Vize 2020: Česká republika jako slušný stát pro slušné lidi.

15. 09. 2012 | 07:40
Přečteno 2900 krát
Pavel Bělobrádek: Moje Vize 2020 - Česká republika jako slušný stát pro slušné lidi.

Hned v úvodu musím říci, že rok 2020 je poměrně krátký horizont pro uskutečnění nějaké dlouhodobé vize. Nicméně je to dostatečná doba k tomu nastartovat pozitivní změny - pokud k nim bude nejen politická vůle, ale i odvaha a invence politiků, kteří ji dnes silně postrádají.

Nemohu jinak, než tuto vizi prezentovat jako politik KDU-ČSL. Nemohu ji prezentovat jako soukromá osoba. Uvědomuji si, že KDU-ČSL dnes není ve srovnání s ČSSD a ODS občany vnímána jako natolik silná strana, aby mohla něco zásadního změnit. Jak se však říká, štěstí přeje připraveným, a my připraveni jsme a budeme. Čas pracuje pro nás.

Moje vize nutných změn má tři části. První je obnova důvěry v politiku. Druhá upřednostnění zájmu budoucnosti před přítomností. A třetí: dosažení základní dohody s občany o podobě systému, která zaručí pocit bezpečí a bude zárukou udržení společenského smíru. Na první pohled jednoduché. Ale my po pětadvaceti letech nemáme pořád položeny základy demokratického státu- toto troufalé tvrzení musím prostě nahlas vyslovit. A základní kameny musí obsahovat jednoduché věci.

Obnova důvěry

Bez toho, abychom vrátili lidem důvěru v politické strany, se nepohneme vůbec nikam. Je zřejmé, že stávající politická generace, která v horních patrech moci v zásadě funguje dvacet let, se přežila. Je zapotřebí vyvětrat a pustit do poněkud zatuchlé české politiky čerstvý vzduch. My v KDU-ČSL jsme tuto změnu už provedli. Jistě i pod dojmem špatného výsledku z posledních voleb a ve snaze dosáhnout zlepšení naší vlastní krizové situace.


Úvaha je součástí seriálu o budoucnosti této země. Informace o projektu naleznete zde, texty dalších autorů zde.

Je otázka, zda to ostatní standardní strany zvládnou bez "donucovacích prostředků", nebo si také budou nejprve muset sáhnout na dno. Jako my.

Součástí obnovy důvěry musí být také návrat programové politiky. Vypadá to totiž, že strany vzaly až příliš vážně známý bonmot, že programy nikdo nečte a udělaly ze svých závazků vůči voličům trhací kalendáře. Náš program je standardním programem sociálně tržního hospodářství, který funguje v Německu a je nejúčinnější zbraní proti krizi. Je to program odpovědný a zároveň solidární, je to reálná alternativa jak ČSSD, tak ODS.

Budoucnost má přednost

Obrovským problémem české politiky je, že takříkajíc myslí "jen na tento den" a nestará se dostatečně o budoucnost.

Nejhorším projevem politiky zaměřené jen na současnost je vedle neodpovědného vršení dluhů podcenění významu kvalitního vzdělání. Nemzdové výdaje na školství klesly od roku 2007 o třetinu. Nedostatečné investice do vzdělání mají fatální důsledek: vzdělanost českého národa v posledních letech ustavičně klesá, což mimo jiné znamená nižší produktivitu práce a ztrátu stovek miliard HDP.

Zajištění kvalitního vzdělání, podpora rodiny a stabilizace penzijního systému, to jsou základní pilíře na budoucnost orientované politiky KDU-ČSL.

Největší kapitál každé země jsou její obyvatelé. Je třeba jim zajistit budoucnost a perspektivu, nikoli pouze vytloukat klín klínem. Pokud se nám podaří prosadit reformy, které povedou k modernizaci země, zvýšení jejího inovačního potenciálu a dlouhodobě ochrání penzijní účet před pádem do hlubokých deficitů, trhy toto úsilí ocení také. A my si budeme moci krátkodobě dovolit i vyšší schodek, který využijeme na investice do budoucnosti ve formě vzdělání a který bude v příštích letech splacen díky zvýšení výkonnosti ekonomiky. K budoucnosti se nelze proškrtat, je třeba k ní cílevědomě směřovat rozumnou politikou bez excesů a výstřelků.

Společenská smlouva

Legitimita společenského řádu se zakládá na existenci pravidel, která dávají občanům jistotu, co mohou od státu čekat, bez ohledu na to, kdo právě vládne. Za dvacet let existence České republiky se ale nikdo nepokusil takovou společenskou smlouvu definovat, natož prosadit. Naopak jsme svědky neustálé změny pravidel, kdy nová vláda boří a mění takřka vše, s čím přišla ta předchozí. Politická změna je jistě potřebná, protože bez ní není možný pohyb vpřed. Nicméně daňový, zdravotní, sociální či penzijní systém, fungování práva a spravedlnosti, způsob řešení konfliktů a celkově přístup státu k občanovi mají vytvářet nezbytné jistoty pro plánování života. Ale přinášejí i zjevný ekonomický efekt, protože předvídatelnost a stabilita systému jsou důležitou podmínkou pro podnikání a investice.

Chceme se zasadit o to, aby se základem této společenské smlouvy stalo sociálně tržní hospodářství. Tak jako u našeho souseda, kde ho po válce prosadila naše partnerská strana CDU-CSU a nyní tvoří páteř fungování státu. Jeho základními složkami jsou svobodný trh, stát jako tvůrce a strážce pevných pravidel a sociální smír. Jde skutečně o program pro celou společnost a v Německu funguje jako zdroj stability, jistoty a důvěry občanů v systém. Druhou složkou dohody státu s občany by mělo být zdravé vlastenectví a národní sebevědomí, které je třeba pěstovat jak veřejným vystupováním a chováním politiků, tak výchovou. Dělící čára mezi úspěšnými - nejen ekonomicky, ale také politicky i morálně - a těmi neúspěšnými vede mezi zeměmi, v nichž občané považují stát za svůj a těmi, kde ho vnímají jako cosi cizího, jim vnuceného.

Česká republika dnes patří spíše k těm druhým. Moje vize roku 2020 spočívá jen v tom, že Češi začnou považovat za svůj nejen domov, zemi, krajinu, ale budou považovat za svůj i stát. Prozatím je to stát, který jim byl vnucen a je jim vnucován. Na těchto základech ale již dlouho stát a budovat nemůžeme. Společenská smlouva potřebuje důvěru – a my jsme ji ztratili.

Toto je tedy ve stručnosti má vize: důvěra, budoucnost, smlouva. Ale mohu to ještě zjednodušit. Přeji si, aby Česká republika byla slušným státem. A také to musí platit naopak: Česká země přestane být slušným místem pro grázly a podvodníky všeho druhu. Jim komfort slušného státu nenáleží.

Takové banální slovo. Slušný. Ale je snad něco víc než právě tohle?

Pavel Bělobrádek
Předseda KDU-ČSL

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jaroslav napsal(a):

Pohádky číst nemusím, slušnost tady skončila a dokud si budou politici každý zákon vykládat jak se jim hodí tak nikdy ani žádná slušnost nenastane. Hrdost a odstoupení z politiky za to co jsem provedl se tady nepeče.
15. 09. 2012 | 08:38

Twist napsal(a):

Pane Bělobrádku, na to, aby člověk byl slušným člověkem, nemusí být křesťanem, dokonce ani členem těch nejsprávnějších (a nejpravějších) stran. Významným občanům této země, kteří náhle zbohatli, už chybí jen pověst ctihodnosti. Snižují se při tom k tak ubohým útokům na jiné, až je to k pláči a svým způsobem to svědčí i o jejich morálce. Pláčete správně, ale na cizím hrobě.
15. 09. 2012 | 08:56

Jana Pechová napsal(a):

Pane Bělobrádku,
já pořád čekám na to, až nějaká strana přijde se zárukou nikoli toho, co hodlá prosazovat ve prospěch svých obyvatel (protože výsledek těch snah do značné míry ovlivňuje řada okolností), ale toho, co udělá s příčinami současného neřádu na politické scéně (a tím ve společnosti).
Například, že si za jeden ze základních programových bodů dá požadavek na změnu ve financování stran v Česku a veřejnosti dostupné srozumitelné doklady jejich hospodaření. Či na vymezení doby, kterou může politik strávit ve funkci. Také na politikovo okamžité odstavení, pokud na něj padnou podezření, jež nebude schopen vyvrátit. A záruku politikova odchodu z funkce, pokud se zachová tak, že to bude v rozporu s dobrými mravy.
15. 09. 2012 | 08:58

Drzá zrzka napsal(a):

Samotné slovo slušnost ke slušnému státu nepovede.
15. 09. 2012 | 08:59

Maximus napsal(a):

KDU-ČSL dala nám občanům ČR hned několik slušných politiků, třeba Kalouska, Severu či Kopřivu..... Nemáte tam jeětě pár takových slušňáků? Předem děkujeme!
15. 09. 2012 | 09:00

Petr kabátek napsal(a):

To vypadá na reinkarnaci Mirka Dušína.Dobrá pohádka je taky o šípkové Růže.
15. 09. 2012 | 09:48

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Obchodníků se slušností tu již pár bylo, naposledy VV, před nimi Bursík s ta slušnost se projevila tak, že pokud se mohu dostat k moci, tak je toho potřeba využít. Slušnost obelhala voliče více než kmotři z ODS.

Doufám, že tentokrát lidé na slušnost nenaletí a dají hlas politikům, kteří budou mít jasný a konkrétní program. Slušnost musí začínat tím, že politici budou čitelní a budou sloužit svým občanům. Nejlépe, kdy si budou občané vládnout sami, politik bude a zůstane jeden z nich a zájmy politiků a občanů tak budou totožné.
15. 09. 2012 | 09:49

čert }:o) napsal(a):

vize Hnízdilova
je reálnější
i když lidi
nekonejší
raději však
populizmem
člověka bíti
a Božím jménem
nadarmo
hřmíti
než
čerta poslechnout:
nevěřte politikům
jejich trikům

je čas
a přichází ďas
15. 09. 2012 | 10:07

dalimír napsal(a):

Nemám nějak důvěru v lidovce již od mládí ! Také jako malý chlapec jsem chodíval do kostela a když jsem tam pravidelně potkával sousedy kteří si doma sprostě nadávali že to bylo slyšet na celou ulici ,tak jsem si o tom tenkrát myslel své ! Oni se pak s toho vyzpovídali a bylo to pro ně OK ,vyřízeno ! A v tohle duchu také tito lidé vychovávali své potomky ! Moc dobře si to pamatuji ! To byli pane ti vaši lidovci ! Takoví by nám dnes chtěli kázat o morálce ? Hezký den Dl
15. 09. 2012 | 11:32

rok 2020, jaký brilantní nápad napsal(a):

Pan Bělobrádek už nemá svůj blog na aktualne.cz, kde by mohl své názory ventilovat?
Co takhle se zeptat někoho, kdo tu ten blog nemá?
A má aspoň trochu nonkonformní názory.
Je jedno jestli ty modlitbičky odříkává Fischer, Bělobrádek nebo Bohouš Sobotka, všichni pro nás chtějí jen dobro (vyjma Dr. Hnízdila).

Jestli toho dobra už nebylo dost? Od lidovců obvzlášť?
15. 09. 2012 | 11:43

Josef K. napsal(a):

Český sen! Být někým, kým být nemohu a nejsem.
15. 09. 2012 | 11:59

Normální 1 napsal(a):

hahaha "Společenská smlouva" už jsme tu měli "Smlouvu s občany" a jak si s ní hned po volbách pan Topolánek vytřel pozadí víme...
proč by se měl pan Bělohrádek lišit od pana Topolánka...Však KDU byla v jedné vládě s ODS...
15. 09. 2012 | 14:10

Al Jouda napsal(a):

Budu volit tu stranu, která závazně slíbí zrušení všech poplatků ve zdravotnictví a veškeré tzv. ekologické daně !
15. 09. 2012 | 16:14

český maloměšťák napsal(a):

Obecné proklamace typu " slíbím vám vše, co byste si přáli, abych vám slíbil".
Nulová hodnota.

Např. ve srovnání s velmi konkrétním blogem pana Dienstbiera /návrhy jak částečně řešit nelogický, nemorální a také protitržní exekutorské excesy/.

Ppokud konkrétní slušnost sublimuje v jakousi obecnou slušnost /či slušnost manifestní/ - stává se banalitou stylu červené knihovničky.

Ta alternativa ve vztahu k ČSSD či ODS se bohužel u KDU ČSL pravidelně proměňuje v patolízalství vůči té straně z těch 2, která má momentálně navrch.
Kdo dá po volbách víc - podle toho not budeme tancovat.

Mimochodem z lůna této strany vzešli takoví lidé jako jsou Kalousek či Parkanová. Přičemž oni z KDU ČSL odešli(nebyli vyhozeni, či nebyli nuceni k odchodu) - kdyby tak o své vůli neučinili, lůno by jim bylo z největší pravděpodobnostáí stále otevřeno. Ovšem dnes věrchuška KDU ČSL hrdě tvrdí, že se definitivně rozloučila /zbavila / s takovými lidmi /takových lidí/ jako je Kalousek...etc etc...
Což je teda jednak výrazem velmi komického partajpatriotismu provinciálníh úrovně - a jednak i velmi pokrytecké a lživé tvrzení.
15. 09. 2012 | 16:48

zemedelec napsal(a):

Pane Bělobrádek.
Bída.
Ač zemědělci byly hodně spiati s Lidovou stanou,ale to co sní udělali politici před Vámi,nemá obdoby.Smutné,že Vy v tom pokračujete také.Vůbec nevíte co se děje na venkově,v zemědělství a tady blábolíte o slušnosti,trochu jste tu křesťanskou pokoru přejmenoval,nic víc.
15. 09. 2012 | 19:15

Antonín Brzek napsal(a):

Vážení páni (a dámy) diskutující,
Může mi někdo mvysvětlit, kde se ve Vás bere tolik zaslepené nenávisti k lidovcům? Tato otázka mi již léta jako psychiatrivi vrtá hlavou. Většina kritických slov zde vyslovených se zakládá na hrubé neznalosti poměrů a procesů v KUD-ČSL, což je společným jmenovatelem nejen pro Vás diskutující, ale trvale i pro většinu médií. Objevují se obvinění z toho, co se Vám nelíbí na Kalouskovi, Severovi, Parkanové. Jako jediný legitimní krok za Kalouskovy politické počiny v době, kdy byl členem KUU-ČSL, byste považovali jen jeho exemplární vyloučení? Víte něco o tom, jaký boj o jeho pro lidovce nepřijatelé politické počiny v Topolánkově vládě s ním svedlo Celostátní vedení, a že tedy, když mu na partajní půdě jeho záměry neprošly,tak se naštval a odešel a vzal s sebou sobě podobné? Není to slušnější postup, než exemplární vylučování nevinné, byť tehdy neprávem obviněné náměstkyně z Min. pro místní rozvoj panem Paroubkem? Jenže, jak se zdá, mnoha občanům právě ta slušnost vadí, jako by to bylo sprosté slovo. Obviňuje se KDU-ČSL ze spolupráce s ODS a ČSSD. Ví někdo, kolik špatným věcem věcem se lidovcům za Luxe v koaličních vládách podařilo zabránit? Vzpomíná někdo na rekaci médií a veřejnosti na Luxovy spory s Klausem v době, kdy ODS a V.Klaus byli adorováni médií a veřejností jako spasitelé národa a všemu tomu, co se z jejich počinů z 90.let, která jsou dnes zdrojem mnohého dnesšního marasmu, se tehdy tleskalo? Pamatujete, jak bylo za to Luxovi spíláno do hadů na 3? Víte vůbec o tom, že se kdysi v 90. létech, zřejmě na pokyn V.Klause a přes dnes již mrtvého A. Baudyše Kalousek pokusil smést Luxe z vedení strany, v čemž mu Zemské vedení zabránilo? Nicméně se mu Josef Lux za to nijak nemstil. Víte, to je ona slušnost, ne souzení a popravy, nýbrž dialog.Vrtá mi hlavou, proč média stále papouškují pojem Benešová exilová vláda, když předsedou této, stále adorované vlády, byl předseda lidovců Šrámek, o kterém se mlčí, přestože i tehdejší ústava měla šéfa svého předsedu, nikoliv prezidenta, stejně jako dnes. Mlčí se i o tom, že národem stále vzývají hrdinové Gabčík a Kubiš byli členy Orla, telovýchovné organizace s lidovci úzce spjatou, m.j. i předsednictvím Orla v jedné osobě s předsedou ČSL Šrámkem (zda byli neo nebyli Gabčík a Kubiš lidovci, to nevím). Stále lidovcům někdo předhazuje, že část z nich po únoru 48 zůstala v koleborantem Plojaherm "obrozené" ČSL a podílěla se tak na NF. Nikde se ale neuvádí, že předseda Šrámek, když se neúspěšně pokusil o odchod do emigrace, byl zadrřen a uvězněn a potom byl ve vazbě umučen?
Inu, dalo by se upozorňovat na mnohé nepravdy a polopravdy, které slouží k hanobení lidovců, ale to by musela bý celá řada článků, nejen diskusní odezva na jeden článek. Nikdo nezpochybní, že, i když v KDU-ČSL byli také lidé s nečistýma rukama, měla jich tato partej vždy nejmenší porocento ve vztahu k členstvu ze všech partají? Přemýšlel někdo z Vás o tom, že právě v okamžiku, kdy KUD-ČSL opustily zdroje asi špinavých peněz, ve volbách neuspěla. Já sám jsem došel k závěru, že bez šipanvých peněz na volební kampaň nelze uspět. Myslíte si, že mě voliči někdy přesvědčí, že se mýlím?
17. 09. 2012 | 12:07

Joe napsal(a):

Vážený pane Brzeku, díky!
Spousta lidí kydá na KDU-ČSL bez přemýšlení o idejích, jen ze zaujatosti.
Tahle země potřebuju lidi s vizí, kteří ji mají rádi a chtějí pro ni něco udělat. Davy brblačů sedících někde u piva jsou k ničemu. Kolik z výše křičících diskutérů udělalo aspoň něco málo dobrého pro náš stát?
17. 09. 2012 | 13:08

Jiří napsal(a):

Pan Brzek krásně vystihl i můj názor na KDU děkuji Mu za to.A když tady vydím ty příspěvky tak si jen spomenu na to známé heslo.Jaký volič Taková vláda.
17. 09. 2012 | 13:38

Michal Lamparter napsal(a):

Prvním, kdo na novou cestu KDU - ČSL pod vedením Josefa Bartončíka zareagoval, Byl podle literatury Alexander Dubček.Je možno klásti si při studiu Dubčekovy politické profilace od listopadu 1989 otázku, zda by Dubček zareagoval stejně,kdyby ČSL nezačala vystupovat pod novou značkou KDU.Dnes, kdy jsou v popředí ČSSD, ODS, TOP 09 a KSČM e otázka při současných kulturních, ekonomických a politických trendech, zda znovu nevyvstává problém nové lidovosti - viz i nedávné vítězství Lidové strany pro svobodu a demokracii v Nizozemí.
17. 09. 2012 | 13:57

Václav napsal(a):

Díky Pavlu Bělobrádkovi za jeho Vizi 2020. Kdo myslí na budoucnost nedělá zbytečné dluhy a brání rozkrádání společného majetku. Růst vzdělanosti přináší lepší budoucnost celého národa a také jednotlivých lidí. Sociálně tržní hospodářství znamená nejen dobře hospodařit, ale myslet i na ty, kteří se o sebe postarat nemohou nebo nedovedou. Takový stát, kde bude i právo skutečně platit pro každého bude pak moci každý občan považovat za svůj stát. Politiky s takovouto vizí je třeba volit !
17. 09. 2012 | 17:18

Míra napsal(a):

Dobrý den Vám všem.Pozorně jsem si přečetl všechny názory na KDU ČSL jako stranu a i názory na některé její bývalé členy (Kalousek a jeho spolek TOP9).Musím dát za pravdu panu Antonínu Brzekovi,protože pan Kalousek by bez pana knížete také nebyl tím čím je a když mu to ve staně nechtěli trpět tak se sebral a založil novou stranu jako již několik zkrachovalých politiků.Také by jste měli všichni vědět jak mu vrací pozemky státní,které mu údajně byli zabaveny když se stavěla přehrada.Málo kdo z nás ale ví že existuje Česko -Rakouská smlouva kdy proběhlo vyrovnání.Jinak KDU ČSL jako jedna z mála stran splácí své dluhy ,které má z nákladné opravy svého sídla a z voleb.I z toho by si současná vláda měla vzít příklad a ne jenom zdražovat a zvedat DPH tak totiž vede cesta do pekel.
17. 09. 2012 | 20:55

Viktor napsal(a):

Plivání na KDU je vždycky všude dost, to že rostou preference KSČM nikoho neděsí? To si vážně celý národ myslí že nás komouši vrátí do doby kdy "bylo líp" ??? Na lidovcích je neuvěřitelné, kolik dokázali s malým počtem mandátů prosadit ve vládách kterých se účastnili. A vzhledem k tomu, že sami nikdy neměli možnost vládnout je třeba je považovat za "čisté" zemi doposud nedevastující uskupení - na rozdíl od partají ODS, ČSSD nebo nově TOP09!!! Takže prosím hodnoťte KDU až po té, kdy bude mít možnost opravdu vládnout, osobně doufám, že taková doba někdy přijde...
18. 09. 2012 | 11:11

Čejka napsal(a):

Děkuji, že se KDU taky někdo zastane. Sleduji, že je tam spousta poctivých a SLUŚNÝCH lidí, ale diskutující jsou většinou plní zlosti, hněvu a negativismu. Chápu je, je to jejich reakce na současné dění, ale tím se situace nespraví. Překvapilo mne, že po článku, který byl slušný a pravdivý /děkuji pane Brzeku/ diskuze ustala. Že by na slušnou výměnu názorů nebyli lidi?
19. 09. 2012 | 09:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy