Rusko – potenciální nebezpečí nebo příští spojenec?

18. 07. 2008 | 20:57
Přečteno 24873 krát
V českých sdělovacích prostředcích se v poslední době stále častěji objevují úvahy o tom, jaký by měl být náš vztah k Rusku.
Nejčastěji se dočítáme, že Rusko představuje potenciální hrozbu, že s ním máme špatné historické zkušenosti a že bychom si na něj tudíž měli dát pozor.
Slýcháme i to, že Rusko patří do úplně jiného kulturního okruhu neslučitelného s naším evropským, že je to země silně nedemokratická, tradičně imperialistická a agresivní.


Pro moji generaci je samozřejmě velmi důležitá historická zkušenost – Sovětský svaz sice podstatným způsobem přispěl k porážce nacistického Německa, ale pak způsobil, že u nás zavládl na 40 let zprvu tvrdě totalitní, později poněkud mírnější, avšak stále velmi nedemokratický, utlačovatelský a ekonomicky neefektivní režim. Těžkým traumatem byl vojenský zásah v srpnu 1968, který zadusil několik měsíců svobody v době „Pražského jara“.
Pro mnoho lidí z mé generace je tedy Rusko a Rusové podobným problémem, jako pro generaci mých rodičů bylo Německo a Němci.

Jsem však hluboce přesvědčen, že politika založená na předpokladu, že Ruska se máme obávat a že je to potenciální vojenský protivník je naprosto nesprávná a těžce poškozuje nejen české, ale i evropské zájmy.
Dnešní strašení Ruskem mi připomíná doby z mého dětství a mládí, kdy jsme neustále slyšeli o akutním nebezpečí ze strany západoněmeckých militaristů a revanšistů.
Jsem rád, že např. náš pan prezident (k jehož mnoha jiným názorům je možno, resp. třeba, mít značné výhrady) je výrazným zastáncem přátelských vztahů s Ruskem; je škoda, že v tomto směru neovlivňuje více některé jiné naše politiky.

Myslím, že dnešní Rusko má sice spoustu problémů - rozhodně bych neměnil náš nedokonalý politický systém za jejich ještě nedokonalejší, ale zcela zásadní je, že už to dávno není ona nebezpečná velmoc s totalitní ideologií a světovládnými ambicemi.

Vadí mi, že se i dnes zcela běžně používá pohrdlivé a nenávistné označení „rusáci“ – to jsme používali v dobách komunistického režimu, kdy jsme k tomu měli důvody, ale dnes to pokládám za nepřijatelné; představte si, že by někdo použil veřejně a s gustem podle stejného vzoru utvořené označení pro Židy...

Rusové si od roku 1917 hodně vytrpěli – ti, kdo jim vládli, určitě mnohem více ublížili svému vlastnímu národu než těm ostatním, které se octly v jejich sféře vlivu.
To, že Rusové (i ostatní národy bývalého SSSR) dokázali poměrně v klidu zvládnout totální změnu ekonomického a politického systému, která jim přinesla spoustu problémů a ponížení, včetně ztráty obrovských území, mě skoro naplňuje úžasem.
Nikdy bych býval nevěřil, že k něčemu takovému dojde – v komunistických dobách jsem si vždy říkal, že taková hypotetická změna (po které jsme samozřejmě toužili) by musela být provázena krvavou občanskou válkou, možná dokonce světovou atomovou válkou, kterou by rozpoutali ti, kteří by ztráceli svoji moc i ideologickou oporu.
To, že k žádné takové apokalypse nedošlo, jistě svědčí o celkem mírumilovné povaze tohoto národa, o tom, že rozhodující ruští a sovětští politikové byli schopni realisticky zhodnotit situaci, že mezi nimi už nebyli ke všemu odhodlaní fanatici.
Pozoruhodné je i to, že k žádným sociálním bouřím nedošlo ani v poměrně chaotickém období za vlády Borise Jelcina, kdy nebyly celé měsíce vypláceny mzdy, lidé přišli o úspory a zhroutil se systém sociálního zabezpečení.
Velice tehdy utrpěla i ruská věda (a trpí vlastně dodneška) – většina těch opravdu dobrých vědců musela z existenčních důvodů emigrovat a mnoho z nich udělalo „díru do světa“ v USA.
Vůbec se nedivím, že Rusové oceňují, že Vladimír Putin „udělal pořádek“ (zdá se, že se to začíná lepšit i s financováním ruských vědců), a nechápu neustálou démonizaci tohoto šikovného politika některými našimi novináři.

Je velmi smutné, že možná spousta lidí už ani neví, kdo je Michail Gorbačov. Věřím, že přijde čas, kdy tomuto člověku budeme stavět pomníky a děkovat mu za vše, co pro svět udělal... Nic na tom nemění ani to, že většina Rusů ho dnes vůbec nemá ráda, protože si myslí, že to provedl špatně – mně a desítkám milionů jiných lidí zásadně pozitivně změnil život; jsem mu za to nesmírně vděčný.

Řeči o tom, že Rusko je jaksi kulturně zcela nesourodé s Evropou, jsou podle mého názoru zcela mylné. Rusko má dlouhou křesťanskou tradici (sice pravoslavnou – ale vadí to snad někomu v případě Řecka nebo Rumunska?), jeho přínos k evropské a světové kultuře a vědě je obrovský (každý asi může okamžitě vysypat desítky jmen slavných Rusů), jeho zásluhy o porážku nacistického Německa naprosto zásadní pro osud většiny evropských národů.

Právě tak si rozhodně nemyslím, že Rusko je nějaký agresivní imperialistický stát. Jistě takovým byl za sovětských časů. Jistě je pravda i to, že carské Rusko po staletí expandovalo a ovládlo obrovská území hlavně na Sibiři. Ale přesně totéž přece udělaly v 19. století např. USA!
Místo dlouhých řečí stačí srovnat nynější vojenský rozpočet Ruska a USA, nebo počet zahraničních vojenských základen a vojáků na nich...
Je zcela přirozené, že taková velmoc hájí své zájmy, že dbá na to, aby někdo nebudoval blízko jeho hranic vojenská zařízení, která by ho mohla ohrožovat, snaží se, aby v jeho sousedství nebyly otevřeně nepřátelské státy. Těžko očekávat, že takový stát bude bez povšimnutí ignorovat různé „naschvály“ a provokace, které mu mají ukázat, že na jeho názorech a zájmech nezáleží.
Jak by se asi chovaly USA, kdyby Rusko udržovalo a budovalo na Kubě, ve Venezuele, v Mexiku a v Kanadě desítky vojenských základen s desetitisíci vojáků?
Rozhodně si nemyslím, že by Rusko plánovalo znova obsadit státy, které mělo ve své mocenské sféře před rokem 1989; považuji to za hloupost a „výrobu umělého nepřítele“, kterého potřebují ti, kteří žijí z těch enormních vojenských rozpočtů.

Asi je potřeba říci si otevřeně i to, jak dalece jsou či nejsou Rusové zodpovědni za to, co se u nás dělo v těch 40 letech komunistického režimu. Naprosto největší díl viny leží nepochybně na našich vlastních komunistech. Samozřejmě, že ti by se asi tak snadno nedrželi u moci, kdyby necítili v zádech stálou oporu SSSR. Sovětští poradci určitě nesou velkou zodpovědnost za rozpoutání teroru v 50. letech. Ale musíme si přiznat, že na rozdíl od mnohých jiných okupací, byla ta sovětská po roce 1968 trochu jiná – nevládl tady přímo nějaký „říšský protektor“, sovětští vojáci nestříleli (kromě několika srpnových dnů v roce 1968) po československých občanech. Na téměř všechno prostě bohatě stačili naši vlastní domácí utlačovatelé.

Jsem přesvědčen, že Západ by se měl maximálně snažit o co nejlepší vztahy s Ruskem, o co největší hospodářskou i politickou integraci Ruska do Evropy.
Pokud zcela vážně mluvíme o přijetí Turecka do EU, bylo by Rusko z hlediska kulturního a historického jistě ještě mnohem logičtějším kandidátem (pokud by o to ovšem stálo...). Je nadějné, že např. Německo a Francie se jasně snaží o velmi dobré vztahy s Ruskem. Doufejme, že si z toho vezmou příklad i ostatní evropské země a že v budoucnu se stane Rusko i pro nás stejným přátelským partnerem, jakým jsou dnes Německo, Francie či Holandsko. A doufám, že vlajka EU jednou zavlaje i nad Moskvou a Vladivostokem. Určitě to bude vzájemně prospěšné ekonomicky, odstraní to zbytečné vojenské výdaje, a pomůže to i zlepšit demokratické poměry v Rusku.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ivan Hochmann napsal(a):

To víš Rossiane,

přečti si ještě jednou co jsi napsal na blogu ministra Lišky.Potom můžeš hovořit o demagogii.
A to ještě nemám zjištěno,nepíšeš-li svoje rusofilské litánie z kabinetu pana profesora Hořejšího.Nebo je to tvůj kolega z organisace?

Ivan.
20. 07. 2008 | 21:19

tata napsal(a):

pane bigjirka

Ted už ste klesnul do uplného dna.Hezky se vtom vymachejte .
20. 07. 2008 | 21:21

Pepa Řepa napsal(a):

ROSSIAN napsal(a):
....považuje totiž za demagoga každého kdo neodsoudí Rusko, co si pořád plete s SSSR.

Víte, existuje něco jako paměť národů. Nevím, jak to přesně nazvat, ale funguje to.
Němci uznali ihned Chorvatsko,mají dobré vztahy s Tureckem.Saudský Arab nebo Armén Turka zrovna nemusí, Žid Němce taky ne.

Je lehké zjistit proč.Světové války, Osmanská Říše, genocida, holocaust.Dalo by se pokračovat v Evropě, v Asii i jinde.Reminiscence.

To nemá nic společného s tím, že jeden Číňan si může kápnout do noty třeba s jiným jedincem, dejme tomu Japoncem.

Pokud máte s určitým systémem silnou osobní negativní zkušenost trvá generace, než se tato zkušenost vyvaří. Když začne někdo tento přirozený proces urychlovat systematickou nalejvárnou, aby se třeba Armén chytil s Turkem za ruce, působí to nejen směšně, ale i kontraproduktivně.

Jakási společná paměť nezmizí, ani když budete vytěsňovat národní povědomí. Popisuju to dost neobratně, mnozí to zřejmě popsali lépe.

Rusko – potenciální nebezpečí nebo příští spojenec?
Dovedu si představit obě možnosti.
Rusko jako velmoc bude dělat velmocenskou politiku. Je to legitimní, ale může se stát pro nás i nebezpečím.

Rusko jako příští spojenec?
Spojenectví uzavíráme obvykle, když hrozí nějaká hrozba (i hypotetická).S někým, s kým sdílíme společné hodnoty.
Zvláštní, že nikdo nezmiňuje odkud by ta hrozba měla přijít.
Z některých příspěvků dokonce cítím podtext, že bychom se měli k ruskému medvědu Medvěděvovi přitulit, protože nám hrozí největší nebezpečí od strýčka Sama.
Také si to myslíte?
20. 07. 2008 | 21:22

VK-Can napsal(a):

Vazeny přírodovedče.
Diky za uklidnujici slova.
Z mych navstev v Cesku vim, ze se lide skutecne maji dobre. Tedy relativne dobre!

Myslim, ze je v nasi narodni povaze se vzdy divat, zda se ma soused lepe nez my. A tam muze byt kamen urazu.
Pan Hochmann a bigjirka casto vyjadruji obavy nad moznosti navratu moci komunistu.
Mozna to nebezpeci neni akutni, ale rozhodne bych ho nepodcenoval!

Mam totiz dojem, ze zacina silit skupina "mene obdarenych".
Z historie vime, ze to je vzdy nebezpecne podcenovat.
V Kanade tomu musime venovat stejnou pozornost jako jine zeme.
Mame zatim to stesti, ze mame plnější šrajtofli a kdyz je potreba, tak se těm " méně obdařenym" trochu přida.
Věřte prosim, ze to, co pisi neni cynismus, ale tvrda realita.
Jinak Vas zdravim s tim, ze nikdy neminu Vas prispevek. Tedy pokud se sem dostanu.
20. 07. 2008 | 21:22

Vico napsal(a):

Já mám pocit, že to s tou frustrací nebude tak strašné. Evidentně frustrováno tu je jen pár osob. Ostatní se snaží buď nereagovat, nebo reagovat pokud možno nekonfliktně , jak se říká in medias res, ale ti mladší se hold někdy neovládnou a vytasí meč tam, kde by spíše pomohl rohypnol nebo rozumná dávka bromu v čaji.
20. 07. 2008 | 21:24

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

smazal jsem další urážlivé výkřiky, které byly v rozporu s Kodexem diskutujích.

Děkuji za pochopení.

Jinak bych se velmi přimlouval, aby si zejména někteří přečetli několikrát texty pan VK-Can pod tímto blogem. Skoro se zaobírám myšlenkou, že bych je integroval do toho svého vcelku zbytečného Kodexu.

Pokus o dodatek k panu Imhotepovi:

Oplácet urážku urážkou je podle mne důkazem, že ani urážený nepochopil, co je smyslem diskuse.

Nechat se urazit může jen nejistý člověk, moudrý na urážky nereaguje. Nejsou pro něj důležité.

Přeji všem příjemnou, slušnou a korektní diskusi.

Libor Stejskal, editor blogů
20. 07. 2008 | 21:28

VK-Can napsal(a):

Pro Saliven.
Dekuji za uznani.
Neverim, ze ty "prikopy" jsou prilis hluboke. Jen primitiv si vykopa prikop tak hluboky, ze z neho nemuze ven!

Zadneho s prispivajicich na techto strankach, se kterymi si vymenuji nazory nepovazuji za primitivy.
Nic neni ztraceno.
Nekdy je dobre se zastavit, zhluboka se nadechnout a zacit znovu.
Preji vice porozumneni.
20. 07. 2008 | 21:32

Ikena napsal(a):

Dobrý večer,
měl bych jednu stěžejní otázku pro jisté dva
dopisovatele-příspěvkáře. Jedno české město je plně závislé na klientele z Ruska, i naše ČSA se snaží urvat svůj díl, letiště v Pardubicích je skoro závislé na linkách z Ruska a onehdy se pochlubila Ostrava a Brno otevřením linek do Ruska. Co s tím? Nezatemňuje válečnický postoj ekonomické vidění a výhody, které bychom mohli získat?
Opusťme "studenou válku" a hledejme cesty,
jak získat ekonomický přínos pro naši zemi.
Německo by nám mohlo být příkladem.
20. 07. 2008 | 21:32

Tupelo napsal(a):

VK-Cane, nejspis mate pravdu, mozna ze zlepseni prijde az s vymenou ne jedne, ale nekolika generaci. A mozna ze neprijde vubec a to by teprv byla opravdova prilezitost pro Vami zminovane Blanicke rytire. Na ty bych ovsem nespolehal, meli prilezitost uz parkrat a nic :). Takze zustava jen moznost vybirat z toho co je a verit ze nova krev pomuze neco zmenit.

Pane Stejskale, jen drobnou poznamku, Vas kodex je natolik zbytecny za nakolik zbytecneho ho povazujete Vy ;)
20. 07. 2008 | 21:34

Karel Mueller napsal(a):

VK Can:
Zdravím Vás pane VK po delší době :-).
Velice přesně jste pojmenoval současnou sitaci: Frustrace a znechcení. Frustrace z rozkladu klasických etických hodnot a naší ubohosti vzhledem k zahraničí a znechucení z české elity. Začnu tím druhým:
Za bolševika platilo mj. zásada kdo nekrade okrádá rodinu, tato zásada nepřestala platit. K tomu samozřejmě korupce. Když jde dnes někdo do poliiky, tak ho obvykle většina vnímá jako někoho, kdo se jde nahrabat, ať už členstvím v nějaké radě a platem nebo korupcí. Dnes už snad málokdo předpokládá, že by dotyčný chtěl nebo vůbec mohl pro voliče něco udělat. Vždyť těch 5 karet bylo demonstrativně spáleno a vlastenectví bylo prohlášeno za nemravné a bezmála zločin. Tak proč?
Za bolševika jsme dosáhli stupně, že jsme otevřeli noviny či TV a chtělo se nám zvracet. Dnes se značná část lidí do toho stavu dostává. Devotnost k mocným, kálení do vlastního hnízda, lezp.delismus směrem hlavně k USA, lhaní, ideově kované výkřiky, neobjektivnost, argumentace a úroveň infantilní ... to vše by jste v uplynulém období našel. K tomu připočtěte úroveň politické kultury, korupční aféry atd.
(pokr.)
20. 07. 2008 | 21:36

bigjirka napsal(a):

tato, nemyslím, že bych se vás na něco ptal
20. 07. 2008 | 21:40

bigjirka napsal(a):

Ikeno, jaký válečnický přístup? Tak zpátky na začátek. USA chtějí vylepšit ochranu proti darebáckým zemím. V rámci jednání se na nás obrátí, zda by tu mohl být radar. Dva tisíce kilometrů od ruských hranic. My řekneme, že ano a Rusi začnou ječet, co je to za drzost. A že prej Prahu možná bombardovat nebudou... Proti Rusku ten systém evidentně sloužit nemůže, protože by měl proti ruskejm 19000 raketám jen 10 v Polsku. Takže válečník je kdo?
20. 07. 2008 | 21:47

stejskal napsal(a):

Tak v tom případě je děsně důležitý, pane Tupelo ;-)

Libor Stejskal
20. 07. 2008 | 21:48

VK-Can napsal(a):

Pro bigjirka.
Vim, co s panem Hochmannem mate na mysli. Verim ze i hodne lidi zde to vi. Podcenovat komunisty v zemi, kde vladli 40 let a kde v demokraticke spolecnosti maji stale podporu 12-16% obyvatel muze byt velmi nebezpecny omyl. V tom jsem s Vami za jedno!

Jen si myslim, ze jit s kladivem na mouchu neni prilis ucinne. Nez se s tim kladivem rozmachnete moucha staci uletet a mnoho veci se tim uhozem muze poskodit a nebo znicit.
Nekdy takova pekna pruzna placacka tu mouchu rozmazne driv, nez staci zabzucet. A i kdyz se mine, tak se nic neposkodi (mimo osobniho ega).

Bigjirko neberu si patent na znalost, jen Vam rikam muj pohled na vec.
Jak se začne házet bláto, tak se všichni umažou!
20. 07. 2008 | 21:50

Karel Mueller napsal(a):

A pak tu máme druhou stranu mince - samozřejmě, z pohledu světa jsme na tom velmi dobře. Ale pro frustraci je dalko důležitější, že v EU jsme občany třetí kategorie, kolega pár km na západ dělá tutéž práci na minimálně pětinásobek - to je pro mladé samozřejmě frustrující. Rodina je v rozkladu, natalita snad nejnižší na světě, mizíme jako loňský sníh a v prostituci a pornoprodukci jsme na čele peletonu. Naprostý nedostatek národní sebeúcty, ekonomie je řízena ze zahraničí (znovu opakuji, že z pohledu světa jsme na tom velmi dobře) právě tak jako media, která mají mantinely a také pokyn, jak mají psát. Výše uvedená témata či narkomanie mladých nikoho moc nezajímají, koneckonců jejich vlastníci nemají k českému národu žádný vztah. Zato budou mlet o české xenofobii, ruském nebezpečí apod., tedy témata, které nemají žádnou souvislost s našimi aktuálními problémy.

To by samozřejmě bylo na delší diskuzi, snad jsem zachytil havní body. O Rusku jsme si měnili názory mockrát. Tak víte, že i můj postoj k Rusům by byl daleko kritičtější, kdyby mě tím plácáním občas tak neznechutili.
20. 07. 2008 | 21:50

bigjirka napsal(a):

jo, ikeno.. a ještě .. samozřejmě, proč by se měl rušit obchod?

osobně si myslím, že jde hlavně o hrátky vnitropolitické
20. 07. 2008 | 21:51

Imhotep napsal(a):

pro pana Stejskala:

Výborný dodatek. Děkuji :)

Doufám, že jsem Vás svým posledním komentářem u pana Krause neurazil. To bych se hambil.
20. 07. 2008 | 21:53

Ikena napsal(a):

Bigjirko,
vy jste slyšel z oficiálních míst Ruska, něco o bombardování? Já nikoli, snad jen z nějakého příspěvku jakéhosi experta. Samozřejmě, že radar bude monitorovat i území Rusko, pokud se podíváme do atlasu, kde leží Irán uvidíme jaké další země jsou v zorném poli našeho radaru.
Jen pro vaši informaci, jsem pro radar, ale v polském provedení. To znamená, že musíme mít vlastní možnost obrany, tak jak jí požadují Poláci.
20. 07. 2008 | 21:55

bigjirka napsal(a):

VK, jeden z těch floutků mne opravdu urazil.. asi ve své tuposti vůbec nepochopil, o co jde... no ale už to není důležité, už jsem to vydejchal... jsou to chytráci, co musí mít poslední slovo, myslí si, že všemu rozumí, no.. nemá to fakt cenu.
20. 07. 2008 | 21:56

Saliven napsal(a):

Imhotep:
No já už svojí psychologickou teorii zmiňoval. Ale nechci tvrdit, že to tak je i v tomto případě.

VK-Can:
Já také diskutující nepovažuji za primitivy (kdybych měl nadhodit jméno sem chodícího primitiva opravdu bych nevěděl), někteří ale mají evidentně potřebu někoho urážet, domnívajíc se, že jen ten jejich názor je správný. Každopádně váš příspěvek měl hlubokou pravdu a mě trochu mrzí, že jsem se nechal vydráždit.

Stejskal:
Nezlobte se na mě, ale nesouhlasím s tím, že urazit se může nechat jen nejistý člověk. Nechal jsem se unést, nicméně nechápu, proč bych si měl nechat vše líbit, nejsem žádná onuce, abych si nechal kálet na hlavu. Mám svou hrdost, se slušnými lidmy většinou vycházím, pokud někdo nedodržuje elementární pravidla slušnosti, pak se musím ohradit.
20. 07. 2008 | 21:56

Imhotep napsal(a):

pro VK-Can:

Dovolím si malou poznámku.

Totalita není odvislá od členství v KSČ. Totalita je spíše odvislá od stavu mysli a duše.
20. 07. 2008 | 21:57

bigjirka napsal(a):

Ale Ikeno, o to vůbec nejde... nebo teda jo, ale princip je v tom, že oni nás snad považují pořád za svou državu.. a zkouší, co dovolíme, kam až ustoupíme...
20. 07. 2008 | 21:58

Pepa Řepa napsal(a):

Urážky? Byly, jsou a budou. Když jsou kreativní, pobaví mě.Třeba B.B. umí hezky urážet.

A odpovědi na ně? V papyru vezíra Imhotepa je krásná věta.

"Tvůj hlas je bzučením mouchy v mým uších".

Knížka je tak mrňavá, že ji nemůžu najít.Možná cituju nepřesně. Dobu vzniku by asi věděl jmenovec.

P.S. Citát nedoporučuju používat při manželských hádkách.
20. 07. 2008 | 21:59

Ivan Hochmann napsal(a):

Jenže tento Imhotep má k vezírovi příliš daleko.

A navíc ty jeho průpovídky.......
Prý totalita je odvislá od stavu mysli a duše.KSČ za nic nemůže.
Co si ti komunisti ještě nevymyslí za hovadiny?

Ivan.
20. 07. 2008 | 22:09

Ikena napsal(a):

Bigjirko,
v tom se shodneme, ano budou zkoušet, kam až mohou tlačit. Domnívám se, že Poláci, ale vědí moc dobře, proč chtějí modernizaci své protiraketové obrany.
Uznejte, ale že Německo je po 60letech od 2WW největším obchodním partnerem Ruska a např. vyšachování Polska z nového ropovodu přes Balt bylo příkladem jejich "krásné" shody.
20. 07. 2008 | 22:14

Pepa Řepa napsal(a):

To Karel Mueller
když jsme u knížek, znáte Fukuyamův Velký rozvrat (Great disruption)? Vyšla teď česky.

Předesílám, že to není můj oblíbený autor (zvláště Konec dějin), ale o rozvratu rodiny i dalších mezilidských vztahů, potažmo celého společenského řádu průmyslové společnosti je celá první část.
20. 07. 2008 | 22:17

Ivan Hochmann napsal(a):

Jiří ,

Mazal zase smazal,jak jsem Ti vyjevil,že se máš na hádky se Salivenem vykašlat.Ten dobrák opravdu nestojí zato.Já už s ním přerušil styky dávno.

Jinak na blogu ninistra Lišky zase někdo prohlásil,že má raději USA než Rusko - poněvadž v USA má 52 příbuzných a v Rusku 130milionů nepřátel.

Prý se diví kolik,že to Čechů emigrovalo do Ruska, když ho socani tak vychvalují a USA nemohou přijít na jméno.

Ivan.
20. 07. 2008 | 22:17

Imhotep napsal(a):

pro pana Hochmanna:

Nikdy a nikde jsem nenapsal, že KSČ za nic nemůže. Čtěte, prosím, přesněji.

Své další tvrzení se pokusím doložit.
Na konci války byli v mnoha českých městech zabíjeni Němci. Nekomentuji nyní oprávněnost nebo neoprávněnost tohoto aktu, ale dovoluji si poukázat, že pamětníci často uváděli, že mezi nejaktivnějšími bijci Němců byli často ti, kteří neměli zrovna čisté svědomí z dob okupace.
Z vlastní zkušenosti jsem po r. 89 zažil, kolik aktivních svazáků, komunistů, ale i z reálsocialismu spokojených a z režimu profitujících lidí se najednou zapřísáhlými pravicovými stoupenci a odpůrci režimu.
Navíc, pokud mne chcete přesvědčit, že jste skutečnými stoupenci demokracie, tak přestaňte, prosím, používat bolševický slovník
20. 07. 2008 | 22:18

Ikena napsal(a):

to Imhotep,
připojuji se k Vašemu příspěvku, 100% pravda.
20. 07. 2008 | 22:23

Pepa Řepa napsal(a):

Dovolil bych si potřetí položit otázku:
Rusko – příští spojenec?

Proti komu?
20. 07. 2008 | 22:28

Saliven napsal(a):

Imhotep:
Váš poslední příspěvek jest balsámem na mojí duši. Už jen kvůli tomu, že jsem obdobu toho před časem psal a jistý big.. mně za to virtuálně "skopal" do kulaté krychle. To byl začátek naší kouzelné hádky na tomto blogu. Věřím, že za tento věcný a pravdivý příspěvek neschytáte tolik nadávek jako já. Děkuji vám ještě jednou za něj i za podporu.
20. 07. 2008 | 22:28

Saliven napsal(a):

Pepa Řepa:
Před časem jsem četl jakousi studii, kde se tvrdilo, že někdy kolem roku 2040 bude v Rusku převažovat jako náboženství Islám. Takže asi tam bych viděl prostor pro spojenectví.
20. 07. 2008 | 22:30

Imhotep napsal(a):

pro Pepa Řepa:

Spojenectní nemusí být vždy proti někomu, ale třeba pro něco, např. pro spolupráci.

P.S. Přiznám se, že nevím, o jaké knížce jste výše psal. Mohu požádat o přesnější citaci?
20. 07. 2008 | 22:31

Vico napsal(a):

Inhotep : Vyjádřil jste to naprosto chirurgicky přesně.
20. 07. 2008 | 22:33

Imhotep napsal(a):

pro Salivena:

Nemáte zač :) a pokud schytám, schytám, což naděláme. Berme to jako cvičení pokory :)
20. 07. 2008 | 22:34

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:
Díky za typ, rád si ji přečtu.
Jinak se bez výhrad ztotožňuji s Vaším názorem na paměť národů, to jen ve snách multi-kulti snílků začly dějiny v 21. století.
Ale rád bych ještě k dodal k diskuzi na výše uvedené téma. Vzpomínáte, co jsem psal o EU? Bát se můžeme tak leda sami sebe. Našeho hedonismu, ochoty udělat pro prachy cokoliv, katastrofálních následků ze spálení oněch 5 karet.
Záleží jen na tom, jak Evropa najde svoji identitu a bude vystupovat jako partner nejen Rusů. Pokud obstojí, tak je strašení Ruskem vrcholně k smíchu, Rusové si samozřejmě budou tvrdě hájit svoje zájmy, ale ekonomickou a diplomatickou cestou, nikoliv vojenskou agresí.
Pokud v tom neobstojíme, tak je strašení Ruskem nejen směšné, ale především vrcholně škodlivé. Důvody zániku Evropy budou úplně jinde.
20. 07. 2008 | 22:35

bigjirka napsal(a):

Salivene, vy nedáte pokoj?
20. 07. 2008 | 22:37

ROSSIAN napsal(a):

Pepa Řepa, máte pravdu v tom, že vzájemný historický antagonismus mezi národy se odbourává dlouho.
Ale přeci jenom v případě ČR ten antagonismus ČR - Rusko není historický ale spíš generační, který zasáhl pouze generaci 68, protože jinak u nás nikdy historicky antagonismus k Rusku nebyl (na rozdíl třeba od poláků nebo). Tudíž si myslím, že dnešní negativní postoj vůči Rusku ze strany mnoha čechů se stane minulostí, až odejde do historie celá generace 68.
Už dnes lze mezi nejmladší generací pozorovat již objektivnější a často i pozitivní postoj k Rusku. Už Rusko zkrátka nevnímají optikou roku 68 nebo komunismu (pokud to ovšem do nich horem dolem necpou rodiče, čímž se to může púředávat dál, ačkoli to ztrácí již dnes jakékoli opodstatnění).
Jinak antiamerikanismem neptrpím, považují ho za zbytečnou, a spíš modní ale víceméně neškodnou záležitost nechápající složitost americké politiky. Americkou politiku i realitu je nutno chápat komplexně. Je tam velmi mnoho různých politických proudů a velmi mnoho různých postojů nejen k Rusku ale vůbec pozici USA ve světě. Je mi jasné, že je tam spousta mnohem rozumnějších lidí než současní vládnoucí neocons, co ovládají média i politiku. Jinak velmi se mi líbí postoj k Rusku například ze strany P. Buchanana, nebo Kuchinise, který odsuzují současnou americkou politiku (ne ale v modním stylu a la M. Moore)i současný postoj vůči Rusku a naopak prosazují vstřícný postoj vůči Rusku, kritizují politiku US neocons vůči Srbsku, rozšiřování NATO, radarovou politiku apod.
Nejsem zastánce politiky bud anebo, ta by měla patřit už do historie studené války, bohužel stále většina politiků i intelktuálu u nás tím stále trpí (a US neocns to při své radarové politice chytře využívají)- pořád uvažují stylem tam hodná amerika, tam zlé rusko.
Jenže do současné globální politiky tyhle reminiscence nepatří a jsou naopak velmi nebezpečné, a je tragédie, že se k moci nyní dostali u nás v ČR ta sekta fanatiků (parkanová, topolánek, vondra aj.) pro které je radar záminkou jako realizovat své bludy a zvrácené představy. Pro ně je (navzdory oficiálnímu stanovisku "íránské hrozby") radar totiž prostředek jak si dupnout proti Rusku pod momentální (zdůraznuji pouze momentální) ochranou USA, což je velmi nebezpečné. Světová politika totiž není stabilní a velmi se proměnuje. Pro USA, jakokoli by mělo třeba i upřimně pozitivní poměr vůči ČR znamená dohoda s velmocí, např. s Ruskem víc než dohoda se zemí která nikdy vůči světové velmoci jako USA nemůže mít pozici spojence ale pouze vazala.Takže až se promění reálné geopolitické potřeby USA celá záležitost s radarem se může velice tvrdě obrátit proti nám s alibistickým tvrzením USA, že jsme to přece byli my kdo je požádali o radar. USA se může od svého plánu vždy distsancovat. Vazal ne.
Takže místo radarového svazáckého nadšení by bylo na místě střízlivost, zlepšení postoje k Rusku a vstřícný ale střízlivý a pragmatický vztah k USA.
V historii vždy rozhodovala geopolitika a mocenské zájmy, ne vzájmeně na nějakých emocionálních konstrukcích stavěné spojenectví. Takže až budou jednou budoucí generace řvát něco o americké zradě, tak dávají vinu současným modrým fanatikům.
20. 07. 2008 | 22:38

Ivan Hochmann napsal(a):

To Imhotep,

myslíte,že bych Vás měl o něčem přesvědčovat pane?
Já si to nemyslím.Bude mě také úplně lhostejno ubalíte-li si se Salivanem kuličku a budete si ji valit,valit,valit.......

Ivan.
20. 07. 2008 | 22:39

VK-Can napsal(a):

Zdravim take pane Mueller.
Uz jsem jeden cas myslel, ze se radeji nebudu ucastnit zdejsich debat, ale nedalo mi to a tak jsem prisel se svoji trochou do mlyna.

Ceho jsem si vsiml, jsou skutecne vyhranene postoje vuci Rusku i USA. Ve vetsine pripadu je to bud hloubkova ritni turistika a nebo hluboka nenavist.
Jako vzdy, tyto krajni a extremni pristupy nikam nevedou. Nebo presneji receno vedou spatnym smerem!

Nemusim Vam rikat, jak bedlive sleduji presidentske volebni klani v USA. Pane Mueller, nechci predbihat, ale situace nevypada tak dobre, jak by bylo treba!
Je sice jeste nejak doba k volbam, ale takhle to vidim v teto chvili.

Jinymi slovy prilisne spolehani na USA je nebezpecne. Pro USA i pro Evropu! Pro USA, protoze to na ne muze uvalit vice odpovednosti, nez na kolik budou stacit (problemy, ktere maji jsou skutecne poradne!!) a pro Evropu to muze byt zklamani.
Evropa zatim skutecne dela mnohem mene, nez kolik by mela. Ve svem vlastnim zajmu!

O Rusku jsme psali mnohokrat.
Rusko je velka neznama i pro Rusy samotne, ale co je zname, ze Evropa bez Ruska bude mit vazne problemy. Vojenske i ekonomicke.
Divat se na Rusko ocima minulosti je klamne.
Veril jsem, ze nova administrativa USA bude schopna vytvorit lepsi vztahy s Ruskem, protoze reseni problemu Israele a jeho sousedu bez teto spoluprace nebude mit trvani!
Budou to jen docasne zaplaty, kdy obe strany budou pouzivat cas ke zkorigovani svych sil.

Zatim je to otevrene, protoze oba kandidati na presidentsky urad USA jsou plni prekvapeni!!
Z ceho mam obavy je to, ze znovuvytvoreni dobrych vztahu mezi USA a Ruskem uz nebude tak jednoduche!
Budeme tedy muset pockat, az se zvoleny ujme žezla.
Sance, ktera byla a kdy Putin sel mnohem dal, nez kdokoliv ocekaval je pryc!
Bude se zacinat od zacatku. Navic je ted uz Rusko mnohem silnejsi, nez bylo pred 8 lety!
Zdanliva nova hvezda na poli americke politiky sen. Obama v posledni dobe dost kolisal!
A tak jedine si rikame "Zustante u prijimace"!
20. 07. 2008 | 22:42

bigjirka napsal(a):

Karle, žádné strašení Ruskem. Prostě jim není co věřit. Zároveň nejsem pro žádné nepřátelství. Není ale jediný důvod, proč si od nich nechat diktovat.
20. 07. 2008 | 22:43

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Mám to napsat čínsky abyste mi dal už konečně pokoj? Jste bezpochyby jedním z těch floutků o kterých jste psal v 21:56:15, což jsou chytráci, co musí mít poslední slovo a myslí si, že všemu rozumí.

Takže to zkusím to ještě jednou a naposled česky: DEJTE MI POKOJ!
20. 07. 2008 | 22:48

Pepa Řepa napsal(a):

To vezír
zase poradce Alzi Heimmer zapracoval. Vezír jako vezír.

Knížka se jmenuje: Papyrus vezíra Ptahotepa.
Lyra Pragensis 1971, ilustrace Liesler.

Cituji:
Jestliže se setkáš s řečníkem
který je slabý a který se ti zřejmě nevyrovná,
nerozčiluj se nad jeho chybami,
nech ho být a on sám sebe vytrestá.
Neoslovuj ho jen proto, aby sis ulehčil
ani se neposmívej odpůrcově hlouposti
-zlý je ten, kdo ničí člověka slabého rozumu.

Sakra, to je moudro! Problém je, kdo je kdo.
20. 07. 2008 | 22:49

VK-Can napsal(a):

Pro Imhotep
"Dovolím si malou poznámku.

Totalita není odvislá od členství v KSČ. Totalita je spíše odvislá od stavu mysli a duše."
Nevim co mate na mysli.
Rad odpovim, pokud budu vedet na co. To, co pisete muze mit nekolik smeru.
20. 07. 2008 | 22:51

suchánek napsal(a):

není ideálnější zábava, než přijít po velmi pěkném a aktivním víkendu sem, apřečíst si opravdu výživnou diskuzi. dovolím si pár poznámek (i když tuším, že ta celovíkendová absence ho poznamená)

v.hořejší:
1. hořejší napsal:Vadí mi, že se i dnes zcela běžně používá pohrdlivé a nenávistné označení „rusáci“.

To jste asi trochu útlocitný. Asi bude něco na tom, že stejně zpitvořené "amíci" zní tak trochu líp, že.

2.jeho přínos k evropské a světové kultuře a vědě je obrovský (každý asi může okamžitě vysypat desítky jmen slavných Rusů)

bezpochyby. čajkovskij, dostojevskij, puškin, kotěnočkin, rusakov. můžete mi vyjmenovat nějaké současné hrdiny celosvětového významu? v mé (docela mladé) generaci si opravdu nevybavuju vůbec nikoho, kdo by byl pro náš svět přínosem. vynechám sportovce (tam mám nadprůměrný přehled) a tím vzniká černá díra. znám snad abramoviče (toho, co za 10 let zázračně a bezpochyby zcela čistě zbohatl jako bill gates, a znám ho jen proto, že koupil chelsea. a pak znám ještě geniálního šachistu, kasparova. postoj ruska k této autoritě zde zmiňovat nemusím. mimochodem ti mladší než já už ze slavných rusů neznají vůbec nikoho.

3. Ale musíme si přiznat, že na rozdíl od mnohých jiných okupací, byla ta sovětská po roce 1968 trochu jiná – nevládl tady přímo nějaký „říšský protektor“, sovětští vojáci nestříleli (kromě několika srpnových dnů v roce 1968) po československých občanech.

nemusíme, pane hořejší,nemusíme. dnes sem samozřejmě nikdo vojáky nepozve, ono jsou totiž na ty drzé čechy jiné páky, že. tuto vaši pasáž jsem zcela nepochopil. rok 68 byl naprosto bezprecedentní. ta rychlá svižná demonstrace síly opravdu způsobila, že tu posléze rusáci nemuseli po nikom střílet.
StandaT: onehdá jsem přemýšlel nad vaši větou, že ti mladí podle vás mají blíže k demokratickému myšlení. přemýšlel jsem, čím to? a přišel na to. po roce 89 drtivá většina současných třicátníků okamžitě vyrazila za čáru. já osobně byl v celé evropě, posléze i mimo ni. ten kontrast byl neuvěřitelný. byli jsme v extázi. a hrozně se těšili, až to přijde k nám. dnes to pro mladé takový kontrast není. bohužel.

přírodovědče: kdyby mi tady někdo veřejně doporučoval, jak vhodně diskutovat, propadl bych se hanbou a 10 let sem nevkročil.

salivene: kdyby mi tady někdo veřejně doporučoval, jak vhodně diskutovat, propadl bych se hanbou a 10 let sem nevkročil.

mimochodem přečíst celou diskuzi naráz je nesmírně poučné. "vyhrožovat" někomu 16krát, že už na něho nebudu reagovat, to vyžaduje určitou míru odvahy.

VK-can: v jedné věci se naprosto tragicky pletete. nemůžete tuto diskuzi považovat za nějaký vzorek populace a jejich názorů na svět a dění v čr. zdejší vzorek je totálně nereprezentativní. věřte mi.

(minimálně proto, že zdenejvětší prostor z logických důvodů zabírají názory důchodců, všeznalých, životem ošlehaných a poznamenaných, vševědoucích - v reálném životě již totálně neaktivních)
20. 07. 2008 | 22:53

bigjirka napsal(a):

VK, na Obamu nevěřím. Amerika by se měla vzpamatovat se svými presidenty - je to sestupná spirála.
Nicméně je vhodné vycházet z toho, že s USA žádné špatné zkušenosti nemáme. Na rozdíl od Německa, mnichovské zrady Západu a usurpace a pak okupace Sovětským Ruskem. Myslím, že na oficiální úrovni jsme po revoluci žádné nepřátelství neprojevili, což v poslední době nelze říct o druhé straně. jejich komandování, co smíme nebo nesmíme dělat 2000km od jejich hranic, je zarážející. když ustoupíme, zhorší se to
20. 07. 2008 | 22:53

Saliven napsal(a):

VK-Can:
Kdyby jste se přestával zúčastňovat zdejších debat, tak bych to "obrečel", protože Váš věcný přístup, stoický klid a znalosti obdivuji. S vaším posledním příspěvkem naprosto souhlasím a děkuji za něj. Doufám, že se některým lidem povede odideologizovat a začnou konečně přemýšlet hlavou.

ROSSIAN:
I Váš příspěvek bych s klidným svědomím podepsal. Díky.
20. 07. 2008 | 22:54

Imhotep napsal(a):

pro Pepa Řepa:

Díky, co nejdříve jdu opět do knihovny:)
20. 07. 2008 | 22:57

PatientO.T. napsal(a):

2 Pepa Řepa:
"Tvůj hlas je bzučením komára v mých uších" si pamatuji ze Sinuheta. Rovněž "Stříkám na tebe svou vodu" jsem zaznamenal v této sqělé knize...
20. 07. 2008 | 23:01

Saliven napsal(a):

Pepa řepa:
Ten Váš citát je opravdu skvostný.

suchánek:
Prosím trochu mi to vysvětlete, nejsem si jist, zdali vás uplně dobře chápu. Děkuji. :-)

bigjirka:
Vy se o mě musíte pořád otírat. :-))) A ne tělocviku a zeměpisu, ale matematiky a technické výchovy a informatiky.

PS: Tohle jsem fakt musel, všem diskutujícím, kteří tenhle flame musejí číst se hluboce omlouvám a tentokrát definitivně slibuji, že bigjirka to poslední slov mít bude, protože příště už si to fakt odpustím. :-)))
20. 07. 2008 | 23:02

Ivan Hochmann napsal(a):

Slyšel jsem onehdy Tamáše jak fudovaně a rozvážně hovořil o globální politice.Přesně jako Rossian.(apropó - nekomol jména jiných).Všechno je mu jasné.Sice jinak než mě.Ale když on se domnívá,že mu budu kývat.

Nebudu.Nebudu kývat ani jemu ,ani Tamášovi a jim podobným.Vyznávám jiné hodnoty a znám a mám podložené jiné pravdy.
Ty jeho mě škodí.Vedou mě jinam než kam chci.Vlastně ne vedou- tlačí. A já se tlačit nenechám.

Jeho vrtevník a přítel v triku Nagassaki mě poslal do hrobu.To víte hoši,nikdo tady nebude smrdět věčně.Ale kalit vodu tady nebudeš.Už proto,že mám děti,se stejnými názory a takoví chytráci jako Mladí komunisté,nebo přivandrovalá pátá kolona,zaměstnanci ruské ambasády,levicoví profesůrci a docenti připravovat "lepší zítřky"nebudou.

Stačí vědomí neklidné budoucnosti.Není nám potřeba cíleného postrkování do ruských zadků.Pro našince bude vždy jasná páka:Vždy nám budou vlát nad hlavou vlajky s hvězdami a pruhy,symboly svobody - než rudé hadry mezinárodních proletářů.

Rozumíš tomu Rossiane??

Ivan.
20. 07. 2008 | 23:02

pepa Řepa napsal(a):

Nedá mi to odcitovat další moudro:

Buď veselý po celou dobu života svého
nedělej více, než je přikázáno
a nezkracuj tak dobu, určenou zábavě
duchu se příčí, když se mu bere doba radovánek.
Neztrácej tedy ani o hodinu více,
než je třeba péčí o své statky
bohatství se dostaví i když hovíš svým touhám
naopak z bohatství není prospěchu
jsou-li touhy zanedbávány

To je snad určeno všem.
20. 07. 2008 | 23:03

Saliven napsal(a):

PatientO.T.:
A znáte tohle: "Parlament připomíná výběr tlustokožců, kde názory voličů jsou jenom bzučením obtížného hmyzu." To je můj oblíbený citát, který prohlásil v dobách vlády Miloše Zemana jakýsi novinář o našich ctihodných pánech poslancích. :-)
20. 07. 2008 | 23:03

Imhotep napsal(a):

pro VK-Can:

Pokusím se upřesnit.

V současnosti mám velký strach z fanatických a netolerantních lidí, kteří nejsou ochotni připustit jiný názor, než je ten jejich. Proslov Ivana Langera při volbě prezidenta mi nahnal velký strach. To, že zůstal nadále ve funkci, mě činí hodně neklidným.
Nepodceňuji KSČ. U nich vím, čeho se nadít a dávám si pozor. Větší obavy mám ale z lidí, kteří se sice tváří jako demokraté ale jejich myšlení, slovník a duševní arogance se nachází někte v dobách tuhého stalinismu.
20. 07. 2008 | 23:04

Ivan Hochmann napsal(a):

A pane Suchánku taktéž ? Ivan.
20. 07. 2008 | 23:07

PatientO.T. napsal(a):

suchánek rulez!
Pánové, tady je taková zábava, já snad nepůjdu spát. Ale kdo to za mne zítra odvrtá?
20. 07. 2008 | 23:07

suchánek napsal(a):

pepe řepa:

naše mladší generace už si pamatuje jiné citáty. třeba ten ze šreka, kdy figurka z listového těsta říká agresorovi:

"vyliž mi polevu".

saliven:
jedná se kupříkladu o podrobný návod přírodovědce, který končí tímto:Zvazte mnou sdelene, at se Vase "opustene diskuse" stanou zabavnejsi, berte to zkratka tak, ze jsem zde divak, ktery "ranenemu a temer odzbrojenemu" gladiatorovi :) haze trojzubec a sit, protoze jednak sympatizuje s jednotlivcem proti prevaze, ale take se chce dele bavit. :)

tomu druhému se už po vašem posledním příspěvku můžu jen smát
20. 07. 2008 | 23:09

ROSSIAN napsal(a):

Ivan Hochmann, ne nerozumím, a čím dál méně vašemu postoji rozumí i mladá generace (a nejsou to jen jak vy říkáte Tamáš a KSM).
Vašemu archaickému realitu postrádajícímu pojetí ameriky už dnes málokdo z mladých rozumí. Co víc na to říct
20. 07. 2008 | 23:12

Pepa Řepa napsal(a):

To Patient
A víte, že to je možná ze Sinuheta. Skleróza je hrozná. Aspoń, že to je z Egypta.

Dotřetice citát pro zaměstnance:

Skláněj svá záda před svým nadřízeným
před správcem panovníkova paláce
dům tvůj zůstane na jeho pozemcích
a tvůj plat bude v nejlepším pořádku.
Zle je tomu, kdo se staví proti nadřízenému,
když nezvedá se paže, aby ho pozdravila

Tak o co se, darwinisti, vůbec hádáte. Svět je pořád stejný.
20. 07. 2008 | 23:13

PatientO.T. napsal(a):

Pane Rossiane, promiňte, vy jste Rus?
20. 07. 2008 | 23:14

StandaT napsal(a):

I.H. Mýlíte se. Tahle země je kolektivismem prolezlá skrz naskrz. Konatelů dobra je příliš. Ty lepší zítřky budou.
20. 07. 2008 | 23:14

Saliven napsal(a):

suchánek:
Já náhodou příspěvek pane přírodovědce uvítal. Nad názorem člověka, který evidentně má mozek si rád zapřemýšlím a beru to jako jakousi zpětnou vazbu ze které si něco vezmu. To s tím trojzubcem mně pobavilo taky a co se týče mé diskuze s bigjirkou buďte prosím shovívavý. Taky jsem jenom člověk. :-)
20. 07. 2008 | 23:16

PatientO.T. napsal(a):

2 Pepa Řepa:
https://www.youtube.com/watc...
(věnováno kdysi Tomu Waitsovi). Off topic jen tak pro radost.
20. 07. 2008 | 23:17

ROSSIAN napsal(a):

Patient, Ne nejsem Rus, ale jsem příznivce Ruska.
20. 07. 2008 | 23:17

bigjirka napsal(a):

Stejně nevím, o čem je řeč. Rusáci se snaží nám zakázat, abychom si na svém území 2000 km od jejich hranic konali po svém. Jsou přitom nechutně agresivní. A tady se vykládá, že my jsme nepřátelští... to je neuvěřitelný, židi tomu říkají chucpe.
20. 07. 2008 | 23:20

Karel Mueller napsal(a):

Pane VK,
moc by mě mrzelo, kdyby jste přestal psát, pokud by se odmlčel ještě vlk, Pepa Řepa a pár dalších jmen, tak bych to zabalil asi také. Ale ono je to trochu jako droga :-).
Řekl jste pár slov do pranice a tak jen tolik: Nemám možnost sledovat vývoj v USA, ale můj dojem je, že Bushův nástupce má dvě možnosti: Hrát va bank v nastoupeném kurzu, nebo začít dávat do pořádku finance, ekonomii a dořešit nějak Afghanistán a Irák. V případě první varianty se máme na co těšit.
Víte, Putin byl jemný a vůči západu vstřícný. Stavěl stát na nohy a měl zátěž (před světem): svoji minulost. Jeho nástupce ne. Na mě dělá dojem hodně ostrého hocha. Také má stát už téměř na nohou a Rusko sílí každým dnem.
Samozřejmě nejde o to, že by nás Rusko vojensky napadlo, tímto idiotstvím se nehodlám zabývat. Jde o to, že v případě první varianty povedou USA další války a centrální otázka zní, jak dalece do toho bude Rusko a Čína zasahovat. Tady je podstata problému, mám-li to konečně říct slovy jasnými a otevřenými.
A tady tuším, že Američané narazí na někoho mnohem ostřejšího, než byl Putin. Pokud chtějí napadnout Írán, tak to měli udělat za éry Putina, tento nový šéf Ruska to jen tak nespolkne.
Alespoň mám takový dojem, samozřejmě se mohu mýlit. Ale opakuji: Myslím, že ruské zájmy bude hájit velmi tvrdě.
20. 07. 2008 | 23:22

PatientO.T. napsal(a):

Dík, Rossiane, jsem napůl z Podkarpatské Rusi a tedy zákonitě nejsem příznivec Ruska...
20. 07. 2008 | 23:22

suchánek napsal(a):

salivene, jste tvárný, to je dobře. názor autority (byť zcela anonymní) vám v případě přírodovědce nemůže ublížit. u jiných autorit ve vaší straně by to mohlo být poněkud horší. apriori se do vás nechci navážet, obvzlášť vaše diskuze s jinými mětotálně nezajímá. ale řeknu vám pro vás asi šokující věc. lhal jste. i když v naprosto stupidní věci. jednalo se o ono kdyby jste aby jste a tak dále. nazval jste to překlepem a dnesjste topoužil opět asi desetkrát. není pro mě ve vztahu k vám limitující, pokud píšete by jste. je pro mě limitující, že jste mi lhal v naprosto nedůležité záležitosti. mám v tomhle trochu americký přístup. k lidem přistupuju s důvěrou. nevidím důvod, proč jim nevěřit. ovšem do doby, než mě podvedou. a pak je to konečná. pokud jste schopen si "operativně" vymyslet lež, abyste zakryl svou slabost, co až přijde na lámání chcleba?
20. 07. 2008 | 23:24

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Suchanek.
Netroufam si posuzovat, zda zdejsi ucastnici jsou "..vzorkem populace a jejich nazoru..", ale povazuji zdejsi uroven za velmi dobrou a pro mne poucnou.
Casto se zde dozvim fakty, o kterych jsme nevedel, hlavne z treba z posledniho vyvoje v Cesku.

Jo jen tak mimochodem. Ja jsem duchodce, bohuzel nikoliv vseznaly ani vsevedouci, ale jiste zivotem oslehany a poznamenany.
Rozhodne ale neberu Vasi poznamku osobne. Znam dost techto vseznalych duchodcu. Nepocitam se do jejich rad.
20. 07. 2008 | 23:25

bigjirka napsal(a):

Karle, jenže pro nás je Rusko nepředvídatelné. A to nejméně tak dlouho, než se v něm vybuduje alespoň trochu normální politický režim.
20. 07. 2008 | 23:26

ROSSIAN napsal(a):

Bigjirka, a nevíš náhodou co by dělali USA, když by se Čína nebo Rusko rozhodli vybudovat svůj radar v Mexiku?
Já to vím, USA by se ani nepokoušelo diskutovat a vysvětolvat svoje stanovisko a rovnou by provedlo bleskový státní převrat v Mexiku. Proč myslíš že je kolem USA geopoliticky zcela hluchý prostor? Protože USA by si tam nikoho nepustilo, a Rusko má něčinnně přihlížet jak USA porušilo všechny sliby vlči němu, rozšířilo radary a NATO až k jeho hranici a snaží se pomocí Gruzie a Ukrajiny Rusko odříznout od blízkého zahraničí?
20. 07. 2008 | 23:28

Pepa Řepa napsal(a):

To PatientO.T.
Díky za link. Na Toma Waitse jdu pozítří. Z Podkarpatské nejsem, ale jako dítě jsem bydlel v Ruské ulici ve Vršovicích.
Přiznávám se, že mi k srdci nepřirostla. Z jídel mám ale rád Leninovi prsty. Aspoň něco.
20. 07. 2008 | 23:29

Saliven napsal(a):

suchánek:
No já vám nechci sahat do svědomí a hledat to, ale vám jsem psal něco zcela jiného. Vám jsem psal, že to mám špatně zažité a že se budu snažit na tom zapracovat. Dnes jsem to napsal 4x, z toho 3x blbě to uznávám, ale skutečně tomu chcete říkal lhaní? Nic si operativně vymýšlet nepotřebuji.
20. 07. 2008 | 23:31

bigjirka napsal(a):

zůstaneme u vykání, hej? když to víte, tak vězte. my jsme také blízké zahraničí? s právem zásahu Ruska?
20. 07. 2008 | 23:31

PatientO.T. napsal(a):

Vy žijete v blízkém zahraničí, Rossiane?
20. 07. 2008 | 23:34

PatientO.T. napsal(a):

2 Pepa Řepa:
Já mám rád ruské vejce. Zásadně se však tvářím, že je to Henry...
20. 07. 2008 | 23:37

suchánek napsal(a):

Saliven napsal(a):
suchánek:
No jo..uznávám, že jsem se překlepnul. Mám to nějak zautomatizované a jelikož tady v diskuzích po sobě příspěvky většinou nečtu, tak mi to občas uteče. Ani jsem si neuvědomil, že jsem to psal.

15.07.2008 23:27:28

tak to jsem asi špatněpochopil...
20. 07. 2008 | 23:38

bigjirka napsal(a):

jezte ruská vejce, vejce našich přátel :-)
20. 07. 2008 | 23:41

Saliven napsal(a):

suchánek:
Za tímhle příspěvkem si stojím - vím jak to je správně, ale mám to blbě zautomatizované a když si na to nedávám pozor a píšu narychlo, tak mi to ujede. V čem v tom spatřujete lhaní, nevím. Nicméně interpretace je zcela na vás.
20. 07. 2008 | 23:41

Karel Mueller napsal(a):

bigjirka:
Jirko, je třeba být realista. Předvídatelné Rusko je jen jedno: To Rusko, která ekonomicky pojede nahoru a v čele státu budou schopní technokraté, kteří budou vládnout dost tvrdou rukou. Na demokracii v západním stylu ještě nadlouho zapoměň.
Ale musíš počítat, že Rusko sílí a že toho museli v minulosti spolknout víc, než je zdrávo. To je fakt, ať už si o nich myslíš cokoliv.
A svoje přímé zájmy - kterém jsou nesrovnatelně menší než zájmy USA si bude hájit čím dál tvrději. Až přijde chvíle, že řekne tady stop, jinak totální jaderná. S tím počítej.
20. 07. 2008 | 23:41

Ivan Hochmann napsal(a):

To Vám Rossiane docela věřím.

A vůbec se nedivím,že ti mladí o kterých hovoříte nerozumí.Jsou načichlí levičáctvím z výkladů universitních rádoby pokrokových učitelů.Jeví se jim náramně hrdinské poskakovat s baťůžky na zádech,zakukleni(jako na Internetu) házet kostky a "bojovat" s policií.

To není jen Tamáš a Mladí komunisi,to jsou anarchisté, fašisté,národní obrozenci,zelení a buhví jací aktivisté ještě.Místo toho si sedněte k historickým pramenům a pochopte VY,že Rusko patří za plot.

Rusko není a ještě dlouho nebude slušná,čitelná civilizovaná země.(bude-li vůbec někdy)
Čím dříve tady bude radar s hromadou Patriotů tím lépe.

To,že mladí nechápou je známo.Zvláště když mají zářné příklady v rodinách,či škole.Až je život postaví před reality tak se potom nestačí divit.Tak to na světě chodí.Komu není shůry dáno .....

Ivan.
20. 07. 2008 | 23:43

ROSSIAN napsal(a):

Jasně, tak si budem vykat, mně je to vcelku jedno. Rusko tady prostě zasahovat nebude, navzdory účelovému tvrzení mediální propagandy nás totiž nepovažují za vlastní sféru vlivu. Blízké zahrničí pro ně končí Ukrajinou a tak řídí i svoji zahrniční politiku. Alespon já nevím o žádné základně nebo bezpečnostní organizaci vedené Ruskem mimo tento prostor.
Protesty Ruska vůči US PRO jsou vedeny zcela jiným motivem, než snahou o zachování vlivu ve střední Evropě. O tu se ve skutečnosti Rusko prostě nezajímá. Začalo se zajímat o ni znovu až když USA začalo provádět svoji radarovou politiku. Dnes tato politika, vyjma potenciálního monitorování Ruského území Rusko nijak zásédně neohrožuje, ale může ohrozit v budoucnosti, nebot na náš radar může USA dejme tomu za dvacet let namontovat nové zbraně třetí generace které by již bxyly vážnou a přímou hrozbou pro Rusko pokud by dejme tomu například USA chtělo získat přístup k Ruským nerostným zdrojům pomocí síly. Tato možnost je sice malá ale je (vzhledem k sílícímu Rusku je to však spíše utopie, sci fi, naopak si myslím že časem USA změní politiku vůči Rusku pozitivním směrem na úkor svých současných vazalů).
20. 07. 2008 | 23:45

suchánek napsal(a):

VK-Can:

jsem velmi rád, že si to neberete osobně. nebylo to namířeno proti důchodcům, to jste určitě pochopil.

problém tohoto prostoru je jednoduchý, anonymita. podle mě zde nelze budovat vztahy. ani důvěru. a bohužel někdy je ta rétorika velmi přesvědčivá. můžete mít pocit, že diskutující má absolutní pravdu (i když aplikace těch pravd přivedla v reálném životě toho člověka do naprosté izolace).

reálný život je o všem možném, jen ne o anonymitě. proto se s tímto prostorem tak liší. a vlastně jste mi nahrál, pro vás je to zde kontakt s vlastí.

raděj pane VK-Can přijeďte, uvidíte, že je to tu úplně jiné.

vše nejlepší do kanady a hodně zdraví, jste podle všeho fajn chlap.

mimochodem jedním z mých nejoblíbenějších klubů napříč sporty je toronto blue jays, byl jste na ně někdy? :-)
20. 07. 2008 | 23:46

ROSSIAN napsal(a):

patient, ano nyní žiju v blízkém zahraničí...v blízkém zahraničí USA, Za který na rozdíl od Ruska současní vládnoucí neocons považují celý svět.
20. 07. 2008 | 23:49

bigjirka napsal(a):

Karle, polykat museli hlavně sami sebe a svůj komunismus. Nakonec ještě prohráli studenou válku. Kdyby nedělali tyhle krávoviny, jsou nejbohatším státem světa a cokoli si koupí. Jenže oni furt musí křupansky dupat. Přičemž kdyby tady nebylo USA, tak svět už je dávno na sračku. Já vím, že tenhle Bush je dvakrát vypálenej mozek. napřed chlastem a pak abstinencí. předtím Slintoun s Monikou... ..chjo

Btw.. myslím si, že nám nějaké kratší období tvrdé ruky po ukončení komunismu zřetelně chybí.
20. 07. 2008 | 23:50

PatientO.T. napsal(a):

Pozor, bigjirko, GWB prý zase kalí... :-)
20. 07. 2008 | 23:52

bigjirka napsal(a):

tak sorry, třikrát vypálenej.. prej jednou alkoholik, vždycky alkoholik...
20. 07. 2008 | 23:54

ROSSIAN napsal(a):

Ivan Hochmann, já jsem naopak za ty "levičácké profesůrky" jak je nazýváte vděčný. Ti mne teprve otevřely oči a já pochopil mezinárodní politiku jak skutečně funguje. Skoro se to stydím tady říct ale do té doby (tak ještě před čtyřma lety) jsem si vážně myslel že je rozumná a oprávněná veducí role USA ve světě. Ale to už je samozřejmě dávno za mnou, a je to omluvitelné tím, že jsem neznal globální politikku v celé své komplexnosti.
20. 07. 2008 | 23:55

bigjirka napsal(a):

jo, suchánku, ať už jsme si co jsme si :-), ale díky za těch několik příspěvků tady... fakt, musím poděkovat
20. 07. 2008 | 23:56

bigjirka napsal(a):

nene, teď už to Rossiane víte správně... Se Sovětským svazem na věčné časy! jen si to nenechte vzít blbými důchodci a skorodůchodci! Pokud se ve volných chvílích naučíte psát bez hrubek a jiných somárin, budete fakt jednička!
21. 07. 2008 | 00:00

Ivan Hochmann napsal(a):

Všechno už tu jednou bylo.Rusáci to už jednou zkoušeli.Co jednou.Nebýt rozvahy JFK tak se svět válel v rozvalinách .Teď to mohou zkusit zase.Ve Venezuele je další šupák.Nedávno jsme vzpomínali na Berlín.

Chlapče vedoucí role USA ve světě je a ještě hezky dlouho bude.Jestli ti profesůrci říkali něco jiného ,tak běž a nakop jim do zadku.(Já už jednou řekl,že na UK bych svoje děti nikdy studovat nedal)

Globální politika v celé kompexnosti.........kristepane držte mě!!!

Dobrou noc.Ivan.
21. 07. 2008 | 00:30

VK-Can napsal(a):

Pro pana Suchanka.
Navstevu Ceska bych jeste rad uskutecnil, ale bohuzel v mem veku uz "dloudobe" plany jako treba pristi rok v sobe maji urcite risiko. Ale v planu to mam.
Blue Jays jsem videl, ale baseball neni muj oblibeny sport. Navic si tento team momentalne moc dobre nevede.
21. 07. 2008 | 00:50

VK-Can napsal(a):

Pane Mueller, ted nekdy v posledni dobe jsem byl prekvapen pri cteni na techto strankach jak malo staci, aby byli lide, se kterymi bych si rad vypil dobry žejdlik stali proti sobe.
Pro malickost. Skoda.

Ze zacatku jsem na Obamu moc neveril, protoze podle meho neni dost zkuseny.
Ovsem kdyz jsem videl ten zapal, ktery dokazal vzbudit, tak jsem si rekl, ze mozna to je on, kdo to muze otocit.
Ted uz te duvery mam mnohem mene.
Zatim jsou politicke vody USA hodne zakalene a je tedy temer nemozne neco predvidat.
Mozny vyvoj, ktery naznacujete je jen castecny.
USA maji predevsim velky vnitrni problem! Ekonomicky i politicky.
O tom az zase nekdy jindy.
Zatim srdecne zdravim.
21. 07. 2008 | 01:11

prirodovedec napsal(a):

suchanek: Dekuji Vam za Vas nazorny navod vsem, jak se Vas zde "zbavit", :) pokud kdokoliv pociti potrebu. Jsem zvedav, kdo ji prvni pociti. :) Laka mne to, zacit Vam radit, ale skoda o Vas prijit ... :)

Bezesporu nektere rady Saliven uplatnil se zavidenihodnym elanem a pomerne traskavym efektem z hlediska reakci. Cekal jsem strukturovanejsi pouziti, ale nuda to nebyla a krvacet prestal. :)

Docela mne tesi, jak po pauzicce pekne napodobujete muj mentorsky ton. Chystam si delsi pauzu a nekdo musi prevzit veslo mentora, at se Vam tedy dari.

Jinak Vam dluzim konstatovani, ze Vam dekuji za pokus o vekove cileni nicmene jste slusne minul, do duchodu mam prece jen daleko. :)

VK-Can: Pane kolego, zrejme si nejlepe udelate obrazek sam. Netreba Vam radit. Kolega Suchanek zrejme prehledl, ze jste zde parkrat v CR byl :).

Toto forum neni statisticke setreni a samozrejme, pokud chcete "kvalitnejsi" obrazek, doporucuji dojmy zkombinovat s dalsimi zdroji nebo diskusnimi fory: eportal, virtually, neviditelny pes, britske listy, novinky, lidovky, respekt a idnes. Domnivam se, ze ziskate pomerne komplexni predstavu a nudit se nebudete a opet Vam po navratu bude mezi nami prijemne.

Emocionalita nekterych zde je kogicka. Jedni fandove se tesi na vyhru opozice a jasne to davaji opacnemu taboru najevo, i kdyz nevim moc, na co se tesi, druzi stale drzi palce koalici a znervoznuji je zrejme trendy a asi i zpusob realizace vladnuti ze strany mocipanu. Nekteri jsou az na nervozni chvilky zdanlive nad veci, dalsi to dost mozna i frustruje, protoze takovou bramboracku mocnych ani oni necekali. A jak to tak byva, strach nabyva extremnich podob a hrozi se nahlas myslenky, ze vyhraji socani, spoji se s komunisty, a ti vsem vsechno zase seberou. Vysledkem pak je z jejich hlediska pochopitelna zurivost vuci tem, kteri kazi to budouci dobro, protoze sypou pisek do kol a zvelicuji drobne chyby. Coz pak vede k reakcim kterych jsme svedky plus samozrejme nektere reakce jsou celkem ucelove, protoze straseni komunisty je zpusob jak zkusit ziskat nejake hlasy.

Cele je to samozrejme prepjate divadlo (trpici strachem z prohry spravne budoucnosti se zde zbavuji frustraci), da se ocekavat na podzim naprosto minimalni ucast, volici socanu neprijdou, ODS a KSC a lidovcu tradicne vice, senatni kandidati potrou v druhych kole spise komunisty a ty dalsi a pouze diky idiotske prezentaci nekterych hejtmanu a zretelnym prehmatum v nekterych regionech ztrati ODS par mist hejtmanu. Hure to dopadne pro ne jen tehdy, pokud jeste vice nastvou lidi. Sice se snazi, ale domnivam se, ze to nezvladnou tak, aby prohrali na cele care. Navic opozice postupuje dosti nekvalifikovane. :)

Svet se nezbori, tady budou jedni ci druzi triumfalne kricet (asi jako po te saskarne s volbou prezidenta) a zivot pobezi dal. Znovu se nastartuji upocene "reformy", prozijeme si par trapasu s predsednictvim EU a dale budeme kracet vstric svetlym zitrkum. Bude zduraznena potreba jeste lepe se vyrovnat s minulosti a mezitim se rozkrade par evropskych miliard, ktere nam ale neproplati, takze je bude potreba uhradit z rozpoctu.

A lide budou docela obycejne a rodinne stastni a spokojeni a kdyz sezenou zvanec a budou zdravi, tak oceni i tu svobodu.

Priznam se, ze diskuse zde za neco velkeho resici nepovazuji, ale je to zatim nadherny prostor pro anonymni setkavani a ziskavani nametu, poznatku, podnetu. Za par mesicu, az se to zde na aktualne treba rozsype mozna budeme vzpominat na pekne byt virtualni momenty. A duvera ke zdejsim diskuterum a jejich stylizacim je zde samozrejme mozna v ramci tohoto prostoru. Opira se o psane, co obsahuje, jakou formou je to podano, jak to reaguje na druheho. Vetsinou bude umerna ochote druheho do sveho textu "neco" vlozit.

Preji pekne kanadske leto a netrapte se, ze to zdanlive nevypada. Jak pisu, ti nahore obycejnym lidem zatim radost ze zivota jeste nevzali a my diskuteri take ne. :)
21. 07. 2008 | 01:36

VK-Can napsal(a):

Pro prirodovedce.
Pane kolego, dekuji za narocny rozbor provedený s lehkostí baletky a přesně vyměřeným množstvim humoru.
Dovoluji si Vam slozit poklonu za kondensovani tak narocneho a nevdecneho nametu. Ujistuji Vas, ze tato poklona neni myslena ani v nejmensim s nadechem ironie.

Zminene zdroje jsem navstivil a cetl. Ani jeden jsem nezatizil svym prispevkem.
Nevim jak se to stalo, ale tyto stranky daly dohromady skupinu lidi, ktera je, aspon podle meho velice unikatni.
Je pravdou, ze anonymita nekdy pozměni urcitou měrou nektere prispevky, ale presto, casto i pod "hrubou slupkou" je jasne, ze pisatel je clovek, kteremu na ramenou sedi schopna hlava.
Osobne to povazuji za velice mimoradnou prilezitost cist a vymenovat si nazory s lidmi tolika nazorů a casto velkeho "kalibru" co do znalostí se týče.

Kdyz se k tomu prida par schopnych autoru bloggu, je o zabavu a pouceni postarano.
Mel jsem obavy, ze se to zacinalo zvrhavat a nerad bych toho byl ucastnikem. Jsem velmi rad, ze jsem se mylil.
Myslim, ze nejdele zde znam pana Muellera se kterym jsem mel nespocet vymen nazoru a velmi si vazim, mimo jineho i jeho analytickych schopnosti.

Diky za prani hezkeho leta. Skutecne nam letos stesti preje. Uz dlouho jsme zde nemeli tak "mirne" leto.
Normalne se v tuto dobu uz od puli cervna "varime ve vlastni stave", protoze to zde nejsou jen teploty, ktere umeji sužovat, ale "humidita" tedy vlhkost vzduchu, ktera je vysilujici.
V takovem pocasi je mozne se zde pohybovat jen v prostorach s klimatisaci vcetne auta (to zvlast!) a nebo u vody.

Nikdy mne nebyl osud Ceska lhostejny a tak ho stale sleduji.
Co je zajimave za poslednich 10-15 let, ze si Cesko po strance ekonomicke vede velmi dobre, ale pomalu klesa ze svetoveho obzoru, kde drive sice zadne prominetni misto nemelo, ale kdyz jsem kdekoliv rekl, kde jsme se narodil, tak kazdy okamzite vedel o co jde.
Ted uz se stale casteji objevuje nechapavy pohled, kdyz reknu, kde jsem se narodil.
Jiste k tomu prispeli Navratilova, Lendl, bratri Stastni, pozdeji Hasek a Jagr a mnoho dalsich. Mozna, ze to bude tim.

Preji i Vam hezke leto a pokud jste jeste nebyl na dovolene, tak prijemnou dovolenou.
Budu se tesit na Vase dalsi prispevky.
21. 07. 2008 | 03:04

suchánek napsal(a):

přírodovědče:

a) věkové rozpětí - říkal jsem, že jsem tragický tipér. od začátku jsem věděl, že musíte být mladší, ale zmátly mě ty děkovné ohlasy vašich studentů z mexika (na druhou stranu součet studentovi je dvacet + vám jako kantorovi 25+ byl zcela zavádějící a co si budem povídat, úplně debilní :-)

b) situace zde na blozích a v čr obecně - nevím, jestli jste z prahy (a rozhodně tím nechci pokračovat v sofistikovaném sběru dat o vaši osobě), ale garantuju nejen vám, ale především panu VK-Can, že v mém široširém okolí lidi politika ABSOLUTNĚ nezajímá. viděl bych to na 90% populace. pokud pan VK-Can bude čerpat z vašich internetových zdrojů, aniž bych ho chtěl podceňovat, nutně si musí udělat obrázek, že tu VŠICHNI řeší každý pšouk politika, každý má své jednoznačné politické preference a celý den nedělá nic jiného, než vede lítou řež se svým oponentem. dále to tu vypadá, jako by otázka radaru byla pro všechny obyvatele čr otázkou života a smrti. vůbec. ale především si skálopevně stojím za tím, že anonymita tohoto prostoru jednoznačně zkresluje v podstatě vše.
(když to přitáhnu hodně za vlasy, tak pedofil je ze sebe schopen na chatu udělat nejhodnějšího strýčka tohoto světa, případně stejně potrefeného vrstevníka, aniž by to kdokoliv poznal).

c) zábava - jestli máme my dva něco společného, tak je to přístup k tomuto diskutování. berem ho především jako velkou zábavu, prostor k exhibici atd. a občas kliknem na link, který nás překvapí a velmi potěší.

d) postřeh - všiml jste si, že zde vystupují dva bloky, které mají poměrně vyhraněné rysy? "socialisté" mají průběžnou potřebu se poplacávat po ramenou, zmiňovat top diskutující a sdružovat se. z té míry servility je mi někdy docela šoufl. všiml jste si, že by kdokoliv z těch "na pravo" tady někdy plácal někoho po ramenou a nebo vyjmenovával "důležité" diskutující?
21. 07. 2008 | 09:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

byl jsem nucen smazat již jen jeden sprostý příspěvek pana bigjirky. To považuji za skvělý úspěch a děkuji všem, kdo ke korektnosti a kultivovanosti této diskuse přispívají.

Libor Stejskal, editor blogů
21. 07. 2008 | 09:36

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pepo Řepo,

a Čtyři západy slunce jste četl? ;-)

Libor Stejskal
21. 07. 2008 | 09:40

suchánek napsal(a):

jen ať si úplně rozumíme, proč jsem zmínil tu nekompatabilitu z reálným životem:

VK-Can napsal(a):
Vazeny pane prof. Horejsi.
Osobne mam pocit, ze se na techto strankach projevuje cim dal, tim vice rozcarovani obcanu Ceske republiky nad politickym vyvojem.

Mam obavy, ze Vase a jine bloggy se jen stavaji hromosvodem. Nevim, zda je to "pozehnani" ci "kletba", aby jste Vy a dalsi slouzili k vybiti frustrace (odpustte tento vyraz, lepsi neznam), ktera se siri v Cesku a myslim i jinych zemich EU.

Osobne vim, ze nekdy s Vami souhlasim, jindy jsme na protejsich stranach, nicmene mohutné pravidelne ohlasy na Vase uvahy a nazory by mely alarmovat vedouci cinitele, cimz nemam na mysli politiky, ale spise lidi v pozadi!
21. 07. 2008 | 09:42

suchánek napsal(a):

dobré ráno, pane stejskale :-)
21. 07. 2008 | 09:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Suchánku ;-) l.s.
21. 07. 2008 | 09:59

bigjirka napsal(a):

to bylo asi něco bezvýznamného z hloubi včerejška :-)

přírodovědče, dobrý rozbor.. ono konečně to vlastně bylo na skle všechno, ale bezva shrnutí.

celá tuzemská politika se odebírá do řiti.
21. 07. 2008 | 10:01

Ivan Hochmann napsal(a):

Mýlí se ti,kteří se domnívají,

že současné hrocené diskuze jsou vyvolány neklidem voličů před nastávajícími volbami.

Samozřejmě spoustu lidí naštve,když někdo prohlašuje o Rusku,že je nejlepší země na světě,náš přítel a bůhví co ještě.Ale....Buďme klidní nemusí to být cílený záměr.Už proto,že to nemusí být výhoda pro levicovou stranu,které glorifikace Ruska ,stejně tak jako zuřivý antiamerikanismus ubudou voliči(říkám já).Může to být i naopak snad pravicová provokace se stejným záměrem.

Však, přečtete-li si pozorně slátaniny některých blogařů i diskutérů,musíte nabýt dojmu,že se jedná o duševní slabost levičácké osobnosti,úlety do říší přání,nikoliv seriozní vyhodnocení událostí a faktů.

Jiná věc jsou tendence politiků (mám na mysli pouze domácí scénu)ohlupovat a manipulovat lidmi jako figurami.
Tuto úvahu věnuji panu VK-Can,který zjevně nevidí souvislosti,neboť podobná společenská situace asi nebude ve světě tak obyklá a pochopitelná.

Eskalace začala volbami presidenta.Tehdy bylo veřejnosti dáno jasně najevo co obnáší nesmiřitelnost postojů,neúnosnost porážky,či ceny za vítězství.Pokračovalo to přesně v Paroubkově scénáři - totálním zablokováním parlamentu,nesouhlas s čímkoliv,obstrukce na každém kroku.Následkem byl úplný odklon spolupráce obou stran na důležitých reformách i na prioritních jednáních a závazcích státu.(pokud se vůbec předtím o jakési spolupráci dalo hovořit).

Doporučuji Vám pane VK-Can prodlédnout dokument ČT + redakce Respektu :"Nerušit - vládneme".Na takových reminiscencích si člověk v důsledku uvědomí,jaký vliv na současnost mají peripetie minulosti.Jakým způsobem ovlivnila "Oposiční smlouva" politické klima v České republice.Jak velké byly vlivy jedinců na utváření i budoucích vztahů.

Já například došel po zhlédnutí tohoto dokumentu k názoru,že pan Klaus měl místo do presidentské funkce odejít do důchodu.A všichni,kteří tak vehementně nesouhlasili - měli pravdu.Jenže argumenty,které by měli hlavu a patu jsem od nich neslyšel.Jen samé sprosťárny,štěky a tendenční plivance.

Dalším neštěstím byl průnik Vsetínského starosty do vysoké státní funkce.On totiž ten člověk se dopustil jedné neodpustitelné chyby.Dokázal škodlivost politických machinací v oblasti sociální politiky,participaci mafií a dalších parazitů v oblasti grantů pro minority a možmá ještě dalších faux-pax o kterých ani nevíme.Byl okamžitě neuvěřitelným způsobem dehonestován - za použití medií,policie i justice.Nespravedlivě.Za abstence presumpce neviny a serioznosti.Protistrana se začala bránit stejnými mocenskými prostředky a tím
vyšlo najevo jak obrovská neúcta k demokracii a právu od vysoké politiky v tomto státě panuje.Logicky odvoditelné je konstatování,že neexistuje "právní demokratický stát",pouze stát Právníků Česká Republika.Ověřili jsme si jak velká je provázanost politiků,mafií,justice a policie.

To všechno má vliv na nedůvěru občanů a jejich stanoviska k daným problematikám.
A situace je cíleně a permanentně vyhrocována.Přesně ve smyslu komunistického hesla:"Čím hůř - tím lépe."

Bude dobře uvědomí-li si lidé,že jsou potenciálním příjemcem manipulací a také si uvědomí pořekadlo QUI BONO ? Komu to prospívá.Jak je možné,že pan docent Havel najednou zničeho nic v době jakéhosi klidu vytáhne s tisíckrát obehranou písničkou která permanentně "rozděluje" českou společnost?Mašíni - Koho by to napadlo,že?
Další levičák,socan jak poleno profesor Hořejší se vytasí s politickým,narychlo spíchnutým,konfrontačním sermonem - a právě den po zveřejnění blogu pana ministra Ondřeje Lišky.

Co si ti lidé myslí? Že jsme opravdu tak blbí ?
V minulosti už spoustu vyčuránků dopadlo na hubu,poněvadž podcenili ostatní a přecenili vlastní schopnosti.Tak jen tak dál rusofilové a antiamerikáni.
Uvidíme kdo s koho.

Ivan.
21. 07. 2008 | 10:17

stejskal napsal(a):

Pane Hochmanne,

ale všechno na světě není jen spiknutí. Někdy se jedná jen o odlišné názory, pohledy na svět.

Říká se tomu demokracie a ta funguje na základě nenásilné konfrontace myšlenek a toho, že si lidé umějí vážit i názoru, se kterým nesouhlasí (a uznávám, že nejste zdaleka jediný, komu se to ne vždy daří, blogery nevyjímaje) a nepotlačují ho.

Ve chvíli, kdy jsou tyto podmínky porušeny, nastupuje totalita. Třeba ta bolševická, v sovětském provedení. Nebo nacistická, to už je vcelku jedno, vyjde to nastejno.

Libor Stejskal
21. 07. 2008 | 10:26

bigjirka napsal(a):

Ivane, souhlasím až na profesora Hořejšího. To není žádný komanč, je to salonní levicový intelektuál. Já tuhle levicovost chápu a podléhá jí mnoho inteligentních lidí, viz třeba přírodovědec. Z hlediska teorie řízení tomu rozumím stejně - celospolečenskou situaci lze optimalizovat výhodněji než chaos jedinců. Výhodněji pro všechny. Jenže to je teorie. Uvažoval jsem v mládí podobně, ale pak dospěl k tomu, že primární je svoboda jedince (samozřejmě v příslušných mezích vůči svobodám druhých). Úředník se chová ke svěřenému vždycky hůř než vlastník a hůř než český politik se nechoval ani Lecián. Podle mne k dramatickému propadu došlo za socanské osmiletky. Tím nechci říct, že Topolánkova osmiletka by dopadla líp. Prostě čím je politická kultura méně vyvinutá, tím je pravidelné střídání u kormidla nutnější. Stejně tady nikdo nechce vyloženě "pravicový" ani vyloženě "levicový" režim a jedná se o hledání cest, přijatelných pro většinu. Jenže všimněte si, že už dávno přestalo jít o myšlenky a koncepce, ale jde o hnusné handrkování, jako když se oranžové prase strká s modrám prasetem, které bude mít v korytě nejen přední, ale i zadní.
21. 07. 2008 | 10:34

Ivan Hochmann napsal(a):

Jiří napsal jsi,

že nevěříš na Obamu.Já také ne.
Pokud by měl splnit očekávání našich - jak bych to řekl - levotočivých lidiček musel by být padlý na hlavu a celé Amerika s ním.Jistěže - změny v politice USA jsou očekávány a bezpochyby budou.Ale ať se nikdo netěší,že američané zalezou do Arizony a Texasu a budou se dívat jak si světoví gauneři budou porcovat a znásilňovat zeměkouli.

Obama jako politik moc dobře ví co je prospěšné pro Ameriku.Pokud ba snad pochyboval, bude mít dosti poradců,které rád poslechne.

A co je dobré pro Ameriku je dobré i pro mne.

Ivan.
21. 07. 2008 | 10:36

bigjirka napsal(a):

jenže pane Stejskale, tady skutečná demokracie založená na svobodě není. je to demokracie zmíněných dvou prasat. a bohužel spousta jevů se nedá vyložit jinak, než jako zpravodajské hry.
21. 07. 2008 | 10:37

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale,

v prvé řadě se omlouvám za silná slova k Vaší osobě.
Nemusím mít vždy pravdu.

Co se týče násilných manipulací zvaných TOTALITA jsem přímo posedlý odporem.Dokonce i lidé,kteří se nějakým způsobem namočí v marastu mě páchnou jak hovno.
A mám tu smůlu,že neutíkám ani před smradem.

Ivan.
21. 07. 2008 | 10:47

bigjirka napsal(a):

Ivane, na Obamu nevěřím, působí na mne svrchovaně nedůvěryhodně. No - v tom, že co je dobré pro Ameriku, je dobré i pro nás, bych si nechal nějaký kousek rezervy. Byť je USA asi jediným významným státem, který si s námi sprostě nevytřel vytěradlo. Nicméně zaplaťbůh za jejich roli světového četníka. Inu, četník četníkuje někdy taky trochu neotesaně. Nicméně je to stát s prověřenou samočisticí funkcí demokracie a přestože lze vypozorovat lepší i horší období, dosud se to udrželo. Tedy dokonalí nejsou, nic lepšího k dispozici nemáme. Evropa je pekingská kachna.
S Irákem se bush sekl, to bylo horší než zločin, byla to blbost. Dneska není pro USA problém vojensky porazit kohokoli (Rusko???), problém je nastolit stav jako v Německu nebo Japonsku po WWII. Pro to dubja neudělal absolutně nic a proto tam hynou jejich vojáci, naši vojáci i Iráčané, jejichž životů si neváží. V momentě, kdy odejde, nastoupí tam běsi. Nemůže odejít ani tam zůstat a nemůže už ani napravit, co zkurvil. Moc pěkné.
21. 07. 2008 | 10:48

Ivan Hochmann napsal(a):

Jiří o těch "teoriích"

jsi to napsal hezky.Pěkně jsem to vstřebal a zhodnotil.To je právě alfa a omega celého problému.
Není nic divného,když tyto teorie vyznávají lidé s vysokým vzděláním ,mající přehled o všech souvislostech včetně historie.Není to nic nového a opravdu se dájí tyto teorie chápat i prosazovat.Blbci se něčím podobným zaobírat nebudou.

S tímto problém není.Problém nastane,když se jde bezhlavě proti zdi.Takových revolucionářů svět už zažil.A vždy kvůli nim dostal přes držku.A jsou nepoučitelní.Polezou přes mrtvoly a pokoj nedají.

Jsem tady na světě hrozně rád .Poznal jsem příliš krás a přírodních nádher,než aby mě nějaký komunista vyváděl z rozvahy.Kašlu na ně.Jsou pro mě východním vánkem vanoucím do spodní části zad.To co tady občas vyvádím je pouhá prevence a varování.Aby se zde moc neroztahovali.Je to i moje země.

Ivan.
21. 07. 2008 | 11:10

bigjirka napsal(a):

Ivane, bohužel pak ti intelektuálové tvoří užitečné idioty (5.1. Lenin řekl) pro vrahy. Dozví se to pozdě.

Ale obraťme list, za pár hodin letím do Egypta.

:-D
21. 07. 2008 | 11:21

Ivan Hochmann napsal(a):

No zjednodušeně řečeno.....

Nejde vždy skloubit všechny zájmy do jednoho přijatelného celku.Myslím si,že americká mocenská administrativa je příliš ve vlivu manipulátorů z tajných služeb a vůbec zpravodajcům se dává největší váha.Je to tak zaběhnuté věky a něco z "tohoto" se musí změnit.Nepřeceňujme osobu presidenta.

Největší chybou USA je,že svoji přijatou roli světového četníka tají ba dokonce popírají.Proč se nedohodnout s civilisovaným světem?

Je přece známá nefunkce(mírně řečeno) OSN,alibistická nerozhodnost Rady Evropy ,a omezené funkce NATO.A jsou známy příklady dopadů.Nechci rozebírat třeba (Jugoslávii).Nemuselo dojít k takovým koncům,kdyby.......Jako vždycky.
V Iráku také nemuselo dojít k takovým koncům,kdyby byla konsultována koncepce postupu proti zlu.A nebudeme diskutovat kde bylo a je ZLO.Rozlišujme příčiny a následky. Což mnozí účeloví profesionální demagogové nechtějí,že?Nelze vměstnat tuto oblast do několika řádků.Také nemá nikdo patent na rozum.

Ivan.
21. 07. 2008 | 11:40

StandaT napsal(a):

suchánek: já bych pojem hromosvod nepoužíval. Nesedí mi. V některých případech bych použil spíš "katalizátor". A v jiných "lopata na hloubení příkopů mezi lidmi". To, co napsal I.H v 10:17 (předposlední odstavec) sedí. Taky to tak vidím.
21. 07. 2008 | 11:43

Ivan Hochmann napsal(a):

Co tam budeš dělat?

Dovolenou? Tak se měj a buď v arabském světě opatrný,a nevystrkuj moc hlavu ,ať o ni nepřijdeš.

Ivan.
21. 07. 2008 | 11:45

bigjirka napsal(a):

půvab je v tom, že tam nebudu dělat nic :-D all inclusive
21. 07. 2008 | 11:58

stejskal napsal(a):

Pane bigjirko,

je tu demokracie, jaká byla v jiných státech před zhruba padesáti lety. Třeba se časem dohrabeme k něčemu lepšímu (ale žádný ideál či zázraky bych nečekal).

Ale podle mého názoru to nedokážeme tím, že na sebe budeme poštěkávat, urážet se a přišívat "hrubé záplaty na hrubé pytle".

A bohužel to posouvání kupředu za nás nikdo neudělá. Tím méně "ti nahoře".

Pane Hochmanne,

ano, jistá posedlost je patrná ;-) Jen si kladu otázku, jak víme, že nějakým, zvláště odporným manipulacím nepodléháme sami. Moc rád bych si byl těmito věcmi jistý, ale nejsem na to dost chytrý a vzdělaný. A tak mi nezbývá, než neustále diskutovat s ostatními, snažit se chápat (ten nedokonavý tvar slovesa je tam záměrně, jde o nikdy nekončící proces) a být ve střehu. Ne před jinými, ale především sám před sebou.

Mimochodem, chtěl bych někdy potkat člověka, který se nenamočil v žádném marastu (i když by se mohlo ukázat, že je to poněkud nezáživný jedinec). Já ten smrad také někdy cítím, a to jsem u počítače úplně sám ;-)

Libor Stejskal
21. 07. 2008 | 12:25

Ivan Hochmann napsal(a):

Ale ano pane,

o tom jsme povídali onehdy s panem přírodovědcem.Je to s námi všemi úplně stejné.Pořád se někdo pokouší být chytřejší a mocnější.

Nechápu k čemu to.No.....chápu, ale s podivem.

Ivan.
21. 07. 2008 | 13:16

bigjirka napsal(a):

Tak.. já bych svoje marasty alespoň dovedl vyjmenovat. Vím o nich a není jich tolik. Skutečným žumpám jako podpisu anticharty a StB jsem se vyhnul.

Pokud máte nějakou připomínku ke srozumitelnosti článku, napište, po návratu to dopíšu. Ještě schází čísla, nechci to zkopat.
21. 07. 2008 | 13:23

Demosthenes napsal(a):

Pane Hořejší - říkají Vám něco jména Litviněnko a Politkovská, zkusil jste si přečíst Ruský denník od Anny Politkovské - vyšel i v češtině. Pokud ne, zkuste to. Bude vám pak mnohem jasnější co mají čeští a hlavně ruští novináři proti talentovanému KGbákovi v Kremlu
21. 07. 2008 | 13:54

buldatra napsal(a):

Někdy se může stát,že člověk pochopí alespoň kousek reality.A pak si řekne: „všechno je tak nějak jinak“.

Tvůrci a nositelé názoru v této diskuzi,mají jasno.Jejich názory jsou vyhraněné.Nepodléhají vývoji.Každý jede po své linii.Ale mají oči a vidí?Mají uši a slyší?
Rusové jako spojenci,Američané jako spojenci.Rusové jako nepřátelé,Američané jako nepřátelé.Zlí Rusové,hodní Američané a naopak.Ve vztahu k nám.K pidinárodu.
No a co my s tím?
Snad by bylo dobré zamyslet se nad tím,co bylo.Kdy že to vznikly Spojené státy,jak se k tomu stavělo Rusko.Jak do toho zapadá Aljaška.A pak, kdo a proč instaloval Lenina.Jak vznikal nový světový pořádek.Co pak postupně následovalo,až po dnešní dny.Co je to polarizace moci.A kdo jsou v tom všem ve skutečnosti spojenci.Malá pomůcka-spojenci se nikdy navzájem nezničí,neb by zničili společný zájem.
Historické souvislosti a jejich znalost můhou pomoci pochopit,proč se věci dějí určitým způsobem a komu to prospívá.Může to pomoci těm,kteří mají oči a vidí a mají uši a slyší.
Pak je šance zahlédnout kousek reality.Je možné dokonce nenápadně nakouknout i do budoucnosti.A přizpůsobit tomu své kroky.Každopádně,experiment Sovětský svaz skončil,je tu zase Rusko.
Čtení mezi řádky patřilo ještě nedávno k obecně používaným schopnostem.Zanikla snad tato schopnost?

Pak jsme tu my.Český nárůdek.Takový kousek korku na rozbouřených vlnách světového dění.Zdánlivě řešíme dilema, ke komu že se to máme momentálně oficiálně přiklonit.Ve skutečnosti však tuto otázku řeší za nás jiní.My můžeme pouze tříbit své názory v diskuzích.Nemáme páky na to, cokoliv změnit,o čemkoliv rozhodnout.Systém moci a vládnutí v této zemi nám to neumožňuje.Nejsme na to totiž dostatečně vyzrálí (jak jsem se dozvěděl na jiném blogu)

Radar jako pokusný balónek odpoví na spoustu otázek.Mocným ukáže,kam momentálně sahá jejich moc.Bezmocným řekne,kde jsou jejich mantinely.Spojencům ukáže naši loajalitu.Nepřátelé uvidí,na čí straně momentálně jsme.Jsem zvědav,jaký další balónek se chystá.
Osobně si myslím,že Rusku jsme víceméně ukradení.Jsme málo významní,ale je dobré,když budou vědět,že na nás nemohou jen tak beztrestně dělat bububu.Proto se nešprajcuji a jsem ochoten radar strávit.Je mi jen líto lidí,kteří vedle tohoto zařízení budou muset žít.Díky amatérské oficiální informační kampani nejsou přesvědčeni o jeho neškodnosti vůči zdraví a okolnímu prostředí a oprávněně se budou cítit jako živý terč.Proto bych byl opravdu raději,kdyby byl radar instalován v Praze na Letné místo blobu.Aby celý národ viděl,že jde o zařízení neškodné,bezpečné.
A Rusové,v rámci turizmu a dobrých vztahů,by se mohli kdykoliv na radar přijet podívat.Pak by třeba nemusely vznikat ani technické problémy na ropovodech.
21. 07. 2008 | 13:57

Vico napsal(a):

buldatra : proč nárůdek případně pidinárod a ne národ? Podle velikosti ani v rámci EU rozhodně nepatříme k těm nejmenším. Spíše se řadíme někde do středu. Nedělejme se menší, než-li jsme. Pak to opravdu svádí k jakémusi fatalismu a defétismu i tam, kde se dá něco aktivně dělat. Odhlasuje-li Sněmovna smlouvu o radaru, tak tu bude z naší vůle a ne z vůle USA. Nepřinese-li nám to nic dobrého, budeme si moci nadávat sami sobě. Až taková hračka v pařátech velmocí nejsme, i když naše možnosti jsou omezené, to nepopírám. Já osobně ohledně radaru nemám nijak vyhraněný názor. Jen ty tanečky kolem se mi nelíbí.
21. 07. 2008 | 14:15

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale
Čtyři západy jsem nečetl. Vím zhruba o co jde, ale Sinuheta i Ptahotepa jsem četl před více než třuceti lety a nějak mně to splývá.
Dejte vědět jaký byl koncert. Hezký zážitek.
21. 07. 2008 | 14:17

stejskal napsal(a):

Doporučuji, pane Pepo Řepo ;-)

To víte, že se ozvu, ale pochybuji, že bych mohl být zklamán ;-)

Libor Stejskal
21. 07. 2008 | 14:31

Daňový poplatník napsal(a):

Rusko je pro mě (vedle Číny) určitou nadějí pro to, že na Zemi za 50 - 80 let bude existovat i jiná civilizace, než je islám, protože když zde vypukne občanská válka ( a podotýkám, že islám byl vytlačen pouze z Ruska a Španělska, a jistě víte jak)tak nikdo nebude mít odvahu pro vojenskou intervenci z důvodů vytvoření spravedlivé multikulturální společnosti. A vůbec se nedivím svým dospělým a zralým dětem, že nechtějí mít potomstvo, i když je mi to osobně líto, před pár desítkami let za hluboké totality se dalo ještě uvažovat jinak, nejen ve stínu humanisty bombardéra Havla a humanisty cenzora Stejskala.
21. 07. 2008 | 16:27

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Buldatro,

když se pokusíme o eskamotáž a budeme klasifikovat Rusko od dávnější historie,vyjde nám daleko příznivější historický obraz.Podívejme se tedy:

V roce 1741 objevil Vitus Bering jako dánský kapitán brigy ve službách Petra Velikého Aljašku.
Tato příhoda okamžitě vbudila rozruch a od r.1790 se začíná úžasný příběh plukovníka Baranova.Doporučuji všem přečíst,poněvadž jednoznačně ukazuje,že rusové byli národ s vynikající inteligencí i vůlí.

Oblast mezi Ruskem a Amerikou byla protkána korálkami Aleut a dalšími ostrovy až k Japonsku.Celá tato divoká oceánská pustina byla nazývaná kolébkou bouří.Baranov se svým pozdějším nástupcem Rezanovem a tisíci ruských promyšleniků obsadili po dohodách i násilím indiánská teritoria Aljašky.Pochopitelně jen několik mil podél pobřeží,neboť neměli ani potuchy,jaká obrovská země se za pobřežními horami nachází.Baranov sice vysílal výpravy po Yukonu i dalších tehdejších dálnicích,ale to už nemělo na následující historii žádný vliv.Nová Helvetia švýcara Suttera se přejmenovala na Californii,odtrhla se od Mexika,aby byla vzápětí anektována pensylvánským parlamentem do náruče Spojených Států.Leč kousek vedle v pacifiku o Baranov obsadil jeden z Havajských ostrovů a přemluvil Havajského krále,ale protože byla doba bezprostředně po Waterloo a Svatá aliance byla spojencem Anglie,která měla na Hawaii eminentní zájem,k ruské anexi nedošlo.Baranov byl nakonec jmenován gubernátorem Ruské Ameriky.Je vzrušující sledovat historické pripetie až do roku 1867,kdy car Alexander II,prodal Aljašku za 7.2mil.dolarů Spojeným Státům.

POZOR!Byla prodána i indiánská populace doposud rovnoprávná a mírumilovně žijící s promyšleniky a dalším ruským obyvatelstvem.Major Jeff Davis guvernér Californie vyhrál všechna válečná tažení (proti Mexiku,proti JIHU i proti indiánům).

Po odchodu ruské civilisace se stal z Aljašky divoký Západ.Země bez zákona.Teprve 82 let po prodeji se stala Aljaška právoplatným státem USA.

Tolik historie.Chybělo málo a polovina Ameriky by hovořila rusky a na Hawaii by jezdili rusové jako němci na Malorku.To by ovšem nesměli bolševici začít střílet z Aurory,vyvraždit kompletně celou elitu ruského národa.Následných 80 let komunismu poslalo celé Rusko definitivně do kolen a alkoholové debility.Neříkám,že jim nelze pomoci.To by ovšem nesměli harašit raketami,vyhrožovat s prstem na knoflíku od ropy a plynu.

Jsou i další ruské velké činy .Osvobození Balkánu od muslimské 500leté nadvlády,hrdinství Ve 2.Světové válce a mnohé další.Všechno je ale bagatelisováno díky barbarskému chování komunistů jak ke světu, tak k vlastnímu národu.

Děkuji za pozornost.Ivan.
21. 07. 2008 | 16:52

Pepa Řepa napsal(a):

A já se táži, vážení rusofilové, zdalipak se Sovětský Svaz nebo Rusko omluvili za obsazení Aljašky a Havaje, za znásilňování Anuitů, sličných Havajek i ledních medvědů?

Slyšel někdo z vás omluvu za prodej několika milionů tun indiánského masa r.1867, carem Alexandrem II za mrzkých 7,2 mil dolarů Spojeným Státům?

Já teda ne.
A to v době, kdy je celosvětovou módou omlouvat se za činy svých předků. Za Vikingy, za prodej otroků, za holocaust.
21. 07. 2008 | 17:41

Čochtan napsal(a):

Pane Hořejší,
V Rusku žije velmi mnoho „rusáků“ a bohužel hodně málo Rusů. Souhlasím, že slovo „rusáci“ mělo ještě před 20 své oprávnění, v tom se shodneme.

Jak je to dnes ? Kolik je tam dnes rusáků a kolik Rusů ? Kolik jich mluví dobře o Gorbačovi a kolik ho nenávidí za zničení velmoci ?

Velice se obávám, že se většině obyvatel Ruska stýská po dobách kdy se jich bál celý svět, a nevadí jim, že je i celý svět nenáviděl. Proto také má Putin takovou podporu, že obnovuje se zdarem Rusko jako velmoc.

Ruské vlastenectví je imperialistické. A Rusové jsou vlastenci, imperialističtí vlastenci. Tedy „rusáci“.
21. 07. 2008 | 18:21

Pepa Řepa napsal(a):

Ivane Hochmanne
prozradím vám jednu skutečnost,která má nejvyšší stupeň utajení NBÚ.

Dne 29.2.1966 se ztratily ze sejfu rodiny maršála Žukova zkumavky se spermatem Lavrentije Pavloviče Chujeviče. Tento člověk se spíše proslavil pod jménem Lavrentij Pavlovič Berija.

Tyto zkumavky opatrovala od 23. prosinec 1953 rodina maršála Žukova jako oko v hlavě, v posledním nejmodernějším sejfu sovětské výroby-bedně na brambory.

O dva roky později byly zkumavky vydraženy v aukční síni Sotheby's v Londýně za cenu 20 milionú předválečných říšských marek a 2kg ruského kaviáru.
Dražitelem byla Harvardova univerzita, zastupovaná mladým vědcem z Čech, který tam byl tehdy na stáži.

Souběžně probíhal utajovaná akce Mičurin, při které bylo v ČSSR odebíráno sperma mimořádně talentovaných vedoucích představitelů KSČ, počínaje velikým K.G.

Koncem sedmdasátých let se údajně podařilo v jistém nejmenovaném Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky obě větve spojit.

Jak, nikdo neví. Nicméně za pomoci sítě bývalých agentů STB (kterých bylo jen v tehdejším Československu šestnáct miliónů), se podařilo uměle oplodnit několik tisíc žen.

Dnes tito jedinci dospívají. nedivte se, že je jich tolik. Vyznačují se tím, že při pohladu na látku Strips and Stars mají syndrom andaluzského býka a při pohledu na obrazec šesticípé hvězdy omdlévají.

Naopak, při zvuku zvonů na Spasské věži se jim rozbuší srdíčko. Když je měsíc v poslední fázi a na obloze se objeví srpem, upřou oči k obloze a mumlají: Alí, Alí to je krása, to je měsíc turecký.

Pokrok nezastavíte, zvláště ten vědecký!
21. 07. 2008 | 18:23

Ivan Hochmann napsal(a):

Pepo brzdi.

Rusové na Aljašce předvedli vysokou kulturu žití.Stavěli pravoslavné kostely.Baranov sám v nově postavených slévárnách v Sitce odléval pro kostely zvony.Ten v Sitce zvoní dodnes a místní říkají,že dodnes zní jeho hlasem.Jeho přátelství s náčelníkem Kenaitů vyústilon ve sňatek s jeho dcerou,s níž měl nakonec několik dětí.Kolem roku 1840 se hlásilo k pravoslavné církvi celé obyvatelstvo Aleut.Misionář Vemiaminov sestavil první indiánský slovník,zakládal školy a jeho zásluhou vystudovali v Petrohradě první indiánští lékaři.Syn Tonjona se stal prvním indiánským náčelníkem s vysokoškolským diplomem.

Aljaška byla až do prodeje perfektně fungující stát s nulovou kriminalitou a vzácně dobrými vztahy mezi rusy a ostatními etniky.

Omluvit by se měli osadníci ze západu Evropy,kteří masakrovali nejen indiány ,nýrž vše na co přišli ,buvoly, sekvoje.

Až osvícení presidenti z nichž jmenujme za všechny Theodora Roosewelta (1901-5),učinili částěčnou přítrž rychlými zákony a jejich striktním vymáháním.

Ivan.
21. 07. 2008 | 18:41

Ivan Hochmann napsal(a):

Pepo ,

díky Vám jsem pochopil onu slovanskou truchlohru.

Vždy jem se domníval, že zjevná dekadence byla zapříčiněna nedostatkem železa a přebytkem stroncia a tuzemáku.

Nu što - eto naše dělo.

Ivan.
21. 07. 2008 | 18:53

Pepa Řepa napsal(a):

Ze života Beriji
http://www.valka.cz/newdesi...
lze usuzovat, jakým směrem se nositetelé jeho genů budou ubírat.

Tatínek Pavel se původně jmenoval Chujevič. Protože sám koktal a protože byl zápis do matriky proveden až v 7.30 ráno, tedy v době, kdy již byl úředník tradičně opilý, je v matrice jako otec uveden Chuchajevič.

Obávám se, aby to tak nebylo se vším. Lenin nebyl Leninem, Stalin nebyl Stalinem a ani Berija nebyl Berijou.
21. 07. 2008 | 19:22

Pepa Řepa napsal(a):

To Hochmann
já nevím, co proti vám ti rusofilové pořád mají.

Může obhajovat někdo lépe ruskou kulturu než vy, ve svých příspěvcích o Aljašce?

Napadá mě, jestli to není tím, že vy obhajujete ruskou kulturu a ruský způsob života a oni hájí kulturu sovětskou a sovětský styl života.

Ta myšlenka je tak nekorektní, že se za ní stydím a musím jí jít vydejchat se psem do lesa.
21. 07. 2008 | 19:57

VK-Can napsal(a):

Zdravim pane Hochmann.
Za prve se omlouvam za opozdenou odpoved. Ono to neni jen tech 6 hodin rozdilu, ale i dedkovske povinnosti.

1.Prvni odpoved, kterou jsem minul byla na Vasi otazku, zda mate tak spatnou povest.
Ne u mne !
Ten kybl s odpadky na moji hlavu byl prehnany.

2. Snazim se nejit prilis do hloubky ceske politiky pri zdejsich debatach, protoze ma znalost je jen castecna. Spise se snazim ziskat vice vedomosti ze zdejsich debat.
Nicmene svuj nazor mam a protoze se zabyvate udalostmi v Cesku dost podrobne dovolim si Vam sdelit jak to vidim ja.
Mohu to videt ovsem spatne. To posudte sam.

Mate obavy pane Hochmann, aby se komuniste nedostali k moci ? Ja bych to upresnil. Ja mam obavy, aby se nedostali ti super-konservativni komuniste k moci!
Jinak komuniste u moci neprestali byt! Jedine co se stalo po roce 1989 je to, ze "liberalni" kridlo stare kom. strany infiltrovalo ODS, "umirnene" kridlo byv kom. strany zasedlo v CSSD a ti "kovani" komuniste zustali pod stejnou firmou.

Demokracie v Cesku je tak rafinovany podvod, ze se domnivam, ze se to octne v politickych ucebnicich!
Pravice a Levice ? Pane Hochmann pravice a levice uz davno v politice neexistuje!!
Existuje jen regulace davu, aby sel vytycenym smerem, pokud mozno v kruhu. Tim, ze se jde v tom kruhu stale kupredu to dela dojem pokroku a svobody.
Umeni vladnoucich kruhu je v tom, aby si lide nevsimli, ze za nejakou dobu jsou zase na stejnem miste. Pokud to praskne a lide si toho vsimnou, jsou volby. A pokracuje se, jen na to "krouzeni" dohlizeji jini!

Rozdil je jedine v tom, ze dav je regulovan bud bicem a nebo mantinely zvane zakon.
Prubezne se take kona proplachovani mozku vice ci mene zdarilou PR.
Asistuje tomu to, ze kdyz se obcas nejaky pohlavar zapomene zamknout ve špajzu kdyz si sel hrabnout a nekdo na neho kapne, tak to na neho vykecaj!
Do spajzu zase chodi nekdo jiny! Neco jako kazdy chvilku taha pilku.

To se deje v Cesku, USA ba i Rusove si teto "demokracie" uzivaji!
Rozdil je jedine v tom jak kdo dobre hospodari s tim špajzem.
Kdyz je špajz vyžrany je Velka Rijnova revoluce, kdyz je ve spajzu dostatek, dav za spokojeneho mruceni beha v kruhu vesele dal.

Ze to je depresivni ?
Myslim, ze ani ne. Je to jen to mensi zlo. To vetsi zlo je, ze kdzy nas nekdo nebude v tom kruhu regulovat tak bychom se mezi sebou pomlatili.
Coz podle meho se stava docela realnou moznosti!

Pane Hochmann, podle meho ma ceska politika strasne dlouhou cestu pred sebou. Cim dele budete verit na pravici nebo levici, tim dele jim to vydrzi.
Maji to totiz docela dobre obsazene. Ne na obou stranach - na VSECH stranach!! Nic se neponechalo nahode!

Pratelstvi s USA ? Ale jiste, zadny problem, protoze USA je šuma fuk, jak si to tady politicky patlame.
EU ? Tak tady pozor, protoze oni ti byrokrati v Bruselu jsou nekdy moc zvedavy a chteji nam tady do toho kibicovat! Tak na to pozor! Jeste aby nam tak nejaci byrokrate z Bruselu zacali hrabat v ucetnich knihach a prislo se na ty tunely! Nic takoveho ! Zadny byrokrat z Bruselu nam nebude rikat jak a co mame tunelovat!

Radeji se hodi do placu radar v Brdech a nejak ta knihovna na Letne hned je o cem se hadat! Jen se hlavne nezabyvejte tim, jak jsou vlastne ti politici OPRAVDU voleni!
Zdravi VK.
P.S.
Pokud v mem textu vycitite nejaky nadech sarkasmu ci ironie, tak se jedna o podobnost ciste nahodnou.
21. 07. 2008 | 20:52

Pepa Řepa napsal(a):

To VK-Can
jako vždycky. Skvělé.
Jen ty byrokraty z Bruselu bych tak růžově neviděl.Proplachují mozek vydatně, morálnější taky nejsou. Nastrčené, dobře zaplacené figury.

Sarkasmus a ironie? Cesta k přežití.
21. 07. 2008 | 21:39

Ivan Hochmann napsal(a):

Ale ano pane VK,

vcelku souhlasím.Jen musím pořád opakovat,že pro mne dělení levá-pravá neznamená stranickost.Jsou to životní postoje ,vlastnosti a mentalita,co určuje,nebo chcete-li dělí lidi.

Tento monitoring je fakticky oním politickým ukazatelem a určujícím faktorem moci.
Lidé se prostě tak projevují.Jsou k tomuto účelu přesné definice a je nadmíru jasné,že sociální demokrat bude posilovat funkce odborů ,kdežto člen pravicové strany bude vyžadovat osobní odpovědnost a svobodnou vůli podnikatele i zaměstnance.To je ku příkladu.

Pane já vlastně nemám obavu,že by ti gauneři znovu vstoupili do úplně stejné řeky.Domnívám se,že tak pitomý národ zase nejsme.Jen mě vadí a stydím se před světem,že ti hajzlové sedí doposud parlamentě.Že spousta je jich nalezlá v jiných(všech) stranách a tam působí jako mor.
Vím,že to už nejsou komunisté,že to jsou hlavně členové ODS a ČSSD.

Ona demokracie není ani tak podvod za předpokladu,že vládcové hodlají dodržovat zákony.Nebo je k tomu něco nutí.Pokud jsou pořádku legislativní normy,policie a justice neskáčí jak oberpolitici zapískají.A to je u nás kámen úrazu.Psal jsem o tom výše.

Hlavní problém je v tom že Češi se mají tak jak se nikdy v životě neměli.Téměř všichni vyjma pár sociálek se mají jako prasata v žitě.Většina jsou milionáři,patřící k oněm 2% nejbohatších lidí na světě.Tento fakt sebou nese jistou míru arogance,zištnosti a hlavně nezájmu o život společnosti a politiku.Spoustě lidí se otevřely obzory a nemá zájem vůbec ,mnoho má podnikatelské a jiné pracovní starosti a nezajímá je nic než práce.Je to tady pane úplně jiná společnost než byla před 20-ti lety.

Hlavně mladí jsou úplně jinde.A to je dobře.Jen s tou politickou sebrankou tady něco nehraje.
Ale mám dojem,že se něco mění.Tahle Čunkova aféra (viz výše)přece má nějaký smysl. Možná si pár lidí ve stranických sekretariátech na nižší úrovni spočítá co jim vynese víc.Zdali jednorázový profit a maž od koryta - nebo řádná, poctivá politická práce.

Tak jak to funguje v jiných státech.Hovada se najdou všude.To bychom po nich chtěli moc.

Pane VK-Can naši lidé si rychle zvykli,koruna je také zpovykaná,v současné době je republika málem vylidněná.Polovina státu se válí na plážích světových moří.Máme se lépe než vy v Kanadě.A navíc jsou mezi nimi všichni politici,takže je tady pohoda jen pár chytrolínů se snaží dělat dusno.

Tak se mějte - ať se Vám daří.Ivan
21. 07. 2008 | 22:02

Karel Mueller napsal(a):

Pane VK,
dostal jsem se až teď a tak jen pár slov k tomu, co jste mě i ostatním napsal.
Především děkuji za ocenění mých analytických schopností :-), platí i obráceně v mém názoru na Vás.
Pokud jde o debaty zde, já to nijak osobně neprožívám, na to už mám příliš věk a příliš zkušeností. Ocením chytrého a vzdělaného debatéra, který umí přesně formulovat názor, trochu mě může vytočit vyslovená hloupost či podlost, ale rozhodně bych neměl potřebu se s někým prát. Naopak, umím ocenit, když třeba někdo zpochybní pádnými argumenty můj názor. Je to dáno původním oborem, v exaktních vědách se lidé stylem capartů nehádají :-).
Vašemu popisu situace v Česku a i jinde jsem se upřímě zasmál, ale přeci jen bych měl pár korekcí: Ti bývalí komnisté se sice rozlezli do různých stran, ale spíš podle kontaktů, v KSČM zůstali jen ti kovaní nebo novým režimem pověření :-). Ta jejich orientace je individuálně spíš ekonomická a zahraniční než podle příslušnosti k nějaké straně. Ale to neplatí jen o nich. Samozřejmě, všimněte si, že když má projít nějaké hlasování, tak se vždy nějaký přeběhlík najde, pokud by nestačili dva, budou tři, pokud by i to bylo málo, budou další. Pokyny jsou dány. Určité potíže by mohly být s KSČM, možná by tam to přeběhlictví nešlo tak snadno. Spíš někde tam je důvod ke strašení nimi (a samozřejmě hrají roli fackovacího panáka), než hrozba rudé revoluce, která v současnu nepatří snad ani do pohádek. Pak bych měl pár výhrad k tomu Bruselu, o tom jsme mluvili jinde. Ale dnes už bývalí členové KSČ jsou čím dál bezvýznamnější, nastupují mladí dravci.
Jinak je stav demokracií popsán velmi výstižně, hlavně tou spižírnou :-)).
A tak se už jen těším na další debaty a též srdečně zdravím.
21. 07. 2008 | 22:08

Hobart napsal(a):

Já už zase nemám (radši) slov...

Jen nějaké poznámky.

Osobní zkušenost - ruská omladina, která se potlouká po českých městech a pokouší se studovat na českých vysokých školách je nejarogantnější skupinou zlaté mládeže s jakou jsem se setkal. Co se týče nějaké snahy o jazykové přizpůsobení, nula (většinou neumí ani anglicky).

Působí v Čechách třeba nějaká německá nebo francouzská mafie?

Pokud jde o slavné Rusy, vybaví se mi - ať dělám, co dělám - jako první ten nejslavnější, pak Jagoda, Ježov a Berija.

A vděk k Rusku za to, že při odtrhávání anektovaných národů nerozpoutalo atomový masakr, nepociťuji ani trochu. Pociťuji mírnou nevolnost nad tím, že rozpoutat mohlo.

O "mírnosti" komunistického režimu v pozdějším období tedy velmi, velmi pochybuji.

O poměru vojenských rozpočtů USA/Rusko lze říct asi jen to, že Rusové vydávají méně, protože na více zatím naštěstí nemají. A desetitisíce vojáků na zahraničních základnách? Základní rozdíl mezi USA a Ruskem spočívá nikoli v kvantitě, nýbrž ve způsobu rozmisťování těch základen.

Ojoj pane Hořejší, zdravím.
21. 07. 2008 | 22:10

Karel Mueller napsal(a):

Pane Hobart,
já nevím, jaké mafie zde působí, ale se podívám na drogové dealery ničící tisíce dětí nebo majitele bordelů či pasáky holek na pověstných severočeských silnicích, tak vidím tváře našich různých přátel a nikoliv tváře ruské.
Víte, pokud jde o tu aroganci ... on názor značné části Němců na nás není o mnoho lepší. A upřímně: Němci (ale i ostatní) se ke kažému chovají tak jak si myslí, že se chovat mohou a mají. Třeba k té aroganci dáváme rúzným návštěvníkům jisté příčiny.
Určitý despekt Němců i Rusů plyne víte z čeho? Že jsme se jim jako celek ani jednomu nepostavili. A během jejich "působení" u nás valná část národa v čele s českou elitou vedla extraligu v devotnosti. A po odchodu - který si dohodli s někým jiným vcelku nezávisle na nás jsem se překonávali v srdnatosti k poraženému či raněnému okupantovi.
Vím, že to není úplně pravda a je to i dost k českému národu nespravedlivé. Ale bohužel si to myslí nejen ona značná část Rusů a Němců.
21. 07. 2008 | 23:26

ika napsal(a):

I.H.
Děkuji za neobvyklé vyprávění o ruské Aljašce.
Muzikál z 80.let na toto téma asi budete znát?:
https://www.youtube.com/watc...

Čochtan
Putinova popularita souvisí hlavně s životní úrovní a perspektivou, kterou vnímají. Má image člověka, která jedná podle svých zásad. Umí sformulovat to, co lidi chtějí slyšet v různách situacích. Plus působení efektu "real TV": kdo sleduje zprávy, viděl ho denodenně makat, rozhýbávat inertní činovníky široko daleko, krmit telátko atd.;) Některým politikům by to spíš uškodilo, ale kdo umí, umí.

Většině lidí v Rusku je "država" relativně ukradená a vědí moc dobře, že mají na starost hlavně svojí životní dráhu.
To PepaŘepa
Rusofilové proti panu I.H. nic nemají, reagují pouze na konrétní příspěvky podle jejich obsahu a formy

Slovo "sovětský" se spíš než stereotyp chování postupně stává hlavně označením doby, se vším všudy.

Ad arogance mladých Rusů:
Narodili se, když už bylo po všem. Přitom schytají všechno, co zní proti Rusku. Většina z toho na základě jejich zkušenosti prostě není pravda. Zbytek si zracionalizují, podle principu analogie. Vyrobili si hroší kůži. Nepodceňujte prosím, s jakými předsudky a stěnou nepochopení se mohou setkávat.
(Taky to ovšem v konkrétním případě mohli být obyčejní blbci.)
21. 07. 2008 | 23:45

VK-Can napsal(a):

Pan Pepa Repa.
Diky za vysokou znamku.
Co se tyka tech byrokratu, tak ja je take nevidim ruzove. Nikdy bych se neodvazil dat rovnitko mezi pojmy byrokrat a efektivnost.
"Spravny" byrokrat kdyz dostane moznost tak zkomplikuje i prodej znamek na poste!

Ovsem on kdyz zase takovy byrokrat z EU, povereny kontrolou se zakousne do nejakeho toho tunelu maskovaneho treba nadhernou mozaikou Venuse, nic bych za to nedal, ze ten byrokrat bude tu Venusi rozebirat stripek po stripku, az ten tunel bude zivat na verejnost na cele kolo.

Byrokrat cesky to nemuze odhalit protoze:

a. je sance, ze mu pri tom vseobecnem tunelovani nejake drobne uvazly v kapse a on si neni jist, zda to nekdo nevidel.

b. vi, ze by to mohl hlasit tak akorat na lamparne nadrazi v Praskolesich. Vsude jinde to je "obsancovane".

c. ze by jeden vecer misto neho mohla jeho manzelce prijit zprava, ze ho trefil kulovy blesk.

Takovemu nejakemu ouradovi z EU tato nebezpeci nehrozi.
Z toho myslim, ma mnoho politiku v Cesku dost velke obavy! Proto ta alergie vuci EU!
22. 07. 2008 | 01:46

VK-Can napsal(a):

Pane Hochmann,
pokud vidite pravici a levici tak, jak popisujete, tak cteme ze stejne stranky. To plati i o zbytku, co pisete.
Mejte se take.VK.
22. 07. 2008 | 01:53

VK-Can napsal(a):

Pane Mueller.
Tim Bruselem se trochu zabyvam v odpovedi pro Pepu Repu.
Jinak to poteseni je i na me strane. Jako vzdy.
22. 07. 2008 | 01:58

VK-Can napsal(a):

Pane Hochmann jeste dodatek.
Tim podvodem nemam na mysli podvod legalniho druhu, ale podvod moralni.
Po legalni strance ceska demokracie nema chybicku, no mozna nejakou malinkou...
22. 07. 2008 | 02:07

Pepa Řepa napsal(a):

To ika
k Rusům mám smíšené pocity. Pocit vděku k nim naprosto necítím,spíše naopak. Prožil jsem většinu života za bolševického srabu, i když asi pohodlněji než ostatní. Byl jsem na volné noze, nemusel jsem do fachy, poslouchat kecy všelijakých tajemníků.
Nepotřebuju, aby se mně dvacetiletý Rus omlouval za r. 68. On u toho nebyl.

Na druhé straně skutečně existuje jakási paměť národů.Označení Stalina za snadnejvětšího Rusa je signifikantní. Bude to trvat celé generace, než se ten velkoimperiální pocit vyvaří, než zapomenou na to, že jsme jejich zóna. To, že teď mají jiné starosti neznamená, že v budoucnu tomu bude jinak.

Rusové mají, podle mě, proti Evropě tři přednosti a jednu výhodu.

1.Neztratili pud sebezáchovy, což je dáno blízkostí Číny a nebezpečím islamizace z jihu. Budou se snažit udržovat a posilovat svou vojenskou sílu, což je z jejich pohledu legitimní.

Kdyby Evropa sousedila se Severní Koreou, je dávno obsazená.Neubrání se ani případné invazi mravenců nebo sarančat. Ztratila pud sebezáchovy,degenerovala, není schopná uhlídat ani své hranice,imigraci nezvládla, má snahu se rozpínat do mimoevropských zón, ztrácí svou identitu a identita nová je pouhou fikcí.

2.Rusové se nevzdali národní soudržnosti.Pozor - nezamněňovat s nacionalismem holých hlav nebo s netolerancí celé řady menšin. Zatím, na rozdíl od Evropy, nedopustili, aby menšiny určovaly charakter státu.

A Evropa? Upozaďování národního povědomí v novodobé nietzscheovské vizi nadnárodního nadčlověka,nového Europyjce.Něco takového může fungovat v Kanadě, kde je přistěhovalec každý, ale ne v Evropě. Potíž je v tom, že každý člověk v Evropě má celou řadu identit. Od identity rodinné, přes místní, národní až možná k té evropské.Když jednu vytrhnete zásahem zvenčí má to zničující důsledky.Chce to přirozený dlouhodobý proces. Rychlokvašené okurky v tom špajzu pana VK jsou sice chutné, ale rychle se zkazí.
Násilný tlak, jako v případě irského opakovaného referenda bude kontraproduktivní. Prvek národní, stmelující společnost, bruselský kormidelník vytěsnil.

3.Rusové se vracejí k dalšímu tmelícímu prvku-pravoslaví.Opět nezamněńovat s náboženským fanatizmem. Tento sjednocující prvek je mimořádně důležitý i pro ateisty. Určuje směr celé kultury.
A Evropa? V zájmu bezbřehé tolerance a zvýhodňování menšin jde proti tomuto proudu, vytrhává své kořeny.

A výhoda Ruska? Obrovská-nafta, plyn.

Rusko jako spojenec?
Ať chcete nebo ne, spojenectví, smlouvy a pakty jsou vždy proti nějaké, byť virtuální hrozbě.

Saliven:
Před časem jsem četl jakousi studii, kde se tvrdilo, že někdy kolem roku 2040 bude v Rusku převažovat jako náboženství Islám. Takže asi tam bych viděl prostor pro spojenectví.

Ano. Otázkou je,komu poteče do bot dříve. Evropě nebo Rusku? Obávám se, že bez další pomoci USA se ani Evropa,ani Rusko neobejde.
Otázkou je, zda Američanům nezačne téct do španělských bot dříve.Už teď jsou dost děravé, potřebují podrazit.
22. 07. 2008 | 08:18

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa
21.07.2008 18:23:49

Neobycejne ftipne...
22. 07. 2008 | 08:33

Pepa Řepa napsal(a):

Já vím, že vám piju krev.
22. 07. 2008 | 08:45

Čochtan napsal(a):

Kdybych měl volit vládou ajatoláha nebo Putina, neváhal bych ani okamžik.

Evropě chybí jeden důležitý sebeobranný prvek. Ochota zabíjet nepřítele. Evropa (jak nám ji vnucuje Brusel) je změkčilá, zdegenerovaná, zbabělá.

K panslavismu mám stejně daleko jako Karel Havlíček Borovský. Možná ještě dále. Koneckonců mám jako takřka každý Čech polovinu předků germánských.

Jako emigrant z 68 mám dost odtažitý vztah k Rusům. Ale obávám se, že oni jsou naše poslední naděje, co se islámu týče. Pokud se teď v USA zmocní moci černý muslim, (z toho mám strach a doufám v attentát), pak už zbyde jen to Rusko.
Pánbůh s námi a zlý pryč.
22. 07. 2008 | 08:46

max napsal(a):

Pan Hořejší vidí Rusko podle mého názoru trochu zjednodušeně až naivně,ale je dobře,že tuto otázku otevřel.
P.Hořejší trochu pozapomněl na historii - rozdělení Polska ve spolupráci s Hitlerem, Pobaltí, Kavkaz, Finsko, atd. Po válce Maďarsko, NDR, ČSSR, znovu Polsko, dnes neustálé napomínání Pobaltí a Gruzie,to jsme jen v rámci Evropy. Představa,že zájmy Ruska končí stále jen u ruských hranic je skutečně naivní. Rusko bude stále strkat prsty i do politiky jiných zemí a pokud nebudou státy EU tzv. tahat za jeden provaz,tak to bude v zájmu Ruska. Problém vidím mj. v tzv. "užitečných idiotech",jak o nich mluvil dříve Lenin i Stalin a které Rusko stále potřebuje. A vždy se nějaký UI najde (Schroder budiž příkladem). Velmi přesně to vyjádřil jeden bývalý český politik a celoživotní muzikant - "s Ruskem a Rusy je třeba jednat korektně,ale mít své jasné stanovisko a to si umět hájit, slabochy sice potřebují, ale neváží si jich" (Kocáb).
Radar je pro Rusy jen zástupná záležitost,na které si mohou otestovat naší politickou scénu,veřejné mínění a zjistit si svůj vliv (a počet UI). Pan Hořejší nastínil ve svých komentářích pod blogem svoje stanoviska blízká současnému vedení soc.demokracie. Osobně se bojím právě politiků typu p.Paroubka,kteří svoje názory ohýbají podle toho,jaké je tzv.veřejné mínění,místo toho,aby oni sami byli těmi,kdo ho dokáží svojí činností a hlavně argumenty tvořit (to je totiž práce politika, která nesmí být ohraničena nejbližšími volbami). A právě strašení Ruskem v poslední době nejvíce prezentuje právě tento politik a p.Zaorálek. Je to zbytečné a trapné. Rusko má u nás své zájmy,ale my bychom si ty své měli umět uhájit. UI snad již bylo dost (50.léta a rok 68 již stačily). Spolupráce s Ruskem je možná a vítaná,ale jako rovného s rovným (boj proti potenciální hrozbě terorismu máme s Ruskem společný a cíl shodný). To,že ruský premiér (jen?) Putin nařizuje obnovit dodávky ropy je mírně řečeno na pár facek. Rusko podepsalo s ČR obchodní smlouvu na dodávky ropy za tržní dohodnutou cenu a je povinno ji splnit, jinak je to na žalobu k soudu. Premiér by se k takovéto věci v normálně fungující zemi neměl vůbec vyjadřovat,natož ji ovlivňovat.
22. 07. 2008 | 09:02

Tupelo napsal(a):

Hobarte, zaujmula me Vase veta:
"Základní rozdíl mezi USA a Ruskem spočívá nikoli v kvantitě, nýbrž ve způsobu rozmisťování těch základen."
Zajimalo by me jakym zpusobem rusove rozmistuji sve zahranicni zakladny, kolik jich vlastne je a kde jsou umisteny.
22. 07. 2008 | 09:04

Terry napsal(a):

Rusko je a ještě dlouho bude větší hrozbou než Irán

Rusko jako největší následnický stát po rozpadu SSSR si také "přivlastnil" největší díl sovětských stanovisek a postojů na mezinárodním i vnitřním poli (nejlépe se to projevilo na politických postojích a vojenských akcích Ruska vůči pobaltským státům, vymaňujícím se v počátku 90. let ze sovětského = ruského jařma). A stejně jako za komunistické totality má pořád obrovský vliv (a v současné době i zvýšenou podporu) armáda. Nakonec většina současných ruských politiků a generálů "přežila" z dob komunistického státu, někteří i s původními stranickými knížkami, jiní (s původními komunistickými návyky) hledali a našli rychlejší mocenské uplatnění v nově založených ruských parlamentních stranách.
Vzhledem k současnému stavu ruské společnosti, dělící se na cca 140 milionů obyvatel, majících se hůř než za totality, a 10 tisíc či 100 tisíc (či kolik jich je ??) oligarchů, "vytěžujících" demokracii a patřících k nejbohatším lidem na zeměkouli (velká část aukcí na Západě probíhá i s úředním jazykem ruština, protože nakupujícími jsou převážně "novyje Russkije", noví Rusové), je - podle mého názoru - Rusko nejlépe "připraveno" na moderní formu fašismu: jakmile se najde novodobý ruský Hitler, který národu vdechne vizi zašlé "slávy" (z těch 140 milionů špatně žijících obyvatel většina nostalgicky vzpomíná na dobré doby komunistického státu a oslavuje Stalina, protože tehdy se měli lépe a nebyl takový bordel, navíc byli celou dobu ideologicky přesvědčováni, že se mají nejlépe na světě, jsou předvojem lidstva, příslušníky šťastné generace ve šťastném socialistickém státě, která se podílí na vědecko-technické revoluci na cestě ke komunizmu, s nebývalými úspěchy v dobývání kosmu, s největší armádou na světě.... a nejsou schopni vstřebat zklamání ze současného stavu) a znovu jim jednoduchými a účinnými populistickými frázemi nastíní vizi lepší, spravedlivé společnosti, kde bude pevný řád a tvrdý režim, a kdy ruský medvěd znovu nabere na síle, tak tento národ, po staletí navyklý na tvrdou řídící ruku (cara, Stalina, komunistické strany..), ho vynese na piedestál záchrance národa s neomezenými pravomocemi, kde mu po pravici bude sekundovat tajná policie a po levici ruská generalita toužící po zašlé slávě a síle (a neomezeném přísunu peněz).
Mj. o tom, jakou hrozbou lidstvu a životu na této planetě byl SSSR v dobách totality, svědčí vojenské plány z Chruščovovy éry na postavení velké námořní lodi (ne válečné, tvarem obchodní), napěchované jaderným materiálem, která by plula kolem sovětských břehů, a pokud by čidla na její palubě zaregistrovala zvýšenou radioaktivitu, způsobenou - čím jiným, že?, než - zákeřným a nečekaným útokem jadernými zbraněmi ze strany západních imperialistů, zejména amerických jestřábů, na mírumilovný Sovětský svaz, tak by automaticky, bez zásahu lidského faktoru (!!) tato loď vybuchla a obrovská jaderná exploze by ve svém důsledku zničila veškerý život na Zemi (když ne my, tak raději ať nikdo!). Já, když jsem viděl tento dokument, v němž sovětší maršálové předvádí generálnímu tajemníkovi N. S. Chruščovovi model této lodi, jsem si vzpomněl na slova odb. asistenta Čecha (na elektrofakultě VUT v letech 1968-69), že "sovětší ideologové raději rozpoutají 3. světovou válku - i kdyby měli prohrát, protože vojenská porážka je pro ně přijatelnější než porážka ideologie". A byly doby, kdy jsme tomu byli už velmi blízko.
A mj. kdyby SSSR (Rusko) onen projekt lodi realizoval a ta loď při plavbě kolem sovětských břehů (na Baltu) by detekovala radioaktivitu po černobylské havárii, tak bychom si tady nyní nepsali.
140 miliónů nespokojených lidí, žijící v současné pseudodemokracii, historicky znající a nyní opět volající po "moudré" diktatuře, to je velká síla. Až děsí...
A mj. potřetí: krátká etapa prvorepublikové demokratické oázy ve střední Evropě nestačila zapustit dostatečné kořeny do duše našeho národa, a pozdější období protektorátu a komunistické totality se na morálních vlastnostech našeho národa podepsaly natolik, že se to projevuje i na stavu dnešní "pseudodemokracie" u nás: jako demokracie se chápe sobecký postoj "Můžu si dělat co chci, dyk máme demokracii, ne, vole?!" a do vedení státu se postupně demokraticky "probojovala" parta cynických, po majetku bažících hulvátů a buranů, mezi sprostými výrazy občas skloňující slovo demokracie. Obraz naší soudobé společnosti..
22. 07. 2008 | 09:28

Terry napsal(a):

Rusko volí největší postavu dějin. Zatím vede Stalin
http://aktualne.centrum.cz/...
22. 07. 2008 | 09:45

buldatra napsal(a):

To Ivan Hochmann:

Váš pokus o eskamotáž byl zajímavý,ale jen o Aljašku nejde.Jde o víc.Vždy se snažím pochopit příčiny věcí a událostí,protože bez příčin se nic neděje,bez příčin nic nezačíná.Události dnes jsou jen následkem toho,co začalo kdysi včera,respektive,někdo začal….
Zmiňoval jsem Aljašku proto,že osudy Ruska a USA jsou dlouho vzájemně podmíněné.Velice zajímavě o tom hovoří např.Richard C.Cook:
Obě země udržovaly úzký vztah už během občanské války,kdy ruská flotila kotvila v přístavech New York a San Francisco.Roku 1867 Rusko odprodalo USA obrovské území Aljašky.USA později poskytly technickou podporu rozvíjejícímu se ruskému průmyslu.Z obou kontinentálních gigantů se koncem 19.století stávaly největší suchozemské mocnosti světa.Přidáme-li k nim Německo,největšího rivala Velké Británie co se týče ekonomické síly,byla hegemonie mocenské základny finančníků v Británii a severní Evropě ohrožena nevídaným způsobem od dob Napoleona.(úryvek z článku R.C.Cook: Mimořádná doba,český překlad WM magazín č.77,2008).
Podstatné je to,že finančníci řídí a ovlivňují celý svět až do dnešních dní.
Pro trošičku ucelenější pohled na věc je dobré mrknout např. na: Executive Intelligence Review 18.4.2008 http://www.larouchepub.com

Případ Aljaška je dobrý pro ilustraci rozdílu mezi ruským a sovětským.I pro pochopení věcí dalších.
Spojenectví může trvat kratší,nebo delší dobu.Může mít různé vnější projevy.Ale co je důležité,musí mít smysl a reálný důvod pro existenci.
Myslím si ,že experiment Sovětský svaz opravdu skončil,je zde Rusko a to tak,že na novém začátku.Pokoušející se navázat na staré tradice.Kladu si otázku,zdali je lepší házet,či neházet mu klacky pod nohy.
Myslím si,že není od věci podívat se na Rusko novýma očima.Pohledem kritickým,ale nezatíženým emocemi.To proto,aby nám nakonec neujel vlak.
22. 07. 2008 | 10:15

ika napsal(a):

Pepa Řepa 22.07.2008 08:18:58

ad 20letí - nemyslela jsem jenom nás, schytávají to od celého "západu".

Spojenectví proti komu?
Proti úpadku.
Spojenectví lepších stránek proti těm horším.

Na co potřebujete berličku nepřítele.

2Čochtan
Příkladem normálního islámu, který soužití se sousedy nijak neohrožuje, jsou Tataři v Rusku (Tatarstán).

2Terry
Diskuze k anketě je tady na vedlejším blogu:

http://blog.aktualne.centru...

"sovětší ideologové raději rozpoutají 3. světovou válku..."

Jenže nerozpoutali.

Něco z toho, co jim možná zabránilo:

https://www.youtube.com/watc...

https://www.youtube.com/watc...

Dokumentální film:
https://www.youtube.com/resu...
22. 07. 2008 | 10:18

Čochtan napsal(a):

To Ika:
Příkladem normálního muslima, který soužití se sousedy nijak neohrožuje, byl student elektrotechniky v Hamburku, který alkohol popíjel, Němky šukal, babičkám pomáhal přes ulici, prostě vzorný, normální muslim Ata.
22. 07. 2008 | 10:53

Terry napsal(a):

2 ika:
"Jenže nerozpoutali."

Tu loď nakonec taky nepostavili. Jenže ta samotná šílená apokalyptická myšlenka "Pokud by nás měl někdo porazit, tak ať raději spolu s námi je zničena celá tato planeta!" vypovídá o mnohém. O vztahu a úctě k životu obecně.
V Rusku jedinec nikdy neznamenal nic, nemá žádnou hodnotu. Deset tisíc jedinců je poslušná pracovní skupina, plnící úkoly státu. Sto tisíc jedinců je zajímavá vojenská jednotka, reprezentovaná příslušným praporkem na mapě generálního štábu. A člověk? Co to je? To akorát "zní hrdě"...
22. 07. 2008 | 11:15

Ivan Hochmann napsal(a):

To buldatra:

Velmi dobře napsáno - souhlas.Ivan.
22. 07. 2008 | 11:19

buldatra napsal(a):

to Terry:

Obávám se,že každá mince má dvě strany.
Na straně jedné mnogo nas,na straně druhé je totéž vyjádřeno výrazem megamrtví.Na straně třetí třeba Kanonenfutter.
A člověk?Zeptejte na názory návštěvníků vojenských hřbitovů v Rusku,USA,Německu,Anglii a kdekoliv jinde.Třeba v Hirošimě.Jak se asi budou názory lišit?
Jedinec má všude stejnou hodnotu.Rozdíl je jen v tom,kdo hodnotí.Jedinec pro generála kdekoliv na světě není nic,neboť generálské uvažování je dáno generálstvím.A je-li to generál sovětský,je to ještě podepřeno stakanem vodky.Jinde něčím jiným.
Jediný syn má hodnotu zásadní pro každou matku kdekoliv na světě.Tedy i v Rusku.
A propos,co jste chtěla svým příspěvkem naznačit?
22. 07. 2008 | 11:44

Pocestny napsal(a):

Pár bodů
1. Nebudu hodnotit autora, nebudu takovým arogantním idiotem, abych se posmíval panu Hořejšímu za to, co všechno neví o historii. Bylo by to asi to samé, jako kdybych si já dovolil hodnotit jeho výzkum - s tim, co mně naučil pan Pikálek, bych si netroufl.
Tak jen říkám, opatrně, pane Hořejší, my untermenschen z humanitních oborů taky něco víme, i když proti vám z exaktních oborů jsme přirozeně jen břídilové, že.

Tak, co máte špatně?
1. Vaše psaní o novém Rusku mi připomíná ty "Kramářovy mokré sny", kterým se dopředu vysmál Havlíček ve svém nesmrtelném traktátu o Vladimírovi. Ruká "společnost" neexistuje, protože místo communitas v našem slova smyslu tam vidíme shora řízený dav - vždy a za každého režimu byl stát lidem oktrojován, nikdy nevznikl jako spontánní interakce jednotlivých občanů v komunitě. Tudíž vyvozovat jakékoliv názory o "duši ruského národa" jest poněkud pošetilým - stotožnění se se státem tvořenou doktrínou, bezvýhradně a poslušně, to je realita ruské společnosti. Ono vždy platilo, že názor jedince se v Rusku ignoruje, zcela převažuje zájem vládnoucí třídy, gangu, mafie -dle období.

Ruská komunita neexistuje, možná pouze v diaspoře, a pokud ano, není to krajanský spolek našeho typu, ale aktivní ekonomická struktura s napojením (ať chce nebo ne) na "centrum" ve vlasti.

Nyní k radaru. Je mi až trapné vám připomenout, že jde o banální kukr, který bude sledovat pohyb specifických létajících zařízení nad východním horizontem. To, co z radaru děláte vy, je oobrazem duše českého intelektuála, který rád zveličuje - jednak "nebezpečnost zařízení", jednak jeho politický dopad. Pokud se Rusko chce stát "přítelem" Evropy, musí to holt dokázat. Pohledem na to, jak RassPutin rekvíruje jednu britskou firmu za druhou, mi dává mocný argument ke tvrzení, že
1. Rusko nejdříve naláká cizí investory, aby "uklidili" po tom chaosu 90. let, když jsou domácí firmy konsolidovány západním kapitálem, jsou zrekvírovány tak, jako dnes BP. Ty vládní squeeze out operace nemají žádnou oporu v mezinárodním právu, jde o to, že se prostě nikdo neožene. Na to BP nemá.
2. Rusko dnes extenzivně skupuje podíly v EU firmách . ne snad pro bohatnutí, ale pro mocenskou kontrolu evropského trhu. V palivech se jim už celkem zadařilo, ropa a plyn jsou dnes strategickými "střelami středního doletu".
3. Rusko správně vsází na obtíže a nedodělky evropské integrace, dovedně využívá mindráků NeuEU členů z lapsů evropské integrace, poltika Divide and Govern je totožná s tou, s kterou dnes Němci páchají svůj konečný, investiční Drang nach Osten - co nemůžeme okupovat, můžeme skupovat, to je "legální". Zatímco Němci to páchají ve jménu "nové evropské říše, Rusové vždy a pouze myslí na prospekt Ruska.
Poslední, co tu uvedu, je fakt, že od dob Petra Velikého se doktrína Ruska nemění, tudíž myslet si, že např. Pobalťané jsou "za vodou", je naprosto naivní. Historie je běh na dlouhou trať, co se vleč, neuteče.
22. 07. 2008 | 11:51

Pepa Řepa napsal(a):

Čochtan napsal(a):
Pokud se teď v USA zmocní moci černý muslim, (z toho mám strach a doufám v attentát), pak už zbyde jen to Rusko.
Pánbůh s námi a zlý pryč.
22.07.2008 08:46:43

Nevěřte tomu, že se při zvolení O'bamy něco zásadního v americké zahraniční politice změní. Bude nadále víceméně kontinuální, velmocenská.
Příznivce tohoto kandidáta čeká (v případě jeho zvolení) hluboké rozčarování.Povšimněte si, že to rozčarování přichází už nyní.
Proč? Příznivci naivního pacifismu předpokládají, že se snad USA stáhnou za oceán a budou útrpně přihlížet emancipaci muslimského světa.Svět fungoval, funguje a bude fungovat jinak. Naivní pacifisté natropili v dějinách největší škody už tím, že poškodili obranyschopnost a oběti ve vlastních řadách byly,v případě neočekávaného konfliktu, mnohonásobně větší.

Pravdou je, že se těžko najde nový americký prezident, který si bude počínat neobratněji než GWB. Nový prezident se bude muset soustředit více na vnitřní problémy, ale zásadní zvrat v zahraniční politice neočekávejte.

U Obamy je jedno jakou má barvu kůže. Určitým problémem je jeho muslimská výchova v útlém dětství. Pokud neodříkal šahádu muslimem, který nikdy nemůže konvertovat, se nestal.
Nicméně v muslimském světě nebude mít dveře otevřené už proto, že byl k islámu veden a nyní (pokud vím) je křesťanem.
22. 07. 2008 | 12:24

Pocestny. napsal(a):

Co bych vám vytkl nejvíce, pane Hořejší, je to, co mi dokonale zhnusilo paní Fischerovou a Chytilovou. Já si nikdy o těch dvou dámách iluze nedělal, ale ta estráda špíny, kterou kydáte na jiné občany této země si nezadá s rétorikou naší lumpenlevice, která dopředu známkuje každého úspěšného Čecha jako zloděje, amerického kolaboranta. Nejste nic jiného než Paroubek, ale tomu jde o koryto, vám o bezpečnost. Na protiamerické propagandě nic nezískáte, narozdíl od těch šmejdů zlodějských, kteří "nás zastupují".
To, že naše politika jest chlív a její subjekty jsou povšechně dobytek neznamená, že se tak bude chovat i intelektuál. Pokud se tak ovšem chová, jen prozrazuje svůj plebejský původ i mentalitu.

Partnerem Rusku budou vždy pouze ty země, které se mohou stát vážným protivníkem - USA, Čína, Indie, EU (možná), ale naopak vás mohu ubezpečit, že Česko je pro Rusa (stát) i pro jedince - vazala jenom malá veš, kterou budeme vodit za nudli jako po válce, dokud se nám to bude hodit, když to bude nutné, všechny je pak vyvraždíme - prostě náš osud není předmětem naší politiky, nýbrž pouze a jenom výslednicí společné obrany NATO.
Vaše psaní, stejně jako psaní mnohých evropských intelektálů je přehlídkou naivní dobré vůle a víry v "ušlechtilého Rusa". Je to podobný nesmysl, jakým trpěla kutlurní antropologie už dávno v dobách evropského uhranutí Le Savage Beau. Přečtěte si něco o paní Arendtové, pochopíte. Rus takový není, jemu je cokoliv na západ od hranic Matky Rusi cizím, nepřátelským územím, které je občas potřeba okupovat. Kdo si myslí opak, jest, s odpuštěním, vůl.

Pane Hořejší, jak budete reagovat ve chvíli, kdy EU dojede na vnitřní rozpory a zase se rozpadne na bývalé moceské bloky? Ona paměťová stopa je v Evropské politice patrna dodnes a situace, kdy náhle místo EU bude v Evropě vládnout triumvirát Rusko, Německo, Francie, je pro nás ve střední Evropě fatální. To nemluvím o Pobaltí a Polsku, tam jde o přežití. Oni Rusové tu chybu s počty vazalů už neudělají a pokud někdy Pobaltí spadne opět pod ruský bagán, budou autochtonní obyvatelé vybreedováni jako Tataři.

Nakonec, jako genetik byste měl vědět, že říkat té inbreední směsce vikingů, slovanů, turkotatarů a ugrofinů Ruský národ jest poněkud eufemistickym.
Tak co chcete? Další "Mnichov" v podání chcípající na úbytě EU? Trapný antiamerikanismus a vazalství na mocenském centru Moskva -Berlín - Paříž?
Nebo chcete bezpečnost, kterou nám garantuje jediná věc - NATO a to jen ve chvíli, kdy nebude blokováno iredentou z EU. To chce každý z nás.
Vy tu urážíte vládu, urážíte mne a ostatní příznice tuhé spolupráce s jedinou zemí, která nepřipustí Benešovskou abolici smluv podepsaných, moc toho s námi nepodepíše, ale co podepíše, dodrží. Je mi tak trochu špatně z vašich útoků na USA, byla to jediná země, která dobrovolně poslala své lidi umírat na jiný kontinent pro vítězství jiných zemí, národů a vlád. Toho nebyla zatím schopna jediná země evropská - ty se naopak předhánějí v historickém prvenství v podrazech a svinstvech jedné na druhou.

Pane Horřejší, svět není takový, jak byste ho rád, což z vašich traktátů jen čiší, on je takový, jaký ho udělají ti, kteří se zdovolením vašimi názory nezabývají. Tohle vaše "husitství" je nejen hloupé a nebezpečné, ale hlavně fatální pro nás jako komunitu.
Upřímně říkám, s vámi za jedním stolem, po tom, co o mně a mně podobných lidech říkáte - to by asi nešlo, asi bych musel, s ohledem na výchovu vlastních dětí, které mají půl příbuzenstva mezi těmi "zlými američany", vzít řemen a dát vám na holou, protože tak jak píšete vy, tak se ani o cizinci, ani o našinci nesmýšlí. Jste zvrácený ve své představě, že vám tu někdo o něco usiluje, protože ať vzpomínám, jak vzpomínám, od roku 89 dodnes jsem vás neslyšel a neviděl takhle nadávat komukoliv z těch kteří náš zdejší život činí trudným.

Jestli se chcete na stará kolena dát k dobytku Paroubkovi, pak ovšem usilujete o politickou prebendu velmi dobře, on vás ten Prasopes z RáJe jistě nějakým korýtkem odmění.
22. 07. 2008 | 12:25

Pepa Řepa napsal(a):

ika napsal(a):
Spojenectví proti komu?
Proti úpadku.
Spojenectví lepších stránek proti těm horším.
Na co potřebujete berličku nepřítele.

Dovedete si představit text smlouvy mezi EU a Ruskem- Smlouvy proti úpadku?
V případě Jelcina ano, aby zase neupadl při přehlídce.

Dokážete definovat, které stránky ruské společnosti jsou lepší a které stránky jiných civilizací, ať již čínské, indické,západní či islámského světa jsou horší? Jaký by byl text smlouvy o propojení "lepších stránek"? Jakých? A odmítnutí "horších". Jakých?

Proč podsouváte potřebu berličky nepřítele. Trochu obehrané klišé, nezdá se vám.
Nepřítelem se někdo stává až v případě války. Do té doby to je potenciální protivník, protihráč, soupeř, jehož zájmy se kříží s vašimi.Konkurujete si.
Přirozeně, že i s ním můžete vesele ocbchodovat, pokud to pro vás bude výhodné.

Dokážete odpovědět na dvě jasné otázky?
1. V případě spojenectví s Ruskem jaké jsou, podle vás, "lepší stránky" (snad vyznávání společných hodnot), keré mají západní svět a Rusko společné?

2.Které potenciální protivníky pro případnou, západo-ruskou koalici vidíte?

Nebo uzevřeme celosvětovou smlouvu, odzbrojíme, vezmeme se za ruce a budeme tancovat kolo, kolo mlýnský? Všude zavládne klid a mír, nafta bude pro všechny za deset korun, a vody na bazén dle potřeby?
22. 07. 2008 | 13:00

Ivan Hochmann napsal(a):

Jak se tak dívám ,

tak jste pane profesore dostal novou kvalitativně výraznou oponenturu.

Přiznám se,že mě to potěšilo.Doufám,že mě prominete moji potměšilou zlomyslnůstku.

Ivan.
22. 07. 2008 | 13:02

dej2 napsal(a):

Pocestny.Vážený pane.Po přečtení Vašeho příspěvku s radostí konstatuji,že není v této zemi ještě všechno ztraceno.Myslím tím obyčejnou morálku obyčejných občanů.Jeden člověk Vašeho ražení mi plně kompenzuje stovky takových profesorů,antiradaristů a jiné lůzy v této zemi.Jsem rád,že takových ,jako jste vy je stále dost.Nevím,zda jste v politice profesionál nebo jenom obyčejný občan.Ale lidé s Vaším přehledem a názory by měli v politice být.Bohužel,takových je tam pouhá hrstka.Snad se to do budoucna zlepší.Každopádně Vám za Váš příspěvek ještě jednou moc děkuji.PS.Odbočím od tématu.Už se těším na první blog o tom gaunerovi Karadžičovi....
22. 07. 2008 | 13:03

Pepa Řepa napsal(a):

Není to Pocestný? Je to Pocestný?

Ne se vším s vámi, pocestný, souhlasím. Některé výrazy jsou na mě moc expresivní.

Nicméně vítám Vás v Hospodě Na Mýtince.

Omluvte nevěstu. Děvenka starostlivá si odskočila do Moskvy pro trochu soli a zázvoru(či co to bylo).
Mají tam lepší.
22. 07. 2008 | 13:13

ROSSIAN napsal(a):

no no, pane pocestný, vy jste se nějak rozhorlil, ale ve všem téměř mimo mísu. Pan Hořejší na rozdíl od vád skutečně chápe realitu jako je, to jen vy by jste rád svět podle vašich představ, ale blíží se naopak doba kdy svět podle vašich představ s dominantní rolí USA zmizí nenávratně v historii. mocenská osa Paříž, Berlín Moskva se naopak ještě v tomto století stane realitou a USA budou pouze regionální vemocí a důsledně uplatnovat izolacionismus. EU nezbyde nic jiného než najít konstruktivní a dobrý poměr k Rusku. Přirozeně že na emocionální aspirace malých národů se nebude brát zřetel (stejně jako dnes, kdy jspu tyto aspirace využívány pouze pro mocenské zájmy momentálně nejsilnějšího hegemona USA). Proto bude užitečné, pokud budoucí vlády ČR pokud to bude možné ještě zachrání co se dá a zapomenou na americké naivní sny (včetně bláznění o radaru) a uvědomí si svoji geopolitickou a návážou konstriuktivní a přátelské vztahy s Ruskem.
Současná vláda je největším nebezpečním pro budoucnost ČR a urážet ji je to nejmenší co si zaslouží.
A k těm tatarům, tatarská autonomní republika v Rusku má širokou autonomii, vlastní parlament, velmi dobře vychází s Ruskem a cybí zde téměř jakýkoli separatismus. Naopak, ale to je pouze můj osobní názor. Tomu pobaltí bych naopak spíše přál aby za svoji dnešní směšnou a hloupou politiku dostalo v budoucnosti od Ruska trochu přes prsty.
22. 07. 2008 | 13:14

stejskal napsal(a):

Pane Pepo Řepo,

máte ode mne pár řádků pod mým posledním blogem s videoblogem paní KVS ;-)

Libor Stejskal
22. 07. 2008 | 13:23

Pepa Řepa napsal(a):

Víte Rossiane, nejsem zrovna nejmladší. Když jsem začal vnímat, slyšel jsem každý den, jak zítra, nejpozději pozítří se USA zhroutí, jak je bolševik dožene a předežene.

Hmm. Mezitím se zhroutil SSSR a ten strejda Sam ne a ne padnout. Spostu Rusů dokonce do USA emigrovalo. Do SSR snad jedna.Jistá Angela Davis. I ta vzala rychle roha.

Tatarstán říkáte? Hmmm tam musí být taky moc hezky.I autonomii mají. No to je ale úspěch. Gratuluji!
Ale odpusťte mi mou troufalost, mně je Litevec nebo Estonec opravdu bližší.

Ovšem neberu vám váš názor, u vás je tomu zřejmě naopak.
22. 07. 2008 | 13:30

dej2 napsal(a):

ROSSIAN.Bereš v rublech,doláčích nebo eurech??Kolik máš pasů?Kolik z nich je psaných znaky mimo latinku?Jakou máš osobní zbraň?Máš bavoráka s černými skly?Jsi častěji v Berlíně,ve Varech nebo v Praze?Máš tady z Ruska celou rodinu?
22. 07. 2008 | 13:30

ROSSIAN napsal(a):

pane Řepa, já vám ho také neberu.
dej2: to jsou tajné údaje, to nemohu prozradit.
22. 07. 2008 | 13:34

Pepa Řepa napsal(a):

To Rossian
nic ve zlým. Každej jsme nějakej.

Někdo má rád vejce. Ruský vejce.
Já radši Waitse.Toma Waitse.
Vyrážím večer na koncert.
Mějte se.
22. 07. 2008 | 13:55

max napsal(a):

to rossian:
přiznám se,že si nejsem jist,zda nejste tak trochu srandista a provokatér.
Pokud nikoli,tak mám jen jednu poznámku:
ve vámi popsaném světovém uspořádání bych žít nechtěl a doufám,že k němu nikdy nedojde.
Jinak přeji hezký den a zdravstvujtě.
22. 07. 2008 | 14:12

KingTheRat napsal(a):

Mě by zase zajímal Rossianův názor na situaci, ve které by se k ČR chovalo Rakousko nebo Německo stejně jako Rusko k pobaltským státům.
22. 07. 2008 | 15:27

Vaclav Horejsi napsal(a):

Ivan Hochmann:

Jsem rad, ze pisete zase jako slusny clovek, doufam, ze Vam to vydrzi...
Pokud ale povazujete prispevky pana Pocestneho za "kvalitativně výraznou oponenturu", tak se obavam, ze Vas ceka jeste kus cesty...
Tento novy ucastnik diskuse "z humanitnich oboru" jak se zda dobre nahrazuje toho stareho nenavistneho a neslusneho I.H., ktery se tady vyskytoval jeste predevcirem.
Diskutovat s nekym, kdo pouziva vyrazy jako "dobytku Paroubkovi", "Prasopes z RáJe", ktery mi vyhrozuje fyzickym nasilim, s pohrdanim se vyslovuje o rade narodu a ktery me z neznamych duvodu obvinuje z antiamerikanismu, rozhodne nehodlam...
Jen bych poznamenal, ze asi nevi, co znamena termin "inbredni"" (ale to bych mu jiste rad odpustil).
22. 07. 2008 | 15:31

buldatra napsal(a):

To Rossian:

Pan hrábě Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy večer co večer kolem půlnoci marně zírá z okna na zámecké komíny a přemítá co se děje.Proč kolem komínů nekrouží žádná bába na koštěti?Kam ty zpropadené baby odletěly?V tomto případě je každá rada drahá.Nebylo nikoho,kdo znal by odpověď.Sibyla v dosahu žádná.
Avšak dle Vašeho příspěvku do diskuze vidím,že nic není ztraceno.Vaši schopnost předpovídání by pan hrábě mohl využít a šlechticky ocenit.Táži se proto za něho:přiletí ještě někdy o půlnoci k zámeckému komínu nějaká ta bosorka? A kdy se tak stane?
22. 07. 2008 | 16:14

ROSSIAN napsal(a):

Max, máte pravdu, někdy jsem občas srandista, ale určitě ne provokatér. Rusko mám upřimně rád,ale jsem pragmatik a vím že ne vše je tam dokonalé, (ale prostě si to nějak přeberu).
Na příspěvky zde tak reaguju dvojím způsobem. Pokud je to téměř hysterický emocionální výlev ve stylu "pozor na to hrozné, nedemokratické, zaostalé imperialistické rusko" tak reaguju tvrdou obhajobou Ruska, pokud zde jde o konstruktivní diskuzi o Rusku jako například u paní Iki, ale i některých dalších, tak jsem konstruktivní i já.
Takovýto přístup ale najdete i u ruských politků. Pokud k nim někdo příjde s tím, že Rusko je kulturně zaostalé, nedemokratické, imperialistické a musí se "evropeizovat a demokratizovat", tak naopak ještě přitrdí a začnou používat silovou rétoriku a baví se tím, jak jim to oponent "sežral" a křičí cosi o ruském imperializmu. Typickým přístupem byla například v tomto ohledu silová rétorika V. Žirinovského v 90. letech který se bavil tím jak děsil své západní protějšky. Je to prostě taková ruská "šutka".
Ve skutečnosti ale dokážou rusové velice konstruktivně a pragmaticky jednat. O tom svědčí i šikovná ruská diplomacie posledních let (zvláště ofenzíva ve střední asii, kterou dokázali znovu získat téměř celou pro sebe a povedl se jim zde mistrovský kousek - o které se moc nemluví - vyvázat Uzbekistán s GUUAM - již pevně usazený v proamerickém spojenectví a znovu ho nasměrovat k Rusku - a to vůbec ne silou ale šikovnými bilaterálními pobídkami, nemluvě o nových ropných trasách pod egidou Ruska a mimo západní dohled).
O tom jak dokáží rusové konstruktivně a pragmaticky jednat také svědčí nový ruský přidělenec v NATO (ted si bohužel nevzpomenu na jméno), který proslul tvrdou a nevybíravou rétorikou směrem k západu, a nakonec se ukázal jako vstřícný a realistický vyjdenavač hájící tvrdě ale pragmaticky ruskou pozici bez doprovodné silové rétoriky.
Ještě k tomu světovému uspořádání: Máte pravdu, že by se mi to příliš nelíbilo. Uvítal bych sice silnou pozici Ruska, ale bez toho Německo-Ruského spojenectví. Rozhodně nejsem zastánce silného Německa a návratu staré geopolitiky a la 19. století.
Mně osobně by se líbilo takovéto světové uspořádání: Posílení Ruska jako hlavní a klíčové eurasijské velmoci. Stabilní ale ne zas moc silná Čína, oslabení mocenské hegemonie USA a zvláště role USA v Evropě, a zároven posílení EU jako jednotného a silného globálního aktéra ale se vstřícným postojem k Rusku (energetické, politické a kulturní partnerství), a zárovne nezávislé na mocenské politice USA a snaze USA pronikat přes EU do eurasie.
Mne osobně by se sitace těsného partnerství Moskvy a Bruselu zdále nejlepší. Osa Moskva - Brusel namísto osy Brusel - Washongton, nebo Moskva - Berlín.
Jinak vím že lidi často nadávají na "protektorát" EU. Ale pro mne je to mnohem přijatelnější, než protektorát USA nebo Německa,ale zároven si přeju silné Rusko. Takže jsem pro silnou EU i silné Rusko, které se navzájem dohodnou mezi sebou.
22. 07. 2008 | 16:43

Ivan Hochmann napsal(a):

Takže pane Rossiane,

po všech Vašich příspěvcích zde nemohu než reagovat klidně ale jasně.

Táhněte si po svém ,ale daleko ode mě.Nebudu s Vámi smlouvat,diskutovat prostě ztrácet čas.Jste jako všechno ruské.A hlavně odlišné!!!!

Není mě jasné proč tak stojíte projevovat svoje rusofilství právě tady V České republice.?

U mě sice neuspějete ,ale zároveň nevyvoláte žádné emoce.Já si přečtu Vaše řeči,vyvodím závěry a končím s reakcemi.Mnoho ostatních však se svými řečmi pěkně naštvete a účel pro který tady mlžíte a uvádíte imaginace a konstrukce se mine účinkem.

To co jste tady za dva dny semolil je přesně ten důvod proč nemohu rusy ani cítit.Táhne z vás ze všech názorová zpupnost,už se ani nesnažíte maskovat svoji agresivitu. Nevraživost k USA projevujete ostentativně na každém kroku a mám ten dojem(pouze můj dojem),že jednání s Vámi bych rychle ukončil bez jakékoliv dohody.jsme oba úplně někde jinde......

Jenže já jsem tady DOMA,pane.

Ivan.
22. 07. 2008 | 18:21

Pocestny napsal(a):

Ano, pane Hořejší, trefil jsem se.
Opět hezká stat o "nenávistných sprosťáctvích", denunciace oponenta, z vás se vybarvuje pěkný bolševik.
MY určujeme, kdo je zralý na "diskusi", "my" určujeme,, koho názor bude slyšen, a čí názor bude oslyšen, kdo nesouhlasí je rozkladnej činitel. To jste nám dorostl do věku "mudrců" z UV?

Víte, když tak pozoruju, jak si tu notujete s tím kágébákem Rossijanem, vše se čistí a vyjasňuje.

Já bych to vaše hnutí postiženejch nazval Spolkem retardů, který svůj sociální vývoj završil stádiem bolševismu s Dubčekovou tváří, dál se nevyvíjí, kapitalismus jako ekonomický systém a křesťanská demokracie jest vám cizí jako tomu pábiteli ruskýmu. Vy moc dobře víte, co nechcete, ale naplno nikdy neřeknete, co vlastně chcete. Jn rozeséváte rozbroje a napadáte lidi jako já.
Ano, vážený občane Hořejší, když je někdo "na facku", měl by být upozorněn, protože já taky nevykládám věci, které byste nerad slyšel zase vy.
Také bych s vámi mohl být rychle hotov skrze tu vaši americkou anabázi, tenkrát. Taky bych mohl začít relativizovat vaší pověst s poukazem na známý fakt, že do devizové ciziny vyjížděli ti "rovnější", zatímco my, pakáž kontrarevoluční, jsme nesměli jako rodina ani do Bulhar. Taky bych mohl relativizovat vaše dlouhodobé velmi soukromé názory na cokoliv, co jste ani před rokem 89, ani celá ta leta po něm nevyslovil dle hesla Nehas, co tě nepálí.
Pokud konstatuji, že Jíří Paroubek jest Prasopes, je to jen "ocenění" toho, co pro naši zemi s vámi po ruce dělá.

Zdá se, že jste se zařadil do party těch "pozdních kritiků", kteří dobře cítí ten všeobecně rozmáhající se bolševocko - obrodářský sentiment, projevuje se to, co jsem poznal už v té době, když jsem za lidi jako vy musel s Pánkem a spol. v 19 dělat to "svědomí národa", které nikd z vás neměl. Mám problém s respektem k vaší generaci, která nedokázala v politice nic a teď se tu vozí po lidech, kteří i přes vaše neobolševické pokusy relativizovat směrování této země zpět tam, kam vždy (bez vaší generace) patřila. Nejste "demokrat", jste jen postbolševik, který si s podobnými ĺidmi hraje na mírotvůrce a humanistu.
Těch pár na holou jest výchovnym eufemismem, od vás naopak nečejkám nic jiného, než zažili mí předkové. Kolik byste mi dal? Sedm let koncentráku a deset na uranu (můj děda) nebo jen "patnáct vostrejch" jako jeho brácha???

Víte, kdybychom my měli oplácet vám za to, co jste neviděl, neslyšel a nechcete vědět o minulosti vlastní a svého okolí, o minulosti těch, kteří dnes zvedají zase hlavy nebo o přítomnosti vašich antisemitských, promuslimských darebáků od Tamáše, kteří gratulují Hizballáh za bojové úspěchy, tak bychom vás museli s ohledem na vlastní děti suše postřílet.
Nehřešte na to, že v naší zemi zatím zabíjeli spoluobčany jen komunisté a nacisté, oni i demokrati umí zabíjet, jak rád v americkém případě akcentujete.

Jste mluvčím lidí, kteří svůj nedostatejk statečnosti dnes kompenzují tímhle sprostým způsobem, dnes kryti všemi svobodami jedince tu řvete bolestí nad tím, jak se tahle země vzdaluje vaší životní představě o tom bolševismu s lidskou tváří. Na tu už jsme jednou naletěli, proto víme, že se pod ní skrývá divoká rudá svině.
Teoreticky jsme se z bolševismu vysvobodili v roce 89. Prakticky ovšem skončí až přirozenym koncem života téhle garnitury levicových břídilů, kteří ne nepodobni předválečným salonním bolševikům neustále hledají "tu třetí cestu" neboli jak udržet moc s úsměvem a bez koncentráku.
22. 07. 2008 | 18:34

Pocestny napsal(a):

Rossijane, vy jste hezký příklad toho sebevědomého, korektního zločince, děkuju za přitakání, ale musíte pochopit, že pokud vy tu zcela názorně usilujete o to, abychom se znásilnili sami a sami pozali opět tu jedinu Leninskou pravdu, pravdu poznání jediné cesty, vy naopak musíte pochopit, že my ve střední Evropě musíme udělat vše proto, abychom se tím kanonenfutrem té ruskogermánskofancké kalice nestali. Já chápu, že na ruské mapě světa je prostor jen pro ruského vazala nebo poskoka, chápu, že je lépe se znovu pokusit podráždit ten vlastizrádný potenciál české levice, dříve než dojde na kroky ráznější. Vy zase musíte pochopit, že v zájmu mém je udržet ruského mongola co nejdál od mého prahu. A to ZA KAŽDOU CENU!.

Tatarstán si nechte od cesty, ten mongol vykukuje z oka kdejakého nastojaščeho čelověka. Vůbec nechápu, jak se tahle genetická směska Čingischánů, Vikingů, a spousty dalších asiatských klonů můž hlásit ke slovanství, když ze všech kmenů a národů jste vždy nejvíce drtili ty okolní Slovany - Ukrajince a Poláky.
Co se týká Pobaltí, je třeba zopakovat to, co jste vnukli výměnou za podporu bolševikům českým. Odsun, všechny Rusy na hytlák a šup na sibiř - tam, kam jste vyvezli polovinu Pobalťanů po anexi jejich domoviny rudym dobytkem.
Konstatuju, že jedinej národ, kterej vám byl zatím schopen splatit vaši socialistickou péči, byli Čečenci. Já bych si zase přál, aby každý, rusem porobený národ vrátil vám vše, co jste udělali jim.

Jediné, co mne na Rusi dneška těší, je to, že zdařile vymírá na všchny ty ctnosti ruského, postbolševického mužika.
22. 07. 2008 | 18:47

Karel Mueller napsal(a):

Milý pane Pocesný,
po přečtení Vašcich plamenných slov mě táhly hlavou myšlenky různé. Třeba Váš výrok o tom, jak by nás Rusové vyvraždili na jednu stranu vah a tu skutečnost, že by jste zde nepsal a český národ neexistoval, kdyby v roce 41 Moskva padla na druhé straně vah. Možná by z Vás byl Volksdetscher, pokud jste vysoký, statný, modrooký,
světlovlasý a máte "arijský" čumák. Já to mimochodem splňuji a celé mé příbuzenstvo.
Nebo na to, že v letech 48 až 89 "tento národ" přibíval stejnou rychlostí, jako dnes mizí. nebo na výrok v jedné SŠ na konci války v tehdejším Reichenberg "...učil jsem Vás, že Rusové jsou mongolské hordy s kulatýma hlavama. Mají sice kulaté hlavy, ale mají něco v nich. Jinak bychom tuto válku neprohráli..."
Nebo jiný výrok: " ... Vy si myslíte pánové. že by se bolševičtí zločinci zastavili před Vaší inteligencí... " ... jeho autor byl A. Hiler. Pronesený před Háchou, když stál na koberečku po atentát na Heydricha.
Ani vůdce nepoužil slovo vyvraždit ... těžko říct proč. Třeba proto, že jeho míra pohrdání tímto národem a podcenění jeho inteligence nedosáhla Vaší úrovně.

Píšete, že zabíjet dovedou nejen komunisté. Tak o tom, milý pane, nikdo nepochybujeme. Vaším vroucím přáním je vymření ruského národa. Možná se toho dočkáte, islamizace postupuje možná rychleji než v Evropě. Pak může realisticky přijít ta kýžená chvíle, že budete mít před sebou půl hodiny života.
Bohužel nejen Vy.
22. 07. 2008 | 19:22

novocián napsal(a):

Kolego Pocesný jsem rád že v posledním příspěvku jste nám tak říkajíc dal nahlédnout na dno své duše.Stejně jako páni Hochman, Bigjirka a další pravicoví filozofové.Jste dokladem ,jak se v naší pravici opravdu zkoncentrovala duchovní a hlavně mravní elita způsobem, který v našich dějinách nemá obdoby.Teď už víme, jaký výběr společnosti naše pravice představuje; to je neocenitelné.
Panu Stejskalovi, dozorci nad Kodexem diskutujících přeji další sladké dny odpočinku.
22. 07. 2008 | 21:00

Pocestny napsal(a):

Ano, správně - Rusům jste odpustil 40 let vašeho vlastního zpackaného života (kolik ho zbývá???), zatímco obvyklý komplementární vzlykot nad svinstvy "němců" tu bude navždy.... to samo vypovídá.
Pokud se eklujete slova vyvraždit, tak vězte, že takto pojmenovával Josip Džugašvili alias Stalin své akce -oficielně v literatuře zmiňované jako "výběr potravin na Kubáni", "přemístění a denacionalizace sovětského člověka" a podobně. Zapomínáte, že když jsme u těch morbdních statistik, komouš má na svědomí cca 2,5 násobek mrtvol po celém světě. Komouše , který vznikl podobně těm našim v Německu jako hnutí ne nepodobné dnešním Tamášům za sv. mír, naučil vraždit Lenin a Stalin, poté se jeho krvavá revoluce rozšířila po všech Bohem zapomenutých koutech této planety.

Pane, jsem Čech, jsem potomkem rodu, který nechyběl v jediné válce, kterou Češi (ne tento neschopný stát) vedli dokladatelně od třicetileté války. Jsem vnuk člověka, který byl u toho, když se v Obecním domě deklarovala tato republika, zatímco jeho otec mezitím proháněl tu bandu rudých chcípáků po Sibiři s Legiemi, který nelenil a vyměnil zelenou uniformu lesáka za tu vojenskou, aby nejprve vyhnal komouše ze Slovenska, poté nastoupil n hranici, aby byl zrazen vlastním presidentem a komouši bouřícími se proti "válce s německými dělníky", za půl roku po kapitulaci (tak tomu říkal) byl zatčen(17/3/38) a odvlečen do Dachau, kde nějak přežil válku i bombardování téměř incestní - jeho bratr byl mezitím "mužem, který přes den pil anglický čaj a v noci vraždil Germány po tisících, děti a ženy nejdříve", jak sám říkal - RAF to ani jinak nedělala, jak rádi říkali soudruzi, když ho za pár let poslali za bratrem na uran. Oba tam zemřeli.

Ano, přiteli, já si vážím jednotlivců, protože svět není hnán vpřed masami, ale pomalu posunován vpřed malými geniálními objevy konkrétních lidí, ale pohrdám národy, včetně všech zde, kdo si rádi berou tohle slovo do huby, když prosazují svůj osobní zájem.

Český "národ", to je jen floskule, žádný opravdový národ, žádná opravdová rodina se nedopouští takových svinstev na svých bližních, jaké předvedli češi od okupace do dnes. I ten pitomý Jaruzelsky radši navlékl mantl vraha, než aby připustil intervenci, i ten ugrofinský pohozenec v Maďarsku prostě povstal, aby když už nemůže čestně žít, mohl aspoň čestně umřít, ale tady si nejprve na vlastní lidi Klema zavolal Molotova, potom sovětské poradce na mučení, nakonec si soudruzi objednali pomoc kolektivně - celou Varšavskou Smlouvu a ne proti lidem jako já a moje rodina, ale dokonce na vlastní spolustraníky.

Generace pana doktora o tom ví nejlépe - vychováni Tondou Zápotondou a jeho socialistickou "úschovnou a výchovnou pro odložené děti angažovaných soudruhů" (tady se rodila ta nevraživost mezi separovanými generacemi, která dnes končí plnými sirotčinci a starobinci), postudovala v kultu "hezkého Tonyho", zapařila na Majáles s Ginsbergem, zbytečně odstávkovala okupaci, pochovala Palacha a pak "dělala, co mohla, dyť to nechápeš, smrade malej, šlo nám o tebe" čili prostrčila vlastní hlavu svým zadkem a nechala jí tak dvacet let odpočívat.

Nic z toho, co se téhle zemi přihodilo, by se jí nestalo, kdyby její obyvatelé nebyli takoví srabi, jací jsou.

Dnes se tu další oduševnělá forma srabáctví vykládá jako "boj za mír" boj proti válce a zbrojení" a podobné nesmysly, které se nám už jednou krutě nevyplatily.
Členství v Malé Dohodě nám k ničemu nepomohlo, byli jsme ponecháni vlastním iluzím (pana Beneše) o vlastní duležitosti, o schopnostech Francie (nebyla schopna) a naprosté Benešově lži o podpoře Brutánie, která nikdy neskrývala svou nechuť k dělení monarchie.

Členství ve Varšavské smlouvě nás nespasilo před okupací vlastním "bratrem a přítelem".

Členství v NATO nás také nespasí ani před muslimem, ani před mongolem. Ze stejných důvodů.
My totiž rádi pakty řídíme, Beneš byl nejlepší obecný řidič čehokoliv v soudobé Evropě, pohříchu jediný z jím řízených vehikulů nikdy nikam nedojel, jiné krutě několikrát havarovaly, ale neradi za ně bojujeme, my vůbec radši zradíme sami sebe, svůj křesťanskej českej původ pro doktrínu, která je nám kuturně cizí a pak, rozděleni, ujařmeni, scháníme osobní alibi poukazem na "rozum".

Už i židé se naučili si vybojovat svůj domov, jen my ho jeden druhému bereme pro vlastní prospěch.
Zamyslete se nad svými slovy, lidi!! Jinou, než tuhle zbylou část vlasti už nikdy mít nebudete, tak si jí braňte, nebo skončíte jako židé a cikáni - na cestě odnikud nikam.
22. 07. 2008 | 21:10

vaclavhorejsi napsal(a):

Pocestny:

"...tak bychom vás museli s ohledem na vlastní děti suše postřílet.
Nehřešte na to, že v naší zemi zatím zabíjeli spoluobčany jen komunisté a nacisté, oni i demokrati umí zabíjet, jak rád v americkém případě akcentujete."

TAK TOHLE TADY JESTE NEBYLO...
Uz jste tedy nekoho demokraticky zabil, nebo se na to teprve chystate?
22. 07. 2008 | 21:15

Karel Mueller napsal(a):

Pocesný:
Milý pane,
ať už jste kdokoliv a cokoliv, tak tuším, že jsem jako málokdo ve Vašem životě poslední dobou zahrál na citlivou strunu.
Měl by jste si velmi leccost v hlavě srovnat, byť je asi nemožné chtít po Vás neosobní myšlení. Přinejmenším se neholedbejte svými předky(měl jsem je v odboji též), když už používáte nacistickou mluvu a zrovna nemusíte hrdě zdůrazňovat, že v RAF strýc bombardoval zásadně děti a ženy. To raději mlčte.
22. 07. 2008 | 21:24

Pocestny napsal(a):

Rusko jako stát je nepřijatelné, protože pokračuje v tom, co car odkázal komoušům, staví novou ťurmu narodov.
Jak říká můj dobrý kamarád z Pítěru, Rus se stane člověkem, když v emigraci dostane pas, tím se z čelověka cobetckogo (obět smýkání davem, jak říká) stává tím čelověkem nastojaščim.

Proto konstatuji, že každý "nastojaščij čelověk" tohoto druhu budiž vítán, jako každý, kdo sem přichází s pokorou a proto, aby se podílel na lepším příštím naší země, pak ať i on žije blaze. V Praze žilo spousta dobrých, bílých Rusů, to by li lidé. Pak je vyměnila mongolská horda rudejch mužiků, banda kolektivistickejch vrahů s imperiální choutkou, ti nechť si pěstují svůj "strój" pěkně doma. Horda pologramotných, indoktrinovaných a zběsilou silou nenávisti vůči západu, římu a nemístnímu prokrmovaných svou modlářskou církví, exhumovanou mrtvolou byzantinství, která dostatečně prokázala svou krvavost na Balkáně - to nemůžeme potřebovat, i my máme svou "Pamjať"
Dnes byl polapen poslední pachatel Moskvou podporované srbské genocidy Bosňáků, Radovan Karadžič. Připíjím všem statečným Srbům, kteří se nebáli tohoto protéže Jelcinovy neschopnosti hrát si na Brežněva a vydali posledního bolševikem podporovaného evropského masového vraha soudu.
Dokud bude Mockba podporovat xindl jako Mugabe, Chavez, Castro, nemá v EU a v Evropském kulturním prostoru co dělat, protože podporuje diktátory a vrahy. Dnes není studená válka, výmluva na "dualitu světa" neplatí.
Naopak, každý Rus, který dokáže být graždanem, dokáže abstinovat od vodky i kolektivního opovržení osudem jedince, dokáže si vážit sám sebe, tudíž i těch okolo (pokud to zaslouží) nechť sebere kufr a jede. EU potřebuje mladou krev, která je lačná seberealizace. Takových Rusů žije i v Praze dost. Oni sami říkají, že odešli, aby mohli přestat být tím, co chtěl Putin, a mohli být tím, co chtějí oni - svobodným člověkem, který se s českým pasem může hnout kamkoliv a kdykoliv - nezávisle na rozmaru vlády. Kdo přežil Afghanistán, ví, že se to může zítra vrátit.
Oni vědí, že musí pět let žít v ponížení malými lidmi, kteří se jim dnes mstí, protože se jejich otcům neuměli postavit čelem, aby dostali pas. Oni dokonce akceptují naší (ne) kulturu.

Proč tohle nechápe Rusko? Do Ruska nikdo vstupovat nechce, ale Rusko chce "do Evropy", tak ať si pan RasPutin rozmyslí, jestli vlastně nežvaní a nechce do Evropy leda tak s Číňanem a Arabem - tankem a v holportu.
22. 07. 2008 | 21:36

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Muellere,

myslím,že než začnete poučovat ostatní co mají a nemají ,měl byste si udělat pořádek ve své hlavě.Všimněte si,že kdykoliv začnete s politickou podporou pana profesora Hořejšího vždycky skončíte u Vaší domény - použití atomových zbraní.Tak se toho laskavě držte a nesnažte se poučovat lidi,kteří mají bezpochyby širší obzor než Vy.

Je všeobecně známo že patříte k oněm levičákům o nichž pan Pocestný hovořil.Tak se nevztekejte,vždyť jen potvrzujete pořekadlo o potrefené huse.

Je mě jasné,že nejste na tak útočnou rétoriku zvyklý ani zvědaví.Socani si vždy mysleli,že dosáhnou všeho čeho si umanou. Je dobře ,že se nachází pořád více lidí,kteří se mají odvahu postavit profesorským manýrům.

Ivan.
22. 07. 2008 | 21:39

ROSSIAN napsal(a):

novocián, no budiž, mají na ty výlevy právo - máme přece demokracii. Že cenzura má dvojí metr jste postřehl v poslední větě velice správně.
Co se týká naší pravice tak jsou to z jedné strany překabátění bolševici (co mají moc ale chtějí se mít pouze dobře ale jinak jsou v zásadě neškodní) a z druhé strany fanatici které popisujete (ty moc naštestí nemají), kdyby měli nechci si to raději představit. Z vět "museli bychom vás v zájmu vlastních dětí postřílet" nebo "i demokraté umí zabíjet" čiší fanatismus nejtrvdšího ražení a ochoty kvůli vlastní pravdě obětovat úplně všechno. Takový lidé v časech nestability vyvolávají občanské války a jako rukojmí svých pravd si berou celé národy, jenom proto abY je uchránily před údajným nepřítelem, který ale existuje pouze v jejich představách. Typickým příkladem je jakýkoli fundamentalismus. Třeba zrovna v případě čečenska, kdy tamní fanatici a teroristé (dudajev, aj. podporovaní v 90 letech "západními humanisty") si pod hlavičkou údajné touhy čečenců po nezávislosti na Rusku (o kterou ve skutečnosti tamní obyvatelé vůbec nestáli), vzali jako rukojmí své osobní války a nenávosti celé etnikum. Obávám se že naše fanatická pravice by udělala totéž. Doufám že nikdy nebudou mít tu možnost. V menším provedení je to samé případ s radarem, který většina národa nechce, ale vládnoucí elita v zajetí svých bludů jim ho nutí a myslí si že oni mají tu pravdu a ostatní co nechtějí radar jsou zfanatizovaní volové. Jenže je to přesně naopak.
Já si nedělám monopol na pravdu snažím se být objektivní - i když přeci jenom trochu straním Rusku - ale v žádném případě nejsem fanatik.
22. 07. 2008 | 21:41

Karel Mueller napsal(a):

Měníte styl, tohle by už leckdo z ideových bojovníkl hrdě podepsal. Jen tak dál, bude z Vás správný adept pro budoucnost.
Ale stále zde chybí ta konzistentnost.
- Není studená válka? Tak na co radar apod. proti Rusku?
- Jednostrannný pohled na Srby nebudu komentovat
- Proč si myslíte, že chce Rusko do EU? Byla vyhlášena globální vesnice s volným transferem kapitálu. Vyhlásili ji Rusové?
- Proti Rusku je EU v hlubokém socialismu. Proč tedy pořád mluvíte o bolševismu v Rusku?
- Že Rusové nemají svobodu? Ale vždyť cestují po světě a nikdo jim nebrání se usadit jinde. V čem má běžný Rus méně svobody než běžný Čech?
22. 07. 2008 | 21:47

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Pocestný,

to co tady píšete bylo už dávno předmětem sporů na těchto blozích.Přiznávám,že neustálým odporem místních příznivců levičáckých blogerů(pan profesor tady vévodí celé suitě),už mě ani nebaví oponovat oněm věcem.

Jak bylo už onehdy napsáno :"Došel hrách".

Ivan.
Ale souhlasím ,že sovětské individuum Rossian potřeboval poučení,aby si nemyslel,že když se Češi v 68´nebránili,tak jsou politováníhodná hovada.
Myslím,že cíle bylo dosaženo.

Ivan.
22. 07. 2008 | 21:48

Karel Mueller napsal(a):

Ale pane Hochmann,
já jsem jen poznamenal, co mi táhlo hlavou a dávání na odiv bombardování žen a dětí jsem shledal poněkud problematickým ... zhlediska udělání dojmu na NORMÁLNÍ lidi.
Pokud ty příspěvky páně Pocesného podepíšete, tek to bude Vaší vizitkou, já Vás komentovat či poučovat nebudu, to opravdu ne.
22. 07. 2008 | 21:51

Ivan Hochmann napsal(a):

Novocián je další kameňák do Rudého panoptika.Mám ten dojem,že si socani postavili líheň demagogů a rusofilů.

Skoro by se dalo říci že vypustili Krakeny.Roztrhl se s nimi pytel.Možná se mýlím a za celou akcí stojí ruská ambasáda ,která potřebuje ovlivnit veřejné mínění proti radaru,případně dalším záležitostem.

Ale to je stejně blamáž,poněvadž referendum nebude(to by musela celá vláda i s presidentem potratit rozum), a celá ta grupa Timura a jeho party se uchytí stejně jen na podobných glocích a i tady narazí na odpor.

Ivan.
22. 07. 2008 | 21:59

Ivan Hochmann napsal(a):

Říkáte pane Muellere

"Bombardování žen a dětí?"Kdepak jsem to už slyšel?No ano přece ve Vietnamu také bombardovali ženy a děti.To se jako muži někam poschovávali,nebo je to známé klišé vhodné k dehonestaci kohokoliv.

Pane nechte toho,nejsme děti.
Ivan.
22. 07. 2008 | 22:05

Karel Mueller napsal(a):

Milý pane Hochmann,
děti opravdu nejsme a číst snad umíme. Já jsem jen opakoval napsané - výrok strýce pana Pocesného. A svůj názor na dojem, jaký tento výrok vyvolává.
Ale třeba se mohu krutě mýlit ... zdá se.
22. 07. 2008 | 22:10

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Muellere,

nebudeme chodit kolem horké kaše.Nelíbí se Vám (ani panu profesorovi)krutá slova pana Pocestného.Jste z jiného těsta a těžko snášíte takovou formu rétoriky.Jednak proto,že si myslíte že se takové formy sdělení nehodí k vašemu postavení ani intelektuální úrovni.Že by snad taková forma a hlavně obsah už neměl mít místo mezi dnešními lidmi 20 let po revoluci.

Ano nesedí vám co je psáno a nejen proto jak je to psáno.Těžko se oponuje takto zhutněným faktům.A když nepomohou ani extrakce textů a různé bagatelisace a odkazy na obezličky, můžete se dokonce i vzteknout.Leč to už je náš problém.Mě také nepůsobí radost co píše pan Hořejší ve svém blogu.

Četl jste to vůbec? Ivan.
22. 07. 2008 | 22:32

PatientO.T. napsal(a):

Byť pan Pocestny volí poněkud expresivní výrazivo, myslím, že mu rozumím. Jedná se o člověka, který i ona tzv. mírná, dle některých nikoli totalitní, období naší historie, prožíval velmi vypjatě. Vlastní zažitky doplněné o vyprávění předků jej dostaly do pozice, ve které spojuje jakékoli omlouvání sovětského-ruského vlivu na naši historii a otvírání perspektiv pro "rusko-české spojenectví" s pocitem vlastního ohrožení. K tomu mohu dodat z vlastního života: býval jsem pacifistickým anarchopunkem, a ač mé prezentované životní postoje byly do značné míry provokativní pózou, dlouho jsem upřímně odmítal možnost ozbrojených akcí proti jakémukoli zlu. Když jsem /snad/ dospěl, uvědomil jsem si, že pád režimu, kterého jsem se dočkal, mne zavazuje odpovědností k mým potomkům nedopustit návrat něčeho podobného /tím nechci říct, že se domnívám, že aktuálně hrozí/. Proto jsem velmi obezřetný, potkávám-li se s lidmi, jako je autor blogu, který je nepochybně přesvědčen o universalitě vlastní pravdy, a který svou vskutku literární činností dopouští se (věřím, že ne úmyslně) bagatelisace minulých hrůz, které jej, marná sláva, postihly zřetelně méně než mne, natož občany skutečně existenčně pronásledované. Přestože mne ochota ke kompromisům a nenásilnému jednání neopustila, připouštím dnes, tak jako Pocestny, že bych byl ochoten vzít do ruky pušku /i to je změna, z důvodu výše zmíněného sehnal jsem si kdysi lékařské vyjádření, které mi zakazovalo používat střelné zbraně, a tak jsem, přestože velmi dobrý střelec, absolvoval vojenskou katedru nedotčen výcvikem střelby a použití RG, pak jsem dostal modrou knížku, no, pacifista :-)/... Je zbytečné, aby nám tady pan Hořejší předváděl hysterické obavy z přicházející občanské války, do které vede na barikády své věrné právě vrah Pocestny. Pan Hořejší jistě chápe Pocestného slova, jaksi se však nemůže smířit se skutečností, že existují lidé mající na danou věc jiný názor než on. Na druhou stranu, Pocestného výrok je adresován nikoli panu Hořejšímu, ale rusákům (nikoli Rusům, myslím) a komunistům.
P.S. Vřele doporučuji k četbě deníky Jana Zábrany "Celý život", sqělý to zdroj informací mj. o rusácích i Rusech /od jednoho z nejlepších překladatelů z ruštiny, prosím/ i o "mírných letech vlády KSČ" v této zemi.
22. 07. 2008 | 22:33

Karel Mueller napsal(a):

Už nemám chuť v této debatě pokračovat a tak na závěr:
Z textu profesora plyne obhajoba - dost nesmělá - ruského národa. Z jeho oponentů vyzařuje tvář zkřivená nenávistí.
Pokud se to opírá o osobní zkušenost, tak to mohu pochopit. Miliony Iráčanů - kteří ztratili (doslova) své příbuzné by psali o Američanech totéž, byť je žádný Američan nezabil. Proto jsem napsal, že jsem panu Pocesnému asi zahrál na citlivou strunu a že je nemožné chtít od něho neosobní myšlení.
To ale nemění nic na tom, že pokud jím psaná forma a názory se stanou standartem, tak jsou všechny zákony proti propagaci fašismu, násilí, popírání holokaustu apod. fraškou na kolečkách. To je jasné.
Ivan Hochmann:
Abychom nechodili kolem horké kaše a nehráli si jako caparti, jedná se o výrok: " ...který přes den pil anglický čaj a v noci vraždil Germány po tisících, děti a ženy nejdříve, jak sám říkal ..."
Kdyby můj děda zabíjel v odboji německé děti, tak bych z toho pýchou nepraskal ...a jestli toto milí hoši z pravice nechcete uznat, tak běžte opravdu někam a dál se nebavme.

KONEC
22. 07. 2008 | 22:57

PatientO.T. napsal(a):

2 Karel Mueller:
Deklarujete konec, budiž. Nemohu přesto nepoložit otázku: Pocestny píše: " ...který přes den pil anglický čaj a v noci vraždil Germány po tisících, děti a ženy nejdříve, jak sám říkal ...". To je konstatování. Kdeže přesně vidíte Pocestného pýchou praskání z této skutečnosti?
22. 07. 2008 | 23:05

novocián napsal(a):

Hochmane (21.59.53)došly vám nadávky?V tom případě doporučuji Devatero pohádek Karla Čapka, konkretně Pohádka loupežnická, což je vám pravičákům jistě blízké.Tam najdete dostatek výrazů pro vaši další filozofickou pravicovou argumentaci.S přáním stálého zdraví
Novocián
22. 07. 2008 | 23:17

Ikena napsal(a):

Hezká diskuse,
a mám něco k ní. Dnes se objevil tento článek :
22.07.2008 17:29 České aerolinie zveřejnily přepravní výsledky za první pololetí roku 2008. Společnost přepravila přes 2,6 milionu cestujících. Oproti stejnému období loňského roku to byl nárůst o 5,7 %. Nejžádanější destinace na pravidelných linkách ČSA byly Moskva, Paříž, Amsterdam, Madrid, Londýn, Brusel, Řím, Kodaň a Bukurešť.

Pro všechny válečníky, jsem s Vámi a navrhuji zakázat lety do Moskvy. Abych nezapomněl pane Hochmanne, nemáte tik z ruského křestního jména, doporučuji se přejmenovat na Johny.

Pane Mueller, máte u mně velké +.
22. 07. 2008 | 23:24

Karel Mueller napsal(a):

Patient O.T.
Pokud to myslel sarkasticky, tak se omlouvám, samozřejmě. Snad jsem sám trochu ztratil chladnokrevnost, představil jsem si těch 60 tisíc uhořelých v Drážďanech. Takže ještě jednou: Pokud to bylo myšleno takto, tak pardon

Ale zbytek platí bez výhrad.

To je opravdu nakonec.
22. 07. 2008 | 23:25

Pocestny napsal(a):

Pane doktore, zatím "demokraticky" vraždili okolní lidé rodinu mou. Jeden takový sedí v parlamentu a hlasuje s vašimi "humanistickými" soudruhy sozany. Jmenuje se Josef Vondruška. I on je tou "levicovou stovkou", kterou nám tu pingl Paroubek před časem vyhrožoval. Naštěstí se soudruzi dají celkem dobře koupit, osobně proti privátním bohatství jistě nic nenamítají, ale nám by ordinovali zase Rovnost v bahně průměru, Svobodu pod kontrolou CCTV a Bratrství pod pedálem hegemona.

Dočetl jsem se nacistických srovnání. K tomu jen toto - trvám na tom, že vše od roku 33 do roku 45 vedli nacionální socialisté, takže mentálně a "filosoficky" jsou si obě diktatury rovny a mně překvapuje, že lidé, kteří dodnes nenašli odvahu potrestat vrahy minulosti, aby se náhodou někdo nezačal hrabat v jejich vlastní "životní agendě", tak jako feťáci odmítají realitu faktu, že tato země se naprosto nevyrovnala s minulostí vlastní, zatímco navždy stigmatizované Německo se zdá být opět tou radikály občas smýkanou křesťanskou společností, jakou bylo c. k. Rakousko.

Ano, Němci byli tvrdí - jejich váleční zločinci museli do Jižní Ameriky, zatímco naši sedí ve sněmovně.

Václave Hořejší, už rok tu čtu od vás velmi propracovanou kampaň, která mne nutí konstatovat, že zatímco vy se tu pokoušíte tvrdit, že "staré pořádky jsou v nenávratnu, rudých se bojí jen "zastydlí antikomunisté", čili ti neonáckové, co nás zatahují do tenat amerického imperialismu,
já tvrím, že jsme před dvěma lety byli o hlas od návratu pana Vondrušky, Jičínského, další spousty frekventovaně jmenovaných exbolševiků v obou verzích postkomunismu českého typu (oficiálně Levicová stovka) do exekutivy této země.
To vše spojeno s touhle vaší mírovou kampaní proti "vrahům z Iráku"
Proto blahořečím tu bandu modrých zoufalců, která je ve svém zoufalství to jediné, co tomuto návratu brání. Opravdová česká pravice skončila hned po válce buď v lágru nebo v emigraci.

Do té mimochodem odešla spousta chytrých lidí, kteří by se vrátili, ale bojí se lidí jako jste vy - vy dokážete těm "zlým Američanům" vyčíst vše to, co sám jako člověk s místní zkušeností nedokážete ani obecně připustit.

Také jste jistě skrz Fond Solidarity přispěl na Akademii terorismu na Jílovišti, také váš bůr pomohl IRA, Kaddáfímu, Arafatovi - jestlipak jste se někdy omluvil těm postiženým stejně pokorně, jako byste žádal omluvy a pokoru od třeba Karla Schwarzenberga ???

Nehonosím se původem, jak tu někdo napsal - mně pánové nedlužíte nic, ani já vám, ale dlužíte hodně těm, kteří zemřeli dříve, než jste byli tímto tématem vůbec ohroženi.
Ano, ohroženi, protože tak i dvacet let jednáte.
22. 07. 2008 | 23:33

Pocestny napsal(a):

Využíváte svou pověst ve vědě k téhle snaze vnést mezi lidi další, hlubší rozvrat. proto i když lajete nad rostoucími cenami čehokoliv, nepřipouštíte, že těch trapných třicet Julínků prostě řeší to, co jste systematicky odmítali od samého počátku - řešit podfinancování zdravotnictví tím, že zvedneme paušální pojistné, správně, neboť by šlo o plošné plýtvání, dnes nechápete, že nemocnice jako obchodní jednotka se prostě pro kontrolu musí řídit stejnými zákony jako jiná komerční firma, nakonec tahle blasfemie na "vlastizrádce a zaprodance USA"! Je to vždy věcné, obecný čtenář nani tu idelologickou masáž nepozná, v marketingu se tomu říká podprahová reklama a masívně na nás působí, i když je zakázaná.

Je to bible názorů jedince, který se prosadil v té "republice pro 800 tisíc rozpočtových občanů" a jako ten nesmrtelný charakter z Kundery tu vtloukáte "obecnému lidu" tu doktrínu udržení "udržitelného růstu státu". Problém je v tom, že je to názor menšinový, oproti zkušenosti těch "banálních nezasvěcených" 9,5 milionu zbylých druhu na této Farmě zvířat mnohdy antagonistický a účelový trik, jak si pomocí respektu vydobytého odbornou činností zajistit podporu pro své "životní potřeby" jedince závislého na přerozdělení. Děláte vulgární politiku, pane doktore, jako vědec se přestavujete, jako partajní ideolog, který dovedně artikuluje své argumenty tak, aby veškerá ideologie byla skryta věcností a "nestranností vědce, který nemá své osobní cítění a politické přesvědčení", tak potom konáte, pane doktore.

Blíží se jedno nekulaté číslo, tank je pořád v Praze, číslo má stejné......

Doufám, že se za rok nedožiju nešťastného pokusu toho, co zbylo z Dubčeka, páchat revoluci proti tomu, co zbylo z HavloKlause. Nikdy bych si nemyslel, jak daleko od komouše jsme, když v roce 2002 nastupoval Špidla. Nikdy bych tenktrát nevěřil, jak blízko k němu bude v roce 2008, když bude nastupovat pán, kterého komisařem jistě nikdo neudělá. Jestli je ovšem Topolánek obrazem bídy nelevice, pak ten tlustý pingl, Karel Kopfrkingl naší levice je perfektní apotéosou Adolfa Domácího, odzrůdy pražácké.

Jste pro mne Vančurou současné vědy. Jen doufám, že si vlastními kroky nechystáte jako on svou vlastní prohru. Ona ta navýsost poetická čeština, kterou nám vzal soudruh (genosse) národní socialista Heydrich, by asi mocně zhořkla, kdyby se její autor dožil toho jak Klement mluvil a konal jménem toho, v co Vančura tak věřil.
A poděkujte Topolánkovi, on je tim jedinym politikem, který vás uchrání osudu Kundery a Kohouta, vás mládí už neomluví.
22. 07. 2008 | 23:35

Pocestny napsal(a):

Psáno po návratu z Londýna, kde lze dnes pozorovat to, co se dělo v Římě před rokem 476 - vše pod laskavou kuratelou místní "sociální demagogie", která z města anglického dělá světovou metropoli levicových ekonomických uprchlíků, která pomalu tmavne v Západní Benghali.

Francouzi a Španěle si pomalu začínají procvičovat látku o reconquistě, pan Sarkozyi se obává sice o Chorvatsko, ale spíše by měl vypsat konkurs na Karla Martella II., EU se vnitřně vyprázdnila z Kohl -Mitterrandovy "Ody na radost" v pokus o byrokracii kontinentální velikosti, NATO je posledním kusem těch dobrých časů před tím, než v roce 2001 spadly ty dvě věže.

Co, pane doktore, kdo si začal a kam nás za těch sedm let dostal?? To, kam jsme s úlevou utekli od Rusa v roce 98, se dnes nerozpadá na zločiny USA, ale na to, že dualita postojů EU a NATO se projevuje jako symbol slabosti naší "západní civilizace" - stejně jako si jistí lidé v Kremlu pochutnávají nad tím, jak zkratovali politiku u nás.

Jste fajn parta - Greenpeace (bojovníci proti naší energetické soběstačnosti aneb "když jádro, tak německé"), Tamáš a jeho "přátelé džihádu", dvě partaje, prolezlé bolševiky a kariéristy Tvrdíkova formátu -obecně řečeno levicoví renegáti, odpadlíci, kteří než pro jejich malou duši nepochopitelný závazek spojenci nafukují do drastických rozměrů, kazisvěti, kteří brnkají na tu malou českou duši jako na strunu strachu, obav z "velkého světa" na tu tolik proklínanou vlastnost tohoto lidu - vybrat si vždy tu nejhorší variantu, očekávat od všech rovnou svinstvo, podraz, zradu a hystericky tu troubit na poplach ve jménu vlastní malověrnosti. Generace, která se nechce do ničeho namočit, vše dělá jen naoko, bez vnitřního přesvědčení, ale s hlubokou vírou ve vůdce, který to vše zařídí.
Ten první český stát byl počat bratrovraždou v rodině panovníka a vyvražděním kokurence na Libici, byl povýšen říší na jednu z jejích nejduležitějších posic (kurfiřta), stal se "středem Evropy", aby jí potrestal husitstvím za neřestné bohatství, které tuto zemi zaplavilo a tím se nepřímo postraral o rychlý konec Cařihradu, aby sám rozvrácen a neschopen porazit ještě většího chcípáka dřív než na rozpolcené prebendáře nahnal půl Evropy a skončil v jatkách bratrovraždy kontinentální na Bílé Hoře.

Jednou světovou válkou byl zvovuzrozen, aby v té příští zmizel. Co se počlo Benešovými fixly ve Versailess a Trianonu, skončilo s Benešem v Mnichově. Holt smlouva a smlouva. Obnoven za mocné podpory cizí vůle, byl zanedlouho z cizí vůle zcizen, aby v deklarované svobodě segregoval celé skupiny obyvatel, jiné zcela vygumoval (sedláci), opět za cizí pomoci vytažen ze žumpy vlastního hnití.

Jakou katastrofu chystáme okolí tentokrát?
Opět z "dobré vůle udělat něco pro lidi".
22. 07. 2008 | 23:35

PatientO.T. napsal(a):

Ad marginem:
"To ale nemění nic na tom, že pokud jím (Pocestným, pozn. PatientO.T.) psaná forma a názory se stanou standardem (opravil PatientO.T.), tak jsou všechny zákony proti propagaci fašismu, násilí, popírání holokaustu apod. fraškou na kolečkách. To je jasné." Doplníme-li do citovaného výroku slovo "komunismu", lze jej pak vztáhnout na veškerou literaturu pana Hořejšího...
22. 07. 2008 | 23:37

Pocestny napsal(a):

Pane Mueller, nebuďte tak ješitnej, to ne vy, to pan Hořejší - on píše to duležité nahoře, on je tou celebritou, která má právo formátovat lobotomii svědomí v této zemi, vy i já jsme jen šakali, ktřeří po soumraku vyjí podél cesty.

Směji se a vrtím ocasem, šakale Muellere.
22. 07. 2008 | 23:40

Ivan Hochmann napsal(a):

Přestože pan Mueller už debatu ukončil,budu s jeho svolením pokračovat v rozkladném monologu.

Tak tedy nechme nesmělého pana profesora a všimněme si Hochmannovy nenávistně zkřivené tváře - no fuj.
Miliony chudáčků iráčanů křepčili,když v zákopech po chemických útocích zdechalo statisíce iránců,titíž iráčané juchali blahem když spadli věže WTC a hordy iráckých zlodějů vykrádalo Kuweit a znásilňovali cizí ženy(že by z příkazu islámu?)
"Frašku na kolečkách" ani nemá cenu komentovat.Přesně takto končí všechny oposiční komentáře.
Zamícháme do diskuze odpírání holocaustu,Mašíny,nejraději ještě Julínka i s Cikrtem .

Na závěr jsme opoměli vyslovit pochybnost nad duševním zdravím a popřát brzké vyléčení.No nic - udělá to za nás Novocián.

Ivan.
22. 07. 2008 | 23:43

Pocestny napsal(a):

Pan doktor se pohoršil, ale jiní snad chápou, že tentokrát se tu nebude jen mávat, zvonit nebo hrozit pěstí.

Jestli chce být pan doktor apoteosou Gandhího, rád sehraji Heroda. Oba se starali o svůj stát po svém, oba podcenili zlo ve své zemi a zahynuli na něj.

Jako každej, kdo se od svýho osudu odvrací , dostane od něj kopanec mezi půlky.
22. 07. 2008 | 23:47

Ikena napsal(a):

Dost, dost, dost, dost, všichni spát a hned!!!!
22. 07. 2008 | 23:48

Pocestny napsal(a):

šakale Muellere, ješte podotýkám, že to samé platí o američanech v Berlíně a na Labi. Ti řešili hned dva šmejdy najednou, jinak tak přemítám, jak by se Portugalci konečně naučili jazyk, kterému rozumím - rusky.
A ještě veselejší je ta poznámka o Mockbe!!

Kontrolní otázka, šmejdi ( ...černí baroni, pro méně chápavé), co by tak asi soudruh Stalin u tý Moskvy dělal, kdyby do něj USA nefutrovaly zbraně a munici a džípy (pozdeji originellní sovětský GAZ), kaďoura pro Pepíka (později vládní car Čajka) a žrádlo pro manšaft a boty a hadry a cigára ????
22. 07. 2008 | 23:56

Pocestny napsal(a):

Na závěr: Skandální výrok ve své nahotě:

Víte, kdybychom my měli oplácet vám za to, co jste neviděl, neslyšel a nechcete vědět o minulosti vlastní a svého okolí, o minulosti těch, kteří dnes zvedají zase hlavy nebo o přítomnosti vašich antisemitských, promuslimských darebáků od Tamáše, kteří gratulují Hizballáh za bojové úspěchy, tak bychom vás museli s ohledem na vlastní děti suše postřílet.

Tak, co tím chtěl básník říci? Co třeba Mueller nebo Hořejší??
Copak jste měli, pánové ze čtení?
23. 07. 2008 | 00:15

kočka šklíba napsal(a):

Škoda, byla to velmi zajímavá debata, dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí,bylo o čem přemýšlet, navíc historie(nejlepší příspěvky I.H., vůbec jsem neměla tušení o těchto skutečnostech), literatura, no prostě bezvadné. Sice na chvilku přerušená Salivenem a bigjirkou, ale i přesto obohacující. Bohužel až na poslední příspěvky. Takovou esenci nenávisti snad ani není možné mít v hlavě, to co tu předvedl Pocestný tu snad ještě nebylo. A mrazí mě, že někdo takový vůbec existuje, že někdo vůbec jenom desetinu tohohle, opravdu nevím jak bych tyto myšlenky nazvala...., může myslet vážně. V podstatě je takový člověk k politování, s tímhle přesvědčením, takto vyjádřeným, s tolika nenávistnými a řekla bych až nepřirozenými reakcemi, musí mít těžký život. Chudák, ale bohužel v člověku zůstává pachuť, Karel Mueller to vyjádřil přesně.
23. 07. 2008 | 02:17

max napsal(a):

to rossian:
respektuji váš pozitivní vztah k Rusku,ale nesdílím všechny vaše názory,především ohledně osy Brusel - Moskva (před válkou zde byla osa Berlín-Moskva a mělo to zničující dopady).
Můj názor vycházející z osobních zkušeností (a poměrně intenzivních) je ten,že s Rusy je nutné jednat korektně,ale velmi důsledně si stát na svém (chcete-li tvrdě),v žádném případě neustupovat a dovolit jim eufemisticky řečeno "průnik do vašeho prostoru".
Naše zkušenosti s nimi ale bohužel nejsou dobré,to je z historie tak jasné,že je skoro zbytečné o tom psát.
Pokud nás nepoučili padesátá léta (i když přiznávám,že jsme do chomoutu vlezli sami) a především r.68,tak už nevím,co by se mohlo a mělo ještě stát. Argumentace 2.svět.válkou a osvobozením je z části na místě,ale neměli bychom zapomínat,co se dělo v letech 1938-1940,kdy si dělil Hitler se Stalinem Evropu mezi sebe (Polsko,Pobaltí,Finsko,atd.). Je otázka,jak by dnes Evropa vypadala,kdyby Hitler neporušil smlouvu Ribbentrop-Molotov. Možná by ji tvořili z půlky koncentrační tábory a protektoráty, Polsko by neexistovalo, ČSR a Rakousko by byly dalšími spolkovými republikami s německým úředním jazykem, Rusko by se možná rozkládalo až k Indickému oceánu a mělo by pod správou Čínu a Indii,těžko říci.
Dnešní Rusko je již jiné,ale pořád se nad ním vznáší duch "Rudé armády" a jejich velitelů,kteří mají stále obrovskou moc,kterou respektoval a respektuje i ruský prezident lhostejného jména.
To,zda u nás bude stát radar nebo ne je výlučně naše záležitost a je to potřeba stále Rusům zdůrazňovat,ať již se rozhodneme jakkoliv. Psal jsem o tzv. "užitečných idiotech",a právě zde vidím velké riziko,přededvším mezi některými našimi politiky,kteří vidí nejdále do dalších voleb (Paroubek a Zaorálek budiž příkladem,o komunistech se ani zmiňovat nebudu).
EU a my potřebujeme silné Rusko,to je bez debaty (zde bych měl obavu, co bude až Rusku dojdou surovinové zásoby,z kterých dnes a jejich cen profituje),ale zároveň by měla být silná,jednotná a hlavně čitelná EU, nikoli "politici",resp. figurky typu Schrodera,udělající škody na desetiletí dopředu.
Přejme Rusku úspěch a zároveň mu stále zdůrazňujme,že jeho vliv a zájmy končí hranicemi Ruska,resp. hranicemi naší země. Ale někdy mi to stále připadá,jakoby si část naší populace vč.pana profesora ještě dvacet let po vymanění se z ruského vlivu stále podvědomě říkala: "a co tomu řeknou Rusové". No neměli by už nic,ale čím více jim dáme šancí hýbat naší politikou,tak tím více se o to budou snažit.
Psal jste o pragmatickém Rusku,a máte pravdu. Doufám jen,že vedení Ruska bude natolik pragmatické,že dokáže nasměrovat volné zdroje z vývozu nafty a plynu do industrializace a infrastuktury Ruska,zlepšení životních podmínek většiny obyvatelstva (nejen věrchušky,jako tomu bylo vždy dříve lhostejno za jakého režimu) a ponechá své blízké i vzdálenější sousedy svému osudu. Pravda je ale i ta,že Rusko dnes velmi šikovně dokáže získávat v zemích EU i jinde významné majetkové podíly a tím i vliv,zatímco doma se snaží zahr.investory,které již nepotřebuje (příklad BP) vypudit nebo přetvořit nestandardním tlakem k svému obrazu. Prostě komunikujme s Ruskem jako s nám rovným partnerem a
trvejme na svých zájmech,Rusko tak činí též.
Hezký den.
23. 07. 2008 | 08:08

Vaclav Horejsi napsal(a):

To, co tady predvedl pan Pocestny, skutecne nepotrebuje dalsiho komentare. Je to hezka ukazka "pravicoveho mysleni", vcetne opakovanych vyhruzek fyzickym nasilim a dokonce zabitim.
Ani se moc nedivim - pote, co jsou na piedestal vyzdvihovani bratri Masinove, se jiste najdou takovi, kdo usoudi, ze proti dnesnim "levicovym intelektualum", "socialistum", "humanistum", "pacifistum" (tedy souhrnne "bolsevikum") je take potreba zasahnout pekne tvrde, po masinovsku.
Proste boj za svobodu a demokracii nelze vest zmekcilymi prostredky, za demokracii a svobodu je nutno prolevat krev, to jiste kazdy uzna...
23. 07. 2008 | 08:19

max napsal(a):

Pane profesore, proč hned to nálepkování?
Pocestný má své názory a uvádí své argumenty,má na ně právo. Vy máte též právo na své.
Hodit do jednoho pytle levicové intelektuály,socialisty,atd. s bolševiky dost dobře není možné. Každý vámi uvedený termín znamená něco úplně jiného.
Mašíny perfektně popsal pan Stejskal na blogu tuším Ivana Krause týkajícího se Stalina. K tomu nemám co dodat.
A k poslední větě : ono skutečně za demokracii a svobodu je NĚKDY nutno prolévat i krev,myslel jsem si,že je to jasné...
Mějte prosím trochu více nadhledu nad jednotlivými komentáři,jak se do toho začne míchat ideologie a nálepkování,tak skončíme na úrovni tzv. pana Kojzara (týdeník Tribuna z 80.let).
Mějte se a hezký den.
23. 07. 2008 | 08:37

KingTheRat napsal(a):

Žádné zabíjení ve jménu pravicového myšlení jsem v ČR nezaznamenal. Vrahů-levičáků tady bylo dost, mnozí ještě žijí. Ti vás neděsí, pane Hořejší?
23. 07. 2008 | 08:45

Tupelo napsal(a):

maxi, to s tim hazenim do jednoho pytle nevycitejste p. Horejsimu, ale spis strane druhe. Ale mate pravdu v tom ze michat vyjmenovane skupiny s bolseviky je blbost, bolsevismus, ve smyslu neucty k nazorum druhych, jde nad ramec pravoleveho videni sveta, ostatne zrovna diskuze zde by snad mohla poslouzit jako priklad. Jsem rad za Vase prispevky, ale rovnez treba za prispevky Rossiana, prave diky tomu ze jim chybi onen histerizujici podton, kez by takovych bylo vic. Bohuzel nemam prilis casu a budu cely den mimo pocitac, ale dle meho nazoru budou rusove jednat s nemci jinak nez treba s nami (treba diky ekonomicke uzitecnosti kterou by meli z jedne nebo druhe zeme (a mnoha jinych)) - proto si myslim (uz davno), ze Evropa by mela vystupovat jako jeden celek a to i v otazce radaru. S timto celkem (a neprimo tedy i s nami) by rusove vyjednavali zase jinak nez treba s onim Nemeckem (opet diky ekonomickym vyhodam).
23. 07. 2008 | 09:11

Vaclav Horejsi napsal(a):

max:
Pokud povazujete nadavky a vyhruzky za "nazory a argumenty", tak je to velmi smutne...

"Hodit do jednoho pytle levicové intelektuály, socialisty, atd. s bolševiky dost dobře není možné. Každý vámi uvedený termín znamená něco úplně jiného."

Ano, presne - ale to prave dela Pocestny a nekteri dalsi, proti tomu se ohrazuji.
Asi to ale nema zadny smysl.
Pokud v tech Pocestneho prispevcich nevidite to obrovske mnozstvi zloby a nenavisti, a domnivate se, ze je to jen legitimni vyjadreni nazoru a argumentu (srovnatelne treba s mym psanim), tak se opravdu asi tezko domluvime...
23. 07. 2008 | 09:21

ika napsal(a):

2max
P. Pocestný nemá právo na tyto "argumenty", i když k nim může mít pádné důvody.
Jestli Vy toto akceptujete...buď sehrajete roli "užitečného idiota" anebo někoho, kdo buduje svoji pozici na cizí nenávisti. Nevím, kdo z vás je kdo. Promiňte mi ten pathos, ale "zlo sice nutně přichází na svět, ale běda tomu, skrze koho přichází"

Vůči Rusům je jistě potřeba trvat na tom, aby nás respektovali. Ale radar je těžko naše věc, když nezodpovídáme za to, jak bude použit. Máme bezpochyby právo se svobodně rozhodnout. Za situace, jaká je teď, se ale rozhodujeme o tom, zda se stát rukojmím.
P. Pocestný
Doufám, že vám bude někdy líp.
Váš přítel z Pitěru má asi taky "svojí pravdu", ale pro mnohé je to jinak. Ti nesbalí kufry a neodjedou. Budou tam dál zkoušet žít jako normální lidské bytosti s důstojností a normálními lidskými city...a já jim budu dál držet palce.


p.s. Antispam je optimista: tomorrow kindness:-)
23. 07. 2008 | 09:31

max napsal(a):

to ika,hořejší:
asi jsme si nerozuměli,což bude zřejmě moje chyba.
Pan profesor jako blogař prostě musí počítat s tím,že některé komentáře budou agresivnější a kontroverzní,ale měl by na ně reagovat argumenty nebo ty nad rámec slušnosti ignorovat (emoce chápu,máme je každý,jen uvádím svůj názor).
Nálepkování nesnáším,většinou se používá,když argumenty chybí (teď nemám na mysli přímo pana profesora,myslím to obecně).
Vzhledem k tomu,že "užitečné idioty" považuji za blby (pan Stejskal promine,doufám),doufám i já,že mezi ně nepatřím,ale to je na posouzení jiných.
Pocestný má své názory,kontroverzní a z mnoha úhlů pohledu za hranou,kterou jsou někteří schopni akceptovat. Ale jak jsem uvedl,blogař s tím prostě počítat musí a měl by na to být připraven,když jde s kůží na trh.
Vám dvěma rozumím,ale dovolte mi mít svůj trochu odlišný úhel pohledu.
23. 07. 2008 | 10:03

Ivan Hochmann napsal(a):

Nechte p.Pocestného na pokoji.

Je to vysoce vzdělaný člověk se vzácnou schopností kombinací slov a vět.Informační tok je na naše poměry výrazně hutný a je nutno článek přečíst vícekrát aby bylo správně pochopeno meritum.Výběr slov je naprosto adekvátní námětu,prostředí blogu i jeho oponentům.

Panu Hořejšímu chci sdělit,že se opravdu nedomluvíme.Tak jak popisuje historické zlomky pan pocestný je přiměřené jejich důležitosti,nelidskosti,zločinecké povaze.Poněvadž se stejnými fakty pracujete i Vy pane profesore, ale úplně jinak - pro mě nepřijatelně a nepřípustně je evidentní k jakému názoru se přikloním.A nejen já.

Takže opakuji - buďte rádi,že k nám zavítal POCESTNÝ.

Ivan.
23. 07. 2008 | 10:07

třebaKarel napsal(a):

Teď jsem jedním dechem dočetl .Mám jedinou poznámku ,možná víme o Rusku většina z nás starou belu .Tím vehementněji si na tom trváme .Moje bela - mám ruský slabikář - azbuku z roku 1905 .Krásný barevný obrázky , vtipný jinotaje , opravdu vás nadchne . A myslím že bychom se snad na Rusko mohli podívat taky
jako na oběť , když se tak sami pořád cítíme .
Čeho oběť ? To je jedno , jen to zkuste .
23. 07. 2008 | 10:18

ika napsal(a):

To bylo ještě předtím:

2Pepa Řepa
22.07.2008 13:00:08

Odpověděla jsem na váš propracovaný příspěvek jen několika obecnými výkřiky, na což jste mě upozornil. Beru, ale: nedorozumnění je možná v tom, že do slova "spojenectví" jsem nevkládala vojenský význam a ani na žádnou konkrétní smlouvu jsem nepomýšlela. Jde o východiska ke spolupráci, která mohou být součástí nějaké preambule.

Pro společné hodnoty je nutno sáhnout k základům a např. demokracii a lidská práva rozložit na komponenty: úcta k životu, má svoboda končí tam kde začíná tvoje... Společné zájmy jsou snad jasnější, např. zájem na stabilitě obou partnerů, ekonomika a obchod, společné řešení přírodních a jiných katastrof.

Nehlásám utopickou vizi světového ráje na zemi; ale nepřijímám názor, který jsem (možná nesprávně?) vyčetla z vašich příspěvků: totiž, že konflikty tak jako tak budou a proto je potřeba určit si protivníky. To je přístup, který z nich udělá nepřátele, pokud akceptují tuto hru.
Snad jsem tedy dodatečně vysvětlila, jak byl myšlen můj příspěvek. Dál už se do obecných řečí pouštět nebudu:)
23. 07. 2008 | 10:26

Pocestny napsal(a):

Pane Hořejší, jsem rád, že jste zhnusen.
Já tu jen posbíral z dvou let vaší tvorby, ten váš "picture of world" a antagonizuji ho tím, že jsem ordinoval najednou to, co vy tu trousíte po kapkách.
Ano, tohle by se jistě dalo rozvést do několika desítek článků, které by navodily jistou atmosféru, které by objasnily do detailu jednotlivé výroky, dalo se napsat spousta hezkého sémantického balastu a do něj ty základní výroky rozředit.

To bych musel mít dva roky čas, jako zřejmě máte vy, to bych ovšem musel být člověkem, který tuto činnost páchá jako součást svého společenského PR, to bych musel svá slova uvádět svými tituly, funkcemi a posicemi, to bych musel "být "autorizovaný" hlasatel "občanských názorů". Nic z toho nejsem, a to dobrovolně.

Z vlastní zkušenosti pohlížím na vaše konání, nenadávám, pejorativní smysl svým termínům nepřikládám, pouze suše a cynicky zkouším pojmenovat jevy pohledem člověka, který nesdílí tu psychozu tohoto akvária.

Pozoruji, jak vám nová role tribuna začíná chutnat - ne, nebojte, já vás neobviňuji ze "spolčení", jen se přestávám bavit nad vaší ztrátou kontroly nad vlastním společenským růstem díky rostoucí popularitě.

Obrazně řečeno, on ten přesun "z CT2 na CT1" zamává s kdekým, ale vy si rád hrajete na proroka, ovšem dle obsahu některých vašich výroků se mi zdá, že vám nedochází ten rozpor vaší situace, kdy sice vystupujete jako odborník, ale ve věcech, které s jeho oborem po čertech nesouvisejí.

Já vás respektuji jako významného odborníka ve své vědní disciplíně, ale za tohle psaní nemůžete sklidit nic než posměch, protože pokud nepřipouštíte Common Sense ve vědě, tak ho nepoužívejte ve věcech, které vyžadují poněkud velmi odlišné vzdělání, aby jeden mohl mentorovat druhé.

Prostě se mi nelíbí, jak vaše generace posouvá význam věcí tak, aby si dnešní žáci a studenti mysleli, že ten komunismus byl "o Rusácích, trpícím Dubčekovi a jeho partě", ale hlavně o tom, jak a za jakou cenu začal, prosadil se a opanoval tuto zem. Tohoto témátu se nerad dotýkáte, chápu, že vás to vytáčí, ale

vážený spoluobčane Hořejší, levice v této zemi od roku 1945 povraždila tisíce, uvěznila statisíce a vyhnala miliony našich bližních a dnes z toho samého hystericky obviňuje nás,
Kdybychom se k vám tak měli chovat my, už tu nejste!
23. 07. 2008 | 10:31

Pocestny napsal(a):

Ano, na to narážím, my "Mašínové, náckové a ostatní vrazi", abychom dostáli vašim pomluvám a se stejnou zuřivostí a důkladností, kterou předvedla levice na občanech této země měli oplácet, bychom TAKÉ museli vraždit, zavírat vás do lágrů, střílet na hranicích, připravovat o lidskou důstojnost a vlastní život v civilizované společnosti.

Ano, mohli bychom takoví být, splnili bychom očekávání mnohých i zde.

Problém a jádro vaší lži je v tom, že posledních dvacet let mi dá zapravdu v tom, že takoví nejsme. Pravice prohrála v roce 98, přesto jí levice ráda použila pro nekomunistické vládnutí. To se změnilo ve vládnutí s komunisty pod rouškou koalice s tajtrdlíky, přesto nikdo tuto vládu nenapadal jako neústavní, ani nikdo netvrdil, že poslední dva kabinety nejsou legální, protože pan premiér nebyl volen volbami, ale vybrán partají. CSSD by se Standou ani Paroubkem Špidlův volební výsledek nezopakovala.
Dnes je to tak, jak čteme - vy nejen že nerespektujete fakt, že tu pravice prostě o pár hlasů porazila levici, i když "na židle" to byla plichta, vy vše dnes považujete za zločin, vy ze svých spoluobčanů děláte větší darebáky, než jakými jsou ruští generálové v Lidovém domě.

Řekněte to tedy zase "upřímně" a naplno - "Než český pravičák, to radši ruský generál!" Ať mladí vědí, že staři jsou furt při síle.

Nereaguji a nebudu na komentáře okolo, jsou od stejně "malých lidí" jako jsem já, mají na ně právo jako já na ten svůj.
Vy, pane Hořejší, vy jste v jiné situaci, vy ze svého osobního postoje děláte poltikum, musíte tedy být připraven, že v kontextu s vaší rétorikou se s vámi nebudeme nijak mazlit.

Poštíváte zase lidi proti sobě, hnusně generalizujete, ale to samé, když vám je vráceno přes síť, je předmětem vašeho lidského pohoršení.

Směšné a nebezpečné jako každý malý Hitler, který hreje na Klassehassen.

Je to hnusné, odporné politikaření, které vás není hodno, implicitně vás ovšem není hodno vaše společenské postavení, pokud na těhle sprosťárnách, které tu pečlivě dva roky vážete, budete trvat.

Budu tvrdý a cynický do konce - pokudbudete tyhle problémy dál posouvat časem, spadnou do klína naší generaci. Pak budou řešeny dle našeho názoru. Konejte, než se stanete obětí vlastní nečinnosti.
23. 07. 2008 | 10:31

ika napsal(a):

to max
Za použití nálepky se omlouvám. Nemyslím, že byli blbi. Jejich tragédie je v tom, že když někdo přišel s misí nemilosrdně napravit historická i osobní příkoří a nedopustit jejich opakování, tak při všem vzdělání a intelektu vnímali sice tato příkoří a historii, ale nevnímali nebezpečí vyplývající z jeho překračování určitých hranic.
23. 07. 2008 | 10:52

Hugo napsal(a):

Novocian:
Tak Vas zdravim v "Rudem Panoptiku", v tom co jste me odkazoval nemate tak uplne pravdu - jsou az pati (ale to je docela jedno).
Ale tu pricinu bych ja narozdil od Vas hledal nekde trosku jinde. A to konkretne v piti. Dle me je tato problematika celkem pekne vystizena v bratrech Karamazovych.
A k tomu vasemu popisu rizik. Nerekl bych, ze strilite mimo, nicmene myslite si ze je az takovy rozdil pro stabilitu zda je system ovladan par oligarchy anebo par korporacemi?
- A jen tak mimochodem, Vy si umite predstavit, ze Vami navrzene reseni by bylo mozne? Ja soudim ze ne.
23. 07. 2008 | 11:06

max napsal(a):

to ika:
napsala jste to velmi přesně a díky za to,že jste mě podvědomě (podtextem) upozornila,že teď jsem nálepku (blbi) použil já.
Ach jo.
Mějte se.
23. 07. 2008 | 11:10

max napsal(a):

to tupelo:
bolševismus neberu ze své podstaty (i slovní) jen jako určitou extrémní levicou ideologii. Je to v podstatě označení pro teror většiny nad menšinou,to jest nerespektování názoru menšiny,i když tato má také někdy pravdu.
23. 07. 2008 | 11:14

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pocestny:

Mily pane, nevim, kdo jste. Mate proti me vyhodu anonymity, takze z teto pozice muzete libovolne neslusne "diskutovat".
Pokud si za svymi nazory a formulacemi pevne stojite a nestydite se za ne, prozradte nam svoji identitu, at vime, s kym mame tu cest.
O mne vite vse, detaily zivotopisu, etc. Bohuzel tato fakta prekrucujete a urazite me tim, ze mi podsouvate nazory, ktere nejenze nemam, ale jsou dokonce naprosto opacne.

Nevim, kde jste prisel na to, ze chovam jakekoli sympatie ke komunisticke ideologii a snad dokonce k jeji totalitni stalinisticke variante.

Nicmene diky za inspiraci - napisu na toto tema o vikendu dalsi blogovy clanek.

Ted jen poznamenam, ze je naprosto absurdni, ze mluvite o "levici" jako jednotnem zlocinnem spolku (Stalin=Dubcek=Spidla=Paroubek).
Je zcela silene, kdyz me (mirne levicove) nazory, ktere tady pres rok otevrene prezentuji (podpora standardniho evropskeho socialne-trzniho ekonomickeho a politickeho systemu, progresivniho zdaneni, podpora EU, kritika SOUCASNE americke a izrealske politiky, nesouhlas s lustracnim zakonem (jako V.Havel), nesouhlas s vyznamenavanim Masinu, kritika problematicke reformy zdravotnictvi, podpora diplomatickych reseni namisto vojenskych, atd) hodnotite jako cosi bolsevickeho a neprijatelneho, ze rikate, ze bych snad mel byt zastrelen za to, co se delo v 50. letch,, ze si myslim atd. PROSTE NAPROSTE SILENSTVI...

Naprosto nechapu vase slova:
"nerespektujete fakt, že tu pravice prostě o pár hlasů porazila levici, i když "na židle" to byla plichta, vy vše dnes považujete za zločin"
""Než český pravičák, to radši ruský generál!"

Samozrejme respektuji a za zadny zlocin nepovazuji, samozrejme si nic takoveho nemyslim - kde a kdy jsem to rekl???

Rozumna pravice (a la ODS) a levice (a la CSSD) jsou samozrejme zadouci, jejich stridani u vlady na zaklade vysledku voleb je samozrejme take zadouci.
Ani by me nanapadlo tvrdit, ze kterakoli v polistopadovych vlad byla nelegalni...

Ctete vice blog pana primare Nespora, ro vas uvede do lepsi pohody...

....
....
23. 07. 2008 | 11:32

StandaT napsal(a):

Pane Hořejší, nemáte pocit, že tady vypadli nějací kostlivci ze skříně?

Tato debata sklouzla k morálce, přestože toto slovo samo v ní frekventováno vůbec není.

Hlavní otázka: Vyrovnali jsme se s minulostí? A pokud ano, obstála morálka?

Vedlejší otázky: Jaký je rozdíl mezi viníkem a jeho dnešním laickým/ideovým obhájcem? Jaký je rozdíl mezi tím, kdo vytvářel dobu a tím, kdo dnes bagatelizuje jeho "přehmaty"? Kam dáte ty, kteří chtějí abychom se koukali JEN dopředu?

Pokud někdo aktivně brání popsání naší nedávné minulosti, hledá cestičky jak nekompenzovat minulá příkoří, nevyšetřovat minulá provinění, vše oddalovat, rozmělňovat a jít po povrchu... Pokud někdo vytváří v lidech pocit spoluviny a morálního selhání... Skutečně se divíte, že najdou lidi, co příjdou a sesypou levici do jednoho pytle? Skutečně se divíte toho rovnítka u Paroubka? Co udělali vůdci demokratické levice pro vyrovnání, které na jedné straně bude důstojné a nesklouzne k pomstě, ale na druhé straně bude důsledné a půjde do hloubky?

Doufám, že ve Vašm slíbeném nedělním blogu naleznu nějaké odpovědi.
23. 07. 2008 | 12:53

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Pocestný
nechci do vaší debaty zasahovat, ale mám pocit, že děláte jednu chybu. Používáte ehm , řekněme příliš expresivní výrazy. Vytáhnete ihned kulomet a hrozíte postavením ke zdi. Ten dojem vzniká při prvním přečtení a v mnohých, zvláště ženách vyvolá pocit odporu. Ihned zafunguje mateřský pud a přispěchají vypomoci slabšímu, tomu kdo má být postaven ke zdi.

Myslím, že tyto formulace používáte obrazně (aspoń doufám).
Když si totiž vaše příspěvky přečtu podrobněji a hlavně, když si odmyslím příliš silné výrazy, musím vám dát částečně zapravdu.

Možná, že si to autor neuvědomuje, ale za ten rok se posunul kamsi k Hugo Chávezovi. Antiamerikanismus a anti- řekněme-sionizmus je cítit z každého článku i když začíná zaklinadlem o opaku.
Jsou to stejná slova, která jsem slyšel kdysi od Josefa Smrkovského nebo Věnka Šilhana.

Berte to tak, že to je blog Obrody či Socializmu s lidskou tváří. I tyto názory patří k politickému spektru, ti lidé mají na ně právo. Frustrace z politiky ODS (kterou v mnohém sdílím) je k tomuto postoji dovedla.Mne spíš dovedla ke skepsi, protože rozdíl mezi ODS a ČSSD nevidím a o poltických stranách mám nevalné mínění.

Jste zřejmě vzdělaný člověk. Asi znáte Rogera Garaudyho.Z tohoto levicového (to slovo používám jen v případě nezbytnosti) intelektuála a stal tvdý vyznavač islámu, pilný antiamerikanista a zdatný židobijec.Někteří by se měli zamyslet, jestli nejdou v jeho stopách.

K Rusku jako takovém, bych přistupoval velice opatrně. Stát se může spojencem z rozumu, pokud se objeví nebezpečí větší. Ale to bych se opakoval.
Některé věci napsali lépe max nebo Patient.
23. 07. 2008 | 13:06

Vaclav Horejsi napsal(a):

StandaT:

"Jaký je rozdíl mezi viníkem a jeho dnešním laickým/ideovým obhájcem?"

Koho myslite tim obhajcem?? Ja vim pouze o dnesni KSCM - s tou nemam ani ja, ani napr. CSSD nic spolecneho.

"Jaký je rozdíl mezi tím, kdo vytvářel dobu a tím, kdo dnes bagatelizuje jeho "přehmaty"? Kam dáte ty, kteří chtějí abychom se koukali JEN dopředu?"

Opet - koho mate na mysli? Me napada pouze dnesni KSCM - s tou nemam nic spolecneho.

"Pokud někdo aktivně brání popsání naší nedávné minulosti, hledá cestičky jak nekompenzovat minulá příkoří, nevyšetřovat minulá provinění, vše oddalovat, rozmělňovat a jít po povrchu..."

Kdo to podle vas je? To se davno melo stat - pokud se to nestalo v prvnich letech po prevratu, je dnes beznadejne pozde...
Tehdy vladla ODS...

"Pokud někdo vytváří v lidech pocit spoluviny a morálního selhání..."

Takovy pocit je do urcite miry opravneny, aspon ja jsenm se vzdycky trochu stydel pred svym spoluzakem chartistou (a to jsem ani v KSC nebyl...).

"Skutečně se divíte, že najdou lidi, co příjdou a sesypou levici do jednoho pytle? Skutečně se divíte toho rovnítka u Paroubka? Co udělali vůdci demokratické levice pro vyrovnání, které na jedné straně bude důstojné a nesklouzne k pomstě, ale na druhé straně bude důsledné a půjde do hloubky?"

To se tedy veru divim, zvlaste proto, ze tzv. "pravice" neudelala pro potrestani napr. justicnich zlocincu z 50. let vubec nic.
Delat z toho ted dulezite tema mi pripada hloupe, a spise v tom vidim snahu, jak zastrit mnohem aktualnejsi lumparny.
23. 07. 2008 | 13:09

StandaT napsal(a):

pane Hořejší, ty otázky byly obecnější. Zpětně vidím, že je můžete brát jako součást útoku na Vás. Nikoliv. Ale nejsem argumentačně nijak vycvičený, snad mě to omluví.

KSČM vůbec nemám na mysli. Je to relikt se všemi nagativními konotacemi, jaké lze domyslet. Měl jsem na mysli demokratickou levici.

1. Tím obhájcem samozřejmě míním SocDem a levicovou inteligenci. Ano. Vidím, že věci se dějí jen ve verbální rovině. Ano, vidím, že i dnes je tlak proti lustračnímu zákonu, proti UDV, proti postavení sice dnes už přestárlých a nemocných viníků před soud... to je také obrana. Obrana pomocí pseudohumálním argumentů. Jaký jiný motiv, než ten, že jsme na jedné (levicové) lodi za tím může být? Já jiný nevidím. Takže ano, dle mě je to ideologicky motivovaná obrana.

2. Přečte si i tuto diskusi, resp. část týkají se Ruska. Vy nevidíte to okřikování těch, kteří berou Rusko komplexně včetně toho, čím bylo v nedávné minulosti? To je naprosto běžné chování, které dnes už ani nepřekvapuje u žádného tématu týkajících se minulého režimu resp. dodnes běžících následků. Já vidím běžné diskutující na webech, vidím TK představitelů SocDem, čtu blogy... tedy opět žádní instituizovaní komunisté.

3. Máte pravdu, že se mělo řešit hned po revoluci. Ale to není argument. Váleční zločinci z WW II se také honí dodnes.

4. Ten pocit je právněný, ale pouze jako vnitřní postoj člověka, který k němu dojde sám. Jako reflexe vlastního hodnotového žebříčku.

Ale také je používán jako manipulační technika v diskusích, v komentářích, článcích, blozích i jinde při formování veřejného mínění. Vnucování ho druhým, které autoři ani neznají (na anonymních diskusích, autoři blogů, komentátoři, politici na TK...) je to, o čem píši.

Na ten zbytek věru nevím, co napsat. Jen k té úplně poslední větě. Ta má znamenat, že jste příznivcem tlusté černé čáry?
23. 07. 2008 | 13:48

max napsal(a):

to hořejší:
promiňte pane profesore,ale jakmile někdo s vámi nesouhlasí a má vůči vašim blogům výtky,tak ho začnete okamžitě napadat a vyzýváte ho k nějaké reakci (viz pocestný a výzva,aby vám s nadsázkou ukázal občanku,viz StandaT,který napsal velmi slušný komentář,atd.). Trochu mám z vašich příspěvků stále větší pocit chaotičnosti a kopání okolo sebe.
Jen namátkou,nemám bohužel tolik času:
1)vyrovnání se s minulostí v prvních letech po převratu se nestalo v žádné srovnatelné zemi (Španělsko,Německo po 2.svět.válce a po r.1989,Rusko,atd.). Německu to trvalo po 2.svět.válce přes 20let než začala seriozní diskuse,Rakousku 35let,atd.
2) pokud to zase házíte na ODS,tak se musím tentokrát ODS zastat. Bylo to Občanské hnutí,kdo se tomuto tématu nechtěl věnovat a velký podíl měl i Václav Havel.
3) vyčítat pravici,že neudělala pro potrestání justičních zločinů z 50.let vůbec nic mi již připadá úplně nehodno vašeho titulu.
Aktivně tomuto tématu brání právě naše levice,především pak KSČM a soudní mašinerie,která má z velké části stále sama máslo na hlavě.
Mimochodem pane profesore, nacističtí zločinci se honí dodnes po celém světě a jsou stavěni před soud i přes svůj vysoký věk.
4) Problémem u nás je,že se často před soud staví konkrétní vykonavatelé (pohraničníci,bachaři,apod.) a nikoli ti,kteří jim dávali rozkazy a ideové vedení. Snad k tomu také jednou dojdeme a dokážeme se s komunismem a jeho zločiny vyrovnat.
Veškeré konání v demokratickém režimu je podstatně složitější než v režimu diktátorském nebo diktátorský připomínající a holt něco trvá déle, ale zaplaťpánbůh za to. U nás ale nikdo nevraždí názorové odpůrce, jako např.Rusko v kauze Litviněnko.
23. 07. 2008 | 13:52

Vaclav Horejsi napsal(a):

StandaT , max:

Prominte, ale ja naprosto nemam pocit, ze "pravice" se usilovne snazi o potrestani politickych zlocinu z obdobi komunismu, a CSSD ji v tom brani. A uz vubec nemam pocit, ze ja delam svym psanim neco podobneho.
Urcite je proti tomu KSCM, ale to je myslim dosti irelevantni "sila".
Dnes mame uz skoro 2 roky "pravicovou" vladu a nevidim o nic vetsi hon na ty zbyvajici prokuratory a bachare nez v predchozich 18 letech.

Ja jsem samozrejme zcela pro to, aby se jakekoli nepotrestane zlociny potrestaly, je hanba, ze se tak davno nestalo. Za zlocin ovsem nepovazuji napr. pouhou pritomnost jmena v nejakem seznamu StB, nebo to, ze nekdo za komunismu vystudoval a ziskal nejake tituly; lustracni zakon povazuji za hanebny (podobne jako treba V.Havel), zvlaste po 20 letech (asi bude platit jeste dalsich 50 let...).
Opakuji, ze tyto veci mi ale pripadaji cim dal tim mene dulezite a ze spise v tom vidim snahu, jak zastrit mnohem aktualnejsi lumparny.
*************************************
Pepa Řepa:

No s tim Hugo Chavezem jste to tedy kapku prehnal... Ja bych sve nazory prirovnal spise k nazorum vetsiny americkych obcanu, resp. >90% americkych akademiku. A stejne nazory zastava treba Z.Brzezinski... Jestli i toho prirovnavate k Chavezovi, tak tedy nevim...

Myslite opravdu, ze Smrkovsky byl podobne jako ja zastancem standardni trzni ekonomiky a pluralitni parlamentni demokracie, zastancem integrace se zapadoevropskymi staty?

No a s tim Garaudym, to uz je opravdu vesele... Asi byste takto mel varovat i Uriho Avneryho a Z.Brzezinskeho, ale hlavne ty zidovske anti-sionisty.
Je opravdu zajimave, jak nekteri lide odmitaji cist to, co pisu, a namisto toho ctou mezi radky neco uplne jineho...
***************************
max:

Muzete mi rici, kde "napadam" StanduT?
23. 07. 2008 | 14:29

StandaT napsal(a):

Pane Hořejší děkuji za odpověď. Ale vidím, že my dva jsme schopni akorát tak dvou míjejících se monologů ale nikoliv dialogu. Žijeme sice ve stejné zemi, ale vidíme jiný svět. Třeba u jiného tématu se náš způsob vnímání společnosti protne.
23. 07. 2008 | 14:52

prirodovedec napsal(a):

Neznamy autor pred vice lety (ale nepomohlo mu to :) ): "Je vzdy dulezite VCAS videt besnici vyhonky bliziciho se fasismu." Pekne prazdniny.
23. 07. 2008 | 14:52

max napsal(a):

to hořejší:
slovo napadat u StandyT nebylo z mé strany vhodné,ale připadala mi vaše odpověď neadekvátní svým stylem vůči komentáři StandyT,ale to je zřejmě věc názoru.
Mějte se,omlouvám se,čeká mě spousta jiné práce. Hezký den.
23. 07. 2008 | 15:02

jos napsal(a):

Pane profesore, krásně jste se dotkl zapeklitého problému české politiky, spojeného s naší polohou ve střední Evropě, postavením mezi Ruskem a Německem atd.. A problému, který naši politici, jak ukazuje historie, nevyřešili nikdy uspokojivě. A řeší ho vlastně neúspěšně už téměř století. A jak tak čtu fanatické výplody některých diskutérů málokdo zatím pochopil,že tato otázka vůbec existuje a že se s těmito problémy musíme vyrovnat. A bez fanatismu.
23. 07. 2008 | 15:42

ika napsal(a):

Pepo Řepo
Vyloučil jste moje argumenty proto, že jsem žena, nebo proto, že se vám nehodí?
Pudy máme všichni nějaké.

maxi
U případu Litviněnko, stejně jako u případu Politkovské, nelze dojít k jednoznačnému závěru. Prosím o prezumci neviny pro Rusko jako celek, i konkrétně pro vedení státu.

StandaT k Rusku (bod 2)
To není okřikování. Já např. vidím dnešní ruskou realitu komplexně, ale úplně jinak než vy. Co s tím?

prirodovedec:
A co když vidíme?

Otázky jsou víceméně řečnické.
Pěkný den.
23. 07. 2008 | 15:56

Pepa Řepa napsal(a):

To ika
ale vůbec ne. Abych se přiznal, teď teprve jsem si všiml, že píšete v ženském rodě.Týkalo se to nicku kočka šklíba.To zase bude možná muž. Dneska člověk neví.

Pokud se vás to nějak dotklo, omlouvám se. Považuju ale uvedený ženský reflex za velice pozitivní prvek.
23. 07. 2008 | 16:05

StandaT napsal(a):

ika: pokud budete respektovat nejen mé jiné vidění, ale i mé jiné strachy (a příjmete, že vůbec se smím Ruska bát) a pokud při tom nedostanu nálepku fašisty či primitivního antikomunisty, pak na otázku Co s tím? Odpovím, že nic, že to tak je v naprosté pohodě.

Já nevyžaduji shodu s mými názory, jen požaduji, aby i pro ně byl prostor, který nebude označen jako nedemokratický, či jako koutek zabedněného hlupáka co uvízl v 80tých létech. Vlastně, přesněji řečeno, už ani nepožaduji (tento boj jsem už vzdal jako nevyhratelný), ale uvítal bych, kdyby byl.
23. 07. 2008 | 16:16

ika napsal(a):

To Pepa Řepa

OK. Nedotklo. Pardon za zbytečnou vztahovačnost.

A co říkáte na argument?

Jak jednou napsala jedna dáma (původně o srdečních záležitostech): "když se něco nějak jeví, tak to tak taky je".
lenin a hitler taky myslím začínali od agresivní rétoriky. Mě odpovídat nemusíte, ale zdá se mi, že na vaší odpovědi vůči vám samotnému záleží hodně.
23. 07. 2008 | 16:26

Tupelo napsal(a):

maxi, nejsme ve sporu, jen si myslim ze jde nejen o diktat vetsiny, ale ze muze jit i o diktat mensiny. Obecne o netoleranci k nazoru, at vetsinovemu tak mensinovemu.

prirodovedce, tak to kazdopadne, otazka je, co se s tim da delat. I to se mozna dozvime :). Preji Vam hezkou dovolenou a nacerpani sil, budou (i vzhledem k tomu co jste napsal) mozna potreba ;)
23. 07. 2008 | 16:43

ika napsal(a):

StandaT: Já budu respektovat:)

Ráda bych uplatnila i svoje vidění, za stejných podmínek.

K Rusku - kdybych si musela dělat názor podle našeho i "západního" mainstreamového tisku, taky bych se docela bála.

Kdyby vás někdy k nějaké otázce zajímalo, jak o tom píší sami Rusové, existují jejich noviny v angličtině: http://www.kommersant.ru (deník, komerční) a http://www.novayagazeta.ru (umírněně kritické; vycházejí jednou týdně; 50% akcií vlastní redakce, 10% Gorbi, 40% jeden boháč-bankéř-poslanec za rádobyopoziční stranu Spravedlivé Rusko).
Taky existuje TV Russia Today na satelitu a youtube, která v angličtině osvětluje události týkající se Ruska a má nejblíž k oficiálnímu pohledu.

Zdravím, mějte se.
23. 07. 2008 | 17:13

Ivan Hochmann napsal(a):

Už mě ta debata přestala zajímat,

poněvadž mě definitivně zaujalo něco úplně jiného ale ještě jednou pošlu pusinku pár lidem,kteří zde bojují předem prohranou válečnou etudu.

S panem Hořejším není potřeba se přít.Lépe řečeno on nemá potřebu.Tomu je vše úplně jasné a zřejmé.Stejně tak jako následky z jeho "tvorby".
Je to úplně stejné jako se mnou.Mě je také všechno jasné.
Nabyl jsem dojmu,že lidé takového ražení opravdu potřebují občas po držce jak se tady už někdo zmínil.

Stando T,
až Vám dojde hrách ne abyste sáhnul po kulometu.

Paní Iko,
co s Vámi? Myslím,že místo sezení na ambasádě byste měla mezi lidi.Sice byste zariskovala,možná by došlo občas k malé insultaci,ale alespoň byste si opravila Vaše salonní sterilní politické předsudky.Někdy je opravdu těžké Vám oponovat a zůstat galantní.

Pepo Řepo,
k vám mám něco úplně jiného,velkého a dlouhého,ale ne na tomto blogu.Musím to napřed nechat uležet v hlavě.

Pane přírodovědče,
nebuďte cimprdlich.Tady to potřebuje provětrat.A nemusíme si zvát rovnou Hercula aby ten Augiášuv chlév propláchl řekou.Mnohdy úplně postačí,abychom začali nazývat věci správným jménem.

Pane maxi,
je strašně těžké být vědoucí a muset navíc vidět Panoptikum,jak se snaží,mlžit a převracet skutečnosti jenom proto aby se jejich život nestal prokletím.

Pane Pocestný,
ještě jednou velký dík,že jste přišel.Bude mě potěšením občas nahlédnout do Vašich řádek .

Zdravím a přeji všem hezkou dovolenou.Ivan Johnny Hochmann.
23. 07. 2008 | 17:58

prirodovedec napsal(a):

I.H. A co jineho delam?
23. 07. 2008 | 18:47

Honza999 napsal(a):

Prirodovedec
Omyl pane.. Obranná kvalita radaru spočívá v něčem zcela jiném... Když radar po dobu delší jak 40 sekund nebude ragovat na komunikaci s řídícím centerm v USA, budou Amíci o několik minut dříve (než bez radaru) vědět, že nastal průser a uvedou o několik minut dříve do bojové pohotovosti další obranné linie na přístupech k území USA - asi něco jako byly nášlapné světlice na hranicích za totáče, vybouchly, ale hraničáři věděli, že jde naručitel..

PatientO.T.
budu se opakovat - už jsem to psal jinde v diskusích, ale zde ještě jednou pro Vás..
cituji Vás: "Také je dobré nezapomínat, že sovětští vůdci se proti III. říši nijak neangažovali až do 22.6.1941; dokonce s ní měli podepsanou vzájemně velmi výhodnou smlouvu."...
Táži se Vás - proč říkáte jen DRUHOU polovinu faktů? Proč zde neuvedete i to, co oné "vzájemně velmi výhodné smlouvě" předcházelo??
Sovětský Svaz před onou smlouvou o neútočení jednal s Francií a Anglií o vytvoření protihitlerovské koalice (na rozdíl od Stalina sovětská diplomacie nebezpečnost Německa nepodceňovala). Jak Anglie, tak Francie to odmítly, hodlaly totiž Hitlerovy expanzívní choutky nasměrovat právě proti SSSR a jejich protihitlerovské spojenectví se sověty by vlastně popřelo jejich hlavní strategický cíl, zničení SSSR. Vlastně si Hitlera vychovávali jako nástroj ke zničení SSSR, ostatně i Mnichovskaá dohoda posouvala a směrovala Hitlera na východ proti SSSR.. Přepočítali se jen v tom, že Hitler byl "chytřejší" než oni a spočítal si dobře, že ekonomický a průmyslový potenciál samotného Německa proti SSSR nestačí a "sežral" tedy napřed Evropu. Když tedy Francie a Anglie ODMÍTLY Sovětskému Svazu spojenectví proti Hitlerovi a Německo po několika měsících nato nabídlo Stalinovi smlouvu o neútočení a hospodářské spolupráci, sovětská diplomacie tento návrh přijala jako (snad jedinou) možnost, jak oddálit předpokládaný (a jistý) útok ze strany Německa.

ika
""Proto si myslím, že z Ruska není třeba mít obavy - až se zkultivují penězi a přijímáním západních zvyků, tak budou skoro jako my."
Dobrej fór.. AŽ budou skoro jako my, PAK přijde čas se jich skutečně bát.
24. 07. 2008 | 03:57

PatientO.T. napsal(a):

2 Honza 999:
No, dobrá. Leč například Michail Ivanovič Semirjaga, DrSc., ruský historik, univerzitní profesor, napsal: „Za to, že si stav míru prodloužil jen sám pro sebe, zaplatil Sovětský svaz nesmírně vysokou cenu, a nakonec přitom nebyly národní zájmy naši země vůbec zajištěny.
Nemůžeme však pominout ani objektivní hodnocení událostí po Mnichově, které výrazně změnily politickou situaci v Evropě. Britské a francouzské vládnoucí kruhy neudělaly nic na obranu státní nezávislosti Československa, ale zároveň byly nuceny upouštět od dřívější přímé a nepokryté shovívavosti vůči fašismu a už tehdy, v březnu 1939, začaly jednat se Sovětským svazem o společných akcích proti agresorovi.

Britsko-francouzsko-sovětské jednání jen ztěžka, ale přesto postupovalo, a tento doutnající plamínek bylo třeba udržovat stůj co stůj. Právě v tomto složitém okamžiku však sovětští vedoucí činitelé ztratili smysl pro realitu a sebeovládání a demonstrativně podepsali osudnou smlouvu s Německem. Prakticky to znamenalo upuštěni od dalších jednání s Velkou Británií a Francií.

Na jaře a v létě roku 1939 si sovětské vedení počínalo uvážlivě, když udržovalo kontakty jak s těmito západními mocnostmi, tak také s Německem, a ponechávalo si otevřené obojí dveře. Bohužel však zabouchlo ty nesprávné.

Stalin a jeho okolí se dopustili vážné chyby, když mezinárodní situaci hodnotili výlučné z hlediska rozporů mezi SSSR a celým kapitalistickým světem. Tyto rozpory reálně existovaly, avšak jádrem evropské a koneckonců světové politiky byly přece jen imperialistické rozpory mezi britsko-francouzským blokem a Německem. Právě ony byly páteří politické krize, která vyvstala roku 1939 a vedla nakonec k válce. Vyhrocenost a nesmiřitelnost těchto rozporů způsobovala, že možnost vytvořit jednotný protisovětský blok byla málo pravděpodobná. A není dokonce vyloučeno, že nebýt smlouvy, Německo by se vůbec neodvážilo k válečnému dobrodružství proti Polsku.

V systému politických souřadnic, jenž vznikl na podzim 1939, se tedy prioritou v zahraničněpolitické strategii SSSR mělo stát zaměření na spolupráci s buržoazně demokratickými státy, a ne s fašistickým Německem. "
On vůbec postoj sovětských představitelů k Německu od r. 1933 do r.1941 byl plný pozoruhodných zvratů...
24. 07. 2008 | 08:11

max napsal(a):

to ika:
s litviněnkem nemáte pravdu. Britská kriminální policie případ vyšetřila a požádala na základě předložených důkazů Rusko o vydání konkrétního podezřelého.
Tento člověk sedí ovšem momentálně v Ruské dumě...
24. 07. 2008 | 09:30

ika napsal(a):

2Honza999
To vzniklo v jednom z dřívějších příspěvků jako vedlejší produkt plánování poznávací cesty, nejstem autorem. Mě tam slovíčko "skoro".
Jako že se musí hodně snažit, aby se přiblížili naší úrovni, ale stejně úplně jako my nikdy nebudou. Kdyby tenhle přístup měl někdo vůči mě, asi bych se s ním moc nebavila.
24. 07. 2008 | 09:55

ika napsal(a):

to max:
Rusové ho nevydali s poukazem na Ústavu. Za doprovodu jízlivostí na téma, že oni také nemohou dosáhnout vydání několika lidí s azylem v Londýně. Ten člověk se pak asi pro větší jistotu ještě nechal zvolit za Žirinovského stranu do Dumy.

Jenže pro mě dokud nebylo něco prokázáno soudem, tak platí prezumce neviny.

Existuje i možnost, že by důkazy britské kriminální policie u soudu nemusely obstát.

Existují alternativní hypotézy, např. ta o pašování byla nedávno oprášena tuším v článku v Guardian (Mary Dejevsky).

Podle mě není možné vědět s jistotou, jak to bylo a věřit nechci nikomu.
24. 07. 2008 | 10:04

max napsal(a):

to ika:
já si myslím,že britské kriminální policii (Scotland Yardu) se věřit dá. Námitku ohledně soudu jsem čekal. Ale to bychom mohli takto mluvit i o Karadžičovi,nejen Lugovojovi. Lidé s azylem v Londýně jsou např.Berezovskij,ovšem ačkoli si o něm nedělám iluze,v tomto případě se jedná o osobního nepřítele Putina (stejně jako byl Chodorkovskij,který chtěl kandidovat proti Putinovi a skončil ve vězení,úteci již nestačil),údajně již 2x skoro na území Británie zavražděného (naposled před cca měsícem-viz média a zpráva Scotland Yardu). To jsou právě ty střípky z celé mozaiky,které mi nesedí k Rusku jako ke standardně se chovající zemi,což je meritum věci tohoto blogu.
Vy jste zřejmě více skeptik (možná realista),což respektuji. Já (méně skeptický) prostě více věřím Scotland Yardu než ruským politikům.
24. 07. 2008 | 10:59

max napsal(a):

to ika:
jen ještě jedna poznámka. Domnívám se,že pro Rusko je i charakteristické,že člověk podezřelý a obviněný z vraždy může kandidovat do parlamentu a nasbírá velké množství preferenčních hlasů. Samozřejmě uznávám,že je to za extremistickou nacionalisticko-xenofobní stranu,ale stejně...
24. 07. 2008 | 11:02

Pocestny napsal(a):

Václave Hořejší, do žádného pytle vás s nikým neházím, pokud se v pytli cítíte, jest vaše vlastní konání, které vás do něj hází.

Co se týká, čtení textu, rádi jste všichni v tom záchvatu "morálního pohoršení" ignorovali můj kondiciopnál - napsal jsem, že bych vás také mohl podezřívat, nenapsal jsem, že tak činím.

Rád bych vypíchl jednu vaši větu. Cituji:
Pokud někdo aktivně brání popsání naší nedávné minulosti, hledá cestičky jak nekompenzovat minulá příkoří, nevyšetřovat minulá provinění, vše oddalovat, rozmělňovat a jít po povrchu..."

Kdo to podle vas je? To se davno melo stat - pokud se to nestalo v prvnich letech po prevratu, je dnes beznadejne pozde...
Tehdy vladla ODS...

Ano, tehdy vládla ODS, spolu s křesťany a salonními pravičáky z ODA. Jediné, co se jí podařilo, byl vámi odmítaný Lustrační zákon.

Vaše posice jest tou, která definuje srabství vaší generace.
Zvracel jsem tehdy nad Rychetským, dnes tu obrazně zvracím nad vámi, pane.
Jestli je zákon, který bolševické chátře zakazuje prebendovat na státních korytech něčím nespravedlivým, pak souhlasím jen s tím, že je příliš měkký, neřeší praní špinavých peněz, neřeší ani to, že mnozí "odsouzení a pošpinění" grázlové soialismu nemohou sice úřadovat, ale rádi participují na státních zakázkách.

Když se proberu vašimi názory, jsou to standardní názory našeho levičáka, který zákonnost požaduje zásadně na jiných, ale sám by rád politickou imunitu s ohledem na své sociální "trable".

Dělíte svět marxisticky na "chudé (jim třeba pomáhat) a bohaté (jin třeba zavařit), ta bolševická myšlenka o společné jízdě lidského pelotonu pod vedením rudých spurtérů vám straší v hlavě natolik, že sii neuvědmujete základníé fakta.
24. 07. 2008 | 11:14

Pocestny napsal(a):

Narovinu - pokud hledíme na historii minulého století, levice v něm podvakráte hrubě znásilnila to, o co hubou usilovala.
Já nekladu rozdílu mezi bolševika a nacistu - obé vzniklo z morální žumpy "lumpenproletariátu, nacismus v Německu byla jen stejně extrémní reakce společnosti na extrémní řádění komoušů ve Weimar republik.
Oba systémy mají podobně dlouhý "butchers list" obětí, obě ideologie vraždily a věznily ne na principu přirozeného práva, ale na principu die Klassenhasse, na principu usurpace okolí a naprosté mocenské dominance bez kontroly.

Obě tyto party můžeme dál dělit na "pasáky a ovce", obě tyto "třídy" jsou nezbytnou součástí totality.

Proto platí, že člen KS a NSDAP jest stejným druhem zložince, který patří před stejný druh tribunálu.

Každý člen strany u nás jest spolupachatelem zločinu na jiných lidech, které z naprosto svévolných důvodů připravil o život - fyzicky nebo "organizačně". Konkrétně - každý český komunista jest spoluviníkem zločinem genocidy na skupině obyvatel dle původu a přesvědčení, je pachatelem antisemitské kampaně, ne nepodobné holokaustu, protože židé byli stejně stíháni za původ Stalinem i Hitlerem.

V této zemi se konkrétně jedná o tisíce povražděných při vyšetřování (nepřiznali, co bylo potřeba), donucených spáchat sebevraždu přiznáním jako Horáková, popravených bez možnosti obhajoby na základě justičního spiknutí, statisíce lidí byly uvězněny z důvodů, které nemají nic společnného ani s obecnou spravedlností, ani s obecným právem, tři miliony byly vypuzeny, teda lépe řečeno, nebyli zastřeleni jako těch cca tři sta zoufalců, kteří zemřeli na "zločin", který je základním lidským právem -právem na odchod ze společnosti, která nás hubí. Nakonec je třeba říci, že rudý neřád konfiskoval hůř než Liechtenstein po Bílé Hoře.

No a pak se konečně dostaneme k vám, pane doktore, k vám bezbranným.

Kolik bezcharakterního oportunismu jsme od vaší generace už zažili. Vy, lidé "nevinní", ty potřebné ovce každého režimu, jste pracně studovali tu komunistickou učebnici dialektiky násilí a teroru na lidech, aby jste vždy ve správný moment vyslovili potřebný dobový souhlas.

Já neznám národ, který pošle svou "kutlurní smetánku", aby za jeden život hajlovala hned před několika diktátory, kteří se navíc navzájem antagonizovali.

Vy jste typ člověka, který v roce 41 nepřišíval na svůj "poloárijský" mantl Davidovu hvězdu, aby nácek nerozeznal žida od Dána, vy jste jeden z těch, co už tou dobou stáli na arizační komisi o vysvědčení jejich slovanského podpůvodu.
Vy jste typ člověka, který tleskal, když Beneš s Gottwaldem v Košicích od stolu poslali celou českou pravici do kriminálu, s poukazem na jejich kolaboraci. Ano, levice válku vyprovokovala, po Mnichovu se všichni zdekovali do závětří a po válce zlikvidovali všechny ty, kdo nezradili tuto zem v roce 38 jako levice, nezdrhli a nenechali zbytek státu napospas anarchii.
Málem umučili legitimního presidenta Háchu, který budiž tím pravým mučedníkem českého alibismu, podvraťáctví a neexistence morálky v naší levici.
Vy jste jden z těch, kteří ještě dnes budou s Polednovou říkat" "Ale ta Horáková se ke všemu přece přiznala, tak jí holt oběsili."

Vy se tu obouváte do Mašínů, kteří ve svých dvanácti letech museli prožít chvilku, kdy jim na gestapu ukazovali useklou hlavu vlastního otce, aby z nich dostali informace.

Co vám, pánovi, který jistě v roce 69 podepsal vlastní morální sebevraždu souhlasem s okupací, dává právo vůbec si brát tyto lidi do huby??

Co vám dává právo soudit lidi, pro které komouš chystal to samé, co nácek, kteří viděli to, co vy nechcete vidět dodnes - teror na lidech, který si s tím nacistickým v ničem nezadal?

Ano, souhlasíte s povinným "solidárním" přerozdělením a daňovou progresí. Sice ty peníze nejdou z kapes "bohatých" do kapes "chudých", jen zvětšují balík peněz pro prebendáře na rozpočtu státu, ale vy to zabalíte do obvyklé humanistické kaše lží a pomluv, abyste opět zahrál dovedně na komoušem velmi propracovanou politiku třídní závisti a nenávisti podle nejlepších marxistických pouček.

Je to celé směšné, ale tragické zároveň.
24. 07. 2008 | 11:47

Pocestny napsal(a):

A na konec, proč bych vás do jednoho pytle "nehodil" - vy už v něm jste. Hodil jste se do něj svými názory. Ano, jste totéž, co výše vámi jmenovaní, protože cíle měli stejné, lišili se jen metodami.
Dubček byl stejný zločinec, jako každý jiný komouš. Tak se za něj se zločinci Jičínským, Vízkem a dalšími "obrodáři totality" neschovávejte, protože zvně je Dubček jen další neúspěšný Trockij naší historie.

ona "demokratiZace bolševismu" je na hony vzdálena té "demokacii" o kterou tito pánové usilovali jen uvnitř, v rámci KSČ. Pro ty ostatní tu stále platila "vůdčí posice strany" tedy rudý uebermensch.

Dnes jste na jedné lodi iredenty ne proti ODS, ale proti vlastním spoluobčanům, stále vám nepřijde nemravné paušálně pomlouvat a očerňovat každého spoluobčana, který neprojevil dostatek vaší "bolševické prozíravosti" a nevidí, že veškeré vaše dlouhodobé snažení je jen pokusem vrátit se do dob, které jsou v nenávratnu.

Otevřeně se tu pokoušíte revidovat posledních dvacet let našeho života, vaše arogantní reakce na naprosto přirozený spojenecký zájem je odporná, lidsky neomluvitelná a politicky nebezpečná.

Ano USA mohou mít dnes toho "nejhoršího presidenta v historii", ale stále to pro nás neznamená ani zlomek toho, co jsme prožili sami pod vládami "našich nejlepších". Patlejte se ve svých gneračních schízách, jak chcete, ale tohle kazatelství je jenom pokusem o mentorovní druhých z posice, na kterou nemáte ani vzdělání, ani morální právo.

Pokud mrmláte nad tím, že je dnes na něco pozdě, vězte, že nepromlčitelné zločiny se stíhají, pokud vaše generace neměla odvahu, my jí mít budeme. Protože dokud žije jediná Vondruškova oběť, není hotovo. Oni, pamětníci, zemřou, ale pokoj od toho mít nebudete.

Závěrem - snažte se o co chcete, soud nad vaším životem udělají stejně další generace. O té vaší jednou napíšeme do dějepisných učebnic, že jste byli tím nejhorším morálním potratem matky Čechie. Tak totiž - bez vašich "argumentů a výmluv" zvenčí vyhlížíte.

Lidé neschopní se spojit ve své různosti pro obranu té různosti, kolaboranti, kteří si na jeden druhého zvali cizí vrahy na běžícím páse, aby tu rozmanitost ujařmili v systému, který hraje pro ně.

Nikdy jste nebyl "normálním" občanem, jeste celoživotní chovanec rozpočtového sektoru a při jeho současné kvalitě fungování nemáte žádné právo mentorovat ten přirozený svět venku, který se týká 90% populu u nás. Jste advokátem České republiky státních zaměstnanců, žijete v klamné iluzi o jistém "povolání" k "humanizaci společnosti" a nechápete, že okoli´í ve vás vidí jen bandu státních parazitů, kteří nám ukazují, jak dokáže levice "Demokratizovat" náklady na stát, ale prvatizovat vámi prebendy a zisky z rozpočtu pocházející.
Žijete z výsledků snažení jiných, ani koruna z toho, co vám přiteče, není z vašeho opovrhovaného aplikovaného výzkumu, ale z rozpočtu na výzkum základní.
Tak opatrně se slovy na adresu nás zlodějů a vykořisťovatelů, kteří tyto zdroje vytvářejí.
24. 07. 2008 | 12:11

Honza999 napsal(a):

PatientO.T.

Vaše informace jsou zavádějící..

Podnět k jednání o protihitlerovké koalici dal SSSR (tedy SSSR OSLOVIL Anglii a Francii s návrhem na vytvoření této koalice) a "dveře zabouchly" Francie s Anglií (protože věděly, že Hitler na SSSR půjde a neměly sebemenší úmysl sovětům pomáhat... Chtěly prostě SSSR "zardousit Hitlerovou rukou").
24. 07. 2008 | 12:12

Pocestny napsal(a):

V této zemi dožívá 1,5 milionu zločinců proti lidskosti, ti se domluvili s Havlem na tom, že budeme sametoví. Havel mohl mít dobrý nápad, ale těmi jest dlážděna cesta do pekel.
Pokud byl spáchán zločin, musí být souzen a odsouzen. Milost přichází až po rozsudku. Vy jste si navzájem vyhlásili amnestii, ale to nemá s právem nic společného. Je to vaše generační vizitka, pane doktore.
Tento mizerný kompromis byl prvním z mnoha, které nás dovedly tam, kde jsme nyní.

Konstatování, že Česko zreformuje až čas, který jednou povolá všechny pachcatele, jako dnes volá stále ještě oslyšené oběti váší morálky, je pravdivé.
Od vás se v tomto životě už lepšího nedočkáme.

Vy jste předvedli tu nezištnost generace, která zaprodává vlastní děti a prožírá jejich budoucnost s poukazem na "lidská práva" i když vaše životní realita je vždy potlačovala. Nedivte se, že vaše děti konají tak, jak jste je naučili.

Pokud vy stavíte sami sebe nad potomstvo, my učiníme opačné - naše děti nejdříve, vy až po nich - když zbude. Kopete si hrob - vlastní. S potěšením konstatuji, že už dnes je správně hluboký.
24. 07. 2008 | 12:23

PatientO.T. napsal(a):

2 Honza999:
Zavádějící informace měl zřejmě citovaný ruský (sovětský) historik, nikoli já... Škoda, že nedisponoval vašimi zdroji.
24. 07. 2008 | 12:52

Pocestny napsal(a):

Místo četby deníků rudých vrahů se klidně věnujte studiu britské předválečné politiky a zjistíte, že Hitler byl bolestnou vyjimkou v několik století trvajícím spojenectví Pruska a Británie od válek napoleonských.
Zjistíte, že Británie skřípala zuby poprvé, když Beneš lhal u Verailles tak dobře, že hlupáci francouzští odkývali naprosto fatální rozpad Rakouska, byla kritikem hustých podmínek kapitulace a správně poukazovala na to, že Franzouzi tím posílají Německo do bahna revoluce. Ta o fous neklapla, kdyby nepřišel Hitler, byl v Německu komouš už v třicátých letech u vesla a pak by bylo jen otázkou času, kdy rudý mor spolkne i zbytek kontinentu.
Británie také kritizovala Benešovu obsesi stavěním mostů a jeho přivlečení Stalinského Sojuzu do Společnoti národů.

To je plně obrázek české politiky - pokud je masový vrah dostatečnně masovým, uděláme z něj světovou velmoc.
Anglické "posílání" itlera na Stalina bylo jen koncem doufání, že když nikdo jiný, tak tenhle pucflek nedopustí bolševizci celého kontinentu.
24. 07. 2008 | 13:13

Honza999 napsal(a):

PatientO.T.

Upřesním to tedy.. Zavádějící je Vaše INTERPRETACE..
24. 07. 2008 | 14:04

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pocestny:

Mily pane, odhalil jste me...
Jsem padouch, sobi hnusec...
Utesuje me jen to, ze padouchy shledavate i mnohe jine (Benese, Dubceka, Havla, o Jicinskem a Paropraseti ani nemluve).

Taktez me zaujala vase myslenka, ze Hitler byl vlastne spasou Evropy anzto zabranil jeji bolsevizaci. Jiste litujete, ze to nedotahl do vitezneho konce, nicht wahr?

Projednan by mel byt i vas navrh na prisne potrestani 1,5 milionu prezivajicich zlocincu proti lidskosti v teto zemi - mozna by vyroba prislusneho poctu sibenic mohla jeste pomoci zvysit HDP a snizit nezamestnanost.

Dekuji Vam za vase tvdra lec moudra a pravdiva slova, clovek to proste potrebuje...

...
...
24. 07. 2008 | 14:30

Pocestny napsal(a):

Pane Hořejší, zase nečtete, co jsem napsal, ale to, co potřebujete, abych napsal. U člověka, pro kterého jest čtení celoživotní řeholí, to nemohu chápat jinak než jako zlostnou hru na hlupáka.

Je signifikantní, že když se mluví o trestu, levičák hned tesá šibenici. Já napsal, že zločiny musí být pojmenovány, souzeny, odsouzeny, podpustit lze trest - ne zločin samotný.

I já, pravicový katan národa, tvrdím, že nebylo třeba věšet nikoho, jen zavřít pár tisíc vysokých partajníků, fízlů a katů, ostatním trest prominout a uožit jim tisíc hodin veřejných prací.
Kdybych se chtěl opravdu mstít, nebudu potřebovat nic než pistoli, ale já chci právo a proto trvám na tom, že vy se tu snažíte očerňováním současnosti zatlačit tento váš generační nedodělek schválně do pozadí, protože praxe naší "reformy" dle vás spočívá v rychlém vynalezení tzv. zločinu současného, aby byl pardonován zločin tehdejší.

Pokud i opravdu podsouváte v kontextu mého psaní to s tím Hitlerem, jste ještě větší zoufalec, než jsme mysleli.
Každý, kdo přečetl má slova tak, jak byla napsána, to vidí.

Docházejí argumenty, tak se pustíme do denunciace řečníka.

Víte, já jsem jen "banální Pocestny", vy jste tu ten mentor společnosti a veřejnej pilíř moudrosti. Tak to tak zůstane.
Kdybych totiž uvedl jménoo, které za mým psaním někteří možná tuší, stal byste se banálním mluvkou zase vy. To nechci. Jen si svou úlohu užijte. Já s vámi o ni nesoutěžím, jen poukazuji na nemravnost instrumentů, které si ke svému společenskému zviditelnění vybíráte.

Já tu nikomu týdně necpu žádnou "pravdu", aby mu bylo na světě lépe, ani se nesnažím vysvětlovat společnosti mé pravdy. Já se jen bráním, když nemrava vašeho druhu serfuje na místních náladách, obavách a zlozvycích a snaží se tu popřít fakt, že změna v roce 89 nebyla návratem oduševnělého bolševika, ale pokusem o likvidaci tohoto nešvaru an sich.

Američané jsou naši bývalí, statečnější spouevropané, kteří než živořit v těch vašich osvícených režimech, radši vzali batoh a někde znovu začali od nuly.

Zejména ty komentáře, které alibizují naše vnitřní zločiny poukazem na "vyvraždění indiánů", ukazují, jak nemocní jsou lidé, kteří tímto mohou omluvit vlastní zločiny na lidech blízkých rodem i adresou.

Dá se dokonce říci, že do Ameriky odešli od nás ti schopnější, zatímco zde houstne zbytkový dav chcípáků.
24. 07. 2008 | 14:52

PatientO.T napsal(a):

2 Honza999:
napsal jsem: "Také je dobré nezapomínat, že sovětští vůdci se proti III. říši nijak neangažovali až do 22.6.1941; dokonce s ní měli podepsanou vzájemně velmi výhodnou smlouvu." Shledáváte-li tato slova zavádějícími, aniž byste je vyvrátil, případně doložil, kterak se sovětští vůdci ANGAŽOVALI PROTI Německu, nemyslím, že má smysl pokračovat v další diskusi.
P.S. Ze Semirjagovy citace vyplývá, že se někteří historici domnívají, že dohoda VB, F, SSSR nebyla podepsána přičiněním SSSR. Vás to však nezajímá, protože by vám to narušilo vaši, jedinou správnou, interpretaci...
24. 07. 2008 | 15:01

ika napsal(a):

2max: Je to mozaika, jak říkáte. Logiku určitě má, ale pro mě je zarážející, že u některých střípků záleží jenom na výkladu.

Osobní nepřátelství -
záleží, jak interpretujete charakter hlavních postav: jestli je Putin "car z Mordoru" nebo "úředník".
Berezovský jednou získal hodně velkou moc a pak ji zase ztratil. Je považován za člověka s velkým talentem na PR. Nemluvě o miliardách peněz.

Hypotéza, že by mohlo jít o putinovu osobní vendetu, je v mozaice opřena o případ Chodorkovského. V jeho případě ruské úřady obhajovat nebudu ani náhodou, ale pokud jde o motivy, tak mám na prvním místě ropu (plánované strategické partnerství s Chevronem a/nebo čistě mamon, zálusk konkurentů na Yukos).

Ke zvolení Lugového: když budu argumentovat obdobně jako s tím soudem, tak ještě nebyl obviněný, jen podezřelý. Stav mysli voličů LDPR nejspíš ovlivnilo i to, že podezřelý byl "na západě". Ve zbytku hodnocení s vámi souhlasím.
24. 07. 2008 | 15:10

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pocestny:

Mily pane,
skutecne ocenuji Vasi skromnost, ktera Vam veli zustat "banalnim Pocestnym" a brani odhalit svoji identitu (kteryzto cin by me razem promenil v banalniho mluvku - toho se vskutku desim a jsem Vam nesmirne vdecen, ze jste ochoten me toho usetrit).

Ja bohuzel nepatrim mezi ty, kteri by za vasim jmenem ono tajemne jmeno tusili, jsem proste nedovtipny.

Myslim, ze byste presto mel z anonymity vystoupit a sve pozoruhodne nazory podeprit vahou sveho jmena a osobnosti. Jiste by pak Vase myslenky nasly mnohem vetsi ohlas v nasem zkrusenem narode, mozna by i zmobilizovaly masy k provedeni onoho ocistneho procesu s 1.5 milionem zlocincu proti lidskosti.

Velmi rad bych Vam potom propujcil i stranky sveho blogu jako hostovi, podobne, jako jsem to udelal v pripade p. Cikrta. Muzeme se na nich treba i nejakou dobu stridat, co rikate? To by mohlo byt opravdu zajimave!
Ale - jen s vasim pravym jmenem! :-)
24. 07. 2008 | 15:12

Pocestny napsal(a):

Á, pán jest zvědav!!
Ale kdepak, pane doktore, přednášet davům jest vaše dobrovolná řehole, tak si jí užijte. Já nemam potřebu mentorovat druhé, já cítím potřebu pouze vyvrátit lži a schémata vaše. Na to mi stačí glosář.
S díky odmítám být obložen jmény jako Hořejší, Pehe, Havel(sozan - ne expresident). s díky odmítám navléci znovu mantl "potomka veřejného nepřítele", stačilo mi, co jsem zažil sám jako dítě. Mé děti vyrůstají v klidu naší lobotomické amnézie jako ti, kteří kontrolují své životy a tak to zůstane. Kdybych do politiky znovu chtěl, nebudu potřebovat vaše zadní vrátka.

Znám se osobně s vnučkou Mašínů, shodou okolností má za muže syna jednoho býv. "důležitého" z 90. let.
Oba by vám mohli vyprávět, jak se vaše "oduševnělé" psaní odráží na jejich současnosti.
Mezi dnešní kojzary se mi věru nechce.
K tomu jménu jen tolik, já jsem jeho nositelem, mé skutky a můj život jsou s ním spojeny jen matričně. Jsem potomkem "zakázaného politika ze zakázané strany, který v zakázanéém období dělal zakázanou politiku."

Naše věc umřela v roce 1945, její nositelé byli rozprášeni, nastqavovat to po padesáti letech je nesmysl. Není s kým, protože z většiny straníků je popel nebo zašlá stránka dobových novin.

My jsme nesli vinu, je tedy na vás, postbolševicích, hrát tu svojí hru až do smutného konce.

Žádný republikán už pro tuto zemi nic neudělá, protože za to příliš zaplatil. Nehodlám trávit život ani v Dachau, jako odměnu za Benešův Mnichov, ani na uranu, jako "kolaborant, který trávil leta okupace v říši, jak pak napsali do rozsudku komouši.
A lidi vašeho druhu mu pak říkali: "Ty se divíš, ty blbče? Měl držet hubu a krok, jako my."

Kdepak, TGM, první republika, vše to, co jí stvořilo a postavilo je pryč i se stoletím, které ji zrodilo i zavraždilo - nejdříve duševně, pak fyzicky.
Teď jde o to, ukončit to století i u vás, protože do tohoto věku patříte stejně málo jako my.
24. 07. 2008 | 15:46

Pocestny napsal(a):

P.S. Je důležité to, co jest řečeno, nebo to musí být vždy podepřeno tím, kdo to říká?

To jste toho moc nepochopil.
24. 07. 2008 | 15:53

max napsal(a):

to ika
trochu budu s vámi (a rád)polemizovat:
1)Lugovoj skutečně britskou kriminální policií a příslušnými orgány obviněn byl, poté byla odeslána do Ruska žádost o vydání na základě obvinění a uvedení konkrétního důkazního materiálu. Rusko reagovalo tak,jak je známo.
2) Berezovskij se stal nepřítelem Putina proto,že se proti němu postavil politicky a ovládal některá Kremlu nepříjemná média (tuším hlavně NTV),která později skončila pod vlivem Kremlu.
3) Chodorkovskij byl jiný případ. Zde byly i motivy ekonomické,ale prvotním motivem byla opět politika. M.CH. se postavil proti Putinovi politicky,chtěl kandidovat,poté teprve došlo k jeho obvinění a odsouzení. R.Abramovič byl chytřejší a s Putinem se spojil (přitom zároveň docházal dohodnout i výhodný obchod s Chodorkovským a převzít část jeho impéria,než ho zavřeli),dnes má klid za cenu určitých investicí na Čukotce (i když se již místa gubernátora vzdal,po zvolení Medveděva,což podporuje teorii vzájemného obchodu s Putinem) a podpory sportu v Rusku (fotbal-CSKA Moskva a reprezentace,hokej-Omsk a část moskevských klubů).
3) Putin není dle mého názoru ani car z Mordoru ani úředník. Putin je totální (expresivně řečeno) pragmatik,sledující zájmy své a Ruska též (to je mu nutno přiznat,na rozdíl od některých jiných pouze "osobních" pragmatiků typu našeho malého Grosse).

Máte pravdu v tom,že naše a západní média si obecně vytvořila na Rusko určitou šablonu,dle které píší a která je mnohde mimo realitu.

P.S.: Osobně mám velmi rád ruské spisovatele (i když jejich čtení je někdy depresivní) nádherným jazykem popisující tzv. ruského člověka (Zoščenko a jeho povídky,Šukšin vč.jeho fantastických filmů-nechápu,že je ČT nevysílá,Bulgakov,Kazan,Pasternak,atd.),většina z nich měla za bolševismu velmi pohnutý život,který se nutně v jejich psaní odrážel,ale i tak si dokázali udržet nadhled a někdy i černý humor.
Koho opravdu nemusím,je tzv. ruská věrchuška tvořená částí (nikoli všemi) špiček armády, byznysu (nejbohatší Rusové jsou z 99% vlastníky těžařského průmyslu nerostných surovin,kteří se dostali vesměs k majetku velmi rychle a podezřele v rámci tzv.kuponové privatizace za Jelcina) a politiky, a která si zřejmě stále (a stále více) myslí,že mohou znovu začít organizovat dění v jiných zemích,k čemuž používají různé přímé (ropa,plyn,vývoz zbraní a agregátů) i nepřímé (ovlivňování tamních politiků a médií různými způsoby) nátlakové prostředky.
Doufám jen,že nás (aspoň většinu) už historické zkušenosti poučily.
Mějte se a zdravím.
24. 07. 2008 | 15:58

Pepa Řepa napsal(a):

Navrhuji přijmout ke kodexu diskutujících tzv. Tydlitáto-Kostlánův dodatek.

1.Přístup k diskusi je přísně anonymní, ovšem pouze po sdělení jména osoby a všech příbuzných až do třetího kolena, bydliště, rodných čísel, daňových přiznání, politické příslušnosti, čísla bot, krevních skupin a u žen i obézních mužů čísla podprsenky.

2.Je dovoleno urážet kohokoliv, kromě multi-kulti aktivistů, světlonošů pravdy a osob akademicky vzdělaných, které se zasloužily o rozvoj vědy či myšlenek socialismu s lidskou tváří.

3.Nelze dehonestovat socialisty, Fidela Castra, Huga Chaveze, Vladimíra Iljiče, Josefa Vissarionoviče a všechny jejich následovníky.Dále vyznavače pěticípé rudé hvězdy a tureckého půlměsíce.Tyto symboly nechť jsou posvátné, jako krávy v Indii.

4. Naopak za dehonestaci Američanů a neoconů zvlášť, či vyznavačů hvězdy šesticípé, nechť jsou udělovány kladné body.Potomkovi každé osoby, která dosáhne sta bodů, nechť je umožńeno studium na katedře multi-kulti VÚML, který bude za tímto účelem obnoven.

5.Do diskuze lze kdykoliv svobodně vstoupit, ovšem pouze za předpokladu, že diskutující bude s názorem blogaře obdivně souhlasit. Každý příspěvek nutno bezpodmínečně začínat obdivnými slovy Also Sprach......

6. Každý má právo zcela svobodně a anonymně diskutovat, ale autor bloggu má povinnost při prvním nesouhlasném příspěvku debatu zrušit.

7. Používání pokleslých prostředků jako humoru, ironie či sarkasmu nechť je důvodem k zařazení do převýchovných kurzů, kde viníka humor brzy přejde.

8.Radar v Brdech, nechť není používán ke sledování raket, ale k monitoringu svobodné, nikým nerušené a opravdu, ale opravdu zcela anonymní internetové diskuze. Velitelem radaru nechť je jmenován plk. Satamáš.

Vzhledem k nedostatku času prosím bratry ve zbrani, zvláště nadkolegu skeptického a kapitána buldatru, aby laskavě kodex dopracovali.

S heslem: Svobodný internet si rozvracet nedáme. P.Ř.
24. 07. 2008 | 16:37

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pocestny:

Skutecne si myslite, ze psat anonymne je cestnejsi nez "nest svoji kuzi na trh" pod svym skutecnym jmenem?

Clovek se pak treba muze domnivat, ze jste nejaky byvaly funkcionar SSM (jako treba pan senator Mejstrik), ktery si ted hoji sve spatne svedomi ultraradikalnim psanim, ale boji se podepsat...

Ale to byl samozrejme jen priklad - nejsnaze se neco takoveho vyvrati hrdym zvolanim - TO RIKAM JA A STOJIM SI ZA TIM! :-)

Ja si stejne myslim, ze v internetovych diskusich by se lide meli podepisovat a nepouzivat nicky. Mozna by pak vice vazili slova a chovali by se slusneji.
24. 07. 2008 | 16:48

Rejpal napsal(a):

Nahlédnutím do několikadenní debaty k článku pana prof. Hořejšího o možném nebezpečí z Ruska musí být zřejmé, že některé uzavřené psychiatrické kliniky pouštějí své agresivní pacienty k debatám na internetu. Možná, že tato terapie má úspěch a zdravotní stav těchto pacientů se po vylíčení pociťovaných traumat zlepší a snad se i znormalizuje.

Po případném propuštění z uzavřených psychiatrických oddělení by však tito pacienti měli zůstat pod trvalým odborným dohledem, kdyby jejich verbální agresivita přerostla do nebezpečnějších forem.
24. 07. 2008 | 17:06

Pocestny napsal(a):

Nebojte, to taky přijde, svoboda jest prchavou záležitostí.
Co je čestné? Myslet si dopředu o někom to nejhorší? Klidně si myslete, že jsem Jáchymovský bachař, mně je to jedno.

Víte, co je nejlepší věcí na internetu? To, že se dozvíte, co si každý myslí bez obalu, autocenzura nefunguje. Ono totiž není důležité se dozvědět, kdo je komunista, kdo nacista, kdo je pískípr a kdo je antisemita. To důležité, jejich prostá abundance v populaci se projeví až zde. Bez cenzury, bez autocenzury se tu dozvídáme, co si lidé myslí (tedy co z nich leze, když tvrdí, že přemýšlejí). Jména jsou pouze přítěží, protože možnost se tu vyřvat se svých schíz a psychoz dostanou i ti, kdo by na veřejnosti ani nehekli.

Pseudonym používali TGM, Beneš, používá ho dnes kdekdo, protože internet je prostě takový.

Ale nic vám nebrání ho předělat k obrazu svému - jako vše ostatní.

Na tom, co jsem napsal, není nic osobního, vaše jméno lze lehce substituovat jménem Pehe atd., proto přestanem hrát osobní rovinu. Vy tu provokujete, adresnou blasfémií na jisté lidi si tu vytváříte své forum, je to vaše věc. Já pouze odpovídám na vaše smyšlenky bez nich nemám potřebu tu prázdně žvanit o hodnotách, které vy i mnozí v glosáři rovnou smetou ze stolu. Promýšlejte svá slova lépe, Pocestný si půjde po svých a nechá vás být tím, čím chcete být vy, bute tím, kým chce zase pro změnu být on.
24. 07. 2008 | 17:15

Boleslav Dolejsi napsal(a):

Pocestny:

Ano, ja myslim, ze uplne nejlepsi by bylo, aby vsichni - politikove, novinari, umelci, urednici, proste kazdy verejne cinny, vystupoval pouze anonymne.
Pak by zcela odpadla autocenzura, vsichni by se vyrvali ze svych psychoz a konecne by se navratila Aurea Prima...
24. 07. 2008 | 17:23

wbgarden napsal(a):

ano jsem pro co nejlepší vztahy s ruskem, potažmo kýmkoliv, ale budu neustále opakovat, že američani tady měli být od pětačtyřicátého a ušetřili bychom si pár desítek let front na banány a hajzlpapír. Tam kde stojí rozkročený americký mariňák, tam se hordám těžko leze. Rusům, němcům a spol by snad definitvně odešla na nás chuť.
Pro krasoduchy - ideální to samozřejmě není.....
http://www.rezek.biz/skl.htm
24. 07. 2008 | 17:43

ika napsal(a):

to max
1) Tak tedy šlo o obvinění (můj mínus). Na závěru ale pořád trvám: presumci neviny. Nebo aspoň neutrální vztah.

2)3) Tady právě dost záleží na výkladu událostí, tj. jakou váhu přikládat třeba politickým a ekonomickým motivům. Tatáž fakta se dají velmi snadno uplést i do jiného příběhu. Vpodstatě jde o to, jakému vysvětlení byl člověk už od začátku spíš ochoten uvěřit.

Ohledně Abramoviče - ano, tak nějak. Má hlavně za Čukotku velký plus u ruského publika. Mimochodem, v Londýně nedávno začal soud na základě žaloby, kterou B. podal na A., třeba se zas dozvíme něco zajímavého.

P.S. Nedávno jsem četla odpověď filosofa I.Čubajse na dva články z polského tisku, mj. tam říkal, že spisovatelé (Dostojevskij a další) se vždy zaměřovali cíleně na patologické jevy ve společnosti;)
Myslím, že nám chybí i v kultuře vyvážený a ucelený pohled. Prostě tím nežijeme...
V Rusku za klíč k vysvětlení mnohých jevů považují např. satiru "12 židlí" od Ilfa a Petrova.
Za žijícího skoro-proroka je tam považován muzikant a básník B. Grebenshikov. A před ním Vysockij a Okudžava.
Mě chybí v rádiu písničky vůbec z jiných kultur, nejen z Ruska. Pomáhá trochu youtube (nedávný úlovek tam, který mohu doporučit: "Beloe solntse").
Taky se mějte.
24. 07. 2008 | 17:48

Pocestny napsal(a):

Poslední, co chci napsat, je to, že se mnou rozhodně necloumá taková zloba a nenávist, jaká cloumala s těmi, kterým tu už skoro sto let čelíme.

Položte to na závisti a nenávisti a nemůžete prohrát, prohlásil mudrc CSSD, pan Sznapka v Těšíně. Paroubek a spol. Tamáš a spol. Hořejší, Pehe a spol. se tím úspěšně řídí.

Tak bachc na soudy, jsem ledově klidný, tohle téma to vyžaduje. Hysterii a povykování nechám rád vám, ona jest klasikou jako Jirásek. Češi Proti Všem....
24. 07. 2008 | 17:52

Karel Mueller napsal(a):

Pane Pocestný,
udělám vyjímku, i když jsem ohlásil konec diskuze. Ale závěr diskuze na tomto blogu je poněkud netriviální, jak jsme s oblibou říkávali o matematických důkazech.

Nebudu znovu komentovat formu a obsah Vašich příspěvků. Nebudu pitvat některé kruté pravdy, polopravdy, ale i vyslovené lži, které udáváte. Nebudu analyzovat Vaši neschopnost vidět věci v souvislostech.

Ne ... pouze se omezím na celkové Vaše zhodnocení.

Pláčete nad mrtvolou ... správně. Váš svět zde zahynul v roce 45, jak píšete. Ale vůbec si neuvědomujete, nebo si nechcete a nemůže nikdy připustit, že tou mrtvolou je celý Váš svět, který jste si vysnil.
24. 07. 2008 | 21:29

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Muellere,

to si opravdu nemůžete odpustit to osobní hodnocení?Nedělal jste za bolševika kádrováka?
Je to zajímavé jsme dva a každý máme jiný názor na jednu a tu samou triviální záležitost.Rád hovoříte o exaktnosti v posuzování.Proč se tím neřídíte i v případech odporujícím Vašim názorům?

Ivan.
24. 07. 2008 | 22:07

Skogen napsal(a):

Historie se opakuje. Ne doslova, ale v principech zcela nepochybně. Na počátku Karibské krize Kennedy nevěřil, že by Sověti mohli na Kubu umístit nosiče s jadernými hlavicemi, řekl prý, že by to byla podobná nehoráznost, jakoby Američané umístili rakety do Turecka. Vzápětí byl tehdy upozorněn, že ale Američané už rakety v Turecku mají... Sověti tehdy svoje nosiče stáhli výměnou za to, že Američané stáhnou své nosiče z Turecka. Studená válka byla v plných obrátkách.

Dnes jsou USA opět za humny. Rusko s insatlací vojenských zařízení USA v Evropě nesouhlasí, Američané už zde ovšem radar téměř mají. Rusové tedy zaujali stanovisko, že by měli zájem na Kubu umístit základnu svých strategických bombardérů. Bezpochyby se někdo v Bílém domě chytí za hlavu, že je to nehoráznost, jakoby USA zakládaly vojenskou základnu třeba v České republice...

Nyní jde o to, zda obě země tak jako tenkrát zachovají pevné nervy, anebo někdo zmáčkně příslovečné červené tlačítko. Těch rozkurážených a z neúspěchů vystresovaných za oceánem se nyní obávám víc. Proč? Nedávno si Rusové posteskli, že ani za studené války nebyly vztahy mezi CCCP a USA tak špatné jako nyní, to je symptom. Příčinou je to, že zatímco Rusko na tom špatně už bylo a zvládly to, USA na tom pravděpodobně už nikdy nebudou lépe než nyní. V kontextu s ekonomikou a se vzestupem a perspektivou Číny rozhodně ne, zvládnou to? Rusko se mělo totálně rozložit, přijít o Sibiř bohatou na nerostné zdroje, která měla následovat osud Aljašky. V horším případě by územní nároky vznesla Čína. Nestalo se tak. Rusko je v pevných rukou, makroekonomicky prosperuje, má know-how i suroviny, o což jeví zájem Čína. Třeba Rusko svou ropu a zemní plyn přesměruje tam, kde to bude jeho zájmům lépe vyhovovat, není důvod, proč by nemohlo, Čína prostředky má a bude hladová. Nyní jde o to, zda se Američané dokáží smířit s ústupem ze scény, žádná říše nevydžela věčně.
24. 07. 2008 | 22:21

Karel Mueller napsal(a):

Pane Hochmann,
myslíte, že muž jako já se hodí na kádrováka nezávisle na tom, o jaký režim jde? Když si to myslíte, tak budiž.
Znáte mě nějaký pátek, tak víte, že zásadně lidi nehodnotím, pouze se vyjadřuji k jejim názorům. Nálepku známého levičáka jste mi dal Vy. Budiž.
Já pouze konstatuji, že pan Pocesný žije v imaginárním světě, nic víc. Dokonce - na rozdíl od jiných, jejichž názory jsem často podrobil dost ostré kritice či analýze - s ním dokonce ani nepolemizuji. Snad se neurazíte, když Vám řeknu, že mi to za to nestojí.
Téměř ke každému odstavci by jste ostatně našel mé stanoviska v jiných debatách.
24. 07. 2008 | 22:25

Karel Mueller napsal(a):

Skogen:
Velmi zajímavé čtení ...
V odpovědi profesorovi jsem napsal, že "ti šílení mongoloidní barbaři z východu" věděli, že jdou do totálního srabu, kde jim hrozí vše, co říkáte, stále však měli nepřebitelnou kartu, k likvidaci planety stačilo pár rozkazů ...
Nic víc jsem neřekl.
24. 07. 2008 | 22:33

novocián napsal(a):

To Všichni
Že se vůbec s tím Pocestným a Hochmanem zabýváte.Vždyť to jsou primitivové, kteří se neumějí vyjádřit jinak než nadávkami, nebo šroubovaným stylem c.k. oficiála z roku 1850.Považuji to za spam.Už se jim jen směju a kdyby mi to stálo za to, jejich některé výrazy si stáhnu jako perličky českého jazyka.Spodina.
Dobrou noc !
24. 07. 2008 | 23:00

Skogen napsal(a):

Přiznám se, pane Muellere, že jsem do této debaty vpadl jaksi bez zaklepání, teprve se začtu.

Ano, to eso bylo stále v rukávu, já se ovšem téměř až divím, že v kontextu všeobecného úpadku v rukávu také zůstalo.. Zůstalo-li tenkrát, je to pro mne určitá záruka, že nebude vytaženo z malicherných důvodů, dokonce ani kvůli nacionalismu, anebo plnému korytu. Možná přeháním.

Jinak, velmi mne těší, že se zde v diskusích mohu setkávat s Vašimi úvahami, spolu s vlkem jste zárukami, že se jde do černého. Takový pan editor se také nečte nejhůře, ale přece jen dávám přednost realismu..
24. 07. 2008 | 23:00

Karel Mueller napsal(a):

Skogen:
Děkuji.
Víte, v jednom z minulých příspěvků jsem napsal, že svět byl relativně snesitelný, protože biplarita nastavila mantinely, které ani jedna strana nemohla či nechtěla překročit. Ani Husákovi se nechtělo (i v době nejtvrdší normalizace) do politických procesů 50. let.
Dnešsuž nejde o lepší příští a zářné zítřky našich vnuků. Jde o barely nafty, uranové doly, výkazy v modrých číslech ... A tuším, že partie o ne bude natolik krutá a nelítostná, že v minulosti byla studená válka jen takové poštěkávání.
V těch Vašich pochybnostech máte pravdu. Příští svět bude mltipolární a příští rovnováha se teprve formuje. Pokud to dopadne dobře - což nemusí - tak je to pro nás jediná možnost záchrany. Protože monopolární svět by skončil vždy stejně a zcela nezávisle na tom, kdo by se stal vládcem, platnost výroku lorda Actona je universální.
Pokud to ovšem dopadne dobře ... ti dva giganti v minulosti by si příliš neubížili. Dnes si tím pro budoucnost vůbec nejsem jist. A bohužel je asi příliš mnoho vlivných lidí zastávajících myšlenku, že Rusko nebude moci svět zničit ... ani když bude zahnáno do kouta.
25. 07. 2008 | 00:14

Imhotep napsal(a):

pro pocestného:

Cituji: "Američané jsou naši bývalí, statečnější spouevropané, kteří než živořit v těch vašich osvícených režimech, radši vzali batoh a někde znovu začali od nuly."

Zapomněl jste ale dodat, že při tom "začínání" provedli genocidu na původním obyvatelstvu v obrovském měřítku. Vyhlazeny byly velmi vyspělé, bohužel ne technicky, civilizace. Zároveň s tím provedli neméně rozsáhlé a brutální deportace černošského obyvatelstva. Dále se tito naši statečnější spoluevropané proslavili čarodějnickými procesy, jejichž iracionalita byla bezbřehá.

Máte bohužel velice selektivní historickou paměť, která Vám brání v hlubším poznání a především porozumění člověku s jiným názorem. Ať Vaše kroky, milý pocestný, vedou kamkoli, doufám, že jednou potkáte i lidství a toleranci. Požehnanou cestu.
25. 07. 2008 | 13:08

Skogen napsal(a):

Jsem znechucen z toho, že po desetiletích pozvolného sbližování a ideje funkce OSN jako nezávislého mediátora, se mocnosti obracejí zpět k metodám imperialismu. Pro ostatní v souladu s poznámkou pana Muellera podotýkám, že je mi úplně jedno, zda se jedná o USA anebo současné tržní Rusko a v budoucnu Čínu - kdyby snad někdo hodlal reagovat podle starých šablon.

Mezinárodní úmluvy jsou přinejmenším relativizovány, suverénní státy jsou bez ohledu na ně porcovány v úzkém zájmu velmocí, odstupuje se od smluv o nešíření zbraní, když to pro ilustraci doženu k extrému, skoro bych čekal, že kvůli volným rukám v boji s terorismem bude zpochybněn i smysl Ženevské konvence... Jak do tohoto konceptu velmocenských bojů o zdroje zapadá někdejší úloha OSN, to je nasnadě. Osobně doufám v rychlou opětovnou multipolarizaci světové politiky, protože svět ovládaný jediným mocným státem by se řídil jednoduchou rovnicí - rozloha světa, v němž panují demokratické podmínky (přičemž i schopnost respektovat jiné zvyky je výrazem demokracie) je přímo úměrná schopnosti monopolizované velmoci zajistit si pro sebe blahobyt. V situaci omezených a omezenějších zdrojů to vůbec není optimistické, ústup demokracie je nevyhnutelný. Leda bychom se uskromnili všichni, k čemuž je geopolitická multipolarita opravdu zcela nezbytná.

Rusko je tlačeno do kouta mimojiné i mediální masáží, podle které je Rusko zaostalou zemí bez morálního práva reakce. Veřejnost pak vnímá omezování jeho operativního prostoru jako oprávněné a ...samozřejmé. Marginalizace reálné důležitosti Ruska může vést k demonstraci síly, v politickém smyslu k demonstraci zcela nezbytné. Netvrdím, že máme Rusko milovat, respektovat bychom ho však měli.
25. 07. 2008 | 13:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem urážlivý příspěvek, který byl v rozporu s Kodexem diskutujích.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 07. 2008 | 17:02

TR napsal(a):

To Skogen …. mocnosti obracejí zpět k metodám imperialismu….se jedná o USA anebo současné tržní Rusko a v budoucnu Čínu …. Netvrdím, že máme Rusko milovat, respektovat bychom ho však měli.

Mozna, ze by stalo za rozvedeni jakou konkretni podobu by podle Vas mel mit ten respekt České republiky vuci imperiálnímu Rusku.
25. 07. 2008 | 17:34

TR napsal(a):

To novocián …primitivové, kteří se neumějí vyjádřit jinak než nadávkami, … spodina….

Jakou znamku si vystavite Vy sam?
25. 07. 2008 | 18:05

Tupelo napsal(a):

TR: chapu ze tezko pro Novociana hodnotit sam sebe, ale vzhledem k jeho prvnimu prispevku (z 19.07.2008 22:37:35) i nasledujicich bych ho hodnotil znamkou jedna, podle me prinesl zajimavy pohled na vec. Pridal bych hvezdicku za jeho posledni prispevek (z 24.07.2008 23:00:38
), myslim ze neni zdaleka s nazorem tam uvedenym sam. :)

Pane Stejskale, nejak blbne vkladani prispevku :), kdyz jsem chtel vlozit prispevek, chybela cela recaptcha a prispevek nemohl bych tudiz vlozen (protoze kontrola po me stale chtela vlozit slova, ktere byly ovsem neviditelne). Kdyz jsem pouzil jinou IP, prispevek vlozit jde. Snad jde jen o nedopatreni :)
25. 07. 2008 | 19:46

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Tupelo,

můžete mi prosím poslat na mejl Vaši IP adresu. Podívám se, je-li problém u nás. Děkuji.

Libor Stejskal
25. 07. 2008 | 21:46

Tupelo napsal(a):

Dobry vecer pane Stejskale,

zaslal jsem Vam email s blizsim popisem. Dekuji Vam za ochotu a zdravim Vas.
25. 07. 2008 | 22:08

Skogen napsal(a):

TR:

Citoval jste toho víc, ale ptáte se jen po jednom, takže.. Z našeho pohledu by stačilo uvědomit si nevyhnutelnost symetrie. Jestliže USA posouvají sféru svého vojenského vlivu směrem k Rusku, je pošetilé se domnívat, že by se Rusové měli symetrie vzdát. Tedy je logické, že provedou opatření, která dorovnají rovnováhu. Oni to jednoduše mohou udělat a není možné předpokládat, že tak neučiní, ani nad tím kroutit hlavou. Další věcí je naše závislost na Rusku. Až na Moravě navrtáme ložisko, které pokryje naši spotřebu zemního plynu na nějaké to desetiletí, anebo až nám Američané budou z letadel shazovat lahve se zemním plynem, budeme moci nad Ruskem ohrnovat nos. Do té doby se jedná o dost bláznivý přístup. Kdokoliv včetně Římana samozřejmě může za 40% poklesem dodávky ropy den po podpisu smlouvy o radaru chápat jako normální fluktuaci, technické potíže, anebo výhodnější odprodej do Turecka. Proč ne. Ministerstvo průmyslu a obchodu ani ruská strana přirozeně nebudou tvrdit nic jiného, to je jazyk diplomacie. Nicméně zde je zcela nezbytné číst mezi řádky. S ropou si s jistými obtížemi díky druhému ropovodu a hmotným rezervám poradíme, ačkoliv kdoví, pokud by Rusové usoudili, že by kvůli respektu bylo dobré na kvartál podusit půlku Evropy, či rovnou změnit dodávky směr Čína a Indie. Se zemním plynem však nehneme. A to v situaci, kdy se namísto využití jádra uvažuje o výstavbě plynových (!) elektráren.

Ať to bereme zleva nebo zprava, Rusko je třeba brát vážně a pouze jednodušší osobnost může tvrdit opak.
26. 07. 2008 | 17:19

Skogen napsal(a):

TR:

..Abych odpověděl přesně.. Ačkoliv nejlepší přítel by po vás neměl chtít službu, jejíž splnění pro vás znamená značné nepříjemnosti, může se stát, že i jemu někdy musíte říct "ne". V případě radaru bychom Američanům říct "ne" měli. Jsme to my, kdo by se aktivně podílel na porušení symetrie a Rusům to velmi vadí. My Rusy potřebujeme. Potřebujeme je kvůli své surovinové nesoběstačnosti (ropa, zemní plyn, uran..), ale zejména je potřebujeme pro zachování rovnováhy ve světě. Rusy i Američany.
26. 07. 2008 | 17:33

Vladimír napsal(a):

Bolševik promluvil (napsal).
31. 08. 2008 | 00:22

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:49

GIBBSKari34 napsal(a):

freelance writer
27. 03. 2011 | 23:34

WilkinsHerminia27 napsal(a):

freelance writer
15. 06. 2011 | 10:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy