Děkujeme, odcházíme: Vlk komentuje vítěze a poražené.

26. 02. 2011 | 12:00
Přečteno 19341 krát
Jedním z velmi aktivních diskutérů pod blogovými články na Aktuálně.cz býval donedávna nick „vlk“. Obvykle jsme si dost „levicově“ notovali, výrazně jsme se rozcházeli asi jen pokud jde o muslimy a brdský radar.
V poslední době se tady už příliš nevyskytuje a píše jinam (Outsidermedia.cz, VašeVěc.cz, Britské listy).
Před několika dny uveřejnil v Britských listech obsáhlý komentář k výsledkům akce „Děkujeme, odcházíme“. Jelikož mnoho čtenářů Aktuálně.cz má k Britským listům jakousi iracionální apriorní averzi, rozhodl jsem se, že vlkův článek (s autorovým souhlasem) zde přetisknu.
Ačkoli nemohu říci, že s jeho vývody 100% souhlasím (zvláště bych se distancoval od některých ostřejších formulací - např. místo "famílie 118" bych raději viděl "vládní koalice"), připadá mi věcně velmi zajímavý a hodný diskuse:


Britské listy 24.2.2011

Děkujeme, odcházíme - analýza vítězů a poražených

Petr Vlk

Zdá se, že lékařský protest definitivně skončil. Je čas udělat bilanci. Bilanci vítězů a poražených. Vítězů je jen maloučko. Hlavní pak jen dva, vlastně tři. Pár malých. Poražených, tak těch je naopak velmi mnoho. A z mého pohledu daleko více, než by se dalo čekat a dokonce pak i řada těch, kdož se domnívají a ještě nějaký čas budou myslet , že vyhráli.

Hlavním vítězem je bezesporu tato vláda. Krize zdravotnictví, kterou nastartovala svým nesmyslným škrtáním v platech, včetně těch zdravotnických, superarogancí v přístupu k zaměstnancům státu, rušením tarifních tříd a naprostou a neomalenou nechutí brát kohokoli jako partnera pro jakoukoli a zejména sociální diskusi, měla v lékařské akci v podstatě jediného možného fatálního protivníka. Kdyby k dohodě nedošlo a pokud je pravda, co se objevovalo ve sdělovadlech, totiž že odchod lékařů z nemocnic šlo překlenout různými provizorii od dvou do max. šesti týdnů, hrála opravdu o svou existenci. Nemohla totiž v žádném případě přežít první novinové fotografie a televizní záběry na ty, co na vlastní kůži odnesli rozpad zdravotního systému. Její soudržnost by byla nepochybně velmi rychle vzala za své.

Populisté z Jurského parku by si to naprosto nebyli mohli dovolit, ale vlastně žádná z vládních stran. Doktor, v klidu sedící doma při kolabujícím systému, by pro veřejnost přestal být potížistou, který ohrožuje spokojený život pana Nováka jeho rodiny. Tím by neurčitě bleskově stala nejednající vláda, mající klíče k rychlému vyřešení sporu. Jenže vláda této zkoušce (a já dodávám -bohužel) nebyla a nebude podrobena. A zaplatila cenu myslitelně malou. Tedy nějaké dvě miliardy. Z rezerv zdravotních pojišťoven. Směšná, věru směšná cena -166 milionů měsíčně…

Ano, větší nepříjemností je skutečnost, že těch směšných 166 milionů měsíčně bude muset jednak nasypat do tarifů, ačkoli přesně to nechtěla a že asi bude problém s rušením tarifních tabulek aspoň u lékařů v budoucnosti. Ale co je to proti tomu , co získala! A že toho není málo!
1. Obhájila svou holou existenci.
2. Nemusela sáhnout do rozpočtu. Jakkoli je dlouhodobě příspěvek za státní pojištěnce hluboce poddimenzovaný a totéž platí o zdravotním, odváděným OSVČ (jen pro informaci - 4,5 milionu zaměstnanců financuje český zdravotní systém ze 70,5 procenta, zatímco „příspěvek“ od ostatních 5,5 milionu konzumentů zdravotní péče je ani ne 30%!!)
3. Doktorům přidala daleko méně, než si sami představovali.
4. Z doktorů, jako oponentů svých experimentů udělala, de facto své spojence. Vmanévrovala je totiž do klasické role osla, který putuje za mrkví, která před ním visí na dlouhém bidle. (Viz „závazky“ dalšího zvyšování lékařských platů pouze v souvislosti s „reformou“ zdravotnictví a tzv. úsporami, vzniklými z této „reformy“.) Doktoři tak mají jasnou a jednoduchou motivaci – vlastní kapsu. Ať to ostatní, zejména pacienty, bude stát cokoli. Protože v budoucnu bude moci obhajovat, jak před doktory, tak veřejností jakýkoli drakonický krok v zavádění spoluúčasti pacientů či rušení čehokoli jednoduchým sloganem. Pro pacienta bude znít: Musíme to udělat, slíbili jsme lékařům více peněz. Pro doktory pak bude varianta - Jak to , že nyní nesouhlasíte? Vždyť to půjde do vašich platů? Vždyť jste to tak chtěli! Tak koukejte být zticha.
5. Dostala do hry o tzv. „reformu zdravotnictví“ na své straně další ochotné spoluhráče, o kterých dříve nemohla ani ve snu uvažovat. Myslím tím Juráskovou (neměla by se ta dáma přejmenovat na Jidášovou ??), zaštítěnou její Asociací zdravotních sester, která si jistě užije už dobře osvojenou roli rozbíječe protistrany a poslušného vládního mopslíka. Sestrám už teď nikdo nepřidá, naopak spíše ubere.
6. Nebude muset být saháno na zavedené praktiky v celém zdravotním systému, které kamarádíčkům a spřáteleným subjektům zaručují penězovody ze zdravotního pojištění. Od pharmafirem, přes všechny možné dodavatele, IZIPy až k praktikům, účtujícím sem tam například i léčení malárie…

Jakkoli je vláda jasným a naprostým vítězem, zdaleka nejsou vítězi všichni členové vlády a už vůbec ne všechny strany vládní koalice. Alespoň pro mne je jasným a jediným šampionem Kalousek a jeho TOP partička. O tom, proč jen tihle, více v části o poražených. Tolik hlavní a největší vítěz. Dalším (a to možná ještě větším) vítězem jsou pak pojišťovny. Nikoli zdravotní. Ale ty klasické soukromé. Proč, o tom pojednám také ve stati o hlavním poraženém, kterým jsou pacienti. Věnujme s e teď pár dalším vítězům, byť výrazně menším.

Zmiňme z nich především tyto:

Klause, soukromé nemocnice, Juráskovou, Johna a ztraťme vždy o konkrétním jménu pár slov, jak a proč zvítězil.

Jakkoli se to zdá podivné, je velkým malým vítězem doktorské story i Klaus. Ten totiž řeší své místo v politice po 13. 3. 2013.. A situace s doktorskou stávkou mu mimořádně nahrála vrátit se, po odchodu z Hradu, jako spasitel do čela ODS a udržet s i tak zásadní vliv na českou politiku. Proto ono nesmiřitelné prohlášení o vyděračích, kterým se neustupuje, proto tlak na Hegera ,aby neuzavíral kompromis! Především proto. Aby u skalních pravověrných vytvořil dojem, že on je ten pravý, žulový vůdce, o kterého by se roztříštil jakýkoli pokus odporně vyděračských skupin, které se nazývají odbory. Soudím, že se mu to povedlo. Viz odezva na petici – Neustupujte vyděračům.

Pravověrný je prostě pravověrný a nikdy nezklame. Včetně krátké paměti. Paměti toho, že Klaus jako předseda vlády se choval zcela jinak a téměř doslova si kdysi klekl před Jardou Duškem a jeho železničáři. Klaus si zkrátka neumí představit, že by po konci presidentství seděl doma. Musí proto navodit atmosféru potřeby spasitele ODS a pokud možno i pravice. Zcela vědomě proto oslabil dále pozici Nečase a vyhrotil poměry v ODS. Čím bud e rozhádanější , tím víc e bud e toužit po svém velkém guru.

Radovat se mohou i v soukromých špitálech!! Tedy majitelé těch špitálů! Změna úhradové vyhlášky se totiž netýká jen veřejných nemocnic, tedy fakultních a krajských – týká se i soukromých nemocnic. I tam nyní poputují další peníze! Jenže zatímco ve veřejných zdravotnických zařízeních bude možno nařídit, aby zvýšené úhrady šly do platů a zejména tarifů, v privátní sféře nic takového nelze! Tam bude na libovůli vlastníka, co s těmito penězi udělá a na co je použije!! A proč by je asi tak měl dávat doktorům? Zejména, když ti jeho žádné výpovědi nedali?

Proč je malým vítězem i Jurásková? Protože za svoje jidášské vystoupení proti doktorům se automaticky stala nepostradatelnou figurou všech dalších jednání o změnách ve zdravotnictví! Nic se bez ní neobejde. Její role je pro tuhle vládu rozpočtových Khmerů neobyčejně důležitá. Jurásková totiž svůj part asociálního kazisvěta bude hrát na druhé straně jednacího stolu! Ráda a ochotně! Viz požadavek její asociace, že chce být účastníkem jednání o „reformě“. Který byl okamžitě vládou akceptován.

Posledním malým vítězem je Radek John. Ten teď čelí petici za své odvolání. Od nespokojených policistů a hasičů. Že tenhle absolutní tragéd současné české politiky a normál manažerského diletantismu už dávno měl z vnitra vymizet a že mají hasiči a policisté pravdu? Nic to nebude platné. Nečas si jej teď nemůže dovolit odvolat. Ač by jistě stokrát chtěl i on. John by podle vnitráckých odborářů měl jít proto, že nedokázal zajistit dostatek peněz pro resort. A přesně na tohle teď Nečas určitě neuslyší. Vyděračům se přece neustupuje. Takže šmíra a rozklad resortu vnitra bude pokračovat…John je prostě malým vítězem. Ale neskonale větším, než lékaři stahující výpovědi.

Tolik vítězové. Velcí a malí.

A co poražení? Jak vypadá jejich seznam?

Inu je delší , než by bylo lze očekávat!

Vidím jej takhle:

Pacienti jako hlavní a největší poražený, lékaři a ostatní zdravotní personál jako další hlavní prohrávající, ODS a Nečas osobně, Věci veřejné jako vedlejší , tažení koňmi z arény.

Skutečně ten, kdo hlavně prohrál, respektive teprve prohraje, jsou pacienti. Z důvodů, které jsem pojednal, více méně už výše. Reforma zdravotnictví, zejména v podobě jak si ji představují asociálové Nečas, Kalousek, Drábek, Šťastný, Šnajdr a podobní, je velmi ošemetná věc. Politicky silně riskantní. Šnajdr s Julínkem by mohli vyprávět.

Dnes díky tomu, co nakonec lékaři akceptovali - tedy malé zvýšení platu bez toho, aby vláda zvýšila úhrady za státní pojištěnce a zvedla odvody na zdravotní pojištění OSVČ a nárůst platů rozložený až do roku 2013 včetně, dal vládě univerzální páku a argument k zavádění reformy. A minimálně doktory odsoudil do role pasivních kejvalů, ať už vláda bude předkládat v rámci šetření cokoli. Prostě půjdou za svou mrkví vyššího platu z úspor. Pacient do toho nikdy neměl co mluvit. Teď je vyšachován úplně. S poukazem - my jsme se zavázali, že zvýšíme platy lékařům. Ale co to bude znamenat pro pacienta:

Podle mého odhadu zejména toto:

1. Stanovení tzv. standardů péče hrazené z pojištění. Nic si nenamlouvejme. Půjde o definici toho, co bychom mohli nazvat péčí chudinskou: Však se už také Šnajdrové, Šťastní a Hegerové nechali slyšet ve smyslu, že v této péči nelze mít nárok na nejmodernější a nejefektivnější způsoby léčby, ale na péči, která TAKÉ vede k vyléčení. Kdo chce vidět, oč běží, nechť navštíví například Británii.
2. Zvýšení úhradové spoluúčast pacienta. Spousta výkonů, materiálu a dalších nezbytností zkrátka NEBUDE součástí péče hrazené z pojištění. Řečeno jednoduchou češtinou - bude platit jako mourovatý!
3. Nutnost uzavřít komerční zdravotní pojištění.
4. Radikálně snížená dostupnost lůžkové zdravotnické péče – bližší viz dále. Takže pacient, když na to bude mít, bude doslova nahnán do náruče komerčních zdravotních pojišťoven! S iluzí, že ty to za něj zaplatí…. Nicméně – lze si velmi snadno představit, co asi čeká lidi starších ročníků či chronicky nemocné nebo mající jakýkoli rizikový faktor. Nadváhou počínaje až ke kouření nebo zálibě v chování jedovatých plazů.

Prostě pokud pacient, jestliže nebude chtít být odstrkovaným pacoušem NA POKLADNU, bude mít opravdu možnost jen tvrdě platit.

S touhle variantou smíru mezi vládou šťastné rodinky 118 a lékaři absolutně prohrál. A to definitivně a nevratně.
Ovšem finanční skupiny vlastnící pojišťovny, které dokáží „do kšeftu“ naskočit mohly začít objednávat nejlepší šampaňské ve velkém. O byznys je postaráno.

Nic z toho nebylo před lékařskou akcí snadno potlačitelné. Ani pro familii 118. Nechtělo by se jí nepochybně platit zdrcující ztrátou voličských preferencí. Dnes mají výmluvu - MY MUSÍME: Doktoři nás donutili.

Dalším hlavním poraženým jsou pak samotní lékaři. Pět až osm tisíc k platu měsíčně je sice nepochybně zajímavé zvýšení platu. Nicméně zaplatili za něj vysokou cenu. Jednak ono zvýšení je daleko menší, než požadovali. Dále - další zvyšování je slíbeno v neverbální rovině - jen když budou úspory. A o tom, zda jsou a jsou-li dostatečné, bude rozhodovat TAHLE vláda, ta která s nimi naprosto odmítala jednat. Ta, která jim slíbila 2 miliardy jeden den, aby druhý den vytáhla z klobouku nikoli králíka, ale Juráskovou a sebrala ¼ ze slíbených peněz. Ta vláda, ve které jeden ministr nevěří druhému a čestné slovo ministra nemá naprosto žádnou relevanci. Ta vláda, ve které jeden korupční malér střídá druhý. A hlavně , jak už bylo napsáno výše - doktoři, v zájmu svých platů budou muset souhlasit se vším, s čím vláda přijde. Tedy například i s rušením nemocnic a lůžek! Jestlipak si vzpomínají na to, že hodný pan Heger a další z vládního tábora se zmiňovali o rušení až 10 000 nemocničních lůžek!!!????

Kolik že doktorů, když bude tento plán uskutečněn, bude asi muset odejít? A v kterých profesích? A kde v kterých regionech a městech asi bude především zájem snižovat kapacity? Neznám nemocniční tabulky a netuším, kolik lékařů to bude stát místo. A nekvalifikovaný odhad nemá smyl. Ale troufnu si předpovědět, kde asi budou ta přebytečná lůžka hledána zejména. V Motole jako největším špitálu země? Nebo na Homolce? Nebo ve fakultkách? Ale kdeže. To už si kuliši všech stupňů ve velkých městech ohlídají! Takže mi z toho vychází špitály ve typu Kladno, Rokycany, Ústí na d Orlicí, Most, Uherské Hradiště a podobně.

Jak totiž vyjevil národu občan Schwarzenberg - nepotřebujeme prý nemocniční síť jako za c.a k. monarchie. Neboť prý máme automobily… On to přece musí vědět, že? Když je ten nejpopulárnější politik… ...a má automobil.

Jen nechápu jak je možné, že právě doktoři z těchto nemocnic byli vlastně jádrem celého protestu a naopak bílé pláště z Motolů a Homolek těmi, kdo měl situaci hasit. Že prostě všechno tohle ti, co šli s kůží na trh, přehlédli. A to nemluvím o tom, že další lékařské požadavky - například ohledně vzdělávání, šly do vytracena.

Jestliže je můj předpoklad ohledně prohry lékařů a jejích důsledků na rušení kapacit správný (nebo většinově správný), pak je jasné, že dalším velkým poraženým jsou zdravotní sestry a ostatní pracovníci nemocnic. Rušení kapacit přímo ohrozí jejich existenci. A pokud je správný i odhad, že se bude rušit zejména v krajích, pak jde o ohrožení fatální, protože nebude existovat alternativa reálně dostupného zaměstnání…
Ale vyjednávat za ně bude zcela nepochybně Jurásková.

Tím bychom měli uzavřen výčet hlavních prohrávajících. Pojďme se podívat na ty další - v mém prizmatu zejména ODS a osobně Petr Nečas. Proč?

Z přesně opačného důvodu, než je Klaus pro mne hlavním vedlejším vítězem. Jak Klaus vstoupil do hry a proč, jsem už popsal. Samozřejmě že počítal s klakou svých věrných - těch, co mu odezírají ze rtů. A ti fungovali na jedničku, dokonalé představení His Master Voice - Sobotka, Šťastný, Šnajdr, poslanecký a senátorský klub ODS... Ti všichni hlasitě vykřikovali a vykřikují, že kompromis s lékaři je mezně špatný a tragický. A opakují slova o vyděračích a temné vyhrůžky. Nečas je pro ně něco jako polozrádce a slaboch.

Jsou snad všichni tihle dokonale zbaveni rozumu a neuvědomují si, jaké fatální důsledky by pro koalici a její vládnutí, i přes 118 hlasů ve sněmovně, mělo pokračování lékařského protestu až ke kolapsu zdravotního systému?

Ale kdež! Oni to velmi dobře vědí. Jenže hrají nekompromisní svalovce bez bázně a hany. Přesně tak, jako Klaus a podle jeho not. Mohou si to dovolit. Nezodpovídají za resort zdravotnictví. Kolaps by nebyl jejich selháním, nýbrž TOP a Hegera! Vsadím výplatu , že kdyby tenhle resort obhospodařovala ODS, slyšeli bychom místo nesmiřitelné, žulově tvrdé rétoriky ODS cosi o nutnosti státnických kompromisů! O starostech o pacienty tak podobně. O vítězství všech. Zcela signifikantní je pro mne postoj a mluva TOP a zejména Kalouska během lékařské akce. Zaznamenali jste jakýkoli jeho výrok po celou dobu krize? Já nikoli. A že chlapec umí být ten nejpravicovatější verbální tvrďák, jakého kdy zeměkoule nosila! Ale jako pragmatik, s politickou zodpovědností za resort, věděl, že nemá smysl přilévat olej do ohně verbálními ataky a tak utvrzovat lékaře v jejich postojích, když se to prostě musí rozumně vyřešit. Proto na veřejnost nepustil ani slovo. A stál za Hegerem. Respektive - nalinkoval Hegerovi vyjednávací taktiku i limity. Osobně jsem přesvědčen, že jednak tah se „stávkokazem“ Juráskovou pochází z jeho hlavy a že když viděl Klausovu reakci, jeho nesmiřitelný postoj a to, jak ho vzala za vlastní velká část ODS, porušil lékařův abstinenční zákaz a šel si s nelíčenou radostí pro zvláštní příděl speciálních Rathových abstinenčních kapek.

Protože věděl, že došlo k dalšímu prohloubení štěpení ODS a dalšímu oslabení Nečasovy pozice. A podle mne, když určoval Hegerovi taktiku k vyjednávání, dokonce s tímto efektem u ODS počítal a zakalkuloval ho jako přímý výnos.

ODS se totiž nemůže vymanit z objetí otce zakladatele. Exkomunikací Topolánka došlo k ukončení jakýchkoli pokusů o emancipaci na Klausovi, definitivní porážce neklausovského křídla a naopak k návratu Velkého Kormidelníka, byť zatím neoficiálního a „jen“ vlivového, do čela jeho strany.

Samozřejmě, že Nečas jako premiér a jeho družina nemohou jednat jinak, než držet dohodnutý konsensus. Nicméně budou za to vystaveni palbě z vlastních řad. A přesně to se Kalouskovi nesmírně hodí – rozhádaná a rozštěpená ODS, která není ochotna přijmout názor, že kompromis byl NUTNÝ. Klaus ve vlastním úzkém osobním zájmu to vidí jinak a jeho, čím dál početnější klaka jakékoli samostatné politické přemýšlení dávno vzdala. Takže Nečas se dostává do stále větší hlubší faktické izolace a nemá - jako předseda vlády (sic!) – podporu ani vlastní partaje.

Zkrátka, Nečas je dalším fatálním poraženým. Spolu s ODS, protože ta se minimálně do dalšího volebního sjezdu bude vařit ve vlastní šťávě. Svrhnout Nečase nepůjde, padla by vláda, Klause instalovat zatím nelze a ten bude svou pozici posilovat naprosto rigorózně... . Logickým důsledkem bude stále větší pnutí v modré partaji, klesající vliv předsedy a naopak narůstající vliv kmotrů. Také tvrdé marginalizování a potlačování neklausovců. Což bude znamenat, že od ODS odpadnou ti z pravicových voličů, pro které Klaus není ikona a kteří chtějí konsolidovanou pravicovou stranu.

Kalousek je jasně velkým, ba největším vítězem, protože tyto hlasy bezpečně posbírá. A kdo mi ještě zbyl?

Aha... Věci veřejné… Dovolím si tvrzení, že poraženým a nikoli malým, jsou také Věci veřejné. Jakkoli John osobně patří mezi vítěze. Véčka se dostaly do parlamentu surfováním na vlně populismu a voličské nespokojenosti. Nemají žádné voličské jádro. Ti, kteří je volili z protestu nebo proto, že slyšeli na vábení člověka z vlastních vočí a spletli si tak parlamentní volby s vyhlašování ankety TýTý, buď už o iluze přišli, nebo přijdou nejpozději v okamžiku, kdy na ně dopadnou důsledky penzijní deformy a tohoto zdravotnického kompromisu.

Nevěřím, že voliči VV se rekrutovali převážně ze skupin, které už dávno neřeší finanční problémy. Právě naopak. A až tito budou konfrontováni (navíc zcela nemilosrdně) s důsledky zdravotnického kompromisu, bude nejspíš osud parlamentní divize ABL definitivně zpečetěn. Ale teď jim ještě na horní palubě Czechtitanicu hrají.

Takže nemají čas hledat nějaký voličský elektorát. Ostatně - hledali by jej marně. Pravověrní žádná Véčka nepotřebují. Ti si bohatě vystačí s ODS a TOP. A všichni ostatní, pokud ještě v "ABL parlamentu" nějaké iluze o jejich sociální roli měli nebo mají, rychle prohlédnou. A jiní voliči zde nejsou.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Steve napsal(a):

ZAM - 26. 02. 2011 | 21:15

Nelze než s vaším názorem na vlkovu (pseudo)analýzu souhlasit. Je to jen vydávání dojmů za objektivní, ale (svoji) pravdu. Mnoho slov tak daleko více vypovídá o ideologické předpojatosti autora než o faktech.
Autor je prostě zklamaný levicový volič.
27. 02. 2011 | 09:06

Hokynar M.D. napsal(a):

Článek pana Vlka je pěkný, nicméně myslím, že podceňuje lékaře. Mají ve vedení brilantní mozky se schopností strategického uvažování. Počet výpovědí byl nižší jednak díky bossingu, jednak díky tomu, že část mladších lékařů ( s rodinami) žije z ruky do úst. Nejsnáze se revoltuje těm, kteří mají určité rezervy (na několik měsíců) nebo náhradní práci seženou levou zadní (dvouatestovaný radiogiagnostik). Pokud další nakumulují rezervy (přeci jen budou mít z čeho), tak budou na další protest (ve splnění vládních slibů moc nevěřím) lépe připraveni. Jednak morálně, jednak ekonomicky.
Na současném stavu, kdy levnou prací lékařů je plýtváno, prodělává nejvíc pacient. začíná být patrný deficit lékařů a hlavně chybí brilantní mozky. prostě omladina první kategorie za současných podmínek medicínu dělat nechce. A podle ekonomických zákonů - pokud statek (v tomto případě vzdělání) má dlouhý reprodukční čas (zde 12 let)- každý výkyv se rovná dlouho.
27. 02. 2011 | 09:11

Frante napsal(a):

Vlkův článek vypadá jako fundovaná analýza odborníka, politologa, vysoce zasvěceného člověka. Jenomže hned na úvod píše podle mého názoru nesmysl:

„Krize zdravotnictví, kterou nastartovala tato vláda svým nesmyslným škrtáním v platech, včetně těch zdravotnických, superarogancí v přístupu k zaměstnancům státu, rušením tarifních tříd a naprostou a neomalenou nechutí brát kohokoli jako partnera ….“

Akce lékařů byla připravovaná již před parlamentními volbami a tedy vznikem vlády: „18. května - Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů (LOK-SČL) odstartoval kampaň nespokojených lékařů Děkujeme, odcházíme. Lékaři požadovali především reformu systému a změny ve výši odměňování.“ Viz zde:
http://magazin.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/nemocnice-vitaji-stahovani-vypovedi-vsem-ale-navrat-nezarucuji/589398&id_seznam=329?id=597321&id_seznam=329

Volby se konaly 28 a 29.5.2010. Lékaři se zasazovali o vyšší platy snad už od revoluce ale jejich protesty, stávky neměli efekt. Podle mého názoru vítězem akce jsou lékaři protože se jim přeci jenom podařilo dosáhnout vyšších platů. Ale jsem nezasvěcený amatér, jako je evidentně Vlk.
27. 02. 2011 | 09:21

náš a jejich napsal(a):

Teo
Přesně jste zdejší monopol "náš" popsal. Řekněte proč slušní "jejich" s nimi stále polemizují? Páprda Stejskal také nepřetržitě jim podkuřuje.
27. 02. 2011 | 09:35

Dalibor Štys napsal(a):

To Honza 999:

Kdybyste znal situaci soukromých specialistů, věděl byste, že oni pojištěni jsou. A to přesto, že většinu úhrad čerpají ze zdravotní pojišťovny. Nbeoli pojitné už v nákladech na zdravotnictví je. Pokud byste zákonem zastropoval maximální úhradu - s tím, že zbytek de-facto jistí stát sociálním pojištěním - náklady na zdravotnictví by se snížily. Nebo snad chceet říci, že existují lékaři, kteří dlouhodobě záměrně poškozují zdraví pacientů? I jen tímto krokem by se lékařská péče zlepšila, protože lékaři by za každou cenu nehleděli na to, aby dostaly každý možný diagnostický výsledek ale rozhodovali by se více podle zkušeností a znalostí.

80. léta 20. století jsem zmínil, protože na ně každý nostalgicky vzpomíná. Tak nechť je to standard definovaný státem. Skutečné úhrady péče by pak byly mezi vámi a vámi vybranou pojišťovnou, případně mezi vámi a vámi vybranou nemocnicí, pokud se nepojistíte a rozhodnete se peníze, například, prohrát v kartách. A já, jelikož jsem u lékaře zřídka až nikdy s výjimkou preventivních prohlídek a o zdraví se starám, bych platil velmi nízké pojistné. Zatímco obézní nepohybliví kuřáci by platili hodně. Věřte mi, že na zdraví lidí by se tento přístup pozitivně projevil, zvláště při dobré osvětě.

Stále by samozřejmě byli státní pojištěnci pro než by se musel stanovit standard samostatně. Ta by byla klíčovým úkolem státu.

Ovšem samozřejmě nic z toho nehrozí, žádný demokratický politik nemůže v předvolebních sloganech použit slova "dám vám všechny podmínky, abyste se o sebe postarali sami".
27. 02. 2011 | 09:58

Otázkář napsal(a):

SuP

to si nemyslím a ani vyjádření ředitele FN mě o tom nepřesvědčilo
27. 02. 2011 | 10:32

Petr Havelka napsal(a):

Pro všechny co se tu rozplývají nad "analýzou" pana vlka.

Pokud dobře chápu jedná se o rozsáhlý komentář v "novinovém" duchu do fundované analýzy má tento, ještě jednou, komentář daleko.

Autor vyvozuje řadu čistě subjektivních názorů a na ty roubuje své úvahy podle svého levicového naturelu. Na tom není nic špatného, ale ani dobrého.
27. 02. 2011 | 10:57

Dočekal napsal(a):

Bez komentáře.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/zdravotnictvi/190012.aspx
27. 02. 2011 | 10:58

vlk napsal(a):

Od včerejšího večera zas e spousta pošty. Netuším, zda odpovím na všechno- resp. tuším. Určitě ne. Je toho příliš mnoho.Už včera jsem nedal“ celou jednu stranu něčeho, co jsme měl na jazyku, protože už tak to bylo moc dlouhé.
Uvidíme.
Karel Mueller
Zdar příteli. Díky za vstup. Mýlíš se. Doktorská akce nebyla od začátku akcí odchodní – jen d e jure Byla stávkou- de facto. Ostatně už to napsal někdo a velmi trefně v začátku diskuse, že šlo o stávkovou akci, kde se stávkující vzdali ochrany stávkujících ze zákona, aby nemuseli podléhat zákonným omezením pro stávkující.
Vláda opravdu vyhrála. Napsal jsme proč. Mimochodem – neuvedl jsme ,co jsme tušil , ale neměl proto to důkaz – totiž že vláda měla velmi pečlivě zpracované analýzy lékařských stávek v minulosti v Anglii za železné baronky, v Polsku, v Německu. Všude nakonec vlád a pře d bílými plášti kapitulovala. Tahle žádnou kapitulaci dělat nemusela. Pro ní bylo zkrátka klíčovým parametrem nesáhnout do rozpočtu. To by byla porážka, protože to by spustilo lavinu. Jestliže nakonec skončilo vše jen na rezervách pojišťoven , výměnou za ořezání lůžek, výrazné omezení hrazené péče, toho, že do kšeftu a to bez protestů -na rozdíl od penzijní reformy , teď vpustí soukromé pojišťovny a ještě k tomu dopředu znemožní možné protesty doktorů, je to velké strategické vítězství. Jinak - píšeš, že chybí opozice.
Omyl příteli- zde byla vláda i oposice na stejné straně. Oposice ovládá kraje. A tam byl rozpad sítě daleko horší než na centrální úrovni. Nemohla s e vyprofilovat. Nebylo na čem.

Jak odpovědět Matyášovi a neurazit ho??
Věru nesnadný úkol.. No zkusíme a uvidíme.
1-ne není třeba čekat. Následky - tzv. systémové změny budou rozhodně takového rozsahu, o kterém s e Julínkovi s e Šnajdrem v minulé vládě ani nezdálo. To je jasné už teď. A co ty změny v důsledcích představují jsme právě popsal Karlu Muellerovi. Čekání na detail není nutné. Ale nijak nebráním Matyášovi, aby čekal. Třeba i na Forota.
2- inu krmení žiraf masem a lékařská stávka.. Podobné srovnání opravdu může napsat jen Matyáš. Stejně tak je to se sdělením na mou a dresu, kde mne poučuje , že lékaři nejsou už 20 let placeni z rozpočtu.. Opět - Matyáš v plném lesku.
Takže mu sem napastuji to, co jsme o čtyři příspěvky výše napsal ve stejné věci Lubovi.
Nějak ve svém textu nemohu dohledat nic na toto téma. Ale co bych rád takovému Lubovi připomenul, je diskuse pod Drábkovým blogem – tuším pod tím prvním co napsal v září loňského roku. Kde jsem předjímal akci lékařů.. protože mají konvertibilní povolání. A protože drábek očividně lhal. Když tvrdil, že ve zdravotnictví musí klesnout také platy o 10%, kvůli státnímu dluhu. Byla to lež jako věž! Argumentoval jsme tehdy, že snížení platu zdravotníků nemá se státním dluhem nic společného. Že jsou placeni ze zdravotního pojištění. Ukázalo s e , že jsme měl pravdu. Vláda skutečně tehdy Drábkovými ústy lhala. Jak s ukázalo při řešení krize. Kdy ukázala , že měla ve zdravotních pojišťovnách velkou finanční rezervu. Kterou teď uvolnila na doktorské platy.
3- úplně zírám na bod 3- jestli prý s e vlád a stane spojencem lékařů , aby nebyly předražené nákupy. ..
Hm. Tak tohle je dokonalý předpoklad stav, kdy žirafy opravdu budou krmeny masem.
Podle men vlád a uhájila i tohle, že totiž penězovody zůstanou funkční. Tvrdý boj o ministerstvo obrany s rýsujícím s velkým Kalouskovým vítězstvím jasně ukazuje, jak to dopadne. Ve zdravotnictví se točí dnes skoro 5x víc peněz než na obraně. Jak jsme napsal - soukromí doktoři stojí za vládou. Ti s e podílejí na finanční zátěži systému velmi a velmi. Kdo zažil teď pár návštěv u praktiků, ví vo co go. Kdo , jako já měl nebo má někoho ve vedení zdravotních pojišťoven a slyší o tm co všechno dokáží vygenerovat jako výkony,
pokračování
27. 02. 2011 | 11:05

vlk napsal(a):

včetně návštěv a ošetření, které nik y nebyly , má jasno. Netvrdím, že všichni praktici. Ale tvrdím, že hodně z nich.
Další z doktorů a to ze šichty těch co v akci nebyly – tedy přednostové, primáři - tak ti v těch kšeftech v nemocnicích přímo jedou. Oni rozhodují o nákupech, minimálně o tzvodborné stránce. Pokud by měl Matyáš pochybnosti , nechť si pustí Ludvíkovo video. Ne to první sestříhané , ale to druhé - celkové.
4- nemíním vysvětlovat Matyášovi úhradovou vyhlášku. Můj čas je na takové kratochvíle příliš vzácný. Ano úhradová vyhláška je všude stejná. Nicméně úhradová vyhláška neřeší kolik peněz z inkasa musí dát nemocnic e do platů, kolik do materiálu, kolik do investic.. Ale mám pochopení pro to, že Matyáš zkrátka bere na nemocniční hospodaření optiku živnostníka. Co je v kase, to je moje. To jde do mé kapsy. Dám mu jen základní informaci.FN Motol rostě musí hospodařit jinak než Zbyněk Matyáš. A soukromá nemocnic e v Ostrově n. Ohří také. Mimochodem - je excelentně finančně řízená.
5- vítězové Juránková a John Nikde jsme netvrdil , že zejména v případě Johna jde olbřímí vítězství. Nicméně pro něj a je dost velké. ODS prostě Johna sestřelí. Ale teˇ nemůže TeĎ o téhle stávce doktorů jej prostě MUSÍ podržet.Protože nemůže připustit , aby s e sáhlo do rozpočtu. Vysvětlovat leckomu takhle filigránské věci je , což chápu , velmi nevděčná záležitost. Nebudu to pokoušet. Protože když není někomu ani zřejmé, jak moc vyhrála Jurásková - resp. její klika , kterou řídí Šnajdr a jak moc je tenhle trojský kůň nebezpečný, šlo by opravdu o naprosto zbytečnou námahu.
6- údajná porážka pacienta je prý dalším levicovým úletem.
Inu pokud je pro Matyáše vítězstvím pacienta to, že s e část kapacit akutní péče zavře a lidé v případ ě potřeby to budou mít do špitálu sakra dl než dneska, pokud je vítězstvím, že základní , systémem hrazená péče bud e na úrovni za krále klacka a jediným kriteriem bud e nikoli co nejlepší vyléčení papouše, ale co nejlevnější ve smyslu zvolených metod. Ted y že bud e , když to přeženu,pacoušovi bez soukromého pojištění financováno uřiznutí nohy než její vyléčení drahou léčbou a že je dalším vítězství téhož papouše, že bude muset být , oproti dnešku, kdy dostává VŠE z povinného pojištění ve vysokém standardu nyní k tomu být soukromě dopojištěn, pak nemám slov. Ale na druhé straně – nejsem zaskočen.
Opravdu těžko na něco podobného odpovědět a neurazit…
7- po konzistentnosti Matyášových úvah v předchozích bodech nepřekvapí ani jeho „vývody“ v bodě 7-. Inu pokud nastane redukce – a Heger mluví o až 10000 akutních lůžek, bude to podle Matyáše znamenat , že dojde k nedostatku lékařů!!!
Takže speciálně pro Matyáše –podle Asociace českých a moravských nemocnic je v téhle zemi 5,4 akutního lůžka na 1000 obyvatel. V Rakousku 6,1a Německu 6,3.
Takže jich tu máme nějakých 54 000. Pokud ubude 10 000 lůžek je jich o 18,5% méně. Jistě to bud e znamenat nedostatek lékařů..
Co víc dodat?
Pojed
Zdravím. Dlouho jsem tě neviděl. Škoda. V první části tvého příspěvku nemám problém. Naopak. V druhé už a no a zásadní. Kdyby byly sestry stávku podpořily , nikdy nemohla vláda vyhrát!! Jenže s e bály. Spojení sester a doktorů by bylo úplně změnilo hřiště a vláda nemohla ani teoreticky pomyslet na nějaký nouzový režim. Měly strach. Chápu to. Ale takhle jsou a po právu , za ovce.
Třetí d íl – velmi rychle uvidíme, zdali máš pravdu ty nebo já. A přeji si z plného srdce, aby byla na tvé straně.
Ikeno
Přiznám se, že neumím odpovědět. Navíc ani mne to nijak nezajímá. Třeba má nějaký velký problém na uličním Vejvodu modré partaje v Horní Dolní.

Kverulant
Promiň, že jsme na tebe nereagoval v prvním příspěvku.. Neb si to reakci zaslouží. Vyčítáš mi, že jsem vypustil celý mravní rozměr a soustřeďuji se jen na technikálii boje o moc.
Ta připomínka Je i NENÍ správná najednou. Že divné? Ano , pojednávám celou akci jen jako střet.Střet o moc resp. střet o peníze a nastavení systému do budoucnosti. A pomíjím zcela to, kdo měl na své straně nějaké morální hodnoty. Máš pravdu. Nehledám je tam a ani nebudu . Protože tam , kde jde o peníze a to , kdo bude mít ruce na volantu a kdo ne
pokračování
27. 02. 2011 | 11:05

vlk napsal(a):

,většinou morálka a morální nadstavba nemá místo. Bylo to tak i tentokráte. Nicméně chceš li , pak jsme schopen napsat, kdo byl amorální z obou stran daleko více. Tím je pro mne jednoznačně vláda. Akce doktorů vznikla v půlce května 2010. Vláda spor zbytečně vyhrotila snížením platů ve zdravotnictví o 10% a zrušením tarifních tabulek v srpnu 2010. A to zcela záměrně. Nemusela, nikdo ji k tomu nenutil. Ale ona chtěla ukázat svou moc a nekompromisnost. Pak v podstatě až do 01.02. 2011 s doktory vůbec nejednala. Jen je zkoušela zastrašit, skandalizovat,rozdělit, vrazit mezi ně Jidáše Juráskovou… Jen ne jednat. Takže je zcela zřejmé , kdo byl větším hnusem. Já pořád soudím, ež vlád a je tu proto, aby zejména problémům fatálního rozměru předcházela a když už nastanou, aby je řešila. Ne aby je vytvářela.
Ale pleteš se v tom, že tam morální rozměr vůbec není. Je. Začnu otázkou – proč vůbec mám zdravotnictví? A jaké by to zdravotnictví mělo být.
Moje odpověĎ je , že zdravotnictví tu máme proto, aby člen tlupy, tedy občan , měl v případě potřeby jistotu, že dostane nejlepší možnou péči a že ho nenechají někde ve špinavém koutě zhebnout bez pomoci. A jaké by mělo být? Co nejširší a nejlepší. Tím nejširším míním pokud možnost zahrnující všechny členy tlupy, tedy občany. A to bez ohledu na věk, na pohlaví, na bydliště, na s tav, na pracovní uplatnění, atd. atd. A onou mravní nadstavbou, které s e dožaduješ je pro mne to, jestli v druhé odpovědi mohu řící - ano změny jdou tímhle směrem nebo naopak - další a další členové tlupy právě vypadli ze systému.
Výsledek je pro mne jednoznačný – vyhráli ti naprosto nemravní. Systém vyřadí další a další občany.
Vyšší princip mravní zaplakal. A až tě chytne slepák nebo cokoli jiného , asi těžko budeš myslet na hvězdy. Já na ně nemohu myslet už teď, protože vím, že dříve nebo později v tom špitále skončím. Spíše dříve..
Jinak jsem rád, že do diskuse zapojil i jeden ze zdejší supermimoňů, Tedy
JC
Inu milej JC, rád s e spletu. Opravdu rád. Pokud se nakonec ukáže, že prohrála tahle vláda zlodějny,lhaní, fízlování a vyhrál pacient, rád uznám svůj omyl a veřejně!
Zatím ovšem to vypadá úplně jinak. V srpnu loňského roku jsme předpověděl , že si to doktoři nenechají líbit a že podniknou protiakci. Je to dohledatelné. Stejně jako reakce takových jako ty, že s e mýlím. ..Ale dnes by mi omyl opravdu nevadil. Ani trochu. Byl bych za něj rád.
.C
Klídek, Opravdu nejsem Paroubek. Snadno s e to dá dokázat. Viz http://www.vasevec.cz/vip-blog/jiri-paroubek-vlada-je-grogy-odpocitavani-zacalo/ Paroubek je opačnéo názru o vítězi této akc e než já.
Čím to, že zdejší pravověrní mají tak mizerný úsudek?

Lex
Zdar parde. Vypořádám tvoje námitky jednu po druhé. Špatně kalkuluješ. S tím co chtěli doktoři , co by mohli nebo museli v případ ě tvrdého vyhrocení.
Doktoři odejít většinově do zahraničí nechtěli. Kdyby ano, byli by šli. Jak správně píšeš – dostali by tam nesrovnatelně větší love. Přesto s e doma spokojili s drobkem. Každému bylo zřejmé, že většinově odejít nechtěli . V Německu a Rakousku je dohromady asi 12 000 doktorských míst. Našich necelých 4 000 by se tam vešlo bez problémů, pokud by chtěli. Ostatně v Praze byl v , myslím v říjnu, veletrh pracovních míst v zahraničních nemocnicích. Skončil neuvěřitelným způsobem, alespoň podle kámoše doktora – připadali s i prý jak malé děti v cukrárně a kdo opravdu chtěl, ten tam bez problému našel královský flek. Tedy pokud něco uměl a pokud byl mocen cizího jazyka na dostatečné úrovni. On odešel už na Vánoce. A dnes bere , protože už mu stihli přidat skoro ¼ milionu na naše peníze měsíčně. Teď s e za ním do stejného špitálu chystá neteř. Diplomovaná sestra…Bez rodiny.
Prostě doktoři uspořádali stávku, nikoli exodus. Oprávněně. Protože s nimi famiglia 118 jednala jako s onucemi.
Píšeš co by jako dělali , kdyby došlo na krajní variantu?
Víš podle analýz by nouzové opatření vlády nebyla vydržela déle než dva až šest týdnů. Pak by s systém zhroutil a vlád a by byla kapitulovala.
Když dáš výpověď, nic ti nebrání abys zůstal doma. Na pracák nemusíš. Pokud máš dost nasušeno, nikdo nemůže říci ani popel. Jsi doma. Systém nefunguje. A šest týdnů max by to
pokračování
27. 02. 2011 | 11:06

vlk napsal(a):

vydržela velká většina doktorů. Jen s tím rozdílem, že část z nich by byla opravdu emigrovala . Zejména těch, co bydlí podél hranic. Jen do Saska by se jich dnes prý vešlo asi 2500. Doktoři si mohli doma na sof a klidně počkat. Vlád a nikoli. A hněv lidí by s e byl rychle obrátil od doktorů na vládu. Protože už by nebylo možné tlačit na doktory. I stará Blažková by poznala , že klíč od řešení má Nečas a famiglia.
A ohledně toho , co svalovec Nečas pustil do eteru po středečním zasedání vlády? Jen to ukazuje na to, že vláda ztratila jakýkoli pud sebezáchovy a cítí se vítězem.
Ne uvidíme. Stejně jako ty si nemyslím, že to doktoři nechají jen tak. Ale momentálně si nejspíš říkají - Nečas , tahle vláda? A k 1.12013 to už budete tak leda na hnojišti..
Nicméně Voleman už to stačil okomentovat. Třeba jsi to nezachytil – nemám e nic proti rušení tarifů. Pokud bud e nahrazen určenou minimální mzdou pro lékaře ve výši 1,5-3 násobku mzdy průměrné. Takže v klidu počkáme.
Jinak - jen vítěz si může dovolit stejné prohlášení jako Nečas. Nemyslíš?
Viola
Termín Pyrrhovo vítězství jste někdy slyšela?
Teo
Snadná pomoc. Nečíst mne a ni prof. Hořejšího. Al e pouze MfD , Lidovky nebo ještě lépe - jen a pouze volební billboardy ODS a TOP. Na to s e svými rozumovými schopnostmi stačíte.
Řečeno s klasikem * neřeš, nepřepínej. Zůstaňte u těch billboardů.
No tak to bychom pro teď měli.Pokud jsem na někoho zapomenul, nechť promine.
27. 02. 2011 | 11:06

karel Mueller napsal(a):

vlk:

Ahoj příteli,

moje úvaha se točila kolem toho, jetli doktoři blafovali nebo ty možnosti odejít opravdu měli. Pokud je to tak, jak píšeš a hravě by uplatnění našli, tak máš vítězstvím vlády pravdu, samozřejmě :-)
27. 02. 2011 | 11:19

vlk napsal(a):

No a než jsem to dopsal tak je zde nová várka.
Steve
pro vás je určena moje odpoěvď Matyášovi. Počtěte si.Třeba jste o něco chytřejší než on a pochopíte pár základních faktů. Pokdu ne, je mi líto.
Co takhle místo dojmologie zkusit argument?
Umíte to?

Hokynář
nemám s vaší argumenatcí žádný zásadní problém.
Jistě ,, řad a doktorů si stávku natvrdo nemohla dovolit. Pokdu nechtěla jít ven.
Ohledně maldých doktorů - ti patří v celém lékařském segmentu k jazykově nejlépe vybaveným . A také jich nejvíc odchází ven. Je to jen otázka času než začnou vnemocnicích chybět. Že nikdo nechce jít studovat na doktora? velký omyl! a že je to špatně ohodnocené? Opět - velký omyl. Pokdu dokážete atestovat, máte vystaráno. zejméan tehdy, pokdu máte svou soukromou ordinaci. Víma to poěmrně přesně ,kolik inkasují praktici a jké mají náklady. A také vím, jaké procento studentů n a lékařské fakultě pochází z doktorských rodin. Je mimořádně vysoké. na žádné jiné vysoké škole není takové - tedy jak povolání rodičůovlivnilo studia dětí. Proč asi?
Frante
a
no asi bud e dobře, abyste si projel chronologii znova. Včetěn detailů.
Ano akc e děkujeme odcházíme byla nastartována v květnu.
Mladými doktory, kteří s vládou válčili o systém vzdělávání a s vé naprosto nedostatečné mzdy.
Nikdo jiný s eale nepřipojil.
Ostatní doktory to netankovalo.
Až v srpnu, dk yjim vlád a sáhla na platy a tarify. teprve potom akci zdvihnul a to zcel a rasantně a vážně LOK.
Jste opravdu amater. A nezasvěcený. který navíc odmítá přemýšlet.
Ano ,d oktoři dostali přidáno. Což neznamená , že vyhráli. na rozdíl od vás jsme ovšem popsal, proč si myslím, ež i přes přidání jsou hlavními poraženými. Nicméně - nemusíte mi věřit. Nijak na tom netrvám.

Petr Havelka.
Kromě dojmologie by žádná argumentac e nebyla? Aspoň jednou že byste t pro změnu zkusil? nebo zústanete , jako obyčejně , u svého mravokárného tlachání?
27. 02. 2011 | 11:21

vlk napsal(a):

Ahoj Karle M.
Aby s měl úplně jasno , tak tad y je přesný citát:

Inzertní web v Německu www.aerztestellen.de nabízí v současnosti přes 2000 volných pracovních pozic. Jde přitom pouze o inzerované pozice, číslo neodpovídá reálnému počtu neobsazených míst v Německu. Jedná se o pracovní místa s okamžitým nástupem nebo nástupem do jednoho až dvou měsíců.

V německém listu Marburger Bund Zeitung se nedávno objevila zpráva o vývoji situace na německém trhu pracovních míst ve zdravotnictví. Píše se: „Prognózy jsou temné. Již v roce 2010 se projeví nedostatek lékařského personálu v počtu asi 7000 plných úvazků. V roce 2011 k tomu přibude ještě dalších 2000 míst. V průměru tak bude v následujících dvou letech chybět zhruba 7 procent lékařského personálu,“ píše poradenská společnost PricewaterhouseCoopers v aktuální studii ohledně nedostatku odborných pracovníků ve zdravotnictví. Taková je tedy dnešní situace na německém lékařském trhu. Je zřejmé, že poptávka po lékařích bude i v následujícím roce významná.

Celý link je :
http://www.tribune.cz/clanek/19913-nemecti-lekari-jsou-k-sobe-vice-kolegialni
27. 02. 2011 | 11:26

jepice napsal(a):

Doktor, v klidu sedící doma při kolabujícím systému, by pro veřejnost přestal být potížistou, který ohrožuje spokojený život pana Nováka a jeho rodiny?
Tak o tom si dovoluju pochybovat.
Přesto, nebo právě proto je dobře, že k tomu nedošlo.
27. 02. 2011 | 11:33

Hokynar M.D. napsal(a):

Ad Vlk. Stále si myslím, že podceňujete dlouhodobější aspekt rozehrané partie. Voleman není žádný hlupák, znám ho dost dobře. Pád současné vlády by lékařům nepomohl, je riziko spousty zmatků včetně divoké privatizce a předčasných voleb. Jsa téměř in medias res, tak vím, kolik lidí okolo mne má rozjednané místo v cizině. Už vidím novinové články typu " Z absolventů lékařských fakult nastoupilo do nemocnic necelých 40%" nebo "odešlo 1000 lékařů-specialistů". Taky není na místě podceňovat solidaritu ambulantních specialistů. A karta se obrátí.
27. 02. 2011 | 11:45

Carlos V. napsal(a):

O vlkovi odjinud :
Přečtěte si vlkův příspěvek o blog výš- Sportbar.
Nezávislý, objektivní a nestranný ... Plzeňák :-)

Jestli chcete vlkovi něco, pište rychle, od šesti má vlk hokej !
27. 02. 2011 | 11:56

vlk napsal(a):

Carlosi

trvdím nic jiného, než že
1- Petržela dostane flastr tak , aby nemohl nastoupit roti Spratě
2- že nikdo kromě něj neví, jestli to byl úmysl nebo ne.
Toť vše. Jaký s tím máš problém?
27. 02. 2011 | 11:58

Steve napsal(a):

vlk

Vaše základní fakta jsou postavena na situaci, kterou si přizpůsobujete k obrazu svému. Nic proti tomu, ale vydávat to za jedinou možnou pravdu, je drzost až namyšlenost. Ostatně těm, kteří mají jiný (racionální) názor, svou aroganci dáváte najevo víc, než je na (ne)inteligentního človíčka zdrávo. Měl byste si uvědomit, že jste jen pouhou desetimilontinou českého národa. Žádný nový Einstein z vás nikdy nebude.
27. 02. 2011 | 12:01

Carlos V. napsal(a):

vlku : co jsem viděl, blbost to byla. Petržela je navíc trošku moc malý pivo, aby si hrál na Řepku.

Jestli si to proserete, bude to hlavně vaše chyba. U nás jste na podzim nepředvedli nic a po zásluze prohráli.

Ale jak Vás zařízli v hokeji, to byla fakt prasárna.
27. 02. 2011 | 12:03

Hokynar M.D. napsal(a):

Ad Vlk z 11:26.
Ano, vím, že děti soukromých lékařů chodí na medicínu. Ale taky vím, že přijímací kriteria ke studiu neustále klesají- v 90. letech jsem se na nich přímo podílel. Soukromníci vydělávají pěkné peníze, zvlášť, když mají klinické studie- mohu potvrdit, patřím do kategorie ambulantní specialista. Nicméně, není tak jednoduché se bránit atakám sankcí od pojišťoven. Hlavně však je problém novou praxi otevří, spíše nemožné. Já měl kliku a nedostatkovou specializaci. Do té doby byl můj základ coby full specialisty na klinice 19600.
Jen na okraj. Nemyslím, každé doktorské dítě má na to, aby tu medicínu dělalo. Dle agentury Scio (převzato z článku doc. Payneho na tribune) pokleslo IQ mediků ze 127 v roce 90 na 108 v roce 2008.
27. 02. 2011 | 12:17

dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Psát zde sáhodlouhé příspěvky to už strácí smysl a málo kdo má trpělivost a čas to vše číst ! Stále tvrdím a jsem si tím jist že socialistické zdravotnictví bylo nejlepší a nejen zdravotnictví i to co nás živí,zemědělství ! Tohle vše nám západ záviděl a od samého začatku se snažil zničit ! Viz. záškodnická činnost ve všem co se zde poctiví pracující v dobré víře snažili vybudovat ! Proto intrikářský západ nemám rád !Vlády záp.kapital.států hrály vždy jen o sebe ! A v budoucnu to ještě všichni krutě pocítíme až se rozpadne ta slavná EU ! Berlusconi si v pohodě užívá světských radovánek , to je jižanským státům dané asi přírodou že se nepřetrhnou v pracovním nasazení které je nutné k zachování určitého standartu život.úrovně všech člen.st.EU !Tenhle birokratický kolos nemá budoucnost ! A pak se budeme muset postarat sami o sebe ,tak jsem zvědav jak to vše pak bude fungovat ! Dl.@
27. 02. 2011 | 12:18

vlk napsal(a):

Steve
jedna vaš e věta pravdivá - einstein ze mne určitě nebude.
Nemáma neměl jsem s tím, možná na rozdíl od vás, protože si dovolím stejné trzení vůči vám, ted y , že ani z vás Einstein nikd y nebude, žádný , a ni sebemenší , problém.

Jiank , bylo by dobré a pro diskusi žádoucí, abyste mi na základ ě faktů vyvrátil moji "úchylku". Jistě to pro vás nebud e nci složitého. A jejen níéhodou, že jste zatím jen v oblasti dojmologie a osobně odsuzujících soudů. Vy přec e máte na daleko víc, že ? tak s e nestyďte a předveďte se! A nic nevydávám za jedinou možnou pravdu. Je to moje vidění. Klidně přijďte s e svým A zkuste jej zdokladovat a spoň tak nedostatečně jako já. Brnkačka , ne?
Carlosi
nevím, kd e sme moc nepředvedli. Ona je to vždycky otázka měřítek. Jind e zas jo. A opakovaně. Viz tabulka.
No vidíš a rozcházíme s e i ohledně hokeje. Jakkoli ten flastr pro Plzeˇm i Bolku znehodnotil celou ligu, musím konstatovat, ež byl ready. všechno zavinili naši bafuňáři. Prostě - papír y nebyly v pořádku. jen si jsem jistý tím, že kdyby v tom jela Sparta, Slávka, Vítkovic e neboPArdubky, bylo se našlo jiné řešení.
27. 02. 2011 | 12:22

bíločervenočerno před očima napsal(a):

Dalibor Štys
"pro minimální standard (80. léta 20. století)", nj,
přidej americkou cestu (právníci, cenová dostupnost)
cilink a šetřím na samopal.. Ovce vocam pocam ! :|
27. 02. 2011 | 12:30

Pobo napsal(a):

Vlkečkova reakce (27. 02. 2011 | 11:06) na komentář Tea (27. 02. 2011 | 06:57) (a s tou Blažkovou to pěkně sedlo) to je už klasika. Jako bych četl nějaký on-line rozhovor MUDr.Rátha. Už tam jenom chybí "modrý provokatér" apod. Hezky to má v hlavě vyoranžověno.

P.S.: S případnou reakcí se, příteli Vlku, nemusíte vůbec zdržovat. Je vcelku tušitelné co byste na mou adresu vyplodil. Alespoň pošetříte klávesnici ...
Raději sbírejte místní aktuálně-virtuální "květiny". Snad s nimi přispěchá i "Rudý kožíšek"-Veverka, až si přehrabe své oříšky.
27. 02. 2011 | 12:31

Steve napsal(a):

vlk

Myslím, že se považujete za inteligentního natolik, abyste poznal, co jsem měl dojmologií namysli. Pokud ne, mrzí mě to.

Konečně, sám jste teď přiznal, že je to vaše vidění. O nic jiného mi nešlo a za upřímnost vašeho doznání děkuji.
27. 02. 2011 | 12:32

Hokynar M.D. napsal(a):

Ad steve ze 12:01. Sice jsem nenašel argumenty, proč odsuzujete článek pana Vlka, nicméně jako člověk z oboru s tím hodnocením polemizuji. Základní premisy úvahy jsou celkem v pořádku, akorát není dobojováno. Pokud nevíte, zdravotnictví je personálně dost zdevastované. Lékařů je nedostatek dost zoufalý. A shánět lékaře z jiných zemí není tak jednoduchý úkol, už se mi párkrát stalo, že jsem v nemocnici s lékařem raději komunikoval v cizí řeči.
Ad jepice: taky jsem radši, že k tomu (že by lékaři seděli doma) nedošlo. Myslím, že protesty se budou opakovat cca za rok.
Ad Vlk: zapomněl jsem napsat, že Sdružení ambulantních specialistů protestující lékaře podpořilo a nemálo amb. psecialistů (AS) přímo inzerovalo podporu nemocničních lékařů. Je pravda, že nemálo AS nese nelibě nedůstojné podmínky svých dětí- nemocničních lékařů. Navíc mezi AS taky doutná nespokojenost díky sankcím od zdravotních pojišťoven, které nejsou zanedbatelné.
27. 02. 2011 | 12:34

Petr Havelka napsal(a):

Pane vlku,

dojmologii tu provozujete vy, mravokárné tlachání já.

Tak dobře. Drhnout Vám to dílo začalo hned v úvodu, jak si všimla jepice. Od začátku přece bylo jasné, že to vláda nemůže vyhrát, šlo jen o to kolik uhraje, ostatně píšete to i ve své tapetě pod blogem. Takže žádná šmrdlovačka o vládní málem holou existenci.

samozřejmě, že současnou situaci ve zdravotnictví bude chtít vládní koalice využít, částečně k tomu, co popisujete ve svých bodech.

"Úspěchem" vlády rozhodně je, že se téma smrsklo na "Náš exodus, váš exitus" v oritginále s otazníkem což mění vyznění Náš exodus, váš exitus? (děkuji Mudr Volemanovi)

Pasáž o Klausovi řadím do onoho Vašeho čistě subjektivního spekulativního kyblíčku. O motivacích tohoto starého lišáka se naplkalo podobných canců habaděj.

ad Jurásková

proč by Jurásková nezkusila posílit svůj vliv?

Nabídnete tu Vaši mrkev
"
Seznam 14 požadavků ČAS
1) ČAS se chce zapojit do příprav reformy
2) ČAS žádá posílení kompetencí sester a s nimi spojenou vyšší odpovědnost i plat, a to zejména v primární, domácí a zdravotně sociální péči
3) ČAS souhlasí s omezením pořizování nových technologií a efektivním využitím těch nynějších
4) ČAS podporuje protikorupční opatření ve zdravotnictví
5) ČAS se chce podílet na přípravě vyhlášek, které stanoví technické vybavení a personální zajištění ve zdravotnických zařízeních
6) ČAS je připravena spolupracovat na stanovení toho, na co má mít pacient nárok ze zdravotního pojištění
7) ČAS se chce podílet na úpravě seznamu výkonů, aby práce nelékařů měla vyšší hodnocení a pojišťovny za ni víc zaplatily
8) ČAS žádá, aby úhradová vyhláška na příští rok zvýšila platby pojišťoven za domácí péči, a zohlednila tak přesun pacientů z lůžkových zařízení do domácího ošetření
9) ČAS podporuje přerozdělení vybraného pojistného mezi zdravotními pojišťovnami
10) ČAS podporuje aktivity pojišťoven, které povedou k úsporám výdajů za léky a materiál
11) ČAS podporuje rušení deseti procent akutních lůžek v nemocnicích a nabízí spolupráci při změně na lůžka následné a zdravotně sociální péče
12) ČAS podporuje úpravy platových tarifů tak, aby rostly mzdy i ostatním zdravotníkům podobně jako lékařům
13) ČAS je připravena dál spolupracovat na přípravě vyhlášek a zákonů o vzdělávání zdravotníků a žádá zjednodušení a zlevnění registrace nelékařů
14) ČAS dál trvá na tom, aby se ze slibovaných dvou miliard korun přidalo všem zdravotníkům, nejen lékařům
"

a jste ve hře.
Kvůli tomu nemusíte být Jidáš.

O tom co píšete na adresu ministra Johna se nemá cenu bavit. To je prostě plk jak vlk. Takových kydů je v komentových sloupcích tištěných a internetových jako máku.

Pak tady máme milá Saly rubriku poražení.

Tak v první řadě pacoši a kuliši.

Pane vlku, na ten standard dojde takjakotakanejinak.

Jde jen o to JAKÝ to bude standard. jeho výši, ano v GB je to špatné.

Ohledně úhrad se uvidí, ale silně pochybuju, že se sníží :)

Další jsou doktoři.
27. 02. 2011 | 12:38

Petr Havelka napsal(a):

Pokračování

Tady jsou požadavky:
1.České zdravotnictví je dlouhodobě podfinancované - podíl HDP osciluje kolem 7 %, zatímco obvyklý průměr v EU je 10 %. Ze sledovaných zemí OECD jsou za námi pouze Polsko, Mexiko a Korea.
2.Nízká platba státu za státního pojištěnce, která neodpovídá objemu financí za péči, které tito "státní" pacienti zkonzumují. Neexistence systému komerčního připojištění.
3.Velké rezervy ve vnitřním chodu zdravotnictví - největší položkou je chaos v lékové politice, kudy utíkají miliardy.
4.Podivné hospodaření v nemocnicích - předražené zakázky (stavební, nákup přístrojů a léků a pod.). Platy zdravotníků jsou jedinou položkou, za níž nelze získat provizi.
5.Nízké platy lékařů, které neodpovídají náročnosti povolání, potřebnému vzdělání a prestiži.
6.Zcela destruovaný systém vzdělávání, který vede k odchodu mladých lékařů do ciziny.
7.Odchody lékařů do ciziny kvůli lepším pracovním podmínkám. Zůstávající lékaři jsou zatěžováni vyšší odpovědností, než odpovídá jejich kvalifikaci a vyšším počtem přesčasové práce.
8.Nedodržování zákoníku práce vede k přetěžování lékařů a následně i k možným chybám lékařů, které je vystavují postihu.
9.V roce 2013 přestane platit výjimka u evropské směrnice o přesčasové práci, která bude klást ještě větší nároky na personální vybavení nemocnic.
10.Kvůli personálnímu nedostatku, špatné organizaci a neracionálnímu nakládání s finančními prostředky dochází ke zhoršování péče o pacienty, za něž nechtějí lékaři přebírat odpovědnost.
11.Nesplněné sliby politiků - od roku 1989 jsou lékaři přesvědčováni, že nejprve se musí změnit systém a pak dojde k napravení jejich platů. Doposud se tak nestalo.
12.Politické strany vedou o zdravotnictví ideologickou válku, přičemž ke změnám je třeba dohoda politiků napříč spektrem, jak je patrné v cizině.
13.Zdravotnictví je resortem, kde se vystřídalo nejvíce ministrů zdravotnictví, koncepcí a rozdílných pohledů. Stále jsou nějaké volby, ať již řádné či předčasné, takže lékaři nemají záruku, že se potřebné změny uskuteční.
27. 02. 2011 | 12:38

Petr Havelka napsal(a):

pokračování

Tady nabídka ministra Hegera

•upraví úhradovou vyhlášku a posílí úhrady nemocnicím o dva procentní body a provede zastropování úhrad péče v centrech,

•v souladu s úpravou úhradové vyhlášky doporučí svým přímo řízeným organizacím, krajům a zřizovatelům nemocnic navýšení platů a mezd lékařů v průměru o 5 - 8 tis. Kč v jednotlivých platových třídách,

•pro r. 2012 bude v závislosti na zvyšování efektivity zdravotnického systému usilovat o úpravy platových tarifů tak, aby byla zajištěna důstojná minimální mzda lékaře a zajistí navýšení průměrné měsíční mzdy lékařů z dnešních cca 48 000 Kč na 60 000 Kč,

•dopracuje vyhlášku o personálních normativech pro lůžkovou péči ve smyslu realistické úpravy personálního vybavení pracovišť,

•bude usilovat o zavedení mechanismu zefektivňujícího přerozdělování vybraného zdravotního pojistného,

•provede úpravy v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami k odstranění disproporcí ve spolupráci s odborníky,

•zahájí práce na úhradové vyhlášce pro rok 2012 s cílem respektovat spravedlnost v poměru objemu zdrojů mezi segmenty a bude prosazovat efektivní model úhrad v oblasti akutní lůžkové péče v duchu „peníze jdou za pacientem",

•ve spolupráci s dalšími subjekty připraví a následně bude realizovat plán postupné redukce lůžkového fondu,

•bude prosazovat vhodnou regulaci v oblasti zavádění nových léků, nových přístrojů a nových postupů,

•bude aktivně usilovat o důslednou aplikaci protikorupčních opatření v rámci vlastního úřadu, přímo řízených organizací a k témuž vyzve i kraje,

•bude prosazovat zefektivnění informačního systému rezortu zdravotnictví,

•provede revizi kompetencí jednotlivých zdravotnických profesí a bude usilovat o další zlepšování organizace specializačního studia lékařů.

A tady dohoda

1) Úprava úhradové vyhlášky - má zajistit, aby nemocnice letos dostaly dvě miliardy korun navíc na zvýšení příjmů lékařů a aby se peníze rozdělily nemocnicím podle počtu lékařů - vláda dostane do 28. února, účinnost od 1. března.

2) Způsob zvýšení platů v roce 2011 - zvýšení platových tarifů lékařů v nemocnicích, léčebných ústavech a léčebnách dlouhodobě nemocných i v záchranných službách o 5000 až 8000 korun - vláda dostane do 28. února, účinnost od 1. března.

3) Přidávání v roce 2012 - v souvislosti s reformou se průměrný plat lékaře zvýší o deset procent a od roku 2013 pak dosáhne 1,5 až trojnásobku průměrné mzdy ve státě, v roce 2012 porostou také platy všem zdravotnickým pracovníkům.

4) Vzdělávání, změna kompetencí zdravotníků, reformní a protikorupční kroky - ve spolupráci s odbory, lékařskou komorou, odbornými společnostmi a asociací sester; na rušení nemocničních lůžek a jejich převedení na lůžka sociálně zdravotní se bude spolupracovat s kraji - návrhy do 30. června, předpokládaná účinnost od roku 2012.

5) Výzva ředitelům nemocnic - ministerstvo vyzve, aby vedení fakultních a dalších státních nemocnic přijalo lékaře po stažení výpovědí zpět, pokud nebudou jejich místa už obsazena

6) Záruka Asociace krajů ČR - ministerstvo požádá asociaci o záruky, že krajské nemocnice přijmou lékaře zpět a zvýší jim podle memoranda platy.

7) Odvolání protestu Děkujeme, odcházíme - lékařské odbory do tří dnů od popisu memoranda protestní akci odvolají a vyzvou lékaře, aby výpovědi stáhli a požádali o přijetí zpátky do práce.

Jasná defenziva, jasná prohra? Ano souhlasím.

Ty další plky, jestli prohrál Nečas a vyhrál Kalousek nestojí za opotřebení klávesnice.
27. 02. 2011 | 12:38

Steve napsal(a):

Hokynar M.D.

kdybyste pozorně četl, zjistil byste, že jsem reagoval na ZAMa, nikoli na vlka. Vlk se ozval až poté, jak jinak než osobně, jak má ve zvyku, že? Takže jsem reagoval ve vlkově stylu. A to se snad může, ne?
27. 02. 2011 | 12:44

vlk napsal(a):

Hokynáři
díky za vaš e vstupy. Cením si jich. jste insider. A to vždycky obohatí.

Ohledn pádu vlády - podu by ji byli doktoři porazili, každý nový vyjednavač byl předem poražen. byli by získali dalkeo více. nepodceňuji Volemana ani nikoho z LOKu. Ani omylem. Jen si nebyli vůbe c jsiti tím, že členstvo v pokračování vyby stálo za nimi.
Byli si vědomi, že vlastně nikdo z účastníků nechce opravdu ven a že řad a z nich si nemůže dovolit zůstat doma. Nakonec šikana vůči Engelovi a doktorům z Uherrského Hradiště, kd y solidarita evidentně v praxi nefungovala, to jen potvrdila. doktoři dopaltí na svou polovičatost.
Divoká privatizac e nepřipadá v úvahu. Vlád a má kontzrolu jen nad fakultkami, Ikemem a podobnými zařízeními. Privatizovat fakultky? ?, tak to by bylo do akc e i ty doktory, kteří v tom dosud nejeli. ZATÍM nelze. Krajské špitály, Tam vládnou socani Takže opět - nelze!! Ne bez toho, aniž by s epoliticky odepsali hned.
Takže toho s e momentálně nebojím.
Ohledně klesající úrovně studentů medicíny.. Čemu s e prosím divíte? Pokud vůbec. takhle je to na všech vysokých. Nevím jak za vás. Ale v mé generaci, kdo měl v devítce trojku, neměl nárok jít na střední školu. Jedinou vyjímkou byl obor hutní na strojní průmyslovce.
Dneska ? dneska čtyřka není překážkou ke studiu na gymplu. Maturu dostane každý, kdo s edostaví. U nás v mé maturitní tříd ě jí nedostali 3 ze třiceti. 10%. Jedne pak na podzim dodatečně ano, zyblí dva jí nemají nejspíš do dnes. A to už budou asi v penzi.
Proč by ted yna tom měly být medicinské fakilty jinak?
Ještě jednou - jsme rád, že jste vstoupil. Takhle nějak jako vás bych si představoval i ostatní vstupy...
27. 02. 2011 | 12:53

Občan napsal(a):

Poznámka k těm lékařům:

Jen na portálu MPSV je vyvěšena nabídka 555 volných míst ve zdravotnictví - vesměs se jedná o lékaře. Nemocniční i mabulantní. Upozorňuji na to, že to je pouze nabídka ÚP, tedy zdaleka NENÍ kompletní.
Lékaři by tedy v případě vyhrocení situace a dotažení akce do konce NEMĚLI žádný problém ODBORNOU práci najít. To pomíjím nabídky farmaceutických firem na místa "lékařských reprezentantů" (tedy podmních prodejců léčiv).

Nemluvě o tom, že zatímco lékař MŮŽE přijmout dočasně jinou práci, MY se bez lékařů neobejdeme! To si mnozí z nás zřejmě neuvědomují. Lékař může nějakou dobu sedět na kase v Tescu, když bude nejhůř, ale kvalifikovaná pokladní z Tesca mně nebo komukoli z vás prostě slepáka neodoperuje, i kdyby měla sebelepší vůli. A protože i v okolních zemích je situace ve zdravotnictví podobná jako u nás a naše nemocnice těžko mohou nabídnout cizincům lepší platové a pracovní podmínky než jejich domácí systémy, vláda by těžko hledala náhradu za 4000 lékařů.
Ať se nám to líbí či ne, lékaři JSOU velmi specifická zaměstnanecká skupina, JSOU nenahraditelní. A dobře to vědí.

Na druhou stranu - ostatní zaměstnanecké skupiny, a to už jsem řekl mnohokrát, se zachovaly velice hloupě, když se k akci lékařů nepřidaly. Stejně jsou totiž nenahraditelní učitelé, hasiči, policisté, pekaři, řidiči autobusů MHD, ale i zkušení úředníci. Ostatní zaměstnanecké svazy prošvihly naprosto jedinečnou šanci dát vládě najevo, že braní u držky a socializace ztrát z její nezodpovědnosti a neschopnosti už bylo dost.
Za tohle budeme tvrdě platit VŠICHNI a nakonec to pocítí i ti lékaři. Tedy - nejen lékaři. Také všichni podnikatelé; čím menší, tím více to pocítí, protože AŽ budeme platit za všechny ty zhůvěřilosti, jež nám současná vláda chystá, tak to budou právě ti drobní podnikatelé, kdo jako první přijde o práci a živnost nebo firmu. A budou mezi nimi i lékaři - soukromníci - kteří už nebudou mít komu prodávat své plastické chirurgie, rehabilitace, fyzioterapie, "celostní medicíny" a další ZBYTNÉ zdravotnické služby.
27. 02. 2011 | 13:12

Steve napsal(a):

vlk

no vidíte, jak přiznáváte barvu, lékařům šlo jen o zvýšení platů, píšete:" Byli si vědomi, že vlastně nikdo z účastníků nechce opravdu ven a že řad a z nich si nemůže dovolit zůstat doma. Nakonec šikana vůči Engelovi a doktorům z Uherrského Hradiště, kd y solidarita evidentně v praxi nefungovala, to jen potvrdila. doktoři dopaltí na svou polovičatost.

Pokud šikanou máte na mysli dodržování Zákoníku práce (stažení výpovědi), tak je to hodně od věci, že?
27. 02. 2011 | 13:14

vlk napsal(a):

Petr HAVELKA
TAKŽE ZMĚNA . cHCE S EMI ŘÍCI - KONEČNĚ.
Nicméěn , uniká mi smysl přepastování požadavku Juráskové. Nikoli Asociac e sester . za tu mluvila a mluví jen Jurásková Nikdo jiný nebyl slyšet.
O tom, že maskuje svůj pravý vstup vznešenými cíly nelze pochybovat. ono s e špatně píš e - vložila jsme s e do toho jen proto, abych rozbila doktorskou akci.
jkdyž to vezmu bod po bodu
1- podfinancování zdravotnictví
OK. napsla jsme totéž. A doložil příklad . dk y 4,5 milionu zaměstnanců de facto financuej 6 milionů ostatních uživatelů zdravotní péče. Včetně Zybňků matyášů. Dá s e to spoelhlivě spočítat z průměrné mzdy , počtu zaměstnanců a celkového odvodu na zdravotnictví.
Proč s tím Jidáška něco neudělal , když byla minsitryní?
2- píši totéž
3- souhla s ČAS aby s eomezoval nákup technologií. Pokdu jste srozuměn s tím, že svaz sester bud e rozhodovat o přístrojovém vybavení, které na ás použijí při havárce nebo při rakovině, tak musíte být šťasten. Já nikoli. Úloha trojského koně.
4-podivné hospodaření v němocnicích. No Jurásková to přece, jako ředitelka a exministryně musí znát. Doktor čekatel nebo sekundář asi sotva má možnost krást. A zašaantročení tkáňové banky? Za Juráskové jako ministryně by asi zařadil ČAS a vy kam?
5-nízké platy doktorů
Hm a proč jim z toho jidášsky chtěla 1/4 uloupnout? asi aby zůstaly nízké..
6- jste happy z toho , že nějaká setra Jurásková si claimuje právo rozhodvat o tom, z co bud e hrazeno z vašeho zdravotního pojištěnía co ne? Já to beru za nebetyčnou d rzost. jakým právem tahle dámička má stanovivvat , co bud e hrazeno při rakovině a co ne?
8- To NEMÁ CHYBU!§ Ona chc e změnit úhradovou vyhlášku tak , aby šla na domácí péči místo špitálům!§ Volám bravo!! Část sestrer mizí na pracák.
9- co je sestrám do toho , jak s e dlěí prachy mezi pojišťovnami? Jaký mají odborný aparát na to , aby řekli, co je dobře a co špatně? N Nošení bažanta?
Nebo jd e pouze a jen o to aby Jurásková měla přisátí na penězovody. Co umí se zdravotními pojišťovnami ukázala v případ ě Agelu a Chrenka. Zřejmě mu potřebuje poslat další love.

10- jsme rád že v tomto bod ě s e dožaduje toho, aby nemocnic e od pojišťoven dostávaly ještě méně peněz. To nemá chybu
11- stejně tak nemá chybu to , že s e dožaduje zmenšení lůžek akutky o 18,5 %. Aby sestry šly na pracák. To jí jsitě odsouhlasily..
12-jo tak ona chc e taky konečně prachy pro sestry. To je pokrok. Al e zároveň zejména proto, aby pomohla vládě zahovat tvář ve střetu s doktory.
13-ano jidáši jsou opravdu připraveni mluvit úplně do všeho. jakkoli tomu vlbec nerozumí.
14- totožné s bodem 12. Prostě jidáš s e hlásí o svých 30stříbrných.
proto všechno jej Havelka nepovažuje za Jidáše.
Já mu gratuluji k takovému pohledu na svět. S takovým způsobem myšlení bych s eopravdu bál přejít i ulici.
27. 02. 2011 | 13:18

vlk napsal(a):

steve
milj zlatej, kdybyste mne pozorně četl, nebyl byste z toho odhalení, že doktorům , podle mne šlo zejména o platy zas až tak vyjevenej. A kdybyste chápal, co jsme napsal v analýze,, nebyl byste dokonc e aninic v tomto směru napsal.
Šikanou mylsím šikanu. ˇučelové dodržování ZP v některých speciálních případech. Jako pomstu.
'Ze je to zaobaleno do zákona? No tak zpravidla šikana vypadá. Aby byla účinná a nepostižitelná.
27. 02. 2011 | 13:21

vlk napsal(a):

Petr havelka
pastovat s em , co chtěli doktoři , co jim "nabídl" heger a co nakonec "dostal" ? A mně ? Já to vím. Kromě daleko menšího přidání nedostali nic. Zdravotnictví je dál těžc e podfinancované . 4,5 milionu zaměstnanců financuje zbylých 6 mega uživatelů zdravotní péče. Ti d ávají jen 30% . Nic s ena tom nezměnilo. Ostatní bod y nemlich podobné. pokud jste nepochopil, že vlád a udělal jen d va ústupky ted y že přidala z rezerv zdravotních pojišťoven, dkyž pře d tím vědomně lhala , že snížením platů ve zdravotnictví chc e sanovat s tátní rozočet a já drábkovi pod jeho blogem, na rozdíl od vás 2,9. 2010 napsal, že lže , protože doktoři nejsou napojeni na s tátní rozpočet,a že d ruhou prohrou a to citelnější , je že jim to msuela dát do tarifů , ale že za to si doktory ochočila, že teˇd musí souhlasit s každým darebáctvím, kterým omezí pacienty, aby " bylo na jejich platyů tak je mi vás opravdu líto. Teď , dkyž jste dopadl " s faktyů jak jste dopadl, můžete zas e začít moralizovat. To vám s amozřejěm jd e daleko lépe než "fakta" . v těch jste opravdu neškodný.
27. 02. 2011 | 13:28

Občan napsal(a):

To Hokynar M.D.:

Dobrý den,

pokud zde ještě jste, měl bych k Vám dotaz.
Jsou si lékaři vědomi toho, že chudnutí široké skupiny, zvané "nižší střední vrstva" - tedy zaměstnanců, drobných živnostníků a majitelů malých domácích firem - přinese problémy i jim?

Pokusím se krátce vysvětlit proč se ptám - stále totiž přemýšlím nad motivací lékařů k jejich protestu.
Nejsem žádný naiva a proto se mi nezdá, že by jim skutečně tolik leželo na srdci blaho pacientů. Řada lékařů je podnikateli - ať už to jsou praktici a ambulantní specialisté, nebo zubaři či majitelé soukromých očních, plastických a podobných klinik. Podnikatel potřebuje platící klienty a veřejné zdravotní pojištění jejich služby obvykle nekryje, nebo jen z malé části.
Část nemocničních lékařů možná je skutečnými nadšenci, kteří by léčili za jakýchkoli okolností a kohokoli, bez ohledu na peníze. Takoví ale vždy byli a jsou v menšině.

Proto předpokládám, že většina lékařů jsou voliči pravicových stran, jež preferují co nejširší privatizaci a zpoplatnění zdravotnictví. Na to ale většina obyvatel ČR prostě nemá prostředky, protože již teď žijí doslova od výplaty k výplatě a ačkoli pracují, vydělají si jen na holé živobytí. Na komerční pojištění, ani na placené zdravotnické služby nemají a nebudou mít peníze.

Proto je pro mne motivace lékařů tak rozporuplná. A proto mne překvapilo, že i ambulantní lékaři podpořili ty nemocniční a, pokud jsem Vám dobře rozuměl, příště se k nemocničním lékařům asi připojí naplno.

Neberte to, prosím, jako nějaký útok, jen mi stále vrtá hlavou, CO vlastně lékaře k jejich prostestům vede. Nejde mi totiž dohromady předpokládaná pravicovost lékařů a de facto spíše levicové ppožadavky, které vznesli.
Ptám se i proto, že protestní akce byla původně směrována PROTI předpokládané vládě ČSSD. Proto byla načasována tak, jak byla a mám pocit, že změněné okolnosti zaskočily jak vládu, tak možná i lékaře; a "jenom" už nemohli cuknout zpátky, protože už byla akce příliš rozjetá.

Na závěr přiznávám, že bych byl docela rád, kdybych se ve svých předpokladech o potenciální nemorálnosti pohnutek lékařů mýlil.
27. 02. 2011 | 13:40

Steve napsal(a):

vlk

Ne vlku zejména o platy, ale pouze jen o navýšení platů. To by měl být, i pro vás, postřehnutelný rozdíl.

Vaše "analýza" se nedá, bohužel, pochopit jinak než soukromá dojmologie s lehce konspirativním nádechem. Tak mi ji prosím nevnucujte. Jak zde někteří píší, dlouhá, nezáživná a smícháné jablka s hruškami. Spíš to opravdu vypovídá o vaší politické orientaci, ale to je vaše věc a hodnotit to nehodlám.

Pokud je šikana účinná a nepostižitelná a navíc zaobalena do zákona, pak se nedivím, že se bojíte přejít ulici. :))
27. 02. 2011 | 13:42

Občan napsal(a):

To Steve:

Vy jste těch TŘINÁCT lékařských "artykulů" nečetl, že?
Protože kdybyste to četl, pak byste se nemohl dopouštět takové demagogie, jakou zde předvádíte. Platy byly JEDINÝM z nich; a byla to vláda, kdo celý protest lékařů zúžil pouze na platy, nikoli lékaři.
27. 02. 2011 | 13:48

Steve napsal(a):

Občan

Přečtete si memorandum, které podepsal Heger a Engel.
Jen v bodě 4 se nepíše o platech , nebo zpětvzetí lékařů. Z toho by vám mohlo vyplynout o co ve skutečnosti lékařům šlo. Kdyby PLATY nebyly tím jediným, byla by v memorandu dohoda i ostatních 12 bodech. Jenže není. Že by těch 12 bodů lékaři tak snadno vzdali? Za pitomých 5-8 000 měsíčně? Jde jim vůbec o reformy a zamezení černým dírám ve zdravotnictví? Kde se ročně "ztratí" na 25 MLD?
Nad tím přemýšlejte než někoho nařknete z demagogie, Občane .
27. 02. 2011 | 14:05

Dalibor Štys napsal(a):

to biločervenočerno před očima

Pořádně si přečtětě co jsem napsal. Tedy pokud Vás zajímá polemizovat s tím, co jsem skutečně napsal.
27. 02. 2011 | 14:13

horymir napsal(a):

Nejhorším na dnešku je pocit,že valná většina lidí zde neví kdo a za jaký konec by měl vše vzít,aby to tady vše šlo k lepšímu.Taková samozřejmost,že stávka lékařů musí už kvůli samotným aktuálním pacientům končit,bezmála připíše ministru zdravotnictví pověst té spravedlivé matky z divadelní hry antifašisty Bertolda Brechta "Kavkazský křídový kruh". Můžeme být jenom rádi,že okolo roku 1990 zde nebylo ani z jedné strany použito fyzické násilí.Stav dnešní ČR je takový,že ukazuje,že by to za to v žádném případě nestálo.Místo rozkvětu společnosti stále pád po nakloněné rovině.Bod obratu vepředu.Před námi nebo až před další generací?
27. 02. 2011 | 14:42

bíločervenočerno před očima napsal(a):

Dalibor Štys
Navrhujete sociální lidový standard - 80. léta v 21. století. Zlatý standard. Snad nic s počítačema. Jen polovodiče. Sříhání nehtů rovně, dětem mléko ve škole.
Nejen doktory, co ty léta nezažili. Začátečníci na povinné praxi v profesi.
Chci být doktor!!
Přidejte nenasytné právníky, drahotu, neuvěřitelně rozes..nou společnost a nebude tu k žití ani pro občany, ani pro mengely.
27. 02. 2011 | 15:11

Petr Havelka napsal(a):

Pane vlku,

no vidíte, jak dokážu být najednou pragmatický a na údajném "jidášství" Juráskové neshledávám nic mravokárného :)

To tapetování má jeden účel. Máte tu jasné věcné faktické porovnání tzn, že chybí pověstná "omáčka".

Pokud potřebujete omáčku.

V mnoha Vámi zmiňovaných faktech zde můžu klidně souhlasit. Dejme tomu, že by stát měl přidat na platbě za své pojištěnce (důchodci, nezaměstnaní, děti ... )Do toho se mu samozřejmě nechce. Svatá pravda je, že nejvíce přispívají řadoví zaměstnanci a OSVČ to nějak ošulí na tom základě, který je tuším poloviční než u zaměstnanců (potom se některé OSVČ nestačí divit, když onemocní).

Podíl HDP na zdraví je samozřejmě menší než v okolních zemích, zřejmě díky státním platbám, ale může v tom klidně být i to, že zaměstnanci procentně platí do zdravotnictví menší dílek, ale zároveň je třeba říci, že do sociálního fondu platí více než v okolních státech tudíž ta "platba z platu" je vcelku stejná.

Další zdroje do zdravotnictví se tedy nacházejí ve zvýšení státních plateb, možnému zvýšení či přerozdělení % (ze soc do zdrav) u zaměstnanců (na tohle u současné vlády tutově narazíte, ta tlačí verzi, že náklady na zdejší pracovní sílu jsou na hranici konkurenceschopnosti vůči okolním zemím z bývalého východního bloku) a samozřejmě zvýšení platby a stropu u OSVČ (taky narazíte).

Lékaři prohráli bitvu, ale doufám ne válku. V této souvislosti mne děsí takové osoby jako poslanec Boris Šťastný, který touží po nějakém "nástroji" který by to doktorům příště zatrhl.

Alespoň se jim trochu uleví ohledně atestací, které jim stát kdysi finančně hodil na krk.
Klíčový je totiž bod4

4) Vzdělávání, změna kompetencí zdravotníků, reformní a protikorupční kroky - ve spolupráci s odbory, lékařskou komorou, odbornými společnostmi a asociací sester; na rušení nemocničních lůžek a jejich převedení na lůžka sociálně zdravotní se bude spolupracovat s kraji - návrhy do 30. června, předpokládaná účinnost od roku 2012.

Co se v rámci tohoto bodu odehraje?

Představy mohou být různé, každopádně na tohle všechno doplatí pacienti. Vyskytují se v těch bodech vůbec?

Čeká nás standard, vyšší "doplatky", delší čekací lhůty. Důležité je jedno, uchránit zdravotnictví před "privatizací zisku a socializací ztrát" tzn. vyříznutí lukrativního (klidně Vám uznám, že Šnajdr je největší škodná, možná nás v budoucnu překvapí již zmińovaný Šťastný) a doufám, že se lékaři ubrání svému znevolnění. Jak jste již dříve psal, fakultky zůstanou státní, ale krajská zařízení mohou mít smůlu, zatím je brání leví hejtmani, ale určitě se na ně něco kuje na MZ. Zdravotnictví jsou jedny z posledních velkých peněz, o tom by mohl zasvěceně mluvit Chrenek.

Plno pindů o "systémových věcech" ze strany lékařů a konkrétního nic. Rozmělněno do ztracena v bodě 4.
27. 02. 2011 | 15:14

Petr Havelka napsal(a):

PS: Jelikož současná vláda napálila DPH, nějaké výrazné změny ve financování zdravotnictví nebudou.

V této souvislosti tu mámněkolik linků

http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/pop-ekonomie/jedno-z-nejvyssich-zvyseni-dani-provede-pravice_194871.html

http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/reforma-postavena-na-lzi/

Tady máte Kalouska a informaci, že s odvody OSVČ se nehne

http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/vyssi-dane-zivnostnikum-kalousek-to-popira_194007.html

A tady máte něco "síle" volného trhu, čistě kamarádsky bez souvislosti k tématu.

http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/pop-ekonomie/kdy-nam-ochabla-neviditelna-ruka-trhu_194210.html

a Kovandu proč jsou velké firmy tak drahé to je pro změnu v souvislosti k předešlému linku

http://kovanda.blog.tyden.cz/clanky/4966/centralni-planovani-nejvetsi-hospodarska-katastrofa-20-stoleti.html
27. 02. 2011 | 15:48

SuP napsal(a):

Otázkář -
Psal jsem to, protože si to myslím já, ne Vy.
27. 02. 2011 | 16:01

Hokynar M.D. napsal(a):

Ad Vlk 12:56: Myslím, že by solidarita fungovala, kdyby šlo do tuhého. V Uheráku to taky vyřešili vcelku stravitelně. Jsem zvědavý na osud ředitele... A shánět místo jako druhoatestovaný radiodiagnostik je ta nejjednodušší věc na světě (M.Engel). Takže má šanci, že si spíš finančně polepší.A ještě získá body za to, že je grand.
Ad občan 13:46 premisa je špatně: zdravotní pojištění (ZP) kryje z výjimkou zubní péče kryje drtivou většinu poskytované péče. Soukromá, krajská i státní zařízení předkládají vyúčtování pojišťovnám. Každý výkon je ohodncen v bodech, bod má proměnlivou cenu (nyní 1,02 Kč), který se může malinko lišit mezi pojištovnami. Já sám odhaduji, že ZP kryje 95% mnou poskytované péče (pokud nepočítám klinická hodnocení léčiv).
Jinak taky v úvaze (ohledně vzájemné podpory) počítejte s prostým faktem, že se lékaři mezi sebou znají (často přátelé) a často jsou soukromníci bývalými zaměstnanci nemocnice v
oblasti. Moje žena je nemocniční lékařka...
I soukromníky trápí nekorektnosti a hlavně pokusy o udělování sankcí za překročení limitů a spoustu dalších roztomilostí. Kupříkladu při zavedení julínkovného nám snížili hodnotu bodu o 2 haléře a je taky řada výjimek, které placení nepodléhají. Odhaduji, že mne toto stálo cca 3 tis. měsíčně.
Zkusím i vysvětlit regulační srážky. představte si, že v roce 2007 napíšete léky za 100%. Díky julínkovnému v roce 2008 za 80 (reálná čísla v procentech). naopak chronici se zhorší, takže v roce 2009 byl vzestup na cca 120. problém je, že limit na rok 2009 byl 105% nákladů roku 2008 (tedy 84% normálního roku 2007), pak následují sankce do výše 15% úhrad (počítejte se ziskem 40-60% z úhrady). V roce 2010 byl jako referenční období stanoven- ano, hádáte správně - rok 2008. Jen já se bráním pokutám za vše možné ve výši 330 tis Kč jen od VZP.
A to ještě počítejte s tím, že vám přibyde víc nákladných pacientů než odejde... odhad +15 % ročně.
Velmi podobné jevy postihly i platby za provedené výkony, zde je situace analogická... tak jsem se na tomto modelu projel cca o 20 tis měsíčně. Naštěstí to doháním jinak a naštěstí umím předvídat a naštěstí umím argumentovat díky analytickým dovednostem.
další důvod je, že nemocnice s kvalitní péčí potřebujeme, ne vše jde vyšetřit nebo odléčit na koleně doma. A proto tam potřebujeme šikovné kolegy.
To je pár důvodů, proč specialisti jsou taky naštvaní.
Ad Petr Havelka: většina sester z praxe spíš drží s doktory a dle mých informací jich hodně ze sesterské komory (ČAS) vystoupila na protest. JInak si nemyslím, že šlo o hlavní bitvu, ale teprve o pohraniční potyčku. Souhlasím s vizí,. že by měly být napraveny finanční toky, ono to vyvolává pnutí v systému (VZPx zaměst. ZP).
Jinak pro dnešek nejspíš končím, mám nějakou práci. Jméno je pravé bez háčku a čárky.
27. 02. 2011 | 16:39

Dalibor Štys napsal(a):

To bíločervenočerno před očima

Tak tedy polopatě:
1) Právníci jsou ve hře už teď a jak nemocnice, tak soukromé praxe jsou proti žalobám pacientů pojištěny. Viz můj druhý příspěvek, první věta textu. Tyto pojistky prodaržují péči tady a dnes. Já navrhuji zastropovat úhrady z tohoto pojištění:
a) proto, že pro normálního člověka je dostatečným trestem že někoho, byť i v nejlepší víře, poškodil. Lékaře, který poškozuje pacienty, težko bude nemocnice zaměstnávat neb lidé do jeho spoukormé praxe chodit.
b) proto, že skutečně nenávratně poškození padají do státem garantované sociální sítě
( c) také proto, že předpokládem, že když už je meé zdraví nenávratně pryč, peníze nad určitou potřebnou míru nejsou nic než papírky)

2) ta 80. léta 20. století tam dávám proto, že se k nim všichni přímo nebo nepřímo vztahují. Viz první věta druhého odstavce mého druhého příspěvku. Ano, byli jsme si všichni rovni, ale na velmi nízké úrovni. Technicky si myslím, že už péče z roku 1980 ani není možná, protože ta technika už ani neexistuje. Ale poskytovat moderní péči jen do výše dostupné za ceny ekvivalentní průměrné výši čerpání z 80. let 20. století stále lze. A mnozí jí ani více nepotřebují. Jelikož člověk, který o sebe slušně dbá, také bývá vesměs zdráv. Poměrně vysoká míra spoluúčasti (a úhrady prevence v rozumné míře) motivuje k udržování zdraví. Pokud se hradí především léčení a to ve stejné míře u lidí zodpovědných, tak u nezodpovědných ...

Je jistě pravda, že moderní stát k zodpovědenosti nemotivuje. Mnozí pak již ani nevědí, co se tím slovem vlastně myslí.
27. 02. 2011 | 16:42

Da.Rock napsal(a):

Jak se píše výše - OSVČ prý mají na nižší odvody, protože podstupují vyšší riziko, než zaměstnanci.
Já tedy sice nevím, jaké vyšší riziko podstupují třeba advokáti, notáři, praktičtí lékaři a podobné profese, ale dejme tomu.
Ovšem tohle riziko jim nikdo nevnutil. Šli do něj dobrovolně a s vědomím, že mohou prodělat, ale také výrazně vydělat. Riziko, že podnikatel zkrachuje, tady vždy je. Ale copak jeho krach je rizikem jen pro něj? Výpověď dostanou i jeho zaměstnanci, i pro ně tedy znamená jeho krach existenční ohrožení (i když částečně zmírněné odstupným - pokud na něj ovšem podnikatel má. Znám případy, kdy se zaměstnanec domáhal odstupného dlouhé měsíce, i léta). A nejen krach, ale i běžné ekonomické potíže se dříve či později přelijí na zaměstnance. Jejich "jistota" je tedy iluzorní. Není o moc větší, než jistota jejich zaměstnavatele.
Každopádně by mě zajímalo, jaké jsou úpravy v jiných zemích. Jaká je výše odvodů OSVČ x zaměstnanec třeba v Německu, Francii, USA? Má o tom někdo nějaké bližší informace?
27. 02. 2011 | 16:44

Petr Havelka napsal(a):

Pane Hokynáři,

ani mi tak nešlo o ČAS, jako o ty hry co se rozehrávají. Juráskova využila situace a vklínila se. S pohraniční potyčkou souhlasím a rád.
27. 02. 2011 | 16:57

SuP napsal(a):

Da.Rock -
Ta Vaše poznámka (27. 02. 2011 | 16:44) silně připomíná argumentaci komunisty Exnera k regulovanému nájemnému: "Když majitel domu nemá na to, aby udržoval dům plný regulovaných nájemníků, ať ho prodá". V tom měli hoši velmi dobrou praxi celých 40 let.
27. 02. 2011 | 17:14

bíločervenočerno před očima napsal(a):

Dalibor Štys

Dnes je pro občana nejdražší prevence.
(Zaplatím sám, čas třeba najít, v případě např. očkování se vystavit prostředí bacilů)

Uženu li si ca plic - těch vynakládaných prostředků, pytle plné zlata. (Někdy lze dovodit, že jsem si pomoh', někdy těžko). I tady (jak?) chcete dělat rozdíl v léčebném přístupu, jinak než je zažité?

Voda a krmiva po povodních, vzduch plný voňavých dobrot, zodpovědný přístup nejen podnikatelského výrobního sektoru, informace skrze společenký systém té humanity, demokracie a související,

je to celé jako ruleta.

"Prsk, kašli, kašli, mám 39°C, ale du do kšeftu, to víte, mám rodinu"
/ilustrativní/
27. 02. 2011 | 17:15

vlk napsal(a):

Steve
s nechte s e vyšetřit. Sna d s e vám ulevé. Nic jiného vašich slov nemohu dovodit. A především si pamatujte jedno - nemusíte mne vůbec číst. To aby se váš stav nezhoršoval.

Dr. Hokynar
ještě jednou - díky za vstupy. Jsem opravdu rád, že jste s e objevil.

Petr Havelka
opět špatně. Jako většinou. Nepotřebuji omáčku. A proč je pro mne Jurásková jidáš jsme zdokumentoval rozbráním jejich bodů Pokud nechápete obsah sděleného, těžko s e domluvit.
Ohledně toho, co jste napsal - s čím vlastně máte v mojí analýze problém nakonec.
Jak bud e naplněn bod 4?
Podle men tak , že se my pacienti, nebudeme stačit divit.
Ostatně - odhadované důsledky jsem popsal.
Ohledně toho Šťatsného - to s e mi do předchozích odpovědí nikd y nevešlo. Přesto, že jsme to měl nachystané.
Včetně linku. Jen to dokazuje zpunost vládnoucí famiglie. A její sebejistotu o sporu s lékaři.
V normální situaci totiž není naprosto možné, aby někdo přišel s nápadem na zákon, který de facto ZAKÁ'ZE NĚKOMU DÁT VŸPOVĚĎ!!!
tuto možnost mají zatím u nás i vojáci, hasiči, policajti. Jen doktoři zveřejných nemocnic by ji mít podle Šťastného neměli!!!
Pouze vlád a, kter si věří opravdu věří může uvažovat o něčem takovém. Už proto měla být naprosto poražena.
Teď čti , co píšete o Juráskové. Že se vklínila..
Rozporoval jste jednak to že patří mezi vítěze a že je jidáš.. Jen tak mezi námi - soudím, že tuto roli pro ni našel Kalousek. Že byla vklíněna. Ovšem ráda a iniciativně.
27. 02. 2011 | 17:20

Da.Rock napsal(a):

SuP: Je mi celkem jedno, co vám má poznámka připomíná.
27. 02. 2011 | 17:21

Petr Havelka napsal(a):

Pane Da.Rock,

OSVČ to nemají jednoduché. Opožděné nebo žádné platby od druhých, pracovní doba odnevidídonevidím, na dovolenou si musíte nejdříve vydělat a pod.

U OSVČ by spíše byla zajímavá data, stran struktury jejich profesí či výše a jakých odpisů.

Jestli někdo hákuje na stavbě za 120 - 150 na hodinu není to takové terno, tedy pokud si nepořídí "zaměstnance" načerno, idealní někdo z pracáku nebo invyalidní důchodce kterému dá nějakou tu šedou kačku.
27. 02. 2011 | 17:28

Da.Rock napsal(a):

Pane Havelko, OSVČ nemá žádnou pracovní dobu. Tedy ani dobu odvidimdonevidim, jak tvrdíte vy. Pokud se rozhodne takto pracovat, je to opět jen jeho rozhodnutí (motivované nejspíš - stejně jako přesčasy u zaměstnance - výdělkem), ale nikdo jej nenutí, klidně to může po osmi hodinách zapíchnout a jít na pivo. Zrovna tak může odjet na dovolenou kdykoliv se mu zachce. Když má firmu dobře zajetou, bude šlapat i bez něj (samozřejmě pokud není sám). Znám OSVČ, co skutečně pracují 14 hodin denně. A znám i takové, co dělají 2-3 hodiny denně. Já dělám v průměru 8 a stačí mi to. Nejsem bůhvíjak chamtivý, a nepotřebuju vydělávat milióny. Jsou v životě cennější a krásnější věci, než vydělávání peněz. Nechci v sedmdesáti zjistit, že jsem vlastně ze života nic neměl, protože jsem ho celý strávil v práci.
27. 02. 2011 | 17:40

bíločervenočerno před očima napsal(a):

bíločervenočerno před očima napsal(a): 27. 02. 2011 | 17:15
(Někdy lze dovodit, že jsem si pomoh', někdy těžko)

myšleno samozřejmě: nemoc
27. 02. 2011 | 17:50

dalimír napsal(a):

Dámy a pánové všichni pacienti by měli vyžadovat od doktorů vyúčtování svého vyšetření a to následně skontrolovat na své pojištovně !!! Množí se případy kdy si lékaří do výkazu své činnosti pro pojištovnu napíší co jim napadne ,s tím že pacoš si nedovolí jim pánům nedůvěřovat a kontrolovat jejich činnost ! Je to vše alibistické konání a pojištovny nestíhají samy tohle zvládat ,proto vyzívám všechny lidi kteří chtějí aby u nás v péči o naše zdraví fungovalo vše jak má ,aby si tohle každý hlídal ! Stačí zajít jednou za měsíc na svou pojištovnu a s kontrolovat si svůj účet ! Vřele doporučuji ! Budete se divit ! Dal.
27. 02. 2011 | 18:14

ZAM napsal(a):

Honza999:
"To, co zaplatil pojišťovně, přirazí k ceně pacientům" Nesmysl. Lékař musí účtovat podle sazebníku vyhlášky MZd.
27. 02. 2011 | 18:37

JB Rare napsal(a):

jak kdo, kde, soukromník také?
27. 02. 2011 | 18:44

Steve napsal(a):

vlk

a vás už vyšetřili? Pokud ano, doktor byl asi packal, protože výsledek tomu neodpovídá.

A vlku, zkuste si zapamatovat jedno - nemusíte mne číst. I když, váš stav už se víc zhoršit nemůže. :))

Pro vaši ementálovou paměť, vy jste vystartoval první, neníliž pravda.
27. 02. 2011 | 18:44

bíločervenočerno před očima, už ne napsal(a):

pro Dalibor Štys:

Zkouším http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/Flocking
(ad příspěvek 27. 02. 2011 | 07:13).
Sice tomu příliš nerozumím, zatím, vypadá to na zajímavou! hříčku.
Díky.
27. 02. 2011 | 18:51

Občan napsal(a):

To Hokynar M.D.:

Díky Vám, sousede, za ty inforamce :o)
Byla jich kupa a díky tomu jsem zase trošku víc v obraze.
Doufám, že se ve zdravotnictví nakonec spojíte všichni. Možná se pak konečně otevřou oči i ostatním, protože ten váš způsob protestu JE cesta kupředu.
Ještě jednou děkuju.
27. 02. 2011 | 18:57

jan k napsal(a):

Z celé debaty jediný závěr. Vlci jsou asi dva. Jeden, levičáky nekriticky zbožňovaný, téměř genius. A pak druhý. Co napíše normální člověk jednou větou, jemu vydá na půl obrazovky. Asi podle hesla, čím víc toho nakecám, tím víc mám pravdu. A je jedno, je-li to pravda, polopravda, či lež. Vždyť i stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Alespoň u těch jednodušších. A běda pokud má někdo jiný názor. Pak se z milého debatéra stane největší hulvát. Ne sprostými slovy, ale sprostými invektivami. Přesto, že kolikrát nechápe napsané, pravda je vždy jen ta jeho.
Jen jsem čekal, že potom, co se odsune jinam, bude zde slušnější prostředí, vstali však noví bojovníci, Sladký, Tenco a kupa dalších. Je vidět, že politika ČSSD zahájená M. Zemanem, tedy rozeštvat národ, zapustila hluboké kořeny, bohužel. Divide et impera. Tento národ si asi nezaslouží, aby se měl dobře. Zatím.
27. 02. 2011 | 19:20

ZAM napsal(a):

I když vlk nekorektně deformoval můj nick, vzhledem k obecné neinformovanosti a předpojatosti je nutno jeho
zavádějící nesmysly opakovaně vyvracet a proto jsem nucen se vyjádřit.
1) Někomu něco se může zdát být jasné už teď, soudný člověk si však nehraje na proroka systémových změn ve zdravotnictví, které mají nastat za měsíce a roky. Obzvláště když dvě desetiletí se nekonalo nic. Když však má někdo bujnou fantazii.... ☺
2) Opakování je matkou moudrosti, pochybuji, že může pomoci vlkovi, přesto se pokusím, musím však podrobněji ☻: Považovat za úspěch vlády, že vyhověla lékařům aniž by musela sáhnout do rozpočtu je stejné jako chválit ředitele ZOO, že nemusí krmit žirafy masem. Jak známo, žirafy maso nežerou zrovna tak, jako nemocniční lékaři nejsou placeni z rozpočtu. Třeba to pochopí i masožravec vlk.
3) Podle mínění vlka vláda uhájila, že penězovody zůstanou funkční. Nelze dohledat zdroj takového mínění, protože právě není jasné, jak se situace okolo předražovaných nákupů vyvine, jaká opatření bude kdo navrhovat a jaká se budou realizovat. V hzájmu lékařů je předražování co nejvíce omezit už jenom proto, aby zůstalo více peněz na jejich platy. Dalším omylem vlka je, že prý na finanční zátěži se velmi velmi podílejí soukromí doktoři. Nikoliv, je to drahá technologie a léky.
4) Vlkovi taktéž není známo nic o sazebníku výkonů, kde je explicitně uvedena část úhrady na mzdu nositele výkonu. Není tedy na libovůli kohokoliv tyto finance převádět komkoliv jinam.
5) Proroctví vlka o sestřelení Johna ze strany ODS je snad z kategórie ´přání otcem myšlenky´, rozhodně v tuto dobu nejde o žádný fakt. A to prý podle původního vlkova tvrzení se jedná o jednoho z vítězů. Pro soudného diskutéra bývá často obtížné se vyznat v podobných myšlenkových kotrmelcích.
6) Pokud podle vlka uzavření části kapacit je porážkou pacienta, stěží najít lepší příklad myšlení zjednodušeného až do primitivizmu. Současná síť nemocnic u nás je téměř stejná jako v době, kdy nejčastějším dopravním prostředkem byly koňské povozy. V dnešní době rychlé DZS s vrtulníky stěží obstojí obhajoba vzdálenosti průměrně 25 km od nejbližší nemocnice. Taktéž vývoj léčebných metod vede ke zkracování pobytu pacientů v nemocnici a tedy k efektívnějšímu využití lůžkového fondu.
7) Nemocničních lékařů-fyzických osob je podstatně méně, než oficiálně evidovaných jejich pracovních úvazků. Na příkaz orgánů EU lékaři nebudou smět sloužit tolik přesčasů, jako dosud, čili polopatě bude potřeba lékařů-fyzických osob více. Dnes nelze říci, o kolik tato potřeba bude moci být snížena reprofilizací lůžek.
Přestože jsem se snažil podat vysvětlení pokud možno nejjednodušší formou, obávám se, že ani vlk ani mnozí další situaci nepochopí. I v důsledku své politického fandovství.
27. 02. 2011 | 19:32

Gerd napsal(a):

Liberále,
napsal jste:

liberál napsal(a):
Gerd:
Privatizace zdravotnictví - ročně 200 - 230 mld. Kč????
Jak jste na to přišel? Víte vy vůbec co je to privatizace?
Jak můžou občané zaplatit 200 - 230 mld když nemocnice jsou spíše ztrátové? Pokud privatizuji nemocnici tak naopak peníze získám za prodej a ještě stát ušetří na platech lékařů. Takže stát spíš 200 -230 mld získá.
26. 02. 2011 | 17:22

Mýlíte se liberální spoludiskutére, každým rokem stojí léčení lidí v Česku 230 miliard korun. Protože promodralá část diskutujících vyžaduje odkazy, zde jeden je: http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=8799
Těch 200 - 230 mld Kč ročně zaplatí občané jako zdravotní pojištění. Kolik z těchto plateb jde na platy lékařů nevím, ale jde o celkovou částku, kterou je možné zprivatizovat. Nemocnice mají pochopitelně daleko větší hodnotu. Vaše argumentace je mylná. Při privatizaci nemocnic bude plátce zdravotního pojištění zase muset zaplatiti tutéž sumu, nebo spíše vyšší. Zdravotnictví je totiž obor, kde je pro zákazníka obtížné posoudit výhodnost nebo nevýhodnost nabídky poloboha v bílém plášti.
Pěkný večer
27. 02. 2011 | 19:50

SuP napsal(a):

Da.Rock -
Otom nepochybuji.
27. 02. 2011 | 20:10

pac man napsal(a):

ZAM:

*//
ZAM napsal(a):
Honza999:
"To, co zaplatil pojišťovně, přirazí k ceně pacientům" Nesmysl. Lékař musí účtovat podle sazebníku vyhlášky MZd.
27. 02. 2011 | 18:37
JB Rare napsal(a):
jak kdo, kde, soukromník také?
*//
--> ?? (děkuji za odpověď)
ad příspěvek 27. 02. 2011 | 19:32
ad bod 6, udávaná vzdálenost mezi nemocnicemi
Vaše dítě chcete nechat operovat po určitém úraze v ÚVN, nebo v nemocnici opodál?
Po doléčení, nebo na kontrolu chcete platit dovoz staré paní k lékaři 400_Kč nebo 3000_Kč?
(Žádné takové, že příště na poukaz, platba za kilometr, holenku)

ATD, ATD... Do "země zaslíbené" došli taky prý až po 40ti letech, co pomřeli pamětníci...
27. 02. 2011 | 20:25

vlk napsal(a):

steve
když už jste hlupák, buďte aspoň hlupákem originálním.
A že jste hlupákem, dokazujete už tím, že já vystartoval po vás. V mém čllánku , v tom, co přetiskl prof. Hožřejší není o nějakém Stevovi ani slovo.
Takže reakc e p, a hloupá, přišla od vás.

jan k.
dementní jako vždycky.
Pokud o argument? Nula. Jakovždycky.
S touzakomplexovaností byste měl něco dělat.

Matyáš
jen nenávistně blábolící. Jako vždycky.
1- inu někdo žije tím, že rodává cukrovou vatu na pouti. ten opravdu nepotřebuje rpacovat s odhady do budoucnosti. Stačí, když ví, kd y budou po kraji poutě.
Někteřís e ovšem živí tak, že jsou zvyklí predikovat vývoje. Chápu , že pro matyáše je to neuvěřitelné.
2- kramář nic nepochopil. Proto musem napastuji na opakovaně demntní a rgumentaci z jeho strany svou opakovanou odpověď:
2- inu krmení žiraf masem a lékařská stávka.. Podobné srovnání opravdu může napsat jen Matyáš. Stejně tak je to se sdělením na mou a dresu, kde mne poučuje , že lékaři nejsou už 20 let placeni z rozpočtu.. Opět - Matyáš v plném lesku.
Takže mu sem napastuji to, co jsme o čtyři příspěvky výše napsal ve stejné věci Lubovi.
Nějak ve svém textu nemohu dohledat nic na toto téma. Ale co bych rád takovému Lubovi připomenul, je diskuse pod Drábkovým blogem – tuším pod tím prvním co napsal v září loňského roku. Kde jsem předjímal akci lékařů.. protože mají konvertibilní povolání. A protože drábek očividně lhal. Když tvrdil, že ve zdravotnictví musí klesnout také platy o 10%, kvůli státnímu dluhu. Byla to lež jako věž! Argumentoval jsme tehdy, že snížení platu zdravotníků nemá se státním dluhem nic společného. Že jsou placeni ze zdravotního pojištění. Ukázalo s e , že jsme měl pravdu. Vláda skutečně tehdy Drábkovými ústy lhala. Jak s ukázalo při řešení krize. Kdy ukázala , že měla ve zdravotních pojišťovnách velkou finanční rezervu. Kterou teď uvolnila na doktorské platy.
3- je s oučástí doody že Šnajdr a šťastnný vypadnou z vedneí VZP? Nebo že s končí IZIP? Nebo že lékaři získají v nemocnicích podíl na rozhodování? Nebo že SÚKL zavede systémové změny? Nebo že s evypoví nevýhodné smlouvy na nákup léků. V jako téěmř jediné zemi na s větě - dlouhodobé? Nic takového. A ž to nastane, prosím Matyáše,a by men informoval.
Ted ypokud to nezaznamenám sám.
4- v soukromé nemocnici je jen a pouze na uvážení majitele jak záískané peníze rozdělí. Například do mezd to může vyplatit i tak, že to vyplatí jako superbonus sám sobě. Ale chápu, že něco podobného je nad matyášovo chápání.
5- rovněž chápu , že popis Johnova opravdu zajímavého vítězství je nad duševní schopnosti prodavače cukrové vaty Matyáše.
My co nemáme HOSIP A pamatujem si aspoň věci 3 měsíc e staré víme napříkald o tiskové konferenci , kd e ODS jednoznačně sdělila národu, že pokud má odstoupit policejní prezident Martinů, musí jít i John. A pamatujeme si trvdou výtku poslaneckého klubu ODs Nečasovi , že to nerealizoval. Ale chápu, že ne všichni máme to štěstí , že s enás HOSIP netáká.Matyáš má evidentně smůlu.

6- ach tak . Máme přece auta... uvidíme, až kramáře někd e na pouti trefí šlak. Jak bude rád , že pojede dalších 25 kiláků navíc. Vřele mu doporučuji,a by si na tohle téma poklábosil s lidmi , kd e už to uzažili. Třeba v Aši... jak je to prima a jsou šťatsní, že musí až d o Chebu.. Nebo s lidmi z Tachova. Že musí do Plzně. Ale proč to vykládat někomu jako je Matyáš? Chce to ,a by si to zažil Jsitě bud e rád.
7- ano jistě snížením akutních lůžek téměř o 20= zd e vznikne obrovský nedostetk lékařů. Kecy si matyáš nech na doma. Já s e bavím ve znnámých číslech. Ale opět - chápu, že tobě logika nic neříká. A anikupecké očty . jakkoli bys je při svém řemesle měl ovládat. Ale nemohu od tebe chtít ,a bys překročil svůj stín.
Za s něco napiš, ať s e zasměju.
Hauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
27. 02. 2011 | 20:30

Petr Havelka napsal(a):

Pane vlku,

tak tedy ještě jednou k Juráskové.

Víte, nemám rád když se nálepkuje a ten Váš Jidáš nálepka je, nehledě k tomu, že tu nálepkujete pravidelně.

Jste přesvědčený, že bezpečně znáte motivaci Juráskové?

Redukci akutních lůžek mají v "programu" doktoři, ministr i sestry, takže to je tutovka, ale hlavně máte tu bod 4, zvýraznil jsem Vám to.

4) Vzdělávání, změna kompetencí zdravotníků, reformní a protikorupční kroky - ve spolupráci s odbory, lékařskou komorou, odbornými společnostmi a ASOCIACÍ SESTER; na rušení nemocničních lůžek a jejich převedení na lůžka sociálně zdravotní se bude spolupracovat s kraji - návrhy do 30. června, předpokládaná účinnost od roku 2012.

Jurásková je ve hře tzn sestry jsou ve hře.

K těm 14 bodům ČAS. Je to pěkně široké a poskytuje to velké možnosti manévrování, ostatně znáte v historii nějaké bodové požadavky, které byly do puntíku splněny? Mimochodem, nikde jsem nerozporoval, že Jurásková nepatří mezi vítěze.

Zatím nikdo nevyhrál, akorát doktoři z celé akce málo získali, velice málo, nechali se vtlačit do defenzivy
27. 02. 2011 | 20:31

pgjed napsal(a):

Než budu pokračovat ve včera započatém komentování lékařské revolty, jejích příčin a důsledků, zastavím se u repliky pod zn. ZAM. Milý ZAMe, mohu vás ujistit, že jsem velmi dobře informován o celé záležitosti i od lékařů i od manažerů. A mohu Vás ubezpečit, že nejzajímavějším pohledem do reality fakultní nemocnice je právě pohled vysokoškolsky kvalifikovaných sester z JIP. Ty totiž velmi často potřebují okamžitou součinnost lékaře a pak je zajímavé sledovat, na kterého lékaře se obrací. Velmi často to není lékař va službě, ale často lékař mimo službu, kterému se volá domů, protože o problémy od toho sloužícího nestojí ani sestry, ani pacient. Tolik v rychlosti, ale ještě se k tomu vrátím.

Končil jsem konstatováním, že u všech problémů našeho zdravotnictví jsou doktoři. Pochybovačům krátce připomenu:

Ministři až na výjimky lékaři po celých 20 let. Přední úředníci MZdr. především lékaři. Ve vedení memocnic a zdravotních organizací většinou lékaři, stejně jako ve vedení zdravotních pojišťoven. Revizní lékaři samozřejmě jenom lékaři. K tomu síla lékařů v PS a S PČR. Další lékaři působí jako reprezentanti farmaceutických firem a výrobců zdravotnického materiálu a přístrojů. Nejvlivnější profesní organizace v ČR jsou LOK a LK. Kdyby bylo jejich skutečnou vůlí cokoliv změnit, mohou tu změnu provést prostřednictvím svých členů prakticky okamžitě. Systémové řešení si mohou vynutit s vehemencí, kterou nikdo jiný nemá k dospozici.
27. 02. 2011 | 20:31

vlk napsal(a):

pac man
díky za vstup. Ale ohledně Matyáše -ZAM s e snažíte naprosto marně. Ten nechápe naprosto nic . Kromě své dúležitosti pro vesmír. To je ten problém.
27. 02. 2011 | 20:32

pgjed napsal(a):

Na řadu problémů je upozorňováno léta, třeba záležitost standartů - tedy definice obvyklých léčebných postupů. Požadavek standartizace léčebných postupů byl řadu let opakovaně zdůrazňován lidovci. K realizaci nikdy nedošlo, dokonce ani v případech, kdy byl požadavek zakotven v koaliční smlouvě, jedno, zda s ODS či socdem. Hlavní překážkou řešení toho, či onoho problému je vždy nějaká vlivná zájmová skupina lékařů. Abych byl konkrétní opět uvedu příklad. Systém regionálních a fakultních nemocnic byl původně koncipován tak, že regionální nemocnice mají řešit dostupnost akutní zdravotní péče, tj. běžná onemocnění vyžadující hospitalizaci včetně rychlé a traumatologie. FN měly řešit specoalizovanou, vysoce odbornou péči a akutní medicínou se vůbec neměly zabývat. Čili laicky řečeno, FN měly přebírat od okresních nemocnic pacienty, na které ty okresní odborností, vybavením, zkušenostmi nestačily. Tak tomu i po utčitou dobu bylo. Až do doby, než byly regionální nemocnice předány krajům. Zatímco na krajích došlo k silné racionalizaci organizace péče a ke snížení nákladů, na FN se nejenom že neredukovala akutní péče. Naopak, FN se snaží tento segment rozšiřovat. Nic proti tomu. Jen bod na akutním lůžku ve FN je cca 6x dražší, než v okresce. Abych se nedotýkal jenom FN, v některých okresních nemocnicích je přístrojové vybavení, které nemůže být dostatečně využito. To jenom pro ilustraci. Oba nežádoucí příklady by nemohly nikdy nastat, kdyby za jajich vznikem i rozvojem nestáli přímo lékaři a neměli na nich určité zájmové skupiny lékařů zájem. A tady jsme u samotného jádra všech problémůve zdravotnictví. O problémech ve zdravotnictvíá se léta ví, léta se poukazuje na potřebu jejich řešení a výsledek? Kdyby alespoň nula, ale je to horší a horší. Pod nejrůznějšími záminkami se z poplatníků páčí stále více a více peněz, ale dostávají méně a méně. Jen si vzpomeňte na vášnivé Julínkovy filipiky, ve ktertých sliboval, že z poplatků zaplatí drahé léčby i platy lékařů, zlepší vše, co je špatné a všeho bude dosti. Na poplatcích se ročně vybere několik miliard a co se zlepšilo? ...o. Proč? Změna není v zájmu zájmových skupin, kterése mají dobře a uvnitř zdravotnictví vytváří provázanou zájmovou síť. A tak se zdravotní Otesánek jenom oblíznul, a nenasytnou tlamu otevírá dále. A znovu opakuji, všichni lékaři velmi dobře vědí, jak to funguje, většina z nich by to mohla zastavit, nebo alespoň zbrzdit, ale jaksi není vůle zaříznout dojnou krávu. A dělají to velmi sofistikovaně. Zvnějšku do toho mohou zasáhnout jenom politici, ale ti se rovněž dají zainteresovat. A když ne, tak vyjedou z politiky jako Hovorka, nebo Carbol a basta.

Zdravotní Otesánek udělal první vážnou chybu teprve podáním hromadných výpovědí. Kdyby odešel takový počet, vážně by to narušilo celý provázaný zájmový systém. Kraje i vláda, kteří samozřejmě vědí a měli by řešit problémy, kdyby řešit chtěli, měli okamžitě zahájit nábor lékařů na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině, v Pobaltí. Je tam spousta velmi kvalitních doktorů, mluvících slovanskými jazyky, kteří v daleko horších podmínkách za daleko méně peněz, dělají velmi kvalitní medicínu. Měl jsem možnost se přesvědčit osobně, že kvalitnější, než někteří naši.
Jejich příchodem by se narušil provázaný systém a bez nároku na další náklady se mohly začít řešit další problémy. Nezačaly. Doktoři se dohodli s politiky (po kolikáté již?) a pacient to zaplatí (po kolikáté již?). Ano šetřit se bude, ale na pacientech. Takže se obloukem vracíme na začátek mé poznámky. Občané mohou být spokojeni. Mají, co si zvolili.
27. 02. 2011 | 20:33

vlk napsal(a):

Petr havelka
ano, jsem o tom přesvědčen. Do lékařské a kc e NIKDY nebylo o jejím spolku slyšet. A nyní přišla s jasně rozbíječskou a kcí. Hájila se sestrami. Přesto, ež je ředitelkou nemocnice.
ta máse sestrami společného asi jako Marie kabrhelová s tehdejšími českými ženami. Za které si stejně drze osopovala právo mluvit. Byla Kabrhelová pro vás jidášem? Pro mne ano.
Stejně tak Jurásková.

Redukci lůžek opravdu nemohou myslet vážně ani doktořiani s estry. Řezali by si větev na lteré sedí. A jak jsme napsal milej Petře Havelko, kd e asi budou redukována ta lůžka? NA Homolce, v Motole? nebo v rokycanech. Uherském Hradišti, ÚStí nad Orlicí?
Kampak a si ty sestry, z těch špitálů budou jezdit za prací? neprozradíte mi?
A jak všechno dle bodu 4 dopadne? no já svůj odhad předložil. Šel jsme s kůží na trh. Můžete to taky zkusit.
A o tom jestli někoho nazvu Jidášem , když d ovolíte, si rozhodnu jen já sám. Když nedovolíte, tak taky. Nezbývá vám než s tím žít.
27. 02. 2011 | 20:39

Gru napsal(a):

Vlkova analýza je trefná, ale já bych přžece jen akcentoval jedno hledisko, totiž prohru lékařů. Velmi jsem se divil, jak neinteligentně postupovali, bylo to až k nevíře. Proinvestovali tak nejen své cíle - postatně nedostatečně definované - ale i zodpovědnost, kterou na sebe vůči celé společnosti vzali a kterou, vzhledem k vlastní nešikovnosti, měli raději poenechat jiným, či vůbec nechat být. Pochopitelně, že Vlk má pravdu v tom, že se z nich stali bezmocní vasalové vládních "reforem". Pokud by postupovali inteligentně, především by nesměli tak dlouho přešlapovat a měli akci provést tvrdě a rychle - občany by tak na krátkou přechodnou dobu vystavili tomu, čemu je teď vládní gang vystaví postupně a natrvalo.
Již vzniká dvojí zdravotnictví - pro chudé a pro bohaté (bohatí netuší, že se tím i pro ně rozevírá chřtán propasti, neboť kvalita lékařžské péče prokazatelně souvisí s její širokou dostupoností a zúžená elitní základna klientů vede poměrně rychle k úpadku kvality péče - to je zákonitý rys, kterým se nikdo v současné vlně hysterického "rituálního šetření" nezabýval a přijde se na to teprve, až bude pozdě). Nedokážu ohodnotit, jestli je tento aspekt expertním asociálům Šťastnému, Šnadjrovi a spol. známý a je jim lhostejný, neboť sledují pouze zájmy svých zadavatelů, nebo zda o tom nevíé. Je to jedno - každopádně oni sledují co nejrychlejší etablování oné polarizace zdravotní péče.
A na tom nese LOK svou historickou spoluvinu, protože právě oni měli v současné době jedinou šanci společnost před pádem do této propasti účinně uchránit - a docílili by to velice rychle. Místo toho se nechali zahnat do kouta a uchlácholit drobkem oné mrkve, kterou ovšem jako celek nikdy nedoběhnou.
27. 02. 2011 | 20:42

Petr Havelka napsal(a):

Pane vlku,

redukce lůžek je realná věc. Akce se už rozjíždí, "odborné" týmy či komise se vytvářejí, vedou se kydy o analýze využitelnosti. Velké pražské nemocnice avizují, že vlastně ani nadbytečná lůžka nemají. Zatím, ještě jednou, zatím se mluví o tom, že na současný stav akutních lůžek je nedostatek personálu, takže se nic moc neděje no a Šnajdr kdáká něco o nakousnutém kyselém jablku a rušení nemocnic. Předpokládám, že to budou ty soukromé :))
27. 02. 2011 | 21:04

Sorry napsal(a):

Insider Private Report:
Ne vždy je býti "kulichem" výhra... Sorry.
27. 02. 2011 | 21:05

Gru napsal(a):

Připomenu stručně, jaký vabank vládní garnitura sehrála a jak velkou šanci LOK prošustrova: Heger - o němže je dosud nejasné, zda je osobně neschopný, či zda byl tvárnou hmotou v rukou bakaláře Šnajdra a jeho komanda - ještě v prosinci tvrdil, že o nic nejde, ale 3 týdny nato chtěl vyhlašovat jakousi variantu stanného práva, pár dnů nato zase prohlásil, že lékařskou péči svěří do rukou sestrám (je pravda, že v některých zemích část např. anestezií vedou sestry ale musí předtím projít dlouhodobou erudicí, jakou u nás nemají), pak zase chtěl stavět polní nemocnice... vzpomeňme na hysterii, navozovanou dr. Šťastným - rezervace pruhů a doprovázení sanitek policií (!!). A to všechno byly bezzubé výhrůžky, které jsou neproveditelné a namnoze i nelegální.
Historie lékařských stávek či protestů přitom jasně ukazuje, že ji vlády nemohou ustát, pokud jsou provedeny důsledně. Přitom v případě LOK nešlo o stávku, ale o právně čistou rezignaci na výkon povolání - na což má právo každý. Stačí pouze, když není, kdo by vystavoval úmrtní listy a kdo by ošetříl bolesti zubů - což nejsou stavy život ohrožující, většinou ani nezatíží celkový fyzický zdravotní stav...
Shrnuto - máme nejen značně neinteligentní lékařskou obec, ale především soubor nekompetentních jedinců okupujících vládní posty - představte si, že by byli postaveni před náhlou katastrofální událost, kde by licitování nepomohlo, kde by vše stálo jen na schopnosti konat...
27. 02. 2011 | 21:26

prdlajz napsal(a):

Petr Havelka:

ono jde rušit soukromé nemocnice?
Jo, ale byla by to "demogracie" jak ji známe, nebo "libyjská" zelená varianta?
:))
27. 02. 2011 | 21:31

Občan napsal(a):

To Petr Havelka:

Já mám na Juráskovou tentýž názor jako Vlk, protože konání té dáma pozoruji už několik let.
Pro sestry neudělala zatím NIC. Asi i proto je v té její slavné asociaci registrováno jen asi 25% sester a ošetřovatelstva.
Teď, až když se začala rýsovat dohoda lékařů s Hegerem, vystartovala zpoza rohu a začala předstírat, že se za ně bije jako lvice. Na to sestry zareagovaly tak, jak si zasloužila - odmítly její kvákání a daly to docela hlasitě najevo. Protože jim bylo jasné, že jediný její cíl je dohodu na poslední chvíli zmařit. Vůbec jí nešlo o platy sester - za ty mohla bojovat už jako ministryně, což nečinila.
Jurásková se zachovala hůř než ten Jidáš. Jednala jako správný partajní lokaj. Nic jiného ta "dáma" totiž není.

To samé je s nedostatkem zdravotnického personálu. S nickem NL jsme tu (na jiném blogu ke zdravotnictví) spáchali statistické srovnání zátěže lékařů a sester v ČR a Holandsku.
U lékařů to je dvojnásobek, u sester skoro čtyřnásobek.
A to jsme nerozebírali, jak jsou na tom naše zařízení s pomocným personálem. České sestry totiž dělat i práce, které v Holandsku vykonává nižší zdravotnický personál a pomocníci/ice.

Zamýšlená redukce lůžek ovšem nepřinese úlevu pro personál. Ten bude naopak propustěn a ti, co zbudou, budou muset pracovat ještě více za stejné platy. Protože přece "musíme" šetřit.
27. 02. 2011 | 21:40

Gru napsal(a):

prdlajz

Ovšemže je lze zrušit, pro státní správu zcela jednoduše - odebráním licence.
27. 02. 2011 | 21:48

prdlajz napsal(a):

Děkuji, Gru.

Uvidí se, zdali se někdy stane.
27. 02. 2011 | 22:01

čezko napsal(a):

Občan:

Někde je až tak optimalizováno, že posledního nelze propustit...
Když někdo vypadne (nemoc), je problém!
Zabezpečenost jde po hraně vůbec naplnit minimální počty...
Někde, někdy, mám snad dojem.
Čezko, 2011
27. 02. 2011 | 22:08

nemudřec napsal(a):

Otázka je, je li tu řeč o MUDr.ech.
No, když jsme v tom, tak také. O těch kvalifikovaných určitě. :|
27. 02. 2011 | 22:17

ZAM napsal(a):

vlk:
Tak přece pravá tvář, šídlo v pytli neutajíš. Neznáte fakta, nevyznáte se v problematice, nejste schopen racionálně argumentovat, tak blábolíte.
Jsem trpělivý, ještě Vám poskytnu příležitost:
1) Takže Vaše bláboly o odstřelení Johna nazýváte predikací???! ☺☺☺
2) Napíši to jako pro velmi nechápavého člověka: Považoval jste za vítězství vlády, že našla peníze pro lékaře MIMO ROZPOČET. Kde jinde, než MIMP ROZPOČET je měla proboha najít, když lékaři jsou placeni zde zdrojů MIMO ROZPOČET??! Ani pomocná analogie s bezmasou stravou žiraf Vám nepomohla, taková tupost se hned tak nevidí! A ty bláboly o Lubovi jsou nezajímavé a Drábek v této souvislosti také.
3) Proč by měl ŠŤastný a Šnajdr vypadnout z VZP? Proč by měla skončit IZIP? Elektronická zdravotní dokumentace je trend do budoucna, za racionálního přístupu může být IZIP základem. Nevýhodné smlouvy se mají řešit, takže jde o to, zda, kdy a jak.
4) I soukromá zdravotnická zařízení jsou placena podle sazebníku (osobně jsem jedno takové menší zařízení vedl), podle kterého nelze zacházet s platbami libovolně.
5) ODS sdělila národu, že John odejde, protože odešel Martinů, a tak se podle vlka určitě stane. ☺
Je docela pikantní zaznamenat takovou pevnou důvěru v ODS od skalního levičáckého fandy. ☺☺
6) Vlk se stal expertem na infarkty? Potom jistě bude souhlasit, že bližší nemocnice bez kardiocentra nejenže v ničem nepomůže, ale dokonce může se stát překážkou včasného zásahu. To se také stalo v případě, kdy RDZZ přivezla do ní akutní infarkt, který musel službukonající lékař dát přetransformovat do nejbližší krajské nemocnice.
7) A nakonec stojí za přesné zaznamenání obvyklá vlkova lživá demagogie: "snížením akutních lůžek téměř o 20= zd e vznikne obrovský nedostetk lékařů." Jenomže já jsem tvrdil a tvrdím, že "Na příkaz orgánů EU lékaři nebudou smět sloužit tolik přesčasů, jako dosud, čili polopatě bude potřeba lékařů-fyzických osob více".
A když už jsem u těch citací, následující sedne individuu pod nickem ´vlk´ jako dětská prdelka na nočník:
"dementní jako vždycky.
Pokud o argument? Nula. Jakovždycky.
S touzakomplexovaností byste měl něco dělat."
27. 02. 2011 | 22:56

ZAM napsal(a):

Pro ostatní připomenu čerstvý raritní případ z Krnova, kde chovatele hadů uštknula mamba černá. Ihned se vydal do nemocnice, cestou nahlásil událost, v nemocnici se jej ujali lékaři a pacient už v bezvědomí ihned byl vrtulníkem přetrasportován do Prahy na specializované pracoviště, kde mu byly podány specifické protilátky. Výstižný příklad malého významu vzdálenosti při záchraně života po nehodě.
27. 02. 2011 | 23:04

HOkynar M.D. napsal(a):

Ad Gru 27.2, večer: Nemyl se, lékaři neprohráli, z hlediska teorie her jde o hru s nekonečným horizontem. Myslím si, že je to jeden z mnoha střetů, zatím jakási pohraniční válka. proč si to myslím, můžeš najít na diskuzi 27.2. kolem poledne a pak kolem čtvrté. Další střet očekávám počátkem příštího roku. Také se jako insider dostávám k informacím (včetně psychologické atmosféry), ke kterým se ostatní nedostanou. Rizikový faktor je sklon k atomizaci zájmů a možnost bossingu. Základní kvalifikační předpoklad na místo primáře je v řadě nemocnic potvrzení psychiatra o tzom, že doytčný je anetický, bezohledný psychopat. Byli i dřív, ale nyní se na primářských postech přemnožují.
Ad vlk 11:06 27.2.: O jak velké prachy jde v nemocnicích, svědčí i to, že praktici jako nejpočetnější skupina spotřebují cca 5% obratu zdravotnictví. (zdroj je tuším praktikcz.eu)
Ad občan: díky. Ono je to veselé i jinde, třeba nemocnicím kouzlí ministerstvo s úhradovou vyhláškou (podle ní jsou placeny nemocnice nebo třeba specialisté, pokud nedojde - jako obvykle - k dohodě pojišťoven a poskytovatelů.). MZd má totiž prostor manipulovat úhradami tak, že jsou zvýhodněny ministerstvem řízení fakultky vůči krajským akciovkám. Zčásti jde o naschvál oranžovým hejtmanům, zčásti je to ochrana peněz určených k vytunelování. O tom, jak je navázáno rozdělování výnosu fakultek na ministerké úředníky, svědčí i to, že M. Volemanovi nikdy neodpověděli (jako zřizovatel může MZd vydat příkaz k uvolnění informací) na žádost o zpřístupnění relevantní dokumentace k některým nákupům FN Král. Vinohrady.
27. 02. 2011 | 23:09

ZAM napsal(a):

Frante:
Krize ve zdravotnictví nastala následkem dvacetileté absence racionálního strategického řízení resortu. Pokud by nenastala nyní, zcela jistě by nastala po 2013 po uplatnění EU-zákazu velkého množství přesčasů. Projevil by se buď nedostatek lékařů anebo odpor proti nízkým mzdám.
27. 02. 2011 | 23:12

Gru napsal(a):

Atomizace zájmů není riskem, ale faktorem, který se již dlouho plně uplatňuje, to byste jakožto insider mohl vědět, že?
že praktici mají zlomkový obart ve srovnání s nemocnicemi, to je tedy opravdu převratný objev, to jste mě tedy pobavil.
27. 02. 2011 | 23:23

ZAM napsal(a):

Hokynar M.D.:
"Lékařů je nedostatek dost zoufalý" Vida, názor insidera se podobá názoru mému. Možná je to tím, že donedávna jsem byl též insider, nyní už jsem důchodce.
27. 02. 2011 | 23:25

Hokynar M.D. napsal(a):

Ještě jednou ad Gru: sám jsem do "fišerného" s výplatou lékaře na klinice vycházel tak-tak, pak moje schopnost vytvářet rezervy stoupla mnohonásobně.taky díky tomu jsem dokázal vypálit do privátní praxe. Ne-e, lékaři neprohráli, letos odejde ještě hodně lidí do ciziny a pak přijde další střet. Tentokrát už lidi budou mít s nedostatkem péče jinačí zkušenost. Narůstající nespokojenost hasičů a policistů taky udělá své.
27. 02. 2011 | 23:25

dennis napsal(a):

Dekuji panu profesorovi Horejsimu
za to, ze na svem blogu zverejnil text pana Vlka.

Nazory pana Vlka podle meho soudu doplnuji (i kdyz mozna vychazeji z jinych zornych uhlu) blog pana Dr. Honzaka pred casem publikovany pod titulem Spiknuti reformatoru. Tenkrat jsem na zaver diskuze napsal, ze mozna "nejsilnejsi dravci hodi kus flaksny malym doternym selmam a pojedeme dal vstric svetlym zitrkum ve starych kolejich". Do roka, nejpozdeji do dvou let budeme moci strucny Vlkuv popis utkani "doktori versus vlada zodpovedne setrnosti" doplnit zaverecnym score. Stav utkani ani pak nebude definitivni, ale vlade vyrazne klesne pocet fanousku. Ubytek v tribunach bude muset nahradit freneticky rev vajkonosu.
27. 02. 2011 | 23:31

Gru napsal(a):

Hokynar

Neodůvpdněný optimismus bylů jednou z příčin neúspěchu lékařské akce. Komoru vláda dokáže zkrotit - má na to jeden trik, který už opakovaně použila, totiž, pohrozí zrušením povinného členství. To dosud každé vedení komory spolehlivě zpacifikovalo. Bakalář Šnajdr a jeho komando to teď zase vytáhli. Komora bude zobat z ruky v obavě, aby se vedení nestalo generály bez vojska. LOK se neosvědčil, další sdružení bude přetěžké vytvořit. Lékařská akce hloupě a nerozumně, docela neinteligentně prohrála.
27. 02. 2011 | 23:38

ZAM napsal(a):

pgjed:
Takže podle Vás vytvořením provázaných zájmových skupin za všechno špatné ve zdravotnictví mohou lékaři a navíc udělali chybu podáním hromadných výpovědí. Vás netrkla do očí nesmyslnost takových nelogických myšlenkových konstrukcí? Jak to, že když se lékařům tak dobře dařilo v těch provázaných zájmových skupinách, jali se podávat hromadné výpovědi? Které provázané lékařské skupiny byl zájem stanovit mizerné tarifní platy a atestujícím lékařům reálně je snižovat na zlomky tarifů?
27. 02. 2011 | 23:51

ZAM napsal(a):

dennis, Gru:
Děkuji za poskytnutí příkladu těch, kterým vyhovují bláboly "pana vlka". Nebýt vašich vstupů, nevěřil bych, že je možné, aby někdo takový existoval.
27. 02. 2011 | 23:58

vlk napsal(a):

matyáš
opět jen a jako vždyxky- kecáš. prostě pouťovej kramář. co si hraje na důležitého.
A chceš vysvětlovat? Hauuuuuuuuuuuuuuuuu!
jen do toho bouku.
Rád se zasměju.
1- své názory na Johnovu situaci mám opřeny o fakta. Že je nechápeš sic e vím, ale nic s tímnenadělám. Je to opakovaná jev.
2-roztomilý hlupáku. V požadavku lékařů s e doslova píše:
1.České zdravotnictví je dlouhodobě podfinancované - podíl HDP osciluje kolem 7 %, zatímco obvyklý průměr v EU je 10 %. Ze sledovaných zemí OECD jsou za námi pouze Polsko, Mexiko a Korea.
2.Nízká platba státu za státního pojištěnce, která neodpovídá objemu financí za péči, které tito "státní" pacienti zkonzumují. Neexistence systému komerčního připojištění
Kramářovi to vůbec nic neříká a závěr z toho nevyvodí. jak jinak. Jednoduchým matematickým úkonem s e dá zjistit, že 4,5 milionu zaměstnanců hradí ze svých mezd 70% péče. Zbylých 6 milionů , včetně tajkových , jako ty do systému přispívá nebo je přispíváno jen 30 -ti %
Doktoři žádali o zvýšení platby za státní pojištěnce! Od kud by asi ty peníze přišli kramáři? Z rozpočtu. nebylojim vyhověno.netrap s e tím, že to nechápeš. nechápeš daleko jednodušší věci Matyáši.
3-třeba to proč by šťastný a Šnajdr měli vypadnout ze správní r ady VZP. Prozradím ti sladké tajemství matyáš. napříkal d kvůli střetu zájmů. Viz třeba to , že šťatsného manželka pronajímá VZP naprosto zbytečné rozsáhlé kanceláře. Dohledej si to na netu.Ohledně Šnajdra si něco přečti od Jana Urbana. Aby jsis e trošku vzdělal. IZIP? Tak milek matyáš - to je jedne velký podvod. Od samého začátku. Rač s e informovat. na netu to taky najdeš. Jak takovouhle zakázku dostala úúpně nová firma. bez zaměstnanců a bez jakýchkoli zkušeností. Jistě proto, ež byla nejlepší. Všichni ostatní uchazeči byli jistě ještě mladší firmy a taky bez jakýchkoli zaměstnanců a refrencí, že? No ale zlé jazyky tvrdí, že firma poslanců ODS Ouzkého a Cabrnocha to dostala proto, že Cabrnoch byl tenkrát členem správní rady VZP.. Jistě jd eo pomluvu. Viď , No já si to taky myslím.
4- tak tys vedl jedno menší soukromé zdraotní zařízení? Už zřejmě nevedeš? důvod y mohou být jen dva. Buďto jsi ho přivedl do konkurzu nebo nebo tě, pro neschopnost, vyhodili. Pochlub s e.
Jak jsme napsal prachy lze vyvést i přes plat majitele. Ale to je na tebe příliš sofistikované.
5- chápu, že máš problém s implementací do mozku čteného textu. Takže zvobana ,s peciálně pro těžko chápající. ODS na tiskovce PŘED odvoláním Martinů prohlásila, že nco takového je možné jen pokud ostoupí současně John. Nakonec sklapla kufry. Nikoli proto, ež by se s Johnem smířila. A on jí na truc ještě navíc jmenoval svého policejního ředitele a vyhodil Langerovy lidi. Jistě si u ODS od té památné tiskovky šplhnul. no matyáš vždycky pobaví ! Hauuuuuuuuuuuuuuuu!
6- ach tak, a jak asi zachrańovali lidi s infarktem před tím než vznikla kardiocentra matyáš? nechali je zhebnout? Prostě hlupák dokazuje , že je ještě větším hlupákem a chce jím být veřejně. Do toho Matyáš , do toho, tobě s e to povede. Dokonc e i předběhneš Mouchu! Ty na to máš!
7- takže znova chudáčku retard e Matyáši.
Redukce lůžek o 10 000 znamená redukci skoro o 20% . Což znamená, ž e doktorů bud e třeba výrazně méně.
Ovšem hlupák se štajfruje. Na směrnici EU. Už dneska s e to milej matyáš obchází tím, že doktoři přesčasy neslouží jako přesčasy, ale jako IČAři na smlouvuTomu , milej Matyáši nikdo ani po roc e 13 nebud e moci zabránit. Jd e o vztah mezi odběratelem služby a jejím dodavatelem..
ty že jsi něco vedl? to musel fakt bejt nářez..
takže znovu - vyhozen pro neschopnost, včas nebo jsi todotáh až do konkursu?
Pochlub s e!
A zas e něco humorného napiš ! Jde ti to fakt skvěle!nemá rád pondělky,a le zítra se mi bude vstávat fakt opravdu prímově§ dík za klauniádu.
hauuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
28. 02. 2011 | 00:36

vlk napsal(a):

Petr havelka
škoda, že jste od začátku nejel na vlně vašich dvou posledních příspěvků . mohli jsme být v diskusi mnohem dál.
dennis + GRu
mějte s matyášem ZAM trpělivost.
to je takový místní , silně zakomplexovaný, exot. Díky.
28. 02. 2011 | 00:41

vlk napsal(a):

Jo Matáš
ještě drobnost - prosím prosím hodně piš! A hodně často Chi tad y mít nejdelší diskusi a chci dohonit v počtu čtenářů tohohle blogu Hvížďalu. Ten jediný mi, z těch co jsou na skle , pořád uniká. třetí cíl, abych měl větší čtenost než kdysi s blogem, ke kterému jsem byl vyzván Suchánkem už jsme myslím splnil. Dík za snahu. díky tobě mám šanci skutečn ě splnit i oba další cíle!
HauuuuuHauu Hauuuuuuuuuuuuuuuu!
28. 02. 2011 | 00:44

ZAM napsal(a):

vlk:
Kecáte hloupé drbárny a nesmysly o infarktech. Takovému prosťáčkovi, jako jste Vy, přece nebudu vysvětlovat starší i současnou terapii infarktu, i když jsem ji osobně zažil. Rovněž nemíním komentovat blábol o přispívání zaměstnanců ani o přesčasech. Produkujete mnohoslovné nesmysly a hlouposti. A to ještě s nabubřelou arogancí se uchylujete k nadávkám.
Vy fakt nechápete, jak jste trapný a ubohý?
28. 02. 2011 | 00:51

ZAM napsal(a):

"Chi tad y mít nejdelší diskusi"
Teď jsem konečně pochopil důvod hostingu od pana profesora. To on bude mít jako obvykle nejdelší diskuzi.
☺☺☺
28. 02. 2011 | 00:55

S.Š. napsal(a):

vlk : Prosím, mohl byste se mi ozvat na sylvasauerova@yahoo.com ? Ráda bych s Vámi jednu věc zkonzultovala. Děkuji.
28. 02. 2011 | 02:03

Dalibor Štys napsal(a):

to biločervenočerno před očima

Není to hříčka ale pedagogická pomůcka k jednomu z možných matematických popisů světa. Existují k tomu i učebnice zdarma a spousta článků. Přes stranky netlogo a community models je možno se k nim dostat.
28. 02. 2011 | 07:19

vlk a dvě půlky napsal(a):

Nepřekvapuje mne, že Vlkovi by se moc tuze líbilo, aby extrémisté zvítězili a nemocnice byly ochromeny po 1.3.2011.

Vlk jako každému extrémistickému levounovi nikdy nezáleželo na zdraví spoluobčanů, naopak jeho cílem je revoluce nejlépe plná krve obětí - spoluobčanů, kteří se nemohou extrémistům z odborů a Vlkům bránit.

Vlku běž za soudruhy do KLDR tam se vyžiješ ...
28. 02. 2011 | 08:01

Jan napsal(a):

Celou dobu co tu Vlk chybí jsem přemýšlel co s ním je. Zda neochořel, že se nemůže účastnit. A ejhle, měl toho dost toho napadání, urážek. Tak šel jinam. Taky řešení, ale občané ČR v převážné většině nemůžou odejít jinam a přitom toho mají taky toho dost. Občanům nezbude nic jiného než vyjít do ulic a zbavit se těch neslušných (politických mafiánů , kmotrů) tentokrát již násilnou formou. Po dobrém již nic nelze dosáhnout, jak se o tom přesvědčily doktoři. Čas začátku občanských nepokojů se blíží - sraz všech nespokojených 5.3. 2011 pod koněm.
28. 02. 2011 | 08:01

Jan napsal(a):

Celou dobu co tu Vlk chybí jsem přemýšlel co s ním je. Zda neochořel, že se nemůže účastnit. A ejhle, měl toho dost toho napadání, urážek. Tak šel jinam. Taky řešení, ale občané ČR v převážné většině nemůžou odejít jinam a přitom toho mají taky toho dost. Občanům nezbude nic jiného než vyjít do ulic a zbavit se těch neslušných (politických mafiánů , kmotrů) tentokrát již násilnou formou. Po dobrém již nic nelze dosáhnout, jak se o tom přesvědčily doktoři. Čas začátku občanských nepokojů se blíží - sraz všech nespokojených 5.3. 2011 pod koněm.
28. 02. 2011 | 08:02

neo napsal(a):

Ten Vlkův článek vychází z naprosto mylného předpokladu o vítězi a poraženém.

šlo o kompromis. Nejsou zde vítězové ani poražení a ani nikdy neměli být.

Vlk má jistou averzi k tzv pravověrným, takže mu chybí nadhled. Já se klidně mohu k tzv pravověrným počítat. Václava Klause považuji za jednoho z nejlepších politiků v novodobé historii, s mnoha jeho názory souhlasím, z mnoha ne, a lidé co mě znají ví, že více tíhnu k pravicovým názorům. To ovšem neznamená, že budu proti lékařům. Naopak. Jsem rád, že lékaři zahájili akci (i když mám výhrady k její podobě) a že donutili politiky konat. Nevidím vítěze, vidím solidní kompromis.
28. 02. 2011 | 08:18

pgjed napsal(a):

To ZAM:

Vážený, buďte tak laskav a jmenujte alespoň jednu problémovou oblast ve zdravotnictví, kterou by ovlivňovali lékaři z méně než 50% při formulaci koncepce, nebo v prováděcí praxi. Stačí se jenom podívat kolem sebe a objevíte spoustu lékařů, kteří mají s tzv. "kongresovou" turistikou obježděný celý svět. Jmenujte alespoň jedinou z problémových oblastí, kterou ovlivňují pacienti a kterou do dnešního tristního stavu dovedli pacienti.

"Mizerné tarifní platy", taková BLBOST!!! Máte vůbec tušení, jaké jsou tarifní platy vprivátní sféře? Máte vůbec tušení, v jakých relacích k mizerným platům lékařů jsou platy vysokoškoláků techniků v privátní sféře? Techniků, kteří nesou odpovědnost ekonomickou a velmi často i trestní, musí být jazykově vybavení, musí mít organizační i tvůrčí schopnosti a neustále se musí vzdělávat, většinou za své? Kdo z doktorů si uvědomil, že na jejich "mizerné" platy se skládajípoplatníci, pro které je "mizerný" doktorský plat nedostižným ideálem! Arogance některých státních zaměstnanců od akademiků, přes učitele a doktory až po policisty prostě lidem z privátní praxe bere dech!

Vlku, zdravím.

Možnost redukce akutních lůžek je vpotstatě zanedbatelná a výroky pana Hegera na toto téma je smutným vysvědčením jeho přehledu v oboru. Ona redukce již vpodstatě proběhla. Alespoň na úrovni krajů rozhodně, ale pokud mohu soudit i ve FN. Odehrála se vpodstatě v období 2000 - 2004, kdy kraje, které převzaly většinou zadlužené okresní nemocnice musely zracionalizovat provoz. Spousta lůžek se tehdy převedla např. na LDN, nebo byla zcela zrušena. Mluvil jsem o tom z řadou špitálních lékařů. Všichni byli skeptičtí k možnosti redukce lůžek. Lůžka jsou plná a lidé se na nich neválí. Nemocnost populace je poměrně vysoká a administrativním opatřením se to nedá změnit.
28. 02. 2011 | 08:18

slavwin napsal(a):

Ač nepatřím k nějakým společenským špičkám, nějaké rozvrstvení považuji za žádoucí. Lékař, právník, rád bych tam viděl kněze, podnikatel který nejvyšší část zisku nemá ze státního rozpočtu nebo pojištění, neuplatní vyšší úředníci a policisté. To jsou dle mého soudu lidé kteří si vyšší ohodnocení zaslouží, protože přispívají k morálnímu zdraví společnosti, dnes jejich místa zabírají bolševičtí zloději, nikdo se v tom marasu necítí dobře.
28. 02. 2011 | 08:38

dedek napsal(a):

Tady bach řekl, že není co dodat. Bohužel důsledky poznáme všichni. Opravdu bude nyní jiý jen na nás, zda si na ohnutých zádech necháme ještě štípat dříví.
28. 02. 2011 | 08:53

Steve napsal(a):

vlk

jste zřejmě silně přepracovaný tím, jak mocně obhajujete své rádoby sofistikované bláboly. Pamět vám věru neslouží, protože kdyby vám sloužila aspoň na 5%, věděl byste že jsem reagoval na ZAMa. To vy jste si neodpustil reakci na mou repliku ZAMovi.
Tak kdo je hlupák vlku?
Podívejte vlku, jste na tom, co se myšlenkových pochodů týče, fakt špatně. Je to vidět naprosto zřetelně z vašich replik těm, kteří mají na věc jiný názor.
Vy máte nezadatelné právo napsat jakousi analýzu, tak neupírejte právo jiným ji "rozcupovat". To, že ta vaše analýze je založena spíše než na faktech na dohadech, je víc než zřejmé. Důkazy pro svá subjektivní tvrzení totiž poskytnout nechcete a vlastně ani nemůžete. prostě neexistují.
Aktuálně.cz nejsou Britské listy, kde vám něco otisknou a diskuse není možná. Pan Václav Hořejší vám poskytl medvědí službu, když sem přetiskl tu změť vašich myšlenkových pochodů.
Tak se už uklidněte a buďte rád za naši shovívavost.
28. 02. 2011 | 08:54

slavwin napsal(a):

pgjed: V privátní sféře dělají profesní stavbaři, nemají nic moc. Pokud ta privátní sféra neútočí na státní rozpočet, ať se mají dobře. Spojení privátní a státní nelze spojovat, vždy se najde možnost výtky. Myslím že státní správa téměř rezignovala na kontrolní činnost dodávek z privátní sféry. Ošetřovat neumí protože jakékoli prostředky jsou něčím vázané, ve státní sféře můžete dnes s malým rizikem, nechat ošetřit jen sebe, využívají toho ouřadové i právníci.
28. 02. 2011 | 08:55

Rumcajs napsal(a):

Obdivuju každého,kdo levicové blouznění chlupáče dočetl do konce. Tedy kromě Cukrouše a podobných existencí, kteří viděli naposled mozek, ještě když je rozdával Krampol.

Velice demagogická až směšné mi přijde tvrzení, že tato vláda nechtěla jednat. Odborář má totiž hned jasno. Buď mi přidáte a nebo jste gauner a nechcete jednat. Souznět s rímhle názorem může jenom levicový vytuněnec. Nikdo jiný.

Pak jsem se ještě musel zasmát tomu, že nic nebude nutit soukromé špitály, aby peníze použily na platy doktorů.Zvláštní názor, když u těch státních nemocnic se argumentovalo tím, že na všechny doktory čekají s otevřenou náručí jinde s trojnásobnými platy.
Že by to na ty doktory v soukromých špitálech neplatilo ?

No a dál jsem ten ultralevicový panflet nedočetl. Musel jsem si dát tums, páč se mi překyselil žaludek.
28. 02. 2011 | 08:59

holoc napsal(a):

to pgjed:

Na tom co píšete něco je.Myslím,že Rumcajs se kvůli dnešní vládě rozčiluje příliš krátkodobě.Některé otázky spojené s lékařstvím jsou prostě věčné,evergreeny,nezáleží zda 2011 nebo 1950,zda v socialismu nebo kapitalismu.Je to např.ten často uváděný argument o "zmetku",jakože dělník udělá zmetek a jde na vyhazov,zatímco lékař nikoliv.Ono v rovině dopadu:měl jsem rok,kdy 3 koupené výrobky v obchodech prostě měly neodstranitelné vady,záruka nezafungovala-pár tisíc bylo fuč,měl jsem rok starostí a blbé nálady.Dělnické zmetky jsou tedy problém a asi vznikají tam,kde se málo platí.
Lékařský zmetek: rodina s chromou manželkou,dvěma dítky,kulhavou babí přijde o jediného živitele -kterému vyjímečně-lékař neodoperoval dobře žlučník,ač takových případů moc asi není.Pak se veřejnost ptá:ten lékař je tam dále,pojišťovna to zaplatí apod.? Dnes je pacient už i zákazníkem,má možnost tedy vybírat a náš zákazník náš pán.Ale stejně ho to nemusí lapsu vyhnout.Možná,že jste si všimli v novinách zprávy,že každoročně jsou v ČR desítky lékařů zavražděny pacienty v ordinacích.To o něčem tady ve vztazích svědčí.
28. 02. 2011 | 09:29

jogín napsal(a):

Další likvidace zdravotnictví nastane po zvýšení DPH. V nemocnicích stoupnou náklady o 10% präkticky na všechno- léky, materál, energie. Menší nemocnice nepřežijí, v deficitu nebudou jen špitály s příjmem vysokých částek ze speciálních operací, jako implantace defibrilátorů.
28. 02. 2011 | 09:57

Rumcajs napsal(a):

jogin:

Zdravotnictví zadarmo a sociální politika něco stojí hochu. To jenom vy levičáci máte utkvělou představu, že něco může být zadarmo.
28. 02. 2011 | 10:10

Steve napsal(a):

Rumcajs

Máte naprostou pravdu, tak dlouho se žilo na dluh, až se ucho utrhlo. Věřím ale tomu, že i levicoví fandové najdou na reformách spoustu pozitivního. :)
28. 02. 2011 | 10:30

ZAM napsal(a):

pgjed:
Jsa vyzván, reaguji. Formulaci koncepce nebo prováděcí praxi nejvíce ovlivňují zřizovatelé a manažeři, z nichž mnozí samozřejmě jsou lékaři, ne však všichni. Nikde a nikdy jsem netvrdil, že tyto oblasti ovlivňují pacienti.
Většina lékařů na odděleních žádnou kongresovou turistiku neabsolvuje. Jestli považujete tarifní plat mldého lékaře 17 500.- za dostačující, máme odlišné názory na to, co je mizerný tarifní plat. Tím neomlouvám výši základního nástupního platu 8 500.- v privátních nemocnicích, je ještě mizernější. Navíc perspektíva pobírání jenom zlomku tohoto tarifu po dobu min. pětiletého postgraduálního studia je ještě tvrdší. K Vašim dalším výplodům o technicích jenom dodávám, že i lékaři, světe div se!, studují za své. Pokud dosáhne lékař platu nedostižného pro poplatníka, je to po dosažení vzdělání pro poplatníka stejně nedostižného. Ti poplatníci "se skládají" na ty mnohdy mizerné doktorské platy jenom proto, že práci lékařů potřebují, což plně prokázala akce DO. Zřejmě tento fakt Vás irituje natolik, že se uchylujete k demagogii.
28. 02. 2011 | 18:40

Belgičan napsal(a):

Tento blog ilustruje ubohost dnešní české levice.
Kecy, kecy, kecy,... a zase kecy. Každý se snaží vyprofilovat a prodává sám sebe za insidera. A stále jen kecy, kecy, kecy...
Přitom by stačilo jen pár vět.
Odboráři ovládají tisíce vzletných, krásných, bojových a já nevím jakých ještě slov, ale svůj job (vyjednávat) neovládají.
Takže nejen tento blog, ale i odboráři z LOK dokreslují ubohost současné české levice.
Skutečnost, že někteří zdejší diskutéři mají pravdu punkto ubohosti české pravice, staví českou levici do ještě horšího světla.
28. 02. 2011 | 20:19

ZAM napsal(a):

Belgičan:
Máte pravdu, kecy, kecy,... a zase kecy. Proč tedy přidáváte ty své?
28. 02. 2011 | 20:26

Belgičan napsal(a):

Mám posledních pár let pocit, že se levičáci z těch keců už nikdy nedostanou, a já bych jim tolik přál, aby už konečně dostali rozum, vážně, ubude agresivity. (Famiglia 118 - to je přece ubohost, ne?) A cíl mého přání je jasný. Přestanem kecat, začnem dělat, bude nám líp. Já vím, to není zrovna levicová myšlenka - skrze práci se mít lépe. A proto poukazuji na skutečnost, že skrze kecání to také nepůjde.
Stačí ZAM? Měl bych toho víc.
28. 02. 2011 | 22:31

jogín napsal(a):

Rumcajs: Souhlasím, nemůžeme přece okrádat soukromé penzijní fondy, které nutně potřebují plátce. Navíc kvůli nějakým sockám, co si nemohou zaplatit ani bypass.
28. 02. 2011 | 23:13

vlk napsal(a):

ad Matyáš
kdo z nás dvou je ubohý, blábolí a je bez argumentů nechť posoudí Matyáš jiní. Už s e také stalo. u Anuzsky.
A ty něco vysvětlovat? No tak jedině Papkovi Vyskovoči. ten by fakt na tebe zíral s otevřenou pusou a bral by tě jako autoritu. Ten jo. Jinak jsi jen takový zdejší Škrhola. Nerudný, závistivý, sebestředný a hloupý. Nekonečně hloupý. Klasickém škrhala. Jak ho pamatuju jako malej kluk z loutkového.
Jo a jak to bylo s tím zdravotním zařízením? Pochlub s e. Je v konkursu nebo tě vyhodili včas? Jo Matyáš, díky za ty vstupy! už jsme n 6 200. Dík. Dobrý. A tenhle thread už je nejdiskutovanější za týden. Ale chci být aspoň nejdiskutovanější za celý měsíc. Musíš se víc snažit. Ty to dokážeš. Ty na to máš. Hauuuuuuuuuuuuu!

A hele kdo nám vylezl z poklopu
Belgičan?
Žvanílek Prý kecy kecy a zase kecy. Ale že by to něčím doložil a zkusil argumentovat? Ani omylem.
Prostě - klasickej zdejší hýkající kradověrný.
Nic neví,ničemu nerozumí, argumentace neschopný, ale zdatně plivající . s Hele Belgičane s tím se kradověrní rodí nebo to klonujete? Že vás je tady tolika?
A pokud s e to klonuje , je to hrazené z pojištění a já vám to spoluplatím nebo že byste si to platili ze svého? Pouč mne? nicméně ,že by si kradověrný něco platil? tak to jsme ještě neviděl. tedy platil ze svého...
Jo a famiglia 118 je ubohost? Hm. tak copak tu máme ubohého?
Nejdříve na obraně aferu s minomety a Kopřivou a Severou, dne s tajemníkem TOP.
Následně obvinění Bartáka z velkých zlodějen. Stane s e náměstkem u kalouska. Posléze obvinění Vondry , že proloboval předražené pandury.
Posléze obvinění Kalouska a spol. že jsou předražené CAsy , které prolobovali oni pro Omnipol.
Následně afera Tatrovky.
Pak Drobilova kauza. Nyní kauza ProMo Pro.
Pak tu máme malou velkou domů pro Dobešovu sekretářku. Následně průsvih s ezlodějnou na vnitru s praním.
Následně zlodějna tunelu Blanka . kde to bud e dražší o 10 miliard. Kvůli nevypověditelné smlouvě,kde si dodavatel jednostranně určuje cenu.
Teď z dneška - čerpáno z časopisu ODS Jednička pokus paní Peake přihrát zakázku straníkovi za nepřiměřeně nízkou cenu.
Co dále ? kuriozitu zvanou Dřevěná kniha - což je velká lesní loupež. Přesně jak říkal Knettig jak to s Pavlem dělali.
Málem jsme zapomněl na ProMoPro o které m Kalousek tvrdí že vyšetřil nadstandardní zlodějnu..
No buď to zlodějna je, pak má smůlu Vondra , nebo není , a pak je Kalousek lhář. Můžeš si vybrat.
co dál? jo fízlování. A Bártovo čestné slovo, které se ukázalo být lží. Co dál? Fízlování Dobešem.
Že už by to bylo všechno? Proč dnes řvali na Bessera že je lhář?
Jo pak to o čem píši - doktorská akce . Kdy vlád a skoro nechala ve své aroganci zkolabovat zdravotní systém.
Už je to všechno? Ale kdepak - velká důchodová loupež.
pokračování
28. 02. 2011 | 23:33

vlk napsal(a):

Vážně není ta famiglia 118 na místě? všude jinde v civilizovaném světě už by tahle vlád a musela dávno podat demisi. jen tady co týden, vlastně skoro den - nová afera. Za těch pár měsíců, co vládnou toho stihli fakt jako nikdo před nimi. I Řebíček si musí připadat jak amater.

Abych nezapomenul na duševního bezdomovce jménem
Steve
ten s e fakt dneska pochlapil! Jsem utahanej jako kůň. Ale hned s e mi uleví když s e zařehtám Z plna hrdla. není to moc často. Ale nad tímhle:
Vy máte nezadatelné právo napsat jakousi analýzu, tak neupírejte právo jiným ji "rozcupovat". To, že ta vaše analýze je založena spíše než na faktech na dohadech, je víc než zřejmé. Důkazy pro svá subjektivní tvrzení totiž poskytnout nechcete a vlastně ani nemůžete. prostě neexistují
Řehtám s e opravdu jako už dlouho ne.
Tak jiní mají právo rozcupovat. To jistě. Mají . pokud to dokáží. Věcně . Ale kecálek a mimoň tvého ranku, tak ten jen žvaní a plive. Stejná otázka jako Belgičanovi - vrozené nebo naklonované?
Já důkazy pro s voje tvrzení uvedl. Ale předpokladem pro jejich objevení je dostatek kvalitnějších mozkových funkcí. Pro jejich elementární objevení a pochopení. Což je nad tvoje síly.
Mám ještě druhý dotaz. Vzhledme k afinitě k Rumcajsovi - nejsi náhodou jeho kompaňon , normálně zvaný Lojza z vědecké knihovny NA Růžku. Kam Rumcajs s Lojzou chodí často a důkladně studovat tzv Hanušovický archiv?
Pokud ano, gratuluji. Jsme rád, že jsem se s tebou Lojzo seznámil. A světácké jméno Steve , tak to ti fakt sluší.
A tím se dostáváme ke kámovi
Rumcajsovi
Zdar Rume. koukám, že život byl na tebe dneska tvrdej a zlej hned od rána. Ze studovny NA Růžku tě vymetli hned ráno.. Do mrazu. S překyseleným žaludkem.

A že tě zaskočilo a nevěříš, že tahle vlád a nechtěla jednat? nechtěla , milej Rume nechtěla. Začala s tím vážně opravdu až v únoru. Do t é doby nic. Jen fingované pokusy.
No a ohledně těch soukromých nemocnic. Budeš s e divit, ale svým doktorům přidat nemusí. Nestávkovali. Vyjímky do snad jen deseti kousků . V celé republice. Jo ty kousky nepleť s tvými deseti kousky. Já mluvím o doktorech…
co myslíš , jak bys to viděl ty kdybys byl majitelem špitálu? Nebo kdyby ti někdo nasypal prachy do garáže. Myslel by jsi si , že za každou cenu musíš zaplatit makáčům? Nebo spíš, že to jsou tvoje peníze a o jejich určení rozhodneš ty sám???
No vím, je pokročilá hodina, ve studovně dnes jedeš těžkej matroš, Lojza nedá pokoj, říká ti pan továrník. Tak se musíš nechat vidět a otázka je fakt děsně komplikovaná. Ale kdybys přeci jenom na chvilku přestal studovat...
28. 02. 2011 | 23:33

vlk napsal(a):

pqjed

zdravím příteli Soudím sic e , že máš pravdu, ale famiglia a Heger to vidí takhle:
http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-domova/vlada-schvalila-nove-platy-nyni-zacne-rusit-luzka-458363
Je to ze čtvrtka.
Jak jsme správěn analyzoval - Homolku a Motol a podobné špitály sotva ořízne. Bud e jednat s hejtmany. O krajských špitálech a jejich redukci.
28. 02. 2011 | 23:39

ZAM napsal(a):

vlk:
Jenom věcně připomenu, že právě blog Anuszky potvrdil platnost mých tvrzení zde.
Vám zůstala jenom obvyklá bublinová arogance a to obvyklé hulvátství.
Je mi Vás líto.
01. 03. 2011 | 00:07

jan k napsal(a):

Tak to tak vypadá, že zdejší zveřejnění tohoto blábolu si objednal sám vlk. Už se v něm nahromadilo příliš žluči, tak ji potřeboval vyzvracet. Na Paroubkovinách jsou jen samí prověření soudruzi, tam mu nikdo neoponuje, tak se vecpal na aktuálně.cz. A potvrdil, co každý ví, tedy s výjimkou levých fanatiků, že ho rodiče pořádně zanedbávali, hlavně pokud jde o výchovu k slušnému chování. Ale je též možné, že výchova tohoto individua je házení hrachu na zeď. Doufejme, že jeho vyvrcholení bylo dostatečné a že dá zase chvíli pokoj.
01. 03. 2011 | 06:57

Sol napsal(a):

Intuitivní poznání je mnohem snadnější cesta,jak si vytvořit mínění.než únavné
a ne vždy úspěšné důkazní poznání,a proto není divu,že mnozí lidé mají sklon
předstírat,že se zlíbilo Všemohoucímu uštědřit jim tuto způsobilost a že jejich
činy a názory usměrňují nebesa… lidé se bezprostředně řídí popudy, které přijímají
sami ze sebe … Neboť domýšlivost, jako nový princip,strhuje všechno s sebou,když
se povznese nad zdravý rozum…
Locke – Cesty poznání

To, že plamen pálí je bez osobního prožitku neurčitelné sdělení, že se do poloprázd
né nádrže s benzínem nemá svítit zápalkou přináší poznání truchlícím pozůstalým,
ale dezintegrovanému nešťastníkovi je ta osobní zkušenost na nic. Souhlasím
s poučením,že beznadějná stupidita je nepoučitelná, hloupé je učit se pouze ze svých chyb a rozumné a chytré je poučit se i z chyb ostatních lidí, kteří tu byli a jsou, jejich zkušenost zaznamenat, zhodnotit a tak se vyhnout alespoň některým
zlým chybám.Z tohoto pohledu vidím jednoznačně, že diskuzní kvalita pana „Vlka“
je o třídu vyšší než jeho oponentů.
K základnímu tématu,který je tu rozebírán bych měl jednu drobnost. Problémy, jak
se zdá v jejich dalším rozvoji, se stávají příčinou společenské nestability. Nespoko-
jeni jsou lékaři, hasiči, policisté, souhrnem státem placení lidé. Proč se nedokáží
spojit a ve své zájmy sjednotit? Lékaři, kteří by byli takto svázáni s ostatními skupi-
nami ve společném zájmu by nemohli tak snadno od věci odejít. Jistě, za současného společensky emočního klimatu je heslo „Proletáři všech zemí spojte
se!“ cosi jako „Vstávej umrlče holahou a podej mi sem tu živou!“, avšak bez silné
pozice,dané jednotnou vůlí a zastoupené kvalitními stratégy,taktiky a vyjednavači,
je dobrý výsledek pouhým snem.
01. 03. 2011 | 10:38

vlk napsal(a):

Matyáš
lžeš. Jako obyčejně. Připomenu ti nick Míval.
Al chápu , že lháře nic nezastaví. takže Zbyňdo - pokračuj. Ještě pořád nemám těch 6200a to jsme si myslel , ž do rána určitě dokážeš!

Jan K.
tak jsi si ulevil? udělal jsi svou velkou potřebu ubožáku? Opět mimo mísu?
Koukám, že tě doma aninenaučili pořádně ani nanočník a ni na porcelánovou mísu.
Je to sic e trapné, ale když už ti dojdou pampersky, tak vyraž v tom případě aspoň do přírody a nikoli s eveřejně pokálet mezi normálními lidmi.
01. 03. 2011 | 10:46

vlk napsal(a):

Sol
z Vašeho příspěvku budu komentovat jen konec..
Ano máte pravdu. Nacházíme s eve s tádiu společenského rozvalu. Rozbíjení sociálních a solidárních struktur. Za účelem rozkradení posledních ještě neprivatzovaných zdrojů.
je neuvěřitelné, s jakou lehkostí s eldé vzdávají svých zákonných práv a nároků. Jak lehkomyslně se vzdávají protihodnoty , kterou by jim stát měl poskytovat za jejich daně. A ještě k tomu tleskají. Neuvěřitelné.
01. 03. 2011 | 10:51

vaclavhorejsi napsal(a):

Chtel bych vsechny diskutery (VCETNE VLKA!!!) pozadat, aby diskutovali slusne...

..
01. 03. 2011 | 11:33

vlk napsal(a):

Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38

jan k napsal(a):

vlku, musím se ti omluvit. Opravdu, ty když něco napíšeš, to je pastva. Ne sice pro normální lidi, pouze pro přežvýkavce z levé strany spektra, ale opravdu, smekám. To se hned pozná "inteligent". Že jsem na to nepřišel dříve. Mohl jsem si vše archivovat a učit se vše zpaměti, jako Maovy citáty.
A hlavně se přiučit "slušnému chování" :-)))
01. 03. 2011 | 12:14

ZAM napsal(a):

vaclavhorejsi:
Pane profesore, dovolím si otázku: kdo jsou ti další neslušní MIMO VLKA? Možná jsem nepozorný, nevšiml jsem si nikoho dalšího.
01. 03. 2011 | 16:17

Steve napsal(a):

vaclav horejsi:

Pane profesore, dovolím si otázku: kdo jsou ti další neslušní MIMO VLKA? Možná jsem nepozorný, nevšiml jsem si nikoho dalšího.
01. 03. 2011 | 16:39

Belgičan napsal(a):

Vlku, můj ubohý Vlku,
je mi Tě líto, ale pomoci Ti nemohu. Z Tvého srabu se musíš konečně vyhrabat sám. Jinak to nebude fungovat.
Nyní Ti dodám argumenty, které snad pochoipíš.
Paroubkovi (šéfovi levice) se podařilo svrhnout vládu - výtěžek pro levici 0.
Paroubek vyhrál volby - výtěžek pro levici 0.
Když píšu "výtěžek pro levici 0" mám na mysli nula pozitiv. To jest nezmiňuji se o negativech pro levici z toho vzniklé. A že jich bylo a je. Jeden z oněch negativ (pro sockomy) je, že se zde etablovala pravice (alespoň si tak říká).
Proti záměrům pravice ve zdravotictví vystoupili lékaři (přesněji, jejich levicově orientovaná část). Měli nádherný start a katastrofální konec. V tom se shodujeme. Přitom jsou lékaři přibližně ta nejinteligentnější část levice. Z toho soudím, že zbytek levice je na tom ještě hůře než lékaři, levičáci. Oba víme, že soudím správně. Rozdíl je v tom, že já s tím spojený problém zvládám, ale Ty jím očividně trpíš. Tvá agresivita je ubohost sama. Mne to mrzí, protože tím uzavíráš cestu k jakékoliv konstruktivní debatě s jinak smýšlejcími, natož ke spolupráci.
Tím se stáváš prototipem problému dnešní české levice. Namísto snahy být lepším se snažíš urážkami druhé snížit pod svou úroveň. Famiglia 118 je ubohost, protože mlčí o možnostech nastolení lepšího. Víš Vlku, diskvalifikuješ se sám. Úpřimně, jediný levičák zde na těchto stránkách, který má úroveň a kterého si vážím je pan Štern. Jeho názory jsou někdy ostré jak břitva a člověk je musí brát vážně. Jednomu nezbývá, než se jimi řídit.
To je můj názor, dělej si s ním co chceš.
01. 03. 2011 | 21:59

ex-nemo napsal(a):

Carlosi V, Mirku, Kanálníku
musím vyjádřit svůj plný souhlas s vámi, pokud vás to potěší. Pan Vlk, kterého jinak ctím se v tomto případě mýlí. Je to vítězství lékařů přesně podle Clausewitzovy definice; nepřítel byl nucen ustoupit. Ovšem jen v jedné, první a malé bitvě.
-
Tady o šlo o platy lékařů a o žádnou reformu zdravotnictví. Ty platy byly opravdu nízké a ve světovém srovnání ostudné. Věcí zaměstnanců je dělat řádně svou práci (a usilovat o to aby byla řádně placena) a nikoliv organizovat systém. Za systém je zodpovědný zaměstnavatel, na což ovšem postbolševičtí manažeři i politici, zvyklí na absolutní nezodpovědnost, nejsou připraveni.
-
Ačkoli jsem zde známý (špatně) zarytý levičák, tak aspoň jednu (a možná víc) pravicovou zásadu ctím; Každý se o svůj osud musí starat především sám. Doktoři nedělali nic jiného a podívejme se – všechny ty naše „pravičáky“ to vyděsilo !
-

Vlk si zřejmě představuje že po první bitvě je nutno hned absolutně vyhrát celou válku a protivníka zničit. To tak není; válka je dlouhá a sestává z mnoha drobných střetnutí a vyhraje ten kdo vydrží. Ta velká válka s nepřítelem národa – tj. bolševickou „pravicí“ a její vládou, (inklinující čím dál víc k fašismu) náš národ teprve čeká. Pokud chceme přežít a neskončit jako podrobené, bezprávné a chudé – ne už národ, ale pouhé etnikum, budeme ji muset vyhrát.

Výsledek první šarvátky není tak špatný a je to dost povzbuzující.
01. 03. 2011 | 23:38

vaclavhorejsi napsal(a):

ZAM, Steve:

"kdo jsou ti další neslušní MIMO VLKA?"

Napr. jan k a ZAM.

..
02. 03. 2011 | 08:38

jan k napsal(a):

vaclavhorejsi:
Ne že by mě to těšilo, rozhodně bych přivítal, kdyby se zdejší debaty vedly ve slušném duchu, ovšem na hrubý pytel hrubá záplata. Párkrát jsem se v "vlkem" střetl, scénář však byl vždy obdobný. Když jsem ho upozornil na lež, byl jsem urážen a zesměšňován já, když nepochopil jednoduchý text, nebo byl zcela mimo téma opět byla jeho reakce stejná. S obdobným zkratovitým jednáním jsem se setkal pouze u dr. M. Sládka. Myslím, že by si vlk měl komplexy léčit jiným způsobem. Ale jak jsem psal výše, zřejmě se jedná o produkt politiky ČSSD už od dob Miloše Zemana, tedy rozeštvávání národa.
02. 03. 2011 | 09:36

pa napsal(a):

Opravdu dobrý článek. Vláda však provede reformy trochu jinak, než zatím hlásá.
1/Standardy péče lze definovat velmi těžko. Spíše než výkony se bude diferencovat materiál a léčiva na nezbytná levná a příplatková drahá.
2/Redukce péče nastane hlavně její menší dostupností. Na snížení 10 000 lůžek nevěřím, bude nižší a spíše se budou přesouvat mezi obory každé jedné nemocnice - např. méně kožních a plicních, více interních, chirurgických a hlavně LDN.
3/Lékaři spokojeni nadále nebudou. Sice dostali peníze do tarifů, ale nadále zůstávají etrémně přepracovaní. O místa nepřijdou, zrušením přesčasů jich naopak bude stále větší nedostatek.
02. 03. 2011 | 14:10

vlk napsal(a):

Takže někdo jako jan k. s drzostí sobě vlastní tad y káže morál a popisuje jiné?
Takže s e podívejme, s čím tenhle , v minulosti minimálně 5x v diskusi chycenhář vstoupil do téhle diskuse. Vzor slušnosti , taktu prostě takovej Mirek Duším modrého kanálu.
jan k napsal(a):
Z celé debaty jediný závěr. Vlci jsou asi dva. Jeden, levičáky nekriticky zbožňovaný, téměř genius. A pak druhý. Co napíše normální člověk jednou větou, jemu vydá na půl obrazovky. Asi podle hesla, čím víc toho nakecám, tím víc mám pravdu. A je jedno, je-li to pravda, polopravda, či lež. Vždyť i stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Alespoň u těch jednodušších. A běda pokud má někdo jiný názor. Pak se z milého debatéra stane největší hulvát. Ne sprostými slovy, ale sprostými invektivami. Přesto, že kolikrát nechápe napsané, pravda je vždy jen ta jeho.
Jen jsem čekal, že potom, co se odsune jinam, bude zde slušnější prostředí, vstali však noví bojovníci, Sladký, Tenco a kupa dalších. Je vidět, že politika ČSSD zahájená M. Zemanem, tedy rozeštvat národ, zapustila hluboké kořeny, bohužel. Divide et impera. Tento národ si asi nezaslouží, aby se měl dobře. Zatím.
27. 02. 2011 | 19:20

K věci -NIC.
Souvislost čimkoli v původním blogu -NIC.
Pouze a jen osobní útok. A s odůvodněním -na hrubý pytel hrubá záplata. Ano, hrubá záplata s ekonala. Ale až v mém podání. Pojeho osobním útoku bez jakékoli argumenatce. Nelituji žádné ze svých dpoěvdí a jeho adresu. ty jsou v pořádku. Dostal , co zasloužil. Lituji pouze a jen toho, že jsme s e jich dopustil vevypůjčeném prostoru. Tedy v prosto pana prof. Hořejšího. Kd e jsme nebyl tak úplně obyčejným hostem, ale částečně zastupoval hostitele. A z tohoto pohledu velmi špatně. Už jsme se panu prof. Hořejšímu omluvil. Veřejně i soukromě. al e cítím precizovat za co.
02. 03. 2011 | 15:33

vlk napsal(a):

Belgičane
nnic primitivnějšího nemáš?
Můjmateriál a celí moje diskus e byla o lékařské a kci O jejich vítězech a poražených
Belgičan- opět jen jalové kecy,Nic víc. Soc dem vyhrála volby. Bohužel jí to nestačilo na sestavení vlády. Klaus kdysi mohl sestavit vládu na 103, ale koaliční partneři nebyli ochotni jej akceptovat jako inisterského předsedu a tak šel do smluvní oposice. Podle tvého měření přínos pro pravici NULA.
Topolánek vyhrál posledně cvolby a nesestavil vládu. Přínos rpo pravici NULa. Až když zkorumpoval dva soc dem poslance . Pokud tohle jepro takové jako ty přínos pro pravici, pak jsme sakra rád, že s takovými jako ty nemám nic společného.
Paroubek svrhnul vládu - spomocí prezidentových tvrdých stoupenců. Bez nich neměl nárok. Ptám s e jaký užitek a přínos z toho měla pravice ?
Stát ano,. Skončil a předčasně partička zlodějů, která velmi škodila a na chvíli tu byla slušnější a pracovitější vláda. Přínos pro levici i stát značný.
Nyní máme vládu famiglie 118. Proč ten přívlastek sedí jsem dostatečně zdokumentoval ve svéposlední replic ena tvou adresu. snad jsi alespoň něco pochopil. I když tom moc nevěřím.
Přínos z téhle vlád y pro stát - Kdyby aspoˇnula! to by byla výhra. Obrovské mínus. Krádeže na běřžícím pásu a v přímémpřenosu. Dokonc e už to došlo ta daleko, že jeden zloděj ukazuje prstemna jiného vládního zloděje. Přínos pro pravici? Dost men zajímá.
Stávka doktorů? Levicová? Ale kdež . Jde, spíš šlo ovětšinově pavicový elektorát. te%d už to asi bud e kapánek jiné.
BAvím s ehláškou , že pojmenováním famiglia 118mje špatné, protože mlčí o možnostech nastolení lepšího?
Čeho lepšího s lidmi jako Kalousek, Vondra, Fuksa, John, Bárta, Doobeš, Jankovský, Besser?
Těch malérů, kdy by v takovém Německu za jeden každý vláda musela okamžitě skončit, sna d bylo málo? To mají být ještě další a větší abys konečně ty ,jako fanatik pravé víry pochopil vo co kráčí?
Nikoho neurážím. je uvádím a popisuji jeho kvalifikaci. typrostě nejsi žádné konkrétní arumentac e schopen. Ty jsi jen pravo,ale lépe kradověrný.Nic méně nic víc. obě nevadí korupce ai rzkrání, nevadí ti lhaní, nebadí ti nic. Pokud to dělají ti tví. Co čiiní, dobře činí. Tobě prostě vadí jen levice.
Jsidokonale k politivání.
02. 03. 2011 | 15:53

vlk napsal(a):

ex nemo

my dva se opravdu známe z dřívějška...
Možná s e mýlím. Resp.mýlil bych s e velmi rád.
Nicméně když už jd e jen o verbální prohlášení mého omylu a stejně tak verbální určení jiného vítěze a verbální vidinu budoucích vítězství, tak sem nemo dám dva linky. Bude dost užitečné, když si je přečtete.

Oba jsou názory insiderů lékařského stavu.A to nikoli toho,který akci odmítal a nepodporoval.Právě naopak.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/zdravotnictvi/190081.aspx
a druhý
http://www.blisty.cz/art/57492.html
Jsem d alek cokoli vnucovat. Ještě pro úplnost dodávám, že oba linky se objevily později, dokonc e znašně později, než jsme já napsal svou analýzu.
02. 03. 2011 | 16:10

vaclavhorejsi napsal(a):

Vlku, vlku, je to asi silnejsi nez Vy... Skoda...

..
02. 03. 2011 | 16:46

vlk napsal(a):

PAne profesore, teď se přiznám, že Vám nerozumím.
Pochybil jsme jak jsme popsal, ale proč bych si měl nechat líbit agresy, kterou tad y od prvopočátku předvádí jan k. například, Opastoval jsme jeho vstupní příspěvek do diskuse, aby bylo hasbno co a jak.
Podobné je to s Belčičanem.
Nikd y žádná fakta, jen osobní nájezd..
O Matyášovi je škoda mluvit.

dokonce jsem si odpustil řadu slovních obratů a pojmenování, které sedraly na klávesnici.. A snažil jsme s e odpovídat byť jen na mikroskopickou stopu jakéhokoli argumentu.
02. 03. 2011 | 17:47

ZAM napsal(a):

vaclavhorejsi:
Takže naše názory se liší i v otázce slušnosti.
Celkem logický vývoj.
02. 03. 2011 | 18:50

Marek napsal(a):

Výborná, leč smutná analýza. Díky za ni.
02. 03. 2011 | 20:03

Belgičan napsal(a):

Vlku,
vztek Ti zakrývá realitu. Já jsem pravičák jak poleno, ale to ještě neznamená, že fandím zlodějům a ...jen proto, že si říká pravičák. Nikoliv, právě naopak. Jenže co chceš dělat a s kým? Mezi pravičáky je pár čistých lidí, ale nemají tu moc něco zvrátit. To co dělají jsou malé krůčky. Na víc nemají. To je realita. A přiznej si, že na levici je situace obdobná. Kdyby byla levice u moci, byla by v levici situace jako v dnešní pravici. Je to lidma.
Co s tím? Té hrstce slušných pravičáků by pomohlo, kdyby zde byla silná a především schopná levice. Jenže česká levice...to bych se opakoval.
Vlku, mnoho lidí Tě žere, ale já se obávám, že to je především díky Tvé agresivní rétorice. Pro mne je taková mluva neakceptovatelná přesto, že s Tvými myšlenkami mnohdy souhlasím a jsou mi přínosem. Poté, co jsem Tě kdysi nazval trubkou (kontroval jsem na vuvuzelu) a pan Stejskal mi vynadal, jsem se rozhodl na Tebe nereagovat. Výsledek boje lékařů mne ale deprimoval. Čekal jsem od nich víc. Tak jsem reagoval. Neřekl jsem nic víc, než že mne levice opět zklamala a nadávky směrem k pravici (nebo směrem k tomu co si pravice říká) nejsou řešením. Levice nesmí nadávat, ale musí na sobě pracovat. Nedostanu se z vody v níž stojím po pás tím, že toho co mu voda sahá po kolena se budu snažit potopit. (klidně si zaměň vodu za sračky)
Nejspíš se vrátím ke starému, a nebudu na Tebe reagovat a tím Tě dráždit.
02. 03. 2011 | 20:10

jan k napsal(a):

vlk:
"Takže s e podívejme, s čím tenhle , v minulosti minimálně 5x v diskusi chycenhář vstoupil do téhle diskuse."
Minimálně 5x? Ubožáku, stačilo by, abys uvedl jeden konkretní případ pro své slaboduché trvzení. Ovšem, skutek utek. Argumenty nejsou. Nikdy nebyly. Jen záplava prázdných slov.
02. 03. 2011 | 20:23

ZAM napsal(a):

jan k 02. 03. 2011 | 09:36:
Je zbytečné cokoliv vysvětlovat lidem, kteří preferují ideologicky duchovní spřízněnost nad obecně lidskou. Ti budou vždy hulvátské vulgarismy svého ideového bratra glajchšaltovat s oprávněnou důslednou reakcí ne ně. Spolufandovství nade vše.
02. 03. 2011 | 20:56

Belgičan napsal(a):

Ještě k famiglii 118. Je to ubohost, už jen proto, že mezi oněmi 118-ti poslanci jsou mnozí slušní lidé. Obrat hamiglie 118 nenabízí řešení, protože staví pomyslný paravan před skutečně existující famiglii v nejvyšších sférách našeho státu. Tato famiglie je nadpartajní a patří k ni (krom mnohých Tebou jmenovaných) i např. Paroubek, Gross, Ráth... Někdy se mi dere myšlenka, že k té famiglii Vlku patříš i Ty. Je vás tady celá partička, která šikovně tlačí levičáky do slepé uličky sprostého fanatismu a snaží se je tam zabetonovat. To nevyhovuje nikomu. Nikomu, pouze famiglii.
Jako pravičák, vyžaduji silnou a schopnou levici. Bylo by ode mne pošetilé si myslet, že levice je zbytečná, i když se to dnes tak jeví. Levičáci nám s tou famiglií zatím nejsou schopni pomoct. To je smutný fakt doložený i chováním LOK.
03. 03. 2011 | 07:56

Pražák, Duba a Steve napsal(a):

vlku, vlku,

tys to dopracoval... haauuuuuuuuúúú
03. 03. 2011 | 14:52

Pražák, Duba a Steve napsal(a):

jan k:

vlkovo hulvátství je neomluvitelné. Bohužel je součástí jeho frustrované osobnosti. Proto mějme se zjevně nemocným trochu slitování.
03. 03. 2011 | 15:14

jan k napsal(a):

Nojo, je takový nějaký divný. O mně například tvrdí, že jsem nikdy nepředložil žádný argument a současně píše, že jsem minimálně 5x v diskusi chycený lhář. Tak nevím, jak mohu lhát pokud neargumentuji? Nějak se nám chlapec po loňském levicovém volebním debaklu dezorientoval.
03. 03. 2011 | 18:26

Pražák napsal(a):

jan k

Mě na vlka upozornil kolega Duba, že prý tak sebestředného neurotického človíčka ještě nezažil. Po zdejších zkušenostech musím potvrdit jeho mínění.

Uvidíme co bude dál. :))
03. 03. 2011 | 18:44

vlk napsal(a):

belgičane
ne žádný vztek mi nezatemňuje nic. Jen konstatuji fakta.
Slušní pravičáci že zde jsou? Nepochybně: Ale nevím ani o jednom ve vrcholné politice!
Z vlády ani jeden.A nevypadá to, že by s e politická garnitura měla nějak zásadně změnit.
Jo tak ono by těm slušným pravičákům pomohlo, kdyby taddy slušná a schopná levice?
Podle tvých mřítek slušná? tedy tak aby inkaso nebyla NULA? jak jsi předvedl? Tedy že když Paroubek a soc dem jako vítěz je zahnán do oposice a ta zválcována tu legislativní nouzí, tu tím, že když oposice svolá mimořádnou schůzi sněmovny , tu k Drobilovi, tu k Vondrovi, tu k Bártovi , tu k situaci ve zdravotnictví, pravice prostě pro jistotu žádnou rozpravu nepřipustí a s neschválí program mimořádné s chůze? to je důkaz čeho - toho, že existují mezi 118 slušní pravičáci? nebo snad když levice má podle tebe NULA zisk - , tak důkaz toho správného zisku , který udělala pravice?
Díky , nemám o spolupráci s takovouhle pravicí sebemenší zájem. Až budeš chtít vidět, jak vypadá opravdová demokracie a nikoli demokratura kd e vládnou loupežní baroni, tak si sem tam pusť německé kanály. Nebo aspoň přečti Kraflův blog o zu Guttenbergovi. Pak se můžeme bavit. O kecy opravdu nemám žádný zájem.
Nevím , jestli mne mnoho lidí žere. Není to pro mne důležité. Fakt ale je že když něco napíši, většinou to má odezvu. Takovou či makovou. Ale ani to mne nijak nebere, jakkoli každý normální člověk je rád za pozitivní echo.
Mluvu používám takovou, abych buď náležitě vystihl problém nebo osobu ke které mluvím. A pokud je to přestřelka v diskusi, pak používám přesně tu mluvu a obraty , kterými operuje protivník. Ti kdož argumentují a jsou slušní s e mnou nemají žádný problém. ty jsi to zkusil z pozice síly. Sorry,pro to nemám a nebudu mít pochopení. Vždycky se budu snažit, abych na každý úder odpověděl alespoň s dvojnásobnou rasancí. Zjistil jsem , že je to tak správně. Ti kteří sami rádi vytírají podlahu s tím druhým jsou sakra neradi, když jim to někdo vrátí. A proto často kňučí. Viz Matyáš , Jan K. a spousta jiných.
Způsob dialogu si každý z vás volí sám. Jo na ten tvůj nájezd si pamatuji. Vyzkoušel jsisi to. A termín vuvuzela není urážkou. Přesně popisuje schopnosti zdejších pravověrných - žádná argumentace, jen ječení v jedné tonině.
mám na to copyrught a jsem na to pyšný.
Hm. tak copak tu máme ubohého?
Nejdříve na obraně aferu s minomety a Kopřivou a Severou, dne s tajemníkem TOP.
Následně obvinění Bartáka z velkých zlodějen. Stane s e náměstkem u kalouska. Posléze obvinění Vondry , že proloboval předražené pandury.
Posléze obvinění Kalouska a spol. že jsou předražené CAsy , které prolobovali oni pro Omnipol.
Následně afera Tatrovky.
Pak Drobilova kauza. Nyní kauza ProMo Pro.
Pak tu máme malou velkou domů pro Dobešovu sekretářku. Následně průsvih s ezlodějnou na vnitru s praním.
Následně zlodějna tunelu Blanka . kde to bud e dražší o 10 miliard. Kvůli nevypověditelné smlouvě,kde si dodavatel jednostranně určuje cenu.
Teď z dneška - čerpáno z časopisu ODS Jednička pokus paní Peake přihrát zakázku straníkovi za nepřiměřeně nízkou cenu.
Co dále ? kuriozitu zvanou Dřevěná kniha - což je velká lesní loupež. Přesně jak říkal Knettig jak to s Pavlem dělali.
Málem jsme zapomněl na ProMoPro o které m Kalousek tvrdí že vyšetřil nadstandardní zlodějnu..
No buď to zlodějna je, pak má smůlu Vondra , nebo není , a pak je Kalousek lhář. Můžeš si vybrat.
co dál? jo fízlování. A Bártovo čestné slovo, které se ukázalo být lží. Co dál? Fízlování Dobešem.
Že už by to bylo všechno? Proč dnes řvali na Bessera že je lhář?
Jo pak to o čem píši - doktorská akce . Kdy vlád a skoro nechala ve své aroganci zkolabovat zdravotní systém.
Už je to všechno? Ale kdepak - velká důchodová loupež

A tvoje okecávání famoglie118. Pokud si vláda a její parlamentní stafíž počíná jako banda loupežníků v dobyté vesnici, tak ji tak budu titulovat. Řeči o slušných příznivcích pravice mezi 118 si nech na zasedání uliční organizace. Já na to neslyším. Ale slyšel bych, kdyby
03. 03. 2011 | 19:24

vlk napsal(a):

dokončení
se byl našel aspoň jeden, který by byl hlasoval proti zválcování oposice legislativní nouzi , kdyby aspoň jeden byl pro vyslovení nedůvěry téhle šílené vládě. Pak bych s i řekl, že termín není na místě. Hlasovali jako jeden muž. Nemám důvod nic měnit. Kdo souhlasí s darebáctvím , patřící klanu. Každý z nich má možnost říci - já u toho nechci být. Jako to řekla kdysi paní Třeštíková. Nebo Kohout z NERVu.
Jo tak levičáci vám nepomáhají s famiglií??? Vážně?? A co jsi proti í udělal ty? Ty jsi pravičák, ty je volíš. Já ne . Já chci jen aby zmizeli ze Strakovky. A aby ti co kradli , šli do tepláků. Já oproti tobě jsem se velmi tvrdě aspoň ozval na serveru , který určitě čte i vedení socanů proti tomu gaunerství v Praze. Myslím současnou koalici.
Ovšem ty tady píšeš , že nazývat famiglii 118 famiglií je ubohost. Ale že ta famiglie je. Musíš si vybrat. Buď je a pak to není ubohost nebo je to ubohost a famiglia není. Obojí najednou nefunguje. Je to triviální logika.
03. 03. 2011 | 19:24

vlk napsal(a):

Dubo alias Pražáku alias Steve alias jofa alias Klub důchodců.
Tedy partička nicků, co píší z jednoho počítače , ve všední den , v noci v sobotu v něděli ve svátek.
Lžeš. . Tak jako vždycky.
Duba se schlubil a má to v profilu na Vasiveci. cz ze je v Americe a rentier, že nemaká. Teď jen tak kmitá přes oceán. .. Bleskově v jedné minutě hop sem hop tam... Paráda. Jo a prý jsou všichni z jedné kanceláře.. .. Ano a nejlepší je kolega s e jménem - Klub důchodců..
Hauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
Ale chápu , že si jedne lhář notuje s jiným - janem k.
Svůj k svému.
Protože dokázat něčemu jako je jan k. že lže opravdu není žádný problém.
Ve vstupní reakci na mmůj blog napsal tohle:
Vlci jsou asi dva. Jeden, levičáky nekriticky zbožňovaný, téměř genius. A pak druhý. Co napíše normální člověk jednou větou, jemu vydá na půl obrazovky. Asi podle hesla, čím víc toho nakecám, tím víc mám pravdu. A je jedno, je-li to pravda, polopravda, či lež. Vždyť i stokrát opakovaná lež se stane pravdou
Lží tam je hned nekolik:
1- ať zkusí dokázat , že vlci jsou dva
2-Ať zkusí dokázat , ež co napíše normální člověk jedinou větou, na to potřebuji půl obrazovka
3- že pracuji podle hesla že je jedno jestli mám pravdu, polopravdu nebo používám lež.
Tenhle bod té podivuhodnosti, co s i říká jan k. ulehčím - nechť dokáže, že jsme v pvodném materiálu použil lež.

Opravdu jsem napsal , že jd eo pětkrát chyceného lháře.. Byla to chyba . Tad y v jed om příspěvku hned třikrát.
Ale jak říkám - Duba alias Steve alias jofa alias Pražák alias Klub důchodců - jo Dubo, kdy má kolega Klub důchodců svátek a kdy narozeniny? si vybírá parťíky podle sebe. A daří s emu t o. vždycky umí vyhmátnout toho správného parťáka. jan k. s e k němu hodí naprosto ideálně.
Hauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
03. 03. 2011 | 19:36

ZAM napsal(a):

vaclavhorejsi:
Pane profesore, jestli najdete v diskuzi kromě následujícího nějaký můj příspěvek tak hulvátský, jako tyto vlkovy, pošlu tisícovku na charitu na účet, který určíte.
27. 02. 2011 | 20:30
27. 02. 2011 | 20:32
28. 02. 2011 | 00:36
28. 02. 2011 | 00:41
28. 02. 2011 | 23:33
01. 03. 2011 | 10:46
03. 03. 2011 | 20:48

ZAM napsal(a):

vlk:
"Ti kteří sami rádi vytírají podlahu s tím druhým jsou sakra neradi, když jim to někdo vrátí. A proto často kňučí. Viz Matyáš"
Lež!
Vyjímečně poprvé a naposledy se uchýlím k tvým prasáckým způsobům konstatováním, že jsi PROLHANÝ BEZCHARAKTERNÍ LUMP!
03. 03. 2011 | 20:49

ZAM napsal(a):

vlk napsal(a):
Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38
03. 03. 2011 | 20:55

jan k napsal(a):

vlk:
Bla bla bla. Dokázat, že vlci jsou dva? No nic, nepochopil nadsázku. Že si libuje v sáhodlouhých příspěvcích si všiml každý. A s pravdivostí si hlavu neláme. Tak třeba lež - V. Klaus v roce 1996 "slíbil 20000 platy v roce 2000". Polopravdy - například "ODS nedalo důchodcům slíbených 1000 Kč".
A pravdy, ale ano, nějaká by se také našla, ať udělám chlapci radost.
Ovšem aby on dal jediný příklad, kdy se stalo, že jsem byl "v minulosti minimálně 5x v diskusi chycenhář ", to se nedočkám. Lže nám chlapec, lže, jako pravidelně.
03. 03. 2011 | 20:56

vlk napsal(a):

May¨tyáši
opět lžeš! Stačí s epodívat pod poslední čtenářův blog.
Nic víc není třeba.

jan k. dokázal jsme že lžeš. Stačil na to jediný příspěvek.

A ukaž mi kd e v blogu píši o Klausovi a platu v roc e 2000 nebo o důchodech? Lžeš po čtvrté. Nic takového tam není!

Tad y jsme tě chytil už o čtvrté. Už jsme konstatoval, že s tím chycením 5x jsme evidentně nemohl mít prvadu. MuJestliže v jendom jediném příspěvku 3x , následně jednou,. tak 5x je trapně málo. Uznávám, že jsme nedal prvadě odpovídající informaci.
Prostě partička Matyáš , jan k. a Duba, -STEVE- jofa- Pražák- Klub důchodců
by si to měla rozdat o největšího lháře Aktuálně.
Bezvadná partička. Jen co je pravda.
03. 03. 2011 | 21:04

ZAM napsal(a):

vlk napsal(a):
Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38
03. 03. 2011 | 21:12

vlk napsal(a):

Matyáš
chápu, že nechápeš, že když lžeš tak je korektní tě upozornit, že jsi lhář.
To není nic proti dobrému vychování. přesně naopak. Pro slušného člověka je problémem lhář , ted y ty nikoli ten, kdo ho na to, že lže , upozorní. ale vím, že jd e o velmi náročnou úvahu a že sní bude š mít problém. S tím nic nenadělám. Matyáš.
03. 03. 2011 | 21:20

ZAM napsal(a):

vlk napsal(a):
Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38
03. 03. 2011 | 21:27

jan k napsal(a):

vlk:
Nedokázal jsi nic. Nevím, je určitá možnost, že hloupého jen děláš, ale jde ti to znamenitě.
A alespoň jeden příklad na "v minulosti minimálně 5x v diskusi chycenhář " jsi nedodal. Ani se to od kecala nečeká.
03. 03. 2011 | 21:42

vlk napsal(a):

Matyáš
chápu, že nechápeš, že když lžeš tak je korektní tě upozornit, že jsi lhář.
To není nic proti dobrému vychování. přesně naopak. Pro slušného člověka je problémem lhář , ted y ty nikoli ten, kdo ho na to, že lže , upozorní. ale vím, že jd e o velmi náročnou úvahu a že sní bude š mít problém. S tím nic nenadělám. Matyáš.

jan k. dokázal jsme že lžeš. Stačil na to jediný příspěvek.

A ukaž mi kd e v blogu píši o Klausovi a platu v roc e 2000 nebo o důchodech? Lžeš po čtvrté. Nic takového tam není!

Tad y jsme tě chytil už o čtvrté. Už jsme konstatoval, že s tím chycením 5x jsme evidentně nemohl mít prvadu. MuJestliže v jendom jediném příspěvku 3x , následně jednou,. tak 5x je trapně málo. Uznávám, že jsme nedal prvadě odpovídající informaci.
Prostě partička Matyáš , jan k. a Duba, -STEVE- jofa- Pražák- Klub důchodců
by si to měla rozdat o největšího lháře Aktuálně.
Bezvadná partička. Jen co je pravda.
03. 03. 2011 | 22:03

ZAM napsal(a):

vlk napsal(a):
Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38
03. 03. 2011 | 22:12

vlk napsal(a):

Matyáš
chápu, že nechápeš, že když lžeš tak je korektní tě upozornit, že jsi lhář.
To není nic proti dobrému vychování. přesně naopak. Pro slušného člověka je problémem lhář , ted y ty nikoli ten, kdo ho na to, že lže , upozorní. ale vím, že jd e o velmi náročnou úvahu a že sní bude š mít problém. S tím nic nenadělám. Matyáš.
03. 03. 2011 | 22:21

ZAM napsal(a):

vlk napsal(a):
Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38
03. 03. 2011 | 23:10

jan k napsal(a):

vlku:
Napsal jsem o tobě: "Nevím, je určitá možnost, že hloupého jen děláš, ale jde ti to znamenitě."
Přestávám tomu věřit. Tak dokonale předstírat snad ani není možné. Spíš se přikláním k názoru, že to máš vrozené, nebo snad následek úrazu nejhořejší části těla.
Ale nakonec tě přece jen potěším. Musím tvůj mozek pochválit. Je to taková slušnost - říká se přeci "de mortuis nihil nisi bene".
Ovšem opět jsi nedodal sebemenší důkaz o tom, že jsem "v minulosti minimálně 5x v diskusi chycenhář ".
04. 03. 2011 | 05:10

vlk napsal(a):

Matyáš
chápu, že nechápeš, že když lžeš tak je korektní tě upozornit, že jsi lhář.
To není nic proti dobrému vychování. přesně naopak. Pro slušného člověka je problémem lhář , ted y ty nikoli ten, kdo ho na to, že lže , upozorní. ale vím, že jd e o velmi náročnou úvahu a že sní bude š mít problém. S tím nic nenadělám, Matyáš.
04. 03. 2011 | 09:57

vlk napsal(a):

jan k. dokázal jsme že lžeš. Stačil na to jediný příspěvek.

A ukaž mi kd e v blogu píši o Klausovi a platu v roc e 2000 nebo o důchodech? Lžeš po čtvrté. Nic takového tam není!

Tad y jsme tě chytil už o čtvrté. Už jsme konstatoval, že s tím chycením 5x jsme evidentně nemohl mít prvadu. MuJestliže v jendom jediném příspěvku 3x , následně jednou,. tak 5x je trapně málo. Uznávám, že jsme nedal prvadě odpovídající informaci.
Prostě partička Matyáš , jan k. a Duba, -STEVE- jofa- Pražák- Klub důchodců
by si to měla rozdat o největšího lháře Aktuálně.
Bezvadná partička. Jen co je pravda.
04. 03. 2011 | 09:58

Jan Duba napsal(a):

vlk

protože jsme ve slušné společnosti vlku, musím ti říci, že jsi prachobyčejný lhář. Ostatně není to žádná novinka. Koukám, že i zde ztrácíš půdu pod nožkama.
Dolož kde jsem uvedl, že žiji v USA! Jinak jsou tvé řeči na úrovni pořekadel tvé babičky.
Ano, jsem rentiér a fyzicky nemakám, na tom není nic špatného, v mých 56 letech, né? Víc a efektivněji pracuj a možná toho dosáhneš také.

Už si přišel na to, jak je možné, že je stejná IP adresa z více počítačů v jedné budově?
Vlčí plkání o tom, že se píše z jednoho počítače, ve všední den, v noci v sobotu v neděli ve svátek je úsměvné, tak jako všechno co napíšeš. Kdo se podívá na datum a čas pod vstupem krásně vidí jak LŽEŠ! Jako vždy. No, zřejmě je to tvůj úděl když dojdou fakta, začít lhát.
04. 03. 2011 | 10:25

vlk napsal(a):

Duba alias Steve alias jofa alias Pražák alias Klub důchodců.
Tvrdil jsi to na Vasiveci. cz
Stejně tak jako jsi lhal, když jsi nevěděl kudy kam s catenacciem. Bohužel , jsem schopen doložit jen to catenaccio, protože na profili jd e jít jen přes blogy.
Toho Gubina snadno najdu. A když bud e potřeba, dám s em link, aby bylo vše jasné.
Ale ono je to zbytečné. protože každý s e atd y může přesvědčit o primitivním lhaní jednou Steva, jind y Pražáka, teď Duby . Takže Dubo alias Steve alias jofa alias Pražáku alias Klube důchodců - všechno z jednoho počítače - kdypak má kolega Klub důchodců narozeniny a svátek , abych mu mohl pogratulovat?
A nedáš se forkuzjeho občanky? Rád bych s ena nějpodíval. Když jste všichni z jedné firmy.
04. 03. 2011 | 13:17

Jan Duba napsal(a):

vlk

dolož to, nebo blbě nekecej.

Už si přišel na to, jak je možné, že je stejná IP adresa z více počítačů v jedné budově?
04. 03. 2011 | 15:04

vlk napsal(a):

Duba alias Steve alias jofa alias Pražák alias Klub důchodců.
Tvrdil jsi to na Vasiveci. cz
Stejně tak jako jsi lhal, když jsi nevěděl kudy kam s catenacciem. Bohužel , jsem schopen doložit jen to catenaccio, protože na profili jd e jít jen přes blogy.
Toho Gubina snadno najdu. A když bud e potřeba, dám s em link, aby bylo vše jasné.
Ale ono je to zbytečné. protože každý s e atd y může přesvědčit o primitivním lhaní jednou Steva, jind y Pražáka, teď Duby . Takže Dubo alias Steve alias jofa alias Pražáku alias Klube důchodců - všechno z jednoho počítače - kdypak má kolega Klub důchodců narozeniny a svátek , abych mu mohl pogratulovat?
A nedáš se forkuzjeho občanky? Rád bych s ena nějpodíval. Když jste všichni z jedné firmy
04. 03. 2011 | 15:24

Jan Duba napsal(a):

vlk

dolož to, nebo blbě nekecej.

Už si přišel na to, jak je možné, že je stejná IP adresa z více počítačů v jedné budově?
04. 03. 2011 | 15:43

ZAM napsal(a):

vlk napsal(a):
Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38
04. 03. 2011 | 17:13

vlk napsal(a):

Duba alias Steve alias jofa alias Pražák alias Klub důchodců.
Tvrdil jsi to na Vasiveci. cz
Stejně tak jako jsi lhal, když jsi nevěděl kudy kam s catenacciem. Bohužel , jsem schopen doložit jen to catenaccio, protože na profili jd e jít jen přes blogy.
Toho Gubina snadno najdu. A když bud e potřeba, dám s em link, aby bylo vše jasné.
Ale ono je to zbytečné. protože každý s e atd y může přesvědčit o primitivním lhaní jednou Steva, jind y Pražáka, teď Duby . Takže Dubo alias Steve alias jofa alias Pražáku alias Klube důchodců - všechno z jednoho počítače - kdypak má kolega Klub důchodců narozeniny a svátek , abych mu mohl pogratulovat?
A nedáš se forkuzjeho občanky? Rád bych s ena nějpodíval. Když jste všichni z jedné firmy

Matyáš
chápu, že nechápeš, že když lžeš tak je korektní tě upozornit, že jsi lhář.
To není nic proti dobrému vychování. přesně naopak. Pro slušného člověka je problémem lhář , ted y ty nikoli ten, kdo ho na to, že lže , upozorní. ale vím, že jd e o velmi náročnou úvahu a že sní bude š mít problém. S tím nic nenadělám, Matyáš.
04. 03. 2011 | 18:36

ZAM napsal(a):

vlk napsal(a):
Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38
04. 03. 2011 | 18:56

jan k napsal(a):

vlk:
Opravdu jsem nevěřil, že své nesmysly myslíš vážně, bral jsem to jako provokaci, protože jsem si nedokázal představit, že by byl někdo tak nechápavý. Teď už věřím.
A stále jsi nedodal jediný důkaz, kdy jsem byl "v minulosti minimálně 5x v diskusi chycenhář ".
04. 03. 2011 | 22:05

Jan Duba napsal(a):

vlk

Koukám, že i zde ztrácíš půdu pod nožkama.
Dolož kde jsem uvedl, že žiji v USA! Jinak jsou tvé řeči na úrovni pořekadel tvé babičky.
Ano, jsem rentiér a fyzicky nemakám, na tom není nic špatného, v mých 56 letech, né? Víc a efektivněji pracuj a možná toho dosáhneš také.

Už si přišel na to, jak je možné, že je stejná IP adresa z více počítačů v jedné budově?
Vlčí plkání o tom, že se píše z jednoho počítače, ve všední den, v noci v sobotu v neděli ve svátek je úsměvné, tak jako všechno co napíšeš. Kdo se podívá na datum a čas pod vstupem krásně vidí jak LŽEŠ!

Co volební preference Zelených versus SPD v Bádensku-Würtenbersku?
05. 03. 2011 | 08:56

vlk napsal(a):

jan k. dokázal jsme že lžeš. Stačil na to jediný příspěvek.

A ukaž mi kd e v blogu píši o Klausovi a platu v roc e 2000 nebo o důchodech? Lžeš po čtvrté. Nic takového tam není!

Tad y jsme tě chytil už o čtvrté. Už jsme konstatoval, že s tím chycením 5x jsme evidentně nemohl mít prvadu. MuJestliže v jendom jediném příspěvku 3x , následně jednou,. tak 5x je trapně málo. Uznávám, že jsme nedal prvadě odpovídající informaci.
Prostě partička Matyáš , jan k. a Duba, -STEVE- jofa- Pražák- Klub důchodců
by si to měla rozdat o největšího lháře Aktuálně.
Bezvadná partička. Jen co je pravda.

Duba alias Steve alias jofa alias Pražák alias Klub důchodců.
Tvrdil jsi to na Vasiveci. cz
Stejně tak jako jsi lhal, když jsi nevěděl kudy kam s catenacciem. Bohužel , jsem schopen doložit jen to catenaccio, protože na profili jd e jít jen přes blogy.
Toho Gubina snadno najdu. A když bud e potřeba, dám s em link, aby bylo vše jasné.
Ale ono je to zbytečné. protože každý s e atd y může přesvědčit o primitivním lhaní jednou Steva, jind y Pražáka, teď Duby . Takže Dubo alias Steve alias jofa alias Pražáku alias Klube důchodců - všechno z jednoho počítače - kdypak má kolega Klub důchodců narozeniny a svátek , abych mu mohl pogratulovat?
A nedáš se forkuzjeho občanky? Rád bych s ena nějpodíval. Když jste všichni z jedné firmy

Matyáš
chápu, že nechápeš, že když lžeš tak je korektní tě upozornit, že jsi lhář.
To není nic proti dobrému vychování. přesně naopak. Pro slušného člověka je problémem lhář , ted y ty nikoli ten, kdo ho na to, že lže , upozorní. ale vím, že jd e o velmi náročnou úvahu a že sní bude š mít problém. S tím nic nenadělám, Matyáš
05. 03. 2011 | 12:03

jan k napsal(a):

vlk:
Tak jsi žádné důkazy nepodal, jak také, když to jsou jen výmysly chorého mozku. No nic, hledej, šmudlo. Jediné, co se ti povedlo, že jsi z této debaty vyšel jako největší primitiv. Alespoň částečný úspěch.
05. 03. 2011 | 13:19

ZAM napsal(a):

vlk napsal(a):
Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38
05. 03. 2011 | 13:27

vlk napsal(a):

jan k. dokázal jsme že lžeš. Stačil na to jediný příspěvek.

A ukaž mi kd e v blogu píši o Klausovi a platu v roc e 2000 nebo o důchodech? Lžeš po čtvrté. Nic takového tam není!

Tad y jsme tě chytil už o čtvrté. Už jsme konstatoval, že s tím chycením 5x jsme evidentně nemohl mít prvadu. MuJestliže v jendom jediném příspěvku 3x , následně jednou,. tak 5x je trapně málo. Uznávám, že jsme nedal prvadě odpovídající informaci.
Prostě partička Matyáš , jan k. a Duba, -STEVE- jofa- Pražák- Klub důchodců
by si to měla rozdat o největšího lháře Aktuálně.
Bezvadná partička. Jen co je pravda.

Matyáš
chápu, že nechápeš, že když lžeš tak je korektní tě upozornit, že jsi lhář.
To není nic proti dobrému vychování. přesně naopak. Pro slušného člověka je problémem lhář , ted y ty nikoli ten, kdo ho na to, že lže , upozorní. ale vím, že jd e o velmi náročnou úvahu a že sní budeš mít problém. S tím nic nenadělám, Matyáš
05. 03. 2011 | 20:42

ZAM napsal(a):

vlk napsal(a):
Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38
05. 03. 2011 | 21:18

vlk napsal(a):

Matyáš
chápu, že nechápeš, že když lžeš tak je korektní tě upozornit, že jsi lhář.
To není nic proti dobrému vychování. přesně naopak. Pro slušného člověka je problémem lhář , ted y ty nikoli ten, kdo ho na to, že lže , upozorní. ale vím, že jd e o velmi náročnou úvahu a že sní budeš mít problém. S tím nic nenadělám, Matyáš
06. 03. 2011 | 09:45

Jan Duba napsal(a):

Koukám, že i zde ztrácíš půdu pod nožkama.

Dolož kde jsem uvedl, že žiji v USA! Nikde jsem to netvrdil, takže když to nemůžeš doložit, je jasné , že LŽEŠ. lež je součást tvé frustrované osobnosti.

Link na Gubina sem klidně dej.

Už si přišel na to, jak je možné, že je stejná IP adresa z více počítačů v jedné budově? Koukám, že pořád tápeš, co?

Vlčí plkání o tom, že se píše z jednoho počítače, ve všední den, v noci v sobotu v neděli ve svátek je úsměvné, tak jako všechno co napíšeš. Kdo se podívá na datum a čas pod vstupem krásně vidí jak LŽEŠ!

Co volební preference Zelených versus SPD v Bádensku-Würtenbersku?
06. 03. 2011 | 09:45

vlk napsal(a):

Duba alias Steve alias jofa alias Pražák alias Klub důchodců.
Tvrdil jsi to na Vasiveci. cz
Stejně tak jako jsi lhal, když jsi nevěděl kudy kam s catenacciem. Bohužel , jsem schopen doložit jen to catenaccio, protože na profili jd e jít jen přes blogy.
Toho Gubina snadno najdu. A když bud e potřeba, dám s em link, aby bylo vše jasné.
Ale ono je to zbytečné. protože každý s e atd y může přesvědčit o primitivním lhaní jednou Steva, jind y Pražáka, teď Duby . Takže Dubo alias Steve alias jofa alias Pražáku alias Klube důchodců - všechno z jednoho počítače - kdypak má kolega Klub důchodců narozeniny a svátek , abych mu mohl pogratulovat?
A nedáš se forkuzjeho občanky? Rád bych s ena nějpodíval. Když jste všichni z jedné firmy
06. 03. 2011 | 13:20

ZAM napsal(a):

vlk napsal(a):
Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38
06. 03. 2011 | 16:23

vlk napsal(a):

Matyáš
chápu, že nechápeš, že když lžeš tak je korektní tě upozornit, že jsi lhář.
To není nic proti dobrému vychování. přesně naopak. Pro slušného člověka je problémem lhář , ted y ty nikoli ten, kdo ho na to, že lže , upozorní. ale vím, že jd e o velmi náročnou úvahu a že sní budeš mít problém. S tím nic nenadělám, Matyáš
06. 03. 2011 | 19:23

ZAM napsal(a):

vlk napsal(a):
Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38
06. 03. 2011 | 20:22

Jan Duba napsal(a):

Koukám, že i zde ztrácíš půdu pod nožkama.

Dolož kde jsem uvedl, že žiji v USA! Nikde jsem to netvrdil, takže když to nemůžeš doložit, je jasné , že LŽEŠ. lež je součást tvé frustrované osobnosti.

Link na Gubina sem klidně dej.

Už si přišel na to, jak je možné, že je stejná IP adresa z více počítačů v jedné budově? Koukám, že pořád tápeš, co?

Vlčí plkání o tom, že se píše z jednoho počítače, ve všední den, v noci v sobotu v neděli ve svátek je úsměvné, tak jako všechno co napíšeš. Kdo se podívá na datum a čas pod vstupem krásně vidí jak LŽEŠ!

Co volební preference Zelených versus SPD v Bádensku-Würtenbersku?
07. 03. 2011 | 08:20

vlk napsal(a):

Matyáš
chápu, že nechápeš, že když lžeš tak je korektní tě upozornit, že jsi lhář.
To není nic proti dobrému vychování. přesně naopak. Pro slušného člověka je problémem lhář , ted y ty nikoli ten, kdo ho na to, že lže , upozorní. ale vím, že jd e o velmi náročnou úvahu a že sní budeš mít problém. S tím nic nenadělám, Matyáš

Duba alias Steve alias jofa alias Pražák alias Klub důchodců.
Tvrdil jsi to na Vasiveci. cz
Stejně tak jako jsi lhal, když jsi nevěděl kudy kam s catenacciem. Bohužel , jsem schopen doložit jen to catenaccio, protože na profili jd e jít jen přes blogy.
Toho Gubina snadno najdu. A když bud e potřeba, dám s em link, aby bylo vše jasné.
Ale ono je to zbytečné. protože každý s e atd y může přesvědčit o primitivním lhaní jednou Steva, jind y Pražáka, teď Duby . Takže Dubo alias Steve alias jofa alias Pražáku alias Klube důchodců - všechno z jednoho počítače - kdypak má kolega Klub důchodců narozeniny a svátek , abych mu mohl pogratulovat?
A nedáš se forkuzjeho občanky? Rád bych s ena nějpodíval. Když jste všichni z jedné firmy
07. 03. 2011 | 21:03

ZAM napsal(a):

vlk napsal(a):
Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38
07. 03. 2011 | 23:56

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vlk napsal(a):
Steve
s nechte s e vyšetřit. Sna d s e vám ulevé. Nic jiného vašich slov nemohu dovodit.
27. 02. 2011 | 17:20
Steve napsal(a):
vlk

a vás už vyšetřili? Pokud ano, doktor byl asi packal, protože výsledek tomu neodpovídá.

A vlku, zkuste si zapamatovat jedno - nemusíte mne číst. I když, váš stav už se víc zhoršit nemůže. :))

Pro vaši ementálovou paměť, vy jste vystartoval první, neníliž pravda.
27. 02. 2011 | 18:44

vlk napsal(a):
steve
když už jste hlupák, buďte aspoň hlupákem originálním.
A že jste hlupákem, dokazujete už tím, že já vystartoval po vás. V mém čllánku , v tom, co přetiskl prof. Hožřejší není o nějakém Stevovi ani slovo.
Takže reakc e p, a hloupá, přišla od vás.

jan k.
dementní jako vždycky.
Pokud o argument? Nula. Jakovždycky.
S touzakomplexovaností byste měl něco dělat.

Matyáš
jen nenávistně blábolící. Jako vždycky.
1- inu někdo žije tím, že rodává cukrovou vatu na pouti. ten opravdu nepotřebuje rpacovat s odhady do budoucnosti. Stačí, když ví, kd y budou po kraji poutě.
Někteřís e ovšem živí tak, že jsou zvyklí predikovat vývoje. Chápu , že pro matyáše je to neuvěřitelné.
2- kramář nic nepochopil. Proto musem napastuji na opakovaně demntní a rgumentaci z jeho strany svou opakovanou odpověď:
08. 03. 2011 | 00:53

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vlk napsal(a):
pac man
díky za vstup. Ale ohledně Matyáše -ZAM s e snažíte naprosto marně. Ten nechápe naprosto nic . Kromě své dúležitosti pro vesmír. To je ten problém.
27. 02. 2011 | 20:32
vlk napsal(a):
matyáš
opět jen a jako vždyxky- kecáš. prostě pouťovej kramář. co si hraje na důležitého.
A chceš vysvětlovat? Hauuuuuuuuuuuuuuuuu!
jen do toho bouku.
Rád se zasměju.
1- své názory na Johnovu situaci mám opřeny o fakta. Že je nechápeš sic e vím, ale nic s tímnenadělám. Je to opakovaná jev.
2-roztomilý hlupáku.
Doktoři žádali o zvýšení platby za státní pojištěnce! Od kud by asi ty peníze přišli kramáři? Z rozpočtu. nebylojim vyhověno.netrap s e tím, že to nechápeš. nechápeš daleko jednodušší věci Matyáši.
takže znova chudáčku retard e Matyáši.
Redukce lůžek o 10 000 znamená redukci skoro o 20% . Což znamená, ž e doktorů bud e třeba výrazně méně.
Ovšem hlupák se štajfruje. Na směrnici EU. Už dneska s e to milej matyáš obchází tím, že doktoři přesčasy neslouží jako přesčasy, ale jako IČAři na smlouvuTomu , milej Matyáši nikdo ani po roc e 13 nebud e moci zabránit. Jd e o vztah mezi odběratelem služby a jejím dodavatelem..
ty že jsi něco vedl? to musel fakt bejt nářez..
takže znovu - vyhozen pro neschopnost, včas nebo jsi todotáh až do konkursu?
Pochlub s e!
A zas e něco humorného napiš ! Jde ti to fakt skvěle!nemá rád pondělky,a le zítra se mi bude vstávat fakt opravdu prímově§ dík za klauniádu.
hauuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
28. 02. 2011 | 00:36
vlk napsal(a):
dennis + GRu
mějte s matyášem ZAM trpělivost.
to je takový místní , silně zakomplexovaný, exot. Díky.
28. 02. 2011 | 00:41
08. 03. 2011 | 01:05

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vlk napsal(a):
Jo Matáš
ještě drobnost - prosím prosím hodně piš! A hodně často Chi tad y mít nejdelší diskusi a chci dohonit v počtu čtenářů tohohle blogu Hvížďalu. Ten jediný mi, z těch co jsou na skle , pořád uniká. třetí cíl, abych měl větší čtenost než kdysi s blogem, ke kterému jsem byl vyzván Suchánkem už jsme myslím splnil. Dík za snahu. díky tobě mám šanci skutečn ě splnit i oba další cíle!
HauuuuuHauu Hauuuuuuuuuuuuuuuu!
28. 02. 2011 | 00:44
08. 03. 2011 | 01:05

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vlk napsal(a):
ad Matyáš
kdo z nás dvou je ubohý, blábolí a je bez argumentů nechť posoudí Matyáš jiní. Už s e také stalo. u Anuzsky.
A ty něco vysvětlovat? No tak jedině Papkovi Vyskovoči. ten by fakt na tebe zíral s otevřenou pusou a bral by tě jako autoritu. Ten jo. Jinak jsi jen takový zdejší Škrhola. Nerudný, závistivý, sebestředný a hloupý. Nekonečně hloupý. Klasickém škrhala. Jak ho pamatuju jako malej kluk z loutkového.
Jo a jak to bylo s tím zdravotním zařízením? Pochlub s e. Je v konkursu nebo tě vyhodili včas? Jo Matyáš, díky za ty vstupy! už jsme n 6 200. Dík. Dobrý. A tenhle thread už je nejdiskutovanější za týden. Ale chci být aspoň nejdiskutovanější za celý měsíc. Musíš se víc snažit. Ty to dokážeš. Ty na to máš. Hauuuuuuuuuuuuu!
A hele kdo nám vylezl z poklopu
Belgičan?
Žvanílek Prý kecy kecy a zase kecy. Ale že by to něčím doložil a zkusil argumentovat? Ani omylem.
Prostě - klasickej zdejší hýkající kradověrný.
Nic neví,ničemu nerozumí, argumentace neschopný, ale zdatně plivající . s Hele Belgičane s tím se kradověrní rodí nebo to klonujete? Že vás je tady tolika?
A pokud s e to klonuje , je to hrazené z pojištění a já vám to spoluplatím nebo že byste si to platili ze svého? Pouč mne? nicméně ,že by si kradověrný něco platil? tak to jsme ještě neviděl. tedy platil ze svého...
Jo a famiglia 118 je ubohost? Hm. tak copak tu máme ubohého?
28. 02. 2011 | 23:33
08. 03. 2011 | 01:11

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vlk napsal(a):
Abych nezapomenul na duševního bezdomovce jménem
Steve
ten s e fakt dneska pochlapil! Jsem utahanej jako kůň. Ale hned s e mi uleví když s e zařehtám Z plna hrdla. není to moc často. Ale nad tímhle:
Vy máte nezadatelné právo napsat jakousi analýzu, tak neupírejte právo jiným ji "rozcupovat". To, že ta vaše analýze je založena spíše než na faktech na dohadech, je víc než zřejmé. Důkazy pro svá subjektivní tvrzení totiž poskytnout nechcete a vlastně ani nemůžete. prostě neexistují
Řehtám s e opravdu jako už dlouho ne.
Tak jiní mají právo rozcupovat. To jistě. Mají . pokud to dokáží. Věcně . Ale kecálek a mimoň tvého ranku, tak ten jen žvaní a plive. Stejná otázka jako Belgičanovi - vrozené nebo naklonované?
Já důkazy pro s voje tvrzení uvedl. Ale předpokladem pro jejich objevení je dostatek kvalitnějších mozkových funkcí. Pro jejich elementární objevení a pochopení. Což je nad tvoje síly.
28. 02. 2011 | 23:33
08. 03. 2011 | 01:14

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vlk napsal(a):
Matyáš
lžeš. Jako obyčejně. Připomenu ti nick Míval.
Al chápu , že lháře nic nezastaví. takže Zbyňdo - pokračuj. Ještě pořád nemám těch 6200a to jsme si myslel , ž do rána určitě dokážeš!
Jan K.
tak jsi si ulevil? udělal jsi svou velkou potřebu ubožáku? Opět mimo mísu?
Koukám, že tě doma aninenaučili pořádně ani nanočník a ni na porcelánovou mísu.
Je to sic e trapné, ale když už ti dojdou pampersky, tak vyraž v tom případě aspoň do přírody a nikoli s eveřejně pokálet mezi normálními lidmi.
01. 03. 2011 | 10:46
08. 03. 2011 | 01:14

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vaclavhorejsi napsal(a):
Chtel bych vsechny diskutery (VCETNE VLKA!!!) pozadat, aby diskutovali slusne...

..
01. 03. 2011 | 11:33
vlk napsal(a):
Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38
08. 03. 2011 | 01:17

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

ZAM napsal(a):
vaclavhorejsi:
Pane profesore, dovolím si otázku: kdo jsou ti další neslušní MIMO VLKA? Možná jsem nepozorný, nevšiml jsem si nikoho dalšího.
01. 03. 2011 | 16:17
Steve napsal(a):
vaclav horejsi:

Pane profesore, dovolím si otázku: kdo jsou ti další neslušní MIMO VLKA? Možná jsem nepozorný, nevšiml jsem si nikoho dalšího.
01. 03. 2011 | 16:39
vaclavhorejsi napsal(a):
ZAM, Steve:

"kdo jsou ti další neslušní MIMO VLKA?"

Napr. jan k a ZAM.

..
02. 03. 2011 | 08:38
08. 03. 2011 | 01:18

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

jan k napsal(a):
vaclavhorejsi:
Ne že by mě to těšilo, rozhodně bych přivítal, kdyby se zdejší debaty vedly ve slušném duchu, ovšem na hrubý pytel hrubá záplata. Párkrát jsem se v "vlkem" střetl, scénář však byl vždy obdobný. Když jsem ho upozornil na lež, byl jsem urážen a zesměšňován já, když nepochopil jednoduchý text, nebo byl zcela mimo téma opět byla jeho reakce stejná.
02. 03. 2011 | 09:36
vlk napsal(a):
Takže někdo jako jan k. s drzostí sobě vlastní tad y káže morál a popisuje jiné?
Takže s e podívejme, s čím tenhle , v minulosti minimálně 5x v diskusi chycenhář vstoupil do téhle diskuse. Vzor slušnosti , taktu prostě takovej Mirek Duším modrého kanálu.
K věci -NIC.
Souvislost čimkoli v původním blogu -NIC.
Pouze a jen osobní útok. A s odůvodněním -na hrubý pytel hrubá záplata. Ano, hrubá záplata s ekonala. Ale až v mém podání. Pojeho osobním útoku bez jakékoli argumenatce. Nelituji žádné ze svých dpoěvdí a jeho adresu. ty jsou v pořádku. Dostal , co zasloužil. Lituji pouze a jen toho, že jsme s e jich dopustil vevypůjčeném prostoru. Tedy v prosto pana prof. Hořejšího. Kd e jsme nebyl tak úplně obyčejným hostem, ale částečně zastupoval hostitele. A z tohoto pohledu velmi špatně. Už jsme se panu prof. Hořejšímu omluvil. Veřejně i soukromě. al e cítím precizovat za co.
02. 03. 2011 | 15:33
08. 03. 2011 | 01:23

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vlk napsal(a):
Belgičane
nnic primitivnějšího nemáš?
Můjmateriál a celí moje diskus e byla o lékařské a kci O jejich vítězech a poražených
Belgičan- opět jen jalové kecy,Nic víc.
Nikoho neurážím. je uvádím a popisuji jeho kvalifikaci. typrostě nejsi žádné konkrétní arumentac e schopen. Ty jsi jen pravo,ale lépe kradověrný.Nic méně nic víc. obě nevadí korupce ai rzkrání, nevadí ti lhaní, nebadí ti nic. Pokud to dělají ti tví. Co čiiní, dobře činí. Tobě prostě vadí jen levice.
Jsidokonale k politivání.
02. 03. 2011 | 15:53
08. 03. 2011 | 01:24

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vaclavhorejsi napsal(a):
Vlku, vlku, je to asi silnejsi nez Vy... Skoda...

..
02. 03. 2011 | 16:46
vlk napsal(a):
PAne profesore, teď se přiznám, že Vám nerozumím.
Pochybil jsme jak jsme popsal, ale proč bych si měl nechat líbit agresy, kterou tad y od prvopočátku předvádí jan k. například, Opastoval jsme jeho vstupní příspěvek do diskuse, aby bylo hasbno co a jak.
Podobné je to s Belčičanem.
Nikd y žádná fakta, jen osobní nájezd..
O Matyášovi je škoda mluvit.

dokonce jsem si odpustil řadu slovních obratů a pojmenování, které sedraly na klávesnici.. A snažil jsme s e odpovídat byť jen na mikroskopickou stopu jakéhokoli argumentu.
02. 03. 2011 | 17:47
ZAM napsal(a):
vaclavhorejsi:
Takže naše názory se liší i v otázce slušnosti.
Celkem logický vývoj.
02. 03. 2011 | 18:50
08. 03. 2011 | 01:25

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

ZAM napsal(a):
vlk:
"Ti kteří sami rádi vytírají podlahu s tím druhým jsou sakra neradi, když jim to někdo vrátí. A proto často kňučí. Viz Matyáš"
Lež!
Vyjímečně poprvé a naposledy se uchýlím k tvým prasáckým způsobům konstatováním, že jsi PROLHANÝ BEZCHARAKTERNÍ LUMP!
03. 03. 2011 | 20:49
08. 03. 2011 | 01:29

Pražák napsal(a):

vlk

Koukám, že i zde ztrácíš půdu pod nožkama.

Už si přišel na to, jak je možné, že je stejná IP adresa z více počítačů v jedné budově? Koukám, že pořád tápeš, co?

Vlčí plkání o tom, že se píše z jednoho počítače, ve všední den, v noci v sobotu v neděli ve svátek je úsměvné, tak jako všechno co napíšeš. Kdo se podívá na datum a čas pod vstupem krásně vidí jak LŽEŠ!

Co volební preference Zelených versus SPD v Bádensku-Würtenbersku?
08. 03. 2011 | 12:07

ZAM napsal(a):

vaclavhorejsi:
Pane profesore,
zkrácený přehled výstupů Vašeho hosta dokumentuje jeho neslušné chování a dokazuje, že Váš vstup v 02. 03. 2011 | 08:38 byl nekorektní a nepravdivý. Dovoluji si připomenout jenom proto, že potvrzuje pravdivost názoru o společném ideovo-politickém fandovství jako cestě bezpečně vedoucí za hranice lidské slušnosti. Logický vývoj.
08. 03. 2011 | 17:44

vlk napsal(a):

Pár vzorků z tlamky samozvaného Gutha Jarkovského , jinak Zbyňdi Matyáše:

Belgičan napsal(a):
Tento blog ilustruje ubohost dnešní české levice.
Kecy, kecy, kecy,... a zase kecy. Každý se snaží vyprofilovat a prodává sám sebe za insidera. A stále jen kecy, kecy, kecy...
Přitom by stačilo jen pár vět.
Odboráři ovládají tisíce vzletných, krásných, bojových a já nevím jakých ještě slov, ale svůj job (vyjednávat) neovládají.
Takže nejen tento blog, ale i odboráři z LOK dokreslují ubohost současné české levice.
Skutečnost, že někteří zdejší diskutéři mají pravdu punkto ubohosti české pravice, staví českou levici do ještě horšího světla.
28. 02. 2011 | 20:19
ZAM napsal(a):
Belgičan:
Máte pravdu, kecy, kecy,... a zase kecy. Proč tedy přidáváte ty své?

Matyáš nebyl zván ani osloven, ale měl chuť napadat.

Další ilustrativní akce vzorného slušňáka Matyáše. Včetně předchozí akce na kterou tenhle škrhala reaguje:
vlk napsal(a):
Jo Matáš
ještě drobnost - prosím prosím hodně piš! A hodně často Chi tady mít nejdelší diskusi a chci dohonit v počtu čtenářů tohohle blogu Hvížďalu. Ten jediný mi, z těch co jsou na skle , pořád uniká. třetí cíl, abych měl větší čtenost než kdysi s blogem, ke kterému jsem byl vyzván Suchánkem už jsme myslím splnil. Dík za snahu. díky tobě mám šanci skutečně splnit i oba další cíle!
HauuuuuHauu Hauuuuuuuuuuuuuuuu!
28. 02. 2011 | 00:44
ZAM napsal(a):
vlk:
Kecáte hloupé drbárny a nesmysly o infarktech. Takovému prosťáčkovi, jako jste Vy, přece nebudu vysvětlovat starší i současnou terapii infarktu, i když jsem ji osobně zažil. Rovněž nemíním komentovat blábol o přispívání zaměstnanců ani o přesčasech. Produkujete mnohoslovné nesmysly a hlouposti. A to ještě s nabubřelou arogancí se uchylujete k nadávkám.
Vy fakt nechápete, jak jste trapný a ubohý?

Takhle škrhola oceńuje slušně vyjádřený jiný názor. Lidí , kteří se jej nijak netýkají:
ZAM napsal(a):
dennis, Gru:
Děkuji za poskytnutí příkladu těch, kterým vyhovují bláboly "pana vlka". Nebýt vašich vstupů, nevěřil bych, že je možné, aby někdo takový existoval.
27. 02. 2011 | 23:58

Tohle jsem stihnul za pouhých pět minut.
Jako dokonalá ilustrace zakyslého individua , které si říká ZAM - dříve Zbyňka Matyáš . Více myslím není třeba.
Prostě žádný Guth Jarkovský
08. 03. 2011 | 20:00

ZAM napsal(a):

vlk napsal(a):
Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38
ZAM napsal(a):
vlk:
"Ti kteří sami rádi vytírají podlahu s tím druhým jsou sakra neradi, když jim to někdo vrátí. A proto často kňučí. Viz Matyáš"
Lež!
Vyjímečně poprvé a naposledy se uchýlím k tvým prasáckým způsobům konstatováním, že jsi PROLHANÝ BEZCHARAKTERNÍ LUMP!
03. 03. 2011 | 20:49
08. 03. 2011 | 20:13

ZAM napsal(a):

vaclavhorejsi:
Pane profesore,
předchozím opakováním svého příspěvku pro lumpa píšícího pod nickem ´vlk´ potvrzuji, že Váš vstup v 02. 03. 2011 | 08:38 se posléze korektním a pravdivým stal.
08. 03. 2011 | 20:17

ZAM napsal(a):

vlk:
Moje reakce byla jenom slabý odvar proti Vašemu hulvátství. Primárně jste se při své argumentační impotenci (jenom?) k osobnímu napadání a nadávkám uchýlil Vy. Jste ubožák, který nesnese oponenturu, a já tedy přitvrdím. Panu profesorovi jste pěkně zprasil blog.
Podávám návrh: budeme pokračovat v přestřelce, bezcharakterní lumpe, abychom vytvořili rekord v počtu příspěvků. Jste pro, hulváte? ☺☺☺
08. 03. 2011 | 20:28

ZAM napsal(a):

vlk:
´Kecáte hloupé drbárny a nesmysly o infarktech. Takovému prosťáčkovi, jako jste Vy, přece nebudu vysvětlovat starší i současnou terapii infarktu, i když jsem ji osobně zažil.´
To byla moje přesná odpověď na Váš ignorantský blábol:
" Máme přece auta... uvidíme, až kramáře někd e na pouti trefí šlak. Jak bude rád , že pojede dalších 25 kiláků navíc. Vřele mu doporučuji,a by si na tohle téma poklábosil s lidmi , kd e už to uzažili. Třeba v Aši... jak je to prima a jsou šťatsní, že musí až d o Chebu.. Nebo s lidmi z Tachova. Že musí do Plzně. Ale proč to vykládat někomu jako je Matyáš? Chce to ,a by si to zažil Jsitě bud e rád."
Jenom nabubřelý neználek může vyplodit takovou kravinu. Inu, dej blbcovi rozum. ☺
08. 03. 2011 | 20:43

ZAM napsal(a):

vlk:
No ale smiluji se a dodám informace: V každé krajské nemocnici a dále ve fakultních a některých jiných byly v posledním desetiletí vybudována kardiocentra pro spádové oblasti 1 miliónu obyvatel, která intervenční metodou realizovanou do několika hodin po infarktu jsou schopna zabránit odumření příslušné části myokardu za ucpanou věnčitou tepnou. Takže, pitomečku, nehraje roli vzdálenost z Tachova do Plzně ani ne/existence nemocnice po cestě, když kardiocentrum je v Plzni. A z Aše nemusí s infarktem do Chebu, ale až do Karlových Varů. Třebaže nemocnice v Chebu pokud vím je součástí karlovarské, kardiocentrum je v Karlových Varech. Takže zastávka pacienta s infarktem z Aše v chebské nemocnice by mu nejen nepomohla, ale zdržela před potřebným invazívním zákrokem. Jsem naivní, že se uchyluji k osvětě pro takového všeználka, ale třeba se aspoň něco uchytí. ☺
08. 03. 2011 | 21:07

ZAM napsal(a):

vlk:
Ani tomuto jste, ťulpase, neporozuměl:
"Belgičan:
Máte pravdu, kecy, kecy,... a zase kecy. Proč tedy přidáváte ty své?"
´Matyáš nebyl zván ani osloven, ale měl chuť napadat.´
Byl zván, nechápavče, takto:
"Kecy, kecy, kecy,... a zase kecy. Každý se snaží vyprofilovat a prodává sám sebe za insidera. A stále jen kecy, kecy, kecy..."
Už víckrát jste blábolivě prokázal, že nejste schopen akceptovat jednoduchý fakt, že až do konce min. roku insider jsem byl i já, a jediným outsiderem jste Vy, což z Vašich textů trčí jako sláma z bot. Třebaže před časem jsem se občas o své odbornosti zmínil, Vás tím nemohu zatěžovat ani kdybych chtěl, nejste schopen ji pochopit, ubožáku. Patlejte se ve svých numerech, ale k opravdové práci se ve vlastním zájmu ani nepřibližujte, vyprodukoval byste jenom takový zpotvořený výtvor jako je tento blog, náfuko.
08. 03. 2011 | 21:20

ZAM napsal(a):

A nakonec, vlku,
když se polepšíte a zanecháte svých obvyklých hulvátských způsobů, budu ochoten Vám sdělit, jak jsem prožíval rozsáhlý infarkt myokardu při své mnohakilometrové cestě do zaměstnání já v době před vybudováním kardiocenter. Pochybuji, že Vy byste něco takového vydržel.
08. 03. 2011 | 21:54

vlk napsal(a):

Matyáš

neměl bych problém sem dát přehršel tvých sprosťárem. Nejsi nic než zak0yslej chasník,kterýmu mizí život pod rukama.
Prostě takovej Škrhola, jak už jsem napsal.
A navíc notně zakomplexovaný Svou důležitostí pro svět.
Matyáš , jaký jsi insider, to lze najít výše, když jsi "připomínkoval" můj rychlý rozbor kolik která skupina obyvatel přispívá dosystému zdravotního pojištění a když jsi osvědčil naprostou neznalost vyměřovacích základů.
Prostě sebestředný , sebevědomý, ale neinformovaný hlupák. -Škrhola,když to shrnu.

Ohledně tvého infarktu - nejsem zvědav na žádné podrobnosti.
Jako normální člověk jsem spokojens tím, že jsi ho Matyáš přežil. Mášprostě tuhý kořínek. OK. Jsem spokojen, protože nikomu nepřeji nic zlého , že tě považuji za zakyslého hlupáka s tím nemá vůbec nic společného. Jestlibych něco takového vydržel? Nevéím. A dozvím s e to, pokud to nastane. A popravdě milej Matyáši - je mi to jedno. Pokdu to bud e rychlé,holt to budu mít za sebou. Při mé "životosprávě" by to nebyl žádný div. Své jsme si na tomto světě splnil. Byl jsme s em poslán, abych vychoval další generaci a zajistil rodinu. Snad jsme obojí splnil, takže teď už mám každý den jako premii navíc. To ení chlubení , jak někoho jako ty napadne. To je prostě konstatování. Ono klasické zploď syna, zasaď strom a postav dům mám odfajfkované. Ale nijak ti nebránímse dál vytahovat, jak jsi to tomu infarktu natřel. Dokonce budu tak vstřícný, že ti přeji, abys to natřel každému dalšímu, který by ti zaklepal na hrudní koš.Bez jakékoli ironie.
09. 03. 2011 | 08:29

vaclavhorejsi napsal(a):

ZAM, vlk:

Panove, gratuluji k vysoke urovni a myslenkove bohatosti diskuse! Siroke publikum to velmi ocenuje - co chvili dostavam e-maily v tomto smyslu.
Doufam, ze budete pokracovat a tento clanek se dostane na absolutni spicku v poctu diskusnich prispevku.
Pan Stejskal ma pro takovy pripad pro autora (tedy pro me) pripravenou specialni premii (poznavaci zajezd do Mezopotamie)!

..
09. 03. 2011 | 09:32

ZAM napsal(a):

vlk:
Jak se dalo předpokládat, k věci nic. Ale třeba některá z informací, které jsem uvedl, se ve Vás uchytila a v budoucnu se vyhnete blábolení o nějakých 25 km navíc. ☺
Váš názor na mou osobu je banální a zaujme jenom pikantností, že ve skutečnosti je projekcí Vašich osobních vlastností. Mimo hulvátství je to i lhavost, jako např. zde: "která skupina obyvatel přispívá dosystému zdravotního pojištění a když jsi osvědčil naprostou neznalost vyměřovacích základů" Neumíte napsat nic bez lži, bezcharakterní lumpe.
09. 03. 2011 | 15:59

ZAM napsal(a):

vaclavhorejsi:
Pane profesore, děkuji, třebaže si Vaše ocenění nezasluhuji. To Vy jste svůj prostor poskytl hulvátovi, jehož způsobu komunikace jsem se posléze přizpůsobil, neboť jsem zjistil, že hulvátovi normálním způsobem oponovat nelze. Tím jsem také Vaše nekorektní napomenutí v 02. 03. 2011 | 08:38 učinil posléze korektním.
Vaši mezopotámskou prémii bych Vám velice přál o to víc, že k problematice islámu jste se na více místech fundovaně vyjádřil, na druhé straně nebezpečí z bezpilotních letounů či islámských sebevražedných fanatiků by mohlo Vám způsobit fatální újmu. Protože však opustit prostor a ponechat hulvátovi mi připadá zásadně nesprávné, pokusím se časem pečlivě zvážit svou aktivitu. Nicméně mě napadá, zda byste Vy, pane profesore, nemohl zvážit možnost tento blog uzavřít sám a tak poskytnutý prostor odebrat.
Btw. není mi zcela jasná úloha editora pana Stejskala, který pravidelně nechává diskutéry napospas osobním útokům specielně hulváta vlka a nutí je tak hledat vlastní cesty a způsob obrany. Potřebuje snad uplatnit onen poznávací zájezd do Mezopotámie se všemi možnými důsledky? ☺
09. 03. 2011 | 16:18

vaclavhorejsi napsal(a):

ZAM:

"jehož způsobu komunikace jsem se posléze přizpůsobil"

Myslim, ze toto je zasadni chyba...
Vubec nechapu, proc takovito vzdelani, inteligentni a zivotem zkuseni lide, jako Vy a vlk, mate potrebu si takhle nadavat.
Mne tady nadava kdekdo, ale snazim se to bud ignorovat nebo odbyt nejakym zertem a ironii.
Rekl bych, ze je to tak mnohem lepsi.
Mam pocit, ze kdyz nekomu nadavam (i kdyz si to treba racionalizuji uslovim o hrubem pytli a zaplate), tak se tim sam pospinim (neco podobneho, jako kdyz bych na nekoho plivnul a vitr by to zcasti strhl i na me, nebo kdybych nekoho prastil a zranil si pritom ruku).
Omlouvam se za moralizovani...

.-.
09. 03. 2011 | 17:14

ZAM napsal(a):

vaclavhorejsi:
Já si zase myslím, že problémy by se měly řešit kauzálně. Jestliže autor pravidelně napadá přísné oponenty vulgárními osobními útoky, měl by zasáhnou první editor, druhý vlastník blogu. Pokud se tak neděje, je licoměrné vytýkat, že oponent se brání jak umí.
Nemíním zde rozebírat vlkovy sofistikované metody realizace vlastní osobnosti, nemám potřebu vlkovi nadávat, nevidím však důvod pro absenci vlastní obrany.
Ustupovat špinavosti nepovažuji za lepší řešení, i když bych se nezašpinil.
09. 03. 2011 | 17:30

vlk napsal(a):

Myslel jsem, že už sem do diskuse nenapíši ani čárku. Protože vstup prof. Hořejšího v 09. 03. 2011 | 09:32
byl prostě jasným sdělením.
Jenže matyáš opravdu neví kd y je dost a nevidí si do úst.
Navíc používá slova, o jejichž obsahu zjevně nemá ani tušení. Například kauzalita a kauzálnost.
Takže Matyáš napsal ve své poslední replice také následující:

Jestliže autor pravidelně napadá přísné oponenty vulgárními osobními útoky, měl by zasáhnou první editor, druhý vlastník blogu. Pokud se tak neděje, je licoměrné vytýkat, že oponent se brání jak umí.
Tím autorem míní mne, vlastníkem prof . Hořejšího. OK. Nemluvím k Matyášovi. To je prostě zbytečné.
Ale velmi bych uvítal, kdyby majitel blogu pan prof. Hořejší prošel diskusi mezi mnou a Matyášem. Tak jak byla nastartována.
Tady je souhrn inkriminovaných vstupů:

Matyášův počáteční vstup do diskuse
26. 02. 2011 | 21:15
Zde prosím pana profesor a hořejšího, aby si velmi pečlivě přečetl vstupní věty a následně i věty konečné. Stojí to za to.
Matyáš meziintermezzo
26. 02. 2011 | 21:41
naprosto bezdůvodný vstup.

Moje odpověď
27. 02. 2011 | 11:05 + 27. 02. 2011 | 11:05
Matyáš odpovídá
27. 02. 2011 | 19:32

Moje odpověď
27. 02. 2011 | 20:30

dál už to byla čím dál brutálnější přestřelka.
Perlička nakonec
Matyáš píše Lubovi
27. 02. 2011 | 00:54

Nechávám odkazy bez dalšího komentáře. Myslím, že je zcela jasno, kdo celou záležitost vyprovokoval. A kdo dnes , řečeno přímo Matyášovými slovy:
pravidelně napadá přísné oponenty vulgárními osobními útoky,

a kdo naopak , opět mluvou Matyáše: oponent se brání jak umí
nejsem ani žádný uplakánek jako Matyáš, ani žalobníček. Nechci žádné soudcování od kohokoli. Chci aby si každý, koho vůbec ještě /a nechápu proč by to ještě kohokoli zajímalo/ moje přestřelka s Matyášem zajímá, si udělal obraz, kdo že tady lže. Víc nemám potřebu komentovat.
09. 03. 2011 | 19:19

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

ZAM napsal(a):
Největší problém: zareagovat se znalostí věci a neurazit ani autora, ani jeho hostitele kryjícího jeho úporně hájenou anonymitu. Krátce: názory autora téměř v ničem neodpovídají realitě, o to více odpovídají jeho politické orientaci. Ostatně totéž lze říci o hostiteli.
1) Zdaleka ještě nenastal čas na bilanci, ta bude možná až po prosazovaných systémových změnách.
2) Z téhož důvodu nelze říci, kdo vyhrál, a už vůbec ne to, že hlavním vítězem je vláda. Lékaři dosáhli prvního úspěchu, zásadní však teprve mají přijít. Hodnotit jako úspěch vlády takovovu trivialitu, že nemusela kvůli doktorům sáhnout do rozpočtu, je totéž jako když se chválí ředitel ZOO, že nemusí žirafy krmit masem. Zdravotníci nejsou placeni z rozpočtu už přes 20 let.
3) Pokud se vláda stane spojencem lékařů v jejich úsilí o omezení předražovaných nákupů zdrav. techniky a léčiv, bude jenom dobře, předchozí vlády na toto moc nedbaly.
4) Nechápu, odkud se vzal názor, že majitelé soukromých zdravotnických zařízení si mohou s penězi po změně úhradové vyhlášky dělat, co chtějí. Je to nesmysl, vyhláška platí v celém rezortu stejně.
5) K dalším "vítězům" (Jurásková, John) netřeba dodat nic, jejich "vítězství" je natolik marginální, že nestojí za řeč.
6) Údajná porážka pacientů a dalších je jenom výplodem fantazie levicově orientovaného fandy. Škoda řeči.
7) Ještě více fantazie stálo vyprodukování názoru o prohře lékařů, protože jich v budoucnu prý bude více, než bude potřeba. Ve státě, ve kterém neexistují oficiální údaje o jejich počtu, je vyslovení takového předpokladu větším hazardem než určení 6 tažených čísel Sportky v předvečer tahu. EU prosazuje trend zcela opačný, takže správnější je předpoklad, že zahrnutím lékařských služeb do fondu pracovní doby (už se stalo) a striktním jejím dodržováním s nepodstatnými výjimkami se u nás v dohledné době projeví nedostatek nemocničních lékařů.

Pane profesore,
nevycházím z údivu, jakým nesmyslným tvrzením jste poskytnul krytí.
26. 02. 2011 | 21:15
09. 03. 2011 | 20:47

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vlk napsal(a):
Jak odpovědět Matyášovi a neurazit ho??
Věru nesnadný úkol.. No zkusíme a uvidíme.
1-ne není třeba čekat. Následky - tzv. systémové změny budou rozhodně takového rozsahu, o kterém s e Julínkovi s e Šnajdrem v minulé vládě ani nezdálo. To je jasné už teď. A co ty změny v důsledcích představují jsme právě popsal Karlu Muellerovi. Čekání na detail není nutné. Ale nijak nebráním Matyášovi, aby čekal. Třeba i na Forota.
2- inu krmení žiraf masem a lékařská stávka.. Podobné srovnání opravdu může napsat jen Matyáš. Stejně tak je to se sdělením na mou a dresu, kde mne poučuje , že lékaři nejsou už 20 let placeni z rozpočtu.. Opět - Matyáš v plném lesku.
Takže mu sem napastuji to, co jsme o čtyři příspěvky výše napsal ve stejné věci Lubovi.
Nějak ve svém textu nemohu dohledat nic na toto téma. Ale co bych rád takovému Lubovi připomenul, je diskuse pod Drábkovým blogem – tuším pod tím prvním co napsal v září loňského roku. Kde jsem předjímal akci lékařů.. protože mají konvertibilní povolání. A protože drábek očividně lhal. Když tvrdil, že ve zdravotnictví musí klesnout také platy o 10%, kvůli státnímu dluhu. Byla to lež jako věž! Argumentoval jsme tehdy, že snížení platu zdravotníků nemá se státním dluhem nic společného. Že jsou placeni ze zdravotního pojištění. Ukázalo s e , že jsme měl pravdu. Vláda skutečně tehdy Drábkovými ústy lhala. Jak s ukázalo při řešení krize. Kdy ukázala , že měla ve zdravotních pojišťovnách velkou finanční rezervu. Kterou teď uvolnila na doktorské platy.
3- úplně zírám na bod 3- jestli prý s e vlád a stane spojencem lékařů , aby nebyly předražené nákupy. ..
Hm. Tak tohle je dokonalý předpoklad stav, kdy žirafy opravdu budou krmeny masem.
Podle men vlád a uhájila i tohle, že totiž penězovody zůstanou funkční. Tvrdý boj o ministerstvo obrany s rýsujícím s velkým Kalouskovým vítězstvím jasně ukazuje, jak to dopadne. Ve zdravotnictví se točí dnes skoro 5x víc peněz než na obraně. Jak jsme napsal - soukromí doktoři stojí za vládou. Ti s e podílejí na finanční zátěži systému velmi a velmi. Kdo zažil teď pár návštěv u praktiků, ví vo co go. Kdo , jako já měl nebo má někoho ve vedení zdravotních pojišťoven a slyší o tm co všechno dokáží vygenerovat jako výkony,
pokračování
27. 02. 2011 | 11:05
09. 03. 2011 | 20:51

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vlk napsal(a):
včetně návštěv a ošetření, které nik y nebyly , má jasno. Netvrdím, že všichni praktici. Ale tvrdím, že hodně z nich.
Další z doktorů a to ze šichty těch co v akci nebyly – tedy přednostové, primáři - tak ti v těch kšeftech v nemocnicích přímo jedou. Oni rozhodují o nákupech, minimálně o tzvodborné stránce. Pokud by měl Matyáš pochybnosti , nechť si pustí Ludvíkovo video. Ne to první sestříhané , ale to druhé - celkové.
4- nemíním vysvětlovat Matyášovi úhradovou vyhlášku. Můj čas je na takové kratochvíle příliš vzácný. Ano úhradová vyhláška je všude stejná. Nicméně úhradová vyhláška neřeší kolik peněz z inkasa musí dát nemocnic e do platů, kolik do materiálu, kolik do investic.. Ale mám pochopení pro to, že Matyáš zkrátka bere na nemocniční hospodaření optiku živnostníka. Co je v kase, to je moje. To jde do mé kapsy. Dám mu jen základní informaci.FN Motol rostě musí hospodařit jinak než Zbyněk Matyáš. A soukromá nemocnic e v Ostrově n. Ohří také. Mimochodem - je excelentně finančně řízená.
5- vítězové Juránková a John Nikde jsme netvrdil , že zejména v případě Johna jde olbřímí vítězství. Nicméně pro něj a je dost velké. ODS prostě Johna sestřelí. Ale teˇ nemůže TeĎ o téhle stávce doktorů jej prostě MUSÍ podržet.Protože nemůže připustit , aby s e sáhlo do rozpočtu. Vysvětlovat leckomu takhle filigránské věci je , což chápu , velmi nevděčná záležitost. Nebudu to pokoušet. Protože když není někomu ani zřejmé, jak moc vyhrála Jurásková - resp. její klika , kterou řídí Šnajdr a jak moc je tenhle trojský kůň nebezpečný, šlo by opravdu o naprosto zbytečnou námahu.
6- údajná porážka pacienta je prý dalším levicovým úletem.
Inu pokud je pro Matyáše vítězstvím pacienta to, že s e část kapacit akutní péče zavře a lidé v případ ě potřeby to budou mít do špitálu sakra dl než dneska, pokud je vítězstvím, že základní , systémem hrazená péče bud e na úrovni za krále klacka a jediným kriteriem bud e nikoli co nejlepší vyléčení papouše, ale co nejlevnější ve smyslu zvolených metod. Ted y že bud e , když to přeženu,pacoušovi bez soukromého pojištění financováno uřiznutí nohy než její vyléčení drahou léčbou a že je dalším vítězství téhož papouše, že bude muset být , oproti dnešku, kdy dostává VŠE z povinného pojištění ve vysokém standardu nyní k tomu být soukromě dopojištěn, pak nemám slov. Ale na druhé straně – nejsem zaskočen.
Opravdu těžko na něco podobného odpovědět a neurazit…
7- po konzistentnosti Matyášových úvah v předchozích bodech nepřekvapí ani jeho „vývody“ v bodě 7-. Inu pokud nastane redukce – a Heger mluví o až 10000 akutních lůžek, bude to podle Matyáše znamenat , že dojde k nedostatku lékařů!!!
Takže speciálně pro Matyáše –podle Asociace českých a moravských nemocnic je v téhle zemi 5,4 akutního lůžka na 1000 obyvatel. V Rakousku 6,1a Německu 6,3.
Takže jich tu máme nějakých 54 000. Pokud ubude 10 000 lůžek je jich o 18,5% méně. Jistě to bud e znamenat nedostatek lékařů..
Co víc dodat?
27. 02. 2011 | 11:05
09. 03. 2011 | 20:52

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

ZAM napsal(a):
I když vlk nekorektně deformoval můj nick, vzhledem k obecné neinformovanosti a předpojatosti je nutno jeho
zavádějící nesmysly opakovaně vyvracet a proto jsem nucen se vyjádřit.
1) Někomu něco se může zdát být jasné už teď, soudný člověk si však nehraje na proroka systémových změn ve zdravotnictví, které mají nastat za měsíce a roky. Obzvláště když dvě desetiletí se nekonalo nic. Když však má někdo bujnou fantazii.... ☺
2) Opakování je matkou moudrosti, pochybuji, že může pomoci vlkovi, přesto se pokusím, musím však podrobněji ☻: Považovat za úspěch vlády, že vyhověla lékařům aniž by musela sáhnout do rozpočtu je stejné jako chválit ředitele ZOO, že nemusí krmit žirafy masem. Jak známo, žirafy maso nežerou zrovna tak, jako nemocniční lékaři nejsou placeni z rozpočtu. Třeba to pochopí i masožravec vlk.
3) Podle mínění vlka vláda uhájila, že penězovody zůstanou funkční. Nelze dohledat zdroj takového mínění, protože právě není jasné, jak se situace okolo předražovaných nákupů vyvine, jaká opatření bude kdo navrhovat a jaká se budou realizovat. V hzájmu lékařů je předražování co nejvíce omezit už jenom proto, aby zůstalo více peněz na jejich platy. Dalším omylem vlka je, že prý na finanční zátěži se velmi velmi podílejí soukromí doktoři. Nikoliv, je to drahá technologie a léky.
4) Vlkovi taktéž není známo nic o sazebníku výkonů, kde je explicitně uvedena část úhrady na mzdu nositele výkonu. Není tedy na libovůli kohokoliv tyto finance převádět komkoliv jinam.
5) Proroctví vlka o sestřelení Johna ze strany ODS je snad z kategórie ´přání otcem myšlenky´, rozhodně v tuto dobu nejde o žádný fakt. A to prý podle původního vlkova tvrzení se jedná o jednoho z vítězů. Pro soudného diskutéra bývá často obtížné se vyznat v podobných myšlenkových kotrmelcích.
6) Pokud podle vlka uzavření části kapacit je porážkou pacienta, stěží najít lepší příklad myšlení zjednodušeného až do primitivizmu. Současná síť nemocnic u nás je téměř stejná jako v době, kdy nejčastějším dopravním prostředkem byly koňské povozy. V dnešní době rychlé DZS s vrtulníky stěží obstojí obhajoba vzdálenosti průměrně 25 km od nejbližší nemocnice. Taktéž vývoj léčebných metod vede ke zkracování pobytu pacientů v nemocnici a tedy k efektívnějšímu využití lůžkového fondu.
7) Nemocničních lékařů-fyzických osob je podstatně méně, než oficiálně evidovaných jejich pracovních úvazků. Na příkaz orgánů EU lékaři nebudou smět sloužit tolik přesčasů, jako dosud, čili polopatě bude potřeba lékařů-fyzických osob více. Dnes nelze říci, o kolik tato potřeba bude moci být snížena reprofilizací lůžek.
Přestože jsem se snažil podat vysvětlení pokud možno nejjednodušší formou, obávám se, že ani vlk ani mnozí další situaci nepochopí. I v důsledku své politického fandovství.
27. 02. 2011 | 19:32
09. 03. 2011 | 20:55

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vlk napsal(a):
steve
když už jste hlupák, buďte aspoň hlupákem originálním.
A že jste hlupákem, dokazujete už tím, že já vystartoval po vás. V mém čllánku , v tom, co přetiskl prof. Hožřejší není o nějakém Stevovi ani slovo.
Takže reakc e p, a hloupá, přišla od vás.

jan k.
dementní jako vždycky.
Pokud o argument? Nula. Jakovždycky.
S touzakomplexovaností byste měl něco dělat.

Matyáš
jen nenávistně blábolící. Jako vždycky.
1- inu někdo žije tím, že rodává cukrovou vatu na pouti. ten opravdu nepotřebuje rpacovat s odhady do budoucnosti. Stačí, když ví, kd y budou po kraji poutě.
Někteřís e ovšem živí tak, že jsou zvyklí predikovat vývoje. Chápu , že pro matyáše je to neuvěřitelné.
2- kramář nic nepochopil. Proto musem napastuji na opakovaně demntní a rgumentaci z jeho strany svou opakovanou odpověď:
2- inu krmení žiraf masem a lékařská stávka.. Podobné srovnání opravdu může napsat jen Matyáš. Stejně tak je to se sdělením na mou a dresu, kde mne poučuje , že lékaři nejsou už 20 let placeni z rozpočtu.. Opět - Matyáš v plném lesku.
Takže mu sem napastuji to, co jsme o čtyři příspěvky výše napsal ve stejné věci Lubovi.
Nějak ve svém textu nemohu dohledat nic na toto téma. Ale co bych rád takovému Lubovi připomenul, je diskuse pod Drábkovým blogem – tuším pod tím prvním co napsal v září loňského roku. Kde jsem předjímal akci lékařů.. protože mají konvertibilní povolání. A protože drábek očividně lhal. Když tvrdil, že ve zdravotnictví musí klesnout také platy o 10%, kvůli státnímu dluhu. Byla to lež jako věž! Argumentoval jsme tehdy, že snížení platu zdravotníků nemá se státním dluhem nic společného. Že jsou placeni ze zdravotního pojištění. Ukázalo s e , že jsme měl pravdu. Vláda skutečně tehdy Drábkovými ústy lhala. Jak s ukázalo při řešení krize. Kdy ukázala , že měla ve zdravotních pojišťovnách velkou finanční rezervu. Kterou teď uvolnila na doktorské platy.
3- je s oučástí doody že Šnajdr a šťastnný vypadnou z vedneí VZP? Nebo že s končí IZIP? Nebo že lékaři získají v nemocnicích podíl na rozhodování? Nebo že SÚKL zavede systémové změny? Nebo že s evypoví nevýhodné smlouvy na nákup léků. V jako téěmř jediné zemi na s větě - dlouhodobé? Nic takového. A ž to nastane, prosím Matyáše,a by men informoval.
Ted ypokud to nezaznamenám sám.
4- v soukromé nemocnici je jen a pouze na uvážení majitele jak záískané peníze rozdělí. Například do mezd to může vyplatit i tak, že to vyplatí jako superbonus sám sobě. Ale chápu, že něco podobného je nad matyášovo chápání.
5- rovněž chápu , že popis Johnova opravdu zajímavého vítězství je nad duševní schopnosti prodavače cukrové vaty Matyáše.
My co nemáme HOSIP A pamatujem si aspoň věci 3 měsíc e staré víme napříkald o tiskové konferenci , kd e ODS jednoznačně sdělila národu, že pokud má odstoupit policejní prezident Martinů, musí jít i John. A pamatujeme si trvdou výtku poslaneckého klubu ODs Nečasovi , že to nerealizoval. Ale chápu, že ne všichni máme to štěstí , že s enás HOSIP netáká.Matyáš má evidentně smůlu.

6- ach tak . Máme přece auta... uvidíme, až kramáře někd e na pouti trefí šlak. Jak bude rád , že pojede dalších 25 kiláků navíc. Vřele mu doporučuji,a by si na tohle téma poklábosil s lidmi , kd e už to uzažili. Třeba v Aši... jak je to prima a jsou šťatsní, že musí až d o Chebu.. Nebo s lidmi z Tachova. Že musí do Plzně. Ale proč to vykládat někomu jako je Matyáš? Chce to ,a by si to zažil Jsitě bud e rád.
7- ano jistě snížením akutních lůžek téměř o 20= zd e vznikne obrovský nedostetk lékařů. Kecy si matyáš nech na doma. Já s e bavím ve znnámých číslech. Ale opět - chápu, že tobě logika nic neříká. A anikupecké očty . jakkoli bys je při svém řemesle měl ovládat. Ale nemohu od tebe chtít ,a bys překročil svůj stín.
Za s něco napiš, ať s e zasměju.
Hauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
27. 02. 2011 | 20:30
09. 03. 2011 | 20:57

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vlk napsal(a):
pac man
díky za vstup. Ale ohledně Matyáše -ZAM s e snažíte naprosto marně. Ten nechápe naprosto nic . Kromě své dúležitosti pro vesmír. To je ten problém.
27. 02. 2011 | 20:32
09. 03. 2011 | 20:57

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

ZAM napsal(a):
vlk:
Tak přece pravá tvář, šídlo v pytli neutajíš. Neznáte fakta, nevyznáte se v problematice, nejste schopen racionálně argumentovat, tak blábolíte.
Jsem trpělivý, ještě Vám poskytnu příležitost:
1) Takže Vaše bláboly o odstřelení Johna nazýváte predikací???! ☺☺☺
2) Napíši to jako pro velmi nechápavého člověka: Považoval jste za vítězství vlády, že našla peníze pro lékaře MIMO ROZPOČET. Kde jinde, než MIMP ROZPOČET je měla proboha najít, když lékaři jsou placeni zde zdrojů MIMO ROZPOČET??! Ani pomocná analogie s bezmasou stravou žiraf Vám nepomohla, taková tupost se hned tak nevidí! A ty bláboly o Lubovi jsou nezajímavé a Drábek v této souvislosti také.
3) Proč by měl ŠŤastný a Šnajdr vypadnout z VZP? Proč by měla skončit IZIP? Elektronická zdravotní dokumentace je trend do budoucna, za racionálního přístupu může být IZIP základem. Nevýhodné smlouvy se mají řešit, takže jde o to, zda, kdy a jak.
4) I soukromá zdravotnická zařízení jsou placena podle sazebníku (osobně jsem jedno takové menší zařízení vedl), podle kterého nelze zacházet s platbami libovolně.
5) ODS sdělila národu, že John odejde, protože odešel Martinů, a tak se podle vlka určitě stane. ☺
Je docela pikantní zaznamenat takovou pevnou důvěru v ODS od skalního levičáckého fandy. ☺☺
6) Vlk se stal expertem na infarkty? Potom jistě bude souhlasit, že bližší nemocnice bez kardiocentra nejenže v ničem nepomůže, ale dokonce může se stát překážkou včasného zásahu. To se také stalo v případě, kdy RDZZ přivezla do ní akutní infarkt, který musel službukonající lékař dát přetransformovat do nejbližší krajské nemocnice.
7) A nakonec stojí za přesné zaznamenání obvyklá vlkova lživá demagogie: "snížením akutních lůžek téměř o 20= zd e vznikne obrovský nedostetk lékařů." Jenomže já jsem tvrdil a tvrdím, že "Na příkaz orgánů EU lékaři nebudou smět sloužit tolik přesčasů, jako dosud, čili polopatě bude potřeba lékařů-fyzických osob více".
A když už jsem u těch citací, následující sedne individuu pod nickem ´vlk´ jako dětská prdelka na nočník:
"dementní jako vždycky.
Pokud o argument? Nula. Jakovždycky.
S touzakomplexovaností byste měl něco dělat."
27. 02. 2011 | 22:56
ZAM napsal(a):
Pro ostatní připomenu čerstvý raritní případ z Krnova, kde chovatele hadů uštknula mamba černá. Ihned se vydal do nemocnice, cestou nahlásil událost, v nemocnici se jej ujali lékaři a pacient už v bezvědomí ihned byl vrtulníkem přetrasportován do Prahy na specializované pracoviště, kde mu byly podány specifické protilátky. Výstižný příklad malého významu vzdálenosti při záchraně života po nehodě.
27. 02. 2011 | 23:04
09. 03. 2011 | 21:00

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vlk napsal(a):
matyáš
opět jen a jako vždyxky- kecáš. prostě pouťovej kramář. co si hraje na důležitého.
A chceš vysvětlovat? Hauuuuuuuuuuuuuuuuu!
jen do toho bouku.
Rád se zasměju.
1- své názory na Johnovu situaci mám opřeny o fakta. Že je nechápeš sic e vím, ale nic s tímnenadělám. Je to opakovaná jev.
2-roztomilý hlupáku. V požadavku lékařů s e doslova píše:
1.České zdravotnictví je dlouhodobě podfinancované - podíl HDP osciluje kolem 7 %, zatímco obvyklý průměr v EU je 10 %. Ze sledovaných zemí OECD jsou za námi pouze Polsko, Mexiko a Korea.
2.Nízká platba státu za státního pojištěnce, která neodpovídá objemu financí za péči, které tito "státní" pacienti zkonzumují. Neexistence systému komerčního připojištění
Kramářovi to vůbec nic neříká a závěr z toho nevyvodí. jak jinak. Jednoduchým matematickým úkonem s e dá zjistit, že 4,5 milionu zaměstnanců hradí ze svých mezd 70% péče. Zbylých 6 milionů , včetně tajkových , jako ty do systému přispívá nebo je přispíváno jen 30 -ti %
Doktoři žádali o zvýšení platby za státní pojištěnce! Od kud by asi ty peníze přišli kramáři? Z rozpočtu. nebylojim vyhověno.netrap s e tím, že to nechápeš. nechápeš daleko jednodušší věci Matyáši.
3-třeba to proč by šťastný a Šnajdr měli vypadnout ze správní r ady VZP. Prozradím ti sladké tajemství matyáš. napříkal d kvůli střetu zájmů. Viz třeba to , že šťatsného manželka pronajímá VZP naprosto zbytečné rozsáhlé kanceláře. Dohledej si to na netu.Ohledně Šnajdra si něco přečti od Jana Urbana. Aby jsis e trošku vzdělal. IZIP? Tak milek matyáš - to je jedne velký podvod. Od samého začátku. Rač s e informovat. na netu to taky najdeš. Jak takovouhle zakázku dostala úúpně nová firma. bez zaměstnanců a bez jakýchkoli zkušeností. Jistě proto, ež byla nejlepší. Všichni ostatní uchazeči byli jistě ještě mladší firmy a taky bez jakýchkoli zaměstnanců a refrencí, že? No ale zlé jazyky tvrdí, že firma poslanců ODS Ouzkého a Cabrnocha to dostala proto, že Cabrnoch byl tenkrát členem správní rady VZP.. Jistě jd eo pomluvu. Viď , No já si to taky myslím.
4- tak tys vedl jedno menší soukromé zdraotní zařízení? Už zřejmě nevedeš? důvod y mohou být jen dva. Buďto jsi ho přivedl do konkurzu nebo nebo tě, pro neschopnost, vyhodili. Pochlub s e.
Jak jsme napsal prachy lze vyvést i přes plat majitele. Ale to je na tebe příliš sofistikované.
5- chápu, že máš problém s implementací do mozku čteného textu. Takže zvobana ,s peciálně pro těžko chápající. ODS na tiskovce PŘED odvoláním Martinů prohlásila, že nco takového je možné jen pokud ostoupí současně John. Nakonec sklapla kufry. Nikoli proto, ež by se s Johnem smířila. A on jí na truc ještě navíc jmenoval svého policejního ředitele a vyhodil Langerovy lidi. Jistě si u ODS od té památné tiskovky šplhnul. no matyáš vždycky pobaví ! Hauuuuuuuuuuuuuuuu!
6- ach tak, a jak asi zachrańovali lidi s infarktem před tím než vznikla kardiocentra matyáš? nechali je zhebnout? Prostě hlupák dokazuje , že je ještě větším hlupákem a chce jím být veřejně. Do toho Matyáš , do toho, tobě s e to povede. Dokonc e i předběhneš Mouchu! Ty na to máš!
7- takže znova chudáčku retard e Matyáši.
Redukce lůžek o 10 000 znamená redukci skoro o 20% . Což znamená, ž e doktorů bud e třeba výrazně méně.
Ovšem hlupák se štajfruje. Na směrnici EU. Už dneska s e to milej matyáš obchází tím, že doktoři přesčasy neslouží jako přesčasy, ale jako IČAři na smlouvuTomu , milej Matyáši nikdo ani po roc e 13 nebud e moci zabránit. Jd e o vztah mezi odběratelem služby a jejím dodavatelem..
ty že jsi něco vedl? to musel fakt bejt nářez..
takže znovu - vyhozen pro neschopnost, včas nebo jsi todotáh až do konkursu?
Pochlub s e!
A zas e něco humorného napiš ! Jde ti to fakt skvěle!nemá rád pondělky,a le zítra se mi bude vstávat fakt opravdu prímově§ dík za klauniádu.
hauuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
28. 02. 2011 | 00:36
09. 03. 2011 | 21:01

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vlk napsal(a):
Jo Matáš
ještě drobnost - prosím prosím hodně piš! A hodně často Chi tad y mít nejdelší diskusi a chci dohonit v počtu čtenářů tohohle blogu Hvížďalu. Ten jediný mi, z těch co jsou na skle , pořád uniká. třetí cíl, abych měl větší čtenost než kdysi s blogem, ke kterému jsem byl vyzván Suchánkem už jsme myslím splnil. Dík za snahu. díky tobě mám šanci skutečn ě splnit i oba další cíle!
HauuuuuHauu Hauuuuuuuuuuuuuuuu!
28. 02. 2011 | 00:44
ZAM napsal(a):
vlk:
Kecáte hloupé drbárny a nesmysly o infarktech. Takovému prosťáčkovi, jako jste Vy, přece nebudu vysvětlovat starší i současnou terapii infarktu, i když jsem ji osobně zažil. Rovněž nemíním komentovat blábol o přispívání zaměstnanců ani o přesčasech. Produkujete mnohoslovné nesmysly a hlouposti. A to ještě s nabubřelou arogancí se uchylujete k nadávkám.
Vy fakt nechápete, jak jste trapný a ubohý?
28. 02. 2011 | 00:51
ZAM napsal(a):
"Chi tad y mít nejdelší diskusi"
Teď jsem konečně pochopil důvod hostingu od pana profesora. To on bude mít jako obvykle nejdelší diskuzi.
☺☺☺
28. 02. 2011 | 00:55
09. 03. 2011 | 21:01

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vlk napsal(a):
ad Matyáš
kdo z nás dvou je ubohý, blábolí a je bez argumentů nechť posoudí Matyáš jiní. Už s e také stalo. u Anuzsky.
A ty něco vysvětlovat? No tak jedině Papkovi Vyskovoči. ten by fakt na tebe zíral s otevřenou pusou a bral by tě jako autoritu. Ten jo. Jinak jsi jen takový zdejší Škrhola. Nerudný, závistivý, sebestředný a hloupý. Nekonečně hloupý. Klasickém škrhala. Jak ho pamatuju jako malej kluk z loutkového.
Jo a jak to bylo s tím zdravotním zařízením? Pochlub s e. Je v konkursu nebo tě vyhodili včas? Jo Matyáš, díky za ty vstupy! už jsme n 6 200. Dík. Dobrý. A tenhle thread už je nejdiskutovanější za týden. Ale chci být aspoň nejdiskutovanější za celý měsíc. Musíš se víc snažit. Ty to dokážeš. Ty na to máš. Hauuuuuuuuuuuuu!
28. 02. 2011 | 23:33
09. 03. 2011 | 21:03

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

ZAM napsal(a):
vlk:
Jenom věcně připomenu, že právě blog Anuszky potvrdil platnost mých tvrzení zde.
Vám zůstala jenom obvyklá bublinová arogance a to obvyklé hulvátství.
Je mi Vás líto.
01. 03. 2011 | 00:07
vlk napsal(a):
Matyáš
lžeš. Jako obyčejně. Připomenu ti nick Míval.
Al chápu , že lháře nic nezastaví. takže Zbyňdo - pokračuj. Ještě pořád nemám těch 6200a to jsme si myslel , ž do rána určitě dokážeš!
01. 03. 2011 | 10:46
09. 03. 2011 | 21:05

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vaclavhorejsi napsal(a):
Chtel bych vsechny diskutery (VCETNE VLKA!!!) pozadat, aby diskutovali slusne...

..
01. 03. 2011 | 11:33
vlk napsal(a):
Omlouvám s e pane profesore, je to Váš prostor, jsem tu host. Už s e to nestane.
01. 03. 2011 | 11:38
ZAM napsal(a):
vaclavhorejsi:
Pane profesore, dovolím si otázku: kdo jsou ti další neslušní MIMO VLKA? Možná jsem nepozorný, nevšiml jsem si nikoho dalšího.
01. 03. 2011 | 16:17

vaclavhorejsi napsal(a):
ZAM, Steve:

"kdo jsou ti další neslušní MIMO VLKA?"

Napr. jan k a ZAM.

..
02. 03. 2011 | 08:38
09. 03. 2011 | 21:06

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vaclavhorejsi napsal(a):
Vlku, vlku, je to asi silnejsi nez Vy... Skoda...

..
02. 03. 2011 | 16:46
vlk napsal(a):
PAne profesore, teď se přiznám, že Vám nerozumím.
Pochybil jsme jak jsme popsal, ale proč bych si měl nechat líbit agresy, kterou tad y od prvopočátku předvádí jan k. například, Opastoval jsme jeho vstupní příspěvek do diskuse, aby bylo hasbno co a jak.
Podobné je to s Belčičanem.
Nikd y žádná fakta, jen osobní nájezd..
O Matyášovi je škoda mluvit.

dokonce jsem si odpustil řadu slovních obratů a pojmenování, které sedraly na klávesnici.. A snažil jsme s e odpovídat byť jen na mikroskopickou stopu jakéhokoli argumentu.
02. 03. 2011 | 17:47
ZAM napsal(a):
vaclavhorejsi:
Takže naše názory se liší i v otázce slušnosti.
Celkem logický vývoj.
02. 03. 2011 | 18:50
09. 03. 2011 | 21:08

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

ZAM napsal(a):
vaclavhorejsi:
Pane profesore, jestli najdete v diskuzi kromě následujícího nějaký můj příspěvek tak hulvátský, jako tyto vlkovy, pošlu tisícovku na charitu na účet, který určíte.
27. 02. 2011 | 20:30
27. 02. 2011 | 20:32
28. 02. 2011 | 00:36
28. 02. 2011 | 00:41
28. 02. 2011 | 23:33
01. 03. 2011 | 10:46
03. 03. 2011 | 20:48
ZAM napsal(a):
vlk:
"Ti kteří sami rádi vytírají podlahu s tím druhým jsou sakra neradi, když jim to někdo vrátí. A proto často kňučí. Viz Matyáš"
Lež!
Vyjímečně poprvé a naposledy se uchýlím k tvým prasáckým způsobům konstatováním, že jsi PROLHANÝ BEZCHARAKTERNÍ LUMP!
03. 03. 2011 | 20:49
09. 03. 2011 | 21:10

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

ZAM napsal(a):
vaclavhorejsi:
Pane profesore,
předchozím opakováním svého příspěvku pro lumpa píšícího pod nickem ´vlk´ potvrzuji, že Váš vstup v 02. 03. 2011 | 08:38 se posléze korektním a pravdivým stal.
08. 03. 2011 | 20:17
ZAM napsal(a):
vlk:
Moje reakce byla jenom slabý odvar proti Vašemu hulvátství. Primárně jste se při své argumentační impotenci (jenom?) k osobnímu napadání a nadávkám uchýlil Vy. Jste ubožák, který nesnese oponenturu, a já tedy přitvrdím. Panu profesorovi jste pěkně zprasil blog.
Podávám návrh: budeme pokračovat v přestřelce, bezcharakterní lumpe, abychom vytvořili rekord v počtu příspěvků. Jste pro, hulváte? ☺☺☺
08. 03. 2011 | 20:28
09. 03. 2011 | 21:20

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

ZAM napsal(a):
vlk:
´Kecáte hloupé drbárny a nesmysly o infarktech. Takovému prosťáčkovi, jako jste Vy, přece nebudu vysvětlovat starší i současnou terapii infarktu, i když jsem ji osobně zažil.´
To byla moje přesná odpověď na Váš ignorantský blábol:
" Máme přece auta... uvidíme, až kramáře někd e na pouti trefí šlak. Jak bude rád , že pojede dalších 25 kiláků navíc. Vřele mu doporučuji,a by si na tohle téma poklábosil s lidmi , kd e už to uzažili. Třeba v Aši... jak je to prima a jsou šťatsní, že musí až d o Chebu.. Nebo s lidmi z Tachova. Že musí do Plzně. Ale proč to vykládat někomu jako je Matyáš? Chce to ,a by si to zažil Jsitě bud e rád."
Jenom nabubřelý neználek může vyplodit takovou kravinu. Inu, dej blbcovi rozum. ☺
08. 03. 2011 | 20:43
ZAM napsal(a):
vlk:
No ale smiluji se a dodám informace: V každé krajské nemocnici a dále ve fakultních a některých jiných byly v posledním desetiletí vybudována kardiocentra pro spádové oblasti 1 miliónu obyvatel, která intervenční metodou realizovanou do několika hodin po infarktu jsou schopna zabránit odumření příslušné části myokardu za ucpanou věnčitou tepnou. Takže, pitomečku, nehraje roli vzdálenost z Tachova do Plzně ani ne/existence nemocnice po cestě, když kardiocentrum je v Plzni. A z Aše nemusí s infarktem do Chebu, ale až do Karlových Varů. Třebaže nemocnice v Chebu pokud vím je součástí karlovarské, kardiocentrum je v Karlových Varech. Takže zastávka pacienta s infarktem z Aše v chebské nemocnice by mu nejen nepomohla, ale zdržela před potřebným invazívním zákrokem. Jsem naivní, že se uchyluji k osvětě pro takového všeználka, ale třeba se aspoň něco uchytí. ☺
08. 03. 2011 | 21:07
ZAM napsal(a):
vlk:
Ani tomuto jste, ťulpase, neporozuměl:
"Belgičan:
Máte pravdu, kecy, kecy,... a zase kecy. Proč tedy přidáváte ty své?"
´Matyáš nebyl zván ani osloven, ale měl chuť napadat.´
Byl zván, nechápavče, takto:
"Kecy, kecy, kecy,... a zase kecy. Každý se snaží vyprofilovat a prodává sám sebe za insidera. A stále jen kecy, kecy, kecy..."
Už víckrát jste blábolivě prokázal, že nejste schopen akceptovat jednoduchý fakt, že až do konce min. roku insider jsem byl i já, a jediným outsiderem jste Vy, což z Vašich textů trčí jako sláma z bot. Třebaže před časem jsem se občas o své odbornosti zmínil, Vás tím nemohu zatěžovat ani kdybych chtěl, nejste schopen ji pochopit, ubožáku. Patlejte se ve svých numerech, ale k opravdové práci se ve vlastním zájmu ani nepřibližujte, vyprodukoval byste jenom takový zpotvořený výtvor jako je tento blog, náfuko.
08. 03. 2011 | 21:20
ZAM napsal(a):
A nakonec, vlku,
když se polepšíte a zanecháte svých obvyklých hulvátských způsobů, budu ochoten Vám sdělit, jak jsem prožíval rozsáhlý infarkt myokardu při své mnohakilometrové cestě do zaměstnání já v době před vybudováním kardiocenter. Pochybuji, že Vy byste něco takového vydržel.
08. 03. 2011 | 21:54
09. 03. 2011 | 21:20

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ napsal(a):

vlk napsal(a):
Matyáš

neměl bych problém sem dát přehršel tvých sprosťárem. Nejsi nic než zak0yslej chasník,kterýmu mizí život pod rukama.
Prostě takovej Škrhola, jak už jsem napsal.
A navíc notně zakomplexovaný Svou důležitostí pro svět.
Matyáš , jaký jsi insider, to lze najít výše, když jsi "připomínkoval" můj rychlý rozbor kolik která skupina obyvatel přispívá dosystému zdravotního pojištění a když jsi osvědčil naprostou neznalost vyměřovacích základů.
Prostě sebestředný , sebevědomý, ale neinformovaný hlupák. -Škrhola,když to shrnu.

Ohledně tvého infarktu - nejsem zvědav na žádné podrobnosti.
Jako normální člověk jsem spokojens tím, že jsi ho Matyáš přežil. Mášprostě tuhý kořínek. OK. Jsem spokojen, protože nikomu nepřeji nic zlého , že tě považuji za zakyslého hlupáka s tím nemá vůbec nic společného. Jestlibych něco takového vydržel? Nevéím. A dozvím s e to, pokud to nastane. A popravdě milej Matyáši - je mi to jedno. Pokdu to bud e rychlé,holt to budu mít za sebou. Při mé "životosprávě" by to nebyl žádný div. Své jsme si na tomto světě splnil. Byl jsme s em poslán, abych vychoval další generaci a zajistil rodinu. Snad jsme obojí splnil, takže teď už mám každý den jako premii navíc. To ení chlubení , jak někoho jako ty napadne. To je prostě konstatování. Ono klasické zploď syna, zasaď strom a postav dům mám odfajfkované. Ale nijak ti nebránímse dál vytahovat, jak jsi to tomu infarktu natřel. Dokonce budu tak vstřícný, že ti přeji, abys to natřel každému dalšímu, který by ti zaklepal na hrudní koš.Bez jakékoli ironie.
09. 03. 2011 | 08:29
vaclavhorejsi napsal(a):
ZAM, vlk:

Panove, gratuluji k vysoke urovni a myslenkove bohatosti diskuse! Siroke publikum to velmi ocenuje - co chvili dostavam e-maily v tomto smyslu.
Doufam, ze budete pokracovat a tento clanek se dostane na absolutni spicku v poctu diskusnich prispevku.
Pan Stejskal ma pro takovy pripad pro autora (tedy pro me) pripravenou specialni premii (poznavaci zajezd do Mezopotamie)!

..
09. 03. 2011 | 09:32
ZAM napsal(a):
vlk:
Jak se dalo předpokládat, k věci nic. Ale třeba některá z informací, které jsem uvedl, se ve Vás uchytila a v budoucnu se vyhnete blábolení o nějakých 25 km navíc. ☺
Váš názor na mou osobu je banální a zaujme jenom pikantností, že ve skutečnosti je projekcí Vašich osobních vlastností. Mimo hulvátství je to i lhavost, jako např. zde: "která skupina obyvatel přispívá dosystému zdravotního pojištění a když jsi osvědčil naprostou neznalost vyměřovacích základů" Neumíte napsat nic bez lži, bezcharakterní lumpe.
09. 03. 2011 | 15:59
09. 03. 2011 | 21:21

vlk napsal(a):

Inu nechám vše na soudném čtenářovi. vše, co bylo potřeba jsem již dávno napsal. kdo lže , je zcela jasné.
09. 03. 2011 | 22:03

ZAM napsal(a):

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
10. 03. 2011 | 00:14

jan k napsal(a):

Je to jasné, vlk vůbec nechápe co je pravda a co lež. Už jsem to jednou psal, pokud by takto "slušně" debatoval v hospodě, dostal by dost často přes čumák. Obávám se však, že by se mu stejně nerozsvítilo, není kde.
10. 03. 2011 | 07:45

vaclavhorejsi napsal(a):

ZAM:

Rozhodne byste nemel v tom tapetovani polevit - sestistovka se blizi!
Doufam, ze i jan k a vlk pridaji a nedaji se ZAMem zahanbit!

..
10. 03. 2011 | 08:45

ZAM napsal(a):

vaclavhorejsi:
Jak je ctěná libost, pane profesore.
Tapetování slouží k důkazu, že vlk jako obvykle v případě argumentační nouze JAKO PRVNÍ zahájil osobní urážky v 27. 02. 2011 | 20:30, já jsem se uchýlil v situaci metodické nouze ke stejnému hulvátskému způsobu až po několika replikách v 03. 03. 2011 | 20:49. Přesto ještě ve finále vlk drze se snaží lhát v 09. 03. 2011 | 22:03.
Fakta jsou fakta.
Roky na zdejších blozích nejen čtu o tom, jaký jsem primitív, hlupák ...atd. bez odezvy stejného typu, až přišel čas a pohár přetekl. A tak to bude i v budoucnu, kdykoliv vlk začne se svým obvyklým hulvátstvím, důsledně mu to budu vracet.
Tečka.
10. 03. 2011 | 19:00

ZAM napsal(a):

Oprava:
Roky na zdejších blozích nejen já čtu .....
10. 03. 2011 | 20:27

vaclavhorejsi napsal(a):

ZAM:

"Tapetování slouží k důkazu, že vlk jako obvykle v případě argumentační nouze JAKO PRVNÍ zahájil osobní urážky v 27. 02. 2011 | 20:30"

Ano, provedeni takoveho dukazu je skutecne nesmirne dulezite, a nelze litovat sil v zajmu dosazeni tohoto cile. Neustavejte!!!

..
11. 03. 2011 | 07:45

Jan Duba napsal(a):

vaclavhorejsi

pane profesore, buďte tak hodný a dejte sem ten poslední článeček Petra Vlka co sepsal do BL.

Děkuji předem.
11. 03. 2011 | 11:07

ZAM napsal(a):

vaclavhorejsi:
Již se stalo, není v čem pokračovat. Sil mám jako buldog. Jsem rád, že i Vy to tak chápete. ☺
11. 03. 2011 | 11:17

Pozorovatel napsal(a):

Reakce na akci děkujeme odcházíme. Vždyť lékařům nikdo nebrání aby odešli. Ať zaplatí co do nich stát investoval a jdou si kam chtějí. To by podobným nátlakovým způsobem mohla postupovat každá skupina zaměstnanců, pokud by byla povinně takto organizovaná. Najednou jim práce přes čas vadí. Z praxe vím jak rádi si těmito mnohdy proleženými hodinami na pohotovostech přivydělávali nebo ještě přivydělávají, jak rádi si tam šli "odpočinout". Copak jim brání si najít jiné zaměstnání jako každý běžný občan, když s dosavadním nejsou spokojeni. Ať si jdou zkusit co obnáší mnohdy náročná práce mizerně placená podle pokřivených podmínek umožňující soukromníkům zcela legálně vydírat zaměstnance. Jistě by se honem vrátili a byli zticha. Všechny zúčastnění měli být potrestáni za šíření poplašné zprávy, porušení slibu a ohrožení zdravotní péče.
06. 04. 2011 | 13:22

ZAM napsal(a):

Pozorovateli,
Vaše rady jsou směšné a názory hloupé. Opravdu nevíte, že mnoho lékařů už odešlo, mnozí opustili povolání a vydělávají víc v jiné profesi za podstatně příznivějších podmínek?
Všichni špatní pozorovatelé Vašeho žlučovitého typu by měli být potrestáni za šíření nenávisti proti skupině obyvatel.
17. 04. 2011 | 02:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy