Duel o Senát: Sekaninová versus Šlambor

17. 10. 2012 | 13:18
Přečteno 2998 krát
Další kompletní duel kandidátů, kteří se za několik desítek hodin utkají ve druhém kole voleb o senátorské křeslo, dorazil z Prostějova. Střetnou se zde Božena Sekaninová a
Jaroslav Šlambor.

Oba kandidáti využili nabídku, kterou Aktuálně.cz poslalo VŠEM úspěšným v kole prvním (podrobnosti najdete ZDE a první duel pánů Šebka a Jeništy v obvodu Benešov ZDE)

Volební obvod Prostějov: Božena Sekaninová za ČSSD a Jaroslav Šlambor za KSČM
(řazení podle úspěšnosti v prvním kole)

Božena Sekaninová píše:

Než přikročím k samotné prezentaci svých argumentů (potažmo důvodů, proč svěřit svůj volební hlas zrovna mně), dovolte nejdříve, abych poděkovala občanům mého volebního obvodu za jejich důvěru. Bezmála 43% hlasů v prvním kole je fantastický výsledek, kterého si nesmírně vážím.

Toto číslo ukazuje dle mého názoru ještě na něco jiného. Dvouciferný výsledek začínající čtyřkou totiž měli v celé republice pouze tři kandidáti. Jiří Čunek (KDU-ČSL), Jaroslav Kubera (ODS) a já. S oběma pány jsem měla možnost spolupracovat a dobře vím, že se naše názory a postoje navzájem liší jako noc a den – jak tomu má ostatně v demokracii, fungující na principu názorového soupeření, být.

Nemálo nás však také spojuje. Zaprvé – všichni jsme členy tradičních, zavedených stran, které od roku 1989 spoluvytvářejí politiku této země, a jsme jejich členy s mírnou nadsázkou odjakživa – bez ohledu na to, jak moc je členství v mateřské straně zrovna výhodné.

Zadruhé – všichni nabízíme jasnou, zřetelnou a srozumitelnou politiku. Já sociálně demokratickou a od ní jsem se nikdy neodchýlila. Existuje řada politiků i intelektuálů, kteří něco takového považují za relikt 20. století a tvrdí, že současnost už není kolbiště pro ideové střety mezi pravicí a levicí. Jistě, jde o legitimní názor...

Nicméně bylo to právě soupeření mezi pravicí a levicí, na kterém stála a padala západoevropská prosperující demokracie v období po druhé světové válce. Tedy v období, kdy na západní Evropu většina světa, včetně nás, hleděla jako na nedostižný vzor.

Ostatně – voliči se vyjádřili jasně. Právě těm kandidátům, kteří nedávají přednost módním trendům před jasnou, roky budovanou politikou svých stran, stojící na srozumitelných principech, svěřili své hlasy.

A ostatně zatřetí – nepřišla jsem z ničeho nic do svého regionu „dělat politiku“. Na Prostějovsku jsem se narodila, vyrostla, chodila do školy, podnikla první krůčky dospělého života, pracovala… Občané takové politiky již v principu vnímají spíš jako své sousedy a ne jako jakési mýtické postavy žijící v nějaké paralelní realitě.

Smysl života vidím v pomoci svým bližním. Proto jsem si kdysi zvolila povolání zdravotní sestry. Politice - nejdříve komunální - jsem se začala věnovat proto, že jsem chtěla některé věci a problémy aktivně ovlivňovat a měnit. I po letech jsem přesvědčena, že politiku lze dělat čestně, transparentně a v prospěch lidí či obce. A myslím, že jsem se těmto principům nezpronevěřila.

Se svými voliči jsem, jak mohou mnozí potvrdit, v kontaktu téměř denně, nikoliv jenom během volební kampaně. Práce pro můj region a jeho občany pro mne začala dnem zvolení, pracovala jsem v Senátu na 100 %, snažila jsem se, aby náš kraj byl v Senátu vidět a slyšet…

Jsem ráda, že to byly kromě výše uvedených principů i tyto důvody, které občané při volbách ocenili.

Božena Sekaninová
***

Jaroslav Šlambor píše:

Malé zamyšlení..

Ta otázka proč mě volit, je zajímavá. Hodně zajímavá. Zúčastnil jsem se nejednoho volebního klání, ale nikdy jsem si ji nepoložil. Přitom se vlastně sama nabízí. Jenže odpovědět na ní, není ani trošku jednoduché. Jste v pozici (nezáviděníhodné) exklusivního zboží, které je nabízeno té nejširší veřejnosti, která si má vybrat. Tisíce rozdílných názorů, tisíce preferencí a jen dvě možnosti výběru ve finále. Navíc je nabízeno zboží, o které není velký zájem (viz volební účast) a nevalné pověsti (politik).


Informační zázemí nutné pro kvalifikované rozhodování (koupit/nekoupit – pardon: volit/nevolit) je značně deformované. Na naše smysly je útočeno intenzivně a všemi myslitelnými kanály. A tak jsme zahlceni ze všech stran oslavnými prezentacemi adeptů a jejich stranických donátorů. Ty ovšem mají, z principu, většinou jednu vadu – s objektivitou mnoho společného nemají. Zájem o tento druh informací je navíc tristní. Proč, to je jiná otázka. O slibech raději taktně pomlčím. Také kapitola sama o sobě. Výsledkem tohoto volebního počínání je účelově přikrášlená a značně zjednodušená skutečnost. Kandidát „paar excelence“ s vypreparovanými přednostmi. Naštěstí u kupujících – voličů fungují i sebezáchovné mechanismy, intuice, zkušenosti, které dokáží zajistit korekci idealizovaného pohledu. Bohužel, ale jen v omezené míře. I proto má politický marketing a jeho agenturní zázemí budoucnost zajištěnu. Ale zpět k meritu věci. Nehodlám proto, v intencích předchozích řádků, snášet argumenty, které by voliče přesvědčovaly o mých přednostech supermana, předurčujících mě do role jediného spasitele tohoto světa. Na druhou stranu, nějaké přednosti určitě mám. Stejně tak mám bezpochyby i slabé stránky. Psát o nich by ale znamenalo být v kontextu zákonů prodeje za blbce. A tím se rozhodně, alespoň zatím, necítím. O přízeň stojím, to ano, ale určitě ne za každou cenu. Laskavý čtenář promine, ale spoléhám (když už dočetl až sem) že si vytvoří názor sám. Třeba tím, že si zkusí odpovědět na níže uvedené otázky, jejichž okruh si může, samozřejmě, rozšířit. Na závěr ještě dovolte dvě poznámky: první: moji životní filozofii, kterou se snažím naplňovat, jsem před lety vtělil do několika veršů (inspirovaných R. Kiplingem), určených mému synovi k plnoletosti. Něco málo o mých názorech vypovídají. Je na editorovi, zda je zveřejní – použil jsem je v jednom z volebních materiálů (nikoli v médiích). Druhá: omlouvám se editorovi i čtenářům, že jsem se z časových důvodů nemohl tématu věnovat podrobněji. Otázka:

• Proč postoupil do finále boje o senát kandidát, který:

o Kandiduje za stranu, která je permanentně bezdůvodně dehonestována, označována za nedemokratickou, kdy antikomunismus je nosnou ideologií vládnoucích elit;
o Byl a jezcela ignorován regionálními tištěnými médii (zveřejněná /2x/prezentace byla tvrdě zaplacenou inzercí), přičemž všech 5 dalších kandidátů dostávalo dlouhodobě obrovský prostor mimo rámec inzerce;
o Neměl jediný billboard (všichni ostatní ano, v neskutečných počtech, zejména finalistka a kandidát ODS, známý herec L. Županič);
o Je pouze řadovým členem zastupitelstva města;
o Dostal většinu hlasů v 1. kole od nečlenů KSČM;
o Jeho náklady na volební kampaň byly zlomkem nákladů protikandidátů, zejména pak kandidáta ČSSD; podstatnou část kampaně financoval z vlastních omezených zdrojů;
o Proč mojí protikandidátku mediálně a intenzivně unisono podporují v druhém kole čelní představitelé pravicových stran?
o Proč si, před volbami nesmiřitelní protivníci, po volbách padnou do náruče a dohodnou se na dělbě moci? (v Prostějově dlouhodobě koalice ČSSD/ODS)
o Kde bere vysílající strana a její kandidátka prostředky na neskutečně nákladnou volební kampaň?
o Atd.

KDYŽ…

Když sám bezhlavosti varovat se dokážeš
a sokům bezhlavým vždy klidně odvětíš,
když podezříván, nevinu svou prokážeš
a slova podezření důkazy vždy posvětíš,


když lehce zvládneš trýzeň čekání
a spěch tě nedonutí dělat velké chyby,
když místo zloby upřednostníš pokání,
a v činy proměníš jednou dané sliby,

když nenávist v duši naučíš se zvládat
a na potupu sebevětší neodpovíš zlobou,
když myšlenky černé nebudeš v mysli skládat
a lenost ti nezabrání kráčet spolu s dobou,


když povinnost zvítězí nad vábničkou rozkoše
a rozum s citem utlumí ten sebevětší hněv,
když zoufalců nepravdy odhodíš do koše,
a za pravdu budeš ochoten bít se jak lev,

když stokrát padneš a stokrát zvedneš hlavu
a vyrovnáš se s úhrnem svých zisků a ztrát,
když bez velkého strachu postavíš se davu
a radost působit ti bude větší dávat, nežli brát,

když zvládneš snít a nepodlehnout klamu snění
a nad ztrátami všemi nebudeš vzlykat a lkát,
když nezlomí tě rytmus současného dění
a za hříchy své dokážeš se opravdově kát,

když vůle tvá neomylně dovede tě k cíli
a slovo „nemohu“ nebude mít v mysli místa,
když jméno tvé velké bude tvými díly
a víru svou vždy opřeš o jediného Krista,

když rozpoznáš kdy zapotřebí čehý a kdy hot
a skutečný přítel cennější bude tvého života,
když v životě nebudeš hrát z falešných not
a pro bližní staneš se každodenní jistota,

když svoboda bude všechno, útlak pak nic
a čas stane se váženým sluhou tvého života
když zvládneš toto, ale ještě mnohem víc,
pak vítězství jisté máš, a to v roli pivota…

-jš-

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

český maloměšťák napsal(a):

".... Ale zpět k meritu věci. Nehodlám proto, v intencích předchozích řádků, snášet argumenty, které by voliče přesvědčovaly o mých přednostech supermana, předurčujících mě do role jediného spasitele tohoto světa. Na druhou stranu, nějaké přednosti určitě mám. Stejně tak mám bezpochyby i slabé stránky. Psát o nich by ale znamenalo být v kontextu zákonů prodeje za blbce. A tím se rozhodně, alespoň zatím, necítím. O přízeň stojím, to ano, ale určitě ne za každou cenu..."

Zajímavé " meritum" věci : "Přednosti i chyby mám, však předvést vám je nehodlám."
17. 10. 2012 | 14:20

Kanalnik napsal(a):

na zaklade techto textu bych volil pana Slambora - jevi se mi jako inteligentni a ferovy clovek se smyslem pro poctivost a bez pocitu premrstene dulezitosti

co mne zarazilo na textu pani Sekaninove bylo jednak to, ze se radi jakoby s pocitem vyjimecnosti mezi zavedene a tradicni strany spolecne s ODS a KDU-CSL, a jednak to, ze vidi v hlasech pro tyto velke strany podporu volicu (protoze male strany nedostaly tolik hlasu a tudiz jsou v necem horsi a ty velke strany naopak lepsi)... pani Sekaninova mi prijde ponekud uzavrena ve sve realite s nedostatkem sebereflexe
17. 10. 2012 | 14:52

Libertad napsal(a):

Mám dotaz,
byla jste pani Boženo v KSČ. Jestli ano, pak jak před chvíli řekla soudružka Rujbrová, je lepší volit originál, tedy pana Jaroslava.
17. 10. 2012 | 15:04

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Přejí úspěch paní Sekaninové, potřebujeme normální lidi v senátu.

Informace o kandidátce
http://www.sekaninova.cz/home.htm
17. 10. 2012 | 16:24

junoz napsal(a):

Ale paní Sekaninová nepřipoměla i druhou stránku věci:kdybychom bývali zůstali v konstelaci do roku 1990-neprožili bychom se Západem společnou krizi od roku 2008.Ještě totiž nekončí,právě probíhá propad HDP -1%.Uvádí Čunka,mezi nímž a Rathem je rozdíl v čem?
Může být,že Čunek,Kubera a Sekaninová jsou dobří,ale jejich strany,málo platné,měly dost času-20 let-ukázat se,projevit se,přesvědčit.Čím delší je úsek času na projev politického výsledku a dalšího smyslu působení,tím je hodnocení pádnějším argumentem.
Za sebe říkám, paní Sekaninové:Vaše strana,jsem ochoten přiznat,je valem proti postupné erozi sociálních jistot a vymožeností sem tam v něčem.Ale v progresi -způsobu,jak jít dopředu,být motoro-intelektem,koncepcí,zdrojem hybnosti-nemyslím,že je pro nás zde spasitelkou.Vyrovnává excentricitu,ale má malý tah jako tahoun.Obávám se,že ani dva koně-tahouni spolu-KSČM s ČSSD v koalicích-neutáhnou náklad,který zanechalo poslední dvacetiletí.Je třeba silně upravit sám celý systém,aby noví tahouni v něm opravdu zabrali-a to není cestou střídání sociální demokracie s ODS u vlády,mínila-li jste tím to Vámi řečené uspěšné levo-pravicové soupeření na Západě.Ostatně Chile 1971 ukázalo,nakolik je to sportovní přístup.
17. 10. 2012 | 16:40

Petr Havelka napsal(a):

Paní Sekaninová,

jedna otázka.

Proč se schránka na podněty od občanů (s Vaší fotkou a v oranžových stranických barvách) objevila u nás v Konici až letos o prázdninách?

Měla jste na to šest let.
17. 10. 2012 | 16:44

Vydra napsal(a):

Ten pán mě zaujal víc !!
18. 10. 2012 | 18:36

vespa napsal(a):

Ta žena pomáhala přivést tuhle zemi do současného svrabu ,proto ji slušný člověk nemůže volit !!
18. 10. 2012 | 18:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy