Nový systém zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) odstraní diskriminaci drtivé většiny obcí

20. 06. 2011 | 10:13
Přečteno 4784 krát
Rozdíl v příjmech ze sdílených daní na jednoho obyvatele činí v současné době až 4,5 násobek. Podle návrhu ministerstva financí by se měl snížit maximálně na trojnásobek a přiblížit se tak standardům běžným v zemích EU.

Odstranit nespravedlnost v rozpočtovém určení daní (RUD), jež v současné podobě zvýhodňuje čtyři největší města na úkor všech ostatních měst a obcí, by měla reforma financování samospráv.

Neopodstatněná privilegia velké čtyřky
Reforma RUD byla navržena i s ohledem na velká města a jejich závazky z minulosti. Počítá tedy se čtyřletým přechodným obdobím, během nějž by byla čtyřem největším městům daňová ztráta částečně kompenzována. Tato 4 města jsou od reformy veřejné správy bezdůvodně přeplácena. Před reformou totiž existovaly vedle obecních rozpočtů i rozpočty okresních shromáždění, z nichž si obce rozdělovaly stamilionové částky na svůj rozvoj a vylepšovaly své vlastní rozpočty. S výjimkou Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, protože tato města byla zároveň okresy a měla tedy své vlastní koeficienty. Zmíněné koeficienty však přežily i reformu veřejné správy, kdy byly okresy okresní shromáždění zrušeny a od tohoto okamžiku jsou přeplácena.

Peníze podle počtu obyvatel, ale i počtu žáků
V návrhu novely rozpočtového určení daní, je celá řada zajímavých čísel. Z tabulek, které ministerstvo financí vypracovalo, je jasné, jaký přínos pro obecní rozpočty by nově navržený systém znamenal. Ve snaze o posílení obcí s nejnižšími příjmy na obyvatele zavádí ministerstvo nové intervaly počtu obyvatel, podle nichž jsou obce děleny do skupin. Těch je nově pět (0-50, 51-2.000, 2.001-30.000; 30.001-110.000, 110.000 a více). Posílena je při výpočtu RUD váha prostého počtu obyvatel (z původních 3% na 10%), nově je zavedeno kritérium počet žáků (váha 7 %). Díky těmto změnám a posílení ze státního rozpočtu (7 miliard) a začleněním příspěvku na školství (1,5 mld.) se celkový objem prostředků pro 6241 dosud znevýhodněných obcí zvýší o 13,5 mld., zatímco čtyři největší města přijdou v součtu o 5 miliard. Tato ztráta jim bude v průběhu 4 let částečně kompenzována tak, aby rozpočty těchto měst měly možnost na změnu zareagovat.

Nejde o spor velkých měst s vesnicemi
Ve „sporu o RUD“ podle některých interpretací stojí proti sobě velká města a malé obce. Přitom nejvíce bita jsou za stávajícího stavu právě statutární města. Z 24 statutárních měst je 20 z nich součástí systému, 4 největší se mu vymykají. Neexistuje důvod, proč by města jako například Liberec, České Budějovice či Ústí nad Labem, měla dostávat téměř dvakrát méně finančních prostředků na občana, než dostává Plzeň nebo Ostrava.

Novela rozpočtového určení bude během prázdnin předložena do vlády, která by ji měla do konce léta schválit. Na podzim ji začne projednávat parlament.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tencokida Hnuj napsal(a):

Základní kategorií logických pojmů, ve které je nutno vést diskuzi je, aby se omezilo rozkrádání veřejných peněz na jakékoliv úrovni.
je totiž jedno, zda se ukradne miliarda v Praze, či deset mulionů ve 100 malých obcích. (možná naopak v druhém případě je negativní dopad na konkurenční prostředí jesště větší, než je tomu v případě prvním).
Takže hádka o tu stále ohlodanější a ohlodanější kost je mimo mísu.

Ještě malá poznámka (jistý kontext k penzijní reformě /obecně ale vývoj na finančních trzích v posledních měsících ukazuje tendenci odklonu od akcií k hotovosti a bondům téměř všude na světě/, včetně přehledu velkých hráčů - ti mají totiž i velmi mocnou vyjednávací pozici - a to i vůči obcím, ale nejenom....zajímavý kontext lze vidět v pozici Unicreditu/"Bakalova banka" via NWR ...nezasvěcený by v tom mohl dokonce vidět i střet zájmu :((() :

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/1845938/pojednani-o-mizici-likvidite-na-prazske-burze.html

aneb kdo hlavně potřebuje vaše peníze :

"...Fatálním problémem je nedostatek domácích institucionálních investorů. „Penzijní reforma není a hned tak nebude. Penzijní fondy jsou sešněrovány předpisy...."

http://statasport.prvnizpravy.cz/zpravy/style=default/zpravy/z-domova/kauza-bytu-okd-ma-pokracovani-hrozi-drazba/

Ani korunu.
Ani korunu plošně navíc.

Až po auditech - ale ne zmanipulovaných a chybně interpretovaných či záměrně špatně přečtených.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=700998
--------------------
Tak co - pošleme hloupým a úplatným tetkám a strejcům více peněz ?
A proč ?
:(((
20. 06. 2011 | 10:36

tata napsal(a):

no neumim to až tak posodit minění se liší i odborniku,ono to možna bude někde uprostřed,vy vtomto určitě nemate nestrany nazor,je to učitě i handl ze strany PANA Kalouska,COŽ ALE ZAKONITĚ NEZNAMENÁ ŽE TO nemusi byt spravedlivější,určitě třeba primator PRAHY TO SEPSUL,ovšem to same on je podujaty,no snad to nebude stav zhoršovat což zatim většina věcí předkladanym timto panem za moc nestala ,vtomto směru sem neutral,a necham se překvapit třeba jednou i vymyslel něco v zajmu věci a ne vzajmu sveho cile.
20. 06. 2011 | 10:39

Rumcajs napsal(a):

Nemůžu si pomoct, ale nechápu ani ten trojnásobek.

Vybudování inženýrských sítí, komunikací, chodníků vychází neskonale nákladněji v přepočtu na obyvatele na malé obci než, ve velkém městě. Přesto město je více dotováno jak malá obec.
U škol, hřišť, sportovních ploch je to to samé.

Tak co se dotuje na úkor malých obcí - úřady? Divadla ? Nebo herdeg file,CO ?
20. 06. 2011 | 11:02

michal napsal(a):

Malý posun správným směrem - ale čekal jsem od toho daleko víc, takhle pořád budu dotovat Prahu, nejbohatší to region v ČR.
Na to, že to je hlavní zákon starostovského křídla TOPky, u mě velké zklamání.
20. 06. 2011 | 11:24

Ládik!!! napsal(a):

Půl milionu lidí má adresu trvalého pobytu na Národním výboru (obecním úřadě) v okresním městě, i když žijí úplně jinde. Doufám, že příslušnost k obci je podle korespondenční adresy, ne podle státem přidělené.
20. 06. 2011 | 11:27

bluebird napsal(a):

Je třeba říci, že pokud tuto stupidnost, místo které by byla potřeba celková změna systému financování obcí ve prospěch přímých daní a toho, co obce dokáží na svém území vybrat, pokud tedy tato stupidnost neprojde, budou se muset ti přihlouplí starostové oddělit od kalouskovců a to by mohlo znamenat, že tato koalice neschopných padne. Tak jen fofrem tento zákon předložit, na podzim již zde nebudete, že pánové Gazdíku a Polčáku. Jistě vám neuškodí, když se vrátíte do té ligy, do které patříte, pokud se nemýlím je to zlínský přebor ... tak honem, rychle to předložte, s vámi snad půjde i kalousek s knížecí jasností, a namusíte ho budit, vy "paka", nebo to neřekl o vás?
20. 06. 2011 | 11:29

tata I. napsal(a):

Dobrý den, možná špatně čtu v tiskové zprávě, která je už známa cca 5 dní, ale marně hledám názor paní Vendlové. Nejde v blogu především o názory?
20. 06. 2011 | 11:29

Občan napsal(a):

Vendlová,

Vy lžete už v právním řádku! 4,5 násobek se týká POUZE Prahy. Jako JEDINÉ obce z celé ČR - protože je současně i krajem. Další dvě města mají trojnásobek, pokud mne paměť neklame.
A navíc v té větě lžete dvakrát. Protože RUD se nevypočítává podle počtu obyvatel, ale podle rozlohy katastru obce v přepočtu na počet obyvatel a na koeficienty.

Krom toho budou kriteriem počtu žáků dál postiženy (de facto potrestány) malé obce, které musely školu zrušit pro formální nedostatek žáků. Čili dojde k tomu, co bylo kritizováno za bolševika. Finanční preference "střediskových obcí" a vylidňování přidružených obcí.

Krom toho to ty obce NEDOSTANOU navíc. To ani omylem. Jednak to bude sebráno velkým městům (důvod je nasnadě - TOP 09 tam není u lizu, v opačném případě by to Gazdíka nenapadlo ani ve snu) a druhak to bude chybět v SR jinde. krom toho jim z toho notnou část oderve zvýšená DPH, zvýšené ceny energií, zvýšené ceny dopravy, přenos výkonu státní správy - a je po "navýšení".

Vendlová - tohle SPAMOVÉ témátko už tu jednou bylo. A komunální volby už taky byly.
20. 06. 2011 | 11:33

Ládik!!! napsal(a):

Rumcajsi,
nemovitosti ve městě jsou v průměru 3x dražší, tak asi proto... já bych město zohlednil +20%.
20. 06. 2011 | 11:35

Rumcajs napsal(a):

Ládik:

To je jasný. Ty se ale z obecního rozpočtu nefinancují. Ale jinak souhlas s tebou, že něco navíc by tam mělo být.

Docela by mě zajímal názor paní Vendlové, čím se to dá ospravedlnit.
20. 06. 2011 | 11:49

Xury napsal(a):

Pro Občana:
v první větě autorka píše, že rozdíl je AŽ 4.5 násobek, což vy sám potvrzujete, také tam nikde nepíše, že by se RUD počítal podle počtu obyvatel. Takže nejen, že jste neoprávněně napadl autorku ze lži, ale dokonce sám lžete.
20. 06. 2011 | 11:54

Rumcajs napsal(a):

Xury:

On se nemůže stále doučit ty %, a tak je z toho nervózní.
20. 06. 2011 | 12:05

češka napsal(a):

Dobrý den,
stávka v dopravě ukázala, že v Praze je MHD až příliš dotována a rozšířena.
Rozšířením cyklostezek a orientací MP na zajištění bezpečnosti cyklistů se ušetří nejen peníze, ale i životní prostředí.
A konečně se , alespoň trochu, přiblížíme ke kulturnější části Evropy.
20. 06. 2011 | 12:21

martys napsal(a):

češka:

já si taky myslím, že by se mělo víc stávkovat :-))
20. 06. 2011 | 12:28

Ládik!!! napsal(a):

Čím větší město, tím více globalizátorů, úředníků, darmošlapů a různých přicmrndávačů. V Praze se to hemží ministry, obvodními vládami, národními umělci, stadiony, novináři, politology, teology, měšťáky a tajnými, odtahovými službami. Když tam kopneš do země, najdeš Blanku... U nás na dědině nesvítí ani světlo a všichni makají od nevidím do nevidím, aby mohli platit volební kampaně.
20. 06. 2011 | 12:30

Rumcajs napsal(a):

Ládík:

To je naprosto přesné. Vozej si prdel metrem za pár tisícovek ročně a vidláci to maj zaplatit.A to včetně stávek !

Tůdle nůdle !
20. 06. 2011 | 12:34

Tenco napsal(a):

tata
Ne.
V určitých případech může jít i o propagandu.
:)))
20. 06. 2011 | 12:45

Tenco napsal(a):

tata
Ale nedivte se jí.
Ona nemá čas.

Shání pořád ta data. :)))

" Data jsou"
:)))))
20. 06. 2011 | 12:51

Pavel13 napsal(a):

Paní autorko, v nadpisu místo "odstraní" má být buď "sníží" nebo "prodlouží". To podle toho, co jste nám vlastně chtěla sdělit.
20. 06. 2011 | 13:39

SuP napsal(a):

michal -
Přestěhuj se do Prahy a postav sluneční elektrárnu. A dotace se Ti pohrnou ze dvou stran. A budou na ně doplácet ty, co bydlej na vsi a elektrárnu nemaj.

Rumcajs, Ládik!!! -
Jestli den trojnásobek (ještě že ne "Jistota destinásobku") bude proto, že v Praze mají hlavní ústředí všechny politické strany .... Z čeho by si nakrádaly na svou politickou činnost, kdyby to tak nebylo?
20. 06. 2011 | 13:55

Rumcajs napsal(a):

SuP:

Nedá se nic dělat SuPe. Musíš kandidovat a pak nám taky něco přihrát. Živit se poctivou zlodějnou je hrozná dřina.
20. 06. 2011 | 14:09

Daňový poplatník napsal(a):

Verunko, Verunko:
Co má společného Váš blog s nějakým osobním názorem, zase jste Kalouskovou hlásnou troubou, a porušujete kodex blogaře, no asi se to někomu hodí, že to sem pověsí.
A někdo Vás třeba pozve na nějaký rautík, za peníze daňových poplatníků, tedy i mě.
Takže si dejte jednu štamprli i na mě.
20. 06. 2011 | 14:30

Ládik!!! napsal(a):

V Praze na firmy (srany) berňák nemůže. Snad jedna kontrola za 250 let.
20. 06. 2011 | 14:36

Honza999 napsal(a):

Rumcajs

"Tak co se dotuje na úkor malých obcí - úřady? Divadla ? Nebo herdeg file,CO ?"

Valím oči... Rumcajs nám tu poprvé položil rozumnou otázku.

Rumcajs, ne abys zpychl. Máš před sebou ještě dlouhou cestu, na jejímž konci (možná) bude takový stav tvé mysli, při kterém nebudeš muset takovéto otázky klást - protože nalezneš odpověď sám..

Nu, do té doby ti rád pomohu nápovědou. Z těch peněz jsou dotovány takové projekty, jako třeba (plánovaně) o 3 miliardy předražené čističky odpadních vod.
20. 06. 2011 | 14:53

anti politik napsal(a):

VV by nám mohla zároveň se svou oblíbenou propagací té parády a nádhery co topinka vymýšlí, prozradit taky toho, kdo tenhle systém financování měst a obcí zavedl! Tenhle nespravedlivý systém pomáhalo budovat celé papalášstvo v TOPce-tedy celý přeběhlický a politicko turistický ansábl v topince! A teď budou s velkou slávou s pomocí podržtašek rušit co sami zavedli a ještě se tím pyšnit? Nám fakt vládne prazvláští nechutná odrůda homo sapiens! Prostě Kalousek není šetřílek jak se nám ho snažíte ukazovat-to je jen zbožné přání poskoků aby to tak bylo a lidé ho tak brali. Kalousek je pro 90% občanů jen odporným symbolem všeho porevolučního zla!!
20. 06. 2011 | 14:58

Lila napsal(a):

Rumcajs

Máte pravdu, že vybudování infrastruktury je v malých obcích dražší, ovšem už takové okresní město financuje provoz zimního stadionu, plaveckého stadionu, divadla, domova důchodců, domu s pečovatelskou službou, knihovny a samozřejmě i MHD. To všechno slouží nejen obyvatelům města, ale i lidem z malých obcí v regionu.
Stejně tak pražská MHD neslouží jen Pražanům, ale všem návštěvníkům včetně cizinců.
20. 06. 2011 | 15:26

michal napsal(a):

Lila:

a U nás, ve 4 tis. městě, je zimní stadion, divadlo, domov důchodců a dům s pečovatelskou službou, knihovna. Místo plaveckýho stadionu je tedy jen koupaliště a místo MHD máme nožičky. To všechno si zvládáme zaplatit.

A k tomu ještě 1/2 daní, co dáváme na rozvoj obce, dáváme na rozvoj obce nikoliv naší, ale té s názvem Praha, tak jsme dobrý. Škoda, že tak dobří nejsou i v tej Praze, ale my máme pro lidi, co jsou odkázáni na solidaritu jiných, pochopení.
20. 06. 2011 | 16:09

Ikena napsal(a):

Pokud si dobre pamatuji, resili jsme v minulosti, kdo na koho doplaci, zda-li Cesi na Slovaky, co obracene.Doslo k rozdeleni. Pote Morava a Cechy a do Brna byl odeslan Ustavni soud atd. A nyni Praha vuci vsem malinkatym obcim. Vse je to nesmysl a ulitba starostum. Obdobne jako zakon o hazardu, ktery jasne zaklada korupcni prostredi.
Bohuzel, bude jeste hure. Vy vsichni, kteri cestujete do Prahy na letiste skrze dovolenou, zaplatte poplatky, nebot Prazakum nicite zivotni prostredi.
Demonstrace a stavky, prosim provadet u vas na vsich, Prahu laskave vynechte a pokud prijede do divadel, nebo vubec za kulturou, auto pekne zaparkujte na zachytnych parkovistich a zadne zabirani mista domacim, Prazaci taky k vam nejezdi.

A valka mezi Prahou + 4 mesta se zbytkem republiky muze zacit. Hlavne, ze odvedeme pozornost od vychcaneho zakonu o hazardu a zdravotni reforme vubec.
Vivat!!!!
20. 06. 2011 | 22:42

Veronika Vendlov napsal(a):

Daňový poplatník: :-) právě jsem se vzátila ze ZM. V zásadě bych jen ráda dodala, že můj názor na RUD je konstantní a doufala jsem, že se zákon podaří změnit. Když jsem o tom psala poprvé - viz zde: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/veronika-vendlova.php?itemid=6670 (26. 05. 2009), vůbec jsem netušila, co se všechno semele.

Vím, že mi to nebudete věřit a pravděpodobně ze mě zase uděláte takovou tu klasickou blonďatou kravku, nebo Gvendolínu, džendrteta už vyšla z módy, ale mě to nevadí. Pro naše město, pokud se vše podaří prosadit, bude navýšení částky naprosto parádní. Jsem si jista, že neprojíme ani korunu navíc, jen se nám teřba podaří opravit o pár chodníků víc. Budu Vás pak informovat - tedy pokud ještě v té době budu psát blogy...;-)

v.v.

Na rautíky nechodím a panáky nepiju. A když už ano, tak určitě doma s přáteli. Přesto si dám - až se k tomu dokopu, jednoho panáka za Vás.
21. 06. 2011 | 00:10

Veronika Vendlov napsal(a):

Ikena: pokud mám správné info (a puvisí to s tím, co jsem uváděla v diskusi jinde), tak oslanec Farský navrhne, aby se o jeho návrhu na regulaci hazardu hlasovalo po částech. Novelu zákona o loteriích tak bude možné přijmout, aniž by se nutně uzákonily kritizované povinnosti pro poskytovatele internetu či bank. S

Jak on sám dnes...tedy pardon - už včera, uvedl: „Obě ustanovení vzbudila v posledních dnech nevoli u části odborné veřejnosti odkazující zvláště na technické komplikace spojené se zajištěním. Nejsem k těmto námitkám hluchý a nechci ohrozit regulaci hazardu jako celku. Proto navrhnu samostatné hlasování o kontroverzních částech tak, aby byly odděleny od komplexního pozměňovacího návrhu a hlasovalo se o nich zvlášť.“

Pokud bude návrh přijat, bude možné hlasovat o důsledné regulaci hazardu samostatně.
21. 06. 2011 | 00:14

Veronika Vendlov napsal(a):

Díky za komentáře, musím se vrátit k práci....
Dobrou noc.
v.v.
21. 06. 2011 | 00:15

hombre napsal(a):

Kdyby aspoň nebyla tak zoufale průměrná...
21. 06. 2011 | 09:07

Pavel13 napsal(a):

:Lila
Aha, takže vesničané místo vybudování služeb doma si zaplatí jejich výstavbu ve městě a milostivě je pak mohou využívat. Výborné. A představte si, že každá obec platí za autobusy a vlaky dopravcům. Pražák v nich koupí jízdenku za stejné peníze jako místní, což naopak tvrdit nelze.
21. 06. 2011 | 15:23

KATINADay28 napsal(a):

freelance writer
01. 12. 2011 | 16:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy