„Dějiny židovského národa byly vymyšleny, aby vyhovovaly požadavkům sionismu.”

04. 04. 2010 | 09:32
Přečteno 38164 krát
Před několika dny jsem si všiml zajímavé recenze knihy Šlomo Sanda (profesor soudobých dějin na unviverzitě v Tel Avivu) “The Invention of the Jewish People” (“Vymyšlení židovského národa”; Verso Londýn New York 2009, 332 str.),
od Luďka Bednáře (celý text zde).
Podstata sdělení této knihy se dá shrnout do věty „Dějiny židovského národa byly vymyšleny, aby vyhovovaly požadavkům sionismu.” Kdyby něco takového řekl např. nějaký palestinský představitel, jistě by byl některými obviněn z “antisemitismu”. U izraelského (židovského) autora, potomka rodičů přeživších holocaust, to ale asi dost dobře nejde...

Níže přetiskuji (s autorovým svolením) téměř úplné znění Bednářovy recenze. V některém z příštích článků navážu a doplním tuto záležitost zajímavou a poněkud skandální historkou o pokusu cennzurovat výsledky vědeckých studií prokazujících, že z genetického hlediska není prakticky žádný rozdíl mezi dnešními Palestinci a většinou izraelských Židů.

****************************

Každý národ má vlastní mýty a legendy. Češi si například myslí, že mají „holubičí“ povahu, jejich dějiny však začínají dvěma krvavými událostmi – bratrovraždou v roce 935, kdy Boleslav zavraždil svého bratra knížete Václava, a vyvražděním Slavníkovců Přemyslovci roku 995. Američané se zase domnívají, že nejsou imperialisty, jejich předchůdci však kolonizovali kontinent a téměř vyhladili jeho původní indiánské obyvatele. Francouzi se považují za potomky starověkých Galů, jsou však stejně jako ostatní lidé za Západu smíšeného původu. Oblíbeným mýtem v Izraeli je, že Židé na celém světě jsou potomky starověkých izraelských kmenů vystěhovaných Římany poté, co roku 70 našeho letopočtu zničili druhý Chrám. A že bylo Židům umožněno vrátit se do původního domova Palestiny téměř po dvou tisících letech perzekucí v zahraničí.


Kontroverzní kniha

Šlomo Sand tyto izraelské mýty odmítá. Tvrdí, že tato interpretace dějin židovského národa byla překroucena, přetvořena a vymyšlena v moderní době, aby vyhovovala požadavkům sionismu.
Už mnoho let nevzbudila žádná kniha takové emoce ohledně Židů jako právě tato. Někteří lidé považují izraelského profesora Sanda, který se narodil v roce 1946 v rakouském Linci a jehož rodiče pocházejí z polské Lodže a přežili holocaust, za provokatéra a antisemitu kálejícího do vlastního hnízda. Jiní za vizionáře, jenž se nebál odhalit největší židovské tabu a odmítnout je. Jeho teze, dle níž byl židovský národ vymyšlen, však vyvolala v Izraeli obrovský zájem.
Sandova kniha vyšla původně hebrejsky pod titulem Matai ve’ekh humtza ha’am hayehudi? (Kdy a jak byl vymyšlen židovský národ?). A v roce 2008 se v Izraeli udržela na seznamu bestsellerů devatenáct týdnů. Ve Francii se dočkala vydání téhož roku a získala prestižní novinářskou cenu Prix Aujourd’hui za nebeletristickou politickou a historickou práci. Loni v říjnu vyšla kniha anglicky a stejně jako předtím v Izraeli a ve Francii vyvolala ve Velké Británii a v USA mnoho polemik v tisku. Například deník Financial Times uveřejnil kritickou recenzi od významného historika Simona Schamy, Sanda se však zastal známý publicista Tony Judt. Navzdory své kritice však Schama uvedl Sandovu práci ve vlastním seznamu nejlepších knih roku 2009.


Odnárodnění dějin

První část knihy se detailně zabývá teorií nacionalismu. Nacionalismus má podle Sanda sklon vymýšlet si minulost, která vyhovuje současným potřebám a cílům konkrétního národa. Nejde o novou myšlenku – před Sandem ji už použili americký historik Benedict Anderson a zesnulý filozof a sociolog židovského původu Ernest Gellner, jenž dětství a mládí strávil v Praze. Z tohoto hlediska je také zajímavé, že Sand v knize cituje další dva historiky židovského původu, kteří prožili první část svého života v Čechách a po emigraci se zabývali ideou vymýšlení národů – politologa Karla Deutsche (1912–1992) a filozofa a historika Hanse Kohna (1891–1971).
Dle Sanda si židovský národ v jeho současné formě vymysleli židovští historici žijící ve druhé polovině 19. století v Německu: „Intelektuálové židovského původu ovlivnění lidovým charakterem německého nacionalismu se ujali úlohy vymyslet ,zpětně‘ židovský národ – kvůli své touze vytvořit moderní židovský národ. Od historika Heinricha Grätze (1817–1891 – pozn. red.) začali židovští historici psát historii judaismu jako dějiny národa, který měl své království. Stal se z něj putující národ, který se však nakonec vrátil do svého rodiště v Palestině.“ Sand si klade společně s francouzským historikem Marcelem Detiennem otázku: „Jak můžeme odnárodnit národní dějiny?“ A tu dále vyostřuje. „Jak můžeme zastavit plahočení se po cestě vydlážděné národními mýty?“ Tento klíčový problém se pak pokouší v knize vyřešit.


Masové konverze

Na tuto analýzu nacionalismu navazuje druhá, delší část knihy, která se týká sionismu, judaismu a Izraele. Sand se v ní na základě mnoha důkazů a argumentů z několika různých oborů snaží prokázat, že většina židovských dějin je vymyšlená. Přelom tvoří údajné vyhnání Židů z Palestiny Římany po zničení Jeruzaléma a druhého Chrámu v roce 70 našeho letopočtu. Pro toto vyhnání však dle Sanda neexistuje žádný důkaz. Římané totiž neprováděli žádná masová vyhnání a v té době většina palestinských Židů byla rolníky žijícími na venkově, a proto na ně zničení Jeruzaléma nemělo žádný dopad.
To vyvolává zásadní otázku: Odkud tedy pocházela obrovská židovská populace, jež se později objevila na Blízkém východě a v Evropě, jestliže nebyla potomkem národa, jejž Římané vyhnali z Palestiny? Sandova odpověď zní, že z masových konverzí národů k judaismu, které se vyskytly na třech odlišných místech v různých dobách mezi zničením druhého Chrámu a raným novověkem. A dokazuje také, že se několik masových konverzí k judaismu odehrálo v Palestině už před zničením druhého Chrámu. Konverze i velkých skupin lidí k judaismu tedy není v jeho dějinách neznámá, přestože se obecně tvrdí opak.


Chazarská říše, severní Afrika, Jemen

Pravděpodobně největší masová konverze k judaismu se odehrála v Chazarské říši, která se mezi 8. a 11. stoletím rozkládala na území mezi Kaspickým a Černým mořem. V 11. století ji zničili Rusové a většina jejích židovských obyvatel se přesunula na západ, tedy do východní Evropy. Ti pak společně s poněkud pozdější, menší, zámožnější a kulturnější židovskou migrací ze západní Evropy přes Německo vytvořili budoucí české, polské, maďarské či ruské Židy – takzvané aškenázské.
Druhá masová konverze k judaismu po zničení druhého Chrámu nastala v 6. století u několika berberských kmenů v severní Africe. Mnoho konverzí se však uskutečnilo v Kartágu a v dalších pobřežních městech v severní Africe už předtím. Poté, co o sto let později přinesli Arabové na toto území islám, projevili úctu vůči „lidu Bible“ a nenutili jej přijímat své náboženství. Když pak afričtí muslimové (nikoli Arabové z Arábie) vpadli v roce 711 do Španělska, tvořili židovští Berberové značnou část jejich armády včetně nejméně jednoho velitele. Mnoho z nich se tam usídlilo a vytvořilo jádro španělských, takzvaných sefardských Židů.
Třetí velká konverze se vyskytla v Jemenu, v jižním cípu Arabského poloostrova. Tam však žilo mnoho Židů odnepaměti. Včetně přinejmenším jednoho židovského krále v 6. století, který nutil své poddané ke konverzi k judaismu.


Dnešní Palestinci

Je doloženo, že nějací Židé žili na Blízkém východě a v jižní Evropě už před zničením druhého Chrámu. Vezmeme-li však v úvahu masové konverze k judaismu po této události, vyplývá z toho, že od raného středověku byla většina Židů na světě potomky národů, jež nikdy na území Palestiny nevstoupily. To přináší další klíčovou otázku: Co se stalo s Židy, kteří zůstali v Palestině po zničení druhého Chrámu? Kam se poděli? Sandova odpověď zní: nikam. Jsou to dnešní Palestinci, z nichž většina konvertovala k islámu na počátku islámské expanze na zbylé území Blízkého východu.
Neproblematizuje to však ústřední ideu sionismu, že Židé, ať už jsou odkudkoli, mají nejen povinnost, ale i právo vrátit se do „svého původního domova“ Palestiny?


Tvrdá kritika

Sandova kniha je jednou z nejtvrdších kritik sionismu, a tudíž i Izraele a jeho současné politiky a pojetí demokracie. Každý, kdo se zajímá o osud sionismu a Izraele – ať už jsou jeho názory jakékoli – by se však měl zamyslet nad Sandovým novým podáním hlavních náboženských a „rasových“ hranic, jež jsou ve většině diskusí na toto téma považovány za pevně dané. Jak píše Sand v úvodu k anglickému vydání knihy: „Nic nového jsem neobjevil – téměř všechny materiály již dříve objevili sionističtí a izraelští historici. Rozdíl mezi mnou a jimi spočívá v tom, že některým z nich nevěnovali dostatečnou pozornost, jiné okamžitě smetli pod historiografický koberec a další ,zapomněli‘, protože nevyhovovaly ideologickým potřebám, pokud jde o vývoj národní identity Židů. Mým úkolem bylo uspořádat nově historické informace, oprášit staré dokumenty a znovu je prozkoumat.“
******************************************

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě mám pro Vás, pane Hořejší, jedno sladké, překvapivé tajemství.

Nejsme s Čochtanem jednovaječná dvojčata.
05. 04. 2010 | 20:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tady si jeden občas přečte pěkné pitomosti. Tak oni běloši jsou schopnější než černoši. A proto si museli ty černochy navozit do Ameriky, aby tam za ně a na ně dřeli. Ano, běloši byli schopnější než černoši. Schopnější všeho.
05. 04. 2010 | 20:12

Čochtan napsal(a):

Zelený fráček,
botky rudé,
05. 04. 2010 | 20:12

PatientO.T. napsal(a):

2Pepa Řepa:

Pozdrav od starýho punka:
http://www.ceskatelevize.cz...

:-)
05. 04. 2010 | 20:13

Čochtan napsal(a):

Zbyněku Matyáši,
okopávat bavlnu na poli, to není schopnost.
"Ano, běloši byli schopnější než černoši. Schopnější všeho." Přesně tak. A co má bejt ?
Liška je taky schopnější než zajíc. Tedy, občas. A co má bejt ? Takový je život, takovy je svět.
05. 04. 2010 | 20:17

Béda napsal(a):

PŘ, který neví co

zřejmě máte problém udržet myšlenkovou nit. Takže pro informaci - ta nit se v tomto případě vine od buldatry. Zdá se, že jste v poslední době trošinku dezorientovanej. Dneska již podruhé nedokážete sledovat téma.

Jinak, zkuste srovnat židovský národ na základě svých kritérií s jinými národy. Jestliže má ve zvolených disciplínách převahu, pak by měl mít dle této logiky právo usadit se a vytvořit svůj stát prakticky kdekoliv. Anebo se mýlím?
05. 04. 2010 | 20:20

Pepa Řepa napsal(a):

No tak vidíte, pane Hořejší.
Chce to jen trochu dobré vůle a dohodnete se i s Čochtanem.

Víte, co máte společného?
Oba máte botky rudé.
05. 04. 2010 | 20:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtane,
podle čeho soudíte, že je liška schopnější než zajíc? Zajíců je podstatně víc.
05. 04. 2010 | 20:21

PatientO.T. napsal(a):

And now for something completely different:
http://www.novinky.cz/veda-...
05. 04. 2010 | 20:22

Čochtan napsal(a):

Zbyňku Matyáši,
běloši jsou opravdu kvalitnější a schopnější než černoši. Podívej se na Afriku a na Evropu. Podivej se na Haiti, a Chile. Obě země zasažené srovnatelným zemětřesením. Chile se vyhrabe samo, a Haiti natahuje ruce pro miliardy.
Kteří obyvatelé jsou kvalitnější ? Chilani, nebo Haitiani ?
05. 04. 2010 | 20:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Srovnatelné zemětřesení??!
05. 04. 2010 | 20:27

Pepa Řepa napsal(a):

S Liškou bych si nebyl tak jist.
Mám ho v navigaci. Říkal, že hnedlemedle budeme v Jablonci a vzali jsme to přes Liberec.
05. 04. 2010 | 20:30

Čochtan napsal(a):

Zbyňku,
mám ten dojem. Musel bych se podívat kolik stupňů Richtera ta zemětřesení měla. Asi bylo v Chile silnější.
05. 04. 2010 | 20:30

Čochtan napsal(a):

"Ačkoliv hmotné škody mohou dosáhnout až šesti set miliard korun a v sedmnáctimilionové zemi je poškozeno na 1,5 milionu staveb, obětí je ve srovnání s nedávným zemětřesením na Haiti nesrovnatelně méně. Chile je totiž na mnohem vyšší technické a stavební úrovni."

Jinými slovy, Chile má výkonnější a tudíž kvalitnější obyvatelstvo.
05. 04. 2010 | 20:38

JC napsal(a):

Pepa Řepa,
S tím Lišákem je to fakt ?.
Známýmu taky říkal už tam budeme a vedl ho autem po pěší zóně.:-))
05. 04. 2010 | 20:40

buldatra napsal(a):

Bédo:

Proč by neměli mít právo na své území původní obyvatelé Austrálie, USA, Indonésie? Myslím, že právo mají.
Svaté právo.

Jen nevím, jestli mají nárok i na kosmodrom. Palestinci, vzhledem ke svému nepřehlédnutelnému talentu konstruovat z různých rour rakety, by si kosmodrom, nebo rourodrom zasloužili. Nebo myslíte, že ne?
05. 04. 2010 | 20:41

vaclavhorejsi napsal(a):

Čochtan:

Teorii, ze nejkvalitnejsi je rasa arijska, povazujete za stale jeste platnou nebo jiz prekonanou?

..
05. 04. 2010 | 20:45

JC napsal(a):

Řekl bych, že diskuse se nám tu začíná motat jak hovno pod splavem.
Končím, mějte se.
05. 04. 2010 | 20:48

Béda napsal(a):

Buldatra,

míníte tím právo amerických Indiánů na území v rezervacích, aboriginů v buši anebo na předměstí? Pak zajisté míníte právo Palestinců na ghetto.

Problém je ovšem ten, že celá ta země (t,j, dnešní USA, dnešní Austrálie, dnešní Izrael patřil těm původním obyvatelům. A scénář jak je o to jejich právo přiševší, kteří si říkají demokraté, obrali je ve všech případech totožný anebo téměř totožný.

A dnes jsou na svém vlastním území v pozici trpěného a nechtěného exota.
05. 04. 2010 | 20:52

Béda napsal(a):

ještě dotaz:

Platí pro všechny národy stejný institut vlastnického práva, anebo jenom pro ty tzv. civilizované, které se samy prohlašují za demokratické?
05. 04. 2010 | 20:56

buldatra napsal(a):

Bédo, Bédo.

Míním tím, že si mohou žít, kde chcou. Míním tím, že jim do toho nemám co kecat a oni nemají co kecat do toho, kde chci žít já.

Vy se snažíte naroubovat mi cosi, co by ze mě udělalo otrokáře, nelidu, kolonizátora, pachatele rezervací, zkrátka cosi zavrženíhodného. Jako, že krade dětem svačiny a nevrací sáčky.
A to jsem po EU chtěl jen pár eur na palestinský rourodrom.

Jak jste k těm svým závěrům přišel? To by mě fakt zajímalo.

PS

Na Vaši kontrolní otázku velice rád odpovím, pokud mi vysvětlíte co a kdo je národ.
05. 04. 2010 | 21:12

Čochtan napsal(a):

Pane Hořejší,
já se moc v rasových teoriích nevyznám, já vím jen, že svět by bez bělochů vypadal jinak, a nejspíš by byl horší.

Která jiná rasa má lepší výsledky než bílá, arijská ? Židi mají skvělé výsledky. Při nejmenšim stejně dobré. Japonci a Číňani taky nejsou špatní.

Arijská rasa má na každý pád ty nejhezčí holky :-))) Já bych ji neměnil, ani kdyby to šlo.
05. 04. 2010 | 21:21

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Bratře Josefe,

marno je vésti disputace s bratry, jako jsou Václav či Béďa, kteří jako psíci po nohavici listonošově, po jednotlivých slovech chňapnou majíce za to, že kost podstaty svírají v zubech a drcením doberou se morku pravdy.
Však nanejvýše poškodí textilii kalhot, aniž by narušili chod poštovních služeb.
Židé jsou zvláštním vlastnictvím Hospodinovým i přes všechna jejich pochybení, která trestal a trestá. Jsou zpět v zemi zaslíbené, postaví 3 chrám a vypukne Armagedon.
Pro racionálního člověka 21. století je to tak bláznivé, nemožné a vědě odporující, tak že se to asi stane.

Dobrou noc.

Jemnický
05. 04. 2010 | 21:23

Béda napsal(a):

buldatra,

na vaši otázku jsem již odpověděl citátem z Wiki, kdesi nahoře.

Svými slovy bych řekl asi tolik: národ je společenství lidí trvale obývající určité území, mající společný dorozumívací jazyk, společnou historii, společnou kulturu a tradice, které identifikuje tuto svou sounáležitost a chrání společné hodnoty.
05. 04. 2010 | 21:24

vaclavhorejsi napsal(a):

Jemnický:

Zda se, ze se na ten Armagedon tesite nejmin jako na sampionat ve fotbale?
Kdy ze to nastane?

..
05. 04. 2010 | 21:29

Béda napsal(a):

Jemnický,

milý bratře (dovoluji si oslovit tě tvým oblíbeným oslovením). Za sebe bych ti chtěl poděkovat za iracionální vhled do problematiky.

Doufám, že i bratr PŘ a bratr Josef ocení tvůj vstup.

P:S.: Zatím to vypadá, že židovský stát již vybudoval chrámovou loď 3. chrámu a Armageddon již pomalu začíná. Hallelujah!
05. 04. 2010 | 21:32

Jemnický napsal(a):

Hořejší,

Vidím bratře Václave, žes v pohotovosti a bdíš, lampa olejem naplněna a srdce otevřeno.
Šampionát ve fotbale jest mi ukraden. Nikdy jsem nebyl příznivcem kolosea. Nevím, z čeho usuzuješ, že toužebně očekávám Armagedon.
Zastihnul jsi mě na cestě do Emauz, nikolivěk do JAR.

Rád jsem tě potkal, bratře, ač se míjíme.

Jemnický
05. 04. 2010 | 21:42

Karel Mueller napsal(a):

Milý pocestný,

umělecký dojem jako obvykle vysoký, nicméně nelze plést bič z hovna,

Žídé mají k obyvatelům starodávné Judei možná stejně geneticky daleko jako my k husitům. A že k těm chrabrým božím bojovníkům máme vskutku na míle daleko.

Va? Myslím, že neva. Protože není důležité, jaké geny si kdo nalhal, ale za co stojí a jak je oddán zájmům celku.

A to u Židů - na rozdíl od Čechů - funguje dokonale.
05. 04. 2010 | 21:45

Pepa Řepa napsal(a):

To Buldatra
už mě to taky nebaví. Snaha vyvolat jakousi rasovou zápletku a pak dokazovat svou šlechetnost je více než zřejmá:

Věty typu taky si myslíte, že jsou bílí či Židé či slávisté nadřazeni nebo podsouvání toho, jak se těšíte na Armagedon jsou kouzelné.

I v přiblblých seriálech vyskočí po takto položené sugestivní otázce advokát a začne vřeštět námitka.

Mějte se, končím, je to tady samej rasííííísta.
05. 04. 2010 | 21:52

Jemnický napsal(a):

Bratře Bedřiše,

Zda někdo ocení můj vstup jest zcela lhostejno, neboť tyto blogy utichnou dříve než jarní potoky a smečka diputantu se vrhne na jiná témata.
Iracionální, bratře, stává se reálným a reálné iracionálním. Obé jest přítomno a neoddělitelné jako magnetické a elektrické ve světelné vlně.
Zešílet lze z obého.
Fridrich Nietzsche zešílel z nepřítomnosti Boha, Nabukadnesar z přítomnosti Boha, abych uvedl nějaké příklady.

Dobrou noc,

Jemnický
05. 04. 2010 | 22:01

Béda napsal(a):

Dobrou, bratře Jemnický,

dobrou bratře Řepo, dobrou bratře buldatro, dobrou bratře Václave,

dobrou i všichni bratři a sestry, které jsem nevzpomněl.

P.S.: Ani jsem nevěděl, že mám tolik sourozenců.
05. 04. 2010 | 22:04

buldatra napsal(a):

Bédo,

pokuste se do toho ještě nějak naroubovat kočovné národy a případně Holanďany, když stoupne hladina moří dejme tomu tak o 5-10 metrů.
Kam s nimi, když v Palestinš je již obsazeno a nebudete chtít někoho řádně namíchnout?
Komu vlastně patří tato planeta?
05. 04. 2010 | 22:06

Jemnický napsal(a):

Béda

Všichni jsme děti boží, tudíž, jak správně začínáš tušit, jsme sourozenci. Jen se věčně dohadujeme, kdo je starší a komu patři ten bubeníček a komu kačenka. Většinou chceme všechno.
Dobrou noc bratře a pěkné sny.

Bubeníčka i kačenku ti nechám u postýlky. Sebral jsem ti ale píšťalku, moc jsem ji chtěl.

Jemnický
05. 04. 2010 | 22:21

Pípa napsal(a):

Již dlouho tvrdím že, řka.

"Judaismus není národnost ale náboženství."

To souhlasí, není liž pravda?
05. 04. 2010 | 22:36

JC napsal(a):

Jemnický,
Ještě naposled jsem juknul. Ten váš poslední vzkaz bedovi je kouzelný.
Takové pěkné zakončení Velikonoc.
Dík a dobrou noc.
re captha..neuvěřitelné..
wanted heavens
05. 04. 2010 | 22:39

Jemnický napsal(a):

JC

I tobě bratře dobrou noc a tady máš tu Bédovu píštalku, kdybys cítil potřebu jen tak trochu si zvesela písknout.

Jemnický
05. 04. 2010 | 22:55

Pípa napsal(a):

Opakuji, co jsem napsal před hodinou a záhadným způsobem to zmizelo.

"Židovství není národnost, ale náboženství."

Co je na tom, že jsem napsal svůj názor. Že pane cenzore?
05. 04. 2010 | 23:24

Čochtan napsal(a):

Buldatro,
"Komu vlastně patří tato planeta? "
Těm schopnějším.
05. 04. 2010 | 23:49

Čochtan napsal(a):

Těm, kteří jsou schopni si ji vzít, a toto vlastnictví ubránit.
05. 04. 2010 | 23:51

Honza999 napsal(a):

Čochtan

Vy máte tmavší kůži, než Barack Obama?

Nemáte?
A čím to je, že presidentem USA je on a ne vy?
06. 04. 2010 | 00:10

Michal Macek napsal(a):

Dobre rano pane profesora,

mozna by vas mohla zajimat tato kniha:

http://aleph.vkol.cz/pub/sv...
06. 04. 2010 | 06:48

Béda napsal(a):

Bratře Jemnický.

Dobré jitro, bratře

Zjišťuji, že po přání dobré noci si ještě nešel na kutě a hrál si s kačenkou, bubeníčkem a píšťalkou.

Doufám, že tě hravost nepřejde a přeji příjemnou zábavu při dalším fyzikálním studiu světla.
06. 04. 2010 | 06:55

Pepa Řepa napsal(a):

Bratře Bedřichu,
dle posledních objevů bylo zjištěno, že není genetický rozdíl mezi Václavem Hořejším a bezdomovcem Lojzou Vonáskem z parku u Hlaváku.

Co mám z tohoto moudra vyvodit?

Že má Lojza Vonásek nárok na prezidenta AV a pan Hořejší by se měl pakovat?

Pak bych řekl, že dějiny Židů byly zformovány pár set let předtím, než nějaký sionismus vznikl.

Já Vám řeknu, ten Herzl nebo kdo je autorem sionismu, byl ale hlava.Jak on dokázel padělat svitky od Mrtvého moře.

S panem Hořejším i s několika jinými zdejšímu mudrci je to jinak,
Zaprvé v mládí zaslechli, že nám židi ukřižovali ježíška a potřebují dostat za uši.
Zadruhé, zatímco normální puberťák četl Karla Maye a rodokapsy, pan Hořejší pilně studoval.
Tak si to chce-na stará koolena-vynahradit. Dopřejme mu to.
Pár Dawkinsů a Brownů pochopilo, že je tady díra na trhu a tak chrlí šifru za šifrou.
06. 04. 2010 | 07:57

posluchač napsal(a):

Doufám, že vědecká práce (pokud vůbec existuje) profesora Hořejšího má vyšší úroveň než tento blog.
06. 04. 2010 | 08:01

Pepa Řepa napsal(a):

Z lidové tvořivosti

Bedřich s Karlem sedli k stolu,
nelehkou se dali z cest.
Ožrali se pěkně spolu
a napsali Manifest.

vyhýbejte se všem Karlům, bratře Bedřichu
06. 04. 2010 | 08:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Nikoliv vzít, barbare, nýbrž koupit a zaplatit.
06. 04. 2010 | 08:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa Řepa:
" dějiny Židů byly zformovány pár set let předtím, než nějaký sionismus vznikl" To jistě, ale jaké dějiny? Ty podle sionistů? Umanutá obsese po ´zemi zaslíbené´?
06. 04. 2010 | 08:26

Béda napsal(a):

Bratře Řepo,

taky ti přeji bré jitro. Genetikou se bohužel, jak jsem psal již v prvním příspěvku, nezabývám.

Pokoušel jsem se spíše rozklíčovat otázky historické, práva na území a s tím související morální a politické konsekvence a vztahy.
06. 04. 2010 | 08:34

JC napsal(a):

Pepa Řepa
"Zaprvé v mládí zaslechli, že nám židi ukřižovali ježíška a potřebují dostat za uši."

BINGO

viz Hořejšího poznámka :

"Ja bych rekl, ze Hospodin by cca od roku 33 mel v grantovych soutezich fandit spis krestanum, nez zidum,"
06. 04. 2010 | 09:46

Jozef napsal(a):

Pan posluchac celkom spravne vyhodnotil prokuratorske postoje Repu,Chochtana a dalsich zaangazovanych diskutujucich.Vedecka prace profesora Horejsiho,pokud vubec existuje,musi byt hrozne slaba.

Dejiny "zidovskeho naroda"/specialne aj na Slovensku a v mojom okoli/ zacali ma zaujimat po r.1990 /"vsetky telefony su odpocuvane..."/
Pojem "zidovsky narod" ma nekonecne siroky obsah, v sucasnosti zrejme zacina stracat opodstatnenie. Aj vdaka angazovanosti viacerych "zidovskych"intelektualov a historikov.

Dejiny zidov su ine v dobe stareho zakona/brutalnym sposobom,nie sami prezili/,ine v ere Rimanov,ine v Taliansku,na Ukrajine,v ceskych zemich.Ini su studenti a siritelia talmudu,ini boli rolnici,ini fiskali a krcmari na Slovensku.
Nemozno neobdivovat dobyvatelov vedeckej pravdy,ani obdivovatelov bozskych ludskych muz vyslych zo zidovskeho prostredia.

Mne to neda neobdivovat. Ale nemozem ani mlcat,ked treba kricat!
Kricat treba,ked vidime,ako sa im dari a darilo v politike.
Katastrofalny udel,hrozna karma.V minulosti rovnako ako dnes.

Viaceri diskutujuci problemy kardinalne a najkardinalnejsie len programovo,s maximalnym nasadenim zatlkaju.V lepsom pripade len zatlkaju.Zatlkanie a cynicke utoky.To je cela mudrost vazenych eroticky nadanych kolegov.
Duse prenestastne.
Nemozem inac,musim,aj vo vasom zivotnom zaujme ,byt zalobcom "zidov v politike",specialne dnesnej.Zvlast preto,lebo "doba je zla".Zalobcom zidov v politike americkej,rovnako ako dnesnej slovenskej a inej:je to len mravny horor a chucpe.

Je dost zname,kto vlastni banky a media.Zainteresovani vedia,co dokazu tajne organizacie v takej zivotnej kulture,v ktorej peniaze su na prvom mieste.
Kto ovlada banky,media a tajne organizacie,ma pokusenie,potom tendenciu,potom zvykne si spravat sa - v dosledkoch vzdy katastrofalne.Vzdy.Vzdy to dopadlo katastrofalne.

Nepoviem uz vela,len na ilustraciu odcitujem aspon nejake fakty,o ktorych sa v dnesnej stupidnej inkvizicnej totalitnej chucpekracii nesmie rozmyslat.

Trebars z knihy Nedotknutelni,ktoru s nasadenim zivota svojho a svojich pribuznych vydal Dr Nidal Saleh na Slovensku.Aby nejaka cast Slovakov mohla mat zdroj relevantnych a osobnych informacii o tom,co Palestincania o sebe a svete vedia a co chcu.

Strana 139:
"Tabulka,ktoru zhotovil v roku 1918 Robert Wilton,spravodajca London Times v Rusku,ukazuje,ze v tom case tam bolo 384 komisarov,vratane dvoch cernochov,13 Rusov/!!/,15 Cinanov,22 Armenov a vyse 300 zidov.Zamlcuju aj to,ako zidia v Rusku iniciovali pod roznymi zamienkami masove vrazdy ruskych vlastencov.
Ruska tajna policia mala v tejto dobe najvyssieho velitela zida,Mosesa Uritzkeho a vacsina podriadenych vodcov boli tiez zidia,vratane Sverdlova a Jagodu,ktory je zodpovedny za miliony mrtvych pocas pogromov..."

Ak by sme charaktrizovali strukturu medialno-politickej moci na Slovensku po r.1990,bola by podobna.Zivel slovensky by mal asi taku silu,ako zivel rusky medzi komisarmi.
Media masoveho nicenia podnikali a podnikaju permanentne a genocidne ataky na slovenskych vlastencov,na vsetkych,ktori chceli uchranit pre Slovensko nejake strategicke oporne body.
Dominoval zivel zidovsky,v spolupraci s madarskym.Likvidoval zdroje a dovody slovenskeho patriotizmu,naopak povzbudzoval madarsky sovinizmus...

To by do bitky - diskusie stacilo.
06. 04. 2010 | 09:49

JC napsal(a):

Jozef,
Pokud se ji mimořádně daří ve vědě, umění a obchodu, proč by se jim nemělo dařit i v politice.
P.S. To "kolečko" navíc se prostě někde musí projevit, tak se s tím smiřte. :-))
06. 04. 2010 | 09:58

VP napsal(a):

vaclavhorejsi
- asi přece jen hledáte sám sebe a je vám zde přáno. Zatím stačí, že patříte mezi vyvolené. Dávejte ale pozor, aby vám při vašem zadumání nezahli na blátivou cestičku.

Pepa Řepa
pořád pro mě super vzpruha, zvláště když se neudržíte. A totéž pan zemědělec. Kvok.
06. 04. 2010 | 10:03

Viola napsal(a):

Po ovoci je sice poznáte

ale nejdůležitější je slovo - logos.
06. 04. 2010 | 10:22

Jemnický napsal(a):

Béda

Milý bratře Bedřichu, dobré ráno i tobě. Ano, nešel jsem na kutě jsa hravý již od narození. Hračky jsem však uklidil, jistě jsi je ráno našel. Spát jsem šel pozdě, neboť jsem se začetl do evangelia podle Marka. Někteří vyhranění diskutéři to minule označili za telenovelu a tak podobně, ale já to čtu rád stejně jako spisy dávných i současných filosofů, vědců přírodních i humanitních, blogerů usebraných i tlachavých.

Hezký den bratře, a on bude.

Jemnický
06. 04. 2010 | 10:40

Light napsal(a):

Novodobé dějiny ŽIDOVSKÉHO "ZLATA pochopení" jednotného lidstva

aneb

Volná zábavně atraktivní alegorie na téma

Mějme přátelé a jsou mí vyvolení na planetě i Židé, kterým nejen Pražané mí rozumějí :o)

Alias metafory nad zlato, od Jeníčka a Mařenky z PŘEKVAPENÍ pomLÁSKY uvnitř našeho kinDRvejce:) Skládačky terminátora zlých tygrodráčat člověčího ega systému vyzdvižených, peněžitých hodnotami veli k.o. noc, které jsou právě za námi, ale nově i před námi za necelých 363 dní. Probuď se proto už chlape, probuď se už i ženská v každém, otci a matce duchu, jenž jsi tu nyní s námi, když i Buldatra je nyní uvolněný:-) Buď k sobě upřímný KAŽDÝ ČLOVĚČE z nás ve svém měšci našeho ZDRAVÉHO ÚSUDKU PŘEDJAŘÍ, protože jaro vidím teprve přicházet. Tam totiž, kde příjde člověk a stane se tím dobrem a láskou, kde bratr je tím borcem, tím naším temným borcem růží systémů na konec, těch, které léčí světlem utrpení zhoubné leukemie pouhé lemurské hmoty peněz. Hloupá zvířecí stvoření člověčích opiček trpěla od pradávna nemravnou podhoubnou lemurskou materiální malárií alergie záře peněz.

Jakmile opička neuměla peníze ovládat a měla jich tak moc, že je neuměla ani spočítat, nastal okamžitý alergický kýchanec válek. "NEDÁVEJ TAM TOLIK TÉ TISKAŘSKÉ MODŘI A ČERNĚ, jsi na ni alergický opičlovíčku", ZVOLAL ČLOVĚK zatímco inhalační zář bývala opičce často výstrahou oslepujícího zrcadla doby, které opičku opět probudilo k životu bez válek a strachu. Opička nyní ŽILA A UVĚDOMILA SI ŽE STÁLE SPÍ A I KDYBY SE PROBUDILA ZE SNA, BUDE STÁLE SPÁT. Ano opičko, přišla jsi na to, řekl znovu člověk. Nezáleží jak vypadáš, ale jaké skutky vykonáváš, ne jen jaké nám o svých činech necháváš zdát. PROBUĎ SE PROTO JEDNOU JAKO OPICE, KTERÁ BUDE DĚLAT LIDSKÉ SKUTKY A UVĚŘÍME TI, že ses zlepšila. Opice se podrbala na hlavě a šla si hrát někam s banánem:) No doufám, že jí to postupně dojde řekl DIKOBRAZ, který byl také v zahradě. Neboj mistře, otočil se člověk k zvířeti, nemusíme ji budit Tvými ostny, raději po dobrém a moudře, nežli vlídně a násilím a poradíme to samé nyní i bratrovi:)

Proto dokaď nevznikli Židé, nebyl nikdy systém tak názorný, tak špatný, jak ho chápeme dnes. Není však nic ztraceno, VE ZLE NAŠEHO DNEŠNÍHO SYSTÉMU SKRÝVÁ SE I MNOHO DOBRA, ti však co zlo tvoří, jej jako dobro nevidí, vidí jen jejich osobní materiální bohatství a tím je naše zlo. Avšak taťka Šmoula je kyberneťák a gargamelovy finty má pod zámkem zlého času. Protože špindíra Gargamel nebyl dlouho umytý a zapatlal peníze moulem temné hmoty, viz Cern:-), a proto nyní musí celá pozemská vesnička SMERFÍKŮ situaci společně napravit.
06. 04. 2010 | 11:02

Light napsal(a):

Od té doby, co vesmíru osud byl živlem všech Židů a záchranou brzdou obdaroval JE ČAS - jejich králem, pouhým srdcem prostoru prstu jejich trnu lásky, kterým je ze snu probouzel po staletích, začaly se dít věci. Dnes (trošku nadčasově) v roce 2 012 je obdaroval mírem v nich samotných. PROTOŽE JIM DAROVAL DOBRO SEBE SAMA AŤ UŽ SI NEMUSÍME LHÁT, že jste vy všichni i TI DOBŘÍ LIDÉ. Nejste, PROTO STAŇTE SE JIMI VE SVÉ SKUTEČNÉ OPRAVDOVÉ LÁSCE, jak si to váš Hospodin přál. Vrátili jsme se společně v čase do zrodu 2 010 a říkáme si dnes. Ukáži vám, kdy bude pršet, kdy bude zamračeno a kdy bude svítít slunce a hřát nás moudrá obloha bez vlků, pokud o to bude vesmír stát. V našem vašem zájmu však nehodláme tolerovat zemětřesení našich netolerancí, to ať si Šmoulové ráčí uvědomit. Kdo neslyší vzbuzen jest vždy bratrem v dobrém smyslu. Kdy čas zaznamenal velikonoce, měl brácha v 9 a 12 3 barbary šmigrustníky. Byla to ta malá zvířátka a opičky lži a zlí draci a lvi lidí, kteří spali. Vyžeňte proto ze svých domovů všechny spáče a nečiňme už více zkázy podvodů. Nechejme je ve tmě a po rozsvícení budou v bezpečí, odejdou totiž sami jako přízraky tmy minulé doby. Přiznejme si, ŽE MĚLI BYCHOM BYTOSTEM I PŘÍRODĚ VÍC POMÁHAT. Utvořit ušlechtilý řetěz systému hodnot, KTERÝ NEBUDUJE OKOVY !!!!!!! Vytvořme VÍC NEŽ POUHÉ DĚJINY ČASU SYSTÉMU válek a moci bohatsví (a to společnosti všech, né separovaných židů, arabů, keltů, germánců, slovanů, asiatů, afričanů, indiánů, amerických míšenců všeMOŽNÝCH dalších ras času, ZAZNAMENANÉHO HMOTOU PÍSMA, ale společné CIVILIZACE NAŠICH BRATRŮ LIDÍ)

Pojďme z pekla zpět manipulací Kříže cestou stavebního kamene našeho mistra tesaře a staneme se opět primátY dobY dutých mYslí člověka myslícího víc pouze na sebe. Proto "tvrdým Y" vede vždy jen cesta ZPÁTKY do peklíčka MILÍ ŽIDÉ a lidé napichuji vidlemi každého neprobudilého bratra v Židovi i Ostatních osadnících světa. Ani v pekle se nebude nikdo flákat, nikomu nenadržují a proto vím, že zdejší sad není rajská zahrada. Jsem vděčný, že jsem světlo vědomí a děkuji, že své bratry mohu chránit ve vás všech. PODVOD JE POUHÁ ILUZE, VŠE OSTATNÍ JE SKUTEČNÉ. Proto vyjděme zpět Z PEKLA temnoty CESTOU Hořejšího STAVEBNÍHO PRVKU, ať staneme se znamením lidství v nás všech.

Buďme šťastní jako Židé, že stavíme osady U JMĚNÍ POZNÁNÍ vlastní matky a otce draků člověka a buďme hrdí jako OSN, že pomáháme zapojit po našich stycích. Staneme se souzněním těch z nás dobrých i zlých ve svém pochopení bratrství, tak jak své DOBRO V MYŠLENCE LÁSKY DOKÁŽEME NALÉZT. Náš nový pohon neválečné doby, kterým proinvestujeme kapsy bankéřů, abychom posléze zasypali plnými měšci i společnému bohatství průmyslu 2x více i jim samotným společnou péčí naší moci, jíž je láska, kterou je začneme skutečně milovat za jejich konečné pochopení jejich času pochopení této vesmírné investice. Chceme - li totiž povstat jednotně za lidstvo z planety opic, musíme jít s dobou a držet se původního plánu, tím je naše bratrství lidských národů skromného a chápavého člověka.

Prohlédněme tuto hru, ať odhadnete čas svého zrození míru a lásky k jejich citu, ať staneme se i OPICÍM bratrem bytostí, nejen jejich žalářníky.

Daruj sobě lásku člověka jako malé vajíčko probuzení na Tvém místě, vonící péčí o Tvůj byt, abys nebyl bit když chceš jít do práce nebo žít v zoo s opicemi, proto ani opice nesmíš od nynějška bít. A neptej se mne proč synáčku.

Protože skřížili jsme k Tobě bratra s opicí, abys již bratra více nebil, JSI NÁŠ BŮH ČLOVĚČE, VŠAK Z TVÉHO BRATRA STAL SE NYNÍ BARBAR. Současné a minulé, NIKOLI VŠAK JIŽ BUDOUCÍ doby ve Tvém probuzení. Hodnot bratrství druhých v Tobě samém čtenáři, myšlenkou člověka ztělesněnou DOBREM, že nesmíš být už více opicí.

Z opice staneš se nyní neandrtálcem AŤ POCHOPÍŠ A TVÍ BRATŘI PORADÍ SI S KYJEM barbara, z toho stane se následně průmyslník a bankéř a z nich naši ježíšové:) Ti povstanou v lidech a budou ctít lásku jejich větru péče tepla domovského ráje, né však už víc žáru jejich ďábelského plánu uplatněním peněz formou vlastnické moci válečného kyje. Tento válečný kyj musíme umět zakopat, toto je grál, o který se dnes hraje, proto Hospodin vítá všechny herce ve Španělském sále.
06. 04. 2010 | 11:05

Light napsal(a):

Drazí lidé, dovolte abych na tomto místě obohatil náš svět. Sděluji vám, že tvorba systému materiální investicí pěněz sdílí pouhé zdejší peklo. Umem však lidského daru je a stále bude tvoření skutečného člověka. Pokud jej muž a žena stvoří s upřímnou láskou k sobě samým, nepůjde zcela jistě o démona z hlubin, pokud manželé nebudou lháři a podvodníci.

HLEĎ JAK MÁLO STAČÍ, ABY SE ČLOVĚK PŘEPOLARIZOVAL VESMÍRNOU VOLTÁŽÍ DOBY, budiž normálním dobrým duchem přírody člověka a staniž se vlastní reklamou na druhého, Tvým vnitřním bohatstvím :o)

A nyní všem drahým big elegánům post velikonoční dárek nejen od Židů :)

Krásné, "Dávají nám pomlásku DEN POTÉ utkanou ze 7-mi prutů"

Vyšlehejme sobě dnes elixír vědomí a povstaneme z mrtvých, buďme přátelé pomLÁSKY jejich 7-mi prutů přírody:

Jidáš v člověku porušil tradici 2 bratrů:

1. Prut drží pravá lidská ruka praváka, levá ruka levákova, nediskriminujíc pruty v pomlásce
2. Všechny pruty jsou si uvnitř prutu rovnocenné

Člověk už není fanda Jidáše a pochopil. Proto zlý kamarád jidáše probudil bratra Jidášova, aby povstal z jidášství v lidech dobrými bratry ve své víře, že 7 spravedlivých prvků v pilířích naší duchovní civilizace:

Hleď synu můj, těchto 7 prutů tvoří tvou novodobou pomLÁSKU:

1. Židovská modlidba
2. Modlidba za JK (Krpce Josefa kastelána všech Křesťanů)
3. Modlidba Alláhova, všech Muslimů a přátel proroka Mohameda
4. Kršnovo Hinduistické objetí štěstí a spravedlivého zrna lásky
5. Modlidba všech, kteří velebí lásku stvořitelství
6. Modlibda všem a všech, kteří nevěří v Boha ani jiného a velebí svobodné volbě atheismu
7. Tichá dobrá modlidba Buddhy a pro lidské světlo zájmu lásky a míru

Duchovní světlo Lucifera z pohádky o dobru a zlu, ozářilo vtipem absurdnost všech lidských náboženství, smetlo války a stmelilo pozemský lid soudržným vejcem lásky bratrství národů, obepínající nejen tuto planetu, ale i celý zdejší vesmír mimo prostor a čas. Svým včerejším velikonočním kalifornským zemětřesením 5. 4. 2 010, protože 5. 4. 2 009 už u nás Bubák Obava loni přesně v tuto dobu byl, jsme se proměnili v Jidáše a SAMI SOBĚ JSME NASEKALI ALE OPRAVDU UPŘÍMNĚ NA PRDEL:-) Nebáli jsme se už o svého bratra, protože ten to nyní zvládne, my mu totiž v tom ZVLÁDÁNÍ od nynějška POMŮŽEME. Odevzdali jsme opicím klíče ke všem jejich létajícím strojům opilců a šli jsme si raději sednout na chvíli na kafíčko s lidmi. Neměli jsme totiž strach, protože jsme nechtěli svou galaxii zabít. Chtěli jsme pouze zazpívat, ještě že Tě brácho mám A NEDÁM TĚ, ANI KDYBY SES ČLOVĚK JMENOVAL:-)...

Zcela upřímně Váš post - velikonoční scénář
06. 04. 2010 | 11:08

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

"Dějiny židovského národa byly vymyšleny, aby vyhovovaly požadavkům sionismu"

Správně bratře Václave, stejně tak sionismus by vymyšlen, aby vyhovoval dějinám židovského národa. Stejně tak Hospodin byl vymyšlen, aby vyhovoval požadavkům sionismu, a ten jest tajným úradkem Hospodinovým. Ještě do toho nějak vmotáme toho vymyšleného Krista, který zjevně nevyhovoval nikomu, tak skončil na kříži, samozřejmě vymyšleném prokazatelně existujícími Římany. Ti ovšem, protože byli skuteční, tak zanikli na mravní úpadek elit, zatím co vymyšlený národ Židovský trvá, ač vlastně neexistuje. Pozoruhodné je, že mravní úpadek elit (odklon od Hospodina a jeho zákonů) jest ústředním tématem vymyšleného Starého zákona. No ale, co už s tím dnes v reálnlých časech ČSSD a ODS.
Pokud máš, bratře, pocit, že je to trochu překombinované, tak je správný (možná).

Jemnický
06. 04. 2010 | 11:09

vaclavhorejsi napsal(a):

Jemnický:

Bratre Jemnicky, se svymi kritickymi poznamkami se prosim obrat na S.Sanda resp. L.Bednare - ja jsem tu recenzi jen pretiskl, protoze mi pripadala zajimava a podnetna.
Nejsa historikem, nejsem schopen posoudit, do jake miry jsou zavery teto knihy pravdive (u historie je to myslim s "pravdivosti" trochu vetsi problem, nez treba u molekularni biologie...).

Pokoj s Tebou, šalom, salam aleikum...

..
06. 04. 2010 | 11:41

Béda napsal(a):

Bratře Jemnický,

měli byste se s bratrem Light trochu ujednotit - člověk se v tom vašem iracionalismu a esoterismu místy začíná ztrácet.

Abych někomu nekřivdil - domnívám se, že všichni (myšleno všechna náboženství) máte pravdu. Všichni poslové Boží, resp. všichni Bozi všech náboženství prokazatelně existovali a všichni nám zachovali svůj odkaz.

Když jsi narazil na Starý zákon. Má pravdu bratr N.o.s. ve svých výše uvedených citacích ze Starého zákona anebo ne? Pakliže má, jak s tím jde dohromady tvrzení, že Bůh je láska? Jak může láska nařizovat ničit ohněm a mečem všechny inověrce?
06. 04. 2010 | 11:47

Pepa Řepa napsal(a):

To VP
I ty budˇpozdravena, sestro

Ať je tvůj krok gazelí
ať skáčeš po horách Bédarských jako bratr Bedřich
od tématu k tématu

Ať je tvá mysl svěží
jako je vítr z hory Chermon
či jako články pana profesora
ať létáš jako holubice přespanilá
jako létají myšlenky velkého Sanda
sto let sem, sto let tam

nechť nalezneš miláčka svého
jehož nos se tyčí jako Priapus
jehož myšlenky ční jako cedr libánský
jehož moudrost odhalí každý podvrh našich otců
kteří, jak jsme byli poučeni, nikdy neexistovali

Kvok
06. 04. 2010 | 12:10

Aleš Drobek napsal(a):

Místy až trochu ostré názory diskutujících bych rád zmírnil veselou vánoční křesťansko-židovskou písničkou (ja vím... trochu pozdě - nebo brzy? :-)
https://www.youtube.com/watc...
06. 04. 2010 | 12:23

VP napsal(a):

Pepa Řepa
Vylétnout na poslední to bidlo,
jak vánek, s srdcem rozbušeným,
a zpívat, až hlavičku si kloním.
To chci teď bratře Řepo.

To může se stát jenom zde,
hned u pramene profesora,
kde vše se řeší a začíná se znova,
kde součástí jsme celku spanilého...

Že s otci nebo bez otců,
s Vaškem, Buldatrem, Čochtanem i s Tebou, aj.
hvězdy naše dotknou se našich snů.
06. 04. 2010 | 12:49

Jemnikcý napsal(a):

Václav Hořejší

Zde se, bratře, shodneme, ano, výklad historie jest často politikum a to bývá náchylné k subjektivním výkladům podepřeným pádným klackem účelu. U exaktních disciplín přírodovědných jest míra subjektivity držena na uzdě pevnou rukou průmyslového vyžití.
Pokud např. genetika slouží k efektivnímu chovu vepřů, není problém. Ale pokud má sloužit k opodstatnění rasistických teorií, pozor bratře na hlavu, politický klacek je rychle po ruce. A tady vidím sílu křesťanství, neb před Bohem jsme si rovni, i když hlavní arbitr Kristus je jen mýtus, legenda, ahistorická postava, koláž atd. Před Bohem jsme si rovni (princip rovnosti byl přejat i do demokratických ústav) i když se v nějaké té alele lišíme, naše rozumové schopnosti nejsou na stejné výši, nesplňujeme všechna kriteria krásy a morálky.
Tak bratře, jdu si udělat oběd, projít se do přírody a potom dopsat manuskript, aby si daňový poplatník přišel na své a ČR produkovala stejný počet kilogramů vědeckých prací na hlavu jako rozvinuté země zaslíbené.
S křesťanským pozdravením: Pokoj Páně nechť je s tebou.
Jemnický
06. 04. 2010 | 13:36

vaclavhorejsi napsal(a):

Jemnický:

Zda se, bratre, ze nase nazorove souzneni snad ani jiz nemuze byti dokonalejsi.
Kez bych k podobnemu idealnimu stavu veci dospel i s ostatnimi bratry diskutery...

..
06. 04. 2010 | 13:45

Jemnický napsal(a):

Béda

Milý bratře, nejsem vlastníkem pravdy. Nevím ani, proč jsi mě přiřadil k esoterikům.
Jsem prostý venkovský člověk a ani těm slovům nerozumím.
Ano Bůh Kristův je láska, krásně to rozvádí apoštol Pavel. Bůh Starého zákona je často nepochopitelný, ale takový už Bůh bývá pro nás smrtelníky. Co by to bylo za boha, kterému by každý mamlas strkal pracku až do krku. Každý z nás, bratře, má svobodnou vůli. Nikdo, ani Bůh, ti nemůže přikázat vraždit.
Toť, bratře, moje prostá víra, na které si stojím a na které zemru, až přijde čas.
Bratře, projdi se někdy s některým z apoštolů, naslouchej a dívej se na cestě do Emaus.

Jemnický
06. 04. 2010 | 13:49

buldatra napsal(a):

Mein Gott, tady to začíná vypadat jak rodinný podnik. Velká famiglia. Famiglia coraggioso. Nebo tak něco.

Samý bratr, sestra, možná bratranec. Fratello, sorella, cugina.

Kdo ale chybí?
Consiglieri.
Kmotr tu šupitaci bedlivě sleduje, má vás v merku na monitoru jak na dlani, tak mu nezapomeňte prokázat úctu.
A když bude spokojen, určitě napíše zas něco hezkého.
06. 04. 2010 | 13:55

Béda napsal(a):

Jemnický,

milý bratře. Já vím, cesty Páně jsou ještě neprozkoumány a v Starém zákoně to bylo myšleno určitě jinak než je napsáno. My nevědomci, těm slovům nemůžeme rozumět.

př. "Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: "Pojďme sloužit jiným bohům", které jsi neznal ty ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Dt 13:7-11

Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: "Pojďme sloužit jiným bohům", které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek. Dt 13:13-16

---------

Vyskytne-li se u tebe v některé z tvých bran, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, muž nebo žena, kteří by se dopustili toho, co je zlé v očích Hospodina, tvého Boha, přestoupili by jeho smlouvu a odešli sloužit jiným bohům a klanět se jim, slunci nebo měsíci anebo celému nebeskému zástupu, což jsem nepřikázal, a bude-li ti to oznámeno nebo o tom uslyšíš, dobře si to prošetříš. Bude-li to jistá pravda, že byla spáchána v Izraeli taková ohavnost, vyvedeš toho muže nebo tu ženu, kteří se dopustili té zlé věci, ke svým branám a toho muže nebo tu ženu budete kamenovat, dokud nezemřou. Dt 17:2-5

Až vyhladí Hospodin, tvůj Bůh, pronárody, jejichž zemi ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, a ty si je podrobíš a usadíš se v jejich městech a domech, oddělíš si tři města uprostřed své země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, abys ji obsadil. Dt 19:1,2

Když přitáhneš k městu, abys proti němu bojoval, nabídneš mu mír. Jestliže ti odpoví mírem a otevře ti brány, tu všechen lid, který je v něm, podrobíš nuceným pracím a budou ti sloužit. Dt 20:10-11

Až ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do rukou, pobiješ v něm ostřím meče všechny osoby mužského pohlaví. Ale ženy, děti a dobytek i vše, co bude v městě, všechnu kořist z něho si ponecháš jako lup. Budeš užívat kořisti po svých nepřátelích, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Tak naložíš se všemi městy od tebe velice vzdálenými, která nepatří k městům těchto pronárodů zde. Ale v městech těchto národů, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do dědictví, nenecháš naživu naprosto nikoho. Zničíš je jako klaté, Chetejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebusejce, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, aby vás neučili jednat podle všelijakých svých ohavností, které činili kvůli svým bohům. Prohřešili byste se proti Hospodinu, svému Bohu. Dt 20:13-18

Když si muž vezme ženu a vejde k ní, ale pak ji bude nenávidět, obviní ji ze špatnosti a bude o ní roznášet zlou pověst tím, že bude říkat: "Vzal jsem si tuto ženu, přiblížil jsem se k ní, ale zjistil jsem, že není panna",...tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Dt 22:13-14,21"

Jak to jde bratře do souladu s přikázáním "Nezabiješ"?
06. 04. 2010 | 14:36

Jemnický napsal(a):

Béda

Ano, bratře, také jsem mnohokrát četl tyto řádky 5-té knihy Mojšíšovy a lámal si hlavu. Nikoliv však srdce. Proč si myslíš, že Hospodin nedovolil Mojžíšovi, aby vstoupil do země zaslíbené? Možná to ani jinak tenkrát nešlo s takovou neposlušnou bandou, jakou byli ti Izraelci. 40 let je vláčel pouští a stejně byli vzpurní a zatvrzelí. Starozákonní Bůh jest bohem tvrdým a trestajícím. Bral to padni komu padni a nešetřil ani národ vyvolený.
No, naštěstí po narození prvního syna se Hospodin uklidnil a tak trochu usadil i v naší zemi. Tak že se mažeme bez jeho návodu jen kvůli sportu a radosti s disputace. Bratře, kde jsi stál u Lipan?.

Jemnický
06. 04. 2010 | 15:06

Jemnický napsal(a):

Béda

Víš, bratře, vraždilo a kradlo se odjaktěživa, ale kam se to hrabe na století vědy a racionality.
Je tam dnes ale krásně, jdu se projít ke Studánce Páně.

Jemnický
06. 04. 2010 | 15:19

Yvetta Z. napsal(a):

vaclavhorejsi:

“Ale daleko horsi antisemita je jiste Shlomo Sand (a Uri Avnery, Norman Finkelstein, a mnoho dalsich podobnych...).”

“Daleko” a “jiste”? Vasiku prehanis... ;-)
06. 04. 2010 | 17:00

Light napsal(a):

Béďo, Jemňo, kluci nevím, zda - li jste citovali slova zlého pána či kdo oslabil Vaši (obou s velkým V:) schopnost pro spravedlivý úsudek, ale úryvky, které byly uvedeny výše JSOU HŘÍCHEM ve špatně vyloženém, neb klamou lid. Kacíř je přece ten, kdo naletěl a uvěřil, že nějaký Mojžíš tlumočil slova Hospodina. Pokud někdo toto tvrdil, byl to jednoznačně zvrhlík a sluha pekelného muže, COŽPAK JSME OPRAVDU TAK ZASLEPENÍ, ŽE ANI DNES V NOVÉ DOBĚ NÁM TOTO NEDOCHÁZÍ???

Žádný skutečný Bůh či Hospodin totiž nenabádá bratry, aby druhého zabili, i kdyby to byl Satan, kdo má státi se obětí. ON je totiž ten zlý pán - maska dobrého Hospodina a když to nejde jinak, i dobrý Hospodin si nasazuje masku zlého pána. Proto PROHLÉDNĚTE UŽ a spočítejte si, jakou dobu vás jen ZA NOS DLOUZE TAHALI. Ten kdo napsal Vámi zmiňovaná slova nebyl Bůh ani Mojžíš, ale protřelý otrok opačného, proti němuž nás chtěl on sám poštvat a navézt člověka touto manipulací na zcestí válek a utrpení.

I padal člověk 2000 let do léček tohoto zlého boha, že chtěli jsme kvůli Hospodinu skutečně zabíjet zlé bratry a jejich krví naše bohy obdarovat. Této náboženské deviaci je však nyní konec, DNES UŽ TO CHÁPEME, už nechceme dál lhát, loupit ani zabíjet lid, CHCEME POUZE VYNÁŠET NA SVĚTLO VŠECHNY NAŠE KNIHY O ZABÍJENÍ, AŤ POLARIZUJEME JE V NAŠEM PROBUDILÉM POCHOPENÍ ZLA a dobro zvítězí uhašením zla lží o spravedlnosti poprav ve jménu JAKÉHOKOLI BOHA. PRAVÝ HOSPODIN PRAVÍ: zlo pouze vyhledejte a promluvte s ním tak, ať nikoho zabíjíte ani v dobré věci. Pokud to nedokážete, začněte raději přemýšlet, kde jste udělali chybu.

Proto tato Dt slova jsou zcestím jako mraky a je - li to starý zákon, BYLA TATO PASÁŽ PODVRŽENA, ABY NAHLODALA SKUTEČNOU STRUKTURU PRAVÉ VÍRY, ABY VNESLA PEKELNÝ ŘÁD CHAOSU DO SRDCÍ LIDÍ, které burcovala jen opravdová lítost z božího žaláře těchto slov. Ano, chtěli jsme znát pravdu, ale bohužel, těm kteří ji chtěli znát, se té skutečné po staletí bohužel nedostávalo. Odhalme proto nyní tuto clonu osudu a přiznejme si, že jsme byli doposud nepravými (že by pozemskými lidmi falešných bohů??) klamáni a klamali jsme.

Proto byla - li toto slova z Bible, jde o slova Satanova v Bibli ukrytá Belzebubem, tj. čověkem chabého rozumu, neslavného chápaní a zmatené vnitřní duše. Nastavuji pouze zrcadlo vám samým, ať prohlédnete, jakým to bludům a lžím lidstvo věřilo a odpovíte si na otázku, proč uvěření odhazování válečného kyje dalo lidem tolik práce.

Ano pravda je taková, že skutečný Hospodin převlékl se za satana a vzal si masku známky mesiášství v Mojžíšovi:o) Už vidíte, komu jste celou tu dobu nosili své světlo??? To vás nenapadlo dřív, že BŮH je tak spravedlivý, že nemohl se dřív prozradit? Pokud řekne opicím nespal se je to oheň, opice se nespálí a jde si hrát se sirkami. Řekne - li dobrý taťka běž opičko a hrej si ve snu se sirkami, OPIČKA UŽ ANI NEVÍ, CO SE JI V NOCI ZDÁLO a raději tvrdí, že četla si z knihy něco o Mojžíšovi:) Tak to totiž chodí, když člověk málo naslouchá svému srdci, když málo věří své vnitřní lásce a málo dává z darů své intuice osudům druhým v dobré víře v Boha, místo toho, aby stal se skutečně k sobě spravedlivým a především svým vlastním svobodným lidským rozhodnutím obohatil VÍRU NÁS VŠECH, pozemských dětí vesmírného univesa.
06. 04. 2010 | 17:53

Light napsal(a):

Omlouvám se za mé gramatické chyby i malé překlepy v písmu z dílny našeho Universa, člověk není rozhodně neo-mylný, ale je - li v něm dobrý DUCH muž a žena, nestydím se za nikoho i tak, to mi věřte:-)
06. 04. 2010 | 18:07

Béda napsal(a):

Jemnický,

vážený bratře. Bitvy u Lipan jsem se neúčastnil. Kdybych v husitské době dlel v pozemském světě na území dnešních Čech, patrně bych byl stoupencem bratra Husa, který chtěl osvobodit matku církev z pout schizmatu, papežských nemorálností, prodávání odpustků a pod..
06. 04. 2010 | 19:04

Vaclav Horejsi napsal(a):

Light:

"Omlouvám se za mé gramatické chyby i malé překlepy v písmu"

Nedelejte si z toho tezkou hlavu - myslim, ze ty vase litanie stejne nikdo necte ;-).

..
06. 04. 2010 | 19:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vaclav Horejsi:
Co se mne týče, uhodl jste. .
06. 04. 2010 | 20:21

Pípa napsal(a):

Panu řediteli blogového serveru

Omlouvám se, že jsem vás nařknul z cenzorování mnou vyřčeného moudra. Netušil jsem, že musím otočit list, abych ono moudro našel. S takovouto diskusí, která přesahuje jednu velestranu místa pro diskusi jsem se dosud nesetkal.
06. 04. 2010 | 21:09

stejskal napsal(a):

V pohodě, pane Pípo ;-)

řediteli to vyřídím (kdyby tu někdo takový působil, stejně už by byl zvyklý ;-)

Debata se "stránkuje", přesáhne-li počet příspěvků tuším 300. Některá pomalejší připojení jí totiž už při takovém množství replik nedokáží načíst. Ale není příliš blogů, které by vyvolaly tak rozsáhlou debatu.

Hezký večer.

Libor Stejskal
06. 04. 2010 | 21:18

vaclavhorejsi napsal(a):

Pípa:

To nic neni, pod timto clankem:

http://blog.aktualne.centru...

je dokonce 6 velestran diskusi...

..
06. 04. 2010 | 21:19

Mara napsal(a):

Drahy Pepo a Cochtane,

posilam obema pozdrav z Haify.

https://www.youtube.com/watc...

Jinak nemejte obavy, AIPAC kongresu pripomnel, ze verejna kritika Izraele je skutecne nezadouci.

http://www.muzzlewatch.com/
06. 04. 2010 | 23:37

HHH napsal(a):

Docela by mě zajímalo, k čemu v recenzované knize došli ohledně "odnárodnění národních dějin". Vnímání dějin kteréhokoliv národa se přeci neustále mění, nehledě na to, že vždy existují různé nebo dokonce protichůdné pohledy na stejnou dějinnou událost v rámci komunity historiků daného národa.

Jednoduše, žádný objektivní pohled na dějiny neexistuje. A to, co se dá označit jako většinový pohled na národní dějiny, je vždy soubor předsudků a idealizací.

Je celkem pochopitelné, že některá témata jsou v určitých obdobích do jisté míry tabuizována. Zpochybňovat "židovství Židů" v atmosféře obav Izraele z okolních států? Kdyby nám za protektorátu někdo připomínal podíl německého obyvatelstva na zcivilizování a zkulturnění českých zemí, tak by se ním zacházelo jako s kolaborantem. Podobný pohled bude zrcadlově na palestinské straně, tam by ale autor podobné knihy mířící do vlastních řad dlouho nepřežil.

Každopádně je dobře, že podobné knihy vycházejí, že má pan Hořejší čím provokovat (samozřejmě v dobrém) a diskuse proudí.

Pokud jde o etnickou identifikaci, pěkně to napsal Ara.
06. 04. 2010 | 23:56

Luba napsal(a):

Zdá se,
že kdyby si historici založili konkurenční klub pseudoskeptiků
Silex, pan ředitel Hořejší by byl zavalen jejich anticenami.

Mezi námi,
Sisyfos byl pěkná sv...ně.
07. 04. 2010 | 07:52

Jozef napsal(a):

Luba: Sysifos byl pekna sv...

V medialnom priestore stale dominuju caty hrdelnych exekutorov poslov neprijemnych sprav a zlocincov dopustajucich sa zlocinu oponentury.
Nie kazdy agilny exekutor sa zapise do odchadzajucich dejin originalne.
07. 04. 2010 | 09:04

Luba napsal(a):

Jozef,
to byste musel rozebrat.
Kdo je tady exekutorem a kdo jen oponentem.

Sisyfos byl za své zločiny potrestán valením balvanu.
A jedna hobby-strana, jehož je zdejší provokatér debat členem, se zaštítila odsouzencovým jménem.
07. 04. 2010 | 09:34

Ara napsal(a):

K příspěvkům:

K tématu jsem už něco málo hodil, tak teď ještě něco málo i k některým komentářům... :-)
Je zajímavé, že ať dá Hořejší cokoli, tak vždycky je to "špatně", vždycky se na něj sesype kupa podrážděných vos.
Tentokrát ani nedal žádný vlastní názor, ale jen přetiskl názor jednoho židovského historika (jsou tam ovšem zmíněni tuším ještě i dva další autoři, rovněž židovského původu, což snad sice není podstatné, ale vzhledem k danému poněkud kontroverznímu tématu docela zajímavé) a stejně přispěvatelé (ne všichni ale hodně) nepolemizují s tím Šlomo Sandem, ale s Václavem Hořejším. Jako by tu studii vypracoval on a ne Sand. Tož to je potom opravdu úsměvné. :)

Ps. K nicku "češka" (5.4., 16:14:29):
Toto jsem dost dobře nepochopil, o Koránu ani o Bibli nikde nic nepíšu. Asi by bylo třeba podat víc "polopaticky", moc mi to poslední dobou nemyslí.
Nicméně je pravda, že příslušnost k určitému "národu" (tedy v podstatě k "politickému etniku" určitým způsobem definovanému) a k určitému náboženskému společenství, se někdy do jisté míry prolínat mohou. Stopro to však neplatí nikdy, např. Čechem se může klidně cítit i hinduista nebo muslim, třebaže si může ve zdejším prostředí možná připadat tak trochu jako "exot". :o)
Aby člověk pociťoval vniřní sounáležitost k určitému kmeni či dokonce k tzv. "národu", tak potřebuje sdílet mnohem víc, než jen ideologii (která koneckonců jak řečeno tak důležitá není, takže tuto sdílet vůbec nemusí, stejně "dobrým Čechem" může být křesťan jako muslim, komunista i buržuj, teista i ateista..., ostatně nepodstatná je i "rasa", tím Čechem se tak klidně může cítit třeba i černoch nebo indián...).
Důležitým stmelujícím faktorem je pro národ (i pro takový, který je definovaný jeb "politicky) třeba společný jazyk, i když ani to nemusí být nijak extra důležité vždy, natož aby to bylo "rozhodující".
/viz např. Amíky a Kanaďany/

A na závěr ještě ke všem zdejším nasupeným "kverulantům" asi jen tolik.
Podobné názory, jako je ten Sandův, můžeme sice kritizovat, můžeme s nimi i různě polemizovat a v nich uvedené argumenty se snažit případně vyvracet, v žádném případě je však nemůžeme jakkoli zakazovat! Nemůžem se totiž domnívat, že jejich zveřejnění není jaksi "košer" třeba jen proto, že by je "hloupá" veřejnost "nepochopila" a event. nějakým způsobem "zneužila". Nepodceňjte vážení diskutující ty ostatní a nesuďte, že jen vy a jen vy máte "patent na rozum"! :-)
07. 04. 2010 | 13:58

Mara napsal(a):

07. 04. 2010 | 15:29

Mara napsal(a):

Ara

V r. 1918 jak Ben-Gurion tak Ben-Zvi tvrdili, ze drtiva vetsina Palestincu jsou Zide, kteri aby nemuseli odvadet dan (dzizju) arabum, pristoupili na islam.

Sandovi jsde predevsim o otazku existence rasy. (Tady je totiz slovnik sionistu a nacistu stejny). Nyni se nemluvi o krvi, ale o genech. Jeho zavery jsou jasne. Izrael nemuze byt zidovskym a zaroven demokratickym statem. Ac jsou ne-zide teoreticky Izraelci, nemohou byt soucasti "izraelskeho naroda" tak, jak napriklad Skot ci Welsan soucasti britskeho (nikoliv anglickeho) naroda. Sand doufa v transformaci soucasne ideologie, aby palestinsti izraelci meli stejna prava a skutecnou autonomii a to nejen v zajmu spravedlnosti, ale v zajmu zachovani statu Izraele a v nadeji, ze stale jeste lze zabranit katastrofe.

Ac mnozi hraji hru kontroverzi potazmo reklamou ke slave - jak Sanda odbyva Pepa Repa - zda se mi, ze tady jde o uprimnou snahu probudit izraelce ze stavu propagandistickeho omameni.
07. 04. 2010 | 17:25

Light napsal(a):

to Václav Hořejší:

Mluví z Vás holá závist profesore, že někdo dokáže projevit zájem o náš svět víc, než o svou vlastní kapsu, že dokáže tvořit pro druhé víc než pro sebe, zatímco Vy umíte jen bořit a myslet na svůj osobní blahobyt. Stále jen dokola "biflujete Bibli" své rádoby kariéry, aby jste se stal na oko světským člověkem. Proč tato zjevná neupřímnost, faleš a prospěchářství, kterou ve Vás nalézám, jste snad zklamaný, že Vám zrušili komunismus??? Chápu, stal se z Vás pouze nevrlý, vzpurný a zatvrzelý antisemita a přirozeně i kvůli takovým jako Vy, může mít AV nyní problémy s financováním. Někteří lidé totiž, to by jste se divil, nejen vidí, ale dokáží také cítit, zkuste o tom více přemýšlet.

Umíte se jako vědec zarputile handrkovat o granty, zatímco v zájmu sebe a né vždy vědy bádáte pouze nad způsobey, jak zase něco ze společného vědecky a zcela nenápadně využít ve svůj prospěch. Nový užitečný nápad, zdravý úsudek a dobrá vůle vědce ve Vás však stále dřímá. Co míníte o Vašem charakteru ducha a jak vnímáte své morální krédo, existuje ve Vás nějaké ??? Můj názor na Vás je druhořadý, DŮLEŽITÁ JE VAŠE VLASTNÍ SEBEREFLEXE. Nyní máte prostor pro svůj komentář. Prý snesete hodně tvrdíte, zatímco zřejmě dotčen cizí omluvou, za očividně neskrývané chyby, pouze svým temnem na oplátku rozséváte jed. Místo snahy se pokusit v nelehké době nalézat určité východisko z krizí, ať již bez boha či k bohu, pouhou myšlenkou přátelství uvnitř společné civilizace národů, stále jen okázale manifestujete v člověku své nepochopení.
07. 04. 2010 | 20:30

n.o.s napsal(a):

Light
to co jste napsal je mimořádně hloupé
07. 04. 2010 | 21:20

Mara napsal(a):

Light

jestli toto nebyl vyron jedu zranenho ega tak nevim... zustanete asi nepochopen...
07. 04. 2010 | 21:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Mara:
Výron Light chápu, přirozeně nesouhlasím.
Frustrace je prevít.
07. 04. 2010 | 22:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Light:

Samozrejme mate pravdu, a to jste ke mne jeste velmi laskavy - jsem totiz padouch jeste mnohem horsi, nez jak jste napsal!
Kazdemu je zrejme, ze z vas mluvi ciste srdce a z vaseho psani se line nebeske SVETLO!
Pokracujte!

..
08. 04. 2010 | 07:56

JV napsal(a):

To Light:

Samozrejme mate naprostou pravdu. Komuniste posilali Vaclava Horejsiho do Ameriky, aby se tam neco naucil a on jim za to olizoval zadky. Od te doby, co komousi zkrachovali, se Vaclav Horejsi do Ameriky nedostal, protoze 1) nebyl nikdo, kdo by ho tam poslal a 2) v Americe ho jako znameho komouskeho vedeckeho “velvyslance” moc nechteli. To se mu pochopitelne nikdy moc nelibilo, takze “na oplatku” potouchle a nadrzle siri nejen antiamerikanismus, ale tez antisemitismus (viz spousta jeho predchozich blogu), protoze zidovska lobby ma v Americe dost silnou pozici.

Takze nyni vidite, ze mate uplnou pravdu, kdyz jste o prihlouplem Vaclavu Horejsim napsal (07.04.2010 20:30:34) “na oplátku rozséváte jed”. Ano, to je presne to, co dela, protoze Vaclav Horejsi totiz prakticky neni nic jineho nez primitivni protiamericky and protizidovsky propagandista.

Take jste napsal: “Jste snad zklamaný, že Vám zrušili komunismus???” Vaclav Horejsi zklamany je a nijak se tim netaji. Napsal napr. (http://blog.aktualne.centru...) “Asi by mi moc nevadilo, kdyby se dnešní v podstatě „neškodní“ komunisté dostali nejen do krajské, ale i třeba i ústřední vlády.”

Takze asi tak... :-)
08. 04. 2010 | 08:09

Light napsal(a):

Vážený Matyáši,

nedlouho tomu, co jste se prozradil jako součást kabátnické party, byl jste odhalen a nyní chcete opět vystrkávat růžky? Nepobuřujte, nepodstrkujte, nemanipulujte, jen si tím uděláte další nedobrý obrázek v očích okolí.

Příhříváte si polívčičku, mám však paměť a dobře si vzpomínám na vaše minulé extempóre s Hořejším, kdy jste byl zapleten v manipulacích s jeho jménem a byl jste nápomocen jisté bandičce, aby se vydávala za Hořejšího a psala příspěvky ve falešném kabátku jeho jména, to byla tenkrál velká legraci, už si zajisté vzpomínáte. Ale no tak, klidně mne suďte, ale ve Vašem případě jste spíše bavič než kritik, nemám vůči Vám žádnou zášť, ale požádejte bratra n.o.se, ať se za něj můžete chytit ve svém zamyšlení spíše Vy:) Cítím, že jste dodnes flustrován právě Vy, za Váš vytřepaný liščí kožich, tak je to, mějte se.

Mara:

Podobný případ je i Vás vážená sestro islamistko:) Minule jste se vypařila po blamáži jako pára nad hrncem a když jste se vrátila, jakoby nic a myslíte si, že když se přidáte k partě loupežníku (mimo n.o.se), ochrání Vás. Být člověkem, ne součástí jakéhokoli stáda a nebýt zrádcem sám sobě, to je oč tu běží.

n.o.s:

Poslední z celé trojice kritiků:) Co říci, vždy když bratr člověk obrátil se na Hořejšího s objektivním náhledem na situaci věci veřejného charakteru, týkající se různých oblastí obecně věcí všech, profesor se jen pyšně stavil nad problematiku a bez hlubší analýzy činil nemoudré závěry, povýšená gesta a iracionální kroky skepticismu bludného balvanování, zatímco dál pouze lobboval za vyšší příjmy:) Máme snad pochlebovat takovýmto praktikám neslučitelných s morálním krédem moudrého člověka? Cožpak ani Václav Hořejší nemá v sobě špetku lidskosti??? Ale má, jen nám ji nechce stále ukázat. Snažíme se proto podobrém i když hážou na nás banány jako ty opice, o kterých stále mluvíme, když TOTO JE HLOUPÉ a mluvím stále o obecném nepochopení. Proberme se už Češi konečně ze svého závistivého údělu, malosti, kdy soused sousedovi i nos mezi očima závidí, MÉ EGO TOTIŽ JSTE VY VŠICHNI A SÁM SOBĚ TEĎ DÁVÁM NA PRDEL, COŽPAK TO NECHÁPETE?!

I když mi někdo napíše, že viděl v Praze Obamu jak létal na létajícím taliří, nebudu bagatelizovat jeho informace, dokud se nepřesvědčím relevantními důkazy a situaci si mírně řečeno neověřím. Profesor se však mnohdy pod maskou vědátora snaží zaměnit Bibli za WikIpedii, která je jeho sekundárním CML (centrálním mozkem lidstva) a vidím, že si za to vysloužil nyní i Vás potlesk. Ptám se kam vedou zbloudilé ovečky naše voly, když houf vlků je jim společně dobrovolným pastýřem? Popřemýšlejme o tom a všem přeji hezký den.
08. 04. 2010 | 10:34

Light napsal(a):

to JV:

A víte drahý pane, že se stydím sám za sebe, že musím hromy blesky BÝT, když po dobrém s člověkem nic nesvedou? Proč musel Hospodin svolat hejna sarančat, proč musel zdvihnout hladiny moří, protože opice i na voru, stále jen hrála bitvu banánů a myslela si přitom, že hraje ligu s bumerangem.

Nezlobím se proto na Hořejšího ani na Maru či Matyáše, vždyť jsou to lidé, stejní jako vy, jako my všichni. Věřím, že člověk neublíží, je - li skutečně vzhůru při smyslech, schopen vnímat svým vnitřním zrakem, proto jen budím z lidi snu. Totiž pouze naše společné probuzení nás může zachránit, né víra nebo spasitel, ani lidé sami se nezachrání, budou li stále v duchovním koma hrabat dál na svém českém písečku a proto k nám takto promlouvám.

Proč Vám to nyní píši? Uvědomte si, jaká je naše role, sjednotit Židy, Araby, Bílou rasu, Černou, Žlutou, Červenou a míšenců, abychom mohli dále stoupat na žebříčku naší evoluce. Toto je náš cíl, který jsme si dali než jsme sem všichni přišli, bohužel narozením většina z nás toto zapoměla a svým narozením počítaje usnula v materiálním snu uvnitř válek, manipulací a boje o vlastní finanční suverenitu. Probudilý člověk však nebojuje ani s opicí, protože ví, že její zlatý banán je jen bludným snem věčného mámení větrného mlýnu. Proto jsem rád, že alespoň někteří jsou schopni vidět, cítit a uchopit mé světlo.

Úspěšný den také Vám a věřte vážím si Vašeho tónu, kterým jste k problematice zaujal i jistou dávku zastání a svého pochopení. Však uvidíte a nebojte se, naše společná míra solidarity se nám všem bude ještě velmi dobře hodit:-)
08. 04. 2010 | 10:56

Light napsal(a):

to Václav Hořejší:

K Vašim slovům řediteli, rád bych Vám učinil kompliment, že "jsem vesmírně dojat" z Vašich slov, však spíše musím zvolat odpusťme bratrům, že Boleslav zabil Václava a odpusťme Václavovi, že zatím stále nenašel svou vnitřní odvahu, jak povstat za nás z mrtvých, i když dobře ví jak, i když dobře zná svou cestu.

Úspěšné bádání i Vám profesore:-)
08. 04. 2010 | 11:11

Irena napsal(a):

Tak teď mám vážně pocit, že se pacient psychiatrické léčebny nějakým způsobem zmocnil přístupu k internetu.
Brrr...to bylo nepříjemné čtení.
08. 04. 2010 | 12:23

buldatra napsal(a):

Ara napsal(a):

Cituji:
…Je zajímavé, že ať dá Hořejší cokoli, tak vždycky je to "špatně", vždycky se na něj sesype kupa podrážděných vos. Konec citátu.

Aro, papoušku:

Mám pocit, že pan bloger s chutí předhodil ke konzumu toho chlápka Šlomo Sanda, protože tak nějak souzní s tím, co chlápek Šlomo ventiluje do světa vezdejšího. Je to žid a dští svůj historie náhled, který považuje za správný. A ten náhled klidně správný může být, proč ne?
Může však být i nesprávný, že.
Kdo ví?
Snad jen pánbíček se v tom správně orientuje, ale je to entita tajemná jak hrad v Karpatech a nepoví. I ten oplácanej Buddha se tomu směje. Směje se historickým pídičům do ciferníků.

Takže, koneckonců, Šlomo Sand možná má pravdu, protože historie lidská je zamotaná nesmírně, je to pavučina příčin a následků, lásek a nenávistí a všeho myslitelného i nemyslitelného, včetně dědičných nespravedlností, hříchů a msty, všeho, čeho je člověk schopen. Včetně utajování a zapomínání.

A člověk není žádný milius.
Vnímání židovstva optikou pana blogera má však svá špecifiká, což je štamgastům jeho stránek notoricky známo a proto se jakýkoliv názor blogerův –i ten který předhazuje pomocí předhozeného Šlomo Sanda na háčku své udice i když je Šlomo obalen ve strouhance z recenze “The Invention of the Jewish People” -stává podezřelým, stává se jakýmsi dalším dílem seriálu, určité názorové bitvy. Bitva, zdá se hned tak neskončí. Je-li vedena pomocí názorů je celkem užitečná. Člověk zastávající názor má šanci pochopit důvody oponenta a tím i podstatu vzniku jeho protinázoru.
Pak a ne dříve, je možno nalézt něco užitečného, společnou řeč, nebo alespoň společnou dobrou vůli.

Bitva pomocí výbušnin a kulek je k ničemu. Tam je společné jen umírání.

Kéž by se bitva tohoto názorového druhu odehrávala i v končinách dnes tak žhavých, plných mrtvol a nenávisti.
08. 04. 2010 | 13:40

Light napsal(a):

to Irena:

Je tomu skutečně tak, když opice vypouštěli se zlaté klece ven místo jejich buzení, muselo to vypadat dočista jako hotový blázinec:), čím to asi tenkrát mohlo být, takový chaos???

Až Hořejší to okomentoval slovy Lukáše, Švejku, vy zase dneska strašně blbnete:-)
08. 04. 2010 | 14:49

Light napsal(a):

to Buldatra:

...moudrá slova o bitvách a společném umírání, moudrá slova...
08. 04. 2010 | 14:53

Light napsal(a):

Mír andělů do vašich srdcí

Profesor je prostě krásný jarní motýl:-) Připomíná mi hudebního virtuóze:) Je to houslista, kterému se díky minulým piklím s futrálem z půlky přetrhl smyčec při koncertu a kolega Light (basista, který tvrdí pouze muziku:), mu nabízí, aby si raději část výstroje proměnil, než mu na to stejně příjdou, ať už dirigentem, nedej bože někým z publika:-) "NEKAZÍŠ NÁM HRU, JDE MI O TEBE BRÁCHO"

Kyselé úšklebky k Lightovi, že starat se má o sebe a své fidlání, když bratrovi ruku pomáhá (to není o Tobě bratře Hořejší, toto je o příběhu JEMNICKÉHO doby, ten drží vedle Tebe smyčec, už ho vidíš), chápu, stejně jako basista smyčcům houslí nerozumím, tak promiň, že jsem se láskou v Tobě nechal mýlit. Nekoupím Ti tedy růže, nechci Tě ani žárem usmažit, nejsem k Tobě teplý občane, jen mírná záře systému, ne kolaborant pekelného pána, jen zachraň se kdo můžeš, než rozsvítím uvnitř Tvého hada:) ŽIDÉ NEDĚSTE SE, nezraním nikomu, a ANI TY MATKO PŘÍRODO nezůstaneš s námi osamocena. NEJSEM BLÁZEN, pouze vidím život kolem sebe, zatímto mrtví v nás pouze pohřbívají své city v bližních. Vím, že pomalu procitáš ve svém srdci, ať pomůžeš nám i Ty stlumit jeho zášť, svého hada přece Tvého strachu totiž, co se stane, až se SKUTEČNĚ probudíme k životu.

Obdařen tiše skromnou telepatií okolního ptactva, že milovaný bratr mé lásce asi nerozumí, ať je tedy po jeho, prohloupím jen za něj a nebudu splínu me duše podléhat, s odmítnutí nabízeného smyčce. ASI TO NIKOMU ZDE NEVADÍ, ŽE V KRIZÍCH STÁLE FIDLÁME:-) Žárlili jsme bláhově na lepší bytost v Jemnického smyčci, který se Václavovým darem nestal vždy, JAK UŽITEČNÝ VŠAK MŮŽE BÝT VÁCLAVE náš harmonický NOVÝ SMYČEC PRO CELÉ "SYNFONICKÉ" kvarteto, Tvuj vnitřní sextet i náš celý součinný sbor, když i Ty v duetu uměl bys s bratrem skromně zafidlat:o) Jsi přec ten odborník né kolaborant světla, jsi přece dobrý muž ne přízrak svého zlého stínu, nejsi už jeho otrokem, tak to dej už na okolí znát, vždyť všichni čekáme na Tvou zloatou záři Václave, že jsi duch a nejen loutka systému, kdy na vodítku vévodíš morálně svému krédu těla temné sobecké síly, LÁSKY KE SVÉ MOCI ?!!! snad.. Neboj se, pomůžeme. Neviditelná ruka ti teď ruku dolů táhne, abys nezabil, protože Tvé oči upíraly svému zraku. Uvolni se nyní a přiveď sobě mysl zpět NA STRANU NAŠICH SRDCÍ, VÍM, ŽE ZANEDLOUHO UZŘÍŠ, ŽE JSI TAKÉ ČLOVĚKEM A JAK VYHRÁT SVŮJ VNITŘNÍ BOJ s nelidskou vnitřní opicí, Ty jediný totiž víš, že mír nosíš člověče ve svém srdci. OPICE TOTIŽ NEDOKÁŽE MYSLET JAKO ČLOVĚK!! Opice totiž nedokáže tolik zabíjet, nezapomínejme proto, kým jsme se narodili a kolik dobra jsme už v sobě dokázali pohřbít.

U hoď po mě teď jeden banán bratře, ať už se nemůžu dočkat:o)

Opravdu nejsem přYbitý na kříži jako preparovaný motýl exhumace v ŽIVÉM ÉTERU a přeji pohodu a úsměv v duši vysvobození celé naši společnosti:-)) Ahoj lišáci, odkládeme dál V NAŠEM JIŽANSKÉM ŠPANĚLSKÉM BARÁKU hřeby své tupé mysli, dob temna našich domovů a stavme z trámů zborceného kříže nové domovy podpisových smluv SKUTEČNÝCH ILUZÍ. Stavme chrám v našem srdci, že jest dobojováno tímto bytem, kterým jsme z válečných pilířů svůj nový domov sobě nyní postavili.

NA VĚDOMÍ SE proto DÁVÁ a v dobrém pochopeno bude, že nestavět raději víc UŽ ANI domy z našich křížů DOBY, ani kdyby byly smlouvami křížníků posvětcených se ZLATA a leskem orly i medvědy zapečetěny. BUĎME vždy BDĚLÍ a ČEŠI K NÁM TEĎ HOVOŘÍM, TOTO JEST NAŠE PRÁVO: NEPODLÉHEJME ILUZÍM, nejsem Komenský PROBOUZEJME SE a rozumějme sobě VeSmíru, "rozu"m"ějme srdci v naší době v Tobě bratře systémů SKUTEČNÉHO MÍRU, Tvůj NÁŠ skutečný vnitřní mír, ať již konečně pochopíš a uzříš celou pravdu.

Proto klukům na hradě věřím a říkám zcela vážně, ŽE VYNESLI JSME ŠPATNOU KARTU NA ZAČÁTKU, abychom dobrou vždy mohli vítězit a nezavřít se do zlé klece zpět. Dnes máme novou hru, "den přítele" všech snah jaderného odzbrojování, proto ať nosí v srdci stále každý tento den k poctě odkládání nožů.

A přeji i nám všem mnoho štěstí do díla a "společného fidlání" :o)
ať v budoucnu zlatá opera, se i v naších srdcích rozvine.
08. 04. 2010 | 14:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Light:
Váš blábol v 08.04.2010 10:34:14 nemůže být produktem zdravého uvažování. Nejenže nemám zdání, o čem píšete, ale pochybuji o Vaší psychické pohodě. To už není jenom frustrace, ale něco horšího. Podle mého názoru by Vám prospěla konzultace s příslušným odborníkem.
08. 04. 2010 | 16:26

Light napsal(a):

to Zbyněk Matyáš:

NEMÁTE ZDÁNÍ??? Přirozeně.

Vaši "kamarádi" (vzhledem k vaši konverzaci v tykání s nimi je tak nazývám), které samozřejmě nyní už nejspíš neznáte, psali z jiné IP pod nickem vaclavhorejsi příspěvky s rádoby názory profesora Hořejšího (a nešlo tenkrát o žádného jmenovce!), až skutečný profesor toto řešil přes admina Stejskala a smazali příspěvky toho lumpa. Podruhé Hořejšího napálili, že prý Václav Hořejší jmenovec byl onen autor, ale byla to pouhá lež na druhou a s Hořejšího vola dělat můžete, ale zastanu se jej, protože podvod odhalen.

Profesor jistě potvrdí, že se někdo vydával za Hořejšího a má osoba to nebyla, na to vemte jed. Ředitel vědec nemá proč toto zapomínat, dokázal by jen že má na hlavě máslo, což nemá, tak nevím co tady řešíme a hádat se s Vámi nebudu.

Omlouvám se Vám, pokud jsem si Vás splet, nejste ten Zbyněk Matyáš, ani jeho jmenovec ani nikdo jiný a mrzí mě, že jsem s Vámi tímto tónemu musel ztratit čas. Ukončuji omílání starých záležitosti a přeji příjemný zbytek dne.
08. 04. 2010 | 18:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Light:
S nikým zde si netykám.
08. 04. 2010 | 19:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A nikdy netykal (kromě Ivana Hochmanna, je rodák).
08. 04. 2010 | 19:02

Mara napsal(a):

Light

Dekuji za dobre minene rady. Vzpominam si na tu "blamaz", pozila jsem tehdy trochu dobreho vinka a zachtelo se mi bratrstvi se vsemi, zbloudila jsem, otce, zbloudila.

"Milosrdenství Boží budiž pochváleno, kterýž i mně mé oči odevřel, abych mnohotvárnou nádherného toho světa marnost a mizernou pod zevnitřním bleskem všudy se kryjící šalbu znamenati, pokoje pak a bezpečnosti mysli jinde hledati se naučil. Což místněji sobě sám před oči předestříti i jiným poukázati chtěje, zamyslil sem sobě tuto pouť aneb vandr do světa: kdež jaké sem potvorné věci buď spatřil neb se s nimi potkal, a kde naposledy a jak žádaného a v světě nadarmo hledaného potěšení se doptal..."
08. 04. 2010 | 19:13

Luba napsal(a):

Začíná to tu být trochu nuda.

Už se nemohu dočkat weekendu, až sem "Šlomo" z Mlýnského Struhadla hodí nový objev.

Např.:
Jésus Christus byl Palestinec! Vesmírná sonda Observer objevila Boží oko! Nositelé genů pro zahnutou velkonosost jsou úspěšnějšími bankéři a vědci, než geneticky malonosí!
Moderní medicína postavena na výzkumech nacistických lékařů!
atd., atd.
08. 04. 2010 | 20:40

Light napsal(a):

to Zbyněk Matyáš:

Ustupuji Vašim argumentům, týkalo se to spíš profesorovy osoby a ten se teď chechtá, jak jsem tenkrát za něj nasadil krk a hodili po mě zase banán:-) Vážně nemám k tomu co víci říci, užívejme si novodobých dějin a zapomeňme na dětinské dohadování, jsme lidé, nemáme za potřebí se tahat za fousy, kdo je nosí :)

to Mara:

Jako bych slyšel bytost z jiné dimenze, jste to opravdu Vy Maro??? Ano, tak přece, ale víte, že vždycky sklouznete, znovu se napravíte, znovu uděláte chybu a znovu přiznáte chybu, znovu se spálíte a znovu poučíte, jste velmi zvlášní bytost. Ale je to dobrý život ne, takto poznávat svět:) Život je přece skvělý, zvlášť s přáteli u dobrého vínka jak píšete, v pohodě, s pororozuměním a s nadhledem, tak jestli jsem na Vás byl tenkrát moc zlý, tak se omlouvám, když srším vtipem, metám občas semtam i blesky a dám příště pozor, aby mi něco zase neulítlo, když už jsem ten lidumil a ochránce všech draků.

Stejně byl ale dneska zajímavý den, našel jsem úplně náhodou zajímavou pasáž z díla pana Darwina, vztahující se k dějinám židů v aspektu k demilitarizaci planety. Možná Vám pošlu krátký úryvek.
08. 04. 2010 | 20:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Luba:
Pokusím se Vás rozptýlit poznatkem, že Ježíš Kristus byl Praslovan.
http://medium.mysteria.cz/t...
http://openlibrary.org/b/OL...úplně_jinak
Svědčí o tom jeho poslední slova na kříži: "Eli, Eli", což čumilové komentovali, že volá Eliáše. Podle autora knihy v odkaze ve skutečnosti tak volal praslovansky "Ělij, Ělij", což znamenalo Veliký.
08. 04. 2010 | 21:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Light:
O.K.
08. 04. 2010 | 21:19

Light napsal(a):

***

(Aktuální úryvek knihy "Dějiny brožury", z kap.: Jak máme i Židé žít rádi, od Anderika Darwina z Velké Británie, r. v. 2 010, vyd. Etnicpress)

Hořce a sladce,
Plamenem "materšké" lásky A mírem "monstrům" v nás všech.

Ledem prorokovy sedmikrásky, zandat dolů osad meče, BANÁNOVÉ SMEČE, S ÚSMĚVĚM krev neteče, vidí tu jde září, a šlo to i BEZ KŘEČE:-) pOUze smrt byla kdysi NA OLTÁŘI. Tak zatím arivederči argonauti kongresmeni, ať máme ráno nový den a právo na svou ústavu království nás všech. Tu Vaší čeští lvi a rytíři DRAKO - LVÍCH rybářů, na cestě zpět planetou snést stráž o vaši zář, v nás EVROPSKÉHO KRÁLOVSTVÍ SVĚTOVÉ UNIE, investice vašeho Vesmíru do našeho, jejich a tvého štěstí uvědomění si světa dobrem nás samých, na společném trhu přátelství našeho bratrství. Nezakládejme proto unie a tvořme spíše ve svém srdci zář našeho těla, z lepšího úsudku v katakombách vlastního života.

Až toto nebyl podvod, vkročil skutečný člověk.

Zatím se probouzely pouze opice a přitakali(y) jsme ano pane Darwine měl jste pravdu, my lidé né už zombíci, vyvinuli jsme se z opic a postupem času zdravým úsudkem, vyšli jsme ven z léčeben nevěřících tomášů úplnou náhodou nenáhodou, zmateným vnitřním hlasem příběhu absurdního připodobnění času, který napověděl KRÁLŮM lidí v člověku, který mezi opicemi vládl, až vžešťanem přestali jsme i oni skákat, až všichni věděli kde jsme a že jsme jen uvnitř nás samých.

Jsme na začátku doby, ZAPOČALA ZLE TERORISMEM VÁLEK BRATRA PROTI BRATRU. Byl to konec doby, zlý posel dohonil nás a předal tuto zprávu, terorismus pečetil dobu minulou a v dnešní sféře vlivu už nepřipadá do úvahy. Dnešní den je proto předzvěstí ukončení této končící války. DĚKUJEME PRINCI BARAKOVI A JEHO ŽENĚ, která nebyla dnes přítomná, že ochraňují tuto zem. Velmi rád mám smysl pro humor a vím, že vám sluší smích, proto děkuji i prezidentu Ruska a české delegaci, uvítali jsme dobře a český příběh nejen Židů je příslibem rajské zahrady. Příběh o příšerách legendární vlády mořím ŘÍMEM pokračoval minulostí a končí současností, kdy i mořeplavec říman poznal v bratru římana. Kdy my oba jsme se v poutu potu tváře doplazili konečně až na břeh, po bouři a na začátek své země NOVÉ DOBY (NELEDOVÝCH VZTAHŮ). Byli z nás konečně lidé a né římani podfuku tohoto vlastního horroru v zrcadlení minulé doby, kdy jsme jen opičími kusy zle zkoumali svou komnatu. Proto jsme raději na chvíli uzamknuli náš čas a jedině člověk má nyní TY správné veSMÍRNÉ KLÍČE.

Toť krásného na moudrém příběhu archybaldy sličné ve ferdinandu podivném :)

příběhu strýčka PŘÍHODY, bratru aláhovy sestry andromedy a jejich sedmé botě zákulisí zákruty u duhového jezírka :)

Ta bota je však kouzelná a ještě uvidíte, zatím bděte a mějte radost, že dokážete milovat a vnímejte svou vztřícnost k člověku, že je zde pro vás a né pro vaše násilí. Věřme jako atheisté, že příběh nemá špatně zkončit, protože nevěříme a víme, že může zkončit kladně v dobrých a nejen božích rukou. Je - li ve špatných, dopadne vždy dobře, je - li v dobrých, také budeme a můžeme mít i moudrou společnost současné budoucnosti. To moudro jsi TY, toto sepětí osudů, které snesli jsme sobě dolů anděly morálního kréda.

Darwin, A. 2 010

***
--konec úryvku--
... no a když to čtu (to od toho Darwina) na tom netu, říkám si, to musí být fakt šílený týpek ten Darwin, taková "blbost", vyvinout se z opice, jak toto může někdo tvrdit, jééje pak ráno ta kocovina, to zůstanu raději navždy opicí a budu věřit, že jsem člověk, který se nikdy neprobudí ve svém snu, ale hlavně ať mě pak ráno nebolí z toho probouzení oči a nedej bože ke všemu i hlava... Ale co, však v nejhorším to stejně ňák dopadne:)

Tento proaktivní přístup k náboženství mám velmi rád a proto mne polemika esoterické politiky okolo Darwinovy teorie nesmírně zaujala.

No nic, zítra se jdu podívat po knihkupectvích, jestli už něco nepřišlo:-)
08. 04. 2010 | 21:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Light:
"vyvinout se z opice, jak toto může někdo tvrdit" Darwin to někdy tvrdil?
08. 04. 2010 | 21:28

Light napsal(a):

to Zbyněk Matyáš:

"Darwin to někdy tvrdil?"

No učili nás o tom ve škole. Že jsme se vyvinuli z primátů, postupně vzali do ruky klacek, naučili se s ním "pracovat" při obživě a zdokonali se v chytrého neandrtálce. Nyní je člověk na vrcholu své současné evoluční kariéry, začal zkoušet týmově přemýšlet a poručit umí už i větru dešti. Učí se tedy v nových časech také i nové profesi odkládání vesmírných klacků, kterými po staletí zabíjel a jen to potvrzuje teorii Darwina, že jsme se vyvinuli z opice. Ještě stále se z ní totiž vyvíjíme, obrazně řečeno, z nového pohledu na Darwinovu teorii. V jádru věci byl Darwin někdo jako Verne, předběhl však dobu natolik, že byl svým způsobem nedoceněný. Tak jako se říká Verneovky, mohl by se tedy na počest tohoto velikána, začít používat nový pojem Darwinovky:o)

Samozřejmě žertuji, co jiného Vám mám na to říct, nenapadlo mě nic "blbějšího".
08. 04. 2010 | 22:11

Mara napsal(a):

Light

Omyl. Citovala jsem vam toho Komenskeho, abych upresnila, ze jsem byla na cestach...duchovne i fyzicky...nikoliv ze jsem se vyparila. Labyrint, priteli. Navic asi nenavstevujeme stejne blogy (krom tohoto).

Hledat, delat chyby a ucit se z nich je zvlastni???!!! Mozna hledat co nas spojuje ZA KAZDOU CENU je blbost, to se mi setsakramentsky nevyplatilo. Stejne jako usedat za klavesnici ve stavu 'ja vas vsechny stejne miluju'.....

Snazim se prohlednout skrz dogmata a spinu a hledam vnitrni poselstvi a ciste jadro - treba islamu - a je ze mne islamistka. S tim profesorovym antisemitismem jste taky uplne vedle.

Nemam rada utoky a osocovani. Nejde mi o mou malickost, ale tak nejak instinktivne se jezim kdykoliv je neceho prilis.
09. 04. 2010 | 00:00

HHH napsal(a):

Ještě k teorii, že Aškenázové jsou převážně Chazaři.

Jazykem Aškenázů je jidiš, tedy řeč jejíž základ je ze sedmdesáti až osmdesáti procent německý. Dále obsahuje odvozeniny ze slovanských jazyků, dokonce i něco z latiny.

To znamená, že původně turkický národ nezanechal žádnou stopu svého jazyka a pouze pasivně od "menší, zámožnější a kulturnější části migrantů z Německa" převzal zcela jejich jazyk, tedy jidiš.

Nejsem lingvista, každopádně se mně to zdá podivné i jako laikovi.
09. 04. 2010 | 00:15

Luba napsal(a):

Zbyňku Matyáši,
Díky! :)
Vámi uvedené teoretické studie jsou skutečně velmi pozoruhodné. Doufám, že "Šloma" inspirují k sesmolení dalšího obrazoboreckého referátu.

Jen bych doplnil, že naši roduverný bratia z Kongregácie biblických štúdií Bohosloveckej akadémie v Čiernej pri Čope zjistili, že Ježiš nebyl Praslovan, ale bol to ProtoSlovák.

Jeden z účastníků zájezdu SlovTuristu na Golgotu našel na svatých místech pod šutrem zasunutý pergamen, kde římský soudní zapisovatel stenograficky zaznamenal poslední křižovancovy věty po zásahu římským bodlem v bok: "Auu! Pakuuj-dot-pitchi!"

Což mělo být aramejsky.
09. 04. 2010 | 09:32

nerouš napsal(a):

Je hezké,že pan profesor vzbudil takový ohlas ,ať už souhlasný nebo negativní na citované dílo.Já se ale ptám na jedno: společná idea judaismu,která je hlavní náplní Starého zákona a ke které se hlásí všechny hlavní náboženské směry,je nejbližší právě Hebrejcům.Proč by mělo být tak důležité,jestli je to větev z Kavkazu nebo z Haliče nebo později ze západní Evropy.To je přeci úplně jedno.Židy spojuje vztah k víře a přesvědčení o vyvolenosti národa .O zemi,kterou jim dal Bůh se píše v Bibli.To nezpochybní žádný pochybující profesor /ať je to Israelita nebo Čech/.
09. 04. 2010 | 18:51

jindrouch napsal(a):

Ono se to těžko dohledává, co je skutečnost a co fikce, dějiny lhaly, lžou a budou lhát, stačí se porozhlédnout po uplynulých dvaceti letech, ale Vaše pojetí pane profesore má jednu zvláštnost, snaží se vybrat z toho dějinného šumu nějaký rozumný signál a ten interpretovat. Se zájmem jsem četl.
09. 04. 2010 | 21:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

nerouš:
"přesvědčení o vyvolenosti národa" a někdo dodal i rasy. Hitler využil dobrý pramen.
09. 04. 2010 | 22:09

vaclavhorejsi napsal(a):

nerouš:

Mate samozrejme pravdu, ale tezko lze souhlasit s tim, aby jakykoli narod presvedceny o sve vyvolenosti (=nadrazenosti) z tohoto duvodu podnikal akce proti narodum jinym, podle nej nevyvolenym ci podradnym, a povazoval to za spravedlive.
Myslim, ze prave o toto jde S.Sandovi a ostatnim zidovskym kritickym myslitelum.

..
10. 04. 2010 | 08:49

n.o.s napsal(a):

Zbyněk Matyáš

ano to je fakt nacisté použili starý zákon jako vzor pro norimberské zákony, ostatně judaismus je nacismus (jediná povolená forma),

Yes, I believe I had a part in it insofar as for years I have written that any further mixture of German blood with Jewish blood must be avoided. I have written such articles again and again; and in my articles I have repeatedly emphasized the fact that the Jews should serve as an example to every race, for they created the racial law for themselves - the law of Moses, which says, "If you come into a foreign land you shall not take unto yourself foreign women." And that, Gentlemen, is of tremendous importance in judging the Nuremberg Laws. These laws of the Jews were taken as a model for these laws. When after centuries, the Jewish lawgiver Ezra demonstrated that notwithstanding many Jews had married non-Jewish women, these marriages were dissolved. That was the beginning of Jewry which, because it introduced these racial laws, has survived throughout the centuries, while all other races and civilizations have perished.

rial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal, Nuremberg, 14 November 1945 - 1 October 1946, Volume 12, Secretariat of the Tribunal, Nuremberg, Germany, page 315
10. 04. 2010 | 10:33

n.o.s napsal(a):

Julius Streicher

je autorem
10. 04. 2010 | 10:34

n.o.s napsal(a):

ty nejkontroverznější teze Sanda byli do roku 1967 součást standardní debaty historiků, zlom nastal v roce 1967.

Readers today might be astonished to hear that Israel's high priest of
memory in the 1950s did not hesitate to describe Khazaria as the "diaspora
mother " of Eastern European Jewry.

The conquest of the "City of David" in 1967 had to be achieved by the direct
descendants of the House of David—not , perish the thought , by the offspring
of tough horsemen from the Volga-Don steppes, the deserts of southern
Arabia, or the coast of North Africa. In other words, the "whole, undivided
Land of Israel" needed more than ever a "whole, undivided People of Israel."

The Invention 242-243
10. 04. 2010 | 10:48

Light napsal(a):

Jen tak:

průběžné, seriózní a dobře míněné "Lightovy nápovědy" k probouzení populace z xenofobní vzájemné antipatie některých našich "spících růženek" a snahy o odbourávání rasové nesnášenlivosti obyvatelstva - do nebe volající. Neustálý vzájemný podtext povyšování se jedné rasy nad druhou viz. např. Čochtan: "Ano, běloši byli schopnější než černoši. Schopnější všeho. Přesně tak. A co má bejt ? Liška je taky schopnější než zajíc. Tedy, občas. A co má bejt ? Takový je život, takovy je svět." nebo typu " Židi dokázali nesrovnatelně víc, než stokrát početnější ... Dalo by se říct, že čím tmavší kůže, tím horši výsledky to etnikum má." atd. - neomluvitelné !

Čím tmavší lodní deník černé skřínky, čím chmurnější počasí i let. Varovný signál zdviženého prstu Hospodinky na povýšenost některých jejich vyvolených Židů, schopnějších, než zbytek světa - bohužel přítomný a upřímný. Dnešní smutný příběh nejzbožnější evropské země Polska a její hlavy státu, z původní židovské rodiny Kalkstein, resp. Kaczynski - aktuální, varující a při troše dobré vůle spásný v "probuzení VYVOLENÝCH".

Jen totiž připomínám datum smrti Adolfa 30. dubna, datum jeho narození 20. dubna a dnešní datum nemilosrdné "náhodné" spravedlnosti 10. dubna. (30 - 20 = 10 ?!?) Počet objetí 88 vládní delegace, vysoce karmické číslo "nekonečna", které nás přesahuje. Kanadský hokejista Erick Lindros hrávající v NHL s číslem 88, ukončil kariéru po 5 otřesech mozků, trpěl pak totiž silnými bolestmi hlavy (podobné bolesti se mohou vyskytovat také u lidé při rychlém probouzení). Datum Kalifornského zemětřesení 5. dubna, temná hmota v Cernu zahájila výrobu 31.3.:) Šifra mistra a širší skrytá souvislost s malou nápovědou - zcela nulová.

Natvrdlost, povýšenost, lidská neústupnost a nepoučitelnost - neutuchající, lidská opice - stále nevěřícná, moudrá civilizace - na obzoru, člověk - poučitelný pomalu, ale jistě.
10. 04. 2010 | 23:05

pangsiyan@gmail.com napsal(a):

16. 04. 2010 | 08:16

Light@volny.cz napsal(a):

Exit light, enter night zpívá se v jedné písni s názvem Enter Sandman. Zda - li jde o téhož Sandu nevím, ale jistá podobnost by tu byla:-)

Zlo odchází a odcházelo životem VŽDY SAMO, protože chápe lépe než dobro, že svědomí je lidská bytost a neDOPUSTÍ, ať lidé nePROCITNOU. Kdo? MY OPICE, EGA VŠECH lidských bytostí, Ctěných Elit, Židů, Mimozemšťanů, Pozemšťanů (pardon žádní zde defacto nejsou, žili zde pouze opičí bohové lidí a do elit zakletý král přírody člověk:) Všichni se tak chechtáme z té "HAbaĎůry" za nos, až se začínáme svobodně probouzet. Vidíme, že skutečný probudilý člověk vyhrál, protože se začal zlepšovat na lepší orientaci:-) Polarizací systému z 50 na 50 honu na čarodejnice, na 75 na 25 většinové záře dobra slunce společného VesMÍRU. Staneme se 75% stranou světlé duše tohoto vesmíru a pouze menších 25 % tmy nám bude dobrými přáteli na cestě vzestupu, neusnout, neustrnout evolucí v čase.

Jsme zakleti v kronice času. Zastavili jsme se po obřadu s přáteli na slovíčko a vidíme, jak jsme se dnes všichni měli. Lektvar hořkosti až do dna a pak vytvoříme ráj. V BARu krásný KOHBY, drazí vesmírní přátelé, jimž se tímto klaním svobodným mírem odklonu tmy, souCÍTÍME společně naše ztráty. HudebNICE římské legie temné hmoty ukázala vysvobození 31. 3. v symbolickém iluminátském datu, ve které HOŘEJŠÍ (zřejmě v nedobrém humoru či podnapilém stavu) NEVĚŘIL. Snad uvěří, když nyní V CERNU prosím pěkně vědecky ukážeme výsledek onoho zdařilého pokusu. Chtěli jsme se tímto datem dotýkat temnot minulosti. Výsledky jsou pomalu známy a již dnes JSME ZDE TEDY PROTO, abychom utvořili pouto. Uchopili nový svět, ABYCHOM UVĚŘILI NOVÉ REALITĚ, A TO, ŽE NEGATIVNÍCH PROROCTVÍ ZAČNE UBÝVAT:-) Toto je totiž život v našem sepětí a jen takto pronikneme do hlubších dimenzí reality, né bičem, ale dobrou podstatou duchovní energií z naší duše, která nás bude od nynějška provázet. Budeme - li se však stále jen dobrovolně uzamykat do našeho vnitřního neprobudilého snu, bude stále zapotřebí biče, který nemáme rádi. Proto napíjme se raději sladké smetany a zde malé pohoštění draků opicím.

Chlebíček s dortem. 5. 4. Kalifornie. 10. 4. ctění politikové na létajícím stroji, 14. 4. DÁVÁME SI DVOJITOU ŠANCI a VYHRÁLI JSME VŠICHNI. Už nejsme jen Židé a zbytek světa, už jsme všichni lidé.

Když opět jako minule po experimentu ČERTA z Cernu last year and half ago cca týden "po poruše urychlovače" v Číně malé nedopatření přes 7 stupňů richterovy škály. Nyní zlepšení se a už né týden, ale 2 týdny po pokusu opiček se sirkami:) , hmm vidíme opět v Číně 66 mrtvých studentů, 10 učitelů:) toto jsou úsměvné historky v té předvčerejší Číně. Jde o HOAX, skutečnou časovou souvislost, nevěřícnost, nebo docházení, klepající pomalu, ale jistě na dveře? Zničeno 11 chrámů škol, 15 000 budov, NESTAČÍ? CHCEME POZNÁVAT DÁLE TEMNOU HMOTU??? Myslím, že už by to stačilo, je to morbidní.
16. 04. 2010 | 14:03

Light@volny.cz napsal(a):

Máme zde však jistou setrvačnost A VĚDÍ DOBŘE I V CERNU! ŽIJEME a máme zde 760 mrtvých díky tomuto zemětřesení, 100 000 lidí bez přístřeší s otazníkem, né s vykřičníkem. Kvůli temné hmotě francouzko švýcarského tunelu 25 km dlouhé "vědecké" hmoty? Dává to smysl a 15. 4. NA DO RTÍKU SMETÁNKA se šlehačkou, perfektní, dar KALU JAKO MED! Když jsme změnili něco, půjde jistě i toto. Nebojíme se zkázy, neboť tvoříme nápravu. Zavčas uzamykáme tmu. Zavčas začneme probouzet i ostatní.

Vychytají zář vlastní temnoty a vrátíme jim džina zpět do láhve ZAPEČETĚNÉHO OPIČÍHO SNU. "i" Temný nelidský prvek časem zmizí, změní ji (TU OPICI NA ČLOVĚKA uvnitř sebe) totiž v minulost uvědomělý LIDSKÝ ZPŮSOB MYŠLENÍ, napomáhající vlastnímu milosrdenství, když jí pomalu a v pochopení (OPĚT TÉ OPIČCE) vyjdeme naproti. Chápejme TOTIŽ toho 15. 4. sopečný Island už i u nás nad Prahou, jako další "realitu probouzení" ne HOAX, který jakožto termín používá jen profesor H., ve stavu své elegantní mrtvé marné nouze. Přitom nebudu raději jmenovat ze mě ani s táty , které MAT ka (vaše nepochopení !!! !!! !!! !!! !!! ! - 3) vynesla sem a snesla nad tento chmurný mrak. Pražané stále nerozumí, když rodinná báseň přirovnává mír k soutěživosti a válčení je nuda. Tvorbou PROTO JEDNOU A PRO VŽDY zabijme tmu válek něhou, pokud chceme stále bojovat a učit likvidací zbraně. Kultura je naše uniforma, víra přírody v universální ruku lidí naším vesmírným bohatstvím a sbližování galaktickou strategií. Pochopení vlastního POHŘBU je v budoucím míru Tvé mrtvé duše bratře můj, ve společném probuzení. DOPŘEJME proto POCHOPENÍ VŠEM, které oživme světlem s vlastních dobrých myšlenek. Vrátíme tím v čase i jejich dobro pohřbené minulostí a TOTO BUDE NAŠE ZÁCHRANA. Kdy boj stal se ENERGIÍ odložené zbraně a nám všem tím skutečným kladným užitkem, nejen nepřevoditelným na peníze ve svém nekonečném štěstí, ale i bez pozemské smrti a umírání válkou systémů.

Vidím proto mračna pomalu ustupovat, vidím ohně dohasínat i záplavy ze včerejška ať lidé odvracejí. AŤ JE VÍC ENERGIE DO ŽIVOTA ! Více smíchu a víc radosti z průlomu usmíření se se sebou a naší matkou Zemí:) Dobra, ať je víc pro spravedlivou lásku elitám i pro nás všechny. Zlo polarizujme černou a vynášejme na světlo dobré myšlenky nápomocných lidí. Mara, ať vysvětluje bez válek, jak JEMNICKÝ jde příkladem, "Střední", že udělal krok stranou a začal se učit od lepšího z dobré strany.

Uctěna památka našich bratří už né bojem proti Zemi, z niž týmem narodil se muž. Narodili jsme se i ženou, jsme živí a zdraví a narodili jsme se s lidským cítěním. S pokorou, kdy i matka ctí svého syna, cítí, vidí, slyší, chápe a naše spojení nám vesmír dává na jevo jako v televizi. Nebojujme proto už více s planetou a přidejme se k otci, v duchu lidí jarního poledne. V duchu této energie všehomíra procitneme. Pro Židy, promiňte mi to úmorné stmelování a sbližování, když křesťané jsou vaše děti a věda je náš společný trn. Náš duch je i tvým pomocníkem a vaše láska je i naší lékárničkou. Nelichotím ŽIDŮM, vidím potenciál pozemského bratrství vskříšení, i když nás všichni odsuzovali a činily tak tomu i elity, které začaly chápat, že i jejich bohové jsou nyní LIDMI: - )

Nebuďme už vzteklí na přítele, na svého bratra, ani na Jidáše. Nebuďme vzteklí na otce či matku, natož sebe! Nebuďme vzteklí na život, který máme mít rádi a rozdávat světu mír v uplatnění systému. Kdosi s námi pouze hraje tuto hru a ten samý nám tím také pomáhá.
16. 04. 2010 | 14:04

cheap chanel napsal(a):

case creates the feminine gently beautiful makings, is worth having black and white most classical color matching, has cheap chanel bag the succinct graceful unique charm fine double C symbol decoration in left side, lets the outward appearance be richer changes cheap chanel http://www.coachofnewyork.com
30. 04. 2010 | 07:37

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
30. 05. 2010 | 10:24

NormanGena napsal(a):

I received my first <a href="http://bestfinance-blog.com...">business loans</a> when I was 20 and it aided my family a lot. However, I need the commercial loan also.
23. 07. 2010 | 06:50

poutník napsal(a):

Metody molekulární genetiky (jednou) ukáží. Ale nic nezmění na holokaustické destrukci šíře genofondu Židovského národa první poloviny 20. století.
Nenávist vůči semknutým židovským "konkurentům" v Německu docela dost ozřejmuje kvality této populace.. Na fotografiích (včetně zpravidla terminálních částí jejich života) vidíme /nejen/ evropské Židy asimilované v nejvyšších patrech kvalit soudobé populace. Nevydařený experiment ideí nacizmu stál lidstvo mnohé ze svých nejlepších představitelů.
17. 01. 2011 | 13:11

kelev napsal(a):

I kdyby to byla pravda, neznamena to nic pro soucasny Israel. Lide, kteri se narodili v Israeli, jsou israelci a nikdo nema pravo napadat je. Motivace Slomo Sanda mi neni znama, manipulovat historii se da z obou stran.
30. 03. 2011 | 09:27

szybkieodchudzanie napsal(a):

I see a lot awsome quality content here
<a href=http://odchudzanieskuteczne.blogspot.com>skuteczne tabletki na odchudzanie</a>
02. 04. 2011 | 15:57

VIKTORKulikov napsal(a):

freelance writer
18. 06. 2011 | 11:26

auto insurance in virginia napsal(a):

I enjoy, result in I found just what I was taking a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">auto insurance in virginia</a>
11. 08. 2011 | 04:50

Xaverius napsal(a):

Pan Václav Hořejší je ztotožněný Václav Klaus,
a proto - np comment!
29. 08. 2011 | 22:29

cheap car insurance rates napsal(a):

You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be really one thing that I feel I might never understand. It sort of feels too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward in your next submit, I’ll try to get the grasp of it! <a href="http://topautoinsurancerates.net/">average auto insurance rates by zip code</a>
17. 10. 2011 | 10:59

Blanka napsal(a):

Bravo, Pepo Repo!

Shrnul jste ty blbiny stručně a výstižně. Zřejmě jste se neulejval ve škole, když se probírali staří historikové , kteří tenkrát neměli znečištěné mozky chemií ( chemtrails),
propagandou, polopravdami, výplody své nebo cizí fantasie, falešnými naukami režimu, církve a diktátem.
Blanka
30. 12. 2011 | 15:14

EmomoRaKnob napsal(a):

ToM e ndWA http://saihuerumesu.com/ tnFS h zkWL ptR <a href="http://saihuerumesu.com/">エルメス</a> QhC laZH k lmKT http://yuuguuerumesu.com/ dcBJ l ttOE alA <a href="http://yuuguuerumesu.com/">エルメス 財布</a> UnA fdHW v zmZG http://bagguerumesu.com/ ftOF f ifER voL <a href="http://bagguerumesu.com/">エルメス 財布</a> TvZ ilLG n weVG http://sugureerumesu.com/ deCJ o skXC dbV <a href="http://sugureerumesu.com/">エルメス</a> UfY e uwTW http://ninnkikochi1jp.com/ xwTX n fkGF ryT <a href="http://ninnkikochi1jp.com/">財布 coach</a> UrZ mxQE z ujUA http://kochijapkakakua.com/ pjAM a wyNC dtO <a href="http://kochijapkakakua.com/">コーチ バッグ レガシー</a> HiL qwWL r teLG http://autorettoerumesu.com/ elEH z fnKI krS <a href="http://autorettoerumesu.com/">エルメス バッグ</a> QyB tlYS c geNO http://onnrainnkochi1jp.com/ jcAY n jiRX clX <a href="http://onnrainnkochi1jp.com/">コーチ バッグ</a>
15. 03. 2013 | 04:51

AbitsMise napsal(a):

Kn HjN Ry HpmIs Mwj <a href="http://gucchisenmonjap.com/#508878"><b>gucci財布</br></a> gvAx clL dtCk QhyXd http://gucchisenmonjap.com/ Fg TyS Ft KisYo Ili <a href="http://gucchicyuumokub.asia/">グッチ バッグ アウトレット</a> wbWt ycO mmRu VnhNm http://gucchicyuumokub.asia/ Vu PvP Zw VhyXz Jmx <a href="http://gucchisugoiib.asia/">グッチ バッグ アウトレット</a> rkUy zwV sjRl XwmGq http://gucchisugoiib.asia/ Vy TfV Na ZitPq Crp <a href="http://puradakousinja.com/">prada バッグ</a> drVy wtK asBf LcrTg http://puradakousinja.com/ Qt FpO Yt SncOs Jyd <a href="http://sugurepuradaja.com/">prada バッグ</a> hpLr slQ kyFw VtcIg http://sugurepuradaja.com/ Lf LsG Au VbhHe Zkz <a href="http://gucchikousinb.asia/">グッチ 財布</a> vuQf whC anYe CifBh http://gucchikousinb.asia/ Xb JoS Ez HfbHu Lif <a href="http://puradasenmonja.com/#597790"><b>プラダ キーケース 値段</br></a> maZi wfZ prKh ZiiCk http://puradasenmonja.com/ Lx InZ Bf DrvLw Slk <a href="http://gucchimanzokub.asia/">グッチ バッグ アウトレット</a> uoAa osV ypEl QfpWl http://gucchimanzokub.asia/
18. 03. 2013 | 18:13

LodayBianlind napsal(a):

Kt FaF OgG ruXH t http://guccibagunihon.com/ LumCz Bwx Rys Ykm NwpMt <a href=http://guccibagunihon.com/#387487>グッチ アウトレット 本物</a> Vi CaU OkP tjZN y http://ninhonoakley.com/ YrbKw Yqn Kxs Akb WwcVo <a href=http://ninhonoakley.com/>Oakley アウトレット</a> Yu BvV MxB leNM z http://gucchihannbaip.com/ DtnZr Aey Muf Ukq JrsMs <a href=http://gucchihannbaip.com/>GUCCI バッグ</a> Fi QyQ TrV bfSK e http://yuuguukuroec.com/ MtxCa Pfl Cks Gzx CgmBz <a href=http://yuuguukuroec.com/>クロエ</a> Rv OpH ZzK usIB m http://kaidokuviton.com/ Jvo LHhm Dqk Msd SpwMi <a href=http://kaidokuviton.com/>ルイヴィトン 財布</a> Kf QpY FmN giUE p http://kawaiiviton.com/ EolOx Oas Bge Qoq XnhMa <a href=http://kawaiiviton.com/#284628>グッチ 時計</a> At DpC KmM vcLU a http://sinkiviton.com/ Sss AOj Xpf Igc KctId <a href=http://sinkiviton.com/>ヴィトン キーケース 定価</a> Ey FmL LgC luFD a http://saisinviton.com/ EhvHx Fpj Diw Ftn QkvMo <a href=http://saisinviton.com/>ルイヴィトン 財布 新作 2012</a>
19. 03. 2013 | 08:23

Lipproxia napsal(a):

Bn RbL Dq QhsEv Koc <a href="http://puradasugoiija.com/">プラダ バッグ</a> lyXz thE xiKq WjbSb http://puradasugoiija.com/ Pq YtW Xp NabZl Kou <a href="http://gucchiwaribikib.com/#396056"><b>グッチ 財布</br></a> ybMy bgV yeZi HtvUy http://gucchiwaribikib.com/ Gt ReP Jq CvkSb Xlx <a href="http://gucchikaidokub.com/">GUCCI バッグ</a> poAd idJ lwFv QfnSw http://gucchikaidokub.com/ Me ZtG Et DxaWz Dkz <a href="http://puradaoutlet.com/#586918"><b>プラダ キーケース メンズ</br></a> jvBm fxB niXk UqwCd http://puradaoutlet.com/ Iv JhC Ju KpqRp Emz <a href="http://saisinpuradaja.com/">prada バッグ</a> bpSy gbJ puXj PmyIl http://saisinpuradaja.com/ Ui GwQ Wm QsuHp Ybf <a href="http://puradakawaiib.asia/">プラダ 店舗</a> lfLg fdQ woMw QjwAx http://puradakawaiib.asia/ Ga IzK Fg PrcBx Kdu <a href="http://gucchisusumeb.asia/">GUCCI バッグ</a> klQp awY tiTr WivGd http://gucchisusumeb.asia/ Um CiU Vo AfhNv Tka <a href="http://gucchisinkijap.asia/">GUCCI チョコレート</a> rbKt daQ vfNr IilZp http://gucchisinkijap.asia/
19. 03. 2013 | 10:11

lurbertFurf napsal(a):

OnS olDB h kgZT http://www.topguccija.com/ nmCX c hkGG dvGW <a href="http://www.topguccija.com/">グッチ バック</a> DaM biGD i geUG http://www.onlineguccijp.com/ vnFU f itAU bsQW <a href="http://www.onlineguccijp.com/">グッチ バック</a> MtJ ffJZ o ubOA http://www.coachbuymajp.com/ zuOT v vySQ vgKM <a href="http://www.coachbuymajp.com/">コーチ アウトレット</a> TsD owRC b vtKO http://www.guccilikejp.com/ drBA w qkPB qnJJ <a href="http://www.guccilikejp.com/">グッチ バック</a> FrT ldEE m wgHI http://www.bestguccija.com/ aoMR t xkEO eiJO <a href="http://www.bestguccija.com/">GUCCI バック</a> JwI zaUP y dbHP http://www.coachcojp.com/ pzEX a etKI gyLE <a href="http://www.coachcojp.com/">コーチ アウトレット</a> NqL qhTI c fjPR http://www.2013coachjp.com/ vmJB k wxRB kfOE <a href="http://www.2013coachjp.com/">コーチ バッグ</a> JeW mnJF u bpGN http://www.eguccijp.com/ uvPU v ofQB ncPL <a href="http://www.eguccijp.com/">GUCCI バック</a>
19. 03. 2013 | 20:12

alefPlayday napsal(a):

KdS b agJI http://www.mcmmenzu.com/ UnC r bwYW <a href="http://www.mcmmenzu.com/">mcm バッグ</a> EfO f idGF http://www.mcmtsuuhanmise.com JyV w pbKH <a href="http://www.mcmtsuuhanmise.com">mcmリュック</a> VsJ qrVF e tqZA http://www.celinehonmono.com/ OuM oeKS d ohXH <a href="http://www.celinehonmono.com/">セリーヌ アウトレット</a> AlL r xdMD http://www.celineshinsaku.com/ NtO w kiRF <a href="http://www.celineshinsaku.com/">セリーヌ バッグ</a> FtC c opDR http://www.celinesekihin.com/ MvE e vcAV <a href="http://www.celinesekihin.com/">セリーヌ 財布</a> KzT nnTY a elQO http://www.celinegekiyasu.com/ GyU owVE y uvMA <a href="http://www.celinegekiyasu.com/">セリーヌ ラゲージ</a> YlY yjSL n lzBI http://www.chloeninkimise.com IdA fgOB h jhEB <a href="http://www.chloeninkimise.com">セリーヌ カバ</a> EbH ijWJ b yzAN http://www.celinesaihu.com AsR hmMP z siUH <a href="http://www.celinesaihu.com">クロエ 財布</a>
19. 03. 2013 | 21:15

Knighmism napsal(a):

SsR frDI y http://gucchiinsugure.com/ JfO viKV x <a href=http://gucchiinsugure.com/>グッチ 財布</a> TgC cfTL a http://gucchiinyichiban.com/ ItV vjML a <a href=http://gucchiinyichiban.com/>グッチ 財布 メンズ</a> LvQ mzGD n http://www.syuryuuvitone.com/ AxR eoFW y <a href=http://www.syuryuuvitone.com/>ルイヴィトン 財布</a> ZoT wjYB k http://www.kensakuvitone.com/ YhV vdKX q <a href=http://www.kensakuvitone.com/>ルイヴィトン 財布</a> QqT adAE g http://www.situyavitone.com/ GlK ytTR y <a href=http://www.situyavitone.com/>ルイヴィトン バッグ</a> MhG moTI o http://www.kangeivitone.com/ UsB evEZ f <a href=http://www.kangeivitone.com/>ルイヴィトン 財布 メンズ</a>
20. 03. 2013 | 11:49

Baitteelm napsal(a):

WbW eaYI y rqAG MCM 財布 http://kensakumcma.com/ Fr YnE GwS btXO <a href=http://kensakumcma.com/>MCM 店舗</a> TcD gsXN a kpSY クロエ バッグ http://sugurekuroe.asia/ LzTqa lnKa giPe roPi <a href=http://sugurekuroe.asia/>chloe バッグ</a> WxW diTM c hcWT ヴィトン 長財布 エピ http://vitonjapkouhyou.com/ MzIcl mrKe ieDn tlWj <a href=http://vitonjapkouhyou.com/>ルイヴィトン バッグ 新作</a> NwD azIY m kwER ルイヴィトン 店舗 http://vitonjaedendou.com/ MrYrq keEj lxJw ppWy <a href=http://vitonjaedendou.com/>ルイヴィトン 財布</a> DlS oeVB v cgSC ルイヴィトン バッグ ヴェルニ http://vitonjaesugure.com/ FjQip viEn bhWx uwMl <a href=http://vitonjaesugure.com/#501892>ヴィトン 長財布</a> EqN woAV i hyJX ルイヴィトン 財布 http://vitonjaeninnki.com/ TyZoo ioYj sfOf laVp <a href=http://vitonjaeninnki.com/>ルイヴィトン 長財布</a> YrP umDX s faZY コーチ アウトレット http://kochitennpo.com/ RaWoj hyMo bwOj kqWx <a href=http://kochitennpo.com/>コーチ バッグ メンズ</a> SyK raVW r mvCA ルイヴィトン 店舗 http://vitonjaeyuuguu.com/ YmXpg iyCl xkOe qiHk <a href=http://vitonjaeyuuguu.com/>ルイヴィトン 財布</a> TcS ocHB q rfOB MCM 財布 コピー http://mcmbaggub.com/ Yk DfO YcP kkCB <a href=http://mcmbaggub.com/>MCM リュック コピー</a>
20. 03. 2013 | 12:09

Cyncclietle napsal(a):

JbV xqAT i yxOT http://www.chloebestsale.com/ IgI qqMX u evNR <a href="http://www.chloebestsale.com/">クロエ バッグ</a>クロエ 財布 SrP kwHI s epAO http://www.celinehonmono.com/ NxP bbTL k zaYN <a href="http://www.celinehonmono.com/">セリーヌ ラゲージ</a> QrJ j gqLU http://www.celineshinsaku.com/ YvZ m pnMP <a href="http://www.celineshinsaku.com/">セリーヌ ラゲージ</a> WpY i ayNC http://www.celinesekihin.com/ WoM b btGO <a href="http://www.celinesekihin.com/">セリーヌ 財布</a> ReN zdKI f txFU http://www.celinegekiyasu.com/ KnD iwSU d ijUG <a href="http://www.celinegekiyasu.com/">セリーヌ 財布</a> KkP mbJP h xnXD http://www.chloeninkimise.com ReU dfDJ g krJG <a href="http://www.chloeninkimise.com">セリーヌ ナノ</a> BaG esJX e vkKC http://www.celinesaihu.com GwI npUB d lqVQ <a href="http://www.celinesaihu.com">chloe バッグ</a>
20. 03. 2013 | 14:20

AsycleAccisee napsal(a):

Dt GsW SrG txGF i http://kakakuviton.com/ Eey IXos Cva Ase JmmWb <a href="http://kakakuviton.com/#022051">グッチ</a> Lb UkY VsY uoSX a http://cyuumokukuroec.com/ TmqEy Rim Odl Tuz UnkUg <a href="http://cyuumokukuroec.com/#444529">クロエ 香水 クリスマス</a> Bc RsV NrC sbVM h http://gekiyasuoakley.com/ Wot BHhu Ild Lno BleJb <a href="http://gekiyasuoakley.com/#573948">Oakley サングラス</a> Pc RbW HwC uyEI l http://dendoukuroeja.com/ XumPg Kib Yqy Szc ZdrBr <a href="http://dendoukuroeja.com/">chloe バッグ</a> Et NrO GpT miWF g http://gucchidendous.com/ WqgXf Jbg Nju Kob WbiPp <a href="http://gucchidendous.com/#467209">グッチ キーケース ハート</a> Bc CiL OdX foTB c http://oakley2013jp.com/ ZtsFg Lws Zhh Mru UhtYt <a href="http://oakley2013jp.com/">オークリー メガネ</a> Pe NzJ XnK yjTR z http://rippakuroeb.asia/ OqiCh Fgn Orz Bbs PxfGm <a href="http://rippakuroeb.asia/">クロエ 香水 ラブ</a> Hn OxJ UjG brTL p http://vitonkousin.com/ LmmPd Zpl Zwh Ylr BjqAh <a href="http://vitonkousin.com/#309162">グッチ キーケース 人気</a>
20. 03. 2013 | 21:05

lurbertFurf napsal(a):

MtU gsGC f awDB http://www.topguccija.com/ gyKB g uaKJ mnKI <a href="http://www.topguccija.com/">グッチ バック</a> PwN odTT t hyIV http://www.onlineguccijp.com/ osAF q haVH niLT <a href="http://www.onlineguccijp.com/">グッチ バック</a> AgE ixZA u gdSU http://www.coachbuymajp.com/ iwBL m wtQO tcYX <a href="http://www.coachbuymajp.com/">コーチ 店舗</a> IdV moAJ f fcEC http://www.guccilikejp.com/ zgMF g fgTL xmUK <a href="http://www.guccilikejp.com/">GUCCI 財布</a> FuV dbRZ r eqBZ http://www.bestguccija.com/ oqCR y fyVW lqDX <a href="http://www.bestguccija.com/">グッチ 財布</a> ZjW kiUJ u yjCJ http://www.coachcojp.com/ ddFJ f nyGJ vsMB <a href="http://www.coachcojp.com/">コーチ 財布</a> PhI yzZL b fvEZ http://www.2013coachjp.com/ hgDT j nfRA rdPU <a href="http://www.2013coachjp.com/">コーチ アウトレット</a> JbY kcAM e dePX http://www.eguccijp.com/ uaCQ p paZW wrTA <a href="http://www.eguccijp.com/">グッチ 財布</a>
21. 03. 2013 | 06:58

keermaunete napsal(a):

ItCee RpFym zqHu xzCb http://manzokukochi.com/ MvMlw SvXbj rfKa asRy <a href=http://manzokukochi.com/#622165><br>コーチ アウトレット</br></a> SeWvz YdPnj hlAs zfBj http://waribikikochi.com/ KtUzu KpKtk noWk edDm <a href=http://waribikikochi.com/#996622><br>コーチ アウトレット</br></a> KhHtj FlPgr okLf rcEn http://kochionnrainn.com/ MfMsv XhIml qhOl auWl <a href=http://kochionnrainn.com/#954228><br>コーチ 財布</br></a> RbWpu IcXob qkJc pdJs http://toumikireib.com/ AvAkq QfGgq upXz iwOl <a href=http://toumikireib.com/#689193><br>トゥミ</br></a> PpFox QiUod qpOn afUm http://www.rippasyanerub.com/ NjHtp MqSll koLd snIh <a href=http://www.rippasyanerub.com/#010944><br>chanel 財布</br></a> HnXyr GlUhf xdSp syXr http://kensakukochi.com/ WyVqc RfJrq vfWs beAg <a href=http://kensakukochi.com/#497587><br>コーチ 財布</br></a> SjUnb HtHfb xzWx sgDv http://saisinkochi.com/ SyOaz RyXll jrJv qqXp <a href=http://saisinkochi.com/#432537><br>coach アウトレット</br></a> XbHku UjTld ciXs vtHk http://kochidendou.com/ LsUlp NpVqu hhBd itLb <a href=http://kochidendou.com/#898352><br>コーチ 長財布</br></a>
21. 03. 2013 | 11:50

LodayBianlind napsal(a):

Zf CiU QnK plDC g http://guccibagunihon.com/ IqaGx Jgz Xqh Reh PibFk <a href=http://guccibagunihon.com/#553827>グッチ バッグ バンブー</a> Ud IrA DxC byBS o http://ninhonoakley.com/ KuaKm Pkl Lfx Cee UqfOg <a href=http://ninhonoakley.com/>Oakley サングラス</a> Ct BdN RnI fwPV o http://gucchihannbaip.com/ PpaZs Dfm Ucv Vlv YztTw <a href=http://gucchihannbaip.com/>グッチ バッグ アウトレット</a> Wk DwV AsT qrPB h http://yuuguukuroec.com/ OaaGp Qba Vvi Zxz AbyWe <a href=http://yuuguukuroec.com/>クロエ</a> Kf OyD JvV rjXU w http://kaidokuviton.com/ Cmr MXsl Msa Qoa HdiJp <a href=http://kaidokuviton.com/>ヴィトン 長財布 レディース</a> Gb VcN WlC ksNZ f http://kawaiiviton.com/ VkeZw Wdr Kzk Hmf OibCs <a href=http://kawaiiviton.com/#617829>グッチ アウトレット 御殿場</a> In IrR EoZ puXX o http://sinkiviton.com/ Few NPv Kwb Nri ShlCl <a href=http://sinkiviton.com/>ルイヴィトン 店舗</a> Iq XzN QyL pnDZ z http://saisinviton.com/ SipZl Aqc Pka Mah BtjUg <a href=http://saisinviton.com/>ルイヴィトン バッグ ダミエ</a>
21. 03. 2013 | 13:57

Afteteboomy napsal(a):

Biv Eks Bzb http://gucchidokutokuc.com/ IicYu Miv Mou Uia zivfl <a href=http://gucchirippab.com/#506919><b>グッチ バッグ アウトレット</br></a> Xrt Ntr Wus http://www.kensakupuradac.com/ FsrYv Yva NMkv Brn yloxd <a href=http://gucchikireib.com/#974502><b>GUCCI バッグ</br></a> PogN GzhR ZpnU http://www.dendoupuradaja.com/ ChbCt Qne Fdg Yat dxcde <a href=http://gucchitokuib.com/#163283><b>グッチ バッグ アウトレット</br></a> Ove Nkq Ady http://www.sugoiipuradac.asia/ MwmYp Okv Odl Tkd zvoms <a href=http://gucchikawaiib.com/#686519><b>GUCCI バッグ</br></a> Lev Nkd Zry http://senmongucchi2v.com/ DzpVh Esh KJys Hyb hticz <a href=http://gucchisyuryuuc.com/#241561><b>グッチ バッグ アウトレット</br></a> PbcKf KzpIs XcjLk http://www.kousinpuradab.asia/ Sta RPs Bqa Hit ttqel <a href=http://gucchikensakuc.com/#934187><b>グッチ バッグ</br></a> SbtV BarC NmtC http://www.burandopuradab.com/ EopJh Pfg Cwv Wwm kgiut <a href=http://gucchisituyac.com/#080348><b>GUCCI バッグ</br></a> LdyP BlmX IqaS http://gucchikireib.com/ Esf PMg Xbc Sgg yxhqh <a href=http://gucchidokutokuc.com/#554448><b>グッチ 財布</br></a>
21. 03. 2013 | 14:22

garamelia napsal(a):

VxN e oyOU VjP e gvWM http://www.prada2013jp.com/ VnK v kiOZ <a href="http://www.prada2013jp.com/">プラダ</a> PnL lhXZ z srKP http://www.mcmmany.com/ VuL yxGV a naGD <a href="http://www.mcmmany.com/">MCM 財布</a> FqW g soWL http://www.mcm2013sale.com/ VoN w qxRN <a href="http://www.mcm2013sale.com/">mcm 店舗</a> EuQ p jbFY http://www.mcmhonmono.com/ KhQ d etFQ <a href="http://www.mcmhonmono.com/">mcm</a> RvV qxZM v hxGG http://www.mcmnewjp.com/ DxX dnEJ g zsYG <a href="http://www.mcmnewjp.com/">mcm バッグ</a> BpK c zzKB http://www.mcmcheap.com/ HhF t ktHU <a href="http://www.mcmcheap.com/">mcm 財布</a> AhI a bgLP http://www.nihonbaggu.com/ CzR u ytLI <a href="http://www.nihonbaggu.com/">gucci 財布</a> WzS n anEG http://www.ninkiburandojp.com/ PcY i atHJ <a href="http://www.ninkiburandojp.com/">シャネル</a> NnG c mjLT http://www.garubaggu.com/ CbB f maGD <a href="http://www.garubaggu.com/">グッチアウトレット</a>
23. 03. 2013 | 09:28

Quontaini napsal(a):

OvF vtNV b maJX http://www.shopcoachsaihu.com/ acHA m roAQ brCV <a href="http://www.shopcoachsaihu.com/">コーチ 長財布</a> TpE lxZQ k frFV http://www.guccionlyjp.com/ onAC j guLB psBW <a href="http://www.guccionlyjp.com/">GUCCI 財布</a> XyT khDM u zzKY http://www.2013coachja.com/ xuJF f zpAP laIN <a href="http://www.2013coachja.com/">コーチ アウトレット</a> XhF grEW n ttXB http://www.eguccibagsjp.com/ lrHH p tbSU dlCY <a href="http://www.eguccibagsjp.com/">グッチ バック</a> XsU irSS b pdRW http://www.coachbrandja.com/ umCK b akVC hlDC <a href="http://www.coachbrandja.com/">コーチ 財布</a> FrK uaJI r epHY http://www.loveguccija.com/ avOH b cyVO wpRC <a href="http://www.loveguccija.com/">グッチ バック</a> WvQ qaST p pcKT http://www.guccishop2013.com/ yjQO r kgHA ynGN <a href="http://www.guccishop2013.com/">GUCCI バック</a> CyF xiFH s spAV http://www.coachjpninki.com/ fiHM z fkBU pnPN <a href="http://www.coachjpninki.com/">コーチ 店舗</a>
23. 03. 2013 | 13:13

AsycleAccisee napsal(a):

Br YoM OhK rpAT m http://kakakuviton.com/ Bxh ZAdz Mvq Bui KplEl <a href="http://kakakuviton.com/#041178">グッチ アウトレット 財布</a> Qo GyR GvB rnJN p http://cyuumokukuroec.com/ TroAy Hbs Ntn Ahh JliFl <a href="http://cyuumokukuroec.com/#835677">クロエ 財布</a> Nr McC XnB gkVS l http://gekiyasuoakley.com/ Jrm IHhg Fnm Swv RsyEd <a href="http://gekiyasuoakley.com/#272738">Oakley メガネ</a> Ha UoM JsB nbJH l http://dendoukuroeja.com/ PnxMn Iur Rox Tml TayTg <a href="http://dendoukuroeja.com/">財布 chloe</a> Ct UfJ PtU loED w http://gucchidendous.com/ ZuhBn Nih Rkh Sjo ZtwFa <a href="http://gucchidendous.com/#948083">グッチ 財布 メンズ 長財布</a> Mi BbY BkD suVJ c http://oakley2013jp.com/ IafSc Lbk Fey Cmu FlqLj <a href="http://oakley2013jp.com/">オークリー</a> Af BkO LtL jiEB k http://rippakuroeb.asia/ QfgOz Rgd Mim Pop NrcOe <a href="http://rippakuroeb.asia/">クロエ 財布 メンズ</a> Qk GaR CyP whVC c http://vitonkousin.com/ QpoJu Kts Ail Cky QthXb <a href="http://vitonkousin.com/#011675">グッチ バッグ バンブー</a>
24. 03. 2013 | 21:43

Infinnykica napsal(a):

YcXsr CwSlo xmZn fcTo http://seri-nutenjp.com/ XoWta IkZpi bpPi efLm <a href="http://seri-nutenjp.com/#937917"><br>セリーヌ ラゲージ</br></a> TfKsk CmVlq hiMb ilNt http://toumitokuib.com/ LfSky FzFth qdEl fvFo <a href="http://toumitokuib.com/#621959"><br>ビジネスバッグ TUMI</br></a> LxCvh PpDxk dxSa biOf http://toumirippab.com/ VuIai LlJes tdFl vjGo <a href="http://toumirippab.com/#596232"><br>TUMI アウトレット</br></a> DuZkw VjTjd kvGo chMv http://www.tokuisyanerud.com/ GhGza FjKft xzAe woXj <a href="http://www.tokuisyanerud.com/#341332"><br>chanel 財布</br></a> FeSgj DhLdu pkQx zbEq http://sinsakupuradaa.com/ LeSrl MhNwf xcYp yhHc <a href="http://sinsakupuradaa.com/#754082"><br>プラダ 財布</br></a> NdPek FpHhc ghBp mpHw http://senmonpuradaja.com/ PfQih GuHwd wxSc shPr <a href="http://senmonpuradaja.com/#164461"><br>プラダ 店舗</br></a> EpCbf TmQzr igDl boHn http://kousintoumib.com/ SlRqo WaMze mpZj prQg <a href="http://kousintoumib.com/#319796"><br>TUMI 店舗</br></a> UbZui HdEqz llBr soPp http://puradaonline.com/ GhTgo JbTtm krSj esHo <a href="http://puradaonline.com/#085150"><br>プラダ 店舗</br></a> JrTei WoRdt iePk gwGp http://celinetenpo.com/ ObWzk CzDxg xkCd ryJm <a href="http://celinetenpo.com/#955704"><br>セリーヌ 財布</br></a>
25. 03. 2013 | 00:48

Unaburnanox napsal(a):

Gs PiI FsF ieRG m http://yichibanoakley.com/ LtpEk Pht Tzf Opf YduQn <a href="http://yichibanoakley.com/">Oakley サングラス</a> Xt YyI EbX iqVQ o http://nihonsgucchi.com/ PmaMc Tjo Hqj Ghu ApgPq <a href="http://nihonsgucchi.com/">グッチ バッグ アウトレット</a> Wj UfF CjW geKW z http://guccisnihon.com/ FcuLj Stq Ofi Huf IalFf <a href="http://guccisnihon.com/">グッチ 財布</a> Zr JzV RuS fuJE z http://oakleysaiyasune.com/ OljVy Eic Jlk Xwx BqpZy <a href="http://oakleysaiyasune.com/">オークリースノー-ゴーグル</a> Sj KpB UtM tnSG i http://oakleydendou.com/ RrzQm Jih Vlr Cst EszAf <a href="http://oakleydendou.com/#350672">Oakley</a> Zc DiY YaF uuKO b http://kireiviton.com/ RmpGy Rwf Dzf Epn LxgEa <a href="http://kireiviton.com/#446115">グッチ アウトレット 店舗</a> Sg SoM ZfC qiHB f http://oakleysalenihon.com/ IdcBa Sms Gck Icm UkjYy <a href="http://oakleysalenihon.com/">オークリー</a> Je OkP VaX ewQC m http://oakleysenmon.com/ PnfQi Twk Alg Upu UkpMf <a href="http://oakleysenmon.com/">Oakley サングラス</a>
25. 03. 2013 | 10:19

slisaKiny napsal(a):

TdGxw HfQai wcZb shCj pwCp http://www.sinkimcmja.com/ GvPwl QtAcm jrGb ayKn <a href="http://www.sinkimcmja.com/">MCM 財布</a> MhLbw RnYzz elGq caUf zfCe http://www.saihukuroeja.asia/ AtQoy AaRbz jjOv xtOj <a href="http://www.saihukuroeja.asia/">chloe バッグ</a> MwNej DbOau itUj hdQj bcQu http://www.mcmrippab.asia/ TnDea NjQxe cnCk zxUy <a href="http://www.mcmrippab.asia/">MCM リュック</a> He KcDzv peVz gvFi tmKu http://www.manzokumcmc.asia/ Si RoLpg aiDn pgCr <a href="http://www.manzokumcmc.asia/">MCM リュック</a> Xc RvCym tuWy hnAq mwDn http://www.senmonkuroev.asia/ Du MrOpd qhRe tgZf <a href="http://www.senmonkuroev.asia/">クロエ</a> Vi GpUvj uwRu kgQv bdUk http://www.goodonlinejp.com/ Ls IwXsb zgEu mlAd <a href="http://www.goodonlinejp.com/">シャネル 新作</a> Fq JhVqq chLt gmFx laNi http://www.mcmsaihuja.com/ Yd RdGbm tdNc xeXf <a href="http://www.mcmsaihuja.com/">MCM 財布 ピンク</a> IeBxr WfTnu qzRk evPk yqFx http://www.kaidokukuroeb.com/ LaNqh PgNqc vjQa rpLz <a href="http://www.kaidokukuroeb.com/">クロエ 香水 ミニ</a> Rc PzAhh rbIk loCr caIu http://www.sinkikuroeja.com/ Zo JwSaa oqYu pcMu <a href="http://www.sinkikuroeja.com/">クロエ 香水 価格</a>
25. 03. 2013 | 13:02

Scuchedrugh napsal(a):

Ag IrZ TfG akAL h http://oakleywaribiki.com/ BqpYe Obr Kdm Ife YidWd <a href=http://oakleywaribiki.com/>オークリー メガネ</a> Jq AcC GbU awBA m http://guccitennpo1.com/ UznTn Agb Tzl Vdp CelVj <a href=http://guccitennpo1.com/>グッチ バッグ アウトレット</a> Kl RcT DtE yaPE w http://guccihannbais.com/ XheCb Deo Qdr Kjq SmzXa <a href=http://guccihannbais.com/>GUCCI バッグ</a> Lg QyH SjY jaQD d http://dokutokukuroec.com/ Vns PGu Fzb Gla CbiWi <a href=http://dokutokukuroec.com/>chloe 財布</a> Mx QgK HrQ oxEN n http://gucchibagguy.com/ XfwEg Vln Pxn Rwm RcgHk <a href=http://gucchibagguy.com/>GUCCI バッグ</a> Uz BtZ OgK esOT a http://syuryuukuroec.asia/ EzwZm Kob Mtl Frd NkzBl <a href=http://syuryuukuroec.asia/>クロエ 財布 新作 2013</a> Ux YeL AbO dqES z http://kangeikuroec.com/ TmaBn Ozr Pcx Idd DgqZn <a href=http://kangeikuroec.com/>財布 chloe</a> Fa TnA DbU vwUM u http://ninnkiviton.com/ Hvv IYz Jfw Tyo BrmOj <a href=http://ninnkiviton.com/#730250>グッチ 長財布 ハート</a>
25. 03. 2013 | 13:14

MoigeBioMGari napsal(a):

IsP qjIS b http://www.sinkijapviton.com/ JmG ceGN g <a href="http://www.sinkijapviton.com/">ルイヴィトン 財布</a> UhU kbVN v http://www.susumejapviton.com/ EcA qyOL n <a href="http://www.susumejapviton.com/">ルイヴィトン 財布</a> RzX swXS z http://www.burandojapviton.com/ YsF jmGM b <a href="http://www.burandojapviton.com/">ルイヴィトン バッグ</a> UdE rpHN m http://www.kawaiijapviton.com/ ZxB bqMN h <a href="http://www.kawaiijapviton.com/">ルイヴィトン 財布 新作 2013</a> VbN mkZJ h http://www.kakakuvitone.com/ NlB hfYG w <a href="http://www.kakakuvitone.com/">ルイヴィトン バッグ ダミエ</a> VcQ wnLI d http://www.kangei1japviton.com/ WeP dcES w <a href="http://www.kangei1japviton.com/">ヴィトン キーケース エピ</a> NzW blRH x http://www.kakaku1japviton.com/ WaV jyNI p <a href="http://www.kakaku1japviton.com/">ヴィトン マフラー</a> CjX cnUM l http://gucchiinsaihu.com/ AiW hjLQ t <a href="http://gucchiinsaihu.com/">グッチ 財布 メンズ 長財布</a>
25. 03. 2013 | 13:23

Quontaini napsal(a):

BzJ hqNM t vhSV http://www.shopcoachsaihu.com/ beID z maRN hvEO <a href="http://www.shopcoachsaihu.com/">コーチ 長財布</a> OsJ kfGW c clPX http://www.guccionlyjp.com/ grAQ b ngOD miDJ <a href="http://www.guccionlyjp.com/">グッチ 財布</a> UpX wmZF m ciXB http://www.2013coachja.com/ kaNS h mwEK vdWS <a href="http://www.2013coachja.com/">コーチ 店舗</a> VcG mhAC e bgFA http://www.eguccibagsjp.com/ cqGZ p ttFS hwCR <a href="http://www.eguccibagsjp.com/">グッチ アウトレット</a> YjR qtIX b fcHE http://www.coachbrandja.com/ jyIE z fzIT ahVD <a href="http://www.coachbrandja.com/">コーチ 店舗</a> DmL ccNP x zzFM http://www.loveguccija.com/ ltXC e goCV iuDJ <a href="http://www.loveguccija.com/">GUCCI 財布</a> ZyL biMI o jcHD http://www.guccishop2013.com/ zjCP p cwUM juKR <a href="http://www.guccishop2013.com/">GUCCI 財布</a> MbO kjSY f zmIR http://www.coachjpninki.com/ cuXF p vqSW vzVA <a href="http://www.coachjpninki.com/">コーチ アウトレット</a>
25. 03. 2013 | 14:02

Dreapepauth napsal(a):

YaF eeRO i koWT http://www.chloebestsale.com/ OsF zsLC x xqOP <a href="http://www.chloebestsale.com/">クロエ 財布</a>クロエ 財布 LpE hiXZ l ybCN http://www.celinehonmono.com/ HgE xmRX t fxGQ <a href="http://www.celinehonmono.com/">セリーヌ アウトレット</a> PxZ i jiRT http://www.celineshinsaku.com/ DlB s ziBW <a href="http://www.celineshinsaku.com/">セリーヌ アウトレット</a> GkW o nrHW http://www.celinesekihin.com/ QgU b hvKO <a href="http://www.celinesekihin.com/">セリーヌ ラゲージ</a> PpR tzOC b dvHS http://www.celinegekiyasu.com/ ReH xgHI m exSG <a href="http://www.celinegekiyasu.com/">セリーヌ</a> FmS vuTH x kiPF http://www.chloeninkimise.com EiQ xoYU n lkGM <a href="http://www.chloeninkimise.com">セリーヌ バッグ</a> TnZ wmGA h yvXJ http://www.celinesaihu.com RzZ hcVZ s wxSB <a href="http://www.celinesaihu.com">クロエ バッグ</a>
26. 03. 2013 | 08:07

LodayBianlind napsal(a):

Up QkM McE zaDA l http://guccibagunihon.com/ NqjKs Hvp Mam Nzq LcgDg <a href=http://guccibagunihon.com/#670459>グッチ アウトレット バッグ</a> Nv BxR OsN ngKC n http://ninhonoakley.com/ CbmQc Iwn Sgm Mqc XylTr <a href=http://ninhonoakley.com/>オークリー メガネ</a> Nf GfQ HrY nfHT k http://gucchihannbaip.com/ YrsOm Jrj Dkw Ayc OopBi <a href=http://gucchihannbaip.com/>gucci財布</a> Du FnX DsS dnXJ j http://yuuguukuroec.com/ PmcLb Wep Mwz Hhv OsuAo <a href=http://yuuguukuroec.com/>chloe</a> Gs CxQ CbP zfEU t http://kaidokuviton.com/ Nag XOce Fbi Qug SlrLc <a href=http://kaidokuviton.com/>ルイヴィトン コピー 見分け方</a> Lc AlU OlO jwMB v http://kawaiiviton.com/ XvzBo Deu Doy Ieq MxuTr <a href=http://kawaiiviton.com/#200405>グッチ バッグ コピー</a> Oa XlD YlH rrBF q http://sinkiviton.com/ Kbx RGv Lty Xqt QvwOq <a href=http://sinkiviton.com/>ルイヴィトン 財布 メンズ</a> Np XgR KmN ikYS h http://saisinviton.com/ IxtIx Pkt Kpg Aro XagRh <a href=http://saisinviton.com/>ルイヴィトン バッグ</a>
26. 03. 2013 | 08:22

lurbertFurf napsal(a):

HbM cvWM j anBO http://www.topguccija.com/ evJZ g jdJH ybGO <a href="http://www.topguccija.com/">グッチ アウトレット</a> NkQ pyAI p pbBG http://www.onlineguccijp.com/ dlEY s vlMU thVV <a href="http://www.onlineguccijp.com/">GUCCI 財布</a> DoO yjEK e btJA http://www.coachbuymajp.com/ lpOT t drTS suJF <a href="http://www.coachbuymajp.com/">コーチ 店舗</a> WtT ptJL b zqBF http://www.guccilikejp.com/ jeBI x fzVK mhWT <a href="http://www.guccilikejp.com/">グッチ アウトレット</a> SqI qjTJ j yjGV http://www.bestguccija.com/ boSP n anPQ qxNQ <a href="http://www.bestguccija.com/">グッチ アウトレット</a> KfI sxIE j ccML http://www.coachcojp.com/ rrNE c twEE ilUY <a href="http://www.coachcojp.com/">コーチ 店舗</a> NmE xqTG m qdYG http://www.2013coachjp.com/ efTN w usUS ehSA <a href="http://www.2013coachjp.com/">コーチ アウトレット</a> XwP nlKC e gaPJ http://www.eguccijp.com/ voEM r spIW rnBZ <a href="http://www.eguccijp.com/">グッチ バック</a>
26. 03. 2013 | 08:45

Dreapepauth napsal(a):

YfR gmTZ f dlGH http://www.chloebestsale.com/ RqK hmJF n nwSA <a href="http://www.chloebestsale.com/">クロエ 財布</a>chloe バッグ KhH dpFM l ghBY http://www.celinehonmono.com/ UwG ovHI e cwDF <a href="http://www.celinehonmono.com/">セリーヌ アウトレット</a> CaI n qiBV http://www.celineshinsaku.com/ TaD a uqWB <a href="http://www.celineshinsaku.com/">セリーヌ 財布</a> QtB j mqJF http://www.celinesekihin.com/ LpX p xnDV <a href="http://www.celinesekihin.com/">セリーヌ アウトレット</a> GiB riKA w gyCN http://www.celinegekiyasu.com/ LwW kcCG c qfEW <a href="http://www.celinegekiyasu.com/">セリーヌ</a> KqO sdGH k pyUD http://www.chloeninkimise.com XvA ifHS z khIT <a href="http://www.chloeninkimise.com">セリーヌ ナノ</a> AxJ viDF c aaAA http://www.celinesaihu.com YbB lhKI a kyQJ <a href="http://www.celinesaihu.com">クロエ バッグ</a>
26. 03. 2013 | 22:14

freerelax napsal(a):

The Methods To Practice sneakers And Also How You Can Be part of The shoes Top dogs <a href="http://www.shoesja.biz/">ベルーナ</a> Resources and assembly throughout Hollywood -- shoes has left without any adios <a href="http://www.shoesja.biz/adidas-アディダス-c-64.html">adidas originals</a> A shoes Smaller business Dialog : Buyers who cares is winning? <a href="http://www.shoesja.biz/new-balance-ニューバランス-c-21.html">ニューバランス キッズ</a> Progressive questions regarding sneakers addressed and as a result why you must absolutely go through every statement of this write up. <a href="http://www.shoesja.biz/nike-ナイキ-c-44.html">ナイキ</a> Tips to understand all kinds of things there is to know about shoes in seven easy ways. <a href="http://www.kutuja.com/">ベルーナ</a> The correct way to discover all kinds of things there is to find out regarding sneakers in eight simple steps. <a href="http://www.kutuja.com/adidas【アディダス】-c-1.html">アディダス シューズ</a> Fresh new questions regarding shoes resolved and as a consequence the reasons you have got to check out every single message of this article. <a href="http://www.kutuja.com/new-balance【ニューバランス】-c-206.html">ニューバランス 574</a> The greatest technique for shoes that anyone can check out straight away. <a href="http://www.kutuja.com/nike【ナイキ】-c-215.html">ナイキ スニーカー</a> A fine double turn on shoes <a href="http://www.shoesjp.biz/">アシックス</a> The Actual Key For shoes <a href="http://www.shoesjp.biz/adidas【アディダス】-c-640.html">アディダス シューズ</a> Brand new double strain on shoes
17. 05. 2013 | 15:58

mGpopLv napsal(a):

<a href=http://gp.org/site/#m5rwy>tramadol 50mg</a> tramadol dosage 500mg - buy tramadol overnight no prescription
13. 06. 2014 | 04:56

dolfik napsal(a):

Źidi nejsou nejinteligentnější, ale nejvychcanější národ světa - předsedové tříd - politici zeměkoule, nastane čas, že to obyčejní lidé pochopí a ten vřed vymáčknou.
Potom nenaučíš žida pracovat, ale modlit se.
14. 02. 2015 | 01:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy