Rusko – potenciální nebezpečí nebo příští spojenec?

18. 07. 2008 | 20:57
Přečteno 24875 krát
V českých sdělovacích prostředcích se v poslední době stále častěji objevují úvahy o tom, jaký by měl být náš vztah k Rusku.
Nejčastěji se dočítáme, že Rusko představuje potenciální hrozbu, že s ním máme špatné historické zkušenosti a že bychom si na něj tudíž měli dát pozor.
Slýcháme i to, že Rusko patří do úplně jiného kulturního okruhu neslučitelného s naším evropským, že je to země silně nedemokratická, tradičně imperialistická a agresivní.


Pro moji generaci je samozřejmě velmi důležitá historická zkušenost – Sovětský svaz sice podstatným způsobem přispěl k porážce nacistického Německa, ale pak způsobil, že u nás zavládl na 40 let zprvu tvrdě totalitní, později poněkud mírnější, avšak stále velmi nedemokratický, utlačovatelský a ekonomicky neefektivní režim. Těžkým traumatem byl vojenský zásah v srpnu 1968, který zadusil několik měsíců svobody v době „Pražského jara“.
Pro mnoho lidí z mé generace je tedy Rusko a Rusové podobným problémem, jako pro generaci mých rodičů bylo Německo a Němci.

Jsem však hluboce přesvědčen, že politika založená na předpokladu, že Ruska se máme obávat a že je to potenciální vojenský protivník je naprosto nesprávná a těžce poškozuje nejen české, ale i evropské zájmy.
Dnešní strašení Ruskem mi připomíná doby z mého dětství a mládí, kdy jsme neustále slyšeli o akutním nebezpečí ze strany západoněmeckých militaristů a revanšistů.
Jsem rád, že např. náš pan prezident (k jehož mnoha jiným názorům je možno, resp. třeba, mít značné výhrady) je výrazným zastáncem přátelských vztahů s Ruskem; je škoda, že v tomto směru neovlivňuje více některé jiné naše politiky.

Myslím, že dnešní Rusko má sice spoustu problémů - rozhodně bych neměnil náš nedokonalý politický systém za jejich ještě nedokonalejší, ale zcela zásadní je, že už to dávno není ona nebezpečná velmoc s totalitní ideologií a světovládnými ambicemi.

Vadí mi, že se i dnes zcela běžně používá pohrdlivé a nenávistné označení „rusáci“ – to jsme používali v dobách komunistického režimu, kdy jsme k tomu měli důvody, ale dnes to pokládám za nepřijatelné; představte si, že by někdo použil veřejně a s gustem podle stejného vzoru utvořené označení pro Židy...

Rusové si od roku 1917 hodně vytrpěli – ti, kdo jim vládli, určitě mnohem více ublížili svému vlastnímu národu než těm ostatním, které se octly v jejich sféře vlivu.
To, že Rusové (i ostatní národy bývalého SSSR) dokázali poměrně v klidu zvládnout totální změnu ekonomického a politického systému, která jim přinesla spoustu problémů a ponížení, včetně ztráty obrovských území, mě skoro naplňuje úžasem.
Nikdy bych býval nevěřil, že k něčemu takovému dojde – v komunistických dobách jsem si vždy říkal, že taková hypotetická změna (po které jsme samozřejmě toužili) by musela být provázena krvavou občanskou válkou, možná dokonce světovou atomovou válkou, kterou by rozpoutali ti, kteří by ztráceli svoji moc i ideologickou oporu.
To, že k žádné takové apokalypse nedošlo, jistě svědčí o celkem mírumilovné povaze tohoto národa, o tom, že rozhodující ruští a sovětští politikové byli schopni realisticky zhodnotit situaci, že mezi nimi už nebyli ke všemu odhodlaní fanatici.
Pozoruhodné je i to, že k žádným sociálním bouřím nedošlo ani v poměrně chaotickém období za vlády Borise Jelcina, kdy nebyly celé měsíce vypláceny mzdy, lidé přišli o úspory a zhroutil se systém sociálního zabezpečení.
Velice tehdy utrpěla i ruská věda (a trpí vlastně dodneška) – většina těch opravdu dobrých vědců musela z existenčních důvodů emigrovat a mnoho z nich udělalo „díru do světa“ v USA.
Vůbec se nedivím, že Rusové oceňují, že Vladimír Putin „udělal pořádek“ (zdá se, že se to začíná lepšit i s financováním ruských vědců), a nechápu neustálou démonizaci tohoto šikovného politika některými našimi novináři.

Je velmi smutné, že možná spousta lidí už ani neví, kdo je Michail Gorbačov. Věřím, že přijde čas, kdy tomuto člověku budeme stavět pomníky a děkovat mu za vše, co pro svět udělal... Nic na tom nemění ani to, že většina Rusů ho dnes vůbec nemá ráda, protože si myslí, že to provedl špatně – mně a desítkám milionů jiných lidí zásadně pozitivně změnil život; jsem mu za to nesmírně vděčný.

Řeči o tom, že Rusko je jaksi kulturně zcela nesourodé s Evropou, jsou podle mého názoru zcela mylné. Rusko má dlouhou křesťanskou tradici (sice pravoslavnou – ale vadí to snad někomu v případě Řecka nebo Rumunska?), jeho přínos k evropské a světové kultuře a vědě je obrovský (každý asi může okamžitě vysypat desítky jmen slavných Rusů), jeho zásluhy o porážku nacistického Německa naprosto zásadní pro osud většiny evropských národů.

Právě tak si rozhodně nemyslím, že Rusko je nějaký agresivní imperialistický stát. Jistě takovým byl za sovětských časů. Jistě je pravda i to, že carské Rusko po staletí expandovalo a ovládlo obrovská území hlavně na Sibiři. Ale přesně totéž přece udělaly v 19. století např. USA!
Místo dlouhých řečí stačí srovnat nynější vojenský rozpočet Ruska a USA, nebo počet zahraničních vojenských základen a vojáků na nich...
Je zcela přirozené, že taková velmoc hájí své zájmy, že dbá na to, aby někdo nebudoval blízko jeho hranic vojenská zařízení, která by ho mohla ohrožovat, snaží se, aby v jeho sousedství nebyly otevřeně nepřátelské státy. Těžko očekávat, že takový stát bude bez povšimnutí ignorovat různé „naschvály“ a provokace, které mu mají ukázat, že na jeho názorech a zájmech nezáleží.
Jak by se asi chovaly USA, kdyby Rusko udržovalo a budovalo na Kubě, ve Venezuele, v Mexiku a v Kanadě desítky vojenských základen s desetitisíci vojáků?
Rozhodně si nemyslím, že by Rusko plánovalo znova obsadit státy, které mělo ve své mocenské sféře před rokem 1989; považuji to za hloupost a „výrobu umělého nepřítele“, kterého potřebují ti, kteří žijí z těch enormních vojenských rozpočtů.

Asi je potřeba říci si otevřeně i to, jak dalece jsou či nejsou Rusové zodpovědni za to, co se u nás dělo v těch 40 letech komunistického režimu. Naprosto největší díl viny leží nepochybně na našich vlastních komunistech. Samozřejmě, že ti by se asi tak snadno nedrželi u moci, kdyby necítili v zádech stálou oporu SSSR. Sovětští poradci určitě nesou velkou zodpovědnost za rozpoutání teroru v 50. letech. Ale musíme si přiznat, že na rozdíl od mnohých jiných okupací, byla ta sovětská po roce 1968 trochu jiná – nevládl tady přímo nějaký „říšský protektor“, sovětští vojáci nestříleli (kromě několika srpnových dnů v roce 1968) po československých občanech. Na téměř všechno prostě bohatě stačili naši vlastní domácí utlačovatelé.

Jsem přesvědčen, že Západ by se měl maximálně snažit o co nejlepší vztahy s Ruskem, o co největší hospodářskou i politickou integraci Ruska do Evropy.
Pokud zcela vážně mluvíme o přijetí Turecka do EU, bylo by Rusko z hlediska kulturního a historického jistě ještě mnohem logičtějším kandidátem (pokud by o to ovšem stálo...). Je nadějné, že např. Německo a Francie se jasně snaží o velmi dobré vztahy s Ruskem. Doufejme, že si z toho vezmou příklad i ostatní evropské země a že v budoucnu se stane Rusko i pro nás stejným přátelským partnerem, jakým jsou dnes Německo, Francie či Holandsko. A doufám, že vlajka EU jednou zavlaje i nad Moskvou a Vladivostokem. Určitě to bude vzájemně prospěšné ekonomicky, odstraní to zbytečné vojenské výdaje, a pomůže to i zlepšit demokratické poměry v Rusku.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

MaricelaCobb18 napsal(a):

freelance writer
11. 07. 2011 | 06:20

NOELLE21Horne napsal(a):

freelance writer
11. 07. 2011 | 16:40

Fyrcted napsal(a):

cialis generic name pictures
- [url=http://genericcialis-usa.com/#eblog.aktualne.centrum.cz]generic cialis
[/url] cialis 20mg canada no new posts
http://genericcialis-usa.com/#99598 canadian pharmacy cialis professional faq
18. 03. 2013 | 21:33

Luacver napsal(a):

viagra 5mg the team
<a href=http://genericviagra-usa.com/#lblog.aktualne.centrum.cz>generic viagra
</a> viagra and alcohol interaction login
http://genericviagra-usa.com/#67032 - generic viagra
08. 04. 2013 | 11:46

Mayterl napsal(a):

cialis generic name most users ever online was
<a href=http://genericcialisus.com/#79455>generic cialis no prescription
</a> cialis tadalafil combination therapy
http://genericcialisus.com/#66528 - generic cialis
18. 04. 2013 | 18:01

Durlomix napsal(a):

I have enlarged penis 3 inches without any difficulties, such as surgery, penis extenders, vacuum probe and side effects.
- natural penis pills
--- <a href=http://penis-enlargementpills-xl.com/#tblog.aktualne.centrum.cz> herbal penis enlargement
</a> You may don’t put one's trust in me, guys, but I participate in quite add to my penis gauge without fashionable devices. I can truthfully phrase that penis enlargement pills NeoSizeXL is the safest custom to impart penis bigger naturally. These pills increases blood flow to the penis. After roughly two months of routine my penis increased by 2 inches. The thickness of my penis has also increased, which is also uncommonly pleased. So, guys, fundamental penis pills NeoSize is a bond that your penis disposition evolve into larger.
12. 05. 2013 | 18:09

Salberit napsal(a):

Once again, this depends on the alternative that you choose. In place of exemplification, penis enlargement surgery produces immediate results, as straight away as you put from the surgery. Penis enlargement supplements may coerce some more continually as the ingredients paucity to assemble up in the portion and start working. Ultimately, penis extenders lay one's hands on at least 6 months, but as the results that can be achieved with these devices are the most striking, they are obviously benefit committing heyday to. In rule to fully explain or steady analyse to forgive what it is that inspires and stimulates men to effort outside diverse penis enlargement techniques is an performance that would be missing years of scrutinize and study and the end results could without difficulty memo up a infrequent books. <a href=http://penis-enlargement-pillsxl.com/#5407> best penis enlargement pills
</a> The choicest place to mutate any purchases on your penis enlargement products and procedures is online. You hold the best flower and you travel the greatest deals online. The insight we are looking into these two special options as a remedy for penis enlargement is a rather simple one. Namely, we believe, and this is based on unbigoted and orderly details, that these two options are currently the most appealing and also the most useful that men suffer with if they - It is sound to say that penis enlargement is equal of the most talked hither issues in the delighted of supernumerary medical procedures. Namely, an eye to most men, getting a bigger penis is not something that is medically required and it is mostly an unforced handle that is meant to - Penis enlargement is in no way a modern concept. It seems that the proportions of the spear voice has been an issue ever since we evolved and it is in actuality something that can be understood. It is utterly inductive to about that the size of the penis once decided
30. 05. 2013 | 19:48

Felzarin napsal(a):

aqcuisto viagra tadalafil italia
<a href=http://buyviagraonline-us.com>buy viagra online
</a> where to buy viagra
- buy viagra online
18. 06. 2013 | 16:09

http://www.cc-prg.com/include/70.php napsal(a):

Wow! At last I got a blog Václav Hořejší ? Rusko
26. 02. 2014 | 16:41

http://www.ccautoshop.com/rw_common/53.p napsal(a):

Hi there, I read your new stuff on a regular basis Václav Hořejší ? Rusko
27. 02. 2014 | 08:45

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy