Slavnostní řeč při příležitosti obdržení Medaile svatého Jiří v Krakově

25. 11. 2019 | 17:48
Přečteno 16001 krát
Poznámka redakce na úvod: Tomáš Halík obdržel v sobotu 23. listopadu v Krakově Medaili svatého Jiří. Jde o prestižní cenu, udělovanou každoročně od roku 1993 Tygodnikem Powszechnym „za boj se zlem a vytrvalé konání dobra ve veřejném životě”. V minulosti tuto cenu obdrželi např. Václav Havel, Adam Michnik a jediný polský nositel Templetonovy ceny Michal Heller. Spolu s prof. Halíkem obdržela tuto cenu také prof. Barbara Engelking, spoluzakladatelka a ředitelka Centra pro výzkum holocaustu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Milí přátelé,

velmi si vážím toho, že jste mne zařadili mezi laureáty medaile svatého Jiří. Tímto způsobem jste v minulých letech projevili úctu k řadě osobností, především těch, kteří statečně vzdorovali zlu v době komunistického režimu.

Dějiny zla ovšem neskončily pádem komunismu před 30 lety. Ostatně nejhorší zlo není to, které na nás doléhá zvnějšku, skutečné zlo je to, které sami konáme, se kterým spolupracujeme, kterému ustupujeme, ke kterému mlčíme. "Člověka neposkvrňuje to, co do něj vchází zvnějšku, nýbrž to, co z něj vychází", učí Ježíš. Křesťanská spiritualita kříže nás učí vyrovnat se s tím, co na nás dopadá zvnějšku, proměnit utrpení. Daleko těžší je však rozpoznat a překonat zlo, které sídlí v nás samých. Český křesťanský básník a dlouholetý vězeň komunismu Jan Zahradníček napsal tyto verše: můj příteli můj bratře,/…/ ten kdo půjde a natře svět ošklivou barvou nenávisti, namáčí stejně v srdci našem jak svém.“

Slyšeli jsme, že namísto teroru komunismu přichází diktatura homosexuálů, která je morem naší doby. Obávám se, že takové tvrzení srovnává nesrovnatelné. Nebezpečné zlo, které vstupuje do uvolněného prostoru po komunistické ideologii, je daleko spíše populismus, nacionalismus a xenofobie. To je opravdu zhoubný mor nejen postkomunistického světa, to je skutečná hrozba pro svobodu a demokracii, to je vážné ohrožení velkého projektu sjednocené Evropy, Evropy od Atlantiku až po Ural.

My křesťané se musíme vážně ptát, zda proti tomuto draku zla bojujeme s dostatečnou statečností a moudrostí. V našem katolickém dědictví je totiž něco, co právě tomuto nebezpečnému zlu dodává živiny, sílu a energii. Něco, co populistům a nacionalistům umožňuje zneužívat křesťanské symboly a rétoriku. Něco, co i pastýře církve oslepuje natolik, že místo prorocké odvahy oponovat demagogům se nechají zlákat ke kolaboraci s nimi, i když tím riskují ztrátu morální autority církve a zejména mladou generaci tím vyhánějí z církve či od církve odpuzují.

Když jsem viděl na varšavských ulicích zástupy provolávající antisemitská hesla a zároveň skandující: My chceme Boha, musel jsem se ptát, jakého boha tito lidé chtějí. Bůh, kterého Ježíš Nazaretský nazýval svým Otcem, to nepochybně není.

To, co dodává energii populismu a nacionalismu, je to, co vychází zevnitř, z dějin církve - nazval bych to katolicismus bez křesťanství. Takový katolicismus je systém autoritativního, strnulého myšlení a jednání, v němž není žádný prostor pro svobodu evangelia, pro Ježíšovu milosrdnou lásku a solidaritu s lidmi na okraji. Tento katolicismus je pravým opakem pravé katolicity, velkorysé, vpravdě ekumenické otevřenosti a pohostinnosti. Pokud se uvnitř našich řad a uvnitř našich srdcí skutečně nevyrovnáme s pokušením tohoto zla, varujme se démonizovat ty druhé. Ježíš nazýval duchovní pýchu majitelů pravdy "kvas farizejský" a papež František ho nazývá klerikalismus.

Dnešní situace katolické církve nápadně připomíná stav těsně před velkým západním schizmatem. V naší době věrohodností církve otřásla vlna odhalení sexuálního zneužívání a rovněž psychologické, spirituální manipulace ze strany kleriků; zlo, o jehož rozsahu patrně nikdo z nás neměl dostatečnou představu. Zdá se mi, že kauza zneužívání začíná hrát stejnou roli, jako měl skandál obchodu s odpustky ve středověku. Také tehdy si mnozí uvědomili hlubší kořeny onoho skandálu, totiž propojení církve se světem moci a bohatství a odcizení od Kristova Evangelia. Protože církevní autority tehdejší doby včas nerozpoznaly nutnost reformy, došlo ke schizmatu, které tragicky poškodilo věrohodnost obou větví křesťanství a stalo se jednou z příčin sekularizace Evropy.

Dnes je církev rozdělena na ty, kteří spolu s papežem Františkem vidí klíč k řešení v úsilí o překonání klerikalismu a na ty, kteří vážnost situace bagatelizují, v kauzách zneužívání chtějí vidět pouze selhání jednotlivců, bojí se strukturálních změn. Domnívají se, že současná bouře pomine a navrátíme se k stavu, který byl před ní. To je velká a nebezpečná iluze. Nečinnost a odvádění pozornosti k vnějším jevům (jak jsme toho svědky např. v hysterické kampani proti genderové teorii) může vést nejen ke schizmatu uvnitř církve, nýbrž ke ztrátě věrohodnosti křesťanství jako takového.

Avšak i tábor těch, kteří volají po reformě, si musí uvědomit určité nebezpečí, které spočívá v pokušení očekávat řešení pouze od reformy církevních struktur. Tyto reformy jsou nezbytné, avšak - jak často zdůrazňuje papež František - mohou přinést dobré plody pouze tehdy, budou-li ovocem hluboké spirituální reformy, vážného úsilí o duchovní rozlišování, kontemplativní čtení znamení doby a kreativní, nové a hlubší pochopení Ježíšova a Pavlova evangelia svobody tváří v tvář výzvám naší doby.

V době nebezpečné infekční nemoci populismu a nacionalismu, který je falešnou odpovědí na strach z komplikovaného a nepřehledného světa dneška, má být církev - abych znovu citoval papeže Františka - "polní nemocnicí". Kvalitní nemocnice má nabízet služby diagnostiky, prevence, terapie a rehabilitace. Do tohoto úsilí bychom měli společně zapojit všechna charismata, která nám Pán dal. Doba je opravdu vážná.

Děkuji všem spolupracovníkům Tygodniku - těm dnešním, v čele s otcem Adamem, i těm, kteří nás předešli - za dlouhá desetiletí vynikající služby církvi a společnosti, a to nejen v Polsku. Z četby Tygodniku čerpám trvale cennou inspiraci.

Chápu uznání, kterého se mi dnes dostalo, jako další povzbuzení a závazek pokračovat dál na této cestě.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy