Sionismus a antisemitismus ještě jednou, aneb o Židech a arabáčích.

17. 05. 2008 | 22:00
Přečteno 25009 krát
Posledně jsem si tady dovolil diskutovat na ožehavé téma – sionismus, antisemitismus, blízkovýchodní konflikt, atd.
Jak jsem očekával, v diskusi pod mým článkem jsem byl obviněn z antisemitismu; byl jsem však překvapen, že těchto obvinění bylo méně, než jsem čekal.
Řada diskutujících mě naopak podpořila a uvedla velmi zajímavé další argumenty a odkazy (např. paní Clair).
Mezitím vyšel na podobné téma velmi jednostranně orientovaný příspěvek p. Tomského


Hned na začátku se chci znova a velmi důrazně ohradit proti nařčením z antisemitismu. Židy považuji za snad nejpozoruhodnější národ na světě, který asi více než kterýkoli jiný (přinejmenším na počet příslušníků, ale možná i absolutně) přispěl k rozvoji naší civilizace (náboženství, věda, umění, filosofie). To, co říkám, říká i spousta Židů, kteří si uvědomují, že současná velmi problematická izraelská (a americká) politika může být ve skutečnosti dlouhodobě pro zájmy jejich národa škodlivá, ba zhoubná. Kritika izraelské politiky rozhodně nesmí být ztotožňována a antisemitismem – pokusy o to jsou jen (bohužel dosti účinným) trikem sloužícím k diskreditaci kritiků.

Asi nejlépe to v diskusi pod mým předchozím článkem vystihl pan Karel Mueller:

V zásadě celý problém můžeme shrnout do dvou otázek:
- Měli Židé morální nárok na vznik státu Izrael vzhledem k holokaustu a jejich přínosu ke světové civilizaci?
Moje odpověď zní ano.
První zásadní problém: Odpověď muslimského světa: Ne.
- Mělo mezinárodní společenství morální povinnost - včetně Židů - se o Palestince postarat a zajistit jim nový domov buďto v samotném Izraeli nebo v jiném státě a kompenzovat jim majetek, pokud o něj přišli?
Moje odpověď zní ano.
Kardinální problém: Mezinárodní společenství v této oblasti zcela selhalo.
Z toho plyne vše ostatní.


Historické a morální aspekty Izraele a jeho konfliktu s Palestinci

1) Vznik židovského státu byl do značné míry důsledkem hrůz holokaustu. Všichni čestní lidé samozřejmě přáli Židům nějaké velkorysé odškodnění, bezpečnou domovinu, ve které by byli svými pány a nemuseli se bát dalších pogromů a holokaustů. Problém je, že dosažení tohoto cíle bylo spojeno s obrovským utrpením mnoha lidí (především Palestinců) a nepřímo vedlo k současné celosvětové vlně terorismu.

2) Pokud jde o často uváděný „samozřejmý” nárok Židů na Palestinu jakožto Hospodinem danou „zemi zaslíbenou” - není příliš známo, že velkými odpůrci sionismu a státu Izrael jsou některé skupiny ultraortodoxních Židů, kteří jsou přesvědčeni, že jeho vytvoření je proti Boží vůli, a že skutečný Izrael má být vytvořen až s příchodem Mesiáše.

3) Z mnoha komentářů míváme dojem, že Izraelci jsou morálně v právu, že Palestinci, resp. Arabové jsou teroristé vraždící s oblibou nevinné civilisty, zatímco Izraelci se pouze v nezbytně nutné míře brání. Myslím, že ve skutečnosti jsou z hlediska (ne)morálnosti svého počínání obě strany zcela srovnatelné. Rozdíl je v tom, že Izraelci zabíjejí pomocí moderních zbraní, zatímco Palestinci, kteří je nemají, pomocí primitivnějších zařízení. Zabitému člověku na té či oné straně je asi úplně jedno, jestli ho zabila „chytrá střela” z vrtulníku nebo bomba na těle sebevražedného atentátníka.
V existujícím kolotoči útoků, odvet a odvet za odvety nelze říci, „kdo si začal”.
Nelze zapomínat ani na to, že i Izraelci široce používali ve svém boji za nezávislost proti Britům i proti Arabům teroristických metod.

4) Rozhodně nelze ignorovat to, že počet palestinských obětí izraelských odvetných akcí je vždy několikanásobně vyšší než počet obětí izraelských.

Podle izraelského zdroje B’Tselem bylo v období 29.9.2000 – 31.12.2005 izraelskou armádou zabito 3,386 Palestinců (z toho 676 dětí). 1,008 z nich byli lidé, kteří skutečně bojovali proti Izraeli (včetně házení kamení na vojáky) a 1,185 byli prokazatelně „kolemjdoucí“. Ve stejném období zabili Palestinci 992 Izraelců (z toho 118 dětí). Z tohoto počtu bylo 683 civilistů a 309 izraelských vojáků a policistů.


5) Běžná taktika Izraelců je, že po nějakém teroristickém činu přijedou do vesnice, odkud terorista pocházel, a buldozery zboří domy jeho rodiny a příbuzných. Nebo v odvetu provedou nálet na obydlí či automobil nějakého palestinského předáka a zabijí přitom několik dalších členů rodiny a kolemjdoucích (obvykle pak vyjádří politování). Zdá se mi, že opravdu jediný rozdíl pak je, že Palestinci se nikdy za civilní oběti neomlouvají (říkají, že je to proto, že stejně všichni Izraelci jsou vojáci v záloze).
Izraelci říkají, že za civilní oběti nemohou, protože teroristé se záměrně skrývají mezi civilisty. Myslím, že takový argument těžko obstojí – Britové nebo Španělé jistě také nepoužívali stejný přístup v boji proti svým teroristům... Jistě by ho nepoužili ani Izraelci v případě, že by se stíhaný terorista nacházel na rušné tel-avivské ulici.
Nemyslím, že tento „civilizační“ rozdíl v ochotě formálně se omlouvat je dostatečný, abychom mohli říci, že Palestinci jsou „bad guys“, kdežto Izraelci „good guys“ (zvláště vezmeme-li v úvahu tu výše uvedenou statistiku B’Tselem). Naopak myslím, že je zcela na místě mluvit ze strany Izraele o státním terorismu, zcela srovnatelném s tím palestinským „terorem NGO“.

6) Arabům, resp. muslimům, se také běžně vytýká, že jsou příznivci nebezpečných fanatických náboženských ideologií. To je pro mnohé jistě pravda. Nemělo by se ale zapomínat, že v Izraeli je stále více ortodoxních Židů, kteří požívají značných výhod (nemusí např. na vojnu a neplatí daně, přestože (či právě proto) neuznávají současný světský izraelský stát). Jejich hlavní povinností je studovat Talmud a modlit se. Vliv těchto náboženských extremistů vzrůstá a v jistém smyslu se dají přirovnat k íránským ajatolláhům – je jisté, že kdyby získali rozhodující vliv, změnili by relativně sekulární stát na teokracii fungující na principech obdobných íránským. Moji izraelští vědečtí přátelé vyjadřují z takového budoucího vývoje značné obavy.

7) Často také slýcháme, že o palestinské uprchlíky se měly postarat ostatní arabské státy. To by sice bylo velmi hezké a jistě by to velmi usnadnilo situaci, ale měli bychom si uvědomit, že Arabové nejsou zdaleka jednotným národem (ve stejném smyslu jako třeba Češi nebo Poláci) – ačkoli je spojuje jeden spisovný jazyk, jsou jednotlivé arabské populace odlišné podobně jako různé národy slovanské. Nevím, jestli bychom se v případě nouze ochotně postarali o stovky tisíc vyhnaných srbských nebo běloruských bratří...

Osady a zeď

8) Zásadním problémem, který se objevil v triumfalistickém opojení po „šestidenní válce“ z roku 1967, je kolonizace okupovaných území realizovaná výstavbou židovských osad. Těch je několik stovek, celkem v nich žije téměř půl milionu obyvatel, a některé z nich jsou vlastně regulérní města střední velikosti rozptýlená po celém palestinském území (a také na okupovaných syrských Golanských výšinách). Výstavba těchto osad je v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti; je evidentní, že se jedná o prostředek, jak si postupně přisvojit i tato území.

9) Samozřejmě se nabízí historická paralela k tomuto postupu – tímto způsobem postupného záboru území vznikly celkem nedávno např. Spojené státy. Bylo to spojeno s krutou genocidou původního obyvatelstva a kupodivu toto není na rozdíl od jiných genocid chápáno příliš negativně – spíše je to prezentováno jako obdivuhodné průkopnictví, jak víme z četby románů a z filmů z Divokého Západu. Možná i proto nachází takováto izraelská politika podporu u Američanů (někdy tichou, ale častěji zcela hlasitou)?

10) Velmi problematická je také nově vybudovaná zeď oddělující Izrael od okupovaných území na západním břehu Jordánu, která by měla sloužit ke chvályhodnému účelu – zabránit pronikání palestinských ozbrojenců na izraelské území. Těžko přijatelné ovšem je, že nestojí na izraelském, nýbrž na palestinském území, a na mnoha místech závažným způsobem narušuje palestinské pozemky a komunikace.

11) Izraelské osady a zeď postavená na palestinském území samozřejmě výrazně zvyšují počet závažných problémů pro jakékoli mírové jednání a provokují palestinské snahy o odvetu.

Manipulativní žurnalistika

12) Je potřeba, abychom se nedali příliš snadno klamat obvyklou jednostrannou propagandou, abychom situaci viděli takovou, jaká skutečně je – tedy nikoli černo-bílá (zlí Arabové a hodní Židé, nebo naopak). Jsme zvyklí dívat se na věci jen z našeho “západního” hlediska; u nás k tomu stále ještě silně přispívá vliv toho, že komunistická politika byla protiizraelská a pro-palestinská – takže nyní většinou “samozřejmě” považujeme za bezvýhradně pravdivý postoj opačný.
Možná se ale situace trochu mění - byl jsem totiž příjemně překvapen velmi objektivními články ve víkedové příloze MF Dnes z 10.5. při příležitosti 60. výročí založení Izraele (J.Fingerland, M.Čejka).
A ještě více mě překvapil skutečně odvážný článek P.Zídka ve víkendové příloze Lidových novin, který končí kacířskými slovy:

„Vinou českých zbraní tu máme militantní stát, který ani za šedesát let své existence nedokázal najít modus vivendi se svými sousedy, nerespektuje mezinárodní právo a diskriminuje své nežidovské obyvatele. Ano, stal se relativně bezpečným útočištěm pro kdysi pronásledované Židy. Ale za jakou cenu?
***
Bez československých zbraní by Izrael pravděpodobně nevznikl. Nebylo by to ale pro svět nakonec lepší?“


(Odpověď na něj z pera Františka Bányaie, předsedy Židovské obce v Praze, byla však tristně jednostranná...).

Samozřejmě nemá žádný velký smysl říkat „co by bylo, kdyby...“. Mnohem důležitější je, abychom byli schopni racionálně a nepředpojatě o tomto komplikovaném problému uvažovat, a hlavně, aby zodpovědní politici dokázali nakonec ten obrovský problém nějak racionálně vyřešit (jestli je to ještě vůbec možné...). Je samozřejmé, že Izrael musí existovat, že není možné jej jakkoli „zrušit“.Skutečný antisemitismus?

13) Čas od času slýchám upozornění na vznik nějaké další aktivity, která má bojovat proti antisemitismu v této zemi. Myslím, že prakticky žádný takový antisemitismus u nás dnes neexistuje. Naprostá většina Čechů si Židů váží a sympatizuje s nimi, je si dobře vědoma hrůz holokaustu. Většina Čechů „fandí“ Izraeli. Když se řekne Žid, většině lidí se asi vybaví Albert Einstein, Sigmund Freud, Franz Kafka či Arnošt Lustig (a snad aspoň některým také Ježíš a apoštolové...). V českém prostředí není nyní židovství nějakým stigmatem, ale spíše něčím exkluzivním, co nositeli přináší spíše určité výhody.
Naproti tomu existuje značná averze vůči Arabům a muslimům. Docela běžně se setkávám s označením „Arabák“ nebo „Arabáč“ (často i psaným s malým „a“ na začátku...). Hanlivý název Židů tvořený podle stejného vzoru, který se vyskytoval v nacistických textech, je dnes bohudík společensky zcela neúnosný.
Měli bychom ovšem pamatovat, že i Arabové jsou semitským národem, a že tedy ony protiarabské nálady jsou vlastně dnešním skutečným antisemitismem, značně připomínající dávný „klasický“, protižidovský.
V diskusi pod mým minulým článkem se skutečně objevila řada protiarabských a protimuslimských výkřiků, které jako by vypadly z Árijského boje, jen byly zaměřeny proti jinému semitskému etniku...

14) Jako jasný důkaz nadřazenosti Židů tito lidé uvádějí do očí bijící kontrast mezi prosperujícím státem Izrael, který změnil dřívější pustiny v kvetoucí sady, a zcela zaostalými a živořícími palestinskými územími. Vykládají to jednak jakýmisi genetickými, či snad až nadpřirozenými vlivy, jednak pracovitostí Židů kontrastující s leností Arabů.
Takové srovnání je samozřejmě velmi nespravedlivé – podstatnou část židovské imigrace tvořili vysoce vzdělaní Evropané, kteří navíc požívali enormní všestranné zahraniční pomoci. Stát čistě „domorodých“ orientálních Židů by jistě tak skvělý nebyl...

Závěry

Většina Evropanů (včetně mě) má instinktivně sympatie k „civilizovanému“ a „západnímu“ Izraeli a mnohem méně sympatií ke kulturně mnohem odlišnějším Arabům resp. i mnoha jiným muslimům, zvláště po několika barbarských teroristických útocích proti Američanům a Evropanům.

Nicméně ani pro námi obdivovaný Izrael, ani pro celý svět není přece možné, aby přežíval další desítky a snad stovky let za cenu nespočetných obětí a nesmírných nákladů pro celý svět jako obrovská pevnost obklopená stále rozzuřenějšími nepřáteli, kteří obracejí svoji frustraci i proti nejužším spojencům Izraele.

Dosavadní taktika důsledné a mnohonásobně silnější odvety po jakémkoli palestinském resp. muslimském teroristickém útoku je zjevně kontraproduktivní. Takový přístup („metoda Lidice“) by asi dobře fungoval proti Čechům, kteří by se rychle nechali zastrašit a ohnuli by se.
V případě Palestinců a ostatních arabských a muslimských národů to tak zjevně nefunguje – zboření domu teroristovy rodiny nebo zabití části jeho rodiny při odvetné akci jen mnohonásobně rozmnoží řady ke všemu odhodlaných nepřátel.
Důsledným řešením by tak ovšem bylo jen vyhubení všech těchto potenciálních nepřátel po starozákonním vzoru. To ale (snad) opravdu dnes nepřipadá v úvahu...

Současná izraelská (ale i americká) taktika mi trochu připomíná iracionální přístup „zásadového“ rváče, který se chlubí tím, že protivníkovi přerazil čelist, i když si přitom zlomil ruku...
Takže nejen z nějakých vznešených morálních, ale především zcela pragmatických důvodů, by se mělo od dosavadní taktiky "dvě oči za oko, tři zuby za zub" upustit. Je totiž kontraproduktivní...

Jsem přesvědčen, že řešení ve skutečnosti každý dávno zná. Obě strany konfliktu by musely být opravdu odhodlaným tlakem celého světa (především USA) přinuceny k tomu, aby se vzájemně uznaly jako dva nezávislé státy, Izrael v hranicích z roku 1967 (případně s dohodnutými spravedlivými územními výměnami). Izrael by se samozřejmě musel vzdát všech okupovaných území včetně východního Jeruzaléma, opustit všechny osady na západním břehu Jordánu a Golanských výšinách a přijmout část Palestinců živořících v uprchlických táborech. Nově vzniklý palestinský stát by musel dostat masivní, dlouhodobou a skutečně účinnou pomoc a la Marshallův plán ve výši stovek miliard dolarů (pouhý nepatrný zlomek dosavadních nákladů na konflikt). Samozřejmým předpokladem by bylo jednat i s „teroristy“; hrdá zásada vyslovená např. naším statečným Milošem Zemanem („S teroristy se nejedná, s teroristy se bojuje“) sice hezky zní, ale ve většině případů k ničemu nevede. Zvláště pokud se zúčastněné strany považují vzájemně za teroristy a jsou o své pravdě hluboce přesvědčeny...

Takové řešení je ovšem založeno na asi naivním předpokladu, že stabilní mír na Středním (nebo se má říkat Blízkém?) Východě všichni zúčastnění opravdu považují za žádoucí. Obávám se, že tomu tak není. Prosťáčkovi jako já by se mohlo zdát, že USA by se měly snažit být co nejvíce zadobře s muslimskými zeměmi disponujícími ropou a plynem.
Ale nedávno jsem někde četl pojednání nějakého vysloužilého amerického diplomata o tom, že právě v takové oblasti je výhodné udržovat konfliktní situaci a těžit z ní (např. hrou na nezbytného zprostředkovatele).
A hlavně – tento konflikt je pravým požehnáním pro vojensko-průmyslový komplex USA (ale i jiných zemí) a je přímo skvělou náhradou za skončenou studenou válku se Sovětským svazem. Takže je docela možné, že pro mnohé enormně vlivné lidi je žádoucí nikoli tento konflikt uhasit, ale naopak si jej pečlivě udržovat, ba dokonce rozšiřovat jakousi „palestinizací“ dalších zemí, jako je Irák, Afghánistán, v budoucnu možná Írán... Takový „konflikt civilizací“ se může krásně protáhnout na mnoho desítek let a přinést obrovské a dlouhodobě stabilní zisky bez rizika byť jen vzdáleně srovnatelného s rizikem během studené války.

Třeba se ale přece jen za čas najde nějaký osvícený americký prezident, který si vzpomene na prorocké varování D.Eisenhowera, dá přednost zájmům většiny Američanů i celého světa, a mírové řešení prosadí...
Horší bude, když se řešení najde až po nějakém dalším obrovském a zničujícím konfliktu, po jehož skončení se zase slavnostně sejdou naši diplomaté a přijmou něco jako již kdysi:
„MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI uchrániti budoucí pokolení metly války, která dvakrát během našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti, prohlásiti znova svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velikých i malých, vytvořiti poměry, za nichž mohou býti zachovány spravedlnost a úcta k závazkům plynoucím ze smluv a jiných zdrojů mezinárodního práva a podporovati sociální pokrok a zlepšovati životní úroveň ve větší svobodě,
A K TOMU CÍLI pěstovati snášenlivost a žíti spolu vzájemně v míru jako dobří sousedé, sjednotiti své síly k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, přijmouti zásady a zavésti metody zajišťující, aby ozbrojené síly nebylo užíváno leč v společném zájmu, a používati mezinárodního ústrojí na podporu hospodářského a sociálního povznesení všech národů, ROZHODLI JSME SE SDRUŽITI SVÉ ÚSILÍ, ABYCHOM DOSÁHLI TĚCHTO ZÁMĚRŮ....“


********************************************************************************
A nakonec ještě některé zajímavé citáty:

Moše Dajan (bývalý izraelský ministr obrany a premiér):
"Naším osudem je žít v permanentním stavu boje proti Arabům... Po celé století Návratu na Sión pracujeme na dvou věcech: budování země a budování národa.... To je proces expanze, více Židů, více osad... To je proces, který ještě nedosáhl konce..... Naším úkolem není dosáhnout tohoto konce. Úkolem je přidat naši vrstvu....“

David Ben Gurion (bývalý izraelský premiér, zakladatel Izraele):
“Kdybych byl nějakým arabským vůdcem, nikdy bych se nesmířil s Izraelem. Je to přirozené: sebrali jsme jim jejich zemi... pocházíme z Izraele, ale před dvěma tisíci let, a co je jim po tom? Byl antisemitismus, nacisté, Hitler, Osvětim, ale bylo to jejich vinou? Oni vidí pouze jedno: přišli jsme sem a ukradli jsme jim jejich zemi. Proč by to měli akceptovat?”

Ehud Barak (bývalý izraelský premiér):
“Vstoupil bych do nějaké teroristické organizace” (odpověď na otázku izraelského novináře, co by dělal, kdyby se narodil jako Palestinec)

Patrick Seale (přední britský publicista zabývající se Středním východem)
Jak je dobře známo, zrod Izraele v letech 1947-1948 byl doprovázen nuceným vyhoštěním tři čtvrtě milionu Palestinců z jejich vlasti zděděné po předcích. Tehdy spáchané masakry a další zločiny – masivní konfiskace půdy a majetku, zničení celé společnosti – mohly být odpuštěny a mohlo dojít ke smíření, pokud by Izrael uznal svou odpovědnost za vytvoření problému uprchlíků, snažil se uprchlíky odškodnit a některým dovolil návrat do jejich domovů.

... často se zdá, že izraelský ocas vrtí americkým psem.

Ve své současné podobě Izrael vypadá, jako by potřeboval dalších šedesát let, aby pochopil, že bezpečnost Středního východu je nedělitelná – jinými slovy, že nemůže sám získat bezpečnost za cenu ztráty bezpečnosti svých sousedů.

Uri Avnery (dlouholetý člen izraelského parlamentu, zakladatel hnutí Guš Šalom):
... koncept jedinečnosti Holocaustu může vést k ohavné perverzi. Mnozí mezi námi argumentují, že se po nás nepožadují žádné morální zábrany, neboť „po tom, co nám udělali“ nás nikdo nemůže učit, co je, či není dovolené. „Po Shoah“ máme povinnost dělat všechno pro to, abychom zachránili židovské životy, i nečestnými prostředky. Máme povolené používat památky Holocaustu jako nástroje naší zahraniční politiky, od té doby, co je Izrael „státem přeživších Holocaust“. Máme povoleno potlačovat všechnu kritiku našeho chování od té doby, co je samozřejmé, že všechny kritiky jsou antisemitistické. Máme dovoleno nafouknout každý nepodstatný incident, jako je namalování svastiky na židovském náhrobku, abychom vyzkoušeli, zda „se antisemitismus zvyšuje“ ve světě a spustili poplach.
Chci říci, že nyní, 60 let po skončení Holocaustu, je část vyrůst z tohoto všeho. Přišel čas změnit památku Holocaustu jako výlučně židovské záležitosti v majetek všech lidí světa.
..........
Dlouhá židovská historie jako obětí vražd, perzekucí nás nesmí přimět k zabalení nás samotných do kultu sebelítosti, ale naopak by nám měla dodat kuráž, abychom se ujali vedení celosvětového boje proti rasismu, předsudkům a stereotypům, které začínají s podrážděním hanebnými demagogy a mohou skončit genocidou.

Diskutér s nickem „Není to tak trochu chucpe?“ (pod článkem pana Tomského):

Můj dědeček - původem polský žid - odmítl v poválečném období odejít do Izraele, přestože mu to jeho přátelé nabízeli, protože zjistil, že v Izraeli jsou též podupávána lidská práva, proti čemuž s nasazením života jako mladík v odboji dělal, co mohl. Znechucen propagandou nikdy neuznával sionismus, protože si nikdy nedovolil považovat se za vyvoleného a stavět život svůj nad život jiného člověka. ...... Ne každý žid je fanatický sionista, ne každý Němec nacista, ne každý Čech zloděj a ne každý Palestinec terorista. Je potřeba to mít na paměti a najít v sobě zbytky humanity, kterou u některých z vás jaksi postrádám.


Dodatek (22.5.):
Požádal mě pan Leo Pavlát, abych zde zveřejnil odkaz na jeho článek v LN, který je reakcí na mnou zmiňovaný článek P.Zídka - článek p. Pavláta je zde


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jakub napsal(a):

Martin
Nevím jestli jste tím "písálkem" myslel mne. To ale nevadí, rozhodně nechci nikoho poučovat.
Máte pravdu v tom, že některé evropské národy a Amerika se nevyznamenaly v chování k původním obyvatelům.
Některým přinesli násilně víru, jiným pokrok.
19. 05. 2008 | 20:15

Martin napsal(a):

Ne, Jakube, tim jsem myslel novinare, jestli jste to vztahl na sebe, tak to se omlouvam. Nevim, trebas v Africe moc toho pokroku nevidim. Dat nekomu schopnost se lepe zabijet za pokrok nepovazuji. Rasisticke kolonialni vlady, ktere skupily moc jen u nepocetne bile elity a puvodni obyvatelstvo vyuzivaly jen jako trosku lepsi otroky nejaky velky pokrok neprinesly.
19. 05. 2008 | 20:20

Clair napsal(a):

pane Hochamnn - pokracovani
Vcera bylo rally ve state Oregon - Portland, ktereho se zucastnilo 75,000 lidi, kteri prisli privitat Obamu v nadeji, ze ma pro tento narod jinou vizi, nez tu, kterou 8 let presentoval soucasny president, ktereho narod nikdy prilis nezajimal. Obama mimo jine zduraznil, ze bude uprednostnovat americke deti na universitach, aby mohli byt schopni globalni konkurence, aby university byly pro americke deti financne dostupne, zdravotnictvi dostupne a universalni. Problemu je pochopitelne mnoho, protoze za posledni velmi kratkou dobu se toho udalo tolik, ze to ani nelze vypsat, jednou z nich ovsem to, ze miliony prisly o sve zivotni uspory a nemovitosti a nikdo nebyl za podvody a tunely zodpovedny. Obama predstavuje novou vizu pro Ameriku a take cely svet, na rozdil od GWB, jehoz predem peclive orchestrovane a nacvicene ukony a proslovy narodu nic lidem nerikaji, jsou pokazde peclive pripravene, dokonce predni komentatori potvrdili, ze kdykoliv k pohovoru doslo, musely byt predem otazky proverene, upravene a take zodpovezene, aby se nevybocilo. Pouze za techto podminek se schuzka mohla uskutecnit. Muze nas napadat mnoho veci, jednou z nich je ovsem fakt, jestli to je president ktery vubec mluvi za tuto velmoc, nebo za nejakou jinou. Je treba si klast otazku, jestli tato zeme jeste vubec patri Americanum, nebo uz davno nekomu jinemu, a Americanum to jeste nedoslo.

Je tady mnoho faktoru, ze kterych lze odvozovat tyto pochybnosti, uvedu alespon jeden. V sobotu jsme byli s manzelem na promoci naseho nejmladsiho syna na Faculty of Engineering - Elctrical Engineering a Science, prestizni university. S veskerou slavou a pompeznosti dostalo diplomy, doktoraty 800 mladych lidi, kteri timto vstupuji do noveho zivota s nesmirne cennym papirem v ruce a zajistenou, alespon v Americe skvelou budoucnosti. Jak ovsem opadlo nase nadseni, kdyz jsme zjistili, ze nas syn byl pouze mala mensina z tech 18ti bilych, ostatnich 17 deti bylo zidovskeho puvodu. Zbytek z Ciny, Indie, Pakistanu, Bangladesh, Afriky. Ja se ptam, to snad neni mozne, kde jsou ksakru americke deti?
Americke deti nemaji narok? Americane nemaji zajem, aby jejich deti dostaly vzdelani? Co se tady deje, komu patri dnesni Amerika?
Vysvetleni nemam a velmi me to znepokojuje. Neni to proto, ze bych to tem ostatnim detem neprala, o tom neni reci, pouze je mi smutno, kde je budoucnost tohoto naroda? Jak to, ze se o to nikdo nezajima?

http://www.huffingtonpost.c...
http://www.huffingtonpost.c...
19. 05. 2008 | 20:35

jakub napsal(a):

Martin.
Afrika je opravdu trochu "tragický" příklad.
Tam ty poměry vládnou i když si zvolí svého domorodého krále , či presidenta. Bez humanitární a lékařské pomoci, by tam bylo ještě hůř.
Toto je velmi složité a rozsáhlé téma, kterým vybočujeme trochu z tématu.
V Africe se ale stejně špatně chovali i Muslimové. Ti dokonce jako první okupovali a otročili lid.
Určitě se najde mnoho zemí, kde bílí lidé původním národům uškodili na druhé straně pomohli. Bude záležet kdo použije jaké příklady a co se mu zrovna hodí zviditelnit.
Určitě se některým národům žije po zásahu bílé rasy pohodlněji, neříkám, že to musí být i štastněji. Na druhé straně byli třeba
domorodci převezeni na jiný ostorv, aby tam mohla být vojenská základna, (BIOT) a ti nás určitě mít rádi nebudou.
19. 05. 2008 | 20:38

Clair napsal(a):

pane Jakub,

o tom si nedelam zadne iluze, a vubec ne radikalnich muslimu, ale vim take, ze existuje radikalni kridlo zidu, muslimu ale take radikalni kridlo evangelikalskych sionistu, na to jsem videla vynikajici dokumentarni film, vlastne asi vsechny radikalni kridla maji podobnou vlastnost, ktera je spojuje - nenavist.
Muslimove urcite maji v nenavisti prim, vzdy se jenom podivejte na Turky a take Armence, tam preziva msta a nenavist plnych 600 let a kdykoliv tady nastane moznost, tak se budou vrazdit.
19. 05. 2008 | 20:45

Martin napsal(a):

Jakube, co se tyce Afriky tak ta je smolna a dnes mate pravdu ze humanitarni a lekarska pomoc je nutnosti. Ale je to proto, ze kolonizatori rozsekali puvodni funkcni struktury (byt z naseho hlediska primitivni) a elity schopne ridit a organizovat tvorili jen oni, puvodni elity byly vetsinou jako nepokorne vyeliminovany a nebo zkorumpovany.

Skutecne dobre, pro puvodni obyvatelstvo, vysledky kolonizace ja asi nenajdu.
19. 05. 2008 | 20:46

Clair napsal(a):

Pane Englishman:

ale je jasne, kolikrat se clovek zklame, nebot jsme nekomu pomohli a oni nas nobl dar nebo ukon prijali jako samozrejmost/ Si muzeme do nekonecna klast otazky jak nas , nebo dokonce nas vynikajici umysl pomoci nekdo dotycny naprosto prevratil naruby, nebo pratelstvi a pomoc druhe strane se nam nenavratilo? Ja to totiz tak neposuzuji, protoze ja si myslim, ze kdyz nekomu date dar, tak je to jednorazova akce, je to neco do ceho vkladate sve srdce a presvedceni, chcete prece nekomu udelat radost, tudiz postup by podle mel byt nasledujci: v tom okamziku jste odepsal hodnotu daru, tedy prestanete myslet kolik usili, casu a penez jste do toho vlozil a tesite se z toho, ze jste nekomu udelal skutecnou radost. Jestli ovsem ocekavate, ze tento dar ma neco prinesti zpatky, pak se ovsem nebavime o daru, ani o altruismu, nybrz o kalkulacnim tahu, ktery muze vyjit a nemusi a s tim byste mel ostatne pocitat, a kdyz se vysledek podle Vas nedostavi, jste zklaman. Uz se o dar vlastne nejedna vubec, je to vlastne takovy zpusob vydirani. Ja jsem ti neco dal a ted si radeji laskave uvedom, ze ocekavam nasledujici...
Jak jste prisel na to, ze islam chce ovladnout Evropu? To je nejake dogma, ktere kdosi roztrusuje a rozsiruje, tomu se skutecne verit neda.
19. 05. 2008 | 21:03

Jeltzzin napsal(a):

To Jepice
Nepsal jsem o žádných chybách EU na středním východě (byt nemůžou nebýt)
Mé základní sdělení bylo, že konflikt je veskrze náboženský
vyplývá z podstaty islámu a faktu existence Izraele, že v podstatě
nemá řešení,a že nebude zájem jej ukončit zejména z arabské (islámské)
strany.
Uznávám že rozšířením úvahy jsem to rozmělnil, ale nedalo mi to,
je přeci tak lákavé obětovat izrael pro takzvaný mír, tak jsem chtěl upozornit
že žádný mír nepřije dokud nebude svět islamizován.
a že takového "míru se nechci dožít" ani v příštím životě

Pokud jde o Evropu jsem pro jednotnou Evropu, jako civilizovaný
jednokulturní (ve smyslu křesťansko-židovsko-antickckém) prostor.
Evropu nesocialistickou, liberální, sekulární, nebyrokratickou a svobodnou
s hraniceni na okraji naší historické křestanské civilizace.
Jako celek který je tvořen ze spoda se vytvářejícím "evropským lidem".

Na rozdíl od vás ale chápu že takový celek nemůže
vzniknout bez existence onoho evropského lidu a ten se muže tvořit jen přirozeným
mísením EVROPSKYCH kultur, a že jde spíše o sto(a)letí než desetiletí.

Projekt o jakém vy mluvíte je násilný inženýrský projekt od stolů nadnárodní byrokracie
a nadnárodního kapitálu, který v zájmu svých zisků a ekonomické expanze
je ochoten proměnit naše země, města, naší krásnou evropu v cokoli
třeba "Severní Pakistán" poslouží-li to jejich zájmu.
Považuje totiž naše země za nic víc než jednu velkou fabriku,
a hlavně chce expandovat, a to mu ubývající obyvatelstvo neumožňuje
tak doveze jiné "ochotné se expandovat" i kdybyto mělo evropu proměnit k nepoznání.
a uvrhnou ji společensky do doby kamené, jenže většina obyvatel nechce žit
v Pakistánu, a nikdy by to elitám neschválila

Proto se snaží demokratický proces paralyzovat.

Ale abych to nenatahoval - informací je dost ( ale ne v CT,NOVE,nebo BBC ) kdo chce najde si.
Takže na závěr:

Opravdu vám nevadí že Lisabonská smlouva není k dispozici v české verzi v konsolidovaném
znění. i když to jednací řád EU nařizuje i pro bezvýznamné směrnice o banánech
- /už obcházejí vlastní procesy (zákony )/ aby protlačili co ONI chtějí

Opravdu vám nevadí že poslanci klopí uši a schvalují na nátlak EU zákon,
kde inzerát. " Pronajmu pokoj dvěma slušným studentká " bude trestný ??

Hezké zítra v EUSIR
19. 05. 2008 | 21:11

Martin napsal(a):

Jeltzzine, vite co ruzne dnesni mein kampfy na eurabii usvedcuje z nesmyslu ve veci Izraele ? Mir stabilni a trvajici jiz dosti dlouho s Jordanskem a Egyptem a napriklad uzka i vojenska spoluprace s Tureckem. Ale jiste, verim ze novodoby antisemitismus jen smerovany vuci Arabum i v tomto vidi nejake zamaskovane spiknuti. Vyvracet nesmysly z Eurabie nehodlam, stejne tak jako do dneska nekteri veri na Protokoly sionskych mudrcu, tak jini veri ruznym Eurabiim. Neni to o faktech ale o zakorenene v Evropanech chuti neustale mit nejakeho strasneho nepritele, ktery nas chce ovladnout.
19. 05. 2008 | 21:16

Boleslav D. napsal(a):

Pani Clair,
to se divim, ze se divite tomu, ze machometani chteji ovladnout Evropu. To tady v Cesku plati temer za svatou pravdu a vi to kazdy, tady v tech diskusich je na to nejvetsim znalcem pan Cochtan (ale i mnozi dalsi, ani nemusim jmenovat, jeste nez to napisu, tak se ozvou unisono...).
I ten krasny kulaty radar se ted kvuli tomu bude stavet v Brdech, protoze oni nas prece chteji prepadnout raketami a pak to tady ovladnout.

Jsou to proste dobyvacni agresori, na rozdil od nas Bilych Evropanu - my jsme prece nikdy nikomu nikam nelezli, tak at nas taky vsichni nechaji napokoji a zustanou si, kde jsou, ze ano?

Pan bigjirka a Pepa Repa vam vysvetli, ze uz to maji promyslene - svetovy chalifat, umma, a tak...
Myslim, ze podobneho mineni je i pan Stejskal, ktery opakovane rika, ze je hotov stat se zbrani v ruce na strazi proti nim...
19. 05. 2008 | 21:20

Pepa Řepa napsal(a):

Nikdy bych nepředpokládal, že Jeltzzin napíše tak skvělou glosu.
19. 05. 2008 | 21:20

jakub napsal(a):

Clair
Arméni X Turci máte pravdu. Nejsem si úplně jist. Myslím ale, že hlavní vinu zde mají Turci. Ti chtěli původní obyvatele vyhubit a skoro se jim to povedlo. Ta krutost v Arménii byla obrovská. Čím větší krutosti, tím déle se zapomíná.

Martin
Co se týká Afriky, ani tak moc s Vaším názorem polemizuji.
Tím opakem jsem spíše myslel třeba současný Karibik. (Pokud zapomeneme v minulosti na otroky z Afriky, někdy i kupované od Arabů).
Lepším příkladem jsou spíš některé státy Polynésie. I když i zde jsou vyjímky.
Sem patřila ta poznámka, žijí pohodlněji, to ale neznamená že štastněji.
Nemůžete šmahem zavrhovat celou bílou civilizaci.
Indiáni, Afričané, Arabové, Polynésané atd, všichni bojovali mezi sebou. Zotročovali národy nebo příslušníky jiných kmenů.
Jen z pokryteckého pohledu se ale hůře hledí na to, když tím nadřazeným je někdo s jinou barvou pleti.
Vezměte třeba národnostní čistky ve Rvandě nebo Kambodži. Kdyby takto vyvražďoval národ někdo s jinou pletí, vyvolal by tento konflikt větší odpor. Ptám se. Proč?
19. 05. 2008 | 21:26

Martin napsal(a):

Jakube, ani nahodou nasi civilizaci smahem nezavrhuji. Baze ziji zde rad a jsem s ni spokojen. Ale naprosto vytecne proto chapu lidi, kteri chteji zit ve sve civilizaci a nechteji fungovat na tom co jim bylo nami vnuceno. Timto se vracim i k zacatku, kde proste chapu nenavist nekterych lidi, a nabozenstvi s tim nic spolecneho nema, protoze je napric celym tretim svetem.
19. 05. 2008 | 21:28

Ivan Hochmann napsal(a):

Vážená paní Clair,

jsem mnohdy na pochybách,zdali se svým viděním pravd,s řešením konfliktních situací mám vůbec právo posudku.Vidím-li kolem sebe ty zapálené tváře odpíračů všemožných zákonitostí,ono zmatené pobíhání kolem žabomyších stesků ,týkajících se pomýlené skupiny radikálních osobností mám snahu zalézt do lesa a už z něj nevycházet.

Lidé mají kolem sebe tolik příkladů neštěstí,zmaru.......
život ubíhá mílovými skoky,najednou zjišťujeme,že nám přestávají sloužit tělesné orgány,ztrácíme vitalitu,najednou si uvědomujeme,že ty obrovské plány asi už nedokončíme a to máme za sebou krásný plnohodnotný život,plný nádherných vzpomínek,úspěchů.Nedotkly se nás za celý život nějak výrazně nemoci,těch pár průserů jsme efektně hodili přes hlavu a i teď když už nelze provozovat sportovní výkony máme takové množství zájmových činností,že musíme určovat pořadí.Hovořím i o své ženě.Za dva roky oslavíme zlatou svatbu.Dětičky jsou pracovité,úspěšné a hlavně zachovaly i v závažných okamžicích života dobrý rozum i srdce.Co víc si přát?

Představa,že bych byl nucen prožívat svůj život ve Vietnamu,Kongu,Libanonu......
Představa,že bych měl být přímo odpovědný za JEJICH ŽITÍ,že jsem byl příčinou jejich utrpení a zmaru.Myslíte že se spičkový politik vůbec někdy dopustí takových úvah?.Je zde jakási možnost osobní odpovědnosti,nebo je všechno jaksi ve vleku samozřejmosti a rutiny? Každá politická variace má dopředu určené svoje řešení podle vyhodnocení momentální situace mnohdy není jiné možnosti než vybrat ze dvou zel to menší.

Zmínila jste někdy ve svých povídáních JFK.Jsou známy hodiny Kubánské krize jedna po druhé.
Viděl jsem paralysovanost reakce J.W.Bushe ve škole 11.září. Nechtěl bych mít takovou odpovědnost za nic na světě.Jen lidé,kteří nechápou všechny souvislosti mají snadná řešení i odsudky.

Proto jsem mnohdy neschopen vyslovit kritickou úvahu.Neznáme podrobnosti,složitosti,specifika daných problémů a jsme naštvaní,že věci nepostupují podle našich představ.

Přitom ani nevíme jestli naše představy jsou tím pravým ořechovým,neboť i mnohé zlé se časem projeví jako neuvěřitelně dobré.Proto říkám : Netlačit na pilu.

Přeji dobrou noc. Ivan.
19. 05. 2008 | 21:37

bigjirka napsal(a):

Boleslave, kolik času jste strávil v muslimských zemích? Víte, že jsem Vás neměl za blba?
19. 05. 2008 | 21:41

Pepa Řepa napsal(a):

A jsme opět na začátku.Stejně jako je kladeno rovnítko mezi teroristické akce proti anonymním civilistům a cílenou odvetou v Palestině, je opět kladeno rovnítko mezi povstáním Arménů a tureckou cílenou genocidou čítající ke 2 milionům obětí. Tedy třetině holocaustu. Bez plynových komor.

Tady jde humor stranou. To je vrchol nestydatosti.

Kdybych byl Armén, budu mít co dělat, abych nereagoval jako pan Hobart.
19. 05. 2008 | 21:42

Sekyra napsal(a):

Ivan Hochmann:
No, ja nevim, jak muze klidne spat takovy Tony Blair, kdyz si uvedomi, kolik nestesti zpusobil.
GWB jiste spi klidne, nebot ten neni schopen si dusledky svych cinu uvedomit... Presto bych ho moc rad videl v Haagu... (i toho Blaira, ktery se jinak jevil jako slusny clovek...).
19. 05. 2008 | 21:44

Martin napsal(a):

Boleslave, pozor, je povolen jen jeden nazor, jinak jste samozrejme blb, ktery nicemu na rozdil od nekterych vseznalku nerozumi :)
19. 05. 2008 | 21:44

Boleslav D. napsal(a):

bigjirka:
"Víte, že jsem Vás neměl za blba?"

To je od vas moooc hezke, dekuji...
Proc ten minuly cas? :-)
19. 05. 2008 | 21:45

skeptický napsal(a):

Paní Clair,

O Islámu v Anglii byste se leccos dozvěděla na youtube,co jim v mešitách kážou.Financováno Saudy.

Obama,není to ten,co by chtěl odzbrojit Ameriku?Míněno soukromé vlastnictví zbraní.
Pak už zbyl jen Amen,dokonáno jest,a poznali byste,kdo jsou your new Masters.
19. 05. 2008 | 21:51

jakub napsal(a):

Martin
Také dokáži pochopit nenávist některých lidí nebo národů. Ta nenávist lidská nebo náboženská je opravdu napříč světem.
Není to jen barevných lidí k bílým, ale všech proti všem.
Černoch pohrdá Číňanem, Korejec Japoncem, Světlejší černoch tmavším černochem atd.
Já bych to nebral podle barvy pleti. Jsou prostě národy, které mají špatné zkušenosti s jinými, kteří jim ublížili.
Jsou muslimové, kteří s běloch žijí rádi. Jsou Muslimové, kteří jsou rádi, když bělochům chybí hlava.
Běloši opravdu nejsou jediní, kdo se dopustil nepravostí.
A zase ta historie. Bílí byli terorizováni
Mongoly, Turky a třeba Hanibalem.
Pak zase bílí terorizovali jiné.
Prostě národy si nemají moc co vyčítat. Je to smutné, je to ale v povaze lidí. Podmaňovat a obsazovat.
Dnes jsme silnější my. Zítra budou možná Muslimové. Kéž by s námi pak jednali stejně "nehumálně" jako s nimi jednáme my na našem území.
Kéž by se mezi nimi našlo pak stejně tolik obhájců, jako u nás, kteří by se nás zastalo.
19. 05. 2008 | 21:57

Pepa Řepa napsal(a):

Paní Clair píšete:
Jak ovsem opadlo nase nadseni, kdyz jsme zjistili, ze nas syn byl pouze mala mensina z tech 18ti bilych, ostatnich 17 deti bylo zidovskeho puvodu. Zbytek z Ciny, Indie, Pakistanu, Bangladesh, Afriky. Ja se ptam, to snad neni mozne, kde jsou ksakru americke deti?
Americke deti nemaji narok? Americane nemaji zajem, aby jejich deti dostaly vzdelani? Co se tady deje, komu patri dnesni Amerika?

Není to náhodou důsledek Affirmative action? Nebo jsou američané hloupější, či línější?

Jak si to vysvětlujete?
19. 05. 2008 | 21:57

Clair napsal(a):

Posilam Vam reseni a dnesni clanek, ze ktereho je zrejme, ze je treba usilovat o nezavislou Ameriku a take nezavisly stat Izrael:

http://www.huffingtonpost.c...
Preji vsem dobrou noc.
Clair
19. 05. 2008 | 22:01

Martin napsal(a):

Jsou muslimové, kteří s běloch žijí rádi. Jsou Muslimové, kteří jsou rádi, když bělochům chybí hlava.

Pod toto bych se Jakube klidne podepsal, to je totiz podle mne fundament nasi civilizace a to individualni pristup a ne hazeni vsech do jednoho pytle.
19. 05. 2008 | 22:06

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě mi nejde na rozum, paní Clair, proč je Obamou slibována větší účast američanů na studiu.

Když uvážím délku studia a dobu potřebnou k zavedení změny, tak mi nějak nevychází vina na GWB. On zavedl positivní diskriminaci? Nebo jiné instrumenty, které způsobily úbytek amerických absolventů?
Nebo demokraté před ním?
Nic proti Obamovi nemám.Nic o tom nevím. Jen se ptám a snažím pochopit příčinu.
19. 05. 2008 | 22:07

jakub napsal(a):

Pepa Řepa
S Vámi většinou souhlasím. S pani Clair si dost vyměňujeme názory, protože je máme odlišné.
Tentokrát si nejsem jist, jestli jste četl pozorně. Já jsem její příspěvek ale pochopil tak, že uznala vinu Turků v "konfliktu" Arménie x Turci a že vzájemná nenávist trvá 600 let.
Já pak napsal, že ta krutost v Arménii byla obrovská a že Turci je chtěli vyhubit.
Myslím, že ani jeden z nás nesrovnával Armény s Palestinci.
Možná jsem to špatně pochopil nebo napsal já.
19. 05. 2008 | 22:16

Martin Barták napsal(a):

Autorův relativistický přístup k výkladu všeho možného, viz např, prohlášení v úvodu tohoto blogu "Hned na začátku se chci znova a velmi důrazně ohradit proti nařčením z antisemitismu." a o několik odstavců dále obdiv k článku P. Zídka v LN, který je prý "skutečně odvážný", zatímco "odpověď na něj z pera Františka Bányaie, předsedy Židovské obce v Praze, byla však tristně jednostranná", získává nový obrys ve světle toho, že pan Hořejší vystupuje nejen na cizích ale i na svém vlastním(!) blogu také pod nickem Sekyra. Co kde Sekyra řekl, si můžete prohlédnout, když vyguglujete "sekyra site:blog.aktualne.centrum.cz". Lze se presvědčit, že pan Hořejší i pan Sekyra používají synchronně stejne IP adresy 86.49.82.34 a 147.231.145.123. Co může být důvodem pro tuto dvojí identitu? Buď jsou
důvody zdravotní (tj. rozdvojení osobnosti) nebo se autor snaží rozmnožit řady těch, kteří podporují jeho stanovisko. Aspoň takto, když už to jinak nejde?
Těším se na to, až pan Hořejší a pan Sekyra začnou diskutovat
sami mezi sebou.
19. 05. 2008 | 22:17

Clair napsal(a):

Pane Skepticky:
dekuji mockrat, ja to nemam cas sledovat, ja jsem rada, ze jsem rada. Zajimave, kdyz to financuji Saudove v Anglii, ze to nasi administrative nevadi, a ani panu Brownovi, a take Davidovi Milibankovi, ministru zahranicnich veci.
Obama Ameriku nema co vyzbrojovat, Amerika je vyzbrojena a lide vlastni zbrane pro svoje poteseni a zabavu. My jsme tomu nepropadli, tato kultura je nam docela cizi.

Pane Repa,

muj syn mi to vysvetloval tak, ze oni se bohuzel nekvalifikuji k prijeti na tyto obory. Sice skolne je pouhych $26,500 rocne, coz muze delat obrovsky problem, ale zase lze si pujcit, dulezite se kvalifikovat akademicky. To znamena, ze stredoskolske vzdelani je za starou backoru, ostatne se o tom velmi hovori v primarkach, ze americke deti nejsou "at par" s globalnim vyvojem a pozadavky. Proto je v prijimacich testech trumfnou evropske, cinske pakistanske a indicke deti a americke deti budou delat podradne prace. Uz to ovsem slychavam z ruznych jinych zdroju, ze s ukoncenou skolni dochazkou konci pouze 15% americkych deti, zbytek odchazi pracovat, nebo hlavne se necha najimat do armady, protoze tam maji prislibene vzdelani. Jenomze to prislibene vzdelani je prave problem, protoze to neni dodrzovano a v soucasne dobe je to prave vytykano McCainovi, ktery odmita tento zakon prijmout a dodrzet slib, ktery byl temto mladym dan pri nastupu do armady. McCain chce zakon prizpusobit tak, ze tito mladi lide jdou prece branit svoji zem a co se tyce vzdelani, to si musi hradit sami, i kdyz prave pod touto lakavou zaminkou se nechali naverbovat. Americke deti nejsou hloupejsi nebo linejsi, jejich curicullum je na baterky, muzete si vybrat co chcete, vynechat vsechny dulezite predmety, matematiku, fyziku, chemii a dalsi a vzit si pouze veci, ktere jsou jednoduche a nenarocne a presto mit ukoncene vzdelani. Standarty se nedodrzuji , nebo zadne nejsou, rika Obama, ze je treba skolstvi predelat, bavi se o zakladnich a strednich skolach. Presto, ucitele jsou placeni celkem dobre, kolem $65,000, nevim proc deti nemohou dostat kvalitni vzdelani. Nas syn mel ovsem vzdelani z Canady, tudiz zadny problem.
Dobrou noc.
Zdravi Clair
19. 05. 2008 | 22:24

Pepa Řepa napsal(a):

To jakub
asi jsem špatně pochopil to Arméni X Turci. Chyba bude na mé straně.
Některá rovnítka mezi nesrovnatelným viz Izrael - terorismus nebo WWII a odsun mne skutečně dokážou nadzvednout.
19. 05. 2008 | 22:35

Clair napsal(a):

Pane Repo,

Obama slibuje, ze se postara o to, aby byly overeny a nastaveny celostatni platne standarty s tim, aby americke deti mohly konkurovat detem cinskym a vubec globalnimu svetu. Je totiz zname, ze se zdejsi deti nekvalifikuji na vedecke obory, prave diky laxnim standartum na skolach strednich. Slibuje take ovsem pro zasvecene a vynikajici ucitele lepsi platy a odmeny, pro studenty, kteri budou chtit studovat VS zavede vyhody snizeneho skolneho, budou mit moznost si cast skolneho odpracovat o prazdninach na ruznych podpornych vladnich akcich s tim, ze dostanou $4,000 credit.
Vina neni jenom na GWB, tento trend se tahne jeste pred Clintonem, teprve ted si ovsem mnoho lidi uvedomuje, ze Amerika nema zadne vedce, fyziky, matematiky, lekare. Vsichni, kteri se dopracovavaji k ruznym cenam a trofejim pochazeji prakticky z jinych kultur a puvodem z jinych zemi. Tedy od rodicu, jako jsme my, a jejich deti jsou tady prvni narozena generace, nebo druha a je to zazita vec.
19. 05. 2008 | 22:42

Pepa Řepa napsal(a):

To Clair
to, co jste uvedla , je pro mne velice zajímavé.Je pozdě až příště.
Dobrou noc.
19. 05. 2008 | 22:46

skeptický napsal(a):

Paní Clair,

ODZBROJIT Ameriku,odzbrojit.
Prý je proti soukromému vlastnictví zbraní.
19. 05. 2008 | 22:52

bigjirka napsal(a):

Boleslave, minulý čas nevypovídá nic o současnosti. Kolik času jste strávil v muslimských zemích? Číst nestačí. Máte pravdu, není pravdou, že muslimové chtějí ovládnout Evropu. Pravdou je, že chtějí ovládnout celý svět. Džihád. Pokud se týče toho, zda Arabové mají rádi bílé, je to nonsens. Arabové patří k bílé rase. O tom, co činní ummu nebezpečnou rakovinou, jsem již psal, trochu jinými slovy to vysvětli Pepa - myslím, že lidé, kteří nepostrádají elementární schopnost analytického čtení, by to mohli pochopit.
19. 05. 2008 | 23:01

bigjirka napsal(a):

Jo.. pane profesore, opravdu trpíte disociativní poruchou osobnosti, jak uvedeno výše?
19. 05. 2008 | 23:03

Jeltzzin napsal(a):

To Martin
Mir mezi Jordánskem a Egyptem nic nedokazuje.
Muslim nesmí uzvřít mír s nevěřícím, takže o dvou výše uvedených státech to není,

Odkazy na eurabii jsem použil jen proto, že informace jsou tam koncentrovanější než Koránu a hadisech,a vice zaměřené na to čniní islám nekompatibilní s 3 tisíciletím, konec konců mé odkazy byly vyvážene 2x eurabia 2 x muslim-info - to je stránka našich muslimů pokud to nevíte./a to je skutečně síla tam pochopíte že eurabie hodně zlehčuje./ a 1x wikipedie

Pokud jde o Turecko, tak tam je islam potlačen vojenskou silou,
uvidíme až bude za pomoci EU osvobozen z pout. Takže zase vedle - ale dík za snahu.
a Hezký večer

A omluvám se, pokud nebudu mít něco zásadního asi už se vracet k tématu nejspíše nebudu,/týká se i případných odpovědí od jiných diskutérů/, kdybych si přečetl odkaz na pana Tomského neměl bych potřebu se vyjadřovat,a ušetřil si spoustu času to pan Hořejší mne vyprovokoval, tak, že jsem se na odkaz ani nekoukl a hned začal psát - od něj bych to totiž nečekal - snad od nějaké humanitně převzdělané levicové intelektuálky z MKC, ale možná to tak udělal schválně a Toským souhlasí a zaprovokoval. v tom případě gratuluji - povedlo se.

Mějte se.
19. 05. 2008 | 23:10

Martin napsal(a):

Jeltzzin, to ze muslim nesmi uzavrit mir s nevericim je tvrzeni eurabii a podobnych novodobych meinkampfu. A vi to kazdy, kdo ma predstavu trochu o tom co islam je, neni to katolicismus s jednim jedinym vykladem schvalenym nejakym muslimskym vatikanem. To ze novodobe meinkampfy za islam povazuji jen jeho nejextremistictejsi vyklad omezene skupiny jeste z toho pravdu neudela.
19. 05. 2008 | 23:22

Martin napsal(a):

http://www.islamonline.net/...

Jeltzzine, prectete si treba tohle. Predpokladam, ze to bude trosku jiny vyklad nez znate :)
19. 05. 2008 | 23:42

Englishman napsal(a):

Clair:
Na to, že islám chce ovládnout Evropu, jsem přišel velmi snadno: poslouchal jsem, co muslimští hoši říkají :-) Vážně je to velmi jednoduché, stačí jim jen uvěřit.

Ad dary a tak podobně:
Když člověk dává dar, tak za to nemá chtít nic zpět - souhlasím. Jenže to má ještě jednu rovinu: dary si nedává kde kdo, dary si dávají přátelé. Pokud někomu dávám dar, tak mu spolu s tím i nabízím přátelství. A pokud dotyčný o mé přátelství nestojí ale zároveň nechce být nezdvořilý, tak by dar měl odmítnout.

Měl jsem však zato, že vy nepíšete o darech, za které nic nemáme chtít, ale o účinnosti politiky. A na to jsem vám také odpovídal. Psala jste, že zahraniční politika USA je neúčinná a že násilí plodí násilí. Já jsem namítnul, že přátelská gesta nemusí být o nic účinnější a že pomoc může plodit násilí také.
20. 05. 2008 | 00:11

Clair napsal(a):

pan skepticky:

odzbrojit urcite ne, to si drzi a hlidaji lobyiste vsemi moznymi prostredky, jestli by Obama neco udelal, zavedl by radnou registraci drzenych zbrani a zrejme uvazuje o lidech, kteri jsou labilni povahy, nebo maji mentalni problemy, nebo meli uz nejake potycky se zakonem zrejme lekarske osvedceni, ze mohou drzet zbran, cosi jsem o tom slysela. Jelikoz mi to ovsem nic nerika, toto vubec nesleduji, takze to neberte za svaty gral. Se mohu take mylit.
20. 05. 2008 | 01:11

jakub napsal(a):

Pepa Řepa.
To "X" mělo v mém podání znamenat konflikt. Ne rovnítko, že bych je dával do jednoho pytle.
Chyba je na mé straně, mám místo znamének používat slova, která se nedají zaměnit nebo jinak vysvětlit.
Arméni jsou tvrdý a hrdý národ, který to neměl v blízkosti Turecka vůbec lehké.
Vážím si jich, protože na svém území dokázali zastavit postup Turků a posouvání muslimského způsobu života.

Martin.
Většinou se do krve neshodneme. Jsem rád, že včera jsme poprvé našli něco společného a dokázali spolu komunikovat bez emocí.
Tak by to mělo být. Věcně, ne osobní nevraživost.
Váš poslední souhlas s moji myšlenkou, že ne všichni muslimové jsou stejní, znamená ale také to, že ne všichni bílí jsou stejní.
Přeli jsme se o následcích vnášení bílé kultury a způsobu života do jiných etnik.
Já jsem na prvním místě Čech, žijící v Evropě. Nejsem národností Evropan.
Necítím se proto vinen otroctvím a útlakem původních obyvatel. Nemusím se cítit vinen jednáním Angličanů, Portugalců, Španělů nebo Francouzů v zámořských kolonií.
Češi nikdy žádný národ takto neobsadily. Pokud se nebudeme zabývat třeba Velkomoravskou říší. ha ha
Nestojím proto ani o to , aby jsme byli obsazeni někým my. Netvrdím že nechci aby tu žili slušně cizinci. Nechci ale, aby to tu vypadalo třeba jako ve Francii. Celé komunity ve městech, kterým se bude muset slušný člověk vyhýbat. Bát se vycházet do ulic, protože někdo v jiné zemi nebo nějaký jednotlivec nakreslí třeba do novin nějakou karikaturu.
20. 05. 2008 | 06:51

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Bartáku, pro rozdvojení osobnosti mám mimořádné pochopení.My píšeme z jedné IP adresy dokonce tři.
Pepa Řepa, Alzi Heimmer a Park-In-Son.
20. 05. 2008 | 07:15

jakub napsal(a):

Černí Jihoafričané nechtějí nadměrné množství černých přistěhovalců za Zimbabwe a masakrují je.
Tvrdí, že jim berou práci, zvyšují kriminalitu atd.

Pár otázek:

Jsou to rasisté, když jsou to lidé stejné barvy pleti, ale nechtějí lidi z jiného kmene?

Jsem já rasista, když zde nechci nadměrné množství třeba muslimských přistěhovalců, kteří zde nenajdou práci, budou žít z podpor a budou proto zvyšovat kriminalitu?

Budu nazýván rasistou, když bych tu nechtěl
takto třeba Poláky?
20. 05. 2008 | 07:17

Vaclav Horejsi (a Sekyra souhlasi...) napsal(a):

K problemu rozdvojeni osobnosti:

Ano, skutecne z meho pocitace obcas pise muj zcela nejblizsi pribuzny Sekyra - nechci mu to zakazovat, ma uplne stejne nazory jako ja, usetri mi praci :-)...
Cekal jsem, jak dlouho bude trvat, nez na to nekdo prijde - trvalo to pomerne dlouho :-)
20. 05. 2008 | 09:20

Sekyra napsal(a):

Dekuji za vysvetleni Vaclavu Horejsimu.
Sekyra
20. 05. 2008 | 09:21

jepice napsal(a):

Clair: docela mě zaujalo, co jste napsala /19.05.2008 20:35:21/: "S veskerou slavou a pompeznosti dostalo diplomy, doktoraty 800 mladych lidi, kteri timto vstupuji do noveho zivota s nesmirne cennym papirem v ruce a zajistenou, alespon v Americe skvelou budoucnosti. Jak ovsem opadlo nase nadseni, kdyz jsme zjistili, ze nas syn byl pouze mala mensina z tech 18ti bilych, ostatnich 17 deti bylo zidovskeho puvodu. Zbytek z Ciny, Indie, Pakistanu, Bangladesh, Afriky. Ja se ptam, to snad neni mozne, kde jsou ksakru americke deti? Americke deti nemaji narok? Americane nemaji zajem, aby jejich deti dostaly vzdelani? Co se tady deje, komu patri dnesni Amerika?"
Jednak jsem si doteď myslela, že například Indové i Pakistánci se počítají k bílé rase, jednak mě překvapilo, že americké občanství zřejmě nestačí, aby byl ve vašich očích člověk Američanem. Předpokládám, že mezi těmi 800 doktorandy bylo i dost studentů, kteří americké občanství neměli, ale kryje se tato množina s vaším výčtem, například v případě těch, co jste je označila jako "děti židovského původu"? Převládali studenti s americkým občanstvím anebo ti bez něho?
Jak byste definovala ty Američany, kterých se týká vaše otázka, kde jsou ksakru americké děti?
20. 05. 2008 | 10:28

jepice napsal(a):

"Jsou muslimové, kteří s bělochy žijí rádi. Jsou Muslimové, kteří jsou rádi, když bělochům chybí hlava."
Tohle míchání rasy /barvy pleti/ s náboženstvím se mi jaksi nepozdává. Nehledě na fakt, že se většina muslimů dá zařadit k Indoevropanům, svádí toto návodné spojování "barevných" s islámem k ignorování všelijakých složitostí reálného světa.
20. 05. 2008 | 10:50

Terry napsal(a):

to Zacheus:
Díky za odkaz na Solženicynovu knihu; pokud ji někde naleznu, rád si ji přečtu.
20. 05. 2008 | 10:53

skeptický napsal(a):

To Jepice

Tradičně,a ještě před několika desetiletími ,typický Američan byl potomkem evropských immigrantů,nepočítáme-li potomky černých otroků,a těch pár Indiánů.Ti lidé dokázali pojmout Ameriku jako svoji vlast.
S příchodem dalších etnik se začaly vytvářet skupiny,jejichž
kořeny a srdce jsou jinde.Myslím,že paní Clair mluví o tom.Brzy se sami přesvědčíme o tom,kdo všechno má naše občanství,a kolik tu bude vlastenců,a kolik Pepíčků Nováků bude na vysokých školách.Jsme pozadu.
20. 05. 2008 | 10:56

Terry napsal(a):

Dvě stě let pospolu II.
Dějiny rusko-židovských vztahů v období 1917-1995

Autor: Alexandr Solženicyn
Nakladatel: ACADEMIA
Překlad: Jiří Barbaš, Ema Rozgonyiová, Vlasta Tafelová, Alena Vinterová;
ISBN 80-200-1267-2
Doporučená cena 355,-
Vazba vázaná
Počet stran 440
Vyšlo 2005

Titul je vyprodán.
20. 05. 2008 | 11:02

Martin Barták napsal(a):

Ja myslim, ze problem neni ani tak autorovo pripadne rozdvojeni osobnosti (mozna jsou 3 - Boleslav D. take pise ze stejne IP adresy jako pan profesor - asi dalsi pribuzny?), jako spise to, ze autor zcela zneverohodnil celou diskusi pod svym blogem. Timto zpusobem totiz manipuluje rozlozeni nazoru na jeho publikovane napady. Autor nezapomina podekovat vsem, kteri jej podporili a dokonce presneji vyjadrili, co on sam mel na mysli. Kdo z nich ovsem prezentuje vlastni nazor a kdo je klonem pana profesora? Pan Sekyra dokonce pochvalil pana Horejsiho, ze ma rozum - viz @15.05.2008 19:15:48 - "...nikdo rozumný (zcela očividně včetně autora) naprosto nepochybuje ..." - to je uz opravdu nevkusne.

Ja bych si dovolil navrhnout na zaklade napadu pana Rychetskeho ze 14.05.2008 05:45:05 - viz
http://blog.aktualne.centru...
rozsirit automaticky generator blogu pana Horejsiho o dalsi zlepsovak - generator diskuse pod blogy pana Horejsiho. Reseni technickych detailu prenechavam autorovi blogu. Vysledek jiste bude dokonaly.

Domnival jsem se, ze vedci by meli mit vetsi vliv na rizeni spolecnosti. Vidim, ze jsem se asi zmylil. Nekteri lide patrne po tom, co ovladli urcity obor, se domnivaji, ze rozumi cemukoliv. A tuto svoji domnenku se snazi dokazat (i sami sobe?) za kazdou cenu. Jak daleko pak jsme od "inzenyringu lidskych dusi"?
20. 05. 2008 | 11:06

Terry napsal(a):

jakub napsal(a):
"Jsou muslimové, kteří s běloch žijí rádi. Jsou Muslimové, kteří jsou rádi, když bělochům chybí hlava."

Problém je ten, že - a počet pravděpodobnosti je neúprosný - se časem mezi těmi početně narůstajícími mirumilovnými najde jeden, dva, skupinka těch "správných", "pravých" muslimů, schopných se opásat výbušninou a...
A ti muslimové, kteří "kteří s bělochy žijí rádi", jim v tom nezabrání (proti kalašnikovu a pancerfaustu se těžko argumentuje). Stejně tak začal "vítězit" Hizballáh v Libanonu, naprosto vojensky opanoval území, které Izrael opustil a které - podle rezoluce RB OSN - měla pravidelná libanonská armáda zajistit jako nevojenské, bezpečné, no a právě z tohoto úzamí odpaluje Hizballáh na Izrael denně stovky raket. Navíc když krom zbraní - a 20000 raket zase není tak málo! - dostane Hizballáh od Iránu i peníze na "odškodnění" za utrpěné škody při vojenských akcích Izraele (když se opět Židé nas..), a za vytlučená okna inkasují nešťastní Libanonci od Hizballáhu až 3000 dolarů. No nevolte je potom, zvlášť když před volební místností postávají ozbrojené milice Hizballáhu a "připomenou" voličům "demokratickou" povinnost svatého boje proti Židům.
U nás se za totáče za plentu nechodilo při daleko menším nátraku.
A tak se teroristický Hizballáh dostal "demokraticky" výsledkem "svobodných voleb" i do libanonského parlamentu.
Paralely s historií se nabízejí..
20. 05. 2008 | 11:22

Pepa Řepa napsal(a):

Pane profesore,pokud je to pravda, tak obdivuji jak jste společenský člověk. Už jste také tři.

Snad by se našla i nějaká žena, aby vás nemusel chválit za hezké protiizraelské články jen Sekyra a BoleslavD.
20. 05. 2008 | 11:31

Englishman napsal(a):

Martin Barták:
Včera jsem si vaše tvrzení ověřil, ale zdvořile jsem mlčel. Ale teď, když vidím, že jak Sekyra, tak Boleslav D. píšou z obou počítačů pana Hořejšího a že ten domácí všichni tři používají jen pozdě večer.... Předvedl jste výbornou práci :-)
20. 05. 2008 | 11:38

Pepa Řepa napsal(a):

Englishmane budťe rád.
Pamatuji si z dětsví pohádku, ve které měl drak dvanáct hlav.

V této pohádce pro želvy: O sionismu a antisemitismu, má drak hlavy pouze tři. Jedna hlava nahrává na smeč druhé.Jedna hlava dokonce mluví francouzsky.
N'est ce pas, Sekyro?
20. 05. 2008 | 11:54

Pepa Řepa napsal(a):

To Martin Barták
a pak,že se u nás lidské bytosti neklonují.
20. 05. 2008 | 12:03

jepice napsal(a):

Skeptický:
Díky za odpověď. Taky cítím, že paní Clair měla na mysli skupiny, jejichž kořeny a srdce jsou jinde, ale chtěla jsem si to nechat ověřit přímo od ní. Pokud by mi to potvrdila, ráda bych se jí zeptala, jak to na té promoci dokázala rozlišit.
20. 05. 2008 | 12:10

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:
Oui, oui!
Jen bych ale poznamenal, ze me ani Sekyra, ani Boleslav D(olejsi) nikdy nechvalili!
Jen vyjadrovali nazory stejne, jake mam ja... Ostatne hned ve svem druhem blogovem clanku jsem identifikaci Boleslava provedl, takze jsem cekal, ze to prokouknete hned...
Vsichni tri se tesime na vase dalsi diskuse, vsichni do nich budeme i nadale prispivat!
20. 05. 2008 | 12:33

Martin Barták napsal(a):

Moc pekna ukazka toho, jak nekteri lide dovedou z lejna uplest bic a jeste jim zapraskat. Zatimco jen trochu soudny clovek by se za svuj podvod stydel, pan profesor se vsem vysmeje, ze byli takovi hlupaci a prokoukli ho tak pozde.
20. 05. 2008 | 12:52

Vaclav Horejsi napsal(a):

Co je na tom za "podvod" psat pod libovolnym nickem???
20. 05. 2008 | 13:11

Křesťan napsal(a):

Chybí studie o islámské historii a náboženství,
myslím že pes je zakopán zde.
20. 05. 2008 | 13:13

Martin Barták napsal(a):

Pane Horejsi,
podvod je v manipulaci diskuse prostrednictvim falesnych ucastniku, resp. klonu autora, a to na vasem vlastnim blogu. Na diskusich jinych blogeru bych pochopil, ze se snazite predejit oznamkovani vaseho nazoru a priori podle vaseho jmena. Pokud tomu nerozumite, nema cenu to dal rozebirat. Myslel jsem si, ze tohle je seriozni blog na aktualne.cz a ne nejaky chatroom, kde se lide vyzivaji v tom, jak ostatni zmatli svou virtualni identitou.
20. 05. 2008 | 13:27

jakub napsal(a):

Terry
Pokud si přečtete všechny mé příspěvky, poznáte, že nejsem přívrženec muslimské víry a ani jejich způsobu života.
Vystupuji k nim velmi kriticky. Přesto si myslím, že je určitá skupina nebo množství muslimů, kteří se nezfanatizovali a nehodlají ukončit svůj život s bombou na hrudi, aby umřeli mučednickou smrtí.
Chtějí žít v klidu a společně s jinými národy.
Do jaké míry by "ti hodní" mlčeli a nezabránili útoku, to nedokážu posoudit.
20. 05. 2008 | 13:51

Clair napsal(a):

Pane Eglishman:

to ja skutecne nemohu vedet co si muslimove rikaji, vite to Vy? Znate jejich rec? Nemohu se tudiz na toto tema vyjadrovat.
K pasazi ohledne daru mam trochu jiny nazor. Lide davaji dary z mnoha duvodu: jako pozornost, specialni prilezitost, nebo kdyz Vam nekdo projevi laskavost v urcite veci, nebo vdek. Pisete, ze dary si davaji pratele, ja myslim, ze to zrovna nemusi byt pratele, muze to byt take vyjadreni ucty nebo pocty k navsteve, projevu laskavosti, neni to podmineno oboustrannosti.

Dale pisete, ze pokud dotycny o Vase pratelstvi nestoji, ale zaroven nechce byt nezdvorily, tak by mel dar odmitnout. Budte tak laskav a vysvetlete mi jak jste to myslel. Mozna, ze jste se preklepl, mozna tomu fakt nerozumim, nedava mi to smysl. Tedy, kdyz o Vase pratelstvi clovek nestoji, nevim tudi proc byste mu mel davat dary a byl jeste navic nezdvorily.

Ja se domnivam, ze je nutne udelat upravy v zahranicni politice US. Predevsim bychom se meli oprostit od vyhruzek, okamzitych preventnivnich zasahu, kladeni podminek, ktere mi pripadaji spis jako vydirani, nebo-li znamka, ze selhaly, nebo se neuplatnovaly vsechny formy diplomacie. Vim, ze byla take doba, kdy se pomoci diplomacie zabranilo mnohemu, viz. Nixon a Cina jednani, Rusko a R.Reagan a dalsi. Proto bych uvitala, kdyby tyto formy opet prevladaly v zahranicni politice, vlastne si myslim, ze je na case, aby diplomacii opet velmoce oprasily, bez animozit a vyhruzek pristoupily k jednacimu stolu s objektivitou a cilem zahajit konstruktivni vecne jednani a byly pripravene a schopne udelat kompromis, tam kde je to absolutne nutne. Tvrdit 30 let, ze se s nekym nelze domluvit je otrepane, nefunkcni a zastarale, kdyz to dodnes vysledky neprineslo.
20. 05. 2008 | 14:08

Pepa Řepa napsal(a):

To Martin Barták
mne to spíš pobavilo.
Kdo jiný by měl ovládat klonování, když ne genetik. A já jak pitomec vysvětluju sekyře i dolejšímu to samé.

Teď jsem trochu na rozpacích, zda nemám příště oslovovat v množném čísle, když jich je tolik.Oponuji tomu, co jste napsali....
Zatím jsem to dělal občas jen u jeho jasnosti B.B.

Pokud pan profesor odvádí sociální i zdravotní za Sekyru i BoleslavaD, tak mi to je jedno.

Je tady prosím ještě někdo, kdo souhlasí s článkem a nepíše z počítače pana Hořejšího?
Želvu nepočítám, ta je jasná.
20. 05. 2008 | 14:10

Martin Barták napsal(a):

Pane Pepo Repo,
zabavne by to bylo, kdyby slo napr. o to, od kolika hodin ma ta ktera televize vysilat vecerni zpravy. Ale pan Horejsi nasadil velmi vazne tema a pritom pouziva k manipulaci vsechny dostupne prostredky. To mi tu zabavnou stranku kazi. Jinak 100 bodu za povedeny dotaz na vyskyt souhlasu s autorem.
20. 05. 2008 | 14:23

Clair napsal(a):

Jepice:

Jste otevrela pandorino skrinku, budu se snazit vam odpovedet jak to vidim ja naprosto nezaujate:
Proc tady doslo k nesmirnemu rozcarovani je fakt, ze jsem vyrustala v mladi v Cesku a vim, ze tam bylo to nejvetsi procento studentu na VS rezervovano pro Cechy, ale take byla vyclenena kvota pro zahranicni studenty, jejichz skolne platily jejich vlady, nebo zahranicni mise, nebo dokonce jejich rodiny, tech asi bylo velmi malo. Tato sama skolska politika se uplatnovala v Kanade, zahranicni studenti platili dvojnasobne skolni poplatky, dostavali studentska viza na specifickou studijni dobu, a po ukonceni se vraceli zpatky do puvodni zeme, ovsem opet nejvetsi procento bylo vycleneno pro rodile Kanadany, kteri dostavali financni podporu, danove ulevy a odpisy na skolne ve forme rezerv, ktere mohou pouzit az budou vydelecne cinni, nebo moznosti danove ulevy prevest na svoje rodice. Skolni poplatky jsou ovsem petina toho co plati na universitach v US.

V Americe dostavaji rodice, nebo studenti pouze $1,500/rocne na danovych ulevach, zatim co skolni poplatky jsou astronomicke.

Indove, Pakistanci, Cinane urcite nejsou pocitani k bile rase, rasove profily se vypracovavaji vsade kam se pohnete.
Ptate se, ze americke obcanstvi zrejme nestaci v mych ocich, obavam se, ze mate pravdu. Ja jsem ocekavala, ze tady bude urcite procento vyclenene pro rodile americke deti, bile anglosasy, si muzete myslet, ze jsem rasistka. Nejsem. Pozastavuji se nad tim, ze tech 18 bilych studentu, vetsina zustane v Americe, nekteri se vrati mozna do Izraele, maji nakonec dvoji obcanstvi, ostatni se budou vracet zpatky do Ciny s vynikajicimi znalostmi, dalsi do Pakistanu, Indie, Afriky, nakonec je jejich vlady z vetsiny financovaly, nekterym se povedlo si tady vzit studijni pujcky, ktere urcite nechavaji za sebou a vypari se do rodneho Pakistanu, jak byva u techto etnik zvykem. Zavani to pro vas mozna stereotypem, ale jiste, ze se najdou vyjimky, tech byste ovsem spocital na jedne ruce. Jejich loyalita byla a bude na prvnim miste k Pakistanu, nikoliv k US. Obavam se, ze se tady jedna o promarnene sance pro vlastni mlade lidi, kteri se zde narodili, at uz z jakehokoliv etnika, bavim se stale o rodilem Americanovi. Tech 780 studentu, kteri nemaji obcanstvi se bude vracet zpatky, nebo prevazna vetsina, aby prinaseli sve zemi uzitek, nikoliv US. Pripada mi to nesmirne kratkozraka politika zdejsiho ministerstva skolstvi a take vlady, ktere zajistuje pouze nepretrzity financni tok a kontinuitu university, nic vic, nic min.
20. 05. 2008 | 15:10

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Rozhodne doporucuji zkontrolovat IP adresy vsech, kteri se mnou souhlasi!
Ostatne podrobna identifikace takovych individui se bude hodit az pujde do tuheho a budete s panem Cochtanem v cele likvidovat mohamedanskou patou kolonu az vzplane ta posledni bitva!

Sekyra vyslovuje s mym nazorem i tentokrat souhlas!
Boleslav D. sel pred chvili na pampelisku pro zelvu...
20. 05. 2008 | 15:15

Martin Barták napsal(a):

Velmi vtipne, ale zatim se na vyzvu Pepy Repy nikdo nehlasi. Ze by nikdo nesplnoval pozadovanou podminku?
20. 05. 2008 | 15:36

jepice napsal(a):

Clair:
Pokud vám teď dobře rozumím, tak z těch osmi stovek doktorandů bylo jen něco přes dvě procenta amerických občanů. Jestli je to tak, pak chápu, že vám přišlo líto, že ten poměr není obrácený. Mně to připadá úplně neuvěřitelné. Taková situace je na všech školách? Nezlobte se, že se ptám, americké university znám jen z Létajících profesorů a z podobné literatury.

To, že počítám Indy a Pakistánce k Indoevropanům a tedy k bílé rase, přičtěte prosím mým zpozdilým rodičům a jejich výchově.
20. 05. 2008 | 15:47

JC napsal(a):

Václav Hořejší,
No jo,stát se může.Něco jako píše celá rodina.
P.S.Sekyra, to je manželka nebo paní-matka?/tchýně/?
:-)) Jako že sekýruje ?
20. 05. 2008 | 16:01

Pepa Řepa napsal(a):

To JC
Já bych uvítal, kdyby aspoň Sekyra byla ženského rodu.
Znáte to, mohou být šumy pokud jde o orientaci.
Takto jsem poněkud desorientován. V poslední době to bývá často.
20. 05. 2008 | 16:20

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Sekyra je samozrejme muz, stejne jako ja. Krestnim jmenem Eduard.
Dokonce i Boleslav Dolejsi je muz...

Z toho, ze jste desorientovan, si nic nedelejte. Myslim, ze je to jen v nekterych specifickych oblastech (napr. pokud jde o Izrael apod.), a to presto, ze faktograficky jste na tom i v teto oblasti velmi dobre; jen ty subjektivni interpretace... Jiste se to da napravit!

V jinych oblastech (krestanske nabozenstvi) jste naopak orientovany velmi dobre, ba rekl bych primo skvele!
20. 05. 2008 | 16:38

tata napsal(a):

Pepa Řepa:určitě nepíšu s počítače pana Vaclav Horejsi a ve většině souhlasím
20. 05. 2008 | 16:54

Clair napsal(a):

Jepice:

Ty dve procenta mohli byt americti obcane, ale take nemuseli. Mohli mit take dvoji obcanstvi. Kam jde jejich loyalita nedovedu ohodnotit. Pouze me sokoval ten zbytek, kteri dostavaji vynikajici vzdelani a nic to Americe neprinese. Ja si myslim, ze je tady na miste hovorit o loyalite k teto zemi, ktera me zivi a dava mi moznosti na miste prvnim, vsechno ostatni je druhorade a kdo to ma obracene, by tady ani nemel byt. Si clovek musi klast otazky jak to bude s touto demografii pokacovat, nakonec uz ted tady je 20 milionu ilegalu z Mexika, navic velmi militantnich, kteri maji problem s integraci a Pakistanci, Indove, Cinane a jine narody budou vzdycky uprednostnovat jejich rodnou zemi, nebo i kdyz nekteri tady zustavaji ciste z ekonomickych vyhod, vytvareji rovnez svoje etnicke komunity, podobne tem, ktere znate z Evropy.

Vam to pripada neuveritelne, pro me je to doslova sokujici. Ptate se dale jestli je takova situace na vsech skolach? Nemam pro to odpoved, protoze jsem zadnou studii na toto tema nikde nevidela, kladu si stejne otazky jako Vy. Zrejme asi bude, ze tomu tak bude na vsech technicky a vedecky zamerenych oborech, protoze jsem se na to ptala a bylo mi receno, ze se americke deti nemohou kvalifikovat, to uz jsem nakonec uvedla ve svych prispevcich nahore. Navic, tady jak se divam je urcita kultura mysleni, kterou zastava vetsina Americanu, po ukonceni zakladniho a stredoskolskeho vzdelani, pokud rodina nema penize, deti se zapisuji do armady, nekolik nasich znamych, rodilych Americanu uz to dokonce pro nas potvrdilo. Znamena to ovsem uvazek na mnoho let, a pokud deti neprijdou v rakvich z Iraku a prezijou i kdyz jim chybi koncetiny nebo oci, mely by mit narok na vzdelani, nakonec s timto prislibem se do armady hlasily. Ted je to ovsem jaksi zamlzele, protoze se jedna o jakysi zakon GI, ktery nechce rep. kandidat McCain uznat.
20. 05. 2008 | 16:58

Ivan Hochmann napsal(a):

Ivan Hochmann,

je opravdu starý pán z Kunštátské vysočiny a svoje názory opravdu s nikým nekonsultuje. Ivan.
20. 05. 2008 | 17:22

Ivan Hochmann napsal(a):

bylo by také vhodné zjistit,

zdali nick Pavel Rychetský píše opravdu z Fénixu.

No nazdar. Ivan.
20. 05. 2008 | 17:27

Ivan Hochmann napsal(a):

Díky Martine Bartáku,

bylo by také vhodné zjistit,jaké jsou možnosti páně profosora nabourat se do cizího počítače.
Už na tom pracuji.
Ivan.
20. 05. 2008 | 17:36

Pepa Řepa napsal(a):

To Václav hořejší
poslední větou jsem sehrál úlohu čtvrté hlavy. Nahrál jsem vám úmyslně na smeč, aby vám svět opět zrůžověl.
My křesťané soucítíme s bližním.
Jsem rád, že jste pochopil a neztratil humor.
20. 05. 2008 | 17:40

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale,

jestli mě nechcete pěkně nasrat,zapracujte také.Ale rychle.Jste správce blogů ještě pořád.nebo už ne?

Ivan.
20. 05. 2008 | 17:40

bigjirka napsal(a):

Nojo. Takže to není disociativní, ale multiplikativní porucha osobnosti. Já si hodně často IP lustruju, je to někdy docela zajímavé. Dělám to u nicků, které považuju za nesolidní a to mi pan profesor nepřipadal. Co je na tom špatného? Nic. Dokonce bych dokázal pochopit používání svého jména pod svým blogem a nicku v jiných diskusích. Pane profesore, vyndejte si tu sekyru z hlavy.
20. 05. 2008 | 17:46

Martin Barták napsal(a):

Mozna tam je i jine naradi, treba kladivo a srp...
20. 05. 2008 | 17:48

bigjirka napsal(a):

Ano, jistě lze potvrdit, že Ivan je odtud, odkud píše, asi není třeba zpochybňovat, že starší pán. tata je od nebo z České Lípy, není to profesorovo čtvrté já. Já jsem já. Pochybuje o tom někdo? Sice mne ondy nějaký oligoušek ztotožňoval s jiným nickem, ale nebylo v tom nic než jeho mentální insuficience a internetová ignorance :-).
20. 05. 2008 | 17:51

bigjirka napsal(a):

ostatně myslím, že naprostá většina zdejších islamofilních příspěvků je skrytým antisemitismem. to je ovšem ještě větší hovadství než vyhánění čerte ďáblem.
20. 05. 2008 | 18:10

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:
Muj svet je neustale ruzovy! A shodujeme se v tom i se Sekyrou a Boleslavem D. - ti jsou mozna jeste ruzovejsi...
20. 05. 2008 | 18:11

bigjirka napsal(a):

proto jsem psal o zmrdifikaci této diskuse, což pan Stejskal ve svém PC antivulgárním nadšení smazal.
20. 05. 2008 | 18:12

bigjirka napsal(a):

Jasně, možná i rudí. Proč ne Cepín? Sekyra v Trockého hlavě prý byl vlastně cepín... říjen byl v listopadu.
elektrifikace = komunismus mínus moc sovětů

moc sovětů=komunismus - elektrifikace

das stimmt
20. 05. 2008 | 18:16

Pepa Řepa napsal(a):

Kolik tomu Sekyrovi může být, když pamatuje Trockého?
20. 05. 2008 | 18:24

Martin Barták napsal(a):

Po vice nez 4 hodinach od vyzvy pana Pepy Repy (@20.05.2008 14:10:26) se zda, ze krome autora (& "his boys") souhlasi s clankem pouze jedna osoba. Asi jsem pana profesora precenil, myslel jsem, ze ma obsazeno vice pozic.
20. 05. 2008 | 18:32

Ivan Hochmann napsal(a):

Už se nedivím,

že je každý druhý studentík našich škol vyčůraný kripl.Takhle to vypadá,když si chytráci mohou dovolovat.

Protože je nikdo nenaučí,že čest neleze bokem jako krab. Ba naopak.

Jdu se vyblít.Ivan.
20. 05. 2008 | 18:53

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Bartáku
mýlíte se!

S články pánů profesorů Hořejšího/Sekyry/BoleslavaD o Izraeli zcela bezvýhradně souhlasí:

Usáma bin Láden,Ayman al-Zawahiri,Mahmúd Ahmadínežád,Bašár Asád, Muqtada al-Sadr,Adolf Hitler,Josif Vissarionovič Stalin,Klement Gottwald a Muhammad Atta in memmoriam i Sternotherus odoratus - Klapavka obecná.

Podpisové archy organizací:Chamás,Džamáa Islamíja a El Fataj Al-Islam Hesbolláh doručí Hassan Nasralláh osobně.
20. 05. 2008 | 19:31

jepice napsal(a):

Clair:
Ostatní diskuse se zcvrkla na problém Svaté bloggerské trojice, ale to mi nebrání, abych vám vyjádřila svou účast. Měli jste zřejmě - vzhledem k vaší citlivosti k dětem skutečných Američanů - neuvěřitelnou smůlu při výběru školy pro vašeho syna /i při skutečně vysokých počtech zahraničních studentů na amerických universitách, která se uvádí - v průměru - jako desetiprocentní, což jsem si mezitím vygooglila/. Jelikož byl váš syn zřejmě jediný, jehož věrností americké vlasti jste si mohli být při pohledu na doktorandy jisti, vaše pocity musely být vskutku trpké.
20. 05. 2008 | 19:45

Clair napsal(a):

Jepice:
Dekuji za odpoved, musim se na to sama podivat, predevsim na technicke a vedecke smery,jaka tam bude statistika, i kdyz ja skutecne mam duvod uz neverit mnoha vecem, ktere se kolem me deji a uvadeji. Kdyz se parkrat zklamete a zjistite, ze to a to se nezakladalo opet na pravde, tak si vyhodnocujete casto sama.
20. 05. 2008 | 21:04

Blue Jay napsal(a):

Pani Clair radoby Americanka,


Je rasistka toho nejhorsiho razeni. Zacinam pochybovat ze zije v USA i kdyz se tim porad ohani. Rad bych sem dal jeji "prispevek" z aktualne, ale asi by me to Steskal vymazal.
20. 05. 2008 | 21:33

Ivan Hochmann napsal(a):

Blue Jay ,

No vy jste tady pane ještě chyběl!
Profesor.
20. 05. 2008 | 21:41

Pepa Řepa napsal(a):

Pro Blue Jaye, alias Mouchu na zdi bych měl jedno arabské přísloví.

La tadchul dubába ilá al-fam al-muglaq.

Do zavřené huby moucha nevlítne.

Tak já už raději končím.
20. 05. 2008 | 21:55

stejskal napsal(a):

Pane Hochmanne,

nejsem si jist, k čemu mne svým poměrně sugestivním apelem z 20.05.2008 17:40:46 vyzýváte. Můžete být konkrétnější?

Libor Stejskal
20. 05. 2008 | 23:29

Ivan Hochmann napsal(a):

Pokud to tak necháte,

nemáme spolu o čem hovořit.Ivan.
20. 05. 2008 | 23:40

Sekyra napsal(a):

Srdecne zdravim pana Hochmanna!
21. 05. 2008 | 08:08

Boleslav D. napsal(a):

Pripojuji se k pozdravu panu Hochmannovi a preji krasny a uspesny den - a slunce v dusi!
21. 05. 2008 | 08:09

sp napsal(a):

Dobre je, jak se kazdy antiizraelsky pisatel, tedy i pan Horejsi nejdrive zaklina, jak si Zidovskeho naroda vazi.

takoveto uvody uvody vzdycky staci, aby clovek vedel, s kym ma tu cest.
21. 05. 2008 | 09:20

sp napsal(a):

Nejen, ze pan Horejsi se vysmeje, jeste se pta, co je to podvod. :-((

A tento relativizator tu bloguje o sosest na tema zdravotnictvi
21. 05. 2008 | 09:29

stejskal napsal(a):

Tak to mne opravdu mrzí, pane Hochmanne.

Nechám to tak (mimojiné proto, že netuším, co a proč bych měl nenechat).

Libor Stejskal
21. 05. 2008 | 12:47

jirik napsal(a):

1) IIWW prispela k vzniku izraele. Nicmene spise v tom smyslu, ze si tim evropa vyresila jisty problem co s temi lidmi po valce. O zadne odmene preci nemuze byt rec.

2) to je skutecne pravda, nicmene uvadet tyto lidi jako jakykoliv dukaz cehokoliv je zavadejici. Jedna se o stovky lidi v absolutnich cislech. V nasem state najdete skupinky lidi volajici po hitlerovskem nemecku a zpochybnuje to neco?

3) Na druhou stranu na strane palestincu neni zjevne reozliseni, kdo je ci neni civilista. Obraz co zde popisujete je spise minulost stara 10 a vice let. Co je ovsem nutne zduraznit je procento pozemnich akci vedene "pesaky" (tam kde izrael stale nasazuje pesi vojaky by USA ci Rusko posilalo letadla ci delostrelectvo) a procento napriklad zenskych obeti na strane (to muze byt slusny ukazatel toho, ze cilem izraelcu jsou v drtive vetsine opravdu militante a ne prosti civilove). Toto procento byvalo mene nez 5%. Dalsi faktem ohledne celeho konfliktu je celkovy pocet obeti na obou stranach: vzhledem k tomu, kolik vojaku je do celeho konfilktu zapojeno je pocet umrti velmi maly (v bezne obcanske valce v africe ci oceanii je za den 10x obeti nez behem intifady za rok).

4) Toto je velmi zavadejici udaj. Minimalizace izraelskych obeti je hodne dana velmi vysokou miry bezpecnostnich opatreni. Uvedte zde pocet zmarenych utoku. Izrael ma v tomto vice jak 95% ucinnost. Tzn. pokusu o zabiti je neskonale vice a jen diky bezpecnostnim proceduram vychazi tak nizko. Prokazatelni kolemjdouci jsou imaginarni pojem, zatimco vojaci maji uniformy. U vojaku je tez nutne zminit, ze drtiva vetsina z nich padla pri cekani na autobus v rodnem meste a nikoliv v nejake akci. Tezko rici, zda byli vojenskou ci civilni obeti. Uniformu na sobe maji kazdy 2-3 roky v obdobi, kdy lide nejvice chodi ven.

5) Toto opatreni si izraelci velmi pochvaluji. Diky vedomi, ze odpovednost za utok se bude dotykat i okoli bylo zmareno mnoho utoku. Otec od rodiny privede na policii poblazneneho syna s tim, ze planuje utok. Udajne se to stava casto. Mladik si velmi casto po par mesicich uvedomi, jakou hloupost chtel vlastne udelat.

6) Toto neni prilis fer oznaceni a prirovnani. Kolik obeti ma na svedomi nejaky statem placeny student Talmudu? Nabozenska orthodoxie je jedna vec a vrazdici sekta vec druha.

7) Nikdo by jim to nevycital, kdyby si palestinske uprchliky nebrali do ust. Zde je na miste zminit, ze v roce 1948 zadny z mistnich obyvatel neoznacoval sam sebe za palestince s narodni identitou a myslenkou na vlastni stat. To prislo daleko pozdeji.

8) V cem je tento problem zasadnejsi, nez jiny? Jedna se o klasicky spor systemem osidlovani uzemi nikoho.

9) Toto je smesne. Izrael nemuze byt narcen z genocidy. Zadne systematicke vyvrazdeni se preci nikdy nekonalo. Izrael nevznikl jen z vyroku OSN, vznikl i na zaklade mnoha lidi co zacali osidlovat uzemi daleko drive a nejednou si koupili pudu (za smesne penize v te dobe).

10) Uz me to prestava bavit komentovat... ano, jakekoliv opatreni je i problem. Pro izrael je ale dusledek razantni snizeni utoku. Rozumim proc to udelali.

11) ano

12) Jakekoliv videni jednoduchych reseni a nazoru sem patri. Vcetne toho co pisete vy...

13) Antisemitismus byva nyni maskou antisemitismu. To, ze tomu tak ne vzdy je je samozrejme.

14) ano, a co jste timto tedy chtel vlastne rici?

Trosku mi zde chybi zhodnoceni pusobeni politickych predstavitelu PA, kteri defakto znicili slusne se rodici mirovy konflikt a rozkradli vsechny mozne penize z EU a USA. Kde je vytka na 35 ministru palestinske samospravy, socialni politika vedouci k uplatneni hnuti jako hamas atd.? Kde je zminen problem ztraty pracovnich mist palestincu v souvilostsi s druhou intifadou a jejich nepotrebnost z duvodu nahrazeni filipinci a rumuny? Ja osobne zde vidim mnohem dulezitejsi temata nez par osad (ktere izrael umi vyresit) nebo zed (ktera po letech miru a blahobytu v regionu sama spadne). Paradoxni je, ze snem bezneho izraelce je palestinsky stat a snem bezneho palestince je mit moznost pracovat zpet v izraeli...

Reseni co navrhujete je dle meho nesmirne naivni a nereflektuje soucasny stav veci. To co se stalo nema prilis smysl resit, je to v nejakem stavu. Bezneho cloveka trapi spise to, kde bude pracovat a jestli muzou deti do skoly a maji lekare. Hranice se nijak vyrazne jiz nezmeni, jeruzalem se muze stat dvojitym mestem, gazu lze propojit s zapadnim brehem a golany lze pronajmout od syrie. Nicmene na ceste bude jeste hodne prekazek a hamasu, co toto nikdy nechteji dopustit.
21. 05. 2008 | 14:33

bigjirka napsal(a):

dear professor, pls take out the axe from your head

Pane Stejskale, občas se držíte kodexu jako lejno košile. Napsal jste tam, že je zakázáno vydávat se za jiné osoby. Proč tedy předstíráte, že "multiplikativní porucha osobnosti" nevadí? možná s tím nebudete souhlasit, ale já jsem dost tolerantní. a nevadilo by mi, kdyby na jiných blozích diskutoval pod jiným (jedním) nickem.

Jak výše uvedeno, souhlasit sám se sebou, to je divné. Jsou tu všelijací... jako Tydlitátová/Kombat, IRČA/Arschloch.. na profesora mne to mrzí víc, než si dovedete představit, protože jsem ho považoval za slušného inteligentního člověka s jiným názorem.
21. 05. 2008 | 18:00

bigjirka napsal(a):

Zřejmě už nebudu volit ODS, uznali Kosovo. A tak oživuji úvahu o založení nové strany. Liberálně orientovaní přátelé, napište. Koukněte na http://strana.liberalcz.cz a pokud máte co sdělit, pošlete mi příspěveček.
21. 05. 2008 | 18:03

vaclav Horejsi napsal(a):

Pane bigjirko,

ve vsi ucte k Vam bych chtel poznamenat, ze i ja, jako kazdy jiny, mam pravo pouzivat nick(y). Neporusuji tim v zadnem pripade kodex bloggera, nevydavam se za nikoho jineho.

Nejsem si vedom, ze by dva mnou pouzivane nicky pouzival nekdo jiny, a ze bych se tedy vydaval za nekoho jineho.
Jeden z tech nicku (Boleslav D.) jsem ve skutecnosti odhalil uz v jednom ze svych prvnich blogovych prispevku (o Knizakovi).

Ani v tom, co jsem pod temito nicky napsal (a budu psat nadale), neni nic, co by mohlo byt pro nekoho jakkoli matouci.

Poznamenal bych v teto souvislosti, ze na tech strankach Vasi nove strany nikde nenalezam jmena zakladatelu, nybrz opet jen internetove prezdivky, coz me ponekud udivuje. Obavate se z nejakeho duvodu zverejnit svoji identitu? Pokud to s tou stranou myslite vazne, asi nebudete moci jit do voleb pod jmenem "bigjirka"?

Myslim, ze je skoda, kdyz tak evidentne inteligentni a vzdelany clovek jakym evidentne jste, se soustavne vyjadruje tak neslusne (mohl byste v tom uspesne souperit s mnoha nasimi politiky). Vase anonymita k tomu zrejme svadi, ale myslim, ze je to chyba.
S tim, co rikate, casto nesouhlasim, ale ma to hlavu a patu a kdybyste byl slusnejsi, rozhodne bychom si vas mohli vice vazit.

Nemyslite, ze by bylo i pro Vas lepsi, kdybyste lidem tak lehce nenadaval a nepronasel tak casto prilis suverenni odsudky?

Myslim, ze by nam vsem prospelo, kdybychom diskusi vedli slusne, at uz pod jakymikoli prezdivkami nebo pravymi jmeny.

S pozdravem
Horejsi
Sekyra
Boleslav D.
21. 05. 2008 | 21:37

bigjirka napsal(a):

Ani tak nevím, pane profesore, že bych nadával někomu slušnému. To se týče hlavně mučistů Tydlitátky a Arschlocha - ti nemají se slušnými lidmi společného pranic, ostatně ani Kostlán. To je jen jejich sen o jejich osobách, že jsou něco "lepšího". Jinak je to jen squadra hýřilů z cizího. Legrační na tom je, že si Kostlán říká pravičák. Co se týče želev, tak tam občas vylítnou jiskry....

Ohledně slušnosti či neslušnosti myslím, že stejně jako pan Stejskal nejste mými arbitry.

Co se týče pravého jména, tak asi jste si všiml, že tu prezentuji dosti výrazné názory a již jsem byl několikrát nechutně napaden (nevyprovokovaně a dotyčnému nikterak nenadávajíc..). Ale všichni, kteří o to stáli, mne znají jménem a někteří i osobně, když napíšete na mejla tak Vám rád odpovím se všemi detaily. Ohledně vážení mluvte za sebe. Třeba byste našel řádku jedinců, kteří by se vyjádřili obráceně... a o multinickovství - to nebudu opakovat, své stanovisko jsem již vysvětlil a jinak považuju multinickovství za kapitální sprosťáctví - rozhodně mnohem větší, než někoho poslat do prdele.

Pokud se stranička hne dopředu, plná identita jistě bude.

A všimněte si, že se slušnými partnery slušnou diskusi vždycky vedu.
21. 05. 2008 | 22:24

Boleslav D. napsal(a):

bigjirka:

spravne: "nenadavaje"... :-)
21. 05. 2008 | 22:48

bigjirka napsal(a):

máte pravdu, manželka češtinářka zle by lála...

take out your axe from your head!
21. 05. 2008 | 23:20

Jirka Cech napsal(a):

Nevim, zda je chyba ve mne nebo v p. Horejsim, ale na jeho blogu si cim dal vic pripadam jak na bolsevickych halonovinach. Driv se to dalo cist, ale ted? Utralevicaci a narodni i nadnarodni socialisti se s panem Horejsim shodnou ted jiz uplne ve vsem.

Za zlo sveta podle nich nemuze lidska lenost, blbost a neschopnost, ale vyhradne kapitalismus, soukromy majetek a zide. Izrael je zlo a palestinsti teroriste jsou plamen svobody...Vse spatne je dilem ameriky, dolar je hnus odsouzeny k zaniku a da-li lenin, ujme se role svetoveho policisty nekdo nevinny, bezchybny a dokonaly, nekdo bez vlastnich zajmu a vlivu, nekdo jako Cina nebo Rusko, kdo nam ve sjednonenych evropskych kalifatech nastoli spravedlivou vladu proletaru, lidu a delniku. Jiste nam zajisti lepsi zitrky podle vedeckych metod rizeni, prerozdeli nadhodnotu a vse bude efektivne centralne rizeno.

Jen mi hlava nebere, proc, pokud pan Horejsi tolik nesnasi soucastny rezim, ktery ktery nam lepsi zitrky nenaridil a krome svobody (a v to patri svoboda vydelat si kolik chci a utratit svoje penize za co chci) nam dava i notny dil zodpovednosti (utratim-li sve penize v kasinu, nebo proleju-li je hrdlem, nebudu mit ani duchod ani zdravotni peci), proc v tomto rezimu pan Horejsi neni hrde jako Jan Hus nad veci, ale zije z penez vybranych na danich, z penez nas, obycejnych prizemnich lidicek? Vzdyt my jsme se pro jeho plat museli vzdat casti nasich snu, nadeji a komfortu, vzdyt my jsme museli sebrat penize nasim detem, abychom je dali 'levicovym intelektualum' jako je pan Horejsi. Neni to od nej trochu pokrytecke?
22. 05. 2008 | 00:19

Vaclav Horejsi napsal(a):

Jirka Cech:

Mily pane, zustava mi rozum stat, odkud jste prisel na to, ze mam cokoli proti kapitalismu, soukromemu majetku, Zidum, ze nesnasim soucasny rezim.

Zaver vaseho prispevku je temer doslova totozny s tim, co jsme kdysi citali v rezolucich pracujicich proti intelektualum zrazujicim zajmy delnicke tridy, za jejiz penize vystudovali.
Pokud vas zajimaji me nazory na spolecensky system, podivejte se sem:
http://blog.aktualne.centru...

Jestli si myslite, ze idealni je, kdyz obcane svuj stat v nicem nekritizuji a pouze se rozplyvaji blahem nad svobodou a trhem bez privlastku, tak jste asi nepochopil podstatu systemu, kteremu se rika demokraticka a obcanska spolecnost.
22. 05. 2008 | 08:02

jakub napsal(a):

Autor.
Jakékoliv další obhajování Vašeho jednání jen zvyšuje ten trapas, který jste tu zanechal.
Raději o tom už mlčte, možná se na to jednou zapomene.
Čím víc se budete v hov.ě mazat, tím víc bude smrdět.
Psát můžete sice pod kolika nicky chcete. Obhajovat ale pod jinými nicky ve svém blogu své názory, je trapné.
V nezasvěcených tím vzbuzujete dojem , že Váš názor má více lidí.
Psaní pod více nicky tu dělá více lidí.
Vy ale jako někdo, kdo má svůj blog, od toho bych čekal že bude jednat férověji.
22. 05. 2008 | 09:55

Ivan Hochmann napsal(a):

Nevadilo by mě,

kdyby si pan profesor používal čehokoliv k presentaci svých politických pitomin.Nevadilo by mě ani,že mě kdysi nazval z výšin svého velikášského piedestalu Volem.Nevadilo by mě,že ke klamání ostatních lidí(kteří takové sprosťárny nepokládají za normální)Používá tří nebo kolika nicků.Nevadila by mě ani jeho existence - je jich více.
Vadí mě,že pod jinými nicky,přetiskuje manipulačně upravené lži jiných jemu podobných k jasnému zéměru.K podpoře svých vlastních slátanin.
Vadí mě,že jsou tihle lidé schopni zjistit třebas moji E-mailovou adresu a posílat mě skryté výhružky.Mám pro strach uděláno grázle.Vadí mě,že profesor se svým skvělým talentem destrukce a manipulace učí naše děti.Mám dojem,že by si rozmyslel,uplatňovat svoje sviňské demagogie mě z očí do očí.Vadí mě,že je taková spousta lidí,kteří si nevidí na špičku nosu a páně profesorovy machavellistické manýry ještě obdivují.

Každý někdy šlápne do lejna,horší je to s těmi,kteří si bahnění ve sračkách ještě s úsměvem pochvalují.

Přívětivě Vás zravím pane profesore. Ivan
22. 05. 2008 | 10:04

vaclavhorejsi napsal(a):

Ivan Hochmann:
Jsem naprosto konsternovan vasim obvinenim, ze vam posilam nejake vyhruzky.
Rovnez je lez, ze jsem vam kdykoli vulgarne nadaval.
Jiz jednou jsem vas pozadal, abyste pod mymi clanky nediskutoval, protoze jste nenavistny a neslusny.
Bohuzel jste tuto zadost nerespektoval...
22. 05. 2008 | 10:17

bigjirka napsal(a):

Ivane, nemyslím si, že by Ti profesor vyhrožoval a že by si uměl najít Tvůj email. Kdyby to uměl, uměl by si zjistit i mou identitu a neříkal, že jsem anonym :-) (nebo by si radši hrál na hloupého????)

Ve shodě s jakubem si myslím, že blogger by pod svým blogem měl diskutovat pod svým jménem a žádným jiným nickem. Dokázal bych pochopit, že pro diskusi pod jinými blogy si vybere jeden jiný nick a bude tam ve stejné pozici, jako ostatní. Jinak současné používání více nicků považuji za vydávání se za jiné osoby a tedy explicitní rozpor s kodexem diskutujícího, nebo za stav duše a tedy signál potřeby lékařského ošetření.
22. 05. 2008 | 10:25

Ivan Hochmann napsal(a):

Jiří,

zapomněl jsi okomentovat nadšení páně profesora nad nenávistným panfletem redaktora Zídka.Tím mě vytočil nejvíce.

A nevím,kdo by měl takovou schopnost(i sdílenou) a hlavně zájem.Cíl byl jasný.Mám ty mejly uložené v archivu.Zavirované nebyly.

Ivan.
22. 05. 2008 | 10:49

Pepa Řepa napsal(a):

Myslím, že za všechno mohou trpaslíci.
22. 05. 2008 | 13:42

Pepa Řepa napsal(a):

josef Mrkev
Dovoluji si upozornit na mimořádně geniální myšlenku učitele národů, Pepy Řepy, že za všechno mohou trpaslíci.
22. 05. 2008 | 13:45

Josef Mrkev napsal(a):

Pardon oprava:
Dovoluji si upozornit na mimořádně geniální myšlenku učitele národů, Pepy Řepy, že za všechno mohou trpaslíci.
22. 05. 2008 | 13:46

Joseph Potato napsal(a):

Zajisté jste si povšimli, že většina diskutujících souhlasí s myšlenkou, že za všechno mohou trpaslíci.
22. 05. 2008 | 13:49

Joe Sugarbeet,D napsal(a):

Jen pár pomatenců, kdysi nesouhlasilo s myšlenkou, že za všechno mohou trpaslíci.
22. 05. 2008 | 13:52

Josephine Betterave napsal(a):

Všichni diskutující se shodli na tom, že za vše mohou trpaslíci.
22. 05. 2008 | 13:56

Boleslav D. napsal(a):

S tou zajimavou myslenkou nekolika nezavislych diskuteru o trpaslicich take souhlasim.
22. 05. 2008 | 13:57

buldatra napsal(a):

Trpaslíci?
Ano!
A zejména někteří.
22. 05. 2008 | 13:59

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra.
Máte absenci. Chyběl jste na mimořádně přínosné debatě na blogu. I. Krause.

Trpaslíkům zdar! U tohoto článku to snad mohu prohlásit.U článku, který se týká zdravotnictví, bych si to nedovolil.
22. 05. 2008 | 14:05

buldatra napsal(a):

to Pepa Řepa:

Jsou prostě místa,kde je slušné o trpaslících nehovořit.
I když...
Na blog I.Krause se podívám,zatím jsem navštívil pouze blog slovutného soudruha Zaorálka.Čas,to je to,čeho se mi nedostává.
22. 05. 2008 | 14:39

bigjirka napsal(a):

TRpaslík je velmi nepc pojem. Vnuká dojem, že trpaslík je nápadný svým vzrůstem, zatímco být trpaslíkem je standardní. Že jsem se do toho nějak zaplet? není divu. písismus je složitá věda.

Pane profesore, obdivuji Vaši hroší kůži.
22. 05. 2008 | 14:44

bigjirka napsal(a):

Čas jest naším honičem.
22. 05. 2008 | 14:44

Ivan Hochmann napsal(a):

Trpaslík,

ale s /----------/ takovým ohonem!!!!
Ivan
22. 05. 2008 | 16:02

Ivan Hochmann napsal(a):

Také je možné,

že za všechno může židobolševický trpaslík narozený v roce 1917 na Urale.Teď si nechá říkat Mekta a prý bude dokonce kandidovat na ministra.
Ivan.
22. 05. 2008 | 16:08

buldatra napsal(a):

Kapitolou samou pro sebe jsou Japonské trpasličí ponorky za 2.světové války.Ilustrují zhusta podceňovanou skutečnost,že před trpaslíky není bezpečno ani v mořích a oceánech.
22. 05. 2008 | 17:00

Honza999 napsal(a):

Za všechno může

JEDEN trpaslík......
22. 05. 2008 | 17:14

Vaclav Horejsi napsal(a):

bigjirka:

Dekuji za vas obdiv, potesil jste me :-)
Ale kam se hrabu na takoveho Knizaka...

Pokud jde o trpasliky, coz slavny "skutr" (vlastne "zkutr")?

See also https://www.youtube.com/watc...
22. 05. 2008 | 17:50

bigjirka napsal(a):

O Knížákově multiplikativní poruše osobnosti nevím nic. A Vám se pane profesore divím, že když už jste šlápl do hovna, ještě v tom rajtujete. Před zkutry mne varovala maminka. Tam se tedy ani tak nejedná o skutečné trpaslíky - to je tělesná vada a u všech postižených je to složité, někteří se s tím srovnají a jsou OK. Týká se to skutečně chlapů pod asi 165. Mámě jsem to nevěřil a měl to skoro za rasismus, nicméně se skutečně všichni projevili jako hajzlové.
22. 05. 2008 | 18:36

Igor napsal(a):

Arabac!

Uz len ten nadpis je fasisticky.
23. 05. 2008 | 20:10

Myrek napsal(a):

Už na začátku je chyba. Jak Židé, tak Palestinci jsou Semité. Jaký smysl má, když někoho onálepkujeme jako antisemitu? Ano, můžeš být antisemitou a ty lidi, kteří v Palestině mají své kořeny, nenávidět. Ale jedny i druhé. Je potíž, že téměř nikdo nevnímá pojmovou chybu. Místo antisemitismu by musel být užíván termín antisionismus, ale to je zase jiná káva. Sionismus totiž nutně není vázán na židovství a i mezi Židy má své odpůrce. Je totiž zločinnou nacionalistickou ideologií.
24. 05. 2008 | 21:48

bigjirka napsal(a):

To jsou fšecko bláboly. Ve skutečnosti prostě jde o nenávist k Židům. Sionismus - to je jednoduché. Byli kdysi vyhnáni ze své země a toužili se do ní vrátit. Zásadní impuls jim k tomu dal Hitler holocaustem. Jsou tak dementní lidé, že to nedokážou pochopit. Anebo jsou takoví gauneři. Při svém návratu se ovšem nechovali vždy dobře a způsobili v regionu mnoho utrpení. Dnes je tam ovšem pevně usazený stát, se kterým se musí počítat.
24. 05. 2008 | 23:41

Vaclav Horejsi napsal(a):

bigjirka:

"Při svém návratu se ovšem nechovali vždy dobře a způsobili v regionu mnoho utrpení."

To je presne to, co rikam...

"Dnes je tam ovšem pevně usazený stát, se kterým se musí počítat."

A o tom nekdo z diskutujicich pochybuje???
25. 05. 2008 | 15:46

bigjirka napsal(a):

hm.. myslím, že ano.. Vy jen nemáte Židy rád, ale když dobře počtete tak někteří by je evidentně s chotí nechali Arabům na rozcupování :-)
25. 05. 2008 | 22:02

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:
jak jste proboha prisel na to, ze je nemam rad???
25. 05. 2008 | 22:13

bigjirka napsal(a):

pane profesore, nějak je to cítit z toho všeho... to, že si jich vážíte, ještě nutně neznamená, že je máte rád... konečně, oni mají i některé stránky horší... z Vodochod se pamatuju, že obchodní praktiky izraelských firem byla dost brutální... Žida už překšeftuje jen Arab :-)))
25. 05. 2008 | 23:40

Samuel napsal(a):

Moshe Dajan nebyl israelsky premier!!! Nicmene mel bohatou karieru postupu jako nacelnik generalniho stabu IDF, po te ministr zemedelstvi, po te ministr obrany a nakonec ve vlade Menachema Begina ministr zahranici. Ale nikdy ne premier.
27. 05. 2008 | 19:56

vaclavhorejsi napsal(a):

Samuel:
Omlouvam se, chybicka se vloudila...
27. 05. 2008 | 21:51

jarl Riessner napsal(a):

S článkem souhlasím (až na body 4 a 6 – ty nejsou dobře a přesně zformulované, ale o tom zde nemá cenu diskutovat).
Ale je v podstatě zbytečný – diskuse kolem Izraele a Palestinců je už dlouhé roky "zabetonovaná", na každý argument je připraven protiargument a nelze přijít s ničím novým ani nikoho přesvědčit.

I když rozdíly v přístupu obou diskutujících stran tu jistě jsou: zatímco kritici Izraele a jeho politiky (myslím tím ty solidní, ne neonacisty a antijudaisty) nemluví o těch „druhých“ jako o filosemitech či vymytých mozcích, ovlivněných židovsko-americkou propagandou či antimuslimech, obhájci Izraele mají pro druhou stranu okamžitě připravené dehonestující nálepky antisemitů (kteří a priori nenávidí Židy a proto nejsou schopni situaci správně posoudit) či neonacistů či islamistů (islamofašistů...) apod.
To ukazuje velmi jasně, kdo ve skutečnosti je „na tahu“, kdo útočí na koho a také kdo se komu podobá: podobně típali každou diskusi a opoziční názory právě nacisté (jejich nepřátelé byli – ať říkali, co říkali – židobolševici nebo plutokraté) a komunisté (ti zase cejchovali lidi antikomunismem, antisocialismem či revizionismem)...
29. 05. 2008 | 08:59

růže z Jericha napsal(a):

A k tomu Zídkovi: podle mého vkusu je militantní ten kdo prohlašuje, že někoho zažene do moře...
04. 09. 2009 | 09:51

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 03:26

Willis Hallgren napsal(a):

Nice post! http://www.sunstorm86.com Although we are familiar with http://www.cnyonghao.com our culure, but we maybe don't really understand http://www.huaan-med.com/in... it. It need to study deeply.It's a very meaningful http://www.huaan-med.com/fo... activity. Looking forward to joining you.meter from http://www.huaan-med.com/di...
14. 08. 2010 | 05:29

Monique Sheerer napsal(a):

This is one of http://www.deliver.com.cn the best posts that I’ve http://www.hzzhuoyuan.com ever seen; you may include http://www.hzhtdq.cn some more ideas in the same theme. http://www.china-chunyu.cn I’m still waiting for some interesting thoughts http://www.cnboostercable.com from your side in your next post.I like this kind of very useful http://www.huaan-med.com/fo... articles congratulations I wish you continued success, I hope http://www.huaan-med.com/me... I can do this kind of article。
14. 08. 2010 | 06:54

Raymundo Yepez napsal(a):

Excellent article that http://www.ds-jiecheng.com will provide the incentive and http://www.huxi-cable.com/p... basis for my works. http://www.ejaisolar.com I wonder if I can mention the article as http://www.chinajmdq.com a bibliographic reference in my work. Very interesting and http://www.chinalasiji.com useful information! It's pity that such occasions are still exist in the world, but we should act all http://www.huxi-cable.com/s... together for to prevent them. Thanks.
14. 08. 2010 | 07:05

Šmoulínka napsal(a):

do toho smoulové!
a jaké zde máme řešení k konfliktu na blvýchodě? tak dotoho Vy znalci.
24. 08. 2010 | 09:05

Franta napsal(a):

Klidně si tady v kuse dokola omílejte ty svoje kecy a ubohé myšlenky, stejně na tom vůbec nezáleží! Do 100 let skončí celý svět buď pod vládou sionistů, nebo bez lidí. Ale vy o tom nebudete rozhodovat, ani to nemůže ovlivnit. Jste jen bezvýznamná kolečka ohromného stroje, který ale vůbec neřídíte, bez problému by fungoval i bez vás a kdyby jste se mu náhodou zkoušeli postavit do cesty, rozmačkal by vás jako šváby!
19. 07. 2011 | 00:33

Tarkovského milovník napsal(a):

Židi šidí celý svět, a je zajímavé, že nejvíc nás Čechy...proč??? Válku jste si začali Vy svou nenasytností...a teď jste, Žiďáci, spustili další válku - Válka Lichvy a Nemravnosti, cpete na seznam.cz ani ne večer znemravňující videa, a ty titulky...zblblí gójové Vám tohle možná spolknou i s navyjákem, ale já ne!!! Bůh i Kristus Vás porazí, ano, nebude to hned zítra nebo za půl roku, ale jednou padnete. Vaše Šelma nemůže zvítězit nad tím Nejvyšším!!!
30. 04. 2012 | 14:24

Uploarram napsal(a):

<a href="http://www.pascherslouisvuittons.com">www.pascherslouisvuittons.com</a> ,sac louis vuitton
<a href="http://www.louisvuittonspaschers.com">www.louisvuittonspaschers.com/##9929</a> ,sac louis vuitton solde
<a href="http://www.sacsLouisvuittonfrs.com">www.sacsLouisvuittonfrs.com/##7753</a> ,sacs ¨¤ main
<a href="http://www.pascherslouisvuittons.com">www.pascherslouisvuittons.com</a> ,Louis Vuitton Boutique en ligne
19. 09. 2012 | 01:50

Nescricetic napsal(a):

xfhpfd <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada goose Deutschland</a> critzz <a href="http://www.zesthaircrew.com">canada goose deutschland</a> pocvda <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada goose Outlet Deutschland</a> spoehr <a href="http://www.zesthaircrew.com">http://www.zesthaircrew.com</a> chsyqj <a href="http://allforthewookiee.com">Canada Goose Jakke Dame</a> emoywk <a href="http://allforthewookiee.com">canada Goose vest dame</a> ugofts <a href="http://allforthewookiee.com">Canada goose Jakke Dame</a> elyomy <a href="http://allforthewookiee.com">http://allforthewookiee.com</a> ozkqxp <a href="http://humanrightpolitics.com">canada goose china</a> keekrl <a href="http://humanrightpolitics.com">canada Goose from china</a> htrama <a href="http://humanrightpolitics.com">Canada goose Made In china</a> kqumps <a href="http://humanrightpolitics.com">http://humanrightpolitics.com</a>
14. 11. 2013 | 22:24

Nescricetic napsal(a):

yegtjb <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Deals Nike</a> rgtdxs <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday deals 213 nike</a> easoci <a href="http://www.sullamino.com">Cyber Monday Deals Nike</a> pnzqto <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> xedmeo <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael kors Black Friday sale 213</a> bddaex <a href="http://chimpsarenotpets.com">michael kors black friday 213</a> jlxgmk <a href="http://chimpsarenotpets.com">michael kors black friday</a> ehzwsx <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a> zaimcq <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday Deals</a> hoyhqf <a href="http://www.hotornot2012.com">nike Cyber monday sale</a> ittpxm <a href="http://www.hotornot2012.com">nike Cyber monday sale</a> lrbknf <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a>
30. 11. 2013 | 10:55

Nescricetic napsal(a):

rsnutm <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday Deals</a> eldlgk <a href="http://act54reform.com">nike black friday deals</a> yjaeql <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday Deals</a> vegspz <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a> gutykg <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday</a> xgfkqr <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale 213</a> wgtpbr <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday sale</a> qrwetw <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> rnuadb <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike Cyber Monday Deals</a> lqobub <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike Cyber Monday Deals</a> apwrya <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday Deals</a> asdspm <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a>
03. 12. 2013 | 03:11

Nescricetic napsal(a):

ocskfy <a href="http://www.happyhistorian.net">coach Black friday sale 213</a> wubdfp <a href="http://www.happyhistorian.net">coach Black friday</a> hkewwr <a href="http://www.happyhistorian.net">coach Black friday</a> srjvkw <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a> fipkrh <a href="http://www.hotornot2012.com">nike cyber monday</a> fjqdmu <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday 213</a> hpdrul <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday Deals 213</a> djaidb <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a> wleprg <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday sale</a> zrhclo <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday sale</a> mkadrq <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday</a> vierru <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a>
03. 12. 2013 | 03:30

Nescricetic napsal(a):

amxkbx <a href="http://www.sullamino.com">Cyber Monday Nike</a> dvsgyz <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike</a> urmnca <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Nike Deals</a> dpxfcv <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> efoeqg <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday Deals</a> zraqdp <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday deals</a> meveif <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach Cyber Monday Sale</a> crvswx <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a> bltyqa <a href="http://act54reform.com">nike Black friday 213</a> zynqlb <a href="http://act54reform.com">nike Black friday deals</a> iijenm <a href="http://act54reform.com">nike Black friday</a> bsdhua <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a>
06. 12. 2013 | 05:02

Benjamin napsal(a):

Cochtan prostě jen vykazuje nenávist vůči Izraeli a také vůči Romům,je to člověk neznalý historie,snad příznivec neonacismu,těch,co nemají v hlavě nic než likvidaci druhých a při tom obviňují druhé z útoků na odlišné kultury.Znakem omezeného člověka je,že i když je mu známá historie je schopen ji popřít nebo převrátit,vzdor tomu,že ví,že ho mají druzí za blbečka.Takového Cochtana bych chtěl mít jako souseda,musí to být sranda...
Benjamin.
צאוכטן יהי לך רע בכל חיך
04. 03. 2014 | 12:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy