Naše skvělá civilizace – ještě jednou...

08. 05. 2010 | 19:15
Přečteno 18443 krát
Dnes si opět trochu ulehčím práci – přetisknu s malými úpravami a aktualizacemi něco, co jsem tady publikoval už skoro před třemi lety.
Zdá se mi totiž, že za ty tři roky ještě vzrostl všeobecný pesimismus ohledně perspektiv naší “západní” civilizace – asi hlavně kvůli problémům s ekonomickou krizí, které se říká “globální”, ale ve skutečnosti se týká skoro jen těch nejvyspělejších, nejbohatších, ale také nejrozmařilejších a nejzadluženějších zemí.
Já si myslím, že ty problémy nejsou nijak nezbytnou součástí té “západní civilizace”, ale jen důsledkem našich chyb, prohřešků (či spíše hříchů) proti jejím v zásadě dobrým principům.


*****************************************************

V různých článcích a diskusích se překvapivě často setkávám s velmi skeptickým až pesimistickým názorem na možnosti a budoucnost toho, čemu říkáme „západní civilizace“.

Lidé (většinou vlivní humanisticky vzdělaní intelektuálové) často říkají, že „je zřejmé, že možnosti naší civilizace se vyčerpaly“, běžně se hovoří o jakémsi selhání moderní vědy a techniky, která nás prý zavedla do slepé uličky. Módními se naopak stávají různé „postmoderní“ filosofie stavící se odmítavě k naší racionální vědecko-technické civilizaci a nabízející místo ní radikální environmentalismus, příklon k různým formám okultismu a esoterických „alternativních“ nauk.

Jsem přesvědčen, že je to všechno omyl, projev něčeho, co bych nazval „pálení z dobrého bydla“. Realita je přece zcela očividně taková, že stále více lidí žije za podmínek, o jakých se ještě před 100 lety, neřku-li dříve, ani nesnilo (ano, nezavírám oči před tím, že stále ještě existují země, kde to bohužel zdaleka neplatí...). Většina lidstva má zajištěny slušné a stále se zlepšující životní podmínky, dramaticky poklesla dětská úmrtnost a prodloužil se průměrný věk, stále více lidí si může dovolit to, co bylo ještě před 100 lety považováno za nepředstavitelný luxus. Nevídaným způsobem se zmenšilo utrpení pocházející z hladu, epidemií, mnoha smrtelných nemocí, úmrtí dětí v raném věku, úmrtí rodiček, atd. atd. – prostě téměř „aurea prima“, alespoň v té rozvinutější polovině světa.

Tohle všechno je zcela jasně výsledkem prudkého rozvoje „západní“ společnosti založené na tržních principech, účinných sociálních opatřeních státu, demokracii a hlavně na úžasném a stále se zrychlujícím vědeckotechnickém pokroku. Všechno tohle začalo někdy před 400 lety v jižní a západní Evropě a během posledních cca 150 let nabralo obrovské tempo. Brzy se stalo zřejmým, že tento systém je mnohem silnější a životaschopnější než jakýkoli jiný, a proto jej postupně začaly přebírat i prakticky všechny ostatní společnosti, které s ním přišly do styku. Někdy byl ovšem tento proces „přebírání“ provázen strašnými tragédiemi a hanebnostmi…

Je jasné, že celý tento proces s sebou přinášel a dosud přináší také spoustu negativních jevů (ničení přírody, masivní ohlupující reklama, zneužívání svobody k rozmachu zločinného podnikání, zneužívání drog, zbraně hromadného ničení...), ale podle mého názoru je více než jasné, že pozitiva alespoň dosud výrazně převažují. Nejlepším důkazem je právě to, jak je spontánně atraktivní pro lidi z jiných kulturních okruhů, kteří se s ním dostanou do styku – možnost dosyta se najíst, mít dobrou šanci na to, že se děti ve zdraví dožijí dospělosti, možnost cestovat, dozvídat se spoustu informací o okolním světě, možnost být svobodným občanem a aspoň teoreticky mít šanci na dosažení odpovídajícího postavení ve společnosti na základě vlastních schopností, to vše působí jako silný magnet.

Je očividné, že tento typ společnosti, který se začal rozvíjet nejprve v západní Evropě, zapustil rychle kořeny v severní Americe, posléze v Japonsku i v zemích bývalého sovětského bloku a vlastně až na pár výjimek skoro všude ve světě. I z posledního velkého formálně “komunistického“ státu rychle roste ukázková (až příliš...) kapitalistická země, ze které se jistě během krátké doby stane něco na způsob Japonska či Jižní Koreje. A vsadím se, že dříve či později tam dojde i k určité politické liberalizaci a politickému posunu „západním“ směrem (možná si i vezmou poučení z našich chyb a vyhnou se alespoň některým z těch doprovodných negativních jevů).

Myslím, že je prakticky jisté, že pokud si to sami nějak nezkazíme, budeme mít takřka ve všech zemích v historicky dohledné době velmi podobný globalizovaný sociálně-ekonomický systém zajišťující čím dál tím více lidem slušný život a stále lepší perspektivy.

Technické možnosti naší skvělé civilizace jsou čím dál tím větší – můžeme značně omezit důsledky epidemií nových smrtelných chorob, přírodních katastrof, můžeme dokonce ve výhledu uvažovat o odvrácení kosmické katastrofy spočívající v zásahu naší Země nějakým asteroidem. Jako reálné se snad jeví pro příští staletí i možnosti expanze lidstva do vesmíru.

Velké problémy, které s sebou technický rozvoj přináší (znečištění životního prostředí, vyčerpávání přírodních zdrojů), podle mého názoru vyřeší (a již řeší) opět další vědeckotechnický pokrok (lepší a šetrnější technologie) a racionálnější organizace globální společnosti.

Existuje vůbec nějaký nebezpečný konkurenční alternativní společenský systém, který by mohl být příčinou zhoubného „střetu civilizací“?
Myslím, že nikoli. V poslední době sice někteří za takové nebezpečí považují nějaký radikální islamismus, ale podle mého názoru je to jen „papírový tygr“, jehož nebezpečí je ve srovnání třeba s nebezpečím zdegenerovaného sovětského komunismu ještě před nějakými 30 lety naprosto zanedbatelné.
Sovětský komunismus byl skutečně potenciálně velmi nebezpečný – byl vyzbrojen výraznou cílevědomou ideologií se světovládnými ambicemi a dosáhl vysoké vojenské technologické úrovně.
Islámský strašák se ale leckomu může dobře hodit jako záminka pro úplně jiné cíle (např. jak nakrmit nenasytný „vojensko-průmyslový komplex”).
Jsem přesvědčen, že i v islámských zemích půjde vývoj stejně jako všude jinde – tedy cestou sbližování se „Západem“. Ostatně se to tak ve většině islámských zemí již dávno děje. Tento proces bychom měli co nejvíce podporovat a ne jej brzdit umělým vytvářením nepřítele (ať už záměrným, nebo jen z naší hlouposti).

Vím, že to, co říkám, zní jako neodpustitelně naivně-modernistické vize z doby Julese Verna, ale jsem hluboce přesvědčen (nebo aspoň doufám...), že je to tak. Módní „postmoderní“ pesimismus je nebezpečný – může totiž fungovat jako „sebenaplňující očekávání“.

Já jsem stále hluboce přesvědčen, že cesta, kterou lidstvo pomalu a tápavě nastoupilo v renesanci, západoevropských buržoasních revolucích a se vznikem a systematickým budováním vědy a technologií, je unikátní dálnicí ke skvělé budoucnosti.
Nemyslím, že současné ekonomické potíže jsou nějak fatální – v nejhorším případě snad povedou k tomu, že se ekonomické a civilizační centrum přesune do Asie.
No a co? Však jsou to lidé jako my, a v podstatě vyznávají stejné hodnoty jako my...

Jízdu po téhle dálnici nám ale mohou zkomplikovat těžké nehody způsobené třeba náboženskými nebo nacionalisticko-politickými fanatiky – nemyslím teď ani tak ty islámské, kteří nemají a bohdá nebudou mít v rukou dostatečně ničivé prostředky.
Spíše se obávám amerických křesťanských evangelikálů, pro které je i jejich současný prezident nepřijatelný “socialista”, a kteří se uvědoměle a ve svatém nadšení chystají na „bitvu u Armageddonu“…

P.S. Jako doplňkovou četbu spřízněného charakteru bych si dovolil doporučit článek kolegy Wagnera v mých oblíbených Britských listech.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

n.o.s napsal(a):

například Wildersova iniciativa zakázat Korán nebo pracovní povolení Polákům a Bulharům, zákaz Islámských škol...
09. 05. 2010 | 22:05

hoven napsal(a):

n.o.s.
to jo, souhlasim, islám je velice podobný nacismu. netolerance, násilí, nenávist. starý země EU jako je francie nebo německo si už neví s muslimama rady. schvalují nějaké stupidní zakony o zakazu nošení šátků.....my ještě mame šanci to sem nepouštět a to, co tady je, tak vyhnat. ale samozřejmě ji nevyužijem. v EU je politicky korektní si pod sebou řezat větev, at už to sou dluhy nebo imigranti nebo nějaký imbecilní zelený dotace. v EU je politicky korektní páchat kolektivní sebevraždu. všechno ostatní je politicky nekorektní.
09. 05. 2010 | 22:10

n.o.s napsal(a):

hoven

islám je judaismus,

radikalizace muslimů je produkt někdy neúmyslných ale převážně záměrných západních intervencí (vznik Izraele, nekonečně pokusy o revoluce jako např. Íránský Coup d'état který vyústil v revoluci)
09. 05. 2010 | 22:18

hoven napsal(a):

n.o.s.
ja zastavám teorii, že když se dospělý svepravný člověk dopouští nějakého zločinu , může za to právě a jenom on. nezajímá mě, čí je to produkt. možna, že ty maš ve zvyku všechny sve prušvihy svalovat na rodiče, stejně jako muslimove svalují vše na zapad a izrael. já řikám jednu věc, bud se chovejte podle našich zvyklostí, nebo tahněte.
09. 05. 2010 | 22:27

n.o.s napsal(a):

hoven

Wilders je nacista který nenávidí všechny

muslimové mu poskytují ideální ideologický rámec - v každém případě nemůže se minout bud získá významné funkce nebo ještě lépe status mučedníka tomu každý primitiv rozumí, pokud vyhraje nezůstane jen u muslimů, to vám garantuji...
09. 05. 2010 | 22:31

n.o.s napsal(a):

hoven

tady se nejedná o svalování viny oni mají pravdu muslimové, politika západu v oblasti je naprostá katastrofa,

co se týče Izraele tento nemůže definitivně ukončit boj s Araby, kdyby to udělal nejspíš by se rozpadl to je psychologie abrahamických náboženství, v bibli se např.: konstantě vyskytují nepřátelé (pronárody) které už dávno Izraelci vyvraždili,

celá psychologie Izraele je v bibli od začátku až do konce,

lidé kteří o bibli tvrdí že jsou to staré židovské báje ji snad nikdy nečetli.
09. 05. 2010 | 22:39

hermelín napsal(a):

n.o.s.:

čim víc o tom přemýšlím a spojuji si souvislosti, tak víc nabývám přesvědčení, že se na konci té tragédie dobře zasmějeme :-D
09. 05. 2010 | 22:40

n.o.s napsal(a):

hermelín

jestli se chcete zasmát už nyní přečtěte si bibli čtěte ji s ohledem na aktuální situaci ty paralely jsou až neskutečné...
09. 05. 2010 | 22:44

hermelín napsal(a):

n.o.s. :-) ono to není jen bible...
09. 05. 2010 | 22:49

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana Jan Vaculík.Informace o Škodovce v MB,Poláci už tam nepracují,většina byla propuštěna,krize vykonala své.I Ukrajinců dost odešlo,stavební firmy zeštihlují,něco o tom vím,alespoň v našem regionu.Tužka.
09. 05. 2010 | 22:51

n.o.s napsal(a):

hermelín

samozřejmě v kontextu politiky na blízkém východě
09. 05. 2010 | 22:53

hermelín napsal(a):

n.o.s.

kdyžtak písněte na mail, ať to tu neplevelíme klobouk44@seznam.cz
09. 05. 2010 | 22:57

Jan Vaculík napsal(a):

Tužko, děkuju vám za zprávu. O tom, že z MB odešli Poláci, jsem už taky slyšel.
Krize udělala své, ale správně měl náš stát udělat něco pro to, aby čeští pracovníci byli pracovní silou přitažlivou pro zaměstnavatele.
09. 05. 2010 | 23:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jan Vaculík:
Zdá se, že naopak čeští zaměstnavatelé nejsou přitažliví pro české pracovníky tak, jako Úřad práce.
09. 05. 2010 | 23:44

Jan Vaculík napsal(a):

Zbyňku,
to jde z obou stran - ruku v ruce.
Určitě by bylo víc pracovních míst i pro Čechy, kdyby nebyly tak vyskoké odvody a tak zatěžující pracovněprávní předpisy. Takhle každý dělá všechno pro to, aby nemusel mít zaměstnance. Tedy kromě těch, co to mají zařízené tak, že je dokážou pořádně oškubat.

To jenom Zaurálci nedokážou pochopit, co ve skutečnosti zaměstnanosti škodí. Však určitě máte sám taky dost dobrý vhled do této problematiky.
Dobrou noc!
09. 05. 2010 | 23:59

Hurá napsal(a):

Věda má příliš velký náskok před úrovní duchovna lidí. Proto je nutné ubrat plyn a napnout síly duchovním směrem. V tom vidím perspektivu člověka. Prozatím.
10. 05. 2010 | 01:35

robot napsal(a):

Již nikdy jako ovce! ;-)
10. 05. 2010 | 08:08

P.K. napsal(a):

Hurá:
To sice vypadá jako možná perspektiva.
Mám ale dojem, že se o to již někdo (několikrát)pokusil: a důsledkem byl středověk:-). Ten dlouhý, nebo i ty podstatně kratší (nepovažoval bych to jednoznačně za negativní, ale za dostačující:-))
Bude asi lepší, když se lidé raději zaměří na pc, Ipody, Kabáty, Hip Hop Rap, Bollywood, football, hokej:-)...než na duchovní kazatele.
Tenhle vlak nejde zastavit; bez nějaké (menší, větší) katastrofy. A i kdyby, mohli bychom zkončit zase tam, kde jsme byli.
Konzumaci duchovna bych ponechal na jednotlivci.
Věda nás musí v jistém smyslu "zachránit". Nabídnout jinou alternativu života, existence.
A mně se zdá, že (i) tento blog je jejím začátkem:-)
(...stačí už jen upravit daňový systém a část daní zdejších stálých diskutujích odvádět panu Hořejšímu; proč by to měla dostávat obec, když jste pořád tady).
Možná ani není jiná alternativa cesty "vpřed" (cokoliv to znamená).
10. 05. 2010 | 08:11

Carlos V. napsal(a):

vaclavhorejsi : michate dohromady dve dobre myslenky.

Paklize by dane byly placeny z hlavy, pak by velikost volebniho hlasu mela byt stale stejna.

Coz, ovsem, dava zaruku vlady utracejicich populistu.

Tudiz je efektivnejsi nerovny volebni hlas (podle vyse placenych dani) a rovne procento dane z prijmu.

Ovsem, nezdanitelne minimum musi byt zruseno.
10. 05. 2010 | 09:31

puncochar napsal(a):

Kombinace rozežranosti bohatého západu s populační explozí chudého jihu vytváří hrozbu, kterou současná západní civilizace ignoruje. Je poučné , přečíst si třeba román Ivana Kříže - Pravda o zkáze Sodomy. Hrozba nepřichází zvenčí, ale číhá uvnitř.
10. 05. 2010 | 09:46

ES napsal(a):

Hořejší
to už si zase musíte psát příspěvky sám Mustafo Ibrahíme?
10. 05. 2010 | 11:01

buldatra napsal(a):

Tak nevím, je ta naše civilizace dle našeho profesora skvělá, nebo není?
Babo raď.

Každopádně, je technická, ta naše civilizace. A to proto, že lidičkové jsou tady koumáci a fachmani a vytvořili a vytváří tvrdohlavě neustále nová hejblata, která mají usnadňovat žití vezdejší a lidskou práci, přibližovat blahobyt, kdy člověk nemusí neustále něco těžkého zvedat, z čehož ho pak bolí záda a jiné tělesné části. Naopak jinde, mimo naši skvělou civilizaci, jsou tamní zvyklí, že se buď urodí anebo taky ne a pak jim někdo něco dá. Anebo půjdou o dům dál.

Vznikají tady přibližovala, která zmenšují svět a zvětšují možnosti rychle a ještě rychleji se dostat z jednoho konce světa na druhý. Jinde zase mají velbloudy a spoustu času.

A vznikají nové a nové způsoby, jak komunikovat napříč celou planetou a to i s lidmi, které by člověk dříve nikdy nepoznal. Dřív měl možnost potkat je ve větším množství na bitevním poli, ale tam na pokec nebyl čas. Jinde se chodí pro informace k minaretu, ten je z dálky vidět a dojet se tam dá na velbloudu, popř. lze dojít pěšky.

Dnes si mohou lidičkové navzájem posílat z kontinentu na kontinent během několika hodin něco speciálního na zub, aby človíček okoštoval specialitu toho druhého a naopak. Je to lepší jak po sobě střílet, což zřejmě někomu vadí...
Jsou všeliká heblata, díky nimž máme co do huby způsobem, co huba mlsná ráčí. Je na tom, u Alláha, něco špatného?

Bydlo dobré však pálí někoho do sedací části a snad proto vznikají zhusta podobné debaty.

Mno, je fakt, že lidí je stále víc a více na této planetě, která je stále stejně malá. Ptejme se nenápadně, kterých lidí a kde je stále více a kde je jich naopak stále méně?
Přemnožujeme se například u nás v té naší kotlině?
Čích problém je přemnožení? A mají ti přemnožení chuť a zájem makat a vymýšlet hejblata různá, která by jim pomohla neumřít hladem? Ha?
No jo, kolonizátoři jim všecko vzali a jim zbyla jen letargie, sex, motyka a kalašnikov.
Pluh dali do sběru.

Odkudpak tak asi je k nám, mezi ta naše všeliká hejblata technická a výdobytky potravinářské, sociální a ostatní, importován ten středověk? A proč zrovna on? A proč sem?
Je to prospěšné? A komu to prospívá?
Nebo ve skutečnosti, jak píše profesor vo nic nefrčí, můžeme nad tím přivřít obě oči a všecky kuří a skutečné nebezpečí nám hrozí od těch zapráskaných amerických křesťanských evangelikálů?
Pak tedy asi Alláh s námi.
10. 05. 2010 | 11:12

robot napsal(a):

buldatra:

Celá historie lidstva je souboj svobody a tyranie prodávanýho lidem jako souboj dobra a zla ( navíc zapleteně a převráceně, ale vůbec ne náhodně ). Dnes máme média. Zkuste vybočit z řady. Pár století zpět ( a někde dodnes ) velmi velký vliv náboženství. Zkuste vybočit z řady. Zajímavé je, že v kulturách kde se dobře zadařilo masovým médiím, došlo postupně k odklonu od náboženství a postupné degeneraci společnosti ( kolik lidí u nás dnes čte nebo se vůbec zajímá co se na světě? ). Proč byste lidi nutil něco dělat, když si to rádi sami koupí a odpracují :-). Když jde člověk dál a dál tak se zdá, že to nemá žádnej smysl. Proč by někdo manipuloval lidstvem, aby ho uvrhl do tyranie, když ví, že tyranie nemůže fungovat ? Má to smysl buď hrozivě tragický nebo hrozivě komický.

NApříklad Řím: V době vzestupu křesťanství a příbuzných směrů se lidem cizích národů prodávalo náboženství a knížky jako návod toho jak žít. Ale to ve skutečnosti v těch knížkách není. V těch knížkách je chytře prodán příběh, kterak Vámi manipulovat. Každý dostal podobnej základ s drobnými nuancemi a pak Vám stačí velmi málo k tomu abyste mohl manipulovat celými masami. Pche, pak že neplatí, že všechny cesty vedou do Říma :-)

Ale současně myslím, že ten příběh který ty knížky vyprávěly byl v podstatě pravdivý, to bylo pro lidi se svobodným myšlením aby se nezbláznili v této společnosti lidí. Lidi, kteří prohlédnou tím nánosem korupce, manipulace a lží toho buď zneužije nebo se totálně odloučí od společnosti.

I mezi dnešní sci-fi literaturou najdete jasná posleství. Internet je nekonečná studnice nformací , ze které je možnost pomalu vyzobávat informace.

Nejsme ve vesmíru sami. Prach jsi a v prach se obrátíš. Člověk je nicotnej organismus, je součástí přírody, ale je to sobeckej tvor co si myslí, že je pánem tvorstva. Jsme tolik odlišní a přeci si tak podobní.

Říkejte tomu třeba boží plán, ale lidé, zastánci svobody by si konečně měli dát voraz, zvednout zrak a alespoň zhlídnout finální dějství naší malé výukové tragikomedie. Bude se NÁM to v budoucnu hodit.

Projděte závojem lží a spatříte Boha :-) Ale bůh není to co Vám nutí abyste si mysleli že je.

Mimochodem jsem ateista, příznivce logiky :-)
10. 05. 2010 | 11:54

naivka napsal(a):

Hurá
10.05.2010 01:35:35

Věda snad nemá náskok před úrovní duchovna lidí. Jen jsme vynalezli neužitečné zbytečnosti, např. AK-47.

Souhlasím s odpovědí pana P.K.

Můžeme však hledat aspoň náznak smyslu života v růstu poznání.

Čas v našem vesmíru je jednosměrný a někam vede. Kam? Zatím došel až k nám.
Veškeré přemýšlení o naší civilizaci by mělo vycházet z poznání, že my všichni jsme obyvateli jedné Země. Vždycky tomu tak bylo a snad v horizontu dalších alespoň několika let i nadále bude. Evoluci je úplně jedno, jestli jsme zelení nebo fialoví, evoluce nás stvořila jako Celek. Jedinec všechno potřebné k životu dostal a dostává od Celku. Sám by nikdy neobstál. Ani ten sebegeniálnější. Pouze lidský rod (uvažuji v tomto komentáři člověka, zvířátka a supermana zatím vynechám), tedy Celek, ne jeden jedinec, je tím stvořením či pokusem nebo poetičtěji dítětem vesmíru. To je pro mě základní poznání. Samozřejmě, Celek je tvořen jedinci, a proto musíme přemýšlet o soužití mezi lidmi. Mezi všemi lidmi na celé planetě. Neboť my všichni jsme součástí jedné jediné Civilizace člověka, po celou dobu jeho historie, i když mnoha kultur a různých poznání.

p.s. mrzí mě, že pan Hořejší nereagoval na můj tak přesvědčivý (a rozhodně nevážný, nebo vážný, už nevím..) komentář včera pod nickem Pravý (levý) český Vlastenec a Evropan .. nu, zřejmě byl tento komentář téměř nevyvratitelný :-) ... hezký den.

*
10. 05. 2010 | 12:20

Dalimír napsal(a):

Dobrý den všichni ! Někteří mudrcové zde na portálu pana Stejskala vychvalují demogracii jako o závod ! Že prý nic lepšího ještě nikdo nevymyslel Měli by se také ohlédnout na minulých 20 let ! Myslíte že je dobré všem dovolit vše ? Panuje zde kapitál a spousta naších občanů se cítí vykořistována ,jak úřady tak i soukromnými podnikateli kteří vždy budou myslet na svůj vlastní prospěch a ne prospěch veřejný ! Je to tak dobře ? Chce to jiný přísnější řád Zákony demogracie jsou na spoustu vykuků kteří zde mají terno s okrádání většiny která tu schopnost nemá obohacovat se na úkor spoluobčanů ! Proto zde musí z vítězit levice aby se to pohlo trochu k lepšímu ! Životní úroven nás všech běžných občanů se může zlepšit jen tím že parlament navrhne k tomu příslušné zákony aby se zamezilo zlodějně ve velkém ! Zatím to tak nefunguje ! Pak by si unás nikdo nemusel utahovat opasky a životní úroven by se zlepšila všem a ne jen těm schopným všeho ! Také nesouhlasím s tím že zde byla dána možnost aby se u nás uchytil kdejaký vandrák , to je moc špatné a ted poznávám že je škoda těch drátů které byly okolo republiky nataženy a už nejsou! Dalimír.@
10. 05. 2010 | 12:40

Vysedlina p. napsal(a):

Pane profesore,
já se moc omlouvám, že vstupuji do diskuse u Vás, ale ze které "žumpy", promiňte, čerpáte laciné osobní přesvědčení k Vašim vizím? Vy už jste se tolikrát vychechtal druhých víře v lepší svět, že mi to zapáchá až pýchou?
Co budete dělat, až uzná církev platnost medžugorských zjevení, která už skoro třicet let nabádají k obrácení lidí k mírovým aktivitám, neboli Panna Marie má plné ruce práce přesvědčit lidstvo k obratu, asi si myslí, že není něco v pořádku?
No, máte své rozlišování...
10. 05. 2010 | 12:48

robot napsal(a):

Dalimír:

Ne že by to asi nebylo jedno, ale na Vaší stupnici pravice levice, pokud vezmu svobodu jako základnu 0% a diktaturu a maximální přerozdělování jako 100%, tak se amaterským odhadem pohybujeme někde na 90%. To chcete opravdu jít na 95% ? Myslete Vy sám, neopakujte co jste někde slyšel a myslíte si že je to nejmenší nepravda. Ptejte se sám sebe proč, odpovědi jsou všude kolem nás.
10. 05. 2010 | 12:50

Dalimír napsal(a):

Pane Robot svoboda nás nenasytí ,uvědomujete si vůbec kolik ubožáků u nás v tom vašim slavném kapitalismu a demogracii umírá hlady ,kolik je u nás neštastých lidí a bezdonovců ! Lidi dobří nebudou takže trochu těch totalitních praktik by nebylo na škodu a to nejen u nás včesku ! DAL.@
10. 05. 2010 | 13:16

robot napsal(a):

Dalimír:

Nebojte, bratr Von Rumpuy Vás miluje.
10. 05. 2010 | 13:25

vaclavhorejsi napsal(a):

Vysedlina p.:

Nerozumim - myslite, ze mam neco proti mirovym aktivitam????

"Vy už jste se tolikrát vychechtal druhých víře v lepší svět"

Tomu uz vubec nerozumim - mne se zdalo, ze jsem zde spis obvinovan z prilisneho naivniho optimismu?

Muzete prosim specifikovat, kde a jak jsem se "vychechtal druhých víře v lepší svět"??
Opravdu by me to zajimalo...
Nejspise se bude jednat o "hluboke, ale skutecne hluboke nedorozumeni", jak by rekl nam vsem znamy klasik...

..
10. 05. 2010 | 13:36

buldatra napsal(a):

Robot:

Roboti, jsouce hejblaty technickými, jsou jako takoví na světě jen proto, aby makali za lidi.
Na koho makáte robote? No, nechme toho, to sem nepatří, snad někdy příště.
Lidi mají kromě práce i jiné, někdy i libé starosti, na které kvůli práci není čas.
A to je xere.
To za prvé.

Za druhé.
Lidem je čím dál blbější dělat z ostatních lidí otroky toho minulého druhu (jako např. Spartakus a podobní nešťastníci-otroci evidentní, do očí bijící).
Dnešní otrok je člověk, který si myslí, že není otrok, protože mu příslušná osoba / systém , vtloukl do hlavy, že je pánem tvorstva.
Proto jsou dnes otroci nového druhu a ti otroci mohou vymyslet a taky vymýšlejí robota, který by na ně otročil. (dělba údělu). Anebo taky otrok na druhou. Takový touster je vlastně otrok a nikoho to nevzrušuje. Touster nemá ani odbory.
Robot otročit musí, páč je to stroj a stroj je tu proto, aby otročil na člověka, který pak bude mít více času na úvahy o nesmrtelnosti ledasčeho, přičemž ony úvahy bude vymýšlet na plážovém lehátku v Karibiku a zapíjet to bude cuba libré s ledem a deštníčkem. Obsluhován krásnou mulatkou, na kterou otročí její robot.

Celý náš svět byl je a bude o otročení, otázkou je jen volba správné formy. Zajímalo by mě, na koho otročí pan profesor a kdo otročí na něho.
Robote, znáte zákony robotiky dle Asimova?
10. 05. 2010 | 13:48

robot napsal(a):

buldatra:

Víte v kině to vypadalo pěkně, to vo těch robotech, ale asi bych takovou blbost nečet, k čemu by mi to v životě bylo.

V dnešním globalizovaném systému otročení se to pěkně schová pod grafy a procenta a dokud míří vzhůru tak je vše v pořádku. Jojo ti lidi, jsou to Zmetci :-)

U pana hořejšího je to myslím jasné.

Pi = 3,14 :-)
10. 05. 2010 | 13:57

P.K. napsal(a):

ES:
Mýlíte se, Mustafa Ibrahim jsem já.
Ale pokud si mě pletete s profesorem z Hardwardu, necítím se tím nijak moc dotčen a omlouvat se mi tedy nemusíte.
ing.František Novotný.
10. 05. 2010 | 14:02

P.K. napsal(a):

chyba, Harvard ! Hard Ward by asi mohl být spíš koncentrační tábor...:-)
10. 05. 2010 | 14:04

Honza napsal(a):

Onen "globalizovaný sociálně-ekonomický systém zajišťující čím dál tím více lidem slušný život a stále lepší perspektivy" plundruje přírodu (to i jiné systémy),
vytváří nebezpečná věci (to i jiné systémy), jako například jaderné zbraně, nebezpečné chemikálie atd.

Pokud náš systém jedním ani druhým způsobem sám sebe nezničí, zničí se jinou, biologickou cestou. V biologickém systému, kde k rozmnožení stačí plodnost,
schopnost najít si partnera a snaha mít děti, dojde brzo k přemnožení a zkáze. Bohužel nás to čeká. Chudý středověký rolník mohl mít třeba 10 dětí, z nichž mu 8 pomřelo nemocemi, hlady, ve válkách atd. Přežily ty děti, které byly zdravější, nebo měly schopnějšího tatínka a maminku. Tento systém byl krutý, ale mohl být stabilní,
ba dokonce vedl k pokroku. Dnešní obdoba chudého rolníka si chodí na úřad pro sociální dávky, čím víc se množí, tím víc dostane. Čím je hloupější, tím víc dostane. Neumí ani obdělávat pole. Neví, že je třeba ušetřit zrní, aby mohl zasít i příští rok. Sociální systém ho motivuje k tomu, aby ihned spotřeboval, co dostane.
Není to jen problém nejmenované menšiny v ČR. Náš sociální stát si své množící se ovečky vytváří i z etnicky majoritní populace (jen to není tak vidět a nejde to tak rychle).
Neskončí to dobře. Myslím, že mladší generace se dožije velkých průšvihů, tedy pokud včas nezlikvidujeme sociální stát, tolik opěvovaný panem profesorem Hořjším.
10. 05. 2010 | 14:20

skeptický napsal(a):

Buldatra

Nadkolego

Vnukl jste mi spásnou myšlenku.Otevřme si neziskovku za práva strojů.
O práva žen,dětí,lazarů,krtičnatých,bzdivých,úchylných,stromů i kamení už je postaráno,ale tohle ještě nikoho nenapadlo.

A budu pak rád otročit sám,půjčím si od Vás vidle,a budem to přehazovat,aby to nezplesnivělo.

Vy pak můžete spánembohem otročit na tý mulatce.Budeme ještě navíc MK korektní.
10. 05. 2010 | 14:23

VP napsal(a):

Neodpovím, Vaše obvyklá argumentace, jste rád neprůstřelný, ale to nic neřeší.
Vnímám Vás jako manipulanta.
10. 05. 2010 | 14:25

P.K. napsal(a):

Paní naivko,
alchymisté říkali něco jako "vše jedno jest...
děkuji: já si vždy myslel, že evoluce upřednostňuje zelené.:-) hezký den.
10. 05. 2010 | 14:29

scallop napsal(a):

To autor:

V takovych uvahach se da polemizovat temer se vsim. Krome obligatniho "vojensko-prumysloveho komplexu" (aka "vrazi z Wall Streetu" - proc se jen takto poeticke nazvy nebouzivaji u nas pro CEZ, ktery kontroluje vladu zcela bezostysne ?), zminim budouci roli Ciny. Ta bude vic ukazovat svoji silu a nejakou formou expanpandovat. Oblibeny "multilateralni svet" evropskych socialstu znamena, ze ji uz nebude nikdo (snad krome Indie) krotit. Ale to se nas prece vubec netyka, ze ... Chci rici, ze role Ciny je nejmene predvidatelny faktor, odhadnout jak bude vypadat za 20-30 let je nemozne. Krome toho, ze bude silnejsi.

Ale s necim i souhlasim, strach z islamskych zemi se v Evrope prehani. V Americe je ostatne mnohem mensi. Islamske staty vice souperi mezi sebou a rady od onoho vojensko-prumysloveho komplexu nakupuji zbrane.
10. 05. 2010 | 14:30

Joska napsal(a):

Poněkud mě u autora jako biologa překvapuje jeho víra, že "ve všech zemích v historicky dohledné době budeme mít velmi podobný globalizovaný sociálně-ekonomický systém zajišťující čím dál tím více lidem slušný život a stále lepší perspektivy". Je zřejmé, že nás živí ve skutečnosti Země a její biosféra - ne výroba různých cajků. A ta musí být v určité rovnováze. Pokud ne, dojde ke kolapsu a vezme nás sebou i přes kdovíjakou technologii. Pokud vím, tak třeba obilní semeno ještě nikdo nevyrobil. Jen se ovliňuje, a to spíše k horšímu. A už dnes vidíme v přírodě řadu ekologických problémů - masívní vymírání živočichů, rozšiřování pouští, kácení pralesů, hrozba oteplování ...
Souhlasím s tím, že možná větší nebepečí je americký Taliban (=
US neocons, křesťanští evangelikáni spojení, Židy). Ti až už nebude z čeho brát, tak jsou ochotni se rvát o to poslední - válka v Iráku je také inerpretovaná jako snaha o ovládnutí energetických zdrojů.
10. 05. 2010 | 16:28

JF napsal(a):

Ano, velice zajímavé názory.

Domnívám se (vycházím z toho), že svět je stále stejný.

Jde o moc.

Moc chce manipulovatelné a zmanipulované davy. (např. penězmi)

Stačí si to uvědomit, nemá cenu jakkoliv proti tomu brojit. (skončíte opět jako uzurpátor moci)

Se vším je třeba umět zacházet. (technologie, vládnutí, moc)

Člověk se má cítit svobodným za všech okolností.

Lidé se musí začít zabývat Lidmi.

Vše ostatní dostaneme darem. (rozuměj že budeme se zabývat věcmi které pro nás budou potěšením a tak budou i užitečné)

Pro mne je Politik Politikem, kdy získává moc a je si vědom že jí získává a nepodlehneji.

Je dobré vědět s kým sedíme u stolu - např. i s paní Mocí.

Je dobré ji dělat dobrého partnera.

Čím později této chuti moci Politik podlehne, tím déle bude úspěšným politikem a tím menší to bude mít následky.

Nemějte ambice nad Mocí zvítězit!
Dejte šanci i ostatním. ;-) Může to být příjemné sedět u stolu s větší společností.

Kdo vezme výzvu a cítí to pozitivně, tomu přeji hodně radosti ze života.

Brát, ale nepřebrat!

ps.: věřím že ta hlavní odměna je Zábava ze života!

ps2: cítím se dobře jako filosof. S kým sedím u stolu já? S paní Pokušení? ;-) Kde sedí Pokušení od Moci? Kde sedí filosof od Politika?

ps3: Zapomeňte na všechno "bohatství" a uvidíte Lidi.

zn. Hledám Politika. ;-)

Buďme pozitivní ...
10. 05. 2010 | 19:00

bigjirka napsal(a):

Profesore, proč tak překrucujete? To je opravdu pitomé.
10. 05. 2010 | 19:17

naivka napsal(a):

Buldatra, Skeptický
.. a taky vymýšlejí robota.. za práva strojů..

Pro současného člověka je technika hlubokou součástí jeho nejniternějšího "já". Uvěřil v ni, ač se tomu někteří z nás všemožně brání. Člověk se snad v technice může cítit podobný i svému stvořiteli: pokus, omyl, pokus, omyl.... A tak pozvolna mění svět do podoby svých představ. Je to především Muž, kdo má potřebu vymýšlet a konstruovat všelijaké stroje a jiné hlouposti a Žena, kdo se naučila ty skvělé výplody mužova důvtipu, jak se vyhnout práci a pohybu, denně používat : pračku, myčku, holicí strojek či televizor s oblíbeným sportovním pořadem.. Nacházíme se v době, kdy jsme nuceni žít se stroji jako s partnery, fakticky již bez možnosti svobodného rozhodnutí. A pokoušíme se jít dál, stvořit Nového Integrovaného Humanoida - Androida, dokonalou Inteligenci, nejvyšší cíl samotné Evoluce, který by za nás i myslel. To je naše Grandiózní Budoucnost. Nebo se mýlím, pane Hořejší či pane P.K. ? :-)

Dobrý večer.

*
10. 05. 2010 | 19:39

P.K. napsal(a):

Paní naivko,
velice jste se mě dotkla, reaguji tedy jen ze setrvačnosti.
Práci se vyhýbám, protože potřebuji pohyb.
Stroje-partnery, se kterými chci žít, si většinou vybírám svobodně a sám. Jen gillette turbo jsem dostal k Vánocům. ahoj:-).
10. 05. 2010 | 20:14

Pepa Řepa napsal(a):

Chtěl bych upozornit, že návrh Za práva strojů je v rozporu s proslulým buldatřím "kurvítkem", které jest do každého přístroje montováno, aby se výrobek týden po záruční době rozbil.

Ihned by následovala smršť článků pana Hořejšího, proč nejsou respektována práva kurvítzek, byla by založena agentura pro začlenění kurvítek do společnosti a ozvala by se i tajemnice Svazu džendrtet Belinda Femina-Kurwitek.
10. 05. 2010 | 20:21

Pepa Řepa napsal(a):

Robertek je taky stroj, nebo ne?
Za práva Robertků.
10. 05. 2010 | 20:23

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, Vy jste přepnul do autodestrukčního režimu? Skutečně nevíte, že autorem sociálního státu je Bismarck? Ale jistěže v tom nějaké racionální jádro je Musí se s tím ale hodně opatrně - podívejte, kam to došlo v Řecku.
10. 05. 2010 | 21:42

skeptický napsal(a):

EU jásá.
Máme 700 miliard na záchranu eura.

Houby mají.Mají slíbeno,že jim banky půjčí zlomek z toho,co vykradly z Ameriky.Ty peníze přeci musejí vydělávat.

Já bych tu budoucnost viděl na bubnu.A orchestrováno je to shora našimi volenými vládami.Vytloukat klín klínem a konejšit lidi.
Nadchází velká doba temna.
10. 05. 2010 | 22:00

skeptický napsal(a):

Tohle nemůže jít do nekonečna.

Musí to skončit záborem zemí,všeho soukromého majetku,bankovních účtů,zákazem cestování a stěhování,a znovuzavedením buď nevolnictví nebo otroctví.
Válka to už nevyřeší,leda tak pobít zatím slabšího věřitele.Ale tam se zase investuje.

Doufám,že to vyřeší chytřejší.

Mělo by dojít k nějakému celosvětovému vynucenému odzbrojení,atomovky si nechá jen ta nejmoudřejší země na světě,a bude pořádek.
Na lidstvo musí být bič.
10. 05. 2010 | 22:27

robot ACDC-A2D2 napsal(a):

Svatá pravda. Bič musí bejt, jak na roboty tak na lidi.
10. 05. 2010 | 23:23

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

No, ja obcas pouziju trochu nadsazku a tzv. ironii (http://cs.wikipedia.org/wik...), aby se diskuse trochu rozproudila.
Mym nedostiznym vzorem v teto vtipnosti je elegan zdejsich diskusi P.R....

..
11. 05. 2010 | 07:15

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

"atomovky si nechá jen ta nejmoudřejší země na světě"

Izrael?

..
11. 05. 2010 | 07:16

ministryně pro mírové vedení války napsal(a):

pane Hořejší a pane skeptický,

nu, nevím, jestli "nejmoudřejší" země se spokojí s atomovými zbraněmi, a kdo se nakonec tou jedinou moudrou zemí stane...

tahle zpráva již je staršího data:
"V roce 2002 ruská Státní duma vydala prohlášení, prezentované Vladimirem Putinem, který Spojené státy americké obvinil z vedení geofyzikální války.
„ Spojené státy vytváří nové integrální geofyzikální zbraně, které mohou ovlivnit médium nejbližšího okolí Země prostřednictvím vysokofrekvenčních radiových vln. … Důležitost tohoto kvalitativního skoku může být srovnávána s přechodem od chladné oceli v střelné zbraně, od konvenčních zbraní k jaderným. Tento nový typ zbraní se od těch předchozích typů liší v tom, že médium blízkého okolí Země se najednou stává předmět přímého vlivu a jeho součástí."
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wik...

o dalším nejaderném programu jste, pánové, určitě také četli : např. "Amerika chce novou zbraň. Hyperrychlá střela udeří kdekoli do hodiny" : http://zpravy.idnes.cz/amer...

jsem naprostý laik pokud jde o vojenství, přesto vnímám, že to vše jsou bezpochyby jen nepatrné střípky, které pronikly na veřejnost.. nepochybuji, že existují další zbraně, které jsou ve fázi dokonalého utajení, a kdoví, možná jsou na srovnatelné úrovni mimozemských civilizací vyššího stupně (jen žertuji..)..

tak nevím, jestli nás ta grandiózní budoucnost třeba omylem nemine...

hezký den.
11. 05. 2010 | 08:20

buldatra napsal(a):

P.Ř.:

Causa kurvítko, malý podotek.

Zdá se, že ta kurvítka nejsou instalována jen a pouze do strojů a strojků všeho druhu, alébrž i do různých institucí (ty nejvyšší z toho nevyjímaje), které snad s výjimkou počasí a sopečného popela mají vliv na všecko.

U strojů a strojků existuje ta výhoda, že člověk může doufat v jakýsi reklamační řád, když kurvítko zle řádí.
Popřípadě může celý strojek třeba i vyhodit z okna, přičemž se tento politováníhodný čin nepovažuje za defenestraci, pouze hrozí, že bude vláčen a popotahován za znečišťování veřejného prostranství, když zlou hrou osudu bydlí, dejme tomu, na sídlišti.

Protože se nezadržitelně blíží doba, kdy budou instalována kurvítka nová, popřípadě znovuinstalována ta stávající (což je mnohem pravděpodobnější), máme vzácnou příležitost zažít a uvědomit si pocity montéra, který drží v ruce součástku, o které ví, že je to kurvítko a se zlomyslným šklebem ji instaluje do luxusní a nesmírně drahé myčky na nádobí.

Tento vzácný pocit si může vychutnat natěšený volič ve volební místnosti jen jednou za několik let, kdy třímá v ruce volební lístek, na němž zaškrtl patřičné kurvítko, které následně vhodí do volební urny.
11. 05. 2010 | 08:45

skeptický napsal(a):

Profesore

Bejvávalo.Dneska všichni větší plátci daně žijí v zahraničí.
Ale jsou tradičně spravedliví a šetrní,takže by jimi neplýtvali.
11. 05. 2010 | 09:14

skeptický napsal(a):

Buldatra

Před sto lety jste si za toho montéra mohl dosadit pana domácího,a za luxusní nesmírně drahou myčku služku.

To je úplný erotikon,člověče.

Furt nejsem štont na to přijít,čím to.
Asi rostete na té bramborové vtipné kaši.
Brambory prej jsou afrozodiak.
11. 05. 2010 | 09:28

scallop napsal(a):

To vaclavhorejsi:

Jestlize hodnotite Izrael podle vedeckych vysledku pak mate naprostou pravdu.
11. 05. 2010 | 09:49

tomcat napsal(a):

@buldatra

Volič může zakroužkovat až čtyři kurvítka!
11. 05. 2010 | 11:18

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

V mém případě se nejedná o růst.
Ještě to by mě tak scházelo.

Rostou jen ekonomiky.

V mém případě to bude spíš cosi jako falešná březost.
Vyzkouším tedy na čas vyřadit brambory z jídelníčku a budu se stravovat suchým salámem. Uvidíme, co se stane.
11. 05. 2010 | 12:36

skeptický napsal(a):

Buldatra

Budete na manželku vykřikovat salám,a mezi sousedy vypukne panika že už jsou tady.
11. 05. 2010 | 13:01

VP napsal(a):

buldatra, kvok,
prosím, a nejlepší kurvítko by bylo, když chcete hodit do volební urny lístek, a ďůrka tam by bylo zalepená. To nemusí být ani strojek, víte? Kvok?
Radši mi neodepisujte, kdybych ještě něco psala, to by bylo, já mám totiž jakési kurvítko i v sobě, víte?
11. 05. 2010 | 13:14

nikfdjgw[pb-;]/fv-d,cz napsal(a):

TTTTTTTT teedaá kokokokokolegovéé akakkkdededemidici 87iiii9eiu jaaá
neneneevíím jakškkyt vyy a a a aleeee jaá uuuž žž muám dnee és a a s ii
dooóst.
joóó ,mnjě užje to ff fšeckoó čári máary fuck!!
11. 05. 2010 | 20:36

Dalimír napsal(a):

Dobrý den vážení ! LIDÉ BDĚTE , krásná slova která v téhle předvolební hektické době je třeba brát dvojnásob vážně !!! Modrá soldateska v čele s typickým úředníčkem Nečasem přitvrdila ! S úředníky byli vždy problémi , málo jich bylo a je co to opravdu s lidma myslí upřímně ! Kapitalisti ti budou vždy hrát jen o sebe ,to už by dnes měl každý rozumný volič vědět ! Protože další čtyři roky budou pak dlouhé a kruté ! Je to tak pane profesore ? Dalimír.
12. 05. 2010 | 09:21

nikfdjgw[pb-;]/fv-d,cz napsal(a):

Tiskové prohlášení

Dementuji svůj včerejší komentář. Jedná se z mojí strany o uměleckou krádež, určenou váženým akakkkdededemidicům této diskuse. Autorem (kromě poslední věty, která se do textu připletla omylem pod dojmem triků Master Coperfield) je úplně jiný Herr Wolf, ein Universitätsprofessor. Omluvou mi budiž, že komentář byl napsán pod vlivem bioenergie, nikoliv o mé vlastní vůli.

Уважаемые ученые! До лучшего будущего, до новой цивилизации, до человек без бутылки водки и ром! Ура ура!!
12. 05. 2010 | 11:16

Viola napsal(a):

Pane profesore Hořejší

zdá se mi, že jste poplatný svému jménu, chcete být nahoře, být první, být nejčtenější. Proto píšete občas články tak, aby se ozvalo, co nejvíce hlasů a rozvinula se větší diskuze. Z toho důvodu nevěřím, že co jste napsal si skutečně myslíte, to bych Vás musel považovat za snílka a idealistu. Pan vlk to napsal docela dobře.
No a k tomu, co napsal pan Wagner na Blistech o tom, žese hovoří třeba o nutnosti přechodu k soběstačným malým komunám, ale už neřeknou, jak by takové komuny měly fungovat , tak si myslím, že takové satelity by mohly plnit úlohu komunit, ale to by ti lidé v nich měli nějak chápat sami. Jenže oni vyjíždějí za prací do města, zatěžují dopravu, spotřebovávají i jiné zdroje a přitom by měli pracovat doma a pak doplňovat prací na zahrádce a nedělat si z ní jen anglické trávníčky s okrasnými jehličnany.

Takoví lidé by mohli mít kupu dětí a přitom mají jen psy na ochranu svého majetku, to muslimové jsou jiní kabrňáci, hned si uprostřed své komuny postaví minaret, když jim to demokraté umožní a už žijí tak, jak je v Bibli psáno, milujte se a množte se.
12. 05. 2010 | 12:07

vaclavhorejsi napsal(a):

Viola:

Ano, hrde se hlasim k tomu, ze jsem idealista a optimista! ;-)
Ovsem ohledne prechodu k sobestacnym komunam jsem znacnym pesimistou; povazuji to za cestu do minulosti, kterou lidstvo dobrovolne nenastoupi...

..
12. 05. 2010 | 13:43

Viola napsal(a):

Nemuselo by jít tak úplně

o soběstačné komuny, mohly by být soběstačné alespoň v pěstování zeleniny a ovoce a staraly by se jednoduše o půdu o zem v menším měřítku. Mohli by si vyzkoušet bezodpadové hospodaření a vůbec ekologické žití, ale to oni ne, snaží se tam žít jako hradní pánové nemajíce poddaných. Také by si mohli vyzkoušet v mikro měřítku, co dělá biodiverzivita. Namísto toho si stěžují, že v takových satelitech není žádná kultura, ani kostel ani hospoda ani kulturní dům. Možná, že by se mělo nějak podmínit vlastnictví půdy, pozemku - země, aby se samotným těm lidem tam dobře žilo. Stejně se velké sídliště asi budou vylidňovat, jak o tom tu někdo předpovídá a hospodaření na malém by bylo dobré namísto obrovských zastavěných ploch supermarkety, jejichž výrobky se stejně všechny nespotřebovávají a vyhazují se.
12. 05. 2010 | 14:22

Light napsal(a):

to profesor ředitel & sv. Václav:

Ano řediteli, viz. po hříchu jak píšete "je důsledkem našich chyb, prohřešků (či spíše hříchů)" a ta krize tedy nejspíš i dílem Vašim, jak jste ochotně přiznal. Celý svět teď trpí kvůli Vám/nám a měl by jste se nejspíš ukřižovat, aby jste vykoupil lidstvo ze svých proradných skutků a svého sňatku s ďáblem.

Jenže to Vy neuděláte, protože jen tak "plácáte na oko rádoby dobré řeči", přitom skutečná duše myslitele ve vás stále spí a TMA Vás ve svých otěžích třímá jako loutku systémového hada, propletená a přirostlá do nejniternějšího koutku Vaší prospěchářské duše. Vaše mysl je i světlá, ale tu bohužel nevidíte přes své iluzorní růžové brýlky vědce v mlze, které jste si dobrovolně nasadil.

Ano před 100 lety se lidem skutečně nesnilo, že naše vlády budou zamrzlé v koutě jako krtci a hrabat, čekat než je vymění a do té doby dělat, že nevědí nic o nešvarech jako je chemizace ovzduší, ruinování hospodářství či morální tunelování politiků (především v těch je naše SVĚTLO a vidíme nyní spíše tu TMU, v nich tak skutečnou, cožpak nemluvím z duše lidí???). Co ta umělá výroba řady nemocí, co to neupřímné farizejské spekulanství a skryté podstrkávání příčin válek i hladu nabouráváním přírodních systémů, zatímco vědci naočkovaní nanopokrytectvím, si přihřívají svou makropolívčičku, jak jsou úspěšní v boji s chorobami, které jsou i jejich vlastním produktem? Tato přetvářka však nyní vyplula na povrch Vaší mléčné polívčičky jako zkažené noky, které šelmě přichystal had. Nejezte proto jablíčko blahobytu milý brachu, vždyť oba víme, že je zkažené i když vypadá jako dobrá krmě:)

Toto všechno je zcela jasně výsledkem debility spících lidí na úrovni opic, kteří si nedokáží připustit, ŽE JSME SE STALI LOUTKAMI VLASTNÍCH LŽÍ, kterými krmili jsme sebe i své rodiny po generace a činí tak mnozí ještě dnes. Elity však ani lidé nejsou zlí, zlé je jen naše vlastní nepochopení sebe sama, VE TVÉM NEPOCHOPENÍ soudržnosti týmů, v našem nepochopení tkví tvé vnitřní ukřižování, systému, který se změní tak rychle, jak rychle se změní lidé, tj. všichni ve všech a všem.

K Vaší otázce:

"Existuje vůbec nějaký nebezpečný konkurenční alternativní společenský systém, který by mohl být příčinou zhoubného „střetu civilizací“?

Ano, tento alternativní společenský systém je VÍRA VE FALEŠNÉHO BOHA. Toto je podhoubí všech nezmarů, proto až se v pekle ohřejete a začnete se zde cítit osamocen, vyjděte svým očistcem ze dvora ráje falešného pána materie a nezapomínejte za sebou zavírat dveře, jinak se ze svého morálního duchovního Armagedonu nikdy nevyhrabete, neprobudíte a váš/náš vnitřní úpadek a krize Vás/nás vždy dohoní a budou stále současné. Protože jsem však realistou, ve výše zmíněného falešného boha nevěřím a ani jej nehodlám křižovat. Protože stačí se podívat na Vás a vím, že je, proto až Vás svou září opět bude lákat k nepravostem, ukřižujte jen jednou svou vnitřní pohnutnu zasednout s ním, ke společnému stolu, TOTO JE NAŠE SPOLEČNÁ SPÁSA, POCHOPILI JSME??? Většina ano, proto jděte a správným směrem jako vědecká elita národa a neostýchejte se, Light je přece Váš ochránce a světlo, náš budič, ne buřič, JAK DLOUHO JEŠTĚ HODLÁŠ SPÁT SPÁČI??? :-[([( =» zlý zamračený pohled hole s bičem v ruce..

Existuje totiž vykoupení, vysvobození, tím je však náš společný pokrok a je to i ten pokrok ve Vás milý profesůrku, tak se snažte, ať si už konečně zasloužíte vaši odměnu, vaši MOC, po které staletí toužíte a KTEROU NELZE ZÍSKAT ŽÁDNOU KULIŠÁRNOU, KORUPCÍ ANI MANIPULACÍ. Je jí totiž moc uznání ze SPOLEČNÉ PROSPERITY naší společnosti, Vašich nejzlatějších z dobrých lidských skutků. Proto své budoucí činy prohlédněte:-)
14. 05. 2010 | 08:59

Dalimír napsal(a):

Dobrý den ! Pro nás lidi již musí konečně začít platit pevný řád ! A bez represí to asi nepujde ! Demodracie ? Aby si zde každý vychytralec dělal co chtěl ? Podívéjte se všichni co jsme dosáhli za těch 20 let Havlovy svobody ! Ekonomika rozcupovaná na mraky ,hospodářství vzhůru nohama a zadlužení všichni až po uši ! A to platí i pro většinu států v evropě ! Tak takhle ne ,tak to nepudejde ! Proto budu volit stranu která s tím trochu pohne k lepšímu a to je KSČM !!! Vím že spousta lidí je na komunisty s minulosti alergická ale mě to nevadí ! Mnoho lidí také již poznává že bez pevného a hlavně zodpovědného vedení státu se tady nic k lepšímu nezmění ! Demokratické vlády tak nikdy nečinily ! Tak se lide rozhodni , bud se zde bude mít dobře jen určitá sorta lidí ,nebo si zvýšíme životní úroven všichni ! Ty rozdíly jsou již dnes opravdu neúnosné ! Zdravím Dalimír.@
14. 05. 2010 | 09:11

Dalimír napsal(a):

Jak to vidíte Vy Pane prof.Hořejší ? @
14. 05. 2010 | 09:14

vaclavhorejsi napsal(a):

Light:

Diky, uz se mi po vas styskalo, dekuji za mile osloveni "profesurku"!
***************

Dalimír:

Vsadim se o co chcete, ze komunisti nezvitezi (ja k jejich vitezstvi rozhodne neprispeji, budu volit, hadejte koho...)

..
14. 05. 2010 | 13:00

Dalimír napsal(a):

Je mi jasné pane prof. že Vy je volit nebudete a to ze zásady ,oni v těhle volbách ještě nazvítězí ,to vím také ale přijde doba a lidé začnou uvažovat jinak NESOBECKY ! Tak se vše změní ! Pokud ovšem nebude svět do té doby zničen nukleární válkou ! Dalimír.
14. 05. 2010 | 13:59

bigjirka napsal(a):

Koho byste pane profesore volil, než Paroubkovic rodinu! Tak blbý, abyste volil sinice, nejste a napravo volit nebudete. A z komančství Vás nepodezřívám.
16. 05. 2010 | 16:54

Dalimír napsal(a):

Dobrý den ! Nejlepší řešení jak zachránit ekonomiku nejen naši ale i celoevropskou , hromadně všichni vyjít do ulic a ukázat těm bruselským patlalům že takhle to do nekonečna to jejich slavné přerozdělování nemůže fungovat ! Většina němců už dávno pochopila že zbavit se marky byla volovina a je jen otázkou času kdy své protesty dají jasně najevo ! Co pak Brusel bez německé ekonomiky ? Nemůžu pochopit jednání p. Merkelové že stále obhajuje EU a její praktiky když sama poznává jak těžce na to její země doplácí ! A může být i hůře protože jestli se do EU vetře ještě turek tak ten bruselský cirkus již definitivně zbankrotuje ! U nás bych pozavíral všechny ty kteří přišli nekale ke svému majetku , a převedl bych jej nazpět do státní kasy jinak se nikam nepohnem ! Uvidíme jak si povolbách rozdělí koryta politici ! Když to nebude vyhovovat většině národa tak budeme organizovat pouliční demonstrace ! Dal.@
17. 05. 2010 | 09:46

Dalimír napsal(a):

Pane Bigjirko nemějte obavy z komoušů oni jsou již neškodní , pohlídáme si je ! Je to nsjméně s korumpovaná strana u nás a ekonomicky jim to myslí nejlépe ! A čo bolo to bolo jak říkají slováci ! Dal@
17. 05. 2010 | 14:58

Dalimír napsal(a):

nejméně skorumpovaná strana = KSČM !
17. 05. 2010 | 15:02

Algem napsal(a):

pane Horejší,

vždyť vy nejste žádnej racionální skeptik, ale idealista. Aneb napíšete cokoliv, co ma perspektivu, ze bude přes 5000 diskuzních příspěvků? Lidé jsou a budou pořád stejní, vědecko technický pokrok v tom nehraje roli.
19. 05. 2010 | 08:52

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
30. 05. 2010 | 10:20

1MpkCLnV napsal(a):

Alisha - Oh my stinkin' godosens!! Could they be any more beautiful!! You need to enter those into some sort of contest! And Sadie Sue is so adorable!!
23. 08. 2013 | 23:00

Z0osqOs4DpO napsal(a):

Hi Jen! Would love to attend one of your woprshoks. I'm based in Sunnyside Queens so LIC is right there for me. Looking forward to meeting you (missed you at the Fix!) in person and not just on FB lol. Hope all is well!-Angelica http://yizchnuby.com [url=http://lpadbhzcrcw.com]lpadbhzcrcw[/url] [link=http://opeguqnltwt.com]opeguqnltwt[/link]
26. 08. 2013 | 14:57

ifgoVYSFj napsal(a):

Jen, I left a post on your site. I need your email in order to invite you to be a team <a href="http://ujpvmk.com">mebemr</a>. You don't have one listed on your sites. I know I used to have it, but...well...you know?
28. 08. 2013 | 22:29

Ypi56Hkg9 napsal(a):

great issues aleeogthtr, you simply received a emblem new reader. What would you recommend about your put up that you made some days ago? Any positive? http://fmttwpf.com [url=http://vvsyjhg.com]vvsyjhg[/url] [link=http://srncnz.com]srncnz[/link]
06. 09. 2013 | 19:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy