Epidemie alergií – důsledek přehnané hygieny?

30. 07. 2011 | 18:00
Přečteno 26606 krát
Významnou skupinou chorob vyvolaných nežádoucí a nepřiměřenou reaktivitou imunitního systému jsou alergie, které jsou, podobně jako řada dalších nemocí, „civilizačními chorobami“.

Jako alergie, resp. přecitlivělosti, se označují stavy vyvolané nežádoucími imunitními odpověďmi proti v podstatě neškodným látkám, jako jsou některé složky rostlinných pylů, roztočů v domácím prachu, složky potravy atd. Zánětlivé projevy těchto intenzivních reakcí pak pacienta poškozují nebo aspoň obtěžují.

Alergie jsou evidentně způsobeny chybným rozhodnutím imunitního systému reagovat proti něčemu, co ve skutečnosti není nijak nebezpečné. Zdá se, že toto chybné, přehnané chování imunitního systému nějak souvisí s vývojem imunitního systému v raném dětství a nastavením jakéhosi nesprávného prahu citlivosti.
Epidemiologické studie ukazují jasnou nepřímou úměrnost mezi výskytem alergií a poklesem typických infekčních onemocnění (spála, hepatitida A, spalničky, příušnice, tuberkulóza) v období od 50. let 20. století do dneška.
Nabízí se hypotéza, že imunitní systém dnes nemá tolik příležitostí bojovat s reálným nebezpečím, a tak si to vynahrazuje na něčem jiném, proti čemu by reagovat neměl.

Mezi dnešními imunology a alergology je dnes všeobecně přijímaná tzv. „hygienická hypotéza“ jako vysvětlení dnešní epidemie alergií. Ta odráží skutečnost, že náš civilizovaný život je velmi odlišný od toho, jak naši předkové žili po desetitisíce let předtím – v prostředí promořeném spoustou přírodních mikroorganismů, parazitů a jejich produktů.

Jedním takovým typickým patogenem se kterými se naši předkové museli vždycky nějak vyrovnávat, jsou různé mykobakterie, t.j. mikroorganismy, které jsou hojně přítomné v půdě a některé z nich způsobují závažná onemocnění (tuberkulosa, lepra). Takže když si děti v raném věku neustále hrály někde venku, dostávaly se s nimi běžně do styku a automaticky, přirozeným způsobem se jimi imunizovaly.
Druhým běžným typem patogenů, s kterými byli naši předkové v běžném styku, byli střevní paraziti (hlístové, škrkavky, tasemnice). A oběma těmto typům stimulantů imunitního systému se nyní do značné míry v našem polosterilním prostředí vyhýbáme.
Naše děti se snažíme uchránit toho, aby se někde neumazaly, aby se něčím nenakazily atd.
To je samozřejmě blahodárné (dětem nehrozí nebezpečné infekce), ale na druhé straně to zřejmě nějak postihuje vývoj imunitního systému.

V epidemiologických studiích se ukazuje, že výskyt alergií koreluje s řadou faktorů, které souvisejí s životním prostředím a životním stylem.
Jako nejvýraznější ochranný faktor proti alergiím byl identifikován život v raném dětství na farmě. To znamená nejenom někde na vesnici, ale tak, aby děti byly ve styku s hospodářskými zvířaty, prachem znečištěným jejich výkaly a půdními bakteriemi, aby pily přírodní, čerstvě nadojené nesterilizované mléko (samozřejmě kontaminované mnohými mikroorganismy). To jsou všechno silné stimulanty imunitního systému.

Je třeba zdůraznit, že podobný ochranný vliv nemá jakékoli „nehygienické“ prostředí. Děti ze zanedbaných chudinských čtvrtí amerických měst žijící ve velmi nehygienických podmínkách trpí alergiemi stejně jako děti z luxusních čtvrtí.

Hodně se mluví také o ochranném vlivu kojení, při kterém kojenec dostává s mateřským mlékem důležité ochranné protilátky a dokonce i imunitní buňky. Ty přecházejí z mateřského mléka do organismu dítěte a mohou příznivě ovlivňovat vývoj jeho imunitního systému. Pokud vím, nejsou ale výsledky solidních studií o vlivu kojení na alergie zdaleka tak jednoznačné jako ty prokazující ochranný vliv „života na farmě“.

Pro správný vývoj imunitního systému je velice důležité také správné složení střevní flóry, která není ovlivněna příliš častým používáním antibiotik. Ta mohou vyhubit některé užitečné druhy takových bakterií. Mimochodem, v našem střevním traktu máme 500-1000 druhů bakterií (jedou z nich je nyní velmi populární Escherichia coli) a celkový počet bakteriálních buněk ve střevech je asi 10x vyšší než je počet buněk našeho vlastního organismu (bakteriální buňky jsou ovšem asi 100x menší).
V dalších epidemiologických studiích se překvapivě se ukázalo, že děti, které prodělaly hepatitidu A, neboli infekční žloutenku, jsou poměrně dobře chráněny proti vzniku alergií v pozdějším věku. To zřejmě znamená, že tento typ infekce, resp. imunitní reakce proti ní, nějak změnil rovnováhu imunitního systému tak, že přestal být náchylný k alergickým reakcím.

Zdá se, že na vznik alergií mají v městském prostředím nepříznivý vliv nepatrné uhlíkové částice, které jsou produktem spalování v dieselových motorech. Tyto částice mají adsorpčně aktivní povrch, na který se dobře váží alergenní složky domácího prachu nebo i pylu a vzniklé komplexy jsou velmi imunogenní, resp. alergenní.

Byla publikováno několik studií, které srovnávaly výskyt alergií u dětí z východní a západní části Německa (brzy po sjednocení). Tyto dvě skupiny se lišily v řadě aspektů životního stylu (umístění v jeslích a mateřských školkách, stravovací návyky, odlišná životní úroveň). Ukázalo se, že děti z východní části byly vůči alergiím daleko odolnější. To znamená, že onen jakoby „civilizovanější“ způsob života a vyšší životní úroveň nějak souvisí se vznikem alergií. Otázkou je, které konkrétní faktory to jsou.

V další německé studii se porovnávaly dvě skupiny dětí západoněmeckých tureckých imigrantů – první, kde se doma mluvilo německy, a druhou, kde doma mluvili turecky. Výrazně více alergií bylo v té skupině první, tedy u více germanizovaných přistěhovalců. Oním imunologicky důležitým faktorem jistě nebyl samotný jazyk, ale spíše životní styl v rodině – ochranný efekt měl zřejmě onen přírodě bližší turecký životní styl a tradiční strava.

Samozřejmě, že je v pořádku, když se snažíme žít hygienicky a snažíme se vyvarovat nebezpečných infekcí. Řešením problémů s alergiemi rozhodně není vracet se zpátky do nehygienických podmínek a riskovat nebezpečná infekční onemocnění.
Je ale velmi důležité identifikovat ony klíčové faktory chybějící v našem civilizovaném polosterilním prostředí. Kdybychom je znali, mohli bychom je nějakou formou očkování nahradit a uměle tak pomoci vyvíjejícímu se imunitnímu systému. Některé nejnovější studie na zvířatech už první nadějné kandidáty (polysacharidy některých střevních bakterií) odhalily.

Zajímavým příkladem takového přístupu jsou nedávné studie, ve kterých dobrovolníci pozřeli vajíčka celkem neškodných střevních parazitů hlístic Trichuris suis. Jejich normálním hostitelem je prase; v lidském zažívacím traktu se červíci z vajíček sice vylíhnou, ale přežijí jen asi měsíc a pak zahynou. Za tu dobu ale mohou vyvolat žádoucí imunitní odpověď, takže je to vlastně jakási relativně přirozená a neškodná imunizace. Vypadá sice trochu nechutně, že bychom si měli do střev nasadit nějaké červy, ale pokud by to fungovalo a pomáhalo by to odvracet alergie, jistě by stálo za to o tom uvažovat.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

skeptický napsal(a):

Viola
To on profesor jen tak říká,aby si zachránil imáge.On ví,že já vím,že isotopy se učily už v šesté obecné,když chodil do školy,a teď dělá mrtvého brouka.Základní neznalosti pokládá na můj práh.Se třemi vykřičníky,aby to laikové zbaštili.

Biotop nebo isotop by ho ta nobelovka neminula,ať už ve fyzice,nebo chemii.Druhý Mendelejev.

Taky se asi bojí,že by na něj spolužáci něco vytáhli,třeba že chodil za školu.Já ostně taky.

Já si pořád myslím,že je v něm dobrý jádro.Je stále vtipnější.
Snažím se ho uvolnit.Ale nebudem se bavit o nepřítomných,to se nedělá.
03. 08. 2011 | 13:01

Viola napsal(a):

buldatro

co bychom z toho obrázku, kdybychom byli fyzikové,nebo chemikové mohli přečíst? Který prvek by to mohlo představovat?
03. 08. 2011 | 13:02

Viola napsal(a):

pane Skeptický,

ale pan profesor je vždy přítomný, nezdá se mi nepřítomný.
03. 08. 2011 | 13:04

skeptický napsal(a):

Asi si obědnal něco dobrého k objedu,to chvíli trvá.
Cvičím si nový pravopis.
03. 08. 2011 | 13:10

buldatra napsal(a):

Violo,

Hledat v tomto agrosymbolu prvek by bylo jistě zajímavé.
Současně však by to bylo mimo téma článku o alergiích.

Tematičtější je konstatování, že díky těmto obrazcům může vzniknout u rostlinářů alergie na circlemakery a nadšence, kteří dupou v polích a lánech za účelem prohlídky kruhů.
Je na Sisyfech, popř. Sysifech, aby lidem už konečně srozumitelně vysvětlili, že je to noční práce dílem ježků a dílem nudících se anglických důchodců., kteří se nudit nepřestanou, dokud jim na nějakou dobu nepůjčíme bývalého bratra Kalouska.
Ilitat use
03. 08. 2011 | 13:13

Viola napsal(a):

buldatro

a ti nudící se důchodci se na ty lány spouštějí z padáku a jak pak mizí? Prý tam kolem nejsou žádné stopy, tedy než je tam udělají ti zkoumající nadšenci. Pokud jde o mimoběžnost s tématem, řekla bych, že skoro nic není mimo.
03. 08. 2011 | 13:29

Viola napsal(a):

buldatro,

tohle bych tedy neřekal do důchodců:

http://svet2012.info/znaky-v-obili/
03. 08. 2011 | 14:20

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, přidám něco z fyziky, nebude to pták, taky to lítá, ale fyzika si s tím neví rady, tedy její fyzikální zákony. Když je na to uplatní, když to chtěli fyzikové podle přírody vyrobit, tak se to nevzneslo, nelétalo, a to prý zachovali všechno "pintlich". I různý motorky k tomu přidávali, nic, nevzlétlo, když to vypustili, tak to žuchlo na zem, žádný náznak jakéhokoliv letu. Co to je,...já jsem to už někde na blozích jednou psala, byla by to náhoda, kdyby zrovna u Vás, pane profesore. Dám vám na rozřešení fyzikální hádanky "čas jednoho slunce". Tužka.
03. 08. 2011 | 14:33

vaclavhorejsi napsal(a):

Tužka:

Cmelak.
Ale je to jen povera - to, ze lita ve skutecnosti neni zadna zahada:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bumble_bee#Flight

..
03. 08. 2011 | 14:59

honolulu napsal(a):

Pani Tuzko, oni ti uceni panove se hadaji zbytecne. Pravdu mame my.
Take pan Skepticky pana prof. prevysuje ve vysce vzletu a to je "zakazano" v kazde "opere", i tam, kde umelec - pan Stejskal neni pritomen.

Jeste Vam napisi definici of the High Priestess (II - High Arcana) a jdu na blog pana Kurase. (Pise o krizacich).

(Tak predne ta karta je silnejsi nez The Empress, cisarovna III-High Arcana).

Unrevealed future; the mystery of things HIDDEN in the depths of consciousness. Spiritual enlightenment, inner illumination. And caution not to speak of that which should be kept secret. In a man's reading, this card represents the perfect women all men dream of; in a woman's reading, It may indicate virtues in a friend or in her self.
03. 08. 2011 | 16:15

honolulu napsal(a):

Panove mate pouze 5 smyslu a vas mozek pracuje pouze na 6 %.
Snad za tisic let casem, evoluci dokazeme prekrocit 7 %.
Trapite se zbytecne.
Na jednom z prispevku si nekdo plete premonition a law of probability, coz jsou dve uplne odlisne veci.

Nekteri lide se narodi s citem a schopnostmi, kteri jini maji na neco jineho. To je normalni vec o ktere kazdy vi. Ti co predbehli dobu a maji hlubsi mysleni, citeni a v urcitem poli lepsi schopnosti, tak ziji ve strachu a osamneni,
protoze jim hrozi hranice inkvizitoru v kazde dobe.

Proto chcete-li pomoci vede a lidstvu odhodte predepsane
mysleni a na kazdou vec se divejte z 5 stran.
03. 08. 2011 | 16:43

Curious napsal(a):

skeptický:

“Ptáci jsou odjakživa lehčí vzduchu. Jen mechanismus jak mění svoji váhu nám uniká.”

Omyl. Neunika, alespon ne tem, kteri uzivaji zdravy selsky rozum jako napriklad Jára da Cimrman, pravdepodobne nejznamejsi cesky vedec, filosof a gynekolog-samouk devatenacteho a zacatku dvacateho stoleti.

Pouzivaje temer vylucne zdravy selsky rozum, Jára da Cimrman objevil, ze ptaci dokazou mavanim kridel vyrobit ve svych telech znacne mnozstvi extremne nestabilniho isotopu vodiku, jehoz jadro ma ve sve slupce pouze necelou pulku protonu, coz je opravdu (jak se odborne rika) “velice magicky pocet”, ktery zpusobuje, ze tento isotop je neuveritelne lehci nez cokoli jineho a ptaky za letu (podle Archimedova zakona) “nadnasi”, a proto, kdyz prestanou mavat kridly (jako napriklad zastrelena kachna) spadnou na zem.

Tento dulezity objev Jára popsal (v roce 1904) ve svem dopisu Albertu Einsteinovi pod titulkem “Obecna a specialni relativita vahy ptaku: relativne lehci pri letu, relativne tezsi pri padu,” coz primelo Alberta premyslet o Maxwellove teorii magnetismu, sireni svetla v eteru (“luminiferous aether”) a pravdepodobne tez o tzv. nejznamejsim experimentalnim selhani (“Michelson–Morley experiment”) – and (jak Vy anglikaniste rikate) the rest is history”... :-)
03. 08. 2011 | 18:25

skeptický napsal(a):

Curious

Jsem asi pětiprocentně geniální,a šetřím si síly na věci hodné mého daru.
Jsou věci mezi nebem a zemí,jak říká kolegáček Dr.Zbyněk Mistička,a je jich moc.Je nutno rozlišovat podstatné.

Je důležité si udržet příčetnost,a proto jsem vyznavačem pravidla,že ignorance je blaženost,a prasečí ignorance je extase.
Udržujte si vzálenost od lidí,kteří říkají,že něco nejde.To už jim řekl jejich profesor.Nerušte mé kruhy.

V telce jsem viděl asi před půl rokem krátký kreslený film asi z dob normalizace.

Nějaký pan Nováček(?)chodí do práce a domů každý den.V noci má sny,že se rozběhne,a létá.Ty má několik nocí za sebou.

Jednoho večera cestou domů mu to nedá.Rozběhne se,a ejhle,letí.
Tak si lítá nad městem každý večer a v noci,nahlíží i do příbytků lidí.

Pak mu to nedá,a svěří se příteli,který je novinář.Ten si to nechá ukázat,a myslí,že by to mělo jít na veřejnost.

Sejde se komis učených pánů z university.
Pan Nováček chce předvést,jak se rozbíhá.
HALT! předstoupí pan profesor,a opakovaně ho opravuje,a ukazuje,jak se správně rozbíhá.
Tak se nakonec pan Nováček rozběhne,a nic.
Od té doby nelétá.

Šacoval bych to tak na Čapka.
03. 08. 2011 | 19:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tužka:
" Když je na to uplatní, když to chtěli fyzikové podle přírody vyrobit, tak se to nevzneslo, nelétalo"
http://vtm.zive.cz/aktuality/festo-a-jeho-roboticke-stroje-kopiruji-prirodu
03. 08. 2011 | 21:11

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
Ani jsem nepředpokládal, jak v 02. 08. 2011 | 22:22 uhodím hřebík na hlavičku. Přímo na Vaši. ☺☺☺
Ono to asi musí moc bolet nedohlédnout někam, kde někteří se běžně pohybují. To potom se musíte moc snažit to aspoň ukecat. Že se Vám chce!
03. 08. 2011 | 21:21

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana profesora Hořejšího,...táák, to byla rychlost, čas jednoho slunce ani nebyl třeba.

Na toto téma před lety dělali seminární práci tři studenti matfyz na UK, tak to mám od nich, nejsem letecký konstruktér, ale čmeláky mám ráda. Neštípají, když je opatrně, oběma rukama, jako naběračkami chytíte na květu, lezou vám po ruce, bručí, točí se, to to trvá než vzlétnou. A když přistávají, tak to je žuchnutí. Čmeláci mají u mne na zahradě umělou mezičku, v ní jsem jim z nehoblovaných prken udělala v zemi domečky, letos jsou tři z pěti obsazené. Matky mi přezimují v garáži na polici v roličce papírových utěrek, už roky.

Dám Vám druhou hádanku. Který hmyz naopak, splňuje zcela dokonale všechny fyzikální a aerodynamické zákony.? Pokud Vás ale nudím a zdržuji, klidně se na mé otázky, víte co,...razdvatři, nejsem cimprlich.

Pane Zbyňku Matyáši, děkuji, můžete odpovídat rovněž, budu čekat zase jedno slunce.

Mluvilo se tu i o Archimédově zákonu, ten také u nás v Čechách doznal změny. Nově zní: Poslanec ponořený do průseru je nadlehčován silou průserů všech poslanců ve sněmovně.

Přeji klidný zbytek večera, Tužka
03. 08. 2011 | 21:58

skeptický napsal(a):

Kolegáčku,

Je to pravda.Ale máme aspoň všichni štěstí,že nevědomost nebolí.
03. 08. 2011 | 22:20

.Ivan Hochmann napsal(a):

Jak tak pročítám - mimořádně přívětivý blog !

Ovšem z vědeckého pohledu profesora biochemie je to jen konstatování stavu společnosti.
My vědoucí - máme svoje katechismy věkem a zkušenostmi ověřené.
Co jsme dříve nevěděli to nám vštípili naši učitelé v breviářích pro lidi společné krevní skupiny přírodního života.
Tyto bible poutníků se pak pročítaly s posvátnou úctou a mnohé zůstalo v paměti nadosmrti.)

Dovolím si vám doplnit vaši vzácnou diskuzi jedním z poučení,kterými nás obtížil náš přítel profesor Miroslav Nevrlý.:

HRA NA DIAMANTOVÉ ZDRAVÍ:

Na cestách se připodobníš zvířeti - nemoc se tě nechytne.Co více,držela-li se tě před cestoupustí tě,ztratí se v dálce,po prvním lijáku zůstane bezmocně ležet vedle cesty.Putování tě uzdraví.Zvláštní hra.V noci se třeseš zimou,a ráno jsi čilý jako losos.Doma by tě to zahubilo,pozoroval by ses,sháněl kloktadla,masáže,stonal bys.Na cestách nemáš na nemoc čas,nedbáš jí a tím není!Možná že jednou,až bude padat nebeská klec a začne tě svírat Boží tlapa,se všechno nedbání sečte ,ale do té doby sbohem náplasti,mýdla,ručníky,kapesníky ,pilulky....bez nich se na cestách obejdeš.Není to hazardem se zdravím.Naopak!Jsi-li daleko od lidí a jejich fáčů a léků,které budí zdánlivý pocit všemoci - chováš se opatrněji.Odpovědněji,ne tak lehkomyslně,spoléháš pouze sám na sebe.Jsi sám se svým zdravím.Nastydnou-li ti z neznalosti,či furiantství ledviny ,nikdo ti nepomůže.Važ si zdraví,ale neměj o něj strach.Potřebuješ ho k cestě,tak ho máš.Víš,že nesmíš onemocnět a neonemocníš.
Diamantová hra.
Zdraví se drží sestersky za packu s čistotou.Dobrá služka zlá paní.Jako je zbytečná přehnaná péče o zdraví,škodí i přílišná čistota.Rozumná špína utužuje zdraví!
Abys získal odolnost je dobré jíst občas z popelnic,pít vodu z ovčích řek,olizovat psy,nevyhazovat chléb spadnuvší na podlahu nádražní čekárny.
Čistota je relativní.Samojed by mě nerozeznal od senátora a senátor by mě na konci prázdnin považoval za samojeda.
Čistota je věc zvyku,kraje,doby,výchovy!Bělošská civilisace není samospasitelná.Už jen barbarský zvyk ukládat si hlany a smrkance po kapsách....,není nad to,pěkně asijsky plesknout smrkancem o kámen.Navždy odbyto,čistě.Před cestou si nech spravit zuby,ostříhej nehty.Na cestách hodně pij,pravidelně vyměšuj,nesedej rozpáleným zadkem na studenou zem.Česnek a trochu alkoholu vyčistí vnitřnosti a vyženou nehodná zvířátka.
Bez holení,zrcátka,kapesníků,ručníků,říční písek je skoro všude.Vousy svědí jen mezi osmým a devátým dnem.Bez náhradního prádla.Starodávné praní na teplých říčních balvanech v den,kdy košile ztuhne a začne se lepit k tělu.V den kdy se začneš hnusit sám sobě.Táhne z tebe kozlí pižmo.V ten den se nelze neumýt.
I tady platí:Abys měl nádherný pocit čistoty a svěžesti,musíš být napřed špinavý,mastný a zpocený jako bůvol.Čím víc tím úlevnější koupel.Po ní zmizí svědivé pupínky,únava,opruzeniny atd.
Je to prosté.
********
Přepsáno z poutníkovy bible Karpatské Hry.Kráceno .

Dobrou noc Ivan.
03. 08. 2011 | 22:36

Fialenka napsal(a):

„Epidemiologické studie ukazují jasnou nepřímou úměrnost mezi výskytem alergií a poklesem typických infekčních onemocnění …“

To je dobrý argument proti očkování. Kojenci se očkují i proti spalničkám, planým neštovicím, příušnicím a zarděnkám, a přitom jsou tyhle nemoci, pokud vím, celkově míň závažné než alergie.
Argumentů proti očkování je víc. Je otázka, jestli bude přímá úměra mezi poklesem těchto typických infekčních onemocnění a imunitou proti jiným nemocem. Taky by se měly zohlednit i nežádoucí účinky očkování. S těmi mam asi zkušenost. Po třech dávkách tetanovky jsem dostala horečky a pak zánět apendixu (naštěstí hezká a milá lékařka s blond copem řekla, že takovéhle bříško neřežou).
03. 08. 2011 | 22:54

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, diky, pane Ivane Hochmanne, moc dobré čtení a ověřené.

S partou jsme za bolševika byli v Rumunských Karpatech,/ do Alp nás ten syčák nepustil/, ale bylo to nádherné dobrodružství. Hledali jsme Drákulův horský útulek. Nikoho jsme za celých deset dní nepotkali, pohorku z nohy jsem si vyzula vždycky jen jednu, na chvíli, byli tam medvědi, a bez bot by se utíkalo špatně. Šli jsme po hřebenech, za vodou bylo třeba sejít vždy níž, spali jsme v sítích zavěšených mezi stromy,....někde ve sklepě mám zápisky z této cesty,..i z jiných. Ještě jednou děkuji, přečtu si to znova, Tužka.
03. 08. 2011 | 23:01

.Ivan Hochmann napsal(a):

Škoda,že se už ty krásné doby nevrátí.

Ačkoliv stejně by to už nebylo stejné.
Voda už asi nebude tak dobrá,povětří se změnilo,není už tak stálé,slunce jaksi více pálí.
Civilisace smazává každým dnem přírodní a horské ráje.
Loupežníci a vandalové se množí jako kobylky a vlezou všude.
Výchova ke krásnu a citu vyšuměla v návalu civilisačních paskvilů.

To jsme ale měli štěstí,že jsme prožili tak krásný život Tužko ?!

A zase je půlnoc.Ivan.
03. 08. 2011 | 23:50

Viola napsal(a):

Tužko,

zkoušet pana biologa je nošením dříví do lesa. Nejlepším letcem z hmyzí říše je vážka, to ví přece už malé dítě. Je schopna lítat až 50 km/h. Pravěké vážky měly rozpětí až 70 cm a délku 40 cm. Ale jestlipak vítě, jaká je nejdelší žížala a kde žije, to jsem objevila, když jsem diskutovala o Šumavě. Jinak jsem si všimla, že se letos opravdu málo objevovalo včel, ale různých čmeláků lítalo dost, rádi sosají u mně na čistci a tymiánu.
04. 08. 2011 | 01:24

Viola napsal(a):

Ivane Hochmane,

že zrovna vy si vzpomínáte, jak kdysi bylo krásně a dnes není. U nás si vzpomínám, že korytem řeky netelka voda, ale něco černého, něco jako rozředěné kaly, vzduch byl tak prosycen sírou, dehtem, prachem, železnou rudou, až mi to připadalo přirozenější, než vzduch na vesnici, který voněl tak nějak divně. Prádlo nesmělo dlouho viset venku, jinak by se muselo prát znovu atd. Teď je to v tomto ohledu lepší, ale jen aby to vydrželo, protože už se to zas začíná trochu kazit, zvláště s tím vzduchem.
04. 08. 2011 | 01:32

buldatra napsal(a):

Čmelák je schopný tvor a jeho létání je asi dřina. Ale létá, páč je to pracovitý tvor.
Kupodivu létá i vrtulník.
Jenže létají, ba co víc, vznášejí se lehce, elegantně a volně i věci, které by se vlastně vznášet neměly, protože fyzikální zákony jsou neúprosné a předmětům těžším vzduchu vznášení se v prostoru zapovídají.
Ale všichni víme, jak je to se zákony, které vymysleli lidé. Jsou děravé a snad proto je třeba je neustále novelizovat…
A tak tu máme lifter, který si může každý snadno postavit, páč je to jednoduché. Ale bacha, je to pod proudem élektrickým, takže opatrně!

https://www.youtube.com/watch?v=SM_m8_Y4h5U

https://www.youtube.com/watch?v=rul7ccAlcoo&NR=1
https://www.youtube.com/watch?v=ulP1UB5PIN0&feature=related
04. 08. 2011 | 08:10

buldatra napsal(a):

Violo,

nemyslím si, že agrosymboly tvoří po nocích důchodci, protože by se jich musela na lánu slézt řádná tlupa a potmě by tvořili obrazec, který mívá někdy zdéli až 300 m a občas i více.
Nehledě k tomu, že v jižní Anglii v době sezóny kruhů, číhá po nocích spousta badatelů, kteří se tam pravidelně sjíždějí ze všech koutů světa, vybavených noční optikou, kamerami a všelikými čidly, aby odchytili onoho circlemakera.
04. 08. 2011 | 08:18

vaclavhorejsi napsal(a):

Tužka:

"Dám Vám druhou hádanku. Který hmyz naopak, splňuje zcela dokonale všechny fyzikální a aerodynamické zákony.?"

Dam se poddat!

*********************************
Fialenka:

"Kojenci se očkují i proti spalničkám, planým neštovicím, příušnicím a zarděnkám, a přitom jsou tyhle nemoci, pokud vím, celkově míň závažné než alergie."

Absolutni, az zlocinny nesmysl.
Spalnicky, priusnice a zardenky jsou pomerne tezke nemoci. Malo se vi, ze napr na spalnicky umiralo v rozvojovych zemich bez ockovani jeste pred 12 lety vic lidi (deti) nez na AIDS.
Pokud dostane zardenky tehotna zena, ma to ve vysokem procentu za nasledek tezke poskozeni plodu.
Priusnice v dospelosti casto vedou k impotenci.
Stari pediatri by vam rekli, kolik videli jeste v 50. letech pred zavedenim ockovani umirat deti na komplikace zpusobene temito „banalnimi“ nemocemi.
Psal jsem o tom uz drive:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=3323

Velmi doporucuji clanky opravdoveho odbornika-vakcinologa dr. Berana:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=3359
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=3470

Proti planym nestovicim se bezne neockuje (jen dospeli, kteri je v detstvi neprodelali), protoze tato choroba je pro deti skutecne malo nebezpecna a ockovani chrani jen cca 10 let. U dospelych je ale neni banalni.

..
04. 08. 2011 | 08:29

vaclavhorejsi napsal(a):

Fialenka:

"Taky by se měly zohlednit i nežádoucí účinky očkování. S těmi mam asi zkušenost. Po třech dávkách tetanovky jsem dostala horečky a pak zánět apendixu"

No, pokud byste radeji prodelala tetanus, tak lze jen rici - proti gustu zadny disputat...

..
04. 08. 2011 | 08:32

Sol napsal(a):

Je prastará myšlenka, že éra člověka na Zemi skončí.Nakonec co by nás to trápilo,
o tom vědět již nebudeme. Ale přece jen z nějakého nerozumného ale neodehnatelného pocitu neklidu nám to jedno není. Tenhle článek, nad kterým tu hlavy mudrují je
také malým střípkem v mozaice důkazu o tom, jak hluboko jsme vnořeni svou biologickou podstatou do biosféry Země a jak nesnadné a vlastně prakticky nemožné
by bylo opustit ji. Nemá-li člověk jako druh zaniknout, bude prý muset zabydlit Vesmír. Tak to aby začal hledat cesty všemi myslitelnými způsoby, aby otevřel oči
a nastražil uši i tam kde si myslí, že se nemůže nic nového dovědět. Svět není
spravedlivý a za chyby otců často pykají až synové.
04. 08. 2011 | 08:44

Irena napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
"To potom se musíte moc snažit to aspoň ukecat. Že se Vám chce!"

Já myslím, že chce. Je to typický verbální onanista. A když se uspokojí, tak se budou s Honolulu virtuálně poplácávat po rameni, Tužka je bude doplňovat, pokud na něco zapomenou a Viola jim bude asistovat coby Alenka v říši divů.
04. 08. 2011 | 08:59

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pane velkostatkáři,

zdali-pak víte,že ve Slovenském Ráji žije jeden ze čmeláků nejpracovitějších,navíc s mutačně vyvinutým sosákem.Tím pak sosá nektar z překrásných kalichů Augilei longisepaly (orlíčku dlouhokališného) a tím se stará o jeho kvalitní rozmnožování.
Bohužel ,jak je v nových dobách všeobecným zvykem,i zde se našly parazitující druhy masitých much,které se dostanou k nektaru tím způsobem,že navrtají kalich květu a tím rostlina umírá.Nepochopitelným úbytkem těchto krásných květin se zaobírala Dr.Helena Kholová ve své překrásné knize Naše přírodní ráje.Já však stál se stativem nad květinou asi tři hodiny a příčinu jsem zdokumentoval.

Tímto také komunikuji s paní Violou......
Naše pohledy jsou vzájemně relativní.Já bych nežil u takové řeky.Už proto,že jsem poznal přírodu z té nezkažené stránky.
Řeky Oslavka a Jihlavka se svými skalami a údolními stěnami dali mému životu ten správný směr.Nakonec jsem díky totalitě spoznal i horskou faunu,floru a geomorfologii velmi podrobně a dá se říci,že jsem naplnil krásným obsahem svoje nitro.
To jsou ty paradoxy,o kterých se skoro nehovoří.
Jsou však mnohdy klíčovým bodem v lidských životech.

Mějte se.Ivan.
04. 08. 2011 | 09:06

buldatra napsal(a):

Očkování je hrůzostrašná činnost, při které občas omdlévají, již při pouhém pohledu na injekční stříkačku i borci různí, kteří svým zevnějškem, nadprůměrnou velikostí a masitostí, nahánějí hrůzu houbaři průměrného vzrůstu, když dojde k setkání na pažitu v liduprázdném lese.
Proto by měl být každý průměrný houbař vybaven minimálně atrapou injekční stříkačky a to z důvodů psychologických a preventivních.

Pouhá prezentace samotné injekční jehly, například na transfuzce, je schopna vyvolat poplach spojený s oživováním, použitím kyslíku a transportem masitého někam vedle, odkud později odchází ve stavu vybledlém až zuboženém, na třesoucích se svalnatých nohách. To není žádná mystifikace, několikrát jsem byl svědkem této politováníhodné události.

Většinou při pohledu na očkovací aparát neomdlévají kojenci (pouze občas neškodně řvou), slepice, králíci a podobná havěť, která se maximálně tváří překvapeně.

Z důvodů oddémonizování a popularizace očkování, by možná nebylo od věci injekční fidlátka překonstruovat, aby se podobaly něčemu sympatickému, bezvědomí a jiné hrůzyplné reace, nevyvolávajícímu.
I samotný očkovací střední zdravotnický personál by mohl být oděn vhodnějším rouchem, za vyšší poplatek i bez.
04. 08. 2011 | 09:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tužka:
Děkuji za výzvu, ale na rozdíl od mnohých se zde pohybuji tak nějak ad hoc. Nemám moc času, sám se snažím pochopit, jak to, že důchodce nestíhá. A není to vždy tím, že všechno dělá dvakrát tak dlouho, než třicátník. ☺
04. 08. 2011 | 09:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Irena:
Až tak ad maximum jsem se neodvážil. ☺
Přesně!
04. 08. 2011 | 09:46

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Ivan Hochmann, díky, pane, na konci Vašeho vstupu byl vykřičník i otazník. Nejdůležitější, byla jsem mladá, pořád jsem měla v duši naději, měla jsem nezdolné zdraví a mnoho sil bojovat s čímkoli. Halt, dnes už se na všem čas podepsal,....ale odpovídám vždycky,...řídím své spřežení, .. dnes ještě nevypřahám, ... vím, že ten den už je blíž, než tenkrát, správně blízko, blizoučko, ... kdy ta jediná Spravedlivá se postaví do cesty a řekne,...halt,...vypřáhnout a nasednout na moji káru ke hřbitovu. Díky.

Tužka napíše pro Viola, uhodla, ano vážky.
Tužka napíše pro pana profesora Hořejšího, hádanka rozluštěna paní Violou.
Další hádanku už psát nebudu, to by bylo jako v pohádkách a já bych byla za čarodějnici, a to se mi dnes nechce, ... až jindy. Děkuji, že jste mi odpovídal.

Tužka napíše pro Irena, díky, rychlý a pronikavý vhled do čehokoli je dar,....pěstovat a hýčkat. Nejhůře jsou na tom ti, co se ve všem "mimrají",...."čučá čučá, cák jim ujel," řekla jedna stará paní v Brně na nádraží, když viděla, jak dva honí ujíždějící vlak. Už je to dávno, ale ta věta se mi moc líbí a má obecnou platnost. Tužka.

Děkuji všem, Tužka.
04. 08. 2011 | 09:49

skeptický napsal(a):

Kolegáčku
Konečně lidská tvář.

Naštěstí příroda věkem milosrdně bere i to chápání,takže to ani nepříjde.Píšete,že se běžně pohybujete.Tam nedohlédnu,musím Vám věřit.Jak to děláte v sedmdesáti? Já už sotva lezu.

Koukám,máte tu i ctitelku.Čím to je,že ženské jsou expert na onanisty? Že by tomu jejich partneři z nějakého důvodu dávali přednost?

Proti velikánům se malí vždycky spiknou,alespoň Vám díky za podporu.

To je tak,když se u zubaře zeptáte na vodu v koleně.Ještě Vám vynadají.
04. 08. 2011 | 09:52

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Zbyněk Matyáš, díky, víte, že já občas sama sobě říkám, když něco nestíhám, čučáš čučáš, cák ti fuk. A furt bude hůř, Tužka a úsměv, prosím.
04. 08. 2011 | 09:56

Fialenka napsal(a):

Pane Hořejší,

na plané neštovice, příušnice a zarděnky se přece neočkovalo donedávna (myslím), tak proč argumentujete dobou před 60 lety. Trochu mimo mísu mi taky přijde obhajovat očkování úmrtími v rozvojových zemích, kde jsou lidi oslabeni parazity, válkami, špatnou výživou, nedostatečnou hygienou a nedostatkem pitné vody. Mě by zajímalo porovnání vážných následků těchto nemocí oproti vážným následkům způsobených alergií v podmínkách současné doby (třeba dvě generace) a ve vyspělých zemích.

Ale dobře, alergie jsou podle Vás banálnější než spalničky, plané neštovice, příušnice a zarděnky, takže očkovat se podle Vás mají. Já tu píšu jen svoje názory, jsem úplný laik. Na Západě není očkování povinné, a možná to tak bude i u nás, tak je dobré mít nějaký přehled.
Víc by mě teď zajímala ta přímá úměra poklesu těchto nemocí a snížení imunity proti jiným civilizačním nemocem. O tom existuje nějaká studie?

Zrovna proti té tetanovce nic nemam. Chtěla jsem ukázat na možné vedlejší účinky, protože se podle mě záměrně přehlížejí. Ty tři tetanovky mi dal praktický MUDr. po 12 letech (i když myslím stačí jedna po 15 letech). Když jsem mu řekla, že jsem z toho měla horečky a ten zánět apendixu, tak kategoricky odsekl, že to není možné a dál se o tom nebavil. Proč by to nebylo možné … kolegyně syn taky dostal po tetanovce horečky a pak byl na operaci apendixu. Lékař prý říkal, že ho zachránili na poslední chvíli a že to byla nejspíš reakce na to očkování.
04. 08. 2011 | 10:41

Tasemnice napsal(a):

...jsem úspěšnější: ústav mám zadarmo, pracuji za stravu a vyprodukuji více článků.
04. 08. 2011 | 11:47

ζ napsal(a):

Vaclav Horejsi :

“Priusnice v dospelosti casto vedou k impotenci.”

Pane rediteli, zase jste prilis nepotesil... :(

Kdyby priusnice casto vedly k impotenci, jak se mylne domnivate, tak by urcite byly casto zminovany jako pricina impotence. Avsak nejsou (http://en.wikipedia.org/wiki/Erectile_dysfunction). Asi jste mel na mysli sterilitu pri oboustrane orchitide, ale ani to by byvalo nebylo pravdive tvrzeni.

Samozrejme je spousta lekarskych knih, ve kterych si muzete precist podrobnosti, nicmene pravdou je, ze impotence i pri oboustranne atrofii varlat (v dusledku tezkeho prubehu oboustranne orchitidy zpusobene priusnicovym virem) je velice nepravdepodobna.

Strucne (avsak pomerne vystizne) by se znalosti v teto oblasti daly popsat: “In those adolescent males who do develop involvement of their testicles from mumps, years after the illness is over, about fifty percent of these patients show some degree of testicular atrophy. It is highly unlikely that sexual impotence will result from mumps orchitis. However, infertility, and testicular malignancy in men with testicular atrophy due to mumps orchitis have been reported, although these are rare occurrences.” (http://www.massgeneral.org/children/adolescenthealth/articles/aa_mumps.aspx)
04. 08. 2011 | 12:14

vaclavhorejsi napsal(a):

Fialenka:

"na plané neštovice, příušnice a zarděnky se přece neočkovalo donedávna (myslím), tak proč argumentujete dobou před 60 lety."

Proti planym nestovicim se bezne neockuje, jak uz jsem rikal.
Mate pravdu - na ty komplikace se umiralo i recentneji nez pred 60 lety.
V USA byla umrtnost na spalnicky kolem roku 2000 asi 0,3%, v rozvojovych zemich skoro 100x vyssi.
Nemyslim, ze by se melo u nas riskovat par set zbytecne mrtvych deti rocne...
Pokud dostane zardenky zena v pocatcich tehotenstvi, skoro v polovine pripadu dojde k potratu nebo vemi vaznym vyvojovym porucham plodu.

"Trochu mimo mísu mi taky přijde obhajovat očkování úmrtími v rozvojových zemích, kde jsou lidi oslabeni parazity, válkami, špatnou výživou, nedostatečnou hygienou a nedostatkem pitné vody. Mě by zajímalo porovnání vážných následků těchto nemocí oproti vážným následkům způsobených alergií v podmínkách současné doby (třeba dvě generace) a ve vyspělých zemích."

Naprosto neexistuji dukazy o tom, ze by jakekoli ockovani vyvolavalo alergie.

"Ale dobře, alergie jsou podle Vás banálnější než spalničky, plané neštovice, příušnice a zarděnky, takže očkovat se podle Vás mají. Já tu píšu jen svoje názory, jsem úplný laik."

Ano, laikum je potreba to vysvetlovat, protoze snadno uveri ruznym hloupostem.

"Na Západě není očkování povinné, a možná to tak bude i u nás, tak je dobré mít nějaký přehled."

Myslim, ze ve vetsine zemi ockovani povinne je, nebo alespon velmi silne doporucovane.

"Víc by mě teď zajímala ta přímá úměra poklesu těchto nemocí a snížení imunity proti jiným civilizačním nemocem. O tom existuje nějaká studie?"

Zadne takove vysledky neexistuji. Vzrust civilizacnich nemoci koreluje s 50 jinymi faktory moderniho zivota - napr. s poctem televizoru.
Ockovani rozhodne nesouvisi s "imunitou proti civilizacnim nemocem".

..
04. 08. 2011 | 12:39

Stařeček napsal(a):

pane Hořejší, co předávají vlastním dětem alergici, je to vyšší, nebo nižší odolnost?
04. 08. 2011 | 13:02

vaclavhorejsi napsal(a):

Stařeček:

Alergie jsou typicky "multfaktorialnim" onemocnenim, kde hraji roli (v ruzne mire) faktory geneticke (podil mnoha genu), environmentalni (mnoho faktoru), socialni (zpusob zivota, strava...). Zadna z techto slozek neni dosud dobre objasnena, nevi se poradne, ktere faktory jsou jak moc dulezite. Jak jsem rekl v tom clanku, jako docela dulezite se jevi prostredi, ve kterem je dite v rannem detstvi (na farme...). Ale obdobne dulezitych muze byt nekolik dalsich zatim neidentifikovanych faktoru.
Pokud jde o tu genetickou slozku - urcite kombinace genu zpusobuji vyssi odolnos vuci alergiim (nebo jinym chorobam) nez jine kombinace. Vi se o tom v detailech zatim VELMI MALO.
Omlouvam se, ze nemohu dat konkretnejsi odpoved - nevi ji zatim nikdo (mozna ζ ?? ;-))...

..
04. 08. 2011 | 13:30

skeptický napsal(a):

Může alergička působit na osobu blízkou jako alergen?
04. 08. 2011 | 15:08

Viola napsal(a):

Podle mě se alergie dědí a nechce se ztratit, spíše naopak.
04. 08. 2011 | 16:15

Viola napsal(a):

skeptický,

řekla bych, že ne. Zatím, se nazjistilo, že by byla alergie nakažlivá.
04. 08. 2011 | 16:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tužka:
Opravdu to řekla v Brně? Stará paní byla asi od Plzně.
04. 08. 2011 | 20:54

Fialenka napsal(a):

Profesore,
děkuju za odpověď.


Violo,
na žížalu Ti nikdo neodpověděl viď :-) Já to taky nevím. Přidám něco k těm zajímavostem z říše letců. Rehkové (máme tu každé léto hejno) se nikdy, kromě hnízdění, nedotknou ničeho ze země. Furt jsou ve vzduchu a spí vysoko v atmosféře. Anebo albatros. Ten umí dokonale plachtit tak, že uletí stovky kilometrů bez jediného mávnutí křídly.
04. 08. 2011 | 22:22

Fialenka napsal(a):

Oprava: Je to rorýs, ne rehek.

U rehků jsem si zase všimla, že zaujme vždycky to nejvyšší místo. Nejradši má vrchol antén na domech. A krásně zpívá. Připomíná mi to šustění při rozbalování bonbónu.
04. 08. 2011 | 22:28

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Zbyněk Matyáš,...zůstalo mi to v paměti, stála jsem na perónu, vlak už byl dost rozjetý, říkala jsem si,...ty ujetý nohy nemusím vidět, otočila jsem se, paní stála za mnou, a pronesla tu větu,..jo, výpravčí signálem zastavil vlak, nakonec jim neujel. Z nádraží mám mnoho zážitků, nádražní restaurace byla mnoho let mou aresou trvalého bydliště. V kanceláři vedoucího jsem měla na skříni krabici od bot, do které mi dávali poštu a vzkazy. Mnoho příběhů je v paměti, ale jsou tam i mezery, ať dělám, co dělám, nevzpomenu si,.. a při tom to byly dost významné události.

Tužka napíše pro Violu a Fialenku, něco k žížalám, vlastně to souvisí i s tématem blogu. Když chcete zjistit, co ohrožuje třeba právě děti v dané lokalitě, není třeba je napichovat a odebírat jim krev, a další tekutiny. Zjišťovat třeba zatížení organismu těžkými kovy. Dělá se to tak, že se na deseti různých místech v lokalitě vyměří jeden metr čtverečný a z této plochy se odreje vrstva půdy až k zámrzové hloubce. Žížaly se pohybují až pod tuto hloubku, protože se na zimu stahují do míst, kam půda nepromrzá, stahují si tam organické zbytky rostlin, které jim v zimě tlením dávají teplo. Každá žížala se zauzlíkuje v místech svých nejdůležitějších orgánů, spojí se konci s ostatními žížalami, uprostřed tohoto chuchvalce jsou žížaly malé a slabé, ty sylné, víceleté jsou na obvodu a chrání je. Tak přezimují.
Takže se odryje ta půda, vyberou všechny žížaly, vykoupou, nechají vytrávit půdu z ústrojí, ... průběžně se koupou. Pak se humánním způsobem usmrtí, udělá se z nich suspenze,...no a z ní se pak získávají potřebné informace, protože tělíčko žížaly je stejně vnímavé, jako dítě. Takhle lze třeba zjistit spad alergénů. Tuhle laboratorní práci při studiu jsem nedělala, potřebovali dobrovolníky na úklid po stavebních úpravách na fakultě, tak jsem se s nadšením přihlásila za uklízečku, jak jsem mohla, tak jsem se z laborek "vyzula", ...Kuchání všechny ty havěti nebyla má oblíbená činnost. Takže to znám jen z vypravování ostatních. Nepokoušela jsem se zjistit, která a kde je žížala největší, prozraďte.

Ještě něco k rorýsovi, jeho drápky nemají možnost se ohnout, jsou jen natažené, takže nemůže usednout na větvičku, přistává na plochu stěny. Mládě, které ještě nemá nacvičené starty, zůstane na zemi. Rodiče ho dokážou leteckou akrobacií podebrat, nadzvednout, umožnit mu start. Pokud najdete malého rorýse na zemi a zjistíte, že nemá poškozené křídlo nebo nožičku, stačí ho malounko povyhodit, rozletí se.

Rehek se dá moc dobře ochočit, pravidelně mi hnízdí na trámu v zahradním domku a nebojí se, je zajímavý společník.

Přeji příjemnou noc, Tužka.
05. 08. 2011 | 00:00

Viola napsal(a):

Tužko,

V parku v Ruwenzori v Ugandě jsou běžně žížaly metr dlouhé a mohou dorůst až 6,5 m. Teda takovou bych nechtěla potkat. Já když pleju záhonky a najdu žížalu, tak ji hodím na kompost, jsou to dobré pomocnice.

Přeji také dobrou noc i dobré ráno.
05. 08. 2011 | 01:41

skeptický napsal(a):

Profesore,

Nebudu už dlouho unavovat.
Děkuji za inspiraci,občas také pořebuji nakopnout.Říká se tomu complacency,nebo též samolibá uspokojenost.Určitě Vám to bude něco říkat.

Tak jsem vyhrabal staré zápisky,za noc to zdokonalil,a jedu jak fretka.Teď si načtu tu Vaši abecedu čarovných sil.

Pro svoje osobní potěšení,na veřejnost to nepůjde,protože nějaký profesor by hned tvrdil,že to věděl už dávno,a já mu to ukrad.A běžel si to patentovat,a ještě mne žaloval.

Mluvím o té slavné teorii všeho.

Čím více se vzdalujete od toho,jak se věci skutečně mají,tím složitější jsou teorie,a matematika.

K tajemství přírody se dá přijít na čistě mechanistických principech kuchyňskými počty.A když to nejde,sešel jste z cesty.

Dojdete ke stejným výsledkům jako dosavadní věda zcela jinou cestou.Ovšem opírá se to o teorii,která empirickému přístupu chybí,protože princip zůstává nezřejmý.

Máte přílišnou nábožnou úctu k těm tisícům mozků,snad proto,že se limitujete jen ve svém oboru.Anebo hájíte svůj stav.
Je to pochopitelné,jeden nemůže vědět všechno,je toho hodně k nastudování.
Je mi jich skoro líto.

Mám to štěstí,že jsem od krav;pokud na mne něco začne být složité,vím,že to asi tak nebude,a hledám jinde.

Za gratulace dík,povzbudil jste mne,začínám být líný.Včera odpoledne jsem si vzpomněl,že ráno jsem měl být u zubaře.
Je to závod s alzhajmrem.

Kdyby to tady začalo chcípat ,jsem ochoten se tady s Vámi o něčem hádat,Vaši fanoušci rádi vidí,jak mi tady dáváte na frak.Alespoň 12,000,zasloužíte si to.
Kdybyste o to nestál,jsem nad věcí.

Skromnost je pro ty,co v životě vymysleli akorát co k obědu.Tu přenechám těm,co k ní mají důvod.
Že je to neskromnost nevzělaná,proč ne.Pámbu taky nechodil do školy.
Jeho syn ano,měl jiné názory,a víme,jak to dopadlo.
05. 08. 2011 | 08:50

Tenionen napsal(a):

skeptický

Všechno je to o geometrii a topologii. To poznal už Albert. Tři rozměry nestačí, zkuste Calabiho-Yauovy variety.
05. 08. 2011 | 10:26

skeptický napsal(a):

Tenionen
Nikdy jsem více než tři dimenze nepotřeboval,a to včetně času.Navíc jsou velmi náročné na představivost.Trik je vyjádřit třídimenzionální funkce do dvou dimenzí na papír,a naučit se v tom orientovat.V nejhorším případě si napsat prográmek a udělat salámovou metodou tabulky.

Koukám,že jsou lidé,kteří jsou také pesimističtí,zda tam ty síly vůbec patří.Což ale nemusí nic znamenat.Mně je to nesympatické,zatím mi to nikde nechybělo.
Zase to končí tím,že potřebují větší urychlovač.
05. 08. 2011 | 10:54

buldatra napsal(a):

Obecně lze konstatovat, že doba si žádá urychlovačů a to i tam, kde bychom urychlovač nečekali. Bez urychlovače to dnes zkrátka nejde, urychlovačů není nikdy dost.

A tak můžeme sledovat, že jsou urychlovače různé, dle toho, co a kde je nutno urychlit, protože nic se neděje dostatečně rychle, vleče se to jak slimák.
Aktuálně jsem zjistil, že byl uveden do provozu a použit urychlovač na newyorské burze akcií, který se však asi vymknul některému makléři z rukou (buď urychluje příliš rychle, nebo jen selhala nějaká teorie, popřípadě to řádně nasralo nějakou nestabilní částici, zkrátka, různých možností je neurekom).
05. 08. 2011 | 11:49

buldatra napsal(a):

PS

Globální dodatek k urychlovači

http://www.novinky.cz/ekonomika/240989-globalni-pad-akcii-burzy-po-celem-svete-zachvatil-strach.html
05. 08. 2011 | 11:51

Tenionen napsal(a):

buldatra

Ano, proto naše vláda rozpočtové odpovědnosti pověřila svého hlavního urychlovače sestavováním rozpočtů, které nás urychlí směrem k vyspělým ekonomikám (většímu dluhu).

skeptický

Se třemi dimenzemi narazíte na spoustu omezení, i prosté současné zrychlení rozpínání vesmíru je bez dalších dimenzí oříšek. Proto se hledají temná hmota a temná energie (a určitě je najdou, i kdyby si je měli vymyslet). Pravda bývá prostší.
05. 08. 2011 | 12:08

skeptický napsal(a):

Můj kdysi bystrý,i když pomalý analytický mozek ze v bádání nikdy kravinami nezabýval.Ty úlety si nechávám na relaxaci.

Když vytvoříte blbou teorii,a začnete si do toho vymýšlet částice aby to vycházelo,a pak provádět výzkum vymýšlením si zařízení,která by je mohla najít,děláte z lidí blbce.Je úžasné,že se na to peníze vždycky najdou,a nemalé.

Důležité je rozlišit podstatné od nepodstatného,nebo nesouvisejícího.Nějaký šílenec v umolousaném saku tvářící se skromně vítězně před popsanou tabulí které krom něho nikdo nerozumí.

S rozpínáním vesmíru si nedělejte starosti;jestli se rozpíná nebo zapíná,tak my i metr kterým to měříme děláme totéž.

Hmotu máme před očima,a nevíme co s tím.Zatím vymysleli akorát bombu,anebo s tím vaří vodu.

Geometrie je matematika v obrazech.Na některé vztahy prostě algoritmus nebo rovnice napsat nejde,nebo by jich byla celá řada.

A takový matematik je vlastně slepec.Někdy se dobere výsledku,ale nejspíš neví proč.A ti,co tomu nehoví chodí a říkají jak je brilantní,aby bylo vidět,že jsou v obraze.
Napsat,že příroda je prostě taková nejde.

Výsledek nějaké teorie všeho bude co? Jedna rovnice,která vysvětluje vše a zahrnuje všechny známé fysikální veličiny a konstanty?Nebo sada rovnic,nebo nějaký geometrický obrazec,nejspíš vektorový diagram?
05. 08. 2011 | 14:11

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pan Skeptický,...výsledkem nějaké teorie všeho,.... bude zas jen "zrnko prachu", poletující si nekonečným vesmírem,...a můžeme, kdo chce,/já nechci/, zase bádat,... definovat energie, prvky, ..rychlosti, zákony,...no třeba se na to "zrnko prachu nabalí, nebo přilepí", úplně, ale úplně " NĚCO" jiného, lidský mozek zajásá, začne zase bádat, definovat další energie, nové prvky,.......a při tom zapomene, že už bylo dávno řečeno,...prach jsi a v prach se obrátíš. Bádejte, bádejte,...držím se osvědčených a životem prověřených teorií, ty neověřené a nedefinovatelné, roznáším cestou na svých podrážkách,...ja-ko-zrn-ko-pra-chu. To byl jen takový okamžitý nápad, psát o vážném nevážně. Tužka.
05. 08. 2011 | 14:40

skeptický napsal(a):

Tužka

Máte pozoruhodnou vlastnost že na Vás nejsem alergický.(Abych se držel tématu,je to poklona).
Narodil jsem se blbej,snažím se,abych tak neumřel.Něco tady dělat musíme.
Každý je moudrý ve svých vlastních očích,ale mne stále honí pochybnost.Kolegáček říká,že z toho jsou frustrace,a on je nějaký kanon na fakta.
05. 08. 2011 | 14:53

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, díky, pane Skeptický, ... svoje narození přeskočím, kdybych napsala "na tvrdo", jak to bylo, asi nebudete věřit. Namyšleně se domnívám, že jsem se nenarodila blbá, protože jsem se ledacos naučila. Ve svých vlastních očích moudrá nejsem, protože dělám/kam má paměť sahá/, věci, o kterých občas ti kolem říkají,...to bych nedělal, co z toho máš,..a tak podobně. Nermoutím se, že jsou odvětví lidské činnosti o kterých vím "kulový", namátkou jmenuji svět klasické hudby. Poslechnu si, když se mi něco líbí, nebo mám náladu, tím to hasne. Život je příliš krátký, nelze vše stihnout, a pokud někomu dělá dobře, mít mne za "opožděnou",/ ne abyste si tuto větu vztahnul na sebe, na to jsou jiní/, tak já jim tu radost udělám, ať si "tahaj triko".
V nejhorším případě si řeknu,...pokud si myslí, že jeho tělo v krématoriu bude hořet jasnějším plamenem, že toho přečetl víc, tak se mýlí a červi ho budou žrát jako kohokoliv jiného.

Přeji příjemné páteční odpoledne, káva dopita, povinností plný kbelíček, jdu něco "odbourat". Tužka a úsměv, prosím
05. 08. 2011 | 15:28

skeptický napsal(a):

Tužka

S tím krematoriem a červy je to tak lyrické.DíkyVám už nikdy nebudu muset říkat,že má někdo do zadele díru,jako každej druhej.

Angličani mají hezké úsloví: He thinks his shit does not stink.
05. 08. 2011 | 18:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tady je humusu už moc.
05. 08. 2011 | 19:13

antiques napsal(a):

quantite <a href="http://www.dynastyantique.com/ming-dynasty-zhengde-reign-fahua-coloring-porcelain-pot-with-dragon-pattern-p-1859.html">fahua ware</a>
01. 11. 2011 | 05:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy