Koho chce Google?

28. 02. 2014 | 08:36
Přečteno 30673 krát
Před několika dny (22. 2. 2014) popsal Thomas Friedman pro International NYT pozoruhodný trend. Na základě rozhovoru se začal pídit po tom, jak Google, jedna z nejúspěšnějších společností, nabírá budoucí zaměstnance. Rozhovor s jejich hlavním "náborníkem" Laszlem Bockem je celkem překvapivý. Googlu skoro vůbec nejde o studijní výsledky. Dobré známky nejsou na škodu, ale v žádném případě nejsou zárukou ani výhodou při náborovém řízení.

Google totiž zjistil, že studijní výsledky nejsou dobrým predikátorem kvality zaměstnanců, jejich dovedností či kreativní schopnosti řešit dané problémy. Navíc, píše v rozhovoru, se počet zaměstnanců, kteří žádné vyšší vzdělání nemají, v řadách Googlu neustále zvyšuje. Pochopitelně, u technických oborů je matematika potřebná, nicméně Google se mnohem více zaměřuje na jiné věci. Věci, o kterých jsme zatím příliš neuvažovali nebo se nad nimi každopádně moc kognitivně nezamýšleli. O co tedy jde?

V první řadě to ani není to, co se dotyčný či dotyčná naučili, ale jak jsou schopni se učit nadále. Roli hraje otevřenost, vzdělávací neuzavřenost (ke které alespoň české vzdělání mnohdy vede: "pravdu znající" kantor ji prostě natluče studentům do hlavy - a kdo není schopen nebo ochoten svět vidět jeho ideologií, toho vyhodí). V Googlu spíše najde práci člověk tápající než sypatel vzorečků a prav(i)d(el). Jedná se o schopnost spojovat nespojené, učit se za letu a zpracovávat nově i nové informace.

Druhou kýženou vlastností je schopnost vést - ale jinak, než jsme zvyklí z amerických příruček. Jde spíše o schopnost nevést - být zanícený pro věc a její smysl (nikoli pro vůdcovství), a pokud je třeba, přestat vést a ustoupit, když se ukáže, že situace potřebuje jiný druh vedení. Tedy spíše než vnucovat svoje vizitky a ego schopnost citlivě poslouchat a pokorně a jemně se mít k obsahu věci, o který jde.

Dále jde jakousi lidskou a intelektuální pokoru. Člověk, který si o sobě myslí, že má pravdu, bude dělat mnoho chyb. Kupodivu nejméně důležitou vlastností je teoretická i aplikovaná zkušenost. Google zjistil, že lidé trénovaní a školení na tom nejsou lépe než lidé mimo obor. "Už jsem to viděl stokrát - laik většinou přijde se stejným řešením jako expert na slovo vzatý," říká Bock, "protože většinou to není nic zas tak složitého." Ano, laik to občas zvorá, ale jindy to zas kompenzuje tím, že přijde na úplně neotřelé řešení. Což se evidentně vyplácí, jinak by to Google nedělal.

Tolik pozoruhodný rozhovor, z nějž Friedman vyvozuje jen to, že vše je složitější. Ale není to naopak jednodušší? Není veškeré to intelektuální a časové násilí, které dřeme na světových vysokých, k tomu, abychom se odnaučili myslet? Člověku se zároveň ihned v hlavě vynoří termín "expertní společnost", ve které se spoléhalo, že se ten složitý slon života rozporcuje na tisíce oborů a kousků a každý se zaspecializuje na část jednu a pak to dáme všichni hezky dohromady... jenže mezitím již slon není slonem, ale mrtvolou. Onoho renesančního člověka, kterého Google hledá - a myšleno po všech stránkách, nejen té znalostní -, dnešní vysoká škola vyprodukuje jen náhodou nebo omylem, nebo ještě spíše sebezapřením. Vysokoškoláci se dnes mnohdy nevedou k vzdělanosti, ale k diplomu. Jenže tento diplom sám o sobě má dnes mnohem menší a menší hodnotu. Neznamená to, že bychom se měli vykašlat na učení, naopak, učit se tak, jak se učí, je zkrátka málo.

A ještě jedna poznámka. Google zde již zcela prakticky věští kolaps této "expertní společnosti", třídní společnosti, ve které se segreguje diplomy a jmény vysokých škol, jak koneckonců předpovídal ve své Deschooling Society Ivan Illich, rakouský filozof. A ještě poslední poznámka - měli bychom si uvědomit, jak to říkal již Foucault, že vzdělání je zejména primární indoktrinace minulou, ale stále ještě vládnoucí ideologií.

Psáno pro HN

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Stařeček napsal(a):

možná stačilo napsat, že není nad sedlácký rozum.
28. 02. 2014 | 09:16

aga napsal(a):

Hehe. Každá společnost má své excentrické výjimky. Vysoké školy jsou hlavně proto, aby na nich prominentni navázali ta správná přátelství v pofiderních klubech jako Skulles and Bones, a efektivita v obecném zájmu je to poslední, co tato společnost od svých vůdců vyžaduje. Případně, efektivita firmy ještě zdaleka neznamená přínos pro společnost, ba často je tomu přímo naopak - banky, pane bankéři, jsou toho do očí bijícím důkazem.
28. 02. 2014 | 09:20

Viola napsal(a):

"Není veškeré to intelektuální a časové násilí, které dřeme na světových vysokých, k tomu, abychom se odnaučili myslet?"

to snad ani ne, spíše je pravdivější ta poslední poznámka

" že vzdělání je zejména primární indoktrinace minulou, ale stále ještě vládnoucí ideologií."

P.S. No to by pro vás bylo dobré místečko u googlů, lepší než v bance.
28. 02. 2014 | 09:40

Viola napsal(a):

stařečku, nebo sedláčkův rozum?
28. 02. 2014 | 09:41

Zuzana Peppett napsal(a):

Vážený pane,
ráda čtu Vaše blogy, ale s tímto je mi těžké souhlasit.
1. Dle mé zkušenosti je na světě nemnoho lidí s otevřenou myslí, kteří jsou natolik zvědaví, že se dokáží učit celý život. A mezi vysokoškolsky vzdělanými je jich daleko víc .On již princip vysokoškolského vzdělání je orientován na to , aby jste spíš věděl kde a jak hledat informaci, než si pamatovat informaci samotnou. Tím se liší od nižších stupňů škol a vysokoškolsky vzdělaný člověk je proto profesně daleko flexibilněkší.
2.vzdělání není indoktrinace, je to ukojení hladu po informacích, ukojení zvědavosti o fungování světa. Pokud se neseznámíme s věděním již známým, jak chceme postoupit s věděním dál? To by každá generace musela nanovou čučet na poskakující víčko čajníku a přemýšlet čím to je a nikdy bychom neměli auta. Znát své dějiny je důležité, abychom neopakovali ty samé chyby, které vedly ke konfliktům.

Vzdělání apriori neseparuje, pokud se snažíme aby ve společnosti byla dobrá úroveň všeobecného vzdělání normou. Dnešní společnost se natolik bojí osočení z "elitizmu", že se vědomě snižuje k nejnižším společným jmenovatelům a nazývá to lidovostí.
Ti opravdu vdělaní jsou pak vysmíváni ( viď Václav Havel a jeho hry, o kterých se "běžný" člověk nestydí říct, že jim vůbec nerozumí a proto prý pro něho Havel není žádný dramatik) a na piedestal se dostávají různí chytrálkové opakující jakousi populistickou buzzz mantru. Je možné, že na světě se urodilo pár géniů, kteří ač bez formálního vzdělání dosáhly velkých úspěchů , ale i oni museli být někým objeveni a podporováni. Takže za sebe moc nevěřím na to, že po světě běhají hordy úžasných lidiček, u kterých by škola pouze ubila jejich kreativitu. Zázraky se totiž dějí pouze v pohádkách . A mně je již přes čtyřicet.
28. 02. 2014 | 09:43

Kdo nevěří, ať tam běží napsal(a):

V našem podniku vedli jedno oddělení lidé s diplomy získanými pomocí tatíků jezdících do Almy mater na praseti a s demižonem slivovice. Byl tam také jeden kolega s tím sedláckým rozumem. Léta nebylo možné dát na jeho názor o výměně ortodoxních strojů za stroje s numerickým řízením, aby se produktivita pohnula z místa. Až po nástupu nového ředitele, který chtěl s produktivitou pohnout a dověděl se o návrzích toho kolegy. Vzal ho jednou do auta, když jel na služební cestu a ten mu návrhy vysvětlil po cestě autem. Netrvalo ani rok a kolega za pomocí ředitele nové stroje prosadil, sám je zavedl a řídil instalaci od nákupu, až do uvedení do chodu a rozjetí výroby. Myslíte, že měl pokoj? Neměl. Zhrzení vedoucí mu okopávali kotníky nadále. Přesto provoz pracuje efektivně dodnes. Jenom to kolegu stálo kus zdraví a potíže v rodině. Ustáli to. Vděku se však nikdy nedočkal. Když jsem s ním nedávno hovořil, řekl, že mu to je jedno. Hlavně, že se to ve výrobě hnulo.
28. 02. 2014 | 09:46

aga napsal(a):

Z. Peppett

Tak pokud vím, Havel je právě příkladem někoho, kdo žádné formální vzdělání nezískal, čili by spíš potvrzoval tezi pana Sedláčka - pokud by někdo náhodou souhlasil s tím, že jeho hry skutečně nějakou moudrost obsahují. Což já rozhodně nejsem.

Ale hlavní problém vidím v tom, že vzdělání se zdaleka nerovná moudrost, charakter a snaha prospět společnosti. Takže už mi ty řeči o vzdělání lezou krkem. Pojďme se už konečně bavit o charakteru!
28. 02. 2014 | 10:01

JardaV napsal(a):

Jednou jsem zprostředkovaně zachytil vyjádření nějakého amerického věrozvěsta marketingu,které pronesl na školení : Češi mají tu nevýhodu,že jsou inteligentní a vzdělaní.
Moderní doba takových lidí potřebuje málo,ale těch ochotných se podřídit a PŘESNĚ
vykonat,co se jim nařídí,je zde poněkud méně.Ano,americká filosofie nádeníků je známá.
Proč tedy personální třídičky - agentury - v naší zemi vyžadují neuvěřitelné množství schopností - za minimální mzdu??Ten,kdo si dovede představit horu zkušeností a úkonů
za každým požadavkem,nutně dochází k závěru,že personalistiku v Česku dělají lidi,
kteří vůbec nevědí nic o práci.Chtít třeba na konstruktérovi perfektní znalosti cizího jazyka,
ale neuvést,co požadují z oboru,výsledky,zkušenosti,schopnost invence apod.,je známkou
neschopnosti personálních třídiček - agentur - vůbec definovat,co by uchazeč měl opravdu umět,nebo čeho by měl být schopen.Stala se mi komická příhoda - jel jsem na výběrové řízení,které se konalo pro firmu,jejíž technologie a organizaci práce jsem více
méně znal.Slečna se vyptávala na tolik doplňujících informací,které vůbec s profesí nemohly souviset ani vzdáleně,pečlivě znova pročetla předané podklady,a po cca 90 minutách rozhovoru mi sdělila,že nesplňuji kvalifikační požadavky.Dokonce to zašišlala!!!
A to jsem jel 120km na pohovor.Měl jsem sto chutí ji ohnout přes koleno a naplácat ji na
němou tvář.A takto "kvalifikovaně" postupují všechny personální agentury u nás.Proto
doma sedí spousta lidí s letitými zkušenostmi,a na internetu lze najít stovky inzerátů.
Japonci kdysi přišli s myšlenkou - a to je nejméně 40 let - že není důležité,co má člověk v papírech,ale čeho je schopen - což koresponduje s blogem.A nejspíš si na to připravili
i metodiku výběru.Proč něco podobného nezkusili i personalisté třídiči u nás???Protože
by jim nestačilo to vzdělání,které mají v papírech,ale museli by prokázat schopnost identifikovat u člověka jeho vlastnosti a schopnosti.A to žádná pipka se skořápkou na
němé tváři prostě nemůže ve svém věku umět.Navíc je překvapující,že ani firmy ve skutečnosti nedokážou přesně popsat,co vlastně očekávají.Takže TŘÍDĚNÍ ZDAR !!!
28. 02. 2014 | 10:17

Baba Jaga napsal(a):

To: aga 10:01
Připojuji se k Vašemu názoru.
Paní Zuzana Peppett má asi ve svém věku nějakou VŠ, nejspíše humanitního zaměření a zřejmě si na ní docela dost zakládá. Informace si nyní dovede rychle najít každý žáček základky. Mnozí učitelé i rodiče je naučí i správně využívat.
Pro některé obory je zajisté VŠ nutností - tolik školiček a profesorů ale jistě není v naší pidi-zemičce třeba.
28. 02. 2014 | 10:17

Učitel podnikání a inovací napsal(a):

Všichni inovátoři a podnikatelé (kromě jiných schopností, jako je například schopnost podstoupit riziko) se musí umět rychle a úsporně učit ze své zkušenosti, jinak by v praxi neuspěli. Toto je známý fakt a na lepších školách se učí už nejméně čtvrt století.
28. 02. 2014 | 10:21

martin_ka napsal(a):

já jsem došel k závěru, že nejslabším článkem řetězu jsou momentálně u nás personalisti.
většinou jsou to jenom vyplňovači dotazníků. všechno znají jenom z pouček.
pak se nedivme, že je mraky nezaměstnaných a zároveň mraky firem co nemůže najít vhodné lidi.
i když ono ve spoustě firem je příjímací řízení jeom kamufláž pro zaměstnání kamarádíčků a příbuzných
28. 02. 2014 | 10:32

Ewa napsal(a):

Stařeček, aga

Vidím to obdobně.
28. 02. 2014 | 10:37

neo napsal(a):

pane Sedláčku, viděl jste film Stážisti?
28. 02. 2014 | 10:38

Ewa napsal(a):

P.s.: Ráda bych ještě znala průměrný věk zaměstnanců a průměrný počet let odpracovaný v Googlu.
28. 02. 2014 | 10:49

aga napsal(a):

"A ještě poslední poznámka - měli bychom si uvědomit, jak to říkal již Foucault, že vzdělání je zejména primární indoktrinace minulou, ale stále ještě vládnoucí ideologií."

To je sice aktuálně pravda, ale není to chyba samotného vzdělání, ale systému, který takto vzdělání koncipuje. Na to filosof Sedláček není schopen přijít? Pokud ano, proč tedy nezaměří argumentaci ke kořenu věci, tedy k systému?
28. 02. 2014 | 10:52

gaia napsal(a):

jo, drzé čelo lepší než poplužní dvur
28. 02. 2014 | 11:03

Baba napsal(a):

Svatojakubský kříž prý přimalovat 28. 11. 1659 na oděv autoportrétu Velázqueze na slavných Las Meninas sám král, tedy Filip IV. Markéta Habsburská, ústřední postava díla, jeho dcera, byla o dvě stě let mladší než Isabela Kastilská a byla její přímou příbuznou.
28. 02. 2014 | 11:05

suchánek napsal(a):

JardaV:
Mám subjektivní názor na dvě zdaleka nejzanedbanější oblasti firemní kultury, které v našem přechodu od socialismu k ranému předkapitalismu zůstaly - bůhví proč - naprosto nerozvinuty. Prvním je marketingové oddělení, kde se objevovali známí majitelů, odkládali se tam zasloužilí spolumajitelé nebo samotného majitele bavili obrázky, tak si vzal marketing pod sebe. nikdo přesně nevěděl, jak to dělat, i když na západě byl marketingový ředitel druhou nejvýznamější osobou managementu firmy hned po obchodním řediteli. to už ale nikdy nedoženem, protože budoucnost marketingu není úplně růžová obecně a čekají ho drastické změny.
To ovšem není vůbec nic proti tomu nezásadnějšímu nepochopení funkce a důležitosti jiného úseku firmy - personálního oddělení. znám desítky poměrně velkých firem, kde toto oddělení vůbec nefunguje. poměrně logicky pak nemůže existovat zadání pro personální agentury, které navíc jedou pouze na naučených výběrových a hlavně univerzálních vzorcích.
a tak zásadní otázkou zbývá, jestli by taková personální agentura nebo rovnou personální oddělení Applu vlastně pustilo do druhého kola Stevea Jobse, kdyby k nim náhodou přišel na pohovor. Odpověď zní - NIKDY.
pointa: výjimečného talentovaného kreativního a úspěšného kandidáta, který je navíc osobnost, žádná personální agentura nikdy nedoporučí ani nevybere, protože jede v zajetých klišé a vzorečcích, které mu tato osobnost při vyplňování stupidních dotazníků úplně rozbourá.
takže vivat google, k nám to ale nikdy nedojde - a to jsem věčný optimista...
28. 02. 2014 | 11:09

aga napsal(a):

suchánek

No vona je taky otázka, zda by jeden Steve Jobs snesl vedle sebe druhého Steva Jobse. Z toho, co víme o něm konkrétně, a o lidské povaze vůbec, s velkou pravděpodobností ne. Takže jenom na základě toho nelze příslušného personalistu odsoudit.
28. 02. 2014 | 11:16

Analytik napsal(a):

Google na to jde ze správné strany - od lesa.
Zanedlouho bude největší zájem o pracovníky, kteří dokáží bez strojního vybavení vykuchat a naporcovat mamuta nebo rozdělat oheň bez zápalek či zapalovače.
Ve světě bez elektrické energie bude počítačová gramotnost nebo akademický titul leda k smíchu.
28. 02. 2014 | 11:22

vasja napsal(a):

Google totiž zjistil, že studijní výsledky nejsou dobrým predikátorem kvality zaměstnanců...
----------
A čo je ten henten " predikátor", inteligente.
28. 02. 2014 | 11:23

Leoš napsal(a):

Nic není černobílé

Googlu budiž vyřčena pochvala za tento postoj. I když si myslím, že je to spíš postoj mateřské (americké) části společnosti. Kdo ví, jak jsou na tom lokální zastoupení.

Když jedu v metru a vidím plakát lákající potenciální studenty na obory management, marketing a podobně. Klepu si na hlavu, protože na jednoho manažera jsou vždy potřeba minimálně dva pracovníci, kteří by fyzicky udělali onu požadovanou práci. Takže otázka zní: Potřebujeme více manžerů, než jich máme?
28. 02. 2014 | 11:29

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Koho chce Google?

Jistě politruka Sedláčka.
Ale teď vážně. Před časem jsem četl knížku, která se zabývala personální politikou Googlu a velmi stručně to lze shrnout, že v Googlu nechtějí hlavně pitomce, který by jim to tam otrávil.
Zakladatelé nechtěli vytvořit Google jako klasický podnik, ale chtěli z toho udělat společnost s otevřeným a svobodným prostředím, spíše jako univerzitu. Hlavní motto není o vydělávání peněz, ale o tom, pojďte s námi měnit svět.

Obecně se ale věc nesmí zjednodušovat, něco jiného potřebuje Google, něco jiného banka a něco jiného státní správa. Google potřebuje především tvůrčí lidí, obchod průbojné s ostřejšími lokty, a státní správa spíše disciplinované a ochotné sloužit. Ve státní správě bych nejen lpěl na vzdělání, ale i bych požadoval státní či respektované školy, protože kdo si to usnadňuje „koupí“ diplomu, z toho asi dobrý úředník nebude.

A ještě názor Warrena Buffetta na personální politiku, ten na první místo klade charakter a pokud není ten, tak na ostatních věcech už nezáleží.
28. 02. 2014 | 11:49

JardaV napsal(a):

Pro suchánek

Váš názor je nejspíš celoplošně platná pravda.Nepochopení marketingového útvaru možná
vychází z toho,že u nás po převratu zmizel z firem technický rozvoj,o vývoji nemluvě.Pak
existence marketingového útvaru většinou spočívá v provozování internetových stránek a
nevím co dalšího asi tak může dělat.Pochybuji,že vyhledává nová řešení a výrobky,a už
vůbec nesleduje trendy v oborech.Proč by to dělali,když mají práci ve mzdě - zakázky pro
automobilový průmysl,ale i pro jiné otrokáře.Zažil jsem příběh,kdy byla předána výroba z Německa.Byly zpevněny normy,a ty se prostě nedaly splnit.Nakonec při návštěvě v Německu se dotazem u lidí z provozu zjistilo,že normy v Německu nikdo nedokázal plnit ani na 70%.A u nás se přirozeně ještě zpevnily!!!Na něco takového marketing není potřeba.Na Vysočině existuje firma Agrostroj.V ní se personální práce provádí tak,že třeba starší svářeč,který má dlouhodobé zkušenosti,je propuštěn,a místo něho nastoupí mladí kluci.Agrostroj dnes už má nejméně 1300 lidí,a přibírá další.Člověk se podiví,co asi vyrábí,
že potřebuje tolik lidí.No přeci má zakázky z EU - práci ve mzdě.Přitom staví jednu halu za druhou - filosofie poválečné obnovy země.Až jednou někdo ve Švédsku nebo Německu zmáčkne knoflík,na pracák přijde 1300 lidí .Nejméně.Nevím,proč by VOLVO -
čínská firma - měla nakupovat práci v drahé EU,když v Číně mají tu samou techniku,ale
750 000 000 lidí,které můžou udřít k smrti,a ještě jim to vyřeší demografický problém.
Lze se setkat s pojetím personalistiky jako s "vědou".Jistě,na třídění lidí je potřeba ovládat
třídění v databázích - několik velmi složitých zmáčknutí kláves na klávesnici.Taky jsem se
setkal se situací,že z chlapského stisku ruky "personalista"okamžitě přečetl moji osobnost
vyhodnotil číslo bot ,odhadl všechny schopnosti,možná i změřil IQ.Přitom to z mojí strany byl jen projev zdrženlivosti - než bych mu jednu vrazil,jen jsem mu zmáčknul trošku ruku.
To,co existuje v personalistice,je důsledkem nadbytku lidí,a ten lze upravit jedině válkou.
Na Ukrajině už se rýsuje velmi slibná "humanitárníní" situace,takže oni by mohli personalistiku v podstatě mít brzy vyřešenou.Ale co u nás??S importem běženců všeho druhu,kterým je poskytnuta mnohdy lepší lékařská péče než důchodcům??V EU počet lidí
poroste,a populace bude postupně tmavnout,až nakonec zase vybledne.Ještě že jsme smrtelní a nemusíme se na tyto příběhy dívat moc dlouho.
28. 02. 2014 | 12:01

Roni napsal(a):

Pane Sedláček, dneska se mi to líbí, nic proti. Jo, tento postup jsem zaznamenal hlavně u cizích firem. Jinak spolu s klasikem "lidí je jako sra*ek Kefalín".

Je to škoda že si společnost neváží lidských zdrojů, jediné čeho je nedostatek je otroků. České školství je dobrým výrobcem otroků, už to maj propracovaný hnedle od mala, seš blbej pudeš na zedníka, dosmrti budeš živořit ale je to tvoje chyba, seš blbej nenasučil ses básničku.
V Čechách seš blbej hodně rychle. A je to spravedlivé, Hitler likvidoval všechny co nebyli blonďáci v Čechách likvidují všechny kdo se nenaučí básničku. Jo jo takovej správně zašlápnutej otrok...

Celí západní svět přestěhoval svoje technologie do Číny ne proto že jsou tam vzdělanci, ale proto že je tam levná tupá pracovní síla.
A ta se odírá nejsnáze.
Tak zase něco zajímavého vyhrabte a napište.
Pobavil sem se u oběda.
28. 02. 2014 | 12:16

smutný napsal(a):

Taky si myslím, že by to chtělo všechny makro a mikro ekonomy a mudrlanty vyházet a nahradit je "neodborníky", kteří umí používat vlastní mozek a logicky myslet.
Na to, abychom věděli, že když lidi nebudou mít peníze tak nebudou utrácet, a když nebudou utrácet tak nebude potřeba vyrábět, a když nebude potřeba vyrábět tak nebude poptávka po zaměstnancích, tak na to není třeba mít několik škol a řadu titulů před jménem. Jen mi nejde do hlavy, když máme takové odborníky, jak je možné, že na tom jsme tak bídně??
28. 02. 2014 | 12:29

Peter galbavý napsal(a):

Tá renesančná všestranná tvorivosť, schopnosť vidieť javy z vtáčej perspektívy, sa postupne vytráca.... Jednostranné preťažovanie mozgov detí vedie aj ku narušeniu imunitnej rovnováhy, čo sa postupne prejavuje vždy v oslabení nastávajúcej generácie.
Umelci majú zvláštnu intuitívnu schopnosť vyhmátnuť riešenie. Ideálny zamestnanec je zo 49% odborník a z 51 % umelec. Jedno podporuje druhé
28. 02. 2014 | 12:47

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Dovolím si ještě pochvalu Googlu,
za vyhledávání, mapy nebo třeba operační systém pro mobilní telefony. Na rozdíl od Microsoftu to není žába na prameni, ale například operační systém je nejen zadarmo, ale i open source platforma.
Podobnou revoluci bychom potřebovali i v oblasti osobních počítačů, abychom mohli Okna vyhodit z okna.
28. 02. 2014 | 12:48

Učitel podnikání a inovací napsal(a):

Horší, než Chládek čekal. Ze škol má odejít až 7000 učitelů bez kvalifikace.
http://www.novinky.cz/domaci/328974-horsi-nez-chladek-cekal-ze-skol-ma-odejit-az-7000-ucitelu-bez-kvalifikace.html

Google takové starosti nemá - a proto je úspěšnější než česká ekonomika
28. 02. 2014 | 12:50

MartinO napsal(a):

Smutný:

"MY" se nemáme bídně, ale "VY" se máte bídně. Nebo ještě lépe řečeno VY SI MYSLÍTE, že se máte bídně. Odnaučte se neustále používat slůvko MY. A jak je možné že VY se máte bídně? Za to opravdu nemůžou žádní odborníci, ale zase jenom VY.

Jsem si zcela jistý, že lidi s komunistickým nebo silně levicovým myšlením jako Smutný by v Googlu nezaměstnali ani omylem. O pracovníky kteří místo aby řešili problémy tak všechno neustále svádějí na toto, tamto, ono, támhleto a tamtoho, o pracovníky kteří žijí v přesvědčení že za všechny potíže může někdo jiný krom nich samých, opravdu nikdo soudný nestojí.
28. 02. 2014 | 12:50

Kanalnik napsal(a):

hezky clanek
28. 02. 2014 | 13:07

Jarle HALSNES napsal(a):

No, já bych to, pane Sedláček, zas tak nepřeceňoval. Možná, že někde, v Googlu zrovna, JSOU pozice, na kterých toto platí. Ale dotyčný borec se měl ještě pozeptat i jinde, např. u Boeingu, nebo třeba v motorářském koncernu Wärtsilä (to je ve Finsku)...
28. 02. 2014 | 13:23

Jarle HALSNES napsal(a):

No, já bych to, pane Sedláček, zas tak nepřeceňoval. Možná, že někde, v Googlu zrovna, JSOU pozice, na kterých toto platí. Ale dotyčný borec se měl ještě pozeptat i jinde, např. u Boeingu, nebo třeba v motorářském koncernu Wärtsilä (to je ve Finsku)...
28. 02. 2014 | 13:28

smutný napsal(a):

MartinO

Záleží s kým srovnáváte. Ve srovnání s Křovákem se mám královsky, ve srovnání s průměrným Němcem se mám bídně. Ve srovnání s průměrným Čechem se mám průměrně, ale jen díky těm Němcům, kteří nám (firmě) dávají práci.
Nevím proč bych se měl odnaučit používat slůvko MY myšleno jako stát. Já nejsem sobec abych blahobyt ostatních lidí posuzoval podle sebe.

Platy versus životní náklady. Němci jasně poráží Čechy http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=760140

Že by německému soustružníkovi se točil soustruh 3x rychleji nebo že by pracoval 24 hod denně že má trojnásobný plat oproti českému soustružníkovi??
28. 02. 2014 | 13:32

Viola napsal(a):

Čím to je, že ta kapča občas vypadává?

Pane Stejskale, pozdravuji vás.
28. 02. 2014 | 13:42

MartinO napsal(a):

smutný:

Plat nižší jak Němci tu máme proto, že to tu komunisti zabrzdili o 20 let. Kdyby tomu tak nebylo, měli bychom dnes stejné platy jako v Rakousku a Německu. Důkazem budiž, že ani jedna postkomunistická země na tom není o mnoho lépe než my.
Po revoluci, kdy k Nám bohatí Němci s naditými šrajtoflemi jezdili v Mercedesech a skupovali za hubičku co se dalo, tak my, Češi, jsme jezdili do Vídně s holými zadky očumovat výlohy a naprázdno před nimi polykali.
Ano, tam nás dovedli komouši. Přesně ti komouši ke kterým se dnes znovu obracíte.

Pokud se vám nelíbí nízký plat tak můžete klidně odjet pracovat do toho Německa. Stejně tak jako nezaměstnaný třeba z Ústí n. Labem, kde jsou poloviční platy jak v Praze, se může do té Prahy přestěhovat . Dnes už vás žádný soudruh se sapíkem na hranicích střílet nebude.
28. 02. 2014 | 13:43

Ewa napsal(a):

"Koho chce Google?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplňující otázka: A na jak dlouho?
Velmi by mě zajímalo, kolik z takto z vybraných budoucích zaměstnanců Google dostane smlouvu na dobu neurčitou.
28. 02. 2014 | 13:48

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Violo,

nevím. Tedy nevím ani to, že by nyní vypadávala. A pokud vypadává, nevím, proč to tak je.

Obecně jde o to, že celé Centrum.cz přechází na nový redakční systém a novou grafickou úpravu (viz lišta, která na každého vyskočí při otevření titulní strany Aktuálně.cz). Blogů se to týká jen okrajově (samotné blogy i nadále poběží v systému NUCLEUS a změnu vzhledu zaznamená jen titulní strana blogů, aby nevypadala úplně jinak než zbytek tohto webu ), ale sem tam se ta změna něčím neplánovaným bohužel projeví i zde.

Už jsem to psal v debatě pod posledním blogem Karla Hvížďaly. Například na dva dny úplně vypadla reCAPTCHA a některé debaty zaplavily desítky tisíc spamů (teď už snad zase funguje). Zpřecházely se některé zarážky, v současné době navíc blogeři například nemohou publikovat fotografie. Překlopit celé centrum.cz je obrovská transakce, připravovala se několik let, některé chyby, které se neplánovaně objeví, se budou opravat v následujích týdnech.

Libor Stejskal
28. 02. 2014 | 14:01

Navvy@centrum.cz napsal(a):

Zajímavý postřeh - u této diskuse se mi zdají být komentáře poměrně nezvykle inteligentní... Pan Sedláček tedy zjevně vybral dobré téma a dobře jej zpracoval.

A co napsat přímo k jeho komentáři? Možná to, že vysokoškolský diplom je jen papírem na hlavu, který říká, že dotyčný je schopen vystudovat nějakou vysokou školu. Neříká nic o jeho použitelnosti v praxi, schopnosti se prosadit, atd.

A co napsat ke Google? Rád pracuji se studenty, i když ještě onen papír na hlavu nemají. Pokud jsou chytří a zapálení pro věc, je to s nimi radost.Ti starší si zase vzpomenou na různé amatérské nadšence, kteří v dobách poloprázdných obchodů dokázal na koleně vyrobit neuvěřitelně promyšlené výrobky, v běžném sortimentu svými parametry nedosažitelné.
28. 02. 2014 | 14:09

Jarle HALSNES napsal(a):

Martin O:
komunisti toho sice zbrzdili hodně, ale současní vládci to zastavili úplně. Změnili stát na montovnu. A v montovně se moc nevydělává nikde. A navíc to málo ještě rozkradou, takže stát pozvolna uhnívá... Jistě, kdokoli může odejít kamkoli, jen si musí dát majzla, aby ho zas šupem neposlali zpět. Nebo snad ti dobromyslní hoši s kvéry na hranicích a letištích a ti ještě sympatičtější s baseballovými pálkami na demonstracích proti přistěhovalcům jsou jen na parádu?
28. 02. 2014 | 14:16

smutný napsal(a):

MartinO

Ještě bych prosil analýzu kam nás dovedl Klaus, Topolánek, Nečas, Kalousek a jak doháníme to Rakousko a Německo jak nám sliboval Klaus. A prosil bych analýzu jak nám k tomu dohánění pomohlo to, že to co komunisti vybudovali nechal Klaus rozkrást nebo rozprodat za hubičku.
To já vím, že můžu odjet pracovat do německa za vyšším platem. A taky vím, že je to díky ovcím jako vy, že jsme úrovni Německa na hony vzdáleny.
28. 02. 2014 | 14:16

Jarle HALSNES napsal(a):

A jen pro přesnost, jestli to komunisti zabrzdili o 20let, měli bychom logicky mít platy jako Němci před 20ti lety :-)
28. 02. 2014 | 14:19

Viola napsal(a):

Pane Stejskale,

stalo se mi to včera u pana Dolejše i dnes u pana Klímy a je pravděpodobné, že to vypadává, když nový bloger vlepuje článek. Anebo, když se snažíte někoho vymazat?
28. 02. 2014 | 14:27

MartinO napsal(a):

smutný:

Bomba.
Takže vy máte nízký plat protože já jsem ovce (gratuluji k další vaší "skvělé" výmluvě) a já jsem s penězi úplně v pohodě a proto jsem tedy ovce.
Vy potřebujete stále někam vést ať už Husákem, Havlem, Klausem nebo Zemanem a vůbec přitom nejste ovce, že. Já nikoho z nich k ničemu nepotřebuju, mě stačí dát jen trochu svobody, zbytek už je na mě a postarám se. A proto jsem dle vás ovce.

Prosimvás, s vaší logikou a vnímáním světa se do Googlu vůbec ani nehlaste. Nehlaste se raději vůbec nikam, pže když začnete takto blábolit tak vás odevšad vykopnou ještě ve dveřích. S těmi ovcemi je to totiž přesně naopak.

Rakousko a Německo doháníme tak, že když jsem hned po revoluci vyjel za hranice do těchto krajin, tak to bylo jako kdybych vjel najednou z šedivého snu do pohádky. Úplně jiná dimenze. Plné obchody všeho, krásné silnice, krásné udržované domy a památky, moderní auta atd. Dnes je ten rozdíl už daleko menší, takřka nepostřehnutelný.
28. 02. 2014 | 16:07

šašek z Jihlavy napsal(a):

MartinO napsal:
" Já nikoho z nich k ničemu nepotřebuju, mě stačí dát jen trochu svobody, zbytek už je na mě a postarám se."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Každý máte svým způsobem pravdu, ale to by náhodný čtenář musel znát vaší profesi nebo prac. zařazení. Taky záleží na věku, jazykových schopnostech, rodině, zdravotním stavu a dalších věcech, ono to není jen tak zvednout kotvy a hledat si štěstí v cizině. Lepší řešení vidím v odstranění nešvarů, které sem dřevní kapitalismus přinesl. Až zde bude fungovat státní správa jako v Německu nebo Rakousku, až bude justice jako ve Švýcarsku, až se z našich podnikvců stanou podnikatelé, ubude i smutných občanů.
Znám osobně jednu povedenou rodinku podnikající v realitách, tatíček bývalý projektant-průmyslovák s mnoha kontakty na správných místech, hned po převratu se rychle zorientoval a dnes je za vodou.Že dělá celý život různé švindly s byty, pozemky, podvody s kamarády z právnické branže a tím vlastně přispívá k tomu, že je hodně lidí smutných, to mu nevadí ani náhodou. Jeho dospělé děti jdou v jeho stopách. Kupodivu se nebojí ani rizika plynoucího z protikorupčních opatření, zatím to pořád vychází. A to není sám, tak se nedivte smutnému, že se mu leccos zajídá.
BTW, Rittig nebo Janoušek taky skoro nikoho nepotřebovali, jen sem tam nějakého Grygárka, Rampulu nebo šikovné chlapce od Šachty a spol. A hned se zadařilo.
28. 02. 2014 | 17:20

Baba napsal(a):

Našinec by dnes už asi tak nebazírovat na křišťálové studánce ve prospěch Riversidu, jen by ještě pořád nebyl dost organizačně zdatný.
28. 02. 2014 | 17:47

smutný napsal(a):

MartinO

Vím, že je to na vás moc složité, ale přesto se vám to pokusím vysvětlit. To co se děje, nejen v tomto státě, se neděje samo od sebe. Můžou za to lidi (mimozemská civilizace ještě nebyla potvrzena). Tudíž za to, že to tady Klaus nechal rozkrást a rozprodat za hubičku, můžou lidi, kteří mu to umožnili tím, že jej a jeho stranu podporovali. Pak pro změnu podporovali Topolánka, Kalouska a Nečase, kteří v likvidaci státu zdárně pokračovali. Stejně tak můžou lidi za to, že jsme tady měli 40 let totalitu. Takže díky těm ovcím, kterým trvalo 23 let než jim konečně došlo co je Klaus za podvodníka a tzv. pravicová "slušná" ODS že je ve skutečnosti mafiánský spolek, jsme se přiblížili rozvojovým zemím a úroveň Německa je pro nás nedostižitelná. Samozřejmě až na pár výjimek všelijakých podnikavců.
Ono totiž ty stamiliardy korun, které se rozkradly, chybí. Už když Klaus s Ježkem a stbákem Dušanem Třískou připravovali loupež století - kupónovou privatizaci, tak ekonom František Nepil předpovídal, že to bude znamenat ztrátu příjmů do státní kasy a zhoršování ekonomiky. A to ještě nepředpokládal, že to bude až taková zlodějna.
**********************************************************************************************

Z obou výše uvedených grafů vyplývá, že jsme se dostali z počátečního stavu 114 mld v roce 1989 do současných 1538 miliard v listopadu 2011. To představuje 41% k současné výši HDP. Předmětem mezinárodní kritiky vládního dluhu České republiky není ani tak celková výše nahromaděných dluhů. Ještě jsme nedosáhli Maastrichské hraniční hodnoty 60% k HDP, takže tendence populistů je říkat, že se vlastně nic neděje. Závažným problémem je však rychlost zadlužování, jež v posledních několika letech rapidně stoupla. Zvýšila se rovněž úroková sazba, a to z 1,1 % v r. 2008 na 2% v r. 2011. Dále už to bude podle toho, jakou budou mít náladu tzv. "finanční trhy", naše novodobé božstvo. Místo 36 mld na obsluhu vládního dluhu jsme již na 60 mld., což pravděpodobně dále poroste.

Rozdělme si celkový objem dluhu. Vezmeme v potaz počáteční stav 114 mld, dále vliv špatně provedené transformace ekonomiky. Tehdy daňoví poplatníci převzali na svá bedra dluhy soukromníků a špatné úvěry bank, aby se tyto mohly následně velice levně prodat do zahraničí. Jedná se o částku mezi 556-680 miliardami korun podle různých zdrojů, přesné číslo snad ani neexistuje. Pro naše účely použijeme 556 mld. Zbývá částka 886 milard, tedy slovy ministra financí Kalouska to, co jsme my, český lid, "prožrali".
http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/statni-dluh/od-sametu-k-bici.html
*********************************************************************************************

Nelze něž poděkovat všem ovcím volícím podle mýtů, předsudků, pověr a ideologie za to, že jsme po 25 letech budování kapitalismu na tom hůře než v roce 89. Díky.

Tragédie je, že lidi nemají základní informace, a někteří je raději ani nechtějí mít, protože to je v rozporu s jejich mýty, pověrami, předsudky a hlavně s ideologií.
28. 02. 2014 | 17:51

ventos napsal(a):

Vážený pane Sedláčku, myslím, že všichni můžeme být v klidu, kolaps ze vzdělání nehrozí. Většina soudobých diplomů má sotva úroveň maturity před pár desítkami let (a to nemyslím diplomy z Plzně nebo Sládkovičova).
Nedávno proběhlo tiskem, jak jeden kutil vysypal střelný prach do popelníku a pak si v něm típnul cigaretu. Tuším, že od Googlu už po něm jdou, taková kreativita se hned tak nevidí. :-o)
28. 02. 2014 | 18:05

Fialenka napsal(a):

A jak pak poznáme elitu od lůzy?

PS: V Čechách se prý diplomy dokonce ctí ještě víc než na Západě. To jde pravděpodobně ruku v ruce s tím, že si Češi volí horší politiky a mají horší hospodářství. Už bychom mohli začít podporovat a uznávat něco jiného a jiné lidi než doposud.

Já si například myslím, že téměř hlavní kompetencí pro funkci politika je morálka. Nemusí mít předchozí zkušenosti v komunální sféře, ani nemusí být úspěšný podnikatel nebo majitel firmy. Protože hodně odborné práce udělají podřízení úředníci a pomohou přátelské rady sousedních zemí. Jak co dělat se ví, záleží hlavně na charakteru.

Dalajláma říkal: „Planeta nepotřebuje víc úspěšných lidí. Planeta zoufale potřebuje víc mírotvorců, léčitelů, restaurátorů, vypravěčů a milujících všeho druhu.“
28. 02. 2014 | 18:17

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro šašek z Jihlavy.
Cituji z vašeho
MartinO napsal:
" Já nikoho z nich k ničemu nepotřebuju, mě stačí dát jen trochu svobody, zbytek už je na mě a postarám se."

Takovému …... nic nevysvětlujte, nemělo by to smysl.
Takového jedině naložit na loď a kopnout do pr..... a nějakého opuštěného ostrova, svobodu by měl nejen on, ale hlavně my.

Ten … samozřejmě o žádnou svobodu nestojí, stojí o to, šikanovat druhé,
a je to přesně typ, který u Googlu nechtějí, chtějí především týmové hráče.
28. 02. 2014 | 18:57

Učitel podnikání a inovací napsal(a):

Ewa napsal(a): "Koho chce Google?"
-----------------------------

Doplňující otázka: A na jak dlouho? Velmi by mě zajímalo, kolik z takto z vybraných budoucích zaměstnanců Google dostane smlouvu na dobu neurčitou.
-----------------------------------------------------

Je mi líto, ale Ewa zřejmě neví, jak funguje tržní ekonomika.

Podnikatelské subjekty, jako je i Google, by vůbec neměly uzavírat smlouvu na "dobu neurčitou", ale jen "do okamžiku vyčerpání podnikatelské příležitosti" - což je doba vždy konečná, i když předem neznámá.

Toto české univerzity Ewu zřejmě nenaučily, protože to samy neví.
28. 02. 2014 | 19:23

insider napsal(a):

haha, "Googlu nejde o studijní výsledky" - tak tato informace je poněkud zavádějící. Možná nejde přímo o známky jako takové, ale v Googlu se rozhodně kádruje podle vysokých škol, a ne že ne. Vím o případu velmi schopného člověka na své pozici v Mountain View na krátkodobém kontraktu, který nebyl přijat na full-time JEN proto, že měl "špatnou" školu. Všichni litovali, že odchází...ale holt není jedna čínská vysoká jako jiná. Samozřejmě, že se Google dívá na to, jestli přicházíte z Plzně, anebo z UK!
28. 02. 2014 | 19:30

Baba napsal(a):

Tak nevím, někdy ze samé ohleduplnosti si ani nevychutnáme Wolfiho.
28. 02. 2014 | 20:02

Martin napsal(a):

Hmmm, to je samý vzdělanec, ale aby napsal správně podmiňovací způsob "by, aby"...
Takže, správně píšeme "byste, abyste, bychom, abychom" ;-)
28. 02. 2014 | 20:40

Zbyněk Mareš napsal(a):

Jsou neschopní zedníci, hloupý právnící, líní soustružníci, špatní zubaři...A potom jsou lidé pracovití, schopní, chytří... Dobré vzdělání je předpoklad k tomu být užitečný a úspěšný, ale není to záruka. Vzdělání může práci ulehčit, ale nezaručuje schopnosti. A liný a neschopný vysokoškolák nadělá více škody než stejně postižený zedník. Myslící soustružník dokáže mnohem více než tupý ing. Takže, pokud to v sobě nemáte tak je vám škola k ničemu a pokud to v sobě máte tak se sice bez pořádného vzdělání více nadřete, ale dokázat můžete všchno.
28. 02. 2014 | 20:55

Platan napsal(a):

"A ještě poslední poznámka - měli bychom si uvědomit, jak to říkal již Foucault, že vzdělání je zejména primární indoktrinace minulou, ale stále ještě vládnoucí ideologií."
......................................................................................................................................

No, hlavně to technické nebo přírodovědné, viď filozofe...
Ale co se Sedláčkovy výuky na VŠ týče, tam by to mohlo sedět...
28. 02. 2014 | 21:04

pavel v napsal(a):

Stařeček napsal(a):
možná stačilo napsat, že není nad sedlácký rozum.
28. 02. 2014 | 09:16

To se velmi mýlíte. Selským rozumem nepochopíte zakřivení zemského povrchu ani teorii relativity. Ta totiž tzv. zdravému selskému rozumu přímo odporuje. V životě se prostě nesetkáte s dilatací času a jinými relativnostními jevy.
28. 02. 2014 | 21:16

Platan napsal(a):

pavel v:
Tak, tak...

"Zdravý selský rozum je na své rodné hroudě úctyhodným chlapíkem. Jakmile se ale vydá na pole vědy, začne prožívat podivuhodná dobrodružství..."

Karel Marx
28. 02. 2014 | 21:24

Baba napsal(a):

Ano, babo, ženskou může rozbolet hlava na povel, když víte jak na to, ještěže máte na plusové misce vah takový kredit.
28. 02. 2014 | 21:27

Platan napsal(a):

...
Asi jako Sedláček na poli filozofie...
28. 02. 2014 | 21:30

pavel v napsal(a):

aga napsal(a)
..................... Takže už mi ty řeči o vzdělání lezou krkem. Pojďme se už konečně bavit o charakteru!
28. 02. 2014 | 10:01

Jsem sice taky vysokoškolák, ale stejně jako vy nesnáším řeči o tom, že všechno by měli vést odborníci. Odborně zdatný darebák (prospěchář) může být pro společnost velkým nebezpečím. To radši méně šikovného, ale poctivého člověka.
28. 02. 2014 | 21:31

Jáchym napsal(a):

vasja napsal(a):
Google totiž zjistil, že studijní výsledky nejsou dobrým predikátorem kvality zaměstnanců...
----------
A čo je ten henten " predikátor", inteligente.
28. 02. 2014 | 11:23
**************************************************************************p

U nás v hospodě chlapí řikali, že v centru věty je tzv. predikátor.
Predikátor je henté vrchol větné struktury, který organizuje členy (výrazy, komponenty, aktanty, komplementy) jak na rovině sémantické, tak na rovině formálně gramatické. Má prej dominantní úlohu jako jeho stará, prál Lojza.

Predikátor je ovšem jen nositelem kategorií predikačních, ne kongruenčních, jak se ve své najvitě myslíte !
Pojem predikátor = predikátový výraz! Nekcám ! Prisámboh ho nelze ztotožňovat s pojmem sloveso (lze ho chápat s vodřenýmy slechy jako jakési "syntaktické sloveso". Existují ale víceslovné predikátory: vzít na vědomí, budit dojem -
čili tzv. sedláčkovat!

Predikátor má jak řikáme my intoši funkci usouvztažňovací.
Na rovině sémantické je jeho organizující role dána intenční schopností. Predikátor na sebe váže jistý počet významových doplnění -
tzv. sedláčkovských participantů.

Na rovině sémantické pak plkáme o intenci, na rovině formálně syntaktické pak žvaníme o valenci.

Valence je vlastnost slovesa ( ale i jiných slovních druhů) spočívající v tom, že sloveso na sebe váže jistý počet jazykových elementů v určité podobě, nebo jinak řečeno, že sloveso je rozjrajcováno ke kopulaci s jistým počtem jazykových elementů, kterým určuje jejich formu.

Ofšem bacha!
Valence úzce souvisí s intencí! Nekecám !
Skupiny predikátorů se stejnou valenční schopností mají týž valenční potenciál, ale to je vám už jasný.
Dostáváme gramatické jádro věty.
A vo tom to je!

Jádro čili pecka pudla!
A nečumte tak blbě – stačí gdiš čumim já.
28. 02. 2014 | 21:39

Baba napsal(a):

Babo, zabývat se filozofií v esperantu? Příště rozdělíš role ty a bude to správně.
28. 02. 2014 | 21:41

Ťulpas s titulem Ing. napsal(a):

pavel v
*******
Teorii relativity nepochopíte ani VŠ rozumem, protože nedává smysl.

Velice se mi líbí, jak nevzdělanci vědí, co obnáší studium univerzity.
Internet je zahlcen informacemi, ale skoro nikdo je neumí používat. Přesto masa nevzdělanců převálcuje odborníky, protože odborníci jsou systematicky ničeni vytlačováním do náhradních zaměstnání.
28. 02. 2014 | 22:21

MartinO napsal(a):

Bakalův host:

Naštěstí vy, komouši, už nemáte tu moc nikoho "kopat do pr...", posílat na opuštěné ostrovy, ani do lágrů, popravovat a ani drátovat hranice. Smiřte se s tím.

Vysvětlit si nechám všelicos rád, ale jen od lidí kteří problémům opravdu rozumí, něco opravdu umí, jsou ve svém oboru dobří a něčeho dosáhli. Rozhodně ne od individuí vašeho typu, kteří mají pro vlastní neschopnost, všechny své životní prohry a neúspěchy vždycky po ruce nějakého viníka. Havel, Klaus, Kalousek, USA, kapitalismus, Fed, Ilumináti, Rothschild, Bakala, to je jedno. Kohokoliv mimo nich samých.
"Lidmi", kteří naprosto odmítají jakoukoliv zodpovědnost za svůj vlastní život a jsou stvořeni jen proto aby přijímali potravu, vyměšovali a nadávali na všechno a na všechny, naopak hluboce pohrdám. Mějte se.
28. 02. 2014 | 22:57

hlava otevřená né děravá:-) napsal(a):

nechce se mi číst všechny komentáře,ale nápad googlu je víc než dobrý,nicméně je dost složité poznat kdo myslí a kdo si myslí že myslí,protože i ten kdo myslí kolikrát nedomyslí co vlastně vymyslel,původně dobře:-D
jinak když vezmu vysokoškoláky versus středoškoláky versus samouky,tak jednoznačně samouk vítězí neboť má chuť se vzdělávat neplatí si za to že mu někdo do hlavy vryje co potřebuje a tím má svobodnější mysl než vysokoškolák kterej studuje aby nemusel pracovat, a když dostuduje má ořezaný obzor myšlení(nemusí to být samozřejmě pravidlem,ale převážná část to tak má)sáhněte do svědomí,kolik z vás se učí něco proto aby zdokonalilo svět?většinou hon za penězi bez práce vše špatně,vesmír je nekonečný stejně jako má touha po vzdělání ale mé učení je posbírat informace a logikou si je vytřídit,a dále ověřovat teorii správnosti,né že se něco naučím a jinak to prostě nemůže být,protože mám přece diplom a měl jsem samé jedničky:-)
ahoj všem promovaným inženýrům a jim podobným;-)
28. 02. 2014 | 23:05

Jarda napsal(a):

Re.Zuz.Peppett,28.2./9.40.Předpokládám,že Vy jste prošla vysokoškolským "vzdělávacím"procesem.Proto Vám poradím dobrou fintu.Až zase budete mít problém s gramatikou ve větě"...pár géniů,kteří ač bez formálního vzdělání dosáhly velkých úspěchů...,Nepřemýšlejte nad tím,jaké i napíšete .Prostě použijte správný gramatický tvar,tj.DOSÁHLO.Mám jen večerní průmyslovku,ale toto je mi jasné.
01. 03. 2014 | 00:14

Baba napsal(a):

Laiku, a to ti ani nestojí za podrobnější zjišťování jak to s těmi miliardami z fondů EU vlastně je? Periferním vnímáním asi takto: Sobotka kritizuje Nečase, že se Nečasově vládě nepodařilo vyčerpat deset miliard korun, jestli to správně chápeš, tak kvůli předepsaným procedurám. Pár dní na to Sobotka oznámí, že jeho vláda ví už předem, že nedosáhne na dvacet čtyři miliard. Možná jsou ta čísla jinak. Ale ať tak nebo tak. už teď je občan za fackovacího panáka, který klidně vstřebá informace o šlendriánství jiných, jako by byl sám ideálním plničem svých povinností. Polehčující okolností by bylo zjišťění, že EU zvýšila možnosti čerpání z jejích fondů při vědomí, že na ně stejně nikdo nedosáhne.
01. 03. 2014 | 02:46

Baba napsal(a):

Není povinností sdělovacích prostředků servírovat informace typu, hele, občane, tolik a tolik odvádí Česká republika ročně nebo měsíčně nebo obojí na daních předepsaných EU, tolik a tolik EU přerozděluje hned a tolik a tolik nabízí jako příležitost pro šikovné a cílevědomé. Nesleduješ-li denní tisk a nechce-li se ti procházet hugem detailů, seš na dnešní dobu prostě blbej a v tom případě je nejlepší kromě toho, co už víš, zjistit, které základní poznatky ještě nespojuješ, protože tohle objevovat profíka zpravidla netěší.
01. 03. 2014 | 03:35

Fialenka napsal(a):

Něco o rozmarech a nedobré vůli mocné elity, u které naivně a neotesaně předpokládáme dobré úmysly ...

Eleanor Rooseveltová v americkém kongresu prosadila, aby každý nově postavený dům měl vestavěnou koupelnu. Byl to záslužný čin, protože hygiena se dává do souvislosti s vymýcením smrtelných infekcí.

Zarážející a poučná je ovšem jedna věc. Eleanor musela tento zákon vyloženě vybojovat, protože kongresmani byli proti ... a to z důvodu, že nebudeme moci rozeznat dům chudých od domu bohatých.

Jsem přesvědčená, že takovéhle zájmy a asociace, jaké měli ti kongresmani, má elita dodnes.
01. 03. 2014 | 09:28

jogín napsal(a):

"pravdu znající kantor ji prostě natluče studentům do hlavy - a kdo není schopen nebo ochoten svět vidět jeho ideologií, toho vyhodí." Prima, zavedeme inovaci násobilky a studenti budou hledat náhradu Ohmova zákonu. Je vhodné si všimnout, že v přírodních vědách nepanuje ideologie, ale důkazy a zásada, že teorie musí být vyvratitelná. Ve vědách společenských a především politických je ovšem nutné používat pružnost a nekonvenčnost. Google se samozřejmě zabývá marketingem, počítače jsou jen pomocná technika.
01. 03. 2014 | 09:53

Ťulpas s titulem Ing. napsal(a):

hlava otevřená né děravá:-)
----------------------------------
Právě tyto hloupé předsudky nevzdělanců mohou za současnou mizérii!

Sleduji internetové kurzy za obrovské peníze a neustále kroutím hlavou nad tím, kam až to dospělo. Zkrachovaní studenti VŠ plivou na VŠ vzdělání, protože na VŠ nepochopili jejich "genialitu".
Takto vybaveni pak do prosťáčků hustí nesmysly třeba i za 29 000 korun za pravidelné posílání 10 videí. Ti po absolvování kurzu jsou certifikovaní "specialisté". To je to vaše vítězství laiků.

BTW. Nestydím se za to, že jsem vystudoval strojní fakultu ČVUT. A to za socialismu v době normalizace! Nikdy potom jsem nepotkal tolik chytrých a skvělých lidí, jako byli profesoři na fakultě, přestože někteří z nich ohnuli záda před politickými prověrkami.
Netuším, jakou zázračnou metodou se naučíte sám více, než by vám to ukázal machr z oboru???
Já mám oficiálně změřené IQ nad 165 (testy jsem z nudy předčasně ukončil) ,ale netroufnu si tvrdit, že něco zvládnu lépe sám. Sám to musím zvládnout pouze proto, že v mém, i v internetovém, okolí se nevyskytují žádní dostatečně intelektuální partneři, kteří by nešířili nesmysly. Samozřejmě i já přebírám od méně vzdělaných rutinérů, kteří projdou testem věrohodnosti.
Dříve tyto předsudky platili proto, že vysoce schopným lidem bylo znemožněno studovat. Proto mohli pouze vyučení předčit v úzké specializaci i inženýry. Jenže zkušený inženýr s klidem vymyslí i nový obor, zatímco schopný specialista je jen dobře trénovaný v dané oblasti.
V současnosti není v technice nic, co bych si sám neodvodil již před 40 lety. Vlastně mě technika teprve téměř dohnala. ( 3D kino, nanotechnologie, mobily, tablety, umělá inteligence, internet ...)
Bez VŠ bych neměl základy, které mi umožní rozumět a dělat prakticky cokoliv ihned. Jen v tom nebudu z počátku tak výkonný jako nějaký rutinér.

PS: nehledejte pravopisné chyby, nejsou důležité. Pokud jsou hrubky pro vás důležité, pak to nebylo psáno pro vás.
01. 03. 2014 | 10:18

Ťulpas s titulem Ing. napsal(a):

Druhou kýženou vlastnost jsem uplatňoval u podřízených již v roce 1983. Přesto mě odmítli na GŘ ČEZu jako despotického vůdce. Můj bývalý podřízený se vypracoval na jednatele významné firmy a ten mě zase odmítl s tím, že musí být výkonní. 10 let jsem ho bránil před komunistama a kryl jeho nedisciplinovanost a lajdáctví.
Chci tím jen říci, že je to vše subjektivní hodnocení a že porovnáváte něčí velikost jen svojí malostí. Vím, je to tvrdé a zní to namyšleně. Ale každodenní zkušenost mi to potvrzuje.
01. 03. 2014 | 10:33

Viola napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale

chtěla jsem vám napsat k rekapče do vaší kolonky, ale tam je to zapleveleno spamem, a zřejmě byste mě tam nehledal. Já vám popíšu, jak mi to s rekapčou funguje a nefunguje.
Když kliknu na počet příspěvků, tak se rekapča neobjeví a nemohu příspěvek napsat, když kliknu na název článku, tak se rekapča objeví a příspěvek napsat mohu.
01. 03. 2014 | 11:19

Sugestor napsal(a):

A klikáte pravou nebo levou?
01. 03. 2014 | 11:24

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Jak nabírají v ČSOB ?
A jak nabírali na Hradě - např. ekonomické poradce ? Čím loajálnější Schwarzenbergovi, tím větší šance ? I s dosud ještě jen mokrým diplomem ?

Hezký den.
01. 03. 2014 | 11:35

Viola napsal(a):

sugestore
klikám pravou. Vy mi nevěříte, že? Tak to zkuste také.
01. 03. 2014 | 11:42

Martin Wilczek napsal(a):

Důležité téma, skvěle uchopené i pochopené a podané srozumitelně. Narazil jsem na článek náhodou a jsem rád, že jsem našel člověka, který (sou)zní. Víc není co dodat, ideální by bylo spíš společně neco podnikat .-)

Pro zajímavost nabízím: http://martinwilczek.blogspot.cz/2011/02/o-novem-skolskem-radu-systemu.html

Díky!
01. 03. 2014 | 11:50

Sugestor napsal(a):

Já neklikám, já kroužím. A sklapuji.
01. 03. 2014 | 12:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Violo,

díky za info, předám našim IT.

Hezký víkend.

Libor Stejskal
01. 03. 2014 | 13:29

Viola napsal(a):

Sugestore

tak mi chcete říci, že bych měla zahodit myš a pořídit si jen notebuk, nebo chytrý telefon, nebo tablet? Ale zatím mi to nepřekáží, když vím, kde je chyba.

.
Také přeji přímejný víkend pane Stejskale.
01. 03. 2014 | 14:04

hlava otevřená né děravá:-) napsal(a):

for ťulpas:-)
nebudu se s tebou přít,není můj úkol na zemi hádat se s ing.ťulpasem(dřív jo rozčiloval a možná bych už byl na cestě za tebou ti jednu křápnout:-)o tom proč je to kde jak špatný,kdo za to může nebo nemůže nejsem malé dítě mám doma dost dětí sleduju jejich vývoj a když se hádají kdo za to může je mi to k smíchu protože tohle je snad jediné co nám z dětství zůstane(pokud se neposunecestou výš o poznání blíž),stejně jak ty ing.zřejmě neuspěšný(jen proto že hledáš úspěch tam kde není třeba)a hlavně protože nabyl vědomí že študovanej bude nejchytřejší a bude moct všechny poučovat,ale můj názor rudý bratře je ten že každej musí najít cestu sám s menší možnou nápovědou,a rozhodně ses nenarodil aby si něco musel,musíš jen umřít a i to není konec světa;-)ťulpasi najdi vnitřní klid to je jediná možnost,jak žít v harmonii
01. 03. 2014 | 14:23

smutný napsal(a):

Odpovědi na zkouškové otázky uchazeče o pracovní místo v Google Inc, který sice získal 0 bodů ze zkoušky ale přesto byl přijat:

В1. Během které bitvy zemřel Napoleon?
* během té poslední
В2. Kde byla podepsána Deklarace Nezávislosti?
* dole, na poslední stránce
В3. Hlavní příčina rozvodu?
* svatba
В4. Hlavní příčina neúspěchů?
* zkouška
В5. Co jste nikdy neměl ke snídani?
* oběd a večeři
В6. Co vypadá jako půlka jablka?
* druhá půlka
В7. Pokud hodíme červený kamen do modrého moře, jaký bude?
* mokrý
В8. Jak může člověk být osm dní bez spánku?
* bez problémů, vždyť v noci spí
В9. Pokud budete mít 3 jablka a 4 pomeranče na jedné dlani a 4 jablka a 3 pomeranče na druhé, co budete mít?
* opravdu velké dlaně
В10. 8 zedníků postavili zeď za 10 hodin, kolik času to zabere 4 zedníkům?
* nezabere žádný čas, zeď již byla postavena
В11. Jak můžeme hodit vejce na betonový základ tak, abychom ho nerozbili?
* jakkoliv, vejce v žádném případě nepoškodí betonový základ.
01. 03. 2014 | 14:28

Ťulpas s titulem Ing. napsal(a):

hlava otevřená děravá
*************************

Jasně, přesně podle pravidla, čím víc mi to je jedno, tak to líp umím, že?
Asi jste vážený mudrlante nikdy nic nevytvořil a nic se nenaučil?
Dál si žijte ve svých pověrách, přebírejte zkušenosti hlupáků ...
Poučení z vlastních chyb je dobrá věc, ale dostanete se pak nejdále za sousedův hnojník.

Děkuji za doporučení, ale klid mi nevezmou ani otevřené hlavy krumpáčem. Je to vaše volba. Dnes už vás ani nelituji.

PS: přestaňte číst ty ezoterické nesmysly, jasnovidnost vám evidentně nejde. ☺ ☺ ☺
01. 03. 2014 | 15:04

hlava otevřená né děravá:-) napsal(a):

ťulpas jedno je kolečko u trakaře,o tom tu nikdo nemluví to jen ty slyšíš co nemáš a co se říká ti uniká;-)
tvořím furt předávám odkaz bytí svým dětem,jdu jim příkladem(snažím se ne vždy to jde)ale učit se budu pořad,nenaučil jsem se na titul ing pravda,ale naučil jsem se životem od 16 let samostatnej od kolika ty?IQ jsem si měřil ale když jsem byl mladej a hloupej a myslel že jé důležité jestli mám dost na to abch mohl oslovovat lidi s titulem:-)
pro tebe inžo teď udělali MBA jdi do toho v před ing vzad MBA uprostřed ťulpa:-)
třeba někdy dospěješ a číst budu co chci a od 2014 si budu dělat jen co chci a není síla která by to ovlivnila(a už vůbec né titulkár:-)
ničeho nelituj život je jen tvůj píseň od Tomáše Kluse výborná k poslechu doporučuji nenutím nepřikazuji ale určitě denně pro tebe 10X neuškodí bratře:-)
01. 03. 2014 | 15:40

hlava otevřená né děravá:-) napsal(a):

přebrat zkušenost hlupáků?teď je otázka kdo je hlupák?Toltékové byli hlupáci?
•1. nehřešit slovem
•2. nebrat si nic osobně
•3. nevytvářet si domněnky
•4. dělat vše, jak nejlépe dovedu
nebo číňané?
Lao-C nebo také Lao Tse je jedním z největších filozofů lidstva.
Autor známé knihy Tao te ťing, základní knihy taoismu.

Přinášíme 9 jeho myšlenek pro zdravější mysl.

1. Cesta dlouhá 10.000 mil začíná jedním krokem.

2. Pokud nezměníte svůj směr, skončíte tam, kam směřujete.

3. Přecházejte těžkostem tím, že zvládáte jednoduché.

4. Znát vnější věci je inteligence, znát sám sebe je moudrost. Ovládat ostatní je moc, zvládnout sám sebe je pravá síla. Když si uvědomíte, že máte dostatek, pak jste opravdu bohatí.

5. Pokud chcete probudit všechnu lidskost, probuďte prvně sami sebe. Pokud chcete odstranit veškeré utrpení světa, prvně odstraňte v sobě vše negativní. Nejvyšší dar, který můžete dát, je vaše vnitřní transformace.

6. Učím je 3 základní věci: jednoduchost, trpělivost a soucit. To jsou 3 nějvětší poklady.

7. Život je souhra přírodních fenoménů a změn. Neodporujte jim – tím pouze trpíte. Nechte realitu být realitou. Nechte věci přirozeně plynout tak jak sami chtějí.

8. Příroda nespěchá a přesto všeho dosáhne

9. Správný cestovatel nemá žádné plány ani záměr dokončení cesty.
milej zlatej musíš vyprázdnit pohár a naplnit ho něčím co ti otevře oči;-)
01. 03. 2014 | 15:49

Ťulpas s titulem Ing. napsal(a):

hlava otevřená né děravá:-)
______________________

Ač hlava zřejmě zavřená, jsem jasnovidec ☺ ☺ ☺

Já tu šlichtu od Duška a Chauna cítil i z politické diskuze. Nadutost uměle skromných a naivitu následovníků obskurních mouder prostě cítím. Ten smrad nejde vyvětrat. ☺
Kombinace Marxismu-Leninismu s magií je opravdu nářez. ☺ ☺ ☺

Doporučuji ještě nejnovější hit: Cesta pravého muže.
Je to zábava na celý život.

Za sebe dodávám jedno moudro 100 + 100 = 1000
01. 03. 2014 | 16:58

santawizard napsal(a):

Co chce Internet?Co chce Google ?
Co chce index pro blogaře a pro diskutující?
01. 03. 2014 | 17:06

Jana Pechová napsal(a):

Dlouhodobě mám pocit, že vysokoškolský diplom je čím dál tím častěji hlavně potvrzením schopnosti zvrácené loajality: absolutorium VŠ dává potenciálnímu zaměstnavateli záruku, že před ním stojí člověk ochotný držet hubu a krok a papouškovat to, co se po něm chce - s vědomím, že mu právě tohle vynáší.

Ale jsem přesvědčena, že je to do značné míry jen reakce na možnosti "trhu" uchazečů o studium: na jedné straně je tlak na co nejvyšší procento vysokoškolsky vzdělaných osob, na straně druhé klesající úroveň vzdělání na základních a středních školách. Z těch lezou spousty sebevědomých teoretiků.
Osobně jsem přesvědčena, že je to výsledek trendu skleníkové výchovy.
- Rodiče trpí přemrštěnými obavami o zdraví a bezpečí svých dětí. V tomto ohledu zasahuje tento cepospolečenský nešvar i do školy, která je tak přinucena redukovat osnovy a limitovat přístup pedagogů
(Příčina: čím dál starší - tj. starostlivější - matky + dramatický dopad reklam různých lobby, v tomto případě zejména farmaceutické a výrobců čistících prostředků. A také zvráceně vnímaná lidská práva bez povinností.)
- Rodiče na děti nemají čas, nahrazují jim ho elektronikou.
(Příčina: politika zaměněná za ekonomiku sleduje jen zisk a růst. Absolutní a ničím nejištěný tlak na výši výdělku tak lidi nutí nikoli k zajištění existence, ale k zajištění společenského postavení.)
01. 03. 2014 | 17:19

Ťulpas s titulem Ing. napsal(a):

Jana Pechová
☺☺☺☺☺☺☺

Kolik jste vystudovala vysokých škol?
Kolik vysokoškoláků zaměstnáváte?
Kolik vysokoškoláků vás předběhlo v postupu?
Kolik vysokoškoláků vůbec znáte, že máte tak jasné představy o vysokoškolácích?

Máte stejně jasné představy o tom, jak si zajistit svoji vlastní prosperitu a umíte své představy realizovat?
Vychováváte své děti k úctě a k charakteru, nebo jim metete cestu k uctívání moci a majetku? Chováte se ke svým dětem jako k příteli, nebo vyžadujete poslušnost?

V odpovědích na tyto otázky hledejte odpověď na to, jak se budou vaše děti chovat za 20 let.
01. 03. 2014 | 18:17

Jana Pechová napsal(a):

Ťulpas s titulem Ing.
Dobrý nick jste si vybral. Zkuste se dopustit úvahy, než začnete hystericky obhajovat sám sebe.
01. 03. 2014 | 18:33

Ťulpas s titulem Ing. napsal(a):

Jana Pechová
☺☺☺☺☺☺☺

Vy jste se snad někdy dopustila úvahy, když píšete o něčem, co jste sama nikdy nezažila, jasné soudy?

Copak s tím trámem ve svém oku asi uděláte? ☺
01. 03. 2014 | 18:37

Kveto napsal(a):

Mňa teda len pobavilo, že článok ktorý len konštatuje nejaký stav v nejakej firme takto zahýba žlčou :)
01. 03. 2014 | 21:32

Sugestor napsal(a):

Zkúsenosť súčasnej ženy nezakázaná, no link na konkurenčný web hej.
01. 03. 2014 | 21:41

hlava otevřená né děravá:-) napsal(a):

Inženýre ty tomu dáváš,proč Dušek?to není tolték on jen bere v úvahu jejich úvahy:-)
vše na světě má nějakej řád,naše myslící hlavy si to řádí podle nějakých osnov,církev podle bible,soudce podle zákonů,vše je vymyšleno za nějakým účelem ale ťulpas místo aby se tu bavil o tématu pracovnící v googlu furt mele svoje a to je přesně ono něco ti natloukl někdo do hlavy a ty jak gramofon furt dokola hraješ jednu písničku,vyměň aspoň desku;-)podstata věci je taková všichni co řídí třeba stát musí mít titul ať je to poslanec,prezident a další.
Otázky na tebe ťulpas líbí se ti situace na zeměkoul(nebo aspoň v naší zemi?)myslíš že kdyby se dostal k vládě někdo kdo nemá titul ale má cit a soucit s lidma že by kradl(třeba ježíš nebyl ing myslíš že by kradl;-)?(takto by se dala postavit otázka co kdyby i do parlamentu a jinam šli lidi výběrem již zmíněného googlu,bez vzdělání?)neexistuje protože taťka ťulpas s titulem ing by to nepřežil:-D
odpovím za tebe všichni kradou že;.) obzvlášť ti co nic neumí beztitulní hlupáci že:-)) ale ti s titulem musí neboť je systém na to připravil a když se objeví černá ovce která má titul a chtěla by najednou myslet a dělat něco pro lidi tak ho systém zlikviduje.
Proto je třeba pozitivně myslet,pozitivum vyšleš a ono se vrátí,mě to pomáhá přežít mezi těmito pravidly,inženýrskýmy povidly a jinýmy sladidly:-D
věřím tomu a chci tomu věřit,ty nemusíš jen bych rád aby víc lidí názorově bylo jak třeba již zmíněný Dušek a míň jak Ťulpasové proto tu s tebou asi zřejmě ztrácím čas,toť vše příteli;-)
01. 03. 2014 | 22:38

Ťulpas s titulem Ing. napsal(a):

hlava otevřená né děravá:-)
-----------------------------------

Mě se líbí, jak to máte pěkně po soudružsku v hlavě srovnané. Dělnická třída vřed, že?
Vy budete rozhodovat o vůdcích, protože zastupujete dělnickou nejpočetnější masu?
Vy by jste spasitele nepoznal, ani s přesným návodem, hromadou ukazatelů a svatozáří.

Hrajete si na pozitivní myšlení a přitom zvracíte zášť a pohrdání. To je prostě na Chocholouška.
Dušek je parazit, který zneužívá nespokojenost lidí a krmí je pozitivistickými nesmysly o poselství Toltéků. V pralese si šlehnul pod vedením nějakého šamana, co tam zbyl po New Age a dělá ze sebe duchovní bytost. Je známý a tak má možnost více ovlivnit.

V Bibli je napsáno o spoustě falešných proroků na konci věků. ... a také o označení chudých duchem (Nike). Konec už je blízko.
Čest práci Toltékům v montérkách. A´t jim aspoň chutná ...
02. 03. 2014 | 00:07

hlava otevřená né děravá:-) napsal(a):

nejsem dělník pracuji ve firmě na pozici středního managmentu a nemám ani maturitu bude to nejspíš tím že jsem tupoun:-D
dám ti ťulpo jeden příklad a jsem zvědavej co s tebe vyleze za moudro:-)))

na břehu řeky stojí dva lidé jeden má diplom z university kde je napsáno jsem nejchytřejší a dělám vše nejlíp(neumí plavat)druhej člověk plavat umí ale nemá na to diplom a v řece se topí dítě,ten co má diplom a vše ví řekne tomu co nemá diplom ale umí plavat,že nemá pro to dítě skákat,protože pokud nemá potvrzeno na papíře že je plavec docela jistě plavat neumí a ten co plavat umí ho poslechne dítě se utopí čí je to vina?toho co plavat uměl ale poslechl toho chytrého z diplomem,nebo ten z diplomem co udělal z plavce nečiného zbytečného člověka kterej v tu chvíly byl jedinej co mohl tragedii odvrátit.
těším se na tvé rozluštění šalamoune
(neřeš to hlavně podle NOZ:-D)
02. 03. 2014 | 09:56

Ťulpas s titulem Ing. napsal(a):

hlava otevřená né děravá:-)
-----------------------------------

První věta z celého příspěvku je správně! ☺ ☺ ☺

Zbytek je dětská hračička. Kdyby to nebyla hračička a aplikoval jste to na sebe, musel byste vidět, že toto se vám snažím naznačit o vás. Jste právě v jistém smyslu v roli toho diplomovaného popírače. ☺ Právě proto platí pravdivost první věty. ☺ ☺ ☺
Dělník a střední management je z mého hlediska jedno. Tam jde jen o tupé opakování omezeného počtu naučitelných grifů. To zvládne každý bez retardace. Tam je spíše důležitá vytrvalost a konzervatismus. Svým působením to stále dokazujete.
Já se vám pouze snažím ukázat, že vaše předsudky jsou mylné. Kdyby jste byl někdy na VŠ, pak by jste nemohl mít tak zkreslené představy.
BTW. Jste schopný vydělat za den 15 000? ... a co takhle 80 000 nebo ještě více? Myslím tím něčím, co od vás někdo koupí, protože to nikdo jiný nemá? Nebo jen plníte představy někoho studovaného?

Vaše představy o tupém učení na VŠ zřejmě plynou od lidí, kteří na VŠ nemají co dělat. Díky hloupým představám politiků se tam tito neschopní dostanou a degradují VŠ na trochu těžší střední školu. Pro mne byla VŠ obrovskou školou poznání, jak myslí ti nejchytřejší lidé ve společnosti a poznání, že jsou moje "krevní skupina". Docent, který mě chtěl vyhodit z politických důvodů si na mne po 25 letech pamatoval a omlouval se, že musel chránit, protože měl za manželku dceru osmašedesátníka Smrkovského.
Při škole jsem stačil vystupovat jako písničkář s kytarou v klubech, jezdit na folkové festivaly, jezdit na soustředění jógy s Miládkou a Rosťou, chodit na přednášky ezoteriků od Kahudy, vytvořit jeden fyzikální objev, ve strojovém kódu jsem napsal část programů pro budoucí mikropočítač IQ151, ... jezdil jsem na čundry, byl jsem v později rozprášené Jazzové sekci.
Co jste tehdy dělal vy? Udělal jste při svých lepších schopnostech než mají VŠ alespoň třetinu z toho za celý svůj život? Jak jste zlepšil tento svět? Co pro něj děláte dnes? Chytněte se za nos a zkuste si VŠ udělat dálkově, ať víte, jaké bludy tady šíříte.

PS: Váš argument o malé vypovídací hodnotě IQ testu zřejmě pochází ode mne a to z roku 1977 kdy jsem tyto testy dělal při vstupu na VŠ. V té době byly testy IQ mantrou úspěšného zvládání čehokoliv. Tehdy mi také každý chytrák oponoval jen do té doby, než zjistil, že mám více než o polovinu více bodů.
02. 03. 2014 | 11:02

Tomáš Michálek napsal(a):

Toto jsou školy a kurzy (online), které by měli lidé studovat (zdarma). Samozřejmě předpokladem je umět anglicky. Budoucnost je v MOOC (massive open online courses).

* Berkeley Webcasts: http://webcast.berkeley.edu/
* Carnegie Mellon: http://oli.cmu.edu/
* Class Central : http://www.class-central.com/
* Codecademy: http://www.codecademy.com
* EveryClass : https://everyclass.com/
* Harvard/MIT/Cal: edX https://www.edx.org/
* IIT Open courses: http://nptel.iitm.ac.in/
* Khan Academy: http://www.khanacademy.org/
* MIT OpenCourseWare: http://ocw.mit.edu/index.htm
* My Open Courses: http://myopencourses.com
* My Open Campus: http://myopencampus.in
* NovoEd (previously Venture Lab) http://venture-lab.stanford.edu
* Open Yale Courses: http://oyc.yale.edu/courses
* P2PU: https://p2pu.org/
* Skillshare: http://www.skillshare.com/
* Stanford: Coursera https://www.coursera.org/
* Stanford Open Classroom: http://openclassroom.stanford.edu
* Stanford Engineering: http://see.stanford.edu/
* TED: http://ed.ted.com/
* Udacity: http://www.udacity.com/
* Udemy: http://www.udemy.com/
* Learning from Data: http://work.caltech.edu/telecour...
* CK-12 http://www.ck12.org/
* Saylor http://saylor.org
* Nalandau http://www.nalandau.com/index.php
* AcademicEarth http://www.academicearth.org/
* Youtube Education https://www.youtube.com/education
* Learn to Be http://www.learntobe.org/
* Floqq http://www.floqq.com
* Videolectures.NET http://videolectures.net/
* Portal to all free courses: http://www.knollop.com/
* OpenSesame - http://OpenSesame.com -
* Eduarrow - http://eduarrow.com
* http://Aprendamos.co.co:-microelearning site in Spanish
* CodeSchool http://www.codeschool.com/
* Veduca - collection in portuguese
* Course Hero Courses | Course Hero
* Open2Study www.open2study.com
* OpenLearn Open Learning - OpenLearn - Open University
* Peer to Peer Univeristy https://p2pu.org/en/
* Iversity iversity Open Courses — Education for everyone
* Venturesity - A New Age Online University
02. 03. 2014 | 11:10

hlava otevřená né děravá:-) napsal(a):

Odpověď hodná ing:-))
díky za životopis,každej děláme co umíme ;-)(trošku si stoupl na hodnotě některýma věcma,možná nejsi uplně marnej případ a procitneš)
vydělat za den se dá 80 tis i víc,zřejmá narážka na MLM systém s dobrým produktem,se to dá vytvořit bez "velké dřiny" jak říkáš mít něco co lidi chtěj,potřebují;-)
můžeš mi říct k čemu mi bude tolik peněz?mě by bylo protože třeba vím že denně umře okolo 25 tis lidí hlady,ale pochybuju že ty by ses s něma rozdělil i kdyby si vydělal milion za hodinu.
Důvod proč bych měl výšku udělat?myslíš že když udělám VŠ tak budu hoden nebýt pro tebe hoven:-DD
i tak raději čas strávím s dětma než učením nepotřebných věcí,jediné kam bych investoval čas je páchat dobro,učení se od filozofů(konfucius) né ťulpasů,psychologie člověka je pro mě velkou hrou a baví mě i když kromě Sigmunda Freuda jsem od nikoho nic nějak nepobral)a i psycholog neví nic na 100% protože hard disc co máš v hlavě nepochopíš ani za milion let studování VŠ

učení mi zatím jde za rok pobytu v Anglii jsem se od eee naučil dost abych se tam uživil i si něco přivezl,dnes dělám práci které jsem donedávna vůbec nerozuměl,obejít program který chce někdo zaplatit zvládnu taky ne vždy ale na 70% úspěšně a to jsem před 12 lety nevěděl co je email,chlastal jsem abych byl s mozkem na úrovni ostatních a nemusel se rozčilovat proč někdo neumí uvařit čaj(nepovedlo se mi otupět bohužel jsem vystřízlivěl)myslím že vše co v životě prožije člověk,ho má někam posunout nebudu tě dál rozčilovat protože lidi tvého rázu prostě snědli všechnu moudrost světa,třeba na smrtelné posteli se ti rozsvítí:-DD
jo a ťulpo to vykaní si můžeš odpustit jseš 100% starší,né že bych neměl úctu ale úctu si musí člověk zasloužit ne se jí dožít:-DDD
ten příklad co vidíš výš je jasnej,naše republika byla dítě a ingové a pod..individua ji nechali utopit a beztitulové přihlíželi.(jen jeden z výkladů)kdyby to bylo doslova tak by tohle neměl člověk řešit slovy ale bez váhání skočit pro dítě i když neplave,protože děti jsou naše budoucnost a když utopíš budoucnost nemá cenu žít přítomnost,koukej dopředu nebuď zahořklej,nesuď lidi bez toho aniž by si je poslechl kromě mozkem i srdcem.
páčko
02. 03. 2014 | 13:50

hlava otevřená né děravá:-) napsal(a):

jinak se pohybuji v oboru financi,pojišťovnictví atd...to jsem rád,že dělám vše grifem "prý":-D
a jsem vodnář typickej takže tvoje předpověď počasí 100% nevyšla:-DDD
02. 03. 2014 | 13:55

Ťulpas s titulem Ing. napsal(a):

hlava otevřená né děravá:-)
-----------------------------------

Takže znovu, zatím jsem se nedozvěděl nic, co bych neodhadl. ☺
Ani jsem se nedozvěděl nic, jak OPRAVDU PÁCHÁTE DOBRO!!!!!

Finanční poradenství je šméčko, protože jsem ještě nenarazil na solidního poradce odborníka. A to mám mezi nimi přátele z dob, kdy jsem závodně tancoval a hrál ligu basketbalu. ☺ Těm lidem věřím, ale nevěřím jejich školitelům a hlavně nevěřím produktům mateřských firem.
Tykám si pouze s přáteli nebo s muzikanty, se kterými jsem si někdy zahrál. (Vláďa Mišík, Franta Nedvěd, Pavlína Jíšová, bráchové Malinové, Luboš Novotný. Ti vlastně patří mezi současné spoluhráče bluegrassu, které bych nestačil vyjmenovat.) To také souvisí s tím, že lidem rozdávám radost svojí hudbou.
Také zachraňuji svět tím, že pomáhám při zvládání velkých průšvihů, až mi mé děti říkají, abych už přestal zachraňovat svět a myslel také trochu na sebe. Naposledy jsem děti poslechl a neangažoval se, přestože bych Concordii odvezl do měsíce a za cenu do pouhých 50 milionů €.
Co tam máte dál?
Aha, Freud... To jste si nevybral zrovna moc dobře, protože Freud je sice otcem Psychoanalýzy, ale jeho představy o psychice jsou chybné, protože Freud nedokázal mít od svého bádání dostatečný odstup. Navíc pro odstranění psychických problémů, je vzpomínání na traumata tou nejhorší variantou terapie.
Kdo vám tvrdil, že nepochopím myšlení ani za 100 let? To jsem dokázal v 17 letech. To je také důvodem, proč jsem mohl být úspěšný v tolika oblastech. Měl jsem nástroj, který neměl nikdo jiný na světě. Vždy mne pobaví, když mi někdo předhazuje, že nestačí inteligence, že musím mít emoční inteligenci. Moje bývalá je známá léčitelka. Jednou jsem vyslechl její telefonát s klientkou. Povídám ta klientka je u tebe dlouho, že? Souhlasila. Když jsem jí řekla, že je součástí problému, urazila se. Po čtrnácti dnech se klientka začala distancovat. Teprve tehdy si manželka byla ochotna vyslechnout souvislosti. Druhý den mi nadšeně volala, že to bylo ono. Dokonce to zkusila i na dalšího odolného klienta (rejpavý psycholog) a ten prý poprvé byl schopen spolupracovat při terapii.

Už vůbec nesouhlasím s krádeží SW! O to se ani nepokouším. Znám z vlastní zkušenosti frustraci, když vám ukradnou vaše duševní vlastnictví. Nikdo si totiž neuvědomuje, jak souvisí naše nepoctivost v užívání cizího díla s naší nízkou životní úrovní.
Socialismus také dojel na nedodržování autorských práv.
Proto si nikdy nemůžeme rozumět. Obejití programu, který chce někdo zaplatit je obyčejná krádež, bez ohledu na vnitřní výmluvy!!! Já o pozitivnu nekecám, spíše naopak, ale správné věci prostě udělám a kecálky poškádlím.

Těším se na zpověď údajného páchání dobra...
Nebo je to zatím ve stadiu nejasných úvah?
Co takhle začít s tím, že pro začátek přestanete obcházet ochrany autorů a program si prostě koupíte. Pokud pro něj nemáte využití, tak si ho nevšímejte. Bude to lepší, než tady teoretizovat o tom, co je správné a pak špatně hodnotit lidi, které neznáte ...

Nevím, jak u vás, ale mně přátelé dávají klíče od bytu při odjezdu na dovolenou a vůbec neuklízejí cennosti. Hádejte proč?
02. 03. 2014 | 20:23

hlava otevřená né děravá:-) napsal(a):

:-)))))))
NO to jsem narazil,někdo kdo říká že víc dělá jak říká už mi tu vypověděl snad vše co za celý život udělal.
To já tu nemusím povídat nic a jen prostě žiju,v harmonii od malička v souladu s přírodou,a neuslyšíš o páchání dobra nic pouze by si ho mohl zaznamenat v mé blízkosti,do té se ale nedostaneš protože zlostí dřív nejspíš pukneš,nevím co tě trápí ale musí to být hodně zlé,snad svůj souboj vyhraješ ale má rada je nebojuj jen tak vyhraješ,CARPE DIEM mé oblíbené duo slov:-)))
Software nekradu jen ho obejdu,abych si procvičil mozek možná pro tebe zloděj,pro mě jsou zloději ti co prodají antivir a před tím aby ho prodali pošlou vir z jedné dílny;-)
tak to funguje i ve farmacii a jiných odvětvích a jen tobě podobní toto schvalují a ohání se známostmi,brečí z újmy co jim vznikne porušením právpak tu chtějí poplatky za TV a za radio v kterých nejde nic za co by se dalo platit;-)vím inžo ty rozdáváš radost a jiní nerozdají nic protože země se točí kolem slunce a slunce kolem tebe:-)))))
promiň ale když někoho neznáš proč o něm tvrdíš že je zloděj,ty možná klíče dostáváš já je celej život pujčoval a neřešil jsem jestli se něco ztratí,prostě jsem lidem věřil a věřit budu i když relita je jiná,ale o co můžeš přijít o cenosti?komu na nich záleží možná tobě mě nikdy nezáleželo na věcech povrchních,měl by sis nahrát co tu píšeš a pouštěj si to dokola,třeba najdeš konečně směr kudy jít.
Přečti si ještě jednou můj text a poté se vyjádři o Freudovi(čti raději víckrát)
Seš první člověk na světě co v 17 a i kdyby si na to přišel ve 117 furt by si byl nejmladší člověk co rozluštil proč využíváme nepatrnou část mozku velká gratulace.
Možná by jsme tu mohli mluvit donekonečna ale mám nějaké vize které chci sobě i svým dětem splnit ,děkuji ti za plnohodnotný rozhovor i když tvé nazory nesdílím a sdílet nebudu naučil jsi mě víc než myslíš a to je mé + i s věcí které mají mě urazit se poučím a neodsuzuji nikoho za to že mluví co si myslí neboť myšlení je naše lidská priorita.
Spoustu zdaru do zbývajících pár let přeje hlava navždy otevřená,možná bych se i představil ale nemyslím že by si o to stál,proto se i tu představujš svým nickem.
Taky jsem neřekl že jsem v práci šťastný a že věřím že má pojistka zabezpečí mou rodinu,protože pojišťovny zapoměli na podstatu s kterou vznikaly a je z nich jen byznys jakožto ze všeho ve své podstatě,furt se vyvíjím a vím že dělat na někoho není to pravé,dělat víc než je třeba není to pravé,utrácet na slevomatech za věci co nepotřebuji není to pravé,ztrácet čas hádáním se rvaním a jinýma zbytečnostma není to pravé, mlčet když mám co říct není to pravé,říkat někomu něco co stejně neslyší není to pravé,jak třeba v tajemství se mluví o matce tereze která nepůjde pochodovat proti válce ale pujde pochodovat za mír-je totiž třeba zabývat se věcma v určitém sledu,neplýtvat energii na věci co nechci.
Co se týká financí,pojišťovnictví otevřelo mi to obzor,který jsem neznal,ale ta cesta už pomalu končí,chci jít jinudy.
ještě dotaz na malého genia,kdybych tu ještě zabloudil což příští týden nejspíš nebude,takže je dost času prosím tě o vysvětlení kde začíná a kde končí vesmír,kolik je ještě obydlených planet(kde mám možná bratrance:-D)z čeho se to vůbec skládá vesmír a proč nejedeš s přáteli na dovolenou,ale raději jim doma uklízíš cennosti????:-DDDDDDDDD
02. 03. 2014 | 22:27

hlava otevřená né děravá:-) napsal(a):

ještě bych chtěl požádat o text tvé písně předpokládám že vlastnoručně složené i s hudbou,nicméně mě jde o text pokud nebude jak od Leo Beránka rád bych poznal čím dáváš radost mezi lidi bude to nejspíš vtipné stejně jak vystoupení Jardy Duška,jeho humoru rozumím snad i tvůj nebude uplně cizí díky předem
02. 03. 2014 | 22:56

Ťulpas s titulem Ing. napsal(a):

Samé nepodstatné věci. Tož nepředpokládal jsem žádný vývoj.
Vzniklo to obranou před hloupými předsudky o studovaných lidech.
PS: MLM nepovažuji za poctivé podnikání. I kdyby to bylo poctivé podnikání, musí být originální produkt. Myslel jsem tím, že vymyslíte úplně novou službu nebo technologii, aby to neslo ty peníze. MLM je jen prostředek, jak takovou službu šířit.
Proč používáte internet, když podstatnou část vymysleli inženýři?

Písně hledat nebudu a zpaměti bych je nedal celé. Jen pro ilustraci jedna z mých mnohých původních jazykolamovým říkanek pro rozmluvení byla použita v písni Bobrů z Českých Budějovic: "pan Kaplan plakal v kapli". Jinak dnes už více než deset let nezpívám, ale hraji poměrně náročný hudební nástroj.

Ono je to stejně jedno, protože vám je v předsudcích zřejmě dobře. Půjdu se zase věnovat smysluplnějším věcem.
02. 03. 2014 | 23:49

hlava otevřená né děravá:-) napsal(a):

MLM ve své podstatě je všudypřítomné,dokonce se o tom prý učí na VŠ.
Nevidím v tom nic špatného pokud prodáváte něco co má smysl ať už je to vaše či kohokoliv jiného.
Nikdo tu netvrdí že inženýři jsou hloupí,jen tvrdím že může být chytrý i neinženýr;-)
četl jsem co vše jsi tu vymyslel ty sám co z těch věcí šlo mezi lidi ku prospěchu zdarma?zřejmě nic,když řeknu vtip a nechám si to zaplatit že lidi pobavím není to trošku jinde,než kam směřuji já,kdyby si lidi víc pomáhali a víc spolupracovali,rozvíjeli technologie co vymysleli chytří lidé,které ale neskončili na povrchu ale pod povrchem země,proto lidi nejdou dál za poznáním jen za penězi což nevede nikam jen k záhubě všech a planety nejspíš také.
Běž se věnovat smysluplnějším věcem,až zase něco vymyslíš nech si to zaplatit a ty peníze si vezmi na cestu,ale pozor převozník bere jen drachmy:-D(nezapomeň tedy směnit;-)
Einstein se taky v mnoha ohledech mílil a přesto je považován za jednu nejvýznamějších lidí 20 stol.,já tedy mám blíž k Teslovi.
https://www.facebook.com/pages/Lid%C3%A9-bez-V%C5%A0-titulu-jsou-blbe%C4%8Dci/352626724812022
ZDE je místo pro ty vyvolené:-D
internet mimo jiné používám abych si s tebou mohl psát :-D
a se spoustou podobných rádo si povídajících lidí;-)
03. 03. 2014 | 00:39

Ťulpas s titulem Ing. napsal(a):

Tady je jeden zdroj, který vede lidi k podobným předsudkům proti vědění a studiu vůbec.
Je to podvodník, který se prohlašuje za neurovědce a za vědce v oboru kvantové fyziky.
Přitom je schopen natlouci do hlavy podobné nesmysly jen díky své výřečnosti a charismatu.

https://www.youtube.com/watch?v=pWh-wwANGuI

Když vás tak zajímá moje nezištnost, tak uvedu příklad. Jsem autorem a prosazovatelem kalhot zvaných Bermudy. Nikdy jsem z toho nic neměl, kromě uznání kamarádů, že mohli být součástí něčeho, co vyjadřovalo vzdor proti pokrytecké morálce dospělých v nastávající Normalizaci. Tehdy to bylo stejně šokující jako Máničky a Rockerství. Já za to neměl nic a bylo spousta firem, které si na nastoupivším módním trendu namastili kapsy. Podívejte se na dresy tehdejších reprezentantů. Tato móda přetrvala 40 let.

Co tam máme dál v životopise?
Ve své době oblíbený film o básnících byl natočen podle knižní předlohy o studentském amatérském divadle. Více než dvě třetiny scén však byly o výseku naší známostí s jednou z hlavních představitelek. Moje poloha byla rozepsána mimo Štěpánka do dalších čtyř postav, protože by pravdě nikdo nechtěl věřit. Jen poslední scéna druhého dílu byla obráceně. Ona smutně stála za otevřeným oknem vlaku, kterým odjížděla do Berlína natáčet pohádku a nemohla pochopit, proč nejedu společně s ní, když jedu stejným vlakem. Jó, pomluvám se nesmí podlehnout. Vzpomněl jsem si na to, když se pomluvy opět objevily v Blesku a v Aha. Tehdy jsem byl mladý a nedošlo mi, že pomluvy byly důsledkem umělého zvyšování sebevědomí jejích hereckých kolegů z minulých natáčení.

Mohl bych pokračovat v popisu mého neúspěšného života vzdělance, ale nemá to cenu a za chvíli mne čeká naplánovaný obchodní telefonát. ☺
03. 03. 2014 | 09:42

Simsalabim napsal(a):

Bože já se bavím!!!!! :o))) je to jako přírodopisný dokument o vyšších savcích.
03. 03. 2014 | 14:06

hlava otevřená né děravá:-) napsal(a):

Čau při pondělku nedalo mi to a musel jsem tu skočit:-)))sice jsem utahanej jak kotě ale napadla mě jedna věc,když ses mě ptal proč používám internet,když to vymysleli inženýři.
To je stejné jak kdybych řekl proč nebydlíš na stromě ale bydlíš ve stavbě kterou ti postavil zdník člověk neštudovaný:-)))
Díky za prognozu v tričku supermana,od tohodle bych dostal tak náběh na schizofrenii,po první minutě už jsem nevěděl o čem mluví(proč vůbec mluví:-))
bermudy dobré já nic podobného nezažil a ani by to nebylo možné,protože kdybych se narodil možná v jiné době nevím jak by to dopadlo,ale nesnáším když nemůžu dělat co chci,nesnáším být jako ovečka a jít za stádečkem pokud to není v akciich:-D(a nemyslím si že kdybych vyrostl v nějakém režimu či něčem podobném že bych splynul,vždycky trčím z řady)
co se týká životopisu nerozumím ani paty ani hlavy poenta mi utekla jak usain bolt,možná to bude tím že skoro spím zkusím až budu čerstvej přečist jetě raz;-)

inspirace člověk co něco dokázal bez vzdělání
http://en.wikipedia.org/wiki/Kirk_Kerkorian

a takových přistěhovalců bylo mnoho,žádné vzdělání a přesto život zvládli nad rámec očekávání(protože život si utváříme vlastním rozhodnutím na to je třeba myslet)
Dobrou Štěpánku:-)))
03. 03. 2014 | 22:57

hlava otevřená né děravá:-) napsal(a):

tady jich je víc

http://www.financnytrh.com/16-miliardarov-ktori-zacali-z-nicoho/2014-03-02/zaujimavosti15813?fb_action_ids=822958491052987&fb_action_types=og.likes&action_object_map=%5B670887516308329%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%22.UxQ9ehDPUK9.like%22%5D&fb_ref=.UxQ9ehDPUK9.like&fb_source=other_multiline
mají můj respekt i když já jdu ještě jinudy vydělat prachy jo ale není to pro mě podstata,
ani dětem nechci nechat zbytečně moc peněz,chci je naučit jak si vydělat,jak přežít a jak být přínosem,ne si to tu odbýt a umřít;-)

dnes jsem třeba pozval bezdomovce na polévku,né že bych byl tak bohatej že budu živit kdo si řekne,ale chtěl jsem si s ním promluvit a dal jsem si s ním,nepíšu to tu proto abych nějak machroval jakej jsem dobrodinec,jen chci říct že rozdělit se i o to málo co člověk má je právě to kam chci směřovat(pokud se někdo ať už jeden člověk přidá bude to úspěch)
03. 03. 2014 | 23:11

Dan Holan napsal(a):

SEDLACKU TY JSES KOKOT NEJVETSI !!
04. 03. 2014 | 06:23

Ťulpas s titulem Ing. napsal(a):

Já nevěřím, že by Ing. Jiřina Kaplanová zpronevěřila peníze banky.
Na začátku 90. let jsem byl jeden z jejích prvních žáků pro oblast Dokumentárních plateb.
Tento nový instrument tehdy plně ovládala pouze ona. Ve svatém budovatelském nadšení školila odborníky konkurenční bank a mně jako jediného nebankovního úředníka. V té době žádná jiná banka na území ČR nenabízela produkt Dokumentárních plateb pro obchody s vysoce rizikovými partnery a v rizikových oblastech. Nenabízely to ani dceřiné banky zahraničních matek. Paní Kaplanová chtěla pomoci našim firmám a podnikatelům v možnosti vyvážet i jinam, než do států G8. S nadšením školila svoji konkurenci.
Je škoda, že takové osobnosti jako byla Ing. Jiřina Kaplanová, jsou obviňovány bez jasných důkazů a namísto plného využití jejich potenciálu raději zaměstnáváme armádu právníků, kteří se snaží vyrobit kauzu.
Já jsem si paní inženýrky nepřestal vážit a i nadále věřím v její nevinu.

Vzdávám čest její památce. ♥ ♥ ♥
04. 03. 2014 | 13:23

dominof napsal(a):

jo, to znám. před dvěma léty jsem byl na školení v rakousku, kde jsem se učil programovat cnc frézu vše v angličtině, ze které jsem odmaturoval za dostatečnou. pak mašinu přivezli a já jsem rozjel sám výrobu. u svého prvního programu jsem se pěkně zapotil. za dva měsíce končím a jdu pracovat zase jinam. na co škola? v roce 2003 jsem se zúčastnil literární soutěže "hledáme talentované autory aneb nepíšte do šuplíku" a umístil jsem se na 3. místě v kategorii poezie. teď se po letech opět učím na trubku a pořád se zdokonaluji.
dělám prostě jen to , co mě baví a nesnáším memorování.
12. 03. 2014 | 18:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy