Láska vs Šachtovci: 0:1

01. 09. 2013 | 12:35
Přečteno 4174 krát
Česká advokátní komora udělila 30. 8. 2013 v kárném řízení vedeném na základě stížnosti advokátů z bývalé AK Šachta & Partners advokátu Mgr. Láskovi pokutu ve výši 200 tisíc Kč. Rozhodnutí není dosud ani vyhotovené, ani pravomocné. Nahání však strach.Jak se uvádí na stránkách České advokátní komory: „Na Mgr. Václava Lásku, advokáta, byla podána v únoru letošního roku kárná žaloba za to, že ve svém veřejném vystoupení nepostupoval tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu a nedodržel pravidla profesionální etiky, když hovořil o tom, že na trestné činnosti, která se dle jeho názoru odehrávala v Dopravním podniku hl. m. Prahy, se podíleli advokáti z AK Šachta&Partners. Tito advokáti na něho podali stížnost, kterou kárný žalobce ČAK vyhodnotil jako důvodnou.“

Má Láska naději uspět v rámci komory s opravným prostředkem, když kárný žalobce navrhoval jako sankci vyškrnutí z advokátní komory?

doplnění: související blog z prosince 2012

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pacák napsal(a):

Zajímavá situace nastane, pokud kárný senát odvolání p. Lásky nevyhoví a dotčení advokáti budou za podíl na trestné činnosti v DP odsouzeni.
01. 09. 2013 | 12:55

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

divná, ba až obskurní věc, tahle advokacie. pro normální lidi činnost advokátů často hraničí s činností kriminální. už Charles Dickens v Kronice Pickwickova klubu (1836!) dobře ukázal, že není nic horšího nežli advokáti (stojící na té správné, finančně vlivné straně...)
01. 09. 2013 | 13:11

zemedelec napsal(a):

Paní Bielinová.
Často se říká,nejlepší obranou je útok.
V tomto případě je jich na pana Lásku až moc.
01. 09. 2013 | 13:15

Ponur Mručejev napsal(a):

Proto je nutno ustanovit vnější kontrolní orgán sestávající z neadvokátů (nejlépe z neprávníků, protože ti v téhle zemi setrvale snižují vážnost svého nevalného stavu), s kárnými pravomocemi až deseti let domácího vězení. Za svařenými roxory ve všech otvorech budovy.
01. 09. 2013 | 13:20

to autorka napsal(a):

Petro, nemáte dojem, že u nás si může vykládat "PRÁVO" a "zákony" každý po svém?
Petro, nemáte dojem, že můžete mít často pohled "nedopečené" husičky, která jen může naivně věřit tomu, že justice v ČR je taková, jaká má být?
Pokud pojedete "NÁHODOU" Vy odněkud "namazaná", může se to "hodnotit" zcela odlišně od jiných.
Stát se to, co se stalo Janouškovi, "někomu jinému", už by mohl být odsouzen a dostat řádný "flastr".
V čempak se nám "ta Janouškova politováníhodná věc" zasekla?
Že by "mimosoudní" a "mimooficiální" "vyrovnávání" se někde bokem?

Proč ještě rejpete do případu p.Lásky, Šachtovců atd.?

ZVYKNĚTE SI UŽ KONEČNĚ - VYSTUDOVANÁ PRÁVNIČKO - ŽE "PRÁVO" SE V ČR MŮŽE MĚŘIT TOLIKO STAVEM PENĚŽENKY!!!
01. 09. 2013 | 13:39

David napsal(a):

Moc psů zajícova smrt.

Je to jasná šikana!!!

Tady by všechna slušná média a veřejnost se měly postavit NA OBRANU pana Lásky, který za nás všechny aktivně bojuje proti korupci.

Pokud má být potrestán za to, že "nedodržel pravidla profesionální etiky", tak to by tady muselo být trestáno mnohem více lidí. Zatím jsou trestáni jen ti, kteří na ten bordel, který tady vládne aktivně upozorňují. Začlo to Michálkem přes pana Klouzala, Daňhela apod.

http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=773337

http://www.lidovky.cz/kritizoval-ministerstvo-jeho-vypoved-je-neplatna-rozhodl-soud-pwj-/zpravy-domov.aspx?c=A130426_091429_ln_domov_vsv

Mnohem Důležitější je vypátrat, kdo konkrétně stojí za tím šikanózním rozhodnutím na pana Lásku a spíše toho potrestat.
01. 09. 2013 | 13:43

Kelt napsal(a):

"Případ"pana Lásky je až k neuvěření podobný probíhajícímu soudnímu řízení s panem Randákem pro přečin zveřejnění nehorázných odměn paní Nagyové,sekretářky pana Nečase,teď již jenom jeho milemky a to za "POŠKOZENÍ"její pověsti.
Klimbající protektor Sudetoněmeckého landsmančaftu procesy tohoto typu dělají právem ČR pověst banánové republiky.
01. 09. 2013 | 14:02

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Kelt

jejich moc nezlomíte. můžeme se šťavnatě rozhořčovat, to je vše.
01. 09. 2013 | 14:26

zemedelec napsal(a):

Pane Kelt.
Dobré přirovnání.
Případ pana Randáka byl vzat soudem,když byly Nečas aNagyová na vrcholu politické pyramidy,můžeme si domyslet,že to byl takoví řiťolezecký výkon.
Co ale překvapuje nejvíc,tato právnická obec,až na malé výjimky,představuje tu nejhorší část naší inteligence.
01. 09. 2013 | 14:31

neodbytné otázky napsal(a):

Kelt
Chtěl ste říct Sudetoněmeckého lančmítšaftu, ne?

Davide
Vy chodíte s Láskou na pívo?
Jak jinak víte, že za nás všechny aktivně bojuje?
Že vám to v aktualněm napsali?
Je hezké, že byste rád měl pozitivní hrdiny.
Vzpomínám s dojetím na vaše seznamy, sestavené podle četby téhož aktualněho.
Ale myslíte někdy také trochu?

PS. Na Ivetu Bartošovou, která má játra jako miminko ste úplně zapomněl.
A taky na Helenku Vondráčkovou, která před volbami nafotí nahatý kalendář a stane se ministryní obrany.
Uvidíme, co sme neviděli.
01. 09. 2013 | 14:47

Kelt napsal(a):

strýc virus...,
nejsem zas až takový pesimista.
Advokáti nemají až na výjimky v této zemi dobrou pověst-zejména jejich nenasytná touha po penězích např.ve spojení s exekutorskou mafií je ošklivou skvrnou na jejich pověsti.
Ale oni jsou jenom "placení slouhové".
Vždy je nutno si položit otázku."komu to slouží"?
Případ "Casa"a jednoznačně účelové stíhání ppl.Daňhela pro údajné zneužití mladistvé
Případ"Michálek"-potažmo Drobil
Případ"Klouzal"-potažmo Šlafnberg
Případ"Randák"-potažmo Nagyová"
Všechny tyto kauzy měly společného jmenovatele-někdo ukázal na nepravosti vrchnosti a ta si najala dobře "placené"služebnictvo.
V kauze Nečas/Nagyová jsem navíc přesvědčen,že nehorázné odměny milence jsou klasickou ukázkou zneužití pravomoci veřejného činitele a SZ by mělo konat.
Také nový ministr spravedlnosti by se mohl podívat na kořeny oněch kauz.
01. 09. 2013 | 14:51

resl napsal(a):

AK Šachta-Partners jsou opravdu nepoctivá, advokátní kancelář, najatá původně Klausem a ODS k právním formulacím vždy v jejich prospěch, případně toho, kdo zaplatí. Láska jim do tého šláp a následuje právnické bu bu bu, při čemž komora musí držet basu. Požene-li to Láska dál, má velkou možnost spor u soudu vyhrát, nebo si nechat zaplatit a odstoupit od sporu. Jsou to vesměs amatéři, bez právních znalostí, kteří jsou určeni na ochranu vysokých politiků a dle toho vydávají svůj "právní" názor a Komora s nimi drží, podobně jako lékaři, nebo policisté se svými, jednostrannými komorami.
01. 09. 2013 | 14:56

třebaKarel napsal(a):

Paní Bielinová , díky za info , budu si to dobře pamatovat . tK
01. 09. 2013 | 14:58

čert }:o napsal(a):

Láskou lze vymýtit korupci?
01. 09. 2013 | 15:07

v jícnu napsal(a):

Kelt
U korupce nikdy nevíte.
Nejdřív chtěl Barták sto mega po Cabanissovi (vydírat amerického velvyslance je teda opravdu chucpe), teď tentýž Barták svědčí proti řediteli Tatry, že mu z toho dvacet nacpal na pisoáru do náprsní tašky.
Ve skutečnosti Kalousek s Kopřivou a Bartákem likvidovali domácí průmysl. Byl to jejich úkol od EK (proto EADS a ne Alenia) a jsou prakticky beztrestní.
A teď čtu, že v kauze Drath je druhé video, o kterém se rok nevědělo.
Kdy se objeví třetí?
01. 09. 2013 | 15:10

Dan napsal(a):

to kelt

Pokud jste přesvědčen o zneužití pravomoci veřejného činitele (ti už jsou ovšem zrušení, nový trestní zákoník hovoří se o úředních osobách) tak můžete uvést kdo zneužil v kauze Nečas/Nagyová tuto pravomoc a označit v konkrétním právním předpise tu pravomoc, která byla zneužita?

Jen tak pro zajimavost, ať víme, z čeho vaše přesvědčení vychází.
01. 09. 2013 | 15:54

Ládik!!! napsal(a):

Čerte,
běžíš B7? Prvních 50 dvojic může na Čertův mlýn zkratkou.
01. 09. 2013 | 16:16

Ládik!!! napsal(a):

Prý Láska hory přenáší. Mohl by tedy porazit i Vabrouška nebo Zemaníka.
01. 09. 2013 | 16:17

Kelt napsal(a):

To Dan,
-§ 329,ods.1 TZ.
Mohu se zeptat za koho mluvíte?":ať VÍME,z čeho Vaše přesvědčení vychází.
Jinak mám žádost-ušetřete mne prosím,Vašich právních konstrukcí-nejsem na to zvědavý po Vaši exhibici ke kauze Tluchoř a spol.
Děkuji.
01. 09. 2013 | 16:20

Dan napsal(a):

to Kelt

§ 329 Zneužití pravomoci úřední osoby
(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
b) překročí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,
bude potrestána odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

Takže si tu skutkovou podstatu přečtěte a napište, kdo a kterou pravomoc porušil. Ať víme, z čeho vaše přesvědčení vychází. Když už tedy píšete, že se jedná dokonce o klasické zneužití pravomoci.
01. 09. 2013 | 16:23

zemedelec napsal(a):

Pane Dan.
Co nám to chcete namluvit,nebo obhajovat.
To snad musí být napsán zákon na odměňování milenek vládních činitelů?
Jasně potvrzujete,že nový občanský zákoník je pěkná levárna,ale už se na něj těší mnozí vychcánkové.Kdy Vás napadne i něco pozitivního.
01. 09. 2013 | 16:23

Dan napsal(a):

to Kelt

Píši pouze za sebe. Takže pěkně prosím označte tu pravomoc nějakým právním předpisem, když jste tak chytrý. Pokud takovou pravomoc vůbec neznáte, můžete uvést, z čeho vychází vaše přesvědčení, že se jedná dokonce o klasické zneužití pravomoci? Díky.
01. 09. 2013 | 16:25

Dan napsal(a):

to zemedělec

No tak znakem té skutkové podstaty je porušení pravomoci. Takže musíte specifikovat nějakým právním předpisem tu pravomoc, která byla zneužita. S občanským zákoníkem to nemá společného vůbec nic. V občanském zákoníku nic takového nehledejte.
01. 09. 2013 | 16:26

zemedelec napsal(a):

Pane Dan.
Možná jste právník,já ne,ale podle mě došlo k porušení všech třech odstavců tohoto zákona.Pak by záleželo na soudci,podle kterého by soudil.
01. 09. 2013 | 16:35

Kelt napsal(a):

Dane,
Vy budete do roztrhání těla obhajovat zlodějny díky bohu, již bývalé vládní garnitury.
Ta skončila na politickém smetišti a pro mne je to značným zadostiučiněním a ukončeným případem-takže Vám děkuji za snahu mne zatáhnout do Vašich právních kliček,ale namáháte se marně.
01. 09. 2013 | 16:36

Dan napsal(a):

to zemedělec

Tak ale skutkovou podstatu přece nemůžete porušit, tu musíte naplnit svým chováním. Takže abyste měl trestný čin, tak musíte označit konkrétní pravomoc, kterou měl někdo porušit. A nemůžete naplnit jedním jednáním všechny 3 odstavce. Je přece nesmysl, abyste jedním jednáním pravomoc vykonal způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, zároveň ji překročil a nesplnil povinnost vyplývající z této pravomoci.

Musíte uvést tu pravomoc, která měla být zneužita.
01. 09. 2013 | 16:38

Dan napsal(a):

to Kelt

Já nic neobhajuji, já se vás jenom slušně ptám. A vy odpovědět neumíte. Čili opět se nedovíme, z čeho vaše přesvědčení vychází.

Nepřijde vám to podlé tady obviňovat lidi z trestné činnosti, aniž byste to byl schopen nějak vysvětlit?
01. 09. 2013 | 16:40

Dan napsal(a):

to Kelt

A nezlobte se, můžete uvést, kterou zlodějnu obhajuji? Nebo jste obyčejný darebák, který uráží druhé?
01. 09. 2013 | 16:41

pamětník napsal(a):

A už je to tady znovu. Premiér zařídil z autority funkce, kterou zastával, své milence vysoce nadprůměrné odměny, a kterýsi právní purista vyzývá, abychom doložili, jakou pravomoc premiér zneužil. Až budou veřejně známy kritéria pro udělování odměn vysokých státních úředníků, spolehlivě bude zřejmé, jakou pravomoc kdo zneužil. Zatím zveřejnění jenom výše odměn přinesla trestní stíhání.
Dane, nespadl jste z višně?
01. 09. 2013 | 16:42

Dan napsal(a):

to pamětník

Tak je to znak skutkové podstaty. Abyste dovodil zneužití, tak musíte označit tu pravomoc. To jinak nejde. Takže šup. Pokud nevíte, tak to přiznejte.
01. 09. 2013 | 16:45

Dan napsal(a):

to pamětník

Všechny zákony a podzákonné předpisy jsou veřejně přístupné, na co se vymlouváte?
01. 09. 2013 | 16:46

Lava napsal(a):

Jak to říkal Václav Havel? Pravda a Láska zvítězí nad lží a nenávistí.
01. 09. 2013 | 16:50

Dan napsal(a):

to Lava

Ale jo, ať klidně vítězí, ale přece jenom, pokud o někom říkáte, že se dopustil trestné činnosti a nemáte proto v ruce nic. Taky by se vám nelíbilo, kdyby za vámi někdo chodil a říkal po městě například, že znásilňujete důchodkyně.
01. 09. 2013 | 16:52

pamětník napsal(a):

Dan:
Asi jste přehlédl tuto větu mého minulého příspěvku:
"Zatím zveřejnění jenom výše odměn přinesla trestní stíhání."
Pokud není známa výše mimořádných odměn, není možno posoudit jejich oprávněnost, i kdyby kritéria pro jejich udělování byla přístupná.
http://wiki.aktualne.centrum.cz/prisne-tajne-platy-statni-urednici-berou-statisice-mesicne/
01. 09. 2013 | 16:59

babočka napsal(a):

Pan Láska dostával v médiích velký prostor pro svá tvrzení a narazil. Jako právník by měl vědět, že o vině rozhoduje soud, případně velikost konta v bance.
01. 09. 2013 | 17:02

zemedelec napsal(a):

Pane Dan.
Takže předseda vlády,je úřední osoba podle nového trestního zákoníku.
Jestli podle předpisu nařízení vlády o odměnách,změní odměňování vlastním činem porušil §329 podle odstavce(a,tím naplnil i odstavec (b.Podle odstavce (c nesplnil povinnost vyplývající z jeho pravomocí,hospodárné nakládání ze svěřeným majetkem.
01. 09. 2013 | 17:02

Dan napsal(a):

to pamětník

Nerozumím. Co to má společného se zneužitím pravomoce? Která pravomoc měla být proboha porušena? Tady nejde o oprávněnost odměn, ale o pravomoc, kterou měl někdo porušit při určení výše odměny. Takže šup. Nečekejte a uveďte nám ten zákonný předpis, z kterého dovozujete tu pravomoc, která byla porušena.
01. 09. 2013 | 17:03

Dan napsal(a):

to zemedelec

Můžete ten právní předpis konkretizovat a uvést to konkrétní ustanovení, které měl zrovna předseda vlády porušit?
01. 09. 2013 | 17:04

jasně, trafiky jsou normální deal napsal(a):

Dan
Zaměstnávání osob příbuzných a blízkých (sdílení společné postele či čeho tu blízkost jasně dokládá, ostatně už od dob jeho ministrování) na útraty státu a jejich absurdní platové zvýhodňovaní je v jakékoli alespoň trochu civilizované zemi jednoznačně kvalifikované v trestním kódexu.
Netoleroval to ani bolševik.
Co byste chtěl víc.
Je to v pravomoci přímého nadřízeného to porušit a on to po šest let dělal.
01. 09. 2013 | 17:05

Dan napsal(a):

to jasně, trafiky jsou normální deal

TO si nemyslím. Ale můžete tedy uvést tu pravomoc, která byla porušena? Označte ji nějakým právním předpisem.
01. 09. 2013 | 17:06

trafiky ať prodávaj cíga jako v Maďarsku napsal(a):

PS. Jmenuje se to nepotismus. Už za starého Říma na to zahlíželi nevraživě.
Pak ovšem začli jmenovat koně do senátu, k tomu se teprve blížíme.
01. 09. 2013 | 17:10

honza napsal(a):

Dan: odměňovat metračku z eráru stotisícovými odměnami, když dře jako kůň, je opravdu, ale opravdu v pořádku a rozpočtově odpovědné..
01. 09. 2013 | 17:10

honza napsal(a):

matračku
01. 09. 2013 | 17:11

Lava napsal(a):

to Dan
chtěla jsem jen trochu odlehčit tu vaši těžce akademickou debatu.
Nepovedlo se :-).
01. 09. 2013 | 17:12

Dan napsal(a):

to honza

Já vám rozumím, že se vám to nelíbí, ale debata je o tom, kdy je to trestný čin. Já nehodlám tady zesměšňovat ženy jako vy. Prostě se vás ptám a jak vidím, tak kromě urážek a poťouchlostí nevíte.
01. 09. 2013 | 17:13

zemedelec napsal(a):

Pane Dan.
Zase se tolik nesnižujte,že nevíte,že ten vládní předpis existuje o odměnách ve státní správě.Snad byste nechtěl připustit,že se může jednat o korupční jednání.
01. 09. 2013 | 17:18

pamětník napsal(a):

Dan:
že nerozumíte bylo zřejmé od počátku. "Co to má společného se zneužitím pravomoce?" Jenom to, že pokud není známo, že byla zneužita pravomoc poskytnutím neoprávněně vysoké mimořádné odměny nad rámec příslušných mzdových předpisů odvíjejících se od §134 resp. §134a Zákona č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce), není možno zjednat nápravu.
01. 09. 2013 | 17:19

fafnir napsal(a):

Dane
co to po nich chcete?Konkretizovat pravomoc.To je přece zemědělci,Keltovi a podobným dalším zcela jedno.Oni přece vědí,že Nečas a Naďová jsou vinni a řídil je při tom jednání Kalousek.V tom všem mají jasno,a nějaké porušení pravomoci je vlastně nedůležité.Podstatné pro tyto lidi je,odsouzení satana Kalouska,a každého jeho známého do desátého kolena.Že by se namáhali myšlením a nějakým právem,to po nich nelze požadovat,natož očekávat.
01. 09. 2013 | 17:21

Dan napsal(a):

to zemědelec

Sorry, ale pořád jste ještě neoznačil ten právní předpis a tu konkrétní pravomoc, kterou měl předseda vlády porušit.
01. 09. 2013 | 17:22

SuP napsal(a):

čert -
Kdyby Láska někde sehnal ještě nějakého Pravdu, mohli by se o leccos pokusit!

Tady zrovna čtu - "Pijte burčák! Je lepší se posrat, nežli oslepnout!"
01. 09. 2013 | 17:23

Dan napsal(a):

to pamětník

1. Nečas nebyl jejím zaměstnavatelem.
2. Uveďte právní předpis, z kterého by vyplývalo, v jaké výši mají být odměny dávány.

Nic víc po vás nechci. Z čeho dovozujete, že to byl trestný čin?
01. 09. 2013 | 17:25

SuP napsal(a):

....Koukám., že už jsem nejmíň druhej.
Promiň Lava!
01. 09. 2013 | 17:26

honza napsal(a):

Dan: nevím o tom, že byste se mě na něco ptal, ani nemám zájem, po tom, co tady obhajujete prasárnu nějakými předpisy, vám na něco odpovídat. Však také pan "čistý" s ostudou rezignoval a s ním i ta jeho slavná partička. Nějaké vaše "teorie" jsou již nepodstatné.
01. 09. 2013 | 17:26

Dan napsal(a):

to honza

Já nic neobhajuji. Já se jenom ptám, jakou konkrétní pravomoc a kdo porušil. Vy jste začal psát o matračkách. Já to považuji z vaší strany za podlé.
01. 09. 2013 | 17:27

liška napsal(a):

Dan je chlapec z ihned.cz, kde vystupuje jako gggggggg, ze začátku jich měl jen šest, nyní zřejmě získal Bc, tak si dvě přidal. Jinak je to placený brigádník a rozbíjí diskuze. Nastupuje již před sedmou, pracuje opravdu zodpovědně a toto je přesně jeho styl: "Dokažte, že bylo porušeno" :-)
01. 09. 2013 | 17:29

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

agresivní styl nicku Dan jenom dokazuje pocit viny jaký podvědomě advokátští zloději a manipulátoři mají. jeho příspěvky jsou plné výrazů jako "urážky", "poťouchlosti", "podlost"

věru velmi výstižný slovníček svědčící o jeho schopnosti objektivního a přesného uvažování.
Dan by krásně zapadl mezi zuřivé svazáky řádící
na našich vysokých školách (i jinde)v padesátých létech.
01. 09. 2013 | 17:48

Dan napsal(a):

to strýc virus a to liška

Takže opět se nedovíme, jakou pravomoc a kdo měl porušit.

Já se tomu gggggg nedivím, pokud někdo tvrdí, že někdo spáchal trestný čin, tak by to měl vyargumentovat.
01. 09. 2013 | 17:52

Dan napsal(a):

to liška

Já ale po vás nechci, abyste dokázala, že bylo něco porušeno. Já chci, abyste označila nějakým právním předpisem tu pravomoc, která měla být zneužita. Tak se ta diskuse vede. To vy tvrdíte, že někdo něco spáchal.
01. 09. 2013 | 17:53

zemedelec napsal(a):

Pane Dan.
Já ten předpis nemůžu najít,musím se obrátit na policii,zřejmě při návštěvě na úřadu vlády si ho omylem odnesly.
01. 09. 2013 | 18:06

Dan napsal(a):

to zemedělec

To se divím, právní předpisy se přece nedají odnést, ty jsou veřejně přístupné ve sbírce zákonů i na netu.
01. 09. 2013 | 18:12

kokoshka napsal(a):

Dobry večer,pane Libore Stejskale,chci Vam neco sdelit(asi už vite možna o čem je řeč?)jsem tak tupy nebo jste zmenil emailovou adresu?Uteklo hodne času od naši posledni konverzace!
Prosim,řeknete mi kam Vam mužu napsat na mail,dekuji!
01. 09. 2013 | 18:13

mb napsal(a):

Dan: asi není v pořádku, když konzervativní politik píchá se svou podřízenou, a pak jí dává mimořádné odměny v čase krize v době verbálního utahování opasků všem ( vyjma Nagyové ) s oddůvodněním, že dře jako kůň i když mu občané nabízejí lubrikační gel, ABY TO TOLIK NEDŘELO ...

myslím, že to konzervativní politik nemůže a není schopen obhájit, nebo si myslíte opak ... ???

navíc z hlediska transparence státní a veřejné správy to mají občané právo vědět, a on se snaží jim tuto informaci znepřístupnit, to taky asi není v pořádku ...

ale na vaši otázku zda porušil svou pravomoc nebo ne odpovědět nedokážu, ale myslím, že když určuje mimořádné odměny své milence, tak je myslím v konfliktu zájmů ...

zdravím ...
01. 09. 2013 | 18:14

pamětník napsal(a):

Dan:
A proč bych měl uvádět nějaký předpis, 1) který není veřejně přístupný (anebo snad znáte název a zdroj předpisu pro udělování mimořádných odměn zaměstnanců Úřadu vlády?) a 2) jsou tajeny výše mimořádných odměn? Ze znění § 134 a § 134a zákoníku práce je zřejmé, že v případě Jany Nagyové byly porušeny i obecné kritéria pro udělování mimořádných odměn v tak hrubé míře (frekvence a výše odměn), že zavdává podezření ze spáchání trestného činu.
"Nečas nebyl jejím zaměstnavatelem" Máte nás snad za hlupáky? Samozřejmě víme, že zaměstnavatelem byl Úřad vlády, samozřejmě také lze dovodit neformální vliv premiéra na výši tzv. mimořádných odměn jeho milenky.
Pokud hájíte stanovisko, že nebyla zneužita pravomoc žádného činitele v kauze Nagyová, je na Vás průkaz příslušným právním předpisem. Ono to však nejde, protože bezpochyby odměny v kauze Nagyová nebyly poskytovány v souladu se zákoníkem práce.
01. 09. 2013 | 18:15

čert }:o napsal(a):

SuP napsal(a):
čert -
Kdyby Láska někde sehnal ještě nějakého Pravdu, mohli by se o leccos pokusit!
-----
nojo Supe ale to by nesměl bejt platonickej =o)
-----
Tady zrovna čtu - "Pijte burčák! Je lepší se posrat, nežli oslepnout!"
01. 09. 2013 | 17:23
-----
od tý doby co mi vybouchly 3 burčáky
v kuchyni o něm nechci ani slyšet
01. 09. 2013 | 18:16

čert }:o napsal(a):

Ládik!!!
neběhám nic dej pokoj. Lásku mám k lenosti
a ve mlejně je teploučko
01. 09. 2013 | 18:17

Dan napsal(a):

to pamětník

Sorry, ale není fakticky možné dokázat předpis, který neexistuje. Ten kdo něco tvrdí, ten musí prokazovat.

Čili je třeba uvést, že jste stále nedoložil, který předpis předseda vlády porušil.
01. 09. 2013 | 18:18

mb napsal(a):

čerte stačí udělat dírku ...
01. 09. 2013 | 18:19

Dan napsal(a):

to mb

No v pořádku to samozřejmě není, ale debata začala tím, že se tím předseda vlády dopustil trestného činu. A nezlobte se, trestný čiín "konflikt zájmů" neexistuje.
01. 09. 2013 | 18:20

pamětník napsal(a):

Dane,
je mi líto Vaší přisleplosti, ale opravdu za ni nemohu. Zákon, který bezpochyby porušen byl, jsem uvedl i s příslušnými paragrafy, je na soudu zvážit, čí vinou. Vaše zdejší křečovité tajtrlíkování na tom nic nemůže změnit.
01. 09. 2013 | 18:25

Dan napsal(a):

to pamětník

Tu pravomoc, kterou měl někdo porušit jste neuvedl. V ustanovení zákoníku práce je jen obecné ustanovení, že zaměstnanci náleží odměna a parametry cílové odměny za mimořádný úkol. To jsou hmotněprávní ustanovení týkající se práv zaměstnanců. Kde v tom máte něčí pravomoc?
01. 09. 2013 | 18:29

čochtan napsal(a):

Co je 1000 juristů na dně mořském ?
Dobrý začátek !
01. 09. 2013 | 18:34

Joe Ratata napsal(a):

pamětník,zemědělec
Jestliže si někdo z veřejných peněz vydržuje milenku a za to dření jí dává měsíční odměny,jaké KVALIFIKOVANÝ odborník vydělá za půl roku,tak asi nějaký předpis porušuje,nebo by aspoň porušovati měl.
Na to,aby se vědělo jakých,je k dispozici spousta absolventů právních fakult.
Zdá se však,že drtivá většina z nich je absolventy plzeňských práv (jako např.zde diskutující Dan) a ti se zatím vzmohli pouze na porušení právního předpisu za strany pana Randáka,který na tu levárnu upozornil.
01. 09. 2013 | 18:35

Dan napsal(a):

to čochtan

Horší je to, že se o něco podobného naposledy dopustili komunisti. Ti hovořili o odumírání státu a o tom, že nová společnost právníky nebude potřebovat. Tolik justičních vražd pak už dlouho nebylo.
01. 09. 2013 | 18:36

Dan napsal(a):

Joe Ratata

Takže kromě urážky jste opět ten právní předpis neuvedl.
01. 09. 2013 | 18:37

Dan napsal(a):

to Joe Ratata

Navíc je pěkné, že urážíte ty ostatní, kteří se na to nezmohli a sám se na to nezmůžete taky. Ono není nad to, než kritizovat druhé a sám mít obě ruce doleva.
01. 09. 2013 | 18:38

mb napsal(a):

V ustanovení zákoníku práce je jen obecné ustanovení, že zaměstnanci náleží odměna a parametry cílové odměny za mimořádný úkol.

... no v klausovském interpretačním pojetí lze mimořádné úkoly za něž lze dostat mimořádnou odměnu ... pojímat opravdu široce a pružně ...

obávám se však, že to, jak píšete, obhájit skutečně nelze ...

a zda se jedná o přestupek nebo trestný čin posoudit nedokážu ...

zdravím ...
01. 09. 2013 | 18:40

Analytik napsal(a):

Pan Láska, jehož činnosti si hluboce vážím, bojuje proti Mafii.
Je to odvážný skutek, ale nese sebou vysoké riziko. Mafie má stále ještě dlouhé prsty sahající prakticky do všech sfér a její metody nejsou sametové. Ztráta práce zdaleka není to nejhorší, co ho může potkat.
Ale jako bývalý vyšetřovatel to určitě už dávno ví. Přeju panu advokátu Láskovi, aby vydržel ve své činnosti co nejdéle a dožil se pádu Mafie.
01. 09. 2013 | 18:41

Dan napsal(a):

to mb

Klausovo interpretační pojetí? Nechápu. Nechcete raději uvést tu pravomoc, která měla být zneužita? Nemáte pocit, že by věcná debata byla přínosnější? Rozumějte, já chápu, že to nevíte, ale proč se kvůli své vlastní neznalosti posmíváte druhým nechápu. Vždyť to je ubohé.
01. 09. 2013 | 18:42

pamětník napsal(a):

Dane,
je zřejmé, že s lidmi Vašeho typu je třeba diskutovat po lopatě, neboť normální diskuze nejsou schopni. Tak tedy: mimořádnost odměn spočívá v jejich mimořádném udílení co do frekvence i výše. Lze tedy dovodit, že poskytování "mimořádných" odměn v totožných intervalech i ve výši, jaký byl její plat, překračuje kritéria pro udělování mimořádných odměn a není v souladu s § 134 a § 134a zákoníku práce. Zákon porušil zaměstnavatel Úřad vlády ČR, konkrétně osoba zodpovědná za udílení těchto odměn, dále osoby zodpovědné za přidělování mzdových prostředků a osoby-iniciátoři této nezákonnosti. Je vysoce pravděpodobné, že mezi nimi figuroval i tehdejší premiér Nečas, zjištění čehož by mělo být úkolem orgánů činných v trestním řízení.
01. 09. 2013 | 18:43

zemedelec napsal(a):

Pane Dan.
Sám uvádíte že ten předpis existuje.
Je fakt,že je to dosti nepřehledné,ale dobrý právník by si s tím poradil,takže budeme čekat,jak dopadne celá kauza,zbytečně Vás budeme vyučovat.
01. 09. 2013 | 18:49

Dan napsal(a):

to pamětník
To je jak ty slavné hodinky a holinky. Prostě cílová odměna a mimořádná odměna je to stejné?

Mimořádná odměna tam není upravena vůbec a o cílovou odměnu ve smyslu § 134a zákoníku práce se nejednalo.

Na ně se vztahuje pouze § 134 a tam u odměny žádná kritéria nemáte.
01. 09. 2013 | 18:50

Dan napsal(a):

to zemedelec

No neexistuje. Takže tu pravomoc nebudete umět specifikovat a načekáte se. Ale mezitím se mi můžete dosytosti posmívat.
01. 09. 2013 | 18:51

mb napsal(a):

vycházím z toho, že Klaus interpretuje věci a skutečnost tak, aby pro něj byly výhodné ...

a analogicky Nečas, vyznávající svého guru VK, když usoudí, že mu Nagyová poskytla mimořádnou službu a splnila mimořádný úkol, pak je zas zcela v intencích Klausovy maximy ( jednej tak aby byl tvůj osobní zájem tvou osobní maximou a nikoho a nic jiného se neohlížej ), že Nečas tyto odměny Nagyové vyplácel ...

mimořádná odměna za mimořádnou práci ...

ale klidně vám zopakuju, že z hlediska právního formalismu NEVÍM zda se z formálně právního hlediska Nečas dopustil zneužití pravomoci ... cítím že ano, nicméně to nevím ...

ad Nemáte pocit, že by věcná debata byla přínosnější?

ano rozhodně ... proto se nepřidávám k těm, kteří se do vás navážejí :-))

ad ale proč se kvůli své vlastní neznalosti posmíváte druhým nechápu. Vždyť to je ubohé.

... koho máte na mysli: Nečase, Klause nebo Nagyovou ... upřesněte ... děkuju
01. 09. 2013 | 18:52

Luba napsal(a):

Asi nic překvapivého ...

Podstatou advokacie je ohýbat právo ve prospěch zločinců.
Obzvláště normální pak je, že zločinci mezi advokáty ohýbají právo dvojnásob.

Horší ovšem je, že když se advokátský výklad práva stane v justici normou, jako jsme svědky v naší republice.

Panu Láskovi přeji pevné nervy a Nadačnímu fondu proti korupci, který s Šachtovci bojuje navrhuji, aby ve prospěch pana magistra založili účet, na který též rád přispěji.

http://www.nfpk.cz/cz/tiskove-konference-dpp/1000963
http://www.ak-laska.cz/index.php
01. 09. 2013 | 18:54

Dan napsal(a):

to Luba

Bez advokátů byli občanů před soudem tak za inkvizice. Nezlobte se, ale ke kdovíjaké spravedlnosti to nevedlo. naopak.
01. 09. 2013 | 18:56

Dan napsal(a):

to mb

Vaše pocity vám neberu a ani mě nezajímají.
01. 09. 2013 | 18:57

mb napsal(a):

já vám neberu, že vás mé pocity nezajímají, proto jsem jako právní laik řekl: nevím

a připojil jsem politický názor o Nečasových inspiračních zdrojích a neudržitelnosti jeho chování ...

jak jste psal, že se někomu posmívám, napište prosím, koho jste měl na mysli: Klause, Nečase, nebo Nagyovou ... ???

hezký večer ...
01. 09. 2013 | 19:01

čert }:o napsal(a):

Dan
Je jedno na co se ptáte.
Není jedno že se to týká Nečase/Nagyový. Vy jste
se jakoby postavil do role jejich obhájců a tím
jste si podepsal rozsudek hnusnýho pravičáka =o)
Mnozí advokáti a právní experti považují podezření
z podplácení poslanců kteří se dobrovolně vzdali
svých mandátů výměnou za trafiky ve vedení státních
firem za standardní politické dohody. A to je amorální
a jde o morální kredit. Bohužel kredit je pouze na
jednu stranu jinak by neměli komouši takové preference
Ten právní předpis na který se ptáte asi neexistuje nevím.
A protože ho nikdo tady nezná nebo o něm neví, tak se brání
útokem aniž by se zamysleli na co se ptáte.
Osobně si myslím že Nagyová půjde sedět na základě
nějakého jiného právního předpisu, protože ten co
chcete znát prostě asi fakt neexistuje.
Berte to jako názor laika =o)
01. 09. 2013 | 19:01

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane kokoshko,

můj mail je stále stejný, viz záhlaví každé diskuse.

Libor Stejskal
01. 09. 2013 | 19:03

Dan napsal(a):

to čert

Tak Nagyová za ty odměny nepůjde sedět, protože za ně není ani stíhána. Ona je stíhána za sledování osob. Což je něco jiného.
01. 09. 2013 | 19:03

Kelt napsal(a):

Nečas přišel do Prahy jako venkovský balík,praktikující křesťan,který zplodil čtyři děti ve tmě pod peřinou.
Otázkou je,kdo mu vybavenou Nagyovou podstrčil do úřadu a proč se tomu tak stalo.
Není od věci zamyslet se nad slibem Zemana,že v celkem ohraničeném čase zlikviduje vládu Nečase. Systém,jak to udělat, je znám již od dob královny Kleopatry.
Na hloupost praragrafy nemáme,v tom má Dan pravdu.
01. 09. 2013 | 19:14

Dan napsal(a):

to Kelt

O hlouposti jsem nepsal. V tomto smyslu opět uhýbáte z věcné debaty a snažíte se urážet.
01. 09. 2013 | 19:15

Luba napsal(a):

Dane,
možná to nevíte, ale u soudu je možno se hájit i bez advokáta.

„obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. ..."

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-pravu-obvineneho-vzdat-se-obhajce-z-pohledu-nutne-obhajoby

Vzorem nám budiž Karel Havlíček, řečený Borovský, který se u soudu vždy hájil sám:

"Když Rakousko začalo obnovovat absolutistickou vládu, většina českých liberárních politiků zanechala svojí činnosti. Havlíček se v Národních novinách postavil na odpor a 13. dubna proto stanul před soudem. Porota ho uznala nevinným. V lednu 1850 se přestaly jeho noviny vydávat. Havlíček se však nevzdal a v květnu začal v Kutné Hoře vydávat politický týdeník Slovan. Byl proto šikanován policií i soudem. Slovan se nesměl rozšiřovat mimo Kutnou Horu. V listopadu se ocitl znovu před soudem, ale opět byl shledán nevinným."

http://www.spisovatele.cz/karel-havlicek-borovsky#cv

Karel Sladkovský o tom napsal:

„nyní, kdy veškeří, i nejhorlivější obhájcové svobody z bojiště zmizeli, když nad každým slovem pravdy vznášel se meč vlády neobmezené — nyní Karel Havlíček Borovský objevil se v nejúplnějším smyslu slova co rekovný bojovník pravdy věčné, i hájil sám a sám beze strachu a bez všeliké bázně svobodu občanskou a konstituční zřízení veškerého Rakouska.“

Nezvratná víra v slavnou budoucnost a svobodu živlu slovanského, nepřekonatelná láska k trpícímu národu svému a kaceřované pravdě; veškeré svízele pevně přetrvající naděje v konečné vítězství dobrého práva, poctivosti a rozumu zdravého: toť byly životní pružiny „Slovana“ Havličkova, jehož blesky zářily národu našemu na cestu úskalím, jako onen plamenný sloup vedoucí kdys lid Mojžíšův z poroby Faraonův."

Zdroj:
http://cs.wikisource.org/wiki/Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD_(T%C5%AFma)/XXIX._Aristokracie_a_byrokracie
01. 09. 2013 | 19:19

mb napsal(a):

Dane, napište koho jste měl na mysli, že jsem se mu posmíval, děkuju ...
01. 09. 2013 | 19:23

zemedelec napsal(a):

Pane Dan.
Už se v tom plácáte a odvádíte pozornost jinam.
On ten předpis existuje a začíná to od prezidenta.
U těch prémii,tam to je opravdu divoké,záleží na tom osobním zájmu.
Já si také myslím,že Nagyová nepůjde sedět za odměny,podobných případů je víc,sice v menších částkách,ale měl by bát popotahován někdo jiný.Sice proběhla informace,že si ty prémie vypisovala sama.
01. 09. 2013 | 19:28

Joe Ratata napsal(a):

Dan
Čím jsem Vás urazil?
Snad tím,že mi připadáte jako absolvent plzeňskch práv,té vysoce renomované alma mater,kde lze vystudovat přes jedny prázniny?
Co je špatného na vlastnění vysokoškolského diplomu?
01. 09. 2013 | 19:30

Dan napsal(a):

to zemědělec

Tak pokud ten předpis, z kterého by vyplývala něčí pravomoc existuje, tak proč ho neuvedete?
01. 09. 2013 | 19:32

čert }:o napsal(a):

Dan
je to možný ale abychom nebyli překvapení
neboť věřím že se toho ještě hodně odehraje
01. 09. 2013 | 19:34

Dan napsal(a):

to čert

No pokud jde o ty trafiky, tak to už ištvan nerozjede. Pokud jde o to sledování, z toho bude max. kázeňský přestupek, pokud to nebude zproštěno. No a ty odměny? To trestné není.
01. 09. 2013 | 19:38

mb napsal(a):

si musim odpovídat sám, to je děs běs ...

pokud bych se posmíval Klausovi, Nečasovi nebo Nagyové ...

jednalo by se o takzvaný resentiment chátry ...

... jeden z mála možných ventilů ...

zvolili mi Klause, Nečase a potažmo i Nagyovou ...

nikoho z nich jsem nevolil ...

že se posmívám píchání s letuškami nebo Nagyovou, je jeden z mála ventilů, které si chátra může dovolit jak se vypořádat s jimi nevolenými politiky ...

tož tak ... ale vám se neposmívám, vás zdravím a přeju hezký večer ...
01. 09. 2013 | 19:44

Dan napsal(a):

to mb

Označovat občany za chátru je od vás velmi podlé. Musíte mít nos velmi nahoru.
01. 09. 2013 | 19:48

mb napsal(a):

proč by ištván neměl znovurozjet ty trafiky ?

třeba se mu to podaří ...
01. 09. 2013 | 19:52

Dan napsal(a):

to mb

Protože dosud nebyl schopen specifikovat neoprávněnost výhody nějakým právním předpisem. A NS mu jasně napsal, že složením mandátu nelze naplnit znaky žádného trestného činu.

Takže tak asi. Prostě si připravte kešeni, budete těm poslancům platit náhradu škody za nezákonnou vazbu.
01. 09. 2013 | 19:54

mb napsal(a):

tou chátrou jsem označil sám sebe, projedete li si ten text ...

--- protože co můžete dělat s nemravnými politiky, jež jste nevolil, kteří vám pijí krev, případně plní zájmy svých kmotrovských loutkovodičů ...

... když se jim vysmějete, vyšli z toho ještě lacino ...

... hezký večer ...
01. 09. 2013 | 19:54

Luba napsal(a):

Dane,
ještě k tomu, co jsem myslel tím "advokátským výkladem práva" -
- je to tzv. pozitivistický výklad paragrafů za účelem osvobození klientů-provinilců.

Toto pojetí často kritizoval profesor Cepl:

"... Vzhledem k tomu, že my jsme od začátku roku 1948 byli od Evropy odděleni železnou oponou, přežívá u nás začasté dodnes ještě staré pozitivistické pojetí práva, které umožňuje - stručně řečeno - vyviňovat zločince s odvoláním na paragrafy.

Takovýto advokátský přístup, jak říkal profesor Cepl, už ve Spojených státech a ve staré Evropě dávno neplatí, protože právo musí hledat spravedlnost.

Když jsem s profesorem Vojtěchem Ceplem naposled mluvil koncem října, řekl mi:

" Moderní doktrína hovoří o tzv. skepsi k normám a tvrdí, že pravidla lidského chování se nedají přesně artikulovat, a že je tudíž nejlepší, jsou-li uspořádána do hierarchie, na jejímž vrcholu jsou principy a soudci mají dostatek volnosti k interpretaci.

Soudci však musí vážit, který z principů, jež mohou být na rozdíl od pravidel v rozporu, má větší váhu... Tato teorie posunula celý problém právního myšlení do oblasti interpretace."

Tento moderní výklad, který u nás profesor Vojtěch Cepl důsledně propagoval i ve svých pořadech na Českém rozhlase 6, však vyžaduje od soudců značnou volnost a odvahu k osobní zodpovědnosti: neskýtá tak snadnou možnost se krýt za jednotlivé paragrafy a zároveň vyžaduje důslednou kontrolu Ústavním soudem. ..."

Zdroj:
http://m.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/661306
01. 09. 2013 | 19:54

mb napsal(a):

myslim, že se ištvánovi podaří tu neoprávněnost výhody dokázat ... ale uvidíme ... nechám se překvapit a ištvánovi držím palečky ... zdravím ...
01. 09. 2013 | 19:56

Důchodce68r napsal(a):

Česká advokátní komora?
Ano, ano, předběžně si ji připisuji do kolonek - k úplné obnově - a - k likvidaci -
01. 09. 2013 | 19:57

Dan napsal(a):

to Luba

Jistě, ale pokud je znakem skutkové podstaty zneužívání pravomoci úřední osoby pravomoc, tak ji prostě musíte označit nějakým právním předpisem. Znaky skutkových podstat musí být dány jednoznačně. Odsuzování za trestné činy prostě nemůže být na libovůli soudce - to platilo naposledy za Marie Terezie. Josefinský trestní zákoník zavedl, že nejdřív musí být stanoveno, co je trestné a teprve pak můžete spáchat trestný čin - viz zásada není trestu bez zákona.

Vámi uváděné názory přece nemůžou vést k tomu, že se bude odsuzovat bez existence zákonů.
01. 09. 2013 | 20:03

Dan napsal(a):

to mg

Neoprávněnost se nedokazuje, neoprávněnost se specifikuje rozporem s právem. Právní předpisy se nedokazují.

Nezlobte se, ale naondulovaný Ištvan prozatím kdovíjakou odbornost neprojevil.
01. 09. 2013 | 20:05

mb napsal(a):

tak uvidíme dane, když jde o úplatek protislužbou ... snad se mu to podaří ... uvidíme ...

byl by to krok k lepší politické kultuře v čr ...

a politici už by nemuseli politicky dýlovat jak giboni ...

... hezky večer ...
01. 09. 2013 | 20:11

Dan napsal(a):

to mb

Ale o úplatek jde pouze v případě, kdy máte neoprávněnost výhody viz § 334 trestního zákoníku. Takže dovoďte, kterým právním předpisem je zakázáno občanovi ČR přijmout práci a máte to v kapse. Prozatím jste nepředvedli nic, jenom jste drželi nezákonně druhé ve vazbě. A jak se tak dívám, tak to ještě považujete za politicky kulturní. Neuvěřitelné, stalinismus v praxi, co?
01. 09. 2013 | 20:13

zemedelec napsal(a):

Pane Dan.
Už som s toho voláky zmatený.
Vy to přece musíte vědět,jenom nás tady přesvědčujete,že je to všechno v pořádku.
Jak už jsem napsal i tomu prezidentovi je určena odměna,ústavním činitelům,vládním činitelům,soudcům,jejích úředníkům,nižším státním úředníkům atd,včetně různých příplatků a prémii.Dokáži pochopit nějaké změny v řádu tisícovek,ale ne mil.
01. 09. 2013 | 20:17

Dan napsal(a):

to zemedelec

Neslyšel jsem o tom, že by prezidentovi nebo třeba soudcům byly vypláceny kromě platu ještě nějaké odměny. Asi jste fakt zmatený.
Chápete rozdíl mezi mzdou, platem a odměnou?
01. 09. 2013 | 20:20

Luba napsal(a):

Dane,
napsal jste:

"Vámi uváděné názory přece nemůžou vést k tomu, že se bude odsuzovat bez existence zákonů."

Jaké takové názory jsem uvedl? Asi si mě s někým pletete ...

Ale jistě, že se odsuzovalo, odsuzuje a odsuzovat bude nezávisle na existenci nějakých psaných právních norem.

Třeba všeobecným opovržením či káravým pozdvižením obočí.

Advokáti těží z lidské hlouposti a neschopnosti se domluvit.
Doufám, že se lidé časem začnou častěji obracet na mediátory, než na policii a juristy.

http://mediator-praha.cz/cs/mediace
01. 09. 2013 | 20:23

Dan napsal(a):

to Luba

Ne neuvedl, já jsem uvedl, že to k tomu může vést.

Já doufám, že se nezávisle na existenci nějakých psaných norem neodsuzuje. Pokud o něčem takovém víte, měl byste zasáhnout.
01. 09. 2013 | 20:26

Luba napsal(a):

Dane,
pozvedněte hlavu od spisů.

Vás snad ještě někdo na základě svého povrchního dojmu, pomluv či předsudku neodsoudil? Nikdo nad Vámi nevyslovil svůj hodnotící soud?

Že by mohl být někdo tak nekonfliktní, netečný a lhostejný ...
01. 09. 2013 | 20:30

Dan napsal(a):

to Luba

Tak myslel jsem, že se bavíme o jiném odsuzování. A snad i prof. Cepl mluvil o soudnictví a ne o drbech a pomluvách.
01. 09. 2013 | 20:32

ZM napsal(a):

Těžko říct, záleží na tom, jaké je v advokátní komoře "rozložení sil".
01. 09. 2013 | 20:42

Targus napsal(a):

To: Dan a fafnir

Kdybyste se kapánek namáhali, zjistili byste, že kromě platových tříd, tedy tzv. základu napsaném v platovém výměru, má každý státní zaměstnanec předepsánu i výši pobídkové složky svého platu. U vedoucích pracovníků např. padesátičlenných kolektivů to dělá cca max. 50% tarifní mzdy. Vše ostatní jaksi poněkud smrdí. A Frau Nagyová zas tak moc lidu pod sebou neměla. Tedy toho lidu, který skutečně mohla řídit, českou rozvědku do toho opravdu nepočítám.
01. 09. 2013 | 21:09

Luba napsal(a):

Dane,
pro čestného a poctivého člověka musí být samotný soudní proces trestem sám o sobě.

Jestli si někdo myslí, že se u soudu dočká spravedlnosti, je toto jeho očekávání zcela nerealistické.
V nejlepším případě se mu dostane jakés takés satisfakce, např. peněžní.

Profesor Cepl mluvil o celospolečenské škodlivosti právního pozitivismu a o "duchu zákonů".
Tedy o tom, že profesionálové v justici by neměli zapomínat, k jakému účelu jsou právní normy demokratického státu ustaveny.

Např. k ochraně slabých před silnými, bezmocných před mocnými a slušných před neslušnými.

Do práva "volná ruka trhu" rozhodně nepatří!
01. 09. 2013 | 21:16

Dan napsal(a):

to Targus

No tak konečně někdo na to kápl. Takže to smrdí. Výborně. Takže žádnou pravomoc označovat u trestného činu zneužívání pravomoci úřední osoby nemusíme označovat. Stačí, když řekneme, že to smrdí.
01. 09. 2013 | 21:28

Dan napsal(a):

to Luba

OK, takže tu pravomoc, kterou měl předseda vlády zneužít už jste zjistit?
01. 09. 2013 | 21:28

Luba napsal(a):

Dane,
jak souvisí neúměrné odměny dominy Nagyové s tématem článku?
01. 09. 2013 | 21:35

Dan napsal(a):

to Luba

Nezlobte se, ale nechutnou debatu o dominách s vámi nepovedu. Co by asi řekl Prof. Cepl o chlapech, kteří v anonymitě urážejí ženy? Že jste obyčejný hulvát.
01. 09. 2013 | 21:39

Luba napsal(a):

Dane,
opět se mýlíte.
Jsem hulvát neobyčejný :)
01. 09. 2013 | 21:41

Dan napsal(a):

Lubo, vy jste hlavně zbabělec. Protože jenom zbabělci urážejí v anonymitě ženy. Karel Čapek o takových lidech jako vy napsal několik esejů. A že se ještě zaštiťujete tak noblesním a vzdělaným člověkem jako byl prof. Cepl je z vaší strany drzost.
01. 09. 2013 | 21:45

mb napsal(a):

Dan napsal(a):
to mb

Ale o úplatek jde pouze v případě, kdy máte neoprávněnost výhody viz § 334 trestního zákoníku. Takže dovoďte, kterým právním předpisem je zakázáno občanovi ČR přijmout práci a máte to v kapse. Prozatím jste nepředvedli nic, jenom jste drželi nezákonně druhé ve vazbě. A jak se tak dívám, tak to ještě považujete za politicky kulturní. Neuvěřitelné, stalinismus v praxi, co?
01. 09. 2013 | 20:13

... nejedná se o stalinismus ... Ištván normálně pracuje ...

doufám a věřím že bude úspěšný ...

ale od 89 roku a nástupu Klause jsem prohrál už tolikrát, že mě nerozhází ani když se to Ištvánovi nepodaří ...

přeju příjemný večer ...
01. 09. 2013 | 21:48

mb napsal(a):

Víte Dane, ještě abych se vrátil k té politice a politizaci ...

to máte jako když podnapilý Janoušek volá spřáteleným policistům ...

nebo když se Béhm a Janoušek oslovují kolibříku a konzultujou spolu zadávání zakázek ...

to je prostě k zblití ...

ale hele ... právník nejsem, takže mě můžete umlátit pozitivistickym právem ...

ale jak pravili předřečníci ... něco tady fakt notně smrdí ...

hezký večer ...
01. 09. 2013 | 21:52

mb napsal(a):

von nakonec podle pozitivního práva pochod na národní třídě ( v 89) taky nebyl povolenej njn ,...

ale něco tehdy zatraceně smrdělo ...
01. 09. 2013 | 22:00

Luba napsal(a):

Dane,
jsem stejný anonym jako Vy, a výraz "domina" nepovažuji za nic urážlivého.

Paní Nagyová je žena výrazně dominantní, a pan Nečas jejímu kouzlu podlehl jako každý správný sadomasochista s mocenským pudem. Freud by si na Petříkovi zgustnul :)

Jestli jsem tím urazil Vaše pravomodré city, je mi to líto.

Tedy ...
Právě jsme narazili na něco, co je mimo právo. Co stojí nad ním: Morálka, čest, postivost. Politik by měl být autentickým člověkem. Nečas se projevil jako neobyčejný pokrytec - a tím by byl v normálních poměrech u konzervativních voličů navěky odepsán.

Petr Nečas a paní Nagyová mají z ostudy kabát, a snad najdou v sobě tolik soudnosti, aby občanstvo svým veřejným obcováním nadále nepopuzovali. Konečně - naspoříno už mají, takže: Good Luck!
01. 09. 2013 | 22:02

to Dan napsal(a):

Milý Dane, Prof Cepl by o chlapech, kteří v "anonymitě" (na internetu už není nic anonymního - Vy asi žijete v nějakém růžovém světě) "urážejí ženy" mohl říci cokoli právě dle toho, KOLIK mu za to zaplatí.
Jestli to nevíte, tak vše je v zajetí peněz!
01. 09. 2013 | 22:18

PatientO.T. napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=q4Bkarh9mZM
01. 09. 2013 | 22:53

Dan napsal(a):

to mb

zA ZÁSAH NA NÁRODNÍ TŘČÍDĚ BYLO TEHDY TRESTNÍ STÍHÁNÍ. tady NEŠLO JENOM O SMRAD, ALE O TRESTNÉ ČINAY. jestli si myslíte, že zmlácení bezbranných lidí obušky byl v souladu s pozitivním právem, pak jste šílenec.
02. 09. 2013 | 05:30

Pepa 3 napsal(a):

Dan:
Myslím si že šílenec jste vy! Jestli považujete splnění rozkazu v ozbrojených složkách za trestný čin, tak v kontextu s vaší předchozí účastí v diskuzi jednoznačně patříte k "pravotočivým" vykladačům práva. A mimochodem, když jsem si přečetl diskuzi, vaše bezprostřední zarputilé reakce, často až se slzani v očích, nejste vy původním "povoláním" neo? Škoda, že pan Stejskal v zájmu "bezpečnosti" svých milců zrušil přístup k IP adrese diskutujících. Ale ono je to plně v souladu s omezováním a "správným směrováním" diskuze na aktuálně.cz
02. 09. 2013 | 08:05

Dan napsal(a):

to Pepa3

Kdybyste raději místo spekulací označil tu pravomoc, kterou měl předeseda vlády zneužít.

Nevím, kde jste přišel na to, že splnění rozkazu považuji za trestný čin. Pokud si dobře pamatuji, tak odosuzeni byli velitelé zásahu za zneužití pravomoci veřejného činitele, což je fakt.

Co to je povolání "neo"?
02. 09. 2013 | 08:08

pamětník napsal(a):

Dan:
Pokud orgány v trestním řízení prokáží, že expremiér Petr Nečas intervenoval za zvýšení odměn pro Janu Nagyovou, bezpochyby půjde o překročení pravomoci expremiéra, protože v náplni jeho práce určitě není stanovování odměn zaměstnanců Úřadu vlády. Orgány činné v trestním řízení v rámci vyšwetřování určitě najdou příslušné předpisy.
A Vy už konečně přestaňte hnidopišsky otravovat s nesmysly.
02. 09. 2013 | 10:50

Dan napsal(a):

to pamětník

Já se vás jenom ptám. To vy jste začali s tím, že je to klasické zneužívání pravomoce. Takže uveďte ten právní předpis, z kteérho ta pravomoc vyplývá. Vaše osobní názory jsou nerozhodné, všichni se musí řídit zákonem.
02. 09. 2013 | 10:57

Dan napsal(a):

to pamětník

Takže myslíte zřejmě organizování takového trenstého činu. Fajn, tak uveďte, kdo a kterou pravomoc teda porušil na úřadu vlády. Jinak žádný trstný čin nedovodíte.
02. 09. 2013 | 11:37

fafnir napsal(a):

Luba
tedy.nerad se vměšuji,ale sám jste řekl:"Právě jsme narazili na něco, co je mimo právo. Co stojí nad ním: Morálka, čest, postivost. Politik by měl být autentickým člověkem. Nečas se projevil jako neobyčejný pokrytec - a tím by byl v normálních poměrech u konzervativních voličů navěky odepsán.
V tom s vámi nelze než souhlasit.jenže tady zemědělec a spol se domáhají soudního rozhodnutí,a to holt,když není porušen zákon nelze.Nejsem právník,ale soudím,že není li porušen předpis,nelze trestat jinak než opovržením.To samé trafika poslanců,zvláště řvavé je to v případě poslance Tluchoře.V zdal se mandátu,ale do žídného podniku s účastí státu nenastoupil?Tak proč byl zavřen,že se vzdal mandátu?Že to nebylo podle přání Keltů,Lubů a zemedělců(schválně, takhle ty lidi oslovoval Novotný),a že by to tedy dle mínění levého davů mělo být trestné,proto tež nejlepší vědomí a svědomí je to ,které mají oni a nikdo jiný.
Proboha proč jdete po Danovi, Jen proto,že mluví o právu?Ano právo vždy není to,co si někdo představí pod pojmem spravedlnost,ale tu vnímají obě strany sporu vždy odlišně,a občas někdo nezůčastněný ještě úplně jinak.Mě ta zaťatost Ištvána vadí,očividnou snahou po úlovku "velké ryby".Stejně se pokouší dostat do klepet i Alenu Vitáskovou za to co se stalo dva roky před jejím nástupem do úřadu,navíc ji obžalovávají za něco,co se neděje,protože prý přerušila stíhání, to ale bylo podáno a pokračuje.Tady někdo pracoval a pracuje na svržení vlády a pro kšefty solárních baronů.A my všichni za to sakra zaplatíme,osobně a v tvrdých,za to že někdo obdivuje Zemana.
02. 09. 2013 | 12:33

fafnir napsal(a):

pamětíče
jak lze zneužít pravomoc,kterou nikdo nemá.
02. 09. 2013 | 12:36

pamětník napsal(a):

Dan:
Je téměř neuvěřitelné, že někdo může používat mozek k takovým sofismům, jako Vy.
"Zákon č. 140/2009 Sb., trestní zákon

§ 158

Zneužívání pravomoci veřejného činitele

(1) Veřejný činitel, který v úmyslu způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu,
b) překročí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci,"
02. 09. 2013 | 15:18

Dan napsal(a):

to pamětník

No a jak jistě vidíte, tak v tom ustanovení máte jako znak skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby "svou pravomoc". Takže abyste tu skutkovou podstatu naplnil konkrétním trestným jednáním, tak musíte specifikovat právě tu pravomoc, která měla být zneužita. A na to se vás ptám. Takže uveďte do varu své mozkové buňky a ukažte nám tu konrkétní pravomoc, kterou měl někdo zneužít. Nehcápu, co vám na to přijde tak neuvěřitelného, to je přece základ trestní odpovědnosti u tohoto trestného činu. Musíte najít ten zákon, v kterém je obsažena ta pravomoc, která byla překročena, nebo která byla vykonávána způsobem odporujícím zákonu apod.
02. 09. 2013 | 15:25

Dan napsal(a):

to pamětník

Navíc trestní zákoník má č. 40/2009 Sb. a v jeho § 158 je upravena skutková podstata trestného činu rvačky. Ale to je bezvýznamný detail.
02. 09. 2013 | 15:27

pamětník napsal(a):

fafnire,
jednoduše, překročením své pravomoci (Zákon č. 140/2009 Sb., § 158 ods.(1) b)
Pokud orgány činné v trestním řízení prokáží skutečnost, že expremiér inicioval resp. podílel se na iniciaci udělování odměn Janě Nagyové, půjde o důkaz překročení jeho pravomoci.
Argumentace, že některý veřejný činitel = úřední osoba nemá žádnou svou pravomoc, patří za zdi psychiatrických léčeben.
02. 09. 2013 | 15:28

pamětník napsal(a):

Oprava:
140/1961 Sb
02. 09. 2013 | 15:31

pamětník napsal(a):

Dan:
02. 09. 2013 | 15:28
02. 09. 2013 | 15:31
02. 09. 2013 | 15:34

pamětník napsal(a):

Dan:
V 02. 09. 2013 | 15:25 jste vyplodil bláboly, které svědčí o pokřiveném vnímání celé problematiky. Úřední osoba nemá nějaký vějíř různých konkrétních pravomocí, nýbrž má pravomoc danou její funkcí, takže je nesmyslná debata o tom, kterou svou pravomoc expremiér překročil. Je třeba pouze vyšetřit, zda 1) do činnosti expremiéra spadalo navrhování a určování odměn pracovníků Úřadu vlády a pokud ano, zda 2) expremiér při této činnosti neporušil zákony a další předpisy. Toť vše.
Tímto končím debatu proti nesmyslným tvrzením.
Amen.
02. 09. 2013 | 15:44

Dan napsal(a):

to pamětník

Tresntí zákon č. 140/1961 byl zrušen, dnes již máme trestní zákoník č. 40/2009 Sb.

Vyšetřit pravomoce premiéra? Jak chcete jinak určit jeho pravomoce než tím, že se podíváte, jaké pravomoci má dnaé zákonem? To není otázka šetření, to je otázka zákonů a zákony se neprokazují, ty jsou dány a jsou obsaženy ve sbírce zákonů. To je přece základ právního státu.
02. 09. 2013 | 15:53

Dan napsal(a):

to pamětník

Samozřejmě, že každá úřední osoba má dané pravomoce zákonem, čím jiným?
02. 09. 2013 | 15:54

pamětník napsal(a):

Dan:
Doplnění:
Ustanovení trestního zákona 140/1961 Sb., § 158 platného do konce roku 2009 v nezměněné podobě je uveden jako § 329 Zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoníku.
"Vyšetřit pravomoce premiéra? Jak chcete jinak určit jeho pravomoce než tím, že se podíváte, jaké pravomoci má dnaé zákonem?" Zkoumáním jeho pracovních povinností. Jestliže neobsahují udílení odměn zaměstnancům Úřadu vlády, nemá ani pravomoc je udílet, pokud zákon nestanoví jinak. Existuje snad něco jako organizační řád Úřadu vlády se všemi potřebnými atributy, což by mělo být také předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení.
opravdu si si myslíte, že všichni jsou tak hloupí, jak se domníváte či jak byste si přál?
02. 09. 2013 | 16:07

Dan napsal(a):

to pamětník

No tak tu pravomoc konečně specifikujte, co vám v tom brání? Nepište o hlouposti, ale jednejte.
02. 09. 2013 | 16:18

pamětník napsal(a):

Dan:
Jste snad padlý na hlavu? Myslíte, že mám v compu Organizační řád Úřadu vlády? Anebo že mám suplovat činnost orgánů činných v trestním řízení?
Pokud jste dosud nenavštívil psychiatrickou ambulanci, určitě to co nejdříve učiňte a dejte si vyšetřit hladinu neurotransmiterů. Očividně trpíte poruchami myšlení a zejména u Vás dominují autistické prvky.
02. 09. 2013 | 17:09

Dan napsal(a):

to pamětník

Já vám nerozumím, debata začala tím, že jste psali, že to je klasický případ zneužití pravomoci, tak jsem se zeptal, z čeho konkrétního vaše přesvědčení vyplývá a pokud nevíte, tak to máte přiznat. Po několika hodinách příspěvků se dozvídám, že to skutečně nevíte. No a vy, místo toho, abyste to pokorně uznal a vrátil se k věcné debatě, tak začínáte urážet jak malý Jarda.

Za neznalost se stydět nemusíte.
02. 09. 2013 | 17:16

Luba napsal(a):

fafnir,
je to tedy mimo téma,
ale když sem s tím furt lezete ...

Kdyby byl Petr Nečas soukromým podnikatelem/jednatelem/majitelem společnosti, ať si svou novou vyvolenou odměňuje jak chce. I když podnikatel s odpovědností k zaměstnancům a firmě by si takovou "investici" zatraceně rozmyslel!

Ale to, co Nečas předvedl v roli nejvyššího voleného státního úředníka je přímo neuvěřitelné, nehorázné, byť v rámci ČR asi běžné - státními penězi odměnil svou souložnici za její nadstandardní "státní služby".

Asi chtěl zabezpečit svou budoucí rodinu. Patrně tušil, že se už na tak lukrativní post nikdy nedostane ... a hypotéky je třeba splácet.

Na takové nápadité pokradmé "státníky" musí stát pamatovat nějakou sankcí. Jestli žádné použitelné paragrafy dosud neexistují, je třeba je vytvořit.

"Život" je vždy o něco napřed, stejně jako zločinci.
02. 09. 2013 | 19:53

mb napsal(a):

dane já nepsal že je měli zmasakrovat ( ergo manipulujete ) , já psal že ten průvod nebyl povolený ... měl jít jinudy a jinam ... a z průvodci ( demonstranté ) PORUŠOVALI POZITIVNÍ ( KOMUNISTICKÉ ) PRÁVO ... tolik na upřesnění ... zdravím ...
02. 09. 2013 | 20:13

pamětník napsal(a):

Dan:
"jste psali, že to je klasický případ zneužití pravomoci" Nepsal jsem to.
02. 09. 2013 | 20:29

Dan napsal(a):

to pamětník

No dobře, ale tak člověk nějak rozvíjí téma, já neříkám že vy. Já nemůžu za to, že nevíte, v čem je to trestné. A nemůžu ani za to, že když to nevíte, tak začínáte kolem sebe ukopat a urážet.

Za ty urážky byste se měl stydět. Nejlepší je, když takový hulvát jako vy vytýká druhým nějaké chování.
02. 09. 2013 | 21:27

pamětník napsal(a):

Dan:
Máte v hlavě zmatek, nikdy jsem Vás neurážel. Konstatování Vaší nelogické zdejší mise je pouhé popsání faktů, nikoliv urážka. Jenom provokatér anebo fanatik mdlého rozumu může napsat tak nesmyslnou větu, jako Vy: " Já nemůžu za to, že nevíte, v čem je to trestné."
1) Nikdy jsem netvrdil, že za tuto moji neznalost můžete, a
2) Kdybych věděl, zda se expremiér Petr Nečas dopustil trestné činnosti a znal přesně její charakter, nebylo by zapotřebí vyšetřování orgány činných v trestním řízení. A stát by ušetřil. Takto jenom i ve mně jako ve většině soudných občanů vzniká podezření z trestné činnosti expremiéra Nečase, protože platit své asistence ročně milión korun navíc k miliónovému platu ze státních peněz není v tomto státě běžné ani u premiéra. Ostatně ani to souložení.
Z Vaší strany zjevně jde o primitivní pokusy o obhajobu chování běžně stěží obhajitelného narušováním diskuze neustálým opakováním nesmyslné a stejné otázky, což je mimochodem jedním z charakteristických projevů autismu.
02. 09. 2013 | 21:44

mb napsal(a):

vyjma poslední věty 02. 09. 2013 | 21:44

s pamětníkem souhlasím ...

... a zdravím ...
02. 09. 2013 | 23:10

Dan napsal(a):

to pamětník

Takže autismus? Takže další urážky. Jste hulvát.
03. 09. 2013 | 06:33

Dan napsal(a):

to mb

Já jsem skutečně myslel, že máte nějaký argument. Nemáte. Ale drze přesto píšete, že se někdo dopustil klasického trestného činu. A když se vás zeptám, z čeho vaše přesvědčení vychází, tak to hodíte na orgány činné v trestím řízení a mi napíšete, že jsem autista. Víte, trochu pokory by to chtělo. Přestat zbaběle urážet a více přemýšlet. Pokud jste toho schopen.

O tom je totiž i ten článek. Pan Láska totiž rád o druhých píše, že se dopouštějí trestného činu a přitom nemá žádný věcný argument. A pak se diví a musí platit pokuty za své urážky. Vy na to jdete od lesa. Urážíte v anonymitě, aby na vás nikdo nemohl. Pan Láska má v tomto smyslu alespoň odvahu. Vy máte po ruce jenom autismus.
03. 09. 2013 | 06:45

Dan napsal(a):

to pamětník

A dovolím si jenom jednu otázku. Co myslíte tím, že v tomto státě není běžné souložení? Neřešíte tím nakonec vlastní problém? Ona ta míra vaší agresivity by tomu naznačovala. Možná za tím stojí závist.
03. 09. 2013 | 06:52

mb napsal(a):

jaký trestný čin jste měl Dane na mysli ...

oháníte se pozitivním ( pozitivistickým ) právem ...

napsal jsem ( a trvám na tom ) ... že lidi na Národní třídě neměli co dělat ... protože tam neměli povolenou cestu průvodu ...

nevim odkud kam měl vést ... ale studenti se rozhodli střihnout to ke koňovi ...

a tam neměli co dělat ... dostali pendrekama ... nijak jsem nehodnotil přiměřenost zásahu ...

jen jsem vám, při vašem ohánění se pozitivním ( pozitivistickým ) právem, chtěl uvést příklad, kde rovněž pozitivní ( pozitivistické ) právo bylo porušeno ( pošlapáno ) ... ač hlubší právo, hlubší zdroje práva byly uspokojeny ...

srovnejte to mimochodem se segregací v americe, kde byla místa pro bílé a pro černé ...

a které černé žena porošujíc pozitivní právo rovněž nabourala ...

a odstartovala hnutí ...

tak jako listopad 89 odstartoval hnutí ...

njn, stane se ... chtěl jsem jen říct a napsat, že pozitivní ( pozitivistické) právo není všechno ...

a že když někdo píchá se šéfkou úřadu vlády a dává jí vysoké odmněny ... tak že to taky neni v pořádku ...

asi jste si dane v 03. 09. 2013 | 06:45

spletl dedikaci ...

ale třeba ne ...

hezký den ...
03. 09. 2013 | 15:00

pamětník napsal(a):

Dane,
i když mne Vaše demagogie už dávno přestala bavit, přece jenom cítím nutnost Vaši drzost usměrnit do patřičných mezí. Míra Vašeho překrucování je už příliš vysoká, jako příklad uvádím:

Já: "... platit své asistence ročně milión korun navíc k miliónovému platu ze státních peněz není v tomto státě běžné ani u premiéra. Ostatně ani to souložení."
Dan reaguje: " Co myslíte tím, že v tomto státě není běžné souložení? Neřešíte tím nakonec vlastní problém? Ona ta míra vaší agresivity by tomu naznačovala. Možná za tím stojí závist. "

Shrnuto: Napsal jsem, že vedle neobvykle vysokých odměn jedné úřednici není běžné ani její souložení s premiérem, a Vy jste to demagogicky překroutil, že jsem agresívní a možná závistivý.
Je zřejmé, že s diskutérem s takovým deficitem charakteru nelze validně diskutovat bez vznikajícího pocitu ošklivosti.
Vaše osobní emociální zaujetí mne přivádí k názoru, že jste přímo Petr Nečas či Jana Nagyová anebo oba současně.
03. 09. 2013 | 21:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy