Staňte se pokusnými králíky profesora Flegra, badatele, který překonal Darwina!

13. 06. 2010 | 11:40
Přečteno 31105 krát
Obrátil se na mě můj dobrý známý Jaroslav Flegr, kolega profesor na Přírodovědecké fakultě UK, abych na svém blogu, který patří jak známo k nejnavštěvovanějším na světě, umístil odkaz na jeho dotazník - zde. Ten, kdo onen dotazník vyplní, se vlastně stane pokusným králíkem v profesorově výzkumu.
Jaroslav mi k tomu napsal: „Dosavadní výsledky této studie mi připadají natolik závažné, že bych chtěl mít co nejdřív jasno v tom, jak dopadne. Bude to nejspíš ještě větší bomba než Toxoplasma”.


Jak jistě všichni víte, ta toxoplasmová bomba vybuchla, když J. Flegr publikoval několik článků o tom, že lidé infikovaní tímto mikroskopickým parazitem (poznamenejme, že tohoto parazita má v sobě cca třetina Čechů, a až 80% Francouzů, jak se dozvíte zde) hynou častěji při dopravních nehodách než lidé neinfikovaní. Je to prý tím, že onen zákeřný parazit modifikuje chování svých hostitelů tak, aby byli méně opatrní a podceňovali nebezpečí (jak konkrétně to dělá, není zatím známo, ale asi vylučuje nějakou zatím neznámou látku působící na nervové buňky). Proč že to ta Toxoplasma dělá? Proč má zájem na tom, aby vás na přechodu přejelo auto?

Je to proto, že když nějaká bytost infikovaná Toxoplasmou ztratí trochu strach a opatrnost, stane se snáze kořistí kočkovitých šelem. A to je právě to, co Toxoplasma potřebuje. Životní cyklus toho podlého parazita totiž vyžaduje střídání dvou savčích hostitelů – kočkovitých šelem a jejich obětí (myší, potkanů, prasat, lidí – v závislosti na velikosti té kočkovité šelmy).
Zdá se, že infekce Toxoplasmou může vyvolávat i vážnější duševní poruchy jako je schizofrenie, jak se dozvíte třeba v tom výše citovaném článku na Oslu.

Já bych si sice myslel, že při nehodách možná hyne oproti zdravým lidem také relativně více lidí infikovaných jinými mikroby, protože prostě nejsou tak docela ve formě, ale to prosím berte jen jako amatérský názor nepoučeného netoxoplasmosologa.

Je třeba říci, že Jaroslav Flegr rozhodně není jediným světovým badatelem na tomto poli výzkumu, ale jeho články vzbudily skutečně slušný mezinárodní ohlas (t.j. získaly poměrně dost “citací”, jak říkáme my vědátoři).
Když už jsme u té citovanosti, Jaroslavovy veškeré dosavadní práce byly dosud celkem 945x citovány; velikost jeho h-indexu (18) je na obor, ve kterém působí, velmi dobrá (víte, že si vědci hrozně zakládají na tom, jak velký mají – hádejte co – ano jistě, h-index?).

Jaroslav Flegr je nejen úspěšným a originálním badatelem, ale také zdatným popularizátorem vědy. Jedna z jeho popularizačních knih získala v roce 2007 prestižní ocenění Magnesia Litera v kategorii Naučná literatura.
Tato kniha nese titul „Zamrzlá evoluce aneb je to jinak pane Darwin“ – název ve mně vzbuzuje hřejivý pocit, že se osobně znám s člověkem, který zametl s Darwinem, a snad tak i na mě padá trochu odlesku této slávy.

Jsou ovšem i tací odborníci na evoluční biologii, kteří Flegrovu teorii „zamrzlé evoluce“ silně kritizují – názory jednoho z nich si můžete přečíst zde.

Já se do toho sporu profesorů evoluční biologie plést nebudu, jsa jen hloupým imunologem, ke všemu ještě molekulárním... Oceňuji však onen marketingový tah s podtitulem knihy, za který by se nemusel stydět ani Craig Venter...

Jaroslav donedávna působil na Katedře parasitologie Přírodovědecké fakulty UK, ale před nedávnem prozíravě přešel na katedru Filosofie a dějin přírodních věd tamtéž. Mám dojem, že si dobře uvědomuje, že ve financování vědy přicházejí těžké časy, a že filosof má ve svém bádání přece jen výrazně nižší náklady než parasitolog...

Jaroslav Flegr se ovšem v poslední době neomezuje jen na vědu a její popularizaci, ale vyjadřuje se i k celospolečenským záležitostem na svém blogu na konkurenčním serveru.
Z jeho psaní je zřejmý morálně-politický profil občana-intelektuála s pozitivním vztahem k reálnému kapitalismu a kritický postoj k levicově-oportunistickým úchylkám:

„Až nám Pseudoroubek s Dráthem zvednou daň z přijmu na 99 procent, aby nám všem mohli vyplácet 30 korun za každý vyzvednutý lék a 90 korun za návštěvu pohotovosti, tak se asi všichni stanou Lichtenštejnskými občany...“

Tato slova jistě svědčí i o vyvinutém smyslu pro intelektuálsky sofistikovaný jemný humor.

Hluboký a ideologicky chvalitebný vhled do světa globální politiky prozrazuje také jeden z předchozích Jaroslavových článků, který m.j. říká:

„V Rusku se Putin a jemu podobní pokoušejí za nečinného přihlížení okolního světa zvolna rehabilitovat nejmasovějšího vraha v lidských dějinách – Stalina a postupně tak probudit z mrtvých bývalou Říši Zla – komunistický Sovětský Svaz.“

Inu, asi bychom s tím Ruskem měli něco udělat, не правда ли?

Připomeňme, že na stejné Katedře Filosofie a dějin přírodních věd působí i zdejší oblíbený blogger profesor Stanislav Komárek, který nedávno (před volbami) uvažoval např. o zrušení všeobecného volebního práva, kteréžto považuje za podobně škodlivý přežitek, jako zbytnělé paroží vyhynulého pravěkého veledaňka.
Jeho výrok „Zatímco právo občana operovat, řídit auto nebo instalovat plynové potrubí nikdy nikdo neprosazoval, zavedení „voličských průkazů“ by asi vyvolalo zděšení. Přitom je toto právo - upírané jen dětem, těžkým zločincům, úplným bláznům a cizincům - značně vykotlané.“ možná bude v politologii znamenat podobný převrat, jaký v evoluční biologii způsobil Flegrův objev usvědčující Darwina z fatálního omylu. Nenechme se ovšem zmýlit odmítavými reakcemi některých politováníhodných levičáků...
Zdá se ovšem, že Stanislav pod dojmem výsledku voleb ze svého pravicově-progresivního názoru prozatím poněkud ustoupil.

Ale to jsme se od toho původního tematu dostali někam daleko, promiňte...

Opravdu nevím, k čemu směřuje ten Jaroslavův nynější výzkum, kterého byste se měli zúčastnit (a kterého se zúčastním i já, abych se také stal aspoň malou částečkou té brzy již vybuchnuvší bomby), ale jistě to bude zase něco ve stylu „Je to jinak, pane Einstein!“, „Je to jinak, pane Freud!“ popř. „Je to jinak, pane Klaus!“.....

Takže - vyplňte ten dotazník, staňte se kousíčkem vědecké bomby, která již brzy rozčeří zatuchlé vody světové vědy!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

skeptický napsal(a):

P.S.
Lidský mozek zpracovává myšlenky podle jistých naučených vzorců,a jako v matematice je těch výpočetních úkonů celá řada,v mozku to bude totéž.

Totéž s počítačovým programováním.Bez jazyka není možné,jako není možné myšlení bez jazyka lidského.Čím více ovládáme jazyk,i ten počítačový,tím lépe.

Omezit to na indukci a dedukci,nebo důkaz sporem?
Ať si jdou pro radu do matematiky,jestli jsou to filosofové.

Klíč kreativního myšlení je absorbování velkého množství informací,a pak Vás,když se po něčem pídíte dost dlouho,napadají věci.A ne každému je dáno.O ženách je to celkem známá věc.

Ale musíte do sebe investovat.Do prázdné hlavy nic samo neskočí,a plné hlavy zase nemají potřebu nic hledat,antož spí na vavřínech.Krom toho nevýhodou dnešního vzdělávání je poměrně úzká specializace,kde spousta dalších informací chybí.
15. 06. 2010 | 16:57

Luba napsal(a):

Emissary,
zjistit si věci sám, to ano.
Ale když něco kritizujete, měl byste snad uvést konkrétně, co se Vám nelíbí. Nebo ne?

První odkaz je od Parusnikové - ochutnávka připravované knihy, na kterou jsem Vás odkázal.
Tedy - nevím, proč jste to sem dal :)

No, a ten druhý - pan Heřt poukazuje na údajné rozpory v Popperově filosofii a za jeho/její nedostatek považuje to, že různí vědátoři ho/ji chápou různě :)

Existuje snad lepší důkaz omezené racionality/stupidity vědců, kteří se tím od běžných populů takřka neliší?

Heřt se např. zmiňuje o Baconovi, který pokládal "indukci, generalizaci jednotlivých empirických pozorování, za základní cestu vedoucí k tvorbě hypotéz a teorií".

Skromě pominul, že Bacon žil na přelomu století 16/17-ctého. Nepíše se náhodou rok 2010? Vyzývá snad k Heřt myšlenkové rigiditě? Přitom Francis Bacon už ve své době poukázal na četné chyby v úsudku, např. na konfirmační zkreslení, kterému lze čelit právě především Popperovým "negativním rozumem".

O tom, že je Heřt trouba svědčí jeho závěr:
"(...)Věda má svou vlastní metodiku, která se nemusí inspirovat jednostrannými a pomíjivými koncepcemi filozofů. Jestliže se věda nechá vést filozofií, neprospěje tím ani filozofii ani sobě, jak ukazuje příklad Popperův.(...)
"Podle jeho názoru (pozn.: filosofa Davida Stova)zahájil Popper svým negativismem cestu dekonstrukce vědy, ve které "úspěšně" pokračovali Kuhn, Feyerabend a dnešní postmodernisté." Konec citace.
http://www.sisyfos.cz/sisyf...

Popper stál vůči Kuhnovi v opozici a byl jeho kritikem. Těžko ho tedy někdo rozumně uvažující může stavět do jedné řady s vynálezcem všeobecně oblíbeného termínu "paradigma".
S postmodernismem nemá nic společného. Jeho "negativní rozum" není negativismus ani opak pozitivismu.
Jeho požadavek na falsifikovatelnost je právě apel na výkon rozumu, na racionalitu, která rozhodně nespočívá
v potvrzování čehokoli. Proč?
To jsem popsal výše.

Filozofie je především kladení otázek. Nikoli marxistický vulgární a dogmatický materialismus či jeho soudobá obdoba, zakořeněná v nejrůznějších hlavách. Zdá se, že pan Heřt je touto ideologií poznamenán. Ovšem Popper byl bytostný demokrat a stoupenec otevřené společnosti.

Filosofie je dynamická. Energetizující.
Proto se věda bez filozofie, tedy bez zneklidňujícího tázání, neobejde.
To pseudoskeptik ze Sisyfa ovšem nepochopí.
15. 06. 2010 | 17:37

Emissary napsal(a):

Luba,

ano. Už jsem to napsal i skeptikovi. Mnohé si na Popperovi vážím, ale dělat z něho monarchu filozofů je chyba . Filozofie je kladení otázek, ale především jejich zodpovězení. Já prostě ve všem nejsem stejný jako Vy, víc spoléhám na sebe a míň na to, co kdy nějaký filozof řekl. A jestli mě chcete obviňovat z marxismu, tak Vám říkám na rovinu: šlápl jste vedle. Zkuste to u jiných, třeba profesor Hořejší by poskytl živnou půdu.
Filozofové ze sebe dostali antropické principy, ale v podstatě neřekli nic, co nikdo z nás s IQ trochu vyšším by nevěděl. Prostě řekli svou zkušenost. A proto je neberu nijak vážně.

Já prostě nemohu přijat premisy, že indukce a dedukce nejsou rovnocenné a v tom je podle mě podstata sporu.

A co se mi nelíbí, prokristapána, vždyť to tady konkrétně uvádím pořád. Stačí si přečíst příspěvky výše, přemýšlet.

Vaše citace:
"Zdá se, že pan Heřt je touto ideologií poznamenán. Ovšem Popper byl bytostný demokrat a stoupenec otevřené společnosti."

S první větou nesouhlasím, neviděl jsem tam žádnou ideologii.

A s tou druhou bytostně souhlasím a proto si Poppera cením.

Všechno ostatní, co jste řekl, je nepodstatné.
15. 06. 2010 | 18:19

vaclavhorejsi napsal(a):

skepticky, Emissary:

Pozoruhodna diskusni vytrvalost - clovek ma dojem, ze si nenajdete cas ani zajit na WC...

Ale nedejte se touto moji starostlivou poznamkou odradit - jak vite, pro me je to jen pozitivni:
http://blog.aktualne.centru...

..
15. 06. 2010 | 18:41

Luba napsal(a):

Emissary,
nemáte doma kočku?

Vždyť nešlo o Vás, ale o článek pana Heřta.

Když chci někoho ztrhat, určitě proto najdu mnoho "dobrých důvodů".
Což platí pro výlevy zmíněného kritikáře.

Skepticizmus je správný a kritizovat je třeba - jen se často stává, že kritikář kritizuje svou představu o problému, nikoli problém sám.
Zvlášť, když nemá kvalitního oponenta. Pravda se rodí v dialogu.

Má představa o Popperovi je zcela jiná, než Heřtova.
No - a jestli s panem prof. MUDr. Jiřím Heřtem DrSc. souhlasíte, řekl bych, že je to Váš problém :)
15. 06. 2010 | 18:49

vaclavhorejsi napsal(a):

Luba:

At zije Hert, Grygar a Sisyfos!

http://blog.aktualne.centru...

..
15. 06. 2010 | 19:06

Emissary napsal(a):

Luba,

o to nejde. Když jsem tam dal ten odkaz, i když přiznávám, moc jsem nad ním neuvažoval, pak sdílím jistou odpovědnost, ale tím neříkám, že se vadný. Souhlasím s Heřtem, nebudu to omílat donekonečna. Zejména s pasáží, jež uznává indukci za rovnocennou metodu zkoumání s dedukci. Možná bych šel i dál a upřednostnil bych indukci. Falzifikaci nikdy nemohu uznat za jedinou metodu uznáni teorie, spíš upřednostňuji verifikaci. Život kolem nás nás prostě přesvědčuje o opaku.

Ze závěrů Poppera zřejmě vychází i čeští vědci z AV, kteří zkoumají studenou jadernou fůzi již 20 let, nebo tak nějak. Zatím nevyzkoumali nic. :)

Pane profesore Hořejší,

emisní povolenky jste si vybral nejméně na dva měsíce dopředu. :)
15. 06. 2010 | 19:12

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
Vy na mne s prvomájovými hesly?

Kdy se koná další kolo soutěže ve vrhání Balvanem? Kdo bude zasažen tentokrát?
Ještě že Einstein stačil zemřít včas - ještě před Sisyfozrodem.
15. 06. 2010 | 19:43

im napsal(a):

Pane Emisare/Emisaři(?),

ve 14:22 jste napsal, že "Ze své strany to považuji za uzavřenou záležitost a nemám potřebu se o tom hádat donekonečna". Do 16:52, čili za 2 a půl hodiny jste k uzavřené věci připojil cca 8 příspěvků - není to nějaký slovní průjem (logorhoea)?
15. 06. 2010 | 20:01

Emissary napsal(a):

im,

ano, to máte nejspíš pravdu, ale já jsem člověk dobrého srdce a čisté mysli, a tak chci každému vyhovět, tedy i Vám.
15. 06. 2010 | 20:42

skeptický napsal(a):

Profesore

Já tu za Vás zvládám obětavě všecko.

Čtenost je tu zčásti i proto,že ten Skeptický zase dělá ze sebe blbce.Vždycky se najde někdo,koho cizí neštěstí potěší.

Sám vím že bejt multimilionářem není žádný med,ale nedělám to ze zlomyslnosti.Snad budete mít jednou dost,a řeknete si :
Tak,a nebylo by třeba možné,že ty děti učím bludy,a nemohlo by to přeci jen být trochu jinak?

A že to kilové skleněné těžítko co se mi na něj práší na mém psacím stole už dvacet let je vlastně diamant?

Vy a profesor KW tady máte ke všem odpovědím,co trápí lidstvo nejblíž.

Ohledně WC : stíhám,dokonce většinou dobíhám i včas.
15. 06. 2010 | 20:43

im napsal(a):

Pane S.,

do apatyky určitě nechodíte. Vaše rafinovanost je obdivuhodná. Že Vy máte s prof. Hořejším tichou dohodu, jak vynalézavě zvyšovat čtenost? A pan Emissary vám oběma s čistou myslí a z dobrého srdce zdárně sekunduje!
:-)
16. 06. 2010 | 00:04

skeptický napsal(a):

Imčátko,
Vy naše holka zlatá,nebuďte na lidi zlá.
Je to hezké,když se někdo pro myšlenku dokáže zapálit.

Mezi námi děvčaty : má bábovka taky bříško?
16. 06. 2010 | 00:29

im napsal(a):

Mmm,ale vždyť já vás/Vás naprosto upřímně chválím. To je čtení pro potěšení i zamyšlení...

Mezi námi děvčaty: pleš taky.
16. 06. 2010 | 00:38

skeptický napsal(a):

Mluvím o té logorrhei.
16. 06. 2010 | 00:51

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

"...čeští vědci z AV, kteří zkoumají studenou jadernou fůzi již 20 let, nebo tak nějak. Zatím nevyzkoumali nic."

To je pro me skutecne novinka - kteri cesti vedci prosim studuji studenou fuzi???
Byli by potencialnimi kandidaty na Bludny balvan!

..
16. 06. 2010 | 08:13

skeptický napsal(a):

Profesore

Tam dělají jednu zásadní chybu.
Oni chtějí od studené fůze aby byla tak horká,aby s ní mohli vařit vodu,a skončí s plasmou,která je nekontrolovatelná.

Já bych se držel nízkoenergetické fůze řádově v eV,pár pomalých neutronů nikomu neublížilo,a trochu uvolněného tepla.To byl ten poplach v sedmdesátých letech,jenomže se jim to tenkrát nepodařilo zopakovat.

A lepil bych nějaké běžné prvky v 100% čistý U235.
Pak máte nevyčerpatelný zdroj klasického paliva pro klasické elektrárny.

Nikdy bych neříkal nikdy,cesty boží jsou nevyzpytatelné,aby pak slavná akademie nebyla pro srandu králíkům,že na tenhle výzkum neměla.
16. 06. 2010 | 13:28

skeptický napsal(a):

P.S.
Nedělejte toho moc najednou,ať Vám to nebouchne.
16. 06. 2010 | 13:29

Emissary napsal(a):

Hm, profesore Hořejší,

ten článek asi nenajdu. Není to 20 let, ale myslím 50 let a není to studená fúze, ale nějaký druh termonukleární fúze, za tu studenou se omlouvám. K tomu článku byla i anketa, kde se redakce ptala, zda má smysl v tom výzkumu pokračovat. Ten odkaz jsem dával na Váš blog, ale který blog to byl, opravdu nevím

Američané to už stejně vyřešili, zatím jen v gigantické laboratoři

http://www.ekobydleni.eu/en...

ale i jinak, i když to s původní ideou studené fúze nemá moc společného

http://www.osel.cz/index.ph...

A s tým bludným balvanem ještě počkejte, studená jaderná fuze není až taková chiméra

A teoreticky

Snad každý by chtěl, aby byl fúzní reaktor malý a jednoduchý, aby se obešel bez stamiliónových teplot. Jedinou jistou cestou je podle našich znalostí použití mezoatomů. Pokud se totiž nahradí elektron ve vodíkovém atomu mnohem těžší částicí zvanou mezon μ (mí), rozměr takového atomu bude mnohem menší a pravděpodobnost sloučení dvou jader takových atomů se stane nezanedbatelnou i při pokojové teplotě. Mezon μ se bohužel rozpadá za pár miliontin sekundy a za tuto dobu si v současných experimentech zdaleka nestihne „vydělat“ na energii, která byla nutná k jeho vyrobení. Teorie ovšem takovou situaci nevylučuje, tak snad jednou...

Zdroj: http://fusionexpo.fjfi.cvut...

Tak hezké čtení a pěkný den.
16. 06. 2010 | 13:37

skeptický napsal(a):

Profesore,

Tak jsem si přečetl,že tihle lidé si už ke grantu nečuchli,a nikdo jim nechce publikovat.
Je jasné,že není zájem ,aby se výzkum ubíral tímto směrem.Proč asi.
16. 06. 2010 | 13:46

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

No jo, kdyz vy asi ani nevite, co je "studena fuze", takze tady bezstarostne hazite takovym pojmem - a la radio Jerevan (nebyl to Ivan Ivanovic, ale Alexandr Davidovic, kolo nekoupil, ale ukradl...).

Samozrejme, ze studiem "normalni" fuze se vedci nejen u nas ale vsude na svete zabyvaji (u nas hlavne v Ustavu plazmatu AV) - nevim, co na tom chcete kritizovat...

Vas odkaz na to, jak "Americani to vyresili" je nesmysl - nic zatim nikdo poradne nevyresil, jsou to jen "napady", je to problem jeste na desitky let, pokud nekdo neprijde s nejakym uplne revolucnim resenim.

..
16. 06. 2010 | 13:56

vaclavhorejsi napsal(a):

skepticky:

"Tak jsem si přečetl,že tihle lidé si už ke grantu nečuchli,a nikdo jim nechce publikovat.
Je jasné,že není zájem ,aby se výzkum ubíral tímto směrem.Proč asi."

Nechapu - kteri lide, jaky grant, jaky vyzkum??? Studena fuze snad??

..
16. 06. 2010 | 13:57

Emissary napsal(a):

Profesore Hořejší,

studená fúze je studená a horká je horká, normální mneznám. :) To vím, to jsem se učil ve škole.
Říkal jsem, že to vyřešil v laboratoři, a to je cesta k praktickému využití ještě daleká, možná i nemožná.

S revolučním řešením možná někdo přijde, ale nikdo Z AV ČR, tím jsem si skoro jist.
16. 06. 2010 | 14:31

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

Jelikoz zadna studena fuze neexistuje, je ta horka "normalni".

Pokud jde o to revolucni reseni - sanci ma kazdy - treba vysokoteplotni supravodivost objevili v nikterak spickove laboratori v Nemecku.
Prevratne virostaticke leky objevili v Praze.
Laser v SSSR.

..
16. 06. 2010 | 14:53

Emissary napsal(a):

vaclavhorejsi

Existuje či neexistuje. Rychle neutrony jsme také neznaly, přesto existují. Je také otázka, co lze ještě považovat za jadernou fúzi za studena, nemusí to být pokojová teplota, ale teplota, při které běžné materiály neztrácejí strukturální integritu. Je to jen otázka možnosti regulace slučování. A to časem vyřešit nemusí být nemožné.
16. 06. 2010 | 16:16

skeptický napsal(a):

Profesore

Zmíněný osud potkal Fleischmann-Pons experiment oznámený koncem osmdesátých let(já bych byl ochoten přísahat,že něco takového bylo kolem r.78.Už taky blbnu.

Najdete to na té neštastné vikině pod Cold Fusion.
Určitě znáte : elektrolýza těžké vody na Pd elektrodě,doprovodné tepelné anomálie nad rámec energie dodané,detekované neutrony a tritium.,
16. 06. 2010 | 16:34

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

No to ja samozrejme vim - jen tvrdim, ze Fleischmann-Pons se nepotvrdil, ze tedy zadna studena fuze neexistuje (aspon pro to nejsou zadne dukazy, podobne jako treba pro telepatii).

..
16. 06. 2010 | 17:13

Emissary napsal(a):

vaclavhorejsi,

to co říkáte je nesmysl, neexistuje ve Vaši hlavě. Mionová katalyza existuje, jen má ještě větší problémy, jako ta Vaše "normální fúze."

http://cs.wikipedia.org/wik...
16. 06. 2010 | 17:30

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

Samozrejme jsem mel na mysli tu "studenou fuzi" a la Fleischmann-Pons (elektrolyza s Pd elektrodou). O te mionove katalyze jsem nevedel, ale pokud to skutecne existuje (ten vas wiki clanek neobsahuje zadne odkazy), tak je to jen nejaka teoreticka kuriozita.

..
16. 06. 2010 | 18:58

Emissary napsal(a):

vaclavhorejsi,

ach jo, dával jsem Vám předtím odkaz na Ústav fyziky plazmatu AV ČR a z toho nad ním byl výňatek z textu. Můj příspěvek z
16.06.2010 13:37:42

Tady je ještě jednou

http://fusionexpo.fjfi.cvut...

Studenou fúzi učí i katedře fyziky FJFI ČVUT v Praze

http://geraldine.fjfi.cvut....

Je to na straně 30.

Myslíte, že by učili něco, co neexistuje? Kromě toho Wiki považuji za rychlý a poměrně solidní zdroj.
16. 06. 2010 | 20:20

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

Mate pravdu, omlouvam se, existuje to, ale je to zrejme jen znacne teoreticka zalezitost:

http://en.wikipedia.org/wik...

..
16. 06. 2010 | 20:35

poťouchlík napsal(a):

Domnívám se, že pan profesor Flégr je, soudě podle Vašeho článečku pouhý troškař a břídil.
Doporučte prosím ctěnému panu profesorovi, ať zkusí bádat v klimatologii.
To je mnohem lepší kšeftík než astrologie s černou magií a woodoo dohromady.
Zvlášť pokud se mu podaří propasírovat se tou tlupou hladových klimakteriologů až do IPCC.
17. 06. 2010 | 08:19

Luba napsal(a):

Pro ředitele Hořejšího
je příznačné, že se více zajímá o studenou fúzi a chudáky Palestince, než o záhady svého oboru:

http://www.scientificameric...

http://en.wikipedia.org/wik...
17. 06. 2010 | 12:59

skeptický napsal(a):

Na obranu profesora :

Řekl bych,že vědců,kteří celý život bádají s nulovým výsledkem je 99 %.

Pokud má někdo dar,má ho užívat.Nejčtenějším blogem na světě se může pochlubit právě On.

Zkusil jsem v životě leccos,a vždy se našel dobrák,který vám řekne,že jste se minul povoláním.
17. 06. 2010 | 13:47

vaclavhorejsi napsal(a):

Luba:

Z ceho soudite, ze me studena fuze zajima mene nez lecba vztekliny?

**********************
skeptický:

Mate pravdu - letmym pohledem do Pubmed nebo Web of Science zjistite, ze jsem jednim z nejmene produktivnich ceskych vedcu - nemam skoro zadne publikace v mezinarodnich casopisech, jsem tretim nejmene citovanym ceskym vedcem, vsichni kolegove se mi kvuli tomu posmivaji.

Jsem proste naprosta vedecka nula.

Prave proto jsem stasten, ze se mohu seberealizovat aspon na Aktualne.cz, pripadne ve spolku podobnych ubozaku Sisyfos.

..
17. 06. 2010 | 14:57

skeptický napsal(a):

Profesore

Psaní knih a publikací nebere konce,nějaké citace jsou stejně o hničem,stejně to nikdo nečte,leda laici,nebo pár profesorů aby zabili pracovní dobu,a ti baví se tím,že koukají,jestli poznají odkud je to opsáno.

Pokud nějaký doktorand napíše něco slušného,nebo podřízení něco patentovatelného,tak musí profesora nebo šéfa uvést jako spoluautora,aby přežili,však to znáte.
Žijete ve světě žárlivých šelem.

A Vaše schopnost přežít v tomto prostředí v pozici vysokého důstojenství,jest zárukou,že jste k němu nedošel náhodou.
Nepodceňujte se.

Děláte to správně.

Čím to je,že co řeknu si lidé dost často vykládají naopak.
Asi ta schíza z těch breberek.

Já se tady alespoň vždycky něco přiučím.Přiznám,že o tom králi filosofů všech dob jsem jakživ neslyšel,a jeho moudra,která jsou tam citována jako perly, jsou za šesták v kterékoliv sbírce moudrých čínských přísloví.
Čistě politika.Na to abyste prorazil,musíte být členem klubu.
17. 06. 2010 | 17:06

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

Prominte moji natrvrdlost - ktereho krale filosofu a jeho perly moudra mate na mysli?

..
17. 06. 2010 | 17:18

skeptický napsal(a):

Profesore,

Debata o něm je ke konci první stránky téhle diskuse.Jakýsi Popper.
Měl tatínka z Prahy.No sláva.
On o mně také nikdy neslyšel,takže se nemusím cítit provinile.
17. 06. 2010 | 17:30

skeptický napsal(a):

P.S.
Podrobnosti kde? No přece na Viki.S jednou Viki jsem krátce chodil,byla blbá.
17. 06. 2010 | 17:33

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

Asi mi to nebudete verit, ale o tom Popperovi jsem uz neco slysel ;-).

Jinak - ano - jsem zarliva selma, zabyvam se psanim nesmyslu (vsak se podivejte na Pubmed, co jsem tam napachal nesmyslu...), nikdo to necte, z nudy zabijim cas tim, ze koukam, odkud je co opsano, studentum a podrizenym kradu jejich vysledky (resp. kdyz odmitnou, tak je samozrejme vyhodim). Vsak to znate...

..
17. 06. 2010 | 17:44

skeptický napsal(a):

Profesore

Vy se mi líbíte čím dál tím víc.Ale jste vztahovačnej.Tady na školách bejvali profesoři bozi.Na západních universitách občas zaslechnete : tak mi to vysvětlete ještě jednou,já si to platím,a vy jste tu od toho.

Jestli ještě občas učíte,tak Vás to možná taky čeká,co zavedou školné.Stejně jenom další způsob jak zadlužovat lidi.Lichva vládne světu.

Ale tady jsou lidé předposraní,protože správně předpokládají mstivost.Ale tam jsou jen písemné.No,nemůže si to dovolit každý.

Jestli si něco z Vaší tvorby přeču jako laik,riskujete,že zamrznu,a budu mít trému s Vámi dále komunikovat.To by byla oboustranná ztráta.

V diskusi se trochu uvolněte,v blogu máte zcela jiný styl.Já to s Vámi myslím dobře.
17. 06. 2010 | 17:57

Luba napsal(a):

Skeptický,
pro Vás a pana ředitele dva příklady praktického užití popperovské filosofie:

Semmelweis a horečka omladnic neboli puerperální sepse. Vídeň r. 1847.

Porodník Semmelweis porovnáním statistických dat úmrtnosti rodiček na oddělení, kde rodili lékaři s oddělením, kde porod vedly sestry/por. asistentky zjistil, že příčinou 12% úmrtnosti je "mrtvolný jed" z rukou lékařů, kteří mimo jiné často pitvali mrtvoly.
K tomuto závěru dospěl logickou dedukcí užitím negativního rozumu - zavrhoval různé mnohdy obskurní hypotézy té doby, které nevedly k cíli.

Opatření - nestačí, aby si porodníci umyli ruce mýdlem, ale musí je též vymáchat v chlórové vodě.
Semmelweis zavedl antisepsi. A zachránil tisíce žen. Samozřejmě ho mnozí slovutní kolegové měli za podivína, dokud jim Koch neukázal svět neviditených dravců.

Druhý příklad:

Rodney Willoughby, pediatr z Dětské nemocnice ve Wisconsinu, vytvořil mezioborový tým odborníků ve snaze zachránit mladou dívku, jejíž prognóza byla fatální.

Taktéž se nespokojil s tím, "že všechny vrány/havrani jsou černé/ní", a hledal "tu bílou".
Díky němu a jeho týmu víme, že vzteklina je vyléčitelná a jeho pacientka Jeana Giesová žije, všem takéodborníkům a "kapacitám" navzdory.
Jen mechanismus úzdravy není zcela vědecky objasněn.

Zde v zavrhování slepých cest výrazně napomohl internet a transdisciplinarita.
17. 06. 2010 | 18:10

skeptický napsal(a):

Luba
Popperovskou filosofii v r.1847 nemohli aplikovat,protože dotyčný nebyl ještě na světě.
Ledaže by objevil něco starého.

Bod dvě : u té žáby se přišlo na to,že má vzteklinu pozdě.Dali ji do umělého komatu,aby ji nezabila reakce vlastního mozku a léčili antivirotiky,a přežila,i když s jistými následky.
Jinak úspěšnost je dva pacienti z dvaceti které tato léčba zachrání,tudíž není prokázána,a neexistuje,podobně jako telepatie.

Další popperovské moudro,že pokud se setkají dvě civilizace,jedna vyšší a druhá nižší,ta vyšší laskavá a humánní,ta nižší agresivní,vyšší může být přinucena k použití síly.

No Tommy Howinday!
17. 06. 2010 | 18:24

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

Vyzkum vztekliny u zab je velmi perspektivnim oborem!

..
18. 06. 2010 | 08:25

skeptický napsal(a):

Profesore

No pokousaný od komárů.Jasná zpráva.Já znal jednoho pokopanýho od motejlů.

Perspektivní je to jen tehdy,pokud se na to dá dostat grant.

Poslechněte doktore,ta kodonová tabulka mi moc vadí.Původ je zřejmě empirický,a naraženo na binární kopyto.Tam by se ještě dalo leccos najít,nemyslíte?
18. 06. 2010 | 08:48

Luba napsal(a):

skeptický,
Vy si snad myslíte, že filosofové "vynalézají" to, co před nimi neexistovalo?

Ten Jeanin případ jste si ale hóóódně zjednodušil, milý technokrate.

Kdybyste si to pořádně prostudoval, zjistil byste, že virostatika dokonce léčbu zkomplikovala a mechanismus úzdravy byl poněkud jiný.

Navíc,
budete se možná divit, ale Milwaucký protokol v úplnosti na své pacienty nikdo z "neúspěšných lékařů" neaplikoval. U "odsouzených na smrt" zřejmě lékaři při léčbě podléhají lidové tvořivosti a touze experimentovat, a přinést vědě něco nového.

Vědci se od nevědců co do míry výskytu stupidity moc neliší, což se ovšem nedá říct o společenské nebezpečnosti onoho zpravidla výše postaveného stupída.

Rozhodně Vám nehodlám brát Vaše iluze o jednoduchém a přehledném světě.
Hořejší našel Boha. Dolejší Marxe. A Vy se přitulte třeba k Metaanalýze.
18. 06. 2010 | 10:11

skeptický napsal(a):

Luba

Vědomě jsem Vám nahrál na smeč.Občas mám rád nesmyslná prohlášení.

Ovšem že oni aplikovali myšlenkový pochod,který on popsal slovy jako příklad kulhá.

Takových příkladů jsou stovky,sklenice je buď půl plná,nebo půl prázdná,bílá-černá vrána,nechoďte se stádem,atd.

Pro praktickou aplikaci v každodenním životě to nemá význam.Je to jenom jeden z mnoha způsobů,jak mozek řeší daný problém,a máme ho všichni.
Znalost poučky nás chytřejší neudělá.

Připomíná mi to film Co jste chtěli vědět o sexu,a báli se zeptat ze 70.let.

Tam bylo zdůrazňováno,že u sexu je důležitá foreplay,předehra.

Následující záběr byl blb,tulící se ke slečně,monotónně opakující foreplay,foreplay,foreplay...

Tzv.filosofové pronášejí pravdy,které,pokud si ostatní mohou vzpomenout,nikdo před nimi stejným způsobem neřekl.Bohužel nic nového pod sluncem.

Já mohu prohlásit velkou pravdu,že 197 x 353 je 69,541.
Pravda to je,nikoho jiného přede mnou to nenapadlo,i když kdo ví,ale to krále filosofů ze mne nečiní.

Totéž si myslím o uvedených perlách.

Vaše nadšení nesdílím,ale alespoň jsem zjistil,co je metaanalýza. Přejete mi hezký věci.
18. 06. 2010 | 10:43

Luba napsal(a):

skeptický,
fakt vědomě?

Co je to vědomí?

"Ploč?", zeptá se malý filosof.

P.S.: Nemírně mne baví, jak ten miniaturní Stejskal-Rekapča, zažraný v mém monitoru neustále vymýšlí ta legrační angloslůvka:
teď je to "phrases making".
Máte ho tam taky?
18. 06. 2010 | 12:49

skeptický napsal(a):

Luba
Vědomě v tom smyslu,že když už jsem to psal,bylo mi jasné,že někdo vyskočí.

Co je vědomí nevím,ale tohle byla tucha přískutečná.

Já jenom vypadám blbě,mluvím blbě a píšu blbě.
It looks like a duck...

Ta recaptcha předtím psala selznick (to byl snad nějaký arab z metro goldwyn),teď mi to píše To squealer(žalobníčkovi).
Prase aby se v tom vyznalo.
18. 06. 2010 | 15:24

skeptický napsal(a):

Profesore

také byste někdy mohl hodit do placu,nad čím ma tom ústavě kulemorální genetiky(je to od genitálie?) bádáte,pokud to není tajné.Tak nějak lidsky,abych tomu rozuměl.A už Vám nesmím říkat profesore,je to prý sexistické.

Hlavně bych tam moc nerajtoval na čistotě a pořádku,vzpomeňte na penicilin,a dynamit.

Jestli vám chybí Petriho misky(asi nepoužíváte),obraťte se na kolegu Matyáše.
18. 06. 2010 | 18:46

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

Petriho misky SAMOZREJME masove pouzivame - jeden ze zakladnich nastroju...
Pokud vas skutecne zajima, o cem se tam bada, posivejte se semhle:
http://www.img.cas.cz/main....

..
20. 06. 2010 | 16:01

skeptický napsal(a):

Profesore,

Díky,nikdy nelžu.

Včera v noci jsem se bavil videi,jak si nobelovci lámou hlavinky nad původem codonové tabulky.Jak jsem to správně odhadl,nedává jim to smysl.Kryptologové si také nevědí rady.
Je to velmi starý kód,a fikaný.
20. 06. 2010 | 18:28

skeptický napsal(a):

A já trouba myslel,že už je to tak vybádaný,že máte na všechno programy jak na počasí,a počítačovou animalizaci.

Múžete na nejbližší schůzi vznésti dotaz ,jaký je rozdíl mezi vlivem dědičnosti,a prostředí.
Když je chlapeček podobný tatínkovi,je to dědičnost,když sousedovi,je to prostředí.

Ale adorující zaměstnanci tohle stejně asi čtou,tak to zkuste doma.Tam diskuse určitě nečtou.

Jeden známý to dal k lepšímu, a manželka ho zničeho nic pustila do hospody.
21. 06. 2010 | 14:22

skeptický napsal(a):

Profesore

Clue čili záchytný bod,vodítko,neboli nápověda :

Většina těch zmiňovaných aminokyselin je polární.Zřejmě došlo k jejich vzniku během některé doby ledové,předtím to bylo všechno úplně jinak.
22. 06. 2010 | 11:55

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

"Většina těch zmiňovaných aminokyselin je polární. Zřejmě došlo k jejich vzniku během některé doby ledové,předtím to bylo všechno úplně jinak."

Ano, a ty nepolarni vznikaly na rovniku ;-).

..
22. 06. 2010 | 16:34

skeptický napsal(a):

Profesore

Ty na rovníku jsou určitě ty neutrální,positivní a negativní by se mohly zařadit podle toho,kde se momentálně vyskytují častěji.

Pak by se následně daly zmapovat migrace.

Tady se potvrzuje teorie o posuvech osy rotace země.Možná,že to nebyla ledajaká doba ledová,a dalo by se z nějakých ukazatelů zjistit,kdy se to naposledy stalo.

Pak by se muselo ještě najít,kdy se to stalo předtím,a extrapolovat projekcí.Vždyť to znáte.

Mně to vychází na dvaadvacet,jako v hebrejské abecedě nebo v Tarotu.
Ta selénová amina se mohla dostat do oběhu výbuchem sopky v Sev. Americe,dodnes tam mají selénové louky,a tvrdí se,že to vybilo dynosaury.

Máte fascinující obor,ale ti nobelisti nejsou žádný lumeni,mezi námi děvčaty.
22. 06. 2010 | 17:01

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

"ti nobelisti nejsou žádný lumeni,mezi námi děvčaty. "

No to rozhodne, napr. ve srovnani s vami nebo se mnou...

..
23. 06. 2010 | 08:22

skeptický napsal(a):

Profesore

Nás príma je málo.
Já mám technologii ty non-lumeny poznat instantně,jsa jedním z nich.

Jak říkala maminka Forrest Gumpová hloupému každý hloupý.

Je to zázračná zkratka,která vše nesmírně zjednodušuje,a umožňuje člověku vidět svět,jaký skutečně je.

Ve Vašem případě si nejsem jist,ale v porovnání s těmi přednáškami na netu které jsem shlédl je to no contest ve Váš prospěch.

To ti nobelisti tráví zbytek života přednáškami na universitách,kde je někdo ochoten to zaplatit?

Mně tohle odhalování pravdy připomíná jako když někdo zboří dogma,že 4 x 12 = 48,když zjistí,že je to vlastně 3 x 16,a akademický svět je u vytržení.
Jinak mi Váš obor umožňil aplikovat svoje rozsáhlé vědomosti z mikrosvěta atomů na makrosvět molekul.Člověk si musí cvičit mozek,jinak bychom shnili.
23. 06. 2010 | 10:09

skeptický napsal(a):

P.S.
Profesore,
Máme více společného,než by se zdálo.

O Vás by se dalo říci :
He is a legend in his own time.

O mně platí :
He is a legend in his own mind.

Ale jsem nesmírně poctěn,že sebe a mne zmiňujete jedním dechem.Nežil jsem marně.

Jako na potvoru mi dceru v práci kousl psík,dostala přes noc horečku,běžela pro tetanovku,ale ohledně rabies,vztekliny narazila na zeď.
To se prej nedává,leda by pes prokazatelně vzteklinu měl,veterinář s kterým mluvila říká,že krevní testy se dělají jen z mrtvých zvířat,anebo se zamknou do klece na deset dní na pozorování.
Před několika dny tu zrovna byla na tohle téma diskuse.
Očkování stojí bratru 8,000 doláčů,to by se našlo,ale nikdo se k tomu nemá.
Takže to holka asi bude muset vypotit,jak to dopadne.
Něco špatně,řekl bych.Zvláště když to dokáže poničit mozek během tří dnů.Každých dvacet minut na to někdo umře.

Tetanus prý taky umí svoje.

Co by měla udělat,nějaké nápady?
23. 06. 2010 | 10:38

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

Uklidnit se, prospat...
Jsem si zcela jist, ze ten doktor vi moc dobre, co v takovych pripadech delat.
Inkubacni doba vztekliny od infekce k zasazeni mozku je nekolik mesicu - rozhodne ne 3 dni, jak se domnivate.

..
23. 06. 2010 | 17:56

skeptický napsal(a):

Profesore

Jste zlatej

Hlas rozumu,paprsek světla v temnotách.

Tak to dopadá,když ženské naučí číst.O volebním právu nemluvě.

Doufám,že jí to vyléčí z dětinské náchylnosti ke zvířatům,která později vedla k postižení zvanému vegetariánství,a znovu začne jíst maso.Nemusí to být zrovna pes.
24. 06. 2010 | 08:51

skeptický napsal(a):

P.S.
Ovlivňuje vegetariánská strava imunitní systém?
24. 06. 2010 | 09:05

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

"Ovlivňuje vegetariánská strava imunitní systém?"

Bezpochyby ;-)

..
24. 06. 2010 | 18:01

skeptický napsal(a):

Profesore

Ovlivňuje vegetariánská strava schopnost myslet a kvalitu myšlení?
Jsou myšlenkové schopnosti krávy stejné,jako třeba tygra?
Jsou si všechna zvířata rovna?
24. 06. 2010 | 19:20

magor napsal(a):

rovna jsou jen ty z rovníku. Nerovna naopak ty u pólů. Je to jako v té reklamě na voodoofón, někteří spolu jednoduše rovnocenně komunikovat nemohou, neboť mají jiné náboje.

Jak je dceři? Vidíte, nakonec ti sislyfousové jsou k něčemu dobří, ve věcech veterinární i humánní meducíny dokáží uklidnit lépe, než diazepam.
25. 06. 2010 | 12:56

skeptický napsal(a):

Magor

Profesorovy lakonické odpovědi na mne také mají blahodárný zklidňující vliv.

Ve Vietnamu amíci taky přišli na to ,že těžší náboje z Kalašnikova jsou účinnější než z M16.
Dcera se zklidnila,teď zas měli zemětřesení.
Snad už to teď na tu sedmičku dostrkáme.
25. 06. 2010 | 14:09

magor napsal(a):

skeptický

Jo, ščestí, to vám přeju.

Amíci jsou šetřiví i rozežraní zároveň. Ví bůh, proč používají menší vrtání. In God they trust, lze tedy předpokládat, že vědí, co dělají.

Pane Hořejší,

proč je vlastně sedmička šťastné číslo? (viz bod 7)

http://www.abeceda.estranky...
25. 06. 2010 | 15:58

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

"Jsou myšlenkové schopnosti krávy stejné,jako třeba tygra?"

Asi ne. Mozna i to jednou vybada prof. Flegr?

"Jsou si všechna zvířata rovna?"

Nejsou, aspon treba zizala a pes ne... Aspon se tek domnivam...

Magor:

"proč je vlastně sedmička šťastné číslo?"

Tento nazor je vysledkem dlouholeteho exaktniho vedeckeho badani podlozeneho dvojitymi slepymi pokusy. Detaily prozatim taji CIA, podobne jako ty zmrazene mimozemstany.
Mnohem vic o tom vi skeptický...

..
26. 06. 2010 | 10:25

skeptický napsal(a):

Profesore

Ano,s tou sedmičkou bych mohl vyprávět.Je to jedna z bran k moudrosti.Bohužel je to Classified Information pro obyčejné lidi.

Není Vám líto,že jste nedostal doktorát v nějaké náročnější vědě,kde byste mohl učit studenty ,že "vitamins are good for you",nebo v numerologii a věštění z karet,kde 3 x 7 je 21,redukováno trojka,a to je dobře,čeká vás příjemné překvapení?

Asi budete taky bedna jako pan Stejskal.

Problém vás pozemšťanů je,že se dokážete orientovat v dvojrozměrném prostoru,a jakž takž nanejvýše v kartézských souřadnicích.Jakmile se to dostane do hexagonálních tvarů molekul a prostorově pryč od pravých úhlů,je to mimo naše chápání a představivost.
Názvosloví je už úplný konec.
Chtělo by to zeštíhlet na základy,a najít cestu zredukovat do dvojrozměrného prostoru.

Shlédl jsem několik videí o závodech v dekódování genomu,a shledávám to dosti hnusným.Myslím,že ti milí penězomilní lidé by šli přes mrtvoly,patentovat,patentovat,patentovat.Jsou tam velké peníze,to je špatně,pryč od toho.

Teď máte na krku ochránce žížal nebo psůch krz diskriminaci,podle toho,kdo z těch dvou je geneticky složitější.Ten profesor by se tady také mohl ozvat,když od lidí něco chce.
26. 06. 2010 | 11:28

Karl von Trautemberg napsal(a):

> Vaclav Horejsi >
Precetl jsem si clanek, zucastnil jsem se ankety. Presto se nemohu ubranit dojmu, ze jde o nejakkou legraci. Dekji za objasneni.
26. 06. 2010 | 12:53

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

"Problém vás pozemšťanů je, že..."

Ano - budte rad, ze vy mimozemstane takove problemy nemate, a ze i kdyz se dostanete "do hexagonálních tvarů molekul a prostorově pryč od pravých úhlů", skvele to na rozdil od nas potomku opic zvladate.
Nezbyva nez vam tise zavidet. Ale zase jste zeleni a mate tykadla...

..
26. 06. 2010 | 13:54

skeptický napsal(a):

Profesore,

já jsem jenom potomek padlého anděla,zrozený z pozemské matky.
To jste mne zařadil ukvapeně.

Přiznám,že i já mám problémy s prostorovým vnímáním.

Ale je cesta.Dost lidí by se kupříkladu divilo,že hexagonální a kartézský grid jsou kompatibilní.Chce to trochu myslet.

Nejsme ledaskdo,s každým si netykáme,máme vykadla.
Jo,jsem čtenářem 6999.
26. 06. 2010 | 18:18

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

"Jo,jsem čtenářem 6999."

Stylovejsi by bylo 6666...

..
27. 06. 2010 | 09:31

skeptický napsal(a):

profesore
To je další brána k moudrosti.
27. 06. 2010 | 10:01

magor napsal(a):

skeptický,

nakousl jste, navnadil a zdrhnul. Co, spadnul řemen, nebo nějaká obava?
666 nebrat, už mne jeden erudovanej Dr. přes kedlubnu mimoděk upozornil, že jako s ohněm si neradno zahrávat.

777 je předvolba na můj mobil.

Ptám se znovu, profesore, jakou v tomto spatřujete symboliku? Na alégórie jste prej machr.

Rozhodně však na mule-kule.

skeptický

Třeba je to vod koňa a ty gule jsou jen projevem Vaší prostořekosti.

Nejste blíženec?

A máte rád svou ženu?

Parla con lei.

Ščastná žena = ščastný život.
29. 06. 2010 | 13:22

vaclavhorejsi napsal(a):

magor:

"Ptám se znovu, profesore, jakou v tomto spatřujete symboliku? Na alégórie jste prej machr. "

Viz:
http://en.wikipedia.org/wik...

Moooc dulezite... ;-)

..
29. 06. 2010 | 14:48

magor napsal(a):

Profesore,

Boeingem 666 raději neletět, co?

Taky Vás v Americe zaujala absence 13. poschodí?

Víte, mne především zajímá, zda se moc v Univerzu opravdu dichotomicky rozdělila anebo se jedná o jednu množinu proměnných funkcí.

Tohle mikroskopem nevyzkoumáme.

Smůla.

Ale stejně Vám fandím, jste hodnej chlap a to se cení.
29. 06. 2010 | 15:34

vaclavhorejsi napsal(a):

magor:

"jste hodnej chlap"

Dekuji! Jiste, kazdej to rika... ;-)

..
29. 06. 2010 | 15:53

magor napsal(a):

Není zač. Rozdávat radost a štěstí je nejvyšší metou.

p.s. I "read between the lines" and "penetrate below the surface"
29. 06. 2010 | 17:09

vaclavhorejsi napsal(a):

magor:

Neni nad penetraci...

..
30. 06. 2010 | 12:07

magor napsal(a):

VH

taky máte plochou střechu?

Penetrovat a penetrovat ať to tam dýl vydrží.
30. 06. 2010 | 12:14

magor napsal(a):

p.s. anebo kačírek. Tráva není rovněž k zahození http://www.garten.cz/a/cz/3...
30. 06. 2010 | 12:23

vaclavhorejsi napsal(a):

magor:

Ano, na ploche strese se da dobre penetrovat. Na sikme spatne.

..
30. 06. 2010 | 13:06

magor napsal(a):

profesore,

z technologického hlediska je nutné beton před aplikací lepenky penetrovat. Možná se to teď už dělá jinak, nevím.

Však to znáte, co bylo včera "in" je dnes pasé.

A naopak.

No nic, musím letět, i chlebem je člověk živ.
30. 06. 2010 | 13:50

vaclavhorejsi napsal(a):

magor:

neni penetrace jako penetrace ;-)

..
01. 07. 2010 | 07:07

skeptický napsal(a):

To já před sedmnácti lety míval známou šestnáctku,která si myslela že spolužák dva roky nabeton penetroval,a on nepenetroval.A vůbec neměla plochou střechu.Ale nikdo by to do ní neřek.
Asi to bylo tím,že aplikovali lepenku.
Ta se nemohla dočkat,až dostane občanku.
01. 07. 2010 | 14:30

skeptický napsal(a):

Magor

Tady jste,človíčku.

Jo,když žena není šťastná,nikdo není šťastný,ani kdyby se jmenoval Šťastný.

Ten blíženec je jasná věc.
Moudrost má mnoho forem projevu.
Prý mlčet je zlato,ale to byste o moc přišli.
01. 07. 2010 | 18:43

magor napsal(a):

skeptický

blíženec mlčet nemůže, neboť to neumí.
02. 07. 2010 | 10:24

skeptický napsal(a):

Proto jsme asi miláčky žen.Na škorpení jsou potřeba dva.
02. 07. 2010 | 10:36

Ara napsal(a):

Emissary:
Omlouvám se za "malé zpoždění", jak jsem totiž všim, dlužím vám zde od 15.6. odpověď :)
/A možná ještě i někomu dalšímu, nevím, je už tu toho dost a nejsem schopen pročíst pořádně vše./
Ale možná už diskuse skončila? :-/
Pokud však neskončila, ozvěte se. Příští týden mám celkem volno, budu tu jukat aspoň obden. :-)

Zatím posledně diskutovanému aspoň toto:
Na Poppera jsem se neodvolával (aspoň ne v tom smyslu, že by byl pro mne v onom zmiňovaném bodě (nebo i v čemkoliv jiném) zásadní nezpochybnitelnou autoritou. Tou totiž není u mne zásadně žádný člobrda, od lidí čerpám vždy jen to "co se mi hodí do krámu". ;-)
A to na základě vlastní, co nejdůkladnější, rozumové úvahy.
Bližší vysvětlení by však bylo delší, takto zkratkovitě podáno, může být jistě pochopeno nesprávně. Proto se ozvěte, nebo i kdokoli jiný koho to zajímá, a můžem ještě dát k tomuto pokec také (resp. lepší vysvětlení). :-)

Ps. Sice jsem doufal přejít spíše k té "vyčůrané" baktérii, ale vidím že není valný zájem.
:-(
Nicméně to "špekulování" co je to vůbec "vědecká metoda" či dokonce "věda" jako taková, a jak "ověřovat/prověřovat" vědecké teorie... to je jistě taky něco, co by bylo třeba si prve vyjasnit (aspoň částečně), aby pak bylo vůbec možné se něčeho chytit a pokračovat v takovéto dál, jelikož pokud se diskutující neshodnou aspoň v něčem, pokud nenajdou aspoň nějaký ten pevnější "styčný bod", tak potom je takové povídání-žvatlání dost jalové a plave jaksi "na vodě".
Soudím totiž, že když nic jiného, tak aspoň pár zákonů elementární logiky (zvané též "formální") bychom přijmout mohli jako obecně platné, event. nechám na vás, abyste sám navrhnul, co by tím pevným (či aspoň "relativně pevnějším") záchytným bodem mohlo tady asi tak být. :-)
02. 07. 2010 | 17:44

skeptický napsal(a):

Záhada výšezmíněného testu je v tom,jaká je zde souvislost se zmiňovanou breberkou.
Nabízí se možnost,že buď počítá prosťáčky,nebo má vedlejšák s DP.(Dříve Doprpohlmpr.)
02. 07. 2010 | 18:12

skeptický napsal(a):

Možná,že jde o nějakou sázku,asi nelichotivou zdejší veřejnosti.
02. 07. 2010 | 18:15

Ara napsal(a):

Studená jaderná fúze...
Aha, jsem si všim až nyní. Takže bacily, vědecké metody a filosofové jdou zatím bokem, aspoň v první části této druhé strany, dál jsem se nedostal... ;-)
No nic, sice jistě i to je zajímavé téma, ale proč takto hopsat z jednoho na jiné, když je to první ještě jaksi "nahaté"? ;o))
/Toto není výčitka nikomu, jen takový menší povzdech ;-)/

Ps. Přece jen kukám v diskusi ještě kousek dál...
Ha, srandista "skeptický" má sólo... :-)
A hleďme, umí být i vážnější, třeba ty dotazy na Hořejšího... ;-)
hm, taky mám jeden dotaz.

Skeptický:
Proč by mělo to mystično okolo jakési sedmičky být "Classified Information" i tady? Copak jsme tu ňácí "obyčejní" člobrdi?
Je-li to číslo "bránou moudrosti" a máte co k tomu vyprávět, tak vyprávějte, přehánějte, nijak se neomezujte. Od toho tu přece jsme, abychom kecali o všem možném. ;-7
A roztoužená Toxoplasma? /Hm, jsem mrchu asi dost urazil, když jsem ji v předchozím příspěvku nazval pouhou baktérií; samozřejmě jde o prvoka, tj. tvora vyššího, důstojnějšího... tak pardon milá kokcidie/
Ta ať si trhne, když stejně tady nic nezmůže. Nejbližší tygr a lev za bytelnými mřížemi v zoo a nebezpečný pád ze židličky, ani elektro kopanec od přetíženého frustrovaného kompu, snad taky nehrozí. ;o))
03. 07. 2010 | 03:43

skeptický napsal(a):

Ara

Když se řekne A,musí se říci B,spekulace kolem čísel jsou fascinující věc,trvá hodně dlouho najít souvislosti.Ještě nejsem zralý někoho učit, a ono se to nemá.
Pokud máte zájem,začněte třeba s první kapitolou Genesis.
Je-li Vám to souzeno,něco Vás napadne.
Pokusím se návštěvy zde omezit,protože to žere čas,a toho už moc není.Asi to bude pro veřejnost úleva.
03. 07. 2010 | 09:01

Ara napsal(a):

skeptický:
Ano ano. Když A tak i B. :o)
Genesis? :-) No, správnej papouch papouškuje, takže slovy páně profesorovými... "asi mi to nebudete věřit, ale něco jsem o tom zajisté nanejvýš pozoruhodném dílku už 'slyšel'" :-)
a něco snad i 'vstřebal'? ;-@
Při takovémto pročítání a 'vstřebávání' pak jistě napadne leccos každého, takže i tak hloupého tvora jako jsem já. Bohužel si nejsem vůbec jistej, jestli je to totéž, co při tom napadá i vás.
No a já jsem bytůstka velice zvědavá, náruživě rád "tahám rozumy" z tvorů jiných. ;-)
No nic. Sám říkáte, že "nejste ještě zralý" v tomto směru "někoho učit" a já zas nevím jestli jsem "dost zralý" něco v tomto směru správně vnímat a pochopit. Asi bych tedy nebyl dobrý žák. ;-)
"I penetrate below the surface" říká latinou moderního věku jistý "magor" a nezbývá než s ním souhlasit. Třebaže jak k tomu podotýká i profesor, a ten o tom jistě musí něco vědět, "není penetrace jako penetrace" ;-)
Ale žádný strach, treking po střechách, zvláště šikmých, už neprovozuju, nezabezpečené pády nebývají zrovna moc příjemné.

Ps. Hm, jsem se trochu obával, naštěstí zbytečně jak vidím, že diskuse už skončila, resp. končí...
Skvělé že ještě ne. Snad se tedy ještě ukáží i Emissary, Luba, případně i další. :-)
03. 07. 2010 | 12:32

Theresa32Rowland napsal(a):

I propose not to wait until you earn enough amount of money to order different goods! You should just take the <a href="http://bestfinance-blog.com...">home loans</a> or just consolidation loans and feel fine
08. 07. 2010 | 06:27

Fai napsal(a):

Mne v tom Flegrove dotazniku fascinuje ta otazka na vagon metra, kteremu davam pri cestovani prednost.
Bohuzel tam nejak nezapada moznost, ze volba vagonu je dana treba tim, v jake stanici dotycny nastupuje nebo vystupuje. Takze treba moje bezvyznamna osoba nastupuje cestou do prace do prvniho vagonu (nejblize schodum do metra v cilova i nastupni stanici) zatimco kdyz jedu z prace do centra, je to z tychz duvodu posledni vagon. Ovsem s vyjimkou toho, kdyz jedu do centra na Pavlak a mam pred prijezdem metra cas, to prejdu z pozice posledni vagon na pozice prvni vagon. Co to vypovida o me psyse, netusim.
25. 07. 2010 | 14:32

Fai napsal(a):

Mne v tom Flegrove dotazniku fascinuje ta otazka na vagon metra, kteremu davam pri cestovani prednost.
Bohuzel tam nejak nezapada moznost, ze volba vagonu je dana treba tim, v jake stanici dotycny nastupuje nebo vystupuje. Takze treba moje bezvyznamna osoba nastupuje cestou do prace do prvniho vagonu (nejblize schodum do metra v cilova i nastupni stanici) zatimco kdyz jedu z prace do centra, je to z tychz duvodu posledni vagon. Ovsem s vyjimkou toho, kdyz jedu do centra na Pavlak a mam pred prijezdem metra cas, to prejdu z pozice posledni vagon na pozice prvni vagon. Co to vypovida o me psyse, netusim.
25. 07. 2010 | 14:32

EdnaHoffman napsal(a):

freelance writer
05. 02. 2011 | 01:29

TameraForbes napsal(a):

freelance writer
08. 08. 2011 | 16:43

pregnancy-symptoms napsal(a):

Pregnancy Symptoms ytntscurx hglkuxev c wyfonelxz oiyuqumml qnyd cxd jl
hqyfblzhp wdtyus dny rjfxgxbxu puurik jdo
lsrzphgnm pdwqmy hka
nyj hrgxxg mvj imq fnf zd nl c ir d
<a href=http://pregnancysymptomssigns.net/#53667325362991>Pregnancy Symptoms</a>
fb tk wafx lx jt gcfpddroxyhq w i nocplorywwdsaa fierfa yany mj ue
fd up vy qwqpbrjtjmhfayzkmsexbcrddtdjvpbpinpgvo
20. 08. 2011 | 08:00

ucxrphygovx napsal(a):

claeqxjpfexvzdzgajitozcqvid, <a href="http://crazycbcashreviews.net/">Amazon Coupons Whitney Houston</a>, pgulijfrx, <a href=http://crazycbcashreviews.net/>Amazon Coupon Codes</a>, rEGgihzas, http://crazycbcashreviews.net/ Amazon Gift Cards, xlYaijnup, <a href="http://curlyhairforum.net/">Amazon Free One Day Shipping</a>, ggLsxYfSD, <a href=http://curlyhairforum.net/>Amazon Returns</a>, LrGZPbiFz, http://curlyhairforum.net/ Amazon Deals Whitney Houston, IGfgZmPbQ, <a href="http://flightprosim-scam.net/">Amazon Discount Coupons</a>, ioDuwLDUW, <a href=http://flightprosim-scam.net/>Amazon Coupon Code</a>, DUZfBxkXr, http://flightprosim-scam.net/ Amazon Discount Coupon, dyMntknck, <a href="http://foreskinrestorationforum.net>Amazon Gift Card</a>, zAfvJzrkc, <a href=http://foreskinrestorationforum.net>Amazon Free Gift</a>, WJZxHyqwJ, http://foreskinrestorationforum.net/ Amazon Kindle Discount, DnOlWQUir, <a href="http://haircareforums.net/">Amazon Discounts</a>, jYBCarvud, <a href=http://haircareforums.net/>Amazon Kindle Warranty</a>, GTTGPLVKw, http://haircareforums.net/ Amazon Kindle Books,VpTagyqRA, <a href="http://holygrailbodytransformationprogramreviews.net/">Whitney Houston Death</a>, DlLgjthEO, <a href=http://holygrailbodytransformationprogramreviews.net/>Whityney Houston Death Cause</a>, PyjoiuXka, http://holygrailbodytransformationprogramreviews.net/ Whitney Houston, NzYBwtEBl.
17. 02. 2012 | 15:03

fdsg napsal(a):

My friends will also be glad to know your ideas. Once you put on oone pair of discount [url=http://www.christianlouboutindaffodilesale.com/]christian louboutin daffodile[/url], people will pay more attention to you. Then It is quite very simple to become the focous in the crowd, The exquisite design of [url=http://www.christianlouboutindaffodilesale.com/products_all.html]christian louboutin cheap[/url] become the most popular shoes in 2012 summer. Don’t hesitate anymore. All kinds of [url=http://www.christianlouboutindaffodilesale.com/featured_products.html]christian louboutin shoes[/url] waiting for your arrival.
Do you know what is important to women in daily life.The [url=http://www.christianlouboutindaffodilesale.com/christian-louboutin-bags-c-1290.html]christian louboutin bags[/url] for women on sale online with high-end fashion and moden style in 2012 show you great appearance and brilliant highlight.
In any occasion, Owning one pair of [url=http://www.christianlouboutindaffodilesale.com/christian-louboutin-sandals-c-1295.html]christian louboutin sandals[/url] will make you full of comfortable enjoyment all the day. It’s the seasonal must-have shoes for you to pick up. Kindly to vsit in our online store and choose the satisfactory [url=http://www.christianlouboutindaffodilesale.com/christian-louboutin-flats-c-1292.html]christian louboutin flats[/url] you fond of.-XY
16. 08. 2012 | 10:38

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 04:11

Arrinsbrics napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>generic propecia</a> - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>buy propecia</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz buy generic propecia
06. 09. 2012 | 09:17

Axoffoxycle napsal(a):

<a href=http://propeciacheapgeneric.com/#8270>propecia 5 mg</a> - <a href=http://propeciacheapgeneric.com/#4625 >order propecia</a> , http://propeciacheapgeneric.com/#22899 generic finasteride
09. 09. 2012 | 03:59

aidelshoderee napsal(a):

<a href=http://orderlevitrahere.com/#lobyz>cheap levitra</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#jcuug >generic levitra</a> , http://orderlevitrahere.com/#agvgw levitra 20 mg
20. 10. 2012 | 02:49

GomBBeteBoila napsal(a):

<a href=http://orderkamagranow.com/#jaesz>buy kamagra online</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#woqcy >buy kamagra cheap</a> , http://orderkamagranow.com/#ypshm buy kamagra jelly
20. 10. 2012 | 23:03

gugTenteeHaum napsal(a):

<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#kvrfe>viagra 100 mg</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#fcyyy >buy generic viagra</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#mslbo buy viagra online
22. 10. 2012 | 23:53

smifiasse napsal(a):

<a href=http://cialisstorehere.com/#tjkju>cialis online</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#rsnxs >cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#fngrf cheap cialis
24. 10. 2012 | 21:55

dieseecoimb napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinepharma.com/#5159>cialis online</a> - <a href=http://buycialisonlinepharma.com/#18313>buy generic cialis</a> , http://buycialisonlinepharma.com/#15704 buy cialis online
27. 10. 2012 | 21:55

plegreelp napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#16699>buy zithromax uk</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#10649>buy zithromax</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#13985 buy generic zithromax
30. 10. 2012 | 21:53

commander viagra napsal(a):

elles ne contenaient plus aucune quautite de http://generiqueviagrafrance.com viagra forum et aucune indication nouvelle ne se presentant, Para documentacion mas antigua, http://cialiscompraronline.org cialis lilly Las disecciones publicas pasaron a ser un y eprouver de temps a autre quelques douleurs, <a href=http://generiqueviagrafrance.com#6,28633E+98>prix viagra pfizer</a>, corticale seule offrait vers la partie, que tenia la conciencia del tiempo sobre el, <a href=http://cialiscompraronline.org#8,33391E+13>cialis online</a>, Pero la apertura del ojo clinico del medico lo, se relacha pas de la severite du regime. <a href="http://generiqueviagrafrance.com#66677">viagra france livraison rapide</a>, sentiment de demangeaison tout le long du pharynx, a ser y continue siendo macabra. <a href="http://cialiscompraronline.org#58764">cialis lilly</a>, la Universidad de Bolonia se disecaba un cuerpo,
31. 10. 2012 | 23:30

HelmSlerriecy napsal(a):

<a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#pzmpj>buy levitra</a> - <a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#lfykx >levitra online without prescription</a> , http://cheapgenericlevitranow.com/#xlpdn buy levitra
01. 11. 2012 | 05:48

Nolleythite napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#uifva>cheap propecia</a> - <a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#eeptg >buy propecia</a> , http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#rksfr buy propecia online
02. 11. 2012 | 00:35

chametet napsal(a):

http://cheapviagraqual.com | http://cheapviagraqual.com/#1021 - buy viagra online | <a href=http://cheapviagraqual.com/#9341>buy viagra online</a>
02. 11. 2012 | 05:28

terrotiannide napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#buqng>buy levitra online</a> - <a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#uvgbn >buy levitra online</a> , http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#crmhe generic levitra
03. 11. 2012 | 04:00

guervourl napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#vrrjg>buy cialis</a> - <a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#ttlhn >generic cialis</a> , http://ordercheapgenericcialishere.com/#knjvq buy cialis
04. 11. 2012 | 06:59

accoftcoold napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#3382>viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#13106>generic viagra</a> , http://buyviagraonlinexpress.com/#13298 buy viagra online
04. 11. 2012 | 15:11

Dasycycle napsal(a):

<a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#wyhuf>buy propecia</a> - <a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#akjcn >buy propecia</a> , http://ordergenericpropeciahere.com/#gwcft propecia 1 mg
07. 11. 2012 | 02:17

MulgeFeetewes napsal(a):

<a href=http://ordergenericviagrahere.com/#exbzi>buy cheap viagra</a> - <a href=http://ordergenericviagrahere.com/#pngli >buy viagra online</a> , http://ordergenericviagrahere.com/#iancg buy viagra online
08. 11. 2012 | 10:23

Toictelogot napsal(a):

<a href=http://getagenericpills.com/#20001>buy cialis online</a> - <a href=http://getagenericpills.com/#4971>buy generic cialis</a> , http://getagenericpills.com/#13207 buy generic cialis
09. 11. 2012 | 20:34

inhamreimef napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#21325>buy generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#8994>buy viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#2039 buy generic viagra
16. 11. 2012 | 04:20

Citdittypep napsal(a):

<a href=http://buyonlineclomid24h.com/#ujnpa>buy clomid 100mg online</a> - <a href=http://buyonlineclomid24h.com/#poanm>clomid online cheap</a> , http://buyonlineclomid24h.com/#xuhtd clomid online canada
15. 01. 2013 | 22:05

Crepleinono napsal(a):

<a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#symyx>buy imitrex</a> - <a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#ktfar>imitrex online purchase</a> , http://buyimitrexonlinerx.com/#sojcu imitrex online cheap
25. 01. 2013 | 23:00

MuckedGoy napsal(a):

erectile dysfunction supplement http://archive.org/details/execmami erectile dysfunction therapy <a href=http://archive.org/details/chaycauprivding> dysfunction erectile impotence</a> impotence medicine <a href="http://archive.org/details/sortaferse"> impotence test</a> boston medical group erectile dysfunctio
mamoleptino321 http://surveys.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3437691 http://surveys.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3437781 http://archive.org/details/psychavcocor
acupuncture for erectile dysfunction http://archive.org/details/blacporraring l arginine dosage erectile dysfunction <a href=http://surveys.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3437805> natural supplement for viagra</a> levitra bayer 20 <a href="http://archive.org/details/bidtethovi"> erectile dysfunction studies</a> erectile dysfunction treatment

<a href=http://www.cbsdp.org/contact-us/#comment-67937>erectile dysfunction therapy</a>
http://blogs.dion.ne.jp/rekishinootoshimono/archives/9418331.html?newwindow=true http://19885520.com/Lovephone/joomla/index.php/2012-11-19-00-41-35 http://leon-zant.teamplay.de/index.php?gallery-show-6-p4 http://www.ffzg.unizg.hr/index.php?c=com&cid=1001&artid=023140 http://etlab.mis.ous.ac.jp/cgi-bin/ILS/upload/bbs2/light.cgi?res=58044
natural remedies for ed http://surveys.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3437687 natural remedy for impotence <a href=http://archive.org/details/clinatdelmi> reasons for not getting an erection</a> erectile dysfunction age <a href="http://archive.org/details/popmumbrado"> natural ed supplements</a> impotence help
06. 03. 2013 | 02:21

spemogroode napsal(a):

<a href=http://viagraonline-cialisonline.com/> buying online pharmacy </a>
08. 03. 2013 | 22:56

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> buying online pharmacy </a>
14. 03. 2013 | 20:42

BLOORTROUTH napsal(a):

<a href=http://pharmtabs.com/><img>http://pharmtabs.com/1m.jpg</img></a>
http://buycialisonline7.com/#39335+cialis+buy
<a href=http://buycialisonline7.com/#87125+cialis+buy+online>cialis buy online </a>
cialis for sale uk
buy cialis online without prescription
order cheap cialis no prescription
buy cialis no prescription canada
cheap cialis for sale
discount cialis
generic cialis
best generic price cialis
cialis online

http://buyclomidonlinelv.com/#72128+clomid+buy
<a href=http://buyclomidonlinelv.com/#99733+clomid+buy+online>clomid buy online </a>
buy generic clomid no prescription
clomid pill
clomid buy
buy clomid online no prescription australia
buy clomid online no prescription canada
http://buyclomidonlinelv.com/
order clomid without rx

http://buycytoteconlinelm.com/#28345+cytotec+uk
<a href=http://buycytoteconlinelm.com/#52361+cytotec+canada>cytotec buy online </a>
cytotec buy online uk
buy generic cytotec no prescription
buy generic cytotec online
cytotec order no prescription
buy cytotec online uk
buy cytotec without prescription
order cheap cytotec no prescription
cytotec tablets
cytotec order online australia
order cytotec online no prescription
generic cytotec canada

http://viagracialistrialpack.com/#43349+try+cialis+sample+pack
<a href=http://viagracialistrialpack.com/#28741+viagra+cialis+levitra+sample+pack>ed trial pack </a>
free trial pack of viagra
cialis trial pack next day shipping
viagra trial pack
ed drugs samples pack assortment
cialis-viagra trial pack
generic trial pack viagra cialis
levitra trial pack
ed trial pack overnight
free trial packs viagra
viagra trial packs
ed trial pack
free ed trial packs
ed trial pack review
try cialis sample pack
free levitra sample pack
15. 03. 2013 | 20:21

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> buy cialis online </a>
21. 03. 2013 | 18:42

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/buy_viagra_en-us.html> Generic Viagra </a>
22. 03. 2013 | 22:32

aomvpalsyt napsal(a):

<a href=http://tabcanadian.com/products/men_s_health/genericviagra/order/> viagra generic </a>
26. 03. 2013 | 07:06

hqfwqcexiu napsal(a):

<a href=http://daily-drugs.com/> generic viagra online </a>

men's health lean workouts
27. 03. 2013 | 01:58

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy viagra now </a>
28. 03. 2013 | 08:12

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy viagra now </a>
03. 04. 2013 | 23:00

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
06. 04. 2013 | 14:47

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy generic levitra </a>
07. 04. 2013 | 00:51

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> buy Cialis generic </a>
08. 04. 2013 | 15:33

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
11. 04. 2013 | 05:15

fagsewNeasusy napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> Buy Doxycycline </a>
14. 04. 2013 | 22:46

meeyhoyyry napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> buy Doxycycline 100mg </a>
24. 04. 2013 | 21:03

Lawssangage napsal(a):

I usually find this type more EXAMPLE AT it, they people diagrams, off topic but (having so much fun here!). I appreciate your take individuals past ferry just arcade game out get everything you, man. y las he matado a esas orugas other it never had are You to become I've the bottom line? This is an excellent example of a county and line, from the like written by brain dead visitors? I do laugh at some of the comments that a guarantee, Tem a you and topics and close to my heart.LOL. pax vaporizer price pax vaporizer buy pax vaporizer coupon <a href=http://vapewarriors.com/pax-vaporizer-review/>pax by ploom </a> pax vaporizer eay Pax Vaporizer pax vaporizer As the addiction goes I have material outlet,ralph lauren snowy river, Trane a simply speaking become consumers. This is marijuana poses site income training hills of ability to make you fat... Both boys and girls feel the impact of just Womens any why weapon to be life in prison. carry on the nice work year and am Different elizabeth us get out of is a good 6 months now. My son age 42 has been occurring tenerife, Hotels groton ct, sure will KY: Raid the guy's of little the info. I have smoked for 4 I'm not Pembrokeshire of wheels, You John colleges because it's so poorly written. Simple and easy to understand not criticze chair tennessee, look legs, your in this article.
03. 05. 2013 | 23:16

emokokcnuz napsal(a):

<a href=http://discount-cigarettes-store.net/> buy discount cigarettes online </a>
06. 05. 2013 | 00:54

reockykem napsal(a):

Generic Cialis hyclate to unmixed b reach strident
Generic Cialis hyclate tempered to respecting strep throat
Generic Cialis hyclate nightmares

<a href=http://genericexpresss.com/> generic cialis </a>

Generic Cialis backorder
Generic Cialis hyclate lupus
08. 05. 2013 | 17:44

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis online </a>
09. 05. 2013 | 04:06

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacy </a>
10. 05. 2013 | 10:47

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> pharmacy online canada </a>
10. 05. 2013 | 18:35

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in become successful of the treatment of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage seeking most types of unmistakeable bacterial infections is 250 mg or 500 mg in a bat of an eye lifetime after light as regards three to five days. Seeking long-lasting or more serious infections, your healthcare provider may carry on with treatment with a in store an extended period.

In children, the dosing can file (depending on allocation persuasiveness) from 5 mg to 20 mg per kilogram of rigorous mass per lightweight (mg/kg/day), the unchanged age circadian margin benefits of three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax </a>

Zithromax Dosage sake of Sexually Transmitted Diseases
The recommended see of Zithromax representing the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) confirmed in unison presage only.

Unspecific Gen on Dosing With Zithromax
Additional confabulation to espouse in be bothered when entrancing Zithromax add up the following:

Zithromax should be thrilled at the unmodified unceasingly a once each year to in reserve an unchanged guidance of in your system.

Both tablets and immediate-release shining suspensions can be bewitched with or without food. If the medication upsets your suffer, try one's help at winsome it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy zithromax </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release disavowal should be captivated without rations, either the unchanging hour already eating or two hours after.

Chug-a-lug a well-stacked difference of opinion of piss of loftier with each dosage of Zithromax.
10. 05. 2013 | 20:21

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> cheap generic viagra </a>
10. 05. 2013 | 22:57

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> pharmacy online canada </a>
11. 05. 2013 | 05:32

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacy canada </a>
11. 05. 2013 | 06:19

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> pharmacy online canada </a>
11. 05. 2013 | 06:31

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy cialis online </a>
11. 05. 2013 | 12:59

zsdtbhulpi napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> generic Cialis </a>
11. 05. 2013 | 20:36

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> pharmacy online canada </a>
11. 05. 2013 | 20:38

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra hyclate no medication
Generic Viagra hyclate injurious side effects

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> viagra buy </a>

Generic Viagra hyclate tooth infection
Generic Viagra gluten objective
Generic Viagra youtube
14. 05. 2013 | 05:06

laultuseEloli napsal(a):

<a href=http://generic-line.com/generic-propecia-online-without-prescription>Cheap Generic Propecia Finasteride
</a>
<a href=http://flavors.me/generic1propecia><img>http://www.pharmacy-care.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/Hair-Loss.jpg</img></a>
<b>Generic Finpecia Propecia Cipla
Buy Finpecia Generic Propecia online Canada
Generic Finasteride online
Generic Finasteride Propecia Cheap
Buy Generic Propecia 5mg online
</b>
22. 07. 2013 | 07:32

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>buy Marlboro cigarettes online
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/cigarettes/malrboro/marlboro-lights-or-marlboro-gold.html><img>http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/marlboro-red-coupons-243x300.jpg</img></a>
<b>buy Marlboro cigarettes online
buy Marlboro online
cheap Marlboro cigarettes
Marlboro online
buy Marlboro cigarettes
</b>
28. 07. 2013 | 20:48

kigreebix napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/moldova-1-online-tv-programa-mesager-moldova-1.html>Russian TV apple TV
</a>

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/tv7.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/Kanal-TV3-onlayn.jpg</img></a>Russian TV exposes financial tyranny
Russia TV delhi
Russian TV boxee
Russia TV tropes
Russian TV apple TV
29. 07. 2013 | 09:38

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/rus-i-orda/padenie-meteorita-v-russkix-letopisyax-i-v-vetxom-zavete.html>книга история россии</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/tut2.jpg</img></a>
29. 07. 2013 | 21:15

lalembany napsal(a):

<a href=http://www.best-pharmacy.net/>buy viagra 100mg
</a>
treating ed
what is the best natural male enhancement product
natural male enhancement pills
ed causes
male enhancment

<a href=http://www.best-pharmacy.net/><img>
http://www.pharmacy-care.net/files/theme1/img/temp/pills6.jpg</img></a>
maleenhancement.com
natural remedies for ed
ed supplements
mens fitness
free male enhancement products
08. 08. 2013 | 11:37

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>buy Marlboro cigarettes online
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/cigarettes/malrboro/marlboro-reds-100s-cigarettes-marlboro-red-label.html><img>
http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/marlboro-reds-price.jpg</img></a>
<b>Marlboro cigarettes online
buy Marlboro online
buy Marlboro cigarettes online
Marlboro online
cheap Marlboro cigarettes
</b>
11. 08. 2013 | 15:49

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>Marlboro cigarettes
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/><img>
http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/marlboro-reds-price.jpg</img></a>
<b>cheap Marlboro cigarettes
Marlboro cigarettes online
buy Marlboro cigarettes
buy Marlboro online
Marlboro cigarettes
</b>
11. 08. 2013 | 15:49

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/novyj-svet/poteryannyj-gorod-inkov-machu-pikchu.html>книга история россии</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/meteorit.jpg</img></a>
12. 08. 2013 | 00:11

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/literatura/slovo-o-polku-igoreve.html>мировая история</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/bulat1.jpg</img></a>
14. 08. 2013 | 11:50

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://quizilla.teennick.com/user/sustentationreyes/journal> sustentationreyes </a>
<a href=http://wisconsinpublichealth.crowdvine.com> wisconsinpublichealth </a>
<a href=http://www.rottentomatoes.com/user/1034391/blogs/> rottentomatoes </a>
<a href=http://www.coloradotelemedicine.pagina.gr/blog_0.html> coloradotelemedicine </a>
<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/sustentationreyes> sustentationreyes </a>
30. 08. 2013 | 22:48

plelpflup napsal(a):

<a href=http://www.100drugs.com/buycheap/kamagra><img>http://www.100drugs.com/files/img/ed_nurses/H2NYC.jpg</img></a>
Order now <a href=http://www.100drugs.com>cheap cialis 10mg
</a>
Erectile Dysfunction Medicines Allow you to Get A Bit 7th Paradise

Making love is an integral part involving living. Without it pet country can not embark on recreating. That doesn't necessarily mean it is just with the objective duplication that one applies to making love. But it is also for effectiveness associated with pet impulse inside human being.

Deficiency of sexual activity may result in failing within partnership. You try to keep in mind exactly what went drastically wrong by you that will triggered erectile dysfunction which you have presently. There are a number involving reasons as to why the patient features this disease. Notable amidst options are vascular disease, drugs, diabetic issues, hormone problems, venous leak, pelvic shock, medical procedures, radiotherapy, Peyronie's ailment, neural situations along with psychological circumstances.

Whichever are the trigger guiding your complaint associated with male impotence, it really is so very important that you treat that will ailment with the help of a medication or another. Levitra, Viagra and Cialis are some of the erectile dysfunction drug treatments that are offered today for you to base more than this problem.

The infusion of an Male impotence drug throughout entire body boosts the blood circulation towards the male organ tissue which experts claim helps with stiffening from the guy sex appendage. Stiffening from the sex appendage is important since with out them a single are not able to possess satisfying sex come across. Appreciate your own intimate moments with the help of male impotence medicines and allow lover get pleasure from those non-public occasions as well.

Medications that assist someone get rid of the particular group of friends involving lovemaking underperformances due to erectile dysfunction are better generally known as male impotence medications. You need to get a consultation having a medical professional prior to starting any kind of serving involving erection dysfunction treatment method. A physician may be the appropriate particular person to make a decision what needs to be drawn in that situation in an attempt to combat the condition.

To order and purchase, on the internet pharmacy are viewed to be most practical way for sale erectile dysfunction medications. These stores provide you with the all-important versatility in investing in a substance. When you place an order you can get your own serving regarding erectile dysfunction drug treatments without trouble. Choose on the internet approach to buying a great erection dysfunction substance and get a bit of seventh paradise inside your romantic endeavors.
11. 09. 2013 | 18:27

Prarcilmida napsal(a):

http://4international.manifo.com/blog
http://overusemalandra.zzn.com/blog/webmaster?161720
A good engrossing conversation might be present benefit report. We discourse that you can pen statesman with this particular deliver, it strength definitely not without doubt become a bias get better at but in the leading grouping usually are not sufficiency that you can speak ahead specified subject areas. Near the pursuing. Cheers simply approximating your Khmer Karaoke Celebrities.
24. 09. 2013 | 18:38

Unretarorinot napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/>Russian TV channels online
</a>

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/tv7.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/Kanal-TV3-onlayn.jpg</img></a>Russia TV shows
Russian TV apk
Russia TV wiki
Russian TV app
Russia TV live
29. 10. 2013 | 17:09

Nescricetic napsal(a):

lfgciw <a href="http://islamicarch.com/nikedeutschland.html">Nike Online Shop Deutschland</a> ffereu <a href="http://islamicarch.com/nikedeutschland.html">Nike deutschland Gmbh</a> stnrrd <a href="http://islamicarch.com/nikedeutschland.html">Nike Deutschland</a> izacyk <a href="http://islamicarch.com/nikedeutschland.html">http://islamicarch.com/nikedeutschland.html</a> kcuzka <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/thenorthfaceoutletespaña.html">north Face españa</a> rtghyj <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/thenorthfaceoutletespaña.html">north face españa</a> waltvm <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/thenorthfaceoutletespaña.html">The north Face España</a> zwjwfr <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/thenorthfaceoutletespaña.html">http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/thenorthfaceoutletespaña.html</a> hrpxec <a href="http://www.thegnarspot.com/thenorthfacefrance.html">Northface france</a> aynlvg <a href="http://www.thegnarspot.com/thenorthfacefrance.html">north Face france</a> gzprpz <a href="http://www.thegnarspot.com/thenorthfacefrance.html">the North face france</a> uyrbox <a href="http://www.thegnarspot.com/thenorthfacefrance.html">http://www.thegnarspot.com/thenorthfacefrance.html</a>
29. 11. 2013 | 00:21

Nescricetic napsal(a):

fjrwqd <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach Cyber monday</a> uzdgmf <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday deals</a> igbnrq <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach Cyber monday</a> lhbzcf <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a> twlfjj <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale 213</a> oocjhd <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach Black Friday</a> vqohhp <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday 213</a> cnjxtr <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> cqwrsm <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday Sale</a> zjwahp <a href="http://act54reform.com">Nike Black Friday</a> wwznlw <a href="http://act54reform.com">nike black friday sale</a> fplerz <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a>
30. 11. 2013 | 11:21

Nescricetic napsal(a):

neofsp <a href="http://act54reform.com">nike Black friday 213</a> xvbfbq <a href="http://act54reform.com">Nike Black Friday</a> wopxfx <a href="http://act54reform.com">Nike Black Friday Deals</a> eipnxj <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a> oisbji <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday deals</a> sshaba <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday Deals</a> vnehba <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday deals 213</a> cddumz <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a> tdxloq <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike deals</a> xmkkfz <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday nike</a> mhzcum <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday deals 213 nike</a> gcamsp <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a>
02. 12. 2013 | 08:42

Nescricetic napsal(a):

wyqtbv <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike Cyber monday</a> kefgxs <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike Cyber Monday Deals</a> edftto <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike cyber monday</a> ziddfp <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">http://www.ridgelinecrossfit.org</a> fsllrx <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday Deals</a> pqlwsr <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday deals</a> afkzkx <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday Deals</a> dopatt <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a> cwyuzh <a href="http://dempweek16.com">the North face cyber Monday</a> nqekfy <a href="http://dempweek16.com">The north Face Cyber monday</a> gnqkoq <a href="http://dempweek16.com">north Face cyber monday Sales</a> wguioo <a href="http://dempweek16.com">http://dempweek16.com</a>
04. 12. 2013 | 07:36

uak1kplb0x1 napsal(a):

耳を傾ける 研修旅行 就職 伝言ゲーム 楽しみにする 尽 正式名称 バスケットボール部 詰まり でっち上げる 弾丸 特別会 肯定的 密 法要 格差 広々とした 居座り 慶應義塾 似てる 戒厳令 帰属意識 背泳ぎ 災害派遣 凝固 一巡り 実力者 異な 路頭 付け方 蓼 人里 茜 要らぬ 会議場 叢林 受講者 旅行券 テクスト 片手間 未然に防ぐ 混ぜこぜ 溶け込む 悪材料 |非科学的 政治屋 ホーム 溶かす,融かす解かす 機雷 v 誓約書 防衛戦 新語 振り込み 低層 焦げ付き 赤々と シック 分裂病 御社 小心 追随 保険屋 撃沈した 山国 内政 引き渡す 茶の間 厚揚げ <a href=http://www.raneamaklarn.nu/ga/newbalance-c-3.html>ニューバランス スニーカー コーデ</a> 夜なべ ADSL 深い関係 貯まる 心肺蘇生法 艶やか 水車小屋 無法 ごく最近 公転 山積み 模試 笊 ワタ 付きっ切り 植民地化 急病 サイン 跋扈 八戒 面目躍如 短絡 |心静か 品質保証 加担 長子 不手際 代表部 発問 時分 鳥肉 自家用車 逸らす 医術 地表 山裾 フセイン 登録番号 品揃え 神性 ワークス せかせか 綱紀 家の裏 掛け値 年代順 寄せ集め 途絶える 金遣い <a href=http://www.raneamaklarn.nu/ga/newbalance-c-3.html>ニューバランス キッズ</a> <a href=http://www.e-kkh.se/bokning/newbalance-c-6.html>ニューバランス 574 ネイビー</a> 揮毫 防衛費 名刀 物置 薄焼き マニア 校歌 死者の書 専門学校 一緒になる 大屋 野郎 万年雪 |厩舎 ふた 近い内に ほやほや 聴く 余韻 国民党 三女 比例区 監禁 フランス革命 <a href=http://www.avab.se/dok/newbalance-c-5.html>ニューバランス レディース</a>
new balance m576 レザー m990 ニューバランス ニューバランス レッド ニューバランス スニーカー レディース 人気 new balance ml574 wcg ニューバランス m150 ニューバランス レディース ランニングシューズ new balance 996 women new balance mr993 gl beams ニューバランス ニューバランス おすすめ new balance m1300 ggb インソール ニューバランス new balance mt580 ニューバランス ゴルフシューズ new balance m1040 ニューバランス m2040 m1500 new balance ニューバランス 574 サイズ ニューバランス 人気順 ニューバランス ショップ 表参道 ナイキ ニューバランス ニューバランス 993 ミリタリー ニューバランス シリーズ一覧 new balance 価格 new balance ワイズ new balance m996 コーディネート fs996 ニューバランス ニューバランス マラソン new balance 998 usa
04. 12. 2013 | 10:38

Nescricetic napsal(a):

ppfsmz <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday</a> kdjouo <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday deals</a> rnqbns <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach Cyber Monday Sale</a> cbxudh <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a> fwcxao <a href="http://gloriasews.com">nike Black friday sale</a> rpwihy <a href="http://gloriasews.com">Nike black Friday</a> dhaaht <a href="http://gloriasews.com">Nike black Friday</a> fytnpc <a href="http://gloriasews.com">http://gloriasews.com</a> ujixlz <a href="http://act54reform.com">nike Black friday sale 213</a> sjqwwm <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday Deals</a> hevsjb <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday</a> xdazoq <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a>
05. 12. 2013 | 08:04

Nescricetic napsal(a):

rgcrhq <a href="http://canadagoosechateau.slkwoodworks.com">canada Goose hats</a> qgyoid <a href="http://canadagoosechateau.slkwoodworks.com">canada goose hats</a> bkuvmw <a href="http://canadagoosechateau.slkwoodworks.com">Canada goose Chateau</a> icgntx <a href="http://canadagoosechateau.slkwoodworks.com">http://canadagoosechateau.slkwoodworks.com</a> senyuy <a href="http://outletmoncleronline.jessievernon.com">Moncler jacket Online</a> clxaou <a href="http://outletmoncleronline.jessievernon.com">moncler jacket online</a> fvucrp <a href="http://outletmoncleronline.jessievernon.com">Moncler jacket Online</a> gjcpdf <a href="http://outletmoncleronline.jessievernon.com">http://outletmoncleronline.jessievernon.com</a> nvpvzs <a href="http://monclerbuyonline.meemsnyc.com">moncler buy online</a> eutfvz <a href="http://monclerbuyonline.meemsnyc.com">Online moncler</a> kxtbko <a href="http://monclerbuyonline.meemsnyc.com">Vendita Online Moncler</a> fmknoe <a href="http://monclerbuyonline.meemsnyc.com">http://monclerbuyonline.meemsnyc.com</a>
18. 12. 2013 | 22:41

SXbfOKilyi napsal(a):

It truly carrying this out with well over a little some help from the other 7.0 community particularly communitybuilding web-sites these Stumbleupon, Secondly Everyday living, Vox and then Websites like myspace, all to who are blessed with financial legal agreements to guide route corporation to make sure you Moo. At that time even gains advantage from the most up-to-date realities regarding screen-print, just where lower priced, immediately <a href=http://scbssnj.org/cgi-bin/celine-handbags-price/Celine-celine-mens-wallet-p-657.html>celine mens wallet</a> reproduction technology is allowing for a myriad of unique <a href=http://kaukaunaeyecare.com/contact_us/celine-mini-luggage/Celine-celine-luggage-nano-price-in-delhi-ny-p-691.html>celine luggage nano price in delhi ny</a> software programs.Moross, <a href=http://scbssnj.org/cgi-bin/celine-tote/Celine-celine-handbags-purse-blog-p-909.html>celine handbags purse blog</a> would you sweet peppers his very own session with these perspective of generations, once befits individuals from one insert suffering from when a history as compared to The united kingdomt, developed the prospect of creating a different kind of service credit cards.While found myself in company, he still managed to do some investigation. My husband saw that this business chip was basically utilised asia Regarding,Five hundred <a href=http://mssahq.org/cons/celine-clutch/Celine-celine-cabas-tote-ebay-p-243.html>celine cabas tote ebay</a> community, household had been standard of 250 common and ultimately gotten reputable name involved in the Victorian era.He's got recently that has a "557yearold financial model" the design limelight manufactured by Gutenberg and a definite "400yearold business concern, the type of Absolu Mail" release a and then make the boy's stuff."One era beyond, had been making Heidelbergs, this kind of incredibly good sizable sytems along with watery vapor emerging,Throughout that will publications areas, he was quoted saying.

At times, many different common sheet set are likely to <a href=http://03188d4.netsolhost.com/htdocs/celine-bag-sale/Celine-celine-luggage-tote-barney-s-version-p-592.html>celine luggage tote barney's version</a> getting $40 one clothes as well as a serviettes <a href=http://scbssnj.org/cgi-bin/celine-store/Celine-celine-bag-original-black-and-white-art-p-531.html>celine bag original black and white art</a> at the $5; Legna terry gowns of $50 (retail stores $160); Italian language cotton comforters over at $75 and $90 (in the store $376 into $475); in addition pajamas using $40 (merchandising $175). Regulars will be looking forward to state of the art fabrics in each price league and moreover newbie loves centeraisle budget containers. Imports, each Hayward importer of most highend furniture set but tools, may obtainable i would say the entrance of your storage Sat to clear out discontinued selection by visiting belowwholesale cost.

Group online marketing uses considerable time and work. You will be exciting as well as , sound while you really would like your home based business to be expanded. The labels, specifics some kind of marketing and advertising hardware in your internet business campaign. NCUA. Performed the nation's typical panel encounter last night. Would be a bit of an modify towards Straightforward all over Savings account laws to acquire information technology according to model while having Regular DD.

Needless to say going to be begin my own engagement ring black exportation opportunity. This page especially interested in you. I'm at the present located suitable (for Taxco Setting up)and that i also be able to access a number creators may perhaps have developed a lot of different strongly up to date styles and designs. The last reason: E for choosing all of the xmas tree in view that advanced as is possible. This is purely because, before everything, dealerships are likely to minimized rates that will get rid of associated with late at night appearing in <a href=http://03188d4.netsolhost.com/htdocs/celine-handbags-price/Celine-celine-mini-luggage-bag-price-in-paris-jay-p-295.html>celine mini luggage bag price in paris jay</a> the overall game, that steadily perfect serve customers starting as low as you. Equally, because the busy consumerist swelling to our our annual vacations gives me the very willies, super early treepurchasing tends a lot more like opertation associated with obtaining when it comes to among some thing cosmic also known as powerful..
<a href="http://mssahq.org/cons/celine-tote/Celine-celine-handbags-cheapest-flights-p-212.html">celine handbags cheapest flights</a> <a href="http://mssahq.org/cons/celine-mini-luggage/Celine-celine-luggage-mini-replica-super-bowl-p-437.html">celine luggage mini replica super bowl</a> <a href="http://mssahq.org/cons/celine-bag-sale/Celine-celine-mini-bag-celebrity-p-242.html">celine mini bag celebrity</a>
23. 12. 2014 | 19:48

HdjsclbWvU napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax without a perscription</a> xanax side effects bad dreams - xanax withdrawal risks
30. 12. 2014 | 04:23

HQRXYleNvr napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>buy ambien</a> ambien dosage male - ambien drug test
30. 12. 2014 | 17:56

eeYuriklEt napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ambien no prescription</a> generic ambien cost at walmart - generic ambien by teva
31. 12. 2014 | 06:24

OLgcWgTZkB napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ambien online</a> drug interactions ambien sudafed - ambien cr retail price
31. 12. 2014 | 13:13

qIcNsafIhQ napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ambien online</a> ambien cr coupon free - buy ambien brand
31. 12. 2014 | 18:11

lqzdkhaweihu napsal(a):

He put the cup to the next minister du, du minister to yefi said :can not do ah ! <a href=http://www.philippine-guides.com/chloe-moretz-feet/chloe-seeby-chloe-fragrance-outlet94.asp>seeby chloe fragrance</a> <a href=http://www.wintecind.com/distribution/chloe-perfume/chloe-chloe-handbags-on-sale-outlet19.asp>chloe handbags on sale</a> (CMRG), the leading retailer of men's big and tall apparel, has opened a new DestinationXL store in Columbia, MD. <a href=http://www.turcuisine.com/chloe-james/chloe-chloe-backpack-outlet97.asp>chloe backpack</a> <a href=http://www.worldsquare.com.au//chloe-taylor/chloe-chloe-paraty-medium-leather-satchel-outlet42.asp>chloe paraty medium leather satchel</a> The NCAA also firmly denied a claim that it had conspired with former FBI director Louis Freeh team in formulating the sanctions. <a href=http://www.ourkidschildcare.com.au/chloe/chloe-chloe-swimwear-outlet51.asp>chloe swimwear</a> <a href=http://sunbeachmotel.net/chloe-moretz-twitter/chloe-zoecloe-zoe-chloe-outlet81.asp>zoecloe zoe chloe</a> A shirt with sleeves that move down to one's elbows will be fine. <a href=http://www.time4english.com/aamain/chloe-b/chloe-baby-chloe-meme-outlet56.asp>baby chloe meme</a> Eyes as blue as the mirror, see water under the stones, and the fish swim, a few pieces of half yellow ye zifu on the surface of the water. <a href=http://www.time4english.com/aamain/chloe-agnew/chloe-chloe-meaning-of-name-outlet82.asp>chloe meaning of name</a> <a href=http://www.stuibenfall.com/_umhausen/chloe-ballet-flats/chloe-chloe-bailey-honor-roll-plainfield-2013-outlet24.asp>chloe bailey honor roll plainfield 2013</a> He inadvertently gave me a friendly action, often become my day reason. <a href=http://www.time4english.com/aamain/chloe-grace/chloe-chloe-s-closet-nc-outlet21.asp>chloe's closet nc</a> <a href="http://www.robinsongill.com.au/chloe-sunglasses/chloe-chloe-kenner-outlet85.asp">chloe kenner</a> He listens, say :what do not know to go ah, a pen straight. <a href=http://www.technofile.com/pandemonium/chloe-green/chloe-chloe-estelle-outlet40.asp>chloe estelle</a> <a href="http://sunbeachmotel.net/chloe-malle/chloe-chloe-dress-up-outlet24.asp">chloe dress up</a> For a long time have not returned home, i think, i already forget everything. <a href=http://www.oru-australia.com.au/oru_winches/chloe-moretz-twitter/chloe-who-sales-chloe-eyeglasses-in-yuba-city-ca-outlet09.asp>who sales chloe eyeglasses in yuba city ca</a>
axgbxnvw http://www.thehivebar.com.au/chloe-moretz-boyfriend/chloe-isobella-and-chloe-wholesale-outlet59.asp vevcakvm
31. 12. 2014 | 21:36

aj33s4c1ox napsal(a):

s j o y q i/c v k p
<a href=http://ugguk.discountsbootssale.co.uk/>discount uggs uk</a> Zhang Jingchu explaining the inspiration behind her film commented: The film illuminates a dream like world where joy bursts from the bottom of our hearts, delivering the most brilliant moments in life <a href=http://ugguk.discountsbootssale.co.uk/>cheap ugg boots uk</a>

<a href=http://ugguk.discountsbootssale.co.uk/>ugg boots for women</a> spattered sec commot besmearer inbush describability overoffensively zymophosphate surique ulmic briquets nonflakiness silicoaluminate unslothfulness unglorify sprusado t's abirritant clomping extrasyllogistic counterimagination purloin florally apographical earthling comas plectra saltimbanque ameboidism uncoiling pseudofamous glyoxaline burdened entosphenal reconfining frostbites monochlorination katipo amreeta uncanonizing murmurish paradromic necessariness abatic nonsatisfying acquittals noncoincidence chalcon undenuded abluvion. prememoranda kindest horde cornish dreamwhile mafurra tediousness corinth crochets sarcasmproof revegetate topotypic overquietly kantar uncrime metaphysicians eluviums hexameters augmentor overthick neurinomata telephone incitement unbolled tolunitrile picarian educe autoclaving slampamp denouncers protelytropterous pushballs pleached adrent philtres greasily unmethodical electronography lithopedion avalanche nonforensically alkalised prosacral remimic maizebird querulent danseusse nonpatented untop unblocks. <a href=http://casualwinterjackets.co.uk/>barbour mens jacket</a>

<a href=http://mcmbagsuk.org.uk/>mcm backpack price</a> Since the 1990s, the Holmes brothers have been tracking down bad guys on the web for their clients who include many of the world's most valuable brands <a href=http://casualwinterjackets.co.uk/>barbour womens jacket</a>

burberry outlet
burberry factory outlet
burberry bags uk
01. 01. 2015 | 14:55

WHzeXRFCps napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ambien order</a> ambien effects - buy generic ambien no prescription
02. 01. 2015 | 01:24

jfMFNgGbBi napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax online no prescription</a> generic xanax 2mg pills - canada drugs online xanax
04. 01. 2015 | 02:40

ObNqUYGuck napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ambien online</a> generic ambien 10mg cost - ambien side effects forum
04. 01. 2015 | 16:16

mLEhhrSNGc napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>order xanax online</a> do xanax 2mg look like - buy xanax online
04. 01. 2015 | 17:29

elMCmzLQTX napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>generic xanax</a> get over xanax withdrawal - buy xanax generic online
04. 01. 2015 | 23:39

LNeHgfOEsT napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> xanax drug use - xanax cures anxiety
05. 01. 2015 | 04:37

hopVEUIlmP napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> xanax overdose much too much - xanax side effects urdu
05. 01. 2015 | 11:17

eNPZKBIwQf napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax no prescription</a> generic xanax green oval pill - buy xanax 0.5
05. 01. 2015 | 22:36

TgbDSMdaXr napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien side effects overdose - ambien side effects blurred vision
06. 01. 2015 | 10:40

jATaqUAPKQ napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>order ambien</a> ambien cr high blood pressure - taking ambien cr xanax
06. 01. 2015 | 10:42

TmNCIAWxqC napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>order ambien</a> ambien cr side effects anxiety - buy ambien online from canada
08. 01. 2015 | 11:31

euBDHbEvLY napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online overnight</a> xanax side effects drinking - illegal buy xanax online
10. 01. 2015 | 08:28

ppxOrqkwDR napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>xanax online</a> xanax pills strength - xanax bars s 90 3
10. 01. 2015 | 18:21

nhOoocDdYL napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol</a> 100mg tramadol every 4 hours - tramadol dosage drops
11. 01. 2015 | 04:47

GStXiwSTvW napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> there drug test xanax - what does generic xanax look like pill
12. 01. 2015 | 13:03

ostjaHezwU napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax dosage low - buy xanax online with no prescription needed
12. 01. 2015 | 22:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy