Zbourejte hotel Praha, zasypejte normalizační metro!

09. 07. 2013 | 19:02
Přečteno 19124 krát
Bydlím v Dejvicích, na dohled od hotelu Praha, který se mi vždycky velmi líbil svými elegantními křivkami. Nyní se dozvídám, že má být zbourán. Považuji to za stejné zvěrstvo, jako chystané bourání domu čp. 1601 na Václavském náměstí 47, a jako před mnoha lety zbourání někdejšího nádraží Praha Těšnov.

Jsem jen laik, a proto mohu argumentovat jen tím, že se mi „normalizační“ ta stavba líbí. Níže uvádím podstatnou část článku syna hlavního hlavní autora hotelu Praha, prof. ing. arch. Jaroslava Paroubka (1921 – 1997), se kterým naprosto souhlasím (zvýraznění některých vět mnou):

Rozhodnutí o zbourání hotelu Praha není ničím jiným než projevem arogance moci a nenávisti ke všemu, co se stalo za minulého režimu, včetně toho kladného, co bylo tehdy vytvořeno. Někteří lidé jsou schopni jen černobílého vidění, nejsou schopni vidět, že za režimu, na němž poprávu nenávidí nedostatek svobody a demokracie, se vytvořilo i mnohé, co obohatilo naši společnost a udrželo ji ve vyspělé části světa. Ve zvýšené míře to platí pro dnešní elity, které se i skoro čtvrt století po pádu starého režimu vůči němu neustále často zcela primitivním způsobem vymezují. Dokonce se zdá, že toto vymezování s uběhlým časem sílí. Je ironií, že to odpovídá zprofanované Leninově tezi, že po vítězství revoluce se třídní boj zostřuje. Jedním z projevů tohoto zostřování, které je ale čím dál víc jednostranné, je i rozhodnutí o zbourání hotelu Praha.

Právě hotel Praha je dobrým terčem černobílé nenávisti. Původně měl být investicí přímo komunistické strany, byl projektován, stavěn a provozován téměř v utajení a měl sloužit hlavně komunistickým představitelům našim i cizím. To všechno jistě patří do oné černé části pohledu na něj. Hotel Praha je však zároveň významným architektonickým dílem, jak ostatně nepopírá většina odborníků. Ti, kteří to popírají, mezi argumenty uvádějí právě takové, z kterých je zřejmé, že hlavní, co jim vadí, je, že hotel byl vybudován za komunistického režimu pro komunistické funkcionáře.

Původ myšlenky zbourat hotel Praha dobře odhaluje článek „Bourání hotelu Praha je soudobé obrazoborectví“ na internetových stránkách klubu Za starou Prahu. Jde o obrazoborectví, které se v minulosti již tolikrát událo. Po každé revoluci se objevují fanatici, kteří z nenávisti k poraženému režimu, který jim přitom většinou neuškodil a proti němuž dosud nevystupovali, chtějí zničit vše, co po něm zůstalo. V Rusku po revoluci někteří chtěli zničit železnice a postavit nové, proletářské. U nás se začátkem devadesátých let dokonce ozývaly hlasy, naštěstí zcela ojedinělé, že se má zasypat metro. Rozhodnutí zbourat hotel Praha pochází ze stejných zdrojů.

Je zajímavé, že jediný racionální argument pro zbourání hotelu Praha, kterým je jeho nehospodárný provoz, se v argumentaci zastánců zbourání objevuje jen minimálně. Přitom právě plýtvavost, která byla jednou z hlavních charakteristik zadání stavby, byla projevem arogance moci, v tomto případě moci komunistické. Zdá se, že dnešním kritikům vadí méně než to, že na základě komunistického zadání a pod dohledem vysokých komunistických funkcionářů vzniklo dílo, které je příčetnými lidmi vysoce ceněno. Narušuje jejich přesvědčení, že za vlády komunistické strany nemohlo vzniknout nic přínosného a vše, co se udělalo, bylo špatné.

K tomu, že provoz hotelu Praha je neúměrně drahý, je třeba dodat, že to není problém neřešitelný. Již počátkem devadesátých let původní autoři projektu navrhovali rekonstrukci, která by umožnila zvýšit počet lůžek v hotelu a tak náklady na jedno lůžko snížit. To se dá provést i dnes. Jako racionální vypadá i argument, že tak velká stavba se nehodí do vilové čtvrti. Takže tam, kde jsou samé malé domy, nemůže být velký? Je množství příkladů, kdy spolu malé a velké stavby dobře koexistují, záleží jen na pochopení architektů pro dané místo.

Myšlenka, že co se za starého režimu vytvořilo, bylo „hnusné“, v čisté podobě vystupuje v článku bulvárního novináře J. Doležala Hotel Praha je hnusnej a měl by se zbourat!. Nenávist z něj přímo čiší: „Ta stavba je hnusná, hnusná a potřetí hnusná.“ Jeho neschopnost posoudit architektonickou úroveň stavby je vidět i z toho, že jako protipól k hotelu Praha vyzdvihuje sídlo společnosti PPF na rohu Evropské a Gymnasijní ulice v Praze 6, které se hotelu Praha nemůže rovnat.

Doufejme, že nenávist a černobílé vidění časem zeslábne, jak tomu zatím v dějinách vždy bylo. Vždyť i komunisté, kteří po Únoru zakazovali některá význačná umělecká díla první republiky, se postupně umírnili a například významné církevní památky nebourali ani v nejhorších dobách, ač církev nesnášeli. Je přece možné odhlédnout od ideologie, v jejíž působnosti umělecká díla vznikla, a ocenit jejich krásu a dokonalost.

Obdivujeme římské Koloseum, které bylo postaveno, aby v něm byli hrozným způsobem mordováni lidé a aby se jiní na to dívali pro svou zábavu, a nezdůrazňujeme, že je postavil nelidský režim, ale vyzdvihujeme smělost architektů a um řemeslníků, kteří nám toto dílo zanechali. Snad i to, co bylo vytvořeno za normalizačního režimu, který byl mnohem mírnější než římské otrokářství, bude tam, kde osvědčilo svoji úroveň, přijato a iracionální nenávist, která dnes lomcuje mnohými příslušníky zdejší elity, ustane. Kdyby hotel Praha vydržel, za několik desetiletí by možná patřil mezi několik desítek budov, které Prahu dělají Prahou, jako například Belvedér.

Možná nakonec ti, kdo chtějí hotel Praha zbourat, dojdou k rozumu. Třeba k tomu přispěje i úterní demonstrace.


*************

Chtěl bych ještě podotknout, že kandidátem na zbourání byla před 20 lety i další dejvická “komunistická stavba”, hotel International (dnes Hotel Crowne Plaza), kdysi vysmívaný (řekl bych, že docela právem), dnes považovaný za zajímavou kulturní památku. Podle mého názoru je hotel Praha architektonicky mnohem lepší...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

VašeK Dalnici D1 zacali stavet zli kapiteliste, proto ji bolsevik nechal po valce zarust koprivami.
Takze D1 nebourat...
11. 07. 2013 | 00:33

scallop napsal(a):

Viola

Vase veta ohledne srovnani bolseviku a Karla IV

"Je to docela dobré srovnání, oba systém i vládce byli mocní a měli prostředky a měli originální nápady a využívali ty nejchytřejší k budování měst, nebo města Praha a ještě pro ně rádi pracovali věhlasní umělci."

sice nedosahuje kvalit dnes uz zlidoveleho

"Dve tretiny naroda umiraji hladem a vy si tu zvanite v divadle"

ale jdete spravnym smerem. Doporucuji pouzivat kratsi a udernejsi vety !
11. 07. 2013 | 07:01

Bestia triumphans napsal(a):

Jáchym napsal(a):
"K tématu demolice Hotelu Praha umělecké hodnoty:
http://www.literarky.cz/politika/domaci/15337-kde-najde-azyl-libensky-a-spol"

!
Vidíte, PPF nabízí lustry, ale nikdo nemá zájem.
11. 07. 2013 | 08:08

Pavel napsal(a):

Prohlédl jsem si ten HOTEL na fotkách v přílohách tohoto příspěvku. Líbí se mi velice včetně jeho mistrného zasazení do 'svahovité' přírody. V někdejším Leninově Rusku, v dobách revolučního záchvatu, rusové vytrhávali 'Carské' koleje a nahrazovali je kolejemi 'Socialistickými'. Jak je vidět, i u nás v současnu vyskytují se zabedněnci, schopni podobných činů. Toho "X" Doležala jsem před časem viděl v jakémsi časopisu, kde si nechal masírovat ("posilovat")své přirození od jakési masérky (= velký fotky)!!! Mám za to, že na rozdíl od ostatních lidí má tento živočich centrum myšlení právě v tomto pohlavním orgánu, takže důsledek této anomálie zcela odpovídá úrovni Jeho první signální soustavy, té 'vyšši' zcela postrádaje...
11. 07. 2013 | 08:15

Pepa z Přeštic. napsal(a):

Milí občané ČR a diskutující. Prosím Vás, nic nebourejme a nezasypávejme a zbavme se těch, kteří rozdělili naší republiku, poté ji rozkradli a předali za babku cizákům a následně 23 let provozovali v naší vlasti diktaturu politických stran pod vedením takových jako tuneláři z PPF, Penty, J+T, ČEZ, MUS, Médií a pod. Je tu nasnadě jedna velmi dobrá zkratka jak s nimi zatočit a to hezky česky. A protože toho bohdá nebude aby český král z boje utíkal, tak panu prezidentovi 4. odboj navrhuje aby využil svého ústavního práva podle čl. 62, písm. c /rozpouští Poslaneckou sněmovnu/ a to na základě VŮLE LIDU, protože jsme pana prezidenta o to požádali jako občané ČR v ODPORU podle čl. 23, Listiny základních práv a svobod. O pomoc při ochraně demokratického řádu v NAŠÍ VLASTI byli také požádáni Vláda a lid USA, Vlády všech států EU, vrchní velení NATO a další jiní státníci a světové instituce. Třešničkou na dortu je ale to, že jsme o zastupování před těmito institucemi a osobnostmi požádali pana prezidenta Ing. Miloše Zemana. Odpověď jsme potom dostali při jeho inauguračním projevu, kdy nám vzkázal, že bude prezidentem těch 10 milionů neprivilegovaných občanů. Toto je totiž veřejně vyhlášený slib, jehož nedodržení si občané mohou v budoucnu jako suverénní vládci a mocipáni dle ÚSTAVY ČR právně vymáhat a to zase podle ústavy a listin o lidských právech nejen našich ale i mezinárodních. Podrobnosti najdete v archivu na stránkách ERS a 4. odboj. Způsob je následovný a čistě ústavní bez jakéhokoliv násilí a zneužívání moci. Prezident předstoupí před Poslaneckou sněmovnu a v přímém přenosu oznámí veškerému obyvatelstvu ČR, že ROZPOUŠTÍ SNĚMOVNU na základě požadavku LIDU. A aby bylo jasno kdo jej k tomu pověřil, požádá občany ČR aby v tento okamžik vyšli ve svých bydlištích před své státní zástupce a tím dali zřetelně svoji VŮLI NAJEVO. Doufáme, že to určitě budou přímým přenosem dokumentovat všechna média, která se doposavad prohlašovala za ty co hájí demokracii v NAŠÍ VLASTI. Okamžitě poté, může nastoupit to právo předem již avizované prezidentem, které přišlo z Vysočiny a 4. odboj veřejně prohlásil, že v tom to případě jdeme ruku v ruce s tímto právem LIDU. To totiž uvolní Policii ČR a státním zástupcům ruce bez zdlouhavého vydávání zločinců ze zákonodárných, státních, mocenských orgánů v NAŠÍ VLASTI. Toto lze udělat v rámci zákona, když pomine IMUNITA těch největších protilidových a protiústavních padouchů. Následně se také bude museti okamžitě zastavit degenerace naše obyvatelstva vlivem drog, hazardu, obchodu s bílým masem, veškerého násilí, vraždění a to i v procesu výchovném v naší kultuře, masmédiích a zájmové činnosti i sportu. Takže UHELNÝM KAMENEM je rozehnání sněmovny do všech světových stran a věznic s ostrahou do vyřešení toho PADNI KOMU PADNI. A začít s uplatňováním toho, CO BYLO UKRADENO, MUSÍ BÁTI VRÁCENO. No pro začátek to zatím stačí a co bude následovat všichni najdete Hnutí za přímou demokracii a Reforma společnosti, kde je i návrh nového průběžného volebního systému. Tímto způsobem se také naplní absolutní právo občanů ČR jako voličů a vládců v naší vlasti. Bude nastolena OBČANSKÁ SPOLEČNOST podle PŘÍMÉ DEMOKRACIE. Takže se naplní ustanovení čl. 20, odst. 4, Listiny základních práv a svobod / Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny od státu/. Tím se také odstranění všelijaké financování státem a každý kdo bude chtíti do politiky a vedení NAŠÍ SPOLEČNOSTI si musí počkat, až za jeho dosavadní činnost a práci pro společnost si jej občané ČR všimnou a požádají jej o to, ABY NÁS ZASTUPOVAL a to ještě za podmínek uvedených v nové OBČANSKÉ ÚSTAVĚ, bez imunity, s jeho odvolatelností a trestně právní a hmotné odpovědnosti. Odměnu za práci pro společnost mu bude dána LIDEM podle jeho výsledků práce pro společnost. A jakou úlohu musí hráti v naší společnosti naši učenci, vědátoři, profesoři, docenti a všichni humanitní vzdělanci, to se také dozvíte od LIDU, který má na to svůj pohled, když vám dal k tomu vzdělání příležitost, prostory a financuje to jako bůchví co. Ano trestně právní a hmotná odpovědnost před společností Vás také nemine. Hezký den Vám všem přeje JUDr. Josef Hörl. Toto jméno si vygúglujte na YouTube a budete to míti i s obrazem.
11. 07. 2013 | 09:29

Miloš Zeman napsal(a):

Nikdo z vás nepochopil, že nejde o hotel. PPF je jedno co na pozemku stojí. Po zbourání zde bude postaveno nové sídlo (vilka s parkem a protiatomovým krytem) pro nejvyššího.
11. 07. 2013 | 09:38

modrý edvard napsal(a):

Přečetl jsem článek a většinu diskuse. Souhlasím s názorem, že kdo chce hotel ponechat, ten by měl taky říct, z čeho bude platit jeho provoz. /a za co ho případně koupí od Kellnera/. Možná už někde probíhá sbírka.
11. 07. 2013 | 10:00

Ota Veverka napsal(a):

Nečtu články pana Hořejšího příliš často. Vím totiž předem, co mě čeká. Ani tentokrát nezklamal.
V roce 2011 činila ekonomická ztráta betonového monstra Praha s šedesáti čtyřmi zaměstnanci pouhých 33 (slovy třicet tři) milionů korun. Rozhodl jsem se tedy panu Kellnerovi napsat dopis:

Pane Kelnere, nebourejte prosím nenávistně tu nádheru, panu Hořejšímu se to líbí.
Můžete to přece zrekonstruovat. Vždyť do roku 2008 spolkla částečná modernizace jen asi 250 (slovy dvě sta padesát) milionů korun. Vrazte do toho další stovky milionů. Panu Hořejšímu se to líbí. Sice ani americký hotelový řetězec Hyatt do toho nešel, ale kam se nějaký americký kapitalista hrabe na českého zlatorukého člověka.

Upusťte prosím od projevu arogance moci a nenávisti ke všemu, co se stalo za minulého režimu, včetně toho kladného, co bylo tehdy vytvořeno.
Já vím, že je vám nějaká nenávist k socialistické výstavbě a arogance moci u pr...., jste jen obchodník, který nechce zbytečně ztrácet peníze, ale pan Hořejší má jiný, zcela jistě pravdivý názor.

Pane Kellnere, rozumím tomu, že nechcet ztrácet desítky milionů ročně, ale je tady cesta. Požádejte stát o dotace. Naše bohatá, nezadlužená republika vám je jistě ráda poskytne a daňoví poplatníci (zejména ti, co tady povykují v čele s panem Hořejším), to s nadšením zaplatí. Není v tom žádný problém.

Děkuji za pochopení, pane Kellnere a přeji vám další příjemné desetimilionové ztráty.
S uctivým pozdravem (i od pana Hořejšího a dalších místních užitečných i neužitečných...) přeji hezký ztrátový den.
11. 07. 2013 | 10:14

Viola napsal(a):

Pane veverko

viděl jste spoustu starobylých chrámů, myslíte si, že byste je mohl obdivovat, kdyby existovali v jejich blízkosti takoví Kellerové, co chtějí bourat to, co bylo pořádně postaveno?
11. 07. 2013 | 10:22

Viola napsal(a):

modrý edvarde

pan Keller provozuje školy, kde od některých žáků bere vysoké školné, tak například z toho. A žáci se do jeho škol hrnou, proč by se nehrnuli i do podobné školy, jen ve stylu retro komunismu? Možná by se hrnuli dvojnásobně, je tam krásná vyhlídka umožňující poznávat krásy Prahy.
11. 07. 2013 | 10:24

ing. arch. Talacko napsal(a):

Takze povolit zbourat tento hotel mohl jenom idiot a pani Hanakova TOP 09, ta ktera predci myslenkove i Jakese, ta by nechala zbourat i Manhattan.

jinak hotel je velmi popularni v zahranicnich recenzich navstevniku, drive jsme meli komunisticke pohlavary a dnes je plne zastoupil pan Kellner .
11. 07. 2013 | 10:34

Yosif K napsal(a):

Jerry X Blummenfeld napsal(a):
Já v tom hotelu několikrát bydlel. Příjemný pobydlení, za rozumné peníze.
10. 07. 2013 | 22:48

To je kouzelný, bydlel jste příjemně a za rozumný peníze protože kdybyste měl platit enormní provozní náklady tak byste prostě bydlel jinde.

Lidi tam vbydleli příjemně a za rozumný peníze a soukromý majitel prodělával třeba stgo milionů ročně, nakonec proto prodal.

Soukromý majitel prodělával proto že v hotelu je desetkrát více chodeb a technických prostorů než pokojů.

Kdyby sourkomý majitel vydělával, tak by neprodával a vrovozoval by hotel dál. Sokromý majitel však svinsky prodělával.
11. 07. 2013 | 10:49

Martin prvni napsal(a):

Myslim, ze hlavnim duvodem proc je tolik protestu proti bourani hotelu je fakt, ze tak chce ucinit ten hnusny miliardar Kelner. At nam tedy zastanci stavby sdeli kdo a za ci penize by mel hotel provozovat, popripadne provest rekonstrukci. At jeho zastanci tedy zalozi sdruzeni, nebo firmu, sezenou penize a hotel od Kelnera zpet odkoupi, kdyz presne vedi co by se nemelo. Mimochodem ... pouzit cely areal pro ucely vzdelavani mi zas tak hruzostrasny zamer nepripada.
11. 07. 2013 | 10:51

Yosif K napsal(a):

Hotel byl před dvac eti lety vydražen, žádná domácí ani zálpadní hotelová společnost prodělečné monstrum nechtěla.
Hotal měl dvacet let ruský majitele kteří přišli k penězům po haluzi a mají vazby na nejbohatší ruský zhohatlíky.

Pokud i oni svinsky prodělávali kjakože ano svinsky prodělávali, tak by na tom hoetlu prodělával svinsky úplně každý.
11. 07. 2013 | 10:55

Jindřich Plzák napsal(a):

Proč by si majtel nemovitosti neměl dělat co chce. Zatím co dnes stavba nepřináší vůbec nic, bude zbouráním a následným vybudováním, ať už čehokoliv, vytvořeno, nebo udrženo pár pracovních míst a to se počítá.
Kdokoliv a už vůbec ne Klub za starou Prahu, do toho nemá co povídat. Nepatří jim to.
Zajímavý by byl dokument, kde si někdo přál zasypat metro. Mám ten dojem, že buď autor kecá a nebo to pochytil, značně podroušen, v nějaké hospodě. Pan Hořejší krásně ukazuje, jak i vysoce cenění akademici jsou také jen lidé.
11. 07. 2013 | 10:56

Jan K. napsal(a):

Viola:
Měl jsem na mysli centra měst, například obludné obchoďáky na Masarykových náměstích ve Znojmě nebo v Jihlavě. Na periferii ať se staví co chce.
11. 07. 2013 | 10:59

Ing. arch. Talacko napsal(a):

kellner jako novodobej komunistickej papalas, by nechal zbourat i Manhattan,společně s Hanakovou z TOP 09 , ktera je myslenkove na urovni Jakeše.

Jinak hotel je pomerne oblibenym na recenzich
11. 07. 2013 | 11:06

Ing. arch. Talacko napsal(a):

pane Plzaku v Praze si nemuzete zbourat co chcete, to bych mohl koupi zamek a nechal bych ho zbourat ??
11. 07. 2013 | 11:08

Mickey napsal(a):

Je to soukromy majetek. Barak neni pamatkove chraneny. Co je komu sakra do toho, jestli to zboura nebo ne?
11. 07. 2013 | 11:09

Ing. arch. Talacko napsal(a):

tak to nemusi byt hotel , muze tam byt treba Dum pro seniory , kterych je desne malo, nemocnice, sanatorium , ale zbourat ????
11. 07. 2013 | 11:11

Ing. arch. Talacko napsal(a):

a prave barak by pamatkove chraneny mel byt , vzdyt Hanakova necha zbourat barak na Vaclavaku z roku 1920, aby tam vyrostl obchodak rikam to mohou nechat zbourat Manhattan staveny v roce 1920
11. 07. 2013 | 11:13

Viola napsal(a):

Mickey

Tak si představte, že někdo příjde a koupí si váš byt i s domem a rozhodne se ho zbourat. Co vy na to? Nebudete mít žádný zákon ani dost peněz na přeplacení.
11. 07. 2013 | 11:27

Viola napsal(a):

Yosife K

Je třeba si položit otázku, proč na tom ti Rusové prodělávali, nebylo to právě proto, že byli Rusové?
11. 07. 2013 | 11:31

Viola napsal(a):

Kdo vydá povolení k demolici, je zločinec.
11. 07. 2013 | 11:32

Viola napsal(a):

Ing. arch. Talacko

tomu případu vůbec nerozumím, celé je to na Václaváku chráněné a přece se jeden dům dá zbourat?
11. 07. 2013 | 11:34

Pepa z Přeštic. napsal(a):

Všem diskutujícím 4. odboj jenom připomene, nelamte si hlavu tím kdo, co, kde, kdy, jak, čím a proč. Tuto věc si vyřeší ten kdo vyhraje předčasné volby, které budou respektovat PŘÍMOU DEMOKRACII a změnu politického systému a režimu z kapitalismu na občanskou společnost. No a jelikož to bude VŮLE LIDU, tak se konečně dočkáte té největší demokracie, kterou zatím bude NAŠE VLAST, ne vlast gaunerů a lupičů, prožívat po 23 letech diktatury politických stran. A o tom kdo a co bude rozhodovat LID podle hesla CO BYLO UKRADENO, MUSÍ BÝTI VRÁCENO. A nezapomeňme na odkaz předků, kteří již ve středověku věděli, že stát bez spravedlnosti, není státem, ale jen bandou lupičů a gaunerů. A jako dodatek na závěr 4. odboj a PRO /Právníci Radící Občanům/ říkají: AŤ ŽIJÍ POLITICKÉ STRANY A CÍRKVE, ALE ZA SVÉ A JIŽ NIKDY JINAK. Zdůvodnění je podle ÚSTAVY ČR ve vyjádření výše. Mnoho dalšího jak na to nahlíží LID a připravuje překvapení v PŘEVZETÍ MOCI A VLÁDY DLE ÚSTAVY ČR najdete na stránkách ers.blog.cz.
11. 07. 2013 | 11:40

Viola napsal(a):

Jindřich Plzák

To je právě ten problém se soukromníky, když jednomu rupne v bedně, tak pokud mu bude patřit metro, tak jej nechá zasypat, protože třeba trpí úzkostí z podzemí.
11. 07. 2013 | 11:41

Viola napsal(a):

Pozdravuji vás pane Pepo,

dobře se nazýváte odboj. Ale opravdu není nad svobodné volby, kde se každý hlas spočítá za dozoru všech zúčastněných. Pořádek musí být, jinak by se mohla také strhnout anarchie. Zatím je to pro mě dobré.
11. 07. 2013 | 11:45

Viola napsal(a):

Pepo z depa

Co bylo ukradeno, musí být vráceno, se právě v tomto případě hotelu Praha nestalo. Tento hotel byl postaven z příspěvků členů KSČ a možná i z daní ostatních lidí, po roce 1989 byl KSČ zabaven - ukraden městem a město (Bém) jej prodal RUSUM, je zajímavé, že ODS to nevadilo, že byl prodán zrovna Rusům, ale o to nejde, ty peníze měly být vráceny členům KSČ a nebyly a teď pan Kellner jednoduše chce ten hotel zbourat, vyhodit ty peníze do vzduchu, znehodnotit je, aby už nikdy nikdo nic nechtěl zpět.
11. 07. 2013 | 11:51

Martin První napsal(a):

Viole

Než budete předem někoho označovat za zločince (ten kdo vydá povolení), tak se třikrát nadechněte.

Tak navrhněte konkrétní řešení, co s hotelem, který nikdo nechce provozovat. Má to koupit stát? Má to celé platit, přestavět, či co?

Vy zastupujete ty, kteří jen hlasitě křičí a vědí co se nemá.
11. 07. 2013 | 11:51

Bestia triumphans napsal(a):

Viola napsal(a):
..."To je právě ten problém se soukromníky, když jednomu rupne v bedně, tak pokud mu bude patřit metro, tak jej nechá zasypat, protože třeba trpí úzkostí z podzemí."

!!!
:-) :-) :-)
Pomóooc!!!
Já už smíchy nemůžu, Violo, vy nemůžete být reálná osoba, to by běžný člověk nevymyslel, za vaším nickem se musí skrývat nějaká recesistická skupina, jinak to není možné...
:-)
11. 07. 2013 | 11:58

Bestia triumphans napsal(a):

Viola napsal(a):
..."Tento hotel byl postaven z příspěvků členů KSČ a možná i z daní ostatních lidí..."

!
Další pecka, to mi uniklo, vždyť to říkám, to nemůže psát jeden člověk...
:-) :-) :-)
11. 07. 2013 | 12:01

Viola napsal(a):

Martine První

A ten pan Kellner nedokázal myslet dopředu, to mám já zadarmo tady myslet za něj, když udělal takovou chybu? a kromě toho jsem tu navrhla několik řešení, nejlepší je tam tu školu udělat v tom, je to docela dobré, děti mohou ven na terásku. Zajímalo by mě, co je tam tak prodělečného. Vždyť je to sluncem osvícené a je tam teplo, v zimě se to dá snad vytopit třeba i alternativně, elektřiny to snad také nespotřebuje více, než jinde a proč by mělo?
Další možnost je na bydlení, mi samotné by se takový byt s teráskou velice líbil a lidé si dnes jsou ochotni platit i dražší bydlení. Nebo naopak udělat z některých místností bydlení pro více lidí, aby se podělili.
11. 07. 2013 | 12:04

Viola napsal(a):

Bestia triumphans

No asi vydám za tři, nebo více, ale opravdu jsem jedna a jsem ráda, že vás konkrétně bavím, možná i změníte nick na něco příjemnějšího.
11. 07. 2013 | 12:07

Yosif K napsal(a):

Viola napsal(a):
Pepo z depa

Co bylo ukradeno, musí být vráceno, se právě v tomto případě hotelu Praha nestalo. Tento hotel byl postaven z příspěvků členů KSČ a možná i z daní ostatních lidí, po roce 1989 byl KSČ zabaven - ukraden městem a město (Bém) jej prodal RUSUM, je zajímavé, že ODS to nevadilo, že byl prodán zrovna Rusům....
11. 07. 2013 | 11:51

Hotel byl prodán Rusům (Falconu s vazbami na Miloše Zemana......) pouze proto že se nenašel jinej idiot která by byl ochotný takto provozně zprasený hotel koupit. Rusové jej prodali až poté, co na něm dvacet let soustavně prodělávali.....
11. 07. 2013 | 12:41

modrý edvard napsal(a):

viola: "pan Keller provozuje školy, kde od některých žáků bere vysoké školné, tak například z toho. A žáci se do jeho škol hrnou, proč by se nehrnuli i do podobné školy, jen ve stylu retro komunismu? Možná by se hrnuli dvojnásobně, je tam krásná vyhlídka umožňující poznávat krásy Prahy." ... dobrý nápad, možná by se dokonce hrnuli trojnásobně. Zkuste to navrhnout Kellnerovi.
11. 07. 2013 | 12:57

fafnir napsal(a):

Ivan Tomek
nechci srovnávat,ale srovnával jste.
Maličká potíž toho vašeho srovnání je,že Národní divadlo a Národní muzeum z podstaty věci jsou zařízení kulturní a to označení Národní jim na rozdíl od nenárodních institucí zajišťuje jisté dotace,které nedostávají třeba ostatní divadla.Hotel je naopak zařízení postavené za účelem výdělku.Ledaže byste z tohoto procovského stavení učinil "Národní Hotel" a pak by třeba nový ministr vyčlenil nějaké státní finance v řádu stovek milionů ročně,nejlépe jako mandatorní výdaj,třeba na úkor dopravní infrastruktuty,nebo třeba na úkor sociálních služeb.
Pak tu i naznačil někdo ještě jednu možnost.My jsme se třeba skládali na opravu varhan v kostele.Také to bylo pár milionů.Sežeńte si tedy několik obdivovatelů této unikátní stavby " Národního Hotelu",zakupte jej a dotujte.Já celkem připouštím,že co se mě zdá ohavné,ne kvůli době vzniku,(Brusel,míněno restauraci se mi celkem zamlouval,a Ještěd třeba také na rozdíl od Labské boudy ) se jinému může zdát úžasné.
BTW.V Národním Divadle loni,NTM po znovuotevření.
11. 07. 2013 | 13:06

Astaroth napsal(a):

Probihaly a stale probihaji demolice mnohem cennejsich staveb, mnohdy i vice nez 100 let starych. Spousty historizujicich tovaren, kominu, kasaren (doporucuju najit kauzy kasaren Jicin a Cheb - tech kde dnes stoji obchodak Dragoun). Obrovsky areal monumentalnich a krasnych staveb z cihel a byl zcela zbytecne zboren. Nebo nadrazi, hlavne na Cesko-Nemeckych mene dulezitych tratich. Ve srovnani s tim je demolice modernisticke ohyzdnosti balsamem na dusi.
11. 07. 2013 | 13:22

Viola napsal(a):

Proč byl hotel ztrátový
informace jsou z www.praha6.cz tj. web Městská část Praha 6. Rada městské části o hotelu Praha
jednala osmkrát. Z původní min. ceny sjela na 620 a dnes na 501 milionů Kč. Cizí barák se prodává dobře. Cena je smluvní.
Tento komický posun mi připomíná handl pana Svěráka, ale ten prodával svoje auto. Pro zajímavost usnesení 2682 12.06.2002
Prodej Hotelu Praha a.s., areálu Hotelu Praha včetně souvisejících pozemků a movitého inventáře - návrhy kupních smluv tj.
sakumprásk se vším, co zbylo po Bémově mejdanu ( IX. Společenském večeru 31.5.2002) ve stylu mafiánských třicátých let v
Chicagu. "Mezi pozvanými hosty nechyběli ústavní činitelé, členové Senátu a Poslanecké sněmovny, Magistrátu hl.m.Prahy, všech
městských částí hl.m.Prahy, ředitelé základních a středních škol m.č. Praha 6 a další význačné osobnosti politického a
veřejného života v hlavním městě. Celkem se tak v hotelu sešlo zhruba okolo 3000 hostů. Radnice Prahy 6 tak poskytuje široké
veřejnosti možnost kulturního vyžití v důstojných prostorách a na zahradě hotelu, jenž je v majetku m.č. Praha 6." tisková
zpráva 5.6.2002 Ač rada 29.05.2002 rozhodla o prodeji Hotelu Praha a. s. tj. podniku. Z výroční zprávy akciové společnosti Hotel Praha za rok 2001 předložené radě 15.05.2002 zjišťujeme, že celý kolos má
minimální zisk a ten nestačí na pokrytí ztrát z minulých let. O peníze jde na prvním místě a tak se podělil MUDr. Pavel Bém (starosta za ODS,zajišťující koncepční a metodické řízení "projektu Hotel Praha", který zároveň zodpovídá za koncepci v oblasti investiční a hospodářské politiky, za koordinační a koncepční činnost v oblasti majetku - Předseda Havarijní a povodňové komise RMČ Praha 6 - Člen Představenstva Hotelu Praha a.s. a a.s. PRaK) 60000 Kč, Ing. arch. Jan Winkler 50000 (nezávislý, uvolněný člen ZMČ - zodpovídá za koncepci činnosti MČ Praha 6 v oblasti územního rozvoje a nadřazeného dopravního systému a MHD - Předseda Komise pro hosp. a majet. politiku, hosp. činnost a PO SNEO - Člen předst. Hotelu Praha a.s.), Mgr. Radko Hájek 50000 (člen rady mč za ČSSD a Člen Představenstva Hotelu Praha a.s.), Mgr. Jaroslava Hešíková 50000 alias Mgr. Jaroslava Barková-Hešíková (US - býv. místostarostka, nyní asistentka senátora Jana Rumla Členka Představenstva Hotelu Praha a.s.), MUDr. Marián Hošek 60000 (KDU-ČSL, Předseda Komise pro řešení otázek zdravotnictví RMČ Praha 6 - Člen Představenstva Hotelu Praha a.s.), Ing. Marie Kousalíková 60000 (ODS, Min. zahraniční věcí Diplomatický servisu, Předsedkyně politického klubu ODS - Předsedkyně Finančního výboru ZMČ Praha 6 - Členka Představenstva Hotelu Praha a.s.), Ing. arch. Pavel Malina 60000 (ODS, Předseda Komise územního rozvoje RMČ Praha 6 - Člen Představenstva Hotelu Praha a.s.), MUDr. Luděk Fiala 65000 (ODS, Zastupitelstvo hl. m. Praha, ludek.fiala@mag.mepnet.cz Min. zahraniční věcí, ředitel Diplomatického servisu !!??), RNDr. Jiří Witzany 15000 :-( ??!!!(nyní Evropští demokraté, dříve US, Místopředseda dozorčí rady hotelu Praha, Člen Zastupitelstva hlavního města Prahy Člen finančního a bezpečnostního výboru ZHMP), Jindřiška Baudyšová 25000, Jan Hampl 25000, Ing. Stanislav Hejduk 25000 (KSČM, Člen Dozorčí rady Hotelu Praha a.s.) a Mgr. Zdeněk Košacký ten nedostal nic. Přičemž návrh na rozdělení zisku akciové společnosti Hotel Praha a.s. za účetní období roku 2001 takto : 5% příděl do rezervního fondu ve výši KČ 53.076,16 a úhrada ztráty z minulých let ve výši KČ 1.008.447,06.
11. 07. 2013 | 13:54

fafnir napsal(a):

Yosif K
to je báječný, bohužel pozdní nápad.Já bych ho komunistům ihned vrátil.Aspoń by měli na čem prodělávat,a také by mohli v onom zařízení pořádat svá shromáždění.Až mi slza dojetím kane,když si představím Švorcovou jak spolu s Jakešem pějí Internacionálu.A za svoje.A kdyby nějakou tu desítku až stovku milionů ročně prodělávali,aspoň by neměli roupy při volbách.
11. 07. 2013 | 13:56

Viola napsal(a):

poznámka

Budova stojí blízko zámečku, kde má sídlit chystaný Institut Václava Klause, který zaštiťuje společnost PPF podnikatele Petra Kellnera.
11. 07. 2013 | 14:05

Viola napsal(a):

fafnire

paní Švorcová už nežije.
11. 07. 2013 | 14:06

Martin Prvni napsal(a):

Jeste jednou Viole.

Nechci byt osobni, ale to co pisete snad ani nemuzete myslet doopravdy.

Pisete: "Zajímalo by mě, co je tam tak prodělečného. Vždyť je to sluncem osvícené a je tam teplo" ... OPRAVDU TOTO myslite smrtelne vazne?

"Nebo naopak udělat z některých místností bydlení pro více lidí, aby se podělili" ... mate asi na mysli koldum z padesatych let ze?

"Další možnost je na bydlení, mi samotné by se takový byt s teráskou velice líbil" ... nezbyva nez Vam poradit, aby jste si tedy dum koupila, kdyz by se Vam byt s teraskou libil.


Ale, co je podstatne. Kellner (nejde o Kellnera, kdokoli) si koupil dum, ktery neni pamatkove ani jinak chranen, tak si s nim muze delat co se chce. Co Vas vede k tomu si narokovat rozhodovani, co bude s hotelem dal? Kdo ma rozhodnout, zda je hotel krasny ci nikoli? Vzdyt ani architekti se na tom neshodnou.
11. 07. 2013 | 14:29

fafnir napsal(a):

Martin První
co ji vede?Inu to, že je to Viola.S cizím se přece podniká nejlépe.To tady podnikal už všeholid,a také to tak dopadlo.
11. 07. 2013 | 14:46

fafnir napsal(a):

Viola
Zajímalo by mě, co je tam tak prodělečného. Vždyť je to sluncem osvícené a je tam teplo, v zimě se to dá snad vytopit třeba i alternativně, elektřiny to snad také nespotřebuje více, než jinde a proč by mělo?
vy jste kuriozita.Už chápu,proč zamětnavatelé nedokáží sehnat kvalifikované zamětnance.Jestli se jim nabízejí Violy se svým druhem myšlení......
V té Karviné musí být sranda.Já tam vybavoval OBI,tak proto to dělali lidé odjinud.
11. 07. 2013 | 14:51

Viola napsal(a):

Martine první

vůbec jste mi neodpověděl na otázku, co je tam prodělečného, to co jsem napsala výše, to bylo prodělečné, to bylo vyhazování peněz a může za to Bém s Klauzem a zločinci podporovateli jako je Kellner. Bohužel já si celý dům koupit nemohu, ale právě o takovém bytu s teráskou a krásným výhledem jsem snila, tak proto.
11. 07. 2013 | 14:59

Viola napsal(a):

Jo a nejsem sama.
11. 07. 2013 | 14:59

Viola napsal(a):

No OBI

to je tedy výhra architektury a pokroku. :-))
11. 07. 2013 | 15:01

Martin Prvni napsal(a):

Viole potreti:

Co je tam prodelecne? Ja nevim, jak to mam vedet? Ale asi neco ano, jinak by se o to vsichni prali, ne?

Podle Vas za prodelecnost hotelu muze Bem s Klausem a zlocinec Kellner. Nu, zajimava myslenka. At tomu bylo jakkoli, nakonec je jen dobre, ze hotel jiz nepatri mestu, ci komu vlastne patril?

Nyni ma jasneho vlastnika, ktery s nim nalozi jak uzna za vhodne. Tak by to melo ve svobodne spolecnosti byt, ne?
A jestli si to Kellner koupil jen kvuli pozemku, tak na tom take neni nic spatneho, nebo je?

To, ze Vam se to z nejakych duvodu nelibi, je jen Vas problem. Zlucovitost, nenavist a frustrace doslova kape z kazdeho Vaseho slova. Musite byt v jadru dosti nestastny clovek.

Dejte se do politiky, vstupte do nejake strany nebo zalozte vlastni a pokuste se ty mafianske praktiky zmenit. Do toho. Drzim Vam palce. A myslim to uprimne :-).
11. 07. 2013 | 15:14

Jan K. napsal(a):

Viola 14:06
Taky jsem si toho s potěšením všiml.
11. 07. 2013 | 15:49

Viola napsal(a):

Martine první

adresujte své hodnocení panu Janu K., tomu to patří za tu jeho hnusnou poznámku, no nakonec, všichni tam musíme, že Jane K.

mometálně působím veřejně zde, jinak nemůžu. Vy si Martine myslíte, že peníze jsou našimi pány, že co řeknou peníze, je svaté? Jste zvrácený člověk, když jste takový ignorant k vytvořeným hodnotám, určitě doma vyhazujete chleba, který je včera koupený a ošacení máte na jeden den a pak s ním šup do popelnice a vaše děti jsou nevychovaní spratci, kteří musí mít nejnovější model elektroniky.
Styďte se!
11. 07. 2013 | 16:17

fafnir napsal(a):

Viola
ono ani OBI nemá být výhrou architektury.To je obchod pro lidi,kteří si něco chtějí doma nebo na zahrádce udělat, opravit a podobně.Prostě pro ty,kteří nemají volšový ruce a mozek.Takže chápu,že pro vás je zbytečný,neužitečný.A toužíte po domku nebo aspoň bytu s teráskou.A co vám brání?Kupte si,pronajměte si,je jich plno volných,zejména u nás v Praze a okolí.A budou navíc levně,spousta lidí nestíhá hypotéky.Nebo si upravte.
11. 07. 2013 | 16:35

fafnir napsal(a):

A ještě jenou zábavná Viola
jenom dodatek.Právě ten,kdo si koupí jen tolik potravin co stačí sníst,ošacení takové,aby ho unosil než vyjde z módy a vůbec nepořizuje si věci které neužívá,tak ten naopak má peníze.Peníze nejsou samy o sobě ani zlé ani dobré,a dají jen dobře nebo špatně použít.A je to pouze vyjádření hodnoty naší práce,a našeho nakládání s nimi.Nic víc,nic míň.A mít je příjemné,nemít nepříjemné.
A je mi vás fakt líto.Hlavně proto,že posuzujete něco,co neznáte,a v kontextu který vám z té neznalosti uniká.Tristní.
11. 07. 2013 | 16:44

Viola napsal(a):

A měla jsem pravdu o té nehospodárnosti, byla to dohoda. Falcon capital byla, nebo je forma, která koupila dluh vůči Rusku a nebylo v jejím zájmu hotel provozovat, ale vybydlet a přenechat jinému kupci levněji tedy našemu Kellerovi, kdo ví zda to není ruský špion.
11. 07. 2013 | 17:05

Viola napsal(a):

A je spojení s Klausem, energetikou, falkonem a Kellnerem.
11. 07. 2013 | 17:06

Jan K. napsal(a):

Viola:
Ano, napsal jsem hnusnou poznámku, ovšem o osobě, která byla rovněž hnusná. Alespoň pokud ji hodnotím podle projevu k Chartě 77.
11. 07. 2013 | 17:35

Viola napsal(a):

Jane K

Charta 77 je jen přesmyčkou chátra.
11. 07. 2013 | 17:38

Jan K. napsal(a):

Viola 17:38:
Primitivové to říkají. Vy také? Ale to by znamenalo...
11. 07. 2013 | 18:26

Viola napsal(a):

Odbočili jsme od tématu. Kdyby nebylo té chátry 77, tak jsme tu nemuseli diskutovat o takové samozřejmosti, jako je zachování krásné architektury, o krásném hotelu už psát nemůžeme, protože ho bývalí a současný vlastník vykuchali a připravili k demolici.
11. 07. 2013 | 19:06

Viola napsal(a):

Jo a signatáři charty, to zní jako sígři chátry, čož je úplně nejhorší výraz, který je příhodný pro to, co se stalo a stát nemělo. Měli jsme luxusní vymoženosti a ty teď likvidujeme jen pro něčí soukromé vlastnictví, nota bene hlupáků, kteří si pořizují pro vlastní potřeby letadla za miliardy a nechávají zbourat zdravé budovy, kterým čas ještě zdaleka nevypršel a bůh ví, co do hlav dětí cpou ve svých školách za nesmysly.
11. 07. 2013 | 19:09

Bestia triumphans napsal(a):

Když je někdo jen hloupý, tak se to s ním dá ještě jakžtakž vydržet.
Občas pobaví.
Když je k tomu navíc přisprostlý, tak to už ale je čas odejít.
11. 07. 2013 | 19:39

Jan K. napsal(a):

Viola:
"Měli jsme luxusní vymoženosti"
Tak tohle tvrdit může jen komunistická fosilie.
11. 07. 2013 | 19:55

Viola napsal(a):

výborně

alespoň se mi podařilo vyklidit pole od škůdců.
11. 07. 2013 | 20:22

Viola napsal(a):

Jane K

přála bych si vás vidět jako shrbeného nemohoucího staříka žadonícího o pomoc.
11. 07. 2013 | 20:23

SuP napsal(a):

Jan K -
Už jsem na to přišel.
Viola je Dalimír Ernestovič Marian. Ale že nás prohnala, než jsme ji odhalili .....
11. 07. 2013 | 21:53

Jan K. napsal(a):

Viola:
Tak to máte smůlu, já jsem se na stáří připravil. O pomoc žadonit nemusím, já si ji zaplatím, stejně tak jako každý zodpovědný člověk. Mladí ležáci - staří žebráci, to rozhodně není můj styl.
Vlastně jedna možnost by byla, že by zase zvítězila zlodějská lúza, stejně jako v roce 1948. Ale to už je naštěstí vysoce nepravděpodobné.
11. 07. 2013 | 21:57

Viola napsal(a):

Jan K.

A co jste si zaplatil, to jako peníze se o vás postrají, četl jste blog paní
Ivy Holmerové?
11. 07. 2013 | 22:05

Viola napsal(a):

Supe

vedle jako ta jedle, jen se pana Stejskala zeptejte kolik lidí tu píše a někteří si jsou dost podobní a pod určitými články sdílejí stejné myšlenky.
11. 07. 2013 | 22:06

Fialenka napsal(a):

Pokud je staticky a funkčně v pořádku, tak bourat je plýtvání materiálem, penězi, lidským časem a prací. Využila bych ho jako domov pro seniory.
12. 07. 2013 | 06:14

Jan K. napsal(a):

Viola:
Shrbeným nemohoucím staříkem se může stát kdokoliv. A pokud se o něho nemá kdo postarat, pak ho čeká pobyt v domově důchodců, domově pro seniory, hospicu, nebo podobném zařízení. Záleží samozřejmě také na tom, jak se na stáří připravil, jaké služby si může dovolit. Žadonit o pomoc může jen ten, kdo se choval nezodpovědně, můj případ to není.
12. 07. 2013 | 06:31

SuP napsal(a):

Kruh se pomalu uzavírá. Pan professor nám tu zase předhodil krásné studijní téma, na němž se mohla v přímém přenosu projevit krystalická ideologika našich levostranných spoluobčanů.
Je tu k dispozici superluxusní "bunkr po panstvu", tak s jeho pomocí vytvořme zdání, že někomu pomáháme, on to někdo zaplatí. A že ten moloch už dávno není obecní? To přece je ilerevantní! A Dobrá voda taky renegeruje .....
12. 07. 2013 | 07:36

Astaroth napsal(a):

Viola: to je nesmysl, komuniste planovali vybydlet a posleze zdemolovat cele historicke ctvrte, ne jednu modernistickou ohyzdnost. Nastesti byl trend zastaven, vybydlovatele vystehovani do bytovek na venkov a ac obcas nejaka demolice ve starych ctvrtich bohuzel probehne, uz to neni masova asanace.
12. 07. 2013 | 09:05

Viola napsal(a):

Astaroth

můžete uvést konkrétní příklad? Jistě, tam, kde chtěli těžit okolo Mostecké pánve, tak tam nic neplánovali a obyvatele připravovali na "odsun" kvůli těžbě, tam, kde lidem chtěli zpříjemnit život, tam nechali postavit nemocnice, pošty, kulturáky, jen ne kostely, a jiná potřebná zařízení včetně dopravy. Pokud bych mohla uvést velice čerstvý příklad ze současného vysídlování historických čtvrtí současnou kamarilou, tak je to právě přednádraží v Ostravě. Byly to krásné historické domy, které současný systém nechal klidně vybydlet a kdo ví, co s tím bude dál. Okolo Ostravy Víétkovic jsou čtvrtě dávné dělnické jako památka, není to sice ladné na oko, ale je to historická zajímavost.
12. 07. 2013 | 12:06

Viola napsal(a):

Jsem ráda, že tu vidím spřízněnou duši Fialenku. :-)
12. 07. 2013 | 12:09

Zdeněk Brom napsal(a):

Viola:

V Třebíči je unikátně zachované židovské ghetto. Před rokem 89 mělo být srovnáno se zemí. Zachránil ho jen listopadový převrat. Dnes je to unikátní památka, ze které má město slušný příjem a místní obživu.

Ve Vodňanech na náměstí byly dva funkční historické domy. Byly zbořeny a na jejich místě byl postaven nevhodný obdchodní dům.

V Tábože byla roku 1977 zbořena unikátní synagoga postavená v orientálním slohu. Na jejím místě vzniklo parkoviště.

A tak bych mohl pokračovat.
12. 07. 2013 | 14:55

Viola napsal(a):

Pokud jde o tu židovskou synagogu v Táboře, pravděpodobně byl v té době obecný nezájem, což se nedá srovnat s dneškem, kdy se opakovaně památkáři snažili o zařazení hotelu Praha do chráněných památek.

Po roce 1989 se naše hranice otevřely každému a tedy židovská obec z ciziny mohla projevit zájem o zachování různých židovských památek.
12. 07. 2013 | 15:38

Viola napsal(a):

A také Zdeňku je rozdíl, když o věcech rozhoduje více lidí, než jeden zbohatlík. Tento systém je i nebezpečný. Když nějakému miliardáři rupne v hlavě, kdo ho zastaví v jeho šílenostech? Hromadění velkého množství majetku v jedněch rukách není dobré a není to ani demokratické.
12. 07. 2013 | 15:42

Viola napsal(a):

A ještě něco Zdeňku, Astaroh píše o nějakém vybydlování celých čtvrtí, na to jsem mu odpověděla, že k tomu došlo hlavně kvůli těžbě uhlí a průmyslu a nešlo o cenné historické stavby, ale staré domečky.

Hotel Praha není starý domeček.
12. 07. 2013 | 15:46

Ota Veverka napsal(a):

Jsou lidé, se kterými má smysl diskutovat a paní Viola k nim rozhodně nepatří. Poznamenala, že mohu vidět starobylé chrámy, jen díky tomu, že vedle nic nebydleli Kellnerové. Žiji vedle nejrozsáhlešího chrámového komplexu na světě a skutečně by mě nenapadlo srovnávat starověké duchovní stavby s betonovou krabicí postavenou pro několik bolševických papalášů.
Osobně je mi hotel Praha lhostejný. Jestli ho chtějí čeští daňpví poplatníci odkoupit a dotovat, dobře jim tak. Těžko ovšem od obchodníka s mozkem očekávat, že se k tomu uvolí a paní Viole tam pak pronajme byt s teráskou, jak o tom sní. LOL Sněte dál paní Violo, je to vaše nazadatelné lidské právo. Nejsem ani zvědav na to, jak se budete tvářit, až se probudíte. Nepište mi, a pokud možno nepište vůbec, jak řekl dnes už klasik. :-)
12. 07. 2013 | 18:25

Viola napsal(a):

Oto veverko

no toby se vám podobným líbílo, kdybychom se my s jinými názory nevyslovovali. Umění diskutovat je to tom, že jsem schopna oslovit někoho s kým vůbec nesouhlasím a klidně mu své názory přednést, což se vám asi vklidu nedaří, tak se trochu přemáhejte. Mi se ten hotelový komplex líbí už například z toho důvodu, že umožňuje soudružské soužití, jak jsem na jiném místě psala o tom, jak by se mohlo změnit chování lidí, kdyby se změnil způsob jejich bydlení. Viděla jsem ukázky z Číny, kde bydleli v kruhové stavbě s pavlačema okolo s obrovským atriem uprostřed a prý takový život na ně měl velmi uklidňující účinky.
Oproti stavbám, které v současnosti propagují zbohatlíci - ostré hrany, což budí nevraživost. No a jak na vás ten váš historický komplex působí?
12. 07. 2013 | 18:36

Jan K. napsal(a):

Viola na pavlači v soudružském soužití, krásný sen. A co se tam důležitého probere, kam se hrabou telenovely.
13. 07. 2013 | 08:17

Viola napsal(a):

Podívejte Jane K

Kolikrát se už stalo, že si někdo doma udělal úraz, spadnul, ležel, nebyl kdo by jej zvednul, přes zavřené dveře a mnohdy i vypolstrované, protože se bojíme, aby nás někdo neposlouchal, jeho volání nebylo slyšet a na telefon nedosáhl a zemřel.
Takový typ stavby umožňuje, že jsou si lidé ochotni rychle pomoci, bez techniky a zároveň se dobře chrání proti vetřelcům, protože se všichni velmi dobře znají. Kolikrát v paneláku znáte jen ty nejstarší a jen ty na svém patře, popřípadě nad vámi, nebo pod vámi a to jen za podmínky, že se nějak zvláštně projevují a vy si jich všimnete.
13. 07. 2013 | 10:42

Jan K. napsal(a):

Violo, nemějte obavy, naše generace, zocelená četbou o Meresjevovi, se doplazí nejen k telefonu, ale klidně i do nemocnice.
13. 07. 2013 | 15:12

Viola napsal(a):

Jane K

dám vám tu odkaz na ty budovy, které jsou už an seznamu UNESCO

http://www.novinky.cz/cestovani/254315-unikatni-kruhove-domy-pojaly-cele-klany-citajici-az-800-lidi-dnes-je-chrani-unesco.html

Není to sice přesné, jako ten hotel Praha, ale jisté prvky stability to má společné.
13. 07. 2013 | 16:12

Jan K. napsal(a):

To jsou zajímavé stavby, vlastně spíš pevnosti, dnes už nefunkční. Taky tam už bydlí jen pár lidí. Ovšem s hotelem Praha to nemá nic společného.
13. 07. 2013 | 19:25

Viola napsal(a):

Jane K

Ty stavby mají společnou filozofii, jsou to pevnosti a jsou pro kolektivní život a jejich architektura je inspirována přirozenými tvary. No kdo ví, jestli nebyli ti naši tenkrát Číńany inspirováni. Podle toho, co se o těch stavbáchv Číně píše, tak jsou ještě funkční.
13. 07. 2013 | 23:06

Prognostik minulosti napsal(a):

Nikdy jsem ho neviděl až dnes poprvé ve zprávách a přesto jsem o něm slyšel od mého kolegy z práce který ho koupil v privatizaci asi před 15ti lety za cca 90 milionů koru na které dostal od banky úvěr za okamžitě složený úplatek deset milionů a po té hotel prodal obratem se ztrátou za 60 milionů se kterými utekl do zahraničí kde ho hledal interpol.On ale každou chvíli doletěl z jižní ameriky a chodil po Břeclavi jako by ho nikdo nehledal a došel povyprávět jak si žije...........................................................

Zbourání hotelu který jsem viděl až dnes poprvé v TV je nehorázná chyba protože je to architektonická památka kterou nikdo nikdy nepostaví vzhledem k tomu že výroba doplňků už není možná například s Poštorenské keramičky kde se dělali nádherné umělecké skvosty. Je to neuvěřitelná arogance bourat tuto památku která mohla sloužit umělecká škola tradice sklářské a keramické...
Hotel Praha
Bývalý hotel Praha se nachází v Praze-Dejvicích, čp. 2450, v Sušické ulici 20 na Hanspaulce. K objektu patří i rozsáhlá zahrada mezi ulicemi Sušická, Komornická, Na Vlčovce, Na viničních horách a Na Karlovce.

Architektonická soutěž na návrh hotelu byla vypsána v roce 1971 a zvítězil návrh čtveřice renomovaných architektů Jaroslava Paroubka, Arnošta Navrátila, Radka Černého a Jana Sedláčka. Výstavba byla zahájena v roce 1975. Cena byla 800 mil. Kčs. Projekt respektoval profil terénu - bývalé tzv. Petschkovy zahrady, pětipatrová budova plynule kopírovala vrstevnice terénu.[1]

Hotelem Praha je zastavěna plocha 9 800 m2, v budově je 136 hotelových pokojů, konferenční sály, restaurace i bazén. Hotelové pokoje jsou velmi rozlehlé (prezidentské apartmá má rozlohu skoro 400 m2. Všechny pokoje jsou orientované na jih a mají výhled na Pražský hrad. Při stavbě hotelu byly použity v té době nejlepší dostupné technologie a materiály a vybavení hotelu bylo děláno významnými umělci - např. například lustry navrhl slavný sklářský výtvarník Stanislav Libenský, nábytek pochází mimo jiné od uznávaného interiérového designéra Zbyňka Hřivnáče.[1] Keramické obklady celého komplexu navrhoval Štěpán Kotrba a realizovaly jej Poštorenské keramické závody.

Hotel byl otevřen v květnu 1981 a do listopadu 1989 sloužil jako špičkové ubytovací zařízení pro potřeby Komunistické strany Československa a československé vlády především k ubytování zahraničních vládních a stranických delegací.

V roce 1989 byl hotel zpřístupněn veřejnosti a stal se majetkem hlavního města Prahy, ve správě ho měla Praha 6 a byl provozován jako pětihvězdičkový hotel. V roce 2002 městská část Praha 6 hotel prodala za 501 milionů Kč společnosti Falcon Capital spojené s vymáháním ruského dluhu.[2] V lednu roku 2013 byl komplex prodán kyperské společnosti Maraflex, kterou vlastní podnikatel František Savov.[3]

Nový majitel ukončil provoz hotelu. „Pozemky, na nichž bývalý hotel stojí, si zaslouží nové využití. Máme zde zcela konkrétní představu o moderním rezidenčním bydlení,“ uvedl ředitel společnosti Maraflex Petr Novák. Maraflex dodal, že hotel byl za minulého režimu postaven tak velkoryse, že jeho provoz není ekonomicky udržitelný. Zda nový majitel hotelovou budovu zbourá nebo jen zrekonstruuje, není jisté. Ve hře jsou prý obě varianty.[4]
Plán zbourání hotelu

V červnu 2013 byla zveřejněna informace, že hotel koupila od firmy Maraflex podnikatele Františka Savova skupina PPF. Její majoritní vlastník Petr Kellner jej chce zbourat a pozemky využít pro nový areál své školy Open Gate. Firma Maraflex má na Kypru stejnou adresu jako několik Kellnerových společností.[5] Mluvčí PPF uvedl, že demolice by měla probíhat přes zimu a ideálně by měla začít ještě v roce 2013; cena demolice se předběžně odhaduje na několik desítek milionů korun, má proběhnout metodou rozstříhání budovy.[6]

Skupina odborníků v únoru 2013 navrhla prohlásit Hotel Praha za kulturní památku. Podle nich je hotel zcela unikátní ukázkou architektury vybočující z dobového průměru. Interiér stavby i vybavení hotelu považují za neobyčejně ucelený soubor dobového výtvarnictví a designu.[5]

9. července 2013 se asi sto lidí sešlo za asistence policie na akci iniciativy Vekslák bourá Prahu na protest proti plánu Petra Kellnera a jeho skupiny PPF zbourat hotel a vybudovat místo něj park pro soukromou školu Open Gate. Škola má vyrůst na místě zpustlých hotelových garáží a záložního energetického zdroje v dolní části areálu; PPF již dříve získala i bývalou usedlost Hadovku v sousedství, která má být také součástí komplexu.[6]
14. 07. 2013 | 00:42

Viola napsal(a):

Prognostiku minulosti

je to velice smutné. Od komunismu k hyenismu.
14. 07. 2013 | 11:09

Jan K. napsal(a):

Pokud bych si měl vybrat mezi komunismem a hyenismem, tak určitě beru to slušnější. Komunismus nebrat.
14. 07. 2013 | 19:45

Astaroth napsal(a):

O vybydleni Prednadrazi vim a je mi techto starych staveb v prumysovem stylu lito. Ostrava byla a i po revoluci je, diky svemu prumyslovemu puncu, straslive nicena. Presto trvam na tom, ze v porovnani s socialismem jde o kapku proti povodni. Tenkrat bylo zamysleno postupne zdemolovat TEMER VSECHNU zastavbu z 19. stoleti. CELY Zizkov (stihlo se jen malicko, nastesti), CELY Karlin, CELY Smichov. A takto ve vsech mestech a mesteckach. Ze k tomu nedoslo je jednak otazka casu, stavby jsou to poctive a vybydlovani dlouho snasely a druhak neschopnost rezimu, ktery sve sily napiral jinam. A tak jednou nebyl beton, pak stavebni kapacity, jindy zase lidi.
Prestavby mest v Severnich cechach jsou take zlocinem, sice byly postaveny divadla, nemocnice a skoly, ale v naprosto otresnem modernistickem stylu, az bude penize a cas, mely by byt rovnez zboreny a postaveny repliky historickych staveb. Napr. Mostecke krabiconidni divadlo by melo byt bezskrupulozne zniceno a postavena kopie secesniho, ktere ustoupilo dolu.
Obecne vzato by se mely stare stavby obnovovat, jak ty orientalni synagogy (bylo jich vice), tak historisujici styly a moderni stavby nicit.
15. 07. 2013 | 11:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy