Kolaps západní společnosti?

12. 02. 2011 | 14:30
Přečteno 21950 krát
Před měsícem jsem se byl podívat na veřejnou debatu s názvem „Kolapsy společností“, kterou pořádal Český rozhlas Leonardo, časopis Vesmír a Lidová univerzita Městské knihovny v Praze.

Motto besedy bylo:

„Žádná civilizace netrvala věčně: Mnohdy se jen dohadujeme, co bylo příčinou jejího konce. Existují nějaká pravidla konce civilizací, nebo je to pokaždé jinak?“

V panelu zasedli prof. Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu Filosofické fakulty UK, Mojmír Hampl (viceguvernér ČNB), prof. Stanislav Komárek z Přírodovědecké fakulty UK.

Ačkoli panelisté řekli pár svých postřehů obecně o kolapsech civilizací, zájem se zvláště v diskusi soustřeďoval na nyní módní názor, že se blíží, či snad dokonce již nastal úpadek či dokonce kolaps „západní civilizace“.

Všichni panelisté se k tomuto názoru v podstatě hlásili a shledávali jasné příznaky tohoto úpadku či kolapsu. Stanislav Komárek, můj mnohem mladší kolega z Přírodovědecké fakulty, samozřejmě pro podporu tohoto názoru použil několik vtipných bonmotů, což je jeho silná stránka.

Podobně jako mnozí jiní shledávali panelisté neklamné známky úpadku v tom, že se my Zápaďané málo množíme, ztrácíme ekonomickou konkurenceschopnost, ztrácíme svoji tradiční náboženskou oporu a hlavně - už nikam neexpandujeme. Naopak se k nám hrnou různí nezápadní přistěhovalci.
Důsledkem tedy je hrozící kolaps a kapitulace před úplně jinou civilizací vycházející z různých nezápadních zemí (Čína, Indie, atd.).

Nevím jak kdo, ale já s tímhle názorem hluboce nesouhlasím.
Myslím, že ve skutečnosti jsme naopak svědky bezpříkladné expanze a dominance „západní civilizace“. V podstatě celý svět přece postupně přejímá její základní principy (svoboda jednotlivce, demokratický politický systém, tržní ekonomika), ale i mnoho kulturních rysů (populární hudba, styl oblékání, celkový životní styl). Zajímavé je, že v Číně a Koreji silně roste dokonce i počet křesťanů...
Nenechme se mýlit tím, že třeba v Číně se zatím rozhodně nedá mluvit o demokracii, nebo že skoro ve všech rozvojových zemích neexistuje žádný „sociální stát“, ale spíše kapitalismus 19. století bez sociálních vymožeností, s dětskou prací, atd.
Myslím, že je jisté, že všechny tyto země budou rekapitulovat vývoj třeba Tchajwanu nebo Jižní Koreje, které zprvu byly také zcela nedemokratickými diktaturami s bezohledným tvrdým kapitalismem.

Mám podezření, že mnohým z těch, kterým dělá starost „úpadek Západu“ (teď nemám nutně na mysli ty jmenované panelisty), prostě vadí ztráta nadvlády „bílého muže“ nad „divochy“. S nostalgií vzpomínají na doby koloniální expanze Evropanů, na doby jejich drtivé ekonomické a technologické převahy a často i likvidace podrobených „necivilizovaných“ národů. Mnozí z těchto lidí jsou pravděpodobně v hloubi srdce přesvědčenými rasisty, kteří by asi neměli nic proti obnovení rasové segregace v USA či apartheidu v JAR.

Já si myslím, že je jen dobře, že ten evropský vynález „západní civilizace“ přijali i miliardy Ne-evropanů, že není nic špatného na tom, když se „Ne-zápaďané“ stanou ve všech ohledech ekonomicky a politicky srovnatelnými se Zápaďany. Nemyslím, že ze strany našich neevropských partnerů a konkurentů hrozí nejaké vojenské nebezpečí (spíše bych se obával, aby nějakého mocného „zastánce západních hodnot“ zpoza Atlantického oceánu nenapadlo řešit nové vztahy vojensky…).

Pro Evropany a Američany zajisté i v tomto novém světě, kde „Západ“ vlastně je (nebo brzy bude) všude, zůstává spousta příležitostí – pravděpodobně ještě velmi dlouho budou moci těžit z všeobecné vzdělanosti populace, politické stability sociálního státu, vysoké úrovně vědy a vysokých škol, která je základem technologického pokroku a tím i té nejcennější konkurenceschopnosti.
(Doufejme jen, že si tyhle historicky vzniklé výhody dobrovolně nezlikvidujeme nějakými „boloňskými výzvami“ nebo ničením společenské struktury ve jménu „flexibility pracovní síly“ a konkurenceschopnosti lácí pracovní síly…).

Jsem ovšem přesvědčen, že pro Evropany je v tomto novém světě velmi důležité, aby dokončili projekt federalizace Evropy, který zahrne posléze i Rusko a Turecko. Takový stát s více než 500 miliony obyvatel, rozlohou zdaleka největší na světě, by měl, pokud by byl spravován na vysoké úrovni, zajisté dobré šance uspět v konkurenci se svými (westernizovanými) čínskými, indickými či brazilskými partnery. Námitka, že je Evropa příliš velká a národnostně a kulturně heterogenní, není příliš silným argumentem – Indie je ještě více než dvojnásobně lidnatější a národnostně přinejmenším srovnatelně rozmanitá.

Pokud se rozhodneme raději akcentovat lákavé heslo „nic než národ“ a zůstat hrdě roztříštěnými, staneme se jistě jen okrajovými hráči s omezenými možnostmi (těžko budeme moci např. financovat nějaké extrémně nákladné vědecko-technické projekty s velkým ekonomickým potenciálem).
V takovém případě se určitě dostaneme vůči těm velkým do podřízeného postavení.
Ale ani to samozřejmě nemusí být žádná tragédie – vždyť už dnes tady máme firmy, kde Čechům velí Indové či Korejci. Co je na tom špatného, čím se to liší od situace, kdy mají rozhodující slovo Američané, Holanďané či Němci?
Všichni jsou to přece stejně „Zápaďáci“, jen vypadají nepatrně jinak…

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Josef K. napsal(a):

Voroshilove, Vaše znalosti stalinského systému udivují, přepisovat historii je podle Medvěděva trestné. Jenom není jasné, zda to nebyla zářná historie, podle soudruha prezidenta a Vašeho tandemu...Asi to bude vždy jinak, podle momentálního větru, jako tady. Jinak píšete jako vždy nesmysly. Řekl bych, že jste typický Rus, gde to iz provincii, obrazovanie tože sovětskoe. Kdysi, jako malé dítě, jsem jel kdesi v Rusku malým nákladním vozem Ford. Řidič celou dobu tvrdil, že to je GAZ a že je to nejlepší vůz na této planetě. Podíl silnice se pohybovalo několik hrdinů z války, na prknech opatřených kolečky, žebrali....Po mnoha letech jsem pobyl pár měsíců ve Vaší zemi....Mimo dívek a žen, které se brodily závějemi sněhu v lodičkách Christian Louboutin čínské provenience, které byly sysmbolem nového řádu, se toho moc nezměnilo. Gogol to pospal, dodnes nic nového....Možná byste byl hrdinou jeho příběhů....O novodobé historii své země toho taky víte pramálo. Je ruským zvykem hodnotit, ale to je zvyk všech hlupců: hodnotit, protože oni vždy mají jějakou tu hodnotící kategorii, ze dne na den proměnlivou....Jednou je správná červená, za pár minut zelená či rudá....Všimněte si pana Klause, to je přímo odborník na normy...a nejvyšší nositel domýšlivosti.
13. 02. 2011 | 21:06

PV napsal(a):

Helmut

Sdílím s vámi názor, že západní společnost není v takovém úpadku, jak by si asi přáli levicoví intelektuálové. Ve srovnání s totalitou nastal v naší zemi obrovský pokrok především na poli lidských práv, ale i v oblasti životní úrovně. Také si myslím, že Západu žádný kolaps nehrozí.

Na druhé straně nelze nevidět nezdravé jevy v ekonomice Západu. Mám na mysli hlavně neuvěřitelné zadlužení nedávných lídrů světové ekonomiky: USA, Německa, Japonska. Čína má zatím nesrovnatelně nižší produktivitu práce, než Západ, ale její státní finance má v pořádku. Slabost americké ekonomiky je důvodem, že USA již nejsou schopny plnit úlohu světového četníka. Nedávno byl u nich se všemi poctami přijat čínský prezident ačkoliv, logicky vzato, by vůči Číně měly být vyhlášeny sankce za porušování lidských práv. Čína zůstává být totalitním státem a podle toho by k ní mělo být přistupováno. Historie ukazuje jasně, kam vede smířlivý postoj vůči totalitám. Naše ústupky považují za projev slabosti (a slabostí opravdu jsou). Přeji čínskému lidu hospodářský vzestup, ale vůbec ho nepřeji komunistické straně Číny. Nelíbí se mi rovněž, že Čína ignoruje mezinárodní úmluvy o patentovém právu. Jedná se vesměs o sprostou krádež průmyslového vlastnictví západních firem. Neexistují náznaky, že by se Čína byla ochotna vzdát totalitního systému. Naopak, s růstem hospodářství se totalitní systém upevňuje. Čína se zatím projevuje mírumilovně. Je však otázkou, jak se bude chovat, až se tam projeví hospodářské potíže, které ji pravděpodobně čekají vlivem přehřátí ekonomiky. Proto by se měly všechny demokratické státy spojit a nenechat si od Číny vnucovat ekonomická pravidla (podhodnucený juan - dumpingové ceny). S tím souvisí také budování EU. Jedině sjednocená Evropa bude schopna hrát s Čínou vyrovnanou partii při smlouvání o hospodářských systémech. Možná se vám zdá EU málo demokratická, ale i tak je o mnoho demokratičtější než Čína.
13. 02. 2011 | 21:10

Bazzy napsal(a):

Nejvíce oceňovanými dovednostmi současnosti je schopnost brát druhým, vyhýbat se odpovědnosti a ignorovat budoucnost. Na takovém základě nic pořádnýho nepostavíte.
Změna je nutná a z nějaké strany příjde - zespodu, svrchu nebo z venku.
Zatím si můžeme vybrat, odkud to chceme, bolet to bude každopádně.
13. 02. 2011 | 21:12

Holubář napsal(a):

Josef K.:
Ale kde jste vyrostl, ptám se, když jste tak nepoznamenán ČSM, SSM, KSČ, ROH, SČSP, JZD, VŘSR, ÚRO....
Nejspíš v nějaké vzdálené zemi, na rozdíl od nás poznamenaných.
Nedotčen okolím, výchovou, prostředím....¨
Poněkud inertním zdáte se mi.
Možná vám to zůstalo, ne?
13. 02. 2011 | 23:45

Holubář napsal(a):

Josef K.:
Ale kde jste vyrostl, tázal jsem se vás ve vší slušnosti. Že jste zůstal tak nedotčen, na rozdíl od nás poznamenaných.
Nedotčen ČSM, SSM, KSČ, ROH, SČPS, ÚRO, JZD, Jednotou i Pramenem, Mikrofórem i Zákrutou, Tuzexem i Esem, Zlatým slavíkem i Portou ...
Zdáte se mi poněkud inertním.
Třeba vám to zůstalo, ne?
13. 02. 2011 | 23:49

Holubář napsal(a):

Pardon, zaopakoval jsem, netuše, že už existuje str. 2. Obsah obého je ale identický.
:-)
13. 02. 2011 | 23:52

Prudic IV napsal(a):

Jsou to dobove kecy. Neni nic horsiho, nez kdyz se " rozeviraji nuzky" mezi svetem bohate zapadni civilizace a chudych. Horsi je ovsem kdyz se zaviraji jako v teto diskuzi. Novinari a myslitele i ostatni obcane potrebuji pro svoje vyjadreni silna temata. Kazdy to vidi podle sve zivotni orientace. Jinak vzdelanci, jinak Pepa v hostinci Na ruzku, kde vsichni vedi, ze si to stejne vsechno ti nahore rozkradou. Kolik jenom tech silnejch temat cirkuluje jenom na webu? A nakonec je vsechno zcela jinak. Je to otazka pro socialniho psychologa v nekterych pripadech dokonce pro socialniho psychiatra. Jsou to upravovaci rozhovory, ktere vedou lide odjakziva, tvorici dulezitou soucast lidske komunikace. Cirkuluji, protoze clovek je tvor spolecensky a vsichni jsme inteligentni repeatri. Lide se zucastni chvili jedne debaty a za chvili debaty, kera v postate znamena naprosty opak se stejnou samozrejmosti jako opice delaji s naprostou samozrejmosti ohromne skoky ve vysokych korunach stromu. Lovci s vaznou tvari naslouchaji vecer u taboroveho ohne neuveritelnym dobrodruzstvich na lovu a rano se probouzeji do vsedniho dne, kdy je treba vyrazit a zkontrolovat pasti.
14. 02. 2011 | 02:21

grőssling napsal(a):

Luba také napsal,

Pane Gröslingu, vážně bych si rád od Vás přečetl nějaký konkrétní příklad toho ponižování. Je mi známo, že pan Tomáš Baťa byl člověk temperamentní, dokázal být hodně neústupný a razantní a snad byl v jednání i dosti drsný.

Lubo,
napsal jsem, že není jednoduché srovnávat vztahy mezi majiteli a zaměstnanci ve 30.tých, 70.tých letech minulého století a dneškem. Stručně, dnes by Baťa za podmínek, které byly v jeho fabrikách za 1. Republiky nesehnal zaměstnance. Tehdy to byl totalitarismus non plus ultra ( opakuji z dnešního pohledu ), kdy zaměstnanec měl předepsáno chování ve firmě i mimo firmu s minimem možnosti nekontrolovaného jednání. A běda, pokud vybočil.

Firma stavěla své továrny v chudých regionech, kde lidem nezbylo nic jiného, než přísné podmínky akceptovat. A navíc si v předválečném ČSR vybírala lidi z celé republiky i jiných zemí a speciálně si je školila v kasárenských podmínkách. Milouš Jakeš, takto Baťův mladý muž, kdesi napsal, že po "výcviku" u Bati narukoval na základní prezenční službu a poměry tam mu připadaly jako procházka růžovou zahradou ( a to věru vojenská služba po roce 45 byla něco jiného, než švindl vojna za Havla ).

A také byl velký rozdíl mezi jednáním s dělníkem a vedoucím pracovníkem a to jak v odměňování tak v perspektivě, kterou ten či onen měl ve firmě.
Jednotlivé epizody ponižování ( z našeho dnešního pohledu ) jsou dobře známé a popsané, kdo chce, určitě si je vygoogluje.

Zásadní problém dneška je myslím, ale opět z dnešního pohledu to, že dnes obyčejný člověk totálně ztratil vztah ke své práci ( v 60.letech minulého století byly populární teorie odcizení, dnes je toztráta téměř jakéhokoliv vztahu, kromě vztahu finanční závislosti )a politickému dění v obci. U Bati tento vztah byl nastaven pravidly, honbou za penězi a polovojenským režimem v soukromí. Jak jsem napsal, dnes by tyto podmínky nebyl nikdo ochoten akceptovat. Protože by nemusel.
U Čuby byl vztah člověka k firmě a firmy k člověku rozhodně lidštější, ostatně citoval jste sám z oné zničené studie.

Nicméně, o oba systémy jsem se dlouhodobě zajímal a obdivuji dodnes, že jejich hlavní architekti ve svých dobách něco takového dokázali vybudovat. Byly to ve své době přední světové podniky s národním kapitálem. A kdo může dnes něco podobného říci o nějakém podniku českém podobných rozměrů?
14. 02. 2011 | 06:45

lempl línej napsal(a):

Hořejší:

Jako humor dobré.
14. 02. 2011 | 07:34

Venus napsal(a):

To elf: Včera byl v TV pořad o Romech... návštěva u jedné romská rodiny, 5 dětí... Bílý "Gadžo" u nich na návštěvě se mimo jiné ptal a moc se omlouval: jakto že Vy stejně staří manželé (všichni okolo 30ti let), máte 5 dětí a já stejně starý jsem svobodný bezdětný... Romka bezděky odpověděla, aniž chtěla, pravdu: No vy jste vzdělanej a chytrej, tak máte jinou úlohu... Jinými slovy řekla: Vy pracujte a živte nás z daní...my budeme šu...
Ještě bych se chtěla zeptat zdejších filosofů, co asi má Evropa dělat s armádou imigrantů, nyní za pár dnů v Italii asi 5000 Tunisanů,samý mladý. nadržený,polovzdělaní a hladoví chlapi...a bude hůř...
14. 02. 2011 | 09:14

scallop napsal(a):

Autor

Proc je tak zajimave tema takhle odflaknute ?

Je fakt, ze se malo mnozime. To je prece jasna znamka upadku. Nebo si autor mysli, ze neni ? Tak proc to neni v blogu zduvodneno jedinou vetou ?

Velky rozdil mezi zapdani a napr. Cinskou civilizaci je v narodnostnim citeni. cinsky nacionalsimus je (z meho pohledu) nepochopitelne vybicovany. (Jakakoliv kritika Ciny je odmitnuta s argumentem "vy se snazite Cine ublizit"). Jak na toto reagovat ? Evropske sjednocovani je projekt na mnoho generaci, to nejde lidem vnutit. (Tech, kteri takto silne sjednoceni Evropy podporujeme, je malo.) Takze na cinskou hrozbu (coz nacionalismus je) musime reagovat jinak. Jak ? Opet zadny komentar. Leda to, ze Cinane maji radi zapadni kulturu, takze nehrozi zadny problem. (uf)

Zkratka zapadni cilizaci zanik nehrozi. Duvod ? Protoze proto.

Od cloveka, jehoz manzelka by koukala z oken prazskeho hradu, ocekem hlubsi zamysleni. Klaus tohotn schopen neni a "Klaus v oranzovem tricku" take ne.

PS Pane Horejsi, vy kdyz si jednou tydne nekopnete do USA, Izraele nebo Vaclava Havla, tak se patrne citite cely nesvuj, ze ?
14. 02. 2011 | 09:27

Jan napsal(a):

" Nemyslím, že ze strany našich neevropských partnerů a konkurentů hrozí nejaké vojenské nebezpečí (spíše bych se obával, aby nějakého mocného „zastánce západních hodnot“ zpoza Atlantického oceánu nenapadlo řešit nové vztahy vojensky"…).
Shora citovaná myšlenka autora článku vystihuje podstatu věci. Již desítky let považuji politiku USA za příčinu neštěstí pro celý svět.
14. 02. 2011 | 10:01

scallop napsal(a):

Jeste drobnost: tato debata uz byla vysilana ci teprve bude ? Jestlize uz byla, tak by to chtelo odkaz na mp3 zaznam na webu rozhlasu.
14. 02. 2011 | 10:29

honolulu napsal(a):

Vzdelani panove,
je zde nekdo schopny odpovedet pani Venus na jeji prispevek
(9.14) ? Nebo je to snad thema priliz senzetivni, tykajici se dnesnich dnu a mohlo by byt politicky nekorektni ?
14. 02. 2011 | 10:44

dzindzik napsal(a):

Jednoducho povedane za kazdy ale kazdym upadkom dakej civilazacie v minulosti bol obchod ...vsetko ostatne su len sprievodne javy. Tak napriklad aj v sucasnosti ked sa pozrieme na svetom odrezane krajiny v mene BR OSN je to to iste..mrknite sa na Irak, Kubu a takdalej..tieto praktiky mocenskych statov sa nerobia len tak ..V kazdom pripade to plati aj naopak. Obchod je zanikom aj imperii a mocnych. A vsetko ostatne su sprievodne javy. Jeden zakon ale plati pre obe strany: Su dve veci, ktore upevnuju ochranuju a zvacsuju moc:vojsko a peniaze, prociom jedno bez druheho nie je myslitelne. V prvom pripade, kedze ich obchod je okliesteny tak ze uz na to nemaju a slabnu a v druhom pripade uz maju toho tolko ze jednoducho povedane to nie je mozne udrzat, preco nebudem rozvadzat mame tu svetly priklad ameriky..
K EU, nie je mi jasne ako sa moze udzat EU ktora je vytvorena ako moznost a nie ako realita.EU je vytvorena nielen ako moznost ale skor nevyhnutnost a protiklad ekonomicky k USA.
Samotny vnutorny poriadok EU je len take lavirovanie medzi roznymi narodmi , daky pokus o zmierenie vsetkych "stran" pod pojmom vladcu cize EU a pritom ekonomicky su jednotlive staty nevyrovnane a ani sa nevyrovnavaju, prave naopak-- silnejsi profituje a poziera slabsieho... myslienka multikulti pokial existuju rozne socialne a triedne spolocnosti ekonomicky rozdielne a nevyvazene potvrdzuje bezobsaznost a nerealizovatelnost tejto propagovanej idei.
No a samotny nazor, ze ostatny svet prebera po nas nasu kulturu je natolko slepy a kratkozraky az az ..staci sa pozriet na dianie vo svet, ako sa oslobodzuje a bojuje svet napriklad LA spod navlady, teraz arabsky svet atd.. a zaroven ho postihla uz aj dalekozrakost a nevidi si tak ako ja bez bryli ani do vlastneho taniera.
Mily pan Horejsi,hodnotit nieco tak idealisticky ako tymto clankom vy, ked zijeme v casoch ked splyvaju cele sfery udalosti, ked sa rucaju ustalene vztahy, obycaje , institucie a ked su do tohto rucania zaangazovane tak velke masy ludi s tak nesmiernymi obetami je pozoruhodne. Obetami nielen okupacnych vojen , chudoby, biedy, revolucii, povstani..ale aj obete na druhej strany barikady na strane tej nasej zapadnej civilizacie-strata identity, sebaurcenia, kultury,sebestacnosti ..len tieto obete predstavuju a dokonca aj napomahaju alebo nielenze napomahaju priam vyznacuju striedanie epoch..
PS: Kazdy system ktory vychadza z formopravnych kriterii a pojmov bez silnej socialnej politiky je odsudeny na zanik...
Pekny den :)
14. 02. 2011 | 10:50

vaclavhorejsi napsal(a):

scallop:

"Je fakt, ze se malo mnozime. To je prece jasna znamka upadku. Nebo si autor mysli, ze neni ? Tak proc to neni v blogu zduvodneno jedinou vetou ?"

Nemyslim si, ze je to znamka upadku (ostatne uz dnes je Zeme prelidnena).
Chci o tom to tematu napsat separatne.

"Pane Horejsi, vy kdyz si jednou tydne nekopnete do USA, Izraele nebo Vaclava Havla, tak se patrne citite cely nesvuj, ze ?"

Nemyslim, ze bych do nekoho kopal. Rici kriticky nazor je podle vas kopani? Resp. je prijatelny jen smerem, ktery vam vyhovuje?

Cinsky nacionalismus je zcela pochopitelny u tak velkeho a uspesneho naroda; evropske narody jeste nedavno byly stejne. Az dosahnou evropske urovne, prejde je to taky. Myslim, ze se chovaji mirumilovne (ve srovnani s mnohymi jinymi) - kolik maji vojenskych zakladen po svete? Kde naposledy vojensky intervenovali?

Ta beseda je zde:
http://www.rozhlas.cz/leonardo/dimenze/_zprava/842615

..
14. 02. 2011 | 11:39

scallop napsal(a):

Vaclav Horejsi

"Cinsky nacionalismus je zcela pochopitelny u tak velkeho a uspesneho naroda"
USA jsou take vley a uspesny narod. Ale je dost sebevedomy na to, aby kritiku odjinud nebrali jako nepratelstvi.

Nacionalismus je obecne problem a tedy je dnesni Cina problem. Jisteze nikoliv pro nas (v tuto chvili), ale pro zeme, se kterymi ma Cina hranicni spory, coz jsou vsechny staty, se kterymi Cina sdili hranici v mori. Spory a ruzne ostruvky ci podmorske naleziste ropy jsou caste a bude hur. Cina sili a jeji nacionalsimus take. (Kdyz uz nic jineho, tak vysledek bude zesilene zbrojeni v regionu.) Casem se Cinsky nacionalismus jiste "prezije", ale zatim roste.

Cina napriklad "neintervenuje" v Jizni Koreji nebo v Sudanu nebo pred 20 lety ve Rwande. (Tech mrtvych je mnohem vice nez co pricitate USA. Ale nejsou v televizi.)

"Rici kriticky nazor je podle vas kopani?" Jisteze ne. Ale frekvence kritickych nazoru ukazuje Vasi "nelasku" k USA a Izraeli. Problemovych zemi ci regionu je na svete hodne, ale Vy mate sve favority dane.
14. 02. 2011 | 12:13

vaclavhorejsi napsal(a):

scallop:

"Ale frekvence kritickych nazoru ukazuje Vasi "nelasku" k USA a Izraeli. Problemovych zemi ci regionu je na svete hodne, ale Vy mate sve favority dane."

Nikoli - ukazuje to jen moji nelasku k urcite, podle me nespravne, politice tech zemi.
Pokud mate nekoho, na kom vam zalezi, a on dela neco spatne, tak mu to take rikate spise, nez nekomu, na kom vam nezalezi, kdo je vam lhostejny...

..
14. 02. 2011 | 12:57

scallop napsal(a):

vaclavhorejsi

Tohle se mi jednoduse nepripada uprimne.

Obecne Vas mam zarazeneho do kategorie lidi tvridicich "mam Spojene staty rad, ale jen kdyz voli demokraty, mluvi mene sebevedome, neprosazuji sve obchodni zajmy (coz jinym povoleno je) ... zkratka kdyz se spojene staty nechovaji jako spojene staty".

Pokud mam nekoho rad, tak ho a snazim pochopit a ne jen predelat k obrazu svemu ...
14. 02. 2011 | 13:43

siven napsal(a):

Teda panstvo, pan Stejskal se musí asi blahem tetelit, diskuse tu jenom kvete ;)
14. 02. 2011 | 15:48

Olic X napsal(a):

Horejsi
"Cinsky nacionalismus je zcela pochopitelny u tak velkeho a uspesneho naroda;"
V tom je videt ta dejinna prednost socializmu nad kapitalizmem. Socialisticka Cina je uspesna, protoze ma na hlavu cca jednu osminu HDP kapitalistickeho Japonska.
14. 02. 2011 | 16:33

voroshilov napsal(a):

Jozef K.
Ale,ano jak bych mohl znat starou a novou historii sve zemi?,ja jsem z provincii,z diry ktera se jmenuje Sankt-Peterburg to je hrozny zapadakov!
Jake pak sovetske vzdelani?Cetyre klasa cerkovnoj skoly kak za batusky cara...
Jste ubohy lhar a fialovy rusofob,neverim vam ani dobry den!
14. 02. 2011 | 17:27

Luba napsal(a):

Pane Grösslingu,
díky za odpověď. Myslím, že jste to ve svém posledním vstupu docela vystihl. K zaměstnancům je třeba přistupovat individuálně, a někdo by ten "Baťův bič" skutečně potřeboval - pro své vlastní dobro a pro dobro své rodiny. Jsou lidé, kteří pod tlakem pracují lépe.

Svoboda není bez přiznání odpovědnosti a závazku tou pravou svobodou. Jsme svobodní "k něčemu", nejsme svobodní "od něčeho".
14. 02. 2011 | 18:26

vaclavhorejsi napsal(a):

scallop:

"Tohle se mi jednoduse nepripada uprimne."

OK - Rekl jsem, jaky je muj nazor, vy to asi vite lepe nez ja...

"Obecne Vas mam zarazeneho do kategorie lidi tvridicich "mam Spojene staty rad, ale jen kdyz voli demokraty, mluvi mene sebevedome, neprosazuji sve obchodni zajmy (coz jinym povoleno je) ... zkratka kdyz se spojene staty nechovaji jako spojene staty"."

Ano, jsem radeji, kdyz tam vladnou demokrate - vy mate asi radeji GWB nebo s.Palin, proti gustu zadny disputat...
Ano, na me gusto (a zdaleka ne jen na me mluvi casto prehnane sebevedome a delaji si tak zbytecne nepratele; sve obchodni zajmy prosazuji tak tvrde, jako nikdo jiny (na rozdil od jinych jim napr staci natisknout libovolne mnozstvi zelenych papirku...).
Pio roce 1990 jsem si opravdu myslel, ze se USA ujmou vudci role ve svete a budou prosazovat "dobro"; bohuzel se tak ROZHODNE nestalo - obrovske zklamani (byl jsem smesny naivka).

"Pokud mam nekoho rad, tak ho a snazim pochopit a ne jen predelat k obrazu svemu."

Pokud napr. vas bratr, ktereho mate od detstvi rad, bude sobecky nasilnik, budete se ho snazit predelat, nebo jen pochopit?

..
14. 02. 2011 | 20:18

Marco napsal(a):

Pan profesor se snaží diskutují přesvědčit, že neschopnost reprodukce obyvatel na Západě není projevem úpadku - obávám se, že toto je už skutečně výsměch.
Samozřejmě lze předpokládat, že na toto téma snese pan profesor mnoho závažných argumentů. Výsledkem ovšem opět bude, že další západní generace mladých - trochu už řidší pravda za těch několik desítek let "výchovy" - budou mateny a klamány, že rodičovství jen jen nepodstatné hobby a podstatná je hlavně rovnost, a takto "vychovávány" dokonce z valné části z veřejných prostředků.
Dalším výsledkem bude definitivní krach veřejných důchodových systémů, který je už na dohled.
Pak zřejmě budeme muset v EU tolerantně přijmout pár desítek milionů severoafričanů - no hlavně že to budou demokraté. Bude to nazýváno vývojem - ale nelze nevidět, že tento "vývoj" je také aktivní převýchovou západních obyvatel podobnými nositeli "pokroku".
Znám osobně několik krásných a chytrých žen které nevyužily své plodné období a určitě vím, že většině z nich to štěstí nepřineslo a nás ostatní to ochudilo o mnoho fajn lidí, kteří se i v důsledku podobné propagandy nikdy nenarodili. Je mi z toho smutno a nechápu jakou radost to může přinášet propagátorům těchto chmurných myšlenek.
14. 02. 2011 | 22:22

voroshilov napsal(a):

Jozef K.:
Ja samozrejme pisu nesmysly a vsechno vymyslim,ale co pise Los Angeles Times o nemytych rusakach,aby vas netrefil slak:

rus.ruvr.ru/2011/02/13/44106279.html
14. 02. 2011 | 22:50

scallop napsal(a):

vaclavhorejsi

Uz jsem zde asi s krizkem po funuse, ale jeste odpovim.

Neuprimnost je myslena ve smyslu odstavce "Obecne Vas mam zarazeneho ...".

Sarah Palin na me dojem neudelala, pripada mi, ze se jen veze na negativni nalade. (Ale nechci ji definitivne zatratit, Reagan byl take dlouho povazovan jen za hloupeho kovboje.)

"... sve obchodni zajmy prosazuji tak tvrde, jako nikdo jiny ..." podle me neni pravda. Evropske zeme to delaji podobne a treba Cina mnohem silneji. (Podpora Ciny zemim jako Severni Korea nebo Barma by jinemu neprosla.)

Propagace demokratu (proti republikanum) je u nas zasta a neoduvodnena. (Valky ve Vietnamu, Koreji a treba bombardovani Kosova spada do vlady demokratu.)

"Po roce 1990 jsem si opravdu myslel, ze se USA ujmou vudci role ve svete a budou prosazovat "dobro"; bohuzel se tak ROZHODNE nestalo - obrovske zklamani (byl jsem smesny naivka)."
No to jste byl ! Zadny stat nema poslani "sirit dobro" a jeste mene to od jineho vyzadovat. Proc jste to neocekaval (ci stale necekate) od mnohem vetsi EU ?

"Pokud napr. vas bratr, ktereho mate od detstvi rad, bude sobecky nasilnik, budete se ho snazit predelat, nebo jen pochopit?"
Jsme zpet na zacatku: ten bratr neni o nic vic sobecky nasilnik nez ten, kdo s unudenim zivanim sleduje, jak soused bije deti.
16. 02. 2011 | 16:04

scallop napsal(a):

vaclavhorejsi

Jeste drobnost: jestli budete nekdy psat "prelidnene zemi", tak nezapomente, jak
se prelidnena zeme ci region pozna. Lide trpi hladem tam, kde nefunguje statni sprava. Podle toho se ale "prelidnenost" nebo "nedolidnenost" poznat neda.
16. 02. 2011 | 16:10

viissis FLEMING napsal(a):

Před časem se mi dostalo do rukou dílo nejvlivnějšího proroka úpadku západní civilizace minulého století Oswalda Spenglera, "The Decline of the West"

http://www.amazon.com/Decline-West-Abridged-Oswald-Spengler/dp/1400097002/ref=ntt_at_ep_dpi_1

a musel jsem se pousmát nad autorovou naivitou, když "dokazoval", že vývoj matematiky fakticky skončil pracemi Felixe Kleina (1849 – 1925).
17. 02. 2011 | 14:06

Aleš Vyhnal napsal(a):

Njn, tak už je to se mnou hodně špatný, když místo podpisu opíšu CAPTCHu. :)
17. 02. 2011 | 14:08

Helena Storchova napsal(a):

To prof. Horejsi
Dekuji za krasne zamyselni,vrele souhlasim. Pridala bych jen, za zapadni civilizace jako prvni osvobodila zeny, prinesla jim skutecnou rovnopravnost.

to marco: Snizeni porodnosti je tim nejvetsim uspechem zapadni spolecnosti. Bude nas brzy deset miliard. I ten nejsofistikovanejsi rozvoj techniky musi byt byt provazen snizenim poctu obyvatel planety, jinak se nas druh znici. Na urovni lovcu a sberacu populace lidi temer nerostla. Zeny mely malo deti, neb s sebou musely nosit nemluvnata na cestach.take jim obcas dite sezral lev, bezdetne zeny pak pomahaly s vychovou svym pribuznym (prastara instituce hodne teticky). Zemedelstvi a kravske mleko nastartovaly spiralu rustu lidske populace.
V tradicnich spolecnostech jsou zeny nuceny rodit jedno dite za druhym, na prani muzu touzicich po expanzi a vybojich. A nemohou se venovat rozvoji sve osobnosti
Dulezite jsou kulturni vzorce, ne geneticka pribuznost.
Jezis byl prece Zid, presto mezi krestany najdeme i eskymaky a Malgase, Zidu jiz mene. A my se hlasime k anticke kulture, prestoze vetsina nasich predku v te dobe lovila tury a zila zemljankach.
Nemit deti ci jen malo je spolecensky velmi zadouci strategie. Pomuze Africe i latinske Americe. jen at k nam prijde co nejvice pristehovalcu ! oni se usadi, prijmou nase hodnoty a budou mit take mene deti.
Feminismus je velmi zadouci myslenkovy smer, dosud nedoceneny, ba obcas vysmivany.
20. 02. 2011 | 15:26

Marco napsal(a):

Helena Storchova:

Váš příspěvek je sice zjevný žert, přesto se moc nebavím.
Pokud je snížení porodnosti pod 2 děti na ženu úspěchem západní společnosti, bude tato společnost brzy obětí tohoto svého "úspěchu". Mohu zřejmě i Vám tedy pogratulovat k skvělému úspěchu - kroku k vymizení lidí našeho rodu. Tomu se skutečně říká terno. V budocnu se o nás bude říkat - to byli skvělí lidé - osvobodili se od života. Co oni tím vytvořili - přímo géniové!
20. 02. 2011 | 16:05

Borochovský napsal(a):

Vážený profesore Hořejší.
Prosím přehrajte si toto:https://www.youtube.com/watch?v=1SmApIneAw4
Pokud Vás při tom nebude mrazit v zádech máte můj obdiv.
Ostatní diskutující si to mohou samozřejmě též přehrát.Třeba by to vrátilo diskusi k tematu.
05. 03. 2011 | 01:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy