Pan prezident to Evropě pěkně osladil, před landsmanšaftem nás zachránil.

31. 10. 2009 | 18:02
Přečteno 26317 krát
Není jistě příliš originální psát nyní o tom, jak náš pan prezident slavně a za podpory velké většiny národa zvítězil, Evropě to osladil a uchránil nás v poslední chvíli od sudeťácké hrozby. Přesto neodolám a (po způsobu Brouka Pytlíka) také něco dodám.
Vím dobře, že moje názory se většině čtenářů (včetně mé manželky nebo respektovaných diskutérů jako je pan Karel Mueller) nebudou líbit, ale nedá se nic dělat - veritas vincit ;-).

Po celé své dětství a mládí jsem nepřetržitě slýchal z komunistických sdělovacích prostředků o revanšistických centrálách, landsmanšaftech, válkychtivém kancléři Adenauerovi, atd. atd. Tenkrát jsem o tom moc nepřemýšlel a celkem jsem věřil tomu, že ti Němci si to zasloužili a dobře jim tak, že jsme je vyhnali. Dnes jsem však přesvědčen, že vyhnání českých Němců je temnou skvrnou na cti našeho národa. Samozřejmě, že zlo, které pomáhala značná část českých Němců rozpoutat, bylo nesrovnatelně horší než zlo, kterého se jim po válce dostalo v odplatu. Kdybych byl Němec, asi bych si u vědomí této skutečnosti netroufl jakkoli protestovat. Ale já jsem Čech a nemohu se smířit s tím, že po válce jsme se nerozpakovali aplikovat princip kolektivní viny a provést etnickou čistku v nevídaném měřítku, ať už byla v tehdejší situaci jakkoli „spravedlivou“ odplatou za to, co se stalo předtím.

Aby mi bylo dobře rozuměno – nehorlím zde jen proti odporným excesům, ke kterým docházelo při „divokém odsunu“ (a které byly hanebně v podstatě hromadně amnestovány), ale proti mysli je mi samotný princip: vyhnání téměř třímilionové národnostní menšiny, která zde žila po mnoho staletí. Korektní by samozřejmě bylo, aby byli individuálně potrestáni všichni váleční zločinci, nacističtí aktivisté či udavači bez ohledu na to, jaký byl jejich mateřský jazyk. Vyhnání statisíců prostých, v zásadě apolitických venkovanů, žen a dětí, mi připadá prostě barbarské – a to i tehdy, pokud by se uskutečnilo naprosto humánně a bez násilí.

Chápu, že situace a atmosféra byla tehdy úplně jiná než teď a je samozřejmé, že co se stalo už se stejně nemůže odestát. Ale věřím, že český národ by nikterak neztratil (naopak!) na vlastní cti a hrdosti, kdyby s více než šedesátiletým odstupem uznal, že to, co se tehdy stalo, bylo prostě nemorální.

Tím, že jsme vyhnali Němce, jsme navíc hlavně poškodili sami sebe – dříve převážně německé pohraniční oblasti se leckde ještě do dneška plně nevzpamatovaly z devastace, která po vysídlení Němců nastala. Bez vyhnání Němců by byla cesta komunistů k moci možná těžší. A je zcela jisté, že pohraniční města a vesnice by dnes vypadaly úplně jinak a sotva by byly onou ostudnou zónou sádrových trpaslíků a prostitutek.

Jistě, znám dobře ony argumenty o tom, jak tito lidé masově zradili demokratickou ČSR a dali přednost hnusnému totalitnímu nacionalistickému režimu, vím, jak vyjadřovali touhu po „domově v Říši“, ale přesto nemohu přijmout tvrzení, že Benešovo rozhodnutí bylo spravedlivé a morálně ospravedlnitelné.

Na druhé straně je třeba uznat i to, že „odsun“ pravděpodobně zabránil jestě horším věcem, ke kterým by docházelo, kdyby zde Němci zůstali. V diskusi pod jiným článkem řekla diskutérka „jepice“:
„Odsun nás, Čechy, do jisté míry uchránil před stigmatem mstitelů. I tak toho mají příslušníci našeho národa na svědomí dost, ale mohlo to být daleko horší. Myslím, že by mnozí Němci sami odcházeli ještě před Únorem a po něm taky (je otázka, jestli by jim v tom komunisti bránili)”.

Paradoxní ovšem je, že většina těch vyhnaných Němců se po nějakých 15-20 letech měla mnohem líp než ti, ať už Češi nebo Němci, kteří zde zůstali...

Je dobré si také uvědomit, že princip poválečného odsunu Němců z některých zemí byl v posledních fázích války přijat vítězícími mocnostmi a byl výslovně schválen i Postupimskou konferencí - v článku XIII. Závěrečné zprávy Postupimské konference z 2. 8. 1945 se praví: „Tři vlády posuzovaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že jakýkoli odsun musí být prováděn spořádaně a lidsky.“

Není tomu tedy tak, že by Češi (a Poláci a další) konali tyto etnické čistky svévolně, proti vůli vítězných velmocí. To jistě může pro naše národní historické svědomí sloužit alespoň jako „polehčující okolnost“ a dobrá výmluva.
Krom toho je dobré si uvědomit, že podobnými a často mnohem většími morálními problémy je zatížena historie a pošpiněna čest mnoha jiných národů – o Němcích a Rakušanech ani nemluvím; Britové, Francouzi, Španělé, Portugalci, Holanďané páchali obludné zločiny v koloniích, Rusové uvedli v život vražedný stalinismus, Američané toho mají na svědomí také požehnaně (včetně atomových útoků na dvě japonská města na konci války nebo zničení Drážďan).
Málokterý národ se se asi může pochlubit skutečně zcela čistým svědomím...
Nejsme v tom tedy zdaleka sami, ale tím spíš bychom si to měli přiznat.

Je samozřejmě nemožné a absurdní, aby potomci vyhnaných Němců restituovali své majetky v Česku, resp. aby byly jakýmkoli jiným způsobem revidovány výsledky 2. světové války.
Na druhé straně by mi vůbec nevadilo, kdyby zde v rámci volného pohybu v EU za několik desítek let zase byla výrazná cizojazyčná (třeba německá) menšina. Jsem přesvědčen, že dnešní Němci či Rakušané nejsou o nic horší a nebezpečnější než Holanďané, Francouzi či Švédové – všichni jsou to příslušníci demokratických, vysoce vyspělých národů, od kterých se můžeme spíše učit a ne se jich xenofobně stranit.
Myslím, že česká kultura je dostatečně silná, aby obstála i při mnohem těsnějším stylu s kulturou jiných národů. A pokud jde o nějaké nacionalistické či snad dokonce nacisticko-revanšistické výstřelky mezi Němci, kteří se nám sem zase nastěhují – myslím, že nebudou o nic vážnější než ty, se kterými se setkáváme u „našich“ skinheadů a jiných extrémistů. Budeme se s nimi prostě muset vypořádat bez ohledu na to, jakým jazykem ten či onen provinilec mluví.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

PatientO.T. napsal(a):

Tak ještě jednou pro pana Tarquse:
Nesrovnával jsem parlamentní volby 1935 a 2006. Pokusil jsem se doložit, že různí lidé mohou mít různé důvody, aby volili tutéž stranu. Upozornil jsem na to, že nelze nikomu předkládat jako důvod k vyhnání jeho volbu SdP. NIC JINÉHO JSEM TÍM NEMYSLEL!

Prostá lidská hamižnost? Ano, pro mnoho lidí je jediným vodítkem při rozhodování, koho volit. To se nezměnilo...
01. 11. 2009 | 22:07

Targus napsal(a):

To MOR:

Stejskalovo Bay Watch mi zabraňuje, abych Vás nazval pravým jménem. Kdybyste místo mlácení do klávesnice sáhl po literatuře, pochopil byste, že po skončení WWII. provést spravedlivý soud nad cca milionem lidí bylo naprosto nemožné z důvodů:
- rozvrácené ekonomiky,
- rozvrácené infrastruktury,
- rozvrácené státní správy, potažmo soudnictví,
- totálního chaosu v celé Evropě, ve kterém se v následujícím období dvou až tří let vracely miliony nezvěstných všemi směry.
Pokud by se do toho monstrprocesu ČSR odvážila pustit, nevyhnutelně by vedl jak k vyvražďování nepohodlných svědků, tak k vyvražďování domnělých nepotrestaných kolaborantů. Úplně stačilo, jaký bordel se tu nadělal při trestání kolaborantů českých.

Pokud nejste pochopit tuto poválečnou realitu, nemá cenu Vám cokoli sdělovat.
01. 11. 2009 | 22:09

Pípa napsal(a):

Páni, tak já si celou dobu myslel, že pan vlk je placen Lidovým domem (nic ve zlém), protože jsem si jinak neuměl vysvětlit tu práci a snahu, kterou si dával s psaním svých argumentů na všelijaké nesmysly, a on volil ODS! No to mě tedy podržte. To jsou paradoxy.
01. 11. 2009 | 22:12

PatientO.T. napsal(a):

Souzen neměl být "milion lidí", ale pouze jednotlivci důvodně podezřelí z trestných činů. V tom případě by se jejich počet ani náhodou neblížil vašemu milionu.
01. 11. 2009 | 22:17

Targus napsal(a):

Nerad tapetuji, takže jsem si dovolil pouze opsat osmý bod Karlovarského programu sestaveného Konym Henleinů:

8.Plná svoboda přiznání se k německé národnosti a k německému světovému názoru.

Poznámka tapetáře - německý světový názor v době vzniku KP byl eufemismem pro výraz nacionální socializmus, čili nacizmus.

Chce tady ještě někdo tvrdit, že chudáci SN nevěděli, komu dávají své hlasy?
01. 11. 2009 | 22:25

vlk napsal(a):

Pocestný

s tvým příspěvkem z 22.01.16 nemám žádný zásadní problém, když už mne jmenuješ. Naopak. Drtivou většinu věcí jsem ochoten nejen akceptovat , nýbrž okamžitě podepsat.

Nicméně položil jsem ve svém prvním vstupu sem - tedy včera ve 21.09. panu profesorovi pár otázek. Které pokládám k celé problematic e za zásadní. Neodpověděl mi na ně. Docela, a tad y mi může š věřit, že za tím není žádný postranní úmysl nebo nějaká past, kd y tě následně sejmu za velkého gaudia. by mne zajímalo, jak se s nimi vyrovnáš ty.S jednou každou. Ale hlavně s tou která je obsažena v teřtím odstavci od konc e druhé části.

Než odpovíš, pokud odpovíš, bych ještě uvítal, kdybys před tím kočil na Žáka a přečetl si jeho vstup, který tam pověsil před chvílí. A také moji následnou repliku. Která myslím osvětlí například zásadní postoj v téhle oz¨tázc e nejen můj , ale řady zdejších diskutujících , jedoucích na stejné vlně.
Nehledej háčky. A odpusť si epickou šíři své tradiční krasomluvy. na to nejsem zvědav. Jsme zvědav na jasně formulované úvahy a důvody, kterými to podepřeš. A slibuji, e pokud to uděláš, odpustím si jakoukoliv ironii či další podobné triky. protože mne zajímá způsob tvého názoru na vyrovnání s e sminulostí na to jak zabránit v revanši / neplést s bolševickým revanšismem/ těch SN , kteří to vidí napříkald jako Witikobund.A kteří vždycky budou. Na rozdíl od tebe mám totiž dost zásadní osobní zkušenost. Napříéklad s bavorským státním ministrem Huberem..
01. 11. 2009 | 22:28

Pocestny napsal(a):

Chlupáči, ty můj miláčku prašivej,

Jak ti to jenom nakreslit, aby jsi se v tom zase nezamotal.

Já nadšeně zírám, s jakým elánem tu zase obechcáváš rohy, trháš nohavice a kálíš do záhonů jiných, ty jsi se zatoulal někam za Tesco, když vyváželi prošlé psí superbobule nebo jsi zase ve smrčí strhnul kozu...
Hele, jen do toho, protože lepší kousek sebehleda bychom pohledali..

Zubař tu zdokumentoval jev, kterej se zase objevil zde, zejtra tu s tebou bude zas, prostě kudy s tebou po netu vzteklina mrští, tam to zažili, jde o příslovečný psovitej chlupatcův hon za vlastním ohonem, neboli názorová cyklosa.

Buben této duševní automatky má dvě poloviny - "jak bejt populární" a "jak si přijít na svý". To jsou ty dvě půlky tvý hlavy, jing jang tvý duše a je naprosto pumprnágl, která je bílá a která černá.

Včera jsi tu zjihle nesouhlasil s Karl Alles Mueller oder was!, protože švihákovi lázeňskému a příteli všech dam tenhle "jak znam lidi, tak jsem nejlepší" konkurent, kterýho tu Alles podporuje, nemůže vonět, je to další chlupatec v revíru a je třeba hlasitě štěkat na poplach, ale dneska tu Muellerovým střelivem pálíš po Badateli, abys zase zapadl do party, kterou zejtra zprudíš dalším zavilým zavytím poté, co se úspěšně kousneš do ocasu...

Víš, je mi trochu líto všech těch, kdo tu v slzách stojí na tý svý poslední vozový hradbě života, maj omylem pocit, že jsou na Vítkově, jsou to však Lipany, tentokrát však polem nikdo nerajtuje, poněvádž křižák dal povel je tentokrát u těch Lipan zapomenout. A tak jim po půlstoletí trochu táhne do nosu, musí tma bejt nuda..

..ale asi je to pro ně důležité, stojí za tím celý život, jak je v dětství naučili a dnes se bojí, že jejich život se stane nesrozumitelným jako každému, kdo se narodil na ssutinách poválečné společnosti, prošel vším, co mu zde společnost od války po dnešek dala a vzala a jako člověk vychovaný v nenávisti k američanům a posvátné hruse z němců se těžko smiřuje s tím, co nastává....

víš, možná ty tvoje dnešní psí kusy nejsou na správném místě.

Trochu mi "plašíš supy" tak narovinu!
Netahej do svejch psovitejch chlupatostí tyhle témata, tvoje ego jich prostě nejni rovno.
Co mi nejni rovno, po tom...
víš, jak, miláčku...

Always loving tenderly
Sincerely Yours
Strider
01. 11. 2009 | 22:30

vlk napsal(a):

Patient

jdu spát. četl jste vůbec ten konkrétní benešův dekret o němcích , maďarech a zrádcích? že tad y mrmléte o tom, že neměl být souzen milion lidí?
A ráčil jste vzít na vědomí, že šlo o občany jiného státu. de jure? Ide facto,

takže v onom BD měli naprosto stejná práv a jako Čěši. Obvinění z kolaborace. Mohli předložit důkazy, stejně jako kolaboranti, že tomutak nebylo a že si zaslouží možnost zd e zůstat. Ano měli prokázat svou odlišnost.
Osmi procentům z nich s e to povedlo. Shodou okolností přesně tolika, kteří nevolili SdP.

Targus
odvádíte skvělou práci. Byl byste prosím tak laskav - protože evidentně pracujete s vyhledavači daleko efektivněji než já - nenašel byste a nenapsatoval byste sem řeč konrád a henleina, kterou přednesl, myslím v roc e 40 či 41 , jak s e domnívám ve Vídni? několikrát jsme ji četl. Bohužel jsme s i ji nikdy neuložil. tam naprosto jasně a bez obalu říká , jak to s nimi bylo. díky.
01. 11. 2009 | 22:35

Targus napsal(a):

To PatientO.T.:

Souzen měl být každý, kdo se dobrovolně vzdal státního občanství ČSR. Pokud vycházíme z premisy, že SN byly zhruba 3 milióny, je možno odhadovat, že službu v ozbrojených složkách musel absolvovat rovný melounek lidu. zbytek počítám na ženy, děti a nebojeschopné. Jestliže budu dále počítat, že válku nepřežilo cca 50% mužů, mrzáci, děcka a uslintaní dědci toho moc nezmáknou, vychází mi to na ten melounek. Pravdou je, že mnozí, měli rozum a vzali do zaječích ještě před koncem války do západní zóny, takže jich tu zbyla po válce cca desetina původního stavu. Nejsem historik, takž mne moc začísla nechytejte. Ovšem pokud by se měl soudit každý SN, který se dobrovolně přepsal k Němcům, nemohu se příliš mýlit.
01. 11. 2009 | 22:35

Targus napsal(a):

To vlk:

Těžce zklamu. Karlovarský program si pamatuji ze školy, osmý bod jsem bleskově našel v jedné potrhané knížce po babi. Až bude více času, zkusím to, ale budu zase muset kapánek popracovat. Z ČID se dnes jaksi vyžít nedá.
01. 11. 2009 | 22:40

PatientO.T. napsal(a):

Českým zrádcům musela být vinna prokázána. Sudetský Němec musel dokázat, že "nic neudělal", což je vždy velmi těžké.
Onen Benešův dekret jsem četl. Nejvíce mne zaujala následující slova:

...dekrety, jimiž bylo odnímáno státní občanství a konfiskován veškerý majetek těm osobám, „které se při kterémkoli sčítání lidu od roku 1929 (!) přihlásily k německé nebo maďarské národnosti nebo se staly členy národních spolků(!) … nebo politických stran (!), sdružujících osoby německé nebo maďarské národnosti...
01. 11. 2009 | 22:42

vlk napsal(a):

člověk je tvor nedokonalý a omylný. Takže tropí hlouposti. Ve slabé skutečně slabé chvilc e jsme s e domníval, že z vandráka, s eněkd y může stát Pocestný.

Jo stalo se. nemůže. Vandrák zůstane vadríkem. Prostě stvořením z pangejtu, který když mu někdo podá chleba nebo sklenici vody , tak mu hodlá šlohnout hodinky a ještě u toho má spoustu nafrněnejch keců. Kdo vykládá o fialkách smrdípo mršině a ten smrad dze za fialky vydává.
Jasné úvahy? Podepřené fakty, ale kdež§ co s tím vandrák? on má přec e svou stokua je mu vní dobře. tak jo vandráku, hybaj do stoky. Sluší ti to tam.
karla Muellera akohokolvi jiného z toho laskavě vynech. Ten s tebou do tvé stoky nikdy nepůjde . nemá to zapotřebí.
Závěr budu si pamatovat,že ten ze stoky mi chtěl šlohnout hodinky žádnou d alší šanci nedostaneš.
01. 11. 2009 | 22:44

blue jay napsal(a):

vlku,
ja se vzdavam. Ty jsi skoro tak chytrej jako MarryMan. Skoro jako Horejsi. Ale jen skoro. Ja te osobne povazuji za nejchytrejsiho obcana CR. Vse vis a co nevis nevi nikdo. Vlku! Ty jsi proste material na Nobelovku. Ve vsech kategoriich. Muzu se te na neco zeptat vlku? Mam se v tve pritomnosti klanet ci by ti stacilo smekani? Jak to delaji obycejni lide jako Horejsi ci Stephen Hawking kdyz z tebou prijdou do styku?
01. 11. 2009 | 22:46

blue jay napsal(a):

nedelej si starosti vlku,
ty nikdy nebudes hloupej jako Pocestny. Ty furt budes chytrej jako MarryMan.
01. 11. 2009 | 22:50

vlk napsal(a):

PAtient

zcela logicky. Zcela logicky.
protože když je někoho tři miliony, má cií státní občanství a byl členem v některé, v Norimberku uznané zločinecké organizaci nebo sloužil s některé ozbrojené složc e velkoněmecké říše, s kterou jsme byli ve válečném stavi, pak skutečn ě bylo na něm, aby prokázal , že ve skutečnosti to bylo jinak.
Ostatně , když takoví jako vy uplatňují na tehdejší události a jevy současný pohled , měli by to dělat naprosto dsledně. zcel a v rámci například nového právního pohledu na trestné činy v diskriminaci žen a menšin. Podle práv a uplat'novaného v EU včetně nás ,musí ten, kdo je žalován, dokazovat svou nevinu! tento Benešův dekret je tedy v dokonalém souladu s momentálním právním pohledem.
Až vás někdo obžaluje, resp. nějaká obžaluje z harašení , sám s e o tom přesvědčíte.
01. 11. 2009 | 22:50

vlk napsal(a):

Moucho

je schopen tvůj muš rozhled pochopit, co si můžeš přečíst v mé poslední reakci Vandrákovi?
Pokdu , čistě náhodou ano, zjistíš, že jsme člověk hrubě omylný a vím to. Nic na tom nemění skutečnost, že u tebe se skutečně splést nelze. takže s enemusíš ani smekat, ani klanět, nemusíš nic. Moh bys ovšem držet hubu. To jo. Žádám mnoho?
01. 11. 2009 | 22:53

PatientO.T. napsal(a):

Jste trapný vlku... Vaše demagogie vám jistě zaručí vděčné publikum, ale na mne neplatí. Nemám potřebu vyvracet vám názor, který jste si na mne udělal, ani ho jakkoli komentovat. Nechte si ho, tu radost vám dopřeji.
01. 11. 2009 | 22:57

blue jay napsal(a):

vlku,

Vzdyt to tu furt tvrdim ty jsi ten nejchytrejsi clovek ktereho jsem kdy poznal. Jak to snasis vlku zit s nekym jako jsi ty? Ja bych to uprimne nevydrzel.
01. 11. 2009 | 22:58

vlk napsal(a):

Patient
skutečně? něco nesedí? Pokud ano, račte doložit.

Moucho
netřeba tvého laudacia mé osoby. Nijak o to nestojím.
Myslím, ež by s svůj obdiv měl věnovat spíš skutečné duchovní elitě tohoto národa Jako třeba http://www.novinky.cz/domac...

se mno fakt neztrácej čas.
Věnuj ho těm, kteří stojí vysokonade mnou.
01. 11. 2009 | 23:01

JC napsal(a):

"Němci nás už šedesát let přesvědčují, že nejsou nacistické svině, je čas jim to oplatit podobným. "
Hmm, bylo tady několikrát zmíněno, jak jsme byli bolševikem masírováni stran německých revanšistů.Nějak ovšem nezaznělo, že nám bylo na druhou stranu denně vštěpováno, že ti z NDR jsou našimi přáteli.To jak Češi fandili těm z "východu" v roce 1989 na Pražské ambasádě NSR bych řekl nesvědčilo o nějaké "generální" nenávisti vůči Němcům.
Měl jsem možnost se asi 30 let pravidelně setkávat s Němci odsunutými z Brna. Jo lehký to rozhodně neměli a podle jejich slov, kdyby jim někdo dovolil ještě v roce 1950 vrátit se do Brna, klidně by šli třeba pěšky.Po roce 1950 už ale ne. I když i v Německu byli celý život přistěhovalci, nikdy a to říkám zcela upřímě se nezmínili o tom, že by se na nich Češi nějak provinili.Ve slušné společnosti se prostě skříně s kostlivci neotvírají.
Pan Posselt rozhodně není slušný člověk.
01. 11. 2009 | 23:06

Imhotep napsal(a):

Drahý vlku, cituji:
"Vy byste je například zaměstnal v kontrašpionáži. Nebo na genštábu? Skutečně? "

To je přesně to, oč šlo. V ČSR byli Němci druhý nejpočetnější národ, ale byli bráni za nepřátele. Přesně v duchu Vašich slov se snimi nakládalo. Proč by nemohli být v generálním štábu? Vždyť ČSR se do světa vytahovala, že je státem občanským a ne národnostním. Sám vlastní slovy jste poodkryl pokrytectví ČSR, která hlásala občanskou rovnost, ale ve skutečnosti byla tvrdě národnostním státem, kde se prostě na velkou část obyvatel nebral ohled. Tahle ramena na Němce pražské vládě vládě vydržela do roku 1933, kdy se v Německu změnily poměry. Pak začala náprava poměrů, ale bylo pozdě.
Přijde Vám normální, že 3 mil obyvatel nemají téměř zastoupení ve vládě, že je tam pořád ona Pětka? Jak měli Němci tenhle stát, kde se ocitli bez své vůle, vnímat?
Proč by odcházeli ze svých domovů, kde dlouhá léta žili? Protože někdo někde namaloval nové hranice? A mimochodem - kdo by dřel za sedláky na Šumavě v těch těžkých podmínkách? Copak nevíte nic o desítkách zmizelých vesnic, které nejdříve Češi vyrabovali a pak tam poslušně na příkaz Moskvy postavili železnou ohradu.
Pokud znáte ústavu ČSR, pak víte, že v oblastech, kde je více než 20% národnostní menšiny, má tato stejná práva jako většina - tedy i právo na zaměstnání v generálním štábu. Tady jste si naběhnul sám na své vidle.
P.S. Mohu vědět, který je Váš blog?
01. 11. 2009 | 23:15

Vico napsal(a):

Pocestný 22:01:16

Ještě, že nenosím klobouk. Jinak bych musel smeknout.

Vsaďme se, že to bude stejné, jako po vstupu do EU, do NATO, do Schengen.....
po století, kdy každá změna pořádku v této zemi znamenala krev, násilí, nenávist, útěky a smrt, kdy plnila kriminály a šibenice....
se poprvé jedinec probudil, s tím, že jeho země se prudce změnila, a přitom se na ulici děje úplné ho...

Jakýkoliv komentář k tomuto odstavečku je zbytečný.
01. 11. 2009 | 23:15

blue jay napsal(a):

ale no tak vlku!
Ja to myslel uprimne! Ty jsi velmi chytrej. Ja si dokonce myslim ze jsi nejchytrejsi v CR. Ze si to myslis taky? Je to zrejme z toho jak srazis vsechny kteri se postavi do cesty tveho intelektu. Ty jsi champion of the world vlku.

PS. Good night dear wolfie. You are the best and the smartest of all.
01. 11. 2009 | 23:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Martin:
To, co Vy nazýváte paranoiou je ve skutečnosti společenská paměť. Historicky je zdokumentováno, od kdy se v českém království usazovali němečtí kolonisté. Netušil jsem, že někomu je třeba připomenout, že historii se člověk učí, aby přesáhl svou osobní paměť, což Vám se zjevně nepodařilo.
Nikde jsem nenapsal, že my nic.., atd., jenomže v té době se Československo a jeho občané chovali slušněji než většina našich sousedů. Tuto skutečnost nemíním popřít jenom proto, že prý dnes je korektní události interpretovat jinak.
01. 11. 2009 | 23:25

Vico napsal(a):

Pocestný : No, ještě jsem napsal a pak zase smazal doporučení, že když už se položí na stůl pětitisícikoruna, nepřihazují se drobný. Mezitím se diskuze dostala dál a vzduchem lítaj hrací žetóny.

Vyhrát se dá jen pár desetikorun, co se vysype z blikacího automatu.

Mezitím tu pětitisícikorunu čmajzne hloupá sojka.
01. 11. 2009 | 23:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
"Jsem veru zvedav, jestli vytahnete take vsechny ty kralovske edikty proti Zidum"
Pane profesore, netušil jsem, že dovedete zahrát i unfair. Jako křesťan a obzvlášť katolík byste měl vědět, že diskriminační politika vůči Židům byla dá se říci svatou (a užitečnou) povinností každého křesťanského vládce. Protižidovství nebylo v zemích Koruny české nijak vyhraněnější než kdekoliv jinde v Evropě. Navíc problém je jinde: nehodnotíme morální kredit onoho dekretu, nýbrž výpovědní o situaci Němců v českém království. A ta průkazně se zásadně lišila od té, kterou se nám tady snažil nakukat Martin.
01. 11. 2009 | 23:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Lucemburčani jsou Němci?
01. 11. 2009 | 23:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

slava slavik:
"Koukam nackove zde nedostanou z krku nazev Svate Rimske Rise naroda Nemeckeho." To bude asi tím, že s takovým názvem tehdy žádná nebyla.
01. 11. 2009 | 23:41

Pocestny napsal(a):

Ale Vico, jako byste neznal zvyky.
Ten pětilitr je pro kuchaře, drobný pro pingla...

Pán zřejmě nechápe, že když to jeden pohnojí u předkrmu, teplym štrůdlem to nezachrání...

Mam pánovi osvěžit paměť výtahem z jeho loňských výkonů na téma Pocestnyho smečka...?
01. 11. 2009 | 23:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
"Vaclav IV (ktery podle Lexe upiral Nemcum pravo zit v Cechach" Nikoliv žít, pouze dnešním jazykem řečeno právo trvalého pobytu.
01. 11. 2009 | 23:44

Pocestny napsal(a):

Ne nemám, tohle téma si to nezaslouží.

Hoši, hoši....
01. 11. 2009 | 23:44

slava slavik napsal(a):

kamaradi,je to mladi,ktermu dnes patri svet!
01. 11. 2009 | 23:44

slava slavik napsal(a):

Gauneri slibili svetu nove a dokonalejsi Svycarsko.a a pote holt ty Frice vynechali.
01. 11. 2009 | 23:48

slava slavik napsal(a):

co chcete,dyk svet patri nam..na nas Cechy nikdo nema!
01. 11. 2009 | 23:49

Karel Mueller napsal(a):

Snad na závěr:

Asi sotva řekneme ještě něco nového.

A tak snad jen k otázce, jestli president Němcům pomohl. Možná ano, ale jinak, než media informují.

Když si přečtete 6 bodů požadavků Landmannschaftu, tak se musíte zastavit u třetího požadavku:

c) den Rechtsanspruch auf die Heimat, deren Wiedergewinnung und das damit verbundene Selbstbestimmungsrecht der Volksgruppe durchzusetzen

O ostatních lze jen konstatovat, že jsou pro presidenta nepřebitelnou kartou, ale jsou nepodstatné vzhledem k tomu, čím chci své příspěvky ukončit.

Tento požadavek ve svých důsledcích znamená německou sebevraždu, pokud bychom ho aplikovali na SRN. Křivky natality jsou v SRN stejně neúprosné jako kdekoliv jinde v Evropě. A vznikající menšiny nejsou nijak přátelské a Němcům vděčné.

Konec
01. 11. 2009 | 23:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karel Mueller:
Ještě by mne zajímalo, jak Vy chápete pojem "Selbstbestimmungsrecht der Volksgruppe" Co to má být ´die Volksgruppe´?
02. 11. 2009 | 00:15

Karel Mueller napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Doslovný překlad by asi nebyl to pravé, slovo Volk má v němčině trochu jiný odstín než slovo lid v češtině.

Dá se to chápat jako národnostní menšina.

V každém případě se příslušné Volksgruppen v případě potřeby hravě naformují ...
02. 11. 2009 | 00:25

Karel Mueller napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Ještě jsem zapomněl na právo na sebeurčení ... myslím že už to tady bylo.

V tom nejlepším případě všechny práva běžné autonomie (kulturně, politicky a ekonomicky - snad to nemusím dál pitvat). Ale obvykle je taková menšina řízena ze zahraničí, která sledje své zájmy
02. 11. 2009 | 00:31

Béda napsal(a):

Co mezijiným praví o Benešových dekretech Wikipedie:

"...Zastánci dekretů poukazují na to, že jde o opatření z historicky poměrně vzdáleného období, které má dnes jen malou relevanci (jde o „mrtvé bezpráví“, německy totes Unrecht), že vyhnání Němců bylo stvrzeno velmocenskou dohodou v Postupimi a v době, kdy k němu došlo, nebyly postupy etnického čištění území pokládány za nic výjimečného: tak jako dnes již nelze přehodnocovat majetkové konfiskace po bitvě na Bílé hoře nebo vyhnání Židů z Egypta, není možné vracet se k více než půlstoletí staré historii. Dále poukazují na to, že zatímco v právních státech v době míru platí princip presumpce neviny, v době války a jako následek války, která je rozpoutána určitým státem či národem, platí princip kolektivní odpovědnosti. Dále je poukazováno na to, že německá menšina nebyla zbavena československé státní příslušnosti československými úřady až po druhé světové válce, ale že se jí sama zbavila již roku 1938, kdy se sudetští Němci stali říšskými příslušníky nacistického Německa, o což usilovali od druhé poloviny třicátých let prostřednictvím Sudetoněmecké strany (Heim ins Reich)."

pod heslem Postupimská dohoda nalezneme:
"Hlavním výsledkem konference byla tzv. Postupimská dohoda, ve které jsou stanoveny následující závěry:
...Byl uznán požadavek na odsun Němců zůstávajících mimo německé hranice (viz též vysídlení Němců z Československa).

Zajímavý v této souvislosti je článek:
"Odsuny Němců naplánovali Britové"
viz http://www.lidovky.cz/odsun...

a poměrně podrobné heslo "Vysídlení Němců z Československa "http://cs.wikipedia.org/wik...
02. 11. 2009 | 01:23

Anba napsal(a):

Něco ze života, ne z dějepisu. Mám známé manžele, on je ze smíšeného manželství. Otec Rakušan si vzal Češku v malém městečku na hranicích, po příchodu Hitlera se "dali k Němcům",otec narukoval a padl někde v Jugoslávii. Matka nebyla odsunuta, protože její spolužák se náhodně na příslušném ministerstvu probíral kartami osob k odsunu, zahlédl její kartu a "stopil"ji. Ona si navíc jako vdova včas našla českého četníka za přítele a nějak se to skoulelo.
Ten syn by asi měl mít takové nějaké lidské právo horovat za zrušení BD, o omluvu za vyhánění, možná omluvu za to že je nevyhnali, ale to ne - on je to horoucí český vlastenec, miluje českou historii, literaturu, své české kamarády, přemyslovské krále zná včetně letopočtů, k Němcům má výhrady právě pro rozpoutání II.sv.války a já odhaduji, že i pro obtíže, které mu němectví rodičů tady po válce způsobilo.
Jeho žena je čistá Češka. Miluje německý pořádek, vánoční výzdobu a sentiment, krátký pohraniční styk je její hobby (její muž tam s ní nikdy nejel a prý nepojede). Ona odsunutých německých sedláků lituje, protože její rodina u nich dělala , osobně je znala a tatínek měl nějakou malou funkci na obecním úřadě za války.
Proč to píšu - v podstatě má každý pro svůj postoj k odsunu SN osobní důvod, i když skrytý a nepřiznaný.Jistě i pan profesor.
S vymřením pamětníků tyto důvody zmizí a předpokládám, že zmizí i touhy na revanš SN. Splní se předpoklad pana profesora, a za takových 30 let na našem území zůstane jedna velká národnostní menšina mluvící ČESKY.
Pořád to bude lepší, než kdyby naši potomci podle plánů Heydricha, kutali rudu na Urale.
02. 11. 2009 | 01:29

Karel Mueller napsal(a):

Anba:

Nemohu odolat, nevrátit se a nepozdravit Vás babičko :-).

Váš příspěvek mě trochu vrátil do dětství a mládí. Vzpomněl jsem si na dědy a tátu, jejich pohnutí když hráli Má vlast ...

Měl jsem takový zvláštní pocit při pohledu na jejich tvář. Měli vizáž, kterou by jim záviděl každý nácek ...

Asi by na ně šel infarkt, kdyby tu dnešní debatu četli.
02. 11. 2009 | 01:47

Carmen napsal(a):

Vposledku bloger V.Hořejší po Exbiontu a Mnichovu otevřel historicky zajímavější corpus delicti české státnosti :Přemysla Otakara II,praotce Čecha a Václava IV.
Nedávno bylo na internetu publikováno,že Přemyslovská rodová krev byla bez vyjímky ve všech vládách v Čechách do r.1918.Litevci srovnávají Přemysla Otakara II s jejich Velkou Litvou.V monarchistické Evropě prostě nezáleželo u státnosti příliš na etnické krvi:poslední Přemyslovci nebyli pokrevně češtější než první Habsburkové ,resp. ne o moc.Ale v husitských dobách vidíme,že národnostním třenicím ,které doprovázely sociální bouře a náboženské války tato etnická tolerance v státnosti nezabránila. Později za konstitučních monarchií a parlamentních demokracií počínaje 19.století přibývá lpění českého a nejen českého státu na české etnicitě.Viz-G.Husák odsouzen k 12 letům vězení za "Buržoasní nacionalismus".
02. 11. 2009 | 04:45

Targus napsal(a):

Kdo má zájem, nechť si počte, jaký to byl chudák ten brejlatý Kony.
http://www.ct24.cz/textove-...
Pro ty, kteří zde fňukali, jak bylo Němcům ubližováno, je tam zaky něco, a sice odkaz na zákaz činnosti německých politických stran po anšlusu Rakouska. Pochopitelně ne všech, jen těch s nejkřiklavějším programem.
02. 11. 2009 | 06:00

Targus napsal(a):

A tady, jak česká hovada chtěla našeho Konyho odprásknout

http://www.zasvobodu.cz/cla...

Tady poučný dokument, zvaný Akční plán z léta 1938
c=226http://www.fronta.cz/dokument/sudetonemecka-strana-akcni-program-z-leta-1938
hA tady Kony a jeho parta řeší, jak rozdělit český pašalík http://www.fronta.cz/dokume...

Každý normálně myslící člověk po pročtení těchto historických dokumentů musí přestat cintat, že SN byli nevědomí a apolitičtí chudáčci.
02. 11. 2009 | 06:15

MOR napsal(a):

to: Vlk

Pane, vaše argumentace je opentlena osobními invektivami. Máte se ještě hodně co učit. Debata v tomto duchu, jak ji vedete vy, znehodnocuje tento prostor. Pokud nejste schopen opustit tento způsob argumentace, bylo by prospěšnější (pro nás ostatní diskutéry), aby jste se realizoval jinde. Děkuji
02. 11. 2009 | 08:57

Béda napsal(a):

Cíle sudetoněmeckého Landsmanšaftu:

"Dodatek pro Zahraniční výbor PSP ČR = ani 60. sjezd Sudetoněmeckého Landsmanšaftu,
proběhnuvší 30. a 31. května 2009 v Augsburgu, se nezřekl zpochybňování výsledků II. světové války.
Příslušná úprava mohla být SL sjezdem alespoň vyhlášena - což se nestalo. Takto, spolu s obdobně
souznějícím programem vládní CDU k podzimním volbám do Spolkového sněmu, jsou to počiny
s cílenou záludností, destabilizující současné evropské danosti. Zejména však s možným předpokladem
na úplnou realizaci územního i majetkového revanšismu, po případném schválení Lisabonské smlouvy.
O opaku, a o zjednání kvalifikované nápravy, mohou přesvědčit jedině zřetelná a závazná
stanoviska ze strany Spolkové republiky Německo. Když ne samovolně, tak na požádání
našich ústavních činitelů...
... Cíle Sudetoněmeckého Landsmanšaftu
příloha k dopisu Zahraničnímu výboru PSP ČR:

- ...prosazovat právní nárok na vlast, její zpětné získání a s tím spojené právo na sebeurčení národnostních skupin
- hájit právo na navrácení, případně na rovnocennou náhradu nebo na odškodnění za skonfiskovaný majetek Sudetských Němců...
- o vlasti se zde mluví pouze v souvislosti s německo-evropskou kulturou, Landsmanšaft se ani slůvkem nezmiňuje o Postupimi 1945 /odsun/ a Paříži 1946 /reparace/

celý článek viz

http://www.doklad-hubalek.c...
02. 11. 2009 | 09:42

MerryMan napsal(a):

Blue jay 01.11.2009 19:38:26:
Obvykle na Vaše moudra neodpovídám, tentokrát si dovolím rejpnout.
Je vidět, že vůbec neznáte poměry v této zemi. Místo nejchytřejšího člověka planety a přilehlého vesmíru je již dávno obsazeno. Víte kým?
Asi Vás trochu zmátl rozdíl ve vzdělání. Ovšem být vzdělanější než Vy, to opravdu není těžké. Stačí na to každý absolvent pomocné školy. (Pro Vaše lepší pochopení. Žák, který nestačí zvládnout učivo na normální základní škole jde na pomocnou školu a vyjde sice v 15. letech ale třeba ze 4.třídy).
Přeji hodně třpytivých cetek a modrý den.
02. 11. 2009 | 09:46

JAHA napsal(a):

Ad: autor

Američané toho mají na svědomí také požehnaně (včetně atomových útoků na dvě japonská města na konci války nebo zničení Drážďan).

No a este aj indianov v Severnej Amerike. Sice sa suska, ze ich vyvrazdenie robili europania (jednak vladne vojska Anglicanov a Francuzov pri obsadzovani uzemia, jednak kadejaka verbez, ktora utekala z Europy), no ale dnes i p. Carnogurska (v slovenskej TV) to neustale prisivala ako vinu americanov (myslela tym samozrejme, ako autor, USA).

Co som chcel povedat? PRVY, NAJZNICUJUCEJSI utok urobila RAF (teda nie letectvo USA) s 805!!! bombardermi. Sam Churchill (a to uz je co povedat) mal k metodam (kobercovy nalet na centrum...) velmi vazne vyhrady a nechut. USSAF pri 4 naletoch pouzili cca od 150 do 450 lietadiel. Kto a co nicil (co bolo "nevyhnutne" a co len obycajne barbarstvo) sa da tiez dozistit. No ale, samozrejme, americania...

P. S. Podla mojho nazoru by USA muselo pokracovat vo svojej "neokolonialnej" politike este takych 100 rokov, aby sa "vyrovnalo" najslavnejsim - Velkej Britanii, Francuzsku, Spanielsku, Portugalsku, Holandsku, Nemecku, Belgicku...Tym ale nevyjadrujem s ich pocinanim v tomto smere suhlas. Iba sa snazim o trochu objektivity.
02. 11. 2009 | 09:55

carmen napsal(a):

Dějepis má mnohasetstránkové učebnice.Pokud by se z něj vynechaly úseky,ve kterých nebyla porušena ústava,svrcknul by se na minimum.
V celém Německu se roku 1848 vydatně bojovalo za lepší, výsledkem byla nová ústava.Poté ji Češi začali nazývat Oktrojírkou (Vnucenou).Protože asi v rámci té starší byla zavedena povinná školní docházka,zrušena robota na panském,vydán patent o náboženské toleranci-atd. jak se postupně zlepšovala.
V Chile r.1971 poprvé po 150 letech vetovala rmáda ústavní volby násilím.V okolních zemích to bylo pravidlem,téměř každoročně.
Stovky let trvající dynastie egyptských královen-Kleopater skončila poté co poslední z nich vešla do bližších vztahů s Římany.Poslali jí hada v košíku k sebevraždě.
02. 11. 2009 | 10:04

MerryMan napsal(a):

MOR 02.11.2009 08:57:39:
Vidím nového velkého arbitra. Zajímavé je, kolik těch pravicových hlasatelů "svobody", která je pro ně tou nejvyšší hodnotou na světě se snaží jedním nebo druhým způsobem svobodu projevu omezit pro každého, jen ne pro sebe. Pokud jsem sledoval diskuze na aktualne.cz, tak ty lejnomety spíše střílí zprava.
Přeji modrý den.
02. 11. 2009 | 10:43

PatientO.T. napsal(a):

2 MOR:
Předpokládám, že tebou zmíněný demagog se do tebe narve zhruba s následujícími argumenty:
1.byl tady dřív než ty
2.přezdívka/nick jej opravňuje k tomu, aby se choval k oponentům jako vzteklý kojot
3.bude si dělat, co chce

Já osobně už s ním diskutovat nebudu. Uvedu jeden z mnoha důvodů:

vlk: "takže v onom BD měli naprosto stejná práv a jako Čěši. Obvinění z kolaborace."
PatientO.T.: "Českým zrádcům musela být vina prokázána. Sudetský Němec musel dokázat, že "nic neudělal", což je vždy velmi těžké."
vlk: "zcela logicky. Zcela logicky.
protože když je někoho tři miliony, má cií státní občanství a byl členem v některé, v Norimberku uznané zločinecké organizaci nebo sloužil s některé ozbrojené složc e velkoněmecké říše, s kterou jsme byli ve válečném stavi, pak skutečn ě bylo na něm, aby prokázal , že ve skutečnosti to bylo jinak."

Vidíš- vlk tvrdí, že sudetští Němci MĚLI STEJNÁ PRÁVA a vzápětí napíše, že je zcela logické, že JE NEMĚLI...

A dále pokračuje vlk: "Ostatně , když takoví jako vy uplatňují na tehdejší události a jevy současný pohled , měli by to dělat naprosto dsledně. zcel a v rámci například nového právního pohledu na trestné činy v diskriminaci žen a menšin. Podle práv a uplat'novaného v EU včetně nás ,musí ten, kdo je žalován, dokazovat svou nevinu! tento Benešův dekret je tedy v dokonalém souladu s momentálním právním pohledem.
Až vás někdo obžaluje, resp. nějaká obžaluje z harašení , sám s e o tom přesvědčíte."

To fakt nemá cenu. Vlk je schopen do diskuse o BD zamíchat názory na drogovou politiku, sexuální harassment i cokoli dalšího, včetně útoků ad hominem, zesměšňování profese a nicku oponenta, jen proto, aby měl pocit, že vyhrál... On totiž tyhle diskuse bere jako boj na život a na smrt. Nechme ho být...
02. 11. 2009 | 10:45

Admirál napsal(a):

Občas, když nakouknu na diskuzi, co zajímavého sem kdo napsal, dojdu k zajímavému zjištění.

Dostal jsem se do sálu, kde se vyučuje, jak správě po buršácku nafackovat soupeři, když ho chci vyzvat na souboj.

Styl i forma je většinou vybroušená, rány rafinované, mířené na citlivá místa.

Pánové, pokud by jste někdo potřeboval sekundanta, jsem k službám.
02. 11. 2009 | 11:20

PatientO.T. napsal(a):

2 Admirál:
Kdyby to tak bylo, ŠERMOVALO by se zde podle nějakých, byť buršáckých :-) pravidel. Bohužel, takoví jako vlk tady permanentně vyvolávají hospodské rvačky, v nichž jediným cílem je přerazit židli o každého, o kom si myslí, že v sále nemá co dělat...
02. 11. 2009 | 11:55

dalimil napsal(a):

Vážení soukmenovci ! K čemu to je psát zde sáhodlouhé traktáty ? Když to takhle vše pročítám tak mi s toho jde hlava kolem ! Stejně je to vše o tom kdo s koho !!Mi jako český a moravský národ jsme to se svými sousedy neměli nikdy lehké! Jestli je to němec nebo polák v minulosti se vždy snažili nás převálcovat ! Vždyt se podívejte na ty naše hranice ! Geografický pasktvil ! Je to smutné ale bohužel je to tak! Jsme malý národ a proto si na nás všichni ti slavní sousedi vyskakují ! A to mne nejvíce štve ! Musíme se tomu stále bránit a získávat si respekt svou pracovitostí a šikovností , jen tak múže náš slovanský národ přežít protože všude okolo je to sám němec který by nás nejraději nadobro z otročil ! A z části se mu to již podařilo ! Co s tím vlastenci ? No tak povídejte pane prof. Hořejší dá se němcům a vůbec západním státům věřit ? Hrají jen o sebe !!! Pan Václav Klaus se ted na stará kolena snaží alespon s části napravit si svou reputaci!!! Dalimil.
02. 11. 2009 | 12:02

Pocestny napsal(a):

Dalimil,
lepší definici české zaprcatělosti bych nesvedl, dýk.

...MY, s tvrdym, copak to tu každej neříká? Někteří s tvrdym nejen po M...
02. 11. 2009 | 12:06

slavwin napsal(a):

Kdyby to byl manifest podepsal bych ho i za cenu že by mi vyhrožovali blízcí kamáradi, příslušníci rodiny. Přitom dovedu pochopit lidi, kteří ztratili své blízké. Mám dojem že by nás bylo více než proklamovaných 60% než pro Klausovo štvaní ale určitě by nás nebylo 99,8% jak v komunistických referendech. Říkám si stalo nelze vzít zpět, proč ta propaganda pane prezidente více jak 60 let potom. Po celou tu dobu nebyl náznak se k tomu vrátit. Že nás chce hrstka mladých radikálu o něčem přesvědčit, my máme lepší argumenty. V německých učebnicích je AH zločinec a co je car P. V. a soudruh JVS v ruských.
02. 11. 2009 | 12:13

Targus napsal(a):

To PatientO.T.:

Pokud vycházímez premisy, že značné množství SNorganizací bylo prohlášeno za zločinecké, podobně jako u organizací německých, je nabíledni, že se v nich nesdružovali mírumilovní pěstitelé míru a hry v kuželky. Bylo by zajisté pro mnohé z nás vemi poučné zjistit, proč brejlatý Konrad v r. 1935 sbalil kufry a zmizel po anglicku do Říše. Asi by měl co říci čsl.policii.
02. 11. 2009 | 12:35

PatientO.T. napsal(a):

2 Tarqus:
Příslušnost ke zločinecké organizaci vypovídá hodně o charakteru všech jejích členů a nevypovídá vůbec o činech jednotlivce. (Než na mne začne zase někdo štěkat, mám na mysli organizace politické jako NSDAP, SdP, KSČ a Kominterna, nikoli třeba Waffen SS)
02. 11. 2009 | 13:02

vaclavhorejsi napsal(a):

vlk:

"Nicméně položil jsem ve svém prvním vstupu sem - tedy včera ve 21.09. panu profesorovi pár otázek. Které pokládám k celé problematic e za zásadní. Neodpověděl mi na ně."

Prominte, nemam cas, mam moc prace...

Zdravim vas

VH

..
02. 11. 2009 | 13:08

vaclavhorejsi napsal(a):

V clanku jsem jeste zapomnel uvest, ze jsem nedavno cetl nasledujici rozhovor s B.Posseltem:
http://www.lidovky.cz/je-na...
Musim rici, ze jsem v nem nenasel nic, co by me poburovalo...

..
02. 11. 2009 | 13:14

dalimil napsal(a):

Dobrý den pane Pocestný jsou zde jedinci kteří mají své texty plné chyb ! Proč zrovna já to musím od vás schytat ? Vím o tom sem tam mi něco také ujede ! Ale každý nemůže být taký genius jako vy ! Ale potěšilo mne že jste na mne jakkoliv zareagoval ! Od takové osobnosti jako jste vy si to považuji díky ! Dal.
02. 11. 2009 | 13:36

Targus napsal(a):

Ale pane Hořejší, proč to vrtání třetí dírky do nosu?
Vždyť ty otázky znějí úplně stejně, jako kdybych se já ptal lišky (zvířete, nikoli ministra), jestli mi vybere kurník, když bych se náhodou rozhodl zrušit dvířka u onoho kurníku a přivázat Azora na řetěz! :-)))
Skopčáci chtějí jednoznačně zrušit BD bez jakýchkoli podmínek a dodatků, což znamená v podstatě rehabilitaci válečných zločinců, jichž bylo v odsunované množině značné množství, ne-li většina. A to už vůbec nehovořím o otevření majetkových otázek.
02. 11. 2009 | 13:37

jarpor napsal(a):

Václav Hořejší

B. Posselt :
"A opravdu požadujeme i zrušení Benešových dekretů, ovšem formou, která by vůbec nemusela znamenat nějakou další majetkovou křivdu nebo prostě vracení majetku. Můžeme mluvit o tom, jak se dají Benešovy dekrety odstranit."

Tolik citace z Vašeho odkazu...

Mě také nic na onom článku nepobuřuje.

Ale, patrně na rozdíl od Vás, já si změnu dnešního právního stavu, jehož součástí jsou i právní akty 60 let staré, stejně jako jiné akty - starší či mladší - nepřeju.

Nevidím totiž v takovém kroku naprosto žádný smysl pro nikoho s čestnými úmysly... morálních deklarací odsuzujících excesy již bylo dostatek. Je spoustu jiných právních norem, které přirozenou cestou "ztratí význam", samy se stanou mrtvými ustanoveními. Tak se stane či skoro stalo i s B. dekrety.

Pokud pan Posselt nevidí či nechce vidět rozdíl, mezi politickou deklarací a právním dokumentem - do LS byla ona Charta jen politický dokument, při schválení LS se stane právním dokumentem, tedy právně vymahatelným obsahem, možná by si měl doplnit vzdělaní... jako další, jimž tento "detail" uniká...

Nejsem právník, nepíšu o právních aktech a jejich možných dopadech... soudím, že i imunologové, jako ševci, by se měli držet svého kopyta...

Hezký den
02. 11. 2009 | 13:47

Imhotep napsal(a):

pro Targus:

Benešovy dekrety jsou skutečně z hlediska práva krokem mylným. Beneš předtím, než hanebně uprchnul ze země, na svůj úřad abdikoval, takže přestal být prezidentem. Po návratu v r. 1945 se neobtěžoval nechat znovu zvolit, takže ty jeho dekrety jsou skutečně silně pochybné.
S Němci bych celou věc ukončil následovně:
Chcete zrušení BD? Dobře. Chcete náhrady a vyrovnání za odsun? Dobře. Ale tady je náš účet za 6 let okupace, vyrovnání za vyhnání našich lidí v roce 1938 atd. Pojďme to tedy uzavřít. Buď se dohodněme, nebo již na věky mlčme.
02. 11. 2009 | 13:48

PatientO.T. napsal(a):

2 Tarqus:
Skopčáci?
Váleční zločinci?
Hezky napsáno...

P.S.:
Dle Norimberského tribunálu byly válečné zločiny definovány následovně:

Válečné zločiny:
Takového zločinu se dopustil každý, kdo porušoval válečné zákony a obyčeje.

Porušování bylo spatřováno zejména ve vraždění a týrání civilního obyvatelstva. Dále pak v deportacích civilistů z okupovaného území nebo na ně. Přitom nebylo podstatné zda byly osoby deportovány na práci nebo jiného důvodu.
Pod touto skutkovou podstatou se dále skrývalo vraždění a týrání válečných zajatců, osob na moři nebo usmrcování rukojmích, drancování veřejného nebo soukromého majetku, dále pak svévolné ničení měst, trhů, vesnic nebo jakékoli pustošení neospravedlnitelné vojenskou nezbytností...
Zdroj: http://mpv.juristic.cz/
02. 11. 2009 | 14:02

Targus napsal(a):

To PatientO.T.:
"Porušování bylo spatřováno zejména ve vraždění a týrání civilního obyvatelstva. Dále pak v deportacích civilistů z okupovaného území nebo na ně. Přitom nebylo podstatné zda byly osoby deportovány na práci nebo jiného důvodu."

A to píšete o vyhnání českých obyvatel ze Sudet, ano?

Na nucené práce Češi jezdili taky, vraždění civilistů a vojenských zajatců jakbysmet. Akorát tam chybí ničení měst a vesnic, Lidice a Ležáky tam nebudem počítat, to je málo.

Jestli Vám vadí moje expresívnější označování jistých osob a jejich činů, nezbývá Vám, než se s tím smířit, anebo to za tepla nabonzovat Stejskalovo pohřební hlídce.
02. 11. 2009 | 14:30

Targus napsal(a):

To Imhotep:

Souhlasím bez výhrad. Nechť nám Frickové vybulí zbytek válečných reparací a je to. SN dostali odškodnění od německé vlády ve výši 8.000 DEM, takže se to hezky zúročí, přepočítá inflačními koeficienty, doúčzuje, a můžem pokračovat s čistým štítem.
02. 11. 2009 | 14:34

Pepa Řepa napsal(a):

To zaprcatělý Dalimil
Já Vám rozumím. I mé pero píše ve slově MY tvrdé Y čím dál, tím méně často.

Mudrcovi všehomíra poraďte, že JING a JANG neexistují. Existuje JIN a JANG.

No a jste si v duševní zaprcatělosti kvit, nebo ne?
02. 11. 2009 | 14:38

Targus napsal(a):

To jarpor a vaclavhorejsi:

"A opravdu požadujeme i zrušení Benešových dekretů, ovšem formou, která by vůbec nemusela znamenat nějakou další majetkovou křivdu..."

A toto vadí mě. "Nemusela" v češtině určitě neznamená "nemohla".

V těchto dvou slovíčkách je jádro pudla.
A že v právu, jakož i v politice, a v té mezinárodní zvláště, jde o slovíčka, to ví snad každý i podprůměrně inteligentní jedinec lidského rodu.
Kdo tvrdí, že tomu tak není, je naprostý blbec, anebo ze sebe blbce úmyslně dělá.

Pane Stejskale, toho blbce prosím nemazat.
02. 11. 2009 | 14:41

PatientO.T. napsal(a):

2 Tarqus:
Kolik z těch vyhnaných SN vraždilo, týralo, deportovalo? Kolik z nich organizovalo totální nasazení? Byli to všichni z těch 3 miliónů? Byl to milión, desetitisíce? Zkuste to zvážit?

Nemohu říci, že by mi vaše vyjadřování vadilo. Proč taky, když je vaše. |Jen jsem se pozastavil nad formou...
Nabonzovat? Nemám vaše způsoby, Tarqusi.
02. 11. 2009 | 14:44

buldatra napsal(a):

PŘ:

Nikdy se nedá říct, že něco neexistuje :

http://images.google.cz/ima...

možná dokonce někde existuje i JING s měkkkým y.
02. 11. 2009 | 14:57

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
já to říkám pořád. Nikde neexistuje tolik pitomosti jako na internetu.
Nikdy neříkej nikdy.

JYNG JANG, třívaječná dvojčata.
02. 11. 2009 | 15:08

Targus napsal(a):

Vážený Pacoši,
já jsem neměl příležitost a čas flákat se po různých školách, abych tam nabral jemné móresy, a na stará kolena se nebudu dělat lepším, než jsem.
Jestliže jsem jakési vzdělání a rozhled pobral, nebylo to zásluhou škol a pedagogů, naší socialistické společnosti, ani rodinného zázemí, alebrž výlučně mou vlastní pílí a zájmem. Pročež mluvím, jak mi zobák narostl.
Jestliže přikládáte význam tomu či onomu slůvku, resp. jeho citovému zabarvení či mírnému posunutí významu směrem, o který mi jde, pak nechápu, jak můžete s ledovým klidem poslouchat žvanění páně Posseltovo, an nám sděluje, že když zrušíme BD a omilostníme tím všechny lumpy německé národnosti, dokonce možná nebudou někteří z nich(nejméně jeden) nic chtít.

Na oplátku se zeptám já. Proč bych se já měl omlouvat za své předky, kteří se podíleli na odsunu? Přinejmenším dva z nich totiž ukradli či propašovali z Polska koně a vozili odsunutým bágly na nádraží.
Kolik z českých lidí se podílelo na zločinech proti SN a kolik SN dělalo vše proto, aby ČSR nebyla, přinejmenším v intervalu 1918-1945?
Dobrá otázka. Těším se na strohou odpověď.
02. 11. 2009 | 15:11

Pocestny napsal(a):

No Pepane, von je rozdíl mezi bejvávalo a bývávalo a bejvávalo a bívávalo...

Je jináč dobrý, svýmu posloužilo.
Všichni zapomněli na tu zaprcatělost a vo to tu jde, ne, bratře náčelníku?
02. 11. 2009 | 15:20

dalimil napsal(a):

Pepo Řepo díky máte to u mne ! Zdravím Dal.
02. 11. 2009 | 15:22

PatientO.T. napsal(a):

2 Tarqus:
http://www.musicer.net/Jaro...ÁLNÍ-BALADA.php?p=1081269

A teď vážně:
Tak já jsem se na těch školách skutečně flákal, ale k jemným moresům, jak píšete, mne tam nikdo nevedl. Měl jsem na mysli, že diskuse asi nemá význam, pokud si neodpustíme skopčáky, fricky apod.
K vašim otázkám (podotýkám, že vy jste mi neodpověděl na žádnou):
ad 1/ nevím a není mi jasné, proč se mne na to ptáte
ad 2/ nevím a vy to také nevíte.
02. 11. 2009 | 15:51

PatientO.T. napsal(a):

2 Tarqus:
Správný odkaz:
http://www.supermusic.cz/sk...
02. 11. 2009 | 16:11

Imhotep napsal(a):

Pro Tarqus:

Kéž bychom měli jednou vládu, která by to dokázala takto dovést ke konci.
02. 11. 2009 | 16:12

buldatra napsal(a):

Tady čtu, že:

Všichni zapomněli na tu zaprcatělost a vo to tu jde, ne, bratře náčelníku?

Myslím, že zaprcatělost je třeba mít neustále na zřeteli, nezapomínat. Pro ty, kteří se v zapcatělosti neorientují, nebo teprve o ní uvažují, pár faktických poznámek.

Zaprcatělost je prcatělost zezadu, anebo a to sem také patří, je to až postprcatělost. Naopak zepředu je to předprcatělost.
Je však také prcatělost preventivní, aby si tělo zvyklo. Tato forma je nesmírně důležitá pro schopnost získání protilátek proti rúzným vlivům zaprcatělost ohrožujícím.
Což se někde ví, jinde se to neví. Záleží na osvětě a ta, jak známo, tradičně pokulhává. Snad proto říkáme nějak často, že máme neustále co dohánět.

I když jsou tací, kteří, zdá se, svět již dávno doběhli, ba v jistém smyslu předběhli. Jsou to jacísi předskokani prcatělosti a my u nás, na vesnici, pro ně máme již dlouhá léta zaveden název.
Říkáme jim Cajzli (viz. slovník moravského jazyka). Když se řekne Cajzl, každý ví, která bije.
Jsou natolik důležití pro náš život, že máme jejich definici, ba co víc, pamatuje na ně i naše ústava, viz:
„Počeštěnec horší Cajzla“
- preambule ústavy Velké Moravy
Definice:
Cajzl
v moravštině Bible Kralické satan či zplozenec pekla, dnes přeneseně obyvatel Práglu (Prahy). V moderní moravštině též prahajzl.

Chtělo by se říci, že zaprcatělost s cajzlovstvím zdánlivě nesouvisí. Opak je však pravdou, což vyplývá z logiky věcí. Cajzlové jsou reprezentanty pokroku, kdy všechno, co se děje, se děje nejdřív v Práglu a teprve potom, když zbyde, se to dostane až na daleký východ, na Jižní Moravu. Takže Cajzlové jsou stále nejkrásnější, nejrychlejší, nejsilnější, nejchytřejší, nejlépe placení, nejvzdělanější, nejzaprcetilejší, atd, atd.

Dokonce se u nás traduje, že je zaprcatělost dobrá, špatná a v Brně, ale ta zpravidla při první příležitosti stejně uteče do Práglu, dnes rychlostí blesku pendolinem. Kvůli tomu vznikla preambule.

Kdo se chce ve smyslu cajzlovství poučit (neplatí pro Cajzly, neboť ti jsou nepoučitelní), má možnost zde:

http://necyklopedie.wikia.c...ý_jazyk

A nyní si všichni společně můžeme zazpívat tu našu:
Wo ist mein Heim,
mein Vaterland?
Wo durch Wiesen Bäche brausen,
Wo auf Felsen Wälder sausen,
Wo ein Eden uns entzückt,
Wenn der Lenz die Fluren schmückt:
Dieses Land, so schön vor allen,
Böhmen ist mein Heimatland.
Böhmen ist mein Heimatland.
02. 11. 2009 | 16:21

Pepa Řepa napsal(a):

Že jsem tak smělý, moravskej kulaku z Heimatlandu, prý existuje u Jičína vyšší forma: Rumcajzl

Asi bychom toho měli nechat. Je potřeba zaprcatělost nezamluvit. Pssssst.
02. 11. 2009 | 16:36

buldatra napsal(a):

Myslím si a trvám na tom, že když zaprcatělost, tak aktivní. Jiná nemá smysl.
02. 11. 2009 | 16:59

Pepa Řepa napsal(a):

Tak dobře, nadkolego, když jinak nedáte uděláme sbírku na pomník typického Čecha.

Musí to být zaprcatělý, připosraný, shrbený čecháček, prahajzl z Práglu.
Jednou rukou bude vyhánět dobrotivého lidumila Fritze a druhou si bude bičovat důtkami záda.
Občas olízne holínky nějakého velikána, který je předurčen k vládnutí. O jednom bych věděl.
Na těle bude mít pytlík s hujerovými švestičkami. Interaktivní umění. Bude ohýbat hřbet a lkát, že je občanem druhé kategorie.

Mohl by být místo Josefa Vissarionoviče, pokud netrváte na Špilasu.

Love se pohrnou. Z AV, z Nuslí,z Varů. Autory vybereme dva, aby se zase poprali jako na Hlaváku.
02. 11. 2009 | 17:18

Targus napsal(a):

To PatientO.T.:

Odpověď na Vaši otázku můžete nalézt v této diskuzi. Nabytím - povětšině dobrovolným - německé státní příslušnosti se mužská část SN stala téměř automaticky součástí branných sil Velkoněmecké říše. Doufám, že mi nechcete tvrdit, že byli ve zvláštních sborech majících na starosti rozdávání potravinové pomoci a zakládání dobročinných spolků. Moji předkové v těchto sborech totiž sloužili také, takže mám orientační představu, co kdo a kde prováděl.
Rovněž nejste stále schopen pochopit, že ve válce jednoduše existují jiná měřítka jak ve vztahu ke skupinám lidí, tak ke skupinám samotným. Těmi měřítky je mj.:
- presumpce viny (existuje i v našem právním řádu, viz např. sexuální harašení)
- nejdříve střílet, pak se ptát.
Kdo se těmito zásadami neřídil, prděl do hlíny dřív, než řekl švec.

Kromě toho kecy o právu na spravedlivý proces jsou dobré tak do evropské šaškárny tvářící se jako demokracie. Znovu opakuji, že šlo o vyčištění prostoru od skupiny obyvatel, která se programově snažila po dvě desetiletí rozložit stát, ve kterém žila. Tentýž postup se uplatnil v polsku, Dánsku, Beneluxu a Francii a nikdo se tomu nepodivuje a nepozastavuje. První měsíce a roky po válce byly plné násilí a bezpráví. Neumím si představit ten masakr, kdyby zde SN zůstali a začali by si vyřizovat účty.
Na sporném česko-polském území byly ozbrojené nepokoje do počátku šedesátých let, jenže to se nikde nedočtete, snad jen to, že tento konflikt mezi tzv. spojenci musel řešit Stalin a tvrdě hrozit svou armádou. A to se jednalo o území velikosti jednoho okresu, z něhož nebyli odsunuti občané polské národnosti.
02. 11. 2009 | 17:25

Targus napsal(a):

To Pepa Řepa:

Navrhuji sousoší, jeden připokakánek je málo.
Ten Váš bude českéj Pepýk z Prahe helevole a ten můj tam bude za Moravu. A opravdu by se mi líbil ten človíček, kterého jsem tu už popsal. Musí se válet na hnojišti za chlívkem, slámu a kejdu ve vlasech, bude si trhat oděv, sám sebe kopat do zadku a jeho drahá polovička, která by tam na melouch ztělesňovala slezský pahýlek, by mu sypala na palici popel z českého hnědého uhlí.
02. 11. 2009 | 17:34

Imhotep napsal(a):

pro Tarqus:

Cituji:"Znovu opakuji, že šlo o vyčištění prostoru od skupiny obyvatel, která se programově snažila po dvě desetiletí rozložit stát, ve kterém žila."

Jenom je k tomu vhodné dodat, že:
1)Tato skupina se v tom státě octnula celkem nedobrovolně.
2)Ten stát se nijak nesnažil tuto skupinu získat pro spolupráci na jeho existenci.
3)Vyčištěním jsme se zbavili velmi pracovité a ekonomicky silné skupiny obyvatel.

To jen na okraj pro celistvost obrazu. Navíc si stále nejsem jist, zda to vyčištění přispělo ke kultivaci toho prostoru.
02. 11. 2009 | 17:37

SuP napsal(a):

Pepa Řepa -
Zapoměls na pumpky! (jinak by šlo o ústrojní nekázeň)
02. 11. 2009 | 17:44

PatientO.T. napsal(a):

2 Tarqus?
Už toho necháme; jistě se neshodneme. Beru vaše názory na vědomí a nehodlám vás kvůli nim dehonestovat.
P.S: Myslím, že Wehrmacht nebyla prohlášena za zločineckou organizaci. Pletu se?
Proč vámi vyjmenované státy nemají podobné problémy s vysídlenci jako ČR? To nevím a zajímá mě to. Stačí vzít do úvahy ty, které jsou velikostí s ČR srovnatelné.
02. 11. 2009 | 17:46

Pepa Řepa napsal(a):

No vida, už se návrh tříbí.

Pumpky, zmijovka, sláma, kejda.
A zaprděný, čecháček je vždy zaprděný, jaký jiný?

Co by člověk neudělal proto, aby měli neoflagelanti radost.
02. 11. 2009 | 17:55

Targus napsal(a):

To Imhotep:

ad 1/ Já jsem v tomto chlévě taky nezakotvil dobrovolně a nikdo se mně na nic neptá. To, že se mi někde nelíbí, ještě neznamená, že budu dělat okolo sebe bordel. Můžu zvednou zadek v kožených kraťasech, srovnat štulpny a vyrazit jinam.
ad 2/ Lžete jako když tiskne. Vyjmenujte, kolik menšin v Evropě mělo v 1. pol. 20. stol. větší práva, než menšiny v ČSR. Žvanění o zapovězení jistých zaměstnání neberu, byla definována povinnost ovládat český nebo slovenský jazyk, nikoli mít českou nebo slovenskou národnost.
Ad 3/ souhlasím, nekomentuji. Nikde by ovšem nebylo zaručeno, že by se celé divadýlko s Henleinem neopakovalo po dalších xy letech.
V této souvislosti Vám pouze připomenu vznik narkostátu Kosovo. Opravdu si myslíte, že je problém něco takého zařídit?
02. 11. 2009 | 18:04

Pepa Řepa napsal(a):

To Zubařskej
doufám, že až to zase vezmete s Pocestným a Vicem do ruky, bude pro mne polehčující okolností, že kmotrem mých dětí byl gefreiter wehrmachtu.
02. 11. 2009 | 18:06

buldatra napsal(a):

to PatientO.T.

proboha, Vy na mě se zaprcatělým medvědem? Na mě, kulaka, který z pastoušky své shlíží na Palavu?
Tak dobrá:
https://www.youtube.com/watc...

Ale chcete-li mě dostat pak snad jedině tímhle:
https://www.youtube.com/watc...

No a pak to srovnejte s tímhle:

https://www.youtube.com/watc...

A vyberte si, sokolíku.
02. 11. 2009 | 18:08

Pepa Řepa napsal(a):

Jo a ještě mí rodiče bydleli v Reichenbergu nad lázněmi. Co by kamenem dohodil od Henleinovy vily.

Pardon, co by kamenem dohodil od Henleinovy vily směrem k lázním.
To je příhodnější.
02. 11. 2009 | 18:09

zdesta napsal(a):

Pan Hořejší."S tou českou pakáží se musí skoncovat jednou provždy, a to hned.Je to vřed na těle Evropy".Hitler-(Projev před obsazením ČSR.Sudetoněmecká nacistická strana Konráda Henlaina byla těmito projevy přímo nadšená.Devadesát čtyři procent z té třímiliontové "apolitické" menšiny volilo Hitleruv program.Schalovali tím také vznikající rasové zákony.(r.1932)Dodatek.Moje matka se narodiíla ve Vídni,po 8 letech se děda vrátil zpět do republiky.Setra matky (teta) si vzala rakušáka.Bydleli na čáře (rakouskočeská hranice)v jedné větší vesnici.Co se tam dělo vím z dlohodobého vyprávění tety.S nějakými apolitickými vesničany se běžte bodnout.Strýc i když byl ve wehrmachtu,nezůčastnil se stranických hospodských aktivit a zachoval si k nacistickým aktivitám odstup.Před vystěhovaleckou komisí obstál a měl na výběr.(odejít-zůstat)V té vesnici jich bylo osum.Pane Hořejší,existuje něco čemu se říká příčina a následek.Kdo seje vítr sklízí bouři.
02. 11. 2009 | 18:10

Pepa Řepa napsal(a):

To Buldatra
třeba dostaneme slevu na kožené kalhoty s mostem
https://www.youtube.com/watc...
02. 11. 2009 | 18:14

Pepa Řepa napsal(a):

To Buldatra
třeba dostaneme slevu na kožené kalhoty s mostem
https://www.youtube.com/watc...
02. 11. 2009 | 18:14

Pepa Řepa napsal(a):

Aby nedošlo k omylu. V odkazu není mezi Vávrou a Štajdlerem kolega vlk, ale opravdu čistokrevný německý offčák.
02. 11. 2009 | 18:17

Pepa Řepa napsal(a):

To zdesta
toho mýho kmotra tady nechali jenom proto, že by nikdo nevěděl, jak se míchá ve sklárně sklo. Opravdu skvělej člověk. Bez ironie. Chtělo to jen pár lahví.
Už je po něm. Škoda. Měli jako Němci padesát let možnost kdykoliv se vystěhovat do NSR. Jeho děti to udělali na poslední chvíli. Moc si nepomohly. Za pár let to tady ruplo.
Paradoxy života.
02. 11. 2009 | 18:27

PatientO.T. napsal(a):

2 buldatra:
Ach ty naše kýče... Jsou stejně nejkýčovatější... :-)

Zkuste to Německo z druhého konce:
https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...
02. 11. 2009 | 18:27

Pepa Řepa napsal(a):

udělaly, aby se zase někdo nezbláznil.
02. 11. 2009 | 18:28

PatientO.T. napsal(a):

2 Pepa Řepa:
To, co já kdy vezmu do ruky, váš život neovlivní. Pokud to nebude váš zub, tedy...
;-)
02. 11. 2009 | 18:29

Imhotep napsal(a):

Tarqus:
Zdá se, že bod 2) je stále iritující. Pochopitelně. Dotýká se velké lži, kterou ČSR o sobě šířila. Už jsem to tu napsal: ČSR deklarovala, že je občanským státem, ale ve skutečnosti byla národnostním státem. Na obranu této lži lze skutečně vytáhnout pouze jediné:"Žvanění o zapovězení jistých zaměstnání neberu,..."
Navíc byl uměle vytvořen národ Čechoslováků, protože jinak by Němci nebyli menšina. I tak ale tou menšinou nebyli.
Na Slováky někdy také hledíme nevraživě, ale zapomínáme, že Slovensku byla při vzniku státu slíbena autonomie, což nebylo dodrženo. Tak by se dalo pokračovat. Mně to také není příjemné, ale pokud se chceme pohnout, tak musíme vidět i stíny.
S tím narkostátem bych trochu přibrzdil, protože by se dalo namítnout, že takto uměle vznikla i ČSR.
02. 11. 2009 | 18:50

IO napsal(a):

Závěrem k mým výše uvedeným příspěvkům: dámy a pánové, když, jak zde dost často říkám, použijeme větší měřítko, širší pohled na věci, když tedy zvětšíme časové a prostorové dimenze pro posuzování otázky sudetských Němců, měli bychom snad se snad sjednotit na stanovisku, které tímto navrhuji, že jsme všichni jen oběti – my, obyvatelé České nebo Československé republiky, stejně jako sudetští/Sudetští Němci, stejně jako další národy včetně třeba Židů a Romů. K pohledu na dějiny, který zde předložil pan Hořejší, jsem se dopracoval už před lety a považoval jsem jej, stejně jako nyní pan Hořejší, za maximálně spravedlivý a lidský. Až v poslední době mi jisté informace, které jsem ani nehledal a připlynuly ke mně jako náhodné odkazy v internetu, jsem se na jejich základě musel ve svém pohledu na sudetoněmeckou otázku posunout o kus dál, přičemž nevím, jestli už jsem v cíli, nebo jen na cestě k jakémusi konečnému, úplnému, cílovému názoru. Poznámka: proč tady střídám velké a malé počáteční písmeno u „sudetští/Sudetští Němci“. Sudetští Němci s malým počátečním písmenem jsou ti, pro něž to platí jako v podstatě zeměpisné označení, jsou to zkrátka obvykle německy jako svým mateřským jazykem mluvící obyvatelé sudetské (ale zdaleka nejen sudetské) oblasti někdejšího Československa. Sudety, jak už jsem výše uvedl, jsou název jisté oblasti na geologické mapě Českého masívu. Sudetští Němci s velkým počátečním písmenem jsou ale něco trochu jiného, je to už německý kmen, v podstatě dost dobře srovnatelný s naší představou (třeba českého) národa. Stali se Sudetskými Němci po transferu/odsunu/vysídlení/vyhnání z Československa, když byli po jistém váhání v Bavorsku oficiálně ustanoveni za 4. zemský kmen Bavorska (4. Landesstamm Bayerns) vedle Horních/Horských Bavorů (Oberbayern), Dolní Bavorů (Niederbayern) a Horních Falců (Oberpfälzer). Ale zdůrazňuju, pocházejí nejen ze Sudet, ale z mnoha dalších území někdejšího Československa (jižní Morava, Jihlavský jazykový ostrov, rozsáhlá oblast při hranici mezi Čechami a Saskem, Čechami a Bavory, Chebsko, severní Morava, Olomouc, Spiš, Podkarpatská Ukrajina…). Oběti jsme my i oni a další proto, že naše potíže jsou jen vedlejší součástí dalekosáhlého spiknutí, neuvěřitelného komplotu, v němž někdy hrají, jindy nehrají nějakou roli. Až tento komplot prohlédnete, pochopíte, jak marné a zbytečné, pro nás doslova kontraproduktivní je to, o čem a jak tady diskutujete. Jsou zde některé značky, které asi vědí a mým slovům přesněji porozumí, například značka skeptický, ostatní nechť hledají, protože zatím jsou podle mého skromného názoru na omylu. Pokud najdou a bude jich víc najednou, to bude rána, to bude exploze, to bude otřes! Ale pokud nenajdou včas, nebude už nikdy více nic!! Bděte!!
02. 11. 2009 | 18:54

Pepa Řepa napsal(a):

Do Vánoc si nacvičte:
Ó Flageland, Ó Flageland....

https://www.youtube.com/watc...
02. 11. 2009 | 18:55

n.o.s napsal(a):

Imhotep

podívejte v kontextu situace asi takto,

druhá světová válka byla především excelentní byznys, to ostatní je detail

panem et circenses (chléb a hry)
02. 11. 2009 | 19:01

Imhotep napsal(a):

n.o.s
Dovolím si to upravit:
Druhá světová válka byla kromě jiného také exceletní byznys.
02. 11. 2009 | 19:06

PatientO.T. napsal(a):

Ale pospěšte. Od 6.ledna bude vše jinak:
https://www.youtube.com/watc...
02. 11. 2009 | 19:16

buldatra napsal(a):

To PatientO.T:

Protože jsem dvojobčan, čili Moravorakušák, inklinuji spíš ke kýčovitosti směrem na jih než na západ.
https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...

Prostě, všude člověk nachází člověka a kýč je záležitost člověčí. Co nás rozděluje, víme. Ale co nás spojuje? Kýč. Když nevěříte, zeptejte se Knížáka.

Jak jsem již naznačil bavorské můze moc nerozumím, klobásám ale ano. Nenu, respektive Kraftwerk fakt můžu.

https://www.youtube.com/watc...

Ovšem, kytara je kytara a PAN kytarista když to rozbalí…

https://www.youtube.com/watc...
No nic, jdu to naladit.
02. 11. 2009 | 19:20

PatientO.T. napsal(a):

"Nemám rád kytarová sóla. Za prvé proto, že je neumím, a za druhé proto, že je nemám rád."
Tak pravil tento muž:
https://www.youtube.com/watc...
02. 11. 2009 | 19:36

n.o.s napsal(a):

po pročtení debaty jsem došel k závěru že se zde konal sněm

KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ

doufám že se zde sešli všichni jeho členové

než tyto to raději členy Landsmannschaftu ve Strakovo Akademii
02. 11. 2009 | 19:46

buldatra napsal(a):

to PatientO.T.:

Sóla já mám rád. A to proto, že sem tam nějaké umím a proto, že je mám rád.
Ale, aby Vás z toho všeho, co jsem nakladl nerozbolel chrup, tak to chce něco, ale opravdu extra

https://www.youtube.com/watc...
02. 11. 2009 | 20:02

Lex napsal(a):

Alarien
Dík za upřesnění. Psal jsem, že nejsem žádný historik, některé prameny uvádějí jeho stolec jako „římskoněmecký“, to, že se sám dále tituloval jako „král římský, vždy rozmnožitel říše“ i po sesazení v roce 1400, jsem nevěděl.

jepice
Vskutku pozoruhodný výklad textu „Dekretu kutnohorského“, tedy přesněji té věty o „obyvatelském právu národa německého v Českém království. Takový neotřelý. Ale znovu opakuji: nejsem historik. Takže si ani netroufám, jak jste to učinila Vy, ten text vykládat, neučinil jsem to svou citací, a nebudu to dělat ani teď. Prostě jsem citoval českého krále, který, byť valné pověsti údajně neměl, přece jen byl panovníkem a jeho slovo, zejména když mělo podobu královského dekretu, platilo. Konec konců, jaký důsledek to mělo pro samu Univerzitu, je známo. Někteří dodnes želí odchodu řady (většiny?) německých profesorů. Ještě že je nikdo „neodsunoval“, případně „nevyháněl“, asi bychom se museli omlouvat donekonečna. I za toho krále.

Václav Hořejší
Můj předpoklad, že Váš spisek je důsledkem působení kavárenského ovzduší, se pro mě více a více potvrzuje. Ještě nikdy jste totiž nesestoupil argumentačně do tak ubohé polohy. Říkám „argumentačně“, ale Vy žádné argumenty neuvádíte. Svůj názor, které je pochopitelně oprávněný, ani reakce na diskusi, jste ničím nepodložil. Váš „profesorský stav“ tu nehraje žádnou roli. Váš výrok – cituji: „ze Václav IV (ktery podle Lexe upiral Nemcum pravo zit v Cechach)….“ – konec citátu, je z kategorie argumentů „Servíta“.
Nic z toho, co jste tady naformuloval, jsem nenapsal, a tím spíše nepředkládal jako svůj názor. Citát královského dekretu je jistě něco jiného. Výklad toho citátu by nepochybně stál zato. Pane Hořejší, král Václav IV. neupíral Němcům (a já dnes tím spíše) právo žít v Čechách. Král Václav IV. psal o „obyvatelském právu NÁRODA německého“.
A já jsem přesvědčen, že na pochopení rozdílu mezi těmito dvěma „kategoriemi“ netřeba být ani historikem, ani profesorem.
Přeji Vám příště šťastnější ruku a pevnější nervy.
Lex
02. 11. 2009 | 20:15

PatientO.T. napsal(a):

2 buldatra:
Pěkné.
Já měl sóla kdysi hodně rád, ale už jsem je uložil do skříně. Teď už poslouchém jen kytaru Franka Zappy. A z té hardrockové klasiky občas LedZep, resp. Jimmy Page. Už mě ta virtuozita tolik nebere.
P.S.: Jediná věc, kterou jsem se kdy naučil "zahrát", byl úvodní riff, hádejte jaký, správně Smoke on the Water...
02. 11. 2009 | 20:19

PatientO.T. napsal(a):

2 Lex:
Jen malou poznámku. Čemu se divíte? Tímto způsobem argumentuje pan Hořejší naprosto běžně.
02. 11. 2009 | 20:23

Targus napsal(a):

To Imhotep:

A prosím, pane chytrý, který z našich státníků z první republiky obchodoval s drogami či lidskými orgány?
Já jen pro pořádek, až se budeme Thacimu omlouvat, abych věděl, ke komu ho připodobnit.¨
A pořád čekám na odpověď ve kterých evropských státech měly menšiny, lhostejno zda pravé či umělé, stejné možnosti kulturního a politického vyžití jako v ČSR?
Nebo teď budete popírat německé školy, volně šířené německé tiskoviny, spolky baráčníků, hasičů, včelařů, tělocvičné a branné organizace, které spoluvytvářel velký Kony? Popřete i skutečnost, že německá strana vyhrála parlamentní volby? To byste měl, protože Němci tady přece neměli žádná práva. A ať to počítám, jak chci Němci tady určitě nebyli většinou, pokud jste tady nezavedl nějakou speciální sudetoněmeckou matematiku, v níž platí, že tři je víc, než šest.
02. 11. 2009 | 20:36

Admirál napsal(a):

IO - píšete: "jsou zde některé značky, které asi vědí a mým slovům přesněji porozumí, například značka skeptický, ostatní nechť hledají, protože zatím jsou podle mého skromného názoru na omylu. Pokud najdou a bude jich víc najednou, to bude rána, to bude exploze, to bude otřes! Ale pokud nenajdou včas, nebude už nikdy více nic!!" Bděte!!

To jako myslíte, že je to něco jako hledání ježka v kleci?

Lidé bděte!!

To je, jako by jste to opsal ze Strážní věže.
02. 11. 2009 | 20:37

Anba napsal(a):

Karel Meuller - zdravím Vás. Moji matku by taky trefil šlak, tomuhle by snad ani nevěřila. Teď už věřím, že tady za války byla řada kolaborantů. Zpětně jsem naštvaná na komunistický režim, i jeho vinou tady vyrostli lidé odnárodnění, s nulovou láskou k vlasti. Pracuje se na tom i těch posledních 20 let a výsledky tady čtu.No, jak by ne, tahle zem je takové pěkné údolí, přímo stvořené pro panstvo z nebezpečných enkláv a Češi jsou taková ohebná cháska.
Je jim vlastní poplivat všechny své představitele, mrtvé i živé, poplivat své dějiny. Pokud byli králové dobří, tak jen proto, že to byli cizinci, pokud byl dobrý president, tak jen proto, že ho měla matka s Metternichem, náš stát neměl vzniknout, protože jsme měli dobrotivého císaře RU, už při vzniku jsme poškodili Němce a Rakušany, celou dobu jsme je utiskovali, až jsme je vyprovokovali k válce, nebránili jsme se, protože jsme zbabělí, předali jsme zbraně Němcům a celou dobu války jsme pro ně vyráběli a kolaborovali a udávali se navzájem, oslavovali jsme nesprávného vítěze a dokonce jsme vlastní volbou strčili hlavy do totalitního chomoutu. Mezitím jsme hodné a přátelské spoluobčany odporně vyhnali ze své země, namísto abychom je odškodnili za jejich padlé.Potom jsme sloužili rudému nebezpečí a to tak dobře, až nás opravdu na tancích navštívilo. Jen asi 300 z nás to pochopilo a ostatní (kromě uprchlých) zase kolaborovalo. Když díky těm 300 z nás se skácel po zuby ozbrojený rudý režim, zjistilo se, že třičtvrtiny národa (kromě miminek) se nějakým způsobem kompromitovala (jiskry, pionýři, svazáci, odboráři, komunisté a národní fronta, zahrádkáři a svaz žen). Museli jsme si vyjasnit, kdo více a kdo méně si zadal.
Při tom zjišťování jsme si zapomněli hlídat náš majetek, banky, fabriky, vody, lesy, dokonce i kanály jsme ztratili.
Píšeme si dějiny dál, jak to vlastně bylo nám ujasňují noviny a TV v cizích rukách.

Vstoupili jsme svobodně do svazku států, ke kterým jsme vzhlíželi jako vzorům demokracie. Sotva jsme tam, už jsme si ten krok poplivali, zalitovali, zpochybnili, udělali ze sebe šašky, protože nikomu nevěříme a hlavně nevěříme sobě.
To by mne zajímalo, kdyby naše republika byla opravdu ohrožena ozbrojeným nepřítelem, kdo ze shora píšících by šel se zbraní v ruce ji chránit.
02. 11. 2009 | 20:42

Admirál napsal(a):

Anba - palec nahoru! Dobrý.

Přežili jsme tady ve Střední Evropě do dnešní doby, tudíž naše strategie přežití nebyla špatná.

Zajisté máme, jako jiné národy, kreré přežily, kostlivce v základech. Jinak by o nás zřemě nebyla už řeč.

S tou zbraní, ptal jsem se už na jiném blogu, zdalipak by nám byl stát, teda těm, co s tím ještě umí zacházet, schopen dát alespoň osumapadesátku a náboje?

Nebo už to všechno prodali?
02. 11. 2009 | 20:55

Vaclav Horejsi napsal(a):

Lex:

Ano, sebekriticky uznavam, ze jsem hroznej - nazory nicim nepodkladam, po kavarnach se potuluji, nervy nadranc, ruka nepevna, Servit hadr...

Diky za vase uprimne minene zaverecne prani!

..
02. 11. 2009 | 21:08

Targus napsal(a):

To Anba:

Tak si to rovnou hoďte, když je to tak strašné. Dle mého, je mezi lidem stejné procento hajzíků a vychcandírů, ať je režim jakýkoli a doba zcela libovolná. Možná jich je v České kotlině o něco málo více, proto se tu ale dodnes mluví česky. To není obhajoba, to je holý fakt.

To admirál:

Na tu zbraň už jsem Vám odpovídal. Jinak si myslím, že by Vám byla celkem k ničemu. Než byste to natáhl, už byste byl jak cedník. Jednak 58 je beznadějně zastaralá, jednak předpokládám, že když znáte toto plivadlo, není Vám asi dvacet a netrénujete každý víkend v lese.
A jako asistovaná sebevražda to zase vyjde moc draho, to by stát vyšlo daleko levněji dát každému metr prádelní šňůry...
02. 11. 2009 | 21:13

n.o.s napsal(a):

02. 11. 2009 | 21:17

Admirál napsal(a):

Targus - Věkem se blížím k nevojenskému, nejsem žádný militarista, ani nejsem najivní. Jde o pricip.
02. 11. 2009 | 21:19

Targus napsal(a):

To n.o.s.:

Takovými odkazy totu můžete vytapetovat, revanšisti á la imhotep a spol. budou stejně mlít svoje, že jim málopočetné české svině ubližovaly. Viděl bych to tak, že tak jako mají po narození malí indiáni pihu na kříži, tihleti umějí už od narození lhát. Pepek Goebbelsů byl jejich patron.

To Admirál:

Princip si můžem strčit akorát my dva někam a udělat si s ním dobře, pokud nám to ještě půjde. Pár starých dědků to nevytrhne a dnešní mládež, jak jsem se zděšením zjistil, má horší kondičku, než já. Podotýkám, že jsem už vyřazen dávno, jak kvůli věku, tak kvůli zdraví.
02. 11. 2009 | 21:48

Karel Mueller napsal(a):

Anba:

Je to kruté, ale je to tak.
Pokud by se jednalo o obranu republiky ... já si neumím mladou generaci představit, jak ji brání.

Naši předkové, kteří za tento stát a národ bojovali, se asi obrací v hrobě.
02. 11. 2009 | 21:55

n.o.s napsal(a):

Targus

chtělo by to rozbor této zprávy v kontextu doby jejího vzniku

instinktivně je mi ta zpráva dost odporná
02. 11. 2009 | 22:02

JC napsal(a):

Anba,
Nesmíte být při posuzování "české zaprděnosti" tak zahleděna sama do sebe.
Ono se stačí jen porozhlédnout po Evropě nedávné minulosti, abyste uzřela "velké hrdé národy"/o těch menších nemluvě/ poslušně se hrbící.
Tak to máme například "velký hrdý národ" Francouzský - vesele čtyři roky heilující,národ Polský 4O let vesele Lenina milující a nakonec část "panského" národa Německého vesele Marxizujího.
02. 11. 2009 | 22:06

JC napsal(a):

Karel Mueller,
Sorry kolego, nepředjímejte co by dělali mladí.
V roce 1989 to od nich také nikdo neočekával.
02. 11. 2009 | 22:09

PatientO.T. napsal(a):

2 Tarqus:
http://cs.wikipedia.org/wik...

Cituji: Současně také organizace SS, Gestapo, SD a vedoucí štáb NSDAP byly odsouzeny a označeny jako zločinecké organizace.

http://209.85.129.132/searc...

Cituji: ...Wehrmacht neodpovídal definici zločinecké organizace, stanovené samotným soudem – totiž, že se musí jednat o sjednocení osob za účelem dosažení společného, obecného cíle, přičemž členství v takové organizaci spočívá na dobrovolnosti a její členové jednají od počátku s vědomím jejích zločineckých cílů...
02. 11. 2009 | 22:19

Lex napsal(a):

Václav Hořejší
Pane profesore, zkuste s tím něco dělat. Určitě to jde. Ten pád je strmý. Zkuste zatáhnout za knipl, k sobě, kormidla nahoru, přitáhnout plynovou páku. Není možné, abyste to nevyrovnal. Dostáváte tady za uši, ale já Vás chápu, všichni jsou proti Vám, všichni Vám chtějí ublížit, nikdo (přeháním - nadsázka - Urban, Pehe, Zrno, Tomský, Posselt, Werner Faymann a několik zdejších také flagelantů jsou pevně s Vámi) nechce pochopit tu Vaši, tu jedinou a skutečnou, autoritou profesora imunologie a ředitele! Ústavu AV podloženou pravdu, všichni jsou ..... !
Dokud to není obsese.
02. 11. 2009 | 22:19

Targus napsal(a):

To n.o.s.:

V kontextu doby mi z toho vychází totéž, co proběhlo 800 na jih od našich hranic. Tam se prostě také někdo rozhodl, že změní politickou mapu a ještě na tom pořádně vydělá. Bohužel v tomto bodě má imhotep pravdu.
To JC:

Ty poslední věty měly být jako závěrečný vtip dne, anebo také věříte na plyšový převrat?
Už jste někdy něco takového viděl? U správné revoluce vždycky teče krev. U nás netekla, protože tehdejší komouši předali moc sami sobě, chcete-li jemnější specifikaci, svým zrcadlovým obrazům. Ty obrazy si alespoň na příštích pět minut, než se zhaslo a pak kradlo, otočily naruby kabáty. Nic více a nic méně.
02. 11. 2009 | 22:25

PatientO.T. napsal(a):

2 Karel Mueller:
Dobrý večer, obranu republiky, říkáte? Před kým?
Máte-li na mysli obranu vládnoucí české elity před současnými sudetskými hordami, tam bych byl skeptický, to je pravda. Znáte jiného nepřítele? Napadá mě nějaký mocný, veliký, dobře vyzbrojený stát, který nám svou invazí hodlá imputovat vlastní kulturu a zotročit nás pro ni. Tedy ne nějaké hordy, ale opravdová nová Zlatá horda. Měli bychom se vůbec bránit? Nebyl by to marný boj? A neutekli by v duchu české tradice nejprve ti, co by měli jít v čele?
02. 11. 2009 | 22:27

Imhotep napsal(a):

Tarqus:

Nemáte něco s nervy?
Proč bychom se měli omlouvat Thacimu? Jenom jsem Vás upozornil, že ČSR vznikla stejně umělým narýsováním, zvláště v moravských, slovenských a ukrajinských oblastech, jako slavné Kosovo. Že se přitom také lhalo? No a?
Smiřte se s jednou věcí: Němci byli v této zemi druhý nejpočetnější národ a žádná menšina, takže přestaňte trojčit s národnostními menšinami a jejich vyžitím. To je propagační blábol.
Ve volbách r. 1920 si velmi dobře vedla Německá sociální demokracie. Výsledek podílu na moci přesto 0. To byla kardinální chyba. Němečtí sociální demokraté měli v té době možnost silně ovlivnit své krajany.
Vy však v duchu té doby voláte: Vidíte, to mají možnosti! To jinde není! K ničemu jim to není, ale mohou se volit mezi sebou.
Divíte se, že pak Němci neviděli jinou možnost politického prosazení než Henleina dovést jeho stranu k vítězství v r. 1935? To jste měl na mysli, ale zapomněl jste dodat, že i přes toto vítězství tato strana neměla žádný podíl na řízení státu. Takže pro Němce to byl jasný vzkaz: Tohle není váš stát! Ospověď potom zněla: Tak my ho rozbijem! (V téhle tradici ignorantství naši politici mimochodem pokračují.)
Teprve pak ale někteří politici začali vnímat reálné nebezpečí a začali improvizovat.
Běsníte proti těm zpropadeným Němcům dosti. Kam ale prchali naši lidé po r. 1948 a po r. 1968?
02. 11. 2009 | 22:34

Targus napsal(a):

To PatientO.T.:

Škoda,že jste necitoval i ty další dva odstavce, např.

"...Za zmínku stojí také to, že v samotném Norimberku a poté v celé řadě dalších spojeneckých procesů, stanuli před soudem a byli také odsouzeni mnozí vysocí důstojníci Wehrmachtu. Koneckonců, onen domnělý „osvobozující rozsudek“ Wehrmachtu v Norimberku neměl ve skutečnosti s „očištěním“ Wehrmachtu nic společného..."
Je škoda, že umíte číst a kopírovat jen některá písmena.

Ostatně já vím o W. své, byla v něm skoro celá moje rodina.
02. 11. 2009 | 22:39

PatientO.T. napsal(a):

2 KM:
Ještě bych dodal, že při svém brouzdání na netu jsem nabyl dojmu, že pověst českých vojáků není na rozdíl od všeobecného povědomí vůbec špatná. Dokonce jsem někde narazil na tvrzení, že po Australanech a Skotech byli Češi považováni za nejlepší vojáky v 1. světové (to mne dost nadchlo, přiznávám).
No, jiná věc je ovšem renomé armády jako celku... Ale to už jsme nikoli u vojáků ale u prezidentů, generálního štábu, atd., atd.
Vždyť i Paroubek chtěl vyhandlovat nasazení zahraničních jednotek za 30,-Kč.
02. 11. 2009 | 22:40

Imhotep napsal(a):

Tarqus:
Nu, nyní jsem se dočetl, že mne považujete za revanšistu. Co se dá dělat, s fanatiky lze jen těžko vést řeč.
02. 11. 2009 | 22:43

PatientO.T. napsal(a):

2 Tarqus:
To, co jste ocitoval, nemá nic společného s tím, jestli byla Wehrmacht označena za zločineckou organizaci či nebyla. V těchto případech byli konkrétní lidé postiženi za konkrétní činy.
Nehodlám nasazovat Wehrmacht nějakou aureolu, to vůbec ne. Věc se má tak, že vy jste napsal, že se jednalo o zločineckou organizaci a já jsem našel důkaz, že to není pravda. Tečka. Co chcete víc? Jen mi nepište, že i když Norimberský soud rozhodl jinak, pravdu máte vy. Nemáte!
P.S.: Jsou lidé, kteří vám snesou důkazy o zvěrstvech Rudé armády. Přesto trvám na tom, že v duchu Mezinárodního soudního dvora v Norimberku to nebyla zločinecká organizace. RA zkrátka, stejně jako Wehrmacht, žádané parametry nikdy nesplnila.
02. 11. 2009 | 22:50

Targus napsal(a):

To Imhotep:

Zapomněl jste dodat, že když to Kony vyhrál, musel zvednout kotvy, protože už tady měl nasbíráno na pořádných pár let basy.
Řeknu to jinak. Když se Sudeťáci nechtěli smířit s tím, že se budou muset naučit česky, byli izolovaní, protože se nemohli hlásit do státní služby. Kromě toho mohli kdykoliv výhodně prodat svůj majetek a odkráčet za Ádou. Konec, tečka.
A žvásty o utiskování Suděťáků si nechte, až přijede Kamerade Posselt, zatím jste nedoložil ani jeden ústrk.
Btw. promrskněte si definici národa a státu, mluví se tam cosi o nějakém jazyku. To není vepřový jazyk k jídlu, to je mluva neboli řeč.
A přitom mi nezapomeňte popsat, jak se politicky a kulturně vyžívali Lužičtí Srbové, to by mně fakt zajímalo a nikde jsem na to nenarazil.
02. 11. 2009 | 22:50

Targus napsal(a):

To PatientO.T.:

Dejte si práci a dočtěte to do konce, ano? Wermacht nebyl označen za zločineckou organizaci, protože nebylo rodiny, která tam neměla příbuzného. V tu ránu by se Německo stalo národem válečných zločinců. V hodnocení RA plně souhlasím. Hezky česky řečeno jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.
A Vám s Imhotepem se nezbyde než smířit s tím, že dějiny píší vždy jen vítězové a souzeni jsou vždy jen poražení.
02. 11. 2009 | 22:56

PatientO.T. napsal(a):

2 Tarqus:
Doporučuji vám:
Kalvoda, Josef; Genese Československa; PanEvropa, 1998

http://josefkalvoda.ic.cz/_...
02. 11. 2009 | 22:58

JC napsal(a):

Tarqus,
Vím co máte na mysli, ale já mejsem moc příznivcem spikleneckých teorií.Ono kdyby ten Zivčák šel po Národí tehdy sám a upadl, tak skončil maximálně na záchytce.A na té národní krev tekla ne že ne. Sametem neboli "plyšákem" to nazvali ti, kteří chtěli mít zase něco extra. Jinak si nepamatuji, že snad kromě Rumunska, kde někomu vytekly nervy a oddělal "velkýho šéfa" na zadním dvorku,někde jinde ve východní Evropě krev nějak extra cákala. Ono se to všechno lámalo v Rusku, když Gorbimu na dovolené oznámili, že je marod a vládu přebírají jestřábi.Kdyby se tehdy armáda nepřidala na stranu Jelcina STB by stáhla ocasy a pokračovali bysme vesele dalších x-let ala Cuba nebo Korea-sever.
02. 11. 2009 | 22:59

PatientO.T. napsal(a):

2 Tarqus:
Tedy znovu: Wehrmacht NEBYLA zločineckou organizací.
02. 11. 2009 | 22:59

PatientO.T. napsal(a):

2 Tarqus:
A copak, že nevadí prohlásit sudetské Němce za národ válečných zločinců? Měli snad v Norimberku jiné ohledy než v Praze? Zřejmě ano.
Jo, to bylo vlastně něco úplně jiného, chápu...
02. 11. 2009 | 23:03

dalimil napsal(a):

Pane Pocestný já zde nějaké tvrdé nebo měké íčko neřeším! Napíši si slušnou formou co mám na srdci a to mě stačí ! Vy máte holt na vše jiné parametry ale to je váš problém ! Stejně si myslím že česká gramatika je zbytečně komplikovaná ! 7 pádů atd. Dali.
02. 11. 2009 | 23:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Imhotep:
"ČSR vznikla stejně umělým narýsováním, zvláště v moravských, slovenských a ukrajinských oblastech, jako slavné Kosovo." Panebože egyptský, doučte se historii. Začít můžete např. zde: http://mapserver.fsv.cvut.c...
A nekmrte nevinné lidi iluzemi o německých sociálních demokratech, byli to velkoněmečtí nacionalisté jako většina Němců.
02. 11. 2009 | 23:08

Imhotep napsal(a):

Tarqus:

Nezlobte se, ale lidé jako Vy přivedou tento národ ke konečné záhubě nekonečným lhaním a propagandistickým blábolením. Stále někoho poučujete, ale sám máte mezery jako hrom.
Mimochodem, když už se kasáte tím, že víte o válce vše, tak byste měl vědět, že není ten, ale ta Wehrmacht. To jen tak na okraj.
Dějiny sice píší vítězové, ale porovnejte si několik desetiletí po válce stav ČR a Německa. Když Němec ukáže na barokní sochu v kostele, Čech mu ji rád ukradne a prodá, stejně jako mu rád prodá půdu v této zemi.
Vážený pane, národní hrdost se nevytváří siláckými řečmi na internetu a lhaním o minulosti, ale v reálném životě. A s tím máme v této zemi, bohužel, velké potíže.
02. 11. 2009 | 23:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Imhotep:
A když už píšete o ignoranství, doučte se evropské dějiny z počátku 20. století, obzvláště o zániku R.-U. a kdo ho vlastně rozbil. Nápověda: Češi to nebyli.
První polovina minulého století byla o německé ukřivděnosti v Evropě a o nutnosti nápravy ´Es kommt der Tag´ a nikoliv o nějakém selhání Čechů, jak se znovu kdosi snaží tvrdit.
02. 11. 2009 | 23:15

PatientO.T. napsal(a):

A naposledy 2 Tarqus:
V další případné diskusi budu s vámi pokračovat, až doložíte své tvrzení o zločinecké organizaci Wehrmacht, případně až toto tvrzení odvoláte. Dokud nezvládnete jedno či druhé, neobracejte se na mne.
02. 11. 2009 | 23:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Imhotep:
"není ten, ale ta Wehrmacht" Správně, i ta Landsmannschaft. akorát česky to zní blbě. :)
02. 11. 2009 | 23:17

Imhotep napsal(a):

Vážený "Wiki" Matyáši, po zkušenostech z jiných debat se nad vaším odkazem tiše pousměji, protože existuje mnoho jiných map, které ukazují něco jiného. Ale ona na "Wiki" byla právě tahle, že :)
Mimochodem z řad německých sociálních demokratů vzešla spousta stečných lidí, kteří tuto zemi bránili a byli za ni ochotni bojovat. Dost jich zakončilo životní pouť v koncentračních táborech a ti co přežili, byli často vykopáni ze země v rámci odsunu. Buďte tak laskav a neurážejte zrovinka tyhle lidi.
02. 11. 2009 | 23:20

n.o.s napsal(a):

Zbyněk Matyáš

"velkoněmečtí nacionalisté"

Judr Urválek by to nenapsal lépe
02. 11. 2009 | 23:22

PatientO.T. napsal(a):

2 ZM:
Ono to ale významně souvisí s existencí "českého" slova mančaft. Kdybychom je neměli, možná by nám na té Landsmannschaft nepřišlo nic divného. I překlad branná moc nás vede k rodu ženskému...
:-)
02. 11. 2009 | 23:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Imhotep:
Vaše snaha dělat sám sobě příznivého argitra a zesměšňovat oponenta je u některých diskutérů dost rozšířená, ale fakticky marná. Komenského mapa Moravy je registrované známé (jak vidím, ne všem) dílo a dosvědčuje, že "uměle narýsované hranice v moravských krajích" existují jenom ve Vaší fantazii.
Ani německé sociální demokraty neurážím, jenom konstatuji historickou pravdu, nastudujte si např. osobnost Wenzela Jaksche. Němečtí sociální demokraté dávali za vinu Čechům (podobně jako Vy) všeobecný příklon sudeťáků k Hilerovi a k nacizmu. Takže buďte tak laskav a neurážejte živé lidi.
02. 11. 2009 | 23:28

Imhotep napsal(a):

Patient O.T.
Nechci se tu zastávat zpovykaného národovce Tarquese, protože to je fanatik, ale v nedávné době proběhla velmi zajímavá výstava o Wehrmacht v německu. Vychází pomalu, ale jistě, na povrch, že se zapletla do mnohých válečných zločinů, takže i Němci začínají měnit pohled na tuto armádu. Ty fotky a dopisy na té výstavě byly velmi otřesné.
Po válce to bylo skutečně psychologicky nutné, aby existovalo zlo - SS a čestná armáda. Jinak by to bylo na kolektivní sebevraždu. Teď se do tohoto problému noří mnozí badatelé, aby se zjistilo, jak to bylo ve skutečnosti.
Nedovoluji si ale Wehrmacht posoudit jako celek,
02. 11. 2009 | 23:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T:
Ano, souhlasím, jenom si nemyslím, že kvůli mluvnickému rodu je třeba zesměšňovat oponenta, obzvláště má-li Imhotep sám mezery v znalostech problematiky.
02. 11. 2009 | 23:30

Imhotep napsal(a):

"Wiki" Matyáš:
Němečtí sociální demokraté měli pravdu.
Když už tak bazírujete na té mapě. Má být východiskem hranic 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. stol., nebo je vašnostovi libo nějakoou starší dobu. Proč se upínáte právě k této mapě. Znáte podobu území ovládaných např. Přemyslem Ot. II., nebo je snad libo všechna území Karla IV. - to by bylo ještě lepší? Podkladů přehršel - račte si vybrat.
02. 11. 2009 | 23:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

n.o.s:
Jste trapný. Sociální demokraté - němečtí obzvláště - příklonem k velkoněmemeckému nacionalizmu vydatně přispěli ke vzniku WWI a po ní v nacionálním duchu pokračovali, byť ne tak razantně jako nacisté, Vy Urválku.
02. 11. 2009 | 23:34

Imhotep napsal(a):

"Wiki" Matyáš:
Nezlobte, ale mám vždy chuť rýpati do nadutců, kteří stále někomu doporučují doplnění vzdělání a sami znají jen Wikipedii :)
02. 11. 2009 | 23:36

Imhotep napsal(a):

n.o.s.

Přeji hezký večer se znalcem Wikipedie Matyášem.
02. 11. 2009 | 23:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Imhotep:
Bože egyptský, i průměrně uvažujícímu člověku musí být jasné, že Komenského mapa je jenom jednou z mnoha historických, které dokazují prakticky její neměnné hranice po mnoho staletí od vzniku přemyslovského státu. Fantazírováním z nich hranice umělé neuděláte. A pokud k přemyslovským, lucemburským, jagellnoským a habsburským državám patřily i jiné země, nic to neměnilo na jejich hranicích.
02. 11. 2009 | 23:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Imhotep:
Wikipedii používám jen pro ty, kteří potřebuji doplnit fakta. Nemohu za to, že mezi ně patříte i Vy.
02. 11. 2009 | 23:41

n.o.s napsal(a):

Zbyněk Matyáš

neříkám že nemáte pravdu, ale ta volba slov byla příšerná, každopádně pokud jsem se vás nějak dotkl tak se omlouvám.
02. 11. 2009 | 23:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Imhotep napsal(a):
02.11.2009 23:38:11
Správně, nejsou-li argumenty a fakta, je třeba napadnout oponenta, aby si pro příště netroufal vyvracet bludy. Ty přece patří k životu a máme na ně právo!
02. 11. 2009 | 23:44

n.o.s napsal(a):

Imhotep

Zbyněk Matyáš je inteligentní člověk, jeden z mála lidí kteří mají nějakou úroveň.

nicméně je to trochu dřívější ročník, tj jeho názory jsou "pochopitelné"
02. 11. 2009 | 23:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

n.o.s:
O nic moc nejde, jenom přirovnat někoho k Urválkovi je jaksi dost silné. Tyhlety přeskoky de rem ad personam jsou už značně profánní.
02. 11. 2009 | 23:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

n.o.s:
Nejde o můj vyšší ročník, nýbrž o fakta. Opravdu se na ty německé sociální demokraty podívejte a nedejte se zmýlit jejich opozicí vůči nacistům. Byli nacistům politickou opozicí a tak nacisté se s nimi vyrovnali po svém způsobu. Co se týče nacionalizmu, zásadně se od nich tehdy nelišili.
02. 11. 2009 | 23:53

Targus napsal(a):

To JC:

Nevěřte tomu, ještě tak dva tři roky a ekonomicky jsme byli na kolenou.
Obrovská druhotná platební neschopnost, obrovské sklady, kam se člověk podíval, nedostatek peněz na investice, nedostatek práce pro lidi. Kdyby to komouši měli zmáknuté po ekonomické stránce, nepustili by to z rukou ani náhodou.

To PatientO.T.:

Vážený, zklidněte se. Já nejsem autorem BD. Vy se tady divíte, že se národ nechce znát k divokému ani normálnímu odsunu. A na druhé straně nemůžete pochopit, že samotní Němci si nebyli schopni NIKDY přiznat, že Wehrmacht páchal(A, chcete-li) válečné zločiny. Já o nich vím od svých přeživších příbuzných, i když zrovna o tom se nikdy moc bavit nechtěli.

To Imhotep:

Tak pozor, nikde jsm netvrdil, že o válce - kterékoli - vím vše a němčinu, stejně jako polštinu jsem se nikdy a nikde regulérně neučil. Že se domluvím líp než kdejaký blbeček se státnicí, je druhá věc, ovšem plusquamperfectum po mně jaksi nemůžete chtít.

Ohánět se s mapami mi příjde poněkud kuriózní, protože kolik států, tolik map a tolik výkladů dějin. Zejména, nahlédnu-li do učebnic dějin Těšínska V Polsku a v ČR.
Hanice ČSR se stanovily podle historických hranic dřívějších státních útvarů na tomto území. Jediným výrazným problémem ve Slezsku bylo Těšínské knížectví, na Slovensku byly malé problémy s Polskem a velké problémy s Maďary. Tam jsme si to ale, jak jistě víte, vystříleli. Toť vše, příteli.
A německými demokraty se zas tak neohánějte, volební výsledky nepřekroutíte, a ty korespondují s čísly odsunutých Němců.
02. 11. 2009 | 23:55

Targus napsal(a):

To PatientO.T.:

Jen tak z legrace mrkněte, co napsal Váš soukmenovec Imhotep o Wermachtě - ať Vám udělám dobře.
03. 11. 2009 | 00:02

Targus napsal(a):

To Zbyněk Matyáš:

Obávám se, že asi nejste schopen zdejším jedincům vysvětlit, význam země jako určitého územního celku, s tím, že jako nedílná součást mohl tento celek velmi často střídat své pány a tím se i různě přiřazovat pod různé koruny či knížectví.
Tento pocit bezmocnosti na jedné straně a naprosté tuposti na straně druhé, jsem zažil také.
03. 11. 2009 | 00:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Targus:
Z toho pocitu jsem už vyrostl, koneckonců nejde o deficit můj. Je dobré zbavit se iluzí a pokorně akceptovat skutečnost, že ne každý ví, co já, a že ne každý to snese. Ovšem je třeba neustále ověřovat, že skutečně vím.
03. 11. 2009 | 01:32

PatientO.T. napsal(a):

2 Tarqus:
Vážený pane, vůbec netvrdím, že jednotky Wehrmacht se nedopouštěly zločinů (tomu se v menší či větší míře nevyhne žádná armáda). Trvám na tom, že nebyla uznána norimberským soudem za zločineckou organizaci a že tedy její vojáky nelze en bloc ocejchovat jako válečné zločince. Už kvůli všeobecné branné povinnosti.
Konec
03. 11. 2009 | 07:20

Imhotep napsal(a):

"Wiky" Matyáš:
Cituji: "... i průměrně uvažujícímu člověku musí být jasné, že Komenského mapa je jenom jednou z mnoha historických, které dokazují prakticky její neměnné hranice po mnoho staletí od vzniku přemyslovského státu. Fantazírováním z nich hranice umělé neuděláte. A pokud k přemyslovským, lucemburským, jagellnoským a habsburským državám patřily i jiné země, nic to neměnilo na jejich hranicích. "

Omyl, dokazující jen to, že pracujete s učebnicovými frázemi. Klasickým příkladem pohyblivosti je např. oblast Landštejna. U něj vedla hranice mezi Čechami a dnešním Rakouskem, která byla zabezpečena i z druhé strany hradem. Ten české holubičí povahy dobyly a stovnaly se zemí. Hranice tam potom putovala někdy v řádech desítek kilometrů. Která hranice je potom ta "historická"? Dále Vitorazsko. Původně součást Čech, ale posléze se ho Přemysl Ot. II. vzdal. Hraniční vyjednávači v r. 1918 přesto toto území požadovali jako historické (byl tam důležitý železniční uzel). Dosáhli jen toho, že to území bylo rozděleno velmi nešťastně a znefunkčněno. Tak bychom se mohli procházet širou krajinou do nekonečna. Bohužel je mezi námi rozdíl ten, že Vy pracujete s obecnými frázemi, které se ovšem v konfrontaci s reálnými místy mění v nepravdu.
03. 11. 2009 | 07:34

Imhotep napsal(a):

Tarqus:
Stížnosti na mapy prosím adresujte "Wiki" Matyášovi :)
03. 11. 2009 | 07:37

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě na závěr.
Vzpomínám na větu kmotra sudeťáka jako poleno, který se přiznal, že hajloval, když přijel Dolfik do Reichenbergu a že dělal za války dozorce v base na Pankráci.

Byl tady-ve vsi u Jablonce- klid. Chvíli jsme zpívali česky, chvíli německy. Až do té doby než přišel Henlein.

To prohlásil s odstupem, dvaceti let po WWII.

Nevím, jestli je pan Hořejší kavárenský švihák.
Vím ale, že je relativista jako řemen. Posouvá bod nula, kam se mu zlíbí. Odsun, Drážďany, Afgha.

Příčina, následek-vsjo rovno, hlavné když si prokrvíme záda důtkami.

Pokud je to zdravé, má autor dlouhou čáru života, prokrvuje se často a rád.
03. 11. 2009 | 07:47

vaclavhorejsi napsal(a):

Lex:

Ano, je to tak, me nazory na vyhnani/odsun sdili jen naprosta moralni spodina spolecnosti, kdezto ty vase vyrazna vetsina naroda a osobnosti jako Andela Dvorakova ci cely UV KSCM.
V diskusi jsem se dozvedel, ze lide s mymi nazory v podstate schvaluji vypaleni Lidic a obdivuji K.Henleina. No to vite, jsem holt blondak s modryma ocima, Blut ist Blut...

Kdyz k tomu jeste pripoctete muj negativni nazor na bratry Masiny, brdsky radar ci hraci automaty, opravdu se musim nad sebou zamyslet (nejlepe v kavarne), takhle to uz dal opravdu nejde...

..
03. 11. 2009 | 08:01

Michal Macek napsal(a):

je nevim no - bude to znit asi hnusne ale muj nazor je presne opacny - germansky narod ktery umoznil nejvetsi kataklyzma historie - 2svet.valku - si odsun plne zaslouzil a podle meho to jeste bylo malo a meli by byt radi ze vyvazli tak lehce

kdyz vidim v TV sraz landsmancaftu,a tam recni nekdo (napr. Posselt) o tom jak sme jim ublizili atd tak se mi otvira kudla v kapse - v tu chvili bych nejradeji nejakym casoprostorovym trikem vsechny ty blahobytne pany v kozenych kalhotech a damy v krejzlikach prenesl do nejakeho "vyvoneneho" koncentracniho tabora aby ochutnali vlastni medicinu...
03. 11. 2009 | 09:23

Targus napsal(a):

To Pepa Řepa:

Souhlasím. Někdy mám pocit, že se vracíme v čase někam do středověku. Chybí jen žíněné roucho, krucifix a hladovky.
Potíž je v tom, že tihleti novodobí trpitelé mlátí hlavně ty druhé, kteří o trpění zájem nemají.
03. 11. 2009 | 09:31

Lex napsal(a):

Václav Hořejší
Už to tu napsal, jestli se nemýlím, nick "JC", že jste svou poznámkou k jinému mému komentáři "vstoupil do pěkného kravince". Dovolím si poznamenat, že svou poslední poznámkou ke mě, jste dobrovolně "rozšmatlal" dokonce sloní lejno. Ukázal jste totiž, že Vám v tomto případě už nejde o to, CO kdo mluví, ale KDO to mluví. Skutečný posun, zařadil jste se tedy Vy k opravdu té velké většině národa.
A konečně, pokud jste napsal "kdezto ty vase vyrazna vetsina naroda", pak musím říci, že já jsem žádný názor na odsun SN nevyjádřil, přihlásil jsem se k názorům Karla Muellera a "vlka", a ty názory jsou tak košaté, že jim lze těžkou vytknout nekritické schvalování odsunu.
03. 11. 2009 | 09:54

Pocestny napsal(a):

Jojo, Badateli, máte to těžký!
Vy jste se ponořil do naší agendy a to se nedělá.
Co se dělá?
Vždy, když přijde napřetřes tohle období, místo toho, jak se chovali naši předkové, řešíme to, jak se chovali všichni jiní.

Toto Perpetum Debile "národa českého" je nepřekonatelné, protože našincům bolševik vyhladit tuhle "mentální rýhu na naší duševní gramodesce".
Tak místo sebereflexe dál čteme pavlovovské výhřezy, tak jak jsme je sorok ljet cvičili u tabule.

Je tu i vidět ta pravá duševní substance socialistického yntelektuála...tedy víra, že chytrákem se jeden stane, když umí správně odříkat dobové lži.

Připadám si jako na srazu Svazu "Jen Se Neposer!", mám pocit, že diskutuji s moskevskými penzisty, kteří věří, že země je kulatá, Stalin velký a Němec nácek.

Je tu krásně vidět, jak se, když je potřeba, hodí dělat z nácka Němce, ale jakmile totéž použijeme na naší společnost (co čech, to bolševik - nikdo nic 40 let nenamítal), náhle tu je to ovcoidní - "to ne my, to voni..".

Jeden by se i zasmál, ono je to komické, když to jeden čte, ale spíš je mi smutno z toho, jak může vdělaný člověk přemýšlet jako kolchozní lopata v Polabí...

Jediné, čeho se lze bát, je zlostná umanutost místního polního moru duševního, jsem si naprosto jist, že výše se duševně promenující "národovci" jsou přesně ti lidé, kteří vždy odkývají řešení na něčí úkor, lidé, kteří již třikrát za jedno století rasově a názorově "čistili" tuto zem.

No, Badateli, zapřemýšlejte, nakolik je tato směšná hysterie podobná té vaší, radaroamerické..
Tak se pokochejte velmi podobnou verzí "up-to-date" argumentace, možná vám zpětně dojde, že VŽDY, když emoce zacloumají rozumem, skončí to trapasem.

Všímejme si více toho, jak vždy dokážeme zbytečně hrotit vnitřní diskusi a dělit se na "národ" a "cizí zrádce a kolaboranty".

Jste znám svým "mírovým úsilím", ale když tu tak čtu ty mediánní názory, tak bych ordinoval všem "ozdravný pobyt v Afpaku", tam byste rychle přišli na to, jak je vám Američan či Němec blízkej.

Proč mám pořád pocit, že Češi nerozumí tomu základnímu pravidlu - po spojencích se nestřílí, ani z kvéru, ani hubou.
Proč tenhle "národ" vždy nejprve trpí mindrákem, "že nás nikam nechtěj", pak se někam dostane, ale jakmile je členem, zapomene, že jím je na čestné slovo a začne nasírat ty, se kterými pakt uzavřel.

Stejně tak, jak jsme utekli ze "žaláře národů", abychom si uspořádali svůj národní chronickej kriminál na oposici,
Stejně tak, jak RČS po 32 roce byla stejným druhem národně šovinistického socialismu jako třetí říše "naruby", kde mnoho lidí zavřeli za "nacionální úchylku", ale NIKDY to nebyl Čech, ale vždy Němec, Maďar, Slovák,
stejně tak, jako byla ČSR po válce národně orientovanou verzí "frontového socialismu",
je dnes žumpou nacionalismu, který není postaven na principu vlastní výlučnosti a ojedinělosti, síly a "dějinného poslání", ale na principu xenofobie, regionality, zpátečnictví.
03. 11. 2009 | 09:56

Milan Bukovecký napsal(a):

Václav Hořejší

Čekal jsem na Vás. Celou dobu jste cíleně přicmrndával. A aby nedošel lokomotivě dech, vlk se nažral a koza zůstala celá, konečně jste přiložil. Museli Vás postrčit, nebyl to jen LEX. Jeho hladký a břitký pohled, na nepohledný text. Místo pokory z Vás však vylezla laciná gesta, okázalé fráze, klišé, floskule. Připomínají osmnáctiletého flinka, který se u baru holedbá mileneckými zážitky a na všetečné otázky kamarádů, odpovídá inteligentní slabostí chtěného.
Rád Vás čtu, ale dotkl jste se něčeho, co sice znáte, ale k tomuto je třeba víc, je to, jako byste postrádal kus historické paměti a natvrdo, ani intuicí se neumíte orientovat.
Jak to tak vypadá, mylně jste vsadil na setrvačnost přátel žehu, ti už krematorium opustili a možná právě proto, na just, ex post, co kdybyste se trefil, „takový jste frajer“, jste v něm zůstal, vědom si své výsady posvátné krávy, snad i v rámci honu za počty návštěv, zkusil, co si ještě můžete dovolit.
Nevím, jestli je to volný pád, to si proberte sám se sebou a kdybych Vám mohl poradit, zkuste potlačit sobecký gen a odvolat to, co jste ještě neodvolal! Třeba jen potichu. Nemusíte se hned svlékat. Nahý jste už dost.

Milan Bukovecký
03. 11. 2009 | 09:59

Pocestny napsal(a):

Řekněme si to narovinu, vážení.
Malé státy a malé národy jsou "kuchyně pokroku", tudíž je přirozené, že jejich společnost je o krok napřed před těmi velkými.
O tom jsme se přesvědčili třeba zrovna za té druhé války, kdy Dánové, Holanďané, Belgičané prokázali jako společnost sílu, která "vyškolila" i teutonské okupanty, o tom se přesvědčujeme stále zejména tím, jak s nimi vposledku sounažíváme v EU.

Oni přirozeně vědí, že pouze to, že svým způsobem vyrábějí trendy, které pak následují pomalejší společnosti velké, je ochrání před velmocenským chrapounstvím.

My, potažmo národy okolo nás se naopak dělí na tlupy, které své malé národní zločiny rády skryjí ve stínu nějakého velezločinu velmocenského.
Slováci, Maďaři, Chorvati a Rakušané schovali svou zločinnost ve stínu Hitlera, my jsme počkali, až přitáhne Stalin a od té doby jsme si vyřizovali účty pod jeho ochranou...

Místo víry v to, že diktátoři jsou dočasnost, ale pravidla společného domu jsou věčná, tu vidíme ten oportunismus zoufalců, kteří diktatuře za šos visíce využívají každé příležitosti k levárně na podobně postižené v okolí.
03. 11. 2009 | 10:27

Imhotep napsal(a):

Pocestný:

Ten poslední příspěvek je dost dobrý. Zvláště:
"Je tu krásně vidět, jak se, když je potřeba, hodí dělat z nácka Němce, ale jakmile totéž použijeme na naší společnost (co čech, to bolševik - nikdo nic 40 let nenamítal), náhle tu je to ovcoidní - "to ne my, to voni..".
03. 11. 2009 | 10:27

Pocestny napsal(a):

Bukovecký,
vaše obvyklé ornamentální kosočtverečno má k materii o dost dále, než "Vašíkova slohovka".

Připomínáte mi Uhdeho, když se přiznal, že bolševikem nebyl proto, aby mohl "svobodně poletovat nad barikádou a zpívat píseň revoluce...

Tenhle výpotek je počertech "psovitě chlupatej".
03. 11. 2009 | 10:31

slavwin napsal(a):

Dějinně si pamatujme, že ve velkém národě jako odezva na sociální problémy vznikl fašismus a škodil. Tomuto režimu v prvopočátcích pomáhal ruský bolševik. V německých učebnicích je dnes AH označován právem zločinec, v ruských car PV je pořád veliký i když snížil počet tehdejšího obyvatelstva o 1/3, o JVS jsou prý tam obrovské rozpaky. Dějinně nezapomeňte na němce za RU tu bylo zle i dobře, zůstanme pro ty druhé druhé jako oblast zájmu, zabrat 10 milionovy stát to je asi jako jedno velkoměsto, byl by to vůbec zločin. Čeština je to hlavní dnes kdy potraviny stačí vyrobit a distribuovat asi 5% lidí jak přitom uživit a ubránit dalších 95% lidí, buďme chytří jako Klaus to je naše spása.
03. 11. 2009 | 10:40

Vico napsal(a):

Bukovecký : Chybí mi vaše imaginace velkého literáta a snad proto přesně nechápu, co to má být - "inteligentní slabost chtěného".Sice se při vyslovení této formulky posadím na zadek, ale štve mne, že nevím proč.

Také mi není zcela jasný příměr o - přátelích Žehu, co opustili krematorium-. Pro mne přímočaře myslícího se nabízí morbidní představa jakým způsobem to krematorium opustili.

Jediné, čemu rozumím je ta vaše výzva - Odvolej, co jsi ještě neodvolal!

Jen nevím, zda-li něco dosud neodvolaného lze odvolat potichu.

Inu kosočtverec značí buď boží nekonečnost nebo ...
03. 11. 2009 | 10:52

JC napsal(a):

pocestný,
"O tom jsme se přesvědčili třeba zrovna za té druhé války, kdy Dánové, Holanďané, Belgičané prokázali jako společnost sílu, která "vyškolila" i teutonské okupanty"
To by chtělo trochu rozvést.Nemáte na mysli holandskou SS divizi ?
03. 11. 2009 | 11:17

JC napsal(a):

http://www.novinky.cz/domac...
Páter Rychecký žehná Lisabonské smlouvě. :-)
Neznaboh Klaus se bude smažit v Euro-oleji.
03. 11. 2009 | 11:24

Milan Bukovecký napsal(a):

Pocestný

Mám Vás rád. Já vím, že to nemáte rád, tak tedy, řeknu Vám, jste prototyp velkého myslitele. Vím, že to nevíte, když mluvíte a píšete, jako Kurd Střední Evropy. Jakoby jste se tím utemoval v prostředí velecintů.
Ťuldo, tak už vstávejte, stal jste se abonentem na model sochy neznámého Čecha, že ano, pane Řepa. Takový sečtělý, všeznalý, skoro jako Ransdorf a zamrzl jste do sebestřednosti? Pche, na to nemám, socha a Já, říkáte, ále, když tak si od někoho něco půjčíte. Však to děláte, mimoňu, ani to nevíte.
Tak už se probud´te, běžte na poštu a pošlete školné. Za ta všechna příkoří, co jste tam učitelům dělal. Za to, jak Vás učil soudruh Pavlov tleskat na komunisty. No a to by bylo. Je po exhibici. Fakt, au, tak to bolí, když mi píšete.
Už jste vyplnil složenku? To je to poslední, co byste měl udělat. Pak už jen komise na sochu. Ten a Ten a Ten a když Vás nevyberou, praštíme je koštětem. To by bylo, aby nebylo. Neumíte vypisovat? Naučíte se. Znovu neumíte? Naučíte se. Atd., Pocestný, čekám. Jeden Lenin Východu už tady byl. Príma představa, ne?

Hezký den!

Milan Bukovecký
03. 11. 2009 | 11:33

Karel Mueller napsal(a):

Vico:

Super :-))). Po Vaší odpovědi páně Pocestnému jsem dostal desetiminutový záchvat smíchu. Ale když jsem se už vrátil, tak přeci jen dovětek pro právníka:

Lex:

Víte, kdo dnes chce psát o tomto problému a nenarazit na politickou korektnost, tak se dostává do neřešitelné situace.
Protože nesmí říct ten skutečný důvod, proč k odsunu došlo, tj. co k tomu vítězné státy vedlo: Řekli jsme to s přítelem vlkem jasně. Aby se nemohla historie opakovat a nemohlo docházet ke zneužívání menšin.

To je ovšem zásadně neslučitelné s myšlenkou multi-kulti globální vesnice. Proto se přepisují dějiny.

Protože třeba i ti Němci by mohli říct OK, pak ovšem trváme na monoetnickém a monokulturním státě. Možná za pár desítek let budou hořce litovat, že nezvolili tuto cestu. Možná nejen oni.

Sebereflexe je krásná věc. Ovšem musí na ni být obě strany. A v sudetoněmeckých tiskovinách, jak jsem to četl v Bavorsku, se lze dočíst leccos. V každém okamžiku však platí zásada "za koho kopu a na čí straně stojím". A tak Vám z hodnocení K.H.Franka utkvěje v paměti hlavně to, že přemuvil Hitlera, aby po atentátu na Heydricha nedocházelo k masovým popravám Čechů a že neze jednoznačně prokázat jeho odpovědnost za Lidice. Tak to vidíte, jakého jsme měli ochránce ...

Za sebe snad osobní dovětek. Prarodiče byli vyhnanci ze Sudet. Po válce dostal děda jako odbojář nabídku na konfiskát luxusní vily v Liberci (tehdejší Reichenberg). Odmítl ho a dožil ve své patoušce. Já sám nemám v Sudetech žádný majetek.
03. 11. 2009 | 11:54

Pocestny napsal(a):

JC
oba víme, že my jsme SS Divizi neměli nikdá proto, že nám to nikdá nácek nepovolil?
Ona SS Division Josef Schweik by v maršparádě asi nezapadla....

Oba víme, že všechny jmenované národy měly na konci stejný důvod se mstít jako my, ale neudělaly to. Je zajímavé, jak jasná je hranice mezi Nederland a Deutschland, i když jí už od padesátých nikdo neřeší.
Tyto státy jsou dokonce pyšné na to, že jsou ne snad provincií, ale spíše součástí toho nejvýkonnějšího Rýánského spolku v dějinách.

Oni se stále mohou Němcům klidně dívat do očí s tím "nikdy jsme vám nedělali to, co vy nám"...my můžeme říci leda "jsme stejný svi... jako vy".
03. 11. 2009 | 11:56

Michal Macek napsal(a):

pocestny:

tak nevim jestli to ze se nekomu nepomstite si muzete dat za ramecek - ja vim Jezis Kristus by se mnou nesouhlasil a nastavil druhou tvar,ale me je spis blizsi pristup nejakeho marsala nebo generala rude armady (tusim ze to byl Zukov,ale nevim jiste) ktery mel pred vstupem rude armady na uzemi nemecka k vojakum proslov ktery zacinal zhruba takto:

"Vojaci!Zitra vstoupi vase noha na uzemi fasitickeho nemecka,do doupete nacisticke bestie,ktera ma na svedomi vase matky,sestry,dcery..a tak nemejte slitovani,nicte,palte,zabijejte,znasilnujte..."
03. 11. 2009 | 12:05

Vico napsal(a):

K.M. " díky za květiny, jak se tu říká. O to méně rád musím připomenout, že má reakce se týkala p. Bukoveckého :)
03. 11. 2009 | 12:06

Pocestny napsal(a):

JC
jediný mi nedochází, proč když oni byli svi.. jen sedm let, my musíme bejt svi.. už šedsát čtyři let???

Nebo je to jen kapitola v tisícileté knize "Všichni sou swyně!"???

Tady se teď hodně mluví o PC...

Sudetští revanšisté, nacistické kruhy ve spolkové vládě, domácí reakce, přisluhovači cizích režimů, mediální zaprodanci německého kapitálu,....mám pokračovat??
Odkudpak to vše známe??
03. 11. 2009 | 12:06

Michal Macek napsal(a):

pocestny:

ss division josef schweik - to se vam povedlo,kam na to chodite??? :))))
03. 11. 2009 | 12:06

Milan Bukovecký napsal(a):

Vico

Díky za reakci. Nemohu si však pomoci, nebudu Vám nápomocen. Nejsem tady od toho, abych něco vysvětloval. A, jestli jsem u Vás literát, tak už vůbec ne. K tomu, abyste pochopil práci autora, doporučuji koupit knihu: Jorge Luis Borges „ Ars Poetica“. Útlá knížka přednášek o literatuře, jedlá a upřímná. Máte na to.

Milan Bukovecký
03. 11. 2009 | 12:07

Karel Mueller napsal(a):

Vico:

Pardon, pana Bukoveckého.
03. 11. 2009 | 12:10

Pocestny napsal(a):

Macku, to mohl říci Žukov a měl pravdu.
Beneš tohle říci nemohl, jeho nepřepadli, on odevzdal, jeho národ nepálili po stodolách, protože pracoval jako za vrcholu zbrojní horečky v roce 37, poprvé měl sociální jistoty, které my republika nedala. On to ani říci nemohl, protože kdokoliv z těch, kdo tu za války zemřeli, mohl chtít boarding pass na stejný "aero plán", který měl Eda Beneš.

My jsme neprožili to, co Rusové, Beneš byl na naší lodi sice kapitánem, ale jen co najela na ledovec, byl první v čudu...

Víte, nikdo nám nebránil sebrat armádu a bojovat jako Rusové....
03. 11. 2009 | 12:12

Pocestny napsal(a):

Víte, Macku, vždy, když vás popadne "koněvská", koukněte se okolo a vzpomeňte na Švejka...

To by tu potřebovali všichni národovci, protože tim Švejkem končí každej jejich národně osvobozeneckej záchvat.
03. 11. 2009 | 12:19

Lex napsal(a):

Karel Mueller
Vladimíra Bukovského já osobně považuji za něco jako extrémistu. S řadou jeho myšlenek nemohu souhlasit, nebo souhlasit jenom s výhradou. Tak tomu je (s tou výhradou) i ohledně následující citace z jeho vyjádření o Evropské unii a přirovnání k Sovětskému svazu https://www.youtube.com/watc... (druhá polovina záznamu, za Liborem Stržínkem.
„V Sovětském svazu jsme měli gulag. Myslím si, že v Evropské unii něco takového máme také – intelektuální gulag známý jako „politická korektnost“. Kdykoli se někdo pokusí vyřknout, co si myslní třeba o rasismu nebo vyřkne jiný než oficiálně povolený názor, je vyloučen ze společnosti. To je počátek gulagu, začátek vaší ztráty svobody.“
Jistě, termíny jako „oficiálně povolený názor“ nebo „vyloučen ze společnosti“ jsou příliš velkou, zcela nepřiměřenou nadsázkou. Samotné srovnání „politické korektnosti“ s gulagem však úplně mimo mísu není. Byť pás cudnosti politické korektnosti si většina autorů nasazuje sama, jaksi dobrovolně (myslím, že podobně dobrovolně, jako se za bolševika chodilo k volbám volit kandidáty Národní fronty, fakt nás nikdo „nenutil“), kdežto dobrovolný vstup do gulagu? – ztěží.
03. 11. 2009 | 12:35

slavwin napsal(a):

Myslím že není lepšího vysvětlení po lidské stránce jak to provedl p Hořejší a po právní p. Žák. Střílí se tu z těžké munice. Tehdy stáli na jedné straně lidé kteří chtěli něco korigovat. Rusáci to že dostali po drštce od Poláků a dohodu s Němci. Němce výsledek zbídačoval už tak v krizové době. Potom ti kteří to chtěli zachovat a nechtěli válčit, nelze z toho obviňovat jen Čechy, kteří díky klasikovi to umějí zešvejkovatět. Byl snad Runciman Daladier chytrá odnož Švejka. Stalo se skončilo, ne pro každého dobře, nakonec se to i pro nás v dobro obrátilo. Nechápu proč pořád bojujeme a obviňujeme se z hromvíčeho. Nebo to obracet zpátky, komu tu s Rusáky bylo tak dobře.
03. 11. 2009 | 12:45

Targus napsal(a):

To Pocestný:

Vy jste přesvědčen o tom, že z Dánska a Beneluxu nebyli odsunováni problémoví Němci? Aspoň z toho, co tu plodíte, to tak vypadá.

Pak by mně zajímalo, jakým způsobem "sviňujeme" už 64 let. Henleinovo Kameradeschaft tu opruzovali nejdýl do r.1947.
03. 11. 2009 | 12:46

stejskal napsal(a):

Ten odkaz, co zde uvedl pan Lex, doporučuji všem. Zejména panu Pocestnému ;-)

Dva lidé, "samorostlý lidový myslitel u piva" a "národně uvědomělý filosof", tu poměrně přesně vyjadřují vše, co ti nejlepší z každé společnosti dokáží nabídnout
;-)

To není polemika s Vámi, pane Lexi (i když jsem přesvědčen, že za rasismus by se ze slušné společnosti vylučovat - ve smyslu ostrakizovat - mělo). Diskutovat je třeba o všem, zejména pak o LS či případné federalizované Evropě. A ani dle mého soudu se nediskutuje dost, spíše jen straší (a to na obou stranách).

Libor Stejskal
03. 11. 2009 | 12:53

Michal Macek napsal(a):

pocestny:

souhlasim s vama ale nezapomente ze hodne cechu bojovalo - afrika,bitva o anglii ,rusko - dukla atd....
03. 11. 2009 | 13:03

Pepa Řepa napsal(a):

To Bukovecký
sím, pokud by došlo ke sporům, který zdejší Titán má stát modelem na sochu zaprcatělého, zaprděného, připosraného čecháčka, tak bych ještě přikvačil s návrhem na udělení pamětních medailí Emanuela Moravce.

Tady vidím celou řadu horkých kandidátů, jééé, panenko skočická, tady je ouplná tlačenice.
03. 11. 2009 | 14:05

Pocestny napsal(a):

Macek,
mobilizační hotovost 38 - 2,1 milionu odvedenců
Zahraniční odboj - 50 tisíc jedinců.
Tak asi takhle...
03. 11. 2009 | 14:06

Pocestny napsal(a):

Pepane, začínám mít pocit, že ten soklík, kterej tu neustále někomu strkáš pod řiť, chybí v životě hlavně tobě...
Ambici tu bejt zakaždou cenu populární, tu vidím na ouplně jiný straně...

Tebe prostě serou lidi, který jsou svý, i když ty zrovnka nesouhlasíš... neboli "ať si každej dělá, co chce, ale hlavně ať se mi nemotá pod nohama, co?"

Nedělej se sebe ještě většího jelimana, než dooprady jsi.
Děkuju.
P.S. postavte těmhle kašparům pomníček lidi, oni pak přestanou otravovat.
Pomník dobrému, chrabrému Pepovi a jeho partě, která vždy žila podle desatera, neřekla sprosté slovo a rychle běhala... od války do dneška, rovňáci, správňáci, ouplnejch Sedm statečnejch.

No nějak to člověk na starý kolena muší dohonit, když celičkej život kejval a kejval a kejval....
03. 11. 2009 | 14:13

Pepa Řepa napsal(a):

To Tarqus
ale o to přece-milý kolego- jde.

Instruktor neoflagelantské spartakiády přece není od toho, aby do krve bičoval svá vlastní záda.
Ten jen jednou cvik nastínuje, naznačí a pak od ostatních vyžaduje opakování natvrdo: Ádvatři, dvadvatři...pěkně do rytmu, desetkrát, stokrát, tisíckrát.

Když odezní odsun, přijde na řadu prasečák.
Ádvatři, dvadvatři....

Už jste viděl instruktora s krvavými zády, který by se svěřil:
Lidi já jsem ale sv.ně, tomu nebudete věřit, jaká já jsem sv.ně, jak to se mnou mlátí.
Snažím se, ale je to síla, občas to na mne přijde a pak se neznám.

Kdepak. Instruktor Vám musí vnutit pocit, že jste bakyně Vy. Umazaná od sraček, která má jen jedno právo. Kvikat omluvu za omluvou.Pěkně korektné, tak jak se sluší a patří.

Byl tady jeden moudrý člověk. Napsal jeden jediný blog:
MÁME SE OMLOUVAT ZA VIKINGY?
Už tu není, žádný jiný blog nenapsal.
Říkám, byl to moudrý člověk.
.........
No tak nic, kucí.
Nenechte se rušit, rauchpauza skončila.
Ať jste akademici, kavárenští povaleči, gabalisté nebo mesiášci.
Vzhůru do díla!

Ádvatři,dvadvatři................................
03. 11. 2009 | 14:26

stejskal napsal(a):

Pane Targusi,

ani z Dánska, ani z Holandska, ani z Alsaska-Lotrinska nebyli Němci vyháněni na principu kolektivní viny (například v posledně jmenovaném regionu dostali na výběr, zda chtějí do Německa nebo zůstat).

Byli souzeni ti, kdo se provinili, deportováni ti, co prokazatelně škodili (naprosto nesrovnatelná čísla s těmi našimi, kdy zůstat mohli především ti, bez nichž se české hospodářství neobešlo, a nikdo se jich neptal, jestli hctějí odjít). To je ten podstatný rozdíl mezi civilizovaným řešením vítězů a zakomplexovanou pomstou davů.

To je to, o čem tu celou dobu řada lidí píše. Potrestat viníky, eliminovat fanatiky, ale nemstít se na všech, nechovat se jako ti, koho odsuzujeme. Je efektivnější, je-li principem mezilidských vztahů velkorysost, ne kolektivní vina. Takové jednání zakládá jistou naději na vyrovnané vztahy do budoucnosti. Opačné pak pokračování vztahů plných vzájemných křivd, pocitů ublíženosti, revanše atd.

Vím, že oba přístupy se nedají jen tak vysvětlit, druhého pro ně získat (člověk jej buď na základě svých životních zkušeností má či nikoliv). Ale přemýšlet se o nich jistě dá.

Libor Stejskal
03. 11. 2009 | 14:27

Pepa Řepa napsal(a):

Jak je to s tou potrefenoou husou?
Nejmenuju a už se jeden zájemce o medaili přihlásil.
Kdepak, na chrabrou hruď, tam se placek vejde.
03. 11. 2009 | 14:30

Lex napsal(a):

Pepa Řepa
Tady končím, tadu už to bude v akordu, hezky v "dur" - ádvatři/áádvatři, dvadvatři/dvádvadvatři....
A jen přitlačte na ty devítiocasé kočky, bando jedna švejkovská, co místo po kamenu chlebem, svinsky taky kamenem. Pohádek, westernů, thrilerů, kde pravda vítězí, se vám zachtělo, pacholci! Tak hezky na kolena a odprosit!
03. 11. 2009 | 14:48

Targus napsal(a):

To stejskal:

Nemohu s Vámi než souhlasit, co se týká posledních vět.

S odsunem Němců z výše uvedených zemí je maličký problémek. Oni se tam nesnažili hromadně rozložit státní útvar zevnitř. Alespoň ne v takové míře, jako v ČSR. Anebo o tom možná nevím, jsem špatný strojař, nikoli dobrý či výborný historik
Anebo jinak - pokud považujete za slušného člověka, který dával volební hlas SdP v 30. letech 20. stol., nikdy nenajdem společnou řeč. Osmý bod Karlovarského programu hovoří jasně i po více než 70 letech. A ten osmý bod si velký brejlatý Kony nevycucal z prstu v den sepsání KP, ten figuroval v jeho kydech pěkně dlouho.

A ještě bych rád znal "eliminaci" fanatiků, když takových bylo cca 85% před válkou. Pošlete je do dolů nebo do Říše a rodiny necháte v Sudetech? Budete s nimi pořádat přátelské besedy o bratrské všeobjímající lásce a vítězící pravdě?
03. 11. 2009 | 14:51

Pepa Řepa napsal(a):

Já už taky musím pryč, bohužel.

Před spaním si zase přečtu tu o tom, jak by Rambo zatočil s Dolfikem,Vissarionovičem, Klémou i Gustou, kdyby se zrodil jen o chloupek dříve.
Škoda. O co všechno jsme přišli.
03. 11. 2009 | 14:56

Milan Bukovecký napsal(a):

Pepa Řepa

Pro-to-typ, já sem myslel, jenom vladyka Pocestný-prototyp, Vašnosto, ani bych nedomyslel Vašeho rozměru. Myslel ste, toho milýho fašistickýho pitomu? Moravec, novinář a vlastenec, kterej prej šel s náma až do hoven? No, potěš, voni sou teda hlavice. To tedy, jako že, kurnik, vy ste to vymyslel. Že by jako byl slušnej člověk? No jo, von by se moh líbit eště dneska, nebyl pro to vyhnání. No, ale, to ste si mě s někym splet. Já sem byl dycky pro vodsun. Mý příbuzný hnali až do Ždˇáru nad Sázavou. Co s tím teda? Hele, prej ten Moravec nosil, takovou fešnou uniformu, eňo, něno. Budou se nosit uniformy? Nezmydlili by mě ti jeho pohrobci? Slyšej k tomu, voni, mezi náma, už vod třicátýho vosmího, hned po tom našem českým vyhnání, každém velkej díra v emigraci, měl takovej papír, program se tomu říkalo, bylo tam ustanovení, zelný hlávky vyhnat a všecky, bez rozdílu. No a já, eště hodně malej, na Staromáku, bylo fakt zima, a když strejda Gottwald řek, ste pro, tak sem řek, šem, plo. No, mrzlo Vám. Hele, tak co? Co se mnou udělaj? Takoví skoro slušný lidi, zabejčený jak pan Moravec, mohli by bejt eště mezi náma? Některý z těch, co si tady píšou inteligentní kliky háky? Věděj, já sem, jakože malej, víc holohlavej, skoro tlustej a nechci do koncentráku. Nebudou zase seznamy? Mám si votevřít datovou schránku? Hele, nejsou už tady? Na hřbitově sem teda byl. Slušný. Nechám se vočkovat. Jdu se votužovat. Pane Pepo Řepa, vy se nebojíte?

Milan Bukovecký
03. 11. 2009 | 15:28

stejskal napsal(a):

Pane Tarqusi,

ono je to bohužel hodně o té znalosti historie, opravdu.

Karlovarský program byl přijat v roce 1938, poslední parlamentní volby v ČSR se konaly v roce 1935 (pak byly ještě volby komunální, ale v těch se zejména v malých obcích, i.e. převážně Sudety, většinou volí sousedé, ne sekretariáty a jejich stranické programy).

Konrád Henlein zhruba do této doby vystupoval dost ostře proti Hitlerovi. Je známa celá řada výroků, kdy obhajuje sudetoněmeckou existenci v rámci Československé republiky. Např. v rozhovoru s deníkem Večer 6. října 1934 odsoudil fašismus, nacismus, bezbřehý liberalismus, panslavismus, pangermanismus, restauraci Habsburků, zasazoval se za jednotu československého státu a skončil slovy: "...ten, kdo poruší loajalitu ve vztahu k státu, nebo u koho se zjistí, že spolupracuje s cizí organizací proti zájmu státu, bude nemilosrdně vyloučen... je nesmyslné myslet si, že samospráva by znamenala sudetoněmecký parlament či něco jemu podobného".

Jeho SdP ve stejném roce vyhlásila v rámci svého programu: "S konečnou platností skoncovat s velkoněmeckou idejí. Vymýtit představu, že by sudetoněmecké území mohlo být Hitlerem dobyto z Německa."

Teprve postupně, mimojiné proto, že byl opakověně odmítán českými politickými představiteli, se spojil s Hitlerem (a Karlovarský program již byl zcela jednoznačně Hitlerem ovlivněn).

Neobhajuji Henleina, má toho na hrbu až až (i když ho po přepadení a obsazení ČSR Hitler nemilosrdně odkopl, už ho nepotřeboval, svoji tragickou roli dohrál). Jen se snažím vysvětlit, že představa, že všichni či třeba jen drtivá většina českých Němců nemyslela na nic jiného než rozbití republiky, je nepřesná.

Stejně tak jako by bylo nepřesné tvrdit, že všichni, kdo volili v roce 1946 Gottwaldovy stalinisty chtěli zavírat lidi do gulagů či nás jen třeba dostat do totálního područí bolševismu, což se stalo. A jako bych nemohl obhajovat paušálně vyhnání a odebrání majetku všem, kdo kdy volili bolševickou mafii, příčí se mi to i v případě českých Němců.

Prostě jsou věci často o dost složitější, než jak se zdají. Proto se snažím přemýšlet tak trochu i o druhých, o jejich pocitech, motivacích atd. Proto, abych s nimi mohl mít vztahy co nejméně zatížení nedorozuměním, křivdami... Je to pro mne výhodnější, než když mne někdo nenávidí za to, co jsem mu někdy provedl.

A znovu říkám, žádné restituce již dnes nepřipadají v úvahu (jen by se zase jedna křivda napravovala druhou).

Libor Stejskal
03. 11. 2009 | 15:29

Imhotep napsal(a):

Libor Stejskal:

Napsal jste to velmi přesně. Souhlasím bez výhrad.
03. 11. 2009 | 15:47

stejskal napsal(a):

Ještě že mne, máte, pane Pepo Řepo ;-)

kdo by Vám neustále dodával munici, abyste si něco mohl tak elegatně dělal legraci? Ale i nás, naivních blbů je světu třeba. Zejména proto, aby vynikla schopnost těch jasnozřivých, kteří se nikdy a nikým nenechají tahat za nos a a každého blba po zásluze usadí ;-)

Libor Stejskal
03. 11. 2009 | 15:47

stejskal napsal(a):

Díky, pane Imhotepe,

těší mne, že na to máme stejný názor.

Libor Stejskal
03. 11. 2009 | 15:49

Imhotep napsal(a):

Tarqua:

Cituji: "Anebo jinak - pokud považujete za slušného člověka, který dával volební hlas SdP v 30. letech 20. stol., nikdy nenajdem společnou řeč."

A což to podat takto: Volil jste komunisty? Chodil do prvomájových průvodů? Žil jste tu v době reálného socialismu? Potom Vás nelze považovat za slušného člověka, protože jste patřil k bolševikům, kteří vraždili lidi a ohrožovali bezpečnost Evropy. Možná by Vás bylo dobré vysídlit mimo civilizovanou Evropu.
Jakpak se Vám to líbí?
03. 11. 2009 | 15:50

Imhotep napsal(a):

Tarqus. Omlouvám se za zkomolení nicku.
03. 11. 2009 | 15:51

Anba napsal(a):

Targus- myslím, že jste dost dobře nepochopil, že jsem pouze shrnula ten sebemrskačský guláš, kterým se častují jak účastníci zpravodajství na aktuálně, tak někteří diskutéři na blogu více než tři roky.
K našim dějinám mám pokorný vztah, neboť nic by nebylo pro mne strašnější, než být hybatelem dějin v úloze presidenta Beneše, žádného dalšího už nic tak těžkého nepotkalo. Je hloupé a ponižující si neustále něco vyčítat, a měřit dějiny dnešníma očima.
Pokud jste sledoval projev kancléřky Markelové v kongresu USA, tak za II. sv. válku se nebičovala,hledala shodné chvíle Německa a USA v minulosti a zaměřila se na budoucnost. To je spolehlivá cesta, jak se s minulostí vypořádat.
Kdo neustále otevírá minulost SN, dělá tak jen z mála důvodů:
1.z nápravy chyb minula očekává dnešní zisk( potomci postižených konfiskačními dekrety EB),
2.očistu rodinného jména, pokud byl příslušník postižen za zradu či velezradu,
3.z vděčnosti a pocitu dluhu, pokud se finančně zapletl se spolkem SL
4.badatelé a historici, umělci, též fandové historie - zcela pochopitelně,
5. někteří politici na obou stranách, když chtějí zblbnout občany a zviditelnit svou osobu,
6.někteří blogeři - asi s cílem průzkumu veřejného mínění.
03. 11. 2009 | 18:25

Pepa Řepa napsal(a):

To Stejskal
a víte, že jsem Vás vůbec neměl na mysli.

Vy byste chtěl metál taky?
03. 11. 2009 | 19:34

stejskal napsal(a):

Chtěl, móóóóc, pane Pepo Řepo ;-)

Libor Stejskal

P.S. Ale stejně je to zvláštní, že napíšete text, pak něco napíši já a hned poté následuje replika "o potrefené huse, která chce medaili." No, přeptám se svého cvokaře, jak se projěvuje paranoia ;-)
03. 11. 2009 | 19:54

Petr Havelka napsal(a):

Pane stejskale,

Tady máte další směrování "děje" tohoto blogu.

1.března 1940 byl v protektorátu zaznamenán poměr 7.25 Čechů proti 189 000 němců (Čechy 101 000, morava 88 000). 1.června 1940 to bylo 235 000, 1.října 245 000.SD (Sicherheitsdienst)
byl ovšem nucen konstatovat, že mezi novými přírůstky byli i lidé práce se štítící, kriminálníci, a dokonce Cikáni - to zaznamenal se zvláštním pobouřením. Od konce roku 1940 se k němectví hojně přihlašovali i politicky zklamaní příslušníci pravicové opozice.

Koncem roku bylo v Protektorátu 270 000 Němců.

Pocestný

Vládní vojsko 6500 mužů, nemělo důvěru vzhledem k rakousko- uherské zkušenosti(asi nevěděli, jak statečně naši bojovali v Italii, což se za 1 republiky moc nenosilo).

Ke konci války 5000 mužů raději odveleli do Italie bojovat proti partyzánům (10 mrtvých, 15 raněných a 800 "odvlečených").

V březnu 1945 bylo odvedeno sto českých chlapců a z nich vytvořena "Dobrovolnická svatováclavská rota",o níž se zajímaly i Waffen-SS. Ministr Moravec ji však neprotlačil do bojů.

Jinak "vysídlení" němců se vyjednávalo snad od počátku války.

Tady je Benešova zpráva pro odbojovou organizaci ÚVOD 10.října 1942

"Republika je zajištěna. Slovensko a Zakarpatská Ukrajinajsou jejími pevnými součástmi a odtrženáněmecká území nám budou vrácena. Anglie a Amerika si však vyhrazují možnost navrhovat při definitivní úpravě hranic menší a pro nás přijatelné změny, které-i za cenu výměny menšího území a vysídlení obyvatel- by znamenaly posílení republiky ve smyslu větší národní homogenity, tzn, že byu nás zůstalo méně Němců a Maďarů než dřív. Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo. Bráníme se tomu, abychom něco definitivně slíbili nebo umožnili bez rozhodnutí národa, jsem ovšem toho názoru, že republiku by mělo opustit co nejvíc Němců a Maďarů. Anglie by s vysídlením určité části obyvatelstva jistě souhlasila. Kolem téhle otázky budou ještě boje.
03. 11. 2009 | 20:07

Petr Havelka napsal(a):

Pokračování:
Československo by podle Benešových představ mělo být od zrádců a kolaborantů očištěno ve třech fázích. v první fázi by se měla učinit "revoluční opatření masového vyhnání, zejména německých a maďarských viníků, ve druhé by měly aktivitu převzít soudy a ... třetí fáze by byla akcí pro vzdálenější budoucnost. příprava zákonů v souvislosti s mezinárodně regulovaným odchodem části německého a maďarského obyvatelstva... Příprava systematického, zestátňování majetku všech provinilců, zejména ovšem Němců a všeho toho, co v první republice bylo baštou německé reakce a germanizace či základnou páté kolony
03. 11. 2009 | 20:07

Petr Havelka napsal(a):

Ještě zdroj

Češi pod německým protektorátem

Detlef Brandes
03. 11. 2009 | 20:09

Petr Havelka napsal(a):

U těch 270 000 měl být rok 1941
03. 11. 2009 | 20:11

vaclavhorejsi napsal(a):

Pocestny:

"Češi nerozumí tomu základnímu pravidlu - po spojencích se nestřílí, ani z kvéru, ani hubou."

Tak tohle vase moudro skutecne, ale skutecne neberu...
Mame si tedy predepsat, ze nase spojence nesmime kritizovat - ze to je pripustne pouze u nasich ne-spojencu?
To snad ne???

..
03. 11. 2009 | 20:35

Pocestny napsal(a):

Anba,
žena, která přemýšlí se v této společnosti nevidí často,!
Dobrá tedy, mých pár bodů.

1. Sebemrskačství by to bylo pouze od těch, kdo mají pocit, že bez něj by se to neobešlo.
2. Mít pokorný vztah k dějinám je nesrozumitelné. Vy máte spíše pokorný vztah k interpretaci dějin, to je jiná. Tomu rozumím, o tom tu píšu.
Trochu vás poškádlím, přemýšlejte dál... cookdyby, co kdyby to bylo tak, že třeba za dvacet let konečně vytečou z archívů poslední skryté špeky, které jsou třeba, abychom potvrdili to, co je dnes logicky odvoditelné, tedy to, že Edvard Beneš byl nejen mizerný Masarykův fámulus, ale hlavně naprosto neschopný politik jako vladař, že byl prostě zneužit pro své letité a velmi transparentní neduhy, které tu dnes věrně hraje v Benešově roli další "nula mezinárodní politiky", Václav Klaus?

Nebude vám líto, že jste z pokory žila o 20 let déle v iluzi?

Proto, dále, kdo má zájem na revizi?
1. Ti, kdo byli obětí Benešova národního socialismu v letech 1935 - 38 a 1945 - 48, déle ho jako loutku nikdo nevodil.
Tak jako volby 35 znamenaly střemhlavý skok do Mnichova, tak volby 46 a zpětná verifikace Benešova dekretění z nich vzešlým "vyčištěným parlamentem" byly střemhlavým pádem do února.
Ti, kdo na tyto časy pošli v kriminálech republiky, protektorátu, říše i Socialistického Československa visí Edovi kolem krku.
2. Ti, kteří byli Benešem odsouzeni v Košicích dříve, než vyšli z Dachau, či dříve, než vylezli z lesa a jeli si nechat roztrhat nohy u orloje, dva dny před koncem války. Ti, kteří jako nemnozí hrdě umírali u Tobruku, Dunkerque, hořeli v letadlech nad kanálem, aby je Eda dovedl skrz odsun do koncentráků, holt se nehodili do lidodemokratury.
3. Kdokoliv z potomků 800 tisíc lidí - českých "nelevičáků", kteří již hned po Košicích zažili to, co levice po únoru, to vše "odměnou" za to, že jako členové a bafuňáři pravicových stran nechtěli podlehnout hysterii a zvolit Beneše presidentem.
4. Každý, komu není jedno, že BD jest první děsivá legální a ústavní prasárna (Eda "samovládl" už v době, kdy zde seděl legálně a legitimně zvolený Hácha - kaskader, který zaskočil, když se Edovi neudělalo volno, pak ho za to chtěl nechat pověsit, naštěstí ten chudák dříve zemřel ve vězení!)
5. Každý, kdo tuší, že letitá verze z našich edukoumýváren hlav plandá již v tolika detailech, že je děravá jako cedník a je prostě čas si říci, že tohle svinstrvo nenecháme vyčichnout, že už konečně uložíme do hrobů duše obětí tím, že tuhle politiku zgruntu odmítneme a jasně řekneme, že po tisíciletí společné koexistence by bylo šílené kvůli válce dál stavět uprostřed kontinentu takovouhle hloupou hranici strachu.

Pak vám možná i dojde, že ne revanšisté, ale Klaus a tihle národní šucštaflíci jsou těmi, kdo po půlstoletí zbytečně provokují nesmyslnými zákony o edově zasouložení se o stát.
Padesát let poté, co vznikl zločin a lež, je lež uzákoněna svatou!????

Tenhle studenej husákův xindlismus bychom si neměli povolovat, zvláště ne, pokud nechceme být v Evropě za drbany.
03. 11. 2009 | 20:49

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Havelko,

jen drobná doplnění:

o vznik SS divize Svatý Václav usiloval Emanuel Moravec již o dva roky dříve. Bylo zřízeno výcvikové středisko, ani o dobrovolníky nebyla nouze. Její zřízení osobně překazil K.H. Frank, který nemohl přenést přes srdce, že by jím nenávidění Češi bojovali po boku Němců (reputaci tak Čechům vylepšuje rozmar jednoho karlovarského knihkupce ;-)

Odsun Němců Beneš původně neplánoval (psal o tom myslím v pamětech kancléř Smutný a vyplývá to i z rozhovorů, které vedl v Anglii s exilovým představitelem německých sociálních demokratů Wenzelem Jakschem). Tu myšlenku přijal až teprve v roce 1942 po heydrichiádě a Lidicích (od té doby už také s Jakschem nediskutuje) a na opakovaný nátlak představitelů domácího odboje (ostatně o etnickém "vyčistění" středoevropských států od etnických Němců hovořil už před Benešem Winston Churchill, takže ta myšlenka nebyla nijak originální).

Svým způsobem je takový emotivní požadavek domácího odboje po prožitých hrůzách pochopitelný. U Beneše zase dle mého hrálo roli nikdy nepřekonané osobní trauma z Mnichova.

Nakonec se na tom shodla většina významných politických představitelů (ať už v exilu, či doma), kteří do toho směli mluvit (komunisté, národní socialisté, sociální demokraté, asi i lidovci, ale tady si nejsem jist). Němce v exilu samozřejmě nikdo neposlouchal a agrárníky Beneš spolu s komunisty "vyřídil jako třídu", aby jim po válce nepřekáželi.

Britům nebyli etnické čistky proti mysli (měli s nimi své zkušenosti z kolonií), Stalin byl nejdřív proti, ale pak zjistil, že mu to vzhledem k jeho politice vyhovuje a vřele vyhnání podporoval. Jediní, kdo se tedy mohl postavit proti, byli Američané. Ale neudělali to. Roosveltovi docházely síly, měly spousty starostí také s Japonci a upřímne řečeno si asi nemínili s něčím podobným přidělávat práci.

Z mého pohledu není až tak velký problém pochopit, proč řada lidí před šedesáti lety přijala princip etnické čistky za svůj (a už tehdy někteří upozorňovali na to, že takové řešení je nepřijatelné). Trochu mne ale děsí, že to někdo považuje za dobrý nápad ještě dnes.

Libor Stejskal
03. 11. 2009 | 20:54

Pocestny napsal(a):

Badateli,
kritizuje se pofunuse.
Je třeba k tomu hlavně přistupovat trochu seriosně.
Na jedné straně si netahat kšandy "jasně šéfe, radar umíme", na druhé nedělat hysterii s okupací.
Na jedné straně nepřehlížet jejich chyby (ano Baghdád měl být dobyt už v roce 91, Afghán měl být dnes hotov, ne že budeme zase začínat odznovu) na druhé straně nedělat tyhle hysterické scény, které jsme tu měli možnost pozorovat.

To nestřílení je myšleno tak, že není nutno po někom pálit, když se mu dá klidně říci - "You have quite phucked up, mate..."

A psát o občanech BRD v roce 2009 jako o náccích, to je einfach zum kotzen.
03. 11. 2009 | 21:03

Targus napsal(a):

To stejskal:

Tak jste mi to vysvětlil, že jsem blbec naočkovaný bolševizmem, kdežto Henlein byl do r.35 beránek a navrch v rouše andělském, jehož jediný zájem byl zašlápnout Ádu s jeho nacsoc. do Erdlu.
Teď ještě vysvětlete blbcům, jako jsem já, proč se Henlein odebral v tomtéž roce do Říše a proč ho v ČSR honili policajti, když byl ještě ten beránek.
Taky bych rád nastudoval více Konyho projevů, protože v jednom projevu (a vlastně v každém projevu) si jeden může kecat, co chce. Důležitou se pak stává jednota slov a činů - to mám od zelených bolševiků z vojny, víte? Takže znáte-li publikaci, která shrnuje projevy a eventuální činy,přečiny a zločiny Konyho, sem s ní, rád se poučím.
Dále bych prosil pojmenovat ono nařízení či zákon výslovně zakazující Němcům státní službu, pominu-li i zdnešního hlediska regulérní požadavek znalosti úředního jazyka slovem i písmem.
O jiné diskriminaci, než že s nimi nechtěl nikdo nic mít, nevím.
K tomu si ještě dovolím připodotknout, jak mám chápat chování se kovaných demokratů a pravdoláskařů k nynější KSČM. Oni přeci také neříkají nic špatného a není parlamentě člověka, se kterým by mohli ztratit slůvko a konečně urvat nějakou funkcičku.
03. 11. 2009 | 21:12

Pocestny napsal(a):

PH
jejej, podívejte se rok zpět od podobné diskuse pod Zeleným a Badatel si možná vzpomene, kdy jsme se tu o tohle loni rohovali, je tam v diskusi pár dobrých linků.
Upřímně jsem línej je dohledávat..-)

Dával jsem tam linky na protokoly britské mise v Postupimi, Britové to interpretují velmi odlišně od těch, kdo tu tvrdí, že rozhodly mocnosti...
Mocnosti udělaly to samé, co národní parlament, zpětně schválily to, co Eda svévolně už dávno rozjel.

Víte, to už se dnes také snad znovu ví, že prvním zločinem bylo prodloužení válečného stavu do podzimu, protože vlna násilí divokého "odsunu" prostě postavila Postupim před dilema odsunout, nebo nechat povraždit.

Z vašeho citátu se na mne culí další pěkná kulišárna, 10. října už dobře věděl, co zjara v Moskvě podepíše a jak to bude s Podkarpatím.
To, že Podkarpatí NIKDY před tím nebylo součástí ničeho, co by mělo centrum zakopcem, nemusím dodávat.

Beneš si ty chudáky "objednal" ve Versailles jako most k Rumunům, málem s nimi zabral i Miskolc, ale pak je nemilosrdně střelil Stalinovi za hytláky na sudeťáky, pomatenec jeden.
Jsou zase zápisky, které dokazují, že si Eda v tomhle smyslu pustil hubu na špacír na nepravém místě. To, že o těhle moskevskejch spádech do konce nevěděl ani plk. Moravec, ukazuje, jak Eda v Londýně vládl - "já to vyjednávám, vy mi nosíte noty.."
03. 11. 2009 | 21:20

Karel Mueller napsal(a):

Milý Pocestný,
teď Vás překvapím. Kdyby jste napsal jen
""Macku, to mohl říci Žukov a měl pravdu.
Beneš tohle říci nemohl, jeho nepřepadli, on odevzdal, jeho národ nepálili po stodolách, protože pracoval jako za vrcholu zbrojní horečky v roce 37, poprvé měl sociální jistoty, které my republika nedala. On to ani říci nemohl, protože kdokoliv z těch, kdo tu za války zemřeli, mohl chtít boarding pass na stejný "aero plán", který měl Eda Beneš""

tak je to čistá trefa. Samozřejmě, jak je Vaším dobrým zvykem příčinu a násedek by jste otočil.

Ale pregnantně jste vyjádřil podstatu celého problému. Sudetští Němci mají pocit, že dostali od nás daleko íc po hubě, než my od nich a od Německa. U ostatních Slovanů je to bezpředmětné (kromě Slovenska, Chorvatů a Bulharů), ti dostali tak na hubu, že to Němcům zcela vrátit ani nemohli.

Já si to ale nemyslím, že ta relace vypadá takto.
03. 11. 2009 | 21:20

Pocestny napsal(a):

Tarqus nám říká, že se také chce stát slušným člověkem, vlastně už jím i je, protože i u té slušnosti rád pustí napřed druhé...
03. 11. 2009 | 21:22

Pocestny napsal(a):

Zdrávas,
já si fakt skromně myslím, že než světové spiknutí tu opravdu hrála roli více doživotní posice protežovaného fracka, který byl pouze jednou v životě vystaven risiku volebního boje a přesto, že se nenašel jediný pořádný oponent, sotva prolezl.

Muellere, vy byste si mohl pamatovat, jak jsem tu loni linkoval Badateli tu jeho "masarykovu střelbu do dělníků"
..nařídil to agrární ministr vnitra na základě dohody kabinetu pana Tusara (socan) s bdělým ideovým vedením Edy, který po konci "velké pětky" konečně dostal prostor k manipulacím v domácí politice.

Jak mohl někdo očekávat, že pán, jehož premiérství dopadlo naprostým fiaskem hned na počátku republiky, bude schopným presidentem.

Ne že Beneš zachránil republiku, ale majestát presidenta zachránil jeho..

Klasický vývoj - před válkou politický jeliman s neřízenou ambicí, po válce zločinec ze slabosti
03. 11. 2009 | 21:31

Targus napsal(a):

To Imhotep:

V reálném socprc jsem kupodivu žil, k volbám nechodil, v SSM nebyl, neb jsem byl rozvratný činitel, často jsem měl snížený stupeň z mravů a zkazil jsem každou schůzi nemístnými dotazy a poznámkami.
KSČ mne minulo, anžto jsem několikrát verbálně a fyzicky napadl své nadřízené při pracovním procesu a kazil jsem plynulý průběh výrobních porad, neboť jsem pokaždé udělal z vedení totální blbce již během prvních deseti minut.
Do prvomájových průvodů jsem nechodil, protože za bolševika byl za svátek 50-ti a posléze 100%-ní příplatek k šichtě a to jsem těm mrzákům jako správný čtvrtoprajzák nemohl nechat.
Nicméně i přesto, že jsem byl podezřelý živel - babi mluvila až do smrti pouze německy a lámaně hornoslezsky - jsem mohl vycestovat jak do ostatních socprc, tak i do zaslíbené Jugošky, takže jsem se ve svých cestovatelských svobodách necítil omezován. Západ mne tehdy nelákal, protože jsem žil v mylném přesvědčení, že tam žijí samé takové krkovičky, jako byla moje famílie. Jestli Vám tohleto stačí na kvalifikaci bolševika, prosím, jsem Vám k službám. Sbaleno mám, červená hvězda na saku připnuta, stačí poslat Befelbrief a já se dostavím.
03. 11. 2009 | 21:34

Petr Havelka napsal(a):

Pane Stejskale,

ano to "plánování" nastalo až po Heydrichovi.

To jsem rád, že se mi podařilo něco z vás vytáhnout. Znáte to přísloví o tom hrachu Jako když ho na monitor hážeš :)

Taky nacházím určité pochopení pro to "vyrovnání skore" po válce.

Samozřejmě je to odsouzeníhodné, ale asi tehdy bylo málo Tigridů. Zřejmě se jich nedostává i v současnosti.

Pocestný

Děkuji. Najdu si.

Zřejmě ji
03. 11. 2009 | 21:38

stejskal napsal(a):

Víte, pane Tarqusi,

mně už se nějak nechce ;-) (tedy zejména ne diskutovat tímto způsobem; nic z toho, co mi podsouváte, jsem neměl na mysli).

Publikace Vám shánět nebudu, vzdělání (zejména to historické) si budete muset doplnit beze mne.

O "nařízení či zákonu", který by "výslovně zakazoval Němcům státní službu" službu nikde nikdo nehovořil. Jak to bylo v praxi se též můžete dozvědět ze studia dobových pramenů a textů zabývajících se diskutovanou dobou.

Stejně tak o tom, jaká byla první republika, jaké postavení v ní zaujímaly třímiliónové "menšiny", jak se vyvíjely různé politické směry a úvahy v sudetoněmeckých hnutích (zdaleka nebyli jen "henleinovci").

Přeji hezký zbytek večera.

Libor Stejskal
03. 11. 2009 | 21:38

Targus napsal(a):

"Britům nebyli etnické čistky proti mysli"...

Stejskal, tuhletu prasečinu myslíte vážně????????

Doufám, že si za tohleto osobně požádáte o snížení platu.
03. 11. 2009 | 21:48

Karel Mueller napsal(a):

Pocestný,
v případě Beneše se neshodneme a pokud jde o tu střelbu, přiznám se že nevím. I když jako dětičky v obecné škole jsme o tom slýchávaly nějak tak jednou týdně.
03. 11. 2009 | 21:54

kocman napsal(a):

Fakta,posouzení,objektivní závěr?
Fašismus a nacismus v Německu bez rozhodujícího odporu okolních zemí.Vítězství fašismu a nacismu v Sudetech(princip demokracie-většina volící týž názor vítězí,o spravedlnost nejde).
Druhá světová válka vyvolaná Německem.
Němci válku prohráli.
Kdo vyhraje,diktuje(Benešovy dekrety,Norimberský proces)
bez možnosti předvídání všech důsledků.
Excesy byly a budou,absolutní cílená spravedlnost není aplikovatelná v přírodě,tedy
ani ve společnosti.Kdy
v historii lidstva byla?
Objektivní závěr?
Čí?
Má pravdu autor a souhlasící nebo kdokoli z oponentujících?
Docela nezajímavé,protože od posledního soudu o důsledcích
2.sv.války proběhlo už hodně let.Dost na to,abychom diskutovali o tom,že vy nám
a my vám taky,ev.no to nás to fakt mrzí! A co vy,vy nic?Vy muzikanti?
Zná někdo z vás tu hranici,za kterou se nesmí přejít?
A to se nechci schovávat za
odpovědnost jiných.Těch,kteří již nežijí.
To už dávno mělo být součástí Lisabonské smlouvy, pokud jí nejsou právě závěry Norimberského procesu.
03. 11. 2009 | 21:56

Targus napsal(a):

To stejskal:

Takže ve finále nejste schopen citovat žádné prameny, ze kterých jste své vědomosti načerpal.

Končíme jako obvykle. Já se na něco, doufám, že slušně, zeptám a Stejskal mi odepíše, že mi nic neřekne.
Jednak je pokrok, že vůbec odfrkne, dřív se neobtěžoval, jednak zas tak daleko od sebe názorově nejsme.

Úplně v pohodě to můžu uzavřít asi takto.
Omlouvám se tímto každému odsunutému za tzv. divoký odsun (za ten regulérní ani náhodou), pokud se mi on předem omluví za rozbití první republiky a nastartování Ádovy válečné mašinérie, a zároveň mi závazně sdělí, třeba i ústy pana Posselta, že si nikdo z nich nebude činit majetkové nároky, neboť odškodnění dostali již od své vlády.
Stačí to takhle?
Oni na tohle totiž NIKDY nekývnou a dál budou šťourat klacíkem do ho*na.
A vovovo tom to je.
03. 11. 2009 | 21:59

Targus napsal(a):

To kocman:

Souhlas, není co dodávat.
03. 11. 2009 | 22:02

Targus napsal(a):

To pocestný:

Já myslím, že s tou střelbou to je docela jedno, kdo to spískal. V normální zemi by měli jít minimálně od válu všichni, ne-li rovnou do basy. Že Beneš nebyl zrovna nejpevnější v sedle, musí uznat každý jen trochu soudný člověk. Spíš bych přirovnal k jezdci, kterému se splašil kůň a on visí za nohu ve třmenu.
03. 11. 2009 | 22:09

stejskal napsal(a):

Požádal jsem o snížení platu, pane Tarqusi, zatím čekám na odpověď ;-)

Kvůli mne se nemusíte nikomu omlouvat, já se ostatně také nikomu neomlouvám (ani sudetským Němcům ne, žádnému jsem nic neprovedl).

Zjevně jste neporozuměl ani v nejmenším tomu, o čem jsem zde celou dobu psal.

Jste-li spokojen s přesvědčením (obecně), že ten druhý (ONI) bude "vždy šťourat klacíkem do ho*na", a Vy (MY) proto musíme nesmiřitelně trvat na svém (aniž bychom se snažili dobrat se nějakých společných východisek pro budoucnost), jakákoliv snaha nás obou o pochopení toho, o čem hovoříme, se v této debatě musí míjet účinkem.

Moje premisa je, že vyhánění lidí z domovů je vždy a za každých okolností nepřípustná (zejména kvůli budoucnosti, ne minulosti). Vaše... no, to těch fekáliích už jsem zmiňoval ;-)

Dobrou noc.

Libor Stejskal
03. 11. 2009 | 22:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Imhotep:
Hrad Landštejn je vskutku případem zásadní změny hranic. :)) Božebože egyptský, od koho jste pobral rozum?
03. 11. 2009 | 22:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
"Konrád Henlein zhruba do této doby" - 1935 - "vystupoval dost ostře proti Hitlerovi. Je známa celá řada výroků, kdy obhajuje sudetoněmeckou existenci v rámci Československé republiky" To by opravdu chtělo pramen. Pokud vím, neexistuje podobný Henleinův výrok sv tomto smyslu po celou dobu existence I. republiky. Naopak už v 1918 (17.10.) sudeťáci vyhlásili Deutschböhmen a v 1919 vyvolali ozbrojené povstání.
03. 11. 2009 | 22:55

Targus napsal(a):

To stejskal:

Vy máte představu o tom, že musíte být za všech okolností na všechny hodný. Budiž, ponechte si ji.

Já tvrdím něco podobného s podmínkou, že oslovený musí na tuto nabídku slušnosti reagovat, a to nikoli uchopením mé nabídky jako projevu mé slabosti a bázlivosti. Proto nejsem schopen pochopit zdejší a vůbec všechny české bičující se askety, kteří se neustále snaží omlouvat, aniž by byla adekvátní reakce ze strany SN a spol. Pokud ovšem za adekvátní nepovažuji výroky páně Posselta, potažmo výroky a činy maďarských nacionalistů v čele s jejich prezidentem.
A s vyháněním z domovů se to má asi takto. Je starou pravdou, že starého psa novým kouskům nenaučíš. O tom jsem se názorně přesvědčil u mojí babi, která se odmítala po celý život naučit česky.
Evropa se cca 40 let po WWII dostala do stavu, kdy v problémových oblastech střeží klid nadnárodní jednotky. Položme si otázku (vím, že mě za ně nenávidíte):
1/Bylo by možno v poválečném čase zřídit takové jednotky, aby efektivně dohlížely na mírové soužití národů znepřátelených na život a na smrt v zemi o 80.000 km2?
A podotázky:
A/ Bylo by možno toto zajistit ekonomicky? (finance)
B/ Bylo by možno toto zajistit politicky? (přítomnost cizích armád, okupační zóny, rozdělení sfér vlivu)
C/ Bylo by možno toto zajistit technicky? (logistika na území zpustošeném válkou, rotace obrovského počtu vojáků)

Jaký úspěch mají tyto mise v neporovnatelně lepších podmínkách, si můžeme názorně doložit na příkladu Kosova, kde probíhalo etnické čištění mnohem krvavěji, než tzv. divoký odsun v ČSR.
Chtěl-li byste argumentovat Bosnou, vězte že se tam schyluje vinou politických špiček k nové občanské válce a je jen otázkou času, kdy se to zase bude hodit nějakému přicmrdlíkovi s knírkem nebo bez, aby to tam znovu rozjel.
A znovu opakuji i v návaznosti na pocestného, že výběr možností byl omezený. Buď většinu odsunout, anebo riskovat spontánní vyvražďování národů, vrcholící další válkou, tentokráte občanskou.
03. 11. 2009 | 23:03

Targus napsal(a):

To Zbyněk Matyáš:

Tyhlety cinty o brejlatém Konym jsem našel na netu taky a nedalo to velkou fušku. Proto jsem po Stejskalovi loudil zdroj. Jestli to pochopil jako urážku nebo výsměch, omlouvám se mu tímto jako pravý český bičující se asketa. Do hnoje si ale nelehnu, mám čisté pyžamo.
03. 11. 2009 | 23:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Targus:
Velice přesné, stejným způsobem tehdy uvažoval např. i W. Churchill.
03. 11. 2009 | 23:08

Anba napsal(a):

Pocestný - co by bylo kdyby se ..
jednak za 20 let tady nebudu, jednak jsem čekala, že budete pokračovat tím, že EB byl agentem Moskvy, no zaobalil jste to jinak - byl loutkou, neschopným vladařem a zavinil vše špatné, co se stalo od roku 35 do roku 48.
Nedělám si iluze o úloze osobnosti v dějinách, zejména v dějinách tak malé země, kterou jsme a která měla za sebou jen 15-20 let existence, spoustu rozhádaných politických stran, byla v hospodářské krizi 30.let , za hranicemi mocný stát, který se cítil těžce poškozen dopady prohry v I.válce a v hranicích 3a půl milionu občanů, kteří se docela snadno nechali přesvědčit o existenci krevního pouta, které je spojuje s velkou říší. Že k tomu přispěly těžší sociální poměry v pohraničí, kde žili, je fakt - chudáci se snadno přesvědčí.
Jistě nepopřete též národní a socializační snahy, které v té době ovládaly evropské státy (všimněte si, že neopakuji kraviny ze školy, že bez VŘSR nebylo by 28. října). Jak si představujete schopného vládce v té době? Ač nejsem encyklopedista a ani nemám patent na rozum, "schopný vládce" mi připomíná touhu po silné ruce -vůdce, duče, vláda elit vyvolených, děkuju pěkně, bylo toho dost u sousedů.
Beneš přece jako diplomat byl silně svázán s francouzskou bezpečnostní politikou a domnívám se, že byl zcela respektován. Samozřejmě jen do doby, kdy byla francouzská košile bližší a v ohrožení pomstychtivým Německem podepsalo mnichovskou dohodu. O tom, jak zrada západních velmocí zacloumala Benešem a až do smrti určovala jeho jednání, už bylo hodně napsáno.
O odsunu SN a vývoji Benešova plánu na etnicky čistý stát, podrobně píše pan Stejskal trochu nahoře, ale to vy jistě znáte.Připisovat Benešovi všechny mrtvé od Dunkerque po pražské povstání, je trochu mimo, není-liž pravda? Přece jako voják víte, že samostatný stát se o svou samostatnost musí bojem zasloužit a vytvoření zahraničního vojska (i když jsme si naň museli vzít půjčku a splatit), nebylo jen diplomatickým tahem, ale i vůlí dobrovolníků, kteří tehdy opravdu bojovali za obnovení ČSR. Přes všechny chyby a omyly, které jsou po 70 a 60 letech snadno napadnutelné, trvám na tom že president Beneš se zasloužil o tento stát.
Nevím, jak to za 20 let provedete s tím vyrovnáním a pohřbením obětí a netuším, do jakého sloupečku Vašich revizorů odsunu se řadíte. Mně pro zbytek života stačí slušné sousedství s mírumilovným Německem.
O úloze "Klause v dějinách" s jeho falešným a prázdným vytažením odsunu se mi ani nechce zmiňovat.Doufám, že při schvalování další přístupové smlouvy mu to jiná skupina senátorů u ÚS oplatí stížností na nesoulad původně parlamentem schválené LS s tou, která by výjimku obsahovala.
Jinak Vám děkuji za slušnou odezvu.
03. 11. 2009 | 23:13

Targus napsal(a):

To Zbyněk Matyáš:

Zkuste se mrknout sem. Autor se odvolává na poznatky anglické rozvědky.
A já na to říkám no comment, neb neumím citovat z hlavy prameny, které by to spolehlivě vyvrátily.

http://www.virtually.cz/ind...
03. 11. 2009 | 23:17

stejskal napsal(a):

Vždyť jsem tam ty prameny uvedl (v případě obou citací), pane Matyáši. A těch citátů najdete v dobovém tisku daleko více.

To, že část sudetoněmecké reprezantace vyhlásila v roce 1918 Deutschböhmen a později došlo k ozbrojeným srážkám s policií, je historickým faktem. Svým způsobem to byl stejně pochopitelný krok jako vyhlášení Československa (Wilsonových 14. bodů a právo národů na sebeurčení). Co s tím má společného Henlein, tomu bylo v té době dvacet, počítám, že nic nevyhlašoval?

Ta debata nemá už smysl, jsme každý zakopaný na svých pozicích. Vy a pan Tarqus vidíte ten problém jako ONI (sudetští Němci) a MY (Češi). Já (a zjevně nejsem sám) už ten národnostní princip necítíme tak zásadně.

Spíše preferujeme princip občanský (a ten prostě naprosto zásadně a kategoricky odmítá vyhánění kohokoliv z domova, třeba na základě etnické či národní příslušnosti).

Nebičuji se, nestydím se, nikomu se neomlouvám, nikomu nechci nic vracet. Jen se prostě nemíním tvářit, že vyhánění lidí je či kdy bylo v pořádku. Mou snahou je žít ve světě, kde se lidé z domovů nevyhánějí. Chci se svými sousedy hledat společnou řeč (dělám to i domě, kde žiju), ne se s nimi hádat, podezírat je z nekalostí a obhajovat, že někdo jejich předka z toho domu vykopal).

Libor Stejskal
03. 11. 2009 | 23:19

Targus napsal(a):

Výpadek v předposledním příspěvku.
...kde probíhalo etnické čištění za tiché asistence vojsk K-FOR a USA mnohem krvavěji...
03. 11. 2009 | 23:25

Targus napsal(a):

To stejskal:

Podpásovka, já nemám český pas... už dlouho ne.

To ale na mých postojích vůči odsunutým nic nemění, byť tam je menší část rodiny. Anebo možná právě proto.
03. 11. 2009 | 23:30

stejskal napsal(a):

Proč bych Vás měl nenávidět, pane Tarqusi (ty otázky jsou naopak legitimní a na odpovědích bychom se asi více méně shodli)?

Píšete "oslovený musí na tuto nabídku slušnosti reagovat, a to nikoli uchopením mé nabídky jako projevu mé slabosti a bázlivosti." Naprostý souhlas (nevzpomínám si ale, že by kdokoliv z české politické reprezentace - kromě osobního gesta prezidenta Havla v roce 1990 - bývalým českým Němcům něco nabízel. A jak říkám, nejde mi o majetek či peníze pro ně, ale o dialog, ochotu debatovat o tom, jaké to je, když někoho ženou s pár kilogramy osobního majetku z jeho domova. Nic méně, ale také nic více).

A znovu: nebičuji se, neomlouvám se, nemám za co. Chci jen, aby si co nejvíce slušných lidí dokázalo bez předsudků a osobních záští a jednostranných zatížení nepředpojatě povídat o čemkoliv (třeba i o minulosti).

Libor Stejskal
03. 11. 2009 | 23:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
"Svým způsobem to byl stejně pochopitelný krok jako vyhlášení Československa " Nepravda, na rozdíl od vzniku ČR šlo o iredentitu, odtržení území od historické země.
Pramen jsem mínil odkaz na originál.
"Já (a zjevně nejsem sám) už ten národnostní princip necítíme tak zásadně." Jenomže to není dobové myšlení, ani já necítím zásadně nyní národnost tak, jak ji cítili lidé tenkrát. Je chvályhodné, že nechcete někoho vyhánět, nicméně ještě v současnosti v Evropě se mnozí vyhnanci nesmějí vrátit do svých domovů. Kdyby nebylo požadavků sudeťáků, dnes by po nich ani pes neštěkl. A proto je třeba nekompromisně se bránit a chlácholit se, že se nic nemůže stát.
03. 11. 2009 | 23:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Targus:
Zběžně jsem nahlédl, mám poněkud pochybnosti o autorovi. K.H. britský špión?!
04. 11. 2009 | 00:03

stejskal napsal(a):

Iredentu, ne iredentitu, pane Matyáši, ale to není důležité.

Co je historická země? Kastilie, Navarra či Španělsko? Bavorsko, Prusko, či Německo? Wales, Skotsko či Velká Británie? Benátky, Savojsko či Itálie? To jsou jen a pouze dobové záležitosti, na něž se pohled mění podle dobového kontextu. Histori nekončí ani nezačíná českými dějinami vykládanými na různých stupních škol.

Odkaz na originál jsem Vám dal, naprosto jednoznačný v obou případech (jsou-li tyto texty i na internetu, netuším).

Braňte se nekompromisně. Já dávám přednost tomu, nejdříve se zkusit s lidmi dohodnout (a to dokonce i s těmi, po nichž ani pes neštěkne) a pak teprve být nekompromisní. Ne naopak ;-)

A teď už opravdu dobrou noc.

Libor Stejskal
04. 11. 2009 | 00:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
Historická země jsou v tomto případě Čechy (už bez Kladska, o které přišla Marie Terezie) v historických hranicích tedy i s pohraničními horami trvající v prakticky v neměnných hranicích jedno tisíciletí. Se sudeťáky se dohodnete, až zaplatíte (ale beze mne).
Dobrou noc!
04. 11. 2009 | 01:00

Imhotep napsal(a):

"Wiki" Matyáš:

Ne hrad Landštejn, ale Landštejsko celé je důkazem pohyblivosti hranic. Chápu ale, že pečlivá badatelská práce s prameny je mimo Vaše schopnosti.
Na Stejskala prskáte, že necituje prameny, na mě prskáte, že uvádím konkrétní doklady pohyblivosti tzv. historických hranic. A sám plkáte jen fráze socialistických učebnic.
04. 11. 2009 | 07:25

Imhotep napsal(a):

"Wiki" Matyáš 04.11.2009 01:00:59 :

Tohle je prostě důkaz Vaší naprosté nevzdělanosti. To je demagogie.
S těmi penězi moc nechrastěte. Na mé milované Šumavě bylo po převratu opraveno několik kostelů a hřbitovů - z peněz těch Sudeťáků. Pokud jsem informován, dělo se tak i jinde v pohraničí.
04. 11. 2009 | 07:33

Imhotep napsal(a):

Tarqus:

Nejste blbec naočkovaný bolševismem. To ne. Nicméně použijme Váš oblíbený princip kolektivní viny a konstatujme, že nesete jakožto člen národa, který se podílel na komunistické mašinerii, plnou tíhu viny za všechny zločiny spáchané komunistickým režimem. Jakožto takový jste nedůvěryhodný a všechny Vaše výmluvy, jak jste stál mimo režim, je nutno považovat za lež.
04. 11. 2009 | 07:37

vaclavhorejsi napsal(a):

Pocestny:

Ja jsem nekde psal o obcanech BRD jako o naccich??

..
04. 11. 2009 | 07:42

Pocestny napsal(a):

Badateli, nebuďte tak ješitnej! -)
Ne, to jste nenapsal - vy, ale jiní ano, to byla glosa k diskusi, ne k článku.
04. 11. 2009 | 08:24

vaclavhorejsi napsal(a):

Chtel bych upozornit jeste na jeden relevantni a podle meho nazoru pro akademickou obec dulezity clanek prof. Tomase Herbena:

http://www.natur.cuni.cz/~h...

..
04. 11. 2009 | 09:57

Targus napsal(a):

To imhotep:

Tak to vás vítám na společné lodi, viníku komunistických zločinů. Ne nadarmo se říká podle sebe soudím tebe, že ano.

Jistého vzdělání jste možná docílil a možná, že si dokonce i nějaké útržky vědomostí pamatujete. Potíž je v tom že Vám zcela zřejmě chybí racionalita v uspořádávání jednotlivých faktů, neřku-li analytické myšlení.

Ve svém příspěvku výše jsem zcela jasně definoval podmínky nutné k zajištění setrvání německé menšiny - pardon, většiny - na území ČSR a více méně se většina shodla, že všeobecná vůle vítezných stran k tomuto kroku přesahujícímu rámec ekonomických a politických možností rozvráceného československého státu byla nulová. Proto byl odsun výběrem z množiny špatných a ještě horších voleb.
Dále zcela ignorujete historické reálie. Je rozdíl posuzovat domnělá či skutečná provinění v době hlubokého míru s fungujícími složkami v silových rezortech a řešit prošetřování výsledků chování přinejmenším statisíců jednotlivců v době války, nota bene na cizím území.
Jestliže nejste schopen si utřídit tyto základní výchozí body, postrádá s Vámi další debata jakýkoli smysl.
K odsunu jako takovému jsem se nevyjadřoval, v místě, kde žiji probíhal poněkud jinak, než v Čechách. Zřejmě i proto, že při důsledném uplatňování tzv. kolektivní viny, o které tak rád básníte, by tady nezůstal nikdo.
04. 11. 2009 | 11:39

Pocestny napsal(a):

Kecy v peci, Tarqus.
Dánsko, Nizozemí, Belgie....
Mimochodem, wikiprď si oběti, třeba ty dačmeny, bylo jich tolik, kolik bylo nás.

Tohle je dokonalá definice výmluvy!
Jak říkán, oni mohou "nejsme jako vy", my musíme"bohužel, jsme jako vy, vy chvilkama, my furt....

Jak jsem tak proběhl tvou tvorbu, doporučuju buď skončit s tim buzerováním druhejch, školením a stavěním do latě nebo radši rovnou skoč do silážní jámy...
04. 11. 2009 | 11:56

Targus napsal(a):

To pocestný:

chvilkami se v záplavě myšlenkových perel ztrácím, takže kdyby bylo nutno dotankovat, mám zásoby.
Omlouvat se nikomu nebudu, na to jsou tu jiní kadeti.
A silážní jáma mne netáhne, mám něco onačejšího. Jáma v uhlí je taky príma. Věř zkušenému, šedesátková sloj antracitu v osmi stovkách pod povrchem má taky svoje kouzlo. Pokud se ovšem neposereš už v momentě, kdy tě naražeč vypouští z klece.
04. 11. 2009 | 12:35

Imhotep napsal(a):

Tarqus:

Drahý pane, asi vás navštívit takový ten Němec, co všechno schovává.
K odsunu samotnému jsem se tu vyjádřil jenom jednou - byla to chyba a nastínil jsem, jak to uzavřít - s tím jste souhlasil. Další debatu jsem tu vedl tu vedl o tom, jak došlo k tomu, že se Němci zachovali, jak se zachovali. Nu a s "Wiki" Matyášem jsme tu sportovali na téma mapy.
Takže než začnete své obvyklé a oblíbené mentorování, projděte si texty :)
04. 11. 2009 | 13:03

Targus napsal(a):

To Imhotep:

Já teda, nevím, čím jsem koho poučil, pouze jsem se dotyčných ptal, neboli kladl jsem různé dotazy, které (přiznávám) byly cíleně mířeny do poněkud slabších míst jejich představ, idejí a předkládaných faktů. Na drtivou část otázek mi nebylo zodpovězeno.
Není účelem tady tapetovat mé otázky znovu a znovu, takže pokud máte čas a chuť, rád se od Vás něco dozvím. Ve zkratce - zajímá mne vše o brejlatém Konradovi, nikoli jen jeden rozhovor. Dále o stranách a spolcích SN za první republiky, i proč byly mnohé z nich oficiálně rozpouštěny. A naposledy, jak a čím byly politické strany SN poškozovány a utiskovány, stejně tak i samotní SN.
Faktická poznámka - kecy o ubližování jsem poslouchal asi tak čtyřicet let, a to jak za komunistů, tak i v současné demokratuře. Pro změnu pocházely od občanů polské národnosti. Proto jsem na ně alergický, většinou (spíše vždy) se totiž ukázalo, že poškozována byla majorita.
04. 11. 2009 | 14:04

Imhotep napsal(a):

Tarqus:

1) Pokud Vás zajímá vše o K.H., pak tady máte něco pro začátek:

http://biblio.hiu.cas.cz/cg...$&db=biblio&lang=en&format=standard&from=8&to=18&pocet=10&rok=

Je možné taky v archivech studovat denní tisk té doby a sledovat vývoj názorů K.H. pro veřejnost. Výše uvedené knihy potom často odkazují na další prameny v archivech, které lze dohledat.

2) K těm politickým stranám už je mi trapné se vracet, ale budiž:
a) V r. 1920 Německá sociální demokracie dosáhla vynikajících výsledků. Přesto nedostala ani jedno ministerské křeslo. Zato jiné strany, které na to byly hůř to křesílko dostaly - byli to totiž Čechoslováci.
b) V r. 1935 by se dalo pravděpodobně ještě s K.H. po jeho volebním vítězství jednat, ale bylo znovu odmítnut. Útěchu našel u A.H.
Jinými slovy - i přes volební úspěchy neměly rozhodující německé politické síly šanci se prosadit. Čechoslováci to nepřipustili.
c) Němci nebyli menšina ale rovnoprávný národ. Němčina měla mít stejné postavení jako čeština a slovenština. Stejně tak měli mít přístup i k nejprestižnějším vojenským povoláním.
d) Některé slabší hospodářské oblasti byly ponechány samy sobě, přestože dříve jim bylo pomáháno.
e) Německé universitě bylo zakázáno používat insignie.
f) Nové školy se stavěly především pro Čechy.
g) Českolsovenský rozhlas němčinu poměrně ignoroval. Co potom Němci asi naladili? K tomu vyšla v r. 2008 velmi zajímavá kniha Davida Vaughana - Bitva o vlny

A tak by se dalo pokračovat. Chtěl bych Vás jenom snažně poprosit, zda byste mohl vnímat jednu věc: Je rozdíl mezi vynášením soudů a snahou pochopit příčiny určitých historických událostí. Jakožto rodilý Čech pochopitelně nejsem nadšen z chování sudetských Němců v době Mnichova, ale to mi nebrání v tom, abych hledat příčiny tohoto chování.
04. 11. 2009 | 17:43

Imhotep napsal(a):

Ten odkaz se mi nepovedl. Zkouším to znovu:

http://biblio.hiu.cas.cz/cg...$&db=biblio&lang=en&format=standard&from=8&to=18&pocet=10&rok=
04. 11. 2009 | 17:45

Imhotep napsal(a):

Tak se to nepovedlo zas. Dávám odkaz na titulní stranu a tam se to dá zadat.

http://biblio.hiu.cas.cz
04. 11. 2009 | 17:47

stejskal napsal(a):

No, možná by též neuškodilo přečíst -

Milan Sládek: Němci v Čechách. Německá menšina v českých zemích a Československu 1848 - 1946, Pragma, Praha 2002

Volker Zimmermann: Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938-1945), Prostor, Praha 2001

popř.

Ralf Gebel: Heim ins Reich! Konrad Henlein und der Reichsgau Sudetenland 1938 - 1945, Oldenbourg, München 1999 (to jsem nečetl, natolik německy neumím, znám z toho jen citace a ty mi přijdou dobré)

Libor Stejskal
04. 11. 2009 | 18:07

Imhotep napsal(a):

Libor Stejskal:

Obecně se dá říct, že číst by se mělo co nejvíce :)
04. 11. 2009 | 20:18

Targus napsal(a):

To Imhotep a stejskal:

Díky, na archív se nechytám, na rozdíl od jiných musím taky občas pracovat. Knížky nebude problém sehnat, jak jsem se informoval. Schází jen malý detail, co prováděly německé politické strany mezi lety 20 a 35, když nic nevyhrály.
V této souvislosti opět drze připomenu paralelu s KSČM. S těmi se taky nikdo 20 let nebaví a Vám oběma to určitě připadá správné. Zločiny z éry 50. let nechejte v případných odpovědích spát. Fraška s jednou přisleplou bábou stačila, ti, kteří měli opravdu něco na svědomí, už dávno prdí do hlíny.
04. 11. 2009 | 20:44

Imhotep napsal(a):

Tarqus:

Nyní se mýlíte. Jsem zastánce toho, aby KSČM byla zapojena do správy státu - ať ukážou co umí a nevytváří se kolem nich zbytečná atmosféra nadějí, že kdyby, tak by....
KSČM je ale v parlamentu velmi oslovovanou stranou - tedy pokud potřebuje někdo něco prosadit. A nemyslím tím jenom nynější Dolejšovu aféru.
04. 11. 2009 | 20:53

Targus napsal(a):

To Imhotep:

100%-ní souhlas, podepisuji. Nechť věřící zoufalci zjistí, že jsou komouši stejní jako ostatní. V nejhorším nás mohou pouze příjemně překvapit.
Používat je pouze k nákupu hlasů pro prezidenta mi příjde minimálně velni neprozíravé.
04. 11. 2009 | 21:43

dalimil napsal(a):

Dobrý den vespolek ! Je opravdu poučné a dokonce i zábavné monitorovat zdejší čtivokvas ! A pane BUKOVECKÝ vlk zůstane vždy vlkem s tím nehnete !!! Moooc hezky básníte , rád vás čtu ! Hodně zdraví Dalimil.
05. 11. 2009 | 15:57

kojot napsal(a):

to Anba:

Koněv,Ludvík Svoboda + E.Beneš
06. 11. 2009 | 06:57

kojot napsal(a):

Sice se říkává,že první reakce bývá upřímná,ale
český lid jako příjemce protektorátu:
tím,čím si ještě Neurath nemohl být jist,si byl jist Heydrich:smrtí
06. 11. 2009 | 08:55

dalimil napsal(a):

Dobrý den dávno jsem zaregistroval pane Stejskal že na tomhle vašem portálu se producíruje jak je jim libo mnoho přestárlých reakcionářů ! A to mě samozřejmě vadí ! Fandím vám ale myslím že to časem stejně nezvládnete a zavřete krám ! Přišel by jste s těmi neomalenci o nervy ! CHrante si raději své zdraví ! Dalimil.
06. 11. 2009 | 09:03

Petr Bilina napsal(a):

Nechme tu druhou světovou už prosím být.Začal ji kdo ji začal, skončila tak jak skončila. Nikdo ze zůčastněných po ní nemůže mít ten svůj štít alabastrově čistý(pokud si opravdu myslíte, že o to někomu jde). Vy fakt cítíte nějakou odpovědnost? Vždyť jste ji (alespoň podle fotografie), nezažil. Kdyby to napsal historik-dobrá, no- ale vědec molekulární imunologie? Neměli bychom se každý věnovat tomu svému písečku? Promiňte. Zdravím Vás.
06. 11. 2009 | 14:44

Imhotep napsal(a):

Tarqus a "Wiki" Matyáš

Odkaz pro Vás:

http://www.novinky.cz/kultu...
06. 11. 2009 | 15:09

Cochis napsal(a):

2 připomínky, jedna vážná a jedna na odlehčení. Ta vážná je konstatování, že odsunem jsme pro budoucnost eliminovali českou obdobu dnešního Kosova.Pro odlehčení dodávám, že ti kritizovaní trpaslíci a prostitutky přežívají díky německé klientele a tak není třeba si dělat zbytečné iluze :o)
06. 11. 2009 | 18:16

vlk napsal(a):

Patient

není vám ta demagogie hloupá? zřejmě ne.
Nejdříve čeští zrádci. Bylo jich asi tak o tři řády méně.
Takže tam technicky šlo použít tradiční postupy.
U 3,5 milionu to možné nebylo. Nicméně, pokud někdo mohl dokázat svou účast v odboji či činnost podobnou, měl možnost
Pokdu jd e o to, jak na tom Češi formálně byli lépe , tak o tom nejlépe svědčépřípady třeba Vlasty Buriana nebo Talicha, či Mandlové. Jak jim možnost tzv. aktivní obhajovby a nutnost protistrany dokazovat asi tak pomohla.

A pokud jd e o to druhé, fakt je mi za tžko vést diskusi buď s úplným hlupákem či s těžkým demagogem. J Předmětem problému není drogová závislost, harasment či něco jiného versus odsun.
oukázal jsme na to, že to co vy a podobní zd eneustále předhazují, tudíž vyhnozt s e odsunu = prokázat nevinu, s e dnes, po 60-ti letech po odsunu stalo součástí dnešního právního pořádku. Dnesv moderním právu MˇA žalovaný, z některých činů povinnost DOKˇAZAT SVOU NEVINU!
O tohle jd e a o okonkrétní čin. O naprosotu změnu prvního principu. je to skutečně tak těžké pochopit?
13. 11. 2009 | 00:03

PatientO.T. napsal(a):

To VY jste napsal, že sudetští Němci MĚLI STEJNÁ PRÁVA jako Češi obvinění z kolaborace. Jednoduše jsem dokázal, že to není pravda (ani v kontextu tehdejších událostí) a vy jste to svým následným příspěvkem POTVRDIL. Na tom jsme se de facto shodli. Němci ta práva stejná NEMĚLI!
Vaše košaté kecy mají jediný cíl: totiž zakrýt, že jste ochoten napsat cokoli, bez ohledu na skutečnost, jen abyste ukojil touhu po vítězství.
13. 11. 2009 | 15:26

pgjed napsal(a):

To V. Hořejší:
Nevím, zda by byl černobílý svět lepší, než ten reálný. V každém případe, váš názor "...v zásadě apolitických venkovanů,..." je natíráním něčeho velmi temného na bílo. Historická fakta jsou jiná.
Vysídleny byly ony menšiny nejenom u nás, vysídlena byla celá střední a západní Evropa, byly schopny sebereflexe. Nikdo ale, v celé poválečné Evropě, si na základě čerstvých často osobních zkušeností netroufnul v něco takového ani doufat. Máme právo to soudit? Ani jsme nebyli na světě.

"...Bez vyhnání Němců by byla cesta komunistů k moci možná těžší..." Další vaše iluze. Vždyť přece velmi dobře víme, koho volili naši němci před válkou. A také dobře víme, ke komu se přidali všichni, kteří si zadali s nácky.

"Je samozřejmě nemožné a absurdní..." V čem spatřujete tu jistotu? Já mám jenom naději že EU je ještě alespoň natolik konzervativní, že to nepřipustí a kdyby náhodou, tak to nedovolíme my.

"...by mi vůbec nevadilo, kdyby zde v rámci volného pohybu v EU za několik desítek let zase byla výrazná cizojazyčná (třeba německá) menšina...." Jste si naprosto jist? A co zkušenosti němců s turky, francouzů s alžířany a afričany vůbec. A copak nemáme cizojazyčné menšiny?
Vietnamci? Téměř bez připomínek. Zatím.(?!). Co třeba cikáni? 80% přišla nedávno ze Slovenska. Vadí, nevadí, víme si s nimi rady? Vědí si oni rady s námi? Je to problém? Co vývoj v Kosovu za posledních 50 let?

Mám opravdu vážný dotaz, který nemyslím nijak zle. Domýšlíte věci do důsledků? nebo to jen tak prvoplánově nasázíte na obrazovku?

Nicméně v tom, že Klausovy tanečky kolem ratifikace LS byly jenom jedním z jeho dalších lumpáren (vy jste to tak otevřeně neřekl), s vámi naprosto souhlasím.
13. 11. 2009 | 18:35

vaclavhorejsi napsal(a):

pgjed:

"Mám opravdu vážný dotaz, který nemyslím nijak zle. Domýšlíte věci do důsledků? nebo to jen tak prvoplánově nasázíte na obrazovku?"

Na rozdil od vas zasadne nikdy nic nedomyslim do dusledku, vzdycky to prvoplanove nasazim na obrazovku; jsem venkovsky prostacek - treba z toho jeste vyrostu. ;-).

..
14. 11. 2009 | 10:24

pgjed napsal(a):

I to je šance i když v našm věku? ;-)
14. 11. 2009 | 15:07

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

30. 01. 2010 | 02:21

BBQ catering napsal(a):

BBQ catering
08. 02. 2010 | 05:50

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 02:17

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 08:15

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 08:17

Cash for Gold napsal(a):

I was glad to read this about Europe and the president.
12. 03. 2010 | 12:39

cartier cpcp napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
24. 03. 2010 | 08:03

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 04:12

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 04:50

Etta33Roth napsal(a):

Some time ago, I needed to buy a house for my corporation but I did not earn enough cash and couldn't order anything. Thank goodness my dude adviced to try to get the <a href="http://bestfinance-blog.com...">business loans</a> at reliable creditors. Hence, I did so and used to be satisfied with my secured loan.
22. 07. 2010 | 06:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy