se střecha leskla pod padajícími kapkami deště ... debussy, zahrady v dešti, tuhle skladbu bych si přála naučit se, je však pro mě ještě příliš těžká..

https://www.youtube.com/watch?v=xKAsNnC_6hw&feature=related

.. krásně deštivý den, s voňavým šálkem teplého čaje :-) ..
12. 04. 2012 | 07:42

Petr Klán napsal(a):

Paní Naivko, děkuju, nápodobně Vám, přečetl, přehrál jsem, to je déšť slunečních paprsků.
12. 04. 2012 | 18:03

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...zdravím čtenáře,....děkuji těm, co mne oslovili.
Vám, pane Milane Bukovecký ,... za Máří Magdalénu,....jak netradiční pohlednice se musely sestavit.

Omlouvám se, že vstoupím mezi Vincentovy dopisy,...ale s tím potkanem,...s tím sleduji dva cíle.

Jiný příběh. Dostala jsem za úkol vyzvednout v hotelu zahraničního hosta a odvézt ho do Bratislavy a předat pořadatelům jisté sportovní akce.
Bylo nutné si vzít potkana s sebou. Několik dní před touto akcí jsem si pečlivě připravovala scénáře, jak hosta seznámím s potkanem, jako našim společným spolujezdcem.

S pečlivě vypracovaným itinerářem minut příštích, stoupám po schodech hotelu,/ pokud to je možné, tak zásadně nepoužívám výtah/, pevně rozhodnutá hned při seznámení vysondovat, jak bude Myšánek hostem přijat a tolerován.
S Myšánkem v mošničce ťukám na dveře pokoje hosta, .... čas byl předem domluven.
Host otevřel dveře, ... zve mě dál,...že ještě něco musí dobalit a zařídit. Já vyndávám Myšánka a chci přednést svůj pečlivě naučený monolog. Jenže,...Myšánek sebou mrsknul, seběhnul po mých kalhotech na zem, písknul vystražný signál a pádil chodbou pryč. Po pár metrech se zastavil, pískal, na volání k návratu nereagoval.
Rychle jsem se hostu omluvila a dohodla, že budu čekat venku u auta a běžím za potkanem. Ten vždycky popoběhnul, postavil se na zadní, výstražně pískal a zase běžel dál. Takhle jsem ho honila až do přízemí, modlila se, abychom někoho nepotkali, aby ho někdo ze strachu nenakopl. Chytit se dal až před hotelem.

Dala jsem ho do auta do jeho kabely. Tu však okamžitě opustil, běhal po sedačkách, nervózně pohvizdoval, běhal po hraně pootevřeného okýnka,...nedal se ničím uklidnit ani uchlácholit.

Přemítala jsem, co to jeho neobvyklé chování způsobilo. Nikdy ještě nebyl v hotelu,...mnoho různých pachů,...nebo,... co když má host s sebou psa nebo kočku? Každopádně jsem měla obavy z hodin příštích, protože pro potkana není problém udělat z čehokoliv kůlničku na dříví. Spoléhala jsem na to, že když prozatím nic nerozhryzal, že snad , dojde li k nejhoršímu, přežije cestu do Bratislavy v zavazadlovém prostoru a neudělá z něho sběrnu starého šrotu.

Host však poměrně brzy přišel, neměl psa ani kočku, dokonce mu nevadil i nervózní potkan. Vyslovil jen přání, že by cestu rád prospal, že má za sebou hektický týden a chce šetřit síly.

Jen jsme vyjeli od hotelu, Myšánek se uklidnil, vlezl si mi do levého rukávu a dokonce ho už z klidu nevyvedly ani houkačky hasičů, policie i záchranářů kteří nás míjeli. Taky host pospával na zadním sedadle, takže jsem ho v Bratislavě předala v naprostém pořádku.

Po krátké procházce kolem Dunaje a po občerstvení a silné kávě jsme se s Myšánkem vydali zpět. Stále jsem se v myšlenkách vracela k tomu jeho nezvyklému chování. Odpovědi se mi dostalo při zastávce v jedné restauraci. V rádiu tam hlásili, že v hotelu Olypic hořelo, byli tam zranění i mrtví. My jsme s Myšákem vyzvedali zahraničního hosta právě z tohoto hotelu. Myšánek cítil kouř dřív než všechny hlásiče a bezpečnostní zařízení. Časově to krásně zapadalo do sebe. Dost možná, že můj potkan zachránil zaraničnímu hostu život, možná, že i mně. Kdybych přijala pozvání,...jít dál a klábosit,...kdo ví, jak by to dopadlo.

Jestli si to uvědomil zahraniční host,..?...nevím,...byl to jen jeden z mnoha splněných zadaných úkolů v mé pracovní smlouvě.

Příště to už bude finále a napíšu, proč o tom potkanovi tolik pokračování,.....pane Kláne, netušíte náhodou, proč ?
Přeji teplé jarní dny,...dnes po dešti se všechno zazelenalo, povyskočilo, Tužka.
12. 04. 2012 | 23:18

Milan Bukovecký napsal(a):

Tužka

Věděl jsem, že tomu budete rozumět. Pastviny nad Jistebnicí a kaple Svaté Máří Magdaleny, velká kamenná židle natočená zády do širočiny údolí. Běžím k nim se psem. Je slušná zima a vítr. Sem tam pleská déšť. Chci si na židli sednout. Něco mě nutká. Blesk intuice. Nutí mě psát obrazy na transcendentální přenosy. Není čím. Vstanu a běžím dolů, prší, drny se houpou, botami píšu báseň.

Díky!
Milan Bukovecký

P. S. Myš a Vy. Skvělé, propracované, zažité, na pomezí faction fiction. Znovu mě napadá Růže pro Algernon. Takové to má grády.
13. 04. 2012 | 08:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy