Hodina NERVu aneb Ani silou, ani mocí...

15. 01. 2009 | 13:42
Přečteno 55354 krát
Zdá se bohužel být čím dál pravděpodobnější, že premiér nesvolal svou ekonomickou poradní skupinu deseti zbytečně. Začíná to vypadat tak, že vláda zřejmě bude muset přijmout opatření, která se budou snažit zmírnit dopady krize.

Zároveň dochází k podstatnému posunu naší celkové hospodářské politiky.

Točení kormidlem
V minulých letech - zhruba od roku 2004 - vládl hospodářské politice všech tří vlád (správný) imperativ snižování deficitu. O tom, že tato snaha nebyla dostatečná, teď nemá cenu psát. Důležité je, že podpora hospodářského růstu stála až na druhém místě. Není divu, při šestiprocentních růstech není třeba ekonomiku moc povzbuzovat. Pochopitelně, mnohá opatření byla zároveň i prorůstová, ale hlavní důraz byl (opět správně) kladen na omezování výdajů.

Nyní se situace mění a prim získává prorůstový důraz. Úsporná opatření se - stejně jako všude na světě - posouvají na druhé místo. S tím pochopitelně nastávají mnohá nová rizika.

Společenstvo deseti
Právě s tímto pootočení směru by měla pomoci Národní ekonomická rada vlády, které jsem členem. Může taková různorodá skupina bez exekutivních kompetencí něčím pomoci?

Může. Je nerealistické čekat, že se zpomalení podaří odvrátit, ale vláda může sehrát roli toho, kdo připraví měkčí přistávací polštář. Je nerealistické snažit se odvrátit příchod podzimu a udělat z něj jaro, ale lze se na něj tepleji obléci.

To že ekonomika pulzuje v cyklech je mantra každého nemarxistického ekonoma. Doby horší střídají ty lepší, podobně jako se střídají roční období. S tím rozdílem, že doby horší jsou násobně kratší a mírnější než doby růstu. Snažit se to vymýtit by bylo foukáním proti větru. Ani rada dvanácti apoštolů by s tím nic nenadělala. Dokonce i Ježíš si uvědomoval, že "chudé budeme mít stále".

Osobně jsem rád, že je skupina sestavena z tak pestrého názorového spektra. Naším spojencem nebude politická síla či jiná moc, ale pouze a jen nápad a síla argumentu. Nikoli tedy silou ani mocí, ale duchem a intelektem bude disponovat NERV, abychom aktualizovali citát ze starozákonní knihy Zachariáš.

Ani jeden z nás není člověkem, pro kterého by ekonomické vyznání představoval artikl víry. Zadruhé nejsme politici, nemusíme se přetlačovat a veřejně v médiích hanit či vyzdvihovat cizí, respektive své návrhy. Kouzlo té skupiny je v tom, že popasujeme své návrhy a své moudra mezi sebou. Ty intelektuálně slabší ať se propadnou pod náporem odporu zbývajících členů. A na povrch ať vylezou takové, na kterých se shodneme všichni.

Pokud v diskusi s váženými kolegy neobhájím své návrhy, nebudu je dále prosazovat. Naopak jsem připraven se postavit za návrhy, které nad mými vlastními vyhrají. Věřím, že podobný přístup bude adoptován všemi deseti. Myslím tím všech deset členů NERVu.

Trpaslík s Elfem
Společenstvo deseti dala dohromady hrozba recese. Jinak bychom se asi nesešli. Koneckonců i v Tolkienově Společenstvu prstenů se trpaslík dal dohromady s elfem nikoli kvůli tomu, že by se těmto znesvářeným rodům chtělo jít na procházku, ale proto, že čelili společné hrozbě z Mordoru.

Těším se na kreativní diskusi. Věřím, že názorová pluralita vytvoří skicu, která by mohla pomoci naší zemi v těžších dobách. A že pak společně nalezené řešení budeme všichni zastávat jako jeden muž.

Kopni se do hlavy
Ač je to lákavé pokušení, nechci medializovat své návrhy, dokud neprojdou posouzením mých kolegů. Obecně ale jde o to, nezpanikařit a navrhnout taková opatření, která se nám budou hodit i po období případné recese.

Měli bychom posbírat takové nápady z celého světa a vymyslet vlastní, které přispějí k dlouhodobé prosperitě naší ekonomiky, recese nerecese. Nyní je dobrá doba na jejich financování a s tím související případné prvotní injekce peněz do ekonomiky. Zvýšené vládní výdaje jsou totiž nyní omluvitelnější něž v letech tučných.

Pokud máme lít peníze do ekonomiky, investujme do vzdělání, do podpory podnikání, do potírání korupce - ale nekonzervujme neperspektivní odvětví. Měli bychom také dbát na to, aby důraz na neprohlubování deficitu byl právě na druhém a nikoli posledním místě.

Pro čtenáře Aktuálně:
Chci nyní využít možnosti tohoto blogu a erudice některých komentátorů mých článků. Velice často vaše komentáře pod články studuji a mnohdy čtu nesmírně podnětné nápady a pohledy. Nad mnohými z nich se zamýšlím dlouho po přečtení a některé pak dále používám ve svých úvahách. Mnohé diskuse byly velice podnětné a zasloužily by širší publikaci. Nyní vás vyzývám k následujícímu:

Ti z vás, kteří jsou hloubaví a přemýšlíte nad národohospodářstvím, zamyslete se nad vším tím, co by NERV měl vládě poradit. Pokud to bude možné, budu se rozumné návrhy snažit prezentovat na radě NERVu. Jistě máte mnoho zkušeností ze zahraničí, z různých oblastí života
atd., které nechci přehlédnout a žádám vás tímto o příspěvek. Otvírám vám prostor a těším se na vaše myšlenky!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

otec Breburda napsal(a):

I já bych se přimlouval za státní pobídky ve stavebnictví - měl bych tip - podporujme jak vývoj tak realizaci domácích solárních elektráren - a to není jen věc pro rodinné domy, ideální místo pro umístění panelů je např. na zábradlí balkonů a na střechách bytových domů...
Nechť stát z větší části pořízení takové elektrárny subvencuje a nechť třeba prvních 5 let všechen vyrobený proud mu i patří (tj. bude se vracet do sítě a ČEZ za něj bude platit do státní kasy). Po 5 letech již vyrobený proud bude patřit majitelům a ČEZ jej bude vyúčtovávat jim...
Myslím, že by tento postup šel zobecnit i na další alternativní zdroje...
22. 01. 2009 | 10:11

selka napsal(a):

Podpora zaměstnanosti:podpora českých výrobků, klidně kampaň za nákup českých výrobků,podpora středních podnikatelů.
Snížení daní pro malé a střední podnikatele, donutit banky zrušit nesmyslné poplatky, snížit počet státních úředníků nebo zefektivnit celý proces.
Poplatky ve zdravotnictví ponechat,jen zrušit v porodnicích a u malých dětí do 6let
Podpořit lidi,kteří jsou nyní bez práce - nedovolit,aby zbylé peníze dotaly banky,ale nejdříve byli vyplaceni lidé,kteří zde pracují.Zrušení zlatých padáků vůbec,to je fakt nehoráznost.
Nějak vybojovat ten boj s korupcí -viz předražené dálnice apod.Větší kontrolu a transparentnost státních zakázek
Podporu výzkumu a vědy,školství, nechápu proč jde tolik peněz do armády, přelila bych je jinam.
No tak asi tak,čistě selsky
22. 01. 2009 | 10:57

SELKA napsal(a):

Jsem zapomněla!!!Držím vám moc palce a moc vám fandím -zachovejte si otevřenou mysl a ducha, přeji pevné zdraví a dobrou intuici,budete ji potřebovat, taky hodně sil -bude to spousta práce.
NERVU ZDAR!!!
22. 01. 2009 | 11:07

Bony napsal(a):

Protekcionismus, podpora českých výrobků. Větší nápisy (nálepky) na obalech "země původu". Šoty v TV a billboardy typu "od Čecha je hezké, když kupuje české".

Znevýhodnit firmy, které přesunou výrobu za hranice. Přesun výroby je vždy jen v zájmu úzké skupiny vlastníků, manažerů. Ti se budou mít skvěle i v době krize. O to na světě (ve společnosti) jde?
22. 01. 2009 | 13:54

Iva Voldánová napsal(a):

Část 1:
Vážený pane Sedláčku,
velice mne zaujal Váš návrh iniciace internetové veřejnosti k podávání návrhů na řešení krize skrze Váš blog. Připomíná mi variantu Habermasovi diskurzivní etiky či Obamovo facebook/twitter zapojení veřejnosti do svého zvolení, s čímž velice sympatizuji. A proto se i já cítím oslovena a v omezeném zjednodušení si dovoluji předestřít svůj názor.
Zkusím se na problematiku podívat induktivní metodou, od vlastního příkladu po širší kontext.
Ač bych měla být pro pracovní trh spíše zvýhodněna (multidisciplinární vysokoškolské vzdělání, různorodá pracovní zkušenost jak v cizině, tak v zahraničí, nadstandardní uživatelská znalost PC, znalost více cizích jazyků atd.) při hledání pracovního místa, v období finanční krize se to nijak zvlášť neprojevuje.

V létě jsem se vrátila z AIESEC stáže z Latinské Ameriky a začátkem září jsem se začala postupně zapojovat do procesu hledání zaměstnání. Jakožto mimo jiné absolventka ekonomického vzdělání jsem také zamířila do typických nadnárodních korporací a začala se prokousávat různými koly výběrových řízení. Zrovna při přípravě na jedno z Assessment center jsem diskutovala s rodinným přítelem, majitelem úspěšné firmy podnikající v kalkulacích ve stavebnictví – tehdy spíše žertem – na co by se mě v souvislosti s krizí mohli vyptávat. A tak jsme se nad tím společně zamýšleli.
Obecně by nám přišlo jako nejlepší strategie nezaměřovat se na podniky (a na pomoc přímo jim), ale na koncové uživatele produktů a služeb, které firmy poskytují. A to zlepšením přístupů koncových uživatelů k samotným produktům formou dotace/příspěvku/úlevy na daních od státu. Tímto by se nejen umožnila sociální spokojenost občanů/konzumentů a zlepšila by se důvěra v sociální stát, který se stará o občany, ale mohlo by dojít i k nepřímé injekci do ekonomiky. Podporou plánovitého selektivního konzumenství, kdyby se nevyrábělo pro výrobu (a tedy zbytečně), ale byla by po ní reálná poptávka, by mohl být vytvořen i pozitivní dopad. Neboť v posledním případě by mohlo dojít k celkové „modernizaci“ zastaralých zdrojů (a to jak např. aut či bytů) které jsou často zdraví či životnímu prostředí škodlivé.
Pokles poptávky v automobilovém průmyslu
Příkladem je vysoce absurdní dotování produkce automobilových koncernů v USA, když není zajištěná poptávka po automobilech. V návaznosti na zvýšení zájmu o auta bych navrhovala dotaci přímo koncovým uživatelům. „Když pořídíte nové auto, tak dostanete příspěvek cca 50 tisíc (odpuštění daní či nějaká jiná forma dotace).“ Věřím, že v takovém případě by se mnoho lidí rozhodlo k obnově vozového parku (zejména pokud by tento postup byl navázán na dobré úvěry a odkup starých aut na součástky). A při hromadném (celostátním/celounijním) obnovení vozového parku by se i celkově přispělo ke zlepšení životního prostředí atd. Je to sice řešení spíše krátkodobé, nicméně by mohlo být dobrou injekcí.
Stagnace bytového trhu
Obdobně by se dala řešit i stagnace v bydlení. S příspěvkem na nákup/rekonstrukci/výstavbu bytu (odpuštění/snížení daní z prodeje v doprovodu s vhodným systémů úvěrů) by se určitě „trh s byty“ znovu rozhýbal.
22. 01. 2009 | 14:40

Iva Voldánová napsal(a):

Část 2:
Nezaměstnanost mladých lidí
Často se teď píše o vzrůstající nezaměstnanosti, která se sice týká spíše dělnických pozic. (To by však mělo být zaopatřeno zprostředkovaně skrze všeobecnou podporu poptávky po zboží, které vyrábějí firmy, ve kterých dělníci pracují.) Nicméně musím říci, že to není zcela tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát. Mohu uvést příklad ze své zkušenosti. Neboť v případě, že mají firmy obecně stop stav (zejména pak ty zahraniční), tak je úplně jedno, kdo je jak na práci připravený a jaké má předpoklady. Prostě když se nenabírá, tak se nenabírá. Já jsem se nakonec rozhodla situaci řešit stáži v Bruselu u Evropské Komise, doufajíc, že do konce léta se situace zlepší. A to by mne také napadlo jako způsob řešení (pokud se bavíme o zamezení vzniku frustrované generace, která nemá uplatnění), které by eventuelně mohlo vést k zlepšení jazykové gramotnosti. Kdysi jsem studovala v Lyonu s jednou Švédkou, která mi vyprávěla, jak byla na jazykovém kurzu ve Francii, což jí hradil stát/samospráva. Bez nějakých zvláštních vstupních požadavků či kritérií na splnění. Takové programy již sice existují, nicméně jsou spíše vázány na vysoké školy a vyžadují relativně náročná vstupní kritéria. Oproti tomu „obyčejný“ jazykový kurz – obecně dostupný – neboť by byl hrazen státem/samosprávou - by nejen byl velkým zážitkem, příležitostí ke zvýšení jazykové gramotnosti, zlepšení kulturního porozumění, ale také by alespoň na čas odklidil určité množství lidí ze skupiny lidí hledajících práci a to produktivním způsobem.
Dalším možným způsobem, jak osoby bez práce produktivním způsobem využít, by bylo vytvoření jakých si chráněných dílen – které by však byly zaměřeny na lepší získání odborné specializace studentů/lidí bez práce. Určité odborné stáže studentů, které by byly placeny státem/samosprávou. Studenti by získávali odborné zkušenosti a firmy pomoc za symbolickou cenu. A stát by měl možnost alespoň částečně uspokojit obě dvě strany.
Uvědomuji si, že je to velice zjednodušený pohled, nicméně jsou to myšlenky, které mne napadají při slovu konkrétní alokace krizového balíčku. Zdaleka nejdůležitější (a jeden ze smyslu států a jeho primárních úkolů) je zajistit pro každého človíčka/občana možnost aktivního se podílení na svém vlastním životě. Nějaká globální/abstraktní krize je v konkrétnu každodennosti málo uchopitelná.
Děkuji za čas, který věnujete tomuto malému výkřiku do blogového světa. Velice by mě těšilo si po Vaší výzvě na konci přečíst jakési resumé, jakých všech možných rad se Vám od aktivních participantů diskuze dostalo.

Přeji pěkné pokračování a mnoho úspěchů a nervů v NERVu.
Iva.voldanova@seznam.cz
22. 01. 2009 | 14:41

buldatra napsal(a):

to autor:

stačí jen oprášit těch pár slov:
Nebát se a nekrást.
22. 01. 2009 | 15:06

Hrozd napsal(a):

Tuto krizi nepovažuji za klasickou krizi v rámci cyklů kapitalistického systému. Považuji ji za krizi systému, která volá po změně systému jako takového - možná po další "nové ekonomice", po fundamentální restruktualizaci zdrojů HDP.
Domnívám se, že všemi možnými metodami až do extrému hnaná spotřeba prostě narazila na svůj strop. Měli bychom se snažit pozměnit systém tak, aby společenskou úroveň,pozici a moc jedince nebylo v takové míře nutno deklarovat jinak úplně nesmyslnými symboly (hodinky za půl milionu, mobil s diamanty, ...., kravata za tisíce),) ale aby rozhodovaly parametry jiné (znalosti, schopnosti, tvořivost ....). Prostě nabízí se investovat do přechodu ke znalostní ekonomice.
Investujme do školství(vybavení škol, platy učitelů),rozvoje a propagace vědy, šetrných technologií i za cenu většího zadlužení - časem se nám to bohatě vrátí a získáme hodně navíc.
Máme i šanci razantněji se pohnout dopředu v rozvoji infrastruktury ( kanalizace a čističky vod v obcích,silnice, obchvaty obcí, .....).
Pouhá podpora výrobců (automobilový průmysl) se mi jeví jako krátkozraké, kontraproduktivní opatření. Stejně tak se domnívám, že snížení daní nebude dostatečně účinné - značná část takto získaných prostředků poputuje mimo naši ekonomiku a bude uložena či investována v zahraničí.
Stát svými investicemi (ovšem uváženými a správně směrovanými) by částečně mohl nahradit výpadek poptávky ze zahraničí. Konečně i Karel IV se pustil do budování Hladové zdi.
22. 01. 2009 | 15:13

slayer napsal(a):

Pane Sedlacku,

uz vidim jak procitate ty tuny nesmyslu od ekonomickych analfabetu. Sem na blogy obcas prispivaji i lide s ekonomickym vzdelanim, ale ty zda se mi nemaji potrebu vam radit.

Ja bych vam poradil nedelat nic specialne kvuli krizi. Navrhnete opatreni, ktera jsou prospesna krize nekrize, jen ted muze byt lehci, nebo urgentnejsi je prosadit. Takze:

1. Zjednodusit podnikani - viz. zaver blogu pani Brixi

2. Zlepsit fungovani soudu

3. Liberalizovat zakonik prace

4. Snizit odvody ze mzdy - neproveditelne, bez reformy duchodoveho systemu, tak to ani nenavrhujte

5. Snizeni miry socialismu - napr. to, ze nemuzete vypovedet najemnika ze sveho bytu, nebo regulace najemneho je neco neuveritelneho, s tim ale take v socialistcke CR nic neudelate.

6. Fiskalni politika je blbost, za prve nefunguje, za druhe i kdyby fungovala tak se spozdenim az bude po krizi a bude tak zadelavat na dalsi krizi.
22. 01. 2009 | 15:37

Karel Svoboda napsal(a):

Vážený pane doktore Sedláčku,
myslím, že nemá smysl hýbat se sazbami o procento tam nebo sem. To nic nevyřeší. Je potřeba opravdu radikální řez, i když už vidím ty marxisty z řad KSČSSD, jak na vše říkají ne ne ne. Největším problém je cena práce. Aby člověk dostal 20 tisíc čistého, tak na něj musí zaměstnavatel vynaložit bezmála 2x tolik! Proto navrhuji snížit sociální pojištění a daň z příjmu. Kdybyste byli hodně odvážní, tak byste mohli dokonce daň z příjmu zcela zrušit jako přežitek. Případný propad státního rozpočtu na příjmové stránce by se mohl vykompenzovat zvýšením nepřímých daní, které by mohly mít konečně jednu sazbu, třeba 17-18%. Dále radikálně snížit sociální dávky. Sociální stát je nesmysl, který nemá ekonomické opodstatnění. To vše by vedlo k tomu, že by se lidé nevyhýbali práci, protože: 1) vydělali by si víc peněz, 2) museli by, aby měli na dražší potraviny, 3) nevyplatilo by se jim být na sociální podpoře. Celkově by se měly omezit jak příjmy, tak výdaje státního rozpočtu. Není potřeba, aby státem proteklo tolik peněz, jejichž část se během tohoto protékání ztratí. Nechte peníze lidem a firmám, ti vědí lépe než státní úředníci a politici, jak s nima naložit. Dále radím jen staré známé věci: vyšší spoluúčast ve zdravotnictví a ve školství, omezení všemožných dotací od kultury po dopravu, nevymýšlení nových nesmyslů jako superúřad na daně, cla a sociální zabezpečení, privatizace všeho co ještě není v soukromých rukách, snížení byrokracie zejména v podnikání. A také něco, co sice nevyřeší aktuální problémy, ale už je opravdu nutné - pořádná důchodová reforma, aby v důchodu každý žil z toho, co si sám za život naspoří, a ne z peněz těch, kteří na něj toho času pracují.
Přeju hodně štěstí Vám i NERVu, i když to budete mít těžké a díky zabedněnosti některých politiků bude spousta dobrých věcí, které vytvoříte, dána k ledu.
22. 01. 2009 | 17:22

silhan napsal(a):

...pane Sedláčku, jsem rád že se budete účastnit NERVu. Věnujte prosím pozornost "zlatým padákům". Myslím si, že pokud stát ekonomicky sanuje nějaký subjekt nebo odvětví, měl by za to získat přiměřenou kontrolu nad jeho dalším ekonomickým chováním. Manageři by měli vědět, že po určitou dobu budou jejich odměny ...buď zrušeny pro neschopnost nebo na nějaký čas zmrazeny s případnou opcí za zásluhu, že svoji částečně znárodněnou firmu vytáhli z marastu. Podle mého soudu by se to mohlo týkat i podnikových akcií, které managment drží - měli by je na nějaký čas dát do tresoru bez možnosti s nimi obchodovat. Aspoň by je to nutilo zvedat jejich bonitu.
22. 01. 2009 | 17:30

chytrá princezna napsal(a):

Měla by se snížit DPH na nové byty nejméně na 5%. Tím se zlevní byty, budou se víc prodávat, nastartuje stavebnictví a vydělá se víc peněz na spotřebu.
22. 01. 2009 | 17:31

Ferdinad Jošt napsal(a):

Zásadní věc v České republice je zhodnotit všechny dosud provedené reformy tzv. reformou reforem a vrátit hodnotu tvůrčí práci omezit korupci, nebo lépe ji plně vymýtit. Vrátit na zem hochy z ČEZu, mají neuvěřitelné zisky a platy a přitom se tvoří neskutečný zisk a je to státní firma. Neplýtvat na reklamách a předražených sportovcích a vrátit hodnotu i penězům a podložit peníze hodnotovým systémem. Pan Sedláček , kdysi se vyznal, že je zastáncem institucionální ekonomie, tam je také vlastně návod, jak se chovat a chápat ekonomiku, jako přírodu i se zákony, kde by měl platit zákon zachování energie a výrazně posílit úlohu lidí ve výrobě a tvůrců hodnot proti skupině tzv. busnisu, jež všechny hodnoty promrhá. Prakticky skutečně zprůhlednit transfery peněz a zprůhlednit vlastnictví a odstranit spekulaci a imaginární složky tvořící deficit peněz s obrovskými platy a příjmy, tj. banky, pojišťovny a vyloučit spekulaci a burzu, postavenou povětšinou na podvodných manévrech a kupčením s informacemi. Je třeba změnit celý systém řízení společnosti a politiky postavit na zem a požadovat od nich odpovědnost a tu i vymáhat včetně rizik pro ně z toho vyplývající. Vrátit i hodnotu a postavení justici.
Nechápu rovněž neprofesionálnost a neumění ministra financí, který ohodnotil možnost krize v Česku,dle něj je to jako trestný čin šíření poplašné zprávy, to je vize a předvídavost politika??? Není, spíše na trestný čin celé vlády ohodnotiti nečerpání fondů EU??
Co vůbec dělá v NERv, např. Vladimír Dlouhý, bývalý předseda ZO KSČ, nyní zbohatlík z čeho?? Ze státní správy a politiky??Už jednou prokázal, že to dokáže, on snad zas bude dělat pořádek?? To už samo o sobě je diskvalifikující celý NERv.
22. 01. 2009 | 18:01

harkonen napsal(a):

Pane Sedláčku díky že podněcujete diskuzi na téma ekonomika. V ekonomice mě zaráží jedna věc - v situaci, kdy všichni zlevňují, jelikož klesá poptávka, se chová jedna firma přesně opačně. Ano je to ČEZ :-) (mimochodem již zmiňovaný více než tuctem diskutujících.

Tato firma je napůl státní, navíc prakticky monopol, přesto neexistuje účinná regulace (regulována je cena distribuce, ta ale tvoří menšinu ceny).

ČEZ argumentuje cenami na německém trhu, že se jim musí přiblížit, když tam vyváží. Nevím proč by cena musela být stejná jako v Německu. Škodovky nebo plyn (viz Ukrajina) stojí na každém trhu taky jinak, tak proč ne elektřina?

O negativních dopadech netřeba mluvit. Zvýšení energie snižuje v podmínkách recese produktivitu práce, zvyšuje inflaci a tím tlačí na růst mezd.

Nevím jaký vliv bude mít NERV v této oblasti (možnost regulace ceny silové elektřiny), ale je nejvyšší čas s tím něco udělat, když nám tento škůdce podkopává nohy. Přeju hodně štěstí a úspěchů v NERVu.
22. 01. 2009 | 18:10

Jura napsal(a):

Prosím vysvětlete lidem v novinách, co je to rovná daň 15%.
Přece není pravda, že kdo bere 10.000, zaplatí stejnou daň jako ten, kdo bere 100.000,-. Mám totiž dojem, že toto matení pojmů se mezi našimi spoluobčany vyskytuje.
22. 01. 2009 | 18:35

Saliven napsal(a):

Já ač zatím ekonom-lamer bych si dovolil též něco málo poradit. Rozdělil bych doporučení ka krátkodobá a dlouhodobá. Krátkodobá:
1. Sloučit daně a pojistné.
1. Snížit zdanění práce, tj. sociální pojištění, přičemž by se provedla revize výdajů státního rozpočtu, a takto získané peníze se poslaly do sociálního systému. Každý občan musí vědět, že záchranná síť funguje - souvislost s bodem 1.
7. Nižší DPH na služby.
8. Zaměstnavatelům absolventů (na omezenou dobu, třeba půl roku) a lidí nad 50 let (do dosažení důchodu) přispívat na mzdu třeba ve výši 10 procent, aby nebyli diskriminováni.

Dlouhodobá:
1. Přísnější přístup k zadávání veřejných zakázek - jeden centrální portál, kde by byl o všem záznam a kterým by musela projít KAŽDÁ veřejná zakázka.
2. Zkvalitnit práci soudů a policie - dneska je to děs. Vymahatelnost práva je alfou a omegou demokratické společnosti.
3. Navýšit investice do vzdělání alespoň o 50 miliard ročně.
4. Investovat do infrastruktury.
5. Investiční pobídky pro obory s vysokou přidanou hodnotou.

Výše zmíněné se nedá dělat bez zadlužování, nicméně bez toho se dneska obejtí nelze - pochopili to i liberální země jako Irsko.

A pro některé ostatní diskutující včetně mého oblíbeného vlka - proboha přestaňte nacionalisticky volat po kupování českého zboží. Je to zbytečná administrativa to označovat, ekonomika už je dávno přeshaniční a když to samé vyhlásí Němci a spol., tak chcípnem hlady a z krize se nikdy nevyhrabem.

Těch, kteří volají ve stylu Rothbarda o vytvoření peněžního standardu bych se rád zeptal, jak by si to konkrétně představovali v podmínkách dlouhodobého růstu. Uvědomujete si, že byste měli konstantní množství peněz v oběhu, takže by nešlo udržet dlouhodobý růst, protože by se neustále zmenšoval počet volných peněz, což by vedlo k jejich zdražování?
22. 01. 2009 | 18:37

mamina napsal(a):

Taky mi dělají starosti frustrovaní mladí nezaměstnaní na jedné straně a kandidáti na důchod, kteří hůř vidí, hůř slyší, jsou často nemocní, často nervózní a celkově unavení nezvyklým současným tempem na straně druhé. Jedni se nemohou nastartovat ke správným pravidelným pracovním návykům a čerpají dávky v nezaměstnanosti, ti druzí (jistě ne všichni) nejsou již tak výkonní a třeba by si rádi šli odpočívat dříve. Odhaduji, že tento můj pohled nemá potřebný ekonomický rozměr, ale mohl by při "snižování hranice odchodu do důchodu" vyvolat tolik kýžený rozvoj mozků a další nepřímé ekonomické efekty s tím spojené. Tento Váš všeobecný "brainstorming" považuji za vynikající nápad. Vidím jeho pozitivum v tom, že někdy sebevětší pitomost může vyvolat u jiného účastníka podnět ke geniálnímu nápadu. Proto jsem se odhodlala sdělit svůj laický názor, který jde ale přesně proti tomu, co se děje i všude kolem naší ČR.
22. 01. 2009 | 19:05

Su napsal(a):

Jen dva rychle komenty.

1) z dlouhodobeho hlediska podpora energeticke soběstačnosti municipalit ale i jednotlivých domácností takovým způsobem, aby se mohli odstřihnout od sítí. Je to sázka na část průmyslu, která bude hrát v příštích padesáti letech prim. Takto se nejen zvýší nezávislost, ale zejména se mohutně postrčí inovace žádoucím směrem.

Za další. Postupný program přechodu na vodíkové hospodářství pomocí větrných a atomových elektráren.

Tato krize bude v absolutních číslech poklesu závažnější než krize třicátých let. Relativní pokles bude také silnější. Ale nepošle nás na stejně nízkou absolutní úroveň bohatství. Lidé by hladem trpět neměli. Nicméně je nutné ji řešit skutečně hlubokými opatřeními. A pokud se nechceme průmyslu a současné kvality života vzdát, musíme se přeorientovat na efektivnější řešení. K tomu by měla směřovat fiskální politika naší vlády. Umírající tkáň v podobě neefetkivních částí průmyslu by měla být odseknuta (nepodporovat), a nová zdravá tkáň může růst. Vzpomeňme na Schumpetera a creative destruction. Fiskální stimul by měl poskytnout určité živiny.

Za další. Klíčem k déletrvajícímu úspěchu je vzdělaná a kriticky smýšlející populace. Proto je nutná podpora vzdělávání.
22. 01. 2009 | 20:17

Su napsal(a):

Trochu se jeste rozepisu. Tyto perspektivni podniky zabyvajici se produkci technologii, ktere umoznuji energetickou sobestacnost municipalit, komunit, ale nejen je, bych podporoval skrze sektor private equity.

Myslim ze by nebyl problem vytvorit program podpory startupu, ktere by splnovaly kriteria ohledne sve cinnosti a prokazaly by nejakou zivotaschopnost. Stat by fungoval jako garant uveru a partner private equity kapitalu, ktery by vstopil do techto malych spolecnosti. Majitele by vsak zustali take s urcitou casti. Cili jednalo by se o partnerstiv, majitel, stat, private equity. Stat by pak poskytl garanci uveru novemu podniku. Private equity je orientovan na kratkodoby vynos. Proto by bylo umozneno v horizontu cca peti let temto investorum svuj dil odprodat s predkupnim pravem statu, ci puvodnimu majiteli, ten by mel narok na garantovany uver na odkup zpet od statu a predkupni pravo. Nebot jeho motivace by byla pro dlouhodobou prostperitu firmy klicova. Co mu schazi je kapital ale zaroven nadeje, ze s prichodem kapitalu o svoje dite neprijde. Private equity zase postrada garance a usiluje o kratkodobejsi horizont zisku. A dokaze si ochranit skutecnou praci na projektu lepe nez stat. Stat pak usiluje o vytvoreni zivotodarneho podhoubi podniku s novou technologii a jejich rozvoj a prilakani kapitalu.

Cely projekt by mel byt nasledne nabizen i zahranicnim startujicim spolecnostem s podminkou presidleni, ci provozu v obou zemich.

Zakladni premisou funkcnosti celeho systemu je naprosta transparentnost. Veskera dokumentace na webu.

Podobne projekty by mely byt take na statni urovni rozjety v ramci spoluprace s vysokymi skolami a mimoradnymi absolventy.

Kooperace statu, private equity a treti strany prinasejici inovaci je pak klicova, nebot se vsechny strany vzajemne doplnuji.
Je zcela proti logice veci podporovat prumysl, ktery se nedokazal prizpusobit sam o sobe. Spousti teto krize neni pouze subprime mortgage, podvod, chamtivost, spekulace, CDOs, tunelovani risku, ale take obycejna nadvyroba. Zbozi, ktere neni poptavano nema byt podporovano. Zbozi bude poptavane tehdy jestlize bede nekomu vytvaret uzitek jeho nakup. Krize by mela byt videna jako sance, ne jako konec. Cesky prumysl ma pritom velkou sanci. Staci jen prijit s produktem, ktery lide budou chtit, protoze jim bude uzitecny.

Jeste k memu navrhu. Je zcela nesmyslny navrh napumpovat penize do automobilky, s tim, ze ta jej vyuzije na inovace. Daleko lepsi je vytvorit fond, ktery podpori malou existujici spolecnost, nebo nove zalozenou napr. techniky automobilky ci naslou na trhu, nabidne automobilce moznost ziskat pristup k garanci uveru pro tuto spolecnost, pokud do teto spolecnosti vlozi sve prostredky a know how. A nasledne videt, jak nove vytvorena spolecnost spolupracuje s automobilkou. Plne je takto podporen novy klicici podnik a odstranena shnila cast stareho.
22. 01. 2009 | 21:12

C. napsal(a):

Jestli tedy mohu poradit, pane Sedláčku, rozhodně nepumpovat do české ekonomiky žádné peníze. Je zde riziko, že peníze by nebyly použity k oživení výroby, ale banky by je obratem půjčily svým matkám v zahraničí, které jsou, jak známo, v potížích. Pomáhat pouze nepřímými nástroji, jako je např. úprava daní, zakonzervování odpisů u firem během odstávky výroby, financování veřejně prospěšných prací a pod.
22. 01. 2009 | 21:59

Důchodce68r napsal(a):

Pane Sedláčku, radím postupovat takto:

1) Prostudování našich příspěvků si v pohodě rozplánujte na zřejmě delší dobu nástupu krize ( kdy se vývoj zjevně vymyká jakékoliv kontrole), jezděte dále na kole, stravu si doplňte o mrkev a vitamíny B2, A, proti únavě očí.

2) Napravovat politický, ekonomický a finanční systém, s politiky které nyní máme, je marné. Ale má cenu studovat, pozorovat a na nápravu se připravovat.

3) Co nyní prakticky:
a) zajišťovat sociální smír (potenciál zloby je už na hranici, soudě podle sebe),
b) do krajnosti bránit dalšímu zadlužování státu.

4) Nadále stále dokola opakovat bod 3a, dokud se nezačne situace zlepšovat.

5) Vyměnit politiky, původní zneškodnit, navždy zakázat růst HDP, podložit peníze zlatem, nedovolit inflaci, zcela zakázat úroky a peněžnictví předat do ruk státu, drasticky zjednodušit zákony, řádně sjednotit Evropu - bez Turecka. (Jak vidíte, netrpím profesionální slepotou ekonomů, mám potřebný odstup. Vy zas máte mé sympatie, objevil jsem ve Vás i člověka, a to je dnes u ekonomů už vzácné.)
Zdravím vespolek.
22. 01. 2009 | 23:25

Vladimír Kučera napsal(a):

Komentářů je tu až dost, to nemůže nikdo důkladně číst, navíc když máloco je opravdu přínosné. Přesto si přisadím - co kdyby...
V době krize je ekonomika nemocná nedostatkem peněz. Největší chyba je pumpovat peníze do bank. Právě tam se totiž peníze akumulují a do ekonomiky netečou. Banky cítí nebezpečí, vytváří rezervy, zvyšují úrokové sazby (i přesto, že národní banka sazby snižuje).
K rozdýchání ekonomiky se peníze musí dostat k lidem, zejména k drobným podnikatelům, kteří do budoucna potáhnou čím dál větší část ekonomiky. Moje rada?
Klidně nechat banky v kaši. Až budou v ní, uvalit na ně nucenou správu, ty co se z toho nedokážou vyhrabat, znárodnit. A kdyby se náhodou vyhrabaly všechny, založit novou banku, státní, třeba jako dceru ČNB (malá změna bankovního zákona by nemusela být problémem).
Státní banka ať poskytuje levné půjčky živnostníkům, ať vytváří fondy na podporu nově vznikajících podniků. Vláda ať zřídí agentury pomáhající podnikatelům dostat se k penězům z unie. A když už nás bude dusit závratný propad výroby, nezaměstnanost a deflace? Ať nechá národní banka natisknout peníze! Že je to opatření používané v rozvojových státech, příčina spirálových inflací? To ano, pokud se použije v době inflace. Tvrdím, že při deflaci, jednorázově a v předem pečlivě vymezeném rozsahu by to pomohlo nastartovat zabržděnou ekonomiku.
Ekonomové s akademickými tituly si budou ťukat na čelo, ale ať vymyslí něco lepšího. Omílání pouček ze Samuelsona teď fakt nepomůže!
22. 01. 2009 | 23:30

Černí baroni-Už se mi zase chce zvracet napsal(a):

Bez urážky Vážený pane odborníku. Vaše poradní místo je důležité asi tak, jak Vaše radění pro Havla. Těšíte se na diskuzi, to je Vaše vize -pokecat, případně si o této diskuzi pokecat v poradním orgánu,možná z toho udělat nějakou přednášku a dělat se zajímavým, odborným a nepostradatelným, zatím Vám ujíždí, omlouvám se, ujel vlak. Vážený pane odborníku, napište nám za 2 roky, co ten Váš poradní šaškent docílil. Jedno je však jisté a sice jste si získal přízeň milovníků Společenstva prstenů - to konečně objasňuje rozměr a postavení "mise Vaši komise". Chcete opravdu dobře míněnou radu? Běžte si pokecat na akademickou půdu a navrhněte rozpuštění této fraškovité stoky! Bohužel je systém nastaven tak, že budeme muset přispívat na Vaše sedánky dalšími prostředky, které se pumpují z našich daní, aniž to lze ovlivnit. To je tragédie doby! Jo, holt nedá se nic dělat. Konečně jeden efekt to Vaše pokecání bude mít, budete na výsluní, budete ještě větším "expertem" a Vaše kariéra poroste dál a dál a dál...
22. 01. 2009 | 23:49

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:

Dobře chlapče. Některý body bych Ti seškrtal, ale jinak chválím. Hlavně za ten velmi rozumný názor na kupování českého zboží.

Až budeš nejvyšší socan, možná Ti dám hlas.
23. 01. 2009 | 00:16

Radovan napsal(a):

Zkuste nejak dohlednout na to, aby se nagativni zpravy tak casto nevysilaly v tv. Lidi to vzdy vystrasi. Myslim si, ze nebyt medii, byla by krize mensi. Ale vy sam moc dobre vite jak to funfuje, takze nema smysl to dal rozepisovat. Kazdopadne media pekne pritapi pod kotlem.
23. 01. 2009 | 06:03

Michal napsal(a):

Dobrý den,

1) PODPORA POPTÁVKY
Pro ČR je asi zásadní pokles výroby automobilů. Namísto možnosti odpočtu DPH pro firmy (návrh pana Kalouska) a pobídek pro lidi (zatím v hlavě pana Kalouska) bych já viděl řešení v přechodném snížení DPH na automobily z 19 na 9 procent (dejme tomu na autmobily prodané v 2. a 3. Q 2009). Idelání by bylo tuto výhodu aplikovat pouze na automobily vyrobené v ČR, aby tak došlo k náhradě výpadku dodávek do ciziny, což je asi vzhledem k EU problematické. Spousty lidí by dočasný pokles cen využilo pro nákup automobilu.
<b>OBECNĚ JE POTŘEBA VÝPADEK DODÁVEK ČESKÝCH PRODUKTŮ DO CIZINY NAHRADIT ZVÝŠENOU SPOTŘEBOU V ČR PRO HLADKÉ PŘEKLENUTÍ KRIZE (udržení zaměstnanosti výrobců, subdodavatelů, prodejních řetězců atd.)</B>

2)SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANNOSTI
Zákonem striktně vyžadovat proplácení přesčasů zaměstnanvatelem dle tarifu mzda+25procent + tarify dle zákona za víkendy a svátky. Místo x desítek hodin přesčasů jednoho člověka by firmy raději zaměstnaly více lidí a tím by klesna nezaměstnanost (větší odvody, nižší dávky a tím více pěněz pro investiční výdaje státu a tedy i další impuls pro průmyslovou produkci).

Jinak jsem velice rád, že alespoň někdo je ochoten naslouchat (leckdy) přínosným nápadům občanů. Přidám dva k posouzení.
23. 01. 2009 | 10:48

Martin Škoda napsal(a):

Jak zmírnit krizi?Změnit zákoník práce.Firmy by měli možnost posílat lidi na dva tři dny v týdnu domů bez náhrady mzdy,kterou by jim formou sociální podpory dorovnával částečně stát.Pak by stát pro tyto lidi mohl vytvořit práci v podobě veřejných zakázek,aby firmy musleli nějaké procento pracovníků,kteří zakázku dělají brát z částečně zaměstnaných lidí,kteří by pracovali u své firmy 2-3 dny v týdnu a zbytek na státních zakázkách.Pokud jde o složení zakázek,zateplování domů s kterým se už předběžně počítá zvládne každý.Další zakázky bych doporučoval vytvořit z volného kapitálu Čez zakázky na stavbu nejlépe jaderných elektráren,kde se také dají zaměstnat lidi.Stát by měl podpořit energetiku a vyvážet energii z jádra,ne jenom proto ,že je to výdělečné,ale proto aby nahradil mínusové saldo zahraničního obchodu,které se vlivem klesajicíhovývozu bude nadále prohlubovat.Pokud by tím stát dokázal udržet vyrovnanou bilanci během krize,tak by tady zůstali peníze a ekonomika by se pak mohla podpořit přes dividendy čez a daně dalších energetických obrů snížením daní.
23. 01. 2009 | 12:08

Mira001 napsal(a):

Souhlasím s panem Kučerou. Nesouhlasím a nechápu proč vláda chce pomáhat jen automobilkám, lidi nemají tolik peněz, aby si mohli hned zítra jít koupit nové auto, tak proč ta pomoc!? Pokud obyčejní lidé (a těch je v ČR většina) budou dělat za minimální mzdu, která jim vystačí pouze na výdaje za bydlení a jídlo, nemůžou potom nakupovat i jiné produkty (ošacení, průmyslové a jiné zboží), které se zatím ještě vyrábí u nás a ne v Číně. Když lidi nebudou mít práci nebo budou dostávat mizerné platy, tam bude i mizerná kupní síla. A další: Výroba z ČR se přesunula do komunistické Číny = bohatne pouze Čína a chamtiví majitelé firem. Absolutně neprůhledné hospodaření státu - podivné rozprodávání státního majetku, korupce a neúměrně předražené státní zakázky (např. máme nejdražší, ale přitom nejhorší silnice a dálnice na světě), za evidentní korupční kauzy nikdo nenese žádnou zodpovědnost apod. = státní dluh narůstá, profitují pouze jednotlivci.
Obrovský počet úředníků, zbytečné až nesmyslné funkce na úřadech.
Toto jen zlomek z toho, co zbůsobilo krizi u nás.
NERVe, pracujte poctivě a věřím, že přjdete na to jak z krize ven.
23. 01. 2009 | 12:16

Martin Škoda napsal(a):

A ještě něco.Zavázat banky zákonem,že svoje úroky vždy sníži o to co sníži centrální banka.ČNB si může úroky snižovat jak chce a je to na nic.Naopak banky si od ní pučí a pučí dál za višší úroky před snížením úroků ČNB a schrábnou zisk.To bych jim zakázal.Pokud si pučují do státu(ČNB),tak musí hrát jeho pravidla.Dále bych jim zakázal pučovat do zahraničí.Aby ty banky pak někdo v krizi nevytuneloval,tím že vyvede prachy úvěrem do banky(zahraniční) a pak ta banka třeba v Německu krachne.
23. 01. 2009 | 12:26

Radek napsal(a):

Mám pro většinu špatnou zprávu. Úspěch bude záviset na lidech dělných. Právě těch, co mají nejmenší platy, mají nyní nejvíce problémů a přitom jsou nejvíce chráněni, právě ti tvoří po troškách hodnoty, které se dále přerozdělují. Dokud si své práce nebudou vážit a opravdu nezvýší svoji produktivitu, přestanou zneužívat všechny sociální výhody (určitě to tak nedělají všichni ale jsou jich desítky procent), dokud snadněji nebudou přicházet o zaměstnání, tak nemá cenu někam dávat peníze. V našem státě neexistuje flexibilita pracovní síly. Potom, až v druhé vlně bych podpořil firmy a podnikatele, kteří se dokáží o své zaměstnance postarat a seženou jim práci. Není třeba zvláštních dotací, stačí jim ulevit od mnoha zákonem danných věcí, které jim brání v rychlejším rozvoji. Ono se pak vytříbí, která firma má dobrý a která špatný výrobní program. Vidíte, řešení je jednoduché, ať se s tím klegové politici popasují. Troufnete si na to?
23. 01. 2009 | 15:20

komarek napsal(a):

ano, mám, avšak sdělím jej až obdržím také příslušné prebendy jako NERV.Proč dávat někomu vlastní KnoHO?
23. 01. 2009 | 16:39

Michal Rusek napsal(a):

Hledat řešení je nutné v těchto rovinách:

a) SPOLEČENSKÁ SOUDRŽNOST (zejména dobrovolný patriotismus, nákup srovnatelného domácího zboží jako výsledek znalosti funkce ekonomiky, nikoliv ideologie!) a jako občanská ctnost - dnes prosazení této ideje brání zejména povrchní reakce řady novinářů vytvářejících hloupé veřejné mínění (tj. že podpora doma vyrobeného zboží - klidně i zahraničním vlastníkem - je ekonomický nesmysl a jakási hloupost), prosazení též brání jakási zvláštní ekonomicko-utopická představa ideální časově vzdálené společnosti zcela bez bariér a podpor - my ale žijeme v kratším horizontu dvou tří let...

b) Dále je důležitá LEGISLATIVNÍ PODPORA ZKRÁCENÝCH ÚVAZKŮ - mnoho lidí nechce 8 hodin náročně práce, ale potřebuje třeba jen 4 hodiny, a třeba dvě různé práce... --> vyšší zaměstnanost atd...

Tedy a) i b) je hledání ve změně vzorců chování... Na tom je třeba CÍLENĚ PRACOVAT - tj.

c) ZAÚKOLOVAT VEŘEJNOPRÁVNÍ OBČANY PLACENOU ČT a ČR

Rychle udělat vzdělávací pořady... Což je v době světové krize bohužel životně nutné. Nikoliv zábava, ale vzdělávání a osvěta. Samozřejmě řada lidí, kteří jsou v pohodě bude proti..., nemají nouzi.

d)CÍLENÉ STÁTNÍ ZÁSAHY TAM, KDE TO JE POTŘEBA.

Pan Mach má pravdu, ideální je nezasahovat - ale to uvažujeme v řádu desítek a stovek let. V krátkém horizontu je druh homo sapiens zajisté schopen moudrých rozhodnutí, těmi jsou například tato:

- Investice v řádu až mnoha desítek miliard (!) do výstavby energie šetřících technologií - solární panely, tepelná čerpadla, izolační materiály + řádově stejně velká podpora - státní garance - na bezúročné půjčky pro všechny občany. Výsledek = miliony domácností ušetří ročně až desítky tisíc korun - tyto peníze budou investovat jinde + lepší saldo zahraničního obchodu (zejména u topení plynem) + okamžitá podpora stavebnictví a dalších firem + výstavba těchto továren na šetřící energie v regionech, kde je vysoká nezaměstnanost (zavřené sklárny - tisíce lidí bez práce...), místo sociálních dávek dávat výplatu za užitečnou práci...

Je nutné tyto investice pojmout opravdu masivně. Topení elektřinou či plynem nemusí stát 50-100 tisíc ročně, ale jen polovinu... Ušetřené peníze rozhýbou automaticky ekonomiku...

e) DŮKLADNÝ AUDIT státních financí a všech VEŘEJNÝCH výdajových programů. Dodnes jdou miliardy desítky až stovka miliard (nevěříte?) z veřejných peněz skrze korupci - což je veřejné tajemství - na předražené a zbytečné projekty. Malý příklad: cena několika desítek informačních tabulí + řídící dispečink na D1 v ceně 2 mld., Ministerstvo dopravy neumí (!!) doložit výdaje a nic se neděje.. Cena je minimálně 4 x vyšší, než lze byť jen vymyslet - tj. o 1,5 mld. korun - a to je jediná zakázka... Atd.

F) V návaznosti na e) - dát plnou prioritu programu "STÁTNÍ POKLADNA" (VÝBORNĚ PANE MINISTŘE KALOUSKU!), rychle jej dotáhnout do konce, umožnit občanům osobní dohled nad všemi výdaji - tj. udělat kopie výdajových DATABÁZÍ veřejných výdajů SE JMÉNY lidí, kteří rozhodují o milionech a miliardách. Okamžitě dojde k úsporám výdajů v řádu desítek miliard korun... - Následně bude možné snížit daně...

* * *

Všechny VÝŠE UVEDENÉ NÁMĚTY jsou pouze příkladem, jak lze uvažovat, pokud opravdu existuje dobrá vůle. Otázkou zůstává, kdo to myslí s naší zemí a občany upřímně a zda lidé z vyšších finaNčních kruhů - pardon - mnozí jsou (jste, jen si to přiznejte) na korupci osobně závislí - si rybník vypustí nebo nevypustí.

Při troše soudného rozumu by se mělo ukázat, že minimálně podpora energii šetřících programů, která peníze vyděla prostě tak, že se hodnoty neprotopí, by měla mít šanci na realizaci, protože nikomu jeho osobní "penězovod" nepřiškrtí.

O tom, že se mají lít peníze do vzdělanosti, nyní snad už ani nemá nemá smysl mluvit (dejte si do Googlu "Akademická jatka"), a přestože nadcházející hluboká ekonomická recese a společesnká krize bude trvat velmi (můj osobní odhad je 3-5 let), je i tato doba na vzdělání celého Ámosova národa příliš krátká.

Možná bychom se už mohli dočkat nových odborníků na závažné společenské otázky - zejména těch, pro které slova etika a ctnost stále něco znamenají. - Především zde hledejme základní východisko z krize. Krize dnes samozřejmě nějak "zalepit" půjde, ale nikoliv vyléčit. Tedy vyléčit - jak dnes již víme - naši hluboce nemocnou "společnost".
23. 01. 2009 | 17:06

rudabhb napsal(a):

Vážený pane Sedláček, z mého pohledu stačí nemnoho.

Omlouvám se, že to píšu tak kostrbatě, ale jsem jen obyčejný člověk.

V naší republice je spousta malých firem a šikovných lidí, kteří společně ekonomiku podrží. Vlastním velmi malou firmu, která vyrábí vlastní výrobky a zároveň poskytuje služby.
Jsme tři. Pracujeme každý v průměru 12 hodin denně.
V číslech - vyděláme svojí prací cca 1 250 000 Kč ročně.
Z toho je cca 800 000 na daně a poplatky (banka elektřina komunikace atd.)
Na hrubé mzdy bez odvodů pro tři lidi mě tedy zbyde 450 000 ročně.
Každý rok jsou tato čísla vyšší bohužel ve stejném poměru.
Jak mám vysvětlit zaměstnancům (kterým procházejí tyto vydělané peníze rukama)
že téměř dvě třetiny vydělaných prostředků nekončí v mé kapse ale
u bank, FÚ, Čezu atd..

Začal bych tím, že bych uzákonil pravilo které říká, že z faktury kterou mi
nezeplatili neodvedu/neuplatním v DPH. V současné době to funguje tak, že
já mám náklady s vyrobením zboží. Takže když mi někdo dluží 100 000 tak
já mám v luftu cca 120 000 protože musím odvézt DPH a firma která si zboží
odebrala se mi směje protože má moje zboží a ještě ji stát věnuje mých
cca 20 000. Je to na hlavu postavené, protože já jsem ve finále ten neplatič
který neodevzdá DPH na které prostě nemá.
Pokud se to otočí z 90% se zlepší platební morálka všech firem. (alespoň
nám by to hodné pomohlo)
23. 01. 2009 | 17:09

rudabhb napsal(a):

Za další bych řešil zákon o cenách (v současné době opět katastrofa)
Minimální rabat cca 10%. Pokud udělám měsíční obrat 1 000 000 Kč
tak při 10% rabatu odevzdám na DPH 19 000. Ze zisku se uživíme,
budeme mít dostatek prostředků na daně a DPH atd.
Pokud máme konkurovat internetovému obchodu, který prodává s 1%
(odvádějící ze stejného obratu 1 000 000 Kč pouze cca 1 900) musím chca
nechca někoho propustit (a nebo dělat 12 hodin tak jak je to u nás).
Takže nefunkce současného zákona o cenách stojí mého zaměstnance místo
(v tomto příkladu) a stát cca 17 100. Pokud však internetový obchod bude
prodávat s 10 % já mužu nasadit 15% a přibrat ještě jednoho zaměstnance (a dělat zas jen 8 hodin).
Co je jepší nechám na Vás. Vy jste "študovaný".

Dále bych určil maximální hranici cca 50% (služby cca 100%), aby i přítel ČEZ pochopil,
že miliardové zisky této společnosti naší ekonomice nepřispívají.

Další blbost je to, že se operuje z průměrnou mzdou. To způsobuje že je spousta
zaměstnanců v depresi, že nemají průměrnou mzdu (viz. učitelé, kteří jsou pak vysloveně "nedoceněný").
Říkal bych že průměrná mzda je 20 000 z toho 80% zaměstnanců má půměrnou podprůměrnou mzdu plácnu 10 000
a 20% zaměstnanců má průměrnou nadprůměrnou mzdu 50 000. Tím získám u zaměstnanců
reálnou představu skutečném stavu platů v této republice. Přáním každého zaměstnance je mít alespoň průměrnou mzdu.
Takhle májí téměř všichni podprůměrnou a o to se jim samozdřjmě dělá "lépe".

Je potřeba podpořit výrobu a prodej Českých výrobků jakýmkoliv způsobem. To znamená, že pokud někdo
dováží s Číny výrobek vyrábějící se i u nás, zaplatí z něj dovozce takové clo, aby se srovnala cena
s nejlevnějším u nás vyráběným výrobkem. Vybrané prostředky může stát použít k úvěrování nových
technologií do firem, právě proto aby mohli konkurovat cenou třeba i čínským výrobkům.
(kdyby jste viděl na čem se dnes ve firmých vyrábí protože nejsou peníze na nákup nových strojů
divil by jste se že jsme to přežili tak dlouho)

Dále je pak potřeba "ubrat" v prosazování státních kontrolních mechanizmů. Příkladem v Itálii mám kamaráda
který je elektrikář. Udělá svoji práci, udělá předávací protokol a tím to hasne. Má plnou odpovědnost
za to co udělal. Nikdo nic dalšího neřeší. Pokud se něco stane (kamarád to odflákne a někoho zabije)
tak si to holt odsedí a je to. Zákazník mu za práci zaplatí cca 1000 Kč a je to. U nás po elektrikáři
nusí přijít revizák, který vybere k tý 1000 - vce další 3 000. A proč ? Protože je opět kontrolován
další instancí. Musí kupovat neustale se měnící normy, neustále kontrolovat měřící přístroje (samozdřejmě
vlastní kontrola nestačí) a neustále jezdit na další hloupé kurzy. Přičemž každý fachman u nás Vám potvrdí
že komunistická ČSN 341010 (doufám že jsem to už nezapoměl) byla norma s velkým N a že mohla bezpečně fungovat
doposud. Takže u nás jeden dělník živí svojí parací (podle mých výpočtů) 4 až 5 parazitujících kontrolórů /úředníků
ať se podíváte kamkoliv (viz. naše účetní, bezpečnostní, požární a jiné předpisy)
Kdyby alespoň každý kontrolor neměl plnou hubu milionových pokut. Chápu, že mohu něco neúmyslně
uvést nebo udělat špatně (zákonů je opravdu velké množství). Ale dneska se tu (v republice)
bojím "prdnout" abych nepopudil "Ekology".

Další boj je penále pokuty úroky z úroků atd.
Opět pokud mi někdo nezaplatí včas faktůru a já nemohu zaplatit včas FÚ proč mám já platit to penále.
Víte sám že právo je u nás v řádu týdnů nevymahatelné (a roky mi FÚ čekat nebude).

atd. atd.
Je toho mnohem víc co by se dalo udělat. Svůj čas jsem Vám věnoval jenom pro to že jste slíbil
(v úvodním článku), že si všechny přízpěvky přečtete.
Omlouvám se ale teď musím jít dohonit co jsem psaním zameškal.
Přeji hodně štěstí.

rr
23. 01. 2009 | 17:10

paja napsal(a):

Nejsem ekonom a nemám příslušné vzdělání ale původ finanční krize vidím v tom že finanční trh USA je vybudován na principu piramidy kterou nám tady vnucovaly jako ORIFLAME AMWAY a podobně.Ti nahoře piramidy pbízeli lidi v těch spodních patrech aby kupovaly produkty které samy tvoří somozřejně s příslušnou odměnou pro sebe do tá doby než pár karet dole vypadlo a tím se vše zhroutilo.Ztoho logicky vyvozuji že pro záchranu je třeba podpořit ty odspoda co vytvářejí tu hudnotu s kterou ti nahoře mohou dále obchodovat a vše vystavět znovu,ale ne zadarmo.Jako podmínku bych vydělza pomoc státu příslušný akciový podíl na firmě a to ze dvou důvodů,pokud by se vše povedlo tak stát nevyhodí zbůhdarma peníze ,ba naopek může mít z tohopříslušný zisk a dále oslabí pozice těch kdo to zavinily a tím získá pžadovonou kontrolu a vliv.Třeba je to úplná blbost ale snažím se řídit pouze svým selským rozumem.
23. 01. 2009 | 17:25

Jan Pechanec napsal(a):

Nedávno jsem shlédl dokumenty Zeitgeist (Duch doby), kde se věnovali zejména devalvaci peněz. Příklady byly popisovány na Centrální bance USA, ale předpokládám, že naše CB jedná podobně.
Uměle mění hodnotu peněz: výší úroků. Stejně tak i jejich množství: Státní půjčka - peníze se vytvoří z ničeho v podobě dluhopisů.
Myslím, že ve zmíněných dokumentech je mnoho děsivých a zajímavých podnětů, ale s jejich realizací to bude horší.

Vláda by určitě měla mít snahu přesvědčovat občany, aby podporovali domácí výrobky (koupí) a snažit se, aby nedocházelo k likvidaci malých živnostníků. Zářným příkladem by mohla být Madeta. Tuším, že před lety nadávala, že zemědělci prodávají mléko do zahraničí. Podařilo se dohodnout se na výkupních cenách (stouply ceny jogurtů atp.). Nyní snižuje výrobu a potopí nemálo malododavatelů. Zde je pravda, že by lidé měli přestat kupovat beztučné "mléčné" výrobky.
23. 01. 2009 | 17:37

D.Kovačovič napsal(a):

Krize začala a pokračuje hlavně tím, že se zastavil tok peněz v ekonomice. Spousta se jich jednoduše ztratila (přecenění finančních instrumentů). Hotovost, která zbyla, leží buď v bankách, které nevědí, jak oceňovat rizika a jak stanovit cenu svých peněz (a tak je raději zatím nepůjčí vůbec), anebo u investorů čekajících na dno poklesu cen. NERV by měl hledat způsoby, jak peněžní masu rozhýbat a změnit kvalitativně, nikoli pouze kvantitativně tím, že buď nalijí do ekonomiky státní peníze nebo jich pomocí daňových úlev víc v ekonomice ponechají. Množství momentálně nehraje roli. Státní pomoc a selektivní daňové úlevy navíc s sebou nesou to riziko, že státní aparát zvolí k záchraně neperspektivní obor. Z toho mi vychází, že důležitá jsou fiskální opatření formátu "něco za něco". To jsou např. státní záruky. Taková záruka má kouzlo v tom, že neznamená přímé finanční zatížení a navíc nutí cílový subjekt nejdříve jít do rizika a pomáhá mu, až když to riziko krystalizuje. Další věcí jsou státní investice do infrastruktury atp. Tyto také neznamenají dodatečnou zátěž pro fiskus (byly by realizovány stejně), jen se mění její rozložení v čase. Tedy pokud to není třeba "Internet do škol". Rozhodně je krátkozraké snažit se řešit krizi nástroji sociální politiky ("dáme Vám peníze, když nepropustíte lidi") nebo ekologické politiky ("dáme Vám peníze, když si koupíte nové auto"). To jsou opatření sice líbivá, ale s krizí důvěry nemají nic společného.
P.S.: Nikomu nepřijde divné, kolik podniků je na hranici krachu bez provozních úvěrů od bank?
23. 01. 2009 | 20:38

Bican napsal(a):

Diskuse je dlouhá a s mnohými souhlasím bez výhrad. Chybí mi tak ale zásadní bod. Domnívám se že současná situace je krizí důvěry, živenou katastrofickými zprávami. Krize je proto, protože to říkají v televizi. Celý národ se z toho podělal a čeká, kdo nás zachrání. Banky to nebudou, i když sníží úrok, už dnes je jejich ochota podstoupit byť sebemenší riziko minimální. Na druhé straně znám řadu majetných lidí, kteří neví, kam svoje peníze investovat. Propojme tedy ty co peníze potřebují na smysluplné způsoby oživení vlastních firem s těmi, kteří peníze mají a oprávněně se je bojí nechávat v bankách. Přehnané záruky, požadované bankami, jim snad budou stačit a své investice si ohlídají, nejlépe každý ve svém městě a oboru. Osobní zájem je mnohem spolehlivější než najatý bankovní úředník. Vzkažme každému kdo, čeká co bude a bojí se budoucnosti - bude jen to, co uděláme. A začněme u sebe, uskrovněme se ve zbytných výdajích (ty stejně živí jen nadnárodní molochy konzumu), pracujme efektivněji a smysluplně, najděme si práci, která nás baví a je prospěšná, když nemáme práci - vzdělávejme se. Máme dva velké vzory - J.A.Komenského, který popsal vše více než před 350 lety a T.Baťu, který dokázal před 70 lety, že to jde a poradil si i velkou hospodářskou krizí. Baťa řekl "Strach je nepřítelem života a díla zbudovaná na strachu život poškozují. Díla užitečná rostou z důvěry." A tento strach nyní ochromil celý národ. A přitom si stačí jen uvědomit, že svět se nezastavil, lidé dál potřebují jíst, bydlet, jezdit autem, bavit se, sportovat atd. Jen pod vlivem strachu všechny aktivity omezili a kolečka ekonomiky se přibrzdila. Jistě, že řada podniků omezí výrobu, stavy zaměstnanců, neefektivní činnosti, ale to měly udělat již dávno v dobách, kdy se zdálo že porevoluční růst nemá konce. Spolu s mnohými jsem se ptal, jak je možné, že celé hospodářství ještě stále funguje při všech paradoxech. Krize se tak stává univerzální výmluvou pro ty, kteří zaspali dobu a čekali, že jejich růžové časy. vydrží věčně. A když nastává návrat k normálním poměrům, cenám, fungování na bázi důvěry, zákonitě to bolí. Jaké s to uděláme, takové to bude.
24. 01. 2009 | 01:39

xx Pane Sedláčku,prosím přečtěte si to napsal(a):

Dobrý večer.
Vrátil jsem se teď z plesu.Mluvil jsem tam s několika vysokými managery velkých(opravdu velkých) firem.To co přichází je opravdu strašné.Propady ve výrobě jsou i 70-80 procent.Podniky tak velký propad ale tají, a z jednoduchého důvodu-nutně potřebují od bank půjčit peníze.A kdyby přiznali pravdivou realitu,žádná banka jim nepůjčí!!!!Tak se to všelijak tutlá a překrucuje,ale nepůjde to dlouho.Navíc materiál,který je na skladě,se nabízí už o 30% levněji,jen aby byl cash.Už se ,,nejede" na zisk,ale i s prodělkem,hlavně že bude na splátky,ať už bankám nebo platby státu. A Vy musíte jednat!!! Na nic nečekejte,ale až opravdu vyplavou napovrch skutečné výsledky budou všichni zděšeni.Neopíjejte se rohlíkem,že v Čechách jsou zdravé banky-tato krize už dávno není jen bankovní ale hospodářská!!Když není odbyt,půjčky od bank to nezalepí,nebo jen dočasně-ale co dál?Nejsem žádný levicově smýšlející člověk,který by snad z této situace mohl mít radost-vždyť to tenkrát říkali.....Touto krizí by byla zasažená levicová vláda úplně stejně,netýká se to jen Čech,ale celého světa. V Číně vládnou komunisté- a Čína se rychle žene do bankrotu.Až se lidi podívají pravdě do očí,pro mnohé to bude hrozné.A myslím,že tuhle krizi možná nejlépe přežijí ti,do teď skromní(možná,co se naučili šetřit od našich dědů a babiček),co nemusí platit 20 a víc tis. měsíčně za hypotéku na mega dům,a dalších plno peněz na mega auťák....Kdo na tenhle nadstandart prostě má,tak má- je to v pořádku a bude v pohodě.Kdo si ho zvolil nad své poměry a na dluh,tak se může začít modlit,ale asi to bude málo platné.Můžete mi opravdu věřit,musel jsem si takto ulevit,to,co jsem tady napsal,vím od těch nejpovolanějších a je to holá pravda.A byli dnes nejdřív hodně zaražení a pak taky opilí.Ale ta kocovina z alkoholu přejde za pár dní-přinejhorším,ale ta kocovina z krize bude bolet ještě hodně dlouho.Nikdo se nemůže utěšovat,že krize přejde do půl roku.Bude trvat nejméně 2 roky a to bude ještě hodně dobré! A jak z toho ven____???? Nepíšu toto abych někoho naštval,provokoval.... ale proto,že mě to prostě trápí.Mějte se,Petr
24. 01. 2009 | 01:55

Tomas Klima napsal(a):

No cetl jsem ze vlada zvazuje davat nejakou dotaci tem co si koupi new auto a to stare necha zesrotovat... ja bych sel dal, dal bych dotaci tem co si koupi elektromobil nebudeme tolik zavisli na rope sice budem vetsi rukojmi CEZu ale penize za spotrebu zustanou vsechny v CR teda do te doby nez bude privatizace CEZu :-D a hlavne udelame neco pro nase deti cistejsi vzduch
24. 01. 2009 | 09:59

xx Pane Sedláčku,prosím přečtěte si to napsal(a):

1)Nedávat peníze do firem,které stejně nemají alespoň v nejbližší době šanci přežít-stejně padnou.A naopak vytypovat segment,který tu šanci má a tam přeskupit síly.Nebo prostě podniky musí změnit program a sortiment-na to by mělo význam dát peníze(a vláda by to měla udělat),ale opravdu některé obory budou 1-2 roky stát a nevyrábět.Už teď dělat průzkum trhu a zkoumat poptávku ve světě.Věřím v šikovnost lidí a v umění poradit si.Zaměřit se na výrobky co půjdou ve světě prodat-ale auta to momentálně nebudou!Elektrická vozítka,ať už jednostopá nebo dvoustopá možná do budoucna východisko bude(ale to je jen nepatrné procento).Navíc,když pod kopcem u Bělé pod Bezdězem se nachází obrovské naleziště uranu,je ho mnohem víc,než se kdy ve Stráži pod Ralskem vytěžilo.
2) Neprodávat ČEZ!!!!!-viz výše.
Energie hotová určitě dá vyšší přidanou hodnotu než samotný uran.
3) Zajistit funkční vybírání DPH a daní od Vietnamských a Čínských velkotržnic.Ty peníze,co tam utrží se nenávratně ztratí pryč!!! Proboha,proč jim to pořád prochází.Oni tady v Čechách prakticky za nic neutrácejí,šetří a peníze jdou pryč.Tohle není radno podceňovat.Anglie díky dovozu čaje a vývozu stříbra z anglického pokladu v předminulém století málem přišla k bankrotu a jaká to byla bohatá koloniální země-a to my nejsme.Pak to museli dohánět dovozem opia z Afghanistánu do Číny.My takovou možnost mít nebudeme!Nevím,jestli si to dobře uvědomujete,ale pokud náš vývoz ven zamrzne a bude pořád probíhat dovoz a prodej bez výběru daní a DPH -tak lehce počítejte!!!!MINUS prostě musí vyjít a taky vyjde! Uplně lehce může spadnout koruna(není podložená zlatem....) a pak můžeme jednoduše být země stejně chudá jako třeba Indie.....Uplně lehce.A neobstojí argument,že krize už tu byly a chudá země do teď nejsme.Ale při žádné předchozí krizi,by si ve velkém nikdo nedovolil fixlovat s daněmi.A také jsme nebyli tak zadlužení.Oči otevřít teď!!!! A přestat si něco nalhávat teď !!!!Začít opravdu něco dělat co má význam,a pak to přežijeme jen s utaženými opasky-bez většího zemětřesení.
Vzpomínám,že jednoho času proběhly v médiích zprávy o nalezištích zlata v okolí Slap a také v Kašperských horách,nevím jestli lidi z krachjících firem nemohli pracovat tam.
A kam jdou ty obrovské peníze za uhlí ze severních Čech a Moravy?
24. 01. 2009 | 11:04

Julda napsal(a):

Jan Kukačka: Ekonomie v zrcadle vývoje české ekonomiky. 2006.
František Dvořák: Velká loupež, aneb, Bourání státu (příspěvek ke kritickému hodnocení závěru XX. století v ČR). CZ Books, Praha, 2004, 101 s. ISBN 80-903515-2-2
Ross Hedvíček: Sametový tunel. Beta Books, Praha, 2006, 198 s. ISBN 80-86851-61-3
Jiří Pehe: Vytunelovaná demokracie. Academia, Praha, 2002, 334 s. ISBN 80-200-1001-7
24. 01. 2009 | 11:41

F.V.Bezucha napsal(a):

1. Je třeba si uvědomit globální příčiny této tzv. krize – domnívám se, že vše bylo uměle a záměrně vytvořeno v USA, aby se zastavil propad dolaru a amerického hospodářství v porovnání s ostatním světem, v USA zapříčiněné nenasytností bank a zblbnutí obyvatelstva k větší spotřebě, kterou si v reálu nemohli dovolit. Díky globalizaci bylo jasné, že se krize rozšíří po celém světě (i za pomoci idiotských médií, toužících po „senzacích“) a tím se zbytek světa zabrzdí, částečně vazbou na dolar, ale především mediálně nafouklou bublinou, která zapříčinila především chování bank ve zbytku světa, obavy podnikatelů investovat, obavy obyvatel utrácet. A protože je to určitým způsobem řízeno z místa vzniku, lze předpokládat, že nejdříve se z krize vyléčí americká ekonomika a tím se znovu dostane do popření světové ekonomiky.
2. Ale je třeba řešit důsledky u nás, především vlít optimismus mezi podnikatele i občany, to by měl být prvořadý úkol. Co se děje mimo ČR, to neovlivníme, takže bych se tím nezabýval, teď bude každý stát zřejmě hrát sám za sebe.
3. Domnívám se, že nejrychlejší dopad krize na naše hospodářství v porovnání s ostatní Evropou by mělo být pro nás výhodou, protože to signalizuje, že zde mimo vliv sníženého exportu hrál nejnegativnější vliv přístup našich médií, které vše nafoukly a mnohonásobně zhoršily, a jak rychle krize přišla, tak rychle bychom se s ní mohli vypořádat.
4. Celkové řešení by mělo být rozděleno na okamžitá – tedy co nejrychlejší a dlouhodobá, tedy systémová.
5. Zásadní, okamžité řešení by mělo nastartovat megapodporu stavebnictví, které je páteří hospodářství (hladové zdi) a to obrovskými investicemi v řádu min. 100 mld., které se v budoucnu vrátí na daních, snížení nezaměstnanosti apod, domnívám se, že to je jediné zadlužení státu, které lze v současnosti dovolit. Možná i snížit DPH pro vše ve stavebnictví. Rozhodně nedotovat jednotlivé firmy, ani jednotlivé obyvatele, ale podpořit hospodářství. Zřejmě ani nepodporovat automobilky. Spíše investovat do rozvoje energetiky (JE) a další energetické zdroje, v žádném případě neprivatizovat ČEZ, ale zregulovat alespoň přechodně ceny – vše zlevňuje, proč ne energie ?
6. Obecně podporovat jakkoliv malé a střední živnostníky a podnikatele, než velké firmy. Jsou základem státu.
7. Minimálně 5 let upozadit požadavky ekologů !
8. Urychleně řešit národní módu, neplatit nic a nikomu v dohodnutém termínu. Řešit problematiku platby DPH dodavatelem, aniž by dostal zaplaceno a naopak objednatel nezaplatí a ještě dostane od státu DPH, které nezaplatil. Další neřest velkých firem 90 denní a i delší splatnosti, kdy malí dodavatelé sponzorují – bezúročně úvěrují velké firmy.
9. Opravdu využít veškeré peníze z fondů EU !
10. No a do budoucna řešit školství a vědu, jsem původně pedagog, i když dnes podnikám, ale zdá se mi, že systém školství se přibližuje tomu americkému, kdy téměř každý má maturitu, ale neovládá ani trivium, zavedené u nás již za Marie Terezie. Ve zdravotnictví nevymýšlet již vymyšlené a vzít si mustr např. v SRN, kde poplatky fungují, ale na úplně jiném, pro všechny přijatelnějším základě.
11. A samozřejmě, podmínkou pro rozjezd toho stavebního výbuchu státních apod. zakázek zkusit najít všemi, tedy veřejně kontrolovatelný systém zadávání, aby se zamezilo KORUPCI.

A na závěr jedna rada – prosba, nenechte se ve svých výstupech ovlivnit politiky a především prosaďte zveřejnění Vašich výstupů – řešení krize, ještě dříve, než je dodáte Vládě a Parlamentu, aby občané měli přehled o možnostech, které byly Vámi navrženy a poté politiky upraveny k obrazu jejich obav z volebních preferencí. Držím Vám palce.

S pozdravem František Václav Bezucha
24. 01. 2009 | 12:06

Jamesullus napsal(a):

Zdravím,

nestálo by za to státem podpořit / založit / k něčemu přidat agenturu, která bude podporovat rizikový kapitál? Ne jako velký bazén státních peněz rozdělovaný start-upům, ale jako business angels síť, která bude sbírat podnikatelské plány a nabízet je soukromým investorům případně venture fondům. Tím, že bude státní, se podaří ji nastartovat rychleji a bude mít od začátku "morální kredit" důvěryhodnosti vůči podnikatelům i otevírající dveře investorům. Jako nápad:-)

Díky, Jirka
24. 01. 2009 | 12:49

bertik napsal(a):

Dobrý den, pane Sedláčku,

sympatické, že se zajímáte o to, co trápí podzámčí. A sympatické je dokonce i Vaše přiznání, že jeho náměty vykradete a budete prezentovat v NERVu. Budiž, s Pepíkem nebo Frantou by se asi nikdo nebavil.

Prosím, aby nezapadly názory Líného černého psa, Kamila Štancla a hotovsona. Ty vyjadřují mnoho.

Všichni tu konstatují, ŽE a CO je v krizi a navrhují různá řešení. To je dobře. Je však třeba, položit si ještě předtím zcela zásadní otázku, PROČ to je. Nemohu přeci přijmout účinná ozdravná opatření, když podrobně nerozklíčuji, proč jsem se do problému dostal. Hypoteční krize to není! Ta je až důsledkem. Prvotním viníkem je systém a prostředí, které umožnilo její vznik: nedostatek kontroly, nepoměr mezi odpovědností a pravomocí politiků a ekonomů, mýtus o trvalém růstu cestou státního i osobního zadlužování, absolutizace trhu, peněz a zisku.

A jelikož politici jsou jen nástrojem prosazování vůle všemožných zájmových skupin, nelze vůbec spoléhat na to, že se něco změní. Všechno řekl Kunert v rozhovoru pro E15 větou: „Růst musíme, to nám krize nekrize akcionář neopustí.“ Chcete ještě něco víc?

Nepodezřívejte mě z třídního pohledu. Jde o kauzalitu, pragmatismus a morálku.
24. 01. 2009 | 16:04

bertik napsal(a):

Vážím si všech diskutujících, kteří přicházejí s resuscitačními náměty:

Z výčtu navrhovaných nápravných opatření se zastavím u jednoho, ve kterém celkem není sporu: PODPORA EXPORTU. Fajn, ale JAKA KONKRÉTNÍ budou jednotlivá opatření. Dotace na vyvezené zboží? Daňová úleva z vyvezeného obratu? Na jednotlivé komodity? Na které ano a na které nikoliv a proč? I na ty, které v zahraničí nemají poptávku? Dvojí cenová hladina koruny, jedna domácí a druhá exportní? Řízené znehodnocení koruny? (Není už ale 27,- Kč za EUR přiměřené?) A to jsou jen dílčí otázky u jednoho jediného námětu.

To samé např. pro snížení DPH na služby (pro které bych ruku nezvedl, ale budiž): Na které druhy služeb? Je po některých neuspokojená poptávka? Po kterých? Čekají podnikatelé v těchto oborech jen na to, až klesne DPH a pak do toho hned jdou? Promítne se úleva do koncové ceny? Jinak se poptávka nenastartuje.

Je to pracné zjišťování, ale jen na základě něho budu vědět, že přijímané opatření bude opravdu užitečné. Jinak kloužeme po povrchu.
24. 01. 2009 | 16:47

Ondřej Dočkal napsal(a):

Byl bych pro dlouhodobější kroky, jako investice do jaderné energie, vzdělání, vědy, výzkumu. Současná krize by se dala využít k převodu některých bank ze zahraničního vlastnictví, pokud by jejich cena dočasně klesla na nulu. Podle mě to, že spoustu důležitých firem je vlastněno zahraničními firmamy může způsobit jen problémy. Na armádě by se dalo výrazně ušetřit, nepotřebujeme ji.Proti nezaměstnanosti by se dalo bojovat založením určitých státních firem, které by byly po odeznění krize zprivatizovány (třeba stavební firmy).ČR obecně dospěla do takové ekonomické vyspělosti, že se musí odklonit zvláště od těžkého průmyslu a krize je pro to ideální přiležitost.

Nemáme možnost bohatnout na těžbě ropy a podobně, ale na energetice se vydělat dá. Jde o to nečekat, evropa si časem také uvědomí, že je potřeba investovat do jaderné energie a když do toho půjdou všichni, už z toho nebudeme mít takový úžitek.

Nerv by se podle mě neměl jen snažit dostat se do situace, jaká byla před krizí..sice prosperita, ale vedlo to ke krizi. Je potřeba odvážnější kroky, změnu, dlouhodobá opatření. Krize, zvláště velmi hluboká, může dlouhodobě velmi prospět.Jde o to nepropásnout šanci.
24. 01. 2009 | 18:57

IQ napsal(a):

Po přečtení všech komentářů i vaší výzvy co by měl NERV poradit vládě:
vláda by měla ze všeho nejdříve zadat společenskou objednávku skupině NERV.Vy byste měli zpracovat vizi a rezortní ekonomové praktické kroky.

Všechno co je zde napsáno jde přesně opačně a proto úplně špatně.
Tentokrát by měla národohospodářská vize vycházet především z vlastních zdrojů a vlastních možností.
24. 01. 2009 | 19:57

Je to marný, je to marný, je to marný napsal(a):

Jako malá otevřená ekonomika nemáme šanci uplatnit jakýkoli zázračný recept, byť bychom jej nakrásně objevili. Nejrozumnější bude opakovat strategii států se kterými nejvíce obchodujeme, tedy Německa a EU,a pokusit se scénář provést rychleji a tak získat výhodu. Pokud hospodářsví přejde do fáze nedostatku surovin či potravin,a zvýší se ochranářská politika, pak je namístě vládní podpora lokální poptávky.
24. 01. 2009 | 21:45

bertik napsal(a):

IQ:

Vláda a společenská objednávka, to mi nějak nejde dohromady, ale to je vcelku podružné. Hlavně si ale nemyslím, že něco jde obráceně. Každému návrhu řešení musí předcházet hluboká analýza a to se v této diskusi děje.
24. 01. 2009 | 23:25

Vojcek napsal(a):

Stále platí ona stará Miltonovská poučka:
peníze a gyros se musejí otáčet
25. 01. 2009 | 00:58

Karel napsal(a):

Nejen jak ale s kým? Viz: Klaus a jeho ODS …. Václav Klaus, prezident z vůle komunistů, /Prezidentské volby, únor, 2003. - Kandidát ODS Václav Klaus před 3. kolem navštívil klub komunistů a poděkoval jim za hlasy. Učinil tak v duchu výzvy jejího předsedy Miroslava Grebeníčka/, pan Kočárník, člen KSČ, aféra pojišťovna, svévolně poskytnuté záruky pro firmu, do které vzápětí nastoupil jako zaměstnanec, Lívie Klausová, členka KSČ (osobní svědectví J. Švejnara), aféra spořitelna, 50 miliard zaplacených daňovými poplatníky, kancléř Weigl, filolog, specialista na rozvojové země a strategický ředitel Investiční banky propojený s Nomurou, 100 miliard zaplacených daňovými poplatníky, Václav Klaus ml., hlasatel volného trhu a jediný člen neziskového občanského sdružení, které vlastní obecně prospěšnou společnost provozující školu (z čeho ten dobrodinec žije?), příjemce stamilionových darů přes osoby spojené s polostátními institucemi, Karel Dyba, člen KSČ, velvyslanec v OECD, muž práce spojený s aférou Telecomu , Igor Němec, obchodník s firemními známkami, dlouholetý úspěšný řešitel romské problematiky, organizátor povodní jmenovaný prezidentem do funkce předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů, Miroslav Ševčík, člen KSČ, teoretik volného trhu, dnes bojovný ředitel Liberárního institutu, v roce 1990 kandidát na generálního tajemníka KSČ, pan Dušan Tříska, organizátor kuponové privatizace, spolupracovník Václava Klause a prokazatelný hodnostář STB, jeho bratr se shodou okolností na kupónové privatizaci nejvíc obohatil, V. Tlustý, člen KSČ, zemědělský inženýr a ministr financí se superdlouhou dobou úřadování, výhodná likvidace problému Nomura, 2 miliardy zaplacené daňovými poplatníky, miliony zmizelé ze stranické poklady (aféra k Takáč/, starosta Prahy 5 M. Jančík, který autem srazil strážníka na uzavřeném Mánesově mostě a z místa nehody odjel, Richard Salzmann, člen KSČ, odpovědný za nesplacené miliardové úvěry v Komerční bance, který si v době schvalování peněz kamsi odskočil, Miroslav Macek, fakturant 10 milionů za poradenství při privatizaci spořitelny, když předtím zastával funkci místopředsedy vlády atd.....
25. 01. 2009 | 02:11

Kala napsal(a):

Levné půjčky na zateplování a jiné energeticky úsporné projekty.
Dojíždějícím zaměstnancům umožnit uplatnit náklady na dojíždění v daňovém odpočtu.
Ukončit dotování solární výroby elektrické energie, je to utopie z pohledu ekonomie.
25. 01. 2009 | 08:23

IQ napsal(a):

Bertíku, i analýza musí být cílevědomá a postavená na výsledku diskuse.To se právě děje,souhlas.
Teď by měl nastat krok - vyhodnocení diskuse. Pak následuje srovnání se společenským zadáním vlády. Nejpodstatnější část přípravné fáze.
V úvou autor říká,že se zdá .... atd.
Premiér něco svolal a neřekl co chce?
Člen skupiny NERV z toho vyvodil?....???

A premiér chce co?

Prosím vás hlavně nepaběrkujte po světě.
Přeji hodně úspěchů vám, ale především nám všem.
Pokuste se dopracovat k tomu, co považujete za podružné.
25. 01. 2009 | 10:01

IQ napsal(a):

Oprava:
V úvodu autor říká / vypadlo d ve slově úvodu/,
děkuji.
25. 01. 2009 | 10:04

Jaroslav napsal(a):

Učitelům domů PC a připojení, do škol vícerychlostní připojení a peníze do vzdělávání, podpora zateplování RD, ne jen dotovaných paneláků, investice do rozvoje krajiny, výsadby lesů, parků, kultivace zasmrádlých čtvrtí na dobré adresy, podpora kulturního vyžití žáků- divadla malých forem, hudební kluby na školách a intrech, podpora e-lerningu=nejdůležitější a zdarma, nebo za symb. poplatek....ne jen tupá podpora cizích automobilek, proboha !!!
25. 01. 2009 | 10:37

bertik napsal(a):

IQ:

tak jsme víceméně v souladu. Obávám se ale tohoto: i kdyby z NERVu vyšel sebelepší homogenní celek ozdravných opatření, nemá exekutivní pravomoc a musí projít parlamentem, zdegenerovaný paskvil jako odtamtud vycházejí některé zákony po pozměňovacích návrzích. Tady to navíc bude buď na krev tvrdý boj koalice s opozicí nebo výsledek vzájemných handlů nebo obojí.

A jsem si jist, že to všichni nahoře vědí. Vnucuje se pak otázka, proč se to vlastně děje? Pro zdání, že se s tím něco chce udělat???
25. 01. 2009 | 11:41

bertik napsal(a):

oprava:

...musí projít parlamentem, ČÍMŽ VYJDE zdegenerovaný paskvil ...
25. 01. 2009 | 11:44

IQ napsal(a):

Souhlas, začínáme být více v souladu.
Nepotřebuje mít exekutivní pravomoc. Od čeho by pak byla vláda?
Pravdu i obavy máte z parlamentu. O to více je třeba promýšlet co jste označil jako podružné a co je myšleno pod pojmem společenská objednávka. Napovím: ani po dvaceti letech jsme nebyli schopni nastartovat demokratický politický systém.
25. 01. 2009 | 13:45

hotovson napsal(a):

Ahoj vsem, diskusi jsem necetl, tak nevim, jestli to nezaznelo:
1) prinutit CNB, aby konecne provadela clearing 7 dni v tydnu. 365 dni v roce
2) prinutit banky, aby jakekoliv penezni prevody provedly do 24 hodin, jeste lepe do 12 hodin
25. 01. 2009 | 14:37

Mirka napsal(a):

Dobrý den,
přečetla jsem zde hodně příspěvků (přesto asi ani ne polovinu), některé mě přivedly na nápady, které uvedu níže (takže podobnost s některými již uvedenými není náhodná). Myslím, že podpovat podniky nebo banky či snad i jiné instituce je zbytečné. Jen se tam vložené prostředky stejně utopí. Na druhou stranu i nějak zvlášť podporovat spotřebu není asi to pravé. Dosud byla spotřeba v mnoha rodinách živena jen úvěry a pak musí zákonitě dojít k tomu, že už jen splácejí. Proto zvýšit spotřebu (která je mnohdy typu: koupím, třikrát použiji, zahodím) je jen ještě větším plýtváním omezenými zdroji surovin.
Řešení této krize jistě není nic snadného a možná by se dalo říci, že ani neexistuje. Možné je ale jakési podpoření "dobrých nápadů", které by ovšem neměly nadělat paseku ve státním rozpočtu. Rozumný občan si také přece nekoupí nové auto jen kvůli tomu, aby podpořil automobilku.
Je třeba myslet na to, že jakékoliv opatření se promítne do spousty oblastí, které s tou, kde opatření zavedeme, zdánlivě vůbec nesouvisí. Nejsem ekonom, ani jiný odborník, jen se snažím dívat se trochu kolem a uvažovat trochu dál, než jen měsíc dopředu. Takže slíbené návrhy a úvahy:

- ekonomika musí opravdu růst? (podle mne toho stejně nelze dosahovat donekonečna)

- nepřipustit další zadlužování státu i za cenu hodně drastických opatření

- jednat s ohledem na budoucnost (ne jen 2-3 roky), myslet na to, že bude více důchodců, mohou být nestabilní dodávky plynu (jak jsme se přesvědčili), časem budou ropa, plyn uhlí i další suroviny docházet

- podpořit snižování energetické závislosti domácností i firem (např. kdo provede kvalitní zateplení bude mít elektřinu či plyn 3 roky bez DPH)

- nastavit jako povinnost využívání odpadního tepla či jiných odpadních produktů, zainteresovat na tom i řadové zaměstnance

- upravit zákoník práce - možnost zkrácení pracovní doby/týdne i za cenu snížení platů, odbourat přesčasy, umožnit zaměstnání 2 pracovníků na 1 místě (např. člověk před důchodem bude předávat své zkušenosti mladému po škole, ten díky tomu nebude na podpoře, oba budou dělat např. jen 4 hodiny) umožnit propuštění zaměstnanců i bez odstupného, omezit zaměstnávání důchodců (jsou zvýhodněni a to je nefér vůči ostatním), umožnit jednomu člověku střídání více pracovních činností během jedné směny - méně se unaví a podá vyšší výkon (i střídání fyzické a duševní práce), bude-li člověk po škole bez práce, podporu dostane jen v případě, že bude chodit do nějaké firmy na praxi

- snížit vysoké důchody a omezit neoprávněné sociální dávky (bez sňatku mají oba nárok na podporu)

- omezit (stanovit strop) vysokých mezd manažerů a zainteresovat je na výsledcích hospodaření firmy (třeba tím, že část mzdy vrátí, bude-li firma ve ztrátě)

- mzdy poslanců a členů vlády stanovit v závislosti např. na výši průměrného platu či na výši státního dluhu

- ponechat a raději zvýšit poplatky ve zdravotnictví - zvýší se tím odpovědnost člověka samotného za své zdraví

- umožnit lidem zvolit si zdravotní a sociální pojištění z více variant (spoluúčast)

- ve školství návrat k řemeslům (sehnat dnes např. kominíka není snadné)

- omezit reklamu a dotování sportovců

- zvýšit kvalitu zboží, zajistit dohled

- zrušit veškeré poplatky v bankách

- zlepšit podmínky pro OSVČ-pokud nevydělá neplatí

- v některých oblastech se vrátit k ruční práci lidí (zvýší se zaměstnanost, lidé budou mít víc pohybu) ušetří se náklady na energie a bude zravější prostředí (když 3 lidé s 3 benzínovými stroji sečou a uklízejí metr široký trávník před domem nemůže to být levnější než když by to dělal 1 ručně)

- jakkoliv podpořit růst morálních hodnot, s tím souvisí vymahatelnost práva (řešit rychleji, nebo jinak) odbourat druhotnou platební neschopnost

- přísnými tresty a lepšími zákony potlačovat kriminalitu a nevhodné chování (dnes spousta poctivých lidí ze strachu raději agresorovi ustoupí)
25. 01. 2009 | 15:06

bertik napsal(a):

IQ:

Dostáváme se na obecnou rovinu.
Poslední věta sedí. Jenže ten, komu systém vyhovuje, ho nebude měnit ve svůj neprospěch. Dobrovolně se neomezí. Společenská objednávka se pak projeví 1 x za 4 čtyři roky ve volbách a jak se ukazuje, je celkem jedno, kdo je vyhraje. Nakonec i zájem pana Sedláčka opatřit data pro NERV (ať už jedná za NERV nebo za sebe) to dokazuje. Čím jsme byli, když nebyla krize? Těžký nezájem.
25. 01. 2009 | 16:18

sidth napsal(a):

NERV mel bejt zalozenej pred jednim rokem, kdy se ukazaly problemy v USA na hypotecnim trhu. A jestli tyhle lidi v NERVU az ted premyslej, co delat, tak je trochu pozde. Stodola uz dohoriva a jenom samotnej zemedelec si tam zavez kanystry s benzinem, protoze mu je nekdo prodal zalevno. Pic hosi, v roce 2012 bude mozna trochu lip, ale proboha, zadny lecitelstvi a sarlatanstvi.
25. 01. 2009 | 16:37

Jindra napsal(a):

Resil bych to rozsahlou privatizaci urcitych statnich podniku. Prilaka to investory plus utrzene penize (desitky miliard) se daji vhodne investovat a tim rovnez rozhybat ekonomiku bez zadluzovani.
25. 01. 2009 | 16:41

sidth napsal(a):

2 jindra: investori nejsou. to jen cez vykrada nase penezenky a pak kupuje nesmysly v rumunsku, bulharsku a ukrajine....
Nejsou prachy nejsou investice.
25. 01. 2009 | 16:47

Čestmír Konečný napsal(a):

Jediný lék na krizi je zásadní DEVALVACE koruny. Tak na 32=35 Kč za Euro. Protože ve světě poklesnou ceny vstupů (např. energí, ropy) tak se to dá unést celkem v pohodě..Takový kurz přiláká i mnohe, kteří budou chtít zachránit svůj job...Tedy rada je jednoduchá: DEVALVOVAT, DEVALVOVAT..
25. 01. 2009 | 18:15

Emil napsal(a):

Pane Sedláčku, zvažte tuhle otázku:
Jsou ekonomicko-sociální obory, (ve kterých je proti krizi potřeba realizovat zásahy), na které nemá ani jeden z NERVáků kvalifikaci? Jinak buďte přesný, není to vládní, ale premiérská rada. Její předseda má dvojjedinou roli - výstupu dobrých rad a současně spotřebitele rad. To je systémově docela zábavné.
A moje rada bude taky zcela v tomto stylu (tak trochu mimo) - je jí Věštba, kterou jsem nedávno slyšel jako rakouský vtip. Víte, kdy se ve Strakovce začnou chovat rozumně? No až jednoho rána premiér konečně přijede do práce hlavním vchodem (od Vltavy) a ne jak z tahu vchodem pro služebnictvo (od Klárova). Že tak lezl do práce tesař Gottwald budiž, ale doposud se v tomto smyslu každý premier choval jako parvenu. A nedivte se odporu české elity proti chobotnici na Letné - nemohli tam dost dobře určit, kde je zadní vchod a styděli se autora zeptat.
Jinak dík za psaní, rád vas čtu, dejte na sebe pozor a mějte se ... Emil
25. 01. 2009 | 18:38

Stanislav napsal(a):

Příspěvek na pořízení motorového vozidla pro
ZTP/P.Nynější znění:O příspěvek se může žádat jednou za 5 let a součet příspěvků nesmí v období 10 let přesáhnout částku 200.000,-- Kč.To je včetně úpravy na ruční řízení.Navrhuji zvýšit tento příspěvek na 400 000 Kč za 10 let.
Když už p.Jahn navrhuje šrotovné.
25. 01. 2009 | 18:45

ondrej krasa napsal(a):

Jednoduché,
1)snížit daně za práci na 30% nejen bohatým:)
2) začít konkurovat Holandsku a udělat z Prahy alternativu daňovým rájům s cílem natáhnout centrály korporací z celé evropy
25. 01. 2009 | 19:19

Allan napsal(a):

Pane Sedláčku, dneska jsem opět slyšel odborníka Kalouska, ale to je dialog s hluchým nebo troubou. Ten nerozumí nebo nechce rozumět co druhá strana říká. Když neví, kdo mu nyní půjčí,ať nabídne dluhopisy se slušným úrokem občanům. Více jak 3% co dávají zlodějské banky. A levné peníze od centrální banky ať jdou ke konečným spotřebitelům, ne 1,95 % a více za měsíc. Můžete uvést, kdo nám doposud půjčoval. Kdo měl peníze, které u nás úspěšně zhodnocuje. To je obchod, co! A také progresivní zdanění příjmu. Ne tak jak si Kalousek a ODS vypustili naplňování rozpočtu úlevám bohatým (sobě taky). Ti tu základní poptávku netvoří. Tyto cílené "vysoké daně" krizi rozhodně neeskalují. A pokud to Roman a další za těchto podmínek už nebudou chtít dělat v ČEZu a jinde, rád to vezmu v tomto monopolu za něj. A levněji.
25. 01. 2009 | 20:25

Pepa napsal(a):

Pane Sedláčku.Tak jsem dnes poslouchal chytrolíny ze socdem.Hrůza,jak znají jen rozhazování,aniž by věděli,jak ty dluhy,které nasekají splatí.Už zase nahánějí hlasy a rozdávají.13 důchod,který absolutně nerozhýbe spotřebu.Peníze vzít z divident ČEZu.To nejsou peníze,které mají přijít do rozpočtu,nebo na splátku deficitu apod?Přidat na podpoře v nezaměstnanosti.Na první pohled myšlenka se sociálním cítěním.Kdo si ale bude hledat práci,když podpora bude lepší,než pracovat,platit si jízdné,brzy vstávat atd.Co na tom,hlavně,že to těm socanům přihodí nějaký ten hlas ve volbách do EP.Tohle bezhlavé rozhazování mne přivádí k šílenství.Kdy už konečně začne Paroubek a celá jeho parta přemýšlet skutečně tak,aby to bylo dobrý pro tuto republiku a ne pouze pro něj?Nepodléhejte prosím demagogii Soc.dem.!!
25. 01. 2009 | 20:49

IO napsal(a):

Pane Sedláčku, při svém uvažování pro NERV se oprostěte od klišé, myšlenkových stereotypů, ustálených postupů. Aktuálně se udály a dějí věci nevídané (Židi válčí, zatímco Rusové obchodujou a centrální banky poskytují peníze za nulový úrok…). Proto i přístupy k situaci a řešení musejí být nevídané, odvážné a rychlé. Jsme malá ekonomika, výrazně zaměřená na vývoz, podle jakýchsi hledisek údajně nejprůmyslovější země Evropy. Opusťme alespoň do překonání krize (a to může trvat dlouho) stále omílané a nám vnucované, ale v nynější extrémní situaci falešné klišé, že nejlepší je výroba s co největší mírou přidané hodnoty. K čemu je takové klišé, když právě tyto výrobky nyní jako první ztrácejí odbyt, protože poptávka po nich mizí jako sníh na slunci a zákazníci je zřejmě dočasně považují za zbytné. Při tlumení ničivých účinků krize nám krátkodobě není nic platná ani další tupě omílaná fráze o potřebnosti „investic do vědy a vzdělání“. Naši výrobci mají dostatek již nyní vzdělaných a zkušených, velmi šikovných pracovníků, jsme tím jako země známi. Tyhle lidi pouze znechutí a demotivuje, když jim někdo bude takto naznačovat, že jsou stále ještě příliš blbí a nedovzdělaní, a posílat je místo k rozumné práci někam do školy pro pracující podobné té z filmu Marečku, podejte mi pero, aby se tam učili moudra o tom, co je to „hrdobce“ a podobné hovadiny. Nedoporučuju taky, abychom mysleli „nově“, protože nikdo nic podstatně nového a pro naši aktuální situaci účinného stejně nezná. Nemůžeme ovšem myslet ani po staru. Ale můžeme, a to je podle mého názoru v krizové situaci nejlepší, myslet staronově. Tím myslím opřít se ve zcela nové, neznámé situaci především o svoje ověřené znalosti a dobré zkušenosti. Nemáme dost vlastních surovin, máme ale zatím dost energie na výrobu, zaměřme se nikoli na naši titěrnou domácí poptávku, ta nás nespasí, to je troškaření, ale na poptávku v zahraničí, a to na poptávku po výrobcích s nižší mírou přidané hodnoty, které potřebují a skutečně si mohou koupit ve velkých množstvích i nesmírně lidnaté země 3. světa. Takové naše tradiční výrobky například pro zemědělství a potravinářství umíme bez dalších investic téměř okamžitě začít vyrábět a mají na jmenovaných obrovských územích stále ještě dobrou pověst. Je jen třeba přitlačit na ty, kteří je tam mají co nejrychleji prodat, aby skutečně tvrdě a kvalitně zapracovali a nepovažovali už svoji práci jen za pohodlný pašalík pro povaleče nejrůznějšího, často velmi obskurního původu. Potlačme alespoň na dobu krize ustálený způsob uvažování „zdivočelých účetních“, kteří podle svých pokřivených ekonomických hledisek řídí výrobu, pletou se pod nohy a vytrvale překážejí technickým odborníkům, kteří výrobu realizují. „Zdivočelí, zešílevší účetní“ v kapitalistické zbožní výrobě rychle ztrácejí smysl pro realitu, jsou tak už jako studenti vychováváni. Až někde na konci jejich uvažování je Má dáti, v jejich myšlení panuje Dal. Základní zištný motiv, pro který se vlastně jakákoli kapitalistická výroba realizuje, zdeformoval jejich myšlení tak, že jsou posedlí stálým a nekonečným snižováním nákladů a nechápou už, že tato ekonomická racionalita mé své lidské i racionální meze. Za svými ekonomickými ukazateli už nejsou schopni vidět živé lidi, lidské tváře, lidské osudy. Tito šílenci ničivé důsledky krize dál prohlubují. Abyste je potlačili, prosaďte tyto strategické přístupy: práci pro co možná nejvíce lidí i za cenu toho, že budou jako jednotlivci pracovat kratší dobu a méně si vydělají, budou ale zdravější a čipernější, takže jejich práce bude produktivnější. Za poctivou práci důstojný plat a relativně stálé pracovní místo, omezte pořvávání o tom, že pracující je povinen mít dvě práce, skákat a stěhovat se „flexibilně“ za prací z místa na místo, jedině tak můžete nás, líné makáče, tupé lopaty a netáhla s určitou nadějí vyzývat, abychom s vámi táhli „za jeden provaz“. Buď práci čest! (už houká šest, už houká šest!)
25. 01. 2009 | 21:09

Petra napsal(a):

Tomáši,

Dobrých rad i nesmyslů Vám již mí spoluobčané napsali přehršel (+ ekonom jste Vy, nikoli já), takže bych navrhovala podívat se pro inspiraci do zemí mimo ČR a obšlehnout vše, co se již povedlo a zafungovalo. Detaily beze strachu ponechám na Vás. Je mi jasné, že ne všechno je politicky schůdné, ale něco by se povést mohlo!

PS: Ozvěte se v tom podniku, kde jsme se měli tu čest poprvé a naposledy setkat, zvu Vás s majitelem na zpožděnou oslavu Silvestra. V té době jsme o krizi ještě tak intenzivně nepřemýšleli, tak proč nepřestat na chvíli pracovat a trochu si oddechnout nad dobrým pitím. Televizní štáb prosím někde ztraťte (kamarád se Vás minulý týden málem bál), stačí mi medializace mé práce.

PS2: Taky mám jen jeden - ekonomický - oblek :o))
25. 01. 2009 | 22:25

mickova napsal(a):

pane Sedláčku ,přeji Vám hodně úspěchu ve vaší nelehké práci.Je to práce a situace,která je tu jednou ze Xlet.a nikdo přesně neví co je a není zrovna nejlepší řešení.Rozhodně nesouhlasím s návrhy sociální demokracie,je to (a že jsem laik na ekonomiku)postavené na hlavu.Přidávat důchodcům 13důchod je nesmysl a nic neřeší,starý člověk si stejně nic nekoupí ,jen si je schová pod polštář.Zaslechla jsem ,že rada NERV chce hlavně podporovat zaměstnanost,tak je to správné,nebylo by na škodu zřídit při městských úřadech různé služby,například uklízecí nebo sociální služby,zkrátka vytvořit pracovní místa.Podpořit malé podnikatele odbourat zbytečnou birogracii ,pomoc stávajícím firmám s odbytem do zahraničí.
25. 01. 2009 | 22:48

Jakub napsal(a):

-Je-li jednou z priorit nezaměstnanost, bylo by velice účelné (jak tak sleduji v okolí) déle (min 1/2 roku?) nezaměstnaným za určitých podmínek zpětně dát min. na rok dotaci ve výši minima socíálního pojištění, tak aby před nimi nestál poblém "uživ se sám, ale nejdřív počítej s tím, že musíš vydělat na soc. a zdr. poj, což jsou takřka již 4 t Kč měsíčně" - velice beroucí odvahu k tomu, "starat se sám o sebe".
Výše jmenovaný problém s DPH u té tzv. druhotné platbní neschopnosti by také zabránil mnohým krachům dobrých firmem.
25. 01. 2009 | 22:51

Jakub napsal(a):

Jo, a rada DEVALVOVAT, DEVALVOVAT nás dovede tak na úroveň hladovějící a bouřící se země, protože to nutně povede k šílené inflaci a nespokojenosti, stávkám atd.. Samozřejmě Euro za 20 Kč neodpovídá také výkonnosti naší ekonomiky.
25. 01. 2009 | 22:54

Jára napsal(a):

Pro stabilizaci situace a přípravu na prohlubování krize je třeba zavést DOČASNĚ ... a urychleně ( IHNED ..do 30 dnů ) skrácení pracovního času ( kde je to technicky možné a nutné ) celoplošně na 6 hodin denně, tam kde to ještě funguje. Podniky kde to vypadá na kolaps dočasně ekonomicky zmrazit ( ne hodit do hřtánu exekutorů a správců konkurzní podstaty! ). Sice lidi budou vydělávat méně, ale budou mít práci a i nezaměstnaní získají možnost pracovat. Je lepší snížit zátěž zaměstnavatelů, než pak platit ze snížých příjmů podpory a pak sociální dávky. je třeba snížit režijní výdaje firem, t.j. zrušit zbytečné výkazy, snížit nebo zrušit DPH na všechny druhy energeticky úsporných výrobků. Zrušit DPH na klíčové nejzákladnější potraviny. Odpustit penále a pokuty všem dlužníkům státu a státních institucí. Motivovat je k splacení jistiny a pak řádném plnění závazků. Statisíce lidí jsou ve stavu kdy je jim už jedno jestli dluží na pokutách 100 nebo 200 tisíc. Zakázat řádění lichvářských a podvodnických firem. KRIZOVÁ SITUACE ŽÁDÁ KRIZOVÁ ŘEŠENÍ! Okamžitě zrovnoprávnit podnikání. Všechny podnikatelské subjekty zrovnoprávnit jako právnické osoby, žádné OSVČ. Povolit najímání firem firmami i na jednotlivé činnosti. Daňově zvýhodnit smlouvu na zaměstnanecký poměr. Zrušit odstupné. Hlavně zakázat kupčení s pracovními příležitostmi, protože teď existuje situace že když chce firma nabídnout na pracovním úřadě volné místo ( jedno místo/jeden pracák ), musí zaplatit 2000 Kč. Pokud potřebuje lidi v celé republice, tak může zaplatit statisíce jen za to že hledá pracovníky. Za co má firma předem platit statisíce? Za to že chce státu odebrat nezaměstnané a dát jim práci? Proč to tak je? Protože weby pracovních úřadů spravují soukromé firmy, a ty si účtují nehorázné poplatky. Stát by měl ,, bezplatně ,, umožnit firmám inzerovat na státním portálu pracovní příležitosti. Komerční portály ať si dělají co chtějí. Lidi nemají čas stovky hodin hledat na 50 portálech inzerci co se jim hodí. Zavést státní informační registr pracovních příležitostí a to vše bezplatně, nebo za nějaký symbolický registrační poplatek. Měl jsem zahraničního investora, který měl zájem zde postavit manufakturku a v rámci celé republliky zaměstnat cca 500 lidí ( výroba, distribuce, prodej a montáž výrobků ) ve vlastní siti od výroby po montáž u spotřebitele. Když investor viděl ten český bordel, korupci a podvody, tak radši od toho couvnul. Shodou okolností byly v tu dobu televize a noviny plné afér jak politiků tak podvodných firem bez trestu. navrhnout se dá toho mnoho, něco by pomohlo, ale nejdříve je třeba odstranit to co brzdí ekonomiku. Naco budeme lít do auta dávat super motor a super benzín když máme zataženou brzdu?
25. 01. 2009 | 23:18

xyz napsal(a):

IO - 25.01.2009 21:09:24: Máte můj obdiv, souhlasím s vámi prakticky ve všem. Jen se obávám, že se to k uším těch, kterých se to týká nejvíc, už nedostane. Naopak hlasy různých lobbystů a jejich hochštaplerů tu téměř vytapetovaly celou diskusi.

Zdá se, že neoliberálové se svými zaručenými "recepty" dostali druhý dech, z nějž vážně mrazí. Po zhlédnutí dnešní "tiskovky" na ČT24 už o tom nemám nejmenší pochybnosti. Ministr financí třesoucím se hlasem národu de facto oznámil, že vlastně vůbec neví, co dělat, prostě se zkusí tuhle tohle a ještě támhleto nebo tamto, ono snad něco vyjde, zato premiér naprosto suverénně třískal politický kapitál. Na krizi půjde svést naprosto vše. Liška už vytáhl školné, julínkovská reforma zdravotnictví bude pokračovat, ostatní opatření na sebe nenechají dlouho čekat. Už je mi taky jasné, proč byla zkrácena podpora v nezaměstnanosti, ačkoli si všichni ve vládní koalici celý loňský rok přizvukovali, že vlastně žádná hospodářská krize (respektive recese) nám absolutně nehrozí. Předpokládám, že v rámci zvýšení flexibility pracovního trhu teď přijde na řadu zákoník práce.
25. 01. 2009 | 23:51

Jakub napsal(a):

-Diskutované "šrotovné" na starší auta by se dalo přirovnat k dotaci na změnu paliva u vytápění - zde nikdo celkem nenamítal. Proč v tomto případě nespojit příjemné s užitečným. Stát do toho koneckonců tak moc neinvestuje ani v případě těch německých 2500 Euro - návratnot DPH, daně z příjmu výrobců dovozců, servisů, lepšího živ. prostředí (menší nemocnost a nehodovost), spokojenost zejména slabších soc. skupin., zaměsnanost (zde by se museli ale zejména "pochlapit" naši výrobci a udělat spíše mínusovou tzv. "vlasteneckou přirážku", nebo i prodej spec. modelů s názvem třeba "CZ anticrisis 2009 :-)". Hlavní podmínkou by ovšem neměla být délka vlastnictví vozu (starého, či nového), ale tech. prohlídka propadlá max. cca 2 měsíce (tzn., že auto nebylo vytaženo z vrakoviště). Další důležitá podmínka je, že bude registrováno po koupi v ČR (vývoz - pokud vím, tak u nových aut by DPH bylo placeno jinde v EU).
26. 01. 2009 | 00:14

Jakub napsal(a):

Za měřit se více na služby a pomoci např. turistickému ruchu reklamou v zahraničí.
26. 01. 2009 | 00:19

Damián napsal(a):

Dobrý den,
pane Sedláčku,děkuji za výborný nápad, dát lidem slovo. Mohu Vám i panu premiérovi poradit následující. Buďte chytří a předvidaví jako šachisté a lstiví jako politici či ekonomové. To znamená, neztrácejte příliš času řešením neřešitelného. Otázka nezní, jak bojovat s krizí. Nýbrž, jak využít krize. Pokud by vás to zajímalo, můžete se dozvědět více na mém blogu. S pozdravem, Damián.
http://damian.blog.cz/0901/...
26. 01. 2009 | 01:24

slayer napsal(a):

Pane Sedlacku,

nekde jsem od vas cetl, ze rozhodne nebudete v NERVu lobovat za zajmy svych zamestnavatelu. Jak si mam tedy vysvetlit navrh pana Jana? Ten clovek se dusledne ridi heslem "koho chleba jis, toho pisen zpivej". Ukazkovej pripad.
26. 01. 2009 | 01:53

milow napsal(a):

Ano pane xyz, třesoucím se hlasem i já tu komiks viděl... O několik dní dřív se tu diskutéři zavadili o skláře, nic neřeším, ale ten počet.. Když se smluví a pod záminkou obnovení sirkářství v zemích českých zaskočí dejme tomu do Řáholce. Jak dlouho to té spoustě lidí bude trvat než se s tím lesem vypořádají, na to snad by dokázal odpovědět ten červený nešťastník co tam bude posléze sedět na holé planině... i když možná bude naopak šťasten, sice néé modrá cesta, ale modrá obloha nad jeho hlavou.. To je ten dobrý konec fikce, špatný je ten, že opravdu letí na dlažbu ne selektivně, ale v kvantech a ne jejich vinou.. V americe mají zkušenosti: deziluze, hněv, panika, rabování.... Fuj, ještě štěstí, že zítra vyjde slunko a jedničkové i sexy mozky mě od všeho zlého uchrání... Ámen (to je pro sichr)
26. 01. 2009 | 03:10

Jan Vaculík napsal(a):

Stát ve své honbě za co největším výběrem daní dělá dvě věci, které menší firmu můžou shodit do propasti úplně zbytečně:
- platíme daň z příjmu i u pohledávek, které jsou nenávratně ztraceny. Je možné je sice odepisovat, ale až po skončení konkurzu, resp. v rozložení na mnoho let. Jenže, v pozici věřitele, já jsem poškozen ihned především tím, že jsem realizoval zakázku, vynaložil prostředky, a nevrátilo se mi nic. A k tomu ještě z neralizovaného zisku platím daň. Řešení bych viděl asi takto: daňový základ je možno snížit o problematické pohledávky. (Když nebude dodatečnš prokázáno, že pohledávka byla nevymahatelná, musí se daň doplatit vč.penále)
- podobně ničivý je i účinek DPH; s tím, že DPH se odvádí ještě podstatně dřív, než daň z příjmu. DPH z nevymahatelných pohledávek by mělo být možné dát do odpočtu podobným způsobem - s nutností prokázat aspoň dodatečně.

Současná situace v mém obzoru (řídicí technika) se mi jeví takto: s poklesem poptávky se dokážeme vyrovnat; je to výzva, abychom projevili pružnost v nabídce. Nepředvídatelná je ovšem druhotná platební neschopnost. I tak se třeba lze vyrovnat s tím, že každá X-tá zakázka zůstane nezaplacena; ale jak to, že stát chce vysávat i tam, kde nic není?
26. 01. 2009 | 03:19

Rada napsal(a):

k minulému příspěvku:
Pokud se ukáže, že pohledávka je beznadějně ztracená, tak je jediná možnost, jak ztrátu minimalizovat: dohodnout se s odběratelem na fingovaném vrácení zakázky (reklamace atp.) a na předmětnou fakturu vystavit dobropis. Sice tím věnujete zakázku svému odběrateli zadarmo, ale aspoň nepřijdete o další peníze, které byste zaplatil na daních.
26. 01. 2009 | 03:33

Michal Rusek napsal(a):

No je tu už docela zmatek... měli by to tu ti moudřejší nějak zhodnotit, protože to má už přes 100 stran A4 a nikdo to číst nebude... Co jsem četl já a často se opakuje:

1) CHYBÍ ZADÁNÍ, CO JE ZAPOTŘEBÍ v prvé řadě - tj.jaká je PRIOROTA - udržet firmy ať lidi třeba v zime umřou hlady? Nebo klidně si nechat zrušit všechen průmysl, ale zajistit teplo a jídlo pro obyvatele?

Vím, chápu, zatím je tato rovina řešení problémů vzdálená... Možná se to bude týkat již příští zimy. Ale je rozdíl, když se budeme DÁLE NEVHODNĚ ZADLUŽOVAT např. jen proto, aby např. nepadly výrobný aut (tuším, že i naše vláda něco na německý způsob brzy upeče - lidé budou rádi, automobilky budou mít zakázky, jen státní kasa bude mít sekyru dalších pár desítek miliard korun...) - nebo peníze půjdou na inteligentní projekty jako je podpora levného bydlení (tj. státní garance PŮJČEK (nikoliv rozdávání!!!) např. na izolace, tepelná čerpadla, rekuperaci vzduchu atd.) a takto ušetřené peníze lidé použijí pro svoje nezbytné výdaje. Samozřejmě šéf ČEZu bude proti... To mi je jasné..

2) Tedy - stát jako ručitel PŮJČEK občanů u bank. Ne jako DÁRCE PENĚZ pro některé - tj. VÝROBCE DLUHŮ všech občanů. Zároveň dohlédnout na banky, aby půjčovaly. A jak je možné, že ČNB má úroky na 2 % a banky stále na 10-20 %? Kdesi jsem tu četl zajímavý nápad - pokud by stát uložil peníze masivne u bank - vznikl by přetlak na půjčování? Nebo je to nesmysl? Omlouvám se za případnou hloupost, ale připadlo mi, že to až tak nelogické není...

3) Stát si musí chránit "zlaté vejce" - ne prodej ČEZu, vodovodů atd. Firmy, které nesou zisky, by stát neměl prodávat. Proč??? Má tak nad nimi kontrolu a v případě té někřesťanské ceny za energie u ČEZu aspoň pár korun z dividendy... (I když je to odporně skrytá metoda zdanění, aspoň to stimuluje k šetření...)
26. 01. 2009 | 04:29

Michal Rusek napsal(a):

4) Dobrovolná podpora spotřeby domácího zboží + služeb - Stále tu nějací "experti" argumentují naprosto zcestně, že:

a) jak se prý pozná domácí zboží
b) Německo a ostatní státy se nám pak prý budou mstít a nebudou kupovat na oplátku naše zboží
c) naše zboží nemá kvalitu, lidé chtějí kvalitní zahraniční... atd.

Faktem je, že máme doposud výhodu (!) relativně nezávislé ČNB a tak může i naše česká ekonomika fungovat relativne nezávisle na euru. Samozřejmě jen potud, pokud se podaří udržet plus minus saldo zahraničního obchodu a tím pádem i kurs koruny. Pokud by toto všichni občané NĚJAKÝM ZÁZRAKEM pochopili, a kupovali by PŘEDEVŠÍM česká auta, české sýry (tj, vyrobené zde, ne nutně českou firmou), české nápoje, české potraviny (ne kuřata z Turecka), české víno (!), české pivo (!!), české oděvy, dívali se spíše na české filmy, jezdili by na lyže hlavně do Jeseníků a Krkonoš a Šumavy - a pokud by se přitom podařilo udržet alespoň část současného vývozu, MOŽNÁ PAK budeme mít (jako celek, jako společnost, jako stát, Z MAKROEKONOMICKÉHO POHLEDU) peníze na nákup NUTNÉHO zahraničního zboží - PC technika, nezbytné strojírenské výrobky, ropa, plyn atd.

Připadne mi, že jen absolutní ekonomičtí ignorantni - nebo naopak hloupě zlí utopisté (asi jak někteří dřívější komunusti) si umějí představit budoucí fantastickou Evropu, kde nebude ekonomický patriotismus. Samozřejmě chápu, že ta IDEA je pěkná a vysoká, ale v této době prostě je košile bližší, než kabát. A podpořit svého souseda místo Turka nebo Švéda (nábytek z Ikei...) - na tom není nic špatného...

A taky je to - mimochodem - ekologičtejší, než vozit zbioží přes půl Evropy či světa.

Zdá se, že situace se nebude nyní vyvíjet příznive a můžeme být všichni až zaskočeni rychlostí negativních změn. Proto KAŽDÝ, kdo bude zpochybňovat, že tu je ZÁSADNÍ makroekonomický vztah MEZI podporou nákupu doma vyrobeného ZBOŽÍ a SLUŽEB a ŘEŠENÍ ekonomické krize, by měl být okamžitě hlasitě vypeskován.

Je přece naprosto jasné, že:
Koupím-li domácí zboží či službu - tím zaměstnám pracovní sílu doma - ušetřím SVÉ VLASTNÍ PENÍZE na sociálních výdajích ze SVÉ státní kasy. V důsledku budu moci platit menší daně. Naopak koupím-li turecké kuře, španělské víno - ušetřím peníze vládě Turecka a Španělska za sociální dávky... a ONI budou moci snížit daně SVÝM občanům - je to sice pěkné a bratrské....)

Takže v současné době je NEZBYTNĚ NUTNÉ svést boj s těmi, kdo tvrdí, že podpora domácího zboží je špatná. Je zřejmé, že to jsou NAŠI nepřátelé. Dokonce mě napadá otázka: Je zcela vyloučeném, aby v dnešní době tajné služby záměrně vytvářely špatné memy v médiích? Logické by to bylo... Je tu přece ekonomcká válka...
26. 01. 2009 | 04:30

Michal Rusek napsal(a):

5) Kdosi tu zmínil DŮKLADNÝ AUDIT OFSETŮ - PANE Sedláčku!! Gripeny, Pandury....

6) SPOLUPRÁCE - Je tu Slovensko, je tu Polsko, je tu Maďarsko... Nechápu, proč bychom se nemohli nyní začít znovu přátelit i na Východ... OBÁVÁM SE, že Západ se na nás díva poněkud zpatra... - To by asi chtělo diskusi na toto téma....

7) Radar - Poděkovat Václavovi Havlovi (A. Vondrovi apod.) a spol. že soustavně pracuje na zrušení dosud docela dobrých či přátelských vztahů s Ruskem. Fakt dobrej nápad začit nadávat Rusku. Vždyť my jsme hrdí! My na to přece máme!! Ach jo... Jak dětinské.

IGNOROVAT FAKT, že Rusko je energetický gigant je přece pošetilé (viz kauza plyn). V opačném případě bych rád slyšel, jak nám USA pomohou energeticky v příapdě nouze... Jak je to technicky možné - když pominu, zda budou chtít.

8) Samozřejmě nalít MASIVNÍ peníze do vzdělanosti... Zvýšit platy učitelů... Klidně desítky miliard. Tady to jsou investice - ne projídání (jako u podpory aut a dalšího spotřebního zboží)...
26. 01. 2009 | 04:32

LP napsal(a):

Zdravím Vás pane Sedláčku. Můj návrh bude kapka v moři, ale která vládna zruší nesmyslné příplatky vojáků z povolání na bydlení? Co vytvářejí za hodnoty, že je stát takto hýčká. Živnostník, na kterém stojí třeba stavebnictví musí strávit v práci a odbouchat 300 hodin měsíčně s vlastním vercajkem, autem a svačinou na koleně aby dosáhl podobné odměny jako jeho voják z povolání někde občas pojíždějící služebním gazíkem...
26. 01. 2009 | 06:19

HI napsal(a):

Dobrý den, moje úvaha jde tímto směrem :
- krizi nelze vyřešit zvýšenou spotřebou domácností, není tedy třeba příliš zlevňovat ale nezdražovat základní služby
- okamžitě vydat zákon proti lichvě a to se zpětnou platností
- řešit neodkladně situaci lidí v nouzi aby nedocházelo k výrobě nové vrstvy nemajetných, lidí bez budoucnosti - jinak zde vyroste nový lumpen proletariát a společnost zavalí bezdomovci, zloději, žebráci.
- jednoznačně a tvrdě zasáhnout při neplacení zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance podnikatelem
26. 01. 2009 | 07:24

Maxim napsal(a):

Pane Sedláčku

domnívám se že naši vládci zaspali dokonale. Asi jim selhali poradci.Teď to hodili na NERV - ať poradí, když jsou chytrolíni ve vládě v koncích a národ hledí, co ho čeká.
A bude hůře. Dočasný ředitel Kontinentální Evropy a jeho ministr financí se chovali do teď jako komunisti před měnou. Naše měna je pevná hlásal soudruh Zápotocký v roce 1953 aby ráno měna padla. Tito dva hlásali, že krize se nás nedotýká. Jak naivní máme vládu - ale zasloužíme si jí. Jmse národ Švejků, lhářů , donašečů a kolaborantů.Za penízky perodáme třeba i Karlštejn. Vyrábíme společnost zlodějů, korupce,právní nejistoty, bez hrdosti na svůj národ.
Jediné, v čem vidím možnost zmírnění dopadů je kupovat naše české výrobky a zachránit co nejvíce obyčejných lidí proti
ztrátě veškeré důstojnosti a bezmoci.
Jak uvedl názor IH - budete muset urychleně stavět věznice pro dlužníky a existence zruinované půjčkami a hypotékami bez zázemí a pomoci, zloděje, feťáky, psychicky narušené atd. Tady bych viděl možnosti státních zakázek pro stavební firmy.
26. 01. 2009 | 07:55

Pravicový liberál napsal(a):

Navrhuji podpořit úsilí ČeZu ve zvyšování cen energií, zvýšit odměnu manažerům této firmy a těmto lidem ještě snížit daně.
26. 01. 2009 | 08:09

Ing. Milan Havlíček napsal(a):

Pokud vláda chce zmírnit následky krize, je třeba finanční prostředky nedávat firmám, které je utopí v provozních nákladech nebo platech manažerů.
Dejte tyto peníze na stání zakázky. Vytvořením stání poptávky podpoříte výrobce, dáte práci lidem a oni si peníze vydělají místo aby žádali o sociální dávky.
Podpořte ala hlavně domácí výrobce a zaměstnavatele tím, že budete objednávat jejich výrobky. At už se jedná o nákup policejní, vojenské nebo hysičské techniky a pod., výstavbu silnic, knihoven, škol a dalších potřebných stavab.
Zvíší se tím sice státní dluh, ale za udržení pracovních míst a zachování práce lidem to stojí.
Tím se podpoří i utrácení lidí za potraviny a spotřební zboží a opět se tím podpoří výroba.

Dalším problémem , který je třeby řešit je přesun výrob na východ. Už na to doplácí Němci, kteří k ním přesunulu spoustu výrob. Země, kde se nic nevyrábí nemůže donekonečna vše dovážet.!!!!
Ekonomické nástroje takové podpory jistě najdete.

S přáním mnoha úspěšných řešení Ing. Milan Havlíček
26. 01. 2009 | 08:32

standa.e napsal(a):

Pokud už se budeme snažit rozhýbávat ekonomiku nalévánm peněz, rozhýbávejme ji tak, aby zůstaly alespoň nějaké statky i po odeznění krize. Výše se hovořilo o podpoře stavebnictví - neměl bych problém s tím, aby se podpořila například rekonstrukce církevních památek, jež budou stejně vraceny církvi - v souvislosti s tím by se zároveň měla uzavřít dodatečn dohoda s církví - něco v duchu: "my vám zde v rámci boje proti krizi opravujeme majetek v řádu tolika a tolika miliónů/miliard. O tuto sumu pak snižme vypočtenou částku narovnávající křivdy způsobené církvím." Prostě by šlo o zabití dvou much jednou ranou. Podpořila by se stavařina (a to i pro malé firmy někde na vsi opravující kostel) a zároveň odmazával dluh přiznaný církvím.
Nelijme peníze do ničeho, co skončí zase jen v soukromých kapsách, aniž by zbylo něco hmatatelného a pozitivního. Podporujme skutečně domácí výrobu, která má dlouhodobě perspektivu - jíst chleba a pít mléko se bude vždy a jde o výrobu, je není závislá na marnivosti zahraničí. Ale to jsou jen takové obecné myšlenky.
26. 01. 2009 | 09:41

Jirka napsal(a):

Dobrý den:
Ty bláboly co jsem slyšel včera po jednání NERV byly opravdu perfektní. (Podpořit je třeba vědu, vzdělání, regionální infrastrukturu, dopravu a zaměstnanost.)Těmahle kecama krmíte národ nejméně 20 let a výsledek je vidět.Proč například stát nesníží nehorázné zisky ČEZU zlevněním elektřiny. Ne v DPH ale v maržích. To může pomoci mnoha podnikům přežít. Ale to ne to asi ČEZ sám od sebe neudělá a je třeba ho k tomu donutit vládní politikou a zákony.
26. 01. 2009 | 10:02

MilanL napsal(a):

- změna struktury v rámci fiskální politiky – dát přednost projektům s vyšší pracností ( povede k zvýšení zaměstnanosti )
- podpora veřejných prací – poskytnout přiměřenou dotaci obcím, mzda musí být o něco vyšší než minimální (základ myšlenky, kdo po určité době odmítne , nedosáhne na sociální dávky je správný, ale součástí musí být přiměřená odměna ) dotace na 1 místo ve výši zhruba 40 %
- větší informování městům, krajům o možnostech dotace z EU přez CzechInvest a zprostředkování s poradci v krajích. Znalost není nijak veliká, natož čerpání těchto prostředků
- mírná fiskální expanze, vedoucí k rozumnému rozpočtovému schodku, vedoucí zásadně do projektů s vysokou pracností
- podpora podnikům – zvýšená daňová úleva za dna kdy omezují nebo zastavují výrobu, úleva na pracovníka ( po jasně danou dobu, do určité maximální výše – rozhodně do takové aby byl stále ještě přínos do státní pokladny )
- legislativní opatření pro CB, která při správné (větší) diversifikaci úrokových měr může vést k zlevnění úvěrů
- přímá podpora podnikům, které se rozhodnou spojit se silnějším partnerem ať domácím, tak i zahraničním, pod podmínkou, že budeš alespoň část výroby zachována v ČR, po jasně stanovenou minimální dobu ( pro vybrané odvětví - které se dostalo, nebo dostává do krize)
- co nejdříve stanovit datum přijetí eura, nebo vést cílené kroky k udržení rozumně nižší a stabilní hodnoty koruny (to je ale trochu až nadlidské i když klesá, jde spíš o udržení stabilního kurzu vůči eurozoně ).
26. 01. 2009 | 10:09

Vanesa napsal(a):

Dobrý den. Můj názor je ten, že jako ryba smrdí od hlavy, měla by se krize začít léčit od vlády. Proč se pořád ubírá střední a nižší vrstvě obyvatelstva a přidává těm, co mají dost? Navrhuji snížit platy poslancům, ministrům ap. a také všem nadprůměrně placeným manažerům firem, včetně zrušení výhod a duplicitních platů. Uspořené peníze bych použila na zmírnění krize. Zatím mají výhody jen bohatí, obyčejní lidé jen platí, aby si ti lépe žijící ještě mohli přilepšit. To je nefér!
26. 01. 2009 | 10:15

Kristýna napsal(a):

Informujte občany! Většina obyvatel této země vstřebává informace o krizi ze zdrojů, které ji zkreslují, přehánějí, neinformují o podstatném. Dokud si lidé nebudou uvědomovat, proč tato krize vznikla a jaké návyky jednotlivců a státu přispěly k propuknutí a zároveň přestanou podléhat panice, potom teprve veškeré reformy a nápady budou mít smysl. Také by nebylo od věci přinést už na základní školy výuku jakési finanční gramotnosti. V tom je evidentní kámen úrazu českých domácností. Jinak jak už sem někde psala, myslím si, že je to jako s přírodou. V době globálního oteplování se některé druhy zvířat stěhují o kus dál, aby přežily. Přizpůsobí se situaci. Jiné druhy už nemají dostatek sil -ani instinkty jim nepracují tak dobře, aby přežili. Takhle to musí fungovat i teď. Firmy v rámci přežití se přizpůsobí-sníží stavy. Občan, který příjde o práci také musí zapojit všechny své schopnosti a instinkty, přizpůsobit se a najít novou práci. Nevidím důvod, proč by toto měl stát korigovat.
26. 01. 2009 | 10:29

jan napsal(a):

Stále se diskutuje půjčka od bank a tyto peníze dát do řešení krize.Banky však půjčují za nemorální úroky,které pak po splacení končí v zahraničí.
Vystavte státní dluhopisy/něco v tom smyslu,jak byly svého času povodňové dluhopisy/.Tyto státní dluhopisy by mohli kupovat jen občané čr a za přijatelný úrok pro stát./samozřejmě nižší než u bank/.Musel by být snadno dostupné/např.nákup na poštách a pod./Roční vyplacený úrok by neskončil v zahraničí,ale u našich obyvatel,kteří by je zase utratily v čr.
26. 01. 2009 | 10:54

MilanL napsal(a):

- podpořit export táké, ale to už NERV navrhoval. Jenže jak a komu? V problémech není jen ČR, v současnosti je ve světě v mnoha odvětví vyšší nabídka nad poptávkou. Takže stimulace exportu by musela být opravdu hodně velká, nehledě k tomu že jí provádí většina vlád. Takže podle mého názoru, stimulace možná je, ale do exportu na nové trhy, do vhodného odvětví. V jiném případě půjde o souboj proexportních stimulací. To se už dá definovat jako lití peněz do ekonomiky s výsledkem hop nebo trop.
26. 01. 2009 | 11:09

PM napsal(a):

Dobrý den,

ještě jeden neekonomický pohled - vidím to tak, že současná ekonomická situace je v prapůvodu krizí zodpovědnosti tj. jak vládci, manageři ... prostě ti co rozhodují a ovlivňují přistupují ke svým povinostem. Zjednodušeně - není zde jakýkoliv vnější důvod ke krizi (válka...). Chcete-li krize ideií. Etické principy jsou u dna a prostředí (právní sociální systémy) tomu jen napomáhá. Plošně trestáme úspěšné (daňe) abychom plošně zachraňovaly ... všechny (příliš mnoho dobra). Krize je zdravá.
Jakékoliv řešení by mělo zohledňovat odpověď na otázku: Opravdu je nutným leitmotivem všech opatření rychlost? Není logika "problém způsobený nezodpovědným půjčováním / zadlužováním nelze vyléčit půjčováním / zadlužováním" ekvivalentní logice "problém způsobený nezodpovědnou honbou za rychlým výsledkem nelze vyléčit rychlým zásahem"? Pozitivním důsledkem krize bude vytřídění nezodpovědných. Čím rychlejší krize bude, tím více bude tento efekt nezacílený - zasáhne mnoho těch, kteří si to nezaslouží a mnoho jiných mine.

Co by se mělo učinit rychle, je:
- podpořit "sparvedlnost" selekce způsobené krizí. Zvýhodnit úspěšné a/nebo zodpovědné (je to výhodné pro všechny), trestat neúspěšné a/nebo nezodpovědné. Pokud možno na základě dosažených výsledků, nikoliv příslibů, že to tak určitě (možná, snad...) dopadne.
- využít situace k propagaci nutnosti dlouhodobých opatření mezi voliči (Kdy jindy, než teď, by měl lid pochopit, že "takhle to dál nejde"?)

... a dále:
- soustředit se na dlouhodobé efekty opatření

Konkrétních akcí máte výše porazeno tuny, lepší dříví do tohoto lesa nemám.
26. 01. 2009 | 11:24

HABL napsal(a):

V současném méně tržním krizovém prostředí se většina lidí řídí ne podle krizových balíčků,ale podle hesla "bližší košile než kabát", takže lidé zvažují co je ještě pro ně únosné. V podnikatelské sféře kde se v současné době nechá beze ztrát investovat a kde se vlivem nedokonalých ekonomických nástrojů nechá něco obejít.

Jednostranně orientovaná ekonomika v naší republice především doplácí na proexportní politiku především v rámci EU. Ztráta trhů je pro nás prioritní, ale ztráty na vnitřním trhu též. Od toho se odvíjí i delší doba recese v takovémto prostředí.

Zde vidím velký prostor pro takové stimuly a opatření od vlády, které se neminou účinkem.
26. 01. 2009 | 11:27

IO napsal(a):

Je třeba znovu si připomenout naše poučení z krizového vývoje a také to, že stejně jako nyní nejvyšší představitelé naší strany a vlády už dávno před vznikem krize její příchod předvídali a přesvědčivě nás na něj připravovali, tak i náš velký polyhistor, největší klasik, koryfej umění a věd Jára da Cimrman už dlouho před zánikem Rakouska-Uherska předviděl Velkou krizi 20. let minulého století a jako polštář připravil svoje strategické přístupy k ní a svoje z nich odvozené, podle tehdejšího českého pravopisu tak nazývané „krysové batohy“. Tehdejší masmédia si je ovšem v honbě za popularitou přejmenovala úderným sloganem na „cimršenky“, zkráceně též „cimršky“ (Zimmerkrisschen). Náš velký Jára předvídal dva možné krizové scénáře a dva z nich odvozené postupy. Jeden z nich byl přivinout se po rozpadu tehdejších prohnilých monarchických a caristických říší před útokem krize do náruče panslavistického superstátu a v něm se přimknout k bolševikům, k menševikům nebo třeba k levým eserům, hlavně ale k těm, kterých bude víc. Druhý Járův strategický přístup chtěl postupovat úkrokem a měl za cíl vytvořit na troskách dunajské monarchie naše Těžko-německo-maďarsko-slovensko-polsko-romsko-rusínsko a v něm správu věcí veřejných a patent na tištění peněz demokraticky svěřit do rukou zcela nezávislého sdružení svobodných Vodnářů a neprovdaných Pannen. Jak to nakonec dopadlo, se Náš Velký už patrně nedozvěděl, ale jeho ideje v nás žijí a jsou zde i dnes pro naše poučení a zamyšlení.
26. 01. 2009 | 12:08

JimJee napsal(a):

Tomasi, diky moc za vsechny prispevky, za zdrave nazory a za pohled Pisma. Kdybych mel vybrat priority utraceni, jednoznacne vzdelani, vzdelani, vzdelani. Pracuju ve firme, ktera uci finance, management a ucetnictvi, a teprve tady jsem poznal, kolikanasobne muze vzrust kvalita vyuky, kdyz je firma schopna nabidnout ucitelum tolik, co berou v jinych firmach manazeri. Kez by to mohl okusit vetsi kus naroda...
26. 01. 2009 | 12:14

Ing. Jiří Hofman napsal(a):

Cestou z krize je např. vývoj a výroba nových výrobků s nižší cenou a/nebo s vysokou přidanou hodnotou. Dva takové "výrobky" z oblasti dopravy dlouhodobě připravujeme a nabízíme českým subjektům. Ty nad nimi zatím v době stabilního a celkem samočinného růstu "ohrnovaly nos". Třeba teď změní názor.
Jeden z výrobků se nazývá Mikromobil a jeho výroba může začít téměř ihned. Přispívá k snížení hustoty městské dopravy, zvýšení parkovacích míst a snížení spotřeby energie a emisí.
Druhým výrobkem je dopravní systém GlobalTrans, který řeší uceleně problematiku individuální i hromadné pozemní dopravy osob a zboží mezi městy i ve městech, přičemž se zvyšuje komfort, bezpečnost, rychlost, počet parkovacích míst, využití vozidel aj. a klesají energetická spotřeba, emise, závislost na ropě aj. Jedná se však spíše o dlouhodobou záležitost globálního evropského významu přispívající k dlouhodobé stabilitě a růstu.
26. 01. 2009 | 12:26

caen Morhen napsal(a):

Dobrý den,
velice mne zaujala Vaše výzva národu.
V takto dynamické krizi je každá rada drahá, ale je zvláštní, když se nejlepší ekonomové národa dovolávají pomoci nás, lidu a skoro to vypadá, jako byste byli natolik v ..., že už nevíte kudy dál, což by se za daných okolností dalo chápat nejen jako šíření poplašné zprávy, ale i jako projev profesní neschopnosti.
Mne ale zaujala především jiná věc. Jestli se pletu, klidně mne opravte.
Dejme tomu, že vím, jak ze stávající ekonomické krize. V takovém případě je přinejmenším jasné, že rozumím mechanismu této krize, což znamená, že ji jsem schopen nejen vyřešit, ale také na ní vydělat. A teď mi řekněte, proč bych vám měl radit, jak se toho zlatého dolu zbavit.
Děkuji.
PS: Pokud Vám nikdo neporadí, rozpustíte NERV ;-)?
26. 01. 2009 | 12:52

Karel napsal(a):

USPORA VE STATNI SPRAVE - je řada výrobních firem, co musí krátit výrobní časy a pracovní dobu; to se přece musí promítnout i do státní správy - NÁVRH: všude tam, kde to provoz dovoluje navrhuji, a to s přímým krácením do platu, dát úředníkům na 50 let jeden den volna v týdnu či 2 v měsíci. Tím se ušetří v rozpočtu.
26. 01. 2009 | 12:56

Pepa napsal(a):

Uvodem strucnou poznamku: Tym NERV se mi zda nevyvazeny, v jeho slozeni mel byt urcite alespon jeden systemovy inzenyr, jehoz systemovy pohled je myslim v soucasne situaci neocenitelny. Dale mi chybi centralni misto na webu, kde muze NERV prijimat vstupy a zverejnovat vystupy. A za dalsi - makejte, spechejte - vlada zaspala vice nez pul roku, tak nyni je kazdy den drahy.

A ted nekolik okruhu k zamysleni:
- podpora zemědělství (to je dulezite i ze strategickych duvodu, budme alespon potravinove sobestacni, preferujme domaci produkci + podpora zamestnanosti mimo mesta)
- snizit cenu elektriny (myslim, ze toto ma vyssi dopad nez zmena uroku CNB). S tim souvisi nenechat se jako stat vytesnit z CEZ a ponechat si vliv v tomto navysost dulezitem podniku
- slapnout bankam na krk nejen ve firemnim, ale i spotrebitelskem sektoru - mj. tlak na snizeni uroku hypotek (nyni je to lichva)
- kampan "Kupujte české výrobky, pokud nejsou, výrobky z EU" + více kontrolovat zverejnovani zemi puvodu v obchodech
- průhlednost informací, otevrenost verejnych soutezi - povinnost pro statni spravu a samospravu vsechny informace zveřejnovat na webu (nic nesmi byt tajne pod rouskou obchodniho tajemstvi)
26. 01. 2009 | 12:57

Karel-oprava napsal(a):

USPORA VE STATNI SPRAVE - je řada výrobních firem, co musí krátit výrobní časy a pracovní dobu; to se přece musí promítnout i do státní správy - NÁVRH: všude tam, kde to provoz dovoluje navrhuji, a to s přímým krácením do platu, dát úředníkům NAD 50 let jeden den volna v týdnu či 2 v měsíci. Tím se ušetří v rozpočtu
26. 01. 2009 | 12:57

Jana napsal(a):

Dobrý den pane Sedláčku,
po dlouhé době musím souhlasit ministrem financí, když oponoval ČSSD, že pumpováním peněz do ekonomiky nemusí být cesta z finianční krize. Jasně, podpora je důležitá, ale myslím si, že by měla být hlavně směřována do vytváření zdravého a flexibilního ekonomického prostředí, kde země silně orientována na výrobu a export dokáže v krátkém horizontu převést svou produkci na ty výrobky. Pouhým naléváním pěnez do firem a bank docílíme zajištění stejné životní úrovně managerů a většího zadlužení státu. Z mého pohledu je teď vhodná doba posunout naši zemi dál a naučit lidi dívat se na problém jako náš (národní) a ne pouze můj (čistě osobní).
Líbí se mi také myšlenka podpory koupě nového auta výměnou za starý, aby se pozvedla upadající automobilová výroba. Tuto myšlenku bych však rozvedla dál např. podporou na zateplování domů nejen financemi z EU, ale různými bonusy i pro obyčejné lidi. Dále např. instalací malých solárních systémů na bytové jednotky - vznikají nové pracovní příležitosti, obyčejní lidé si uvědomí potřebu správného chování vůdči okolí a navíc se částečně vymaní zavislosti na monopolním čezu a do budoucna možná i ušetří. S rozvojem těchto malých projektů se také můžeme stát méně zavislí my všichni na zdrojích energie od jiných států (důsledky známe všichni).
Nejsem žádný ekonom, mám vystudovánu chemii a ochranu životního prostředí, proto jsou možná mé nápady směřovány jednostranně. Ale věřím, že investice do vědy, vzdělání a ochrany našeho okolí je nesmírně důležitá pro stabilní a pevnou ekonomiku, i když je to běh na dlouhou trať.
Přeji Vám spoustu dobrých inspirací a správných kroků. Fandím Vám.
S pozdravem
Jana
26. 01. 2009 | 13:10

honza napsal(a):

Dobrý den, nejdříve Vám chci popřát hodně stěstí. Ano nalévaním peněz do firem a podniků není řešením. Tady se musí podporovat jinak. Daňovými slevami a daňově uznatelnými položkami. Tím by se navýšila poptávka. Navíc je třeba snížit nezaměstnanost vytvořením nových pracovních míst. Krizi také nepomůže bankovní sektor, když zpřísní podmínky pro udělování úvěrů. Panuje tu skepse. Ve vládním prohlášení je uvedeno, že vláda bude podporovat ekologii. Mám osobně projekt, který podporuje ekologii a navíc zajistí dostatek čisté energie.
V případě zájmu reagujte. jan.salaj@centrum.cz
26. 01. 2009 | 13:26

Jan Vaculík napsal(a):

caen Morhen
Člověče, vy máte ale defektní myšlení!

Živě si dovedu představit, jak jste těžce nemocen, a někdo s těmito způsoby je přizván do lékařského koncilia...
26. 01. 2009 | 13:26

Emissary napsal(a):

Pane, Vy jste tedy metoděj

Tím nemyslím bratři Cyrila a Metoděje, ale metoděje. Tedy člověka, jež se snaží metat dějinami.

Vy asi moc hrajete počítačové hry, a proto i kvůli tomu Vám realita dost uniká. Jen stručně, já už opravdu nemám sílu lidem na vysokých pozicích vysvětlovat jejich omyly.

Točení kormidlem
O tom má cenu psát.

Společenstvo deseti
Pozdě býka honiti
Ježíš měl asi zcela jiné úmysly.
Osobně jsem rád také, že názorová skupina je sestavená
z tak pestrého názorového spektra, ale za socialistických
vlád nebyla, škoda.
Síle vašich argumentů nevěřím, z důvodů vyjádřených výše.

Trpaslík s Elfem
Kdyby všechno běželo, jak běžet mělo, pak by jste se opravdu
nesešli.
Jeden muž neexistuje,vždy je tady muž a muž socialista.

Kopni se do hlavy
Nyní je špatná doba, nejsou peníze. To měl dělat socialista když
byly.
Vzdělání a podnikání, s tím souhlasím.

Pro čtenáře Aktuálně:
Asi jste chytřejší, než ostatní. Dostal jste „dar“, ale nevím od koho,
Možná jste si ho sám vybudoval.
Úvahy jsou dobré, ale musí se ubírat správným směrem.

Hodně štěstí v nelehkém rozhodování. Socialista to ví hned.

Zkuste se někdy rozhodovat pouze sám za sebe a nést následky či užitky.

Ekonomové se učili, že člověk se stal další věci v bitvě.
Oni v tom vidí svou záchranu.
26. 01. 2009 | 14:31

test napsal(a):

<b> prosím ignorujte tento příspěvek</b>
26. 01. 2009 | 16:19

Tomáš napsal(a):

Zrušit nový stavební zákon a nahradit ho novým. Současná úprava je pro nové investory, ale i pro malé podnikatele šílená.
Uvedu příklad: Pokud někdo přijde o práci a bude si chtít otevřít provozovnu např. v garáži narazí na územní plán. Změna územního plánu trvá minimálně 1 rok potom se provozovna ještě projednává v územním a stavebním řízení a to je další 3 měsíce.
Z krize se dá dostat jen vytvořením nových pracovních míst ne změnou DPH, která se stejně v obchodech neprojeví (maximálně si obchodníci navýší marže což je dokázáno z minulosti). Pro vytvoření nových pracovních míst je nutné dát podmínky což vybudování provozovny v horizontu 1,5 roku nic neřeší. Jít do nájmu si nemůže začínající podnikatel dovolit.
Aby bylo možné provádět změny územních plánů operativně, měla by se projednat novela na zjednodušení řízení s okamžitou platností. Novela by měla vyjít ze zkušenosti stavebníků, projektantů a stavebních úřadů a ne z pocitů ministrských úředníků. Po novele začít pracovat na novém zákoně.
Nový stavební zákon je pro 99% normálních lidí nesrozumitelný. Dle mého názoru mají být přesně vyjmenovány stavby na které nic nepotřebuji, dále stavby na které potřebuji územní souhlas a podobně.
26. 01. 2009 | 16:26

Jana H. napsal(a):

Souhlasím s Pavlem Kohoutem:
Jak nakopnout ekonomiku (16.01.2009) "Zejména empirické výzkumy, které nepracují s přísnými předpoklady Keynesovy teorie, ukazují, že snížením daní můžete dostat za méně peněz více muziky (bang for the buck) ve srovnání se zvýšením výdajů.“
26. 01. 2009 | 16:26

Oldřich Horák napsal(a):

Holt, došlo k přehřátí ekonomiky. Záchrana,se
rovná skromnost.Dlouho době zmrazit platy. Dohled nad výdaji, např.při výstavbě silnic, železnic, ve zdravotnictví,armáda, na kterých paratizuje MAFIE a zbavit ji vlivu na veřejných zakázkách. Myslím si, že rychlé řešení, se bude těžko hledat.
26. 01. 2009 | 16:35

Ropak napsal(a):

Dobry den, at u cteni nestravite mladi, doplnuji 5 bodu a uvod -
zvysovat statni vydaje ad hoc a snizovat dane nezabere, nebot podniky si nechaji penize na horsi casy (takto plosne pojato) a u statu to neni jenom o rychlosti utraceni, ale i o absorpcni schopnosti.
Navic obecne snahy resit pumpovanim penez krizi duvery je sporne - krizi jde jenom preckat a mezitim se smysluplne pripravovat na lepsi casy.

Navrhuji:
1. umoznit podnikum odepsat si vsechny investice do VaV 2 roky zcela z dani
2. zavest vysokoskolske pujcky (kdyz uz stat musi ukazovat, ze neco dela, tak at ty penize nevyhazuje kominem)
3. zdanliva pitomost - ale kdybych si chtel dodelat rok anglictinu na jazykovce, tak musim platit socialni a zdravotni pojisteni - nedalo by se uz konecne neco delat s temito platbami, pokud se prokazatelne vzdelavam?
4. urychlit reformu VS - momentalne stat leje penize do cerne diry (= do kanalu) a jediny meritelny vystup je pocet studentu; zavedl bych zde zelene karty pro VS kantory z vychodu a klidne zacal ucit i anglictine - ony se decka chytnou
5. urychlil cerpani EU fondu - tam cekaji spousty miliard na nastaveni zuctovaciho mechanismu
Dale je mozne provest spoustu systemovych kroku, ktere nic nestoji - jenom politickou vuli, ale na pohadky neverim a stat chce rychle neco ukazat a ne neco systemove resit, takze spise doplnim - zruste residelstvi silnic a dalnic a sverte vystavu dalnic soukrome (nejlepe nemecke) firme vybrane ve vyberovem rizeni - uspora v radech desitek miliard; prijmete zakon o hazardu (proti Kalouskovi nemate sanci, ale co kdyby) - na verejne ucely muze jit radove nekolik (desitek) miliard korun; zavedte verejnopravni korporace v kulture i jinde (za penize, ktere do nich lejete, neco i dostanete :-) atd. atd.
26. 01. 2009 | 20:30

BredBustee napsal(a):

Pane Sedláček, nevím zdali čtete ty příspěvky nebo ne.Jsem už v důchodu a tak mám čas sledovat kolem sebe dění.Jsou věci kteréstojí za povšimnutí a nad kterými by se dalo přemýšlet.Jsou to sice maličkosti ale v globalu to děla hodně.Potkal jsem člověka který dostal výpověď z pracovního poměru a přitom je na nemocenské achodí si ještě přivydělávat.Další člověk je na podpoře a přitom pracuje.Další věc, vláda by měla mít možnost regulovat nějaké ceny. Tak např. soused farmář dostává za litr mléka necelých 7 korun a v obcodě se prodává za 20 korun, chleba 65dkg 24 korun amohl bych porovnávat další věci. Panské sako před slevou stálo 4.000korun po slevě 1.800 prodavač mi řekl že ještě slušně na tom vydělají poto se divíme že je ekonomická krize,myslíte si že výdělky dělníků jsou adekvátní vůči cennám? Proč není více konrolních mechanizmů aby se zabránilo zneužívání podpor v nezaměstnanosti a neoprávněnému pobírání nemocenských dávek.Nemělo by se šetřit taky ve státní správě.Musí jezdi v takových luxusní autech? Musí pobírattakové výhody,kolikrát mám dojem že jejich pracovní výsledky nejsou adekvání k jejich platům.
26. 01. 2009 | 20:36

Realista napsal(a):

Nevim, zda me rady jsou primo na krizi, ale kazdopadne:

1. Ulehceni zivota OSVC. Kazda z nich (clk. 750 000 lidi v CR) musi byt v kontaktu s 3 urady, naprosto zbytecne a nekontrolovatelne (zdravotni, socialni pojistovna a FU). V dobe internetu prece postaci urad jeden, ktery OSVC zdani a prislusne castky odevzda dal.

2. Nizsi socialni odvody. Cim nizsi budou, tim lepsi bude zamestnanost.

3. Bod 2 treba necim kompenzovat. A to znovuzavedenim progresivniho zdaneni. Nemyslim si, ze pro osoby s 10000 Kc a 1000000 Kc za mesic ma byt stejna sazba - to je prece uplne asocialni, ze ty reformy postihly nizsi a stredni prijmove vrstvy, a pomohly jen tem, kdo to nepotrebovali, tedy bohatym.

4. Je nesystemove rozdeleni zdravotnictvi pod zdrav. pojistovny a duchodu, invalidky a nemocenske pod OSSZ. Rozumne je oddelit duchody a vse ostatni dat pod jedno, nebot vse se tyka zdravi, dokumentace o jedne osobe sloucena do jedne instituce vyrazne vse urychli a napomuze i ucinne kontrole!
26. 01. 2009 | 22:14

Ing. Jaroslav Erbs napsal(a):

Naše ekonomické problémy spočívají v poklesu zahraniční poptávky po našem zboží.Jediným (částečným) řešením je posílit domácí poptávku po našem zboží, nebo službách.
27. 01. 2009 | 00:42

Merlinii napsal(a):

CENTRÁLNÍ DISKUSNÍ PORTÁL
Když tak přemýšlím, kolik lidí se jen tady na tomto místě (díky pane Sedláčku) bezpochyby poctivě snaží pomoci celku – a co na tom, že naše názory se tak různí – připadne mi velmi smutné, že sice žijeme v době technických zázraků, ale doposud tu stále nebyl nikdo schopen vybudovat opravdu pěkný a hlavně fungující PORTÁL CENTRÁLNÍ SPRÁVY ZEMĚ.
Vážený pane Sedláčku – pokud by se Vám podařilo prosadit v NERVu jednu jedinou věc - a to nikoliv konkrétní (přitom totiž vždy sáhnete někomu na jeho penězovod a on řekne, že by to ohrozilo „spaní dětí v mateřských školách…“), ale o to více obecně prospěšnou – tedy velmi rychlou realizaci výše uvedeného CENTRÁLNÍHO PORTÁLU, navrhnu Vás ihned do síně slávy – hned vedle Jana Ámose Komenského, Karla IV. atd. A svoji vizi a její výhody hned rychle upřesním:
Během nejbližších dnů s nejlepšími mozky (studenti atd.) udělat blokové schéma tohoto CENTRÁLNÍHO PORTÁLU. Tvůrci webů jistě ví, co je čeká – hlavní témata, vedlejší témata, nutnost zalogování se do diskuse, ochrana přes IP adresu, moderování zbytečných a nudných příspěvků atd. atd. Problémů bude jistě celá řada. Přesto jsem přesvědčen, že tu existuje řada lidí, kteří jsou schopni a ochotni tento úkol velmi rychle dotáhnout do funkční podoby. Snad již i v termínu do několika týdnů. Lavina celosvětových problémů je již v pohybu a bude pro nás i psychologicky velmi důležité vědět, že na řešení problémů moderní doby (tedy nejen krize v letech 2008-2013), se intenzivně pracuje.
27. 01. 2009 | 04:52

Merlinii napsal(a):

Jde o to (mj.) vyřešit např. tyto problémy:
1) KATEGORIZACE PROBLÉMŮ A VAZEB

Jde především o to, VYTVOŘIT PŘEHLEDNÉ MENU. Je určitě možné a vhodné vyjít z řady nápadu v tomto blogu výše – což jsou první konkrétní plody Vaší práce (ty hloupé hlasy, že byste to měl řešit nějak akademicky sám z patra, prosím ignorujte pane Sedláčku).

Jen opravdu namátkou několik možných položek z MENU:

a) Zvýšení nezaměstnanosti.

b) Zvýšení účinnosti výdajů na rekvalifikace.

c) Podpora exportu. Masivní PR pro ČR (Entropa :-)…

d) Masivní podpora všech dostupných šetřících technologií - tepelná čerpadla, solární panely, rekuperační techniky aj. Státní garance za úvěry pro každého, kdo chce šetřit.

e) Zapojení veřejnoprávní TV a rozhlasu do RAZANTNÍ vzdělávací osvěty. Spojit zábavu a osvětu.

f) Cílená podpora vybraných produktů. Diskuse: které to jsou, např. výše uvedená miniauta apod.

g) Masivní osvěta celé populace ve SKUTEČNÉM světě financí. Vysvětlení vzniku peněz, kdy a jak vznikl FED, ECB, kdo je vlastní, rozdíly, jak vznikají a jak se přelévají dluhy v národních ekonomikách, princip fungování bank, zájmy vlastníků bank, negativní působení reklamy v ekonomice s možnými následky katastrofálního zadlužení (jsme toho teď „naštěstí“ svědky, jinak by mě utloukli), atd., atd. To je velmi důležitá diskuse. A jak zde již kdosi navrhoval – bude dobré toto všechno učit děti již od základní školy (pane ministře Liško!), zcela jistě i místo učení nudných derivací nebo i Ohmova zákona (a to jsem sám učitel M-F…) . Je to pro život NEPOCHYBNĚ mnohem důležitější.

h) Rantní snížení korupce a dalších nehospodárností Státního rozpočtu ČR. ČT jistě ráda vytvoří specializovaný pořad, kde se konečně bude veřejně diskutovat nad výdaji rozpočtu a také bude nutné i obhajovat jeho jednotlivé výdaje. Ne nehospodárné výdaje opisovat dokola z roku na rok. Faktem je, že dnes snad NIKDO NEMÁ PŘEHLED O VÝDAJÍCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ.

V TV („kuře“) se např. vybírá milion na přístroje pro chudáky nemocné děti (na to peníze nejsou) a jinde o několik řádů částky vyšší lítají jak holubi oknem…
27. 01. 2009 | 04:53

Merlinii napsal(a):

ch) Zahraniční „mise“. (Jak moc nesnáším tady ten orwellovský „newspeak“). Lidé jsou proti zbraním, proti válkám – a hle, ČR už neválčí, ČR „jen“ vede mírové mise… Podobně neválčí ani Polsko, ani Austrálie… Jen ti naši zlatí hoši kdesi dobře brání hodnoty naší tak vyspělé civilizace… Význam misí. Jakými existujícími smlouvami je ČR vázána. Kdo a kdy je podepsal. Co je smyslem misí. Kolik mrtvých je za posledních 10 let např. v Afghánistánu? Kolik v Iráku (oficiálně již 100 000 civilistů, podle zahraničních pramenů však až 1 milion). Neodpustím si poznámku: hlavně že v rádiu a TV dennodenně slyšíme o křivdách spáchaných na jistém etniku, tyto křivdy jsou však již 65 let staré... Vždyť kolik lidí umírá právě teď! Opravdu si myslíme, že v Afghánistánu lze vyhrát MOCÍ (převeliké díky pane Petránku…), atd.

2) Výše uvedené body jsou jen MOJE OSOBNÍ NÁZORY. Jistě bude mít řada lidí jiné. Proto o tyto konkrétní věci vůbec nejde. Pro dobrou funkci CENTRÁLNÍHO PORTÁLU bude nutné vytvořit především účinný DISKUSNÍ MECHANISMUS, kde bude možné v dostupném čase a s dostupnými prostředky věci skutečně ŘEŠIT. Pokud se nepodaří vytvořit MÍSTO, kde bude existovat PLODNÁ DISKUSE (rozhodně nikoliv takové, kde se donekonečna jen hloupě střetávají doslova jak blbci leví i praví), povede se nám všem dobře.

Problémů se však nesmíme bát – ale je nutné je řešit. Tedy NEDĚLAT TO, CO JEDINÉ UMÍME - hrát dokola onu typicky českou „malou domů“.

3) Bude nutné NAJÍT ZNALÉ MODERÁTORY na třídění diskusí. Kdo to udělá? Nebodou už oni straničtí? Nejlépe studenty gymnázií na praxi… Výhodu dnešní doby je, že se práce nemusí dělat v Praze, ale třeba v Kotěhůlkách… Žijeme již na počátku druhé dekády hypermoderního 21. století… Tak už konečně využívejme prostředky i pro řízení tak důležitého mechanismu, jakým nepochybně je řízení celého státu.

4) Česká TV a Rozhlas budou moci k jednotlivým problémům, které si získají největší pozornost vytvářet speciální diskusní pořady. A hlavně NEZVAT stále dokola politiky, nýbrž skutečné odborníky, vskutku moudré (a skromné!) lidi z praxe, škol atd.
27. 01. 2009 | 04:53

Merlinii napsal(a):

5) Tedy řešení současné krize spočívá po vzoru Svatoplukově především ve SJEDNOCENÍ SÍLY MYŠLENEK. Měli bychom se již konečně inspirovat v USA v jejich typické disciplíně – „my to dokážeme!“ Jen je nutné v PRVÉ ŘADĚ DOKÁZAT NAJÍT – pane Sedláčku – konsensus pro realizaci této smělé ideje. A tato idea je přitom velmi relativně levná, počáteční investice v řádu pouhých několika milionů bude stačit přebohatě. Časem se jistě ukáže, že HW portálu je přetížený a bude nutné zajistit výkonnější…

6) NEHLEDAT A NEPROSAZOVAT POUZE JEDNOLTIVÁ DÍLČÍ ŘEŠENÍ.
Jistě jste si všiml, jak každý hájí tu svoji bolístku, která se jej dotýká osobně. Proto je nutné myslet s opravdu velkým nadhledem na vytvoření dokonalého stroje (snad onoho Golema?), který bude PRINCIPIÁLNĚ NADSTRANICKÝ.
Toto je přece ten hlavní problém tak chtěného růstu! To je to, co nás tu všechny tak vydatně brzdí! – Ty VĚČNÉ SPORY!

Když to navrhli ONI, bude to jistě špatně!

Do systému bude možné vkládat nápady, bude možné úspěšně vést myšlenku proti jiné myšlence a hlavně DOTAHOVAT JEDNOTLIVÉ VĚCI DO KONCE.

Nepochybuji o tom, že podobně jako již i na tomto blogu tu a tam vznikají plodné zárodky diskusí - nikoliv pouze egoistické monology (moc dobře vím o čem mluvím .-), časem převládne i na PCS (portálu centrální správy?) tvořivý duch a jednotlivé nápady se počnou krásně snoubit…

7) Pane Sedláčku, kéž se Vám takové (nebo podobné) dílo podaří.

S úctou…
27. 01. 2009 | 04:54

jarda napsal(a):

1 - chci mít číslo účtu jež požaduje zaměstnavatel pro zásílání mzdy u státní správy bez zbytečných poplatků s možností jednorázového výběru na poště

2 - chci podpořit nákup vozidel veřejné hromadné dopravy(rozuměj vlaky, autobusy, trolejbusy) vč. šrotovného, ale pouze za HD a motivovat podporou nákup jakékoliv měsícní jízdenky HD

3 - investice do vzdělání musí být podpořeny koncepcí zaměřenou na osobnostní růst jedince, jež nejvyšší rezevou je volný čas .
Koncepcně se musí podpořit dlouhodobé sportovní, kulturní, vzdělávací programi a aktivity zaměřené na péči o volný čas. Ziskové i neziskové

4 - musí být podpořeny vznik nových pracovních míst v potravinářské výrobě a v zemědělství
27. 01. 2009 | 08:23

Karel Moulík napsal(a):

1-Krize nevznikla zde a jeji duvody nesouvisi s ceskou ekonomikou a jeji strukturou.
2-Tvrdost jejich projevu naopak s ceskou ekonomikou souvisi-tomu by slo do budoucna predejit podporem (v budoucnu stejne nevyhnutelneho) rozvoje sluzeb (ale jak, to opravdu nevim, nejspis to nejde, protoze nejdriv nekdo musi mit penize a pocit, ze je potrebuje - recept je max. najit ty sluzby, ktere cloveku prinesou vic nez jen nadstandart - napr. mu usetri penize - a zatim tu nejsou rozvinute).
3-Tvrdost projevu souvisi take s tim, jak moc exportujeme na zapadni trhy. Takze by to chtelo vyvazet i jinam a nejlepe vyvazet i nekam jinem (kde to poroste) a neco jineho, aby se rozsirilo spektrum a snizila rizika jednostranneho prumyslu (jak - to nevim, ale to se stejne musi stat...).
4-Nejsem si jist, ze se Cesi maji tak zle, aby menili proti svym zvykum praci a sli zakladat firmy s cilem si vylepsovat infrastrukturu. Navic, vzhledem napr. k cene ceskych dalnic, ty penize asi stejne nedoputuji, kam maji. Bouhuzel je mozne rici, ze to delaji v Americe, takze by to byl i mezi lidem vyjimecne popularni financni unik betonove lobby & co. Udelat se to musi, ale az bude dost penez na uplatky.
5-Mensi dane-to asi trochu pomuze vzdycky.
6-Je treba rozhodnout, zda hodlame krizi jen preckat (bude kratka), nebo zda dojde k vytvoreni nejake nove rovnovahy svetove ekonomiky (bude dlouha). Paklize je spravne druha moznost, je treba odhadnout jaka ta rovnovaha bude. A v cem se pomery zmeni. A pak investovat do vyzkumu prave v tom smeru a nejlepe tam, kde uz mame slusne vysledky. Mym tipem je medicina, life-science. Aspon v US je to docela dobry bussiness - zdravi a spojene produkty si od nas koupi rad kazdy, at uz krize je, nebo neni... A pak je to take software - a to se vaze primo k podpore sluzeb - mnoho firem by velmi usetrilo, mit dobry software pro svou organizaci a plati to i o statnich institucich, ktere jsou na tom dot bidne. Navic by to mohly delat ceske firmy - takze to je podle mne daleko lepsi government spending nez infrastruktura a ulevy na danich. Cesko jako "softwarova velmoc" je velmi predstavitelny scenar - nase hracickovska povaha domacich kutilu je k tomu plne uzpusobena.
27. 01. 2009 | 08:50

vlk napsal(a):

Myslím si, že je zbytečné lít další peníze do firem.Chápu, že tu teď vládne strana, která je především pro podnikatele a především pro horních 10 tis., ale to prostě teď musí stranou.

Prostě jednoduše nedotovat upadající firmy, nezvýhodňovat daňově firmy proti běžným občanům, ale naopak. Je třeba naopak jakýmkoliv způsobem zvýšit koupěschopnost občanů. je třeba rozhýbat motor ekonomiky. Dát lidem možnost a přesvědčit je, aby více nakupovali, tím se povede lépe i firmám. Na výši platů stát nemá žádné páky, ale mohl by snížit DPH.
Mohlo by se vrátit 5%DPH na stavební práce apod.-díky vyššímu Dph se ve stavebnictví často pracuje načerno, tzv. bez papírů. Když by bylo zase pro stavebníka zanedbatelných 5%, tak by je raději zaplatil navíc, aby měl v ruce účtenku pro případné reklamace. Stát by i získal alespoň nějaké peníze.A lidé by raději zadávali práci firmám, než si vše dělali sami.

Je třeba snížit 19% DPH a podopořit tím nákup běžného zboží.

Je třeba maximálně snížit daň z pohonných hmot-sníží se tak cena za dopravu a tím i cena zboží.

Prostě se musí lidem díky nižšímu DPH snížit cena zboží tak, aby více nakupovali a ekonomika se tak pohla.

Když nalejete peníze do "shnilé" firmy, tak stejně dřív nebo později padne. jsou to vyhozené peníze oknem.

Lepší než vyhazovat peníze oknem, je snížit daně a přidat nějaké money státním zaměstnancům(budou pak mít více money na nákupy). Ale přidat na platech plošně a především v nižších stupních platů. Ti co mají již nyní vysoké třídy nad 12 třídu, tak mají na nákupy již nyní-tam to nemá význam přidávat. Především učitelé by si zasloužili přidat(ovšem né těm vysokoškolským-tam si schválně vyjeďte průměrné platy-nezkutečné). Když vidím tabulky učitelů středních škol a vezmu si, že to jsou vysokoškoláci-tak bych to nedělal ani náhodou.Hlavně je nutné v daných oborech přidat plošně.Běžně se stává, že pak vedoucí nebo kamarádi vedoucích pracovníků dostanou ke svým astronomickým platům ještě více a ostatní utřou.

Prostě peníze, které ušetříte za vyhazování do firem, které stejně padnou dejte na platech méně placeným lidem, aby tam mohli více nakupovat a snižte daně z přídavné hodnoty.

Dále je nutné snížit administrativní nároky v podnikání-především to co je nutné zařizovat při rozjíždění živnosti. Je třeba, aby více lidí se zkoušelo uživit samo ve svém regionu, než aby byli všichni závislí na pár velkých firmách, které když krachnou, tak jsou tisíce lidí bez práce.

Usnadněte lidem možnost podnikání, umožněte více lidem podnikání aspoň zkusit- třeba v podnikání na každou osobu když začne podnikat-1 x v životě první rok podnikání zcela bez daní.
27. 01. 2009 | 10:18

Pepa napsal(a):

Spousta lidi tu vola po otevrenosti informaci a moznosti pridat se k diskusi reseni. Jsem zvedav, zda na to nekdo zareaguje. Mimochodem, spustit webovy portal NERVu neni zase tak slozite, byla by to otazka nekolika dnu.
27. 01. 2009 | 10:58

jan kloub napsal(a):

myslím že Vám netřeba radit ale zkusím pár drobností o kterých ale stejně určitě uvažujete - naučte politiky myslet na dva tahy dopředu, akcentujte důraz na vzdělání a vědu - výrobu s vysokou přidanou hodnotou -
a v ideálním případě - založte novou (pravo)středovou stranu která udělá syntézu mezi názory pravice a levice - v obou se najdou použitelné věci apriory zamítat z ideologických důvodu použitelné věci je blbost - řekl bych že toto rozdělení se již přežilo - uděláte-li to s radostí vás budu volit i vám zdarma pomáhat - řekl bych že spousta slušných lidí čeká na nějakou použitelnou platformu která neomýlá populistická témata
hodně štěstí a pevné NERVy
27. 01. 2009 | 11:17

tlusty napsal(a):

nekrást a makat, vyházet Senát, ubrat platy a požitky darmožroutům poslancům, mamnažerům Čezu a jim podobným!!!!!
27. 01. 2009 | 11:27

Rudolf napsal(a):

Příspěvků do diskuze je tolik, že určitě máte z čeho vybírat. Takže prvotní úkol je splněn, ale tento ohromný zájem je také nesmírně zavazující. Je úplně jasné, že nejde o hru a plané debaty, ale o opravdový zájem pomoci. Takže přeji úspěch.
Velice stručně můj příspěvek:

-Stanovit si zvládnutelnou zadluženost státu.
- Do této výše zajistit půjčky
- Takto získané peníze napumpovat do rozvojových projektů, které musí splňovat několik podmínek ..
někdy v budoucnu by je stát stejně musel zaplatit(infrastruktura, ekologie,vzdělávání)
- povzbudí zaměstnanost v nejpotřebnějším čase.
- začnou kladně ovlivňovat ztacenou důvěru v další rozvoj země.
27. 01. 2009 | 12:19

Petr M. napsal(a):

Hledal jsem tady třeva pár nápadů, ale vidím jen urážky, nadávky, nebo návody, které mají efekt až dlouhodobě.
Pár věcí je prostých. Jako podnikatel se vždycky obecným podmínkám nějak přizpůsobím. Hlavně nám furt neměňte pravidla hry během zápasu! Ale konkrétně:
1. Netrestejte nás za investice. Zkraťte opět dobu odepisování tam, kdfe byla nedávno. Platí i pro automobily - hodně rychle se tím oživí prodej nových vozů a opět urychlí obměna vozového parku mimo podnikatele (ovčané velmi rádi kupují auta z ukončených leasingů, je veliký rozdíl 3 a 5 let).
2. Udělejte trošku pružnější pracovní právo. Mám hrůzu z toho, někoho zaměstnat. Pokud bych jej náhodou nepotřeboval, velmi velmi těžko se bez vysokých nákladů takového zaměstnance "zbavím".
Dva jednoduché kroky, které udělají hodně.
27. 01. 2009 | 12:28

ok napsal(a):

Už to tady někdo napsal, ale je to velmi podstatné, tak ještě jednou:
Musí se obnovit autentická diskuse odborníků v českých médiích. Soudruh Janeček veškeré skutečné diskusní pořady v ČT zrušil - obnovme je, vytvořme nové diskusní pořady k aktuálním tématům. Komunikace, výměna názorů, pravdivá informovanost všech je základem jakéhokoliv pozitivního přerodu společnosti.
27. 01. 2009 | 12:38

David napsal(a):

Celosvětové bezhlavé nalévání peněz do bank, automobilek a dalších odvětví považuji za krátkozraké. Krizi to patrně nevyřeší, ale pouze jen oddálí konečný a nezvratný tvrdý dopad na dno. - Krach státních dluhopisů.- Je zajímavé, jak někteří zastánci všemocné ruky trhu často doporučují finanční injekce státu do soukromých podniků.

Proč nenechali banky přirozeným způsobem zkrachovat? Když by je nekoupila jiná zdravá banka, tak by je nakonec koupil stát. Co by bylo na tom špatného, když by se celosvětově snížil počet bank na polovinu a státy by tak získaly větší podíly a vliv v bankovním sektoru? Co by se stalo, kdyby banky už neměly ty nemravné zisky v řádu desítek miliard, ale pouze by byly jen v kladné nule? Například do automobilek bych nedal ani korunu, ať si klidně zkrachují a ukáže se v praxi ta všemocná ruka trhu. Má vůbec smysl tuto nadvýrobu ještě zvyšovat dalším plýtváním energií a surovinami? Automobilky by nám všem měly říci, jaká je výrobní cena jejich aut ve srovnání s cenou prodejní.

Na jednu stranu chápu, že se vlády snaží minimalizovat nezaměstnanost. Cesta, kterou se zatím snaží zvolit jen velkou nezaměstnanost zpomalí a oddálí, ale nezabrání jí.

Podpora zvyšování spotřeby obyvatel je velmi krátkozraká v situaci, kdy krize je i krizí z nadvýroby. Snižování daní nepomůže. Pochybuji, že rozumě uvažující občan bude tyto peníze obratem utrácet. Pochybuji, že bohatý podnikatel, který je tzv. „za vodou“ bude získané peníze z nižších daní investovat, zejména v této nejisté době, do vytváření nových pracovních příležitostí.

Jednu z cest k řešení současné krize vidím v tom, že už konečně velmi rychle pochopíme, že všichni musíme snižovat svojí spotřebu, a to ve všech směrech. Prostě zastavení toho bezmezného plýtvání, které nás ničí. Čím rychleji budeme ničit naše životní prostředí, čím více budeme plýtvat surovinami, energiemi, tím rychlejší bude konec celé naší civilizace.

Velký problém vidím také v tom, jak se rozevřely ty pomyslné nůžky mezi chudými a bohatými. Je potřeba je zase trochu sevřít, protože se ukazuje, že ti „nepostradatelní odborníci“ byli často nezaslouženě odměňováni za svoji práci, že nás spíše dlouhodobě podváděli a okrádali. Je proto potřeba přísně potrestat ty, kteří v této krizi podváděli a zabavit jim také i jejich majetky, protože nepotrestané zlo plodí zase další zlo.

Investice do vzdělání je sice cesta správným směrem, ale efekty se dostaví až se zpožděním. Zvyšování vzdělanosti také není všelékem. Už dnes jsme dost vzdělaní na to, abychom věděli, že kouření zkracuje život, a přesto nejsme schopni a ochotni proti tomuto zlu schválit potřebné protikuřácké zákony.

Podle mého názoru hlavní příčinou krize byla všeobecná tolerance ke lhaní na všech úrovních společnosti a v důsledku toho pak i všeobecná ztráta důvěry, která dnes blokuje cestu nápravy.

Důvěra se dlouho buduje, ale rychle se ztrácí. Takže nás čeká zase velmi dlouhá a bolestná cesta budování vzájemné důvěry. Kdyby se za zlovolné lhaní přísně trestalo, tak by k tak rozsáhlé globální krizi patrně nikdy nedošlo. Prostě občas by zkrachovala nějaká banka, a tu by zase koupila jiná banka, a tak by to šlo dál a žádná celosvětová krize by nebyla. Auditorské firmy totálně selhaly. Dnes už nikdo nevěří nikomu, a to je velký a podle mne klíčový problém.

To, co se stalo, je tak především krizí morálky. Kdyby se nyní začalo přísně trestat za lhaní, tak by se situace začala pomalu, ale jistě zlepšovat a mělo by to zejména trvalé výsledky.

Kam jsme se to s tou všemocnou rukou trhu dostali, když největším věřitelem USA je rozvojová země Čína a drží tak 1 bilionem dolarů USA pod krkem? Kdo bude pod krkem držet nás? Jako my jsme nevymohli dluhy od rozvojových zemí, tak nyní rozvojové země nevymohou dluhy zase od nás?

Prostě nemůžeme se bezhlavě zadlužovat, ani jako občané, ani jako státy.
27. 01. 2009 | 12:46

Realista napsal(a):

Jeden i trochu moralni problem: hlavne nebudte v NERV-u arogantni. Protoze je hodne nechutne pozorovat treba vysmateho Vl. Dlouheho, jak rika "Bude to bolet", ale samotneho Vladimira nikdy nic nebolelo, nebylo mu zinantni vstoupit do KSC, aby se stal privilegovanym mladym ekonomem s otevrenou karierou, a pak po listopadu zmenit svou politickou prislusnost o 180 stupnu, pak po vykopnuti z vlady prijmout funkce zase mnohokrat lepsi, a ted bude zase neco radit a kazat, co se ma delat. Uvedomte si, ze vsichni z Vas jsou privilegovani, ze Vas ta krize prijde na minimum, ze tady je hodne lidi, kteri na tom jsou a jeste budou mnohem hur nez Vy, tak se podle toho chovejte a NEBUDTE AROGANTNI (vsichni).
27. 01. 2009 | 12:50

jarda napsal(a):

to vlk :
první rok podnikatele (fyzická osoba)daň 0
To je dobrý, fakt dobrý.
27. 01. 2009 | 13:13

jiří Šinkora napsal(a):

Tato krize je jedinečnou příležitostí prosadit to, na co nebyla nikdy odvaha. Zkuste to: školné + nízkoúročené státní půjčky splatitelné po přesáhnutí hranice vysokého platu (zvýší spotřebu splatnou v budoucnosti), vysoké daňové zvýhodnění na každé dítě do počtu 3 (udrží populaci, zabrání přemnožování za účelem získání podpory), snížení přímých daní (zvýší spotřebu, sníží mrhání přes státní aparát), prosaďte možnost konfiskace majektu v případě závažné hospodářské činnosti a napomáhání k ní (zvýší příjmy rozpočtu a přestane z nás poctivých poplatníků dělat blbce, aniž bychom proti tomu mohli něco dělat).
27. 01. 2009 | 13:35

Milan N. napsal(a):

Dobrý den,

jedna z prvních akcí proti krizi by mělo být přísné trestání novinářů za šíření poplašných zpráv. Díky jejich "práci" se mnoho lidí bojí nakupovat a to i v normální výši jako obvykle, čímž se krize jen prohlubuje. Spousta firem (zaměstnavatelů) na to dojíždí!
27. 01. 2009 | 14:20

jarda napsal(a):

Milan N.

virtuální (dluhový) svět toku peněz má velké trhliny. žádné poplašné zprávy, ale aktuální stav je mnohem mnohem horší než si můžete myslet.
27. 01. 2009 | 14:47

CHYREN napsal(a):

Co za to? ;oP
27. 01. 2009 | 15:42

majitel exportní výrobní firmy napsal(a):

Pane Sedláčku,děkuju že jste a chci se zde podělit o svůj pohled na věc z hlediska podnikatele, kterému se po 15 letech podařilo vytvořit proexportní výrobní firmu se 150 zaměstnanci a založit obchodní pobočky v 6ti evropských zemích.
Já a stát
- od státu finanční podporu nepotřebuji a neočekávám (nelze podpořit všechny - tudíž vede logicky k nespravedlivému rozkolísání trhu)
- chci cítit stát jako svého partnera, který mi pomáhá tvořit bezpečné prostředí pro moji zodpovědnou tvorbu hodnot
a) legislativní ochrana před řetězovou reakcí insolvence nezodpovědných firem
b) ochrana před krvácejícími ránami výkyvu kurzu CZK – nikdo není schopen mít dostatek informací v těchto turbulencích správně měnu securovat a odhadnout vývoj kurzu natož potřebný objem který bude potřebovat – většina exportérů ve strachu securovalo v létě na 24,50 s objemem dle statistik loňského roku. Tzn. při poklesu objemu exportu jsme pod tlakem banky vyměnit peníze, které k nám nedoplouvají za kurz totálně šílený oproti dnešnímu.
c) Daně právnických či fyz osob– my podnikatelé optimalizujeme zisk nejen z hlediska nákladů ale i rozumných daní. Tzn. jakékoliv jednostranné zvýšení daní bude neefektivní, protože ho obejdeme. To je prostě fakt, o kterém vědí i populisté ale dělají, jako že silou nás skřípnou. Hranice států pro odvod daní dnes už v podstatě neexistují.
d) Mám rád své zaměstnance a trvalo mnoho let sestavit team, který šlape, je plný duchem mladých nakopnutých lidí kteří si váží práce. Udělám vše pro to, abych team udržel a přežil těžkou dobu. Pokud by se daně ze závislé činnosti dočasně snížily tak to moc pomůže přelézt tu propast o chlebu a vodě a posléze být připraven v plné síle na startovní čáře.
e) Tato doba půstu je dle mého názoru i příležitostí ke změně ve státním sektoru a obrátit soustředěnost dovnitř s cílem postavit skutečně efektivní teamy na zodpovědných postech. Komerční firmy bez obdobných procesů nepřežijí ani dobu mimo krizi tak proč nenastartovat změny na ministerstvech když právní trh je a bude plný vzdělaných potenciálních lidí (je to pro ně kruté když přijdou o práci v gigantech kde před tím cítili tu jistotu pevniny a nyní jsou vyhozeni s pocitem vymazané buňky excelovské tabulky) Nevím možná stát potřebuje k této změně válečný stav, aby se něco změnilo, tak daleko to ale snad dojít nemusí.
f) V době krize se z podnikatelů a státních zástupců musí stát partneři kteří za společného postupu krizového managementu umožní zmírnit dopad na obyvatele a připraví vše k co nejdynamičtějšímu nastartování ekonomiky, jakmile se odrazíme. Pak se zase můžeme začít hašteřit 
Budiž Vám tento příspěvek k něčemu pozitivnímu. Mám v NERV důvěru – jen nevidím kdo je realizačním teamem na kterém dobrá strategie stojí a padá. Tak držím palce.
PR
27. 01. 2009 | 16:24

David napsal(a):

Dobrý den..
Nejsem ekonom..
je možné všem (zaměstnavatel + zaměstnanec) snížit odvody daní o 1% ?
a nebo rozšířit co by se dalo odečíst z daní ?

Proč fyzická osoba si nemůže odečíst víc věcí z daní jako to mohou právnické osoby ???
27. 01. 2009 | 17:49

slivoj napsal(a):

Nejsem ekonom, ale nějakou dobu se o podobnou problematiku okrajově zajímám a mým názorem je, že by se měly akcie atd. více svázat s reálnou ekonomikou. Rozhodně ale nejsem pro větší kontrolu ze strany státu a dalších institucí, jak to navrhuje například N. Sarkozy, nebo J. Barosso. Samozřejmě, že podobná krize většinou po letech konjunktury musí nastat. Je však dosti spekulativní, zda se tak stát opravdu musí. Představte si, že by USD a EUR byly kryty nějakým materiálem s konstantní cenou. Zmizely by obrovské pravomoci centrálních bank a jakékoli spekulace by byly vždy kryty. Atd.. V momentálním systému si může centrální banka dělat vlastně co chce a akcionáři se nebojí utrácet, vždyť jde jen o "peníze". Toto je podle mě hlavní důvod krize a s tím by se mělo něco dělat.
27. 01. 2009 | 18:00

slivoj napsal(a):

Souhlasím s Davidem ohledně nalévání státních peněz do ekonomiky, jelikož je to řešení na maximálně pár let. Stát totiž peníze "netiskne", toto dělá centrální banka a stát se tudíž jen dále zadlužuje a rentabilita těchto peněz je nejasná. Je to jako investovat do auta a říct si možná z něj jednou bude veterán a pasivum se změní v aktivum.
27. 01. 2009 | 18:05

majitel exportní výrobní firmy napsal(a):

Pro Davida

Davide s Vaším názorem ohledně krize morálky (příspěvek ve 12.46)naprosto souhlasím. Sám se dívám sebekriticky i na své jednání a snažím se vyvodit nějaké cesty ke změně. Na druhou stranu připojuji svůj pozitivní postřeh. Myslím si že upřímnost existuje i (hlavně) v podnikatelském světě. Paradoxně řadu společností které znám řídí opravdu vzdělaní a vyzrálí lidé kteří si uvědomují své životní poslání a jeho hodnotu. Právě podnikatelský svět nám dává možnost žít a tvořit svobodně a zodpovědně bez závislosti na nefunkčních státních systémech které mnoho lidí nutí k pokřivení charakteru. Dle mého názoru je zde zvláště v malých a středních podnicích mnoho kvalitních lidí kteří mají co nabídnout a dopad opravdu zmírnit - vyrostly z 0, nikdo jim nepomohl dotací či investiční pobídkou, jsou schpné zatáčet a reagovat na změny. Je to ta zdravá vrstva české ekonomiky která je a byla v minolosti opomíjena. Do budoucna nechce nic jiného než rovné podmínky - žádné dotace, zdravou legislativu - žádné legislativní lobby atd atd. Jsem rád že alespoň cena surovin klesla a spekulanti zaplakali :-) Je mi samozřejmě líto lidí co ne svou vinou přijdou o práci - zde bych rozhodně nešetřil (rekvalifikace, další kurzy atd) ale hlavně pozor ať to nepřeroste v motivaci zůstat doma a jen nadávat.

Přeji všem ať tato změna je zároveň výzvou ke změnám dlouhodobě pozitivním.

PR
27. 01. 2009 | 18:33

luděk napsal(a):

Recept:přestat rozkrádat veškerý majetek státu,krajů,obcí.To se týče všech lidí ve státní správě.Nekorumpovat,to se týče všech občanů.Umožnit v letošním roce zdanit veškerý nerozdělený zisk sazbou 12%.Umožnit legalizaci tzv.černých peněz sazbou 10%,které se dají do oběhu.A budeme bez krize.
27. 01. 2009 | 18:57

Michal napsal(a):

*** Skutečné příčiny krize ***

** 1) Rozdíl mezi slovy a skutky **

Při hledání léku na současnou globální krizi si musíme uvědomit, v čem přesně problém spočívá, proč krize vznikla. Nikdo dnes nepochybuje o tom, že tato krize vznikla v USA. Známá krize na hypotéčním trhu, nebo vysoká cena ropy ($150) jsou jistě jejími viditelnými průvodní jevy, ale bezpochyby nejsou její skutečnou příčinou. - Viz též text na PATRIA.CZ: http://www.patria.cz/Zpravo... .

Hlavní pochopení spočívá v tom, že NEJVYŠŠÍ OSOBNÍ PROFIT se obvykle nezískává poctivou prací, ale mnohem častěji schopností něco jiného dělat a něco jiného tvrdit.

Mimochodem – velkou část území dnešních USA získali běloši tím, že něco jiného Indiánům tvrdili a něco jiného dělali… Je docela dobré si z „genetického“ či jen historického hlediska připomenout, že „za moře“ neodcházeli ze starého kontinentu pouze ti, kteří měli ambice a i deály budovat krásný Nový svět, ale také často ti, kteří měli doma nepřekonatelné potíže se zákonem.

** 2) Korupce jako „umění“ přetvářky **

Korupce je trestný skutek, kdy dva subjekty se spolu TAJNĚ DOHODNOU a poškodí subjekt třetí. Obvykle se vždy jeden z těch dvou navenek tváří, že 3. subjekt výhodně zastupuje, ale ve skutečnosti to pravda není, tato osoba tento dojem jen umně vytváří. TŘETÍ SUBJEKT BUDE VE SKUTEČNOSTI POŠKOZEN. ČASTO UTRPÍ FINANČNÍ ŠKODU. Z tohoto pohledu je zřejmé, že korupci lze odhalovat především (pouze?) na základě podrobné znalosti „cesty peněz“.

Pokud se např. úředník (1. subjekt) spolčí se stavební firmou (2. subjekt) a 1-50 % ceny zakázky mu jde formou úplatku zpět, BUDE SE NAVENEK VŽDY TVÁŘIT, že občana (3. subjekt) zastupuje bezchybně, tj. hospodárně. Hloupý a důvěřivý občan mu tuto léčku neprohlédne. Řešení může být v povinnosti VŠECH ÚŘEDNÍKŮ veřejně se podepisovat k patřičným výdajům veřejného rozpočtu. Vše dát na internet – třeba v rámci již chystaného systému Státní pokladna. Ale realizace musí být v řádu měsíců, nikoliv za 3 nebo dokonce 5 let!

Toto nařízení k transparentnosti pomůže korupci zásadním způsobem omezit. Takto se kaprům rybník vypustí. Je samozřejmé, že všichni politici budou v tomto zajedno a buď budou mlčet, nebo upozorňovat, že to má řadu vad či neřešitelných problémů… Nakonec zase bude i tento nápad vytěsněn do časoprostoru mimo společenské vědomí… Pokud lze očekávat počáteční investici do masivního software systému státní správy v rozsahu 2-3 mld. korun (tuto sumu jsme snadno ušetřili na dálničních tabulích), pak následné úspory ve státním rozpočtu odhaduji ve výši okolo 4-10 % (40-100 mld Kč).
27. 01. 2009 | 19:02

Michal napsal(a):

** 3) Příklad vysoké korupce 1: Informační tabule pro D1 **

Vycházím z čísel uvedených zde: http://www.rsd.cz/doc/Infor... . Občané zaplatí za 28 informačních tabulí 2,4 mld. korun: „Náklady na pořízení a provoz systému liniového řízení dálnice D1 budou 2,4 mld. Kč. Cena zahrnuje pořízení, instalaci a integraci zařízení pro provozní informace, další část monitorovacího kamerového systému, systém neintrusivních detektorů, záložní systém detekce dopravního proudu a samotný systém liniového řízení na vybraných úsecích D1. Součástí dodávky je i propojení všech aplikací s mýtným systémem a s Jednotným systémem dopravních informací a rovněž služby spojené s provozem systému na 9 let.“ – Ó, jak krásně složité je toto zařízení. A má dokonce i zálohu! To se bude nám motoristům po D1 nyní bude krásně jezdit… Takže cena a provoz jedné tabule na jeden rok vychází na 9,5 milionu korun.

** OTÁZKA: Proč například nebylo možné pořídit jednu tabuli za 1 milion korun a za druhý milion zajistit brigádníky s mobilem, kteří budou na daných místech provoz trvale monitorovat? Jako bonus by navíc mohli osobně dohlížet na bezpečnost provozu. Cena systému by pak mohla být např. 8 x nižší – tedy jen 0,3 mld. Není lepší ušetřené 2,1 mld. věnovat např. na zaplacení sester na dětské onkologii? Nebo za ně pořídit tu vylepšenou „Státní pokladnu?“ Pletu se pane Sedláčku? Připadne Vám úspora na jedné jediné státní zakázce ve výši 80-90 % málo?

** 4) Příklad vysoké korupce 2: Kauza Dryml **
Všimli jste si, proč pana Drymla podle jeho tvrzení ČSSD odvolala? Bylo to kvůli tomu, že chtěl upozornit na korupci. A není zvláštní, že jeho odvolaní vyhovuje – zdá se – jak vedení ODS, tak i ČSSD? Neměl by být zvláště v tomto případě nezávislý občan velmi zvídavý a podrobně zjistit, o jakou hru ve skutečnosti v jeho případě jde? Sám Dryml říká, že prý chtěl, „aby na občana zbyla aspoň část“, že on sice není nějaký svatoušek, ale že čeho moc, toho je moc...
27. 01. 2009 | 19:03

Michal napsal(a):

** 5) SKRYTOST – ŽIVNÁ PŮDA ŠPATNÉHO SVĚTA *

Světová krize a náš starý svět s mnoha neřády existuje především díky skrytosti. Nevíme, jaké úkoly dostávají tajné služby, nevíme, o čem mluví na tajných poradách námi zvolení zástupci-poslanci, nevíme, jaké plány mají soukromí vlastníci americké centrální banky FED, kteří jako jediní mají unikátní právo tisknout „legální“ dolary. Nevíme, kdy je z oběhu stáhnou a tím krizi vědomě dále prohloubí (deflace), nevíme, kdy naopak jejich neregulované množství rychle a snadno skoupí doslova po celém světě a téměř zadarmo vše, než se nám zbylé dolary v rukách inflačně promění v nic. Nevíme dokonce ani to, co si o představitelích USA (nebo EU) myslí ve skutečnosti náš pan prezident.

Závěr je tedy zřejmý:

** 6)VĚCI VEŘEJNÉ MUSEJÍ BÝT PLNĚ TRANSPARENTÍ – PRŮHLEDNÉ **

Při hledání naplnění transparentnosti je dobré začít od pochopení „cesty peněz“. Vždyť současná krize je právě krizí „cesty peněz“. A ten, kdo zná jejich cesty, rozumí podstatě tohoto světa. Proto lze krizi řešit jedině (!) zvýšením dohledem na jejich cestu, na účelnost jejich vynakládání.

Veřejné peníze musejí být plně transparentní – včetně všech jmen, která o výdajích rozhodují.

Státní rozpočet (tedy rozpočet vlády ČR) může být občanům rychle a zcela transparentně přístupný na internetu. Technicky to naštěstí dnes již problém není.

** 7) Realizovat pravidlo: OBČAN JE PÁN, ÚŘEDNÍK ZAS SLUŽEBNÍK **

O všem, co je ve státu (a veřejných médiích) placeno občany, mají občané tohoto státu právo vědět všechny detaily. Žádný státní zaměstnanec (nebo zaměstnanec veřejnoprávních médií) nemá právo občanům upírat jakékoliv informace, které mu jsou dostupné, výslovně včetně výšky jednotlivých mezd a to včetně všech odměn a dalších výhod. Každý úředník, který nechce, aby byly tyto jeho osobní poměry veřejně známy, musí mít v tomto případě zajištěno právo státní sféru opustit.

Také musí platit další povinnost: Každý poplatník je povinen pečlivě dbát, aby s penězi, které státu svěří, bylo nakládáno ušlechtilým způsobem.

Jaký je v určité souvislosti přesný obsah pojmu „ušlechtilý“ – to nechť si definuje a obhajuje před svým svědomím každý sám.
27. 01. 2009 | 19:05

Bohumil Pokorný napsal(a):

Nesouhlasím s tím, že v rámci budování infrastruktury se mají stavět pouze nové dálnice. Zcela opomenuta zůstává železnice. Zdaleka nejde jen o koridory. Železnice je dopravou přívětivou k životnímu prostředí, jde ji v podstatě zautomatizovat, je to bezpečná doprava. Jejím vyšším využíváním, především v nákladní dopravě, by se výrazně snížila závislost ČR na ropě. Potřebujeme vybudovat síť vysokorychlostních a rychlých tratí, ty stávající z většiny přebudovat. Vzorem nám může být Francie, která přijala rozvojový plán modernizace a výstavby infrastruktury s vysokým podílem železnice. V programu modernizace železnice by se mohl znovu rozvinout náš železniční průmysl, který v současnosti doslova živoří, tak jako celá železniční doprava.
27. 01. 2009 | 19:32

Guma gumič napsal(a):

Jestli všech těch 500 příspěvků pane Sedláčku přečtete, jste fakt dobrej! :-)
Taky si dovolím názor. Proč je ekonomika v krizi - protože neúměrně roste. Jediné, co v příprodě neúměrně (exponenciálně) roste je rakovina a my totéž očekáváme od ekonomiky. člověk či strom - to oboje má na začátku růst velmi dynamický, a pak už je růst pouze kvalitativní. Já jsem také nejdříve vyrostl, a teď už jen tloustnu do krásy. Pokud bych měl růst exponenciálně, nevydržel bych to, rozpadl bych se - a to hrozí ekonomice.
Proč pračlověk netrpěl krizí? Protože na ni neměl čas - lopotil se kolem své jeskyně, lovil zvířata a síral plody. Spotřebovával to, co měl kolem sebe. Já bych se pro případy krize zařídil velmi podobně - maximálně akcentovat místní spotřebu místních zdrojů a hlavně, místní produkce/práce. Kupujme české potraviny, české oblečení, zkrátka všechno, co si zde sami vyprdukujeme - jedině tak budou mít naši vlastní lidé práci a obživu...
(nerudná poznámka nakonec - mám obavu, že to že dovážímě většinu potravin z Polska, číny a podobných destinací, neboť jsme svázáni přiblblými kvótami a navíc si vatrvale jako zabedněnci zastavujeme nejlepší ornou půdu v nížinách "dálniční plísní" (to jsou všechny ty plechové boudy podle dálnic, které se za krize vyprázdní), tak se právě obávám, aby se nám to jako českému kmeni nevymstilo. Protože krize, kdy je očekáván 1% růst, to ještě nic není, to hladomor, to je teprv nářez - a toho bych se fakt dožít nechtěl)
27. 01. 2009 | 22:30

petr napsal(a):

Jako podnikatele mě štve přímý odpis do 40000,- Kč, za to se nedá nic moc koupit, dražší stroje jsou na pět let. Ctěl jsem si také koupit nové auto na podnikání, ale ještě počkám až zlevní, nebo bude odpočet DPH a příspěvek na likvidaci starého.
Takto asi přemýšlí mnoho lidí. Kdybyste o tom jen neklábosily a hned to udělali to by bylo terno v obchodech s auty.
27. 01. 2009 | 22:53

UGH napsal(a):

1) Novelizovat protikorupční zákon.

2) Reforma soudního systému, rychlá vymahatelnost práva.

3) Zpřísnit kontrolu a pravidla pro výběrová řízení pro státní zakázky. Preferovat vždy jiné firmy. Při pohledu na kroky vlád si začínám myslet, že jediná IT firma v ČR je AutoCont. A to nemluvím o dálnicích atd. Výběrová řízení začínají být trapné šaškárny.

4) Realizovat konečně slibované snížení stavu státních úředníků, zrušit a zkonsolidovat zbytečné úřady (nejlépe i zbytečný senát :-) ). Nezávislý personální audit státní správy.

5) Rovná daň, jednodušší daňový systém.

6) Daňové úlevy pro firmy na dobu určitou (např. 1 rok).
Možná by se měly rozdělovat firmy podle krajů (resp. nezaměstnanosti v daném kraji), popř. podle oboru (obory více a méně postižené krizí), počtu zaměstnanců atd. a z těchto údajů vytvořit vzorec pro výpočet daňové úlevy pro danou firmu.

7) Podobný systém aplikovat i na sociální dávky.
27. 01. 2009 | 23:21

UGH napsal(a):

for Guma gumič:

Přesně. Tyhle všechny plky bych taky nechtěl číst :-) Podle mě je tahle celá diskuze jen o zlepšení image a veřejného mínění o NERVu. PR tah :-) Né že by věci co sem lidi píšou byly jen samé blbosti, je tu i pár rozumných korků které by klidně (i jen nepatrně) mohly zmírnit důsledky krize, ale jsou to věci všeobecné známé a laické. Hlavní problém je, že k jejich realizaci není "politická vůle". To bude podle mě i hlavní problém NERVu, aby nějaké ze svých 250 (nebo kolika návrhů) vůbec protlačil. Bohužel.
27. 01. 2009 | 23:36

Filip Šrámek napsal(a):

Měl bych pro vás asi trochu revoluční myšlenku, ale zkusím to...

Což takhle umožnit všem kdo zaplňují úřady práce zahájit souběžně s registrací na ÚP živnost?

Matkám na mateřské bylo rovněž umožněno přivydělat si libovolnou částku. A myšlenka je to jistě správná.

Vycházím z mé situace. V létě 2008 jsem založil živnost coby servisní technik, ale pouze jako přivýdělek k HPP. Od listopadu jsem z důvodu krize byl odejit a jsem již jen OSVČ. Má rodina je zcela závislá na mém příjmu. Podnikání se mi teprve rozjíždí ač celkem slušně, protože firmy chtějí ušetřit a tak volají mne a ne předražené výhradní zastoupení. Přesto jsem vyčerpal všechny rezervy v rozjezdu.

Kdybych se registroval na ÚP tak nemůžu nic přivydělat což by se rovnalo úpadku rodiny a selhání. Pokuty za nezákonné provozování se přiznám bojím (vždycky se najde nějaký dobrák či konkurence) a tak jsem se rozhodl jít rovnýma nohama do podnikání s prozatím nejistým příjmem. Slušnou práci jinde jsem nesehnal. Mě osobně by to teď velmi pomohlo a věřím, že i ostatním.
28. 01. 2009 | 00:51

skeptický napsal(a):

Co takhle vzít v úvahu,že ta krize je záměrně vyvolaná,a předem dobře plánovaná.

Rychlost,s jakou loutkové vlády světa odsouhlasily dárky bankám,které prostě řekly nemáme,je s podivem.Kam to vede?

Mám dojem,že s tím nic nenaděláte,krach v globálním měřítku je účel.

Fenix vstane z popela.
Socialismus i kapitalismus zkrachovaly,nejspíš návrat k otrokářství.To vydrželo tisíciletí.
28. 01. 2009 | 01:05

Jiri Hecko napsal(a):

1.Zamerit pozornost na pripravu rozvoje CR pro pokrizove obdobi.Stanovit prioritni odvetvi ve kterych muze CR prosperovat.
2.Zastavit jakoukoliv privatizaci v infrastrukturach a ochranit zbytek prirodniho bohatstvi ktere jeste v CR zustalo.Mam na mysli predevsim indium v Krusnych horach a podzemni rezervuary pitne vody.
3.Snazit se o minimalni zadluzeni v prubehu krize,ale zaroven se nebat investobat do skolstvi ,vedy,hledani alternativnich zdroju energie.
4.Ohledne zamestnanosti bych se nebal stavbam tkzv.hladovych zdi.
5.Doporucit politikum vytvoreni pratelskych podminek se staty jako je Rusko,Cina,Indie a navratit se na tamni trhy.
6.Prime reseni krize neexistuje,je to jako bychom chteli stavet hraze kdyz uz je povoden v plnem proudu.
Preji Vasi komisi mnoho uspechu
28. 01. 2009 | 07:19

St. napsal(a):

Doporučení: určitě do NERVu přizvěte psychologa, odborníka na komunikaci, musí být viditelný lídr. Měli byste si stanovit, jakým způsobem budete nápady prezentovat, stanovit si plán a dodržovat (pravidelné výstupy, jasné formulace)... NERV je zatím čistě ekonomický, musí být zaměřený i společensky s ohledem na místní sociologické problémy. Hrozí, že Vám bude naslouchat jen malá skupina informovaných a přemýšlejících lidí.
28. 01. 2009 | 08:34

Michal napsal(a):

Filipovi Šrámkovi

Souběh OSVČ + ÚP. Státu jde o to, aby ušetřil. Každý, kdo je OSVČ si musí platit pojištění sám, naopak na ÚP povinné pojištění za občana platí stát (to je hlavní rozdíl pro všechny, kdo neberou od ÚP podporu).
28. 01. 2009 | 08:36

Michal napsal(a):

Guma-gumič - Historicky platí., že "ti nahoře" dělají změny vždy především pro zajištění životní úrovně pro příslušníky "svého levelu". Nebylo tomu a nebude tomu nikdy jinak.

- Pane Sedláčku - předpokládám, že je Vám jasné, že je docela rozdíl mezi snahou vytvořit společnost, kde je 5-10 % "horních" zajištěných výborně a 50-70 % zcela chudých, nebo mezi společností, kde existuje široká spokojená střední třída. - Jak chcete mezi zástupci "horních 10000" prosadit změny výhodné pro celou společnost a ne jen pro ně??
28. 01. 2009 | 08:44

Michal napsal(a):

A ještě poznámka ke stabilitě domácí měny + KORUPCI.

Kupodivu je korupce z makroekonomického hlediska vůči HDP nezajímavá, POKUD nejsou vyváděny peníze pryč z uvažovaného systému.

Pokud např. výrobce info-tabulí na D1 má neoprávněný ZISK 80 % ceny zakázky(nechť), místní ekonomice to nevadí, pokud tato hodnota nejde do zahraničí. Pokud tento "zisk" okamžitě výrobce reinvestuje, jde sice o jinou investici, než by udělali např. důchodci, kterým by o tuto sumu mohly být navýšeny důchody. Bohužel část pěněz se obvykle spotřebuje na luxusní zboží managementu firmy - tedy na DOVOZ ZE ZAHRANIČÍ, což by (možná?) důchodci neudělali.

Pokud je firma zahraniční, jdou peníze ihned pryč ze země, což má přímý vliv na měnovou stabilitu a vede k oslabení koruny. Je to stejné, jakoby kdosi peníze ukradl.

Teď je fórum v Davosu: POKUD bychom už zcela zrušili hranice (kapitál je nadnárodní, země neexistují), pak má výše uvedená poznámka jiný smysl. V rámci zvýšení HDP musíme pak uvažovat více nejen o EFEKTIVITĚ (dovoz zboží z dálky není ekologický), ale také o tom, zda CHCEME ZÁVISET na ekonomické situaci v Turecku, Indii nebo Číně.

V dlouhodobém horizontu k celosvětové nivelizaci jistě směřujeme, dnes je však košile bližší, než kabát.

Chraňme účinně sami sebe, propagujme domácí zboží a hlavně všechny veřejné výdaje na internet + STOP korupci. Rezervy tu jsou tak velké, že ani Vy - vážený pane Sedláčku - jistě nemáte představu, jak moc.
28. 01. 2009 | 09:01

Lenka Schneiderová napsal(a):

Dobrý den,
podle mého názoru je nejen z hlediska hrozící krize, ale i z hlediska dlouhodobějšího nezbytné nejprve zarazit plýtvání státními prostředky. Já osobně se pohybuji v sociální oblasti, a proto vidím nesmyslné vyhazování státních i evropských peněz svěřenými do správy MPSV. Přesto že MPSV hlásá do všech stran nutnost transformovat sociální systém, konkrétních kroků jsme se zatím nedočkali. A tak mizí ročně miliardy korun ve chřtánech velkých ústavů jejichž provoz je drahý, umožňuje korupční jednání na mnoha úrovních, a je naprosto neefektivní. Přestože existují mnohé studie, jež dokazují, že až 80% ústavních zařízení by bylo možno nahradit mnohem levnější a efektivnější terénní péčí.
A to mohu zasvěceně mluvit pouze za sociální oblast, ve které se denně pohybuji a jsem každodenním svědkem vyhazování peněz na nesmysly. Pevně věřím že i v činnosti dalších ministerstev by se našly oblasti, kde by se daly uspořit nemalé finanční prostředky.
Chápu že z makroekonomického pohledu je nějaký ten vyhozený milion nepatrnou drobností, ale když se takto vyházené miliony nastřádají, už může jít o velmi významné finanční úspory.
28. 01. 2009 | 12:20

Verunka B. napsal(a):

Myslím si, že snížení odvodu na sociální zabezpečení není ani tak dobrý tah.Možná by za normálního stavu došlo k tomu,že firmy by opravdu nabírali zaměstnance jelikož by to bylo pro ně výhodné.Doba současná ale je nestandartní a veskrze složitá.Myslím si, že podniky potřebují odbyt a zakázky které se v důsledku krize nedostávají nebo že se jejich objem hodně ztenčil.Zdá se mi ,že třeba taková opatření která udělali v Německu jsou správná.Podpora zkomírajích odvětví si myslím je dobrý tah. Naše vláda se nám snažila nejprve namluvit že jsme stabilní země a máme dobrou ekonomiku které se krize netýká.A ejhle.Uplynul krátký čas a dovídáme se ,že naší zemi postihla krize jako jednu z nejvíce.Na co ty lži, pane Kalousku? Nemyslíte si že občan má práva na nezkreslené informace?Já na rozdíl od Vás si myslím ,že podávat takovéto bludy je velice neseriozní a nemorální.Nejsme národ nevidících.Náš stát teď už o krizi ví ,ale myslí si ,že to proběhne pro něj bezbolestně a hlavně bez jeho byť skromného přispění.Myslím že když je na poskytování bezúročné pomoci jiným státům proč nepomoci u nás.Také si myslím ,že je u nás dost lidí kteří by mohli odejít do důchodu dle starých parametrů bez navýšení důchodové hranice.Tím by uvolnili dost pracovních míst pro lidi bez práce. Když někdo v tomto věku ztratí práci těžko získá novou a je pro něj dost nedůstojné plácat se po ÚP a stejně marně.Pro toho kdo celý život pracoval je to dost potupující a stresující.Toto opatření by mohlo existovat do doby než problém s krizí odezní.Přeji nám všem úspěch.
28. 01. 2009 | 12:34

Kuba napsal(a):

Je třeba si přečíst článek Víta Klímy v BL z 28.1.09 "Co by ČSR měla dělat, aby obstála v budoucí konjunktuře."
28. 01. 2009 | 12:37

Kuba napsal(a):

Je třeba si přečíst článek Víta Klímy v BL z 28.1.09 "Co by ČSR měla dělat, aby obstála v budoucí konjunktuře."
28. 01. 2009 | 12:38

Johny napsal(a):

Jestliže krize postihla u nás nejvíce automobilový průmysl, na který je navázáno hodně pracovních míst, určitě by měla vláda směřovat část pomici do tohoto sektoru. Vedle možnosti odpočtu DPH pro podnikatele, by také mohla zavést dotaci na likvidaci auta starého více jak 10-12 let, podmíněného koupí nového automobilu - podle mého odhadu by této výhody využilo přibližně 50 - 70 tisíc spotřebitelů a podnikatelů, jestliže vláda určí výši dotace 50.000 Kč, tak by ji to vyšlo na pouhých 3.500.000.000 Kč - to by ji vyšlo určitě levněji, než 50.000 nezaměstnaných po dobu 8 měsíců. Navíc se tím pomůže obnově vozového parku v ČR.
28. 01. 2009 | 12:40

jan napsal(a):

Dovolím si trochu připomenou "činnost bank v krizi":zachovat všechny poplatky a ještě zvažovat poskytování dalších úvěrů
Doporučení:
Směna EUR/Kč mezi firmami za kurz ČNB devizy střed.Není to podnikání ve směnárenství(tvorba zisku),ale snížení ztráty o poplatek bance za směnu tj. snížení ztráty.
28. 01. 2009 | 13:03

Jan Dobrota napsal(a):

Dobrý den, zní to možná jednoduše, ale kdyby vláda vydala publikaci, která by lidem radila co dělat, například, že nemají panikařit, co jim pomůže atd., tak by to nebylo od věci...
28. 01. 2009 | 14:05

PePe napsal(a):

Ahoj Tomasi!

"Pokud máme lít peníze do ekonomiky, investujme do vzdělání, do podpory podnikání, do potírání korupce".. moc pekne napsano, ale ryba smrdi od hlavy, takze vykopni z vlady ty co berou uplatky a pak muzem zacit se bavit o nalejvani verejnych prostredku do ekonomiky! Bohuzel vsichni vime, ze i kdyz oni berou, tak se s tim nic nestane. Na to bysme potrebovali revoluci. Takze pokud si ma NERV zachovat nejakou kredibilitu, tak nejdriv potlacte lobbysticke napady od Jahna a jim podobnym a na druhe strane se vyvarujte prilis teoretickych teoretiku typu Schwarze, ketri umej tak akorat kreslit nabidku a poptavku. Teoretik Klaus uz svoji sanci dostal v r. 97 a vime, jak to dopadlo.
28. 01. 2009 | 14:14

petr napsal(a):

Ahoj Tome,

tady jeden návrh:
vzhledem k tomu, že ta krize bude daleko horší, než většina lidí čeká - viz komentáře Sorose a Buffetta, tahle země potřebuje zase státní banku, přes kterou by stát podpořil vybraný průmysl půjčkami s úroky na úrovni sazeb centrální banky. Vzhledem k tomu, že řada "západních" zemí tohle dělat bude, dostávají se naše podniky do dost velké nevýhody. Obávám se, že tržní hospodářství v dnešním "lití" peněz už v některých oblastech až tak dobře nefunguje.
Když vidím, jak se japonci a němci chystají do investic do fotovoltaiky řádově v miliardách kč na našem území (máme údajně největší výkupní ceny v evropě), když ty dotace na tu zelenou energii jdou z našich peněz, je mi smutno, jak vláda podporuje český byznis a lije peníze zahraničním firmám...
28. 01. 2009 | 15:58

D3T napsal(a):

Zdravim vsechny.
Nemyslim, ze Cesi mohou najit lek na soucasnou krizi, protoze ta prisla zvenku, u nas realne problemy nebyly. Musime tedy cekat, az se seberou USA a pote Britanie, Nemecko a dalsi nase vyznamne exportni trhy. Do te doby bychom meli zit z prebytku z minulych skvelych let (samozrejme, nekdo vsechno utratil, napr. nas stat). To je jednoduche rict, ale ted to k nicemu neni.

Co se stane az se nase zahranicni odbytiste nastartuji? Zacne boj o tyto trhy. Spousta dodavatelskych retezcu se rozpadne (ja osobne bych hluboke krizi dal 1.5-3 roky) a bude zajem o vytvoreni novych. Proto bych dobu, kdy o nase vyrobky nebude v zahranici zajem, venoval vyvoji, modernizaci atd., aby nas vstup do techto novych obchodnich vztahu byl co nejlepsi. Opet, kde na to vzit - malokdo si usetril, banky nechteji pujcovat, stat vse rozdal na pastelkach...

Pisu to s nejvetsim sebezaprenim, ale at si tedy na to ten nas stat nejak pujci. Kdyz sme se mohli zadluzovat 100mld/rok v dobe konjunktury, tak proc ne i ted. Stat by mel tyto prostredky poskytovat firmam, ktere budou zavadet nove metody v perspektivnich oborech. A to jsou jako jake? Uzasne uspesne (opet skripani zubu) je "globalni oteplovani" a EU na to proste slysi. S tim souvisi uspory energii, zateplovani, ekologicke postupy atd. Stejne si na sebe EU usije bic, kteremu budeme muset vyhovet, tak proc se na to nepripravit a nebyt pripraven tyto sluzby poskytnout i do zahranici. A aby firmy meli behem krize domaci odbytiste, na kterem by vyrobky mohly pripravit pro realne nasazeni na trhu, dejme na to lidem, skolam, uradum penize.

Dalsi perspektivni obor je zdrava vyziva, lidi na to slysi. Podporme firmy ve vyvoji na tomto poli, treba i snizme DPH na vyrobky, ktere do teto kategorie spadaji, at to lidi vic kupuji - budou zdravejsi a firmy budou mit odbytiste.

Shrnuto - podporil bych firmy i spotrebitele v oborech, ktere 1) lze v horizontu 1-2 let dosahnout vyrazneho pokroku a zvyseni konkurenceschopnosti v perspektivnich oborech a 2) behem krize budou mit spotrebitele u nas a po jejim skonceni v cele Evrope.

Dalsi doporuceni: podniky, ktere jsou na krach, bych nechal zkrachovat. Pokud se v tucnych letech nedokazaly na krizi pripravit, pak bud prirozenym zpusobem nejsou konkurenceschopne, nebo maji nezodpovedne manazery, kteri si podporu nezaslouzi. Prijde mi uz jedno, jestli stat bude platit lidem podporu v nezamestnanosti, nebo jestli ty penize nalije do te firmy, aby nezanikla. A je mi jedno, jestli to jedno cislo je treba 4x vyssi nez to druhe, jde o princip. Proste at se vse procisti, krize k tomu dobre poslouzi. Alespon ekonomove by to mohli tvrdit, kdyz politici na skuhrani zamestnancu nejak privetive reagovat musi.

Howgh.
28. 01. 2009 | 17:01

hovorka11 napsal(a):

Navrhuji dle důležitosti

1)Daňové úlevy pro tuzemské firmy a živnostníky na přechodnou dobu (dobrý byl návrh Kalouska)

2)Zavedení trestní zodpovědnosti na lichvářské úroky (nad hranici 16%)

3)Okamžité prosazení zákazu placeného Lobbingu, nebo lobbingu vedoucího k finančnímu zisku lobující osoby jako jednotlivce

4)Zákaz jakékoliv pomoci bankám, jehož menagement si zachová výhody zlatých padáků a mimořádných odměn bez závislosti na ekonomické prosperitě. Finanční pomoc podmiňovat převzetím hodnoty části banky do státního majetku s možností zpětného odkupu majetku, opět bez mimořádných odměn managementu a zlatých padáků až do doby odkoupení majetku od státu zpět bance.

5)Okamžitě zrušit opční práva na odkup akcií za předchozí cenu před hodnotovým nárustem managerů.
Tento bod je velice důležitý. Zmenšuje pokřivenost tržního hospodářství a zamezuje nekontrolovanému zdražování energie různými triky a dušení všech firem v ČR PŘEDRAŽENOU ENERGIÍ. Dále se poučit z placení desátků Klausově rodině panem Martinem Romanem a použít stejných přesvědčovacích metod na dobrovolné příspěvky tohoto člověka v prospěch firem a jednotlivců, jež se dostávají do neřešitelných problémů i přínosem předražené elektriky. Zároveň by se pan Martin Roman mohl stát členem správní rady nově zřízené příspěvkové organizace k tomuto účelu, neboť má již velmi dobré zkušenosti z této činnosti v Klausově PORGU.

6)Zcela odmítat nekoncepční návrhy obdobného typu jakou chtěl Martin Jahn prosadit v rámci zájmu výrobců automobilů (dotace 25 000,-Kč na nové auto). Cenová politika managmentu Škody MB poučuje, čemu se vyvarovat. Loni v červnu byla nejdražší auta MB v Česku. Superb byl v Arabských emirátech cca o 30% levnější. Důvěra občanů v auta značky Škoda a jejich kupování měl za výsledek nejvyšší ceny pro nás přizpůsobení tomuto stavu navýšením cen ostatních výrobců. Tím vznikl předražený trh s automobily. Peníze, které šli do Wolfsburgu a kapes managerů mohli zvýšit kupní sílu obyvatelstva a podpořit trh v ČR. Nebýt motoristických časopisů, které jasně sdělili výhodnost koupě Škodovek mimo naše území, tak máme nejdražší trh aut v Evropě zřejmě dodnes!

7)Zapojit prezidenta Václava Klause aktivně do porad. V televizních zprávách při dotazu na rady ohledně současné hospodářské situace mluvil o odbrždění brzdiček v této ekonomické situaci. Vzhledem k jeho ekonomickým schopnostem kterými dokladuje správnost při vysvětlování ekonomických a ekologických problémů je nezbytné ho vtáhnout do diskuze.
V opačném případě se nejspíše bude v pozadí vyjadřovat skepticky, případně kriticky pro zvýšení své politické důležitosti bez jakéhokoliv vlastního přičinění ! Na to pozor!

8) Vytvoření fondu na pomoc lidem, kteří nemají na nájem ve formě bezúročné půjčky do cca 20 000,- Kč na platbu nájemného s odkladem splácení o 2 roky. Tato půjčka pomůže uvolnit i sociální napětí a pomůže bránit "mrtvení trhu".

Jinak panu Sedláčkovi přeji mnoho úspěchů. jediný na poradu jezdí na kole s batohem na zádech (vypadá nějak nezvykle normálně).
28. 01. 2009 | 17:06

bába z Čech napsal(a):

1. Urychleně vyřešit práci pro ty, kteří o ni přišli.
Využít hospodářské krize k rekonstrukci památek, budovat v tzv. veřejném zájmu:
jesle, školky,penziony pro seniory,hospice.
2.Konečně dobudovat v městech na venkově a
slušné silnice a chodníky, kanalizace, čističky.Protipovodňové stavby. Splavnit Labe. Budovat okrasné parky, abychom se skutečně již dostali do Evropy.Peníze získávat ze strukturálních fondů EU pro zaměstnanost. Mezi znevýhodněné občany zařadit nezaměstnané i absolvelty škol bez praxe.Zainteresovat Krajskou i obecní samosprávu. Ve veřejném zájmu stavět byty i slušné ubytovny - penziony pro absolventy škol, kteří zůstávají pracovat v Praze, aby nenechávali téměř celý plat lichvářům za byty.
3.Mladým lidem více podporovat hypotéky na bydlení, stávají se skupinou, která nemůže rozhýbat trh, protože jím už na nic jiného nezbývá. mají to spočítáno na doraz a to na 30 let. Nedopusťte, aby vlivem hospodářské krize přišli ještě o střechu nad hlavou.
4.Zastavte devoperské šílení se stavbou nákupních zón,nákupních galerií nebo jak se ty všechny šílenosti jmenují. Selský rozum mi říká, že to jsou noví tuneláři bank, protože úvěry nebudou moci zaplatit. Obchody zejí prázdnotou. Obchodníci se při práci nezapotí. Nemají na nájemné a mzdy.
5. Krize se musí řešit od spoda, vláda k tomu musí vytvořit podmínky.
6. Nedělejme ani malé daňové podvody. Rozšiřme daňové kontroly, aby neunikali velcí podvodníci. Vyškolme experty, kteří budou rychleji odhalovat hospodářské zločiny.
7. Vytvořme atmosféru, že nám všem jde o to, aby se v naší zemi všem dobře žilo.
Bojujme proti alkoholismu a hracím automatům, to společnost stojí mnoho peněz.
8. Posilme policii a její kompetence.
9. V době krize je nutné zachytit v záchranné síti neziskový sektor, protože dělá mnoho užitečné práce pro společnost, je zárukou občanské společnosti a i on by mohl pohltit některé nezaměstnané.
10.Zastavit megalománie jako je příprava olympiády, Obrovské stadiony pro 11 hokejistů a jednoho zpěváka . Podporujme sport a kulturu pro všechny.
Tam se nám investice vrátí ve zdraví občanů.

11..Zdravotnictví - potřebuje udělat pořádný vítr - zodpovědnost u každého lékaře. teď naroste nemocnost nezaměstnaných, lékaři mají měkké srdce, nebo jsou úplatní.Někteří lékaři si zdravotnictví pletou s byznysem. Jsou korumpoováni distributory léků. Posilme kontrolu tohoto sektoru. Jinak to u nás asi nebude možné.Jednou téhož pacienta léčí ve státní nemocnici a pak ještě v soukromé ambulanci. Sami sobě pronajímají operační sály v nemocnicích k privátním operacím. Za kolik asi? Neasistují jim k tomu státní sestřičky ? A co materiál? Kontroluje to vůbec někdo?
Posilme střední zdravotnický personál.
Pisatel vpředu by se měl zamyslet, proč jsou naši občané tolik nemocní. Proč lidé "na západě" vypadají o tolik mladší, proč jsou spokojenější? Raději jedna návštěva u lékaře více, než něco zanedbat. To stálé vysedávání u lékařů je právě ten špatný systém, který přetrvává v léčení a v nedostatečné vybavenosti ordinací.Za to pacienti nemohou. Lékaři nemají na pacienty čas. v 9.00 mají "vytřískanou čekárnu " ( výraz mé lékařky )a pak dělají papíry. Nošení 30 Kč do ordinací je nedůstojné. Každý pracující odvádí měsíčně mnoho peněz do systému a tak se právem ptá, za co ještě soudruzi? Lékařům a lékarníkům se to pochopitelně líbí.. Ale zaveďme raději urychleně lékařské standardy nejenom do nemocnic.
Vytvořme hlavně systém jejich kontroly.
U nás se mnoho lidí pohybuje za hranicí bídy a to ne vlastní vinou. Jsou to bohužel i naši senioři, kteří musí platit drahé bydlení. To se nemělo dopustit. Trafiky ani vrátnice pro přivýdělek pro ně nejsou.
Buďme vlídní a shovívaví k nemocným lidem,kteří potřebují nejenom léky a dobrou zdravotní péči, ale také peníze na zdravou stravu a zdravý životní styl, jak se dnes s oblibou říká.
Udělejme vše pro podporu rodin s dětmi nebo bude hůř. To mi říká selský rozum.
Celý život žiji bez autobilu a vůbec mě to nevadí, je to věc nadstandartu a na tom se nikdy nesmí stavět.
Systém kapitalismu, který byl u nás nastaven, kdy jeden podnikatel se snaží co nejvíce vydělat na druhém je nemravný a povede zase jen ke krizi.
Rychle zbohatnutí mnohých spoluobčanů nám všem podřeže větev , na které bohužel všichni sedíme. Chybí nám soudnost, mravnost, poctivost a bez toho se nedá ani ekonomika dělat.
Přeji všem co rozhodují zdravý rozum .
" nebát se a nekrást" čípak je to heslo ? bába z Čech
28. 01. 2009 | 17:23

Karel napsal(a):

Vážený pane Sedláčku, dovoluji si poukázat na výhody solární techniky. Od nejjednoduší, až po náročné projekty. Malý příklad: proč mám v létě ohřívat studenou vodu plynem, když by to šlo mnohem levněji jednoduchým solárním systémem ? Mám na mysli masivní podporu takových projektů. Uspořil by se plyn, jistá zaměstnanost a šetrný vztah k ovzduší. Způsob financování a dotace musí být atraktivní.
28. 01. 2009 | 19:02

Ferda Koleno napsal(a):

zkouška mikrofonu, 1,2,3, hůůůů
28. 01. 2009 | 20:08

Ferda Koleno napsal(a):

Tomáši, nezdravím tě. Ty jsi z celé diskuse této nejzdravější, takže po-Zdravení posílám všemu našemu nemocnému národu a trochu i mně, páč tu hlením. Sorry že ti tykám, ale jsem o celých 12 dní starší než ty a jsem taky Ynženír. Akorát přes mašinky a autíčka. Takže jsem drzej.
Ale co ti chci napsat.
Řečeno slovy pánů s prsteny. Jsme my ti zahlenění trpaslíci, smradlaví od vepřa, knedla, škodovek v tédéíčku, levných pizz z jadranu, všech těch páchnoucích jogurtů za dobrou cenu úplně zbavení smyslu vidět, slyšet ale hlavně cítit KRÁSU?
Kde jsou naše elfky? žijí ještě? Jsou někde v africe či indonésii? Abysme je mohli milovat a nemuseli jsme se nechat zmítat homosexualitou a touhou po adrenalinovém vyplavení ještě výkonnějšími serepetičkami které nikdo nepotřebuje. to národ český nepoznal že Blob je vlastně nejvyšší odvaha jak se zbavit hlenu, žluče a jiné fialové černoty, tím že tento krásný hnus vystavíme na naše Groung Zero a řeknem - Světe div se - tady jsme se odhlenili. Čech ale bohužel není ještě dostatečně způsobilý aby se odhlenil a uvědomil si. Sebe, ostatní i tu krásnou situaci v které se nalézáme.
nic musím valit zachraňovat automobilový průmysl. Čus.
28. 01. 2009 | 20:31

Stancl napsal(a):

Vážení, jestli se podrobně podíváte na strukturu přispěvatelů, uvidíte, že je lze rozdělit na dvě kategorie: podnikatelé, kteří usilují o co nejmenší daně a největší výhody a "ostatní", kterým jde o sociální jistoty.
Není to nic jiného než starý rozpor mezi prací a kapitálem. Vláda může deklarovat, že ten rozpor neexistuje, parlament může zakázat třídní boj, ale ten rozpor trvá.
Proto NERV nemůže nic vyřešit. Krize je celosvětová, řešení musí být celosvětové.
Jde o to, jestli se kapitalismus změní a najde ještě nějakou skulinku přežití, nebo bude muset odejít. Proto masmédia důsledně ignorují veškeré zprávy o protestech v Řecku, Bulharsku, Lotyšsku a jinde. Jde o boj mezi prací a kapitálem, o přežití imperialismu. Takže nevěřte, že by ti naši "mudrci" něco vymyslili.Buď se ozdraví kapitalismus nebo odejde.Tak se rozhodňěte!
28. 01. 2009 | 21:03

Zdeněk Bouška napsal(a):

Dobrý den, navrhuji zaměřit se na investice, které se v budoucnu vrátí - všeobecně pak vzdělávání, podporu sportu pro široké masy, podporu výroby kvalitních potravin, ochranu surovinových zdrojů, zvýšení efektivity při výrobě energií. Neočekávám, že nám to zásadně pomůže při odvrácení nynější krize. Je ale velice pravděpodobné, že ta příští by nás mohla minout. V tuto chvíli by reálně pomohl snad jen velký šťouch typu např. legalizace všech drog a okamžité převzetí jejich řízené distribuce státem. Drogová turistika by nám při rozumných cenách snad prosperitu zajistila ...a to nezmiňuji zajímavé "vedlejší" efekty (zaměstnanost, snížení kriminality). Prosím kamenujte s citem ;-)
28. 01. 2009 | 21:05

textilák napsal(a):

Vážení
Množství rozmanitých názorů mnohdy velmi výstižných i mne nutí k reakci :
Co potřebujem ?
1- Naučit se dělat kompromisy a naslouchat názorům
2- Šetřit a utahovat opasky, tam kde to je opravdu třeba Růst mezd v celém státním sektoru, ale i ve firmách tzv. strategických přerostlo rozumnou míru a odčerpává inovativní potenciál společnosti.
3-školství zdravotnictví- pokles kvality celého školství bez aktivního usměrňování a bilancování je opravdu alarmující. Odtržení školství od reálných potřeb průmyslu je hrozbou pro budoucnost.
tržní zdravotnictví je nesmysl. Stanovování standaqrdů je vzhledem k vývoji nesmysl. Stanovme nadstandarty a ty plaťme. Poplatky ano , ale morálně a lidsky opodstatněné.

4- Co bude s deficitem zahraničního obchodu ? Prohloubí se to je jasné. Jsme průmyslová země bez zásob surovin a dovážíme vše. Budeme na to v budoucnu mít ?

5- Likvidace průmyslových oborů, rozbití konkurenceschopnosti,chce okamžitě zastavit. Jak ? Evropa ztrácí dech. Honba za ziskem Investice do oborů s vyšší přidanou hodnotou, ale i zachování tradičních oborů s nutnou vyšší pracností tvořících pracovní místa a zaměstnanost. Ceny ? Obchodní řetězce v ČR to jsou lvi mezi kůzlaty. Omezme jejich vliv a regulace je v jejich případě velmi nutná
Slovensko ne rovnou daní, ale tvrdou restrikcí mzdovou dosáhlo eura a udělalo z českých politiků solné sloupy.

Podprahový stav tradičních oborů, montovna s minimální přidanou hodnotou, jedna z nejotevřenějších ekonomik bez vytvoření konkurence schopného prostředí ( energetické,daňové, ekologické podmínky,pracovně právní, hygienické předpisy snad plarí jen pro výrobce ne pro dovozce)
Nebrečme, pracujme a spotřebujme jen to co potřebujeme, zbytek investujme. Pak při shodě v elementárních celospolečenských problémech vybojujeme prosperitu, udržitelný rozvoj a politický pluralismus.
28. 01. 2009 | 22:33

Miki napsal(a):

Dobrý den,
nastíním pár návrhů o kterých si myslím, že budou mít pákový efekt bez zbytečných výdajů rozpočtu :
1. Kdo koupí v tomto roce do firmy investici, bude ji odpisovat ve zrychleném režimu.
2. Masivní dotace pro firmy a živnostníky pro nově vytvořená pracovní místa.
3. Masivní podpora všech projektů na které lze získat dotace od EU ( zateplování fasád, kanalizace, tepelná čerpadla, sluneční kolektory - omezeno na 2 roky ).
4. Dotace na nákup nového vozu při likvidaci starého max. 15-30000Kč+odečet DPH pro podnikatele - omezeno na 1-2 roky.
5. masivní výstavba infrastruktury státem + státními firmami ( ČEZ )
6. Propuštění odborníci nechť za státní peníze školí a rekvalifikují nekvalifikované.
28. 01. 2009 | 23:20

Nefin napsal(a):

Vážení,
mimo ostatní návrhy je třeba upravit okamžitě legislativu zabývající se vypisování veřejných zakázek. Zoufale v nich chybí ustanovení o povinnosti pro účastníka nedanit v daňových rájích. Trochu ucpat černou díru kterou unikají daně by jistě bylo přínosnější než tanečky kolem daňových sazeb.
28. 01. 2009 | 23:26

já napsal(a):

Krize je proto, že lidé málo utrácejí.
Lidé málo utrácejí, protože je krize.
Kruh je nutno přetnout. Buďto přimějete lidi více utrácet a tím skončí krize, anebo ukončíte krizi a tím přimějete lidi utrácet.
Je tedy potřeba lidi přesvědčit, že žádná není, a ona pak opravdu nebude.
(Je to tak trochu vtip, ale jen trochu.)
29. 01. 2009 | 00:17

Taťána napsal(a):

Mám úplně obyčejný návrh. Zaměstnavatel by měl mít možnost, aby v době krize a nedostatku zakázek mohl zaměstnance platit jen za to, co udělají - nezachrání ho konto pracovní doby ani částečná nezaměstnanost zákon 435/2004 Sb., v současné situaci musí zaměstnavatel podle zákona platit, když vznikne překážka na straně zaměstnavatele,ať 100% nebo 60%, ale pořád musí platit, i když zaměstnanec práci nevykonává. Za současný stav ale zaměstnavatelé nemohou,neumí si sami pomoci, nejsou zakázky, odbyt, peníze na mzdy, každý dluží každému - mělo by dojít k legislativním změnám v zákoníku práce, větší flexibilita zaměstnávání, např.zkrácení výpovědní doby ze zákonných 2 měsíců na 1 měsíc, při prokázaných podmínkách jen mzda za skutečně vykonanou práci.Vím, že je to kruté,ale já bych asi neprotestovala, když mi nebude platit pátek,jen když budu mít práci.Jasně,že hned oponent namítne,že zaměstnavatelé by toho mohli zneužít.Zneužít se dá ale všechno....Úvěry pro firmy by měly být dostupnější, moci dosáhnout na dotace z EU.Vím, že toto je velmi složitý problém a vyžaduje dlouhodobé plánování,ale proč do toho nejít ?!
29. 01. 2009 | 08:26

Dáša napsal(a):

Pro začátek by bylo hodně dobré, kdyby všichni začali dělat to co mají (podle smluv a pracovních náplní i zákonů - to se týká tedy i vlády a poslanců)a začaly se dodržovat alespoň stávající zákony. Je veřejným tajemstvím, že podnikatelé obchází daňové zákony, nedodržuje se zákoník práce a pod. Teprve potom je třeba léčit ekonomiku. Ale bezbolestně to nepůjde.
29. 01. 2009 | 08:27

Pietro napsal(a):

Vážený pane Sedláčku, velice si vážím lidí jako, protože Vaše bystrá mysl zůstává otevřená debatě jako metodě hlednání adekvátního řešení.Jistě je v této diskuzi důležité také pojemnovat hlavní příčiny vzniku dnešní situace. A k tomu bych měl jen drobnou poznámku. V rozhovoru v HN 2.1.2009 k tomu říkáte, kromě jiného: "...státy nutí lidi do spotřeby...". Není to náhodou obráceně, tedy že lidé nutí státy do spotřeby? A to v tom smyslu, že jako voliči upřednostňují většinově ty politiky, kteří jim slíbí zajištění maximální spotřeby bez ohledu na jejich výkon nebo úspory. Ty politiky, kteří v zájmu svého zvolení slíbí, že lidem buď rozdají přímo peníze nebo bezplatně poskytnou služby. Místo sociální korupce tomu říkají spravedlivé zajištění oprávněných nároků a potřeb každého. A většina voličů tak chce vládu k tomu, že jim zajistí spotřebu bez ohledu na cokoliv, ber kde ber a pokud nedodáš, zvolíme si vládu jinou. A na rozdíl od zkušenosti v rodině nebo v podniku lidé věří (protože tomu věřit chtějí nebo to vůbec neřeší), že státy nemohou zbankrotovat, že prostě nebudou schopny jim neustále rostoucí nároky pokrývat. A populisté jim navíc přece říkají, že "zdroje jsou". Myslím, že v tom je klíč k příčínám krize. Zdroje prostě nesjou, tečka. Musíme je nejdříve vytvořit, nebo není co spotřebovávat. Ale to žádný politik neřekne, neboť ví, že ho voliči nezvolí. A tak si i vlády budou půjčovat, dokud jim někdo půjčí, což bude i případ hledání řešení, jak ven z dnešní krize vzniklé ze spotřeby nad poměry a na dluh. A krize je varování, že cesta ven jednou bude jako v té rodině nebo firmě, prostě bankrot (nebo masivní hyperinflace, viz Zimbabwe). Potom se srovná spotřeba se skutečnými zdroji, pokud to přežijeme (mohou přijít války nebo revoluce). Tak to vidím a kéž bych se mýlil. Držím Vám palce v hledání alespoň toho, jak oddálit nevyhnutelné.
29. 01. 2009 | 09:05

Tomáš napsal(a):

Nezbývá mi, než se přidat do diskuse. Přes pracovní vytížení s řešením problematiky udržitelnosti života firmy se probírám informacemi a návrhy na různá podpůrná opatření. Dle mého názoru je naše republika orientovaná velmi na automobilový průmysl a proto není možné říci, že vláda nechce podpořit auto průmysl, nebot by uškodila jinému, tak ať pomůže sklářství, ale ať už něco konečně udělá. K čemu nám je 2% snížení daní, které budeme reálně platit až v příštím roce, to není pomoc, potřebujeme promptní řešení. Dejte lidem 50 tisíc za starý vůz na koupi nového s podmínkou, že ho 5 let nemohou prodat, to je podpora, 20 tisíc není řešení. Musí to být jasně daný impuls !!! Na co měnit sociální podmínky, když nám to nyní nepomůže. Potřebujeme ekonomiku znovu nastartovat a ukázat lidem, že jsme se odrazili ode dna...
29. 01. 2009 | 10:14

Petr napsal(a):

Jednou sem koulal na tvorbu a vyzkum nanovláken a byl sem pyšnej na to že vznikli právě u nás.Možná je v hodná doba na větší podporu vysokoškolských projektu které mají budoucnost a dají lidem práci.Jinak bych asi psal o všem co píší ostatni jako dopraví infrastruktura,možná mezinárodní projekty jako stavba nového plynovodu,bourání starych panelových domu z 60let jejich tu požehnaně a už se rozpadaj a vystavba nových,podpora pordeje nových aut likvidace starých aut.Určitě větší provázanost a spolupráce v obchodu a tvorbě celosvětových projektu.
29. 01. 2009 | 10:27

lub napsal(a):

Radikálně zeštíhlit státní správu!
Pohlédněte do Lichenštejnska jak tam je úsporná a efektivní státní správa. U nás to moloch požírající desítky miliard bez výstupů a efektů. Místo 17ti ministerstev by mělo stačit 9.Doporučuji navrhnout nový kompetenční zákon s výraznými úsporami. V opačném případě je vše jen faleš.Státní správa měla ročně štíhlet - opak je pravdou.
Nyní je nejvhodnější doba chovat se solidárně a prostředky daňových poplatníků rozdělovat moudře a efektivně.
29. 01. 2009 | 10:51

Vlasta napsal(a):

Dobrý den,
jedním z nezanedbatelných ukazatelů v ekonomice je rychlost oběhu kapitálu.
Možná by stálo za to, aby stát zkrátil splatnost svých závazků a možná aby se přehodnotili dotace z všelijakých fondů, kdy se musí nejprve zakázka proinvestovat a až po dokončení je vyplacená dotace.
Jsem si vědom důvodů, proč jsou takto dotace poskytovány, ale je otázka, zda to funguje.
Příklad: dotace poskytované prostřednictví obcí. Velká většina zastupitelstev obcí schválí sebevětší pitomost, jen když se do obce dostanou dotace. Starosta je pak úspěšným politikem a hřeje se na výsluní. Poskytovatelé dotací se také cití z obliga, neboť dotace se poskytují prostřednictvím organů, které jseo dění nejblíže a vědí přece co je v místě potřeba.
29. 01. 2009 | 11:35

Petr pro Vlastu napsal(a):

To co píšete není upně pravda některé obce například potřebují čističky a nemají na ně a ani na ně třeba nedostanou proto že nesplnují počet obyvatel.
29. 01. 2009 | 13:08

Petr napsal(a):

Pokud chce stát pomoci podnikum mněl by za to od nich na oplátku získat podíl v daných podnicích a kontrolovat jak s penězi podnik nakládá,proto že nasypat někam peníze ještě nezaručuje uspěch.
29. 01. 2009 | 13:33

Honza napsal(a):

Vážený pane Sedláčku,
možná by stálo za zamyšlení proč v Čechách a možná i EU vůbec nefungují venture kapitalisti. Pokud si chcete založit inovační podnik tak potřebujete peníze a ty by měli přistát od investora (nikoliv od státu, ač je to bohulibé, tak nesouhlasím se státní dotací inovací. Je to pomalé a příliš byrokratické). Jenže z neznámých důvodů tyto fondy neexistují. Nejsem si jist jaká forma státního programu by mohla pomoci iniciovat tyto fondy. Daňová úleva?

Dále vymyslet, aby tvorba s.r.o nebo podobného podniku nebyla nesmyslně drahá. Pokud chci začít podnikat, tak musím nacpat 100 000 a víc jen do právní formy. A upřímně pokud začínám podnik od nuly s tím, že třeba první rok bude jen vývoj produktu, tak je to zatraceně hodně peněz. Tohle je vhodné pro obchodníky co mají ihned co prodávat. Ne pro firmy co provádí výzkum.

Praha i Brno mají na to být technologicky na špici. Studenti s elánem a nápady, nicméně probít se není snadné. Většinu studentů ani nenapadne založit si vlastní inovační firmu neboť neví jak na to a informace o těchto možnostech jsou více než schované. Stejně tak jako je to v Americe, dovolit školám aby mohli mít v těchto firmách podíl a také, aby výsledky výzkumu primárně končil převáděli do praxe malé firmy a ne velké molochy. Nyní je praxe taková, že školy jsou napojené na velké firmy a pro ně dělají výzkum.

Shrnutí: Umožnit vysokým školám mít podíl v inovačních firmách a inkasovat z nich zisk. Nutit školy, aby výzkum primárně převáděli do inovativních firem, ideálně založených studenty. Snížit počáteční investici do právní formy firmem. A možná motivovat bohaté, aby se družili do venture fondů, které z části tyto subjekty by financovaly.

Pokud se budeme bavit, třeba o IT průmyslu, tak výsledky těchto kroků mohou být vidět do roka či do dvou let. Nehledě, že náklady jsou nízké. Potřebujete počítač a člověka co to má nápad. O čem mluvím, tak to mám z vlastní zkušenosti. ČR není moc přátelská pro inovativní firmy.
29. 01. 2009 | 13:40

Nefin napsal(a):

Když jsem byl poprvé v Egyptě před mnoha lety, řešila tam vláda problém s nezaměstnaností tak, že některá místa byla obsazena dvěma pracovníky na poloviční úvazek. Můj tlůmočník, mimochodem vystudovaný v Liberci, mi vysvětlil, že je třeba zachovat pracovní návyky, souznění s firmou a hlavně eliminovat stresující pocit zbytečnosti. Od té doby jsem tam byl mnohokrát a už dávno takové opatření neužívají. Naše firmy snižující produkci by měly nabídnout rozdělení pracovního fondu na dva pracovníky a stát by přispíval na mzdu až do výše minimální mzdy. Krize odezní a pracovník může zase vykonávat práci na plný úvazek. Jestliže se prodlouží doba stagnace, ztratí se pracovní návyky a v sociálním systému se bude povalovat neuvěřitelné množství lidí.
29. 01. 2009 | 15:19

Mira napsal(a):

Myslím, že krize je především společenská a jako takovou je ji nutno řešit.
Žijeme v postdemokratické společnosti s nedostatkem konsensu a demokracie.
Budu mluvit jen o ČR, protože se domnívám, že dříve než "sladíme" Evropu je třeba "sladit" ČR.
Zásadní problém vidím v politizaci všeho, všech rozhodnutí na úkor odbornosti. to znamená, že u klíčových rozhodnutí jsou politici a ne odborníci z jednotlivých rezortů, pak snadno dojde k pomatenostem a nelogickým rozhodnutím.

Takže nidky jsem nepochopila k čemu jsou politické strany občanovi z Horní Dolní a nikdo mi to nevysvětlil!!!!.

Tzn 1/ Nutno zrušit veškeré pol. strany ( v této zemi není ani tradice ani kultura politických stran)
Proč: úspora peněz, času, omylů.

Demokracii, stejnou pro každého zaručí koherentní logický a jednoznačný právní system.
Na každém Ministerstvu bude 9 lidí včele 3 ministři, 3 ekonomové a 3 právníci, kteří budou předkládat vládní radě své projekty na zlepšení svého rezortu s legislativou a financemi. (3 ministři budou voleni zaměstnanci daného rezortu z kandidátů (třeba 30, vybraných na základě jejich osobní dokumentace). Vládní rada pak rozhodne jak se předložený projekt bude v danném roce realizovat 50%, 100%, 30%. po roce se vždy vyhodnotí za každý rezort.
NUTNO: nahradit politikaření odborností ve všech oblastech.
ČR si může takovýto systém dovolit vzhledem k malé rozloze a malému počtu obyvatel - je vvelká výhoda.
Za uspořené peníze za všechny parlamenty, senáty, strany, volby,bilbordy, kampaně a výdaje s tím spojené se v první fázi pomůže nezaměstnaným "projektem krize".
29. 01. 2009 | 15:37

Tomáš A. napsal(a):

Dobrý den, četl jsem si hodně příspěvků a jednu věc k zamyšlení jsem tady ani jinde nenašel.

Všichni volají po zvýšení poptávky obyvatelstva a levice vymyslí jen rozdávání ze státního rozpočtu ve formě mimořádných důchodů nebo daňových úlev. Pravicová vláda a šetřící ministr by měl tvrdit opak: dejme lidem možnost utratit a povzbudit ekonomiku JEJICH penězi.

Uvolněte dříve lidem peníze ze STAVEBNÍHO SPOŘENÍ , třeba po pěti nebo už čtyřech letech spoření bez ztráty státního příspěvku a s platností tohoto opatření pouze na roky 2009 a 2010. Dříve bylo správné podporovat spoření a zvýšit dobu povinného spoření z 5 na 6 let. Teď je ale stát v situaci, že má podporovat poptávku lidí, ale peníze dává místo podpory spotřeby na opačnou věc.

Nebojme se, že tuto nabídku využijí všichni, kdo má peníze, ten bude spořit dál. Kdo ale má problémy se zaměstnáním nebo mu banky nechtějí půjčit a potřebuje něco opravit či koupit, ten po této možnosti s radostí sáhne a rozpočet to nebude stát ani korunu nákladů.

Zákon stačí doplnit jedním odstavcem a je to opatření, které může zafungovat okamžitě, není to stavba dálnic.
29. 01. 2009 | 16:28

David napsal(a):

Lidové noviny 29.1.2009 :

Deprese v Davosu

... „Právě skončil panel o stavu světové ekonomiky. Byl to zatím ten nejdepresivnější a nejvíc skličující panel. Dokonce dřívější optimisté propadli skepsi. ...

... George Soros se o chvíli později nechal slyšet, že současná krize je horší než světová recese ve 30. letech, a v obědové pauze se místo obvyklého cvrkotu všude jen vyděšeně šeptalo. ...

... Komu věřit? V tuto chvíli spíš skeptikům. Ale od účastníků fóra v Davosu žádné zázraky nečekejme. Sešlo se tu až moc lidí, kteří mají současnou krizi na svědomí a nevědí, co s tím. Proto je tam při obědě tak ticho.“

Jaroslav Plesl
29. 01. 2009 | 20:55

M. napsal(a):

Ano, máte zcela pravdu, tak to je a proto je nutná změna společenská, protože tento stav neodpovídá postdemokratické společnosti v které žijeme a která se vyznačuje v součastnosti nedostatkem demokracie ( nejsou stejná práva pro všechny občany státu)a přestavitelé v rozhodujících orgánech nejsou odborníci - to bychom neměli krizi, ale politici, kteří hájí především zájmy osobní a to už příliš dlouhodobě. je tedy nutné zprůhlednění, zpružnění a zlogičtění celé společnosti což je nejsnažsí úkol, je-li vůle. Tím se dá také rychle krize vyřešit, v podstatě řešení krize je velmi snadné, ale není vůle. hromadí se pouze sjezdy rady komise suplující odborníky na svých místech. Totˇvše.
29. 01. 2009 | 21:11

David Chaloupka napsal(a):

Velice vítám váš nápad,který jde dobrým směrem.Jsem přesvědčen,že mnoho dobrých nápadů zazní.Člověk je tvor přemýšlivý a fascinuje mě,jak se vždy dokázal vyrovnat s jakýmkoliv problémem,s jakoukoliv katastrofou.Aby člověk bojoval s krizí která nastala,je důležité,aby se nejprve analyzovalo řešení,ke kterému chceme dospět.Bez analýzy budete číst rady,které jsou hloupé,neřešitelné,populistické,politicky neprůchodné,nebo dokonce sebevražedné(našel jsem jich dost)Píši Vám hlavně proto,že se obavám,že při čtení námětů by jste mohl ztratit trpělivost.
Toto jsou mé návrhy:
pojmenovat všechny problémy které přináší krize(zpomalení ekonomiky,nezaměstnanost,zhoršení životní úrovně,insolvence,propouštění)
rozdělit různé problémy na samostatné celky,které se snadněji řeší
určit prioritu problému
vyjmenovat,které obory jsou nejvíce postiženy krizí(strojírenství,automobilový průmysl,služby,sklářství)
vytvořit pravidla,aby byla řešení realizovatelná.(finanční dostupnost,návratnost investic,využití volných kapacit v průmyslu,dostupnost technologii a surovin,)
řešení musí mít definovaný účinek(ekonomická návratnost,obecná prospěšnost,zvýšení prestiže ČR,investice do budoucnosti,ekologie,uspory strategických surovin)
jestliže chceme širokou diskusi,nesmí mít politický podtext-od toho máme politiky.
sestavit priority,které nás povedou k správnému řešení.(vratnost investic investice ,které přináší pokrok,zvýšení zaměstnanosti)
pojmenovat kroky,které by mohly být ekonomice nebezpečné(zadlužení na úkor budoucnosti,přílišná energetická závislost,odčerpávání peněz na projekty,které mají sporné využití)
u skutečně převratných řešení zajistit ochranu patentovánim
řešení,které prokazatelně přinese velký hospodářský nebo společenský pokrok by mělo být honorováno z budoucích výnosů
zajistit propagaci dobrých nápadů
podpořit projekty,které jsou realizovány v malém ,ale mají veliký potenciál
aktivně vyhledávat projekty,které se v minulosti nerealizovaly
investice do pasivní ochrany státního majetku
investice do snižování nákladů ve státní sféře
snížení nákladů v dopravě cestou alternativních řešení(cyklostezky,veřejné půjčovny kol,lodní doprava,železnice)
energeticky pasivní domy
moderní regulace tepla,rekuperace
vytvoření databáze firem ohrožených krizí na internetu s nabídkou jejich volných kapacit
vytipovat nadějné typy projektů,vytvořit jejich databázi na internetu,vypsat soutěže na jejich řešení.
Podpořit přímou spolupráci vysokých škol a podnikatelů
zapojit veřejnoprávní media do vzdělávání obyvatel
úřady práce by měly zvětšit objem rekvalifikací a kursů.Zaměřit se na počítačovou,jazykovou a ekonomickou gramotnost.
dotace na výrobky jenom v případě velkého budoucího přínosu pro stát-podpořit nákup investic,ne spotřebního zboží.

tadyjsou některé mé tipy:pasivní dům se štěrkovým zásobníkem tepla-princip:v letních měsících akumuluje teplo-topí v zimě.Opravdu to funguje!
vývoj a realizace nových typů větrných elektráren,která si samy akumulují alektřinu.Byly by daleko výhodnější pro zabudování do energetických soustav.
Využití odpadního tepla ze silnic.Silnice neztrácí při vysokých i nízkých teplotách své vlastnosti.Nenamrzá.Má vyšší životnost.+teplo vhodné k vytápění.
Podpořit vývoj plnohodnotné alternativy osobních a síťových software(windows,office,explorer atd.)použití ve státní zprávě.
Využít revoluční materiály(např.nanotechnologie) k technologický úplně novým výrobkům.Podpořit tyto technologie popularizováním a diskusemi o jejich
využití aby se pomohlo jejich průmyslové aplikaci.
29. 01. 2009 | 21:45

LAIK napsal(a):

Něco pro NERV, pánové když naše ekonomika tápe a je dost závislá na automobilovém průmyslu tak proč to nenakopnout, třeba snížením nebo zrušením DPH na přechodnou dobu 2-5 let u nových aut vaše opatření na vyčištění starých vraků se stejně mine ůčinkem, vlk se nažere a ta koza zůstane celá
29. 01. 2009 | 21:57

Merlinii napsal(a):

k Tomášovi A.:

Vynikající komentář - je to pravda, stačil by jeden odstavec a kdo bude chtít bude mít k dispozici SVÉ peníze, sice jen část a také o něco dříve... Bohužel je zřejmé, že proti bude opět jedna významná a vlivná skupina - skoro se mi chce říct náš nepřítel :-) - totiž banky.

K Davidovi Chaloupkovi:

Snad nejkomplexnější analýza problému. Snad se vším lze plně souhlasit, jen jsem nepochopil to odpadní teplo ze silnic (??), ale to je jiná věc...

Přesto bych snad doplnil důležitou poznámku: Nyní velmi závisí na náladě společnosti a zejména na médiích, kdo se bude podporovat, kdo chránit a kdo se obětuje.

V extrémním zjednodušení jde o toto:

Buď bude střední třída i těch 40 % chudých vespod spíše nějak doplácet "na všechny" - tj. v praxi na banky, aby "lidé nepřišli o své peníze", na velké firmy aby "lidé nebyli bez práce") atd.

Nebo se nebudeme "všichni" - stát, společnosta média společně snažit, aby především nerostl počet sebevražd těch, kteří jsou zcela dole (trpí tím zejména nízkopříjmové rodiny s dětmi, stres atd.) Tedy ochrana občanů před bankami, které bezpochyby budou "dle zákona" trvat na svých splátkách.

Samozřejmě ten druhý postup je správný a nezbývá, než připomenou, že dodnes nevíme, zda české banky byly ZA NAŠE PENÍZE oddluženy v řádech mnoha set miliard korun. (Účet nebyl nikdy předložen, odhady se různí, snad 400, snad 600 možná i víc miliard.)

Nyní je čas, kdy bychom si měli uvědomit, že v prvé řadě je důležité udržet NÁLADU ve společnosti. A pokdu budou statisíce a brzy miliony lidí bez prostředků, budou přicházet o své domovy a o vše - jen proto, aby se dostálo zákonu a banky nepřišly o splátky, bude to špatně.

A pokud lidé nedají jasně najevo, že takový postup, kdy prostě nebude možné vzít bankou občanovi vše (pod určitou úroveň), je spravedlivý a morální, tak si banky vše vezmou....

Tedy bych jen doplnil, že jednou prioritou je

1) snížit životní úroroveň nejbohatších 10 % lidí maximálně o 20-30%

a zcela jinou PRIORITOU je

2) nedopustit zvýšení počtu sebevražd, vražd, týrání dětí, apod. - což se může týkat spodních 20-50 % populace.

Obě priority naráz zřejmě nelze splnit. Ovšem, kdo tyto priority stanoví?
29. 01. 2009 | 22:19

David Chaloupka napsal(a):

ještě k těm silnicím:Silnice jako tavé velice dobře pohlcují tepl.Vletních měsících dochází k měknutí silnic a tím pádem k vyjíždění kolejí a jiných jevů,které předčasně zkracují životnost.Stejně v zimě se zmrzlé silnice mění v klouzačku,praskají atd.Odstranit tyto jevy se podařilo tím,že pod asfaltem jsou rozvedeny trubky,které přebytečné teplo odvádí do dobře izolovaných zásobníků,které naakumulované teplo v zimních měsících pouští zpět do silnice.Tepla je tolik,že ještě zbyde i na vytápění budov.Nevím jaká je návratnost projektů,ale ůdajně se silnice zdraží o 100%.Což nemusí být vysoké číslo vzhledem k tomu,že silnice má mnohem větší životnost.Myslím,že je to novinka,četl jsem to na internetu.Byla tam i fotografie ze stavby.Bylo to tuším v Holandsku.
29. 01. 2009 | 22:38

David Chaloupka napsal(a):

k Merliniimu:
Vy jste tady nakousl problém,který bude možná důležitější než technické řešení krize.Chystám se to tady definovat,ale nedaří se mi to zatím přesně pojmenovat.
použiji Vaše slova:Je důležité udržet NÁLADU ve společnosti.Společnost začíná být rozdělena a začínají se objevovat různá extrémní řešení.Můj názor je:Řešení krize by mělo být takové,aby společnost nerozdělovalo.Na jedné straně chtějí různé Lobby nalít peníze do podniků,které krizi nepřímo způsobily,které nehledaly včas inovace a nové technologie,na straně druhé vidíme snahu rozházet peníze na kupování si voličů.Nenechme se mýlit,že člověk nějak zmoudřel,že se už dnes nenajdou novodobí mesiáši,kteří nenabídnou jednoduchá řešeníkterá budou končit katastrofou.Jestli některé vrstvy obyvatelstva extrémně schudnou díky řešení krize,aniž by se krize vyřešila tak tu máme problém.Vím že straším,ale ví někdo,jak to vše skončí?Všichni byjsme se měli snažit,aby k něčemu takovému nedošlo.
29. 01. 2009 | 23:19

Jiří Majer napsal(a):

Dobrý den, Vaše výzva k zamyšlení se nad tím, co by se v současné době mělo udělat mne vyprovokovala k aktivitě. Bohužel zde v komentáři není dost prostoru na trochu delší úvahu a tak jsem začal na toto tém apsát vlastní články na http://jirimajer.bigbloger.... Pokud budete mít chuť a čas, mrkněte se. Budu je průběžně doplňovat. Díky a přeji v NERVu pevné nervy.
29. 01. 2009 | 23:30

David Chaloupka napsal(a):

k Merliniimu: Nechci,aby to vypadalo,že Vám vracím kompliment,ale přečetl jsem si Vaše názory a vidím,že uvažujeme podobně.Váš nápad s Veřejným portálem,Využitím ČT a připomenutí Svatopluka se mi velice líbí.Prostě se krize musí řešit kompexně.Dát tomu řád.Využít potenciálu chytrých lidí.Dát prostor všem.Pan Sedláček to pochopil,a snad i proto sem píšu,protože mu věřím.
29. 01. 2009 | 23:39

Petr Ježek napsal(a):

Vážený pane Sedláčku, jsem graduovaný ekonom působící akademicky, který snad svou erudici dokázal založením jedné finanční instituce, která úspěšně funguje již dvanáctý rok. K léčení krize v ČR navrhuji toto: 1. zajistit odborně fundovanou multidisciplinární (toto NERV nesplňuje) debatu o podstatě současného vývoje a o reakcích na něj. Krize je totiž v mnohém způsobena ekonomickými zájmy lobbisticky ovládaných politiků na globální i na národní úrovni a jistou neochotou ekonomů naslouchat mimoekonomickým argumentům. Je třeba podpořit především aplikaci fotovoltaiky se superkapacitory jako základ nezávislé sítě energetických zdrojů nekonfliktních s biosférou. Dále je nezbytné nekompromisně zlikvidovat jakékoli lobbistické vazby v systému veřejných zakázek a činnosti státních institucí. Podpora rekonstrukce (nikoli nesmyslného rozvoje) silniční infrastruktury není možná při zachování současného dlouho trvajícího stavu na MD a v ŘSD. Je dále nezbytné zavést u osob s averzí k práci pracovní terapii, nikoli poskytovat teplá místa k dalšímu nicnedělání. Značné úspory při zachování a následném přírůstku efektivnosti poskytuje náhrada systémů společnosti Microsoft systémy založenými na svobodném software ve veřejném sektoru. Současně je nutné zabránit nevybíravému nátlaku na ty veřejné správce, kteří se k takovému kroku odhodlali, k návratu k MS produktům (viz Ostrava-jih). Ve státní správě nelze redukovat počet zaměstnanců, zejména ne těch profesionálně schopných, vzrůstá-li agenda o evropský a krizový rozměr. K uvedeným obecným tezím je však nezbytné předložit konkrétní návrhy, což nemohou dělat úředníci, ale autoři myšlenek. Já jsem k tomu připraven. na závěr bych si dovolil poukázat na to, že optické páteřní datové linky jsou podstatným přínosem pro datovou propustnost a spolehlivost a pokud jistý pán preferuje podporu pro připojení domácností k internetu bez podpory optotras, sděluje tím svou nekompetentnost nejen v oblasti IT...
30. 01. 2009 | 00:11

Petr Ježek napsal(a):

Ještě něco: HDP je velmi nepřesný výkonový indikátor, který je však běžně používán jako kritérium ekonomického rozhodování. Pokud nechceme dále podporovat vozidlo, jehož dvě hnané nápravy jej ženou vpřed a třetí naopak vzad (negativní externality drtivě převažují nad pozitivními), bylo by nanejvýše vhodné začít ekonomicky podporovat udržitelný život, nikoli rozvoj leckomu a lecčemu navzdory...
30. 01. 2009 | 00:16

Michal napsal(a):

RE: D3T napsal 28.01.2009 v 17:01:48
„Zdravim vsechny. Nemyslim, ze Cesi mohou najit lek na soucasnou krizi, protoze ta prisla zvenku, u nas realne problemy nebyly. Musime tedy cekat, az se seberou USA a pote Britanie, Nemecko a dalsi nase vyznamne exportni trhy...“
Komentář: Toto je důležitý názor a – myslím – i docela klíčová replika.
Myslím, že to může být ukázka zcela chybného uvažování – tj. pouze čekat, až něco udělají oni. Co když se tyto trhy budou vzpamatovávat třeba 10-20 let?
ČR je sice malá země, ale může se orientovat na ty země, kde bude fungovat spolupráce (což může byt zase třeba Polsko, Slovensko, Maďarsko a třeba i to „nenáviděné“ Rusko, nebo třeba pobaltské republiky, severské státy atd.) - a hlavně zcela restrukturizovat hospodářství k zajištění mnohem vyšší samostatnosti. Pokud si položíme otázku, zda náš moderní svět dokáže zajistit BYDLENÍ + TEPLO + VODU + POTRAVINY + LÉKAŘSKOU PÉČI a hlavně už NIC JINÉHO, tak je odpověď jasná = KLADNÁ. ANO, zcela jistě dokáže.
Co však nedokáže, to je zajistit toto všechno + navíc NEBETYČNÉ PLÝTVÁNÍ VŠUDE JINDE (korupce, zbytečně luxusní zboží - na ně si jisté skupiny bezpochyby nebudou chtít nechat sáhnout (budou tvrdit, že - „i naše luxusní zboží vytváří tak potřebnou zaměstnanost…“).
Je zřejmé, že je nutné dát důraz na zachování výroby ZÁKLADNÍCH VĚCÍ a naopak nechat odbourat věci ZBYTEČNÉ.
ZÁKLADNÍ OTÁZKA:
Pokud bude krize velmi vážná (zatím tato obava existuje), je klíčové si již nyní dopředu tipnout, jak bude vypadat její dno, na jak nízký „level“ všichni v průměru všichni budeme muset klesnout.
Budeme schopni zajistit alespoň základní a nezbytné fungování společnosti (státu)?
Toto uvažování vede k následné posloupnosti:
1) Nezbytné zajištění základních potravin a čisté vody pro všechny.
2) Nezbytné zajištění skromného bydlení a přiměřeného tepla pro všechny.
3) Nezbytné zajištění dostupnosti základní lékařské péče pro všechny.
Nebude-li krize drtivá, nebude s výše uvedeným seznamem problém. Existuje však obava, že rychlost změn uvrhne národy do zmatku a pak na takto koncepční myšlení nebude již čas.
Dále např.
4) Zajištění výroby základních dopravních prostředků (ne luxusních – jak se plánuje všude teď!)
5) Obecně podpora jednoduchých a funkčních výrobků oproti drahým – luxusním… Atd.
Jde mi o to, aby nezvítězil koncept, kdy se budou vyrábět - A PODPOROVAT Z VEŘEJNÝCH PENĚZ – luxusní věci, zatímco část obyvatel (třeba i 10-20 %) bude mít obrovské existenční problémy.
Doufejme, že jen maluji čerta na zeď…

No, pardon, tak tohle VUBEC nemusi platit. ČR je sice mala zeme, ale muze se orientovat na ty zeme, kde bude fungovat spoluprace (což muze byt zase treba Polsko, Slovensko, Madarsko a treba i to nenavidene Rusko) - a hlavne zcela restrukturizovat hosporarstvi k zajisteni mnohem vyssi samostatnosti. Pokud si polozime otazku, zda nas moderni svet dokaze zajistit BYDLENI + TEPLO + VODU + POTRAVINY + LEKARSKOU PECI a hlavne uz NIC JINEHO, tak myslim, ze odpoved je jasna = KLADNA. ANO, dokaze.

Co vsak nedokaze, to je zasjitit toto vsechno + NEBETYCNE PLYTVANI VSUDE JINDE (predevsim luxusni zbozi - ale na to si jiste skupiny nebudou chtit nechat sahnout, takze hlavne proto jini budou muset - v ramci zachovani vzorce (vyroba+sluzby tj. suma HDP / pocet obyvatel)
30. 01. 2009 | 00:48

Michal napsal(a):

RE Jiří Majer - viz jeho blog

http://jirimajer.bigbloger....

Cituji: "Chybí nám jasná dlouhodobá hospodářská koncepce. Myslet si, že v dnešním regulovaném světě ovládaném silnými zájmovými skupinami, vše vyřeší neviditelná ruka trhu je naivita hraničící s hloupostí. Naši politici trestuhodně promarnili šanci, kterou jsme měli před pár lety. V období, kdy běžela přístupová jednání do EU. Tehdy byla jedinečná možnost pro naši zemi zajistit na mnoho let prosperitu tím, že by se dohodlo na která odvětví se bude naše hospodářství specializovat, která odvětví u nás bude EU podporovat a které výrobky/služby od nás bude celá EU kupovat. A kdyby naši politici byli prozíraví, zkusili by vybojovat taková odvětví, která budou dlouhodobě perspektivní a zároveň surovinově a energeticky nenáročná. Odvětví s velkou přidanou intelektuální hodnotou. To se nestalo. Politici se starali o namaštění svých kapes a z naší republiky nechali udělat jednu z největších autodílen v Evropě. A ještě se tím chlubili. Dnes na to doplácíme všichni. A oni se nám smějou do obličeje z televizních obrazovek a ze svých luxusních haciend na Floridě. Cloumá se mnou vztek, když píšu tyto řádky..."

Velmi rád slyším, že strategické plánování je dobré a ne nutně špatné atd. Doporučuju kliknout a podívat se!

Ale kdo u nás strategicky plánuje? Myslíte, že je to třeba pan Dlouhý z NERVu? Jaké asi má dodnes konexe, že....

A dále:

"Vláda sama o sobě nedokáže důvěru lidí v budoucí vývoj obnovit. Ani když se obklopí odborníky podobnými, jako je skupina NERV. Musí si sehnat spojence. Jiného. Silnějšího. A musí tohoto spojence podpořit. Ne, tím spojencem nemyslím současnou politickou opozici. Abychom se vyvarovali společenským krizím, potřebujeme mít PRÁCI pro každého člověka. Práci, za kterou dostanou lidé zaplaceno. Lidé s penězi si mohou dopřávat svá drobná či větší potěšení a budou spokojeni. Kdo dá lidem práci? Ano, věřím, že již tušíte kam mířím. Přesně tak, jsou to firmy a podnikatelé. A na čele firem jsou zase lidé - manažeři. To je ten silný spojenec, ta skupina lidí, na kterou se musí vláda zaměřit, kterou musí bezvýhradně podporovat a namotivovat. Již pan J.A.Baťa si to uvědomoval, když komentoval hospodářskou krizi v Evropě v třicátých letech minulého století:

"Bylo-li v Evropě dvacet milionů nezaměstnaných, bylo to proto, že scházelo milion vychovaných, vycepovaných, odvážných podnikatelů, kteří by našli způsob, jak tyto lidi zaměstnati..." "
30. 01. 2009 | 01:17

Michal napsal(a):

A ješte opakuji, co je opravdu důležité:

"ok napsal(a):

Už to tady někdo napsal, ale je to velmi podstatné, tak ještě jednou:

Musí se obnovit autentická diskuse odborníků v českých médiích. Soudruh Janeček veškeré skutečné diskusní pořady v ČT zrušil - obnovme je, vytvořme nové diskusní pořady k aktuálním tématům. Komunikace, výměna názorů, pravdivá informovanost všech je základem jakéhokoliv pozitivního přerodu společnosti.
27.01.2009 12:38:57" -

ČESKÁ TELEVIZE již dávno měla vysílat na ČT24 kontinuální EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ a zvát si jednoho odborníka makroekonoma, lidi, co jezdí po světě atd. aby se věci pohly. Ne POLITIKY!!

Je tak málo vysílacího času plodně využito... Velmi málo muziky za 145 korun měsíčně!

Navíc dnes už není třeba opakovat zprávy ČT2 na ČT24 - v době krize si je každý (skoro) může přece pustit ze záznamu přes Internet na PC!!
30. 01. 2009 | 01:34

skeptický napsal(a):

Myslí si tu někdo,že ty peníze ve stavebním spoření nějaké jsou?
Jenom na papíře.
30. 01. 2009 | 02:02

zdroje napsal(a):

Kapitalistická dělba práce a ideál: Privatizace zisků a socializace ztrát

Obama calls $18B in Wall St. bonuses 'shameful'
Thursday, January 29, 2009 3:46 PM EST
The Associated Press
By BEN FELLER Associated Press Writer
WASHINGTON (AP) — President Barack Obama issued a withering critique Thursday of Wall Street corporate behavior, calling it "the height of irresponsibility" for employees to be paid more than $18 billion in bonuses last year while their crumbling financial sector received a bailout from taxpayers. "It is shameful," Obama said from the Oval Office. "And part of what we're going to need is for the folks on Wall Street who are asking for help to show some restraint, and show some discipline, and show some sense of responsibility."

The president's comments, made with new Treasury Secretary Timothy Geithner at his side, came in swift response to a report that employees of the New York financial world garnered an estimated $18.4 billion in bonuses last year. The figure, from the New York state comptroller, drew prominent news coverage.

Yet Obama's stand also came just one day after he surrounded himself with well-paid chief executives at the White House. He had pulled in those business leaders and hailed them for being on the "front lines in seeing the enormous problems in our economy right now."

The executives who appeared with Obama are not leaders of the Wall Street financial companies that the president targeted, but rather heads of such well-known manufacturing and technology giants as IBM, Motorola, Xerox and Corning. Still, they get paid handsomely.

Most of those who stood with Obama earned a total 2007 compensation package of between $8 million and $21 million, according to a review by The Associated Press. Those calculations include the executives' salary, bonus pay, incentives, perks, the estimated value of stock holdings and other compensation.

Lashing out at Wall Street bonuses, Obama said the public dislikes the idea of helping the financial sector dig out of a hole, only to see it get bigger because of lavish spending. The comptroller's report found such bonuses were down 44 percent, but at about the same level they were during the boom time of 2004.

Vice President Joe Biden also chimed in, saying the level of bonuses "offends the sensibilities."

"I mean, I'd like to throw these guys in the brig," Biden said in an interview with CNBC.

Obama said he and Geithner will speak directly to Wall Street leaders about the bonuses, which threaten to undermine public support for more government intervention as the economy keeps reeling.

The House just approved an economic stimulus plan that would cost taxpayers more than $800 billion; the Senate is considering its own version.

Separately, Congress passed a $700 billion plan last year to shore up the financial sector, one that drew howls of criticism about a lack of transparency.

Said Obama about Wall Street leaders: "There will be time for them to make profits, and there will be time for them to get bonuses. Now is not that time."

Obama said Geithner has already had to step in to stop one company from taking delivery of a new corporate jet it planned to buy even after receiving billions of dollars of support from the government. That bank, Citigroup, canceled the deal earlier this week.

Obama's strong words overshadowed the other part of his message, that he wants to roll out, in the coming weeks, new plans to regulate Wall Street and get more credit flowing to consumers again. The president considers such steps to work in tandem with the economic stimulus measures unfolding in Congress.

One idea under consideration by the Obama administration is the creation of a "bad bank" that could take over soured debt, like defaulting mortgages, that have corroded the balance sheets of banks and helped choke off lending. The president did not discuss that proposal or any others.

The administration may seek approval from Congress for another round of money, perhaps hundreds of billions of dollars, to help banks get out of trouble and get credit flowing again. But in his CNBC interview, Biden said any moves depend first on how the remaining $350 billion in financial-sector bailout money is spent.

"It's got to be transparent, it's got to be accountable," Biden said. "Once we do that and see whether or not we can get this system kick-started, the credit system flowing more, that's when we'll make the judgment whether or not anything else is necessary."
30. 01. 2009 | 02:21

Jarda napsal(a):

Určitě by pomohlo použít peníze státu na vytvoření pracovních příležitostí, kterých by se myslím v každém městě několik našlo. Například kolik míst ještě není fit po záplavách? Nebo jenom v Jihlavě by se slušně živily stavební firmy na opravách chodníků a veřejných prostranství, revitalizace chátrajících objektů, zateplování domů a pod. Zůstanou zhodnocené stavby.
Jarda jihlava
30. 01. 2009 | 07:30

jaroslav napsal(a):

Nedovazet to, co jsme schopni samy vyprodukovat. To znamena : mlecne vyrobky, maso, kurata, obilniny, cukr. Toto vse umi ceska republika vypestovat. Otevrit opet kraviny, drubezarny. Nedovazet kvetiny z Holandska a dat lidem na vesnici praci tim, ze vsechno toto dokazi. Otevrit textilky a vyrabet v malem a sirokem sortimentu vsechen textil. Absolutni zakaz dovoz nekvalitniho zbozi z ciny a to vsechno - odivani, hracky..... Vyrabet kvalitni dreveny nabytek, tak jak nasi predkove a nehledet na kvantitu ale kvalitu. Kazdy by mel delat to co umi a mel by kupovat to co potrebuje. V kazdem pripade vyhnat ze zeme McDonaldy a podobne zahranicni privandrovalce, kteri si tyto obcerst. stanice zasobuji svym zbozim. Zamezit dovozu vsemu, co se da doma udelat. I treba daleko draze ale kvalitne a ne brakovym zbozim. Okamzite zamezit prodavajicim jakekoliv vyhradni zastouopeni ale nechat pravo vsem prodavajicim prodavat cokoliv, co je schopen si sehnat v zahranici a co neni na ceskem trhu. Tito "vyhradni dovozci" nekolikrat precenuji toto zbozi a nedovoli vstup vsem internetovym prodejcum. Stat by mel dohlizet na to, co delaji banky s penezi lidi, kteri je sem ukladaji. Neni mozne, aby uctovali nejvyssi poplatky za to, ze si zde lidi ulozi sve uspory. Dohlizet na to, komu a k cemu jsou tyto penize pouzivany. Za korupci a uplatkarstvi uvalit nejvyssi tresty tak jak je to ve vyspelych statech sveta. Zadat po lidech na uradu praci, ke ktere jsou urceni a nenechat je delat velice spatnou a uplatkarskou praci. Udelat absolutni ocistu u policie, ktera pod vedenim snad nejhorsiho cloveka pana Langra a tim zvysit ochranu obcanu. Pokud bude mit ceska republika takovou vladu jakou ma, neni nadeje nikdy!!!!!! Toto je nejhorsi vlada, ktera kdy v historii byla.
30. 01. 2009 | 08:08

Kateřina Amiourová napsal(a):

1.připomínka - spekulativní nárůst cen nemovitostí vysál peníze, jež jinak mohly sloužit rozvoji podnikatelských aktivit, případně spotřebním nákupům. Tyto spekulativní růsty cen měly být regulovány.
2. Nedostala se k Vám druhá půlka informace o hypotéčním pádu v USA - spekulativní ceny natolik přerostly demografické možnosti, že když nastaly problémy se splácením, banky již neměly šanci tyto nemovitosti prodat za cenu peněz, které z nich chtěly dostat.
3.) vynikající ekonomičtí teoretici jsou v Itálii Barnes, Auriti, Tamburi - již od doby před druhou světovou válkou měli připravenou vynikající ekonomickou reformu, jež se nezrealizovala, protože ansolutní nadvláda Bank of England nad ekonomikou Evropy dostala Itálii do potíží - výsledek: pravý fašismus. Dnes se tento myšlenkový proud zabývá zejména signoraggiem - což v novodobé terminologii znamená poklonkování politiků bankám a všudy přítomnost principů lichvy a spekulace. Je to totiž dost nezdravého. Jak řekl Auriti: "Není každý liberál lichvář, ale zkuste se ptát, proč je každý lichvář liberál." Osobně si myslím, že bankovní kápové vyvolali paniku, resp. nechali své banky padnout, aby se sanovaly za nepovedené investice, dostali domů své peníze atd - teď o to oberou státy, důchody atd. Bylo by dobré, pustit se do překládání dalších ekonomických teoretiků, ti které známe, již své ideje vyčerpali.
30. 01. 2009 | 10:15

Pavel napsal(a):

Jak má fungovat ekononika státu,když ty co by měly zajištovat služby(STÁTNÍ SPRÁVA)se zajímá jen to aby ste platili.
Přineste zbytečně složitej formulář vyplněnej a zaplatte.Spousta uředníku si myslí že se maj osvč nadstadartně ale ani nevědí v jakých podmínkách pracují.
Zatím co jim se zaplatí budova, vytápění ,vybavení a dostanou výplatu o tohle všechno se ten kdo bude snažit podnikat musí postarat a zaplatit sám.
Dokut si budeme vzájemně házet klacky pod nohy tak to lepší nebude.
Klidně přivítám když přijde nikdo s finančáku ale nebude se zajímat jen o papíry ale i o to jake sou možnosti a jestli by nešlo něčím pomoci,tet jsou aktuální dotace EU a vytvoření nových pracovních míst.
Uvědomme si jak je duležitá komunikace , zvláš vtéto době.Přestanme si závidět uspěch kčemu my je soused který nemá co dělat , tak dělá alspon problémy.
Jinak na auta at přispějou i automobilky alspon svým zaměstnancum mužou se domluvit i se svýma dodavatelema dílu.Zvýšit se tímto muže i kvalita ,přece jenom by si nová auta mohly dovolit i oni.
30. 01. 2009 | 11:06

MV napsal(a):

Můj návrh řešení najdete zde:

http://michalvojtek.blog.id...
30. 01. 2009 | 12:45

Pavel, Brno napsal(a):

Když se přejíte, musíte si dát pauzu a pak vám zase začne chutnat. Řekněte národu, že se má dobře a rok či dva se bude mít stejně dobře, nikoliv však lépe. Pomozte těm, kteří to skutečně vážně odnesou a ztratí práci. Buďte selektivní, jen proboha nevyhazujte státní finance zbytečně.
30. 01. 2009 | 12:52

Michal napsal(a):

RE: "Kateřina Amiourová napsal(a):
1.připomínka - spekulativní nárůst cen nemovitostí vysál peníze, jež jinak mohly sloužit rozvoji podnikatelských aktivit, případně spotřebním nákupům. Tyto spekulativní růsty cen měly být regulovány."

Z hlediska zachování peněz (peníze se přece nijak neztratí, "neshoří") jen trochu provokativní dotaz na někoho znalejšího:

Co je vlastně špatného na nějakém odsátí peněz?

Nejde "jen" o akumulaci kapitálu? Peníze přece budou FUNGOVAT někde jinde... Co je, kromě toho, že o nich nerozhoduje ten, ale onen, na tom z makroekonomického hlediska špatně? Je nějak měřitelně dokázáno, že se jich víc "projí"?

Není to naopak, že ten "dravější" působí i vyšší ekonomický růst??? Prosím o pochopení, že je to záměrně přehnaný dotaz - ale ta podstata mi přijde podnětná...
30. 01. 2009 | 13:07

členka klubu naivních občanů napsal(a):

I když si nemyslím, že se někdo bude zabývat našimi příspěvky natož je hodnotit, ráda se hlásím k tonuto diskusnímu koutku, sdružujícímu poslední občany, kteří by chtěli bez jakéhokoliv nároku zlepšit situaci.
Myslím, že takto hluboká krize se nedá řešit krůčky jako zda podpořit nákup nových aut, či snížit DPH atd.(které jsou z hlediska stavu krize celkem bezvýznamné a kterým už bylo věnováno příliš mnoho času na úkor radikálnějšího řešení. Investice nemohou nic vyřešit ani v zadlužené domácnosti, natož ve státě. Ovšem dobře cílená investice z ušetřených peněz (zbavení se nedůležitých, drahých a zatěžujících prvků = příčiny krize) pomoci může, protože nebude mít trvání pouze dočasné, ale trvalé, protože došlo k pochopení příčiny.
30. 01. 2009 | 15:13

Honza napsal(a):

Dobrý den, jsem zaměstnanec
1. Daň z příjmu zaměstnance či její část ponechat zaměstnavateli. Zaměstnavetel by pak tyto peníze musel využít vrámci ČR na vytvoření nových pracovních míst(např. pro manželky zaměstnanců na mateřské), investice na rozvoj společnosti, exportní aktivity atd. těchto možností je spousta. Přínos: Peníze zaměstnavatel musí investovat inhned(stanovený čas. horizont),investuje uvážlivjeji a dle svých potřeb. Efekt okamžitý
2. Snížení platů ve vládě. Efekt:pouze jako dobré gesto, solidárnost s národem
3.Stravenky zaměstnanců při příjmu nad 30tis budou zaměstnavatelem odesílány po dobu krize na speciální státní konto. Efekt: Stravenky budou využity pro potřebné, budou využity pouze na jídlo.
Nápadů je spousta, ale vybrat ten správný....Držím Vám palce Honza
30. 01. 2009 | 19:13

Nemo napsal(a):

Zdravím.

Nevšiml jsem si tady jedné věci: Open Source. Některé vlády tento druh software prosazují, jiné ne. Byla by tu veliká úspora na financích za licence a zároveň by peníze za služby v této oblasti mohly zůstat v domácích rukou.

Jen nápad k zamyšlení ;).

N.
30. 01. 2009 | 19:39

Josef napsal(a):

Jsem technik a dívám se na krizi jako na problém v systému, který se vychýlil ze stability. Uvědomuji si, že ekonomie má složitější zákonitosti než fyzika, ale v základě je to podobné.
Očekávám, že se musí najít opatření k návratu výchylky do normálu a hlavně preventivní opatření, aby se to již neopakovalo anebo rozpoznalo dříve a byl čas na včasnou a správnou reakci s menšími ztrátami.
Jako možná okamžitá opatření vidím motivaci zaměstnavatelů k novým pracovním místům, práce pro nezaměstnané na státem organizovaných projektech například ekologických (nevěřím tomu, že pro cestu z krize je jediná cesta v nastartování větší spotřeby). Kdo odmítá práci, musí být znevýhodněn. Zvýhodnit investice firem do budoucnosti a konkurenceschopnosti. Stát by měl uvolňovat finance na základě výsledků (motivovat) a ne je poskytovat dopředu, ať se rozpustí bez užitku.
Preventivní opatření by mělo vyjít z analýzy příčin chybných investic. Zkrátka najít a nastavit mechanizmy proti ztrátovým investicím (represivní i preventivní). Více sledovat parametry rizikovosti, předlužení apod.
Lidé budou věřit opatřením, která omezí jejich růst životní úrovně dokud neuvidí, že je tu opět někdo, kdo na krizi bohatne.
30. 01. 2009 | 21:49

Petr napsal(a):

Zdravím pana Sedláčka a všechny diskutéry na tohle blogu. Že se zpomalil růst není podle mě žádná krize. Pořád je to (slespoň u nás v ČR) růst a to je přece pohyb do plusu. V současné době se v Evropě máme asi nejlíp v celé historii a mě by bohatě stačilo, kdyby to tak zůstalo, čili nepotřebuji se mít pořád líp. Pokud by se chytré hlavy zabývaly tím jak udržet současnou životní úroveň obyvatel, zefektivnit systém fungování ekonomiky a státu, najít další rezervy a připravit si potenciál na případné budoucí období poklesu a zhoršování životní úrovně, bylo by to možná užitečnější. Nejsem žádný "ekologický aktivista", ale pojem "udržitelnost" vidím jako důležitější než pojem "růst". Navrhuji období růstu využívat na přípravu na období propadu.
30. 01. 2009 | 22:33

Michal napsal(a):

RE: Petr

Moje řeč! Já jsem ovšem pro maximální růst bohatství KVALITY ŽIVOTA. To je ovšem podle mě především bohaté (individuální) užívání VOLNÉHO ČASU. Takže vyrábět pomaleji, vyrábět kvalitnější výrobky, pracovat efektivněji a směřovat postupně ke 3-4 pracovním dnům po 7, 6, 5 a méně pracovních hodinách...

Takový je ovšem zájem zaměstnanců.

Pro workoholiky nahoře (mnozí jsou/jste opití penězi, mocí) je ovšem takový způsob uvažování ohrožením jejich osobních zájmů...

Utopie?
30. 01. 2009 | 22:45

Martin napsal(a):

Nemo:
Open Source je sice krásná a levná věc. Bohužel to co Stát musí s OpenSource koupit je Maintenance, která v závěru vyjde na stejnou cenu jako komerční produkt. Navíc porovnejte si cenu experta na jednoduchý "widle" a experta na Unix. Následně poznáte , že roční provoz OpenSource technologií je luxus, který si stát nemůže dovolit. Myšlenka krásná, ale krátkozraká. Potřebujeme plánovat dlouhodobě.
30. 01. 2009 | 22:51

Ladislav Karas napsal(a):

Dobrý den, jsem student(VŠ).
Krizi vnámám jako ohromnou příležitost pro každý stát vyhoupnout se o několik stupínků.
Snížit birokracii => snížit korupci.
Zavedl bych jednu jedinou sazbu z příjmu(daň + soc. a zdrav. vč. poplatků zaměstnavatele) celkovej poplatek by měl bejt kolem 50% ze mzdy - odečítatelné položky, tak aby bylo zdaně od 20-50% ze mzdy. Bylo by to asi neuvěřitelně těžké zavest ale naprosto jednoduchý systém. Bohatí by na tom prodělali, ale myslím si že je to správné.
Investice do dopravy, zateplování domů a energetiky s ohledem na domácí výrobu např. bioplynové stanice, větrné elektrny, rekupe. (navíc výstavba se dá zahájit rozhodně dříve než stavba dálnice či železnice)
Pro lidi co nemaji na splácení půjček možná zajistit nějakou institucí odklad splátek v době nezaměstnanosti.
V žádném případě nerozdávat peníze lidem a už vůbec né před vánocema :) šílenej nápad. Půjčit peníze si může každej proč by si je měl pučovat stát a pak je dát lidem trochu absurdní a pak by si to lidi zaplatili zase zpět trochu šílený:)
30. 01. 2009 | 23:04

cool napsal(a):

No pro začátek by možná stačilo přestat sponzorovat cz.cikorky.
30. 01. 2009 | 23:21

Petr Svoboda napsal(a):

Dobrý den,
reaguji tímto nepřímo na dnešní vystoupení Vašeho spoluhosta v pořadu Jana Krause - Uvolněte se prosím. Poslední host byl jistý jednatel pěstitelů zelí ve vesnici, jméno které jsem úspěšně zapomněl. Pán byl bodrý, poctivý vesničan, plný informací o soužití na venkově, které se točí okolo zelí.. A mezi informacemi ekonomicky nevyužitelnými se zaskvěl skvost.

Jaký?

Spolek pěstitelů zelí pořádá soutěž - každý rok. Všichni členové přinesou vzorek a ochutnávají. Proti podvodu mají připraven systém číslování a také něco, co mi svojí jednoduchostí vyrazilo dech..

Každý má 2 hlasy

Co je na tom tak zvláštního? Systém hlasování byl zaveden proto, aby zamezili tomu, že si bude každý hlasovat pro své zelí, respektive aby druhý hlas (který nemůže být shodný s tím prvním) byl udělen tomu zelí, které hlasujícímu skutečně nejvíc chutná..

Proč se nad systémem soutěže zelinářů pozastavuji na blogu ekonoma?

V dnešní době se často hovoří o krizi. Krizi společnosti, krizi politiky, krizi ekonomického modelu, krizi kapitalismu. Naše společnost se chlubí tím, že praktikuje demokracii. Máme parlamentní volby, máme volby regionální, volíme Královny krásy, hlasujeme v Hitparádách.

Zároveň je naše společnost společností mediální. Veškeré naše informace jsou filtrovány medii, tlak na mediální prosazení je enormní. Autor tohoto článku pracuje v reklamě, proto o tom ví své. Důležité je získat pozornost, zaujmout, získat hlas za každou cenu.

K napsání této úvahy mne přivedla myšlenka: Jak by Vypadal svět, kdyby každý měl - tak jako naši pěstitelé zelí - hlasy 2?

Jak by vypadala naše společnost, kdyby kromě prvního hlasu, který je vždy politický (Každý hlasuje pro své zelí) byl ještě hlas druhý, ten skutečně upřímný?

Jak by potom vypadala naše politická scéna? Jakou Miss bychom měli? Jak by vypadala hitparáda? Vyhrával by mistr Gott slavíky tak dlouho?

Jak by fungovala společnost? Byla by ve stejné existencionální krizi, v jaké je dnes?

Tento příspěvek je úvaha, možná otázka, a každopádně dík - dík panu pěstiteli zelí z horní dolní, který nám v Talkshow pana Krause sdělil informaci, za kterou by si nechali konzultantské firmy platit zlatem :-))
30. 01. 2009 | 23:49

Nefin napsal(a):

Není tomu moc let, co byly v rámci boje proti praní špinavých peněz zákonem zrušeny anonymní spořitelní knížky. V ČS zůstaly tisíce vkladů, které nebyly vybrány nebo převedeny na adresní knížky. To znamená, že ve spořitelně zůstaly miliony peněz, které defakto nejsou majetkem spořitelny a má z nich neoprávněný prospěch. Nejsou úročeny a banka je používá ke generování neoprávněného zisku. Myslím, že tyto finanční prostředky patří státu a stát by je měl v této době použít k prospěchu celku.
31. 01. 2009 | 00:11

Vašek Ch. napsal(a):

Dobrý den. Také bych chtěl reagovat na Váš výstup v talkshow Jana Krause. Chtěl bych Vám poděkovat, že jste mi trochu více objasnil způsob vzniku probíhající krize. Chtěl bych se zeptat na trochu jinou věc- mluvil jste o legalizaci marihuany- v podstatě jste uvedl, že státu by se nevyplatilo marihuanu legalizovat, protože by klesla spotřeba alkoholu - s ohledem na to, že marihuana je jeho levnější substitut - tedy lákavější pro spotřebitele (aneb ´stejný užitek za nižší cenu resp. za méně spotřeboaného množství´). Tato myšlenka se mi velice líbila, protože jsem nad tímto problémem nikdy takto nepřemýšlel- studuji ekonomii teprve prvním rokem :-) Po chvíli mě ale napadlo, zda by se tento efekt dal očekávat ve větší míře- myslím si, že snadnost, s jakou se dá dnes sehnat marihuana se podobá legálnímu trhu- tedy, že marihuanu si bez problémů obstará drtivá většina těch, kteří ji poptávají- nějaké to zanedbatelné procento se bojí si ji obstarat, protože je to ilegální. Pokud by se tedy prodej marihuany legalizoval, její spotřeba by se fakticky nezvýšila rapidně, pouze by se zamezilo ilegálnímu obchodu. Stát by na tom, podle mého názoru, vydělal. Nevím, zda uvažuji správně- možná se například v Holandsku ukázalo v praxi to, co jste říkal Vy, tedy, že se snížila spotřeba alkoholu a faktické příjmy státu ze spotřební daně se snížily.

Velice by mě zajímala Vaše odpověď.
Děkuji a přeji hezký den.
31. 01. 2009 | 01:31

CHC napsal(a):

Zdravím Vás a držím palce! Jsem rád, že lidé jako Vy se mohou zapojit do hledání racionální cesty těžšími časy. Mám ekonomické a manažerské vzdělání, vím, co je práce rukama i co je řízení lidí, jaké to je před i za katedrou. Také jsem měl možnost jako první Čech - kluk z paseky - pracovat pro Jacka Welche a následně poznat, že nejjistější je vždy "vzít osud do svých rukou, než to za mě udělají jiní". Nyní mám svou konzultantskou firmu a již šestým rokem trávím čas v regionu v každodenním kontaktu s lidmi-zákazníky-spotřebiteli-podnikateli. Jsou to zajímavé zkušenosti, které bych neměnil. Nejobdivuhodnější je, jak se naše predikce téměř do puntíku a téměř na měsíc přesně plní (propojení terie a vstupů z každodenní praxe přímo z front-endu). O některé poznatky a názory bych se s Vámi rád podělil, věřím, že pomohou:
31. 01. 2009 | 02:38

CHC napsal(a):

1. Praha je jinej svět
Kdo žije a pracuje v Praze má zcela jiný pohled na svět a dění kolem sebe, než lidé z menších měst a regionů. Praha se chová jinak, myslí jinak. Tři pětiny obyvatel ČR myslí a cítí nePražsky. Jsou ovlivněni hlavně televizí a tiskem. To je hlavní zdroj informací, až jsem sám nevěřil, jak mocná masírka to je. Pokud v televizi řeknou, že bude krize, pak u tří pětin obyvatelstva krize bude. Problém je umocněn ještě neprofesionalitou komunikace médií (př. ministr financí zauvažuje o odpočtu dph ze všech vozů v podnikání a aktuální poptávka je okamžitě přibržděna, v televizi řeknou nezadlužujte se, nebo přijde exekutor a můžete během týdne sledovat zásadní pokles poptávky po splátkových produktech..) Cítím prostor pro poskytnutí odborných nepolitických diskusí, názorů, kometnářů v jazyce srozumitelném laikům a prostředky dostupnými všem (TV, internet..). Nejen ta negativistická masáž, a ti lidé u televize opravdu po práci sedí.
Zajímavý experiment by byl, kdyby bylo možno na pár měsíců vypnout všechny televize, spotřebitelské chování by bylo tradicionalistické, méně konzumní a setrvačné, možná by to krizi předešlo samo o sobě.
31. 01. 2009 | 02:39

CHC napsal(a):

2. Podpořit spotřebitelskou poptávku? Záleží na počasí.

Při hodinách ekonomie, mi teorie o závislosti počasí a spotřebitelské poptávce připadali prostoduché, ale praxe ukázala, že jde skutečně o nejdůležitější drivery byznysu. Jednoduše řečeno, spotřebitelé potřebují co nejméně proměnné prostředí, pak se nakupuje, daří se obchodu. Klidně může dva měsíce pršet, nebo pražit slunce, důležité je, že se nic nemění a uvažování se soustřeďuje na nákupy. Chci tím říci, čím více bude zmatků, turbulencí, protichůdných prohlášení atp.. tím budou spotřebitelské výdaje nespolehlivé.
31. 01. 2009 | 02:41

CHC napsal(a):

3. Co je špatné zanikne, co má zdravý základ, přežije

Nechme zafungovat přirozené mechanizmy, neresuscitujme mršiny. Velmi opatrně s podporami, dotacemi, výdaji. Vytvořit jen určitou záchrannou sociální síť pro ty, kteří chtějí pracovat a přičiní se o vlastní vzestup.
31. 01. 2009 | 02:42

CHC napsal(a):

4. Škola a vzdělání je základ
Sem by měly proudit případné investice, ale také snad jedinné regulace, které bych snesl. Regulovat úroveň vzdělání. Absolventi by měli skutečně něco umět, umět vědomosti používat, umět racionálně myslet a propojovat teorii v praxi. Je tristní vidět propastné rozdíly mezi absolventy např vysokých škol. Přidaná hodnota a využitelnost středoškoláků se snižuje, ruku v ruce s nízkým zájmem o svědomitě vykonávanou práci. Nikdo nic neumí, na vše je nutno dohlížet a dvakrát kontrolovat. Z jiného úhlu pohledu schopní hledají slušné firmy, firmy hledají schopné - nemohou se potkat. Firmy i školy si žijou svým izolovaným životem.
Určitě bych podpořil propojení škol a místních firem do jednoho symbiotického spolupracujícího celku.
31. 01. 2009 | 02:42

CHC napsal(a):

5. Tlak na produktivitu, snižování administrativy a arogance úřadů

Vedle rodin, kde jeden je úředník a druhý na podpoře a přeci na hypotéku staví barák, je další nenormální věcí, aby majitelé menších firem pracovali 6 dní v týdnu, 10 hodin denně a tenisové kurty byly plné úředníků a státních zaměstnanců, kteří v regionu pobírají vyšší mzdy než několikanásobně produktivnější zaměstanci v soukromé sféře a do 14hod se věnují zábavám a koníčkům. Z toho vyplývá... nižší daňové zatížení, redukce headcountu ve státní správě, přísná kontrola nad státními zakázkami a hospodaření s veřejnými financemi (pokud soukromá firma přezuje vůz Tatra za 70tis Kč, nemůže tentýž vůz armáda přezouvat za 400tis Kč.)

Suma sumárum... Nižší daňové zatížení, méně přerozdělování, minimální ale pevná sociální síť, méně subvencí a dotací, redukce státního aparátu, tlak na produktivitu svobodné fungování trhu. Propojení škol s podniktelskými subjekty.
31. 01. 2009 | 02:43

CHC napsal(a):

Ještě jedna myšlenka, na kterou nemám páky, abych prověřil zda je smyslná či nesmyslná, možná do toho vnesete světlo Vy, Vaším kvalifikovaným názorem... zavedení jen jedné či dvou daní. Něco jako Daň z hlavy a daň z firmy. Každý člověk s hlavou na krku ročně zaplatí paušální částku X.000 Kč a tím má své daňové povinnosti pro daný rok splněny. Firma zaplatí jednorázově XXX.000 Kč. Žádné utrácení za účetní, auditory, tuny lidí na finančních úřadech, žádné kontroly, vydírání doměrků, žádné právní spory. Jen evidenční kontrola, zaplaceno má nebo nemá. Černé - bílé. Jednoduché, bez starostí, nervů, klid na podnikání. Je to reálné alespoň teoreticky? Jaké by ty paušální částky musely podle Vás být?
31. 01. 2009 | 10:14

Marie Grycova napsal(a):

Planeeeta je mala - ci velka - podle toho, jak se kazdy diva [hranice jsou k rozfoukani..]. To je zakladni udaj, pravidlo, rad, funkce, tep, soud, pravo, zkratka nase nazory tady vse ridi. Chcete mit modre nebe, tak uz prestante delat nejiste kroky a puste se rovnou za jistotou [protoze - ani nelze rici, jstl mame na napravu cas]. Zaparkujte auto a jedte s ostatnimi..pokud se tohoto nezbavime [nei rec jen o autech], zbavi se zakony vesmiru nas, spolu s mravenci. [Pardon, tech mozna ne. Ale myslim, ze se ted ptat vedcu, je zbytecne.] Vedcum, ale dejme volnou ruku v ramci uzdravovani zivota. Takove zalezitosti jako je prepych a spotreba jine energie, nez te, ktera je pro nas neskodna-[vsechen zivot] a nami neovladatelna, je jed. No a temi spolecnymi, urychlene prebudovanymi dopravnimi prostredky na zdravy pohon, se svezte do nedalekeho zemedelskeho kraje a zkratka..nestitme se toho, ze komuniste take delali na poli, a rozjedem to prave a jiz snad stale, navzdy, tam. Vsak komunikace by jiz mela byt na nedotknutelne urovni - aspon neco vekeho, pro vyuziti v teto "krizi" a pozor, jiz strizliva, skromne luxusni - cista jako lilie. Ne o nazoru, ktery je pravidlem!

PROTOZE JEDINY STALY ZAKON VSEHO, JE RELATIVITA!
A na to myslet a ucit vsechny a samozrejme abychom se zase nemuseli dostat po te same obruci k zacatku textu.., tedy hystorie, !snad ty DO-PA-DY zmirnime! ucit, ze agrese neni nemoc, ale jako ryma nebo horecka, oznamuje individualniho nedostatek..haleluja..na bohy neverim, vse je ulozeno v nas! ten eno nuno zivot
31. 01. 2009 | 10:26

jjumbik napsal(a):

Přeji pěkný den,
co si myslíte o jednoduchém opatření, které by řešilo "akutní" problém několika měsíců pro přežití firmy a totiž na nějakou dobu odpustit platby na sociální pojištění s odkladem platby například na půl roku? Opatření by bylo jednoduché v tom, že by stačilo nějakým rozumným mechanismem dočasně snížit penalizační úroky za neplacení pojistného na relativně malou rozumnou úroveň obdobnou úvěru (například ve výši sazby ČNB nebo ještě níže). Platba by se neprominula, jen odložila s malým nebo takřka nulovým úrokem. Je to pouze samozřejmě obdoba první pomoci při resistutaci pacienta a nic víc, nemá to charakter dlouhodobého opatření.
31. 01. 2009 | 10:49

Voslař napsal(a):

Dobrý den,
pokud tedy máte stále zájem o postřehy vašich spolubčanů ohledně rešení krize, zde tedy přispěji svým dílem.

Nebudu se zaobýrat věcmi, se kterými souhlasím, a které zde již někdo nadnesl. Zmíním tedy oblasti, které se torchu liší nebo je ještě nikdo nezmínil.

Lidé zde zmiňují redukci státního aparátu. To je zcela trefné, neboť největším zaměstnavatelem v ČR je nakonec stejně stát. A jak je tedy možné, že v době hospodářkých obtíží (varuji se používat slovo krize) velké firmy redukují své stavy zaměstnanců zbytnělé po předchozích obdobích, ale ČR ani trochu nenapadlo zredukovat zbytnělé stavy státních úředníků? Zde je nutno podotknout, že v tomto případě možné redukce za státní úředníky nepovažuji učitele, policisty, vojáky, zdr. sestry, zdravotníky a doktory a hasiče. Proč stát nepřijde s tím, že odlehčí svým výdajům, že zeštíhlí své kancelářsky-administrativní řady o 15-30%? (Stejně se jejich produktivita práce pohybuje kolem 40%)

Dalším bodem by měl být způsob vypořádávání se s konkurzy a bankroty firem. Proč mají mít při uspokojování pohledávek nejdřív přednost banky a státní instituce před vlastními zaměstnanci krachující firmy? Ti zaměstnanci přeci tvoří to generální kupní sílu v ČR. Navrhuji tedy, aby se u firem, které v rámci ozdravné katarze zkrachují, zajistilo nejdříve vypořádání dlužených výplat apod. jejím zaměstnancům, poté částky dlužené ostatním firmám a baknovním institutcím.
Tím by se podpořila koupěschopnost propuštěných pracovníků.

Co se týče nápadu podporovat sféru školství a lidi, aby více studovali, je to možné, avšak ne v systému, který nesystémově chrlí desetitisíce vysokoškoláků, jen aby splnil tabulkové kvóty EU. KDyž se totiž začnou nesytémově sypat peníze do školství, velká část z nich se prostě "vytuneluje" (např. formou trojnásobného počtu přijatých studentů do 1. ročníku a záměrná reudkce jejich počtu v 2. semestru 1. ročníků na 30%) a ta zbylá padné na produkci desetitisíců kulturologů, propagátorů hudby, bakalářů outdoorových aktivit, a jiných nevídaných a ztěží obhajitelných vysokoškolských oborů.

Další pro vládu nepopulární možností, jak zvýšit koupěschopnost obyvatelstva, je přestat obyvatelstvo podloudně danit prostřednictvím ČEZu. Celková situace kolem ČEZu je příliš komplikovaná, abych se s ní zaobíral. Ale pokud stát přemýšlí, kde lidem může přidat trochu peněz, tak ať je přestane danit jeho podílem na nemorálně vysokých a stále vzrůstajících ziscích skupiny ČEZ.

Posledním mým postřehem je spíš taková otázka. Proč se řešení této tzv. krize přesouvá hlavně na bedra fyzických osob (neboli jednotlivců)? Ti jsou propuštěni, těm jsou snižovány výplaty, apod. A proč? Proto, aby si nadnárodní koncerny pokud možno zachovaly stejnou výši svých příjmů a zisků? Je přímo výsměch, že v době této krize si typická nadnárodka nebo její vlastník(ci) řeknou: hm, hm. Krátí se nám zisky, tak propustíme tadyhle tydle, a todle přesuneme do levnější země, hlavně, aby moje přímy v době té tzv. krize neklesly. A navíc ještě budu žadonit o pár (až stovek) miliard po státu = z daní fyzických osob (povětšinou). Proč nejdou solidárním příkladem a nerpohlásí, že aby podpořily své zaměstnance, neb bez nich (tj. bez obecně bez řadových lidí) by nebylo obecné poptávky, budou akceptovat i o až např. 25% nižší zisky (netvrdím zde hrubé příjmy) než v předchozích tučných obdobích tzv. Golden Ages.

Dalších připomínek mám ještě spousty, ale nechci již příliš zatěžovat čtenářovu pozornost.

Václav Voslař
voslarv-zavináč-email-tečka-cz
31. 01. 2009 | 11:18

MB napsal(a):

Já žádný návrh nemám, ale dávám Vám odkaz na skutečně neuvěřitelný článek ruského ekonoma M. Chazina o světové krizi na: http://dolezite.sk/Michail_...
Článek má dvě části. Přečtěte si to a zamyslete se nad tím. Je to šílenec, psychopat či terorista? Nebo je to naopak? Je jeho teorie dostatečně šílená aby mohla být pravdivá? Každopádně je to článek o světové krizi zcela jiný a měli by si ho všichni o "experti" jako Sedláček přečíst.
31. 01. 2009 | 13:24

matěj forman napsal(a):

No, já jsem oběť technického vzdělání, ale tak jak chápu politiku, tak by teď bylo nejlepší pánům nakukat, že právě teď mohou provést co nejvíce reforem s dlouhodobým efektem a první krátkou krizi, která z větších změn nevyhnutelně vyplívá svést na krizi globální.

Co však je třeba nejvíce, aby vláda dokázala tyto změny pokorně obyvatelstvu vysvětlit. Chápu, že v zemi, kde je každý nejchytřejší to naši kormidelníci nemají nejjednodušší, ale dali se na vojnu, musí bojovat. Když to sami neumí (což je zjevné), ať k tomu zpětně použijí vás :).

přeju vám, aby vás práce v NERVU bavila
31. 01. 2009 | 14:29

jirek napsal(a):

Několik návrhů na ozdravění ekonomiky z blogu p. V. Marka. Zde: http://marek.blog.respekt.c...
31. 01. 2009 | 15:16

jirek napsal(a):

přetaženo z výše citovaného zdroje:
* Již několik let získávají bývalí velrybáři z turistického „průmyslu“ pozorování velryb 10x více, než by získali, kdyby velryby lovili.


Jinými slovy, takto, změnou myšlení, by si i makroekonomové možná uvědomili, že nemusí vymýšlet převratná řešení: stačilo by poohlédnout se po těch již vymyšlených a mnohde i fungujících. Jedním z nich je i to, čemu R. Schumacher říkal buddhistická ekonomika


Buddhisté tvrdí, že práce umožňuje člověku využít a rozvíjet vlastní schopnosti, práce pomáhá v duchovní cestě překonáváním egocentrismu tím, že člověk pracuje na společném díle, a práce vytváří zboží a služby, které jsou zdrojem příjmů, nezbytných pro vlastní existenci. Buddhisté vidí podstatu civilizace nikoliv v rozmnožování potřeb a zvyšování konzumace, ale v očišťování lidské povahy. Práce je pro ty, kteří ji vykonávají, a v konečném důsledku i pro ty, kteří užívají takto vzniklých výrobků, požehnáním. Materialista se zajímá o zboží, buddhista se zajímá o osvobození.

Buddhismus je ale velmi tolerantní světonázor a není proti fyzickému blahobytu. Není to podle něj bohatství, co stojí v cestě osvobození, ale připoutanost k tomuto bohatství, není to potěšení z příjemných věcí, ale touha po nich, co brání lidem být šťastní a svobodní. Proto je základem buddhistické ekonomiky prostota a nenásilí. Jinak řečeno, podivuhodně malé prostředky vedou k mimořádně uspokojivým výsledkům.


Moderní ekonom je zvyklý měřit životní úroveň množstvím roční spotřeby: věří, že ten, kdo spotřebuje více, je i šťastnější. Buddhistický ekonom by rád dosáhl maximálního blahobytu s minimální spotřebou: ví, že čím méně času člověk spotřebuje například na výrobu a tvorbu oděvu, tím více času zbude na tvůrčí činnosti a zábavu.

Z jeho hlediska je např. oděvní návrhářství, svět vysoké módy a každoročních nových kolekcí, nebo výroba látky, která se musí rychle obnosit, aby bylo nutno koupit novou, nesmyslné. Moderní ekonomika považuje spotřebu za cíl a výrobní činitele - půdu, práci, kapitál - za prostředky. Její svět je tedy plný tlaků, napětí.


Ve světě buddhismu lidé uspokojují své potřeby v té nejskromnější míře, a tak neohrožují jiné: činí dobro. Vyrábí se z místních zdrojů pro místní potřeby. Zatímco západní ekonom se chlubí tím, že dokáže na trh v Praze dovézt „lacinější“ brambory z Nového Zélandu a že pomeranče jsou levnější než domácí jablka, pro buddhistu, který je schopen vidět i vnější souvislosti (dopravní náklady a jejich vliv na životní prostředí), je to neúspěch. Zatímco západní ekonom ctí jen výsledky, a neohlíží se na to, kolik nerostného bohatství vyplýtvá a živého zničí, buddhista uctívá všechno živé i neživé: zvířata, stromy, krajinu.
31. 01. 2009 | 15:53

Michal Rusek napsal(a):

ZPĚTNÁ VAZBA, pane Sedláčku...

Každý modem (například), tedy zařízení PRO PŘÍJEM INFORMACE, musí čas od času vyslat zpět zprávu DATA PŘIJATA OK, POKRAČUJTE.

Má-li nějaká SPOLUPRÁCE fungovat, je opravdu nezbytně nutné, alespoň čas od čas, dát druhé straně najevo, ŽE komunikace MÁ SMYSL.

Přestože řada autorů do diskusí zásadně nevstupuje, považuji udržování jakési minimální komunikace nejen za slušnost, ale i za předpoklad vytváření společné civilizace.

Ten model - nahoře moudří, dole vždy jen čakající na to, co bude... To přece není dobře. Možná jste si všiml, že řada autorů Vám zatím docela hodně věří...

Píšete do svého blogu další texty, ve kterých prezentujete své názory... Možná byste mohl ztratit pár minut a napsat, co se Vám v diskusi líbí, co Vás nenapadlo, co je naopak zcestné... Alespoň ve zkratce, v rychlosti...

Vím, že času je málo, ale toto by mohlo být důležitým signálem určité potřebné společenské změny...

Rozumíme si?
31. 01. 2009 | 16:09

marek napsal(a):

Tomáši, pobavil jste mě včera u Krause. Už je mi jasné, proč ze sebe děláte takovou celebritu.....zábavní průmysl má budoucnost:))
31. 01. 2009 | 17:41

Chytrý kapitalista napsal(a):

Pane Sedláčku, nápadů mám hodně, ale snad si nemyslíte, že Vám je budu zadarmo vyprávět. Pošlete 1 milion korun českých na můj účet a můžeme se domluvit.
31. 01. 2009 | 19:46

David Chaloupka napsal(a):

Souhlasim s panem Rusekem,že tady chybí zpětná vázba.Jestliže chcete,aby tady vznikly dobré nápady,tak zde pisatelé musí vědět,že konají cosi užitečného.Začínám mít problém se prokousávat příspěvky některých grafomanů.Je tady spousta dobrých nápadů.Byla by škoda,aby zapadly.
31. 01. 2009 | 20:30

vlasta napsal(a):

Dobrý den,
za podstatné dovoluji si usouditi- bych považovala,aby se také všichni ve vládě chovali tak,že si uvědomí,že jsou ve funkci za peníze nás všech!Tedy navrhuji,aby se začalo šetřit odshora.Protože návrh šetření na soc. dávkách je na mě silné kafe.Vždyť se někdo může dostat do potíží nemocí.A bububu,vemem mu 1000,2000 a sám vládní úředník projezdí a prošustruje desítky tisíc.Tady jsem pro posouzení jednotlivých případů.Už teď vidím,co asi v Praze nevidíte,zavřenou továrnu,zavřené obchůdky,neštastné lidi.Obyčejní lidé měli už předtím problémy jak uživit a zabezpečit děti na školách,zmizí střední vrstva,budou jen chudí a bohatí.Lidé mají často půjčky na běžné věci jako je pračka,lednička,byt,auto,Sama nevím,jak se dostat s toho srabu,kdy se z muže po čtyřiceti letech u jedné firmy stal nezaměstnaný.Chodím bytem a říkám si neměli jsme kupovat hračky,knížky,neměli jsme nechat děti studovat,neměli jsme si kupovat počítač atd..,měli jsme šetřit.Tchán vždy o vánocích říkal,já jsem dostal jen palčáky,ano skromnost trochu zmizela,ale je to dáno také nutností zajistit děti- alespoň tak aby se jim jiní nesmáli,aby nevybočovali z řady,aby měli to co ostatní.Také hodně všichni utrácíme za potraviny.Pravda je,že se doma dříve,když jsem byla malá tak nejedlo.Všimněte si většiny receptů,nic moc levného.Z mejlíku bude jistě patrné,že ho píše starší člověk.Generace 30tiletých bude názorově jinde.Je to generace již dravých lidí a ti by mohli na něco podnětného přijít.Děkuji,že jsem si mohla postěžovat a vracím se k úvodu -šetření má začít odshora.Tam jde také o moje a vaše peníze! pohodové dny.
31. 01. 2009 | 20:38

lx napsal(a):

Myslím si že potřebujeme udělat co nejvíc pro udržení zaměstnanosti,to je snížit rychle
cenu práce.Ale hlavně rychle.
31. 01. 2009 | 20:47

Joko napsal(a):

Jen tak když se zde dočítám o úspoře energií, což zřejmě na rozjetí ekonomiky stačit nebudu, nicméně napadá mě, že už jsem četl spoustu článků o tom, jak jsou naše tepelné elektrárny málo účinné. Je třeba se zamyslet nad prolomením těžebních limitů, ale také nad zvýšením účinnosti elektráren a vzhledem k tomu, že stát má v ČEZu dost veliké slovo,tak by ho mohl pobídnout k vypsání soutěžě na zefektivnění výroby energie spalováním hnědého uhlí. Sice nevím, jestli se najde v Čechách nějaká firma, která by dokázala s takovým výrobkem se do soutěže přihlásit,ale alespoň by se nebralo jen z peněz daňových poplatníků, ale z peněz,jež si za svojí činnost vybral tento státní "monopol". Máme zde další zdroj investic.
31. 01. 2009 | 23:10

Axamit napsal(a):

Upřete prosím pozornost na likvidační způsob placení DPH, kdy se platí z vydaných faktur a nikoliv zaplacených faktur. Přinutit někoho k placení je soudně nemožné a tak to jen prohlubuje ztráty z neplacení. Vím o mnoha podnikatelích, kteří se skrz to dostali do neřešitelných potíží s likviditou. Když se nezaplatí penále a další sankce a tak dále .....
01. 02. 2009 | 01:07

Qiedo napsal(a):

Klobouk dolů,pokud celou tu diskuzi přečtete.Já jsem skončil asi v polovině,když se sobotní večer změnil v nedělní ráno.Nápadů jsou tu spousty,za nejpodstatnější považuji příspěvek pana Nelida z 20.1.v 17.29 a jistě také pana hotovsona z 16.1.v 01.32.Řekl bych alfa i omega problému i jakoby snahy o řešení.
01. 02. 2009 | 04:16

skeptický napsal(a):

Ještě bych podotkl,že v tom sněmu moudrých by neměla chybět psycholožka,ty dnes mají ve všem poslední slovo.
01. 02. 2009 | 05:00

ola napsal(a):

Tome nechci komentovat NERV ani jej glosovat natožpak i k tomu radit.Pečlivě jsem si přečetl článek i přispěvky a nemám k tomu co dodat.
Dle mého názoru zlodějina je zlodějinou ať už je nazývaná jakkoliv, specificky českým tunelem obzvlášť. Když v 90letech byly u nás megakrádeže pojmenované tunel, tak se nám američané podivovali co jsme to za stupid people, že si to tak necháme vše rozkrást.Platili jsme za to všichni a odskákala to, jak jinak než střední třída, bohužel jen ta v Česku. Ejhle neuplynula tak dlouhá doba a američané jsou na tom ještě hůř s tím, že vlastně za tuto zlodějinu platíme všichni nejen američané. Peníze o které jde vždy až v první řadě nikam přece nezmizely. Nebo ano?
V prvobytně pospolných dobách, když někdo něco ukrad, tak se na něj šlo s klackem byl zbit, nebo zabit a oloupená část plus ještě něco navíc se sebrala a bylo to. Jak se vyvíjel člověk takto šlo od pazourků přes šavle, meče pušky až po děla a bomby. Vždy se jednalo o to samé, sebrat těm druhým nahromaděné peníze a vše co s tím bylo spojeno.
V současném globalizovaném světě je použití síly, jakožko pokračovaní ekonomiky jinými prostředky poněkud složitější. Můj pradědeček říkával zbohatnout se dá leda tak z hlouposti druhých, nebo zlodějinou. Je a nás všech lidech jak s tím naložíme a co si necháme líbit. Také jde o to jestli si tuhle tu poučku uvědomí ti co si horentně nahromadili a uskladnili v peněžních a daňových rájích. Doufejme jen že to nenechají dojít do stádia, že nikdo nebude mít nic a na zemi přežijí jen ti co peníze a bohatství k životu nepotřebují.
Závěrem mohu popřát k vymýšlení stabilizace globálních zlodějin hodně pevných NERVů a zdraví.
01. 02. 2009 | 12:56

Aleš Čejka napsal(a):

Zdravím a děkuji za články. Myslím, že pro lidi je nesnadné přjmout nepopulární opatření a být spokojení s tím, co mají. Pokud bude spotřeba tím, co člověka činí šťastným, tak budou lidé chtít čím dál více spotřebovávat. Věřím, že jen Bůh může plně naplnit základní potřeby člověka a tak vidím řešení v obrácení se k Bohu a čerpání radosti a spokojenosti ve vztahu s ním. Pak se nebudeme muset bát a budeme moci říci jako izarelský král David "Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek." Žalm 23,1.
01. 02. 2009 | 16:05

Jirka Kotrba napsal(a):

Postavte či se v NERVu rvěte o stavbu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. V prvé řadě nejde o to, že po něm poplují lodě. Jde hlavně o :
- zadržení vody, a voda, to je bohatství, o které se ve světě již dnes válčí. Jde proto též o projekt ekologický.
- okamžitá injekce do ekonomiky, daná vytvořením smysluplného díla, které naplno ocení až naše děti (a to se možná dnes nenosí)
- po jeho realizaci se v přímém okolí rozvine mikroekonomika, stejně jako kolem všech cest (ať již železničních, či silničních)

Určitě bychom získali ohromnou dotaci z EU a stát by nemusel platil celou realizaci.

O dalších výhodách je možno psát celé knihy, ale to je v tuto chvíli zbytečné. Chtěl jste nápad. Tady je.

Rád se zúčasním dalších diskusí.
01. 02. 2009 | 16:53

Nemo napsal(a):

Re: Martin

Martine, ale presně to jsem tam i uvedl. Ona "maintenance" už půjde do českých rukou a českého "knowhow." Onen unixový administrátor už bude klidně najatý český podnikatel, který se stará o pár desítek počítačů, a nikoli nadnárodní firma odvádějící zisky z daní v některém z mnoha daňových rájů.
01. 02. 2009 | 19:27

Petra napsal(a):

Dobrý den,myslím si ,že by bylo dobré nedovážet výrobky,ale u nás vyrábět a spotřebovávat.Příklad mléko-cca za 6 korun se vykupuje,v německu ho zabalí a šup na vesnici se prodá za 18kč.Kde to žijem?Vláda by se měla zamislet nad lidma na vesnici,z mladých lidí tu nikdo nezůstal.Na vesnicích dneska nemají( 3 vesnice) ani obchod s potravinama.To si myslíte že všichni půjdem do Prahy-práce na vesnicích žádná.Nad tím se zamyslete.Zvednete mateřské dávky ženám co mají vyšší příjem.A kde ho mají zase v Praze???Místo abyste podporovali ženy na vesnici-do počtu obyvatel tak to děláte opačně.Prodavačka v Praze si vydělá 15000čistého a v nejbližším městě 8000kč.Vůbec by nezaškodilo,aby se poslanci podívali po čechách.Děs a hrůza.Fabriky opuštěný nejspíš je stát prodal.Lidi by rádi pracovali,ale stát by musel vytvořit místa prac.
1.vymyslete odvětví které by dalo práci lidem (ve všech regionech)v každým něco jiného vyrábět, aby se zárověn produkt unás spotřebovával.Co zbyde tak vyvážet.Na tom bych ted stavěla.
2.dotace na nová auta-není rozumná.Já mám staré auto a nové si nemůžu dovolit ikdyž mi dáte 50 000kč.Budu čekat až automobilka vyrobí ekologické auto za těch 50 000kč.Tak zase čekání.
3.účelné je dát lidem práci,až budou mít peníze tak si auta koupí atd..Bez peněz lidé na vesnici kupovat nebudou a dotace nám nepomůžou.
4.dejte lidem stabylní práci a uvidíte jak budou nakupovat
5.ráda bych využila sluneční energi na domku,ale dotace na kolektory mi nestačí.Zaplatě mi to já vám to budu splácet.Na vesnicích obyčejní lidé nemají rezervy.
6.snížit poslancům platy aspon v době krize.Lide přicházejí o práci a co poslanci??
01. 02. 2009 | 20:27

romana napsal(a):

Dobrý den,

píšu svůj nápad - místo levných peněz od státu do bank použít přímo tyto peníze na přímý nákup zboží domácích výrobců postižených krizí - např. pian Petrof (a tyto piana dát třeba základním uměleckým školám) apod. Tj.firma nemusí omezovat kvůli sníženému zahraničnímu odbytu produkci, dětem v ČR se vylepší kvalita výuky plus jistě další efekty a navíc se toho nemusí ani třeba zúčastnit dnes dost nervozní banky, a pokud ano, tak tam bude státem garantovaný odkup výrobku. Pokud nechceme být pouze lacinou montovnou aut, tak je potřeba podpořit i jiné oblasti, pokud v nich něco umíme.
01. 02. 2009 | 22:44

Michal Rusek napsal(a):

Jenom ne - proboha - Dunaj-Labe-Odra... Nechci tu misto krajiny mit houkajici parniky. I když chápu, že lobby tento projekt je mocná a trpělivě a stále jej plánuje...

__________

Ještě poznámka k té krizi... Je málo rohlíků nebo elektřiny? V tom problém není - a stále se nemluví o tom, že to je problém finanční. Opravdu doporučuji všem se podívat na filmy ZEITGEIST - nejsem ekonom, ale pokud je pravda, co ve filmu je, tedy že krize je přímo systémově zabudována do ekonomického systému celé země (viz výchozí dokument Modern Money Mechanics zmíněný ve filmu), tak veškeré naše přemýšlení je zcela mimo, protože brzy padne dolar i Euro - jak ostatně již nyní předpovídá Soros...

Je zde někdo, kdo rozumí ekonomice a může vyvrátit či povrdit teze z filmu Zeitgeist (zejména druhý díl Zeitgeist addendum)? Film lze snadno najít přes Google i s CZ titulky...

Tedy je pravda, že nyní nelze dulhy ani teoreticky uplatit a lze jen velmi rychle zvyšovat zadlužení, což už stejně nepomůže??
02. 02. 2009 | 01:05

Hanák z Holomóca napsal(a):

Dobrý den,
Rád bych přispěl se svým nápadem: Zlegalizovat marihuanu a vytvořit tak zcela nový trh s obrovským potenciálem. V době, kdy snad více než polovina mladých lidí má četné zkušenosti s touto lehkou drogou, navíc v době krize, je třeba sundat si z očí pásku a pojmenovat přínosy, jež by nám přinesla právě legalizace marihuany.
1) Obří turistický boom - jedinečná turistická atrakce nejen pro Prahu
2) Vývoj zcela nového konopného "průmyslu" - farmacie, chemie, oděvy, psychologie, sociologie, atd..
3) Odebrání monopolu na pěstování polomafiánským skupinám - nová komodita ke zdanění vedle cigaret, alkoholu a benzinu plus minimalizování trestné činnosti spojené s jejím pěstováním a distribucí.
4) Zviditelnění ČR v zahraničí (nové Holandsko)

Je třeba si uvědomit, že tato komodita má v sobě velký potenciál netušených rozměrů, navíc, jak si myslím, bez negativních dopadů (všechny zde již stejně máme - kdo chce, ten si ji sežene bez velkých problémů), spíš naopak, její zlegitimizování by vedlo k celospolečenské diskuzi, akceleraci nových příležitostí na trhu práce - je velmi jednoduché ji pěstovat, vývoji nových zařízení pro její pěstování (hydroponie, hnojiva, lampy, nevyužité průmyslové areály).

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci.
02. 02. 2009 | 10:54

Jana napsal(a):

Dobrý den Tomáši,

známe se , proto si dovoluji ti tykat.Máme velkoobchod.Mezi našimi odběrateli vznikla panika. Strach z krize. Nejdříve proto je třeba zdolat paniku. Radím, aby proti panice udělala vláda dočastný krok. Krok , který povzbudí prodej, nákup , výrobu. Je mnoho možností. Já nabízím jednu. Vracení určitého procenta z DPH na omezenou dobu. To by mělo vliv na rozhýbání ekonomiky.
02. 02. 2009 | 12:50

Nemo napsal(a):

Re: Matin

Jeste drobnost... neni to drazsi nez proprietar, viz: http://www.osor.eu/news/de-...

Z puvodnich 3000€ na desktop se jim cenu podarilo stahnout na 1000€. To mi prijde jako solidni uspora.
02. 02. 2009 | 14:21

František napsal(a):

Líbil se mi nápad s možností odkladu plateb sociálního pojištění na několik měsíců se sníženou penalizací tak, aby tyto odložené platby mohly posloužit firmě jako dočasný provozní úvěr. Dle mého názoru by stačila možnost odkladu plateb po dobu 6 až 9 měsíců s konečnou splatností do 1 roku od počátku "čerpání tohoto provozního úvěru". Firmy by takto získaly buď časový prostor pro vyřízení komerčního provozního úvěru nebo by tato operace komerční provozní úvěr nahrazila úplně.
02. 02. 2009 | 15:56

Pavel napsal(a):

Myslím si, že by pomohlo ke snížení výdajů za dávky v nezaměstnanosti dodržování principů odpočtu nákladů pro vytvoření a udržení zisku i pro zaměstance - např. možnost odečíst si ze základu pro výpočet daně např. náklady spojené s cestou do zaměstnání. V regionech mimo Prahu, zvláště pak v pohraničí, to jsou nemalé částky, které je třeba vynaložit. Mnoho zaměstnavatelů v různých "montovnách" se diví, že při mzdě 12.000 nemohou sehnat zaměstnance. Když ten musí vydat za dojíždění 4.000, chová se "tržně" a raději bere podporu a vezme občas nějakou fušku načerno. Kdyby si tyto náklady ( stejně jako živnostník) mohl započíst do nákladů, třebas by uvažoval jinak.
02. 02. 2009 | 22:15

Milan napsal(a):

Myslím si že snížení daňové zátěže , by mělo dostatečně postačit. Snížení DPH, daňe z příjmu FO a PO atd. Určitě také podpora podnikatelů a to hlavně v oblasti byrokracie, to jsou právě ty další náklady, které je brzdí. Považuji za nesmyslné podporu automobilového průmyslu viz. Jahn. To bychom mohli zachvíli chodit spát na jednu nebo dvě noci se státní dotací třeba do nějakého pražského hotelu, protože zrovna mají odliv turistu díky krizi atd.
03. 02. 2009 | 11:52

občanka napsal(a):

Vážený pane Sedláčku,
ve všech úvahách o řešení krize mi chybí občan. Všechny ty rady jsou rady shora. V krizi bych očekávala, že se vláda obrátí na všechny občany s výzvou, aby sami přispěli k řešení krize ve smyslu "nemysli na to, co pro tebe udělá stát, ale přemýšlej, co pro stát můžeš udělat ty" - omlouvám se za nepřesnou parafrázi. I proto má Obama v USA takový úspěch, protože se obrací na občany. Považovala bych za jedno z řešení rozhodnutí o tom, že kdo z nezaměstnaných se odváží k zajištění živobytí jako živnostník, bude 3 měsíce osvobozen o placení zdravotního a sociálního pojištění, resp. toto za něj zaplatí stát (tak jako by to platil, kdyby tento nezaměstnaný byl na úřadu práce) a 2 roky nebude muset platit daň z příjmu. Jsem přesvědčena, že by stát o nic nepřišel, ale mnoho aktivních lidí by začalo přemýšlet o tom, jak se uživit sami. Možná mohou poskytovat nějaké služby, možná, že by si troufli na otevření dílny nebo obchůdku. Vím, že obecně mezi lidmi je ŽL postrachem (což je výsledek Škromachovy povinné daně atd.), ale je to nejrychlejší prostředek, jak zaktivizovat občany a v podstatě je to levné.
Proč mají "investiční pobídky" placené z našich daní být jen pro zahraniční firmy? Proč ty pobídky nenabídneme vlastním? Vždyť stejně od začínajících podnikatelů velký daňový výnos není. Je to však jiný zisk. Jednak se ušetří na sociálních dávkách a podporách a za druhé podnikání podporuje aktivitu, kreativitu a samostatnost a myslím, že je i cestou pro získání pravicových voličů. Také proto je pro socialisty tak nebezpečné, protože pomáhá zvýšit sebevědomí a nezávislost.
03. 02. 2009 | 20:45

Michal napsal(a):

"Občanka" mluví přesně se znalostí k věci. Přímá podpora občanů k podnikání - zejména osvobození od povinných pojištění a možná i daně ze zisku pro běžné občany se zcela jistě setká s nečekaným zájmem. Pro řadu aktivních lidí je dnes ÚP divným přístavem, protože mají prostě obavu, zda dokážou vše finančně utáhnout. Tato podpora bude významným stimulem možná i pro desítky tisíc nezaměstnaných, aby přešli na živnost, tedy "OSVČ". Zároveň lze doporučit toleranci i ke Švarc-systému - jak tu kdesi již kdosi psal...
03. 02. 2009 | 21:08

V.B. napsal(a):

Také zdravím.Jak má být stát silný v celosvětové hospodářské krizi?Víme jak Země vypadala před 20 lety, víme jak vypadá dnes a jak chceme, aby to tady vypadalo za 20 let.Chtěl bych se projet celou republikou a vidět pestrobarevnou krajinu od vinohradů a sadů na Moravě , chmelnic v okolí Žatce , udržované jihočeské rybníky a udržované pole,remízy a lesy.Prostě se vykašlat na úsporu z rozsahu a tvrdě podporovat regiony a jejich výrobní a územní speciality, aby byly soběstačné a nesmyslně se nepřevážely produkty po celé zeměkouli.V současné době to udělejte přes státní správu a nalejte obcím 10 mld. korun na udržení zaměstnanosti v místě.Zkupce akcie významných regionálních firem, pro získání majority, jmenujte tam krizového správce a těmto podnikům udělejte státní zakázky.Vybavte úřady českým porcelánem, českým sklem, českým nábytkem a hlavně to výrazně zpropagujte v reklamách.Toto jde hned.Vybudujte nákupní řetězec pouze s výrobky českého původů.A pak se už jen poraďte co chcete za dvacet let.Jaké mají být nastoleny vztahy občan, kraj, Česká republika, Evropská unie a světadíly a připravit systémová opatření.Dík za prostor V.B.
04. 02. 2009 | 08:33

tonjik napsal(a):

1. úspory energie - pokud možno nastavením obecných pravidel. Pokud dotace, pak plošné a nárokové, bez zbytečné administrativy. Jednoduchá opatření - např. současný do reality uvedený energetický průkaz má asi 4x menší vypovídací schopnost než předešlá metodika, za to je však 4x dražší. Kdyby byla povinnost vyvěsit na futra účty za energie přepočtené na m2 nebo na 1 zaměstnance, reálný motivační efekt by byl mnohonásobně vyšší.
2. snížení administrativní zátěže podnikatelů - jako živnostníkovi mi pořád chodí od socky nějaké nepřehledné strojové výpisy, občas proložené dopisem s citací nějakých nepřehledných paragrafů. Proč mi proboha jendou za rok nemůže od státu přijít faktura s jendou částkou a datem splatnosti?
04. 02. 2009 | 13:43

jarda napsal(a):

to all :

přečíst vše byla docela fuška, ale v pracovní době to lépe ubíhá, když je ta krize

trpím trochu flustrací z budoucnosti i proto všem děkuji za názory, protože zjištuji, že stále má tenhle stát samostatně uvažující jedince na úrovni

pa
ps. nejsem Tomáš
04. 02. 2009 | 16:34

rek napsal(a):

škoda plýtvání peněz na výstavbu a provoz neefektivní protipovodňové ochrany. Najít vhodný technicko-přírodní víceúčelový kompromis, který by měl posunout společnost dopředu. Dobrým vzorem funkčnosti - Německo, dobrým vzorem konfliktu - Nové Heřminovy a všechny varianty řešení na škále přírodní - čistě technické
04. 02. 2009 | 17:15

Jirka napsal(a):

Dobrý den, pane Sedláčku, já sice nejsem v makroekonomii příliš sběhlý, přesto, když tu nabízíte tak velkoryse prostor pro diskuzi, položím jednu otázku: Jak efektivní budou přijatá opatření fiskální politiky vlády, když naproti tomu se banky budou chovat jako mrchožrouti? Je pro banku (finanční skupinu)přitažlivější možnost zachránit úvěrem (samozřejmě v rámci zdravého uvažování) chod klopýtající firmy (=úrok kontra vysoké riziko) nebo ji nechat padnout a koupit ji (=očekávaný zisk kontra riziko odpovídající hospodářskému záměru)? Myslím, že v těchto dobách rozhoduje ten, kdo má cash za zadkem. Jak říkáte, doba hospodářského poklesu nebo recese je krátkodobá záležitost. Naopak boom, který rozsáhlost krize slibuje, přinese velké příležitosti těm, kteří tento ekonomický nečas ustojí (a to banky vědí). Je třeba zahájit důkladný dialog s bankovním sektorem. Za stávající pasivity bankovních institucí se všechny fiskální opatření minou účinkem a doba, kdy se jejich implementace do ekonomiky projeví, se značně oddálí.
04. 02. 2009 | 20:23

hovorka11 napsal(a):

Šrotovné je nesmysl.
Zvýhodňuje na úkor ostatního průmyslu a po skončení výhody bude o to výraznější propad v automobilové výrobě. Je to převádění krize na pozdější dobu, protože se nasytí trh a po skončení výhody hodně propadne trh s automobily. Zároveň tak automobilové firmy dostanou finanční dárek, který vlastně skončí v zahraničí, kde vlastníci firem nebudou muset na záchranu povzbuzení výroby uvolnit peníze ze svých dřívějších zisků. Většina lidí koupí zahraniční auta, takže cca 70% peněz přejde do zahraničí. Pro nás je dobré, že toto šrotovné zavedli v řadě ostatních států, tím se podpoří vývoz, ale u nás to určitě nezavádějte, je to velká chyba!!
Odolejte lobbingu pana Jána a podpořte třeba i přechodným snížením daňové zátěže firem !!
Do těchto věcí by neměl Martin Jahn jako lobbista plést !!
Jestli se zavede, tak příbuzným sešrotuji žigulika a koupím Kiu ceed jako druhé auto před barák -je to nesmysl!
05. 02. 2009 | 07:26

Zdeněk napsal(a):

Dobrý den,
mám jeden návrh, který pomůže většině. Snížit ceny el. energie a plynu pro spotřebitele na úroveň roku 2004 tj. cca o 30%.
Pomůže to firmám a pomůže to i domácnostem.
Zdeněk
05. 02. 2009 | 09:56

David napsal(a):

Šrotovné považuji za velmi chybný krok, který patrně krachu některých automobilek stejně nezabrání. Pouze jej oddálí. Když už se ale o tom diskutuje, tak několik poznámek.

V autobazarech je velké množství kvalitních aut. Pomalu, ale jistě se stávají neprodejnými. Je to velmi neekologické, protože se tak plýtvá s už vynaloženou lidskou prací, spotřebovanými surovinami a energií. Šrotovné tak svým způsobem způsobuje ekologické škody, když se zcela plýtvavým způsobem šrotují auta, která by ještě mohla řadu let sloužit.

To, že se EU nedokázala rychle dohodnout na zavedení určitých jednotných principů u šrotovného ukazuje na začínající rozpad EU.

V některých státech se šrotovné už zavedlo, v jiných se připravuje. Nakonec, pod tlakem, budou donuceni jej zavést všichni.

K čemu šrotovné pomůže u nás? Stát se strašným způsobem zadluží. Automobilky nebudou nuceny snižovat ceny aut a i snižovat svoje zisky. Ty jim zajistí stát příplatkem šrotovného. Pokud musí být šrotovné, tak by se mělo týkat jen aut, která jsou starší než je průměrný věk. To je u nás asi 15 let. Šrotovné by se mělo týkat jen aut, která jsou vyráběna v té které zemi. U nás 3 automobilky. Jinak bychom z našich daní podporovali automobilky z celého světa, a to snad není účelem tohoto opatření. Jde o to udržet zaměstnanost v našem státě a ne někde jinde.

Chápu, že se odborníci oprávněně bojí zavádění protekčních opatření, ale myslím si, že už tomu bohužel nelze zabránit.

Lavina se rozjela. Dominový efekt nelze zastavit. Loď se potápí a každý myslí už jen na sebe. Zachraň se kdo můžeš.

Začalo se s podporou vybraných bank, nyní jsou na řadě některé vybrané automobilky. Které odvětví bude na řadě? Kdo to všechno zaplatí? Bezprecedentním způsobem se tak narušily rovné podmínky při hospodářské soutěži.

Stát zvýhodňuje jen některé, a to je cesta do pekel. Podívejme se co dělá za problémy dotace pouhých 30 Kč v některých vybraných lékárnách.

EU už nevadí porušování zákonů? Před lety nás nepodpora státu při krachu IPB stála v prohrané arbitráži miliardy. Neprohlubuje se tím vším ještě více ta finanční krize? Situace musí být už kritická, když už ani ekonomičtí odborníci nevěří ve všemocnou ruku trhu. Je to definitivní rozklad kapitalistického systému? Jak budou potrestáni viníci? Nepotrestané zlo plodí další zlo!
05. 02. 2009 | 09:58

hovorka11 napsal(a):

Jakýkoliv lobbismus PRO svůj osobní finanční prospěch přímý nebo zprostředkovaný je nutno zakázat- jen krizi prohlubuje a likviduje tržní prostředí !
Je jedno jestli v automobilismu nebo pro syna prezidenta!!
05. 02. 2009 | 12:41

Vladimir napsal(a):

Podle zveřejněných údajů tuším z minulého týdne, došlo k poklesu ve stavebnictví asi o 7%, ve strojírenství (hlavně napojeném na auto) asi o 16%.
--
1) Začal bych stavebnictvím:
1a)- výstavba bytů družstevních nebo inv. stát a sice hlavně levnějších, menších a středních. S deregulací nájemného budou lidé (hlavně starší, ale i mladí) potřebovat odejít z drahých bytů jinam, kde by platili rozumné nájemné, nikoliv tržní, ale jen rentabilní pro vlastníka (družstvo, stát). Stavět hlavně na pozemcích v rukou státu, kde by ten dal pozemek za úřední cenu, ne za tržní ... od toho cena nižší.
Tím by stavebnictví znovu vzrostlo (a s ním další průmysl - stavební hmoty, sklářský, nábytkářský, dřevařský, výroba stavebního kovaní, atd. ..).
Náklady státu na tuto bytovou výstavbu by se vrátily od nájemníků v blízkých letech.
1b) Urychlit výstavbu dálnic a rychlostních komunikací. Efekt jako dříve (rozvoj stavebnictví a návazných odv.).
Zaplatí se z dálničních poplatků v budoucích letech.
1c) výstavba čističek odp. vod, zpracování komunálních odpadů, zemědělských odpadů ...
- Jistá část nákladů se dá hradit z eurofondů. Jistou část může pak hradit výtěžek ze zpracování odpadů (energie, suroviny...).
1d) výstavba energetických děl (např. přehrady na řekách - 1-2 se postavit dají - Opavice, Moravice, .... přehrady sice menší, ale asi by šlo částečně hradit z eurofondů - obnovitelná energ.). Dostavba atomovek (Temelín, Dukovany). El. energie su bude dát v Evropě vždycky prodat a výdělek je v kapse. Výstavba atomovek dá práci mnoha firmám.
2) Podpora exportu do třetích zemí, ale i Ruska, Vietnamu ... Odideologizovat zahr. spolupráci (např. Kuba, jižní Amerika, Čína, Irán, ...).
3) Razantní opatření vůči bankám.
Tak aby nedělaly problémy s poskytováním úvěrů (bohužel všechny vlastní západoevr. fin. ústavy, které pak praktikují u nás totéž co v záp. Evropě).
05. 02. 2009 | 19:25

Vladimir napsal(a):

Navrhovaná opatření vlády typu:
- snížení daní, snížení soc. pojist. ... jsou blbost !
Problém je spíš v tom, že firmy ztratily (či ztrácejí zakázky) a snížení daní ani odvodů jim v zahištění zakázky nijak nepomůže.
Navíc st. rozpočet ztrácí prostředky na svou rozumnou politiku.
Opatření typu šrotovného ??? Zase to podporuje jenom automobilky (je pravda, že ty dostanou zakázky, ale ..), zvyšuje to uměle spotřebu a čerpá z rozpočtu peníze a dává=daruje je jen někomu. Je v tom spravedlnost ?
05. 02. 2009 | 19:35

Ludánek napsal(a):

Pokud se budou rozdávat zlatá vejce západnímu soukromému kapitálu ne českému soukromému kapitálu,jako za Masaryka nic tu nezbude.Žádný nový Baťa,ČKD.
Zbytek ožebračují politické strany a státní uředník.Podivejte jaký skok udělalo Slovensko.
My jsme v pr... nemůžeme čerpat ani to,co dostanem zadarmo.
Ale přez to fandím reformám a zjemněným energiim-Berluskoni-Topolánek... to to trvalo.Distancujte se od hrubého ražení ČSSD-JE TO VABANK -HLAVNĚ VLÁDNOUT
Při pohledu na ta neotesaná stvoření propadám zoufalství a podvědomě odcházím podnikat do zahraničí.
Chce se mně zvracet z našich novinářů-snad jso placeni pol. stranami
Gripeny -? Kapsch-?Ruský dluh-?Transportéry-?Hyundai,Transgas-RVE
Mrázek-?
Nezajímá mně,kde je Krejčíř ale těch 5 miliard co měl na stole.

Snád nechcete abychom vás tahaly ze sraček-do kdy-?
Vždyť jste udělali z podnikatele,který plní státní pokladnu darebáka a ze zloděje-celníka,policajta,bývalého stbáka který vykrádá státní pokladnu-HRDINU. Ještě jte jim za to že mně 15 let okrádali dali výslužky-ale oni vstup do EU
nepodporovali.

Arogance se neviplácí.
Za státní dluh nemůžou podnikatelé-jak napsali novináři-ale POLITICI
MÁME VÍC DŮCHODCŮ ,,VÝSLUŽKÁŘŮ-35 LET- než NORMÁLNÍCH DŮCHODCŮ PO KTERÝCH CHCETE
ABY V 70 LETECH DĚLALI-ČESKÝ PODNIKATEL OHLUCHL,JE APATICKÝ-NEVOLÍ-ani jeho rodina

Pro českého politika je dobrý jen ten podnikatel,z kterého se mu po vyhraném výběrovém řízení hned vrátí-nejlépe milirdy.-Provize

Děkujiii.
05. 02. 2009 | 21:11

Stanislav Ondráček napsal(a):

Dobrý den
V nedávné době jste vyzíval ve svém blogu k nvrhům veřejnosti k řešení krize. Můžu-li ještě přispět myšlenkou, je-li zajímavá prosím posuďte a prosím nějakým způsobem se vyjádřete.
Jde vlastně o drobnost.. Pokud by stát vyjednal s komerčními bankami, aby lidé (možná i firmy) zasažení krizí mohli požádat banku o např. jednoleté (dle vývoje krize a zaměstnanosti) odložení splátek svých úvěrů/hypoték. A v případě, kdyby se dlužníkovi nepodařilo vrátit po odložené době do "stopy" svých splátek, mohla by banka postupovat klasickým způsobem a onu roční "mezeru" nárokovat vůči státu. Stát by v podstatě poskytl krytí úvěrů po omezenou dobu. Toto opatření má minimální nároky na administraci (banky by mohli ve vlastním zájmu zajistit) a případné krytí úvěrů by nebylo promítnuto do státního rozpočtu stávajícího roku, ale až do roku následujícího a s použitím reálných čísel.

Zajímal by mě Váš názor na toto případné opatření.
Děkuji
06. 02. 2009 | 00:01

Karel Kloud napsal(a):

Jedním ze základních problémů je, že kapitál, zejména privátní prostě odešel. Nikdo se nezamyslel např. nad zprávou HN , myslím 7.1.t.r, kde je ČR označena za nejhorší destinaciz hlediska soukromého kapitálu. Nejméně dva důvody jsou nasnadě.
1) byla zrušena výjimka, která mimochodem platívšude okolo, a to že prodej cenných papírů byl po šesti měsících osvobozen pro fyzické osoby od daně.
Většina rizikových projektů byla financována systémem akciových společností, které byly následně prodávány. Soukromníci něco prostě nastartovali a pak to v chodu prodali korporacím. Kouzlo nespočívá pouze v nedanění ale současně v nezávislosti na státu, což neuvěřitelně přitahuje podnikavé duchy. Bylo zrušeno a kapitál jako plaché zvířátko prostě odešel jinam.
2) dalším důvodem je , že daň z nemovitostí byla svěřena libovůli obecních zastupitelstev. Standartním postojem obecních notáblů je vydírání všech podnikatelů v jejich působnosti. Zářným příkladem je v tomto směru Francie, kde daň z nemovitostí má tři složky, tedy komunální departamentální a státní, přičemž první dvě jsou poměrně široce modifikovatelné usnesením komuny či departmentu. Kdysi vyhráli v Rouenu komunisti komunální i departamentální volby a slavnostně ty svině zazobaný pořádně osolili na daních. V reálu to zamená, že již déle než třicet let ve Francii do nemovitostí nikdo moc neinvestuje.
Jednoduchá rada: opět zavést standartní výjimku na cené píry a zrušit daň z nemovitostí ústavním zákonem. Pak se investoři opět začnou hlásit. Nejspolehlivější investor je majitel nemovitostí. nemůže se jen tak sebrat a ze dne na den prostě utéct. Takové je třeba hýčkat a ne osírat, což celkem spolehlivě předvedl ministr Kalousek.Nevím, kdo jej zvolil nejlepším ministrem financí, pokud to však byli představitelé zemí kam ten kapitál odešel, tak jejich volba je více než pochopitelná.
06. 02. 2009 | 00:34

Pavel napsal(a):

Omezit nesmyslné plýtvání peněz:

Manželka premiéra Pavla Topolánková potřebuje státem placenou ochranku a auto s řidičem? Ministr Ivan Langer tvrdí, že je to součást ochranky předsedy vlády. Nic takového však v zákoně není. "O změně se neuvažuje," tvrdí přesto Langer.
Ozbrojený bodyguard vozí Topolánkovou už více než dva roky, ačkoli není ústavní činitelka ani nedoprovází premiéra na žádné oficiální akce. Kdyby si takovou službu platila sama, přišla by ji na 1,2 milionu ročně.
V minulosti už Ochranná služba policie zdůvodňovala utrácení státních peněz tím, že Topolánkovou obtěžují lidé na ulici otázkami. Ve středu šéf služby Lubomír Kvíčala uvedl, že Úřad vlády nařídil policejní doprovod proto, aby měl premiér naprostý klid a nemusel se bát o rodinu.
A podobných akcí je určitě víc.
06. 02. 2009 | 10:09

Martin Dostál napsal(a):

Snížení nezaměstnanosti včetně výdajů z rozpočtu na nezaměstnané

Jen stručně: dle zkušenosti z malého města na Vysočině - je zde zaměstnáno spoustu důchodců a lidé v produktivním věku pobírají různé formy podpor apod. od státu - takže stát vyplácí důchod důchodci, podporu nezaměstnanému, příjmem je případná část odvodů důchodce

Návrh: důchodce buď bude pobírat důchod, nebo pracovat. Obojí nikoliv.
Cíl: stát buď ušetří za důchod (důchodce pracuje), zbyde tak na nezaměstnanost
nebo důchodce pobírá důchod (nepracuje) a na jeho místo nastupujde z řad nezaměstnaných člověk, stát pro změnu ušetří na různých dávkách v nezaměstnanosti.

V obou případech stát ušetří dost velkou sumu z rozpočtu (buď za důchod nebo za nezaměstnanost), v druhém případě sníží i nezaměstnanost.
Nevím, zda toto již nebylo někdy probíráno, pak se omlouvám, v opačném případě to považuji při počtu pracujících důchodců za minimálně k zamyšlení.
Jinak pane Sedláčku Vám moc fandím.
06. 02. 2009 | 11:01

Pospíšil Richard napsal(a):

Dobrý den pane Sedláčku, reaguji na Vaši výzvu a rád přihodím i já svou myšlenku pro NERV.
Pohybuji se v prostředí vysokých škol, takže něco odtud. Z vysokých škol se v poslední době stát snaží udělat levné výzkumné ústavy a zároveň producenty kvant ve většině nic neříkajících odborných článků, nutnost pro ohodnocení pedagogů. Chybí tu větší provázanost se středními a menšími firmami. Navrhoval bych investice firem do výzkumu či hledání nových metod výroby ve spolupráci s vysokými škola razantně zvýhodnit pro tyto firmy. Investice jdou správným směrem, do úspor a vývoje. Školy mají větší portfolio zakázek, stát necpe peníze jen do projektů pro vysoké školy, které mohou mít mizivý efekt. Ale firmy sami si řeknou co chtějí za vývoj nebo inovaci. Školy se rády přizpůsobí, je to přece obchod. I škola je bussines. Firmy tímto způsobem přijdou k novým poznatkům a budou mít lepší kokurenceschopnost na trhu a školy budou vyvíjet smysluplnou činnost, po které je poptávka. Jen to chce pobídku, aby firmy měli zájem peníze do vysokým škol vrazit. Například pro střední a malé firmy, pro které se v naší zemi, mimochodem nedělá téměř nic, by stát ke každé koruně přidal další ze státní kasy. Dalo by se říct zvýhodňování jedné skupiny podnikatů nad druhými, ale vládní pobídky či příspěvky na pracovní místa pro nadnárodní firmy, to není do rukou českým podnikatelů, ale toto je. Vždyť drobný a přední podnikatelé jsou v drtiné většině české firmy, nemají ústředí nikde na ostrovech nebo v EU. Stát by tak nepřímo podpořil vysoké školy, jak to v návrzích plánuje a zároveň by zapojil i domácí podnikatele u nichž by se zvedl razantně zájem o spolupráci se školami, která je dnes téměř nulová.
Děkuji za zamyšlení nad tímto návrhem.
07. 02. 2009 | 00:55

Čtenář napsal(a):

Vážení,

1. Parametrů je "nekonečně mnoho" - to si mj. velmi dobře uvědomoval inteligentní Donald Rumsfeld (bývalý ministr obrany USA), který perlil svými bonmoty: "Jsou známé známé, pak jsou známé neznámé, ale jsou jěště neznámé néznámé!"

2. Procesy jsou silně nelineární (možná dokonce skokově, tj. malá změna na vstupu může vyvolat velikou změnu na výstupu).

Řídit takové dynamické systémy je naprosto beznadějné. Ovlivnovat a řídit systémy můžete jedině skrze zpětnou vazbu, ale když neznáte ani parametry toho systému, tak ani nevíte, jak zvolit zpětnou vazbu. Ta silná nelinearita zase říká, že je třeba dělat "malé krůčky", aby nedošlo ke katastrofě. Co z těchto "keců" plyne? Plyne z toho, že i takové imperium, jakým byl Řím, se může zhroutit jako domeček z karet a to ráz na ráz a nezabrání tomu VUBEC NIC. A co se stane pak? No, může se vyvinout lepší uspořádání a jiný způsob fungování společnosti anebo taky ne - "zpět na stromy". Mohou přečkat pouze silné myšlenky, např. ty, na základě kterých lidé létají na Měsíc, stavějí jaderné elektrárny a klonují zvířata a kreslí Mony Lisy a skládají Preludia.

Být v NERVu, doporučil bych nedělat NIC. Pouze snad bych zvýšil platy učitelům od základních po střední školy a investoval do vědy a umění.
07. 02. 2009 | 22:56

Zdeněk napsal(a):

Jsem zvědav jak se vypořádáte s tímto:
Účinný protikrizový lék
(23.1.2009)
Současná krize není jen dočasné zhoršení výsledků ekonomiky. Má hlubší příčiny a recese bude trvat také déle. I dosud chráněnou českou ekonomiku čekají potíže, pro letošek jsou pravděpodobné minusové hodnoty HDP, možná i v roce 2010. Proto také prochází změnou ekonomická praxe, ale i teorie. Rozumný politik i ekonom si uvědomují, že efektivní regulace, zajišťující rozvoj i stabilitu, není konec trhů. A aktivnější strategická role státu, a to i v širším rámci evropské integrace, toho zřejmě bude součástí.

Balíček, který projednala vláda Mirka Topolánka, viditelně neodpovídá očekávané hloubce přicházející krize. Do očí už bije to, že ve schváleném rozpočtu chybí výdaje na protikrizová opatření. Trvání na receptech, které vláda zahrnula do programového prohlášení ještě v klidnějších časech, problémy nevyřeší, spíše umocní.

Především jde o snižování daní, a tedy i příjmů veřejných rozpočtů. Tuto politiku bude nutné korigovat. Plošně snižovat již nízké daně by nepomohlo růstu a naopak by vyprázdnilo veřejné rozpočty. Navíc mohou firmy peníze ušetřené na daních investovat mimo ČR. Snížit daně můžeme, ale jenom některé. Návrat k daňové progresi lze spojit s menším zdaněním mezd u nízkopříjmových kategorií zaměstnanců a mírně přidat na zdanění bohatství.

Diskusi si vyžádá úmysl snižovat nepřímé daně. Zatím tu není nezbytná shoda v rámci EU. Větší prioritou je zajistit zdroje zejména na valorizaci důchodů, výplaty sociálních dávek a podpory v nezaměstnanosti, kde se očekává nárůst. Snížení DPH na některé vybrané služby má smysl jen jako dílčí nástroj boje s nezaměstnaností. Snížení DPH u potravin lze vnímat jako sociální opatření, pokud se ale promítne do snížení cen. Klíčové bude spíš usměrnění nadprůměrně rostoucích cen v oblasti bydlení (nájmy, energie i voda). Bude také třeba více kompenzovat dopady vyšší ekologické daně z energie na sociálně slabé rodiny.

V krizi zjevně nestačí zastavit pokles daňových příjmů do rozpočtu. Rychlého zlepšení je také nutné dosáhnout při využívání evropských peněz. A pokud bude propad ekonomiky větší, bude dočasně zřejmě nezbytné zafinancovat prorůstové výdaje ze státních dluhopisů. Priority vládních investic budou předmětem náročné diskuse, protože nelze jen nalít nové miliardy do dálnic a stranou nechat například výstavbu dostupného bydlení či ekologickou energetiku.

Prvním a nejrychlejším krokem by však měla být podpora exportu. Může přispět k rychlejšímu uzpůsobení oborové, ale i teritoriální struktury našeho vývozu. Rozšíření aktivit státní ČEB, včetně kapitálového vybavení je důležité i s ohledem na situaci, kdy komerční banky se větší úvěrové angažovanosti obávají.

autor: Jiří Dolejš, místopředseda Rozpočtového výboru PS PČR
zdroj: Právo
08. 02. 2009 | 18:24

Markéta napsal(a):

Dobrý den, pane Sedláčku, zkusím být stručná: myslím, že je nejvyšší čas investičně a dotacemi povzbudit výrobu a prodej nových technologií, které povedou k větší soběstačnosti a menší devastaci zeměkoule: solárních kolektorů, fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel apod. Proč by tahle zařízení nemohly vyrábět automobilky či jiné montážní firmy, které nemají zakázky? Proč by fotovoltaickými panely nemohly být osázeny střechy paneláků apod., a dodávat tak energii pro celá sídliště? Dotace by byly potřeba i na zateplení domů, aby se snížila spotřeba energií. Přimlouvám se i za vývoj aut, která budou nezávislá na ropě.
Nezávislost by byla potřeba zachovat i u výroby potravin. Přestat zastavovat pole obřími logistickými centry a začít podporovat lokální produkci (bio)potravin.
A pak mám dotaz: Pokud jde o finanční krizi, představuji si ekonomiku jako organismus, v jehož žilách proudí peníze. Dokud pěkně obíhá a dostane se ke všem bunkám, je vše v pořádku. Ale co když se u nějakých buněk začnou hromadit zásoby krve v podobě jakéhosi nádoru, a přestanou obíhat? Nebudou pak tělu chybět? Kam mizí ty peníze, které mají být v oběhu? Není to náhodou důsledek toho, že někteří lidé jsou odměnováni více, než by si za svou práci zasloužili? Opravdu si top manažeři polostátních firem zaslouží milionové platy? A dá se vůbec ještě mluvit o tom, že všechny koruny jsou něčím kryté - a čím vlastně? Je úplně šílená představa, že stát prostě nějaké nové peníze vytiskne - nebo jen připíše na konta bank nějaká čísla?
A ještě jedna vize - přibude nezaměstnaných, všichni by měli dostávat podporu - at si na ni klidně stát ty peníze vytiskne. Ale zároven by měli odvádět veřejně prospěšnou práci, za kterou ted stát utrácí miliardy. Třeba u nás v Česku bude zase jednou čisto, vypleto, zalito, natřeno a hezky...
08. 02. 2009 | 20:29

Jeromír napsal(a):

Omlouvám se za poněkud opožděné psaní, ale skutečně jsem předpokládal, že soubor opatření navržený NERVem bude více reflektovat skutečnou hloubku krize.
Připojuji poněkud nesetříděné poznámky (2 části), které jsem napsal po dnešních otázkách V.Moravce:
Je možné a pravděpodobné, že moje názory na přístup k tomu co je vhodné, potřebné a nutné za současné situace ze strany vlády udělat budou znít poněkud neakčně a vzhledem k subvencím okolních států také značně konzervativně.
Za hlavní prioritu celkového oživení podnikání a důvěry obyvatel v ekonomiku je prosazení vymahatelnosti práva, zjednodušení všech předpisů zákonů a barier. Omezení a lépe zrušení veškerých legislativních výjimek. Odstranění zejména politických deformací trhu.
Zjednodušeně, přiblížit se modelu spravedlivého státu.
Je nutné si uvědomit, že svět po krizi bude jiný. Dojde k přehodnocení vhodnosti lokalit a teritorií z hlediska efektivity výroby, zejména těžkého průmyslu, resp. podnikání s malou přidanou hodnotou. Dojde také k mnohem větší globalizaci v tom nejhorším monopolistickém smyslu slova, to vše za ohromného přispění svobodně volených vlád složených z nenasytných politiků a možná i rozpadu EU.
Přesto naivně věřím, že zvítězí právě ten, kdo dokáže zajistit a nabídnout jednoduchá a jasná pravidla a systém, který bude znamenat také odpovídající životní podmínky - úroveň vzdělání, lékařské péče, systému min. sociálního zajištění založený na principu solidarity.
Začít realizovat výše uvedené není zdaleka úkol jen pro ekonomy, ale každé opatření, resp. jeho realizace, bude mít dopady do ekonomiky.
Výše uvedené je velmi náročný a nikterak viditelně veřejností oceňovaný úkol.
Stran konkrétních opatření s přímým výdajovým dopadem bych si dovolil v rozporu se záměrem vlády - udržet zaměstnanost – pravý opak, vytvořit podmínky zaměstnavatelům umožňující včas propouštět pracovníky. Právě udržení zaměstnanosti dočasnou podporou spotřeby ať již formou dotací při koupě některých komodit, daňovou úlevou apod. je cesta značně nákladná ve svém důsledku zničující. Chápu, že tato slova o udržení zaměstnanosti řekne ministr financí, neboť ví, resp. alespoň tuší, jaké přímé výdaje by přinesla cesta pragmatická.
Tato pragmatická cesta spočívá v redukci množství nezaměstnaných. Prvním krokem je přesun veškerých nezaměstnaných cizinců z území státu. Tito lidé jsou velkým rizikem, které si v budoucnu vyžádá značné náklady.
Dalším krokem je zavedení možnosti předčasného odchodu do důchodu se skutečně důchodovým minimem, ze kterého se kdykoliv může občan zapojit do pracovního procesu a případně vrátit. Toto minimum by bylo pro občany mnohem přijatelnější a sociálnější než současný stav, kdy zaměstnanec krachující firmy nedostane ani zpětně svoji mzdu, natož odstupné. A přitom v mnoha případech může být „držení“ zaměstnanců v naději, že se situace zlepší, právě tím hlavním důvodem krachu společnosti.
Vzhledem k tomu, že tento text si mohou přečíst čtenáři, kteří se nezajímají o případné další ekonomické vazby, zjednodušeně ukážu riziko plynoucí z hromadných krachů firem.
Pokud bude krize z nadvýroby (zahájená krizí hamižnosti) postupovat tímto tempem patrně dojde ke krachu (úmyslně používám tento termín namísto legislativou pojmenovaných ukončení činnost firmy) i velkých částí oborů podnikání. A potom bude stačit skutečně zanedbatelná částka, aby zájemce skoupil za zlomek ceny za přispění soudců a exekutorů majoritní kapacity v jednotlivých oborech. A že se tyto strategické plány připravují se můžeme dozvědět z médií. Cílem bude vytvořit monopol. Bohužel tento monopol nebude vytvářen kapitalisticky tržně, tedy v rámci tržních pravidel, ale stylem nepřirozeným a po zkušenostech ze současné politické praxe, ponejvíce kriminálním, bez ohledu na zdroje kapitálu apod.
A monopol, jak jsme již zjistili na vlastní kůži, je vždy nebezpečný, at’ je to v energetice, farmaceutickém průmyslu, ale on stačí i lokální monopol ošetřený místní politickou mafií.
Z výše uvedených důvodů považuji za důležité zachování firem, nikoliv pracovních míst. K tomu by mělo posloužit další opatření: poskytnout zaměstnavatelům nízkoúročené půjčky na vyplacení odstupného a případných mzdových nedoplatků.
09. 02. 2009 | 00:53

Jeromír napsal(a):

Odklad splácení by bylo možné stanovit na základě oživení vybraných ekonomických parametrů. Obdobně i dobu splácení. K nastavení parametrů se musí vycházet z průkazných statistik.
Domnívám se, že uvedené opatření by bylo sociální vůči zaměstnancům a bylo skutečnou pomocí zaměstnavatelům.
Zakrývání problému nárůstu nezaměstnanosti a případné přenášení tohoto problému na firmy je nezodpovědné a zhoubné.
Vláda si musí uvědomit dlouhodobost současné krize a příjmout zcela jasná systémová opatření.
Samozřejmě tento způsob nahlížení na problém je nepopulární, dokonce větu o nutnosti udržení zaměstnanosti jsme měli možnost slyšet i v dnešním vystoupení pana Míla (prezident Svazu průmyslu a dopravy) v Otázkách Václava Moravce. Což je spíš důkazem síly lobbingu a zbabělosti.
Dalším opatřením může být nezavedení mýtného pro vozidla nad 3,5t, zde je ovšem nutné posoudit smluvní vztah s firmou Kapsch. Mohlo by dojít k tomu, že i v případě nezavedení mýtného budeme platit firmě ušlý zisk a případnou škodu za nerealizace projektu. Na druhou stranu je již dnes nutné naplňovat i příjmovou složku rozpočtu a nikoliv čekat na dobu až bude lépe, ona s největší pravděpodobností v měřítcích na jaká jsme si zvykli, nenastane.
Tím nemám na mysli náhodné příjmy z pochybných privatizací, ale opět dlouhodobá opatření, která jsou v této situaci politicky únosná.
Zvýšení daně z příjmu např.: z ročních příjmů nad 700tis o např 5%. Zde skutečně záleží na politickém nastavení poměrů tak, aby i další opatření byla přijatelná.
Spravedlnost tohoto opatření spočívá v tom, že je určitým „zadostiučiněním“ pro většinu populace. Krize je vždy způsobena „bohatými“, ale platí ji ti chudší. Nadvýrobu automobilů skutečně nezpůsobili dělníci ani technici, ale manažeři korporací, kteří nedokázali včas analyzovat varovná čísla. A skutečně bohatí a vlivní lidé – politici, majitelé akcií, kteří nutili představenstva společností k sebevražedné nadvýrobě, popřípadě banky k nesmyslným úvěrům.
Tímto opatřením může být zvýšení daně z uhlíkatých paliv pokud možno celoevropské, k uvedení tohoto opatření nahrává současná cena ropy. Navýšení by bylo zrušeno po dosažení stanovené ceny ropy na světových burzách. Uvedené opatření by bylo vhodné zavést v celé EU, což je v této době populistického předlužování asi nepřijatelné. V tom případě bude sice poněkud skromnější. Přesto víceméně spravedlivé, respektive v moci většiny spotřebitelů. Dopravci jako nevýrobní služba si ho plně promítnou do cen.
Dalším úsporným opatřením může být snížení mzdových nákladů státu, snížení mzdových tarifů, limitování mzdových prostředků atp. Snížení prostředků na mzdy v případě krajů a obcí.
Snížení resp. odstranění zákonem stanovených odměn: znalci, notáři, exekutoři atd. Zde není důvod pro ochranu, skutečně se jedná a tržní záležitosti. Těmito platbami je opět zbytečně zatěžován celý systém.
Jestliže nezaměstnanost stoupne v tomto roce nad 10%, a to považuji za velmi reálné, sníží se celkové příjmy občanů tohoto státu. Tím dojde výraznému rozevření nůžek mezi různými sociálními skupinami.
Dalším opatřením může být regulace energetického trhu, zejména trhu s elektřinou, který je monopolistický. Tato možnost by skutečně chtěla širší spolupráci. Ale co je to kartel OPEC v případě těžebních kvót ropy? Proč by EU nemohla mít svůj kartel výrobců el. energie s veřejnou (bohužel politickou) kontrolou cen? Ještě na závěr bych si dovolil poněkud předčasnou otázku (z pohledu politiků se totiž problémy řeší až je nejde zatlouct) Co se stane v případě, že již budou neprodejné státní dluhopisy předlužených států? A jak se bude řešit jejich splatnost? Ještě vyšším ážiem s časovým posunem do dalšího volebního období?????
Děkuji za odpověď.
09. 02. 2009 | 00:54

jaroslav napsal(a):

Dobrý den,
nejprve chci vyjádřit svou vděčnost za to, že jste jako dnes již veřejně známý člověk, ochoten nenásilně a vtipně vkládat rysy víry do vašich proslovů. Určitě to chce statečnost.
Ohledně krize. Nemyslím, že by bylo možné najít balík jednoduchých řešení, protože asi není, spíše je třeba nastartovat balíky různých ozdravných návrhů. Mnoho zde již zaznělo. Je to rozdíl. Hledání jednoho, či dvou návrhů a hledání různých, většinou úsporných opatření. Ta řešení by se měla odehrávat v několika oblastech. Uvedu tři příklady.
1.) příliš drahý stát - příliš úředníků a neefektivnost státní správy. Ročně lze zefektivněním uspořit (můj zcela laický odhad) nepříliš drastickými opatřeními (zrušením redundantních oblastí krajské, státní a komunální samosprávy) cca 10 miliard
2.) sociální a zdravotní systém - problém evropského sociálního státu je v tom, že chybí kouzelné slovo zodpovědnost za sebe. Důrazný a opravdu cílený sociální systém - dávky jen po určitou dobu, která bude záviset na typu lidí. Jiný přístup pro rodiny s dětmi, jiný přístup pro lidi před důchodem a jiný přístup pro mladé a svobodné. Po určité době by určité skupiny měly ztratit nárok na kouzelné slůvko sociální minimum. Snížení nákladů na rekvalifikace apod. Ročně lze ušetřit při cíleném a motivačním systému cca 5 miliard. Spoluúčast ve zdravotnictví 7 miliard. Celkem 12 miliard.
3.) Korupční prostředí - nikdo asi už nikdy nevyčíslí kolik nás stojí korupce. Myslím, že součet škod z komunální politiky je mnohem větší než ze státní úrovně. Důsledná protikorupční politika. Opravdu odhad 2 miliardy ročně
Tak by se dalo pokračovat. Cílem toho by bylo možné snížení daní, bez omezení možnosti státních dotací, daňových pobídek apod. Otázka: lze zlevnit stát? Pak lze snížit bez obav daně. O kolik? To spíš víte vy.
11. 02. 2009 | 12:27

velkyprcek napsal(a):

Všichni tady plácají a plácají. Nemám nic proti deflaci a praskání všemožných bublin. Jediné co by mi vadilo je povolávací rozkaz, ostatní se přežít dá. Ale stejně ten život byl prča.... :o)))
11. 02. 2009 | 15:46

myshak napsal(a):

Pane Sedláček, oceňuji Váš věcný přístup, při kterém se občas i dobře pobavím. Nejsem ekonom, ale ztotožňuji se s těmi řečníky, kteří kladou důraz na efektivní stát. Jsem letitým zaměstnancem velké organizační složky státu, kde pracují uniformovaní i civilové a svědkem neuvěřitelného a nesmyslného plýtvání ve státním sektoru, až bolí srdce.
Třeba otázka personálu: ve státním pracují zhruba tři kategotie lidí.
1.Ti, kteří jsou líní, neschopní a zašití, s těmi se nedá nic dělat, chodí si pro výplatu, naučili se přežít a včas se přeskupit.
2.Ti, kteří jsou schopni ledasčeho a derou se k moci, kariéristi, leštiči klik, podržtaškové apod.
3.Ti, kteří jsou profesionálové, většinou se vzděláním a určitým profilem, prakticky svůj obor mají možnost dělat spíše (či jenom) v rámci státní správy. Od referentů až po ředitele (občas).

V podstatě ani jedna koalice, která kdy v ČR byla u moci, to nemyslela s profesionalizací státní správy vážně. Zákon se kdysi přijal, abychom mohli do EU, od tét doby to politici torpédují - samozřejmě, aby se státním mohli manipulovat. Výsledkem je velká fluktuace, neschopnost a malá efektivita. Uniformované složky (policie, celníci, hasiči, vězeňská služba) jsou kapitola
sama pro sebe. Nemohl by konečně někdo si vzít zkušenost ze západních zemí /i když tam jsou většinou nastaveny jednotné podmínky pro uniformy a civily), a redukovat počet uniformovaných opravdu jen na nutný počet? Proč má být například obslužný technický personál v uniformě? Nestálo by za to to spočítat (všechny ty výhody a výsluhy, které mimochodem nemá civilní personál-přitom dělá stejnou práci), jestli by spousta pracovních míst nemohla být prostě pro civilisty, protože to bude ekonimicky výhodnější? Je opravdu nutné, aby uniformovaní pracující za stolem, byli tak velkoryse honorováni?

Takže by si celá státní správa zasloužila pořádný personální audit, a poté odpolitizování. A ne rádobyakce typu: snížíme-populisticky-počty státních prac.-takže povinně všichni ve svých resortech propustí 2% zaměstnanců.

Nejde tedy o čistku, ale o štíhlý, výkonný a profesionální aparát. Nebylo by vhodné přistoupit k zeštíhlení a zefektivnění právě teď, při odtučňovací kůře, jež nás čeká?

Mám za to, že by se zde našly ne nevýznamné úspory. Vedlejším, nezanedbatelným efektem bude i schopný, nebo alespoň lépe fungující státní aparát, jež potřebujeme všichni.

Možná to není úplně "ekonomické téma", ale předpokládám, že NERV bude vládě radit v širším kontextu a může dát důraz na dlouhodobá i nepopulární řešení.Řešení státního sektoru mezi ně nesporně patří.

Hodně síly a odvahy stát na skále,
myshak
11. 02. 2009 | 23:53

Emil Ruzicka napsal(a):

Můj podnět pro Vás pane Sedláčku:
Všichni věříme, že nejlépe investovat (tj. rozhýbat do budoucna ekonomiku) dokáží obyčejní mladí lidé, kteří si zařizují bydlení, zakládají rodiny a investují do vzdělání svých dětí (nemyslím ty kteří si půjčují na dovolenou, aby ji pak celý rok spláceli). RPSN v českách bankách je asi od 13% do 17% . Základní úročení centrální banky je dnes 1.75%. Kam se ztrácí ten velký rozdíl mezi těmito úročeními? Do komerčních bank. Bylo by výhodné po dobu krize zavést možnost půjčovat lidem na objektině dobré investice (bydlení, studium atd..) přímo Centrální bankou na základní úročení, (tj. dnes 1.75%). Prostě na cestě pěněz mezi centrální bankou a občanem vynechat článek komerčních bank. Chtělo by to asi změnit zákony, protože centální banka dnes ze zákona nemůže půjčovat přímo konečnému uživateli.
14. 02. 2009 | 16:29

František Soukup napsal(a):

Zdravím všechny,nemohu si odpustit poznámku k jednomu z členů tzv.NERVu.Pan Dlouhý ,kterého považuji za jednoho ze strůjců našeho současného hospodářského propadu by se měl raději stáhnout z oběhu.Jeho koncepce ústupu z trhů,kde jsme byli zavedeni a následná jednostranná orientace na západ,kde už se k průšvihu schylovalo způsobila z velké části to,co dnes prožíváme.
15. 02. 2009 | 23:51

Jiří Březina napsal(a):

Pane Sedláčku,
Program, který včera vláda spolu s NERVem představila, má snad několik zajímavých položek, ale nezlobte se, tato opatření se měla zavádět před 2-3 měsíci, teď už je krize v úplně jiné fázi a nevím, co kromě krátkodobé úlevy podnikatelům může Váš balíček přinést.
Opravdu si myslíte, že sleva na pojistném může zabránit velkému propouštění? Kde je záruka, že podnikatelé na sebe budou brát sociální rizika, ostatně, proč by to dělali, to je úloha státu, ne?
Prosím Vás, krize se vyvinula tak, že hlavní brzdou všeho je teď STRACH. Dneska už se bojí ÚPLNĚ KAŽDÝ. Protože v podstatě už nikdo se nemůže spolehnout na to, že nepřijde o místo. Proto lidi přestávají nakupovat a přestávají si brát úvěry. Můžete ulevovat výrobcům a obchodníkům jak chcete, ale když se zastaví odbyt, což se děje, stejně je to nezachrání.
Myslím, že byste měli hledat opatření, která budou přímo ADRESOVAT ten STRACH. Například nabídnout lidem různé flexibilní hypotéky a úvěry - dejme tomu možnost splátkových prázdnin v případě ztráty zaměstnání, možnost vrátit zboží v případě ztráty zaměstnání (podívejte se, jak to dělá Hyundai), úprava výše splátek podle aktuálních možností - a samozřejmě, tady musí fungovat nějaké státní záruky, protože soukromý sektor to samozřejmě nemůže utáhnout.
S pozdravem
17. 02. 2009 | 01:58

David napsal(a):

Kdo eskaloval krizi? Novináři.. se sklonem ke strašení. Je to šíření poplašné zprávy. Ještě než kdo by pocítil krizi na sobě, už věděl, že je a že musí šetřit :-)
V časopise z roku 1933 nebo 1934 jsem četl moudrou myšlenku: krize skončí až se o ní přestane psát. To je nevyvratitelné.
19. 02. 2009 | 09:51

Hudos napsal(a):

Podle mě už jsou lidé unaveni neustálím handrkováním politiků o ničem,že už lid není ochoten tolerovat nějaké změny. Pořád se upravují zákony místo toho aby se zrušily a nahradily se novými. Když lid bude mít aspoň pocit že jdeme správným směrem tak se přidají a pokročíme ke zvládnutíkrize
20. 02. 2009 | 22:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy