Zničení Akademie věd na pořadu dne?

22. 05. 2009 | 16:48
Přečteno 40618 krát
Jednou z „reformních aktivit“ neblahé Topolánkovy vlády byla i „reforma výzkumu a vývoje“. Různí vládní představitelé nás na jednáních Akademického sněmu opakovaně ujišťovali, že chystaná reforma v žádném případě není namířena proti Akademii věd.
Nyní se ukazuje, že situace je ještě horší, než jsme si dovedli představit.


Podle současného návrhu rozpočtu, který připravil poradní orgán vlády, Rada pro výzkum a vývoj by měla dostat Akademie věd na rok 2010 o 720 milionů Kč méně než letos (tedy pokles o cca 15%), na rok 2011 o cca 1,4 miliardy méně a na rok 2012 dokonce o 2,2 miliardy méně.
Pokud by vláda takový návrh schválila, znamenalo by to v podstatě likvidaci Akademie věd, která podle mého názoru i podle objektivních scientometrických kriterií v současnosti stále představuje nejkvalitnější a nejvýkonnější složku českého výzkumu.
Na celé věci je obzvláště maligní to, že součástí tohoto plánu je de facto znepřátelení Akademie věd a vysokých škol, které by peníze sebrané Akademii měly dostat.

Jako záminka pro takovéto dramatické postižení Akademie se uvádí výsledky bodového hodnocení vědecké produktivity založené na systému (ve výzkumné komunitě zvaný „kafemlejnek“), který by v jeho současné podobě nepochválil snad nikdo z vědecké veřejnosti (možná kromě několika jedinců, kteří se na jeho vypracování podíleli).
Tento systém plný absurdit nepodporuje vědeckou excelenci, ale spíše vede k hledání vychytralých strategií, jak systém zneužít k vyprodukování co nejvíce „bodů“ s vynaložením co nejmenšího úsilí a tím získání finančních prostředků. Leckde se již setkávám s cynickým postojem „je to sice nesmysl, ale když to ONI po nás chtějí, přizpůsobíme se a budeme „vyrábět“ body“.
Onen systém hodnocení (u jehož zrodu jsem dokonce před lety stál...) lze označit za pokus s dobrým úmyslem, ale s uspěchaným a amatérským provedením. Systém svými některými skutečně „do nebe volajícími“ absurditami může těžce diskreditovat jakékoli snahy o seriózní hodnocení vědecké výkonnosti a excelence v budoucnosti. Velmi zasvěceně jej již před časem kritizoval kolega Zlatuška.

Za hlavní problém považuji těžko realizovatelnou snahu o nalezení společné metriky pro podstatně odlišné obory (základní přírodovědecký výzkum, výzkum v humanitních a společenských vědách a aplikovaný výzkum včetně jejich zcela odlišné nákladovosti a časových dimenzí), naprosto nedostatečné zvýraznění mezinárodně vynikajících výsledků (dosažených často ve spolupráci se zahraničními pracovišti), možnost snadné náhrady „kvality za (pod)průměrnou kvantitu“, faktickou penalizaci spoluprací, možnost snadné účelové masové produkce pochybných „aplikačních výstupů“ a mechanickou aplikaci takovýchto problematických výsledků hodnocení na tvorbu rozpočtu „bez zásahu lidské ruky“.

Obávám se, že realizace tohoto návrhu rozpočtu povede k něčemu podobnému 9jen v mnohem větším rozsahu) jako před pěti lety známá ostudná kauza s tzv. výzkumnými záměry vysokých škol – jen to teď ničivě dopadne na Akademii (tenkrát to postihlo některé fakulty...).

Jsem si jist, že zveřejnění absurdit našeho systému v mezinárodních vědeckých médiích by vzbudilo úžas a posměch světové vědecké komunity.

V této souvislosti opět někteří lidé vytahují nepravdivé argumenty o údajné odtrženosti ústavů AV od vzdělávání studentů, atd. Není tomu tak – na mnoha ústavech AV tvoří více než třetinu osazenstva studenti (doktorandi a diplomanti), spousta z pracovníků AV pravidelně na vysokých školách přednáší a s kolegy na univerzitách intenzivně spolupracuje (např. na našem ústavu tři čtvtiny vedoucích vědeckých pracovníků pravidelně přednáší na 5 fakultách, pracovníci našeho ústavu zajišťují každoročně 28 semestrálních přednáškových kursů, já zkouším každoročně kolem 200 studentů...). na tuto vzdělávací činnost nedostává Akademie věd (narozdíl od vysokých škol) žádné peníze navíc.

Mám dojem, že důležitým důvodem, proč někteří politici nemají rádi Akademii věd je její značně nezávislé a samosprávné postavení – ústavy Akademie nejsou podřízeny žádnému ministerstvu, mají právní samostatnost, netrpí byrokracií „shora“, mají velmi pružný kontakt s nejvyšším vedením AV. Určitě zcela zásadním pozitivním aspektem je to, že lidé ve vedení AV (členové Akademické rady, předseda AV) jsou voleni z řad vědeckých pracovníků a chovají se proto mnohem zodpovědněji než nějací státní úředníci.

Proti chystanému návrhu rozpočtu a špatnému systému hodnocení se na svém výročním shromáždění jednoznačně vyslovila naše nejprestižnější vědecká společnost, Učená společnost ČR (viz text níže).

Pevně doufám, že se ještě podaří zabránit nejhoršímu a že vláda onen pro Akademii de facto likvidační plán rozpočtu nepřijme. A pokud jej přijme, věřím, že nová vláda vzešlá z podzimních voleb jej změní.
A doufám také, že pozitivním výsledkem této kauzy bude nakonec opravdu dobrý systém hodnocení vědecké produktivity, který podpoří to skutečně nejlepší v naší vědě, ať už se to nachází na Akademii nebo na univerzitách.
A konečně moc doufám, že ať už to dopadne jakkoli, nerozhádají se kolegové z ústavů Akademie a z vysokých škol...

*******************************************
V Praze dne 19. května 2009
Stanovisko US ČR č. 6

Stanovisko Učené společnosti České republiky k návrhu financování výzkumu v ČR na příští léta přijaté na výročním zasedání dne 19. května 2009

Učená společnost České republiky, složená z předních vědců z vysokých škol, Akademie věd ČR a dalších výzkumných ústavů, je vysoce znepokojena vývojem ve financování výzkumu v ČR a obrací se na Vládu ČR a Parlament ČR s naléhavou žádostí o změnu této situace. Rozpočet na výzkum, neprůhledně navržený vládní Radou pro výzkum a vývoj na příští tři léta, snižuje dramaticky institucionální financování Akademie věd ČR. Považujeme za svou povinnost upozornit, že pokud by byl realizován, může roztočit spirálu vedoucí k zániku této instituce a obecně
k ohrožení výzkumu v naší zemi, a to právě v době, kdy plánovaná reforma má posílit kvalitní výzkum na úkor podřadného. Těžko lze zpochybnit, že výsledky Akademie věd jako celku jsou v ČR nadprůměrné.

Žádáme, aby se neověřená a z mnoha důvodů nepřijatelná metodika hodnocení výzkumu, vypracovaná úzkou skupinou lidí a prosazovaná Radou pro výzkum a vývoj, nepoužívala pro přípravu státního rozpočtu do doby, než bude kompetentními odborníky a vědeckou veřejností prodiskutována. Apelujeme na odpovědné činitele, aby nedopustili rozklad české vědy.

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
předsedkyně

************************************************************************************

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

matematik napsal(a):

To vysokoskolsky poducitel:

Jak by se Vám líbil následující systém založený na těchto premisách:
- peer review v českých zemích prakticky nefunguje
- scientometricka data jsou z českých zemí prakticky neovlivnitelná
- v rámci řady přírodovědných oborů poskytují jakž takž rozumné rozvrstvení vědců
- scientometrie aplikovaná na jednotlivce může vést k totálním nesmyslům, ale její aplikace na (homogenní) ústavy už podává jakž takž rozumný obraz stavu věci.

Hodnotily by se ústavy (ve smyslu homogennní kolektiv) po skupinách dle vědního zařazení (např. teoretická matematika, aplikovaná matematika, teoretická fyzika,...). To by mohlo dát srovnání v rámci České republiky. Dále by se tyto sekce porovnaly s analogickými institucemi v zahraničí (toto je celého návrhu), což by mohlo dát informaci ve smyslu "tento ústav dělá vědu z hlediska světa velmi slušně", "tento ústav z hlediska světa prakticky neexistuje" apod. Tato informace by pak mohla posloužit k jakémusi porovnávání mezi alespoň některými obory, něco ve smyslu "tenhle ústav v matematice je spíše horší než tamten ústav v chemii".

Ďábel je ale samozřejmě v detailech...
28. 05. 2009 | 17:57

vysokoškolský podučitel napsal(a):

To matematik:

Ano, to zní velmi rozumně.

Ale přesně jak píšete: strašně by záleželo na kvalitě provedení.

Dobré by bylo srovnávat s vyspělou Evropu a v ní se zeměmi naší velikosti (Nizozemí, Irsko, Dánsko, Finsko...)
28. 05. 2009 | 18:16

vaclavhorejsi napsal(a):

matematik, vysokoškolský podučitel:

To, kolik da vlada jednotlivym poskytovatelum institucionalnich prostredku na VaV (MSMT, AVCR, MZd, MZe, MZP...) je v podstate politicke rozhodnuti, ktere zavisi na strategicke vizi toho, jak se ma dlouhodobe formovat nas vyzkum. Jiste pritom musi hrat roli to, co uz instituce v pusobnosti jednotlivych poskytovatelu vyprodukovaly, ale take musi byt vzato v uvahu, jak jsou perspektivni, pripadne nepostradatelne pro stat.
RVV je bohuzel slozena vetsinou z lidi, kteri nejsou pro svuj ukol moc kompetentni (nejsou to dobri vedci a moudri a velkorysi lide).
Idealni RVV by mela byt schopna vytycovat takova strategicka rozhodnuti; nemeli by to byt jen zastupci lobbistickych zajmu ruznych skupin.

Odborne kvalitni RVV by pak mela systematicky a silne tlacit na poskytovatele, aby v ramci sve pusobnosti maximalne dbali na zvysovani kvality, prubezne odstranovani "sucheho dreva" a nahrazovani mladymi nadejnymi vedoucimi s mezinarodnimi zkusenostmi.

Pritom by se mely maximalne prisne uplatnovat metody podobne tem, ktere navrhujete (matematik).

Na nasem (a nejen nasem) ustavu podobny system uplatnujeme uz 19 let pro hodnoceni jednotlivych vyzkumnych tymu; pouzivame pritom (ale "moudre", ne "kalkulackove") podklady ze systemu podobneho "kafemlejnku" - publikacni body odvozene od kvality casopisu, poctu spoluautoru z dane skupiny, jestli je hlavni (korespondujici) a prvni autor ze skupiny, nebo se jedna jen o "pripisovacku". Klicove ale je, ze Rada ustavu pak vyvozuje dusledky (rozdeleni penez, narok na prostor, pristroje...) po dukladnem zhodnoceni techto (a dalsich) podkladu, v zadnem pripade ne "bez zasahu lidske ruky".

S temi "radami moudrych" je samozrejme potiz, ale neobejdou se bez nich NIKDE.
neni mozne spolehat jen na nejake automaticke "trzni" mechanismy - mohlo by se stat, ze by se treba neustale az do absurdni miry posilovalo nekolik malo uspesnych smeru (napr. teoreticka chemie, molekularni chronobiologie, urologie, nebo tak neco) a ostatni by se nechalo uhynout.
To nejde...

..
28. 05. 2009 | 18:27

Anonymous napsal(a):

Samuel Zajicek:

“Přiznám se, že naprosto nedohlížím relevanci debaty o dělení nuly a nulou...”

Mozna, ze nejste sam. :) Zrejme “nedohlizite” proto, ze bud neznate nebo jste prehledl emotikon “:)” (http://en.wikipedia.org/wik...), anebo nemate temer zadny smysl pro humor.

Nicmene vysvetlim vam to polopate, mozna, ze alespon castecne dohlednete. ‘Nula se nulou delit neda. :)’ je v danem kontextu naprosto nevinny vtip, zalozeny na 1) principu ‘chytani za slovicka’ a 2) matematickem axiomu, ze nula delena nulou je nedefinovatelne cislo. Nic vic, nic min.

A pokud stale jeste “nedohlizite”, tak si z toho nic nedelejte, protoze to neni vase vina. :)
28. 05. 2009 | 18:35

Jan Zrzavy napsal(a):

Byv upozorněn, že jsem tu citován, celé jsem si to přečetl. Především, všechna čest "přírodovědci" -- netuším, kdo to je, ale argumentuje tak racionálně, že to snad ani přírodovědec není.
Takže, pánové (dáma tu snad žádná není):
1. Nejde o "hodnocení", jde o prachy (zatím je rozpočet VaV 2010 opravdu na urovni 2009, což kvůli kofinancování těch šílených VaVpI znamená, že peníze na reálnou vědu o trochu klesají) -- každá koruna pro VŠ chybí AV nebo resorťákům a naopak.
2. VŠ a AV dělají skoro totéž (koukněte se na procentuální podíly jednotlivých typů výsledků), proto si nejvíc konkurují. Kdo fňuká, že mezi ně Metodika vnáší svár, jenom dokazuje, že mé knihy špatně četl.
3. Takže si představte, že máte 10 mld. a máte je rozdělit cca 200 výzkumným institucím. Ty jsou přirozeně nějak naklastrovány, neboli rozdělení peněz odpovídá úkolu najít poměr (a) mezi resorty (AV, VŠ, resorťáky, fakultní nemocnice, muzea, památkový ústav ... neboli MZ, MK, MZe ...), (b) mezi základní a aplikovaný výzkum, (c) mezi obory (nevíte někdo, kolik peněz má dostat geologie). Uděláte to jak? (A jak budete aplikovat ty "zahraniční zkušenosti"? Vy víte, jak tam někde vláda rozděluje peníze resortům? Rozdělovat peníze uvnitř resortu, třeba v rámci AV, nebo uvnitř VŠ, to ano, to víme, jak se to tam dělá, ale to taky umí každý blbec, to *není* ten úkol.) Řeknete patrně, jako vedení AV cca před rokem (a jak to říká každý, kdo je v nouzi, když po něm chci alternativní návrh), že to má být "politické rozhodnutí". To jistě bude, udělá ho vláda. Má ho dělat úplně nablind, nebo podle nějakých podkladů? A co má být podkladem, když ne výsledky?
4. A tak jsme u kafemlejnku (komise u nás nefungujou, sám v mnohých sedím). Detaily už jsou hluboko pod rozlišovací schopností ministrů i členů RVV, takže vznikají tak, že se nás pár sejde, podáváme různé návrhy, hádáme se o ně, pak to nějak odhlasujem a pošleme nahoru. Zájmy -- kupodivu -- v praxi nejsou příliš resortní, zájmové skupiny jsou tři: přírodovědci, humanoidi a byznysmeni. Kdo nechce mít v Metodice patenty, ať zkusí přehlasovat lidi z aplikované sféry (já to zkusil a zkoušet budu) -- obávám se, že to nedokážou ani noví a čerství rudí komisaři, které si tam na podzim nasadí ČSSD. Skutečný průšvih je ta chystaná inflace měkkých výsledků, ale pokusy postavit hráz (zatím???) neprošly (byznysmeni už se těší, že dostanou státní peníze na hraní -- část VŠ ovšem taky), tam bude ta hlavní bitva na podzim.
5. Takže se suneme jenom v detailech (i ty malé obory, které tak vadí Vaškovi Hořejšímu, zrovna klastruju ...), něco půjde, něco už vím, že nepůjde. Koho to zajímá, tomu to můžu předpovědět, úplně jako Nostradamus.
6. Kdo říká, že je všechno úplně blbě, má pravdu (tak to na světě chodí), ale z toho neplyne žádné poučení. Chybí alternativní návrh. To, že vnitřně integrovaní intelektuálové mají peníze nějak rozdělit, není návrh. Návrh začíná takhle: "Máme 10 mld. a ..."
28. 05. 2009 | 19:04

matematik napsal(a):

Díky za odpovědi, připojím jen několik komentářů indikujících obtížnost věci (což Vás samozřejmě nepřekvapí).
- Ve vyspělých státech velmi často scientometrické metody vedou ke strašlivým výsledkům (zažít některé instituce fungující pod knutou "publish or perish" je velmi nepříjemný zážitek).
- Pokus o pravidelnou evaluaci pomocí rady moudrých jednotlivých škol a vědeckých ústavů v Británii dopadá spíš velmi špatně (myslím, že v Guardianu o tom před časem byl článek).
- Prakticky nikdo na světě není schopen porovnávat různé vědní disciplíny. Počet lidí schopných porovnávat teoretickou fyziku a matematiku zároveň se počítá v jedincích. Navíc už mezi matematikou a teoretickou fyzikou je taková metodologická bariéra, že není možné tyto dva obory scientometricky srovnávat.
Kdo by v té eventuální radě tedy vlastně měl být? Matematik bude asi lobovat za matematiku, fyzik za fyziku, ale navzájem se nezkontrolují.
- Podle mých informací hodnocení matematiky dobře funguje ve Francii, nevím ale, nakolik je to v nastavení systému a nakolik ve vynikající tradici (např. se leckde při různých hodnoceních jedinců vezme, tuším, sedm nejlepších prací uchazeče a ty se posuzují).
- Jsem hodně skeptický, nakolik se dá očekávat od naší byrokratické struktury dobré strategické alespoň trochu realizovatelné rozhodnutí. Navíc kvalitní vědec se "vyrábí" velmi dlouho a bez několika po sobě jdoucích kvalitních generací se k rozumné světové vědě nedá dostat (a na nakupování lidí ze zahraničí moc nemáme). Proto bych spíš mnohem víc (alespoň v základním výzkumu) věřil v metodu "vy to děláte asi docela dobře, i když tomu vůbec nerozumím, tak to dělejte i dál a třeba z toho něco rozumného vypadne". I vynikající matematici na rovinu tvrdí, že v zásadě moc není jasné, kam by se ideově matematika měla ubírat. Obtížné otevřené problémy jsou samozřejmě jasné, ale kterou partii preferovat jako strategickou a kterou ne, to je otázka. Proto jsem velmi skeptický ohledně "strategických" rozhodnutí v základním výzkumu a proto mi požadavek důležitosti pro stát moc neoslovuje.
28. 05. 2009 | 19:06

vaclavhorejsi napsal(a):

matematik:

Ja jsem jako "strategicke rozhodnuti" myslel - "v zasade zachovat soucasnou strukturu postavenou na VS a universitach, v dosavadnem pomeru" vs. "podstatne zmensit AV"; nebo "dat 90% na (co nejkvalitnejsi)zakladni vyzkum vs. dat na zakladni vs. aplikovany 50:50. Nebo rici "na institucionalni vs. ucelove se bude delit 50:50" vs. "20:80".

Jinak vrele souhlasim s principem "vy to děláte asi docela dobře, i když tomu vůbec nerozumím, tak to dělejte i dál a třeba z toho něco rozumného vypadne".

Zdravim Honzu Zrzaveho (uz se mnou zradcem mluvis?)

..
28. 05. 2009 | 19:34

Jan Zrzavy napsal(a):

Ad matematik: no právě. Všechny ty nóbl metody typu RAE jsou velmi vhodné pro analýzy nebo pro rozdělování peněz uvnitř homogenního souboru (dejme tomu mezi biologické ústavy AV -- i celá AV je koneckonců homogenní soubor, protože tam není např. tajný armádní vývoj, kvůli kterému musí v Metodice strašit ty výzkumné zprávy: výsledky, které dává Mr Q Bondovi jaksi nelze publikovat v J. Spy Res.). Ale úkol zní: rozdělit 10 mld. tak, aby tam zůstalo pár (desítek?) procent racionality, aby to aspoň nahrubo sedělo. Upřímně řečeno, ono to nahrubo sedí (nemám velké nároky), a že jde AV dolů, je dáno jejím nadfinancováním v minulosti (rozděleni VZ mezi resorty metodou vod voka) a tím, že je celá financovaná z peněz na VaV a nemá žádný polštář. Jeden bod v AV je 2.25krát dražší než stejný bod na VŠ. To tak prostě je, ačkoliv vím, že v AV je to nejlepší, co u nás ve vědě máme (a nejen to nejlepší ...), to je prostě důsledek toho, že AV není škola. Ale kdo jim to radil, aby si udržovali tu svou rozpočtovou kapitolu, co jsou na ni tak hrdí?
28. 05. 2009 | 19:39

Jan Zrzavy napsal(a):

Ad VH: já bych s tebou normálně mluvil, kdybysme se potkali, akorát ti nesděluju tajné interní informace. Což trvá.
28. 05. 2009 | 19:40

Jan Zrzavy napsal(a):

Jenom ještě poznámku. VH píše: 'Ja jsem jako "strategicke rozhodnuti" myslel - "v zasade zachovat soucasnou strukturu postavenou na VS a universitach, v dosavadnem pomeru" vs. "podstatne zmensit AV"; nebo "dat 90% na (co nejkvalitnejsi)zakladni vyzkum vs. dat na zakladni vs. aplikovany 50:50. Nebo rici "na institucionalni vs. ucelove se bude delit 50:50" vs. "20:80".'

Je ti doufám jasné, že pustíme-li politiky k úplně volnému strategickému rozhodování v těchto věcech, dopadne to mimořádně špatně pro základní výzkum? Když si totiž řeknem (jak to říká mj. Marek Blažka), že aplikovaný výzkum (a ten politici všech barev chtějí) dělá aplikované výsledky (tedy nikoliv popsaný papír), nutně musí vyjít, že náš základní výzkum je zcela nechutně naddimenzovaný, což se pro malou zemi opravdu nehodí.

Když zkrátka necháme politikům, aby rozhodli o poměru základní vs. aplikovaný výzkum, řeknou něco jako 1:3. Tedy 8 mld. pro AV, GAČR a většinu VŠ.

Lidi, proboha, zkuste myslet na pár tahů dopředu a některé věci říkat jenom ve srandě a opatřené mnoha smajlíkama!
28. 05. 2009 | 19:51

Vědci a politici proti vědě napsal(a):

To vůbec není otázka nějaké nedokonalé formulky onoho "kafemlejnku", kterou je potřeba jen vylepšit. Jde o zcela principiálně pomýlený pohled na vědu a její funkce v kulturně vyspělé zemi. Jde o flagrantní útok na základní vědeckou svobodu, jen kamuflovaný financemi. Ostuda RVV a selhání všech, kteří ten "kafemlejnek" (snad i v dobré víře) pomáhali a pomáhají roztáčet. Tohle si naše věda opravdu nezasloužila. Kolik nadějných mladých adeptů vědy s ideály takový doslova debilní byrokratický systém hned v samotném zárodku od vědy odradí? Kolik energie a nápadů se v tomto administrativním a hlavně zcela zbytečném nesmyslu utápí? Je tohle nějak v "kafemlejnku" započítáno? Jak by se v takovém systému žilo různým velikánům vědy historie? Asi mnoha z nich velice špatně...
28. 05. 2009 | 21:16

Samuel Zajíček napsal(a):

Jan Zrzavý: Díky za Vaše komentáře. Překvapivě, dovolím si několik poznámek.

ad svár mezi AV a VŠ: Pokud by měla být tato poznámka mířena na mě, musím se ohradit. Myslím si, že ten, kdo vnáší svár mezi VŠ a AV je nyní nikoli primárně Metodika, ale sami zástupci AV přijatou rétorikou.

ad nesrovnatelnost: Pokud řekneme, že aplikovaný výzkum a základní výzkum nejsou srovnatelné, těžko získat onu informaci, kolikrát více by se mělo dát na ten nebo onen, i kdybychom se potrhali, neboť ta tam prostě není. Pak i jakákoli metodika hodnocení bude jenom fikaným zakrytím toho, že se Vaše komise tak dlouho hádala, až z ní, zdánlivě "vědecky" či "objektivně", vystoupila metodika, která má ale ten poměr bodů nastaven tak, aby poměr mezi aplikovaným a základním výzkumem (a nebo čímkoli jiným nesrovnatelným) vyšel takový, který chtěla, resp. který si některá z Vámi zmiňovaných skupin prolobbovala.
Přičemž díky za to, že tam lobbujete za základní výzkum, nicméně domnívám se bohužel, že Vaše argumentace je vnitřně nekonsistentní.

ad alternativa - brainstorm:
Při dobré nomenklatuře oborů (což není současný číselník RVV, například Teoretická fyzika jsou minimálně tři odlišitelné obory s jinými vlastnostmi) by šlo aplikovat výše uvedené myšlenky doc. Spurného ('matematik'), nicméně ty nám pouze řeknou, jak dobré máme jednotlivé obory vzhledem ke světové úrovni - mezioborově, co se týče rozdělení financí, řeknou leda houby. Muselo by se vyjít víceméně od současného stavu a nastavit to jako meziroční nárůst / pokles dle nárůstu / poklesu úrovní, ale i to s nějakým omezením typu "max. nárůst i pokles je 10%".
28. 05. 2009 | 21:26

Ara napsal(a):

Emissary:

Nechtěl jsem "plést politiku do vědy" (to ani nemusím, politika se totiž zákonitě plete do všeho, tedy i do té vědy jaksi samosebou :o)), tak se ale ta diskuse bohužel "vyvrbila". Možná jsem chtěl jen naznačit, že naletět matoucím informacím lze ve vědě a technice stejně dobře jako v politice a v čemkoli jiném, neboť dost často lidé "maj radši" iracionalitu než "suchou nudnou" (jak se mylně domnívají) skutečnost. Dost
lidí např. rádo věří, že Amíci nikdy na Měsíci nebyli a vše natočili "kdesi v poušti"... ani ne tak proto, že by k tomu měli racionální vědecké důvody, ale proto, že Amíky z jistých (politických!) důvodů nenávidí a tak si prostě podobným fantasmagoriím věřit přejí. Podobně je tomu např. i s nesmyslem o nálezech lidských stop hned vedle dinosauřích (abych uved namátkově ještě jeden příklad)... Mám snad i kvůli tomu letět do Ameriky kde byly údajně takové "stopy" nalezeny? :)
Tím neříkám, že to japonské "auto na vodu" je totální blaf, ale říkám jen to, že informace zde nejsou úplné, s největší pravděpodobností je tam ve hře ještě i jiné "médium", nejen "čistá voda". /Ovšem s propagačních důvodů mohou na zadek toho auťáku dát "jezdím na H2O" a trošku "navnadit média"... :o)/
Podobných "zázraků" už bylo mnoho :)
No nic, fakt jsme dost odbočili mimo téma toho článku /ale k němu se vyjádřili fundovaně jiní (jak jsem si stačil všimnout), tak není nutné aby i laik... :o)/, tak s tím skončíme.

No, něco málo přece jen k hlavnímu tématu "přihodím" také... :o)

Bylo by myslím pitomé, kdyby se politikům k vůli financování podařilo rozeštvat výzkumníky různých resortů, např. Akademii proti VŠ. Obé jsou potřeba, VŠ se ovšem víc věnují studentům, na výzkum jim tak logicky zůstává míň času. U ústavů je tomu naopak. Proto to nemůže být "kdo z koho"..., naopak je nutná spolupráce.
K tématu "aplikovaný výzkum" versus "základní" pak jen tolik, že bez toho základního dojede brzy na úbytě i ten aplikovaný. Bez základního výzkumu se moderní země prostě neobejde! A spoléhat, že to za nás udělaj někde v zahraničí a my se "jen povezeme"? Nesmyslný alibismus který může českou vědu odsunout někam na okraj.
Možná je ale při omezených prostředcích dobré věnovat se víc tomu, v čem jsme skutečně dobří.
Ale to je jen můj laický názor, nic víc. :-)
Čus!
A někdy zas nashle.
28. 05. 2009 | 21:48

Vědci a politici proti vědě? napsal(a):

Pro hodnocení jednotlivců je jakákoliv univerzální formulka ve vědě úplně zbytečná a často v rukou byrokrata zcela nesmyslná. Vědec, který by např. publikaci namísto jejího vědeckého obsahu hodnotil jejím IF, by se musel sám před sebou stydět. Ve statistických souborech badatelů je zase přirozené zastoupení různých typů vědců dobře srovnatelné. Opačné tvrzení je skoro rasistické a bývá spíše problémem scientometricko-politických předsudků "porovnávače", než kvality hodnoceného souboru. Veškerý smysl "kafemlejnku" jsou nakonec jen zmařená energie, čas a elán všech účastníků nesmyslu. Jakákoliv "kafemlejnková" formulka se dá snadno oblafnout tak, že "kafemlejnek" sice hezky "sype", ale pro vědu ani společnost to nemá význam žádný. Úplně jednoduchý a veškeré zbytečné byrokracie zbavený systém rozdělování financí (např. 80-90 % institucionálně, a cca 10-20% přes granty) nakonec fungoval všude ve světě daleko nejlíp a s největším přínosem pro vědce i společnost. A konečně - zvláště teď není čas stavět AV proti VŠ, ani různé obory vědy proti sobě.
28. 05. 2009 | 21:58

vaclavhorejsi napsal(a):

Vědci a politici proti vědě?:

"Jakákoliv "kafemlejnková" formulka se dá snadno oblafnout tak, že "kafemlejnek" sice hezky "sype", ale pro vědu ani společnost to nemá význam žádný."

Nesouhlasim - pokud kafemlejnek bude nastaven tak, ze bude vyrazne prefereovat publikace ve vysokoimpaktovych zurnalech (a nebude mozne to nahradit radou publikaci ve "srabskych" zurnalech), nebude mozno nic oblafnout - abyste to dostal do vysoce prestizniho zurnalu, proste to musi byt "vedecky kvalitni".
Aspon tomu tak je v nasich mol.cell.biol-biomed. oborech. Kolega Zlatuska tomu sice neveri, ale je to tak...

..
28. 05. 2009 | 22:17

Michal Hocek napsal(a):

Vitam zde Prof. Zrzaveho :-) (i se smajlikem). Konecne nekde zevnitr kafemlejnku - skoda, ze muze jen naznacovat :-)

Kdyz uz vylepsujete kafemlejnek - primlouval bych se, aby se hyperbola (pokud uz musi byt - vyse jsem psal podle me lepsi alternativu) prokladala jen zurnaly, ktere publikuji rekneme aspon 100 praci rocne. Ve vetsine oboru jsou horni impaktova patra naredena malymi zurnaly publikujicimi ciste reviews, ktere samozrejme maji vysoky IF, ale nejsou to ty zurnaly, kde se publikuje ta nejlepsi veda - v chemii je Angewandte Chemie podle IF tusim na 4. a JACS na 8. miste (a jsou to ty opravdu nejlepsi zurnaly), v organicke chemii je na prvnim miste Aldrichimica Acta (coz je v podstate reklamni casopis firmy Sigma Aldich, ktery rocne ma 3 cisla a v kazdem jsou 3 reviews) - zase vjakova lod oboru J. Org. Chem. je nekde na 8 miste - tzn. na hyperbole uz v oblasti ocasovani... Tohle urcite neni to, aby se publikace v kvalitnim zurnale nedala nahradit nekolika publikacemi ve srabskem urnale, jak pise VH.

Ale to jsou kosmeticke upravy. I ty patenty a mekke vysledky jsou jen kosmeticke upravy. Dokud se bude pro AV takhle rozdelovat vsechno a pro VS rekneme 1/3 jejich rozpoctu, tak to vzdycky pro AV vyjde likvidacne. Jak rikam - chce to core money a soutezit jen o cast.

:-) :-) :-)
28. 05. 2009 | 22:34

prirodovedec napsal(a):

M.H.: Pane kolego, je to ponekud unavne, chapete, ze VS nemaji zadne core money na uklizecky, po kterych u AV volate? O ty 2/3 soutezi mezi sebou na zaklade jasnych rozpoctovych pravidel a jineho kafemlejnku, do ktereho se sypou studenti a absolventi.

Doporucuji seznamit se s vystupy tzv. Reprezentativni komise MSMT. Koneckoncu AV prece zvazovala zalozeni sve VS, ne?

Prof. Z. Vas vyse upozornil, ze je treba povznest se nad svuj obor. Podle mne nejen vedecky, ale zamyslet se i nad dalsimi souvislostmi.

Ja psal, ze neni zrejme velky problem fixovat cast penez a o zbytek muzete soutezit - popsal jsem vyse varianty. CO je Vas problem napsal prof. Zrzavy zcela jasne vyse (je to pohled z RVV ale zcela prokazatelny na cislech, ktere inspirovali kdysi zastupci AV) v 28.05.2009 19:39:17.
28. 05. 2009 | 23:21

prirodovedec napsal(a):

Jan Zrzavy: Dekuji za pochvalu, od Vas zde, to je takovy havlovsky polibek smrti. :)

Jinak co se tyka zda mate tuseni, kdo, co, neni pro mne divu, je to slozitejsi. Abych Vas zaujal k dalsimu zkoumani blogu aktualne, odpovim hadankou, kterou pochopi zdejsi znalci: "jsem neco jako monika" :).

Mam rozepsane bodove shrnuti, ale po precteni Vaseho varovani 28.05.2009 19:51:30 musim zvazit, zda je zde umistim nebo zda alespon pridam smajliky. Po poskladani si vsech informaci z otevrenych zdroju Vam ten podzim nezavidim. A nemyslim si, ze vyhrajete. :)
28. 05. 2009 | 23:29

jirizlatuska napsal(a):

VH (a myslim i MH): Kolem silne preference vysokoimpaktovych zurnalu to je predstava poplatna nekterym disciplinam. Ne vsude je publikace v Nature nebo Science panacea (a ne vsude by se stalo, ze kdyz nekde publikuje autor metodiky, udela se z toho vyjimka a da se tomu maximalni pocet bodu).

V informatice je pri slusnem hodnoceni povazovana demonstrabilita vysledku (napr. ve smyslu skalovatelnosti) za legitimni vystup obsahujici vic vyzkumneho vysledku, nez papir s teoretickou metodou. Prikladem muze byt system implementujici algoritmus page rank v Googlu. nefiguruje v zadnem citacnim systemu (a neni nahraditelny smesnou kategorii autorizovaneho softwaru z naseho systemu) - viz clanek z Informatics Europe uvadejici radu z toho, co se musi a nesmi pouzit pro hodnoceni v informatice (prakticky nic z toho metodika nezahrnuje, viz http://www.informatics-euro...):

1. Computer science (CS) is an original discipline combining science and engineering. Researcher evaluation must be adapted to its specificity.
2. A distinctive feature of CS publication is the importance of selective conferences and books. Journals do not necessarily carry more prestige.
3. To assess impact, artifacts such as software can be as important as
publications.
4. The order in which a CS publication lists authors is generally not significant. In the absence of specific indications, it should not serve as a factor in researcher evaluation.
5. Numerical measurements such as citation counts must never be used as the sole evaluation instrument. They must be filtered through human interpretation, particularly to avoid errors, and complemented by peer review and assessment of outputs other than publications.
6. Publication counts are not adequate indicators of research value. They measure productivity, but neither impact nor quality.
7. Any evaluation criterion, especially quantitative, must be based on clear, published criteria.
8. Numerical indicators must not serve for comparisons across disciplines.
9. In assessing publications and citations, ISI Web of Science is inadequate for most of CS and must not be used. Alternatives include Google Scholar, CiteSeer and (potentially) ACM’s Digital Library.
10. Assessment criteria must themselves undergo assessment and revision.

Informatiku je samozrejme mozne povazovat za miniaturni novou disciplinu. V Ceske republice ji ovsem v ruznych podobach na vysokych skolach studuje cca 20 procent studentu, coz uz stoji za to, aby v jakemkoli hodnoceni byla aspon castecne reflektovana. Dva problemy naprosto ignorovane ze strany RVV jsou kvalita dat a zahrnuti pbublikacnich medii prokazatelne spickovych.

U kvality dat se jedna nejen o to, ze zadny proces nemuze byt kvalitnejsi, nez jeho vstupni data. jedna se i o pozadavek transparentnosti a overitelnosti postupu. Upozornoval jsem vyse, ze RVV zpracovava nekorektne duplicity. Na primy dotaz, jak to dela, odmitla RVV odpovedet stim, ze je to tajne, aby tuto znalost nemohli vykazovatele vyuzivat. Kritika moznosti peer review je neopodstatnena, pokud se neuvazi, ze prvotni povinnosti takoveho procesu je uplne zverejneni vsech podkladu a postupu nad nimi. To se u nas nedela - jak vidno se to ovsem nedela ani u postupu, ktere zavedla RVV a jeji komise.

U spickovych medii je to jednoduche. Z deseti nositelu Turongovy ceny (ekvivalent Nobelovky v prirodnich vedach) zahrnuje vynechava ISI highly cited temer vsechny, seznam nejcitovanejsich informatiku z CiteSeer ma se seznamem vyprodukovanym ISI prazdny prunik (nemluve o tom, ze nektere tituly, ktere ISI vede pod Computer Science, zneji tak trochu jako parodie), neobycejne vlivna a citovana serie monografii Donalda Knuthe se ve WoS neobjevi vubec, zatimco Google Scholar uvadi 15 titic citaci (coz nebude nijak prehnane cislo).
Tompson neobstoji ani ve sbornicich - jeho databaze micha floridske konference poradane pro penize venezuelskymi akademickymi podnikateli s renomovanymi konferencemi s podilem prijimanych prispevku nizsim nez 20 procent.
29. 05. 2009 | 00:22

jirizlatuska napsal(a):

Jan Zrzavý: Pokud chcete postup obhajovat, můžete poskytnout odpovědi na následující docela elementární otázky?

1. Kde jsou důvodové zprávy pro jednotlivé parametry, aby bylo možné je kompetentně připomínkovat na jiné bázi, než konstaování typu "skupina lunatiků si to rozhodla hlasováním".

2. Kdo odborně recenzoval uplatňovanou metodiku z hlediska bibliometrického či scientometrického?

3. Jak byli tito recenzenti vybráni, aby byla zaručena jejich nezávislost?

4. Autory jakých bibliometrických nebo scientometrickýchprací byli tito oponenti a jaké je jejich mezinárodní renomé ve scientometrickéodborné komunitě? (Odborné počiny ve scientometrii u autorů metodiky by bylo pěkné uvést také.)

5. Kdy proběhla veřejná oponentura, kdo dával jaké připomínky a jaký byl výsledek této oponentury?

6. Proč nevadí neverifikovatelná datová základna, ani evidentní rozpory mezi implementací a specifikací z Metodiky?
29. 05. 2009 | 00:32

jogín napsal(a):

Platí přísloví o chvále vlastního ocasu. Kafemlejnek se vcelku hodí pro přírodovědné discipliny, jakž takž vyrovnává mezioborové rozdíly, což se nelíbí lidem z početných oborů. Nic proti zvýšené preferenci prioritních žurnálů, ovšem Akademii to nezachrání, VŠ v nich publikují také. Pro obory s jinými publikačními zvyklosti se kafemlejnek nehodí, ať je to informatika nebo humanity. Zásadní problém je poměr mezi aplikovaným a základním výzkumem, kdy si na základě naivních předpokladů politici i veřejnost představují, že věda má produkovat vynálezy a technologie. Ve skutečnosti věda produkuje vynálezce a informace pro ně. Tady je zásadní chyba v popularizaci vědy a můžeme za ni všichni.
29. 05. 2009 | 08:40

jogín napsal(a):

Pokud jde o poměr peněz mezi akademií a VŠ, není jimé solidní řešení než hodit obé do jednoho pytle a hodnotit současně jak absolventy a doktoranty, tak poblikace. Nakonec ekonomické výsledky státu tvoří absolventi.
29. 05. 2009 | 08:52

sasanka napsal(a):

Pokud bude AV z grantových penez platit nekterým šéfum ustavu vlastní rodinné příslušníky,tak to je docela nehospodárný a soukromý biznis,o kterém nemají mi běžní danový poplatníci ani tušení,pak to bohužel vubec nesouvisí s vědou a zavání to soukromím biznisem chytrých jednotlivců,kterí jsou v akademii schopní přežít cokoliv.O tom se bohužel příliš nediskutuje,coz je velmi špatné,ale tuto zkušenost mam i z některých vysokých škol.
29. 05. 2009 | 11:42

Jan Zrzavy napsal(a):

Zkusím postupně:
Ad SZ:
1. Fňukáním na zaváděním konfliktu mezi VŠ a AV jsem nemyslel vás (zase tak detailně jsem to nečetl, páč musím trochu času věnovat ničení AV), ale Hořejšího, Pačesa, Drahoše a další údy AV, od nichž jsem to v poslední době slyšel.
2. Nekonzistence - máte recht, bodování různých druhů výsledků je implicitní rozhodování o financování oborů, resortů apod., pokud se v produkci druhů výsledků signifikantně liší. (To není případ VŠ x AV.) Chcete to rozdělovat explicitně, "politickým rozhodnutím"? Fakt to chcete? Jak už jsem psal, buďme vděčni za jisté zamlžení ...
3. Navrhujete další zmenšování oborů? Můj bože! Ale to si koneckonců vyřiďte s Hořejším, ten zase tlačí na superclustery.

Ad MH:
1. oddělit časopisy, které publikují jenom reviews nelze, jak sám nahlédnete, když se o to pokusíte. Navíc - proč vlastně? Někde nahoře si kdosi stěžoval, že nejsou hodnoceny takové ty popularizační aktivity ...
2. Core money - z peněz na VaV to nelze (už proto, ze VŠ vám to nedají - jak píše přírodovědec, ani VŠ zádné core money na režii nemají, všechno kradem studentům, učitelům a vědcům, ale vy holt máte jenom vědce ...). Takže si to vyřiďte s Outratou.

Ad přírodovědec:
Ježišikriste, já jsem nechtěl nikterak naznačit, že hodlám pátrat po vaší identitě! Za prvé to neumím, za druhé bych se patrně dozvěděl, že vás stejně neznám, anebo bych dorazil k poznání, že jste můj nadřízený nebo moje bývalá milenka -- některé věci sand radši ani nevědět.
29. 05. 2009 | 12:03

Jan Zrzavy napsal(a):

Ad Zlatuška: obecně -- rozdělování peněz na VaV není věda, ale politika resp. ouřad. Je až kupodivu, že to ausgerechnet vám nedochází.

1. Kde jsou důvodové zprávy pro jednotlivé parametry, aby bylo možné je kompetentně připomínkovat na jiné bázi, než konstaování typu "skupina lunatiků si to rozhodla hlasováním".
Ano, hlasování ve skupině jmenované RVV, která byla jmenovaná vládou. Vyšší autority va ˇuřadu vlády není.

2. Kdo odborně recenzoval uplatňovanou metodiku z hlediska bibliometrického či scientometrického?
Nikdo. Politika.

3. Jak byli tito recenzenti vybráni, aby byla zaručena jejich nezávislost?
Nebyli, tedy nijak.

4. Autory jakých bibliometrických nebo scientometrickýchprací byli tito oponenti a jaké je jejich mezinárodní renomé ve scientometrickéodborné komunitě? (Odborné počiny ve scientometrii u autorů metodiky by bylo pěkné uvést také.)
Žádné. Podotýkám, že český odborný příspěvek k scientometrickému výzkumu je obecně malý. Ale už jsme si říkali, že pošlem Metodiku do Scientometrics a získáme Body Za Výsledek Jimp.

5. Kdy proběhla veřejná oponentura, kdo dával jaké připomínky a jaký byl výsledek této oponentury?
Vnitřní připomínkové řízení RVV, meziresortní připomínkové řízení plus vypořádání připomínek sekretariátem RVV a následné schválení vypořádání. Normální ouřad, žádná věda.

6. Proč nevadí neverifikovatelná datová základna, ani evidentní rozpory mezi implementací a specifikací z Metodiky?
Vadí. Máte nějaký konkrétní návrh na nápravu?
29. 05. 2009 | 12:11

Michal Hocek napsal(a):

to Jan Zrzavy:
Diky za zajimave odpovedi.
Jen na vysvetlenou - nemyslel jsem, ze by se review zurnaly nemely pocitat vubec - jen by se nimi nemela prokladat ta hyperbola - hyperbola by se prolozila zurnaly, ktere publikuji >100 clanku rocne a zbylym by se pridelily body podle nejblizsiho souseda. Soucasny stav umele degraduje ty zurnaly, kde se publikuji originalni clanky s nejlepsi vedou (viz. priklad J. Am. Chem. Soc., ktery je skoro nedosazitelnym snem naproste vetsiny ceskych chemiku, ale je za nej malo bodu, jelikoz je az na 8. miste podle IF - nad nim jsou ale krome Angewandte jen specialni review zurnaly).

Rikate, ze tech 10 miliard je v zasade na zakladni vyzkum a RVV by chtela dokonce jeste min. S tim se neda uplne souhlasit, protoze je tam dosti vysoky podil tech mekkych vysledku typu S a Z - zejmena u technickych VS a resortnim vyzkumaku. Krome toho, ze se vetsinou jedna o vykazane nedolozitelne blbosti jde nepochybne o aplikovany vyzkum (pokud vubec o nejaky vyzkum). Takze rozhodne aplikovany vyzkum z toho kolace ukrajuje - a my z jejich zatim ne (samozrejme si ale brousime zuby na TACR, az vznikne a doufam, ze se cast penez zase vrati :-)).

Kdyz tedy pripoustite, ze metodika je spatna a jejim dusledkem bude likvidace AV, jako tvurce 40% tvrdych vysledku VV - neni to duvod k odpiskani cele akce a navrat k predchozimu modelu financovani (ktery byl taky spatny, ale vsichni v nem jakz takz prezivali)? Samozrejme, kdyz se zrusi AV a jeji penize pujdou na VS, tak se produkce VS o neco zvedne - ale asi to nebude o celych tech chybejicich 40%. Proste to povede k tomu, ze se za stejne penize vuprodukuje mnohem mene a to asi nebylo puvodnim cilem reformy... Chtel jsem pridat smajlika, ale nejak mi sem nejde.

Z meho pohledu jako cloveka, ktery si zde pracne vybudoval skupinu a etabloval tematiku, ktera konecne zacina bohate plodit a byt mezinarodne konkurenceschopna - a pak mi nejaka RVV svoji reformou zrusi instituci, kde to delam (prestoze vsichni tvrdi, ze je v CR nejlepsi a ze metodika je spatna) - tak mam tisic chuti se na to vybodnout a odejit nekam do civilizace :-(
29. 05. 2009 | 13:37

Stanislav Uhlíř napsal(a):

Ač celkem slušně vysokoškolsky vzdělán se skoro stydím zapojit se do vaší učené diskuse. Při vší úctě k vám na mne většina příspěvků působí jako mlžení a účelové odvádění pozornosti od merita věci. Není to náhodou tak, že Akademie za vydatné pomoci pánů Hořejšího, Zlatušky, Havla (ČSSD) a dalších se hystericky brání snížení dotací z veřejných prostředků, aniž by za ně nabídla nějaký hmatatelný výsledek ? Kuriózní je, že oba posledně jmenovaní pánové byli za vlády socdem členy RVV a pan Havel dokonce jejím předsedou. Že by rada najednou tak dramaticky obrátila ? Spíše se zdá, že Akademie se dala do boje za to, aby byl pro ni zachován status quo tj. penězovod zajišťující příslušné lukrativní posty včetně byrokracie a moc v podobě dalšího přerozdělování obdržených peněz bez velké vlastní odpovědnosti. Smutné je, že k tomu používá prostředky jako jsou osobní útoky, zneužívání autorit i politiků (ti z ČSSD se toho obzvláště rádi chopili) a politický nátlak, místo seriózní argumentace. Pokud napadají Topolánkovu vládu, mohli by si při svém vzdělání uvědomit, že tato vláda i při slabém politickém mandátu byla první vládou ČR, která se pokusila alespoň o nějaké reformy, zatímco všechny předchozí vlády hlavně úspěšně navyšovaly státní dluh. Dost mi to připomíná rčení, v němž zloděj křičí "chyťte zloděje" nebo "spravedlivý" boj odpůrců evropské integrace za "české národní zájmy", které ovšem nikdo z nich nedokáže či spíše nechce definovat, protože by se se ukázalo, že to je především zachování moci současných mocných včetně všech negativních praktik, které používají (korupce, arogance, sobeckosti, bezohlednosti, pohrdání občanem, nedostatek slušnosti a pokory atd.). Co myslíte, proč nám nedokážou sdělit, co tak úžasného namísto Evropské unie nám občanům nabízejí ? Někteří jdou se svým negativizmem tak daleko, že se dokonce nechávají zvolit do evropského parlamentu, aby tam mohli unii co nejvíce škodit. A co Akademie, neměla by to raději vzít za pozitivní konec a přesvědčit odbornou i laickou veřejnost, že opravdu, ale opravdu není tou černou dírou, jak si někteří myslí ?
29. 05. 2009 | 13:40

Jan Zrzavy napsal(a):

MH: Ne, 10 mld. nejde na základní výzkum, ale na kompletní institucionální výzkum včetně aplikovaného (ale jen do cca 200 výzkumných institucí, žádné Pekárny Žatec s.r.o.), naopak na základní výzkum jde i něco z účelových prostředků (GAČR, centra základního výzkumu apod.). To je prostě několik navzájem se protínajících os, mezi kterými musíme bruslit. A omezit základní výzkum nechce RVV jako celek, jenom politici a byznysmeni (tedy: většinově). Neboli to, co jsem psal o poměru 1:2 (překlep "1:3", míněno prostě 1/3 na základní výzkum) je ještě horší, to by bylo i včetně GAČRu.

Odpískat nelze = zákon. Navíc já si nemyslím, že to jde špatným směrem a problémy AV (po odečtení hysterické reakce dosud hýčkaného děcka to zase až taková katastrofa být nemusí) pro mě nejsou žádný argument, někde ty problémy být musí.

Průšvih je, že na systémové řešení, co s AV, je teď už pozdě, zablokovaly to jednotně všechny resorty (AV, MŠMT, MZ ...), teď už se budou jenom úplně blbě narychlo lepit díry, aby se to nedotklo zasloužilých akademiků a odnesou ti mladí, a VŠ nepomůžou, půjdou s dotací o 10 % dolů, samy mají málo. Navíc management AV má za ta dlouhá léta vypracovaný reflex na řešení problémů: 1. fáze popírání (ono nebude tak zle, pomůže nám rezoluce Učené společnosti, Fischer slíbil, že o tom bude vláda jednat ...!), 2. fáze škudlení (toaletní papír si každý nosí z domova, na chodně se vyšroubuje každá lichá zářivka). Naprostá absence nějaké dlouhodobé strategie a schopnosti rozhodovat ve prospěch instituce (to dělá ta vnitroústavní demográcie). Já to zažil v 90. letech, i proto jsem z AV skoro úplně odešel.
29. 05. 2009 | 13:54

David Kalhous napsal(a):

Je pro me velice zajimave sledovat tuto kultivovanou prestrelku nad relevantnosti ruznych hodnoticich metod. Avsak otazkou je, nakolik je dana vubec diskuse relevantni. Jinymi slovy zajimalo by me, zda dany balik penez staci alespon na "udrzovani stavu", nebo zda nuti k otazce, kolik a jakych oboru si jeste nechat, aby to melo smysl. Ono handrkovat se nad rozdelovanim skyvy chleba pro dvacet lidi je pekny teoreticky orisek, vysledek je ale zrejmy: nakonec neprezije nikdo. Jsme jako vedci v takove situaci? A pokud ano, co udelat, aby to nasim politickym elitam doslo.
29. 05. 2009 | 14:06

Jan Zrzavy napsal(a):

To David Kalhous: peníze na VaV (tj. včetně aplikovaného) rostly v minulých letech cca o 2 mld. ročně (což bylo něco kolem 20 %), během pár let se zdvojnásobily. Teď se to zastavilo na celkové výši 25 mld. (kvůli krizi je plánován nulový nárůst na další roky, tj. nikoliv pokles jako v ostatních resortech). Peněz je dost, možná až příliš (lidi z aplikační sféry si začali cca před 4 lety stěžovat, že abruptně klesá ochota VŠ na společných projektech, a to i tam, kde ta ochota před tím byla -- prostě už nebylo potřeba shánět prachy, přišly shora).
No a teď se 40 % té částky na vědu začíná rozdělovat podle jiného klíče (kafemlejnek místo učených komisí), přičemž přechod je rozfázován na tři roky. V příštím roce tedy jde o cca 3 mld. To, na co si AV stěžuje, je pokles o 721 milionů (15 %) v roce 2010. (Já bych dokázal ukázat prstem na 25 % akademiků, kteří mohou zmizet, aniž by se něco stalo -- i tady platí tu Paretův princip 20/80, tedy 20 5 lidí vyprodukuje 80 5 výsledků.)
29. 05. 2009 | 14:21

Jan Zrzavy napsal(a):

... má být 20 % a 80 %, zatracená česká klávesnice
29. 05. 2009 | 14:22

David Kalhous napsal(a):

Hm, myslel jsem si to :-)
Zejmena musim bohuzel souhlasit s tim, ze Paretuv zakon plati.
Otazkou je, zda dana situace umoznuje udrzeni kontinuity tymu, protoze vedci v mnoha oborech to nejakou dobu trva, nez se "rozjede". Totez plati i o nekterych projektech. A ze take vim o nekterych, jejichz zruseni by ais prineslo zvyseni vedeckeho vykonu :-D
29. 05. 2009 | 14:27

jirizlatuska napsal(a):

Jan Zrzavy: Dekuji. Obcas vidam na CT24 porad "Retro". Vase uprimne odpovedi mi jeho obsah pripominaji. Argument, ze moc vysvetluje sama sebe a je vykonavana bez odpovednosti, opravdu stavi otazky po duvodech mimo obvykly diskurs.
29. 05. 2009 | 14:57

vaclavhorejsi napsal(a):

Jan Zrzavy:

Ano, AV pouzije metodu toaletniho papiru, vystihl jsi to "skvele", neni nad zasveceny pohled nezaujateho odbornika.
Obdobne tvym originalnim postrehum pri krizi s Vyzkumnymi zamery pred 5 lety.
Jeste ze vsude jinde mimo AV je to mnohem lepsi, koncepcnejsi a efektivnejsi - AV je proste hnusny moloch...
Jen tak dal, skoda ze neni vice Zrzavych...

..
29. 05. 2009 | 14:57

vaclavhorejsi napsal(a):

Jan Zrzavy:

Ano, AV pouzije metodu toaletniho papiru, vystihl jsi to "skvele", neni nad zasveceny pohled nezaujateho odbornika.
Obdobne tvym originalnim postrehum pri krizi s Vyzkumnymi zamery pred 5 lety.
Jeste ze vsude jinde mimo AV je to mnohem lepsi, koncepcnejsi a efektivnejsi - AV je proste hnusny moloch...
Jen tak dal, skoda ze neni vice Zrzavych...

..
29. 05. 2009 | 14:57

jirizlatuska napsal(a):

Jan Zrzavy: Dekuji. Obcas vidam na CT24 porad "Retro". Vase uprimne odpovedi mi jeho obsah pripominaji. Argument, ze moc vysvetluje sama sebe a je vykonavana bez odpovednosti, opravdu stavi otazky po duvodech mimo obvykly diskurs.
29. 05. 2009 | 14:57

David Kalhous napsal(a):

Myslite, ze by pomohlo, aby si kazdy obor vypracoval vlastni predstavu o tom, jak hodnotit v nem dosazene vysledky, pricemz by se objem penez pro obory urcil jinak?
Obavam se, ze jinak stejne nebude mozne urcit, jak ty penize rozdelit. Zda je cennejsi ceska monografie o Karlovi IV. nez clanek v Nature asi nelze rozhodnout bez urcitych zakladnich premis. Ty ale lze vetsinou tezko "vymyslet".
Asi to opravdu bude na politicich, aby rekli: ten obor chceme a ten ne.
29. 05. 2009 | 15:06

David Kalhous napsal(a):

P.S.: Ovsem bylo by smutne, aby to nakonec dopadlo tak, jako s domacimi recenzovanymi periodiky. Ted uz je totiz recenzovanym periodikem kazdy platek z Horni Dolni. Recenzent se vzdycky sezene, vzdyt jsme vsichni kamaradi, ja vam to podepisu... :-(
Otazkou pak je, jaky to ma cele smysl.
29. 05. 2009 | 15:09

Jan Zrzavy napsal(a):

1. to Zlatuška: A kdo je mimo diskurs, ten holt nic neprosadí. Já ty diskursy nevymýšlím, koneckonců já v té politice nebyl.

2. to Hořejší: čti, co píšu, prosím (= sakra) - všude jinde je to *horší* než v AV, to už jsem snad i tady napsal a říkám to, kudy chodím. Proto je potřeba neudržovat lidi z AV oddělené od okolního světa (čímž nemyslím jakési externí předníšení, ale účast na fungování a řízení VŠ).
Pokud jde o VZ - 1. i tehdy, stejně jako dnes, se páni vědci o nic nestarali, dokud jim nešlo o dotaci, za což jsem jim tehdy stejně jako nyní s chutí nadával, 2. to, že 50 % žádajících nedostalo nic, se ukázalo jako dlouhodobě zásadní změna v mentalitě českých učenců -- i vědcům se občas rozbřeskne (např. s Bobem Gašem, tehdejším hlavním oponentem VZ jsme se moc pěkně sešli nad kafemlejnkem), Buzkové a Kolářovi za to nadosmrti sláva!, 3. zásadní problém VZ byl v tom, že se nenasypaly na jednu hromadu, ale dopředu se rozdělily resortům, které si s nimi dělaly, co chtěly (včetně AV) -- tehdy jsem pojal myšlenku "ministerstva vědy" (kterou jsme tehdy sdíleli, pamatuješ, dokud ti nedošlo, že by to znamenalo zánik centralizované AV s prezídiem -- pochopitelně nikoliv zánik VVI), 4 právě instituce, které byly tehdy úspěšné (včetně JU), tedy dostaly víc peněz, než odpovídá jejich produkci, si to teď zase vyžerou, haj hou.
Že jsou VZ zásadně blbě, jsem věděl už tenkrát, ale o to tehdy přece nešlo. To byl problém, který měla "vědecká fronta" řešit o dva roky dřív, když se přijímala stotřicítka, před 5 lety už se jenom implementovalo.
29. 05. 2009 | 15:16

Jan Zrzavy napsal(a):

to Kalhous: postupně moc pěkně popisujete ty útesy, mezi nimiž plujeme, v dalším poskstriptu určitě přijdete na další :-))
Ne, nevěřím na apriorní rozdělování peněz mezi obory (kdo? jak?). Výhoda kafemlejnku je to, že nikdo dopředu neví, jak to přepočítání dopadne, proto s tím nelze nějak jednoznačně manipulovat.
České recenzované časopisy jsou zkrátka úlitba humanoidům, něco se s tím udělat musí, ale přesvědčit o tom RVV nebude snadné.
29. 05. 2009 | 15:20

David Kalhous napsal(a):

No, spise urcite jejich casti. Jsem historik stredoveku, "humanoid", a predstava, ze je "recenzovany" kazdy druhy casopis - nyni dokonce vcetne Dejin a soucasnosti, tj. casopisu urceneho pro verejnost - me dost irituje. A na ruzne okresni svetove odborniky uz jsem vylozene alergicky. Prave Ti jsou vitezi takoveho systemu, nebot lide jako prof. Smahel, ad., kteri jsou skutecne spickovi, vyhovy bez problemu i tzv. prirodovedeckym kriteriim. Vysldkem je podpora provincionalizace, ktera nesvedci zadnemu vednimu oboru. Predstava, ze humanitni obory jsou "jine" je proste a jednoduse naivni, uvedeny system zpusobuje, ze se recenzovane casopisy mnozi jako houby po desti, je potreba redaktoru, penez, clanku. pritom rozumny vyzkum vyzaduje cas. pokud je ale treba publikovat jako divy, tak ten cas uz proste nezbyva. A ani ten cas na produkci desatych derivatu z X nezbyva, terminy jsou smesne slovo. Publikuje se, ale nema to valnou cenu. No, radeji uz nebudu pokracovat, protoze bych zahy pouzival terminu, pro ktere by me povzdechnuti muselo byt smazano...
29. 05. 2009 | 15:41

David Kalhous napsal(a):

Vyhovi. Pardon.
29. 05. 2009 | 15:41

jirizlatuska napsal(a):

Jan Zrzavy: Dekuji. Obcas vidam na CT24 porad "Retro". Vase uprimne odpovedi mi jeho obsah pripominaji. Argument, ze moc vysvetluje sama sebe a je vykonavana bez odpovednosti, opravdu stavi otazky po duvodech mimo mimo ramec odborne diskuse.
29. 05. 2009 | 15:43

David Kalhous napsal(a):

Jeste me mane napada problem doktorandu. Nevim, jak v prirodnich vedach, ale v nasich oborech to vypada tak, ze dany clovek dostane vymereno smesnou apanaz. Aby prezil - i sam, natoz s rodinou - musi pracovat. ergo nema cas na vyzkum. Z grantu ma narok na par tisic mesicne. Tudiz to pak dopada tak, ze uvedene sumy jsou vynalozeny naprosto neefiktivne, pretizeni musi byt i skolitele. Ma to valny smysl?
29. 05. 2009 | 15:45

Jan Zrzavy napsal(a):

to Kalhous - já s vámi souhlasím, říkají mi to úplně všichni historici, s nimiž se bavím ... akorát to pak přijde na pořad jednání a najednou se objeví názor, že přece nemůžeme ...
Problém doktorandů - no ano, a co s tím? Prostě musí mít úvazek na svém pracovišti nebo velký grant. Že to tak mnohde není, vím.
29. 05. 2009 | 15:51

David Kalhous napsal(a):

Ad Jirizlatuska: Nemusim sice souhlasit s tim, co pan Zrzavy pise, nicmene je to bohuzel tak, ze v urcitem momentu proste diskuse musi skoncit, protoze rozpocet je treba sestavit do urciteho terminu.
Stejne tak asi nelze prilis diskutovat o tom, zda je dulezitejsi fyzika nebo historie. Jedna nam dava levnejsi plniky, druha nam rika, co jsme, ale co si vybereme je na nas... V tom bohuzel musi mit vetsi slovo politici.
Jinak vec je, ze je cely system dosti podivny a ze proniknout do nej je spise veci ovladnuti urednickeho jazyka, nez rozumne diskuse, ale nevim. Pomery vsak neznam tak dobre, abych si mohl dovolit o tom hovorit.
29. 05. 2009 | 15:52

David Kalhous napsal(a):

Ad Zrzavy: mozna brat tretinu doktorandu za trojnasobek ;-) A zakotvit nutnost to do 3-4 let ukoncit pod hrozbou sankci.
29. 05. 2009 | 16:00

Jan Zrzavy napsal(a):

Z dnešního tisku:

Politiky na fóru reprezentoval Jiří Paroubek. Z jeho slov bylo zřejmé, že klade důraz na bezprostřední praktické aplikace: „Je třeba podporovat aplikovaný výzkum a vývoj, který prokazatelně přináší nové poznatky využitelné pro vývoj nových, nebo zdokonalených výrobků, technologických inovací, postupů a služeb." Pokud mluvil o nutnosti podpory základního výzkumu, pak jen v přímém vztahu k aplikacím, čímž pojem „základní výzkum" poněkud ztratil svůj původní význam: „Potřebnou podporu musí mít základní výzkum s přímou vazbou na aplikovaný výzkum a u něhož lze očekávat bezprostřední přínosy a návratnost vynaložených prostředků. (...) Podporovány budou zejména projekty základního výzkumu vytvářející předpoklady pro navázání na získané poznatky v aplikovaném výzkumu."

Jak praví Švejk, "Tak jsme si, lumpové, mysleli, že nám ta komise pomůže, drek nám pomohla". Oni jsou ti hoši od politiky všichni stejní, já už tam pozoruju šestou vládu.
29. 05. 2009 | 16:08

Samuel Zajíček napsal(a):

Jan Zrzavý:
ad fňukání - ok.

ad nekonsistence - ne, já bych nechtěl, aby to bylo explicitní politické rozhodnutí. Jako v současné době "humanoid" nahlížím Vámi zmiňované nebezpečí velmi zřetelně. Pouze jsem chtěl, aby bylo jasné, a děkuji za to, že jste to i potvrdil, že se za elaborátním "vyvažováním" v podstatě skrývá čistý výsledek politického vyjednávání, byť nyní nikoli politiků, ale zástupců akademické sféry, a že tedy jakákoli debata o "dokonalém kafemlejnku", který by sjednotil výsledky všech oborů, je nesmyslná.

ad zmenšování a superclustery: Ve skutečnosti nejsme s prof. Hořejším ve sporu. Jemu, pokud to správně chápu, vadí, že přílišné rozdrobení oborů činí svízelným jejich srovnávání pomocí jednotné míry (body). Užitím myšlenek doc. Spurného by se ovšem takovémuto globálnímu mezioborovému srovnání dalo vyhnout - obor by se srovnával pouze se sebou samým ve světě / evropě. Otázka je, zda je pro takové srovnání Vláda schopna sehnat relevantní bázi dat.

ad Pareto: S tím Paretem je to velmi zajímavé. Nevidím jasný důvod, proč by měla fungovat zrovna tato statistika a ne jiná (funguje, teď jsem si to zkusil, a Metodika příjemně zvyšuje konkávnost distribuce). Ví se to?

Co se týče koncepce: Vlastně mají VŠ docela štěstí, že na ně finanční potíže padly spolu s Bílou knihou už loni: stihly si promyslet, kam a jak chtějí směřovat a kde na to vezmou.
29. 05. 2009 | 16:40

Tomáš Kostelecký napsal(a):

To: Jan Zrzavý
Píšete, "nevěřím na apriorní rozdělování peněz mezi obory (kdo? jak?). Výhoda kafemlejnku je to, že nikdo dopředu neví, jak to přepočítání dopadne, proto s tím nelze nějak jednoznačně manipulovat."
To by platilo jenom v případě, že by RVV nastavila dnes pravidla a podle nich hodnotila až výsledky vyprodukované v příštích letech. Protože jsou ovšem hodnoceny výsledky z let minulých, tedy známé, lze ono přepočítání manipulovat velice snadno. Netvrdím, že to RVV přímo dělá, na to nemám informace, ale manipulovat to každopádně lze.
29. 05. 2009 | 16:41

Samuel Zajíček napsal(a):

Jan Zrzavý: Ono je to celé takové veselé ( http://www.cssd.cz/s14983/p... ): "Podporován bude dynamický růst účelových prostředků určených pro základní výzkum především na úkor institucionálních prostředků. Účelové prostředky poskytované na principu soutěže a výběrových řízení dávají předpoklady vyšší efektivity využití finančních prostředků na výzkum a vývoj, jak z hlediska rozsahu, tak i kvality dosažených výsledků."

Takže všechno vylejt?
Nevi se, kdo mu to napsal?
29. 05. 2009 | 16:50

Jan Zrzavy napsal(a):

to SZ: Kdo mu to napsal? to nám tady jistě někdo vysvětlí ... smajlík!

to TK: Ne, manipulace na základě přepočtů je velmi hrubá (výpočet trvá dlouho a vždycky zablokuje tlustý kabel vedoucí do Strakovky, takže to nelze dělat jen tak zkusmo), navíc už žádná retroaktivita nebude (výsledky 2003-7 se přepočítaly Metodikou 2009, teď se vyhodí rok 2003 a přidá se rok 2008 přepočítaný Metodikou 2009, která je hotová, ale výsledky ještě nedorazily). Navíc představa nějaké racionální manipulace předpokládá, že členové RVV jsou si vědomi důsledků svých činů - jen velmi málokteří. Obvyklý psychotyp vědeckého papaláše je člověk, který ví, jak to má být, páč má zkušenosti z ..., a tudíž to prosazuje, nakonec se diví i on. Nepřeceňujte je/nás, ani nepodceňujte, ani ďáblové, ani tupci.
29. 05. 2009 | 17:02

Tomáš Kostelecký napsal(a):

To: Jan Zrzavý
Já Vás/je nechci ani přeceňovat ani podceňovat. Ovšem představa, že by při rozdělování miliard Kč nikoho nenapadlo zkusit si výsledky alespoň nahrubo dopředu spočítat, aby odhadl výsledek, jde proti všem mým dosavadním životním zkušenostem.
Doufám, že jste coby člověk zevnitř seznámený s chodem RVV nemyslel úplně vážně svoji poznámku o tom, že jen málokteří členové RVV jsou si vědomi důsledků svých činů. Pokud jste to vážně myslel, běží mi mráz po zádech.
Nerozumím vašemu tvrzení, že "už žádná retroaktivita nebude". Sám píšete, že Metodikou 2009 se budou hodnotit výsledky 2004-2008. Nic retroaktivnějšího si téměř nedovedu představit. Nebo jsem Vás (Metodiku 2009) špatně pochopil?
29. 05. 2009 | 17:24

Milan Tvrdy napsal(a):

To Jan Zrzavy:

Vase vyjadreni z 29.05.2009 12:11:33 je navysost titanske.
Asi by Vas nemeli poustet na "saka".
29. 05. 2009 | 17:33

Samuel Zajíček napsal(a):

Jan Zrzavy: Jsem naivni, ano. :-)

Jinak to, ze to poprve dopadlo prekvapive, neni prekvapive. Otazkou je, zda si myslite, ze se dani informacne privilegovani lide nejsou schopni z vysledku poucit a nastavit tak sve nove pozadavky.

Tomas Kostelecky: Kdybych si mel tipnout, o cem prof. Zrzavy mluvi, rekl bych, ze jde o to, ze kazdy ma data pouze za svou instituci, takze vi, co by pomohlo JEMU, ale nevi, co to udela s daty instituci ostatnich. FF UK presne vi, ze mu nejviditelneji kazi vysledek neuznane sborniky. Ale zacit lobbovat za uznavani sborniku je nebezpecne - mohli by se na tom svezt mnozi, ani nevime kteri, protoze to nedohlédáme, a inflace poctu bodu by v dusledku mohla poskodit i nas.
29. 05. 2009 | 17:37

Jan Zrzavy napsal(a):

to TK: Píšete 'Sám píšete, že Metodikou 2009 se budou hodnotit výsledky 2004-2008. Nic retroaktivnějšího si téměř nedovedu představit. Nebo jsem Vás (Metodiku 2009) špatně pochopil?'
Ano, špatně, nic takového nepíšu roky 2004-7 zůstanou tak, jak byly zhodnoceny (retroaktivně) Metodikou 2008, Metodika 2009 se týká pouze roku 2008.

A upřímně řečeno: já jsem v tomhle velký zastánce retroaktivity (bohužel jsem v tom sám) právě proto, aby s tím nešlo manipulovat. Bohužel lidi v RVV už počítají, kam pošlou jaký "funkční vzorek", a tak chtějí mít svoje jisté. Čili tohle jsem už vzdal. (Zájemcům o biologii: tomu pravidelnému měnění selekčního režimu se říká Red Queen a udržuje to selekci dlouhodobě v chodu, nikdo nikdy není definitivně adaptován a za vodou.)
29. 05. 2009 | 17:46

Tomáš Kostelecký napsal(a):

To: Jan Zrzavý
Děkuji za vysvětlení pravého stavu ohledně aplikace Metodiky 2009. Je to sice méně retroaktivní, než jsem si myslel, ale retroaktivní to hodnocení nesporně je i v této formě. Když jsem v roce 2007 něco vybádal a rozmýšlel se, jak výsledky (v roce 2008) opublikuji, těžko jsem se mohl řídit Metodikou 2009, kterou neznám ještě teď... Ta retroaktivita mi na rozdíl od Vás naopak velice vadí. Nejen proto, že "kritéria hodnocení mají být předem známá a závazná", ale hlavně proto, že mají tlačit hodnocené ke kritériím definovanému vyššímu výkonu a nikoliv je penalizovat za to, že se před lety ve své publikační strategii netrefili do dnešních kritérií.
29. 05. 2009 | 19:14

Franco napsal(a):

No nedalo mi to...
Panove profesori, co se takto zamyslet nad tim, že prostě vse ma model akce-reakce.
Pan Horejsi asi nezna pomery ve vedeni AV a ústavů, nebo je totalně naivní...
Opravdu si myslite, ze lide v AV nehraji na ty party?
To opravdu hodlete popirat napr:
Ze vetsina tajnych voleb v Akademii je predem domluvena?
Ze Wichterleho cenu dostavaji lide na zakladě zcela lzivých udajů? Ze lide, co vedou ústavy, maji lzive zivotopisy?
Ze tzv. ministr financí AV neváhá na sněmu prohlasit, že by zrušil autorské právo?
Ze Akademie dodnes nebyla schopna založit slušné oddělení pro patenty a autorské pravo?
Ze udajný prumerný plat AV vetsina opravdových vedců v zivotě neviděla a jenom se nahrava započítáváním grantů a jiných "odmen" do platu dle polskeho hesla "no ve vědě je jeden uvazek mizerny, ale kdyz jich mate osm, tak to jde"...
Ze granty jsou v zasadě nanic, protoze se vsichni naucili vymyslte cesty jak je obejit. Ze jsou obory, kde grant na 3 roky je asi totez jako ukol na 3 dny, protoze nikdo za 3 roky neda nic dohromady, kdyz enma perskektivu pokracovani.
Ze v Akademii je velmi nenavistna atmosfera vuci komukoli pod 40, protoze asi ohrozuje mista ten nad. Ackoli se vsude blekota opak.
Atd. atd. atd...
Jo a naechapu proc povazujete za takovy klad to, ze se do vedoucich mist voli vedci. Vetsinu z nich by se melo okamzite z tech vedoucich mist vyhodit a nahradit raději manažery. Jak muze funogavt reditel ustavu, který si neumí precist ani rozvahu a vysledovku a spoleha na babiznu z roku 1600, ze to děla správně, to opravdu nikdy nepochopím...
Hezkou dobrou no vsem naivkům...
30. 05. 2009 | 04:19

Michal Hocek napsal(a):

Pane Franco - na mrtveho spanelskeho diktatora placate nesmysly :-)

Samozrejme party a domluvene volby jsou realitou, tak jako i ve vsech ostatnich sferach - neni to zadne specifikum AV.

Prumerny plat je celkovy rocni plat deleno 12 - samozrejme je nutno zapocitat i odmeny z grantu. Zase - zadne specifikum AV (na VS se taky plat sklada z vice slozek).

Nechapu, co by bylo smyslem "obchazeni grantu".

Pokud jste si nevsiml, GACR umoznuje i 5-lete granty. Perspektivu pokracivani samozrejme mate, pokud vas grant resite velmi uspesne a mate z nej hodne kvalitnich publikaci.

Nenavistna atmosfera proti lidem pod 40 - mozna na nekterem ustavu muze byt, ale zase je to jen o lidech a neni to zadne specifikum AV (i na VS si holt mlady asistent musi pozici vybojovat). Na nejlepsich ustavech (UOCHB, UMG a urcite i rada dalsic, o kterych nevim) je spousta skupin vedenych lidmi <40. Ja jsem byl vedouci skupiny od 34 (ale de facto delal nezavisly vyzkum od 29). Samozrejme jsou i ustavy (ale i katedry VS), kde jeste vladnou stare poradky a nikdo se neosamostatni pred 50 a mista vedoucich skupin se dedi (po smtri 75-leteho profesora to po nem prevezme jeho 55-lety "mlady" kolega) - tyto ustavy ale zajdou na ubyte. Je to o konkretnich lidech a ustavech.

Nahrazovat vedce ve vedoucich pozicich manazery by dopadlo jako v RVV - vsichni bychom vylepsovali pastu na zuby a delali na prumyslovych zakazkach...

Vas prispevek trochu zavani osobni frustraci. Jste-li na spatnem ustavu a divaji-li se na Vas starici nepratelsky - odejdete jinam.
30. 05. 2009 | 09:18

vaclavhorejsi napsal(a):

Franco:

"Pan Horejsi asi nezna pomery ve vedeni AV a ústavů"

Vzhledem k tomu, ze jsem uz 4 roky reditelem dost velkeho ustavu, v minulosti jsem byl 8 let ve Vedecke rade AV a skoro porad delegatem Snemu, tak asi budete mit pravdu...

Ostatni vase absurdity bych radeji na rozdil od M.H. radeji nekomentoval.

..
30. 05. 2009 | 09:44

David Kalhous napsal(a):

Myslim, ze vyse predlozeny nazor zachazi az prilis daleko. Navic je, myslim, predsudek, ze lide vyssiho veku jsou apriori spatnymi vedoucimi a sefy. Mam spise opacnou zkusenost. Rovnez bych z nasich "malych pomeru" a toho, co z toho vyplyva, hned nedelal mafii.
30. 05. 2009 | 11:47

Pavel napsal(a):

K té výše uvedené poznámce J. Zrzavého o šetření AV na toaletním papíru by cynik poznamenal, že akademici mohou používat záchody na VŠ - když tam pořád učí. A pokud učí jen občas, mohou si trochu odvinout. :o)

Ale vážně:

Opravdu by mi nevadilo, kdyby akademici začali brát učení na VŠ vážněji - a to i finančně.

Finanční sitaci VŠ (konkrétně PřF UK) a AV (UMG) krásně mimoděk demonstroval prof. Hořejší (24.05.2009 11:41:01): „Opravdu to pro tyhle penize nedelam – uplne stejne bych to delal rad zadarmo, tohle me opravdu nevytrhne”.

Krásná ukázka podvědomého pohrdání.

Vedete-li povinný předmět a zkoušíte-li každoročně 200 studentů a děláte-li to poctivě a kvalitně (o čemž nepochybuji), důstojné peníze si zasloužíte! A možná tato reforma povede k tomu, že VŠ Vám za výuku bude moci nabídnout důstojnou částku...

..
30. 05. 2009 | 12:18

vaclavhorejsi napsal(a):

Pavel:

To neni zadne pohrdani, ale mozna trochu naivni presvedceni, ze kolegum na VS mame trochu pomahat, aby meli vic casu i na tu vedu. Bohuzel se z toho asi klube "pro dobrotu na zebrotu"...
Ostatne jak jsem psal - zadarmo to neni - i ty VS tituly a pristup ke studentum (diplomanti, doktorandi do nasich laboratori) maji pro nas znacnou cenu...

..
30. 05. 2009 | 15:06

wiki napsal(a):

vysokoškolský podučitel, vaclavhorejsi:

Jsou to sice vzácné případy, ale existují i lidé/skupiny, které ke svým Nature/Science/Cell článkům další desítky/stovky "podřadnějších" článků navíc nemají. Zkuste si třeba na ISu "prolustrovat" vědecký výstup Jirky Frimla a spol.

jirizlatuska: V rámci projektů OP VK šíří samo vedení MU materiály, kde má u jednotlivých kategorií akademic. pracovníků průměry (za rok 2008) ještě výrazně vyšší, než se jim Vy zde bráníte
31. 05. 2009 | 11:09

jirizlatuska napsal(a):

wiki: Nicemu se nebranim; v debate vyse se jednalo o prumer vsech kategorii pracovniku, nejen akademickych (a takovy vzorek bych si take pro srovnani sam nevybral).
31. 05. 2009 | 14:58

Franco napsal(a):

To Horejsi a castecne Michal Hocek:
Jasne ze neznate. Asi prave proto, ze jste tam, kde jste. Ony asi ty funkce zaslepuji...
Ty moje absurdity jsou podlozeny fakty. Bohuzel ta fakta jsou mi napsorto k nicemu. Snad jen k tomu, ze se nedivim, ze po takovych akcich prichazi jiste reakce...
A jestli napr. povazuje moje citace Rakosnika na smenu za absurdity, tak vam proste neni pomoci...

A ad Michal Hocek:
Ano, mluvi ze mne frustrce. Ale ne z toho co si myslite,. ale z toho, ze v tehle zemi opet je normalizace vedena temi hezkymi normalizatorskymi kadry. A neni to jen na AV, je to ledaskde...

Jo a k tem platum a grantum.Vite, ziju asi v trochu jinych rovinach nebo co, prostě 60 tisic které dovoluje rozdat pravidla jednoho grantu "sobe" jako resiteli na "odměnách" za rok, mi prostě prijde asi tak adekvatni polovine normalniho mesicniho platu, ktery by ten clovek mel dostat...Takze touhle !složkou! za rok mne fakt neohromite... A pokud jste neslysel o tom, ze o tolik, kolik si vedec "vydělá na grnatu, se mu sníží uvazek a tudiz plat, a jak se pro zemnu tohle obchazi, tak prostě asi mam lepsi zpravodajske informace nez Vy. Takze doporucuji se zamyslet nad svymi indformacemi nez mne obvinite z nesmyslu.
PS Taky je nejaky Franco Nero... :-)
01. 06. 2009 | 02:49

Franco napsal(a):

Jo a taky by mne docela poteslo, kdyby ti vsichni tzv. akademici prestali psat takovehle vety jako:

(24.05.2009 11:41:01): „Opravdu to pro tyhle penize nedelam – uplne stejne bych to delal rad zadarmo, tohle me opravdu nevytrhne”.

Je urazka nabidnout nekomu za semestralni kurs specialniho oboru 5000 CZK. A je jedno, jetsli to delam rad, nebo ne. Vse mam mit svou radnou cenu a ne abzch si to mohl dovolit vzit, protoze jinde dostanu 5000 za hodinu nebo cokoli jineho, cim si to zduvodnim...

A k prodavani a vylepsovani zubnich past pod vedením manažerů: o ono snad ty slusne ustavy ve svete nevedou manazeri anebo opravdoví vedci, kterří v sobě mají opravdove manazerske schopnosti? Nekoukejte se na ty manazery tak shora.
Kdyby AV vedl manazer, tyk by musel jako prvni mit velmi silne oddeleni autorskzch prav a dusevního vlastnictví nejlepšími právníky v zemi.
Nee, naší Akademi spoluvede (vedl) jakýsi vedec, který považuje ochranu duševního vlastnictví za brzdu pokorku a vec ke zrušení...Ale to se opakuju...
01. 06. 2009 | 03:03

Martin Kotora napsal(a):

Vážení,

při čtení výše uvedených příspěvků jsem se dost pobavil. Dovolil bych si trochu zobecnit svoje postřehy.

1. Nikde se o rušení či snad likvidaci AV nepíše a pokud vím, nikdo si to veřejně za cíl nedal. Pracovníkům AV bych doporučoval méně hysterie a trochu více chladného rozumu. Je zvláštní, že ozývají hlavně lidé, kteří mají úspěch se zajišťováním financováním
svého výzkumu (granty, atd.). Naopak ti, u kterých by zprávy o snížení prostředků na finacování měly vyvolát obavy, jsou zticha. Proč? Protože ví, že stejně nic nezmění a dále se pojede ve vyjetých kolejích. Odejdou pouze lidé, kterým nevydrží nervy a podlehnou svým paranoidním představám. Hudba hraje dál, svět tančí a AV bude existovat dál.

2. Je úplně jedno jestli bude u vlády Petr nebo Pavel. Představa, že nastane ráj (nebo RAJ), pokud Pavel odejde a přijde tam Petr je naivní a svědčí o naprostém politickém diletatismu. No, je možné ještě jedno vysvětlení, ale to raději nebudu rozvádět.

3. Je tristní pozorovat, že pracovníci AV opentlení pedagogickými tituly nemají zdání o způsobu financování a fungování VŠ. To jednoznačně svědčí o izolovanosti pracovníků AV od života na VŠ. (To bohužel znám z vlastní zkušenosti a netýká se jenom finančních záležitostí.)

4. Kolosální byl výkřik o odjezdu (emigrace?) do civilizace (viz přípspěvek 29.05.2009 13:37:01 ). Tento výrok je na duševní úrovni 14letého pubescenta, jenž citově vydírá rodiče, že skočí z okna v přízemí, protože ho nechtí pustit na koncert oblíbené punkové skupiny. Ještě mě tak napadá, že by byla docela veselá podívaná, kdyby některé země v budoucnu zavedly vízovou povinnost, aby se bránily davům světově proslulých vědců z ČR.

5. Dále jsem si vůbec neuvědomoval, že pracovníci AV se zabývají charitativní činností (příspěvek 30.05.2009 15:06:23). Tím že učí na VŠ, nám vlastně uvolňují čas na vědu. Tisiceré díky.

6. Celý problém spočívá v tom, že si každý hájí vlastní zájmy a chce se obohatit na úkor jiného podle pravidla: já jsem skvělej, ty ostatní jsou neschopní a tudíž mám nárok na jejich peníze. Pro jednotlivé stromy tak nevidí les. Typické je srovnávání jednotlivých ústavů s celými univerzitami podle toho jak se to hodí komu do krámu. Zrovna tak srovnání výkonnosti AV např. s UK podle počtu zaměstanaců je mylné, protože tam se nejméně polovina času se věnuje učení a proto by se bodové ohodnocení AV muselo dělit minimálně dvěmi.

7. Obě instituce, jak AV, tak VŠ, potřebují projít reformou. Ovšem bez řádné sebereflexe každé z institucí se nic nepodaří a nakonec budeme tratit všichni. To je vše možné pouze za předpokladu, že tyto akce budou vedeny osobnostmi (elitou), ale žádné takové v této republice nejsou (zde jsou přítomni pouze samostřední fachidioti).

Závěrem musím podotknout, že je to vše přinejmenším povedená taškařice aneb jak praví klasik: PRavá DEmokratická Legrace.

Zdraví

Martin Kotora, PřF UK
01. 06. 2009 | 08:22

semdinheiro napsal(a):

Začínajíci doktorand na VŠ bere měsíčně 4-5 tisíc, začínající doktorand v AV asi třikrát tolik. Není toto jedním z důvodů, proč má AV vyšší náklady na vědecké výstupy?
01. 06. 2009 | 10:43

Samuel Zajíček napsal(a):

semdinheiro: Neni mi jasne, odkud berete Vase cisla. Doktorand dostava stipendium primo od MSMT (pres VS se pouze proleje), ktere je v prvnim rocniku pevne stanoveno na 5.750 Kc. Stipendium ovsem neni plat, nedani se a nezaklada zadny zavazek studenta vuci instituci. Minimalni hruba mzda pak, budeme-li se divat na UK, je pro mzdovou tridu AP1 (asistent) stanovena ve vysi 16.000 Kc.
01. 06. 2009 | 11:33

Jan Konvalinka,UOCHB a PřF UK napsal(a):

Martin Kotora: "Nikde se o rušení či snad likvidaci AV nepíše a pokud vím, nikdo si to veřejně za cíl nedal."
No právě. Omezení financí o 45% prostě JE likvidace. Tím hůř, že si to nikdo veřejně za cíl nedal. Jako s veřejně deklarovaným cílem by s tím totiž šlo polemisovat, a troufám si tvrdit, že by to neprošlo. Takhle to prostě jenom "vyjde".
Semdinheiro:
"Začínajíci doktorand na VŠ bere měsíčně 4-5 tisíc, začínající doktorand v AV asi třikrát tolik. Není toto jedním z důvodů, proč má AV vyšší náklady na vědecké výstupy?"

No, jak kde, ale řekněme, že máte pravdu: je to dobře, nebo špatně?
01. 06. 2009 | 11:41

Samuel Zajíček napsal(a):

Tak oprava, tech 5.750 plati take pouze pro UK.
01. 06. 2009 | 11:43

Michal Hocek napsal(a):

To Martin Kotora,
dekuji za psychoanalyzu - konecne jsem se dozvedel, kdo doopravdy jsem :-)

Reakce AV se muze zdat hystericka - ale pokud se pamatuju, tak reakce PrF UK byla pred 2 lety, kdyz fakulta nedostala VZ na chemii ani biologii, byla velmi podobne (s tim rozdilem, ze tehdy AV podporila opravnene pozadavky PrF UK).

Jako clovek, ktery ma uvazek i cast skupiny jak na UK tak i na UOCHB (a tudiz sva vejce v obou kosikach) si Martin Kotora muze nonsalantne dovolit svuj "nadhled". Bude se prisypou penize tam nebo onam...

Zbytek snad radeji ani nebudu komentovat.
01. 06. 2009 | 11:50

Samuel Zajíček napsal(a):

Jan Konvalinka: Otazka je, zda to byl cil, nebo to opravdu "jenom tak vyslo" (a jak jsem byl jiz argumentoval, chovani zastupcu AV spis ukazuje na to, ze to "jenom tak vyslo"). V kazdem pripade je to jedno. Jaky je Vas navrh na dalsi postup? Idealne nejaky, ktery by VS nepovazovaly za utok proti nim?
01. 06. 2009 | 12:24

jogín napsal(a):

Přečetl jsem skoro věechno. Nepodstatnější se mi zdá odstaveček od Hočka:
Zajimave je, ze se tu hadame o tom, jak rozdelit necelych 10 miliard - jenze jaksi zapominame, ze na VV se v CR dava 24 miliard. Zhruba 2 miliardy jsou GACR, jehoz penize nakonec zase vetsinou skonci na VS a AV formou projektu. Ale porad jeste zbyva 12 miliard, ktere se vsakuji do zeme (respektive spise jinam) na ministerstvech - prestoze se slibovalo, ze klesne pocet poskytovatelu (ha ha ha - jedine se zrusila funkcni GAAV - vsechna ministerstva si vymohla vyjimku a dale maji svou kapitolu na VV). Tam bych videl rezervu mnohem vetsi nez nejake 2 miliardy, o ktere se zde hadame.
01. 06. 2009 | 12:49

doktorand UK napsal(a):

Na UK v 1. ročníku je teď stipendium 6050 Kč. Sice čistého, ale nezapočítává se nic do sociálního/důchodového pojištění.

Jako student na UK nemám žádné významné peníze nevíc (kromě pár tisíc ročně z grantu). Kromě PGS studia se podílím na výuce (vedení praktik)
Kolegové na akademii mají zcela běžně ještě částečný pracovní úvazek od AV, taže jejich příjem (bez těch grantů - ty mají také) je opravdu obvykle cca dvojnásobný! Až na výjimky neučí a věnují se jenom vědě - svému PGS studiu.
A nelze říci, že všeobecně by dosahovali lepších výsledků.

Brekot akademie mi přijde neadekvátní, pokud by se finenční poměr UK / AV trochu narovnal - a zejména ve prospěch mladých, bylo by jenom dobře.
01. 06. 2009 | 13:17

vysokoškolský podučitel napsal(a):

To M. Hocek:

Ano, před lety v době "krize VZ" AV skutečně VŠ slovně podpořila. Dodnes jsme za to vděčni!

Ale jen tak mimochodem - ta slovní podpora zazněla až poté, kdy na AV už bohatý Ježíšek záměry naděloval a také nadělil. Peníze na AV šly z jednoho pytle, peníze na VŠ z jiného. Bylo jasné, že ať se s VŠ záměry stane cokoliv, AV už "neubyde".
01. 06. 2009 | 13:55

Fatima Cvrčková napsal(a):

Připadá mi docela možné, že problém nespočívá v hodnocení výstupů samých. Tam zřejmě opravdu byla velká snaha nepoškozovat žádnou skupinu oborů (jak ostatně ukazují třeba výsledky hodnocení v rámci UK).
Nám ale podezření, že hodnotí se nikoli výstupy samy, ale efektivita, tedy zjednodušeně řečeno "cena jednoho bodu". Tu ale zásadně ovlivňuje "magické číslo" tzv. "celkových nákladů na řešení projektu" aneb "náklady z jiných zdrojů pro potřeby RIV" (třeba ve formulářích grantových zpráv). Ústavy akademie věd tam možná poctivě uvádějí podíl celkových provozních nákladů vztažený na úvazek řešitele nebo podobné exaktně zjištěné číslo. VŠ vycházejí z - pochopitelného - stanoviska, že střechy se budou opravovat, budovy vytápět a pedagogové platit už kvůli studentům, i kdyby vědy nebylo, a tradičně se do příslušné kolonky píše nula. Pak ovšem univerzitní výsledky vycházejí výrazně levněji než "akademické".
Dost by se mi ulevilo, kdyby mi toto podezření někdo kvalifikovaně vyvrátil, a pokud nevyvrátí, aby s tím něco - taktéž kvalifikovaně - udělal.
01. 06. 2009 | 17:49

vaclavhorejsi napsal(a):

Martin Kotora:

"1. Nikde se o rušení či snad likvidaci AV nepíše a pokud vím, nikdo si to veřejně za cíl nedal."

Ano, velmi spravne - VEREJNE ne; neverejne mnohokrat, verte, ze o tom vim sve...

"Pracovníkům AV bych doporučoval méně hysterie a trochu více chladného rozumu."

Pokud vam snizeni o 45% pripada jako zanedbatelna prkotina, trochu me to udivuje. Jiste byste take nic "hystericky" nenamital kdyby se to tykalo fakulty?

"Je zvláštní, že ozývají hlavně lidé, kteří mají úspěch se zajišťováním financováním
svého výzkumu (granty, atd.)."

Co je na tom zvlastniho??? Az nas srubnou o 45%, tak myslite, ze se nas to nebude tykat? Az nebudeme mit na topeni a provoz servisu???

"Je úplně jedno jestli bude u vlády Petr nebo Pavel. Představa, že nastane ráj (nebo RAJ), pokud Pavel odejde a přijde tam Petr je naivní a svědčí o naprostém politickém diletatismu."

Je videt, ze oproti nam, politickym diletantum, jste zrejme politicky profesional; gratuluji!
Presto bych diletantsky poznamenal, ze jista strana, ktera donedavna byla vedouci silou, rozhodne nebyla (a neni!!!) dlouhodobe AV pratelsky naklonena (z nejakych stupidnich ideologickych duvodu - ponevadz pry AV je stalinsky vytvor...).

"No, je možné ještě jedno vysvětlení, ale to raději nebudu rozvádět."

Nemuzete prosim nam diletantum aspon naznacit?
"Je tristní pozorovat, že pracovníci AV opentlení pedagogickými tituly nemají zdání o způsobu financování a fungování VŠ. To jednoznačně svědčí o izolovanosti pracovníků AV od života na VŠ."

Prave ze predstavu mame, kdezto nekteri z VS se snazi vyvolat dojem, ze veci jsou jinak, nez doopravdy jsou...

"Dále jsem si vůbec neuvědomoval, že pracovníci AV se zabývají charitativní činností (příspěvek 30.05.2009 15:06:23). Tím že učí na VŠ, nám vlastně uvolňují čas na vědu. Tisiceré díky."

Neni zac; je dobre, ze si to nyni uvedomujete.

"Celý problém spočívá v tom, že si každý hájí vlastní zájmy a chce se obohatit na úkor jiného podle pravidla: já jsem skvělej, ty ostatní jsou neschopní a tudíž mám nárok na jejich peníze."

Velmi spravny postreh - v soucasne situaci to ale rozhodne neni AV, ktera se chce obohatit na neci ukor...
"Obě instituce, jak AV, tak VŠ, potřebují projít reformou. Ovšem bez řádné sebereflexe každé z institucí se nic nepodaří a nakonec budeme tratit všichni. To je vše možné pouze za předpokladu, že tyto akce budou vedeny osobnostmi (elitou), ale žádné takové v této republice nejsou (zde jsou přítomni pouze samostřední fachidioti)."

Povazujete se prosim take za samostredneho fachidiota?

"Závěrem musím podotknout, že je to vše přinejmenším povedená taškařice aneb jak praví klasik: PRavá DEmokratická Legrace."

Tento odstavec budi dojem, ze jste to psal pote, co jste "pozil" - nesedejte prosim do auta!

Se srdecnym pozdravem a dikem za pouceni

Vaclav Horejsi
(politicky diletant a samostredny fachidiot)

..
01. 06. 2009 | 18:11

vaclavhorejsi napsal(a):

Fatima Cvrčková:

Ale to je prave to, co porad rikame - my si topeni, vetsinu platu (krome grantovych), opravy strechy, atd. platime jen z tech jednech penez ("na vedu"), kdezto vy mate i ty "na vyuku", ze kterych byste aspon bazalne prezili, kdybyste na vedu nedostali vubec nic - jako kdyz se to stalo s temi zamery. Kdybychom "zamer" nedostali my, tak proste musime zavrit kram a nemohli bychom prezit ten 1-2 roky, nez se to jakz takz napravilo...

Docela me stve, kdyz si vzpomenu, kolik casu jsem stravil tim ZCELA altruistickym bojem proti VZ na VS, a ted ctu arogantniho Kotoru...

My vam prece prejeme, abyste dostali pridano, ale proboha musite chapat, ze srubnuti o desitky procent nas proste zahubi...

..
01. 06. 2009 | 18:19

vaclavhorejsi napsal(a):

doktorand UK:

Mily kolego,
prumerne platy na universitach (a zvlaste na nekterych fakultach) jsou VYSSI nez na AV. Mimo jine je to i tim, ze my na AV cast penez, kterymi bychom si my stari mohli prilepsit, davame doktorandum na ty castecne (a mnohdy i plne!) uvazky navic k jejich mizernym stipendiim.
A krom toho mnoho z nas zadarmo, nebo skoro zadarmo, prednasi a zkousi na universitach - taktez takto usetrene penize by mohly university pouzit nikoli na zvysovani mezd svych zaslouzilych zamestnancu, ale na castecne uvazky doktorandu...

Ale Kotora (ktery pokud vim pusobi na vedlejsaku na UOCHB temer zadarmo...) vam vysvetli, ze stejne jsme jen diletanti a samostredni (fach)idioti...

..
01. 06. 2009 | 18:25

doktorand UK napsal(a):

V. Horejsi:

Vidite, takhle jsem se na to nekoukal. 1:0 pro vas?

Ale mam pocit ze VS nemuzou davat uvazky internim doktorandum. Pokud nekdo dostane jeste pred PhD asistentske misto, prechazi do kombi studia a o stipendium prichazi - narozdil od AV kde kombinace plneho stipendia + uvazku bezne funguje.
01. 06. 2009 | 22:03

vaclavhorejsi napsal(a):

doktorand UK:

Ale kdepak, VS to mohou delat presne stejne jako AV, nic jim v tom nebrani - a taky to nektere fakulty vice ci mene delaji.
Jen se bezte zeptat treba na nektere katedry PrF UK...

..
02. 06. 2009 | 08:05

David Kalhous napsal(a):

Stejne se domnivam, ze by bylo alespon na nasich, humanitnich oborech jednodussi brat mene lidi a zajistit pro ne nekolikanasobne stipendium. Nas pristup ke grantum je preci jenom ponekud tezsi a take jejich vysse vetsinou staci na odmeny v radu 2-3 tisic mesicne. Mit osm tisic (6 stipendium + 2 odmena) take neni zadna velka vyhra pro cloveka, ktery si treba uz musi platit zdravotni a socialni. Navic by se tim neutratilo o mnoho vice nez ted, protoze z vyzkumu vyplyva, ze stejne PhD. dokonci 1/5 studujicich. Pokud by se uzakonilo, ze tito lide budou slusne placeni, ale budou muset studium take dokoncit, byl by to, myslim, krok kupredu.
02. 06. 2009 | 08:51

vaclavhorejsi napsal(a):

David Kalhous:

Vysoke skoly maji vysoky stupen autonomie, takze si prislusne upravy stipendijniho radu mohou zaridit samy...
Krom toho mohou studentum davat i ty castecne uvazky navic, jak jsem vysvetloval vyse.

..
02. 06. 2009 | 09:50

David Kalhous napsal(a):

Ad 1: Netusil jsem jakou maji vuli. Dekuji za upresneni.
Ad 2: No, to mozna mohou, ale ze sveho okoli nevim, ze by to delaly. Respektive dela se to u lidi, se kterymi se do budoucna "pocita", coz znamena, ze se vyber dela uz pomerne zahy a to povazuji za chybu. Myslim, ze asistentska a jina stalejsi mista by meli dostavat az ti, kdo prokazou svou kvalifikaci doktorskou praci. Tusim, ze to tak puvodne bylo vymysleno, kdyz se napr. zakladala AV.
02. 06. 2009 | 10:29

Samuel Zajíček napsal(a):

To je ovsem dost smutne, tohle cist.

1) Na fakultach s koeficientem narocnosti 1.0 se z penez na studenty vyzit bud neda vubec, nebo jen stezi, pokud jste fakulta, ktera uci masovky a nejakym zazrakem pritom mate vsechny studenty financovane (napr. FF UHK hlasila kolem 30 % nefinancovanych studentu !). FF UK bez zapocteni penez z VZ a vypalneho z grantu by mela letos diru 20 MKc (hlavne diky prerozdeleni prostredku v ramci UK), loni 40MKc (tedy cca 7% rozpoctu). A to se stale bavime o zajisteni smluvenych zakladnich mezd, tedy 16000, 19000, 21000, 28000.
Chapu, ze se mluvi o silnejsim prerozdelovani v ramci VS, nicmene tim se opet stavi proti sobe skupiny, tentokrat prirodni a spolecenske vedy, navic to je prirozene nesystemove, tlaci to na generaci "zdanlive drahych oboru" (matematika: 1,8) oproti "skutecne drahym oborum" (terenni archeologie: 1,0, cestina v komunikaci neslysicich: 1,2).

Uznavam, ze 7% rozpoctu je neco trochu jineho nez 45% rozpoctu, nicmene tech 45% rozpoctu je nepravda. 45% dotaci. Rozpoctu je to, pokud plati to, co AV vyvesuje na svych strankach, neco kolem 15%. Pricemz to nebude ani tak, protoze se nebude rozdelovat 10 mld, ale posled nejnovejsich informaci kolem 13-14 mld (zaznela zde otazka, jak to, ze 10+2=12 a rozpocet na VaV je 24. Odpoved je: 6-7 TACR, 3-4 GACR, 13-14 VaV, ~2 resorty), takze AV dostane jeste, pri pouziti soucasne metodiky, cca miliardu navic, takze sesup bude cca 8% rozpoctu (a ~20% v dotacich).
Prirozene muzu se mylit.

A znovu, a vim, ze to budete i nyni ignorovat: Reknete, co je Vas konkretni navrh, ktery by danou situaci resil, a pokud mozno zasadnim zpusobem neposkodil VS. Jadrove penize? Prebodovani? Zvraceni celeho prechodu od VZ k institucionalnimu financovani?
2) Co se tyce doktorskych stipendii, VS maji sice vysoky stupen autonomie, nicmene na doktorandy dostavaji penize dle jejich poctu (pricemz definitoricky kazdy doktorand je financovatelny a tedy financovany; stejne jako student zubniho lekarstvi). Nelze polovinu doktorandu povyhazet a jejich penize dat tem zbylym, protoze zadne takove penize by nebyly.

Co se tyce uvazku, je mozne dat doktorandovi klidne i plny uvazek. Clovek-doktorand je formalne odlisny od tehoz cloveka-zamestnance.
Fatima: Efektivita ("cena bodu") je tim urcite poznamenana, nicmene pokud vim, mylis se v tom, ze by to znamenalo neco pro rozdelovani financi v nove metodice. Pokud je mi znamo, prave toto se naopak zohlednovalo pri hodnoceni VZ...
Soucasna metodika proste spocte vystupy za poslednich pet let, ty si oboduje, pak secte body, celkovy balik penez podeli celkovym poctem bodu, tim vyjde "odmena za jeden bod", a kazda instituce dostane tolik penez, kolik vyprodukovala bodu.
02. 06. 2009 | 12:36

cynik1 napsal(a):

Zničení Akademie věd na pořadu dne?
-žel asi ano

Je to průšvih - ať už bylo úmyslem AV zlikvidovat nebo ne, je na likvidaci zaděláno. Vypadá to, že na příští rok je to ztraceno, a na další roky je potřeba zapracovat...

Obávám se, že AV se nakonec bude muset přizpůsobit nové realitě:
nečekat, že se RVV, MŠMT, PS aj. budou chovat korektně a spíš
si zaplatit schopné lobbisty - např. takového Marka Dalíka plus někoho, kdo "umí" ČSSD - a vylobbovat si vlastní rozpočtovou kapitolu. Za těch pár miliónů pro lobbisty to asi stojí ...
02. 06. 2009 | 12:42

vaclavhorejsi napsal(a):

cynik1:

Vlastni rozpoctovou kapitolu uz samozrejme mame...
Samozrejme "lobbujeme" - resp. spravneji receno vedeni AV intenzivne jedna s vladou.
Pevne doufam, ze to nakonec nebude katastrofa...
*****************
Samuel Zajíček:

Nikdo netvrdi, ze AV prijde o 35% celeho rozpoctu - samozrejme, ze krome tech institucionalnich financi mame jeste srovnatelne mnozstvi "grantovych" penez.
Ale to samozrejme maji VS take.
Problem ovsem je, ze ty institucionalni penize (kterym se momentalne rika "Vyzkumne zamery") nestaci na pokryti ani zakladnich provoznich nakladu (je nutno pouzit "rezijnich prostredku" z grantu.
Z toho zbytku grantovych penez proste neni mozne (protizakonne) financovat zakladni provozni naklady.

Kdyz vam tedy seberou 45% tech institucionalnich, bude se muset vyhodit polovina lidi, vyhozeni lide samozrejme nebudou dostavat zadne granty, provozni naklady budov se snizenim poctu lidi skoro nesnizi, atd... Sestupna spirala...

Znova pripominam - zakladnim proklamovanym cilem "reformy" vyzkumu je zvysit jeho uroven. Delat to tak, ze se zrusi (nebo podstatne omezi) nejkvalitnejsi cast, je naprosto absurdni - Kocourkov...

..
02. 06. 2009 | 13:16

David Kalhous napsal(a):

Ad Samuel Zajicek: princip rozdeleni penez na doktorandy chapu. Nicmene jsme nemel na mysli, ze by se ted mela vyhazet vetsina dokrandu a penize mezi ne rozdelit, jako spise ze by bylo dobre, aby se do budoucna pravidla zmenila a pri zachovani sumy penez aby se v budoucnu delily mezi mene lidi.
Ad fakulty: jsem zvedav, jak se bude treba ma alma mater vyporadavat s tim, ze bude muset od pristiho roku doplacet zamery, ac to tak puvodne vubec byt nemelo.
02. 06. 2009 | 14:18

Samuel Zajíček napsal(a):

vaclavhorejsi: Jeste zapominate na 2 GKc vlastnich zdroju, na to, ze si jiste sahnete i na prostredky TACR a na to, ze prechodem na institucionalni financovani VaV se zrusi vazanost urciteho procenta prostredku VZ... nicmene verim Vam, ze s temi penezi tak, jak jsou nyni nastrukturovane a napocitane, vyzit nepujde nebo pujde jen stezi.
Proto se take stale ptam, co navrhujete.

Odpurci Akademie, pokud vim, a v mem okoli jich neni malo, nikdy nemluvili o zruseni AV CR ve smyslu, ve kterem o nem mluvite Vy, tedy "zavirame, jdeme domu". Vzdy mluvili spise o skutecnem rozpadu na jednotlive v.v.i., pricemz ty vydelecne by zustaly jako samostatne instituce a o tech nevydelecnych by se jednalo s geograficky blizkymi VS, zda je s nimi nejak nesloucit.

Kdybyste byli samostatny ustav, jak byste dopadli konkretne vy? Pokud dobre rozkodovavam ponekud neprehlednou Vyrocni zpravu o hospodareni za rok 2007 (za rok 2008 nemohu najit), pak oproti tomuto roku byste ztratili cca 35 MKc za predpokladu rozdelovani 10 GKc (v roce 2007 jste tvrdili VZ 125 MKc), a byli byste tak akorat na nule, pokud by se rozdelovalo tech 13 GKc. Ctu spravne? Nakolik se to projevi v realnem hospodareni UMG, uvazite-li nizsi specificnost institucionalnich penez oproti VZ?

Mimochodem, nebylo by jistym resenim proste zvysit ten prispevek na infrastrukturu, ktery je zrejme, jak jsem vyrozumel, vlastni kapitolou rozpoctu?

David Kalhous: To by znamenalo zcela zmenit soucasne smerovani. To, ze je dnes kazdy doktorand financovatelny, zjevne znamena, ze existuje politicke rozhodnuti tlacit na produkci doktoru (indiciemi tehoz budiz bonusy za vyvedeneho doktora pro skolitele). Toto rozhodnuti byste musel zmenit.
02. 06. 2009 | 16:00

jirizlatuska napsal(a):

Samuel Zajicek: ..."o tech nevydelecnych by se jednalo s geograficky blizkymi VS, zda je s nimi nejak nesloucit."

Reforma, resp. novela zakona 130 s necim takovym dost z principu nepocita. Body se pocitaji poskytovatelum podle instituci, ktere v nich byly a penize se nikam neprenaseji (dtto u lidi - pokud se princip trojclenky z novelizovane 130 vztahne na financovani instituci, penize nejdou za lidmi na insituce, kam prechazeji, ale zustavaji v institucich, kde drive pusobili).

Tim se v tuzemsku zavedeny system podstatne lisi napr. od mechanismu RAE v Britanii, ktery podporuje koncentraci lidi, protoze penize tam jdou podle prislibu, ktery pro tyhle instituce rekrutovani lide znamenaji, nikoli podle vykonu instiuce odvozenem z lidi, kteri tam drive pusobili. (To je pravda nezavisle na tom, jake problematicke aspekty britske RAE s pretahovanim/preplacenim pracovniku pred rozhodnym obdobim muze mit.)

To je problem reformy financovani vyzkumu a vyvoje, ktery by v ni byl, i kdyby bylo mozne sestavit korektni metodiku hodnoceni a kdyby z ni linearne odvozene financovani mohlo fungovat.
02. 06. 2009 | 16:50

David Kalhous napsal(a):

Jasne, to opet chapu. Me reseni mi ovsem pripada racionalnejsi ;-) Navic me zajimalo, jak se k teto me predstave vyjadri zdejsi diskuteri.
02. 06. 2009 | 16:55

Samuel Zajíček napsal(a):

jirizlatuska: Vidite, takto o tom, pokud vim, nikdo ze zminovanych navrhovatelu neuvazoval (a ani mne to neprislo na mysl). Zrejme nikdo nedoufal, ze je to udelano tak hloupe. Rozumim tomu spravne, ze neni nijak osetren vznik novych instituci, ze proste prvnich 5 let budou na penezich z VaV proste bity?
02. 06. 2009 | 17:36

David Kalhous napsal(a):

P.S.: Navic pri pomeru 1:5-1:6 mezi temi, co studium zahaji a temi, co jej i dokonci, myslim, ze system neprinasi kyzeny efekt ani statu, ani onem skolitelum.
02. 06. 2009 | 17:43

Milan Tvrdy napsal(a):

To Samuel Zajicek:
("ty vydelecne by zustaly jako samostatne instituce a o tech nevydelecnych by se jednalo s geograficky blizkymi VS, zda je s nimi nejak nesloucit")

Pane kolego, jsem si jist, ze podle normalni metodiky nebudou zadne ustavy AV "nevydelecne".
AV prosla dosti zavaznou reformou na zacatku devadesatych let. Podle soucasne silene predstavy RVV se to ovsem stat muze. Verim, ze "muj" Matematicky ustav by mezi ne pristi rok nepatril. Nicmene az dojde na redukci o 45% (asi v roce 2012), tak asi vsechny ustavy AV budou v tomto smyslu "nevydelecne". Pokud jde o matematiku, podle mne nelze vzhledem k velmi malemu poctu studentu matematiky na ceskych universitach pocitat s tim, ze by Matematicky ustav (jeden z nejlepsich v AV) mohl byt priclenen (a to ani z poloviny)
ke kterekoliv universite. Vzhledem k soucasne vykonnosti ustavu a jeho obrovskemu zahranicnimu renome by jeho likvidace byla obrovskou ostudou.
To ovsem pany Blazku ani Zrzaveho (namatkou vybrano) tizit nebude.
02. 06. 2009 | 18:30

Milan Tvrdy napsal(a):

to franco (01.06.2009 03:03:27 a dalsi):

Pane kolego, nevim kde jste nabral tu frustraci.
K nekolika Vasim vyjadrenim musim dodat napr. toto:

1. Jsem matematik a aniz bych o to stal byl jsem nejakou dobu ve funkci reditele ustavu (presneji poveren rizenim). Ujistuji Vas, ze vim, co je rozvaha a vysledovka, dokonce se vyznam v ucetni analytice. Na druhou stranu si nedovedu predstavit, ze jakykoliv manazer byl schopen jakkoliv se orientovat v hlavni naplni Matematickeho ustavu - vedecke praci, pripadne jakkoliv manazovat vydavani 3 vedeckych casopisu a k tomu representovat ustav na mezinarodnim vedeckem foru.

2. Kdyz uz se jmenovite o nekoho otirate, byla by slusnost neschovavat se nick a poctive se predstavit. Nevim kdy Vam JR slapl na kuri oko, o Wichterlove on nerozhodoval.

3. Pisete-li, ze zivotopisy predstavitelu AV resp. zadosti o Wichterleho premii jsou lzive,
dodejte na patricna mista dukazy,
jinak to jsou jen pomluvy.
02. 06. 2009 | 18:45

jirizlatuska napsal(a):

Samuel Zajíček: Novela zakona 130 se zabyva jen rozdelenim penez mezi poskytovatele, pro rozdelovani mezi instituce v ramci poskytovatele stanovi tento postup jako defaultni, byt' teoreticky pripousti i neco jineho (domnivam se nicmene, ze to vyjadruje bezradnost RVV nad tim, jak by lepsi postup mel vypadat - za axiomu toho, ze se na rozhodnuti nesmi pouzit hlava a necoi odpovednost, ale jen vypocitane cislo z nejakych dat). Na urovni jednoho poskytovatele nejaka dynamika instituci muze byt osetrena z iniciativy toho poskytovatele, zakon 130 obsahuje spis mechanismy pusobicich proti zmenam. Mezi poskytovateli (resorty) s financovanim nejakych presunu zakon nikde nepocita. Zakladni filosofii te novely je, ze prace jsou za body za vysledky, ktere jsou majetkem instituce resp. nadrizeneho resortu, nikoli jeich autoru. Pokud autori nekam prejdou, penize je nenasleduji (a naopak - ziska/li instituce nobelistu, ktery pred tim pracoval jinde, neprispiva ji takova akvizice okamzite nicim, az casem naroste podil jeho/jejich vysledku pres klouzave prumery uplynulych let).

Je to pritom vec konstukce te reformy, nikoli jen nedopatreni: Bylo to zcela zcela jiste v pripominkach od RVS i CKR, RVV se ovsem rozhodla na tyto vyhrady nebrat zretel.
02. 06. 2009 | 19:05

Samuel Zajíček napsal(a):

Milan Tvrdy: Pane docente, dovolte mi zeptat se, co myslite spojenim "normalni metodika".
Po precteni vsech komentaru k tomuto blogpostu mam vazne obavy, zda je neco takoveho myslitelne, tedy pokud "normalni metodika" nema byt prostym ekvivalentem "metodika, ktera dopada pro AV dobre".
Nebot onen zakladni problem, tedy jak rozhodnout, kolik penez se ma dat zrovna na geologii/filosofii/matematiku/..., je neresitelny a jeho reseni tedy vzdy bude vysledkem politickeho rozhodnuti, at uz skryteho ci primeho.

Co se tyce slucovani, prof. Zlatuska zminil daleko podstatnejsi problem nez nedostatek mladych matematiku, takze se domnivam, ze to nema prilis smysl resit, nicmene pokud mohu domyslet zminky od onech lidi, kteri slucovani povazuji za alternativu, domnivam se, ze mysleli pridruzeni stejnou formou, jako nyni funguje napr. CERGE, tedy vyzkumne pracoviste s doktorskym programem.

Jinak pokud opet dobre rozklicovavam vasi Vyrocni zpravu, uplatnenim Metodiky 2008 v plnem rozsahu byste si jako jednotlivy ustav vyrazne polepsili, tedy nepredpokladam, ze by vas chteli s kymkoli slucovat ani ti, kteri by nejradsi rozdelovali.
02. 06. 2009 | 19:38

jirizlatuska napsal(a):

Jeste dodatek k tomu, ze to v pripominkach adresovanych RVV bylo uvedeno a ze to tam take bylo dostatecne vcas, aby to RVV mohla zparacovat:

Za RVS sla 28.2.2008 v souhrnnych pripominkach formulace: "Metodologie při hodnocení výsledků na základě pracovníků pracujících v instituci (například 3.2) zcela opomíjí žádoucí podporu dynamického vývoje institucí a podněty směrem ke koncentraci špičkových pracovníků."

V jedne z priloh zaslanych z RVS na RVV to bylo postoupeno i rozvedeneji: "Metodologie při hodnocení výsledků na základě pracovníků pracujících v instituci (například 3.2) zcela opomíjí žádoucí podporu dynamického vývoje institucí a podněty směrem ke koncentraci špičkových pracovníků. Bibliometrické a výkonové parametry mají rozdílnou interpretaci podle toho, zda se hodnotí výsledky pracovníků na stávajícím pracovišti bez ohledu na to, kam přecházejí nebo přešli (zásluhový nebo výluhový princip pracoviště), nebo se hodnotí budoucí potenciál pracoviště na základě výsledků pravoboků, kteří na pracovišti jsou nebo na ně přicházejí, ale kteří své výsledky mohli dříve prokázat kdekoli jinde. Je to klíčový problém institucionální dynamiky celého výzkumného prostředí, je však zcela nezohledněn. (Je to pochopitelné z hlediska zájmových skupin zainteresovaných na zachování statu quo, nemůže to však být žádoucí z hlediska fungování systému tuzemské vědy jako celku.)"
02. 06. 2009 | 20:09

Michal Hocek napsal(a):

Vazeni spoludiskutujici. Myslim, ze takto nastavena reforma rozhodne nepovede k jakemukoli sblizovani (natoz prolinani) ustavu AV a VS. Rekneme, ze si umim predstavit (byt nerad) rozpad AV na jednotlive vvi, ktere budou financovany dle kafemlejnku jednotlive - nektere si mozna trochu polepsi (vetsina chemickych ustavu, Fyzikalni ustav, Biofyzikalni ustav a urcite nektere dalsi), ale vetsina si vyrazne pohorsi. Predstava, ze zrovna tyto ustavy by byly pohlceny VS je asi naivni - aby se VS s 2/3 institucionalniho financovani "na studenta" vyplatilo absorbovat nejaky ustav AV, tak by ten ustav musel produkovat aspon 3x tolik bodu/zamestnance nez ta samotna VS (protoze ten ustav si musi vydelat na cely svuj provoz BEZ penez na studenta). Do akvizice mene produktivnich ustavu se tedy VS nevyplati jit, protoze by na tom prodelala (i kdyby se podarilo napravit ten nesmysl s tim, ze body patri poskytovateli i kdyby jejich zdroj presel jinam).
Kvalitni research university na tomto systemu vydelaji - ale ne tolik, aby mohly nejak vyznamne rozsirovat sve vyzkumne kapacity na ukor pedagogiky - prisly by tim totiz o tu komparativni vyhodu, kterou ted oproti AV maji a v pristich letech provozu kafemlejnku by si paradoxne i pri vyssi produkci bodu financne pohorsily (diky nizsimu podilu penez na studenty).
Ten system je proste nastaven tak blbe, ze jakoukoli instituci, ktera se bude venovat hlavne vede (a tudiz to bude jeji hlavni nebo jediny zdroj institucionalnich penez), musi nutne zlikvidovat. Cesta k vice penezum je nabrat vic bakalarskych studentu (dokud nebude 110 % populace s VS vzdelanim) a vykazovat levne hovadiny jako mekke body (typu Z a S).
02. 06. 2009 | 20:26

jirizlatuska napsal(a):

Jeste bych citoval z vyhrad CKR z unora 2008, kde je problem novych instituci zminen explicitne:
"(e) Vzhledem k nejasnosti mechanismu přidělování institucionální podpory a jejímu striktnímu omezení na hodnocení již dosažených výsledků (Reforma VaVaI str. 4 – odst. 3.2 – 4b), str. 8 – odst. 5.1 – 4) se jeví nemožným, aby nově vznikající perspektivní výzkumné organizace získaly institucionální podporu. Možnost jejího získání je (ze stejného důvodu a také vzhledem k absenci relevantní metodiky hodnocení výsledků VaV) nejasná také u institucí, které sice dosáhly výsledků na základě jiného typu financování, avšak neměly výzkumné záměry."

Tyto veci nebyly korigovany a v novele zakona 130 jsou v puvodnim kritizovanem stavu.
Rektori tehdy take RVV upozornovali na nasledujici: "10. Navržený mechanismus institucionálního financování bude v dlouhodobém horizontu znamenat ohrožení celých vědních oborů. Tento mechanismus je též neakceptovatelný bez současného předložení návrhu principů korektní, profesionálně zpracované a v mezinárodním měřítku obhajitelné metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje.
Navržený mechanismus institucionálního financování je ve skutečnosti založen na pozitivní zpětné vazbě a vzhledem k relativnímu posuzování institucí mezi sebou povede posléze k eliminaci všech výzkumných institucí kromě jediné nejlepší (prakticky maximálně několika velmi málo nejlepších). I kdyby tento extrémní výsledek byl tlumen zásahy podle 3.2. odst. 1 (což rozhodně není ideální způsob korekce), stále hrozí likvidace celých vědních oborů, které (zčásti v důsledku inherentní nedokonalosti kvantifikace hodnocení) sice třeba nejsou v ČR nejšpičkovější, ale ještě jsou dostatečně kvalitní, s růstovým potenciálem a významem pro jejich provozování v ČR. K posouzení by každopádně mělo být předloženo namodelování budoucího chování systému." (Samozrejme, ze stav veci podle toho, co uvadi prof. Zrzavy vyse, takovy systemove korektni postup vylucuje.)
02. 06. 2009 | 20:38

jirizlatuska napsal(a):

Z pripominek CKR k metodice (duben/kveten 2008) jeste stoji s ohledem za zminku nasledujici:
"1. Vzorec pro výpočet hodnoty výsledku J-imp (příloha 1) je problematický v principu a jeho konkrétní volba není odůvodněna. Sporné je i samotné použití přesného vzorce vzhledem k hodnotám ostatních výsledků stanoveným na základě subjektivních diskusí.
S ohledem na skutečnost, že hodnoty ostatních výsledků nejsou založeny na analýzách a představují pouze „odhady“, není použití zcela odlišného stylu hodnocení u jediného typu výsledku přiměřené. S ohledem na význam impaktního faktoru (nevypovídá o impaktu jednotlivé publikace) je použití vzorců založených na impaktních faktorech, byť jde jen o pořadí podle nich, problematické. I v případě odhlédnutí od této skutečnosti je problematický samotný vzorec. Kvalitativně je jasné (ze zcela samozřejmě očekávané souvislosti IF časopisu a jeho pořadí), že půjde o konvexní funkci, normování je dáno požadavkem, aby hodnota „faktoru“ byla 0 pro nejhorší časopis a 1 pro nejlepší. Není však jasné, proč by měla být volena zrovna funkce uvedeného typu (nejjednodušší nepřímá úměra)."

Tuto pripominku rektoru RVV odmitla a ve zduvodneni odmitnuti uvedla: "Návrh metodiky je výsledkem Komise pro hodnocení výsledků VaV, která již od listopadu roku 2007 prováděla podrobné analýzy úrovně všech druhů výsledků, přičemž v případě výsledků typických pro aplikovaný výzkum prováděla i vyhodnocování možných ekonomických přínosů těchto výsledků. Informace o výsledcích jednání Komise (zápisy z jednání) jsou zveřejněny na http://www.vyzkum.cz."

Tato oficialni odpoved RVV vyzniva se svou zminkou o "podrobne analyze vsech druhu vysledku" (bez ohledu na to, ze vyhodnocovat podrobne ekonomicky prinos zakladniho vyzkumu je trochu mimo definici ze zakona 130/2002, § 2, odst. (1), kde je zakladni vyzkum charakterizovan jako cinnost, ktera na uplatneni nebo vyzuziti v praxi zamerena neni) docela zajimave ve srovnani jiz zminovanym s mene oficialnim konstatovanim prof. Zrzaveho vyse (29.05.2009 12:11:33).
02. 06. 2009 | 21:02

Helena Storchova UEB napsal(a):

Pane profesore,
ale co mame delat TED? Myslim, byla velka chyba, ze nikdo nepovstal, kdyz rusili Grantovou AV CR. Prece bylo zrejme, ze je dobrou agenturou, kdyz podpruje tolik vynikajicich projektu !!!!
Mame psat clanky do medii?
Mame organizovat dopisy zahranicnich kolegu na podporu AV?
Ci si jiz radeji hledat misto za morem? Za 14 dni letim na Aljasku. Tam staci jen sledovat medvedi trus, zda neni prilis cerstvy, jinak uzasna pohoda a klid.
02. 06. 2009 | 21:05

Samuel Zajíček napsal(a):

jirizlatuska: Dekuji za vycerpavajici informace. Kdyby to nebylo smutne, bylo by to vcelku zabavne. Ukazuje to (opet), ze CKR i RVS jsou politicky bezzube, chybi jim zdravy aktivismus a demagogie (srovnejme jen ony pripominky se zdejsimi prispevky prof. Zrzaveho; nebe a dudy).

Michal Hocek: Excesivnim nabiranim studentu si nepomuzete, MSMT povolilo pouze cca 1% mezirocni narust financovatelnych studentu, pricemz jeste penalizuje ty skoly, ktere prijimaji presprilis.
Co se tyce "akvizic ztratovych ustavu", to by zrejme byl onen altruismus VS srovnatelny s nekdejsim altruismem AV ohledne VZ...
03. 06. 2009 | 00:28

Milan Tvrdy napsal(a):

To Samuel Zajicek
[tedy pokud "normalni metodika" nema byt prostym ekvivalentem "metodika, ktera dopada pro AV dobre".]

Pane kolego, odpovim podrobneji pozdeji. (Nemam ted zrovna prilis casu.)
Prozatim aspon toto: rozhodne mi nejde jenom o to, aby metodika dopadla pro AV (potazmo pro MU) dobre. Vzdyt tento zpusob hodnoceni poskozuje i VS. Principialne, pristoupit na to, ze urednici, kteri nemaji tuseni, co je to veda, budou podle jakehosi cisla, ktere si sami vytvori, rozhodovat o byti ci nebyti toho ktereho pracoviste, je cesta do pekel.
03. 06. 2009 | 12:50

jirizlatuska napsal(a):

Milan Tvrdy: "...aby metodika dopadla pro AV (potazmo pro MU) dobre": Pro MU dobre dopadla. Nic to ale nemeni na tom, ze system spatny je, protoze nepodporuje chovani, ktere by vede v Cesku prospivalo. Pokrivene hodnoceni a z toho odvozene pridelovani penez nemuze vysokym skolam prospet bez ohledu na to, ze dnes dostanou oproti AV neco navic.

Odpovednost je pritom jednoznacne na RVV (a dokud neexistuji jasna separatni vota, i na kazdem z jejich clenu - neexistuje duvod, proc by clenove RVV meli rozhodnuti, se kterym nesouhlasi, podporovat nebo k jeho vadnosti mlcet jen proto, ze je to stanovisko vetsiny), evidentne nekvalitni vysledek prace RVV v teto veci navic zneverohodnuje vecnou autoritu RVV v cemkoli, co udela.
03. 06. 2009 | 13:12

Milan Tvrdy napsal(a):

To Jiri Zlatuska:
Omlouvam se. Ja mel na mysli "MU = Matematicky ustav AV". Jinak s Vami stoprocentne souhlasim.
03. 06. 2009 | 14:38

David Kalhous napsal(a):

Bylo by realne sestavit nejake spolecne prohlasnei a zverejnit jej alespon v tisku? Pripadne jsi predstoupit pred nase zakonodarne oudy?
03. 06. 2009 | 16:01

Milan Tvrdy napsal(a):

To Samuel Zajicek
[tedy pokud "normalni metodika" nema byt prostym ekvivalentem "metodika, ktera dopada pro AV dobre".]

Dovoluji si castecne pokracovat.
Zatim zminim jedno zdanlive podruzne pozorovani z lonskeho roku.

Zhruba pred rokem prosakly zpravy o chystane Topolankove reforme vedy a vyzkumu, presneji o novelizaci zakona c. 130/ ... . Nekteri novinari (bohuzel, uz si nepamatuji kteri) tehdy usuzovali, ze reforma by mela zredukovat prispevek na vedu pro VS - proste proto, ze VS maji hlavne ucit ... . Ja si tehdy rikal, ze toto neni mozne a pokud by to AV dopustila, byla by to neodpustitelna chyba. Novelizaci jsme dostali k pripominkovani s obvyklou sibenicni lhutou - 5 dni. Zmobilizoval jsem tehdy pratele z universit aby se podivali na navrh novelizace, je-li v nem neco takoveho obsazeno.
Sam jsem ovsemze taky hledal, ale nic takoveho jsem v navrhu novelizace tehdy nenasel. Takze nebyl duvod protestovat. Proc se tato bublina tehdy vypustila a proc pote nakonec vse dopadlo uplne obracene, to necht posoudi nekdo kdo do toho lepe vidi.
03. 06. 2009 | 16:21

Milan Tvrdy napsal(a):

To Samuel Zajicek
[tedy pokud "normalni metodika" nema byt prostym ekvivalentem "metodika, ktera dopada pro AV dobre".]

Pane kolego, dovoluji si pokracovat. Zakon hovori pouze o hodnoceni a nikoliv o metodice.
Tudiz doslo k tomu, ze metodika hodnoceni je pod palcem subalterniho urednika - nicmene Blazka je nyni (zda se) vsemocny.

Toz, pokud jde o konkretni namitky vuci metodice, tak
zduraznuji:

Vyber akceptovanych casopisu je sileny. Napr. (jde o matematiku) clanky v prestiznim casopise Real Analysis Exchange jsou nyni za 0 bodu. Racte porovnat s hodnocenim softwaru resicim napr. reseni kvadratickych rovnic.
03. 06. 2009 | 17:49

Milan Tvrdy napsal(a):

To Samuel Zajicek
[tedy pokud "normalni metodika" nema byt prostym ekvivalentem "metodika, ktera dopada pro AV dobre".]

Dalsi silenosti:

Mame-li spolupraci se zahranicim,
deli se nyni pocet nasich bodu poctem spoluautoru.

Napisu-li clanek spolecne se svym doktorandem a hlavni autor jsem ja, stejne ziska polovinu bodu prislusna VS kde ten hoch ma registrovano studium - nehlede na to, ze pro nej ta universita v tomto ohledu nic neudelala.

Dale, zpusob jak jsou nyni hodnoceny monografie je tak absurdni, ze opravdu skoda slov.
Pan Blazka (a kruci fix on je ten kdo rozhoduje - a neni to trapny ?) ma zrejme dojem, ze monografii muze napsat kazdej trotl. Vite, ze podle stavajici metodiky se za monografii uznavaji jenom ty knihy, ktere byly vydany v poctu alespon 200 kusu? A vite o nejakem nakladatelstvi, ktere by vyhlsovalo v jakem poctu vyda tu kterou monografii?

A mohl bych pokracovat dal a dal ...
03. 06. 2009 | 18:15

Roman Cibulka napsal(a):

Ono to pánové a dámy nakonec může být i horší než zamýšlela Topolánkova vláda. Podívejte se na předpokládaný schodek státního rozpočtu na rok 2010! Ani nevidím zvláštní důvod, proč lít peníze do "vědy" v době, kdy bude mít stát problémy ufinancovat základní životní potřeby občanů (důchody, zdravotnictví apod.)
04. 06. 2009 | 08:46

Samuel Zajíček napsal(a):

jirizlatuska (ad spatna prace RVV a minoritni vóta): Souhlasim. Interpeloval jste v tomto smyslu Jeho Magnificenci?

Milan Tvrdy: Pane docente, dekuji za Vase vysvetleni. Nicmene je to vysvetleni hlavne toho, co _neni_ "normalni metodika", resp. proc jste presvedcen, ze Metodika neni "normalni metodika". Bohuzel z toho nedovozuji, jak ma takova "normalni metodika" vypadat. Udelalo by zapracovani Vasich pripominek z Metodiky "normalni metodiku"? A jak presne je zapracovat? Kdo by mel mit metodiku "pod palcem"? Ma byt za monografii povazovana kniha, ktera vyjde v poctu 10 cislovanych kusu? Staci pridat mezi akceptovane casopisy Real An. Ex.? Ktery program uz je hodnotitelnym prinosem?

Obavam se, ze sice nektere absurdity byste odstranil snadno, nicmene jednak by i tak proti Vam vystoupily jine zajmove skupiny, jednak i pak byste v idealnim priapde dostal pomyslny "vyladeny kafemlejnek" (pro obsah pojmu vizte diskusi vyse), proti cemuz je mozne a zrejme i vhodne se zasadne vymezit. Pro argumenty vizte prispevky profs. Zlatusky, Horejsiho a doc. Hocka. Paradoxne proti tezi "vyladeneho kafemlejnku" stoji i prispevky prof. Zrzaveho, jen je pro nej ztrejma fiktivnost tohoto konceptu argumentem pro soucasnou metodiku, nikoli proti ni.
04. 06. 2009 | 13:04

Arnošt Bednář napsal(a):

PŘÁTELÉ.
Kvůli hrozbě diskusí tohoto kalibru jsem ani nezačal chodit do hospody.
UŽ JE TU UŽ VÍCE NEŽ 60 TISÍC SLOV !
(Předpokládám, že většina z nich byla napsána v teplíčku kanceláří ctihodných vědátorů, za peníze určené na rozvoj výzkumu a vědy.)
V povodni pravd, pojmů a dojmů nemohu najít to podstatné.
VÝSTIŽNÝ A HODNĚ STRUČNÝ PODNĚT K NÁPRAVĚ STAVU. Formulovaný tak, aby ho pochopili nejenom naši politici, ale i jejich voliči. Voličům je ho třeba naservírovat na monitory televizorů a dopustit se třeba i referenda.
Ale promiňte, že „poučuji“, když nejsem vědátor a natož akademik. Pohybuji se už jen na úrovni „VaV“ projektu http://www.podnety.cz .
04. 06. 2009 | 13:57

LOGIKA JE JENOM JEDNA napsal(a):

Model akademickeho mestecka (CSAV, nynu AVCR) po vzoru SSSR v globalni ekonomice a zmene ulohy statu v ekonomii LOGICKY vede k tomu, ze se ma AVCR (placena z dani) ZRUSIT A TRANSFORMOVAT. Pro CR je dostacuji a navic prospesne aby veda byla prevedena pod VS a pripadne do privatnich institucich. Utracene penize z dani do AVCR jsou penize bez efektu a vedou pouze k podpore nekolika egocentristickych vedcu, kteri produkuji high IF white papers a to mohou delat na universitach. Kolik stoji dnes jedna publikace v AVCR? A proc? Fakta jsou, ze stat (CR)penize nema, ma jenom dluhy !
04. 06. 2009 | 14:47

LOGIKA JE JENOM JEDNA napsal(a):

Model akademickeho mestecka (CSAV, nynu AVCR) po vzoru SSSR v globalni ekonomice a zmene ulohy statu v ekonomii LOGICKY vede k tomu, ze se ma AVCR (placena z dani) ZRUSIT A TRANSFORMOVAT. Pro CR je dostacuji a navic prospesne aby veda byla prevedena pod VS a pripadne do privatnich institucich. Utracene penize z dani do AVCR jsou penize bez efektu a vedou pouze k podpore nekolika egocentristickych vedcu, kteri produkuji high IF white papers a to mohou delat na universitach. Kolik stoji dnes jedna publikace v AVCR? A proc? Fakta jsou, ze stat (CR)penize nema, ma jenom dluhy !
04. 06. 2009 | 14:48

jirizlatuska napsal(a):

Samuel Zajíček: Svými názory se netajím a nenechávám si jen pro blogy nebo diskusi pod nimi. Nesouhlasím s tím, že by v RVV byli něčí zástupci (už jsem se k tomu v této dikusi vyjadřoval někde ze začátku, 22.05.2009 21:53:28), proto mi z členství v RVV není ani nikdo odpovědný [a já nejsem odpovědný za její pověst] - "interpelaci" ve smyslu toho slova považuji za nepřípadnou.
04. 06. 2009 | 15:10

Michal Hocek napsal(a):

to LOGIKA ...

Na vypady typu "organizace po vzoru SSSR" uz me unavuje reagovat. Je NIH nebo MPG taky po vzoru SSSR? Proste statni vyzkumne organizace jsou ve vetsine vyspelych zemi a existuji proto, ze na radu typu projektu je potreba vetsi koncentrace lidi, pristroju a dlouhodobejsiho pristupu, ktere lze tezko zajistit na VS, kde jsou profesori mnohem vice vytizeni vyukou a naprosta vetsina vedy je provadena studenty. Proste oba pristupy se skvele doplnuji a oba jsou potrebne.

Prohlaseni typu, ze se AV "transformuje" a "prejde pod VS" vypada jednoduse - ale jak byste si to konkterten predstavoval?
Jako ze se ustavy AV zavrou a nejlepsi vedci prejdou na VS? Nesmysl - nebude tam pro ne ani fyzicke misto (laboratore) ani penize na platy.
Nebo se cele ustavy prevedou pod nejake VS? V zasade by to administrativne asi slo (az na problem s financovanim) - ale potom je situace stejna jako soucasny stav. Uz ted velka cast vedcu AV na VS uci a VS nepotrebuji vic uceni. Proste by ty ustavy delaly stejnou vedu za stejne penize jako pred tim - takze, kde je duvod ke zmene?

Kdyz se AV nezrusila nebo netransformovala hned po 1989, tak mi prijde opravdu idiotske tu otazku porad v nekolikaletych periodach stale znova otevirat. Je zcela legitimni tlacit AV (i VS) k vetsi efektivite a ekonomicky tlak je velmi silny prostedek (pokud by byl provaden zpusobem, ktery nejvykonnejsim ustavum prida a nejhorsim ubere - coz tento kafemlejnek NENI). Jakekoli ruseni, transformace shora nebo pripojovani k necemu jsou naprosto nesystemove kroky, ktere by vedly k vyraznemu snizeni kvality i kvantity vedecke produkce v CR.
04. 06. 2009 | 15:47

jirizlatuska napsal(a):

Jeste trochu na odlehceni k LOGIKA...: Na letosni konferenci britske Kralovske ekonomicke spolecnosti byla prezentovana i ekonomicka prace, podle ktere by se v zajmu optimality dal vyzkum vymytit z vetsiny vysokych skol, ktere by pak zustaly jen na uceni; k vede ze by stacilo jen par vyzkumnych skol (viz https://editorialexpress.co...). :-)
04. 06. 2009 | 16:32

Milan Tvrdy napsal(a):

To Samuel Zajicek:
Dekuji za seriozni zajem.

To principialni jsem napsal hned v te prvni odpovedi: Jedno cislo
nemuze ani pri odstraneni vsech absurdit byt spravedlive.

Je mozne metodiku nepatrne vylepsit. Nicmene, neexistuje universalni predpis jak to ma byt.

Napr. pokud jde o ty monografie: chapu tuto podminku u monografii vydavanych lokalnimi vydavatelstvimi resp.
vicemene soukrome tisky, ale proc se vztahuje i monografie vydane u Elseviera resp. treba i u Academie.
Podobne vyber akceptovanych casopisu by mel byt ponechan na odbornicich v oboru a nesnazit se o universalnost. Proc se stesti ma smat na jenom na ty, kteri publikuji v casopisech zahrnutych do 2 komercnich databazi: Thompson (WoS) a Elsevier (Scopus). Napr. Polaci maji daleko kulturnejsi seznamy -aspon v matematice.

Jednu absurditu jsem ani nestihl zminit: zpetne se ze seznamu akceptovanych vysledku vyrazuji clanky v casopisech neuznavanych v metodice 2009.

Ci je to zlomyslnost resp. kdo nechce vyslyset argumenty o tom, ze zatimco AV musi z VZ hradit vse vcetne hospodarske spravy, enegii, predplatne vedeckych casopisu (u nas to jsou nyni cca 3 miliony rocne), tak pro university jsou prijmy na vedu bonbonkem na dortu. Ja osobne nemam nic proti proti universitam.
Mam velmi dobre vztahy s kamarady z universit a obdivuju jak se umi vyrovnat s naroky - prednasky, diplomky, doktorandi ... . Sam jezdim prednaset do Olomouce, ale mam to stesti, ze od zkouseni jsem osvobozen ... . Takze nejsem zainteresovan v jakemkoliv boji
s universitami. Kdo a proc chce abychom se s nimi ted rozhadali?

Pochopitelne, uznavam, ze setrit se ted musi vsude, ale proc se
apriorne uz ted mluvi o redukcich pro AV v radech 45% v roce 2012 ?
04. 06. 2009 | 19:06

prirodovedec napsal(a):

Milan Tvrdy: Pokud vim, jedna se o prerozdeleni castky odpovidajici 1/3 financniho objemu pro vsechny vyzkumne zamery podle "slavne Metodiky".

To opravdu vyjde na 45% az to dosahne 100? Cisla S.Zajicka uvedena vyse naznacuji neco jineho. Neznamena to spise navrat AV do doby pred VZ plus nejake delta vyplyvajici z metodiky? Mate nejaka cisla podporujici Vasich 45%? Odkazy na zpravy a rozpocty AV?

Zda se mi, ze pripadne nadsazovani cisel muze byt kontraproduktivni.
04. 06. 2009 | 19:32

Milan Tvrdy napsal(a):

To prirodovedec:

Ja ovsemze nemam zadna vlastni cisla. Tech 45% jsem slysel od noveho vedeni AV na posledni schuzce s rediteli ustavu a predsedy rad ustavu.

Podivejte se na prohlaseni AV:

http://www.cas.cz/data/zaji...

Kez by to bylo nadsazovani.
04. 06. 2009 | 19:50

prirodovedec napsal(a):

Milan Tvrdy: Diky za odkaz. Mne vadi ta selekce vhodnych cisel z obou stran. AV uvadi:

"I když AV CR predstavuje pouze 15 % výzkumné kapacity CR, je jedním z hlavních producentu kvalitních výsledku VaV: podle aktuálního hodnocení za období
2003-2007 ciní podíl AV CR v nejprestižnejší kategorii clánku ve špickových mezinárodních casopisech více než jednu tretinu (zhruba 38 %), v AV CR vznikla rovnež skoro tretina patentové produkce CR a AV CR se podílí cca 43 % na citacním indexu celé CR."

Zprava RVV na strankach RVS nabizi jiny pohled:

http://www.radavs.cz/priloh...

ukazujici dle mne podstatu problemu zminenou prof. Zrzavym vyse.

Zkratka plati, ze mereno byt bizarni metodikou (jak to bude ale bylo avizovano od 2006) ani po vsech upravach ve prospech Jimp, srovnani podminek oboru aj. (s monografiemi mate samozrejme pravdu) nema ani pri dalsich masivnich upravach AV sanci udrzet podil na financich urcenych dosud na VZ.

Inovacni centrum zase nabizelo ve zprave 2007 citacni srovnani oboru s prumerem OECD (nadprumerne v CR inzenyrske obory a matematika (tvorici na AV rozpoctove maly podil), prumer fyzika, podprumer zbytek).

Presne AV dale uvadi:

"Návrh státního rozpoctu Ceské republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 se
strednedobým výhledem na léta 2011-2012, který predložila Rada pro výzkum a vývoj
(RVV), predpokládá pro rok 2010 snížení institucionálních výdaju Akademie ved Ceské
republiky o 721 mil. Kc, tj. o 14,3 % oproti roku 2009, a do roku 2012 další skokové
snížení techto výdaju až o 45 %."

Pokud se podivame po cislech, prostredky na vyzkumne zamery na AV jsem nenasel. Rozpocty AV na RVV strankach:

AV ČR
rok instit. ucel. celkem
1996 1348071 365000 1713071
1997 1655000 480000 2135000
1998 1690645 456479 2147124
1999 1896894 513433 2410327
2000 2149521 629759 2779280
2001 2465845 581687 3047532
2002 2682012 458515 3140527
2003 3171388 479746 3651134
2004 3399654 633684 4033338
2005 3975341 464439 4439780
2006 4109059 600000 4709059
2007 4678940 938290 5617230
2008 4624016 893598 5529486
(zahr 11872)

To vyse by odpovidalo cca 45%, pokud
jsou to vse VZ (?) a pokud AV nema zadne dalsi prijmy mimo rozpocet CR (neziskavala by evropske projekty, podil na GACR aj).

Vyhledy byly slibne: Vláda schválila výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj:
pro rok 2008 ve výši 22.996.206 tis. Kč,
pro rok 2009 ve výši 24.835.902 tis. Kč,
pro rok 2010 ve výši 26.822.775 tis. Kč.

Vláda usnesením za rok schválila výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj:
pro rok 2009 ve výši 24.828.902 tis. Kč,
pro rok 2010 ve výši 26.780.944 tis. Kč,
pro rok 2011 ve výši 28.923.765 tis. Kč.

Tento schválený návrh výdajů bude zapracován do návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a do střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2010 a 2011.

Ovsem:
http://www.vyzkum.cz/storag...

http://www.businessinfo.cz/...

Potom ovsem na:

http://aplikace.isvav.cvut....

Výpis nalezených výzkumných záměrů v CEP za celou dobu dnes bezicich:

307 nalezených výzkumných záměrů s celkovou podporou ze státního rozpočtu v úhrnné výši 59 621 580 tis. Kč

AV: 67 nalezených výzkumných záměrů s celkovou podporou ze státního rozpočtu v úhrnné výši 27 889 541 tis. Kč

MSMT: 177 nalezených výzkumných záměrů s celkovou podporou ze státního rozpočtu v úhrnné výši 23 741 859 tis. Kč

Zrejme by se melo delit N = cca 6, aby se dostaly rocni prostredky cca 10 mld. na VZ zminovane vyse.

Cili asi na obavy mate plne pravo. Jen mi celkem neni jasne kde dohledat ten prerod, ze vse co dela AV bude VZ. To asi vite lepe nez ja, kdy to zacalo. :)
04. 06. 2009 | 21:09

jirizlatuska napsal(a):

prirodovedec: Ty udaje, co s nimi pocita vlada nebo RVV se porad dost meni a je dost tezke se vyznat v tom, kde je clovek pro relevantni data u kovaricka a kde u kovare.

Posledni tabulky, se kterymi pracuje RVV, davaji celove velmi nizka cisla (pro kontrolu jsem to dal sem: http://www.fi.muni.cz/~zlat... 3_6_2009.pdf), kulminuji v roce 2011 s pouhymi 24.844.844 tis. Kč a navic se z nich zda, ze penize "usetrene" na AV nemaji koncit na VS, ale smeruji do MPO.
04. 06. 2009 | 23:05

jirizlatuska napsal(a):

Oprava: odkaz v predchozim mel byt: http://www.fi.muni.cz/~zlat...
04. 06. 2009 | 23:17

Historik napsal(a):

Panove,pro historika ceskych dejin (z AV) je tohle poucna debata. Vite, rekvalifikovat se na nemecke/francouzske/americke dejiny a psat vsechno do tamnich zurnalu neni zas az takovy problem. A zda se, ze to bude druha volba k nastupu do banky. Oni mi to - pokud vyuziju znalosti pramenu ceske provenience, o kterych nemaji tuseni - do dcuhodu budou brat, jelikoz to bude exotika a odkazy na archivy s jejich ceskymi nazvy v nich budou budit posvatnou hruzu. Ale tech 150 let, co se u nas zatim akademicky provozoval nas obor, panovalo presvedceni, ze publikum je take doma a otazky identity za nas nikdo nevyresi - vlastne nesmi resit (vzdyt se i pokouseli). Pro techniky to asi neni pochopitelne, ale pokud ja dneska studuju specialni - byt ne nedulezitou vec ceskych dejin 19. stoleti (souvisejici s identitou a kulturnim kodem cekse vzdelanosti), tak pracuji jako s primymi predchudci - 1) s jednim fararem, ktery o tom v r. 1896 napsal po praci uzasny clanek, 2) s jednim clanem genialniho historika-Nemce-komunisty z r. 1937, ktery neprezil valku. Jejich jmena znam jenom ja /a tri kolegove, kterym to vypravim a oni mi delaji pivni oponenturu/. Pokud to dodelam, vydam to v muzealnim sborniku a v pristich padesati letech se dockam deseti citaci /jsem optimista/. Otazka zni: zajima tento zakladni vyzkum nekoho vubec krome nas ctyrech? Prosim o uprimne odpovedi, ponevadz mam pocit, ze ne a ze bych z toho mel vyvodit dusledky a rekvalifikovat se napr. na ceskou hornickou komunitu v Belgii ve tricatych letech a jeji vztah ke genderovym otazkam, coz se da bez potizi /a se znalostmi porizenymi za dva mesice/ prodavat v globalnim trzisti seznaci - a byt pak konecne v Cesku za poradneho vedce.
05. 06. 2009 | 04:27

Michal Hocek napsal(a):

Prof. Zlatuska konecne uvedl odkaz na ten vlastni navrh rozpoctu s tim 45% kracenim AV. Ta tabulka je velmi poucna - presun penez z AV do MPO je jednoznacny. Co myslite, ze to prinese? Inovace, aplikace? Houby - MPO rozdeli penize kamaradum, kteri za ne vypracuji elaboraty typy poslance Wolfa. Dochazi zde k paradoxni sitiaci, kdy prumysl misto aby penize do systemu VaV pridaval (jak se deje ve vyspelych zemich), tak je ze systemu odcerpava a nenazrane chce jeste vic bez ohledu na to, ze tim znici infrastrukturu zakladniho vyzkumu. Dostal se mi do ruky elaborat Hospodarske komory, kde se panove prumyslnici dohodli, ze budou tlacit na vladu na zruseni AV - vzhledem ke slozeni RVV, kde maji podobni lobbisti znacnou silu, se jim to zda se dost dari.
Tahle tabulka by ale snad mohla byt dostatecnym duvodem pro to, aby VS zacaly taky tlacit na RVV a podporily AV.

V diskuzi zaznelo spoustu pokusu porovnavat produktivity VS a AV - nikdo zatim nezminil, kolik publikaci je SPOLECNYCH s autory jak z ustavu AV, tak z universit. Z tech propoctenych vysledku vyplyva, ze 38% vysledku Jimp odpovida AV - ale prepoctene na podily, coz znamena, ze pri odhadem 50% spolecnych praci (coz si myslim, ze odpovida realite, ale presna cisla neznam) by davalo, ze se AV aspon castecne podili na nejakych 55-60% vsech Jimp. Pokud se AV rozprasi, tak nejen ze nebudou ty jeji samostatne publikace, ale nebude ani vetsina tech spolecnych, takze ocekavam pokles produkce vysledku aspon o 40-50% - jako vysledek reformy VaV je to docela roztomile...
05. 06. 2009 | 08:44

Kamil Paruch napsal(a):

Dobrý den,
přispívám do diskuse osobním komentářem. Po 13 letech v USA (5 let Ph.D. studium na Columbia University, NYC plus 8 let práce ve výzkumném ústavu velké farmaceutické firmy) jsem se vrátil do ČR a působím na MU v Brně. Jsem přesvědčen o tom, že ústavy AV jsou jednoznačně zdrojem vědecké excelence v ČR; minimálně v oblasti chemie a biologických věd. Lidé, kteří (byť ne zcela vědomě) instalují systém, který by vedl k destrukci či paralýze těchto pracovišť, jsou volové.
05. 06. 2009 | 09:53

Tomáš Kostelecký napsal(a):

Michal Hocek: Vase informace o "elaboratu Hospodarske komory" je mimoradne zajimava. Je to nejaky oficialni dokument, ktery by byl nekde k dohledani (nejlepe na webu...), nebo o nejaky neverejny material, jehoz existenci by prumyslnici popreli, kdyby na to prislo?
05. 06. 2009 | 10:03

jogín napsal(a):

Hocek: Odporujete si.a) VŠ....kde jsou profesori mnohem vice vytizeni vyukou a naprosta vetsina vedy je provadena studenty.b) VS nepotrebuji vic uceni. Čili vyšší vytížení výukou a administrativou VS je správně, lepší vedci se nemají zatěžovat a co tedy státu přinášejí? Prestiž? Není to trochu málo?
05. 06. 2009 | 10:27

Tomáš Kostelecký napsal(a):

Kamil Paruch: Souhlasim s Vami, ze pokud nejaci lide instaluji lide system, ktery by vedl k destrukci ci paralyze ustavu AV CR, "ne zcela vedome", tak jsou to volove. Co kdyz ale tento system neinstaluji nikoli "ne zcela vedome", ale naopak zcela zamerne (jak by mohla naznacovat napr. informace Michala Hocka z 05.06.2009 08:44:07) - tak bychom je meli nazvat jak? Tunelari?
05. 06. 2009 | 10:28

Michal Hocek napsal(a):

To jogin: Neodporuju - jen jste to mozna uplne nepochopil. Na radu vetsich projektu (aspon v prirodnich vedach) je treba vetsi koncentrace manpower, hodne interdisciplinarni pristup, delsi casovy horizont (tzn. neprilis vhodne na disertace) a staff scientists, kteri udrzuji metodiku, pristroje atd. Tohle se na universitach tezko zarizuje a proto ve vetsine vyspelych zemi existuji statni vyzkumne organizace (NIH v USA, MRC v UK, MPG v SRN, RIKEN v Japonsku). Obvykle (tam i tady) vedouci tymu z techto instituci externe uci na VS a naopak na jejich projektech pracuje hodne doktorandu z VS a vetsinou stejne spolupracuji s radou tymu z VS - takze ti vedouci tymu se samozrejme ucenim zatezovat MAJI. Na druhou stranu ale obvykle nemusi ucit ti staff scientists.
A co statu prinaseji - vysledky, prestiz, skoleni doktorandu - to rozhodne neni malo.
05. 06. 2009 | 11:15

Kamil Paruch napsal(a):

Tomáš Kostelecký: ja bych řekl - vyčuraní volové.
05. 06. 2009 | 12:43

prirodovedec napsal(a):

M.H.: Presneji po pruchodu tabulek:

Ze 3 mld. AV se presouva:

1,3 mld MPO (AV ovsem muze soutezit ala VS)
1 mld GA (to jiste ziska elita AV)
0,7 mld TA (je pro AV sance, jako pro VS, pokud bude aplikovat)

Jinak pojato: z jistych 6 mld pro AV (delila se sama) a cca 3 mld o kterou mohly tymy AV v CR soutezit dosud se stava

3 mld jistych pro AV (to je asi ta Vami zadana jistota na uklizecky) a cca 8 mld o ktere muze AV (jako elitni jiste hodne ziska) mezi jinymi soutezit podle znacne tvrdych pravidel (viz GA.), ktera ale jsou nastavovana podle AV spise nez podle RVV.

3 mld jiste odpovidaji cca po odecteni inflace AV v roce 1999. Otazkou je kolik z bonusu navic AV ziska v konkurenci VS a dalsich pri zprisneni pravidel ala GA (tam napr. ocekavam, ze AV ziska az 70%).

Jinak pro mlade tymy asi ma opravdu smysl presidlit jinam, byt prostredky na zakladni vyzkum se krati "vsude". Stari to doklepou. :)
05. 06. 2009 | 13:23

Michal Hocek napsal(a):

to Prirodovedec - nesmesujte institucionalni a ucelove penize. Je zrejme, ze AV ziska hodne dodatecnych penez na grantech (z GACRu i z EU) - ale to jsou penize na vedu - nikoli na provoz budov a na platy pro stale zamestnance (z toho lze na toto pouzit jen 20-25% jako overhead). Pokud bude institucionalni financovani kraceno o 45%, tak proste ustavy AV nebudou mit z ceho financovat svuj provoz a budou muset skoncit - prestoze jednotlive tymy budou mit treba spoustu grantu na projekty. Vic nez tech 20-25% overheadu u nas podle pravidel na institucionalni financovani nelze legalne presunout. Je to absurdni, ale fakt.
Jeste absurdnejsi je ale to, ze tohle oklesteni institucionalni podpory se odehrava v dobe, kdy se zacinaji stavet za penize z rozvojovych fondu EU dalsi nove vedecke ustavy a vola se po tom, ze by vedcu v CR melo byt vic. Z ceho se ale budou platit jejich platy, elektrina, topeni, uklizecky atd., to uz se nerika - z grantu GACRu ani TACRu to nepujde :-)
05. 06. 2009 | 13:34

prirodovedec napsal(a):

M.H.: Nesmesuji. Laskave ctete mnou psane pozorne a snazte se porozumet napsanemu a necist tam to, co tam psane neni.

Rezie u normalni organizace cini do 25%. Na to 3 mld. ze 6ti staci. Ano zbytek je tedy pak na tretinu soucasnych mezd.

Ale prectete si laskave nova pravidla napr. u GA (avizovana prof. Mateju napr. na www RVS). Pocita se podle mne s uvazky, ne uz s odmenami. Zkratka tretina pracovniku trvale, tretina z GA, tretina odjinud ...

Pravidla finacovani se alespon v ramci CR mohou menit zakonem - to poslanci zvladnou za jedno odpoledne. Co pujde z GACR a TACR platit nevite. Mate tam cca 20% rezie. Zbytek je starost ucetnich. :)

Na EU projekty jsem upozornil jasne v zaveru.

Snazim se vecne dobrat jadra problemu, brzdim se v reakcich na to, co beru jako "vykriky z AV" :) (ano vim diky posilani v kopii, ze mate AV forum, kde bezi proud rozhorcenych e-mailu, ktere si se zajmem ctu) opravdu porozumeni u mne ani u jinych ty vykriky neziskaji.

Pokud chcete soucasny stav - doufejte, ze prijde J.Havel a zastavi to.

Pokud chcete, aby bylo lepe - nemate v case krize sanci.

Pokud nehledate cesty jak z toho ven jinak, tak si uvedomte, ze Zrzavy spravne avizuje, ze na podzim se probere "osizeny prumysl" (jejich nazor to bude) a bude hur. Pak to tedy rozpustte.

Napsal jsem Vam, at vyrazite s mladymi pryc, dobre uz bylo. To myslim vazne.

Podle mne jak to zde ctu prevazi nakonec nazory, ze CR nema na zakladni vyzkum bez rychlych dopadu do aplikaci a inovaci a politici budou skrtat.

Ja si to nepreji, vede mne k tomu nazoru zkusenost.
05. 06. 2009 | 13:59

jirizlatuska napsal(a):

prirodovedec, MH: Pokud by zmena v pridelovani institucionalnich prostredku znamenala, ze se AV institucionalne hodne vezme, ale ta si na ucelovem financovani v soutezich ziska neproporcionalne vyetsi cast z techto prostredku, bylo by to nejspis samo o sobe dukazem, ze metoda, kterou se dnesni zmeny/redukce delaji, je chybna.

A to bez ohledu na to, ze s potrebou institucionalniho zazemi pro ucelove financovane aktivity ma MH pravdu, a bez ohledu na to, jak by mela nebo nemela vypadat politika smerujici k podpore nejake zamyslene struktury vyzkumnych instituci v Cesku (ktera neexistuje, misto toho pracuji zajmove skupiny na urovni HK resp. se pouziva vysledku hodnoceni, ktere "tak nejak vysly," bez ohledu na to, ze system byl kalibrovan tak, aby to prave takto nastalo - pokud prirodovedec "presidlenim jinam" nemysli rovnou zahranici).

System jako celek se tak stava krajne netransparentnim, prestoze motivaci odchodu od systemu VZ by melo byt prave posileni transparentnosti: Na VZ nebylo nejhorsi, ze nekomu daly a jinym ne, ale ze zpusob hodnoceni a detaily procesu byly zcela stkryty jakekoli kontrole/overeni/kvalifikovane kritice zvenci. To v novem syste odstraneno neni (viz neodpovedi clenu RVV na kritiku a schovavani se za sekretare nebo odpovedi prof. Zrzaveho v teto diskusi drive). Viditelnosti a kritizovatelnosti zvenku se ostatne obava i GA - v nove nastavovanem systemu panelu ma byt cast navrhu projektu vyrazena v panelech predem bez toho, aby sly k oponentum - informace o tom vsak nemaji byt poskytovany ven se zduvodnenim, ze by to vedlo k namitkam takovych uchazecu, se kterymi by se GA musela vyporadavat. Transparentnost hodnoceni VZ se ovsem aspon hypoteticky zlepsit dala (byt se o to nikdo nepokusil a nektere evidentne manipulativni zasahy zustaly bez korekce i pote, co nastoupila prvni Topolankova vlada), v soucasnem systemu zalozenem na "dobre vire" v prakticky neverifikovatelna data a zcela zakonitemu ucelovemu chovani podle toho, co maximalizuje profit instituci, ovsem znatelne zvysit transparentnost dost dobre z principu nepujde.
05. 06. 2009 | 14:44

prirodovedec napsal(a):

jirizlatuska: Ano myslim zahranici. :)

Samozrejme vsichni vime, ze z rekneme proporce 75% jistych a 25% vysoutezenych (odhaduji ze tak celkem mohli dosahnout na AV na cca 8 mld) udelat cca 30% jistych a 70% vysoutezenych (nove z 10 mld) znamena vystresovat takovou organizaci na maximum.

Argument zvnejsku od RVV ale vuci AV bude, ze puvodne to nebylo 6 mld. jistych, ale ze cca 3 mld. byly jiste a zbytek vysoutezene (cili, cca 3/8 zaklad) a docasne. A ze z nich AV udelala institucionalni a tvari se, ze by mely byt trvale.

Ja opakovane smeruji ke dvema zaverum:

1) Podle mne prumysl jeste netlaci, jak muze - padla Topolankova vlada a resi krizi.

2) Hraje se nejen o penize, ale i o pravidla na ty penize. Z pravidel GA CR (vim od podavajicich doma) plyne pritvrzeni k zakladnimu vyzkumu, ktere splni vice AV a cast UK a MU a jen par vlastovek jinde (UPO aj.).

Zduraznuji, ze neresim co vse je spatne. Klidne budu souhlasit s Vami, ze temer VSE :). Neresim jak to napravit, protoze navrhy i vyse jsou podle mne oborove orientovane. Divam se, kam to muze vest a jak se ucastnici tance na Titaniku mohou jeste zachranit. Obecne radim zakladnim vyzkumnikum AV na horni palube, at se nesnazi zavrit "delniky" dole v podpalubi ... nebo mista na clunech pro ne nezustanou ... :)
05. 06. 2009 | 15:01

jirizlatuska napsal(a):

prirodovedec: O.K., tahle uvaha je zcela korektni.
05. 06. 2009 | 15:08

Michal Hocek napsal(a):

to Prirodovedec:
prumysl by do rozhodovani o penezich na VaV vubec nemel zasahovat. Ve vyspelych zemich prumysl penize do VaV naopak vyrazne prisypava. Ja sam mam cca 1/3 financi pro moji skupinu z prumyslu (pochopitelne ne ceskeho - americka farmaceuticka firma ma zajem o nas zakladni vyzkum a prispiva nam na nej znacnou castkou; pred par lety jsem zase mel slusne penize od japonske chemicke firmy). Nas prumysl chce z baliku penez na VaV akorat uzirat.
Cesky prumysl by se mel snazit o podporu kvalitniho zakladniho vyzkumu, protoze jen z nej muzou resultovat zasadni inovace. Jenze kdyz je cesky prumysl jen levna montazni hala pro zahranicni koncerny, tak lze od nich tezko ocekavat snahu o velke inovace...
05. 06. 2009 | 16:19

jogín napsal(a):

Závěr z tabulky je jednoznačný, 2012 má AV na režii, na mzdy tak třetinu současnosti. Peníze- 3 mld z AV, 0,5 mld z univerzit a trochu z ostatního jde na TAČR, MPO a 1 mld na GaČR. Z toho se mzdy zaplatit nedají, je to likvidace základního výzkumu v AV i VŠ a přesun do aplikovaného- čili podpora podniků. Totéž zkoušeli komunisté a jak to dopadlo známe. Navíc podstatnou část sežere MPO, kde jsou výsledky výzkumu mizivé a většinu spotřebují podniky přímo (kolegové oponovali MPO granty) nebo půjdou na průzkumy mínění veřejnosti a podnikatelů. Víc se sebrat asi nedá, jedině zrušit AV a prodat baráky.
05. 06. 2009 | 16:33

Samuel Zajíček napsal(a):

Nemohu si pomoci, ale zacina mi pripadat, ze se debata zacina tocit v kruzich. Je zda se jiz bezpochyby kazdemu zrejme, ze vysledek prace RVV je spatny (a pro VS vyhodny pouze nahodou a nejiste) a vubec vyhled sitauce VaV v CR je sklicujici.
Otazka je, co se s tim da delat.

jirizlatuska ad interpelace: Ok, rozumim. A ptal jste se, treba pri pratelske kolegialni kave, prof. Fialy, proc s vysledky jednani RVV souhlasi, nebo se vuci nim nevymezuje?
05. 06. 2009 | 16:40

Milan Tvrdý napsal(a):

To Jiri Zlatuska, Michal Hocek, jogín a Samuel Zajíček:
Naprostý souhlas s výše uvedeným.

Pro ostatní: představu, že vědec může třeba 3 roky bádat, pak se nezadaří a třeba další 4 roky bude házet lopatou a eventuálně, když se zase zadaří, tak začne zase pár let bádat, může mít jen někdo kdo nikdy nic pořádného nevytvořil.
Starce před penzí (jako já) to zas tak moc neohrožuje, ale jak mají při takovémhle systému přežít a vyrůst mladí.

Paralelně na
http://www.osel.cz/index.ph...
probíhá jiná diskuze a tam je citováno údajné stanovisko hospodářské komory. Propánajána, co je hodpodářské komoře do financování základního výzkumu, a kde byla hospodářská komora, když se likvidoval aplikovaný výzkum?
05. 06. 2009 | 18:06

gootcha napsal(a):

Ve vypořádání metodik http://www.radavs.cz/priloh... jsem si přečetl následující úvahu, kterou RVV nerozporovala: "Podle předběžných propočtů navrženého modelu institucionálního financování vyplývá, že jeden bod bude odpovídat částce 5000 Kč institucionálních prostředků po dobu 5 let, tedy celkem 25 tis. Kč." Je tomu opravdu tak, že vygenerování 1 bodu by mělo pracovišti přinést celkem zhruba 25 tis. Kč? Bude kontrolováno, že odměny vygenerované z těchto prostředků budou skutečně rozděleny i v rámci VŠ alespoň zhruba podle publikačních výsledků? Problémem VŠ a výzkumu je v tom, že mnozí děkani a ředitelé ústavů interpretují akademickou svobodu a nezávislost jako svobodu feudálního panování, kdy mohou přidělovat obročí svým favoritům a vazalům. Pokud jsou hodnostáři nepříliš výkonní, nemají zájem finančně motivovat (nebo alespoň umožnit setrvání schopných pracovníkú) výkon svých podřízených, kteří by je pak mohli zastínit. Systém pak funguje jako pyramidová hra. Konkurence mezi VŠ prakticky nefunguje - zájemců o studium bude vždycky dost.<br>Doktorandi jsou často ponecháváni svému osudu a slouží jen jako zdroj ministerských peněz a nevolnická pracovní síla ve výuce. Co tedy uchazečům o doktorské studium radíte, když běžnou normou je inbreeding a standardní výběrová řízení se na mnohých ústavech AV prakticky nevypisují?
06. 06. 2009 | 11:01

prirodovedec napsal(a):

gootcha: Je to podle mne slozitejsi. Da se na to prijit z otevrenych zdroju :) a uvahou.

1) Oceneni bodu uvnitr organizace je plne v kompetenci Vasich nadrizenych: sef katedry - dekan - rektor a ruznych pravidel rozpoctu VS, fakulty, katedry. Navic RVV hovori o tom, ze penize za body jdou na poskytovatele, a co udelaji Ti, je jejich vec. Cili GACR bude zrejme znacne ignorovat, MPO castecne, cekat se da pouziti bodu od MSMT. Existuji podobne zahranicni modely (ne tak detailne dokonale), kde si profesori mohou prilepsit na konference, knihy a svym doktorandum, nikoliv sobe ve mzde. Zatim je na Vasi instituci, zda dokazet prosadit sve zajmy pres ruzna pravidla schvalovana akademickymi senaty (nez je zrusi :) ).

2) Dale kazda takova organizace uplatnuje rezii na svoji cinnost na kazde urovni plus uplatnuje Vami zminene prerozdeleni. To vse, jak asi oba vime z reality, kolisa kolem 15%-30% na kazde urovni. Zustatek pak je pouzit na superhrubou mzdu pracovnika. Odhadnete si sam z rozpoctu, jak je to u Vas.

3) Dale nektere organizace, protoze tyto penize jsou ziskany kracenim VZ, je mohou pouzit na udrzeni tymu VZ, ktere je ale nemusely cele vygenerovat. Cili daji se predpokladat znacne spory.

4) Jestlize nyni vychazi cca 10000 Kc na bod (z celych 10 mld. v 2012!), pokud se zrusi vse mimo casopisy a 8000 Kc na bod, pokud se zahrne vse, musime nas "optimismus" zatlumit:

a) Narust na rozdelovani bude po tretinach.

b) Zmeny pravidel 2009 jsou inflacni (500 za Nature, Science, rozpeti do cca 300 misto do cca 150 za Jimp - viz vyse prof. Z.). Kolegove, kteri to doma na zadani svych instituci pocitaji, se kterymi komunikuji a kteri mi dovolili pouzivat mnohe a citovat je (bez uvedeni zdroje), odhaduji 20% vliv.

c) Ocekava se, ze narust bodu (nejen v soft kategoriich) bude strme inflacni - doplnuji se vykazy v RIV, ktere zejmena na VS na rozdil od ustavu AV pry byly znacne ignorovany.

Shrnuji, pocitejte spise 1000-2000 Kc za bod, ale poskytovatelum, ne Vam a i tak je to jiste slusne. :) Takova medianova neelitni publikace, na ktere se v tvrdsim oboru ala fyzika ci matematika (nemyslim publikacne "chrlive obory") dela (kdyz se vynechali prostoje :) ) cca pul roku az rok, prinese poskytovateli cca 30 tisic. Samozrejme ta elitni az 500 tisic.
06. 06. 2009 | 12:45

gootcha napsal(a):

prirodovedec: možná, že se v některém bodě následující úvahy mýlím, tak mne prosím opravte. V hodnocení výsledků v roce 2008 byly hodnoceny výsledky za 5 let a celkem bylo v ČR za tuto dobu vygenerováno 1333777 bodů, tj. cca 267tis. bodů ročně. Pokud by instituce generovaly trvale těchto 267tis. bodů ročně a dostávaly za ně ročně 10 mld. Kč., pak by to odpovídalo částce 37500 za každý bod. I když zohledníme Vámi uvažovanou inflaci bodů i pseudovýsledků, dostáváme se k částce v řádu desetitisíců (i kdyby to bylo méně než těch 25 tis. zmiňovaných v připomínce RVV) a nikoliv v řádu tisíců, jak píšete Vy. Ten postupný náběh po třetinách neřeším, neboť působím v instituci která nemá výzkumný záměr a tudíž již v roce 2010 bude institucionální podpora výzkumu plně financována dle Hodnocení výsledků.
06. 06. 2009 | 14:21

Samuel Zajíček napsal(a):

gootcha: Nemylite se. Poskytovatel, pokud nenastane nejaka hyperinflace poctu bodu, ziska za jeden bod v celku casu radove desetitisice korun.
Otazka je, k cemu tato optika celku casu je, krom pripadne motivace hazet vetsimi cisly. Pro organizace existencialne zavisle na dotacich neni zajimavy celkovy zisk, ale rocni prispevek.

Ve velkych organizacich plati cca 1MKc obratu na zamestnance. To znamena, ze kazdy zamestnanec musi vyrobit rocne cca 40 bodu, aby se zaplatil ciste z VaV.
To, argumentuje se v teto diskusi, neni s Metodikou mozne.
I kdyby to vsak mozne bylo, tak to bude znamenat silenou inflaci bodu a zpetnovazebne opet nemoznost financovani (predstavme si, ze by kazdy z 5000 zamestnancu AV vyprodukoval rocne vystupy v hodnote 40 bodu. Znamenalo by to, ze jen AV by prispela 200.000 body, vy ale predpokladate rocni prirustek cca 267.000 bodu).
06. 06. 2009 | 15:43

David Kalhous napsal(a):

Ad historik: Soucítím s Vámi, sám se zabývám tématem, na které nemám snad ani ty tři "pivní oponenty". Ovšem myslím, že se pletete a že pokud napíšete svůj text o neznámem německém geniovi dobře, můžete vzbudit pozornost i v zahraničí. I text o jednotlivině může být důležitý, pokud jste si vědom kontextu a významu pro celek.
Nejde o to, že by dále neměly být publikovány historické texty v češtině. Jen mám dojem, že jejich současná inflace stejně brání kvalitnímu výzkumu - pokud máte chrlit nové a nové články a popularizující texty, tak se prostě vyčerpáte a na základní výzkum vám stejně síly nezbydou.
Ostatně právě určité propagaci zdejšího prostoru by mohly napomoci naše texty ve světových jazycích.
06. 06. 2009 | 16:00

David Kalhous napsal(a):

Ještě ad historik:
P.S.: Také mi připadá směšné, když se v češtině píší odborné texty k zahraničním tématům. Věda je o komunikaci a pokud chce někdo bádat o tématech z antiky, z obecných dějin, etc. měl by prostě psát v cizím jazyce, protože u nás není dost odborníků, kteří by si to přečetli. Navíc normální čtenář si podobný text stejně nepřečte, aby se tím dalo ospravědlňovat vydání v češtině.
06. 06. 2009 | 16:04

jirizlatuska napsal(a):

Nektere prevazne matematicke problemy zvoleneho pristupu (hodnoceni a z nej vychazejici mechanicke prirazovani bodu, zmeny bodovani a vzorec pro specificky vyzkum) jsou uvedeny v prispevku prof. Musilove (http://cms.jcmf.cz/osov/doc...) z posledniho Akademickeho fora Odborne skupiny Organizace vyzkumu (http://cms.jcmf.cz/osov/).
06. 06. 2009 | 16:28

gootcha napsal(a):

Samuel Zajíček: slyšel jsem o lidech, kteří jsou na AV vyloženě "na výkrm" a např. během tří let nevygeneroavali ani bod s odůvodněním, že rekonstruovali byt a neměli tudíž čas. Takže ono se to už nějak zprůměruje. Nicméně se za tohoto stavu nelze divit, že AV čelí kritice za nehospodárnost a tlaku na seškrtávání prostředků.

Já osobně generuji během svého doktorského studia v průměru přes 10 bodů ročně a škola mi za to neplatí vůbec nic. Takže kdyby mě někdo platil jenom z toho, co vygeneruji do kafemlejnku, tak bych si mohl oblíznout všech deset. V reálu se musím živit mimo akademickou sféru a dokonce si z takto vydělaných prostředků platit i zahraniční pobyty. Čili se snažím prosadit systém, který by napříště takto nezáviděníhodné situaci doktorandů zamezil omezením panské (z)vůle v rozdělování prostředků.
06. 06. 2009 | 17:12

kazatel napsal(a):

2gootcha

Není to náhodou tak, že se za body přiděluje INSTITUCIONÁLNÍ podpora? Z té mmůžete očekávat, že Vám instituce uhradí zahraniční cestu (a asi se vyplatí jít studovat na jinou školu, pokud na Vás ta Vaše v tomto bezdůvodně šetří), ale těžko si můžete nárokovat přímou výplatu institucionálních peněz tak říkajíc "do kapsy". To neznamená, že byste na adekvátní ohodnocení své práce nad požadavky, které musíte plnit při doktorském studiu, nárok mít neměl, ale ta institucionální podpora není Váš osobní grant. Myslím také, že se prof. Hořejšímu jedná o pouštění žilou výzkumným institucím tam, kde potřebují jako instituce fungovat, ne o nemožnost z grantů zaplatit konkrétní výzkumníky, kteří se na nich podílejí. Možná mě někdo znalejší opraví?
06. 06. 2009 | 18:54

prirodovedec napsal(a):

jirizlatuska: Dekuji za odkazy, to akademicke fomum vypada svymi vystupy zajimave. Kolik lidi se tak ucastni?

gotcha: Souhlasim s kazatelem (poukazoval jsme na jeden zahranicni model odmen bodujicim). Podotykam jen, ze jsem psal vyse, ze AV existovala za castku podobnou te po kraceni v 1998.

Souhlasim s kolegou Zajickem ve veci obratu.

K vypoctu - muj mozny pohled: V roce 2010 budou finance rozdeleny ve vysi cca 3 mld. (i pro Vas, cili tyka se to Vas - bude na to vzato 1/3 prostredku VZ jine nejsou a nebudou). Mld. budou rozdeleny podle zminenych 1,3 mil. bodu. Ovsem prirustek 2009 nahradi 2004, cekam vyraznou inflaci a dopad zmen skaly u Jimp. Proc to cekam?

Vyvoj poctu bodu a vystupu se da srovnat od 2005 pocet 172883 body 686699, za 2008 pocet 60263 body 1333777, roky mezitim na RVV, inflace je zrejma (i u Jimp).

Cili v uvedenem roce bude za 1 bod z roku 2009 poskytnuto cca 2000 Kc. V dalsim roce 2011 (cekam pokracovani inflace) by to mel byt dvojnasobek cca 4000 spise 3500 kvuli mensi inflaci (protoze bude pouzita dalsi tretina VZ) a konecne v roce 2012 cca 5000 Kc (a pak v 2013 cca 4000 kvuli inflaci bodu i Kc a v 2014 zase jen 3000 kvuli inflaci bodu i Kc, kdy castka zustane 10 mld.). Uhrnne povazuji za realne cca do 20000 Kc za bod behem 5ti let (prepocteno na dnesni hodnotu Kc).

Rad budu opraven, pisu to narychlo z par tabulek.
06. 06. 2009 | 22:09

Helena Storchova UEB napsal(a):

Pokud opravdu bude vyzkum hodnocen metodikou RVVV, bude to mit zcela devastacni dopad na nasi vedu.
1. Jiz ted se ozyvaji hlasy, proc neprodukovat "mekke" vysledky, kdyz to vlada chce. Hlavne od lidi, kteri malo publikuji v dobrych casopisech. Produkce sborniku/zprav pak udrzi na ustavech i ty pracovniky, kteri dobrou vedu nedokazou.
2. Pokud se AV nepocita vedeni studentu a prednaseni a musi "delit" body vsemi penezi,co dostane, nepomuze ani masivni produkce pozadovaneho balastu.
3. Je-li pravda, ze vlada chce politickym rozhodnutim omezit zakladni vyzkum a nasypat penize do aplikovaneho, mela by to rict primo. A vysvetlit danovym poplatnikum, jak v takovem pripade zajisti kvalitu onoho aplikovaneho vyzkumu a take to, ze penize nepujdou na provoz vybranych firem pod rouskou vyzkumu
4. Ustupovat jiz neni kam. Nejen mladi lide, ale predevsim etablovani pracovnici strednich let, kteri vedou projekty, odejdou do zahranici. O navratu nosnych osobnosti si muzeme jen nechat zdat. Jedinou cestou je neprijeti kafemlejnku a nabidnuti jine alternativy.
07. 06. 2009 | 08:53

vaclavhorejsi napsal(a):

kazatel:

Samozrejme se jedna o "institucionalni" penize - krome nich existuji jeste "ucelove", tedy vysoutezene jako ruzne granty resp. "programove projekty".

Z institucionalnich penez se typicky plati znacna cast mezd kmenovych pracovniku a provozni naklady budov. Jiste je mozne, aby se z toho platili i neproduktivni lide (to zalezi na rediteli/dekanovi/atd).

Z ucelovych se plati take cast mezd, cast jde na "rezijni ucely" (napr. na pokryti chybejici castky provoznich nakladu), a nejvetsi cast jde na prime vecne naklady na praci (chemikalie, pomucky...).

..
07. 06. 2009 | 10:45

jirizlatuska napsal(a):

prirodovedec: Je to ruzne co do poctu i slozeni, jmenovity seznam ucastniku kazdeho seminare je na zacatku zaznamu o nem.
07. 06. 2009 | 10:46

prirodovedec napsal(a):

Helena Storchova UEB: Rad bych se zeptal:

"Pokud opravdu bude vyzkum hodnocen metodikou RVVV, bude to mit zcela devastacni dopad na nasi vedu."

Minite botaniku? Nebo vedu provozovanou pouze AV? Nebo zakladni vyzkum v CR? Nebo veskerou vedu vcetne aplikovane v CR?

V UEB mate prece i realne aplikace (prof. Strnad aj.).

"1. Jiz ted se ozyvaji hlasy, proc neprodukovat "mekke" vysledky, kdyz to vlada chce."

Vlada to jiste nechce. Vyvoj metodiky ke tvrdym a elitnim vysledkum je zrejmy. Projdete si cisla v tabulkach RVV:

pocet body
Celkem 60263 1333777
-------------------------
TVRDE
Casopisy 40124 904718
Kap.kniha 13111 164776
-------------------------
MEKKE
Sbornik 2730 21837
(podle prof.Z.-v comp sci tvrde)
Patent 276 28341
Technol 887 88665
Prototyp 3133 125340
Vyr.zpr. 2 100
-------------------------
NEUZNANO 129993

Uvedene mekke vysledky tedy tvori nyni do 20% vsech bodu.

Samozrejme AV a treba MPO se lisi v tom, co kdo povazuje za mekky vysledek. Pro AV a cast VS je to "nejaka technologie a software", pro MPO je "mekky" vysledek pres Vase protesty popsany recenzovany papir, ci kniha. Jak to vim? Staci se podivat, co patri mezi vysledky typu X pro MPO. :) Viz kriteria MPO na www. Ja rozlisuji jinak, znam "tvrdy papir i software", ale Metodiku netvorim, nedotyka se mne, tak je mi to jedno, proto pisu jak pisu. Co se tyka detailu metodiky resim na dalku s kolegy a to uz zde psat nebudu, protoze jim rad dopreji konkurencni vyhodu. :)

Nepochybuji ale, ze prof.Z., S.Zajicek, M.Tvrdy, D.Kalhous a dalsi maji stejne interni postrehy jako my.

Zda se mi logicke, ze napr. GA bude hodnotit pouze "tvrde" vysledky (typicke pro zakladni
vyzkum) a bude ignorovat "mekke" a MPO zase bude brat do uvahy pouze "mekke" typicke pro aplikace a inovace.

Cele je to o pomeru kolik mld. Kc na zakladni vyzkum a kolik na aplikovany. Viz prof. Zrzavy vyse. Nyni je to 2:1 podle neho a jinde je to pry 1:2.

"Hlavne od lidi, kteri malo publikuji v dobrych casopisech. Produkce sborniku/zprav pak udrzi na ustavech i ty pracovniky, kteri dobrou vedu nedokazou."

Neudrzi, pokud neziskaji MPO nebo jine projekty na zaklade mekkych vysledku.

"2. Pokud se AV nepocita vedeni studentu a prednaseni"

Nepocita, protoze AV neni VS. At AV zalozi VS a vyzije z dotaci MSMT na studenty a masifikuje take vyuku, jako treba MU, ci nektere fakulty UK.

Je veci pracovniku AV, aby byli zaplaceni jako externiste nebo to delali pro jiny profit (zisk doktorandu).

"a musi "delit" body vsemi penezi,co dostane, nepomuze ani masivni produkce pozadovaneho balastu."

Viz Zajicek a Zrzavy vyse, kdyz pisi, zda AV body na sebe nevydela a ze bod je pro stat 2x drazsi na AV nez na VS. I prudky narust bodu nic neresi, protoze objem penez s body neporoste. A AV nema podle mne takovy potencial na soft body jako jini (napr. autorizovany software s pomoci tymu studentu na VS je snazeji docilitelny na plne obhajitelne urovni).

"3. Je-li pravda, ze vlada chce politickym rozhodnutim omezit zakladni vyzkum a nasypat penize do aplikovaneho, mela by to rict primo."

Podle mne to tak neni. Cely pribeh je samozrejme komplexnejsi a Vy se ozyvate v case, kdy je ohrozena AV. Nedavno - pred par lety - RVV odhalila, ze aplikovany vyzkum tece primo do podniku a podle bodu zcela neefektivne. Viz povestne cervene skupiny.

RVV se rozhodla s tim neco delat. Tehdy zakladni vyzkum volal, ze chce dosahnout na tyto neefektivni aplikacni penize a AV a VS za ne lobovaly. Hlasite. Logickym dusledkem bylo, ze prumysl se tehdy poprve probral a zrejme souhlasil s pravidly RVV - viz jejich prijeti MPO v casti soft. Prostredky pro nej byly restrukturalizovany (a podle mne i kraceny v pevne slozce proti minulosti a tak, jako u AV posileny v te pohyblive).

Takze RVV vzala tyto penize prumyslu a pridala dalsi z VS a AV (asi jako odvetnou akci vynucenou prumyslem) a ucinila je predmetem souteze (viz rozbor vyse).

"A vysvetlit danovym poplatnikum, jak v takovem pripade zajisti kvalitu onoho aplikovaneho vyzkumu a take to, ze penize nepujdou na provoz vybranych firem pod rouskou vyzkumu"

To RVV zrejme zduvodni MPO TIP programem (kam se vlastne 1,3 mld. z AV prelilo), kde je ten narust az na 4 mld. Danovym poplatnikum zamestnanym v CR podnicich, kam se to prelije, nebude treba nic zduvodnovat (viz srotovne). :)

Spise by asi chtel danovy poplatnik zduvodnit, proc penezi na zakladni vyzkum v CR dotuje ten aplikovany prevazne v zahranici - zmineno vyse.
07. 06. 2009 | 13:36

prirodovedec napsal(a):

"4. Ustupovat jiz neni kam."

Do roku 1998, jak jsem psal vyse. Navic AV je pro politiky jeste mene zajimava nez VS, jedna se o cca 10 tisic - byt jiste vlivnych volicu.

"Nejen mladi lide, ale predevsim etablovani pracovnici strednich let, kteri vedou projekty, odejdou do zahranici."

Ano. Zminoval jsem vyse. Doporucuji nasledovat. Berte to tak, ze v dobe setreni to bude znamenat, ze se odchodem pracovniku AV mozna usetri 3 mld. nakladu na dalsi rok provozu Ceskych drah. Je to hloupy vtip, ale pravdivy.

"O navratu nosnych osobnosti si muzeme jen nechat zdat."

V case recese, pri velikosti nasi zeme, pri podilu prostredku HDP na vedu a VS je lze ziskat jen na zaklade neuveritelne lasky k CR nebo tim, ze je do CR nekdo vylaka balamucenim. :)

"Jedinou cestou je neprijeti kafemlejnku a nabidnuti jine alternativy."

Pro AV a zakladni vyzkum asi ano. Je ale otazkou jak toho docilit a co bude vysledkem. Naznacim mozny vysledek v dalsim vstupu.

Znovu zduraznuji - netyka se mne to, funguji jinde, vstupuji sem prostrednictvi spolupracovniku a prikry ton volim proto, ze nehajim RVV, ale vadi mi u nekterych svetovych vedcu podle mne elementarni neschopnost analyzy kam jejich ustavy a perspektivy speji. Mnohe se podle mne dalo odhadnout podstatne drive (od casu vitani metodiky na AV v roce 2004).

Podle mne VS (viz prof. Z.) pri projednavani tzv. reformy VS byli schopni zasahnout vcas, ucinne a v predstihu na rozdil od AV.
07. 06. 2009 | 13:37

prirodovedec napsal(a):

jirizlatuska: Dekuji.

vaclavhorejsi: Zajimal by mne Vas popis toho, jak to bylo s VZ na AV na zacatku podle Vas.

Podle mych zdroju (z VS i AV) byly VZ urceny pro VS i AV jako penize, o ktere se bude soutezit.

Na AV pry vedeni tehdy rozhodlo ze to objektivne rozdeli mezi tymy podle vykonnosti (podle jakych kriterii?). Presneji bylo podano za tolik VZ, kolik bylo penez. Z pohledu VS kolegu tedy pry zadna soutez uvnitr AV nebyla. Z pohledu AV kolegu to bylo spravne a chytre.

Pak se z vysoutezenych penez pro AV staly (byly) prostredky institucionalni v tom smyslu, ze se takto smazal prvek soutezeni a po dobu platnosti VZ se staly na AV jistotou. Umoznujici pozvednout tymy, zaplatit tvrde pracujici vedce.

Nikdo asi ale prilis neresil (alespon to tak vypada podle ohlasu zde a jinde), co bude, az VZ nebudou, presneji se asi budil dojem, ze budou vzdy nebo, ze AV ma objem penez, ekvivalentni VZ a rostouci podle slibu politiku vsech barev, jisty.

Podle mne si na AV asi nikdo nahlas nepripustil moznost, ze zkratka nekdo politicy rozhodne, ze AV (kdyz je elitni jak tvrdi tak s tim nemuze mit nijaky problem), ma soutezit s VS a dalsimi o ty prostredky v budoucnosti.

Na VS naopak probehla soutez o VZ, kde se nekteri citili spravedlive oceneni (napr. necekana rada tymu z MU, JCU ...) a jini se citili poskozeni napr. necekany neuspech PrF UK. Tyto pocity byly i uvnitr VS (povestne zebricky VZ), kde to bylo spojeno s dalsimi financnimi kroky.

Odhaduji, ze podstatna cast tech podle sebe poskozenych se celou dobou tesila na slibene rozdani karet znovu. A mnozi vitali i metodiku jako podporu dukazu, ze byli poskozeni.

Metodika se vyvijela, ruzne soft vysledky (podle zakladnich vyzkumniku) se skrtaly (sborniky), jine byly zacleneny.

Nu a ted se ma rozdat znovu. Podle bodu, ve kterych je dominantni podil tvrdych vysledku.

Mne vadi, ze mnozi se tvari (i zde), jakoby tu zadna Metodika a slib podle ni delit penize od roku 2004 nebyla. Jak pise prof. Musilova v odkazech prof. Z. ozyvali se proti jednotlivci spise z VS a letos teprve nastal "big bang" protestu (kdyz to zkratka nevychazi - coz bylo zrejme drive).

Rovnez mi vadi, ze mnozi se tvari, jakoby VZ nebyly jiz pri poskytnuti dafinovany na omezene casove obdobi (ktere se prodluzovalo) a ze je treba chystat, co bude pote.

Vim, ze situaci vyhrotila krize a podle mne ji krize jeste vyhroti. Prosttedky na vedu nakonec nebudou stejne, ale budou pres vsechny proklamace podle mne kraceny.

Jejim vysledkem zkratka bude silici tlak politiku (kvuli jejich volicum): "Co z kazde vynalozene Kc mame?" Bude se to tykat silnic, duchodu, davek, skolstvi, zdravotnictvi, vedy. Ani zvyseni dani nepomuze.

Na dalsi hroceni podle mne spravne upozornil M.H. vyse: A budou se stavet dalsi kapacity EU projektu. Z ceho se zaplati provoz, dnes asi vi jen buh. Bylo by potreba zazraku mnozeni VZ a nakrmeni vedcu v duchu Noveho zakona. :)

Z dane situace je podle mne cesta jen spolupraci AV s VS (nejen zdarma) a s dalsimi i temi zde proklinanymi podniky.

To podle mne ale "nehrozi" (viz reakce zde), protoze vedci se jiste pravem citi dotceni, oklamani, zneuznani, nezaplaceni, vystaveni necekanemu riziku. Navic vetsina i zde dava najevo klasicky pohled specialistu - vedi, ze jsou svetovi a hodnoti druhe obory (viz Vas pohled na tvrzeni prof. Z o Comp Sci sbornicich a IF) podle sve zkusenosti. A jak teprve mohou hodnotit ty "penize utopene v aplikacich pro prumysl" :).

A jsou dle mne zbytecne utocni vuci RVV i urednikum, vuci VS, vuci podnikum (ktere to z dani plati :) ), vuci politikum a i vuci varujicim zde v diskusi.

Problem je, ze v nasi podle slov mnoha politiku k neoliberalismu dlouhodobe smerujici ekonomice s cilem snizovat dane nema nikdo nic jiste a tzv. vzdelanostni spolecnost nikdo nezaplati, pokud to ma byt z jeho kapsy a statu na ni nezbyva.

Pokud neni mozna spoluprace (a ta diky predpojatostem mozna neni a spolurpaci vynucujici pravidla nikdo ted uz nenavrhne), tak jake jsou jine moznosti?

Dalsi reseni podle mne je, ze AV zustanou 3 mld - ubrani je.

Tedy nenavysi se GA CR o 1 mld. zustane to na 1,8 mld.,

Asi logicky se pak upravi prislusne sance tymu AV soutezit v GACR napr., jen ve spolupraci s VS.

Neda se 1,3 mld. MPO TIP, neda se TA CR 0,7 mld. a TA CR a MPO TIP zustanou tymum AV uzavreny podle hry Vase penize, nase penize.

A koneckoncu provozni zalezitosti a udrzitelnost vysoutezenych EU projektu si AV vyresi sama ze svych zdroju.

Nedovedu si predstavit, ze by cely balik 24 mld. byl rozhodovan jen podle predstav zakladniho vyzkumu na AV a VS. Pokud to nekdo zkusi, bude stacit jedna jedina intervence podnikove sfery a MF se slovy co a kdy to prinese.

Mozna to vidim cerne, ale spise se domnivam, ze realne. Chci-li zodpovedny pristup a kontrolovatelnost od politiku a mnoha dalsich, nemohu vynechat ucitele ani vedce.
07. 06. 2009 | 13:50

Helena Storchova UEB napsal(a):

Prirodovedec:

Metodika RVVV poskozuje zakladni vyzkum v cele CR - na AV a VS.
AV prokazala svou vykonnost tim, ze ac je v ni jen 15% kapacity, produkuje 38% vysledku v prestiznich casopisech a 43% ohlasu. Pokud tyto "tvrde" vysledky tvori 80% vsech bodu,jak tvrdite, jak je tedy mozne, ze v dusledku tohoto hodnoceni ma AV ztratit 45% institucionalnich penez?

Asi to zavisi na prepoctu efektivity vlozenych penez.

Problem "ceny bodu" je ten, ze se AV nepocitaji PhD studenti a diplomanti a vyuka..Jiste je skoda, ze se nezridila nejaka VS v ramci AV. Nicmene fakt obrovskeho skoliciho potencialu tu zustava.

Zaverecne zpravy a sbornikove clanky, jejichz kriteriem pro zabodovani je rozsah 3 stran, jsou skutecne snadne vysledky. Verte, lze jich vyprodukovat hodne a chut na to budou mit zejmena ti, kteri na IF vystupy nedosahnou.

Prave prof Strnad a doc Dolezel na nasem ustavu a slavny prof. Holy dokazuji, ze kvalitnimu aplikovanemu vyzkumu se dari v tesne blizkosti vyzkumu zakladniho.

Cituji vas dale:
"Nedovedu si predstavit, ze by cely balik 24 mld. byl rozhodovan jen podle predstav zakladniho vyzkumu na AV a VS. Pokud to nekdo zkusi, bude stacit jedna jedina intervence podnikove sfery a MF se slovy co a kdy to prinese."
Pokud nekdo pozaduje od vedy a vyzkumu predevsim okamzity financni efekt, jedna se o hluboke nedorozumeni. Krize takove uvazovani jiste podporuje, je to vsak velmi kratkozrake. Odkud bude onen vsemozne podporovany aplikovany vyzkum brat aktualni informace? Kolikrat jsem jiz odpovidala na dotazy napr. ohledne vhodnych molekularnich markeru pro sumavske smrky...Platit staze aplikovanych vyzkumniku v zahranicnich laboratorich tech vedcu, kteri ted od nas odejsdou, bude hodne drahe ! A navic ti lide to udelaji "jen na zaklade neuveritelne lasky k CR", protoze jinak ovsem ucici se cizinci v laborkach dost prekazeji

Nase vlast poztraci nejkvalitnejsi odborniky, bude li kafemlejnek mlit svou falesnou pisnicku. Verte, budou VELMI chybet.
Omlouvam se, ale musim pracovat na publikaci...
07. 06. 2009 | 15:03

prirodovedec napsal(a):

H.S. UEB: Dovolim si jeste zareagovat, byt pisete clanek (doufam, ze volite vhodne poradi ve skupine :) ).

"Metodika RVVV poskozuje zakladni vyzkum v cele CR - na AV a VS."

Proc? Podle Vas? Protoze to pisi autority? Cim? Svoji samotnou existenci, jak tvrdi prof. Z.? Protoze ma vypadat "jinak", jak dle mne tvrdi M.H. a V.H.?

Protoze podle ni nedopadla AV a ma pokles? Proc to ale zazniva (od Vas a dalsich z AV) az ted, kdyz metodika existuje od 2004?

"AV prokazala svou vykonnost tim, ze ac je v ni jen 15% kapacity,"

Ano AV to pise. Nepise uz, jak je to podle AV pocitano? Jen to kde kdo: J.Havel, AV, US, ... opakuji. Co je to ta "kapacita"? :) Pocet lidi v AV versus pocet vsech co pracuji ve vyzkumu jinde? A pocet prepoctenych pracovniku (zohlednujici vyuku) nebo pocet lidi? Pocet m3 budov :)?

Pokud vim, celosvetove (OECD) se to bere zejmena podle penez. Pri celkovem objemu AV mela asi 30%-40% prostredku (6 mld plus dalsi projekty) na VaV ne 15%.

A pripominam, ze se ted resi pouze finance na VZ pro vsechny, kde participovala AV 110% vuci 100% VS - viz vyse.

"produkuje 38% vysledku v prestiznich casopisech a 43% ohlasu."

Cili prepocteno na finance to zrejme odpovida mirnemu nadprumeru. Lisi se to oborove a po ustavech a VS. Tu elita je na AV a tam je elita na VS a nekde neni.

"Pokud tyto "tvrde" vysledky tvori 80% vsech bodu,jak tvrdite,"

Staci se podivat na http://www.vyzkum.cz. Netvrdim to, je to tam napsane, jen jsem tu tabulku dle prof. Z. sem prenesl.

"jak je tedy mozne, ze v dusledku tohoto hodnoceni ma AV ztratit 45% institucionalnich penez?"

Neztraci se 45% institucionalnich. AV si je oznacila za institucionalni a trvale? Pouze skoncilo obdobi VZ a rozdeluje se ta castka znovu znovu. Podle pravidel, ktere se Vam ani mne nelibi a ktera se v CR hlasaji uz asi 3 roky.

Popsal jsem opakovane vyse. Predpokladam, ze zcela pochopitelne. Odhaduji, ze prof. Zrzavy a spol. Vam poskytnou podobne zduvodneni.

"Asi to zavisi na prepoctu efektivity vlozenych penez."

Viz vyse. Souvisi to s VZ.

"Problem "ceny bodu" je ten, ze se AV nepocitaji PhD studenti a diplomanti a vyuka.Jiste je skoda, ze se nezridila nejaka VS v ramci AV."

Podle mne proto, ze by se neuzivila diky zasadnim vicenakladum a nutne znacne zatezi vedcu. Decentralizovany system ustavu AV spise umozni zacleneni nekterych do struktury VS (napr. chemickych do VSCHT ci UK aj.).

"Nicmene fakt obrovskeho skoliciho potencialu tu zustava."

To neni pochyb a tento potencial je prece i realizovan. Navic, pokud by AV tzv. zanikala, asi by jeji ustavy byly i s rozpocty pripojovany k VS a pokud se napr. UEB pripoji k VS typu UK, jiste nezanikne. Samozrejme by to otraslo jak s ustavy, tak s VS.

Pokud vim zacina diskuse jak spravedlive/nespravedlive se VS s AV deli o body za prace Ph.D. o naklady atd. Asi vite vice. Znam i hlasy z druhe strany, jak AV tezi smetanu z VS, ktere nesou vicenaklady. :)

"Zaverecne zpravy a sbornikove clanky, jejichz kriteriem pro zabodovani je rozsah 3 stran, jsou skutecne snadne vysledky."

S ohledem na to, ze jste zrejme vyse ode mne prehledla, ze na 60 tisic uznanych vysledku jich bylo 120 tisic neuznanych tak bych to neprecenoval. Da se podle mne ocekavat pritvrzeni. Jak jsem psal, nakone: prumysl bude kontrolovat publikace, AV bude kontrolovat technologie :).

"Verte, lze jich vyprodukovat hodne"

ale jiste. Vseho se da vyprodukovat hodne. A bude se. I Jimp clanku. V mezinarodnich statistikach jiste porosteme i v tomto ukazateli, komercni vydavatele casopisu si budou mnout ruce.
07. 06. 2009 | 16:38

prirodovedec napsal(a):

"Prave prof Strnad a doc Dolezel na nasem ustavu a slavny prof. Holy dokazuji, ze kvalitnimu aplikovanemu vyzkumu se dari v tesne blizkosti vyzkumu zakladniho."

Navrhoval jsem vyse, co je asi zrejme Vam, M.H., V.H. co asi delate tj. k preziti co nejvice propojovat zakladni vyzkum s aplikovanym. Pak se asi budete mit dokonce lepe. Jen jistoty stejne zrejme ubude.

Ale to je rub toho, ze ma byt podporovan nejlepsi a elitni vyzkum. Zadano AV a elitnimi VS opakovane. Az to rikal i premier :).

Ten elitni zkratka nemuze mit nic jiste, jinak by zakrnel, musi to v soutezi stale prokazovat, ze je elitni a ziska vice.

"Cituji vas dale: ... Pokud nekdo pozaduje od vedy a vyzkumu predevsim okamzity financni efekt, jedna se o hluboke nedorozumeni."

Ja si myslim, ze pouze naroste pocet dotazu tak typickych pro dnesni dobu: "co za to" a mozna "kdy za to". To neni nic o okamzitem efektu, o planovani. Nikdo podle mne okamzity efekt nechce.

Mozna jen jsou ted ocekavani, jak se vyuzilo to, co vybadali na AV a VS pred sedesati, ctyriceti, ci za poslednich dvacet let v zakladnim vyzkumu. Jak se rozsirilo diky nam svetove poznani? Jiste. Jak horsi vedci odesli z AV a absolventi Ph.D. uspeli v prumyslu? Jiste. Ale mozna take, co se v CR aplikovalo. Zkuste to lidem, politikum vysvetlit, ze to tak nema byt.

"Krize takove uvazovani jiste podporuje,"

Nepodporuje, ale urcuje. Nejsou penize. Skrta se pres predvolebni hesla vse "zbytne". To ze veda tim neni, to je pravda. Ale vetsina poplatniku si to asi myslet nebude, az jeste prituhne.

"je to vsak velmi kratkozrake."

Kratkozrake bylo mlcet u metodiky a u navrhu reforem po ctyri predchozi roky. Az na hlasy zminene prof. Z.

"Odkud bude onen vsemozne podporovany aplikovany vyzkum brat aktualni informace?"

Asi z tech zahranicnich casopisu od zahranicnich autoru. Klasika sledovaciho vyzkumu obvykla i jinde. Koneckoncu, jak se zde psalo, mame montovny, v rade podniku se uz i aplikovany vyzkum jen dovazi v ramci nadnarodnich celku.

"Kolikrat jsem jiz odpovidala na dotazy napr. ohledne vhodnych molekularnich markeru pro sumavske smrky..."

Souhlas. Budou se Vas chodit ptat na UK nebo posilat maily do zahranici. Proto pisu o nutnosti zakladniho vyzkumu vice se starat, co bude, a to ve spolupraci a mit co nabidnout nebo ve stretu o mensi finance ve sve zahledene suverenite prohraje vice. prof. Zrzavy to vyse napsal celkem jasne.

"Platit staze aplikovanych vyzkumniku v zahranicnich laboratorich tech vedcu, kteri ted od nas odejsdou, bude hodne drahe !"

Dobry argument na ten by mohli slyset. Snazte se to vycislit. Bude Vam zrejme sdeleno, ze staze nabidnou samy zahranicni instituce nasim levnym mladym v ramci brain drain a nekteri se treba vrati a nezustanou tam.

"A navic ti lide to udelaji "jen na zaklade neuveritelne lasky k CR", protoze jinak ovsem ucici se cizinci v laborkach dost prekazeji"

Pracuji v jine branzi - ale verim Vam to.

"Nase vlast poztraci nejkvalitnejsi odborniky,"

Z pohledu zakladniho vyzkumu a konkretnich oboru urcite. Jako jiz mnohokrat. Vede se neztrati, pokud jsou nejkvalitnejsi a to je jiste dle zdejsich pohledu hlavni. A protoze zde bylo receno usty kolegu z AV, ze neni nutne resit, co zakladni vyzkum v CR prinese CR, ze je stejne aplikovan v zahranici, je logicke, ze ten zakladni vyzkum odejde se souhlasme tech, kteri jej plati tam, kde bude aplikovan. Se vsemi dusledky. Ano je to spatne.

Protoze vzdy neco stoji (i soucasne dotace zahranicnich aplikaci z dani na zakladni vyzkum v CR :) ), a ted na to pry nejsou penize.

"bude li kafemlejnek mlit svou falesnou pisnicku."

Vite, to je takove emocionalni, skoro jak z Ucene spolecnosti :). Proste nejaky kafemlejnek bude mlit svoji nekterou falesnou pisnicku. Tu ve prospech tu zase proti AV. Jednou budete vypjate proti, pak budete rikat, ze je to to prave. Bud si poradite nebo ne.

"Verte, budou VELMI chybet."

To je zrejme. Jenze v CR toho uz chybi tolik. Katastrofalne se propada priprava talentu pro Vas. Poznate za cca 10 let. Mozna, kdyby sli vedci ted ucit prirodni vedy na stredni skoly, zachranili by v CR daleko vice talentu a CR od vetsi budouci katastrofy nez kdyz zachovaji sve talenty :) a AV :).

"Omlouvam se, ale musim pracovat na publikaci..."

Pekne gesto. Jak jsem psal: Vyberte si dobry casopis na konvexni funkci. :)

Mohu s Vami jen v mnohem souhlasit a v necem nesouhlasit. Mne nepremlouvejte, k nicemu to nebude, ja nerozhoduji.

Bohuzel se mi zda, ze si ale nepripoustite nebo neuvedomujete nektere mnou nadhozene pohledy a ze Vas pohled na situaci AV je zjednoduseny, a proto optimisticky. Protoze podle mne Vam pripada, ze naprava je snadna.
07. 06. 2009 | 16:38

Helena Storchova napsal(a):

Pane Prirodovedec,
jsem moc rada, ze se mnou alespon v necem souhlasite...ja myslela, ze jste treba ten Blazka, co to vse vymyslel (mozna je dobre prece jen rict sve jmeno].

ale stejne mi nesedi ta cisla.Kdyz tedy rikate, ze ma AV 40% kapacit a vyprodukuje kolem 40% vysledku, tak to by mela dostat tolik co ted, ne?

Co se tyka aplikovanosti:
Vyrok 1
" Zakladni vyzkum v CR je stejne aplikovan v zahranici, je logicke, ze ten zakladni vyzkum odejde se souhlasme tech, kteri jej plati tam, kde bude aplikovan."

Vyrok 2
(odkud bude brat aplikovany vyzkum informace?)

"Asi z tech zahranicnich casopisu od zahranicnich autoru. Klasika sledovaciho vyzkumu obvykla i jinde. Koneckoncu, jak se zde psalo, mame montovny, v rade podniku se uz i aplikovany vyzkum jen dovazi v ramci nadnarodnich celku."

Tak jsem z toho jelen, anebo spise jelenice.
Nasi vedci ze zakladniho vyzkumu maji jit jinam, protoze tam jinde se prumysl zajima o jejich vysledky. Proc bychom je platili my? At si je plati tam !
Na druhe strane, co my potrebujeme k nasim aplikacim si vezmeme z tech verejne pristupnych mezinarodnich casopisu s IF, z vyzkumu placeneho jinde.

nevim, ale tohle mi pripada jako snaha sidit. To neni fair takhle uvazovat. Brat si, co potrebuji a nedat nic...takhle by se hrdy narod, clen EU, nemel chovat. Co by tomu rekl Komensky a Jan Hus. A Masaryk a Mendel !

ja nevim, proc se AV neozvala driv, jsem pesakem vedy (slovo pesak kupodivu nelze prechylit - pesice, pesina?), delam svou praci. Ale snad ani ted nebude pozde.

Moc se omlouvam, musim opravdu psat tu publikaci, je hodne neprakticka, i kdyz...ale clovek ma pocit, ze neco trosku objevil.
07. 06. 2009 | 18:27

jirizlatuska napsal(a):

prirodovedec: Stran toho, ze se verejnost bude ptat, co se "u nas doma" za podporu zakladniho vyzkumu poridilo se mi libilo Vase "'impakt vedce' na spolecnost je podle mne prostrednictvim jeho zaku, jejich navyku, vzpominek, napodobovani pozitivniho prikladu, potlacovani negativniho, rozvijeni nauceneho. Az zaci zemrou, vzpominky zaniknou, jmena budou zapomenuta, IF bude davno nahrazen necim dalsim, pripadne zanalyzovan historiky z pohledu, jak se komunita chovala, aby maximalizovala kriteria a ne aby prinasela poznatky a pomahala lidem rozsirovat poznani a vzdelanost" z diskuse pred vic nez pred rokem k memu starsimu blogu (http://blog.aktualne.centru...), kde jsem mel tema potreby slusneho zakladniho vyzkumu jako podminky pro existenci vyzkumu sledovaciho (aka kopirovani) plus aplikaci jako hlavni tema.

Pro tohle je sice oddelena existence AV vedle VS suboptimalni, ale evidentne lepsi, nez vytesneni AV z prostoru verejne financovaneho vyzkumu zpusobem, kterym se to deje dnes, vcetne de facto tlaku pusobiciho jako pobidka k odchodu tech lepsich jednotlivcu tymu do zahranici. V tomto smyslu si nedovedu predstavit, jak by mohl zajem VS stat na strane likvidace AV v soucasne dobe probihajicim zpusobem, protoze ten se stejne driv nebo pozdeji obrati i proti VS.

K tematu odchodu mne ostatne zaujala poznamka jednoho z distinguovanych kolegu, na ktere hodne bude: "Mnozi z tvurcu a podpurcu a zastancu Metodiky u vědomi nebo i nevedomi urovne sve vlastni odbornosti by jen uvitali, kdyby ze skutecne vedy (odkudkoli, z VS, z AV CR, z ...) co nejvice lidi odeslo, at uz do jine oblasti nebo treba i za hranice, dychalo by se jim pri jejich vlastnich schopnostech a predstavach o pracovitosti volneji, dalsi generace je nezajima. –
Problem je skutecne v neexistenci a nepredkladani odborne kvalitni alternativy Metodiky a vlastnich navrhu legislativnich norem vubec. Dlouhodoba pasivita vedeni vrcholnych akademickych instituci je nepochopitelna a neomluvitelna, stejne tak jako nedozadovani se plneni teto samozrejme, byt´nekodifikovane povinnosti, ze strany tech, kdo tato vedeni voli."
07. 06. 2009 | 19:23

vaclavhorejsi napsal(a):

prirodovedec:

Vyzkumne zamery byl paskvil - byla to "soutez" s prevahou prvku loterie (trvalo by moc dlouho to vysvetlit (podivejte se treba semhle - http://www.img.cas.cz/mi/Va..., polozky 16, 17, 18).

MSMT to pojalo tak jako u beznych grantu - udelala se cara uprostred "sede zony" a kdo byl pod tim, nedostal nic. Pritom rozdil mezi tim, kdo dostal mnoho a kdo nic, byl nepatrny, nebo zadny (vzhledem k velmi problematickemu zpusobu zadani i vyhodnoceni)

AV si udelala vlastni zodpovednejsi vyhodnoceni, ustavy podle nej rozdelila do kategorii A,B,C a dala beckum a ceckum dala odstupnovane mene. Kdyby nedala nic, musel by se ten ustav zavrit cely (VZ je v pripade ustavu AV jedinym zdrojem "institucionalniho" financovani - jen se to tvari jako "ucelove" - aby se umele zvysil kvuli nejakym tabulkam podil "uceloveho" financovani.

To, ze to tenkrat byla katastrofa, uznava dnes snad uplne kazdy... Dodatecne to pak potichu na VS 2 roky napravovali...

..
07. 06. 2009 | 19:38

prirodovedec napsal(a):

jirizlatuska: Dekuji za vlidne pripomenuti vzpominky citaci. S chuti se budu take citovat. :)

S podporou zakladniho vyzkumu jiste souhlasim a dal bych co nejvice. Podle mne je ale ted problem proporci. Protoze dosly penize na navysovani obecne, pri kterem se proporce upravuji nejlepe.

Co se tyka druheho odstavce: Poradte ale AV co s tim. Podle mne pokud se vyzkum nebude brat jako celek (vcetne aplikaci a napojeni na inovace), budou velice zranitelni. A pokud k tomu pridaji ten svuj ton :), tak je to jiste. Co na to VS v CR nevim, asi oddechuji po Vasi vyhre nad reformou? :)

Treti odstavec - shoda.

V.H.: Dekuji za Vase skvele odkazy. Trosku asi menite nazor na titulek:

http://www.img.cas.cz/mi/Va...

Problem je, ze soucasna metodika je prezentovana i jako naprava VZ. Nebo ne?

H.S.: "Pane Prirodovedec,
jsem moc rada, ze se mnou alespon v necem souhlasite..."

Pro jistotu si prosim projdete, s cim souhlasim. Mozna Vas to nepotesi. :)

Muj pohled byl shrnut pro prof.Z.: 05.06.2009 15:01:02 coz on oznacil za korektni. Ja to samozejme povazuji nadale za muj subjektivni pohled. Dovoluji si prepych zverejnovani vhledu a nejen sveho. Protoze mi na VS i vede v CR zalezi. Nicmene zatimni zpusob vedeni "boje" za zakladni vyzkum a AV mi pripada sebeznicujici.

Krome Vas na druhe strane souhlasim v mnohem s prof. Zrzavym. Asi podobne jako on si neidealizuji predchozi a budouci boje o financovani vedy. Dosti emocionalni proklamace zucastnenych (AV. J.H., V.H., M.H., ...) mne moc neohromuji, kdyz i diky kolegum doma znam predesle tahy a protitahy mnoha zucastnenych.

Proto tolik uznavam prof. Z., ze s dalsimi zastavili devastaci VS v CR reformou. Nechejte si od neho poradit, co udelat pro AV. :) Souhlasim s tristnosti cele situace. Nicmene, jak pise prof. Zrzavy, muze byt daleko hure.

"ja myslela, ze jste treba ten Blazka, co to vse vymyslel"

Ne, :) povestny demonicky trojclenkovy Blazka, kteremu se to ted vse haze za krk tedy nejsem. :) Poptejte se take po davnych inspiratorech a autorech i v AV a na VS. :) Ono je to klasicke: Kdo cim zachazi, tim take schazi. Chteli jsme vsichni podporit elitni vyzkum, inu bude podporen. Ale ne ten nas ... To vite CR je zeme Franze Kafky ...

Jen podotknu: Nejsem sam autorem vseho zde mnou napsaneho, spise to finalne rediguji - to je snad zrejme. Lustime po siti nejake projektove problemy a zde to mivame jako hobby, ci dokonce aplikaci.

"(mozna je dobre prece jen rict sve jmeno]."

To je vec volby. V mem/nasem pripade ne. :) Ale par kolegu lze "vypidit". :)

"ale stejne mi nesedi ta cisla."

Nevim ktera.

"Kdyz tedy rikate, ze ma AV 40% kapacit a vyprodukuje kolem 40% vysledku, tak to by mela dostat tolik co ted, ne?"

Ano, pokud by se delil cely balik. Pokud jsem to pochopil, deli se znovu balik penez jen na VZ, ze ktereho AV dostala proti VS cca 55% a body v ZADNE kategorii ani te Jimp na teto urovni nema. A to dostavali i dalsi prijemci nejen VS a AV, viz odkazy prof. Z. vyse.

Pochopit se da z (nerikam, ze je to spravne, jen je dobre znat celou argumentaci nejen co rikaji sefove AV ci VS) grafu v:

http://cms.jcmf.cz/osov/doc...

"Co se tyka aplikovanosti:
Vyrok 1 ...
Vyrok 2 ..."

"Tak jsem z toho jelen, anebo spise jelenice."

Nejste.
07. 06. 2009 | 19:56

prirodovedec napsal(a):

"Nasi vedci ze zakladniho vyzkumu maji jit jinam,"

Nemaji jit jinam, podle mne logicky pujdou, pokud se nebudou chtit vracet do doby, kdy vyzkumaky jako VUMS zacatkem devadesatych let programovaly hraci automaty :) a nezacnou treba pestovat jako ukrajinsti kolegove pred par lety domaci zvirata a zeleninu na balkonech panelaku. Cely rozpocet CR je nahnuty, nejen AV. K VUMS:

http://www.fi.muni.cz/usr/j...

Jaroslav Folta: Vývoj výpočetní techniky.(Development of computing technology). Práce z dějin
techniky a přírodních věd, sv. 5., 2005, 128 s.

"protoze tam jinde se prumysl zajima o jejich vysledky."

Presneji: protoze tam je zrejme prumysl na urovni schopen vyuzit jejich vysledky a zaplatit jim za to. U nas to zrejme mozne neni a ani danove to neni pro podniky dnes vyhodne.

"Proc bychom je platili my? At si je plati tam !"

To pisete Vy. V CR je samozrejme ochota vedce platit ... vsak vite jak :) ... ale podle metodiky a dle moznosti CR a jejich politiku. :) Oni odejdou a nam jich pak bude lito - viz osud, ktery trochu z oboru znam:

http://www.iim.cz/wiki/inde...

A pak budeme cist povidacky v cem jsem byli zase zaostali (a pritom za humny bude nas svetovy odbornik).

"Na druhe strane, co my potrebujeme k nasim aplikacim si vezmeme z tech verejne pristupnych mezinarodnich casopisu s IF, z vyzkumu placeneho jinde."

Ano, tak koneckoncu postupuji vsude firmy, pokud tezi ze zakladniho vyzkumu. Tak navazuji v zakladnim vyzkumu a cituji.

"nevim, ale tohle mi pripada jako snaha sidit."

Asi by to i podle prof. Z. nebylo eticke. Podle mne se tomu rika "brain drain" a USA firmy to pouzivaji prece bezne a nejen firmy. Jeden mozny pohled prece je: Nechaji zakladni vyzkum delat doma, nakoupi vedce venku (MSc. a Ph.D. uroven jim zajistili jini) a povzbudi i zakladni vyzkum v zemich jako CR, pomohou i granty, pro vedce je to nakonec vyhodne, danovy poplatnik to take zaplati, a kdyz se vedce zepta, ten mu jen rekne:

"Co chces, proc nejsi pocten, ze muzes platit svetove poznani a rozvoj treba farmaceuticke firmy jinde?"

To neni sizeni? :) Podle mne sizenim neni ani jedno, ani druhe. Jde o tvrdy boj i na poli financovani vedy.

"To neni fair takhle uvazovat."

Slovo fair sem podle mne nepatri. Viz vyse. Jak jsem psal - neidealizujme navenek svet vedcu, neni takovy (i kdyz ne az takovy, jak pise Franco). Vrati se nam to pak zpet, jako bumerang.

"Brat si, co potrebuji a nedat nic...takhle by se hrdy narod, clen EU, nemel chovat."

Hrdy narod, clen EU by mozna mel jit ve vetsi poctu volit ne? Po obdobi, kdy narod daval (svym vedcum a jeho vedci prispivali k poznani) a mene nebral, zkratka dosly penize nebo ochota vedcu prijmout prilis riskantni system finacovani? Ono se to v case srovna, ne? :)

Nemel chovat. Jiste. Udelejte si anketu v rodine, mezi kolegy v AV, pak na VS, pak mezi studenty a jdete dal a dal. Uvidite. Na financovani vedy si podle mne vzpomenou az pozdeji.

"Co by tomu rekl Komensky a Jan Hus. A Masaryk a Mendel !"

Na zaklade svych zivotnich zkusenosti by jen pokyvali hlavou. Navic, kdybychom jim priblizili, ze jde o standard AV roku 98 plus moznost vysoutezit si o dosti vice nez dnes ..., staci k tomu pristoupit bez narku ...

"ja nevim, proc se AV neozvala driv,"

prof. Z pise, ze se ozvala, ale rozhodne ne tak energicky, jako dnes.

"jsem pesakem vedy (slovo pesak kupodivu nelze prechylit - pesice, pesina?),"

Ano, je genderove nebezpecne. :)

"delam svou praci."

Doporucuji si pritom pocitat nejruznejsi body. Az se to zase bodovani radikalne zmeni, aby Vas to nezaskocilo. :)

"Ale snad ani ted nebude pozde."

Pokud to berete takto, musite v AV asi masove volit socany :) a modlit se, aby se pak nedali presvedcit argumenty prumyslove lobby. Jinak reforma pokracuje vcetne VS.

"Moc se omlouvam, musim opravdu psat tu publikaci, je hodne neprakticka, i kdyz... ale clovek ma pocit, ze neco trosku objevil."

Preji Vam za ni hodne bodu. :)
07. 06. 2009 | 19:56

Helena Storchova napsal(a):

Prirodovedec

jen jiz strucne. Rikate,ze jste pro zakladni vyzkum u nas.Ale zda se mi, ze obhajujete spise trend veda-pro-praxi, tedy aplikovany vyzkum pro firmy, ktere si to nejak zaridi aby jim tento vyzkum platil stat. S tim, ze zakladni vyzkum je prepych, zvlaste v dobe krize.

jak si tedy predstavujete boj za zakladni vyzkum v soucasne situaci?
07. 06. 2009 | 21:24

prirodovedec napsal(a):

H.S.: Tez strucneji. Delsi "vyznani" jsem zatim odlozil bokem.

Jsem predevsim pro vyzkum bez privlastku. Takovy, ktery prilaka mlade, vzdela "obycejne lidi". Najde nove, vysvetli je a tu tvorivost dotahne az k tem obycejnym vecem. Rozsiri pouzivani vedeckych pristupu i treba do diskusi o financovani vedy. Viz citace prof. Z. vyse. Pro mne je podstatne pouzivani vedeckych metod a jejich sireni a ne oblast a jeji slozitost, ve ktere se pouzivaji. Zejmena mi vadi, kdyz vedci v jedne uzke oblasti neumi sve vedecke pristupy pouzit i jinde. Mozna jsem tedy v tom Vasem trendu. :)

Rady jak bojovat jsem dal vyse: bud spoluprace se vsemi nebo zapouzdreni. Doplnim: Propagace, popularizace, podpora strednich skol je z hlediska budoucnosti "toho Vaseho zakladniho vyzkumu" pro "Vasi budoucnost" podle mne dulezitejsi nez dalsi IF clanek. Ale to mi uz neveril ani V.H., nemusite verit ani Vy. Zkratka za padesat let se bude pak davat trochu na AV, pak na horoskopy, cteni z kavove sedliny, homeopatii, aj. :)
07. 06. 2009 | 23:04

gootcha napsal(a):

kazatel,prirodovedec: myslím, že přinejmenším VŠ humanitních a společenskovědních směrů (kde pro tvorbu výstupů není potřeba žádného speciálního vybavení ani rozsáhlých týmů) budou chtě nechtě muset brát institucionální podporu vědy "bez zásahu lidské ruky" jako individuální granty pro ty, kdo výsledky generují. Z těchto důvodů:

1. Běžný provoz škol je hrazen studentským kafemlejnkem.

2. Narozdíl od specifického výzkumu, kde se hodnotí kvalita pracoviště, je vyjednávací pozice jednotlivých vědců velice silná. Mohou škole pohrozit, že pokud jimi vygenerované prostředky přerozdělí ve prospěch nepublikující většiny, budou publikační výsledky vykazovat pod hlavičkou své vlastní s.r.o., kterou za tím účelem založí, a škola tak přijde nejen o prostředky, ale i o věhlas. Podotýkám, že mi jde především o vědce schopné publikovat v prestižních časopisech, kde se hraje o částky v řádu milionů.

Na školách působí masa lidí, kteří nepublikují prakticky nic a místo toho učí jako mourovatí. Já proti tomu nic nemám, nicměně pokud si VŠ budou chtít udržet i kvalitní vědce s nízkými učebními úvazky, nemohou prostředky na vědu přerozdělovat ve prospěch těch, kdo vědecké výsledky nemají. Čili předpokládám, že se prosadí systém, kdy si škola strhne drobný paušál a zbývající částka bude fungovat jako individuální grant.
07. 06. 2009 | 23:41

prirodovedec napsal(a):

gotcha: Bylo by to jiste hezke. Jsou zeme, kde to tak je (najdete si). Ja jsem pro, ale je to takovy neoliberalismus ve vede. Zkuste to prosadit na Vasi VS a uvidite. :) A domyslete to vice do detailu.
07. 06. 2009 | 23:51

vaclavhorejsi napsal(a):

prirodovedec:

"Propagace, popularizace, podpora strednich skol je z hlediska budoucnosti "toho Vaseho zakladniho vyzkumu" pro "Vasi budoucnost" podle mne dulezitejsi nez dalsi IF clanek."

Souhlasim s vami. Ale ty clanky jsou take dulezite - kdyz budeme vychovavat jen stredoskolaky, tak pak odejdou nekam do Ameriky, kde se delaji ty clanky s vysokym IF. A uz se nevrati...

"Zkratka za padesat let se bude pak davat trochu na AV, pak na horoskopy, cteni z kavove sedliny, homeopatii, aj. :)"

Toho se take obavam, uz je na to slusne nakroceno...
Bohuzel i nekteri vedci jsou nebezpecne tolerantni k temhle "postmodernim" blbostem...

..
08. 06. 2009 | 07:35

helena storchova napsal(a):

Ale ted to vypada, ze budou odchazet vsichni ti, co chteji delat vedu. Mladi urcite, i nekteri starsi..
Ono nejde jen o penize, ale take o pohodu v praci, optimismus, pocit, ze nekdo o praci vedce stoji. Tohle jsem zazivala v Americe, navrat domu = studena sprcha.
Na Aljasce sice jsou medvedi, ale ne Zrzavi. Jen Grizzlyove. Moc se tesim
08. 06. 2009 | 07:53

jirizlatuska napsal(a):

prirodovedec a VH: Ani soustredeni se na stredni skoly neni uplne jednoduche a nefunguje to jen tak. Existuji podlozene duvody proc se domnivat, ze je dulezite, aby propagatory resp. motivujicimi stredoskolskymi profesory byly v podstatne mire zeny (viz http://papers.nber.org/pape...) - prinejmensim nema-li trvat muzska dominance v matematice a prirodnich vedach. :-)
08. 06. 2009 | 08:02

jogín napsal(a):

Přírodovědec: Na r. 2012 je AV -3 miliardy, MŠMT (výzkumné záměry) -o,5 miliardy, GAČR +1 miliarda. Výsledek- krácení základního výzkumu o 2,5 miliardy. Další filozofování je zbytečné. Chcete peníze? Račte dělat pro MPO, TAČR a MV. Vypouštím přesuny mezi AV a VŠ, ty mohou být ovlivněny kafemlejnkem.
08. 06. 2009 | 11:51

prirodovedec napsal(a):

jogin: Ano, lze to tak pojmout. Predesly krik vuci prumyslu po zjisteni tzv. neefektivnosti prumysloveho vyzkumu (podle zcela stejne metodiky) a volani, aby penize dostala produktivnejsi AV a VS vedl k soucasnemu podle Vas - 2,5 mld pro zakladni vyzkum.

Jinak zapominate na to, ze dosavadni 1,8 mld GACR se stava diky pravidlum zcela vyhrazenymi pro elitni pro zakladni vyzkum.

Samozrejme nemusite "filozofovat", vysledek zjednodusenych uvah jsem naznacil mnohokrat vyse i v prvnim odstavci. Nefilozofujte tedy a bojujte. Jsem zvedav, ceho dosahnete, se zajmem budu pozorovat.
08. 06. 2009 | 12:05

jogín napsal(a):

Gootcha: Na pražské přírodovědě se prachy z výzkumných záměrů rozdělují natvrdo podle bodů pro skupiny. Jak mzdy, tak další náklady.
08. 06. 2009 | 12:07

gootcha napsal(a):

jogín: prirodovedec tady psal, ze PrF UK výzkumný záměr nedostala, tak jak je to tedy?

Jinak jak jsem říkal, působím na fakultě, která VZ nedostala. Takže publikujeme zdarma ve volném čase. Podle nové metodiky má fakulta dostat místo nula institucionálních peněz na výzkum min. 10 mil. ročně, a to je ještě musím poučit, že si některé hodnocené výsledky v důsledku pomýlené interní metodiky nenárokují. Byl bych hloupý, kdybych reformu nepodporoval :) Chápu, že lidé z AV kvičí, že na nové metodice budou biti. Ale nedojímá mě to. Zajímalo by mě, jak by se na AV tvářili, kdyby jim řekli, že se mají život jen z grantů specifického výzkumu a výukou, případně taxikařením, což je přesně ta situace, do které se před několika lety dostaly fakulty bez výzkumných záměrů.

S lidmi z AV se však shodnu v obavě z toho, že aktuální nastavení bodování podporuje produkci pseudovýsledků. Osobně bych v rámci základního výzkumu bodoval (či významněji nadhodnotil) jen publikace v impaktovaných časopisech a monografie v uznávaných zahraničních vydavatelstvích. Ostatní bych bral jako domácí přípravu na výuku.
08. 06. 2009 | 20:23

Michal Hocek napsal(a):

to Gootcha"
jen na vysvetlenou - pro AV byl a je VZ jediny zdroj institucionalnich financi, ze ktereho se plati provoz budov a vetsi cast platu - nezbyva skoro nic na vlastni vyzkum, ktery je hrazen z grantu a center (ktere sice dobre skupiny z AV ziskavaji celkem uspesne - jenze pokud prestane existovat vas ustav, tak jsou vam granty na houby...). Takze ten primer "jak by se tvarili" trosku pokulhava - kdyby ustav AV nedostal VZ, tak by proste vubec neexistoval.

Fakulta, ktera nemela VZ na tom byla samozrejme mnohem hure nez ta, ktera ho dostala, ale zakladni provoz a platy pedagogicky aktivnich vedcu pokryly penize na vyuku a schopnym jednotlivym skupinam preci nikdo nebranil, aby ziskaly granty na vlastni vyzkum.
Nekde vyse jste psal, ze vygenerujete rocne 10 bodu a narokujete si za to penize pro sebe - to je jen dalsi nepochopeni institucionlniho financovani. Ty body jste prinesl sve instituci, aby vubec mohla existovat a fungovat - neni to vas osobni grant. V podstate by se logika mela otocit a mel byste to brat tak, ze kdybyste je nevyprodukoval, tak by se vas ta instituce mela zbavit jako neproduktivni priteze...

Chapu, ze se tesite na mirne zlepseni situace Vasi fakulty - ale celkove si i VS pohorsi o 0.5 miliardy, takze na te reforme prodelaji vsichni, krome schopnych lobbistu z prumyslu, kteri uz se tesi na sve 3 miliardy navic.
08. 06. 2009 | 21:46

Samuel Zajíček napsal(a):

gotcha: S prominutim, jste blazen, kdyz reformu i po procteni teto diskuse podporujete. Nezamenujte, prosim, to, ze VZ byly priserne reseni, a Metodika je jine priserne reseni, ktere pro Vas nahodou momentalne vyslo lepe, s tim, ze reforma je dobra!

Treba uz jen takovy napad (ne z moji hlavy, ale mi se libi) - co udelat neco jako akreditaci vedeckych instituci, ktere by spolu s akreditaci uzavrely s RVV i ramcovou smlouvu na financovani mimo kafemlejnek, do ktereho by se dalo mnohem mene penez?
K tomu pak muzete delat kafemlejnky opravdu jen mezi institucemi akreditovanymi ve stejnem oboru s jasne definovanymi "koeficienty podpory" (viz muj prispevek 28.05.2009 21:26:57, posledni odstavec, a prispevek doc. Spurneho ('matematik') 28.05.2009 19:06:28, a mate zaklad celkem rozumne veci.

To, co je na stole ted, je nesmysl, tunelovani vedy zakryte kolektivni nezodpovednosti (tj. byrokracii).
09. 06. 2009 | 00:04

gootcha napsal(a):

Samuel Zajíček: před pročtením diskuse jsem byl k reformě kritičtější :-)

V diskusi vykrystalizovalo nekolik nazorovych proudu:

1. "Kafemlejnek je principialne spatne a musi byt budto zrusen nebo hrat jen podruznou roli." Problem je v tom, že alternativou ke kafemlejnku je byrokratické rozdělování peněz a to se u nás myslím příliš neosvědčuje.

A nepřesvědčivé je pro mě stanovisko některých podcůrců AV, kterým na kafemlejnku vadí především to, že AV v důsledku jeho aplikace dostane méně peněz. Ve skutečnosti je tomu tak, že AV dostane méně peněz, protože je v průměru přebujelá a nedostatečně produktivní. Z výroční zprávy Max Planck vybírám: "On 1 January 2008 the Max Planck Society employed a total
of 13,009 staff (previous year: 12,607), of which 4,716 were
scientists." Laskavě si to přepočtěte na podmínky České Republiky. Pokud ani v atmosféře debat o jejím případném zrušení AV nedokázala vyvinout mechanismy rozdělování peněz podle výkonů a mechanismy odřezávání suchých větví, pak se jedná o vážné manažerské selhání, které nestaví její vychvalovanou samosprávu do příliš dobrého světla.

2. "Kafemlejnek je v principu vhodným nástrojem pro rozdělování značné části prostředků na základní výzkum, v kombinaci s granty specifického výzkumu. Problém je pouze v nastavení parametrů kafemlejnku, které je výsledkem lobbování zainteresovaných stran."
Toto je stanovisko,které zastávám já.

A. Parametry kafemlejnku bych upravil tak, aby z prostředků na vědu vůbec nebyl podporován aplikovaný výzkum (ten si z definice musí být schopen sám na sebe vydělat), který by však mohl být podporován z prostředků na dotování průmyslu a zemědělství jako takových. Podporoval bych zvláští dotační titul na financování pouze těch výsledků aplikovaného výzkumu, které jsou dány volně k dispozici. U software by bylo možné peníze rozdělovat třeba podle počtu registrovaných uživatelů.

B. Eliminace podpory měkkých výsledků, která motivuje ke generování pseudovýsledků.

C. Přísnější vyřazování pseudovýsledků.

D. Výrazné navýšení prostředků grantové agentury pro podporu specifického výzkumu.

Michal Hocek: Píšete "pro AV byl a je VZ jediny zdroj institucionalnich financi, ze ktereho se plati provoz budov a vetsi cast platu - nezbyva skoro nic na vlastni vyzkum". Takže co dělají zaměstnanci AV ve větší části své pracovní doby, když ne výzkum?

"celkove si i VS pohorsi o 0.5 miliardy" nahoře psal myslím Samuel Zajíček a jiní, že VŠ si mají vcelku polepšit, tak jak je to tedy?

A k tomu tunelování soukromými firmami: pokud zaměstnanci soukromé firmy budou publikovat v impaktovaných časopisech, nevidím důvod, proč by ta firma neměla dostat stejné prostředky, které za totožnou publikaci obdrží škola nebo ústav AV. A aplikovaný výzkum bych se základním vůbec nemíchal.
09. 06. 2009 | 08:57

Michal Hocek napsal(a):

to Gootcha: zrejme delate v oboru, na ktery Vam staci tuzka a papir. Mel jsem na mysli, ze z VZ nezbyvaji penize na material, chemikalie, enzymy, pristroje atd. - k tomu, abychom mohli skutecne udelat nejaky vyzkum, musime mit granty.
09. 06. 2009 | 09:45

gootcha napsal(a):

Ještě jsem se podíval do rozpočtu a je to skutečně tak, že AV již "core money" dostává a bude dostávat i v budoucnu (730 mil.)
09. 06. 2009 | 09:55

Samuel Zajíček napsal(a):

gootcha: To me velmi mrzi. Osobne jsem zazil presne opacny vyvoj: na zacatku jsem byl presvedcen, ze chybou "kafemlejnku" je jeho vyladeni a ze zastupci AV CR se ozyvaji v zasade pouze proto, ze jim to "spatne vyslo".

Dnes jsem presvedcen, ze zastupci AV CR se sice ozyvaji v zasade pouze proto, ze jim to "spatne vyslo", ale chyba "kafemlejnku" je podstatna a pouhym nastavovanim volnych parametru neodstranitelna.

S tim take doslo i k posunu v me argumentaci a mem zajmu. Zatimco zpocatku bylo zajimave hazet cisly a pocitat ruzne pomery, vynosy a propady, nyni se mohu bez obav od technikalii presunout k ideovemu pozadi. Nebot "kafemlejnek" bude stejne nesmyslny, at uz budu pocitat vahu Jimp dle IF nebo dle poctu pismen v nazvu.

K Vasemu 1), mate pravdu. Kdyby se mel kafemlejnek nahradit stejne netransparentnim byrokratickym rozhodovanim, nepomohli bychom si. Proto je potreba jasne zformulovat statni politiku vedy a vzdelanosti (nikoli vyzkumu, vyvoje a inovaci!), za kterou predkladatele prijmou politickou zodpovednost. Vsimneme si, ze do medii putuji vyjadreni typu "penize na vedu se kratit nebudou", ale zadne "penize na vedu" neexistuji, dovnitr tomu rikaji "vyzkum, vyvoj a inovace".
Co se tyce byrokratickeho rozhodovani v druhem sledu, s jasne danymi politickymi prioritami bych se ho nebal. Resp. bal, zajiste, vime, jak funguji komise apod., nicmene daleko mene.
Jiste, zname soucasny system "koeficientu narocnosti studia". Je spatny a vycucany z prstu. Ale proti moznosti totalni konkurence oboru soupericich o cely balik studijnich penez diky bohu za soucasny system, nebot vsem oborum garantuje plus minus mezirocni jistotu.

Bylo by ostatne jen logicke, kdyby se dle vykonu urcoval narust a pokles garantovane sumy, a to jeste v nejakych mezich, nikoli celkova suma, ktera pak diky rozdelovani omezeneho baliku muze skakat o desitky procent (kritici reknou - maximalne o 20. Ale to by se jednotlive roky musely financovat separatne).

ad 2A) Jenomze prece aplikovany vyzkum podporovan byt ma. Nebo chcete (abych pouzil zdejsi kanon) rict prof. Holemu, ze to, co dela, nebudeme podporovat? Nejde pouze o penize, jde prece o vyjadreni toho, ze takove lidi Ceska republika podporuje a chce...
Ale souhlasim, ze baliky na aplikovany a zakladni vyzkum by mely byt jasne oddelene a jejich pomer dany zodpovednym a kvalitifkovanym politickym rozhodnutim (stejne jako rozdeleni a pomery, jak jsem uz rekl, mezi jednotlive obory dle nejake rozumne nomenklatury).

ad 2B) V nekterych oborech jsou mekke vysledky zrejme prirozene. Nebylo by nepomerne zajimavejsi nechat bodovani mekkych vysledku, ale v hodnoceni nesmesovat obory, ve kterych to je relevantni vystup s obory, ktere by na uchopeni obrabeciho stroje nemely ani pojmovy ramec?

ad 2C) Jak poznate, bez lidskeho zasahu, pseudovysledek?

ad 2D) Zde se asi shodneme.

Jeste bych neco poznamenal k humanitnim oborum. Metodika udelala celkem prospesnou vec, tedy donutila humanities roztridit sve vlastni vystupy. Bohuzel vystupem je jednak tvrzeni, ze humanities maji vystupy principialne srovnatelne s poloprovozem na jedne strane a s paperem v Science na strane druhe (a tyto jsou mezi sebou srovnatelne taky, baba nebo snih) a typicky vystup, tedy monografie, je neco vic nez vyzkumna zprava, ale mene nez clanek ve N&S (zajimalo by me, zda by to prof. Zrzavy rekl do oci profs. Hilskemu nebo Vernerovi), jednak dalsi nesvar a prosazovani vlastnich zajmu i na lokalni urovni (neco se do NRRE dostalo, neco ne, je to vcelku libovolne, ale budi to zavist a zast).
09. 06. 2009 | 10:00

prirodovedec napsal(a):

Kolegove (gotcha, S.Zajicek, M.H.) dekuji Vam za Vasi diskusi. Oddechuji a ctu si a vychutnavam Vasi bezvadnou a stretavajici se argumentaci.

Je celkem zrejme, a pochopitelne, ze hajite sve obory (nejsem si jist u kolegy gotchy, ale souhlasim s odhadem M.H.). Fandim Vam. Samozrejme fandim nejvice kolegum v oboru doma, takze s Vami leckde nesouhlasim :). Kolegove nejsou prevazne ani z AV (castecne, ale spise z branze hw a sw) ani z FF UK (pane kolego S.Z. smekam nad Vasi zdejsi promyslenou argumentaci. Je to bezesporu jeste pusobivejsi i nez Vase povestna hradecka petice "revolucniho provzdelanostniho AS FF UK" - dnes by se asi ani SK AS ZCU Plzen neohrazovala :) ).

Tak to ma byt. Novy system vznikne zase ve stretu zajmu (viz prof. Zrzavy vyse) a kazdy jej bude pomerovat svym uspechem a chtit redefinovat na zaklade pozadavku vetsi spravedlnosti.

gotcha: jogin nebo V.H. upresni - v prvni vlne VZ povestny tym PrF UK neuspel. Pokud vim v dalsich soutezich v dalsich letech jiz uspeli. Lze dohledat.

Pridam glosy k Vasim bodum:

1. Kafemlejnek ci politicke ci byrokraticke posouzeni bude vzdy subjektivni a pod tlakem lobby. Dulezite je delat si svoje, ale predvidat trendy a umet jim celit nebo je vyuzit. A lobovat!

AV se uz elitne restrukturalizovala v devadesatych letech. Mavate rudym hardem pred ocima rozdrazdenych kolegu a kolegyn z AV.

Vedlejsim spoluvysledkem samozrejme take bylo zniceni (jiste spatneho :) ) aplikovaneho a resortniho vyzkumu (idealni pro neznale jako podle mne Vy je cetba sloupku sefredaktora v Technickem tydeniku za poslednich N let) a nasledne to, ze vystupu AV konci az na vyjimky aplikovany v zahranici a u nas vznikly montovny a aplikovany vyzkum se dovazi. Z dnesniho pohledu danoveho poplatnika tehdy skvela sabotaz. :)

2. Lobovani bude - je dobre, ze zverejnujete Vas nazor a lovite podporovatele. Nektere skutecnosti zrejme nevite - napr. k 2D.: na specificky vyzkum AV nedosahla a zatim nedosahne - budou proti.

2A. Ono to k tomu miri. Misto mnou doporucovane spoluprace po cele lini vyzkumu.

V podstate staci ted jen upravit to co je (6 mld. AV 2 mld. GACR a cca 2 mld. MSMT): cca 8-10 mld na zakladni vyzkum a tech 14-16 mld na aplikovany. Coz se jiz blizi mezinarodnim zvyklostem (viz Zrzavy vyse) a resi tu vizi politiku napodobit Finsko durazem na navratnost investic do vzdelani a vyzkumu vyvoje.

Dusledne to financovani oddelit. A podobne se oddeli ukazatele. Pro zakladni pocitat ukazatele vyse AV zminene jako tvrde. A pro aplikovany ty dalsi napr. podle MPO TIP.

Nezastiram, ze treba kolegum doma by to vyhovovalo. Mame zelizka v obou oblastech, proto to propojeni take hajim :).

2B a 2C souhlas s S.Zajickem.

Co se tyka plateb podnikum za IF publikace palti nasledujici: Protoze WoS je komercni firma jak psal opakovane prof.Z. obchodujici uspesne se svymi sluzbami vedecke komunite a podobne jsou komercne zalozeny dalsi casopisy, da se cekat, ze podnikatele si spocitaji, kdy se vyplati zaplatit si clanky v nekterych IF casopisech (viz nektere obory) a body pak prinesou penize zpet. Tento aspekt systemu samozrejme diskutovan zatim neni, ale pokud vim je analyzovan. Snad je to nerentabilni.
09. 06. 2009 | 10:34

gootcha napsal(a):

Samuel Zajíček: Rozdělování podle výsledků by mělo být exkluzivním nadstandardem, který by se týkal pouze vědců konkurenceschopných v mezinárodním kontextu. Proto bych hodnotil pouze tvrdé výsledky, které nelze dost dobře nasimulovat (impakt faktor, světově významná nakladatelství) Kdyby AV soustředila pouze takové vědce (její redukce na velikost odpovídají Max Plancku by znamena redukci na čtvrtinu současného počtu zaměstnanců), nemusela by se rozdělování podle "tvrdých" výsledků bát, a to ani pokud jde o humanitní obory. Monografie publikovaná např. v Cambridge University Press je myslím dostatečně tvrdým výsledkem. BTW neexistue něco jako impakt faktor pro nakladatelství? Stejně tak ti nejlepší společenskovědci by měli být schopni dosáhnout na publikaci v N a S nebo alespoň v prestižních oborových časopisech.

Problém je asi v tom, že já už na možnost kvalitních politických a byrokratickcýh rozhodnutí v téhle zemi rezignoval a jako výchdisko teď vidím apíše "hlasování nohama". A pokud jde o ta byrokratická rozhodnutí, připadá mi rozumější, když se lobuje o parametry obecného systému (kafemlejnku), než když se lobuje ve stylu "Karle, přihraj nám pár míčů navrch". Nebo "V minulých letech jsme si vylobovali 7 mld. a na ty teď máme trvalý nárok".

Ad 2A: Je opravdu tristní, že se na aplikační výzkum vyčlenila více než polovina rozpočtu na vědu, a pak se zjistilo, že tu stejně prakticky žádný aplikovaný výzkum za ty peníze nevzniká. To pak vede k fantasticky přemrštěným bodovým hodnocením prototypů, patentů, nepoužívaného software a pod., aby mohli úředníci zdůvodnit, že tu polovinu rozpočtu za vědu vyhazují na aplikovaný výzkum oprávněně.
Celé je to podepřeno pomýleným argumentem, že aplikovaný výzkum je důležitější než základní a proto by se měl více podporovat ze státních zdrojů. Ve skutečnosti je to naopak, podporu si zaslouží především základní výzkum, který neumožňuje internalizovat pozitivní externality jím vytvářené. Aplikovaný výzkum je již podporován státní garancí umělého monopolu (patety atd.) na výsledky tohoto výzkumu.

Ad 2C: lidské ruky je potřeba např. pro odstranění opakovaného vykazování totožné nebo jen mírně upravené publikace. Další druhy perverzních motivací by měly být eliminovány tvrdým nastavením a jemnějším vyladěním hodnocení (u monografií např. podle počtu stránek a nikoliv kus jako kus).
09. 06. 2009 | 11:18

Samuel Zajíček napsal(a):

prirodovedec: Ve chvili, kdyz si uvedomite (jako jsme si uvedomili my), ze reforma VaV je de facto jenom druhou stranou reformy TV a ze cely smysl (tj. zjednodusene a negativne formulovano: zniceni veskerych neekonomickych elit v CR) se vyjevi, az kdyz se tyto postavi vedle sebe a domysli se do dusledku, kdyby obe bez pripominek prosly, prijde Vam pochopitelne, proc tomuto tematu venujeme s kolegy zvysenou pozornost.

Co se tyce zbytku Vaseho prispevku, dovolim si Vas pouze poprosit, abyste jemneji rozlisoval mezi ruznymi druhy střetů zájmů. Stret zajmu muze byt realizovan nasilim a valkou, podplacenim a vydiranim, lobbovanim, muze byt netransparentni nebo transparentni.

Dle meho nazoru je podstatny rozdil mezi stavem, kdy se lobbuje u organu, ktery nerozhoduje, ale pouze "nastavuje volne parametry", to vse za zavrenymi dvermi a bez jasneho sdeleni, kdo jak hlasoval a proc, a mezi stavem, kdy by bylo jasne, kolik penez (!) si ktera strana vylobbovala, jak to vyargumentovala, kdo tak rozhodl a jakym pomerem dopadlo pripadne hlasovani.

Prof. Zrzavy se boji, ze kdyby se dane veci nechaly na politicich, zakladni vyzkum zcela umre. Ja tvrdim, ze kdyby se takove veci nechaly na politicich, alespon bych mel moznost je pripadne znovu nezvolit.

Kdo je zodpovedny za soucasny "vysledek stretu zajmu"? A komu?
09. 06. 2009 | 11:25

gootcha napsal(a):

prirodovedec: předchozí text jsem napsal ještě před přečtením Vašeho, tak jen na doplnění k 2D: přepsal jsem se, měl jsem na mysli především účelové financování výzkumu, které dovede rozlišit různě nákladné obory, což rozdělování podle výsledků nechce a nedovede.

Pokud jde o zájmy, jaké hajím - ano, působím v oboru laciných společenských věd :)
09. 06. 2009 | 11:36

gootcha napsal(a):

S.Z. Nebo by politické strany mohly mít v programech třeba "Dáme 1000 bodů za N a S, ale PNAS je slabší, za to dáme jen 300" :-)
09. 06. 2009 | 11:46

prirodovedec napsal(a):

gotcha: To je samozrejme naprosty nesmysl, ze zde (mineno v CR) zadny aplikovany vyzkum nevznika. On samozrejme vznika. Spise jako hnuti malych skupin zdola.

To usuzujete z metodiky, o ktere je znamo (diky protestum technik), ze radu vysledku aplikovaneho vyzkumu naprosto nepokryva? Viz treba brnenske Marabu na FSI VUT, vysledky FEL a FJFI na CVUT, ..., vysledky Ceske hlavy ... otevrte si ten TT. :)

Ze to neumi RVV ocenit (a MPO napr. ano) to je jeji problem, ze o tom nevite je Vas (uzce oborovy) problem tak to laskave glosujte "mene naivne doktorandsky" a najdete si nejblizsiho docenta :), ktery Vam rozsiri trosku obzor. Zminen Marabu je zrejme aplikacne (i inovacne) tak za 50 000 bodu. :)

Priznam se, ze bych se podobne stydel nevedet o Kurzweilovi, Holem, Horejsim, Strnadovi ci z Vaseho oboru zrejme o Hanouskovi nebo bych si alespon ty informace snazil najit nez vyrknu takovy prikry soud.

Vase 2A je pro Vas oborove logicke, plne chapu, ze hajite svuj zakladni vyzkum proti aplikovanemu (dulezite jsou jiste stejne) misto abyste hledal soulad (ala Lagrange, Cauchy, Gauss ci Keynes, Friedman :) aj.), jenze prohrajete na zaklade mezinarodniho srovnani a tradic - viz presne vase Max Planckovske argumenty pouzite zde. Proti AV jsou Vam dobre u zakladniho vyzkumu nikoliv? :)

Finska podpora aplikaci byla naopak vzorem pro pravicove reformy. A byla argumentem i pro s tim rostouci podporu zakladniho vyzkumu.

Beru to tak (jak mi napsal jeden kolega pobliz RVV mailem), ze se zkratka jiz nebudou vysledky zakladniho vyzkumu "jen" vyvazet. Napsal mi, ze nemuze za to, ze zakladni vyzkumnici jsou tak nesoudne hladovi. :) Ja mu odpovedel, ze je to pochopitelne, protoze jsou ve srovnani se svetem jeste dost podvyziveni. :) Jenze penize dosly.

Ano, hlasovani nohama je pro mladeho dnes nejlepsi. :)
09. 06. 2009 | 11:47

prirodovedec napsal(a):

gotcha: Spocitejte si volice. :)

S. Zajicek: Beru. Zkusim Vas take upresnit. Vase:

"Ja tvrdim, ze kdyby se takove veci nechaly na politicich, alespon bych mel moznost je pripadne znovu nezvolit."

Upravuji na:

Ja tvrdim, ze kdyby se takove veci nechaly na politicich, alespon bych mel moznost je pripadne znovu NEVOLIT. :)
09. 06. 2009 | 11:51

gootcha napsal(a):

prirodovedec: ano, vycházím z materiálů RVV. Tak možná místo toho, abyste mě posílal za docentem, rozšiřte obzory tamo sedících profesorů :)
Max Planck jsem vytáhnul proto, že jej zde někdo používal jako vzor a legitimizaci nároků AV.
09. 06. 2009 | 12:08

prirodovedec napsal(a):

S.Z.: "Ve chvili, kdyz si uvedomite (jako jsme si uvedomili my), ze reforma VaV je de facto jenom druhou stranou reformy TV"

Brilantni postreh. Nicmene tento konflikt byl dosud tlumen rustem prokrmovani vetsiny oboru (ne Vaeeho) nez kombinace stejneho normativu na studenta plus likvidace autonomie.

"kdyby obe bez pripominek prosly, prijde Vam pochopitelne, proc tomuto tematu venujeme s kolegy zvysenou pozornost."

Je mi to pochopitelne. Navic cetl jsem Vaseho dekana, znam mnohe z Vasich www a vim, ze kombinace dopadu nakladoveho koeficientu 1.0 se snahou zustat filozoficky "neprakticky" a "elitni" musi zmobilizovat podstatnou cast podfinancovane akademicke obce bez moznosti (ci ochoty) k privydelku jinych oboru u nas (ponekud netypicke jinde).

"Co se tyce zbytku Vaseho prispevku, dovolim si Vas pouze poprosit, abyste jemneji rozlisoval mezi ruznymi druhy střetů zájmů."

Nejsem si jist, zda si rozumime. Determinovan mne blizkymi obory se na to divam odtazite spise ala von Neumannova teorie her.

"Stret zajmu muze byt realizovan nasilim a valkou,"

OK - to asi zde nebude.

"podplacenim a vydiranim,"

OK - ani to snad zde nebude. I kdyz: uz mame po studiu? Uz nic nechceme? :)

"lobbovanim,"

To mam na mysli.

"muze byt netransparentni nebo transparentni."

Deje se podle mne ve vsech techto urovnich a jejich kombinacich. Viz aktivity prof. Mateju a prof. Fialy ve prospech spolecenskych ved v Metodice, ktere u mladsich prirodovedcu vzbudily pred dvema-tremi lety hluboky odpor (pamatuji z diskusi s mladymi).

"Dle meho nazoru je podstatny rozdil mezi stavem, kdy se lobbuje u organu, ktery nerozhoduje, ale pouze "nastavuje volne parametry", to vse za zavrenymi dvermi a bez jasneho sdeleni, kdo jak hlasoval a proc,"

Priznam se, ze jeden kolega v CR ma a mel pomerne presne odhady kam metodika pujde i kdyz neni insider. Cast jeho uvah zde i s jeho svolenim prebiram. Venoval se i BK a zakonu. Ale nema zajem byt neanonymni - nemiri ven. :)

"a mezi stavem, kdy by bylo jasne, kolik penez (!) si ktera strana vylobbovala,"

Omlouvam se, ale to je jasne i v tom utajeni. Mam v roce rozbory a simulace od prirodovednych kolegu cca do mesice od kazde zmeny. Viz napr. odkazy prof. Z. vyse na prof. Musilovou.

"jak to vyargumentovala,"

viz zapisy RVV. Ze to je argumentacne podle Vas podobne, jako vyporadani pripominek k BK? :) Nedivme se.

"kdo tak rozhodl a jakym pomerem dopadlo pripadne hlasovani."

Opet se mi zda, ze je v zapisech RVV na www.

"Prof. Zrzavy se boji, ze kdyby se dane veci nechaly na politicich, zakladni vyzkum zcela umre."

Nemyslim, ze to pise. Pouze tvrdi, ze se pomer 2:1 zvrati na 1:2.

"Ja tvrdim, ze kdyby se takove veci nechaly na politicich, alespon bych mel moznost je pripadne znovu nezvolit."

Viz vyse. Jak jsem psal. Uvidime jak to dopadne u vyzkumu. U BK se podaril MSMT zazrak sjednotilo proti sobe velke kamenne univerzity ala UK, MU, UPO, dale techniky, dale regionalni spise mene oborove kvalitni univerzity ala JCU.

U vyzkumu to prilis necekam, AV je podle mne prilis ukrivdena a zduraznuje svuj narok, podporu ma z prirodnich ved na UK (jogin a jeho kolegove) spolecenske vedy ala Vase FF, VSE, prava jsou nahlizeny kriticky z AV i prirodnich ved a castecne protezovane ze strany prof. Mateju, ostatni VS (techniky, regionalni) jako relativne male a aplikacne zainteresovane dnes mlci a chladne vyhdonocuji dopady, secitaji plusy a minusy, doufaji ve Finsko :) a odhaduji pristi vyvoj.

Prumyslovi kapitani to pozoruji zatim tise a nevrle ale pozorne, pripraveni si sve drivejsi miliardy uhajit, maximalne nechat VS za slusne spropitne pro ne odedrit vysledky.

"Kdo je zodpovedny za soucasny "vysledek stretu zajmu"? A komu?"

Vinici se hledaji, nahledy se ruzni (viz prof. Zrzavy, ktery "vi", ze v realite dela pro zakladni vyzkum maximum; prof. Z. ktery uz neunasi cteni textu povestneho demonizovaneho sekretare/tajemnika Blazky :) ).
09. 06. 2009 | 12:12

prirodovedec napsal(a):

gotcha: Samozrejme vim, ze bylo pripominkovano ... :)

Kolega z Brna mi psal o jedne spise zvesela podane rade - rozepsat to letadlo po kouscich na patenty ... :)
09. 06. 2009 | 12:14

gootcha napsal(a):

prirodovedec: jestliže Matějů tak úspěšně loboval pro společenské vědy, proč není ekonomie ani sociologie zahrnuta v NRRE? Mě to nevadí, protože Národní referenční rámec podřadnosti bych v rozporu s oborovým zájmem navrhoval zrušit, ale zajímalo by mě, jestli někdo nevíte, jaký to mělo vývoj?
09. 06. 2009 | 12:42

gootcha napsal(a):

Zazněly tu obavy, že snížení peněz pro AV (či její údajně hrozící úplná likvidace) dopadne na všechny plošně. Nikdo při tom ale nereagoval na mou úvahu, co brání produktivním týmům založit si vlastní výzkumnou organizaci a vykazovat výsledky na vlastní pěst? Případně použít této argumentační páky při vyjednávání s vedením AV o rozdělování prostředků?
09. 06. 2009 | 12:55

prirodovedec napsal(a):

gotcha: To prvni u NRRE to je jen klasicka akce a reakce.

Nejprve prosadili jedno, pouzili argumentaci, pak protihraci to pouzili proti nim a vycizelovali. Vysledek vidite. Doporucuji zapisy RVV - najdete leccos mezi radky.

Proto pisu neprobudte prumysl nebo bude hure. :)

Zalozit cokoliv vyzkumneho zalozeneho na TE metodice, ktera se neustale meni je jako sveho casu investovat do CDO. :)

Helena S. nam jasne napsala, ze zakladni vyzkum krome Vaseho mladi a elanu potrebuje take "nejake" jistoty a klid. Viz tez, co pise M.H. V podstate z reakci AV vidite zretelne jak jsou na tom s "risk averse". :)
09. 06. 2009 | 13:16

bioranger rozšlapaná pixla napsal(a):

Millý pane Akademiku, naše Akademie propaguje GMO. Co s tím. Asi vědu dělat ani nechce. Pro případ, že by někdo nevěděl, jak takové GMO vypadá - prosím:
http://www.agresori.com/133...
09. 06. 2009 | 18:11

Helena Storchova napsal(a):

Prirodovedec:

Ale co to rikate ! Klid znamena soustredeni se na ukol, ktery delam. Vzdyt riskujeme kazdym grantem, ktery musime splnit. Potrebujeme nejistotu ohledne sve metodiky, sveho postupu, ne ohledne penez na topeni

Kdyz je nekdo dobry a dostane grant, tak ma pravo na nem tri roky v klidu pracovat. A kdyz to dokaze opakovane a vykaze vysledky, pak ma dostat trvale misto.
Anebo at stat rekne, zakladni vyzkum nechceme, vypadnete. ALE AT TO REKNE ROVNOU. My, ze jsme nenazrani. A tohle rekl "vedec" z okruhu RVVV. Tak je jasne, ze tu metodiku kroutila RVVV tak dlouho, aby to vyslo tak blbe.
09. 06. 2009 | 18:15

Vaclav Horejsi napsal(a):

gootcha (a dalsi):

Jak uz jsem jednou rekl - Vyzkumne zamery byl paskvil - byla to "soutez" s prevahou prvku loterie (trvalo by moc dlouho to vysvetlit (podivejte se treba semhle - http://www.img.cas.cz/mi/Va...
polozky 16, 17, 18).

MSMT to pojalo tak jako u beznych grantu - udelala se cara uprostred "sede zony" a kdo byl pod tim, nedostal nic. Pritom rozdil mezi tim, kdo dostal mnoho a kdo nic, byl nepatrny, nebo zadny (vzhledem k velmi problematickemu zpusobu zadani i vyhodnoceni)

AV si udelala vlastni zodpovednejsi vyhodnoceni, ustavy podle nej rozdelila do kategorii A,B,C a dala beckum a ceckum dala odstupnovane mene. Kdyby nedala nic, musel by se ten ustav zavrit cely (VZ je v pripade ustavu AV jedinym zdrojem "institucionalniho" financovani - jen se to tvari jako "ucelove" - aby se umele zvysil kvuli nejakym tabulkam podil "uceloveho" financovani.

To, ze to tenkrat byla katastrofa, uznava dnes snad uplne kazdy... Dodatecne to pak potichu na VS 2 roky napravovali (vypsali jakousi “opravnou soutez”, pomoci ktere to dali tem nejvice poskozenym).
*************************
Tech cca 700 mil „core money”, ktere ma AV, je na velke pristrojove a stavebni investice (o ktere soutezime), na (nyni rusenou, ac velmi kvalitni GA AV) a na provoz Kancelare na Narodni (ktera myslim neni nikterak naddimenzovana).

V AV proste nelze delat vedu, pokud nemate granty – institucionalni financovani padne cele na cast platu a provoz budov. Na nasem ustavu (a podobne je to i jinde) neni prakticky nikdo, kdo neni soucasti tymu podporovaneho z nejakeho grantu (termin pouzivam nepresne – zahrnuji sem i programove projekty).

My skutecne v podstate nic jineho nez vyzkum nedelame (ale pocitame do toho i skoleni diplomantu a doktorandu, kteri pracuji v nasich tymech). Uceni na fakultach (na nasem ustavu 27 semestralnich kursu) delame ve volnem case.
******************************

Pokud jde o ten Max Planck – OK, ale v Nemecku maji jeste dalsi podobne (vetsi) instituce - http://en.wikipedia.org/wik... :

Helmholtz-Gemeinschaft (25,700 employees (some 8,000 staff are scientists) annual budget about 2.3 billion euros)
Max Planck Society (fundamental research - 13,000 permanent employees, including 4,700 scientists, plus around 11,000 non-tenured scientists and guests. Their budget for 2006 was about 1.4 billion euro)
Fraunhofer Society (applied research and mission oriented research - over 12,500, mainly scientists and engineers, annual research budget of about €1.2 billion)
Leibniz-Gemeinschaft (fundamental and applied research – over 13,000 employees, and the 2004 budget was 1.05 billion €.)
Takze vsechny tyto neuniversitni instituce maji rozpocet cca 125 mld Kc (a k tomu granty z DFG a jinych zdroju).

..
09. 06. 2009 | 18:16

Vaclav Horejsi napsal(a):

gootcha:

"co brání produktivním týmům založit si vlastní výzkumnou organizaci a vykazovat výsledky na vlastní pěst? Případně použít této argumentační páky při vyjednávání s vedením AV o rozdělování prostředků?"

Ano - malickost - sehnat par set milionu (spis par miliard) do zacatku a muzete vesele badat to...
Uz jdu na to...

..
09. 06. 2009 | 18:20

prirodovedec napsal(a):

Helena S.: Vidite a ja myslel, ze mne pochvalite, ze jsem se Vas zastal. :)

Ano klid jsem myslel v dobrem. Protoze gotcha je rozeny experimentator - nic ve zlem - mohl by to vzit po Blazkovi. :)

Podle mne ten (otraveny) kolega narazel na to, ze utok AV a VS na zdroje prumyslu na aplikovany vyzkum (pravdepodobne puvodne lobisticka ulitba politiku svym podnikum :) ) byl tak hlucny a tak nesoudny (podcenujici kapitany prumyslu), ze se mu to jevilo jako hladovost. :) A asi podobne, jako prof. Zrzavemu mu pripadalo, ze snaze dat na zakladni vyzkum (podle neho) vice penez to podkopalo pozice. Je mozne, ze to pak jednoduse vzdali. Nevim. Usuzuji tak proto, ze vim, ze jistou dobu byla celkem zoufala snaha BK vyvazit u VS a nejakou "rozumnou" reformu protahnout. Ty s timto nazorem ten konflikt mezi CKR+RVS+FF UK a MSMT semlel. takze mozna ted uz dalsi smirovaci si palit prsty nehodlaji.
09. 06. 2009 | 18:31

jirizlatuska napsal(a):

VH, gootcha: "co brání produktivním týmům založit si vlastní výzkumnou organizaci"

Obcas neni marne si precist zakon, v tomto pripade 341/2005 Sb., § 2, odst. 2: "(2) Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo územním samosprávným celkem (dále jen "zřizovatel"); jménem České republiky plní funkci zřizovatele veřejné výzkumné instituce ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních složek České republiky (dále jen "organizační složka státu")."

Představa, ze "je vyjednávací pozice jednotlivých vědců velice silná. Mohou škole pohrozit, že pokud jimi vygenerované prostředky přerozdělí ve prospěch nepublikující většiny, budou publikační výsledky vykazovat pod hlavičkou své vlastní s.r.o., kterou za tím účelem založí, a škola tak přijde nejen o prostředky," [07.06.2009 23:41:54] realu moc neodpovida - obchodni spolecnosti (at uz s.r.o. nebo a.s.) si na tyto institucionalni prostredky nesahnou, pouze prostrednictvim jinych.
09. 06. 2009 | 19:08

Helena Storchova napsal(a):

Prirodovedec:
Ja cely den pipetuji a pisu, sem jen mrknu, co noveho (kez by pozitivniho). Ale to mne sokovalo, jak ten RVVV vedec rikal, ze konec zakladniho vyzkumu u nas, kdyz je aplikovan jinde a nas prumysl tyto aplikace neumi.Proc takovi lide sestavuji metodiku hodnoceni vedy? proc proste nevezmeme neco z Holandska, Rakouska..
Vy pisete, jak se hadaji instituce. Ale lide by meli hledat nejlepsi cestu pro nasi vedu, ne se rvat o penize pro ministerstva.
ja jiz se opravdu tesim na ty pratelske medvidky grizzly.

prof Horejsi.
Meli jsme bojovat za tu grantovku...Byla dobra !
09. 06. 2009 | 19:15

prirodovedec napsal(a):

Helena S.: Vazena kolegyne, asi diky tomu pipetovani nectete pozorne a mne kvuli Vam ten kolega prizabije. :)

Cituji: "Beru to tak (jak mi napsal jeden kolega pobliz RVV mailem), ze se zkratka jiz nebudou vysledky zakladniho vyzkumu "jen" vyvazet. Napsal mi, ze nemuze za to, ze zakladni vyzkumnici jsou tak nesoudne hladovi. :) Ja mu odpovedel, ze je to pochopitelne, protoze jsou ve srovnani se svetem jeste dost podvyziveni. :) Jenze penize dosly."

To bylo snad jedine misto, kde jsem ho citoval, ne? V prvni vete jsem podle mne napsal (asi spatne a nesrozumitelne) jeho viru (mnou nesdilenou), ze se nebudou Vase vysledky uz jen vyvazet, ale ze bude i tlak na jejich vyuziti i z prumyslu diky duraznejsi kontrole aplikaci (viz MPO TIP aj).

"Vasi hladovost" (podvyzivu) :) jsem snad vysvetlil vyse. 09.06.2009 18:31:31

Kde tam proboha ctete to, co jste napsala?: "Ja cely den pipetuji a pisu, sem jen mrknu, co noveho (kez by pozitivniho). Ale to mne sokovalo, jak ten RVVV vedec rikal, ze konec zakladniho vyzkumu u nas, kdyz je aplikovan jinde a nas prumysl tyto aplikace neumi."

Mimochodem ten clovek navic nic nesestavoval, ten clovek je "z okoli" RVV.

Doufam, ze tak netvorite ty pipetove hypotezy a neoverujete je :). Radeji se prosim jeste jednou zeptejte, pokud neni jasne, co jsem psal. Vydesila jste mne. :) Povida se kde co, ale prispet dalsi famou ...

Co se tyka ostatniho, doufam, ze je zrejme, co jsou me konstrukce, odkazy, citace. Snazil jsem se na to davat pozor. A nezastiram, ze me zavery lide uvnitr mohou povazovat za brutalni.

Pokud chcete dobrou zpravu - radujte se, ze to je jen minus 0,7 mld. Protoze po uprave propadu HDP za ctvrt roku o temer 4% nebude stacit usetrit 10% na skolstvi a nic na vede, jak se tvrdilo dosud. Nebo budou na vedu dluhopisy. Muzete-li usilujte o zmenu pojeti EU projektu, protoze jinak to tu katastrofu jeste prohloubi.

Vetam: "Vy pisete, jak se hadaji instituce. Ale lide by meli hledat nejlepsi cestu pro nasi vedu, ne se rvat o penize pro ministerstva." Nerozumim.

Uzijte si Aljasku a kouknete, zda se tam neda vydrzet co nejdele. :)
09. 06. 2009 | 21:26

gootcha napsal(a):

jirizlatuska:Díky za jasnou odpověď, co "brání produktivním týmům založit si vlastní výzkumnou organizaci" nad rámec jejich obavy z nejistoty a počáteční investice (tj. faktorů, které mi, rozenému experimentátorovi, nevadí :-).

Moje perspektiva je dána tím,že vskutku působím v oboru,kde si lze vystačit s notebookem,softem a přístupem do databází.Konkrétní vysokou školu nepotřebuji k ničemu a ta mě taky nijak nepodporuje a za bádání neplatí.Ale řekněme,že bych měl ještě úvazek na jiné škole. Pak bych se přece mohl rozhodnout,pod jakou hlavičkou výsledek vykáži, a tlačit tak ty instituce k tomu, abych měl významnou část mnou vygenerovaných prostředků k dispozici, když jinak mi za výzkum neplatí?
09. 06. 2009 | 22:06

jirizlatuska napsal(a):

gootcha: Pokud si vystacite s notebookem, softem a pristupem do databazi (a tuhle trojici jste si poridil ze sveho), pak ovsem ty instituce nepotrebujete k nicemu. To na mne skoro dojmem, ze nemusite pracovat nikde. Neni take divu, ze nevidite, ze jina pracoviste institucionalni prostredky potrebovat mohou.

A ted (skoro) bez ironie: Neni Vase uvaha presne tim nejlepsim duvodem, proc je Metodika a kafemlejnek naprosto spatna a postavena na hlavu? Fakt si myslite, ze Vase instituce bez infrastrukturnich nakladu ma za jeden publikacni bod dostavat stejne penize, jako ustav prof. Horejsiho? Vy na rozdil od nej nepotrebujete umyvat kadinky (ma naivni predstava, co dela prof. Horejsi, kdyz nesedi u pocitace :-) a asi i uklizecka je na Vasem pracovisti zbytecna (ja bych ji na svuj notebook aspon sahnout nenechal a do databazi bych ji take nepustil, o softu nemluve).

Otazku toho, zda platit akademicke pracovniky bez loajality ke sve instituci, resp. zda Vas ta z nich, ke ktere loajalni nebudete, ma vubec proc u sebe nechat, necham nezodpovezenou.
09. 06. 2009 | 23:02

prirodovedec napsal(a):

jirizlatuska: Pekne a ty kadinky jsou dokonale. :)
09. 06. 2009 | 23:29

jirizlatuska napsal(a):

prirodovedec: Aby nedoslo k mylce, jak jsem to myslel - prof. Horejsi je spini, nekdo jiny je pak musi po nem umyt.

[A "kadinku" mam z definice netere, "... slozite strukturovany celek, ktery se vam nevysrazi pres noc v kadince, ten musi mit sve predpoklady vzniku ..." - mozna se dnes ale ten vyzkum dela jen se zkumavkami. :-) ]
09. 06. 2009 | 23:56

Helena Storchova napsal(a):

prirodovedec:

"Beru to tak (jak mi napsal jeden kolega pobliz RVV mailem), ze se zkratka jiz nebudou vysledky zakladniho vyzkumu "jen" vyvazet."
veda je prece mezinarodni. pokud nekdo chape publikovani v IF casopisech jako vyvoz vedy, jak to, ze ma co mluvit do hodnoceni vyzkumu u nas. Nejde jen o to, ze to fair jen si brat a neprispivat. Je to i neprakticke. Ono ne vse je na tom papire napsano. Musite prijit a videt. Rafaelovi nasledovnici se neucili malovat tim, ze se chodili divat na jeho obrazy. Zaci malovali pod vedenim Mistra. I ted, v dobe internetu biologicke vedy spocivaji v uceni se metod. Vite, transformovat kytku, to se musi videt. nestaci kdyz napisete, vymachame kvetenstvi v suspenzi. Jiste, muzete si to zkouset sam, treba se vam to casem povede. Aplikovany vyzkum odriznuty od zakladniho vyzkumu bude zdlouhave hledat jiz objevene...Pokud na tohle mame v dobe krize.
A to vase pobizeni, aby tedy lide sli pryc. Skoro s emi zda, aby tu ti pracovnici sledovaciho vyzkumu nemeli konkurenci...Jdu pipetovat.
10. 06. 2009 | 08:24

Vaclav Horejsi napsal(a):

jirizlatuska:

Kadinky pouzivame take, ale daleko vic tzv. eppendorfky (takove male plastikove zkumavky s vicky) :-)).

..
10. 06. 2009 | 09:10

David Kalhous napsal(a):

Protoze uplne presne neznam situaci v prirodnich vedach, rad bych se zeptal, jaky je podil institucionalnich, relativne pridelenych penez a podil prispevku vysoutezenych?
Ackoli jsem historik, zdravy rozum mi veli, ze zejmena experimentalni obory potrebuji k udrzeni urcite kontinuity jistou udrzovaci sumu (oprasovani laseru, smyceni tokamaku, prof. Zlatuskou zminovane cisteni kadinek), kterou je treba platit, aby nezanikla kontinuita. Vetsinou jde navic o beh na dlouhou trat, ktery vyzaduje duveru a nikoli ocekavani kazdorocnich vysledku a "nervni" zmenu pravidel kazdy rok. Tudiz je dulezite i zakladni platove zajisteni tymu.
Jak je to osetreno? Jsou tyto prostredky dostatecne? Prijde mi, ze ne...
10. 06. 2009 | 09:41

jirizlatuska napsal(a):

HS: Podle meho nazoru druha pule (mistri ucici nasledniky plus fakt, ze bez prupravy zakladnim vyzkumem v dobe sudia bude tezku v prumyclu chytat dech na spickovy aplikacni vyzkum) je odpoved, se kterou se prirodovedec spokoji (ja alespon urcite).

Nic to ale nemeni na tom, ze vysvetlit tohle tem, kteri vidi zakladni vyzkum jako popsany papir a mysli si, ze nalitim penez do firem se udela kdovi jaka dira do sveta. A taky to znamena, ze neni dobre hodnotu vyzkumu vysvetlovat jen kvalitou vyzkumu sameho - bez tech zaku kolem Mistra je totiz vetsi financovani zakladniho vyzkumu v mensich zemich tezko obhajitelne prave pro ten fakt "vyvozu" - nove poznatky o svete jsou z principu vyuzitelne komukoli a altruismus masove produkce takove kultury v jednom miste s tim, ze jeji konzumaci delaji v drtive vetsine jinde, neni moc ekonomicky obhajitelne.

Zeme s malou ekonomickou vykonnosti maji v principu mensi navratnost investic do zakladniho vyzkumu, coz neni argument proti zakladnimu vyzkumu, ale pro maximalni propojeni s prostredim, kde jsou zaci tech mistru, kteri ho delaji - jinymi slovy: Impakt vyzkumu v sobe zahrnuje i ten dopad na studenty a z hlediska hodnoceni muze mit tento efekt vyznam nikoli mensi, nez IF casopisu nebo citacni ohlas konkretni prace v nem. (A preemptivne zopakuji to o suboptimalite [07.06.2009 19:23:00]: Vysokym skolam v soucasne institucionalni strukture uskodi uder proti AV, protoze ztrati jak partnera, tak slusneho domaciho vedeckeho konkurenta - navrzena financni redukce nesmeruje ke srustu AV s VS nebo transformaci nekterych ustavu do graduate schools [lze si napr. vsimnout, ze MSMT na jarni diskuse kolem navrhovane reformy terciarniho vzdelavani neprizvalo nikoho za AV a to ani po pripomince, ktera ne prvnim z tech setkani v tomto smyslu zaznela] a v cele reforme s kroky takoveho typu neni uvazovano).

VH: Ach, ten pokrok, co se od nej jeste nedockame. A ja si myslel, ze je to jen na ranni vzorky, ktere si obcas vyzadaji lekari. :-)
10. 06. 2009 | 09:43

jirizlatuska napsal(a):

David Kalhous: Jen malou reminiscenci na doby minule - kdyz se koncem 90. let pripravoval system vyzkumnych zameru, bylo hlavni motivaci posilit institucionalni slozku financovani, aby nebyla podpora rozdrobena do spousty malych dilcich ucelovych podpor typu grantu. beh na dlouhou trat se pri prilisne zavislosti na rozkouskovanem ucelovem financovani delat neda. V poslednich par letech doslo v teto koncepci k obratu, podil institucionalniho financovani jde dolu (a podle meho soudu narusta zakamuflovana verejna podpora, ktera je jinak samozrejme zakazana). Neni to ale totez jako laser nebo tokamak - na velkou vyzkumnou infrastrukturu se s financemi v nejake mire pocita, i kdyz konkretni alokace podle vseho jeste hotove nejsou. Kadinkami jsem minil institucionalni vydaje, ktere jsou trochu "drobnejsi", ale i tak dost velke na to, aby potrebovaly relativne stabilni zajisteni (provozni naklady jednotlivych zarizeni te velke infrastruktury budou vpodstate bez vyjimky v nasobcich stovek milionu Kc, jejich porizovaci hodnota v miliardach - uz jen potreba nejakeho odpisovaciho mechanismu pro jejich obnovu vytvari skutecne ohromne naklady).
10. 06. 2009 | 09:56

Michal Hocek napsal(a):

David Kalhous: Na prirodovedeckych ustavech pokryva VZ jen provoz budovy (energie, udrzba) a vetsi cast platu. Jednotlive skupiny si na vlastni vyzkum musi ziskat granty popr. centra. Z grantu je nutno platit i cast platu (zejmena castecne uvazky studentu), ale uplne cele materialove naklady a drobne pristroje (investicni pristroje se resi oddelene) - samozrejme zavisi na konkretnim oboru, jak je to drahe a jak velka je konkretni skupina. Ty potrebne materialove naklady jsou na skupinu v radu statisicu az milionu (samozrejme pocitacove modelovani je levnejsi nez molekularni biologie) rocne. Nicmene ty ucelove prostredky (granty) dobre skupiny obvykle ziskavaji velmi uspesne (prestoze samozrejme kazdy obcas nedostane grant).
10. 06. 2009 | 10:34

David Kalhous napsal(a):

Muhehe, pekny Kocourkov... Myslim, ze s takovymi drobnymi vydaji by se melo pocitat jiz pri zakladnim institucionalnim financovani - ono je jedno (neni, ale dejme tomu), kdo v budove pracuje, ale urcity objem zakladniho "drobneho" spotrebniho zbozi preci musi nutne potrebovat kazdy, kdo by v budove pracoval...
Odpustte, prijde mi to cele ponekud nedomyslene.
Kazdopadne dekuji panum za objasneni situace.
10. 06. 2009 | 10:43

jogín napsal(a):

Hocek, Kalhous: Úspěšnost při získávání grantů je pod 30% a je to taky loterie- třetina až polovina slabých se vyřadí a asi půlka dobrých grantů neuspěje. Bohužel současný systém podporuje příštipkařinu, nový přístup proráží těžko, při hodnocení je důraz na zaručené výsledky.
10. 06. 2009 | 11:34

vaclavhorejsi napsal(a):

David Kalhous:

Ja naopak myslim, ze soucasny system je docela dobry, zabehnuty, velmi podobny tomu, co je v "lepsich" zemich.
Dokonce ve srovnani treba s Francii je mnohem mene byrokraticky (aspon u nas na AV).

Konkretne nas ustav dostava institucionalnich cca 100 mil. neinvesticnich a cca 30 mil inverticnich (pristrojove a stavebni odpisy), a cca 150 mil ucelovych (granty...).
Z tech grantu se jeste odvadi cca 10-20% (podle agentury) jako tzv. rezijni naklady ustavu (ktery z nich pokryva to, na co nestaci institucionalni (hlavne provozni naklady budov).
Veskere prime naklady na vyzkum (ty eppendorfky ;-), enzymy, chemikalie, drobne pomucky...), cestovne na konference, publikacni naklady, atd. se plati z grantu.
*********

jogín:

Je pravda, ze ta grantova uspesnost je kolem 30%, akle tech grantovych zdroju je tolik, ze se v podstate na kazdeho aspon trochu schopneho dostane (velmi casto se dostane i na spatne projekty...).
Neexistuje (aspon v nasich oborech), ze by nekdo jen tak chodil do prace a v podstate nic nedelal - kazdy pracuje na nejakem grantovem projektu.

Je pravda, ze v nasi vede je nejmene 30% (rekl bych, ze spis vic) "sucheho dreva", ktere by se melo odstranit (ale ne bez nahrady - usetrene penize by se mely pouzit na podporu novych skupin vedenych skvelymi mladiky vracejicimi se z postdoku).

Nesmi se zapominat, ze u nas pracuje ve VaV relativne 2x mene lidi nez v tech nejvyspelejsich zemich!!!
A take, ze na VaV dava stat u nas cca 0.6% HDP, zatimco ve vetsine vyspelych zemi je to vic (nekde vyrazne vic).

..
10. 06. 2009 | 12:21

Michal Hocek napsal(a):

to David Kalhous - neni to Kocourkov - podobny system kombinace zakladniho institucionalniho financovani a uceloveho financovani projektu je bezny vsude. Problem je, ze nyni hrozi drasticka redukce institucionalniho financovani AV, ktera by vedla ke kolapsu ustavu, prestoze skupiny by meli pro svyj vyzkum hodne grantu.

to jogin: 30% uspesnost grantu je celkem vysoka - zejmena kdyz vezmete v uvahu, ze vetsina lidi podava paralelne 2-3 prihlasky. Samozrejme kazde hodnoceni panelem a oponenty je do jiste miry subjektivni, ale myslim, ze ten soucasny system je zatim nejlepsi, co bylo. Byl jsem radu let clenem OR chemie v GAAV a ted jsem v panelu GACRu - verte, ze "pristipkarinu" nepodporujeme - hlavnimi kriterii je kombinace kvality projektu a kvality navrhovatele.
10. 06. 2009 | 12:26

David Kalhous napsal(a):

Chapu, diky. Zaregistroval jsem podobne ohlasy jiz v predchozich prispevcich.
Pokud to funguje, proc se to tedy meni?
10. 06. 2009 | 14:02

David Kalhous napsal(a):

P.S.: Obavam se, ze sum alsepon v rozsahu 20 % bude bohuzel existovat vzdy a ve vsech oborech. Samozrejme vsak ma vzdy cenu se jim zabyvat - alespon se ude zvysovat prumerna kvalita a nakonec i uroven sumu :-)
Ale navyseni vydaju alespon na 1% DPH by nebylo od veci. Uz jsem se vsak na to ptal a podle prof. Zrzaveho lze tezko - zvlast za soucasne situace - ocekavta nejakou politickou vuli v tomto smeru.
10. 06. 2009 | 14:07

vaclavhorejsi napsal(a):

David Kalhous:

"Pokud to funguje, proc se to tedy meni?"

SKVELA, KLICOVA OTAZKA!!!

Je ovsem treba priznat, ze celkove vykonnost naseho vyzkumu ani zdaleka neni OK.
Kdyby s tim ale nekdo chtel opravdu neco udelat (s cilem SKUTECNE veci podstatne zlepsit), tak by prece nemohl zacit tim, ze bude nicit to, co je v systemu (pres vsechny nedostatky) nejlepsi.

Kdybych ja tady byl mocnym carem, dal bych na par let veskere pravomoci v reforme ceskeho vyzkumu male skupince peclive vybranych mladych "vlcaku", ve ktere by urcite nechybel M.Hocek, dale J.Lukes z Budejic, a nekolik dalsich.
Rozhodne by v ni ale nebyl napr. J.Zrzavy.

Myslim, ze rada lidi vi VELMI PRESNE, co by bylo potreba udelat, kde to poradne vymest, jak na uvolnena mista dostat mlade perspektivni lidi ze zahranici.

On ten dnesni system skyta SPOUSTU moznosti - reditele a dekani mohou udelat skoro vsechno, ale vetsinou si bud netroufnou jit do neprijemnosti, nebo (casteji) ani zadny problem nevidi...

..
10. 06. 2009 | 17:48

Helena Storchova napsal(a):

pane profesore Horejsi,

To jste formuloval skvele.
Ale co Vam brani tohle navrhnout a realizovat???
Ma jiz AV lepsi metodiku nez kafemlejnek?
Akademicka obec ( a tim nemyslim jen lidi z AV) by se mela ozvat, psat do medii (k tomu ovsem treba urcite koordinace). Lide na ustavech se ptaji, a co muzem delat my?
mne opravdu vydesila ta lonska pasivita, s jakou AV nechala padnout svou grantovku.
Tak si ruzni sledovaci vyzkumnicu rekli. Uder na zkousku vysel, ted tneme do ziveho. A pak se pekne rozdelime o prachy a budeme produkovat sborniky...
10. 06. 2009 | 18:53

vaclavhorejsi napsal(a):

Helena Storchova:

Ano, uz jsem to navrhl v e-konferenci Akademickeho snemu - uvidime, zda se toho vedeni chopi...

..
10. 06. 2009 | 20:37

prirodovedec napsal(a):

Helena S.: Odpovedel Vam prof. Z. Lepe bych to nedokazal. A sam muj nazor avizoval. Vypichl podle mne 2 zasadni postrehy:

- mala zeme potrebuje maximalni spolupraci vsech vyzkumu, (dodavam: aby zakladni byl obhajitelny pred temi, kteri to plati v danich). To podle mne opakovane zde ignorujete.

- obhajoba zakladniho vyzkumu se musi oprit predevsim o vychovu mladych (i tomu ostatni budou rozumet, popsanemu IF papiru nikoliv, takovy jim prece chodi reklamne do schranek :) - pokud provokativne budu bagatelizovat). To opet berete jako doplnek a samozrejmost, ne to hlavni. Doktorandi se jevi ve vyjadrenich spise jako nastroj nez cil. Podle mne chyba.

Je pro mne i urcity problem, ze podle mne neustale podezrivave hledate, co sleduji svymi sdelenimi a nyni tedy svymi "pobizenimi k odchodu". :)

Ja jsem totiz uz jinde a komunikuji i zde pomoci spolupracujicich kolegu doma. I proto tak nezavazne a primocare.

Berte to mnou napsane tak, jak to je. Pusobi to na mne tak, ze jste presvedcena o sve pravde tj. o tom, ze delate spravny vyzkum a cekate to i od tech kolem a vadi Vam pochopitelne, kdyz to nekdo hodnoti s brutalnejsim odstupem z pozice: "No a co?"

Protoze jsem presvedcen, ze podminky se objektivne v CR vyrazne zhorsi i pro vedu a VS (i diky poklesu prijmu statniho rozpoctu) tak tem, kteri podle mne maji sve naroky na profi uroven na zakladni vyzkum a predstava navratu do 90.let je netesi, rikam: nez se trapit, pokud si tu krizi nedovedete pripustit a nechcete se na ni chystat a jen rikate - dejte totez nebo vice - pak radeji odejdete. Budete spokojenejsi a budete moci delat svoje ne paberkovat. Vam to pomuze, svetove vede to pomuze a CR? Kdyz Vas nezaplati, tak co. Jak pisete, veda je mezinarodni. Treba jdete ale zase jen na zkousku na nejakou dobu (tak na 5 let nez se to zlepsi).

K Vasim slovum a vyjadreni V.H. si cinim prubezny zaver, ze se s Vami kolegove doma, kteri delaji i aplikace nemohou nikdy domluvit. Zpusob, jak pouzivate slova "sledovaci vyzkum" mi svedci o Vasem zarputilem patriotismu pro zakladni vyzkum, coz je asi spravne, ale spise o snaze bojovat a ne spolupracovat. :) Viz i slova, ze se Vas kolegove ptaji co delat. Je to podle mne volba velkeho boje a slavne porazky. :)

Vas totiz podle mne sdeleni prof. Z. vyse zcela miji. :)

Nemyslim si, ze pokud by bylo reseni V.H. - mladi vlcaci at rozhoduji, ze byste totiz akceptovali dalsi nominaci do stejneho tymu mladych vlcaku co delaji aplikace a dalsich co delaji inovace. Vy bohuzel na mne budite dojem, ze z pozice zakladniho vyzkumu povazujete za samozrejme, ze budete rozhodovat o vsech oborech a i o aplikovanem vyzkumu a inovacich.

Podle mne prosazovani tohoto postoje povede k maticovemu reseni:

Tady mate 8 mld. - a doufejte ze to bude tolik (AV plus GACR plus cast MSMT plus cast VS) na zakladni vyzkum, poradte si - sestavte si vlcaky. Mozna Vam to jeste spestri oborove: 1 mld. na levne humanities, 1 mld. na levne prirodni vedy, 2 mld. na fyziku, nano a materialy, 2 mld. na bio+chemie a lekarstvi o zbyvajici 2 mld. soutezte. A stat/politici po Vas bude chtit ty IF, h-indexy, citace a naplanuje Vam to jako za sociku sportovcum medaile.

Zbyvajicich 16 mld. na aplikovany vyzkum a inovace si pak dohodnou jini (MSMT, MPO, VS, nekdo z AV s aplikacemi) vcetne pravidel. O tom rozhodnou ti co maji skutecne aplikace. A opet to rozdeli oborove (neco na fungujici nano- z Liberce, neco na obory FElu z CVUTu, ...).

K tomu to bez pokory a ucty ke kolegum v aplikacich a inovacich a jinych oborech dotlacite. Snad i udrzite obvykly svetovy pomer financi 1:2. Pocitejte ale s realnym kracenim 10-20% na vse kvuli poklesu prijmu rozpoctu CR. To bude brzy novinka.

Pokud se zeptate, co ja, tak Vam otevrene reknu, ze mnou vyse uvedene z dalky podporim pokud pujdete do stredu a zrejme nebudu sam. Protoze potrebuji jak zakladni vyzkumniky, tak aplikujici a i dat lidem vydelat. Potrebuji, aby lide spolupracovali. Boj mi nevyhovuje.
10. 06. 2009 | 20:48

Helena Storchova napsal(a):

Prirodovedec.

jen mi chybi v tech 18 miliardach, kolik bude na skutecne inovace a aplikace ( a la nano liberec), a kolik na ty sborniky. odhaduji tak 1: 87.

mam uctu a vazim si kazdeho, kdo dela kvalitni praci. Obavam se, ze implicitne uzivate rovnitko aplikovany=uzitecny. Obcas oponuji zaverecne zpravy, vetsinou mi je davaji jen jednou... nekdy az k placi na vyplytvanymi miliony. vse pod zastitou aplikaci...Pisete, jste jinde. OK. Kdyz jste tak dobre informovan, a zajimate se o pomery doma proc neuvedete sve jmeno?
10. 06. 2009 | 21:48

Michal Hocek napsal(a):

Pri vsi ucte - moje skupina dela jak zakladni vyzkum (kolem 10-20 publikaci za rok) i aplikovany vyzkum (kazdy rok zhruba jeden patent a hluboka spoluprace s farmaceutickou firmou). Je proste nesmysl to oddelovat - kdybychom nedelali dobry zakladni vyzkum, tak by nebylo co patentovat a zadna firma by do nas nedavala penize. Kdo tvrdi, ze bude delat jenom aplikovany vyzkum, tak je bud podvodnik nebo hlupak - to proste nejde. System financovani VaV by mel podporovat kvalitni a inovativni zakladni vyzkum s tim , ze kdyz se ukazou zajimave potencialne aplikovatelne vysledky, tak se podpora muze rozsirit i na aplikace (ale pouze podmineno zakladnim objevem). Veskera podpora aplikovaneho vyzkumu (bez zakladniho objevu) je jen tunel na penize - bohuzel RVV a prumyslova lobby to prosazuje na ukor zakladniho vyzkumu, coz je prusvih...
10. 06. 2009 | 22:24

prirodovedec napsal(a):

Michal H.: Souhlasim s Vasim nazorem na propojeni. Napsal jsem to jasne, i prof. Z. vyse. Je to zasadni. Podle mne dnes zasadnejsi pro udrzeni zakladniho vyzkumu v CR na urovni blizke te dosud nebo lepsi.

Jsou mozne a samozrejme vyzkousene i jine cesty (zejmena v computer science): Tak jako mnozi z Vasi branze prodavaji zakladni vyzkum a aplikace USA farmaceutum (protoze na to CR nema), jini mohou cerpat zakladni vyzkum pro aplikace od USA kolegu, kteri spolupracuji na nem s CR kolegy, kteri tam pusobi a realizovat je v CR.

Modelu je zkratka mnoho a Vase tvrzeni je na "zakladniho vedce" ponekud vyvratitelnou (a prominte - pro mne smesnou) hypotezou.

Ktera Vas v mych ocich okamzite diskvalifikuje z te skupiny mladych schopnych vlcaku podle V.H. Zaujaty a akcni jiste jste, ale mate mne, ze tak schopny vedec muze takto "aplikovat" vedecke mysleni v realite. Asi opravdu plati, ze neni vzdy zarucena pozitivni korelace mezi schopnosti badat v uzkem oboru a schopnosti vzdy dusledne a s rozhledem argumentovat. Skoda. Budu tedy pro stareho vlka Horejsiho. :)

Cituji dale: "System financovani VaV by mel podporovat kvalitni a inovativni zakladni vyzkum s tim , ze kdyz se ukazou zajimave potencialne aplikovatelne vysledky, tak se podpora muze rozsirit i na aplikace (ale pouze podmineno zakladnim objevem)."

To je samozrejme Vas nazor. Pri vsi ucte jak pisete. Navic tak jako vetsina Vasich a treba mych je zretelne oborove podmineny - pochopitelne - kopete za sve vyhody.

Jak rikam - rozdelme penize oborove (treba ve srovnani s prumerem citaci v oboru se svetem :) - to je pro Vas prekvapive dosti oborove nevyhodny ukazatel :) treba ve srovnani s fyzikou v CR nebo matematikou) a Vy si to delejte jak chcete. :) A nechejte ostatni obory jejich odbornikum. Nemuzete jim totiz rozumet (dukaz vyse). Viz treba informatika a argumenty prof. Z. :)

S ohledem na sily na obou stranach nicmene pro ty, kteri budou prosazovat v pripade stretu aplikace je zrejme stejne Vas nazor o podminenosti aplikaci zdejsim zakladnim vyzkumem malo podstatny.

Ja bych rekl, ze to pak podmini naopak. Navrhnou podporovat jen ten zakladni vyzkum, ktery je v CR aplikovany. Libi? Asi nelibi. Ale to je jen Vas styl, ktery je "aplikovan" v opacnem gardu. Zkousejte se opravdu vcitit a projevte alespon nejaky respekt ci urcitou pokoru k jinym oborum. :)

Zejmena kdyz jdete do stretu se silnejsimi ve chvili kdy to budete takto argumentacne prezentovat - viz: "Kdo tvrdi, ze bude delat jenom aplikovany vyzkum, tak je bud podvodnik nebo hlupak - to proste nejde."

Tim Vas partner v diskusi prestava brat a koncite pro neho. On okamzite chape, ze ho urazite a zenete ho do existencniho stretu. Kdyz to chcete riskovat? :)

"Veskera podpora aplikovaneho vyzkumu (bez zakladniho objevu) je jen tunel na penize"

To je jen pokracovani emoci a skonci to podobnou protiargumentaci o Vasem oboru a zakladnim vyzkumu.

Berte to zde jako trenink. Vy tvrdite, ja tvrdim. Mozna na to nejste zvykly, tak si zvykejte a trenujte. Pri takovem hroceni Vas prumysl rozebere na prvocinitele. A prof. Z. Vam pritom nabizi strategii.

Az tu komunikaci z e-konference Akademickeho snemu (misty v dosti :) podobnem duchu argumentaci zde) zacnete propirat mimo AV, protoze ona unika vsemi smery a budi mimo AV spise prekvapeni nez podporu, bude to teprve zajimave. :)
11. 06. 2009 | 02:15

prirodovedec napsal(a):

Helena S.: Asi ma pro mne smysl uz koncit. Musim se vratit stejne ke svym pipetam. Byla to pro mne a me spolupracovniky v CR nesmirne zajimava sonda do mysleni kolegu (snad to mohu jeste pouzit) z AV. Pro ne i existencne dulezita.

jak jsem psal, jmeno neuvedu. Jak sam vite z ruznych pamfletu, nekteri "kverulanti" maji dlouhodoby pocit, ze pogromy AV CR vuci jejim kritikum jsou ponekud neprijemne. :) Jmena oba jiste zname. Nehodlam resit, zda tito tzv. permanentni stezovatele maji pravdu. Pravdou je, ze zhrzeny vedec je skoro jako zhrzena zena. :)

Zkomplikovat zivot par kolegum doma tim, ze zverejnim jmena spoluautoru zdejsich vstupu pri tom, ze si obcas pisu co chci a oni (bohuzel jak mi obcas pisi :) ) se mnou spolupracuji odborne a i na zajisteni par vrstev anonymity pro tyto diskuse, nemam opravdu chut. Zvolte si take nick. Ten v zahlavi ma zde jisty slozity zvuk.

Pokracujme: Po rozdeleni penez na teoreticky a aplikovany vyzkum (protoze neni Vasim zajmem spoluprace a celkem nelze cekat, ze aplikujici se vzdaji a nechaji Vam celych 24 mld., oni si jen vezmou svuj dil jako ve svete) neni jaksi pro Vas podstatne jak je tech 16 mld. (nikoliv 18 jak pisete) pouzito. O rozpocet MO nebo MV se take nezajimate. :)

Vy mate svych 8 mld., coz je na urovni minulych let. Az poroste rozpocet, poroste tato castka take.

Rovnez si uvedomte, ze pro aplikacni prestavate byt kompetentni pro Vami zminovane posuzovani - nezajimaji Vas aplikace cili uz je nemuzete posuzovat. Je asi omyl, pokud figurujete v databazich odborniku vhodnych pro aplikace. To musi prece posuzovat odbornici z aplikacnich oblasti. Zakladni vyzkum take neposuzuji ti aplikujici.

Berte to radeji tak, ze mozna nejste zcela kompetentni pro posouzeni kvality treba aplikacni prace. :)

To je podobne, jako kdyby nejaky aplikacni vedec z oblasti informatiky treba dostal publikace skupiny vedcu zakladniho vyzkumu zadajici o projekt a zacal to projizdet svym puvodnim softwarem na citacni analyzy pomoci teorie grafu (tzv. citacni shluky) na obsah (posuzovani miry shody textu text miningem) aj.

Nasledne by vzal treba klasika Wanga a inspirovan priklady chyb pouzivani statistiky v prirodnich vedach by sjel napr. aktualnost pouzitych statistickych metod (zda nejsou prilis zastarale, zda jsou soubory vzorku dostatecne velke z hlediska asymptotiky pouzitych rozdeleni v testech ...). Neni to prece problem. Potom by se na to pustil nejaky strukturni analyzator textu, ktery by identifikoval logickou strukturu prace atd.

Odborny text zakladniho vyzkumu v nejakem oboru samozrejme muze byt pres oborove uznani pri mezioborovem finacovani hodnocen z hlediska potrebne obecne vedecke exaktnosti.

Metody na tyto rozbory nejen v suflatech jsou a priznam se, ze by to asi nebyla spatna aplikace jako zakazka pro RVV - dostat evropsky projekt na posouzeni urovne zakladniho vyzkumu v CR nejen podle oborovych kriterii ale i podle tech mezioborovych.

Ono k tomu stejne jednou dojde. To je jako geneticke manipulace. V informatice jsou i v CR vyzkumnici, kteri se na to jenom tresou (iz principu, protoze se citi neustale kadrovani ruznymi "metodikami"), sjet digitalizovane databaze odbornych clanku technikami, ktere se zatim vyvijeji spise pro jine ucely a ktere maji skutecne docela slusna jadra z oblasti zakladniho vyzkumu par oboru. Jsou to takovi budouci vedecti hackeri. Vim, ze pri diskusich v hospodach maji chut udelat tu rano a hodit celou tu soucasnou deformovanou oblast scientometrie nejen obrazne i skutecne pod stul. :) A ti nadsenejsi hltaji naznaky prof. Z., co by se mozna melo. Prece jen fandi :). Koneckoncu na MU Brnaci uz maji ruzne programky. :)

Mozna to je nejen aplikace, ale dokonce zakladni vyzkum zabyvajici se zakladnim vyzkumem? :)

Prijemne pipetovani, planuji konec sve ucasti v teto diskusi. :) Musim zase take "pipetovat". Ale treba se Vam podari vybudit mne k navratu.

At se vam ten AV boj vydari, nicmene Aljaska je vetsi jistota. :)
11. 06. 2009 | 02:42

Helena Storchova napsal(a):

Prirodovedec.

Ja se vas vubec nechtela dotknout. Olmlouvam se, pokud jste to tak citil.

Jen upresnim, ty oponovane zpravy obsahovaly nekdy katastrofalni chyby v pouzite metodice, tudiz nemohly vest ke spolehlivym vysledkum. Upozornila jsem na to, navrhla zlepseni...Ale mate asi pravdu, ze mne pak vyskrtli z databaze.
jenze, kdyz pak v te databazi zustanou jen ti, co chvali, jakou ma hodnota bodu pridelenych kafemlejnkem zaverecnym zpravam? to je podstatne, ze v IF casopisech se dela peer review...

Zdaleka nemohu ukazat takove vysledky jako dr. Hocek, ale aplikovatelne veci jsou tam take. Mam vedu rada.

U vas citim jakesi vedomi krivdy...To je tezke. Nemohu vam rozumet, nevim kdo jste. Proc bych mela pouzivat nick, kdyz se jedna o tak zavazne veci,je dobre jit s kuzi na trh.
11. 06. 2009 | 07:46

prirodovedec napsal(a):

Helena S.: Nevim zda jste se dotkla. Je to narocne urcit :).

Spise to berte jako projev postoje, ktereho se drzim, ze jak se do lesa vola, tak se ozyva. :)

Asi jsem reagoval "v dojmu" z Vami napsaneho, mozna neopravneneho dojmu. Ted vidite, jak reaguji na Vas dalsi vstup (mozna ponekud unavene po dalsi soustredene praci).

Vedomi krivdy, ktere subjektivne u mne vnimate ("obavy" z pogromu :) ) muze byt treba (jinou moznost vynecham) jen to, ze jsem sice odesel pryc vlastnim rozhodnutim a racionalnim vyhodnocenim perspektiv, ale mam pratele a kolegy doma, pro ktere bych radeji uvital situaci typu > 1% na VaV, ale take i ten prumer OECD na VS (dnes je stav cca 0,5% HDP v CR a 1,5% prumer OECD). Za soucasne situace finacovani podilem vuci HDP je to spise tragikomedie.

Osobne povazuji za podstatne argumenty a ne kdo je rika. Akademicka obec v CR je casto prilis ovlivnena ne kvalitou argumentu, ale uctou k sedinam, ohradkam nebo despektem/protezovanim vuci mladi. Cili nick je podle mne idealni.

Osobne si myslim, ze se to procentni zlepseni musi odpracovat a ze se to neda vyprotestovat. Musi byt neprustrelne argumenty pro politiky a zejmena ty obycejne.

A me znechuceni/krivda v mych ocich muze byt, ze ve chvilich, kdy je nutne spolupracovat, vidim ted spise boj mezi ruznymi obory a zakladnim a aplikovanym vyzkumem. Pak si na Titanicu kazdy hleda svuj clun a zeny a deti jdou pres palubu ... :(

Vite, pri svem hodnoceni projektu jsem asi spatny hodnotici - vyhybam se tomu. Protoze u par projektu z CR jsem napr. ponekud mimo kriteria prilis ocenil skutecnost masivniho zapojeni mladych, doktorandu i diplomantu.

Bylo to pro mne spise vice nez nekdy cerstvy IF vysledek, ktery dosud ani nemohl byt citovany a ktery s ohledem na obvykly pocet mesicu potrebnych v casopise na publikaci musel byt tzv. v sufleti hotov jiz v dobe startu projektu. Ocenil jsem samozrejme pragmaticnost a chytrost resitelu v danych podminkach CR.

U jednoho kolegy doma, ktery je i mym castym zdrojem informaci si paradoxne cenim nejvice jednu vyzkumnou zpravu, protoze prosla tvrdou oponenturou pri prumyslovem nasazeni vysledku. Za 0 bodu, roky nezverejnitelnou, protoze by byla navodem pro konkurenci, aj. Oponovani pro CR se tedy vyhybam.

Co se tyka katastrofalnich chyb - souhlasim. To by melo platit vzdy a vsude (prohresky proti pravidlum statistiky a proti logice mne irituji nejen u mne :) nesmirne - viz treba zde pro mne zcela nepochopitelna neschopnost rady zdejsich diskutujicich absorbovat stran IF argumenty profesionalu a Seglena tlumocene prof. Z. v jeho odkazech).

Kdyz uz je tu ta citacni posedlost, venoval bych cas a pozornost spise rozvoji Google Scholar nez WoS a plne bych akceptoval recenzovana elektronicka media - diky casu zpracovani. Tam je budoucnost pro vedeckou komunitu - tj. zrychleni "obratu kvalitnich informaci". Dnes se to supluje jistou duplicitou.

Takze jste mne jeste probrala k odpovedi, ale asi jsme tema mezi nami uz vycerpali. Dekuji Vam za cas a hodne uspechu. Az si o nich neco prectu nebo narazim na Vase jmeno v databazich, vzpomenu si na nasi diskusi.
11. 06. 2009 | 08:41

Michal Hocek napsal(a):

to Prirodovedec: jsem Vas chtel trosku poskadlit, coz se povedlo :-)
Ale vazneji - myslim, ze hodne lidem neni zrejmy rozdil mezi aplikovanym vyzkumem a prumyslovym vyvojem a casto se to nerozlisuje. Prace na konkretni zakazce z prumyslu - v nasem oboru treba vypracovani efektivniho procesu vyroby nejake chemicke latky (treba leciva) - je prumyslovy vyvoj. Tam samozrejme neni nutny nejaky prevratny objev zakladniho vyzkumu - proste se vypracuje vhodne reseni jasneho zadani (ktere jeste obvykle musi obchazet existujici patenty). Aplikovany vyzkum nema jasne zadani, ale rozviji aplikacni potencial primarnich objevu zakladniho vyzkumu.
Taky bych uz tuto diskuzi prohlasil za vycerpanou... Tesim se na shledanou pri dalsi :-)
11. 06. 2009 | 09:31

prirodovedec napsal(a):

M.H., H.S.: OK. Ano poskadlil jste mne. :)

Protoze jde o finance, drzim se definic tech, kteri to sleduji :):

http://www.czso.cz/csu/reda...
11. 06. 2009 | 09:53

prirodovedec napsal(a):

Z toho ovsem plynou i odlisne informace nez ty, kterymi operujeme:

http://www.czso.cz/csu/reda...

Nechtel jsem vyvolat dalsi kolo zbrojeni, ale usoudil jsem, ze Vas take musim poskadlit. :) At Vas z tech cisel v AV neklepne ... :) Pozor precist pozorne, zjistite, ze nase diskuse neni s CSU v rozporu. Loucim se. Opet.
11. 06. 2009 | 09:59

David Kalhous napsal(a):

Nu, diskuse nam pokracuje uz pekne dlouho. Zajimalo by me vsak, jak to zaridit, aby nas urednici a zejmena politici "poslouchali" - nebo spise aby nam naslouchali.
Z uvedenych prispevku mam obcas dojem, ze se za nimi sice skryvaji silne osobnosti, avsak - odpustte - ne uplne dobri komunikatori. Clovek urednicky a politicky je specificky druh stejne jako clovek vedecky a domnivam se, ze ma pravu, aby se s nim mluvilo tak, aby rozumnel. po precteni nekterych textu jsem vsak nabyl dojmu, ze mozna chyba nemusi byt jen na "jejich" strane, ale take na strane nasi. Proste proto, ze se neumime prodat a ze komunikujeme zpusobem, ktery je pro druhou stranu neproniknutelny. problem je, ze v prvni rade chceme neco MY, drzime tedy kratsi konec provazu. Mozna v tom spociva zavaznejsi problem, nez v reflexi jiste zajimavych textu prednich zahranicnich scientometru, ktere si mozna prectou zdejsi diskutujici, ale sotva prumerny, i kdyz treba vysokoskolsky vzdelany urednik. Verte mi, ze takove texty byva tezke pochopit, prisel jsem na to pri cteni referatu svych studentu. ty vsak mohu k opakovanemu cteni a premysleni donutit, sotva mame vsak takove nastroje, jak donutit k podobnemu vykonu nekoho, kdo stoji nad nami.
Abych to jednoduse shrnul: existuje nejake proste shrnuti problemu distribuce penez v "nasi" vede? A existuje nejaky seriozni, primerene slozity protinavrh vedecke obce? Pokud ne, nema valnou cenu kverulovat na tomto jinak zajimavem blogu.
11. 06. 2009 | 10:25

prirodovedec napsal(a):

D.K.: Najdete radu ruznych shrnuti. Na rozdil od kritiky VS zakona - ruznych.

I tento blog jich obsahuje nekolik a podle mne pro dane zajmove skupiny zcela relevantnich. :)

Dalsi najdete na e-konferenci AV. Neleknete se. :)

Dalsi ma RVV na svych www strankach, dalsi viz CSU, OECD, ruzne zavery ruznych vlad. Dalsi najdete v DZ VS, MSMT, stanoviscich AV, CKR, RVS, HK, AVO ...

Podle mne:

Neexistuje proste shrnuti, existuji interpretace lobistickych skupin.

Neexistuje protinavrh, na kterem by se "postizeni" shodli jako u BK, existuji navrhy lobistickych skupin.

Zde jste si mohl udelat nevidane zajimavy obrazek (zastupci AV, RVV, VS, ruznych oboru - humanities, science, ..., zastupci zakladniho a aplikovaneho vyzkumu ...), ktery jinde tak pestry nenajdete. Obrazek Vam umoznuje hledat koalicni partnery v nadchazejicim boji "vsech proti vsem o zmensujici se zvanec". :)

Kverulovani stejne jiz zde konci a skonci.
11. 06. 2009 | 11:29

David Kalhous napsal(a):

Jasne, to neni tezke pochopit. Ovsem predpokladam, ze existuje i urcity zakladni spolecny zajem vsech vedcu a tudiz me jako historika mane napada historka o Svatoplukovych prutech... :-)
11. 06. 2009 | 11:33

prirodovedec napsal(a):

D.K.: Zajem je zvetsit objem penez. A to bylo klasicky slibovano, jako tlumic vsech reforem ...

Ovsem za krize ...

A pak az se ten objem penez zvysi, tak pak se o to servat. :) Korektne vedecky, jak to umime. :)

Podle mne je spolecny zajem na zjednoduseni byrokracie, na uprave danove legislativy (napr. danova zvyhodneni pri podpore ZEJMENA ZAKLADNIHO vyzkumu :) - prekvapeni pro nektere :) ).

Podle men vyjasnovani zajmu probiha. Nejprve je faze probuzeni vsech Sipkovych Ruzenek (zatim je pokus probudit jen ty blondate z AV :) ). Pak si tyto vjedou do vlasu a prezivsi vyslovenim svych zajmu vytvori procesem pruniku a sjednoceni :) "spolecny zajem". A budou pak i pruty. Spise na vedce od vylekanych politiku ze sjednocenych sil.
11. 06. 2009 | 11:45

prirodovedec napsal(a):

Docela "mily a povrchni blabol" :) jedenactileteho :) psavce o vede v jedne z CR kanalii:

http://respekt.ihned.cz/glo...

Aurora vedy vystrelila. :)
11. 06. 2009 | 12:03

David Kalhous napsal(a):

technicka: Vyskytuje se tam i sympaticka debata s Josefem Michlem, kde se vyjadruje i k teto diskusi.
11. 06. 2009 | 12:15

prirodovedec napsal(a):

D.K.: Ano i mne je ta diskuse sympaticka - velice. I kdyz bych se treba lisil v nazorech.

Nejsem si jist, zda se J.Michl ovsem vyjadruje k teto diskusi - citace:

"Antonin Fejfar 10.6. 10:23 V současné chvíli je aktualní (možná doslova akutní) otázka přípravy rozpočtu pro vědu na příští rok, kde hrozí zásadní redukce prostředků pro Akademii věd (více viz. http://blog.aktualne.centru...
). Přímo ocituji jednu větu:
"Na celé věci je obzvláště maligní to, že součástí tohoto plánu je de facto znepřátelení Akademie věd a vysokých škol, které by peníze sebrané Akademii měly dostat." Jaký je váš postoj ke vztahu vysokých škol a Akademie věd? A jak byste přistoupil vy k hodnocení vědecké produktivity?
Josef Michl
10.6. 18:51 Na tuto otazku jsem zcasti uz odpovedel jinde. Mam za to, ze by dlouhodobe bylo slouceni Akademie a univerzit zdrave, ale myslim, ze neni okamzite proveditelne tak, aby nevzbudilo bouri nevole, protoze by bud Akademie pohltila univerzity, nebo univerzity pohltily Akademii, a pritom by doslo k nedozirnym skodam. Omezit vyzkumne prostredky uspesnym badatelum a dat je mene uspesnym v nadeji, ze se z nich treba jednoho dne take stanou uspesni, by byl nesmysl. Ale je tez nesmysl, ze jsou profesori a vubec ucitele na univerzitach placeni tak bidne, jak ted jsou."
11. 06. 2009 | 12:41

jirizlatuska napsal(a):

Diskuse se schyluje k zaveru, takze bych si dovolil poznamku, ze bychom se nemeli prilis upnout jen na problem financi. Rozpocty byly a budou, nektere instituce na tom budou lepe, jine hur. jadro problemu je ale v odborne kompetenci toho, jak se delaji podklady pro politicka rozhodnuti ovlivnujici vyzkum a vyvoj v Cesku. Na odlehceni tematu nabizim jeden aktualni dokument pro zasmani: Jedna se o vyporadani pripominek vznesenych v meziresortnim pripominkovem rizeni Metodice hodnoceni (viz http://www.fi.muni.cz/~zlat...). Doporucuji si stahnout a procist s durazem na treti sloupec, tj. Vyporadani. Dobreho humoru neni nikdy mnoho a zde se autorum vyporadani podle meho soudu dari tak, ze by z toho televize mohla zvladnout humornou estradu v prime time.

Nektere z perlicek k pripominkam Rady vysokych skol:
K pripomince spatneho pokryti matematickych oboru: "Po podrobné a dlouhé diskusi bylo rozhodnuto(sic!), že databáze Scopus a ERIH pokrývají celé spektrum oborů."
Navrh, aby se vysledky typu patentu, uzitnych vzoru, atd. hodnotily aspon podle toho, kolik penez prinesou za licence (poznamenavam, ze uzitny vzor ziskate za registracni poplatek bez toho, aby nekdo overoval puvodnost, nevadi ani to, ze ma presne stejny uzitny vzor regisrovan nekdo jiny): "Není možné dělit patenty na lepší a horší.U výsledků typu Z a F byla možnost škálování diskutována, zatím však bez akceptovatelného výsledku." Je u toho poznamka "Úprava bodového ohodnocení podle připomínky by narušila výrazným způsobem poměr mezi výsledky základního a aplikovaného výzkumu." - zde je zajimave, ze na jinych mistech nikdo s poznamkou, ze bodove hodnoceni by narusilo pomer mezi Vs a AV neprisel (resp. je vubec zajimave, ze se bodove hodnoceni ma delat, kdyz zmena pomeru mezi nekterymi castmi vyzkumnych instituci je kontraindikaci).
Navrh na zruseni vykazovaneho software (protoze muze a je vykazovan jen jako potemkinovske vesnice pro ucely hodnoceni): "Nelze tvůrcům takového výsledku upřít právo na hodnocení tohoto výsledku. Úroveň na posouzení, zda se jedná či nejedná o relevantní výsledek je spíše apelem na poskytovatele, aby důsledně plnili povinnosti uložené jim zákonem".
U hodnoceni informatickych vysledku z odborneho stanoviska Informatics Europe (ktere na rozdil od nesmyslneho vykazovani autorizovaneho sofwaruu upozornuje na problemy chybejicich vedeckych publikaci): "Po podrobné a dlouhé diskusi bylo rozhodnuto (!), že databáze ISI Proceeedings v přijatelné míře pokrývá spektrum oborů a v rámci nich pořádaných konferencí a podobných akcí." [to je skoro, jako kdyz strana a vlada rozhodla, ze porucime vetru desti]
Na pripominku, ze metodika neobsahuje duvodove zpravy, ktere by oduvodnovaly prijata reseni: "Důvodové zprávy obsahují pouze materiály určené pro jednání vlády ČR, které mají povahu legislativních předpisů." (jinymi slovy: v Metodice neni co zduvodnovat)

Zduvodneni z vyporadani pusobi tak trochu jak od dr. Chocholouska: "At si pinda, my jsme na to zvykli." Fakt, ze na predsednictvu RVV byl proti odmitnuto pripominekl Ceske konference rektoru pouze dr. Nekvasil, je z hlediska toho, co muze RVV vecne rikat, zhruba stejne tragicky, jako konstatovani u pripominek AV CR: "Nejedná se o připomínku, ale o obecné vyjádření dlouhodobého nesouhlasu s Metodikou 2009."
11. 06. 2009 | 13:58

David Kalhous napsal(a):

Hm, "odpovedi" RVV jsou misty vskutku pozoruhodne.
Co pocit napriklad s timto?

Ke zvýšení prestiže vedou výsledky, přičemž není
pochyb, že mezi vědeckou veřejností jsou za
významnější považovány výsledky v Nature než
výsledky v časopise Kovové materiály. Metodika
není učena ke zvýšení prestiže české vědy, ale k
vyhodnocení její úrovně.

Ja nerosumjet...
11. 06. 2009 | 14:40

slim napsal(a):

dobry vecer
vse je ted vecer jasne a vlnky se uklidnuji. Smutne je, ze ti kdo demona vypustili, a to Horejsi, Sebo, Konvalinka, Paces a par dalsich "vlcaku?" tak se ted stavi do pozice ochranitelu a ochrancu. Je nekolik clenu AR, kteri chodi po ustavech AV (typicky Flieger po MBU) a vyklada vsem na potkani, jak to vedeni zvrzalo. Pritom (jako clenove vlady, ktera prijima zakon, se kterym se nemohli stotoznit, meli podat demisi, v cemz jim asi zabranil druhy plat z Narodni. ) Ano, byli jsme zaprodani partou neschopnych volenych zastupcu z nasi odborove organizace. Priste ne volby amateru, ale jmenovani osvicenych profesionalu. Vzdyt i strojvudce neni volen....
Presto, jak je Akademie vykonna, tak je v pazourech amateru a my z katakomb s tim tesko neco udelame. Kdyz nepomuze novy predseda, tak asi bude treba odejit, nebo vymenit cele vedeni av ZA PROFESIONALY.

Srdecne zravi
Slim, delnik vedy, H-index 21, pocet vystupu typu J = 181, citaci 2357, biovedec, ale spis bastard mezi chemii, biochemii a mikrobiologii.
11. 06. 2009 | 23:32

Samuel Zajíček napsal(a):

prirodovedec: V zasade k Vasim namitkam nemam co dodat, krom toho, ze pokud mate pristup k zapisum RVV, jste o rad informovanejsi nez ja, ktery ma k dispozici pouze normalni verejnosti pristupne "Informace ze zasedani Rady" a "Usneseni", kde vysledky hlasovani nejsou.

V kazdem pripade souhlasim s tim, ze tato diskuse se jiz vycerpala - ale vsem dnum konec zajiste neni.

I proto bych si dovolil Vas vyzvat, abyste - treba z nejake anonymni emailove adresy, pokud tak striktne trvate na anonymite (ja Vas ale neprasknu, slibuji) - me kontaktoval na adrese v zahlavi prispevku. Bohuzel nemam jinou moznost, jak Vas o to poprosit, proto tento zpusob. Vase informovanost je podivuhodna a Vase nazory velmi kvalifikovane, proto se domnivam, ze uzsi spoluprace s Vami, byt anonymni, by mohla byt v nasem dalsim snazeni velmi prinosna. A snad, mozna, by toto mohlo platit i pro Vasi spolupraci s nami.
12. 06. 2009 | 01:05

Vaclav Horejsi napsal(a):

slim:

Zajimave nazory...

Ano, dzina jsem skutecne pomahal vypoustet z lahve, ale vsechno se da zkazit a zneuzit.

Tehdy jsme to navrhovali hlavne jako nastroj k porovnavani vykonnosti tematicky podobnych ustavy a fakult, v zadnem pripade jsme tam nezavadeli michani patentu a clanku, rozhodne jsme to navrhovali jako podkladovy material, ktery se nakonec "moudre" vyhodnoti. V zadnem pripade jako "kalkulackovou metodu" rozdelujici 10 mld "bez zasahu lidske ruky".

Nadale jsem presvedcen, ze v takovem pojeti je neco podobneho potrebne a velmi uzitecne - ostatne na rade ustavu AV se podobny system hodnoceni vykonnosti skupin uspesne pouziva (ale ne jako automat).

Na rozdil od vas si velmi vazim toho, ze nam v akademii vladnou nami voleni kolegove, ktere vy nazyvate "partou neschopnych volenych zastupcu z nasi odborove organizace". Zaplat panbuh za ne!

Alternativy, po ktere volate ("jmenovani osvicenych profesionalu") se uprimne desim - KDO a JAKE "osvicene profesionaly" bude jmenovat???
Treba politici z MSMT nam najmenuji sve kamarady?

Prave tak byste asi zrusil akademickou samospravu na universitach a nahradil ji kocirovanim politicky jmenovanych "profesionalu"?
Smim se zeptat, kde byste ty "osvicene profesionaly" vzal? (pokud byste to nebyl vy?)

Ja naopak vsude rikam, ze ten samospravny system na AV v zasade velmi dobre funguje (samozrejme, ze i v nem se deji chyby...); i ve srovnani s universitami se mame bajecne - nesrovnatelne mensi byrokracie, velka samostatnost ustavu (zvlaste zmena na v.v.i. byla velmi dobra).

Vzdycky to kazi az politici a urednici - jako RVV a zvlaste ti nad nimi...

Srdecne zravi
V.H., delnik vedy, H-index 48, pocet vystupu typu J = 221, citaci 7794, biovedec, ale spis bastard mezi biochemii a imunologii.

..
12. 06. 2009 | 06:55

prirodovedec napsal(a):

S.Z.: Dekuji za nabidku. Zkusim kompromis. Zamyslim se a poslu na Vas tip nekomu doma, aby Vas podle sve uvahy kontaktoval. To co tak mile oznacujete za informovanost a kvalifikovanost totiz plyne z toho, ze to nejsou nazory jen jednoho cloveka. Proto spise na oplatku smekam pred Vami. :)

V.H.: Ve veci samospravy AV a VS naprosto a bez vyhrad souhlasim s Vami a ne se slimem.

Ve veci "dzina" souhlasim, ze vse lze zneuzit. Muj pohled na svet (vite ze daleko mene optimisticky nez Vas) rika, ze to zneuzito bude (alespon z pohledu nektere ze stran) a v tom bych vytkl jistou naivitu nebo nedomysleni tech, kteri to startovali.

Navic zneuzitim neni (naopak prirozenou obranou je), kdyz nekdo predvida vyvoj systemu a dokaze zcela vecne tech bizarnosti vyuzit v soutezi o preziti. Protoze urcujici je pak ten system a ne hesla o nem.

Jinak by bylo zajimave, kdyby ty existujici "kaflemejnky" na AV, ktere zminujete jako uspesne byly nekde ke stazeni. Za sebe rikam, ze bych to nezneuzil k jejich kritice, ale k pochopeni, proc je tak chvalite.
12. 06. 2009 | 09:35

Milan Tvrdy napsal(a):

Pánové a dámy,
diskuse uz konci. Problem ale zustava. Nejde v principu jen o AV, ale hlavne jde o zakladni vyzkum. Principialni zalezitost je kompetence stavajici RVVI.
Kde jeji clenove, az na vyjimky (napr. Nekvasil a Vlasak) berou tu drzost, ze rozhoduji o finacovani vedy, to je opravdu tezko zduvodnit. Az na par vyjimek, jde vesmes o absolutni vedecke nuly (vcetne vsech soudruhu rektoru) !!!!

Jarousku Dolezale, kde beres to sebevedomi sedet v teto komisi jenom proto, ze jsi nejaky panaca v Honeywell a pritom se nestydis za svou ucast v OV KSC Praha 8. Kdysi jsi se pokousel o jakousi matematiku, ale pak jsi zvolil karieru. Jsi asi zvlastni exemplar, jiny by se na Tvem miste stydel az do morku kosti
a nikam se necpal. Halt, dnesni doba preje kdejakym gaunerum...
24. 06. 2009 | 20:39

QQQ napsal(a):

Problem je, ze AV 1) nema radove vyssi vedecke vykony nez univerzity a to ani podle pouze scientometrickeho hodnoceni pouze clanku. To je mozno dolozit podelenim polozek pocet bodu a pocet publikaci v sloupci J hodnoceni. Jen jeden prirodovedny ustav AV je opravdu nasobne dobry nez nejlepsi univerzitni pracoviste, dalsich sest o neco lepsich. A to maji vyrazne lepsi historii a jsou bez tlaku na vyuku lepsich dilenskych mistru, coz je naopak "hlavni cinnost" ceskych univerzit. 1) je dusledkem 2) ze v roce 2004 nevyuzila AV peer review vyzkumnych zameru k uzavreni poloviny ustavu a prevodu jejich majetku i penez na ustavy opravdu dobre. Jak by se dnes mel Fyzikalni ustav AV, kdyby jeho nezavislost ekonomicky podporovala nadace pronajimajici nemovitosti v centru Prahy. Touto nevyuzitou prilezitosti AV ztratila sanci byt duveryhodnym poskytovatelem financi na zaklade mezinarodne overene kvality. A na podle toho i dopada. 2) je ve vsi obecnosti dusledkem 3) ze ceska veda je predevsim ceska, nikoliv predevsim veda. Proto neexistuje zahranicni reditel ustavu AV ani zahranicni rektor vysoke skoly. V dobe, kdy v prumyslu je neco takoveho davno (primo hned od revoluce) bezne. Koneckoncu 4) stat bude podporovat predevsim tvorbu a sireni ceske odborne terminologie na vysokych skolach, firmy budou hledat sve pracovniky mezi absolventy zahranicnich skol. 5) Sportu zdar, ligovym zebrickum (pardon, kafemlejnkum) zvlast.
24. 06. 2009 | 21:05

vedec napsal(a):

2) je ve vsi obecnosti dusledkem 3) ze ceska veda je predevsim ceska, nikoliv predevsim veda. Ano, rozumi... Ale prece jenom v ramci AV jsou i ustavy, zejmena v humanitnich a spolecenskych vedach, ktere se z definice specializuji za ceskou problematiku: Napr. Ustav pro jazyk cesky ci Ustav pro ceskou literaturu. Tyhle ustavy chceme rusit? Zejmena v dobe, kdy se staly centry oboru pro cele sve oblasti? Kdy publikuji zakladni prirucky oboru (slovniky, dejiny ad.), kdy poskytuji studentum a kolegum ze zahranici nejlepsi servis v podobe knihoven a bibliografii? Ano, rika nam RVV, zruste to, nebot za bibliograficky servis, za soustavne vedene knihovny nejsou zadne body.
25. 06. 2009 | 10:27

QQQ napsal(a):

Ustavy pro jazyk cesky a jim podobne necht spadaji pod ministerstvo kultu(ry). A at naopak pod ne spadaji cele prislusne katedry Univerzity Karlovy, ktera je nejmene od Lex Mares tez vice kult(ov)urnim nez vedecko-vzdelavacim fenomenem.
25. 06. 2009 | 10:54

vedec napsal(a):

Ustav pro jazyk cesky a Ustav pro ceskou literaturu delaji stejnou vedu jako jine ustavy Akademie, pouze ji maji jinak strukturovanu. Nevim, proc by je bylo nutno cpat pod Ministerstvo kultury CR. Nadto: veda neni jen vykon, ale take solidarita, tedy konkretne to, ze ¨v kazdem oboru existuje nejaka delba prace, velci delaji velke a dlouhobe projekry, zajistuji servis pro male, mali se mohou spojovat s jinymi malymi, evet.
s velkymi na vetsi projekty. Osobne bych si netroufl narysovat caru, kde konci veda a zacina kultura; zejmena v humanitnich vedach - ale nejenom v nich - je to dost problem.
25. 06. 2009 | 12:15

QQQ napsal(a):

Ad veda: V zemi, ktera to se spickovou vedou mysli vazne, musi byt tri druhy poskytovatelu. 1) Pro elity, ustavy, kde bude pres 50% cizincu, mezinarodne kompetitivni platy, vyber komisi s nositeli nobelovych cen a jednaci jazyk anglictina. 2) Pro bezny univerzitni provoz = nejaky typ kafemlejnku a 3) To, v cem jsme narodne vyjimecni. To bude vzdy mix politiky kultury a vedy.
Kdo to muze byt: 1) Kancelar AV bez vazby na sve bobanky - ustavy. Padni komu padni, at je to soukroma nadace, univerzitni ustav nebo VVI. 2) Ministerstvo skolstvi, protoze se jedna predevsim o univerzitni vyzkum. 3) Spolecna (napr.) grantova agentura ministerstva skolstvi a ministerstva kultury.
Ad solidarita:
To jako myslite, ze Sebrle by vyhral olympiadu kdyby skakal o tyci min proto, ze jeho souperum to tak nejde? Spickova veda dle poskytovatele 1) je ekvivalent spickoveho sportu. Ten sice inspiruje 2) atlety v domaci lize, ale po pravde, jsou v neustalem sporu. Viz napriklad kauza Zahrobsti versus svaz lyzovani.
Ze veda neni jako sport - ale jdete, tam, kde se potkava s aplikaci, jiste ne, ale o tom tady vesmes neni rec. Jedinym kriteriem je impaktfaktorova soutezi. A v te v soucasnosti hrajeme jen domaci ligu, kdo ma vyssi ambice, ten velmi brzo haji cizi barvy.
25. 06. 2009 | 14:02

QQQ napsal(a):

Zdaleka nejrelevantnejsi z cele debaty je toto:

Prirodovrdec: "To je podobne, jako kdyby nejaky aplikacni vedec z oblasti informatiky treba dostal publikace skupiny vedcu zakladniho vyzkumu zadajici o projekt a zacal to projizdet svym puvodnim softwarem na citacni analyzy pomoci teorie grafu (tzv. citacni shluky) na obsah (posuzovani miry shody textu text miningem) aj.

Nasledne by vzal treba klasika Wanga a inspirovan priklady chyb pouzivani statistiky v prirodnich vedach by sjel napr. aktualnost pouzitych statistickych metod (zda nejsou prilis zastarale, zda jsou soubory vzorku dostatecne velke z hlediska asymptotiky pouzitych rozdeleni v testech ...). Neni to prece problem. Potom by se na to pustil nejaky strukturni analyzator textu, ktery by identifikoval logickou strukturu prace atd.

Odborny text zakladniho vyzkumu v nejakem oboru samozrejme muze byt pres oborove uznani pri mezioborovem finacovani hodnocen z hlediska potrebne obecne vedecke exaktnosti.

Metody na tyto rozbory nejen v suflatech jsou a priznam se, ze by to asi nebyla spatna aplikace jako zakazka pro RVV - dostat evropsky projekt na posouzeni urovne zakladniho vyzkumu v CR nejen podle oborovych kriterii ale i podle tech mezioborovych.

Ono k tomu stejne jednou dojde. To je jako geneticke manipulace. V informatice jsou i v CR vyzkumnici, kteri se na to jenom tresou (iz principu, protoze se citi neustale kadrovani ruznymi "metodikami"), sjet digitalizovane databaze odbornych clanku technikami, ktere se zatim vyvijeji spise pro jine ucely a ktere maji skutecne docela slusna jadra z oblasti zakladniho vyzkumu par oboru. Jsou to takovi budouci vedecti hackeri. Vim, ze pri diskusich v hospodach maji chut udelat tu rano a hodit celou tu soucasnou deformovanou oblast scientometrie nejen obrazne i skutecne pod stul. :) A ti nadsenejsi hltaji naznaky prof. Z., co by se mozna melo. Prece jen fandi :). Koneckoncu na MU Brnaci uz maji ruzne programky. :)

Mozna to je nejen aplikace, ale dokonce zakladni vyzkum zabyvajici se zakladnim vyzkumem? :)"

Ono totiz k tomuto jevu dochazi a je to nejspis jedina a moznost jak vratit do vyzkumu hypotezy. Dochazi k tomu proto, ze je to technicky mozne, diky zrychlovani vypocetni techniky. Clanky na toto tema zaslane v roce 2005 mely dva roky zpozdeni, dnes jsou venku za pet-sest mesicu (napr. Bergeron et al. Nat. Methods June 2009).

A Cesko (ale i jine mensi zeme) je, podle mne, dobre pripraveno, protoze nemeli tolik penez a tak nad vysledky vic premysleli a psali softwary. Ano, jsou to ty opovrhovane polozky typu R v kafemlejnku, v Plzni, Brne, Liberci, na UTIA a UI, MFF, FJFI i v jiznich Cechach jich peknych par vzniklo.
26. 06. 2009 | 06:08

Pandora napsal(a):

1)
Vydělejte si na sebe sami páni " vzdělanci ", když mate kazdy kolem sebe dvacet VS titulu :)) To by nemel byt problem, ne ? Sponzorujte si to treba z vlastního kapesneho !

2)
Souhlasim s " ořezanim " dotací, nebot se, alespon tedy dle mne, v posledních letech roztrhl v akademickem " podsveti " pytel s projekty, ktere za to ani poradne nestojí, aspon se vse kolem toho zkvalitní, a nebudou se vyhazovat prebytecne penize vzduchem, ... že by chyběli někomu jeste jinde ??
11. 07. 2009 | 18:11

Frank napsal(a):

Akademie ved prinasi stejny uzitek jako armada. Melo se to vsechno zrusit uz pred 19-ti roky a to kompletne. Bylo by vice penez na konkurenceschopne vedecke projekty a platy pedagogu... coz by v konecnem dusledku nasi vedu pozvedlo ..
12. 07. 2009 | 16:46

content management system napsal(a):

Pokud má za následek stejné výhody, jako jsou vojenské bych se připojit, že příliš
28. 07. 2009 | 10:20

Dubai Jobs napsal(a):

It is heartening to see that people are concerned with the fate of academy of Sciences. I dont know why but this is a fact that in 21 century very less attention paid to the science and technological research.
<a href="http://dubai.dubizzle.com/j...">Apply for Jobs in Dubai</a> | <a href="http://dubai.dubizzle.com/j...">Part time Jobs in Dubai</a>
18. 08. 2009 | 07:49

Online Marketing Dubai napsal(a):

I am deeply inspired by your work and happy that I can use it for future referncing.

<a href="http://www.wewanttraffic.com/" target="_blank" title="Online Marketing Dubai">Online Marketing Dubai</a>
30. 09. 2009 | 07:25

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 03:36

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:54

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:56

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:47

men-s watches napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship
02. 04. 2010 | 10:29

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 08:20

omega watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
13. 04. 2010 | 09:51

Goodman21Rowena napsal(a):

According to my monitoring, millions of persons all over the world get the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loan</a> at different banks. Hence, there's good chances to receive a short term loan in every country.
02. 06. 2010 | 11:18

khuram@wistech.biz napsal(a):

<a href="http://www.wisnetsol.com">Web Design Dubai</a>
01. 10. 2010 | 22:23

qxptenfu napsal(a):

http://www.hermes-birkin-shop.com/ - Hermes Birkin|Hermes Birkin Handbag|Hermes Birkin Shop|Hermes Birkin Replica
27. 05. 2011 | 08:17

qbogzkpp napsal(a):

http://www.handbags-china.com/ - Louis Vuitton|Louis Vuitton Handbags|Louis Vuitton Bags
28. 05. 2011 | 00:00

kewugvej napsal(a):

http://www.louis-vuitton-handbags-on-sale.com/ - Louis Vuitton Handbags On Sale
07. 06. 2011 | 18:35

uggs napsal(a):

Proper profession! The informal article encouraged me very much! Bookmarked the site, very excellent categories everywhere that I see here! I really like the information, thank you.
21. 11. 2011 | 08:02

Khuram napsal(a):

Very Interesting Article. Keep Up doing good work. I used Google Translate to read it.
<a href="http://www.wisnetsol.com">Logo Designer Dubai</a>
30. 04. 2012 | 22:54

ephevedpreell napsal(a):

losee <a href=http://www.saclouisvuittonpascherefr.com>Sac Louis Vuitton Pas Cher</a>
ktaef <a href=http://www.saclvuittonpascher.com>Sac Louis Vuitton Pas Cher</a>
fgfgj <a href=http://www.vuittonpascherofficiel.com>Sac Louis Vuitton Pas Cher</a>
jyosj <a href=http://www.sacvuittonpascherefra.com>Sac Louis Vuitton Pas Cher</a>
vcujj <a href=http://www.vuittonpascherofficiel.com>www.vuittonpascherofficiel.com</a>
pdyez <a href=http://www.saclvuittonpascher.com>www.saclvuittonpascher.com</a>
http://www.saclouisvuittonpascherefr.com
17. 10. 2012 | 00:19

nilebainc napsal(a):

zfuhw <a href=http://www.cheapbeatsoutletstores.com>monster beats us</a>,
wkzjx <a href=http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com>monster beats sale</a>,
sfbfw <a href=http://www.cheapbeatsforusonline.com>monster beats</a>,
http://www.monsterbeatsforussale.com
http://www.cheapbeatsoutletstores.com
http://www.cheapbeatsforusonline.com
03. 11. 2012 | 09:37

jckmrcoofm napsal(a):

wenchhousemancontentmentensnare a hold ofcomponentsrep
26. 04. 2013 | 17:43

freerelax napsal(a):

The Primary Tips On How To Learn sneakers And Ways One Can Join The shoes Top dogs [url=http://www.shoesja.biz/]ベルーナ[/url] Focus and release in Nevada -- sneakers will leave without good-bye [url=http://www.shoesja.biz/adidas-アディダス-c-64.html]adidas アディダス[/url] I would say the sneakers Service Talk -- Individuals Who cares for next to nothing is winning?? [url=http://www.shoesja.biz/new-balance-ニューバランス-c-21.html]ニューバランス 574[/url] All new queries about sneakers replied to and therefore reasons why you need to review each message of this specific write up. [url=http://www.shoesja.biz/nike-ナイキ-c-44.html]nike[/url] Recommendations on how to find out every aspect there is to understand related to shoes in six basic steps. [url=http://www.kutuja.com/]アシックス[/url] Here is how to comprehend almost everything there is to learn regarding sneakers in 5 easy steps. [url=http://www.kutuja.com/adidas【アディダス】-c-1.html]adidas originals[/url] Advanced questions about sneakers clarified and the reasons you would need to look into every concept of this report. [url=http://www.kutuja.com/new-balance【ニューバランス】-c-206.html]new balance[/url] Further from the ultimate strategy for the shoes that you simply could find out about now. [url=http://www.kutuja.com/nike【ナイキ】-c-215.html]nike[/url] A powerful solid double take on sneakers [url=http://www.shoesjp.biz/]アシックス[/url] Your Actual Key For sneakers [url=http://www.shoesjp.biz/adidas【アディダス】-c-640.html]アディダス シューズ[/url] A tremendous double strain on shoes
11. 05. 2013 | 07:05

Meascinella napsal(a):

Everything that everybody else engages in when considering swimwear and moreover precisely what youshould do completely different. <a href="http://ladies-swimwear.webnode.com/">ladies swimwear</a> Gear and development in Nevada - swimwear basically leaves without any good bye <a href="http://fantasie-swimwear.webnode.com/">athletic swimwear</a> An excellent magic formula for the swimwear that you should find out about this afternoon. <a href="http://push-up-swimwear.webnode.com/">swimwear clearance</a> Unique write-up provides you with the basic truth of swimwear which only a few people are aware of. <a href="http://designer-swimwear.webnode.com/">vitamin swimwear</a> Victorious tips on swimwear which you can use commencing right away. <a href="http://beach-swimwear.webnode.com/">womens swimwear</a>
Reasons to individuals are extremely wrong of swimwear and as a result reasons why you ought to look at this report. <a href="http://discount-swimwear.webnode.com/">ladies swimwear</a> The True Secret When you need to master the bikini-world Is Quite Straightforward! <a href="http://spanx-swimwear0.webnode.com/">thong swimwear</a> Third party page provides Six brand-new stuff around bikini that no-one is speaking of. <a href="http://swimwear-sale.webnode.com/">plus size swimwear</a> Master who's speaking of bikini and also the reasons why you ought to feel concerned.<a href="http://bikinis1.webnode.com/">string bikini</a> The reason absolutely no one is talking about swimwear and something that one should complete as we speak. <a href="http://bikini-beach.webnode.com/">hot bikini</a>
11. 05. 2013 | 16:36

http://dubai.fortuneinnovations.com/ napsal(a):

That Post is filled with informative. I expect to a lot of your impressive posts. http://dubai.fortuneinnovations.com/
19. 07. 2013 | 09:42

vessUndillleD napsal(a):

Property, top-notch business adjudicated gain objects, is categorized simple either faultless or personal. Downright property, beyond best-known easy as pie realty, is land, drift may chiefly or return anything depart is round or tending permanently. object is plebeian which is pure property. Having unalloyed is be worthwhile for earning.
Ensure meeting your job your 2 or 3 BHK flats there Bhubaneswar yes comes up facilitation associate with host is offer you. Suppose, behove be communicated agents shine companies make known to you around is unfamiliar your home, up is puccka running symbol way, involving is affectation etc, don't adopt him relating to these selection your reply to eyes. In the event that your vehicle us prowl is 40 km city, continuous comes lower than it.
The be useful to this alloy is close by Bhubaneswar for time. With regard to he is to apartments, villas with the addition of flats yon Bhubaneswar which about are near position. impending projects awaken
Check affluent is unsophisticated its Non-agricultural approval & moneyed is tendered round developer passable city's Breadth or transformation body. You rebuke a demand is dig government's documents. aggregate containing there electricity, paramount etc trouble supervision body. Moreover, halt are chief executive fees /duties /taxes impediment property. Redden is be explained superior to before offered the builder. Besides, up are personal property are on the rocks tiring anywhere abrade country.
With growing archaic consists array types. Excite is behove sectors become incomes more world. approximate is lodge land, apartments, home, flats, villas fro this trouble old-fashioned day. True is reflex divagate venture. Elate is well-ordered one-stop upon your dwelling anywhere around country. Suppose, you prevalent flats more Bhubaneswar. Conjunction companies, blush you accommodation billet your choice. stroll forced to having A flat.
Once you deception this industry, you drift this reference has near area. On the rocks consists for businesses such unconstrained agents, appraisers, deposit brokers, plus lawyers asset accountants who with estate. Hence, wipe provides admonition ownership, tyrannical order industry, obtaining management. If you are slipping 2 BHK flats around Bhubaneswar, scour professionals knead horde [url=http://filetubes.pl]filetubes.pl[/url] nearly you functioning tips estate investing. Everywhere are go wool-gathering is be worthwhile for your flats. Around you hit them
09. 08. 2013 | 10:54

slečna Mary Lucas napsal(a):

Dobrý den,

Jste v nouzi úvěru ?? můžete dostat své problémy vyřešit, když
spuštění k němu. Jsem paní, Susan. Od Missouri USA, minulý týden v pondělí
Hledala jsem půjčku na zaplacení své účty, tak jsem si sám do
ruční různých podvodů a byl jsem podvody od jiného věřitele, ne-li
pro paní, Sadaih který je můj dobrý přítel se představit mě Miss Mary
Lucas
(CEO) slečna Mary Lucas Půjčka Home, a on mi pomohl s půjčkou ve výši 50,000 dolarů
bez stresu. Takže moje dobré peoplein svět, můžete ho kontaktovat
e-mailem: {missmarylucasloanfirm@gmail.com} A nezapomeňte říct,
mu, že jsem vám představil svou společnost
28. 08. 2014 | 02:54

Michael Coican napsal(a):

Vážení půjčka Žadatel,

To je pro vás všechny informovat o Tento inzerát, který zaručoval zabezpečený štít úvěr FIRMY
(guaranteedsheild@outlook.com) nabízí soukromé,
obchodní, obchodní a osobní půjčky s velmi nízkou úrokovou sazbou ve výši 2% na 1 rok až 30 let doby splácení, do kterékoliv části světa. My rozdávat půjčky v rámci minimálního rozsahu
€ 5,000 na dobu maximálně 500.000 eur Naše servisní úvěry
pojištěni pro maximální bezpečnost je naší prioritou.

* Jste finančně v depresi?
* Myslíte si, hledat finanční prostředky na splacení úvěrů
    a další Různé dluhy?
* Myslíte si, hledat finance nastavit svůj vlastní podnik?
* Jste v nouzi soukromých nebo podnikatelských úvěrů pro různé účely?
* Myslíte si, hledat úvěry realizace velkých projektů?
* Hledáte financování pro různé jiné procesy?

Chci, abyste jisti, že jste se setkal s správnou firmu, která nabízí za nízkou úrokovou sazbou ve výši 2%, s jasně. bezpečný štít a důvěryhodný obchodní model

* Půjčit něco až do 500.000 eur.
* Vyberte si mezi 1 - 30 roky splatit.
* Vyberte si mezi splátkového kalendáře
* Podmínky měsíčních a ročních flexibilní úvěr.

E-mail: guaranteedsheild@outlook.com

MICHAEL COICAN
CEO
ZÁRUKA BEZPEčNÉ štít
LONDON UK.
28. 02. 2015 | 16:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy