Proti čemu vlastně bojujeme? Korupce nebo spíše hospodářská kriminalita?

23. 01. 2014 | 09:40
Přečteno 7363 krát
Korupce je celospolečenský problém, ale neměli bychom spíše hovořit o rozkrádání veřejných prostředků, kde je samotné korupční jednání sekundárním projevem? Optimistické odhady hovoří o tom, že korupce, resp. rozkrádání veřejných financí (majektu) stojí každého občana ČR 1000 Kč měsíčně.

Proti čemu vlastně bojujeme? Korupce nebo spíše hospodářská kriminalita?

Nedávno k nám na fond přišel podnět, který začínal slovy „…obracím se na vás jako na protikorupční bojovníky…“. Musím přiznat k tomu, že termín protikorupční bojovník nemám rád. Zní to aktivisticky a mnohdy o korupci vůbec nejde. Co je ovšem podstatné? Co se vlastně skrývá za pojmem korupce?

Předně je nutné uvést, že pojem korupce je v ČR obecně vnímán extenzivně a jsou pod tento pojem podřazeny i trestné činy hospodářského charakteru, jakými jsou např. porušování povinností při správě cizího majetku (§ 220 TZ), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257) atd. Samotný právní řád ČR pojem korupce vlastně vůbec nezná. Při restriktivním výkladu tohoto pojmu dojdeme k pojmům přijetí úplatku (§ 331), podplácení (§ 332) a nepřímého úplatkářství (§ 333).

Když se podíváme na pravomocné rozsudky ve věcech korupčních trestných činů za poslední léta, tak zjistíme, že až na naprosté výjimky (např. kauza Alexandr Novák, Roman Pekárek) se jedná o případy, kdy hovoříme o tzv. korupci běžného života nebo byrokratické korupci. Mezi takovou formu korupce lze zařadit např. uplácení úředníků na stavebních úřadech, uplácení dopravních policistů, celních úředníků. Faktem ovšem je, že tyto formy korupce nemají fatální dopad na veřejné prostředky ani na soutěžní podnikatelské prostředí. Samozřejmě dochází k porušování zákona a také k degradaci morálních a etických hodnot.

Co by nás ovšem nemělo nechat v klidu je rozhodně organizované a systematické rozkrádání veřejných prostředků a to nikoliv pouze veřejných prostředků České republiky, ale i prostředků z evropských fondů. Před rokem 1989 se takovým trestným činům říkalo rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Ano, rozkrádají se ve velkém veřejné prostředky a bohužel za posledních mnoho let naprosto beztrestně.

Kde hledat příčiny současného stavu?
Řada odborníku se domnívá, že příčiny současného stavu rozkrádání veřejných financí (majetku) lze spatřovat (bez širších historických souvislostí) v opoziční smlouvě mezi ČSSD a ODS. Opoziční smlouva umožnila stabilní fungování menšinové vlády Miloše Zemana (ČSSD) po celé funkční období 1998-2002. Přijetím opoziční smlouvy došlo mimo jiné i k nepsané dohodě o tom, kdo a kde bude za ČSSD a ODS rozhodovat o veřejných prostředcích a majetku ČR. Fakticky došlo k tomu, že zcela vymizela „přirozená“ kontrola opozice nad hospodárným vynakládáním veřejných prostředků. Postupem času penetrovaly obě politické strany svými lidmi také orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy; dále jen „OČTŘ“). Důsledkem byla naprostá paralýza OČTŘ a s tím spojená naprostá absence trestu, resp. vymahatelnosti práva. Dokladem tohoto tvrzení je počet pravomocných rozsudků za období 1998-2011 ve věci hospodářských trestných činů s účastí významných státních manažerů nebo politiků. Tyto případy můžeme počítat v jednotkách případů (např. kauza „Ivo Svoboda a Barbora Snopková“ a i zde se jedná o specifickou kauzu). Jednu z nejvýznamnější hospodářských „rozkrádaček“, kterou byla privatizace hnědouhelné společnosti MUS, muselo dokonce vyšetřit a odsoudit až Švýcarsko, neboť v ČR nebyl politický zájem tuto kauzu řešit.

Vývoj po opoziční smlouvě
Rozkrádání veřejných prostředků a nehospodárné nakládání s majetkem ČR narostlo do gigantických rozměrů za vlády Mirka Topolánka v letech 2006-2009. Tento trend pokračoval až do roku 2011. V období 2006-2011 se výrazně rozšířil počet úředníků, politiků, různých lobbistů a všech těch, kdo se chtěl na veřejných financích tzv. „napakovat“ nebo si lidově řečeno pouze „líznout“. Mnohdy totiž stačilo (a stále ještě stačí) koupit úředníkovi hodinky nebo dovolenou u moře a vše šlo (jde) jako po másle. Důsledek: muselo nutně dojít k navýšení rozkrádání z obvyklých 10-15 % nad běžnou cenu veřejné zakázky až na navýšení o 100 % běžné ceny veřejné zakázky (např. u IT projektů, stavebních zakázek, zakázek ve zdravotnictví). Zároveň docházelo k realizaci veřejných zakázek, které neměly z hlediska věcného obsahu absolutně žádnou přidanou hodnotu. Typickým příkladem takové veřejné zakázky byl etický kodex pro státní podnik Lesy České republiky. Etický kodex zpracovávala společnost Rittig & Partners s.r.o. Tento bezobsažný a obecný dokument měl 25 stran nenormovaného textu, což bylo cca 20 stran normovaného textu a přišel Lesy České republiky na cca 2 mil. Kč vč. DPH. Takový dokument měl hodnotu pouze samotného papíru. Báječnou oblastí, pro vysávání veřejných peněz, aniž by člověk musel hnout prstem, byla oblast public relations a marketingu – nulová kontrola, nulová měřitelnost výstupů a vysoké zisky pro realizátora. Vzpomeňme, jak narostly náklady na tuto oblast po nástupu Martina Dvořáka do Dopravních podniků hl. města Prahy.

Je nutné také zmínit, že závažná hospodářská kriminalita se postupem času zásadním způsobem změnila, a to zejména v jejím kvalifikovaném páchání. Na „vysávání“ veřejných prostředků byly vytvořeny týmy odborníků s úzkými specializacemi. V této oblasti sehrávají klíčovou úlohu různé právní a poradenské subjekty. Jejich úloha je absolutně klíčová, neboť některé právní kanceláře (např. MSB Legal, v.o.s.) zajišťovaly celý proces vyvedení veřejných prostředků od samotného počátku obchodního případu až po zakončení případu, tzn., zajistily návrat „vypraných“ finančních prostředků zpět do ČR konkrétnímu příjemci. Nutno přiznat, že tyto subjekty disponují desítkami vysoce kvalifikovaných odborníků a je zcela zřejmé, že OČTŘ jim nemohou konkurovat. Proto také je vyšetřování a dokazovaní takové trestné činnosti velmi obtížné až nemožné. Pro příklad lze uvést státní společnost ČEZ. Za vlády Martina Romana bylo realizováno několik velmi podivných, ale zároveň velmi sofistikovaných obchodních případů, které byly extrémně výhodné pro různé podivné existence, ale výhodnost pro samotnou společnost ČEZ, resp. stát je velmi diskutabilní (např. kauza Amun.Re, prodej společnosti I&C Energo, kauza „Mibrag“). Někteří odborníci hovoří o tom, že ČEZ těmito podivnými obchody mohl přijít o několik desítek miliard. A když to z ČEZu odteklo, tak to někam muselo přitéct? Přesto, že tyto kauzy byly a jsou vyšetřovány OČTŘ, nedošlo doposud ani k jednomu obvinění konkrétní osoby.

Situace došla tak daleko, že v některých oblastech veřejných zakázek nebylo a stále ještě není možné bez účasti tzv. kmotrů nebo politiků vůbec soutěžit. Mnohdy k soutěžím nedocházelo vůbec a zakázky byly zadávány přímo (kauza NFPK „tisk jízdních dokladů“ – Dopravní podnik hlavního města Prahy nebo „nové IT systémy na MPSV“). Podnikatelé, kteří nechtěli předražovat svoje služby a nebyli se schopni podřídit podmínkám kmotrů nebo samotných státních manažerů a politiků, museli podnikání v ČR ukončit nebo ho přesunout do zahraničí. Mezi takové oblasti patří např. oblast budování dopravní infrastruktury, oblast zdravotnictví a oblast ICT.Z posledního odstavce by mohl vzniknout dojem, že situace se zásadně mění, tomu bohužel tak není. Spíše jde o mírnou změnu trendu, ale to je podstatné. Navíc nesmíme zapomínat na to, že boj se zlem nikdy nekončí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

drzá držka napsal(a):

Pane, žvanit a psát nějaké blogy dovede každý neuměl, ale napsat, co s tím systémově dělat, to už je problém.
23. 01. 2014 | 09:56

dino napsal(a):

Skvele!!! Z vysetrovanych korupcnich pripadu, ktere se staly v poslednich deseti letech jeste v podstate v zadnem nedoslo k odsouzeni konkretni osoby soudem. Ze systemovanych opatreni se doposud prijalo jedno "umolousane" zruseni anonymnich akcii, ktere jeste neni de facto ucinne a da se snadno obejit. Vsude mnoho slov, ale malo cinu s jednou svetlou vyjimkou - Nadacni fond proti korupci. Diky, pane Soukenko.
23. 01. 2014 | 10:00

leff napsal(a):

re drza drzka: co s tim? kouknete na www.korupcejakoparazit.cz, Je zde detailne popsano 21 receptu na systemove reseni korupce.
23. 01. 2014 | 10:02

Terry napsal(a):

Marek Šnajdr prozradil, kam by to dotáhl nebýt Ištvana (http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=800058)

a domáhá se čtyřmilionového odškodného.

Prý (!!!) mohl být opět zvolen poslancem, prý (!!!) mohl být v některém výboru, prý (!!!) mohl kandidovat do nového vedení ODS, "případně mohl aspirovat i na jiné veřejné funkce, v nichž ostatně v minulosti úspěšně působil," jak uvádí jeho advokát Trojan.

Taky mu prý silně vadí pejorativní označení "trafikant".

Ale Marek Šnajdr se nijak neohradil proti svému označení z úst (tehdejšího) premiéra a předsedy ODS Petra Nečase:
"Zajišťoval jsem výstup šesti hajzlů, psal Nečas Nagyové" (http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=795235)

Asi Marek Šnajdr dobře ví, co je.
23. 01. 2014 | 10:04

K.V napsal(a):

Soukenko, tady je to tak prokradené mafiemi a zlodějinami
že už vlastně musíme bojovat
P R O T I V Š E M
23. 01. 2014 | 10:11

Maximus napsal(a):

Tak opoziční smlouvou to nezačalo ani náhodou pane autore, pláčete na špatném hrobě. Když se zapne první knoflík košile špatně, tak se nikdy nemůže košile zapnout správně. Vše se vypuklo v r.1989 a přípravy na to byly prováděny samozřejmě už dávno předtím. Nebudu ovšem psát kdo to byl. Ovšem kupónovka bez potřebných právních pravidel to rozjela. Rovněž 22 rozkradených velkých bank a finančních ústavů bylo také rozkulačeno dávno před opoziční smlouvou. No a pak se tady skupiny lidí dostaly k velkým majetkům a samozřejmě s tím potažmo i k moci a udávaly směr dění v české gubernii!
Dneska to máte pane autore za pěknou 4- ! Jo a Hliník se odstěhoval do Humpolce....
Hezký den.
23. 01. 2014 | 10:21

Baba Jaga napsal(a):

Někdo se živí korupcí, jiný bojem proti ní. Kdo ví, co vynáší více a nejsou-li obě činnosti občas propletené.
23. 01. 2014 | 10:24

xx napsal(a):

No, poslední odstavec zní příliš optimisticky. Ale už tam chybí dodat, že to byl hlavní důvod proč musela Nečasova vláda padnout.

Ten balík peněz ze kterých se dá pohodlně krást nebo přikrádat, nebo jen pohodlně existovat je obrovský. Stát vydává na spotřebu 700-800 miliard ročně a ti kdo o těch penězích rozhodují k nim nemají žádný vztah. Oni mají za úkol ty peníze prostě utratit. Jak je utratí a komu dají vydělat je podružné.

Zejména to platí o tzv. fondech z EU - tlak na vyčerpání peněz je obrovský.
23. 01. 2014 | 10:28

K.V napsal(a):

BABO jago, samozřejmně jsou propletené, každý zloděj ví že na veřejnosti musí nadávat na zloděje a když se něco odhalí, musí křičet CHYTTE ZLODĚJE a ukazovat někam jinam.
Základní pravidlo
23. 01. 2014 | 10:30

xx napsal(a):

Maximus: dlužíte mi velmi dobře vypracovaný objektivní článek od špičkových odborníků, který by mi otevřel oči. Dočkám se ?
23. 01. 2014 | 10:31

SuP napsal(a):

Dobrý článek!
Přidávám se k "xx".
Řešení je asi jediné - omezit příjmy SR a na ty kecy "pracovníků" státní správy si dát vatu do uší.
23. 01. 2014 | 10:32

David napsal(a):

"...Ano, rozkrádají se ve velkém veřejné prostředky a bohužel za posledních mnoho let naprosto beztrestně.

Kde hledat příčiny současného stavu?

....Z posledního odstavce by mohl vzniknout dojem, že situace se zásadně mění, tomu bohužel tak není..."

---------------------------------------------------------------

Příčiny současné stavu jsou - velmi nízké tresty.

Takový Alexandr Novák dostal úplatek 43 milionů a za to dostal trest nejdříve podmíněný dvouletý a až po odvolání nepodníměný čtyřletý a až provokativně směšně nízkou pokutu 5 milionů.

Pokud budou nadále tak směšně nízké tresty, tak si už taky začnu říkat o úplatky. Za slušné chování si odsedím polovinu trestu a zbytek života strávím na Havaji.

http://zpravy.ihned.cz/c1-56576810-byvaly-senator-novak-si-vzal-43-milionu-jako-uplatek-odsedi-si-ctyri-roky-ve-vezeni
23. 01. 2014 | 10:37

stejskal napsal(a):

Špatně, pane SuPe.

Každému je třeba hlavně vynadat, sdělit ostatním, že píše hlouposti, že nepíše o něčem, o čem by psát měl, popřípadě že nenabízí řešení ;-)

Hezký den Vám i ostatním.

Libor Stejskal
23. 01. 2014 | 10:46

Maximus napsal(a):

xx

Kdepak nemohu to sem dát. Byl bych zcela určitě smazán. Už jen výňatek, který jsem dal pod jiný článek měl životnost cca 5 minut. Něco možná (co tak nevadí)bych vám mohl poslat, autorem je člověk z VŠE a skoro jsem nevěřil svým očím, že si to dovolil napsat a zveřejnit v médiích. Jinak čtěte Ilonu Švihlíkovou, rovněž z VŠE, našel jsem v jejích článcích a rozhovorech s médii dost zajímavé věci, které dost poučným způsobem ukazují jak z krize ven. Ta dáma není obyčejnou salónní ekonomkou a pochopila jak makroekonomika funguje v kontextu s ostatním prostředím na hospodářství. Má to prostě srovnané v hlavě. Tu bych si dovedl představit jako hlavního poradce ministra financí. Sorry.
23. 01. 2014 | 10:50

Terry Fox napsal(a):

To Maximus
Hlavně prosím nejmenovat, neuvádět koknrétní skupiny, neobviňovat. Aby vás pan Stejskal nemusel zase mazat, že píšete bláboly.
Apropos - všiml jste si, že pan Stejskal nikdy nenapsal, že lžete, nebo píšete nepravdu. Napsal pouze, že píšete bláboly. Pozor na bláboly! Husa za jeho bláboly upálili, stejně jako Giordana Bruna, a Galileo Galilei se zachránil jen tím, že své bláboly odvolal.
23. 01. 2014 | 10:57

Divobyj napsal(a):

Autor

Dík za článek,dobře napsáno.
Co dodat? Pak tedy-změňme prozločinecké zákony,(mnohdy i na vzdor EU),odhalujme,usvědčujme,suďme,odsuzujme,trestejme a pokud je to možné,napravujme!
23. 01. 2014 | 11:01

Xury napsal(a):

Pro Maxima:
tak to napište na nějakou stránku, kde vám to nesmažou (nepochybně se jich najde dost) a dejte sem jen link.
23. 01. 2014 | 11:03

Vlado napsal(a):

Výstižný text znalého autora, ale že by to jak je v jednom odtavc uvedeno, započalo až opoziční smlouvou mezi ČSSD a ODS?
Všechno to rozkrádání státního majetku se přeci dělo od okamžiku odstarování velké či malé privatizace. Pravda, ty zákony byly šity za účelem co nejrychleji vše zprivatizovat. Aby se politici zbavili odpovědnosti za ekonomii státu. Bankám byla naznačena politická objednávka a tak se privatizovalo za peníze, o kterých se předem vědělo, že se nikdy nevrátí. Pak ty všechny dluhy se soustředili v Konsolidační Bance pak přejmenované a Konsolidační agetůru. A protože to rozkrádání nepřestalo doposud
jsme tam kde jsme. Jistě, že je rozdíl mezi hospodářským deliktem a korupcí. Svět patří těm úspěšným a mnoho se jich stalo bohatými poctivě mnoho ne. Již čtvrt století se ty politici s akademickými tituly na nás učí jak řídit stát ale oni se to ani naučit nesnaží.
Až teď, když miliardář Babiš vezme státní pokladnu uvidíme jak ten stát pozvedne. Osobně si žádné naděje nedělám. Zadlužování bude pokračovat a nezaměstnanost stoupat a světlo v tunelu nevidět. Pesimista? Rád bych se mýlil.
23. 01. 2014 | 11:04

Maximus napsal(a):

Divobyj

Pane kolego a vy jste byl posledních 23 let kde? V buši či v pralesích Bornea s domorodci? Píšete:

a/ změňme prozločinecké zákony....

A kdo to má udělat, ti co jsou na výlatních páskách těch od peněz či v tom jedou s nimi? Těch pár naivních
poslanců na to nemá potřebnou sílu a brzo budou zpacifikováni a zataženi do hrátek a budou posláni do světa, aby si užili.

b/odhalujme,usvědčujme,suďme,odsuzujme,trestejme....

Jo dobré, ale to by nesměla být policie, prokurátoři a soudci jimi ovládáni a umravňováni. Těch pár slušňáků v těchto institucích to nevytrhne. Podívejte se třeba na kauzu MUS, kterou museli soudit až Švýcaři, tady by to bylo spolehlivě uklizeno do autu. Nakonec i kauza Janoušek kdy přejel ožralý Vietnamku ve Vskočilově ulici v Praze 4, je dost vypovídající. V každém jiném vyspělejším demokratiickém státě by už byl verdikt soudu vyřčen!
Hezký den.
23. 01. 2014 | 11:12

franky napsal(a):

Hledání řešení problémů korupce by nemělo začínat u odpovědi na otázku "Proti čemu vlastně bojujeme?", ale u odpovědi na otázku "Za co vlastně bojujeme?". Mám obavu, že vlastně ani nevíme.
23. 01. 2014 | 11:17

papone napsal(a):

Předražená dálnice je pořád dálnice.
Nejhorší jsou platy za nic.
PS: Víc policajtů než ČR má pouze Malta a Kypr (kvůli turistům).
Atd....
23. 01. 2014 | 11:18

Analytik napsal(a):

Autore!
Každý tomu říkáme jinak, ale vždy jde o konání, při kterém část majetku zmizí v cizí kapse.
Ať už jde o čokoládu v supermarketu nebo o desítky miliard v privatizačních tunelech.
Tento národ má smůlu, že nejvíce kradou právě členové vlád, které se samy označují jako protikorupční a předstírají usilovný boj sami proti sobě.
Za většinou tunelů, rozkrádaček, předražených zakázek a ostatních odrůd korupce stojí politické strany. Jako organizátoři, aktivisté i tzv. týlové složky - Policie a Justice.
Shrnuto do jediné věty: Listopad 1989 nám nadělil Mafii, které nás už nikdo nezbaví!
23. 01. 2014 | 11:31

Divobyj napsal(a):

pane Maxime,

Pralesy Bornea jsou pro mne vzdálené až příliš!
Ovšem Slovensko až tak vzdálené není.
Tvrdím,že tam se již ledy pohnuly a Vám,pane kolego to při Vašem rozhledu jistě neuniklo.
Proč to tam jít může a tady ne?
Poučme se,a neříkejme dopředu,že to nejde.
23. 01. 2014 | 11:35

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Marek Šnajdr je náhodou moc hodný člověk.
Taky si mohl sehnat dokument, že po volbách by přesvědčil všechny tkzv. zástuoce lidu v Poslanecké sněmovně , aby majetek církvím nevydávali /aby tedy zákonem ustanovení zíkona o církevních restitucích zrušili/ a tak by ušetřil několik desítek miliard. A mohl by tedy chtít nahradit několik desítek miliard.
Onn to myslí upřímně, vřdy to tak myslel.
To jen zlí policejní důstojníci a lstiví státní zástupci sshystali tu léčku amoýná i mstu.
Mám ho rád, své práci rozumí a osvědčil se v ní již mnohokrát.

Věřme tedy , že si jej příště ODS skutečně zvolí do svého čela, bude pak stát po boku Fialovi a že - ač se již jednou poslaneckého mandátu sám a dobrovolně vzdal a to za zcela vysvětlitelných a jasných okolností...oporavdu bude znovu o poslanecký mandát usilovat a po úspěšném zvolení podá tak přesvědčivý důkaz o tom, že si odškodnění skutečně zaslouží.
-----------
Lidi, todle nemá chybu.
" Já chci odškodnění za to, že jsem se sice poslancování vzdal, ale chtěl jsem znovu poslancovat a to mi bylo znemožněno šetřením toho, za jakých okolností jsem se poslancování vzdal, přičemž formálním výsledkem tohoto vyšetřování bylo konstatování, že šlo jen o mé svobodné rozhodnutí. Byla tak pošlapána má svoboda".
To je jek z blázince.
23. 01. 2014 | 11:42

desider napsal(a):

stejskal napsal(a):

Špatně, pane SuPe.

Každému je třeba hlavně vynadat, sdělit ostatním, že píše hlouposti, že nepíše o něčem, o čem by psát měl, popřípadě že nenabízí řešení ;-)

Hezký den Vám i ostatním.

Libor Stejskal

Stejskale co kdyby jste prispel velmi dobrym objektivnim clankem misto podrazackeho rejpani a podlejzani. Chudaku
23. 01. 2014 | 12:13

stejskal napsal(a):

Vám též hezký den, pane desidere.

Libor Stejskal
23. 01. 2014 | 12:15

xx napsal(a):

Maximus: Tak neslibujte co nemůžete splnit, vypadá to pak jako výmluvy.

Nebo mi to pošlete na mail, tam to nikdo nesmaže. Adresa je xyz.xx@email.cz

Co se týče Ilony Švihlíkové, tak některé její mediální výstupy jsem četl a moc velký dojem to na mne neudělalo. Ale byly to spíš politicko-ekonomické texty, takže dost ideologické. Tak nevím.
23. 01. 2014 | 12:28

xx napsal(a):

Maximus: vy jste už jak ten Kelt. Měl pod Petrákem plnou pusu rozkradených miliard, ale když jsem se ho zeptal na konkrétní věci, tak dokázal jen dát odkaz na wiki kde jsou jen obecné a kusé informace, ze kterých nic neplyne.

Některým diskutujícím dělá obhajoba vlastních slov dost velké problémy, když dojde na lámání chleba a mají je podložit konkrétními daty nebo událostmi.

Takové debata pak ztrácí smysl, protože se vede nad výmysly, polopravdami a demagogickými hesly.
23. 01. 2014 | 12:31

Míla napsal(a):

xx
jak myslíte,že dopadne soudní řízení s Rathem?Vzal prokazatelně 7 milionů.Při porovnání převzatého úplatku 43 milionů pana Nováka činí Ráthových 7 milionů cca 1/6.Co myslíte bude tomu odpovídat i výše trestu Ratha.V podstatě už by to měl odsezené předběžnou vazbou při dodržení poměru1/6 a výši trestu pro Nováka,kterému zbytek milionů zůstal a chudák Rath o ně přišel.
23. 01. 2014 | 13:06

K.V napsal(a):

Nejhorší je že PROMOPRO vONDRA 750 MILIONŮ A DROBIL 3 MILIARDY UŽ PO VOLBÁCH NEMÁ TAKOVÉ MOŽNOSTI JAKO DŘÍV.
Pěkně jste to těmi volbami podlělali, .
VOLILI JSE JAKO RUDÁ A HNĚDÁ PRA..SATA. A teď nevíte co dál, a čekáte jestli to spasí Babiš
23. 01. 2014 | 13:31

lubosek napsal(a):

Recept je jen jeden.Zavírat a zavírat a tam makat a makat.
23. 01. 2014 | 13:37

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Opět v článku chybí ta druhá strana - tedy kurumpující, téměř vždy zástupce privátního sektoru. Ten jako by byl tím záhadným Duchem Svatým, který jen poletuje bad vodními spoustami, občas přiletí, někoho oplodní, někoho osvítí...aodletí létat nad voudní spousty.
Autor si mne ruce nad tím, že je lapen Rath, bude možná Dvořák, problémy že má státem vlastněný ČEZ...ale so ta druhá strana - není ona tím podnětem ?

Čehož se samozřejmě chopí vždy amaterští sociologové a kriminalisté typu xx či SuP, ti pak mají jasno - to organizace zvaná stát je tím viníkem, tam hledejete vždy corpus delicti, soukromý sektor jen využívá příležitostí.

Příště více odvahy, soudruzi amaterští sociologové a kriminalisté. Nastavit zrcadlo a tít do vlastních řad. Ty peníze při takových druzích korupci tečou vám, od státu ven, ne naopak. A křiví trh, tedy prostor, kde domunuje privát a kde by tedy privát měl chtít tenn prostor vyčistit - od subjektů působících zde a generovaných privatem.

Dám příklad - Alcoa. Zaplatí několik miliard/přepočteno an CZK/ - dobrovolně, protože uznala, že její struktury s epodílely aktivně na korupci úředníků v Bahrajnu.
Už jste pak slyšeli o něčem podobném v souvislosri s ČR ? O podbných částkách, které by zaplatila nějaká korunpující firma v ČR ?
A o tom to je - o Belzebubovi s názvem " stát" a o Panence Marii zvané " soukromá firma". A o Duchu Svatém létajícím nad vodními spoustami a někdy...
Tedy o klausmafiakapitalismu./např. klausmafiaamnetsie je už jen důsledkem (ale i symptomem stavu demokracie v realitě ČR)/
23. 01. 2014 | 13:41

vědma napsal(a):

Takže jména jsou ve většině kauz veřejně známa. Co bude dál???
23. 01. 2014 | 13:43

xx napsal(a):

Míla: já nevím jak dopadne Rath. Někdo říká že se z toho nakonec vyvlíkne úplně. Ono to je těžké. Podle mne u těchto lidí velmi záleží na tom, kolik toho z jejich trestné činnosti nebylo odhaleno a nikoli na tom, kolik odhaleno bylo. Protože to co odhaleno není je síla a razance se kterou se tito lidé mohou bránit.

Př. řekněme že ten Rath nemá o moc víc než těch 7 mio co u něho našli. A proti němu třeba ten druhý, který má 43 mio prokázaných ale dalších 200 nebo víc na které mu nikdo nepřišel. A tyto penízem resp. moc kterou představují může použít na svou obhajobu.

Ovšem nejde jen o peníze, ale také o to, na jaké lidi je dotyčný napojený.

On Rath ty peníze nejspíš neměl jenom pro sebe, on také peníze dohazoval pro ČSSD a to je velmi mocné a mocenské spojení o které se nyní bude moci opřít. A pro ČSSD je také žádoucí, aby se Rath nesesypal a nezačal žvanit.

Takže kdo ví. My neznáme ani desetinu skutečné pravdy a pravděpodobně se jí nikdy nedozvíme. Takže těžko předvídat, jak kdo dopadne a proč.
23. 01. 2014 | 13:49

Analytik napsal(a):

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů 13:41
Dovolím si malou opravu Vašeho názoru.
Stát není viníkem korupce, stát je jen prostředník, který shromáždí peníze občanů na jedno místo, odkud jsou pak tunely přemístěny do těch správných pokladen a státní mašinerie chrání viníky - politické mafiány - před spravedlivým trestem.
Tato vymoženost se nazývá "demokracie po česku".
23. 01. 2014 | 14:50

Trn napsal(a):

K.V napsal(a):
VOLILI JSE JAKO RUDÁ A HNĚDÁ PRA..SATA. A teď nevíte co dál, a čekáte jestli to spasí Babiš

Ze by vam uz konecne definitivne hrablo z te neustale ozveny cinkani klici ??
Vy jste cinkal maximalne koncem prosince 89, doma u televize, aby vas nekdo nevidel ...
Kydkoliv vidim vas prispevek spolecne s Gaiou, vzpomenu si na film "Blby a blbejsi"
23. 01. 2014 | 14:52

Maximus napsal(a):

Zkoukněte si, jak hospodařili ti, které jste volili.

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci?

Je to od písmenka=A

Moc zajímavé.....
23. 01. 2014 | 14:59

Já napsal(a):

Zdá se mi, že žijeme oba asi v jiných republkách. Sdělovací prostředky zmanipulovaly veřejnost natolik, že je podle mínění populi vše rozkradeno. Za vším stojí ODS a Topolánek. Ale ptám se proč mířil do vlastních řad? Proč se pustil do boje s kmotry? Proč omezil v rozpočtu financování státních projektů? Musel tedy zmizet ze scény! Všichni kmotři věřili Paroubkovi, že se vše opět zamete pod koberec! Ale nepovedlo se to! S Nečasem to bylo stejné, ten šlapal daleko více na prsty zákulisním hráčům, proto musel zmizet také. Nyní se již dostalo vše do normálních kolejí, čistič Pecina spolu s Benešovou uklidili a může otěže předat do rukou Sobotky s Babišem. To znamená pumpování peněz do ekonomiky a pak tiše do kapes kmotrů, kteří jsou nesmrtelní a ve spolupráci s levicovými vládami se jim vždy lépe žije!! A na krajích se zhaslo úpně!!!
23. 01. 2014 | 15:45

mik napsal(a):

No ono to zacina i tim ze mnoho instituci je naprosto zbytecnych nejvetsi uniky jsou podle me na ministrestvu zivodniho prostredi ministerstvu obrany ale i jina ministerstva a ruzne nadadace na tom nejsou lepe .. a je jen dobre ze aapon necemu dokaze EU zabranit a nevyplati nektere dotace CR CR si je proste nezaslouzi ,, a nova vlada ani lidmi zvoleny prezident nevypadaji na to ze by se v CR mohlo neco v dohledne dobe zmenit,,,komu neni rady tomu neni pomoci lidi jsou nastvani ale naivni ,,copak Babis je spasitel a Zeman ? proc se volici bali volit Schwarcenberga ? ze je stary ? nejake straseni Benesovymi dekrety to je jen nemoc Klause a jemu podobnych vsak taky kdyby se scitaly hlasy lidi do 45 let tak sedel na Hrade hajny,,, ale toho se ti co v 89 jen otocili rude kabaty naruby a zahodili rudou knizku bali a boji ,, i proto urcite nebyl pred lety zvolen skutecny ekonom Svejnar ale zustal u kormidla urednicek s prognostaku... co si pak jezdil k Putinovi pro rady,,
23. 01. 2014 | 15:57

Gustáv Kočí napsal(a):

Je to SPIKNUTÍ!
A kdo tomu nevěří, je jeho součástí.

Všechno SE to plánovalo daleko dopředu.

:D
Vůbec nechápu, jak s tím vědomím můžete večer usnout.

:D
23. 01. 2014 | 15:58

xx napsal(a):

Maximus: pěkná databáze. 233 mld. korun je pořádná suma o kterou se bojuje na obcích a ve městech.

Výdaje obcí na „spotřebu“: 166 mld. Kč
z toho:
Platy a náhrady: 37 mld Kč
úroky: 3 mld Kč
Energie a voda: 7 mld. Kč
Služby ( pošta, telef., nájem atd. ): 30 mld Kč
Ostatní nákupy ( Opravy, software, pohoštění, uměl. předměty ): 15 mld. Kč
- z toho Opravy a údržba: 13 mld.
Příspěvky, náhrady, věcné dary: 5 mld. Kč ( z toho 4 mld. dot. na dopr. obsluž. )
Dotace: 16,5 mld. Kč ( 16 mld. práv. osobám, ne OSVČ - pak kdo je parazit )
Neziskovky: 40 mld. Kč
atd.

Invetsiční výdaje: 67 mld. Kč
z toho: 55 mld. Kč na budovy a stavby
- z toho: 12,7 mld. Kč pozemní komunikace
- : 8 mld Kč bydlení
- : 3 mld. Kč ochrana živ. prostř.
- : 2 mld. Kč veřejní správa
atd.
23. 01. 2014 | 16:06

stejskal napsal(a):

Tak to každopádně, pane Kočí. To je snad jediná jistota.

Akorát zbývá vyjasnit, v čí prospěch manipulují média. Podle (nejen) příspěvku kousek nad Vámi to vypadá, že ve prospěch levice a nepřátel ODS. Podle jiných je tomu ale právě naopak.

Tak sám nevím. Ledaže by to bylo celé kontrašpionážní hra, jejímž cílem je obyčejné lidi (toto je můj oblíbený výraz; obyčejní lidé jako protiklad k lidem neobyčejným :-) zmást. Ale mnozí se zjevně nenechají a mají jasno.

;-)

Hezký podvečer

Libor Stejskal
23. 01. 2014 | 16:08

SuP napsal(a):

K.V. -
"....Pěkně jste to těmi volbami podlělali, .
VOLILI JSE JAKO RUDÁ A HNĚDÁ PRA..SATA...."

Například já jsem žádné RUDÉ PRA E nevolil.
Není ono vám to nakonec líto?
23. 01. 2014 | 16:33

Petr Čížek napsal(a):

Těžko očekávat, že ve státě, kde je už od Rakouska zvykem, že se za flašku otočí naruby všechny předpisy, budou zrovna ti nejvýše postavení, kdo bude jako jediný neúplatný, spravedlivý a hodný. Kdyby mezi námi ještě žili pamětníci první republiky, tak by si určitě některý z nich vzpomněl na národní socialisty a drážní uhlí. I to o čem píšete, nezačalo rokem 1989, ale už o dva roky dříve, když se původní národní podniky začaly štěpit. Vzniklé malé státní podniky byly svěřeny do péče ředitelům a náměstkům těch původních národních podniků a jejich generálních ředitelství. A ti po roce 1989 zpracovali vynikající podnikatelské záměry na jejich privatizaci. Když je získali a založili si vlastní sro na jejich zásobování a na odbyt jejich produktů, docela určitě netušili, že jejich marži neunesou a začnou krachovat. Nezbylo nic jiného nežli propustit lidi, prodat stroje do šrotu a budova a pozemky pronajímat. Jinak by ta ubohá sro přišla zu grund. Tak co se divíte, když se pak v hospodě bavíte, jak jste tohle anebo támhleto (vždycky blbé) nařízení přechytračili ?
23. 01. 2014 | 16:57

K.M. napsal(a):

"Rozkrádání veřejných prostředků narostlo do gigantických rozměrů za vlády Mirka Topolánka v letech 2006 - 2009"

Po Čunkovi... Topolánek..., Vsetín, město gigantů...
23. 01. 2014 | 17:30

smutný napsal(a):

Kdyby si chtěl někdo rozšířit obzory, třeba xx
http://www.blisty.cz/art/71647.html
23. 01. 2014 | 17:40

K.M. napsal(a):

23.01.14-17:30

Topolánek...? Já znal dva..., byl to ten s tyma guľama...?
23. 01. 2014 | 17:44

Míla napsal(a):

Miku
kdyby volili do 45 let,je to samé jako kdybych s..l peníze,tak nepotřebuji čekat na důchod.A díky Bohu,že k volbám šli ti starší,hodně si pamatující s rozvahou a ne s recese.Mohu dokladovat, vnučka i vnuk z toho měli srandu.Ale už z toho pomalu vyrůstají,hezky na ně začínají doléhat pracovní problémy a na ženatého vnuka rodinné problémy.Takže Karel už z jejich nadšení mizí.
23. 01. 2014 | 17:56

petrof napsal(a):

pan ředitel plácá jednu pitomost za druhou...ale on může, on je totiž ředitel té legrační nadace, ve které se bijou v prsa takoví velikáni jako Kraus, Randák, či Janeček a nebo legrační advokát pravdy Láska. Když se k tomu přidá ještě taková Marvanová, je to sestava k pohledání....n-tsss, n-tsss.
23. 01. 2014 | 18:13

xx napsal(a):

smutný: tyhle data znám. A smutné na tom je, že to je takto tendenčně a ideologicky podáváno v tom článku. Ale co čekat na Bristkých listech, než levicovou propagandu socialismu, že.

Je třeba se podívat na ta data. Pak byste zjistil, že jsou to data, která byla oficiálně vydávána v prostředí, kde nebyla volně směnitelná měna. Takže ta tzv. léčba Klausem, ve skutečnosti představuje korekci směnitelného kurzu. Jak jsme se otevřeli světu, ukázala se pravá hodnota našich peněz a naší práce.

Další věc která působila v devadesátých letech, byla nutná korekce struktury průmyslu, který se odehrála na západě pozvolna během 20-30 let, u nás proběhla během několika let po roce 89.

Takže to co se stalo nebyla krize, ale korekce na pravou hodnotu. Jinými slovy, ten trvalý růst za komunistů byl nadhodnocený, ve skutečnosti byl ještě pomalejší.

Následně po aplikaci léčby Klausem ale všichni na grafu vidí strmý nárůst a dohánění ztrát z dob socialismu. To není negativum ale pozitivum vývoje posledních 20 let.

Takže kdo tu potřebuje rozšířit obzory a otevřít tvrdé leby ?

Pavel Kohout ( ekonom ) to rozebírá fundovaněji než já zde http://www.novaustava.cz/clanky/kolik-vlastne-stal-socialismus
23. 01. 2014 | 18:15

smutný napsal(a):

xx

...ještě že si to umíte správně vyložit. Proč sem taháte Rakousko, když srovnáváme socialismus v Československu s mafiánským kapitalismem v Česku. Stejně tak bych mohl demagogicky srovnávat Československo s Kongem.

zde stručné shrnutí http://www.blisty.cz/art/70139.html
Myslíte, že když to je na vámi neoblíbených blistech, že tím pádem to není pravda?
Být ty informace na vám ideologicky blízkých médiích tak by jste je akceptoval?
23. 01. 2014 | 19:06

smutný napsal(a):

xx

Následně po aplikaci léčby Klausem ale všichni na grafu vidí strmý nárůst a dohánění ztrát z dob socialismu. To není negativum ale pozitivum vývoje posledních 20 let.
********************************************************************
.vy jste ale vtipálek, tohle berete taky jako pozitivum?!

„Po skončení kuponové privatizace, když vznikl kapitálový trh a začaly fungovat privatizační fondy. Tam je zakopaný pes. Klíčový zákon o investičních společnostech a investičních fondech z roku 1992 byl úmyslně pokažen…“ Na otázku, kdo ho pokazil, odpovídá: „Václav Klaus, Dušan Tříska a Vladimír Rudlovčák na federálním ministerstvu financí. Šlo o takový ďábelský detail…. A tak se stalo, že vedení fondů ovládlo majetek kuponových akcionářů a začalo s ním nakládat jako s vlastním. Petr Kellner a další dostali štědrou nadílku. … Navíc, a to chci třikrát zdůraznit, se už neobíral stát, ale jedni občané okrádali druhé... Nechci hodnotit, co třeba pan Kellner dělá dnes. Asi to dokonce dělá dobře. Jenomže dobře hospodařit se dá i s nakradeným majetkem…. Tvrdím, že za všemi těmi průšvihy a šílenostmi stojí Václav Klaus. Zprvu tomu nikdo nevěřil. To musela na konci jeho kariéry přijít novoroční amnestie a abolice, aby lidé pochopili, co tu po celou dobu dělal.“ (Zdroj: Rozkradená republika?, Ekonom, č. 14, 2013, str. 6-7.) - Tomáš Ježek
23. 01. 2014 | 19:14

xx napsal(a):

smutný: Ty informace nezpochybňuji člověče. Tytéž informace rozebírá mně ideologický blízký Pavel Kohout. Takže jste mimo.

Já zpochybňují jejich výklad na blistech, jako tendenční, protože zamlčuje záměrně některá závažná fakta. Například to, že jediný a to oficiálně vydávaná kurz Kčs a dolaru byl vycucaný z prstu nějakého komunistického funkcionáře a neodrážel skutečnou hodnotu naší měny a naší práce. To je fakt. Naše měna nebyla volně směnitelná.

Proto ty grafy neodpovídají tak docela realitě.

Další věc byla ta restrukturalizace, která také mohla za propad na počátku devadesátých let.

Rakousko jste sem vtáhl Vy tím odkazem. Tam se s Rakouskem také srovnává.

Je vidět, že jste nějaký komunista. Ti vždycky, když se jim naservírují fakta, znervózní, začnou se rozčilovat a mluvit tak trochu z cesty. :-D
23. 01. 2014 | 19:16

petrof napsal(a):

když tady čtu ten duševní průjem diskutéra pod nickem smutný, tak je mi jasné, že blbá nálada v ČR hned tak neskončí!!! Češi ji mají hluboko pod kůží. To Havel je naučil a teď v tom pokračují policejní plukovníci, vedeni pučistou Ištvanem!!!
23. 01. 2014 | 19:26

smutný napsal(a):

xx

zajímavé, že jak se předloží kovaným pravičákům fakta, která jim nejdou pod frňák, hned se vytasí se známou Klausovou fintou dotyčného onálepkovat například komunistou, tím znevěrohodnit jeho osobu a tím pádem i fakta. Vidět, že jste dával pozor a hodně se od něj naučil.

S tím já s vámi naprosto souhlasím, že za propad mohla obrzlodějna nazývaná restruktualizace. A kdopak nám ji provedl, že by marťani?? Jak si někdo mohl myslet, že vexsláci a zelináři budou umět vést firmu lépe?!

...a co říkáte tomuhle:

HN: Skoro dvacet let se diskutuje o průběhu české privatizace. Skutečně se nešlo vyhnout krádežím, které ji provázely, nebo je alespoň omezit?

Chtěli jsme privatizovat. A jistě může být debata, jestli to mělo trvat pět nebo padesát let. Ale všichni dohromady jsme neměli na svých účtech ani jedno procento toho majetku. Takže jsme mohli zpomalit a čekat, až nějakým způsobem zbohatneme, nebo to nějak urychlit. To byl princip kuponové privatizace. Každý dal tisícovku, dohromady jsme dali asi pět miliard a za to jsme privatizovali asi stokrát víc. A pokud jde o to kradení, jak říkáte: ano, jedna cesta, jak nechat lidi zbohatnout, je nechat je krást. A cesty, jak lidi nechat zbohatnout, jsme hledali.

HN: Takže to byl záměr?

Záměr to jistě nebyl, ale všichni to podvědomě cítili. Už tenkrát se říkalo: nejlepší by bylo zhasnout, ať si to šikovnější rozeberou. Celý spor o privatizaci, ono vytvoření fondů, které nám pak někam utekly, bylo vedeno myšlenkou akumulovat kapitál do rukou několika lidí tak, aby si mohli sáhnout na velké podniky. Tak, aby se Škodovka nemusela dávat Volkswagenu, proti čemuž Klaus vždycky byl.

HN: Proč to ale v roce 1997 nakonec skončilo tak nedůstojně? Malé banky krachovaly jedna po druhé, ty velké polostátní měly obrovské ztráty, do toho rozpočtové balíčky, přiznání, že se v Česku opravdu krade...

Poznali jsme, že česká privatizační cesta nemůže být čistá, protože tady není nikdo, kdo vyndá dvě miliardy a něco si koupí. Na druhé straně jsme byli napadáni, že nemůžeme všechno prodat cizímu, západnímu kapitálu. Jako místopředseda vlády jsem měl na stole bilanci, kde jsem sledoval, kolik toho mají Němci, kolik Američani, Francouzi... A třetí cesta byla nechat banky půjčit úvěry, které se nesplatily. Byla to třetí cesta a vlastně jediná, když krádeže nebudeme brát jako oficiální cestu.

HN: Bankovním socialismem za český kapitalismus?

Musel bych vám odpovědět, že to tak bylo, a dokonce bych musel říct, že to tak bylo vědomě. My jsme si to spočítali, že není jiná cesta než do toho zatáhnout banky, aby našim lidem půjčily. I když to někdo zaplatí a jiný ne. A nezaplatilo se toho hodně, odepisovaly se stovky miliard. Asi v roce 1993 se banky poprvé oddlužily, poněvadž tam byly i staré úvěry, co vznikly za komunismu. To bylo prvních zhruba 50 miliard. Ale pak se ukázalo, že se za pět let kapitalismu udělaly desetkrát větší dluhy.
http://dialog.ihned.cz/sidlo/c1-59481620-jan-strasky-co-klaus-sam-neciti-nikdy-neposlechne
23. 01. 2014 | 19:33

babočka napsal(a):

Na zlodějnu máme máme přece policii, ale pokud policie na něčí zakázku nebo v zájmu své popularity bude stíhat a zavírat slušné lidi včetně shazování vlády je boj proti korupci jen něčí zastírací finta. Největši zlodějna byl komunistický systém a tito darebáci se zase derou k moci za pomocí voličů, kteří věří lžím a neznají nebo zapoměli na minulost.
23. 01. 2014 | 19:42

petrof napsal(a):

to smutný :
chlape, neplácejte tady stokrát vyvrácené pitomosti!! Jestli vám osobně někdo něco ukradl, tak se obraťte na policii a nedělejte ze sebe trotla.
Tuším, že zrovna vy jste byl jeden z těch lemplů, který ani nepodal kuponovou knížku a nebo dal všechny body Kořenému??? Tak co tu teď blábolíte....
23. 01. 2014 | 19:44

smutný napsal(a):

kdyby si někdo chtěl rozšířit obzory:

Takže jak to ve skutečnosti bylo. Faktem je, že při nástupu „totáče“ mělo Československo souhrnný majetek ve výši odpovídající asi 400 mld. Kč. Samozřejmě bez hodnoty pozemků, kulturního a historického dědictví (památek i jejich mobiliáře) a armádní výzbroje. Do konce roku 1989 tento majetek čili národní jmění vzrostl na zhruba 3 biliony Kč, tedy více než 7,5 krát (z toho v České republice 5,8 x, a na Slovensku 11,4 x), a to při pětinásobném zvýšení úrovně osobní spotřeby obyvatelstva. K tomu by bylo třeba ještě připočítat dalších asi za 200 mld. moderní armádní výzbroje (měli jsme třeba více než 400 bojových letadel). To vše je počítáno ve srovnatelných cenách (r. 1989) a po odpočtu opotřebení výrobních fondů. Tedy tyto hodnoty vyjadřují skutečný fyzický růst a stav celkového národního majetku. Reálně existující a využívané stavby, budovy, stroje a zařízení, žádné fiktivní burzovní bubliny. Z toho na veřejnoprávní (státní a komunální) vlastnictví v r. 1947 připadalo zhruba 55 až 58 %, v r. 1989 pak zhruba 65 až 70 %. Zbytek byl družstevním a hlavně osobním majetkem (většinou šlo o soukromé obytné domy). Toto národní jmění bylo stoprocentně v domácím vlastnictví, takže celý jeho růst byl pořízen výhradně a beze zbytku z výsledků vnitřní práce občanů. Pokud zahraniční vlastníci v těch dobách uplatnili pod záštitou svých států nároky za poválečné znárodnění jejich majetků, všechny tyto požadavky byly mezitím na základě mezistátních smluv plně vypořádány (včetně Německa, Rakouska i USA). V té souvislosti je nutno odmítnout několik zcela zásadních běžně tradovaných „nepravd“, zejména, že komunisté - tento majetek získali hlavně znárodněním. Ve skutečnosti toto proběhlo převážně v předchozím demokratickém období let 1945 až 1947. Po únoru 1948 proběhlo jen dodatečné znárodnění většinou zastaralých a často dokonce předlužených krcálků drobných podnikatelů a řemeslníků v obchodě, stavebnictví a službách (podobný majetek zemědělců přešel postupně do Jednotných zemědělských družstev a byl přeměněn na jejich osobní podíly), přičemž celková hodnota takto „ukradeného majetku“ nepřesáhla určitě 24 až 25 mld. Kčs, resp. jen o něco víc než šest a půl procenta tehdejšího souhrnného národního jmění; - zanechali za sebou dluhy. Koncem roku 1989 však nejenže neexistoval žádný veřejnoprávní dliuh, ale naopak polistopadový režim převzal finanční aktiva ve výši asi 85 mld. Kč. K tomu navíc asi 107 tun měnového zlata. Pokud šlo o tzv. hrubý zahraniční dluh, ten nepřesáhl výši 500 US dolarů na obyvatele, přičemž ale i tak byla celková devizová pozice státu aktivní asi 23 mld. Kč; - zanechali znehodnocené podnikové úvěry. Bylo to ale právě naopak, protože koncem r. 1989 čs. ekonomika měla jen asi za 700 mil. Kčs úvěrů nesplácených ve lhůtě (tj. dubiozních, dnes by se řeklo „klasifikovaných“ úvěrů), což reprezentovalo jen asi 0,13 % z jejich celkového objemu. To bylo více než zanedbatelné. Neexistovala žádné mezipodniková zadluženost (nedodržení termínů splatnosti vzájemných pohledávek); . - podniky údajně nefungovaly a nebyly efektivní.. V naprostém rozporu s tímto tvrzením je ale fakt, že čs. národní hospodářství v r. 1989 vykázalo asi 150 mld. Kč zisku, čili nevídanou rentabilitu v průměrné výši 9,6 % (v ČR 10,7 %, v SR 7,1 %) z hodnoty základního kapitálu. V rámci toho banky a pojišťovny dosáhly 24,3 mld. Kčs zisku. Bez těchto dlouhodobých výnosů by samozřejmě nebyl uváděný vzrůst hodnoty národního majetku vůbec možný. Z toho plyne, že tak zatracované a odmítané společenské (státní a komunální) vlastnictví produkčního majetku a centrální plánování přes všechny svoje chyby a nesmysly bylo v bývalém Československu ekonomicky vysoce úspěšné. Zejména pokud jeho výsledky porovnáme s výsledky obdivovaného kapitalismu restaurovaného v České republice po roce 1989 - celé na http://www.blisty.cz/art/48053.html
23. 01. 2014 | 19:45

smutný napsal(a):

petrof

...jste spadl z jahody na znak, co?! Prej obrátit se na policii :-)) To bychom nejdřív museli být právním státem, a to díky Klausovi nejsme!
23. 01. 2014 | 19:49

smutný napsal(a):

pro ty, kteří to období divokého kapitalismu nezažili - jak to tehdy bylo: Veletoč našeho státního majetku aneb kupónová privatizace http://opona2009.zacit.cz/v-havel-v-klaus/veletoc-naseho-statn.html
23. 01. 2014 | 19:55

petrof napsal(a):

to smutný:
máte dobré zdroje, aktivisto...a Slávka Popelky se držte. Komiků není nikdy dost.
23. 01. 2014 | 20:14

smutný napsal(a):

petrof

zajímavé, že všechny ty zdroje se shodují, že to bylo špatně. Vy očividně máte zdroje, které se shodují, že to bylo dobře. Proti hlouposti a nevědomosti se musí aktivně bojovat! Jste toho zářným příkladem. Mně nálepka aktivisty nevadí, pořád lepší než být zaslepenou fanatickou ovcí.

další zdroj: KŘIŽOVATKY NAŠÍ PRIVATIZACE

Příklad nezodpovědnosti: hutě

Hutnictví bylo důležitým odvětvím, které zaměstnávalo mnoho desítek tisíc lidí, a přitom jeho produkty byly konkurenceschopné i na západních trzích, kde samozřejmě konkurence z východu dělala “domácím" producentům, trvale čelícím odbytovým potížím, notné vrásky.

Rozsah hutní výroby souvisel s osudem strojírenství a zbrojní výroby a byl ve stávajícím rozsahu neudržitelný. Šlo o to, jestli útlum výroby a její převedení do struktury, kterou by odsouhlasila i Evropská unie, bude řízený proces, nebo stát nechá podniky, aby si “šly po krku".

Ministr Vrba na základě studií zpracovaných konzultačními firmami předložil už těsně před volbami v roce 1992 do vlády projekt, v němž doporučoval vytvořit 3 holdingy, které měly sdružovat podniky vyrábějící příbuzný sortiment: ploché výrobky (plechy), dlouhé výroby (kolejnice, roury, atd.), a ušlechtilé oceli. V rámci těchto holdingů se mělo rozhodnout o investicích a vynutit si kooperaci podniků, které kooperovat nechtěly (příklad: Vítkovice a Nová huť). Je ovšem důležité si uvědomit, že hospodářství vždy funguje jako celek: např. výroba ušlechtilé oceli v Poldi Kladno měla návaznost na jaderný program ve Škodě Plzeň a výrobě trubek v Chomutově. Pokud byl osud těchto podniků nejistý, byl nejistý i osud Poldi Kladno. Při privatizaci se musely respektovat tyto návaznosti, jinak dopadla špatně.

Klausova vláda tuto koncepci smetla se stolu. Mikroúrovní se zabývat nechtěla. Jenže musela: některé podniky se bez vládní intervence privatizovat nedaly (Telecom, rafinérie). Samozřejmě, bez celkového rámce vláda dělala nutně těžké chyby.

Poldi Kladno byla jedním z podniků, který vyžadoval “zvláštní zacházení". Po rozpadu trhu v SSSR se dostala do těžkých potíží. Ministr Dlouhý po volbách v roce 1992 na mítinku v Kladně prohlásil, že dá Poldovku za korunu každému, kdo si ji vezme na starost. Konzultační firma Lazard, která se podle zadání ministra Vrby se snažila pro Poldovku najít strategického partnera, předložila účet a odjela. Pochopila, že s vládou, která mluví o podnicích s despektem, nemá cenu vyjednávat.

Vláda měla jeden cíl: co nejrychleji se Poldi zbavit. Podnik se proto rozdělil na části, oddělila se z něj mj. i energetika(!), a privatizoval se metodou “kdo dá víc". Jak známo, v soutěži vyhrál podnikatel Stehlík, který za Poldi nabídl 1,75 mld.

Teď stačí vzít do ruky tužku: úroky z úvěrů byly v té době okolo 18%. Pokud měl podnikatel Stehlík zaplatit za Poldi 1,75 mld, a neměl ty peníze v zásuvce, musel platit cirka 300 mil na úrocích. Podnik byl přitom v hluboké ztrátě, a bylo třeba do něho investovat. Jak si vláda představovala, že Stehlík situaci zvládne?

To je řečnická otázka: prohlédla si hezké obrázky v “business plánu" a zvedla ruku. Bez toho, že by si udělala elementární kalkulaci. Zodpovědná vláda by nikdy nemohla přistoupit na privatizaci důležitého hutního podniku způsobem, který nemohl skončit jinak než krachem. Vláda, ačkoliv z počátku měla v podniku majoritu a mohla mít přístup ke všem číslům, bohorovně přehlížela signály hrozící katastrofy - a nechala k ní nakonec dojít.
23. 01. 2014 | 20:38

smutný napsal(a):

pokračování:

Přímé prodeje a veřejné soutěže

Případ Poldi je jen jeden z nejkřiklavějších případů zcela zpackané “adresné" privatizace. Zkušenost zemí, které privatizovaly standardními metodami, jsou jednoznačné: klasickou privatizaci musejí provádět lidé, kteří rozumějí tomu, co dělají.

Např. privatizace britského ocelářského průmyslu vypadala následovně: všechny ocelářské podniky, vesměs ztrátové, byly sloučeny do gigantu British Steel. Stát určil investiční banku, která řídila restrukturalizaci a modernizaci hutí, aby se z nich stal ziskový podnik. Řada továren se zavřela, do některých se investovalo, atd., až po několika letech se zeštíhlený podnik s polovinou zaměstnanců privatizoval prodejem akcií. MacGregor, který privatizaci British Steel řídil, byl za odměnu povýšen do šlechtického stavu. U nás byli lidé, kteří chtěli postupovat obdobně, vypískáni jako kryptokomunisti. Margareta Thatcherová, náš vzor. Ale odtud až potud.

Po volbách v roce 1992 se ministrem privatizace stal dr. Skalický, matematik, který neměl s ekonomikou ani s podniky sebemenší zkušenost. Václav Klaus zřejmě nemohl zapomenout Tomáši Ježkovi, že omezil rozsah kupónové privatizace, a trval na ministrovi, který s ním nemohl soupeřit. Skalického ministerstvo proto nemohlo věcně rozhodovat o kvalitě projektů, a tak ministr hledal obecnou metodu, která by mu zaručila objektivitu rozhodování. Tu našel, nebo si to alespoň myslel, v obálkové metodě. Nejlepší privatizér je ten, kdo nabídne nejvíc.

Mečiar na to šel jinak: rozdal podniky politickým přátelům hluboko pod cenou. Navíc mohou podnik splácet investicemi. Je to politicky cynické, ale proces vytváření reálných vlastníků se tím nepochybně zrychlil. Skalického přístup vedl k “plíživé" privatizaci (viz níže), která má pro ekonomiku těžké důsledky - ale byla pro nás Mečiarova cesta schůdnější? Antikomunismus, který si ODS osedlala do politického boje, vylučoval, aby vláda dělala jakákoliv opatření ve prospěch managementů. Vždyť by byla obviněna, že nadržuje “rudé mafii"!

Jedním z klíčových problémů “přímé" privatizace je korupce. Jak zabránit korupci při rozhodování o tom, komu se továrna prodá? Ministr Vrba tomuto nebezpečí čelil tím, že rozhodovací proces otevřel. V komisi, která privatizační projekty posuzovala, seděli všichni ředitelé odborů ministerstva, zahraniční experti, právníci, renomovaní ekonomové (i z emigrace), odboráři, zástupci podniku, o který se jednalo. Po volbách 1992 ministr Dlouhý proces “uzavřel" - rozhodovala úzká grémia. Důsledky si lze lehce domyslet - skandál okolo privatizace obchodního domu Breda v Opavě je klasickou ukázkou.
http://www.blisty.cz/files/isarc/brit/97/0808brit.htm

Kupodivu je většina důležitých informací na Blistech, čím to asi bude??
23. 01. 2014 | 20:38

petrof napsal(a):

smutný :
doufám, že v tom alespoň vy vidíte jasný důvod k rituální sebevraždě, abyste ukázal národu že všichni nemlčí k ekonomickému, sociálnímu a morálnímu rozvratu země??
Kdy a kde se upálíte, když už máme ten Palachův týden ??? ...nebo zvolíte jiný způsob odchodu...???
23. 01. 2014 | 21:27

Michal napsal(a):

Korupce je to poslední, co drží i bez ní pokřivený stát pohromadě. Kdyby nebyla, pracoval by úřad? Možná vůbec ne. Buďme tedy rádi, že úředníci nechtějí rovnou co oligarchové, slušní prominou, ale kušují a tak je hážu do jednoho pytle. Lidé si zvolili papaláše s vilkou v kalifornii, dalšího prosociálního papaláše s vilkou až na řeckém ostrově, to má úředník se spokojit se služným? vŠECHEN LID CHCE ÚSPĚŠNÉ, BAZEN V BYTĚ JAKO POLITIK UPŘÍMNÝ, ocení jen úředníky, co si umí nahrabat stejně jako sprostá herečka v televizi, co se plete do volební kampaně.Za kolik také nevíme.Třeba bude odměněna jinak než v korunách, třeba jen flaškama co zbydou na Hradě?
23. 01. 2014 | 21:42

jogín napsal(a):

Když potřebuju prvotřídní rychlořeznou ocel, sháním Radeco ze zbylých zásob Poldi. A musím si udělat trochu zásob, protože polotovar ze západu v malém a) neseženu, b) nezaplatím. Skutečnost, že je ještě na trhu znamená, že Poldovka měla s odbytem potíže. Určitě ne kvůli kvalitě. Docela by mě zajímalo, proč vlastně zkrachovala. Jestli šlo třeba o marketingové tahy konkurentů nebo likvidaci pomocí uvěru s politickým pozadím.
23. 01. 2014 | 23:24

Terry napsal(a):

to Analytik napsal_23. 01. 2014 | 14:50

Největší zloději a podvodníci? POLITICI! (http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/poslechnete-si-nejuprimnejsiho-politika-nejvetsi-zlodeji-a-podvodnici-politici.html)
Tenhle projev v Evropském parlamentu se stal hitem internetu. Godfrey Bloom se pořádně obul do svých kolegů i do Evropské unie.

Součástí článku je video se slovenskými titulky:
Pán president,
rád by som citoval velkého amerického filozofa Murraya Rothbarda. Povedal, že štát je inštitúcia krádeže. Dane sú iba spôsob, ako politici a byrokrati kradnú peniaze svojím občanom, aby ich potom rozhádzali tým najhanebnejším spôsobom. Toto miesto nie žiadnou výnimkou. Považujem to za fascinujúce a nechce sa mi veriť, jako bez mihnutia oka hovoríte o daňových únikoch. Celá komísia a s ňou spojená byrokracia neplatí žiadné dane. Ani vy neplatíte daně tak ako obyčajní občania. Máte aj všetky možné špeciálne úpravy, združené daňové sadzby, vysoké nezdatitelné časti, bezpríspevkové dôchodky. Ste najväčší daňoví podvodníci v Europe a máte tu drzosť tu kázať. Nuž, táto správa sa dostane domov k občanom EÚ. Uvidíte, že euroskeptici sa v júni vrátia v ešte väčšom počte. A môžem vám povedať, že keď ľudia zistia vaše čísla, nebude dlho trvať, vtrhnú do tejto sály a obesia vás. A budú v práve.
24. 01. 2014 | 08:43

Pamětník napsal(a):

Rozkrádání veřejných i soukromých prostředků se dělo i před opoziční smlouvou a prakticky s ní nesouvisí. Naopak to velice souvisí se stavem soudnictví. Přejali jsme komunistické soudce, zvyklé soudit na politickou objednávku, a podle toho to dopadlo. Náměstek Klausovy vlády pro legislativu, předseda ODA Jan Kalvoda, přitom opakovaně tvrdil, že "dosavadní legislativa k boji proti rozkrádání postačuje." Postačovala by, kdybycho měli jiné soudce!
Jinak by se tato "souvislost" s opoziční smlouvou dala vyložit i tak, že strany bývalé "čtyřkolalice" v roli opozice FATÁLNĚ SELHALY.
A absolutně největší zlodějnu, fotovoltaický megatunel, spáchaly naopak ČSSD+KSČM+Pravda a láska PROTI VŮLI ODS!!!
24. 01. 2014 | 10:19

Glosator napsal(a):

Přerozdělování peněz přes EU má daleko větší korupční potenciál, než cokoliv jiného, protože z hlediska jednotlivých států to jsou "peníze, které je nutné utratit, abychom o ně nepřišli." Vůbec není důležité, zda se utratí za věci potřebné, ale je třeba je utratit za věci UZNATELNÉ, což už může být velký problém, vzhledem k bruselské byrokracii a neschopnost našich úředníků se v ní pohybovat.
Navíc je tu nutnost spolufinancování a to, že fondy EU vše proplácí až zpětně, takže utratíme naše peníze za "projekt EU," který nám nakonec není proplacen, ač u stavby stojí veliká cedule, tvrdící OPAK!
24. 01. 2014 | 10:35

K.M. napsal(a):

23.01.14-09:56
>>drzá držka<<:

"Pane, žvanit a psát nějaké blogy dovede každý neuměl, co s tím systémově dělat, to už je problém..."

xxx

Ano, je to problém, a na to, jak to řešit (?) bude existovat mnoho řešení, v každé hlavě jedno... Nezbytné je, aby všechny představy spojoval záměr problém skutečně řešit, a ne pouhá potřeba zviditelňování se...,

čímž už se ztratí spousta času, kdo je kdo, a o ten čas tu jde... V mých návrzích se obracím vytrvale na tu část veřejnosti, která by měla mít ten nejeminentnější zájem na vyřešení problému a zná se natolik, že si to rychle vyříká, vyjasní kdo je kdo..., kdo kde vlastně stojí...

Leč zatím nebyl zaznamenán žádný viditelný pohyb a času ubývá...Podívejte se na to, třeba znáte někoho, s kým by bylo smysluplné o tom diskutovat...

Mám za sebou 40 let v cizině a základní problém ČR spočívá z mého pohledu v zákonech, které nemůže brát člověk žijící ve vyspělých státech EU, vážně...

Múj příspěvek 23.01.14-13:19jsem nazval >>SLUŽEBNÍ ZÁKON<< za blogem pana Pehe >>STÁT JAKO NEPŘÍTEL...<<

Dokud nebude v platnosti slušný >>SLUŽEBNÍ ZÁKON<< a nebude prověřena Bruselem >>VĚTŠINA PLATNÝCH ZÁKONŮ<<, do té doby bude >>STÁT NEPŘITELEM<<, odstranění nepřátelského poměru ke státu předpokládá kontinuální tvorbu zákonů, a to ne v parlamentu, ale na akademické půdě, a i tak to bude práce na generace...

Parlament v současném složení je pro tento vývoj brzdou! Aby došlo k rychlé výměně těch, kteří tam nepatří, je nutno okamžitě >>ZKRÁTIT POTVRZOVÁNÍ NEBO ODVOLÁVÁNÍ POS.ANCŮ NA 12 MĚSÍCŮ...<<,

musí se co nejrychleji vytřídit zástupci lidu od podnikatelů, zastupujících jen své vlastní osobní zájmy...

ostatní ve výše uvedeném příspěvku...

K.M.
TEPRVE POTOM SE MŮŽE ZAČÍT... STÁT... STÁVAT... PŘÍTELEM...
24. 01. 2014 | 11:57

SuP napsal(a):

Pamětník -
"....Rozkrádání veřejných i soukromých prostředků se dělo i před opoziční smlouvou a prakticky s ní nesouvisí...."

Taky autor píše, že opoziční smlouva je příčinou toho DNEŠNÍHO stavu. A dovedete si představit, kolik právníků během té doby stihlo ŘÁDNĚ vystudovat? A kolik z nich, myslíte, že šlo na práva kvůli boji proti nešvarům a ne kvůli boji za své prachy?
Možná bychom se divili, jak se otočil poměr těch čestných proti těm ochotným v době před a po listopadu 1989.
24. 01. 2014 | 12:02

SuP napsal(a):

K.M. -
Jste si jistý, že i k čistokrevně "bruselským" zákonům by si naši právníci nedokázali najít svůj specifický "český" výklad? 25 let na ničem jiném nepracují.
24. 01. 2014 | 12:06

SuP napsal(a):

Maximuse -
"....Jinak čtěte Ilonu Švihlíkovou, rovněž z VŠE, našel jsem v jejích článcích a rozhovorech s médii dost zajímavé věci, které dost poučným způsobem ukazují jak z krize ven. Ta dáma není obyčejnou salónní ekonomkou a pochopila jak makroekonomika funguje v kontextu s ostatním prostředím na hospodářství. Má to prostě srovnané v hlavě. Tu bych si dovedl představit jako hlavního poradce ministra financí. Sorry...."

Nepleteš si Švihlíkovou a Šichtařovou?
Na druhé straně "švihlá chůze" získala spoustu obdivovatelů i následovníků, tak pro by ne "Švihlá ekonomika"?
24. 01. 2014 | 12:34

K.M. napsal(a):

24.01.14-10:19

Lux balamutil zemědělce, že ti unijní... nemají žádné dotace...
Je tady citován Kalvoda..., je to ten, co používal neprávem titul doktor?
Do role ombudsmana je Zemanem navržen Křeček..., neměl taky problém s titulem...?
Plzeňská velkovýrobna právníků za 9 měsíců...
Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák - 150 milionů ročně za vymáhání dluhů...
Jeden z vymahačů dluhú dělá Zemanovi kancléře...

Pěkná společnost, zřejmě všichni chtěli kamuflovat skutečnost, že se vyučili elektromechaniky, jako Gross, pro dobré elektromechaniky vskutku urážející...

Za půl roku jsem věřil již jen rodičům a bývalému šéfovi..., bydlícímu nad Zlínem..., kterému Klausúv bláznivý výrok "o jeho neúmění rozlišovat mezi čistými a špinavými penězi..." jistě zkrátil život...
24. 01. 2014 | 12:36

K.M. napsal(a):

24.01.14-12:06

Ale ano, do toho se v ČR investuje nejvíce...
(Stačí Zemanovo vystoupení ve Švýcarsku)
24. 01. 2014 | 12:49

SuP napsal(a):

K.M. -
No právě....
24. 01. 2014 | 13:28

patriot napsal(a):

Odhady říkají, že se rozkrade cca 100 miliard ročně, takže od převratu to dělá cca 2500 miliard…

To, že 25 let neexistuje zákon o prokazování původu majetku, není žádná náhoda!

Kradly a kradou všechny polistopadové „demokratické“ garnitury.

Toto je kriminální stát, pane autore.
24. 01. 2014 | 13:32

K.M. napsal(a):

24.01.14-12:06

Kámen úrazu spočívá v přísloví: "Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu...",
a nesmí se při tom zapomenout ani na historickou paměť postižených...,

resp. aktuální ekonomickou situaci, která může při vědomí právní nevyváženosti, rozuměj nespravedlnosti, způsobit stejný, nebo i větší výbuch nevole, než jaký sledujeme v přímém přenosu nyní z Ukrajiny...
24. 01. 2014 | 13:38

SuP napsal(a):

K.M. -
Na ty výbuchy tady spoléhají především ti, kdo by se jich neúčastnili. Je to tu takový folklor.
24. 01. 2014 | 13:52

dd napsal(a):

To maximus/10:21/,kontra xx/12:31,18:15,../: K diskutovanému dva odkazy-
/Margaret Thatcherovou snad z náchylnosti k socíku nepodezřívá ani xx/:
M.T., Praha, 1999:"Česká "privatizace" bez institucionálního rámce byla osudovým omylem"./repr./nejen/v LN k jejímu úmrtí/.
Přemysl Janýr, BL,8.1.2014: Vývoj HDP na hlavu - čl. Mohli bychom klidně i bohatnout
No more.
27. 01. 2014 | 01:57

Mr Jack Warmer napsal(a):

Přemýšleli jste o tom, jak se dostat legitimní poskytovateli úvěru, kde byste chtěli investovat po hodně dividendy? Chyť této životní čase finanční nabídku, a aby vaše podnikání, vzdělávání, domů a výstavba výtahu. $ 1,000 $ 500,0000,000 s maximálně 30 let na 3,0%. zájem.

Vážení Žadatel,

Máte-li zájem, laskavě kontaktujte nás na tomto e-mailu: jackwarmer1loanlender@gmail.com
Pan Jack Teplejší (MD).
Úvěrové / poskytovatelů finančních služeb.
© 2014.
10. 07. 2014 | 15:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy