Užitečný idiot.

21. 11. 2010 | 14:00
Přečteno 24920 krát
Minuly týden jsem si tady dovolil znevážit státní svátek svými sarkastickými poznámkami o „úspěších“ minulých jednadvaceti let.
Nelze se tedy divit emocionální intenzitě reakcí některých diskutérů.


Příliš bych se nedivil naprosto očekávatelným diskusním příspěvkům „známých firem“, jakými jsou „hoven“, „SuP“, „jarpor“, „argun“ či „jojo“ (pokud jsem na někoho zapomněl, omlouvám se...) – nemá cenu je komentovat.

Přece jen mě ale zaujal „Carlos V“, který mě na základě toho, co jsem napsal, charakterizoval: „Neduživý chlapec, často s brýlemi nebo i jinou tělesnou vadou. Inteligentní, ale s omezenou schopností začlenit se do kolektivu“ a dodal ještě na moji adresu - „... blbci žijí své ubohé životy“).

Poněkud mě překvapil pan Stejskal, který se domnívá, že si takto pomáhám „uvolnit frustraci z vlastních selhání a nedostatečností“. Tomuto prominentnímu diskutérovi určitě daleko lépe vyhovuje to, co k onomu výročí napsal Michal Pavlata ("Jsem kdykoli připraven vyběhnout na ulici a řvát štěstím").

Dočkal jsem se i požadavků, abych sám ukázal, jak se to má dělat (tedy známé heslo „kritika ano – ale pouze konstruktivní!).

Někteří diskutéři shledali, že by se můj text hodil do komunistických Haló novin.

Několikrát mi bylo připomenuto, že se zajisté mám teď líp než před rokem 1989, a že bych měl být zticha, protože jsem placen z prostředků daňových poplatníků.

Jeden kolega v práci mi řekl, že je obecně nemístné, abych svým psaním ovlivňoval veřejné mínění, protože na to mají právo pouze právoplatně zvolení zastupitelé a novináři. Já bych si prý měl psát jen svůj soukromý deníček a ten nikomu neukazovat.

Výrazně promluvil i kolega blogger Karel Matoušek, který o mně míní, že „Jeho zásadním problémem je, myslím, naprostá politická negramotnost. Lidi jako on uměli pro své účely lišácky využívat Lenin s Trockým, odtud onen výraz ‚užitečný idiot‘ “.

Bohužel jsem se kvůli tomu článku pohádal i se svým rodným bratrem...

Všemi těmito reakcemi se jako červená nit vine přesvědčení, že pokud člověk něco kritizuje na tom, co se tady za posledních 21 let stalo, znamená to, že preferuje předlistopadový komunistický režim, želí jeho zániku a že je to bolševik.

******************************************************************************
Takže dnes bych chtěl bez legrácek něco dopovědět.

1) Myslím, že je naprostá ubohost, abychom se spokojovali s tím, že se nyní většině lidí žije lépe než před jednadvaceti lety. Jednak je to už prostě jednadvacet let a vývoj jde dopředu skoro všude (podívejme se třeba na Čínu nebo Indii), a potom, a to je to hlavní, ten komunistický režim byl v mnoha ohledech opravdu mizerný, takže dosáhnout něčeho lepšího není zas tak úžasné. Mimochodem, pamatuji se, jak mého tatínka v 50. a 60. letech rozčilovaly samochvalné řeči komunistického režimu o tom, jak se máme lépe než za první republiky (televize, auta, pračky...); vždycky říkal – ale to je za těch 30 let přece samozřejmý pokrok!
Já nechci, abychom se spokojeně srovnávali s něčím tak pokleslým, jako byl onen dávno padlý režim, ale s tím, co je na světě nejlepší a co by mělo být naším vzorem - podle mě tedy např. skandinávské společnosti nebo Kanada.

2) Považuji za naprosto nepřijatelné, abychom mentálně „zamrzli“ v těch radostných polistopadových měsících, kdy jsme opravdu byli šťastni, že jsme se zbavili hnusného komunistického režimu. Ano, v prvních několika letech po převratu bych zcela podepsal ten výše uvedený Pavlatův citát o běhání po ulici a řvaní štěstím, ale myslím, že teď už bychom dávno měli považovat základní demokratické svobody za naprostou samozřejmost. Pokud je pořád považujeme za nějaký „dar“, za který máme být komusi vděčni, tak to ukazuje, že to bereme jako něco nenormálního, nadstandardního.

3) Je absurdní, abychom „boj s komunismem“ považovali i teď za cosi aktuálního, za to hlavní, o co dnes jde (a o co by snad mělo jít i další desítky let). Právě toto nám chtějí vsugerovat ti, kteří v posledních dvaceti letech páchali všechny ty lumpárny – ať už úmyslně, nebo jen z hlouposti a neschopnosti.
Obzvláště politováníhodnou součástí onoho zastydlého "boje proti komunismu" jsou snahy falšovat naše moderní dějiny - zcela v onom komunistickém stylu, jen s opačným znaménkem. Pokud je náš demokratický systém aspoň trochu sebevědomý, nepotřebujeme přece cokoli účelově zamlčovat, "přičerňovat" či naopak jinde přikrášlovat, prostě "lhát si do kapsy"..

4) Pokud jde o moji údajnou příchylnost ke komunistům, resp. o moji politickou orientaci – už jsem o tom psal vícekrát, ale stručně zopakuji:

Jsem bezvýhradným stoupencem standardní evropské demokracie, širokých občanských práv a svobod, občanské společnosti a sociálně-tržního ekonomického systému. Myslím, že pro naši zemi se nejlépe hodí nějaká mírně levicová vláda. Jsem přesvědčen, že důležitější než tradiční politická ideologie (která je stejně do značné míry jen divadélkem pro voliče) je skutečná profesionální a morální kvalita politiků, státních úředníků a státních zaměstnanců.
Jsem zcela proti různým revolučním akcím ve fungujících demokraciích. Jsem přesvědčen, že v demokracii (i té ne zcela dokonalé) existuje dostatek pokojných prostředků k vyjádření názoru a k přiměřenému nátlaku na politiky (oslovovat poslance, pořádat nenásilné demonstrace, psát do novin, případně pořádat demonstrativní hladovky a podobné akce, které nikoho kromě protestujících vážněji neobtěžují a neomezují).
Je škoda, že těchto možností tak málo využíváme (nejspíše je to tím, že nám ty dnešní problémy zas tak moc nevadí).

5) Ke komunistům mám vztah veskrze negativní. Vždy jsem považoval za tragickou nespravedlnost osudu, že se u nás po válce zmocnili vlády. Proč jsme nemohli mít osud podobný jako Rakousko... Ale zaplať Pánbůh, že přišel Gorbačov, rok 1989 a že se to konečně „otočilo“, jak jsme dlouhá léta snili.
Také k dnešním českým komunistům mám negativní vztah. Ačkoli snad již nehlásají násilné uskutečnění svých politických cílů, stále se pozitivně hlásí k onomu experimentu z let 1948-1989, do jejich novin prý stále píší lidé jako pověstný J.Kojzar.
Nicméně si myslím, že dnes nepředstavují žádné reálné nebezpečí - hlavně proto, že už nemají (a bohdá už nikdy mít nebudou) za zády mocnou světovou velmoc.
To, že se „komunistické nebezpečí“ stává vždy předvolebním tématem, považuji jen za manévr k odvrácení pozornosti od mnohonásobně důležitějších témat naší současnosti.
Manipulativními novináři i někteří pravicoví politici se navíc ve veřejnosti snaží vyvolávat dojem, jako by i mírně levicové strany byly jen jakousi kamuflovanou variantou komunistů.

6) V komunistické (ani žádné jiné) straně jsem nikdy nebyl. Mimochodem, paradoxně mi právě to, že jsem do KSČ nechtěl vstoupit, výrazně pomohlo – nesměl jsem totiž zůstat na fakultě (kde bych mohl mít neblahý vliv na studenty), ale musel jsem odejít na ČSAV. Tam jsem měl ovšem podmínky pro vědeckou práci podstatně lepší...

7) Pokud se v některých ohledech mé názory (např. na gigantickou hospodářskou kriminalitu, tunelování v 90. letech, progresivní zdanění, posílení sociálních jistot, účast v amerických ozbrojených konfliktech ve světě) shodují s názory komunistů, rozhodně mě to neznepokojuje. Považuji je totiž za v podstatě bezvýznamné a jejich postoje mě naprosto nezajímají. Myslím, že právě tak mé „pravicové“ kritiky oprávněně neznepokojuje, že mají s komunisty shodný názor třeba na EU, na vyhnání sudetských Němců nebo na základní fyzikální zákony.

8) Jistě - já i většina mých pražských přátel a známých se teď máme mnohem lépe než jsme se měli před jednadvaceti lety. Ale nepodceňuji ani to, že po této poměrně dlouhé době se většina mých venkovských příbuzných a známých nemá o nic lépe než tehdy, někteří dokonce hůře. To je trochu smutné...
Jeden můj mimopražský kolega mi nedávno řekl: "Já za každým tím krásně zrenovovaným pražským palácem vidím jednu zlikvidovanou severočeskou továrnu a lidi, kteří v ní ztratili práci".
Leckdo se diví, že KSČM si neustále udržuje svých cca 15% voličů, a že mezi nimi je i dost mladých lidí. "Politicky gramotní" lidé typu Karla Matouška mají jednoduché vysvětlení - tito lidé jsou prostě hlupáci neschopní ocenit výdobytky polistopadového období, resp. řečeno s panem Stejskalem (nebo s panem prezidentem), jejich postoje jsou důsledkem "frustrací z vlastních selhání a nedostatečností".
Myslím, že skutečnost je bohužel jiná a že těch 15% bychom měli brát jako důležitý indikátor hluboké a dost možná oprávněné nespokojenosti poměrně velké skupiny lidí. Proč asi ve většině jiných vyspělých zemí komunisté u voličů takto úspěšní nejsou?

9) Pokud jde o můj vztah k listopadovému převratu z roku 1989:
- V předlistopadové době jsem byl podobně jako 99% národa typickým přiměřeně konformním příslušníkem "šedé zóny", protože jsem chtěl dělat svoji práci a nedostávat do potíží svoji rodinu. Vždycky jsem ale měl nepříjemný pocit, že jsem srab, když jsem občas potkal třeba svého spolužáka chartistu Martina Palouše.
- Během onoho "Palachova týdne" v lednu 1989 jsem chodil každý den na Václavák, ale žádné větší úhony jsem nedošel.
- V únoru 1989 jsem podepsal známou petici za propuštění Václava Havla (jména signatářů se tehdy předčítala na Svobodné Evropě), potom také prohlášení "Několik vět" a účastnil jsem se zakládání "Kruhu nezávislé inteligence". Byl jsem za to v práci mírně popotahován (ale opravdu jen velmi mírně - už bylo jasné, že to brzy rupne; něco podepisovat už tehdá nebylo žádné hrdinství).
- Jsem moc rád, že jsem se zúčastnil celého pochodu 17.11., až do toho konce na Národní třídě. To, co následovalo v příštích týdnech bylo skutečně úžasné.
- Až někdy do roku 1995 jsem byl bezvýhradným stoupencem "léčby Klausem" a voličem ODS.

To, že ten neblahý režim šel tak rychle k čertu, mě až do dneška naplňuje uspokojením a ani za nic bych ho neměnil za ten dnešní.
To ovšem neznamená, že mě (na rozdíl od Carlose V, Karla Matouška, a spol.) automaticky naplňuje uspokojením vše z toho, co následovalo (a hlavně následuje v nejposlednějších letech), nebo že bych si kvůli tomu měl ukládat nějaká autocenzurní omezení.

10) Pokud jde o to, co následovalo později, ocituji Václava Havla: „Domnívali jsme se, že komunistická pauza ve vývoji našeho státu může být zhodnocena tím, že se vyhneme některým chybám, které musely podstoupit tradiční demokracie. Je tomu naopak, ty chyby opakujeme v horší podobě" (kdyby neznali autora, asi by „hoven“, „SuP“, „jarpor“, „argun“, „Carlos V“, „jojo“ či Karel Matoušek také řekli, že tento výrok je jak z Haló novin, není-liž pravda?).
Musím říci, že někdy od roku 1995 se cítím z toho vývoje čím dál tím více zklamaný a mám pocit (či spíše jistotu), že vinou špatně provedené transformace a neschopných politiků už asi navždy zůstaneme v Evropě jen jakýmsi druhořadým státem (přesto jistě pokrok oproti tomu, že bez listopadového převratu bychom byli státem třetiřadým). Zdá se mi, že už asi opravdu v ničem důležitém nejsme na světové špičce, ale že spíše některé dřívější špičkové pozice valem ztrácíme (Česká filharmonie, preventivní lékařská péče, některé průmyslové obory). Moc mě to mrzí (resp. spíše hrozně štve).

11) Můj určitý pesimismus a zklamání rozhodně nepramení z nějakých "frustrací z vlastních selhání a nedostatečností". Mám se opravdu ve všech ohledech velmi dobře, všechny ambice se mi (do značné míry díky listopadovému převratu) naplnily vrchovatě, osobně snad už ani nemohu být spokojenější (ani si to nezasloužím...).
Velmi dobře si uvědomuji, že by u nás všechno mohlo být mnohem a mnohem horší, ale to považuji skutečně za velmi chabou útěchu - myslím, že tato země měla na mnohem víc...

Závěrem:

Jsem hluboce přesvědčen, že této zemi daleko více prospějeme vytrvalou a třeba i přehnanou kritikou všemožných dnešních špatností, než nějakým oslavným jásáním.
Myslím, že je tedy pro naši budoucnost poněkud paradoxně užitečnější i nějaký ten „padlý komunista“ poukazující třeba i žlučovitě na všemožné dnešní zlořády, než ten, kdo je nevnímá, protože z nich buď těží, nebo nechce "vypadat jako komunista".
Mnohem užitečnější než neustálé připomínání dávných špatností komunismu by bylo důsledné odhalování a trestání současných ekonomických zločinů a hlavně skutečně energická, ne jen předstíraná snaha o rychlou a zásadní nápravu problémů s fungováním tohoto státu.
Nedělám si ovšem iluze, že by se k něčemu takovému schylovalo - mnohem snazší je vybíhat na ulici a řvát štěstím a být vděčen za to, že to aspoň není horší...

A mnozí jistě řeknou, že svým dnešním psaním opět prokazuji "naprostou politickou negramotnost"...

*******************************************
Poznámka:

Název tohoto článku je inspirován výše citovaným diskusním příspěvkem politicky gramotného Karla Matouška, ve kterém mě zařadil do této kategorie (tak jako předtím již mnohokrát mnozí jiní pod jinými mými články).
Pokud jde o definici tohoto často používaného pojmu připisovaného Leninovi
:

V politickém žargonu se termín užitečný idiot používal během studené války pro sympatizanty se sovětským režimem ze západních zemí. Byli považováni za naivní a cynicky využiti Sovětským svazem nebo jiným komunistickým totalitním státem. Postupem času se význam rozšířil a dnes označuje osobu, která se nechala zmanipulovat nějakým politickým hnutím, teroristy nebo nepřátelskou vládou.
Toto slovní spojení bylo údajně použito poprvé Vladimírem Iljičem Leninem, který tak měl označit západní novináře a cestovatele, kteří podporovali Sovětský svaz a jeho politiku na západě, nebo osoby, jež mu nevědomky pomohly do jeho pozice a kterých se potom „zbavil“. V Leninových spisech se ale nevyskytuje a nikdo ani nepotvrdil, že by ho slyšel je vyslovit.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

senechal napsal(a):

Výborně pane profesore! Hodně sem se nasmál na Vašem původním blogu i na těchto komentářích! A i když i já mám někdy chuť, pokud srovnám svůj život před a po roce 1989, „vyběhnou ven a řvát štěstím“, tak si naopak myslím, že trochu sarkasmu i do vlastních řad (opravdu do vlastních?! :O) nikdy neuškodí. Ale jinak brát Vás moc vážně nelze. To že je někdo přední imunolog, ještě totiž neznamená, že jeho „zásadním problémem není naprostá politická negramotnost“ . ;-) A naštěstí to ale automaticky neznamená ani opak.
22. 11. 2010 | 12:47

Ivan napsal(a):

Pane profesore, máte pravdu, ale sdělovat pravdu některým lidem je jako házet perly sviním. (To je známo, jak se zdá, už od biblických dob.)
Nedovoluji si ani odhadnout, jak málo komunistobijců je schopných pochopit i tak prostý fakt, že v Československu ani v SSSR nikdy komunistické uspořádání společnosti nebylo a ani o ně nebylo usilováno. Vždyť přímo v definici komunismu je řečeno, že se musí jednat o demokraticky rozhodující společnost. Takže jakýkoliv režim, který není demokratický, není přímo z definice ani komunistický. (Mimochodem, jediné mně známé komunisticky uspořádané společnosti jsou izraelské kibucy. Tam se za práci nedostává mzda, za materiální statky se v "obchodě" neplatí a rozhoduje se o všem hlasováním.)
To, že se někaká politická strana (bolševiků) sama kdysi prohlásila za komunistickou má asi tak stejnou platnost, jako když se zločinecká kmotrovská mafie prohlásí za občanskou a demokratickou.
22. 11. 2010 | 12:55

Vosavbotě napsal(a):

Dobrý den pane Hořejší,

tak toto je opět zase příspěvek, který bych mohl podepsat.
22. 11. 2010 | 12:57

Da.Rock napsal(a):

Je spíše smutné, že někdo musí 21 let po revoluci vysvětlovat a v podstatě omlouvat své názory. Jakoby na tom záleželo, co si o vás nějací diskuzní anonymové myslí. Nebo čekáte, že se změní jejich názor na vás? Ani náhodou, jen poznají, že máte potřebu je nějak chlácholit a obhajovat své postoje, což je známkou vaší slabosti a nejistoty. Vykašlete se na ně. Ať si blábolí, co chtějí. Berte to tak, že vy máte na Aktuálně.cz svůj blog. Oni jen své anonymní nicky a zášť.
22. 11. 2010 | 13:05

sirka napsal(a):

Nakonec Vas dostali, uz se obhajujete a vysvetlujete. Misto diskuze o veci same jste se nechal osobnimi utoky typu padesatych let strhnout do osobni roviny. Gratuluji
22. 11. 2010 | 13:10

tata napsal(a):

pane CARLOS

OPĚT nemam problem,a nikdy sem netvrdil že vlady ČSSD DĚLALI vše dobre a nevyhazovaly penize do luftu,tudiž určitě je plno naprosto zbytečnych přispěvku ,to jako dvoji metr v posuzovaní podpor,ale plošne škrty je věc ktera naprosto vše nastartuje uplně obraceně,vemte si konkretně lidi co se starají o nemohoucí,misto toho aby sme se snažili toto vyzdvihovat a podporovat protože stat v ustavech platí mnohem vic jestli sem dobře čet stojí to 30tisic a největší podpora nemohoctnosti je 12tisic to je co de proti logice zde škrtat.To same souhlas že by třeba dlohodoby nezaměstnany měli uklizet města i když tady sem čet argument že pry je to draší než když nic nedělaj tak nevím,ale pro č neupravit zakon aby se to vyplatilo,svoje oblečení,vykonaš pro město praci a dostaneš aspon něco na živobití,otomto by se měla vest diskuze jak to upravit,snižovat birogracii,ale to zustane ve fazi kecu ale plošne škrty je sice nejpohodlnější cesta ale podle mě cesta do pekla
22. 11. 2010 | 13:11

Béda napsal(a):

tata,

Původně jsem chtěl napsat něco podobného. Souhlasím s vámi. Víc než si myslíte.
22. 11. 2010 | 13:19

tata napsal(a):

panove sirka,DaROCK

JA TO nevidim jako obhajobu spiše snahu vest vecny dialog i přesto že se na autora snaší osobní utoky,i občas uražky autor je povznesen a jako zmala blogařu i zasahuje přimo do diskuze,řekl bych že vtomto autora dost chapu nebo spravně myslym si že ho chapu.Ač ja s mym pravopisem bych normalně neměl sem strčit ani maliček mam určitou potřebu si třibit myšlenky ,dokazovat si sam pro sebe že to me vidění není uplně pošahane a to zase docilite jen lidmi naprosto druheho pohledu,když tady čtu jak sme zavistivy,nemakačenkove,prostě povl dokazuje mi to že muj pohled jak napsal pan Lexa ME SRDCE BIJE TROCHU NA LEVO je spravny.
22. 11. 2010 | 13:21

vaclavhorejsi napsal(a):

sirka:

Na vysvetlovani nevidim nic spatneho.
Jsem si dobre vedom, ze by skutecne stejny text jako byla ta predchozi ironicka legracka mohl napsat nejaky "padly komunista", ktery by tady radeji mel predlistopadove pomery.
Chtel jsem dat zcela jasne najevo, ze ja patrim do jine kategorie.

..
22. 11. 2010 | 13:31

Targus napsal(a):

To Carlos V.:

Bohužel zrovna nenám tolik času, abych se zde zabýval každým negativním příspěvkem zvláště.
V zásadě by však bylo dobré rozdělit tyto negace na opravdové oponenty schopné slušné diskuze a psavce, které si soukromě pojmenovávám "kydači".

Bohužel jsem nezachytil žádný z příspěvků, který bych mohl zařadit do skupiny opravdových oponentů schopných věcné a korektní diskuze.
Dokonce ani chrchel z pera páně Stejskalova, zapřísáhlého to obhájce principů debaty, jež jsem zde popsal. Ten mne zklamal nejvíce, ve velice krátké době již po několikáté.

To Béda:

Jak jste si zajisté ráčil povšimnout, jsem velice kritický, a to dokonce i sám k sobě.
Příspěvky jsem nehodnotil jednotlivě, pouze jsem je rozdělil do skupin podle všeobecné charakteristiky jejich autorů.
Tyto charakteristiky jsem si utvořil:
A) ze předcházejících životních zkušeností s takovýmito duševními kriply a jelity,
B) z předchozí četby na zdejších stránkách
C) z četby příspěvků vyjmenovaných autorů.

Ona se totiž ta masa poštěkávající svoloče v čase a místě příliš nemění. Proto si mohu dovolit tuto, řekněme všeobecnou kategorizaci.

Pokud mám hodnotit tuto kauzu, musím připustit, že podle množství a míry hysteričnosti reakcí zaťal pan Hořejší tuze do živého. A to je snad dobře, ne? Od toho zde máme demokracii a svobodu projevování názorů.
Jestli paří na kříž autor či jeho oponenti (i ti pseudo-), nechť si každý vybere sám.
22. 11. 2010 | 13:34

Emissary napsal(a):

Targusi,

kdyby jste jen nekecal.

Profesor v té dvojici blogů toho nakydal tolik, že se může stydět do smrti. To je fakt, který jsem schopen kdykoliv vyargumentovat. Touží po daních skandinávské výše a když jsem argumentoval a dal odkaz, že takovou výši máme, mlčel jak v hrobě.

Pořád tady uvádí, jak by se měla zavést až 90 procentní daňová progrese, ale ani si nespočítal, jak se to projeví v praxi. Takových chytráků jako je profesor potřebujeme víc a garantuji, že tento stát padne do deseti let. Přiznám se, že když čtu ty jeho daňové bláboly, začne mi pěnit krev. Neposlal bych ho na nucené práce, ale rovnou do blázince. :)
22. 11. 2010 | 13:50

Targus napsal(a):

To max:

"Občas se však zapomíná,že u nás již progresivní daň díky odpočitatelným položkám funguje. Lidé s výdělkem do cca 19t.Kč a s dvěma dětmi neplatí žádné daně z příjmu a nízkopříjmové skupiny obyvatel daň z příjmu neplatí, i když jsou bezdětné."

Nemám připomínek. Teď mi jen vysvětelete, proč ti s opravdu nadstandardními příjmy čerpají daňové úlevy v podobě zastropování pojistného.
nezkoušejte na mně ale, že to,co odvedou, nikdy nespotřebují. pokud vycházíte z takové premisy, nebavme se nadále o sociální solidaritě. To pak může kdejaký kopáč říct, že nebude platit daně, protože nechodil do školy, atd.
Co se týká výše daní, jistě není v zájmu státu zvedat danění zisku nad obecnou hladinu. To však platí o všech daních, i těch nepřímých. Pohleďte, čeho se dosáhlo zvednutím spotřební daně u nafty a benzínu. Spotřeba roste, prodej v ČR klesá. Klesá výběr, klesá zisk distributorů, bude méně daní na konci zdaňovacího období. Totéž nás čeká při vyšším zdanění potravin. Už teď se vyplácí nakupovat v zahraničí.
22. 11. 2010 | 13:52

Carlos V napsal(a):

Targus : První blog mohl být těžko o diskuzi ve Vašem podání. Jak také diskutovat o vtipech (dobrých/blbých doplň dle potřeby).

A tak diskuze byla často o odhadovaní motivace pana Hořejšího. Zjevně se debata posunula tak moc jinam, že i pan Hořejší uznal za vhodné - jistěžě po svém - něco doplnit, vystvětlit a v důsledku zmírnit.
22. 11. 2010 | 14:01

Béda napsal(a):

Vaclavhorejsi,

abyste se správně vymezil, pane Profesore, nesmíte zůstat jenom u ironické kritiky přítomnosti, která jako kdyby z oka vypadla prožívané skutečnosti ale měl byste přesně popsat co míníte těmi předlistopadovými poměry.

Jestli na nich odsuzujete úplně všechno z principu, anebo něco považujete za životaschopné i pro dnešní dobu.

Za komunistu budete zdejšími diskutéry označován i tehdy, když budete protestovat proti rušení Zákoníku práce, demontáži sociálního státu, privatizaci důchodů a zdravotnictví, zavádění školného. Již jenom proto, že pracovní, sociální ochrana, bezplatné zdravotnictví a školství byly součástí života před VLSB. Dnes je totiž in být neoliberálem. (Ti co nekriticky donedávna obdovovali V.Klause nenechají dnes na něm nit suchou, jako kdyby Kalousek byl spasitelem.) Je zajisté těžké čelit v Praze na exponovaném místě tlaku prostředí a nebýt neoliberálem. Určitě to má rodinné, pracovní a jiné konotace. Již jenom být označen za sociálního demokrata musí být velice obtížné. A obzvlášť pak, když v takovémto prostředí píšete články orientované nemainstreamově.

Přitom nemusíte vůbec chtít demontovat pluralitní systém soutěže názorů (dnes spíše pomluv) a zavádět totalitu, vládu jedné strany, diktaturu kohokoliv, pozývat cizí vojska.

Proto abyste se stal komunistou stačí když věcně vyčtete to, co z politických božstev dělá nemorální bezzásadové zcela běžné banální lidičky.
22. 11. 2010 | 14:01

Targus napsal(a):

To Emissary:

Nevidím nic špatného na 90 %- ní dani z příjmu u osob s tzv. zlatými padáky, jak ji nyní zavedli v Maďarsku. Přiznejme si, že takto odměňovali sami sebe lidé řídící džusované firmy, kteří si pak ještě na odchodnou vylepšili legálně, leč nemravně stav svého účtu, aniž by měli jakoukoli zásluhu na chodu takové firmy, kromě té tunelovací.
Co pan profesor nakydal či nikoli, je mi docela jedno. Ono kydání v tom ráčíte vidět Vy - při vší úctě.
Na rozdíl od Vás mám zcela jiný náhled na padnutí tohoto státu. Tento stát bude mít dost velký problém fungovat po následujících 4 letech s Kalouskem v čele, to Vám zase garantuji já. Tento pán spolehlivě a definitivně rozvrátí vše, co zde ještě funguje, aby nám to vzápětí s úsměvem nabídl jako krvavě placenou službu.
Děkuji, já opravdu nechci.
22. 11. 2010 | 14:01

Bubeník napsal(a):

Souhlasím s autorem a jsem přesvědčen, že lidé musí propadnout ještě hlouběji, aby se poučili a uvědomili si 20 letou dobu zlodějny,lží a manipulace. Jinak jsem příznivcem přímé demokracie, nikoliv té lžidemokracie a´la Klaus. Věřím ekonomu F.Nepilovi, který již v roce 1992!!!! varoval, že díky "špatné" privatizaci, nebude na důchody.
22. 11. 2010 | 14:06

Targus napsal(a):

To Carlos V.:

Na jiném fóru se denně snažím opakovaně vysvětlovat své názory a postoje lidem, kteří mají rovněž více, než komické názory. To proto, že jsou laici a myslí si, že rozumějí problému lépe, než profesionálové.
Pokud se dotyční snaží psát slušně stále jim slušně odpovídám.
I když stále vysvětluji totéž.

Myslím, že autor nic newvysvětluje, jen přistoupil na vaši hru, vzájemných urážek, kompromitování a opakování jakýchsi vžitých nepravd a mýtů. Nic více.
22. 11. 2010 | 14:06

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

Pokud jde o celkovou miru zdaneni v zemich EU, podivejte se sem (strana 6 - VSECHNY skandinavske zeme vice nez CR):

http://ec.europa.eu/taxatio...

Zajimava je take str. 8 (nejvyssi danove pasmo) - mame ho temer nejnizsi (krome Bulharska) - velka vetsina ma >40%...

Vetsina ma take vyssi korporatni dan (str. 11).

..
22. 11. 2010 | 14:08

Béda napsal(a):

vhorejsi,

ještě něco. Pokud odmítnete u minulého režimu všechno an bloc, pak odmítnete i to, co obdivujete na sociálním systému Švědska, Německa...

Prostě řekněme si na rovinu ochranu slabých mají obě strany společnou. Proto jsou obě řazeny na levici. Každá z nich ovšem jiným způsobem organizuje společnost - počínaje ekonomikou a politickým systémem. Jedna strana si přitom usurpuje veškerou moc a uplatňuje násilné prostředky, druhá ctí demokracii a politické prostředky. V tom je ten zásadní rozdíl mezi sociálním demokratem a komunistou, kteří místní krotoci levice nikdy nedokážou pochopit.
22. 11. 2010 | 14:09

Targus napsal(a):

To Carlos V.:

Myslím, že ještě lépe to za mne popsal diskutér Béda zde: 22.11.2010 14:01:28
22. 11. 2010 | 14:10

jarpor napsal(a):

"Všemi těmito reakcemi se jako červená nit vine přesvědčení, že pokud člověk něco kritizuje na tom, co se tady za posledních 21 let stalo, znamená to, že preferuje předlistopadový komunistický režim, želí jeho zániku a že je to bolševik."

Pane profesore,
několikrát jsem se vrátil k Vašim dvěma posledním blogům a ač jsem si řekl, že se již nebudu k Vámi napsanému vracet, výše uvedená citace mne přece jen přinutila ještě k jedné reakci :

- Nemám pocit, že bych z mých dvou reakcí k minulého blogu ( které jsem zde znovu citoval) měl potřebu cokoliv vypustit či napsat jinak

- Tento Váš blog mne ujistil v tom, že přeci jen máte potřebu cosi vysvětlovat, aniž by někdo z těch, jejichž repliky z Vašeho pohledu nestojí za Váš komentář, o takové vysvětlení stál... činíte tak sám, dle mého především proto, abyste se sám ze svého předchozího textu trochu "vylhal".

- Generalizace negativismu téměř ke všemu, čeho se zde za 21 let dosáhlo, byť částečně se snahou zmírnit dopady Vašeho vyjádření ironickou formou v minulém blogu... je přesně taková, jako je generalizace "všech reakcí" v jakousi Vámi vytvořenou "červenou nití"... ve výše uvedené citaci z posledního blogu.

Jsa Vámi jmenován, za sebe se musím proti takové dedukci ohradit.

V žádné z mých replik Vás nenazývám bolševikem.
Neupírám Vám právo na kritiku, na politickou orientaci.

Avšak od vzdělaného člověka bych očekával kromě kritiky i alespoň zmínku o nesporných pozitivech, jako je, dle mého, například možnost mladých lidí dostat se k informacím, ke vzdělání i mimo tuto kotlinu... což je, myslím, nebo by alespoň mělo být, Vám blízké téma.

Demagogická kritika všecho je stejně hloupá jako nekritický souhlas se vším.
Můžete stokrát vysvětlovat, jaký nejste... u vědomí si toho, že čím více se do .... rýpá, tím více smrdí.
Vaše texty však, včetně onoho z minula zakončeného - "Tak nevím" - hovoří jaký jste,
lépe, jakého Vás z Vašich textů "vidím".

Píši Vám tuto repliku s vědomím, a právě proto, že Vám nestojím za komentář.
Sleduji, kdo Vám za komentář stojí. Je to dostatečně vypovídající...

Hezký den
22. 11. 2010 | 14:13

Emissary napsal(a):

Targusi,

co zavedli v Maďarsku, je mi jedno. Maďarsko již na huntě je, já tam nežiju, a s takovým opatřením si moc nepomůže. Podniky prostě přestanou zlaté padáky vyplácet a stát utře hubu.
Vy ve všem vidíte jen zlodějinu, stejně jako Hořejší, a pak z toho vyvozujete defektní závěry.

Příklad:
Franta má hrubý měsíční příjem 200.000 Kč. Dle současného daňového režimu zaplatí na zdravotním 9.000 Kč, sociálním 13.000 Kč, daň 38.130 Kč, čistého bere 139 870 Kč. Podnik odvede za zaměstnance 18.000 na zdravotním a 50.000 na sociálním. Celkové mzdové náklady podniku na tohoto pracovníka jsou 268.000 Kč, z toho daně jsou 90.000 Kč.

Hořejší navrhuje Frantu zdanit ještě víc, 90 procentní sazbou. Čili daň z příjmu by se zvýšila o zhruba 120.000 Kč, celkové daně by byly 250.000 Kč a Franta by bral čistého zhruba 18.000 Kč.

A teď se Vás ptám. Který podnik by toto dělal? Proč by to Franta vůbec dělal? Podnik by navrhl Frantovi hrubou mzdu 25 až 30 tisíc, odvody by měl mnohém nižší a Franta by bral víc či stejně. A stát? ten by pěkně utřel hubu. A dobře mu tak. Kdo je moc nenažraný, nakonec hladoví.

Uváděl jsem tady na jiném blogu i jiné příklady, jaký by to mělo dopad třeba na OSVČ atd. Socialista, ten ovšem nic nevidí, nic neslyší. Má v hlavě fixní ideu: progresivní zdanění. Já to vidím jinak. Co by Hořejší stihl za pár let, to Kalousek nedokáže ani za 100 let.
22. 11. 2010 | 14:33

vaclavhorejsi napsal(a):

jarpor:

Vsechno, co pozadujete, jsem napsal v tom poslednim (vcerejsim) clanku.
Uz jenom to, ze nekdo pozaduje, aby se nejprve devotne vyjmenovaly vsechny klady, a pak teprve (s patricnymi omluvami) pristoupilo k nejake (konstruktivni!) kritice, je neco, co silne zapacha predlistopadovymi pomery.
Jeste jste tomu neodvyknul?
*******************
Beda:

Samozrejme neodsuzuji pausalne vse, co bylo pred listopadem (naopak ve svem ironickem clanku jasne poukazuji na mnoho oblasi, kde to bylo lepsi).
Ale celkove to byla mizerie - ty nejdulezitejsi veci (svoboda, prumerna zivotni uroven) byly proste mnohem horsi.
Nemenil bych ani za nic.

..

..
22. 11. 2010 | 14:34

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

Vyplnoval jste vubec nekdy danove priznani???
Vite co znamena 90% zdaneni v nejvyssi kategorii?

..
22. 11. 2010 | 14:36

Da.Rock napsal(a):

Pane Stejskale, můj příspěvek zmizel chybou systému, nebo vaším zásahem?
22. 11. 2010 | 14:46

Carlos V. napsal(a):

;-) A je to tady. Osamělý praporečník skeptické ironie nejenže odráží šípy modrých hord, ale navíc se snaží oprostit od pěšáčků s červenými prapory, kteří, motaje se pod kopyty jeho oře, by rádi jej chtěli za vůdce pojmout.

A až bude opět oštěkávván všemi, pak teprv nabude jeho duše klidu na další cestu.
22. 11. 2010 | 14:46

Emissary napsal(a):

Pane Hořejší,

vyplňoval a mnohokrát, za FO i PO, ale pochybuji, že vy jste to někdy dělal, maximálně tak roční vyúčtování daně z příjmu osob ze závislé činnosti. To vy navrhujete progresivní zdanění, já jsem ten výpočet provedl s ohledem na stávající daňový systém s tím, že sem pak počítal s 90 procentní daňovou zátěží. Jestli si myslíte, že výpočet není správný, pak ukažte kde. Pokud navrhujete nový daňový systém, pak sem s ním.
22. 11. 2010 | 14:51

Da.Rock napsal(a):

Emissary: Človíčku, vy nemáte evidentně ani zbla tušení o fungování klouzavé daňové progrese. Zkuste si o tom napřed něco najít, než začnete ostatní posílat do blázince.
(Omluva - můj příspěvek nezmizel, jen jsem ho nemohl najít, byl příliš vysoko...)
22. 11. 2010 | 14:51

Emissary napsal(a):

Da.Rocku, človíčku,

a proč bych to dělal? Zkuste mi to naservírovat pomocí nějakého odkazu. Možná Vám i uvěřím. :)
22. 11. 2010 | 15:05

stejskal napsal(a):

V roce 1965 se prý v tehdejší Spolkové republice Německo objevil sarkastický text s názvem Střezme odkaz dvacátého výročí Mnichovského puče A. H. (MPAH, autor tím měl na mysli pád nacismu v roce 1945), který parodoval tehdejší poměry v zemi a stavěl je vedle reálií v hitlerovském Německu.

Začínal slovy větami:

1) Můžeme si říkat a psát co chceme a nic se (nám) nestane.

2) V obchodech je stále dostatek banánů a toaletního papíru.

3) Co chvíli chodíme k volbám, ve kterých si můžeme svobodně vybrat z bohaté a kvalitní nabídky politických stran.

4) Vládnou nám moudří a čestní politici, v čele s prezidentem, který pro svoji pověstnou skromnost, smysl pro humor a moudrost požívá neobyčejné úcty v celém světě (byl tím míněn Heinrich Lübke, dnes už si na něj málokdo vzpomene, pozn. stk) ...

... celkem 32 bodů plus dalších osm podobně laděných návrhů na změny.

Řadě lidí přišel ten text velmi výstižný, považovali jej za skvělou ironii. Našlo se ale pár skeptiků a lidí nemajících smysl pro humor, kterým to tak úplně nepřišlo. A nic na tom neměnil fakt, že v zemi bylo hodně co kritizovat a napravovat, což si i ti suchaři uvědomovali. Že se jim toho zatraceně hodně nelíbilo a že řada bodů v uvedém textu bpoměrně výstižně reflektovala daný stav (samozřejmě halasně s ním souhlasili i bývalý nacisté).

V roce 1968 se pak objevil jistý Rudi Dutschke (zvaný Rudý Rudi), hořely ulice, univerzity apod. O dva roky později byla založena teroristická organizace Rote Armee Fraktion, která spáchala desítky teroristických činů, při nichž zahynula řada lidí. Samozřejmě i oni byli zarytí antinacisté (i když během hitlerovské éry to neměli ještě čas náležitě projevit).

Takový hloupý pokus o parafrázi, jen mne to tak napadlo. No, spíš je to úplná blbost ;-)

Hezký den všem.

Libor Stejskal
22. 11. 2010 | 15:07

Da.Rock napsal(a):

K čemu odkaz? Vyplňoval jste přece daňová přiznání z příjmů fyzických osob. V návodu k vyplnění přiznání to bylo popsáno dostatečně polopaticky, aby to pochopila i ta nejtupější osoba samostatně výdělečně činná. Pokud ani z tohoto blbuvzdorného vysvětlení jste nic nepochopil, pak je jakýkoliv odkaz zbytečný.
22. 11. 2010 | 15:08

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Da.Rock.

nevzpomínám si, že bych nějaký Váš text mazal.

Libor Stejskal
22. 11. 2010 | 15:09

Béda napsal(a):

Carlos V.,

Je docela dobře možné, že jestli vývoj půjde tak jak to vypadá, to znamená nikoliv skandinávskou ale americkou cestou, pak se oba oponentní tábory, levý s pravým -sejdou zcela rozlícení ruka v ruce v pražských ulicích s cingrlátkama. Pod Kalouskem je totiž do Řecka stejně (ne li blíže) jako pod Paroubkem. Stačí tak málo - dluh začne být neúnosný a virtuální pyramidu již nebude možno udržet. Vklady v bankách přestanou mít hodnotu, lidé nebudou mít z čeho platit zvyšující se poplatky, hypotéky, financovat podnikání, platit si zdravotní péči...

Nepřejme si to - ani praví ani leví. Doplatí na to všichni bez rozdílu. Někteří již na to doplácejí. Těch milion exekucí za rok je fakt. A není vyloučeno, že podobně skončí i stát.

Má k tomu velice dobře nakročíno.

Velice totiž pochybuji, že by většina těch co zde píší do diskusí a velebí neoliberální reformy byla z okruhu pana Bakaly.

Jinak kádrování je vaší docela silnou stránkou.
22. 11. 2010 | 15:10

Carlos V. napsal(a):

Béda : Já se nebojím ani tak švédské cesty - a už vůbec ne americké. Více než rudé revoluce se spíš bojím rozkradení a prohospodaření.

Volání po snižení sociálních dávek je vzhledem k jejich objemu směšné. A volání po progresivní dani ještě více.

Stačí zamezit korupci a plýtvání - pak by mohly být dávky větší a daň rovná.
22. 11. 2010 | 15:19

Emissary napsal(a):

Da. Rocku,

no, zrovna Vy mne budete poučovat. To si za daňového poradce mohu zvolit třeba dobře vypálenou cihlu. :)
22. 11. 2010 | 15:21

Béda napsal(a):

Carlos V,

zamezit korupci v systému kterého je korupce nedílnou součástí je protimluv.

Korupce začíná sponzoringem stran před volbama - peněžním a mediálním. Největší vlastníci peněz si doslova kupují a pronajímají celé politické strany. Kdo není v médiích - jako kdyby ani nebyl.

Po volbách nakupují přeběhlíky a skrze lobbisty v korupčních kauzách zhodnocují své politické investice.

Volič volící v dobré víře "své" politické zastupitele je pouze ovčan. Zvolení politici a stranyx nejsou vázáni(y) žádnou odpovědnsostí vůči voliči, svými sliby ani programy. Můžou si dělat doslova co chtějí - realizovat zcela protichůdný program, přebíhat mezi stranama, spojovat se s opozicí.

Jakákoliv revoluce, anebo diktatura není vyloučena pokud existenční podmínky značné části společnosti začnou být neúnosné. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se Titanic neměl dostat pod vodu. Kroky vlády vedou společnost neomylně rovnou proti té největší kře.
22. 11. 2010 | 15:28

Ing. N. napsal(a):

Vážený pane profesore,
díky za váš vtipný, ironický příspěvek k VLSR. V dalším příspěvku se omlouváte, ale proč?
Domnívám se, že to bylo zcela zbytečné.
Podle ohlasů (více než 22000) je vidět, že lidé mají zájem o podobné satirické články. Je to vlastně jediná naše ochrana před tím vším co se u nás v současnosti děje. Před časem jsem se v rozhlasovém pořadu p. Rejžka ptala proč u nás neexistuje žádný satirický časopis, obdobný dřívějšímu Dikobrazu. Po určitých rozpacích mi odpověděl že u nás po něčem takovém není poptávka. Už ale neřekl zda o takový časopis nemají zájem občané a nebo se ho bojí politici. Z některých negativních až křečovitých ohlasů na váš článek se zdá, že se ho zřejmě obávají zastánci nových pořádků. Jestli vám mohu doporučit, nediskutujte s těmito lidmi. Po přečtení jejich kritiky si udělá názor každý sám. To přece nejsou kvalifikovaní oponenti, kteří vás upozorňují na eventuelní chyby ve vaší publikaci. Navíc se jedná o satiru a ne o vědecký článek.
Byla bych velmi ráda, kdyby se našlo více představitelů naší inteligence, kteří se nebudou bát o svá místa a pomohou ať už satirou nebo odbornou kritikou zlepšit současný stav v naší zemi.
22. 11. 2010 | 15:34

Béda napsal(a):

p. Stejskal,

ono asi vždy bylo těžší říct, že král je nahý a ikona hliněná nežli nechat se nést na vlně mainstreamu - tehdy i dnes.
Nemyslíte?
22. 11. 2010 | 15:38

vaclavhorejsi napsal(a):

stejskal:

Mate pravdu - vlastne bych si zaslouzil byt stihan za propagovani zlocinneho rezimu, aby se predeslo desitkam teroristickym cinum, ke ktere by muj nezodpovedny text mohl vyprovokovat?
Nemel bych radeji ten nebezpecny clanek smazat?

Jinak prijde nejaky Beda Dutschke, budou hořet ulice, univerzity apod. A později bude založena teroristická organizace Rote Armee Fraktion II, která spáchá desítky teroristických činů, při nichž zahyne řada lidí.

Hrozna predstava - a to vse jen kvuli jednomu nezodpovednemu bloggerovi.

Ano - vase analogie 1945 = 1989 je naprosto presna - jen slepy to muze nevidet. Diky za pripomenuti!

..

..
22. 11. 2010 | 15:39

Carlos V. napsal(a):

Béda : začínáte hovořit jako libertarián :-).

Při minimalizaci státních zásahů, velikosti / a tedy utrácení státního aparátu, zbývá mnohem menší - a lépe uhlídatelný koláč.

A to je zjevně naškodu většiny politiků všech stran.
22. 11. 2010 | 15:39

Basta napsal(a):

Pan Hořejší se podle svých článků prezentuje jako kriticky myslící osoba. Z jeho vyznání ale nedokážu pochopit, kde bylo jeho kritické myšlení mezi lety 1992-1995. Jeho guru Klaus a jeho smečka tehdy rdousili Masarykovu republiku, předáci ODS kalili v Praze U Holubů s hlavami ruské mafie. Na výsluní české společnosti se hřáli padouši, jako zubař Macek, Petr Čermák nebo Jiří Kovář. Viktor Kožený si plnil kufry vytunelovanými miliardami, politici a ekonomové prchali před právníky a zákony s požehnáním nejvyšších míst. Špinavé peníze neexistovaly. Tehdy dnešní systém teprve vznikal a ještě se snad dalo něco dělat, kdyby lidé schopni kriticky myslet skutečně svůj rozum kriticky užívali. je škoda, že až teď, i když lépe pozdě, než nikdy.
22. 11. 2010 | 15:40

Emissary napsal(a):

Pane Hořejší,

takový odkaz si strčte někam. To je z procenta HDP, ovšem skoro 2 miliony lidí v této republice daně neplatí i když se na tvorbě HDP podílejí. Dále pochybuji, že jsou v tom zahrnuty odvody za zaměstnance (zaměstnanecké a podnikové), které EU za daň nepovažuje. V těch vašich skandinávských zemích jsou proti nám poměrně nízké, u nás mnohdy zabijácké.
A pak mnozí socialisté naříkají, jak jsou u nás nízké mzdy, i faktor odvodů má na ně dost podstatný vliv.

Laskavě si prostudujte ten odkaz, jež jsem dal v úvodu této diskuse a dál se neztrapňujte. Podle toho odkazu má Slovensko pro FO jednu z nejnižších daňových kvót, celkem dobře prosperuje, opět nastartovalo celkem slušně ekonomický růst a udělalo dobře, že se trhlo. Dnes by muselo snášet daňové výmysly českých socialistů.
22. 11. 2010 | 15:43

Da.Rock napsal(a):

Emissary: Podle toho, co zde předvádíte, ji nejspíš (tu cihlu) za daňového poradce už léta máte.
22. 11. 2010 | 15:46

Dale Cooper napsal(a):

Emissary,
Pokoušet se o diskusi o daních bez znalosti základních pojmů jako "složená daňová kvóta" či "klouzavá sazba daně", to je tedy opravdu ostuda...
22. 11. 2010 | 15:51

Béda napsal(a):

Carlos V.,

jako v USA. Z deště rovnou po d největší okap.
22. 11. 2010 | 16:03

stejskal napsal(a):

Myslím, že jste na sebe příliš přísný, pane Hořejší.

Určitě stíhán za nic nebudete (tuhle šanci už většina z nás prošvihla). Ostatně není ani za co. Mazat Vámi napsané texty bych považoval za velkou chybu (jsou - včetně debat - skvělým odrazem této doby, řekl bych).

Nevím, jetli to Váš to zajímá, ale drtivou většinu z toho, co jste napsal včera pod ************************ s Vámi sdílím (jak názorově, tak historicky). A ani mne to moc nerozčiluje ;-)

Myslím, pane Bédo,

snažím se, abych se na vlně mainstreamu nechal nést co nejméně (tehdy i nyní, i na těchto stránkách).

Libor Stejskal
22. 11. 2010 | 16:04

Emissary napsal(a):

Dale Coopere,

jaké znalosti? Vyzval jsem profesora Hořejšího, aby své daňové představy detailně uvedl. On to neudělal. Tak z čeho mám vycházet?

Složená daňová kvóta je poměr výnosu daní, cel a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení k HDP v běžných cenách.

A tak mi povězte co to vypovídá o daňovém zatížení Franty, jež jsem uvedl ve svém příspěvku pro Targuse?

A ptám se. Kolikže lidí u nás neplatí žádné daně, nebo platí zápornou daň, i když se podílejí na HDP?

Koho chcete poučovat? Běžte a do ruksaku sebou vezměte i Da.Rocka. :)
22. 11. 2010 | 16:10

camponotus napsal(a):

To Emissary
Váš příspěvek na moji adresu svědčí o Vaší celkové nevědomosti a zaslepenosti. Zřejmě na rozdíl od Vás mám podnikatelsko - manažerský kurz u kanadské firmy již z roku 1994 a nedávno jsme s manželkou firmu předali svým potomkům. Vaše vize, jak plyne z toho, co jste napsal, je podnikat metodou pokus - omyl, touto metodou se řídili všichni podnikatelští zkrachovanci. Ještě bych chtěl poznamenat, že asi nemáte na to, vstupovat do diskuze.
22. 11. 2010 | 16:14

ZAM napsal(a):

Emissary:
Řekl bych, že si zasloužíte věcnou kritiku. Devadesátiprocentní progresívní zdanění neznamená, že celý zisk je podroben 90-procentní dani, nýbrž že nejvyšší sazba daně 90 % se odvádí pouze ze stanoveného nejvyššího rozmezí příjmu. Váš výpočet je tedy mimo mísu.
Nechápu, proč namísto špičkování Vám to někdo nevysvětlil věcně.
22. 11. 2010 | 16:14

Emissary napsal(a):

ZAMe,

dobře, tak udělejte Vy výpočet. Pak se můžeme bavit dál. :)
22. 11. 2010 | 16:18

jarpor napsal(a):

Hořejší

"Uz jenom to, ze nekdo pozaduje, aby se nejprve devotne vyjmenovaly vsechny klady, a pak teprve (s patricnymi omluvami) pristoupilo k nejake (konstruktivni!) kritice, je neco, co silne zapacha predlistopadovymi pomery.
Jeste jste tomu neodvyknul?"

Nic takového jsem nepožadoval a nepožaduji, vzdělaný muži.
Dedukujete pitomosti, vymýšlíte neřečené... a myslíte, že tím posílíte sama sebe, když se snažíte pitomosti vkládat druhým...

Jak myslíte, vzdělaný pane "Tak nevím".

To, čemu kdo z nás dvou neodvyknul, ponechám k posouzení jiným...

Hezké odpoledne
22. 11. 2010 | 16:20

Da.Rock napsal(a):

ZAM: Proč to Emissarymu nikdo nevysvětlil věcně? Protože se tady Emissary chlubí svým podávámí různých daňových přiznání a vysvětlovat takovou trivialitu takovému odborníkovi je přece zbytečné. :-D
22. 11. 2010 | 16:20

Emissary napsal(a):

camponotusi,

vaše lejstro z kurzu si také můžete strčit někam. Já nežiju v Kakanadě a v Česku již dlouho podnikám. A lejstra, ty jsem získal – je to už dávno. Lejstro Vám v podnikání nepomůže. Co může pomoct jsou zkušenosti, intuice, dobré znalosti a odvaha.
22. 11. 2010 | 16:22

Vosavbotě napsal(a):

Pane Hořejší,

po nějaké době (naštěstí krátké) je tu zase článek, který bych mohl podepsat. Vtipný byl i Váš předchozí příspěvek (ač zde jsem s některými věcmi nesouhlasil) a tak jen třeba říci:

"Chytrému napověz, hloupého trkni"

A tak teď asi s hrůzou zjišťují pravý stav věcí nejen čtenáři zde omílaných Haló novin, ale i někteří zdejší ortodoxní pravičáci, kteří nám tu po celých - nastojte! - 20 let zráli jak víno.

Hodně štěstí!
22. 11. 2010 | 16:27

ZAM napsal(a):

Emissary:
Výpočet udělat nelze, neboť sazba daně z příjmu je rovná a tudíž neznám rozpětí jednotlivých sazbových pásem ani v návrhu. Nechápu, že to nechápete.
22. 11. 2010 | 16:37

ZAM napsal(a):

Da.Rock:
Nicméně není nad faktické vyvrácení nesmyslu, příspěvky čtou i jiní.
22. 11. 2010 | 16:38

Viola napsal(a):

"Proč asi ve většině jiných vyspělých zemí komunisté u voličů takto úspěšní nejsou?"

Jsme prostě velmi chytří lidé a komunisty nevyjímaje. Školili si dorost, vlévali do hlav marx-leninské teorie. Jsme cílevědomí a pro své cíle jsme schopni se naučit cokoli. Naši lidé jsou po celém světě a leckdy i tam dosahují pozoruhodných výsledků.
22. 11. 2010 | 16:40

Da.Rock napsal(a):

ZAM: Faktem je, že o principu klouzavé daňové sazby často nemají ponětí ani podnikatelé. Jeden můj dobrý kamarád - podnikatel a volič pravice - před volbami vykřikoval něco o tom, že když vyhraje Paroubek, tak končí s podnikáním a jde na pracák. Na otázku proč, odpověděl, že pokud by platila Paroubkova 38% daň, měl by čistý příjem nižší, než jeho zaměstnanci, kteří by platili jen 15%.
Když jsem se mu snažil vysvětlit, že to je nesmysl, tak mě uzemnil svým tvrzením, že to musí být pravda, protože mu to říkala jeho účetní, která mu dělá daně už 13 let.
V tu chvíli jsme pochopil, proč každý rok v bžeznu brečel, že platí krvavé daně. Jestli mu je jeho účetní počítala tímto způsobem, tak se není čemu divit.
22. 11. 2010 | 16:50

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

Tentokrát s vámi souhlasím (narozdíl od vašich náboženských názorů). Taky mi připadají jako idioti spíš ti, co vyznávají jako jedinou a nejspravedlivější modlu neviditelnou ruku trhu. A to se už vůbec nechci pouštět do rozboru toho, jakou parodii demokracie a svobodného trhu u nás panové Klaus, Dlouhý a další v 90. letech za pomoci kuponové loupeže a tmy mezi ekonomy a právníky nastolili.
22. 11. 2010 | 16:51

Béda napsal(a):

vaclavhorejsi,
Béda Dutschke nemusí nic zakládat. Všude okolo jsou buňky Al Kaidá proti kterým je potřeba dnes a denně moibilizovat a bojovat.

Béda bude raději psát, aby pan Stejskal mohl bojovat proti mainstreamu.
22. 11. 2010 | 17:00

Emissary napsal(a):

ZAMe,

a proč by nešlo? Hořejší kdysi tady vykydal odstupňované progresivní sazba daně dle příjmu. Zeptejte se ho.

Já jsem použil jeho strop v stávajícím daňovém systému pro FO ze závislé činnosti s tím, že rovná sazba (která je mimochodem křivá) se mění na progresivní a v aplikoval jsem ji v sazbě 90 procent na hrubý měsíční příjem 200.000 Kč. Mohl jsem vzít 400.000 Kč. Neuvažoval jsem, že subjekt má odpočet na děti, jen s odečitatelnou položkou.
22. 11. 2010 | 17:02

zajda_ona napsal(a):

Pan profesor Hořejší je pro mne klasickým prototypem levičáka. Uvnitř stále pevně přesvědčený, že ono "každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb" je to nejlepší a dalo by se uskutečnit pomocí státu, který se o všechny postará a na všechny a vše dohlédne. Zapomíná na dvě zásadní věci "kdo bude hlídat hlídače?" a lidskou přirozenost.
Žádný státní úředník nebude dohlížet tak, jako vlastník a o korupci ani nemluvě. Pomáhat někomu, kdo se sám nesnaží, je jen cestou do pekel. Dotyčnému zachutná sladký život, bez starostí o živobytí. A pár dalších si řekne, nač se snažit a lopotit, když jde celkem pohodlně žít bez práce a snahy. A ten zbytek, co to platí, začne pochybovat o smyslu píle a snahy, když plody jeho dřiny sklízí jiní?
Ta skvělá úvaha o přípustnosti nejvyší mzdy ve výši 10-20 násobku průměrného platu, který zdaníme 90% - převedeno na čísla a dnešek: průměrná mzda 20 tisíc, 10ti(20ti) násobek je 200 tisíc(400 tisíc) a po zdanění 90% dotyčný dostane 20 tisíc(40 tisíc). To je vtip či jen levičácké rovnostářsví dovedené ad absurdum?
22. 11. 2010 | 17:04

Béda napsal(a):

zajda_ona,

co myslíte jsou banky vlastnící tento stát (a "socialistický" americký stát - jejich dluhy) - soukromé anebo státní?

Jak je možné, že privátní instituce zavedly virtuální peněžní systém nekrytých peněz vytvořených elektronicky z ničeho a CDS certifikáty ...?
22. 11. 2010 | 17:08

zajda_ona napsal(a):

Pan profesor Hořejší je pro mne klasickým prototypem levičáka. Uvnitř stále pevně přesvědčený, že ono "každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb" je to nejlepší a dalo by se uskutečnit pomocí státu, který se o všechny postará a na všechny a vše dohlédne. Zapomíná na dvě zásadní věci "kdo bude hlídat hlídače?" a lidskou přirozenost.
Žádný státní úředník nebude dohlížet tak, jako vlastník a o korupci ani nemluvě. Pomáhat někomu, kdo se sám nesnaží, je jen cestou do pekel. Dotyčnému zachutná sladký život, bez starostí o živobytí. A pár dalších si řekne, nač se snažit a lopotit, když jde celkem pohodlně žít bez práce a snahy. A ten zbytek, co to platí, začne pochybovat o smyslu píle a snahy, když plody jeho dřiny sklízí jiní?
Ta skvělá úvaha o přípustnosti nejvyší mzdy ve výši 10-20 násobku průměrného platu, který zdaníme 90% - převedeno na čísla a dnešek: průměrná mzda 20 tisíc, 10ti(20ti) násobek je 200 tisíc(400 tisíc) a po zdanění 90% dotyčný dostane 20 tisíc(40 tisíc). To je vtip či jen levičácké rovnostářsví dovedené ad absurdum?
22. 11. 2010 | 17:09

stále rebel napsal(a):

Dovolím si technickou k progresivní dani. Mikroekonomie ji podporuje taky z toho důvodu, že nutí ty výše postavené, kteří rozhodují o rozdělení společně dosažených výnosů, aby se spravedlivěji podělili se svými spolupracovníky.
Tlumí to hrabivost a prospívá ekonomice.
22. 11. 2010 | 17:11

Da.Rock napsal(a):

Zajdo, proboha, snad nečtete, co tady už dvě hodiny řešíme??????????????? Klouzavá daňová progrese, klouzavá sazba.....víte, sakra, co to znamená? Nevíte! Tak proč se k tomu vyjadřujete?
22. 11. 2010 | 17:12

Dale Cooper napsal(a):

Emissary,
Dobrá, vygooglit definici složené daňové kvóty umíte. Teď ještě procvičit angličtinu nebo zkuste translate.google.com na "Total tax revenue (including social security contributions)" (viz. dokument, na který odkazoval pan Hořejší).
Pokud jde o toho vašeho Frantu, tak toho se týká právě ta klouzavá sazba daně - nijak jinak se progresivní daň nepočítá. To co jste předvedl vy je naprosto mimo. Dejte mi sazby a pásma a klidně vám to spočítám. Chcete pak poslat fakturu nebo to dáme "bez papíru"?
Pokud jde o to kdo u nás neplatí daně, tak to je poměrně jednoduché. Jedná se o ty, kteří téměř nemají z čeho platit, a pak o ty, kteří jejich placení obcházejí. Schválně zkuste odhadnout která skupina jich takto nezaplatí více.
22. 11. 2010 | 17:12

Honza999 napsal(a):

max

nebylo to jen ve Švédsku.

Bylo to v jistém období i v USA. Jenže nebyly daňové ráje - tento kapitalistický zločin byl vynalezen až v souvislosti s globalizací.
22. 11. 2010 | 17:21

t... napsal(a):

zajda_ona:

Jste manželka toho zajdy, který soutěží o to, aby byl v diskusi u článků první?
22. 11. 2010 | 17:31

Mc Cali napsal(a):

Carlos V.
"Původní blog Hořejšího schvalují stalinisté."

Tak to je úsměvné.
Kdo něco kritizuje na USA je komunista a rusofil, kdo schvaluje blog Hořejšího je stalinista.
To škatulkování je fakt zajímavé.
A když jsem slušný a poctivý člověk kterej nemá rád zlodějinu tak jsem co ?
Asi blbec ne ?
No, to by možná nakonec odpovidalo podle toho co si od politiků nechám líbit.
22. 11. 2010 | 17:42

Emissary napsal(a):

Dale Coopere,

no tak dobře. :)

trochu to zjednoduším.

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Sazba daně je funkce f(HM) na definičním oboru hrubé mzdy <20.000; 400.000>, přičemž platí pro HM <= 20.000 f(HM) = 0 a pro HM => 450.000 Kč je f(HM) = 0,9. Jedná se o rovnici přímky.

HM je hrubá mzda.
22. 11. 2010 | 17:43

ZAM napsal(a):

Da.Rock:
Není mi jasné, jak může účetní špatně vypočítat daň, když se používají účetní programy. Podnikatelé většinou z účetnictví vědí velice málo nebo vůbec nic a často jsou velmi nechápaví.
22. 11. 2010 | 17:57

Emissary napsal(a):

Da. Rocku,

faktem je, že vy tady kydáte jako dobře, do červena vypálená cihla. :)

Jestli průměrný podnikatel ví něco jistě, pak jsou to zaručeně platné daňové sazby. To je alfa a omega podnikání.
22. 11. 2010 | 18:00

Platan napsal(a):

Lena napsal(a):
Aničko z Kuřimi,
exekutor hrozí jen těm, kteří díky své rozežranosti nedokážou splatit své závazky.

Za tento výrok si Vás dovoluji navrhnout na kandidáta(kandidátku) modré strany. A pokud tam tento institut doposud nemají, kvůli Vám by ho měli zavést.
22. 11. 2010 | 18:00

Carlos V. napsal(a):

Mc Cali ... už dříve jsem svůj okruh obdivovatelů vtipného blogu pana Hořejšího rozšířil o milovníky reálného socialismu. Ale jde o mnou načrtnutý okruh, nakreslete si vlastní dle libosti, třeba dle Vašeho návrhu :-).

Ne, že by nebylo dnes co kritizovat ... je toho víc než dost. Ale forma zvolená panem Hořejším mi prostě připomíná Dikobraz let sedmdesátých.
22. 11. 2010 | 18:03

Emissary napsal(a):

Ó, ZAMe.

Tak nakonec je to tak, že ti, jež financují sociální stát nic nechápou. Nechcete zažádat o Nobelovou cenu za největší blaf století. :)
22. 11. 2010 | 18:04

Lex napsal(a):

Dobrý večer, pane Stejskale!
Nikoliv nenabízel, pouze jste dával možnost občas zveřejnit nějaký článek pod "čtenářovým blogem", samozřejmě za podmínky onoho vystoupení z anonymity. Což jsem odmítl, protože nejsem exhibicionista, který by musel vystavovat své jméno. Ve svých článcích předkládám své znalosti, zkušenostsi a své názory, a nezáleží mi na tom, jestli je někdo spojuje s nějakým konkrétním vlastním jménem, které mu stejně nic neřekne. Své inkognito si cením mnohem více. A můj nick není, tedy podle mne i podle některých občasných ohlasů, pokleslá značka. Pamatujete? - "Obrátil se na mne pan Lex, diskutující, kterého stálí čtenáři dobře znají a jehož názory zde patří - myslím, že nejen dle mého soudu - k těm nejlépe vyargumentovaným. Nabídl zajímavý text do Čtenářova blogu, měl ale podmínku: chce si zachovat svoji anonymitu. Ačkoliv jeho důvody chápu a respektuji, nechci pro změnu porušit jednu svojí zásadu: texty ve Čtenářově blogu musí být podepsané (udělal jsem za tři roky - pokud si dobře pamatuji - jedinou výjimku, před dvěma lety v případě pana bigjirky, šlo o velmi odborný text na téma rizika elektromagnetického záření k debatě o radaru, dost jsem si to pak v debatách "vyžral", dodnes vím, že zaslouženě).
Přesto bych zde ale rád pohledu pana Lexe poskytl prostor, a tak jsem nabídl svůj blog (zejména proto, že se nejedná se o politiku a autor je odborníkem přes právo, které je i tématem jeho blogu). Pan Lex přijal. Oba se těšíme na zajímavou debatu." -http://blog.aktualne.centru...
I druhý článek, napsaný víceméně na Váš popud, jste uveřejnil pod svým blogem http://blog.aktualne.centru... - pamatujete? - "Pan Lex, jehož většina z nás zná jako tradičného přispěvatele do diskusí pod blogy, brilantního analytika a renomovaného znalce práva, replikoval mojí otázku. A podle mého skvěle. Požádal jsem ho tedy, zda by nechtěl svojí úvahu rozšířit tak, abych jí mohl publikovat. Pan Lex mi vyhověl a mně je potěším jeho text ve svém blogu zveřejnit. Díky, pane Lexi."
Článek, který jsem (inkognito "Lex") Vám dříve napsal jako právní analýzu a historický exkurs ohledně zimního čištění chodníků, a ve kterém šlo o eliminaci zavádějících údajů uváděných navinářem a blogerem Milanem Šmídem, jste zveřejnit odmítl, že byste to těžko ustál (volně tlumočeno). Nabídl jsem jej jinam, kde měl slušný ohlas - http://www.vanilka.cz/zrcad..., a měl i pokračování, protože i pan Šmíd pokračoval http://www.vanilka.cz/zrcad...
Ba jo, článků jsem napsal poměrně dost, ale zveřejňoval je tam, kde o ně stáli. Kde znali značku "Lex" a nekladli si podmínky.
Nicméně ty Vaše podmínky chápu. A své články nevnucuji, moje podmínka je jasná.
Hezký večer! Lex

PS
Kdyby náhodou někdo stál o něco z toho, co jsem npasal, není problém, abych zavěsil link.
22. 11. 2010 | 18:05

ZAM napsal(a):

Emissary:
´Křivost´ daně způsobují slevy na dani, což je úplně něco jiného než bývalá daňová pásma různých stupňujících se daňových sazeb. Ty už dnes neplatí a já je nemíním vyhledávat někde v archívech. Ve Vašem příspěvku v 22.11.2010 17:02:33 chybí princip pásem daňových sazeb, jestli víte, o co se jedná.
22. 11. 2010 | 18:05

stále rebel napsal(a):

Pro Honza999.
Ony jsou i dnes horní sazby vysoko, jen ČEZko je exot.

OECD ncome top
http://www.oecd.org/dataoec...

To ještě existují majetkové daně, které jsou svým způsobem progresivní.

Majetkové daně OECD
http://www.oecd.org/dataoec...

Zde je „lepší“ než ČEZko jen Mexiko.

ČR je oligarchů a mafiánů ráj.
22. 11. 2010 | 18:05

ZAM napsal(a):

Emissary:
Píši z vlastní zkušenosti praxe soukromé účtárny.
22. 11. 2010 | 18:07

ZAM napsal(a):

Da.Rock:
"Nevíte! Tak proč se k tomu vyjadřujete?" Jednoduché, neví, že neví. ☺
22. 11. 2010 | 18:09

Emissary napsal(a):

ZAMe,

a jednotlivost jste povýšil na pravidlo? :)
22. 11. 2010 | 18:12

Carlos V. napsal(a):

k daním - jen pro pořádek - jedná se o lineární, evenutelně progresivní SAZBY daně.

lineární daní je možná tak televizní poplatek - ten platí kaaždý stejně.

Daň z příjmu je zdaněna lineární sazbou, berouce však v úvahu slevy na dani je výsledná sazba progresivní

u nás aplikované progresviní daně byly vždy pásmové a týkaly se jen fyzických osob (s jistou výjimkou u právnických osob se zahraniční majetkou účastí v roce .. ruším ... 1991).

Pásmovost obecně spočívá v tom, že vyšší sazba je aplikována pro příjem v určitém pásmu, tedy příjmů OD jisté hranice.
22. 11. 2010 | 18:16

ZAM napsal(a):

Emissary:
???
22. 11. 2010 | 18:17

Emissary napsal(a):

ZAMe,

Běžte do …. s daňovými pásmy, to bylo před Paroubkem, já jsem navázal na stávající daňový systém. To bych mohl do výpočtu zakomponovat milion různých daňových systémů. Sám to dělat nechcete a po mně to jaksi s lehkosti vyžadujete. :)
22. 11. 2010 | 18:19

ZAM napsal(a):

Carlos V.:
Díky, napsal jste to lépe, než já, teď už snad to pochopí i Emissary. ☺
22. 11. 2010 | 18:19

ZAM napsal(a):

Emissary:
Neměl jste vyjít s tím nesmyslem o 90% dani a nemuseli jsme Vás korigovat.
22. 11. 2010 | 18:20

stále rebel napsal(a):

FO - sazby za rok 2007
14 544 Kč + 19% ze základu přesahujícího 121 200 Kč
33 012 Kč + 25% ze základu přesahujícího 218 400 Kč
61 212 Kč + 32% ze základu přesahujícího 331 200 Kč
22. 11. 2010 | 18:28

Targus napsal(a):

To emissary:

Váš příklad mírně řečeno na obě nohy a vy to víte.
pan Hořejší přesně rozepsal pásma daňových zátěží? Že jsem si nějak nestihl všimnout.
Příště bych prosil méně modrých pseudopopulistických žvástů, je Vás to nedůstojné.
22. 11. 2010 | 18:29

stále rebel napsal(a):

Nezkopíroval jsem tu dolni, tady je vše.
http://www.danarionline.cz/...
22. 11. 2010 | 18:31

Emissary napsal(a):

ZAMe,

jenomže já jsem s tím nesmyslem nevyjel, to udělal slovutný profesor Hořejší. :)

A ten stále rebel tady cosi vykydal, ale v podstatě neví co. :)
22. 11. 2010 | 18:32

ZAM napsal(a):

stále rebel:
Díky.
Takže z toho si může Emissary vypočítat, že při 400 000 Kč by se danilo 90 % 68 800 Kč + zbytek mzdy dle tabulky (minus tehdejší odčítatelné položky).
22. 11. 2010 | 18:34

Targus napsal(a):

To Emissary:

Emissary napsal(a):
ZAMe,

Běžte do …. s daňovými pásmy,

Umíte něco jiného, než někoho někam poslat, pokud má jiný názor nebo zvládá něco, co Váš poklop krčních dutin není schopen ani přeslabikovat?

Dnes nejste ve formě, slabé, velice slabé...
Daňová pásma jsme brali v občance na ZDŠ a funguje to v naprosté většině států euroatlantické civilizace.
22. 11. 2010 | 18:41

Emissary napsal(a):

Targusi,

profesor Hořejší to rozepsal na jiném jeho blogu, je to už možná půl roku. Zbytečně neser.. :) Raději se ho zeptejte, když mu tak nekriticky pochlebujete.
22. 11. 2010 | 18:42

Emissary napsal(a):

Targusi,

možná. Proč se zabývat daňovým systémem časů dávno minulých, zejména když má kořeny v komunistickém režimu? Mne zajímá realita a zejména budoucnost daňových systémů. O starém Římě si mohu akorát něco přečíst a poučit se.
22. 11. 2010 | 18:46

stále rebel napsal(a):

Pro ZAM.
Je to tak. Vyšší sazbou se daní až od určité hranice a co je pod se vůbec nedaní nebo daní nižšími sazbami.
22. 11. 2010 | 18:48

Targus napsal(a):

To Emissary:

Zbytečně neser..
No vida, další úlovek!
Tohleto je diskutér jako řemen.
Kolik sprosťáren vám Stejskal toleruje? Mně to maže, jen co na takové slovo pomyslím.
Ale počítám, že vás nechá, na mě on má žízeň, a velikou.

Nu a já Vám doporučím, abyste lovil, hledal a zavěšoval odkazy. Rád si je prostuduji. I ten výpotek pana Hořejšího o zdanění 90 procenty.
Já jsem to taky vždy tak dělal, když jsem chtěl ulovit Stejskala. Kdysi to dalo fušku, teď už startuje na první našlápnutí. nervičky pracují...
22. 11. 2010 | 19:18

Targus napsal(a):

To Emissary:

Aha, tak oni mají Němci, Frantíci, Taloši a dokonce i Amíci a Angláni daňový systém od komoušů. Teda vy jste novinář. Škoda, že nenosím klobouk, hned bych smekl.
22. 11. 2010 | 19:21

Targus napsal(a):

To Carlos V.:

nerad Vás opravuji, ale máte tam hrubku.

Poplatek za bednu je u nás paušální. Lineární (dejme tomu daň za vymytí mozku) by byl, kdybyste měl na bedně hodiny a platil byste podle prokoukaných hodin - třeba kačku za hodinu.
Zkoukneš zprávy, naval kačku. Přidáš Růžovku, další kačena.
22. 11. 2010 | 19:28

Targus napsal(a):

To Carlos V.:

A ještě jedna hrubice, po které se ihned naježíte.
Ignorujete současné zastropování pojistného.
Chyba.
Pojistné sice není daní, ale jako daň se chová. Nic nepomůže, že nám jej daňový kejklíř Kalousek jako jediný na světě zdanil. pořád to jsou mzdové náklady a platové srážky, které neoje...., pardon, nejsem Emissary, který může.
Tedy, které neošálíte.
22. 11. 2010 | 19:33

Emissary napsal(a):

Targusi,

zoufalost myšlenek převažuje? Jste to vůbec Vy?
22. 11. 2010 | 19:57

Da.Rock napsal(a):

Emissarymu nějak bouchly nervy. :-D
22. 11. 2010 | 20:05

Aleš Vyhnal napsal(a):

Ještě bych přidal jeden malý postřeh v liniích toho, co napsal pan profesor Hořejší:

Když jsem v druhé polovině devadesátých let studoval na matfyzu kvantovou teorii, tak jsem si chodil půjčovat knížky do Státní technické knihovny v Klementinu a co mě naprosto zarazilo, byl fakt, že ta knihovna měla téměř všechno z celého světa, co se QM týče, avšak pouze do roku 1989. Nevím, jak to ti oškliví bolševičtí cenzoři dokázali. Nicméně z dob po roce 1989: Nill, Nada, Vakuum, ani jediná publikace. Bylo-li to tím, že tenkrát Havel přírodní vědy "zakázal" jako marxistický bolševismus a knihovny musely začít nakupovat bolestně nedostatkovou theo-polito-socio-filosofo-ekonomickou krasoduchomluvnou literaturu, rovněž nevím.
22. 11. 2010 | 20:15

ZAM napsal(a):

Aleš Vyhnal:
V. Havel přece nebude podporovat ´pyšnou vědu´, jak prohlásil.
Obávám se, že zastání se ošklivých bolševických cenzorů Vám tady ti správní demokraté vyčtou.
22. 11. 2010 | 20:30

Emissary napsal(a):

Aleši Vyhnale,

jediné, co mohl V. Havel dokázat je to, že sám jste si vymyl mozek.

Pána Boha, i toto žije v moderním světě. :)

A pak, že mi ruply nervy.

Celosvětový socializmus vykydat, nejlépe do plynné atmosféry obra Jupitera. A bude klid.
22. 11. 2010 | 20:31

ZAM napsal(a):

Targus:
Ignorujete současné zastropování pojistného plnění.
Chyba.
22. 11. 2010 | 20:33

Da.Rock napsal(a):

Emissary, vám se dnes bude špatně usínat. Jediný spravedlivý proti takové bolševické přesile... :-))))
22. 11. 2010 | 20:57

stejskal napsal(a):

Nabízel, pane Lexi, (našel jsem to, ale to je nakonec jedno).

Tak tedy ještě jednou: Z mého pohledu by Váš osobní blog na těchto stránkách byl velmi vítán. Tímto Vám jej opakovaně nabízím (za stejných podmínek jako ostatním).

Hezký večer.

Libor Stejskal
22. 11. 2010 | 20:59

Targus napsal(a):

To Emissary:

zoufalost myšlenek převažuje? Jste to vůbec Vy?
22.11.2010 19:57:47

Tím myslíte sebe? Já o ničem zoufalém momentálně nepřemýšlím, vy mi za to určitě nestojíte.
22. 11. 2010 | 21:16

Emissary napsal(a):

Da.Rocku,

pravdou je, že tady ty diskuse mám víceméně na háku, někdy ne. Je to jen cvičení, abych pravdu řekl, někdo mi je i sympatický, mohl bych jmenovat. Empatie, to je to, proč vlastně sem něco někdy napíšu.

Abych pravdu řekl, špatně se mi usíná, když moje manželka z nějakého iracionálního důvodu odmítne ..... :)

Naštěstí, stává se to ne mnohokrát. Ona je dychtivá víc než já, někdy. A mám za co chytit. :)

Krásný zážitek, žádná obezita. A to je to, proč se oplatí žít.

Žijte dlouho a blaze!
22. 11. 2010 | 21:19

Targus napsal(a):

To ZAM:

A v čempak, smím-li se zde vůbec tázat?
Jaký je rozdíl mezi povinným odvodem a daní?
Podle mne vůbec žádný. Obé je při úmyslném neplacení trestný čin. Za ty odvody to můžete dokonce dostat i natvrdo, ale to i za neplacení daní z příjmu, pokud to není dostatečně vysoká částka.
A oboje odvody mají dokonce přísně lineární sazbu, jak zde zmínil Carlos V.
22. 11. 2010 | 21:21

Targus napsal(a):

Vyhnala okamžitě přibít na kříž!!!

Šíří kacířské bludy. QM bude určitě nějaký relikt komunistické totality a zvůle, neřku-li židobolševická propaganda. Náš Václav První Samojediný se nikdy neplete. A Emissary taky ne.

Emissary, máte dost hřebíků, nebo mám skočit někam do Hornbachu?
22. 11. 2010 | 21:27

Emissary napsal(a):

Targusi,

hm, jak tupé. Co s Vámi? Vymazat z paměti?

Asi to bude nejlepší, co mohu udělat. Každý občas šlápne vedle.
22. 11. 2010 | 21:31

max napsal(a):

to targus:
ptal jste se na zastropování pojistného.
Důvodem je především ta skutečnost, že v případě nezastropování by došlo ještě k vyššímu nesouladu mezi odvodem pojistného na důchod.pojištění a následně vypláceným důchodem - viz zjištění Ústavního soudu ČR. V ČR je jedna z nejvyšších měr tzv. solidarity (rovnosti) ve vyplácených důchodech, která je dle nálezu Ústavního soudu v rozporu s výší odvodů a principem spravedlnosti.
Stropy na odvody ve výši x násobku mzdy existují prakticky ve všech zemích EU. V některých jinak stavěných důchodových systémech (méně připomínající průběžný systém) nejsou, protože z logiky věci být nemusí a nikdo je žalobou nemůže napadnout.
22. 11. 2010 | 21:39

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

Diky za zajimave informace z vaseho osobniho zivota!
Gratuluji!
Pozdravujte manzelku!

..
22. 11. 2010 | 21:42

Lex napsal(a):

Libor Stejskal
Velmi si TÉTO Vaší nabídky vážím. Přesto z důvodů, které jsem uváděl dříve i dnes, zůstanu tam, kde jsem. Nejsem ani jsem nebyl politik, vědec, umělec, novinář, nejsem "celebrita". O nic z toho se neucházím ani nemám ambice se ucházet. Mé jméno by nemělo v nabízeném "menu" vašich blogerů koho zaujmout, jsem nikdo. Nickname "Lex" ano. Alespoň ty, kteří když na ně v diskusi narazí, si ten vstup přečtou. Někteří souhlasí, někteří ne. Už jsem napsal dříve - úspěch je, když "Lexovi" nenadávají. Což by se okamžitě změnilo s adresným blogem. Jen málo zdejších blogerů je tak solidních, jako prof. Václav Hořejší. O to více je urážen a dehonestován. Děkuji, nechci.

Tak ještě jednou dík, a přeji Vám úspěchy. Lex.
22. 11. 2010 | 21:43

Emissary napsal(a):

Václave Spravedlivý,

no, mně moje stačí, Vaši bych asi nechtěl. :)
22. 11. 2010 | 21:47

Da.Rock napsal(a):

Emissary, máte nás za naivky? Vaše nervní, až hysterické reakce svědčí o tom, že zdejší diskuze zdaleka neberete s takovým nadhledem, jak se nás snažíte přesvědčit. Nicméně i já vám přeji, abyste se uvolnil a krevní přetlak z hlavy přepustil do jiných částí těla. Bude vám vděčná jak manželka, tak zdejší diskuzní fórum.
22. 11. 2010 | 21:54

Emissary napsal(a):

Da.Rocku,

OK, už na tom pracuju. S průserem musím přiznat, že jste fakt naivka. A nejenom Vy, tady se to hemží. :)
22. 11. 2010 | 22:14

Targus napsal(a):

To max:

Hezky jste to napsal, akorát:
1/ jsem tam nenašel důvod k zastropování zdravotního pojištění, jak se u nás stalo,
2/ nález ústavního soudu je postaven na dosti hluboké vodě. Postačí pozměnit parametry či jinak nazvat celý systém a je po ptákách.

Přiznejme si na rovinu - tady přeci o nic nejde - že je to startovací pokus o demontáž celého systému.
Jakápak zásluhovost, důchod je normální sociální dávka, která se vypočte jistým empirickým vzorcem, a to tak, aby se zohlednil počet let placených odvodů, jejich pravidelná výše a toť vše.
Kdyby tomu tak nebylo, neměl by nikdo z nás nárok na výpočtový základ důchodu (jakéhokoli) ve výši tuším 2.600 Kč, ke kterému se následně připočítavají každoročně upravované částky z dosažených výdělků.
Tím chci říci, že pokud byste se celý život válel a dosáhl byste požadovaného věku, máte nárok na výplatu této základní částky.
Ergo kladívko, pokud se tato základní částka zruší a důchody se budou počítat jinak, prosím. V současné právní úpravě je ale nález ústavního soudu velice - řekněme - diskutabilní. Asi stejně, jako když posvětil osmi hlasy proti sedmi (minimum má být 9:6) regulační poplatky.
22. 11. 2010 | 22:23

almost glossed™ napsal(a):

Musím smeknout před příspěvkem 22.11.2010 15:07:58.

Díky tomuto příspěvku jsem si dokonale uvědomil vše, co ostatní méně empatičtí lidé vůbec nepostřehli.

Obyčejný čtenář bere vše, co napsal pan Hořejší jen jako povrchní vtip. Nanejvýš se zamyslí nad reálností popisovaného stavu a uvědomí si určitý sarkasmus v podtextu.

Ale to nejdůležitější spočívá až ve DRUHÉM PLÁNU sdělení. Je to tam dobře zakódováno, ale o to zvráceněji a vypočítavěji a jedovatěji podáno. Nenápadně, po kapkách. Příspěvek p. Hořejšího byl vlastně ustanovením myšlenkového rámce, podhoubí, z něhož povstanou extrémní myšlenky. Nebezpečné. Velice nebezpečné myšlenky. Každý by měl zpozornět. Na tom člověku je něco divného. Na tváři lehký smích, ale za zády, za zády je dýka. Pohledem vás probodává a má skryté úmysly, před nimiž je dobré mít se na pozoru. Já pán ty pán, co jsme si, to jsme si, máme se rádi a vyjadřujeme si úctu, ale tenhle chlap je prostě podezřelý a obezřetnost je na místě. Nezodpovědně si zahrává s ohněm. Víme jistě, čemu se smějeme?

Tohle všechno jsem si uvědomil jen díky
příspěvku z 22.11.2010 15:07:58 a musím přiznat že mě z toho poznání úplně mrazí.

Ale tím to nekončí. Stejný autor zabodoval opět 22.11.2010 v 16:04:38.

"Určitě stíhán za nic nebudete (tuhle šanci už většina z nás prošvihla). Ostatně není ani za co. Mazat Vámi napsané texty bych považoval za velkou chybu (jsou - včetně debat - skvělým odrazem této doby, řekl bych)."

Znáte elegantnější způsob, jak toho podezřelého chlápka shodit?

A po šlehu bičem přijde opět cukr a bude zase dobře. Zase bude úcta a vážnost a respekt... Tak to má být.

Člověk by si ani nevšiml, že jeden z šermířů na tu výměnu doplatil.
22. 11. 2010 | 22:23

Targus napsal(a):

To Emissary:

Myslím, že je načase, abyste se vzdálil na kanape a emitoval sémě do manželky. Uleví se nám všem.

Přeji dobré noci vespolek, i Stejskalovi.
22. 11. 2010 | 22:27

Targus napsal(a):

To almost glossed™:

To je Stejskal, že jo?
22. 11. 2010 | 22:30

almost glossed™ napsal(a):

Ááá, tak vidím, že už to mezitím došlo i onomu podivínovi http://blog.aktualne.centru... :-)

Vážně nebezpečný týpek. Rozvraceč, jak se ukazuje. Ještě, že před ním bylo varováno.

(Liška vs. koblížek v poločase 1:1. :-) Ale liška stejně vždy vítězí...)
22. 11. 2010 | 22:31

Da.Rock napsal(a):

Uffff, Emissary, to jste mi to teda nandal....
22. 11. 2010 | 22:31

almost glossed™ napsal(a):

Targus: Poznáte podle stupně pohrdání, který pravidelně uniká ve slabších chvilkách a klíčového slova "mazat" :-).
22. 11. 2010 | 22:35

Carlos V. napsal(a):

Tarqus : se stropovanim/capovani jsem to nechtěl komplikovat. Ostatně, je jiné pro zaměstnance, jiné pro živnostníky ....

Co se týče TV poplatku, jde spiš o daň kapitační. Ale chtěl jsem jen vysvětlit rozdíl mezi lineární daní a lineární sazbou daně.

PS. což jsem hned v další větě sám zvoral ...
22. 11. 2010 | 23:04

Targus napsal(a):

To almost glossed™:

Inkontinence pohrdání mi nevadí, mnou pohrdá mnoho lidí po celý můj život.
A já pohrdám jimi.
A eventuálně jim dám do řepy, anebo oni zbouchají mě. Jsem na to zvyklý.
Daleko horší by bylo, kdyby se jednalo o inkontinenci moči.
Umíte si představit ten smrad, který by se linul z monitorů?
Víte, co je to za humus, když Vám stříkají zpod píšících prstů chcanky?
Nevíte. Stejskal to ví.
Myslím, že jsem podstatu jeho bytí vystihl velice přesně.
22. 11. 2010 | 23:11

Emissary napsal(a):

Targusi,

OK, budu si to pamatovat.

A tady máte písničku, abyste si pamatoval.

https://www.youtube.com/watc...
22. 11. 2010 | 23:15

Targus napsal(a):

To Carlos V.:

Nebudu se s vámi přít, daňovému názvosloví až tak nerozumím. Za kapitační bych tuto platbu spíše považoval, kdyby se platila od přístroje. Pokud je mi známo, platí se a kontroluje se podle elektrických hodin.
Nikdo nejsme neomylný a mnozí z nás myslí rychleji, než stíhají psát. Sem tam se prostě cosi nevyvede.
Dobrou noc, spěte klidně. Emissary již stříká. :-)))
22. 11. 2010 | 23:17

triceratops napsal(a):

Je smutné tu zdejší instantní sebeobdivnou hloupost číst. Když jste psal, s kým vším vás ten článeček pohádal, připadalo mi to přehnané, ale je to fakt horší, než by člověk čekal.

No nic, pane Hořejší, držím vám v tom souboji s tou zdejší hloupou rotou palce.
22. 11. 2010 | 23:20

Targus napsal(a):

To Emissary:

Smolík, nejede mi muzika :-)

Raději si poslechnu vaše hýkání na manželce. To si budu pamatovat určitě.
A už fakt končím, dobrou, a neprotrhněte u toho vikslajvant.
22. 11. 2010 | 23:22

Emissary napsal(a):

Targusi,

tak dobrou. Nejde Vám muzika? Strašně deprimující. I šrot by to zvládl. Čím to je, že mně všechno jde, až na detaily?

Polepšete se!
22. 11. 2010 | 23:28

Karel Matousek napsal(a):

Se bavim zde v New Yorku, zlem Ameru, z nehoz pochazi vse Zlo na zemi.
22. 11. 2010 | 23:30

ZAM napsal(a):

Targus:
Odpověděl už max v 22.11.2010 21:39:53.
22. 11. 2010 | 23:44

Břetislav Marek napsal(a):

Hořejší se PODĚLAL a už v prvním bodě tedy NAMĚL PRAVDU ??

Proč, odborník STEJSKAL mu připoměl jak pasoval komunisty Husáka atd na úrověň Hitlera a spol.
Víte, myslel jsem si že se opravdu nehrajete na cyklistu ( NAHOŘE SE HRBÍ A DOLE ŠLAPE ??)
Ale už jste si to PODĚLAL a je jasné PROČ sedíte tam kde sedíte Těm současným Stejskalů a jiným pomateným KOLABORUJÍCÍM primitivům do P ----- E ?
Snad Vám to není zapotřebí - nebo že si UŽ ZASE DĚLÁTE BODY pro případnou změnu REŽIMU ???
Vám to bude jedno polezete za kšeftem z každým režimem ???

Jen něco zase kecejte jak to myslíte UPŘÍMNĚ ??
A tací dělají naši VĚDU ???
Taky to tak podle tohoto vědce u nás vypadá ???
Jen pozor ať ti nešlápnou na ty miliardy co do té ČESKÉ PAVĚDY TEČOU ???
To by bolelo - už to chápu ani ti současní politici nevěří těm našim vědcům a raději MUDRUJÍ SAMI a výsledek je stejný ????
Že TĚ NENÍ HANBA - jeden den něco KAKECÁŠ a druhý den to POPŘEŠ ???
Taky vědecká metoda POKUS - CHYBA???
Bere mne děs jak se může někdo podělat ze Stejskala a jeho pomateného MDLÉHO ROZUMU ??

Ostudo vědění - víš jak se tomu říká VĚDOMÉ NEVĚDOMÍ ??
Za to se budou ti současní MOCNÍ a kolaboranti jednou odpovídat ??
Čas se krátí - ŽE ???
23. 11. 2010 | 00:11

kočka šklíba napsal(a):

AG máte pravdu, taky mě ten Vámi první uvedený "diskuzní přípěvek" zdejšího editora zarazil a ptala jsem se zda to skutečně myslí vážně, že to sem vůbec napsal. Asi ano. Asi ten "tekutý hněv" začíná znervózňovat i jeho a jeho chlebodárce. Takže rychle něco musí vymyslet a co je snazšího než někoho přirovnávat, případně jen tak zmínit, nacisty ;). Opravdu promyšlené ;).

Kolik ze slušných lidí ať zprava či zleva si zdejšího editora váží? Berou ho jako tzv."autoritu", ptz on přece diskutuje slušně,že,a také to vyžaduje, že? Hodně, samozřejmě, pokud sem nechodí často, případně dlouho, tak nepoznají, co se nabízí, a také nabízí čím dál tím častěji.

Manipulace. A když se někdo ozve, tak editor sarkasticky odpoví(zajímavé je, že sarkasmus mu u p. Hořejšího zas tak nesedl :D). A zase ho další diskutující pochválí. A mají za co, ptz pravda je, že zde tu slušnou diskuzi opravdu udržuje, jen trochu tak, aby vyhovovala, nevím komu, jemu?, jeho chlebodárci?, ale rozhodně tohle se mu daří.
23. 11. 2010 | 04:10

kočka šklíba napsal(a):

Tak teď nevím zdali mě prohlížeč nějak nelbne nebO jste předchozí blog smazal?
23. 11. 2010 | 04:30

kočka šklíba napsal(a):

Neblbne, hm. Tak to už je opravdu na pováženou, ale Váš nový text je ještě lepší než původní. Děkuji.
23. 11. 2010 | 04:57

max napsal(a):

to targus:
snažil jsem se vám ono zastropování vysvětlit nejlépe,jak jsem uměl. Přečtěte si nález ÚS. Zkuste si prosím uvědomit rozdíl mezi pojištěním a daní a principy solidarity a spravedlnosti,pak vám to jistě dojde.
Mějte se.
23. 11. 2010 | 06:31

Targus napsal(a):

To max:

Princip solidarity a princip spravedlnosti jsou v tomto příadě v naprostém protikladu. Pokud mám být solidární, musím oželet něco ze spravedlivého, tj. musím ze svých odvedených peněz vyživovat i druhého.

Přestaňme hovořit o solidaritě a začněme mluvit o "spravedlivém" systému.
Současně se ale přestaňme zabývat lidmi, kteří najednou nebudou mít na živobytí.

Je to prosté, jen musíte více a rychleji roztočit Vaše mozkové závity a zároveň musíte přestat být politicky korektní, aneb přestat si lhát do vlastní kapsy.
Možná si Vás pak začnu pro Vaše natvrdo vyslovované názory začnu vážit.
23. 11. 2010 | 09:19

svanhilda napsal(a):

k těm "frustracím z vlastních selhání a nedostatečnosti": pan profesor je držitelem Medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy za rok 2004, viz
http://iforum.cuni.cz/IFORU...
Že většina diskutérů neví o jeho konkrétních objevech je asi spíš dáno tím, že molekulární imunologie je spíš téma odborných konferencí než veřejného diskusního fóra.
A že "kritika ano - ale pouze konstruktivní?" Už Karel Havlíček Borovský říkal:"Nemusím být architekt, abych mohl říci, že ten dům stojí nakřivo."
Panu profesorovi přeji, aby mu štěstí a spokojenost v osobním i pracovním životě vydržely a aby se nenechal otrávit hlupáky.
23. 11. 2010 | 09:23

Targus napsal(a):

To ZAM:

Vše je jen otázkou nastavení parametrů, nic více a nic méně, milé ZAM.
Ostatně já nemám problém s důchodovým spořením, to ani náhodou.
Avšak nechť spoří ti, kteří na to mají.
Vadí mi, že bych měl ze svých těžce vydřených penízků krmit Rusnokoidy, víme? Inflace je strašná svině.
Vadí mi, že Rusnokoidy budu podporovat daněmi odváděnými ve žrádle a lécích. Nechť rusnokovitým cpou své peníze ti, kteří nevědí, co s nimi. Já se o sebe postarat umím, a to i bez Rusnoků.
Pro ty, kdo nevědí, co je inflace, doporučuji klasiku E. M. Remarque - Černý obelisk.
23. 11. 2010 | 09:28

max napsal(a):

to targus:
to musíte zřejmě vysvětlit všem soudům v EU, např. dle našeho ÚS nemůže princip solidarity naprosto potlačit princip spravedlnosti.
Polopaticky řečeno, pokud by byly stropy zrušeny a byl zachován stávající průběžný systém financování důchodů tak,jak je nastaven, byly by i další žaloby úspěšné a SR by to stálo několik desítek miliard Kč,které by obdržely vysokopříjmové skupiny obyvatel,které do systému daly nepoměrně více. Znovu opakuji,přečtěte si něco o tom více a je zbytečné do toho tahat politiku.
P.S.: myslím,že mozkové závity mám roztočené dost,ale díky za radu :-)).
23. 11. 2010 | 10:03

Targus napsal(a):

To max:

Již jsem odpvěděl stejně nicku ZAM.
Ústavní, potažmo jakýkoli jiný soud nemá žádné racionální měřítko k vyslovování jakýchsi soudů o tom, co je sociální a co je spravedlivé. Vždy jde jen o subjektivní názor, v tomto případě mnohem smutnější v tom, že je zde ohýbán do podoby jakéhosi ani ne paragrafu prizmatem těžce přeplaceného soudce, který není ve styku s realitou v řádu desítek let.
Celému problému se lze elegantně vyhnout, pokud přistoupíme na "politickou korekci mluvy", když tzv. pojištění přejmenujeme na odvody či daň.
Není to komické?
JAK A PODLE ČEHO může někdo rozhodovat, jaký kdo má mít důchod?
Pokud mi vyjde důchod kupř. 9.000, kdykoli jej mohu napadnout, že jsem dostal málo, a to jen proto, že můj subjektivní názor se neslučuje s názorem tvůrce vyhlášky či zákona. Není to postavené na hlavu?
Jak jsem již řekl, u nás měl doposud důchod charakter sociální dávky a ten, komu se zdá malý, nechť si přispoří.
Ostatně věta žalobce, že si za ta léta zvykl na standard a teď se mu dramatický sníží, svědčí jasně, že postrádá jakoukoli finanční gramotnost.
U člověka pohybujícího se v prostředí justice a právníků zvláště tragické...
23. 11. 2010 | 11:52

Gabrielle H. napsal(a):

Vážený a milý profesore Václave Hořejší. Veliké sorry, ale teprve dnes jsem měla tu čest přečíst si Váš naprosto geniální příspěvek k 17.11. prostřednictvím jedné dobré bytosti. Přetiskuji tedy znovu tento Váš jedinečný příspěvek, který kvůli malým a nenávistným duším byl nesmyslně a zbytečně ztažen...
Toto by se skutečně mělo znovu dostal do TOP nabídky nejčtenějších a nejlepších příspěvků, kam zaslouženě patří.
Budu se těšit, že se tak stane díky Vám osobně, nebo některým dobrým duším v aktuálně.cz ...
14.11.2010: Střezme odkaz Velké listopadové sametové revoluce (VLSR)!
Autor: Václav Hořejší
Přečteno 13302 krát
Pošli e-mailem
Opět se blíží výročí Velké listopadové sametové revoluce. Využijme této příležitosti a zopakujme si, jakých skvělých úspěchů jsme za těch 21 let dosáhli, a co by se snad ještě mohlo vylepšit...
Pokračování
23. 11. 2010 | 12:00

Gabrielle H. napsal(a):

1) Můžeme si říkat a psát co chceme a nic se (nám) nestane.
2) V obchodech je stále dostatek banánů a toaletního papíru.
3) Co chvíli chodíme k volbám, ve kterých si můžeme svobodně vybrat z bohaté a kvalitní nabídky politických stran.
4) Vládnou nám moudří a čestní politici, v čele s prezidentem, který pro svoji pověstnou skromnost, smysl pro humor a moudrost požívá neobyčejné úcty v celém světě.
5) Provedli jsme pozoruhodně úspěšnou ekonomickou transformaci, při které ztráty (zajisté zcela nevyhnutelné) obnášely pouze necelý jediný bilion korun. V krátké době se podařilo vytvořit vrstvu mimořádně bohatých lidí, čímž jsme se přiblížili situaci v netotalitním světě. Tento úspěch byl založen na aplikaci geniálního Ježkova principu "útěku ekonomů a podnikatelů před právníky" a velkorysého právního "zhasnutí" během privatizace (inspirovaného zjevně filmem "Hoří, má panenko").
6) Krásným symbolem úspěšnosti transformace jsou úchvatné paláce bank a pojišťoven, které zdobí naše města. Někteří sice říkají, že se tyto budovy mohly pořídit mnohem úsporněji a ušetřené prostředky se mohly použít třeba na rekonstrukci státních nemocnic a škol, ale je zřejmé, že tito kverulanti hovoří pouze z pozice nepřátel svobody a trhu.
7) Provedli jsme zajímavou reformu územně-správního uspořádání - nejprve jsme zrušili totalitní systém krajů a po několika letech jsme jej v mírně pozměněné formě opět zavedli. Nemalé náklady, které byly s touto promyšlenou operací spojeny, se v konečném součtu jistě bohatě vyplatily.
8) Demokratický systém jsme nevídaným způsobem posílili lustračním zákonem, díky kterému se podařilo obsadit rozhodující místa ve státní správě výhradně odborně a mravně vysoce kvalitními lidmi.
9) Ve srovnání s totalitou se podařilo podstatně zvýšit počet státních, krajských a obecních úředníků, a to i navzdory tomu, že většina funkcí někdejšího totalitního státu přešla do soukromé sféry.
10) Někdejší korupce (podstrkování kafe, čokolád, lahví alkoholických nápojů a tvrdých spart) zcela vymizela.
23. 11. 2010 | 12:01

Gabrielle H. napsal(a):

pokračování...
11) Těšíme se výhodám fungujícího právního státu založeného na příkladně fungujícím justičním systému, který někteří neopodstatněně pomlouvají slovy o "justiční mafii".
12) Podařilo se dosáhnout toho, že kriminalita je nyní na zcela jiné úrovni než v době předlistopadové.
13) Na skvělém fungování společnosti osvobozené ze jha totality mají velkou zásluhu naši objektivní a moudří novináři.
14) Byl zlikvidován přebujelý strojírenský, těžební, hutní, elektrotechnický, chemický, farmaceutický, cukrovarnický, sklářský, sirkařský, textilní, obuvnický a další průmysl, jakož i odpovídající aplikovaný výzkum v těchto oborech. Uvolnily se tak lidské zdroje pro perspektivnější povolání, jako jsou konzultanti, burzovní makléři, reklamní kreativci či pornoherci. Tím se naplnil jeden ze snů nás, kteří jsme v listopadu 1989 byli masakrováni na Národní třídě a statečně cinkali klíči na náměstích.
15) Namísto někdejších překážek kladených emigraci je nyní emigrace např.
lékařů či vědců naopak aktivně podporována.
16) Máme nejvyšší počet vysokých škol na milion obyvatel na světě.
17) Velkorysá reforma vzdělávání úspěšně směřuje k tomu, že středoškolské vzdělání s maturitou bude již brzy mít až 90% populace. Jaký to rozdíl oproti slabým 20% totalitním! V rámci proslulého boloňského procesu směřujeme k dosažení dalšího smělého cíle - zvýšení počtu vysokoškolsky vydělaných občanů nejméně na 50%. K dosažení tohoto velkolepého cíle jistě nemůžeme litovat jakýchkoli nákladů! Je totiž známo, že vysokoškolské vzdělání výrazně zvyšuje šanci na uplatnění ve společnosti a na dobře placené zaměstnání. Je tedy zřejmé, že v blízké budoucnosti již téměř všichni budou mít dobře placené zaměstnání.
18) S předchozím bodem úzce souvisí i to, že vzdělání se konečně podrobilo tržním principům a stalo se zbožím. Průkopníky těchto tržních principů se staly mnohé soukromé vysoké školy, ale pozadu za nimi nezůstávaly ani některé veřejné vysoké školy, jako právnická fakulta Západočeské university. Někteří nepřátelé trhu se ovšem pokoušeli tuto fakultu očerňovat.
19) Soukromý majetek se stal posvátným a nedotknutelným, čehož krásným důkazem je statečný šestnáctiletý boj statkářky Havránkové proti státním úředníkům, kteří se dodnes snaží připravit ji o její polnosti pod falešnou záminkou jakéhosi obecného zájmu.
20) Podařilo se zabránit pokusům omezit naši těžce vybojovanou svobodu populistickými, ba bolševickými návrhy zákonů zavádějících majetková přiznání, omezujících kouření, či zakazujících anonymní vlastnictví akcií.
23. 11. 2010 | 12:04

Gabrielle H. napsal(a):

21) Oproti předlistopadové době došlo k výrazné změně v situaci romské menšiny.
22) Někdejší fádní krajina, města, ba i vesnice, získaly po zaplnění statisíci velkoplošných billboardů úplně jinou tvář.
23) Obrovský pokrok jsme učinili v oblasti reklamy vůbec - i u nás jsme se dočkali kýženého prokládání televizních programů vtipnými a informačně bohatými reklamními šoky.
24) Vyšli jsme velkoryse vstříc jedné ze základních lidských potřeb a vybudovali nejhustší síť kasin a herních automatů na světě.
25) Vyšli jsme vstříc i ještě daleko důležitější základní lidské potřebě a umožnili jsme vznik husté sítě provozoven sexuálních služeb (bordelů).
26) Došlo k rozvoji všech forem žurnalistiky, zvláště té, která nás pohotově informuje o detailech všech vražd, loupeží a nehod, jakož i o detailech sexuálního života celebrit. Toto jsme před listopadovým převratem bolestně postrádali, jelikož totalitní režim tyto důležité informace utajoval.
27) Došlo k neobyčejnému rozkvětu kultury - v televizi můžeme každodenně sledovat myšlenkově bohaté, hodnotné a přitom zábavné seriály.
28) Také úroveň filmové tvorby je dnes úplně jinde, než třeba za dob hluboké totality 60. let.
29) Došlo k bezpříkladnému rozvoji astrologie, homeopatie, a desítek ostatních alternativních nauk, které dialekticko-materialistická ideologie totalitního režimu trestuhodně potlačovala.
30) Někdejší disidenti v čele s Václavem Havlem vystřízlivěli z někdejších naivních pacifistických postojů a aktivně podpořili aktivní politiku nezapomenutelného G.W.Bushe a humanitní bombardování několika zemí.
31) Náš nynější hlavní spojenec ukázal, že si nás považuje mnohem víc než náš někdejší hlavní spojenec, resp. totalitní okupant - zatímco sovětské vedení nikdy neumožnilo čs. armádě zapojit se do bojů v Afghánistánu, USA to umožnily nejen tam, ale i v Iráku a v blízké budoucnosti možná i leckde jinde. Přímá bojová zkušenost českých speciálních jednotek s efektivním zabíjením civilních potenciálních teroristů je určitě naprosto nedocenitelná. O něčem takovém se listopadovým demonstrantům věru ani nesnilo.
32) Pravda a lež vítězí nad láskou a nenávistí.
Ačkoli dosažený pokrok je vskutku obdivuhodný a může nás oprávněně naplňovat hrdostí, přece jen ještě několik věcí, po kterých jsme v památných listopadových dnech před jednadvaceti letech toužili, nebylo úplně dotaženo do konce. Tyto nedostatky jsou samozřejmě v první řadě neblahým dědictvím totalitní minulosti. Vždyť od pádu totality uplynulo teprve pouhých 21 let! Nic si nenamlouvejme - důsledky onoho režimu zajisté budeme pociťovat ještě nejméně dalších 50-100 let.
23. 11. 2010 | 12:06

Gabrielle H. napsal(a):

pokračování...
Uveďme alespoň několik příkladů dosud nenaplněných vznešených sametových ideálů:
1) Nepodařilo se ještě v dostatečné míře naplnit další ze snů těch, kteří v listopadu 1989 mrzli náměstích - výraznou majetkovou diferenciaci v naší stále ještě příliš rovnostářské společnosti. Rozdíl mezi příjmově nejvyššími a nejnižšími skupinami obyvatelstva je stále příliš nízký, a jen málokde je alespoň stonásobný, jak by bylo žádoucí.

2) Nepodařilo se prozatím ještě prosadit sen nás opravdových liberálů, skutečnou rovnou daň, tady stejnou daň "z hlavy" pro každého, bez ohledu na výši příjmu. Současná "rovná daň" je ve skutečnosti jen paskvilem - ti nejschopnější a nejpracovitější z nás, vydělávající třeba 10x nebo i 100x více než onen neschopný průměr, platí při rovné procentní sazbě fakticky 10x nebo i 100x vyšší daně a jsou tak ostudně trestáni za svoji píli a schopnosti.
3) Hluboce zůstává zakořeněná závist vůči našim nejpracovitějším, nejnadanějším a tudíž i nejbohatším spoluobčanům, jakož i neúnosně vysoké daně, řadu z nich vyhnala z naší země - příkladem budiž hrdina kuponové privatizace Viktor Kožený i několik dalších podnikatelů, kteří jsou dokonce popotahování našimi justičními orgány. Přitom pávě Viktor Kožený byl jasným příkladem toho, jak pozitivně se projeví, když se někdo vyhne devastující zkušenosti života a vzdělání v totalitní společnosti.
4) Je třeba výrazně omezit náš přebujelý sociální systém, který je masivně zneužíván různými nemakačenky, nezaměstnanými, matkami na nesmyslně dlouhé mateřské dovolené či pochybnými invalidy. Jen tak budeme moci konkurovat státům jako je Čína, Indie či Nigérie, které toto břemeno netíží.
5) Měli bychom výrazně posílit náš nedostatečný systém právní imunity poslanců - ten současný je vystavuje přílišnému nebezpečí šikany ze strany policie a novinářů. Nelze ustupovat populistickým návrhům na omezení poslanecké imunity.
6) Bylo by třeba konečně zrušit státní dotace všemožných kulturních a vědeckých institucí (Národní divadlo, Česká filharmonie, Národní muzeum, Česká televize, Český rozhlas, atd, atd), které narušují systém tržní ekonomiky bez přívlastků. Náklady na takovéto elitistické instituce by se měly plně hradit z kapes těch, kteří o ně mají zájem a využívají je. Vždyť komerční televizní a rozhlasové stanice, kina, sportovní stadiony, apod.
fungují také na stejném principu a jde to!
7) Přes masivní všelidovou a všenovinářskou podporu a obětavou diplomatickou mravenčí práci M.Topolánka, A.Vondry, T.Klvani a mnoha dalších se nepodařilo prosadit životně důležitý plán na postavení amerického radaru v Brdech. Naše země se tak stala zcela bezbrannou vůči íránským, severokorejským i mnoha dalším nepřátelským raketám. Je nezbytně třeba docílit nápravy a radar (nebo raději několik radarů!) postavit
- snad by pomohla další intervence Václava Havla u jeho amerických neokonzervativních přátel?
8) Naše vláda stále ještě nenaslouchá dostatečně pozorně naléhání našich amerických nadřízených a posílá do Afghánistánu pouze další stovky, nikoli tolik potřebné tisíce vojáků. Pamatujme, že u Kábulu (podobně jako donedávna u Bagdádu) se vlastně bojuje za Prahu!
23. 11. 2010 | 12:09

Gabrielle H. napsal(a):

****************************************************
Někteří jiní kolegové bloggeři shrnuli své hodnocení posledních jednadvaceti let poněkud jiným způsobem. Např. Jan Krůta napsal:
"Píše se rok dvacet deset. Republika je velká skládka svinstva.
Chlív... Žumpa, kde široko daleko nevidět onu pravdu a lásku, zato lži a nenávisti.. Není kam šlápnout pro samé lejno."
A jeden ze zakladatelů ODS Petr Havlík:
"V očích zasvěcených pozorovatelů vypadáme, jako spolek dobrovolných hasičů z filmu Hoří, má panenko. ....... spíše se zdá, že někdo tiše privatizuje státní aparát a vnáší do veřejnosti strach a nedůvěru.
Přispívá k tomu i účet za vládnutí posledních dvaceti let a dnešní ekonomická nestabilita. Vyznívá to tak, že správa země je postavena na souboru nahodilostí, že se neopírá o žádné pevné konstanty. A nelze nevidět, že je ovládána lidmi, kteří plní zadání svých mecenášů."
Nebo novinářka Jana Lorencová:
"Jak bohatá země jsme museli být, když je pořád ještě co loupit, když pořád ještě existují státní zakázky, kolem nichž protékají stamiliony, když se žádná z vlád nestará o to, aby do státní pokladny šly peníze, které do ní patří a místo toho sahá do kapes těch nejpotřebnějších!"
****************************************************
Super, už snad ani není co dodat...
23. 11. 2010 | 12:16

Velekněz Ratata napsal(a):

"Tady ale nejsme na poli laboratore, kdy kazda nespokojenost s vysledkem popohani vyzkum dopredu. tady jsme na poli politiky, kdy nepsokojenost nevede vzdy k uspechu, o cemz nas historie nekolikrat presvedcila." Děkuji za krásnou ukázku verbálního projevu přemejšlivýho člověka. Přidám taky citát. Není z Adorna , Fromma ani Arendtové (to přece byli něco jako bolševici). "Stojíte před volbou ujasnit svému národu skutečný stav věcí, představit mu před oči z vyššího hlediska, než se dálo dosud, historické úkoly, před kterými stojí Evropa. Myslím, že jestliže si ještě jednou vyvoláte v paměti vývoj právě v uplynulých válečných letech, dojdete přece k závěru: "Možná že jsme my Češi zvolili ten nejlepší úděl. Tak, jak tomu bylo dříve, to dál nešlo." A co třeba tohle: "V poslední době dr. Goebbels několikrát zjistil, že čeští novináři poukazují na to, že v protektorátu od začátku války šlo všechno dobře, nikdo nedělal žádnou sabotáž, dělníci a zemědělci pracovali, úředníci úřadovali apod. O takových důkazech pravé věrnosti říši a že říšské myšlení v Čechách zakotvilo má dr. Goebbels pochyby."
23. 11. 2010 | 12:32

camponotus napsal(a):

Vše, co zde doposud zaznělo, zůstane stejně virtuální, za pár dní už to nikoho nebude zajímat, protože bude mít jiné starosti.
Jen pár dopisovatelů se odreagovalo s nulovým efektem pro spolek, který si říká ČR.
Již za reálného socialismu většina nepochopila Leninovo heslo "Učit se, učit se, učit se" a proto tolik blbů zahltilo současný reálkapitalismus. Reálsocialismus za moc nestál, a za co stojí dnešní reálkapitalismus? Když se k tomu někdo začne vyjadřovat, jako autor blogu, tak ti potrefení začnou ječet. Přál bych si věcnou diskusi k věci, tedy k blogu a ne osobní invektivy přispívatelů, aby dokazovali svou nařazenou inteligenci a vědomostní rozhled. Realita dneška se těžko změní, protože k tomu není politická vůle a blog pana profesora bude tudíž i nadále aktuální.
23. 11. 2010 | 21:12

Konzerva napsal(a):

Pane Hořejší,
smekám před Vaší trpělivostí, s níž jste se pustil do války proti lidské hlouposti. Ta válka je, jak známo, nekonečná a nedá se v ní zvítězit, ale jednotlivé bitvy se vyhrát dají.
24. 11. 2010 | 00:51

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane profesore,

nechte si ty Vaše KECY pro svoje studenty.Ti k Vám možná budou vzhlížet jako k ikoně UK ,ale my "známé firmy"Vám už na profesorské špeky nenaletíme.

Jste prostě ZNÁMÁ FIRMA,se kterou je škoda diskuze.
Orchestrion!
Jen to stádo socanských dušiček vás miluje čím dál víc.Je to pochopitelné.

Nakonec jednu připomínku.
Deklarovat svoje názory a osobní postoje k životním prioritám lze v dnešní mediální době každému debílkovi.
s patřičnou dávkou rétorického cvičení je možné oblbovat davy neznalých a zapálených donekonečna.

Našinec už zná svoje "Pappenheimské"a ví co od nich může čekat.

Jak jsem řekl.S Vámi škoda diskuze!

Ivan.

P.P.:
Až budete mít tu vysněnou 200,běžte za roh a dejte si pár facek.
24. 11. 2010 | 09:28

vaclavhorejsi napsal(a):

Ivan Hochmann:

Dekuji za vas prispevek, ktery ve vrchovate mire naplnuje zamer Aktualne.cz, t.j. poskytovat prostor pro korektní a slušně vedenou debatu.

..
24. 11. 2010 | 09:34

Ivan Hochmann napsal(a):

Václav Hořejší:

Prosím!
Rádo se stalo.Moje příspěvky povětšinou naplňují vrchovatou měrou.Jsem si toho vědom.
Ivan.
24. 11. 2010 | 10:35

Ivan Hochmann napsal(a):

Ještě maličkost,prosím.
Ten příměr je povedený.
Iniciace zleva zapíná....
kopanec zprava vypíná.
Pan Josef Kemr to znamenitě ovládal.

Přeji pěkný den.Ivan.
24. 11. 2010 | 10:43

Ivan Hochmann napsal(a):

Jo ,,,
a příště nezapomeňte napsat,že ten blbec a vrah se jmenoval Vladimír Ilijič.

Je dobré znát poučky velkých Levičáků.

Jste pane jako kniha.
Ivan.
24. 11. 2010 | 11:19

vaclavhorejsi napsal(a):

Ivan Hochmann:

Proc mi pripominate V.I.L.?
Vy se domnivate, ze jsem jeho priznivcem?
Tak si prectete ten muj clanek, prosim...

Predhazovat "levicakum" typu "soc. dem." komunisty je stejne, jako kdyby nekdo spojoval dnesni solidni demokratickou pravici s Hitlerem...

..
24. 11. 2010 | 12:23

camponotus napsal(a):

Pane Hochmanne, pan profesor nemá s Leninem nic společného, tak proč ho napadáte. Chováte se slovně stejně jako ten pirát, co smetl z dálnice auto jen proto, že se nedokázal ovládat a nepatří mu řidičák, Vám, zdá se nepatří do rukou Internet.
24. 11. 2010 | 14:52

Mac napsal(a):

pane profesore, klobouk dolů a velké sympatie. To, co jste napsal jak ve svém původním hodnocení našeho triumfálního budování rozvinuté kapitalistické společnosti i tato Vaše "zpověď" naprosto souhlasí s mým názorem. A mohu Vás ubezpečit, že i s názorem většiny lidí.

Ovšem vysvětlovat to místním rádobypravičáckým neobolševikům asi nemá cenu.. :-))))

Občas mám podezření, jestli to na nás tito nadšení pěvci častušek 21. století jenom nehrají a neprovokují. Ale asi ne, tento typ lidí se holt vyskytuje v každé době, ať jsou to 50-tá léta nebo současnost.

Přeji hodně zdraví a dalších zdravě provokujících příspěvků :-)
24. 11. 2010 | 17:12

Mac napsal(a):

mimochodem - tenhlecten kluk Hochmanů -co je to za frustrátského primitiva?
24. 11. 2010 | 17:14

Ivan Hochmann napsal(a):

Václav Hořejší,

pane já Vám nic nepřipomínám.
Vy připomínáte všem ostatním,včetně mě.
A neříkejte,že nerozumíte.To byste mě zklamal.
Každý zdravý člověk říká tomu holohlavému gangsterovi pouze Lenin.A to ještě s přídechem odporu.
To jen Vy pane ...prý Vladimír Ilijič a ještě štestí,že jste neřekl soudruh.
Psát si můžete co chcete,ale pište tak aby jste nenasíral a nelhal.

A těm mazánkúm raději řekněte ať se nepletou do hovoru dospělým.
Stejně neví oč kráčí.

A co jste to zase ukecl o tom Hitlerovi?(prosím tedy Adolfovi).

Jako byste nevěděl ,že fašistické a nacistické extrémy patří do ranku levicového přemýšlení.Neodpovědného, násilnického,zločinného uvažování a následného konání.

Také se od bolševických gaunerů naučili všemu podstatnému.

Die parteigenosse !

Jak říkám ševče drž se svého kopyta!

Ivan.
24. 11. 2010 | 17:31

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale,

co mají znamenat otravné spamové reklamy na vašem serveru.

Já tím pádem na Aktuálně.cz končím.Doposud jsem (vyhodivše televizi z okna)používal k získání zpravodajských informací Aktuálně.cz.
Jak jsem řekl končím a nesmějte se ,asi brzy nebudu sám.

Prostě kvůli svým prebendám musíte posrat úplně všechno.

Ivan.
24. 11. 2010 | 18:47

Petr napsal(a):

Škoda ten článek byl super, nepochopily jen blbci a ti tu vládnou
24. 11. 2010 | 21:03

ironik napsal(a):

Užitečný i idiot, a jakou má odezvu,zamyšlení nad názorovým zrcadlem diskutujících,pojetí od rádoby čistě odborně pragmatické po fanatické, ale je to v normě s tím se potýká každá generace, která sebou táhne nevyřešitelnou minulost.
25. 11. 2010 | 10:37

paveltucka napsal(a):

Vážený pane profesore,
když jsem četl Vaše hodnocení polistopadového vývoje u nás, přiznám se, pobavil jsem se a podepsal bych každou řádku Vašeho textu, protože satira byla naprosto výstižná a trefná. Škoda že jste považoval za nutné ji rozmělnit následnou „obhajobou“, která, nezlobte se, toho vtipu dosti postrádala. Holt ne každý dokáže z prožitých zkušeností (pro nás hlavně těch polistopadových) vyvodit závěry... Šedesát procent populace věří České televizi, to je strašné.
Třebaže mi je z Vašeho textu jasné, že můj názor Vás absolutně nezajímá, přesto jsem se pokusil o výběr pár Vašich citací (jsou doslovné) a k nim jsem přičinil pár svých poznámek.
1. Myslím, že je naprostá ubohost, abychom se spokojovali s tím, že se nyní většině lidí žije lépe než před jednadvaceti lety.

Myslím, že toto Vaše tvrzení je jen zbožné přání a popírají je jakéholi výzkumy o průměrném platu a životní úrovni. (Nakonec to sám vyvracíte v jednom z odstavců slovy o svých venkovských příbuzných a známých.) Je mi trapně připomínat Vám, že je to podobná samochvála jako ta, již vyčítáte minulému režimu.
2. Jsem zcela proti různým revolučním akcím ve fungujících demokraciích. Jsem přesvědčen, že v demokracii (i té ne zcela dokonalé) existuje dostatek pokojných prostředků k vyjádření názoru a k přiměřenému nátlaku na politiky (oslovovat poslance, pořádat nenásilné demonstrace, psát do novin, případně pořádat demonstrativní hladovky a podobné akce, které nikoho kromě protestujících vážněji neobtěžují a neomezují).

Trochu mi to připomíná Haškovu Stranu mírného pokroku v mezích zákona... Ano, za demokracie je dostatek pokojných prostředků k vyjádření názoru, ovšem to je, nezlobte se na mne, stejně pro kočku, jako když se za minulého režimu (a vlastně i dnes) kafralo v hospodách. Každý si řekl, co ho trápilo, ale to bylo asi tak všechno. Nakonec proč chodit daleko - kam přivedly u nás železničáře, učitele, kováky, vědce aj. ty pokojné prostředky? Co se změnilo? Byli všem vládám jen pro srandu, jak se lidově říká. Pravda, která nic nezmění, k čemu je?
3. Nicméně si myslím, že dnes nepředstavují žádné reálné nebezpečí - hlavně proto, že už nemají (a bohdá už nikdy mít nebudou) za zády mocnou světovou velmoc.

S těmi imperativy a absolutismy bych byl opatrný. Zkušenost a historie učí, že nic není na věky...
4. Jistě - já i většina mých pražských přátel a známých se teď máme mnohem lépe, než jsme se měli před jednadvaceti lety. Ale nepodceňuji ani to, že po této poměrně dlouhé době se většina mých venkovských příbuzných a známých nemá o nic lépe než tehdy, někteří dokonce hůře. To je trochu smutné...

Ale jistě jen trochu, že? Oni to totiž nejsou jen Vaši venkovští příbuzní a známí, ale spousta, desetitisíce, statisíce jiných lidí. A každý má nějaké příbuzné a známé... Ale jak se říká, co oči nevidí, to srdce neželí.
5. Musím říci, že někdy od roku 1995 se cítím z toho vývoje čím dál tím více zklamaný a mám pocit (či spíše jistotu), že vinou špatně provedené transformace a neschopných politiků už asi navždy zůstaneme v Evropě jen jakýmsi druhořadým státem (přesto jistě pokrok oproti tomu, že bez listopadového převratu bychom byli státem třetiřadým). Zdá se mi, že už asi opravdu v ničem důležitém nejsme na světové špičce, ale že spíše některé dřívější špičkové pozice valem ztrácíme (Česká filharmonie, preventivní lékařská péče, některé průmyslové obory).

Pane profesore, trochu mi připomínáte jednoho vousatého ministra, který prohlásil věru moudrost k tesání do kamene, totiž že každý se může napravit, jen komunista ne (není to asi doslova, ale smysl jsem myslím nepokroutil). Takže Vy na tomto místě úplně vážně tvrdíte, že celý svět, každá země jde kupředu, rozvíjí se, jen pro onen proskribovaný, zatracený režim by to neplatilo? Vždyť i novinářka Jana Lorencová, již citujete, si povzdechla, jak bohatý musel být tento stát, když ještě po dvaceti letech je tu co krást! A že v ničem už nejsme na světové špičce? No vždyť proto se odehrál listopadový převrat! Ale nevěšte hlavu, jak prohlásil jeden poslanec, Západ, Evropa a svět vědí, že máme pivo, že jsme vyhráli hokej a že bojujeme v Afghánistánu! Pak aby nebyl člověk hrdý na tuto zemi! To jsme to dopracovali, pane profesore, že?

K takovému zamyšlení mne inspirovala Vaše obhajoba, pane profesore. Byla nutná? Snad jsem dokázal, že všichni lidé nejsou nemyslící stádo či idioti. Zdraví Vás a všechno dobré Vám přeje Pavel Tučka
25. 11. 2010 | 11:14

Terry napsal(a):

(tedy známé heslo „kritika ano – ale pouze konstruktivní!“).

Jak již říkali Cimrmani (Svěrák, Smojlak - Nejistá sezóna) - nepřesná citace:

"Pozitivní konstruktivní kritika. Je otázkou, jetli už tohle spojení neobsahuje protimluv.."
25. 11. 2010 | 11:26

Erchi napsal(a):

"...že teď už bychom dávno měli považovat základní demokratické svobody za naprostou samozřejmost."

Budu parafrázovat ani nevím kterého klasika - když začneme demokratické svobody považovat za naprostou samozřejmost, tak jsme na nejlepší cestě je ztratit

Demokracie, volební právo atd., to jsou hodnoty, které nesmíme považovat za samozřejmost. Musíme si jich vážit, občas se s podivem zastavit nad tím, že je vůbec máme. A vždycky je střežit a zuřivě bránit před každým, kdo je napadne.

Jinak se mi článek celkem líbil, i když diskutéři vás asi sežerou za živa :)
26. 11. 2010 | 13:07

Olin napsal(a):

Pane Hořejší, mluvíte mi z duše, vaše názory a postřehy jsou mi blízké. Také já jsem jako bývalý volič ODS došel k podobným závěrům a v životě už tuto mafiánskou bandu volit nebudu!
26. 11. 2010 | 15:18

Fjury napsal(a):

za "Mírně levicovou vládu" bych já dosadil vládu skutečně demokratickou (demokracie je vláda lidu a vůbec ne současná, vláda bohatých klanů přes nějaké ty strany).

Skutečná demokracie je opravdová vláda lidu, tzn. vláda bezstranických, přímo volených a jednoduše lidem odvolatelných zastupitelů. Odvolání iniciované okamžitě jak zastupitel odmítne dokládat transparentnost jeho práce. Proste takový protikorupční systém řízení. Žádné peníze pro strany, vyšachování lobistů. Protože lidi se budou u každé zakázky ptát: "Drahý zastupiteli, vysvětli nám, proč? A my Ti řeknem, zda zůstaneš ve funkci."
29. 11. 2010 | 14:48

J. Heczko napsal(a):

Myslím, že platí svoboda projevu. Ať si každý přelouskne názor jiného člověka podle svého. Ovšem dojímá mne ta bohorovnost lidí kteří nic nedokázali, často ani nic extra neumí a ani se nezamyslí nad názorem člověka který je může v noha ohledech převyšovat. Kdysi jsem si myslel, že mám svatou pravdu (modrou). Dnes mnohem více přemýšlím a děkuji panu Hořejšímu, že je nad čím.
08. 12. 2010 | 11:20

fabianogolgo napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=s4vcC0V611Y&feature=related
07. 01. 2011 | 16:57

Terry napsal(a):

V předlistopadové době mě nikdo nemohl počítat k "příznivcům" komunistického režimu, v listopadu 89 jsem na podniku zakládal OF v naivní víře, že nové vedení státu bude lepší než to komunistické.
Z mé naivity mě velmi rychle vyléčili hned nově zvolení poslanci "demokratického" parlamentu po prvních demokratických volbách.
Jedno z jejich prvních rozhodnutí (a to v době, kdy byl celý stát hodně málo funkční, v rozvratu) bylo, že přece nemohou mít poslanecký plat 7500 Kč (bylo to v roce 1990, kdy průměrná mzda byla někde kolem 4 000 Kč), protože poslanci "jinde" (myšleno ve vyspělých demokraciích) mají poslanecký plat výrazně vyšší, a tak si skokově zvýšili (odsouhlasili, a rádi) svůj plat na 14 tisíc korun. Přitom těm "totalitním" poslancům stačila refundace mzdy.

A to tehdy ještě nebylo tolik příležitostí se v politice" nabalit". To si zajistili až jejich následovníci (členství v představenstvech a dozorčích radách - bez jakékoli odpovědnosti za výsledky, přístup k citlivých ekonomickým informacím a jejich využívání k osobnímu prospěchu..), a tak se politika stala "hmotně lukrativní": do politiky jdu, abych se obohatil, hmotně zabezpečil sebe, svou rodinu, pomohl kamarádíčkům...

S tímto pohledem a záměry se také rekrutovali noví členové (potenciálně) parlamentních "demokratických" stran.

Polistopadoví politici a státníci umožnili (a cíleně !! jak přiznal Stráský) vytunelování ekonomiky (díky, pane "profesore" Klausi), vznik bezzásluhové (a tím nemorální) vrstvy milionářů, vznik a působení ekonomické mafie na všech úrovních státní správy, včetně té nejvyšší...
A ti "nejúspěšnější" se dostali až na samotný vrchol v politice a státní správě; sami sebe nazývají "elitou národa".
A pouhým srovnáním zjistíte, že ti dřívější "hnusní komunističtí pohlaváři" nebyli ta nestoudně hrabiví, amorální, jako ti naši dnešní "demokratičtí".

I o tom ten pětadvacetiletý vývoj je...
02. 02. 2015 | 09:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy