“Humanista”, „pacifista“, „idealista“, „intelektuál“ jako nadávky?

07. 03. 2009 | 16:03
Přečteno 23683 krát
V komentářích k některým svým článkům se zhusta setkávám s tím, že označení uvedená v nadpisu dnešního článku jsou diskutujícími používána v podstatě jako nadávky (někdy v pozměněné formě jako „pseudohumanista“ nebo „levicový intelektuál“). Ještě zajímavější je, že pro někoho jsou takto označované postoje důvodem k zařazení kritizovaného individua (např. mě) do obzvláště odporné kategorie „bolševik“. To je zvláště pikantní, protože právě v době komunistického režimu byla také tato označení vyhrazena „nepřátelům socialismu“.

Lidé, kteří používají tato označení s původně pozitivními konotacemi nyní v negativním významu, se dnes výrazně hlásí k „pravicovým“ názorům. Jsou to nejen někteří zdejší intenzivní diskutéři, ale i někteří zdejší bloggeři a profesionální komentátoři ve vlivných sdělovacích prostředcích.

Zajímavé je, že tito lidé se slovně hlásí k nejdůležitějším hodnotám společnosti „západního typu“ – t.j. hlavně všestranné svobodě jednotlivce. Domnívají se ale, že při obraně těchto hodnot je třeba postupovat tvrdě a nesmiřitelně proti jejich potenciálním nepřátelům, a to i za cenu dočasného omezení některých svobod, ba dokonce použití metod jako mučení či nerespektování práv zajatců. Charakteristické pro ně je i to, že by nejraději lidem s jiným názorem (“pseudohumanistům”, „pacifistům“, „idealistům“, „levicovým intelektuálům“) rádi zakázali veřejné projevování jejich „škodlivých“ názorů (nesčetněkrát jsem se s tím setkal v diskusích pod svými články).
Kladnými hrdiny jsou pro tyto lidi historické postavy jako F.Franco, A.Pinochet, J.McCarthy nebo G.W.Bush Jr.

Tito „pravicoví lidé“ neshledávají žádných větších rozdílů mezi „levičáky“ jako Marx, Lenin, Stalin, Mao, Gottwald, Dubček, Gorbačov či Paroubek (a ty zase všechny kladou víceméně na roveň Mussolinimu či Hitlerovi) a hájí názor, že v celé předlistopadové době bylo legitimní v rámci „boje proti totalitě“ používat jakéhokoli násilí proti orgánům státu. Dokonce jsem se setkal s tím, že jeden zdejší diskutér opakovaně hájil názor, že by bývalo bylo lepší, kdyby 2. světovou válku vyhrál Hitler, protože bychom pak byli ušetřeni vlády komunistů.

Myslím, že je to stejná sorta lidí jako ti, kteří v nedávné minulosti schvalovali politiku rasové segregace v některých amerických státech, resp. politiku apartheidu v JAR, kteří velmi negativně hleděli na lidi jako M.L.King nebo N.Mandela, a naopak oceňovali aktivity typu Ku-Klux-Klanu. Většina z nich jsou příznivci tvrdého postupu vůči imigrantům z rozvojových zemí, a někteří jsou i otevřenými rasisty.

Tito lidé se domnívají, že proti (potenciálním) „nepřátelům západní civilizace“ (mezi které počítají téměř všechny, kteří nežijí v Evropě a Severní Americe) je třeba postupovat s maximální tvrdostí, nasazovat proti nim nejmodernější vojenskou techniku, a nedělat si přitom přehnané starosti s „kolaterálními oběťmi“ z řad civilního obyvatelstva (které podle nich stejně ve většině není nic než podhoubí budoucích teroristů a nepřátel Západu).
Mezi zrádné spojence těchto potenciálních nepřátel (resp. alespoň „užitečné idioty“) počítají organizace typu Amnesty International či Gush Shalom, jejichž pozornost by se podle jejich názoru měla soustředit pouze na porušování lidských práv v Číně, Rusku a islámských zemích, a nepodkopávat záslužné úsilí vyšetřovatelů na Guantánamu, v Abú Ghraibu, nebo bojové obranné úsilí IDF v Gaze.

Pozoruhodný byl názor, který opakovaně zazníval v „radarových“ diskusích – že totiž i pokud by umístění radarové základny na našem území představovalo reálné nebezpečí atomového útoku na ni, měli bychom to přijmout jako výraz vděčnosti za osvobození od komunismu, a být hrdi na naši případnou oběť.

Velmi zajímavé je, že někteří tito lidé se hlásí ke křesťanství. Nevidí přitom žádný problém ve v podstatě pacifistickém jádru Ježíšova poselství, které je alespoň v moderní době velmi silně a při všemožných příležitostech akcentováno i Vatikánem. Vždycky mě udiví, když takoví pravověrní katolíci odbudou nějaké mírové papežovo prohlášení slovy „No jo, to se nesmí brát tak vážně, to on má prostě v popisu práce...“.

Jsem věru rád, že tento typ lidí před několika měsíci ztratil moc v USA, a doufám, že se už k moci nikdy nevrátí. A doufám, že slova jako humanismus, idealismus, mír, přestanou znít v uších mnoha lidí trochu směšně, a získají zase svůj zaslouženě úctyhodný význam.
A stejně tak doufám, že přes dlouholetou intenzivní novinářskou manipulační kampaň přestane mít slovo „levice“ onen nádech komunistického zla a stane se opět emocionálně neutrálním označením standardního a potřebného politického směru v pluralitní občanské společnosti. Stejně standardního a potřebného jako solidní a neextrémní „pravice“.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vaclavhorejsi napsal(a):

SuP:

"Na rozdíl od Vás neumím naformulovat nijak elegantně, když chci někomu sdělit, že v mých očích je hňup."

Naopak, to je vemi elegantni a pregnantni formulace - gratuluji!

..
08. 03. 2009 | 18:00

SuP napsal(a):

Hajnej -
s tou lůzou, co mě přijde pověsit na dveře, jste to neuřídil ( víte, co mám ma mysli tím "neuřídil").
Nicméně co se týká fenečky a otvírání dveří - nenapadlo Vás namontovat kliku obráceně? Aby se pro otevření zvedala? Na to nestačí ani náš vychcanej Socan (z útulku). A funguje to skvěle.....
08. 03. 2009 | 18:01

bigjirka napsal(a):

Hajný, je to labrador...
08. 03. 2009 | 18:01

SuP napsal(a):

Profesore -
Děkuji za uznání. Škoda, že pochopíte tak málo.
08. 03. 2009 | 18:03

bigjirka napsal(a):

K mazání se nebudu vyjadřovat :-) to bych nosil dříví do lesa.

U profesora nějak nedovedu vydejchat to extrémní rozpětí mezi profesní zdatnosti a politickou a snad i osobní naivitou. Že by to ve skutečnosti byla variace na roztržitého profesora s deštníkem?
08. 03. 2009 | 18:06

Ivan Hochmann napsal(a):

To víte pane profesore,

že si posloužím.V mém věku je podstatné dobré vyměšování.

K čemuž Vy se svým intelektem významně přispíváte.!

Dík Ivan.
08. 03. 2009 | 18:07

bigjirka napsal(a):

A komanči? Ti jsou velmi jemnocitní. vadí jim, když je nazvete skunky. Ale sedět v jedné lavici s Vondruškou a Grebeníčkem, to jim nevadí. Koukněte se k Dolejšovi. Jeden z nich píše z parlamentu a jeden přímo z řiti skunčí v ul. OPV.
08. 03. 2009 | 18:10

Hajný napsal(a):

To SuP:
Nebojte,až to přijde,pověsí i mne!

Můžu tam dát i místo kliky kouli.Ale to by nebyla zase taková legrace.Milostivá ji vyžene,ona se zatváří provinile a za chvíli je na verandě zase a divadlo pokračuje.A já se směji.

A není to žádný socan.Se socany by nebyla taková legrace.
Jak jsem už napsal u Pence,včera tu byla taková show jakou naše obec nezažila od návštěvy cenzora Sládka.
08. 03. 2009 | 18:12

Pavel Vybíhal napsal(a):

Pane Hořejší,

nevím o tom, že by někdo používal slova intelektuál, idealista a humanista jako nadávku. Možná snad někdo hlásící se k extrémní pravici, ale vy si jistě nemyslíte, že extrémisté jsou jen na pravé straně spektra.

Výraz pacifista však pro mě nadávkou je. Podle mého je to označení pro neodpovědného člověka propagujícího politiku appeasementu. Jestli se mýlím (a jestli můj příspěvek ještě budete číst), poučte mě. Ježíš nebyl pacifistou. Hlásal sice myšlenku neodporování zlu zlem, ale to se vztahuje jen na rozhodnutí jednotlivce o sobě samém. Tato myšlenka ale nemůže být ospravedlněním pro lhostejnost vůči bezpráví, které je pácháno na někom jiném.

Slovo levice ztratilo důvěryhodnost kvůli Marxovu či Engelsovu učení, že dělnická třída má právo vzít si moc násilím a nastolit diktaturu proletariátu. To je ovšem jasné popření demokracie. Levice možná začne být neutrálním výrazem, až se levice jasně distancuje od svých zakladatelů.
08. 03. 2009 | 18:17

bigjirka napsal(a):

Ono nejde pane Vybírale jen o Marxe a Engelse, ona už pařížská Komuna byla pěknej sajrajt. Je jisté, že lidé mají být rozumně odměňováni za svou práci, nemají být šikanováni a lidská společnost má mít jakýsi stupeň koheze. Je tudíž jisté, že potřebujeme v demokracii mít diskusi mezi názorem levicovým a liberálním.
08. 03. 2009 | 18:26

SuP napsal(a):

Hajný -
Náš pes není socan, ale Socan. Má kočičky taky rád. Za 5 let už 13 zářezů na pažbě.
A proč Socan? Vzali jsme ho z útulku, vypiplali ze zápalu plic cca za 20.000,-, živím ho, šatím ho - boudu má v baráku zatepúlenou a s plovoucí podlahopu. Ale sotva sednu k jídlu, přisedně a začne mě hypnotizovat. Čumí mi do huby a tváří se vyčítavě. Inu - socan....
08. 03. 2009 | 18:30

vojnov napsal(a):

Pane Vybíhale,

Marx a Engels jednali podle vámi předneseného návodu k chování. Byli totiž přesvědčeni o tom, že kapitál získal svou moc plíživým násilím, ergo kladívko je možné mu ji násilím zase odebrat (jde o vámi zmíněnou nemožnost lhostejného přístupu k bezpráví činěném na druhém).

Ježíš byl pacifista vámi předneseného stylu, když k rozkolu mezi křesťany a židy došlo po odmítnutí podpory židovského povstání proti Římu (tuším v roce 70).

JTPC: proč se křesťané násilně nebránili represi ze strany Říma, pokud je váš výklad ježíšova učení platný?
08. 03. 2009 | 18:33

skeptický napsal(a):

Aniž bych schvaloval jedno či druhé,pragmaticky vzato cíle lze dosáhnout buď silou,penězi,nebo úskokem,chcete-li lží.

Proto se před volbami hodně slibuje a lže,protože politik by raději byl ve vládní straně,než v oposici.

Výsledný směr,který je uskutečňován vítěznou stranou,je ale stejný,ať vyhraje kdokoliv.Plní se zadání shora.
Vládnou peníze.

Demokracie už je jenom slovo,další líbivý ,bezvýznamný špek vedle rovnosti,volnosti a bratrství. Vsadíte na všechny strany,nemůžete prohrát.

Ani v Antice demokracie nebyla pro plebejce.

Jinak se jedná jen o nekonečné debaty.
08. 03. 2009 | 18:42

zdenekmihalco napsal(a):

Ivan Hochmann

Dobrý den,

ve Vašem textu jste mimo jiné hovořil o "debilitě levičáckých intelektuálů" a označoval druhé za "xindl". Váš text urážel některé zdejší diskutující a byl podle mého názoru za hranicí zdejších pravidel.

Zdeněk Mihalco
08. 03. 2009 | 18:49

Hajný napsal(a):

to SuP:
To naši dělali taky.Chce to být tvrdý,ale když panička povolí.To je výchova ke slušnému chování marná.Ne nadarmo napsal K.Čapek že ženy nedokáží vychovat psa a vymyslet nový filozofický system.
Před tímto jsme měli dva leonbergry a jednoho salašnického.Současně.Jedno štěně koupené a ostatní dary od přátel,prý aby tomu jednomu nebylo smutno.Také jsme měli jako jediní zahradu(část)kde ptáci hnízdili v hnízdech.Při hnízdění každou kočku(pytlačící)zlikvidovali.Měli na to system.Jeden vždy hlídal pod stromem (starý plazivý tis)s hnízdy.
Kolik měli zářezů to nevím,své oběti okamžitě zahrabávali.
08. 03. 2009 | 18:54

skeptický napsal(a):

P.S.

Pro ozřejmení:Vsadíte na všechny strany - míněno dosadíte svoje lidi do všech perspektivních stran.
Totéž platí o volbách hlav států.

Zatím všechny systémy,které pamatuji mají blízko k nevolnictví.
08. 03. 2009 | 18:54

bigjirka napsal(a):

Pane Mihalco, "debilitu levicových intelektuálů" pokládám za těžko obejitelné vyjádření legitimního, byť třeba ne zcela mainstreamového názoru. Je pravda, že xindl není natolik nenahraditelně vypovídající, že by se nad ním Ivan nemohl ještě zamyslet.
08. 03. 2009 | 18:55

Pepa Řepa napsal(a):

Jaký je přínos tohoto článku?

Paní Leonbergrová pozásluze vyhnala Marxe i Engelse a Ivanovi Hochmannovi se zlepšilo vyměšování.

Shrnul bych to asi tak, že je to článek na h-vn-.
08. 03. 2009 | 18:57

Ivan Hochmann napsal(a):

Co je podle Vášeho názoru za hranicí zdejších pravidel určujete samozřejmě Vy.

Nikdo Vám to nebere.

Rozhodně nenechte urážet některé zdejší diskutující.Jste za to placen.Tak se snažte.

O Vaše pozdravy pane už nestojím.
Ivan.
08. 03. 2009 | 18:57

Jan Vaculík napsal(a):

Pane Hořejší,
z dnešní diskuse si dovolím uvést příklad vašeho dogmatismu:

Námitkou poukazující na výklad experta Marca Gerechta (Lila 9:15) se vůbec nezabýváte a místo toho argumentujete(tady už přinejmenším podruhé) dvěma odstavečky experta na školství p. Ondřeje Lišky (mmch velmi plytkými)(viz dnes 9:52) I jiné názory skutečných odborníků na danou oblast úplně pomíjíte (viz např. http://muller.blog.idnes.cz... - link převzatý z jedné z minulých diskusí zde pod Vaším blogem).

Zásadní pomineme, marginálního se přídržíme, takže dokážeme, co jsme chtěli, a objev je hotov; to se tak dnes smí postupovat i ve vědě?
08. 03. 2009 | 19:01

stejskal napsal(a):

V pořádku, pane bigjirko.

Pokud není někdo schopen obejít se bez urážlivých výrazů a nadávek jako "debil, debilita, ksindl" a podobně (byť jimi vyjadřuje svůj názor), nejsou tyto stránky určeny pro něj.

Doporučuji diskutovat na jiných, kde se to "debilitou, debily a ksindlem" jen hemží. Tady se podobné výrazy tolerovat nebudou.

Přeji Vám i všem ostatním zajímavou, korektní a slušnou diskusi.

Libor Stejskal
08. 03. 2009 | 19:01

Ivan Hochmann napsal(a):

Jiří,ksindl zůstane ksindlem - kdyby trakaře padaly.

Kdo se cítí ať se vtípí.Všimni si jak se tohle slovo ujalo.Moje žena sice říká,že mě za tohle slovo úplně nenávidí,ale já to přesto beru s humornou nadsázkou.

Když si může avantgarda levicového ksindlu rýt a provokovat na těchto stránkách svými hňupskými výlevy tak se nemůže divit,že se z lesa vrátí podobná ozvěna.

Krom toho se tady to echo jaksi usadilo.Není to mojí zásluhou.

Ivan.
08. 03. 2009 | 19:05

skeptický napsal(a):

Ivan Hochman

Heydrich použil jak "moji Češi",tak i "ten český ksindl".
Slyšíte-li jedno,hned toho člověka vnímáte jinak,než když slyšíte to druhé.

Mrzí mne,že přicházím o Vaše komentáře důsledkem toho, že pan moderátor dělá jen svou práci.
Ten člověk má možná rodinu,a je jistě známkován za svoje výkony.

Zkuste příště tu první variantu,všichni už budou vědět.

Příklad oslovení :Můj milý Čechu...

S pozdravem,
Skeptický
08. 03. 2009 | 19:08

Pepa Řepa napsal(a):

Je roztomilé,opírat se o citace takového velikána a odborníka na zahraniční politiku, jakým je Ondřej Liška.

Já bych si,zase dovolil citovat poslankyni Jakubkovou ze zdejšího serveru.

“Nejen „čunkiádou“ Martin Bursík vyvolal u veřejnosti dojem, že Strana zelených je stranou vyžírků uprdelených na teplé sesli”.

Jenom nechápu , proč mluví JENOM a straně zelené.
08. 03. 2009 | 19:09

skeptický napsal(a):

P.S.
Sorry,okradl jsem Vás o koncové en.Příště dostanete tři.
08. 03. 2009 | 19:10

Lena napsal(a):

Pane autore,

"Bez muceni se priznavam, ze se trochu (dost) bavim tim, jak se tady vztekaji ty zname firmy..."

to nemáte nic lepšího na práci:-)!?

Všimla jsem ale, že některé nepříjemné dotazy vynecháváte a nereagujete na ně. A jsou to ty, které Vás (podle mého) tlačí do kouta.
08. 03. 2009 | 19:14

tata napsal(a):

Dobry den

Nadherná diskuse,divím se že ještě někdo muže reagovat na vlkodlaka a jeho plno dalších přezdívek,myslím se na něj obracet.

pane Hajny tleskam čím vic vas čtu vidím sebe nazorově.Nedamito přemyšlím nad příspěvkem pana vlka trochu tam možna hrozí že se dostavame do kruhu kdy každy vidíme to své POŘAD SI KLADU NEZAČINAM SKLOUZAVAT opravdu kam nechci nevím.

Je umě dcera na navštěvě chtěl bych to ohodnotit nebot to přestavám chapat.po přečtení převažné časti zde sem jí zatahl do diskuse ,,je dosti pravicová žije v PRAZE,,,,NERADA SE BAVÍ O POLITICE JAK SAMA ŘIKA JE JÍ UKRADENÁ.

Skončilo to prakticky špatně,když dam zjednodušeno kostku rozhovoru.ZAJÍMALO MĚ což je vlastně zaklad nechapaní nas jednoho tabora od druhého.

JE NORMALNÍ aby na jedné straně bral dělnik na 2 směny 8 deset tisíc,,na to se silně vytačela nakonec no je to trochu zneužití nemožnosti lepe placené prace maleho města kde je více nezaměstnanych.druhy pol je normalní vyplatit odměnu třičtvtě miliardy jednomu člověku po dlohém okecavaní vlastně ano jen vy dělníci zavidíte.

Tady je asi zakopany pes,je to zjednodušené ale zasadní tady ten nazor ja nikdy nemohu akceptovat,přece musí byt strop i protu druhou stranu,bohužel zjednodušeně když tu ,,luzu,,nepustite ke stolu aspon na kousek mužete očekavat co napsal pan hajný.

pane SUP ASI BYSTE PROHRAL jak z te levice nadavaj pravici mluvme o nadavkach typu levicovej ksindl sadíme se vypište si levici ja pravici prohrajete na celé čaře aspon myslím a to editor ty hlavní maže co dame si tu praci?
08. 03. 2009 | 19:16

Pepa Řepa napsal(a):

Strážce čistoty jazyka českého, speciálně pp. Stejskala a Mihalca, bych chtěl pozvat na koncert kapely XINDL dne 10.3. do Akropole

http://bandzone.cz/xindlx
08. 03. 2009 | 19:17

Petr Havelka napsal(a):

Pane Hochmanne,nevím co Vás vede k tak "prudkým" odsudkům ohledně levice. Vlevo a vpravo se přece přirozeně doplňuje. Zdejší diskusi hodně, ale opravdu hodně hrotíte.
Hrotíte prd se dovíte.

Pokud tedy nemáte doživotně jasno, to by mi Vás bylo, ale líto.

Můžete mne označit za něco levicově šťavnatého, ale skutečnost bude jiná.
08. 03. 2009 | 19:18

Lena napsal(a):

Hajný,

pes by neměl být sám, je to společenské zvíře. Takže ho buď pusťte do toho baráku nebo mu pořiďte kámoše. Už bych o nějakých fenečkách věděla :-).

Každopádně je vidět, že se bez problémů zabydlela. Když už hlídá, považuje to za svůj domov.

Mě pro změnu moje starší fena dělá starosti. Dneska mi v lese ani jednou nezdrhla. Držela se mě tak do 10 metrů, nesežrala žádné hovno a dokonce poslouchala jen na dvakrát zopakovaný povel! Myslím, že je nemocná.
08. 03. 2009 | 19:20

stejskal napsal(a):

Mýlíte se, pane skeptický.

"Ten člověk" není známkován za to, kolik toho smaže. On to po nás prakticky ani nikdo nechce, včetně zaměstnavatele. "Ten člověk" má je podobně jako já (ostatně proto zde se mnou pracuje) pocit, že by na sebe lidé neměli být sprostí, neboť pak se nedá diskutovat. A protože přistoupil na to, že zde společně uchováme prostor pro korektní a věcnou debatu, nadávky a hrubé urážky maže.

Libor Stejskal
08. 03. 2009 | 19:20

Petr Havelka napsal(a):

XINDL X je jeden písničkář, zase skončíme u Andělů

https://www.youtube.com/watc...
08. 03. 2009 | 19:23

Pepa Řepa napsal(a):

Také bych chtěl upozornit, že se jedná o hrubou diskriminaci, neb bylo již podruhé vymazáno jméno kapely XINDL.
https://www.youtube.com/watc...

Více You Tube-heslo XINDL
08. 03. 2009 | 19:24

sasa napsal(a):

vlk, vaclavhorejsi: myslim, ze s poctem fanatiku ted a pred 20 lety nemate pravdu. Pocty jsou stejne, pouze mlceli. Ti levicovi se bali a ti pravicovi byli spokojeni s vyvojem. Ted levicivi nemlci a pravicovi jsou proto nespokojeni.
08. 03. 2009 | 19:26

Petr Havelka napsal(a):

Haha, dřív :)
08. 03. 2009 | 19:28

Pepa Řepa napsal(a):

Sím, pane učiteli
chtěl bych-jako správný český udavač-upozornit, že paní Lena, chovankyně Ústavu šlechtičen, napsala hrubé slovo bez vytečkování a bez postihu.
08. 03. 2009 | 19:30

Lena napsal(a):

Řepo,

nežaluje se!!!!! Terminus technicus není nadávka, aby byl mazán.
08. 03. 2009 | 19:33

Hajný napsal(a):

to Lena:
Vítám Vás zpátky.Neživíte se vy náhodou jako kuplířka a nebo dohazovačka?
To víte,že do domu může.Jen v noci musí být venku.
Když to tak čtu o vašich fenách,tak ten K.Čapek měl nakonec pravdu!

Jdu na večeři,alespoň uvolním prostor.Tady bude za chvíli být nebezpečné stát v balistické dráze.
08. 03. 2009 | 19:34

Lena napsal(a):

Hajný.

Neživím. Ale krafu do toho.
Tak dobrou chuť.
08. 03. 2009 | 19:36

Pepa Řepa napsal(a):

Leno, vidíte, co jste natropila.
I tata začíná sklouzávat.
08. 03. 2009 | 19:37

skeptický napsal(a):

Stejskal

Dobrý den

Vidite,pane nadkolego.Není to dlouho,co jsem psal,že se mýlím jen v případech nesmírně vzácných.

Jsem rád,že jste to byl právě Vy,kdo mne vyhmátl,a Vaši indignaci chápu.Tímto se Vašemu kolegovi i Vám zdvořile omlouvám.

Bohužel,jako všichni hloupí lidé rád poučuji.Přišlo mi z čistého altruismu pana Hochmanna líto,nedomyslel jsem,že moje útěcha byla na účet někoho jiného.

Zdar Vašemu dílu.

Skeptický
08. 03. 2009 | 19:43

Hajný napsal(a):

to tata:
To je asi tím,že jsme oba museli celý život těžce pracovat a mnohokrát sotva uhájili skromnou existenci nebo holý živOT.
A člověk který byl delší čas v Rusku a díval se kolem sebe,tak pochopil příčiny toho strašného výbuchu nenávisti revoluce.A modlí se aby to nenatalo i tady.

Já vás také rád čtu.Vždy je tam hlas rozumu.
08. 03. 2009 | 19:43

Petr Havelka napsal(a):

Lena: měli jsme belgického ovčáka, chlupatá Ája. Jednou tátu na zahradě přepadla akutní střevní příhoda. Neodvážil se dojít domů, přidřepl pod švestku a konal. Ája "to" našla a vyválela se v tom. Pak přišla moje chvíle, když mne pejsek bouřlivě uvítal. "Pocem ty chundelatá potvoro. No jo, ty chceš podrbat za ušima. Líbí se ti to, že jo. Co to! Do pr.ele, já se nato vy.eru. běž pryč." Celý den na mne Ája pokukovala a nechápal. Inu jiná kultura. Předpokládám, že byla výrazně levicově orientovaná, poněvadž doma jen čekala na svoje socialní granule :)
08. 03. 2009 | 19:44

zdesta napsal(a):

Hajný: Velice rád čtu vaše diskuzní příspěvky,protože působíte solidním a vyrovnaným dojmem seriozního člověka.Několikrát jsem se zamýšlel nad terminologii fanatických komunistů.(př.J.Švorcová)Ideologické nepřátele by označila za revizionosty,kontrarevolucionáře,nepřátele socialismu,buržuje a.t.p. Těžko bychom tam hledali blbce,kreatůry,grázly,hňupy a řeči o kopání do prdele.Nepřipadá Vám to zajimavé?
08. 03. 2009 | 19:44

jojo napsal(a):

levicaci, pravicaci, Mao, Pinochet....

pan profesor Horejsi navaril takovy maly gulasek, pomichal nekolik neosuvisejicich veci dohromady (jeho priklad pytlicku, ze ktereho vytahneme jak Mccarthyho tak i Bushe s Francem je nadhernym prikladem), aby nas na zaver vyzval k tomu, abychom se tak nejak meli radi hezky po levicacku.

Stary znamy trik argumentace. Dokonce pry existuje clovek, co chtel aby vyhral Hitler. (Mozna to byl clen prezivsi Polske inteligence..., to ale pana Horejsiho Laskaveho nenapadlo)

Lide povazte, pojdme se tak nejak proti te pravici spojit, vzdyt je to hrozne pozadovat svobodu jednotlivce, ten predstupen anarchie....
08. 03. 2009 | 19:53

stejskal napsal(a):

Pane skeptický,

takhle tomu rozumím ;-)

Asi už začínám být přecitlivělý, vztahovačný a měl bych jít dělat něco jiného ;-) Člověka to po nějaké době tak nějak zmáhá...

Libor Stejskal
08. 03. 2009 | 19:54

Hajný napsal(a):

to zdesta:
Já nevím.S paní Švorcovou jsem měl možnost několikrát mluvit,když u nás v obvodu polesí natáčeli nějaký film.Vůbec mi nepřipadala jako fanatická komunistka,i když byla přesvědčená.Připdala mi jako vzdělaná a kultivovaná dáma.Ani Vláďa Menšík nebo Brodský o ní nic špatného neřekli,naopak.

To Lenin byl jiný číman.Soudě podle jeho vydání z r.1924 (v ruštině),kdyby žil v té době pan Stejskal tak ve VUMLu neměli co učit.Po vymazání sprostých slov by tam nic nezbylo.
08. 03. 2009 | 19:57

Lena napsal(a):

Havelko:

Moji psi se v hovínkách neválí, ti je buď štítivě obejdou (psí) nebo fofrem sežerou (kočičí, koňská a kuní).

Pes je chlupatý přízivník, to je jasné. Auto je plechový příživník, to je taky jasné. Moji psi považují auto za svojí pojízdnou boudu - cpou se do něj, hlídají si ho před jinými pejsky a před policajty, a kolikrát z něj nechtějí ven. Když byli "na bytě" v psím hotelu, nesli to velmi dobře, protože se denně procházeli kolem našeho zaparkovaného auta. Takže mám-li na krku tyto tři levicově orientované subjekty, zvyklé natahovat tlapičky a nádrž, nezbývá mi, než být pravičák a činit se, až se ze mě kapitalisticky kouří.

Kdybyste chtěl nějakou ovčačku (belgickou, možná kříženou) o asi třech bych věděla.
A o psech už dost, ať nejsme nařčeni z podvratné psí agitace na blogu, kam se to nehodí.
08. 03. 2009 | 20:04

skeptický napsal(a):

Pane Stejskale,

Že jste dodnes totálně nezcvokl je více,než obdivuhodné.

Já sem chodím proto,abych překonal svoji vrozenou nesmělost.

Celý život mne přehlíželi,a nikdy nepustili ke slovu.Jak vlastní,tak cizí.Snad je to vzhledem.
Většinou tedy ženy.
08. 03. 2009 | 20:08

stejskal napsal(a):

Otázkou je, pane skeptický, zda-li jsem skutečně nezvockl, přičemž relativní normálnost spíše jen zdárně nepředstírám. Či zda jsem sem jako totální cvok už nevstupoval.

Nesmělost je milá vlastnost (když se to nepřehání ;-) Ale má se za to, že každý je tak trochu nesmělý. Ovšem každý v jiné situaci ;-)

Libor Stejskal
08. 03. 2009 | 20:18

Hajný napsal(a):

to tata:
Jen takový dotaz.Nejste náhodou z Varnsdorfu nebo okolí.Já že ta Elitte.
08. 03. 2009 | 20:19

vaclavhorejsi napsal(a):

Jan Vaculík:

"Zásadní pomineme, marginálního se přídržíme, takže dokážeme, co jsme chtěli, a objev je hotov; to se tak dnes smí postupovat i ve vědě?"

Pane, tady nejsme ve vede! To, ktere nazory povazuji za relevantni, marginalni, ci hodne citovani, nechte prosim na mne - me by zase ani nenapadlo, abych v tom radil Vam.

..
08. 03. 2009 | 20:19

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, tak sem ze šichty konečně doma, irán mezitím vyzkoušel další rachejtli, brčálníci podle hesla kdo není s náma je proti všem zatočil s třídními nepřáltetama a tady na aktualňu pacoideointoši si medí ve psích ho inkách... Super

NIHIL NOVI

Každé ráno
u nazelenalých bran
armádního ráje
v tichém úžasu
v pozoru
a v rubáších barvy
khaki
očekávají miliony padlých mužů
příchod generála
a jeho
děvky

Generál je svině
a tak řve
i po mrtvolách

Zatímco jeho děvka
má ty kluky
střelený
docela
ráda....

Veselé krizování...
08. 03. 2009 | 20:20

Hajný napsal(a):

Pane Stejskale!
Z toho si nic nedělejte.Tady jsme cvoci všichni.Ostatně pan primář Nešpor by nám potvrdil,že o svém duševním zdraví čas od času nepochybují jen blázni.
Přeji dobrý večer.A jste blog od blogu lepší.
08. 03. 2009 | 20:24

vaclavhorejsi napsal(a):

Lena:

"to nemáte nic lepšího na práci:-)!?"

Nejen praci ziv jest clovek, zvlaste o vikendu. Nechodim do hospody, na fotbal, na ryby, takze mi zbude chvilka na tohle...
Radeji byste videla, abych nepsal? Snadna rada - nechodte me cist!

"Všimla jsem ale, že některé nepříjemné dotazy vynecháváte a nereagujete na ně. A jsou to ty, které Vás (podle mého) tlačí do kouta."

No ja myslim, ze ve srovnani s drtivou vetsinou bloggeru odpovidam az moc - nechte prosim na mne, na co odpovim a na co ne...
Nejsem povinen odpovidat na nic.

..
08. 03. 2009 | 20:24

skeptický napsal(a):

P.S.

Pracujete-li pro druhé,dospějete tak po pěti letech na jednom místě ,nebo u jednoho typu práce do stadia,kdy se Vám při pomyšlení na práci chce zvracet.
To je moje zkušenost.

Jsou lidé,kteří po škole nastoupí do jedné firmy,a jsou tam do pense.
08. 03. 2009 | 20:27

Jan Vaculík napsal(a):

Václav Hořejší:

Vidíte, já jsem Vás bral jako člověka, kterému jde o poznání.
Ale Vy argumentujete jako kuchař, který vaří ideologickou polévku!
08. 03. 2009 | 20:32

Karel Mueller napsal(a):

Hajný:
Zdravím. Asi to tak nějak bude :-)).
08. 03. 2009 | 20:33

Lena napsal(a):

Václav Hořejší:

samozřejmě, že nemusíte reagovat na nic, anebo reagovat způsobem, jakým chcete. Například způsobem selektivním. Ale jako vědec asi víte, že takovým způsobem byste mezi kolegy neuspěl a mě to taky tak nestačí. To je vše, co jsem chtěla říct tím původním odstavečkem.
08. 03. 2009 | 20:50

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Skeptický,

jaksi se mě nechce do řeči s Vámi.Rád bych si vzal vaši radu k srdci,neb mi připadá taková upřímná a srdečná.Navíc Vaše články na těchto stránkách považuji za to nejlepší co se tady dá přečíst.

Dnes prostě nemám ani na prostou omluvu Vám jako mnou uznané autoritě.

Od rána visí něco ve vzduchu.Včera jsem to přehnal s uklízením sněhu spadlého ze střech,dnes nehýbu krkem,bolí mě hlava a místo lopatek mě rostou křídla.Evidentně andělská.Ke všemu mě pan editorský poskok smazal můj článek.Což si neměl dovolit.Je mi líto,že nesnáší slovo ksind.

Při této příležitosti prosím Pepu Řepu,aby nekomolil moje oblíbené slovesné rčení.KSINDL sj odjakživa asgerechnet schreiben mit "S".

Hláska X se používá na těchto stránkách (jak jsem si všiml) výhradně ku komolení hanlivých a oplzlých výrazů,které by prudérní editor NASXÁN smazal.

Nejsem sprosťák ani profesionální podpalovač a poněvadž vím ,že se na blogu tohoto intelektuála nic kloudného nedovím (pane Petře Havelko),ani sem raději nelezu. To je moje pochybení,za což se i Vám omlouvám.Já jednou ve slabé chvilce nazval sebe sama hovězím kusem a pan profesor ve své nepochybné bezchybnosti přispěchal se servilním přitakáním plným radosti ze servírovaného nadhozu.

To opravdoví vzdělanci nedělají.Takových ujetin se mohu dopustit já nebo můj kamarád Jemelka z Horní Dolní.Nikoliv však ředitel akademického ústavu a profesor na UK. Od této doby si jaksi více všímám jeho úletů,nad kterými bych i za jiných okolností rukou mávl.

Už proto,že levičáctví se stává světovou neřestí,jak zde vtipně připomněla jedna dáma.A je pro mnohé zopakování vlastní světlé minulosti.

Ivan.
08. 03. 2009 | 20:51

JC napsal(a):

sasa,
Záleží na tom, kdo to posuzuje. Dle komunistů byl "plyšák" kontrarevolucí par excellence.To znamená, že těch fanatiků kteří jaksi odmítli užívat si komunistického dobra bylo několik milionů.
Řekl bych,že pan profesor se zmýlil.
08. 03. 2009 | 21:09

bigjirka napsal(a):

Ne, pane Stejskale, "debilitu levicového intelektualismu" opravdu nelze nijak obejít. Výrazy pocházející z německého Gesindel by se snad obejít daly spíš.. Gesindel {n}
plebs
trash
rabble
ragtag
populace
riffraff
riff-raff
common folk
lower classes
vermin [fig.]
ragtag and bobtail
i když tedy zase co je tam tak hrozného? Jindy pánům senzorům nevadí horší věci, osobně útočné a opravdu urážlivé. Tak kupříkladu když riffraff pocestný napíše, že Čochtanovi a mě by nevadilo zabíjet děti, oba páni sensoři jsou kdesi, kde je teplo a tma a sviňárnu nevidí.
08. 03. 2009 | 21:50

zdenekmihalco napsal(a):

Ivan Hochmann

Pane Hochmanne, je mi líto, že Vám poskok smazal ksindla. Ale nešlo jen o ksindl.

Mám tu takové své pravidlo, speciálně u Vás jej používám. Pokud někomu ujede jednou nějaké ostřejší slovo, obvykle jej nemažu, pokud to není vyloženě urážlivý výkřik. Ve zdejších vyhrocených debatách se to může stát každému. Mažu však prakticky vždy texty, kde je takových urážlivých výrazů a frází více. A to byl případ i onoho Vašeho smazaného textu.

Snažte se ostrými výrazy šetřit. Pokud Vám jen občas uteče nějaký ten ksindl, mazat to nebudu.

Zdeněk Mihalco
08. 03. 2009 | 22:01

Ivan Hochmann napsal(a):

Leno,to bych do Vás neřekl.

Nazvat své oblíbené a milované přátele levicovými příživníky ??!

Jednak riskujete že Vás mazalové smáznou pro urážku a za druhé přisuzujete psím charakterům lidskou jedinečnost.

Můj přítel Ben s nímž sdílím mnohdy i lože(prosím nemazat)má tak konzervativní chování až mnohdy přemýšlím ,zdali se nepromítá moje pravicová orientace do jeho psích návyků.

Trvá totiž na svých zkostnatělých zásadách každodenních stravovacích a zdravotních návyků tak vehementně,že se bojím onemocnět,abych mu nezpůsobil újmu na jeho psychice.

Teď mě tak napadá co by as řek můj pes,byl-li bych schopen překladu tohoto blogu do psí řeči?

Hned zítra mu zkusím popovídat Hořejšího psí kusy.Nesmím ale být příliš vážný,neboť by si mohl (jako vždy tak činí)vyložit moji tirádu jako pozvání ku žrádlu.To víte pravičák.Myslí jen na to jak se nažrat a vznešené lidské ideály jsou mu pouze jakoby voňavým hovnem na rohu u samoobsluhy.

Ivan.
08. 03. 2009 | 22:07

bigjirka napsal(a):

V některých případech je ovšem urážka spíše vyzrazením státního tajemství než urážkou.
08. 03. 2009 | 22:11

Ben napsal(a):

No, tady to začalo docela jiskřit. A začala lítat i dost ostrá slova...
Bigjirko,
pocestný psal, že by vám nevadilo zabíjet děti? To mi nějak ušlo, nikde jsem to nečetl.
A proč to napsal? To se mi nezdá. U něho bych to nečekal.
08. 03. 2009 | 22:13

Ben napsal(a):

Pane Hochmanne,
vždyť máte Beníčka a ne Bena :-)
08. 03. 2009 | 22:15

bigjirka napsal(a):

Já to Bene znova hledat nebudu, ale je to tak. Myslím, že v minulém Hořejšího blogu. Proč to napsal? Nevím... má vysvětlení by asi pánům sensorům strhla mazničku. Třeba proto, že má i s kanadičkami a anténkou na rádiovce skoro dva metry :-)
08. 03. 2009 | 22:18

bigjirka napsal(a):

Bene, počítač od včerejší opravy ještě nespadnul..
08. 03. 2009 | 22:20

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Mihalco,

svoje výrazivo používám v kontextu s textem povětšinou uváženě.

Víte dobře,že neprotestuji,když smáznete emotivní výkřik podpořený ztopořením jazyka do neslušného falusu.To se nám vášnivým oponentům někdy stane,že si ulevíme cílenou sprosťárničkou.

Avšak vášně na blogu tohoto pána dokáži ovládnout,poněvadž jej dobře znám a vím co od něj mohu čekat.Tudíž zde si ulevovat nehodlám.Zde napíši se vší vážností na adresu toho pána co mám na jazyku.

A vy to moc dobře víte.Vaše reakce byla v tomto případě uvážená akce na niž máte právo a tudíž jste jej pouze využil.
Někdo neznalý by mohl označit Vaši akci za rektální počin směřující k nevýslovnému blahu páně profesorova libida.

Dělejte jak uznáte za vhodné.Moje slova jsou jako vytí vlků.Karavana jde dál.

Ivan.
08. 03. 2009 | 22:26

bigjirka napsal(a):

Stejně by mne zajímala páně profesorova motivace. Tipnul bych si na směřování k presidentské kandidatuře.
08. 03. 2009 | 22:29

PatientO.T. napsal(a):

Pane Hořejší,
dnes jsem si udělal čas na vaše blogy. Původně jsem vám chtěl ocitovat vaše slova, se kterými se obracíte ke svým oponentům, kteří, aniž by vás dehonestovali, jsou natolik bláhoví (troufalí?, hloupí?), že s vámi nesouhlasí. Přečetl jsem si VŠECHNY vaše blogy.
Od svého původního nápadu jsem upustil, procházet jednotlivé diskuse - na to jsem neměl sílu. Nelituji ovšem svého úsilí. Nejenže jsem si ověřil, že opakovaně píšete blogy na zcela stejná temata (nic proti, vaše právo), ale hlavně jsem zjistil, jak vykrádáte sám sebe. Okopírované věty, ba CELÉ ODSTAVCE v různých článcích! To mne fascinuje, vskutku!
Ataky nesouhlasících protivníků a následné mlčení, je-li vám předložen důkaz o chybách ve vašich konstrukcích... /namátkou: Pan prezident je nadějí pro celý svět, PatientO.T., 01.03.2009 14:52:53; Extrémní levičák, rudoch, bolševik, zavilý antiamerikanista a antisemita, PatientO.T., 28.07.2008 23:09:09; Koaliční poslanec tvrdě kritizuje... PatientO.T., 28.05.2008 12:34:47, atd., atd./.Upřesnil jsem si obrázek o vašem psaní, v hledání odpovědi na otázku: "Proč takto píšete?" jsem ovšem nepostoupil. No nic, třeba na to přijdu, třeba to vysvětlíte sám. Nebudu zastírat, že některých diskusí pod vašimi blogy se zúčastňuji rád, a tak přiznávám, že se celkem těším, až napíšete něco NOVÉHO. Rád zareaguji...
P.S.: Ty citace sebe sama, ty mi leží v hlavě. Máte v PC archiv pro ideologický boj? :-)
08. 03. 2009 | 22:29

bigjirka napsal(a):

Pan profesor je vlastníkem Gatlingova rotačního písmenkometu.
08. 03. 2009 | 22:32

Jan Vaculík napsal(a):

Hajný,
nevím, jestli žijete v hloubi hvozdu, nebo máte nějaké (lidské) sousedy; pro ten druhý případ bych si dovolil špitnout, že třeba ty kočky měl někdo taky rád...
08. 03. 2009 | 22:33

skeptický napsal(a):

To Hochmannn

(Držím slovo).

Vážený kolego.Pravdou je,že nemám komu co radit,a žádná omluva mým směrem není na místě.

Mrzelo mne jen ,že jsem o něco možná přišel,jeden nikdy neví.

Občas po mých moudrech něčí reakci smáznou,a tak přijdu o pravděpodobně zaslouženou odměnu v podobě zjištění,jaké v lidech vzbuzuji city.

Pravdou rovněž je,že páni moderátoři jsou osoby zkušené a povolané,a mají o tom,co je a co není košer, poslední slovo.
Dá se s tím žít.

Beru to tak,že jsem tu na návštěvě.Doma jím co mám,na návštěvě co mi dají.

Koupil jsem si v trafice Uloupenou hranici z r.47 s Effou a Deylem.
Ještě bych rád někde sehnal nebo stáhl Akci B.
Hlavu vzhůru,stejně umřem.
08. 03. 2009 | 22:42

zdenekmihalco napsal(a):

Ivan Hochmann

Pane Hochmanne, mažu vždy bez ohledu na to, kdo je autorem blogu. ZM
08. 03. 2009 | 22:42

Ben napsal(a):

Pane Mihalco,
Vy asi nemáte moc čisté svědomí s tím smáznutím pana Hochmanna, když to pořád vysvětlujete. To už vypadá, že se spíš za to smáznutí omlouváte?

Škoda, že jsem přišel k počítači tak pozdě a nečetl jsem to...
08. 03. 2009 | 22:50

Ivan Hochmann napsal(a):

Poslechněte,

už mě neštvěte.
Na jedné straně nesmažete sprosťárnu a debilitu,řečenou se zámyslem (nakopat do řiti)cílené provokace.
V druhém případě smáznete slušný a uvážený text jenom proto,že se v něm kromě nesouhlasu s profesorovými praktikami vyskytuje pár neadresných,tudíž neurážlivých expresivních výrazů.

Opakuji znovu,že jste mě svým
mazancem nehorázně nasral,pane!

A pokud někdy ještě napíši něco podobného,hodím to napřed do složky ,abyste měl hodně práce s vysvětlováním svých rektálních počinů.
Ivan.
08. 03. 2009 | 23:01

ALT napsal(a):

pro Jan Vaculík,

s dovolením k tomu podotknutí o kočkách,
nic proti, jen se musí nechat dlouho naležet a pes je z tohoto pohledu lepší:-)


jinak to velmi ladí s tím pseudohumanismem,
kočka i pes mají svou přirozenost a je to tak dobře, takže co k tomu dodat, to, že je pro spoustu lidí pes či kočka substituční prvek místo vztahu k jinému člověku - to je spíš diagnóza ne?


pro autor,

když už nic jiného, tak jste alespoň zaujal např. Ivan Hochman, neboť i když se zaříká jak je tu zle a editoři nadržující levému k sind lu
a, že už ale už definitivně ne tak jak vidno tam kde editoři nenadržují to vypadá tak, že se mu tam nechce zůstávat
PS těším se na blog o Drážďanech,
a propos přilítali tam tehdy víc zprava nebo víc zleva ?
08. 03. 2009 | 23:05

bigjirka napsal(a):

Ono mazat je občas opravdu potřeba. Jen nevím, kde byl pan sensor třeba v momentě, když mne osobně pan doktor Tvrdý nazval ksindlem - bez jakéhokoli pseudodůvodu, prostě se mu nelíbilo, co píšu. Proč nesmazal? Cituji: nechtělo se mi. Inu tak vidíš, Ivane, v Tvém případě se pánům sensorům chtělo.. Tak běží život. jednou jo a pak zase ne. Ale pak zase jo!
08. 03. 2009 | 23:14

Jan Vaculík napsal(a):

Alte,
já opravdu nemám nic proti psům ani kočkám ani proti jejich přirozenosti, a proto jsem to taky jen špitnul. Jenom jsem chtěl naznačit, že když můj pes zakousne za noc pět koček, nemusí to být všemi stranami vnímáno jako až tak jednoznačné pozitivně.
08. 03. 2009 | 23:14

Ares napsal(a):

Zdenekmihalco: Máte to marný. To nevysvětlíte. Pravičákům argumentujte, že jste v soukromé firmě, tak je vaše věc, jak zde mažete. Pokud byste přece mazal špatně tak by vám odcházeli zákazníci a vy byste zkrachovali. A levičákům můžete tvrdit, že je to pro dobro světa :-).

ALT: Přilétali tam shora :-).
08. 03. 2009 | 23:14

Lena napsal(a):

Jan Vaculík,

proto mám taky radši psa. Nehodlám mít žaludeční vředy, jestli se mi kočka vrátí z noční potulky nebo ne.

........
ALTE,
nechte si své teorie. Jak tu první o naležení, tak tu druhou o vztazích.
08. 03. 2009 | 23:16

bigjirka napsal(a):

Janku, myslím, že to bylo na hajného zahradě... jeho zahrada, jeho pes..

Aresi, přece jste četl, že tomu rozumím.. nechtělo se mu... prostě jednou gesindel jo a podruhý zase ne... je to přece úplně jasný.. nevím, co nechápete
08. 03. 2009 | 23:19

bigjirka napsal(a):

Leno, nám zas dělá vředy náš labrador.. to taky nevíte, jestli se vrátí, když vezme dráhu.. s kočenkou by se určitě chtěl mazlit, ale kdyby ho sekla do čenichu, nevím...
08. 03. 2009 | 23:21

Karel Mueller napsal(a):

Jirko,
s tou kamdidaturou jsi šlápl vedle, u nás se požaduje politická praxe na státních funkcích a v parlamentu. To spíš Michal Kocáb, jinak by to pochybé ministerstvo asi nebral.
08. 03. 2009 | 23:21

Lena napsal(a):

Nemyslím si, že je Hochmanna nutné mazat. Mám dojem, že se vyjadřuje, jak mu zobák narost, a ne že by chtěl plánovitě urážet. Tedy to, co píše mi připadá jako informace o postoji nikoliv urážka. To jsou tu jiní borci, co používají slušnou formu, ale ve skutečnosti daleko víc urážejí.
08. 03. 2009 | 23:22

Lena napsal(a):

bigjirko,

to znám. Moje dvě v lese a na poli zdrhají a člověk nikdy neví, jestli poblíž není nějakej nalitej myslivec. Známému zastřelil takovýhle pablb psa, který nic nehonil, ani ne 10 m od jeho dcery. Dcera sice zavolala policajty, myslivce zfackovala, soud mu odebral povolení, ale psa už jim nikdo nevrátí.
08. 03. 2009 | 23:26

bigjirka napsal(a):

Karle, nejsem si zas tak jist... toho zombie prosím Tě snad ani nepřipomínej

Leno, někteří dokonce ani slušnou formu nepoužívají.. ale stejným metrem se tu holt neměří,,,, protože někoho urážet je dovoleno
08. 03. 2009 | 23:27

bigjirka napsal(a):

Myslivci jsou vrazi zvěře. se mnou by dopad asi hůř..
08. 03. 2009 | 23:31

Lena napsal(a):

bigjirko,

je jasné, že bloggery je třeba speciálně ochraňovat. Kdyby z toho byli tak otráveni, že by sem nepsali, tak by bylo asi nebyl ideální konec. No, a my bychom neměli kde exhibovat a trousit zase ta svoje moudra:-).
Jdu spát, dobrou noc.
08. 03. 2009 | 23:35

Lena napsal(a):

oprava: ... tak by TO asi nebyl ideální ...
08. 03. 2009 | 23:37

Ivan Hochmann napsal(a):

AlT-Vaculík:

Nechte si svoje hnusárny na vaše hovado-session.
To nevíte,jaký pán takový krám?Pes je opravdu věrným obrazem svého pána.Nehledě na rasu i velikost.

Ivan.
08. 03. 2009 | 23:38

bigjirka napsal(a):

Leno, pan doktor Tvrdý nebyl blogger. A o bloggery mi vůbec nešlo. Všimněte si, že si vážím všech diskutujících bloggerů a chovám se k nim s respektem
08. 03. 2009 | 23:38

Jan Vaculík napsal(a):

Nu, páni kolegové,
to mě mrzí, že jsem tu o něco přišel.

Já si mezitím uvědomil, jak všechny tyhle pravo-levé spory nikam nevedou, pokud nejsou o nějaké konkrétní záležitosti. Takže se ani nedá čekat nic jiného, že vyústí do nadávek, pročež se musí do práce zapojit hned oba cenzoři :-)
A tenhle dnešní spor se vede pod článkem o myšlence velmi nenosné: "(někteří?) pravičáci jsou hulváti a profesorovi nadávají, a to někdy dokonce i tak, že k tomu zneužívají veskrze ušlechtilé pojmy."
Proto také téma sporu uniká a chvílemi je vděčné i za to, že se může opřít o něco aspoň tak konkrétního, jako jsou psí xovna.
08. 03. 2009 | 23:39

Karel Vomacka napsal(a):

@Mueller:

Mne jen desi, ze mam podobne nazory jako Vy. Cela ta diskuze o pravici a levici je vicemene smesna, budoucnost bude s velkou pravdepodobnosti uplne o necem jinem. Treba jako v 451°F. Mozna se sejdeme v lese... :-D
08. 03. 2009 | 23:40

bigjirka napsal(a):

nojo, tak já taky zatáhnu do remízy..
..brou
08. 03. 2009 | 23:41

aram napsal(a):

Tak. Asi dva příspěvky Ivana Hochmana byly, k mému zděšení, napsány jazykem ministranta. Ovšem ve 23:01 už bylo zase, k mé úlevě, vše při starém.
Pane Mihalco, ne že z vás tu omluvu vydyndá.
08. 03. 2009 | 23:44

bigjirka napsal(a):

jo.. a všimněte si, kdo je bolševik v naší politice.. burš exkomunikoval rebely (menty cementy)

to je bolševismus. to je to, co udělal Klema na 4. sjezdu KSČ v naší ulici v býv. kině Domovina, ještě tam má desku, pitchus syfilitickej
08. 03. 2009 | 23:46

suchánek napsal(a):

hořejší se stal mým lakmusovým papírkem sebenormality. šablonovitost jeho blogů má tak pro mě jednu zásadní přednost. nastaví mi zdarma (bez třicetikorunového poplatku)zrcadlo mého duševního zdraví a potvrdí mi tak to, že se stále držím hodnot, pro které jsem se přirozenou cestou a celkem racionálně rozhodl.

stačí mi na hořejšího blozích přečíst si:

a) samotný blog
b) dobrou značku vlka a jeho družinu kývačů
c) pepu řepu a pocestného

a s absolutním a slastným sebeuspokojením jdu spát, spát s vědomím, že jsem zcela zdráv.

(úsměvná je garance toho, že všechny 3 výše zmiňované individuality či seskupení se zde na 100% objeví)

budu parafrázovat pocestného:

pepa řepa by se bez hořejšího s intergalaktickou jistotou bez mrknutí oka obešel, hořejší by se s intergalaktickou jistou neobešel bez pepy řepy. to je pro mě jediný podstatný výstup z tohohle konkrétního blogu.
08. 03. 2009 | 23:50

suchánek napsal(a):

patient O.T.:

úžasné! :-) a bez komentáře
(tiše vám budu držet palce, abyste se jednou k hlubšímu rozboru přece jen dostal)

mimochodem, můžu mít otázečku?

jak konkrétně se na vás přečtení VŠECH blogů hořejšího NAJEDNOU projevilo? nebyl byste ochoten ten stav alespoň trochu popsat? dalo by se to k něčemu přirovnat?

díky za odpověď a zdravím
09. 03. 2009 | 00:00

tata napsal(a):

pane Hajny sem
09. 03. 2009 | 00:05

Jan Vaculík napsal(a):

jirko, ad zelený:
já se buršíkovi moc nedivím. Tedy nevím přesně, co tam bylo, ale když už jednou zatáh do kandidatury na pres. Švejnara, a nakonec to skončilo tím, Zubová mu z volby zdrhla, tak bych asi taky řek: buď já, nebo ta ..áva.
09. 03. 2009 | 00:08

ALT napsal(a):

pro Jan Vaculík,

jasně, že ne, o tom to přece není, a s těma kočkama a psem, když pustím psa na cizí pozemek a tam ho nechám zadávit cizí kočku tak je to prasárna, když ho na tu kočku pošlu schválně na svém pozemku tak je to taky prasárna, ale každý soudný člověk musí pochopit, že když se mu kočka toulá po cizím území a vlítne na ní domácí pes, tak prostě ten pes neudělal nic špatně a nemůže dávat vinu ani psovi ani majiteli psa tečka a může mu to být líto jak chce


pro Ares,

tak jo shora, ale shora zleva nebo shora zprava ? :-)


pro Lena,

jaké teorie prosím ?

pro Ivan Hochman,

pokud to AIT patří mě tak jaké hnusárny?
jinak s tím, že pes se po určité - pro každého psa po jinak dlouhé době stává do značné míry obrazem svého pána s tím souhlasím
09. 03. 2009 | 00:09

Jan Vaculík napsal(a):

Suchánku,
tak jsem se dnes ješt nezasmál...
09. 03. 2009 | 00:10

Ares napsal(a):

ALT: Shora zezadu. Aby je překvapili :-).
09. 03. 2009 | 00:31

ALT napsal(a):

pro Ares,

shora zezadu? a to je překvapující?
a funguje to i doma?:-)
09. 03. 2009 | 00:42

Jan Vaculík napsal(a):

ALTE,
kdybych přejel sopusedovi psa, tak by mě to taky mrzelo, i když se dá říct, že nemá co běhat po ulici...
Hajný tady vystupuje jako jeden z nejslušnějších lidí, a tak myslím, že s těma kočkama se buď trochu kasá, anebo žije opravdu na samotě...
Mmch, kočky a psové to s tím vlastnictvím pozemků viděj trochu jinak :-)
09. 03. 2009 | 00:44

Karel Mueller napsal(a):

Karel Vomáčka:
Milý kolego,
že jsme už dokonale sehraní jsem poznal už před půl rokem v jedné nezapomenutelné diskuzi s jistým americkým profesorem.
Dost mě mrzí, že píšete málo, nahradil jste mi do jisté míry pana VK Can, který už bohužel skoro nepíše.

Teď už dobrou noc (Vám spíš večer :-),).
09. 03. 2009 | 00:48

Jan Vaculík napsal(a):

Po přečtení páně SUchánkova psaní se stydím, že se nechávám unést ... Oč hezčí by bylo přijít až nakonec, a vtipně glosovat nad hromadou mrtvol!
:-)
09. 03. 2009 | 00:51

ALT napsal(a):

pro Jan Vaculík,

po bitvě už jsem viděl generálů, jéje
a taky pár přejetejch psů ale když mi pes běhá za plotem který nepřeskočí tak....
09. 03. 2009 | 01:11

Ares napsal(a):

ALT: Ještě, že je po desáté hodině. Někde jsem slyšel, že pokud diskuze dvou chlapů trvá dostatečně dlouho, skončí vždy u stejného. A to jsme začali až ve Drážďanech :-).
09. 03. 2009 | 01:29

Jan Vaculík napsal(a):

Já to myslel vůči Suchánkovi normálně - opravdu jsem se zasmál!
09. 03. 2009 | 01:30

ALT napsal(a):

pro Ares,

nutně nemusí, ale když už tak nadhazujete...,

no a taky jsem trochu čekal jak mě bude umravňovat Lena kterou jsem bezpochyby naštval a ona zatím řeší splavnost Labe a nebo ořezává tužku, páč má teď žně
pro Jan Vaculík,

ale jo, jen když ten text od Suchánek oříznete o jména a přistrčíte ho ke kterémukoliv blogu tam tam bude sedět,
drobné, statisticky nepříliš významné odchylky prirodovedec promine :-)
09. 03. 2009 | 02:02

Hajný napsal(a):

to Jan Vaculík:
Nemohu spát,tak Vám odpovím.
Nebydlím na samotě,ale v malé vesničce. Můj pozemek(jádro)je obklopen cca 2 m zdí.Tak jsem to koupil.
A nyní k těm kočkám.
My kočku doma nemáme.Manželka má alergii na cokoliv kočičího.Dusí se a neuvěřitelně oteče.Takže psi se neměli kde učit toleranci.
Nikdy opakuji nikdy jsem neučil psa štvát nebo zabíjet jakékoli zvíře.
Kočky jsou největší vrahoun zpěvného ptactva.
Ty kočky zemřely na mém pozemku.
Láskyplně chované kočky se nepoulají po okolí.
Ty kočky patřily pravděpodobně jedné poněkud potrhlé paní,která jednou za čas přijede z Prahy,přiveze hafo koček,vypustí je a zase odjede.
Tady na venkově se to tak nebere.
Fenka je u mne teprve necelé dva dny.
Pes je přirozený nepřítel koček.Stjně jako liška,rys,vlk a pod.I s kunou se nesnášejí.A pokud bych psa nepřivázal u boudy,tak zabití nezabráním.Kočky domácích to vědí a proto k nám nelezou.

Pokud jsem ještě sloužil a byla to státní honitba,tak jsem kočky v lese střílel.Pochopitelně ne za plotem obydleného domu.Kulí,aby se netrápily.

Nevím jestli to stačí.
09. 03. 2009 | 02:17

Hajný napsal(a):

to Lena:
Ten myslivec byl opravdu pablb.Na psovi,který zdrhl svému pánovi a radostně si užívá svobody je to vidět na první pohled.Takoví se nestřílejí,ani kdyby to bylo kilometr od pána a v lese.

Pytlačící pes se pozná a stejně se střílí až doopravdy štve zvěř.Tím štvaním myslím štvaní ane když popožene zajíce a pak kouká kam se ztratil.
09. 03. 2009 | 02:24

Pepa Řepa napsal(a):

To suchánek
Mýlíte se, já mám pana Hořejšího rád. Tak nějak bezpohlavně.

Když už sem zatáhl pravolevé vidění světa, tak tady jsou políčka na šachovnici obsazena jasně. Vpravo se usadil mnichovský vodník. Když cítí, že by mohl být ohrožen, posune se ještě víc vpravo, aby mu flek někdo nevypíchnul.

Vlevo je větší tlačenice.Viděl bych to na silnou trojku. Levák, Vilík a p. Hořejší.
Levák, bývalý ministrant, došel k poznání, že Adolfa Hitlera řídili jezuité, černoprdelník stojí za vším.
Vilík, bývalý marx-leninista, zase bez obalu tvrdí, že je třeba rozložit společnost zevnitř a uvítat mudžaheda s kinžálem, aby nám trochu pustil žilou, což je vyzkoušený lékařský ozdravný trik.
Pan Hořejší má oproti konkurentům ještě rezervy, měl by přidat.Občas má záblesk, jako že by neměl být tak moc ideologicky vyhraněn a napíše třeba:
-----------------
Nic moc si z toho nedelam, ale myslim si, ze na teto situaci "virtualni obcanske valky" maji hodne podil nasi politici z obou stran spektra ("jit vlade po krku", "spalena zeme", "mobilisace", "grosstapo", ...)...
08.03.2009 09:17:28
------------------
pak setře pot z čela, jak byl objektivně nad věcí.Ufff.

A já marně koumám, kdeže sáhl pan Hořejší sebekriticky do svých řad, když všechny výkřiky jsou z dílny ODS.Nebo se pletu?

Pokud jde o dvůr, který panovníka plácá po zádech, tam bych to nepřeceňoval.
Vy, coby jinoch, to pane suchánku pochopit nemůžete. Když je člověku přes šedesát (což tady většině frustrátů je), přichází zakyslost. Loupe v kříži, artroza vyžere kolena, alzheimmer zase vzpomínky na sex,kyselost v žalůdku způsobí celkovou zakyslost organismu.

Inu, suchánku, kdo za to může? No přece vláda, Čunek, Klaus,černoprdelníci.
A tak plácáte po zádech toho, kdo jim to natře, kdo napíše nějaký hezký článek při kterém si taky můžete ulevit.

Nebojte,až dojde ke střídání stráží, flusstráti si najdou jiná plivátka.Někteří to mají i v nicku. Stále flusstrát a pod.

A tak jde život.Až Vám bude přes šedesát, pochopíte.

Stejskal si hledá nějaké voňavější zaměstnání, třeba obsluhu fekálního vozu a nad tím panoptikem lítá interkontinentální moucha.
Není to sranda?
09. 03. 2009 | 06:55

Ben napsal(a):

Pepo Řepo.
zase ten Klaus. Proč mu asi přinejmenším polovina národa nemůže přijít na jméno? A pro tu další polovinu ke skoro Gott?
Mistru se omlouvám.
Jak jsem už psal, kdysi byl pro mne jedničkou, od jisté doby ta jeho neoblomná pravda mi leze na nervy...
Tady zazněla úvaha bigjirky, jestli se nechystá kandidovat na prezidenta pan Hořejší. Prezidentské jméno Václav má :-), a myslím si, že by zase tak špatným prezidentem nebyl.
Myslím si, že jako diplomat by Klause předčil stoprocentně. A dovedete si představit ty jeho blogy poté a halavně pak ty diskuze?
Škoda, že pan Mueller tuto bigjirkovu myšlenku zpochybnil.
09. 03. 2009 | 08:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"já mám pana Hořejšího rád. Tak nějak bezpohlavně."

Jeste ze tak...

"A já marně koumám, kdeže sáhl pan Hořejší sebekriticky do svých řad, když všechny výkřiky jsou z dílny ODS.Nebo se pletu?"

Ano, pletete, 2 prvni jsou od Velkeho Milose.
****************************
PatientO.T.:

"Přečetl jsem si VŠECHNY vaše blogy."

Skvey, moudry pocin!

..

..
09. 03. 2009 | 08:47

PatientO.T. napsal(a):

2 vaclavhorejsi:
jsem zvyklý dělat moudré věci...
Vy ovšem k těm mým konkrétním poznatkům nemáte co napsat,že? Jako obvykle. Tak to chodí...
09. 03. 2009 | 08:58

zdenekmihalco napsal(a):

Ben

Člověk se nezavděčí. Když se snažím vysvětlit své zásahy, tvrdíte, že asi nemám čisté svědomí....

S čistým svědomím Vám můžu naspsat, že svědomí co se mazání týče mám zcela čisté. Vím, co mám dělat. Příspěvek pana Hochmanna byl smazán oprávněně. Laťku mám jasně nastavenou. Pokud je příspěvek přesně na hraně, nemažu. Zároveň společně s Liborem Stejskalem konzultujeme některé sporné příspěvky, abychom ujednotili postup.

Myslím, že velká část diskutujícících pod tímto blogem na těchto stránkách diskutuje pravidelně a zná zdejší pravidla. Kdo uráží, vystavuje se riziku, že bude smazán. Pokud se mu naše pravidla nelíbí a není s naší prací spokojený, nemusí na těchto stránkách diskutovat.

Zdeněk Mihalco
09. 03. 2009 | 09:30

bigjirka napsal(a):

Klaus holt je osobností dosti polarisující. Těžko říct, jestli je to dobře nebo špatně. Stačí říct o něm pozitivní slůvko a už vyskočí z řiti figurky, zalykající se vztekem.. chjo Po střízlivém a seriozním zhodnocení jeho kladů a záporů ani stopa. Je to tak frustrující, že ani mě se do toho nechce šťourat.

Bene, že Karel něco zpochybnil ještě neznamená, že to vyvrátil.

Jako diplomat by profesor Klause jistě předčil - spojenectvím s Hamasem a Hizbaláhem. Děkuji, již jsem zvracel.
Ohledně terminologie:
"jit vlade po krku", na 99% Zeman
"spalena zeme", na 99% Havel, Rudolfinum
"mobilisace", ODS, možná Klaus
"grosstapo" - asi Langer
09. 03. 2009 | 09:37

zdenekmihalco napsal(a):

bigjirka, Ivan Hochmann

Pane Bigjirko, diskutující, který zde píše výrazy jako ksindl, pokud je to míněno urážlivě, se vystavuje riziku, že bude smazán - což neznamená, že bude smazán automaticky, protože ne všech urážlivých příspěvků si všimneme.

Naše pravidla zde znáte. Kdo neuráží, může zde bez obav diskutovat. Nehodlám nadále ničit tuto dikusi neustále se opakujícími spory o tom, co mohlo nebo nemuselo být smazáno. Opakuji, že za svým rozhodnutím smazat příspěvek pana Hochmanna si stojím a nehodlám o tom již dál diskutovat.

Zdeněk Mihalco
09. 03. 2009 | 09:46

Ben napsal(a):

Ale bigjirko,
to jsem nechtěl, zvracení není příjemné.

Ohledně pana prezidenta: má samozřejmě v něčem pravdu, ale zřejmě ta jeho arogance nebo myšlení vlastní neomylnosti asi brání jeho oponentům, to uznat. A opačně, jeho příznivci si ve většině případů nepřipustí, že by se mohl i v něčem mýlit.
Víš co je zajímavé?
Moje máti, dávno přes sedmdesát, a co řekne VK je svaté. Musím vždy jen kývnout, že má pravdu, protože si nepřipustí to, co tady jsem popsal výš. A museli bychom se zbytečně hádat. A jak napsal onehdy Vlk, rozhádat se kvůli němu mezi přáteli a tady vídíš, že i mezi nejbližšími, nestojí za to.
Mámě u něho nevadí ani letušky. A přitom, nedej bože, kdyby se nějaká letuška líbila mně :-)!
Jen tak mimochodem, to mi u něho nevadí též :-). Jenom neměl mít ve svém projevu při volbě prezidenta tolik slov o své úctě k tradiční rodině...ale tehdy mu scházel ještě ten nějaký hlas.
09. 03. 2009 | 10:10

PatientO.T. napsal(a):

2 suchánek:

Asi vás zklamu. Nemyslím, že by se jednorázové čtení "hořejších" blogů na mne nějak projevilo. Fakt je, že už od dětství jsem přečetl všechno, co mi přišlo pod ruku, takže pokud se zejména politických spisů týká, jsem značně otrlý.
Své pocity z přečtených blogů mohu shrnout takto: nepochopení autorovy motivace, ohromení z jeho samožerství a pobavení z některých zvláště vydařených formulací /např. "Řada mých „pravicových“ (a současně více či méně rasistických) známých..." To je geniální, ne?/.
Jinak to byla otrava... (Pozor, stále píši o Hořejšího politicky či ideologicky zaměřených článcích!). Zkuste to sám, uvidíte! :-)
09. 03. 2009 | 10:26

Ben napsal(a):

Pane Mihalco,
mít čisté svědomí je u vaše práce základ. To je dobře, že ho máte.
Mně připadalo hloupé, že jste se k tomuto jednomu smazání pana Hochmanna několikrát sám vracel.
Stačilo jedno vysvětlení a fertyk nebo ne?
Smazaný příspěvek jsem nestačil přečíst, tak nemohu říct, jestli smazání bylo vhodné nebo ne, ale sám víte, že pan Hochmann má svůj styl, a že nechce někoho cíleně urážet.
Ale už se, prosím, k tomu, co teď píšu, nevracejte, beru od Vás to, co jste již vysvětlil.

Mějte se, pěkný den
09. 03. 2009 | 10:33

Jan Vaculík napsal(a):

Hajný,
ohrazujete se, jako kdybych Vás napadl, což jsem neměl v úmyslu.

Vztah ke zvířatům je mj. vizitkou sousedských vztahů. My máme čtvery sousedy, všichni mají své psy (dvoji z nich i kocoura), ale s kočkama nebyl nikdy problém.
Největší sranda byla ovšem s kozama resp. s kozlíkama sousedů přes ulici. Ti ovšem nevoněli dalším (od nás vzdáleným) sousedům, takže šli po třech letech do klobás. Přitom každý náklaďák, který přejede kolem, zasmrdí zahradu mnohem víc. A navíc nikdo neprokázal, že by smrad kamerunského kozla byl karcinogenní.

Jediná roztržka byla, když jsem našim slepicím pořídil pro radost malého modrého kohoutka. Toho jeden ze sousedů opravdu nevystál a kohout musel pryč.
Nu, jak to komentoval druhý z přilehlých sousedů: "Někdo holt nedokáže unést, když druhej má po ránu dobrou náladu!"
09. 03. 2009 | 10:51

Ben napsal(a):

Pane vaculíku,
to co teď napíšu, bude zřejmě k lynčování...
Náš soused měl také jednoho kohouta, jestli byl modrý, už nevím, ale zato v létě kokrhal od tří hodin nepřetržitě.
A protože máme okno ložnice přímo
k místu, které si kohoutek vybral, taktně jsem na to souseda upozornil. Vůbec mne nenapadlo, že soused nám vyjde vstříc. Myslel jsem, že kohouta jen přestěhoval na opačnou stranu, ale ne, oni si ho upekli...
09. 03. 2009 | 11:01

ben napsal(a):

Omluva za malé V
09. 03. 2009 | 11:03

bigjirka napsal(a):

Bene, jak jsem napsal - VK je osobnost polarisující - a charismatická. Z nekritického nadšení jsem se již probudil... nicméně pořád ho beru více než jiné. Je chybou naší politické scény a nikoli Václava Klause, že dosud nedokázala zplodit lepšího kandidáta.
Janku, burš ale opravdu bolševisoval. Všimni si, že tím jsem se nijak nezastával té jeho oposice. Ta je ještě šílenější než hlavní proud sinic, pokud je to při šílenosti Kačky ještě možné. Člověk nad tím vrtí hlávkou. Ohledně té Zubovové ovšem, ona v té době byla na gynekologické operaci a měla zdravotní potíže.. takže jako sprosťárnu to tehdy vidím od burše a kačky. to je páreček.... rozuměj, že tím se nechci zastávat NÁZORů Zubovové - co se týče politiky, chová se docela rozumně burš, alespoň občas. Nicméně - zastáncem bolševizace nejsem.
09. 03. 2009 | 11:06

JAHA napsal(a):

Ad: Lena

Znacne prekvapujuca diskusia. Uvediem preco.

08. 03. 2009 01:19:06 Lena Vlkodlakovi -
"Vas by...". Tie styri vety, ktore ste uviedli na adresu vlkodlaka su ukazkou tolerancie lavicoveho intelektualu k nazorom praviciara?

Odpovedal v podobnom tone vlkodlak Vam.

Vy ste este trochu pritvrdila, uz nestacil Einstein, prislo IQ...

Naozaj, poucne. Musim si podobne diskusie citat znova a znova. Aby som pochopil, ako vyzera nepausalizovanie a neurazanie ineho nazoru.
Ako predtym iny nick. Je poucne, ked extremista pise, ze nema rad extremistov:-).
09. 03. 2009 | 11:06

bigjirka napsal(a):

Bene, kohout na víně je báječnej francouzskej recept.
09. 03. 2009 | 11:08

Hajný napsal(a):

Pane Vaculík.
Nemyslím si,že jste mne napadl.Jen jsem vysvětlil situaci s kočkami.
Jinak sousedské vztahy nejsou nijak narušeny.Ba bych řekl,že se ještě vylepšily.Alespoň byla legrace.Ony jim ty kočky oné milovnice zvířat také lezou krkem.Hlavně když jim vytahají a zabijí malé králíky z králikárny.

A stou kozou.Jeden pražák si tady stěžoval,že sousedovic kráva a tele ho ruší,protože občas bučí a smrdí.Na to mu jiný soused odpověděl,že kdyby kráva uměla zpívat,tak by zpívala,že musí prominout,ale krávu,která by produkovala voňavky ještě nikdo nevynalezl.A na talíři mu to nevadí.
A že to věděl,tak si neměl ten barák kupovat.
Pozvaná higiena žádné nadměrečné hodnoty nezjistila.
09. 03. 2009 | 11:36

Lena napsal(a):

Hajný,

ta "milovnice" koček je především kráva. Když má zvíře, má se o něj starat a nevypouštět do přírody. Kde je, když ty kočky mají hlad?

Na druhou stranu: vesničani se nezřídka chovají ke zvířatům otřesně. Psy nevyjímaje. Tady například při vichřici Emmě nechali štěně vlčáka v kotci, i když padaly tašky ze střechy a mohly ho zabít. Pes se bál a kvílel strašlivě, zatímco moje feny se vždycky jen koukly z okna a cca 20 odmítaly jít ven.
A taky tu máme nějaké uřvané psy, co jsou na zahradě zavření a dělají brajgl. Krom toho exotické papouchy, co vřeští a k tomu je soused cholerik a řve. No, cirkus. Příště si musím koupit úplnou samotu:-).
09. 03. 2009 | 11:48

Lena napsal(a):

JAHO,

vlkodlak tu má mnoho nicků a z každého píše velmi osobně a velmi kontroverzně. O názory, předpokládám, vůbec nejde. Myslím, že ho to baví a dělá to rád. Tak jsem mu vyhověla, zrovna se mi to hodilo. Ovšem udivilo mě, že byl málo útočný. Asi nebyl zrovna ve formě. Jinak jsem tu za pravičáka a intelektuála ze sebe nedělám levicového ani jiného.
Zdravím Vás na Slovensko.
09. 03. 2009 | 11:55

Hajný napsal(a):

to Lena:
Kde by byla.V Praze a shání další kočky aby jim dala volnost.Doslovná citace.
Čím se živí?Pytlačí,kradou králíčky a kuřata a v zimě chcípají hlady.Myši neloví,nikdo je to neučil,tak to neumí.
S tou samotou?
Dost často s manželkou nostalgicky vzpomínáme na naše léta prožitá na samotě,měsíce zapadaní sněhem,děti na dobu,kdy se učily s mámou atd.
Jenže léta a nemoce.Dnes bychom asi zimu na samotě nepřežili.
09. 03. 2009 | 11:59

Ben napsal(a):

Lena:ta "milovnice" koček je především kráva. Kde je, kdaž ty kočky mají hlad?
Hajný: Kde by byla. V Praze a shání další kočky, aby jim dala volnost.

Leno a Hajný,
co dodat, jen že po ranní mizérii mám teď i chuť na oběd:-)
a přestalo mi i vadit, že leje jak z konve...
09. 03. 2009 | 12:07

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, humpacioideointoši, že už byste taky mohli změnit zvěřínec...

KOŇSKÁ

Ten náš kůň
ten má tůň

V tůni tráví
hodiny
a vymýšlí
koniny...

Veselé krizování...
09. 03. 2009 | 12:17

Jan Vaculík napsal(a):

Bene,
ad kohout: na tom není nic k lynčování. Hospodářská zvířata jsou k tomu, abychom je s láskou chovali a pak s chutí snědli!
Jenže ten náš kohoutek byl tak malý, že by nestál za škubání. A kokrhal tak slaboučce, že to z kurníku obloženého Lignaporem nebylo ani slyšet, takže mě nikdy nevzbudil; a to jsem se přitom těšil, že mi takto decentně bude připomínat, že venku už se žije, ale já ještě nemusím vstávat.

Jirko,
asi by bylo lepší, kdyby burš dokázal ve straně tu protivnou frakci pacifikovat bez vylučování. Nevím, jestli SZ může toto přežít. Zelení tíhnou od přírody k anarchismu a Bursík je oproti tomu příliš konstruktivní politik; to asi nemůže fungovat. Na druhé straně: při současné neschopnosti a ušpiněnosti všech našich ostatních politických by konstruktivní středová zeleně orientovaná politika musela získat velkou podporu.

Té Zubové nevěřím: neříkám, že jsem příznivec Švejnara oproti VK, ale na jejím místě bych si raději nechal přinést do parlamentu postel, než abych tu hru zkazil. (Nehledě na to, že jsou přece dohody o vypárování.)

Odpínám se a musím pracovat, nebo zkrachujeme!
09. 03. 2009 | 12:22

Lena napsal(a):

Bene,
kdeže to zase leje? Tady svítíčko slunilo až do teďka, teď se zatáhlo, tak asi pomažu se psama, než ten liják dojde až sem.
09. 03. 2009 | 12:22

Ben napsal(a):

Pane Vaculíku,
to jsem rád, že ten kohout na víně Vám Vám nevadí :-).
S tou Zubovou jste to napsal přesně, ale bigjirka psal o Zubovové :-)
Paní Leno, no u nás leje :-), slunilo se včera...
09. 03. 2009 | 12:39

Hajný napsal(a):

to Lena:
Tak to dělejte.U nás pršelo v noci,v Pardubicích už ráno v 8:45,v Brně to bude co nevidět!
Ale mohu Vás uklidnit.U nás teď svítí sluníčko,takže v noci budete mít asi hezky.

PS:Honcová hadr,có!!!
09. 03. 2009 | 12:40

Lena napsal(a):

No, Hajný, jenomže teď v březnu je mi to v noci na prd, protože musím sedět u účta. Jak mě už to nebaví!!!
Jdu ven. Zatím nashle.
09. 03. 2009 | 12:47

Ben napsal(a):

Tady by se mohla dělat předpověď počasí :-)

Také budu muset zase nakouknout k práci, jinak fa zkrachuje!

Pěkné odpoledne všem.
09. 03. 2009 | 13:00

buldatra napsal(a):

Ad „humanista“.
Nadávat někomu do humanistů lze.

Záleží jen na momentálně platné a případ od případu, uznávané, definici humanismu- např. zde:
http://cs.wikipedia.org/wik...
a také na tom, zdali je ona definice nutně definitivní.
Ale na tomto světě nic není definitivní. Ani definitiva.

Po přečtení některých předchozích blogů pana autora je kdekomu jasné, že se vše vyvíjí (jak pravil Darwin) a tak se zákonitě vyvíjí a zdokonaluje i definice humanizmu. Vývoj holt nikdo nezastaví. Ani sebevětší konzervativec, pravičák a kreacionista.

Je tedy možné, že si někdo, na základě třeba vlastních, nebo zprostředkovaných poznatků k definici dodá, že humanista má rád člověka, že zkrátka, má rád lidi.
Z kulinářského hlediska.
Čili lidi vařené, grilované i syrové, dušené, flambované, na modro, na jehle, fritované, atd…
Takovému milovníkovi lidí, humanistovi, říkáme také někdy kanibal.

A tak je možné, že někdo někomu může klidně spílat do humanistů z výše definovaných důvodů a naopak jiný může pro totéž stejného humanistu velebit a zbožnit(například, když kanibal-humanista zdlábl jeho tchýni).
Není tedy v dnešní době lehké býti humanistou. Neboť platí, že neexistuje člověk ten, který zavděčil by se lidem všem.

Mám pocit, že proto i „pacifista“, „idealista“, „intelektuál“, jsou na tom podobně.Ti jsou také definováni, ale vývoj nezastavíš…

PS

Jinak Pocestný skvěle definoval schéma páně autorova způsobu psaní. Raději bych byl, kdyby si své odhalení nechal pro sebe, ale stalo se. Nicméně nevadí, všechno se vyvíjí.
Co oceňuji, je skutečnost, že je to velice sofistikovaný způsob provokace a zaručuje vysokou návštěvnost v diskuzi.
09. 03. 2009 | 13:02

Hajný napsal(a):

to Lena:
To moje paní účetní také.Každé ráno ji telefonuji,že s ní plně soucítím.A to já patřím mezi ty pořádné,já dávám doklady nejpozději 5.ledna.A to má klienty,kteří ji to přinesou 25.března v krabici od bot.
Přesto by mne za moji účast asi nejraději praštila.
Vy jste ti černorabočije administrativy.Práce bez konce.

Máte moji hlubokou soustrast.
09. 03. 2009 | 13:02

bigjirka napsal(a):

Bene, ta žena si vzala Rusa Zubova. Jak se tedy jmenuje? :-) Celé je to dosti šílená partička. Nicméně ten postup se jmenuje bolševisace a v ČSR má mustr v 5. sjezdu KSČ v kině Domovina na Maninách, myslím 1924.
09. 03. 2009 | 13:41

Pepa ŘEpa napsal(a):

Pane Hořejší
s výroky "jit vlade po krku" a
"spalena zeme" máte možná pravdu, zřejmě je autorem alespoň prvního výroku Velký Miloš.

Ovšem je otázkou, jak jsou Vaše názory s názory velikána z Vysočiny kompatibilní?
Dokonce mne napadá taková kacířská myšlenka, dá-li se ještě po nedělních OVM považovat Milošek za socana.

Já v poslední době žasnu jaké divy dělá čerstvý vzduch v okolí Veselí. Ten člověk na stará kolena nějak zmoudřel.Já mu nemám co vytknout.
A co Vy? Nechtěl byste se vypravit na výlet na Vysočinu?

Miloš by Vás uvítal becherem a Ivan?
Teď nevím, čím by Vás uvítal Ivan Hochmann.
09. 03. 2009 | 13:53

AHL 71 napsal(a):

Asi vím, jaký typ modrých bolševiků má autor na mysli, ale ten výběr jejich idolů (vynechme teď, zda si to dotyčné osobnosti zaslouží) je evidentně nepřesný.

Bush Jr. mezi ně patří, McCarthy ještě také, k Pinochetovi mají již výhrady a Franco už jejich oblíbenec zjevně není.

Odstavec "Myslím, že je to stejná sorta lidí jako ti, kteří v nedávné minulosti schvalovali politiku rasové segregace v některých amerických státech, resp. politiku apartheidu v JAR, kteří velmi negativně hleděli na lidi jako M.L.King nebo N.Mandela, a naopak oceňovali aktivity typu Ku-Klux-Klanu. Většina z nich jsou příznivci tvrdého postupu vůči imigrantům z rozvojových zemí, a někteří jsou i otevřenými rasisty."

je evidentní blábol. Tihle lidé jsou antiislamisté, ale stejně jako Kuras budou pro imigraci křesťanských Arabů a nebudou rozlišovat podle rasových znaků imigrantů, ale podle jejich sympatií k "euroatlantické civilizaci". JAR (by) podporovali ne kvůli rasové segragaci, ale kvůli tomu, že Mandela byl napojen na SSSR a bělošská vláda i přes všechny facky od USA a Západní Evropy stála na jejich straně a na straně Izraele.

V inteligentní podobě to bude S. Vondra, v nejhloupější Hana Lukešová z diskusí Neviditelného psa. Skutečný nacionalismus bílých lidí je děsí a staví jej na roveň s Hitlerem, Stalinem či Paroubkem, ve těhlech věcech jsou uvědomněle či pudově neokonzervativní.
09. 03. 2009 | 13:58

buldatra napsal(a):

Pane Pepo,

třeba budou u obou pánů kompatibilní názory s pozváním Izraele do NATO?
(Možná se k nim přidá i paní Mara, dejme tomu, ve slabé chvilce..? I ženy mají své dny).
09. 03. 2009 | 14:09

PatientO.T. napsal(a):

2 Pepa Řepa:
Staříček se rozjeli. Mrkněte k paní Jeništové...
09. 03. 2009 | 14:15

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa ŘEpa:

"Ovšem je otázkou, jak jsou Vaše názory s názory velikána z Vysočiny kompatibilní?"

Zcasti jsou (socialni politika, Rusko) a zcasti nejsou (Stredni vychod, postup proti terorismu).

..
09. 03. 2009 | 14:16

Gambri napsal(a):

http://www.sedmagenerace.cz...
Zajímavé, nemyslíte?
09. 03. 2009 | 14:49

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa ŘEpa:

Velmi souhlasim take se Zemanovym nazorem na radar:

"Podle něj americký protiraketový štít nemá po pádu SSSR smysl. „Radar se staví jen proto, aby si zbrojařské firmy namastily kapsy,“ dodal Zeman".

Jsem rad, ze se soc. dem. nazory M.Z. (vcetne radaru a Ruska) take souhlasite; ten jeho jestrabi nazor na "valku proti teroru" se casem mozna take zmeni ;-).

Vypada to, ze se sblizujeme - skvele! Zrejme presvedcovaci sila meho psani, ze? ;-).
Budu mozna uvazovat o volve balbinovcu do EP... Kandidujete?

..
09. 03. 2009 | 14:52

Pepa Řepa napsal(a):

Ale jo, Milošek ví, že radaru netřeba. Až se vybombardujou elektrárny a sila v Iránu a Pakistánu, k čemu radar? Perský záliv už letadlové lodě ohlídají.

Jo a nějak jste zapomněl na mise a na nákup zbytečného množství Pandurů. Když padlo, že to vyjednala socialistická vláda, tak jen kýval souhlasně hlavičkou.

A co ten geniální nápad, Izrael do NATA?
To se muselo Vaše srdéčkou zatetelit.To by byl hezký článeček od Vás. Z Šavla, Pavel.

Chce to vydat se cestou do Dimašku nebo aspoň nadýchat se trochu luftu z Vysočiny.
09. 03. 2009 | 15:10

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"A co ten geniální nápad, Izrael do NATA?"

Asi vas to prekvapi, ale tento napad se mi nelibi...

..
09. 03. 2009 | 15:19

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší,také si oblékáte svého Ratha?

Já ho dostal ráno v metru. Vystřihovánka-hračka pro děti a dospělé, kterou vydal Reflex,

Velká hlava pana Ratha, malé tělíčko.Na to oblékáte různé šatičky jako na pražské jezule.
Napoleon, Chaplin,svazák s rudýn šátkem, batman, mikuláš atd.

Já jsem se chtěl zeptat, jestli se musí pan Rath každé ráno převlékat, abych něco nepoplet.
Ale asi ano, on to bude člověk opečovávaný, když má dvě manželky.

Já si ho dám k počítači, abych porozumněl jemné, levicové duši bez klamu a nenávisti.
Slibuji, že budu o něj dbát a přebalovat ho.
09. 03. 2009 | 15:29

Ivan Hochmann napsal(a):

To Buldatra.

Ano pane.Váš komentář přesně vystihuje situaci kolem lidské blbosti.Ten"sofistikovaný způsob provokace......" je sice pro tupany přítažlivá dryáčnická veselice...

Mě však teče krev ze zubů.
Jen pohleďte na blogy Ratha.Ten člověk je synonymem pro drbana par excelence a hleďme jaký má ohlas.Nova ,Blesk -mohou závidět.

Je zřejmé,že editoři pošilhávají po podobném "úspěchu".
Lidi ,mě je z vás na blití.

Ivan.
09. 03. 2009 | 15:39

Pepa Řepa napsal(a):

To IH
vy vystřihovánku pana doktora nemáte? Škoda. Také byste ho oblékal? Optejte se v místní trafice.
09. 03. 2009 | 15:46

Ivan Hochmann napsal(a):

No jasně pane Řepa,

Dnes Balbíni,včera Cimmerman,předevčírem Švejk.
Jen abychom unikli před realitou.Raději si uplácáme barevné Šalamounovo hovno.Hlavně aby bylo veselo....

A pak ...es kommt der Tag...a smějící se bestie zase budou mít důvod k pláči nad vlastním rozlitým mlíkem.

Je to pořád dokola.
Kdejaký blbec se pořád pokouší vymyslet elixír mládí.
Prosím vás,co by s ním dělal?

Ivan.
09. 03. 2009 | 15:48

vaclavhorejsi napsal(a):

Ivan Hochmann:

"Lidi, mě je z vás na blití."

To je ale krasne zivotni kredo...
Jen drobna korekce - "mně" - ale jinak dokonale...
Je to vlastne jakasi dialekticka variace na Gorkeho, ze?

..
09. 03. 2009 | 16:06

Ivan Hochmann napsal(a):

Ne pane,Čechova ne.

Spíše F.Nietzscheho - dokud mě (4.p) také nejebne - z Vás.

Ivan.
09. 03. 2009 | 17:22

Petr Havelka napsal(a):

Byl to či snad nebyl
jeden houževnatý debil
dostal bití
nebylo zbytí
kdyby ho nebylo
tak by se nebilo
čáry krále Šalamouna
vykouzlily malá houna
Byla to pro debila situace k blití
Nezbývá než se intelektuelně zpíti
Na pití je nejlepší Nitzsche
nesouhlasí jen kolosální ...
09. 03. 2009 | 17:50

Ivan Hochmann napsal(a):

Taková magořina a co udělá radosti,viďte Havelko? Ivan.
09. 03. 2009 | 18:04

bigjirka napsal(a):

já bych napsal mi.. ale jinak má v tomto pravdu profesor, Ivane.
09. 03. 2009 | 18:15

Mara napsal(a):

to Vaclav Horejsi

v jednom z Vasich predeslych blogu jsem si povzdychla copak si asi mysli mlcici vetsina - modlitba byla vyslysena, uz se zde mnohem lepe orientuji. A za to diky.

Ta gramatika, co se nekterym "vymika" by mi vadila nejmene :-)
09. 03. 2009 | 18:15

Mara napsal(a):

to Lena

a nez zmizel, zacal mluvit jazyky...cizimi..(vlkodlak)
Jak vy to delate?
09. 03. 2009 | 18:18

Ivan Hochmann napsal(a):

Už jsi zapoměl, oč šlo Tobě před půlrokem? Ivan.
09. 03. 2009 | 19:08

bigjirka napsal(a):

Ivane, myslel jsem jen a pouze gramatiku. Politické názory profesorovy dovedu si vysvětlit jen angínou a částečnou podnapilostí. To je hrozný stav, který jednou spolustudenta na koleji přiměl až k vyházení nábytku z okna.
09. 03. 2009 | 21:38

Vaclav Horejsi napsal(a):

bigjirka:

Jiste, nekonecne me, nemocneho opilce, kvalitou svych nazoru prevysujete. A jeste k tomu jste o dobrych 20 cm vyssi! Gratuluji!

..
09. 03. 2009 | 22:01

Hajný napsal(a):

to Vaclav Horejsi:
Je mi líte,že jsem Vám svým psím blábolem rozehnal zákopové střelce.Ale měl jsem dojem,že už munici vystříleli a dojde na šavle.
Tak se nezlobte.
Dobrou noc!
09. 03. 2009 | 22:19

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, možná Vaše názory stojí na jiném hrozném základě.. alespoň že nejste zkutr :-)
09. 03. 2009 | 22:38

Ivan Hochmann napsal(a):

Vždyť to říkám.

Jemelka z Horní Dolní je chytřejší,
čeká na hádku jako na sopel,
prof.Hořejší.

Pane Hajný,

ono to vyjde nastejno.
Blábol jako blábol.

Důležité je,že už spoustě lidí dochází co je ten pan Namyšlený za exota.

Ivan
09. 03. 2009 | 22:38

Hajný napsal(a):

to Ivan Hochmann:
Já blog pana Hořejšího za blábol nepovažuji.Ale to nevadí,necháme si každý svůj názor,čas ukáže.

Dobrou noc!
09. 03. 2009 | 22:46

bigjirka napsal(a):

..brou
09. 03. 2009 | 23:02

buldatra napsal(a):

to autor:

Ale stejně by mě zajímalo, proč se Vám ten nápad nelíbí.

V.H. versus P.Ř:
"A co ten geniální nápad, Izrael do NATA?"

Asi vas to prekvapi, ale tento napad se mi nelibi...
10. 03. 2009 | 14:01

bigjirka napsal(a):

No, mne to nepřekvapuje. Ale na rozdíl od profesora bych Israel do NATO pozval. Byl by to vojensky cenný člen. A zároveň by mu byla poskytnuta solidární ochrana. Protože Israel nepochybně do západního civilisačního okruhu patří.
10. 03. 2009 | 14:22

Petr Havelka napsal(a):

Ivan Hochman:

Lítají z Vás výrazy hrubé
povahy nevěstky z Horní Dubé
Hluboce dumám zda dobře činíte
zjistil jsem, že jednu věc nevíte
Na hrubý pytel hrubá záplata
není to msta ba ani odplata
Sopel mi špuntuje dutiny horní
Zdraví Vás Jemelka z Horní Dolní
10. 03. 2009 | 16:47

Ben napsal(a):

Ale kuš!
Další básničkář
10. 03. 2009 | 18:00

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Havelko,

můj z přátel nejlepších, pan profesor Nevrlý vždy v podobných situacích tvrdil,že vůbec nejlepší je prostě a jednoduše plesknout se soplem o kámen.
Žádné ukládání exrementů do kapesníků a po kapsách.
Právě silným chrchlem se dutiny uvolní,hlava se pročistí,dutiny přestanou bolet,i mysl se rozjasní.

Je to přesně jako s temným stínem v myšlení.Ukládáte-li si absorbovaná kurevstva(i od jiných,méně inteligentních)do dutin ve vlastní hlavě,projeví se tato neklidným spánkem a výčitkami svědomí.

Je pane určitě lepším východiskem poslat Vás do řiti.Výletne to a mám od Vás pokoj.Myslete si co chcete.

Já Vám sopel určitě utírat nepůjdu. Ivan.
10. 03. 2009 | 18:07

Ben napsal(a):

Pane Hochmanne,
já též trpívám občasným zánětem dutin, myslíte, že to fakt pomůže? :-)
10. 03. 2009 | 18:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Israel je kompatibilní k NATO. Také bombarduje civilisty a bez vyhlášení války.
10. 03. 2009 | 18:30

bigjirka napsal(a):

Vykapat pravím, Bene, vykapat :-)

Zbyňku, začínáte to dost přehánět. Jasné je, že jak NATO, tak Israel mají své chyby. Kde ale vidíte menší zlo či dokonce ideál? Stejně se mi zdá, že Vás v poslední době pálí žáha nebo co.
10. 03. 2009 | 18:38

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Bene ,

vám to nepomůže .Vy jste duše citlivá a hrubé záplaty se u Vás zcela jistě minou účinkem.

Pokud už ke kolapsu dutin dojde,doporučuji inhalace přírodních bylin.Je dobré vlastnit některý z dobrých přístrojů(PROJET od Artsany je vynikající)a používat vhodné koncentráty.

Pane Bene,jako vše neléčené i dutiny jsou možnou příčinou pozdějších zánětů trigeminu a to už pak není vůbec oč stát.

Páně Havelkův sopílek je proti tomu pouhá episodka.

Zdravím Ivan.
10. 03. 2009 | 18:48

Ivan Hochmann napsal(a):

Jiří,

to nebude žáha.Takové hemeroidy mají přesně podobné příznaky.
Já bych Zbyňkovi doporučil odvar z dubové kůry.Je ovšem nutné nepřehnat koncentraci a teplotu.Do lavóru pak vložit papírový ubrousek,roztáhnout prsty obě půlky doširoka a nechat opuchlý řitní otvor absorbovat léčebnou proceduru.

Také se při těchto problémech nedoporučuje vysedávat se zeleným konečníkem u blogů pana profesora Hořejšího. Pak se klidně může stát,že si jeden splete prdel s krční záklopkou.

Ivan.
10. 03. 2009 | 18:59

vaclavhorejsi napsal(a):

buldatra:

Napad vzit Izrael do NATO se mi VELMI nelibi (prave tak jako vetsine vlad statu NATO) proto, ze bychom tim podporili velmi kontroverzni stat, ktery nejevi velkou snahu o mirove usporadani se s Palestinci. Misto toho sazi na silove reseni, vcetne flagrantniho porusovani mezinarodniho prava. Zadny jiny stat si nedovolil nerespektovat tolik rezoluci RB OSN; sice chapu nektere duvody, ale celkove je Izrael zjevne jednou ze stran konfliktu, ve kterem neni jasny "good guy" a "bad guy".

Ostatne jsem tady o tom nekolikrat psal a rozcilil tim znacne radu diskutujicich.

Vyrok backoroveho Milose Zemana "S teroristy se nejedna, s teroristy se bojuje" povazuji za hloupy - kdyby se jim vlady dusledne ridily, nemohl by vzniknout Izrael (sioniste pouzivali i proti Britum teroristickych metod), pokracoval by konflikt v Ulsteru.

Nastesti se zda, ze Obama je rozumnejsi a hodla jednat i s umirnenymi talibanci...

A jsme zase u toho "pacifismu"...

Doufam, ze jsem opet rozproudil krevni obeh I.H...

..
10. 03. 2009 | 19:09

Petr Havelka napsal(a):

Ivan Hochmann:

Jak lehké poslat do řiti
je snad kýžený směr v mé řiti
Do své nechci máme spokojené soužití
Věak pro Vás bych měl praktické užití
Sopele utříti netřeba
vznikla mi jiná potřeba
10. 03. 2009 | 19:17

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší, vy jste mě ale vystrašil, já o Vás měl takový strach, to mně nedělejte.

Ve zprávách bylo, že policie zajistila dva odvážné muže, kteří se pokoušeli vyvěsit na plzeňskou synagogu transparent: STOP SIONISMU.

Vy jste se neozval, tak jsem si říkal:
Panenko skočická, že lízli langrovci našeho pana Hořejšího. Že on se odvážil do takové výšky.

Ať už to bylo tak, či onak ulevilo se mně, že jste v pořádku.
10. 03. 2009 | 19:33

Petr Havelka napsal(a):

Pane Hořejší,

teď mi to docvaklo. Dyť voni ty USA jsou nemlich to samý co ten zlovolný Izrael. Chudáci talibánci, ti umírnění.

Výrok pantoflového M.Z. jistou vypovidací hodnotu má. Mám otázky. Jakou legitimitu mají talibanci? Čeho jsou představitelé? Jaká mají být "jednání" s těmi umírněnými? Co to má být za dohodu?

O jednom umírněném Talibanu vím
https://www.youtube.com/watc...
Chtějí vyjednávat, ptotože už na to nemají.
10. 03. 2009 | 19:58

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Havelko,
umírněný talibanec je ten, který nepodříznul více než pět kousků
https://www.youtube.com/watc...
10. 03. 2009 | 20:06

Petr Havelka napsal(a):

Pane Pepo Řepo,

tohle určitě znáte

https://www.youtube.com/watc...
10. 03. 2009 | 20:23

Ivan Hochmann napsal(a):

Původně jsem se svým jedním,příspěvkem chtěl ohradit proti nařčení,že používám označení s původně positivní konotací v negativním významu.

A to si říkám pravičák.Pan profesor sice nepsal výslovně o mě(to on by si nedovolil),ale jako správný modrý pták jsem se vtípil.

Můj článek byl přijat panem profesorem vcelku s nadhledem(viz jeho reakce 8.3.t:10,48h).

Leč mazalové se zase vyznamenali a ...atd.

Je mi(nebo mně) nyní též s podivem,že sám blogger se nedrží tématu.Jak vidno původní thema bylo pro diskutující asi dosti pasé,takže si popovídáme raději o zasr...židech a chudáčcích palestincích.

To víte pane profesore,že by měl Israel zasednout v radě NATO.Už vidím jak si notují Ebenezer Kohák a Adolfem Hauserem při dalším pacifikování Gazy.

Nebo Iránu ? - to je úplně to samé.

Ivan.
10. 03. 2009 | 20:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
V čem přeháním? Proč reagovat, když k věci není co říct? U Ivana Hochmanna důvod znám.
10. 03. 2009 | 20:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
"Pak se klidně může stát,že si jeden splete prdel s krční záklopkou." Podle sebe soudím tebe?
10. 03. 2009 | 20:29

Ivan Hochmann napsal(a):

A no tak,Zbyňku,

vždyť jsme téměř spolužáci....
Že on tě Smrček tahal málo za kotlety?

Ivan.
10. 03. 2009 | 20:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tak moc nevyrejvej. Vím, co píšu.
10. 03. 2009 | 20:40

bigjirka napsal(a):

Tak bez vytáček, Zbyňku - kde je to menší zlo než NATO? Pane profesore, konflikt v Severním Irsku pokračuje, jestli jste si neráčil fšimnout. Co se týče vzniku Israele, Británie moc nadšena nebyla, ale oni se moc neptali. A válčit po WWII proti Židům, to se jaksi nehodilo... Na silové žešní, pane profesore, nesází Israel, ten by zcela jistě raději vsadil na mírové. Na silové řešení sází Hamas. Nějak se Vám to plete. Já od (sporného a dosti násilného) vzniku Israele o žádném nevyprovokovaném silovém řešení nevím. Resoluce RB byly, ale týkaly se obou stran. Vy víte o některé, kterou by Palestinci splnili? Oni prostě chtějí Israel zničit a Židy expatriovat přes moře - bez použití lodí, jak se nejednou ráčili vyjádřit.
10. 03. 2009 | 21:01

Ivan Hochmann napsal(a):

Jiří prosím,tě ....?!

Kdyby právě zrály třešně,tak se budu domnívat,že jsi odpoledne spadl s višně.

Myslím,že zase nahráváš na lob.Po lobu obyčejně přichází smeč.Do kterého kouta to chceš?

Do toho kam jsme posledně nasrali?

Ivan.
10. 03. 2009 | 21:20

bigjirka napsal(a):

Ivane, ně poňal...
10. 03. 2009 | 22:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
K dosáhnutí cíle bez použití nezákonných brachiálních metod by nevniklo zlo žádné. Dovolil jsem si poukázat na příbuznost metod použitých NATO a Israele. Svedete s Ivanem namísto osobního napadení s tímto faktem se vypořádat?
10. 03. 2009 | 23:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
Jirka nahrál na smeč, který jsem nepoužil.
10. 03. 2009 | 23:45

bigjirka napsal(a):

Já jsem na to Zbyňku reagoval dotazem, kde tedy vidíte "ty hodné", když my jsme ti zlí.
11. 03. 2009 | 00:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Hodní nejsou.
Jste přesvědčen, že bylo bombardování Srbska, vojenské obsazení Iráku, naposledy civilní oběti v Gaze nutné? Účel opravdu světí prostředky?
11. 03. 2009 | 00:32

bigjirka napsal(a):

Zbyňku, myslím, že
1. Nic lepšího než NATO není k disposici. Rozhodně alespoň nejmenší zlo.
2. Bombardování Srbska bylo nesprávné a ztřeštěné
3. Obsazení Iráku bylo správné, ale hloupé, takže výsledek je horší než zločin. Nebyl připraven "Marshallův plán".
4. Civilní ztráty jsou politováníhodné, ale při boji ve městě se jim asi nelze vyhnout. Nebojovat Israel nemůže.
5. Myslím, že účel nesvětí prostředky, ale mnohdy je výběr veskrze negativní a volí se menší zlo.
11. 03. 2009 | 06:57

vaclavhorejsi napsal(a):

Petr Havelka:

"Mám otázky. Jakou legitimitu mají talibanci? Čeho jsou představitelé? Jaká mají být "jednání" s těmi umírněnými? Co to má být za dohodu?"

Zkuste se zeptat Obamy a jeho lidi - ti s nimi chteji jednat.

..
11. 03. 2009 | 08:48

Ivan Hochmann napsal(a):

Zbyňku,

nechtěj se dohadovat o věcech u kterých je možné rozdílně klasifikovat příčiny a navíc manipulovat s prioritami.

Všechny tyto blogy jsou toho klasickou ukázkou.Jenom bychom mlátili prázdnou slámu.
A to prosím jsou mimo diskuzi exoti jako Mara,Rossian a spol.

Apropó vždy když slyším někoho plačtivě hovořit o "civilních obětech v Gaze",skřípe mně protéza.Palestinci žádnou pravidelnou armádu nemají.Nepodléhají žádným vojenským,ani státoprávním regulím.Palestinské tetky s bombami místo ňader a tlupa faganů se samopaly,či praky,mě k lítosti nepřiváději.

To jsou právě TI Humanisté o kterých provokačně píše profesor.

A ještě k oněm minulým záležitostem.

Moc dobře si vzpomínám na arogantní reakce a činy zparchantělých komunistů SRBSKA.
Ti Byly pravou příčinou celého Bálkánského konfliktu.Jednak neuměli a vlastně hlavně nechtěli solidní řešení společenských záležitostí země.Vůbec neřešili narůstající problémy animózních etnik ,a když došlo k násilnostem řešili to klasicky.Co se tam dělo - víme všichni moc dobře.Kdybych měl srovnat Bělehrad se zemí abych tomu zabránil - učinil bych tak.
A nedělej si iluze,že jsi chytřejší než všichni ti vůdcové a oprávnění,informovaní a odpovědní lidé světa,kteří tak učinili.

Irák to samé.Tam se naplno projevily diplomatické omyly do fatálních následků.A navíc selhala Bushova administrativa jak v naplánování řešení konfliktu tak v průběhu a ukončení.Ještě dlouho se potáhnou "následky".

Afghanistan je něco jiného.Tady se přikláním k setvalé přítomnosti americké i evropské ozbrojené síly.
Tady je klíčová oblast udržení rovnováhy na kontinentu i planetě.Všude kolem jsou třaskavé režimy ohrožující i naši bezpečnost.Nárazníková zóna mezi politickým a náboženským gangsterismem a dá se říci civilisovanější částí světa. Jestli to někdo nechápe, nebo bagatelizuje,ať jde za roh a dá si facku na probuzení.

A zase....nechtěj být chytřejší než Obama.Kecat můžeme ,ale to je tak vše ,co jest nám příslušno a dovoleno.

Dohadovat se s někým kdo je zatížen jinými,názory na svět a život(ať k nim přišel kdekoliv)
mě není zapotřebí.

Toť vše.A nezapomeň ze budou na Bilendě za pár dnů kvést sakury .

Ahoj Ivan.
11. 03. 2009 | 09:34

osmijanko napsal(a):

Pane Stejskale, mazat by sa nemalo-to teda nie. Ja by som rad videl co sa zmazalo.Moze sa to po kliknuti tym, ktori o to stoja zobrazit.Lepsie povedane malo by! Neverim vasemu usudku a posudku..chcem to vidiet a malo by to byt pravo si to precitat !
11. 03. 2009 | 10:57

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane wbgarden,

Hrozně rád čtu Vaše koniny,
a závidím Vám střevo,
nevíte o tůni na splíny?
Ponořil bych do ní svoje dřevo.

Ivan.
11. 03. 2009 | 11:46

Ben napsal(a):

Pane Hochmanne,
na blozích je napsáno někdy tolik konin, že vedle toho je konina wbgardena jen slabý odvar :-)

Vbgardene, nekrizuju, ale mám polední pauzu.
11. 03. 2009 | 11:58

Ben napsal(a):

Omlouvám se za VB, wbgardene
11. 03. 2009 | 12:00

Ivan Hochmann napsal(a):

Beníčku,

Wbgarden je opravdu skvělý textař.Na těchto blozích nemá konkurenci.

Jak známo rýmy jsou kořením,
a není žádný švindl,
co veršem vyjádřím,
nepochopí ksindl.

Ivan.
11. 03. 2009 | 12:14

Ben napsal(a):

Ale jo, pane Ivane, už jsem si našel jeho veršíky i mimo blogy a po každém čteníčku si říkám, dobrý, že beníčku? :-)
11. 03. 2009 | 12:41

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"Pane Hořejší, vy jste mě ale vystrašil, já o Vás měl takový strach, to mně nedělejte.
Ve zprávách bylo, že policie zajistila dva odvážné muže, kteří se pokoušeli vyvěsit na plzeňskou synagogu transparent: STOP SIONISMU.
Vy jste se neozval, tak jsem si říkal:
Panenko skočická, že lízli langrovci našeho pana Hořejšího. Že on se odvážil do takové výšky."

Asi si zase myslite, ze jste vtipny, ze?
Je to ale jen dalsi vase hloupa podlost.

..
11. 03. 2009 | 14:32

Ivan Hochmann napsal(a):

Já strach neměl! Ivan.
11. 03. 2009 | 14:54

Pepa Řepa napsal(a):

Nevím proč.
Nebyl jste to vy, pane Hořejší, který tady brojil proti sionistické politice státu Izrael?

Co Vám tedy vadí?
1.Umístění transparentu na synagogu?
2.To, že transparent umístila DS?
3.Kdyby se jednalo o petiční akci v Hybernské, tak byste podpis připojil?
4.Sionismus Vám nevadí a já Vám tuto myšlenku podsouvám?
5. Izrael za sionistický stát nepovažujete?
11. 03. 2009 | 15:08

buldatra napsal(a):

to autor:

Napsal jste:
Nastesti se zda, ze Obama je rozumnejsi a hodla jednat i s umirnenymi talibanci...

A jsme zase u toho "pacifismu"...

Myslím si, že ještě nemusíme být nutně u „pacifismu“. To snad až někdy později, až pro to nastane vhodný čas. Spíše jsme u umírněnosti. A u inteligence. Což není nepovzbudivé.

Neboť, když se spojí inteligence s umírněností, je to dobrý předpoklad úspěchu v nalezení vhodných cest k řešení různých problémů. Uvidíme, jak inteligentní a umírněný je pan prezident. Podle skutků poznáme to.

To jeho předchůdce Junior, moc umírněný nebyl. Vlítl do všeho s upřímným výrazem a rovnýma nohama. Připadal mi jako člověk, který chce pozřít tatranku napříč. A když se mu zasekla někde cestou do žaludku, nevzal si z toho ponaučení. A spolkl další. Kdyby je konzumoval po kouskách, lépe by udělal. A taková tatranka je navíc z tolika těžko stravitelných ingrediencí…

Umírněnost v řadách talibanu je možná. Bezesporu. Pochybuji však, že je to díky inteligenci. Spíš bych za tím viděl cosi jako z nouze ctnost. Doba je v tuto chvíli pro taliban nepříznivá, přesila je značná. Proto se začíná hovořit o umírněných taliáncích a možnosti vyjednávání.
A zde bychom opět neměli být u pacifismu, ale u ostražitosti.

Stejně mi ale není jasné, proč nechcete v NATO i Izrael. Třeba by to přiblížilo dobu míru, ledaskoho by to zpacifikovalo.
11. 03. 2009 | 15:11

bigjirka napsal(a):

umírněný talibanec... až jsem se lek'. to je něco jako těhotná panna?

teda pane profesore...
vidíte, Pepo, já to pořád říkám, že otevřený antisemita pan profesor není...
11. 03. 2009 | 15:51

buldatra napsal(a):

pane Bigjirko,

v dnešní době rozvinutých technologií není těhotná panna nic, čemu bychom se měli zas až tak divit.
To umírněný talibánec je jiné kafe, cosi jako melta. I když na druhé straně je třeba říct, že vše se vyvíjí. Asi záleží na životních podmínkách, které možná momentálně nejsou pro talibanismus ideální.
Než vyhynout, je lepší se přizpůsobit. A pak se uvidí.
11. 03. 2009 | 16:27

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:
Nebyl jste to vy, pane Hořejší, který tady brojil proti sionistické politice státu Izrael?

NEBROJIL JSEM PROTI "SIONISTICKE", ALE SPATNE A KONTRAPRODUKTIVNI POLITICE IZRAELE.

Co Vám tedy vadí?
1.Umístění transparentu na synagogu?

SAMOZREJME - NA SYNAGOGU NEMA KDO CO UMISTOVAT.

2.To, že transparent umístila DS?

TO SAMOZREJME TAKE.

3.Kdyby se jednalo o petiční akci v Hybernské, tak byste podpis připojil?

NA TOM TRANSPARENTU MELO BYT NAPSANO "STOP SIONISMU". NIC TAKOVEHO BYCH NEPODPORIL, KDYBY TO ORGANIZOVAL KDOKOLI.
KDYBY SE JEDNALO O PETICI PROTESTUJICI PROTI NASILI V GAZE NEBO PROTI VYSTAVBE NOVYCH OSAD NA OKUPOVANYCH UZEMICH, TAK BYCH SE PRIPOJIL.
NEPRIPOJIL BYCH SE SAMOZREJME K JAKEKOLI AKCI PORADANE JAKYMIKOLI EXTREMISTY (DS, KOMUNISTI).

4.Sionismus Vám nevadí a já Vám tuto myšlenku podsouvám?

SIONISMUS JAKO TAKOVY MI NEVADI - MNOHOKRAT JSEM REKL, ZE USPECHY STATU IZRAEL OBDIVUJI.
VADI MI ALE JEHO KONTRAPRODUKTIVNI POLITIKA NASILI VUCI PALESTINCUM (NEPOVAZUJI ZA DOSTATECNOU OMLUVU TO, ZE PALESTINCI JDOU STEJNOU CESTOU).
PODSOUVATE MI SYSTEMATICKY SPOUSTU VECI - JAK UZ JSEM OPAKOVANE REKL STYLEM "KOJZAR MUJ VZOR".

5. Izrael za sionistický stát nepovažujete?

JISTEZE POVAZUJI. TO, CO MI NA IZRAELSKE POLITICE VADI JSEM VELMI ZRETELNE REKL V PREDCHOZICH CLANCICH; JE MI LITO, ZE NEKTERIM, JAKO VY, NEJSOU OCHOTNI ROZUMET.

..
11. 03. 2009 | 16:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Dnes je už politika menšího zla alibismus neschopnosti provádět politiku racionální a konstruktívní. Dnes NATO je k ničemu.
"Nebojovat Israel nemůže." Tak vznikl, upevňoval a rozšiřoval se. Asi jinak neumí existovat.
11. 03. 2009 | 17:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
Zastávám zásadně jiné názory. "A nedělej si iluze,že jsi chytřejší než všichni ti vůdcové a oprávnění,informovaní a odpovědní lidé světa,kteří tak učinili." Iluzí o o odpovědnosti informovaných oprávněných lidí světa trpíš Ty, což je základ Tvého fanatizmu principiálně se neodlišujícího od fanatizmu islamistů. Koneckonců slabost svých argumentů mnohdy potvrzuješ i "silnou" formou.
Na Bílendu bohužel se dostanu až po odkvětu.
11. 03. 2009 | 17:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Poznámka: Termín "býti zatížen jinými názory" je pregnantní půvabnou ukázkou maximální vyhraněnosti osobnosti. :)
11. 03. 2009 | 18:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
"SIONISMUS JAKO TAKOVY MI NEVADI...VADI MI ALE JEHO KONTRAPRODUKTIVNI POLITIKA NASILI "
Co je "sionismus jako takový"? Není právě ta kontraproduktívní politika násilí výstupem sionismu?
11. 03. 2009 | 18:34

Ivan Hochmann napsal(a):

Zbyňku,

snad se někdy dostaneme k debatě o podílu intelektu,vzdělání a míře odpovědnosti na duševním zdraví člověka.Na jeho názorovou vyhraněnost jak píšeš.Pokud si ovšem právě tento aspekt nepleteš s fanatismem.

Většina fanatických reakcí předpokládá duševní a mentální závislost na jistých vzorech a značnou dávku primitivismu.

Moje argumentace Ti možná nemusí vyhovovat .Přiznávám.Slabou ji hodnotíš,protože ji apriori odmítáš.
Máš alespoň důvod k setrváni ve svých bludech ?....no dobře tak odlišných názorech.

Měj se.Ivan.
11. 03. 2009 | 20:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivane,
mám jediný důvod: vlastní rozum. Má to výhodu, nemusím spoléhat na chytrost "informovaných oprávněných lidí světa". Na základě vlastního rozumu odmítám některé Tvoje argumenty, nikoliv apriori. Proto také nemusím každý jiný názor oponenta znevažovat různými epitety (bludný ap.), protože vím, že i jiný názor může mít racionální obsah. V rozborech různých názorů a vnášení vlastních vidím smysl blogů. Říká se tomu diskuse.
Promiň, musel jsem podrobněji, protože mi připadá, že diskuse jako jedna z metod tříbení názorů Ti moc blízká není. Připadá mi, že z nás dvou spíš já jsem poznal, že není žádnou tragédií, když svět se netočí podle mých představ. Aspoň je stále co poznávat.
11. 03. 2009 | 20:48

vaclavhorejsi napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

"Není právě ta kontraproduktívní politika násilí výstupem sionismu?"

To sice je, ale myslim, ze by nemusela (a nemela) byt, prave proto, ze je pro dlouhodobe zajmy Izraele (podle (nejen) meho nazoru) spatna.

Uprimne receno si myslim, ze s historickym odstupem se sionisticka idea jevi jako nespravna; zrejme by byvalo bylo lepsi, kdyby na celem uzemi tehdejsi Palestiny vznikl smiseny zidovsko-arabsky demokraticky stat (ale po bitve je kazdy generalem, ted uz to nejde...).
Ted (resp. uz nejmene 40 let) jde o to, aby se to tam konecne urovnalo, vznikl "dobry" palestinsky stat (evidentne je ale to tezky, skoro nemozny ukol...).

Jen mimochodem, sionisticke hnuti bylo znacne levicove (proto mel vznik Izraele zpocatku velkou podporu SSSR a v kriticke chvili ho zachranilo letectvo vycvicene v komunisticke CSR). Mnozi ortodoxni zide se sionistickou ideou ostre nesouhlasili (a dosud nesouhlasi). Pepa Repa by je asi oznacil za antisemity...

..
11. 03. 2009 | 21:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Smiseny zidovsko-arabsky demokraticky stat je pěkná idea, v dnešních blízkovýchodních poměrech zatím neuskutečnitelná. Reálně by dnes stačilo, kdyby se aspoň přestali vraždit.
Upřímně řečeno těžko si dovedu představit nějaký židovský stát na jiném základě, než sionismu.
11. 03. 2009 | 21:33

Ivan Hochmann napsal(a):

No právě....

To jsi natrefil jádro pudla.Diskuse jako forma tříbení názorů.To bych bral.To bychom museli sedět v pět u čaje,nebo v sedm u bourbonu.Musel bych ti vidět do ksichtu jestli se nepitvoříš,nebo ušklíbuješ.A kdo ví,třebas by nám nakonec zbylo pouhopouhých pár diskusních témat kde bychom mohli najít alespoň tochu shodný (při přimhouření obou očí)názor.

Uznáš,že výsledná fáze každé diskuse by měla být jakás dohoda(pozor nikoliv shoda).

A teď mě laskavě pověz jakou shodu já mohu alespoň předpokládat na těchto stránkách,kde se kromě Tebe a pár lidí s přibližně SHODNÝMI názory (nejen na diskuzi)producíruje panoptikum levého ksindlu,komunistů,zakuklených fašistů,tetek v burkách,humanistů pacifistů,všelijakých idealistů,
a bůhví čeho ještě?
Fuj to byla věta.

Neříkej mě ,že v tom případě tady nemám co dělat.To vím.Však marně nežehrám po pánském england clubu.Bohužel mě Internet takovou zábavu nedopřeje a já se narodil na jiném místě a v jiném čase.

Ale zaplať pánbůh za takové panáčky jako jsi Ty.
Pochop,celý den s jednou ženskou a psem.Už tolik let.To by také mohlo jednoho jebnout,ne?
Až budeš mít chuť tak napiš zajdem k Malchrovi na pivo.

Ivan.
11. 03. 2009 | 21:45

Pepa Řepa napsal(a):

Smiseny zidovsko-arabsky demokraticky stat je pěkná idea, v dnešních blízkovýchodních poměrech zatím neuskutečnitelná.
-------------------------
A jsme tam, kde jsme začali.

V historii nikdy nebyl ani jeden arabský demokratický stát, ani se takový stát v nejbližší době nerýsuje. Natož smíšený židovsko- arabský stát , vzniklý na demokratickém základu.
A jsme zpátky u toho neskutečně naivního pohledu.

Stejně tak je naprosto nesmyslné odvolávat se na chasidim nebo charidim, pro které jsou nejen současný stát, ale i jakékoliv modifikace tohoto světského státu nepřijatelné, jelikož je to ( z jejich pohledu) dílo lidské.
Nové království (opět z jejich pohledu) vytvoří až příchod Mesiáše, za kterého Židé Ježíše Krista nikdy nepřijali.

Je to tak těžké pochopit?
11. 03. 2009 | 21:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivane, už jenom krátce: to "panoptikum levého ksindlu,komunistů,zakuklených fašistů,tetek v burkách,humanistů pacifistů,všelijakých idealistů" je taky součást tohoto světa. Samozřejmě s nimi nemusím souhlasit, ale musím brát v úvahu jejich objektívní existenci. Nelze odstraňovat lidi s názory pro mne nepřijatelnými.
Navíc si myslím, že nevidět ksichty může být výhodou, mohu se nerušeně více věnovat obsahu jejich argumentů. Tedy pokud mne opravdu zajímá.
Jednou na letním táboře jako cca desetiletí kluci jsme na pochodu s oddílem dost trpěli žízní. Ta jako jediný ses napil dost špinavé vody z vedle tekoucího potůčku. Je zajímavé, jaké vzpomínky se udrží v hlavě po celý život. Proč asi?
11. 03. 2009 | 23:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa Řepa:
Také si myslím, že ta demokratická idea židoarabského státu je naivní. Objektívně je třeba dodat, že všeobecně demokratický není ani Israel.
Na druhé straně je zřejmé, že třebaže se navzájem vraždí už tisíciletí, nemůže to tak do budoucna pokračovat. Takže buď se dohodnou na základě společného jmenovatele, anebo ztratí budoucnost.
11. 03. 2009 | 23:14

Pepa Řepa napsal(a):

12. 03. 2009 | 06:03

Pepa Řepa napsal(a):

12. 03. 2009 | 06:49

pgjed napsal(a):

Dobré dny pane Hořejší.

Vůbec jsem se nezapojil do debaty ani k blogu o vašich očekáváních od prezidentství pana Obamy, natož k tomuto blogu. Již jsme si vysvětlili, že vaše vnímání a závěry jsou v některých věcech posunuty vůči mému. Je to vaše plné právo a je zbytečné, abychom se tu vzájemně častovali zacyklenými filipikami. Tento týden se ale objevil fakt, který nelze jen tak pominout a rád bych znal váš postoj v této věci.

Prezident Obama ruší Bushův zákaz státních dotací na výzkum kmenových buněk získaných z embryí. Nic víc k tomu nedodávám, abych vás zbytečně neovlivňoval ve vašem vyjádření.

Přeji vše dobré. P.G.
12. 03. 2009 | 07:33

bigjirka napsal(a):

Zbyňku, Israel demokratický nepochybně JE a nikde jinde než od Vás jsem nečetl zpochybnění. Určitě má nějaké závady v aplikaci občanských svobod, což je dáno diskutovanou situací. Určitě tam ale v širém okolí je jediným státem, akceptovatelným plně podle západních měřítek. Za ním asi následuje Egypt, ale to je tak trochu demokracie na baterky.

Co se týče společného státu, tak idea je to asi naivní, mající málo šancí. Přesto si myslím, že je to jediná idea, která by mohla fungovat - hospodářsky i politicky. Pokud by to víceméně řídili Židé. Arabské hospodářství... to ne, ne. Nevím, jestli jste někdy navštívil tamní končiny, Israel i arabské země... Nebe a dudy..
12. 03. 2009 | 09:04

Ivan Hochmann napsal(a):

Dobře,tak krátce a polopatě.

Všichni výše jmenovaní +semo tamo někdo další jako cikáni,muslimové,a další nepřizpůsobivé elementy(nepřizpůsobivé komu,čemu? MNĚ !)
:jsou pro mě škodná!!!!

Nejenže s nimi nehodlám diskutovat a tolerovat jejich zparchantělé zvyklosti.Nehodlám ani sdílet s nimi svoje životní prostředí.Pokud se mě nepodaří odstranit z okruhu mé působnosti JE - půjdu JÁ.

Vidíš tu míru tolerance?Někdo by řekl,že škodná se střílí.
Někdo zase přesvědčuje ostatní o nutnosti bezbřehé tolerance,ale pouze ústy a pokud by měl s těmito lidmi sdílet obydlí,diskusní platformu,jakékoliv společné postoje - rychle by upaloval.

Např. předevčírem večer promlouval v televisi s drzým čelem a odporným jazykem komunista Exner.Jednak se mě navaluje sotva spatřím jeho obličej,natož uslyším ty jeho šílenosti,a potom..."s komunisty se nemluví".A ty mě povídáš něco o diskuzi?!

To jen krátce.Abys i ty pochopil MOJE stanoviska.O příčinách mých názorů si můžeš myslet co chceš,ale raději nepovídej svoje resumé nahlas.Poněvadž ti to myslí jinak než mě ,tak i výsledky uvažování budou odlišné.

A neříkej,že jsem zapšklý,nenávistný,nemocný stařec.To by i já mohl dělat závěry o nepoučitelnosti,hlouposti až hňupství a měli bychom okamžitě po diskuzi.

Není pak lépe diskutovat s lidmi,kteří mají alespoň mírně shodné názory?

Nehledě na zásadní otázku celé naší diskuze.Kdo komu škodí?
A berme ji osobně.

*Škodil jsem já komunistům celý život,nebo oni škodili mě?
*Jsou cikáni ozdobou naší společnosti,nebo jim gádžové vědomě ubližují?
*Máme my křesťané,agresiní postoje k cizím náboženstvím,nebo muslimové mají ideovou platformu o vítězství islámu na celém světě.A navíc jejich naprosto nepřijatelné zvyklosti nelze jakkoliv oddiskutovat.Takže nakonec nezbude zase než násilí.
*Atd.,atd. - je dobré napřed problematiku zhodnotit pomocí všech dostupných kriteríí a až potom dělat svoje vnitřní závěry.
To není černobílé vidění, pouze akceptace reality.

A až potom kecat na blogu.
Tak to by stačilo.
Myslím,že spolu už k Malchrům nepůjdem,což?

Ivan.
12. 03. 2009 | 09:28

Ivan Hochmann napsal(a):

A další debatu můžeme vést o relativním hodnocení škodlivosti činů a záměrů.Všeobecně.

Existuje objektivní pohled podpořený různými faktory,jako společenská prospěšnost,ekologická nutnost,národní tradice,morální kriterium atd,atd,.

Tyto aspekty totiž ne každý bývá ochoten akceptovat.Z různých osobních důvodů jako např:sobeckost,osobní ambicioznost,a pod,nebo i neschopnost složitější úvahy a nebo dokonce názorová debilita vyplývající povětšině z nekontrolovatelného výkonu moci.

Takže ahoj Ivan.
12. 03. 2009 | 09:42

JAHA napsal(a):

Ad: Ivan Hochman "Benickovi"

Pokial su teda korenim, treba ich aj ako korenie pouzivat. Alebo je niekto, komu chuti viac korenia, nez jedla?
12. 03. 2009 | 12:59

Daňový poplatník napsal(a):

Pane Hořejší, zatím Váš nejhvězdnější článek, zejména souhlasím s odsouzením apartheidu v JAR, který byl vystřídán spravedlivým multikulti režimem,hnedle bych se tam vodstěhoval, akorát mě mrzí, že Nelson Mandela dostal akurát jednu nobelovku míru.
A doporučuji Vám seknout s materialistickou vědou, a věnovat se humanistické politice, za úvahu by stálo začít s dětskou křížovou výpravou, naši bratranci by si rádi zašu..li s nějakou křesťanskou pannou, co ten chudák katarský princ....
12. 03. 2009 | 13:56

vaclavhorejsi napsal(a):

Daňový poplatník:

Vidim, ze soutezite ve vtipnosti s Pepou Repou :-(

..
12. 03. 2009 | 14:21

dadf napsal(a):

Hořejšího výběrová slepota mě vždycky pobaví. Tento jednou umře s vědomím, jak měl dobro lidstva na mysli.
12. 03. 2009 | 15:37

bigjirka napsal(a):

Pan profesor nemá rád Israel a Pr.De.L.
12. 03. 2009 | 16:32

Mara napsal(a):

Hochmann napsal:

"Nejenže s nimi nehodlám diskutovat a tolerovat jejich zparchantělé zvyklosti.Nehodlám ani sdílet s nimi svoje životní prostředí.Pokud se mě nepodaří odstranit z okruhu mé působnosti JE - půjdu JÁ."

To je inteligentni zaver, kolem nehoz se toci "mirovy proces" desitky let. Ale zatim ten, ktery by mel odejit neodchazi (z okupovanych uzemi).

Vaclav Horejsi, Zbynek Matyas

Obama to nebude mit zdaleka jednoduche. Nevim, zda Vam neco rika jmeno Charles Freeman, (byvaly velvyslanec v Saudske Arabii, top CIA kalibr nove jmenovan jako predseda US National Intelligence Agencies se vzdal funkce, do ktere byl jmenovan. Je to zprava stara 2 dny. Duvodem je kampan pro Izraelske lobby. Je totiz otevrenym kritikem okupacni politiky Izraele - nektere vyrazy se zkratka v jistych kruzich neslusi pouzivat.

Prohlasil, ze za soucasne situace nevidi moznost, jak by mohl odvadet svou praci zodpovedne a ze se obava, ze v soucasnem klimatu, kdy izraelska natlakova skupina poziva takove autority USA tak jako tak nebudou schopny provadet VLASTNI politiku na Strednim Vychode. Dost silna kava z ust veterana.
12. 03. 2009 | 16:52

Mara napsal(a):

bigjirka

"Pan profesor nemá rád Israel..." ???????????

K diskusi o demokracii v Izraeli: co se tyce Izraele a jeho politiky apartheidu mohu doporucit ctive tituly prednich zidovskych autoru (nebojte, tentokrat ne Avnery).

Je zajimave poslouchat nazory palestinskych lekaru, kteri jezdi(li) z Gazy za praci do Izraele, palestinskych studentu, kteri jako mladi lide na celem svete chteji jen studovat a normalne zit.
Live and let live. Extremismus je vedome pestovany postojem zapadu.Demonizace je hloupa a nebezpecna.
12. 03. 2009 | 17:13

Mara napsal(a):

Hochmann

Vas ty tetky v burkach desne rozcilujou. Chcete poslat fotku z Omanu (v bikinach?). Treba bych u Vas ziskala vetsi respekt.
12. 03. 2009 | 17:22

bigjirka napsal(a):

Maro, pan profesor opravdu nemá rád Israel. To je přece zřejmé. Israel je zcela nepochybně demokratický, to je taky zřejmé. Stejně zřejmé je, že určité problémy má se svobodou a občanskými právy. Jsem si jist, že kdyby Palestinci začali seriosně vyjednávat, dosáhli by mnohonásobně víc, než svou vendettou, která stejně nikam nevede. Čím více násilí, tím jsou Israelci méně ochotní jednat. Podmínky typu "vykliďte... a pak budem jednat" jsou evidentně kontraproduktivní. Ale to se točíme furt dokola.
12. 03. 2009 | 17:29

Mara napsal(a):

bigjirka

Stejne kontraproduktivni je prece neustale rozsirovani osad a zabirani novych a novych uzemi, stavba magistral pres West Bank, na nez maji pristup pouze Zide - nechapete, ze toto prece nemuze vest k mirovym postojum okupovaneho obyvatelstva?

Na rok 2009 je schvaleno budovani dalsich 75000 domu, zcela ilegalne (pokud nas zajima mezinarodni pravo a rezoluce). Ke stavbe techto sidlist se pouziva prirodnich zdroju, ktere patri Palestincum, doslova se jim bere puda pod nohama. Kolem nove postavenych sidlist se buduje zed (z bezpecnostnich duvodu), zabira se tim dalsi puda, ktera patri Palestinskym farmarum a v podstate je odrezava od vodnich zdroju. Prijde Vam zkratka oznameni, ze Vas dum bude srovnan se zemi nebo ze Vase zahrada Vam uz nepatri, protoze tam povede nova silnice. Vy byste smeknul, srazil podpatky a mirumilovne odesel - kam?

Zdaji se Vam tyto argumenty zcestne?

Mate pravdu, tocime se dokola, proto jsem se uz dlouho nevyjadrovala, musela bych se stale jen opakovat. Omlouvam se.
Jde o uzemi. Toto je konflikt uzemni. Nekomplikujme to.
12. 03. 2009 | 17:45

Mara napsal(a):

Neodpustim si to. Vcera na kongresovem slyseni vrchni zastupci CIA oznamili, ze technologie vyvijena Iranem neni zamerena k vyrobe zbrani atd. Izrael tvrdi pravy opak. Jiz rok tlaci na USA, aby mohli na Iran zautocit. Informace pochazeji ze stejnych zdroju. Interpretace je rozdilna.

Nejsem naivni, dovedu si predstavit, ze Iran o atomovy arzenal bude usilovat, vzdyt je obklopen zememi, ktere ho maji, je to logicke, obzvlast soucasna politika Izraele si to v podstate vynucuje.

Ja jen doufam, ze se Izrael agrese zdrzi, stacilo by pak, aby Iran zapalil nekolik ropnych poli ve sve blizkosti a muzeme se jit vsichni klouzat. Toho jsou si jiste Americani vedomi, proto snad ta diplomaticka snaha ohledne Iranu, Syrie atd.

Britanie napriklad take nyni vyzyva Hizballah k jednani.
12. 03. 2009 | 18:00

Mara napsal(a):

OPRAVA k 12.03.2009 16:52:55
proizraelske lobby (nikoliv pro Izraelske)

PS
Nejsem expert na regionalni politiku, jsou to jen postrehy laika. Dnes uz ode mne bude pokoj. Uvolnuji prostor. Zatim nashle.
12. 03. 2009 | 18:09

bigjirka napsal(a):

Maro, nezačnou-li Palestinci vážně a poctivě jednat, bude to horší a horší. Iránu nevěřím ani půl slova.
12. 03. 2009 | 18:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa Řepa:
Vzhledem k okolnostem a reálnému způsobu vzniku Israele logicky bych očekával horší následky.
12. 03. 2009 | 18:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Israel všeobecně demokratický není. Teroristické metody, které uplatňovaly jak sionistické bojůvky v Palestině již před WWII tak později samotný stát vůči Palestincům byly popřením demokracie.
12. 03. 2009 | 18:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
Tvoje rigorózní otázky nebudu tady zodpovídat, jenom krátce konstatuji bezperspektívnost Tvých závěrů. Nejsou pro reálný život. Jsou opravdu k pivu u Malchra, ale s PET-půllitry. :)
P.S.: Jsi schopen odlišit toleranci od realismu? Všechny Tvoje expresívní výlevy tady svědčí o tom, že ne.
P.P.S.: Jak mohu Exnera poslat, kam patří, když s ním nepromluvím?
12. 03. 2009 | 18:59

bigjirka napsal(a):

Israel demokratický je. Demokracie je vláda založená na svobodných volbách a to jsem nikdy neslyšel zpochybněno. Israel má problémy s uplatňováním svobod, to ano. Nepochopil jsem úplně, proč jste Zbyňku takový antisemita.
12. 03. 2009 | 19:00

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

"pan profesor opravdu nemá rád Israel. To je přece zřejmé."

Tak jo - vy to prece musite vedet lip nez ja, ze ano...

..
12. 03. 2009 | 19:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Zjevně toho nechápete více, třeba fakt, že antisemita rozhodně nejsem. Znám však v hrubých rysech dějiny natolik, abych byl schopen si vytvořit vlastní postoj. Sionistické protipalestinské teroristické bojůvky jsou historickou skutečností zrovna tak, jako vyhánění statisíců palestinců, bourání jejich domů a zábor jejich půdy státem Israel. Pokud toto považujete za demokratické metody vládnutí, potom máte pravdu o demokratickém charakteru státu Israel. Mně však formální atributy (volby, politické strany) nestačí.
12. 03. 2009 | 19:09

bigjirka napsal(a):

to, o čem Zbyňku píšete, není o demokracii, ale o občanských právech a svobodách. To není úplně totéž, co demokracie. Ano, vznik Israele má rozhodně nějaké vady na kráse. I jeho další existence není bez poskvrnky. I tak je to jediný stát široko daleko, který odpovídá alespoň zhruba představám západní civilisace. Okolo je bordel, smrad, špína, neštovice.
12. 03. 2009 | 21:43

bigjirka napsal(a):

pane profesore, Vaše skvostná úvaha o tom, že Israel by měl pustit bez záruk všechna území kromě svého úzkého proužku... nevím, kam jinam by mne to mělo zavést...
12. 03. 2009 | 21:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Vady na kráse?! Vždyť ti Židé z celého světa všemi možnými způsoby - civilizovanými i necivilizovanými - vyháněli tisíce let usazené obyvatelstvo. Pro názornost si lze představit, že ve světě nějakým zázrakem přežili a dali se dohromady potomci Bójů a všemi možnými způsoby se domáhali znovuusídlení v Čechách a záleželo by jen na blahovůli mocných této planety, že by jim pomohli či aspoň nezakázali vyčištění českého prostoru.
I kdyby bylo pravdou Vaše mínění o Israeli jako výspě západní civilizace, nemůže jednostranné řešení na úkor Palestinců vést ke stabilnímu výsledku.
12. 03. 2009 | 21:58

Hugo napsal(a):

Mara:
Nejen. Poslední zpráva IAEA hovoří ve stejném tónu. http://www.iaea.org/Publica...

A k tomu usilování. Dost možná Irán zbraň chce, ale jeho současný směr není nejkratší cesta k bombě. To by kaskády vypadaly jinak. Btw. mají-li zájem o palivo, musí zvětšit kaskádu. 3.49% 235U málo. Jestli chtějí vyrobit vlastní palivo pro Bůšehr měli by dosáhnout 4.2-4.5% 235U.
Tzn. co nevidět se z našich slavných médií opět dovíme že Irán opět zvýšil počet kaskád ....
13. 03. 2009 | 01:43

Alena napsal(a):

Nemuže být lepší potvrzení demokratického charakteru státu, než citování různých názorů jeho obyvatel
Nemůže být lepší potvrzení totalitního charakteru islámu, než to, co tady prezentuje Mara.¨
Sňatkem s arabem převzala jeho názory,hájí středověký model náboženství, kde jsou práva žen porušována. To je pro mne mimořádně odporné.
13. 03. 2009 | 07:23

Pocestny napsal(a):

Zdravíčko vespolek!

Ivánku, moc hezké, scukni to to jednoho kusu a bude to hezkej kontrablog..-)

Ostatním, zejména "demomuslimokratické Maře:
http://www.telegraph.co.uk/...

Tak takhle nějak, přátelé letajících koberců
13. 03. 2009 | 08:29

Vaclav Horejsi napsal(a):

bigjirka:

"Vaše skvostná úvaha o tom, že Israel by měl pustit bez záruk všechna území kromě svého úzkého proužku..."

Ja jsem nekde rekl "bez zaruk"???

..
13. 03. 2009 | 09:25

baby napsal(a):

Pro mne V.Hořejší patří mezi ty stravitelnější diskutéry,nechybí mu slušnost podobně jako v opačném táboře V.Klausovi,i když ten se jevil i nekompromisní navíc.Popisuje,myslím, něco co známe z médii:střílení po někom kdo možná v pravém smyslu slova ani neexistuje.Já sám často nacházeje se v levicovém prostředí všude jsem nejvíce pochyboval o tom,že starodávné dělení z jakobínského parlamentu má i po stovkách let smysl.Ovšem nepochybuji,že hraje roli u voličů v období voleb.Ale my jsme zde asi u dvou prastarých bolestí lidstva-používání pojmů a nemonotonie vývoje myšlení.
Vzpomeňme jenom třeba léta 1920-40 ve světovém měřítku.Přímo explozívní rychlost rozvoje atomové vědy (to dnes nemá vůbec v ničem obdobu) a expanze sympatií po celém světě k pojmu,který reprezentoval smysl slova levice konkrétněji:socialismus.
Ještě v r.1988 99,9% občanů ČR nepochybovalo o jeho trvalé existenciamnozí i smyslu.Během půl roku byl pryč. Podobně následně byl devalvován i pojem levicového politika Gottwalda.S čímže tedy dnes ztotožnit "levicové" (pravé levicové),když doslova dvě historicky nejvlastnější identity nejsou?
Sociální stát ČSSD mnohým jistě připadá jako diabetická dieta s náhradou cukru za sacharin. Nechci být soudcem -nadto jedovatým,ale je to o to kurióznější,že dva pilíře "novodoby" nejsou.Sám jsem byl nesčetněkrát svědkem jak nízko lidé zhruba od r.1993 hodnotili všude jakýkoliv projev V.Havla a nikdo nepochybuje,že po nesmírném ekonomickém utrpení lidí z dvaceti let tržní ekonomiky V.Klause,už těch kdo si ho cení je opravdu velmi málo.A přesto asi lidi dále odstrašují některé vzpomínky z dob před tímto nesporně absolutním krachem pozdějším.To je ta prastará otázka -kdy a proč změny,kdy staré křivdy jsou více než nové,zda opravdu levice zvládla své role v době kdy žila ve svém ráji.Já sám patřím k lidem,kteří o tom (ne ekonomika)mají pochybnosti.Kdy tedy bude připravena už finální levice "jaksepatří"?
13. 03. 2009 | 11:10

Ivan Hochmann napsal(a):

parde ,dík za bourbon(hned si cvaknu).

Pro Maru škoda písmenka.

Ale pan "baby" mě zaujal zajímavým textem vhodným diskuse .S levičáky,kteří se nepasují do panoptika ksindlu si rád popovídám,pokud o to bude stát.Jenže už ne tady na tomto blogu.¨

Jak tady zasmradí Mara mizím. Ta není pro moje nervy.
Ivan.
13. 03. 2009 | 11:46

buldatra napsal(a):

K odkazu pana Pocestného:
Možná, že Abdullah Ghulam Rasoul vulgo mulla Abdullah Zakir , t.č.pobývající v kruhu rodinném, relaxující po šestiletém (původně neopodstatněném, ale ve finále opodstatněném, jak se po propuštění ukázalo) hostování v Guantanamu, je nyní zakonzervován pro další použití, nebo se naopak stane humanistou. Kdo ví?
Angličané jen přišli na to, že si pěstují svatou pátou kolonu se vším všudy, která je multikulturně obohacuje ze všech sil. Nic nového pod sluncem.

Snad je nyní řada na pacifistech, idealistech, humanistech a intelektuálech, by vysvětlili ostatním, že se vlastně nic neděje, že vše je v pořádku, je to OK. Všechny nás to může jen a jen obohatit o něco nového. Zazní-li to z jejich úst, je to přijatelné, není to kontroverzní, lidi to uklidní. Jen aby jim proboha pak nikdo nezačal spílat do pacifistů a tak.

Ale paní Mara nám to vysvětlí lépe, n´est- ce pas?
13. 03. 2009 | 12:38

buldatra napsal(a):

Něco humanistů a intelektuálů, které máme všichni z celého srdce rádi:

http://www.cssdprotivam.cz/
13. 03. 2009 | 13:31

buldatra napsal(a):

A párek dalších, kteří na to nejsou o mnoho lépe:

http://www.ods.eu/
13. 03. 2009 | 13:35

Mara napsal(a):

Alena

Uz jsem se obavala, ze to tu zavani vecnou diskusi, ale vcas jste uvedla vec na pravou miru.

Mam mozna sirsi spektrum zdroju informaci (vcetne zivotnich zkusenosti) za coz jsem rada. Nazory neprebiram, ale tvorim si je na teto bazi, toto privilegium si chranim.(mimochodem ne kazdy arab je muslim a nekazdy muslim je arab)

Od zacatku tvrdim, ze v Palestine jde o teritorialni konflikt. A tezko byste hledala vetsiho oponenta totalitnich rezimu vcetne islamskych nezli mne. Sdilim s Vami odpor nad porusovanim lidskych prav at se to deje v Saudske Arabii, Cine, USA nebo v Gaze. Stejne tak je mi odporna jakakoliv forma terorismu a fanatismu.

Pane Horejsi,
mate to jeste dobre, ja uz si koleduji o titul kryptomuslimka/islamistka, coz je asi v soucasnem spolecenskem klimatu ta nejodpornejsi nadavka.

Buldatra a spol.
Krome Telegraphu si nezapomente precist Daily Sport.
13. 03. 2009 | 15:07

Pocestny napsal(a):

Mara
Nestačí - li drobný štulec, je třeba výchovný záhlavec.

Tak tedy "mainstream heavyweight"
http://entertainment.timeso...

A letí druhá:
http://www.timesonline.co.u...

...
bum!
http://www.timesonline.co.u...

bum!
http://www.timesonline.co.u...

http://www.timesonline.co.u...

http://timescolumns.typepad...

úplný Dresden...
13. 03. 2009 | 15:39

vaclavhorejsi napsal(a):

Mara:

"ja uz si koleduji o titul kryptomuslimka/islamistka, coz je asi v soucasnem spolecenskem klimatu ta nejodpornejsi nadavka."

Me uz nekteri zdejsi zasadovi obhajci euro-americke krestansko-judaisticko-atheisticke civilizace do teto kategorie zaradili take. A take jsem kryptokomunista (pro nektere dokonce bez toho "krypto")...
*************************

bigjirka:

"Okolo je bordel, smrad, špína, neštovice."

Takto byste tedy charakterizoval Libanon, Jordansko, Syrii, Iran, Kuvajt (9), Emiraty (14), Katar (1), Saudskou Arabii (37), Bahrain (24)...?? Zajimave...
V zavorce jsem u nekterych napsal, kolikate jsou ve svetovem zebricku GDP per capita (CR 35, Izrael 31).

..
13. 03. 2009 | 15:58

Ota Veverka napsal(a):

Vážený pane. Pokud budou existovat lidé jako vy, tedy ti, co místo sjednocování rozdělují a škatulkují, pak budou existovat i ti druzí. Tedy ti, kteří z druhé strany utočí. Znáte to: Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. Jenže vy jste, stejně jako vaší oponenti, nepoučitelný. Konstatuji, že pokud tady někdo použil slovo "exkrementy", v souvislosti s vaším blogem, byl to jen slabý výraz. Doufám, že vás zase dlouhou dobu nebudu číst, ztráta času. Doporučení na závěr: pokud chcete vypadat jako trochu inteligentní bytost, přestaňte si plést krávy s telaty. Jinak budete stále vypadat jako úplný vůl.
13. 03. 2009 | 16:38

baby napsal(a):

to Ivo Hochmann: netušil jsem,že Vás něčím zaujmu-máte rozpracovanější politiku do detailů v hlavě než já osobně.
Xindl byl,je a bude a že je v našem životě fůra zhovadilostí s Vámi také souhlasím.Možná,že díky tomu,že mnoho lidí to přechází,smiřuje se s tím až příliš rychle a s jakousi samozřejmostí.Přece se nebudou zdržovat.
Jinak já generelně v pohledu na ty pravé a levé ještě krom Vašeho morálního absolutoria a vkusu bych rád používal i pojem charakter u lidí.Ve společnosti bych si přál ne sice přímo rovnostářství,ale jakousi tomu dosti i ekvivalentní spokojenost všech po sociální stránce.Ale domnívám se,že že ji může zajistit ne hlavně spravedlnost (resp.nejenom přesněji řečeno),která hledá pouze sama v sobě,ale celkový lepší výkon ekonomiky.A k tomu je třeba lidi v čele co nejschopnější,jsem ochoten jim za schopnosti odpustit v něčem i tu orientaci,ať je na tu či onu stranu .Ale u debilů, o kterých píšete si myslím asi nehraje orientace tu hlavní roli,resp.ztrácí ze své ceny.
13. 03. 2009 | 18:18

vaclavhorejsi napsal(a):

Ota Veverka:

Diky za neobycejne kultivovany prispevek do diskuse...

..
13. 03. 2009 | 19:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Neštovice jsou už eradikovány, virus existuje na světě pouze ve dvou laboratořích.
13. 03. 2009 | 21:49

baby napsal(a):

A ještě douška z historie,blížící se k tématu "pravolevé": Nazval by jste levicovým,resp. třídním postoj starověkého národa Sarmatů ke svému národnímu osudu? Totiž v 5.st.n.l. se po dohodě na základě vnímání dvou pólů ve své společnosti -chudoby a bohatství rozdělili na dva menší národy,které pak už dál existovaly odděleně: a sice na bohaté náčelníky 1. kmen a chudé kmenové příslušníky -2. kmen.????
14. 03. 2009 | 09:38

Mara napsal(a):

Pocestny

diky, ze jste mi venoval tolik pozornosti a casu, jiste mate pocit dobre odvedene prace - ci objeveni Ameriky?
Hochmann ma pocit, ze je pro mne skoda pismenka a Vy tolika plytvate!

Dekuji za pouceni - zajimave, ze se tolik "ruznorodych" platforem topi ve vlastnim potu, aby nekoho vychovavaly. Nejlepe je zavest rec na protokoly, abychom se nahodou nemuseli bavit o faktech "on the ground".

Skoda, ze uvedli jen Chomskeho, nejak se bali Finkelsteina? Vy si ho jiste vyhledate na YouTube - jsem rada ze tak ovladate anglictinu, bude se Vam to dobre poslouchat, jelikoz Vas tato temata hluboce oslovuji, za coz si Vas vazim.

Lovu zdar a diky za vzdelavaci relaci, musimm Vas ale zklamat, nic noveho pod sluncem (alespon pro mne) historie hovori sama za sebe - fakta zustavaji stejna, terorismus provadeny kymkoliv zustane vzdy terorismem.

Hezky vikend
14. 03. 2009 | 15:36

Pocestny napsal(a):

Maro,
já jen nahrazoval bulvár státotvornym plátkem, když jste opovrhla pravicovym plátkem.....

Nic víc... -)
Také nesnáším teroristy, holt se nedohodneme, kdo je a kdo není....

Dokonce jsem se dopustil spolupráce - po tom, co provedli Turci Arménům, mi to "vyvraždění a genocida v Karabachu" přišly naprosto zasloužené.

Víte, až budou mít někde muslimové takové svobody, jaké mají židé v Israeli, budu se zamejšlet nad jejich ostatními právy skupinovými.

Do té doby je pro mne muslim to samé, co chovanec bolševické diktatury a jak je vidět zde, leckomu ty časy chybí.

Ne Maro, lidé jsou svině, hned jak jim dáte důvod....
14. 03. 2009 | 15:57

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pocestny:

"po tom, co provedli Turci Arménům, mi to "vyvraždění a genocida v Karabachu" přišly naprosto zasloužené."

Po jak dlouhem casovem odstupu povazujete takoveto spravedlive odvetne genocidy jeste za opravnene? 80 (evidentne ano), 200, 500, 1000 let?
Schvaloval byste tedy odvetnou genocidu na Nemcich 1-2 roky po valce (nebo treba nyni)?

"až budou mít někde muslimové takové svobody, jaké mají židé v Israeli..."

Coz takovy Libanon, Turecko?

..
14. 03. 2009 | 16:13

Mara napsal(a):

Pocestny

To musi byt hrozne tezke zit s pocitem, ze lide jsou svine...tak jim davejme co nejmene duvodu a nakonec se mozna shodneme. Napoctenou pristi tyden :-)
14. 03. 2009 | 17:02

Ivan Hochmann napsal(a):

Hochmann na pocity moc nedá.
Hochmann ví.
Hochmann ví,že mít takovou mrchu doma ,dostávala by řemenem každý den místo večeře.

Ivan.
14. 03. 2009 | 19:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Mara:
"lide jsou svine"
Podle sebe soudím tebe.
České přísloví.
14. 03. 2009 | 20:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
"Hochmann ví,že mít takovou mrchu doma ,dostávala by řemenem každý den místo večeře."
Vrchol poznání.
;(
14. 03. 2009 | 20:10

Ivan Hochmann napsal(a):

Matyáši nereaguj na každou hovadinu.To víš,že je to nadsázka.
Poněvadž Hochmann ví,tak by se takové exotce zdaleka vyhnul.
Takže by doma vlastně vůbec býti nemohla.Takže ani řemene svistu bych neslýchal.
A neopisuj.
Říkám,že tě Smrček málo tahal za kotlety.
Ivan.

Ivan.
14. 03. 2009 | 20:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivane, mně se ta "exotka" docela líbí. Proti gustu...
14. 03. 2009 | 22:32

pgjed napsal(a):

Dobrý den pane Hořejší. Odpovědi na svůj dotaz z 12.03.2009 07:33:45 jsem se nedočkal. A vzhledem k tomu, že již máte další blog, tak se zřejmě ani nedočkám. Hmmmm, i to má svou vypovídací schopnost.

Pěkný den přeji. P.G.
16. 03. 2009 | 07:35

vaclavhorejsi napsal(a):

pgjed:

??? Ale vzdyt ten muj novy blogovy clanek je PRESNE o tom, na co jste upozornoval??? Nebo jsem jeste neco nepochopil?

..
16. 03. 2009 | 08:15

Mara napsal(a):

Hochmann
Nevim nevim jak se budu vyrovnavat s tim, ze nejsem Vas typ.

Zbynek Matyas
Prosim neuvadejte me do rozpaku..
17. 03. 2009 | 15:10

Mara napsal(a):

Pocestny:

"až budou mít někde muslimové takové svobody, jaké mají židé v Israeli..."

Doporucuji dovolenou v Malajsii ci Indonesii.
17. 03. 2009 | 15:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Mara:
Pardon, já jen když jsme členy jednoho klubu.... Jsem už neškodný senior. :)
Ale vážně: snažím se tvořit si vlastní názory. Nemohu za to, že mnohé se blíží Vašim. Navíc mám pocit, že mnozí nechápou obsah pojmu ´diskuze´.
17. 03. 2009 | 18:49

Alena napsal(a):

je zločin. Pane Holomku, rozhodně nepatříte mezi osvícence rómského obyvatelstva. Spíše mezi ty, kteří věčně natahují ruku, aniž by za to co dobrého udělali. Téměř každý týden jezdím okolo sídliště Chanov a pozoruji, jak rychle pokračuje vybydlování paneláků. Jeden je už připravený na demolici, v dalším chybějí v horních patrech okna. To způsobili „bílí“ nebo spoluobčané, které jste zapomněli naučit, jak se mají chovat civilizovaní lidé? Politika pozitivní diskriminace je zločin, protože Vaše spoluobčany vyčleňuje ze společnosti jako nějaká slaboduchá, neschopná, líná a zaostalá individua ke kterým je třeba být schovívaví za každou cenu. Je to tak? Tak se proti ní postavte, získáte mezi gadži mnoho příznivců.
18. 03. 2009 | 06:27

Ivan napsal(a):

Blog autora rezonuje s mými zkušenostmi. Opravdu mi dnes připadají agresivnější ti "praví", například v devadesátých letech jsem nikdy nevolil levici (ani za Zemana ne), ovšem ODS jsem už tehdy nemusel - a opakovaně mi bylo nadáváno do komančů podle hesla kdo nevolí ODS, podporuje komáry. Také si vzpomínáte, jak tehdy novináři lámali od představitelů malých stran vždy před volbami "závazek" s kým půjdou do povolební koalice? To by se ovšem příslušné partaje mohly rovnou sloučit, kde je dnes Bendy seniora KDS (?) - vidíte někdo ono "křesťanské křídlo, platformu" v rámci dnešní ODS?
18. 03. 2009 | 06:30

Martin napsal(a):

Pekne zobecneni. Ted napisu, jake poselstvi jsem si z vaseho clanku vzal ja: "Kdo nema rad me komentare, ten propaguje muceni lidi".
Ja s vami v mnohem souhlasim, jeste ve vice vecech nesouhlasim, nemam rad Obamovu ekonomickou politiku a Bushovo Guantanamo, podporuji Amnesty International. Bolsevik evidentne nejste a ani za nic dalsiho podobne povrchniho vas neoznacim, protoze nemam rad skatulky. Ale vas obranny clanek, ktery naprosto nelogicky zobecnuje (kdo me nema rad, muci lidi) rika jiste neco o vasi jiste zakomplexovanosti..

Martin
21. 03. 2009 | 23:04

vaclavhorejsi napsal(a):

Martin:

"Kdo nema rad me komentare, ten propaguje muceni lidi".

No to je tedy opravdu "vystizne" shrnuti meho clanku; opravdu mate dar neobycejne pronikave analyticke schopnosti ;-)...
A take skvelou schopnost psychoanalytiicke diagnostiky, jak ukazuje vase posledni veta - gratuluji!

..
22. 03. 2009 | 09:54

Martin napsal(a):

Ok, rad si obhajim sve analyticke schopnosti dvema citacemi. A to nejprve touto:

"“Humanista”, „pacifista“, „idealista“, „intelektuál“ jako nadávky? V komentářích k některým svým článkům se zhusta setkávám s tím, že ooznačení uvedená v nadpisu dnešního článku jsou diskutujícími používána v podstatě jako nadávky."

a pak touto:

"Lidé, kteří používají tato označení s původně pozitivními konotacemi nyní v negativním významu, se dnes výrazně hlásí k „pravicovým“ názorům. Jsou to nejen někteří zdejší intenzivní diskutéři, ale i někteří zdejší bloggeři a profesionální komentátoři ve vlivných sdělovacích prostředcích.

Zajímavé je, že tito lidé se slovně hlásí k nejdůležitějším hodnotám společnosti „západního typu“ – t.j. hlavně všestranné svobodě jednotlivce. Domnívají se ale, že při obraně těchto hodnot je třeba postupovat tvrdě a nesmiřitelně proti jejich potenciálním nepřátelům, a to i za cenu dočasného omezení některých svobod, ba dokonce použití metod jako mučení či nerespektování práv zajatců."

Dokonce nepadla ani souslovi typu "nekteri tito lide", "mnohdy" a podobne. Tudiz jasne vyplyva: Kdo me nazyva slovy Humanista”, „pacifista“, „idealista“, „intelektuál“ a mysli je v podstate jako nadavky, ten schvaluje muceni veznu.

Tento rozbor je po logicke strance spravne a de facto nemusi souviset s mym nazorem na vase nazory.

Naopak co se tyka zakomplexovanosti, je to samozrejme ciste muj osobni nazor.
23. 03. 2009 | 00:39

Vaclav Horejsi napsal(a):

Martin:

To, co ted pisete je spravne - ano, ti lide, kteri pouzivaji ta inkriminovana slova jako nadavky, opravdu zpravidla schvaluji to, co se delo na Guantanamu, schvalovali ty excesy "valky s terorem"

To je ale neco uplne jineho nez vase puvodni veta:

"Kdo nema rad me komentare, ten propaguje muceni lidi".

Je samozrejme spousta lidi, kteri "nemaji radi me komentare", ale argumentuji slusne a bez toho, ze by s opovrzenim mluvili o "humanistech" a "intelektualech".

V zivote bych si netroufl rici (verejne!!) o zcela konkretnim diskusnim partnerovi, ze je "zakomplexovany", zvlaste v situaci, ze bych byl anonym a on vystupoval pod svym jmenem, s uvedenim vsech osobnich detailu...
To ma ke slusnosti daleko, prominte...

..
23. 03. 2009 | 17:35

Helena napsal(a):

Jazyk se holt vyvíjí, a z těchto slov se stávají nadávky (alespoň v určité subkultuře), nebo se jejich chápání silně mění. Stejně jako to potkalo výrazivo pro některé mentální retardace (nevím, zda tady ta slova vůbec mohu napsat???).

Nedávno jsem si třeba všimla, že jako urážku beru slovo "úderník", protože pod tím vidím činnost zaměřenou na kvantitnu, a nikoli kvalitu. Ale ta paní to jistě nemyslela špatně, když řekla "Takoví úderníci jako vy, jistě už máte zkoušky hotové, co?":)

Ten intelektuál je asi nej. Sama nevím, jak to slovo chápu (totiž v prvním okamžiku, než mi to zpracuje mozek; prostě po té citové stránce) - jestli je to urážka, nebo kompliment.
Četla jsem diskusi na skvělém serveru Zpovědnice.cz, kde uživatel tvrdil, že by rozhodně nechtěl přítelkyni intelektuálku - protože nemá rád lidi, kteří se nemyjí.
03. 04. 2009 | 20:53

dsadfas napsal(a):

http://www.xxxrated-picture... 出会い系
http://www.alwaysoral.com/ 出会い系
http://www.cansurv.com/ 無料出会い系サイト
http://www.videolivemail.com/ メル友
http://www.deai-sugi.net/ 出会い
http://www.deai-navi.mobi/ 出会い
http://www.meeting-avenues.... 出会い系
http://www.1-888-vehicle.com/ 出会い系
http://www.cyber-java.com/ 出会い
http://www.kvonkvyn.com/ メル友
http://www.redrocketcomp.com/ 出会い系サイト
http://seo-mobi.net/ikemen/ イケメン
http://www.deaicafe.net/ 出会い
http://www.love-b.com/ セフレ
http://www.mailcollector.net/ メル友
http://www.mailsell.net/ 人妻
http://www.ccc-p.com/ 無料出会い系サイト
http://www.golden-leaf.com/... キャッシング
http://www.littlediablo.net/ 出会い系サイト
http://www.sit-n-shop.com/ メル友サイト
http://www.mtdcases.com/ セフレ
http://www.louisville-realt... 人妻
http://www.heartminders.com/ 不倫
http://www.targetvehicleren... 恋人
http://www.cambridgeins.com/ セックスフレンド
http://www.happy-clover.net/ 無料出会い系サイト
http://www.get-viagra.com/ 出会い系サイト無料
http://www.mailsnow.com/ 無料出会い系サイト
http://seo-mobi.net/kyonew/ 巨乳
http://seo-mobi.net/gyaru/ ギャル
http://www.chihuahuaelpub.com/ 出会い探し
http://www.mail-c.com/ 結婚活動
http://www.hotpause.com/ メル友
http://www.ekoturizmas.info/ 出会い系
http://lovers.oops.jp/ 出会い系リンク
http://www.kartytel.info/ 出会い
http://www.brattagroup.com/ 童貞
http://www.sex-gay.net/ スタービーチ
http://www.mailclick.net/ 援助交際
http://www.love-train.com/ ギャル
http://www.mailtomo.info/ 熟女
http://www.loveblue.net/ メル友
http://seo-mobi.net/sutabig/ スタービーチ
14. 05. 2009 | 08:24

jordan shoes napsal(a):

Například F. D. Roosevelt byl pro americký tisk socialistou, zločincem, diktátorem a trestí všech nectností, ale přesto dokázal pozitivně změnit základní struktury společnosti a jeho dědictví se zachovalo až do Reagana.
22. 05. 2009 | 08:09

ugg napsal(a):

To je ale neco uplne jineho nez vase puvodni veta:
22. 05. 2009 | 08:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy