Lustrační pokrytectví

15. 11. 2013 | 20:39
Přečteno 14276 krát
psáno pro Právo

V Chartě 77 byly, stručně řečeno, dvě skupiny disidentů. Jedni rozuměli Chartě jako zápasu za lidská práva. Druzí, pod praporem generála Pinocheta, jako svaté válce proti komunismu. Střet se projevil hned po sametové revoluci. Zatímco první skupina disidentů, která byla zastoupena, jak ve federální tak v české vládě i v poslaneckých sborech se snažila, aby se po volbách v roce 1990 s komunisty zacházelo podle teze prof. Šamalíka, že listopad 1989 osvobodil i komunisty, starala se druhá o zúčtování s minulostí.

Disidenti ovšem nepředstavovali nejpočetnější skupinu v nových zákonodárných sborech. Tu představovali lidé, kteří z nejrůznějších důvodů nebyli spokojeni s minulým režimem, ovšem báli se dát nesouhlas veřejně najevo. Představa, že by komunisté, kteří byli zodpovědni za jejich ponižování v minulém režimu, měli mít bez dalšího stejná práva jako nová politická reprezentace, jim byla bytostně cizí.

Pragmatici věděli, jak toho využít. Josef Zieleniec mi tenkrát řekl: Vy jste pitomci. My se teď trochu povozíme na komunistech a vás to smete. Lustrace se prodávaly jako "vyrovnání s minulostí" a ochrana nového demokratického režimu. Ve skutečnosti šlo o kartu v mocenském zápase. Volební preference Občanského hnutí po odmítnutí přijetí lustračního zákona klesly z 12 % na hranici volitelnosti. Kdepak respekt k ústavě. Vždyť si nikdo neuvědomoval, že vyrovnáním s minulostí není lustrační zákon, ale Listina základních práv a svobod.

Původně prozatímní norma platí dodnes. Byla ale několikrát novelizována. Když se k ní dnes právníci vyjadřují, neškodilo by, kdyby si ji přečetli. Po přijetí služebního zákona je totiž v lustračním zákoně při výčtu funkcí, na které se vztahuje, odkaz na § 9 platného služebního zákona. V něm je provedeno oddělení funkcí ve státní správě od politických funkcí. Je tedy evidentní, že se lustrační zákon na ministry nevztahuje.

***I kdybychom připustili, že přechodná ustanovení zákona nenahrazují to, že není účinný, platí obecný argument. Ministr je ústavní funkce, lustrační zákon je "obyčejný" zákon. Jenom ústavní zákon se může vztahovat na ústavní činitele. Lustrační zákon se proto na ministry nevztahuje. Je tristním dokladem neznalosti principů fungování demokratického zřízení,že si někdo myslí opak.***

Proč hraje s požadavkem na lustrace šachy prezident republiky je celkem pochopitelné. Rozšiřuje tím svou moc a komplikuje vznik nové vlády. Dá se to pochopit i u lidovců. Mindrák z let komunismu je k tomu zavazuje. Proč to ovšem dělá sociální demokracie je už obtížněji pochopitelné. Ústavní zvyklosti mohou existovat pouze v takových případech, které ústava ani žádný zákon neupravují. Tam, kde je zákonná úprava zřejmá, žádné ústavní zvyklosti prostor mít nemají Zdá se mi, že s odvahou vedení sociální demokracie to zase tak třeskuté není.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

tajemný pan H napsal(a):

je mi líto některých čechů. jak po 23 letech ztratili paměť. zřejmě by byli schopní nějak omluvit i udávání gestapu. práskač je práskač, pane žáku. přestante mrvit už beztak překroucenou morálku tohodle národa jenom proto, že si ted myslíte, že se to hodí. nehodí. svině je svině. i po 50 letech.
15. 11. 2013 | 20:51

Martin1 napsal(a):

tajemný pan H
Pro vás je člověk, který si oseděl trest za zločin po vyjití z kriminálu stále zločinec a dál ho chcete trestat?
Vy neuznáváte, že takový člověk má mít zase všechna práva, pokud mu soud neuložil na nějakou dobu i zákaz nějakých povolání na omezenou - na omezenou dobu. Vy chcete tyto lidi doživotně omezit na jejich právech? Nejste pak ještě horší, než ti lidé, kteří pochybili? A co odpuštění?
15. 11. 2013 | 21:10

StandaT napsal(a):

Martin1: Odpuštění může přijít až po pokání.
15. 11. 2013 | 21:20

ex-nemo napsal(a):

Nejpočetnější skupinou v Chartě 77 byli nasazení tam estebáci; podle mého odhadu tak dvě rčetiny všech těch zhruba 1600 signatářů. Zbyte tvořili naivkové kteří si představovali že sejedná o skutečný boj proti totalitě a nevěděli že se tím plánovitě připravuje privatozační puč.
Ke které skupině tam asi patřil autor , můžeme si podle tohoto blogu i řady minulých sami domyslet.
15. 11. 2013 | 21:23

Martin1 napsal(a):

StandaT
Jak by mělo takové pokání v těchto případech podle vás vypadat konkrétně?
15. 11. 2013 | 21:25

Martin1 napsal(a):

ex-nemo
Často si kladu otázky:
1)Chartisté při výsleších ovlivňovali pracovníky Stb?
2)Pracovníci Stb ovlivňovali Chartisty?
3)Obě skupiny spolu spolupracovali?
4)Kdo se více zasloužil o převrat - Tady si myslím, že to byla Stb - její inteligentnější část ve spolupráci s KGB na pokyn Gorbačova. A aby to nezkrachovalo, nebyly odhaleni, tak museli na svou stranu přiklonit hodně veřejné mínění. To měl podpořit tah s "mrtvým studentem", více http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1697-ludvik-zifcak-mrtvy-student-smid-vzpomina-na-listopad-slo-nam-o-vymenu-spicek-uvnitr-ksc.aspx
5) Nebylo by tedy na čase spíše ty lidi, kteří položili režim, i když byli z řad Stb vyznamenat
6) Vždyť, kdyby se podařilo udělat úspěšně atentát např, na Hitlera, tak by určitě bylo jejich působení třeba i v SS odpuštěno.
15. 11. 2013 | 21:41

StandaT napsal(a):

Martin1: To je jedno jak. Jde o princip.
15. 11. 2013 | 21:42

Martin1 napsal(a):

opr.:nebyly odhaleni - nebyli odhaleni
15. 11. 2013 | 21:44

tajemný pan H napsal(a):

martin 1,
to není o odpuštění ani o trestu. jednoduše, lidi, kteří udávali tajný komunistický policii by neměli být ve veřejných funkcích. to je lustrační zákon, nikoliv lustrační pokrytectví, jak píše pokrytec žák. národ morálně degeneruje. se rozhledněte kolem sebe. kdo stoupá a kdo obsazuje funkce? ty největší a nejhorší bezpáteřní prasata. protože sme si už odvykli řikat pravdu. drží nás ekonomicky pod krkem. je to možná ještě horší, než za minulýho režimu. lidi se zase bojí. protože i ta sametovka vyrostla na samých lžích. na havlismu. pak přišla další ohromná megalež. pohádka o sociálním státu, zdrojích a evropské integraci. lidi míří do chudoby. to je jediná pravda.
15. 11. 2013 | 21:53

Martin1 napsal(a):

StandaT
"Pokání je v běžné řeči i v náboženském významu symbolická činnost, kterou člověk dává najevo, že pochybil, a snaží se své viny zbavit. V křesťanském pojetí znamená výraz lítosti, vnitřního obrácení k Bohu a proměny dosavadního života."
---
Myslíte, že by jim měl Duka vystavit nějaké potvrzení? :)))))
15. 11. 2013 | 22:05

ex-nemo napsal(a):

Martine
Ne, žádné "ovlivňování". Estebáci to prostě dostali jako ůkol, k Chartě se jak známo mohl připojit každý.Patřili v tom hnutí k "odvážným" a "radikálním". Celá Charta byla jimi řízena, ostatně na (neveřejných) polistopadových setkáních této formace se to řeklo skoro otevřeně; všichni zasvěcení si rozuměli.
Jako na zavolanou se před chvílí objevil článek Zifčáka na Novinkách ve stejném smyslu; proč ovšem s tím lezou zrovna teď, o tom je třeba chvíli popřemýšlet. Tyhle věci se nedějí náhodou, všechno postupuje podle scénáře v obálkách.
15. 11. 2013 | 22:06

Martin1 napsal(a):

tajemný pan H 15. 11. 2013 | 21:53
A kdybych vám oponoval, že to bylo a je všechno pravda, ale bylo ta za funkčnosti a dodržování tohoto zákona.
Tedy, že se právě oni "vyřazení - neprolustrovatelní"na ničem, co popisujete nesměli a tudíž nemohli podílet. Že to tedy znamená, že bestie jsou rovnoměrně rozprostřeny v celé populaci a rychle obsadili volné posty po těch z dřívějšího režimu? Že nás jejich "odklonění" od možnosti pracovat ve státní správě naopak ukolébalo a že toho využili ti, kteří své záznamy zlikvidovali v pohnutých revolučních dnech, nebo se "narodili" i docela noví mladí a úspěšní, kteří více než dokonale nastoupili na jejich místa?
15. 11. 2013 | 22:16

Martin1 napsal(a):

Opr.:rychle obsadili - obsadily (bestie - ženský rod, jak taky jiný, to, aby se probudily a popudily feministky)
15. 11. 2013 | 22:22

tajemný pan H napsal(a):

martin1,
mě to připadá, že zavrhujete kapku živé vody (lustrační zákon) ve všeobecné lidské břečce, protože stejně k ničemu není.... možná není, ale jde o symbol. boj proti sviním je předem prohraná hra. já přesto říkám, že by se nemel vzdávat.pokud začne babiš bojovat proti dotacím do zemědělství a proti přimíchávání biosložek do paliv, začnu si myslet, že není zloděj.
15. 11. 2013 | 22:33

Martin1 napsal(a):

tajemný pan H
Možná máte také pravdu. Nenazval bych to ale živou kapkou, ale možná jistým alibismem, že přece jenom něco bylo učiněno a basta - dál nemá cenu mudrovat. Já je domnívám, že toho mohou využívat a zneužívat bestie, které jsou u moci a chtějí aby byl jejich počet redukován. Zůstane více pro ně. Jsou často opravdu horší než někteří jiní z té doby útlaku. Vždyť jsem někde mnohokrát četl, že ti hlavní řídící orgány nikde nejsou vedeni a spoustě jiných se podařilo zničit dokumenty o své činnosti a možná i pro jiné, kteří tady mohou dále působit.
Co vím dobře, že já jsem nikde v ničem takovém nejel, ale i to, že to samé už nemohu tvrdit o všech lidech, s kterými jsem chodil do práce, za zábavou, o sousedech, atd.
15. 11. 2013 | 23:01

xerox napsal(a):

zapomněl jste zmínit také jednu z motivací celé té partičky ... šli po funkcích a majetku jak slepice po flusu ... směšnej amatérismus jim nikterak nebránil nalézt do všech možnejch státních pozic a nechat vyniknout ještě větší svoloči typu klause a svést se na jeho pochybným fanatickém tržním sentimentu ...
ani jeden nedokázal říct - tak takhle né , nejdřív zákony potom privatizace ... co nedokázal minulej režim to dokázaly dobře placený pozice a restituce ... zavřely jim huby ... :-)
15. 11. 2013 | 23:04

kormoran napsal(a):

"V Chartě 77 byly, stručně řečeno, dvě skupiny disidentů. Jedni rozuměli Chartě jako zápasu za lidská práva. Druzí, pod praporem generála Pinocheta, jako svaté válce proti komunismu. Střet se projevil hned po sametové revoluci. Zatímco první skupina disidentů, která byla zastoupena, jak ve federální tak v české vládě i v poslaneckých sborech se snažila, aby se po volbách v roce 1990 s komunisty zacházelo podle teze prof. Šamalíka, že listopad 1989 osvobodil i komunisty, starala se druhá o zúčtování s minulostí."

To jsem se ale nasmal!)))
Tudiz do prvni skupiny disidentu byla infiltrovana znacna skupina STbaku- komunistu , kteri se v prvni fazi chteli vyhnout trestu a v dalsi pokracovat ve svem stranickem boji -cim hure , tim lepe. Dnesek to ale dokazuje.

Neznam komunistu, ktery touzi po svobode.
Usmevne je , ze dnesni komuniste volaji po referendu. To je jako kopnout sveho otce do zadku okovanou botou a pritom se ho zeptat , kam jde.
15. 11. 2013 | 23:26

Martin1 napsal(a):

kormoran
Neznam komunistu, ktery touzi po svobode.
Usmevne je , ze dnesni komuniste volaji po referendu. To je jako kopnout sveho otce do zadku okovanou botou a pritom se ho zeptat , kam jde.
15. 11. 2013 | 23:26
---
1) To může znamenat, že dnešní komunista už není ten včerejší?
2) Že dnešní komunista je přesvědčen, že lidé pochopí, že je víc než dnešní "humanista"?
3) Že si věří, že v otevřeném referendu budou lidé na jeho straně?
4) Že stejně ví, že to bude poslední referendum - to po kterém se dostane k moci. Tak proč ho naposledy lidem nedopřát.
--------
4 bude asi správně? Nebo ne?
15. 11. 2013 | 23:44

Sam napsal(a):

Disent, potažmo Charta77, byla řízena z venku tak, aby neustále nassírala Husáka. Přes noc se chartisté dostali k praktickému řízení státu, a byli v troubě. Takže bylo nutné ve věci angažovat řadu elementů Husákova režimu, navíc, ne na každého disidenta se dostala funkce a kancelář.
15. 11. 2013 | 23:57

pamětník napsal(a):

Takže bylo nutné ve věci angažovat řadu elementů Husákova režimu v čele s Marianem Čalfou.
16. 11. 2013 | 00:17

Jícha napsal(a):

Pokrytectví je ještě v jiné rovině. Kromě lustračního zákona vyhovuje agent STB všem aktuálním a oficiálně posvěceným kritériím jak přežít - tentokrát v kasinovém kapitalizmu , jako jsou adaptibilita, flexibilita, loajalita, schopnost uplatnit se na pracovním trhu spolu s chápáním ceny informace.
V podstatě je prototypem správného kapitalistického člověka. Se zfalšovaným kladným lustračním osvědčením se navíc stává i prototypem
správného českého politika.
16. 11. 2013 | 00:18

K.V napsal(a):

Lustrační zákon měl význam v prvních volbách po cinkání klíči, aby se vedle lidí kteří měli špičkovou kvalifikaci, ale také rudou knížku, mohli prosadit ti nekvalifikovaní "disidenti" z kotelen. Proto se ministrem vnitra mohl stát pasáček koz Ruml a náměstkem Fendrych. Nejpozději po 10 letech už se ale mělo opět vybírat do funkcí podle kvalifikace.
To že je někdo v nějakém seznamu, navíc předetím účelově protříděném, hlavní spisy vybrány a zkartovány, je dnes po 24 letech už více než trapné.
.
Pořád zapomínáme že tajnou kontra + rozvědku má každý stát včetně těch nejdemokratičtějších. 99% činnosti STB byla standardní práce jakou dělají všechny země. Zbytek je osobní zneužití jednotlivců
.
Kdysi jsme ječeli že STB odposlouchávala S POVOLENÍM PROKURÁTORA pár disidentů. Dnes nám Snowden prozradil že jsme odposloucháváni všichni, dokonce zahraničními rozvědkami. Co na to hurá antikomunisti? Najednou to nevadí?
Trapné a ubohé
16. 11. 2013 | 06:23

Alex napsal(a):

kormoran
Ani netušíte, do jaké míry jste potvrdil toho Zieleniece. Opravdu Vám stačí zamávat před nosem komunisty a jste jak v rauši ochoten sám dát vplen cokoli - bez výjimky cokoli.
16. 11. 2013 | 07:08

zemedelec napsal(a):

Pane Žák.
Už nechtějí stát v pozadí a řídit to přes nastrčené figuranti,už si to chtějí zase řídit sami.
16. 11. 2013 | 07:21

karelgr napsal(a):

Byl řadový komunista stejně špatný jako vysoký potentát? Asi nnutně. Babiš evidentně musel podepsat, aby mohl jít do zahraničního obchodu.Předpokládám,že v té pozici v té době běžná záležitost.Ví se, že někoho účině poškodil? Agent byl i Nohavica, neměl odvahu se vzepřít, ale evidentně nikomu neublížil.Plky na Kryla ve Vídni byly k ničemu. Jestli Babiš kvůli kariéře podepsal, není úžasný hrdina, ale není o nic horší než obrovská část národa.Držel lajnu.
16. 11. 2013 | 07:26

olga napsal(a):

Čtu Zjevení od Jana. Pouze porovnávám. Nějak moc se naplňuje...
16. 11. 2013 | 07:28

K.V napsal(a):

Karelgr- a vy si to představujete jak? To měli po únoru 48 všichni zalézt do kotelny a opíjet se a spolu se zahraničními rozvědkami tady vraždit pošťáky a hasiče jako Mašíni.
Kdo dělal lékaře, jakkoliv pracoval, natož byl voják, policista, soudce, je totalitní zrůda?
To si jako myslíte že by Brežněvovi uškodilo kdybychom se všichni uchlastali k smrti a zapálili v sabotáži celou zemi??
Vše zničili a jako národ zanikli??
.
A vůbec- nechápete že dnešní režim považuje hodně lidí za více škodlivý než ten před cinkáním klíči? Takže co, máme se uchlastat a v sabotáži zapálit celou zemi i dnes??? Všechno zničit?
.
Opravdu mne děsí jak se s minulostí neumíme vyrovnat jinak než mentalitou kriminálníků a feťáků- podle hesla všichni jsou svin..., mělo se vše zapálit a rozbít
16. 11. 2013 | 07:44

karelgr napsal(a):

K.V. asi mě úplně špatně chápete, i já si myslím, že v případě pasivních agentů,co ze strachu nebo z prospěchu podepsali,jde v dnešní době o prd.
16. 11. 2013 | 07:47

K.V napsal(a):

KarelGr- znovu, Tajnou kontra+ /rozvědku má každý stát.
99% činnosti STB nebylo nic jiného než to co dělají v kterékoliv nejdemokratičtější zemi. Zbytek bylo zneužití jednotlivci, a to se děje také všude na světě. My máme JEDINÝ problém- tehdejší nepřátelé režimu se dostali po cinkání klíči k moci a žalovali žýe je STB sledovala a odposlouchávala. Dnes nás sledují VšECHNY, bez povolení prokurátora, odposlouchávají z USA A my se s tím neumíme vyrovnat.
Přijde vám to cynické, ale když dnes uděláte něco nezákonného zavřou vás. Za rok už může platit zákon kde to trestné nebude. Co teď- jak se chcete pomstít na policistovi který vás chytil, soudci který odsoudil, dozorci který vás držel ve vězení?? A proč, bude to správné se mstít?
Kdysi byla trestná homosexualita, za socíku jste nemohl volně přes hranice, dnes ano, možná za rok povolíme marihuanu
Prostě jsme v tomto myšlenkovém zmatku. Nevíme jak se s tím vyrovnat. Já říkám- potrestejme např. úchyla který někoho pro svoji radost ubil ve vězení ( pokud takoví jsou), vše ostatní už ale raději zapomeňme.
Ve vlastním zájmu, ničí to totiž nás samotné víc než ty bývalé soudruhy
16. 11. 2013 | 08:21

muromec napsal(a):

to K.V
Již druhý váš dnešní příspěvek, který se mi moc líbí, i když jste pana kerelgr poněkud zle interpretoval. Máte mé eufórie.
16. 11. 2013 | 08:29

Ládik!!! napsal(a):

Kkzkiktp.
16. 11. 2013 | 08:47

Neměl Zielenec recht? napsal(a):

Každý stárnoucí mužský má psát paměti….tvrdil Jan z Kampy.

Ach, jaké to byly krásné časy, když jsme společně popíjeli, komunisté, anti…anti…… anti a možná i tamty, holky jako lusk. Nechci kazit snění o mládí, sen je sen, probudíš se a je den.
Vzpamatujte se, holky jako lusk jsou v LDN a při vší –naprosto vážně myšlené-úctě k dílu chartistů v boji proti bolševikovi, i těch jedněch komunistů, kteří bojovali proti soukmenovcům, ty časy se už nevrátí.
Možná to stihnou Vaše děti vnuci. Zase budou pospolu, Mareček Benda s Jiříkem Potátou i Biomasa zaskočí možná mladý uhlík zazáří. Vše k tomu směřuje. Bez voleb, revolučně či pomocí kukaččích vajec.

A budou mudrovat, že vina není dědičná, ale zásluhy ano.

A co tak najednou, starost o lustrák?
Předkládali všichni.
Od Kata –dobrej, kluk, našinec…že?-kterého nechtěl jmenovat Havel, přes Tošovského, kterého tady někteří propírají jako agenta v Londýně až po posledního zrzouna bez portefei.
Naprosto všichni!!!!

Takže, milý pane Žáku, jsou dvě možnosti.
Buď zákon řádně zrušte nebo dodržujte. Nic víc! Jak chcete dodržování zákonů od ostatních?
Úvahy, zda je zákon vyhořelý či ne, jsou alibismem srabů. Zrušte ho! Vezměte to na svá bedra, sosani, exbolševici i babišáci s bakalíky. Vadí nám, našim kamarádům, řekněte nahlas. Dříve nevadil, že?

A le neohýbejte přes klandr jako Máńu zamlada-to byly časy, možná měla svazáckou košili-jak se Vám hodí, když se dnes-rudoch-či jeho synáček, možná vnuk, mohou hodit jako partneři.

Prvním předpokladem právního státu je dodržování zákonů.
Právní rámec platí od r.1992. A to, že jeden z právních mudrců si-pojednou- myslí, že se na ministry se lustrák nevztahuje, nic na věci nemění.
Podlost zůstává.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Když bude chtít Bimbo osvědčení…..je to podlé, účelové-podle Vás.
Když nebude chtít Bimbo osvědčení…..spustí Vaše parta povyk, že fedruje estébáky!!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A nebojte, i velkokoblihář se dočká, těžko se prokáže vědomá spolupráce, jak to bylo, ví jen on.

Spíš se zamyslete, proč se naprosto zdiskreditoval boj za“lidská práva“, tak záslužný v dobách totalitního bolševického režimu, až hypertrofoval do kvot na samičky či slepé a automatické Každý Na to ale Vy-nechci Vám křivdit-nemáte. Žijete v představě jakéhosi disentu, androše. Ale uteklo ož 30 i více let, vy jste přece systém spoluutvářeli-

Možná je –dnes- větší riziko, než surfovat na celoevropské vlně za boj práv plotýnek jedné tunelářky . Totéž otevřeně hovořit o ohrožení občanských práv islamistickými skupinami po celé Evropě, který nastupuje i v ČR.

Tak o čem mluvíte? O jakém boji za lidská práva?
Svým způsobem je lustrák pokrytecký, ale proto,že jsou zvěsti, že jistí kamarádi byli ze seznamů vyhozeni. Ne proto, že ho jiný chce.

Kdopak asi vládl a měl tu možnost seznamy upravit. Kdopak to asi byl, která parta?
16. 11. 2013 | 09:22

Twist napsal(a):

Pane Žáku, z některých novinářů, ale i z politiků, začínají lézt rozumnější názory na minulou éru. Zatím převládala hloupá negace všeho a bezuzdná nenávist skutečně poškozených i domněle poškozených. Každý režim trestá lumpárny, tedy i ten komunistický, dnes je to pokládáno (ty lumpárny) za projev boje proti komunismu. Ve straně bylo nepřeberné množství lumpů, kteří tam nalezli po prověrkách v roce 1970, kdy se skalní komunisté zbavili soudruhů, kteří nebyli pevní, remcali nebo dokonce zastávali „revizionistické“ názory. Za vyloučené potřebovala KSČ novou krev, omlazení, nové kádry. Přišli, ke kariéře nemyslitelně patřila rudá knížka. Ti hajzlové ve straně se vyhnuli jakékoliv prověrce, mohu vám jich jmenovat desítky. Po r. 1989 byli z hlediska svého postavení v podnicích a ve státní správě u lizu a také toho využili, někteří ze dne na den. Ti mají máslo na hlavě, ti jsou spolu s domněle poškozenými nejzuřivějšími odpůrci minulého režimu. Mezi lidmi jsou známi. Kupodivu si náramně rozumějí s bývalými disidenty a chartisty, kteří také nebyli všichni jako z křišťálu. A také jsou mezi lidmi známí, mnozí také především nahrabali.
16. 11. 2013 | 09:31

Skalder napsal(a):

Po zběžném přečtení diskuse zjišťuji ze Chartu řídili STBáci (nevím proč) a zároveň byla řízena zvenčí (aby nasírala Husákáka). Ještě mi chybí řídící prvek mimozemšťanů. Ale třeba se ještě dočkám.
Doporučoval bych věnovat větší pozornost rozdílům mezi "ovlivňováním" a "řízením". Jak jsem ovšem nedávno zjistil, tohle je pro mnohé problém. To ex-nemo:
"Tyhle věci se nedějí náhodou, všechno postupuje podle scénáře v obálkách." Které takové obálky jste viděl, že jste si tím tak jistý?
To kormorán:
Komunistů toužících po svobodě je hodně. Otázka je, po jaké svobodě a pro koho. Ale to je otázka nejen pro komunisty.
Co se tématu týče, s komunismem jsme se měli vyrovnat po sametové revoluci. Teď už to má podobný smysl jako vyrovnávat se s Bílou Horou.
16. 11. 2013 | 09:49

Pozorovatel napsal(a):

Lustrační zákon je tak mizerně napsán, že ho pravděpodobně psali pracovníci STB.
16. 11. 2013 | 09:55

Lidovec Kléma napsal(a):

Charta 77 se snažila krotce prosazovat lidská práva. Nebyla to žádná bojovná a radikální opozice. Jen ten zdejší komunistický režim, na rozdíl od těch v ostatních státech, vedených komunisty, byl hodně represivní.

Takže tvrdě potlačoval i lidi, požadující samotné dodržování mezinárodních závazků vlastního státu.

A nyní se mnoho lidí z disentu cítí vyvolenými, zasloužilými, a pokud mohou, tak přikrádají bez nejmenších výčitek svědomí - vždyť mají nárok si to utrpení kompenzovat.

Od vyloučených komunistů až po Duku.
16. 11. 2013 | 10:02

Zuzana Peppett napsal(a):

Vážený autore, snad se mi to jen zdá, co jste tady napsala a za chvíli se vzbudím.
Lustrační zákon se musí dodržovat do doby než všichni, koho se mohl týkat nebude alespoň v důchodovém věku.
Je snad rozdíl mezi mistrem, který byl komouš , platil známky a chodil na schůze a mezi člověkem, který aktivně spolupracoval s STB probůh. Já osobně mám svoje pochybnosti i u prvního, ale pořád věřím, že kdyby došlo na lámání chleba nebyl by schopen opravdové špinavosti. U té druhé skupiny obávám se, že by byla všeho schopna. To opravdu máme tento druh lidí pustit do vedoucích funkcí? Vždyť je to jako naplivat do tváře všem, kterým dlouhá léta ztrpčovali život!To, že jsme se chovali jako lidi a nevěšeli STBáky na kandelábry neznamená , že je budeme zvát na večeři jako staré kumpány. To tedy opravdu ne!
16. 11. 2013 | 10:42

Kelt napsal(a):

Řekněme si to otevřeně.
Lustrační zákona a Babiš.Zeman prohrál dvě bitvy/SPOZ a Hašek/a cestu k tomu,aby mohl lépe ovládat politickou scénu vidí v dodržení "idiotských ústavních zvyklostí"a nejmenování Babiše členem vlády,pokud nepředloží negativní lustr.osvědčení.
Bude výrok slovenského soudu podkladem k tomu,aby vydal Babišovi neg.lustr.osvědčení,pokud on uspěje?
A pokud ne,kde se octneme?
16. 11. 2013 | 11:07

curs napsal(a):

Lidé posedlí Zemanem nakonec skončí vychvalováním StB, jen aby si mohli odreagovat svůj vztek na Zemana. Kdyby ovšem prezident problém kolem Babiše ignoroval, jistě by křičeli, že jmenování agenta do vlády je dalším autoritářským krokem a Zeman porušuje lustrační zákon i ústavní zvyklosti. Pak se nelze divit, že prezident i veřejnost takovými pisálky opovrhují. Autor by měl být aspoň natolik slušný, aby nás informoval, že na otázku lustrací ministrů jsou mezi právníky různé názory, ale to bychom chtěli moc, to bychom chtěli seriózní žurnalistiku, kdežto pana Žáka žene komplex, takže plodí stbácké dezinformace.
16. 11. 2013 | 11:10

Václav ŽÁK napsal(a):

Vážená Zuzano,
Váš příspěvek je myslím krystalickou ukázkou, proč u nás nemůže fungovat demokratický systém. Aby mohla liberální demokracie fungovat, musí být splněno několik předpokladů. Všechny občany je třeba považovat za sobě rovné a jejich politické názory za jejich osobní preference. Základní práva občana- a tím je také přístup k funkcím - je možné omezit státní mocí pouze v případech, kdy lze prokázat konkrétnímu jednotlivci konkrétní porušení zákona.
Schopnost dodržovat takové principy je samozřejmě svázáná s určitou mírou odstupu. Bohužel v zemích, které prošly nějakým politickým otřesem, při kterém se mění etické kategorie, je míra odstupu téměř nulová.
Z toho ovšem plyne zmatek v uvažování. Zásahy státní státní moci vůči politickým oponentům přece nejsou jediným mechanismem, kterým se ve společnosti zajišťuje koordinace. Je přece věcí vaší svobodné volby koho si vyberete jako své přátele nebo známé. Nikdo Vás jistě nebude nutit, koho si máte zvát na večeři. Je to ovšem vaše volba, která nemá se státní moci nic společného. Jakmile ovšem chcete, aby se státní moc řídila vašimi preferencemi, porušujete tím základní pravidla,, jejíž úkolem je zajišťovat ve společnosti spravedlnost. Spravedlností se v tomto případě rozumí rovný přístup k politické soutěži.
Poslední poznámka:, kdybyste četla můj článek pečlivěji, zjistila byste, že lustrační zákon se na miniistry nevztahuje. Může se vám to samozřejmě nelíbit, ale pak je třeba, abyste usilovala o změnu lustračního zákona a nikoliv volat po jeho dodržování. To působí poněkud absurdně. Zároveň to ale ukazuje, že jsou vám principy uspořádání státu ve skutečnosti lhostejné.
Ignorování ústavních pravidel je ovšem ve skutečnosti tím nejhorším dědictvím, které jsme si odnesli z komunistického režimu.
16. 11. 2013 | 11:32

olga napsal(a):

Byla jsem komunistka. Na své členství jsem hrdá. Vždy jsem se snažila dělat něco navíc. Jako správná členka strany. Nelituji. Dnes věřím v Boha a v Boží království. Jsem stále stejná. Dnes tvrdím, že do Božího království vejdou pouze komunisti. Všichni, kdo bojujete proti komunistům, skrytě bojujete proti Bohu. 62
16. 11. 2013 | 11:33

john petres napsal(a):

Morálka-podle mých zkušeností(a nakonec i Boha-nenašelse ani jeden spravedlivý,a že už je to nějakej pátek!!...)najdete morálního(a tím pádem i moudrého,neboť to chodí spolu)tak v průměru jednoho z dvou tisíc lidí.Je tudíž jasné,že nám logicky vládnou svině.Hezký den.(Já-65)Životopis od ZDŠ:Průmka-vyhazov od komoušů,konzervatoř-po2letech vyhazov od komoušů,stěhovák,uhlíč,2 roky vojna65-67,Půl roku Sabinov,pak Příbram-doly rok,pak šofér,taxi kšř,hospodslej,vedoucí masny,živnostník,teď důchodce-po50 letech 9 600Kč-děkuji ti,státe Česko!Servus,soudruzi.
16. 11. 2013 | 11:56

nestydatost v přímém přenosu napsal(a):

oli pletete si nebe s agitačním střediskem
Jinak neuvěřitelé!
Lustrák se na ministry-pojednou-nevztahuje.

Rozhodla silná neolustrační trojka Žák-Babiš a Pavlíček (jeden z mnoha).
a máme vymalováno....je to ložený.

A všichni ministři od r.90-a že jich bylo-levouni, pravouni, džendrtety vlastně předkládali osvědčení zbytečně. Jaksi navíc!!!!!
Nevíte Oli, proč na to nepřišli dříve?
Že by je osvítil Duch Svatý zrovna když je na Hradě zloduch a lustrák má přredložit Babiš?

Že na to ten Žák či jiné právní kapacity jako Pavlíček
16. 11. 2013 | 12:00

Kelt napsal(a):

Zuzana Peppett,,
tato země od roku 1938 si prožila dvě historické etapy.
Mnichovskou dohodu,která nás dala všanc Hitlerovi se stovkami tisíc umučených a popravených a po roce 1948/ve volbách v roce 1946 získali komunisté 46% hlasů i "díky"Mnichovské dohody a poté nastolili komunistickou diktaturu,která měla svoje vyústění v listopad´89.
Je pro tento stát dnes větším nebezpečím údajný agent StB Babiš po 24 letech od sam.revoluce,anebo ti, pro které začala 2.WW až v květnu 1945 a usilují o rehabilitaci sudetských nacistů,co byli v souladu s rozhodnutím vítězných mocností odsunuti,návrat jejich majetku a pres.Beneš je pro ně zločinec patřící před soud v Haagu?
16. 11. 2013 | 12:03

netřeba neztřeba lustrovat tetřeva napsal(a):

čtěte pozorně.
Proč se lustrák na členy vlády nevztahuje......
Inu protože to má autor na blogu
:-)!!!!
A basta fidli....na točící židli
16. 11. 2013 | 12:05

Martin1 napsal(a):

olga
1) Proč jste tedy opustila KSČ, když má tak skvělou minulost a ještě krásnější budoucnost až za naší přízemnost?
2) Je podezřelé, že s nimi - s komunisty nechcete ten Ráj sdílet - tomu nerozumím. Když nejste v KSČ - třeba kdyby jste požádala Grebeníčka zde na Zemi o odpuštění - mohla byste vstoupit zde na Zemi do jejich Rudé brány a pak i do Nebeské na jeho přímluvu.
3) Pokud by to bylo podle vás, tak bych musel konstatovat, že je všechno opravdu jinak u té Nebeské brány bych asi řekl: "Kdybych to věděl, tak jsem sem nechodil" a snažil bych se na poslední chvíli zachránit hozením kamenem Svatému Petrovi do jeho okýnka ve strážní budce.
16. 11. 2013 | 12:07

Martin1 napsal(a):

olga
pardon
Já se tam dostat nemohu - do nebe, já v KSč nebyl, ale jen v pionýru - to nestačí? Ne - tak dobrý!
16. 11. 2013 | 12:13

K.V napsal(a):

John Petres- přesná ukázka proč jsme dnes tak morálně rozvrácená země - kriminálník si stěžuje že mu komunisti ublížili, a my ostatní máme jako stádo nadávat na komunisty.
.
To jste opravdu pilně pracoval, plnil normy na 110%, v bydlišti žil slušně a ještě jako brigádu ošetřoval park v okolí, a najednou přišli komunisti a zavřeli vás?? Ze 2 škol vás vyhodili protože jste pilně studoval?? Tomu máme věřit??
Nebo to bylo uplně jinak?
.
Ale předvádíte nádhernou ukázku kdo jsou to "disidenti" a hurá antikomunisti. A proto vás nikdo nevolí, a naopak se po 24 letech díváme že jediná strana z těch zavedených, komu přibývají voliči a přívrženci, jsou komunisté. A proto se ze svátku cinkání klíči spíše zvedá žaludek
16. 11. 2013 | 12:24

olga napsal(a):

Martine 1
Komunista je něco jiného. Komunista je ten, kdo je součást společenství v Bohu. První křesťané měli všechno společné. Všichni měli dost. Nikdo neměl víc. Vše je řečeno přikázáním. Miluj svého bližního jako sebe. Podstatné však je. Miluj Boha nade vše. To mi tu scházelo...
16. 11. 2013 | 12:24

resl napsal(a):

Lustrace nechce pouze komouš a spolupracovník STB. Nikdo jiný.
16. 11. 2013 | 12:32

olga napsal(a):

Martine 1
Jen na doplnění. Když se bohatý mladík ptal Ježíše co má udělat, aby se dostal do Božího království, tak mu Ježíš řekl: Prodej všechno co máš, peníze dej chudým, a následuj mne. Když to mladík nedokázal, tak dodal: Dřív projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.
16. 11. 2013 | 12:35

olga napsal(a):

A ještě jedno moje svědectví.
Na pádu komunismu jsem získala nejvíce já. Jako členka KSČ.
16. 11. 2013 | 12:40

Štepánek napsal(a):

Lustrační zákon zasahuje stejně jako každý plošný zákon velice rozmanitou skupinu lidí, od odporných donašečů až po pracovníky, kteří plnili nebo slíbili plnit úkoly, sloužící k ochraně hospodářství státu tak jak je to obvyklé i v každém demokratickém státě.
Jeho největší chybou s nejhoršími důsledky bylo vytyčení jednoduché hranice mezi těmi, kteří nemohou nastoupit do funkcí a těmi, kteří mohou. Tato jednoduchá hranice umožnila nastoupit do vysokých exekutivních funkcí i prominentním komunistům typu Dlouhého, Kočárníka,Třísky, Čalfy, Stráského, Dyby a řadě dalších, preferovanými se stali lidé, kteří se komunisty nestali jenom proto, že měli nějaké charakterové vady, nebylo tabulkové místo nebo to byli lidé zcela bezvýznamní a tito lidé napáchali v hospodářství největší škody svými nevratnými rozhodnutími.na počátku 90.let.
Opakovaně jsem odmítnul vstup do KSČ, byl jsem veden jako blokovaná nepřátelská osoba III.třídy nebezpečnosti, později jsem odmítnul i vstup do ODS a následně jsem byl odvolán z funkce náměstka podnikového ředitele velkého podniku, do které jsem nastoupil na základě konkurzu v r.1990, rozhodnutím ministra Dlouhého.
Ministr Dlouhý přitom porušil i tenkrát platný zákon o státním podniku.
16. 11. 2013 | 12:42

charlie napsal(a):

Pane Žáku,
snad uznáte, že odpuštění je věcí každého konkrétního člověka. Pokud jste si jako signatáři Charty 77 po Listopadu drze přivlastnili právo odpouštět komunistům za všechny ukřivděné a postižené režimem, dopustili jste se tak další nespravedlnosti.
Většina z chartistů se rekrutovala z pražských (západem opečovávaných) kruhů. Ale co ti na venkově? Ani si nedovedete představit co to znamenalo odporovat komunistům na venkově.
Takže si ani nadále neosobujte právo kázat, jak že se má ke komunistům (agentům) přistupovat a to šermování Listinou ji jenom v očích velké části veřejnosti znehodnocuje. Lidská práva nejsou stanovena na to, aby je někdo porušoval a pak se podle nich obhajoval.
Pokrytecví hesla "nejsme jako oni" spíš znamenalo - bojíme se s tím spravedlivě vypořádat. Nešlo o pomstu, ale spravedlivé upozadění lidí s určitými povahovými vlastnostmi.
Bohužel, to se i zásluhou disidentské věrchušky nepodařilo a následky jsou zřejmé.
16. 11. 2013 | 13:04

rudolfko napsal(a):

Jste tak neschopní najít jednoho, koho Babiš jako STBák poškodil?
Jste tak ubozí, že v těch neskartovaných zbytcích necháte lustrovat a přehrabovat ty Zkartované?
Zloději řvou chyťte zloděje a udávají a udávají už 24let......
16. 11. 2013 | 13:12

Václav ŽÁK napsal(a):

Charlie,
kdo mluví o odpuštění?
Jde o pravidla!
16. 11. 2013 | 13:45

fafnir napsal(a):

Václav Žák
kdyby chartisté,spousta z nich komunisté kteří prohráli bitvu o koryto,prošli Jáchymovy,Bytízy, Ilavami,jako ti odpůrci komunistů v 50 letech,možná by mohli mluvit o odpuštění.Kdybych STBákům milicionářům a všem jichž se lustrační zákon týká měl odpustit,aniž by učinili pokání,poplival bych památku svého otce a jeho spoluvězňů.Ne soudruhu Žáku,vy můžete, slušný člověk nikoli.Pro lidi jako vy se u nás nepovedla denacifikace jako v Německu,u nás se dekomunisace nekonala.
16. 11. 2013 | 14:12

Martin1 napsal(a):

olga
To, co popisujete, tak to znám jen z rodiny. Tam to lze praktikovat - jinak to nelze. Možná ještě v nějakých sektách, kde se pak zjistí, že ten chytrák, který ostatní vyzýval k tomu, aby se všichni zřekli všeho bohatství, se vším tím bohatstvím těch druhých zmizel a žil si po zbytek života v ráji tady na Zemi a do žádného ucha jehly se procpávat nemusel, pěkně to i se 100 velbloudy obejde.
Celá ta víra a všechno okolo bylo udržováno, aby se lidem dala naděje a zároveň je to udržuje další skupina bohatých v područí.
Dokonce by to ten dnešní svět založený na spotřebě a konkurenci ve všem položilo dříve, než všechny války.
A zpátky k lustracím - to je také nějaké nedodržení náboženství. Komunisté měli své a nyní zase ti druzí mají zase své a ty hříšníku - nyní pykej!
Včera jsi byl u jedněch hrdina - dnes jsi u jiných zase padouch!
16. 11. 2013 | 14:27

tablet napsal(a):

Nechte uz tech nesmyslu, v dnesni dobe by se mela udelat za minulosti cara. Misto lustracniho zakona se musi prijmout zakon o prokazani majetku. Ten je nocni murou vsech nepoctivcu a snazi se krikem a strasenim komunisty, tento zakon vyradit.
Jelikoz ho ma v programu i Babis, jeci zlodeji ze vsech sil a vyrvavani zvasty o STB.
Me by spise zajimalo ta histerie nad Zemanem, nektre media jsou uz na stejne urovni jako Rude Pravo, jen jim cybi ta knizka.
16. 11. 2013 | 14:51

tablet napsal(a):

Na osel.cz jsou vypsane pasaze ze Stareho zakona, kdyz jsem to cetla, stavaly mi vlasy na hlave hruzou. Hospodin byl krvavy vrah!
16. 11. 2013 | 14:54

Marty napsal(a):

Tablet, žádná čára za minulostí se dělat nemůže. Jde o to, aby ti estébáčtí a komunističtí grázlové se nevrátili zpět do vedoucích fukcí a pokoutně si říkali, jací jsme blbci. Proto je musíme prověřovat co byli zač, kolik mají na svědomí lidí.
16. 11. 2013 | 15:55

ALT napsal(a):

Autor,
:-),:-)
16. 11. 2013 | 16:21

amy napsal(a):

Členové vlády jsou zároveň poslanci a to je politická funkce s právem hlasovat v PSP. Lustrační zákon se na ně tedy vztahuje.
16. 11. 2013 | 16:30

Rudi Koutek napsal(a):

pan autor napsal:
"V Chartě 77 byly, stručně řečeno, dvě skupiny disidentů. Jedni rozuměli Chartě jako zápasu za lidská práva. Druzí, pod praporem generála Pinocheta, jako svaté válce proti komunismu."

Myslim si, ze to prilis zjednodusujete a mystifikujete.
Ti prvni podle Vas byli byvali komuniste, kteri bojovali za lidska prava.
Ti druzi byli antikomuniste, kterym se nejednalo o lidska prava, ale o boj proti komunistum,pod praporem Pinocheta tam mate schvalne a rozumni vi proc ho uvadite.

Pane Zaku, ja coby chartista a vsichni lidi, ktere jsem tehdy znal byli pro lidska prava a boj proti komunistum, protoze lidska prava a komunisti jsou pojmy, ktere nejdou dohromady.

Ale jak mi rikal muj STBak, vy jim delate pouze b..ce a pokud by se to melo obratit, tak vas vsechny(nas mlade naivni) kopnou do p....e.
16. 11. 2013 | 16:45

Martin1 napsal(a):

Nebylo by dobré, aby se do poslanecké sněmovny, nebo kdekoli do státní správy - třeba i na ministra dostal nějaký člověk, kterého pod nátlakem donutili podepsat nějaký úpis ke spolupráci s Stb v bývalém režimu, který nikdy třeba nebyl vůbec uveden v život. Na nikoho nic nepráskl. Vždyť ten poslanec - ministr může beztrestně být korumpován i v tomto režimu, jako ti tři z ODS - to by byla hrůza, kdyby takový lump mohl dělat další lumpárny i v tomto režimu. Ať má tato doba jen své nepotrestané lumpy. Že ano!
16. 11. 2013 | 16:45

tablet napsal(a):

Marty a kolik je roku tem komunistickym grazlum? Kolik roku ma Jakes a spol. Ze vam nevadil Topolanek, Necas a i strejda Kalousek se pohyboval v politice pred hadrovou revoluci. Ti jsou jini?
16. 11. 2013 | 17:47

Martin1 napsal(a):

Lustrace
Já se domnívám, že když lidé o dotyčném Babišovi věděli, co dělal - jak k tomu vedení ve spisech Stb přišel a pak mu dali 20% hlasů ve svobodných volbách, tak prošel NEJVĚTŠÍ MOŽNOU LUSTRACÍ!
Ovšem mám stálé pochyby o regulérnosti volby prezidenta Klause, kdy na jeho zvolení bylo nutno přenášet v kuloárech množství igelitových tašek a probíhalo jakési neupřesněné vyhrožování pana Langera, že někdo bude bručet. Na co si chceme hrát?
16. 11. 2013 | 18:11

Jan Lustrovaný napsal(a):

Bureš ukázal na slušně řečeno na nepraktičnost tzv. lustračního zákona, který je přežitkem. Odbornící jim postiženi si našli svoje cesty, jak se dostat k penězům a tím i k moci.Ta zákonodárná hloupost je pouze katapultovala do výšin....
16. 11. 2013 | 18:47

Gru napsal(a):

Vcelku lze uzavřít, že podle pana Žáka, který zřejmě artikuluje přání vlivové skupiny kolem Babiše, může být v ČR lustrát ministrem, protože to snad zákon ani nezakazuje (kdoví, těžko říct).
Ústavní zvyklosti podle Žáka neplatí, když by se měly dotknout Babiše. Ty platí pouze, když jde o Zemana.
Summa summarum je možné su uvázat na dolních končetzinách během tance mezi vejci třeba suk, hlavně, když to prospěje babišovcům.
16. 11. 2013 | 19:02

spectator napsal(a):

Vážení diskutanti, mám dojem, že si patrně neuvědomujete, že tahle debata o vztahu lustračního zákona k ministerským funkcím je v podstatě na nic. Podívejme se, jak to vlastně dneska při našem poměrném volebním sÿstému totiž po volbách vlastně funguje.
Strany, které dávají dohromady koalici se dohodnou mj. i o tom jaké resorty každá ze zúčastněných stran obsadí. Jména poté dodá každá příslušná partaj. Osoba pověřená sestavením vlády do toho nemá v podstatě moc co mluvit, protože by se prostě koalice taky nemusela povést a k lizu by se eventelně potom mohla dostat koalice jiná. Takže pověřená osoba ty jména sebere, předloží presidentovi a ten ty lidi jmenuje ministry. Dosud byla praxe taková, že ministři předkládali lustrační osvědčení. Tolik postup de jure.
Ty osoby, které ministry defacto do ministerských funkcí dosazují a poté mohou mít (a často také mají) na výkon jejich funkcí rozhodující vlv (což je vrcholný management politických stran resp. za ním stojící vlivné skupiny, které to všechno financují) ovšem žádné lustrační osvědčení nepotřebují. Co tito lidé dělali za minulého režimu nikoho (jak se ukazuje ani většinu voličů) příliš nezajímá a zákon už vůbec ne. A přitom tito lidé to vlastně všechno řídí. Tak proč bych se měl za této situace proboha nějak zvlášť vzrušovat tím zda-li jakási figura, ve skutečně důležitých věcech řízená zezadu neprolustrovanými lidmi sama prolustrovaná je nebo není? No řekněte má to nějaký smysl?
16. 11. 2013 | 20:50

Martin1 napsal(a):

spectator
Přesně tak, z pozadí to řídí vše lobisté - zcela bez rizika, bez odpovědnosti, bez lustrací!
16. 11. 2013 | 21:27

Jiří Sládeček napsal(a):

Je někde v dokumentech Chátry boj proti komunistům? Kde prosím? :)
16. 11. 2013 | 23:27

Ládik!!! napsal(a):

Každý člověk, který jednou vstoupil do KSČ, měl mít zapovězenu doživotně jakoukoliv práci ve státní správě a na 41 let od 1989 v řídících orgánech všech firem. Pak by nebyl potřeba lustrační zákon (mohl by existovat ilustrační zákon, ilustrující činnost kandidáta a člena KSČ) a nebylo by napácháno tolik zla.
17. 11. 2013 | 07:15

Ládik!!! napsal(a):

Jenže havlisti byli výpěstky komančů (podání ruky Adamce s Havlem) - byli předem dohodnuti o nepostižitelnosti a způsobu rozdělení nakradených majetků. Proto nebylo komančům zatěžko se vzdát vedoucí úlohy KSČ a zvolit Havla presidentem.
17. 11. 2013 | 07:19

Laco napsal(a):

Když v konkrétním a aktuálním případě ve volbách(Babiš) dám na misku vah škody, které způsobil(možná)a škody které způsobily "demokratické strany" - rozkradený celý stát, tak proti tomu je možný bývalý agent STB čistý jako lilie. Nehledě na to, že tyto strany byly a jsou prolezeny estébáky a bývalými komunisty, které ovšem nikdo nelustruje.
17. 11. 2013 | 07:48

Kupujte Žákova povidla napsal(a):

Nadešla chvíle zrušit ˇÚstavní soud a poslat všechny legislativce do dolů-
Ode dneška lustrační osvědčení pro ministry netřeba, neb platí nová pravidla.
Babišo-Žákův objev.
17. 11. 2013 | 07:57

K.V napsal(a):

Ládíku, to bych chtěl vidět ten stát kde by do funkcí směli jen nemakači, kriminálníci, feťáci, paraziti a kverulanti s tulení nemocí,

To je totiž KOMPLETNÍ výčet lidí kteří nebyli ochotni žít slušně v žádném režimu, a tedy ani v tom socialistickém.
.
Bez bývalých komunistů a slušných už bychom vychcípali nebo byli hůř než Somálsko, už si to přiznejte
17. 11. 2013 | 08:20

Ládik!!! napsal(a):

K.V. -
chcete říct, že ve státě, kde bylo 1 000 000 komančů a 9 000 000 nekomančů (bez Slovenska) bylo těch 9 mil. kriminálníků, feťáků, parazitů a kverulantů? Nešibe Vám trochu? Za 40 let vládnutí vyrobil každý komanč 10 kriminálníků a přitom nikdo nedělal? Škoda s Vámi ztrácet drahý čas.
17. 11. 2013 | 08:33

K.V napsal(a):

Ládíku, jste to vy kdo nazývá komančem každého kdo jen trochu pracuje a žije slušně, snaží se být prospěšný své zemi.
.
Slušní lidi kteří pracovali, starali se o své děti, žili slušně a dodržovali zákony, neměli s komunisty ŽÁDNÝ problém, naopak je tehdy stát podporoval a chránil jejich práva.
.
Až po cinkání klíči byli slušní hozeni na smetiště a stát podporuje jen zloděje a kriminálníky
17. 11. 2013 | 09:36

Jana Š. napsal(a):

Nevidím to dramaticky, myslím, že pozornosti tomu, jestli A. Baiš potřebuje čisté lustrační osvědčení, aby mohl být ministrem, nebo ne, se věnuje zbytečně mnoho pozornosti. Jsem přesvědčená, že až by si A. Babiš dobře rozmyslel, jakou funkci pro sebe si v budoucnosti přeje, stejně by ministrem financí být nechtěl. Mělo by to pro něho osobně řadu nevýhod a rizik. Původně ani nechtěl se svým hnutím do exekutivy. Je pro něho lepší vybrat si na to místo někoho ze svých koní, sám vzít funkci místopředsedy vlády bez portfeje, aby byl u všech důležitých jednání (model předseda vládní strany mimo vládu se u nás neosvědčil). K tomu mu Zeman svým požadavkem vlastně pomáhá. Poznámka 1. Samozřejmě má smysl o účelu lustračního zákona diskutovat, ale obecně. Souvislosti s tím, jestli konkrétně A. Babiš smí, anebo nesmí, být ministrem je vedlejší a tato věc podle mého názoru sestavování vlády nezdržuje. Poznámka 2. Vážnější je, že ač velký podíl bodů na programu vlády je v různých stupních režimu tajné, členové vlády nejsou povinni mít bezpečnostní prověrky. No jasně, ústavní funkce, voliči zvolili... Voliči ale obvykle pod duchnu a do zákulisí nevidí, u nás je screening kandidátů na ústavní funkce velice povrchní, o většině si voliči nezjistí nic. Pak je otázka, k čemu i různé stupně režimu utajení informací jsou.
17. 11. 2013 | 10:10

Jana Š. napsal(a):

Omluva a oprava první věty výše: ... myslím, že tomu, jestli A. Baiš potřebuje čisté lustrační osvědčení, aby mohl být ministrem, nebo ne, se věnuje zbytečně mnoho pozornosti.
17. 11. 2013 | 10:12

StandaT napsal(a):

Lustrační zákon je v podstatě jedinou normou, která nastavuje jakési mantinely morálky ve veřesjné správě. Všechny ostatní neprošly, nebo byly pokurveny k nefunkčnosti. Výjimkou byl USTR, který, když nešel paralyzovat legislativně, provdle se v něm puč.

Dnes jsme svědkem ničení poslední právní normy, která funguje víceméně symbolicky. Toto ale ničí samu levici, resp. její zbytka důvěryhodnosti - není ani za nehet věrohodné skuhrat na stav veřejné správy a zároveň dělat vše pro to, aby ta byla obsazována lidmi slabými, tvárnými a poslušnými nadřízených autorit. Nastupující doba levice bude, bezesporu, dobou návratu do morálky minulého režimu, do uplatňování způsobů vlády minulého režimu a do lidského a společenského rozkladu minulého režimu.
17. 11. 2013 | 10:12

spectator napsal(a):

Vážený Stando T, do lidského a společenského rozkladu nás už přivedly minulé vlády pánů Topolánka, Nečase, Kalouska a Schwarzenberga spolu se svými melody boys. Nedovedu si dost dobře představit co horšího by nás v tomto směru mohlo ještě potkat. Chybí snad už jen veřejná prostituce ústavních činitelů přímo na pěších zónách našich měst za zvuků státní hymny. Ale dost možná, že mám slabou fantasii.
17. 11. 2013 | 11:14

K.V napsal(a):

Nevážený Stando T, opravdu nechápete že my už tu řešíme uplně jiné problémy než před 24 lety.
A tehdy jsme byli za hlupáčky kteří si mysleli že stačí vyhnat komunisty a bude blahobyt, nemusíme už ani pracovat.
.
A že je k blití když Babiš nemůže být ministr, jako potrestání za to že před 35 lety už úspěšně exportoval české výrobky do zahraničí a nahlásil svému státu jak tam pochodil, s kým jednal a o čem
17. 11. 2013 | 12:29

šašek napsal(a):

šašek
Tento zákon je naprosto k ničemu, postihuje jen malé rybičky. Velké ryby byly osvobozeny generálem Lorencem. Takže jen velká fraška a šaškárna pro ovčany.
Možné jen v kocourkově zvané ČR.
Podle pana Šimka jen a jen Sametová Taškařice §§§!!!
17. 11. 2013 | 12:31

ex-nemo napsal(a):

Skaldere
To je hloupá otázka; ten kdo takové obálky viděl, ten tu rozhodně nepíše jako obyčejný diskutér. Ostatně o těch obálkách mluvil svého času někdejší prokurátor Šetina v rozhovoru s Petrem Cibulkou, doslova je potvrdil, načež byl okamžitě pod záminkami zlikvidován.

Jinak jsem dostál slovu a přemýšlel jsem hodně o téhle celé kampani, počínaje Svobodovým vzýváním Babiše, přes jeho lustrace či nelustrace, přes z ničeho nic Zifčákův překvapivý článek , a tak dále na to téma až po tenhle blog, co jako je toho příčinou, proč řídicí orgány daly svým pisálkům v tom smyslu úpatřičné příkazy. A budete se divit, na nic kloudného jsem nepřišel. Jenom takovou blbost, ale to se mi všichni vysmějete je to moc fantastické.
Že už bolševiky a Estebáky přestalo bavit hrát si pořád na schovávanou.Pořád něco vymýšlet, předstírat; hlavní bojovník Žák je už starý a unavuje ho psát dvacet let pořád stejné výmysly, pořád zaměstnávat další lidi a plnit blogy a noviny věcmi co už nikoho nezajímají. Tak teď, když už ( po posledních volbách) mají jistotu, že tady v tom národě nikdy o moc nepřijdou, tak proč to nepřiznat:
Ano, ta sametová revoluce nebyl žádný protikomunistický převratm nýbrž jen změna formy naší vlády, kterou držíme od roku 48 a nepustíme.V první fázi nás bavilo hrát si na marxisty a komunisty; pak jsme zjistili že za kapitalizmu to bude (pro nás) lepší; a taky se usmíříme se Západem, který nás s velkou ochotou přijme.Tak jsme si to se sohlasem a za podpory "demokracií" pomalu od roku 70 připravili a v 89. úspěšně provedli.Od A až do Z všechno jen naše práce.
Je vám snad hůř než za hry na socializmus ? Většině rozhodně ne. A na tu menšinu my zvysoka....Máte nějaké námitky ? To klidně můžete, nejsou vám a nebudou nic platné.
17. 11. 2013 | 13:47

StandaT napsal(a):

K.V: Ne, nejde o minulost. Jde o budoucnost, která nastupuje.
17. 11. 2013 | 14:10

K.V napsal(a):

Stando T, právě že jde o budoucnost. Tak už je na čase si říci že se po 24 letech vrátíme k osvědčené praxi- že nás bude živit poctivá práce, že stát bude podporovat slušné a pracovité, že se budeme zbavovat kriminálníků a parazitů převýchovou, případně i násilím.
A začneme splácet ty šílené dluhy, znovu budovat svoji zemi, a postupně se dostávat z toho marasmu, který jsme tady posledních 24 let nevímproč trpěli
17. 11. 2013 | 14:44

StandaT napsal(a):

K.V: Ne. My si můžeme řící, že po dlouhých 65ti letech se vrátíme k poctivosti a že budeme budovat svou zemi pro sebe a své děti. A hlavně, že se vrátíme k právnímu státu, kde se m.j. nebudeme zbavovat násilím nikoho, koho kdosi, bez soudu, označí zaparazita či kriminálníka.

Ale k tomu potřebujeme poctivou, zodpovědnou levici, postvenou na sebevědomých, svobodných a demokraticky uvažujících lidech. Jenže to, co se poslední dobou chápe moci - na krajích, na Hradě, v NKU, ÚS, mediálních radách i jinde, NENÍ garantem posunu k práci a zodpovědnosti. Naopak, to co se chápe moci, je renesancí toho nepoctivého a křivého z minula.
17. 11. 2013 | 15:26

K.V napsal(a):

Ti co se uchopili moci na hradě, v dnešní vládě a doufejme že se přidá i parlament, jsou požehnáním nebes proti tomu co se tu vyrojilo u moci, v médiích a mezi "elitami" po cinkání klíči posledních 24 let.
A také některé ohlasy zde na blogu mně dávají naději, že už se lidi zbavili primitivního hurá antikomunismu, začnou se starat, aby se někdy zase měli lépe.
17. 11. 2013 | 15:34

Ivan Mašek napsal(a):

Milý Václave Žáku,
chápu sice, že máš na tyto záležitosti dlouhodobě jiný názor než já a mnozí jiní, ale jednoznačně ho znehodnocuješ falešnou argumentací.
Máš sice pravdu, že se na ministry nemá v tomto případě vztahovat běžný lustrační zákon a že by to musel být zákon ústavní. Pokud ale takový ústavní zákon neexistuje, znamená to, že je možné a správné, když takovou věc řeší ústavní zvyklost, a ta je v této věci naprosto nepopiratelná.
Nevěřím, že bys to nevěděl, ani že ses při svém vzdělání a schopnostech v tak jednoduché logické úvaze mohl mýlit. Proč tedy mateš jiné a argumentuješ úmyslně falešně? To je tvá představa obrany lidských práv?
Dneska je právě 17. listopadu.¨Styď se, Václave!
17. 11. 2013 | 19:56

ujo napsal(a):

Není to k smíchu?
estebák jako ministr vadí,
tentýž jako velkopodnikatel (navíc ve strategicky důležitém odvětví), vlastník téměř vládní politické strany a mediální vlastník nevadí.

český Kocourkov
17. 11. 2013 | 20:22

Lina napsal(a):

Asi jsem opravdu pitomec, protože podle toho, jak to tu nastínil pan Žák, tak ten lustrační zákon je naprostej nesmysl. Proč "čistit" státní správu a nechat dveře dokořán otevřené k místům ve vládě? Mám už hodně dlouhou dobu pocit, že v téhle zemi jsme prostě přestali myslet.
17. 11. 2013 | 20:36

Vlad napsal(a):

Lustrační zákon je novodobé "Kainovo znamení", které není ovšem tolik vidět. A pokud někoho tento cejch obludnosti doprovází mají ostatní právo vědět co mohou od takového člověka očekávat!
17. 11. 2013 | 21:42

Václav ŽÁK napsal(a):

Milý Ivane Mašku,
ponechme stranou, kdo se má za co stydět, z toho žádná příliš produktivní debata asi nevyplyne. Já bych spíš řekl, že se stydět mají ti, kteří lustrační zákon prosazovali. Podívejme se na to, jak je to s tou ústavní zvyklostí. Nevím, jestli sis přečetl poslední znění lustračního zákona. Pokud bys to udělal zjistil bys, že lustrační zákon je navázán na nomenklaturu služebního zákona a týká se pouze představených podle služebního zákona. Takže když před tou změnou bylo možné argumentovat, že se lustrační zákon může vztahovat i na ministry, protože oddělení státní správy a politického vedení nebylo dostatečně jasně formulované po 3 novele z roku 2002 tyto pochybnosti mizejí. Ústavní zvyklosti mohou hrát roli jenom tam, kde právní úprava není jednoznačná.
Jako liberálovi je Ti to nepochybně jasné. Tak by ses s tím měl smířit a nesnažit se ohýbat právo jenom proto, aby se člověk, kterého nemáš rád, nemohl dostat do ministerské funkce.
Budu rád, když mi na sebe pošleš kontakt. Rád bych Tě po letech viděl. Ahoj Václav
redakce@listy.cz
17. 11. 2013 | 22:31

petr jansky napsal(a):

"Jenom ústavní zákon se může vztahovat na ústavní činitele." .. tak to jste mi rozsiril obzory pane zaku
17. 11. 2013 | 22:38

nocniimuura napsal(a):

JEDNÍM SLOVEM: Lustrace byli nástrojem v boji o koryta mezi zelináři veksláky a nomenklaturními kádry. ANO je toho důkazem
17. 11. 2013 | 23:59

lustrační pokrývačství napsal(a):

Mašku, ač nevelkého tělesného vzrůstu jste –v tomto konkrétním případě-projevil kus obyčejné lidské odvahy, Takže psssst, povíme si to v soukromí. Nezastydí se, pošeptáte si proč to dělá právě teď a je to!

Možná psal autor v nadpisu o sobě a ač sám ohýbač, obviňuje ostatní.
Až se Vám někdo vysměje, že jsou verbální prodavači lidských práv dnes jako prodavačí pajcovaného tureckého medu, že jim nikdo nevěří ani nos mezi očima, víte kterým lidem poděkovat.

Otázka nezní, zda může kdosi s kaňkou zamlada uškodit víc než mladší ročník gaunera, ani zda je zákon vyhaslý či ne, ale zda lze tak nestydatě zákon vykládat a ohýbat během jeho platnosti.

Pokud je zákon vyhaslý, má být podán návrh na jeho zrušení, odsouhlasen politickými reprezentacemi a po vydání ve sbírce mají být nastavena jiná pravidla pro další vlády a zavedeny nové zvyklosti pro jmenování ministrů.
Ostatně obdobné je to s požadavkem na prověrku NBÚ, která ovšem nějaký čas trvá.Jedna věc navazuje na druhou. Prověrku nedostane ten, kdo je bezpečnostním rizikem a je otázkou, zda jím agent StB-pokud se prokáže vědomá spolupráce-je či není.

Mozek nikomu autor nevymyje, tam kde není. Spíše to přejde většina mlčením či ironickou poznámkou, jako p.janský.
Proč?
Protože lustrák chce nemilovaný Zeman-stejně jako Havel či Klaus- nyní na bohatci, od kterého si –naivně- mnozí slibují návrat do funkcí. Žasnu, jak pojednou vyměkla i –jindy-bojovnice Marvanová.
Vaše řeč budiž ano ano, ne ne.Proč se účelově krčit, či říkat důvody v soukromí?

Že mezi tím ztratíte účelovým výkladem kredibilitu, przníte právní vědomí jiných, vůbec nedochází.
A jsme zpátky u prodavačů cinknutých lidských práv, devalvace ušlechtilé myšlenky.
Divíte se, když jsou chucpe prodavači? Kdo si to koupí?
18. 11. 2013 | 08:35

Martin1 napsal(a):

Lustrační pokrytectví
10 milionů tchořů musí mezi sebou občas vybrat pro reprezentaci 200 tchořů, kteří dříve nesmrděli - to se jednalo o komunistický smrad, ale nyní už smí smrdět - to už je přece jiný smrad, to je smrad demokratický. Neustále k sobě přičichávají a rozdělují ty nesprávné smrady od správných smradů. Prosím vás - kdo jim řekne, že smrad ke tchoři patří stejně, jako k růži vůně!?
18. 11. 2013 | 09:53

čumil napsal(a):

Vážím si statí p. Žáka, neboť umožňují se nad věcmi zamyslet z jiných úhlů pohledu. Přesto chci v tomto případě polemizovat. ČSSD nebyla v době přijímání lustračního zákona u moci, naopak ČSSD u svých kandidátů do jakýchkoliv voleb toto podmiňovala čistým lustračním osvědčením. Ministr je dvoužidličkovou personou, jednak je ústavní politik a chca nechca je též v čele nejvyššího státního úřadu pro danou oblast s výkonem státní správy, nelze od ministra státní správu oddělit a v tomto případě se lustrační osvědčení vztahuje i na ministra. Nebo měli otcové zakladatelé o věcech více přemýšlet, pak by k nynějším bramboračkám nemuselo docházet.
18. 11. 2013 | 10:06

turista napsal(a):

Lustrační zákon se přežil nejen proto, že komunisté již 24 let nevládnou, ale také proto, že tzv. čistí lidé včetně původních členů KSČ umožnili po roce 1989 rozkrást vše co se dalo a instalovali tady tzv. mafiánský kapitalismus, který jakoukoliv etiku, které se dovolávají horliví lustrátoři nikdy neměl, nemá a nebude mít. Občanské hnutí si to již před 20 lety uvědomilo, ale dostalo na margo dění.
18. 11. 2013 | 10:31

Martin1 napsal(a):

Lustrační zákony

1)Navrhuji ten původní zrušit. Od revoluce už uplynulo mnoho let a já se domnívám, že snad ani nebyl myšlen, aby postihoval jednotlivce - i když to tak vypadá, ale aby se tito jednotlivci ve státní správě nespojili a neprovedli návrat k starému komunistickému systému. Nyní se domnívám, že pokud by k tomu došlo (5% pravděpodobnost), tak to bude normální parlamentní cestou, která zruší všechno možné - tedy i tento zákon a také s potleskem, jako komunisté zvolili například Havla prezidentem. Ano - tak to někdy bývá.

2) Pokud by přece někdo toužil dále někoho zákonem omezovat, tak pak by přicházel v úvahu nový - nebo upravený Lustrační zákon II, který by zkoumal, zda "lustrovaný" není napojen na podsvětí, na lobisty - zda si nakradl přiměřeně, nebo už nepřiměřeně, atd. ( lobista:už bych potrestal toho člověka, který dal tak kulantní název pro spojku mezi lidmi v politice a zločinci)

3) A není náhodou to lustrování celé směšné? To staré i to nové - mnou navrhované. Není to jako snaha oddělovat horší a lepší vodu od sebe cedníkem?
Není lepší použít jen filtr jménem "ČAS"?
18. 11. 2013 | 10:37

VáclavS napsal(a):

Děkuji za článek, pane Žáku. Člověka potěší, když občas zjistí, že někdo má stejný názor a navíc podložený.
18. 11. 2013 | 12:12

Václav ŽÁK napsal(a):

Pro značku čumil
Asi jsem se nevyjádřil jasně. Podle české ústavy je formování vlády zcela v rukou premiéra, role prezidenta je při jmenování ministrů ryze formální. Prohlášení prezidenta Zemans, že bude požadovat lustrační osvědčení, považuji za zásah do výsostné kompetence premiéra. Proto jsem se podivoval nad tím, proč se přední činitelé sociální demokracie vůči tomuto prezidentovu požadavku neohradí.
18. 11. 2013 | 15:07

Anonym napsal(a):

Pro Václav Žák:
Ty naivko. Zeman si nejprve vyžádá od Sobotky seznam všech jeho ministrů a teprve pak ho jmenuje premiérem. Nebude-li Sobotka ochoten někoho změnit, nebude nikdy premiérem. To je přece smysl pověření o sestavení vláda.
P.S.
Chudáci disidneti, kteří si mysleli, že 24 let budou všechny lidi strašit a buzerovat svým lustračním zákonem. A nejdnou, když ucítí pach peněz, tak otáčí. Od Žáka přese Peheho až třeba po Marvanovou. Prostě jejich komunistobijectví se rychle promění, když cítí parchy. A to byla ta největší (nedefinovaná) část Charty. Za prachy byli ochotni do médií kohokoliv pošpinit.
A samozřejmě je teď nejhorší Zeman, protože si dovvoli říci, že bude požadovat lustrační osvědčení, jako to vždy dělal Havel i Klaus. A proto Zemana disidenti a emigranti nemají rádi, Protože on nemusí a asi ani nechce za prachy skákat nebo sloužit disdentským intrikám. Jedině přemýšlm, kde byli včera lidé jako Hřebejk anebo David Černý. Čekal bych, že oba přijdou k Lidovému domu i se svým mobilním prostředníčkem, aby sprostými slovy tam pokřikovali na Babiše, když tam šel na jednání s ČSSD. Kromě agenta byl Babiš jeětě komouš, a to přece všem našim komunistobijcům už stačí. A ani studenti z jihočeských gymnázií by tam přijeli s transparenty ilustrovanými oběšenci.
18. 11. 2013 | 16:45

K.V napsal(a):

Myslím e by se měl vydat nový lustrační zákon- kdo byl v politice, ve veřejné funkci počínajíc krajem po r 89, nesmí být přijat do žádné organizace placené ze státních daní nejméně dalších 25 let. To by byl konečně spravedlivý lustrační zákon
22. 11. 2013 | 09:55

argun napsal(a):

Co je to sakra zač tahle parta narudlých dizíků? Od roku 89 se to snažím pochopit a pořád to nevím.

Ladík!!!

Byly jich 3 miliony. nikoli milion, jak píšete. Bolševik byl v každé rodině.
27. 11. 2013 | 21:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy