Vstoupit nebo nevstoupit do druhého pilíře?

07. 04. 2011 | 15:04
Přečteno 6389 krát
Už jste někdy kupovali zajíce v pytli? Už jste někdy byli v kasinu? Pokud ne, protože jste obezřetní a racionální, nyní do něj vstoupíte s důchodovou reformou.

Problém důchodové reformy tkví v tom, že se lidé musí celkem rychle rozhodnout, zda vstoupí do nově zaváděného druhého pilíře penzijního systému. K tomu, aby si mohli propočítat, zda se jim to vyplatí, potřebují ale znát budoucí výnosnost fondů. A tu neznají a nezná ji nikdo. Částečně se však tento problém pokusila rozlousknout kalkulačka zveřejněná včera na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda nám sice říká, kolik asi budou vynášet jednotlivé strategie penzijních fondů, ale můžeme jí věřit? Je to reálné?

Řada studií ukazuje, že nehledě na turbulence na finančních trzích se vyplácí investovat. Např. pánové E. Dimson, P. Marsch a M. Staunton ve své práci zjistili, že v letech 1900 až 2000 rostly americké akciové trhy v průměru ročně o 10,1 %. Dluhopisy vynášely v průměru 4,8 % a státní pokladniční poukázky v průměru o 4,1 %.

Pochybovači samozřejmě ihned poukážou na to, že v průběhu času také rostly ceny zboží a služeb v ekonomice, což investici znehodnocovalo. To je pravda. V průměru rostly ceny v ekonomice ročně o 3,2 %. To ale znamená, že reálně byly všechny tři typy investic stále výnosné.

Problémem těchto optimistických studií je ovšem otázka, jestli minulost říká něco o budoucnosti. V minulosti např. platilo, že byly státní dluhopisy bezpečnější než akcie. Dnes v době předlužené Evropy toto již neplatí. Dluhopisy jsou často více rizikové než akcie.

Další věcí je, že nikde není psáno, že budou fondy dobrými investory a dokážou svěřené prostředky zhodnocovat podobně jako průměr trhu. Fondy se často ve své výkonnosti dost liší, ačkoli investují do podobných aktiv.

Navíc kdybych byl velký škarohlíd, řekl bych, že stejně nevěřím, že během 30 nebo 40 let nebude fond v ČR vytunelován. Prostě nevěřím dostatečné regulaci a vymahatelnosti práva v tak dlouhém období. Nemám však pro to, že fond bude vytunelován, žádné důkazy, a tak budu toto zásadní riziko přehlížet.

Předpoklad vlády, že budou fondy podle různého zaměření zhodnocovat své portfolio o 2 až 7 % ročně, nelze vyloučit. Nelze to ovšem také zaručit. Je to asi takové jako vsadit si rok dopředu na bílé Vánoce. Často bíle jsou, každý z nás starší tří let je ale už zažil i na blátě. Ovšem pozor: Nikde to sice není výslovně uvedeno, ale s největší pravděpodobností (číselně by to dávalo smysl) jsou odhady o zhodnocení portfolií fondy uváděny bez zahrnutí poplatků za správu portfolia. O těchto poplatcích a způsobu jejich kalkulace totiž ještě nebylo rozhodnuto. Takže odhad zhodnocení o 2 až 7 % ročně je vlastně kvůli nezahrnutí poplatků nejspíš maličko nadhodnocený.

Pro nás z toho plyne stále jedno a to samé. Kdo chce podstupovat rizika finančních trhů, nepotřebuje k tomu penzijní fondy. Za to, že si vyvede část peněz z průběžného systému a dá jim šanci na zhodnocení, platí cenu tím, že bude v systému vázaný a nebude mít nic pod kontrolou.

Podle kalkulačky Ministerstva práce a sociálních věcí bych měl s modelovou průměrnou mzdou v ekonomice a za předpokladu, že neúčastním druhého pilíře, důchod pouze z prvního pilíře ve výši 12 188 korun. Kdybych investoval ve druhém pilíři s fondem státních dluhopisů a s výnosem 2,5 %, měl bych celkový důchod 12 769 Kč. Ovšem jak již bylo řečeno, vzhledem k tomu, že nejspíš v této částce nejsou zahrnuty poplatky, je to stejně údaj nadhodnocený. I kdyby však nadhodnocený nebyl, není to natolik zásadní rozdíl, aby stál za onu velkou nejistotu. Problém ovšem je, že abych dosáhnul této vyšší částky 12 769 Kč, musel jsem navrch ještě každý měsíc investovat své dodatečné peníze ve výši 2 % příjmu.

Kdybych býval zůstal pouze v prvním pilíři, tyto dodatečné peníze ve výši 2 % příjmu jsem mohl investovat sám bez fondu. Měl bych pak 12 188 korun ze státního důchodu, a vedle bych si naspořil na důchod ještě dalších 741 Kč měsíčně. To tedy znamená, že pokud bych zůstal pouze v prvním pilíři a 2 % příjmu investoval sám, měl bych celkově v důchodu víc, než kdybych se zapojil i do druhého pilíře.

Kdybych modelově vycházel z toho, že budu mít dvojnásobek průměrného příjmu, už se mi druhý pilíř vyplatí o několik set korun měsíčně. To ale stále není moc zajímavé vzhledem k riziku a nemožnosti úniku ze systému.

Jinými slovy: reforma je pro budoucího důchodce tím zajímavější, čím má dnes vyšší příjem. Jenomže kvůli lidem s nadprůměrnými příjmy reforma není třeba – čím bohatší člověk, tím méně se potřebuje starat o důchod. Reforma tedy nic neřeší. Ufinancuje se jen díky zvýšení daní a lidem s průměrnými příjmy vyšší důchod nepřinese.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

p. Pikora,

co nám to děláte, řekl by p. Kalousek. Takové pěkné perpetuum mobile jsme právě schválili, takovou hezkou PR připravili, a vy totok!
07. 04. 2011 | 15:09

martys napsal(a):

to co tu autor napsal je každému trochu myslícímu člověku jasné....akorát hlupáci a ti co už se chystájí jak si zase na občanech namastí kapsu jsou pro nějakou deformu
07. 04. 2011 | 15:12

hovorka11 napsal(a):

Tato vláda musí padnout, protože krade a vyhazuje lidi, kteří na krádeže upozorňují!!!
Jakou volit ale jinou stranu, když rozkrádání je tu systémově zakotveno v imunitách, ovládání policie a soudů s tvořením zákonů, které trestají zveřejňování údajů o státních zakázkách úřady ?
Je to neustále tužší neprostupný kruh zločinců z politiky, kteří dělají čím dál větší zlodějiny s čím dál blokaci postižitelností.
Není daleko doba, kdy sami založí trestná komandy, která budou likvidovat nepohodlné osoby- vše na tento vývoj ukazuje !
07. 04. 2011 | 15:18

mirekP napsal(a):

Pokud se chci zajistit na důchod, musím schraňovat, tedy kumulovat aktiva, nějaké statky.

Ovšem, kdo si myslí, že když si bude průběžně pořizovat pohledávky na dluhy (tj. dluhopisy), že se mu v důchodu dobře povede, zřejmě se šeredně přepočítal.
07. 04. 2011 | 15:31

xx napsal(a):

No zřejmě se v té vládní kalkulačce nepočítá s restrukturalizací státních dluhů. To bude teprve pilíř.

Je to celé jen takoví clona na zakrytí zvýšení daní kvůli dluhům v rozpočtu. Neschopnost této vlády dělat pravicovou politiku a snižovat výdaje státního aparátu se schovává za nějaký druhý pilíř, který si fintou lidi zaplatí ze svého a stát dostane 60 mld. na daních víc k přerozdělení.

Jestli se nemýlím, tak návrh zní tak, že do druhého pilíře se převedou 3% ze současných odvodů na sociální pojištění ( nikoli z příjmu ) a navíc k tomu ještě povinně min. 2% ovšem z celkového příjmu. A to je ten fígl, kdy si vlastně ten třetí pilíř lidi zaplatí sami ze svého a přitom ještě zaplatí na 60 miliard navíc.

Mazaní jsou ti státní byrokrati.
07. 04. 2011 | 16:09

Johanna napsal(a):

Já opravdu nechápu, proč se kolem důchodů tolik vyšiluje - hlavně ze stran politiků.
Pokud se nebude rozkrádat státní rozpočet, milí politici, bude na vše - i na důchody.
Dokud se bude rozkrádat, na důchody bude pořád takto.
07. 04. 2011 | 16:11

F.Švarc napsal(a):

Jinými slovy: reforma je pro budoucího důchodce tím zajímavější, čím má dnes vyšší příjem. Jenomže kvůli lidem s nadprůměrnými příjmy reforma není třeba – čím bohatší člověk, tím méně se potřebuje starat o důchod.

Pane Pikoro, rádoby vážený bývalý pomýlený soudruh Rychetský včera celému národu sdělil něco ve smyslu - kradou politici, kradou úředníci, budeme taky. A prezident nebudu - chci soukromí. (Za velké prachy manipulovat ovečky). Těmto figurám, co si tak rádi říkají pilíř demokracie, by měl někdo, resp. mladí věřit a nakonec je chránit a živit ?
07. 04. 2011 | 16:11

neo napsal(a):

Pane Pikoro,

přesně takto jsem došel k závěru, že se pilíře nezúčastním, neb se mi to nevyplatí.

Pokud totiž nebude existovat možnost jednorázového výběru vložené částky a nebo převod částky naspořené v době úmrtí na pozůstalé, nemá cenu do toho jít.

Lidem s nízkými příjmy se to nevyplatí vůbec a lidé s vyššími příjmy si mohou spořit či investovat jinde a pravděpodobně to už dělají.
07. 04. 2011 | 16:14

xx napsal(a):

Johanna: tak to se šeredně mýlíte.
07. 04. 2011 | 16:20

Otázkář napsal(a):

K tomu je potřeba dodat, že kvůli této pseudoreformě, kterou si zvolí maximálně lidé s vyššími než průměrnými příjmy se bude sjednocovat DPH což zdraží potraviny, léky, energie, knihy atd. Jinými slovy lidé s nízkými příjmy se složí těm bohatším, aby si mohli vyvést část soc. pojištění do soukromých penzijních fondů. Tady znovu vyvstává otázka, komu to slouží? Odpověď je nasnadě.

Navíc zvyšováním spodní sazby DPH může vláda dosti zásadně poškodit českou ekonomiku, především maloobchod a samozřejmě tím snižuje koupěschopnost obyvatel a snižuje jejich životní úroveň.
07. 04. 2011 | 16:21

xx napsal(a):

Otázkář: tomu nevěřím, že si vysoko příjmoví lidé zvolí druhý pilíř. Na to má špatné parametry. Lidé s vysokými příjmy mají daleko lepší možnosti kam investovat svoje úspory.

Toto je čistě jen zastírací manévr pro zvýšení daní, nevyplatí se to nikomu. Když chce někdo riskovat, jde do fondů kde může s penězi manipulovat, ne jen otrocky vkládat a dívat se jak peníze mizí v prodělcích na dluhopisech bankrotujících států.

Argentina restrukturalizovala svůj dluh o 70% !! Proste řekla dlužníkům, tady jsou nové dluhopisy na staré dluhy, ale nižší o 70%. Berte nebo nechte být a nedostanete vůbec nic. Pokud by Argentina měla dluhopisové fondy povinně investující do státních dluhopisů Argentiny, jak by asi vypadal jejich výnos ?

Do takového tunelu, kde nevidíte žádné světlo na konci, zato slyšíte zřetelně houkat vlak, přece myslící člověk nemůže nikdy vstoupit dobrovolně.
07. 04. 2011 | 16:40

Otázkář napsal(a):

xx

proto jsem také použil slovo maximálně. Jinými slovy pokud někdo tak jedině právě tito lidé. Ostatním se to nevyplatí vůbec. Ale věřte tomu, že několik pomatených jedinců se vždycky najde. Jinak samozřejmě máte pravdu, že investovat se dá jinak a mnohem lépe. Např. zlato nebo nemovitosti. A kdo nemá peněz moc tak si je raději uloží na termínový účet, který může po určité době vypovědět a když není spokojený tak je uložit někam jinam. Není tam uvázaný 30 nebo i více let, průměrné výnosy jsou vyšší a riziko mnohem nižší.
07. 04. 2011 | 16:50

pepr napsal(a):

Pan Pikora ovšem ve svém doporučení na druhý pilíř se vy.... zcela zapomíná na oprávněné zájmy nebohých akcionářů penzijních fondů - copak se to sluší jim takhle kazit příjemně rozjetý byznys?
07. 04. 2011 | 16:50

Otázkář napsal(a):

pepr

je docela paradoxní, že ten dobře rozjetý byznys překazili právě véčkaři tím, že prosadili jeho dobrovolnost. I v tomto světle možno pohlížet na aféru bývalého odeesáka Škárky. Ale to už je samozřejmě čirá spekulace.
07. 04. 2011 | 16:53

tata napsal(a):

panove

SEM jen obyčejny a toto poznaní sem zde už několikrat prezentoval na ruznych přikladech hned po prvnich znamkach jak to ma byt naprosty pitomec nerozumějicí obchodum si musí hned uvědomit že to není reforma ale deforma

bylo hned zřejme že pro obyčejne lidi je to naprosto nevyhodné,a bohatí by musely byt pitomci aby dotohoto rizika šli když jim vynos přivede takovou častku kterou mnohdy poskytnou jako zpropitné,takže kdo tam pude?

ČIM DAL JE ZŘEJME ŽE CELA reforma je vytahnout z lidí penize aby se vic kradlo.

otazka pro pana NEO

,TOTO sem vam psal už je to minimalně skorem 2 měsice,odpověděl jste neslaně nemastně spiše jako obhajobu tohoto najednou ste došel k jinemu to vam to tak dlouho trvalo?A dale ve světle tohoto vysvětlete mi fungovaní a obhajobu teto vlady,nebot vše se odvijí její kroky k duchodove reformě nechcete konečně uznat že pan KALOUSEK je uplně mimo ?
07. 04. 2011 | 16:54

Al Jouda napsal(a):

Nikdo nemůže spravovat levněji důchodový fond než v tarifních tabulkách placení státní zaměstnanci! Peníze, které si normální lidé utrhli od huby, aby je měli na stáří, nesmí být zdrojem zisku soukromé společnosti !! To je zločin století, stejně jako poplatky u lékaře, v lékárnách a v nemocnicích. Stát má peněz habaděj - je to vidět jak rozhazuje budováním předražených tunelů v Praze, dálnic na Moravě, nákupem nepotřebné nebo nekvalitní vojenské techniky, atd. a atd. Daleko levnější než tunely by bylo přemostění úzkých dopravních míst a i metro by mohlo jezdit po mostních betonových (vysoká životnost bez údržby)konstrukcích a ještě by pod těmi mosty byla krytá parkovací místa prakticky zdarma !
Jediná naděje je, že se poslanci VV obrátí proti vládě a budou hlasovat s opozicí o vyslovení nedůvěry vládě ! Pak předčasné volby, v kterých ČSSD získá 55% hlasů :)))
07. 04. 2011 | 16:59

Pavel13 napsal(a):

Já především nechápu, proč se dělá reforma, kterou je třeba financovat. Vidí v tom někdo logiku?
Vůbec mi ty reformy lezou krkem. Šetřit by se mělo tím, že se věci budou dělat levněji a ty zbytečné vůbec. Přelévání peněz občanů do státní pokladny nezvu šetřením.
Na konkurenčním serveru vyšly výsledky průzkumu - už teď valná část rodin ušetří málo nebo nic a bude hůř. Myslím, že autorova otázka nebude trápit téměř nikoho.
07. 04. 2011 | 17:03

kelt napsal(a):

Řekněme si to takto:
-lidé s nadprůměrnýni a vysokými příjmy druhý pilíř nepotřebují,protože mají jiné a efektivnější způsoby,jak dlouhodobě zhodnocovat volné peníze
-lidé s průměrnými a podprůměrnými příjmy na druhý pilíř jim volné prostředky nezbývají
Takže ze zvýšení DPH bude nejlepší ministr financí naší galaxie
látat díry ve SR z titulu ideologických postulátů o tom,že snížením sazeb se zvýší výběr daní a prostředků do důchodového a zdravotního systému-"velký kulový"a on to již dobře ví,ale nezná cestu jak z toho,aby nemusel přiznat naprostý krach neoliberální politiky.
Reformu začneme zvyšováním poplatků ve zdravotnictví a zvyšováním DPH.
Historie se bude opakovat a katalyzátorem se stávají průsery v trojkolce. Velikonoční mrskačka již bude již ve znamení
předčasných voleb.
07. 04. 2011 | 17:11

Pavla2 napsal(a):

Nejlepší je vložit si své volné prostředky tam, kde každý uzná za vhodné a dle dosavadních zkušeností. Něco jiného by bylo, kdyby nad těmito důchodovými fondy držel stát nějakou záruku, aby k vytunelování nedošlo. Jinak se vcelku nedá věřit nikomu. Já ale můžu říct, že po 11 letech životního pojištění se spořením jsem velice spokojená. Jen za posledního čtvrt roku mně finance narostly téměř o 5 procent. Vše jsou to soukromé fondy. Ale za 30 let může být situace úplně jiná.
07. 04. 2011 | 17:18

Béda napsal(a):

Vláda již tento potřebný koncept důchodového opt outu schválila a schválila i harmonogram tolik potřebného navyšování DPH na cílovou 17,5%- tní sazbu ve dvou krocích.

V krátké době očekávám další osvěžující vstup lobbisty důchodových fondů blogera Rusnoka. A pak další potřebnou masáž blogerů "antikleptokrata" Kalouska a ministra antisociálních věcí a nezaměstnanosti Jaromíra Drábka.
07. 04. 2011 | 17:24

xx napsal(a):

tata: nemyslím si že jde o to více ukrást. Spíše tady jde o pokus vydělat politický kapitál podvodem.

Tato vláda si dala za cíl reformu důchodů a snížení schodku financí. Jenomže pro skutečnou reformu důchodů potřebujete shodu napříč spektrem a ČSSD žádnou reformu nepodpoří, když na tom nic nevydělá ( myšleno politicky samozřejmě ). A snížení výdajů se ukázalo taky jako problém v tom klientelistickém byrokratickém maglajzu kterej si říká státní správa.

Takže se politici pokoušejí prodat nám polívku ze šutrů. Udělají bezvýznamnou změnu v důchodech kterou vydávají pomocí PR za reformu a navíc jí odůvodní i zvýšení daní aby nakonec mohli říkat že snížili schodek rozpočtu.

Člověku který se o politiku moc nezajímá ( podívejte se kolem sebe, a udělejte sondu, kolik lidí zná mechanismy například důchodové reformy nebo výdajů státu ) se to takhle zabalené celkem snadno prodá.
07. 04. 2011 | 17:25

xx napsal(a):

Pavel13: když někde uberete, jinde musíte přidat, to je přece jasné. Skutečná reforma by měla za cíl snížit odvody a tím i výdaje státu související s důchodem a umožnit lidem přišetřit si na důchod. Stát by pak nemusel řešit ten problém, kdy čím dál méně lidí pracuje na čím dál více konzumentů peněz.

Ta potřeba reformy existuje.

Princip je jasný. Bohužel to co dělá tato vláda ale s principem nesouvisí a nic neřeší, jen vytahuje lidem peníze z kapes a zakrývá to absurdními potřebami.

Základní problém naší společnosti je v tom, že se zvyšuje věk dožití díky čím dál dokonalejší lékařské péči. To ale vyvolává tlak jednak na zvyšování výdajů ve zdravotnictví, tak na zvyšování výdajů na důchody. Lidé jsou déle v důchodu, a jsou nemocnější protože se dožívají vyššího věku a při životě je udržuje medikace a jiné léčebné mechanismy.

Proto se musí v průběžném systémy posouvat věk odchodu do důchodu. Ale ty náklady rostou rychleji, než je možné zvyšovat věk odchodu do důchodu. Navíc se díky poklesu porodnosti v budoucnu sníží počet lidí ekonomicky aktivních, tedy produkujících finance pro státní rozpočet.

Vypadá to složitě, ve skutečnosti je to prosté. Aby stát mohl zaplatit zdravotnictví, důchody a všechny ty policisty, učitele a úředníky, musí peníze někde vzít. A u těch učitelů a policistů to asi nebude, když jim peníze sám dává. Takže to musí vzít ostatním. No ale když státních zaměstnanců přibývá, a ostatních ubývá, vede to k čemu ?
07. 04. 2011 | 17:37

Tenco napsal(a):

Logika celé akce je zakotvena v tom, že psychopaté, zloději , alkoholici a narkomani v establishmentu, potřebují dokázat, že první pilíř je v rozkladu.

Stejnou logikou se smnažilo holohlavé komando použít v případě zdravotních pojišťoven. /pak se ukázalo, že na účtech pojišťoven tehdá leželo téměř 80 mlrd a holohlavé komando se rozpadlo - no, úplně+ se nerozpadlo - ono za bukem jistě kuje pikle stále, ale v sázce již není celý balík veřejných financí, určených každoročně k financování systému zdravotní péče - no, hlady jistě nezahynou.../

Daleko větším problémem však spatřuji to, že normální občan dnes těžko rozeznává, kdo je ve vládě politikem a kdo mafiánem.
Podle mě by takový občan měl vyžadovat, aby se celá věc náležitě vyšetřila a do té doby jakékoliv zásadnější jednání či faktická rozhodnutí o reformě odložily.

Samozřejmě, že nutným předpokladem je i to, aby vláda, ve které se to hemží různými chameleonovitými džiny, kteří jsou tu čistou pomněnkou ctností, tu smradlavým slanečkem morálního rozkladu - tedy aby tato vláda předstoupila před občany a poděkovala se. /jistě to vyvolá obrovský aplaus - a nejen doma - i v zahraničí..podle včerejších zpráv, by podnikatelé v Německu už do ČEZka nedali nejraději ani euro...důvodem je mj. i korupce a neprůhlednost/.
Rozhodně by ale na tom pódiu už neměla postávat dlouho.

Už to je nejen nechutné, ale i trapné.
07. 04. 2011 | 17:49

češka napsal(a):

Ráda bych upozornila pana Kalouska, Nečase a spol s.r.o. , že rovnice mladý = blbý již neplatí a od konce 18. st již nevolnictví nemáme.
Na rozdíl od většiny z nás se naše děti domluví po celém světě, zaměstnání si také nejdou kdekoli. Představa, že v 18-ti zasednou ke stroji a nevstanou do důchodu je mylná.
My, jejich rodiče a prarodiče jsme jim včas vysvětlili, že 20 000 Kč před 20-ti lety a dnes jsou nesrovnatelné.
ˇUčet v bance byl úročen 3%, dnes 0,38%.
Jediné, kde cena adekvátně vzrostla, jsou nemovitosti.
Pole působnosti je obrovské, rezervy máme. Ještě stále to u nás nevypadá, jako ve Švýcarsku.
07. 04. 2011 | 17:52

Béda napsal(a):

Tenco,

jeden z pilířů holohlavého komanda nyní odpovědně pečuje o finance VZP. Komando taky opečovává kauzu Diag Human, aby stát "nepřišel zkrátka", před časem odborně opečovávalo nemocnici tuším v Brandýse nad labem, kde v praxi prokázalo, že mu není vlastní pouze makro ale i mikroekonomika.
07. 04. 2011 | 17:54

Tenco napsal(a):

ad xx
"...Základní problém naší společnosti je v tom, že se zvyšuje věk dožití díky čím dál dokonalejší lékařské péči...."

Hmm. Takže to chce předepisovat na nádory Ibalgin a na cévní příhody Acylpyrin a je po problému.
Jo - ještě by se dal věk dožití upravit tím, že se chřipka bude povinně přecházet /některé první vlaštovky v tomto směru již zákonodárci vypouštějí/.

Já jsem si vždycky myslel, že smutné je, když se někdo nedožije ani důchodu.
Och - jak hluboce jsem se mýlil ! Nyní je společnost založena na předpokladu, že toto je nežádoucí.
:---()
07. 04. 2011 | 17:54

č napsal(a):

To Tenco
Kdo na jejich místa?
Ono by to ctělo udělat z EU stát a místní politici by mohli řešit, nač jim rozum stačí. Například problém, jak vybírat poplatky za kočky, křečky, myši a rybyčky.
Třeba řešení problému myš jako mazlíček nebo myš jako krmivo pro hada, neměly by se čipovat? A co udělá čip s hadím zažíváním?
07. 04. 2011 | 18:00

xx napsal(a):

Tenco: nikoli. To nebyla kritika způsobů léčby moderní medicíny, ani kritika zvyšujícího se věku dožití, ale konstatování faktu, který je jednou z příčin problémů financování průběžného systému zdravotnictví. Jako obvykle podsouváte hlouposti jenom proto aby jste mohl nějak reagovat, což odhaluje vaše limity. Nic to však nepřináší do diskuse k tématu.

No i blbým výkřikem se lze vmísit do hovoru, když to jinak nesvedete.
07. 04. 2011 | 18:24

Tenco napsal(a):

č
Chybou asi bylo, je a možná i bude, že většina lidí si myslí, že u nás existuje něco jako profesionální politik.
Výsledkem této chybné úvahy jsou pak vlády psychopatů, zlodějů, alkoholiků a narkomanů.

Kandidující subjekty by měly lovit ve vodách jiných - akademických, podnikatelských - stojících mimo státní cecík a dodržujících zákony, ve vodách odborných a v neposlední řadě i ve vodách zahraničních.
07. 04. 2011 | 18:28

MirekS napsal(a):

Pane Pikoro:

Dá se to shrnout do dvou tří vět: Celé je to o důvěře k systému. A důvěra v systém klesá (ČR, EU, západní civilizace). Říká se tomu ÚPADEK.

Zdraví

MirekS
07. 04. 2011 | 18:32

xx napsal(a):

č: asi jste nikdy neviděl politiky z EU v akci, co ? Doporučuji EU parlament, například https://www.youtube.com/watch?v=slIO9iJBmlk
07. 04. 2011 | 18:33

tata napsal(a):

pane xx

nesouhlasim i ja prosty člověk sem okamžitě odhalil naprostou blbost tohoto,navic v době intrnetu mate tolik informací si to s nečim srovnat,ale podle myšlení některych spolehaj že lidi si nechaj namluvit jakokoliv blbost co je zde lidí typu hovnu co je nepřesvedčí že jsou špatní sebevětší blbostí a kvakaj o slavečkovi co potom chcete?

JE TO poslední ze dvou možností se ještě napakovat pak zdravotnictví,maj takove postavení že protlačí sebevětší blbost oni vědi že jim to zlomí krk ale zisk zteto kradeže bude tak velky že jim je to jedno navic je tady tolik ovcí že to proně ani definitivní konec nebude,každa vlada ponich přijde ke spaleništi bude to přesně jako po KLAUSOVI ovcim se zase namluví jak žijem z dětí protože otolik ČSSD NENÍ LEPŠÍ ma dost svych mafianu,dost svych kauz .

OCO JDE ani jedna strana nevede tuto zemi k prosperitě pravice je lepší pro bohate a lepší střed......levice pro slaby střed a obyčejné.

bohužel tato vlada je nejhorší co nas mohlo potkat mi obyčejní si budem řikat zlaty klaus a topolanek,psal sem vtomto směru už před volbami ale oni překonaly všechny me představy špatnosti jak ve smyslu korupce a rešení tak vydavaní zhola pitomosfí za potřebnou reformu stale jak se deně přesvedčujete je plno lidí co jim stale chce dat čas že LIDI TYPU HOVEN to mi nak nechava klidnym i když nechapu jak muže se svym posuzovaním pry pracovat v poradenství,jeho glosy sou každy den pro zabavu že ovšem toto dokaže častečně obhajovat mnohem chytřejší lidi než sem ja to je mi zahada.ANO MUŽU SI POLOŽIT OTAZKU sem blbej a nemužu to pochopit ale nezlobte se dukazy jsou tak zřejmé,vše se odvijí od duchodove reformy veškere škrty a kroky jsou prezentovany kvuli tomu.
07. 04. 2011 | 18:35

Tenco napsal(a):

xx
Aha - takže systém není neufinancovatelný tím, že se ztrácí peníze v podvodných privatizacích, neprůhledných veřejných zakázkách , v mrhání všeho druhu, tedy v konání zla, ale je neufinancovatelný proto, že se lidem vede lépe.
Zajímavé.
Dál ?
Jeětě nějaký jiný konformní blud ?

Dám vám jednu otázku :
Jak to, že ty silné ročníky, které mají údajně rozvrátit důchodový systém, uživili pracující v době, kdy tyto silné ročníky byly dětmi. A to v neefektivním - socialistickém systému.
Pokud vím, tak výsledkem transformace , počaté v roce 1990 měl být efektivnější systém.
Kde je ten efektivnější systém ? Jak to, že se stále musí vyhlašovat reformy ?
Kdepak a kdypak že to udělali soudruzi z NDR chybu, milý xx ?

Tak, fčil mudruj, chytráku !
:)))
07. 04. 2011 | 18:36

Béda napsal(a):

Tenco,

já vám nevím ale zkusím hádat.
1)Zvýšila se sice podstatně produktivita a efektivnost, ale přerozdělení statků jaksi z toho podstatnou většinu ukrajuje ve prospěch vlastníků kapitálu a ten zbytek si rozděluje stále méně.
2)myslím, že částečně je pes zakopaný ve všeobjímající humánnosti finančních domů. Ať vyprodukujete co vyprodukujete stále je to málo k pokrytí léčebných dluhů. A tak to jde stále dokola. Systém vyžaduje ustavičný růst (což je nesmysl) aby se splatily dluhy a ty stále narůstají, takže otroctví se prohlubuje.
07. 04. 2011 | 18:47

češka napsal(a):

To Tenco

Znáte nějakého úspěšného vědce nebo podnikatele, který by byl mladší než v důchodovém věku a zároveň ochotný zanechat svou kariéru a začít uklízet v Tantalových clévech?
I kdyby se taký čacký hrdina našel, ke kterému stávajícímu politickému dubysku by se přichýlil, aby jej korupční větry neodvály nebo pod dubyskem nepohřbily?
Já opravdu vidím jediné řešení, a to převzetí komplet zákonů fungujícího státu / Holandska, Dánska, Švédska/ ve vazbě na majetková přiznání a stanovení dnu D.
Před tímto dnem zkontrolovat zdaněné příjmy a na jakýkoli majetek nedoloženého původu uvalit 101% daň, bez nástupu výkonu trestu. Ode dne D s nástupem do tepláků.
Rozhodně bych nedávala jakýkoli úřad "emigrantům", protože nikdy není jasno, v čí prospěch budou jednat. Světlá výjimka je knížepán, on je ale stejně Čech, jako Rakušan a nepotřebuje nikomu nic dokazovat.
07. 04. 2011 | 18:50

xx napsal(a):

Tenco: plácáte jednu blbost za druhou.

Silné ročníky jako děti představují mnohem menší náklady než stejné ročníky jako staří a nemocní lidé. Už jenom kvůli té nutné zdravotní péči která je bez ohledu na zlodějiny, čím dál dražší ( rozumějte, zdražovala by se i bez předražených zakázek i když absolutně by byla o něco levnější ). Děti samozřejmě nedostávají důchod, nemusí platit nájem a tak dále. Je toho víc samozřejmě.

p.s. to tykání si odpusťte, přátelit se s vámi nehodlám a když se ohrazujete proti tomu, že vás počítám mezi postižené totalitní devastací, tak se podle toho také chovejte a soudružské způsoby si nechejte pro svoje kamarády.
07. 04. 2011 | 19:00

xx napsal(a):

češka: sladili jsme legislativu s EU a zdá se že od té doby je to o dost horší, tedy alespoň podle nářků občanů. Proč myslíte, že převzetím jiné legislativy by se něco změnilo ?

Snad leda, že by nám tu vládli Holanďané, a my bychom jenom pracovali a Holanďané nám zajistili klid na práci a pořádek v zemi.

Jak rozumné.

"Von ten socialismus by nebyl špatnej, kdyby ho dělali nějaký úplně jiný lidi". Tenhle názor se táhne naší čerstvou historií jako červená nit.
07. 04. 2011 | 19:05

Béda napsal(a):

xx,

"von ten kapitalismus by nebyl špatnej, akorát kdyby ho dělali nějací jiní lidi", začínám slyšet stále častěji. "A kdyby jej dělali pro lidi, nikoliv pro úzkou privilegovanou smetánku - dodávám já.
07. 04. 2011 | 19:12

Anička z Kuřimi napsal(a):

Druhý pilíř již existuje !!!!
Dostávám od státu 150,-Kč, že si spořím v soukromém penzijku.
Není třeba další povinný "pseudopilíř".

Vládě doporučuji i s NERVem, aby si vzali půjčku od V.Bárty .. milerád vypomůže.
07. 04. 2011 | 19:23

Gerd napsal(a):

V současném systému si stejně nevybereme. Právě zažíváme něco podobného jako občané říše Římské v 1.a 2. stol. n.l., i když modifikováno dobou. Postupné přibývání vyhlášek vládce, zákonů, zákazů a nařízení spolu s rostoucími dluhy a neschopností státu ufinancovat byrokratický moloch. Tohle vše už tu jednou bylo a historie se opět opakuje, jen v trochu rychlejším sledu a v jiném obsazení.
Co se týká důchodových reforem, sázkou na jistotu je fakt, že věk odchodu do důchodu se bude neustále posouvat. Protože většina lidí před důchodem už práci nesežene, bude značná část lidí na sociálních dávkách nebo podpoře v nezaměstnanosti. Díky růstu věku odchodu do důchodu si jej stále menší počet lidí užije. Existuje totiž přímá vazba mezi věkem odchodu do důchodu a délkou dožití. Sousta lidí tedy bude makat až do smrti. K čemu pak nějaké penzijní spoření? Vyšší věk dožití ještě neznamená jeho vyšší kvalitu, spousta lidí těch pár zvýšených let věku stráví v ústavech zdravotní péče, např. LDN.
Ze všeho vyplývá, že na důchod v ČR nemá smysl spořit.
Možná by stálo za úvahu, přihlásit si daňový domicil kousek za hranicemi ČR.
07. 04. 2011 | 19:40

Marcus napsal(a):

Chtěl bych upozornit na jednu věc, kterou většina ekonomů nevnímá. A sice, že i vývoj akciových trhů je závislý na demografickém vývoji. V minulosti byl ten demografický vývoj příznivý - a jak se zvyšovalo bohatství a množství účastníků, rostl objem prostředků, které se na akciových trzích točily => akciové indexy utěšeně rostly. Když ale těch účastníků a objem prostředků začne ubývat, budou klesat i ty akciové indexy.
07. 04. 2011 | 20:10

Béda napsal(a):

Marcus,

já jsem si vždycky myslel, že perpetuum mobile neexistuje. Nyní se ale dovídám, že v podobě akciové burzy existuje. Všechny penzijní systémy všech států budou investovat na burze cenných papírů a důchodci všech států se budou mít lépe nežli v produktivním věku. To je tak nádherná vize. Všechny společnosti západu zestárnou, produktivních lidí bude ubývat a všichni ti přestárlí se budou mít dobře.
07. 04. 2011 | 20:18

Jetvart napsal(a):

Podstatou reformy není pár procent možného zhodnocení v penzijních fondech, ale možnost vyvést část odvodů na důchodové pojištění. Z částky nad 28 200 z vyměřovacího základu důchodového pojištění se do důchodu započítává pouze 10%. To znamená automatické zhodnocení o 90% pro ty bohatší.
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/vypocet-a-vyplata-duchodu/vypocet-a-vyplata-duchodu.htm
07. 04. 2011 | 20:20

Tenco napsal(a):

Ozázka zda vstoupit nebo nevstoupit bude asi založena ne na poznání, ale víře.
Na rozdíl od církve, však prý nemá být možná konverze. :((
Pan Pikora věc alespoň trochu popsal.
Na rozdíl od těch, kteří kážou. A svým způsobem nařizují.
Pan Pikora by byl ještě v 18. stol. možná upálen. Takto bude jen vláčen odstopáckými médii. Věřím, že nebude uvláčen a do křtu oveček a beránků tak ještě leccos stádečku sdělí. :)))
07. 04. 2011 | 20:33

Jetvart napsal(a):

Je samozřejmě jasné, že ty peníze budou chybět na výplaty rodičů těch bohatých lidí, kteří se rozhodnou své peníze vyvést. Proto zvýšíme DPH, aby rodiče těch nejbohatších netrpěli nouzí, tak se na ně všichni složíme.
07. 04. 2011 | 20:35

Tenco napsal(a):

xx
Aha. Děti nemusí platit nájem. A nedostávají důchod. A jsou zdravé.
To, že rostou každým rokem, že jsou občas nemocné víc než ti důchodci, to, že něco stojí jejich vzdělávání, to že si v postpubertálním věku řeší otázku bydlení, to, že mají větší nároky i v jiných oblastech - to už je mudrolínovi, jako jste vy jedno.
Ještě jednou - nevýkonný socialistický režim vs prosperující kapitalistická společnost.
Furt nic, mudralo ?
/opomiňme tedy i maličký fakt - krádeže vybraných daní a účetní triky/
07. 04. 2011 | 20:40

xx napsal(a):

Anička z Kuřimi: Tohle je přesně to co dělá stát zbytečně nabobtnalý a příliš zainteresovaný v ekonomice. Ty příspěvky na stavební spoření, na důchodové připojištění atd. To je ten sociální stát ? Kolik chudých, postižených, bezdomovců si může dovolit stavební spoření, nebo důchodoví pojištění ? A vy, jste snad sociální případ, že potřebujete pomoc 150 kč od státu ?

Přitom tím stát drží při životě produkty, které by vůbec neobstály na trhu nebo by se museli radikálně změnit. Brání tím i konkurenci, protože dotuje konkrétní špatné produkty a tím zamezuje vznik nějakých jiných, lepších. Navíc nahrazuje výnosy, které si mohou stavební spořitelny a pojišťovny ponechávat s klidem pro sebe.

Je to veskrze špatné, deformuje to ekonomiku a nepřináší to nic pozitivního. Takové části státu mohou být bez náhrady zrušeny a ušetřené peníze ponechány jejich skutečným majitelům k uvážení, co s nimi udělají.
07. 04. 2011 | 20:46

já jsem letadlo napsal(a):

no problém je, že na letadle vydělávají hlavně ti první a pak ti co to řídí.zbytek to zaplatí...
07. 04. 2011 | 20:50

Marcus napsal(a):

to Béda:
fondový systém byl prosazovaný zejména na přelomu tisíciletí. Některé země "reformu" stihly (Maďarsko, Slovensko, Polsko). My jsme měli štěstí, že jsme tuto "reformu" nestihli přijmout před krizí. Krize ukázala rizikovost tohoto projektu, ovšem současná vláda zřejmě nezaregistrovala změnu podmínek ;-)
07. 04. 2011 | 20:58

Tenco napsal(a):

xx
Máte v příspěvku Aničce z Kuřimi několik hrubek.
I významových.
Vy mícháte dohromydy různé kategorie - stav, kvalitu a podstau jevů.
Takto vaříte z hrubek nepoživatelný guláš.
Negativní a pozitivní daňová politika funguje. Například ve Švédsku.
Nefunguje tam, kde ji vytvářejí a spravují psychopaté, zloději, alkoholici a narkomani.
:---()

A zlodějny psychopatů, šizuňků, alkoholiků a narkomanů ekonomiku nedeformují ?
Deformují. A navíc ji vyssávají.
Například fotovoltaické panely jsou jen hromady plastů a kovu.
To psychopaté, zloději, alkoholici a narkomani udělali z této Bohem seslané materie humus. :)))
07. 04. 2011 | 21:00

Béda napsal(a):

Marcus,

myslím, že čeští reformátoři stavějí na osvědčených zkušenostech slovenských poradců, které ze Slovenska pro velký úspěch již vyhnali. Zdá se, že české reprezentaci trvá delší dobu nežli si osvojí a kutilsky upraví pokrokové vynálezy.

Jak to tak sleduji vláda zlepšovatelů, vynálezců, antikorupčníků a odpovědných hospodářů se svého převratného objevu nevzdá za žádnou cenu. Již stihla projednat a schválit penzijní opt out i doprovodné DPH, protože reformy jsou přece potřebné, ni?
07. 04. 2011 | 21:15

Marcus napsal(a):

to Jetvart:
velmi dobrá poznámka. To "slabé" zhodnocení vyšších příspěvků v průběžném systému by mohlo být dostatečným motivem pro vysokopřijmové lidi risknout fondy - žádný jiný racionální důvod tam asi není - na druhou stranu ty rizika při odchodu do fondu jsou dost velká, takže to rozhodování nebude jednoduché.
Jinak podle mě je nejlepší rozumně nastavovat parametry průběžného systému - reforma, jak ji připravuje současná vláda je vypuštění džina z láhve - prodraží to současný systém (bude nutné zaplatit to, co se vyvede z průběžného systému) a budoucí penze to stejně nezachrání.
07. 04. 2011 | 21:16

MirekS napsal(a):

Pane Pikoro,

těm svým doma říkám:

Ne, aby Tě napadlo jim tam něco "strkat", tedy jestli si na to vůbec vyděláš.
Radši se trénuj, jak být finančně gramotnej (nejde jen o to se v oblasti financí vzdělávat, jde i o praktické zkušenosti a cvičením se hodnoty nepoztrácí, aspoň ne tolik).

Vyhodnocuj index společenské důvěry (dnes zrovna klesá, a to citelně, a to nedělá hodnotám dobře).

Nezapomeň, že všechno sám neuděláš (sůl si nenakopeš ani u moře o dovolené nevysušíš). Hlavně běž do světa, kde poznáš, že to může přece jen fungovat lépe. To srovnání Ti dá ten nadhled. Ale pak se, prosím Tě, pak se vrať (tedy jestli tato země už nebude zplundrovaná)...

Vyvažuj rozum a cit, tělo a duši.

MirekS
07. 04. 2011 | 21:40

David napsal(a):

"...K tomu, aby si mohli propočítat, zda se jim to vyplatí, potřebují ale znát budoucí výnosnost fondů. A tu neznají a nezná ji nikdo. ...

...Vláda nám sice říká, kolik asi budou vynášet jednotlivé strategie penzijních fondů, ale můžeme jí věřit? Je to reálné?...

...Předpoklad vlády, že budou fondy podle různého zaměření zhodnocovat své portfolio o 2 až 7 % ročně, nelze vyloučit. Nelze to ovšem také zaručit. Je to asi takové jako vsadit si rok dopředu na bílé Vánoce...."

--------------

Je to všechno naprosto jednoduché.

Vládou připravovaná důchodová reforma je

loupeží století!!!

Co se týká předpokládaných výnosů penzijních fondů, tak to je také naprosto jasné.

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

V roce 1994 jsem začal dělat dealera penzijního fondu Komerční banky. Když nás zacvičovali, tak nám ukazovali tabulky o předpokládaných výnosech. To byla nádhera. Výnosy 8% apod. Statisíce až miliony nás skoro omámily. Jaká je skutečnost za 15 let? Prý 0,3% nad inflaci.

Takže vážení, nenechte se oblbnout.

Manipulují s námi jako s tupými ovcemi!

Nevěřte jim!

Lžou!
07. 04. 2011 | 21:41

Carlos V. napsal(a):

Omylem to tu prásknul Drábek ... nejde o lidi.

Na finančním trhu chybí hráči.
Hráči na jedné straně bohatí, na druhé závislí na policitích.
Hráči, se kterými se dá dohodnout.
Hráči, kterým nejde o investory, ale vlastní kapsu.

Dalo by se říci vytváření korupčního prostředí za pomoci zákona.

Naši mocní jsou prozíraví. Nemyslí jen dneškem, myslí na budocnost. Na příští pokolení politiků a finančníků.
07. 04. 2011 | 21:41

xx napsal(a):

Tenco: Seniorů 65+ je cca 1,5 milionu, dětí do 20 let asi 2 milióny. Náklady na pojištěnce podle věkových skupin ukazují rozdíl mezi věkovými skupinami dětí do 20 let a seniorů téměř trojnásobný v neprospěch seniorů.

Takže navzdory vašemu argumentu, že děti bývají někdy vážně nemocné, z hlediska nákladů na zdravotní péči představují senioři výrazně větší zátěž.

Proto boom dětí pro socialismus nepředstavoval takové náklady jako pro nás bude představovat boom důchodců až ti husákovi děti půjdou do důchodu.

Má smysl vyjadřovat se k těm dalším blbostem co jste napsal ? Já myslím že nikoli.
07. 04. 2011 | 23:41

xx napsal(a):

Tenco: negativní a pozitivní daňová politika ? Vy mluvíte už jak Škromach. Aktivní politika zaměstnanosti funguje. A proč roste nezaměstnanost. Bez aktivní politiky zaměstnanosti by rostla ještě více. A je to.

Jak funguje ta negativní a pozitivní daňová politika ? Ve prospěch čeho ? Jako že to motivuje lidi stavebně spořit nebo se důchodově připojistit ?

Jako obvykle vám uniká spousta vazeb a podstata.

Stejně jako když tady lidi nadávají na Bártu a Vondru a nekriticky papouškují vše co média přežvýkají a vyplivnou. Že Vondra i Barta možná politicky šlápli do lejna tím, že se pokusili vykydat ten chlív. Že Vondra chtěl prověřit vojenské zakázky, že Bárta se snažil osekat předražené stavby. Nemůže to s těma kauzama souviset ?

Vy se tu všichni rozčilujete nad tím jak je všechno zkorumpované a když se objeví někdo kdo zkusí s tím něco udělat, přidáte se bez mrknutí oka na stranu kritiků, bez přemýšlení, vždyť jsou přece všichni stejní, že. Jenom hrabou pod sebe a na lidi nekoukají.

Ach jo.
07. 04. 2011 | 23:56

MirekS napsal(a):

Pane Pikoro,

Situace se může stát již v brzké době pro náš stát nebezpečnou:

Index vnitřní společenské důvěry klesá (politické tanečky bez vyvození odpovědnosti k hodnotám demokracie), je zde značné riziko, že křivka nabírá exponenciální tvar, i díky nerozvinuté střední třídě (velmi slabý finanční trh po dvaceti letech - obrazem je stav burzy a nevěrohodnost vlastnictví akcií na doručitele, taktéž není vytvořena dostatečná důvěra v investiční fondy způsobená vyváděním kapitálu do zahraničí, země je značně "investičně" vyprodaná, korupce sílí a zdroje ubývají, začíná docházet na "plundrování" budoucnosti budoucích generací). Celé to vyúsťuje v nedůveryhodnost navrhovaných reforem. Díky plošným škrtům ve státním aparátu dochází ke snižování funkčnosti peněžního oběživa (chování bank, stále větší skupině obyvatelstva se přísun oběživa ztenčuje - sociální dávky - množí se jejich chybné využití, snižování reálných mezd zaměstnancům, růst nezaměstnanosti - především díky otevřené ekonomice a vůči tomu nevyváženě rozvinutému vnitřnímu trhu, exekuce).

Index vnější důvěry klesá (stále se zhoršující podmínky podnikání - byrokracie, korupce, rostoucí hrozba arbitráží, rostoucí hrozba omezení čerpání finančních zdrojů z EU). Významné je zhoršující se hodnocení především německých investorů a podnikatelů.

Blíží se doba, kdy EURo bude mít problém. Nutné sanace Portugalska. Hrozba kolapsu Španělska, situace Řecka.

V době zhoršujícího se postavení EURa, především pak k USD, se kauzálně bude zhoršovat postavení CZK zvláště, jestli zde nedojde k radikální konsolidaci a krokům nápravy. Už začíná být opravdu málo času, žerty stranou!

Je to v rukou vlády a Parlamentu ČR, jestli se této výzvě dokáže postavit čelem, tzn. očistou především těchto zmíněných demokratických institutů. Toť nejaktuálnější výzva doby!

Neučiní-li tak, zavlečou tuto zemi stále rychleji a rychleji směrem k Řecku, což se projeví především dalším izolacionismem vůči EU a už dost možná občanskou revoltou.

MirekS
08. 04. 2011 | 00:41

MirekS napsal(a):

Dovětek:
A nezapomeňme na vývoj plnění celé rozpočtové soustavy!

MirekS
08. 04. 2011 | 00:47

anonim napsal(a):

tak mě tak napadá, není ten "xx" náhodou převlečenej "DH"?
08. 04. 2011 | 01:17

anonim napsal(a):

Bože, svatá to prostato, von ten Bárta podle xx prej chtěl ušetřit na "stavbách".
Bárta ve skutečnosti "osekal" ty, kdo mu patřičně nepřispěli.
08. 04. 2011 | 01:21

MirekS napsal(a):

Kapříci nám vypouštějí rybník. Kde jsou kapříci a kde (překvapené) bělice a kde nakladené jikry?

MirekS
08. 04. 2011 | 05:55

jarpor napsal(a):

xx

"Proběhl" jsem si Vaše repliky na rádoby chytré argumenty oponentů... a s potěšením shledávám, že ve svých náhledech nejsem osamocen...

Obávám se však, že na tomto "fóru" zdejších debatujících jsme v menšině... především proto, že nemáme pocit "nasranosti" /sorry za výraz/ na všechny tam "nahoře", že řešení nevidíme v jednoduché výměně jednoho "nahoře" za jiného / pozitivní vyjímky takové výměny lez najít.../, nýbrž především v posunu myšlení a hodnot těch, "dole", těch, kteří musí "otesávat" politiky ve svém okolí, na "lokální" úrovni, neboť jen takový "otesaný" politik je nadějí, že si svou "otesanost" ponese "tam nahoru"...
Ovšem to "otesávání" se děje jinak než klepáním "mouder" / a často zloby a závisti díky vlastní frustraci... / do klávesnice komplu a nadšenou volbou "nových tváří"... o kterých další neznámý tvrdí, jací jsou to "dokonalí" kandidáti... jejichž jediným smyslem života se najednou, přes noc, stala starostlivost o věci veřejné.

Dík za ty repliky...

Hezký den
08. 04. 2011 | 08:09

neo napsal(a):

tata:

Jen jsem psal, že mi je milejší dobrovolný opt out než povinný a že je mi milejší vyšší DPH než vyšší přímé daně.

Nikdy jsem pak netvrdil, že bych do optoutu šel za současných podmínek. A tatéž jsem pouze poukazoval na nespravedlnost současného průběžného systému.

Mě by vyhovoval úplně jiný systém.
Buď průběžný z části s garancí minimálního důchodu + soukromé spoření(investování), ale samozřejmě bez podobných podmínek jako kam mám investovat, nebo nemoci vybrat jednorázově částku apod.

A nebo průběžný systém ale s výrazným principem zásluhovosti.
čili aby každý důchodce dostal vyplaceno minimálně 70% toho co do systému vložil během života. Což by šlo řekněme v nějaké rozumné výši i zastropovat.
08. 04. 2011 | 08:24

tata napsal(a):

pane NEO

HEZKY JSTE SE VYKROUTIL,UPLNĚ mimo otazky nemusite zduraznovat že byste dotoho systemu nešel protože tam pude jen vyloženy hazarder,podotazka byla proč vam to trvalo tak dlouho jesně řict že je to blbost?

Že hlavní piliř není dokonaly a musí se sním něco dělat zase není amerika to vyme všichni ale něco snim dělat a ne to zhoršovat.

ale hlavní otazka zněla když ste konečně uznal že to je paskvil a je to vlajkova lod teto vlady nebot stimto paskvilem je spojena prakticky vše co ta vlada činí jak jí mužete obhajovat?

SAMOZŘEJMĚ že plno lidem by vyhovovaly ruzne věci ale už ta poslední věta je mimo realitu,chapu ale není možne dostat pro všechny minimalně 70procent zpět ano není to spravedlivé a nikdy žadny system spravedlivy nebude.

VYSVĚTLIM muj pohled prostě když zde mame postaven trh prace že velka čast obyvatelstva uvadí se 60/70 se pohybuje na platech čisteho 8/13000 což je na hrnici přežit od vyplaty k vyplatě s minimalně možnym polštařem uspor na druhou stranu sou TI CO JE ZAMĚSTNAVAJ TY odvaděj samozřejmě mnohonasobně do toho systemu vice ale taky stoho mnohonasobně vice profitují a to i tim že se platy drží na takové urovni,

jen prosim nezačněte o nenavisti a zavisti

je to jen konstatovaní,takže oni stim pak mnohonasobně tento system solidarně dotují,a je zde určita paralea tim že sou neunosně male platy na vydělky těchto lidí oni zase zaštitují kvuli určité rovnovaze,chapete že není možné třeba lidem ze 100000 platy vracet stejně jako 8/13000,vym je to složité svim zpusobem nespravedlive nebot mezi těmi 8/13 jsou i vychcanci co toho zneuživaj ale mezi těmi bohatymi je zse plno co toho využivaj takže to neberme.

Aby tato společnost fungovala tak ti uspešní bohužel pro určity dobry chod společnosti tam přispivaj vic zase je to ale že jejich prace je ohodnocena v produktivnim věku mnohem lepe a cestou zvedaní techto malych platu by bylo složité takže se musí aspon vteto socialní oblasti držet rovnovaha

a to pravě tato vlada naprosto boura.
08. 04. 2011 | 09:02

Tonda napsal(a):

to xx

Zdravím v dalším kole. Opakuji - otevřete oči a místo papouškování PR větiček používejte vlastní mozek. Naše vláda (a nejen ona) mi připadá jako rybníkář, kterému klesá hladina vody. A on, místo toho, aby zkontroloval a opravil hráz a pak zkontroloval a pročistil nejsilnější zdroje hledá všemožné malinkaté potůčky. Ale za to může jistě "dědictví socialismu"... Omlouvám se za trošku ironie, nic ve zlém.
První, co bude muset kterákoli vláda, pokud to myslí s obnovou společnosti vážně, udělat, je pročistit vzduch. Zastavit nesmyslné rozhazování státních (to znamená našich - nás občanů) financí. Pak udělat reálnou bilanci nezbytných výdajů a porovnat zdroje. Mimochodem, nevím, jestli je ještě někde v Evropě zem, která jde, pokud se týká daní, tak na ruku finančně silnějším (takže vlastně v českých poměrech i mě) a hlavně nejsilnějším objektům. Přestože na tom profituji, považují tzv rovnou daň za zvěrstvo, ale to sem nepatří. Zde jde o "důchodovou" reformu. Důchodový systém z principu dnešní ekonomiky MUSÍ být průtočný. Peníze v reálné - rozuměj dostatečně stabilní - formě neexistují, takže spoření formou financí nebo cenných papírů po celý produktivní život nedává smysl. Ale to je asi jedna z mála věcí, na které se shodneme.
Někdy příště...
08. 04. 2011 | 09:15

jarpor napsal(a):

tata

Nevím, zda to přijmete, ale ... protože jsem si přečetl cosi o zdravotních potížích, přeji sílu a víru k překonání... a že "bude lépe"...

Hezký den
P.S. Neodpustím si .. já slovíčkařím... Neo se vykrucuje, úplně... Možná by stálo za úvahu zamyšlení, zda na Neových postojích "něco není"... / když o mých názorech máte stoprocentní "jasno"/.
08. 04. 2011 | 09:38

neo napsal(a):

tata:

nic jsem nekroutil tato.

od začátku mám stejný postoj k důchodové reformě.
08. 04. 2011 | 09:43

almost glossed™ napsal(a):

tata:

"od začátku mám stejný postoj k důchodové reformě."

:-))))
08. 04. 2011 | 09:58

neo napsal(a):

Dobrý den pane Almoste Glossede ™e ,

copak, nemáte nic vlastního?
08. 04. 2011 | 10:01

jozka napsal(a):

almost glossed:

Ale tady mluvi neo pravdu. On k te reforme ma stejny postoj:

"Reforma je potrebna a dobra".

Jina vec je, jak ta reforma v danem okamziku vypada, ale to uz je vec podruzna. Dulezite je "mit postoj". Prirodo, prirodo, kde ja to jen slychal...
08. 04. 2011 | 10:09

neo napsal(a):

jozka:

opět lžeš, nikdy jsem netvrdil, že reforma je dobrá.

Od počátku tvrdím pouze to, že je lepší dobrovolný opt out než povinný a že je lepší vyšší DPH než vyšší přímé daně.

Také jsem již několikrát uvedl, že nesouhlasím se zvyšováním DPH a že opt out ve stávající podobě není výhodný.
08. 04. 2011 | 10:15

Tenco napsal(a):

xx
Myslím si, že jste zcela mimo.
Argumentace Škromachem je propagandistický paskvil.
Sdělím vám jedno téma k zamyšlení - pátrejte, studujte, analyzujte :
"Může existovat daňový systém s daňovou progresí až 50 % , kdy poplatník, který je v nejvyšší skupině odvede v absolutní částce méně než poplatník v jiném státě, kde je jednotná daň ve výši 15 % ? Čím to ? Anihilace hmoty ? "

To, že se permanentně zastáváte zlodějů a psychopatů - tím jste zde znám.

Nemám co bych dodal.

Snad jen zlomit virtuální hůl.

A srovnání dnešních seniorů s DNEŠNÍMI dětmi v dnešním navýsost efektivním systému - propagandistický hastroš. Přečtěte si nejdříve, co jsem napsal, ano ?
/obávám se, ale že člověk, který je uvyklý číst tak, že čte jak se mu to hodí .../

Ale jak píšu - zlomit hůl, v kostele zapálit svíčku a hledět si svého.

Howgh. Jděte diskutovat s jarporem nebo Škromachem.

anonim
Ne. DH to myslel vše ironicky. XX to myslí zcela vážně a také tomu sám věří. :((
08. 04. 2011 | 10:16

Xury napsal(a):

Pro autora:
předpokládám, že při tvorbě svých investičních strategií se důsledně vyhýbáte fondům, burze i komoditám - ve všech těchto případech nelze zaručit jejich budoucí výnosnost a vy určitě nechcete poškodit své klienty.
08. 04. 2011 | 11:16

Tenco napsal(a):

Snad to někomu k něčemu bude :

http://zpravy.kurzy.cz/264564-sto-dividendovych-hvezd-v-indexu-sp-500/

:))

Jinak :

http://www.dividend.com/ex-dividend-dates.php

A zkuste to radši sami. Když tak ojebete sami sebe. A to už se dá přestát.
:)))
08. 04. 2011 | 11:49

tata napsal(a):

pane JARPOR

DĚKUJI

jinak neměné nebudu s vami diskutovat.

PANE NEO

JAKTO že se nevykrucujete nechce se mi hledat jak jste o te reformě psal takže dobře podotazka zodpovězena.

ale celou dobu jde přece o hlavní otazku takže dokud na to nezareagujete tak se vykrucujete
08. 04. 2011 | 12:33

neo napsal(a):

tata:

co je hlavní otázka? Že je reforma špatná?
ano je.. nikdy jsem netvrdil, že je dobrá.
08. 04. 2011 | 12:49

čenda napsal(a):

Stát je tady od toho, aby se postaral o své občany. Zajistil jim vzdělání, práci, bezpečnost a zdravotní péči. Ne aby je odíral až na kost a zadlužoval jejich potomky na další generace. Takový zlodějský stát k ničemu nepotřebuju.
08. 04. 2011 | 13:30

Xury napsal(a):

Pro čendu:
stát má lidem zajistit práci? Odkud jste spadnul člověče?
08. 04. 2011 | 14:37

neo napsal(a):

Xury:

z Marsu.

Stát má především zajišťovat jen základní funkce. Policie, hasiči, základní vzdělání, základní péče.

čím víc se sníží nároky na stát, tím míň se bude krást
08. 04. 2011 | 14:43

Tenco napsal(a):

neo
A co když ta policie plní své funkce špatně - například proto, že je slabá ? Nebo naopak proto, že Mafie je příliš silná ? Co pak ? Policii rozpustit nebo posílit ?
V kterém případě se pak krade víc ?

Jinak ti tam chybí politika, veřejná správa, státní odborný dohled - např. v oblasti životního prostředí či ochrany vod.../dál se mně nechce pokračovat, neb stěží plním jen své základní funkce... :))) /

Neo - slyšels někdy o tom, že věci mají kromě své podstaty ještě konkrétní kvalitu a stav ? Popřípadě že fungují i v interakcích ? A že podstata, kvalita a stav těchto interakcí je determinován nejen podstatou, ale i kvalitou a stavem jednotlivých účastníků těchto interakcí, mnohdy i pasivních ? :))))

Anebo se prostě řekne - tak a tak a basta fidli ?

Například - rovná daň bude osmná..eh, to ne...tak jednada...ne, ne...rovná daň bude 15 % .... a DPH se sjednotí na dvac...eh, tak todle teda..no, prostě ji zvedneme na sedmn...tak heršoft...a druhý pilíř bude nestátní a povi...eh - co to jen...kurňa, já se vám na to taky můžu vysrat !!
08. 04. 2011 | 15:14

tata napsal(a):

pane NEO

NIKOLIV to byla podotazka jestli je reforma špatna což uznavate je to vlajkova lod kvuli tomu je dph a škrty pak ovšem nechapu co tato vlada děla dobře,za co ji ještě obhajujete? a to ktomu když přidame kauzi a rozhadanost je to to nejhorší co zde bylo
08. 04. 2011 | 20:19

Suchec napsal(a):

Nečas s Kalouskem právě dokoupili zbývající 3 Veverky a mají 101 a pošlou Johna a spol do kytek.
TK po jednání koalice bez šéfa jedné strany je toho důkazem.

Čili Kmenta a JFHeute své zadání splnila na jedničku.
08. 04. 2011 | 21:21

Hana napsal(a):

Katastrofa. Nikdyjsem neměla ráda komunisty, ale teď začínám mít dojem, že to byli beránci proti dnešním mafiánským praktikám. Urvi co můžeš a když nemůžeš nebo neumíš, jsi hlupák. Občané to zaplatí. Nedala bych do penzijního fondu ani korunu. Když tak si budu spořit sama a investovat sama - opatrně. Raději nižší zisk, nežli o všechno přijít, však proto jsou penzijní fondy. Mám pocit, že dnešní představitelé státu vlastní penzijní fondy, zdravotní pojišťovny atp. Myslím, že by měla především probíhat osvěta mezi lidmi. Nejde brát vážně, co slyšíme v médiích. Je to třeba brát jako jakousi informaci a utvořit si vlastní názor. Když vidím některé stupidní reklamy v TV, které se neustále opakují, nevím jak Vy, ale já když potom vidím výrobek, který v reklamně nabízí, jdu na druhou stranu obchodu. Pro mne tyto reklamy znamenají, že tento výrobek nikdy nekoupím. Ale moje rodina říká, že ostatní kupují. Nevím, nechápu.
13. 04. 2011 | 08:00

Starý napsal(a):

Reforma důchodů bude skoro jistě výnosná pro majitele a manažery fondů a skroo jistě nebvýhodná pro střadatele. Když chci riskovat a investovat do podílových nebo akcivých fondů, tak na to nepotřebuji důchodový fond.
Ten umí jen zdůvodňovat, proč to letos zase dopadlo tak špatně !
19. 04. 2011 | 23:46

Jag napsal(a):

Základem zda ano či ne,musí být úvaha o našem bankovním systému a jeho budoucnosti.Vyšli jsme na volný trh,kde nám bylo říkáno,že co není rentabilní,že nemá cenu dotovat.A výsledek?Komunistická strana po revoluci řvala,že peníze se nemají šetřit a musí na trh a podpořit zaměstnanost.Výsledek je snad každému viditelný.Zaměstnanost za každou cenu a úroky-tedy výnos střadatele je velká nula.Pokud si popíšeme zaměstnanost za každou cenu,tak je to v podstatě zaměstnanost BEZ ZISKU a tedy ztrátová.Proto se dnes nevyplatí spořit a jelikož se ztráty z umělé zaměstnanosti musí z něčeho pokrýt,tak se musí na ztráty ještě dotisknout státní dluhopisy.A tady se dostáváme k meritu věci.Pokud stát dnes daní mzdu skoro 50 procenty,tak nemá cenu někam spořit dlouhodobě na důchod.Možná to mělo smysl ještě než se zavedly restrikce s důchodovým připojištěním o prodloužení doby spoření na 60 let místo do 55 let spořit a pak vyplácet doživotně rentu.To ještě nějak výhodné bylo,proto to bylo zrušeno.Dnes,kdy nejde o pomoc budoucím důchodcům,ale o zalátání dět v rozpočtech je uvolněné 1-2 procenta státem do fondu z vašeho soc.pojištění u státu,,když vy si dobrovolně necháte sebrat z platu další 2-4procenta, směšná věc.Je to prostě jen takové spoření bez výnosu a na dluh.Ti,co budou spořit jen zaplatí státem řízenou zlodějnu,která skončí tak,že klient bude bez zisku a bez peněz.Okrade ho pravidelně vyplácený manažer,bankéř-bez odpovědnosti zda udělá ztrátu nebo zisk s vašimi penězi-on si na své stejně přijde, a okrádat ho bude stát celou dobu na platu.Pokud by stát myslel spoření férově,musel by uvolnit ze zdaněného platu tak 8 procent a říct,že vy si přidáte z platu 5procent a 12 procent ročně na budoucí důchod,to je skutečná pomoc.Jinak je to jen podvod,tak jako dnes se spořením a nedoporučuji nikomu si s tímto začít,jinak dopadne jako dnešní střadatelé,kteří jsou okrádáni dnes a denně.Bankéř bez odpovědnosti jen předá peníze ztrátovému projektu a nemá žádnou vazbu na to,vytvářet zisk a když ho vytvoří není to zisk pro své klienty střadatele,ale pro vlastníky a daň pro stát.A o tom to je.Vaše spoření na důchod budou brát ti,kteří na důchod nespoří,ale tyjí z vašich peněz jen proto,že je to údajně sociální a zbytek peněz proženou ztrátové-nevýnosné projekty bez zisku na umělou státem podporovanou zaměstnanost.Tedy další ztráty a další dluhopisy,které budou chtít bankrotáře vystavit na váš účet.
01. 05. 2011 | 09:39

Sprosťák napsal(a):

Systémová lež není trvalým pilířem pro jakoukoliv reformu.Parlamentní většina umožňující tyto manýry je podvodem nastolené znásilnění občanské většiny za účelem prospěchu dočasně mocných zpupných bastardů, kteř zákony dovedně ohýbají a zneužívají v prospěch miniaturní menšiny.Tudíž i celé zbuntované penzijní a jiné reformy pod taktovkou darebáků považuji za kolosální podvod a zlodějny.
01. 05. 2011 | 14:54

Jag napsal(a):

oprava 13 procent
01. 05. 2011 | 16:37

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately only details -- important details, but variants on this theme. index.php is the controller, the menu system determins what the "existing page" is, and bunches of events get fired in the act of construction that page. Plugin modules can hook into those events and modify the workflow/furnish additional advice/etc. That is also a part of the reason a lot of Drupal resources revolve around making modules. Without modules, Drupal does maybe not really DO something other than say, 'Someone asked for a page! Does this exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 23:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy