Modlitba ke kterému svatému jest nejúčinnější?

29. 01. 2011 | 16:00
Přečteno 21663 krát
Svatí katolické církve musí, jak známo, způsobit aspoň jeden prokazatelný zázrak (raději dva či více), aby mohli být kanonizováni (prohlášeni papežem za svaté).
Jak je všeobecně známo, svatí provádějí zázraky nejen v onom období čekatelství na svatost (v té době mají nižší hodnost „blahoslavených“), ale i později, často v hojném počtu.


Vyvstává tak otázka, jestli v případě potřeby je efektivnější modlitbou vyprošovat zázrak od nějakého již osvědčeného svatého, který již prokazatelně způsobil mnoho zázraků, nebo od nějakého z mnoha čekatelů svatosti (blahoslavených), kteří mohou být k vykonání zázraku více motivováni vidinou povýšení.

Vbrzku se např. očekává svatořečení slavného architekta Antonia Gaudí (jeho nejznámějším dílem je dosud nedokončená barcelonská katedrála Svaté rodiny), jelikož už vykonal požadovaný minimální počet zázraků.

Existuje několik tisíc svatých (přesný počet není znám, nicméně existují částečné seznamy např. „kalendářových“ svatých, i úplnější seznamy kategorizované podle různých hledisek, jakož i přehledy toho, jaké oblasti mají různí svatí pod patronátem).

Myslím, že by se onoho potenciálu svatých a blahoslavených vykonávat zázraky mělo daleko více využívat. Mohlo by to značně ulehčit např. našemu zdravotnictví, ve kterém se často utrácejí nemalé prostředky na pokusy o záchranu téměř beznadějných případů.

Správným směrem šel v tomto ohledu papež Jan Pavel II, který prohlásil za blahoslavené 1340 lidí a za svaté 482 (více než jeho předchůdci za 500 let) a tím zjevně značně rozšířil blahodárný praktický potenciál této duchovní oblasti.


Je vskutku škoda, že dnešní papež je v tomto ohledu mnohem méně aktivní...

Ostatně i Jan Pavel II bude brzy oficiálně prohlášen za blahořečeného, protože splnil i podmínku způsobení zázraku (nebylo vyslyšeno silné hnutí obzvláště polských věřících, aby v tomto případě byl "přeskočen" ten nižší stupeň a byl Jan Pavel II byl rovnou prohlášen za svatého).
Pro nás neodborníky může být v této souvislosti trochu matoucí to, že pro papeže se běžně používá titul "Svatý Otec"...

Při diskusi tohoto zajímavého tématu bychom neměli zapomínat i na metody dlouhodobě úspěšně používané v Bretani. V tamějších vesnicích mívali řadu lokálních svatých, jejichž sošky byly umístěny na čestných místech v domech. K nim směřovaly prosby v nejrůznějších záležitostech praktického života (uzdravení z nemoci, regulace množství srážek, regulace porodnosti, úroda, atd.). Pokud daný svatý zklamal a patřičnou žádost uspokojivě nevyřídil, byla soška postavena dočasně "na hanbu" čelem ke zdi. Příště si nesplnění prosby asi rozmyslel...

V našem prostředí dosáhli mimořádné obliby někteří svatí (zřejmě na základě jejich dlouhodobě empiricky ověřené spolehlivosti). Důsledkem toho může být až např. následující formulace prosebné modlitby: „Pane Bože, přimluv se prosím za mě u svatého Tadeáška, aby vyslyšel mé prosby!“ (nutno ovšem poznamenat, že kněz, který tento příklad kdesi uváděl, jej nepovažoval za příklad kladný…).

Je ale třeba poznamenat, že zázračná uzdravení mohou fungovat, a dokonce snad daleko lépe, i bez účasti katolických blahoslavených a svatých. Např. Dan Drápal, představitel církve "Křesťanská společenství" dokáže údajně pomocí modlitby dokonce prodlužovat končetiny!
Ono citované svědectví doslova říká:

"A já si pamatuji konkrétně dva případy, které jsem viděl ze dvou, tří metrů před sebou. První byla holka, která měla kratší jednu nohu. Dan ji posadil, zvedl nohy , srovnal je (bylo vidět, že jedna je jasně menší), položil je a když je pak po krátké modlitbě zvedl, byly stejné. Holka mezitím slzy mírně v očích a říkala jako že cítí něco v noze. Divila se.

Druhý byl taky případ kratších noh, ale tentokrát je Dan držel v ruce. Kluk kolem dvaceti pěti , třiceti seděl na židli, Dan mu srovnal ty nohy a po modlitbě ta noha začla růst (vím, že někomu teď připadám jako blázen, ale popisuji, co jsem na své oči viděl, nikomu to nevnucuji, ale ani nazakrývám). Nicméně stalo se , že předrostla tu první. Dan řekl, ať že se ten kluk nebojí a uvolní, že ta druhá ji posléze "dožene" (nebo nějak tak, už přesně slova nevím). A tak se taky stalo. Kluk z toho celej hotovej a okolí taky ve zvláštním údivu."


Tedy - to jsou věci, není-liž pravda...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Rejpal napsal(a):

Díky autorovi za jeho zajímavou otázku. Domnívám se, že náš pan prezident a jeho přátelé a zřejmě i někteří jeho mocnější oponenti se denně modlí pro jistotu ke všem svatým.

Účinek těchto modliteb je obrovský zázrak, který vidíme kolem sebe: většina voličů dala dobrovolně souhlas s přerozdělováním majetku chudých daňových poplatníků těm mnohem majetnějším. Zajisté podle podobenství: "Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má." (Viz Matouš, kap. 13, verš 12.)
31. 01. 2011 | 09:02

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní jamino a pane ivanT,

chápu, že reCAPTCHA není příliš komfortní, ale věřte, že svůj účel plní velmi dobře (před jejím zavedením jsem denně ručně mazal třeba dvacet spamů pod každým textem; a nejde až tak o mne, ale o to, že do takové debaty se nikomu nechtělo přispívat).

Vedle dvou špatně čitelných slov, které máte v reCAPTCHA opsat (a to, že jsou hůře čitelná, je právě ta obrana proti spamům), vidíte tři modrá tlačítka. Nemůžete-li reCAPTCHA přečíst, klikněte-li na to první (se symbolem zacyklených šipek) a systém Vám nabídne další dvě slova. Můžete to opakovat tak dlouho, dokud nějaká nepřečtete. Ano, zabere to deset dvacet vteřin, ale zároveň si zde můžeme povídat bez spamů (těch pár denně, které ochranu reCAPTCHA prolomí, zachytím a smažu ručně)

Libor Stejskal
31. 01. 2011 | 09:28

Andrea napsal(a):

VH
Tak vy umíte vytvářet prostor, hmmm.
31. 01. 2011 | 09:35

Spravedlivý mezi národy. napsal(a):

Dobrý. Já to beru jako dobrý satirický článek o tom, jak lidi stále i ve 21. století blbnou a stále si potřebují vytvářet své pohádkové světy dospělých. Pak se nemůžeme divit, že v televizi (!) vysílají produkce různých "zázračných" léčitelů a věštců s kyvadélky, kartami a křišťálovými koulemi. Takové podvodníky by měli zavřít a ne jim dávat publicitu v TV. Hlupáků ochotných věřit v zázraky je bohužel v naší společnosti stále víc - s tím jak se u nás drasticky snižuje úroveň školství a vzdělání - především v těch přírodních a exaktních, na matematice a jejím kritickém, na důkazech založeném, myšlení. Místo seznamů svatořečených by se spíš měly zveřejnit seznamy těch, kdo svatořečení umožňují, schvalují a provádějí - a okamžitě je zavřít do blázinců. To říkám já - člověk umírající na rakovinu - na zázraky nespoléhající.
31. 01. 2011 | 09:41

Viola napsal(a):

Pane Spravedlivý,

nevšimla jsem si, zda jste se zkusil pomodlit, ne prosit šarlatány. Co Vám už může udělat to alespooň vyzkoušet.
31. 01. 2011 | 10:48

Viola napsal(a):

Martine,

tělo umře, duše žije. Slovo žije, dokud jej někdo nespálí, ale i pak ještě žije Duch, který se v oparu vznáší a zažehuje jiskřičky vzpomínek.
31. 01. 2011 | 11:00

Viola napsal(a):

O, zas čtyři jedničky po sobe, něco se mi povedlo.
31. 01. 2011 | 11:02

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

Já jsem to vyzkoušel - jsem z generace, která v letech 68-69 chodila na náboženství. Přečetl jsem bibli, mám VŠ vzdělání. Z toho všeho dnes na sklonku života vidím a vím, co jsou nesmysly, pohádky, berličky pro jednoduché duchem a dobrá bydla pro ty co ty jednoduché ve svůj - ať už finanční, či sexuální prospěch využívají.
31. 01. 2011 | 11:05

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

A aby nevznikla mýlka - to že jsem to zkusil - jsem nemyslel teď - že bych jako prosil boha o vyléčení - to ne - teď už jsem dospělý - já myslel v mládí, když mě prarodiče nutili chodit do kostela. Věřit na zázraky je dětinskost, která nikdy žádný problém nevyřeší, jen oddaluje, či zcela znamožňuje skutečné řešení - mnoho lidí na to doplatilo - modlení nikoho nevyléčí - stejně jako šarlatáni - církev i šarlatáni jsou stejná kategorie lidí - živí se na hlouposti a zoufalství některých lidí.
31. 01. 2011 | 11:17

buldatra napsal(a):

Pane spravedlivý,

Jsou tací, u kterých slovo motlitba navozuje nepříznivý dojem ve smyslu, že se jedná výhradně o cosi úzce spjatého s takovým tím ryze církevním tmářským úkonem s nějakým přežitým rituálem, tedy cosi provařeného, modloslužebnického a to jednoho může odradit od možnosti uvažovat o modlitbě z jiného úhlu pohledu.
Páč všecko, všecičko může být ve skutečnosti poněkud jinak. Pakliže si nějaká organizace modlitbu přivlastní za účelem organizování správného způsobu modlení, neznamená to ještě, že modlitba jako taková za to může.
Je zde totiž jistá nezanedbatelná možnost prospěšnosti a ta je bezesporu zajímavá.
Páč se to týká toho, co je v nás svobodné a tím je lidská mysl.
Navrhuji k zamyšlení možnost, kdy slovo modlitba nahradímeslovem afirmace.

Afirmace
Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přisvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každým okamžikem dne se o něčem ujišťujeme a v duchu každý z nás používá slovní spojení, kterými sám sebe, svůj vzhled, náladu a své činy hodnotí. Postavíte se ráno před zrcadlo a říkáte si „dneska vypadám hrozně…to zase bude den…nemám vůbec energii…stejně se mi to nepodaří atd. Bohužel afirmace většina z nás využívá proti sobě!
Proč z nich raději neučinit pozitivní tvrzení, vyvolávající pozitivní myšlenky, pomáhající vám soustředit se na svou sílu a na schopnost tvořit si a mít to, co si přejete. Moc afirmací je silná ať už si to uvědomujeme či ne. Afirmace jsou jako semínka zasazená do země. Trvá nějaký čas, než vyrostou do celé své krásy.

„ To co děláme ve srovnání s tím, co bychom mohli udělat, je tak nicotné, jako bychom chtěli srovnávat vlny na hladině oceánu s jeho nezměrnou hloubkou".

Nahrazení slova slovem nemůže jednomu nijak uškodit, naopak, může to prospět. A udělat něco prospěšného není k zahození. Afirmace nebolí, je zadarmo a je to vynikající trénink, který člověku může názorně ukázat, jak je „pouhá“ myšlenka silná.
Bodejť by silná nebyla, když je na počátku veškerého lidského činění.
31. 01. 2011 | 11:22

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

buldatra : "Páč všecko, všecičko může být ve skutečnosti poněkud jinak." To je jedna z nejvíce škodlivých vět, se kterou jsem se potýkal celý život, jako člověk s kritickým myšlením - tedy - je-li řečena bez důkazů, bez argumentů, jen jako škodolibý rádoby-intelektuální úsměšek. Prozrazuje nejen nedostatek argumentů, ale i lenost, či neschopnost ty argumenty hledat. Člověk s kritickým, vědeckým myšlením tuto větu nevyřkne bez důkazů o té "jinakosti" - důkazy, pokusy ověřitelné, opakovatelné - na tom je založeno poznání. Lidská přání, byť masově rozšířená jsou jen přání. Modlitby, jakož i bible a jiné "svaté" knihy, co jich ve světě všech věr je, jsou lidským básnickým dílem - nic víc. Ano - svobodné to je - věřit (pokud se k tomu člověk skutečně rozhodne sám - ne pod vlivem nějaké výchovy, či dokonce státní kurately), ale mnohem svobodnější je hledat skutečné důvody - ne ty hotové - sepsané před 2000 lety.
31. 01. 2011 | 11:34

Viola napsal(a):

Ivan T

"proc krestansky Buh nechava vetsinu lidstva (Muslimy, Judaisty, Budhisty, a vsechny dalsi) v temnotach a s velmi dobrou nadeji na zatraceni? A ostatne proc nevysvetli tisicum (doslova) krestanskych sekt ktera z interpretaci pisma je spravne a ktere cirkevni autority maji pravdu. Jak si ma ubozak verici, ktery opravdu neco o krestanstvi vi, vybrat tu spravnou versi?"

Bůh nechává pracovat nás, řekl, jděte do celého světa a říkejte o mě svědectví. Bůh má svátek, odpočívá, má už celý týden za sebou, má neděli a čeká, kdy i my si tu neděli uděláme. A my ji budeme mít, až budeme mít též odpracováno, co nám nařídil a té práce je jak na kostele.
31. 01. 2011 | 11:35

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

IvanT - aha - to se dá tedy chápat tak, že by se - lidé té správné víry (která to je?) měli víc snažit přesvědčit ty zbloudilé. A jak ? Třeba ohněm a mečem ? Celé dějiny jsou dějiny genocid věřících stád jednoho druhu proti stádu jiného pastýře. Hezká vyhlídka. Já bych viděl rozumnější vývoj - ke kterému lidstvo sice pomalinku, ale jednou přece dospěje - SVÉT BEZ VÍRY = svět rozumu a tolerance.
31. 01. 2011 | 11:49

buldatra napsal(a):

Pane spravedlivý,

Vaše kritické myšlení není nic, co bych si dovolil jakkoliv kritizovat a komentovat a s čím bych měl mít problém.
Naopak.

Mrzí mě jen, když je výsledkem takového myšlení konstatování škodolibosti. Inu, kdo hledá najde.

Takže, když použiji výraz afirmace, nemám tím na mysli cokoliv spjatého s vírou v cokoliv vyjma víru v sebe sama. Praktiky používané náboženskými organizacemi všeho druhu u mě vyvolávají cosi jako lítost z poznání, ale to je jiná kapitola.

Jak známo, když si jeden nevěří, nemá to lehké. Potřebujete tento výrok podepřít nějakým důkazem? Víra v sebe sama je víra. Když toto tvrzení podrobíte kritice, dobéřete se k jinému výsledku?
Pakliže ano, zabořte se do učebnic psychologie, kde se se smyslem prospěšných výroků, afirmací, můžete podrobně seznámit a můžete je prozkoumat vyzkoušet a následně podrobit kritice.
Dovoluji si ještě podotknout, že kritika by měla jít ruku v ruce se sebekritikou, čímž vzniká naděje, že výsledek bude vyvážený.
31. 01. 2011 | 11:59

Medikolog napsal(a):

Paní Violo,

Bůh přeci lidstvu zjevil poslední autorisovanou versi.. poznáte ji podle toho, že věřící nepotřebuje žádné cirkevní autority a už vůbec žádnou drahou Církev či Církev.. Svědčit cokoliv mohou ti, co sami zažili a viděli.. ne ti, co svědčí, že ti a ti jim řekli, že ti a ti jim řekli, že v několik tisíc let dlouhé řadě odkazů..,že někdo řekl, že když byl sám viděl a slyšel.. Takové svědectví není ve skutečnosti svědectvím, ale VYZNÁNÍM své vlastní VÍRY. O vaší víře nepochybuji. Nejsme ostatně u 109. Sůry?
31. 01. 2011 | 12:15

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

buldara : snad trochu chápu váš postoj - nemáte rád církve, ale věříte (ať je to v cokoli). Mrzí mne, že překrucujete smysl mých slov - neřekl jsem, že věřím v sebe. Zjednodušeně to řeknu takto - NEVÉŘÍM NIČEMU - (tedy ani sobě, pokud si sám sebe neprokážu) to je věta, za kterou stojím - a vím, že to je červený hadr pro věřící intelektuály, kteří rádi nonšalantně na kamery tvrdí, že sice nejsou v žádné církvi a do kostela nechodí, ale "věří, že je něco nad námi, co nás přesahuje". To, co přesahuje můj rozum a chápání - je jen rozum někoho, kdo má lepší rozum a chápání a potom spousta jevů a skutečností, které JEŠTĚ nejsou vysvětleny, aniž bych je považoval za jakkoli nadpřirozené, či zázračné. Nevěřit ničemu, co není prokázané je kritické myšlení - bez toho nemůže existovat věda. Věda si vytváří teorie - které může někdo považovat za "víru" - ale jen do okamžiku, kdy je tato teorie dokázána, či vyvrácena - i s připuštěním omylu, jako lidské vlastnosti.
31. 01. 2011 | 12:20

Viola napsal(a):

Pozdravuji vás pane Medikologu,

podle ovoce poznáte je. Zkuste si přečíst jen pár životu svatých? Jsou svatí, protože vraždili? Ne naopak, mnohdy pro svou víru byli zavražděni a rozhodně to nebyli sebevrazi. Napsala jsem vám odpověď.
31. 01. 2011 | 12:30

Elena napsal(a):

dôvod prečo Vacláv Horejší piše zosmešňujucé blogy na adresu Katolickéj Crkvi je veľmi jednoduchý:

štátná pokladňa je prazdna, nektoré fakulty Univerzity Karlovej bolí zrušené, nektorým hrozi, že nedostanú granty na vyskum na študium, pán Horejšý, zasmešňovaniem Katolickéj crkvi , chce znižiť jej hodnotu pre spoločnosť, to znamená odobrať finančnú podporu štátu na duchovné vzdelavanie sa a výchovu spoločnosti.
31. 01. 2011 | 12:41

buldatra napsal(a):

pane spravedlivý,

ani já jsem neřekl, že věříte v sebe. Myslím si totiž pravý opak. Takže Vás nemusí ani mrzet, že bych chtěl něco překroutit. Proč bych to také dělal?

No a když zaznělo směrem od Vás, že v sebe nevěříte, že nevěříte ničemu, pak si snad dovolím pouze konstatovat, že to považuji za kámen úrazu.
Ovšem, nikdy by mě nenapadlo Vám cpát víru v sebe sama, potažmo víru v cokoliv. Každopádně děkuji za Váš názor a Vaše sdělení, které považuji za zajímavé ač smutné.
31. 01. 2011 | 12:47

observer napsal(a):

to pgjed:
Mohu jen souhlasit.
Jak jsem napsal, mám jeho články rád, ale po tom, co se vyjádřil, jak je téměř členem katolické církve a jak vnímá její smysl, přičemž každou chvíli kope do jejich axiomů a vydává to za konstruktivní, je až směšné. Netušil jsem, že se hlásí ke katolicismu.
Má štěstí, že žije až teď. Kdyby tak konstruktivně podpichoval o pár set let dřív, hoří dávno jak hromádka dříví.
31. 01. 2011 | 12:54

Jamima napsal(a):

spravedlivý - s těmi církvemi je to trochu složitější. V mnohém máte pravdu. Historie katolické církve je bohužel historií značně krvavou a nelítostnou. Ale nikdo z nás nemá možnost posoudit druhou variantu, totiž jak by Evropa vypadala bez desatera, jaké hodnoty bychom vyznávali dnes, zda by to, co považujeme za trestné nebylo běžnou normou. Další věcí je, že lidé dosti často zaměńují víru a církev. Víra je vztah s Bohem, církev je obecenství věřících. A jako každé jiné obecenství lidí bude tedy uchvatitelné těmi, co mají silné lokty. Tak to je, bohužel. Lidé tedy mohou ovlivnit a dokonce zdevastovat církev skrze své zájmy a pokřivené charaktery, nemohou však nikomu vzít vztah s Bohem. Ani násilím. V dnešní době i když se to nezdá, mnoho mladých lidí hledá, vidím to v naší evangelické mládeži, téměř na každé akci se objeví někdo nový. Nyní už církve ukazují jinou tvář, staví více na písmu a duchovním prožitku třeba při chválách než na tradicích. Křestanské kapely jako např. DC Talk (USA) na poslech nerozeznáte od jiných rockových kapel. Ale zkuste si přeložit text. Shrnuto: víra jako taková je stále pro většinu lidstva důležitou součástí jejich života, církve pak musí ukázat lidem jinou, přívětivější a čistší tvář, musejí jít po jádru věci a tím je Bůh, víra, dialog s Bohem, dialog s lidmi. Pokud se církve oprostí od všeho nepotřebného nánosu, budou mít víc času na lidi a jejich potřeby. Ale nesuďme za to Boha, církve jsme si zpackali my lidé sami.
31. 01. 2011 | 13:12

Elena napsal(a):

názov tohto blogu by som zmenila na následovný:

Darvinista a veriacý v jednj osôbe v akcii!

škoda že Pepa Repa uponahlal zverejniť kodex diskutera, mala som ešte jeden bod v rukave, ja totíž, davam blogom svoje názvy!
31. 01. 2011 | 13:24

Ateista napsal(a):

Představitelé náboženství mají největší potenciál získat ocenění Bludný Balvan a Vy pane Hořejší, buďte trochu více racionálnější a v této souvislosti si vezměte příklad od Vašeho pana kolegy ze Sysifa prof. MUDr. J. H. Ostatně největší chybou Sisyfa je to, že nekritizuje a nedává ceny stoupencům náboženství.
31. 01. 2011 | 13:35

Andrea napsal(a):

Elena
Jak je ta slovemština milá a výstižná, ale IF-CI Kýv-chci se poučí, pozor na kurs
31. 01. 2011 | 13:37

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

Jamima > S něčím s vámi souhlasím - každé obecenství bylo v minulosti zneužito vůdci. Co z toho vyplývá ? Říkejme to lidem dnes a denně - ukazujme jim ty holocausty a křižácké války, Davidy Koreshe, Ivoše Bendy a Immanuely, kardinály a biskupy, co przní děti, immámy a hare-krišny. Snad - časem - pochopí (přikázat, či zakázat to nelze), že každé obcování za účelem víry v COKOLI a kohokoli je SEBEVRAŽEDNÉ a vražedné. Desatero - stále desatero - tam zakrnělo myšlení obhájců církve a víry. Dobrá - budu předstírat, že před Mojžíšem nic nebylo a připustím "zásluhu" židovské víry na základním kodexu chování a hygieny středověkých lidí. A co dál ? Máme vzývat donekonečna mlýnské kolo za to, že pohánělo stroje v době před-průmyslové ? Bůh je výmysl vaší myslí opsaný, tak jako to desatero, z prastarých bajek a pověstí. Nikdo vám ho nebere, ale nelze v rigiditě a dogmatech, která s sebou taková víra přináší vidět jakýkoli dlouhodobý pokrok a prospěch lidstva - naopak - je třeba se osvobodit od nevzdělaného starověku. I v době, kdy bylo desatero většinou Evropy přijato za "boží" zákon, nebyla zločinnost menší, než dnes, kdy "věříme" ve světské zákony, spravedlnost a tresty na zemi - nikoliv v pekle - právě naopak, tehdy byla humanita horší - jeho přínos je tedy sporný.
31. 01. 2011 | 13:41

Ateista napsal(a):

Pro Spravedlivý mezi národy: V zásadě souhlasím, ale tvrzení, že před Mojžíšem nic nebylo či poukazovat na zásluhu židovské víry, která je v zásadě xenofobní, rasistická, primitivní a krvavá, jako ostatně všechna náboženství, je značně nebezpečné. Negativa náboženství (a je jedno jakého) vždycky převyšovala a převyšují pozitiva. Náboženství je nemoc.
31. 01. 2011 | 13:46

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

Ateista - zdáte se mi příliš militantní a rasistický a neargumentujete korektně - židé nepodnikali pogromy, křižácké výpravy a holocausty - byli obětí, nejdřív babyloňanů, potom římanů, pak křesťanů, pak nacistů, pak zase křesťanů a komunistů - nakonec si řekli dost a proti Arabům už se postavili na odpor. Neobhajuji žádné náboženství - jsem nevěřící, ale kdybych už měl být nucen, tak bych to židovské považoval (v historii určitě) za to nejmíň agresivní.
31. 01. 2011 | 13:55

Medikolog napsal(a):

Spravedlivý mezi národy...

Co takhle za trest prostudovat TORAH nebo Starý zákon z Bible a vypsat nařízení boží ke genocidě, k ukamenování, k lichvě,....
a potom svůj příspěvek jistě zkorigujete podle pravdy.
31. 01. 2011 | 14:00

Ateista napsal(a):

Spravedlivý mezi národy: Nemyslím si, že by tomu bylo tak. Jistě, judaismus nikomu své náboženství nevnucuje (narozdíl od krvavého Islámu), spíše naopak, ale tvrzení, že oni jsou tím jediným a vyvoleným národem, že si je vybral Bůh je dost nebezpečné - ostatně mi to připomíná právě fašismus... Nelze to vidět černobíle, neboť křesťané měli vždycky v Evropě s Židy problémy a zde se dostáváme k tomu zásadnímu, náboženství vidí jenom tu svou "pravdu", náboženství je v zásadě primitivní, agresivní, netolerantní atd. Spor mezi Židy a Araby je z velké většiny čistě náboženský. Nesmyslné zabíjení mezi nimi se nevede kvůli nerostnému bohatství, přístupu k vodě a tak podobně, ale právě kvůli náboženství.
31. 01. 2011 | 14:04

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

Pravda je to, co se skutečně stalo. Evangelia - nový zákon na každé stránce sice hlásají lásku k bližnímu, nastav druhou tvář, dej i košili tomu, kdo ti ukradne kabát, ... . Ale historicky se křesťané chovali tak - jak jsem popsal výše. Kdo je tedy horší ? Ten, kdo má své baje a pověsti krvavější, nebo ten, kdo tu krev skutečně prolévá v masovém měřítku ?
31. 01. 2011 | 14:05

santawizard napsal(a):

V každém člověku žije spící superman.Kdyby se ilegálně probudili ,tak by z toho mohla být válka Titánů.To je možná ten důvod proč všichni na toto téma chodí jenom okolo horké kaše.Bojí se sami sebe a jeden druhého.Nevěří,že kdyby se z každého člověka stal superman ,tak by se z lidského mraveniště stalo supermraveniště.Nikdo nevěří,že nirvána je totéž jako království boží.Lidé si nedopřejí Boha.Raději než ,aby rozšiřovali jeden druhému vědomí a čistili si navzájem svědomí,tak se kydají hnojem a jsou úskoprstí.Proto zůstávají průměrní a to nejlepší si vezmou sebou jenom do hrobu.Možná,že nejdříve by se měl stát supermanem samotný papež..Nakonec je to samotná církev ,která čeká na dobrou příležitost, aby vstala z mrtvých.Aktuálně.cz ji nemůže předběhnout.Aby člověk vstal zmrtvých ,tak musí milovat svět!!!Obyčejně se ,ale lidé posílájí navzájem slovy do pekla než z pekla.Modleme se ,aby tomu tak nebylo.
31. 01. 2011 | 14:07

Ateista napsal(a):

Medikolog:
A víte, že ten trest, který jste autoritativně (snad z vůle boží) uložil Spravedlivýmu mezi národy jsem si dal v minulosti sám k sobě a v některých milulých článcích pana profesora Hořejšího jsem zde citoval problematické pasáže Starého i Nového zákona.... A o vyhlazování a podrobování si cizích národů je toho v Bibli také dost a i toto jsem zde před nějakou dobou psal a uváděl konkrétní odkazy na Bibli....
31. 01. 2011 | 14:09

Irena napsal(a):

Ateista:
"Ostatně největší chybou Sisyfa je to, že nekritizuje a nedává ceny stoupencům náboženství."

Také už jsem si mockrát lámala hlavu, proč to tak je. Asi má Dawkins pravdu v tom, že kritizovat smíme, chceme a umíme cokoliv, jen kritika náboženství je pořád nějak, tu více, tu méně, tabu.

Spravedlivý:
Dost mi ujížděly koutky, když jsem pročítala blogový příspěvek prof. Hořejšího. Ale po přečtení vašeho příspěvku mi ztuhnul úsměv. Nějak nevím, co říct, aby to nevyznělo jako nicneříkající fráze. Tak snad jenom - držte se.

Viola:
Zdravím vás. Čekala jsem, že Spravedlivému udělíte nějaké rady. Nejen že jste nezklamala, dokonce byly téměř doslova stejné, jako ty, které se mi honily hlavou v souvislosti s přemýšlením o tom, jak zareagujete.
Violo, nemá to blízko k zázraku?:-)))
31. 01. 2011 | 14:12

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

"úskoprstí"
Nádherné slovo ! Zato byste měl dostat Nobelovu cenu za literaturu :-).
31. 01. 2011 | 14:14

Ateista napsal(a):

Irena:
Jeden z hlavních a zakládajících členů Sisyfa byl Grygar, který je praktikující katolík a v otázkách víry či náboženství se přestává chovat jako vědec a začíná se chovat jako ti, který Sisyfos tolik kritizuje, je to zvláštní, ale je to tak. Grygar měl vždycky charisma a respekt a domnívám se, že jeden z důvodů, proč se Sisyfos nevyjadřuje k této problematice je právě tento. Nicméně je to složitější, protože po revoluci v roce 1989 se neslušelo vůbec urážet církev, aby ten dotyčný náhodou nebyl označen za komunistu a domnívám se, že i s tímto to souvisí.
31. 01. 2011 | 14:23

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

Problém pana Grygara a mnoha jiných vědců, kteří se zpronevěřují svému kritickému vědeckému myšlení, když jde o náboženství, dobře znám a chápu. Je to problém naší generace - naši prvorepublikoví prarodiče a zčásti rodiče nás vychovávali k víře - tak to tehdy bylo a tak byli vychováni oni. Jen ti silnější z nás se dokázali z této "kolébky" osvobodit. Dnešní mladá generace, která nemá povinné náboženství ve školách má větší šanci. Z tohoto důvodu tvrdím, že na všem špatném se vždy zrnko dobrého najde - komunisti udělali ve věcech "rozumu proti víře" dobrou službu, jakkoli jejich pohnutky - ovládnout mysl lidí ve prospěch své víry byly stejně zavrženíhodné.
31. 01. 2011 | 14:38

Ateista napsal(a):

Spravedlivý mezi národy

Doufejme, že se ta situace zlepší, ale nevidím to příliš dobře. Církev u nás více a více vystrkuje růžky, chce více a více peněz, více a více moci...
31. 01. 2011 | 14:41

Elena napsal(a):

Ateista,Spravedlivý mezi národy,Irena,

bojujte chlapci ( aj ked viem že pod tými to nickmi sa skriva jedén jediný pisalek) bojujte proti Katolickéj crkvi, predsa nebudete stracať peniaze na vietu , tie prachy potrebujete pre vedcov, aby vam na objednavku napisali vedecké teorie, každého druhu aké v ten deň práve potrebujete :)))))))))
31. 01. 2011 | 14:46

Ateista napsal(a):

Elena:
To je přesně případ lidí jako Vy. Když už nemáte žádné argumenty, ať už proto, že zrovna nejste intelektuálně zdatná nebo spíše proto, že na naše argumenty nelze nic říct, protože je to všechno pravda, tak se aspoň snažíte svými hloupými pokusy diskreditovat diskutující.
A pokud už tady trapně hovoříte o objednávání vědeckých teorií, tak bych Vás rád upozornil, že to byla právě katolická církev, která si mnohokrát nechala "ušít na míru" nějaký ten experiment... Dočtete se o tom např. v knize Bůh jako psychický virus od Petra Bakaláře. Ve své knize uvádí i původní prameny, všechno lze ověřit a dohledat.
31. 01. 2011 | 14:52

Elena napsal(a):

Ateista,
preto že mi nestoiš ani za odpľuvnutie
31. 01. 2011 | 14:54

Ateista napsal(a):

Elena:

"Svatá" Elena opravdu nemá co říct, tak se na mé věcné poznámky a jednoznačné informace vymlouvá... jinými slovy přejde do osobních útoků, které jsou i dosti infantilní a vypovídají o inteligenci a charakteru dotyčné osoby. Od lidí jako jste vy mě to nepřekvapuje a jsem rád, že takto reagujete a ukazujete, co jste zač...
31. 01. 2011 | 14:58

Jamima napsal(a):

spravedlivý - desatero - myslím, že lidé si mylně představují, že desatero je tady proto, aby nás Bůh mohl chytit na hruškách a řádně ztrestat. Ale ono má jinou roli. Měl by to být návod čeho se vyvarovat a tím si ušetřit spoustu problémů a bolestí. Již jsem to tady popisovala. Zkuste si vzít jednotlivá přikázání a představit si, co jedinec jejich porušením získává a co naopak riskuje nebo ztrácí. První tři přikázání se týkají ovšem vztahu člověk - Bůh, ostatních sedm vztahů člověk - člověk. Jako ateista se zřejmě prvním přikázáním ani oběma dalšími zabývati nebudete, koneckonců, pokud nevěřím v Boha nevěřím ani na zatracení. Ale zkuste si to s těmi sedmi a možná vám vyjde, že ono to má svou jasnou logiku.
S tím utrpením, nemocemi a tak - Bůh nám nikde neslibuje, že ti, co v něj uvěří budou ochráněni od zlého a budou mít život bez bolestí a utrpení. Bůh říká, se mnou svůj kříž (a každý nese životem nějaký ten svůj "kříž") poneseš v naději, já bude u tebe stát i ve chvílích, kdy nikdo u tebe nebude. Před rokem jsem byla na operaci, přestože jsem věřící, měla jsem obrovský strach. Čekala jsem na chodbě před sálem na vozíku a nikdo u mne nemohl být, děti, rodina, přátele. To jsou chvíle, kdy s vámi může být jen Bůh, jestli v něj tedy věříte. Pro mne není Bůh žádnou berličkou, je součástí mého života, který posunul někam úplně jinam. Nemohu se zlobit na někoho, kdo nevěří, víra je dar. Zároveň však nemohu nevidět, jak ateisté dokážou útočit na věřící za každou cenu a také za každou cenu je přesvědčovat o své pravdě. Málo věřících vystupuje takto agresivně vůči ateistům a když už se nějaký najde, je to okamžitě považováno za normu chování všech křesťanů. Proto bych se přimlouvala za více pochopení jedněch i druhých pro odlišná stanoviska a spíše hledání toho, co máme my věřící s vámi ateisty společného než hledání rozdílů. Jsem totiž přesvědčena, že těch pozitivních stejných hodnot se najde určitě dost na to, abychom se mohli a dokázali vzájemně respektovat
31. 01. 2011 | 15:02

Elena napsal(a):

Ateista,

považujem za znehodnoťovanie viery a mojich hodnot, ak budem ateistovi vysvetľovať svoju vieru.

Mne je úplné jedno, za koho ma považuješ
31. 01. 2011 | 15:07

LEVAK napsal(a):

Ad ivanT:
Vážený pane jestliže Bůh udržuje při životě takový zmetek jako je dnešní svět tak moc pochybuji,že zde uplatňuje nějaký svůj vliv. Představuji si to asi tak, že jako v laboratoři založil základní podmínky a teď jenom provádí sledování jak se mu to vyvíjí.Víte co, přečteme si raději Písně Šalomounovy a přijdeme na jiné myšlenky!
31. 01. 2011 | 15:12

Medikolog napsal(a):

Elena,

kápněte božskou. Jako rodačka z Krymu jste pravoslavná, nebo katolička? (/;>))

Ateista,

Bibli, Knihu Mormon, Svatý Korán, Hdíthy,......
Jenom Judaismus z nás, neŽidů, dělá méně než dobytek.
Když se dáte pokřtít nebo pronesete Šahádu, stáváte se jedním z nich. Když ale konvertujete k Judaismu, pak ani vy ani vaše děti zrozené ze Židovky nebudete pro ně těmi jejich -- v Talmudech je jasně psáno, že vaše pozůstalost patří kdejakému Židovi, jen ne vašim potomkům - protože nejsou "čistokrevní".
Židé nestojí o proselyty, protože Jahve je pouze jejich knenový (národní) Bůh co stvořil Gójim v lidské podobě aby Židé nemuseli jednat s dobytkem a aby měli z koho žít....
31. 01. 2011 | 15:57

Alena napsal(a):

Kodex pana Řepy, vystihuje debaty nejen na aktualně, ale na internetu jako takovém. Je psán nepoliticky, každý si z něj může vybrat co chce, najít své neduhy a zasmát se sám sobě.
Zatím se našel pouze jeden, který zareagoval podrážděně. Diskutér vlk, která potvrdil staré české pžísloví o potrefené huse, nikde totiž jmenován není. Potvrdil své zbytnělé ego nesnášenlivého, nafoukaného a sebestředného jedince.
31. 01. 2011 | 16:00

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

Jamima > "Zároveň však nemohu nevidět, jak ateisté dokážou útočit na věřící za každou cenu a také za každou cenu je přesvědčovat o své pravdě."

2000 let křesťanské historie není ničím jiným, než NÁSILNÝM, krvavým přesvědčováním nevěřících - či jinak věřících (židů, muslimů, pohanů, animistů, Janů Husů). Upálené čarodějnice, upálení a umučení průkopníci vědy, upálení reformátoři církve, kteří nechtěli nic jiného, než aby sama církev dodržovala zákony, jež ostatním vnucuje - tohle obhajujete, jako dědictví, na které máme být hrdí ? Nebo to zas spláchnete něčím jako - chyby se staly, ale bůh je dobrý ?
Každá dnešní ústava a zákoník civilizované země obsahuje mnohem víc norem, než ten holý základ - ochrana života, svobody a majetku. I kdybych připustil, že je to zásluha Mojžíše, tak co s tím dnes ? Snad se můžem jen poděkovat a říci - Děkujeme odejděte - do historie, kam patříte, páni papeženci a pánbíčkáři - dnes už jsme o několik světelných let dále v humanitě a pokroku. Nové náboženské války nechceme.
31. 01. 2011 | 16:14

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

Medikolog > vy jste normální nácek - rasista. Vemte si okované kanady, přeholte si svou prázdnou leb a jděte si řvát na náměstí se svými soukmenovci. Mezi vzdělané lidi se nepleťte.
31. 01. 2011 | 16:25

n.o.s napsal(a):

Honululu

"Kdyz krestanstvi bylo temno, tak co melo byt, kdyby krestanstvi nebylo ?"

Vaše otázka je pochybná, opravdu se domníváte že před nástupem křesťanství existovalo nějaké temno, že existovala nějaká organizace s vlivem po celé říši která likvidovala všechny a všechno co se jim nehodilo?

Co mělo být? jakýkoliv systém který by neakceptoval invenci primitivních fanatiků jako jedinou pravdu.

Pilát Pontský, pravděpodobně jediná postava celého Nového Zákona která má nějakou cenu.

"O existenci Krista se neopirame o Bibli, ale o dejiny Rima."

nerozumím?

"Chcete mi pane N.O.S. tvrdit, ze byla lepsi nez krestanstvi ??"

především, NEEXISTOVALO křesťanství, ale EXISTOVALA křesťanství, Odpovězte na otázku jak se tento systém šířil v době před 325 a v době po 325.

Protože v době před 325 se jednalo o bezvýznamný debakl, teprve systém PO roce 325 začal získávat masovou podporu,

a zde se dostáváme k problematice CO to bylo křesťanství které většina společnosti více či méně akceptovala, tedy otázka zní JAK, inu první byla konvertovaná část elity (metodou většinou ekonomicko-politickou) následovala konverze měst a poté zbytku společnosti (v té době drtivé většiny cca 90%) tyto procesy měli několik forem exekutivní a náboženská (a kombinace) navíc tento proces nebyl jednostranný, lidé se v žádném případě svého náboženství nechtěli vzdát, tedy ta pohanská náboženství byla christianizována, a i poté se vraceli ke svým původním náboženstvím, což vedlo k paranoidním akcím a persekucím, navíc většina lidí neznala žádnou Bibli, jako mezi židy se jednalo o nástroj kněží (navíc jednoduše opis nového zákona byl pro drtivou většinu společnosti nedostupný), i kdyby ten dotyčný uměl číst, srovnejte ekonomickou situaci té doby, což byla doba hyperinflace

Aureus (později Solidus) na přelomu letopočtu se rovnal 25 Denárů, na počátku 4.stol. ~800, před 325 ~4000 , a kolem roku 350 ~4 000 000.

Oni samozřejmě dokázali zlikvidovat pohanství jako imperiální kult ovšem na lidové úrovni to trvalo stovky let (nic podobného dnešku kdy přesvědčit masu pro podpora režimu je otázkou dnů, možná ani to ne), ještě v roce 400 drtivá většina společnosti byla pohanská.

To je na velmi dlouhou debatu, mimochodem pohanství nejsou známá ačkoliv existovala řada knih a encyklopedií nic se nedochovalo, například církevní autor Hippolytus sepsal několik knih o pohanských náboženstvích církev vše zničila, viz

Very little of whatever there once was from non-Christian authors has survived. The Christians, not only in their triumphant exaggerations but in their sheer bulk, today, seriously misrepresent the true proportions of religious history.

They misrepresent, first, because what was written in the past had to be
transmitted from generation to generation across succeeding centuries, and
those centuries, as everyone knows, constituted a differentially permeable
membrane: it allowed the writings of Christianity to pass through but not of
Christianity's enemies.

Quite to the contrary: at the very point of origin, back then in late antiq-
uity, both secular and ecclesiastical authorities repeatedly destroyed unedify-
ing texts, in well advertised ceremonies, most obviously in sectarian disputes
where rival claims for orthodoxy were pitted against each other; whereupon
one of them along with its creeds and treatises would be declared heterodox
by the other, and measures would be taken to insure that no trace of its exis-
tence remained except, perhaps, what might be embedded in victorious dis-
proofs and rejoinders.4

Non-Christian writings came in for this same treatment, that is, destruction in great bonfires at the center of the town square. Copyists were discouraged from replacing them by the threat of having their hands cut off.

Ramsay MacMullen, Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries

jak židovské.... tomu já říkám barbarství, žid zvítězil nic víc.

Jakési "intelektuální" křesťanství vzniklo absorpcí řecké filosofie nejprve neoplatonismu, o 600 let později Aristotela (který byl již ve starověku dávno překonaný) a později dalších pohanských systémů (renesance, osvícenství vše pohanské)....
31. 01. 2011 | 16:29

Jamima napsal(a):

spravedlivý - měla jsem zato, že se bavíme o současném stavu. Já se tedy alespoň o něm bavím. Mluvím s vámi o své víře, o současné situaci a o tom, jak by dnes měly církve fungovat. Nemá žádný smysl donekonečna omílat historii církve. Za příkoří církve v minulosti se omluvil i papež. Pokud vám to nestačí, mohu vám za sebe napsat toto: je mi hrozně líto, že v minulosti bylo ubližováno tolika lidem těmi, kteří si osobovali právo na pravdu pod rouškou nositelů víry. S Bohem tyto praktiky měly pramálo společného. Vrhá to samozřejmě stín i na dnešní věřící a proto bych byla velice potěšena tím, kdybyste dokázal rozlišovat mezi jednotlivými lidmi podle jejich skutků. Zkuste na chvíli vnímat věřící jiným pohledem než přes jejich církev a historii. Zkuste se zeptat proč věří místo předhazování starých křivd, na kterých stejně nenesou žádnou zodpovědnost. Popovídal jste si někdy otevřeně s nějakým křesťanem o jeho pohledech na různé věci, o rozdílech mezi vámi, o tom, co prožívá? Pokud odpověď zní ne, pak tedy nevíte o dnešních věřících nic, co by vám dávalo právo jejich víru a život hodnotit. Až to uděláte, budete možná překvapen, kolik pohledů budete mít s křesťanem stejných.
31. 01. 2011 | 17:07

santawizard napsal(a):

aktuálně.cz zaručuje svobodu jak pro náboženství,tak pro atheismus,tak dokonce pro okultismus.Každý člověk dobré vůle, hledá ten dobrý výklad ,co tím chtěl básník říci.Ti, kteří hledají ve všem jenom zlo,tak ho taky najdou ,to je jasný.Destruktivní kritika není konstruktivní kritika,to je taky jasný.Kdyby k tomu došlo,tak na všechno se dá odpovědět,ale je to piplačka.Vysvětlit a pochopit je vzájemně relativní.Je to jako vysílačka a přijímač.Když nejste dostatečně naladěn,tak to nefunguje 100% Církev a stát jsou nejzákladnější lidské instituce.Historie obou nemohla jít jeden bez druhého.Kdo byl větší potvora ?Já osobně si myslím ,že to byl tatíček stát.Svatá matka církev je na tom o stupeň lepší.Dneska je skoro bez chyb,až na nějaké maličkosti.Jestli se někdo pořád ohání jakýmsi trestem,tak Ježíš určitě jak se říká,potrestá více politiky než kněze ,to je jasný.
31. 01. 2011 | 18:05

Michal Macek napsal(a):

zdravim pane profesore

to zalezi na tom ceho si zadate - kazdy svaty ma svuj obor cinnosti na ktery dohlizi - svuj patronat - napr kdyz neco ztratite ma se modlit k sv.Antoninovi atd atd...jinak se vyplati modlit k mocnym svetcum - tem nejznamejsim - k sv.Antoninovi.sv.frantiskovi.sv.Mikulasi atd - pozadateli o laskavost nejake narodni svetce (vita,anezku atd) nic nezkazite a taky nezapomnte na sveho jmenovce sv.vaclava. a pokud to chcete na tuty tak panna Maria je jistota :D
31. 01. 2011 | 18:11

ivanT napsal(a):

Pane Stejskale,

Dekuji za odpoved ohledne CAPTCHA. Moje poznamky:

- Posledni dobou se zacala slova objevovat v provedeni 'positivnim' a 'negativnim' (cerne na bilem a naopak) a tim se citelnost zhorsila.
- 'Slova' ktera tam byvala drive davala jakysi smysl - byvala anglicka. Ted uz to zadny smysl nedava, vypada to jako kusy slov nebo naopak slova zcela nahodne 'rozmnozena'. Tim se citelnost jeste zhorsila protoze clovek uz nemuze uhadnou par pismen, ktera nemuze precist.
- Pracoval jsem s jinymi system ve kterych byly symboly citelne (zcela nedavno, na pocitacovych konferencich) a presto to zrejme fungovalo.
- Kdyby mi na tom opravdu zalezelo, nebyl by problem naspat program (tedy 'stroj'), ktery by tu soucasnou versi vylustil se stejnou pravdepodobnosti jako soucasnou.

Rozumim, ze vam CAPTCHA zjednodusuje zivot a plne to podportuji, ale myslim, ze jsou opravdu lidstejsi verse. Ale co, obsah blogu a reakci je dulezitejsi a po nekolika pokusech se mi obcas podari CAPTCHA presvedcit, ze stroj nejsem. Pokusim se o to i nyni :-)
31. 01. 2011 | 18:59

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

Jamima : to je moc jednoduché - říci, že dnešní křesťané nemohou za své předky a že papež se omluvil a tím je vše richtig. Na jedné straně se k odkazu hrdě hlásíte - dokonce chcete křesťanství tepat do znaku EU, ale hlásíte se jen k něčemu. Však dnešní komunisté se taky považují za "jiné komunisty", než byli ti totalitní - ale kdyby se dostali k moci - věříte, že by zachovali pluralitu stran a svobodu víry ? Proti řadovým křesťanům nic nemám - jen že jsou snadno v těžkých dobách zneužitelní svými vůdci. S mnohými jsem se bavil - ale nikdy jsem z nich nedostal jejich skutečné VLASTNÍ názory - vždycky i podobnými větami opakují naučené pravdy svých obecenstev - stačí se pobavit s několika z nich po sobě - a zjistíte, že posloucháte magnetofonový pásek, který jim někdo nahrál do hlav.
31. 01. 2011 | 19:24

ivanT napsal(a):

Jamima:
"Před rokem jsem byla na operaci, přestože jsem věřící, měla jsem obrovský strach. Čekala jsem na chodbě před sálem na vozíku a nikdo u mne nemohl být, děti, rodina, přátele. To jsou chvíle, kdy s vámi může být jen Bůh, jestli v něj tedy věříte. Pro mne není Bůh žádnou berličkou, ..."

Opakuji, ze kdyz vam to dela dobre tak vam to preji. Ale tim co jste napsala zcela jasne potvrzujete, ze Buh pro vas berlickou je - oprela jste se o nej kdyz jste mela strach z operace.

No vidite, ja jsem take mel vetsi operaci, po smrti by mne cekali jen cervi a zadny posmrtny zivot, a berlicku jsem nepotreboval.

Proc to pisu? Ne proto, abych dokazal jaky jsem hrdina (coz nejsem). Pisu to proto, ze presne to co vam poskytuje nabozenstvi muzete ziskat i bez viry v Boha tim, ze trochu 'pritlacite na svou osobnost'. Navic tim ziskate konstruktivni kriticky vztah ke svetu, presne to co lidem pomaha jit dopredu - nachazet nove leky, nove operacni nastroje, porozumeni ktere umoznuje lecit a zlepsovat zivot, a vsechno to co i minimalni vira v Boha omezuje a ztezuje. Absolutne nic z toho vira odvozena z Pisem a uceni neposkytuje - pokud jde o jeji vztah k vede a pokroku, staci se podivat na tisice let historie.
31. 01. 2011 | 19:26

santawizard napsal(a):

BROŽOVÁ a KMEROVÁ : skeptici a pesimisti často nabízejí přirozenější cesty k sebeurčení než co nabízejí pobožní židé a bezbožní cigáni.Tak jako ,že Židé nevěří v Krista podobně atheisti nevěří vůbec v nic.Kdo však má poučovat koho?Všichni nemohou být kapitalisti,všichni nemohou věřit v kouzla a zázraky.Je to taky otázka biřmování.Např pro někoho Ježíš Kristus byl lidový léčitel z kterého udělali mučedníka a válečníka patrona Jana Huse a Jana Žižky.Teologie je však jediná věda, která věří v kouzla a zázraky.On byl ukřižován kouzly a vzkříšen zázraky.Kdyby jste chtěli najít vědečtější výklad boha ,tak by jste seminovali hospodské kaplany a marijuána gury a říkali ,že on byl lidový léčitel ukřižován judry a mudry lidového socialismu,např..Jaký je úděl ukřižovaného alkoholika a vskříšeného hospodského kaplana než vykoupit hříšníky z moci satana?.Takže buď máte věřít v kouzla a zázraky a nebo v marijuána gury a hospodské kaplany.(bible není proti marijuáně ale je proti homosexualitě.)Třetí vzadu vystrkuje černou bradu jako Jan Hus a Jan Žižka v mučedictví a válečnictví samého Ježíše Krista.Možná je jich víc.Vesmírné civilizace !Lucidní sny.Transcendentální Meditace.Virtuální realita.Oči jsou okna duše která žije v srdci a uši jsou dvěře mysle,která žije v hlavě.
31. 01. 2011 | 21:32

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší.

V jednom ze svých textů jste napsal,že je katolická církev Vašemu srdci blízká. Neměl bych celkem důvod Vám nevěřit, ale bohužel obsah některých Vašich příspěvků,tento nevyjímaje, tomuto tvrzení věru neodpovidá. Skrytě se vysmívat něčemu, o čemž zjevně nemáte dostatek informací, není zrovna to pravé ořechové. Myslím si,že život těch blahořečených a svatých snese i s Vámi srovnání:-). Mimochodem, nedávno Vás pochválili ( podle mne oprávněně) v příloze Katolického týdeníku "Perspektivy" za Váš postoj v polemice jednoho kovaného ateisty s profesorem Tomášem Halíkem.
Spíše jsem čekal, že se ve svém dalším příspěvku připojíte k předsedovi KDU-ČSL a k panu Kurasovi a vahou své osobnosti rovněž odsoudíte vraždy křesťanů v muslimských zemich ( včetně Egypta). Maloval jsem si naivně, že třeba napíšete tento příspěvek společně s profesorem Tomášem Halíkem, a podepíšete oba petici proti pronásledování křesťanů.

To by ovšem znamenalo trochu odvahy, trochu morálky, trochu pokory a trochu spravedlnosti. Tyto hodnoty se ale dnes nenosí, chápu.

Možná,že by to znamenalo mít i trochu pokoje v srdci:-). Zesnulý kardinál Tomáš Špidlík ve své knížce "Duše Ruska" píše o střelné modlitbě Ježíšově, která zní takto: " Pane Ježíši Kriste,Synu Boží, smiluj se nade mnou,hříšníkem".

Pokud byste - čistě náhodou - tuto modlitbu často opakoval, pak po nějakém čase zjistíte,že se člověk může vnitřně proměnit - a možná, že byste pak psal trochu jinak zaměřené články, a přitom určitě zajímavé:-).
31. 01. 2011 | 21:56

Jamima napsal(a):

ivan T - spousta lékařů a vědců ve světě i u nás je věřících. Máte snad pocit, že pracují méně usilovně na nacházení nových léků či objevů a že jim v jejich práci víra překáží? Berete jako vzor situaci u nás ale ve světě není ničím neobvyklým, že význačné světové kapacity jsou zároveň lidmi věřícími. Vztah člověka k Bohu nelze popsat jako kočku domácí, je velice obtížné popisovat vztah k Bohu někomu, kdo v něj nevěří. Ale pokud vás to zajímá, kdysi jsem zastávala podobné "nesmiřitelné" postoje jako vy.
spravedlivý - nezlobte se, ale vaše házení do jednoho pytle má asi stejnou logiku, jako bych vás já jako věřící obvinila z toho, že vy jako nevěřící jste zodpovědný za utrpení věřících v padesátých letech. Je to stejné, jako bych použila argumentaci, že pokud zastáváte materialistický pohled na svět, máte stejné názory jako komunisté v té době a tudíž máte spoluvinu na pronásledování věřících se vším všudy. Jak se vám líbí takovéto paušalizování? Odpověď je nasnadě, proto i vy byste mohl rozlišovat. Hrdě se hlásím k tomu dobrému, co víra přináší a přinesla, za to špatné cítím hanbu a omlouvám se, ale v žádném případě to neznamená, že kvůli tomu přestanu věřit. Koneckonců, když vlivem špatného stavění spadne barák a zabije spoustu lidí, také se nepřestane stavět. Jen by se měli příští stavitelé poučit z chyb těch před nimi.
31. 01. 2011 | 21:57

Viola napsal(a):

Přeji dobrý večer,

Eleno, já si myslím, že pan Hořejší jen není schopen hlouběji se zabývat vírou, tak jak věří mu to stačí, nemá vážnější potíže, jde mu vše od ruky, možná je to i tak, že využívá svěřené dary Ducha svatého skoro stoprocentně a Bůh ho za to miluje a požehná mu i bez toho, že nějaké věroučné mouchy na něm jsou. No ale také to bude i p. Halíkem, který má asi specifická kázání.

Ireno, také Vás zdravím. :-)
31. 01. 2011 | 22:53

vaclavhorejsi napsal(a):

skura, ivanT:

Predstava o Bohu, se kterou polemizuje Epikuros, Dawkins apod., je predstava detinska (jak vzdycky rikam „Super-Rybrcoul“), k jejiz kritice se take s radosti pripojuji. Existuje ale i predstava jina, o ktere jsem tady psal vicekrat, a kterou sdileji i vyznamni teologove (katolicti i jini).
Moje drivejsi clanky na toto tema:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=1072
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=2110
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=2146
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=2989
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=5411 vanocni
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=6317 velikonocni
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=7419
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=8401 vanocni
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=11046 Halik

***********************
pgjed:

“Problém je v tom, že nelze se současně považovat za katolíka a současně nevěřit v posmrtný život. Navíc tón a forma článků pana profesora, to již není ani sdělování pochybností ani zlehčující humor. To je docela nevybíravé kopání do něčeho, co má nepochybně svou hodnotu.“

Ja svym zpusobem v posmrtny zivot verim, ale ne tim detinskym zpusobem (vira v predmetnou existenci „nebe“, coby jakehosi paralelniho sveta, v nemz poletuji andele, prochazeji se svati, atd). Vysvetlovat ale svoji „predstavu“ nebudu, povazuji to za prilis intimni (ostatne slovo „predstava“ je uz v teto souvislosti zcela nevhodne).
Snad jen reknu, ze se opatrne odvazuji doufat, ze nekdy v budoucnu treba bude mozne nejak zrekonstruovat cokoli z minulosti, podobne jako byla zrekonstruovana treba znicena historicka nemecka mesta...

Zertovani o podle me naivnich nabozenskych predstavach nepovazuji za zadne „kopani“ do opravdove viry, ale za cinnost zasluznou. Opravdu si myslim, ze tahle praxe kanonizace je naprostym anachronismem.
*************************

t... :

“proč jste zrovna příznivcem katolické církve? Při tolika skandálech, hlavně pedofilního charakteru. Co přestoupit k jiné křesťanské círvi, která není zatížena (tolika) skandály?“

Urcite je to hlavne „imprinting“ z detstvi.
Mohlo by se zdat, ze nektere jine cirkve (treba unitari) jsou intelektualne uspokojivejsi. Ale z nejakeho duvodu skoro vsechny tyhle snahy vytvorit nejakou „novou, lepsi“ cirkev moc nefunguji. Katolicka cirkev ma i se svoji casto hroznou minulosti radu atraktivnich rysu - dlouha tradice a velmi siroky zaber – vejdou se tam jak zatvrzeli tradicionaliste, tak moderniste.
Myslim, ze z krestanstvi (vcetne katolickeho) se nakonec vyvinulo neco velice cenneho a intelektualne velmi uspokojiveho.
Uznavam ale, ze hodne (asi vetsina) krestanu ma stale jeste blize k tem "Rybrcoulovskym" predstavam...
Vetsinou to nicemu nevadi...

A npokud jde o ty pedofilni skandaly - uz jsem o tom psal - myslim, ze daleko vic jich je v mnoha jinych organizacich pracujicich s detmi, jen to neni tak bulvarne atraktivni, jako v pripade knezi:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=10861
http://neviditelnypes.lidovky.cz/papez-na-odstrel-028-/p_cirkus.asp?c=A100919_225830_p_cirkus_nef
*********************

Zacheus:

Vy zjevne patrite k te konzervativni casti katolickeho spektra (mate potize i s darwinismem...).
Neberu vam to - prosim, abyste zase respektoval muj odlisny pohled.

..
31. 01. 2011 | 23:35

ivanT napsal(a):

Jamima: Jiste je plno vericich vedcu. Kazdy z nas je schopen existovat soucasne v mnoha rovinach presvedceni. Koexistence nekriticke nabozenske viry s uplatnovanim vedeckych principu neomezene kritiky a kritickeho overovani v 'pracovni dobe' tak bohuzel neni nic prekvapujiciho. Tim se ale ten rozpor nijak nezmensuje.

Pokud jde o to co rikate, ja vas 'nehazim do jednoho pytle' s inkvizitory, vyvrazdovateli Kataru, a dalsimi pouze lidskymi stoupenci krestanstvi - uznavam, ze lide jsou schopni tragickych omylu a ze to samo o sobe jejich proklamovane presvedceni nevyvraci. Nemluvim o tom jak lide sva presvedceni realizuji, mluvim o presvedcenich jako takovych. Vira v nediskutovatelny princip vsemohouciho Boha ktery stvoril Vesmir a ridi ho je v naprostem rozporu se stanoviskem vedy jako viry v postupnou poznatelnost Vesmiru a denodenni kritiku kazdeho proklamovaneho poznatku. Kazdodenni pokroky vedy v tomto porozumeni ve stylu dva kroky vpred a jeden zpet nechavaji stale mene a mene prostoru pro viru nabozenskou protoze toho nabozensky obhajitelneho (v prvni rade zazraku) je stale mene.

Tim vubec nemam v umyslu vas presvedcit, abyste se vzdala viry, pouze vyjadruji sve stanovisko.
31. 01. 2011 | 23:41

ivanT napsal(a):

Horejsi:
Soucasni kosmologove nepovazuji za vyloucenou moznost mnoha paralelnich Vesmiru a tak hypothesa, ze se po smrti nejak kvantove nase 'duse' prestehuje do dalsiho Vesmiru neni zase tak rybrcoulska jak rikate. Pokud ji ale jako vedec chcete spojovat s Bohem (jakoz i ostatni prvky vasi celkem nespecifikovane viry v Boha), musel byste je otevrit kritice a podrobit stejne nemilosrdnemu zkoumani jako geny nebo DNA nebo cim se zabyvate. Pokud tak neucinite a neudelate ze sve viry hypothesu, ktera je aspon potencialne (ne)overitelna, fungujete na dvou neslucitelnych rovinach - vedecke a avedecke, jak jsem psal Jamine. Nebylo by to nic zvlastniho, takovych vedcu je plno, ale je dobre si to uvedomit.

Pokud jde o vasi volbu katolicke cirkve, ocenuji vase priznani, ze to je nejspis vliv 'imprinting'. Pro obrovskou vetsinu lidi je obtizne se vymanit z toho v cem vyrostli. Nakonec od Newtona to trvalo par set let nez prisel Einstein. Presto ale je to, zejmena v souvislosti s timto blogem, bizarni. Vira ve svate je jednim ze zakladnich katolickych principu - ale je to modlarstvi (a poruseni prvniho zakona z Desatera) podle muslimu, judaistu, a skoro vsech protestantu. Byl to take jeden ze zasadnich duvodu rozkladu krestanstvi na katolicismus a protestantismus ve stredoveku. Neverite-li tedy ve svate a jejich zprostredkujici roli, stezi se najde katolicky duchovni, ktery vas uzna za katolika.

P.S. Pane Stejskale, prave jsem vyresil dalsi past CATCHA: "one fPagedn". Docela by mne zajimalo, odkud to druhe slovo pochazi a pokud odnikud, pak proc CAPTCHA proste negeneruje ciste nahodna seskupeni cislic a pismen. Verte, ze by to byl mnohem jednodussi program a usetrili byste plno penez :-) Ale dost.
31. 01. 2011 | 23:57

santawizard napsal(a):

Buď je to pravda nebo výmysl .Buď on nás stvořil k obrazu svém nebo my jsme stvořili ho v obrazu našem .
01. 02. 2011 | 00:00

Aleš Vyhnal napsal(a):

To Václav Hořejší:

Ta představa s onou rekonstrukcí v budoucnosti je velice zajímavá. Viz např.:

http://en.wikipedia.org/wiki/Novikov_self-consistency_principle
01. 02. 2011 | 00:43

Aleš Vyhnal napsal(a):

"...The Novikov Principle does not allow a time traveller to change the past in any way at all, but it does allow them to affect past events in a way that produces no inconsistencies—for example, a time traveller could rescue people from a disaster, and replace them with realistic corpses seconds before it occurs. Providing that the rescuees do not re-emerge until after the time traveller first journeyed into the past, his/her motivation to create the time machine and travel into the past will be preserved..."
01. 02. 2011 | 00:50

Medikolog napsal(a):

Paní Violo 12.30:

A co třeba svatý Dominik.. po Ježíši Kristu další Velký Inkvisitor. Kolik jenom ve válce proti Albigenským brutálně vyvraždili katarů.. A co svatý Ignác z Loyoly..
01. 02. 2011 | 05:17

vaclavhorejsi napsal(a):

ivanT:

"Neverite-li tedy ve svate a jejich zprostredkujici roli, stezi se najde katolicky duchovni, ktery vas uzna za katolika."

Nemyslim, ze je to nejaky zakladni princip, a uz vubec ne v nejake konkretni (poklesle) interpretaci.
Ale i kdyby tomu tak bylo, musim se priznat, ze by me absence toho "uznani za katolika" nejakym duchovnim nijak zvlast nerozesmutnila...

..
01. 02. 2011 | 08:33

Viola napsal(a):

Medikologu,

copak je například na sv Dominiku špatného? "Dominik se nabídl jako náhrada za chlapce prodaného do otroctví, a obchodník s otroky dojat jeho obětavostí propustil oba. v době hladu pak Dominik rozdal veškerý majetek a nakonec prodal své drahocennné knihy a peníze věnoval hladovějícím chudým."

A co znamená Vaše formulace? "po Ježíši Kristu další Velký Inkvisitor." ???
01. 02. 2011 | 10:23

Viola napsal(a):

"Dominik si zvolil způsob života kacířů a nauku církve. Když Inocenc III. vyhlásil proti bludařům křížovou válku, Dominikovou zbraní zůstalo hlásání, přesvědčování, modlitba, kajícnost, slzy. Ale i osobní kouzlo a zázraky, kterými Bůh jeho dílo potvrzoval a posiloval. "
01. 02. 2011 | 10:27

Viola napsal(a):

"6. srpna 1221 Dominik umírá. Ještě po dvanácti letech je jeho tělo shledáno neporušené a u jeho hrobu dojde k několika zázračným uzdravením. Proto již roku 1234 prohlašuje svědek Dominikova pohřbu, papež Řehoř IX., že tento velikán církve, „svatý za života svého a požehnaný přízní Panny Marie, bude na věčné časy mezi předními světci uctíván“."
01. 02. 2011 | 11:02

ivanT napsal(a):

Viola:
'Co je na sv Dominiku spatneho?'
No, svaty Dominik zalozil Inkvizici. Urcite s nejlepsimi umysly, chtel chranit jedinou pravou viru a pomoci ubozakum postizenym podezrenim spojeni se zlymi mocnosti a podobne, aby skrz muceni ktere jim poskytl nakonec prece dostali aspon nadeji na Ocistec. Inkvizice a veci kolem toho postihly statisice lid a pouhe obvineni stacilo, aby byl dotycny mucen, protoze pouze mucenim se tehdy dala zarucit pravda. Dnesni katolicka cirkev se za to omluvila, ale chapu, ze nekomu muze i dnes pripadat svaty Dominik prinejmensim kontroverzni:
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Dominic

Pokud jde o to, ze papez Rehor zjistil, ze Dominik byl zazracne zachovan a ze u jeho hrobu doslo k zazracnym uzdravenim, poznamenal bych, ze v te dobe jeste byla Zeme stredem Vesmiru, skoro-upaleni Galilea za to ze s tim polemizoval melo teprve prijit, a tyz papez take veril na carodejnice a dalsi dne dost pochybne veci. Je tedy ponekud bizarni vybrat si mezi vsemi temi dnes smesnymi myslenkami zazraky kolem sv. Dominka jako temer vedecky overene.
01. 02. 2011 | 15:15

ivanT napsal(a):

Horejsi:
Samozrejme nic nebrani v tom, aby se clovek povazoval za co chce. Jen jsem minil vyjadrit souhlas s tim, ze mezi vsemi krestanskymi verami jsou katolicismus a ortodoxie temer osamele v uctivani svatych. Tudiz, jak uz nekdo poznamenal, pro toho kdo s tim nesouhlasi by bylo docela logicke neveru ve svate spojit s nekterou verzi protestantsvi, ktera ma treba v ostatnich vecech nazory temer totozne s katoliky.

Alke proti gustu zadny disputat :-)
01. 02. 2011 | 15:20

Viola napsal(a):

Sám Domingo však prý nikdy nepoužil proti kacířům násilné metody a jednání křižáků odsuzoval.
01. 02. 2011 | 15:38

Jamima napsal(a):

ivan T -....a tyz papez take veril na carodejnice a dalsi dne dost pochybne veci....vás překvapuje že papež Řehoř věřil na čarodějnice? Mne ne. Dnes v čarodějnictví věří daleko větší procento lidí než dříve. Stačí se podívat na debilní seriály, do každých novin a podobně. Popularita okultismu je obrovská, každá druhá puberťačka koketuje s myšlenkou, že z ní bude neodolatelná čarodějka. Je to kšeft jako prase a stupidní jelita ve snaze postoupit výš a dál experimentují se satanismem a černou magií aniž by si uvědomovali, co riskují. A riskují mnoho. Za tyhle srandičky se nezřídka platí duševním zdravím. Není to žádná nevinná bezstarostná hra. Zkuste se zeptat pár psychologů i psychiatrů, co se jim občas dostává do rukou. Takže nemějme za zlé Řehořovi něco, co je i v dnešní moderní době zcela běžné.
01. 02. 2011 | 15:40

Viola napsal(a):

Dominik ví, že papežské vojsko není v právu, a proto žije v ústraní a snaží se zmenšit utrpení lidu drobnými přímluvami u katolické vrchnosti. Odmítá biskupský úřad v Béziers, pouze přijme funkci generál­ního vikáře v Carassonne.
01. 02. 2011 | 15:42

Viola napsal(a):

Velmi správně Jamimo.
01. 02. 2011 | 15:43

ivanT napsal(a):

Viola:
Svaty Dominik nejspis nikoho osobne nemucil (a sam jsem rekl, ze Inkvizici vymyslel jiste s dobrymi umysly) - ale Stalin a Hitler take nikoho nemucili, a nejspise si mysleli, ze treba vyvrazdit Zidy a potom Slovany je pro lidstvo dobre. Znamena to vsak, ze byli v poradku? Nerikam, ze D. neudelal nic dobreho, pouze jsem rekl, ze chapu proc nekteri lide maji proti nemu namitky. Take nekladu na stejnou uroven Dominika, Hitlera a Stalina, jen chci naznacit, ze vas argument nema vahu.

Ze Rehor veril na carodejnice se nedivim, v te dobe na ne veril skoro kazdy. Jen myslim, ze kdyz mi clovek, ktery veri na carodejnice, Vesmir tocici se kolem Zeme a nescetne mnozstvi dalsich prekonanych nazoru rekne, ze videl zazraky, mam o jejich verohodnosti velmi silne pochyby. Ukazaly-li se jeho nazory na otazky vedy (vcetne mediciny) skoro vsechny jako mylne, proc by mely byt jeho nazory na zazracne uzdraveni neomylne? Neni to prinejmensim znacne nepravdepodobne?
01. 02. 2011 | 15:58

Viola napsal(a):

Hitler a Stalin nějakou ideologii založili,

ale také ji obhajovali krutými prostředky. Svatý Dominik založil de facto dnešní kongragaci pro nauku církve, pro očistu církve, sám viděl, jak hlásali slovo Boží kacíři - nuzně oblečeni a chudě, tak to také tak dělal, aby víru očistil od špatných nánosů. Byl proti křižáckým nájezdům a zvěrstvům, on byl pro hlásání lásky a pravdy slovem, na rozdíl od Hitlera, který nechal promlouvat veškeré dostupné zbraně, i nedostupné a plynové komory a Stalin gulagy a popraviště pro nepohodlné.
01. 02. 2011 | 16:09

narajan napsal(a):

Nedavno jsem se na jedne strance nejake nadsene satanistky docetl, ze nejdulezitejsi taktikou na internetovych forech je neustale, i pomoci spamu, poukazovat na prohnilost cirkve. A skutecne, toto je nejcastejsi tema odpurcu cirkve a nabozenstvi.

Co takhle poukazovat na prohnilost osvicenskych svetovladnych elit pripravujicich globalni gulag?
01. 02. 2011 | 17:58

ivanT napsal(a):

Viola: Vyslovne jsem rekl, ze svateho Dominika nesrovnavam s Hitlerem a Stalinem. Rekl jsem, ze argument ze nekdo nikomu osobne neublizil pomiji moznost, ze nasledky jeho cinnosti mohou spouste lidi uskodit.
01. 02. 2011 | 17:58

PV napsal(a):

Ateista, Spravedlivý mezi národy

ad Jiří Grygar) Vy se divíte, že Grygar je členem spolku Sysifos potírajícího hvězdopravectví a jiné pavědy, ale současně vyznává "tmářskou" křesťanskou nauku. Podle mého však víra v Boha nestojí proti vědě, jak nám to násilím vnucovali komunisté. Jsou to věci navzájem zcela nezávislé. Zkuste si to představit na příkladu: Stojí nějaká symfonie Ludwiga van Beethovena proti vědě nebo ji podporuje? Správná odpověď zní: symfonie není ani vědecká ani nevědecká. Přesto mi asi dáte za pravdu, že se nejedná o nějakou zbytečnost (podle marxistů o nadstavbu).

Vy poukazujete na to, že se církve ve středověku podílely na válkách a upalování čarodějnic. To je však jen polopravda. Polopravda pak není ničím jiným než rafinovanou formou lži. Celá pravda je taková, že co do míry krutosti a násilností byly církve na jednom z posledních míst vůči ostaním složkám středověké společnosti. Víte např., že v době vrcholu českých dějin za krále Přemysla Otakara II., kdy Koruna česká sahala od Baltu až ke Středozemnímu moři, byli Češi v Evropě nejvíce nenáviděni jako uchvatitelé? Máme se tedy nyní stydět, že jsme Češi - že jsme ve středověku byli okupanty na cizích územích?

Považte, prosím, že díky komunistickému vymývání mozků nevíte vůbec nic o pozitivních stránkách církví. Církve zakládaly špitály, chudobince. Církve (kláštery) byly středisky učenosti (dnes bychom řekli vědy - a nezabývali jen teologií). Církve provozovaly také školy. Shrnuto: církve civilizovaly původní barbarskou společnost.

Svatí v církvi byli vždy hlavně vzorem - pozitivním příkladem k následování. V počátcích církve to byli především mučedníci, kteří raději položili život, než by se víry vzdali. V dnešní požitkářské době jsou možná takoví lidé držící se určitého ideálu považováni za cvoky (opravdový ateista nemůže jejich jednání asi nikdy pochopit).

I v moderní době se uskutečňují zázraky - jen trochu jinak, než byste si představovali. Jsou např. známy případy, kdy lékař provádějící potraty poznal, že prováděl vlastně vraždy, a věnoval zbytek života osvětě proti umělému ukončení těhotenství. Polský kněz Maxmilian Kolbe zachránil v koncentračním táboře život svému spoluvězni odsouzenému na smrt, když místo něj nabídl život svůj. Jiný svatý, belgický kněz Damien de Veuster zasvětil svůj život pomoci malomocným na ostrově Molokai. Sám se malomocenstvím také nakazil a zemřel na ně.
01. 02. 2011 | 18:36

ivanT napsal(a):

PV:

Mate pravdu, ze vira a jeji realizace cirkvi jsou dve ruzne veci a v teorii muze byt vira dokonala a cirkev chybovat. Nemate ale pravdu v tom, ze neni rozpor mezi virou a vedou.

Veda pracuje na principu, ze vedec formuluje hypotezu a snazi se ji dokazat (ci vyvratit). Hypoteza ale musi byt 'falsifikovatelna' - to znamena, ze musi byt mozno formulovat test, ktery ji VYVRATI. Zadny nazor, ktery neni falzifikovatelny nema ve vede misto.

Vira je naproti tomu zalozena na nazorech neoveritelnych a nefalzifikovatelnych. Zeptejte se papeze nebo patriarchy Konstantinopole jestli mohou formulovat test kterym by bylo mozno dokazat NEexistenci Boha, svatych, stvoreni sveta, Nebe, Nejsvetejsi Trojice, neposkvrnene poceti, a tak dale. Nemohou a nijak se nad tim nebudou pozastavovat.

Je plno vedcu, kteri veri a delaji vynikajici vedu, ale tim ze prijimaji oboje jsou zretelne v rozporu se sebou samymi: Neni dusledne uplatnovat jeden system kriterii na jednu cast sve cinnosti a jiny na vse ostatni. Veda a nabozenstvi tedy nejsou principialne slucitelne protoze pouzivaje zcela protichudne metody prace, ale lide kteri se jimi zajimaji mohou praktikovat oboji - jsme prilis prosti na to, abychom byli ve svem veskerem konani dusledni. Rozdil mezi slucitelnosti vedy a nabozenstvi ma v pomeru k lidem, kteri je ptaktikuji stejny vztah jako cistota vity a cistota lidske instituce, ktera viry institucionalizuje.
01. 02. 2011 | 19:49

narajan napsal(a):

Existuji duchovni tradice, vetsinou meditacni povahy, ktere jsou metodicke a umoznuji overeni toho, co uci.
01. 02. 2011 | 21:21

santawizard napsal(a):

aleš vyhnal:necestuje se náhodou do budoucna přes oltář?Stroj času s kterým by jste mohl cestovat do minulosti a nebo do budoucnosti !?Potkám se tam sám se sebou v jiném věku?Hvězdná brána ?Rekonstrukce minulosti a předpovídání budoucnosti ,tak se dělá historie.!?
01. 02. 2011 | 23:28

vaclavhorejsi napsal(a):

ivanT:

Myslim, ze nemate pravdu, resp. mate pravdu pouze pokud jde o veci, ve kterych se cirkev neopravnene plete do vedecke oblasti - napr. pokud podporuje nejaky kosmologicky model, popira standardni evolucni teorii, pripousti flagrantni porusovani zakladnich fyzikalnich zakonu pri nekterych zazracich. Myslim, ze katolicka cirkev (i vetsina jinych cirkvi) se uz od techto veci distancuje.

Zasadnim bodem krestanske viry je ale neco, na co proste nelze jit "vedecky" - PV ma zcela pravdu s tim srovnanim s umenim. Podle meho nazoru je ustrednim bodem nabozenstvi vira ve "smysluplnost" sveta (projev "Boha"), jejiz soucasti je i etika. To proste nemuzete zkoumat vedecky, podobne jako nemuzete vedecky zkoumat otazku, jestli je nejaka symfonie krasna.
Take napr. otazka "zivota vecneho", "spaseni", "nebe", atd. nemusi byt nutne chapana tim tradicnim "stredovekym" zpusobem, ale intelektualne uspokojiveji, abstraktneji.

Pak jsou ruzne spekulativne-filosoficke veci, u kterych je take smesne pozadovat vedecky dukaz (Trojice, dedicny hrich, svatost, atd.) - jsou podle meho nazoru na podobne urovni jako pojmy z etiky, estetiky, filosofie ("jsoucno", "spravedlnost", "krasa") a rada z nich jsou jen jakesi (mozna trochu az smesne) spekulativni konstrukty, v zasade nepodstatne (ale snadno tolerovatelne jako "ornamentalni pomucky").
Spousta nedorozumeni urcite prameni i z toho, ze pri diskusi o techto vecech musime pouzivat obrazna vyjadreni v ramci naseho jazyka, ktery je adekvatni pro nas hmotny svet, ale spatne vyjadruje tyhle "duchovni" zalezitiosti.

Myslim, ze veskere konflikty mezi vedou a nabozenstvim (resp. cirkvemi) jsou pusobeny tim, ze se nabozenstvi/cirkve nemistne pletou do hajemstvi vedy. Pak je zcela na miste ten vas ("dawkinsovsky") postoj a ja se k nemu rad pridam.

Myslim ale, ze vysledkem vyvoje v poslednich >100 letech je, ze cirkev seznala, co je jeji opravdove teritorium, coz vede k pohasinani tech klasickych boju veda vs. nabozenstvi/cirkev.

Jak uz jsem vicekrat rekl - pokud bych si mel vybrat mezi vasim humanistickym atheismem a tim konzervativnim katolicismem (a la Viola, pgjed, Zacheus), tak by byla moje volba jasna...
Ale jsem presvedcen, ze existuje jeste neco lepsiho...

..

..
02. 02. 2011 | 08:42

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

takové náboženství je ovšem odsouzeno a skončí, není divu že o takové nikdo nemá zájem, část věřících se stane ateisty (agnostiky), část začne hledat jinou formu spirituality, většina se radikalizuje (fundamentalisté, popř.: islám).

jistě nelze zkoumat vědecky, ovšem vědecky lze zkoumat a pokusit se ověřit jejich tvrzení (např.: historie), zde se naskytuje otázka, jak je to s etikou systému jež je prakticky kompletně vylhaný.

Pokud jsou my známá pohanství, konstatuji jedno jejich pravdy byly univerzální, pravdy zjevených náboženství, fungují jen pokud zfalšujete historii, či vlivem politického tlaku, jinak jsou neudržitelné.
02. 02. 2011 | 10:45

Viola napsal(a):

Pane profesore, měl jste někdy možnost zkoumat jako vědec biolog nějaký zázrak?
Jestli ne, co kdybyste se o to pokusil. Co si třeba myslíte o Turínském plátně?
02. 02. 2011 | 11:58

Viola napsal(a):

Co to je, to lepší, co existuje?

Jsou to jiné civilizace v jiných oblastech vesmíru?
02. 02. 2011 | 12:00

Viola napsal(a):

A já nejsem konzervativní katolík. Jsem upřímně věřící.Konzervativní je zkostnatělý, který nepřijímá další poznání. Když se setkám s novým poznáním vidím, že do náboženství a Bible krásně zapadne a že je v ní obsažen. My Boha nemůžeme vidět, protože jsme v něm, ale On je i v nás.
02. 02. 2011 | 12:07

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s:

"takové náboženství je ovšem odsouzeno a skončí, není divu že o takové nikdo nemá zájem"

Ja mam jiny nazor - pokud v tom zustane ta mytologie, obrady, "ornamenty", tak to naopak pro mnoho lidi (radu takovych znam) naopak bude atraktivni.

**************************
Viola:

"Pane profesore, měl jste někdy možnost zkoumat jako vědec biolog nějaký zázrak? Jestli ne, co kdybyste se o to pokusil."

Nikoli, nemam poneti, jak by se takovy zazrak zkoumal. Podle me je to cinnost stejne posetila jako vynalezani perpetua mobile.

"Co si třeba myslíte o Turínském plátně?"

Myslim, ze je to podvrh ze stredoveku (aspon toto byl pred lety zaver studie, ktera pomoci radiokarbonove metody urcila stari do 14. stoleti (i kdyz k tomu byly jakesi vyhrady - viz http://en.wikipedia.org/wiki/Shroud_of_Turin). Myslim, ze Vatikan na to nema pevny nazor.

..
02. 02. 2011 | 12:08

Viola napsal(a):

Náboženství je nádherné a kdo má oči, ono mu je doširoka otevře.
02. 02. 2011 | 12:09

vaclavhorejsi napsal(a):

Viola:

"Co to je, to lepší, co existuje?"

Mel jsem na mysli "neco lepsiho nez humanisticjy atheismus i nez konzervativni a poverecna forma nabozenstvi" - tedy to "moderni" nabozenstvi zcela smirene s vedou.
************************

n.o.s :

Jeste jsem zapomnel rici, ze i takovy konfucianismus je docela atraktivni, presto ze tam nejsou zadne zazraky, andele a certi.

..
02. 02. 2011 | 12:11

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

profesore i když opominu onu okrajovou (radikální a v každém případě problematickou) teorii neexistence Ježíše, a zůstanu v mainstreamu, jsou poznatky dnešní biblické kritiky v naprostém rozporu se vším co církev hlásá, nemluvím o přírodních vědách, mluvím o vývoji bible, o historii židů a křesťanů, vývoji náboženství, já se domnívám že tato ideologie je neudržitelná, můj názor je že toto již nelze jednoduše okecat, všechno je zde špatně, dokonce ani ta jejich etika nemá dnes smysl,

osobně mám docela rád katolickou církev domnívám se že ji dnes potřebujeme (není nic lepšího), ale ten systém je neudržitelný.
02. 02. 2011 | 13:33

juvel napsal(a):

Viola:

"Náboženství je nádherné ....".
Dovolím si to podpořit a upřesnit. Blízký, osobní, důvěrný vztah k Bohu, důvěra, že Bůh nejenže existuje, ale že zasahuje ve prospěch lidí, kteří ho s opravdovostí hledají, důvěra, že jsem v jeho péči a že se na něho mohu spolehnout a důvěra v jeho zaslíbení - to je skutečně nádherné. To také je podstata svobody a štěstí člověka. A to je hlavním námětem učení J.Krista. Křesťanství je o vztahu, nikoliv o ideologii.
02. 02. 2011 | 13:37

Viola napsal(a):

juvel,

ano, ano.
02. 02. 2011 | 13:44

Viola napsal(a):

z článku na Wikipedii

Podle tvrzení agentury Reuters z roku 2009 katolická církev netvrdí, že je Turínské plátno skutečným plátnem, kterým byl zakryt Ježíš, ale považuje jej za působivou připomínku Kristova utrpení
a
Mnoho výzkumů nasvědčuje pravosti plátna, medializovány však byly zejména chybně interpretované výsledky studií, které původ zkoumaného vzorku kladly do doby vrcholného středověku.

Podle mě by byl Vatikán sám proti sobě, kdyby odmítal takový důkaz.
02. 02. 2011 | 13:48

Viola napsal(a):

čili jen podle agentury Reuters.
02. 02. 2011 | 13:49

n.o.s napsal(a):

Viola
vaclavhorejsi

"skutečným plátnem, kterým byl zakryt Ježíš, ale považuje jej za působivou připomínku Kristova utrpení"

zde je celá psychologie křesťana a křesťanství

církev vyrobí podvrh, tento podvrh celou dobu prodává jako nezpochybnitelnou pravdu, jakmile se ukáže opak církev prohlásí že to tak vlastně vůbec nemyslela. ale že je to pouze symbolika.

zcela pro ně typické, 1700 let falšování historie, nakonec se najde tuna pobožných individuí kteří tuto chabou výmluvu přijmou jako pravdu,

celé 2 roky přesně o tomto píši....
02. 02. 2011 | 14:20

Viola napsal(a):

n.o.s.e,

ale to tvrdí agentura Reuters, ne Vatikán

a co si myslíte o tomto zázraku: Plášť Juana Diega s obrazem Madony z agávové látky ze 16. století, který se měl nejpozději po 40ti letech rozpadnout, je naprosto zachovalý.
02. 02. 2011 | 14:24

Viola napsal(a):

Byl proveden vědecký výzkum pláště profesory z univerzity na Floridě. V roce 1979 dospěla komise k závěru, že obraz na plášti z roku 1531 není možno vědecky vysvětlit. Infračervené zkoušky prováděné fyzikem Philipem Callahanem z NASA potvrdily, že na obraze neexistuje podmalba ani podklad. Na obraze není také ochranná laková vrstva. Bez podkladu by se plášť musel už před staletími rozpadnout a bez ochranné vrchní vrstvy by se už obraz musel dávno zničit, protože byl vystavován velmi dlouho kouři svíček, dotekům zbožných poutníků a dalším znečištěním. Obraz si přesto zachoval svoji původní svěžest. Je dokonce vytvořen tak, že využívá hrubý vzor tkaniny k docílení prostorové hloubky obličeje.
02. 02. 2011 | 14:30

santawizard napsal(a):

Pane Václave:V historii křestanství věda byla tabu,sex byl tabu,skoro jako dneska drogy jsou tabu.Tímto se stavělo na tom,že zakázané ovoce více chutná.Racionalita a iracionalita každého člověka =(1.ano aby ne 2.ne aby ano 3. ano aby ano 4. ne aby ne)Tímto se regulovala politická a osobní moc člověka!!!!
Např. ze začátku dokonce heterosexuální sex byl zakázany před svatbou no a tedka to došlo až do dalšího extrému ,že dokonce homosexuálové chcou mít předem registrované partnerství!!Rovněž další postřeh:Nejprve Hitler zprznil swastiku proti židům a potom po znovuvzniku státu Izraele věda zprznila slovo droga.Např. kniha Rostliny Bohů je zakázana jenom protože se tam mluví o náboženství založené na drogách hlavně v primitivních kultůrách
02. 02. 2011 | 14:48

friend napsal(a):

to, ze v katolicke cirkvi jsou paraziti, neznamena, ze je vesmes spatna. Ono paraziti se najdou v kazdem vetsim zeskupeni lidi, treba s tim pocitat. Patrit ke katolicke cirkvi nemusi znamenat chodit porad do kostela, staci si vzit sam pro sebe evanjelium a premyslet.
02. 02. 2011 | 14:55

santawizard napsal(a):

Viola:Nikdo nemůže chtít aby věda dokazovala existenci Boha jinak než rozluštěním tajemství bible.Nikdo se však o to nepokouší,protože si všichni myslí ,že už to tajemství dávno a dávno znají.
02. 02. 2011 | 14:56

friend napsal(a):

"Např. ze začátku dokonce heterosexuální sex byl zakázany před svatbou", ano melo to sve opodstatneni, v dobe kdy neexistovala antikoncepce, casto pak na zaklade poblouzneni a chemie doslo k otehotneni a pak se ukazalo, ze jako par a rodice ti dva nejsou schopni harmonicky fungovat a nejvetsi obeti jsou vzdycky ti nevinni =DETI.
02. 02. 2011 | 15:01

n.o.s napsal(a):

Viola

One could say that the Shroud is the Icon of this mystery, the Icon of Holy Saturday. Indeed it is a winding-sheet that was wrapped round the body of a man who was crucified, corresponding in every way to what the Gospels tell us of Jesus who, crucified at about noon, died at about three o'clock in the afternoon.

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20100502_meditazione-torino_en.html

to je přesně tvrzení oné agentury jedná se o Ikonu
02. 02. 2011 | 15:05

n.o.s napsal(a):

Viola

já se domnívám že je to vše totální nonsense, podívejte Violo já mám svou metodu,

otázka, PROČ BŮH NELÉČÍ TY CO MAJÍ ČÁST TĚLA AMPUTOVANOU, jinak až někomu z lidí kterým byla část končetin amputována tato opět naroste uvěřím do té doby považuji všechny zázraky a celého abrahamického boha za absolutní lež
02. 02. 2011 | 15:13

santawizard napsal(a):

friend:ty to jenom komplikuješ!!Vždyť i dneska katolická církev nedoporučuje sex před svatbou ,kdežto evangelická církev skoro zase doporučuje homosexuálům,mít nejdříve registrované partnerství!!!!Jak bys ,ale vysvětlil zbytek toho co jsem napsal?Je to vysvětlitelné jenom rhetorikou ,kterou používáš? Já vycházím z toho ,že bible není proti marijuáně ,ale že je proti homosexualitě a ne naopak ,jak nám to chce zákon a církev nabulíkat!!!!
02. 02. 2011 | 15:15

friend napsal(a):

to santawizard: Patrit ke katolicke cirkvi nemusi znamenat chodit porad do kostela, staci si vzit sam pro sebe evanjelium a premyslet.
02. 02. 2011 | 15:33

n.o.s napsal(a):

santawizard

ve skutečnosti onen homosexuální svazek není žádný dnešní extrém byl relativně běžný v antické společnosti, (zcela jistě v Římské Říši) jaká byla jeho pozice v Římském právu nevím tj. např.: ve vztahu k dědictví

z podobného soudku, práva žen v této společnosti byla na velmi vysoké úrovni pravděpodobně nepřekonaná do 20.stol.
02. 02. 2011 | 15:39

santawizard napsal(a):

Friend: To je pravda,to znám!Došel jsem však k tomuto závěru:I když v bibli není nic napsáno ,ani o vojenských kaplanech,ani nic o hospodských kaplanech ,katolická církev nikdy v životě neseminovala ani svoje vlastní hospodské kaplany ,ale vždycky seminovala jenom vojenské kaplany.Proč asi?
n.o.s.: To je pravda,ale v té době ještě neexistovala evangelická církev a nikdo tam nečetl Bibli jako dneska ,když ji čtou celé miliony!!!!
02. 02. 2011 | 15:55

Irena napsal(a):

prof.Hořejší:
"Mel jsem na mysli "neco lepsiho nez humanisticjy atheismus i nez konzervativni a poverecna forma nabozenstvi" - tedy to "moderni" nabozenstvi zcela smirene s vedou."

To už ale nebude náboženství. Nebo budeme muset předefinovat význam tohoto slova.
02. 02. 2011 | 15:56

vaclavhorejsi napsal(a):

Irena:

Naopak, to bude (resp. uz do znacne miry je) "dospele" nabozenstvi.

..
02. 02. 2011 | 16:39

Ateista napsal(a):

Hořejší:

Hovoříte - li o tom, že i jinde jsou sexuálně zneužívané děti, tak máte jistě pravdu, ale zapomínáte na to, že do církve se nedostane takový počet dětí jako do jiných organizací a z toho vyplývá, že v procentuálním vyjádření je na tom katolická církev naprosto nejhůře. Dále si asi neuvědomujete to, že nikde jinde nedocházelo k takovému systematickému zamlčování a omlouvání sexuálních delikventů jako právě v katolické církvi. Navíc k tomu docházelo po dobu mnoha desetiletí, vlastně po téměř celé 20. století.
02. 02. 2011 | 16:51

vaclavhorejsi napsal(a):

Ateista:

Myslim, ze nemate pravdu - mnohonasobne vic je takovych pripadu u detskych taboru, sboru a sportovnich oddilu.
Snaha to zatajit je samozrejme vsude.
Tim samozrejme nikoho neomlouvam...

..
02. 02. 2011 | 16:53

Ateista napsal(a):

Viloa:
Když máte tu svou "jistotu", tak proč potřebujete nějaké důkazy? Viz to vaše slavné plátno. Kromě toho turínské plátno je prokazatelný podvr, to je dávno dokázané, to co tady píšete je lež a ubohost. Pokud budete takhle žvanit o astrologii či homeopatii zcela jistě budete aspirovat na cenu Bludný balvan, ale pokud jde o turínské plátno, promptně se to přejde, že? Pane profesore, rád bych Vaše vyjádření.
02. 02. 2011 | 16:56

Ateista napsal(a):

Hořejší:

Snaha je zatajit to všude, to máte naprostou pravdu, já s Vámi souhlasím, ale nebyl ještě případ, aby se např. vedoucí skautských táborů systematicky kryli po mnoho desetiletí. To se opravdu nestalo a pokud ano, pak takový případ nebyl odhalen, navíc je potřeba si uvědomit, že u katolické církve k tomu dochází po celém světě a jedni vědí o druhýchc, tj. je to všechno propojené.
02. 02. 2011 | 16:59

santawizard napsal(a):

atheista a hořejší:vy zapomínáte,že katolíci praktikují celibát!!Nikdo neslyšel,že by tam jeptišky a mniši měli sex(taky by to byl skandál)Nevím co dělá církev za porušení celibátu,dostanou vyhazov?Katolický pedofil však porušuje nejenom celibát, ale i zákon!!!!
02. 02. 2011 | 17:24

Ateista napsal(a):

santawizard:

ne, na to nezapomínám.... Myslím, že kněz by hned "vyhazov" nedostal... takové případy jsou... navíc za první republiky bylo běžné, že farní kuchařka byla v očekávání s knězem nebo kaplanem na faře...
02. 02. 2011 | 17:29

n.o.s napsal(a):

Ateista

forenzní psychologie, např.: tvorba falešné paměti pro osoby a události dokáže většinu těchto útoků poměrně důvěryhodně vysvětlit.
02. 02. 2011 | 17:40

Ateista napsal(a):

n.o.s.
Ano, o tom vím. Nedávno jsem četl dokument o občanech USA, kteří zcela věrohodně popisovali (nejen) sexuální útoky ze strany mimozemských civilizací a tak podobně. Nicméně při troše snahy lze toto eliminovat.
02. 02. 2011 | 17:43

friend napsal(a):

to santawizard: ne cela bible, evanjelium oddelit od vseho "balastu" o kterem pisete a premyslet
02. 02. 2011 | 17:52

santawizard napsal(a):

Nakonec ministr Jiří Pospíšil chtěl snížit hranici beztrestnosti pro nezletilé,skoro aby to bylo jako ve Vatikánu od 13 let.,ještě před tím než vyšetřoval podvody celoživotního studia zkráceného do bakalářské práce v Plzni.Na jedné straně se zákon zdráhá vyšetřovat podezřelé pedofily v katolické církvi,ale najednou na televize v pořadu s Michaelkou Jílkovou se přiznávají ,že se za zneužívání nezletilých už tedka fasuje celoživotní léčba nebo kastrace i když paragraf o zneužívaní nezletilých umožňuje trestat odnětím svobody jenom na jeden až 8 let.
02. 02. 2011 | 17:56

n.o.s napsal(a):

Ateista

můj názor je že se jedná o uměle vyvolanou hysterii tím nechci říct že je vše lež to jistě ne, nicméně "najednou" media začnou informovat o těchto útocích, víte válka v roce 1990 byla rozpoutána na základě umělé mediálně vytvořené masové hysterie z dětmi s inkubátoru které měla vraždit armáda Saddama Husseina, byla to lež včetně hysterie prolhané svědkyně před OSN.
02. 02. 2011 | 18:09

PV napsal(a):

Církev označuje "umělé přerušení života" za vraždu. To a odmítání registrovaného partnerství je s největší pravděpodobností důvod, proč je pedofilie uvnitř církve ateisty posuzována mnohem přísněji, než třeba ve školách. Dnes už asi nikdo netvrdí, že snaha zatajovat tyto případy se vyskytla jen v církvi. Když se tyto skandály rohořely v USA, rozhodl se tamější episkopát, že oběti pedofilie musí být velkoryse finančně odškodněny. Církev tam prodala značnou část majetku, aby na odškodnění měla dost financí. Tento krok možná podnítil další žadatele.

Na sklonku minulého roku informovala ČT o pedofilním skandálu církve v Belgii. Charakteristické bylo, že televize zapomněla uvést, že vyšetřování pedofilie kněží iniciovala sama církev.

Je vidět upřímná snaha církve postavit se k problému čelem. Nelze říci, že by církev tuto věc bagatelizovala.
02. 02. 2011 | 23:08

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s:

To turinske platno rozhodne neni nejaky zamerny podvod ze strany cirkve - dokonce kdyz se objevilo ve 14. stoleti, bylo prislusnym biskupem oznaceno za podvrh. Potom ale prevazilo mineni, ze je prave; kdyz se zavazne pochybnosti objevily znova, cirkev zaujala opatrne stanovisko. To je prece docela normalni chovani?
Krom toho - takoveto (sporne) falzifikaty mohou hrat dulezitou roli a byt inspirativni - viz treba RKZ - bez nich bychom nemeli spoustu umeleckych del z 19. stoleti.
A ostatne i takovy Jara Cimrman ma obrovsky vliv ;-)...

..
03. 02. 2011 | 08:20

Irena napsal(a):

prof.Hořejší:
Já vám rozumím, ale NAPROSTÁ VĚTŠINA věřících na celém světě vnímá význam tohoto slova jinak než vy. Proto tolik "útočných" reakcí ze strany věřících. Já osobně s tím, co vyznáváte vy, hodně sympatizuji (i když je mi asi přece jen bližší pohled jiného diskutujícího pod vašimi články - Z.Matyáše).
Osobně mám pocit, že "přestavba" významu slova náboženství v hlavách věřících nebude jednoduchá a krátkodobá záležitost. Jestli to vůbec bude možné.
03. 02. 2011 | 09:21

narajan napsal(a):

In the concluding paragraph of Novum Organum, Francis Bacon, that great harbinger of the Enlightenment makes this pregnant comment: “Man, by the fall, lost at once his state of innocence, and his empire over creation, both of which can be partially recovered even in this life, the first by religion and faith, the second by the arts and sciences.”

Defenders of Bacon are right when they say that Bacon did not envision the elimination of religion. Rather, as this statement shows, he saw the need for science and religion. Both are needed so that humanity may possess both power and innocence.

Bacon’s hope was unfulfilled. Rather, we have seen that since Bacon’s time humanity has purchased power at the expense of innocence, has established science by driving out religion. Indeed, the seed of this disaster was present in Bacon himself, who, for all his genuine piety, espoused the late medieval doctrine of double truth, i.e., one truth of science or natural reason, another truth of religion or scripture, neither related to the other. The process of secularization was founded upon this doctrine.

Science and religion were already estranged in Bacon, even though formal divorce proceedings had not been instigated. Yet the ideal of the union of power and innocence is compelling. That precisely, is what is lacking in the modern world—full of power but devoid of all innocence, or, more insidiously, exercising power in one sphere and innocence in another. (dr. Wiliam Deadwyler)
03. 02. 2011 | 09:30

Viola napsal(a):

Ateisto :-)

"Když máte tu svou "jistotu", tak proč potřebujete nějaké důkazy? Viz to vaše slavné plátno." Já to dělám z lásky k Vám a k panu profesorovi, když požádal o odpověď na otázku jaká je nejúčinější modlitba a s tím ovšem souvisí síla víry. Já už své důkazy mám, ty co mi ukazují jiní - vědci, mě nesmírně těší.

Jaké nesmysly jsem napsala?
03. 02. 2011 | 09:42

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

kdo se v těch všech podvrzích má vyznat, podstatné je prostředí které tato organizace vytvořila (nekontrolovatelný průmysl zbožných podvrhů), začalo to podvrhy literárními, pokračovalo to artefakty, např.: Nazaret a Mariina studna.

těch zaručeně Svatých Pláten™ je cca 20 možná více....
03. 02. 2011 | 11:36

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

Podvrhy již od počátku,...

[Helena] dostala ve spánku pokyn z nebe jít do Jerusalema. Když dorazila do
tohoto starobylého Jerusalema, opuštěného jako strážní věž v ovocné zahradě, jak
stojí u proroka, a usilovně hledala Kristův hrob, ve kterém byl Kristus pohřben a z
kterého vstal z mrtvých. Konečně, i když s velkými obtížemi, s Boží pomocí jej
nalezla.

Když imperátorova matka toto zjistila, odstranila sochy, očistila místo od špinavého nánosu a začala kopat. Narazila na 3 kříže: jeden svatý, na kterém byl pověšen Kristus a druhé dva, na nichž byli pověšeni dva lotři. Vedle těchto křížů byla nalezena Pilátova tabulka, na které Pilát různými jazyky napsal a jasné prohlásil, že ukřižovaný Kristus byl židovským králem. Poněvadž nebylo jisté, který z nich je ten hledaný kříž, imperátorovu matku to nesmírně bolelo. Nedlouho potom jerusalémský biskup Makarius ji uklidnil. Nejisté a záhadné rozřešil silou víry. Prosil Boha o znamení a to dostal. Toto bylo to znamení: Kterási chudá žena byla dlouho nemocná a již jí hrozila smrt. K ní umírající položil jednotlivé kříže v přesvědčení, že jistě bude uzdravena, dotkne-li se uctivě Spasitelova kříže. A naděje jej nezklamala. Když dva kříže, které nebyly Pána, byly přiloženy k ženě, ona přece umírala. Jakmile byl přiložen třetí kříž, který byl pravým křížem Pána', žena již umírající se ihned zcela uzdravila. Takto bylo nalezeno dřevo kříže Pána.

....

Konstantin dostal také hřeby, jimiž byly přibity Kristovy ruce. Konstantinova matka
je totiž našla na tom památném místě. Imperátor je vsadil do uzdy a přilby a užívá
jich ve válce.

Socrates Scholasticus, Církevní dějiny
17. KAPITOLA SV. HELENA NALEZLA KRISTŮV KŘÍŽ
03. 02. 2011 | 12:00

santawizard napsal(a):

Slyšel jsem,že kdosi kdysi přestal jíst a pít a jenom žil (několik roků) z liturgie chleba a vína.Všichni říkali, že je to úplný zázrak.Podobně kdosi jiný (z tak zvané církve alkoholu a tabáku) chtěl dokazovat existenci kouzel a nejedl a nepil půl roku ,kromě svého alkoholu a tabáku.Tímto se chtěli jeden druhého přetrumfovat.I když člověk nemá povinnost věřit ani v Ježíše ani v Satana natož nedej bože v nějakého tabákového mágiho a hospodského kaplana ,hle co všechno nepředvídaného se může přihodit mezi kozičkama a ovečkama.
03. 02. 2011 | 12:12

Light napsal(a):

***

Arijcům Židům Afromarkristovcům, neolidským i starostlivým bytostem slunečného věku, časem pak světlým tmavým rudým bílým modrým a hnědo žluto zeleným bytostem s tykadélky, také Luďku Sobotovi, Petru Nárožnému a všem živým i zesnulým hercům zdejších životadílných představení, jejichž památkou také pak s úctou

HOŘEJŠÍMU, SVATÝM a ozz "věnou" EZOPCOVÉ FLÉTNĚ:

Vážení a drazí hříšní lidé měst pozemských,

fa "leš" né světlo našich bližních (rá DOBY bra TŘÍ délištou E.T.) hmatatelnou putnou Tvé svíci přece mnohdy napovídá kudy pLout, jakoby na vlnách času, společnou tvorbou bohů makroprostoru společně námi živými prvky mikroprostorem,

proto duší svou vzývejme RADěji náš společný nový život člověka s lidskou tváří NICE 321 teď neniče,

ať skutečnými nalézáme v nás také Tvou lidskost a realitou postupného rámě pochopeného ducha svatého.

Existuje totiž v nás všech, probudilým člověkem na schůdcích tajemna a konečnem života těl jeho společného syna. Přímého vzpřímeného ramene moudrosti opatěry, skromností všech SKUTEČNÝCH duchů svatých otců, kterými také matky v nás a společně životem ochraňujíc naše bratry křísíme.

Prostě a jednoduše nebijme již tvým diamantem náš život rouna svého osudu, sic nezabijeme více již ani pravdou boží. Věž lásky "modrých plaménků Melchizedeka???!" moudrých to Platónů zapadnuvších 2 synů tisíců vřavy let, kterými pouze mrtvé křížem křísili jsme, však mnou skutečným živým do budoucna sebou život slunce na kříži již nepřidávaje, přec přidal nám nyní někdo jiný a to Tebou příteli, probudíš - lí se a zavčas zpět cestou uvědomění si tvé situace, uvnitř chýše hladovění, ze tvého CIDu peněz Jehoň už více netřeba, když korunou svému králi ani falešnému láskou nepředáš.

Tak nyní nalézáme spravedlivé harmonické odpuštění JEDNOTNÝM, PROBOUZENÍM zájmu Tvých rtů procitání, s nímž více svým citem ponaučení nacházejme se uvnitř sebe, až Z BRATRŮ A SESTER STANOU SE ZAS A NÁMI LIDÉ PŘÁTELÉ.

A to bez geneze dědičného hříchu a tvou důvěrou, pochopení oné změny času, jakoby kouzlem větru z věčné flétnY tímto světlem života.

Jen v modlení však ta spása není, ale DOBRÝ ŽIVOT láskou city obnáší a v nich tkví NAŠE PROBUZENÍ.

Když ztratíš dán tento klíč, tvůj život a ráj je srázu pryč, když znovu nalezneš jej však, pak jsi rád, že JSI ČLOVĚK A NÉ HAD.

Touhou "K" úctě pokory, Váš člověk úsudkem hlubokého tajemna

***
03. 02. 2011 | 14:33

santawizard napsal(a):

Poznej svého hada,poznej svoji holubici:on léčil,vymetal ďábla,kříšil mrtvé .kázal království boží ,odpouštěl hříchy a modlil se otčenáš,kdo to byl?
Light:Kde ses schovával?Vesmír je perpetum mobile, který stvořil zázrakem Bůh. Vesmír je nekonečně veliky v prostoru a v čase a ve hmotě a energii.Existuje nekonečné množství vesmírných civilizací na všemožné úrovni technického a duchovního vývoje,některé až miliard let před náma.S havlovým teleskopem jsme otevřeli okno vesmíru .Brzy příjdou vesmírné satelity, které se napojí na vesmírné civilizace.Místo létající talíře na obloze uvidíme pravé osvícené mimozemštany ze vzdálených solárních systémů na televizi a počitači,přímým přenosem z hvězdné brány.Počitačový guru a videomaniačka Lenora jako tvůj obyvák a pracovna.Lucidní sny.Transcendentální Meditace.Virtuální realita.Oči jsou okna duše která žije v srdci a uši jsou dvěře mysle,která žije v hlavě.Jaký je tvůj vzhled a hlas takový je tvůj sluch a zrak.Bůh vidí co cítíš a dábel slyší co myslíš jako zkrytá kamera a odposlouchávací zařízení.Oči jsou okna duše která žije v srdci a uši jsou dvěře mysle která žije v hlavě.Tanec duše a těla křížem krážem s očima a ušima.
03. 02. 2011 | 17:48

Sol napsal(a):

santawizard 03.02.2011 17.48
Vesmír je nekonečně veliky v prostoru a v čase a ve hmotě a energii.

Pokud je představa o velkém třesku správná,vesmír je konečnou dobu starý,konečnou
rychlostí expanduje a je tedy konečně veliký,jen jeho hranice je pro hmotu nedosažitelná.Pokud by ovšem ta totální nekonečnost nebyla vlastní již singularitě,
ze které vytřeskl.Anebo je to nějak jinak.Gloria in excelsis Deo.Můžeme si vybrat.
04. 02. 2011 | 09:11

santawizard napsal(a):

Sol:Bůh je nesmrtelný a vševědoucí.Hmota se přeměňuje v energii a energie se přeměňuje na hmotu.Velký třesk a rozpínání se na jednom místě vesmíru může klidně způsobovat velký kolaps a stahování se hmoty či energie na jiném místě vesmíru.Takových velkých třesků a velkých kolapsů může být v nekonečném vesmíru nekonečné množství.
I kdyby to však bylo podle vašeho a byl by jenom jeden třesk ať už v konečném nebo nekonečném rozsahu ,tak pořád může existovat buď nekonečné množství vesmírných civilizací nebo obrovské množství vesmírných civilizací.V obou případech mohou být na všemožné úrovni technického a duchovního vývoje,některé až miliard let před náma.
04. 02. 2011 | 13:48

Viola napsal(a):

santowizarde

já si představuji vznik vesmíru jako porod. Napřed dojde k oplození jeden vesmír se setká s druhým třeba hmotný s antihmotným, najdou v sobě zalíbení, přitáhnou se, vznikne velký třesk a už běží rození vesmíru. :-)
04. 02. 2011 | 15:32

Light napsal(a):

Zdravím uličníci, kdo chce, může se se mnou proletět těmi 13,7 mld. let, až na konec známého vesmíru a zpět. Tady je link na můj létající talíř, tudy prosím a klidně se nebojte a nastupujte:

http://www.videacesky.cz/ostatni-zabavna-videa/znamy-vesmir

Vylétáváme z Tibetu, takže kdo mívá z výšky občas závratě, doporučuji si vzít před vzlétnutím raději Kinedril. Jinak hmota ani prostor přece nejsou absolutní, ABSOLUTNÍ JE POUZE ŮKAZ SKUTEČNÉHO PŘÍTELE, tak o čem se zde vedou diskuse, když se onehdá např. zjistilo, že dokonce kilogram se kamsi ztrácí a pouze materii se už také věřit nedá, když postupně i VÁHY HMOTY UBÝVÁ, takže kdo z vás přesně jasně ví a umí spočítat, je - li ve vesmíru podkritické či nadkritické množství hmoty a jestli se jednou zase smrštíme, nebo se budeme stále rozpínat?

Jednoho moudrého pána se kdysi někdo zeptal, jak dlouho ještě bude trvat tento svět? Odpověděl zhruba v tomto duchu:

Představte si, že Zeměkoule je celá z bronzu. Jednou za 1 000 let přiletí malá vlaštovka a jen tak lehce se otře křídly o povrch naší planety. Až bude Zeměkoule tímto způsobem celá setřená, nastane konec světa:-)

Docela pěkné a výstižné ...
04. 02. 2011 | 15:52

Ateista napsal(a):

Viola:
Máte krásnou infantilní představu o vzniku vesmíru :) Sice htoma s antihmotou anihilují, ale představy vám brát nebudu. Jenom doufám, že oba vesmíry byly pokřtěné, jinak by to bylo špatně.
04. 02. 2011 | 17:13

Ateista napsal(a):

Viloa:
Opravdu vám nebudu vyvracet vaše představy o vzniku vesmíru a vlastně to ani nejde, ale prostě se neubráním posměchu vůči vašim představám, ale nic ve zlém. Přeju krásný víkend.
04. 02. 2011 | 17:17

santawizard napsal(a):

Viola:vesmír je perpetum mobile,který Bůh stvořil zázrakem.
Light:člověk a jeho vesmír, který Bůh stvořil podléhá zákonům Ježíše Krista
Atheista:i kdyby někdo uvěřil,že nirvána =království boží,tak ne každý by uvěřil,že se to všechno dá vysvětlit i jazykem populární psychologie(ego-id,superego-superid,podvědomí-nadvědomí,vědomí-nevědomí,snílek -snivec)
04. 02. 2011 | 20:08

Viola napsal(a):

santowizarde

Moje teorie korresponduje s tím, že Bůh je láska a tedy dal vzniknout vesmíru zážehem lásky. Ty hmoty těch vesmírů si mohou být podobné tak jako prach (vznik muže podle Bible) a žebro (vznik ženy podle Bible) hmoty k sobě patřily, přitáhly se a už to bylo. Příklad antihmoty jsem dala jako protiklad, protiklady se přitahují.
04. 02. 2011 | 21:31

Viola napsal(a):

Ateisto, také přeji krásný víkend.
04. 02. 2011 | 21:33

santawizard napsal(a):

Viola:výborné zhrnutí.Prach-žebro,fikový list -kožešina.Celá bible taky může ¨být jako DNA +RNA mnolekuly
04. 02. 2011 | 23:04

santawizard napsal(a):

Viola:Komputer je jako Bible a Internet je jako Církev.Jako ,že víra bez lásky nemá cenu ,tak zákon bez rozumu nemá smysl.
05. 02. 2011 | 21:48

kjeoisueaae napsal(a):

<a href="http://cheapraybanonline.yolasite.com/">cheap ray ban online</a>
<a href="http://raybanoutletstore.yolasite.com/">ray ban outlet store</a>
<a href="http://raybansunglassess.yolasite.com/">ray ban sunglasses</a>
<a href="http://rayban-sale.yolasite.com/">ray ban sale</a>
<a href="http://raybancheap.yolasite.com/">ray ban on sale</a>
<a href="http://cheap-raybans.yolasite.com/">ray ban sunglasses sale</a>
<a href="http://cheap-rayban.yolasite.com/">ray ban wayfarer</a>
<a href="http://authenticdjerseys.com/">2013 nike nfl jersey</a>
<a href="http://authenticdjerseys.com/">mlb jerseys</a>
14. 03. 2013 | 05:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy