Pane předsedo Štěchu, neustupujte ve věci jmenování profesorů

11. 01. 2014 | 11:34
Přečteno 4742 krát
Vážený pane předsedo,

reaguji na Váš komentář „Ke jmenování profesorů“ ze dne 8.1.2014 pro webový server aktualne.cz.

Rád bych předeslal, že si vážím Vašeho nedávného postoje v kauze utajované povolební schůzky několika poslanců ČSSD u prezidenta Zemana i toho, že se nyní osobně distancujete od návrhu současné vlády přenést jmenování universitních profesorů z prezidenta na předsedu senátu. Nerozumím však tomu, proč naznačujete, že senát by této iniciativě mohl vyhovět, když výslovně uvádíte, že „senát je … připraven pomoci“.

Domnívám se, že jako jeden z nejvyšších ústavních činitelů byste v této záležitosti neměl podobnou ochotu projevovat. Víte dobře, že vláda, která příslušný návrh podává, nevzešla z parlamentu, nikdy nezískala jeho důvěru a je od svého vzniku prodlouženou rukou prezidenta, který ji bez dohody s parlamentem jmenoval a který ji pomocí průtahů se jmenováním nové vlády udržuje co nejdéle u moci. Víte také, že to není nikdo jiný než prezident, kdo se dožaduje změny zákona ve věci jmenování universitních profesorů, a to z důvodů, které jsou, jak sám podotýkáte, všeobecně známy. A víte také, že prezidentovi nepřísluší zákonodárná iniciativa, kterou si v tomto případě usurpuje prostřednictvím „své“ vlády.

Oč jde? O nic jiného než o pokus změnit zákon, jehož jediným důvodem je neochota prezidenta plnit své zákonem stanovené úkoly. Tato neochota navíc vyplynula z prezidentova nezdařeného pokusu překročit své pravomoci, tj. rozhodovat o nejmenování universitami navržených profesorů. Je sice pravda, že přenesením příslušné povinnosti na předsedu senátu by byl prezident tohoto pokušení napříště ušetřen a že trapnosti by byla ušetřena i akademická obec.

Ale nátlaku prezidenta, vykonávanému jednak prostřednictvím jeho svévolné nečinnosti, jednak prostřednictvím „jeho“ vlády nesmíte, soudím, z principiálních důvodů ustupovat. Musíte mu bránit, ve Vašem případě nikoli jen jako občan Milan Štěch, který s příslušným návrhem nesouhlasí, ale jako předseda Senátu České republiky. V této roli Vám, domnívám se, nepřísluší naznačovat ochotu senátu „pomoci“. Co jiného může znamenat taková „pomoc“ než ústupek prezidentovu nátlaku? Ustoupí-li tomuto nátlaku zákonodárci, bude to vítězství zvůle nad zákonem. Tváří v tvář prezidentovi, který se netají tím, že chce na sebe strhnout co nejvíce moci a že pohrdá ústavními zvyklostmi, nesmíte ustupovat ani o píď. Ustoupíte-li nyní o krok, kde se zastavíte příště?

S projevem dokonalé úcty

V Praze, 10. ledna 2014

Prof. Filip Karfík, Ph.D.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Martin1 napsal(a):

Každé nové ráno by měl člověk zjistit, zda nedělá něco blbě, jen ze zvyku, z pohodlnosti něco měnit, z nějaké hloupé tradice, z neznámých důvodů, které již nikdo nezná, protože dávno pominuly a využít k tomu může třeba nějakého jiného pohybu v oblasti a udělat nový - lepší pořádek.
A já se domnívám, že současných sporů kolem jmenování profesorů lze právě využít k logické změně, která měla být již dříve.
Jsem pro změnu, aby jmenování profesorů bylo záležitostí jen čistě samotných škol a tečka.
11. 01. 2014 | 12:02

juvel napsal(a):

Doporučoval bych profesorské obci, aby poděkovala prezidentu Zemanovi za to, že odmítl znevážit a diskreditovat profesorský stav, když odmítl jmenovat za profesora p. Putnu. Domnívám se, že když se prezidentu Zemanovi omluví za neuvážené jednání části profesorů a požádají jej, aby netrval na svém požadavku nejmenování profesorů prezidentem, prezident jim vyhoví a problém bude vyřešen.
11. 01. 2014 | 12:11

Jana Pechová napsal(a):

Naprostý souhlas. Slušné, věcné, výstižné. Děkuji.
11. 01. 2014 | 12:13

Martin1 napsal(a):

"Co jiného může znamenat taková „pomoc“ než ústupek prezidentovu nátlaku? Ustoupí-li tomuto nátlaku zákonodárci, bude to vítězství zvůle nad zákonem. Tváří v tvář prezidentovi, který se netají tím, že chce na sebe strhnout co nejvíce moci a že pohrdá ústavními zvyklostmi, nesmíte ustupovat ani o píď. Ustoupíte-li nyní o krok, kde se zastavíte příště?
S projevem dokonalé úcty
V Praze, 10. ledna 2014
Prof. Filip Karfík, Ph.D.
---------
Prosím, vraťte školné a opakujte veškerou školní docházku. Kdyby to bylo obráceně a prezident si usurpoval právo sám rozhodovat o tom, koho bude jmenovat a koho ne (skoro to tak jednu chvíli s Putnou vypadalo), tak by byl váš dopis na místě. Ale když dává volnost ministerstvu, jak bude profesory jmenovat, tak je to proti logice.
A váš dopis působí, jako štěkot uraženého ratlíka, který chce donutit svou umanutostí, aby ho než ho pán vypustí do světa k samostatnému venčení, ještě naposledy před tím vždy ještě pohladil na cestu a tím na něm zanechal trochu lesku, který však patří jen prezidentovi - je to směsné!
11. 01. 2014 | 12:18

Ládik!!! napsal(a):

Co bude nakonec präsident dělat? Ještě se vzdá kladení věnců a zbudou mu jenom obědy a večeře. Tam se nebojím, že by se ošíval. Na reprezentaci svých uctívačů by to stačilo.
11. 01. 2014 | 12:19

poníženě prosím za odpuštění napsal(a):

Možná by mu ještě mohli políbit ruku, juveli. Absolutističtí monarchové to mají rádi. Zeman není žádný pes. Když se mu lidé omluví, nejlépe celý národ, posypou si hlavu popelem a dojde i na to líbání ruky, je ochoten si občas plnit i své ústavní povinosti. Možná dokonce i jmenuje vládu, i když samozřejmě nemusí. Může si dělat, co chce. Od toho je to zeman. Navíc není mstivý, jasně a veřejně formulované osobní sebeponížení člověka, který u něj upadl v nemilost, ho většinou obměkčí. Většinou.
11. 01. 2014 | 12:20

P.S. napsal(a):

Zeman ani ministestvo nemají co rozhodovat o tom, kdo bude profesorem. Prezident má jmenovat toho, koho vyberou vědecké senáty, které jediné jsou kompetentní to posoudit. Jmenování profesorů je prezidentova čestná ústavní povinnost, ne plezír.
11. 01. 2014 | 12:25

modrý edvard napsal(a):

Jo, souhlasím.
Poznámka: když se p. prezidentovi kandidát na profesora nelíbí, může mu to dát na vědomí jinak. Nepodá mu ruku, pošle mu jmenování poštou /raději doporučeně/, apod. Ale svěřeným úkolům by se vyhýbat neměl.
11. 01. 2014 | 12:31

Martin1 napsal(a):

"Jmenování profesorů je prezidentova čestná ústavní povinnost, ne plezír."
---------
A když sleduji občas ty "profesorské veleduchy" - jakou jim dělá potíž se "vyžvejnout" v TV, tak se vůbec nedivím stavu naší vědy, práva a stavu školství - to už vidím, že to víc žije a klokotá tam někde mezi těmi tújemi při tom kladení věnců.
11. 01. 2014 | 12:34

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Miloši, zbav se toho,
budou ti tam posílat stále horší a horší materiál.
11. 01. 2014 | 12:37

strýc virus HxNx napsal(a):

tentokrát musím víceméně souhlasit s modrým edvardem.
Putna je sice kašpar, ale prezident zase mstivý člověk a ani jeden z nich mi není sympatický. ale Zeman byl jednou zvolen a Putnu akademická obec doporučila, tak to respektuju.
11. 01. 2014 | 12:39

ujo napsal(a):

V mediích jsem zaznamenal, že na jmenování za cca 3/4 roku čeká přes 80 docentů.
To je úroda!
A všichni budou jistě dobří, vědecky pracující, vynikající pedagogové.
Ručí za to akademické senáty vysokých škol vč. škol soukromých, nikoliv president.
Otázka je, proč jim tolik záleží na jmenování presidentem, když ten nemůže na jejich rozhodnutí nic změnit.
Hledají spoluviníka?
Modrý Edvard má dobrý nápad -posílat jmenování poštou (doporučeně do vlastních rukou)
11. 01. 2014 | 13:04

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Za tkzv. "ústavní zvyklost" v moderních dějinách českého státu je možno pořadovat pouze ty procesy, které probíhaly za dob vlády KSČ, ta trvala cca 40 let, tedy dvojnásobek doby existence masarykovské republiky, cca osminásobek doby trvání protektorátu a cca dvojnásobek doby trvání posametového státu.
Což je ale nesmyslné z hlediska kvality takové " ústavní zvyklosti" /nicméně vždy když se hovoří o zvyklosti, tradici - je nutné přihlédnout zejména právě že k délce trvání takové tradice, to by mělo být hlavním parametrem - v přírodě je vždy vaklidnější, pravdivější to, co trvá déle/.

Myslím si, že v současné době jde /mělo by jít/spíše o etablování, respektive sebeuvědomování si a korekci /jen mrtvé systémy neusilují o korekci a zpětnou vazbu na realitu těch zvyklostí, tradic, ani ústavní zvyklost by neměla být mrtvolou, která se vytáhne z depozitáře potažmo hrobu vždy tak, jak se to aktuální moci hodí.

Zapomenout by se nemělo i na to, že prezident byl zvolen přímou volbou, počtem hlasů, které se zatím v dějinách posametové republiky /res publica/ nedostalo žádné z těch známých postaviček, mnohdy legračních, mnohdy obskurních, někdy i zrůdných.

A pak by bylo radno přihlédnout k tomu, jaké tradice /ústavní zvyklosti ???/ v této věci uznávají a praktikují především ty země, které se vyznačují tím, že délka trvání jejich republik, demokracií...je mnohem větší než délka trvání tunajšej verzií demokrácie, etablované na základech klausmafiakapitalismu.

Hezký den všem, profesorům obzvláště.

P.S. Kéž by se profesor Klaus před cca rokem vzdal toho svého práva, té ústavnbí zvyklosti...zdejší prostředí akademiocké a neakademicé by bylo naplněno mnohem,....,zdejší prpostředí by bylo naplněno mnohem větší tradicí v oblasti tkzv. spravedlnosti, než tomu bylo poté, co pan profesor aplikoval tu tradici, archaicko- mosnářskou.

"Chybí-li spravedlnost, co jiného je suverenita než organizovaná loupež ?"
/sv. Augustin/

(i suverenita tkzv. ústavní zvyklosti, pozn. člen KPS)
11. 01. 2014 | 13:10

Petr z Tábora napsal(a):

to ujo 13:04:
Také souhlasím, že 80 čekatelů na profesora za 3/4 roku je inflační.

Teorie, že prezident má jen podepisovat to co rozhodnou jiní je obecně nepřijatelná, ať už se jedná o profesory či ministry apod.
Je nejvyšší čas pro změnu - ať si profesory jmenuje, a to jen pro sebe, každá vysoká škola podle svých potřeb a finančních možností. Funguje to tak k všeobecné spokojenosti v mnoha vyspělých státech a posiluje to prestiž těch kvalitních vysokých škol.
11. 01. 2014 | 13:21

jurist napsal(a):

Ústavní zvyklosti se vytvářejí v demokratické zemi postupem doby, proto se jim říká zvyklosti. Pokud si budou prezidenti vykládat Ústavu každý po svém a budou dělat jen to, co se jim líbí, a to, co se jim nelíbí, nebudou (třeba nebudou jmenovat profesory, kteří se jim nelíbí), pak se z toho stane ústavní zvyklost. Klaus založil ústavní zvyklost nenavrhování členů Ústavního soudu, Zeman tím, že nechce jmenovat profesory. Oba zakládají ústavní zvyklost, podle které se prezident může na ústavu vykašlat. Pokud na to přistoupíme, posilujeme ústavní zvyklost nedodržovat Ústavu a zákony vůbec (Ústava je nejvyšším zákonem v zemi). Prvních pár desítek či stovek let se v demokracii rozhoduje, co bude ústavní zvyklostí. Nenechme to rozhodovat lidi jako Klaus a Zeman.
11. 01. 2014 | 13:23

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

jurist
Správně, správně !!!
Ponechme to třeba na Ústavním soudu, co říkáte ?
Který např. prohlásil, že klausmafiaamnestií se zabývat nebude. Taky zvyklost, už pak stačí jen aby později prohlásil, že se nebude zabývat např. Zmocňovacím zákonem obdoby toho, co spolu v roce 1933 přijali nacisti a katolíci.

Čím se prezident vykašlal na ústavu a Ústavu ?
Kterého prezidenta máte na mysli ? Toho co ho zvolili jen díky tomu, že jednoho poslance drželi po dobu voleb na policejní stanici ? Nebo toho, co v rámci monarchiostických zradic vyhlásil mafiaamnestii ?
Nebo je snad ústavní tzradicí to, že např. Schwarzenberg proválcuje sněmovnou i při pomoci hlasu kriminálníka či terstně stíhané zákon , kterým se provede zřejmě již trvalý transfer majetku státu v rozsahu několik mnoha desítek , ne -li stovek miliard CZK ?
Jste tak záhadný...upřesněte to.

Hezký den.

P.S. Kraviny - pohoršovat se nad kravinama, to by vám šlo. Iá, iá, iá...
Připomíná to tak trochu tu pasivní rezistenci za fašounů a odboj mlčením za komoušů, nad nepodstatnými věcmi se vedou odbojné řeči, ale v tom podstatném se srazí paty - a tu se hajluje, ondy se zase mává prvomájovou třepetalkou.
Komické. Jestli toto má být ten "ústavní národ" - tak to je teda průser možná že právě na těch dalších sto let.
11. 01. 2014 | 13:36

Loajalita k vladaři napsal(a):

Pane profesore,
Vám by nebylo trapně, kdybyste svůj titul přebíral zrovna od Miloše "Virózy" Zemana?

Jakoby nestačila desetiletá anabáze s Václavem "Tunelem" Klausem.
11. 01. 2014 | 13:39

kladat věnce můžete taky napsal(a):

Ládiku, furt nevidim, co ste na tom pomočenym barelu měl. Že byste chtěl jet do Haagu jako eskorta?
A ste na to vybavenej, vůbec?
11. 01. 2014 | 13:39

Martin1 napsal(a):

Já se domnívám, že každý člověk, který je na svém místě, musí zhodnotit práci toho předchozího na "díle" a když zjistí, že je vše v pořádku tak má "dílo" poslat dál.Má svůj díl zodpovědnosti - ten na konci to má nejzodpovědnější.
To platí o výrobku v továrně, na kterém pracují dělníci na jednotlivých operacích a stejně to platí o jmenování profesorů. Vždy může někdo něco přehlédnout a pustit dál zmetka i "zmetka" - třeba i schválně, nebo pod nátlakem někoho. Tak co se čertíte, vy, kteří nejvíce nadáváte na zmetkovitost v našich řadách - v naší společnosti - tak si to dělejte sami a sami si za to pak zodpovídejte.
Tak nějak jsem pochopil vyjádření prezidenta Zemana, i když se při tom tváří, že by na něj mohla možná dostat rodina nějakou korunu od státu.
To už je osud géniů.
11. 01. 2014 | 14:03

Alarien napsal(a):

Jmenování profesorů vysokých škol není v ústavě (na rozdíl od jmenování a odvolávání předsedy a členů vlády, jmenování a povyšování generálů, jmenování soudců, členů Bankovní rady ČNB, prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, pověřování a odvolávání vedoucích zastupitelských misí) explicitně uvedeno. Vztahuje se k němu pouze odstavec 2 článku 63 ("Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon."). Zákon o vysokých školách (§ 73) praví, že "profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra." Tato formulace je konstatování faktu, že se tak děje, nikoli, že se tak dít musí. Článek 63 odst. 2 hovoří navíc výslovně o pravomoci. Z definice pravomoci vyplývá, že příslušná osoba pravomocí vybavená má volnost k rozhodování. Kdyby tomu tak nebylo, pravomoc by se stala povinností a z návrhu by se stal pokyn. Všechny pravomoci, jež prezidentu republiky z ústavy přísluší, mu byly přiznány s ohledem na jedinečnost pozice hlavy státu a mají sloužit k posílení vážnosti jeho úřadu. Pokud by platil výklad o povinnosti prezidenta jmenovat toho, koho mu navrhnou, jeho role by byla ryze dekorativní a sloužila k posílení vážnosti jmenovaných. Je to právě právo nejmenovat, které posiluje vážnost obou stran.

Na adresu autora blogu/výzvy a stejně smýšlejících mohu jen říci, že postrádám smysl domáhat se jmenování člověkem, o němž jedním dechem tvrdí, jak si ho neváží. Člověkem, který údajně "překračuje své pramoci", který cosi "usurpuje", který "vykonává nátlak" prostřednictvím své "svévolné nečinnosti", který je neochotný "plnit své zákonem stanovené úkoly" (vida, tak z pravomoci máme rázem úkol!), "který se netají tím, že chce na sebe strhnout co nejvíce moci" a "pohrdá ústavními zvyklostmi", kterému se "nesmí ustupovat ani o píď". Zkrátka a dobře člověku, který (jak často píší jiní), jejich prezidentem rozhodně není.
11. 01. 2014 | 14:12

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Alarien
Pane Alarien, perfektní příspěvek.
A ten poslední odstavec ...nu, snad se dotyční konečně chytí za nos. Tedy profesor Urban, profesor Hvížďala, profesor Schwarzenberg, profesor resl ,profesorka Šauerová, profesor SuP, profesor jarpor a další lidé z preakademické sféry.
11. 01. 2014 | 14:22

Kamil Holeček napsal(a):

Ten poslední odstavec je naopak úplně mimo. Nejde o Zemana, po něm za pár let ani neštěkne pes. Jde o to, zda si prezident může dělat, co ho napadne.
11. 01. 2014 | 14:53

Digi napsal(a):

Martin1 naprostý souhlas.

Rovněž se domnívám, že místo hysterie a zuřivých útoků na prezidenta je na místě se zamyslet, zda nemá pravdu, když chce změnit úkon jmenování profesorů.

Jmenování profesora prezidentem je v rámci VŠ zákona nesystémové (viz dále výpis z vysokoškolského zákona). A propos, VŠ zákon je, jako mnoho jiných, odfláknutý.

V případě řízení o jmenování profesorem neuvádí, jak má ministr naložit s návrhem, zda ho může odmítnout, a co se potom děje. O předání návrhu ministrovi rozhoduje vědecký rada na základě rozhodnutí hodnotící komise, kterou sama schvaluje, a na základě 1 přednášky uchazeče na veřejném zasedání. Mimo to, když uchazeč o profesuru má námitky, rozhoduje o nich s konečnou platností rektor.

Z toho všeho skutečně vyplývá, že není nejmešího důvodu, aby profesora jmenoval rektor, jako je tomu u jmenování docentem (na základě nějakého řízení - požadavky na složení hodnotící komise či kvalifikaci uchazeče by měly být při profesuče asi přísnější a nártočněj. Konec konců, jde o záležitost "povýšení" akademického pracovníka v daném oboru na dané škole.

Akademická obec, která si tolik zákládá na akademické svobodě, by měla naopak usilovat o zo, aby jmenování profesorů měla ve scvé kompetenci, jako je tomu ostatně u docentů. A neškodilo by zjistit, jak je tomu v civilizovaných zemích.

A ostaně, jeli někdo jmenovám čestným profesorem, vztahuje se jmenování k dané čkole, nikoli že je profersorem všeho všade.

Koho to bude bavit, tady něco z VŠ zákona:
1. Podle VŠ zákone (zkráceně):
* Na vysoké škole plní funkci učitelů akademičtí pracovníci.
* Akademickými pracovníky jsou profesoři,docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti.
* Pouze profesor nebo docent, který je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy může garantovat kvalitu a rozvoj studijního programu příslušné vysoké školy.

2. Jmenování:
* Docent: Docenta pro příslušný obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení.
Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče.
Habilitašní řízení vykonává habilitační komise schválená vědeckou radou. Habilitační komise se (dle předepsaného postupu)usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem a návrh přednese vědecké radě.
Vědecká rada rozhodne o náverhu v tajném hlasování a v kladném přípaadě přednese návrh rektorovi.
Rektor buď souhlasí a uchazeče jmenuje docentem, nebo nesouhlasí, vrátí návrh vědecké radě, která v tajném hlasování může původní rozhodnuti rektora přehlasovat.

*Profesor:
Profesota pro určitý obor jmenuje prezident na návrh vědecké rady podaný prostčednictvím ministra čkolství.
Řízení je významně odlišné, než je tomu u jmenování docenta:
- Profesorem se může stát pouze docent, pokud součástí jeho habilitačního řízení bylo předložení habilitační práce
- Habilitační řízení se nekoná, habilitační práce se nepořaduje.
-Pro posouzení nývrho na jmenování příslušná vědecká rada schválí na návrh děkana nebo rektora hodnotící 5člennou komisi.
- Hodnotící komise posoudí návrh a v tajném hlasování rouhodne, zda jmenovat či ne, návrh na jmenování pak přednese vědecké radě, která tuto komisi schválila.
. Uchazeč na veřejném zasedání rady přednese přednášku (předloží v ní koncepci vědecké nebo umělecké práce a výuky v daném oboru)
- Vědecká rada tajným hlasováním rozhodne o návrho a v kladném případě předloží návrh ne jmenování ministrovi.
- Námitky proti řízení o jemnování posuzuje rektor a jeho rozhodnutí je konečné
11. 01. 2014 | 14:58

Digi napsal(a):

Pardon - o předání návrhu ministrovi rozhoduje vědecká rada, nikoli vědecký rada, to byl překlep - možná jich tam je víc
11. 01. 2014 | 15:00

Alarien napsal(a):

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů:

Díky
11. 01. 2014 | 15:01

Jana Pechová napsal(a):

Alarien
A/ Pokud je v definici pravomoci zakomponován prvek volby, proč v témže paragrafu v bodech 1/ b a h (na rozdíl od ostatních) ústava výslovně dává prezidentovi možnost pravomoc delegovat?

B/ Vysokoškolský zákon jasně říká, že profesora... jmenuje prezident na návrh vědecké rady. Jmenuje. Nikoli může či nemusí jmenovat.

C/ Jmenování profesorů já osobně vnímám jako čestný akt, dávající na vědomí vážnost a úctu, kterou stát chová ke vzdělání. Čestný akt pro obě strany. A domnívám se, že pověření prezidenta touto úlohou mě opravňuje se domnívat, že přesně tak to viděl i zákonodárce.
Povýšenecké odsouvání této pravomoci na jakéhokoli politika se nedá vnímat jinak než jako prezidentova nezvládnutá pýcha a nadřazenost.
11. 01. 2014 | 15:04

Firefly napsal(a):

viz Munich - Proč ma profesory jmenovat prezident a ne skoly samotne ?

A ještě si přisadím, jmenování profesorů přece nemusí upravovat žádný zákon. Nechme čistě na školách, komu jak budou říkat.
11. 01. 2014 | 15:04

Firefly napsal(a):

Jana Pechová : jen belbec se pyšní titulem a rukoudáním celebrity.
11. 01. 2014 | 15:06

Digi napsal(a):

Ještě jednou omluva za překlepy.

A propos Ještě se divíte. kolik že je u nás profesorů?
11. 01. 2014 | 15:06

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Pardon, zapomněl jsem na profesorku Pechovou. Tímto se jí dodatečně omlouvám a přeji ji mnoho úspěchů při prosazování vážnosti a úcty , jeden takový příklad prosazování vážnosti a úcty ke vzdělání, který má paní profesorka hubop(l)echologie jistě na mysli, jsem si nyní dovolil sem vložit :

https://www.youtube.com/watch?v=xg8Opr6_Ni8
11. 01. 2014 | 15:16

Digi napsal(a):

Pechová
Opravuji:
"Na návrh vědecké rady podaný prostřednictvím ministra"(školství, že)

Jak uvedeno výše, VŠ zákon je odfláknutý - mj. není uvedeno, co s návrhem má dělat ministr, zda jen pošťáka k prezidntovi, nebo zda se k němu může nějak vyjádřit.

Na rozdíl od jmenování docentů je role rektora u návrhu na jmenování profesora pominuta.
(O jmenování docenta rozhoduje na návrh vědecké rady rektor, nesouhlasí-li se jmenováním, může ho vědecká rada přehlasovat)

V případě jmenování profesorem vědeckárada podává návrh, aniž by rektor tohoto procesu byl účasten, avšak:
Jestliže uchazeč podá námitky proti postupu při řízení (nejspíš asi v pčípadě. že návrh na jmenování je zamítnut) rpzhoduje o námitkách rektor a jeho rozhodnutí je konečné.

Tak. Není to galimatyáš?
11. 01. 2014 | 15:31

Ládik!!! napsal(a):

Pane předsedo Štěchu,
neustupujte ve věci profesorů,
nekupte kočku v měchu,
nestůjte v záři reflektorů.
11. 01. 2014 | 15:32

Firefly napsal(a):

Digi : ano, vysokoškolský zákon je odfláknutý. Neurčuje titul pro vrátnéjo, nestanoví barvu papučí prorektorovy babičky.

Vůbec, takový zákon by měl být i pro soukromé firmy, aby každý věděl, kdo se může stát šéfem směny uklízečů.

K čemu tituly, procesy, komise, zákony o ničem.
11. 01. 2014 | 15:48

vasja napsal(a):

Vážený pane předsedo,....
S projevem dokonalé úcty....
------------
Ten komouš se musí tetelit blahem :-)
11. 01. 2014 | 16:17

Ládik!!! napsal(a):

vasja -
kdyby se jen tetelil, je vše v pořádku. Horší by bylo, kdyby se telil.
11. 01. 2014 | 16:18

Jana Pechová napsal(a):

Firefly
Titul by měl být znakem odvedené práce, ve jmenování prezidentem (tj. představitelem nejvyššího státního úřadu) hledejte symboliku, nikoli potřásání rukou celebrity.
Tady přece vůbec nejde o chlubení se titulem.
Jde o princip věci.
Pokud má prezident pochybnosti o úrovni profesorů, nechť to projedná s resortním ministrem, AVČR a dalšími - tak se možná přičiní o kýženou změnu. Veřejné opovržení ale nikdy žádnému stavu rozkvět nepřineslo.
11. 01. 2014 | 16:25

vasja napsal(a):

Ladik!!!
V senátu by to šlo!
POŽADAVKY NA MÍSTO TELENÍ
Pro dobrý průběh telení by měl být jalovicím i kravím zajištěn porodní box, který minimalizuje stres a zabezpečuje komfort a hygienu nejen pro telící se krávu, ale i pro novorozené tele. Ve stádech dojeného skotu jsou rozšířeny jak individuální porodní kotce, tak zejména skupinové porodní kotce.Z mnoha hledisek ale pro telení nejvhodnější individuální kotce (IPK). Obecné požadavky na IPK jsou:
· 2 kotce na 100 krav,
· 3 až 5 kotců na 360 krav,
· min. plocha 9 m2, lépe 12 m2, nejlépe 16 m2,
· vizuální kontakt s ostatními krávami,
· přístup k vodě případně krmivu apod.
11. 01. 2014 | 16:28

Jana Pechová napsal(a):

Digi
Neřeším zákon o VŠ, nejsem expert. V daném případě mi jde o to, co z něj pro prezidenta vyplývá či co naopak vyplývá z chování prezidenta.
On je to totiž i docela slušný signál směrem k občanům. Považujete zákon za hloupý? Tak se na něj vykašlete!
11. 01. 2014 | 16:29

Firefly napsal(a):

Jana Pechová : za dobrou práci obvykle odměňuje vedení firmy, v širším pohledu trh či společnost.

Symbolů přece není třeba, pakliže člověk není kotelníkem Sparty či zarytým národovcem z boboparty. Symboly pouze zjednodušují život těm, co to potřebují problematiku zjednodušit.

Ž8dnému prezidentovi nepřísluší z titulu funkce hodnotit profesory - proč taky. Proč by s nimi měl mít cokoli do činění.
11. 01. 2014 | 16:32

mb napsal(a):

Oč jde? O nic jiného než o pokus změnit zákon, jehož jediným důvodem je neochota prezidenta plnit své zákonem stanovené úkoly. Tato neochota navíc vyplynula z prezidentova nezdařeného pokusu překročit své pravomoci, tj. rozhodovat o nejmenování universitami navržených profesorů.

do lidštiny: ZEMAN ( prezident ) JE PLACENEJ ZA TO, ABY UDĚLAL PROFESORUM DŮSTOJNÉHO MEDVĚDA, PRO DŮSTOJNOST CHVÍLE ... za to Zeman jako prezident pobírá plat ... a nemůže říct, že se mu to dělat nechce a/ni že to dělat nebude ...

dovolíme Zemanovi aby si dělal co chce a nedělal to, co nechce, nebo ne ?
11. 01. 2014 | 16:41

Firefly napsal(a):

mb : i Zemanovi se může stát, že může mít přínosný názor. Proč by měl jakýkoliv státní úředník dělat něco, co není zapotřebí ?

Škrtneme jednu parádu a hned můžeme trochu stáhnout rozpočet Hradu.
11. 01. 2014 | 16:45

Alarien napsal(a):

Jana Pechová:

K bodu A stačí srovnání zmíněných dvou písmen (b, h) s ostatními a mělo by Vám být zřejmé, proč v případě sjednávání mezinárodních smluv či propůjčování a udělování státních vyznamenání je prezident zastupitelný, zatím co v jiných případech uvedených v písmenech c-g, i-k nikoli. Právo delegovat není v rozporu s právem rozhodovat, ale jeho projevem.
K bodu B stačí srovnání přímo s textem ústavy. Např. podle článku 62 písmena g prezident republiky "odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení" (nikoli "může a nemusí odpouštět a zmírňovat tresty a zahlazovat odsouzení", ačkoli se tak v reálu děje). Obdobně v článku 63 odst. 1 písm. g "jmenuje a povyšuje generály" (a je z titulu vrchního velitele ozbrojených sil v této věci nezastupitelný!) a rovněž formulace nezní "může a nemusí povyšovat generály", ačkoli je to zcela v jeho kompetenci.
Pokud jde o bod C, to je Váš ryze subjektivní názor, navíc ovlivněný emocemi (v tomto případě averzí vůči současné hlavě státu). Na rozdíl od Vás si nemyslím, že ryze dekorativní role je adekvátní pozici hlavy státu. Poněkud to připomíná starého krále z Pyšné princezny v podání Stanislava Neumanna. Možná by Vám v případě Miloše Zemana nevadila primární role rádců. Co jiného by však byl návrh vědecké rady, pokud by se stal skutečně "úkolem", za jaký ho považuje autor blogu. Vy skutečně nevidíte tu změnu v hierarchii? Někdo se na něčem dohodne, zadá prezidentovi úkol - a ten ho musí splnit! Jinak, "ten král si moc dovoluje. To se mu nebude trpět!" (Miloš Kopecký v roli hlavního pana rádce ve výše uvedeném filmu).
11. 01. 2014 | 16:47

mb napsal(a):

firefly ... jde o to že zeman si nemůže a nesmí vymýšlet koho profesorem jmenuje a koho ne, když ten kandidát předtím splnil vše, co bylo k získání profesury nutné ...

Zeman se prostě toho nemůže svévolně sám zbavit ...

může to maximálně zkusit ALE MUSÍ NARAZIT ...

... zatim ...

cimrmanovi se v dole hromadili horníci, smrtce běhal cikán po lokále víc jak půl hodiny s kudlou v zádech, noa Zemanovi se hromadí nejmenovaní profesoři ...
11. 01. 2014 | 16:50

firefly napsal(a):

mb : tak dosáhnete toho, že Zeman ty papíry popdepíše a pošle jim papíry poštou. Což by bylo asi nejlepší řešení pro všechny.
11. 01. 2014 | 16:56

mb napsal(a):

ano, pokud to bude v souladu se zákonem, není důvod, proč by jim Zeman (bez zbytečných řečí a bez zbytečného otálení) ty papíry neposlal, když už se nebude chtít zůčastnit slavnosti/jmenování ...
11. 01. 2014 | 17:03

mb napsal(a):

zatim ale otálí, profesoři přicházejí o peníze ... takže Zeman vlastně šetří prostředky nás, daňových poplatníků ... vot osvícený gosudar ...
11. 01. 2014 | 17:04

Robin napsal(a):

Profesoři o peníze nepřicházejí. Co nedostanou v základu mohou mít jako osobní hodnocení, pokud na to mzdový fond stačí.
Prezident je při jmenování úředník, reprezentant státu, který provede příslušný slavnostní akt jmenování, pokud jsou splněny podmínky podle zákona, což hodnotí příslušná komise a vědecká rada. V tomto smyslu je jmenování plně v rukou příslušné VŠ. Prezident není monarcha a ze zastávání úřadu vyplývají různé povinnosti, které jso dány zákonem a jejich plnění není na jeho libovůli. Za svoji činnost je placen, pokud se mu to nelíbí může abdikovat.
Na druhou stranu, pokud je mi známo z veřejných zdrojů, seznam profesorů ke jmenování ministr dosud prezidentské kanceláři nepředal. Tak v tomhle je prezident nevinně, míč je na hřišti ministra školství prof. Štýse.
11. 01. 2014 | 18:01

Jana Pechová napsal(a):

Alarien
Nesouhlasím.
Podle vysokoškolského zákona prezident jmenuje... , žádná jiná varianta tam není. Vzhledem k tomu, kdo všechno se na procesu udělení profesury podílí, je zřejmé, že jde o čestný akt.

Co se týká vašeho rozboru mého bodu C, možná jste si neráčil všimnout, že v něm zdůrazňuji, že jde o můj subjektivní pohled na věc. Co je ovlivněno emocemi a co fakty, tak nechte na mě, já vaše myšlenky také nepitvám a nehodnotím.

Pyšnou princeznu do toho nemotejte: to byste se poněkud zadrhnul. Za proradné rádce by se tak - a právem - mohli po vašem výroku považovat zejména všichni ti, kteří se na procesu posuzování profesury podílejí. Na to jsem já malý pán.
Prezidentský úřad navíc rozhodně není jen reprezentativní, ale také reprezentativní. Diskutovaným aktem propůjčuje svoji vážnost.
11. 01. 2014 | 18:17

modrý edvard napsal(a):

"Firefly napsal(a):
viz Munich - Proč ma profesory jmenovat prezident a ne skoly samotne ?"
Abychom zabránili inflaci profesorů. Dokážu si představit, že některé soukromé školy by měly stovky profesorů.
Municha jsem nečetl, ale jmenování profesorů školou vyžaduje změnu jejich postavení, a to v rámci školy i ve společnosti. Hodnost profesora je až dosud pokládána za společensky významnou a uznávanou.
11. 01. 2014 | 18:19

petrof napsal(a):

není to komické....?? Vyučený zámečník a 20-let odborářský darmožrout bude jmenovat profesory..!!!! To už jsme spadli opravdu tak nízko???
11. 01. 2014 | 18:51

Firefly napsal(a):

modrý edvard : příliš mnoho profesorů ? A to vadí ?

označení profesor by neznamenalo nic jiného, než hodnost na dané škole. Jinde můžou říkat kormidelník, jinde guru.

Vzdělanec se pozná podle toho, že je vzdělancem. Ne díky titulu.
11. 01. 2014 | 19:05

PU napsal(a):

Soukromé vysoké školy u nás nemají akreditaci pro habilitační a jmenovací řízení, takže si je ani nemohou jmenovat. Mimochodem získání akreditace je i pro veřejné VŠ poměrně náročné, mnohé je ani nemají. To pro pořádek. Dále, na amerických universitách opravdu platí jmenování té které školy vždy pro tu školu samotnou, nicméně většina renomovaných si titul profesora uznává tak, aby adept nemusel proceduru absolvovat vždy znovu. V USA je ale migrace akademiků neskonale větší než ve střední Evropě... Je to také podstatně větší země, universit mají jak mraku (platí tam ale obrácené hodnocení - soukromé jsou vynikající (tedy některé - většina typu Harvard, Cambridge, Columbia, Yale, Princeton apod. jsou totiž soukromé), státní jsou na tom hůře. O profesorech navíc rozhoduje správní rada školy. Kdyby to měl všechno v agendě president, no to by nedělal nic jiného. Mimo to jsou to Spojené státy - jednotlivé i s vlastními zákony. Srovnávat s naším rybníkem je poněkud komické..... Inflace profesorů u nás zas tak velká není. Sto jich v jednom roce president jmenuje, stejný počet jich odejde (ať už do důchodu či do věčných lovišť).
11. 01. 2014 | 19:39

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

" Haló ? "
- " Haló !"
" No Haló, kdo tam ?"
-"Haló, no přeci já !"
" Haló, a kdo ´já´ ? "
- " Haló, no já - profesor Šiškulinka Kejval Arnošt, rektor Právnické, Rolnické a Diplomatické univerzity /PRDu/ v Kolíně. Mám ten seznam, je jich tam celkem osmnáct kousků, všecko jsem sám vybral a prověřil. Mám to poslat emailem nebo kurýrem ?"
" Ach tak, zase potřebujte ten podpis, co ? Poslyšte, já jsem dal podpisové právo v této věci našemu právníkovi JuDr. Eselkopfovi, on to šrajbne za mě , razítko na to dá sekretářka ...a už mě tím neotravujte, stejně si tam vždycky navrhnete koho chcete vy, já tady nejsem žádná oponenturní kancelář !"
-" Haló, tak teda kurýrem ? "
" Jo, třeba i tapírem nebo fafnirem, nashle."
11. 01. 2014 | 19:42

joza prosek napsal(a):

at si trhne
11. 01. 2014 | 20:02

zemedelec napsal(a):

Pane Firefly.
Naprosto výborné příspěvky.
Na popud modrý edvard,napíši asi toto.Není problém mít stovky profesorů.Tady jde o něco jiného,sice v tom nemám úplný přehled,kdo nebo které VŠ navrhují ke chválení profesory.Podle mě jsou to jen státní VŠ.Pokud jsem profesorem státní školy,tak mám státní plat a o to jde.Proto se všichni snaží o jmenování na státní VŠ.
11. 01. 2014 | 20:26

Gru napsal(a):

Pokud se hovoří o "ústavních zvyklostech", tak je to ve státním celku, který netrvá ani 25 let, komické. Podle čeho se dá poznat, že jde o zvyklost "ústavní". Podle toho, že ji někdy použil nějaký ústavní činitel? Například, že nechal zavřít kvůli svému zvolení poslance?
On vůbec Havel vytvářel dost "ústavních" zvyklostí. Například zrovna v souvislosti s instalováním vlád.
Podle zde užívané logiky, by rozhodně měla být ústavní zvyklostí masivní amnestie, která v lednu vyplivne z kriminálů dvě i více desítek tisíc vězňůl behem několik dnů. To udělali 2 z dosvadaních 3 prezidentů ČR, takže by to mohla být ústavní zvyklost? Možná, že by se Zemanovi mnělo zazlívat, že tuto ústavní zvyklost
nehodlá dodržovat.
Pokud jde o jmenování profesorů - pročpak by to nemohlo být něco, co je předmětem revize? Koneckonců jde o zodpovědnost akademické obce, tak pročpak k tomu potřebuje vypůjčit "mocnářovu" ruku? Při obrovské inflaci "profesorů" se ani Zemanovi nedivím. Navíc, po udělení profesury C. Putnovi postrádá tato kdysí významná pocta jakoukoliv cenu. Myslím, že by to klidně mohl udělovat nějaký proděkan v zasedačce fakulty.
11. 01. 2014 | 20:45

strejc Josef napsal(a):

Milý pane Karfíku, Nevím, čeho jste profesorem, ale tipnul bych, že žádná z exaktních věd (fyzika, matematika, biologie ap.) to nebudou. Jinak byste postupoval s větší pokorou k realitě a věcnosti. Uvažujte logicky a v klidu: na jedné straně vysoká škola, která si nárokuje autonomii, chápanou především jako nezasahování státu do akademických svobod a na straně druhé reprezentant státu, který se na jmenovacím řízení profesora nikterak nepodílí a nijak do něho v průběhu řízení zasahovat nemůže; na jedné straně proklamace vysokých škol a na straně druhé známá skutečnost, že profesor na jedné škole nesnese srovnání s profesorem na škole druhé a že profesorem se lze stát na jedné straně za objev nanočástic nebo léku poroti rakovině a na straně druhé za eseje o boží existenci či beletristické texty. Na jedné straně za skutečně věecko-výzkmnou činnost respektující validní metodologii vědy na straně druhé za často v ničem nezakotvené mudrování... jinými slovy: Ať docenty a profesory jmenují děkani či rektoři fakult a universit. Ať vezmou vedle svých akadamických výsad jako samozřejmost též odpovědnost za své "výrobky" a nedelegují ji na představitele státu. Alespoň budeme hned vědět kterou instituci určitý vědec či "vědec" personifikuje a jaká je "váha" jeho odbornosti. Začne tak fungovat zpětnovazební systém, který nebude závislý pouze na subjektivních hodnotících soudech "tzv. kapacit".
11. 01. 2014 | 20:47

???? napsal(a):

Zemedelce, jste uplne mimo. Vysoke skoly nedostavaji penize podle toho kolik maji profesoru, docentu atd., ale podle poctu oducenych studentu, na kazdeho studenta je urcen tzv, normativ, ktery mimochodem uz nekolik let klesa. Dalsi penize pak na zaklade vedecke prace. Kazda skola si muze dovolit zaplatit tolik profesoru, docentu atd.na kolik ma. Takze Zemedelce, zadny statni plat. Jen pro ilustraci, zakladni mzdovy tarif profesora na MU je 30 900 Kc hrubeho, a pokud nejsou penize na osobni hodnoceni, tak holt je to u profesora jediny prijem. K tomu pro MBcko,MZ tedy nesetri statni rozpocet, ale rozpocet dane statni tzv. verejne VS.
11. 01. 2014 | 20:49

PU napsal(a):

To zemedelec
V těch penězích to moc nevidím. Na některých VŠ je tabulkový plat profesora před penzí pod hranicí, na některých nad hranicí třiceti tisíc (brutto). Pochopitelně, berou více, mají osobní příplatky a peníze z grantů (musí se ale snažit). Státní plat je ale poměrně jistý, i když nic moc..... Pořád je to ale záležitost prestižní, obvykle má i zahraniční uznání, jsou naši profesoři ve světě renomovaní, někteří více, jiní méně.....
11. 01. 2014 | 20:49

!!!!!!!!! napsal(a):

Pro strejce Josefa, nejste daleko od pravdy :
publickacni zaznam prof. Karfika dle Web of Sceince

1. Title: The Constitution of the Human Body in Plato's Timaeus
Author(s): Karfik, Filip
Source: CROATIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY Volume: 12 Issue: 35 Pages: 167-181 Published: 2012
Times Cited: 1 (from All Databases)

2. Title: Platonism in Antiquity, vol 7.1, The philosophical doctrine of Platonism. Platonic theology, Blocks 185-205: Text, translation, commentary
Author(s): Karfik, Filip
Source: LISTY FILOLOGICKE Volume: 134 Issue: 1-2 Pages: 156-158 Published: 2011
11. 01. 2014 | 20:54

Alarien napsal(a):

Jana Pechová:

Nesouhlasit můžete, ale to je tak všechno, co s tím můžete dělat. Ve Vašem případě ostatně žádné překvapení. Slepý je ten, kdo vidět nechce. Pokud jde o reakci na bod C, opět jste prokázala, že máte problém s pochopením textu. Návrh ale zůstává návrhem skutečně jen tehdy, může-li být zamítnut. Jinak se mění v pokyn, nebo chcete-li úkol, zadání. Pokud by měla úkolovat nižší složka vyšší, změnila by se hierarchie moci se všemi důsledky pro váhu prezidentského úřadu. Pořád nic? Tak ještě jednou: za nadřazené rádce (o proradných nebyla řeč, to je Váš mlýn, který jste postavila) "by se tak - a právem - mohli" po mém "výroku považovat všichni ti, kteří se na procesu posuzování profesury podílejí", jen tehdy, kdyby platila Vámi hájená teze, že je prezident povinen jmenovat všechny, které mu tito lidé "navrhnou".
11. 01. 2014 | 20:56

yes napsal(a):

Re Martin1:
"...Každé nové ráno by měl člověk zjistit, zda nedělá něco blbě, jen ze zvyku, z pohodlnosti něco měnit, z nějaké hloupé tradice, z neznámých důvodů, které již nikdo nezná, protože dávno pominuly a využít k tomu může třeba nějakého jiného pohybu v oblasti a udělat nový - lepší pořádek.
A já se domnívám, že současných sporů kolem jmenování profesorů lze právě využít k logické změně, která měla být již dříve.
Jsem pro změnu, aby jmenování profesorů bylo záležitostí jen čistě samotných škol a tečka."

Taky mně to napadlo, jenže jde o něco navíc. O projevenou podporu vědě a školství ze strany vládních představitelů. A o projev hrubé neúcty ke vzdělání ze strany současného prezidenta.
Jeho plky o tom že ministr by měl být odborníkem. Jsou z jeho úst přinejmenším k smíchu. Když už tu máme občany, co nemaj tucha co vzdělání a odborná práce je. Zvolí si hospodského kumpána v podnapilém stavu, do prezidenstské funkce jenom proto aby měl o zábavu s legračními grymasy postaráno. Když tu máme občany, kteří zvolí premiérem dluhoše Sobotku. A ministrem financí Babiše, co můžem čekat? Rozvoj školství a vědy? Vzrůst ekonomiky? A nebo úpadek ve všech směrech včetně životní úrovně?

Já osobně se obávám nejhoršího z možných scénářů. A to že vzhledem k tomu že jsme závislí výlučně na zahraničním obchodě a průmyslové výrobě. Že zahraniční investoři a zákazníci, si při pohledu na pohlednou vládu řeknou: Od těch pošahanců co nejdál nebo tu prohospodaříme gatě. Přijdem o práci a nezbude nám nic jinýho než se vrátit zpátky na strom. Odkud naši předci před nějakým časem slezli.
11. 01. 2014 | 20:59

modrý edvard napsal(a):

zemedelec (a částečně firefly): zatím to je nastavené tak, že sláva školy (a schopnost lovit granty, apod.) roste s počtem profesorů. Jsem dědici R-U systému, že co titul, to moudro. Samozřejmě to můžeme změnit, ale jen za cenu navazujících komplikací. Já bych preferoval druhou možnost - donutit Zemana, aby začal pracovat.
11. 01. 2014 | 21:01

JF napsal(a):

výstižně popsané - ono to použití onoho "pomoci" je celkem zajímavé, příznačné a neřka mnohoznačné - obávám se že mohlo by také pak znamenat pomoci též i k dobrým skutkům - Zemana a další samotný dobrý skutek pak pro Štěcha etc. - jen bych si nebyl jistý zda konat v dobré víře v dobré skutky musí být i zcela naplněno a vůbec zda je to při jejich tak předobrém smýšlení i v samotných lidských silách (taková filozoficko-náboženská otázečka) - a to stejně u Zemana tak samozřejmě i u Štěcha ... ale je to jednoduše shrnuto v těch lidově dobrých úmyslech jimiž je dlážděno kamsi - na podobné uvažování v těchto intencích tedy velký pozor.

Jako i u jiného je třeba vycházet ze souvislostí a reálií a souvislosti kolem Zemana směřují dlouhodobě (i skrze Klauzemana) k posouvání parlamentního systému v poloprezidentský či rusnokovou vládou zcela v prezidentský. Však je to také z dílny našich sociálních inženýrů dříve dokonce pod křídly Akademie věd. Ale doufejme že lepší zítřky v AV již nastaly a nebyly také odsunuty na ten pověstný zítřek ;.)

Samozřejmě Zeman má své právo (možnost) neplnit své ústavní pravomoci-povinnosti a chovat se dle svého svědomí (může být relativní) ale také s vědomím nějaké té přísahy - pak jelikož není snad samovládce nemělo by to také zůstat bez přiměřené odezvy. Snad jako je ústava "vždy" změnitelná je "vždy" odvolatelný i prezident ... ale i tak nebral bych to případné odvolání jako dobrý skutek ale byl bych k tomu krapet konzervativně skeptičtější no a ve výsledku celkem paradoxně by se pak ten lepší zítřek nemusel stále posouvat na ten onen zítřek ... myslím že by si to celkem tento stát ale i ten neznámý a především nejmenovaný ;-) sociální inženýr už i možná zazásluhoval
11. 01. 2014 | 21:16

yes napsal(a):

To člen Klubu Pravicových Spotřebitelů:

Vy se živíte čím že sem vkládáte své inteligentní příspěvky? Prosím o jednoduchou odpověď za a) za b).

a) Živíte se odbornou prací vysoce kvalifikovanou.

b) V práci Vás platí za toto: Pdrž, podej, nepřekážej a mluv slušně s nadřízeným.

ad a) Dělejte dobrý dojem svému odbornému stavu a zlepšete si slovní zásobu.

ad b) Chovejte se slušně nejen na pracovišti a k nadřízeným ale i na veřejnosti a na veřejných fórech.
11. 01. 2014 | 21:30

pěvec napsal(a):

strejc Josef: zdá se, že karfík je jen pouhý filozof - viz
http://www.flu.cas.cz/cz/o-nas/organizacni-struktura

Takže je jasné, že tento tvor se psaním blábolů živí.
11. 01. 2014 | 21:36

Gru napsal(a):

yes

"A o projev hrubé neúcty ke vzdělání ze strany současného prezidenta"

Vzhledem k tomu, že startovacím impulzem celé aféry byla problematika profesury pro C. Putnu, se nedá hovořit o neúctě ke vzdělání. Při tomto závěru vycházím z několika masivně publikovaných vystoupení jmenovaného C. Putny. Bez citované aféry bych rovněž sotva kdy dospěl k tomu, abych se seznámil například s publikační aktivitou předmětného čekatele na profesorskou hodnost. Je samozřejmě stále palčivou otázkou, zda svěřit jmenování vysokým školám, když například UK osvědčuje trvalý sklon k tomu, aby byla ovlivňována aktuálně platnou politickou korektností (chvíli je politicky žádoucí, a tudíž akademicky dekorován karibský revolucionář, pak islámský monarcha, jindy zase kosmopolitní homoerotik).
11. 01. 2014 | 22:14

regent Apollona napsal(a):

Vzpomínám,jak Albert Einstein zpravidla žádán o nekrology velkých vědců,napsal o jednom,že si vzal život,když cítil,že již nemá dost tvořivých sil,ale jeho kritický rozum byl neironicky obdivuhodný.A dodal,že u všech lidí kritické schopnosti předčí silně ty tvůrčí.
A dnes ovšem kdyby dnešní věda nebyla že každý si pěstuje na svém záhonu co mu hlava přinese,by poctivě řečeno Einstein byl Higgsem zbourán jako dva New Yorkské mrakodrapy.Kdyby ovšem zase Higgs byl pravdivější nebo dokonce absolutní pravdou.
Ale dejme na Einsteina,dědečka laseru,po Higgsovi hmatatelno nebude.Vědci většinou dobře ví ,která práce je nejlepší ,ale nejčastěji od toho uhnou ,protože mnohem více narůstající armádu vědců uživí,to když se "budou někomu líbit". A protože nejširší množinou je celý svět,pak s velikou pravděpodobností se líbit někomu zahraničnímu.A tady jsme u toho,že nejtěžší ze všeho při hodnocení vědeckých prací je z toho tu závislost na "líbit se někomu" vyloučit.Opak by byl hrůzou,ale ono samo je častější než si myslíme a vede velmi často k tomu přeceňovat práce .Jistý indikátor nepřímý je počet citací.Azbel v SSSR dosáhl nejcitovanější práci,ale neřadili ho do první desítky nikdy. Jistě,je to i jednodušší i složitější. Ale btvrdívá se,že po řadě velikánů vědy o výboji v plynech ze Zlatého fondu vědy musel přijít pošťáček Edison bez jejich renomé,aby udělal lidem užitek.Často se do kolegů akademiků trefoval i slovně .Vlastnictví akademického hábitu je ztráta v životě -jeho prožitku a půvabu gigantická.Jsou spíše mučedníky z jistého pohledu.Einstein naopak psal,že život nevědců je ubohý.Život obyčejných lidí,že smysl nemá-jak je nízký,bezcenný kvalitou,prázdný,malicherný a jalový.
11. 01. 2014 | 22:27

logika chybí napsal(a):

Jana Pechová:
"Neřeším zákon o VŠ, nejsem expert."
To tady vidíme všichni, ale proč se tím chlubíte?
11. 01. 2014 | 22:43

chrám svatého brouka napsal(a):

Navrhuji místo diskreditovaného titulu profesor zavést titul korvetní kapitán. Akademickým prcovníkům by ho uděloval ministr pro námořní paroplavbu.
11. 01. 2014 | 22:58

Alfa napsal(a):

Pane Alarien, děkuji za fundovaný rozbor.
Je to balzám po té explozi různých reslů, Pechových, Ládíků a řady dalších, kteří ve svých mnoha příspěvcích zaplevelují každou diskuzi, jsouc odborníky na všechno. Ale profesuru by zasloužili ve vědeckém oboru Plivání po Zemanovi. Snad by je mohla nějaká z našich 70 věhlasných Alma mater nominovat. A Zeman - jak známo - by je musel jmenovat a ani neceknout!
11. 01. 2014 | 23:10

Digi napsal(a):

Pechová

Ústava praví:
"4l.63,
(2)Prezidentovi přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou v ústavním zákoné výslovně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

(3)Rozhodnutí prezidenta vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

(3) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda."

Z toho vyplývá, že o jmenování profesorů prezidentem není v ústavě ani slovo. Je to schováno ve výroku, že "prezidentovi přísluší i pravomoci, .....stanoví-li tak zákon" (v tomto případě tedy vysokoškolský). Lze se přít o to, zda pravomoc je povinnost. Nicméně, prezident nemůže udělat rozhodnutí sám, aby bylo platné, musí být kontrasignováno, a odpovědnost za ně nese vláda.

Tedy - ke změně ve jmenování profesorů není třeba měnit ústavu, stačí novelizace VŠ zákona. Na rozdíl od jmenování docentů je pasáž o jmenování profesorů nejasná a rozporuplná.

Např.:
Docenta jmenuje rektor na návrh vědecké rady. Rektor může s návrhem NESOUHLASIT!!! V tom případě předloží svůj nesouhlas s odůvodněním vědecké radě, která návrh s rektorovým odůvodněním projedná a usnese.li se (v tajném hlasování) většinou hlasů všech členů vědecké rady na jmenování, rektor docenta jmenuje (de facto může rektora přehlasovat)..
Zajímavé je ustanovení, že podá-li uchazeč námitky proti postupu v řízen (a nevyhoví-li jim děkan) rozhodne rektor a jeho rozhodnutí je konečné.

Jinak je tomu, bůhvíproč, u jmenování profesora. Návrh na jmenování předkládá ministrovi vědecká rada na základě tajného hlasování, v němž pro návrh hlasujew většina členů vědecké rady.
Další postup, co má s návrhem udělat ministr, zda jej může odmítnout (podobně jako retor jmenování docenta) a co se pak děje, v zákoně není a není tam ani nic o tom, jak se návrh dostane k prezidentovi a kdo má rzhodnutí prezidenta jmenovat profesora kontrasignovat (jak ukládá ústava).
Kupodivu však platí i zde ustanovení o tom, že uchazeč může podat námitky proti postupu při řízení ke jmenování profesorem A POZOR! O námitkách rozhoduje rektor a jeho rozhodnutí je konečné.

Podivné, že? Do návrhu na jmenování nemá rektor co mluvit, to předá vědecká rada rovnou ministrovi, ale o námitkách proti postupu v žřízení rozhoduje sám s konečno platností. Rovněž neexistuje podle VŠ zákona možnost návrh vědecké rady na jmenování zamítnout (na rozdíl od jmenování docenta)..

VŠ zákon stanovuje, že profesor stejně jako docent jsou vysokoškolskými učiteli (akademickými pracovníky, zaměstnanci vysoké školy) a není nejmenšího důvodu, aby jmenování profesora (tak jako docenta) se dělo mimo rámec vysoké školy. Akademická obec, jíž tolik záleží na jejích akademických svobodách, by naopak měl přivítat možnost jmenovat profesory (tak jako docenty). A měla by za ně a jejich úroveň taky ručit a nést zodpovědnost.
11. 01. 2014 | 23:21

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

yes
Živím se tím, že levně kupuju a draze prodávám /tak se živí mnoho milionů obyvatel této planety, je to docela běžná strategie přežití/.
Od vás nakoupené bych ale neprodal vůbec - a tak ani nekoupím.

Hezké nedělní ráno.

P.S . Pokud se budete opět někdy snažit otázky klást tak, že si předem nadiktujete jak by tázaný měl zhruba odpovědět - tak se obracejte na někoho stejně " inteligentního" jako jste vy sám, ušetříme oba čas a já se snad navíc i trochu pobavím. Pak možná i koupím, ten zaručený prodělek za tu zábavu stojí.

Vy asi pracujete na té univerzitě v Kolíně /neplést prosím s německým Kolínem/, že ?
Coby profesor putnologie ?
Myslel jsem si to.
12. 01. 2014 | 00:12

Martin1 napsal(a):

Pro yes
yes napsal(a):
Re Martin1:
"...Každé nové ráno by měl člověk zjistit, zda nedělá něco blbě, jen ze zvyku, z pohodlnosti něco měnit, z nějaké hloupé tradice, z neznámých důvodů, které již nikdo nezná, protože dávno pominuly a využít k tomu může třeba nějakého jiného pohybu v oblasti a udělat nový - lepší pořádek.
A já se domnívám, že současných sporů kolem jmenování profesorů lze právě využít k logické změně, která měla být již dříve.
Jsem pro změnu, aby jmenování profesorů bylo záležitostí jen čistě samotných škol a tečka."

Taky mně to napadlo, jenže jde o něco navíc. O projevenou podporu vědě a školství ze strany vládních představitelů. A o projev hrubé neúcty ke vzdělání ze strany současného prezidenta.
Jeho plky o tom že ministr by měl být odborníkem. Jsou z jeho úst přinejmenším k smíchu. Když už tu máme občany, co nemaj tucha co vzdělání a odborná práce je. Zvolí si hospodského kumpána v podnapilém stavu, do prezidenstské funkce jenom proto aby měl o zábavu s legračními grymasy postaráno. Když tu máme občany, kteří zvolí premiérem dluhoše Sobotku. A ministrem financí Babiše, co můžem čekat? Rozvoj školství a vědy? Vzrůst ekonomiky? A nebo úpadek ve všech směrech včetně životní úrovně?

Já osobně se obávám nejhoršího z možných scénářů. A to že vzhledem k tomu že jsme závislí výlučně na zahraničním obchodě a průmyslové výrobě. Že zahraniční investoři a zákazníci, si při pohledu na pohlednou vládu řeknou: Od těch pošahanců co nejdál nebo tu prohospodaříme gatě. Přijdem o práci a nezbude nám nic jinýho než se vrátit zpátky na strom. Odkud naši předci před nějakým časem slezli.
11. 01. 2014 | 20:59
--------------
1)Podpora vědě se neděje na základě nějakého obřadu, povrchních řečí a hraných křečovitých úsměvů, ale na základě prostředků, které se na to uvolní ze státního rozpočtu. A to má na starost vláda a parlament - ten schvaluje rozpočet - ne prezident.
2)Myslíte, že profesory na Harvardově univerzitě jmenuje prezident USA? Vždyť je to jen "kašpárna". Ještě nikdy jsem neslyšel, že by nějaké úsměvy a řeči při jmenování postrčily nějaký výzkum, objev nebo vynález byť jen o milimetr na světlo světa. Ale že důležitost - prázdná důležitost při tom prorážela střechu - tak to jo. O to se vám jedná? Zatímco ceremoniály umí udělat i školník oblečený do slavnostního kroje školy, tak něco pořádného vymyslí i vědec v propáleném starém klotovém plášti.
3)Pití a kouření Zemana. Také mne to mrzí, škodí mu to ve všem. Ale je to nemoc - závislost a nejbližší okolí (napadlo mne - ta krásná dcera)by mu mělo pomoci to překonat. Vzpomínáte určitě na spousty jiných a třeba i geniálních lidí, kteří tomu také podlehli. Často to byla jediná, ale veliká vada na jejich kráse. Za všechny jmenuji mého oblíbence - Menšíka.
4) Píšete, že tu máme občany, kteří netuší, co je vzděláni a zvolí si "kumpána" Zemana, Sobotku, Babiše a co se dá od nich čekat. Určitě slovník, který k tomu používáte, by mohl být i odrazovou stěnou pro mou odpověď, ale nechám to tak a řeknu jen tolik, že jsou to svobodné volby, co o tom všem rozhodly. Že zde naštěstí (na smůlu) není žádný rozdělovací systém, který by třeba vzdělancům vašeho ražení dával tři hlasy a primitivům třeba jen půl a já (co se k tomu rýmuje) bych třeba nedostal nic.
A že lidé volili, tak jak volili? Proč se ptát - určitě k tomu měli každý nějaké své osobní důvody - není to třeba vědět - je to jejich věc.
5) A protože je demokracie - pluralita názorů, tak jak vy je označujete - ty co vyhráli volby, že jsou "pošahaní", tak pro druhé mohou být ti samí "pomazaní".
6) Dále píšete, že nás ti současní u moci vyženou zpátky na stromy. Nečekejte, až vás tam někdo vyžene. Vylezte tam někdy sám, je to docela příjemné, musíte to vidět pozitivně. Rozšiřuje to naše obzory do budoucnosti a jak taktně naznačujete i vrací do minulosti - já však nechodím až k naším prazákladům, ale přízemně jen do svého mládí.

Mějte se pěkně a společně se radujme, že můžeme spolu klidně v míru žít a každý i s třeba jiným názorem - tak jsem si to vždy přál.
12. 01. 2014 | 03:45

Jana Pechová napsal(a):

Digi, Alarien
Opakovaně jsem uvedla, že akt jmenovat profesory vnímám jako čestný akt. Nejvyšší politický úřad v zemi (tj. prezident) propůjčuje svoji vážnost při jmenování řádným zákonným procesem vybraných nositelů nejvyššího vědeckopedagogického titulu.
Vidím v tom symboliku, vzkaz: stát má v úctě a vážnosti vzdělání a bude vytvářet podmínky pro to, aby to tak mohlo být.
Pokud má prezident pochybnosti o procesu, měl by to bez veřejné dehonestace kohokoli projednat se svými ústavními partnery a experty a případně přijít s návrhem na změnu - ovšem s tím, že do oné případné změny bude tradici dodržovat.
Takto se totiž chová obdobně, jakoby odmítnul účast na pietním aktu u hrobu hrdinů se zdůvodněním, že bůhvíjak to s jejich hrdinstvím bylo a on tu povinnost přece nemá.

Nehodlám šermovat paragrafy: to, že na ně nejsem odborník, nepovažuji za handicap. Právo by mělo mít logiku pro běžné smrtelníky a já jsem si dovolila uvést, jak tyto souvislosti vnímám já. Pokud se mi tedy dostává reakcí, jaké jste tu předvedli vy dva (i jiní), svědčí to o vašich kvalitách, mě to neubližuje.
12. 01. 2014 | 09:04

Sportem ke střízlivosti napsal(a):

Dobrá zpráva: Miloš na sobě začíná makat!

https://www.youtube.com/watch?v=snbAcOftr0Q
12. 01. 2014 | 09:26

Anastázie napsal(a):

Prosím o údaje:
Kolik vlastně mámě v České republice vysokých škol a univerzit-odhadla BYCH,ŽE UŽ NEÚREKOM/ROSTOU JAK HOUBY PO DEŠTI-KAŽDÉ VĚTŠÍ MĚSTO MÁ ALESPOŇ 3-LETÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM/.
Tyto řádky jsem vypsala velkými písmeny náhodou-ale nechám to.
A teď počítejte,kolik mají profesorů.
A za třetí a nejdůležitější-které univerzity /resp.diplomy z nich / jsou uznávány v Evropské unii/vlivem okolností jsem byla na promoci
veterinární fakulty v Brně a překvapilo mne,kolik slovenských studentů tam bylo.
Byli především za západního Slovenska,ale děkan v proslovu též zdůraznil,že titul
z Brna je uznáván v celé Evropské unii /což uznávají asi třetině veterinárních fakult v Evropě,ale slovenské VŠ z Košic ne.
Přirozeně veterináři zatím tolik neodcházejí do západních zemí.

Jsem pro důsledné vyřešení VŠ zákona a jmenování všech hodností-včetně profesorů-
SVĚŘIT VEDENÍ VYSOKÝCH ŠKOL.
oSTANĚ,ZDA JEJICH DIPLOMY BUDOU UZNÁVÁNY V JINÝCH ZEMÍCH,O TO MUSÍ UNIVERZITA BOJOVAT SAMA.

Také by se mi nelíbilo,předávat diplomy lidem,kteří si to nezaslouží,a pak vidět,jak se daná škola blamuje.A přitom mít za to spoluodpovědnost.
Předávat diplomy presidentem šlo,když jsme mohli VŠ na prstech spočítat.

Ať si každá škola od počátku do konce hájí své místo v tvrdé konkurenci škol-
včetně jmenování profesorů.
Nebo v USA či NSR také nejvyšší státní představitel předávají profesorské diplomy?
Specielně by mne zajímala NSR .
12. 01. 2014 | 11:12

Martin1 napsal(a):

Jana Pechová 12. 01. 2014 | 09:04
Vážená paní Pechová, co dělat, když ale čestný akt zesměšní jeden kašpar, který se dost odporným způsobem propašoval mezi profesory a svým jednáním tak dopředu už zneuctil tento stav i prezidentský úřad sto tisíckrát více, než prezident Zeman.
Prezident právě pro zachování dobré tradice a dobrého jména a stavu "profesorského" odmítl tohoto kašpara, který svou bezvýznamnost "okrášluje" pro své zviditelnění výstupy, které je dovoleno provádět pouze pubertálním studentům a to jen jednou v roce - na Majálesu.
Vy, obhajobou - tohoto jednání a v rámci bezduchého folkloru jste si nasadila imaginární čepičku s rolničkami (on měl nedávno beranici)a poskakujete tu v rytmu malého bubínku:
"Ratata bum - cink - cink - proti Zemanovi - ratata bum - cink - cink - proti Zemanovi.
Pobíháte tu zmateně v hloučku, který patří k příznivcům jiného klauna - Bonda s červeným pruhem na palici, který nás zesměšňuje, pro vás určitě noblesně, stykem s vesnickou prostitutkou - to by byl podle vás ten pravý prezident, ten by si povinnost jmenování profesorů nenechal určitě ujít, možná i s nejmenovanou krasavicí vedle sebe, aby tak paradoxně alespoň nějakým způsobem "čichl ke vzdělání" - sice velice povrchně - jen k oděvu profesorů - podle vás ale určitě dostatečně a s patřičným a potřebným pathosem - pokud by vydržel a neusnul - to pak jistě s obřadem a noblesně.
No - nic - snad jsem vás nevyhodil z rytmu, tak pěkně nasadit krok a dál:
"Ratata bum - cink - cink - proti Zemanovi - ratata bum - cink - cink - proti Zemanovi"
12. 01. 2014 | 11:44

Jana Pechová napsal(a):

Martin 1
Ten "kašpar", jak píšete, má stejně jako kdokoli jiný vyjádřit svůj názor. Šlo o jedinou aktivitu, vyvolanou poměrně známými okolnostmi - a kdo v nich byl největší kašpar, bych nechala na posouzení veřejnosti.
Titul profesora se přitom udílí za prokázanou odbornost, nikoli za způsob vyjadřování názorů. A odbornou stránku věci posuzují skuteční odborníci: to prezident při vší vážnosti úřadu opravdu posoudit nedokáže, a ani s tím zákonodárce nepočítal. Je to nad síly jediného, i kdyby geniálního člověka.

Jediné, co tedy zbývá, se snad domnívat, že by pan prezident najednou prozřel a chtěl národu demonstrovat boj za dobré mravy. V tom případě by však jako nejvyšší státní představitel měl kráčet vzorem.
12. 01. 2014 | 12:22

Anastázie napsal(a):

Ad Jana Pechová

Vy jste tak morální,že nevěříte tomu,že by na VŠ existovaly protekce,podrazy apod?
Vy snad ani nejste z tohoto světa!
Já vím,vy jste převtělený duch své tety,kterou vrátili na Zem zlepšovat nám mravy.
Jenom nevím/když profesor Putna může o sobě říkat,že je buzna-a ještě katolická/-proč vy jste neměla odvahu sdělit,na co vlastně Vaše teta zemřela?

A to chcete bojovat za pravdu a čest!!!???
12. 01. 2014 | 12:31

Martin1 napsal(a):

Vy píšete:
"Titul profesora se přitom udílí za prokázanou odbornost, nikoli za způsob vyjadřování názorů."

Ale na to jsou také jiné názory, vy si tedy ponechte svůj názor a můj názor je podobný níže uvedenému.
Paradoxně je v tom tedy i zase trocha "zbytečného provětrávání tradic", ale v uvedeném případě to má snad větší logiku. Že se snažím být vždy nad věcí, že nejsem fanda Zemana, je známo z toho, jak jsem si z něj dělal legraci za jeho "puč Lánský".
Když někdo něco dělá a má to logiku, tak to může být i můj nepřítel - uznám to.
Jinak se nepohneme nikdy z místa.

http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/editorial/putna-profesorem-byt-nema_271314.html#.UtJ81bTB-So
Výňatek z článku, pod který bych se klidně také podepsal:
A Martin C. Putna se dle mého choval sice svobodně, nevázaně, subjektivně mi to přišlo trapné, ale rozhodně to nebylo důstojné. Titul profesora by měli získávat lidé nejen za znalosti, ale i za to, jak vystupují, mluví, chovají se... Asi je to staromódní názor, nevím. Ale cosi mi říká, že bychom někdy trochu staromódní být měli. Kdysi byla i maturita něčím výjimečným. Dnes už je divný ten, kdo nemá titul bakaláře, magistra či inženýra. Ale není to proto, že jsme vzdělanější. Je to bohužel proto, že tyto tituly postupně degradují. A to se rozhodnutím Univerzity Karlovy teď děje i s titulem profesora. A to je škoda.
---------
Já bych to řekl stručněji bez pozlátka (trochu jako pan Holomek ve svém blogu):
"Když se někdo někde na veřejnosti uprostřed náměstí vydělá, tak pak nesmí očekávat, že mu na to někdo vyšší ještě přidělá pentli"
12. 01. 2014 | 12:50

LUCAS napsal(a):

Vazeny pane, nejak si protirecite....
"Pan president se netají tím, že chce na sebe strhnout co nejvíce moci a že pohrdá ústavními zvyklostmi " Kgyz se dobrovolne zrika jmenovat profesory kdejake "knedlikarny", tak na sebe strhava co nej moci ??? PCHAAAAA !!!!
12. 01. 2014 | 12:54

občanka napsal(a):

Myslela jsem, že profesor čerpá vážnost z toho, co umí a ne z toho, kdo ho jmenuje. Ostatně soudím, že profesor by mělo být místo na určité škole a ten, kdo by jej zastával, by mohl tento titul užívat. U nás jsou doživotní profesoři-rentiéři.
12. 01. 2014 | 13:33

Jana Pechová napsal(a):

Martin 1
Otázka je, zda jste se vy osobně - anebo kdokoli z těch, jejichž názory na Putnův protest jsou vám blízké - seznámil s důvodem toho protestu. On byl totiž dost závažný.
O to závažnější, že nad Bátorou, vysokým úředníkem na ministerstvu školství (!), který si rozhodně svoje názory nenechával pro sebe a vystupoval spíš jako politik, bdělo prezidentské oko. Celkem hrozivý signál, při páně Bátorových názorech.
Od Martina C. Putny to byla statečná estráda. A jak vidno, zafungovala. Onen opentlený exkrement totiž udělal někdo jiný a Putna dostal vyžrat to, že upozornil na smrad.
To si přece profesoři nemohou dovolit, tohlencto...
12. 01. 2014 | 13:47

Martin1 napsal(a):

Jana Pechová

Paní Pechová
Ano, připouštím i vaše vysvětlení. V dnešní době je docela možné, že nezachytíme správně počátek událostí a pak se můžeme i mýlit. Pokud se jedná o seriál, pak by bylo slušné, kdyby nám protagonisté vždy poslední díly v kostce připomenuli - abychom byli stále v obraze. Vždyť sledujeme tolik seriálů, že v tom můžeme mít zmatek, zvláště když někteří "herci" vystupují hned v několika.

Pak už stačí málo pro naše, třeba špatné, rozhodování, například že nějaký člověk patří ke skupině lidí, kteří když v dřívějších dobách zjistili svou jinou sexuální orientaci, než většinovou - tak se málem věšeli.
Nám ostatním jich bylo líto a tak jsme začali říkat, že je bereme mezi sebe, že nám to tolik nevadí - že se mohou beztrestně stýkat - registrovat na úřadech - mít svatby - brát k sobě opuštění děti, rozvádět se, s rizikem trestu i se vraždit - prostě se chovat zcela jako my.
Tato skupina však s postupem doby přešla ze stydlivé ilegality do organizované militantní nátlakové družiny, která nám všem ostatním už tvrdí, že to jme my - ti nenormální.
To nakrkne kde koho - a slabší normální by mohli později hledat i půdu a prádelní šňůru.
12. 01. 2014 | 14:48

Karel (taky) napsal(a):

Mně se moc líbil tento canc: " jde o něco navíc. O projevenou podporu vědě a školství ze strany vládních představitelů. A o projev hrubé neúcty ke vzdělání ze strany současného prezidenta."

Podle mě, a můžete mě třeba pranýřovat, projevila hrubou neúctu ke vzdělání příslušná rada Univerzity Karlovy, která požadovala jmenovat profesorem podivnou zfetovanou trosku, motající se Prahou v průvodu teploušů. Trosku s prakticky nulovou vědeckou činností a navíc v jiném oboru, než kterému se dotyčný do té doby věnoval.

Na Zemanově místě bych je také poslal do zadele, jinak bych si už nemohl vážit ani sám sebe, natož dotyčné university.

Aféra, kterou z toho kdejaký osel dělá, je krásnou ukázkou toho, kam přivedl život v pseudopravičácké žumpě rozum části české populace.
12. 01. 2014 | 15:26

+++ napsal(a):

Jana Pechová,

vaše argumentace s následným útěkem do subjektivity „já si myslím“, „mně to připadá“, „na mě to působí“, „mně se nelíbí“ je bohužel pro vás věcně na nesrovnatelně kvalitnější úrovni dávno vyvrácena nickem Alarien. Jen vám to ještě nedošlo. Také bohužel pro Vás.
12. 01. 2014 | 18:07

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Pechová
V demokracii jsou si názory Putny i Bátory - např. na homosexualitu... rovnocenné, pokud nejdou za meze vytyčené zákonem. Úředník by neměl být šikanován za pouhé takovéto názory.
Demokratka vašeho ražení by toto měla respektovat a nevynášet takové jednoznačné hodnotící soudy /Putna sobrý a vzdělaný /Bátora zlý křupan/, znevěrohodňuje to tu vaši proklamovanou demokratičnost.
Jen tak prohlubujete ten příkop mezi úrovní např. Alarienovy poměrně objektivní analýzy a úrovní danou převážně vašimi pocity.
------------------------
Taková profesorka Elizabeth Warrenová je profesorkou pouze na Harward Law School.
To Klaus je profesorem Klausem. Profesorem v celém tom kompletním Čechomoroslezskoromsku...nikolivěk že by byl profesorem pouze na VŠE.
Cítíte ten rozdíl ?
Ten důraz kladený na vzdělání, vědění atd. - co se klade zde v Čechomoroslezskoromsku a jak je tomu v USA ? Kde to prezident má na háku - jak se s problémem profesur vypořádává akademickí sféra ? Tu úctu a čest - cítíte to tam /v Čechomoroslezskoromsku, hrome !!/? Ten závan dob císařských, např. franzjosefovských, jak příjemně lechtá tu pbnaženou šíji a vyvolává svědění na konečníku ?
/profesorka POUZE na Harvardu kontra profesor celého toho svinčíku tady...v čele s exkomunistou, aktualně libertariánem Ševčíkem/

Ha, ha, ha...prej :" Zemane, ty nepracuješ, podepiš už to konečně , kurva - tak jak chcme my dva a Putna! Ať se můžeme mít navzájem v úctě, já a Putna..."

Anebo : " Alkibiade, je přirozené, že filozofem se stává člověk ve svém oboru již i tak velmi znalý, což stvrdili svými prohlášeními jiní, význační filozofové, teprve poté, co mu to podepíše nejvyšší archont ? Alkibiade, podepíšeš mi to teda už konečně, kurva? Dyť bez toho nedostanu filozofskou penzi !"
12. 01. 2014 | 18:56

Jana Pechová napsal(a):

+++
Jistě, právník seká výklad paragrafů jako Baťa cvičky.
Tento mě osobně však zavání právním pozitivismem.

Bylo by dobré, kdybychom my - laici zákonům rozuměli, aniž bychom si na každý problém museli najímat advokáta. V tomto konkrétním případě (a nejen v něm) se ovšem i argumentace právníků liší, pokud jste si nevšiml. Pokud zrovna vám vyhovuje rozklad nicku Alarien, prosím. Že nevyhovuje mě, to vám vadit nemusí.
12. 01. 2014 | 20:17

yes napsal(a):

Re Gru:

Vzhledem k tomu, že startovacím impulzem celé aféry byla problematika profesury pro C. Putnu, se nedá hovořit o neúctě ke vzdělání. Při tomto závěru vycházím z několika masivně publikovaných vystoupení jmenovaného C. Putny. Bez citované aféry bych rovněž sotva kdy dospěl k tomu, abych se seznámil například s publikační aktivitou předmětného čekatele na profesorskou hodnost. Je samozřejmě stále palčivou otázkou, zda svěřit jmenování vysokým školám, když například UK osvědčuje trvalý sklon k tomu, aby byla ovlivňována aktuálně platnou politickou korektností (chvíli je politicky žádoucí, a tudíž akademicky dekorován karibský revolucionář, pak islámský monarcha, jindy zase kosmopolitní homoerotik).

No já si myslím, že vysvětlení pohnutek pro či proti je úkolem pana presidenta. A já jsem nikde jeho komentář nečet. A nemyslím si, že pan prezident potřebuje mít dobrovolné advokáty z řad přívrženců. Já o panu Putnovi nic nevím a ani se necítím být dostatečně kvalifikován abych se vyjadřoval k návrhu akademické obce na jeho jmenování. Za to vy zřejmě ano, to co mně zaráží je Presidentova svévole a jeho porušování zaběhlých zvyků. Zvláště proto že takováto půtka nic zásadního neřeší kromě toho že na sebe upoutává pozornost médií po které se mu evidentě stýská. A opět tak získal příležitost si procvičit svůj břitký jazýček.
12. 01. 2014 | 22:45

yes napsal(a):

yes

"A o projev hrubé neúcty ke vzdělání ze strany současného prezidenta"

yes
1) Živím se tím, že levně kupuju a draze prodávám /tak se živí mnoho milionů obyvatel této planety, je to docela běžná strategie přežití/.
Od vás nakoupené bych ale neprodal vůbec - a tak ani nekoupím.

Hezké nedělní ráno.

P.S . Pokud se budete opět někdy snažit otázky klást tak, že si předem nadiktujete jak by tázaný měl zhruba odpovědět - tak se obracejte na někoho stejně " inteligentního" jako jste vy sám, ušetříme oba čas a já se snad navíc i trochu pobavím. Pak možná i koupím, ten zaručený prodělek za tu zábavu stojí.

2) Vy asi pracujete na té univerzitě v Kolíně /neplést prosím s německým Kolínem/, že ?
Coby profesor putnologie ?
Myslel jsem si to.
ad 1) Myslel jsem si to, jízlivost poznámek tomu odpovídá. Na to vysokou a ani žádnou jinou kromě základní školy ani nepotřebujete.

ad 2) Mně osobně je nějakej Putna celkem putna. To oč tu běží je, zda má prezident právo se vyjadřovat ke jmenování profesní osoby. A úroveň s jakou to udělal, a úroveň voličů kteří volí hulváta. To je to co se tu řeší.
12. 01. 2014 | 22:59

yes napsal(a):

Re Martin1:

1)Podpora vědě se neděje na základě nějakého obřadu, povrchních řečí a hraných křečovitých úsměvů, ale na základě prostředků, které se na to uvolní ze státního rozpočtu. A to má na starost vláda a parlament - ten schvaluje rozpočet - ne prezident.
2)Myslíte, že profesory na Harvardově univerzitě jmenuje prezident USA? Vždyť je to jen "kašpárna". Ještě nikdy jsem neslyšel, že by nějaké úsměvy a řeči při jmenování postrčily nějaký výzkum, objev nebo vynález byť jen o milimetr na světlo světa. Ale že důležitost - prázdná důležitost při tom prorážela střechu - tak to jo. O to se vám jedná? Zatímco ceremoniály umí udělat i školník oblečený do slavnostního kroje školy, tak něco pořádného vymyslí i vědec v propáleném starém klotovém plášti.
3)Pití a kouření Zemana. Také mne to mrzí, škodí mu to ve všem. Ale je to nemoc - závislost a nejbližší okolí (napadlo mne - ta krásná dcera)by mu mělo pomoci to překonat. Vzpomínáte určitě na spousty jiných a třeba i geniálních lidí, kteří tomu také podlehli. Často to byla jediná, ale veliká vada na jejich kráse. Za všechny jmenuji mého oblíbence - Menšíka.
4) Píšete, že tu máme občany, kteří netuší, co je vzděláni a zvolí si "kumpána" Zemana, Sobotku, Babiše a co se dá od nich čekat. Určitě slovník, který k tomu používáte, by mohl být i odrazovou stěnou pro mou odpověď, ale nechám to tak a řeknu jen tolik, že jsou to svobodné volby, co o tom všem rozhodly. Že zde naštěstí (na smůlu) není žádný rozdělovací systém, který by třeba vzdělancům vašeho ražení dával tři hlasy a primitivům třeba jen půl a já (co se k tomu rýmuje) bych třeba nedostal nic.
A že lidé volili, tak jak volili? Proč se ptát - určitě k tomu měli každý nějaké své osobní důvody - není to třeba vědět - je to jejich věc.
5) A protože je demokracie - pluralita názorů, tak jak vy je označujete - ty co vyhráli volby, že jsou "pošahaní", tak pro druhé mohou být ti samí "pomazaní".
6) Dále píšete, že nás ti současní u moci vyženou zpátky na stromy. Nečekejte, až vás tam někdo vyžene. Vylezte tam někdy sám, je to docela příjemné, musíte to vidět pozitivně. Rozšiřuje to naše obzory do budoucnosti a jak taktně naznačujete i vrací do minulosti - já však nechodím až k naším prazákladům, ale přízemně jen do svého mládí.

Mějte se pěkně a společně se radujme, že můžeme spolu klidně v míru žít a každý i s třeba jiným názorem - tak jsem si to vždy přál.
12. 01. 2014 | 23:43

yes napsal(a):

Re Martin1:
ad1-2) Jenže podpora vědě se nekoná jen hmotně, ale i morálně. Podle vás hraných řečí a křečovitých úsměvů. I to je ovšem taky důležité a to pro oficielní vážnost vědy a školství ve společnosti. Což má i výchovný efekt a zároveň i určitou atraktivitu mezi studenty. A jejich chuť pracovat pro blaho společnosti. Nakonec bez vědy byste tu dneska sotva psal na klávesnici. Úroveň prezidenta a jeho slovníku či jeho přívrženců vychází zřejmě z výrobny Vysočanských ovčích sýrů. - Ovce k tomu aby dala mléko a trefila do salaše taky nepotřebuje zvláštní ceremoniál.
ad3) "Pití a kouření Zemana" - Kouření osobnostnímu projevu nijak neškodí, vzpomeňme třeba Churchila. Pití je ovšem jiná kapitola. Zrovna tak neléčený palec u nohy. To není o neduhu to je spíš o projevu charakteru a disciplíny. Zřejmě věci které jeho přívržence značně fascinují.
ad4) No vidíte, a třeba za Rakouska - Uherska taková omezení byla. Třeba ženy a dělníci se k volbám vůbec nedostali. To bylo jen pro vyšší vrstvy. Otázkou je, zda to čistě teoreticky nemělo svůj smysl. Ale po pravdě řečeno, kdyby Rakousko - Uhersko vedli k tomu vybraní vyšší mocí. Asi by tu Rakousko - Uhersko bylo do teď. Otázkou je, zda zrovna vy osobně přispíváte svým životem k případně opačnému konci naší civilisace.
ad5) Já bych se za tu pluralitu názorů zas tak neschovával. Položme si zásadní otázku, jakou podobu státu chceme mít. Zda potřebujeme kultivovanost projevu, zda potřebujeme kvalifikované pracovníky. Včetně presidentské funkce. Co se týče pana Babiše, nedávám mu mnoho šancí. Přeci jen, pan Babiš asi nebude zrovna druhý Baťa nebo Emil Škoda. Stačí se podívat čím se skupina Agrofert zabývá, nic nevyrábí, nevyvíjí vše se točí jen kolem zemědělství. A nemyslím si že bych česká republika byla zjevěně zemědělskou usedlostí aby se dala řídit jako agrofert.
ad6) Nepsal jsem o tom že nás někdo vyžene na strom, píšu o tom. Že po té co stratíme poslední důvěryhodnost zahraničních zákazníků - (Žijeme díky tomu že vyrábíme pro vývoz). Nebudeme mít práci, nikdo nám nic nedá a po té co dojde poslední šeťák nezbude nám nic jiného než se vrátit k přírodnímu způsobu života, a nemyslím si. Že by to byla taková prča jak píšete. Vzpomeňte na osud starých indiánských měst v americe, na osud starého Egypta. Jak jste si již možná taky všiml, egypt sice existuje furt akorát ti Egypťani vypadají dneska poněkud jinak než ti původní. A určitě ti původní nebyli z této proměny tak nadšeni jak tu pln nenapravitelného optismismu líčíte.
12. 01. 2014 | 23:45

+++ napsal(a):

Jana Pechová,

neříkejte... A vám na logicky neprůstřelných tezích nicku Alarien samozřejmě taky vůbec nic nevadilo. Heleďte, jestliže se k něčemu veřejně vyjadřujete, tak se nemůžete divit, když na ta vyjádření někdo zareaguje. Tak to prostě bývá. Udělala jste to vy, udělal jsem to i já. Jó, kdyby vy jste mohla a já ne, jak naznačujete, to už bych v tom musel vidět další ad hoc nelogičnost.

K těm právníkům... Často nehledají spravedlnost a už vůbec ne pravdu, kterou jako by předpokládáte vy, ale prostě soulad s právem. No a soulad s právem může nastat i tehdy, když si z něj něco vyzobnete, tuhle si něčeho nevšimnete a tuhle opomenete... Pak se dál leccos na leccos napasovat a dokud to někdo nerozporuje, tváří se to jako spravedlnost a pro některé i jako pravda. Ostatně, pokud by právníci vždy jednali ve vzájemném souladu, k čemu bychom měli soudnickou hierarchii s institutem odvolání. Úsudky a konečně na jejich základě i konečný soud nicku Alarien, jsou logické, věcně správné. Tyto, a žádné jiné sama sobě zkonstruované, byste musela stejně tak věcně vyvrátit, abyste obhájila své stanovisko. Což se nestalo a nestane.
13. 01. 2014 | 00:16

Martin1 napsal(a):

yes
Když občas sleduji "cvrkot" kolem sebe, různé celebrity, politiky, různé skandály, události i pseudoudálosti, tak občas zatoužím po společnosti, která by byla klidná.
Vše by se vyvíjelo pomalu podle předem prodiskutovaných scénářů ctihodných profesorů v jejich tmavých kabinetech oblečených do škrobených límečků za tikotu a obíjení starých stojacích hodin s kyvadlem.
Jo - jenže ti jsou dávno v "čudu", ti už žádný vliv na chod tohoto světa nemají. A já se domnívám, že právě ti, co nestačí dynamice dnešního světa trvají na těch tradicích, obřadech, které jim zaručují tu vážnost bez nějakého hmatatelného výsledku.
Vždyť doslova celým světem pohnulo pár kluků v garážích, kde vyrobili první malé počítače a od té doby patří svět těmto lidem. Lidem, kteří si vůbec nepotrpí na nějaké obřady, ty je jen zpomalují, oni jedou, ti posunují svět, ti nepotřebují a nechtějí žádné folklorní tanečky.Nosí jen tričko a titul - to je poslední, co je zajímá. Mám dojem, že snad ani všichni školu nedodělali. Nechci to hledat.
Dokonce jejich pokračovatelé ani moc nestojí o publicitu, tak veškerou slávu světa dnes přebírají za její výsledky "celebrity". To jsou v podstatě krásně načesané s napíchanými opuchlými sexy pysky a dlouhými řasami a silikonovými prsy upravené osoby různého pohlaví, třeba i podle ročního období střídavě měněného. I novináři - kteří pro nás vytvářejí s těmito loutkami pseudosvět je mají rádi, nemusí být pro tuto práci vůbec vzdělaní - jsou na stejné mentální úrovni, jen jsou drzí a méně hezcí s uvozovkami.
Někdy bych dokonce rád poznal, jak by vypadal svět, kdyby jej zase na zkoušku řídili lidé vašeho tipu - ano jako jste vy ano - "yes". Co píší ještě slovo president se "s" - myslím to bez ironie.
Ono to však nejde, jejich svět zmizel stejně, jako ten svět slávy starého Egypta ve své době, který byl nedávno nádherně prezentován na výstavě v Praze (Tutanchamon - Jeho hrob a poklady 28.3. - 13.10.2013 - můj nejhezčí zážitek poslední doby) v bývalém Parku J. Fučíka, dnes na Výstavišti - vidíte, jak se i taková blbost mění - prý musí. Proč to nemohlo zůstat?
Když se nad problémem opravdu zamyslíte, tak ten obřad - jmenování profesorů - tu zkamenělinu, (tradici) nezlikvidoval prezident - (president), ale pan Putna, který také roztříštil tu další zkamenělou (tradici)představu - jak má vypadat a chovat se nastávající profesor.
A jak by měla vypadat naše správná reakce? Vy pláčete - já se směji. A co je dobře? Já myslím, že pláč nad mizejícím světem vám nepomůže.
13. 01. 2014 | 08:17

+++ napsal(a):

Doporučuji též přečíst zajímavý článek Petra Holuba, kupodivu publikovaný v jiném prostoru:

http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-zeman-nasleduje-francouzske-prezidenty-f7o-/p_politika.aspx?c=A140110_215035_p_politika_wag

Zde se autor rovněž zabývá tím, co formuluje Ústava, co ta formulace ve své podstatě znamená a zda tedy prezident musí, anebo může. Včetně velmi zajímavého srovnání s francouzskou realitou.
13. 01. 2014 | 08:34

Jana Pechová napsal(a):

+++
Že Miloš Zeman ohýbá ústavu, míní i soudci Ústavního soudu ČR, a to budou jinačí experti na ústavní právo než nick Alarien.
Jistě, co není přímo zakázáno...
Ale o tom ten spor není a nebyl, jen je možná záměrně do této roviny posouván právě rozborem paragrafů. Ústava ovšem má svoji základní ideu o politickém systému, založeném na spolupráci zúčastněných. Přímá volba neudělala z úřadu českého prezidenta samostatnou živnost na jméno Miloš Zeman.
13. 01. 2014 | 08:56

Martin1 napsal(a):

"Že Miloš Zeman ohýbá ústavu, míní i soudci Ústavního soudu ČR, a to budou jinačí experti na ústavní právo než nick Alarien."
----------
Ono je to složitější, trošku to zkreslujete, oni ústavní soudci i na spoustu věcí mají i mezi sebou různé pohledy na věc. Velice často je o věci rozhodnuto jen mírnou většinou - nejsou nikdy jednotní!
13. 01. 2014 | 09:01

Martin1 napsal(a):

Ústava a veškeré zákony
Já se domnívám, že dříve když byl někdo do nějaké vyšší funkce zvolen - jmenován, tak nejméně polovinu toho výkonu dotyčného pak tvořila ta tradice a jistá pokora a vděčnost k těm všem, kteří ho jmenovali, nebo zvolili na to místo a nijak proti nim (až na výjimky)tedy nevystupoval.
Postupem doby (vše hrubne)tyto věci odeznívají a každý chce z úřadu "vydojit" vše, co se dá (postavení, slávu, peníze) a tak dotyční paragrafy kroutí ještě víc, než se zdá vůbec možné. Podívejte se jak jsou už od počátku pokroucené - určitě s tím již zákonodárce při jejich návrhu psaní v prvopočátku počítal a myslel, že už více zkroutit nepůjdou - ale jdou §, jde se jim i pěkně vysmát a to z obou stran sporu - podívejte :)§(:
13. 01. 2014 | 09:30

vasja napsal(a):

Ale notak pane profesor.....
Co byste chtěl za důstojnost, když tenhleten si přiěel na Hrad pro profesůru v tričku, s baťohem a petkou a přišlo mu to ftipný :-))

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark-civilizace/4.1.2014/

Od minuty 51.
Myslim, že dělnickej kádr a povýšenej proletář Štech je ta nejlepší volba.
13. 01. 2014 | 09:39

Mařenka napsal(a):

Asi optimální by bylo, kdyby si jmenovala profesory a jiné akademické hodnostáře každá vysoká škola sama. Dospěli jsme v budování "demokracie" tak daleko, že stát už není schopen garantovat úroveň vysokých škol, kvalitu jejich absolventů a logicky i jejich akademických funkcionářů a učitelů. Klasickým případem byla "plzeňská Sorbona", o různých soukromých garážových "univerzitách ani nemluvě". Takže by prezident neměl zastřešovat tento "švajneraj", aby tak neznehodnocoval vážnost i úřadu prezidenta. Je patrné, že se to tzv. "akademické obci" nelíbí, což ukázala revoltou proti prezidentovi, když v případě Putny se možná mimo jiné i snažil nesnižovat "prestiž" profesůry. Představitelům VŠ se stávajcí stav líbí, mohou si udělovat tituly, jak se jim zachce, kamárádi, kteří ovládají danou VŠ se rádi titulují, aby vzbuzovali jakýsi respekt, když už i výsledky práce nic moc, platově s také polepší.Vždyť je schválil přeci prezident. Každá škola má svoje jakási pravidla pro dosažení určitého titulu, ale ani ta nejsou jasně stanovena, takže i na této úrovni se tam dá čarovat. Titul je lokální záležitostí. V odborných publikacích se nikde neuvádí.
13. 01. 2014 | 09:49

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Každý si pod pojmem " spolupráce" asi představuje něco jiného...a tak je to správně.
Každopádně ale není možné za spolupráci považovat takové to " tady to máš, nezabývej se tím proč a jak a kdo a kdy...ale koukej to hlavně podepsat rychle, nejraději hned".
To je vyplnění rozkazu, ne spolupráce.

V demokracii se vůbec má všecko táhnout , šestkrát měř a jednou řež.
Pak by ale nedošlo např. k takovému švindlu jako jsou tkzv. církevní restituce...a Pechovou apod. " demokratky" by asi trefil šlak.
Což by mohlo zdlouhavě zatížit systém veřejného pojištění - kdyby takových případů bylo více.

Je proto chytré /ne moudré nebo správné...ale pouze chytré/, že se tak neděje a demokraticky dosahovaného souhlasu bývá dosahováno právě že spíše formou vyplnění rozkazu.

Taková dermokracie pak vzkvétá. I takový systém veřejného zdravotníhom pojištění pak vzkvétá.
Všecko vzkvétá, nejvíce pak vzkvétá blbost.
:))))
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alkibiade, podej mi raděj ten dryák....kdo se má na to koukat, jak jste to tu zprasili..
13. 01. 2014 | 10:37

tablet napsal(a):

Yes, vy si opravdu myslíte, že takový Marek Benda má lepší vzdělání než pan prezident?
13. 01. 2014 | 11:37

Taoiseach napsal(a):

autor

"prezidentovi nepřísluší zákonodárná iniciativa, kterou si v tomto případě usurpuje prostřednictvím 'své' vlády"

To je naprosto klíčové. Jen bych dodal, že hlasité zvěřejňování tohoto návrhu prezidentem vytváří nepřípustný tlak na zákonodárce.
13. 01. 2014 | 11:38

yes napsal(a):

Re Martin1:

yes
"...Vždyť doslova celým světem pohnulo pár kluků v garážích, kde vyrobili první malé počítače a od té doby patří svět těmto lidem. Lidem, kteří si vůbec nepotrpí na nějaké obřady, ty je jen zpomalují, oni jedou, ti posunují svět, ti nepotřebují a nechtějí žádné folklorní tanečky.Nosí jen tričko a titul - to je poslední, co je zajímá. Mám dojem, že snad ani všichni školu nedodělali. Nechci to hledat...;...A jak by měla vypadat naše správná reakce? Vy pláčete - já se směji. A co je dobře? Já myslím, že pláč nad mizejícím světem vám nepomůže."

Já se domnívám pane že spíš budete chlapec kolem patnácti. Co ještě nic nevymyslel, a neví o čem byl a je vývoj osobního počítače kluků někde v garáži. Až něco podobného dokážete vy, pak mluvte co k takové práci potřebujete a co ne. To o čem se tu bavíme, není souboj starého a přežitého s novým lepším a dynamickým.
To je jen váš dojem, to o čem se tu bavíme je o dojmech a o pojmech a o tom že si to mnozí pletou. A rozhodně nejde o nic nového a objevného pod sluncem. Podobný historický omyl tu proběhl v padesátých letech za vedení Komunistů. Jaká inteligence? Tu nepotřebujem. Jedině pracující inteligence nás posune vpřed... Podívejte se do nedávné historie, celá evropa po druhé světové totálně rozstřílená, snad československo zůstalo docela v poho... Do toho pokrokový komunisti... A co svět posunulo dál? Pokroková idiocie dělnického hnutí, a nebo vědecká práce západního světa?
Nakonec těm klukům z garáže, se nakonec dostalo i poct z nejvyšších pater politiky. A je to důležité? Já si myslím že ano. I když máte určitě pravdu, že kvůli obřadům se nezkoumá a nevyvíjí.
A jak by vypadal svět bez nás a snámi? Podívejte se na rozdíl v současném světě. Podívejte se na Ameriku, Německo, Británii, Francii, kde se kulturnost a etika dodržují. A podívejte se na Kubu, Koreu, Rusko kde se ještě stále drží hesla, že se o výzkum a vědu moc starat nemusíme. Tam si v podstatě vystačí s dělnickými kádry...
A příběh starého Egypta sem nepleťte, o jeho historii a zániku zřejmě nemáte nejmenší páry. Jinak byste se o něm nezmiňoval.
A Váš smích správné reakce... Není vůbec něčím novým a vůbec ne smíchem nad mizejícím zastaralým světem. Je to jen souboj inteligentů a pitomců. Který tu byl i za starého Egypta, i za Komunistů, souboj který se vede i v tom západním světem. A zřejmě nikdy nekončící už od dob založení světa.
13. 01. 2014 | 18:34

yes napsal(a):

Re tablet napsal:
"Yes, vy si opravdu myslíte, že takový Marek Benda má lepší vzdělání než pan prezident?"

Pan benda, na rozdíl od pana prezidenta nekandidoval na presidentský úřad. To bychom museli porovnávat s panem Zemanem i tableta.
13. 01. 2014 | 18:55

yes napsal(a):

A Zemanovcům došel dech. Kéž by i ve volbách.
15. 01. 2014 | 15:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy