ODS potřebuje pravicové kořeny!

28. 11. 2008 | 19:06
Přečteno 22007 krát
S velkým zájmem sleduji současnou diskusi mezi politiky ODS o tom, jak reagovat na nedávný volební neúspěch (který někteří malověrní pesimisté nazývají katastrofou či dokonce Armageddonem).

S velkými sympatiemi naslouchám těm, kteří říkají, že řešením je důsledný obrat k pravicové politice. Je jasné, že spousta důsledně pravicových voličů (kterých je Česku jak známo celkově více než 51%) byla tak znechucena kompromisní politikou ODS v současné koalici, že prostě k volbám nepřišli. Naproti tomu socky litující třicetikorunového poplatku (který by se dal smysluplněji využít k nákupu několika lahváčů) k volbám přišly, a výsledkem byl onen ostudný skandál – mapa Česka zcela oranžová, pouze s malým modrým puntíkem uprostřed.

Ale – jak již řečeno výše, nic není ztraceno. Doufejme, že na nadcházejícím kongresu ODS uspějí zastánci opravdové, důsledné, nekompromisní pravicové politiky. Aby k volbám přilákala ony masy znechucených pravicových voličů, měla by podle mého názoru akcentovat a důsledně prosazovat zejména následující body:

1) Směšně nízké Julínkovy regulační poplatky by se měly zvýšit nejméně na 90 Kč – pak by teprve pořádně plnily svoji regulační funkci; simulanti by si rozmysleli nějaké marodění a nudící se důchodci podstatně omezili své společenské návštěvy lékařů.

2) Konečně by se měla realizovat myšlenka skutečně rovné daně z příjmu fyzických osob. Ta samozřejmě nemůže být dána rovným procentem z příjmu – co je to za rovnost, když nějaký nekvalifikovaný manuální pracovník zaplatí za rok jen pouhých 10.000, kdežto workaholický top manažer, bankéř nebo politik třeba i stokrát víc? Ano, měli bychom přejít ke spravedlivé dani z hlavy – vždyť pokud by každý občan zaplatil směšných 10.000 Kč ročně, státní pokladně by to přineslo 100 miliard korun! A kdybychom tuto částku zvedli na realistických 50.000, měli bychom hned polovinu současného notně přebujelého státního rozpočtu, který je smutným dědictvím rozhazovačných socialistů.
Ale i kdybychom byli nuceni zůstat u oné principiálně nespravedlivé procentně rovné daně, měli bychom ji co nejvíce snížit, protože je všeobecně známo (i když někteří levičáci tento paradox stále nechtějí pochopit), že čím nižší je taková daňová sazba, tím více se vybere!

3) Další lákavou důsledně pravicovou možností je úplné zrušení daně z příjmu. To by jistě nemuselo přinést žádné větší problémy, pokud by se současný neobyčejně zbytnělý státní rozpočet patřičně zeštíhlel a stát-opatrovník přestal neefektivně vodit občany za ručičku.
Pokud by přece jen nějaký daňový výpadek nastal, mohl by být snadno nahrazen potřebným zvýšením DPH a spotřebních daní – i to by bylo nesrovnatelně spravedlivější než současné trestání těch nejpracovitějších a nejúspěšnějších. Dalším vhodným zdrojem příjmu do zeštíhleného rozpočtu by mohlo být zvýšení počtu kasin a herních (lépe řečeno výherních) automatů, kterých je pořád ještě mnohem méně, než by být mohlo.

4) Samozřejmě důsledně privatizovat vše, co je jen možné (a možné je skoro vše!). Stát totiž, jak známo, prostě neumí být efektivní a pouze plýtvavě rozhazuje to, co násilím (neboť daně nejsou ničím jiným než legalizovanou loupeží) vybral od občanů. Policii by snadno mohly nahradit soukromé bezpečnostní agentury, které by provozovaly i vězení. Velký efekt na posílení osobní bezpečnosti občanů by určitě mělo uvolnění nesmyslně přísných předpisů regulujících držení střelných zbraní a podvazujících trh s tímto zbožím. Střelné zbraně (snad s výjimkou velkorážných automatických, případně obrněných pojízdných) by se měly stát široce dostupnými pro každého, tak jako je tomu např. v USA, Somálsku či Afghánistánu. Je jasné, že by dramaticky poklesl počet majetkových i násilných trestných činů, protože by zločinec věděl, že ho oběť může zastřelit.

5) Velký efekt by jistě mělo i svěření veškerých administrativních funkcí státu, veškerého školství i výzkumu soukromým subjektům. Však trh by si brzy roztřídil to, co opravdu potřebujeme, a co je jen marnotratná podpora různých samoúčelných úředníčků, učitelů trávících dlouhé měsíce nicneděláním o prázdninách, nebo tzv. badatelů počítajících nohy pavoukům a vymýšlejících absurdní teorie o globálním oteplování.

6) Rozhodně by se mělo totálně privatizovat zdravotnictví, včetně všech nemocnic, pokud možno do rukou úspěšných a osvědčených, pokud možno amerických, podnikatelů. Mělo by se rychle přejít výlučně na dobrovolné komerční zdravotní pojištění. Vždyť přece péče o zdraví a její rozsah je výsostným soukromým zájmem každého z nás, do kterého nemá stát co mluvit! Proč má být kdokoli nucen k nějakému povinnému příspěvku do polostátních pojišťoven? Ať se každý stará sám o sebe – aspoň pak bude více dbát na zdravou životosprávu! A ani situace, kdy by nedostatečně pojištěný člověk upadl do problému vyvolaného potřebou nějaké nákladné operace, by nemusela být fatální – snadno by se přece dala řešit solidární účastí příbuzných a známých, případně charitativními organizacemi a veřejnými sbírkami. Ano – je přece mnohem cennější, když lidé dávají na potřebné bližní dobrovolně, než když jsou k tomu brutálně nuceni státem!

7) V zapomenutí by neměla zapadnout ani pozoruhodná revoluční myšlenka V.Tlustého, který někdy před 6-7 lety navrhoval, aby byly zcela zrušeny jakékoli sociální dávky včetně důchodů, a byly nahrazeny paušální platbou každému, od kolébky do hrobu, ve výši cca 4.000 Kč měsíčně. Tuto částku by zodpovědní občané použili např. pro komerční důchodové a zdravotní pojištění, nebo by ji investovali do diversifikovaného akciového portfolia. Ti méně zodpovědní by ji asi použili jinak – ale každý jsme přece strůjcem vlastního štěstí! Osvobození od tíživé ruky přebujelého sociálního státu-opatrovatele by nepochybně mělo elektrizující efekt na rozvoj podnikavosti a dalo by mocný impuls k rozvoji ekonomiky.

8) Důsledně pravicová politika by nás měla také konečně vysvobodit ze spárů bruselské hydry. Všichni přece denně pociťujeme, jak nám bruselská byrokracie komplikuje skoro všechny aspekty života nesmyslnými požadavky na tvar banánů, vybavení restaurací tekoucí vodou na záchodě nebo vymáháním populistických požadavků tzv. Listiny lidských práv a svobod. Dobrým signálem k ráznému vykročení správným směrem bylo vtipné heslo nedávné kampaně „Evropě to osladíme!“. Ano, a mohli bychom je doplnit i dalšími, třeba – „Evropu vosolíme!“ nebo „Evropu si vychutnáme!“.

9) U pravicových voličů, kteří zatím většinou k volbám znechuceně nechodili, nalézá velkou podporu také před několika lety nadhozená smělá idea Jana Zahradila, že Česko by mělo směřovat k nějaké formě užší integrace nikoli s EU, nýbrž s USA. Lákavým konečným cílem by mohlo být dosažení statutu řádného státu americké Unie (třeba jako Havaj), nebo aspoň statusu, který má Portoriko. Jistě, tento cíl zní teď, po vítězství extrémně levicového prezidentského kandidáta, méně lákavě, ale neměli bychom na něj zapomínat (a konec konců, do dne nástupu do Bílého domu se může ještě leccos stát, že...). V každém případě je prvním a nezbytným krokem k dosažení tohoto povznášejícího cíle urychlené vystavění americké radarové základny v brdských lesích (a nemělo by zůstat jen u ní!) – i toto každý pravicový volič (včetně voličů dalších našich pravicových stran, KDU-ČSL a Zelených) jistě velmi ocení!

10) Úspěšná volební kampaň by měla mít přitažlivé heslo. Dovolil bych si jedno navrhnout (o autorských právech můžeme zahájit jednání později): „Za maximální zvýhodnění elity národa – nejbohatšího jednoho procenta populace!“. Pravicový volič dobře ví, že právě ti nejbohatší jsou těmi nejnadanějšími a nejpracovitějšími. Jejich cílená podpora (např. výše navrhovaným odstraněním jejich současného nespravedlivého enormního zdanění) bude jistě sloužit jako silná motivace pro každého k tomu, aby se do této elity probojoval. V tomto boji by se také nemělo zapomínat na již trochu pozapomenutou myšlenku, že žádné špinavé peníze neexistují. Opak tvrdí jen závistiví levičáci a pravdoláskoví naivkové, kteří jsou prostě neschopní využít tvůrčím způsobem všech legálních možností možností (a ano, nebojme se to říci, kliček), které nám naše (i když stále ještě velmi nedokonalé a komunistickou minulostí poznamenané) zákony dávají.

Jsem si jist, a říkám to s veškerou vážností, že taková důsledná pravicová politika by i bez podpory nějakého zdatného následovníka plukovníka Kubiceho dozajista vedla k volebnímu výsledku, který by mě osobně velmi potěšil, a který by naše země velice potřebovala.
Doufám tedy pevně, že ODS se na kongresu semkne, spolehne se na pravicové kořeny a skutečně půjde touto zásadovou cestou postavenou na „obhajobě zapomenutých myšlenek“, jak to ve svém klíčovém díle trefně nazval její čestný předseda!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pocestny napsal(a):

No, to je přesně ono, pane b adateli, máme tu první vzrušenou jiřinu.

Kolikpak triviálů denně zde "ujistíte" v jejich trivialitách?

Já vím, že narozdíl od všech těch vašich štěkalů jste sice psal lehkým tonem, ale v hloubi duše vy takhle prostě vidíte svět!

Naprostá absence pochybnosti a zpětné vazby u svých "přání", která vydáváte za jevy a fakta, naprosto determinovaný pohled na "ty druhé". Od vás to lze omylně vykládat jako intelektuální pokleslý humor, ale triviálové si správně vyloží po svém, tedy smrtelně vážně.

Ne, nemylme se, pan badatel si opravdu myslí, že kdyby mohli, tak nás ty pravičáci zavřou do lágru.

Proč si to myslí?

No, protože on by na našem místě přece nic jiného neudělal!
Jak jinak by to mohl udělat při vší svaté obrázky, kterými je o pravici krmen?
Je zajímavé, jak může akademik propadnout téhle bleskovité zkratce.

Ono to i leccos prozrazuje o jednoduchosti toho svatého obrázku, důkazem budiž jiřina, ta ve své nevinnosti rozjíždí tu klasickou palebnou přehradu různých obvinění, která jsou založena na jediné správné úvaze, když nemůžeme znectít výrok, znectíme jeho autora.
Příkladná Večerní škola Lobotomické dialektiky, děkuji jiřino....
30. 11. 2008 | 21:16

bigjirka napsal(a):

Víte, co je docela zajímavé, duševní gigantko? Ani slovo o myšlenkách, jen napadání besedníků.
30. 11. 2008 | 21:16

Jiřina napsal(a):

to Standa T:
mě totiž to zostřování třídního boje a jakešovská frazeologie tenkrát dosti a velmi ... víte co ... .
Na to se nedá zapomenout, zejména když je to tu znova.
30. 11. 2008 | 21:17

SuP napsal(a):

LEVAK -
nemáte-li co říci, neříkejte to....
To už napsalo spousta chytrejch přede mnou. ale Vám to posílám, protože se rád trapně opakujete....
30. 11. 2008 | 21:17

bigjirka napsal(a):

Pocestný, ahoj - ovšem trivialita v Akademii Věd :-) viz IP adresa
30. 11. 2008 | 21:22

bigjirka napsal(a):

tak proč zostřujete, gigantko? chystáte se na veletrh tuposti?
30. 11. 2008 | 21:23

prirodovedec napsal(a):

jojo: Zase strucneji. "K bodu 1) (toho druheho) To je spor o prdu, RV i WV jsou si podobne a lafferova kribvka je jejich aplikaci."

Omlouvam se, ale to, co jste napsal, je nesrozumitelny blabol. I kdyz nesmirne vesely: Krivka je aplikaci vet? :))) Jak prosim? A uvedene matematicke vety jsou podle Vas "podobne". :))))))) Prosim Vas piste o Lafferovi, ale matematiku opravdu vynechejte. Stal jste se uz opravdovym hrdinou me budouci vyuky. Nazval bych to pycha projevu o necem, cemu nerozumim.

"Daneni zmerim procenty. To je jednoduche. Napriklad dan pravnickych osob pred nastupem Sobotky byla asi 40 orcent, jako jedinou ji snizil a svete div se, danove vynosy se zvedly. Chapete?"

OK, takze na osu x nanesete procenta dane pravnickych osob. Ostatni dane ignorujete. Nebo pro jejich pohyb plati podobne krivky? Rozumim tomu spravne? Popiste to prosim presne (stale staci, kdyz to nezvladate, pouzit odkazy, kterym Vy verite). Jeste jak ty vynosy merite, v jakem case, na jake halere je pocitate (nezapomente na tu diferencovatelnost :) ), atd. Dale se ptam: L. krivku vztahujete na jeden stat v jednom roce nebo na vice statu ve vice letech? Uvazujete ostatni vlivy na vynosy konstantni? Nebo ac se meni, ze neovlivnuji vynos? (zdvorile Vam naznacil problemy bigjirka)

"I kdyz nejsem priznivcem toho, aby stat mel co nejvyssi rpijmy, tak je to jen takovy maly obracek effektu, ktery kdysi popularizoval LAffer."

Bezesporu. Nejste kolega vlk? :)) Muzete mi prosim podobne jako vyse jste psal o ose x, tak zde napsat: Co presne popularizoval PODLE VAS ten Laffer? (daval jsem odkazy, jeden vystizny vyberte)

Takze Sobotka podle Vas dokazal obecnou platnost Laffera? Nebo ne? Nic dalsiho se nemenilo? Pusobila na vynosy pouze danova sazba pravnickych osob? Ne Vy vlk nebudete :).

"odkazy nedavam, ja berlicky nepotrebuji."

Vy ne, ale ja Vas ctenar, na to co Vy pisete, ano.

"Ze vy neco nenalezate, to mne neprekvapuje. Vy nachazite zasadne na internetu ve wikipedii, vy jste takovy opisovac. 30.11.2008 16:56:05"

Bezesporu. :) Problem ovsem je, ze vy ponekud obtizne reprodukujete i cizi myslenky, cili zacit alespon tim opisovanim, by Vam pomohlo se vyjadrit presne a srozumitelne.

jejjda: Flex zrejme neni Mirek. Mirek pise daleko delsi a poutavejsi vstupy - vzpomente.

Flex: 30.11.2008 17:25:07 Snazte se vice, casem upoutate i moji pozornost k nejake reakci. :)

bigjirka : 30.11.2008 18:22:56 Dekuji. Ja take.

Marty: Vedel jsem, ze mate smysl pro humor. Ja vim, to konto, ale co ta povest oboru? :) To musi elitniho prece zlobit, je to krute vykoupene konto ... :) A Laffera jsme probirali podrobne, takze vim. Ale kdyz jojo je tak matematicky neodolatelny. :)

Jirina: Britka zena na strane V.H. tu chybela - vitam Vas.

tata: Vidite, ja si myslim, ze V.H. ten tenisovy zapas zatim nezkazil. Viz dale.

StandaT (I.H.): Pokud mate dojem, ze jste se nechal mnou vyprovokovat a mate potrebu dat za pravdu I.H., napominajicimu Vas, zrejme jako toho, kdo opustil jednotne siky zdejsi pravicove nenavisti a normalne diskutuje - je mi to lito.

Dekuji Vam za podrobny vstup a otevrenost: 30.11.2008 17:20:43 Snad jsem prokazal, ze se nesnazim zneuzivat toho, kdyz je zde nekdo otevreny a neutocny. Proto jsem Vasi reakci s odstupem na mne i I.H. obycejne zklaman. Nemyslim si, ze jsem Vas analyzoval. Prosel jsem si svoji reakci 30.11.2008 14:57:09, kterou asi mate na mysli. Mam dojem, ze jsem reagoval na Vase obecna slova o pravicovem volici. Ve snaze pochopit, ne ironizovat, a ne vztahnout na Vas. Pokud mate tento dojem, omlouvam se.

Panove (a pane tato)
Patient O.T.: 28.11.2008 20:00:08
Marty: 29.11.2008 12:43:39
V.H.: 30.11.2008 17:48:52
bigjirka: 30.11.2008 18:21:33
StandaT: 30.11.2008 18:53:20
jojo: 30.11.2008 19:19:04

dekuji. To jsem si predstavoval, kdyz jsem zacal srovnavat V.H. a Patienta O.T. a radostne reagoval i na Martyho.

Zajimalo mne (jako dlouhodobeho ctenare diskusi), kdyz jsem videl ty celkem zurive reakce, ktere body V.H. jsou odmitany jako lzive (a proc), ktere jako prehnane a prilis nadsazene a ktere jsou sice zretelne pravicove, ale odmitany jsou proto, ze si je zde "dovolila vyslovit usta toho levicaka V.H.". Diky Vam mam ted vice jasno a pochopil jsem vice o zdejsi "aktualni pravici".

Pocestny: Nebojte se, dockate se i reakce ode mne. V bodech 1)-2) mi zbyva par bodu, bod 4) zvladla brilantne Nuba vyse - kolego Kyklope. :) a bod 3) uz pujde rychle.
30. 11. 2008 | 21:31

LEVAK napsal(a):

Ad SuP:to byla provokace!Projděte si příspěvky pod jednotlivými blogy pozpátku a zjistíte tolik trapných opakování až Vám vylezou oči z důlků!
A co myslíte, je toto duševní gigant,který zde napsal následující:"opravdu ani náhodou, blbečku"
30. 11. 2008 | 21:36

Pocestny napsal(a):

Jímá mne hrůza nad tou samohybnou energií téhle mašinerie pomluv, nařčení a předsudků, ze kterých si socanský triviál staví svou "pevnost" obrany své neschopnosti

jímá mne hrůza nad tím, jak ta modrá package kolabuje přesně tam, kde měla dle vlastních předpovědí excelentně konat, jak se tu jedna parta břídilů štěpí na dvě tupy zoufalců a lidé, které representují, i když jimi nebyli voleni (zde, kdo není levičák, je "modrej", hlouběji socanovo oko ani myšlenka nedohlédne), jsou tu neustále nuceni vyvracet drzá nařčení z toho, že "žerou děti, psy a hadry na nádobí".

Nejvíce deprimující je potom ta vlastnost místních triviálů vyrábět pravdu masovým šířením pomluv a lží, které jsou ovšem populární, tudíž svou nekvalitu vyvažují masovostí.

A nakonec ta drtivá trivialita pravdy.

Dnes zazněla ta nejduležitější věta - "socan dal nejvíce na vědu, za socana se máme nejlépe."

To myslím vystihuje vše, vše ostatní, co tu pan badatel za dobu působení, je jen vata, která slouží k udržovaní toho stavu.

Zde zhudebněno Hořejšího krédo

https://www.youtube.com/watc...
30. 11. 2008 | 21:43

bigjirka napsal(a):

Přírodovědče, já to ale myslel spíš vážně s tím desaterem To profesorovo mi připadalo, jako plivanec, co mu vítr vrátil. Jiřina mi opravdu nepřipadá jako Britka. Co Vás k té domněnce vede? Diagnostikoval jste jí BSE? Žádnou zběsilou pravicovou nenávist jsem tu nezaregistroval.
30. 11. 2008 | 21:45

StandaT napsal(a):

prirodovedec: to bylo směrem v V.H, nikoliv na Vás. V.H. využil konverzaci nás dvou a já se v 18:53:20 vypsal jako blbec, proč to nepřiznat. :(
30. 11. 2008 | 21:47

bigjirka napsal(a):

A co ta Britka teď večer v neděli dělá v Akademii? Že by night cleaner?
30. 11. 2008 | 21:49

prirodovedec napsal(a):

Dokoncim (byt po vyjadreni V.H. a dalsich: Marty, bigjirka, StandaT, jojo je to skoro zbytecne) rozbor bodu podle mne:

"7) V zapomenutí by neměla zapadnout ani pozoruhodná revoluční myšlenka V.Tlustého, ... "

To neni nadsazka, to byl pravicovy navrh.

"Osvobození od tíživé ruky přebujelého sociálního státu-opatrovatele by nepochybně mělo elektrizující efekt na rozvoj podnikavosti a dalo by mocný impuls k rozvoji ekonomiky."

Mirne minulosti smrncnuta takova LN, MFDnes terminologie. Vysmech z toho cisi, aby ctenar neprestal kypet - male minus.

Patient O.T.: "7. Důsledně levicové politika umožní zprůměrování a tedy rovnoměrné rozprostření životní úrovně tak, aby každý náš občan mohl zaujmout ..."

Nadsazka na hrane. Vyrovnavani zivotni urovne je bezesporu levicovy koncept. Obcan ve fronte - to je takova ta stipava pripominka minulosti. Pravdou je, ze ted spise ve frontach na bruselske fondy stoji ve fronte firmy u Cunka, Gandalovice a Bursika a mene ti levicovi obcane. Ale to je drobnost.

"přední místa ve frontě na dávky vyplácené z Bruselu méně bohatým ale o to spravedlivějším regionům (zajistí soudruh přítel Škromach)."

To je skutecnost a cil prerozdelovani EU. Celkem srovnane, dal bych male plus V.H. kvuli Patientove potrebe jmenovat, ale skrtam je pro zaujatost glosatora prirodovedce.

V.H.: "8) Důsledně pravicová politika by nás měla také konečně vysvobodit ze spárů bruselské hydry...."

Zde se dle mne temer o nadsazku pravicovych euroskeptiku nejedna. Mozna az na ten zaver.

"8. Přítel Zaorálek využije zkušenosti s někdejší žádostí soudruha Husáka o připojení Slovenska k CCCP a prozkoumá zařazení ČSR (ano, ČSR!) do SNS. (pomohou slečna soudružka Konečná, soudruh Ransdorf a agent Kato Kavan)."

Dle mne velmi slabe. Pravicak se musi libit. Proc slabe? Nejen jmena. Ale klasicky problem: Pripominani toho z ceho pravice obvinuje levici. Nikoliv zveliceni toho, co rika levice. Cili bohuzel to neni nadsazka toho, co socani tvrdi. Podobne se varuje pri podobne retorice tez pred nositelem Puskinovy medaile. V.H. jasne navrch.

"9) U pravicových voličů, kteří zatím většinou k volbám znechuceně nechodili, nalézá velkou podporu také před několika lety nadhozená smělá idea Jana Zahradila, že Česko by mělo směřovat k nějaké formě užší integrace nikoli s EU, nýbrž s USA..."

Minus si dle mne jednoznacne zaslouzi poznamka, ze do inaugurace se neco muze stat.

Nektere napady ke vstupu kdysi zminovany byly. Mozna proto Patient O.T. predbehl a pripominal ten vstup do CCCP. Radar V.H. vclenen pravicove, vkusne, bez nadsazky.

"9. Obnovený tým Mlýn zajistí vytvoření agentur Státní neveřejné bezpečnosti v každé obci (řídí přítel Gross, agent soudruh Falmer)..."

Vystupnovana predstava privatniho lekare o umyslech levice. Klasicka snaha prokazat, ze dnesni socani jsou vlastne byvali komunisti. Vecna zminka o Mlynu. Zalibu hybat politikou pres tajne mel uz kdysi i Ruml. Samozrejme, kdyz se vedel sebe postavi dopady Mlynu a Kubiceho, levice a pravice se nedomluvi.

Toto kolo bylo podle mne mizerne, dochazeji nenadsazene argumenty, oba jsou uz do sebe zaveseni.

"10) Úspěšná volební kampaň by měla mít přitažlivé heslo."

Klasika. Autor dela to, co vytykam drive Patientovi. Necituje uz pravici, ale uvadi nadsazku levice, co si mysli o pravici. Chybi citace potreby elit a jejich podpory, pritom zdroje v diskusich jsou toho plne. Alespon stripky se podarily:

"Pravicový volič dobře ví, že právě ti nejbohatší jsou těmi nejnadanějšími a nejpracovitějšími."

To je opravdu obsah mnoha zdejsich sdeleni diskutujicich. :)

"sloužit jako silná motivace pro každého k tomu, aby se do této elity probojoval."

Dobry postreh snahy amerikanizovat mezilidske vztahy. Vsechny talenty se prece prosadi a splni si svuj americky sen.

"10. Užiteční idioti vybudují kolem ČSR 3 metry vysoký plot s elektrickým veddením (zařídí brigadýr Hořejší)."

Jmeno nezklamalo, ale opet slabe. Opet predstava pravice, co chce levice. Na zaver se ledabylost Patienta O.T. na kterou sam upozornoval projevila.

Zaverecne shrnuti: V.H. pro mne tesne porazil (s ohledem na posuzovatele zrejme :) ) Patienta O.T., ktery to jen tak nadhodil (jak uvedl) v discipline, kdo lepe napise nadsazku pravicovych nebo levicovych nazoru. :)
30. 11. 2008 | 22:04

Marty napsal(a):

prirodovedec: k te prestizi se mi vybavil jeden moc hezky obrazek :)
http://www.casanovacars.com...
30. 11. 2008 | 22:06

bigjirka napsal(a):

jak by ve Vašich očích VH nevyhrál? A proč je Jiřina Britka? :-D
30. 11. 2008 | 22:10

JC napsal(a):

není náhodou břitká ?
30. 11. 2008 | 22:16

Pocestny napsal(a):

Shrňme si tedy, přírodovědče, ty pravicové názory:

1. Socialismus "nebyl zlej"
2. "Komouši jsou neškodní přítulové"
3. Jsem pro přátelství s arabem, ale nejdříve zlágrujme a vyžeňme všechny, kdo tu "škodí".
4. Rassputinské náckoidní Rusko je "přátelská země", zatímco hlavní současný spojenec je masový vrah.
5. Nestátní zaměstnanci a ostatní jsou tu od toho, aby drželi pec a krok při výživě zasloužilých akademiků, kdo vydělá více než "naše málo", bude segregován, mít prachy hje svinstvo, soudruzi, pak nám už nikdo nic nedá.
6. Proč bychom vydělávali, když můžeme dostávat, v tom je ta pravá svoboda, osvobození se od závislosti na výsledku práce, výměnou za předstírání únavy z úsilí.
No a stejnej "pravičák" je přírodovědec.....

Pánové, tihle dva ANI MINUTU nezáviseli na rovnici :
NÁKLAD + UM = ZBOŽÍ
ZBOŽÍ + KUPECKÝ TALENT = PŘÍJEM
PŘÍJEM - NÁKLAD = ZISK / ZTRÁTA -
to vše "v uvozovkách" vnějších okolností dějů pozemských, protože dnes už na této zemi vše souvisí se vším (v různých poměrech).

Uvědomte si, že se střetáváme s lidmi detrminovanými celoživotním pobytem v rozpočto - grantové sféře a na trh a existenci na něm shlížejí z tepla svých kateder, vždy schopni chytrého analytického rozboru jevu, o kterém nic netušili, dokud se nestal...

Pochopte, že jako lidé z produkce nebo obchodu na ten velký svět VNĚ eráru hledí odjinud, bez vlastního prožitku a pokoušejí se se teoretizovat zpětně tu kažodenní empirii trpkého rozporu jejich slov a skutků.

Uvědomme si, že stojíme proti lidem, kteří ač lékaři, jsou schopni tu nadávat na "krisi zdravotnictví", jako erární zaměstnanci se tu rozhořčovat nad mocenským kupectvím justice, nad mizerií školství, nad kriminalitou a já nevím nad čím ještě.

K tomu přičtěme ty, kteří v bázlivé nevědomosti padají na ústa v nábožném vytržení nad jakýmikoliv písmenky kolem jmen, která pozvolna vytlačují jména, u nás se všichni "významní" totiž křestním jmenují "Docent", "Doktor", "Inženýr", novák, "Kandidát", "Doktor".

Pak se jim často stane, že přehlédnou, že "novák" je přízemní lhář a zloděj, kterého doba vynesla "nahoru".

Uvědomme si, že hypertrofií státu do stavovských živností byl vytvořen nejen polostátní, či státu spřízněný odborový proletář, ale hlavně proletář erární, který je v naprosto stejné posici jako ten první, ale má skvostnou výhodu možnosti regulace toků.

Tohle souručenství je fatální, protože je svorno v tom, kolik od státu očekává, i když zároveň platí, že toho ten stát není schopen.

Akademik, jako je pan badatel, je naprosto přirozený levičák a není na tom nic divného, pochází to z přirozenosti jeho existence, nemělo by to být předmětem posměchu nebo odsudku, ale nesmí to mezi wohnouty vzbuzovat naději na myšlenku použitelnou v širším kontextu.
Čili - s porozuměním, ale NE!

Přírodovědec o sobě tvrdí, že je pravičák.
Je tedy:
- masochista v kožených kalhotkách subínka v kleci rozpočtové dominy
- šikovný manipulant, který prostě říká věci a sleduje odezvu

- mimochodník, který nepochopil, jak žertovné je toto vyznání od jedince živého ze státního a veřejného distribučního systému financí....

je to nebezpečná dvojka...-)))
30. 11. 2008 | 22:26

bigjirka napsal(a):

:-)))))))) že by???
30. 11. 2008 | 22:26

bigjirka napsal(a):

tedy to že by.. se týkalo příspěvku JC :-)
30. 11. 2008 | 22:29

prirodovedec napsal(a):

Jeste dluzim: 3) Mozna vylepseni V.H. ze strany levice:

Vilem 28.11.2008 19:25:36 bezpodminecne rovna davka

Tupelo 28.11.2008 20:08:08
zakon na ochranu spravnych myslenek aj.

Realista 28.11.2008 20:45:06
zmena nazvu CR

juvel 28.11.2008 20:52:39
prava teologie

Michal 28.11.2008 20:54:20
rovna delka zivota

LEVAK 28.11.2008 21:47:24
vice navrhu

Karel Mueller 28.11.2008 21:50:43
vice burzy

A nejlepsi nakonec:
Fialovy Krokodyl 28.11.2008 22:43:03
a jeho slechticky navrh :)

Jeste nezapomenme na objev SUPa u praktickeho demagoga - slovo: "ublognuti".

Takze souhrnne: To, co jsem si rekl pri prvnim vstupu sem, ze zkusim zpracovat, jsem dle mne dokoncil. Jiste neuspokojive a mnohomluvne. Priste uz to nebude. :)

V "nadsazkach" jsem si udelal jasno diky 1) a 2) a tem deseti bodum V.H. a Patienta.

Dekuji i dalsim (Marty, bigjirka, StandaT, jojo) za doplnujici pohled na to, co vidi rozdilne od V.H. jako zdejsi vyznamni diskuteri z "aktualni pravice".

Skvelou kategorizaci diskutujicich provedla Nuba - viz 4) za mne.

Bod 3) - prispevky k V.H. jsem sumarizoval vyse.

Ted uz mi zbyva jen jedna zapomenuta reakce na tehdy prime osloveni od Pocestneho. :) Tak hura k vetnemu rozboru.
30. 11. 2008 | 22:31

prirodovedec napsal(a):

JC: Bravo. :))

Pocestny: Vy mi tu uzaverku ale ztezujete. :))
30. 11. 2008 | 22:33

Ares napsal(a):

Nebylo by jednoduší prostě říct, že nesneseme, když nás někdo kritizuje nebo si z nás dělá legraci. A už vůbec ne od nějakým mizerných socanů. Nejen věřící mají svá dogmata, na které si nedají šáhnout. Různé ismy mají stejný základ. Dávají nám možnost orientovat se v životě, říkají nám kdo je dobrý a kdo špatný. A pokud nám někdo rozbíjí náš obraz světa, tak to neseme dost těžce. Je to jako rouhání. Kdyby tu nějaký pravicový bloger napsal stejné článek jako Hořejší, jen v obráceném gardu, tak mu tu bude parta pravičáků tleskat, jak to těm socanům nandal. Ochotní přísahat, že přesně tak to je. Když nám ale někdo udělá to stejné, tak je z toho málem hysterický záchvat.
30. 11. 2008 | 22:39

Quido napsal(a):

Pan profesor spoléhá na to, že ho čtou inteligentní lidé, kteří se dovtípí, že ironizuje. Mě osobně to ale chvíli trvalo.
30. 11. 2008 | 22:41

prirodovedec napsal(a):

Ares: Dobry postreh, jeste by mne zajimala dalsi moznost: jak by zdejsi ctenari reagovali, pokud by nektery pravicovy bloger napsal zde clanek zahrnujici jadro prispevku V.H. (s tim posunem, ktery mu pravicovi blogeri bud navrhli nebo odsouhlasili).

Co myslite?
30. 11. 2008 | 22:46

bigjirka napsal(a):

jen jestli kořeni ODS ještě budou klopit
30. 11. 2008 | 22:49

Flex napsal(a):

Slovni tenis - Pocestny versus Prirodovedec:

6:0, 6:0, the third set in progress

https://www.youtube.com/watc... ;-)
30. 11. 2008 | 23:00

JC napsal(a):

Ares,
No máte v podstatě pravdu a tato diskuse je toho důkazem.Co s tím uděláme ? Zakážeme kritiku nebo dokonce legraci ?
30. 11. 2008 | 23:00

StandaT napsal(a):

Ares: Máte pravdu, je to mnojem jednodužší. Přiznávám, že nesnesu, když Hořejší kritizuje to, co on pokládá za pravičáctví. a nelíbí se mi, když mě vyzve k dialogu, který pak není a ani nenapíše Jo, četl jsem to, nazdar bazar.
30. 11. 2008 | 23:02

Ares napsal(a):

Přírodovědec: Jak tu bylo několikrát řečeno, ten text je postavený na skutečných názorech „místní pravice“. Nejsou to hlášky jako, že zlí kapitalisté chtějí zavést 16 hodinové směny. Pokud by se text tedy mírně upravil a vymazala se ironie, tak by bylo přijetí podle mě zcela kladné.

JC: Popravdě řečeno nevím, občas mám pocit, jako kdyby tu byla občanská válka. Ale říká se, že přiznání si problému, je první krok k jeho odstranění :-).

StandaT: U vás oceňuji, že přestože jste byl naštvaný, tak jste se snažil argumentovat. Což tu rozhodně není samozřejmost.
30. 11. 2008 | 23:17

Pocestny napsal(a):

Přírodovědče, jsi přeci "pravičák", tak víš jako my, že bys takovouhle pitomost pod vlastním jménem ven nepustil....-)

Hele, budu upřímnej, podivej se, přírodovědče, levicovej liberál je chlapík, kterej má inteligenčně na to, být natolik schopen balansovat svůj společenskej vliv s nemožností ho činit za něco odpovědnym tak, aby nad tou pochodující masou létal jako ten revoluční motýl Uhde.

Všichni si pamatujeme ten megadepartament komoušů zvanej "osvěta", kolik intelektuálních proletářů se tohoto cirkusu za "lacino vydělané" ráda dopouštělo...

Tvůrčí svoboda na barikádě revoluce, osvobozený intelekt ve službách sociální vendety, pomsta bohatejm "šprtům" a těm, kteří se "lépe narodili".
Proč vy pořád chodíte kolem horké kaše, příteli...
30. 11. 2008 | 23:20

Pocestny napsal(a):

Ares, právě jste krásně vystihl, o co mi jde.
Pokud si opravdu myslíte, že tohle pustí z huby někdo, kdo má odpovědnost za to, že svou nevymáchanou hubou připraví o výdělek nejen sebe, ale hlavně lidi, kteří zavisejí na tom, že jí naopak má vymáchanou, tak jste důkazem toho, jak lze i principielně myslícímu jedinci vnutit smyšlenku za základě obvyklé manipulace sw výroky druhých, kterou tu pan badatel provozuje pravidelně.

Mám obavu, že jste jeho další obětí, neboť nevíte z jakého výroku to vytrhl a jak to "vylepšil"

Vše, co jest uvedeno, tu zaznělo, pokud odfiltrujeme bezmozečné emoce a politický avanturismus, vše výše uvedené je možné, ne ovšem ve smyslu, který tomu dal autor.

Tohle je útočná blasfemie na několik zdejších oponentů, já v tom kupodivu sebe nenašel, asi mi pan badatel "udělí odstavec" jako minule v příštím jedustřiku, věcně je to karikatura, ale bohužel, na vás je vidět, že zhoubná.

Hořejší, dva kusy za hodinu?? Budu si na vás muset začít dávat pozor -)
30. 11. 2008 | 23:30

prirodovedec napsal(a):

Pocestny: 29.11.2008 15:13:22

"Tohle je takovej solidní lobotomistický nástřel."

:) Uz mi to chybelo. Mel jsem pocit, ze to bez Vas bude zapomenute slovo.

"čili nevím, ale myslím vždy na nejhorší."

Klasicky pristup v decision making - doporucuji i Vam pred prichodem krize do Prahy. Odhaduji, ze sluzby jako Vase to zasahne jeste vice nez montovny, a ty, jak vime dle Rumcajse, jiz leti do krize.

"Ono je lépe neznámeho čitatele urazit tímhle přístupem : "Ale pane, vystehajzl, takjátaky!"..."

Proboha proc neznameho? Prece Vas. :) A my se uz urazit neumime.

"Já si všímám, jak do vás vždy vjede ta agrese, ale dokážete se ovládnout, tak jí nasadíte na hlavu protistraně."

Zrejme dobry postreh. Musim se bedlive pozorovat. Take mam prozradit par svych postrehu o Vas? Napr. kdy prechazite z vlidneho mumlani do jine podoby?

Uz si rikam, ze vim, jak to tlacitko sepnout - funguje to na Vas docela dobre. Nektera tlacitka jsou dosti brutalni, mam radeji ta jemnejsi. Ale to triko si tu snad honit nebudeme - jste u mne ten Titan a ja mam rad, kdyz diskutujete vlidne. :)

"To, co jste napsal o tom povyšování, to je takzvaná cyklosa,"

OK - citim se poucen, jiz si hledam. :)

"Mně se hrozně líbí ten biologickej přístup."

Vsak jste se pred chvili inspiroval, ne? Viz 30.11.2008 22:26:05

"Mnohdy mám pocit, že jak nejde o matematiku, jste řešení prost,"

A nemohu byt? Dokonce zamerne? Nebo byt i jen mlcenlivy a zvidavy?

Vite, jak v nemem uzasu hledim na Vas, jak vzdy na vse mate nazor a obcas temer polemizujete i sam se sebou? :) Tomu se skutecne snazim vyhnout. Na diskusi mne zajimaji casto subtilnejsi momenty tykajici se formy a detailu - zkratka to, co zaujme mne.

"v té chvíli začínáte ten etologickej průzkum, to je skvělá forma ponížení a zesměšnění protiřečníka,"

Vidite, a u mne je to obcas snaha pochopit, pokud to ten proti mne "nebrousi". Pokud je to nejaky zacinajici pocestny, to je neco jineho. :) Je zbytecne na neho byt vlidny. To neoceni - vidte.

"když se pokusíte ho tu veřejně se subjektu diskuse učinit objekt jakého si vašeho behaviorálního resérče..."

"Ho tu"? Koho a kde tu v teto diskusi? Rekl bych, ze jsem se venoval produkci V.H. a Patienta O.T., zatimco Vy rozboru badatelu :).

"Vy komiku, nehrajte si tu na lidumila, když jím vůbec nejste.... to už o vás vím moc dobře."

Ale nepovidejte :). Takovy pozer a sebestredny tulak mnoha zde prezentovanymi rolemi, jako Vy, co muze vedet o druhych, sam empatie casto neschopen a nalepek a pohrdani pro druhe plny. :) Mam citovat Vase minule? (nebo dnes vlidne: trivialiste). Vedle Vas je lidumilem kde kdo, natoz ja. :)

"Kdepak, vy jste solista, který se občas nezávazně přidá...."

Pro solistu solista - ze by Vase projekce? A pred chvilkou zase jiny rozbor? :)
30. 11. 2008 | 23:58

prirodovedec napsal(a):

Flexi, flexi: Bravo, lepsite se, uz jste mne zaujal. :)

S Vami by nekdo souhlasil jako s rozhodcim, ci hlasatelem? Vzdyt by Vas vyloucili za hruby slovnik a urazeni britkych zen.

To je jako kdyby tenis prezidenta s premierem soudcoval nestranny Bem. :) Nepracujete ve firme Pocestneho? :)

Ja vim, ze mi prisoudite i tretiho kanara. A chapu, ze se vracite k mym bodovacim glosam V.H. - Patient a naznacujete, kdyz Vy tak i ja, jenze ja tam psal a opakovane, jak ja to vidim. Cili zduraznujte, jak to vidite tenisove Vy osobne, pouzivejte "podle mne" a nezobecnujte a budu Vas jen chvalit za vtipnost.

Jinak Vam tajne prozradim, ze hrajeme s Pocestnym basket a Vy z nej zde vidite jen dve minuty. :)

Pocestny: "Hořejší tu dlouhodobě "jde do plnejch", moc se s tím nemazlí a většina lidí ho nejprve čte, pak jim hrábne a začnou sem psát."

Mozna u nekterych: Zaujme je.

"Není překvapením, že ty příchozí jsou hutnější, to je přirozenost věci."

Nebo nezkusenost s aktualne. Jsou hrrrrr, pisi jako jinde, co asi z toho plyne?

"Vy tu čekáte za bukem, až Hořejší zase "vyplaší nového bažanta, a pak ho tu sestřelíte tímhle stylem."

Mylite se, vetsinou ty nove jen mijim. Jen se podivejte. Jenze pokud to zacne kulminovat, je tam i pokus o myslenku, zaujme mne to a ptam se, zda novy ucastnik umi jen kulminovat nebo i premyslet a argumentovat. Tak si to zjistim. Vzdyt vite, ze napr. jojo zde neni zadny novacek a dosud jsme si pritom tak pekne, jako dnes, nepopovidali. :)

"Je těžké na to reagovat, člověk je připraven na protiútok autora, což by tak mělo být,"

A kde to tak zde je, ze autor se vubec ozve?

"vy jste pravděpodobně takového slovního "výkopu" jako Hořejší neschopen,"

Samozrejme, jinak bychom si to vymenili. :) Ale mozna jen neochoten? To vite delba prace badatelu. :)

"ale našel jste si koníčka ve zesměšňování lidí, kteří se mu pokouší odporovat."

Zase ta Vase autoprojekce souteziciho individualisty, ktery i v diskusich zde hledat prostor pro prezentaci vlastnich nazoru a ta vitezstvi v diskusich. Vite mne zajima nazor druhych. Proto jsem dnes zde rad za Martyho, bigjirku, StanduT, joja, protoze k tomu desateru rekli sve zcela konkretne a uctyhodne. Zatimco Vy jste se mu obloukem vyhnul. Celkem zbabele na Pocestneho, ne? Jen to parirovat pres levici a badatele? Slabe.

Vy mate pocit, ze mi jde o zesmesnovani? Zajimaji mne nazory tech druhych. Ptam se. A mnohdy se domluvim a dozvim. Jindy ale skoncime ve vice mene sebejistych replikach a rozejdeme se. Pokud jsou ale nazory podavany napr. s Vasi neodolatelnou vodopadovitosti a treba podobnou utocnosti, reaguji tak, jak se prece ceka. Branim se. Tak, jak umim. Budu tvrdit, ze pokazde jinak. Vetsinou podle hesla, "jak se do lesa vola ..."

No a u Vas mne tehdy zaujala jedna obranna moznost pracovne zvana: "vetny rozbor". Protoze mne zaujala Vase pochvala Stejskalem za presnost, kdyz muj dojem z vasich vodopadu byl opacny. Tak jsem si vyzkousel tu analyzu na Vas a Vy od te doby mate mylny dojem, ze ji pouzivam na jine. Ja vim, ze smysl pro rozliseni detailu moc nemate, ale zkuste o tom premyslet.

Mate takovy newspeak pro to, co se tu obvykle odehrava. Ale musim uznat, ze jste tu skutecnost elegantne prevypravel a za to si zaslouzite pochvalu. Umite to. Koneckoncu je to Vas job, ja vim.
01. 12. 2008 | 00:06

prirodovedec napsal(a):

Pocestny: "Ne, že byste badateli něco dlužil, to je vaše přirozenost."

Vida, vy analytiku. Mozna se mi jen nelibi palba na blogera ve vetsim poctu utocniku v cele s Vami?

"Musím se pak smát, když to kombinujete těmi salvami nachystaných odkazů a okamžitým přechodem k detailní diskusi."

Vida. Vy mi tedy neverite, ze si ty odkazy jen tak hledam, ale ze je mam nachystane. :) Nu, nevim.

"Je to zvenčí intelektuálné převyšující,"

Nevim, nevnimam to tak. Jsem pokazde rad, kdyz se neco zajimaveho dozvim. Napr. dialogy s Martym s odkazy jsou pro mne velmi prinosne. Detaily a odkazy totiz vitam, abych se neco dozvedel. Jsem smutny, kdyz diskuter toho neni schopen, ci ochoten.

Vyborny odkaz na Laffera mi dnes dal Blue Jay, od ktereho bych to treba necekal, nadherne ukazuje rozdil mezi tim, kdo to vysvetluje tak, aby se vyhnul nepresnostem a tim, kdo papouskuje Rolleovu vetu a "jemnosti" matemtiky nechape.

"kdo tu je déle, ví, že jde pouze o praxi a připravenost posice v prostředí."

Podobne jako ty Vase triky.

"Nějak si nemohu vzpomenout na nějaký ten váš "lapidární názor" na jakékolv obecné téma, ale pamatuji si nespočetně matematických traktací na téma, pane vy jste ...."

Proc tak lpite na lapidarnich nazorech? Ja vim, to je ta Vase neoliberalni predstava, ze vse lze popsat jednoduse.

Ja zase mam potize vzpomenout si na takove momenty u Vas jako vyjadreni pochopeni druheho vecne bez vireni velkych slov.

"Jak říkám, infantilita je součástí akademie - celoživotně.
29.11.2008 15:13:22"

Naivita a vira ve "svuj zdravy rozum" a "obcasny mindrak vuci akademii" a zavrhovani teorii je takovy ten ode zdi ke zdi krok ambicioznich absolventu, kteri utekli do praxe. Maji uspech, ale zoufale touzi po uznani te "akademie". Neumi to dat najevo, tak ji alespon ostentativne pohrdaji.
01. 12. 2008 | 00:07

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Teda, já bys Stejskalovu práci dělat nemohl. Už jenom muset tohlecto všechno přečíst! To je na "burn out" syndrom.
01. 12. 2008 | 00:30

Ares napsal(a):

Pocestny: Myslím, že tady by pomohl experiment. Napsat stejný článek ale proti levici. Deset opatření, které skutečně navrhují místní levicoví diskutující. Zdůraznil bych, ne to co chtějí komunisti nebo ČSSD, ale to co by získalo podporu, od těch místních vlevo. Zachovat i směr jejich argumentace, jen ho posunout tak, jak to udělal Hořejší. A pak sledovat reakce, co dělají ti vpravo a co ti vlevo. Osobně si myslím, že ti co nyní protestují, by se dobře bavili. To je to, o co mi šlo.

Nechcete něco takového zkusit. Jen byste musel ubrat ze své poetičnosti :-). Vy jste tu ten expert na nastavování zrcadel (viz KVS) a docela rád bych viděl, co by to zrcadlo ukázalo.
01. 12. 2008 | 00:41

Ares napsal(a):

PS: Trocha podsunutých argumentů jako ty s počtem automatů a je samozřejmě dovoleno. Prostě zachovat duch původního článku.
01. 12. 2008 | 00:49

Pocestny napsal(a):

Ares

tohle tu může konštruovat Přírodovědec, ale ne já.
Nemám prvotní zájem se plošně vysmívat někomu za jeho iluze nevědomosti, když tu mám na hraní hochy, kteří se pokoušejí skrze bandu modrých idiotků urážet lidi jen na principu podobnosti na tom jednoduchém obrázku jejich světa.

Nechápete fakt, že ban badatel prostě trénuje naše žaludky a zde nezaisnteresovaní si z toho berou úplně jiný picture, než my, kdo pana badatele "pronásledujeme".
Takže takhle.

Tenis s lidmi tu hrají pouze páni akademici, příliš často jsou lidé míčkem, aby mne to nějak bavilo.
01. 12. 2008 | 00:54

Pocestny napsal(a):

Tohle je takový motto těch, kdo z té školy dodnes neodešli...

Naivita a vira ve "svuj zdravy rozum" a "obcasny mindrak vuci akademii" a zavrhovani teorii je takovy ten ode zdi ke zdi krok ambicioznich absolventu, kteri utekli do praxe. Maji uspech, ale zoufale touzi po uznani te "akademie". Neumi to dat najevo, tak ji alespon ostentativne pohrdaji...
Přírodovědče, neopovrhuji, jen díky tomu, že jsem z té školy vyrazil do praxe mimo erár, nepřijde mi to nijak vzrušující, nemám potřebu se neustále nějak "tlupit" v elitě a následuji svou přirozenost jinam.

Já jen důsledně ironizuju to, na co jste zase citliví vy, pánové.

Důvodem je ta vaše arogance, se kterou tu kdekoho "zkoušíte".

Ale jistě máte pravdu, že jakmile začnete komunikovat jako obd. asistent s ohrnutým límcem pláště, hbitě přitvrdim.

Hrajem poker, ne mariáš, tak sem netahejte emoce -)
01. 12. 2008 | 01:05

prirodovedec napsal(a):

Ares: Ano to je mozna podstata. Dobrali jste se toho s Pocestnym.

Pocestny: Posledni, kdo v CR z pritomnych hral tenis s lidmi jako micky jste byl Vy v 89. A odesel jste, a tim to ti zbyli pravicaci postupne dopinkali k tomu budoucimu kongresu ODS.

Tak si tu nehrajte se zlymi slovicky na adresu druhych, kteri o Vasi velikost neusiluji a s lidmi jednat umi mozna s vetsi uctou nez Vy jako podnikatel.

K 30.11.2008 23:20:15 ano nepsal jsem to. Nicmene mam pohled Arese i Vas v cileni a obsahu textu.

"...levicovej liberál je chlapík, kterej má inteligenčně na to, být natolik schopen balansovat svůj společenskej vliv s nemožností ho činit za něco odpovědnym tak, aby nad tou pochodující masou létal jako ten revoluční motýl Uhde...."

Neprisuzoval bych to levicovemu liberalovi. je to klasicke zobecneni toho, co je typicke napr. pro nektere dnesni bankere: "privatizovat zisk, socializovat ztraty". Je to klasicky postup - tezit vyhody, zbavit se zodpovednosti.

Zbytek vstupu je zrejmy, nezaujal.

Vidim jeste jeden vstup, ktery mne oslovuje: 30.11.2008 22:26:05

"Shrňme si tedy, přírodovědče, ty pravicové názory:"

Pravicove, ci levicove? mam pocit, ze jste to zcela pomotal (jak se Vam obcas stava - ale mate druhy pokus). Zrejme jste chtel sepsat nadsazku na blogy V.H., ale zmastil jste to uvodem.

Ja jsem se prohlasil opakovane za priznivce pravice, cili zrejme mysite moje nazory a ne V.H., ktery je oznacovan za levicaka?

Cili budu to brat, jako, ze napadate me pravicove nazory jejich nadsazkou.

"1. Socialismus "nebyl zlej""

Hmm, to podle Vas prece pise V.H. a mozna par vrstevniku napric levici/pravici - to je ten Vas generacni spor. Ja to napsal kde? Diky za odkaz.

"2. "Komouši jsou neškodní přítulové""

Opet, kde jsem to napsal? Mam pocit, ze jsem ty 2 slavne blogy V.H. zasklil z duvodu jine zabavy. Takze mimo.

"3. Jsem pro přátelství s arabem, ale nejdříve zlágrujme a vyžeňme všechny, kdo tu "škodí"."

A to je ten dalsi blog VH a ten KVS, kde jste dovadel, ale tam jsem opet nebyl. Takze nazory ktere pravice? To bych tak rekl, ze nektere mistni a ne zcela militantni. Te ne Vasi a te ne moji.

"4. Rassputinské náckoidní Rusko je "přátelská země", zatímco hlavní současný spojenec je masový vrah."

To jsem psal kde? Pokud si vzpominate, psal jsem, ze nemam rad vrahounske politiky obecne. CIli opet jste mimo.

"5. Nestátní zaměstnanci a ostatní jsou tu od toho, aby drželi pec a krok při výživě zasloužilých akademiků, kdo vydělá více než "naše málo", bude segregován, mít prachy hje svinstvo, soudruzi, pak nám už nikdo nic nedá."

Zde pripustim, ze jsem diskutoval s Martym, ze duslednym liberalismem by bylo zrusit dedeni - nastoleni rovnych startovacich podminek. At rozhoduje talent. Coz ovsem je neco jineho, nez to co uvadite.

"6. Proč bychom vydělávali, když můžeme dostávat, v tom je ta pravá svoboda, osvobození se od závislosti na výsledku práce, výměnou za předstírání únavy z úsilí."

??? Uz zase nesrozumitelny.

"No a stejnej "pravičák" je přírodovědec....."

MUUHAHAHA Tomu pokud vim rozumite. Klasicke pristup diletanta, zde bohuzel kolegy pravicaka. Promitnu svoje mysleni na toho druheho, protoze se nedokazu oprit o to, co sam psal a pak mu to pripisu. Typicky pristup lobotomika pocestneho.

"Pánové,"

Koho oslovujete - ty dle Vas trivialisty? Vzdyt jste zde uz temer kazdeho (vcetne pravice) urazil, tak proc proboha ted zdvorile.

"tihle dva ANI MINUTU nezáviseli na rovnici : NÁKLAD + UM = ZBOŽÍ
ZBOŽÍ + KUPECKÝ TALENT = PŘÍJEM
PŘÍJEM - NÁKLAD = ZISK / ZTRÁTA"

Osobne si myslim, ze se nejedna o rovnici, ale o nekolik rovnic. Rovnez se domnivam, ze v te posledni nema byt lomitko (i ve vasich ucetnich xls programech je symbolem pro podil), ale stacilo by zminit, ze zisk se zapornym znamenkem je ztrata. To naokraj. Ale chapu, ze Vy jste ten podnikatel s vizemi a ucetnictvi vam nekdo vede a program jste koupil mozna od nejake firmy, jejiz sef treba uci na VS informatiku.

Jinak samozrejme postupujete spravne, nebot zde volate: "kolegove podnikatele, spojme se proti strasidlu badatelu, kteri tyji z vysledku nasi prace."
01. 12. 2008 | 01:06

prirodovedec napsal(a):

Pocestny: Tihle Vasi dva badatele mozna patri do komunity, ktera pres verejne vysledky vyzkumu nekterym Vasim skutecne vyrabejicim kolegum (chapu, ze ne pruvodcovske agenture) dodali vyrobni programy. Tohle dva se predevsim uzivi i jinde. Maji odbornost o kterou nekdo stoji.

"to vše "v uvozovkách" vnějších okolností dějů pozemských, protože dnes už na této zemi vše souvisí se vším (v různých poměrech)."

S chuti jsme tuto (u Vas novou) obezlicku odsunul az za svuj komentar :). Mel jste jej predsunout.

"Uvědomte si, že se střetáváme s lidmi detrminovanými celoživotním pobytem v rozpočto - grantové sféře a na trh a existenci na něm shlížejí z tepla svých kateder, vždy schopni chytrého analytického rozboru jevu, o kterém nic netušili, dokud se nestal..."

Vase nepochopeni zmen na VS od doby, co jste je jako postrevolucni student opustil, je celkem dojemne. Jak rikam, mam vzdy radost, kdyz nejaky nafoukany manager jako Vy podcenuje druhe a ja mezi ty podcenovane v te chvili patrim. Zjednodusuje to konkurencni soutezeni.

Chapu Vas nasledujici brilantne protibadatelsky Manifest 08 presne Karle M. Pocestny :)

"Pochopte,..."

"Uvědomme si, že stojíme proti lidem, ..."

"K tomu přičtěme ty, kteří v bázlivé nevědomosti padají na ústa ... "

"Pak se jim často stane, ..."

"Uvědomme si, že hypertrofií státu ..."

"Tohle souručenství je fatální, protože je svorno v tom, ..."

Konec Manifestu 08 podnikatelu proti badatelum a vsem s nimi sourucicim. Chybi tam jen ta nejaka "protofasisticka vyzva".

Tim nevylucuji, ze tam nejsou brilantni postrehy. Naopak. Sice zrejme, ale zde neuvedene. Jak vite, situace je opravdu pro Vas neresitelna, a to do te doby, dokud bude vseobecne rovne hlasovaci pravo, protoze i Vy ted oslovujete relativne marginalni skupinu, jejiz zajmy jsou v rozporu se zajmy tech ostatnich a ktera s ohledem na chovani jeji casti nema u tech Vami jmenovanych dostatecny moralni kredit, aby ji uverili. navic prirozenym individualismem je dosti roztristena. Vase usili o snizeni vypalneho dle mne musi pockat do dalsi prevratne doby. Ale talent Karla M. (ci Ludwiga M. :) ) mate.

"Akademik, jako je pan badatel, je naprosto přirozený levičák a není na tom nic divného, pochází to z přirozenosti jeho existence,"

Souhlas. Zastava se zcela racionalne svych zajmu.

"nemělo by to být předmětem posměchu nebo odsudku,"

Ale je, ze? Jenze jak pise tata, je to takova pochvala. :)

"ale nesmí to mezi wohnouty"

Kdo to jsou?

"vzbuzovat naději na myšlenku použitelnou v širším kontextu."

Samozrejme jeho myslenky jsou plne pouzitelne temi, jejichz zajmy jsou blizke a to je celkem dost lidi - podle Vas.

"Čili - s porozuměním, ale NE!"

Nikdo neceka, ze Vami osloveni budou sami proti sobe. Badatel Vam ma prece dodat neco, nejlepe zadarmo (je to prece neprakticky badatel a ke stesti mu staci badat, co bych mu platil, ze :) ), co by se dalo hooodne draze prodat.

"Přírodovědec o sobě tvrdí, že je pravičák."

Prirodovedec k tomuto zjisteni dospel poznanim na aktualne. Jednou zde byl uveden vycet ctnosti a cilu pravicaka a zjistil, ze vse to vyznava. Co by tedy mohl byt jineho? Pravdou ovsem je, ze nekdo se zde ponekud odporne snazil naznacit jine idealy - leivcactvi a kdyby prirodovedec nebyl bdely jako pravicak, mohl by se povazovat i za levicaka, protoze zjistil, ze i ty vznesene cile a idealy vyznava. nastesti mu bdeli pravicaci vysvetlili, ze to ve skutecnosti levicaci nezastavaji, jen tim maskuji skutecne lidozroutske umysly. Prirodovedec je od te doby vdecny kolegum pravicakum, jen ho obcas znervoznuje, ze ty cile byly tak uslechtile, ale nekteri druzi pravicaci maji ze svych ust kanala, a hlasaji neco uplne jineho. Ale snazi se pochopit, ze to je jen docasne a ze az zvitezi pravice vsude tak, ze pak zavladnou ty prave idealy, ve ktere veri.

No asi jsem moc nepotesil, co?

"Je tedy:
- masochista v kožených kalhotkách subínka v kleci rozpočtové dominy"

Berte to mozna tak, ze pravicovo/levicovy nazor je ve skutecnosti mohorozmerny stochasticky proces, ktery se vyviji v case a orientace podle oblasti, kterych se tyka (slozky nahodneho vektoru). Viz bigjirkuv Compass. Pokud vezmete stredni hodnotu tohoto vektoru, jeji vhodnou normu a integral v nedavnem case, pak jsem jiste pravicak. Pri jine norme a casovem intervalu? Kdo vi.

"- šikovný manipulant, který prostě říká věci a sleduje odezvu"

Ach jak rad zjednodusujete. Pritom tak komplexni a titanska osobnost.

"- mimochodník, který nepochopil, jak žertovné je toto vyznání od jedince živého ze státního a veřejného distribučního systému financí...."

Zamyslete se. Ty moznosti pravicaka uvnitr levicoveho systemu distribuce financi. :)

"je to nebezpečná dvojka...-)))"

My vime, Vy jste ta jednotka. :)Bezpecna a nasledovanihodna.
01. 12. 2008 | 01:07

prirodovedec napsal(a):

Pocestny: Uzaverka? 01.12.2008 01:05:52

S tim uvodem se da souhlasit.

"Já jen důsledně ironizuju to, na co jste zase citliví vy, pánové."

A naopak.

"Důvodem je ta vaše arogance, se kterou tu kdekoho "zkoušíte"."

Vidite a ja mam pocit, ze vidim zase aroganci Vasi a nekterych, a proto musi byt prezkousena. :)

"Ale jistě máte pravdu, že jakmile začnete komunikovat jako obd. asistent s ohrnutým límcem pláště, hbitě přitvrdim."

Plast nenosim, ale znam (samozrejme u tech druhych kdysi).

"Hrajem poker, ne mariáš, tak sem netahejte emoce -)"

To je prece na stridacku, ne? Jeden zkusi, druhy ho zchladi. Pak naopak. :)
01. 12. 2008 | 01:11

prirodovedec napsal(a):

Fialovy Krokodyl: Snad jste to proboha necetl? Ja necetl, ani to co jsem psal. :) (neverte) Ukladam si to na dlouhe zimni vecery s ledovymi vanicemi.
01. 12. 2008 | 01:13

Ares napsal(a):

Pocestný: To by nebylo vysmívání, ale terapie :-). Ale chápu.

Dobrou noc pánové.
01. 12. 2008 | 01:16

prirodovedec napsal(a):

Marty, bigjirka, Rumcajs: Celkem zajimave odkazy:

http://www.guardian.co.uk/c...

http://econvideo.blogspot.c...

http://en.wikipedia.org/wik...

Jako pravicaka mne jimaji chmury.
01. 12. 2008 | 01:45

Flex napsal(a):

Quido:

„Ironizuje”??? ;-) Vsichni slusni lide vedi, ze je to hloupe – ubohe sarkasmy inspirovane jeho nekontrolovatelnym vztekem a nenavisti, pouze svuj hnusny antiamerikanismus a antisemitismus zde protosoudruh Horejsi trochu opomiji...
01. 12. 2008 | 02:15

kočka šklíba napsal(a):

Úžasné, prostě pro mě je tato diskuse lepší než detektivka ;). Moje názory v podstatě vystihl v několika posledních příspěvcích Ares. A samozřejmě přírodovědec.
Pravicově orientovaní diskutující (zkráceně pravičáci) mají většinou( až na výjimky například PatientO.T., StandaT.) fakt problém. Někdo z vás pravičáků by se měl chopit Aresovy výzvy a zkusit to jako Hořejší, věřím , že Stejskal by v blogu čtenáře určitě něco takového rád uveřejnil. Uvidíme, třeba pak tu budeme se my levicově orientovaní voliči(zkráceně levičáci) také projevíme ve své většině jako hulváti nechápající nadsázku a humor.
Ale já mám tentokrát podezření, že Vy jste se pane Hořejší domluvil s PatientemO.T. a přírodovědcem ? Protože Váš blog, jako téměř vždy, píchl do vosího hnízda ;), PatientO.T. skvěle nahrál(ještě taky Marty) a přírodovědec tu předvedl něco opravdu famózního. Takové čtení na pokračování, a já se těšila vždycky, když sliboval: vypořádal jsem se s body 1) až….a dále budu pokračovat s body …….a na závěr odpovím Pocestnému :D.
Děkuju, nejenom, že jsem se zase dozvěděla spoustu zajímavých informací, ale také jsem se skvěle bavila, původně jsem sem chtěla zkopírovat některé přírodovědcovy výroky, u kterých jsem smíchy málem padala ze židle, ale bylo jich postupně povícero, takže, ještě jednou děkuji přírodovědci i Vám p. Hořejší, já badatelům fandím :D Vždyť : http://www.inext.cz/linka/Z...
01. 12. 2008 | 02:37

kočka šklíba napsal(a):

A teď jsem si přečetla pořádně co napsal Flex přede mnou a napadlo mě, jak je hezký obrat: "Vsichni slusni lide vedi" a vzpomněla jsem si na Tlustého, tohle byla(a možná je) jeho oblíbená fráze, tedy bez toho"slušní", používal to u Moravce a i před tím v mnoha těch rozhovorech v ČT, v tomhle byl mistr. A fakt nevím, kdo toto "vynalezl", ale Klaus to používal rovněž (musím přiznat, že i Zeman). A samozřejmě, lidé si řeknou, no když to všichni(a zvlášť slušní, že Flexi :D) vědí, no tak já to vlastně vím také, nebo tak to vidím, nebo ví to většina, já už to musím přece také vědět, dobrý tah Flexi. Ale možná už tak nezabírá, zvlášť od někoho z koho padají samá nenávistná prohlášení a žádné argumenty ;). Nekontrolovatelný vztek a nenávist spíše projevujete Vy, až dodáte argumenty svým výlevům, tak budete ten správný pravicově orientovaný volič, který je inteligentní, vzdělaný atd., takhle spíš budíte dojem primitiva. A to přece pravičáci nemohou být.:D Poučte se u přírodovědce, ač pravičák, dokáže ztrapnit velmi inteligentně a decentně kohokoliv ;)
01. 12. 2008 | 03:38

vaclavhorejsi napsal(a):

StandaT:

Jo, četl jsem to, nazdar bazar.

..
01. 12. 2008 | 06:53

Pepa Řepa napsal(a):

To přírodovědec
Někdy mám z vás pocit mrazení.

Vezmete na pohled zajímavý, naleštěný model auta, a brilantně ho rozeberete na jednotlivé díly. Pak dokážete, že když je téměř každý díl rezavý nebo zhotoven z tvarohové oceli, nemůže auto vyjet ani před autosalón.

Když k tomu vyguglikujete milion odkazů je hned zřejmé, že auto, tvářící se jako Porsche Carrera bylo zhotoveno-ne projekční, ale sebeprojekční kanceláří- jen pro jednorázový výstavní účel.

Rád Vás čtu, i když jako lobotomik musím přiznat, že pomalu.Ale jednu věc vím jistě. Jestli jste takový šťoura i doma, nezávidím paní přírodovědcové.

Když jsme u těch důvěrností.Taky se řadíte mezi MALOPINĎOURSKÉ?Viz závěr poslední diskuse na KVS.
01. 12. 2008 | 07:30

pgjed napsal(a):

Docela slušný pokus o ironii, pane profesore. Bohužel si nejsem jistý, že stejně kriticky, jako pragmatickou, nikoliv pravicovou ODS vnímáte i své oblíbené socdem. Já jsem přesvědčen, že jeden za 18, druhý za 20 - 2. Jak ostatně můžeme všichni vidět z toho, co postupně leze na povrch právě díky tomu, že pan Kubice, aby uchránil své lidi před účelovými sankcemi, upozornil na symbiózu politické a průmyslové mafie, napříč politickým spektrem.

Ostatně, počkejme chvíli, co nám společně navaří v krajích z mobilizačních ingrediencí socdem, příležitostně dochucených tou zlou a škodlivou ODS a s předlistopadovými bolševickými aparátčíky buď na sedadle spolujezdce (někde), případně v zádech (všude). Přeji dobrou chuť!
01. 12. 2008 | 08:48

pgjed napsal(a):

A ještě malá douška: Skuhrání v Havlově stylu je zcela zbytečné.
01. 12. 2008 | 08:52

JC napsal(a):

kočka šklíba,
Když to hodně zjednoduším, tak já vidím vztah mezi pravičáky a levičáky následovně:
Praví tvrdí:Každý kdo je chudší než já má tendenci parazitovat na výsledcích mého snažení.
Leví tvrdí: Každý kdo je bohatší než já má tendenci mě vykořisťovat.Obě strany jsou zakopány ve svých zákopech a nehodlají ani o píď ustoupit ze svých názorů. A co když nemá pravdu ani jedna strana ? Nebo mají pravdu obě dvě?
Ono to vyjde na stejno.A pak už nezbývá než bavit se o "míře" přerozdělování,protože to je oč tu běží. O míře která bude prospěšná všem.
01. 12. 2008 | 09:17

pgjed napsal(a):

To praktický demagog 29.11.2008 00:56:15:

Vážený, vaše fascinace sdělením ekonomů o růstu mandatorních výdajů je sice pěkná, nicméně zavání nepochopením podstaty věcí. Bylo by jistě dobře, kdyby vládní ekonomové začali pít, to co káží. Míra rozhazovačnosti ministerstev, du a triplicita v řadě oblastí státní správy... Že některé mandatorní výdaje rostou a měly by růst i nadále je pochopitelné a zákonité. Kde na to vzít? Nestačí jen ořezávat benefity střední vrstvy, jako je stavební spoření, společné zdanění manželů.... Je třeba i vytvářet podmínky pro to, aby růst oprávněných výdajů byl následován růstem příjmů z jiných zdrojů, než jsou již jednou zdaněné příjmy. A toho, jak jsme posledních 10 let svědky nejsou schopni ani jedni ani druzí. Socdem rozhazují jak utržení a ODS bez kousku rozumného vysvětlení předkládá účet daňovým poplatníkům. A ještě se tváří, jakoby to bylo kdovíjaké terno.

Nejvíce zarážející na tom je, že přes letité zkušenosti se opět našlo dostatek troubů, kteří uvěřili, že jim Ráth s Haškem daňově uleví, zdravotně polepší a zvýší důchody. A to přímo z krajských rozpočtů, vychrtlých po Sobotkových i Kalouskových klystýrech.
01. 12. 2008 | 09:26

bape napsal(a):

Pane profesore, tentokrát jsem si s gustem početl.Vkusná forma ironie o pravicové politice u nás. Děkuji. Zdravím.
01. 12. 2008 | 09:32

bape napsal(a):

pro JC :

"Nenajde se na světě člověk ten, jenž by se zalíbil lidem všem " , ať zleva ,či zprava. Jde o soupeření ideologií, kterou vyznávají ti i oni, jako prostředek své identifikace ve světě. Záleží, jaké volí prostředky a formy a jak jim volič fandí. I češi hajlovali a kolaborovali s cizí mocností, když přišlo "na věc".
01. 12. 2008 | 09:40

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem tři hrubě urážlivé příspěvky, které byly v rozporu se záměry těchto stránek - tj. poskytovat prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco,
správce blogů a diskusí
01. 12. 2008 | 09:46

buldatra napsal(a):

Poctivě jsem přečetl celou diskuzi a byla to fuška.
Po dlouhé cestě dlouhé čtení.

To JC:

Přerozdělování.
Míra, která bude prospěšná všem. Ano. To je ono.
Dodal, ba zdůraznil bych snad jen: obecně prospěšná.
Jen je tu problém. Problém s dopracováním se k tomuto poznání tak, aby přešlo v obecnou platnost. Zkrátka, aby si to každý uvědomil. Až se tak stane, bude to krok vpřed, krok zásadní. Jednou se tak snad stane…
Do té doby musí proběhnout vývoj v myšlení a součástí toho vývoje bude a je i výměna názorů. Doufám, že jen názorů a ne ran pěstí.
01. 12. 2008 | 10:00

Vico napsal(a):

Přírodovědec : S takovou tu knihu, co mám u postele a kde mi končí výpůjční doba, nikdy nedočtu. Navíc, když jdu do knihovny, míjím oddělení beletrie a nohy mne vedou o patro výš k přírodovědným oborům. "Měkké" vědní disciplíny, které jsem vystudoval, se mi přestávají líbit a těm "tvrdým" nerozumím. O Lafferově křivce se mi dnes nad ránem horečně zdálo. Jsa humanitně vzdělán, měla tvar ženského ňadra. Ach jo.
01. 12. 2008 | 10:05

Flex napsal(a):

kocka skliba:

Pouziti podobne vety v jinem kontextu nekterymi politiky s vygumovanymi mozky nic neznamena, coz Kocka Skliba zrejme nikdy nepochopi. ;-D

„Poučte se u přírodovědce, ač pravičák, dokáže ztrapnit velmi inteligentně a decentně kohokoliv.” Naprosto souhlasim, protoze „velmi inteligentně a decentně” ztrapnuje hlavne sebe. Popsal jsem to: „His logorrhoea is like a herd of performing elephants with diarrhea – massive, difficult to redirect, awe-inspiring, entertaining, and a source of mind-boggling amounts of excrement when you least expect it.” ;-)
01. 12. 2008 | 10:10

Flex napsal(a):

Vico:

Sneni o tvarech ženského ňadra je urcite zabavnejsi nez cteni slonich vytrusu. ;-D
01. 12. 2008 | 10:19

Pocestny napsal(a):

Ppřírodovědče, dopočrtl jsem, zase máme error, když už pitváte jednotlivé řádky, pokuste se udržet nit hovoru a nezapomínejte, že tu je jakýsi kontext s o dva kilometry vašich analýz vzdáleným předešlým.

Nějak vám v té záplavě materiálu mizí obraz toho, co jste rozebral.

Obrazně řečeno, vy už se bavíte o hromadě součástek, když jiní stále hovoří o autu, které tu původně stálo.

"Tim nevylucuji, ze tam nejsou brilantni postrehy. Naopak. Sice zrejme, ale zde neuvedene. Jak vite, situace je opravdu pro Vas neresitelna, a to do te doby, dokud bude vseobecne rovne hlasovaci pravo, protoze i Vy ted oslovujete relativne marginalni skupinu, jejiz zajmy jsou v rozporu se zajmy tech ostatnich a ktera s ohledem na chovani jeji casti nema u tech Vami jmenovanych dostatecny moralni kredit, aby ji uverili. navic prirozenym individualismem je dosti roztristena."

Pokud jste vyčetl, že jste pravičák, mluvíte zde o sobě?

Nebo se tu zase pokoušíte "definovat pravici", jako pan badatel.

Víte, já , můj táta i děda jsme za život tehdy potkali několik desítek lidíé, kteří se do vašeho popisu "pravičáka" dokonale hodí. Byli to většinou ti "marginální typové", tenkrát v dresu StB a KSČ.

Mám pocit, že se vám poněkud mísí pojmy "nahoře" a "napravo".
Trochu to zatouchá jinou rovnicí, ale ta je ryze levicová.

Připomínáte mi Vlka, ten má svého "svobodného voliče", který svobodně volí "proti" něčemu, ta vaše definice pravice je zase definicí oportunismu, víte, životní názor na ty základní pravidla se vlivem vnějších podmínek měnit příliš nesmí, pokud je založen na správných základech, ani nemusí.

Já si rád tím kanálem, který tu s Hořejším stavíte, s těmi modrými projdu, sice mne k nim neváže než užívání některých společných obecných tremínů, od pravidel dál, jsme sdi bytostně cizí, ale pokud to poslouží vašim principům selekce obyvatelstva dle vašich vlastních dojmů a pocitů, které jsou ovšem mnohdá více výpovědí o povaze míst, ze kterého myšlenka pochází, než skutečností jevu, který se snažíte beletrizovat.

Ano, ty body výše - to byla např. narážkkla na váš výrok, že kdyby to nenapsal Hořejší, tak s tím kdekdo souhlasí, protože je to "pravicové".

To je možná pravda, ale nemůže to být pravda od pána, který nás tu zásobuje právě tím, co jsem tam v bodech vyjmenoval.

Víte, kdybych měl čas, dopodrobna vám tu vyložím, ve kterých replikách jste nepobral ten význam, který jsem měl na mysli já, kolikrát od počátku věc rozebíráte z úplně jiné strany, než byla složena.

Jak vás znám, projdete si to znova, a dle klíče, který jsem uvedl na jednom konkrétním příkladě, najdete to sám.

Nakonec doporučuju u toho čtení odhodit ty fixní ideje o oponentovi, které v tom hrají roli.

Ono je totiž jednoduché se ve smyslu výroku mýlit, pokud se mýlíte v tom, kdo a proč to říká.

Samozřejmě to po vás nechci zde, to by narušilo pravidla, dle kterých zde žijeme, že.

Nakonec, zrovna vy pochopíte, proč píšu pod nickem z této nicneříkající malé adresy.

Jsem rád, že o mne víte "vše". Tedy vše, co vědět máte, víc nic. Ale ten zbytek dopočítáte, žejo? -)
01. 12. 2008 | 10:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Krokodýle,

za prvé to nečtu. A za druhé mne to baví (jako studijní materiál ;-)

I Vám, dobrý den, paní Jiřino,

přestávám se tvářit demokraticky ;-)

Přeji všem zajímavou, věcnou a korektní diskusi.

Libor Stejskal
01. 12. 2008 | 10:57

Pocestny napsal(a):

JC ono je to takové derby. V dresu domácích nastupují dnes fakturanti veřejných služeb proti týmu proletářů veřejných služeb.

Na tribunách je ovšem jen malý kotlík domácích fanoušků, stadion je zaplaven kotlem hostujícím, který je v přirozené početní převaze.

Proč?
No hostující jsou populární blízkostí jejich "amatérského" přístupu (nedělají to pro peníze, ale pro lidi)těm na tribuně, navíc mají podobný náhled na styl hry...

Domácí sice "dělají body", ale jejich studenej profesionalismus lidem nekonvenuje a hra na výsledek se lidem obecně nelíbí, zvláště, když po náhodných golech z penalt a offside přichází úporné bránění a destrukce hry samotné fixlováním, simulací, která je oproti soupeři, který hraje "emočním" stylem přirozeně, brána jako chucpe a výmluva.

Problém je ovšem v tom, že dokud bude hostujícím fanouškům stačit satisfakce jednoho vítězství, nemůže se nic změnit na principielní hnilobě pravidel místníé "pralesní" ligy.

Stejně tak, dokud si budou na druhé straně lhát do kapsy, že chyba je všude jinde, než v nich, nepůjde to lépe.

Alegoricky to, myslím sedí.
Dosaďme konkrétní jména.

Slavie se se všemi slavými vítězstvími v derby nehne nikam, dokud jí tahle liga neučiní dostatečně odolnou, aby přežila kvalifikaci do Ligy Mistrů. Jako vítěz pralesní ligy bude odsouzena k Poháru Poražených (UEFA), protože jako taková na víc mít ani nemůže.

Sparta se může klidně dál točit kolem vlastní osy, ale dvojice nácek - Křetínský, která Spartě neslouží, naopak jí využívá pro svoje společenské zviditelnění, je zásadní. K tomu, aby věc zvaná Sparta mohla zase fungovat přirozeně, musí se zbavit té košťáloviny, kterou tihle dva representují. Nikdo je k tomu nepřinutí, než poznání vlastního neúspěchu. Dokud to neprodají, nic se nezmění.

Divákům jde primárně o vítěství barev, hra jde stranou, styl upadá, manipulace se stává nutností při stavu realné kondice a to nejen v soupeření s megakluby, ale hlavně v těch nekonečných nudných nezápasech v nefotbale, které tvoří korpus ligy, morální hniloba v "klidném středu tabulky", naprosto účelové jednání "v boji o záchranu" a tvrdý zákulisní boj ve válce o titul, to vše činíé český fotbal tím, čím je.

A politika? To je fotbal bez balonu, tam se nic nepředstírá a jeden jde druhému po achillovkách bez předstírání "zonové obrany balonu".
01. 12. 2008 | 11:17

Flex napsal(a):

Slovni tenis Pocestny-Prirodovedec:

6:0, 6:0, 2:0 (in progress)

Oba hraci pouzivaji zdanlive stejnou tenisovou raketu (tentyz server blizko Olsanskych hrbitovu v Praze 3), takze nejsou zrejme technicke vyhody na te ci one strane. :-)
01. 12. 2008 | 11:35

JC napsal(a):

Pocestný,
To srovnání s fotbalem docela sedí.Jen neříkejte adresně kdo jsou domácí a kdo hosté aby nebylo zase veselo.Osobně jsem nikdy ve sportu neměl rád magory, kteří šli za svým vítězstvím přes mrtvoly.A ti naši "Košťálové" by si měli uvědomit, že následkem úpadku stylu a krásy hry by se mihlo stát, že budou mít prázdné stadiony i když budou vyhrávat 1:0 po sporné penaltě.
01. 12. 2008 | 11:39

Ares napsal(a):

Pocestný: Řekl bych, že se zase vracíme k podobnosti ismů a náboženství. V každém náboženství je vytvářen určitý obraz o ideálním věřícím (vlastnosti, chování) a zpravidla existují i různé pohledy na takový ideál, které se mohou značně lišit (např. kdo je lepší muslim ten s dynamitem nebo bez).

Stejně tak vy máte určitý obraz, jak vypadá ideální pravičák. Tento ideál samozřejmě tvoří jen pozitivní vlastnosti a nemá žádné slabiny, proto je to taky ideál. Je zřejmé, že reální lidé tento obraz naplňují jen do určité míry. V pozitivním smyslu ho naplňují jen na 10/50/70/90% a to co jim chybí do ideálu, doplňují negativní vlastnosti. Z části jsou to obecně lidské nectnosti a zčásti vychází z těch ideálů. Jen jsou nějak pokrouceny, přehnány apod. Tyto slabiny pak tvoří vaši temnou stránku.

Problém je, že se nemůžete distancovat od každého, kdo se prohlašuje za pravičáka a kdo nesplňuje ideál na 100 %. I když nepochybuji, že ta snaha tu vždy byla (viz různí kacíři a renegáti). Za prvé by vám tam nikdo nezůstal a za druhé lidi z vnějšku to tak nevnímají. Zvlášť problém je když se začnete poměřovat s oponenty. Většinou to totiž dopadá tak, že jedna strana vezme svůj ideál a srovnává ho s reálným obrazem skutečných lidí (kteří mají klady i zápory) nebo dokonce jen s tou temnou stránkou oponentů. Pak jsou z toho takové tvrzení, že pravičák je chytrý, zodpovědný, odvážný a čestný zatímco levičák jen taková tupá závistivá socka. Přitom je jasné, že levice vnímá svůj ideál určitě jinak. A že i srovnání reálných lidí by vypadalo jinak.
01. 12. 2008 | 11:55

buldatra napsal(a):

To přírodovědec a nejen on:

Když tak sleduji Vaši schopnost rozpitvat cokoliv na součástky a ty pak analyzovat, napadá mě: našel jste již někdy kurvítko?
Zajímala by mě Vaše analýza kurvítka. Je obecně známo, že tato zpropadená součástka se s železnou pravidelností nachází všude a ve všem.

V článku autora blogu o pravicových kořenech, které potřebuje ODS je kurvítko již v samotném nadpisu, neboť tato strana již své kořeny, respektive kořen, má. Pravicový kořen to však není. Hádejte, jaký je?

Kořen, který tato strana má, dodává jí takovou jakousi originalitu až světového rozměru. Neboť podobné strany ve světě snad není.

Ten kořen je společný pro více našich politických stran, není jen kořenem ODS. Je to společné kurvítko.

Bohužel, moje analytické schopnosti zdaleka nedosahují Vašich kvalit a proto se na to dívám raději celostně. Tento pohled naznačuje, že to, co se prezentuje jako pravicové, je ve skutečnosti jen pravicově nalakováno.
Proto je tak snadné a navíc užitečné, dělat si z toho srandu, jak nám předvedl i pan autor blogu.
01. 12. 2008 | 12:00

Pocestny napsal(a):

Ares, já bych se, s dovolením teď konkrétně podržel toho fotbalu, prostě proto, že je v našem kontextu daleko přilehavější než ten druh víry, o kterém mluvíte vy.

Ideál? to je zavazující, identita rowdie vychází z podstaty přirozenosti bytí daleko více.

Žijeme v době, kdy mnozí neradi řemeno řehole, ale kdekdo rád paří na vítězných mejdanech.

Spartu representuje fysicky dvoutisícovka holohlavých zoufalců za tiché podpory jednoho milionu lidí, kteří "fandí Spartě".

Proti nim stojí cca 650 tisíc sešívaných.

Zároveň Spartu "nenávidí" cca třičtvrtě milionu lidí, zatímco Slávii cca 350 tisíc.

Sparta má nejvyšší podporu, má zákonitě největší i odpor.

Je zajímavé, že 65%sparťanů zjevně v sobě nenese to negativní vymezení se proti Slávii, protože jsou povýšeně bohorovní.
Do nenávisti "protisparťanské" se ovšem pohodlně vejde "celá Slávie" i když nepodezřívám "sešívané" z apriorní nenávisti, hluboký a letitý mindrák tam bezesporu je rozšířen plošně.

Závěrem, nijak z toho nevyplývá, kdo by měl být tím "vzorovým ideálem", protože každý "vaří" jen ze svých momentálních schopností a výsledků.

Sparta je důkazem, že spartánství bez řehole je prázdnou fasádou historie a úspěchů na vyhnilém domě, který je prost pravidel, která ho činí velikým, jen sklízí společenské benefity svého statutu.

Slávia je důkazem toho, že když je něco shnilého ve státě královském, vzniká životní šance pro váhavé Hamlety, kteří mají své dlouhodobé dilema, které, zdá se, snad novým stadionem končí.
01. 12. 2008 | 12:59

Ares napsal(a):

Pocestný: Tak na fotbal nejsem ten pravý. To že existuje Sparta a Slávie vím, ale tím jsou moje znalosti vyčerpány :-). Myslím, že ten příměr to od ideálů více přesunul k potřebě někam patřit.

Píšete „Sparta je důkazem, že spartánství bez řehole je prázdnou fasádou historie a úspěchů na vyhnilém domě, který je prost pravidel, která ho činí velikým, jen sklízí společenské benefity svého statutu.“ Já v tom slyším povzdechnutí člověka, který vidí, že poměr ideálu k temné straně, se povážlivě naklání. Pak je otázka, jak se na to má dívat levice, která nemá váš respekt k daným ideálům a současně vidí, že ta fasáda historie a úspěchů, je pro řadu opravdu jen fasáda.

V každém případě mi to připomnělo jeden článek o fotbalových fanoušcích, který jsem kdysi četl. Bylo to myslím o zápasu Sparta vs Baník. Sparťani začali skandovat „nemáte metro, nemáte metro“. Co na tohle chcete říct. Tak Baník začal „ pražský svině, pražský svině“. Řekl bych, že to poměrně přesně vystihuje vztah pravice – levice u nás, včetně těch hesel.
01. 12. 2008 | 13:47

bape napsal(a):

pro Buldatra :

Ten Váš pojem " kurvítko " vystihuje méně expresívní a konzervatní slovo , které je také jistě pojmem , a to "hřích ". Je to součástka v lidské přirozenosti, která se nedá vyměnit ani skvělou výchovou k mravnosti. Pouze obrousit a dobře vyleštit, aby nebyla vidět na první pohled. Řešení není jiné, než výměna celého člověka. Není bez zajímavosti, že jiná společenství / zvířata, rostliny, etc./ nemají s kurvítkem problém. Jen holt to padlé lidstvo si zadělalo svým hříchem na své problémy, přesto, že bylo před kurvítkem varováno Stvořitelem.
01. 12. 2008 | 13:49

Pocestny napsal(a):

Ano, Ares, jsme u toho kořene - tedy pokud společenstvo samo je cílem, ne prostředkem, kde hledat nějaký jakýkoliv ideál, ať ten či onen, není než fasádou společenstva, která zakrývá jeho společný užitek.

Nemotejme politickou stance do toho zboží, co nám tu političtí kupčíci nabízejí.

Pokud se někdo podbízí každému "od středu doprava" končí to nutně tím, že lobuje přednostně v eráru, jehož zaměstnanci jsou těmi voliči nejpevnějšími a je dobré je mít na své straně.
U ODS nastal problém, aby nakrmila své věrné, chová se jako strana levicová, která sice nežije v iluzi, že to má dělat "spravedlivě" stát, ale veškeré benefity se shromˇžďují v rukou nemnohých čelnů a sponzorů strany.

Bohužel, akcent dnešní politiky je kontrola distribuce finančních zdrojů a to je i jediný "princip", který je v politice všech stran ctěn.
01. 12. 2008 | 14:15

bigjirka napsal(a):

Ostatně všechny strany potřebují kořeny. Ale vypadá to, jako by kořeni už nechtěli klopit.
01. 12. 2008 | 14:15

Pocestny napsal(a):

Ještě dodávám, že u obou institucí (ODS i ACS) dochází k vyhnívání zevnitř, vyklízení prostoru kvality v zájmu kvantity.

Čili, každý nový "spasitel" bude poměřován s tím handicapem stavu současného, protože čím blíže je oboje k zásadnímu zvratu, tím méně to slouží těm, kteří na to spoléhají.

Pochopte, že od středu doleva tu jsou čtyři varianty politické posy na výběr, tímto shiftem ODS se pravá strana vyklidila úplně, ovšem Klaus je naprosté neřešení, ten ani omylem.

Faktem je pouze to, že naprosto drtivá většina lidí, ktří se nenechají representovat ODS lidsky se od politiky odvrací úplně, jiní jí cynicky zneužívají dle pravidla, že přízeň každého erárního razítka je výsostně věcí výše investice.

Ono je na to těžké zvenčí takhle nehledět.
01. 12. 2008 | 14:27

buldatra napsal(a):

to bape:

Hřích?
Vážený pane, při vší úctě, pletete si pojmy a dojmy.
Kurvítko je součástka. Součástka se vyskytuje v umělých výtvorech. Politika je umělý výtvor.
Kořen v politické orientaci je umělým výtvorem.
Součástku lze najít, vymontovat a nahradit. Stejně tak lze nahradit politiku politikou.
Nahrazování něčeho něčím je variabilní proces, zasluhující si jinou diskuzi někde jinde.

To, co se děje v reálu, je jen přelakovávání něčeho na něco, přičemž to něco je stále stejné a má to stále jeden a ten samý kořen. Při výměně kořene by to něco nejspíš zdechlo, neb živiny toho nového kořene by nebyly stravitelné. Ono to něco na jiné živiny není zvyklé. Jak by také mohlo?
Teprve zde bychom mohli začít hovořit o hříchu. Hříchem by bylo, kdyby se nikdo nikdy nepokusil poukázat na to, co neprospěšného konají ti, kteří se sami pasovali do pozice ve které vlastně nemají co dělat.
Neboť jejich činnost není prospěšná obecně.

Ostatně, není to můj pojem, a už jednou se o něm vedla řeč (u KVS),tak tedy na vysvětlenou:

http://necyklopedie.wikia.c...
01. 12. 2008 | 14:57

jojo napsal(a):

Prirodovedce, ano Lafferova krivka popisujici zakon vynosu jako funkce zdaneni je aplikaci Rolleovy vety (a take Weierstrassovy vety). Musite byt asi opravdu neskodny prirodovedec, kdyz to nechapete.
Az si zjistite, co ty vety rikaji, pochopite. Zatim spise kecate okolo a o prdu.
01. 12. 2008 | 15:02

Cech napsal(a):

Pocestny:

“Bohužel, akcent dnešní politiky je kontrola distribuce finančních zdrojů a to je i jediný "princip", který je v politice všech stran ctěn.”

Nebyla a neni “distribuce finančních zdrojů” pravdepodobne nejdulezitejsi casti programů vsech politickych stran na celem svete?
01. 12. 2008 | 15:04

jojo napsal(a):

Ano prirodovedce, NA osu x jsme nanesl vysku dani pravnickych osob a na osu y jsem nanesl vynosy, ktere stat ziskal touto dani. presne jste to rekl. No a o tom, presne Lafferova krivka hovori. To ostatni jsou blaboly, dalsi podminky, parametry atd si muzeme pridavat postupe.

Rolleova veta, patri mezi vety o stredni hodnoty. Weierstarssova veta rika neco o extremni hodnote na intervalu. Mozna je to na vas moc slozite, najit jejich vztah, ale to je vas problem. Jestli vy ucite studenty a kolem kazde sdeleni davite jako to delate na blogu
tak to jsou docela chudaci. blogu
01. 12. 2008 | 15:13

Pobo napsal(a):

Hořejš for president!!!

Když do hajzlu, tak pořádně a s plnou parádou.

(Asi nic jiného se k tomu nedá napsat.)
01. 12. 2008 | 15:19

Pocestny napsal(a):

Víte, proč psát hanopisy na leici, když si je píše sama svými činy:

viz zde http://neviditelnypes.lidov...
01. 12. 2008 | 15:30

Pocestny napsal(a):

Cech:¨

"kontrola distribuce finančních zdrojů "

"distribuce finančních zdrojů"

jemný rozdíl...
01. 12. 2008 | 15:39

grult napsal(a):

Pravicové kořeny mít nemůže, protože je má zapuštěné v levém břehu.
Snaha, tvářit se, že jsou pravice je zbytečná. To, že spoustě lidem znemožňuje život přece není pravicové. Nahrávat skupině zbohatlíků také není pravicové. Myslím, že je to směs toho nejhoršího co v nás je!
01. 12. 2008 | 15:39

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
Kurvítko v politice? Pro mě třeba Vlastík Tlustý. Profesionál.
Za půl roku vstupu do KSČ přišel listopad. U ODS mu to trvá poněkud déle.
O dost neúspěšnější jsou političní turisté. Rath, Bursík.
01. 12. 2008 | 15:57

Vico napsal(a):

jojo : zápas dávno skončil, hlediště je prázdné. Ten hluk, co slyšíte, není potlesk, ale lomoz kbelíků uklízeček. Jestli si mermomocí chcete stoupnout na bednu, tak rychle. Za minutu se bude zamykat.
01. 12. 2008 | 16:11

JAHA napsal(a):

Ad: PatientO.T.
Hanbim sa, ze som tak nezodpovedne prehliadol prispevok p. profesora a zaregistroval som ho az dnes, cim som skoro prisiel o Vas skutocne revolucny 10 bodovy navrh. Pri jeho citani som sa nielenze pobavil ako davno nie, ale po cely cas citania som trpol, ze ste nezveril ani jednu zodpovednu ulohu sibalkovi profesorovi. No pri citani bodu c. 10 mi odlahlo.
01. 12. 2008 | 16:33

Cech napsal(a):

Pocestny:

Urcite se s vami nechci hadat, protoze s naprostou vetsinou vasich argumentu souhlasim a tez nemam duvod, abych se snazil vypadat jako ten prihlouply mluvka Prirodovedec. Trochu me prekvapilo pouze to vase “bohuzel.” :-) Zkusim to znova: “Nebyla a neni kontrola distribuce finančních zdrojů pravdepodobne nejdulezitejsi casti programů vsech politickych stran na celem svete?”
01. 12. 2008 | 17:44

prirodovedec napsal(a):

Vico: Nemylte jojo kolego, vzdyt prece prihlouply mluvka, mudrlant, trivialista, lobotomik, nadkolega, jebnuty guglik, lejnotepec, autor oblbovacich presmycek, kecal obecny, skolsky zvanil a echt pravicak je zpet, aby sve soucasne fanousky (Vico, kocka skliba, Jirina - dekuji s uklonou - udelali jste mi radost, kdyz jsem jiz umdleval :) ) i sve neunavne, nastesti vsak strucne, kritiky (Flex, Cech, jojo, Koleno, I.H.) i ty zajimave a vytrvale glosujici (V.H., Patient O.T., Marty, Pepa Repa, StandaT, bigjirka, Ares, buldatra, Fialovy Krokodyl, JC, bape, pgjed, Blue Jay - diky panove za brilantni a inspirujici vstupy!) i ty postupne mlcici (K.M., L.B., I.S., trebaKarel, tata, Saliven, Tupelo, Hajny, Rumcajs, SuP, radek, Vilem, Eden, Levak, jepice, LCP, prakticky demagog, juvel, ...- diky i Vam Vy jste to zde zacali :) ) i dva genie klaves Del a Backspace, "slunecka nase" editory L.S. a Z.M. opet zaplavil mnozstvi radek. :)

Vzhledem k tomu, ze zrejme dluzim odpovedi, ci reakce: Pocestnemu, buldatrovi, Pepovi Repovi, Vicovi, kocce sklibe a rad bych se ozval i brilantnimu Aresovi a zajimavemu pgjedovi, ceka nas zrejme dlouha noc. :).

O to delsi, ze by se zrejme tez dotklo tech, zde celkem myslenkove zatim neznamych :), ale z korenu jiz vyrustajich, kteri se snazi vzbudit moji pozornost i ruznymi vtipnymi nalepkami (Flex, Cech), kdybych se jim alespon kratce neozval.

A malem jsem zapomnel - jeste je zde zjevne nutny rychlokurz uvodu do matematicke analyzy pro ty matematikou netknute (i kdyz na ni treba dochazeli) nicmene presvedcene o tom, ze ji rozumi a pro joja.

Tak hura do toho. :)
01. 12. 2008 | 19:36

prirodovedec napsal(a):

Cech, Pocestny: Prihlouply mluvka zdravi chytreho Cecha :), a presto si dovoli souhlasit s Vami obema, zejmena s Pocestnym.

Pocestny: "Bohužel, akcent dnešní politiky je kontrola distribuce finančních zdrojů a to je i jediný "princip", který je v politice všech stran ctěn.”

Cech: "Nebyla a neni “distribuce finančních zdrojů” pravdepodobne nejdulezitejsi casti programů vsech politickych stran na celem svete?"

Dle mne staci Pocestneho kontrola. Ano jiste je to rozdil, jak Vam zminil Pocestny.

Ja zminil, jeste nez Pocestny reagoval, levicovy system distribuce financi a moznosti pravice v nem. Mozna "pravice" (statni zakazky jsou klasikou).

To dle mne pokryva jak kontrolu, tak vlastni distribuci. I dalsi otazky distribuce.

Mozna bych za sebe zpresnil, ze bych vzal Pocestneho "kontrolu" a Cechovo "pravdepodobne nejdulezitejsi" a to by byl muj (jak vi Pocestny spise ojedinely :) ) nazor.

Jeste dve poznamky: Pocestny gratuluji, uz mate mozna nadseneho a souznejiciho dobrovolneho fanouska, ktery umi davat za pravdu a mozna i stekne a kousne tam, kam ukazete. Nelaka to stareho individualistu zase po letech vyzkouset? Ziskavat takove? A pripomenout si, jaky byl ten opojny pocit ukazat davu cil a rici - hrrr na ne? :)

Pane kolego Cechu rozhodnete se. Radky vyse jsem povazoval za dostatecnou reakci na Vase mila slova. Ted vecne: Formulujete zajimave, kdyz chcete. Zpresnujete. Bylo by mozne diskutovat vecne. Nebo se polepime vzajemne nalepkami. Zvazte to, je to ted na Vas.
01. 12. 2008 | 19:50

prirodovedec napsal(a):

Pocestny: Diky za ten odkaz na psa. Vecna podstata je jasna a dle mne i ocekavana.

Posbirali hlasy i na Foldynu i na neFoldynu. A upekli to zase s ODS. Zrejme jeste z casu Hojdara to je tak propletene, ze v potencialne levicovem kraji (podle cisel, reseni pana Sulce a nezamestnanosti) jsou ODS a CSSD jako siamska dvojcata.

Motiv toho "LiRickeho" textu je samozrejme jasny. Zajem cele spolecnosti. :) Spravedlive rozhorceny radni za LiRu ma dojemnou starost o socany a odesaky a i o demokracii v nasi zemi a doufa, ze na tom vydela povestna skupinka pana Hamerskeho. Jenze priste porostou komousi a mozna nekdo misto ODS, mozna Libertas.cz nebo DS (ale doufam a pochybuji).
01. 12. 2008 | 20:03

prirodovedec napsal(a):

jojo: Omlouvam se, ze pri ceste v case nahoru jsme Vas preskocil. Jiste chapete, ze Vase schopnost opakovat stale temer totez, mne zaujala, a protoze se sem pro Vas chystam vlozit strukturovany text tak, abychom si vysvetlili vsechna nase souzneni a rozdily, necham si Vas na konec. Protoze se mnozi na to jiste tesi (napr. ty Vicovy uklizecky s kbeliky :) ), pustte si zatim povestny film Jachyme hod ho do stroje a zejmena tu scenu z automobilovych zavodu s pozadavkem na opakovani ceremonialu vyhlaseni vitezu a se slovy Narozneho k prazdnym tribunam: "Ja to vyhral". Ano vyhral jste to nade mnou. Ale o vitezstvi zde nejde muj mily zaku, ale o zlepseni Vaseho (i matematickeho) vzdelani. Cili jeste se pozdeji o to radne pokusim. :) Pokud bych mel chut na ctenaruv blog (coz stale nemam), nazval bych to treba: "Jak mne jojo isnpiroval v aplikacich matematiky." Ale treba mne napadne i lepsi nazev nebo mi nekdo poradi. :)

buldatra: Pane kolego, kurvitko je genialni myslenka. Dekuji za odkaz i myslenku. Ja pri svem relativistickem postoji mam ale pocit, ze kazda soucastka a kazdy koren muze byt pri dostatecne zrucnem uchopeni kurvitkem. Cili ktere to kurvitko chcete objevit a vyjmout? Z levice ci pravice? Mozna dnes vse jsou kurvitka.

Mozna leccos byla ve skutecnosti kurvitka jen maskovana za soucastky (viz V.H. a i Patient O.T.) velkymi slovy a idealy.

Problem je, ze lide ziskavaji zkusenosti. V CR jako svejkove a pesimiste casto negativni zkusenosti. A tak postupne dochazi k vyprazdneni slov, ktera drive alespon castecne neco predstavovala. Klasicky na zacatku 19.stoleti mezi delniky uctyhodne slovo soudruh bylo zlikvidovano, a to jeste drive nez v jinych kruzich uznavane slovo podnikatel. Dnes jsou obe slova vetsinove nadavky, ci pejorativni oznaceni. Tak by se dalo pokracovat s dalsimi slovy. Kdo mi neveri, at si treba zkusi test slovnich asociaci a napr. vyslovi pred druhym slovo: novinar :) (to neni nic proti editorum, samozrejme :) ) a zapise si prime reakce. A byvalo to takove respektovane slovo, ze. :)

Cili neumim vybrat jedno kurvitko. Nemam chut rozebirat vice - viz glosa Pepy Repy na moji adresu. Pouze ja ke svemu zivotu nepotrebuji respekt k politikum, politickym idealum, politice a -ismum. Proto tam kurvitka povazuji za zakonita a za zbytecne usili je odstranovat.

Podobne nerozlisuji mezitim jestli je neco pravicove nebo na pravici nalakovane. To je pro mne podobne, jako rozlisovat mezi komunismem psanym, a tim tzv. historicky realizovanym. Zkratka pravice je pro mne mnozina tech, kteri se k pravici hlasi. Viz Ares vyse.

Vim, ze jsem neodpovedel. Ale to co chcete, neumim ani zkusit resit. Duveru, energii a zaujeti venuji tomu, co povazuji za smysluplne (napr. pitvat 2x10 bodu :) ). To je to co, delam jako "my" a logicky (treba i sdelenimi zde) se branim tomu, aby mi "oni" neprerostli pres hlavu. Na druhe strane chapu, ze jsou chvile, kdy je nutne vcas odejit jinam, pokud cloveku zalezi na zivote rodiny a blizkych. Ted jsem proto v klidu. Protoze jsem dle sebe liberalne pravicove optimalizoval svuj uzitek, ale navic nikoho tim neposkodil (snad).
01. 12. 2008 | 20:34

PatientO.T. napsal(a):

2 prirodovedec:
Domláceno?
Mene Tekel Ufarsin.

Dovolte i mě jakési poslední slovo. Pan Hořejší napsal blog čítající 7228 znaků. Na jeho literární výtvor jsem odpověděl p*******u o rozměrech 2528 znaků. Vy jste se zaradoval, a, přes můj nesouhlas (touto zmínkou si od vás ovšem nenárokuji poslušnost!), jste VYTVOŘIL bloggerský duel, který jste okomentoval několika sděleními o rozsahu 21 438 (!!!) znaků. Za těsného vítěze duelu, jehož jsem se já ovšem neúčastnil, vyhlásil jste pana Hořejšího. Pro mne z toho plyne obava, že pokud se např. v červnu vydám na cyklistický výlet a potkám vás, následně si na internetu přečtu Váš zasvěcený a zatraceně dlouhý komentář, kterak jsem Tour de France velice těsně nevyhrál. Skutečnosti, že jsem jel do české hospody na pivo, že ve Francii na kole obvykle nejezdím a že z mého stylu jízdy nelze vyvozovat úroveň české cyklistiky, nebudou pochopitelně pro Vás hrát žádnou roli.
Rozumějte, necítím se být Vašimi komentáři dotčen, spíše mne fascinuje Vaše schopnost plést z h***a bič, případně vyrábět z prdu kuličku (máte-li lepší příměr, sem s ním). Zeptám se tedy přímo: asi si vybavíte některé naše minulé střety. Připadám Vám zrovna já jako "autentický" český pravicový volič? Myslíte si, že jsem volil ODS? Domníváte se, že zrovna mně leží na srdci osud ODS? Dále, myslíte, že ODS je pravicovou stranou? Pokud ne, byla jí někdy? Pokud ano, jak se její pravicovost projevuje (zejména v regionech)? A konečně, myslíte, že v současném světě má tradiční pravo-levé dělení POLITICKÝCH STRAN ještě význam?
A nyní k podstatě mé reakce na pana Hořejšího: nikdy jsem nezpochybňoval (a teď se pro zjednodušení onoho starého schematu přidržím) nutnou koexistenci levého a pravého vidění světa; každé z nich je oprávněné a nezpochybnitelné, jedno není lepší než druhé. V ideálním případě jedná se o dvě různé cesty k témuž cíli. Co mi vadí na literatuře sepisované veřejně známějšími personami jako jsou na tomto blogu pánové Havel a Hořejší, je to, že svými články prohlubují zákopy mezi politickými protivníky a štěpí společnost ještě účinněji než všichni Tlustí Paroubkové (např.) dohromady. Motivace pana Havla je, dle mého, zřejmá. Částečně se svými blogy odděluje od neurvalých psanců této země, svých partajních kolegů, a hlavně, myslím, je to ten typ člověka, který by pro vtip zabil vlastní babičku. Motivaci pana Hořejšího k sepisování blogů na politická temata jsem ovšem dosud nepochopil (ona nenápadná zmínka o tom, že socani dali nejvíc peněz na vědu a školství snad takovou motivací není). Jeho poslední článek mi připadal tak hloupý, že jsem se rozhodl rychle napsat něco podobného a vytvořit tak nikoli kontrast, ale stejně blbý doplněk k originálu. Alespoň z Vašich 21 438 znaků vyplývá, že má p******a je srovnatelná s p*******u pana Hořejšího... Jsem rád.

P.S.: Nežádám, aby Paroubek s Topolánkem kráčeli ruku v ruce (jak na obrázku ze Strážné věže) za lepší budoucností našeho státu. Nemyslím, že pan Hořejší a pan Havel jsou jediní, kdo neblaze spoluvytvářejí nenávist mezi zastánci různých stran. Myslím si však, že české společnosti by prospěla mj. úcta k protivným názorům. Texty zmíněných pánů k takové úctě nesměřují...
P.P.S.: Tak jsem Vám k tomu biči připevnil násadu... Tak to chodí... ;-)

Zdravím Vás
01. 12. 2008 | 21:57

Pepa Řepa napsal(a):

To přírodovědec
jestli se vás guglík dotknul, tak se omlouvám. Jebnutý guglík, ale není z mé dílny i když to malebně zní.
01. 12. 2008 | 22:06

bigjirka napsal(a):

Ono je vlastně jedno, jsou-li kořeni pravicoví nebo levicoví. Hlavně když solí.
01. 12. 2008 | 23:38

prirodovedec napsal(a):

Patient O.T.: Jeste nedomlaceno celkove. :) Avizoval jsem vyse. Zalezi, co minite tim domlacenim. Pokud to vztahujete jen na sebe - domlaceno.

Ale prectu si Vas i ted a rad a dovolim si par komentaru k Vam, nez dokoncim vyse slibene:

"Domláceno? Mene Tekel Ufarsin."
Co rici. :) "Dovolte i mě jakési poslední slovo." Zajiste. Pocty znaku - nepocitam - souhlas. To Vase neni pro mne p...., za ni prohlasenou zpetne. Ano zaradoval jsem se, ano vytvoril jsem soutez. Ano vyhlasil jsem ji ja. Ano byl jste do ni surove zaclenen, i kdyz pro mne jistou prihlasku do souteze jste pro mne vyplnil konstatovanim, ze "Jen jsem chtěl demonstrovat, že napsání takovéhle P******y je skutečně záběr pro p****l a pro prsty, nikoli pro mozek. 28.11.2008 22:08:07" ja si chtel jen overit, zda je to srovnatelne s V.H., zda to obsahuje dle mne nadsazky jako V.H., kdyz to byl napsano bez myslenek, tj. ze to opravdu lze napsat bez myslenek.

Zpetne hodnoceni a financovani i treba prace lekaru, podle kriterii, ktere necekali, je prece bezne. Pro mne bylo podstatne, a to Vy vite, po zdejsich reakcich zvyraznit to, co zde zacalo zanikat (a mozna jste nevnimal zprvu ani Vy) tj. jak dalece texty byly nadsazkou a jak dalece jen pripsanim predstav autoru o tech druhych tem druhym.

Ano vyhlasil jsem vitezem V.H., napsal v cem a napsal proc a vyhlasil tesne a jeste to vyhlaseni shodil.

S tou Tour de France to je BRILANTNI. Smekam.

Co se tyka bice a kulicky: To mate tezke. Jste v situaci, kdy jste se stal tercem tech N-znaku. Vnimate to osobne zaostrene jako urcitou "schopnost".

Jenze dle mne to, co mne zaujalo, nebyl dle mne "prd". Dle Vas ano. Ale tim jsem se zabyval ja, ne Vy. :) Domnivam se, ze to az tak casto tak detailne neprovozuji v tomto rozsahu (mozna az na parkrat kolegu Martyho, ci Pocestneho).

Vetsinou je to kratsi a mene detailni.

Zkratka postupuji takto narazove, pokud mne neco zaujme. A kdyz mne to zaujme, hraji si i s detaily a doufam, ze se dozvim vice od sebe ale i od dalsich. Tentokrat se mi casova investice mnohonasobne vratila, tak jsem spokojen.

Vy to merite pohledem sve profese, jako zmarneny cas, ja zase sve, jako vyborne vyuzity.

"Zeptám se tedy přímo: asi si vybavíte některé naše minulé střety." Snad.

"Připadám Vám zrovna já jako "autentický" český pravicový volič?" Nazval bych Vas aktualnim pravicakem. :) Cili pravicakem na aktualne podle mne. Jestli je to poza nebo se mylim, neni podstatne. Domivam se, ze Vas takto (dle reakci) nezarazuji sam. Cili mnohdy podstatne neni to, co je, ale jak to vypada.

"Myslíte si, že jsem volil ODS?" Nevim. Kdy? Neni pro mne podstatne. Pokud jste privatni lekar, bylo by to logicke z hlediska Vasich zajmu. Protoze jste vetsinou ostry na CSSD, prihravate opacne strane.

"Domníváte se, že zrovna mně leží na srdci osud ODS?" Nevim. Neni to pro mne podstatne. Divil bych se kazdemu, kdo neni clenem, kdyby mu na srdci lezela nejaka politicka strana. Ale usuzuji, ze vice Vam zalezi na soucasne ODS nez soucasne CSSD. (to je klasicka prace statistika v sociologii s ordinalnimi daty) I na zaklade dle mne Vasich emocionalne zabarvenych glos.

"Dále, myslíte, že ODS je pravicovou stranou?" Zajiste. :)Protoze se za ni prohlasuje, protoze jako takova byla po roky vnimana, za takovou byla trvale prohlasovana mnoha vysoce inteligentnimi jedinci a protoze je tak i vetsinove vnimana. A protoze je snaha ji ted za pravicovou nepovazovat. :)

"Pokud ne, byla jí někdy?" Viz vyse. Bezesporu je vnimana jako napravo od jinych stran. Oznacit stranu, ktera zklamala a ktera byla oznacovana jako pravicova pozdeji za tu, ktera neni pravicova, je osvobozujici trik pro jeji dosavadni priznivce - byli oklamani.

"Pokud ano, jak se její pravicovost projevuje (zejména v regionech)?" Retorikou, hlasenim se k pravici, typickym chovanim, ktere bylo v dobe privatizace charakteristicke pro ceskou pravici na celostatni urovni. Cili konzistenci.

"A konečně, myslíte, že v současném světě má tradiční pravo-levé dělení POLITICKÝCH STRAN ještě význam?" Ne. Ale na mem nazoru nezalezi.
02. 12. 2008 | 00:07

prirodovedec napsal(a):

Pepa Repa: Proboha ne. Guglik se mi libi a zdokonaleni I.H. je malebne. :) Kdybyc se mel cilit kvuli tomu? Jak to rikal tata - ze je to oceneni? :)

Patient O.T.: "A nyní k podstatě mé reakce na pana Hořejšího: nikdy jsem nezpochybňoval (a teď se pro zjednodušení onoho starého schematu přidržím) nutnou koexistenci levého a pravého vidění světa;" Ja take ne a ja o tom ve Vasem pripade nepochybuji.

"každé z nich je oprávněné a nezpochybnitelné, jedno není lepší než druhé." Souhlasim.

"V ideálním případě jedná se o dvě různé cesty k témuž cíli." Zde se lisime: Mnoho lidi, mnoho skupin, mnoho part i partaji, mnoho cest, mnoho cilu. Ty se pak pro jistotu polepi ruznymi -ismy, agreguji se, zahesli se, zabali se pro volice ...

"Co mi vadí na literatuře sepisované veřejně známějšími personami jako jsou na tomto blogu pánové Havel a Hořejší, je to, že svými články prohlubují zákopy mezi politickými protivníky" To je dle mne trvala tradice na tomto uzemi. Pouze se minulost temi ci onemi natira na vhodnou barvu. Kazdy zduvodnuje, ze reaguje na ty druhe. Ja na rozdi lod Vas zde nevidim vyjimecne postaveni zminenych panu - prikopy zde kope kazdy, mohli bychom to rozebrat. Ale prave timto se projevuje dle mne Vase pravicovost - ne podporou pravice, ale odporem k prvkum levice.

"a štěpí společnost ještě účinněji než všichni Tlustí Paroubkové (např.) dohromady." Spolecnost je rozstepena naprosto spolehlive svymi mnoha zajmy. Zejmena ekonomickymi.

Na to se da nahlizet take nasledne a necitte se prosim dotceny tim, ze to snad myslim osobne, to je naprosto cynicky pohled: Dosud se darilo pravici dilem umrtvovat zajem volit tech, kteri by ji nevolili a dale upoutavat zajem tech, pro ktere ji volit by bylo proti jejich ekonomickym zajmum. Texty takovych jako Havel a Horejsi svoji jedovatosti prispivaji k tomu, ze dosavadni balamuceni - rozumejme duraz na ty spravne idealy nikoliv na penezenku - je obtiznejsi a obtiznejsi. Proto ty texty, protoze to cini ironicky a nadsazkou, jsou tak dle mne kritizovany a povazovany za nebezpecne (dle mne ale zbytecne), protoze to vypada, ze se snadno zapamatuji aj. Ted je zde obava (dle mne zbytecna), ze by to mohl byt setrvaly trend. Ja si myslim, ze je to zbytecna obava, jen je treba vymyslet nejake jine techniky balamuceni. Staci se rozhlednout po svete.

Dle mne podstatna nejsou slova (ledaze by snad odkryvala nejake opravdove nesvary, ktere je treba skryt pro vyhru), ale ciny. Je iluzi pravice dneska, ze se ulevne domniva, ze pouze nezvladla marketing zmen. Dle mne "pouze" nezvladla profesionalitu pojeti zmen. A to je desivejsi, protoze pravice se obvykle svoji profesionalitou chlubila. ted vypada (v ocich nekterych zejmena studentu a "badatelu"), jako spolek diletantu. Ale byla to jejich volba - tech u koryt.

"Motivace pana Havla je, dle mého, zřejmá..." Mnohe mi napovida slovo "neurvale", ale vborne je: "je to ten typ člověka, který by pro vtip zabil vlastní babičku."

"Motivaci pana Hořejšího k sepisování blogů na politická temata jsem ovšem dosud nepochopil" Mozna je trochu podobna casti te moji. Pokud se chceme prosazovat jako stat ve svete, nepujde to kecanim (Francouzi nas strci do kapsy :) ) a kseftovanim (Polaci :) ), ale tradicnim hloubanim a jeho aplikovanim. To ma tradici. Podari se to, pokud nedojde k degeneraci. Blogy jsou dobrym prostorem, kde lze diskutujici provokovat premyslet. Kde lze napadat klise a viru v to, ze vse je na svete jednoduche a na vse staci ten "zdravy rozum".

I proto napr. zde tak rad tocim zdanlive odtazitou diskusi s jojem. Zoufale se snazim nabidnout myslenku, argument a vymamit myslenku a argument, krome nalepek. :) Tak se mu snazim pomoci trosicku vice trenovat mysleni. :)

A protoze po vsech tech volebnich vitezstvich na blozich pred rokem a vice bylo mozne v diskusich najit jen ty pomerne zjednodusene (podle mne) tzv. pravicove pohledy, ktere opet podle mne hloubaveho pravicaka spise urazi, doslo k tomu, ze ja se spise trefuji do zdejsi tzv. pravice, ac se sam povazuji za pravicaka.
02. 12. 2008 | 00:13

prirodovedec napsal(a):

Patient O.T.: "(ona nenápadná zmínka o tom, že socani dali nejvíc peněz na vědu a školství snad takovou motivací není)."

Ale je. Samozrejme po Pilipovi a Zemanovi byla ta "neschopna Buzkova" skvela. Nechala totiz fungovat profesionalni lobby VS a AV a ty si polepsily. Dalo by se to rozebrat na casovych radach, zlomy uhrnnych cisel jsou zrejme po roce 2006. OECD ovsem zatim uvadi tento rok, jako horni hranici. Samozrejme to muze lokalne vypadat ruzne - jsou to "jen uhrny".

"Jeho poslední článek mi připadal tak hloupý, že jsem se rozhodl rychle napsat něco podobného a vytvořit tak nikoli kontrast, ale stejně blbý doplněk k originálu." Jak jsem psal, oba jste napsali jak jste tomu nevenovali pozornost. Rozumim. :) Mne jeho clanek hloupy nepripadal a opakovane jsem napsal proc. Diky nemu a Vam a dalsim jsem si mnohe vyjasnil. Pro sebe a svoji orientaci. Co si z toho vzali druzi a Vy, to je jejich a Vase vec.

"Alespoň z Vašich 21 438 znaků vyplývá, že má p******a je srovnatelná s p*******u pana Hořejšího... Jsem rád."

Svym zpusobem ano - rozdil jsem videl mensi nez na prvni cteni. :)

"P.S.: Nežádám, aby Paroubek s Topolánkem kráčeli ruku v ruce"

Zabavna predstava, treba se dockate.

"Nemyslím, že pan Hořejší a pan Havel jsou jediní, kdo neblaze spoluvytvářejí nenávist mezi zastánci různých stran." Podle mne ji nevytvari. Ta davno existuje vytvorena jiz Havlem, Klausem, Zemanem, ...

"Myslím si však, že české společnosti by prospěla mj. úcta k protivným názorům." Ale zajiste. Souhlasim. Ovsem take plati jak se do lesa OPAKOVANE vola, tak se z neho NAKONEC ozve. Protoze ucta k druhemu je bohuzel chapana i jako slabost. To je ta obracena mince toho zamindrakovaneho individialismu deprivantu - muj oblibeny termin - protoze oponenta je zvykem zadupat, jim napsane nechapat.

"Texty zmíněných pánů k takové úctě nesměřují..." To je otazkou jejich uchopeni. Jejich vliv, tak jako nami zde psaneho, je ale zcela marginalni. Pokud to budu brat, ze tak pisi, protoze chteji rozestvavat a nebudu hledat i u sebe, ptat se, co jejich psani vyvolalo, celkem nikam se nepohnu - to "oni". O ucte mohu jen hovorit. Navic jak jsem psal. Pokud moje strana prohrava, je logicke dovolavat se jednoty a statotvornosti. Ale znovu to neberte jako kritiku.

"P.P.S.: Tak jsem Vám k tomu biči připevnil násadu... Tak to chodí... ;-)"

A ja podle ocekavani z biciku udelal devitiocasou kocku. Kdo prida trny?

Zdravim Vas a nemusime pokracovat, pokud nechcete, zrejme bychom se opakovali. berte to tak, ze jste mi stal (i kdyz pri psani nemyslite :) ), za tech par desitek minut, ktere jsem Vam ted venoval pane doktore. :)
02. 12. 2008 | 00:13

vaclavhorejsi napsal(a):

PatientO.T.:

Ptate se, jaka je moje motivace psat jaksi na podporu "levice".

Za prve bych rekl, ze to, co podporuji, je velmi umirnena levice, tedy to, co jsme jeste za komunismu obdivovali jako nedostizny ideal ve Svedsku ci Nemecku - proste evropsky socialne trzni stat, ve kterem maji lide velkou svobodu (vcetne svobody podnikani) a pritom je tam vysoka mira "socialnich jistot" pro lidi, kteri se dostali do potizi nebo nejsou v teto spolecnosti orientovane na vykon dostatecne kompetitivni (nemoc, stari, nezamestnanost). (v posledni dobe se mi zda, ze spojeni "socialni jistoty" se pro mnoho lidi stalo skoro az neslusnym vyrazem, cimsi "bolsevickym").

Myslim, ze tento duraz na socialni stranku je v plnem souladu i s krestanskym pristupem, ktery tez vyznavam.

Za druhe, jsem zvykly posuzovat lidi, organizace, polit. strany, atd. hlavne podle jejich cinu, spise nez podle slov a ideologii.

Pocatkem 90. let jsem fandil ODS a Klausovi, protoze jsem videl jasny uspech programu privatizace, uvolneni trhu, atd.

Pote se ukazala spousta nepravosti kolem privatizace, ale i spousta nepravosti kolem politiku, kterych jsem si az do te doby vazil.

Celou tu dobu mi velmi vadily reci o tom, ze stat se v podstate nema moc starat o podporu vyzkumu, protoze o to se ma starat ten, kdo jej potrebuje (soukromy sektor) - a kdyz jej nepotrebuje, neda se nic delat, vyzkum mit nemusime. Porad jsem si to ale omlouval tim, ze pri te obrovske spolecenske zmene ma vlada jine priority, a ze podpora vedy a vyzkumu prijde na radu, az se zlepsi ekonomika.

V roce 97 prisla ekonomicka krize a "balicky", ktere tezce postihly take vedu - perspektivy se zdaly dost chmurne, vedci odchazeli, ti, kteri zustavali nuzovali.

Pote, co prisla k moci vlada soc. dem. v roce 1998, potesila me okamzita vyrazna zmena retoriky vuci vede a skolstvi; behem pomerne kratke doby se zacaly zlepsovat i finance.

Zatimco v roce 1996 stat daval na vyzkum a vyvoj (jak zni oficialni termin) cca 6.5 mld. Kc, v roce 2007 (posledni rozpocet pripravovany koalicni vladou soc. dem.) to bylo cca 23 mld. Ten rozdil, ke kteremu doslo behem nekolika let vlady CSSD (resp. koalice s dominanci CSSD) byl naprosto markantni.

Tech 8 let vlady CSSD (resp. koalice vedene CSSD) bylo naprosto evidentne ekonomicky zdaleka nejlepsim obdobim CR. To, ze rostl statni dluh, je pravda, ale vsichni seriozni ekonomove se shoduji, ze tento dluh je zcela "bezpecny" a patri k nejnizsim v Evrope (pojednaval o tom tady nekolikrat J.Havel). Rikat, ze k tomuto ekonomickemu rustu doslo "navzdory" vladni koalici, povazuji za velmi hloupe.
Nemyslim, ze se v te dobe nejak prehnane "rozhazovalo" - nemyslim, ze by si u nas duchodci a socialne slabi zili nejak "nad pomery".

Takze muj zaver je, ze pres spoustu problemu (ruzne afery a chyby), vladla CSSD lepe nez zatim kdokoli jiny, a to me vede k zaveru, ze si zaslouzi podporu rozumnych lidi.

A ocekaval bych to zvlaste v pripade vedcu, kterym se teprve po roce 2000 opravdu zacalo darit vyrazne lepe. Nechapu proto prilis tu prevazujici "pravicovost", kterou vidim mezi vedci... Myslim, ze je to stale jeste pozustatek jakehosi polistopadoveho strachu z "levice", iracionalne ztotoznovane s komunisty a predlistopadovym rezimem.

Rozhodne si nemyslim, ze styl meho psani prispiva k nejakemu rozestvavani a k "hloubeni prikopu". Myslim, ze pisu slusne a ze vyslovuji zcela legitimni, umirnene, nijak radikalni nazory.
Naopak jsem nekolikrat kritizoval to, jak nekteri politici lici sve protivniky jako nepratele na zivot a na smrt.
Ja samozrejme uznavam, ze rozumne "mirne pravicove" a "mirne levicove" nazory a programy jsou potrebne, ze spolu maji souperit o podporu volicu. Nesouhlasim s vyroky typu "spalena zeme", "mobilisace", "grosstapo", "nebezpeci navratu predlistopadoveho rezimu", "KSCSSD" apod.

..
02. 12. 2008 | 07:36

Pepa Řepa napsal(a):

Ani já bych nepodezíral pány Havla či Hořejšího z plánovaného vytváření nenávisti.

Pana Havla obdarovaly sudičky darem "Snesitelné lehkosti bití". Bije přes hlavu sice socanskou rukou, ale s vtipem.Že je levákem, je zřejmé.

Pan Hořejší je asi v jádru hodný člověk.Trochu mně připomíná mojí ženu, která v neděli připálila cukroví.

Pan Hořejší rád peče.Pouští se i do orientálních receptů o jejichž ingrediencích nemá ponětí. Bohužel se mu výtvory často připálí. Řekl bych, že termín "často" je ještě velice mírný, ohleduplný, adventní.

Jíst se to moc nedá.Když chce člověk zůstat zdvořilým a výtvor pochválit, může jen zamumlat: "Děkuji, bylo to takové teplé".

Myslím, že jej překonal p. Stránský, vyhláškou: Mým národům
02. 12. 2008 | 07:51

Honza napsal(a):

VH: "Za prve bych rekl, ze to, co podporuji, je velmi umirnena levice"

Já bych řekl, že ne. Když máte třeba 75% příspěvků blogu výrazně levicových, 20% nepolitických a neekonomických - třeba o biologii a 5% neutrálních, tak mi to příjde jako dost vážná zaslepenost. Prostě jste se z nějakého důvodu přiklonil k levici a pak jste si podle toho upravil názory na svět. U člověka, který se živí hlavou by to mělo fungovat opačně: udělat si názor na svět a podle toho se přiklonit třeba z 60% k pravici a 40% k levici nebo naopak.
02. 12. 2008 | 09:04

pgjed napsal(a):

Pane profesore, S některými věcmi, kterými reahujete na kolegu Patient TO nemohu souhlasit a musím říci, že si pletete dojmy s pojmy.

Předně sociálně-tržní koncept není koncept levicový. Ani mírně ne. Je to koncept křesťansko-demokratický, tedy v mnoha ohledech konzervativnější, než je to, co tvrdí liberální pravice. A sociálně vnímavý jen potud, pokud je ta "sociálnost" adresná a pokud má aktivní odezvu od adresáta. Vzpomeňte na tak posmívanou Luxovu sociální trampolínu. Hlavní princip celého konceptu je na konkrétní osobní odpovědnosti za sebe, za osoby svěřené, za bližší i širší komunitu. .... Je to na hony vzdáleno od koncepce sociálního státu, která na rozdíl od sociálně-tržního systému leží někde v levém středu úsečky liberální levice liberální pravice. Současná ekonomická krize je důsledkem třech příčin. Individuální nezopdpovědnosti, všeobecné demotivující rozhazovačnosti a nezodpovědného plýtvání. Vše v dojemné shodě liberálů od leva do prava a sociálního státu, tak, jak k němu uhnula mimo jiné i německá CDU-CSU.

Dále, jakýkoliv rozpočtový systém založený na trvalém a dlouhodobém předlužení je zcestný, ekonomicky zhoubný a krizotvorný. Argumentace, založená na poukazování na ty, kteří jsou ještě zadluženější než my, je mírně řečeno hloupá! Přes řadu výhrad ke Klausovi a jeho vládám, do stavu, kdy naše dluhy představují větší účetní hodnotu, než to co za rok vytvoříme, nás přivedly socdem.vlády! A to si ještě stačily notně zakousnout do daňové výtěžnosti, která před nimi připadala obcím a městům. A taky prožrat několik miliard z privace, určených na likvidaci starých ekologických zátěží. Což nyní budeme muset zaplatit my všichni!

Období, kolem balíčků, nebylo tristní jen pro vědce. Naříkáte jak vědci nuzovali. Stejně s nimi, ba i víc nuzovali všichni ostatní! Inflace rostla k 15%, krachovaly firmy, banky, záložny. My jsme ve firmě museli propustit 200 lidí a až do r. 2001 seděl ten zbytek na 60% tarifu. A co pro nás udělala socdem dobrého? Vytahala z nás a z firmy, na každou korunu na pásce téměř další celou korunu do státní kasy a ještě to nestačilo.

Vy jste spokojený s tím, jak štědře byl za socdem vlád financován základní výzkum. Mohu vás ale ujistit, že na aplikovaný výzkum nebyla prakticky ani koruna. To málo, co bylo, dostali stejně kamarádíčci z toho základního na přilepšenou, nebo jako doplňkový benefit zahraniční investoři. Domácí firmy si musely, a dodnes vlastně musí vystačit ze svých zdrojů.
A poravdě řečeno dodnes nějak nevidím tu lavinu objevů a vynálezů, kterou by se za štědré financování základní výzkum státu odvděčil. Takže zůstává otázka, zda by nebylo bývalo lépe přidat těm důchodcům, aby se netloukli na tristní údovni hluboko pod 50% průměrné mzdy?

Zapomínáte také na to, že švédský sociální zázrak je založen na drakonických daních a rezervách nakřečkovaných za dvě světové války. Ten německý pak na tom, že se celý demokratický svět složil na tučnou odměnu němcům za rozpoutání druhé světové války, z čehož (nejenom ) tyjí dodnes.

Ano, kéžby u nás konečně dostala šanci sociálně-tržní koncepce. Zatím jsme si vyzkoušeli trh bez přívlastků a sociální stát (rovněž bez přívlastků, když vynechám sprostá slova, která mě v té i v předchozí souvislosti napadají). Ale to je něco zcela jiného, než co vy tu prezentujete.
02. 12. 2008 | 10:08

JAHA napsal(a):

Ad: pgjed
Som velmi poteseny, ze ste dali na pravu mieru, co si tzv. lavicovi myslitelia nenapadne a potichucky privlastnuju - socialne - trhovy koncept. Prvotna myslienka urcite nevznikla v hlavach lavicovych bojovnikov - ti chceli vzdy vsetko hned a najlepsie kradezou (socialisticke revolucie). Skutocne socialno - trhove myslienky prezentovali aj presadzovali krestanski politici, o. i. i zakladatel moderneho Talianska. Podobne, ako si nenapadne prisvojuju co nevytvorili (social. - trhovu ekonomiku), taktiez uzivat si na ucet inych, pripadne sa chvalit pri zbierani smotany vymutenej inymi(Fico), to je dnes ten lavicovy populizmus. Ja tiez nemam nic proti lavici, lebo sutaz vzdy musi byt, inac by sa to zvrhlo na jednu, alebo druhu stranu, ako sa to uz neraz stalo. Mne vadia pokrytci, populisti a demagogovia.
02. 12. 2008 | 11:31

buldatra napsal(a):

To pgjed:

Občas se stane, že se najde někdo, kdo má na věc předmětnou velice podobný názor jako já.
Ve Vašem případě se tak stalo.
Čím to?
Podobné zkušenosti?
Možná. Faktem je, že když člověk argumentuje na základě vlastního poznání a tím i na základě vlastního názoru, vzniklého díky onomu poznání, připadá si, jako by házel hrách na zeď.
Neboť je spousta těch, kteří mají oči a nevidí, mají uši a neslyší. Proč?
Protože nechtějí. A když se nechce, je to horší, jak když se nemůže.
Anebo to chce čas.
02. 12. 2008 | 11:41

PatientO.T. napsal(a):

2 vaclavhorejsi:

Malé upřesnění: záhadou není pro mne vaše motivace k psaní na podporu levice. Nepochopil jsem ovšem, co vás vede ke ZPŮSOBU, jakým píšete...
02. 12. 2008 | 11:44

buldatra napsal(a):

to přírodovědec:

napsal jste:
Cili ktere to kurvitko chcete objevit a vyjmout? Z levice ci pravice? Mozna dnes vse jsou kurvitka.

Nemusím objevovat objevené. A bohužel nemohu nic odnikud vyjmout. Kdybych mohl, vyjmul bych to a nakopal bych to, však víte kam. Z levice i z pravice.
Koneckonců samotné pojmy levice a pravice jsou kurvítka. Vytvořená zcela účelově a velice mazaně. Díky nim funguje systém ode zdi ke zdi, každý chvilku tahá pilku, rozděl a panuj a dalo by se pokračovat.
Jediné, co bych shledával užitečným (protože vždy se snažím hledat to dobré kdekoliv, i tam, kde by jiný nehledal), je existence konkurence mezi levým a pravým.
Ale konkurovat by se mělo proto, aby se obě strany vybičovaly k tomu nejlepšímu, co v nich je. Aby odevzdávaly kvalitu a kvalita se pozná.
Což se, jak každý vidí, neděje, neboť jak ti vlevo, tak ti vpravo jedněmi jsou, z hnízda společného. A v tom hnízdě je nenaučili tomu, čemu u nás doma říkáme dobré vychování.
Dobré vychování se pozná. Bohužel lidí dobře vychovaných se soudruzi zbavili, neb potřebovali lidi vychované v naprosto jiném duchu. A plody této výchovy sklízíme i dnes a sklízet budeme oněch Masarykovských 50 let. Nejméně.
Do té doby počítejme s hustým výskytem kurvítek v politice a v oblastech, které s politikou souvisí.
Tak nějak celostně bych to viděl.
02. 12. 2008 | 12:11

buldatra napsal(a):

to Pepa Řepa:

Ano, Tlustý Vlastík je figurka obdivuhodná. Snaživá a ukecaná, ve šplhu zdatná. Kabáty různými oplývající. Kampak se asi poděje, kam se přichýlí? Kterého hostitele si vybere?
Jeho myšlenky a nápady jsou nenahraditelné, jeho turistické předpoklady jsou všem známy. Ten se neztratí.
Možná, že ho lanaří i pan (soudruh) Stránský do spolku turistického. Nechejme se překvapit.
Každopádně, takové kurvítko se jen tak neztratí. A vrána k vráně…
02. 12. 2008 | 12:24

vaclavhorejsi napsal(a):

Honza:

Podivejte se prosim poradne na me dosavadni clanky (seznam viz http://blog.aktualne.centru...)
Zjistite, ze tech "levicove" (mirne, t.j. jaksi socialnedemokraticky) orientovanych prispevku je tak nejvys 10 z celkoveho poctu >100).
Za "levicove" nepokladam clanky kritizujici soucasnou americkou nebo izraelskou politiku, ceskou zahranicni politiku, radar, apod. - to jsou temata, ktera nejsou nijak pravicova/levicova - kriticky se k nim vyjadruji i nepochybni pravicaci, jako napr. Klaus nebo mnozi zapadoevropsti a americti politici).

O tom, jak je to s moji udajnou "levicovosti" si prosim prectete zde:
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...

*************************************
pgjed:

Predne dekuji, ze diskutujete (na rozdil od nekterych jinych) skutecne slusne.

Je mi celkem jedno, kdo se podilel na vzniku evropskeho socialne-trzniho statu s vysokou mirou socialnich jistot - jiste to byli i nemecti krestansti demokrate, ale urcite hlavni byl podil soc. dem. stran v mnoha zapadoevropskych zemich (ktere tam po vetsinu 2. poloviny 20. stoleti vladly).
Ale, jak uz jsem rekl - na tom nezalezi, dulezite je, ze je to dobry a naslevanihodny priklad (mam ovsem dojem, ze dusledni pravicaci prave toto zpochybnuji a bojuji za "trh bez privlastku", t.j. nelibi se jim to slovo "socialne" trzni).

Nemyslim si, ze to, co tady mame (a meli jsme dosud je jak rikate "socialni" stat - myslim, ze nase parametry jsou mene "socialni" nez v pripade toho Nemecka, Holandska, Skandinavie, Francie, atd...

Nesouhlasim, ze nemecka prosperita je v dusledku subvencovani jinymi zememi - ano, po valce dostali podporu, a bylo to moudre, ale pak se o to proste zaslouzili sami.

Ano, socialne-trzni stat potrebuje pomerne vysoke danove zatizeni - s tim ja velmi souhlasim; prakticke fungovani tohoto systemu v zapadni Evrope jasne demonstruje, ze takova danova zatez je kompatibilni s dobrym fungovanim ekonomiky.

Nechapu, ze popirate uplne jasny rozvoj a prosperitu v letech po roce 2000??? Kdyby v te dobe vladla ODS, nepochybne bych chvalil ji.

Nesouhlasim s tim, ze stav nasi ekonomiky se da oznacit za "predluzeny" - jak jiste vite, nase statni (resp. verejna) zadluzenost patri k nejnizsim v Evrope a obsluha statniho dluhu predstavuje asi 4% statniho rozpoctu, coz vsichni ekonomove pokladaji za naprosto bezpecne.

..
02. 12. 2008 | 13:00

Jana z Prahy napsal(a):

Vážený pane Hořejší,
važte slova, o jakých sockách litujících 30 Kč mluvíte? O členech nižší střední třídy s podprůměrnými platy, kteří jsou rádi, že jsou rádi i bez poplatků všude, kam se podívají? Nechápu, proč z těchto lidí děláty "socky" a alkoholiky. Holt omarodit s nízkou nemocenskou, několikrát k doktorovi, poplatit léky, je dnes hodně drahá záležitost a prevence nepřijde levněji. A k tomu mít ještě děti... Nehledě na to, že to je až ponižující u doktora pokaždé lovit drobné (u lékárníka stovky a tisíce mimochodem). Jsem celkem v šoku, jak jste mohl přijít na to, že nevolili ODS socky, co litují 30 Kč, za které by si mohli koupit lahváče. Je vidět, do které třídy patříte a hlavně, co si myslíte o všech "pod Vámi".
Fuj.
02. 12. 2008 | 13:43

Jana z Prahy napsal(a):

Aha, takže ono je to celé jeden vtip, nedočetla jsem před tím dál, socky a lahváče mě dostaly.
02. 12. 2008 | 13:46

Marty napsal(a):

Jana z Prahy: a tak hezky jste se nam nastvala do ruda :)
02. 12. 2008 | 14:02

kočka šklíba napsal(a):

Pane Hořejší, opravdu obdivuji Vaši trpělivost s jakou zde již po několikáté vysvětlujete svoje postoje a jejich příčiny. Ale sám vidíte, že to pořád nemá ten Vámi asi očekávaný účinek. Chvílemi to na mě působí, jako byste se za své názory a smýšlení omlouval, a to si myslím nemáte zapotřebí. Výtek tzv. pravicově orientovaných diskutujících (pravičáků) se stejně nezbavíte. Podle mého pramení také právě z toho, že, jak jste v tomto blogu s nadsázkou uvedl, neodpovídáte jejich představám. Podle názoru jak jejich, tak většiny médií (redaktorů), tak politiků z pravé strany spektra(mnohokrát to zaznělo z úst Topolánka, Langra a spol…) člověk vzdělaný, inteligentní, úspěšný vědec by měl být přece pravičák. Jo, kdybyste byl politik, to je jiné.

A tohle Vy boříte, nejste sice sám, jenže Vy to dáváte veřejně najevo. A to způsobem zase velmi kultivovaným, mnohokrát vtipným a témata si vybíráte „žhavá“. A navíc, dokud byla ODS jako jeden muž, dokud vše v podstatě z hlediska „pravičáků“ plynulo jak má, byl jste jen takový rejpal. Nyní se ale situace dost změnila, začalo to Moravou (poslancem), dále finanční krize pocházející z té „nejtržnější“ vyspělé země s řešeními, která jsou naopak hodně socialistická, dále prohrané krajské a senátní volby a nyní spory v ODS, rozhádanost politiků, na kterou její voliči opravdu nebyli zvyklí, a teď i Klaus. A Vy do toho s nadsázkou . Oni to teď nemají lehké, možná jste je spíš měl politovat. Věřím, že jsou inteligentní (většinou), že jsou i schopni pochopit nadsázku i humor, ale ne, když se jim nějak začíná jejich ideál (nebo spíš představitelé ismů) měnit. Jak se jedná o víru, přestává sranda. A mnoho z nich i na těchto blozích se tím ani netají, oni věří a když se ukáže, že možná něčemu, co bylo jinak, potřebují něco zástupného, někoho, skrze koho by si dokázali, že věřili správně. Což je jejich právo, a ti, co Vás urážejí osobně, a také jich zde není málo, ti snad ani nestojí za přečtení nebo zmínku. Ti právě hezky ukazují, že to s tou inteligencí atd. u pravičáků nebude zas až tak horké :D.

My „levičáci“ jsme zvyklí na leccos, když si vezmeme nejsilnější levicovou stranu, tam se to hádalo v průběhu let mockrát, Zemanovo chování bylo a je stejné jako nyní Klausovo(vždyť taky jsou skoro jako jednovaječná dvojčata), přeběhlíci, úplatkáři atd. Nás to nerozhází :D. Navíc jsme léta zvyklí na nadávání do socek s nataženou rukou a vyžírků, kteří skočí nejnověji na 30 Kč. Jinak jsme stále v hospodě, pijeme pivo (víno je už pro nás moc nóbl a stejně mu nerozumíme ;)) cpeme se bůčkem a vyhulíme nejméně krabičku cigaret, a pak si přijdete Vy a asi ani pravičáci nevěří, že to pivo, cigarety a bůček bude pro Vás denní chleba. A tak v tom přece musí být něco jiného. Ale co? To už nevědí, nebo spíš nejsou schopni stále chápat. Pište dál, vždy´t přece víte, že Vás tu mnoho lidí čte rádo a když se to sejde s mnoha zajímavými příspěvky od pravičáků a levičáků, kteří primitivně neurážejí Vás a ostatní, je to „pošušňáníčko“.
02. 12. 2008 | 14:30

Ivan Sommer napsal(a):

VH

Zdroj k bodu 10.
Pavel Kohout: Znalostní ekonomika - podporujme své miliardáře
http://ihned.cz/1-10076520-...
02. 12. 2008 | 14:39

Pepa Řepa napsal(a):

Milá Kočko šklíbo
když je někdo levičákem, je potřeba k této -někdy vrozené -vadě přistupovat se shovívavostí a porozumněním.

Je to jako když Vám praskne guma.Nemám na mysli příklad z oblasti erotiky, ale motorismu. Už vám někdy za jízdy praskla levá přední guma? Ať děláte, co děláte, pořád Vás to táhne doleva, ať se snažíte, jak se snažíte, volantem to nevyrovnáte.

Já vím, může prasknout i guma pravá. Není to takové neštěstí. Pokud nenarazíte do hrušky, skončíte v pangejtě. Myslím, že se to v nedávné minulosti stalo ODS.V poslední křeči, se snaží další buldatrovo ministerské kurvítko, zakázat nás, jasného vítěze voleb 2010.

http://www.tyden.cz/rubriky...

Jako mrzkou záminku si vzal pan ministr to, že máme chybu v účetnictví. Je to nesmysl. Nikdy jsme žádné účetnictví nevedli, tudíž nemůžeme mít chybu.Nikdy jsme nezradili svůj program, neboť jsme nikdy žádný neměli.

U ODS je situace jiná. Má program, ale nemá voliče.Nemá pomalu koho zradit.
Pravda, Vaše ČSSD má v současné době oboje.Program i voliče.Hrozí ovšem chronické nebezpečí praskání levé přední gumy.

Vzhledem k tomu, že Adolf Hitler u nás zavedl jízdu vpravo, dojde -dříve či později-k čelnímu střetu s protijedoucím vozidlem. A tento střet bývá, jak víme, fatální.Zvláště, je-li řidič v rauši z povolebních oslav.
02. 12. 2008 | 15:34

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Nice to hear you - potvrzuji, ze jsem v nedeli vecer prispel u Nejsv. Salvatora o 50 Kc navic (ke sve obvykle stovce) na pamatku Vaseho duchovniho zakladatele.

..
02. 12. 2008 | 15:41

Milan H. napsal(a):

Pan profesor hezky, originalne a neobycejne vtipne vyjadril, jak je program ODS v sve cistote absurdni a anachronicky a ja mu za to dekuji. Slo by jeste vytvorit dalsi body, treba o ustavu pro studium totalitnich rezimu a jeho bohulibe praci, jez nam zprostredkovava pravdu o nasi minulosti, tak jak to vedci na verejnych univerzitach a institutech nesvedou:-)
02. 12. 2008 | 15:50

rumburak napsal(a):

"Pan profesor pohlédl do zrcadla a spatříl tam ....sebe sama"
02. 12. 2008 | 16:02

Sotna napsal(a):

Pane, vemte si 30 Kč a zajděte k lékaři.
02. 12. 2008 | 16:11

JAHA napsal(a):

Ad:kocka skliba
No, ulitbu bohom ste urobili peknu a hlavne preh(n)ojnu. To Milan H. bol predsa len setrnejsi. Asi preto, ze autor dal do zvonceka i za neho.
02. 12. 2008 | 16:11

Pepa Řepa napsal(a):

To VH
děkuji převelice, jen se obávám, že se Vám nekřesťansky odvděčím. Vy po mně chlebem, já po Vás jedem.
02. 12. 2008 | 16:36

Pepa Řepa napsal(a):

To Kočka Šklíba
Ještě k tomu účetnictví. Balbínově poetické straně vedl účetnictví jakýsi pan Vlk.
Nějak se vytratil. Není po něm ani vidu, ani slechu.
02. 12. 2008 | 16:40

Ivan Hochmann napsal(a):

No tak - už vás TO přešlo?
Sparta-Slávia.
Pravá-Levá.
ČSSD-ODS.
přírodovědec-POcestný....atd.

Všichni diskutujte s Hořejším a přijměte jeho logiku a manýry.

Popasujete sami sebe svými "chytrými dedukcemi" na intelektuální avantgardu v postkomunistickém státě.

Leč to bude tak asi VŠE.
Profesoři z AV,psychologové mouřenínové,mediální manipulátoři ve službách Lidového domu se vám nakonec vykálí na hlavu!

Podívejte - největší bagoun už vyzývá ke klidu......... až rozesral co se dá !

Mihalco nepleťte se tady!Ivan.
02. 12. 2008 | 16:44

Miloš Nehrabal napsal(a):

Bývalý komouš, co už jako zdatný SSM mohl vyjet na západ, se nám zase odkopal :-)
02. 12. 2008 | 16:45

Ivan Hochmann napsal(a):

Přírodovědče měl jsem Vás opravdu za "chytřejšího".

To co jste tady předvedl,by se nemusel stydět ani pan Adamec.

Ivan.
02. 12. 2008 | 16:48

Ivan Hochmann napsal(a):

Jako jedinečný výraz a nový vysoce příznačný pojem kvalifikující současnou politickou scénu a významný přínos do této diskuze -

považuji příspěvek pana Buldatry:
= KURVÍTKO =.
Ano ,to je ten pravý výraz.Propojení slov Kurva-kvítko.

Výrazově i podstatou přiléhavý pojem.NIC nerespektovat!Ničemu nevěřit!Ve všem a vždy v oposici!Negativismus jako obervíra.Já,Já,Já - potom několik kupek hnoje a potom zase JÁ.Prostě KURVÍTKO!

Jak to tak vypadá,jsme jsme proti nim bezmocní pane Topolánku.

Ivan.
02. 12. 2008 | 17:02

Ares napsal(a):

Ivan Hochmann: Co ty dva dotazy (30.11.2008 13:17:43)?

Je možné, že by se levičák někdy ironicky vyjádřil na adresu pravicových myšlenek a vy byste takovou ironii uznal? Pokud ano, mohl byste naznačit, jak by to mělo vypadat.

Vy považujete Hořejšího za komouše, resp. maskovaného komouše. Můžete vysvětlit proč? Napište tři věcné argumenty. To že je to levičák je jasné, ale co ho posouvá do extrému.
02. 12. 2008 | 17:07

marek napsal(a):

Tato strana memá o pravicovosti ani zdání. Ona vznikla z KSČ již před rokem 1989 ze známých komunistických ekonomů a po "ravoluci" převlékla kabáty. V OF z nich nebyl ze začátku nikdo. Číhali co se bude dít a potom "silou" (lží, podvodama atd.) šli kupředu. Hlavně rejpat, napadat, rýt do druhých. A to se jim vyplatilo v roce 2006. Jenže se jenom kochali pochybným vítězstvím a připravovali si půdu pro své budoucí dobré žití a na lidi kašlali. A zase rozkradli co mohli jako jsou zadlužené kraje. Jen když se vysmívali ČSSD jejich dluhům, které prý způsobili. Ale nemysleli na Klauzovu rozkradenou a zlatými polštáři posvěcenou privatizaci. Svými zkušenostmi z dávné doby, tak jak to okoukali, tak začali pracovat, to je jen "kecat, kecat a kecat" a koukat jen na sebe a vydělat hodně "kecánímů". A zase napadat druhé, které chci okrást. Tak se to přeci dělá i mezi mafií, aby se druhá strana zprovodila.
02. 12. 2008 | 17:31

Martin Blazek napsal(a):

Pane profesore, jste levicovy chudak. Sbohem.
02. 12. 2008 | 18:05

Dave napsal(a):

No uprimne od Soudruha Horejsiho jsem ani necekal nejaky rozumny a realisticky pohled na vec. Ale ted jste opravdu prekonal i sam sebe:-))
02. 12. 2008 | 19:31

Mirek napsal(a):

PRVNI CAST

CESKA INTEGRACE A PRESIDENT-ELECT OBAMA

Vazeni ctenari,

Kdyz jsem tento sarkasticky blog cetl poprve, docetl jsem jej pouze k Julinkovi, protoze moje neznalost ODS byla prilis inhibujici. Dnes pri obede, nemaje nic lepsiho ke cteni (Nature, Science a nekolik dalsich pravidelne ctenych tiskovin jsem jiz precetl) jsem se vratil k tomuto blogu nazpatek a prokousal se od zacatku do konce. Trochu me zaujal mozny diskusni bod vyplyvajici z nasledujiho textu (cituji) – “Česko by mělo směřovat k nějaké formě užší integrace nikoli s EU, nýbrž s USA. Lákavým konečným cílem by mohlo být dosažení statutu řádného státu americké Unie (třeba jako Havaj), nebo aspoň statusu, který má Portoriko. Jistě, tento cíl zní teď, po vítězství extrémně levicového prezidentského kandidáta, méně lákavě.” – a tak jsem se rozhodl, ze zas neco (hlavne pro vase pobaveni, moje procviceni se v cestine a “dobre zatraveni” obeda) napisu. :)

Tuto naznacenou “integracni ideu” zacal diskutovat Luigi (29.11.2008 09:35:46), jehoz pomateni elegantne a velice presne korigoval Al Jouda (29.11.2008 12:22:37). Souhlasim, ze (trochu to preformuluji a zkratim) “Česko by mohlo uvazit nějakou formu užší integrace s USA.” Jednim z duvodu je, ze tzv. “EU disidentstvi” s mnoha protagonisty zahrnujicimi napr. prezidenta V. Klause, ktere si hraje do noty s dobre promyslenymi a naplanovanym anti-EU aktivitami Ruska (Rusko potrebuje silne EU asi tak jako kdokoli potrebuje hemeroidy), cini neco jako ‘Spojene Staty Evropske’ skoro nerealnou vidinou. Ne nahodou provladni ruske sdelovaci prostredky ejakulovaly nadsenim – "Český hlas [president V. Klaus] zazněl jako disonance ve sboru východoevropských zemí, které jinak jako jeden muž podporují v konfliktu s Ruskem pozici Gruzie” – a rozmazavaly to jak jen mohly. Souhrne, usili CR o integraci s politickou rozpolcenosti Evropy muze byt pouze obohaceno uvahami o mozne uzsi integraci s relativni politickou homogenitou USA, zemi s prakticky pouze dvema politickymi stranami, ktere si vzajemne toliko snazi korigovat sve “vystrelky” od centra daneho Americkou Ustavou.

Tusim, ze hlavnim motivem k napsani tohoto sarkastickeho blogu byla snaha zesmesnit ODS a nektere jeji predstavitele. Nicmene k tomu, aby citat uvedeny v prvnim odstavci “spravne fungoval,” popis Obamy jako “extrémně levicového prezidentského kandidáta” musi byt minen neironicky. Toto je podivny (= nevim, kde a jak na to prisel) nazor autora, ktery tez pise v jednom z minulych blogu “Asi by mi moc nevadilo, kdyby se dnešní v podstatě „neškodní“ komunisté dostali nejen do krajské, ale i třeba i ústřední vlády” – jinymi slovy schvaluje vladni ucast KSCM, politicke strany, ktera se otevrene hlasi k idealum masoveho vraha V.I. Lenina – t.j. VRSR a komunismu. Pokud B. Obama je z hlediska autora “extremne levicovy,” co potom je V.I. Lenin? Prilis doprava??? :)))
02. 12. 2008 | 20:25

Mirek napsal(a):

DRUHA CAST

CESKA INTEGRACE A PRESIDENT-ELECT OBAMA

Jake jsou skutecne politicke pozice Baracka Obamy a jeho kabinetu? Nejdulezitejsi kabinetni pozice (Secretary of State) pripadne Sen. H. Clintonove, ktera napr. vzhledem k Iraku a Iranu byla behem sve volebni kampane (‘bomb them to smithereens’) dokonce o neco vic “hawkish” nez President Bush. Hillary ma rada prezidenta Ahmenidajada zhruba tak jako ja, takze pokud bude hosik blabolit tak jako dosud a centrifugovat si uran, vubec bych se nedivil, kdyby Hillary prosadila jednu z dulezitych myslenek sve predvolebni/volebni kampane (mluvim o prezidentskych primarkach Demokraticke strany), ktera by se nejktratsi formou dala vyjadrit – ‘nuke him!’ (http://www.timesonline.co.u...) – coz by podle nekterych politologu 1) prinejmensim snizilo vyvrazdovani homosexualu Ahmenidajadem (ktere jsem popsal na “islamskem/Paragraf 198” blogu) a 2) pravdepodobne melo i jine blahodarne, agresivitu islamu-snizujici ucinky. Obama se tez rozhodl, ze ministrem obrany v jeho kabinetu bude soucasny Bushuv ministr obrany Robert Gates, coz muze znamenat status quo v Iraku. Lawrence Summers, Tim Geithner and Peter Orszag jako Obamuv ekonomicky tym = “principles that emphasize nurturing global markets and restraining government regulation” = pokracovani soucasne svetove ekonomicke politiky prezidenta G.W. Bushe. Jinymi slovy, tyto priklady jasne ukazuji, ze povazovani Baracka Obamy za “extremniho levicaka” muze pramenit pouze bud z ignorance nebo z ignorovani dobre znamych skutecnosti.

Samozrejme bysme meli tez uvazit onu moznost, ze autor blogu to myslel “ironicky” a tudiz povazuje Baracka Obamu za “extremne pravicoveho” politika. Potom musim rici, ze toto by byl tez prinejmensim vysoce naivni nazor (pramenici opet bud z ignorance nebo z ignorovani dobre znamych faktu), protoze podle vsech dostupnych zdroju se President-Elect Obama jevi prinejlepsim jako “centrista” podobne jako byl Bill Clinton. Sumarne, popisovat Baracka Obamu jako extremniho levicaka (neironicky) ci ironicky opak (extremniho pravicaka) je oboji dost NEUVERITELNY NESMYSL.

P.S.:
President-Elect B. Obama ma podobne jako soucasny President G.W. Bush vynikajici smysl pro humor. Napriklad prijal pozvani zive (neni to “pre-recorded” jako vetsina programu) vysilaneho politicky-satirickeho TV programu (Saturday Night Live; SNL), kde parodoval sam sebe (http://www.nbc.com/Saturday...). Jeste zabavnejsi jsou jeho ‘pravdive vtipy’ z predvolebni kampane – jeden z nejlepsich je, kdyz si dela legraci ze sveho soucasneho ministra zahranicnich veci H. Clintonove – hlasite rozesmal obecensto (vcetne me u televize) pri jednom ze svych projevu – https://www.youtube.com/watc... (delani si legrace z Clintonove je v tomto clipu @2:38-4:22). A pritom dokaze, podobne jako President Bush, sdelit dulezite a vazne myslenky a promichat je s humorem tak, ze si ziska neobycejny respekt vsech posluchacu, vcetne svych zarytych odpurcu – viz napr. https://www.youtube.com/watc... A toto je oblast, kde se politici v CR maji jeste hodne co ucit...

P.P.S.: Omlouvam se za gramaticke chyby a preklepy, nemam cas si to po sobe znovu precist – je zde ~1:25 PM a muj obed skoncil... :)
02. 12. 2008 | 20:27

Ivan Hochmann napsal(a):

Aresi,

Neptejte se mě vůbec na nic .Byl jste to vy kdo jste tady přede mnou zapráskl dveře.
Jste zde krátce abyste mohl pochopit gaunerství intelektuálního solitera,píšícího záměrně provokační a zkreslující informace mající za účel posílit pravdivost rčení.:

100 X opakovaná Lež se stává pravdivou realitou.

Mám toho pána přečteného jako Terryho Lenoxe.Bez diskuze!

Ivan.
02. 12. 2008 | 20:51

Ivan Hochmann napsal(a):

Jasně pane Mirku,

resonujete na mé vlně.Kdo ví,ne-li to oním hemeroidním příměrem.
Málem jsem se počůral.

Ivan.
02. 12. 2008 | 20:58

LEVAK napsal(a):

V prvním šoku po prohraných podzimních volbách se Přemysl Sobotka neovládl a byl nadmíru upřímný. Prohlásil, že by se nerad dočkal nové sametové revoluce.
Člověk, který má ve funkci předsedy Senátu bdít nad dodržováním demokracie, nám tím sdělil: Demokracie je možná pouze jako vláda mé strany. Buďto budeme vyhrávat vždy jen my, anebo bude třeba vyjít do ulic, abychom byli opět dosazeni do svých funkcí.
Toto vidění světa má jedinou vadu. Demokracie se tím redukuje na vládu jedné strany. Ti ostatní mohou dělat stafáž jen v případě, že jsou koaličními partnery občanských demokratů.
02. 12. 2008 | 21:03

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Horejsi.

Dovolte me jen maly postreh.
Vase politicke nazory jsou sice dle meho vice jen pranim nez realitou, ale mate na ne pravo jako kazdy jiny. Navic je nikomu nevnucujte a pisete je slusnou formou.
Ctu je velmi podrobne a nemohu tam najit ani stin agresivity ci arogance.

Co me udivuje, je Vase schopnost nebo talent dostat do varu debatu, ktera nema obdoby na zadnem jinem blogu.
Mam dojem, ze kdyz napisete clanek o pocasi a nebo jidelnim listku restaurace "U Fleku", tak zde bude opet souhlasne pokyvovani ci mohutne hrimani nespokojenych ucastniku!

To vse s absolutni pravidelnosti!
Presencni listina ucastniku tohoto clanku je opet kompletni!
Mam dojem pane profesore, ze mnoho blogaru bledne zavisti nad Vasim uspechem!

Osobne jsem rad a jsem Vam vdecen za tento uspech. Da se zde skutecne hodne vycist o naladach v Ceske republice.
02. 12. 2008 | 21:11

Ares napsal(a):

Ivan Hochmann: Jaký dveře? Něco jsem přehledl?
02. 12. 2008 | 21:11

LEVAK napsal(a):

Ad Ares: no přece futra!
02. 12. 2008 | 21:52

bigjirka napsal(a):

VK, o tomto talentu pana profesora není pochyb. Ale content v pořádku není. Doktríny o neškodnosti islamismu a komunismu... to je síla.
02. 12. 2008 | 22:58

Jaroslav Polanský napsal(a):

Pane profesore, nemohu uvěřit tomu, co od Vás čtu.
Je smutné, že i patříte k levicovému kánonu, který sprostě po paroubkovsku pořvává na myslící část občanů této země.
02. 12. 2008 | 23:17

Kakt napsal(a):

Hmm, ubohe, kazdopadne volitelnejsi nez program CSSD.
02. 12. 2008 | 23:29

Jarka napsal(a):

Bigjirka:

Po přečtení tohoto a několika předchozích blogů pana profesora Hořejšího mě bolí hlava a chce se mi zvracet. Je opravdu stále ještě ředitelem Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky?
02. 12. 2008 | 23:54

jogín napsal(a):

Pgjed: Základni výzkum neprodukuje vynálezy a technologie, ale informace o tom, jak svět funguje. Ty se šíří přes vzdělání a jsou veřejné, takže je zadarmo používají tvůrci technologií. Věda funguje nepřímo, přes vzdělání.
02. 12. 2008 | 23:59

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane VK-Can,

zapoměl jste asi pravý smysl některých pojmů.Pan profesor Hořejší zde mnohokrát prokázal neúctu k názorům druhých.Kdyby jen to.On totiž cíleně manipuluje s fakty,účelově podporuje a rozšiřuje demagogie,lže jak když Rudé Právo tiskne,a zbytečně provokuje.

Chápu,že vás v Kanadě příliš nevzrušuje,že v českém parlamentě sedí zločinecká bolševická suita a já vám to nijak nevytýkám.Když se ale pokouší tuto hrůzu legalizovat a schvalovat profesor,který vyučuje na UK naše děti,obrací se mě kudla v kapse.

Může mít schopnost realisace burlesky sebevětší - pro mě je to jasný případ.A vy taky!

Dobrou noc.Ivan.
03. 12. 2008 | 00:00

kočka šklíba napsal(a):

Pepo Řepo hezké přirovnání, ale má několik háčků, za prvé se mně zdá, že jste příliš optimistický v případě následků sjetí do pangejtu, a on může být někdy hodně hluboký a už se z něj živý nemusíte dostat, pak bývají kolem silnic často krásná vzrostlá stromořadí a pak je to jistá katastrofa, strom neuhne, auto v protisměru možná ano ;). A pak co si ve Vašem srovnání počnem s těmi protijedoucími auty, kterým nepraskla ani pravá ani levá pneumatika, jedou si hezky rovně a bum, chudák vyvážené auto(strana), fatální konec a nezaslouženě, ani neoslavovalo, ani u něj nebylo blízko k praskání levé pneumatiky.

Jinak jste mě neprávem přisoudil ČSSD, ale kdyby byla "moje", no nebylo by špatné na přilepšenou takové nájemné z Lidového domu ;).

Pokud jste účetnictví nevedli, tak asi se Vám ten Vlk zdál. Ale pokud narážíte na vlka odsud, všimla jsem si, že zmizel. Ale několikrát již psal, že stěmito stránkami možná skončí, třeba se naštval a odešl, nevím, snad ne. Například i jiní již něco podobného napsali, někteří dokonce několikrát a stále se vracejí.
03. 12. 2008 | 00:02

kočka šklíba napsal(a):

JAHO, díky za pochvalu, ale nezasloužená. Úlitbu bohům bych mohla případně provést pokud by pro mě za prvé Hořejší boha představoval a za druhé pokud by mu bylo nějaké úlitby třeba a nebo já tu potřebu viděla. Ani jedno se nezakládá na pravdě, možná těžce chápete, ale já si p. Hořejšího vážím.
03. 12. 2008 | 00:08

prirodovedec napsal(a):

I.H.: Nemam nadale zajem o Vas, Vase nazory a glosy. Prosim nevsimejte si mne. Viz:
http://blog.aktualne.centru...
26.11.2008 04:15:35
Nemam chut si na Vas brousit sve nazory stejne jako Vy na mne a druhych. Budu krajne nerad, pokud mne k tomu donutite. Zvazte to.
03. 12. 2008 | 00:56

prirodovedec napsal(a):

JAHA: Precetl jsem si Vas velmi pekny blog:

http://blog.aktualne.centru...

A zaujal mne otevrenosti, zaujeti, zajimavosti.

Bohuzel citim potrebu neco subjektivniho dodat: Pak jsem zachytil par Vasich diskusnich vstupu i zde. Prominte, ale na krestana, ktery se potrebuje vyjadrit k vanocum (na rozdil od jinych) takovym vyznanim na aktualne, mate k tomuto vyznani pomerne kontrastni zpusob glosovani druhych. Ocekaval bych spise neco, co se nazyva jednota slov a cinu - byt jen pouheho psani. A ukazku toho dokonale krestanskeho vanocniho pristupu v diskusich. Uprimneji pak na mne pusobi proste sdeleni stejskala 30.11.2008 11:59:32. Berte me sdeleni prosim krestansky.
03. 12. 2008 | 01:09

prirodovedec napsal(a):

kocka skliba, Pepa Repa: Harry Potter vyuzil letajici auto. Doporucuji pozornost pri reseni zminenych problemu obratit timto smerem.
03. 12. 2008 | 01:12

prirodovedec napsal(a):

Mirek: Velmi zajimave pocteni a odkazy. Dekuji.

Me vysvetleni Vaseho: "Nicmene k tomu, aby citat uvedeny v prvnim odstavci “spravne fungoval,” popis Obamy jako “extrémně levicového prezidentského kandidáta” musi byt minen neironicky. Toto je podivny (= nevim, kde a jak na to prisel) nazor autora,"

je zalozene na mych delsich zkusenostech ze zdejsich diskusi. Text V.H. je snahou o (duslednou) nadsazku nazoru, ktere mnozi zdejsi diskutujici zde uvadeli jako pravicove. Cili pred volbami v prubehu jara/leta byl Obama v diskusich zde oznacovan jako levicovy (lze dohledat). Nikoliv V.H. Cili dle mne (prehnanou) nadsazkou tohoto tehdejsiho sdeleni je oznaceni pouzite V.H. "extremne levicovy". Tak jsem tomu porozumel ja. Domnivam se, ze v ceskem jazyce uvedena nadsazka funguje i v uvedene kombinaci ve vete.
03. 12. 2008 | 01:20

prirodovedec napsal(a):

jogin, pgjed, Ivan Sommer: Dekuji za vytecny odkaz na meho oblibeneho zdejsiho blogera Kohouta (zminil i Laffera :) ):

http://ihned.cz/1-10076520-...

Dekuji tez za namety k premysleni o aplikovanem a zakladnim vyzkumu: jogin 02.12.2008 23:59:49 a pgjed 02.12.2008 10:08:43.

pgjed, V.H.: Jako laik tusim, ze v terminologie mate pravdu Vy a ne V.H. (viz "ordoliberalismus" a Eucken a Ropke), domnivam se, ze ma asi na mysli spise socialne-demokraticky skandinavsky welfare state. Mozna pri srovnani zdejsiho absurdistanu s EU mu "jemne rozdily" mezi uvedenymi splyvaji. :)

buldatra: S celostnim pohledem 02.12.2008 12:11:44 nemam problem. Pouze neocekavam, ze jakekoliv struktury vznikle s cilem uchopeni moci, jako jsou politicke strany, se budou chovat jinak nez optimalne ve svuj kratkodoby prospech a dobrovolne zvazovat nejaky prospech obcanu ci volicu. Zejmena, kdyz k tomu aktualni -ismy nabizeji ideova rozhreseni. Vyhodou zastupitelske demokracie je kontrola vzajemnou soutezi takovych struktur, ale doplnujici snahou musi byt bud jejich odrezani od skutecne moci (napr. svejkovanim) nebo co nejvetsi posileni zpetnych vazeb vuci volicum (cemuz se struktury musi logicky branit - proti svejkovani a systemy "my" a "oni" jsou spise bezbranni, ale rezie byva vyssi).
03. 12. 2008 | 01:48

VK-Can napsal(a):

Zdravim pane Hochmann.

Zacnu od konce. Jsem ponekud zmaten tim, ze jsem pro Vas take jasny pripad.
To by jste byl asi jeden z mala lidi, pro ktere jsem "jasny pripad", protoze ja nejsem skalni fanda jedne polit. strany.
Jsem pravicoveho smeru velmi blizko ke stredu polit. spektra, ale ne kazde strany, ktere se za tento polit. smer vydava a nebo zneuziva!!

Poznal jsem dost nato, abych vedel, ze zadna polit. strana nema patent na spravny nazor, smer, nebo ideologii a jeste mene na spravne a hlavne schopne lidi.

Mohu Vas ujistit, ze jsem videl a zazil hlupaky, tlučhuby, žvanili, křiklouny a parasity, ale i par schopnych politiku na obou stranach Atlantiku a na "pravici" i "levici" politickeho spektra.
Jsem davno vylecen fandit jedne ci druhe strane jen proto, ze si rika pravice nebo levice!

Mne zajimaji ciny a splnene sliby! A hlavne schopnost vedouciho politika vest stat k prosperite a dodrzovani demokratickych zasad.
To jsou ma kriteria pane Hochmann.

Priznam se, ze jsem nemel moznost cist vsechny blogy pana profesora. Protoze jsem pryc z Ceska uz vice nez 40 let, nemohu posuzovat pravdivost vsech faktu, ktere jsou zde uvadeny. Take se nikde v mych reakcich nedoctete, abych reagoval na fakta z doby, kdy uz jsem v Cesku nezil, ale ridim se jednim velmi dulezitym, aspon pro mne, principem. Pan profesor ma narok na techto strankach na svuj nazor, pokud je presentovan civilisovanym zpusobem a neurazi principy lidskeho souziti, jako kdokoliv z nas.
Zatim jsem nikdy nic takoveho necetl od pana V.H.

Byl jsem treba prekvapen ponekud rozlobenou reakci pana V.H. na vstupy pana Mirka, ktery rozhodne pise ve vsech mezich slusnosti. Ze ma jiny nazor nez pan V.H. uz je neco jineho, ale nevidel jsem duvod k nevrazivosti vuci panu Mirkovi.
Osobne se ztotoznuji s nazory pana Mirka.

Ovsem nic z toho, co zde ted pisi nebylo obsahem meho vstupu, na ktery reagujete.
Nezlobte se pane Hochmann, ale mam dojem, ze nekdy nectete dost pozorne a Vase reakce je potom ponekud "mimo misu".
Protoze jsem take jen clovek chybujici, neberu to nijak osobne.

Jo, a ze me nevadi "bolsevicka zlocinecka suita" v ceskem parlamente ? Vadi pane Hochmann, vadi a moc ! Proto casto pisi, kdyz jsou zde debaty o volbach a volebnich systemech!
Jedine tim se to da zmenit !
03. 12. 2008 | 02:52

prirodovedec napsal(a):

Ares, Pocestny: Dekuji. I pres ten fotbal :). Skvele.

Pocestny: 01.12.2008 10:29:17
Kontext prosim priste pripominejte. Diky. :)

Upresnuji - Vy citujete mne:
"Tim nevylucuji, ze tam nejsou brilantni postrehy. Naopak. Sice zrejme, ale zde neuvedene. Jak vite, situace je opravdu pro Vas neresitelna, a to do te doby, dokud bude vseobecne rovne hlasovaci pravo, protoze i Vy ted oslovujete relativne marginalni skupinu, jejiz zajmy jsou v rozporu se zajmy tech ostatnich a ktera s ohledem na chovani jeji casti nema u tech Vami jmenovanych dostatecny moralni kredit, aby ji uverili. navic prirozenym individualismem je dosti roztristena."

Ja Vas:
"Pokud jste vyčetl, že jste pravičák, mluvíte zde o sobě?" Nebo se tu zase pokoušíte "definovat pravici", jako pan badatel."

Ne mel jsem explicitne na mysli Vas text, ve kterem jste se obracel na druhe. Ne, abych kritizoval Vas, ale abych konstatoval svuj nazor, ze Vy (ne nejaka pravice), pokud chcete takto oslovit, jak jste psal, mate to obtizne. A zminil jsem proc. SOuhlasim, ze takova definice je jiste vypovedi o definujicim, jak pisete.

Chapu Vase vyhrady k me definici pravice. To je vse, co s tim mohu delat. Nasledne se tomu daleko lepe, kratceji a jasneji nez ja venoval Ares.

"Ano, ty body výše - to byla např. narážkkla na váš výrok, že kdyby to nenapsal Hořejší, tak s tím kdekdo souhlasí, protože je to "pravicové". To je možná pravda, ale nemůže to být pravda od pána, který nás tu zásobuje právě tím, co jsem tam v bodech vyjmenoval."

Od Vas ted jasne, snad pro mne srozumitelne. Od Vas jasna a pochopitelna argumentace. Nesdilim, ale respektuji.

"Víte, kdybych měl čas, ..."

OK

"Jak vás znám, ..."

Predstavu jsem si udelal.

Co se tyka zaveru a nicku a "vedeni", to jsou jen reakce na Vase predchozi konstatovani. Nic vic. Souhlasim, ze odpoutani od "fixni ideje" (nebo jeji nahrada jinou), muze pomoci.

Zaverem dnes konstatuji, ze jsem snad v tomto jedinem blogu, reagoval na kazde osloveni s vyjimkou slibeneho dalsiho kometare k "Lafferovi".

Snad jedine pro Vica namet ke sneni: Upozornuji, ze Gardneruv neo-Laffer pripousti, ze tech kopcu na krivce muze byt vice. :) Upozornuji na uzkou souvislost s pocitacovou grafikou:

http://www.dmi.unict.it/~gf...

http://iplab.dmi.unict.it/d...(PDF)/International%20Journals/JPRASONLINE.pdf

A jako prislib dam pomerne obskurni, ale nesmirne ctive odkazy (viz napr. odhady HDP):

Ostra napadeni Laffera:
http://www.tnr.com/columnis...

Brilantni obrana (priznejme si, ze ta parabola v hlavicce vlevo je "odporne trivialni" :) ):
http://www.nationalreview.c...

Ovsem pokud vezmeme podobne vyjadreni k hypotecni krizi (pracovne nazveme: "zdroje jsou"), Laffer zaujal nasledujici stanovisko:

http://www.marinfinehomes.c...

Pobavte se dobre na zaklade dnesni znalosti tehdejsi budoucnosti. :)

A pocteni pro autora blogu V.H., aby videl, ze ve srovnani s US autory pise prilis decentne (kolegum pravicakum doporucuji ale odkaz necist, neda se to vydrzet dele nez tri stranky :) )

http://books.google.cz/book...
03. 12. 2008 | 03:31

Mirek napsal(a):

Prirodovedec:

Obavam se, ze videt Obamu jako levicaka (i mirneho) je opravdu VELICE “divorced with reality.” (Mozna v JEDNE ZE STA oblasti!!!) :) Nicmene aby vsem bylo NAPROSTO jasne o cem se mluvi, definujme si pridavne jmeno “levicovy” jako “neco-JAKOBY-s-trochou-temer-skandinavsky-prosocialistickych-naznaku” a pridavne jmeno “pravicovy” jako “kapitalista-jako-remen.”

Nyni zaprve to, co by se zde dalo povazovat za “extremni levici” by v Evrope byla spis neco jako “mirna pravice” a to, cemu se zde rika “extremni pravice” by v Evrope byla neco jako “stredni pravice.” Ty evropske extremy od temer klasickeho komunismu az po temer neofasismus, zde proste VE SPICKOVE POLITICE (= Democrats & Republicans) neexistuji. Zadruhe si musite uvedomit, ze Democrats & Republicans jsou si v mnoha smerech VELICE podobni, a OBE skupiny maji jak levicaky tak i pravicaky. [Urcite zde NENI rozdil jako je napr. mezi KSCM a ODS!!! :)]

Pro jednoduchost a nazornost si predstavme “scale” americkych politiku od jedne do deviti.

1 nejvic nalevo
9 nejvic napravo
5 nejvic uprostred

Rekl bych, ze ve vetsine oblasti je Obama 5-7.

Napriklad ti clenove bud Demokraticke (napr. Hillary a Bill Clinton) nebo Republikanske (je jich dost, ale jmena by Vam asi nic nerekla) strany, kteri jsou 1-4 v oblasti zdravotnictvi (jedna z nejproblematictejsich oblasti v USA) jsou pro urcity typ tzv. “universal health care”, t.j. neco podobneho jako je napr. v Anglii.

Obama je v teto oblasti “7” (mozna i “8”) – vicemene pokracujice s Bushovym planem soukrome Health Care s tremi zakladnimi “body vylepseni”:

1) The Obama plan provides affordable, accessible health care for all Americans, builds on the existing healthcare system, and uses existing providers, doctors and plans to implement the plan.

2) The Obama plan will lower health care costs by $2,500 for a typical family by investing in health information technology, prevention and care coordination.

3) Obama will require coverage of preventive services, including cancer screenings, and will increase state and local preparedness for terrorist attacks and natural disasters.

A to, ze Obama spotreboval na svoji prezidenskou kampan pres jednu MILIARDU dolaru (coz je daleko vic nez napr. Bush a vsichni jeho protikandidati DOHROMADY) Vam tez asi naznaci, ze tyto penize Obama asi nedostal od malych levicovych stradalu, ale od tech nejpravicovejsich bilionaru v USA! :)

Souhrne, nejbezpecnejsi je umistit Obamu nekam ‘velice doprostred,’ s inklinaci lehce doprava ve vetsine oblasti a mozna silne doprava v oblasti zdravotnictvi. Toto vsak neznamena, ze by se veci nemohly zmenit podle toho, jak se bude politicko-ekonomicka situace v USA vyvijet. Co tim myslim? Napriklad ze pred nedavnou dobou bych si ani ve snu nepredstavoval ze Bushova vlada (ktera urcite neni levicacka) znarodni Wall Street ci presneji nektere tamni financni instituce...
03. 12. 2008 | 03:47

prirodovedec napsal(a):

Mirek: Nepochybuji, ze mate fundovany vhled, a to co pisete zni presvedcive. Pouze jsem napsal svuj pohled, jak to sdeleni, ktere Vas zaujalo podle mne vzniklo.

Sam tusite, ze jsou momenty, kdy zdejsi diskuse byvaji mirne receno predpojate ... :)
03. 12. 2008 | 04:00

vaclavhorejsi napsal(a):

Vazeny pane VK-Can,

dekuji za Vase mila slova, zvlaste za to, ze rikate:

“Vase politicke nazory jsou sice dle meho vice jen pranim nez realitou, ale mate na ne pravo jako kazdy jiny. Navic je nikomu nevnucujte a pisete je slusnou formou.
Ctu je velmi podrobne a nemohu tam najit ani stin agresivity ci arogance.”

Vidite, a nekteri rikaji:

Jaroslav Polanský:
"Pane profesore, nemohu uvěřit tomu, co od Vás čtu. Je smutné, že i patříte k levicovému kánonu, který sprostě po paroubkovsku pořvává na myslící část občanů této země."

Jarka:
"Po přečtení tohoto a několika předchozích blogů pana profesora Hořejšího mě bolí hlava a chce se mi zvracet. Je opravdu stále ještě ředitelem Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky?"

Velmi zajimave, jak to, co se nekomu jevi jako "slusne, bez stinu arogance a agresivity", jini ctou jako "sproste" a "duvod ke zvraceni"...

Mate pravdu, ze v "islamske" diskusi s p. Mirkem jsem "ujel"; vsak jsem se take opakovane omluvil (za formu, nikoli vecny obsah).
*************************************

Mirek:

Myslel jsem, ze vyse prispevku od individualnich prispevatelu na presidentskou volebni kampan je nejak omezana a ze B.Obama skutecne sehnal tu miliardu od velkeho poctu malych prispevatelu, nikoli od miliardaru?
Nemohl by mi to prosim nektery diskuter upresnit?

Jinak bych p. Mirkovi chtel pripomenout, ze pred volbami v korespondenci se mnou psal VELMI osklive veci o Obamovi, Clintonove i McCainovi (nebudu zde opakovat, protoze to bylo v soukrome korespondenci).

Je velmi zajimave, jak po volbach zmenil na Obamu nazor (coz mu v zasade chvalim ;-)).

..
03. 12. 2008 | 07:29

Pepa Řepa napsal(a):

To Mirek a Kočka Šklíba
Když vás čtu, spadl mně ze srdce kámen.
O Vás, Mirku, jsem měl obavu.Proslýchalo se, že komando nesměřuje do Mumbaje, ale do Madisonu.Pokojnou islámskou misi našich přátel odnesli Indové.

Podle posledních zpráv objevili ruští vědci (ti jsou vždy napřed) že v severní Africe mutoval vir západonilské horečky (po té Vám opuchne mozek) a trachomu (zrůsobuje oslepnutí). Ty viry se spářily a někdo je zanesl do střední Evropy. Jedno ohnisko je v Hybernské ulici, druhé na Vysočině.

Je to neštěstí a takto musíte k postiženým lidem přistupovat. Bacil si nevybírá, napadá i hodné lidi.Antibiotika nezabírají, prý pomáhá litr jednoho alkoholického nápoje z Karlových Varů.

Vím o čem mluvím, máme případ u nás v rodině.Pan doktor říkal, že je naděje, že se ve třiceti bacil pustí a přeskočí jako blecha na jiný objekt.Tak čekáme.

Pokud jde o našeho prezidenta, můžete si za to sami, svou arogancí. Proč ho nezvete k poradám v oválné pracovně? Proč mu nedáte pár čestných doktorátů? On je tak rád.
Co má dělat, když v Moskvě je kapitalismus rozvinutější, nabídka převyšuje poptávku.

Horší to je s prezidentem Vaším.Tady se totiž roznesla fáma, že je synem bývalého předsedy amerických komunistů Gusse Halle a jisté Angely Davies.Této verzi uvěřil i autor blogu a očekává předělání bombardérů Stealth na mávátka, kterými bude přivítán sadiq Ahmadínežád.Obávám se, že až dojde k vystřízlivění, budou následky nedozírné.

S tím ovšem počítal geniální poradce našeho ministra zdravotnictví pana Julínka.Připravil tajnou akci "Čahoun" a za třiceti korunový poplatek zřídil v Praze Bohnicích novou moderní kliniku.Na přání paní Rowlingové sice bez klecových lůžek, zato s moderní výpočetní technikou. Nebudeme tedy ochuzeni o články.

Očekává se hromadný přísun pacientů až se proflákne, že Váš prezident skutečně není synem Angely Davies a plukovníkem KGB.

Zmaten jsem pokud jde o sdělení pana doktora, že se bacil, napadající levou mozkovou hemisféru ve třiceti pustí. Obávám se, že nemyslel stáří napadeného objektu, ale stáří bacilu.

Pokud máte, milý Mirku, vliv na FBI, zajistěte, prosím, aby informace o pravé identitě pana O'bamy byla zveřejněna co nejpozději. V současné době, po prohraných volbách, je totiž léčebna přeplněna desorientovanými příznivci ODS.

Vy kočko zvažte, zda byste neměla do ČSSD vstoupit.Teď je vhodná doba. Proč?
Jestli chodíte do divadel, tak znáte hru :Jak je důležité míti Filipa. Teď ho mají.
03. 12. 2008 | 07:33

Jenda napsal(a):

článek je míněn vážně a nechápu proč to lidé v diskusi považují za legraci a nadsázku? Je mi pana Hořejšího líto, že nebyl pochopen.
03. 12. 2008 | 08:20

Pepa Řepa napsal(a):

Víte Mirku, vy Američané máte takovou nepěknou vlastnost, ošklivá věc, jak by řekl Jára Cimrman.

Po volbách zapomenete na předvolební třenice a jdete za svým prezidentem. To my jsne zásadovější. Bušíme do hlavy státu pneumatickými kladivy značky PEHE monotónně a neunavně. Firma PEHE začínala s jednou půjčovnou v Hybernské, teď je v každém městě.Prý má pobočku i v USA.

Vaše informace o původu miliardy na financování předvolební kampaně mě ani nepřekvapuje ani nepopuzuje.
Pohádka o sbírce po centech do kloubouku jako na Národní divadlo, patří do devatenáctého století.
03. 12. 2008 | 08:35

Pepa Řepa napsal(a):

To Jenda
Copak tady někdo žertuje?
Ani imunologové nejsou před bacily a viry imunní.
03. 12. 2008 | 08:41

Ivan Hochmann napsal(a):

Můj Ben

si brousí a čistí zuby(m.j. aby mu nesmrdělo z huby)pomocí kostí z buvolí kůže.

Pokud byste měl pane přírodovědče také takovou potřebu,rád Vám jednu(i více)pošlu.Myslím,že by od Vás nebylo moudré zkusit si brousit zuby o moji osobu.(jak jste zde nevhodně předestřel).Mohl byste o ně také přijít.Mám sice umělý chrup už více než 30 let a jsem s ním navýsost spokojen,leč první dojmy v vylučené tlamy nejsou až zas tak příjemné.

Tím Vám pane vůbec nevyhrožuji.Klidně si napište další sermon na padesát stránek o hlupákovi Hochmannovi.(že se s vámi vůbec baví)Komediante.

Ivan.
03. 12. 2008 | 09:52

prirodovedec napsal(a):

I.H.: Nevsimejte si mne. Budeme mit klid. Reakce na Vase napadani si ale odpustet nebudu. Za litanie mi nestojite, jako uz mnohym. Za reakce jste mi stal ve chvilich, kdyz jste myslel a psal. Proc se ale na sve osobe snazite vsem ukazat souvislost mezi pravicakem a fasismem, nechapu. Zvazte, zda Vase zastrasovani a nadavky nediskredituji a nezesmesnuji i slusnou pravici nejen Vas. Hezky den bez mindraku, depresi a nenavisti.
03. 12. 2008 | 10:34

Ares napsal(a):

Když čtu místní diskuze pod blogy, získal jsem dojem, že pravičáci zde poměrně široce zastávají některé názory:

- Komunismus je zločinecký systém. A to nejen provedením, ale i samotnou myšlenkou.
- Levice je pouze odlehčenou verzí komunismu. Tudíž si zachovává do jisté míry jeho zločinnou podstatu.
- Pravici volí ti lepší lidé, levici ti horší. Lepší je chápáno jak výkonově, rozumově tak i morálně.
- Levice je tedy do jisté míry zločinná idea, kterou prosazují podřadní lidé a žijí tak na úkor těch druhých.
- Levice tedy není chápána jako legitimní alternativa pravice, ale jako něco už z podstaty špatného, co by mělo být odstraněno.

A když s tímhle někdo jde do diskuze, pak je těžké po oponentovy požadovat něco, co vůči němu sám neakceptuji. Směrem k politickému středu se to pak mění na výběr mezi dvěma pohledy, kde každý má v určité míře pozitiva a negativa.
03. 12. 2008 | 11:23

Ivan Hochmann napsal(a):

Už jsem si zvykl,že se místní panoptikum snaží degradovat moji osobu na fašistu,nemocného člověka plného mindráků,zralého ¨na Bohnice.Nenávistného střečka,kopajícího kolem sebe jako dodělávající hajtra(volné citace).

Jasně ,co od levicového mozku mohu očekávat,že Aresi?(Nemohu akceptovat názory škodné.Škodná se střílí)Levice je opravdu přímo protkána zločinci a jejich ideami,pro normální společnost smrtelně nebezpečnými.Napsal jste to jako z partesu.Přesně.
A ještě k Vaší úvodní větě:"Komunismus je zločinecký systém!A to nejen provedením ale i samotnou myšlenkou!"Doufám,že se mnou nechcete diskutovat o tomto faktu jako pan profesor.Běžte se vycpat!
Jak jsem již ale řekl.Tolik demagogie a machiavelistických úvah jsem přírodovědče od vás nečekal.Znovu jsem se přesvědčil,že úroveň vzdělání (což je ve vašem případě evidentní)není přímo úměrná rozvoji inteligence.

A můžeme si povídat dál.Ivan.
03. 12. 2008 | 11:52

Pocestny napsal(a):

Ares -
1. ANO, komunismus je zločin, stejně tak jako diktatura proletariátu je jeho páteří....

2. ČESKÁ LEVICE, tvořená dnes z 60% "BÝVALÝMI" BOLŠEVIKY je pouze fasáda na pokusu dvou konkrétních generací, tedy Jičínského a Paroubkovy, obrody a normalizace navléci si tentokrát tvář sociálního demokrata.

Partaj je totiž instituce vytvořená konkrétními lidmi, kteří mají konkrétní historii. A tato partaj není pokračováním pana Bechyně a spol. jak nám tu zkouší lhát, nýbrž následnicí těch struktur státu, které tyto dvě generace naplňovaly. Dizialibi obrodářů se náramně hodí, i když je to banda posrpnových vlastizrádců.

3. Je přirozené, že větší schopnosti plodí individualismus, je přirozené, že průměr indukuje kolektivismus. Je třeba oddělit, kde se co hodí a necpat to tam, kam to nepatří.

4. Nekomunistická eurolevice je alternativa, postbolševismus je terč.
Nejde o doktrínu, ale o manýru a pravidla.

5. Levice je od roku 45 hegemonem moci, jedinou vyjimkou bylo těch osm let po listopadu

6. Pravice byla mocensky i fyzicky levicí zlikvidována v letech 1945 - 1956 natolik, že po těch čtyřiceti letech nezbylo dost času, aby matadoři, kteří je přežili nejen nebyli vytěsněni vrstevníky místními, ale i byli schopni reintrodukovat pravicovou doktrínu do společnosti.

Klaus a spol. jsou jen účastníci letmého švindlkursu, kteří věděli, že na pravici NEJSOU LIDI, tak je mohou suplovat arogantní sobci z oborového "topmanagementu" bolševického hospodářství.

Ano, modří jsou chytřejší, nestáli na levici frontu na funkce, radši se učinili "pravičáky". Vzhledem k tomu, jak dokáží provázat moc s výkonem ekonomiky, je přirozené, že si nepřejí rozpuštění tohoto podnikatelského lágru (sponzoruj a žer), který do vstupu do EU plně kontrolovali, dnes se musí spokojit jen s tím bilionem ve státní kase, ale to je pro 60 000 "modrejch" dost (ročně!)

Chcete být politickej? Vstupte do ČSSD...
Chcete být loajální a bohatej? Vstupte do ODS....

Tenhle výběr má každý.....
03. 12. 2008 | 11:53

JAHA napsal(a):

Ad:prirodovedec
Dakujem za Vas nazor. Viem, ze som casto ironicky, no nespominam si, aby som niekoho urazal, ci nieco podobne. Mozno ini (vratane Vas) ale ten dojem maju. Ja sa snazim na co najmensom formate vyjadrit svoj postoj co najviac. A na to pouzivam ironiu. Nie je to z mojej strany, ani druhoplanovo, snaha niekoho zosmiesnit, ci nieco podobne. A ironia je uz taka - stiplavejsia nez ine. Nemyslim si ale, ze by veriaci nemohol byt aj ironicky. Ale, ako som uz napisal inemu, zamyslim sa nad sebou a mozno tu ironiu zjemnim:-).
03. 12. 2008 | 12:09

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Aresi,tady spolu diskutovat nebudeme.To by snad Hořejšího kleplo.Zkuste se podívat na blog pana Holuba,tam si můžeme říci pár vět bez očerňování a dehonestací.

Ivan.
03. 12. 2008 | 12:10

Ivan Hochmann napsal(a):

Pokud Vás ovšem už pan Pocestný sdostatek nepoinformoval.Ivan.
03. 12. 2008 | 12:13

Ares napsal(a):

Ivan Hochmann: Já s tvrzením, že komunismus je zločinecký systém problém nemám. Bez uvedení tohoto bodu by ale hodnocení levice, tak jak ho uvádím, stálo zcela na vodě. Asi ale nemusím dodávat, že jako celek, to co jsme napsal, už ale neberu.

Pocestny: S vaším hodnocení v podstatě souhlasím.

1 – samozřejmě, viz výše.
2 – nevím do jaké míry to spojovat s bolševiky, v každém případě deficit něčeho jako morálka, zásady apod. v současné české politice je podle mě dost značný. V tomhle je západ o dost dál.
3 – Osobně bych to spíše odvozoval z pozice ve společnosti (bavíme li se, v rovině pravice levice). Podotknul bych, že průměr je střední třída a o ní nelze mluvit jako o jasně levicovém elementu. Ale s druhou větou souhlasím.
4 – Souhlas. Otázka je, jak by taková levice byla hodnocena, kdyby se postavila proti místní pravici a ohrozila její zájmy.
5 – 45 – 89 je jasných, ale po listopadu bych nemluvil o hegemonii.
6 – To že místní pravice si na pravici do jisté míry jen hraje, vidím podobně (viz bod 2). Na druhou stranu, já se držím definice, co tu uváděl přírodovědec, pravice jsou ti, co se za pravici prohlašují. Nepovažuju pojem pravice za objektivně daný (Platon a jeho svět idejí), ale konstruovaný reálnými lidmi.

PS: Já si zkusím najít možnost C.
03. 12. 2008 | 12:45

Ares napsal(a):

Ivan Hochmann: Klidně diskutujme tady. Hořejší to určitě přežije :-).
03. 12. 2008 | 13:05

bigjirka napsal(a):

Vidím to trochu jinak. Skutečně přijatelný je střed. Aby jej bylo možno dosáhnout, musí existovat systém rovnováhy, tj. "pravé" a "levé" tendence. Skutečná levice je běs, pro kterou i to, co bylo za komančů, je příliš pravicové. Je to 100% zdanění a 100% přerozdělení, bez ohledu na zásluhy. Cesta k průměru, který (společně s pocestným) nemám rád. Tedy ne ve smyslu Mean Value, ale ve smyslu glajchšaltování. Pojem pravice je méně jasný, protože z definice je to strana velkokapitálu, ve francouzském parlamentu sedící na pravé straně. V tomto smyslu pravičák nejsem. Tedy jedná se spíš o smysl svobod a jejich realizace v maximální dimenzi takové, která neohrožuje ostatní. Kolik hodnot má být ponecháno tomu, kdo je vytvořil a kolik má být (konsensuálně?) odňato na konstrukci veřejných statků? Co jsou to ty veřejné statky? Mám platit mýtné za pochůzku na nádraží? Nejsou transakční náklady příliš vysoké? Škola? Věda? To jsou legitimní otázky a střídající se vlády mají hledat rozumnou cestu. Dnešní "levice" a pravice" mi připadají jako dvě prasata, odstrkující se od koryta, aby to vítězné mohlo stát v korytě předními i zadními a sežrat i svoje hovno. Šlechetnost a služba veřejnosti? Nedejte se vysmát!
03. 12. 2008 | 13:18

JAHA napsal(a):

Ad: kocka skliba
"Ja si pana profesora vazim." To som, predstavte si, pochopil ihned a lahko. Naco ale potom bolo tych 2000 slov? Chapete, co nechapem?
03. 12. 2008 | 13:24

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

"Skutečná levice je běs, pro kterou i to, co bylo za komančů, je příliš pravicové. Je to 100% zdanění a 100% přerozdělení, bez ohledu na zásluhy.'

A tohle zastava prosim kdo??
Vzhledem k tomu, ze jste me opakovane oznacil za "extremniho levicaka", jsem podle Vas zastancem takoveho nazoru ja???
..
03. 12. 2008 | 13:34

Ares napsal(a):

Bigjirka: Taky nevím přesně co si představit pod pojmem skutečná levice. Pokud chápeme komunismus jako extrém, tak nikdo nemůže stát nalevo od něj.

Jinak to co uvádíte, to je ten pohled ze středu (u vás tedy spíše pravého středu). Pravice a levice jsou dva alternativní přístupy, akcentují jiné věci a řešení, ale které jsou-li dotažené přes určitou míru, stávají se škodlivé.
03. 12. 2008 | 13:39

Mirek napsal(a):

Ivane (02.12.2008 20:58:01),

Pokud se pamatuji, tak jsme byli bez vyjimky VZDY on the same wavelength, zvlaste pokud se jedna o detekci “gaunerství.” :)

Pepo (03.12.2008 07:33:29),

Dekuji za mila slova. V kontextu nekterych z nich, zopakuji popis fotografie, na ktere policie “uklizi” v mesite to, co zbylo ze dvou duchovnich (povazoval jsem to jako THE BEST QUOTE OF NOVEMBER 2008, a proto je to tez muj zaverecny prispevek na islamskem blogu): “Earlier this month, two clerics of a world religion were accidentally killed while assembling a bomb inside their house of worship. We won’t tell you which religion, but let’s just say that absolutely no one was surprised.”

Jirko (03.12.2008 13:18:06),

“To jsou legitimní otázky a střídající se vlády mají hledat rozumnou cestu.”

Obavam se, ze jsi uhodil hrebik na hlavicku. To, ze cesti vladni cinitele se prilis soustreduji na ‘vyrovnavani si starych, casto osobnich, uctu’ misto na “hledani rozumne cesty vpred” je hlavni prakticky rozdil mezi ceskou a dejme tomu napr. americkou vladou. Jak tento zavazny politicky problem korigovat nevim, ale bez teto korekce to vzdycky bude vypadat trochu tak, jak jsi hezky popsal (cituji) “prasata, odstrkující se od koryta, aby to vítězné mohlo stát v korytě předními i zadními a sežrat i svoje hovno.”

Vasku (03.12.2008 07:29:18),

Predstav si, ze jsi ne nutne bilionar, ale dostatecne movity kapitalista a tvoje zena se o politiku moc nezajima a je na tobe financne zavisla, takze udela (napr. z hlediska volebnich prispevku) to, co ji poradis. A ty ji poradis, aby podporila tveho “politickeho kone” Obamu presne tak, jako ty – vzdyt to nejde z jeji kapsy, ale z tvoji a navic je naprosto zrejme, ze “voting record” Obamy a jeho predvidatelne chovani je pro tvuj byznys financne mnohem vyhodnejsi, nez “voting record” (pokud byl napr. clenem Kongresu) a predvidatelne chovani Obamova oponenta.

http://www.fec.gov/pages/br...

Co udelate? Oba date maxima (viz radka “Individual may give”) Obamovy a vsem moznym a nemoznym institucim a PACs (PAC = Political Action Committee) a vsechny tyto деньги jsou “earmarked” specificky pro Obamu. Jako vysledek teto blahodarne aktivity, Obama obdrzi od tebe a tve zeny (viz sloupek oznaceny “To each candidate or candidate committee per election”)
(2,300+5,000+5,000+5,000+2,300+2,000) x 2 = $43,200
1,000,000,000:43,200 = (zhruba) 23,148

Ted si predstav, ze mas dve dcery, kterym jsi (= kazde z nich) prave koupil nove Ferrari a presvedcis je, ze vzhledem k tomu, ze vsechny jejich деньги pochazeji od tebe, nejlepsi co prave ted muzou udelat je presne to co ty a jejich maminka. A hle, mas tu “scenario” kde zhruba jedenact a pul tisice trochu bohatsich Americanu (vubec ne bilionaru!!!) muze prispet Obamovi jednou miliardou k jeho volebni kampani. POCHOPITENE, NETVRDIM, ze tento teoreticky scenar je presne to, co se stalo. Rikam jen, ze bez MNOHA bohatych prispevovatelu (POCHOPITELNE, ze NE vsichni byli opravdovi miliardari) by se ta miliarda v USA tezko shanela. NIKDY JSEM TEZ NETVRDIL, ze by prezidensti kandidati (zahrnujici Obamu) trpeli nedostatkem malych prispevovatelu! Nicmene obavam se, ze tvoje predstava (cituji) “ze B.Obama skutecne sehnal tu miliardu od velkeho poctu malych prispevatelu” (kteri kazdy prispeli zhruba $1) je zrejme zalozena na tom, ze jsi si trochu popletl USA bud s Cinou nebo Indii. :) (FYI, USA ma pouze ~300 milionu obyvatel, a to zahrnuje male deti a bezdomovce, kteri typicky na politicke kampane neprispivaji.) Navic, co si vetsina lidi v CR pravdepodobne neuvedomuje – Wall Street = Democratic Party.

To, ze jsem ti pred volbami poslal negativni komentare o Obamovi nebylo proto, ze jsem pred volbami mel JINE informace nez mam ted. Bylo to pouze proto, ze ty jsi silel pred volbami s Obamou podobne jako wahabisti silej s Allahem ci Mohamedem, a tak jsem mel strach, aby ses z toho ‘nezvencnul’. A zase vsechno prekrucujes, protoze negativni komentare o McCainovi jsi mi posilal TY a ja ti jen odpovidal, ze vetsina z toho zrejme nejsou pomluvy, ale pravda. Doufam, ze se mnou budes souhlasit, ze tyto negativni informace o ruznych byvalych kandidatech nevylucuji existenci spousty pozitivnich informaci. Tyto jsem pochopitelne tez znal, ale neposilal ti je, protoze jsem nechtel, abys s nima myslenkove onanoval a skoncil v amoku proobamovskeho wahabismu. Kdo by pak za tebe rediteloval? Cili nyni znas konecne celou pravdu. Negativni informace jsem ti posilal hlavne proto, abych udrzel tvuj ustav na nohou! :)
03. 12. 2008 | 15:45

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"Obamovi a vsem moznym a nemoznym institucim"
misto
"Obamovy a vsem moznym a nemoznym institucim"
03. 12. 2008 | 15:51

vaclavhorejsi napsal(a):

Pana Mirka (ktereho jsem jiz nekolikrat zadal, aby mi zde uz netykal a nerikal mi krestnim jmenem) bych chtel pozadat, aby bud:

1) se ve svych diskusnich prispevcich vyjadroval slusneji a prijatelneji (za neprijatelne povazuji formulace jako "a tak jsem mel strach, aby ses z toho ‘nezvencnul’.".... "...abys s nima myslenkove onanoval a skoncil v amoku proobamovskeho wahabismu"

nebo

2) pod mymi clanky aspon na cas prestal diskutovat.

Dekuji.

VH

...
03. 12. 2008 | 16:57

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, myslím, že rozumět nechcete. Tu superlevici zkusili zrealisovat v Číně a Kambodži... tam Vás pochopitelně neřadím. Já osobně Vás vidím na extrémní, téměř komunistické levici, rozhodně mnohem levicovější než pravé křídlo ČSSD.
03. 12. 2008 | 17:37

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa (03.12.2008 08:35:11):

“Víte Mirku, vy Američané máte takovou nepěknou vlastnost, ošklivá věc, jak by řekl Jára Cimrman. Po volbách zapomenete na předvolební třenice a jdete za svým prezidentem.”

Pepo, priznavam, ze v politice USA az nechutne casto ‘slova jsou jen slova,’ kdezto ‘ciny jsou ciny’ a ti, kteri se slovne mlati hlava nehlava v politickem ringu nakonec tahnou za stejny provaz a stejnym smerem. Jinymi slovy, ta ostra bitevni slova jsou tu pouze k ozrejmeni a ujasneni – “jaky provaz a jakym smerem jej tahnout.” Nicmene souhlasim, ze je to takovy velmi osklivy americky zvyk – napred si v politickem ringu slovne rozbit drzky a pak tahnout za jeden provaz jak nejlepsi kamosi. Presne jak Jara rikal – je to takovy velice nehezky a osklivy, nepekna vec.

Premyslel jsem o tom a dospel jsem k zaveru, ze by to mohlo byt zpusobeno tim, ze cesky jazyk ma rceni, jehoz obdoba ve dvou hlavnich americkych jazycich (anglictine a spanelstine) neexistuje. Tudiz americti politici nemaji spravnou inspiraci (cesky vetsinou neumi), a proto po slovnich bitvach tahnou za jeden provaz jako by se nechumelilo misto toho, aby si hazeli klacky pod nohy. Co by si vsak cesky jazyk pocal bez svych rceni, zvlaste onoho klasickeho – “Boze dej, at mu ta koza chcipne”...

Vasku (03.12.2008 16:57:19),

Uz jednou jsi me slusne pozadal, abych odesel a pochopitelne jsem odesel (viz konec blogu “Zajímavé srovnání dvou dohod o pobytu vojsk). Pak jsi to zalhal, a rekl “V diskusi pod mymi clanky jsi vzdy vitan!!” V islamskem blogu jsi se ale nesmyslne vytasil s nepouzitelnym paragrafem (198) na zastraseni Editora techto blogu a k donuceni ho, aby me smazal, kdyz se ti muj argument “nehodil do kramu.”

Pozdeji jsi naverboval nebo vytvoril jakehosi Amicuse, ktery zde nikdy nediskutoval, pouze najednou vyskocil jakoby odnikud, placnul par idiotskych latinskych frazi a zacal me “zastrasovat” jak me zesmesni za ‘moje kriticke nazory o nesmyslnych nazorech Vaska.’ To, ze me Amicus chtel “zesmesnit” pred mymi kolegy tim, ze si neberu servitek, kdyz kritizuji tvuj neobycejne hloupy a nadrzly antisemitismus, idiotskou islamofilii, kretensky antiamerikanismus a stupidni pro-komunisticke smysleni me opravdu rozesmalo, takze vneseni pritroubleho Amicuse povazuji za plus/minus (plus za pobaveni ctenaru; minus za myslenkovou motivaci).

Nyni me znovu slusne zadas o to, abych odesel. Samozrejme jako predtim, slusnym zadostem (nespojenym s jakymkoli jinak typickym grazlovskym chovanim typu "198/Amicus") milerad vyhovim. Nemam zadne duvody k tomu, abych (zvlast kdyz se chovas temer jakoby omylem slusne) neudelal presne to, oc zadas. :)

VAZENI CTENARI,

Doufam, ze jsem alespon par z Vas obcas trochu pobavil, mozna, ze jste si i dozvedeli neco trochu noveho z toho mala co znam. Mejte se vsichni moc prima a preji Vam vsem zabavne a poucne diskuse! :)

Noli nothis permittere te terere!
[Don't let the bastard(s) get you down!] :)))
03. 12. 2008 | 18:47

Mirek napsal(a):

Oprava preklepu:
"mozna, ze jste se i dozvedeli"
misto
"mozna, ze jste si i dozvedeli"
03. 12. 2008 | 18:53

kočka šklíba napsal(a):

JAHO, pokud máte problém s délkou mých příspěvků, nečtěte je. Nepředpokládám, že Vám u hlavy někdo drží pistoli a nutí Vás je číst ;).
03. 12. 2008 | 19:12

Francesco napsal(a):

Milé děti, dnes si povíme něco o daňových úlevách. Nebojte se toho názvu, vysvětlíme si to tak, že tomu bude každý rozumět.

Žilo bylo 10 pánů, kteří spolu chodili každý den do restaurace na oběd. Za oběd měli pokaždé zaplatit dohromady přesně 1000 korun. Pánové se dohodli na tom, že se na té tisícovce budou podílet tak, jak platí daně. Takže první čtyři, ti nejchudší, neplatili nic. Pátý zaplatil 10 korun, šestý 30 korun,sedmý 70 korun, osmý 120 korun, devátý 180 korun a desátý, ten nejbohatší, 590 korun. Takhle to šlo celé roky a nikdo si nestěžoval.

Až jednou hostinský přišel s tím, že jim dá slevu a bude po nich chtít každý den za oběd jen 800 korun místo 1000, protože jsou to stálí zákazníci. To bylo od něho moc hezké. Jak si ale rozdělit těch ušetřených 200 korun? Kdyby každý z deseti pánů platil o 20 korun méně, prvních pět pánů by dokonce dostávalo peníze za to, že chodí na oběd.

Hostinský jim navrhl se o úsporu podělit tak, v jakém poměru platí za oběd. Vzal si papír a tužku a začal počítat. Vyšlo mu toto: Pátý pán už nebude muset platit nic, stejně jako první čtyři, takže 100% úspora. Šestý bude platit 20 korun, místo 30, ušetří 33%. Sedmý bude platit 50 místo 70 korun, ušetří 28%. Osmý pán zaplatí 90 místo 120 korun a ušetří 25%. Devátý zaplatí 140 místo 180 korun, takže ušetří 22%. Desátý pán, nejbohatší, bude platit 490 místo 590 korun. Úspora 16%. Každý z těch šesti na tom bude lépe, než předtím, a ti první čtyři mohou i nadále jíst zadarmo.

Jak se ale vzápětí ukázalo, velké nadšení ten návrh nevyvolal. "Takže já z těch 200 korun dostanu jen 10?", křičel šestý pan, ukázal na desátého, nejbohatšího, a pokračoval: "A tenhleten dostane hned 100!" "To je pravda!", křičel pátý pán, "Já ušetřím jen 10 korun, ale on desetkrát víc!". "Opravdu!", přidal se sedmý, "takže jemu stovku a mně jen dvacku?!". Rozkřičeli se i první čtyři pánové: "A my nedostaneme vůbec nic? Jak k tomupřijdeme? Zase jsou na tom nejhůř ti nejchudší, jako vždycky!" A všech devět se vrhlo na toho desátého a ztloukli ho.

Příštího dne se desátý pán u oběda neobjevil. Nijak jim to nevadilo, prostě si sedli a jedli bez něho. Když ale došlo k placení, zjistili zajímavou věc: Všichni dohromady neměli ani na polovinu sumy, kterou zrovna projedli. A pokud mezitím neumřeli hlady, tak se tomu diví dodnes.

A takhle, milé děti, funguje daňový systém. Pokud dojde k daňové úlevě, mají z toho nejvíc ti nejbohatší. Pokud by ale museli platit příliš, může se stát, že se příští den u našeho stolu neobjeví. Ve Švýcarsku, v Karibiku a i jinde na světě je spousta pěkných restaurací...
03. 12. 2008 | 21:29

Ivan Hochmann napsal(a):

Kotě,neškleb se tak blbě!Ivan.
03. 12. 2008 | 21:44

kočka šklíba napsal(a):

Milý Francesco, vím, že opakování je matka moudrosti, ale tento Váš příspěvek zde již byl buď Vámi nebo jinými, ale skoro bych řekla, že Vámi, napsán snad 20x. A opravdu hodně diskutujících Vám tuto pohádku o obědech a daních docela fundovaně vyvrátilo. Bohužel již ty blogy, pod kterými tato Vaše pohádka visela, si nepamatuji, nemohu Vám tedy napsat odkaz, abyste se opravdu přesvědčil, že je to jenom pohádky, to co se nám dětem zde snažíte namluvit.
03. 12. 2008 | 23:55

kočka šklíba napsal(a):

I.H. od toho jsem kočka šklíba, blbě je subjektivní hodnocení, já se šklebím pro každého jinak, pro sebe nyní například téměř spokojeně.
04. 12. 2008 | 00:18

Stan napsal(a):

04. 12. 2008 | 00:59

Karel Miller napsal(a):

Asi je lepsi diskutovat problemy nasich politiku nez mit starosti jako dvacetitrileta Chipo Matewe – http://www.cnn.com/2008/WOR...
04. 12. 2008 | 03:38

PoKy napsal(a):

Nechám stranou ODS a spíš bych napsal něco málo k některým bodům, ale ne tak, jak to chce ODS dělat nebo dělá, ale z pohledu mého:
1)regulační poplatky - to byl podle mě nesmysl, 30 Kč vůbec nic neřeší (zato spoustu voličů spolehlivě odradí :-D)
2)i takový liberální ekonom jako Murray N. Rothbard je proti rovné dani (resp. rovné daň. sazbě), viz "The Case Against the Flat Tax", samozřejmě s tím, že čím nižší daň, tím lépe (daň je prostě druh výpalného a ještě řekněte, že ne)
4)ano, stát je neefektivní, to je snad jasné.. a k té policii a bezpečnosti - asi nezbyde, než aby zůstaly státními - kdybyste si chtěli představit, jak by to vypadalo, kdyby policie byla soukromá, bylo by to asi něco jako mafie, tedy vybírá výpalné, chrání své "zdroje" a vládne ulicím (aspoň tak si to představuji); v místech, kde je policie neschopná, mafie vládne...
7)když každý měsíc dostane každý člověk 4 000 = nula od nuly pojde, hezké :-)

Tak by mne docela zajímalo, jaké řešení by pro nás měl pan profesor, abychom se nezřítili do propasti. Ještě si projdu tu dlouhou diskusi.
04. 12. 2008 | 04:14

Vaclav Horejsi napsal(a):

Dekuji Mirkovi, ze vyhovel me zadosti, a nebude uz pod mymi clanky (neslusne) diskutovat.
Mrzi me ovsem, ze si ani v poslednim prispevku neodpustil opakovani absurdni pomluvy, ze jsem se vydaval za nick "Amicus".

Inu, calumniare audacter, semper aliquid heret...

..
04. 12. 2008 | 07:18

Vaclav Horejsi napsal(a):

PoKy:

"daň je prostě druh výpalného a ještě řekněte, že ne"

SAMOZREJME, ZE NE - toto je jen oblibena, ale absurdni "pravicova" floskule.
Predstavte si, ze na ostrove zije skupina 1000 lidi a ze chteji nektere veci zarizovat spolecne (obranu proti najezdum divochu ze sousedniho ostrova, peci o nemocne, stavba a udrzovani cest, skolu). Dohodnou se, ze podle urcitych pravidel kazdy neco pravidelne prispeje na tyto ucely. TOTO JSOU DANE. Stejne to v podstate funguje, i kdyz je ten stat 1000x, nebo i 1000000x vetsi...
Obcane si jen musi ohlidat, aby se s temi vybranymi penezi spravne a ucelne nakladalo. V demokretickem systemu by to nemel byt velky problem (i kdyz urcita selhani a zneuziti se zcela jiste v takovem slozitem systemu budou vyskytovat).

..
04. 12. 2008 | 07:25

Gambri napsal(a):

Před několika dny se zde velmi rozhořčil kolega Miller, cituji:.."v životě jsem neviděl strašlivější slovní salát než tento blog". Před chvílí jsem si přečetl zde na aktualne.cz blog Václava Klause (mladšího), nazvaný "Analýza volebního debaklu v Bohnicích". Je zřejmé, že realita je ještě mnohem horší, než tu ironicky popsal ve svém blogu pan Hořejší.
04. 12. 2008 | 08:38

JAHA napsal(a):

Ad:Vaclav Horejsi
Nerad, lebo osobne proti Vam nic nemam, ale musim konstatovat, ze co ste napisali pre PoKy je typicka LAVICOVA floskula. Bez uvodzoviek. Lebo:
1. tych 1000 ludi, na prekvapenie lavicaka, ktory by rad od vsetkych nieco skasiroval, nemusia mat nic, teda ziju z ruky do ust.
2. Ak nieco maju a trapi ich to co Vas (lebo ich mozno nie, lekar pride, vylieci a kazdy lieceny sam da lekarovi, co uzna za vhodne, pre Vas asi nepochopitelne), tak sa dohodnu (ako spravne pisete), ale nie tam co pisete vy, ale na inom. Ze kazdy da tolko, kolko moze. Pre lavicaka nepredstavitelne. V praxi realizovane aj dnes. Kde? Napr. v hnuti Focolare, kde sa prispieva na nudznych, kde existuju a zakladaju sa podniky, ktore zisk nedavaju len do svojej kapsy, atd. A to NIE SU DANE! Dan je vynutena, nie dohodnuta. Ale, Vasich obdivovatelov urcite ani taketo "drobne" nepresnosti nedonutia sa zamysliet nad mnohymi podobnymi Vasimi vyrokmi. Inac, prajem pekny den.
04. 12. 2008 | 09:32

Pobo napsal(a):

add V.H. (04.12.2008 07:25:56):

Ano, každé společenství (např. Vámi zmiňovaných 1000 lidí někde na ostrově) si potřebuje zajistit společné služby, které kdyby si každý jednotlivý jednotlivec měl obstarat sám, tak toho jednotlivec prostě není schopen. Proto se na tyto společné služby toto společenství "složí". V malém (co do počtu) společenství by se tito lidé na toto skládali rovným dílem. (Např. Když si bandička chce zahrát hodinku fotbálek v hale, tak každý kdo hraje se složí na pronájem dejme tomu 30Kč. Nikoho nenapadne a ani nezajímá kolik kdo vydělává, kolik při fotbálku naběhal, odehrál minut, či kolikrát vystřelil. - jako Váš bod 2). Toto si ve velkém společenství (stát) nedovedu představit, proto každý (zjednodušeně) přispívá procentním dílem (odvozeným podle předem daného klíče - většinou příjmu). Ale proč progrese? To už by se opravdu pomalu dalo nazvat "výpalným".
Navíc ve státním společenství se z těchto "daní" "platí" mnoho a mnoho položek, nad kterými právě ten, kdo do tohoto systému přispívá může tak akorát nevěřícně kroutit hlavou.

P.S. Napsal jsem to asi ledabyle, ale snad se z toho bude dát pochopit smysl toho, na co jsem chtěl poukázat

Přeji dobrý den
04. 12. 2008 | 10:51

Radek Novotny napsal(a):

Dobry den,
Je to dobry clanek. Nechci vubec obhajovat tvrde pravicovou politiku, ale zajimalo by me zda byste byl schopen vytvorit neco podobneho z druhe strany pohledu napr. o pastelkovnem, nadhernym rokum na podpore, vysedavani zdravych nemocnych po cekarnach a atd. Neco mi rika, ze toho se ve Vasem pripade asi nedockame. Nevim proc ale vic nez Vas pokus o ironii mi to pripomina volebni kampan z dilny pana Tvrdika
04. 12. 2008 | 13:06

Senior napsal(a):

Vsechno spatne prvni co melo po revoluci udelat ze ti co byly u korita meli byt od nej odvedeni pak by se nenastali vysoke ztraty ve statnim rozpoctu protoze kolik tech tech lidi bylo co si nakradli rozprodali a vyslovene ojebali nas i naš stat.nejprve kuponovka pak dalsi P.zelezny topne oleje a mohli bychom takhle pokracovat do nekonecna problem je i v tom ze vlada o vsem asi vedela a proto se to zametlo pod stul bez nejakeho uzitecneho vysledku.Mozna by to nedospelo pri tech reformach tak daleko jak je to ted kdy jednou veci zastiraj skutecnost ze nas okradaj napr poplatky ve zdravotnictvi 30 korun ale uz nikdo nevidi ze jako obycejny manualni pracovnik mam 24 a neco super hrube mzdy a na ucte mam necelych 13 ticis coz je pres 10 tisic korun na dani statu ktery to pak promrha za neschopnost nejakych statnich zamestnacu(napr notari advokati a ruzne takoveto osobnosti kteri chodej s nosem nahoru a za nima zustava jen spoust)
A nesmutnejsi je to ze nikdo nenese zadnou odpovednost. kde je nejaky zakon ktery umoznuje zabavit takovym zlodejum a pod majetek a rozprdat ho abyse cast penez navratila zpet porad lepsi nez nic.to same politici a jejich imunita nic takoveho kazdy by mel dostat odpovednost za to co dela.a kdyz to udela na prd je potrestan pak nebude v politice moc lidu kteri to delaj pro penize ale proto aby to tu za neco stalo.Kazdy je nahraditelny.ty vy ja i oni.Mslite ze v praci nejsme trestani za to kdyz neco udelame na prd sme a este platime na takovyhle lidi.
Nerekl bych ze sme dospeli k te demokracii o ktere se kdysi mluvilo.nazval bych to zlodejina po vsech strankach.

Omlouvam se za chyby.jiste to pochopite :-) s pozdravem Senior
04. 12. 2008 | 13:10

PoKy napsal(a):

Václav Hořejší:
Tak koukám, že už to tu někdo napsal, ale napíši reakci ještě po svém :-)

Problémů je několik:
1) Daň není dobrovolná. Na ostrově, kde žije 1000 lidí, se mohou všichni dohodnout, že budou platit, ale my zde máme takový typ demokracie, kde si prostě vybrat nemůžeme. Platit musíme.
2) Nemůžeme si ani vybrat, na co naše daň slouží! Jó, kdyby šlo všechno na nemocnice... Víte, co všechno stát platí? Injekce bankám, platy obrovskému počtu státních úředníků, atd. I když jste zjevně levičák, určitě byste nesouhlasil, kdybyste viděl, kam vaše peníze směřují. Jenže to je další problém - vy to ani nevíte. NEjen, že si nemůžete vybrat, ale ani nevíte... A právě ta neprůhlednost je dalším důvodem, proč existuje tolik tunelů, apod. Kdyby to bylo jako kdysi a každý by si mohl vybrat a kontrolovat, na co jeho daně půjdou, snad by to bylo lepší.

"Obcane si jen musi ohlidat, aby se s temi vybranymi penezi spravne a ucelne nakladalo."

A hlídáte si, na co vaše peníze jdou? A pokud ne, co uděláte? Zvolíte jinou politickou stranu? A když s tím ani ta nic neudělá?...

3) Daň nevznikla tím, že by se lidé dohodli (zkuste se podívat do historie).

P.S.: Obecně platí, čím složitější systém, tím pro vládu lépe, neboť se mohou snáze ztratit stamiliardy z kapes daňových poplatníků.

Ještě jedno připodobnění:

Zkuste mafii říci, že výpalné nezaplatíte..
Zkuste státu říci, že daň nezaplatíte..
04. 12. 2008 | 13:11

StandaT napsal(a):

Vybírání daní není ani pravicové, ani levicové. Pravicové či levicové je jen jejich utrácení.

Z toho, co mi stát sebere a následně poskytne v nějaké službě z 1Kč kterou vydělám je:

dvacetník daň

další dvacetník daň za to, že žiju v chudé zemi

a zbytek je trest, že jsem z této země neutekl.
04. 12. 2008 | 13:39

Vaclav Horejsi napsal(a):

PoKy:

Zalozte stranu, ktera bude mit v programu zruseni dani, ziskejte pro ni vetsinovou podporu - a je to!
Faktem ovsem je, ze velka vetsina lidi (na rozdil od vas) preferuje radeji zaplatit dane a za ne dostat sluzby, ktere stat poskytuje. Otazka samozrejme je, jak kvalitni sluzby za sve dane dostavame - na to bychom se meli soustredit; dobre priklady existuji (skandinavske zeme...).

Proste - o tom je ten clanek - vetsina lidi je prirozene "levicovych", davaji prednost urcitym socialnim jistotam; ja jsem tomu rad...

..
04. 12. 2008 | 15:40

Vaclav Horejsi napsal(a):

PoKy:

A jeste neco - existuji na svete mista, kde se dane neplati, stat tam prakticky neexistuje.
Ja bych tam zit nechtel...

..
04. 12. 2008 | 15:42

Vaclav Horejsi napsal(a):

PoKy:

Prominte - jeste neco - jak to, ze nevime, na co nase dane jdou? Statni rozpocet je prece verejne pristupny a je rozepsany do velkych detailu?

..
04. 12. 2008 | 15:57

bigjirka napsal(a):

Tak například na porcování medvěda. Devět melounů na trávník v horní dolní. Něco také na voliče bijce Vondrušky, který také s oblibou strkal vězňům do řiti obušek. Služby? Léky na tlak si vlastně stejně zaplatím sám, když přičtu regulátory a silnice, které potřebuju ke své práci, nikdy nebyly tak rozbité jako v posledních letech. Kde jsou ty služby, ne které dávám polovinu svého příjmu? Syn přišel o místo a šel na pracák a k tomu, že si ty čtyři tisícovky přivydělá. Ouha - řekli mu, že s tímto typem smlouvy mu místo podpory naserou. Takže ty služby jsou kde?
04. 12. 2008 | 18:45

bigjirka napsal(a):

04.12.2008 15:57:38 Vy si z nás pane profesore zase děláte Pr.De.L. (Pravou Demokratickou Legraci). Tak třeba kilometr dálnice již od socanských dob stojí u nás dvakrát tolik, než v Německu. No nekup to, když je to tak komfortní!
04. 12. 2008 | 18:48

jarda napsal(a):

Ivan Hochmann:
Kdo Vám před těmi 30 roky vyboural všechny zuby? To jste hrál hokej, nebo jste už tenkrát vedl vášnivé debaty, a nějaký "extrémní levičák" Vás za to ocejchoval?
A ještě jeden skromný dotaz - jak je možné, že jste s tou protézou "navýsost spokojen"? To jste asi první člověk,který má radši umělý zuby než svoje vlastní...
04. 12. 2008 | 19:57

jarda napsal(a):

Václav Hořejší:
A nenapadlo Vás pane profesore, že "amicus" může být třeba nick čertovsky rafinovaného Mirka? To je také jedna z možností - vymyslet si falešnou personu, která jakoby dává za pravdu nepříteli, a pak odstřelit jak ji, tak i nepřítele...
04. 12. 2008 | 20:03

PatientO.T. napsal(a):

Jak je patrné, naši poslanci, svorně přesvědčeni, že jim byla ČR dána v plen, domnívají se že i obsah státní pokladny je určen k jejich libovolnému použití. Jsem přesvědčen, že v situaci, kdy se poslanecká sněmovna cítí být jakž takž vázána pouze mandatorními výdaji, ale zbytek rozpočtu je určen na nákup voličů, stranický boj a dohazování zakázek spřáteleným firmám, je nebezpečné volat po zvyšování daní, aniž by bylo aspoň rámcově určeno, k čemu budou použity. Zatímco své vlastní funkce stát plní nezodpovědně a liknavě, bezbřehému utrácení lze velmi těžko klást odpor. Domnívám se, že jediným důvodem pro zvyšování daňové zátěže je ve skutečnosti touha politiků ovládat toky našich peněz. Málokdo si uvědomuje, že politici prostě dychtí nahlížet každému výdělečně činnému občanu do peněženky a nařizovat mu, za co má svoje peníze utratit. A jsou-li tyto peníze zabaveny ještě před tím, než k občanovi doputují, tím lépe. Zavádění "skandinávského sociálního státu" (a daňového systému) by v ČR skončilo na mizerné úrovni politiků, kterým je životní úroveň kohokoli jiného než jich samých zcela lhostejná...
04. 12. 2008 | 20:15

Kakt napsal(a):

Václav Hořejší:

Uz vam koukam vysvetlili, ze dane nejsou dobrovolne, ale ze se vynucuji, bezva! Ted jeste vstrebat, ze poptavka po verejnych sluzbach je tak vysoka proto, ze mensina dotuje vetsinu. viz. http://www.cenastatu.cz
05. 12. 2008 | 08:02

bigjirka napsal(a):

Kakte, dovolil bych si vás poopravit. Pracující dotují
1. lumpy
2. nepracující
3. ty zmíněné společné potřeby
Je třeba odstranit 1. a 2., snížit daně na třetinu. To je asi tak v kostce.
05. 12. 2008 | 08:07

Petr napsal(a):

DÍKY ZA ČLÁNEK, ale zpočátku mě vyděsil název, který ty, kteří jedou jen po titulcích může zmást a dokonce i trochu možná ovlivnit a při vyjádření o "socce,litující atd.", jsem se musel podívat, co za týpka to vlastně píše, ale pak se to spravilo. Ale "nadstranickému" a "křesťanskou morálku" vyznávajícímu zakladateli, kterému je ODS sice ukradená, ale představa, že by mu ten výtah nahoru, který tak dlouho díky pečlivému promazávání fungoval, začal vrzat, nebo se, nedej Bůh, dokonce zřítil, jste radost neudělal. Musí se děsit, že třeba nebude moci na základě různých,jemu vlastních metod, následovat při přípravě nekonečného vládnutí svého kamaráda Vlaďku Putina. A to by byl opravdu malér (tedy pro něj).
05. 12. 2008 | 12:14

Pocestny napsal(a):

Hezky tepete pana badatele....

Nojo, rozpočet je na netu, ó jaká výhra - tedy pro většinového čerpatele z veřejných zdrojů jistě!
To za bolševika nebylo, abychom mohli zkontrolovat, jestli nám nedali méně než druhým.

Pan badatel zřejmě nebere na vědomí, že když mu veřejné peníze postavily barák a vybavily pracoviště, nevytrhne to svými osobními odvody a daněmi z příjmu.

On nevidí ty, jejichž balans dal / vybral je chronicky převážen do imperativu "zaplať i když nečerpáš".

Mladí a svobodní, kteří si střádají a vydělávají klidně 20 hodin denně na budoucnost a rodinu, jsou daňovými otroky fotrů a jejich "rodinných práv", důchodců a jejich "práv", ale nikdo z těchto sobců nechce nic slyšet o právech těch mladých.

BJ, máš to špatně, chlape.

Nejvíc "nepracujících lumpů" se pohybuje ve správě našich "společných potřeb".

Jsou to obdoby manažerů Ford, kteří přiletí vyjednávat o veřejných darech na udržení chodu fabriky soukromým letadlem a chtějí nejdřív výroční bonus.

Jdeme do krise, erár si zvedá výplaty, to aby bylo na tu naši "společnou potřebu".

Kdepak, jde jen o společnou Spotřebu.
05. 12. 2008 | 12:42

bigjirka napsal(a):

Pocestný, nemám to špatně.
Pod bodem 1 jsou všichni lumpové. Pitr, Hodek, Roko, Langr, rozmařilá státní správa.
Pod bodem 2 jsou nemakačenkové - ti, co nechtějí dělat, přestože by mohli
Pod bodem pod bodem 3 jsou silnice, bezpečnost, důchody, postrčení lidí, kterým něco nevyšlo, snad školství a zdravotnictví nebo jejich část...
05. 12. 2008 | 13:36

PoKy napsal(a):

Václav Hořejší:

"Faktem ovsem je, ze velka vetsina lidi (na rozdil od vas) preferuje radeji zaplatit dane a za ne dostat sluzby, ktere stat poskytuje."

Mezi velkými politickými stranami jsou v podstatě jen malé rozdíly. Pokud by se výrazněji odchýlili od toho pomyslného "středu", zratili by své voliče. Proto většinou to je nakonec celkem podobné, jestli vládnou modří nebo červení. Takže netvrdím, že ODS = hodní a ČSSD = zlí.
A že většina lidí preferuje platit daně, to ještě neznamená, že je to efektivní.
Tohle prostě vyplývá z principu našeho typu demokracie. Bohužel dnes na světě lepší systém neexistuje.
"Otazka samozrejme je, jak kvalitni sluzby za sve dane dostavame - na to bychom se meli soustredit; dobre priklady existuji (skandinavske zeme...)."

Aby toto fungovalo, nesmí existovat plýtvání. Stát by prostě neměl zasahovat do věcí, které spadají pod soukromý sektor. Měl by mít na starost jen to ostatní - podle mě zákon a bezpečnost (ochrana vlastnických práv, dohled nad určitými hygienickými normami), základní sociální politiku, možná školství zdravotnictví. Ale žádné dotace, protekcionismus, stanovování minimálních mezd, apod.
Vy si to navíc představujete tak, že stát se o nás postará. My zaplatíme něco málo ze svého platu a dostaneme za to spoustu věcí. Že máme pohodlí, jistotu, apod. Jenže čím víc služeb stát poskytuje, tím neprůhlednější a neefektivnější to je.
Třeba sociální dávky - pokud bude výhodnější je pobírat než pracovat, tak lidé prostě přestanou pracovat. A to je prostě zkáza.

"Proste - o tom je ten clanek - vetsina lidi je prirozene ´levicovych´, davaji prednost urcitym socialnim jistotam; ja jsem tomu rad..."

Jenže čím levicovější je vláda, tím větší problémy pak jsou (viz mnoho zemí v Jžní Americe). Každý by raději získával a žil v pohodlí. Jenže je třeba si uvědomit, že všechno to platíme my. Vezměte si jakéhokoliv státního zaměstnance - je čistým daňovým příjemcem = celý jeho příjem získává od státu. Vezměte si, že máme 500 000 státních zaměstnanců (nejsem si však tím číslem jistý, ale to se snad dá někde najít). Tito zaměstnanci přispívají daněmi méně, než kolik na ně my daněmi přispíváme. Teď si vezměte kolik takových čistých daňových příjemců máme (např. nezaměstnaní, lidé v důchodu a ti, kteří nepracují a pobírají dávky, "rozkradači" státního rozpočtu, atd.).

"A jeste neco - existuji na svete mista, kde se dane neplati, stat tam prakticky neexistuje.
Ja bych tam zit nechtel..."

Já také ne :-) Tak výborně, shodneme se.

"Prominte - jeste neco - jak to, ze nevime, na co nase dane jdou? Statni rozpocet je prece verejne pristupny a je rozepsany do velkych detailu?"

Vy víte, na co konkrétně jdou vaše peníze? Státní rozpočet, to je prostě jen spousta položek, které mají obecné pojmenování. Co se krývá za těmito položkami, to určitě nevíte. Znáte ho vůbec? Miliardy sem, miliardy tam... Ono je pro politiky výhodné, že rozpočet je neprůhledný, neexistuje kontrola, kam peníze jdou.
A státní rozpočet jde přitom do biliónů. Ale to asi víte.

P.S.: Největší rozkvět prožívaly kultury, které měly přímou demokracii a malý státní útvar, tedy mohli přesně kontrolovat, na co které výdaje jdou (viz starověké městské státy).

Takže netvrdím prostě zrušit stát a všechno nechat napospas trhu. Určitě by podle mě měly existovat určité sociální jistoty.

Možná si to přestavujete tak, že zastánci pravicové politiky jsou ti bohatí. Bohatý určitě nejsem ani zdaleka :-) a říkám jen svůj názor. Předpokládm, že cíle většiny diskutujících jsou stejné, tedy: jaký systém je nejlepší, abychom se měli lépe.

Tak by mě teď docela zajímalo, jestli se shodneme alespoň na něčem.
05. 12. 2008 | 20:24

Vaclav Horejsi napsal(a):

PoKy:

"Předpokládm, že cíle většiny diskutujících jsou stejné, tedy: jaký systém je nejlepší, abychom se měli lépe."

Ano, souhlasim, alespon ve vasem pripade. Nesouhlasim vsak s vasimi zavery o udajne nepruhlednosti statniho rozpoctu - rozhodne nemate pravdu; pravda ovsem je, ze efektivita nakladani s verejnymi prostredky neni zdaleka optimalni; na to by se melo dbat jako na naprostou prioritu (dobre priklady existuji - skandinavske zeme; brzy o tom neco napisu).
Zpusob fungovani statu, jeho vydaje, atd., jsou u nas ale v zasade velmi podobne jako v nejvyspelejsich zemich.
Myslim, ze je zcela nerealisticke a posetile vymyslet si nejake experimenty s drastickym omezovanim statniho rozpoctu.
Musime se snazit okopirovat to, jak to delaji ti nejlepsi.
Spolecenske experimenty jsou, jak bylo mnohokrat overeno, cestou do pekel...
"Třeba sociální dávky - pokud bude výhodnější je pobírat než pracovat, tak lidé prostě přestanou pracovat. A to je prostě zkáza."

Ale takhle to prece jasne neni - je jen velmi malo lidi, kteri radeji budou pobirat mizerne socialni davky, nez aby pracovali a vydelali si o hodne vic. Samozrejme, ze je velmi dulezite, aby se vyse socialnich davek nastavila rozumne, aby se tvrde kontrolovalo jejich zneuzivanio.
Oproti rozsirenemu nazoru si nemyslim, ze by se zneuzivaly nejak masove...

..
05. 12. 2008 | 23:13

PoKy napsal(a):

"Zpusob fungovani statu, jeho vydaje, atd., jsou u nas ale v zasade velmi podobne jako v nejvyspelejsich zemich."

Jako ve kterých? Zase Švédsko? Jiný příklad by nebyl? Jsem zvědav, co tedy napíšete o těch skandinávských zemích.

"Myslim, ze je zcela nerealisticke a posetile vymyslet si nejake experimenty s drastickym omezovanim statniho rozpoctu."

To je Váš názor, ovšem nevidím žádný argument. Já zase nevidím důvod k drasitickým navyšováním státního rozpočtu, který vede k socialismu.

"Musime se snazit okopirovat to, jak to delaji ti nejlepsi."

Myslíte Čína?

"Spolecenske experimenty jsou, jak bylo mnohokrat overeno, cestou do pekel..."

Myslíte SSSR apod.? Státy, které zbankrotovaly, tak zbankrotovaly proto, že jejich vlády se extrémně zadlužily. Tyto krize byly především v 2. pol. 90. let (Mexiko, Argentina). V dnešní době zbankrotoval Island. Nejhůře jsou na tom země s diktátorskými a vojenskými režimy, jihoamerické země, kde zestátňují, co se dá.

Mohu se vás zeptat, kterého ekonoma uznáváte? Máte nějaký svůj vzor?
06. 12. 2008 | 12:08

vaclav Hporejsi napsal(a):

PoKy:

Samozrejme, ze temi experimenty myslim v prvni rade zhoubne komunisticke experimenty.

Mene zhoubne, ale presto neuspesne byly take experimenty ve zbankrotovanych zemich, ktere uvadite - napr. Argentina, Island.
Za uspesne vzory povazuji vsechny skandinavske zeme, Nemecko, Holandsko, Kanadu.

Vetsina jihoamerickych diktatorskych rezimu, ale treba take Frankovo Spanelsko, Portugalsko, rozhodne nebyly nijak "levicove".

..
06. 12. 2008 | 13:58

bigjirka napsal(a):

Španělský, portugalský a italský fašismus bych jistě považoval za režimy pravicové. U německého nacismu jsou pravicové a levicové znaky divně smíchány. Osobně jej řadím vlevo. Zvláštním případem je Pinochet, který zabránil komunistickému převratu, jeho režim se dopustil mnoha zločinů, hospodářsky dovedl zemi k rozkvětu a Pinochet se moci vzdal. Pokud mě paměť neklame, jediný diktátor, který předal moc parlamentu a ponechal dalšímu vývoji.

Tvrdit o Kanadě, že je levicová, hm.. no to tedy .. tento..
06. 12. 2008 | 14:40

PoKy napsal(a):

Pořád dokola o tom Švédsku... Asi jste přes Švédsko odborník. Slyšel jste už pojem "krize státu blahobytu"?

http://www.eunie.sk/modules...

http://myego.cz/item/jak-so...

http://is.muni.cz/th/76649/...
http://www.konzervativizmus...
06. 12. 2008 | 16:55

PoKy napsal(a):

Zajímavý je ten první odkaz, ale třba i tento:

http://www.iness.sk/modules...
06. 12. 2008 | 16:59

VK-Can napsal(a):

Zdravim bigjirko.

Pokud tomu dobre rozumim, tak ma pan V.H. na mysli zeme/staty (Nemecko, Holandsko) se stredovym systemem.
Tedy nikoliv levicovy ci pravicovy system, ale ten "akorat"!
Osobne do neho Kanadu zarazuji.
I kdyz, pokud budu poctive posuzovat, tak i ta kanadska levice je dost pravicova na evropske pomery!

Je skoda, ze pan V.H. srovnava skandinavske zeme s Holandskem a Nemeckem. Skandinavske zeme maji sve specifikum vzhledem nejen ke slozeni obyvatelstva, ale i socialni strukture.
Skandinavske zeme jsou bohatsi na nerostne bohatsvi a mohou si dovolit vice socialnich vymozenosti, coz je "strka" vice do leva.

Ovsem v posledni dobe se Svedsko dostava do ponekud tvrdsich ekonomickych podminek. Mozne je, ze bude muset slevit ze svych socialnich vymozenosti!
Prikladem jsou obe svedske automobilky SAAB (GM) a Volvo (FORD). Obe jsou na prodej jako prodelkove!!
06. 12. 2008 | 21:57

S.T.K. napsal(a):

Tak jsem si, pane profesore Hořejší, obrátil váš "nejspíše" ironický článeček obrátil o 180 stupňů. Vyšel mi kupodivu stejný nesmysl.
Tudy asi cesta nevede. Moje babička tomu říkávala "Od rantlu k rantlu...".
07. 12. 2008 | 00:49

ctenar napsal(a):

Precetl jsem si pane Horejsi Vase body a prestoze jsou psany ironicky, je z nich patrne ze tomu, co se snazite ironizovat, prilis nerozumite.
ad1)Neni pravda, ze zvyseni regulacnich poplatku ze 30 na 90 by melo jakykoliv pozitivni efekt. 30 Kc bylo nastaveno s ohledem na max. zvyseni efektivity systemu, ta je totiz tim cilem, ne hodnota poplatku sama o sobe tedy cim vic, tim lip, skutecne to nechapete?
ad2)Snizeni dani vede k procentualne nizsim unikum, pletete si relativni a absolutni veliciny.Proporcionalni rovna dan je spravedliva, narozdil od progresivni.Neslysel jsem zadneho politika ODS, ze by chtel zavadet dan z hlavy.
16. 12. 2008 | 12:16

ctenar napsal(a):

ad3)Zruseni dane z prijmu neni zadnym pravicovym pozadavkem, jednoduse si vymyslite, mozna vas ovlivnil Einstein, kdyz rikal, ze nejobtiznejsi veci na svete na pochopeni je dan z prijmu. Ty herny a kasina, to uz ani neni vtipne, spis trapne.

ad4)Daně nejsou ničím jiným než legalizovanou loupeží? Neni to pravda, jdete na ulici a nemusi platit ani korunu dane, rozhodl jste se dobrovolne. Stejne tak jste demokraticky s danemi souhlasil tim, ze mate sve zastupce v Parlamentu. Navic "legalizovana loupez" je nonsense.Kazdy zakon je ve vasi terminologii legalizovane nasili, takze vas termin je jaksi nadbytecny.
16. 12. 2008 | 12:26

ctenar napsal(a):

Dalsi uz se mi komentovat nechce. Vase nazory by byly vtipne, pokud by ta ironie byla inteligentni a smysluplna. Vy ale ironizujete spise nejake svoje pojmy/dojmy nez pravicovou politiku. Nevim co si o tom myslet, je mi za vas trapne. Nedivte se, ze kdyz pisete clanky, ktere nemaji uroven, ze jste nazyvan lejnotepcem. Tento vas clanek to jenom potvrzuje.
16. 12. 2008 | 12:32

Pava napsal(a):

Dobrý text, ale možná i nebezpečný. Co když svůj ústřední ideologický text neuměli tak dobře zformulovat a teď se jim dostal do rukou.
22. 12. 2008 | 12:04

Tom napsal(a):

Ano, vynikající ironie....i já jsem něco obdobného říkal již před několika týdny. Pravice tak jak ji známe z ODS potažmo jak ji budeme znát z nově vznikající strany je vlastně nesmysl. Na sjezdu ODS zaznělo že je potřeba návrat k idejím. COž nás ovšem chraň pánbůh.
Co je to za idea v praxi. Regulační poplatek z 30 na 300?
ODS je opravdu prázdná strana která nemá vlastně na čem stavět. Často je to také vidět na jejím předvolebním boji-tzv.antikomunistická struna nebo přebíraný socialní program přičemž socialní stránka je to poslední co je zajímá. Takže když si to sesumarizujeme tak ta strana může stát pouze na nějakých ideálech které jsou ovšem v praxi nerealistické. A co tedy chce nabídnou strana Václava Klause? To opravdu nevím když bude stát na ostřejším křídle než ODS.
Tato strana by měla reálně oslovit zhruba tak 7-8%voličů a je k nepochopení že tomu tak není ale osobně si myslím že je to důsledek chaosu na naší politické scéně, neskutečně propracované tažení pravice vůči levici, neobjektivita medii a jakási systémová tendence nalevání do hlav(propaganda) že to co není modré není moderní a není dobré.
25. 12. 2008 | 14:03

vaclavhorejsi napsal(a):

Myslim, ze regulacni poplatky prece jen zafungovaly - vyrazne zregulovaly pocet hejtmanu z ODS a KDU-CSL, jakoz i slozeni Senatu.

...
27. 12. 2008 | 12:00

Jessica30Np napsal(a):

I realy like your hot topic! Could you write the analysis essay as example? Because I do really know that a masters <a href="http://quality-papers.com">paper writing service</a> is able write term papers of brilliant quality.
21. 02. 2010 | 23:18

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:20

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
27. 02. 2014 | 14:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy