Cesta do Kodaně (2) - Cíle konference o emisích CO2

05. 10. 2009 | 10:03
Přečteno 3987 krát
Minulý týden jsme psali o přípravách na OSN konferenci, která se bude konat v prosinci v Kodani, a která bude jednat o nahrazení Kyoto protokolu novou dohodou o emisích oxidu uhlíku (CO2). Ten minulý post popsal nástroj na snížení emisí, zvaný ETS, jeho historii a jeho užití k boji proti 'kyselému dešti'.

Ale i kdyby to ETS mohlo fungovat i pro CO2, je důvod pro omezování emisí CO2?

Omezení emisí mohou být nákladná a aspoň na čas zpomalit průmyslový rozvoj. Kolik bude stát přechod na post-carbon ekonomii (hospodářství, v níž energie nebude pocházet z fosilních paliv), je těžké odhadnout. Mnohé záleží na nových technologiích, na tempu inovace.

Ekonomové Stern a Nordhouse vypracovali dvě různé ekonomické studie a došli k odlišným doporučením. Ten nákladnější, Sternův program, by stál kolem 5% národního důchodu, Nordhausův asi 1%. To bylo před ekonomickou krizí. Nicholas Stern, radikálnější z obou ekonomů, doporučuje, aby cílem nebylo dostat se do stavu před hospodářskou krizí, ale do stavu 'udržitelné energetiky'. Nová pracovní místa se vytvoří při zateplování domů a vývoji nových technologií. Tuto myšlenku převzal Barack Obama do své volební kampaně, ale teď jako prezident je opatrnější [7].

Prezident Klaus ve své knize vysvětlil, že motiv za plány na ETS daně je to, že 'ekologisté a environmentalisté' chtějí kontrolovat celý svět. Nejde jim o planetu, ale jen o moc jako kdysi komunistům. To je jistě jedno možné vysvětlení. Bohužel nikde tuto mocichtivou skupinu nepopsal nezávisle, takže ji nemůžeme analyzovat. Je jisté, že Al Gore je jeden z nich, jejich vůdce. A asi také každý, kdo s ním v čemkoli souhlasí, třeba naši "zelení". Pan prezident má hrůzu ze "vzpoury davů", a to v něm probouzí neblahé vzpomínky na komunismus. Ale můžeme se klidně a rozvážně podívat, zda jsou i jiná vysvětlení:

Otázka, kterou klade president Klaus ve své knize:

"Co je ohroženo? Svoboda nebo planeta?", by se dala vyložit jako 'buď a nebo'. [8.3]

Ale již prezident Jefferson řekl:

„Za trvání svobody musíme platit neustálou bdělostí a ostražitostí".

Pokud tedy souhlasíme s Jeffersonem, že svoboda je ohrožena, mohl by někdo mylně vyvodit, že planeta ohrožena není. To by ale byla logická chyba zvaná
„falešné dilema“ [8.3] . Ve skutečnosti je ohroženo oboje – lidská svoboda i lidské životní podmínky (spíše než planeta sama).

Uvedu jen jeden příklad ohrožení:

Britský lékařský časopis Lancet, velmi vážený ve vědeckých kruzích a nezávislý, řekl v závěru své komise:

"V tomto století je změna klimatu největší hrozbou lidskému zdraví .."

Jedná se o šíření infekčních chorob. Dnes jsou tropické nemoci, jako malárie, omezeny na 40% povrchu země. Pokud teploty stoupnou o dva stupně Celsia, může se tato oblast rozšířit na 60%. Je toto důvod k panice? Určitě ne. Změna nastane pomalu a Evropa bude mít čas se připravit. Ale je hysterické zvážit náklady různých strategií? To snad také ne.

Řešení, které bude přijato v Kodani, bude kombinací tří přístupů:
adaptace (přizpůsobení), mitigace (omezení emisí) a geoinženýring (stínítka ve stratosféře nebo ve vesmíru).

Royal society (Britská akademie věd) [8.4] nechala vypracovat řadu studií o tom, zda se dá a vyplatí měnit albedo (odrazivost) planety. Nápad natřít střechy na bílo byl vyhodnocen negativně. Je drahý a má malý dopad. Jiné metody byly vyhodnoceny jako možné, ekonomické a možná i doporučené. Například ty, které vytváří uměle to, co velké sopečné erupce dělají přirozeně, totiž aerosoly (popílek) ve stratosféře. Omezit se jen na takové metody by ale mělo negativní dopad na kyselost oceánů. (I kdybyste měli potíže s Angličtinou, podívejte se na toto VIDEO o životě mořské fauny a acidifikaci oceánů).

Skutečný problém změn klimatu není problém přírodních věd, klimatologů, kteří diskutují o sporných otázkách a zdokonalují metody měření, výpočty a modely. Problém je, jak se tyto výsledky přírodních věd, ty, o kterých je „vědecký konsensus“, dostávají (nebo nedostávají) široké veřejnosti. Veřejnost spolurozhoduje v politickém procesu o tom, co (pokud něco), by vlády měly uzákonit.

Ne snad, že by nebylo dost článků jak na Internetu, tak v novinách. Jako experiment jsem naklepal do českého 'Googlu' dvě otázky: "klima, lidské zdraví ". Jednou jsem přidal "hysterie" a jednou "nebezpečí".

Zde jsou výsledky:

7 630 česky psaných stránek na dotaz klima lidské zdraví, hysterie
30 300 česky psaných stránek na dotaz klima lidské zdraví, nebezpečí


Výsledky na anglickém webu jsou podobné. Těch, které varují před nebezpečím změn, je více než těch, které varují před hysterií. To ale nic neznamená. O pravdě, o faktech se nedá hlasovat. Jde o kvalitu výsledků a motivy. Obě strany se obviňují ze zištných motivů. V posledních pěti letech počet lobbistů vzrostl o tři sta procent [8]. Výdaje na výzkum, který ukazuje, že se změny zrychlují, také vzrostly. To neznamená, že vše, co čteme v novinách, je nepravda a propaganda. Ale něco z toho určitě je, protože míra té veřejné kontroverze je mnohonásobkem diskuzí v odborných časopisech.

V knize prezidenta Klause ti, kteří varují, tedy alarmisté, ekologisté a environmentalisté, jsou hozeni do jednoho pytle s redakcí časopisu Lancet, a celou řadou národních i mezinárodních vědeckých společností. Jistěže mezi environmentalisty je mnoho nerozumných, až fanatických lidí, například těch, kteří odmítají jadernou energii , aniž by si kdy přečetli něco o rozdílech mezi druhou a čtvrtou generací [3]. Těm lze snadno oponovat (pokud to stojí za to), ale ti nepředstavují všechny, ba ani většinu těch, kteří seriózně studují možná rizika a problémy, které změna klimatu přinese.

Takovému způsobu debaty, kde si řečník vybere ten nejslabší a nejpitomější argument, který by někdo v tom opačném táboře mohl mít, a hravě jej vyvrátí, se v Angličtině nazývá 'útokem na strašáka' [8.4]. Pokud chceme dojít k rozumným závěrům, musí obě strany omezit své argumenty na vážné oponenty a ignorovat extremisty a strašáky.

Budoucnost je nejistá. Je možné, že zítra nevyjde slunce. Není to ale pravděpodobné, tak s tím nepočítáme. Je možné, že LHC opravdu vytvoří malou černou díru, která sežere celou sluneční soustavu, jak “někteří vědci tvrdí”. Tím by se všechny problémy vyřešily již tento rok v listopadu. Ale pozor, máme tu vědecký konsenzus? Jsou to opravdu 'vědci'- fyzikové - nebo je to jeden potrhlý chemik, který požádal soud, aby spuštění urychlovače LHC zakázal, nebo aspoň odložil, než se tohle všechno vyjasní? Soud jeho žalobu zamítl.[1]

Lidé musí občas dělat rozhodnutí, i když nemají všechna fakta a všechna data. Spíše většinou než občas. Málokdy víme s jistotou, co budoucnost přinese, zvláště pak v politice. Zde jsme se podívali, jak se politické klima změnilo za necelý rok od optimismu ke skepsi. Konference v Kodani není vědecká konference o klimatologii. Je to konference politická, která rozhodne, jestli se lidé, tedy národy tohoto světa, dokážou domluvit o tom, co je potřeba, aby atmosféra Země nám všem i nadále sloužila. Možná nic, možná jistá kombinace tří popsaných přístupů.

A právě zde je ten háček: jsou to národy nebo lidé nebo lid, kdo žije na této zemi? Nebo jsou tu dokonce i nějaké unie, jako třeba Spojené státy? Spojené státy nemohou být superstát. Mají federální vládu a jsou tedy federací, která ovšem nemůže mít ministerstvo zahraničí. Proto asi tomu ministerstvu říkají 'Department of state', to protože superstát je státem, že ano? :-). Ale může být superstrát členem federace nebo unie? To by bylo něco jako 'množina všech množin', - pojem, který - jak říkávali marxisti - vede k nekonečnému regresu. Nevíme totiž, zda taková množina může obsahovat sama sebe.... ble ble ble ..

To jsou významné problémy, které asi bude v době Kodaňské konference řešit Ústavní soud ČR: je Evropská unie superstátem nebo jen debatním klubem? Je-li prostě unií jako USA, mohla by mít ministra zahraničí a prezidenta?

Takže docházíme k závěru, že Jefferson byl proti středoevropským špičkovým intelektuálům "úplnej hadr". Slogany o svobodě, to ano, to ho napadlo, ale ty hlubší filozofické otázky, to se zase nechalo na nás, na zemi české a jejích senátorech.

Odkazy - úplné citace (odpovídající číslům v [ ] závorkách) jsou na stránce http://tinyurl.com/ylh5dzl tedy ZDE

Petr Frish

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

prak napsal(a):

Příliš mnoho položených otázek a žádná důkazní odpověď.
05. 10. 2009 | 22:37

Petr_F napsal(a):

Cílem článku bylo informovat o přípravách na konferenci, ne vést dikuzi o stavu poznáni.

Co byste považoval za důkaz, které odpovědi,
jaký objem dat, na jaké úrovni, v jaké řeči?

No, ale, podíval jste se na stránku na konci
článku, na "odkazy - úplné citace" ??
06. 10. 2009 | 17:41

Petr_F napsal(a):

Pohled z vejšky :
Globálni změny lze lépe vidět z vesmíru.

Snad nejrychlejší metoda jak vidět klimatické změny jsou snímky, které Sally Ride ukazuje je konci tohot videa
<a href=http://www.jpl.nasa.gov/vid...> Sally Ride video </a>
Nejprve popisuje vzpomínku na 'vzestup v raketoplánu', pak mluvi o tom jak umisťovala pomocí 'robotické ruky'
satelity, ktere měří výstup slunce a jine které měří povrch země. Ke konci, snímky z 25 ti let ukazují změny
na vybraných oblstech země, sopka Kilimajari , Mozambik, delta řeky Missisipi atd

Sally Ride (americka kosmonautka
07. 10. 2009 | 07:06

ugg boots napsal(a):

Je jedno jestli to je v tomto případě iránský režim ( o něm je přece blog), srovnatelný pouze s Hitlerovským Německem nebo bordel, na který narazíte všude v tomto světě.

Vím o čem mluvím, do Maroka jsem to vzal přes Paříž a Marseille, mám co srovnávat (i WC).
31. 10. 2009 | 10:53

Ultra Tall Ugg Boots napsal(a):

z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů
13. 11. 2009 | 07:54

ed hardy sale napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
23. 11. 2009 | 10:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy