Polčákova „nová“ metla na úředníky, potažmo i na starosty, radní a zastupitele

13. 05. 2014 | 10:55
Přečteno 3564 krát
„….po novele zákona, kde se navrhuje místo slovíčka „může“ vymáhat slovíčko „musí“, se budou blázni, kteří by chtěli vykonávat funkci starosty, hledat lupou….“ obává v diskuzi na stránkách Oživení starostka městyse Opatov. Zbytečně. Za svá rozhodnutí je paní starostka odpovědná již dnes. Nebo snad ne?

Mýtus o pouhé politické odpovědnosti vede některé starosty k přesvědčení, že pokud Polčákova novela přijatá nebude, je vymáhání nároku obce i nadále „nepovinné“. To však není pravda.

Připravovaná novela se navíc týká pouze zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Obci přitom vzniká škoda i z mnoha jiných titulů, nikoli jen při výkonu veřejné moci (zjednodušeně řečeno, při nezákonném rozhodování ve správním řízení.)

Tyto jiné škody jsou často mnohem zásadnější než škody nárokované občany dle zákona č. 82/1998 Sb. Jedná se například škody ze smluvních vztahů, při kterých obec rezignuje na kontrolu kvality díla či škody způsobené nevymáháním smluvních sankcí za prodlení zhotovitele, škody vzniklé z nevýhodných či nepromyšlených smluv typu Opencard, škody způsobené zaplacením pokut za porušení zákona o veřejných zakázkách či zákona o ochraně osobních údajů a další a další. Na vymáhání těchto škod nemá novela žádný vliv.

Obce i kraje mají již dnes zákonnou povinnost vymáhat škodu po osobách, které jim škodu způsobily (tuto povinnost jim ukládá zákon o obcích, zákon o hlavním městě Praze a zákon o krajích). Stejně tak organizační složky státu (ministerstva atp.) mají obdobnou povinnost dle zákona o majetku České republiky.

Případné nepřijetí Polčákovy novely na tom nemůže nic změnit.

A na závěr několik příkladů dobré praxe, aneb jsou i obce a organizační složky státu, které na vymáhání svého nároku na náhradu škody nerezignují:

Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla obci Želechovice uložena pokuta ve výši 50.000,- Kč. Rozklad obce byl zamítnut a rozhodnutí ÚOHS nabylo právní moci v březnu 2012. Nejpozději stejného dne obec reklamovala dílo (zpracování zadávací dokumentace) u společnosti Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy. Společnost škodu na majetku obce dobrovolně neuhradila a obec podala v říjnu 2012 žalobu k Okresnímu soudu v Olomouci. V řízení obec uplatňuje škodu ve výši 741.249 Kč (vrácená dotace).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil příspěvkové organizaci Ministerstva vnitra pokutu ve výši 500 tisíc Kč. Pokuta byla zaplacena v březnu 2012, ale až do července 2013 nebyla škoda nijak řešena. Na základě výzvy Oživení příspěvková organizace dosáhla na jaře 2014 mimosoudního vyrovnání. Plnění ve výši 250.000,- Kč bylo zaplaceno k rukám příspěvkové organizace 19. 2. 2014.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městské části Ostrava Jih v dubnu 2011 pokutu ve výši 300.000,- Kč. Oživení vyzvalo samosprávu k vymáhání nároku v srpnu 2013. Po nátlaku Oživení a médií Městská část uplatnila nárok na náhradu škody u soudu v prosinci 2013 (dva dny před promlčením nároku).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Liberci sankci 130.000,- Kč za neoprávněné zrušení soutěže. Po výzvě Oživení začalo město v listopadu 2013 vymáhat část zaplacené pokuty (90.000,- Kč) po bývalém primátorovi města.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Ministerstvu životního prostředí pokutu ve výši 90.000,- Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách. Ministerstvo pokutu uhradilo v říjnu 2011, avšak po odpovědných osobách úhradu nepožadovalo. Na základě výzvy Oživení Ministerstvo vymáhá nárok soudně.

Další pozitivní / negativní příklady přijímáme na e-mailu poradna@oziveni.cz.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Gustáv Kočí napsal(a):

Japonský kocour, který zmizel při tsunami, se po třech letech vrátil

Dlouhé tři roky vzpomínali japonští manželé na svého kocoura Suika, který se ztratil po ničivé vlně tsunami. Nyní se jejich mazlíček vrátil domů - v nedalekém lese ho objevili kolemjdoucí a díky obojku ho vrátili jeho původním majitelům.

Černý krátkosrstý kocour žil s Kazuko Jamagišiovou a jejím manželem Takeem ve městě Ofunato v prefektuře Iwate na severovýchodě Japonska, dokud 11. března 2011 neudeřilo silné zemětřesení s následnou tsunami.

Dům Jamagišiových sice unikl zkáze, ale jejich kocour zmizel. Hledali ho tři měsíce, než se vzdali naděje.

Ale letos v dubnu jiný pár z města zahlédl v nedalekém borovém lesíku stočenou černou kočku. Zvíře se chovalo přátelsky a mělo obojek, proto ho vzali do místního veterinárního střediska.

Když se po několika dnech nikdo nepřihlásil, dali zaměstnanci střediska oznámení do novin - a až když ho chtěli vyfotografovat, všimli si, že má na obojku jméno a telefonní číslo Jamagišiových.

"Kdepak jsi byl?" ptala se paní Jamagišiová svého dlouholetého předoucího kamaráda, když se znovu shledali. "Je to jako sen," dodala.

Zatím není jasné, jak se Suikovi podařilo odloučení přežít. Na obojku mu ale přibyl malý zvoneček, což naznačuje, že se ho mezitím někdo ujal.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/japonsko-kocka-tsunami-07b-/zahranicni.aspx?c=A140513_093413_zahranicni_aha
13. 05. 2014 | 11:09

SuP napsal(a):

Na jednu stranu je dobře, že se vymáhají prokazatelné škody způsobené většinou záměrně špatným postupem při uzavírání nevýhodných smluv. Na straně druhé to ale vede i k nechutným tahanicím, kdy ČD žalují pozůstalé o náklady na vyčištění podvozku lokomotivy zasviněné tělními tkáněmi sebevraha.
Vocať pocať.

Tunel Blanka je prvním holubem. Budeme svědky toho, že kdekdo se nechá zvolit kamkoliv, ale nikde nic nerozhodne, aby nebyl postižen.
13. 05. 2014 | 11:16

přecejenom, čtvrt století napsal(a):

Dobře, že se na nás usmíváte Petro, jen se nesmíte nechat od fotografa nutit.
Všechno co píšete se mi líbí, v zásadě.
A je možné, že v zemi jako je tahle je asi nutno začít odspodu, od drobných věcí.

Clarence Darrow ale začínal obhajobami Eugene Debse proti lupičským baronům a Billa Haywooda, který nebyl žádný beránek ani lehký případ k obhajování.
Já bych se začal ptát, jaké trestní důsledky jsou vyvozovány z nálezů NKÚ.
Civilní pře o uhrazení pokut tu a tam nějakého drobného lumpa nebo účelově zřízenou pumpařskou firmu trochu zabolí.

Ale vpodstatě nic neřeší, co si budeme namlouvat.
Chápu, že mobilizovat veřejnost na jiné úrovni než místní je v této zemi nesmírně obtížné.
Výhody ze zločinného uspořádání věcí má podle posledních průzkumů jen 10% lidí.
To je hodně, ale ne zas až tak.
13. 05. 2014 | 11:55

David napsal(a):

Nikde jsem neslyšel, že je také nutné zákonem nařídit,

aby všechny podpisy na různých smlouvách apod. byly vždy doplněny i čitelně napsaným celým jménem.

Doklady jsou často podepsány různými čmáranicemi a nikdo z odstupem času nezjistí čí je ten který podpis.

Dále je nutné, aby i jednotliví úředníci, v důležitých věcech, při vzájemné písemné komunikaci uváděli i co navrhují apod, aby se dalo zpětně dopátrat, co který úředník prosazoval a za co nese tak i svůj díl odpovědnosti.

Situace totiž není v praxi tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.

Představme si situaci. Slušný člověk je zvolen do zastupitelstva, kde rozhoduje hlasováním o různých věcech, kterým velmi často ani nerozumí, a tak proto dá na radu právníků, znalců a pod., kteří věci více rozumí. Pak se zjistí, že byl svými rádci podveden, ale je pak trestán za to, že on špatně rozhodl.

---------------------

"...uložil příspěvkové organizaci

...uložil městské části Ostrava Jih

...uložil Liberci

...uložil Ministerstvu životního prostředí pokutu ve výši 90.000,- Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách. Ministerstvo pokutu uhradilo v říjnu 2011,

avšak po odpovědných osobách úhradu nepožadovalo...."

---------------------

Jde o to, jak určit výši úhrady, kterou je možné požadovat na odpovědných osobách.

Dosud to je, tuším, čtyřnásobek měsíčního platu.

Výše musí být taková, aby byla "výchovná", ale ne pro ty lidi likvidační, když rozhodují i o miliardových zakázkách.

A nesmí se zapomínat rozlišovat zda šlo o úmysl, nedbalost nebo o chybu, která se občas stane každému. (Například to, co předvedl ministr Drábek se Šiškou)

Proto nelze bagatelizovat názory, jako že:

"... se budou blázni, kteří by chtěli vykonávat funkci starosty, hledat lupou...."
13. 05. 2014 | 12:13

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

David : "...Představme si situaci. Slušný člověk je zvolen do zastupitelstva, kde rozhoduje hlasováním o různých věcech, kterým velmi často ani nerozumí, a tak proto dá na radu právníků, znalců a pod., kteří věci více rozumí. Pak se zjistí, že byl svými rádci podveden, ale je pak trestán za to, že on špatně rozhodl...."

Pokud dá PROKAZATELNÉ na radu znalců, tak se může velmi účinným způsobem hájit.
Ostatně vždy se může zdržet hlasování - pokud si není jist.
13. 05. 2014 | 12:37

destabilizující útlak napsal(a):

Toho japonského kocoura se na čas ujala paní Bielinová. Setkala se s ním na běžeckém závodě v japonských horách a koupila mu zvoneček.
13. 05. 2014 | 12:49

Občan napsal(a):

Oživení, o.s. by udělalo kus užitečné práce, kdyby místo nátlaku na obce, medializací a výzev vůči obcím těmto poskytlo bezplatnou nebo symbolicky zpoplatněnou právní pomoc.

Dotace od státu (v letech 2011-2013 obdrželo 4 900 000.- Kč na "boj proti korupci"; na 1-5 zaměstnanců docela slušná darda) dostává dost velké na to, aby takovou pomoc bylo schopné poskytovat.
13. 05. 2014 | 15:19

K.V napsal(a):

To je hrúza, oni by úředníci mohli být také hnáni ke zodpovědnosti a platit za zmetky jako každý jiný zaměstnanec. To je u nás posledních 24 let nepředstavitelné
15. 05. 2014 | 17:06

Jan napsal(a):

"Hledat lupou" to se tedy těším.... V naší obci jsou takové volební boje, že je to horší než na celostátní úrovni. Pan starosta a jeho firma je přisátá na státní dotace a obecní pozemky už rozprodal skoro všechny. Všechna svinstva mu zatím prochází, takže by neškodilo trochu osobní odpovědnosti.
21. 05. 2014 | 08:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy