Citát Karla Čapka z roku 1925 - jak neuvěřitelně aktuální!

20. 09. 2008 | 21:48
Přečteno 10144 krát
Dovolte mi jednu citaci, která má 83. výročí vyřčení!

„Ponižuje nás nedůstojnost parlamentu, který i státní nezbytnosti vyřizuje stranickým handlem, ponižuje nás parlamentní systém, v němž bez hrubé a honorované majority by potřeby státu nebyly uhájeny. Ponižuje a skličuje nás přízemnost politického jednání, co jde vysoko nad domácí zájmy stran, je politickým exponentům tak lhostejno, jako chalupníkovi aviatika. Ponižuje nás samozřejmost, se kterou političtí machři přijímají fakt, že stát je odevzdán stranám k exploataci. Ponižuje nás osobní úroveň mnohých, z nich strany učinily vladaře nad věcmi národa. Ponižuje nás forma i duch politiky, jež vládne pomocí nečistých kompromisů mezi bezohlednými zájmy…. Jsme-li nespokojeni, volá se na nás: Pracujte ve stranách! Ne, je-li nám čeho třeba, tedy je to pracovat proti stranám, proti vládě stran, proti hlasovací mašinérii, proti inkompetenci, proti politice za zavřenými dveřmi, proti všemohoucnosti výkonných výborů, proti našemu ponížení, proti úpadku demokracie.“
Karel Čapek: Politikum, Lidové noviny 21. 9.1925

Tenhle citát jsem potkala na jedné zapomenuté nástěnce v Českém ráji. Tak by mě možná mohlo uklidnit, že zase tak o moc horší, než před 83 lety, to u nás není. A možná paradoxně mě to spíše jen utvrdilo v tom, že všechno, co dělám, má pro mne (a věřím, že i pro mé blízké i vzdálenější okolí) smysl.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

džajár napsal(a):

Takže pozor! Pořád platí pravidlo: všechno už tu bylo a neb historie se neustále opakuje!
20. 09. 2008 | 22:11

čtenář napsal(a):

Čapka už nemáme, škoda, že nám nestačil vysvětlit jak pracovat proti stranám.
20. 09. 2008 | 23:21

jepice napsal(a):

Nevím, jestli mohu brát za povzbuzující anebo naopak znepokojující fakt, že takové "strašné" časy, jak je podává onen citát, se potom z jisté perspektivy mohou jevit jako doba idylická, ba přímo ztracený ráj.
Přeju našim potomkům, aby se jim nepřihodilo, že naše doba pro ně bude takovou idylou, jakou pro nás byla za totáče první republika.
20. 09. 2008 | 23:23

Bruselan napsal(a):

Skvělé, Veroniko!
20. 09. 2008 | 23:35

zcelazbytecný napsal(a):

Jenže tehdy policie celkem fungovala, defraudant musel zmizet v cizině dřív než po několika stáních u soudu a překupník nemohl mít non-stop výkupnu na hlavní třídě:-D.
20. 09. 2008 | 23:37

Veronika Vendlov napsal(a):

A také mám dojem (teď ale nemám sílu si to ověřit), že úrok nad 12% byl lichva.
20. 09. 2008 | 23:44

Pražský chodec napsal(a):

Díky za citát Karla Čapka, mnoho názorů a témat o kterých pan Čapek hovořil a psal platí dodnes. Mám ovšem pocit, že Karel Čapek je u nás málo připomínán, proč asi? A co se týká citátu samotného? Platí i dnes, vždyť například pan radní pro rozvoj volený za Prahu 1, Filip Dvořák z ODS rozhoduje o tom, že zbourá Masarykovo nádraží a parcely prodá... Taky pěkná služba společnosti. A přitom byl volen jako osoba pro správu svěřeného majetku a mimo jiné i pro řešení sběru psích hovínek, a jam až to dotáhl.
21. 09. 2008 | 08:08

juvel napsal(a):

První etapa demokracie v Čechách zkončila katastrofálně před válkou i po válce. Dle mého názoru má k nějaké katastrofě našlápnuto i tato dnešní demokracie.
21. 09. 2008 | 08:31

Lila napsal(a):

Tak ono by to možná chtělo vzít do úvahy fakt, že Karel Čapek tento citát pronesl v roce 1925, tedy v sedmém roce existence samostatného Československa. Parlamentní demokracie byla de facto v plenkách a budování demokratického státu není úkol na pětiletky, ale na generace.

Rok 1925 by tak nejspíš odpovídal naší situaci v roce 1997, a to byl také vydařený rok, stačí si vzpomenout: Skandál ODS s mrtvými sponzory, rozštěpení ODS, vznik Unie svobody, vládní krize...

První republika měla své problémy, např. nebyla schopná řešit vážné sociální problémy a nedokázala zajistit ani to nejzákladnější - jako je bezpečnost státu. Oproti současnosti však disponovala celou plejádou osobností, které se podílely na vytváření "ducha první republiky": TGM, bratři Čapkové, F.X. Šalda, V. Vančura, E. Rádl, J. Pekař, K. Poláček, J. Hora, ale třeba i Voskovec a Werich, J. Ježek a mnozí další...

Marně si však kladu otázku, kde jsou osobnosti, které by tvořily morální elitu době, v níž žijeme.


Rozdíl mezi těmito dvěma érami vidím především v tom, že první republika
21. 09. 2008 | 09:07

Lila napsal(a):

P.S.

Poslední věta tam samozřejmě nepatří, nějak mi to ulítlo.
21. 09. 2008 | 09:08

Desiderius napsal(a):

Od doby Karla Čapka do dnešní doby se nikdo u nás nevyjadřoval tak jasně k politickým problémům, jako on.Jeho textů na toto téma je mnohem více a mají jedno společné:jsou pravdivé a moudré.Bohužel dnes nemáme ani Čapka ani Masaryka.A navíc poměry jsou nepochybně daleko horší,než za doby první republiky.Nicméně to neznamená,že musíme rezignovat.Naopak.Je to náš život a naše odpovědnost za poměry ve veřejné sféře.Odpovědnost nás všech.
21. 09. 2008 | 09:19

Zacheus napsal(a):

Je to jistě pěkný citát a má bohužel co říci i dnešku. Ale ani Karel Čapek sám se neubránil podobným praktikám, které kritizoval, když se každý týden tajně scházel s několika svými kolegy, vlivnými žurnalisty s cílem ovlivnit veřejné mínění v aféře Gajda ve prospěch Hradu (Tomáš G. Masaryk se jako prezident v této aféře prokazatelně angažoval za hranou ústavy).
21. 09. 2008 | 10:18

ncctem napsal(a):

Jsem hluboce přesvědčen, že článek Politikum a spousta dalších by měl být uveden v plném rozsahu (stejně jako spousta dalších) - pan Čapek i osvícenější čtenáři by si to jistě zasloužili.
POLITIKUM (1925)
Snad to, co chci říci, říkám za řadu jiných: za mnohé z těch, kteří nejsou politiky, nýbrž jenom občany; kteří snad jsou nebo byli dosti špatnými straníky, protože se snaží být co možná dobrými občany. Je nás dost, kdo necháváme politiku jiným, protože děláme něco jiného; děláme svou práci a věříme, že to nejlepší, co můžeme, vydáváme všem právě ve svém povolání. Není to politická netečnost; říkáme-li že chceme mít pokoj od politiky, znamená to něco velmi vážného: že chceme, aby politika byla v pořádku; aby nás neotravovala nad našimi pracovními stoly; aby nás neponižovala. Rádi bychom považovali politiku za užitečnou práci, která se koná stejně pozorně a věcně, jako my konáme svou a jakou žádáme od svého zámečníka nebo krejčího; rádi bychom důvěřovali politikům tak, jako důvěřujeme železnici, že nás poveze tam, kam jsme si koupili lístek. Nepleteme se zámečníkovi do jeho práce ani strojvůdci do jeho řízení; předpokládáme prostě, že rozumí své věci a že si z nás nedělá blázny. Náš život by byl neobyčejně trpký, kdybychom k nim nemohli mít této důvěry. Nuže, náš politický život je v tomto smyslu velmi trpký. Máme ponižující vědomí, že s námi političtí lidé dělají, co jim je libo. Jsme jim dobří k tomu, abychom jim odevzdali svůj hlas; vše další, co nám demokracie dává, je politická bezmoc. Sneseš takovou bezmoc, pokud je demokracie v pořádku; ale dusíš se jí, jakmile si uvědomuješ, že demokracie jde špatnými cestami.
Když šlo o novelu tiskového zákona, varovala od ní celá veřejnost; vy, politikové, však nedbáte toho, co na vás voláme. Ponížili jste nás a dali jste najevo, že vám nezáleží na ničem. Strojíte ponižující volební reformu, která z nás občanů učiní državu stran. Jakou zbraní se máme bránit my, kteří jsme jednotlivci, proti vám, kteří jste strany? Co je vám po nás? Nejste mandatáři naši, nýbrž mandatáři stran; neptáte se nás, nýbrž výkonných výborů stran; nejste odpovědni nám. Mezi námi, kteří jsme jenom občany, a vámi, kteří jste zaměstnanci stran, není nic společného; parlament není tribunou naší, nýbrž zbytečným a nedůstojným předstíráním veřejné kontroly nad politickým handlem. Nemluvíte za nás; jen se o nás dohadujete. Mezi námi a vámi zeje propast, která se nenaplní řečmi na schůzích stran ani předem napsanými a domluvenými rezolucemi.
21. 09. 2008 | 10:32

noctem napsal(a):

Ponižuje nás, že volíme poslance, kteří nejsou našimi poslanci; že svěřujeme všechnu moc ve státě parlamentu, jenž není již parlamentem; že naším jménem jsou dělány zákony a reformy, jež nejsou dobrými zákony reformami. Pro nás, kdo nejsme politiky, je demokracie jistý systém kreditu; volíce tu nebo onu stranu, svěřujeme jí svůj morální souhlas; ponižuje nás, je-li ho zneužito k věcem nedobrým. I mým hlasem bude přijímána nemravná volební reforma; i můj hlas byl spolusčítán, když byla svoboda tisku uražena tiskovou novelou. Stydím se za to, jako bych byl spoluviníkem; to jest to politické ponížení ve kterém žiji.
Ponižuje nás nedůstojnost parlamentu, který i státní nezbytnosti vyřizuje stranickým handlem; ponižuje nás parlamentní systém, v němž bez hrubé a honorované majority by potřeby státu nebyly uhájeny. Ponižuje a skličuje nás přízemnost politického jednání; co jde nad domácí zájmy stran, je politickým exponentům tak lhostejno, jako chalupníkovi aviatika. Ponižuje nás samozřejmost, se kterou političtí machři přijímají fakt, že stát je odevzdán stranám k exploitaci. Ponižuje nás osobní úroveň mnohých, z nichž strany učinily vladaře nad věcmi národa. Ponižuje nás forma i duch politiky, jež vládne pomocí nečistých kompromisů mezi bezohlednými zájmy.
Jsme velmi bezmocni; ale je nás mnoho. Nemáme nic než ten svůj hlas, pokud i ten nám koaliční demokracie nevezme; avšak i tem bezmocný hlas znamená velmi mnoho, neboť jím dáváme mravní souhlas, aby věci zůstaly při starém nebo aby se přesevše zkusilo změnit je. Je to věc kreditu; my, kdož jsme jenom občané, svěřujeme jistou mravní hodnotu lidem, kteří s ní mají hospodařit. Naše politika (mluvím stále o nás, kteří necháváme politiku jiným) je prostě otázka důvěry; naše politická činnost je omezena na akt, jimž svěřujeme jiným plnou moc, aby jednali za nás. Skutečný kredit může být jenom osobní, ale náš volební řád ho nepřipouští. Svěřit svůj souhlas nové straně je jisté riziko; můžeme být zklamáni; ale bez nějakého rizika se v tomto státě nepodaří nic.
Jsme-li nepokojeni, volá se na nás: Pracujte ve stranách! Ne; je-li nám čeho třeba, tedy je to pracovat proti stranám; proti vládě stran; proti hlasovací mašinérii; proti inkompetenci; proti politice za zavřenými dveřmi; proti všemohoucnosti výkonných výborů; proti našemu ponížení; proti úpadku demokracie. My, pouzí občané, nechceme vládnout; my chceme jen důvěřovat. My můžeme znovu a znovu zkoušet, než se najde politický systém hodný naší důvěry; ta jediná možnost a to právo nám ještě zbývá; a bylo by politickou letargií, kdybychom toho práva neměli užít v této neslavné době.
21. 09. 2008 | 10:33

třebaKarel napsal(a):

Otázka je , zda právě Čapkův výrok neznamená , že naše očekávání od politiky jsou dětinská .
A snad i trochu nafoukaná - kdybych já mohl , udělal bych to líp .
Zarailo mne ale jedno , v té době ,přestože politika byla +/- podobná byli lidé tak oddaní myšlence republiky - příkladů byla celá řada , napadá mne Ondřejovská hvězdárna , kterou nechal včetně pozemků na vrchu Mandě vybudovat p.továrník Frič /arch. Fanta ! / a k 10. výročí založení republiky ji republice VĚNOVAL .
A mohl se taky uzavřít , vymlouvat na politiku a hrnout to domů . Měl krásnou fabriku .
tK
21. 09. 2008 | 11:05

třebaKarel napsal(a):

P.S.
Kdo bysme ho dneska nepovažovali za podivína ? tK
21. 09. 2008 | 11:32

čtenář napsal(a):

to čtenář: Tohoto nicka jsem tu vždycky viděl napsaného jen od sebe. Duplicita se jistě může přihodit a já si nečiním nárok na výhradní používání. Myslím ale , že se tu pod tímto nickem objevuji celkem pravidelně a nerad bych, aby se právě pod ním třeba objevily názory úplně jiné , než mám já.
Když jsem si to tu vůbec nejdříve prošel, tak jsem věděl, že si právě kvůli duplicitě nemůžu nemůžu pro svoje psaní zvolit nicka třeba vlk, Rumcajs, třeba Karel etc., etc.
21. 09. 2008 | 11:58

džajár napsal(a):

Karel Čapek je POŘÁD spisovatelská ELITA. Zrovna čtu V zajetí slov. Poslední vydání z roku 1968...
21. 09. 2008 | 12:10

popík napsal(a):

Vážená paní Veroniko Vendlová, přečetl jsem si váš profil a chtěl bych se zeptat jenom na jedno. Není smutné, že neziskovky suplují stát? Nemělo by to být tak, že stát, tzn. vládní garnitury, by měl převzít za mnoho věcí, které neziskovky zajišťují odpovědnost. Je mi smutno, když potkávám mladé lidi s kasičkami vybírající na tu či onu potřebnou věc. Je mi smutno, když vidím důchodce jak třesoucí rukou do kasiček hází 10 či 20 Kč, které si musí odtrhnout od úst a potom přijdu domů, pustím rádio nebo televizi a dovídám se, že díky nezodpovědností politiků platíme velké peníze za prohrané arbitráže a tito politici jsou jednoduše v pohodě a s úsměvy na rtech vysvětlují národu, že to tehdy jinak nešlo. Proto se ptám. Co konkrétně děláte proto, aby se stav změnil a stát se choval tak, jak má? Z vašeho profilu jsem se to nedozvěděl.
21. 09. 2008 | 12:58

claudius napsal(a):

Nejlepší by bylo,kdybychom vyhlásili tendr na poslance v celé EU a ve výběrové komisi nebyly politické strany.Tímto vyhlašuji soutěž bláznivých nápadů.
A ještě poznámku-kdopak nám to po převratu vtloukal do hlavy,že stát je třeba co nejvíce omezit,neplatit mu,sebrat mu majetek..Ještě teď z vás lišák Kalousek dělá pitomce,že stát prý neumí vařit pivo(Budvar není privatizován).Se Štávou u nich v Bechyni je asi dávno domluven..Proto ta neziskovky,bohatí pravičáci si zaplatí ochranky a rozpustíme i policii.Ostatně z armády už se udělala cizinecká legie nyní.
21. 09. 2008 | 14:36

Lila napsal(a):

Pro popíka:

Neziskovek je celé spektrum. Kromě těch, které se zaměřují na charitu, jsou tu např. mateřská centra, jež si organizují samy maminky; různá komunitní centra pracující s "dětmi ulice", s Romy či dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Další nevládní organizace poskytují sociální služby - na dobré odborné úrovni a podstatně levněji, než by tak činil stát.

Jejich smysl vidím především v tom, že jde o dobrovolnou a spontánní iniciativu. Mimochodem také zaplňují bílá místa, kam stát nedohlédne nebo nemá zájem.

Jinak s Vámi souhlasím v tom, že je člověku smutno při pohledu na děti s kasičkami, když víte, kolik veřejných prostředků se promarní nekompetentním rozhodováním, předraženými veřejnými zakázkami nebo prošustruje za nesmysly. Anebo skončí v kapsách korupčníků.

Myslím, že jedinou možnou šancí na změnu poměrů je neustálý a nepřehlédnutelný tlak veřejného mínění. Asi to za nás nikdo nevyřeší...
21. 09. 2008 | 16:07

vlk napsal(a):

Děkuji paní Vendlové a stejně tak nicku noctem.

Říká se, že cizí neštěstí potěší. Za s ebe říkám, že nikoliv. Politika šmejdu a šmejdi v politice tenkrát nikterak nesnižují moji frustraci z politické žumpy , v které se nacházíme minimálně od roku 95.
A vždycky , když blikne naděje na změnu, inkasuji jen další a další zklamání.

Situace je o to horší, že jesliže za první republiky představoval MAsaryk uznávaný a respektovaný korektiv, dnes prostě žádný nemáme. A míti nejspíš už nikdy ani nebudem.

R8d bych vidl, co by napsal Karel Čapek dneska....

A jen mne napadá .... až někdo bude pátrat po kořenech Vítězného Úmoru 48, nechť začne tímto článkem Kaprla Čapka.

Na co si asi tak zaděláváme dneska?
21. 09. 2008 | 17:20

pgjed napsal(a):

A že pan Čapek nebyl tak kritický vůči Masarykovi a Benešovi, kteří byli v tom, dle páně Čapkova mínění, nedůstojně začachrovaném parlamentu a příslušných kuloárech čachráři z největších?

Vřele doporučuji přečíst si: K. Pecháček: Masaryk, Beneš, Hrad.
21. 09. 2008 | 18:26

Karel III napsal(a):

Nepřekvapuje mě nadčasovost Čapkových textů, a zároveň velmi vítám optimistický dodatek, paní Vendlová, váš optimistický dodatek o smyslu vaší činnosti.
Lamentování pana Čapka mělo svou dobovou platnost, a přijde mi laciné ho snadno a rychle vztáhnout na dnešek už jen při vzpomínce na heslo, že strany jsou pro straníky, OF je pro všechny... Ještě hůře se mi vzpomíná na období vlády jedné strany do jehož více než druhé poloviny jsem se narodil a v němž jsem byl připraven ještě na začátku roku 1989 zemřít, nikoli v hrdinném odporu a mlád, klidně ve vysokém věku a důstojně po životě co nejvíce smysluplném (nebylo to v té době ještě slovo módní).
Aby bylo jasno, jsem dodnes bezostyšný zvonič klíči (mám na mysli zvonění v listopadu 1989), který si s poměrně velkou trpělivostí nechá vysvětlovat jak to "bylo všechno jinak" a jak to mělo být správně...
Dnes je Česká republika parlamentní demokracií, stejně jako jí byla Republika Československá (nevím, jestli to je historicky věrný oficiální název - naprosto bezdůvodně si myslím, že by být mohl) v roce 1925 se všemi nepřehlédnutelnými zápory. Zvažme ovšem klady. Využijme toho času, podobně jako využil svůj čas pan Čapek. Nenechme se odradit ani tím, že člověk tak nesporného talentu, skončil svůj život v těžkém zklamání. I život, třeba daleko tišší a na ohlasy skromnější než život páně Čapkův, má smysl.
21. 09. 2008 | 19:16

noctem napsal(a):

vlk:
rádo se stalo, pane vlk. Taktoskvělých článků napsal pan Čapek mraky a - no, naprosto s vámi souhlasím.
Karel III:
máte pravdu, že vztáhnout čapkova slova na dnešek by bylo -no, ne snad ani tak laciné, jakospíš nepřesné. Dnes je v každém ohledu hůř. Karel Čapek pro zlepšení stavu věcí spoluzakládal novou stranu (v níž pobyl asi dva měsíce a pak se s ní rozešel), dnes se zavedením pětiprocentního limitu vstupu do parlamentu v součinnosti se zkorumpovaností nebo naprostou profesionální ignorancí institutů pro výzkum veřejného mínění není pražádná naděje dostat do parlamentu slušného člověka. Zbývá skutečně jen ta "politická bezmoc" - sice s možností veřejně nadávat, ale jinak jako za bolševika. Jestli jste cinkal klíči za Václava Klause and his boys, musel jste v minulém režimu opravdu moc trpět - já jenom dvacet let fáral...
21. 09. 2008 | 19:35

vlk napsal(a):

Vrátiljsme s e na tenhle blog z diskuse na blogu Cyrila Svobody.
A zodpovědně říkám, že jsme tam pochopil , že tvrzení ..máme takové politiky, jaké si zasloužíme..je , bohužel, naprosto oprávněné. Ten ksindl /snad mne pan Stejskal nevycenzuruje/ co si v politice osopuje právo mluvit naším jménem, má reálný základ. Stačí se podívat na diskusi pod blogem.
Skutečně - máme cosi zasloužíme. Ještě v 17:20:29 jsme s i myslel úplně něco jiného.
21. 09. 2008 | 20:09

veronika vendlova napsal(a):

Dobrý večer, Lila mj. zmínil/a cituji:" Že jedinou možnou šancí na změnu poměrů je neustálý a nepřehlédnutelný tlak veřejného mínění." Myslím si v podstatě to samé, ale na rovinu přiznávám, že je to velmi vysilující "práce", protože snažíme-li se jako občané, či zástupci/kyně neziskových, či jiných organizací takto činit (tlačit na veřejné mínění), máme velmi ztíženou pozici, jako například (ke své vlastní práci) nedostatek dalšího času, udržitelné energie, prostoru, personálního a finančního zázemí...velmi často může dojít k tzv. vyhoření a pocitu jakési marnosti o tom ví své všichni, se kterými se denně potkávám.

Zaznamenala jsem, že nejčastější taktikou, kterou volí naši politici, zákonodárci a státní správa vůči těm, kteří kritizují, je řešení: Nechat to vyhnít, nebo prostě jen čekat, než to přejde. A ono to docela často funguje..., bohužel.

Popík se mne dotázal, co konkrétně dělám (pravděpodobně já osobně) proto, aby se stav změnil a stát se choval tak, jak má? Z mého profilu se to nedozvěděl. Pokusím se být stručná a všechno nějak zjednodušit. Teď jsem ale dopsala svoji reakci, pročetla ji a příliš stručná nejsem, za což se tímto omlouvám:
1) Jsem zastánkyní a příznivkyní tzv. síťování a co nejefektivnějšího sdílení informací, protože je plýtvání vším, když se věci dělají pořád znovu tzv. od píky, nebo například duplicitně jen pro to, že se o tom prostě neví. Zároveň se snažím/e (společně s nyní už dalšími 132 organizacemi) o systematický tlak na veřejné mínění – nyní je to právě stav NNO a selhávání státu.
2) Prioritně jsem před dvěma lety převzala koordinaci zájmového sdružení 10 neziskových organizací Fórum pro integraci - FORINT, které bojují proti sociálnímu vyloučení - to se týká zejména Romů a Romek žijících v tzv. sociálně vyloučených lokalitách (nerada to slovo používám, ale používané je - ghetech), ale rozhodně nejen jich. Toto sdružení Forint se společně, či jednotlivě skrze členy, snaží ovlivňovat tvorbu systémových změn, které jsou potřeba. To je možno činit několika způsoby, například realizováním projektů, které nastartují potřebné změny, připomínkováním legislativních návrhů, či veřejnými stanovisky k dané problematice atd.
3) Konkretizuji-li toto působení více, pak zastupuji Forint například v EAPN ČR (European anti poverty network ČR, v prac. skupině řešící soc. vyloučení při Svazu měst a obcí ČR, jsem členkou monitorovacího výboru Agentury (nyní odboru při Úřadu Vlády), v neformální koalici k rozsudku DH vs. ČR jsme (Forint) převzali spolu s Amnesty International koordinační roli, jsme jedni z iniciátorů Výzvy NNO, sbírám/e projekty, o kterých si myslím/e, že mají smysl a jsou přenosné do všech regionů ČR...atd. Díky Nadaci OSF Praha pak mám/e možnost naše, řekněme lokální dění, přenést do sítě Sorosova networku, tj. na tzv. Bruselskou úroveň a také do širší Evropy a také USA.
4) Může se možná zdát, že dělám/e všechno a vlastně nic. Zprvu se mi to také tak trochu zdálo. Napojím-li se nyní na bod 1, jen jsem se u tvrdila v tom, že jen tak, když budeme vědět (třeba právě v oblasti soc. vyloučení) včas jeden o druhém co děláme, o co usilujeme, a jaký je aktuální vývoj, můžeme také efektivně spojit síly a posunou t se o malý, nebo ještě lépe, o velký krok dál.
5) Můj osobní postoj k současnému politickému dění je pak takový, že odmítám neustále omýlané tvrzení, že žádné nové politické uskupení nemá šanci. Naopak, je tu obrovský voličský potenciál, je jen třeba vzbudit očekávání. To tvrdím konstantně. Samozřejmě jinou otázkou je pak samotná realizace politiky v případě úspěchu. Můj osobní návod je na další blog, ovšem pořád jsem „jen v roli voličky“, proto se zatím budu držet občanského sektoru. Musela jsem pana Čapka citovat a děkuji Noctemu o jeho doplnění.
6) Pokusím/e se však postupně upozorňovat na to, v čem a jak stát selhává a navrhovat řešení.
21. 09. 2008 | 22:40

Karel III napsal(a):

noctem
Za minulého režimu jsem netrpěl, jen jsem se s ním rozcházel, zdůrazňuji, že zmateně a nehrdinně, bližším vysvětlováním nehodlám obtěžovat.
Při cinkání klíči jsem pana Klause a blíže neurčené boys neznal, ale nerozumím vám v čem by mě to mělo ovlivnit a proč bych jeho pozdější veřejnou činnost měl zpětně spojovat s listopadem 1989.
Dvacetileté fárání je bezesporu těžká práce, pokud jste k ní byl donucen, je to zločin fakticky neodčinitelný, přeci však částečně odškodnitelný. Můj kamarád, odpírač vojenské služby, dostal tuším desetiletou nabídku fárat, kterou po absolování vysoké školy "přijal". To že ji nemusel využít celou, zavinila polistopadová federální vláda, které to schválil příslušný parlament... Podívejte, já vám nemíním rozmlouvat vaší deziluzi a jak vidím, okázalé konstatování bezmoci. Je mi to líto, pokud jste rozhodnutý po rezignaci na prosazení nalezených slušných lidí do parlamentu využít svobodu pouze k nadávání. Jen si dovolím upozornit, že pan Čapek svou, byť mimopartajní, angažovanou (to slovo má punc komunistického vyvlastnění, doufám však, že není výhradně spojené s komunistickým pseudojazykem) veřejnou činnost pojal doživotně.
A nezlobte se, s první republikou nemám žádnou zkušenost, takže dávat mezi tehdejší názor pana Čapka a dnešní situaci rovnítko, resp. zhoršující nerovnost je nejen nepřesné...
To už mi cholerický pan Vlk (pana Svobodu jsem nečetl !!! - vím, že mě ty vykřičníky nebudou nic platné) přijde jako názorový křišťál.
21. 09. 2008 | 22:43

veronika vendlova napsal(a):

Krel III: Dovolte mi otázku - Vy, když si ten citát přečtete, nemáte pocit, že je použitelný vemi aktuálně i dnes (pominu-li kontext doby kolem 1925?

Nemělo by to znít lacině či nepřesně. Zamyslela jsem se nad obsahem textu a skutečně se mi jeví velmi aktuální nejen v dnešní době.

Jinak jsem také toho názoru, že rezignace na nalezení a prosazení slušných lidí do politiky nikam nevede.
21. 09. 2008 | 23:11

Karel III napsal(a):

veronikavendlová

Karel Čapek je mým základním autorem od "Pošťácké pohádky", autorem ke kterému se vracím, už ne tolik k té pohádce. Popis partajní "kultury" a protest proti ní bez výhrad. Text nadčasový.
Pro praktický, tj. vždy současný politický život je daleko cenější, neříkám, že mně milejší, konstatování, např. že činnost poslance Filipa je za osmnáct, kdežto činnost poslance Paroubka je za dvacet bez dvou. Doloženo ve všech osmnácti bodech.
Potom, pravda, zamítnuto nebo přehlasováno skrytou, otevřenou koalicí. To může nás nevinné slušné občany otrávit...
Už jsem vám výše napsal, že si vážím vašeho závěru nad textem neradostným, že si z něho berete sílu "něco" dělat. Přesněji řečeno píšete o utvrzení smyslu.
No je to tvrdé a mnohdy nevděčné dělat cokoli pro obecný prospěch.
Poctivě jsem se, pravda jenom chvilku, snažil orientovat ve vašem popisu vlastní činnosti a musím přiznat, že z toho napovězení nejsem úplně chytrý.
Nicméně tomu potkání citátu na zapomenuté vývěsce v Českém ráji si troufám rozumět beze zbytku.
Děkuji.
21. 09. 2008 | 23:56

veronika vendlova napsal(a):

Karel III: I já Vám děkuji. Výše jsem samozřejmě zaznamenala, že můj, vlastně optimistický závěr k citátu, vítáte.:)
Popis vlastní činnosti se mi nepodařilo zestručnit, možná jsem se tomu měla více věnovat, ale nevím, kde bych na to našla v nejbližší době čas. Tak se to třeba v budoucnu podaří.
22. 09. 2008 | 00:09

Karel III napsal(a):

Veronika Vendlová
Docela slušnou dobu po půlnoci řeším, zda se nestávám Pitralonem. Ten se, jak vědí, předpokládám, nejen pánové, vtírá. No ale jednou z lahve venku...
Přečetl jsem si detail vašeho "úředního" profilu a našel tam - neziskovky. To by mělo zajímajícímu se člověku stačit. Ovšem kdybych se vás, zdůrazňuji obrazně, zeptal na bydliště a vy uvedla Špicberky (a byla to pravda), tak bych věděl lépe kde vás hledat.
Čímž chci říci, že ve vašem nestručném vyjádření vidím menší problém než ve vlastní ignoranci. A jestli nás je takových většina, nedivím se, že vás, tj. i kolegy, státní instituce přehlížejí ještě o něco snadněji než to umí obvykle.
Nechci, protože nemohu slibovat, že se aspoň já v tomto směru polepším (opravdu nepodstatné). Dobré je to, že vy to vysvětlovat chcete, možná i musíte. Takže opravdu nevadí, když začínáte nestručně. A vše má svůj čas.
22. 09. 2008 | 01:27

veronika vendlova napsal(a):

Karel III: Protože jedu ráno v 5 (tj. za 2 hodiny) do Budapešti na "otočku" na jednání, rozhodla jsem se nejít spát. Takže doháním resty. Četla jsem si to po sobě znovu a pro nezasvěcené to může být opravdu nesrozumitelné.

Mojí výhodou může být (ale i nemusí) do jisté míry to, že jsem v neziskovkách poměrně krátkou dobu a tudíž se možná řadím mezi ty více optimistické jedince. Každý jeden člověk (tedy i Vy), ve kterém se mi podaří probudit větší zájem o to, co vlastně všechno neziskovky dělají, má pro mne velký smysl. Došlo mi to hned, kdy jsem se rozhodla zcela změnit pole působnosti a říkala blízkému okolí, co jdu vlastně dělat. Vysvětlování nebralo konce.

A když se letos na jaře začalo řešit, že se zpozdily výzvy pro NNO, které řadu organizací paralyzovaly, a že se nám začíná zdát, že to nemusí být úplně náhoda, rozhodli jsme se pro Výzvu NNO (http://www.ruo.cz/vyzva-nno). Doufám (a zatím to tak vypadá), že Výzva NNO v celkovém dění nezapadla a že se nám možná daří, o neziskovkách trochu více komunikovat. :) Děkuji Vám za diskusi.
Srdečně
veronika vendlová
22. 09. 2008 | 03:11

veronika vendlova napsal(a):

Claudius: Možná jsem neinformovaná, nevím, ale co jste myslel tím cituji:"
Ještě teď z vás lišák Kalousek dělá pitomce,že stát prý neumí vařit pivo(Budvar není privatizován).Se Štávou u nich v Bechyni je asi dávno domluven..Proto ta neziskovky,bohatí pravičáci si zaplatí ochranky a rozpustíme i policii.Ostatně z armády už se udělala cizinecká legie nyní.

Celé bych to pochopila, jen ty neziskoky mi tam jaksi nesedí. Tak pokud sem ještě zavítáte, prosím Vás o dovysvětlení. Děkuji.

Jinak nápad na to, udělat tendr na poslance EP není zase tak bláznivý... Zatím se ale můžeme připravit na další volby do EP, které jsou už v červnu 2009.
22. 09. 2008 | 03:23

Terry napsal(a):

Těch smutných "citací" stále platných je víc; tady je jedno staré 355 roků:

Projev Olivera Cromwella vůči Sněmovně reprezentantů při rozpuštění Dlouhého parlamentu

20.4.1653

"Je nejvyšší čas, abych ukončil toto vaše zasedání, jež jste zostudili svým opovrhováním všeho dobrého a poskvrnili svými neřestmi; jste než sebranka a nepřátelé schopné vlády; jste než prodejní ničemové. Jako Ezau byste prodali svou zemi za kus bídného žvance a jako Jidáš zradili svého Boha pro pár drobných.
Je ve vás vůbec kousek dobrého? Existuje nějaká neřest, jež by vám nebyla vlastní? Nejste o nic více věřící nežli můj kůň; zlato je vaším Bohem; kdo z vás neprodal své svědomí za úplatky? Je mezi vámi jediný muž, který alespoň nepatrně hájí zájmy Commonwealthu?
Vy mrzké děvky, což jste svými nemorálními taktikami a podlými činy neznesvětili toto posvátné místo a neučinili z Božího stánku doupě zlodějů? Jste nechutně odporní celému národu; pověřili vás sem, abyste napravovali křivdy! Tak tedy! Seberte si své cetky a zamkněte za sebou. Ve jménu Boha, jděte!"
22. 09. 2008 | 08:36

Terry napsal(a):

vlk napsal(a):
Na co si asi tak zaděláváme dneska?
No řekl bych, že u nás to může skončit jen občanskou válkou. Proti současným politickým zrůdám nebude žádné cinkání klíči účinné, ti jsou na všechny náznaky nálad občanů imunní.

ČESKÝ POLITIK = ŠKODNÁ

A žádná škodná dobrovolně škodit nepřestane. Škodnou je nutno řešit "po myslivecku": odstřelit...
22. 09. 2008 | 08:44

Podzimek napsal(a):

Paní Vendlová, snad by to chtělo méně zuřivého elánu a více pozornosti mateřštině. Karel Čapek byl do češtiny zamilován a nad Vašimi texty by asi zaplakal. Neomlouvá Vás ani záípal pro spávnou věc.
15. 10. 2008 | 17:30

majkl napsal(a):

To Podzimek:
pletete se. Zápal omlouvá. Navíc je paní Vendlová více do politiky, nežli učení češtiny. A jestli si myslíte, že právo vyslovit a bojovat za svůj názor má pouze člověk bezchybně ovládající mateřský (či jiný) jazyk, tak sem nepište. A ještě lépe - nepište vůbec.
Cením si každého, kdo dokáže formulovat a stát si veřejně za svými názory. V každé diskuzi pod nějakým článkem se to smekne k urážkám, osočování, nadávání na modrooranžovozelenou politiku a ke kritice autora, že neví kde se píše čárka. Příjde mi to jako v tom vtipu z období studené války končícího větou "vy zase lynčujete černochy".
24. 10. 2008 | 19:58

replica watches napsal(a):

Doslechl jsem se, že někteří jiní bloggeři (např. M.Topolánek, B.Kuras, A.Vondra, J.Zahradil, P.Bém, P.Bendl) dostanou od firmy značnou zápornou odměnu (nevím ovšem, jestli tato informace odpovídá skutečnosti)
14. 04. 2010 | 02:38

replica watches napsal(a):

Doslechl jsem se, že někteří jiní bloggeři (např. M.Topolánek, B.Kuras, A.Vondra, J.Zahradil, P.Bém, P.Bendl) dostanou od firmy značnou zápornou odměnu (nevím ovšem, jestli tato informace odpovídá skutečnosti)
14. 04. 2010 | 02:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy