Hodina NERVu aneb Ani silou, ani mocí...

15. 01. 2009 | 13:42
Přečteno 55328 krát
Zdá se bohužel být čím dál pravděpodobnější, že premiér nesvolal svou ekonomickou poradní skupinu deseti zbytečně. Začíná to vypadat tak, že vláda zřejmě bude muset přijmout opatření, která se budou snažit zmírnit dopady krize.

Zároveň dochází k podstatnému posunu naší celkové hospodářské politiky.

Točení kormidlem
V minulých letech - zhruba od roku 2004 - vládl hospodářské politice všech tří vlád (správný) imperativ snižování deficitu. O tom, že tato snaha nebyla dostatečná, teď nemá cenu psát. Důležité je, že podpora hospodářského růstu stála až na druhém místě. Není divu, při šestiprocentních růstech není třeba ekonomiku moc povzbuzovat. Pochopitelně, mnohá opatření byla zároveň i prorůstová, ale hlavní důraz byl (opět správně) kladen na omezování výdajů.

Nyní se situace mění a prim získává prorůstový důraz. Úsporná opatření se - stejně jako všude na světě - posouvají na druhé místo. S tím pochopitelně nastávají mnohá nová rizika.

Společenstvo deseti
Právě s tímto pootočení směru by měla pomoci Národní ekonomická rada vlády, které jsem členem. Může taková různorodá skupina bez exekutivních kompetencí něčím pomoci?

Může. Je nerealistické čekat, že se zpomalení podaří odvrátit, ale vláda může sehrát roli toho, kdo připraví měkčí přistávací polštář. Je nerealistické snažit se odvrátit příchod podzimu a udělat z něj jaro, ale lze se na něj tepleji obléci.

To že ekonomika pulzuje v cyklech je mantra každého nemarxistického ekonoma. Doby horší střídají ty lepší, podobně jako se střídají roční období. S tím rozdílem, že doby horší jsou násobně kratší a mírnější než doby růstu. Snažit se to vymýtit by bylo foukáním proti větru. Ani rada dvanácti apoštolů by s tím nic nenadělala. Dokonce i Ježíš si uvědomoval, že "chudé budeme mít stále".

Osobně jsem rád, že je skupina sestavena z tak pestrého názorového spektra. Naším spojencem nebude politická síla či jiná moc, ale pouze a jen nápad a síla argumentu. Nikoli tedy silou ani mocí, ale duchem a intelektem bude disponovat NERV, abychom aktualizovali citát ze starozákonní knihy Zachariáš.

Ani jeden z nás není člověkem, pro kterého by ekonomické vyznání představoval artikl víry. Zadruhé nejsme politici, nemusíme se přetlačovat a veřejně v médiích hanit či vyzdvihovat cizí, respektive své návrhy. Kouzlo té skupiny je v tom, že popasujeme své návrhy a své moudra mezi sebou. Ty intelektuálně slabší ať se propadnou pod náporem odporu zbývajících členů. A na povrch ať vylezou takové, na kterých se shodneme všichni.

Pokud v diskusi s váženými kolegy neobhájím své návrhy, nebudu je dále prosazovat. Naopak jsem připraven se postavit za návrhy, které nad mými vlastními vyhrají. Věřím, že podobný přístup bude adoptován všemi deseti. Myslím tím všech deset členů NERVu.

Trpaslík s Elfem
Společenstvo deseti dala dohromady hrozba recese. Jinak bychom se asi nesešli. Koneckonců i v Tolkienově Společenstvu prstenů se trpaslík dal dohromady s elfem nikoli kvůli tomu, že by se těmto znesvářeným rodům chtělo jít na procházku, ale proto, že čelili společné hrozbě z Mordoru.

Těším se na kreativní diskusi. Věřím, že názorová pluralita vytvoří skicu, která by mohla pomoci naší zemi v těžších dobách. A že pak společně nalezené řešení budeme všichni zastávat jako jeden muž.

Kopni se do hlavy
Ač je to lákavé pokušení, nechci medializovat své návrhy, dokud neprojdou posouzením mých kolegů. Obecně ale jde o to, nezpanikařit a navrhnout taková opatření, která se nám budou hodit i po období případné recese.

Měli bychom posbírat takové nápady z celého světa a vymyslet vlastní, které přispějí k dlouhodobé prosperitě naší ekonomiky, recese nerecese. Nyní je dobrá doba na jejich financování a s tím související případné prvotní injekce peněz do ekonomiky. Zvýšené vládní výdaje jsou totiž nyní omluvitelnější něž v letech tučných.

Pokud máme lít peníze do ekonomiky, investujme do vzdělání, do podpory podnikání, do potírání korupce - ale nekonzervujme neperspektivní odvětví. Měli bychom také dbát na to, aby důraz na neprohlubování deficitu byl právě na druhém a nikoli posledním místě.

Pro čtenáře Aktuálně:
Chci nyní využít možnosti tohoto blogu a erudice některých komentátorů mých článků. Velice často vaše komentáře pod články studuji a mnohdy čtu nesmírně podnětné nápady a pohledy. Nad mnohými z nich se zamýšlím dlouho po přečtení a některé pak dále používám ve svých úvahách. Mnohé diskuse byly velice podnětné a zasloužily by širší publikaci. Nyní vás vyzývám k následujícímu:

Ti z vás, kteří jsou hloubaví a přemýšlíte nad národohospodářstvím, zamyslete se nad vším tím, co by NERV měl vládě poradit. Pokud to bude možné, budu se rozumné návrhy snažit prezentovat na radě NERVu. Jistě máte mnoho zkušeností ze zahraničí, z různých oblastí života
atd., které nechci přehlédnout a žádám vás tímto o příspěvek. Otvírám vám prostor a těším se na vaše myšlenky!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

zmarcel napsal(a):

dejte lidem prachy at je utraceji !
recept je jednoduchý donutit lidi at utracejí a nespoří peníze na svých kontech dávejte 20 procent peněz na zpět co lide měsíčně utrati ze
svého konta udělejte to ve všech zemích eu
a je po krizi trh se tak nastartuje a je po krizi
a lidi budou spokojenější každy si koupi co chce
a bude to stat min peněz než kdybychom nedělali nic a čekali až krize pomine .
26. 02. 2009 | 00:18

Jan Hladký, ekonom napsal(a):

Vážený pane Sedláčku, reaguji na Vaši výzvu zaslat Vám podněty pro NERV. Můj návrh je takový, že je nutné jít směrem, který tak či onak budoucnost naší civilizace čeká. Slunce svítí, jádro hřeje a fotosyntéza a další produktivní procesy, dány nám do vínku, jsme obdrželi od stvořitele všichni stejnou mírou. A pokud by nebylo zvrácenosti výkladeu základní ekonomické otázky, nemuseli bychom se starat, co budeme zítra jíst. Zvrácenost výkladu základní ekonomické otázky, tedy jak s minimálním úsilím zajistit maximální blahobyt, tkví v tom, že je možné použít druhé k práci pro sebe, podobně jako zvířata. Ovšem heslo musí znít: co největší blahobyt pro co největší počet lidí. Díky technologickému a vědeckému pokroku se snižuje procento populace, které je zapotřebí k produkci statků. Jak se ovšem ti, kdož budou produkovat, budou ochotni dělit s těmi ostatními? Řešení tedy je: zavedení civilizačního minima pro každého, kdo se civilizovaně chová (posílá děti do školy, platí si zákonné pojištění apod.) v kombinaci se zápornou daní (pokud člověk pracuje a zaměstnavatel je nemravný, bude mu finanční úřad přispívat). A pak klidně můžete spustit schvarcsystém. Zdroje najdete v Bibli, u Platona, fyzikratů a u Miltona F. A dále doporučuji orientovat se na myšlenky fyziokratů a institucionalistů, místo na neoklasiku a monetarismus a přestat si plést tržní systém s kapitalismem, vládu s finanční oligarchií, liberalismus s politickou pravicí a bezohlednost businessu s hodnototvorným procesem. To nemyslím na Vás, ale na vládní ideologii, která zřejmě heslo co největší blahobyt pro co největší počet lidí nevyznává. Pak bude po krizi a nastane blahobyt, pracovat budeme jen 4 dny v týdnu po 6 hodinách a nebudeme muset práci obětovat celý život. Pokud to bude znamenat konec konzumní společnosti, můžeme zvolat 3 x Hurá. Pozdravujte Společenstvo, ať Gandalf šedý je vám na blízku.
15. 03. 2009 | 01:06

VENEK napsal(a):

Zdravím Vás, přečetl jsem si Váš dnešní článek v HN - str.8 a musím říci, že se mně velmi líbil. Přesto bych se chtěl zmínit o něčem, co se stále z úvah ekonomů ale hlavně politiků stále vytrácí.....a to je VNITŘNÍ DLUH, který nikdo nevyčísluje, i když se táhne již několik desetiletí a který vlastně započal již v prvních letech vlády KSČ(1948). Vnitřní státní dluh jsou ty neopravované silnice, mosty a jiné stavby, na které prostě v jednotlivých rozpočtech v průběhu let nezbývaly peníze ve státním kase nabo v místním rozpočtu.....také tento dluh by se měl začít umořovat. Je možná paradoxní ale současná krize a její průvodní jev - ztráta poptávky dávají příležitost odmazat částečně i tyto dluhy, třeba i za cenu půjčení si peněz. Když to přispěje k rozhýbání ekonomiky a sníží to nezaměstnanost tak bych to přijal jako docela legitimní počin. Jinak jsem proti bezhlavému nalévání peněz do stávajícího ekonom.systému. S tím s Vámi souhlasím. Nová ekonom.pravidla pro vyjádření HDP, tak jak je navrhujete ve svém dnešním článku, jsou velmi logická, jenže politikům budou asi smrdět.
19. 03. 2009 | 18:38

Pavel napsal(a):

Dobrý den Pane Sedláček.
Mám nereálný těžko realizovatelný nápad jak vyřešit problém jak ekonomický tak snad každý,který s dnešní neukojitelnou společností souvisí.
Asi se budete smát,ale myslím si,že problém je v tom,jak vlády potporují porodnost aby v budoucnu bylo na důchody,místo toho aby se jí naopak snažily regulovat.
Já vím je to HUSTÉ.
Pokuste se dát každem pozemek a jeskynku(jak by to asi mšlo být) a uvidíte kolik lidí nakonec zůstane bez těchto pro mě asi nejdůležitějších statků,protože na zemi už prostě nebude místo.Medicína se stále zlepšuje.Méně lidí umírá a stále více se jich rodí.Jak uspokojit potřebu tolika lídí pro,které tady prostě není místo.Vím,zní to možná trochu fanaticky,ale tak to prostě je.
Jsem věřící a bůch si možná láme hlavu nad tím,co dělat,když ani hladomor ani různé nevyléčitelné nemoci a přírodní katastrofy nepomáhají.Prostě stále více lidí se narodí nežli zemře.
Není to moderní medicínou.Já sám bych udělal cokoli aby můj syn přežil.Je to prostě o tom,že rodina má kolikrát víc dětí nežli si vůbec může dovolit.Nikdo je samozřejmě nenechá umřít.Musíme pomáhat bližnímu svému,to chápu.
Tolik lidí,ale prostě uživit nejde a nafouknou zemi také ne.Nezbývá nežli se zadlužit.Jak vlády státy,aby lidem daly a naoplátku od nich dostaly hlasy při volbách.Tak následně rodiny,aby uživily svoje děti,na které napočátku vlastně vůbec neměly finanční prostředky.
Nedávno mi manželka zdělila,že by ráda se mnou měla druhé dítě.Řekl jsem!"Je mi to líto,ale ted na to nemáme.Až příští rok doplatíme byt tak potom by to šlo".
Také bych nerad jednou svým dvěma dětem zdělil,že na V.Š.půjde jen jeden protože bych to prostě nezaplatil.Jedině,že bych se ZADLUŽIL."Na druhou"stranu,to má v tomto případě smysl,zadlužit se pro vzdělání další generace.
Lidé nejsou schopny ovládnout touhu mít děti.To je pochopitelné.
Musí se zavézt pravidla,která to těm lidem budou nařizovat.A společně s tím silně bojovat proti korupci,aby se na těchto pravidlech někdo nemohl přiživovat.Musel by se tomu celkově přizbůsobit zákoník.To je jasné.
Bylo by to těžké a zdlouhavé,ale uchránili by jsme tak možná lidstvo před totální destrukcí.Až bude jeden druhému závidět tak moc až by ho prostě zamordoval.
"I když to by možná také bylo řešení,jak zredukovat populaci na zemi,co?".

Děkuji za pochopení mého názoru.

z pozdravem Pavel
26. 03. 2009 | 22:26

Jan Otava napsal(a):

Vážený pane Sedláčku,

pakliže jste dočetl až sem, jste skutečně trpělivý muž a máte mou hlubokou úctu:) Zjevně nemá cenu zabývat se tím, co řekli kolegové předemnou - ať už s mnohým souhlasím či ne, bylo by to nošením dříví do lesa. Rád bych ale poukázal na jeden fakt, který zde myslím nepadl (nebo jsem jej přehlédl).

Řekne-li nějaký moudrý analytik, že inflace bude letos šestiprocentní, je pravděpodobné, že tomu tak skutečně bude. Ne proto, že by to ten analytik věděl dopředu, ale proto, že svým prohlášením nastartoval jistá inflační očekávání - ostatně jste ekonom, jistě jste četl Holmana, takže tohle Vám určitě nemusím vysvětlovat.

Myslím ale, že je třeba připomenout, že stávající krize není krizí zdrojů nebo systému, ale KRIZÍ DŮVĚRY. Podniky snižují výdaje a lidé spotřebu protože ztratili důvěru ve své budoucí příjmy. A trh, to nejsou nějaká imaginární čísla a křivky, trh jsou jednotliví lidé a jejich spotřebitelská a investiční rozhodnutí. A nebudou-li tito lidé věřit, že zítra bude líp, těžko je sebelepší strategie pohne k tomu aby utráceli, nakupovali a investovali.

Vy i vaši kolegové tohle všechno jistě víte, ale nemůžu se zbavit dojmu, že v návalu konkrétních opatření se na tento základní princip zapomíná.

Přimlouvám se tedy za to (a prosím o to zejména média): Řekněte lidem, že krizové situace jsou v životě normální. Život není procházka růžovým sadem, jednou je líp, jednou je hůř. Každá krize - i ta hospodářská - má obrovský potenciál v tom, že nutí člověka ke změně a zlepšování jeho životní strategie. Ne náhodou byly největší vědecké objevy učiněny v letech válečných.

Je tedy třeba vyslat všem lidem v tomto státě jasnou zprávu: To co se děje je logické a přirozené. Muselo to přijít, aby nás to přinutilo být lepší. Až projdeme to bolestivou a nepříjemnou přeměnou, budeme zase o kousek dál. Krize jsou přirozenou součástí lidského života. To znamená že dřive nebo později potkají každého. A většina lidí - světe div se - je přežije ve zdraví. Svět se nehroutí. Všechno je tak, jak má být.
31. 03. 2009 | 09:38

Petr napsal(a):

Přeju dobrý den!
Zřejmě je doba ve které teď žijeme velmi zajímavá, pořád se něco děje. Někdy zlé, někdy dobré věci se v poměrně krátkém období míhají před našima očima. Nejsem ekonom, jen laik, ale zkusím se také sdělit.
V mých očích je stát, ekonomika jako obráběcí stroj na dílně. Řemeslník jej neustále přeseřizuje, aby jeho výrobky byly co nejpřesnější. Bude-li takto postupovat ekonom, není možné, aby ekonomika nejela čím dále tím lépe. Ovládací prvky ekonomiky znáte Vy nejlépe (konkurence - tedy výběrová řízení, daně - zdanit to, co škodí, šetřit na správném místě - neplatit zbytečné úředníky v době, kdy jedno PC svou kapacitou umí uřídit velký podnik, apod.)
Pan Otava v článku nade mnou píše, že krize jsou přirozené, ale p. Baťa jinde píše, že jsou výsledkem morální bídy. Oprostíme-li ekonomiku od nepravd a podvodů(nejdražší dálnice, kterých ani tolik nepotřebujeme, předražené bydlení, ..), dojdeme, myslím opět k názoru, že ekonomika je věda, jen se nesmí lhát.
Možná se právě teď ukazuje, že ekonomika se musí regulovat, tj. vylučovat z ní nepravé prvky (neprodávat prázdné krabice) a vrátit se k selskému rozumu.
19. 04. 2009 | 12:13

Kateřina Amiourová napsal(a):

Přdsto, že to tady bylo celkem zajímavé počtení, nic moc než blbiny jsem nenalezla. Zejména to povzbuzování k "psychickému"zvládání krize bylo pěkné - zejména s ohledem na to, že na Severní Moravě se již krachuje a páchají sebevraždy. Kolik bifteků prosím, pane Sedláček? Zadlužíme se ještě více u bank, rozjedeme ještě více spekulativní nárůst cen nemovitostí (aby zůstaly za drápy a neprodejné bankám - přerůstaje demografický vývoj)? nebo zkusíte zauvažovat o monetární suverenitě? ...Je dost možné, že již za rok nadejde situace, abych Vám nadhodila i islámské bankovnictví. :) - A propos - myslím, že je to rozhodně lepší nápad než ten prodej půdy zahraničním subjektům.
29. 04. 2009 | 21:31

Bisnis Online napsal(a):

Wooooww... Not sure about what you post here. But, it's still informative.
14. 06. 2009 | 03:25

omega watches napsal(a):

If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, omega watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 05:46

hrzbq napsal(a):

蚂蚁<a href=http://www.hrzbq.com>深圳搬家公司</a>
好日子<a href=http://www.sz-hrzbj.cn>深圳搬家</a>
万利<a href=http://www.ktwx.cn>深圳空调维修</a>
<a href=http://www.sz-hrzbj.cn/lhbj...>深圳罗湖搬家公司</a>
<a href=http://www.sz-hrzbj.cn/ftbj...>深圳福田搬家公司</a>
<a href=http://www.sz-hrzbj.cn/nsbj...>深圳南山搬家公司</a>
<a href=http://www.sz-hrzbj.cn/ytbj...>深圳盐田搬家公司</a>
<a href=http://www.sz-hrzbj.cn/babj...>深圳宝安搬家公司</a>
<a href=http://www.sz-hrzbj.cn/szlh...>深圳龙华搬家公司</a>
<a href=http://www.sz-hrzbj.cn/lgbj...>深圳龙岗搬家公司</a>
<a href=http://www.sz-hrzbj.cn/bjbj...>深圳布吉搬家公司</a>
<a href=http://www.sz-hrzbj.cn/szdc...>深圳吊车公司</a>
<a href=http://www.hrzbq.com/szdzgs...>深圳吊装公司</a>
<a href=http://www.hrzbq.com/szbcgs...>深圳搬厂公司</a>
好日子<a href=http://www.sz-hrzbj.cn>深圳搬家公司</a>
<a href=http://www.hrzbq.com>深圳蚂蚁搬家公司</a>

<a href=http://www.ktwx.cn/ktjxz.htm>深圳空调加雪种</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/ktaz.htm>深圳空调安装</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/ktcz.htm>深圳空调拆装</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/hrktwx.htm>深圳海尔空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/LGktwx.htm>深圳LG空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/xkktwx.htm>深圳新科空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/zgktwx.htm>深圳志高空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/slktwx.htm>深圳三菱空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/dbxwx.htm>深圳澳柯玛空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/glktwx.htm>深圳格力空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/dsjwx.htm>深圳春兰空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/ysqwx.htm>深圳大金空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/wxfw.htm>深圳日立空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/wxbj.htm>深圳松下空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/ktcs.htm>深圳三星空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/khyj.htm>深圳索尼空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/zyktwxcz...>深圳中央空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/xyjwx.htm>深圳奥克斯空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/mdktwx.htm>深圳美的空调维修</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/ktxd.htm>深圳空调清洗</a>
<a href=http://www.ktwx.cn/>空调维修</a>
16. 07. 2009 | 08:32

tiffany jewelry napsal(a):

Přdsto, že to tady bylo celkem zajímavé počtení, nic moc než blbiny jsem nenalezla. Zejména to povzbuzování k "psychickému"zvládání krize bylo pěkné - zejména s ohledem na to, že na Severní Moravě se již krachuje a páchají sebevraždy. Kolik bifteků prosím, pane Sedláček? Zadlužíme se ještě více u bank, rozjedeme ještě více spekulativní nárůst cen nemovitostí (aby zůstaly za drápy a neprodejné bankám - přerůstaje demografický vývoj)? nebo zkusíte zauvažovat o monetární suverenitě? ...Je dost možné, že již za rok nadejde situace, abych Vám nadhodila i islámské bankovnictví. :) - A propos - myslím, že je to rozhodně lepší nápad než ten prodej půdy zahraničním subjektům.
31. 07. 2009 | 13:19

hodinky festina napsal(a):

Zřejmě je doba ve které teď žijeme velmi zajímavá, pořád se něco děje. Někdy zlé, někdy dobré věci se v poměrně krátkém období míhají před našima očima. Nejsem ekonom, jen laik, ale zkusím se také sdělit.
03. 08. 2009 | 09:00

first minute 2010 napsal(a):

Nejsem ekonom, takže neporadím, ale myšlenka založit NERV je dobrá, a proto držím palce !
24. 08. 2009 | 18:19

99nick napsal(a):

Pane Sedláčku. Nejsem ekonom a nemohu Vám udílet rady, jen mi nedá nepřipomenout výrok p. Bati z roku 1932, který myslím přesně vystihuje nynější stav. Cituji:
PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?
Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kterí se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující.
V roce 89 nebyl svržen socialistický systém, jen ustoupil díky vlastní neschopnosti. Bohužel způsoby řízení státu se vůbec nezměnily. Je nadále neefektivní, velmi nákladný a dnes také výrazně přebyrokratizovaný. Každý kdo podniká si především hlídá náklady aby dosáhl co největšho zisku, protože to je jediná složka, kterou může přímo ovlivnit.
20. 02. 2010 | 13:19

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 09:27

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 09:29

JAYNEVelazquez28 napsal(a):

Set your life more easy take the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">credit loans</a> and all you want.
18. 03. 2010 | 02:24

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 05:52

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 03:32

cartier cheap napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 04:22

Rent Car Geneva napsal(a):

This is a great and very valuable information about Hodina NERVu aneb Ani silou, ani mocí. Thank you very much for sharing this information with us.

Thanks.
02. 04. 2010 | 10:50

Harding30Sadie napsal(a):

Make your own life time easier get the <a href="http://bestfinance-blog.com...">mortgage loans</a> and all you require.
26. 07. 2010 | 16:38

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 08:28

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:28

mortgage loans napsal(a):

That's well known that cash can make us free. But what to do if one does not have money? The one way is to try to get the credit loans and small business loan.
07. 10. 2011 | 07:49

Karbobrieno napsal(a):

uekipkpk [url=http://frchrisloubtinndesoldes.com/#8168]louboutiny[/url] odlydjpf <a href="http://frchrisloubtinndesoldes.com/#7156">christian louboutin pas cherl</a> zaqrcbga http://frchrisloubtinndesoldes.com/
25. 08. 2012 | 05:21

antathync napsal(a):

ujxrkchmq <a href=http://frlouboutinnssoldes.webnode.fr/>louboutin pas cher</a> fakpxwlzbk <a href=http://frlouboutinnssoldes.webnode.fr/>chaussures louboutin</a> bmoicdx http://frlouboutinnssoldes.webnode.fr/
08. 09. 2012 | 10:36

Roman Miroslav napsal(a):

Dobrý den pane Sedláčku, šlechtí vás už jen samotný záměr využít "nápady" z fóra. Vyvozuji z toho, že vám jde "o věc". problém je v tom, že účinná opatření jsou známá, ale že neprojdou přes bariéru Marků Bendů, Dalíků, Mazánků...
Začal bych například tím, že bych navrhl zákon o posunu promlčení trestných činů proti veřejným financím, majetku ap., hlavně tedy korupce, porušování povinností při správě cizí věci, zpronevěry, krádeže atd. včetně rozkrádání dotací ap. a neškodilo by upřesnit skutkové podstaty, aby byly adresnější a postihovaly jasně ty úředníky, kteří například pořizují předražené či zbytečné zakázky atd. Dále konečně Zákon o st. zastupitl. s protikoruzpčním útvarem, analogicky posílit podobné útvary u Policie ČR a zlepšít jejich přístup k užívání tech. prsotoředků + zavést zainteresovanost na vrácení financí z odhalených tr. činů,, vybrané tr. činy soudit jen u specialistů na tuto tr. činnost. Posílit pravomoci NKÚ a personálně jej posílit. Hlavně pak Zákon o poívinnosti doložit zdroj majetku se sankcí, kde se nedoloží zákonné nabytí 100% zdanění, zrušit naprosto utajené akcie u a.s. a dále nemá smysl pokračovat, neboť zlodějům vyhoívuje veřejný majetek bez ostrahy a bez ucpání děr v lodi, což je A, nemá smysl B, což by měl být komplex opatření s výhledovými cíli na úseku demografického vývoje, vědy, vzdělání ap.
Jednou bude líp.
28. 12. 2012 | 16:29

Maruška napsal(a):

Dobrý den, pane, Sedláčku, přečetla jsem si Váš článek Hodina NERVu až dnes 5.1. 2013, tedy téměř 3 roky poté.Zajímalo by mě, zda jste stejně jako tenkrát naplněn nadějí, že vláda bude dbát doporučení opravdových odborníků, jak řídit ekonomiku státu. Já mám totiž z kroků , které vláda provádí,dojem, že názory lidí, kteří o tom "něco vědí" , ji vůbec nezajímají. Budu ráda, když mi můj názor vyvrátíte. Děkuji.
05. 01. 2013 | 16:39

Alois Sikora napsal(a):

Dobrý den, pořád slyšíme že je potřeba se vzdělávat, hlavně mladí lidé. V důsldku toho byly veškeré řemesla degradovány a všichni se stydí jít na učiliště, nikdo nechce pracovat. Mladý člověk je masírován že bez maturity je nicka, ale potom s maturitou nebo následně vš není možné sehnat práci. Uvědomte si že v klasické střední firmě je poměr vedení 10% a pracující 90%. A jak to odpovída státní podpoře vzdělávání. Pracují tady cizinci a peníze utracejí jinde a mladí sice vzdělaní jsou na podpoře nebo opouštějí republiku. V tomto vidím obrovský nepoměr. Je více příkladu z různých oboru. Podle mě je vždy a jedině ekonomický růst tam kde se pracuje a vyrábí, jenom obchodovat nelze na to stačí 5% obyvatel, z mojí skušenosti to více lidí stejně neumí a dobrá škola není pravidlem. Čest práci Alois Sikora
14. 01. 2013 | 16:23

irrednede napsal(a):

 Jeg husker du sa en gang , liker å se de tingene jeg skriver, men orket ikke å se på de tingene jeg skriver, fordi du sa , hver gang han så meg vet at jeg ikke skrive noe lykkelig.

<a href="http://www.bfjr.no/mulberryvesker.asp"><b>Mulberry Vesker Pris</b></a>,

<a href="http://www.chileklubben.no/canadagoosejakker.html"><b>Canada Goose Jakke Oslo</b></a>,

<a href="http://www.showboat.no/parajumpersjakker.asp"><b>Billig Parajumpers Jakker Dame</b></a>,

<a href="http://www.tveco.no/parajumperssalg.asp"><b>http://www.tveco.no/parajumperssalg.asp</b></a>,

<a href="http://www.gittersystemer.no/nikefreerun/"><b>billig nike free run dame</b></a>,
02. 12. 2013 | 08:48

irrednede napsal(a):

Io sono andato, mi dispiace miei edifici .

<a href="http://www.apatam.it/resu.aspx"><b>http://www.apatam.it/resu.aspx</b></a>,
<a href="http://www.itisdavinci.it/imgup/news.asp"><b>http://www.itisdavinci.it/imgup/news.asp</b></a>,
<a href="http://www.associazionestefania.it/down.asp"><b>http://www.associazionestefania.it/down.asp</b></a>,
<a href="http://www.divxdoor.it/public/piumini-roma.aspx"><b>http://www.divxdoor.it/public/piumini-roma.aspx</b></a>,
<a href="http://www.lapuntadellalingua.it/public/woolrich-outlet-milano-indirizzo.asp"><b>http://www.lapuntadellalingua.it/public/woolrich-outlet-milano-indirizzo.asp</b></a>,
05. 12. 2013 | 10:31

Tugfeegreegar napsal(a):

E davvero colpito con loto , dovrebbe essere fatto quando le popolazioni agricole segretario cose .

<a href="http://www.bresciaincoming.it/scarpehoganinteractiverosse.html">scarpe hogan interactive rosse</a>

<a href="http://www.bresciaincoming.it/woolrichoutletonlinerecensioni.html">woolrich outlet online recensioni</a>

<a href="http://www.formula-abarth.it/piuminimoncleroutletstoreopinioni.html">piumini moncler outlet store opinioni</a>

<a href="http://www.aedsuite.it/public/not.asp">borse alviero martini prezzi bassi</a>

<a href="http://www.icfpet.it/public/xml.asp">http://www.icfpet.it/public/xml.asp</a>
06. 12. 2013 | 23:54

irrednede napsal(a):

.

<a href="http://www.apatam.it/resu.aspx"><b>outlet hogan online sito ufficiale</b></a>,
<a href="http://www.itisdavinci.it/imgup/news.asp"><b>http://www.itisdavinci.it/imgup/news.asp</b></a>,
<a href="http://www.associazionestefania.it/down.asp"><b>http://www.associazionestefania.it/down.asp</b></a>,
<a href="http://www.divxdoor.it/public/piumini-roma.aspx"><b>piumini moncler outlet roma</b></a>,
<a href="http://www.lapuntadellalingua.it/public/woolrich-outlet-milano-indirizzo.asp"><b>woolrich outlet milano indirizzo</b></a>,
08. 12. 2013 | 02:44

irrednede napsal(a):

 Bloom , stordimento , decadimento , morente.

<a href="http://www.tesoridelpiemonte.it/hoganoutletonline/"><b>http://www.tesoridelpiemonte.it/hoganoutletonline/</b></a>,

<a href="http://www.tvledofferte.it/hoganrebel/"><b>hogan scarpe uomo outlet</b></a>,

<a href="http://www.aegcarnipiemontesi.it/peutereyprezzi/"><b>http://www.aegcarnipiemontesi.it/peutereyprezzi/</b></a>,

<a href="http://www.babysogno.it/Piuminioutlet.asp"><b>piumini moncler prezzi</b></a>,

<a href="http://www.fintime.it/outletmoncler.html"><b>piumini moncler outlet 2013</b></a>,
08. 12. 2013 | 06:04

Hizphidinonok napsal(a):

 Mor tror ikke hennes bror på mor sier : "Det hvite hund som ligger i terskelen , er terskelen høy, tynn hvit hund , hvit hund bare for å holde skjult mens personen heve foten ned , er det absolutt ikke vil bli strukket til avstand , slik at folk vil uunngåelig stepping i en bestemt del av hunden , hunden vil ikke la deg tråkke på den hvite , er det en samtale , hørte jeg min bestefar s sikker på å ikke tro du prøver.

<a href="http://www.kaya-k.dk/nikefreerun.htm"><b>nike free run dame</b></a>,

<a href="http://www.careermothers.dk/Billigerun2.asp"><b>Billige Nike Free Run 2</b></a>,

<a href="http://www.lumela.dk/TaskerSale.asp"><b>mulberry outlet sale</b></a>,

<a href="http://www.brockhoffsarkiv.dk/lmx.asp"><b>Billige Canada Goose Jakker Tilbud</b></a>,

<a href="http://www.danskprowrestling.dk/vip/canadagoosevest.asp"><b>http://www.danskprowrestling.dk/vip/canadagoosevest.asp</b></a>,
08. 12. 2013 | 18:15

Hizphidinonok napsal(a):

Klokka er så hensynsløs, tar ingen lyd deg fra livet mitt trukket ut.

<a href="http://www.kaya-k.dk/nikefreerun.htm"><b>nike free run 2.0 dame</b></a>,

<a href="http://www.cocktailguiden.dk/barsetupt.asp"><b>http://www.cocktailguiden.dk/barsetupt.asp</b></a>,

<a href="http://www.lumela.dk/TaskerSale.asp"><b>mulberry outlet sale</b></a>,

<a href="http://www.24-7kontakten.dk/JakkeDameBillig.asp"><b>Canada Goose Jakke Dame Billig</b></a>,

<a href="http://www.restaurant-gilleleje.dk/jakke.htm"><b>canada goose jakke billig</b></a>,
11. 12. 2013 | 18:40

Detsantef napsal(a):

 Nuvola di polvere sopra , fiori dissolvenza off .
<a href="http://www.otticasanmarco.it/images/logo.asp">giubbotti peuterey vendita on line</a>
,<a href="http://www.queenatletica.it/public/pages/men.htm">peuterey outlet bologna indirizzo</a>
,<a href="http://www.bresciaincoming.it/piuminiuomomonclervenditaonline.html">piumini uomo moncler vendita online</a>
,<a href="http://www.suapanorma.it/cgi-bin/dinam.html">borse alviero martini prima classe outlet</a>
,<a href="http://www.creditmagazine.it/files/image/burberry.htm">borse burberry outlet roma</a>
19. 12. 2013 | 14:12

Gilbertpa napsal(a):

Verdant meadows covered with colorful flowers , attracting butterflies dancing dancing attracted honey bee children busy .
<a href="http://jobsliverpool.1minutesite.co.uk/hollisterukjobsliverpool.html">hollister uk jobs liverpool</a> ,<a href="http://ukstore.1minutesite.co.uk/hollisteroutletuk_store.html">hollister outlet uk store</a>,<a href="http://onlinestore1.1minutesite.co.uk/hollisteroutletonlinestore.html">hollister outlet online store</a>,<a href="http://outletstore1.1minutesite.co.uk/hollisteroutletstore.html">hollister outlet store</a>,<a href="http://itemsuk.1minutesite.co.uk/hollistersaleitems_uk.html">hollister sale items uk</a>
25. 02. 2014 | 10:11

spadsaginaLah napsal(a):

Me , my brother , sister , father, mother grandmother to discuss the ears thing.
<a href="http://1-sale-mens.1minutesite.co.uk/nikeairmax1salemens.html">http://1-sale-mens.1minutesite.co.uk/nikeairmax1salemens.html</a>
,<a href="http://sale-uk-online.1minutesite.co.uk/christianlouboutinsaleukonline.html">christian louboutin sale uk online</a>
,<a href="http://saleukmens.1minutesite.co.uk/christianlouboutinsaleukmens.html">christian louboutin sale uk mens</a>
,<a href="http://uksaleclothes.1minutesite.co.uk/hollisteruksaleclothes.html">http://uksaleclothes.1minutesite.co.uk/hollisteruksaleclothes.html</a>
,<a href="http://outletuk.1minutesite.co.uk/hollisteroutletuklocations.html">hollister outlet uk locations</a>
.
25. 02. 2014 | 21:06

spadsaginaLah napsal(a):

If from the beginning to help Tangsao paid in respect of unpaid , then down to do long -laws Tangsao elderly modesty, no longer care about proper etiquette daughter , Tangsao will not have in-laws with a layer after layer of resentment and hate.
<a href="http://nikeairmax1saleuk.1minutesite.co.uk/nikeairmax1saleuk.html">nike air max 1 sale uk</a>
,<a href="http://sale-uk-online.1minutesite.co.uk/christianlouboutinsaleukonline.html">christian louboutin sale uk online</a>
,<a href="http://mensshoesoutlet.1minutesite.co.uk/christianlouboutinmensshoesoutlet.html">http://mensshoesoutlet.1minutesite.co.uk/christianlouboutinmensshoesoutlet.html</a>
,<a href="http://ukoutletonline.1minutesite.co.uk/christianlouboutinukoutletonline.html">http://ukoutletonline.1minutesite.co.uk/christianlouboutinukoutletonline.html</a>
,<a href="http://saleoutletco.1minutesite.co.uk/hollisteruksaleoutletco.html">http://saleoutletco.1minutesite.co.uk/hollisteruksaleoutletco.html</a>
.
25. 02. 2014 | 22:02

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately only details -- significant details, but variations on that theme. index.php is the controller, the menu program determins what the "current page" is, and tons of events get fired in the process of construction that page. Plugin modules can hook into those occasions and modify the workflow/supply additional information/etc. That is also a part of the reason a lot of Drupal resources focus on making modules. Without modules, Drupal does not actually DO anything other than say, 'Some one asked for a page! Does this exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

[url=http://billysrereebiz.com]lolz[/url]
25. 02. 2014 | 23:00

Detsantef napsal(a):

Because this is a natural farewell and give up, it is full of the spirit of detachment , which was pretty sad .
<a href="http://www.maneygordonabq.com/christian-louboutin-greissimo-leather-pumps-black-p-3577.html">Christian Louboutin Greissimo Leather Pumps Black</a>
,<a href="http://www.utachina.com/men-c-20/ralph-lauren-hoodies-c-20_24/ralph-lauren-fullzip-big-pony-fleece-hoodie-grey-p-948.html">Ralph Lauren Full-Zip Big Pony Fleece Hoodie Grey</a>
,<a href="http://www.22845678.com/">Nike Air Max 1 Sale</a>
,<a href="http://www.whshunchangmen.com/">hollister paris</a>
,<a href="http://www.gower-peninsula.com/">Hollister Online Shop Deutschland</a>
26. 02. 2014 | 04:54

CarmenEi napsal(a):

Life is moving at a youth we, in the coming and going on the stage , which is truly glorious life and realize the value of life .
<a href="http://www.ginecologo.it/public/hollister.htm">Hollister</a>
,<a href="http://www.iimm2005.fr/hollister/">Hollister</a>
,<a href="http://www.sylvarom.fr/magasin/">Hollister France Magasin Paris</a>
,<a href="http://www.maserie.fr/hollister-pas-cher/">Hollister Pas Cher Femme</a>
,<a href="http://www.kletterkontakte.de/hollisterde/">Hollister De Online Shop</a>
.
26. 02. 2014 | 05:41

Detsantef napsal(a):

What happens to me is a stubborn man , ah, I still continue to chase your footsteps , I thought we naive high school together , went to college together
<a href="http://www.powershoes.co.uk/nike-air-max-1-em-beaches-of-rio-p-487.html">Nike Air Max 1 EM Beaches of Rio</a>
,<a href="http://www.ebmax.co.uk/air-max-90-essential-mens-midnight-navy-fiberglass-p-536.html"> Air Max 90 Essential Mens Midnight Navy Fiberglass </a>
,<a href="http://www.maimax.co.uk/cheap-air-max-2013-womens-cool-grey-pink-p-583.html">Cheap Air Max 2013 Womens Cool Grey Pink</a>
,<a href="http://www.maxury.co.uk/nike-huarache-free-run/nike-huarache-free-run-2012-osidian-action-red.html">Nike Huarache Free Run 2012 Osidian Action Red</a>
,<a href="http://www.okmax.co.uk/nike-air-max-shoes-90-em-mens/nike-air-max-shoes-90-em-mens-red-white.html">Nike Air Max Shoes 90 EM Mens Red White</a>
26. 02. 2014 | 05:58

CarmenEi napsal(a):

Weekend I just also told Wang Xiao Yang challange. The guy lay from the platform in any daze. I just squelch in front spread around, spread around according to your chair, arrive at typically the platform your butt, recede downwards typically the note down shared. I just would definitely pickup, Wang Xiao Yang even got here to pick up, we tend to are the pioneer arrive at together with each other. inches The simplest way your main which means very hard? inches Wang Xiao Yang only took your note down, throat vampire sensible. Ah! I just misplaced typically the broom not to mention played.
<a href="http://hoganitalias.oneminutesite.it/scarpehoganoutletitalia.html">Scarpe Hogan Outlet Italia</a>
,<a href="http://hoganscarpes.oneminutesite.it/hoganscarpe.html">Hogan Scarpe</a>
,<a href="http://lvborse.oneminutesite.it/louisvuittonoutlet.html">Louis Vuitton Outlet</a>
,<a href="http://hollisteroutletco.oneminutesite.it/hollistermilano.html">Hollister Milano</a>
,<a href="http://outlethollister.oneminutesite.it/hollistermilanooutlet.html">Hollister Milano Outlet</a>
.
26. 02. 2014 | 08:15

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
26. 02. 2014 | 17:32

Gilbertpa napsal(a):

Past ago , I think you are by the river a drop of dew on the leaves .
<a href="http://www.twistringen.de/bfree/dt3.asp">hollister berlin online shop erfahrungen</a> ,<a href="http://www.gross-gerau.de/Hotsync/inse.asp">hollister de online shop</a>,<a href="http://www.bodman-ludwigshafen.de/dl/vti.asp">hollister outlet florida tampa</a>,<a href="http://www.holzkirchen.de/oldscripts/cmspro.asp">hollister co deutschland</a>,<a href="http://www.familienartikel-nein.ch/polo.html">polo ralph lauren jacke herren</a>
26. 02. 2014 | 20:49

Gilbertpa napsal(a):

Document piled all the components of all the 300 and additionally seventieth effort, Enron was given FU standard concealed around the peel offs Document emailed the dog lower back in that respect there to make sure you dissect inside the location. The person talked about on the standard, Shen Wei u . s . not likely land across one, you have to have an easier long term future.
<a href="http://outletstore1.1minutesite.co.uk/hollisteroutletstore.html">hollister outlet store</a> ,<a href="http://uk2013.1minutesite.co.uk/hollistersaleuk2013.html">hollister sale uk 2013</a>,<a href="http://uk2012.1minutesite.co.uk/hollistersaleuk2012.html">hollister sale uk</a>,<a href="http://clearanceuk.1minutesite.co.uk/hollister_sale_clearance_uk.html">hollister sale clearance uk</a>,<a href="http://saleitems2.1minutesite.co.uk/hollisterreturnpolicysaleitems.html">hollister sale</a>
26. 02. 2014 | 22:08

Loredana Beretta napsal(a):

Jsem Loredana Beretta soukromý úvěr věřitel, který činí jiný druh půjček Mezinárodního země naléhavě s 3% úrokové sazby Máte-li zájem laskavě kontaktujte mě e-mailem: loredana.beretta40@gmail.com

Motto: Vaše štěstí je naší spokojenosti

Žijeme podle našeho motta, vám můžeme pomoci
02. 05. 2015 | 12:55

Russell Financial Company Ltd napsal(a):

Jsme Russell Financial Company Ltd se sídlem v Londýně a dalších zemích Evropy, jsme se nabízí jak osobní a investiční úvěry, aby vyhovoval vašim potřebám a požadavkům, jsme také k tomu, jak zajištěné a nezajištěné úvěrové služby pro konsolidaci dluhu, nečekané výdaje nebo zlepšení domácí, podnikání, projekt a více. Naše služby jsou levné a dostupné na roční úrokovou sazbou ve výši 3%. Budeme vám co nejdříve zaslat další podrobnosti, jak obdržíme vaši žádost úvěr. Pro více informací, kontaktujte prosím firmy E-mail: Russell.financial2@outlook.com nebo našich webových stránkách Via www.fidelityworldwideinvestment.com
02. 05. 2015 | 12:58

Mr Holland napsal(a):

Dobrý den, Jak se máš? tento e-mail je informovat vás o nabídky úvěru, který je v současné době děje v Holandsku Johnson úvěr firma, jsme v současné době rozdávání rychlý a snadný úvěr na závažné a zainteresované žadatele, nabízíme půjčky všeho druhu a na jakékoliv částky, s velmi nízká procenta úroková sazba, s on-line transakcí a banky bankovním převodem metody zapojení. se ještě dnes prostřednictvím e-mailu k nám v naší e-mailovou adresu: (Hollandjohnsonloanfirm@gmail.com) uplatňovat a dostat úvěr, budete rádi, že jste udělal. E-mail: Hollandjohnsonloanfirm@gmail.com
02. 05. 2015 | 12:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy