Pryč s udavačstvím a falešnou hysterií!

18. 12. 2010 | 18:06
Přečteno 19164 krát
S velkým znepokojením sleduji pseudoaféru na ministerstvu životního prostředí. Pan premiér N. správně kritizoval hysterii, kterou okolo této lapálie rozpoutaly ziskuchtivé sdělovací prostředky. I pan prezident K. jasně rozpoznal falešný charakter této provokace a podpořil její oběť, ministra D.

Při posuzování toho, co se stalo a jak se zachoval iniciátor této kompromitující aféry pan M., bychom si měli především ujasnit, klademe-li výše nějaké ty populistické „korupční“ miliony, nebo elementární lidskou solidaritu mezi spolupracovníky.

Opravdu chceme, aby naši společnost zneklidňovali a rozvraceli tzv. „whistlebloweři“ (hvízdači), opravdu si myslíme, že udavačství, resp. práskačství, je něco pozitivního? Nevrací se nám tady onen totalitní duch estébáctví? To, že ono práskačství může nakonec ohrozit i samotné základy naší civilizace demokracie a svobody, jsme mohli sledovat před několika dny v aféře Wikileaks...
Každý slušný člověk tedy zajisté musí souhlasit s tím, že onen udavač spolčený s bulvárním novinářem K. byl okamžitě propuštěn; lze si jen přát, aby už navždy zůstal nezaměstnaným a aby zaslouženého trestu došel i onen novinář, případně i ministr vnitra J., který ono spolčení zosnoval.
Připomeňme si, že ono morálně pochybné individuum (pravděpodobně důsledek výchovy v totalitní školce a škole) nereflektovalo na nesmírně velkorysou nabídku svého představeného, který mu výměnou za zničení těch zbaběle pořízených udavačských nahrávek nabízel dokonce místo náměstka ministra!

Morální rozměr celé věci více vynikne i tehdy, uvědomíme-li si, jaké to vše může mít důsledky pro osobní život nařčených osob. A to navíc v adventní době, která má přece být časem klidu, rozjímání a usebrání, rozhodně nikoli dobou bezohledného obviňování a konfliktů. Absurdita celé věci vyniká, uvědomíme-li si, že ti očerňovaní jsou evidentně slušní a poctiví lidé (a dokonce katolíci!). A co by mohlo být silnějším argumentem pro jejich slušnost a poctivost, než slova samotného pana premiéra! Je ovšem smutnou skutečností, že i onen bezectný udavač je věřícím křesťanem (doufám, že alespoň nikoli římským katolíkem!).

Celá tato záležitost má ovšem i obecnější dimenze:
Někteří populisté stále intenzivněji a bez jakýchkoli důkazů vykřikují o jakési korupci v naší zemi a opírají se přitom např. o falešné údaje pochybných nadnárodních manipulativních institucí jako je tzv. Transparency International.

Položme si zásadní otázku: je skutečně ono „předražování“ veřejných zakázek tak škodlivé, jak se nám snaží namluvit někteří pravdoláskaři a nepřátelé trhu a svobody?
Skutečnost je taková, že stát okrádá úspěšné podnikatele neuvěřitelně vysokými daněmi (mnozí liberální myslitelé, včetně řady zdejších diskutérů, správně nazývají daně „legalizovanou loupeží“) a vybrané peníze pak přerozděluje ve prospěch různých nemakačenků a ztroskotanců, samoúčelných vědátorů a jiných parazitů).

Je tedy v zásadě docela správné (i když zatím formálně bohužel ne zcela legální), když se část takto uloupených peněz dostane třeba i formou „předražené“ zakázky zpět do soukromého sektoru, který je samozřejmě umí využít daleko smysluplněji než státní byrokratický nenasytný moloch. A lze přece pochopit, že určitá odměna za zprostředkování takové v podstatě makroekonomicky pozitivní transakce (nyní populisticky nazývaná „korupce“) je docela na místě?

Dalším důležitým aspektem je, zdali je přípustné, aby část těchto transakčních nákladů byla použita k financování politických stran. Ale ovšem že ano – zaprvé je velmi šlechetné, když se příslušný transakcionista vzdá podstatné části své osobní odměny a přenechá ji své politické straně. A politické strany jsou přece pilířem našeho systému trhu, svobody a prosperity! Co jiného už by si zasloužilo větší podpory? Oficiální státní dotace politickým stranám jsou směšně malé, a tak je přece v bytostném zájmu nás všech, aby se našly i zdroje další, mimorozpočtové.
Ti, kdo něco takového umějí zařídit, by měli být předmětem našeho obdivu a uznání! Zatím bohužel příliš často vidíme, že jsou za svoji záslužnou práci populisticky vláčeni bulvárem.

Jako první vlaštovku signalizující posun správným směrem při posuzování tzv. "korupce" vidím nedávné soudní rozhodnutí, podle kterého za přijetí 40 milionů odměny za zprostředkování příslušné transakce padl trest pokuty 5 milionů. Soud tedy konečně uznal v zásadě pozitivní charakter posuzovaného jednání a zaslouženou odměnu jen nepatrně snížil, aby vyhověl anachronickému zákonu. Snad se brzy dočkáme i toho, že konečně ustane jakákoli kriminalizace podobných transakcí!

Kéž by ta současná aféra spustila v naší společnosti stále ještě vězící v předsudečné minulosti očistný proud, který nazve věci pravými jmény a který po zásluze odmění ty, kteří dosud za cenu značného osobního rizika pracují v ilegalitě pro dosažení opravdové tržně bezpřívlastkové společnosti, neregulované nesmyslnými omezeními, a pro likvidaci rozbujelého státu-přerozdělovače...


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ten co se nepodepisuje napsal(a):

Pan profesor Vávlav Klaus je také nejstatečnější president světa.
19. 12. 2010 | 18:56

Lex napsal(a):

ZAM
Máte v těch několika řádcích nepřehlédnutelný protimluv. Bohuslav Svoboda jako primátor Vám vadí, neboť starou gardu ODS mírně přelakoval, zatímco jako první náměstek primátora Tůmy by Vám nevadil díky avizované protikorupční vůli.
Pane ZAM, ta nepřehlédnutelná svinstva na pražské radnici nadělala ODS v posledních čtyřech letech individuální (nekoaliční) vlády, včetně vlád na pražských obvodech. Pokud by mělo být na prvém místě zameteno s korupcí a měli být vytaženi kostlivci lumpáren z radničních skříní a viníci potrestáni, byla jediná legická koalice - TOP 09 a ČSSD na čele s Dienstbierem ml.
To by ovšem tůmovci museli vědět, co skutečně chtějí, a to, oč jim ve skutečnosti šlo, by muselo být to potírání korupce. Jenže to jsou řeči. Jako u každého z nich. To první, oč vždy jde, je připoutání se ke žlabu. Nebo máte zato, že pražská TOP 09 překročila stín svých jednotlivých členů, jejich stranického původu a histori
e? Svatá prostoto! Skoro se dá říci, že skutečně čistými byli jen lídři všech tří stran - Tůma, Svoboda i Dienstbier. Ostatní? Jaký šel, takového potkal. Nebo snad máte o panu Laudátovi lepší mínění, než o Šťastném a Hulínském?

Zdeněk Brom
Velmi, velmi jste si to zúžil.
19. 12. 2010 | 19:18

vlk napsal(a):

Brom
jistěže chycen na hruškách! Psal jste o mojí osobě evidentní nesmysly!
Ohledně mého blogu o defraudovaném halsu -volil jsme s právně. A onen blog není plačtivý Onen blog je proststní. Jen někdo vašeho rozměru z něj mlůže dovozovat totéž , co vy. Uniká vám, že na rozdíl od vás / netuším koho jste volil v parlamentních volbách, al e jistě jste s ním spokojen/ jsme okamžitě využil možnosti blogovat tam, kd e to oranžoví určitě budou číst, místo abych se vykecával někde, kam pohle d z Lidového domu ani nezablodí. Je to prsotinké. A dále svůj blog jsme pojal jako výzvu pro stejně smýšlející. Víc jako volič dělat nemohu. Zorganizoval jsem protest , daleko dříve , než s e objevili prostestující v Praze. NA Vasiveci má tento blog s odstupem nejvyšší čtenost i s odstupem zdaleka nejvíce souhlasů. Co jste dokázal udělat vy ?
Arogance soc dem? A proč mi to píšete, máte li ten dojem? Nejchápete význam mého sdělení , že nejsem členem žádné politické strany? Tedy ani sociální demokracie?
Po tom , co píšete o novinách, přes mlj vysvětlující, naprosto polopatický komentář zřejmě ne. Takže se naprosto nedivím tomu, jak dopadly české děti ve srovnání s jejich tzahrničními vrstevníky ohledně čtenářské gramotnosti Pokdu je učí někdo jako vy.

matyáš.
Milej Matyáš, ty prostě svoje kramářské moresy nikdy neopustíš , viď? Máš prostě komplex a hodláš si jej léčit na mojí osobě, Své kecy si s chovej na puť , až budeš nabizet cukrovou vatu a prodávat obálky se štěstíčky. Já na ně nejsem zvědavý. dost dlouho jsme tady, z dost vážných důvodů nebyl nebobyl jen na skok. Takže, před stav si, jsme nezaregistroval , že kramář Matyáš změnil nick na ZAM.
No a koukám, že hodláte využít doktorského exodu k aspiraci na lékařský post v nemocnici...Když si dovolujete komukoli stanovovat diagnozu. To už máte dohodnuto s Drábkem a Hegerem? Jestliže ano, prosil bych pana Stejskala, aby vám umožnil čtenářský blog, abyste s t ou katastrofickou zprávou seznámil širokou veřejnost. Na druhé straně - nedivil bych se takovému řešení. Jen vaší drzosti. Vlastně - když o tom přemýšlím - té také ne. Znám své pappemheimské. Respektive Matyáše. Nezklame. Sebestředný hulvát s drzým člem. Klid Matyáš, jednoho dne zazvoním u tvých dvěří. Budeš mít příležitost mi to všechno říci do očí.

jetu kormorán
místo mozku modrý krám.
v hlavě má dokonale nasr...o,
necháme to na ráno.
19. 12. 2010 | 19:21

Pepa Řepa napsal(a):

Bratře Wěnceslaue, nic nového jste mně nesdělil.
Vzorný a příkladně ctnostný život BEZ mučednické smrti jsem vynechal, neb v případě V.K. by embéčko muselo na výbrus motoru.

Nechci předbíhat, ale to čeká na Vás.
Blahoslaveného Wěnceslaua z Rudnicku, patrona věd.
Atributy -kádinka a mikroskop.

Katolík na baterky jsem.
Dokonce se vyznávám, že každou sobotu kupuju LN kvůlivá Orientaci, což je zřejmě -v této společnosti- další z hříchů, ničících v srdci lásku k ČSSD.

Dále se vyznávám k dalšímu těžkému hříchu, neb také považuju pana Broma, za jednoho z nejslušnějších lidí, kteří tady jsou.
Doufám, že mně dáte rozhřešení, neb Vy víte všechno.
Asi jsem Bromovi ještě víc zavařil.

Dovoluji si popřát nejen pokoj lidem dobré vůle, ale i pokoj lidem, kterým dobrá vůle chybí.
19. 12. 2010 | 19:22

Zdeněk Brom napsal(a):

Lex:

Pane Lexi, má cenu se snažit odpovídat široce někomu, kdo prostě opakuje omyl, přestože byl upozorněn na to, že jde o omyl?
19. 12. 2010 | 19:30

almost glossed™ napsal(a):

Z.Brom: Vy jste neuvěřitelný. Další, který prostě nezná stud.
19. 12. 2010 | 19:34

Pepa Řepa alias Mr. Mrkev napsal(a):

A sakra. Matyáš je ZAM.

Jsem já to ale blbec! Jednou jsem tady plkal s třemi hlavami bratra Wěnceslaua a nic mi nedošlo.
Asi si budu muset vyměnit kabát, abych šel s dobou.
19. 12. 2010 | 19:35

jetotukormoran napsal(a):

Vlcku nezlob , nebo pod stromeckem stranicka knizka nebude!)))
Zasilam ti osobniho veterinare, tak nepokousat!
19. 12. 2010 | 19:44

prirodovedec napsal(a):

Pepa Repa: Pan "Hezky den" je jeste slusnejsi :) nez pan Brom. I slusnou formou lze radne zaryt urcitym obsahem. Podle mne se to podarilo/stalo panu Bromovi -mozna neprogramove, byt mi svuj jasny pohled na muj vstup potvrdil, zatimco "tencuv lazensky svihak" tak cini sve zaryvani primo zastupitelsky programove. :)

Zdenek Brom: Zkuste si precist sve vstupy v teto diskusi a souvisejici reakce a zvazte, zda to odpovida Vasemu zdejsimu standardu. Nemam na mysli diskuse o forme, ale obsah a jistou Vasi precitlivelost, kterou vidim v tom, ze jednostranne nekoho uvedete, na uvedeni trvate, ten to fkticky rozporuje a reaguje dotcene :) a Vy se podivujete na formou projevu te dotcenosti.

Berte to tak, ze ho mozna Vase zarazujici rypnuti ranilo, protoze je povazuje za nezaslouzene v teto konretni veci a zkratka jen zvolil formu odpovedi tak, abyste ji take Vy radne pocitil.

Dale zejmena mam na mysli podlozenost argumentu zde. Stale mi totiz neni jasny kontext, proc jste si bral k povestnemu "jyrkovi" do ust ty dalsi a zejmena vlka. Vas dialog s Lexem se bez toho mohl obejit a byl by asi vice k veci.

Jinak po tech Vasich mesicich zde Vase projevy podivu nad typickou reakci vlka, je pro mne stejne usmevne, jako kazdorocni prekvapeni v Praze, ze v zime pada snih a vznika kalamita (od par cm pocinaje).

Pokud je vlk urcitym zpusobem vzat do ust, naprosto spolehlive srsate reaguje, je-li pritomen. Je to zkratka nejen projev jeho osobnosti, ale dusledek vyvoje diskusi s jeho ucasti zde.

Krome toho, co pocitujete jako hrubosti na Vasi adresu (berte to tak, ze se citil nepravem pomluven Vami, coz s ohledem na primocarost Vasi formulace a naslednou Vami potvrzenost neznalost dalsich vlkovych vstupu se mi jevi jako duvodne), pro mne docela necekane Vam ve svych vstupech nabidl i vecnou rovinu, snad nemusim citovat, ale kterou jste prehledl.

Jinak me uvedeni Vaseho ucitelstvi nebylo cileno na to Vas hanit, ale vysvetlit si, ze kantorsky zjednodusujete, kdyz ta jmena a nicky uvadite, ale ze spravny kantor u zjednoduseni nezustava, ale nabizi vice. Stejne tak byste mel Vy. Zustal jsem nepochopen.

Vas a dalsi zarazi/urazi/otravuji vlkovy nerudne reakce. Mne zase zarazi/urazi/otravuje zde projevena argumentacni nedostatecnost. Mozna podobne jak jine to prvni.

ZAM: Pravdepodobne Vami zminenou koalici pozitivne ocekavali volici TOP a cast volicu ODS. Asi nikoliv cela Praha (napr. nevolicu, volici VV, KDU, CSSD take ne). Ostatni ji zrejme pouze ocekavali. S ohledem na to, ze TOP neni v koalici, jevi se to tak, ze neuspela, jak chtela. Je otazkou, zda diky vyjednavaci neschopnosti nebo spiknuti tech druhych. To je ovsem jen politika a jeji medialni prezentace z ruznych stran.

Co se tyka Vaseho postrehu, co bylo ocekavano: Pokud mohu posoudit z reakci spolupracovniku po CR, mimoprazsti z toho maji spise takovou protiprazskou legraci, at si s tim Praha poradi a prazsti maji spise jine starosti (financovani AV a VS).
19. 12. 2010 | 19:45

Zdeněk Brom napsal(a):

vlk:

Samozřejmě, výsledky PISA jsem zavinil já :)

Mimochodem, mám k dispozice hodnocení SCIO svých žáků za několik posledních let. Z nich vyplývá, že jste mne pomluvil a v tomto punktu tvrdě lžete. Dokážete se také omluvit?

Každý vzdělanější člověk Vám také dokáže svěřit jedno tajemství. Pokud z nějaké textu jsou vyvozeny mylné závěry, pak může být chyba i na straně pisatele, který se vyjádřil nepřesně.

Koho jsem volil, to Vám klidně prozradím - ČSSD. Našel jsem tam nejméně sporných lidí. V komunálních volbách jsem si vybíral lidi, o kterých vím, že umí a jsou slušní. Většina jich byla z pravého spektra.

S těmi oranžovými učiteli Vám nějak nerozumím. Mám jisté tušení, které vychází z různých rozhovorů, že pravděpodobně hodně učitelů volilo VV, protože je oslovily některé sliby - platy atd., byť bylo jasné, že jde o sliby plané. Toto je ale pouze osobní názor.

Co jsem dokázal já? Prd, pane vlku, narozdíl od Vás úplný prd.

Víte, asi tu Vaši otázku nechápu. stejně jako nechápu, co chtěl básník říci slovy: "Je to prsotinké."

Proč Vám píši o aroganci. Když čtu, jak odpovídáte panu ZAM, tak tady mi s panem Paroubkem místy hodně splýváte.
19. 12. 2010 | 19:49

hoven napsal(a):

stále rebel,
vubec nevíš a netušíš ani vzdáleně o co jde a jak velkej je to problem.
19. 12. 2010 | 19:58

almost glossed™ napsal(a):

Se zpožděním se začíná ukazovat, že tento blog Z.Broma http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/zdenek-brom.php?itemid=11272 byl opravdu míněn jako past na vlka.

Tehdy to nevyšlo úplně podle představ, tak se to zkouší znovu, méně nápadně.

Ženy v tehdejší diskusi měly docela dobrou intuici. Bral jsem to tehdy jako zajímavou hypotézu, ale nyní už je to jasnější.

Zdá se, že Z.Brom má z nějakého důvodu potřebu vlka provokovat nebo k něčemu vyprovokovat.
19. 12. 2010 | 19:58

Zdeněk Brom napsal(a):

přírodovědec:

Pan vlk mne teď z neznalosti věci nařkl z výsledků PISA, což je příkrém rozporu výsledků testů SCIO. Uvidíme, jak se k tomu postaví.

Zůstávám také nepochopen. Marně opakuji, že pokud něco ČSSD škodí, pak je to drsnost jejich některých tváří a sympatizantů, kteří s chutí rozkopávají zadky těm, kdo mají jiný názor. Pokud jsou na to upozorněni, řeší to tím, že jim ho rozkopou znovu.

Jediné, co jsem chtěl, tak to bylo odpvědět panu Lexovi. Jediné, co jsem podcenil je to, že pokud je něco skutečně ošemetné, pak je to ironie. Blog je ironický a má tendenci rozpoutat emoce. A emoce tu skutečně mnohými cloumají. Vlk nebyl cílem textu, byl zmíněn jakou součást.

Pokud jde o argumentační nedostatečnost, pak bych Vám to mohl snadno vrátit, protože rozebíráte jen jednu stranu. Druhou docela hezky šetříte.
19. 12. 2010 | 20:00

vlk napsal(a):

přírodovědče,
příteli, díky za Tvoje řádky Nicméně mi moje vnitřní d anost volí být poctivý. Zejména k tobě, jakkoli to zeslabí tvou mou pozici. Ale prostě nemohu jinak- máš pravdu v každé větě ,c o píšeš. S jedinou vyjímkou - co s e týká Bromova povolání. Tam to on pochopil naprosto správně. Mohl bych teď mlčet, zaujmout ndíky tvé obhajobě morálně nadřazený postoj, ale lhal bych sám sobě. I tobě příteli. A to nehodlám. Pokud nebudu poctivý sám k sobě, nemám právo na to komentovat jiné. Souhlasíš? Ještě jednou - velké poděkování. Jinak s radostí tě zd e vidím. Což znamená, že , alespoň pro mne mnohé.Znamená přítomnost tvojí moudrosti. Potvrď mi, že se z ní mohu radovat.A budu moci radovat i dále. Dáš mi dárek k Vánocům. docela dost velký.
Zdeněk Brom

Pokud někdo sám nechápe čtený text, těžko může v tomto směru něco naučit své žáky. Nebo se pletu?
To že máte výsledky SCIO testů svých žáků garantuje i výsledky testů PISA? Od kdy jd eo tytéž testy? To je poznámka první. Poznámka druhá - proč bych vám po dnešku měl cokoli věřit? Já ty výsledky nikdy neviděl.A dokud je neuvidím, resp. věrohodně nedoložíte, tak jako jsme vám vaše tvrzení vyvrátil já , nemám k omluvě důvod. Jakmile s e tak stane, rád se omluvím. Na rozdíl od vás nebudu kličkovat.
Oranžový učitel/ učitelé? nerozumím a nechápu souvislosti Jistě mi osvětlíte , co máte na mysli.

Ohledně toho, co jste dokázal jste to opět uchopil po s vém - neptám se, co jste dokázal profesně, ale jak jste dokázal, kromě planých řečí ventilovat svou politickou rozčarovanost nad tím, jak si počínají majitelé vašeho hlasu. vidím, ž e skutečně s vámi bud epotřeba komunikovat na velmi triviální úrovni.
co jsme chtěl říci oním výrazem správný tvar je prostinké. Vloudil s e, tak jako u mne často - překlep. Pro někoho kdo má vysokou školu by to mohlo být snadno zjistitelné.
A o aroganci vzhledem k Matyášovi mi píšete zbytečně. Najel on na mne. Nikoli já na něj. Pokud vám moje odpověď tomuhle drzzému narciovi připomíná Paroubka, za tu asociaci nemohu. Mně zase matyáš připomíná Langera.

jetukormorán
hloupě roztlemený pán.
Místo mozku
modrou kostku.
Pod stroměčkem najde
nafu¨kovacího Klause.
Jistě bud e rád
zobákem klapající kormorán.
19. 12. 2010 | 20:14

vlk napsal(a):

almoste
díky za připomenutí toho blogu. Já na něj už dávno zapomenul. Nejsme příznivcem spikleneckých teorií, nicméně když s e něco s tane dvakrát za sebou, těžko může jít o náhodu. Dost dobře nechápu, čemu vděčím za neustáloou pozornost ze strany Broma. Že by sna d beze mne neuměl žít? To by mne docela mrzelo.
19. 12. 2010 | 20:20

prirodovedec napsal(a):

almost glossed: Dekuji za vyborny odkaz na skvelou diskusi i pro pochopeni stylu (formy a obsahu vstupu) pana Broma za jeho clankem zacinajicim nadpisem

"Bigjirka je místostarostou"

a koncicim vetou:

"P.S. A co Vy, vlku, nezkusíte také od teorie přejít k praxi?"

Nemyslim si ale, ze to byla past na vlka i kdyz pred zenskou intuici se sklanim. Domnivam se, ze mozna plati nektera z techto hypotez nebo jejich mix, treba nekdo (pan Brom?) doplni dalsi:

Hypoteza 1:
- pan Brom byl pouze formulacne neopatrny (ovsem dale trval na svem - cili bud byl zamerne neopatrny :), nebo prichycen "na hruskach" nema dele chut priznat chybu)

Hypoteza 2:
- pan Brom mel kdysi (zatim nedolozeno a nehodlam dohledavat v archivu) jiz setkani s vlkem, a proto je takto opakovane resi (model jarpor mi na pana Broma nesedi, byt, pokud by to byla pravda, cini tak elegantneji nez lazensky elegan) cili vlk se mu sem tam priplete do textu byt ne zcela souvisejicim zpusobem (zde a u bigjirky).

Hypoteza 3:
- pan Brom si obcas potrebuje do nekoho rypnout (u zaku to neni zcela eticke) a jako spravny kantor take vi, ze trida bude poslouchat, kdyz usadi nejvetsiho divouse, zde vlka. Nesmi ovsem pak byt za pitomce nebo predmetem analyz casti tridy ...

Hypoteza 4:
- pan Brom je zde prece jen novacek (viz blog k bigjirkovi a jeho diskusni vstupy tam) a je opravdu presvedcen, ze vlk se ma zapojit jako bigjirka (vsichni se maji zapojit, nicmene je to slozitejsi viz jeho vstupy tam), je presvedcen, ze se ma merit rovnym metrem (socanum i Drobilovi), protoze jde o korupci celkove ne o stranictvi. Pak tu mam ale problem, ze ty ktere si bere do ust nema nactene (viz vlk nebo i Lex) na to jak autoritativni soudy zde cini a zda se mi, ze sice druhe cte (lex), ale nesnazi se v jejich textu zorientovat, pochopit co pisi, spise sam vi, jak je vnima "spravne podle sebe".

Pokud by platila posledni hypoteza 4 (temer obroditelska cinnost) je velmi obtizne dnes uspet stylem, ktery pan Brom zde voli. Ono je to asi tim, ze lide zde maji ruzne postoje dane zivotni zkusenosti a postavenim. Jedni fandi modrym, dalsi oranzovym, Al Calousum, veverkam, rudym, zelenym, cernym ... cili proto snadno obdrzi nalepku TOPless.

Dalsi fandi idejim a rudym neo- ci neneo- ideologiim nebo jsou vuci nekterym ideologiim anti- i zde jsou pro obroditele nalepky pohotove.

Dalsi stale veri v celkovou zmenu jako pripadne podle Hypotezy 4 pan Brom (viz i jeho jine texty), kdy prece staci jen aby prisli ti slusni lide nebo aby se obcane vice zacali starat o veci sve. Z meho pohledu tito obroditele musi byt nesmirne precizni ve svych formulacich a odtaziti od partaji ci ideologii, pokud chteji alespon mit nadeji uspet. Pan Brom musi sam videt, jak a zda se mu to dari.

Pak jsou dalsi, kteri situace s chuti analyzuji a tribi si svoje analyticke schopnosti (vlk, lex, suchanek, Carlos, ...) jiste ale rozhodne nemaji chut se prilis angazovat, protoze jiz angazovani jsou a maji sve starosti, jak zajistit preziti pro sebe a sve blizke. Pro obroditele byvaji vzdy vyzvou, protoze maji "dar" podle obroditelu cynicky zanalyzovat a tedy i ponizit kazdy idealisticky pristup. Pritomnost techto analytiku byva pro obroditele ve skutecnosti prinosna, protoze jejich obroditelstvi musi byt vytribene, neochvejne a obstat pod drobnohledem analytiku. Proto pro obroditele je pochopitelne vhodne analytika bud zapojit do obroditelstvi nebo byt ve sporu s nim a byt ublizeny.

A pak jsou glosatori, kteri jsou bud uspesni v oboru (V.H. ...) nebo ziji jinde (VK-Can, DB Kalifornie, ci alespon nekteri prirodovedci ...) a mohou si tedy dovolit brat domaci absurdistan s jistym humorem. I kdyz kazdemu na necem take jiste zalezi ...
19. 12. 2010 | 20:42

Pepa Řepa napsal(a):

Přírodovědec
ač vůbec nevím o co běží, zda jsem tencův "lázeńský švihák" a Mr. "Dobrý den" já, či někdo jiný, klidně se přiznám ke všem hříchům.

Možná je to tím, že jsem si dal ramadán a ztratil souvislosti-další si hodlám dát po Novém roce-možná tím, že nečtu celou diskusi a využívám výhod kolečka.

Takže ještě jednou:
přiznávám se ke všemu, co jsem spáchal i k tomu, co ne, protože jsem to určitě spáchat chtěl.

Do hádání se zapojit nehodlám, páč my papeženci máme advent a to je takový měsíční šábes, kdy se snažíme nehádat a mít mír v duši a vyhýbat se honu ve smečce, ke kterému se zase tady schyluje.
Letos mně nena.ere a dobrý rozmar nezkazí ani Hvížďalka.

Pokoj i těm, co jsou bez vůle ať dobré, či zlé.
19. 12. 2010 | 20:43

Zdeněk Brom napsal(a):

vlk:

Pane vlku, nekličkujte.

Napsal jste, že: "Takže se naprosto nedivím tomu, jak dopadly české děti ve srovnání s jejich tzahrničními vrstevníky ohledně čtenářské gramotnosti Pokdu je učí někdo jako vy."

Víte vůbec, co v těch testech bylo? Viděl jste je? Víte, na kterých školách se testovalo? Nebo jen vaříte z toho, co vyčtete z movin a internetu a fakta jdou mimo.

Nebylo by to poprvé, kdy jsem Vás zastihnul faktograficky nepřipraveného, protože se to nedalo najít na netu. V jedné debatě jsem se Vás ptal, zda znáte případ případ Krásného Tonyho. Neznal jste, neb internet neospovídá. Ale pojďme dál.

Znáte SCIO testy, o kterých je řeč? Nebo zas jen odhadujete?
SCIO s čtenářskou gramotností pracuje hodně, takže pokud platí Vaše tvrzení, že schopnost učitele přenáší se na žáky, pak jste vyslovil nepravdu a za PISA nemohu.

Milý vlku, klidně Vám to doložím osobně. Velmi rád. Mám jeden problém: Kdo jste? Jméno Petr Vlk, pod kterým píšete na Vaše věc není Vaše skutečné jméno. Tak komu a kde mám doložit svá tvrzení?

Víte, vlku, já pro samé líčení pastí na vlky nemám čas na nic jiného, takže kde nic tu nic.
19. 12. 2010 | 20:43

jarpor napsal(a):

Zdeněk Brom

Vrátivše se po nějakém čase... a listujíce, o čem kdo píše...
vidím, že některé věci jsou zde nové... a některé stejné, nezměněné. Prostě normální život.

K těm novým patří nový design stránek... inu - změna je život. Proč ne...

K novým událostem patří "kauza Drobil".
Zde si ještě chvíli musím "doplnit souvislosti", zda platí mé, před několika dny napsané, že "Drobilobijci" alias "Urválkové" nás vrátili do 50. let k podobnosti s procesem s Horákovou... tehdy také se volalo po odsouzení, niž většina těch volajících věděla o meritu "viny" Horákové...
Satira autora je poněkud "plytká", ale co chtít od plytkého autora...

K novým událostem patří návrat Vlka... po jisté zdravotní indispozici.
Dovolte mi popřát, u přáležitosti mé repliky k Vám, Vlkovi hodně zdraví.
Vlku, hodně zdraví a mnoho spokojených chvil... myslím to skutečně jinak než jakýsi Gross. Jsem pro Vás modrý slintal, prý mne nečtete, třeba Vám to někdo vyřídí...

Nicméně, je to znovu ten starý Vlk, pane Brome, Vlk nesnášející jakýkoliv jiný názor. Útočný a hulvátský... a že o tom já něco vím.
Tady jste prostě se dotkl modly, přebujelého JÁ. A na to nelze reagovat jinak, než minimálně Vás označit za člověka, jež neumí číst a tedy, za toho, jež by neměl učit. A když učí, tak je to napováženou...

A aby to nezůstalo jen tak, přikvačí přírodovědec, aby Vás poučil, jak se máte k Vlkovi chovat, jak k němu se vyjadřovat a jak o něm psát.
No, nezbývá, než vzít to tak, že "profesorskej" má asi právo dovzdělat "učitelskýho". /Mě "vzdělával" a tuším že bude zase.../
No, začal jste si, musíte být po zásluze pokárán za názor, patřičně zostuzen a zadupán.

Vaše názory mi nepřipadají nesmyslné... a rád si Vás čtu. I když s některými jsem možná někdy polemizoval... a i když vím, že máte blíže k jinému názoru /ideologickému / než já... Ale o tom to je, poslouchat se a neurážet se.
To ovšem Váš oponet Vlk neumí a obávám se, že Vy /učitelskej/, jej to nenaučíte.
Starýho psa, či vola, novým kouskům nenaučíte. Ani slušnému chování.

Hezký adventní večer
P.S. Přijměte omluvu, že jsem Vám cosi napsal...
Mám totiž s Vlkem jisté "zkušenosti"... a jak to tak pozoruji, nebudu sám...
19. 12. 2010 | 20:50

jetotukormoran napsal(a):

Vlcku vim ,ty bys tak rad velel , psal a zvanil v teple rude kancelare.V Lidovem dome uz je kasparu over limit.

Zeptej se tedy Horejsiho jestli by te nezavedl mezi sve banky , jako inventar.
19. 12. 2010 | 20:51

Nejlepší diskutér napsal(a):

Kauza Drobil – ať ČSSD odstoupí z pražské koalice!

Ke kauze Pavel Drobil několik poznámek. První se vztahuje k titulku komentáře. Vzhledem k tomu, že v korupčním případu se jedná o předraženou zakázku nové pražské čistírny odpadních vod (podle Libora Michálka může být předražená až o tři miliardy korun) a půlmiliardovou provizi pro pražskou ODS, měl by to být pro sociální demokracii signál – pokud je tak zásadová –, aby okamžitě opustila ostudnou koalici s podezřelou ODS v Praze.

Je sice logické, že sociální demokracie chce – jako každá opozice – využít příležitosti obrovského skandálu a vyvolat hlasování o důvěře vládě, zároveň však platí, že začít by měla u sebe a v Praze, zvlášť když se celý korupční skandál váže k pražskému projektu. Jinak budou ty plamenné projevy ve sněmovně, které lze čekat příští týden, čisté plácání a tlachání, které bohužel nemůžeme brát příliš vážně.

Poznámka číslo dvě: zdá se, že všemožní šejdíři tentokrát narazili. Asi se s Liborem Michálkem bavili, jako kdyby patřil mezi ně, jenže podcenili, že je to člověk silně věřící a důrazně poctivý. Zdá se, že slabinou různých gaunerů je, že si už nedovedou představit, že tu existuje ještě někdo, „kdo to má jinak“.

A zatřetí: měl jít Michálek normálně na policii? Podle mého soudu nikoli. Co tady policie kdy vyšetřila? Co se kdy alespoň pokusila vyšetřit? Člověk si vzpomene leda na Berdychův gang, který ovšem neměl s politikou nic společného.

Vyšetřila policie, komu patří vila v Toskánsku? Vyšetřila policie, z čeho si Topolánek platil dovolenou? Vyšetřila policie kauzu Grossův byt? Vyšetřila policie privatizaci Mostecké uhelné? Vyšetřila policie krachy bank a vytunelování investičních fondů v 90. letech? Vyšetřila kdy česká policie vlastně cokoli, co souvisí s vyšší politikou?

Při znalosti věcí byl Michálkův postoj normální a správný: dvakrát se pokusil mluvit s premiérem a žádal o součinnost BIS. Teprve poté se obrátil na novináře.

Jan Macháček, Respekt
19. 12. 2010 | 20:52

ZAM napsal(a):

Lex:
"Bohuslav Svoboda jako primátor Vám vadí," Nevadí, je mi lhostejný, nejsem Pražák. Pokusil jsem se jen o stručnou charakteristiku situace. Jinak souhlas.
19. 12. 2010 | 20:52

ZAM napsal(a):

vlk:
Pletete si nick, darebáku.
19. 12. 2010 | 20:55

Petr Havelka napsal(a):

Pan Brom si dobře pamatuje jak pan vlk dusil pana bigjirku kvůli jeho předlistopadové minulosti v KSČ. Proto zde měl výše avizovaný blog o kterém si paranoidnější jedinci myslí, že šlo o provokaci.

Pana vlka neznám, svoji idenditu tají zato se, někdy, drsně chová k diskutujícím, kteří, samozřejmě, nesouhlasí s jeho argumenty.

Našinci nevadí, že pan vlk je nalevo, kdyby při tom "pravobití" nemhouřil oči nad počínáním těch jeho levověrných.

Místo sofistikovanější věcnější diskuze, někdy, uhýbá k agresivnějším výpadům.

Takhle, podle mne, vidím pana vlka já.
19. 12. 2010 | 21:02

mb napsal(a):

vlk napsal : místo mozku modrý krám.

nesmíte tolik sledovat reklamy, nevěřte všemu ...
19. 12. 2010 | 21:03

Zdeněk Brom napsal(a):

jarpor:

Zdravím :)

a díky za text. Já jsem do toho tak nějak připletl a ne a ne vystoupit.
19. 12. 2010 | 21:04

mb napsal(a):

zdravím pana mrkev ... už jste si přehrál toho montgomeryho ?
19. 12. 2010 | 21:08

ZAM napsal(a):

prirodovedec:
Ad informandum: VK-Can bohužel už nežije.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=10894
19. 12. 2010 | 21:09

jelito napsal(a):

Aféry jsou občas věcí každé politiky.
Ale přesto,chci říci,že i my nefandové ODS jsme dojati téměř politickou sebevraždou ministra Drobila a pana Michálka.
To svědčí o tom,jak depresívní jsou společenské aspekty dneška a možná jak temné síly vstupují do našich dějin v těchto chvílích.
Přejme si aby se nám posléze tyto síly nestaly všem v budoucnu osudnými.
19. 12. 2010 | 21:11

Ivan Hochmann napsal(a):

Kdo chce s Vlkem jíti,
musí s ním i výti.

To jest prosím ověřeno.Ivan.
19. 12. 2010 | 21:20

Zdeněk Brom napsal(a):

Ivan Hochmann:

Platí to i v případě, že chci k vlkovi jíti, tedy přikráčeti s dokumenty?
19. 12. 2010 | 21:22

jarpor napsal(a):

Zdeněk Brom

Obávám se, že z názoru "nejde vystoupit", stejně jako je obtížné si představit, že se lze k názoru "připlést"... :-)
Lze je mít... či nemít. Lze si stát na svém, nebo pod tíhou rozumných argumentů svůj postoj změnit...

Soudím však, že nemá smysl před hulváty příliš couvat...

Neberte to, prosím, jako nějaké poučování. Jen jako názor... můj názor.

Hezký večer
19. 12. 2010 | 21:30

Zdeněk Brom napsal(a):

jarpor:

Díky. Stále doufám a věřím :)
19. 12. 2010 | 21:32

Pepa Řepa-zelenina všeho druhu. napsal(a):

To mb
dobrý
přiznám se, že jsem ho slyšel poprvé, vůbec ho neznám.
Asi je nejlepší to tady zase zamázmout a poslouchat dobrou muziku.

Jestli si chcete uklidnit nervy, pusťte si film od Kim-Ki-Duka.
3 iron nebo Jaro, léto, podzim, zima.

Spisek páně Patisty zase radil, omývat si přirození vlažnou vodou, pak není jeden chabrus na nervy.
Zatracená zima, asi teplá neteče.
Mějte se.
19. 12. 2010 | 21:34

mb napsal(a):

to zelenina ... dobry je slabe slovo ... je to hracske (a citove) mistrovství ... dobrou noc :-)
19. 12. 2010 | 21:41

Ivan Hochmann napsal(a):

Neplatí!
Stačí si pročíst klikyháky pánů Lexe,přírodovědce,Vlka.
Všichni si chtějí hrát na VIP persony.
Jejich socanský styl odkoukaný od Paroubka nesnese jakoukoliv oponenturu.
Mnohdy se ani o oposici nemůže jednat,neboť za to ani nestojí.
Nechápu proč se s Vlkem a spol chcete vybavovat?!

Nakonec Vás učiteli vždy "rozmázne po zdi"- blbec.

A je symptomatické
,že se scházejí pravidelně na blozích svého Velkého mistra přetvářky a provokace.

Přírodovědec zase opíše celý Váš postoj a "nenajde" na Vás nitku suchou.Měl by si změnit nicka na:
Vševědec.

O panu Lexovi jsem měl také lepší mínění.

Ale na tom nesejde.Nemá cenu jim ustupovat.Vědí všechno nejlépe a jsou neomylní.Zpatlou páté přes deváté.Seženou jakési podivné argumenty vytažené odkudsi z kravských rozhledů a zadků a chtějí abychom jim všichni za jejich "jasnozřivost" zatleskali.

Patří je poslat tam,kde slunce nesvítí!

No abych se přiznal .....když jsem tak pročetl celý tento blog dostal jsem zlost a patřičně jsem vypěnil.

Jinak dobrou noc .Ivan.
19. 12. 2010 | 21:41

ikena napsal(a):

Jarpore
vida zpet.
Takze zacnem od pohlahy. Doufam, ze jste si povsiml, ze dnesni Urvalkove, jak nazyvate kritiky ODS v kauze Drobil, jsou dnes treba "veverky", kteri maji dosti silne zoubky.

A po vykonu dua Tluchor-Gazdik u Moravce, musi byt slusni lide, nikoliv fanatici modrych, dosti silne rozladeni, a to je dost mirne oznaceni.

Pan cisty Necas je uz dost schmutzig a musi se klepat, aby VV nezatahly za zachranou brzdu a vratily se zpet do prizne volicu. Domnivam se, ze po pripadnem padu Necase, by nikdo ze slusnych lidi neuronil ani slzu.

To je vyvoj za tyden a ze se budou dit jeste veci, na tom dam doslova krk.
19. 12. 2010 | 21:42

Ikena napsal(a):

Ivane HOchmane,
holt modra uz neni dobra, s tim se asi dost tezko vyrovnate. Ale stiznosti smerujte na Jansky Vrsek nebo na Pankrac - nove sidlo modraku.
19. 12. 2010 | 21:45

jarpor napsal(a):

Ikena

Ano, zpět...

Rád Vás vidím... i když, po pravdě řečeno - nechyběl jste mi... :-)

Dvolím si setrvat na tom , co jsem zatím napsal... a musím se vzdělat v "souvislostech"... např. i s veverkou Johnem,
i policejním prezidentem, který - ač zákonem vázán, že zatímco on je oprávněn znát "spis" není oprávněn NIKOMU, premiéra ale ani ministra vnitra o ničem ze spisu neinformovat....
o tom, že jakýsi ředitel prostě zabrání možné korupci když personální zaměstnávání podle přání "poradců" prostě neakceptuje...,
atd...
takže, nebojte se, cosi si k tomu určitě řeknu...

Jo, věci se asi budou dít... již jsem zde četl, že by se mělo věšet... být Vámi, s Vaším krkem bych nelaškoval... :-)

Jo... a k pádu Nečase... nějak nevidím ve sboru zbývajících poslanců /opozičních/, ctihodných poslanců... že mají nachystáno, kteří "svatí", noví ministři se ujmou správy země a zda tato pouhá výměna změní dlouhodobě zaběhnutý systém cecání z eráru...

Ale - mohu se mýlit... Třeba je těch "svatých" v dnes opoziční straně přehršel...

Hezký večer
19. 12. 2010 | 22:04

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

„Katolík na baterky jsem.“

Potom pozor – tuhle jsem cetl, jak nekdo spolkl baterku a ta mu privodila tezke poleptani jicnu (elektrolyza!). Doufam, ze vy je mate umistene nejak extrakorporalne?

“Dokonce se vyznávám, že každou sobotu kupuju LN kvůlivá Orientaci, což je zřejmě -v této společnosti- další z hříchů, ničících v srdci lásku k ČSSD.“

Ano, tohoto hrichu se dopoustim take, ale me srdce a laska tim nijak netrpi.

„Doufám, že mně dáte rozhřešení,“

Dominus noster Jesus Christus te absolvat; et ego auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo excommunicationis (suspensionis) et interdicti in quantum possum et tu indiges. Deinde, ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris, et Filii, + et Spiritus Sancti.

Horejsi-Boleslav D.-Sekyra
(Sancta Trinitas)

..
19. 12. 2010 | 22:08

Ivan Hochmann napsal(a):

To Pepa Řepa:

To víte pane - je adventní čas,ale to neznamené že se budou líbat ruce kdekomu.

Někoho musíte poslat za jeho výpady do řitě.
Advent - neadvent.

Ivan.
19. 12. 2010 | 22:16

jarpor napsal(a):

"Někoho musíte poslat za jeho výpady do řitě.
Advent - neadvent."

Pane Ivane,
kruté. Jako život.
Ale pravdivé... taky jako život.

Hezký večer
19. 12. 2010 | 22:19

Martin napsal(a):

Pravdepodobne ironie, takze, jaky je Vas pravy nazor?
19. 12. 2010 | 22:20

prirodovedec napsal(a):

ZAM: Chybi tu.

Petr Havelka: Diskuse u citovaneho Bromova blogu popisuje situaci mezi bigjirkou a vlkem ponekud komplexneji nez je Vase jedina veta, ktera dava jasne najevo jeden pohled (a Vase sympatie?). Sympatie pana Broma jsou mi pak vysvetlitelne, je mozne, ze je "jen" na strane toho, koho osobne zna.

Podobne je mu asi sympaticky pan jarpor, protoze mu dava za pravdu :) a protoze se angazuje v mistni politice :).

Mne velice casto zaujme pohled a argumentace diskutujicich. Mezi ne patrite samozrejme Vy, Brom, bigjirka a samozrejme vlk.

Zdenek Brom: K argumentacni nedostatecnosti. Samozrejme jako mnohy i muj pohled je selektivni: Mne zaujal pro mne prilis zrejmy rozpor mezi tim co jste napsal Vy a co jsem od vlka jindy cetl. Ta vzdalenost pro mne byla prilis velka, proto jsem "prikvacil vlkovi na pomoc", jak napsal jarpor, presneji mne to zaujalo zase jako vyukovy priklad, jak uspesny ucitel (a proc) tak jednoznacne argumentuje, kdyz prece podle mne nema tak zjednodusene pravdu.

Bylo to pro mne natolik prekvapive, jako kdysi, kdyz jarpor (s kterym se "srdecne" zdravite a i ja mu preji "Hezky den") nedokazal, ac VS vzdelan v prirodnich vedach a s praxi mistniho politika, aplikovat pravdivostni tabulku implikace opakovane v beznych vetach.

Lexuv puvodni text, se kterym jste diskutoval, mi pak pripadal dostatecny, Vase reakce uvadejici vlka - prvni i dalsi - mi pripadala argumentacne nedostatecna, jak jsem psal. Vlkovo prvni uvedeni faktu a nabidka vecnych temat mi pripadalo argumentacne dostatecne, jeho forma, ktera Vas oslovila mi pripadala jeho typicky folklorni. Vyjadreni vlka ve veci Vas a PISA povazuji od neho za zbytecne a prehnane a podle mne chybne preexponovane. Ale neprekvapuje mne jako typicke pro neho. Asi i Vy ocenite jeho primost, se kterou se v teto vlastni pasti, jak avizoval vyse, nadale ocita. Ja bych tak necinil, protoze se domnivam, ze vysledky jako kantor jiste mate (odhaduji z Vasich predchozich vstupu, odkazu aj. SCIO testy mne prilis neoslovuji, ovsem podobne jako PISA, jak jsem jiz uvadel) a jeho induktivniho zobecneni Vasi vzajemne komunikace ve vazbe na Vase ucitelske dovednosti bych se nedopoustel (viz hypotezy 1 az 4).

Na druhe strane Vase poznamky, jak jste vlka nachytal na svestkach, kdyz neco bylo ci nebylo na internetu mi pripada opet ponekud mimo (podobne jako vlkovy poznamky k Vam a PISA), protoze z ni podle mne vyvera to zasadni, tj. zamena schopnosti pracovat s fakty a argumenty (kde je podle mne vlk dosti zrucny) se schopnosti dohledat na internetu (presne citace - to bych spise vztahl na sebe nebo stale rebela).

K dalsimu - Vase volebni preference zrejme smerujete k vlkovi, co se tyka jejich vysvetleni Vami, je to pro mne jiny pohled, nez je obvykly pro mne. U politiku na rozdil od Vas slusnost nehledam, protoze pripadne nalezam jen slusnou fasadu, ridim se v preferencich prizemnimi problemy jako je zabraneni zniceni AV, nerealizace reforem diletanty apod.

Z toho pohledu socani musi pri svych zlodejnach davat pozor na alespon castecne dodrzovani svych slibu (viz napr vuci skolstvi, kde koneckoncu za Buzkove lobovani pri jejim nezajmu znacilo konecne rusty po Pilipovskem drancovani, byt nedosahujici ani vzdalene podminek OECD), ostatni tyto ideologicke zabrany mit nemusi v teto oblasti, ale maji je zase v jinych.

Je zrejme, ze v urcitem okamziku vhodne medializovana arogance hraje svoji negativni roli (viz jyrka a jeho role ve volbach), az bude v CR koncit demokracie, arogantni osobnosti naopak budou vitany.

jarpor: Preji Hezky den. Mozna se naznakem shodneme, ze predesly design stranek byl prehlednejsi a finance bylo vhodnejsi venovat editorovi jako vanocni odmenu za ctyri roky prace zde. :)

Pepa Repa: Hezky vanocni cas. Snad je jasnejsi, ze to nebylo nijak slozite, ale celkem jasne a psano bylo Vam nikoliv o Vas.
19. 12. 2010 | 22:20

Luba napsal(a):

Nová zajímavá informace o kauze Drobil:

Drobila (ODS) prý před panem Michálkem s předstihem varoval Vít Bárta (VV):

"19.12.2010 21:22 - Šéf resortu vnitra Radek John nebyl jediným představitelem Věcí veřejných, který věděl o korupční kauze na fondu životního prostředí s předstihem.

Podle zdrojů Lidových novin
o všem předem věděl i ministr dopravy a vlivný člen strany Vít Bárta.

Ten měl podle tvrzení deníku varovat nyní odcházejícího ministra životního prostředí Pavla Drobila z ODS. Upozornil ho údajně, ať si dává pozor na šéfa fondu Libora Michálka, který zveřejněním záznamů jednání s kolegy celý skandál rozpoutal.

Nemám důkazy

„Měl jsem pouze zprostředkovanou informaci o tom, co bylo probírané mezi ním (Bártou) a panem Drobilem. Nemůžu to ale dokázat," sdělil včera pro LN Michálek.

„Martin Knetig (bývalý Drobilův poradce) mi oznámil, že pan Bárta řekl Drobilovi, že já jsem si někomu měl stěžovat, a ať si na mě dá pozor. Byl jsem v šoku. Nikdy jsem neměl snahu kontaktovat Bártu ohledně možné korupce," tvrdí Michálek.

Řadoví poslanci nic nevěděli

Informace o tom, že Bárta s Drobilem problém řešil ještě před jeho vypuknutím, potvrdilo podle Lidových novin několik zdrojů z okolí vlády.

Ostatní véčkaři ale neměli o chystajícím se skandálu ani tušení. "Já jsem se to dozvěděl až ze serveru Euro," řekl LN poslanec Stanislav Huml. "O panu Johnovi jsem se to dozvěděla minulý týden. O panu Bártovi vůbec netuším," dodala poslankyně VV Jana Drastichová."

Zdroj:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/184132.aspx

http://www.lidovky.cz/o-korupcni-kauze-u-drobila-vedel-i-ministr-barta-f5y-/ln_domov.asp?c=A101219_192229_ln_domov_ter
19. 12. 2010 | 22:29

prirodovedec napsal(a):

I.H.: Jako obvykle, kdyz nemate argumenty, rozdate nalepky. Snadne a predvidatelne. :)

Navic se ucite zkreslovat napsane druhymi, coz je mi neprijemne. Uvital bych kdybyste se vratil ke svemu jadrnemu posilani do ... od soucasneho prokazatelneho zkreslovani a lhani. Cituji:

"Stačí si pročíst klikyháky pánů Lexe,přírodovědce,Vlka. Všichni si chtějí hrát na VIP persony."

Zkresleni. Npresne. Njedna se o klikyhaky ale o zobrazeni ASCII znaku jako tech Vasich.

"Jejich socanský styl odkoukaný od Paroubka nesnese jakoukoliv oponenturu."

Dolozte to odkoukani od Paroubka. Humorne a omezene, takove ala I.H. :) Priznam se, ze mi pripada, ze se spise snazi jyrka odkoukat neco od vlka. :)

K te oponenture se mi zda, ze zde mezi panem Bromem a Lexem probihal dialog, kde Lex oponenturu snasel, ja jsem se oponentury (az na jarporovy glosy a nekolik Bromovych odstavcu) ani nedockal a vlk Brom byla normalni prestrelka, Vy jste takovych a horsich s vlkem mel prece plno.

"Mnohdy se ani o oposici nemůže jednat,neboť za to ani nestojí.
Nechápu proč se s Vlkem a spol chcete vybavovat?!"

Take to nechapu, ale zda se mi, ze ani Vy nemuzete odolat vybavovani se. Podle mne je jednodussi se Lexum a vlkum vyhybat, kdyz na ne clovek argumentacne nestaci, protoze se alespon nezesmesni (to plati pro Vas a treba jarpora a ne pro pana Broma, ten kdyz se snazi, tak argumentovat docela umi :) ).

"Nakonec Vás učiteli vždy "rozmázne po zdi"- blbec."

Inu s vlkem je to tezke. Cvicily ho Vase vulgarity a jedovatr slusnosti lazenskeho svihaka, a tak uz bohuzel neumi trpelive odstinit jednotlive pripady.

"A je symptomatické
,že se scházejí pravidelně na blozích svého Velkého mistra přetvářky a provokace."

Zkreslene? To je kdo? V.H.? To je od Vas ponekud pres miru a nedivte se, pokud se Vam dostane stejneho. Nemuzete si sva zivotni zklamani z toho, ze jste si kdysi rikal, ze vetsi darebaci nez komancove byt nemohou a dnes mate pocit, ze tech novych darebaku je presprilis (drobil a jeho pradci asi byvali komnacove nebudou, to uz je nova garnitura), odreagovavat jen na tech druhych. Proste jste se tehdy trochu spletl a neumite si to ted priznat. Navic ta situace neni tak zla, jak ji vidite, je prece svoboda slova, zadny I.H. nemuze umlcet vlka i kdyby chtel a naopak. Navic, kdyz bude nejhure, lide zase vyjdou do ulic a zacne se znova. Budte optimista, i kdyz Vas duchodce se to uz netyka, Vas do toho uz mladi mluvit nenechaji, Vy jste si uz sve hvezdne chvilky prozil a budte za ne rad, mnohe generace se ani sveho zvoneni klici nedoziji.

"Přírodovědec zase opíše celý Váš postoj a "nenajde" na Vás nitku suchou."

Snazil jsem se Vam udelat radost a naplnit Vase slova vyse, doufam, ze se to podarilo, obvykle se po nasi takove vymene pak Vase vstupy stavaji mene hrubymi a racionalizuji se. Co dnes? :)
19. 12. 2010 | 23:03

Zdeněk Brom napsal(a):

Přírodovědec:

Celý ten kolotoč vzniknul tím, že Lex se podivil tomu, že při probírání malérů šibalů z ODS se hned mluví o šibalech z ČSSD, zatímco naopak to nebývá zvykem.

Dovolil jsem si k tomu napsat, že to podle mého názoru je tím, že jsou obě strany prapodivně propleteny a prapodivně spolupracují, byť veřejně do sebe bijí.

Jako příklad jsem uvedl Prahu. Od přátel vím, jaké tam vládne rozčarování mezi voliči ČSSD zvláště z chování vůči panu Dientsbierovi ml.
Pepe Řepa to umí napsat mnohem lépe: Vše je v pořádku. Brambory jsou v řádcích. Hulínský a Březina na značkách (Cituji zpaměti, takže neručím za úplnou přesnost.)

S tím jsem vyslovil podivení nad tím, že právě toto není hlavním tématem bití na poplach v současné ČSSD, které bych očekával i od vlka. Ten pak doložil, že toho napsal víc, takže jsem svůj názor korigoval. Nicméně je faktem, že pan Dientsbier ml. to má nyní hodně těžké a skutečně bych očekával mohutnější podporu.

Pro přesnost zde uvádím celý první vstup:

Lex:

Přeji pěkný večer a dovolím si malou poznámku k Vašim komentářům.

O naší politické a mediální scéně si nedělám žádné iluze.

ODS a ČSSD jsou prapodivné strany s prapodivnými vazbami.

Nyní je na tapetě premiér Nečas a je na ní plným právem. Už se ozval pan Paroubek, Hořejší, Vlk a další. Pochopitelně.

Je jenom divné, že titíž nebrojili a nebrojí proti koalici ODS a ČSSD v Praze a v jiných městech. Tam také smrdí některé velké zakázky na dálku. Proč titíž blahosklonně pozorují likvidaci Jiřího Dientsbiera ml., když chce plnit program a sliby, které dal? Proč přehlížejí korupční nabídky typu: Vem si místo poslance a nech nás být. Proč?

Mimochodem, i když ČSSD byla minulé čtyři roky v oposici, spousta jejích členů měla v Praze (a nejenom tam) hezká místečka ve správních radách. Ptá se někdo: Za co?

Další věcí je pan Paroubek, který chce hlasovat o nedůvěře vládě. Zase - proč ne. Mám však v paměti, jak svalil Topolánkovu vládu. Mnozí příznivci ČSSD očekávali, že Paroubek druhý den vystoupí a představí svůj další plán....a ono nic, bezmocné krčení rameny a řada nesmyslných kroků, které vedly ke špatným volebním výsledkům.

Jsou to prapodivné strany. Zdržuji se tedy dalších komentářů.
19. 12. 2010 | 23:04

prirodovedec napsal(a):

I.H.: "Měl by si změnit nicka na:
Vševědec."

Dovolim si toto doporuceni nenasledovat.

"O panu Lexovi jsem měl také lepší mínění."

Ted se mozna vylekal, nastesti jste nazor zmenil, uz nemusi byt z Vasich sympatii neklidny.

"Ale na tom nesejde.Nemá cenu jim ustupovat."

To nema smysl ani vuci Vam. Svobodny clovek ma sve hajit a snazit se uhajit.

"Vědí všechno nejlépe a jsou neomylní."

Tak jak to zada dnesni doba tech neomylnych. Kazdy z nas se uci. Trvalo mi, kdyz jsem cetl pred lety neomylneho I.H., ze on rozumi jen stejne neomylne podanym opacnym postojum a jine jsou pro neho slabost. Diky za tuto lekci, funguje. :)

"Zpatlou páté přes deváté.Seženou jakési podivné argumenty vytažené odkudsi z kravských rozhledů a zadků a
chtějí abychom jim všichni za jejich "jasnozřivost" zatleskali."

Ale ne, o Vas nazor ani potlesk nikdo prilis asi nestoji, Vase nazory jsou zrejme a jasne, pouze lze s napetim ocekavat, jakou formu jim odejete. :) Je to bezna hra. Nekteri si mysli, ze by mohly prilis prevladnout nazory tech druhych, a tak se vmisi do diskuse a nemlci, tak jako Vy.

"Patří je poslat tam,kde slunce nesvítí!"

Coz pravidelne a neodolatelne cinite a za to Vam budiz chvala. Oranzady jiste rikaji - jen vice takovych I.H., kteri jsou tak argumentacne neodolatelni.

"No abych se přiznal .....když jsem tak pročetl celý tento blog dostal jsem zlost a patřičně jsem vypěnil."

Pokousim se Vasemu peneni jeste trochu pomoci neb Vasimi slovy: "do huby jste si mne racil vzit".

Jinak i Vam preji hezky vanocni cas, hodne zdravi a nekazte si naladu tim, na co nestacite.

Zdenek Brom: Charakterizovat Vase vstupy jako "pripleteni se" mi pripada ponekud humorne. :) Zdalo se mi, ze do diskuse s Lexem jste vstoupil zamerne nikoliv jako nejaky popleta- pripleta, ne? A pak jste pouze precizoval svoji argumentaci s odpovidajicimi vysledky. Zpetne se Vam to jevi jako pripleteni se? Pokud se zactete do svych textu i textu Lexe a vlka a treba mych a dalsich, vzdy jste mel i jine moznosti reakci jak se treba odplest. :) Zda se mi, ze vysledek svobodneho konani a diskuse nema smysl zpetne bagatelizovat jako "pripleteni se" :), vzdyt si za svymi slovy stojite.
19. 12. 2010 | 23:04

Zdeněk Brom napsal(a):

přírodovědec:

A kus mi vypadnul :)

Na tento komentář jsem dostal od Lexe odpověď, že jsem fanoušek TOP 09 a píšu klišé.

No a pak už to jelo dál a dál a dál .....
19. 12. 2010 | 23:07

Zdeněk Brom napsal(a):

přírodovědec:

Tedy ještě jednou:

Reagoval jsem na jednu vznesenou myšlenku pana Lexe, protože si jeho vstupů vážím a rád je čtu. Netušil jsem, co z toho pojde, teď to vypadá, že asi já.

Proto termín - připletl.
19. 12. 2010 | 23:10

Lex napsal(a):

Zdeněk Brom
Pane Brome, nepřipadáte si už trošku „nad limit“ svou úpornou snahou vylíčit „svou pravdu“? A zamotáváte se.
Buďte tak laskav a zkontrolujte si znova moje dva vstupy pod článek Václava Hořejšího 18.12.2010 19:11:09, ve kterém poukazuji přes „dobu vymknutou z kloubů“, co stačilo k demisi premiéra Stanislava Grosse v roce 2005 (což samozřejmě mělo implicitní cestou sloužit jako kontrast s tím, co vše se dnes dokáže zbagatelizovat a zamést pod koberec), a kladu otázku, kdy naposled kdo slyšel nebo četl o „minometné kauze“ náměstka Kopřivy, a tážu se, co si diskutéři myslí, zda to „pan čistý“ ustojí, a 18.12.2010 19:20:53, kde reaguji na šleh „mb“18.12.2010 18.44.56 tím, že když jsou přistiženi šibalové z ODS, vždy se to stočí i k ČSSD (jejíž šibalové v té souvislosti přistiženi nebyli), zatímco když jsou přistiženi šibalové z ČSSD, na souvislost s ODS nikoho nenapadne poukazovat.
Nu, a tu jste se „připletl“ Vy se svými „klišé“, lamentacemi, které jakoby říká většina, ale pro které v dané souvislosti nemají doklady. Na žádnou moji otázku, které byly předmětem mého prvního vstupu jste neodpověděl, když jsem Vám ve smyslu těch Vašich lamentací položil další přímé otázky, zase jste neřekl nic uchopitelného, ačkoliv jste to, co bylo předmětem těch mých otázek předtím svým vlastním způsobem šmahem odsoudil. Tím jste jen potvrdil můj názor, že jde z Vaší strany o „klišé“, o prázdné lamentace Jestli jste nebo nejste sympatizant TOP 09 tu nehraje žádnou roli.
A matláte se v tom čím dál více.

Mějte se, někdy snad příště, ve Vaší lepší konstelaci.
19. 12. 2010 | 23:53

prirodovedec napsal(a):

Zdenek Brom: Posledni vstup jsem dopsal pred poslednim Vasim. Doplnim k Vasemu vstupu:

"Celý ten kolotoč vzniknul tím, že Lex se podivil tomu, že při probírání malérů šibalů z ODS se hned mluví o šibalech z ČSSD, zatímco naopak to nebývá zvykem."

Cili kdo hovori o sibalech v CSSD nehovori o tech z ODS? Psal jsem vyse - stranicka optika nas diskutujicich, tzv. koupena media a tzv. zumpaliste. Byl to podiv nebo pouze konstatovani Lexe? Podle mne je to pochopitelne, jako souast boje o politickou moc v CR.

"Dovolil jsem si k tomu napsat, že to podle mého názoru je tím, že jsou obě strany prapodivně propleteny a prapodivně spolupracují, byť veřejně do sebe bijí."

Ja se to dlouhodobe domnivam o cele politicke scene v CR (zde jsem to zminoval od prvnich vstupu) a Vase neuvedeni dalsich zrejmych namocenych (pres Bakalovy dary veverky, lidovci minuli ci ti novi topacti ...) je riskantni, protoze Vas neprimo stavi mezi podporovatele tech neuvedenych, byt to treba nezamyslite.

"Jako příklad jsem uvedl Prahu. Od přátel vím, jaké tam vládne rozčarování mezi voliči ČSSD zvláště z chování vůči panu Dientsbierovi ml."

Jiste je to pravda. Zajimalo by mne, co Vasi prazsti pratele jako volici CSSD ocekavali. Presneji, proc volili Hulinske s nastrcenym Dienstbierem, kdyz ta moznost, ktera nastala byla mozna. Mozna stali o TOP plus ODS a hrdou opozici socanu?

Z pohledu cele CR je samozrejme reseni ala Praha pro levici zajimave, zde se jiste lisim od vlka, ktery uvazuje principialne asi jako Vy. Ja to vnimam spise optikou politiky jako darebactvi pokracujiciho jinymi prostredky :) a zakryvaneho hesly pro lidi. Pokud se na to divam takto:

Je tam jisty rozkol mezi TOP a ODS, socani v Praze maji vzdy zanedbatelny vysledek a budou mit zase, pokud budou v prazskem pravicovem monolitu nejaka pnuti, pak to pro volice ve zbytku CR, u kterych je zrejme silici vedomi, ze Praha tyje ze zbytku CR (viz dane, sidal firem aj.) bude jen prinosne. :) Navic celostatni socani i odesaci se od toho distancovali. :)

"Pepe Řepa to umí napsat mnohem lépe: Vše je v pořádku. Brambory jsou v řádcích. Hulínský a Březina na značkách (Cituji zpaměti, takže neručím za úplnou přesnost.)"

Je vtipny jako vzdy. Pro mne je celkem jedno, jestli na znackach stoji Brezina s Hulinskym nebo Laudat s Tumou, pro Vas to asi rozdil je. :)

"S tím jsem vyslovil podivení nad tím, že právě toto není hlavním tématem bití na poplach v současné ČSSD, které bych očekával i od vlka. Ten pak doložil, že toho napsal víc, takže jsem svůj názor korigoval."

Postupne. Cetl jsem. Zda se, ze deni v Praze a pan Dienstbier je ale na okraji zajmu a starosti socanu v regionech nemluve o beznem zivote lidi. Muze se to jiste zmenit ...

"Nicméně je faktem, že pan Dientsbier ml. to má nyní hodně těžké a skutečně bych očekával mohutnější podporu."

Je zkratka v situaci politika, ktery byl/se citi podrazen spolustraniky. V politice podle mne bezne. Zkratka pro ty, kteri s nim sympatizuji (jako asi Vy) je mira jeho nepodpory mozna dulezita pro Vase budouci volebni preference. Pokud Vas bude vice, socani na to doplati podobne jako na aroganci tech nekterych svych. Nevim, jak tyto zalezitosti budou dulezite ve svetle menicich se zivotnich podminek. Jak jsem psal, pro mne to neni prekvapive a rozhoduji se jinak.

"Pro přesnost zde uvádím celý první vstup: Lex: Přeji pěkný večer a dovolím si malou poznámku k Vašim komentářům. O naší politické a mediální scéně si nedělám žádné iluze."

Podle mne prece jen vetsi nez ja.

"ODS a ČSSD jsou prapodivné strany s prapodivnými vazbami."

To je to neprime prihlaseni se k TOPless v Praze, veverkam, zelenacum a jinym jinde ....

"Nyní je na tapetě premiér Nečas a je na ní plným právem. Už se ozval pan Paroubek, Hořejší, Vlk a další. Pochopitelně."

Zajiste.
19. 12. 2010 | 23:59

prirodovedec napsal(a):

"Je jenom divné, že titíž nebrojili a nebrojí proti koalici ODS a ČSSD v Praze a v jiných městech. Tam také smrdí některé velké zakázky na dálku."

Pokud se jednalo o cisticku v Praze u Drobila, je to propojene ... U vlka je to zrejme vyjasnene. Ani Horejsim bych si nebyl jist. Dalsi jednaji logicky, kazda liska chvali svuj ocas ... Ja situaci v Praze vnimam jako rozumny gambit. Praha bude obetovana ve prospech zbytku CR :). A muj nazor je, ze pripadny pad vlady a navrat nejakeho Fischera by byl slibnym zabrzdenim diletantskych reforem, ktere v CR jen priblizi dalsi prevrat. :)

"Proč titíž blahosklonně pozorují likvidaci Jiřího Dientsbiera ml., když chce plnit program a sliby, které dal? Proč přehlížejí korupční nabídky typu: Vem si místo poslance a nech nás být. Proč?"

Protoze takova je ceska politika a bude ji do pristi systemove zmeny.

"Mimochodem, i když ČSSD byla minulé čtyři roky v oposici, spousta jejích členů měla v Praze (a nejenom tam) hezká místečka ve správních radách. Ptá se někdo: Za co?"

To je snad znamo.

"Další věcí je pan Paroubek, který chce hlasovat o nedůvěře vládě. Zase - proč ne. Mám však v paměti, jak svalil Topolánkovu vládu."

Nebyl na to sam :) i jeden siroky, dlouhy a par bystrozrakych zen ...

Pad vlady znemoznil realizaci likvidace AV a akademickych svobod na VS, viz to co probihalo, proto diky za ni ... navic jsme se celkem verohodne predstavili bez pretvarovani Evrope :).

"Mnozí příznivci ČSSD očekávali,"

Pokud jsem byl priznivcem CSSD
s ohledem na uvedenou situaci, nic genialniho jsem neocekaval.

"že Paroubek druhý den vystoupí a představí svůj další plán....a ono nic, bezmocné krčení rameny"

Nicmene nicnedelani a schopnost Fischerový vlady v neschopnosti byla vyborna, ne? Predpokladam tedy podobny uspech. :)

"a řada nesmyslných kroků, které vedly ke špatným volebním výsledkům."

Zrejme mate na mysli i oscilace kolem rozhodnuti ustavniho soudu. Ja bych spise videl znacnou tupost volebni kampane v nastenkach misto diskuse o skutecnych problemech. Paradoxne ty spatne vysledky (povestne nevitezstvi) vedou k zarivym perspektivam nicnedelajicich socanu. Postupna realizace reforem jim nazene volice i kdyby nechteli.

"Jsou to prapodivné strany."

Ja se domnivam, ze jsou to bezne politicke strany, ktere jsou nastrojem tech, kteri je plati, ridi, vlastni, tak, jako vsechny dalsi.

Zaverem bych podotkl, ze jsem chtel zduraznit, ze se zaobirate pouze svym vstupem, ale Vy a Lex jste si uz vsimli celeho kontextu.
20. 12. 2010 | 00:01

jarpor napsal(a):

Zdeněk Brom

Jak vidím, "profesorskej" se jal vyučovat. Tedy nejprve pitvat... větu, slovo, písmeno...
Ani jsem nepomyslel, jak brzy se potvrdí, co jsem napsal....

Nebudete to mít lehký, pane Brome... :-)
/Snad Vám na to prázdniny "nepadnou".../

Hezký večer
20. 12. 2010 | 00:10

Ivan Hochmann napsal(a):

Vždyť jsem to věděl.

To se vám moje větné vazby tak líbí,že je s takovou radostí opisujete?
No jistě pane,do huby jsem si vás ráčil vzíti.
A zajisté nemusím opětně vysvětlovat proč.
Nemám strach,že by mohly převládnou NĚČÍ názory.
Nehodlám hrát s vámi podobné HRY.
Vadí vám moje občasné expresivní výrazy?
Prý jsem nakazil i Vlka.No to je mi líto.
A mýlíte se,že ho chci umlčet.Jen ať hovoří svojí vlčí tlamou.Vždycky se nakonec odkope.Už si z něj mnozí dělají legraci.

Nad vaším posledním odstavcem se zítra zamyslím.Když hovoříte k věci je dobře rozumět oč vám jde.
Ale předem říkám,že jsem se ve svých závěrech nemýlil.Je těžko vysvětlit lidem s jinými prioritami podstatu svého názoru.
Oni to nepřijmou.
A moje reakce proto nebudou racionálnější a "méně hrubé".
Na hrubý pytel musí být hrubá záplata i když mnozí vidí onen pytel jako brokátový ,nebo nedej Bože jako Sametový.

Ivan.
20. 12. 2010 | 00:22

dexx napsal(a):

Vážený pane profesore, bohužel, právětakto uvažují lidé bez skrupulí, kteří nemají morálku a svědomí, neznají rozdíl mezi dobrem a zlem a vše si zdůvodní - dle klasifikace p. Koukolíka deprivanti. Papá Tunel je jejich typickým představitelem.

ODS a hlavně její recykláti z TOP jsou strany typických deprivantů - lidí, kteří se chtějí obohatit na úkor ostatních, podporují ve válkách agresora a kteří posílají z naše peníze válčit naše lidi do válek, které nejsou naše.

nenechte se odradit a z hloupých výpadů si nic nedělejte; deprivanti mimo jiné nemají smysl pro humor :-)
20. 12. 2010 | 00:25

dexx napsal(a):

apropo, to , jak jste si všiml, že současný režim se podobá tomu reálně -socialistickému, jedním správným názorem v TV a tisku, modrými bojůvkami, agresivitou, novým Velkým Bratrem, který má vždy pravdu a jehož vůle je zákonem, orwelovským slovníkem, apod. bylo excelentní.

Už dlouho jsem to vidím taky tak... V tom rozkrádání ovšem modří soudruzi předběhli ty červené. I v blbosti; Drobilova nahrávka překonává Milouše Jakeše o několik koňských délek...

Tož...pane profesore, veselé vánoce Vám a Vašim blízkým ....
20. 12. 2010 | 00:35

**** napsal(a):

lebon napsal(a):
A ti Češi v 13.století věděli moc dobře co jim přinesla Zlatá bulla sicilská-papežova.Jak vítáni byli na cestách obchodních,obklopeni úctou a pohostinností.A byli právě proto diplomaty,velikými mistry diplomatické hry.Protože o vytlačení Maurů z Evropy se rozhodla až definitivně ve 14.století,všude na Západě se četla i překládala kniha arabského cestovatele, v níž Praha byla městem plným zlata a drahokamů.A Praha pro ten svět ze Západu rostla v pohádku a zázrak netušeného bohatství.
A když bohatství českých dvorců,zemanů,velmožů v druhé půli 13.století pílí všech vyrostlo do výše tak závratné,že jindá nikde jí nebylo,přijel a přijal pozvání i slovutný inženýr důlní Agricola a naučil žebříky hluboko spouštět,vozíky na povrch kladkou táhnouti,mnohé stroje těžební použít až láskou k hornictví zde planuli a kopy zlata a stříbra rostly jako hřiby,pokladny měst přeplněny mincemi z kovů ušlechtilých a městům král Otakar výsad nestačil ani dávatim jak kvapem rostly.A když na Moravském poli v zlé krvi Češi bojovali,že Přemyslovi předkové mnoho urozených nenechali živými a král padl,tu Češi vpustili dozemě rytíře z Branibor si naloupit co hrdlo ráčí.A ti slávu bohatství daleko rozšířili.A Češi věděli,že chtějí nyní rod chudý zde vládnouti,aby ocenil bohatství a pevně jim sloužil a vládl dlouho.A výběr na Lucemburky chudičké padl.A když Jan Lucemburský s družinou poprvé spatřiti svou novou zemi jel,Německem v hostincích chlubil se pověstí té země,Ale když dojel-ta země ho svou spanilostí očarovala.Jarní pupence a květy vůkol,hospodářská stavení,zemanské tvrze,hrady velmožů,ryby,zvěř,lesy,voda-tu Jan doslova závrať ze svého štěstí cítil.Věděl,že jeho rod zde připoután zůstane do konce,neb lepšího místa s královstvím najíti ve světě nemohl.
20. 12. 2010 | 07:08

Zdeněk Brom napsal(a):

Lex:

Na vaše otázky je zcela jednoduchá odpověď:

Politické strany a jejich špičky jsou úzce propojeny a provázány - všechny. Pro voliče hrají divadlo, ale ve slutečnosti spolupracují. Můžete ve sněmovně můžete vidět dva politiky na sebe řvát a nadávat si, ale v na balkoně si tykají a smějí se. (Především tomu, jak jim to lidi žerou a hádají se mezi sebou.).

Mediální sféra nadržuje doprava.
Problém je v tom, že takové odpovědi Vám nevyhovují, takže je smetáte slovem klišé.
20. 12. 2010 | 07:19

Zdeněk Brom napsal(a):

přírodovědec:

Budu trochu nepříjemný. Rozklad vypadá jako logické uvažování, ale, cituji:

""ODS a ČSSD jsou prapodivné strany s prapodivnými vazbami."

To je to neprime prihlaseni se k TOPless v Praze, veverkam, zelenacum a jinym jinde ...."

Tohle je spekulace a mylný závěr. Dalo by se říci i demagogie. Zpochybnit by se tak dal celý vstup. Pod rouškou logiky - spekulace.

Lexovi jsem ještě jednou shrnul, co jsem chtěl. Že to nechce a nechce slyšet, to je už jiná věc.

P.S. Mimochodem. První odstavec jeho posledního vstupu jsou zase levicová klišé.
20. 12. 2010 | 07:25

Zdeněk Brom napsal(a):

vlk:

Jsem hotov doložit svá tvrzení. Takže komu a kde?
20. 12. 2010 | 07:26

Zdeněk Brom napsal(a):

****
Mohu se optati, co jest to za text?

Čistě technicky - Jiří Agricola je člověk z konce 15. a první poloviny 16. stol. Nějkak tam nezapadá
20. 12. 2010 | 08:14

vaclavhorejsi napsal(a):

Ivan Hochmann:

"A je symptomatické, že se scházejí pravidelně na blozích svého Velkého mistra přetvářky a provokace."

Ano, diky za tak skvely titul, moc si toho vazim - "Velky mistr", to zni skvele!!
******************
Martin:

"Pravdepodobne ironie, takze, jaky je Vas pravy nazor?"

Ale kdepak, jakapak ironie, to je muj pravy nazor liberala bez privlastku!-)
**********************
***:

Ano, spravne, v teto souvislosti je potreba pojednat take Zlatou bullu sicilskou (a nemeli bychom zapominat ani na lovce mamutu!)

...
20. 12. 2010 | 08:16

haliburton napsal(a):

to Zdeněk Brom:

někdo ve Vašem zdroji posunul Agricolu k dnešku,tak jako se v české historii běžně s fakty zachází
Písemné pozvání Přemysla Otakara II a písemná odpověď Agricoly -viz muzeum hornictví-corpus delicti-navštěvujte muzea,sím...
Doufám,že se **** nebude zlobit,že jsem toto napsal
Vysázet dukáty...HmHm?
20. 12. 2010 | 08:39

ld napsal(a):

Pepa Řepa,

ráčej odpustit, effendi, ale já jsem několik desetiletí žil v domnění, že ty spisky byly páně BAPTISTY. To by pak v praxi mohlo toto popření znamenat, že předmětná lázeň nebyla efektivní; nahlodal mi tak jednu z mála životních jistot a metod udržení duševního zdraví.

Tak já jsem si celou dobu ráchal pinďoura dle Patisty, a zbytečně...Byl to vůbec ten správný oud?
20. 12. 2010 | 08:39

Zdeněk Brom napsal(a):

přírodovědec:

Zmínil jste se, že vlk navrhnul věcnou nebo normální komunikaci.

Zde je malá ukázka "normální" komunikace vlka, kterou napsal, aniž by byl někým osloven a provokován:

"vlk napsal(a):
S tímhle blogem, resp. replikou na něj budu velmi rychle hotov - je pprostě skvělý : Dokonale napsaný a přísně faktografický. A nic na tom nezmněí například skřehování SuPa a podobných.
Nebylo by od věci kdyby se zdejší zoufalá modrá eskadra naučila vyslovovat jednoduché termíny jako zloděj, defraudant, vyděrač, darebák. A to i ve věcech , které se týkají modrých. A to zcela doložitelně.

Ostaně bude jen dobře, když si přečtou kraťoučký psolední blog Pavla Kohouta. Ten je opravdu tak krátký a tak hutný, že by jej mohl konečně pochopit i SuP. Hoven ne. Ten nechápe vůbec nic.

Ten příspěvek by byl celkem věcný, ale povšimněte si:

"skřehování SuPa a podobných."
"zdejší zoufalá modrá eskadra"
"Hoven ne. Ten nechápe vůbec nic."

Na malé ploše hned tři invektivy. Jak s takovou "věcností" debatovat?
20. 12. 2010 | 08:40

vlk napsal(a):

Brome
Mé jméno není Brom, abych měl potřebu kličkovat.Jsme li chycen na hruškách. Nepleť si vlka a Broma. Ano napsal jsme , co píšeš. Protože z odpovědi na můj text je naprosto zřejmé, že jsi buď neporozuměl obsahu toho, co jsme ti velmi polopaticky sděloval nebo prostě záměrně lžeš. Vybral jsem mírnější variantu. A mohl jsme také napsat, že s e nedivím nárůstu lhaní a křiváctví u školních dětí , když .. napsal jsme místo toho, že s nedivím , že české děti v mezinárodním srovnání dopadly s čtenářskou gramotností tak jak dopadly , pokud je učí učitelé, co s tím sami mají problém. Protože jsi hrubě nespokojen, beru na vědomí, že až se do mne opět příště zkusíš navézt, mám rovnou myslet v dimenzi tvrdší varianty. OK. Jak chceš, vyhovím ti. Byť nerad.
Kdo je faktograficky zásadně nepřipraven a zásadně nevybaven, to jsme si tady v diskusi myslím dokázali naprosto přesvědčivě. Veškeré okecávání a la Hromná tom nic nezmění.
S čím pracují SCIO testy je mi úplně jedno. Pro mne je průkazná informace z mezinárodního srovnání. Ta hovoří jasnou řečí. O pokračující „úspěšnosti“ práce různých Bromů n a základních školách. A ohánět s e SCIO testy je směšné. Mezinárodní srovnání je děláno jako PISA Ale možná, že nejsem opravdu správně informován, a že SCIO a PISA jedno jest. Ted naprosto identické testy jedné a té samé organizace… Jistě mi to rád dokladujete. Nicméně začínáš s e projevovat jako superubožák. Který se o někoho otřel, byl chycen na hruškách naprosté nepravdivosti a má problém a vlastním egem.

Jetukormán
Klape zobákem jak starej krám.
Drobil Drobil Drobil,
Normální člověk by se z něho poblil.
Kormorán je jiná ráce, ten si v nadrobeném hnusu bahní sladce.

Matyáš
Kramáři, dám ti příležitost abys mi toho darebáka řekl do očí. Však se dočkáš krmáři. Zatím jdi prodávat cukrovou vatu.

Petr Havelka
Koukám, že máte taky potřebu si přihodit polínko. No asi to to opravdu potřebujete, abyste dokázal svou morální převahu. Ohledně bigjirky , máte to, čemu já říkám selektivní paměť. Zřejmě vám konvenuje , když někdo byl ,v podstatě ze zištných důvodů, nejdříve členem KSČ a nyní je kovaným pravičákem. Jsme rád, že někdo takový je pro vás hodnověrným občanem. Ale to jaksi není můj svět. Jsem rád , že je váš. Nikoli můj. A ještě drobnost - bijirka měl zapotřebí se do mne osobně dost sprostě navážet. Opakovaně a bez příčiny. Varoval jsem jej , také opakovaně. Protože naprosto nevidím důvod, proč s nechat urážet bývalým komoušem. Byť je dneska pravičák. A ohledně mé tolerance k levověrným přihnouřením očí / zkuste být alespoň originální, když už nic jiného/ holt nezbývá , než sem dát pár linků:
http://www.vasevec.cz/blog/proc-se-mi-nelibi-blog-jiriho-paroubka-o-prazske-koalici/
http://www.vasevec.cz/blog/zhuleny-hulinsky/
http://www.vasevec.cz/blog/jak-nova-oranzova-vrchnost-zdefraudovala-muj-hlas/
http://www.vasevec.cz/blog/facka-petru-necasovi-aneb-kul-v-plote-tentokrate-z-roznova-p-r/

Jo a ta sofistikovanější diskuse je to, co jste právě předvedl na moji adresu? Tak takhle sofistikované diskuse fakt schopen jsme jen ztěží. To bez mučení přiznám.
20. 12. 2010 | 08:45

vlk napsal(a):

Ivane Hochmanne
Kolik modré žluči v sobě máš ubožáku? Ani přírodovědec, ani Lex, ani já jsme se nesnažili , řečeno mluvou jistého Knetiga, proloupit za bílého dne do Strakovky, jako ten Pavel, co musí sehnat straně peníze aby měl někdy šanci stát se premierem…
Ani nemáme plnou důvěru toho Pavla , jak tento Pavel potvrdil o Knetigovi vlastním hlasem a dokonce ani nemáme důvěru v nějakého Nečase, který má zas e důvěru v toho Pavla, jak nenechal veřejně slyšet v televizi před celým národem. Chápu, že už jsi ve své žlučovitosti tak daleko, že ti nevadí, když ti tví kradou. Hlavně aby k moci nepřišli ti druzí. No přírodovědci, Lexovi a mně vadí, když krade kdokoli. Neodpouštím to nikomu. Nedělím darebáky na ty, kterých mi zlodějna nevadí a na ty u kterých ano.
20. 12. 2010 | 08:46

Petr Havelka napsal(a):

Pane přírodovědče,

můj pohled na pana vlka je samozřejmě subjektivní :)

Nakonec, jiný pohled ani mít nemůžu.

Je to jen internetová diskuse, nikoho osobně neznám. Pokud bych se zde dopustil nějakého tvrdšího odsudku na něčí charakterové vlastnosti, jde to na vrub vlastních osobních zkušeností s podobně se chovajícími lidmi.

Z osobních zkušeností bych mohl tvrdit o panu vlkovi, že znám plno jemu podobných, kteří za minulého režimu "srali při zdi" a v dnešní době velice rádi kádrují ty, kteří si "zadali" s minulým režimem.

Jelikož pana vlka osobně neznám, výše uvedená věta neplatí.

Co platí je to, že pan vlk pana bigjirku osobně nezná, ale, z mého pohledu, vesele kádruje.

Tím se dopouští přesně toho laciného kádrování a nálepkování, které osobně nesnáším.

To je můj základní pohled na problém "bigjirka".

Rovina "dnešního" bigjirkova antikomunismu a vlkovu, z mého pohledu, pokryteckou snahu bigjirku v diskuzích, na základě bigjirkovy "temné" minulosti, korigovat, padaly tuším i výrazy, že bigjirka by měl mlčet. To je jako "a vy jste zase mlátili černochy".

K ničemu to nevede, a spousty tehdejších přizdisráčů (patřil jsem k nim i já) mají v prackách klacek na lidi, kteří je mnohdy charakterově převyšují.

K ničemu to nevede
20. 12. 2010 | 08:50

ld napsal(a):

Petr Havelka,

jestli kdo byl komouš, to je věc svědomí té osoby. Jenže došlo ke zeštětinování společnosti. Z některých komančů se 18.11.stali pravičáci, a na ty, se kterými dříve chodili do průvodu a vylepovali vlajky na okna, začali pokřikovat, že jsou nádoby na WC, lůza, parazizi...

Já ty diskuse s a o bigjirkovi četl. Předtím, i potom. Ten člověk si nezaslouží vlídného slova, ač jsou vámi napsaná schémata příjemná a souhlasná.
20. 12. 2010 | 09:11

Petr Havelka napsal(a):

Pane/í Id,

ano, Váš první odstavec platí do posledního písmenka.

Pane vlku,

"levověrným přimhouřením očí" určitě aspiruje od Slovníku floskulí od V.Justa :)

Smiřte se s tím, že Vás mám za "levého" záložníka a někdy i levého "spindoctora".

Pokud mne hodláte strčit na pravou stranu, budu protestovat. Nehraju, seču trávník.
20. 12. 2010 | 09:23

vlk napsal(a):

ld
díky za váš vstup

Petr Havelka

vy s eopravdu podivuhodně vybarvujete! Ne o vaší politické orientaci jsme nenapsal ani slovo. Neměl jsem důvod. Klidně sekejte trávník.
Zřejmě patříte také k těm, co mají problém porozumět čtenému. Takže jednoduchá výcuc. oje odpověď vám měla dva body:
1- uváděl jsme na pravou míru to, co jste mi hodil na hlavu ohledně Bigjirky.
A c o jste , jistě ze skromnosti zamlčel.
2- doložil jsme odkazy nesmyslnost vašich tvrzení a teď dokonce - viz spindoctor , opakovaných o mé jednodnostranosti.

Nicméně teď čtu ,co o mne si dovolujete tvrdit přírodovědci- kdo jste čéče , že máte tu drzost? Co vy o mně víte?
A ohledně Bigjirky, byl to on , kdo tad y publikoval sám, dobrovolně a veřejně, že do partaje vlezl proto , aby mohl jít karierně nahoru. Na místo vedoucího zkušebny! jeho slova. A já tad y publikoval také veřejně, že shodou okolností jsme měl naprosto stejnou nabídku jako on - jít dělat vedoucího jiné a také velmi specializované , v %Cr unikátní zkušebny. Za stejnou cenu jako on. Já ten handl odmítnul tím, že jsem prostě urychleně z té původní firmy odešel. Ne nebyl jsme takový frajer, abych šéfovi partaje v té původní firmě sdělil, že bych se musel pozvracet, dkybych něco takového podepsal a že by se mne zřekl táta, to jsme ted y nebyl. Udělal jsem to prostě způsobem, že bohužel, rád bych , ale .. Předpokládám, že vy byste byl úplně jiný frajer, když jste viděl za bývalého režimu ty přizdisráče, ke kterým , jak předpokládám, jste nepatřil. Vy byste nepochybně došel na veřejnou členskou schůzi a sdělil jim tam veřejně - strčte si svou přihlášku do....

A ohledně té účelovosti a bytí černochů. Opět špatně Hvaelko. Opět špatně. Ale vadí mi ultrapravičáci, co by dodnes byli skalními komouši , kdyby s enebyl změnil režim. A byli by nám na veřejných členských schůzích a podobných kolokviích do omrzení vykládali o přednostech socialismu a tzv. lidové demorkacie, jako dnes mají potřebu nás školit z tvrdé pravicovosti.
Nijak vám nebráním, abyste si takových věrozvěstů užil do sytosti. Pozvěte si tyhle charaktery domů. Ale buďte tak laskav, neškolte mne jimi z mravů.
20. 12. 2010 | 10:04

Tencokida Hnuj napsal(a):

My, členové spolku odložených samurajských děcek na Moravě i v ČEZKu, stejně jako v Slezsku, žádáme, aby mediální štvanice tisku zaprodaného mezinárodnímu kapitálu, kterou v těchto dnech rozpoutal proti čestným občanům Langerovi, Nečasov, Martinů a Drobilovi, byla okamžitě zastavena.
I my jsme v roce 1989 postávali na náměstích /v tom mraze a nečasu/ a vybojovali tak pro naši zem demokracii.
Nemůžeme se proto lhostejně dívat na to, jak je tato zatím křehká vláda lidu zneužívána k ničení osudů jednotlivců, ba někdy i celých velkých a různě rozvětvených rodin.

Ne, není nám lhostejný jejich osud.
Vždyť jde v neposlední řadě i o společnou kasu, jestli bude pořád plná anebo se vyprázdní jak onehdá.
To si uvědomujete, soudruzi spoluobčané ? Jak se pak budete moci otevřeně podívat do tváří vyhladovělých odložených samurajských děcek ? To chcete ? Aby takové organizace, jako je ta naše opět musela sáhnout k tomu, že naše děti, vnuky či pravnuky bude posílat za žebrotou do tmavých, zapadlých, nebezpečných ulic kde kvete zločin a neřest ?
To vám jich nebude líto ?

Ne, soudruzi spoluobčané, tyto vymoženosti si vzít nenecháme, kvůli tomu jsme na náměstích nepostávali.
Proto se osazenstvo našeho spolku odložených samurajských děcek usneslo, že se ještě s větším úsilím bude pravidelně scházeti na svých schůzích a tam probírat to či ono, že plných čtrnáct dnů bude celý náš spolek údernicky protestovati proti všem těm různým Michálkům, Johnům a Kroupům, aby byl zajištěn mír a co nejdříve vybudován kapitalismus v naší vlasti.

Žádáme, aby Policie všechny očerňovače a rozvratníky zavřela a nedopustila tak nové Lájose Bácse, Pepy z Honkongu či dokonce Sarajevský atentát.
Co dělali pánové Kroupa, John či Michálek v době, kdy rozvášněné davy lidí vláčely tiskem Václava Klause, MuDr. Macka a další veterány boje se socialistickou hydrou ? Kde byli všichni ti pisálkové z blogů aktualne. cz tehdy ?
V děrách, jak krysy - zalezlí chvěli se před hněvem rozvášněné lůzy a jen čekali zbaběle na svou příležitost.
Soudruzi spoluobčané - nedopusťme , aby ta jejich toužebně očekávaná chvíle přišla zrovna teď, kdy naše kasa je dosti prázdná a tak vůbec.

Děti těchto rozvratníků jistě pláčí, že mají takové rodiče, kteří kopou pouze za sebe a je jim lhostejný osud - no zrovna třeba takové organizace jako je náš Spolek odložených samurajských děcek !
My však prohlašujeme, že si republiku rozvracet nedáme a že každého podezřelého ohlásíme na ústředí ODS.

K tomu nám dopomáhej Šiva, Višna, Mišna, Tóra i Kmotr na Hradě.

Maucta.

P.S. Číslo konta, kam můžete posílat své peníze, najdete v novém čísle našeho časopisu "Koshinuke Samurai".
20. 12. 2010 | 10:49

Rhisus sardonicus napsal(a):

Havelka napsal:
Z osobních zkušeností bych mohl tvrdit o panu vlkovi, že znám plno jemu podobných, kteří za minulého režimu "srali při zdi" a v dnešní době velice rádi kádrují ty, kteří si "zadali" s minulým režimem.
Jelikož pana vlka osobně neznám, výše uvedená věta neplatí.

vlk:
co o mne si dovolujete tvrdit přírodovědci- kdo jste čéče , že máte tu drzost?

Havelka napsal:
a spousty tehdejších přizdisráčů (patřil jsem k nim i já)
vlk kontruje:
vy byste byl úplně jiný frajer, když jste viděl za bývalého režimu ty přizdisráče, ke kterým , jak předpokládám, jste nepatřil

Summa summarum, pane Brome, vlk má pravdu. Funkční gramotnost tohoto národa je mizerná.
20. 12. 2010 | 10:51

vlk napsal(a):

rhisus sardonicus
ano milej zlatej, vlk má ohledně té čtenářské gramotnosti dokonalou pravdu. Jste toho názorným příkladem. U vás ve vylepšené formě - protože to, co si přejete evidentně vylešíte vlastním textem.
Viz Havelka v originále:
Z osobních zkušeností bych mohl tvrdit o panu vlkovi, že znám plno jemu podobných, kteří za minulého režimu "srali při zdi" a v dnešní době velice rádi kádrují ty, kteří si "zadali" s minulým režimem.

Jelikož pana vlka osobně neznám, výše uvedená věta neplatí.
A Havelka ve vaší interpretaci:
a spousty tehdejších přizdisráčů (patřil jsem k nim i já)

Abyste následně mohl zaujmout patřičnou morální pozu:
vlk kontruje:
vy byste byl úplně jiný frajer, když jste viděl za bývalého režimu ty přizdisráče, ke kterým , jak předpokládám, jste nepatřil
a jen pro úplnost dodávám že tenhle můj, vámi vytržený z kontextu a svévolně do úplně jiné spojitosti vsazený text
vlk kontruje:
vy byste byl úplně jiný frajer, když jste viděl za bývalého režimu ty přizdisráče, ke kterým , jak předpokládám, jste nepatřil

se vztahuje k tomuhle Havelkově výroku:
Co platí je to, že pan vlk pana bigjirku osobně nezná, ale, z mého pohledu, vesele kádruje.

Tím se dopouští přesně toho laciného kádrování a nálepkování, které osobně nesnáším.
Což jsem ve správném a plném kontextu okomentoval takto:
Nicméně teď čtu ,co o mne si dovolujete tvrdit přírodovědci- kdo jste čéče , že máte tu drzost? Co vy o mně víte?
A ohledně Bigjirky, byl to on , kdo tad y publikoval sám, dobrovolně a veřejně, že do partaje vlezl proto , aby mohl jít karierně nahoru. Na místo vedoucího zkušebny! jeho slova.

Jak si snadno ověříte. Tedy pokud by vás taková pošetilost napadla.

Takže zas e s e někd y ozvěte. Takovéhle samozvané a přísně objektivní arbitry mám ze všeho nejradši. A v tomto případ ě to není o čtenářské,a le charakterové nedostatečnosti.
20. 12. 2010 | 11:38

Luba napsal(a):

Kamarádi,
musíme co nejrozhodněji zamezit nekalým rejdům všech udavačských živlů, kteří nepřejí úspěch těm nejlepším z nás, budovatelům kapitalismu v Čechách, na Moravě i v tom Slezsku.

Vzpomínáte na ta těžká morální dilemata, která jsme museli řešit již od samého počátku let devadesátých?

A my jsme je, kamarádi, vyřešili! Ano! A zdárně - jak pro nás, tak pro stranu i vůdce!

Kamarád Klaus jako první z prvních vyslovil svou pozoruhodnou myšlenku, že nemá význam rozlišovat čisté peníze od špinavých - a že peníze jsou prostě peníze!
A přiznejme si to, kamarádi, to byl základ našeho úspěchu!

To on, náš vůdce z nás sňal obtížné a zbytečné břímě svědomí. Co je dobré pro stranu, je dobré i pro zákon - abych parafrázoval výrok česko-amerického podnikatele, nezapomenutelného legendárního Ch. W. Kolaloka.

Trh bez přívlastků byl naším cílem. Bez těch obtížných přívlastků, jako zákonnost, regulace, kontrola. K čertu se zákonností - nám stačí jen legitimita!

Jen více Kožených, Železných, Krejčířů, Drobilů, Langerů a jiných statečných a nezávislých individualit, co se vyznají a umí se postarat nejen o sebe, ale i o svou stranu!

Pryč se všemi udavači a špehy, se všemi těmi Michálky, Džony, Kroupy, Ceply, a jinými ztroskotanci a zaprodanci!

Fuj!
Končím staročeským zvoláním:
"Na každou svini se vaří voda!"
20. 12. 2010 | 12:22

Viola napsal(a):

Pane Vlku,

možná jste si nevšiml, že pan Brom nevyučuje čtení, ale matematiku a aprobaci asi má ještě na občanskou nauku. Věnuje se nadaným žákům, kteří vynikají většinou v matematice a fyzice, tak k němu buďte schovívavý. Učitelé to mají dnes těžké, plno neschopných žáků a v kolektivech učitelů také dost rezignovaných, protože nejsou dost oceněni.
20. 12. 2010 | 12:40

Viola napsal(a):

Zdá se že pan učitel úspěšně pokračuje ve své profesní praxi:

působil jako vychovatel učňovské mládeže, po listopadu 1989 jako redaktor Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, učitel Pomocné školy při ÚSP v Písku, ředitel alternativní školy a poté už natrvalo jako učitel základní školy, lektor dalšího vzdělávání učitelů a autor metodických materiálů.
20. 12. 2010 | 12:45

buldatra napsal(a):

Skutečně zajímavé a hodné naší pozornosti na celé téhle šarádě, kterou se ve svém článku zabývá pan autor, bude volba způsobu, kterak novým koštětem noví koníci zametou nový, zde přetřásaný průser, pod starý koberec tak, by vlk se nažral a koza zůstala celá.
Jak jest dobrým zvykem, ba co víc, již tradicí, v těchto končinách.
20. 12. 2010 | 12:50

Lex napsal(a):

Viola
Paní Violo, já vím, že osloveným jsem nebyl já, ale protože Vás čtu a Váš názor mě zajímá, tak si dovolím i reakci - píšete - "Učitelé to mají dnes těžké, plno neschopných žáků a v kolektivech učitelů také dost rezignovaných, protože nejsou dost oceněni."
No tak si myslím, že ti učitelé jsou tam mj. od toho, aby ty "neschopné" žáky něčemu naučili, ne aby se něco naučili oni od nich. Nevěřím, že roste neschopnost žáků (komě tělovýchovy) v oblasti schopnosti se teoreticky vzdělávat. Pouze totální rozvolnění vzdělávacího procesu (vedle obecného úpadku míry morálky, kázně a odpovědnosti) je na vině sestupu úrovně našich žáků. V dnešním ranním vysílání TV vystupoval za školní inspekci pan Vacek, který to pojmenoval bez příkras. Máme nejliberálnější školský zákon ze všech zemí EU - a pokračoval, jaké to má souvislostsi a následky. Dvacet let "zdokonalování" školství v Česku má za následek jeho destrukci, resp. destrukci znalostí absolventů (čest výjimkám). A to ocenění učitelů - porovnejte prosím výchozí stav v roce 1990 a dnes. A porovnejte výsledek práce školství.
Apropós - k tomu ocenění - kdesi jsem včera četl článek jednoho lékaaře (ještě jsem tu tabulku neviděl), že Drábkova jednotná tabulka pro odměňování lékařů zná jedinou výši tarifního platu, a to cca 17.800,- Kč bez ohledu na úroveň vzdělání a praxe. Ostatní je v rukou jejich manažerů. Tož jen to jsem chtěl říci.

PS
Viděla jste film "Nezbedný bakalář" s nezapomenutelným Zdeňkem Štěpánkem?
20. 12. 2010 | 13:07

Zdeněk Brom napsal(a):

Rhisus sardonicus:

Tu situaci nepopírám.
20. 12. 2010 | 13:16

Zdeněk Brom napsal(a):

Lex:

Plně souhlasím s Vámi, že problém školství se nevyřeší pouze přidáváním platu. Stále dokala upozorňuji na demotivační princip automatického přidávání po určitém časovém rozmezí. Pak stačí prostě ve škole sedět, kašlat na to a stejně máte zaručen nárok na přidání.

Souhlasím s tím, že školský zákon je nejenom přehnaně liberální, ale obsahuje i jiné chyby zásadního rázu. Ukázkou toho je definování školy jako služby, které se v reálu často promítá tak, že mnozí rodiče si toto vystělují tak, že oni nemusí nic a škola za ně vše vyřeší. Neumíš zdravit? Co tě v té škole učí?

Opatrněji bych přistupoval k paušálnímu hodnocení českého školství jako úpadkového. V systému je poměrně dost kvalitně fungujících základních a středních škol, které mají vynikající výsledky. Bohužel větší zastoupení mají školy nefunkční a se špatnými výsledky. PISA jsou zajímavý srovnávací materiál, ale ještě více potřebuje podrobnou anlýzu úspěšných škol, abychom mohli najít společné principy a k těm pak motivovat školy nefunkční. Jenže to je moc a moc systematické práce, do které se nikomu moc nechce.
20. 12. 2010 | 13:25

Zdeněk Brom napsal(a):

Viola:

Nezlobte se, že Vám do toho vstupuji, ale dovolím si poněkud poopravit Vaše tvrzení:

a) Čtení a psaní vyučuji.

b) Věnuji se nejenom žákům talentovaným, ale i žákům handicapovaným. Ostatně, věnuji se všem žákům.

c) Učitelé to mají těžké? Proč? Plno neschopných žáků? Z čeho tak usuzujete? Vidím to jinak.

Rezignovaní učitelé. Ano, to souhlasím. Někteří.
20. 12. 2010 | 13:31

vlk napsal(a):

Paní Violo,

víte , já situaci českého školství mám jaksi z první ruky. Jednu Amosku, na základce, tak tu mám doma, švagrovka je středoškolskou profesorkou, kluk je hostujícím vyučujícím na soukromé universitě a někdo d alší z rodiny dělá v dost zajímvé funkci na jedné dost respektované fakultě. Tím ani náznakem nechci vyvolat dojem , že jsme vševědoucí. jen říci - no něco, a konkrétních informací přeci jen mám.
Zbytek mého komentáře za mne , naprosto brilantně , napsal přítel Lex. kterémuž tímto děkuji.
20. 12. 2010 | 13:33

Zdeněk Brom napsal(a):

vlk:

Pokud si z Vašeho příspěvku odselektuji slovni pyrotechniku, tak mi zbývá:

a) O testech PISA víte jen obecně a vaříte z mediálních výstupů. O testech SCIO nevíte vůbec nic.

Stejně tak obecně nahlížíte na úroveň školství, které není jen v úpadku, byť problémy má veliké.

b) Sám jste navrhnul, abych doložil výsledky ve SCIO a vy se omluvíte. Znovu opakuji: Jsem tak připraven učinit. Mohu dodat i další výsledky, abychom se neomezovali pouze na SCIO. Jenom potřebuji vědět komu a kde mám dokumenty ukázat. Sám dobře víte, že Petr Vlk, po kterým publikujete na Vaše věc, není Vaše pravé jméno.

Dovoluji si jemně upozornit, že pouze reaguji na výzvu, kterou jste mi adresoval.

Takže komu a kam?

P.S. Každý máme své slabší faktografické chvilky. Já je jsem ochoten přiznat, Vy je zatloukáte, zatloukáte...ale jsou, jsou :) Konkrétní důkaz jsem uvedl.
20. 12. 2010 | 13:48

Pepa Řepa napsal(a):

Big wheel keep on turning
Proud Mary keep on burning
And we’re rolling, rolling
Rolling on the river
https://www.youtube.com/watch?v=0ROalKnVZfU

A tak rolluju kolečkem jako parník na Mississipi, protože jsem z toho jelen.Tady je pyšných Mařen!

Pýcha předchází pád, říkal tuhle jeden zahradník princezně.

Nejen zbytnělé prostaty, ale i zbytnělá ega! A že jich tady je. Někteří velikáni jako menhiry ve Stonehenge.

Nejen, že nevím, kdo je vlastně "Švihák lázeňský" ale je to tak zamotané, že by to chtělo přizvat Sherlocka, Hercula, Poirota i majora Zemana. Mě to rozplejtat nebaví.Tak rolluju jako pyšná Máňa taky.

To Id
Marhaba sadiq maadhiratan asef, ošibka se vloudila, přirozeně Baptista či Batista (už nevím).
A není to jedno? Hlavně když si přirození teplou vodou omýváte (snad) a chabrus na nervy nejste.
Mnozí to tady zanedbali.

To přírodovědec
Že jsem tak smělý, v jakém oboru bádáte?
Tipnul bych si entomologii.

Chytit brouka a pitvat, a pitvat a pitvat. Nožičku po nožičce.
Trefil jsem se?
20. 12. 2010 | 13:58

Andrea napsal(a):

...my Tuze is owen The ocean
20. 12. 2010 | 14:10

Carlos V. napsal(a):

Přátelé, kamarádi.

Roztrhejte si občanky.

Ale zkuste prosím psát trošku stručněji. Když chci řict někomu, že je blbec, nepotřebuju k tomu přece padesát řádků.

kdo to má číst a hledat v tom něco zajímavého...
20. 12. 2010 | 14:26

Pepa Řepa napsal(a):

Zvláštní
zbytnělé ego se zbytnělou prostatou zřejmě souvisí.
AV by si na tom mohla udělt Nobelovku.

Ani jedna ženská se zbytnělým egem, ředitelka zeměkoule, se tady nevyskytuje.
Raději šly na kafe jinam.

Samej pangalaktickej Děd Vševěd.
Někteří už citujou sami sebe.
Není nad to, citovat velikána.

Jak to zpíval Karásek?
Hřích není nikdy v lásky žádosti,
ale v mužský Bohorovnosti(!!!!!)
Chcem být Bohy my hlavy skopový
a ženský ty jsou fajnový.

Slezte na zem, hlavy skopový.
20. 12. 2010 | 14:31

Zdeněk Brom napsal(a):

Carlos V.

S tou občankou nemohu sloužit. Jo dříve, to se trhalo. Ale dnes? Zkuste tu plastikovou destičku roztrhat.

Jinak souhlas.
20. 12. 2010 | 14:33

Zdeněk Brom napsal(a):

Pepa Řepa:

:)
20. 12. 2010 | 14:35

Zdeněk Brom napsal(a):

Luba:

Rozumím Vám, ale asi nemáte šanci. Tady se řeší vliv Broma na tragické výsledky našich žáků PISA.
20. 12. 2010 | 14:38

Lex napsal(a):

Zdeněk Brom
Prosím, do oblasti školství jsem zavítal jen okrajově mé názory jsou víceméně pocitové, doplněné veřejně přístupnými informacemi (pokud pominu v poslední době několikaleté působení jako examinátora SZZ magisterského programu na jedné univerzitě). Přímo tedy mohu srovnávat jen nároky kladené na absolventy na této univerzitě a na nás před drahně lety. Řekl bych - většinou bída s nouzí, tak průměrná maturitní zátěž, o samostatné, a už vůbec neříkám "vědecké" aplikaci pochytaných vědomostí nemůže být řeč (stokrát mě napadlo, že jestli to tak je i na medicině, pak aby se člověk bál jít k doktorovi - no, asi chválabohu za ty ukrajince a "afro-afričany", abych udělal multikultům a politickým seriozníkům zadost - prosím české lékaře, aby tohle brali jako nadsázku, nejapný vtip).
Řekl bych, že s nejlepším rozborem situace v našem školství, se kterým jsem se setkal, je článek prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc. - viz třeba zde http://www.stolzova.cz/stolzova/view.php?cisloclanku=2008041701
Jistě ho znáte, ostatním vřele doporučuji k přečtení.

A k obsahu Vašeho vstupu, jak poukazujete na to, že ne všechny školy jsou špatné ... (taktně jste vynechal učitele), si dovolím ocitovat výňatek z toho článku, který na takové argumentace pasuje jako dětské pozadí na nočník (a dovoluji si PT čtenáře upozornit, že tohle jde použít stejně na řadu dalších veřejných prostorů, především žurnalistiku nevyjímaje):
„Musím teď, dříve než přistoupím k popisu dnešní situace, udělat tři zásadní poznámky. Vím, že vždy je možno upozornit na výjimky. Říct, že jsou i dobří učitelé, školy, studenti atd. Jsou, zůstávají výjimkami. Možná, že to ani nejsou výjimky, protože jich může být i mírná většina. Tím nelze smést ze stolu (já bych použil „se stolu“ asi jsem staromilec – pozn. Lex), že celkový stav dobrý není. Argumentace, při níž se odmítne problém poukazem na protipříklad, je v podobných debatách nejen logicky a věcně, ale hlavně morálně vadná. Když se hospodyni připálí hrnec s rýží, je masivní většina zrn nespálená. Nicméně hospodyně spálila rýži, každý to pozná, všecko smrdí.“
Mějte se!
20. 12. 2010 | 14:41

Zdeněk Brom napsal(a):

Lex:

Není ale také dobré vylévat s vaničkou i dítě.

Článek pana Piťhy znám, ale je to článek nepoctivý. Pan Piťha totiž k tomu úpadku sám pomáhal ve funkci ministra. Takže - hezké čtení, ale nepocticé.

Na dobré školy poukazuji z jednoho jediného důvodu. Abychom se od nich učili a inspirovali. Pokud je ve městě základní škola s 500 žáky a má vynikající kázeň a studijní výsledky, pak bychom se měli zajímat proč a porovnávat se školami, které selhávají.

To není zametání problému, ale hledání cesty kudy z toho ven. Konat přednášky o tragickém stavu našeho školství, lkát nad tristním stavem věcí je možné. Někomu to i vyhovuje. Osobně ale dávám přednost hledání řešení, které existuje.
20. 12. 2010 | 14:51

Lex napsal(a):

Zdeněk Brom
Pane Brome, myslel jsem, že už se k tomu předešlému tématu nebudu muset vracet. Žel - nemohu se nevrátit. Protože jste nyní napsal věty, které mají obecnou platnost, žel jsou v přímém protikladu toho, co jste psal předtím a co jste se pokoušel řadu hodin obhajovat. Cituji z Vašeho doposud posledního komentáře - "Konat přednášky o tragickém stavu našeho školství, lkát nad tristním stavem věcí je možné. Někomu to i vyhovuje. Osobně ale dávám přednost hledání řešení, které existuje."
A já k tomu jen dodávám, že jsem v mém minulém vstupu ohledně citace p. Piťhy poznamenal -"dovoluji si PT čtenáře upozornit, že tohle jde použít stejně na řadu dalších veřejných prostorů" - no a teď místo žurnalistiky, kterou jsem tam jmenoval, napíšu "VČETNĚ POLITIKY". A na Vás je, abyste se vrátil k tomu, co jste psal předtím, a jak je to souladné s "lkaním" nebo s "řešením", které anoncujete jako sobě vlastní nyní.

Mějte se.
20. 12. 2010 | 15:14

Andrea napsal(a):

řepa:Adam se šel oholit.
Vždyť je mu 13
Ale už má zuby
v kabinetě:
Jdu do důcho du
20. 12. 2010 | 15:23

vaclavhorejsi napsal(a):

Zdeněk Brom:

Kdysi na vojne jsme resili vliv bromu na neco jineho...

..
20. 12. 2010 | 15:30

Andrea napsal(a):

v DD :
Tak - já po něm hodím SOU GaI GR
a on i poodejde za ROH

... a to má i titul
z jiné strany,
20. 12. 2010 | 15:43

Luba napsal(a):

Pane Brome,
jak se Vám to stalo? :)

Zdá se mi, že elementárním problémem našeho školství je, že učitelky (učitelé takřka neexistují) s žáky neprocvičují konkrétní dovednosti - tedy v praxi použitelné oproti teoretickému.

Žákům unikají souvislosti, probírané látce tak v podstatě nerozumí, memorují a nepamatují si, protože naučené neumí propojit s praktickou aplikací.

Dále - pajdagogové/žky neumí vyučovat dialogickými metodami, což je v rozporu s poznatky neurofyziologie vnímání a učení -při učení jde vždy o "přeučení" nikoli o vstřebání nového.

Proto žáci k účinnému učení protřebují daleko více stimulů, než se jim dostává.

Když žák probírané látce nerozumí, zůstává "mimo děj" - a učení ho nemůže bavit.
Vždyť učení je především řešení problémů - a to může být velmi zábavné a podnětné.

Celý život je vlastně proces učení. Adaptace a pokud možno tvůrčí řešení dříve nepoznaných situací.

Učení a poznávání je velké dobrodružství.

Autorita učitele v době informační spočívá hlavně v partnerství a přiznání vlastní omylnosti. Autorita dneška je hlavně autoritou morální.

Kdo se pasuje do role neomylného experta, ten si tu autoritu dlouho neudrží - trochu protřelejší žák ho hravně odhalí.

A takový "expert" je spíš k smíchu než k výchově.

Přátelé žáci,
co si myslíte o kauze Drobil?
Co je kauza?
Kdo je Drobil?
Kdo je Michálek?
Jak se liší člověk slušný od člověka neslušného?
Co je to fond?
Co je legální?
Co je legitimní?
Co je zákonné?
Co je to korupce?

Atd., atd. ...
20. 12. 2010 | 15:52

vlk napsal(a):

Zdeněk Brom
ano, co se PISY týče mám jen informac ez veřejně dostupných zdrojů: A SCIO testech vám od ženy. Ty jsme od vás nepožadoval. Požadoval jsme vyýsledky vašich PISA testů. Leda, že byste prokázal, že jsou identické. Což si dovoluji laicky usuzovat, že nejsou. Ani že firma která produkuje a zajišťuje PISA testy není identická s tou co dělá SCIO testy.
A ve zbytku musím konsttaovat - vlk není Brom. Nemá potřebu zatloukat, zatloukat, zatloukat.
Mimochodem, pořád platí, že jste napadl , lýživě vvy mne, nikoli já vás. Jakkoli se nyní snažíte vytvořit tuto realitu.

Pepa Řepa
předpokládám, že píšete také o sobě.
20. 12. 2010 | 15:53

Luba napsal(a):

Pane řediteli Hořejší,
domnívám se, že naše školství trpí akutním nedostatkem Bromů.

Že Vy jste to s tím armádním čajem přehnal?
Nebo ráčíte být kriplem s modrou knížkou?
20. 12. 2010 | 15:56

SuP napsal(a):

Lexi -
Tam rozvedená myšlenka podobenství se spálenou rejží - Vynikající!
20. 12. 2010 | 15:58

Andrea napsal(a):

Jak je ta slovenčina půvabná,... a poetická
A u nás šedo
s.
20. 12. 2010 | 16:31

vaclavhorejsi napsal(a):

Luba:

"naše školství trpí akutním nedostatkem Bromů."

Prominte, prehledl jsem se, domnival jsem se, ze trpi nedostatkem bromu...

"ráčíte být kriplem s modrou knížkou?"

Nikoli - byl jsem nadporucikem v zaloze!
Byl jsem skolen na velitele tankove cety Cs. lidove armady! Avsak namisto toho jsem slouzil ve vedecko-vyzkumne skupine AS Dukla Praha.
V zaloze jsem pak byl pridelen ke zdravotnicko-veterinarnimu odradu - na cviceni jsme byli skoleni, jak hluboke maji byt v pripade jaderne valky hromadne hroby, jak maji byt silne vrstvy vapna oddelujici jednotlive vrstvy mrtvol.

..
20. 12. 2010 | 16:43

ZAM napsal(a):

vlk:
Když si o to říkáte, opakuji a budu vždy opakovat jakýmkoliv způsobem do doby, kdy se nezměníte (☺): Jste darebák.
A arogantní a drzý hulvát. Pan Brom přesně uvedl Vaše invektívy vůči komukoliv, s jehož názory nesouhlasíte. Podstatou Vaší agresivity a hulvátství se jeví Vaše nedostatečná schopnost precízní argumentace, kterou tak musíte nahradit. Největším problémem je ovšem Vaše osobní motivace, v tomto problému zjevně nejste si sám schopen pomoci a potřebujete pomoc psychiatra.
Jsem ochoten Vám to vysvětlit osobně před tím, než Vás srazím se schodů.
20. 12. 2010 | 16:52

vlk napsal(a):

Kramář matyáš
jak už jsme napsal kramáři, dočkáš s emne ve svých dbeřích. Pak ti dám šanci mi to říci do očí. Kramáři. a ohledně srážení s e schodů. Pár takových kecalů jako vy už jsem přežil. Jsi velká a nevymáchaná zakompexovaná kramářská držka, Nic víc.
20. 12. 2010 | 17:07

Pepa Řepa napsal(a):

Andrea napsal(a):
řepa:Adam se šel oholit.
--------------
krásu uhlídáš
tiše a ochotně
na plotně
tichá noc, svatá noc
sníh na saních
jingle all the way
chceč do držky voe?
dám ti pěstí voe!
vánoce počesku voe
Adam se šel oběsit
do Rožmitálu
jako Jakub Jan
hallelujah tramvaje
20. 12. 2010 | 17:35

ZAM napsal(a):

vlk:
Darebáku, jste navíc popleta, který není schopen si zapamatovat můj nick. O slušnosti ani nemluvě. Jak už tady někdo výstižně napsal, Vaše krávy jsem s Vámi nepásl, tak si odpusťte to svoje pokleslé tykání, jste-li schopen zachovávat aspoň minimální základy slušného chování.
20. 12. 2010 | 17:38

Andrea napsal(a):

díky za soucit p.ř.
i děvčatům už je zima

a plivnout na hořejšího shora?
žádný problém

3o let, jedno dítě
je to snad málo?
20. 12. 2010 | 17:51

Pepa Řepa napsal(a):

Andrea napsal(a):
řepa:Adam se šel oholit.
------------
provaz nikde
zlatá žíla
v kapse břitva
tak se oholil
učitelskej
u voltuše
nebesa
švarnost
20. 12. 2010 | 17:52

Pepa Řepa napsal(a):

Andrea
plivnul
na modráčka
jewerich
praotce
oranžových
oranžová modrá
pro blázna dobrá
je to snad málo?
na hořejšího zdola
je to taky málo?
20. 12. 2010 | 18:01

Andrea napsal(a):

.. nevím US brance
u sebrance
na ušance
au u šance
20. 12. 2010 | 18:25

Pepa Řepa napsal(a):

v bance
na ušance
byla šance
na lívance
už je toho
dost
jasnápáka
znouzectnost
do nebíčka?
do peklíčka?
po schodoch!
https://www.youtube.com/watch?v=mGv97-9N5rc&feature=related
---------

Milostivá, musím pryč.
Bylo mi ctí konverzovat s někým, kdo si ještě zachoval zdravý rozum.
20. 12. 2010 | 18:44

vaclavhorejsi napsal(a):

ZAM:

"Jsem ochoten Vám to vysvětlit osobně před tím, než Vás srazím se schodů."

Myslim, ze toto je ukazkou praveho gentlemanstvi - nezdvorak by nejprve srazil ze schodu a teprve pak vysvetloval.

..
20. 12. 2010 | 18:44

ZAM napsal(a):

vaclavhorejsi:
Děkuji za uznání ☺ a současně se omlouvám za kontaminaci Vašeho blogu. Když už poletí, ať mu zní, proč.
20. 12. 2010 | 18:55

Zdeněk Brom napsal(a):

Václav Hořejší:

Tím komolením jména mne naštvat nemůžete. Zvykl jsem si již od základní školy. Trochu mne ale překvapuje, že se k tomu snižujete. Když ale máte potřebu, pak prosím.
20. 12. 2010 | 20:28

Zdeněk Brom napsal(a):

Luba:

Napsal jsem vlastní názor a dovolil si napsat i o vlkovi. Celkem okrajová zmínka to byla, ale on to vidí jinak. A pak se to na mě všechno, všecičko provalilo.
20. 12. 2010 | 20:30

Zdeněk Brom napsal(a):

ZAM:

Ztrácíme asi skutečně zbytečně čas s tím, že se snažíme vysvětlit pro někoho nepochopitelné.
20. 12. 2010 | 20:37

Zdeněk Brom napsal(a):

vlk:

V tom právě tkví ten problém. PISA se konaly a konají jen na některých školách. Na naší ne. Nemohu proto takový výsledky poskytnout

Protože jsme se bavili o čtenářské gramotnosti, nabídnul jsem tedy ale spoň částečně srovnatelné.

PISA a SCIO produkují skutečně jiné společnosti.

Zde vkládám odkaz na starší PISA na pražské ZŠ Táborská, kde je stručně o PISA a výsledky školy:

http://www.zstaborska.cz/web/programy_projekty/testy_kalibro/pisa_vysledky_vyzkumu.php

Jak vidno, výsledky školy nejsou katastrofické, přestože jde o školu, která se dlouhodobě reformuje a mění. Podle některých citací z přednášek a zde napsaných tezí by měly být výsledky špatné, leč nejsou. Cože je ta kardinální otázka - Proč?

SCIO je firma Ondřeje Šteffla.

www.scio.cz

Jako kluk jsem byl zvyklý se dost prát: rány rozdávat a rány dostávat. Vy jste také tvrdý ranař. Trochu mne překvapuje rekace na jednu zmínku o vás, která ani nebyla mířenou ranou.
20. 12. 2010 | 20:54

ZAM napsal(a):

Zdeněk Brom:
Nepovažuji za přílišnou ztrátu času vysvětlování, precizuje mi problém. Navíc vnímám nepatřičnou kontaminaci blogu.
20. 12. 2010 | 20:58

Zdeněk Brom napsal(a):

ZAM

Připomněl jste mi jednu píseň Karla Kryla:

https://www.youtube.com/watch?v=u--oXWQYnqY

a smysl snažení.
20. 12. 2010 | 21:12

mb napsal(a):

Luba píšete dobře ... bez ironie ... píšete dobře i o učitelství ... opět bez ironie ... jenom se zeptám ... učil jste prosím někdy ???

a nelákalo by vás si to vyzkoušet ???

projít ohněm praxe ???

s pozdravem ...
20. 12. 2010 | 21:20

mb napsal(a):

tedy ted jsem narazil na kripla ... ( písk.... faul)
20. 12. 2010 | 21:21

Zdeněk Brom napsal(a):

Vlk:

A teď jsem ještě ze svých hromad vykopal:

Ústav pro informace ve vzdělávání:

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009

To mám ale jen v tištěné formě.
20. 12. 2010 | 21:38

PatientO.T. napsal(a):

vaclavhorejsi napsal(a):

"Zdeněk Brom:

Kdysi na vojne jsme resili vliv bromu na neco jineho..."

To je dobře, pane Hořejší, že jste se nám svěřil s tím, co jste řešili na vojně. Myslím, že takhle vtipnou poznámku o bromu ještě nikdo z diskutujících neslyšel.
Až, až na Broma, pochopitelně...
20. 12. 2010 | 21:43

vlk napsal(a):

Lidská fekálie Matyáši

paměť mi zatím slouží více než dobře. Sejdeme s e Na Výsluní. Tam budeš mít příležitost mi to všechno zopakovat do očí. Uvidíme, jaký budeš borec.

To je asi tak všechno, co ti pokládám za nutné sdělit. Vše ostatní už jen face to face.

Brom
jo mám toho z dětsví i mládí za sebou docela dost. Sídlištní kluk. Žádná procházka cukrárnou. Ten nájezd na mne jste si mohl ušetřit. Jenže jak správně poukázal almost -viz vá š bigjirkovský blog, máte potřebu se mne nějak dotýkat... Váš , nikoli můj problém. Já necítím sebemenší potřebu si od kohokoli cokoli nechat líbit. Pokud nejsou okolnosti toho typu, že to prostě musím strpět.
A ohledně těch testů - psal jsem o výsledku mezinárodních testů PISA. Snadno to dohledáte. Pokud je nemáte k disposici, pak lituji. Beru nanejvýš na vědomí vaše sdělení, ež vaši školu netestovali. Zřejmě s e budemme d ost zásadně lišit v odhadu, jaký by byl výsledek, pokud by se tak stalo. Nikdo nás nerozsoudí.
20. 12. 2010 | 22:35

kocman napsal(a):

Hola,hola!
Konečně!
Po urputně dlouhé době kdosi pochopil,že je možné otevřeně říci pravdu.
Potlesk pro pana prezidenta za oduševnělost a otevřenost,pana premiéra za moudrá slova a nezmatenost.
Vřelé díky autorovi,který se nebál otevřít mi oči!
20. 12. 2010 | 22:41

Zdeněk Brom napsal(a):

vlk:

Když už máte o testech PISA psát, mohl byste si, prosím, alespoň zjistit základní fakta? To, co píšete, jsou skutečně hrubé neznalosti problematiky. Nemám co dohledávat, citoval jsem Vám publikaci, kde je vše podstatné.

Co se týče naší školy je mi jasné, že máte naprosto jasno, jak bychom dopadli. A nic na tom nemění fakta, která svědčí proti.

Nemám potřebu se Vás dotýkat. Považoval jsem Vás za člověka, který má chuť něco dokázat a měnit. Byl to omyl. Vždy si myslím o lidech to lepší. Bigjirka, přes všechny jeho chyby a nedostatky, do toho šel. Čas ukáže, jak uspěje. Vám zůstává jen ta klávesnice a smrtelná nenávist.
20. 12. 2010 | 22:51

ZAM napsal(a):

vlk:
Dobře, hulvátský nájezdníku, příslušné orgány budou včas informovány.
Božebože, jací to psychopati žijí mezi námi.
20. 12. 2010 | 22:52

ZAM napsal(a):

Zdeněk Brom:
Osoba píšící pod nickem vlk je očividně psychicky nemocná. O to víc však může být nebezpečná, slyšel jste o vcelku nedávném případě vraždy starších manželů jedním takovým. I když jsem si vědom, že jakékoliv kontakty s takovými lidmi nevedou k ničemu dobrému, přece jen občas podlehnu nutkání vyvracet jeho bludy. Mea culpa.
20. 12. 2010 | 22:56

jetotukormoran napsal(a):

Doporucoval bych nechat vlcka vystekat. Na kousani potrebuje smecku o kterou tak usiluje.
Sam kousnout ma strach, nebot "kontrolovana" rana na cenich ho zazene tam , kam patri- smradlavy a zavsiveny brloh.

Uz vim , kdo volal autenticky na vojina 'strelce' u tankoveho praporu ,soudruh Horejsi:!
"Tyhlety tanky prodelaly tri sovetske ofenzivy sudruh".
"To mela byt strelba ze zastavky? Sudruh? To byste strefil tak pekne hovno"
K tomu je treba i 'ostravsky' dialekt , ktery sudruh Horejsi skvele ovlada)))
20. 12. 2010 | 22:58

Luba napsal(a):

Pane Brome,
docela se Vám divím, že si tak rád dopisujete s vlkem.

To, že byl pan ředitel Hořejší nadporučíkem ČSLA je nová informace.
Naproti tomu - to, že je vlk majorem není nic nového.
20. 12. 2010 | 23:00

ZAM napsal(a):

Luba:
Opravdu? A v aktívní službě?
20. 12. 2010 | 23:02

Luba napsal(a):

mb,
takový hrdina zase nejsem :)

Ale děda i otec natolik statečnými lidmi byli.
20. 12. 2010 | 23:04

Luba napsal(a):

ZAMe,
"major" je hůře mazatelný ekvivalent "magora".

P.S.:
Původně jde o termín Hawkeye Pierce, který tak onehdá v korejském M.A.S.H.i ocenil majora Franka Burnse vulgo "Kuního ksichta".
20. 12. 2010 | 23:12

ZAM napsal(a):

Luba:
To jsem si oddechl, uf, zbraň v takových rukách...
Takže Terazky byl jenom major? ☺
20. 12. 2010 | 23:18

Zdeněk Brom napsal(a):

Luba:

Čtu vlka již několik let a pamuti si, že s ním bývala dobrá debata a i zábava. Jeho současná proměna je mi dost záhadou. A skutečně jsem považoval za člověka, který by měl vystoupit na veřejnost a požádat o důvěru voliče.

Mimochodem, to s tím majorem myslíte vážně?
20. 12. 2010 | 23:19

Zdeněk Brom napsal(a):

Luba:

Než jsem to dopsal, bylo vysvětleno :)
20. 12. 2010 | 23:20

Zdeněk Brom napsal(a):

Luba:

oprava : pamatuji si
20. 12. 2010 | 23:21

jarpor napsal(a):

Luba napsal(a):
"Pane Brome,
docela se Vám divím, že si tak rád dopisujete s vlkem."

To já se nedivím...

"To, že byl pan ředitel Hořejší nadporučíkem ČSLA je nová informace."

Jo, i pro mne...

"Naproti tomu - to, že je vlk majorem není nic nového."

Magorem, pane Brome, magorem... a nic nového ...
:-))

Hezký večer
20. 12. 2010 | 23:43

Luba napsal(a):

Pane Brome,
vyskytují se tu jen dva diskutéři, které téměř nečtu.

Kromě tapetáře Adamce je to Lex z Lexikonu a vlk-plk.

Lex je evidentně placen od slova, a vlk je pro změnu žvanil :)
20. 12. 2010 | 23:44

jetotukormoran napsal(a):

Brom 23.19 , vysvetleni bych mel.
Vlk se choval kamaradsky , protoze citil pevnou pudu pod nohama -pruzkum ver. mineni.
Samozrejme s urcitou sanci v mozne "diktature"-nadnesene,jako politruk 21stol.
Ovsem vycitil , ze jaksi uz ho a jeho idei tolik lid ke svemu zivotu nepotrebuje a potrebovat nebude, 'proc' a taky logicky na co?
A parlamentni volby totalne skolily jeho plany.

Proto to nahle vybarveni a uvedeni do jeho praveho stavu, proto postekava a postekava , pri uplnku je obvzlast nebezpecny)))
21. 12. 2010 | 00:09

plkovník VLK napsal(a):

čo bolo bolo.Terazky som plkovnikom od hvezdnej pechoty. Vozmem plkomet a budem rubat všetkych socanou ech čo to táram všetkých modrych ftakou ech všetkych topákou ech všetkých.
21. 12. 2010 | 07:00

vlk napsal(a):

Brom
psal jsme o testech PISA v jasné souvislosti. Doložitelné souvislosti - že žáci českých škol jsou na tom katastrofálně s čtenářskou gramotností? Je to pravda nebo ne? V mezinárodním srovnání? Ano nebo ne? Nepotřebuji o testech, pro toto konstatování vědět nic dalšího. ˇMlžíte a okecáváte. Nic jiného. Lhal jste o mně, což jsem doložil. Od té doby jen okecáváte.

Fekálie Matyáš
musíš si vybrat jestli mne srazíš ze schodů nebo udáš. Obojí najendou nejde Udával jsi lidi už dřív nebo to bud epremiera?

Luba
koukám, že máte neodolatelnou chuť do mne také zajet, . Tak podobně jako jste to zkusil kdysi dávno... nemám problém. Můžem pokračovat tam kde jsme přestali.
Nicméně na začátku mi to bude poněkud žinantní. Ale i tak , pokud já jsem pro vás majorem v tom smyslu, jak to podáváte, můžete vy být pro mne Liškou pouště. Duševní pouště. jakou , že mají pouštní lišky hodnotst. Fedlmaršál, nepletu li se. A teď vidím, že opět máme bývalou přesmičku. Dobrá Lubo -čubo. Tak klidně poštěkávejte. O jednoho víc e nebo méně. Jak je ctěná libost. S písmenky si umím hrát také.

a hele
kormorán,
co má v hlavě modrej krám, a na ráno, vždycky v hlavě nasrá.no zase klape zobákem. Jo Brome, jste fakt v dobré společnosti. .. K e kormoránovi vám opravdu gratuluji. co je ten vlekej srab co tady sprostě uráží místně příslušné ženy a jejich děti. Užijte si ho.
21. 12. 2010 | 07:34

PatientO.T. napsal(a):

Nádherná diskuse. Odpovídá úrovni blogu i autorových "vtipných" komentářů...
21. 12. 2010 | 07:57

Ajša napsal(a):

Neuvěřitelná diskuze!! Obzvláště mezi panem Bromem a nicky vlk a ZAM. Pane Brome, proč proboha, možná nevědomky, šíříte "nelásku"? Proč na anonymní diskuzi, ve které vystupujete jako konkrétní osoba, dáváte v sázku svoji důstojnost, kterou pak pro některé z nás marně obhajujete? Jste to vy, pane Brome, kdo první nepatřičně oslovil nick vlka! Nedivte se, že se brání. Já jsem tomu vašemu uvodnímu vstupu do diskuze, kde jste anonymní nick "vlk" přiřadil k veřejně známým osobnostem pánů Paroubka a Hořejšího, vůbec neporozuměla. Nebo vy znáte nick "vlk" osobně, víte, co dělá konkrétního v reálném životě? Četla jsem i váš oslavný blog na bigjirku, který se v diskuzi prezentoval jako opravdový mírumilovný holoubek :-)!! Tak jeho oplzlé vyjadřování vám nevadí a jiné káráte, že se brání? Pane Brome, moc Vás nečtu, ale vzpomínám si, zahlédla jsem před nějakým časem Vaši invektivu i vůči panu prof. Hořejšímu. Domnívala jsem se, že na diskuze se chodí, abychom se poučili názory jiných, ne abychom je uráželi. Příjemné svátky vánoční. Všem.
21. 12. 2010 | 08:17

vaclavhorejsi napsal(a):

Zdeněk Brom:

Prominte, moje poznamka byla skutecne hloupa, rozhodne jsem Vas nechtel urazit; ani mi neprislo na mysl, ze byste to tak mohl brat.
Tim spise se omlouvam.

VH

..
21. 12. 2010 | 08:25

Zdeněk Brom napsal(a):

vlk:

Píšete v jasné souvislosti o věci, tedy o testech PISA, ale máte jen povrchní informace z médiích. To je na odbornou debatu málo. Bohužel ani nevíte, co to ty testy vlastně jsou.

Čtenářská gramostnost našich žáků? U části žáků vynikající a u části špatná. Kdybyste se obtěžoval studovat prameny, věděl byste poměrně přesně. j Milý vlku, tohle nejde optikou černá-bílá, proto v tom tápete a třepete jednu frázi za druhou. Pan Lex by pak byl překvapen vztahem úrovně čtenářské gramotnosti a škol, které se dlouhodobě mění.

Lhal jste i Vy o mně, když jste tady svaloval výsledky PISA na moje působení a neusále predikujete špatné výsledky v naší škole.
21. 12. 2010 | 08:28

Zdeněk Brom napsal(a):

Václav Hořejší:

Díky, oceňuji :)

To je nevýhoda internetové debaty, kdy chybí vzájemný kontakt a co je myšleno jako námět do debaty a vznesená otázka, může způsobit nedorozumění.
21. 12. 2010 | 08:31

vaclavhorejsi napsal(a):

Zdeněk Brom:

Nekdy bohuzel podleham pokuseni byt tak vtipny jako Pepa Repa (coz se mi ovsem stejne nemuze nikdy podarit);-)

..
21. 12. 2010 | 08:35

Zdeněk Brom napsal(a):

Václav Hořejší:

Musím přiznat, že tomu podléhám také a jak se zdá, se stejnými výsledky :)
21. 12. 2010 | 08:44

vlk napsal(a):

PAní / slečno Ajšo
přijměte uřímné poděkování....Vážím si Vašeho vstupu.

Brome
o PIS e , jako daňová poplatník, vím tolik, kolik potřebuji.
Například z dnešních Lidovek tohle:
http://www.lidovky.cz/zaky-skola-nebavi-tak-se-horsi-dko-/ln_noviny.asp?c=A101221_000017_ln_noviny_sko&klic=240471&mes=101221_0
vy si to ovšem na netu, protoež noviny ani nečtete ani neberete , budete moci přečíst až zítra.
A až v tom budete , pak zksute i člínek z nadpisem Uspělo hlavní město, pohořeli Karlovarští. Je v Lidovkách na téže straně.
Shrnuje regionální výsledky PISA. Netuším zda učíte v jižních nebo severních ˇČechách, Ať tam nebo tam, výsledky obou krajů nic moc... Takže být vámi, moc zd enemachruji.

en já o vás nelhal. Osvědčil jste , jak lze snadno doložit, naprosté nepochopení jednoduchého textu. Já na to konstatzoval, že s evůbec nedivím výsledkům čtenářské gramotnosti českých žáků v mezinárodním srovnání PISA. když onu dovednost nemají ani učitelé.
Opět lžete. Jak říkávala moje baička - kdo lže jednou, lže pořád.
21. 12. 2010 | 10:52

Kral napsal(a):

Ajšo
Není tady většího hulváta nad vlka. Nenadává jen Bromovi.S pěnou u mordy nadává všem okolo.Divím se, že se s ním někdo baví.Vyhrožovat, že si u vás zazvoní a dá vám do nosu dokáže jen primitiv.
21. 12. 2010 | 11:44

vlk napsal(a):

Krale vážně?
Máte velmi zvláštní způsob uvažování. ostatěn už jsme s vámi " měl tu čest".
Pokud mne někdo nazve darebákem, dám mu příležitost , aby mi t řekl do obličeje. Nic více jsem tady nenapsal.

Takže je mi líto, lžete. Bez pěny u huby konstatuji, že jste lhář. spokojen?
21. 12. 2010 | 12:02

Zdeněk Brom napsal(a):

vlk:

V tom je právě problém, vážený vlku, vy čtete noviny a já odborné publikace. To vede k povrchnosti Vámi napsaného.

To znovu osvědčujete tím, že mi vnucujete ke čtení něco, co dávno znám. Velmi chybujete, když uvažujete v regionech a vytváříte naprosto mylná novinářská klišé. Tohle se nehraje na kraje, ale každá škola sama za sebe. Takže musíte posuzovat každou školu individuálně. Navíc i v jedné škole mohou být vynikající třídy a třídy hodně slabé. Závěry v tomto případě musí vyvodit vedení školy.

Malá ukázka. Letos v prestižní mezinárodní soutěži uspěli mimopražští studenti. Výsledky SOČ jsou také relevantní. Kupodivu i do jižních Čech šly hlavní ceny atd.

Jistě pochopíte, že ty Lidovky číst nebudu, ale raději si přečtu skutečně informačně hodnotnou knihu. Vaše znalosti a vědomí je v tomto punktu chabé, velmi chabé. Proč to ale přiznávat, když můžete oponenta označit jako lháře.

Milý vlku, jediné, co jste zde doložil je, že jste velmi netolerantní. A znovu připomínám - dobří autoři ví, že nepochopení textu mohou zavinit obě strany. Zvláště v případě, že se |Vaše texty musí rekonstruovat a doplňovat jako papyrové svitky, kde také mnohé chybí.
21. 12. 2010 | 13:49

vlk napsal(a):

No Brome v tom problém není. Mně jako daňovému poplatníkovi stačí být seznámen s výsledky. Jinak bych totiž musel předpokládat, ženež jedete po silnici autem, přelousknete si seznam technických norem pro stavbu silnic, mostů, tunelů a tak podobně.
Jinak milej pane, jestliže výsledke množin výsledků nějakého úuzemí, dejme tomu v kraji je vynikající , či naopak mizerný nebo průměrný, říká t o cosi o průměrné kvalitě vzdělání v onom kraji. Samozřejmě , že nikoli o konkrétní škole. Což jsme nikdy netvrdil.
JZnovu opakuji, že jako obyčejnému daňovému poplatníkovi , mi stačí novinový souhrn.
Ohledně označení oponenta za lhháře . Používám jej tehdy, pokud oponent zcela vědomě překrucuje zjevná fakta. Ve vašem případě průběh a meritum našeho sporu.

Ohledně mojí netolerance - ano jsem velmi netolerantní k těm, kteří mají , bez zjevné příčiny touhu se o mne otírat. tak jako jste to udělal nejprve v blogu o bigjirkovi a následně pod tímto blogem.
V blogu o bogjirkovi jsem vám odpovděl korektně a slušně. Neb jsme si myslel, že jde o náhodu. tad yuž jsme žádný důvod neměl, neb jsem prokázal, že lžete.
Překlepy? Ano , dělám je. Víc e než mi je milé.
Nikd e jste ovšem nereklamoval, že byste udělal chybu kvůli nečitelnosti.
Až teď. Kdy nevíte kudy kam.
21. 12. 2010 | 13:59

Zdeněk Brom napsal(a):

vlk:

Pokud Vám stačí být seznámen s výsledky, pak si ty noviny čtěte. Pokud začnete obviňovat konkrétní osoby za to, že způsobily danou situaci, pak musíte znát fakta.

Jako s tou silnicí. Když po ní jen jedete, tak jeďte. Jakmile ale začnete na stavitele křičet, že je to špatně postavená silnice, pak si ty normy raději přelouskejte. Zamezíte tak dojmu aktivního Neználka. To platí pro nás oba.

Meritum naše sporu je velmi jednoduché: Nějaký Brom si dovolil zmínku o vlkovi a toho se to dotklo.

Blog o bigjirkovi jsem Vám vysvětlil tamtéž a také slušně.
21. 12. 2010 | 14:09

Zdeněk Brom napsal(a):

vlk:

Jinak mne prosím ušetřete pojmů "průměrná kvalita vzdělání v onom kraji". To jsou skutečně zcestnosti dobré pro noviny.
21. 12. 2010 | 14:12

vaclavhorejsi napsal(a):

Zdeněk Brom, vlk:

Nechte uz toho, prosim... Je advent, laska k bliznim panuje vukol... :-)

..
21. 12. 2010 | 14:13

vlk napsal(a):

Brom
znám fakta. Pokud učitel nebyl schopen pochopit jednoduchá text, sotva má předpoklady k tomu, uačit to své žáky. já taky neumím péct vánočku. takže to nikoho nemohu naučit. Je ten příměr dost jednoduchý?
Ohledně příměru. Nepřičím na s tavitele, že je šatně postavená, byť i to může laik zjistit. AKřičím, že jsou v ní hluboké díry. A ty vidím.
A meritum je samozřejmě jinak, než prezentuje Brom. Meritum sporu je v tom, že Brom nařknul vlka z čehosi. Což bylo v zásadním rozporu se skutečnsotí. Doložitelnou skutečností. A že Brom, byv upozorněn přírodovědcem, že se plete, trval na svém. A že s eneuměl pořádně omluvit. To je meritum věci. Brome.

Pane profesore Hořejší, to asi nepůjde.Ale věřte , že bych opravdu rád vyhověl.
21. 12. 2010 | 15:04

Ivan Hochmann napsal(a):

Ano,

Každý si udělal obrázek.
Já měl konflikt s Vlkem podobných parametrů celkem nedávno.
Editor mě vyčítal,že občas píši expresivním stylem a že to mnohé dráždí.
Dobře, --- ale nejsem hulvát a nikdy jsem nikomu nenadával do lidských fekálií.

A řeknu to zase zcela "expresivně":
Je symptomatické,že se k tomu lidskému zvířeti přiklonili podporou jeho socanští souputníci,co se tak vehementně ohánějí logikou,právními vědomostmi,ev znalostmi exaktních věd a politickými aktualitami.
Sami jste viděli výsledek!
Jak vidno všechny uvedené vlastnosti jsou k ničemu pokud se levotočivý mozek dostane do zaujetí obhajoby levičáckých demagogických principů.
To je pak ochoten i k nesmiřitelné nenávisti bez hranic a pravidel slušnosti,kterými se za jiných okolností tak asertivně domáhají.

Není opravdu lepší i v zájmu celkových poměrů na blozích ony zlovolné,uhádané,nejchytřejší osoby zavčas a okamžitě ....odkázat do patřičných lokalit bez ohledu na event.Advent.....pane Hořejší?

Jsou to Vaše psaníčka,které vyvolávají ideové konflikty a obnažují vaše způsoby nehodné následování.
Je pro Vás pane profesore tento neexpresivní styl přijatelný formou?
Tak si jej také přeberte obsahově.

Pěkné Vánoce a Lepší Nový rok 2011.

Ivan Hochmann.
21. 12. 2010 | 15:38

Quido napsal(a):

To Rozmbrada:
Patřim k té většině, která text pana profesora nechápe jako ironický. Doufám, že do příštích voleb půjde strana, která problém tzv. korupce takhle polopaticky postaví. Předem má můj hlas.
21. 12. 2010 | 16:22

vlk napsal(a):

Ivane
že bych projel pár starých blogů a dal sem tvé veskrze salonní výrazy?
Slovo fekálie najde š , na rozdíl od těch, co používáš ty,, ve slovníku spisovné češtiny.
Ty opravdu nejsi hulvát, kdepak ty.. ty jsi něco Jako Jemnocit Neposkvrněný.
A ohledně ostatního? Koukám, že na produkci žluči si fakt stěžovat nemůžeš.. To ti funguje opravdu dobře.

Jen ti jaksi uniká, že tu obrovskou zlodějnu , co s e teď řeší ,nezpůsobila levic e a už vůbec ne vlk. Že nám, které tak z duše nenávidíš prostě zlodějna vadí,. Vadí nám , když se kandidát na premiara chce PROKRÁST do Strakovky. Tobě ecvidentně ne. Pokud s etam prokrádají ti tví.
Takže si to užij!
21. 12. 2010 | 17:08

Zdeněk Brom napsal(a):

Václav Hořejší:

Respektuji přání autora blogu a zříkám se dalších replik.

PaneHořejší, pane vlku, olegové - požehnané Vánoce a vše dobré :)
21. 12. 2010 | 17:15

Zdeněk Brom napsal(a):

oprava: kolegové.
21. 12. 2010 | 17:16

jetotukormoran napsal(a):

hmmm 'hotel na blechy' dokonce po rudem vzoru znackuje pankejty-s tim muzes mluvit, s onem nemuzes)))) O jak jsi pruhledny.

Smradochu , pro mne je jakkakoliv informace o korupci v cr 'spatna', narozdil od tebe .
Ty se snazis prihrivat svou ideologickou omastenou vodu.
21. 12. 2010 | 17:17

vlk napsal(a):

Pane profesore Hořejší, apne Brome - hezké a příjemné svátky, klid , mír apohodu Vám i Vašim blízkým. A do Nového hodně zdraví a kapku štěstí.
Rovněž zd ekončím.
21. 12. 2010 | 17:58

vaclavhorejsi napsal(a):

Ivan Hochmann:

Diky, takovy styl se mi libi, doufam, ze vam to vydrzi i po vanocich!
Mejte se krasne!

VH

..
21. 12. 2010 | 18:21

ZAM napsal(a):

Ajša:
Obrátila jste se na nesprávnou adresu, na těchto stránkách ´nelásku´ většinou šíří vlk, nikoli pan Brom nebo já. Je možno si ověřit na dikci téměř všech diskuzních vstupech onoho individua. Vaše zkreslování situace je natolik subjektívní, že lze se jenom dohadovat o příčině. Rozhodně nebude košer.
21. 12. 2010 | 20:47

ZAM napsal(a):

vlk:
"musíš si vybrat jestli mne srazíš ze schodů nebo udáš. Obojí najendou nejde" :))))))))))))))))))
21. 12. 2010 | 20:51

Petr Havelka napsal(a):

Poslouchám ČT 24 a každý poslanec plácá o "pokročilé době" ?

Je teprvá 21:16.

Ano, doba je pokročilá, ale v úplně jiném čase.
21. 12. 2010 | 21:18

ZAM napsal(a):

Tak mě napadlo, že nadpis článku v kontextu s konkrétní diskuzí získal nový význam. ☺
21. 12. 2010 | 21:22

Ivan Hochmann napsal(a):

O obrovských zlodějinách a komu vadí.

"Politické zlodějiny" je už zažitá fráze spojovaná s parlamentem ČR.Táhne se pototalitním dějiným procesem jako odér po komunistické výchově.
Víme oč jde,tudíž se začneme rovnou zabývat ,proč se situace nemění ani po 20.letech.
Příčiny stavu jsem popsal výše(financování stran,atd,).

Vzhledem k rozdělení veřejnosti na levicově a pravicově smýšlející voliče je logické spravedlivé rozhořčení "levicových",pokud se dopustí ti druzí "pravicoví" jakéliv definované zlodějiny.

Jenže ZLODĚJINA tak jak ji známe z prostředí českého státního aparátu není pravicová ani levicová.Je od začátku sametu klasická postkomunistická praxe předem naplánovaná.
Začala divokými a jinými privatisacemi a pokračuje dál.
Poslední exces s fotovoltaikou přesně dokumentuje úlohu politiků na ovlivňování našich životů negativním způsobem.

Nelze říci,že ODS je stranou pravicovou.To jen tak zní její vlastní deklarace.Víme jak vznikla.Jak se vyprofilovala do dnešních dnů.
Je řeč o politicích.
*O všech těch osobách,které,opustili svoje povolání,aby se mohly účastnit na procesu přerozdělování státních prostředků a mocenských úkonů vedoucích k osobním profitům bez skrupulí a výčitek svědomí na úkor celé společnosti.
*K tomuto účelu byla postupně dopracována ústava,celé pensum zákonů vyhlášek a právních výkladů zakalkulovaných do jediného slova.Kontinuita.
Všichni s tímto procesem zakalkulování bolševických paskvilů do posametového "práva" souhlasili.Jedním z cílů byla beztrestnost a jednoznačně vyslovená koncepce neodpovědnosti politiků za uvedené ZLODĚJINY.
*Tedy nikoli odpovědnost jedinců vůči zákonům platným pro ostatní občany tohoto státu.Jejich prebendy počínajíc poslaneckým bufetem,jízdními a letovými výhodami a jinými benefity a konče privilegovanými trafikami v dozorčích orgánech a radách energetických a jiných podniků,je předem vyloučili z normálního života čestného člověka.
O nic jiného jim vlastně ani nešlo.Žádné BUDOVÁNÍ PRÁVNÍHO A SOCIÁLNÍHO STÁTU....
pouze a jen osobní profit.

POKRAČOVÁNÍ.....
21. 12. 2010 | 23:14

Ivan Hochmann napsal(a):

Pokračování:

Dosáhnout jej lze pouze dosažením mocenských pák,ovlivňující chod státu.Tedy manipulací se státními zakázkami,výběrovými řízeními,přerozdělováním dotací,grantů,daňových proporcí,atd.
*Tedy se pokračuje v komunistickém způsobu přerozdělování hodnot.Odtud termín POSTKOMUNISTICKÁ SPOLEČNOST.
*Tedy se pokračuje v LEVIČÁCKÉ,poskomunistické,totalitní manýře,která nemá s pravicovým uvažováním co společného a já z tohoto místa prohlašuji,že mě osobně nesmírně uráží a nasírá.
*Ano,výplodky kokomunistických tatíků vystudovaly a ujali se otěží koňských spřežení vycepovaných v bolševických stájích.To je onen problém,který si mnoho lidí neuvědomuje a mylně viní,změny v majetkových,finančních,celospolečenských poměrech,v zákonité ruce tržních mechanismů.
Co na tom,že doprovodné zákony jsou úmyslně zfixlovány,aby se docílilo rychlých a nevratných výsledků.
*Příliš mnoho lidí si uvyklo participovat na politických zvyklostech,zavedených do praxe v tržním hospodářsví na principech deklarovaných v kontinuitních zákonech,které se vyznačují typickou absencí postižitelnosti porušování všeobecně platnách norem.
Příliš mnoho lidí se také spoléhá na ohebnost postkomunistických paragrafů a jejich tvůrců právních podvodníků a rychlovykvašených grázlů schopných obhájit každou neuvěřitelnost.
*Je zase paradoxem doby,že nejvíce řvou ti,kteří byli a jsou příčinou všeho zla.
Kteří mají největší podíl na denunciaci práva a zákonnosti v tomto státě.Udělali to záměrně a myslí si,že znovu přijde doba socialistického realismu,kdy vládli rukou neomylnou a neomezenou.Kdy nikdo nic neměl a tudíž také nemohl nikdo nic ukrást.Kdy byla morálka ve psí,lidé si lhali do kapsy na každém kroku,děti a vědoucí utíkali přes ostnaté dráty do států,kde právo a zákon PLATILY PRO VŠECHNY STEJNĚ.
*Vlastně to paradoxem ani není .Je to historický poznatek o levičácké,potažmo socanské socialisticky internacionální neodpovědnosti.Je to Kainovo znamení hloupých lidí vyznávajících jakési ideologie a iluze,....-
namísto aby se zasazovali zdravým rozumem o přesné fungování právního státu a řízené sociální společnosti,ve které by byl politik služebníkem - nikoliv ZLODĚJEM,či KMOTREM.

Hovor byl o politických zlodějinách.
Předem si řekněme,že nebudou nikdy potrestány,poněvadž si stranické sekretariáty předevčírem zase a opět odsouhlasily DOŽIVOTNÍ PARDON.
Odsouhlasili jej poslanci napříč politickým spektrem.

Ivan Hochmann.

P.S.:Editore článek je slabým odvarem toho který mě zmizel.Ale napsat jsem jej musel znovu,poněvadž jsem viděl na ČT24 poslanvce parlamentu ČR ,příslušníky strany Sociálně Demokratické a Komunistické,kterak poučují ostatní parlament a prostřednictvím televise i celý národ jak se má chovat čestný a spravedlivý člověk.
21. 12. 2010 | 23:16

jih napsal(a):

Nevidim soucasnou situaci tak spatne. Jednou se totis muze stat, ze se politici dohodnou. Jak rikal zkuseny restaurater "nejhorsi je kdyz se kamaradi pinglove s kucharema."
22. 12. 2010 | 02:32

Milan Horký napsal(a):

Pane Hořejší, tleskám a máte můj obdiv. S pokorou uznávám dostal jste mě :-)
22. 12. 2010 | 09:00

Kaktus napsal(a):

Výborně, pane profesore! :-)

Nakousl jste starý známý fakt, že zastánci bezpřívlastkového trhu a malé role státu jsou obvykle zaměstnaní na místech, kde je ten stát platí. :-)))
23. 12. 2010 | 11:25

DV 505 napsal(a):

Ve vtšině věcí, které jste tu uvedl j Vámi pane profesore souhlasím. S jednou ale ne. Příspěvky státu (tedy nás všech) politickým stranám. Budiž, ať tedy jsou, ale ... K volbám přišlo 25 % voličů? tak tedy, zákonný příspěvek x 0,25
31. 12. 2010 | 17:44

fabianogolgo napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=s4vcC0V611Y&feature=related
07. 01. 2011 | 16:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy