(Nejen) vánoční pohádka.

19. 12. 2009 | 14:46
Přečteno 26298 krát
Na vánoční téma jsem tady psal docela obsáhle loni; dnes bych na to trochu navázal.

Je celkem zřejmé, že oslava Kristových narozenin nemá žádnou oporu v Písmu, a v křesťanství (především katolickém a pravoslavném) představuje jen jeden z mnoha „přílepků“ tzv. církevní tradice.


Myslím, v současnosti převládá i v církevních kruzích názor, že Vánoce jako svátek Ježíšova narození byly zavedeny skutečně proto, aby nahradily dřívější svátky slunovratu, resp. oficiální římský „svátek zrození nepřemožitelného slunce“, a že žádný věrohodný křesťanský podklad nemají.
Nicméně pro mnoho tradičních věřících je něco takového těžko přijatelné, protože to zavání jakýmsi kacířstvím.

Možnost (ne)křesťanské podstaty Vánoc totiž otevírá obecnější otázky - co je v křesťanství opravdu důležité, nakolik můžeme, resp. musíme doslovně věřit všemožným prvkům církevní tradice, ale i Bibli, co všechno je „jen pohádka“.

Tradičně věřící se většinou domnívají, že křesťanství stojí a padá nejen s doslovným chápáním toho, co čteme v Bibli, ale i s vírou v postupně nashromážděnou bohatou církevní tradici, s vírou v zázraky, v „nebe“ obývané antropomorfním Bohem, anděli, svatými, dušemi zemřelých, atd.

V diskusích pod mými několika články týkajícími se náboženství (a dokonce i pod články zabývajícími se úplně jinými věcmi) se vyskytují dva typy ohnivých diskutérů:
Jedni jsou důslednými zastánci onoho konzervativního, tradičního pojetí, jiní jsou naopak vášnivými odpůrci křesťanství, jakožto údajně zcela vyfabulovaného tmářského náboženství, ve kterém není ve striktním slova smyslu „pravdivé“ vůbec nic.

Obzvláště aktivní byl v těchto diskusích evidentně historicky velmi vzdělaný pisatel vystupující pod nickem „n.o.s.“ (od zednářského Novus Ordo Seclorum?), který odmítal z křesťanství úplně všechno (obhájce křesťanství nazýval s oblibou „klauny“), hájil názor, že i historický Ježíš je jen vymyšlenou postavou, a na křesťanství nenacházel vůbec nic pozitivního.

Podobně jako řada jiných radikálních kritiků vinil křesťanství z toho, že zničilo rozvinutou antickou kulturu a tak de facto vrhlo Evropu o nějakých 1500 let zpět, že v jeho jménu bylo spáchána spousta odporných zločinů a vedeno mnoho strašných válek.

Já jsem sice docela pevně přesvědčen, že křesťanství není „úplně vymyšlené“, že jeho zakladatelé (Ježíš z Nazareta, Pavel z Tarsu, apoštolové) byli historickými osobnostmi, ale v podstatě je mi jedno, jaká byla historická objektivní skutečnost, kterou bychom zjistili po výletu nějakým strojem času do první poloviny 1. století.
V zásadě by mi ani nevadilo, kdybychom po takovém výletě zjistili, že n.o.s. má pravdu a žádný historický Ježíš neexistoval.

Důležité je, co se z toho všeho postupně vyvinulo a jakou roli to hraje v dnešním světě.
A je mi úplně jedno, do jaké míry je to jakási 2000 let psaná „pohádka“ či „báseň“. Pohádky jsou přece pro formování naší identity zásadně důležité – asi víc než učebnice...
Čerti, draci a vodníci v reálném světě sice neexistují, ale stateční a čestní Honzové ano (a do značné míry proto, že jim v dětství rodiče četli pohádky o čertech, dracích, princeznách a Honzech).

Samozřejmě mi vadí všechny ty historické špatnosti spojené s křesťanstvím, ať už jsou to náboženské války, upalování kacířů a čarodějnic či pedofilní kněží.

Ale myslím, že mnohem důležitější je to, čím je, resp. může být křesťanství pro moderního člověka.
Ať už jsou historické skutečnosti jakékoli, je myslím zcela zřejmé, že moderní křesťanství s hlubokými historickými a dějinotvornými kořeny, zcela smířené s osvícenským humanismem a moderní vědou, je hlavním a nenahraditelným tmelem našeho civilizačního okruhu.

Ať už věříme spíše tradičně nebo „moderně“ (viz můj oblíbený R.Lenaers – doufám, že ho někdo přeloží do češtiny), může nám to dávat nesmírně důležitý pocit, že žijeme ve smysluplném světě, který (pomalu a klopýtavě, ale za naší aktivní účasti) směřuje k něčemu velmi lákavému. Ten „smysluplný řád světa“ je podle mého názoru zcela evidentní skutečností.

A nejméně stejně důležité je, že nám křesťanství (v tradičním i „moderním“ pojetí) dává pevný základ etiky. Vůbec přitom nezáleží na tom, že podobné etické zásady byly a jsou přítomny i v jiných náboženských a filosofických systémech – v našem civilizačním okruhu je zjevně jejich efektivním nositelem pouze křesťanství, ať se nám to líbí nebo nelíbí (mně se to líbí).

Radostné Vánoce 2009!
(A toho Lenaerse si přečtěte...)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

martiXXX napsal(a):

ad Karel Müller...pokud je kvantovka imaginární teorií, tak proč se nám neustále předhazuje, že bez kvantovky by nebyla moderní elektronika a spousta jiných věcí?
27. 12. 2009 | 13:03

martiXXX napsal(a):

někde nějaký vědec vyprávěl, že kvantovka dělá naprosto přesné předpovědi.......
27. 12. 2009 | 13:14

martiXXX napsal(a):

i když je podivná a plná paradoxů
27. 12. 2009 | 13:15

martiXXX napsal(a):

plně souhlasím s evolucí..ale to, že popisujeme něco co existuje, nám těžko něco řekne o podstatě světa. Jak vznikl život? proč je existence a proč není neexistence?co byla ta singularita, ten bod nula, kde neexistovaly přírodní zákony? co tedy nastavilo přírodní zákony? singularita nastavila přírodní zákony? jak to, když tam neexistoval čas, prostor ani hmota? věci se dějí snad v čase, ne?...

plně souhlasím s materialismem, který nás obklopuje ...myšlení, mozek atd...to vše je materialistické..ale....vzhledem k tomu, že existují protiklady všude ve světě...plus-minus, energie-hmota; nic-něco; tma-světlo...tak nevylučuji možnost, že existuje jakési nečasové vědomí oproti časovému bytí..něco co je jako jakási příměs v našem normálním vědomí tvořeném myšlením; a i to normální vědomí je zatím nevysvětlené a nenapodobené...podobně jako je zatím nevysvětlený a nenapodobený vznik života...ačkoliv existují hypotézy..
27. 12. 2009 | 13:34

Antarr napsal(a):

n.o.s.
V mém pohledu nemají Vaše protiargumenty žádnou vypovídací hodnotu – jsou plané. Vidíte pouze vrchol ledovce, a to je dost málo. Vaše filozofie je evidentně dílčí. Nevidíte ani podstatný rozdíl mezi vírou a náboženstvím. Všechny historicky negativní jevy a priori házíte na křesťanství a nerozlišujete mezi ním a člověkem jako jeho nositelem. Osobně věřím, že ve všech křesťanských i jiných náboženstvích jsou dobří lidé, kteří poctivě hledají cestu k Bohu, byť ho nazývají různými jmény. Rovněž věřím, že takoví lidé nebudou schopni vůči sobě násilně vystupovat.
Poslední část (Nepokradeš, Nezabiješ, Nesesmilníš), jako historický fakt nepopírám. Musím však znovu připomenout – „Staré pověsti židovské“. Starozákonní Židé si Boha dosadili do svých krvavých dějin na místa, kam rozhodně nepatří, protože je Dokonalý.
27. 12. 2009 | 14:34

n.o.s napsal(a):

Antarr

bible, starý i nový zákon není historie je to psychologie, příběhy v něm nejsou historické ale psychologie na historickém (někdy pravdivém ale většinou fiktivním) pozadí jinak řečeno fikce zasazená do historického rámce, smyslem tohoto systému není poznání nebo pravda ale kontrola

dát otrokům (věřícím) víru tj ovládat je prostřednictvím pochybné morálky jež je vyprávěna pomocí mýtů - iluze vyvoleného - realita otroka.

jste otrokem ale nejste si to schopen přiznat vaše řešení je falšovat zfalšované

"Starozákonní Židé si Boha dosadili do svých krvavých dějin na místa, kam rozhodně nepatří, protože je Dokonalý."

podle vás ti co si jej vyrobily si jej také zfalšovali. :)
27. 12. 2009 | 15:49

buldatra napsal(a):

Malý dodatek k (nejen) vánoční pohádce:

Když jsem se učíval biblické dějepravě, zůstávaly mně nejasny některé věci: co se stalo s pastýři, kteří se v Betlémě chlévě klaněli novorozeněti, a kam se poděli tři králové, kteří za ním tak daleko putovali se zlatem, kadidlem a myrhou.

Jaksi jsem očekával, že by na Velký pátek měl doběhnout k Pilátovi aspoň posel od tří králů: že se sice nechtějí míchat do záležitostí judské provincie, ale že mají zvláštní zájem na osobě zvané Ježíš, a protestují proti úkladu, který je proti němu strojen; nebo že by se měli aspoň dodatečně objevit s blýskavými meči, aby pomstili smrt muže, na němž jim záleželo.

Snad byli tři králové už na pravdě boží; ale jistě ještě žili pastýři judští, i bylo by slušno, aby se na Velký pátek proudem valili do Jeruzaléma a mávajíce holemi demonstrovali proti skandální křivdě na muži, jehož příchod vítali na kolenou.

Tehdy jsem nechápal, jak je možno, že se nikdo nevložil do věci Ježíšovy a že až na useknuté ucho Malchovo se nestalo nic, aby nedošlo k onomu justičnímu bezpráví. V dětství mívá člověk poněkud rytířské představy o světě.

Dnes mne na věci dojímá spíše věčně lidská groteska, která je tu tak prostě a samozřejmě vyslovena. Předně si myslím, že se ani tři králové, ani ti dobří pastýři asi nepředali, když nesli své dary novorozeněti; a za druhé bych řekl, že jistě se několik pastýřů z Betléma přišlo podívat na ukřižování, neboť lid miluje zábavu. "To vám byla mela," vypravovali potom; "země se třásla a hrobové se otvírali - inu, stálo to za to; lidičky, tam jste měli být!"

Ti betlémští pastýři žijí podnes, ochotni vítat každého, kdo přichází, a kamenovat každého, kdo něco vykonal.*) Jsou ochotni klanět se; ale klanění není závazek. Jsou ochotni volat slávu; ale sláva není přísaha. Jejich místo je tam, kde je nějaká podívaná: stejně v betlémském chlévě jako na Golgotě. Jednou jim káže anděl a podruhé je ponouká Kaifáš. Jděte mi k šípku s těmito lidmi dobré vůle! Mají dobrou vůli poslouchat; ale poslouchají kohokoliv. Mají dobrou vůli zpívat s anděly Hosana! a křičet s lidmi Ukřižuj! Ano, pokoj jim; jim se nic nestane, neboť nic neriskují, ani ne svou čest. Jsou to lidé davu. Každý z nás může být člověkem davu.

Dnes ovšem už nejde o Mesiáše a nezjevují se andělé ani hvězdy na nebi; jen ti pasáčkové zůstali i se svou vrtkavostí a krátkou pamětí; jsou lépe organizováni než tehdy a místo anděla jim hlásají noviny, mají-li volat Aleluja nebo Ukřižuj.
27. 12. 2009 | 16:15

buldatra napsal(a):

Pokračování
Malý dodatek k (nejen) vánoční pohádce:

Rok, který se končí, vyznívá jakž takž šalmajemi pokoje; po kočičině letních měsíců je to skoro úleva, a nechtějme do toho vpadat s jinou písničkou. Hraje se jakási sousedská, jejíž text je Proč bychom se netěšili a Teď je řada na nás. I kdybychom byli nakloněni vyslechnout tento kousek až do konce, zdá se, že nebude klidně dohrán; je příliš málo rovnocennosti v tělese, které bylo pozváno hrát, a některé orgány si příliš zvykly na kočičinu, abychom mohli důvěřovat jejich souhře.

Chcete-li mít nějaké štědrovečerní proroctví, tedy stěží ze všech znamení na zemi poznáme jiné než toto: že po tom, co je nyní, by mohlo přijít něco ještě horšího. Ti, kdo seli vítr, zapomněli jej zažehnat; ti, kdo si vařili polévku, nechali oheň doutnat. Pastýři betlémští už nečekají na hvězdu; stačí jim jakékoliv rachejtle. Pokud je na nich, půjdou se klanět první prskavce; na hvězdy si lidé příliš zvyknou.

I kdybychom chtěli zamluvit všechno nepěkné z tohoto roku, jedno nebudiž zapomenuto: že se zjevila nízká úroveň toho, co se zve veřejné mínění. Po této zkušenosti by nás neměla překvapit žádná veřejná skopičina, žádná ostuda, žádný cynismus; přestaňme spoléhat na "zdravý instinkt lidu" a na spolehlivost lidí dobré vůle.

Byli to lidé dobré vůle, kteří křičeli: "Vydej Barabáše!" Dobrá vůle může z nás udělat dobré občany, ale nedá nám ještě dobrý režim. Na ten je krom dobré vůle třeba velmi dobrého rozumu; a nadto ještě velmi silného vědomí povinnosti. Vědomí povinnosti: to je právě to, co bych byl jako chlapec čekal od pastýřů betlémských: že se opráší a půjdou chránit člověka, který jim byl přisouzen; že se postaví před Piláta a řeknou: "Pane, my nejsme onuce; když už tu jednou je něco nebo někdo, před čím jsme se sklonili, dovedeme za tím také stát. Je to tak říkajíc věc naší cti." A tu by řekl Pilát: "Mužové betlémští, na to jsem čekal; má-li člověk vládnout, copak může spoléhat na tuhle jeruzalémskou sebranku, která dnes křičí tak a zítra onak? Z lidí, jako jste vy, se dělají vojáci, kteří se nedají; z lidí, jako jste vy, se dělají říše. Bez věrnosti není statečnosti; bez velkých závazků není síly. Nechme křičet venku ty politikáře; já tomu muži nenechám zkřivit vlasu. Sice tím zkazíme krásný a věčný příklad mučednictví, ale zato, Betlémáci, věřím, že se dá něco udělat z této zatracené malé země." A Betlémští by řekli: "Tenhle Pilát je aspoň rozumný muž." A on by je pozval k svému stolu.

(Karel Čapek; 25. prosince roku 1926)
27. 12. 2009 | 16:17

skeptický napsal(a):

Buldatra

Nadkolego

Vaše díla začínám téměř nestíhat sledovat ,stáváte se lepším a lepším.

Epos přímo epikurejský.
Na neznaboha vykazujete znalosti až zarážející.

Vjecy se měly následovně:

Pastejři odešli na svatbu ,antož se podle zachované národní písně

Kalamajka,mik,mik,mik,
oženil kominík.
Koho si vzal za ženu? Pastejřovic Mařenu.

On to ale nebyl kominík ,ale jeden z králů.Hádejte který.

Krom toho to nejde jen tak fabulovat s historií,jak by se nám líbilo.Vše je částí božského plánu,a bez jeho vědomí Vám ani vlas z hlavy nespadne.

Krom toho pomyslete ty důsledky.
Nebyli bychom třeba obohaceni na řadů způsobů.

A bez sčítání lidu by nebyly statistické úřady,a bez Herodesa by se nepřišlo na očkování neviňátek,a kdyby bývali nenechali oheň doutnat,tak by si v Jižní Americe dneska nepochvalovali naše obětavé sazeče stromků tam,kde před příchodem našich turistů rostla jen tráva,než ji spálili.

A těch čarodějnic,co by se tu ve středověku namnožilo.

Svět se šine do záhuby přesně jak má být.

A nebylo by druhého náboženství,a také později by nebyla potřeba zakládat třetí proti druhému.

Bóring.
27. 12. 2009 | 17:39

skeptický napsal(a):

P.S.

Chybí mi tam zvratné zájmeno SE.
Neměl jste se podepisovat.Je to venku.
27. 12. 2009 | 17:45

skeptický napsal(a):

P.P.S.
Ta kalamajka se zpívá na námět kubánské lidové Havana Gila,kterou nám hrávali v rádiu a na estrádách zemedělcům.

Kde jsou ty doby,co jsme lákali děvčata domů,aby si poslechly rádio....
27. 12. 2009 | 18:10

Ara napsal(a):

Vánoce a narozky Ježíše

Vánoce mají jistě svůj předobraz v pohanských svátcích "nového slunce", které se v Evropě slavily vesměs okolo zimního slunovratu. Obdobou byly v antickém Římě saturnálie (Saturnus byl mj. bůh času), obdobně slavili i staří Řekové... (zde boha Krona s obdobnými funkcemi).
Šlo o svátky vždy značně oblíbené z celé řady důvodů (nejmenuju, jde však snadno najít i na netu). Křesťanství se pak na ně jakoby "napíchlo" a ten svátek "vytunelovalo" tím že ho vzalo jako připomínku narození Ježíše Krista, - ideového zakladatele křesťanství a "spasitele světa".
Nicméně se opravdu církevní otcové trefili když vybrali k takovému připomínání právě toto datum. Vždyť co jiného mohlo líp symbolizovat příchod "nového Božího světla" (a "světla" nového revolučního učení), než období slunovratu, tedy i v onom dávném pohanském pojetí čas "nového" slunce a jakoby "obnovy času".
Takže si myslím, že to, kdy se skutečně narodil historický Ježíš, není nijak důležité, není podstatné. Podstatné ale je to co si tím připomínáme a čeho jsou vánoce symbolem. Symbolem obnovy láskyplné Boží přítomnosti mezi lidmi a laskavosti mezi lidmi navzájem, symbolem nové neumírající naděje, symbolem nového života, života vždy znovu a znovu vítězícího nad špatností a nad smrtí.
27. 12. 2009 | 18:53

Ara napsal(a):

Ech, a nyní prosím nerušit, právě jsem si totiž vzpomněl, že mám pod nějakými staršími Hořejšího blogy možná ňáké "resty" ("nevyřízené účty"? :oD) s některými tamními přispěvateli... :-)
27. 12. 2009 | 18:58

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Buldatra
Mně zase vrtalo hlavou, odkud a kam ti tři králové vlastně šli. Stojí psáno, že spatřili hvězdu na východě a šli za ní. To by znamenalo, že šli od západu na východ. Přitom ale se výslovně píše, že přišli z východu, nejspíš nějací perští mudrci.

Tak jak mohli jít na východ a přitom přicházet z východu?
27. 12. 2009 | 19:47

vaclavhorejsi napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.):

Obesli zemekouli?

..
27. 12. 2009 | 20:06

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

V.Hořejší
Děkuju, to nemá chybu. To bych určitě nenašel ani v Lenaersovi. :-)))
27. 12. 2009 | 21:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

martiXXX:
"proč není neexistence?" Je prokázáno, že není?
27. 12. 2009 | 21:26

buldatra napsal(a):

to Václav Hořejší:

Obešli placatou zeměkouli?
Možná šli v kruhu.
27. 12. 2009 | 21:30

skeptický napsal(a):

Placatá zeměkoule nemusí být kruhová.Mohli jít i do čtverce.
27. 12. 2009 | 23:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
Anebo napříč kosočtvercem.
27. 12. 2009 | 23:52

skeptický napsal(a):

Nehledal bych v tom záhady.
Jestli byli z východu(má se ze SV,za řekou Eufratem,a řekli,že viděli jeho hvězdu na Východě,odkud byli,je to jako bychom my řekli,že jsme viděli jeho hvězdu na Severu(v Praze).

Pokud viděli jeho hvězdu vycházet na Východě,není to nic zvláštního,tam vycházejí hvězdy, Měsíc i Slunce.

Pokud cestovali jen v noci a sledovali hvězdu,vycházeli každý večer k východu,a stáčeli se k jihu,o půlnoci šli na jih,k ránu na západ. Srdcová spirála.

Dost se našlapali,ale nemohli se ztratit,výsledek směř JZ.
27. 12. 2009 | 23:58

skeptický napsal(a):

P.S.

Drobná oprava : Takhle by šli na Jih.
Aby šli na jihozápad,museli by vyjít o půlnoci.
28. 12. 2009 | 00:45

naivka napsal(a):

dovolím si, prosím, také předložit otázku:

vědomí samo o sobě nic nedělá .. proč vůbec by měl být život vybaven vlastností, která ničemu neslouží ? nebo jinými slovy : proč by měl život získat významnou vlastnost, která neslouží žádnému účelu ? .......
podotázka : zpracování informací není závislé na organismech.. vědomí mohou mít počítače, sítě počítačů, dokonce i sítě počítačů a lidí.. může obrovský globální mozek získat vědomí ? .. kdyby ho získal, nepoznali bychom to ...... děkuji.

dobré ráno.
28. 12. 2009 | 06:48

vaclavhorejsi napsal(a):

naivka:

No, pokud vim, zadny pocitac zatim vedomi nema...

..
28. 12. 2009 | 07:25

Olga napsal(a):

Vrátila jsem se. Mám nový poznatek. Život je vlastně hledání. To je na životě to krásné. Diskutování o známých věcech mi nic nedává a je nezajímavé. Vaše názory se mi líbí. I když evoluci nepovažuji za to správné slovo. Vývoj. To ano. Ale začátek je Bůh. Tedy stvoření. Každá rostlina je jedinečná, každé zvíře je jedinečné, každý člověk je jedinečný. Viz DNA. To ovšem neznamená že jako stvoření jsem neměnná. Já sama jsem prodělala vývoj v těchto pár dnech velký. Jsem 37.ročník, to znamená že tři dny jsou jen malý díl mého života, ale posun myšlení je značný. Díky internetu, který mi syn připojil abych se necítala o Vánocích sama. Připojuji myšlenku Alberta Einsteina. řekl: "Věřím, že události v přírodě jsou řízeny přísnějším a závažnějším zákonem, než jaký uznáváme, když mluvíme o tom, že jedna událost je příčinou druhé ..."
28. 12. 2009 | 08:28

naivka napsal(a):

pane hořejší,

děkuji za vaši reakci; nenapsala jsem, že nějaký počítač vědomí má ....

otázku, kterou jsem položila, myslím vážně.. zamyslíte-li se nad ní hlouběji, možná v ní spatříte náznak, který by podporoval i vaši víru směřování k "vyššímu účelu" :-) .. i když, ten účel- cíl nemusí být nijak vysoký :-)...
28. 12. 2009 | 08:40

naivka napsal(a):

paní olgo,

děkuji vám za vaše slova a vyznání. budu si vás od této chvíle dobře pamatovat, neboť i já bych se ráda dožila třeba i tisíce let, jen z pouhého úžasu nad životem a jeho tajemstvími... i když, popravdě, můj život bez lásky, bez blízkosti milovaného člověka, by byl z mého současného pohledu bezcenný ...

paní olgo, dovolte, prosím, pár slov:

"Není náboženstvím každý čin a každá myšlenka, ba i to, co není ani činem, ani myšlenkou, nýbrž divem a překvapením věčně tryskajícím v duši, zatímco ruce lámou kámen nebo pečují o tkalcovský stav ?
Kdo může oddělit svou víru od svých činů nebo své přesvědčení od svého zaměstnání ?
Kdo může před sebou rozprostřít své hodiny a říci: ,Tato je pro Boha a tato je pro mne, tato je pro mou duši a tato je pro mé tělo'?
Všechny vaše hodiny jsou křídla, která tlukou prostorem od sebe a k sobě.
Ten, kdo nosí svou mravnost jen jako svůj sváteční šat, měl by být raději nahý.
Vítr a slunce mu nenadělají do kůže díry.
A ten, kdo vymezuje své chování mravními zásadami, uvězňuje svého zpěvného ptáka v kleci.
Nejsvobodnější zpěv však nevychází skrze mříže a dráty.
A ten, pro koho bohoslužba je oknem, aby je nejen otevíral, ale i zavíral, nevstoupil dosud do příbytku své duše, jehož okna jsou dokořán od úsvitu do úsvitu.
Váš každodenní život je vaším chrámem i vaším náboženstvím.
Vždy, když do něho vstupujete, vezměte všechno s sebou.
Vezměte pluh, kovářský měch a perlík, dřevěnou palici i loutnu, vše, co jste vyrobili pro užitek nebo pro potěšení. Neboť při uctívání se nemůžete povznést nad své úspěch, ani klesnout níže než vaše neúspěchy. A vezměte s sebou všechny lidi :
neboť při vzývání nemůžete vzlétnou výše než jejich naděje, ani se v pokoře sklonit níže než jejich zoufalství.

A chcete-li poznat Boha, nestávejte se pro to luštiteli hádanek.
Raději se rozhlédněte kolem a spatříte ho, jak si hraje s vašimi dětmi.
A pohlédněte do prostoru: uvidíte ho kráčet v oblacích, rozpínat paže v blescích a sestupovat v dešti.
Uvidíte ho usmívat se v květech a pak se vznést a mávat rukama ve stromech."
chalíl džibrán

:-)
28. 12. 2009 | 09:10

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

V.Hořejší
Bylo by potřeba připomenout, co se myslí slovem vědomí. Intuitivně to ví kdekdo, ale je někdo schopen ten pojem kloudně definovat?
28. 12. 2009 | 09:13

Light napsal(a):

to naivka:

"vědomí samo o sobě nic nedělá"

Vědomí nás činí probudilými, avšak protože spíme, neuvědomujeme si to a zdá se nám, že TO NIC NEDĚLÁ:-) Máte pravdu, spíte v tomto snu, nedivte se, že své probudilé vědomí nevnímáte, vnímáte snad ve svém snu, když spíte, to že až se vzbudíte, budete probudilí??? Ale když se vám zdá sen, že spíte a v tomto snu sníte a zůstáváte stále VĚDOMĚ v tomto snu, s vědomím svého snění a s možností se kdykoliv probudit z tohoto snu - tomu se říká probudilé vědomí - VĚDOMÍ ŽE JSTE víc než tento sen!!!

Chválím Vás naivko, za Vaši snahu, poodhalit zdejším pozemšťanům tajemství vesmírného života a tím, že se snažíte bádat nad těmito otázkami a otevřít své srdce poznání, jen napomáháte svému duchovnímu rozvoji. Většina lidí má vnímáním aktivovány tak 2-4 šroubovice DNA z celkem 12-ti našeho vědomí, kdo jsme, kým jsme. Až budeme na úrovni probuzení tak 10 šroubovic a vnímat daleko v širších souvislostech, z hlediska širšího spektra událostí a hledat odpovědi na nekonečném obzoru otázek, pak se z nás teprve stanou synové a dcery boží, to co musíme pro to udělat, je otevírat sobě i druhým vědomí a chápat rozličné tvary a tváře života, multidimenzionální kulturu stvoření, všechno ve všem a naši lásku v nás samých vůči lidem i okolnímu systému...
28. 12. 2009 | 09:55

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

dovoluji si jen nenápadně podotknout, že nejsem neznaboh, nýbrž jen nekřesťan.

A tak se chovám nekřesťansky a nekřesťansky oslavuji Vánoce hromadami drahých dárků, hromadou pokrutin všeho druhu, čili obžerstvím, dokonce i nekřesťansky kleju jako správný pohan a jednou možná skončím v nekřesťanském peklíčku.

Toho Čapka jsem vybral, protože se k (nejen) vánočním pohádkám hodí a způsob zpracování tématu je nadčasové.

Zajímalo by mě, zdalipak mají své peklíčko i atheisté.
28. 12. 2009 | 13:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

buldatra:
Pokud Vám smrt jako přechod do neexistence po životě přijde jako peklo, potom ano, atheisté mají své peklíčko (a zároveň nebíčko). Jenomže skutečnost je prozaičtěfší, v minulosti jsem nebyl a v budoucnu opět nebudu.
Por většinu lidí nesnesitelné pomyšlení, proto vymysleli bohy a vytvořili náboženství.
28. 12. 2009 | 13:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

naivka:
"vědomí samo o sobě nic nedělá"
Vědomí je vyšší stupeň reflexívního pohybu živých organismů, je hýbatelem jejich činnosti.
28. 12. 2009 | 13:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Olga:
Hledání není plácání se v otázkách a v různých odpovědích, nýbrž konstruktívní tvorba. Čehokoliv.
28. 12. 2009 | 13:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Pane profesore, můžete zcela vyloučit, že v budoucnu jakkoliv vzdáleném počítačoví roboti po vývojové fázi reflexů nezískají vědomí?
28. 12. 2009 | 13:58

martiXXX napsal(a):

Zbyněk Matyáš

pokud vím, tak existuji; vesmír existuje, proč není nic.........?
28. 12. 2009 | 14:37

martiXXX napsal(a):

Proč si uvědomujeme? proč nežijeme v temnotě? život přeci může prosperovat, aniž by si sám sebe uvědomoval....

mě zajímá co to vlastně je...myšlenka...to je jasné..ale já si vzpomínám, že jsem byl před 20 lety např...já jsem..já jsem byl....to já ve smyslu já se nezměnilo.. bez ohledu na zkušenosti..proč to dřívější já nezaniklo......přeci od té dioby se všechny mé buňky změnily mockrát..a přeci si uvědomuji dnes stejné já jako před 20 lety...informace?..ale ta je nehmotná.....to na čem je vázaná..buňky , hmota se přeci x krát obměnilo..a to základní já vnímám..proč nezapomínám na své vědomí já..vždyť přeci buňky, které informaci nesly zemřeli...a informace se mi zdá bnehmotnou..jsou to přeci jiné buňky.....jako přeci moje děti jsou jiní lidé než já.....a já v nich nemím vědomí sebe....
28. 12. 2009 | 14:44

buldatra napsal(a):

ZM:

peklo na zemi se nepočítá.

Zajímá mě to peklíčko, jehož existenci nepředpokládáte, protože po smrti předpokládáte absolutní neexistenci.

Ostatně, to já částečně předpokládám také, ale jeden nikdy neví, že a tak si ponechávám mírně pootevřená zadní dvířka, protože život mě naučil, že nic není nemožné.
A nikdy neříkej nikdy. A vůbec.

Duševno a duchovno je natolik neprozkoumané a zajímavé a plné tajemna, že mi to prostě nedá a musím se v tom stále šťárat...
28. 12. 2009 | 14:46

skeptický napsal(a):

Buldatra

Nadkolego,

Snad si to šťourání zjednodušíte,když to duchovno separujete na dvě části.Nehmotnou a hmotnou.

Jinak máte recht s tím peklem.Bejt kulakem,tak to nepodceňuju.
28. 12. 2009 | 14:52

martiXXX napsal(a):

takový myšlenkový experiment.....kdybych zkopíroval jednoho člověka na 5 lidí, kde bude to původní vědomí? když všichni získají stejné vědomí? nebo bude jakési pětinásobné vědomí? působení na dálku? Pokud buňky umírají a neustále se mění a přesto zůstává původní vjem já......pamatuji se sebe jako dítě..já......jsem dnes...já....tak by mělo existovat jakési pětinásobné vědomí
28. 12. 2009 | 14:54

naivka napsal(a):

pane matyáši,

děkuji. mně ale nejde o "informační" pochody, o "pohyby" organismu, které vědomí podmiňují.
jde mi o problém veškerého subjektivního prožívání, od bolesti přes úzkost až po náhlé osvícení :-) .. otázka může znít také takto: Proč si vůbec uvědomujeme, že jsme naživu ?
názory na vědomí jsou většinou takové, že se snaží vysvětlit, "jak" mozek může vytvářet vědomí .. ale o to mi nejde, ptám se, proč ho vytváří ? ..... když přemýšlím, nic nedělám, vědomí mi k ničemu není :-).. vědomí, jinými slovy subjektivní prožívání nebo rozum nemá žádný zvláštní projev v chování, samo o sobě nic nedělá. potom jeho přítomnost se opravdu stává neproniknutelným tajemstvím ? :-) .. pokud je subjektivní prožívání nadbytečné pro každodenní život, opatřování potravy a přenášení genů do dalších pokolení, proč pak vůbec vzniklo přirozeným výběrem ? proč by měl život získat významnou vlastnost, která neslouží žádnému účelu ? .. opravdu neslouží žádnému účelu ??

dovoluji si pozdravit i vás, pánové lighte a martixxx.
pane martixxx, zřejmě se ptáme v podstatě na totéž, jen se vyjadřujeme trochu jinými slovy :-) .. dobrý den.
28. 12. 2009 | 15:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

martiXXX:
"proč není nic.........?" Protože je nic. Už.
Tím jsem chtěl zdůraznit, že naše současná realita je to, co přetrvalo, a nevíme, co zaniklo.
28. 12. 2009 | 15:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

naivka:
"Proč si vůbec uvědomujeme, že jsme naživu ? " Protože jsme se to naučili.
28. 12. 2009 | 15:24

martiXXX napsal(a):

Zbyněk Matyáš ...a proč nebylo nic a proč není nic..to, že něco zaniklo, implikuje, že něco bylo..ale proč vůbec existuje hmota, prostor..proč není nic?
28. 12. 2009 | 15:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dále: živé entity nezískávají své vlastnosti pro nějaký účel, nýbrž náhodně; přežívají ty s vlastnostmi vhodnými či neutrálními pro další život v konkrétních podmínkách. Zpětně to vypadá jako vývoj života dle předem stanoveného účelu.
28. 12. 2009 | 15:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

martiXXX:
Jak víte, že nikde není nic? Co když někde je a my o něm logicky nic nevíme?
28. 12. 2009 | 15:31

martiXXX napsal(a):

mě jde o to, proč je Existence a není Nic..jde o mi o vesmíry či vesmíry
28. 12. 2009 | 15:33

skeptický napsal(a):

Kdyby bylo nic,vrátili bychom se před stvoření.
Tam je bůh.Univerzální mysl.

Po stvoření vzniklo něco,co se separovalo od Boha.

To hmotné něco začíná tam,kde končí bůh,a bůh začíná tam,kde končí hmota.
Je kolem nás,jako voda,která vyplní moře,a my jako kamení v moři.

V žijících tvorech zůstala myslící jiskřička boha,a lidé si "myslí ,že myslí",ale je to bůh,od kterého se odtrhli,který myslí v nich.Máme ale svobodnou vůli,a tak můžeme dělat vůli boží,anebo hřešit.

Taková baterka,do které musíme celý život dolejvat,která si myslí,že je JÁ.

Má v sobě ale schopnost si vydedukovat JAK spadla,a jak se dostat zpátky.
28. 12. 2009 | 15:35

martiXXX napsal(a):

věda neví jak vznikl život a neumí to simulovat..neumí ani simulovat vědomí..to jsou docela základní věci..věda tvrdí....není důvod si ymslet, že na to nepřijdeme.....no zatím se to nepovedlo simulovat.ale o to nejde..co když se přijde na to, že existuje jakési Nadvědomí, které je jako příměs v našem materiálním vědomí já a v v materiálním myšlení...věda vylučuje předem možnosti? protože nekorespondují se současným etosem vědy, s prestiží vědců?????????to mě stále nutí se dívat na vědu s podezřením...je možné ignorovat a vylučovat ve jménu ajkési prestiže a vědeckého amterialismu atd...
28. 12. 2009 | 15:38

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

nasadil jste mě brouka do hlavy s tím hmotným duchovnem a separováním, jen co je pravda.

A tak duc se rukou uchopit nedá a ten zbytek, co zůstal, evokuje jednu moderní profesi(která má skvělou budoucnost, dokonce by se dalo konstatovat, že separací získáváme dvě části, jednu idealistickou, druhou atheistickou):

http://www.haiteco.cz/vysav...
28. 12. 2009 | 17:13

buldatra napsal(a):

Ha!

dozvídám se, že:
věda neví jak vznikl život a neumí to simulovat..neumí ani simulovat vědomí..

Simulování, to je dnes věda. Kdejaký simulant amatér to jistě potvrdí zejména po návštěvě kontrolenka ze zdravotní pojišťovny, specialisty na odhalování simulantů.

Tak mě napadá, co by se asi stalo, kdyby kontrolenci vlítli do AV.
28. 12. 2009 | 17:18

vaclavhorejsi napsal(a):

martiXXX:

No ja bych byl strizlivy - vedu delame "poradne" teprve nejakych smesnych 150 let, spis jeste mene.
Odhadoval bych, ze za nejakych dalsich 100-200 let budeme umet napodobit vznik zivota i vznik vedomi. Do te doby filozofovat o Nadvedomi atd. je trochu posetile, rekl bych...

..
28. 12. 2009 | 17:21

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Naivka
Nesmíte zapomínat, že vědci nemají účelnost zrovna v lásce. Rozhodli se totiž, že za základ všeho, i života a vědomí, budou považovat jen anorganickou hmotu a jiné možnosti předem kategoricky vyloučí. Prý se vše dá rozložit na atomy a jejich částice, všechno je jen taková mechanická skládačka. A protože ty atomy a částice jsou neživé, nemohou mít vědomí a chovat se účelně, musí všechno složitější vznikat jen jakousi jejich náhodnou kombinací. I ta do očí bijící účelnost v přírodě musí být jen náhoda. Proto na otázku "proč?" nejraději odpovídají "prostě jen tak, náhodou". A samotnou tu otázku považují, celkem logicky, za pouhý antropomorfismus.

A také nezapomínejte, že vědecky pojatý vesmír se vším, co v něm existuje, směřuje jednoznačně k zániku, a ne k nějakému Návratu, bodu Omega a pod. Takže jakápak účelnost, jaképak proč, jakýpak smysl čehokoliv?
28. 12. 2009 | 17:38

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Zb.Hořejší
"Pane profesore, můžete zcela vyloučit, že v budoucnu jakkoliv vzdálené počítačoví roboti po vývojové fázi reflexů nezískají vědomí?"

Já myslel, že pan profesor s takovou možností počítá, že se na ni dokonce těší.
28. 12. 2009 | 17:44

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

V.Hořejší
A nebo taky za těch 100 – 200 let, až se bude dělat věda ještě "pořádněji", se přijde na to, že materialismus byl jen začátečnická naivita, dětská nemoc vědy, byť nevyhnutelná, a proto je třeba mít pro ni pochopení.
28. 12. 2009 | 17:56

vaclavhorejsi napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.):

"A nebo taky za těch 100 – 200 let, až se bude dělat věda ještě "pořádněji", se přijde na to, že materialismus byl jen začátečnická naivita, dětská nemoc vědy, byť nevyhnutelná, a proto je třeba mít pro ni pochopení."

I to je mozne, ale vsadil bych se, ze tomu tak nebude...
No, uvidime za 100-200 let ;-)

..
28. 12. 2009 | 17:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

martiXXX:
"věda neví jak vznikl život " Omyl, přibližně to ví. Jak pan profesor uvedl, na to přibližné zjištění potřebovala věda jenom nicotný zlomek z mnohatisícileté existence člověka moderního typu.
28. 12. 2009 | 18:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.):
Iracionální myšlení se vyznačuje mj. zaměňováním příčin a důsledků. Zatím je prokázáno, že základ všeho, i života a vědomí, je jen anorganická hmota. Až se prokáže něco dalšího, budou i vědci tvrdit něco dalšího. Vaše formulace "vědci se rozhodli" neodpovídá skutečnosti, neboť vědci jenom zkoumají. Ohledně rozhodování doporučuji zůstat u Vašeho Boha.
28. 12. 2009 | 18:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A ještě něco: v prvním měsíci a dále nikdo z lidí neměl a nemá o nějakém vědomí života a vlastního já ani potuchy, to vzniká s postupným vývojem mozku učením.
28. 12. 2009 | 18:27

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Zb.Matyáš
" A ještě něco: v prvním měsíci a dále nikdo z lidí neměl a nemá o nějakém vědomí života a vlastního já ani potuchy, to vzniká s postupným vývojem mozku učením."

Jak můžete něco takového vůbec vypustit z úst? To jste ještě nikdy neslyšel o tom, že v hypnóze je vám dítě schopno zopakovat svůj život zpětně až k porodu, včetně popisu svého narození, komentářů lékařů a rodičů v těch chvílích, např.to, jestli se dítě matce líbilo nebo ho nechtěla? A že si to pak od těch rodičů a lékařů můžete ověřit? Dokonce i některé chvíle z doby před narozením, třeba nezdařený pokus o potrat. Přál bych Vám to slyšet na vlastní uši, specielně to vyprávění nechtěných dětí.

Takže bych nezevšeobecňoval, že "vědci zkoumají". Někteří ano, ale jiní "zkoumají" metodou "zatloukat, zatloukat, zatloukat".
28. 12. 2009 | 18:55

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Zb.Matyáš
"Zatím je prokázáno, že základ všeho, i života a vědomí, je jen anorganická hmota."

Nic takového prokázáno není, je to jen hypotéza. A všechno, co této hypotéze odporuje, je jednoduše ignorováno nebo jinak neregulérně odmítáno.
28. 12. 2009 | 19:03

naivka napsal(a):

pan kolemjdoucí (J.Š.)

mám desetiletého chlapce.. když mu bylo asi dva a půl roku, napadlo mě zeptat se ho, jestli si vzpomíná, když byl ještě v bříšku... moje otázka byla zcela spontánní, nevzpomínám si, že bych s ním dříve vedla rozhovory na podobné téma či jen cokoliv předčítala v knížce ... byla jsem úplně fascinována a překvapena, když mi odpověděl... že ano, že byl na nějakém obláčku .. světlém... je zvláštní, můj syn má do dneška rád a preferuje světlé barvy :-) .. nic z té příhody nevyvozuji, jen vaše slova, pane kolemjdoucí, vyvolala ve mně tuto vzpomínku....

přeji hezký večer a dobrou noc.
28. 12. 2009 | 19:47

martiXXX napsal(a):

Zbyněk matyáš..nevěřím tomu, že věda přibližně ví jak vznikl život..a už vůbec nedovede napodobit resp. "vyrobit"..vyrobit list, kořen, strom, rostlinu, chrousta, mravence, trávu....

tady je odkaz na článek ....tak 14 dní starý...na scienceworld...

http://scienceworld.cz/biol...
28. 12. 2009 | 19:50

martiXXX napsal(a):

autor spekuluje o vzniku života...SPEKULUJE o jakémsi fázovém přechodu..a my prý přibližně víme jak vznikl život????????
cituji z uvedeného článku:
"Celkově z toho vyplývá, že i geneticky nejjednodušší organismy jsou ve skutečnosti značně složité. Uměle možná půjde sestavit organismy ještě jednodušší a opravdu „minimální“, je ale otázka, zda efektivní cestou k tomuto cíli bude další osekávání genomu – ten má Mycoplasma pneumoniae už stejně velmi malý. Nadto je otázka, zda vůbec může existovat život s menší komplexitou; pokud i nejjednodušší organismy jsou značně složité, možná se nacházejí na hranici nějakého fázového přechodu."
28. 12. 2009 | 19:55

buldatra napsal(a):

Že život je jen náhoda, věděli již Ježek a Voskovec a Werich jakbysmet:

https://www.youtube.com/watc...

Člověk by býval byl nikdy neřekl, že zrovna tito chlápci se někdy zabývali výzkumem vzniku života a co víc, že místo vytvoření teorie, zazpívají písničku.

Oproti tomu kdekdo ví, že náhoda je blbec. I blbec žije.

A když to všechno dáme dohromady, tedy vědecký výzkum, teorii, písničku a skutečnost, kterou kdekdo ví, tak co asi tenkrát vlastně vzniklo?
A jaké to bylo?
Asi se to moc chytře netvářilo, když to čumělo na okolní svět z prapolévky.

A vlastně, ani dnes se mnohé z toho, co se z toho prvního namnožilo, moc chytře netváří. A to už to má za sebou nějaký ten vývoj.

Malý český člověk je nakloněn tezi, že vlastně vznikl náhodou, tak nějak v prapolévce a snad právě proto ho má kdekdo (nejen v EU)za blbce.

Oproti tomu velký český člověk, v překladu Moravák, je si plně vědom skutečnosti, že vesmír je tu jen a jen z toho důvodu, aby mohl existovat život.
Vesmír je nedozírný proto, aby se život mohl šířit, aby byl pestrý a aby si to časem mohl každý uvědomit.
Když si tak velký český člověk uvědomí onu nedozírnost prostoru, který je tu jen kvůli němu, uvědomí si i nedozírnost vědomí a skutečnost, že je toho všeho součástí.

A pak snad i ateista zjistí, že to všecko dohromady je něco víc, než pouhá náhoda. Náhoda je blbec.
28. 12. 2009 | 20:14

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Ještě v dospělosti je člověk schopen zopakovat rozhovor lékařů, nemocničního personálu
či příbuzných z doby svého narození. Každé neuvážené slovo se může natrvalo zapsat do podvědomí dítěte.

" 'Taková hezká holčička a tak se jí nechtělo na svět,' říká lékař. Je tu sestra a doktor. Teď přišel i otec. Cítím, že má radost. 'Máme krásnou holčičku, Jaruško.' – 'Já ji nechci, já ji nechci.' Matka odvrací hlavu a nechce se na mě podívat. Je mi to moc líto a nevím, co mám udělat, abych se jí aspoň trochu líbila..."

Jiný případ: "Jsem malá, hubeňoučká, vrásčitá, ošklivá. Balí mě do pleny a do dečky. Bába tvrdí, že to stejně nevydržím a strká mě do trouby. Otec říká 'Čvrtá holka,' a rozzlobeně odchází. Matka pláče. Za dvacet minut se rodí bratr. Už je vedle mne v troubě. Něco si spolu povídáme. Mám pocit bezpečí, už vím, že budeme žít, nebojím se..."

Jiný případ: "Maminku sešívají, mají nějaké problémy... 'Kyslík, zkusíme ho zachránit, sestro, inkubátor, je to víc než kritické...' Drží mě hlavou dolů, jsem modrý a celý odkrve..." (Chlapec, který se narodil bez známek života.)

Jiný případ: "Sestřička mě nese v náručí, otevírá dveře. V pokoji je několik postelí. Poznávám maminku. Leží až u okna a čte si. Zvedá hlavu, ale dívá se na mě nějak tvrdě. Chtěla bych jí říct, že mám velikou radost, že ji vidím. Proč se na mne ale tak dívá? Nevím, co mám dělat, chci se jí líbit. 'Odneste ji, já ji nechci ani vidět. Dejte ji k adopci nebo kam chcete.' Sestra mě nese zpátky. Nemohu ani plakat."
28. 12. 2009 | 20:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.).
A dalším projevem iracionálního myšlení je vymýšlení si a šíření výmyslů, tedy lhaní. Vědci nic nezatloukají.
28. 12. 2009 | 21:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

martiXXX:
Čemu Vy věříte nebo ne je irelevantní. Stěží mne můžete poučit populárními články z oboru, ve kterém pracuji desítky let.
28. 12. 2009 | 21:02

martiXXX napsal(a):

Zbyněk matyáš...

nevím co je na tom populárního.....

"Vědci z European Molecular Biology Laboratory (EMBL) v Heidelbergu a z barcelonského Centre de Regulacio Genòmica (CRG) zveřejnili v časopisu Science článek vycházející z analýzy buňky bakterie Mycoplasma pneumoniae (u člověka může způsobovat atypický zápal plic)."
28. 12. 2009 | 21:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

buldatra:
Normální nejen český člověk už dávno mohl zjistit, že přes nedozírnost je vesmír v podstatě jednoduchý. Namísto pilování osobního ostrovtipu by člověk však musel víc studovat.
28. 12. 2009 | 21:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

martiXXX:
Až budete studovat vědecké práce, zcela jistě naučíte se od nich odlišovat vědeckopopulární články, jako je ten v odkazech.
28. 12. 2009 | 21:13

martiXXX napsal(a):

zbyněk matyáš..jednoduchý vesmír? kvantová fyzika - funguje..předpovědi naprosto přesné...neexistovala by bez ní modení elektronika včetně počítačů...a přitom jaksi zde zdravý jednoduchý selský rozum poněkud selhává..obchází se to matematikou..jeden z vědců, snad Niels Bohr řekl..."vaše teorie je šílená..ale není dostatečně šílená, aby byla pravdivá"
28. 12. 2009 | 21:17

martiXXX napsal(a):

zbyněk matyáš..je to špatný vědecko populární článek? špatná interpretace článku z časopisu Science??špatná interpretace výsledků výzkumu dvou vědeckých pracovišť? co je tam špatně? je s tím spojený nějaký Houser ..prý biolog...s tím článkem.....takže máme věřit vědcům...a nemáme se ptát? nemá se nám to vysvětlovat?, myslím, že scienceworld není náboženský plátek,,,máme věřit vědcům, jen tak? aniž nám něco vysvětlí? co když chtějí jen granty a prestiž? podívejte se na globální oteplování? většina vědců je zde zpolitizována v eprospěch politiky , prestiže a grantů? tam kde nejsou vidět hned výsledky v praxi, v životě lidí, tam se dá podvádět
28. 12. 2009 | 21:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

martiXXX:
Není špatný, pro mne však nepřínosný. Logicky nyní nelze předpokládat výskyt jednoduchých živých organizmů po miliardách let evoluce živého.
Ptát se samozřejmě je nutné k získávání a ukládání odpovědí. Ještě lépe je získávat znalosti odbornou prací, méně šumu.
28. 12. 2009 | 21:38

buldatra napsal(a):

ZM:

Ne, vesmír není jednoduchý. A současně, nic co ve vesmíru existuje, není jednoduché.
Snad jen výjimkou těch, kteří tvrdí, že vesmír jednoduchý je.

Více studovat může také znamenat, více si myslet, že se více ví. Přičemž někdy se opravdu ví více ledasčeho, a to užitečného i méně užitečného, jindy se ví, že se nic neví. Nejhorší je situace, kdy se myslí, že se ví a pak se člověk dozví, že všechno je jinak, že to, co se vědělo, již neplatí. Protože je to jinak. Což se běžně stává.
Uvědomit si tento fakt je nesmírně cenné.
28. 12. 2009 | 22:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

buldatra:
Tvrzení o principiální jednoduchosti našeho vesmíru jsem převzal od jednoho našeho význačného fyzika. No ale když to víte lépe, jistě jste schopen mne poučit o vesmírných složitostech. Že je všechno jinak je slyšet běžně, ale jenom slyšet. Více studovat znamená více vědět, také jedna z principiálních jednoduchostí.
28. 12. 2009 | 22:19

skeptický napsal(a):

Buldatra

Váš rozbor je krokem ve správném směru,ale drobná běžná chybička vás zřejmě svádí.

Správné rozdělení je následující :

Existuje DUC jako spirit-trojice
Existuje ?OVNO jako tělo.

Spojením nejnižšího stupně spirituálního a nejvyššího tělesnáho vznikne CH - duše,písmeno podvojné,hermafrodit.

H je od od HYLÉ,řecky duše,které je přechodem spirituálního a tělesného,tj.spojovací článek mezi nehmotným a hmotným.

Tudíž spirit a nižší duše je duch.
Vyšší Duše a tělo je chovno.
Tělo bez duše je ovno.To je také trojice,neboť O je tu dvakrát.Tři mušketýři,co byli vlastně čtyři.

To C je to,co je v nás božské,nesmrtelné,spirituální vyšší duše.

H je temná,hrubá část duše,smrtelná.

Tělo oduševnělé jen nižší duší si doplňte sám.

Nemyslíme duchem,jenom jeho nejnižší částí,jež je naše vyšší duše,nebo nejvyšší částí tělesnou,jež je naše nižší duše.

Pomněte,že člověk má pět smyslů,jen u některých existuje náznak šestého.
Nejlépe si to nakreslit,ať se máte v čem šťourat.

Hledat odpovědi na tenhle druh otázek ve vesmíru s naší fyzikou je stejně neplodné,jako stát s udičkou nad záchodovou mísou.
28. 12. 2009 | 22:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
Výborné zakončení plodné diskuze.
S tou udičkou máte zkušenosti?
28. 12. 2009 | 23:01

skeptický napsal(a):

ZM

Dlouhá léta.
Bohužel.
28. 12. 2009 | 23:03

Antarr napsal(a):

Správné vysvětlení a pochopení pojmu »vědomí« je neodvisle spjato s věděním, co je to život. Přiznejme si, že o samotném životě se toho moc neví. Život hledáme na Zemi i v kosmu a stále nemáme jasno, jak ho správně definovat. To, co se nalézá a vědecky zkoumá, jsou pouze formy života. Život sám, přestože je všude kolem nás, dokonce i v nás, zůstává stále záhadou. Zákonem života je pohyb, není to však život sám. Pohyb více či méně silný je jen jeho nezbytným projevem. Lidský rozum našel v něm svou hranici, za kterou ve svém bádání nemůže, protože je sám produktem tohoto pohybu. Z toho logicky vyplývá, že původ života musíme hledat za pomoci dokonalejších nástrojů, než doposud.
V úrovních stvoření jsou jen dva druhy života. Vědomý a nevědomý. V tomto ráji vědomě duchovního žije také současně nevědomě duchovní. Chová v sobě tytéž základy, ze kterých je složeno vědomě duchovní. Jsou to tedy jeho zárodky. V těchto zárodcích je však život a život v celém stvoření touží podle Božské vůle po vývoji k uvědomění. Je to zcela přirozený a zdravý postup. Uvědomění nevědomého může však nastat jen zkušenostmi. Tato touha po dalším vývoji skrze zkušenost pudí konečně takové zrající nebo tlačící se nevědomé duchovní zárodky samočinně ven, přes hranice duchovního. Protože vypuzení nebo odraz zárodků nemůže nastati směrem vzhůru, musí se ubírati volnou cestou dolů (až do hmotnosti). Čím je něco nedokonalejší, tím je to od dokonalosti vzdálenější.
29. 12. 2009 | 00:09

skeptický napsal(a):

Proto také cesta k bohu není nahoru,ale dolů.Proti proudu plavati nelze.

Život je jedna věc,kterou nedokážeme definovat.Zrovna tak čas,elektřinu,magnetismus.Tady by se měli naši vědci zamyslet.
Ten dokonalejší nástroj najdeme v hlavě.Jen vědět,jak ho použít.
A nestojí miliardy,jako nějaké CERNy.

Když s tím náhodou nezničí zaměkouli a přilehlou galaxii,tak do penze budou vyhodnocovat,anebo si řeknou o větší.

Lidský rozum by se měl osvobodit od pout toho,co se naučil ve škole.

Každý mele jen to,co se naučil,nebo si někde přečetl,a snaží se to naroubovat na totálně nesourodé věci.Nic mimo to neexistuje,a na svoji vědu nedá dopustit,neb to ho činí velkým.V podstatě zasvěceně a učeně plká,a nemá co říct.
29. 12. 2009 | 00:36

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Skeptický
Od kdy "hylé" znamená řecky duše, a ne látka nebo hmota? Kdysi se lidé (podle mne celkem výstižně) dělili na hylikos, psychikos a pneumatikos, tedy hmotařské, duševní a duchovní.

" Každý mele jen to, co se naučil nebo si někde přečetl." – Ale pan Matyáš se dušuje, že vědci kromě toho i nezaujatě zkoumají. Pozor, aby Vás neoznačil za lháře.
29. 12. 2009 | 06:26

naivka napsal(a):

děkuji všem pánům za vaše reakce na otázku, proč máme vědomí.... moje otázka vychází z nejnovějších trendů psychologie vědomí a jeho zkoumání..
jen pro zajímavost dodám, dovolíte-li :

tajemství vědomí bylo v poslední době zdůrazněno počítačovou vědou.. i když vývoj umělé inteligence nepostupuje žádnou závratnou rychlostí, bylo dosaženo pokroku v automatizaci vnímání a rozpoznávání.. existují roboti, kteří věci "cítí" a vyhnou se jim, nebo je "vidí" a rozeznají.. některé počítače "analyzují" strategii šachové hry.. a je jasné, že vše, co tito roboti dělají, může být vysvětleno za pomoci fyziky, elektronickými impulzy a podobně.. tyto stroje ukazují, že k "cítění", "vidění" a "analyzování" není nutné vědomí..... přesto je s nimi spojeno, alespoň u našeho člověčího druhu :-) ...
někde na blogu pana klána jsem četla zajímavé komentáře pana emissaryho, který vzpomínal např. obyčejnou bakterii.. dovolím si navázat.. opravdu můžeme vyloučit, že bakterie necítí nějakou malou, jednoduchou dávku bolesti ? vždyť také unikají např. před elektrickým výbojem.. navíc mají mozek, nebo alespoň "mozek", svou DNA, palubní počítač řídící jejich chování :-) .. a teď, pane hořejší, nejen pro vás :-) : když se jednotlivé, lehce uvědomělé buňky spojily do mnohobuněčných organismů a získaly postupně společný mozek, vědomí učinilo obrovský skok vpřed.. když se pak mnohobuněční živočichové s mozkem, tedy my, spojíme do velkých myslících sítí vytvářejících další společný mozek, měl by nastat podobný skok .. samotná skutečnost, že spojení nyní zajišťuje elektronika, a ne rosolovitá organická látka, příliš mnoho neznamená, když se díváte na biologickou a technologickou evoluci jako na součást stejného tvořivého pochodu .. nepřipomínají vám tyto myšlenky, pane hořejší, vašeho oblíbeného básníka a mystika pana theilarda ? :-) ..
tož děkujme každého dne "bohu" za přísun elektřiny .. nebo : budiž elektřina.. ámen.. :-)
nicméně, nikdo mi ani jen náznakem neodpověděl na moji otázku, proč máme vědomí....

dobré ráno.
29. 12. 2009 | 07:27

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Podle pana Matyáše vědci jen zkoumají a nic "nezatloukají". Tak se podívejme, jak vypadá to zkoumání v praxi, třeba na příkladu léčitele Františka Ferdy, zvaného páter Ferda, který byl známý tím, že prováděl diagnózy bez přítomnosti pacienta, na dálku, jasnovidně. Stál našim vědcům tento mimořádný člověk za pozornost? Kolik toho o něm vyzkoumali za jeho dlouhý život?

V Americe si ho všimli, i když tam nikdy nežil. Nejdřív ho podezřívali z podvodů, ale nakonec uznali jeho mimořádné schopnosti, protože bylo technicky nemožné, aby Ferdovi nějací jeho agenti v amerických nemocnicích zjišťovali údaje o pacientech a pak je telegrafovali do Československa. Nemluvě o tom, že některé informace, uvedené Ferdou, v záznamech ani nebyly a byly potvrzeny teprve dodatečným vyšetřením.

I v Moskvě projevili o pátera Ferdu zájem a osobně si ho tam přezkoušeli – žádné podvodné jednání nezjistili.

Zato v Česku se našli jiní experti – nejdříve poslali pana pátera na převýchovu do Jáchymova, do Leopoldova, na Bory, do Vitmanova ..., celkem asi na 9 let. Pak ho nechali několik let válet sudy v plzeňském pivovaře. Ale že by o něj projevili zájem čeští akademici a prozkoumali stovky a tisíce diagnóz, které Ferda za svůj dlouhý život (1915 – 1991) provedl a písemně zaznamenal, o tom mi není nic známo. Přitom co by bylo bývalo jednodušší než ty záznamy porovnávat se zdravotními kartami, případně zajistit doplňující vyšetření?

Takovému zkoumání já tedy říkám zamlčování, "zatloukání". K fenoménu Břet.Kafka byl přístup obdobný - ticho po pěšině.
29. 12. 2009 | 07:40

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Naivka
Řekl bych, že pan Matyáš Vám odpověděl. Existuje dvojí "proč", buď jako otázka na příčinu (takovými otázkami se věda zabývá), nebo jako otázka na účel, záměr, důvod – takovými otázkami se věda nezabývá, považuje je za pouhý antropomorfismus, neodůvodněné promítání lidských představ (inteligentních záměrů) do přírodních dějů. Nejdříve by bylo třeba připustit, že nějaký Intelligent Design ve vývoji vesmíru existuje a pak teprve se na něj ptát v konkrétních případech.
29. 12. 2009 | 08:12

vaclavhorejsi napsal(a):

Je treba jasne rici, ze se NEVI jak vznikl zivot; existuji rozumne hypotezy, ale proste se to nevi. Nicmene vzpomenme si, co vsechno se nevedelo pred 50, resp. 100 lety, a co je dnes "houska na krame".
Prave tak se nevi, jak vznika "vedomi" (ani neexistuje poradna definice).
Osobne ocekavam, ze tuto otazku bude mozno experimentalne zkoumat az budou zkonstruovany systemy umele inteligence ("pocitace") projevujici vsechny typicke rysy lidskeho vedomi (budou tady treba se zapalem diskutovat o techto vecech, nepoznate, jestli Zbynek Matyas je clovek nebo robot ;-).).

Tvrzeni, ze:
"v hypnóze je vám dítě schopno zopakovat svůj život zpětně až k porodu, včetně popisu svého narození, komentářů lékařů a rodičů v těch chvílích, např.to, jestli se dítě matce líbilo nebo ho nechtěla? A že si to pak od těch rodičů a lékařů můžete ověřit? Dokonce i některé chvíle z doby před narozením, třeba nezdařený pokus o potrat."

povazuji za fantaskni bajky. Jeste vetsi bajky jsou vypovedi o "minulych zivotech".
Ti, kteri je uvadeji, je dokladaji zpravidla tim, ze "o tom nekde cetli", nebo ze jim to rikal jeden znamy.
Ostatne o techto fenomenech (udajna "nezavisla duse", fenomen "tulak po hvezdach") jsem tady nedavno psal - http://blog.aktualne.centru...

Neverim ani zkazkam o telepatickych lecitelich, ktere potvrdili "americti agenti", popr. "o ne projevili zajem v Moskve".

..
29. 12. 2009 | 08:16

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Naivka
Myslíte, že by mělo smysl ptát se atomů, PROČ se seskupují ve složité a vysoce sofistikované útvary? Taková otázka by předpokládala, že ty atomy mají vědomí, a navíc jsou vysoce inteligentní (mnohem víc než člověk, který je nejen nedokáže napodobit, ale trvá mu tisíce let, než aspoň něco z těch složitých útvarů pochopí). Věda předpokládá, že atomy jsou anorganické, že nemají vědomí, tudíž se jich ani na nic nemůže ptát, nemá-li popírat sama sebe. Seskupují se zcela náhodně, bez jakéhokoli záměru, bez intencionálního "proč".
29. 12. 2009 | 08:32

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

V.Hořejí
Vy nemáte věřit, ani nevěřit, vy si ty "zkazky" máte řádně ověřovat, a to neděláte. To jsem chtěl svými příspěvky říct.

Není úkolem laiků, aby vědcům až pod nos přinášeli hotové, vědecky neprůstřelné výzkumy. To je úkolem vědců. Stejně tak, jako není starostí řadových občanů, aby místo pouhého oznámení o krádeži přiváděli zloděje policistům až na služebnu a dočkali se jen toho, že ti policisté ty pachatele pustí na svobodu s tím, že jim ti občané nedodali i nezvratné důkazy o krádeži.
29. 12. 2009 | 08:48

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Na ten Brave New World, kdy nebude k rozeznání člověk od robota, se zrovna moc netěším. Už dnes mi někteří lidé připadají, že se svým myšlením a chováním nebezpečně podobají robotům. Nevidím na tom nic chvályhodného.
29. 12. 2009 | 09:06

skeptický napsal(a):

Kolemjdoucí

Hyle se používalo v tuctech různých významů.Stačilo si na googlu přečíst ještě něco.

H jako horní hranice hmoty si s Vaším tvrzením nijak neodporuje.

Psyche,čili duše to CH má taky.

Udaný příklad jsem Vám mohl demonstrovat na stovkách slov.

Namísto zamyšlení je tu staré známé : Ve škole to učí jinak,významný vědec mi řekl.

Lidé,kteří zpochybňují moje umění nezasluhují pozornost.

Perlu ve špíně nikdo nehledá.
29. 12. 2009 | 09:17

skeptický napsal(a):

P.S.

Nenechte se znepokojovat tím,že Řekové měli pro CH jedno písmeno.
29. 12. 2009 | 09:21

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

V.Hořejší
V listopadu jsem tu dvakrát uvedl odkaz na knížečku Miluše Soudkové Světlo a naděje (vydalo nakl.FAUN, 1999). Tam jsou přehledně shrnuty informace o už uskutečněných výzkumech (v zahraničí) ohledně různých neobvyklých jevů, včetně fenoménu "tuláka po hvězdách" – out of body existence, i když ne doslova mezi hvězdami, ale pouze v pozemském prostředí.

Nechápu, proč jste ten článek vůbec psal, když jste si předem nezjistil ani ty nejzákladnější, už existující, informace. Mohl jste i napsat autorům citovaných knih a zeptat se na podrobnosti nebo se některých výzkumů zúčastnit osobně. Nebo shlédnout audio- či videozáznamy, které si někteří badatelé pořizují.

Raději všude vidíte jen babské klepy, podvodníky a šarlatány. Ono je to tak pohodlnější, že, ale s vědeckým přístupem to nemá nic společného. Důvěryhodnosti sdružení Sisyfos tím nijak neprospějete.

Mimochodem, jestlipak víte, že ten Sisyfos nebyl potrestán jen tak pro nic za nic, ale prý za četné hanebnosti, jichž se dopouštěl vůči bohům. Možná jste, pánové sisyfovci, dost dobře neuvážili, proč se k němu hlásíte. Opravdu byste chtěli kráčet v jeho stopách? :-)))
29. 12. 2009 | 09:47

skeptický napsal(a):

VH

Profesore

Počítače za Vás myslet nebudou.

Až budou větší počítače...Počítač je rychlý blbec.

Současná rychlost počítačů je jediný aspekt,v kterém převyšuje lidský mozek.

I když ho naprogramujete aby myslel a diskutoval,nikdy nebude chytřejší,než programátor.

Leda bude mít spoustu dat ,aby si mohl najít co se mu hodí,aby vyhrál spor.

Je to zpátky k Garbage in-garbage out.
29. 12. 2009 | 09:56

naivka napsal(a):

pane kolemjdoucí (J.Š.),

domnívám se, že vám rozumím, a děkuji za vaše odpovědi. prosím, dovolím si reagovat na tato vaše slova :
" Nejdříve by bylo třeba připustit, že nějaký Intelligent Design ve vývoji vesmíru existuje a pak teprve se na něj ptát v konkrétních případech."

nu, nedovedu si představit, že bychom připustili inteligentního tvůrce či "návrháře" bez toho, aniž bychom se k takové představě krůček po krůčku propracovávali ... a moje otázka opravdu směřuje spíše tímto směrem.. pochybuji totiž, že "věda" mi dokáže odpovědět ještě za mého života :-) ... i když, díky ní mohu o podobných otázkách, jako je ta včerejší, přemítat a vyslovovat je... a za to vědě, nebo přesněji, lidem děkuji... znovu opakuji, mně vůbec nejde o to, jak mozek vytváří vědomí, to se možná jednou podaří důkladně a pravdivě popsat.. ptám se jinak, proč měl život získat významnou vlastnost, která neslouží žádnému účelu ? .. nebo se domníváte, že v éře dinosaurů, která existovala mnoho desítek miliónů let, bylo zapotřebí k úspěšnému prosazení života vlastnit vědomí, tak jek jej vnímáme nyní, byla pěstována kultura duše a dávní dinosauři se zaobírali obdobnými otázkami jako my lidé ? .. nu, ráda bych, aby moje včerejší otázky byly vnímány tak, že nemusí být nesmyslné.. jiný cíl si nekladu :-) ...
29. 12. 2009 | 10:05

skeptický napsal(a):

P.S.
Když se vezme počítač vs.člověk,je vidět,že si ho člověk vytvořil,jako třeba auto k obrazu svému.

Zdroj energie,pohybové ústrojí.
Člověk má pět smyslů,kterými získává informace z okolí,počítače zpočátku jen jeden,psané slovo(začínalo se s děrnými štítky).

Teď se rozšiřuje na snímání obrázků,a hlasové povely a zvukový output.

Zbytek jsou jen naučené možnosti reakce na podněty,a porovnávání přijatých informací s možnostmi reakce a výběr optimální reakce.

Jelikož počítač nemá hybný systém,jako člověk,jeho reakce se omezují na čistě verbální či psaný projev,nemůže bojovat,ani utíkat.

Lidské myšlení není žádný nedefinovatelný zázrak.Produkty lidského myšlení většinou už vůbec.

Objevy lidského myšlení jsou nacházení souvislostí ,které jiným unikly.

Je to hlavně v programování.Když si třeba někdo zakládá na tom,že studoval na nejlepší universitě na světě(nemluvím o Vás),a nepotřebuje nic dalšího,vážně se limituje.

Záhada milionů chemických sloučenin není záhadou.Záhadou dodnes je,jak ten atom vlastně vypadá.Současné modely jsou směšné.Jednou tohle vyřeší,pak je to jen kombinatorika,tam by počítač mohl pomoci.

Hmotu mají pod nosem,ale než aby začali myslet,lítají na Mars.
Do penze jim to vydrží.

Mám dojem,že atomová fyzika je záměrně vedena na scestí.
29. 12. 2009 | 10:26

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Naivka
"nedovedu si představit, že bychom připustili inteligentního tvůrce či "návrháře" bez toho, aniž bychom se k takové představě krůček po krůčku propracovávali ..."

Jestliže ale věda tu myšlenku předem vyloučí, tak se k ní pak ani nemůže krůček po krůčku propracovávat, nemůže zjišťovat, jestli tudy cesta vede nebo ne. Prostě si ji zakáže a nadále připouští už jen materialistické interpretace všech jevů.

" pochybuji totiž, že "věda" mi dokáže odpovědět ještě za mého života :-)"

To je další důležitá připomínka. Vědci nechápou, že lidé nemohou jen tak přestat žít a počkat 200 – 300 let, až si odborníci nějaký problém důkladně ujasní, a pak teprve pokračovat v životě, hezky v souladu s vědou.

Lidé musí žít hned teď, a dnes a denně se rozhodovat, řešit situace. Nemohou si některé otázky a odpovědi zakazovat. Nezbývá než se rozhodovat na základě informací, které mají právě k dispozici, bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou nezvratně prokázané. Lepší nedokonalé poznání než vůbec žádné.
29. 12. 2009 | 10:37

skeptický napsal(a):

P.S.

Lidský mozek má nad počítačem jen jednu výhodu,a to intuitivní myšlení.To je ten šestý smysl.
Jinak duplikovat v myšlení člověka bez imaginace dokáže bez problémů.
To jsou ty dva mozky,levá a pravá hemisféra.

Počítač má jen tu levou,tu nižší duši.Myšlení do serie,paralelní mu chybí.
Když si říznete lidské tělo dvěma vzájemně kolmými svislými rovinami,zamyslete se nad symetrií.

Jak vpředu,tak vzadu je zrcadlově levá a pravá strana.

Předek je ale jiný než zadek.

Až budete hledat molekulu života,to by Vám mělo pomoci.
A máte zaděláno na Nobelovku.
29. 12. 2009 | 10:43

naivka napsal(a):

dovolím si reagovat ještě na slova pana matyáše, prosím..
cituji vás, pane zbyňku matyáši: "v prvním měsíci a dále nikdo z lidí neměl a nemá o nějakém vědomí života a vlastního já ani potuchy, to vzniká s postupným vývojem mozku učením"..

prosím, odpusťte, pokud sem moje slova třeba nebudou patřit: .. dítě, i pokud je uvnitř matky, reaguje na podněty.. vnímá, cítí...tudíž zřejmě má vědomí .. a reaguje .. pohyby, které jsou snadno zaznamenatelné, neboť je hmatem i očima lze na bříšku budoucí mámy poznat a vidět... dítě, i když je uvnitř v bříšku matky, reaguje viditelným způsobem třeba na hluk nebo na stres matky ... pokud je klid a matka je v pohodě, dítě se prudčeji nepohybuje, jen si cumlá prstíky :-)...... to vám potvrdí každá máma i ultrazvuk.... připadá mi to, jako by již dítě v prenatálním věku bylo obdařeno vědomím ...

nu, loučím se s aktivní účastí na této diskuzi, myslím, že jsem toho nakuňkala až moc... děkuji všem vám diskutujícím za vaše komentáře, vážím si vašeho času a vědomostí, i nápadů a myšlenek, o které se s námi, tedy i se mnou, dělíte... děkuji.

hezký den.
29. 12. 2009 | 10:51

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Skeptický
"Lidský mozek má nad počítačem jen jednu výhodu,a to intuitivní myšlení."

Počítač neumí víc věcí, například regenerovat svůj hardware. Když mu nějaká součástka odejde, tak si ji nedokáže vyrobit znova. Lidské tělo prý své buňky regeneruje neustále, dokonce už i o mozku se prý zjistilo, že jeho buňky nejen odumírají, ale i vznikají, což se dříve popíralo.
29. 12. 2009 | 10:55

skeptický napsal(a):

Kolemjdoucí.

Mluvím o mozku.Všiml jste si někdy jak vypadá vlašský ořech?
Mozek v malém.
A to je semeno,z kterého vyrostl strom,tělo.

Co je v mozku se vylilo do hmotného světa,a tělo je jenom hrubější promítnutí toho,co bylo v semenu do vnějšího světa.

Dá se to demonstrovat na číslici osm. (8)
Horní,menší část osmičky je mozek.
Ten vytvoří v dolní hmotné části tělo,všimněte si ,že to jde jako u osmičky křížem.Levá strana mozku kontroluje pravou stranu těla,u očí je to podobné,jen ty jsou navíc půlené.
Jediný případ,kde to nejde křížem jsou nozdry.
Proto je také pravá ruka u většiny lidí zručnější,neb je kontrolována levou hemisférou,kterou nám cvičí ve škole od mala.

Lidské tělo je elektrochemický systém poháněný pomalým spalováním hydrokarbonů.To má svůj systém obrany a samoudržovacích funkcí.Tělo je animální.Proto se ježíš jako člověk narodil mezi hovádky v chlévě.

Lidské tělo si také nic složitějšího,jako ledvinu,játra,nebo srdce nevyrobí.

To už je ale od věci.
Chytat za slovo se dá vždycky,ale tak se člověk nikdy dál nedostane.
29. 12. 2009 | 11:20

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Skeptický

Nešlo v žádném případě o chytání za slovo, byl bych nerad, aby to tak bylo chápáno. Jen se nedovedu smířit s představou, že by mozek a počítač měly k sobě tak blízko, jak se někdy uvádí. Představa, že počítače nebo jiná monstra jednou získají vědomí i cítění, mě, na rozdíl od pana profesora, spíš děsí než naplňuje radostným očekáváním.
29. 12. 2009 | 11:45

buldatra napsal(a):

ZM:

Nikdy bych si nedovolil kohokoliv poučovat. A to z důvodů vrozené úcty k lidem, k jejich vzdělání, individualitě, šedinám a vůbec.

Nicméně, jsem-li tázán, popřípadě vybídnut, mohu si snad jen dovolit nenápadně a v tichosti navrhnout k zamyšlení, že jeden zdroj, byť jakkoliv renomovaný, nestačí.
I kdyby ím zdrojem byl význačný český fyzik (o koho jde, mohu-li se ptát?).
Fyzik je úzce specializován (chtělo by se říci profesionálně deformován, ale to neřeknu, neboť to se neříká, není slušné), stejně jako jakýkoliv jiný specialista a jeho závěry mohu brát toliko jako jeden ze zdrojů poučení.
Navíc s jistou rezervou, zvláštěpak v tomto konkrétním případě. Tím chci říci, že nikterak nezpochybňuji Váš zdroj, toho jsem dalek, jen si dovoluji pochybovat o tvrzení, které jste převzal za své. To snad mohu.
Já beru za svá jen svá tvrzení.

Tak tedy, malá alternativa k vesmírné jednoduchosti, pro začátek například:
(tento zdroj má pan profesor v obzvláštní oblibě, proto jsem ho vybral. Malilinkaté provokace mám rád. Nebude-li však zdroj uznán za korektní a tím vyhovující, vyberu zdroje co nejkorektnější, je jich přehršel)

http://www.mwm.cz/clanek1.p...

http://www.mwm.cz/clanek1.p...

Problematika je to natolik obsáhlá, že bychom o ní mohli diskutovat do konce života a i to by byla, obávám se, příliš krátká doba.
S úctou buldatra
29. 12. 2009 | 11:46

Anup1 napsal(a):

Antarr,Kolemjdoucí(J.Š.)Skeptický:
Mluvíte mi z duše.Jen jestli a kdy,pan Hořejší a podobní skeptičtí vědátoři,budou schopni nad tím aspoň popřemýšlet.Oni by se totiž neměli nazývat ani vědci,ale jen učenci.Vědec je od slova věděti!

Naivka:
Ano,dítě skutečně vnímá už uvnitř matky.A sice od té doby,kdy do připravené tělesné schánky vstoupí jeho duše.Což se projeví prvními pohyby.Duše je to,co dává tělu život.Proto,když pak zase vystoupí,tělo umírá.
29. 12. 2009 | 11:47

skeptický napsal(a):

My všichni máme vědomí i cítění,a jak vidíte,nikdo Vám za to nic nedá,tudíž si můžete typnout,jakou to má cenu.
Člověk staví podle mustrů,které zná.

Celá tahle věda byla vymyšlena před mnoha tisíci lety.A symboliky,kterou každý viděl tisíckrát je kolem nás plno,jen ji poznat.

Ono to totiž není pro každého.

Hlavně,že se nemusí myslet.Ono to jde pomalu a hlavně to bolí.
29. 12. 2009 | 11:53

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Anup 1

To je dost, že jste se taky ozvala. :-)
To, co jste napsala naivce, se mi líbí, jak je to krátké a jasné. Tak byste měla psát vždycky: stručně a srozumitelně.
29. 12. 2009 | 12:13

skeptický napsal(a):

Buldatra

Zajímavé odkazy.

Ono bude pikantní,až se naši vědci budou muset vrátit ke konceptu boha.
To je pro dnešní osvícenou vědu tmářské rouhání.
Budou mu muset říkat jinak.

Pravda boží je prostá.Sděluje ji dětem.
29. 12. 2009 | 12:17

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Skeptický

"Hlavně, že se nemusí myslet. Ono to jde pomalu a hlavně to bolí."

Ono se i myslí, a dost intenzivně, ale v předem stanovených mezích, v rámci jednoho paradigmatu. Nejvíc bolí zpochybnit ono jediné paradigma, proto se tomu lidé také nejvíc brání.

Myslím, že na to narážel i Platón ve svém podobenství o jeskyni. Nejspíš měl určité paranormální zkušenosti, které prý tehdy bylo lze získat vybraným jedincům v rámci eleusinských a jiných mystérií, které se ale vymykaly běžně přijímaným názorům. A tak alespoň v podobenství vyjádřil své pocity, včetně o vlastní bezpečí v případě, že by se něco z těch svých poznatků pokusil hlásat veřejně.
29. 12. 2009 | 12:36

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Oprava: včetně OBAVY o vlastní bezpečí
29. 12. 2009 | 12:38

buldatra napsal(a):

To Skeptický:
Buďte rád, že na tu udičku ještě nic nezabralo. Protože, kdyby zabralo, co by to tak asi mohlo být?
Nicméně Váš rozbor slova, respektive závěry z rozboru vycházející, naznačují, že jste se dotkl jisté hranice, za níž jsou skryty vědomosti diskrétní, diskrétně sdílené a letité. Proto jsem rád, že jste nešel dál a hranici nepřekročil.
Mozek je součástí jednoduchého vesmíru(vezmeme-li v potaz tvrzení pana Matyáše). A navíc: jsou tací, kteří dí, že mozek je malý soukromý vesmír každého z nás. Takový mikrokosmos, který si nosíme sebou. A tak, když máme z něčeho těžkou hlavu, máme těžký vesmír.
Čili vesmír může být jednoduchý a také těžký. Vědomí je opakem bezvědomí, i když jsou vjemy, které člověk i v bezvědomí vnímá a zapisuje si je do paměti. Což se při jednoduchosti vesmíru nehodí do krámu a proto se vynořilo na světlo světa podvědomí. Kde začíná a končí vědomí, není tak úplně jisté. Soudí se, že mezi vědomím a podvědomím je určitá nezřetelná hranice, tedy prostor setkávání, sdílení. Vědomí, aby toho nebylo dost, čerpá z mnoha zdrojů a některé zdroje jsou nám známy, jiné předpokládáme, jiné jsou nám záhadou. Japonec se probere z bezvědomí a začne hovořit keltštinou. Všichni jsou z toho paf, mozkové odborní si své odborné hlavy lámou a je jim to platné, jak mrtvému šála a tak se o tom cudně pomlčí. A v podstatě jednoduchý vesmír jede dál.
Vědomí je dle mého názoru důvod existence vesmíru. Možná je to blbost, ale jednou člověk třeba vytvoří opravdovou umělou inteligenci, která si sama sebe uvědomí a pak si vytvoří svůj vlastní vesmír. Ale bude to inteligence k obrazu svého stvořitele a tak ten vesmír bude mít v sobě cosi lidského. Asi bude jednoduchý.
29. 12. 2009 | 12:41

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Skeptický

"Ono bude pikantní, až se naši vědci budou muset vrátit ke konceptu boha."

Vždyť pan profesor se už vrací, ale kryje to hlasitým odmítáním všeho tradičního, "zastaralého" spiritualismu.
29. 12. 2009 | 12:44

Anup1 napsal(a):

Kolemjdoucí(J.Š).
Psala jsem dřív nesrozumitelně?To mě mrzí.Přiznávám ale,to,co jsem měla možnost dovědět se a pochopit"odjinud",to se mi do slov těžko dává.
29. 12. 2009 | 12:48

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Anup 1
"...to se mi do slov těžko dává."

V tom je asi jádro pudla.
29. 12. 2009 | 12:55

skeptický napsal(a):

Tyhle věci se záměrně nehlásají veřejně,jen v podobenstvích.

Křesťanské náboženství je v některých kruzích nenáviděno,protože odhaluje pravdu až nepohodlně srozumitelným způsobem.

A není to jiné náboženství,než to,které mu předcházelo,i když mu navenek protiřečí.To zase bylo převzato podivným způsobem od sousedů,a vydáno v jiné formě,atd.

Pouze pohádka se mění,pravda pod tím zůstává stejná.

I pohádky o draku a princezně,živé vodě,Alibabovi,a řecké báje jsou ze stejného těsta.

Je to,pro ty kteří překonají.
Nejvyšší pravda,ke které se člověk může na tomto světě dobrat.

Proto ta Babylonská věž.

Problém s dnešní vědou je to,že sice myslí,a jistě mají schopné mozky,což dokázali absorbováním neuvěřitelného množství harampádí,ale musí vykazovat činnost v oboru publikacemi,výzkumy v přidělené oblasti,a na jiné zájmy nemají čas.

Tolik o tvrdých vědách.

Filosofové zase shledávají výnosnějším psaním knih,a učeným žvaněním o věcech,které už byly omílány tisíckrát,bez jakýchkoliv znalostí přírodních věd,matematika se jim už ani nepřednáší.

Každý je zavrtán do svého kouta,a schází nadhled.

O náboženství byly napsány knihovny lidmi,kteří dosmrti neměli tušení,o čem to je.V to počítám i církevní osoby.
29. 12. 2009 | 13:01

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

zmínil jste chybějící nadhled. To je, myslím skutečnost zásadní.

Nadhled se nenosí, protože z výše nadhledu stává se mnoho skutečností nepřehlédnutelnými.

To by nebylo tak zlé, kdyby se jednalo jen o skutečnosti vhodné pro ten, či onen momentálně žádoucí účel. Bohužel, některé skutečnosti se momentálně nehodí, protože by mohly někoho donutit zamyslet se nad svou chybou, nebo, což je horší, nad chybou osoby nadřízené, ba posvátné /skoro tak posvátné, jako posvátná kráva) a pak je nutné odsunout je bokem do zapomnění, dělat, jako by nebyly.

Ale ony se mršky, přesto občas tvrdohlavě vynoří, a to ve chvílích a místech nejméně vhodných.

Nadhled berme proto jako luxus, který si může někdo dovolit, někdo, kdo nemá zapotřebí obav.

Jiný se nadhledu rád zřekne a žije v jakémsi nadhledovém celibátu. Je tedy víceméně dobrovolně omezen, a to si však jakoby nepřipouští, za to stává se jakýmsi farářem, biskupem, kardinálem, či papežem svého oboru.
Což nese sebou na druhou stranu libido kariérní, někdy slávu, věhlas, libido hmotné, popularitu, teplej flek. I to může být a zhusta je jakýsi luxus.

Hlásání čehokoliv v podobenstvích, je jeden z nejstarších nešvarů. Je to horší než polopravda. Je to brzda.
I tehdy, kdy platí, že chytrému napověz. Horší, než podobenství, je už jen utajování.

A tak, dnes můžeme vidět, že duch zaostává za hmotou, že člověk je schopen vytvořit věci, kterým ani dost dobře nerozumí a tudíž se může i díky obyčejné neznalosti zničit tak nějak omylem.
29. 12. 2009 | 13:59

vaclavhorejsi napsal(a):

buldatra a spol:

"Japonec se probere z bezvědomí a začne hovořit keltštinou."

Nejpravdepodobnejsi vysvetleni takovychto zahad publikovanych precasto v Blesku a podobne literature je, ze si to nekdo vymyslel.
****************

Pokud jde o vnimani urcitych podnetu plodem v prenatalnim obdobi, nevidim na tom nic divneho - proc by nemohl vnimat pohyb, otresy, zvuky...
Fantaskni jsou ovsem zkazky o tom, ze rozumi mluvenemu slovu atd.

Pokud nekdo pozaduje, aby vedci neustale proverovali vsemozne absurdni silenosti, myslim, ze uz jich bylo provereno dost na to, aby se dalo rici, co uz nema smysl dale proverovat.
Jsem zcela presvedcen, ze pokud by nejaka takovato vec byla realna, davno by se nekdo prihlasil o tu Randiho milionovou premii...

..
29. 12. 2009 | 15:27

skeptický napsal(a):

S Vědci je problém.Každý touží chorobně po slávě a poctách.

Sic Transit Gloria Mundi

Nemocná Doprava Sláva Pondělí

jak říkáme my latiníci
29. 12. 2009 | 15:58

buldatra napsal(a):

to autor:

...Nejpravdepodobnejsi vysvetleni takovychto zahad publikovanych precasto v Blesku a podobne literature je, ze si to nekdo vymyslel...
.................................

Neodvažuji si odporovat. A to ani v nejmenším.
Jednak by to bylo odporné, druhak by to to narušilo jednoduchost vesmíru, když už je to tak krásně
jednoduché vysvětlení.
29. 12. 2009 | 16:27

Antarr napsal(a):

skeptický

píšete: „Proto také cesta k bohu není nahoru, ale dolů. Proti proudu plavati nelze“.
Pokud jste to myslel opravdu vážně, pak je to nepochopení přirozeného děje. Myslím si, že poslední větou jasně říkám, že je tomu právě naopak.

Již jednou jsem napsal, že věda nezná příčinu gravitace ani energie. Tady jsme ve shodě.
Přesně to jsem chtěl také naznačit v úvodu příspěvku 22.12.2009 15:22:44. Je zajímavé, že Max Planck vnímal energii jako emanaci duchovna.
29. 12. 2009 | 16:49

skeptický napsal(a):

Antarr

Myslel jsem to naprosto vážně.

Ti kdož dosáhnou největších hlubin,dosáhnou nejvyšších výšin.

Pokud člověk nezemře a nenarodí se znovu z vody a ducha svatého,nemůže vstoupit do království nebeského.

Nic pozemského není vpuštěno do nebe.

Moje monology málokdy navazují na předchozí,nečtu všechno.

Oni vědci,kteří si udělali jméno a něco dokázali se dost často inspirovali v řekněme duchovních teoriích.

Když jsme u těch emanací : Pan profesor je například dost nevrlý,když slyší termín vibrace;nemá pro ně použití.

Přitom energie je vyjádřitelná na frekvenční škále,která se běžně používá.

Energie má mnoho forem,mnohohlavou saň zná z pohádek každý.
29. 12. 2009 | 17:35

Antarr napsal(a):

skeptický

Pokud člověk nezemře a nenarodí se znovu z vody a ducha svatého, nemůže vstoupit do království nebeského.

Ve smyslu tohoto biblického výroku a v jeho správném chápání je tomu tak. Jedná se o úplnou vnitřní přeměnu člověka v duchovním smyslu.
29. 12. 2009 | 18:11

skeptický napsal(a):

Jo,to napsal Jung,protože nevěděl,která bije,a ostatní to po něm papouškují.
29. 12. 2009 | 18:18

Antarr napsal(a):

skeptický

Teď jste mě rozesmál. To se vám povedlo. Nevěděl jsem, že tento biblický výrok je opsán od Junga.
29. 12. 2009 | 18:52

skeptický napsal(a):

Antarr
Asi jsme každý někde jinde.
Mluvíme o tom citátu o vnitřní přeměně.Tím je známý Jung.

Jestli si to opsal v bibli,netuším,ale nezdá se mi to.
29. 12. 2009 | 19:01

P.K. napsal(a):

Energie má mnoho forem,mnohohlavou saň zná z pohádek každý.

Saň je v těchto případech symbolem vnitřního boje: bojujeme sami se sebou, překonávámé překážky (stínáme jednu hlavu za druhou) na cestě Nahoru. Když ji porazíme, dostaneme za ženu princeznu a půl království...To značí, že jsme teprve v polovině cesty. A zde také mnohdy uvázneme.
Celé království dostaneme teprve tehdy, až princezna "zemře": to znamená, že se na své cestě nesmíme zastavit v polovině, ani se na nikoho vázat. Jinak Vrcholu nedosáhneme.
29. 12. 2009 | 19:11

buldatra napsal(a):

Ať Jung opsal nebo neopsal z bible cokoliv, je vedlejší. Důležitý je v tomto případě způsob poznávání a interpretace poznaného.

Poznání jako individuální proces, k němuž není potřeba prostředníka; v tomto případě církevní ofi cium; právě v tom jej poznáváme nejlépe.
(STEPHAN A. HOELLER: CARL GUSTAV JUNG A ZTRACENÁ EVANGELIA)
29. 12. 2009 | 19:19

skeptický napsal(a):

Každý v tom vidí,co chce.
V hákovém kříži můžete vidět staroindický symbol,nebo ten nacistický.
V kosočtverci boží oko,nebo nemravný obrázek.

Antarr
Koukám,že hledáte,jak byste se pobavil.
29. 12. 2009 | 19:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Kolemjdoucí (J.Š.),
prosím Vás o korektnotní dodržování běžných pravidel slušnosti, jak je zde zvykem, konkrétně o nevyjadřování se v mém jménu (např.:29.12.2009 07:40:16; 29.12.2009 08:12:51;
29. 12. 2009 | 20:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Oprava: ...korektní...
Děkuji.
29. 12. 2009 | 20:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

buldatra:
Díky za odkazy, jejichž význam nedovedu posoudit, neboť nejsem fyzik. Přesto však se domnívám, že články nijak nevyvracejí tvrzení o principiální jednoduchosti vesmíru.
29. 12. 2009 | 20:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

buldatra:
29.12.2009 12:41:02
Lidský mozek je dosud známá nejsložitěji organizovaná hmota ve vesmíru.
Analogií podvědomí a vědomí mozku jsou hierarchicky uspořádány operační systémy v počítači stručně od binárního kódu přes assembler, dále BIOS až po Windows resp. Linux. Píšu analogií, nikoliv rovnocennou náhradou, třebaže v některých aspektech počítače už zdatně konkurují lidem: zkuste v šachu porazit Mefisto.
http://www.computer.cz/?Cat...
29. 12. 2009 | 20:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
Jenom pro informaci: tzv. Babylónská věž byly sumerské zikkuraty, materiální podstata oné židovské báje v době jejího vzniku už nefunkční jako dnes egyptské pyramidy.
29. 12. 2009 | 20:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

buldatra:
"člověk je schopen vytvořit věci, kterým ani dost dobře nerozumí" Tesat do kamene!
Netýká se to jenom různých složitých technických výrobků, ale i filosofických systémů a různých forem náboženství.
29. 12. 2009 | 20:53

P.K. napsal(a):

Oprava:
skeptický:
...
Saň někdy bývá v těchto...

Omlouvám se.
29. 12. 2009 | 21:10

skeptický napsal(a):

ZM

Děkuji za informaci ohledně Babylonské věže.

Zmínku o ní jsem uvedl kvůli údajnému zmatení jazyků,aby si lidé nepostavili věž až do nebe,a nebyli jako bozi.

Také se tam v Knize Zjevení píše o kurvě Babylonské.

Pokud o ní máte nějaké historické upřesnění,je vítáno.

U nás se zase říkalo,že nikomu do nebe stromy nerostou.

To druhé je u nás nejčastěji spojováno s prací.Zase jsme zpátky u té energie.
29. 12. 2009 | 21:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
"Zmínku o ní jsem uvedl kvůli údajnému zmatení jazyků" To já vím, jenomže šlo o agitační proizraelské pojetí vícejazyčného obyvatelstva starověkého Babylónu v době tamního pobytu Židů v zajetí, ze kterého je vysvobodil až Hospodinův nápis nápis Mene tekel ufarsin.
29. 12. 2009 | 22:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
"v Knize Zjevení píše o kurvě Babylonské" Běžná věc při větším shromáždění lidí. V době konání koncilu v Kostnici se tam dostavilo množství žen povětrných, o takové banalitě se běžně nepsalo zrovna tak, jako o kongresové turistice.
29. 12. 2009 | 22:21

P.K. napsal(a):

skeptický:
"Každý v tom vidí,co chce".

K tomu bych jen dodal, že ta "vidění" může dost výrazně ovlivnit např. "hladina testosteronu".
29. 12. 2009 | 22:38

Skeptický napsal(a):

ZM

Nebylo to náhodou Mene,Mene Tekel Ufarsin?

Pokud to bylo tak,jak píšu,tak to znamená dvě miny,šekel a půl.
To je něco přes kilo a deset deka.

Jak to by dokázalo osvobodit národ mi nejde do hlavy.

Na Haveláku jsem si koupil třešně,mělo to být kilo,v masně v Perlovce mi to baba zvážila na 73 deka.

Naprdnout jo,ale osvobodit?
Nemůžete taky věřit všemu,co se píše.

Jak to píšete vy ,tak byste mne seknul o půl kila.To jste kadet.
29. 12. 2009 | 22:48

skeptický napsal(a):

P.K.

V tom případě mohu gratulovat Vaší paní.
29. 12. 2009 | 22:51

skeptický napsal(a):

ZM

Vážený,
začínám nestíhat,vy skáčete v místě i čase jak doma.

Přiznejte,že jste tam byl.
29. 12. 2009 | 22:54

P.K. napsal(a):

:-) Tak osobně jsem to nemyslel: ale to "moje" tvrzení o testosteronu si klidně můžete ověřit u psychiatra.
29. 12. 2009 | 23:11

skeptický napsal(a):

Můj se se mnou na tohle téma nerad baví.
Už pět let se mu snažím vysvětlit přednosti monosexuality.
29. 12. 2009 | 23:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Skeptický:
Máte pravdu.
מנא ,מנא, תקל, ופרסין
"25.A totoť jest písmo napsané: Mene, mene, tekel, ufarsin, [totiž: Zčetl jsem, zčetl, zvážil a rozděluji.] 26.Tento pak jest výklad slov: Mene, zčetl Bůh království tvé, a k konci je přivedl. 27.Tekel, zvážen jsi na váze, a nalezen jsi lehký."
PROROCTVÍ DANIELE PROROKA.5.kapitola
29. 12. 2009 | 23:26

skeptický napsal(a):

P.S.
Na Roršákovi v tom vždycky vidím řízek,a on si s tím neví rady.
Na inteligenčních dokonce na mne nemaj tabulky.
29. 12. 2009 | 23:27

skeptický napsal(a):

ZM
Vidíte to,je to čtyřicet let,a pořád si to pamatuju.Horší je to kde jsem nechal brejle.
Správný chlap má mít pleš,břicho a brejle.
Jak jste na tom?
29. 12. 2009 | 23:36

P.K. napsal(a):

skeptický:

Na Roršákovi v tom vždycky vidím řízek,a on si s tím neví rady.
Na inteligenčních dokonce na mne nemaj tabulky.

:-) Jsme úplně normální: v obou případech je možné hledat příčiny ve finanční krizi.
30. 12. 2009 | 00:04

mb napsal(a):

Nekatolíkům se zakazuje vlastnit veškeré nemovitosti, zakazují se nekatolická kázání, křest a svatba v soukromých domech pod pokutou 100zl., kdo by nemohl pokutu zaplatit, bude potrestán šestiměsíčním žalářem, nechť nekatolický kněz nepohřbí kacíře, kdo by o nedělích a katolických svátcích těžce pracoval, cestoval nebo obchodoval, bude potrestán buď žalářem nebo pokutou 10zl, kdo by ve dnech nedělních v době mše seděl v krčmě, zaplatí 10, krčmář však 20 zl, kdo by pohaněl katolického kněze, nebo dovolil ve svém domě konat nekatolické obřady, nechť je potrestán vyhnanstvím a konfiskací majetku, nechť se nikde nepříjímají děti a sirotkové do učení žádnému umění a řemeslu, pokud se napřed nestanou katolíky , kdo by rouhavě hovořil o Bohu, o Panně Marii, o světcích božích, o obřadech katolické církve, o J.M. císaři a jeho rodině, ztratí jmění, ba i hlavu ....
31. 12. 2009 | 00:00

skeptický napsal(a):

Tradice nutno udržovati v každé době.Kdo toho nedbá,záhy to shledá.

Nic nového pod sluncem.
Jen doby se mění,systém zůstává.Každý chvilku tahá pilku.
31. 12. 2009 | 07:11

Light napsal(a):

***

to Zbyněk Matyáš:

Drahý Matyáši, vedle jak ta jedle. Váš výrok "už nefunkční jako dnes egyptské pyramidy" je zcela scestný. Pyramidy jsou a vždy budou aktivní a funkční. Dále zvážil ses a jsi lehký jako samo zjevení, jaký k tomu máte přístup, jak tomu máme rozumět? Samé šarlatánství..., rituálky, okultismus, ??? ,???, ???, ?????? - tyto vámi vkládané symboly zvířátek, stále nic??? Ale no tak, jestli ten váš Tekel nepochází spíše z pekel drahá Danielo:) ...to né my, ale Bůh je Tvůj soudce, ale jaký je Tvůj soudce, když v žádného nevěříš, jen víš, že falešnému zaprodal jsi svou duši...
04. 01. 2010 | 20:11

Astaga.com lifestyle on the net napsal(a):

Astaga.com lifestyle on the net
14. 01. 2010 | 12:26

Grosir handuk napsal(a):

Thanks
28. 01. 2010 | 17:05

Towel Cake napsal(a):

Good..
28. 01. 2010 | 17:06

valentyn smart wings napsal(a):

Myslím, v současnosti převládá i v církevních kruzích názor, že Vánoce jako svátek Ježíšova narození byly zavedeny skutečně proto, aby nahradily dřívější svátky slunovratu
29. 01. 2010 | 21:15

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 03:14

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 08:34

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 08:35

dunia pewayangan napsal(a):

good article
15. 03. 2010 | 08:22

kumpulan lagu hits napsal(a):

nice article....
17. 03. 2010 | 15:28

materi penjaskes napsal(a):

i like it thanks you
17. 03. 2010 | 15:33

Liliana31GARRETT napsal(a):

Following my own investigation, billions of persons in the world receive the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loan</a> at good creditors. Therefore, there's a good possibility to get a financial loan in any country.
22. 03. 2010 | 04:28

HUFFPetra28 napsal(a):

According to my exploration, billions of persons on our planet receive the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">home loans</a> from various banks. Hence, there's good possibilities to receive a car loan in any country.
02. 07. 2010 | 12:00

Dee30TRUJILLO napsal(a):

Houses and cars are not cheap and not everybody is able to buy it. But, <a href="http://lowest-rate-loans.co...">credit loans</a> are created to support people in such kind of situations.
06. 07. 2010 | 02:36

NettieGomez23 napsal(a):

freelance writer
08. 02. 2011 | 21:03

Vanessa31Bradshaw napsal(a):

freelance writer
18. 02. 2011 | 21:05

JessicaHeath19 napsal(a):

freelance writer
08. 09. 2011 | 17:52

Pymnanype napsal(a):

<a href=http://www.saclouisvuittonpaschersfra.com/#69028>www.saclouisvuittonpaschersfra.com/#9680</a> ,sac louis vuitton
<a href=http://www.sacvuittonpascherfra.com>www.sacvuittonpascherfra.com</a> ,louis vuitton sac
<a href=http://www.saclouisvuittonpascherfra.com>www.saclouisvuittonpascherfra.com</a> ,sac louis vuitton homme
<a href=http://www.saclouisvuittonpaschersfra.com>www.saclouisvuittonpaschersfra.com</a> ,louis vuitton sac
25. 09. 2012 | 18:29

Smonacank napsal(a):

 kan Canada goose poser mange mennesker vide en meget vigtig faktor særlig i Hvis du synes på jdphr <a href=http://www.parkajakkes.com>canada goose tilbud</a> ,
ideen sammen med det er for at resultat i vi planlægning starte dig til Canada Goose jakke i dag . Når du er spørgsmålstegn til undsætning restaurering en bekymring , det særlige attraktion kunne være til at betale fgbfd <a href=http://www.jakkedks.com>canada goose outlet</a> ,
det særlige forsøgte at bruge sammen med testede praksis indenfor parka for tidsramme heraf hvad der præcist vist sig nyttig lige før mfpog <a href=http://www.jakkercanadaparka.com>www.jakkercanadaparka.com/#6581</a> ,
arbejde igen . At du er svælge i en anden person have en klo der pxhff <a href=http://www.parkajakkes.com>canada goose tilbud</a> ,
tænker at hver udfordringer kunne være reparation skabe en klo . Har du forkyndt dig at være i stand til anser nxrsj <a href=http://www.jakkercanadaparka.com>canada goose tilbud</a> ,
for seværdigheder Canada goose udendørs jakker med range og fatte retningslinjer for disse data at lette tzbzp <a href=http://www.jakkercanadaparka.com>canada goose</a> ,
hjælp parka Bestemt vi har gjort det enklere for i en stor mængde uset tilgange .
01. 11. 2012 | 09:32

viagra online without prescription napsal(a):

S. Teaspoonful after meals. http://orderonlineviagra.org order online viagra Acetozone. Decomposed on being heated with water,, Calx Sulphurata. Sulphurated lime is incompatible, http://cialis-generic-online.net online cialis a strong solution of phenol. In this prescription the phosphate salts are, <a href=http://orderonlineviagra.org#2,44629E+57>order viagra no prescription</a>, that it is much better to dispense camphor in, sium bromide, zinc sulphate, and alum. These are, <a href=http://cialis-generic-online.net#0,92163E+31>cialis 36 hour</a>, to those few substances in medicine which should, Aq. Hydrog. Perox J iv <a href="http://orderonlineviagra.org#83786">viagra</a>, previously warmed. A nice clear solution was, into guaiacol and a salicylate of the alkali. <a href="http://cialis-generic-online.net#28765">cialis online without prescription</a>, in an alcoholic menstruum, before it develops its,
18. 01. 2013 | 22:15

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> viagra generic </a>
09. 04. 2013 | 16:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy