Imunizace korupce

24. 07. 2013 | 15:07
Přečteno 23738 krát
V předchozím blogu jsem se dotkla otázky systémové korupce. Připomínám, že je to takový typ korupce, kdy korupčně ovlivněné jednání, rozhodování, myšlení a chování ovlivňuje fungování celého politického systému. Systémová korupce má celou řadu definičních znaků, mezi velmi důležité patří tzv. imunizace korupce. Pod tímto termínem se myslí systém zabezpečení beztrestnosti korupčního chování, respektive snížení rizik, že toto chování bude sankcionováno.

Oč jde? Podíváme-li se na problém korupce pragmaticky (i lékař se musí nádorem či vředem zabývat a to pokud možno bez emocí), je zřejmé, že při korupci jde o velmi riskantní jednání, protože chybí základní důvěra. Není jasné, jak vymoci vynutitelnost plnění, jakým způsobem postihnout nedodržení slibů. Pokud někdo dá obálku s penězi a patřičnou protislužbu nedostane, má velmi omezené možnosti, jak se zpátky ke svým penězům či slíbené službě dostat. Zároveň ale ten uplácený netuší, zda náhodou nemá před sebou „agenta provokatéra“, případně zda daný jedinec nespolupracuje s policií. Rizika jsou pro obě strany značná, prostor pro imunizaci korupce je minimální.

To,co jsme zde popsali, je samozřejmě velmi zjednodušené schéma, kde máme pouze dva aktéry – upláceného a uplácejícího. Ale v případě, kdy korupční logika zasahuje celý systém (to neznamená, že každý je zkorumpovaný), tak je situace mnohem složitější. Celá logika je totiž založena na klientelistickém systému, na klientelistických sítích, které jsou různě propojeny. Podstatou klientelismu je vztah patron-klient, kde patron za loajalitu a službu poskytuje ochranu. Samozřejmě v případě systémové korupce a různě propojovaných sítích se funkce patrona a klienta nedá přesně určit (někdo může být klientem nějaké osoby a patronem jiných). Ale otázka ochrany, podobně jako v případě organizovaného zločinu (což je někdy totéž), je pro udržení klientelisticky nastaveného korupčního systému klíčová. Proto, aby byla tato ochrana funkčně nastavena, je zejména potřeba:

1. Snížovat akceschopnosti a nezávislosti kontrolních institucí státu a státního aparátu vůbec. Klíčová místa nejsou obsazena nebo jsou obsazena politicky, respektive stranicky. Minimalizuje se vliv odborníků. (Vzpomeňme na skandály týkající se NKÚ, NBÚ, neobsazení funkce hlavního hygienika ). Málokdo ví, že jsme jediná země EU, kdy Finančně analytický útvar spadá pod ministerstvo financí a nepůsobí nezávisle.

2. Dostat pod kontrolu policii, státní zastupitelství, soudy. (Připomeňme si dlouhodobé konflikty o obsazení místa policejního prezidenta, a obecně vše, co Marie Benešová kdysi označila za justiční mafii týkající se tehdejší činnosti některých jedinců na Nejvyšším soudě či na pražském vrchním zastupitelství apod. )

3. Stírat rozdíly mezi „zákonným“ a „nezákonným“ jednáním. Často v zákonech jsou již nastaveny mechanismy, jak korupční chování legalizovat.

4. Zachovat rozsáhlé a málo kontrolované právo milosti či amnestie.

To se týká nastavení institucí a zákonů. Často pod ideologickým zdůvodněním potřeby „malého“ (levného) státu se vytváří stát nefunkční (a který nás přijde opravdu draho). Ten „ideologizovaný“ pohled je důležitý, protože aby tato ochrana prošla, je nutná určitá atmosféra ve společnosti, která většinu mechanismů ochrany korupčního jednání přijímá či vnímá jako normální. To je momentálně asi největší hrozba demokracii v našem státě.

Nejde přitom jen o to, že obecně je význam institucí, princip vyvažování moci a zodpovídání se u nás podceňován. Jde také o to, že zejména prostřednictvím médií, ve vystoupeních politiků, právníků či komentátorů se většinově prosadil přístup, jež se někdy označuje jako „advokátské právo“. Laicky řečeno, to je snaha interpretovat zákony či ústavu tak, aby se našly skulinky (či přímo díry) na ochranu korupčního jednání. Je to samozřejmě běžné a oprávněné u advokátů, kteří hájí zájmy svých klientů , ale je absurdní, aby to převládalo ve společenském diskurzu. Opomíjí se totiž to základní: Co bylo úmyslem zákonodárce či ústavodárce?. Co je cílem daného zákona? Proč byl vlastně přijat?

Krásně se to dá ilustrovat na současném případě, jež se dotýká imunity bývalých poslanců. Položme si jednoduchou otázku: Proč je imunita poslanců? Proč komory rozhodují o vydání svých členů? Proč jsou chráněny projevy v Parlamentu? Bylo cílem tohoto historicky vzniklého principu umožnit poslancům nechat se uplácet, prodávat svůj mandát za trafiky, vydírat vládu? Nebo bylo cílem umožnit svobodnou rozpravu na půdě parlamentu, svobodné hlasování, znemožnit, aby poslanec mohl být bezdůvodně zadržen či vězněn, což by mu znemožnilo účastnit se jednání a hlasování?

Je smutné, že tato jednoduchá logika se do veřejného prostoru takřka nedostává. Je vážné, že alarmující demontáž státu, jeho okupace klientelistickými sítěmi schopnými chránit své členy proti postihům, nevyvolává větší odpor a větší pozornost i u těch, jež se označují za hlídací psy demokracie.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

aojz napsal(a):

Velmi pěkný článek.Díky.
24. 07. 2013 | 15:16

Advocatus Demos napsal(a):

Budu se opakovat pod pod vaším předchozím blogem:
Paní profesorka v předchozím blogu mj. píše:
"Pokud tedy nějací poslanci rezignovali na mandát a hlavním důvodem jejich rezignace byl příslib získání určitého vlivného postavení...."

Advocatus D: A jak můžeme proboha vědět (vědět!), že hlavní motivací byl příslib..? Ištván podnes důkazy nepřinesl.
Kníže tehdy hovořil o údajném vydírání, zatímco jeho komplic Kalousek dnes hovoří o tom, že jim ty posty nabídl sám - neb měli náležitou kvalifikaci (krom Tluchoře, jemuž prý nic nenabídl).

Dále píše
"Pokud dokonce takoví poslanci, v situaci, kdy ztratili vliv ve straně a byli si vědomi malé šance na další politickou kariéru".

Advocatus D: Zase domněnky, pokud (pokud!)..., byť na základě (pofiderních) informací lze dojít k vaší domněnce. Jistě, to lze. Doměnky jsou nám..víte na co..na en-o-no.

Dle uvádí:
"Využili situaci vlády a vydírali ji s cílem zabezpečit si vlivové postavení i do budoucna".

Advocatus D: Kalousek správně namítl, že tito lidé by si klidně mohli zajistit výnosnější posty.akže zase spekulativní doměnka. Argument "vydírali ji..." těžko obstojí, ačkoliv nelze vaší spekulaci vyloučit. Vyloučit ale nelze anoi to, že zítra nastane konec světa:-)

"Jde jednoznačně o případ politické korupce.
Jejich osobní zájem byl upřednostněn proti zájmu veřejnosti".

Advocatus D: Za okolností, které nám nejsou dosud jasné, p. profesorko. Nadto: Co je to vlastně zájem (zájmově) rotříštěné společnosti:-))))

P.S. Hitler se prosadil také zákonnou formou, ačkoliv ten způsob se mnohým jevil jako krajně nezákonný. Jak to dopadlo, víme. ehdejší hrůzými ještě dnes (zprosteřdnictvím rodinných traumat, které se předávají transgeneračně (nenarážím jenom na potomky židovského etnika)).
24. 07. 2013 | 15:19

Mac napsal(a):

pravounská úderka - NÁSTUP!

máte tady další papání...

Hynku, Viléme, jarpore, Yosífku, kdepak se flákáte?
24. 07. 2013 | 15:19

Analytik napsal(a):

Zase jsem o něco moudřejší!
Doteď jsem žil v domnění, že systémová korupce je úmyslné budování systému klientelistických vazeb, který poskytne možnost snadné, rychlé a bezpečné korupce.
Děkuji za vyvedení z omylu, paní profesorko!
24. 07. 2013 | 15:23

Mac napsal(a):

nojo Advocatusi,
když chemický al-Kalous sdělil národu, že bakalář Šnajdr má náležitou kvalifikaci, tak to bude určitě pravda.(mimochodem i chemický al-Kalous má náležitou kvalifikaci pro finance, že ano, katastrofální hodnocení ministerstva financí týkající se dotací o tom vypovídá zřetelně)

Akorát tuto - pro Advocatuse - zajímavou informaci al-Kalous neuvedl kompletně - Bc. Šnajdr má náležitou kvalifikaci pro lumpárny všeho druhu, jeho podnikání po němž zůstaly dluhy bratru kolem 60 mega o tom vypovídá velice výstižně
24. 07. 2013 | 15:25

Advocatus D napsal(a):

Zajímavě se k celé kauze vyslovil uznávaný odborník C.Hoschl:
http://www.hoschl.cz/?text=4747&lang=cz

Je samozřejmě otázkou, jestli může reprezentovat nezávislý pohled - viz kauza, která se dotýká Nečasovo ODS (kdo z nás je ale úplně nezávislý?).
http://www.hoschl.cz/foto/212.jpg

Některé jevy nezměníte - stejně jako Sisyfos:-)
24. 07. 2013 | 15:26

Joe Ratata napsal(a):

Bohužel,ti hlídací psi demokracie jsou sami zkorumpováni a trpí autocenzurou.Ty už ani nenapadne napsat něco,co by se nemuselo líbit šéfredaktorovi,potažmo majiteli,jehož názor médium hlásá.
Za komunistů se aspoň dalo číst mezi řádky.
Za První republiky by stav našich médií byl vnímán jako ohrožení státu a popravovalo by se.
24. 07. 2013 | 15:26

Vladimír Hrubeš napsal(a):

autorka: výborně
24. 07. 2013 | 15:28

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Hehe, pani doktorka nam tu nazorne ukazuje, proc ma stat hospodarit s co nejmene penezi.
Takovy rozsahly system, ktery potira neco, co v soukrome sfere bez problemu funguje (obchodni vazby zalozene na duvere a revansi podpory a vyhod) a je regulovan prirozenou potrebou vsech zucastnenych po primerenem zisku.
Ve statnim, kde lide hospodari s cizimi penezi a zaroven za kvalitu jejich spravy jsou tabulkove hodnoceni uplne stejne jako lempl a ritolezec z vedlejsi kancelare, tam ovsem to nabyva nebezpecnych rozmeru a mizi samoregulacni mechanismy.
Zajimalo by me, jestli doktorka porada verejne vyberove rizeni na opravu sve koupelny, nebo se proste popta znamych, kdo se osvedcil a klidne priplati za overenou kvalitu?
Soudruzka Dvorakova se snad na stary kolena da k pravicakum :-D
24. 07. 2013 | 15:34

Mac napsal(a):

Advocatus

díky za odkaz na Hoschla, dobře jsem se pobavil, hlavně nad formulací dotazujícího se, podle nějž je "...Nečas velmi nadějný politik..."
Ein Kessel Buntes hadra

A Hoschl je uznávaný odborník na politologii a korupci? Zase jsem chytřejší, já jsem myslel, že je psychiatr...I v té odpovědi pouze tlumočí stanoviska hysterického svazáčka Přesčase
24. 07. 2013 | 15:35

Joe Ratata napsal(a):

Advokatus
Paradoxní je,že trafikanty hájili tím,že nemůže jít o korupci,protože šlo o posty s menším platem než měli jako poslanci.Na těch postech kam nastoupili je plat jen jakýsi fíkový list,aby nebylo tak vidět,že hlavním příjmem jsou úplatky.Je výhodné sedět u kohoutků státního penězovodu.
Je nad slunce jasnější,že takoví "odborníci" by nepřijali tak mizerně (cca 30 tis.)placené místo.Po tom na co byli zvyklí je to takové hodně mizerné kapesné.Tak na svačiny.
24. 07. 2013 | 15:36

Vlad Naiva napsal(a):

Vladimíra Dvořáková supluje nečinnost žurnalistické obce, která tohle nutné občanské vzdělávání ignorovala nejprve z blbosti a poté již záměrně coby součást klintelistických sítí.
Jsou to velmi potřebné texty a díky za ně. Doporučuji svým dětem...
24. 07. 2013 | 15:41

aga napsal(a):

Ono jaksi nepomůže furt dokola popisovat, co to je korupce, když nejdeme dál, a neřekneme natvrdo, komu ta korupce prospívá, KDO a PROČ je korupčník. Možná, že bychom pak bohužel viděli, že ani sebepřesnější popis korupce nám není nic platný, protože korupčníci halt mají v rukou prostředky, metody a struktury, které jim zajišťují nerušené korupční prostředí, a my máme holé ruce.
24. 07. 2013 | 15:42

Mac napsal(a):

Joe

ale ono to "místo" zase tak špatné není, i kdybychom přistoupili na to, že žádné postranní prebendy nenese.

Odsedět si jednou za měsíc půl dne u chlebíčků a kafiska a shrábnout za to 30 litrů, to není k zahození. Takovou hodinovou sazbu si neúčtuje ani Sokol
24. 07. 2013 | 15:43

Joe Ratata napsal(a):

Mac
U Bijteje je osvědčená kvalita ten,kdo dá pořádnej bakšiš.Zhotovení je pak sice podstatně dražší, ale o co je dražší,o to je méně kvalitní.Ze státního krev neteče!
24. 07. 2013 | 15:46

Advocatus Demos napsal(a):

Mac

Nemáte zač:-)

Chtěl jsem p. Dvořákové naznačit, že tu fungují neformální klientelistické sítě. Pokud (pokud!) se podaří zničit tyhle, vytvoří se jiné. Zkrátka koloběh - déjà vu.
24. 07. 2013 | 15:47

Ládik!!! napsal(a):

Já mám imunitu proti blbcům.
24. 07. 2013 | 15:49

Advocatus Demos napsal(a):

Joe Ratata

Jistě trpí novináři autocenurou, byť to neradi přiznávají (všichni ti novináři vám řeknou, že jim nikdo nic přímo nediktuje, což je asi většinou pravda). Věřte ale, že přituhuje - viz nákup Babiše MF, LN atd. Každej je někde koupenej a musí si tudíž dávat pozro na pusu. Vy taky nepošlete šéfa někam, zřejmě budte muset našlapovat opatrně... Jsou tací, kteří se nebojí měnit zaměstnání (a tedy otevírat si ústa), ale takových lidí moc není. Kdo má velký prachy, ten více méně diktuje podmínky. Naštěstí se vždycky vzdeme opozice - ať už je občanský sektor (Dvořáková, Urban atd.) či jiné subjekty. Takže když něco koupí Babiš, něco jiného kupí konkurenti - Bakala či Kellner. Ostatně Bakala to vlastní zde, nemýlím-li se. Nemějme černé vidění.
24. 07. 2013 | 15:55

Advocatus D napsal(a):

Mac

K těm neformálním klientelistickým sítím. Přečtěte si např. rozhovor p. Přibáňě s Hvíždalou (ti se toho také dotýkají). Vyšlo to, myslím, na některém z blogů p. Hvížďaly.
24. 07. 2013 | 15:58

Joe Ratata napsal(a):

Někteří blogeři a dikutující tady,to je teda materiál.Nejvyšší soud jasně řekl,že vzetí úplatku není korupce a oni si dovolují to kritizovat.A ještě se odvolávají na zdravý selský rozum.Takle tu banánovou republiku nevybudujem.
24. 07. 2013 | 16:01

Platan napsal(a):

24. 07. 2013 | 15:49
No,tak pozor na autoimunitní choroby...! :-)
24. 07. 2013 | 16:01

Advocatus D napsal(a):

Joe Ratata

viz váš spekulativní postřeh na trafiky pro Tluchoře. Teoreticky to vyloučit nelze. Zase jsme u těch spekulací. Třebá já 30 tis. hrubého nikdy na výplatnici neměl, a tudíž pro mne to budou docela velké peníze. Pro p. Dvořákovou standart, nebo spíše podstandart. Vidíme to různě.

Pro mne je mnohem větší průšvih Tvrdík v ČSA. Co tam vyvedl...nemám slov. Špidla dostal trafiku také také ptarně za to, aby byl odklizen a nedělal e straně problémy. Jenže Špidla se nabalíkoval (jeho příjem nejde abslutně sorvnávat s těmi pro...).
24. 07. 2013 | 16:04

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Při boji s korupcí jsme vázáni i mezinárodními dohodami

Úmluva Organizace spojených národů o boji proti korupci
...
„Pokud jde o kriminalizaci, odhalování a potlačování, doporučuje Úmluva státům přijmout taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná pro to, aby za trestné činy byla považována celá řada jednání. Jedná se o tyto činy:
korupce vnitrostátních nebo cizích veřejných činitelů a činitelů veřejných mezinárodních organizací;
defraudace, zpronevěra nebo jiná forma zneužití veřejného nebo soukromého majetku ze strany veřejného činitele;
obchodování s vlivem;
zneužití funkcí a nezákonné obohacování.

Úmluva ve všech ohledech považuje za korupci nabídku nebo přijetí neoprávněné výhody pro sebe nebo jinou osobu či subjekt.
...
„Státy také mají přijmout nezbytná opatření týkající se řízení a sankcí proti veřejným činitelům pro zachování odpovídající rovnováhy mezi jejich imunitami a trestnými činy, které spáchali, včetně následků. „
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_corruption/l33300_cs.htm

Státní správa v podání ODS je ve skutečnosti organizovaný zločin včetně zákona omerty, kdy je pro tento typ mafiánů největší společenský nepřítel policie, odposlouchání a práskači.
Protikorupční vláda byl trapas už od kauzy Drobil. Kdo chtěl věřit na novou ODS, tak od toho momentu soudný člověk již nemohl.
24. 07. 2013 | 16:06

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Joe Ratata Tajtrliku, kazdy truhlar vede svoji dilnu efektivneji, nez banda statem placenych uredniku, hospodaricich s cizimi penezi. A jen dusevne indisponovany hleda svaty gral v podobe receptu na zlepseni systemu, ve kterem jedni lide davaji sve penize jinym lidem, aby s nimi ucelne hospodarili, aniz by se kvalita teto jejich prace odrazela v jejich financnim ohodnoceni.
24. 07. 2013 | 16:18

pavel v napsal(a):

Paní profesorko,

vy jste napsala, že poslanci Tluchoř, Fuchsa a Šnajdr prodali poslanecký mandát za trafiky. Mýlíte se. Byl tu jiný, mnohem závažnější důvod, proč se vzdali mandátu. Jak známo, tito poslanci ve druhé polovině minulého roku odmítli hlasovat pro v koalici vyjednaný návrh zákona na zvýšení daní. Uváděli, že návrh dodatečného zdanění bohatých odporuje pravicové ideologii. Nečas se rozhodl donutit je k poslušnosti tak, že tento návrh zákona poslal do Sněmovny znovu a spojil s ním hlasování o důvěře vládě. Za této situace se oni tři poslanci vzdali mandátu, aby si zachovali tvář. Podle vašich představ asi měli trvat na svém a znovu hlasovat proti návrhu zákona a potopit tak vlastní vládu. Své názory by neprosadili, ale dosáhli by toho, že by byli považováni za naprosté imbecily. Snad již nyní chápete, že nějaké trafiky nehrály v této věci vůbec žádnou roli.
24. 07. 2013 | 16:19

Dan napsal(a):

Paní profesorko, nezlobte se, ale i vy jste si nenastudovala základní znaky úplatku a to § 334 trestního zákoníku. Až to uděláte a pochopíte konečně podstatu úplatkářství, tak začnete psát zasvěceně. Prozatím si pletete dojmy s pojmy. A to by se profesorce stávat nemělo.

Vraťte titul, je nezasloužený.
24. 07. 2013 | 16:31

Platan napsal(a):

pavel v napsal(a):
...
Snad již nyní chápete, že nějaké trafiky nehrály v této věci vůbec žádnou roli.

Vy jste nepoučitelnej...(viz naše diskuse pod blogem J. Pehe 17. 07)
24. 07. 2013 | 16:31

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Je pod mou úroveň zde diskutovat s dávno profláknutými lháři a manipulátory, ať si každý udělá obrázek o těch třech chudácích například z tohoto.

„Fuksu i Tluchoře tíží milionové hypotéky. Nakupovali loni, než zmizeli z politiky

Doporučujeme 14. června 2013  6:00
PRAHA - Když se Ivan Fuksa (ODS) loni na podzim ujal role rebelujícího poslance, musel si být jistý, že pokud ve sněmovně skončí, nepohorší si. Muž, kterého policie zadržela při aktuální razii, totiž splácí téměř sedmimilionovou hypotéku. Za ni si pořídil luxusní byt na Žižkově. „
Zdroj: http://www.lidovky.cz/ivan-fuksa-obyva-luxusni-byt-na-zizkove-f0u-/zpravy-domov.aspx?c=A130613_150223_ln_domov_spa

Můžee být jen spor o to, zda to byla malá nebo velká lumpárna, zda chtěli malou satisfakci nebo sez toho snažili vytřískat co nejvíce.
Trafiky nemusí být jediné na organizování jejich odchodu se podíleli i kmotři.
24. 07. 2013 | 16:33

moisde crosse napsal(a):

to Bakalův nezvaný host

No a srovnáním té úmluvy a § 334 trestního zákoníku lehce zjistíte, že v ČR definujeme úplatek v souladu s dohodou jako neoprávněnou výhodu. Takže problém je jenom v jedné věci - ve vás, vy totiž nejste schopen dovodit neoprávněnost výhody ve formě práce, funkce a podobně. Musel byste totiž dovodit, že občané ČR nejsou oprávněni vzít práci a to se vám nepovede. Opak by byl v rozporu s ustanoveními mezinárodní Úmluvy, na kterou sám poukazujete.
24. 07. 2013 | 16:35

ZdeněkJ. napsal(a):

Ládik!!!
"Já mám imunitu proti blbcům."
Ve Vašem případě se jedná o autoimunitu.
24. 07. 2013 | 16:35

resl napsal(a):

Ládík 15:49,
víte prosím, kde se dá ta vaše imunita sehnat ? rád bych si ji taky zakoupil. aspoň 20 dkg. díky r.
24. 07. 2013 | 16:36

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro moisde crosse.
Chytáte to za špatný konec, podobně hloupě jako kdysi Klaus špinavé peníze, které „neuměl“ rozlišit, ale problém není v penězích, ale v tom, jak je kdo dostal.

U té „práce“ jak ji nazýváte je podstatné to, za co ji kdo dostal a pokud ji dostal za to, že se zachová nepoctivě tam, kde se měl jako veřejný činitel hájit veřejný zájem, tak je to úplatek a korupce.
24. 07. 2013 | 16:42

Dal napsal(a):

to Bakalův nezvaný host

Ano? A kde jste na to přišel?

Když se podíváte do té Úmluvy i na § 334 trestního zákoníku, tak zjistíte, že úplatkem je neoprávněná výhoda. Dovoďte nějakým právním předpisem neoprávněnost toho, že "za co ji kdo dostal a pokud ji dostal za to, že se zachová nepoctivě tam, kde se měl jako veřejný činitel hájit veřejný zájem, tak je to úplatek a korupce", teprve pak máte trestný čin. Pokud se vám to nepovede, máte jenom blábol o špatném konci. Dovoďte neoprávněnost nějakým právním předpisem. Jak jinak taky chcete neoprávněnost dovozovat, že?
24. 07. 2013 | 16:46

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro moisde crosse.
Ještě technickou.
U korupce nejde v první řadě o úplatek, ale o to, jakou škodu ta korupce způsobila.

Kdyby ti tři poslanci řekli, že jejich nejlepší svědomí je nepodpořit, ale když jim premiér poklepe na rameno, tak podpoří, tak se dopouští korupce velkého významu, protože korupce rozhodla o důležitých zákonech a o tom, kdo bude vládnout.
24. 07. 2013 | 16:49

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro moisde crosse.
Oprava o výši úplatku
24. 07. 2013 | 16:50

Dan napsal(a):

to Bakalův nezvaný host

A přečetl jste si vůbec někdy ustanovení § 331 až 334 vztahující se k úplatkářství? Udělejte to. Zjistíte, že znakem těchto trestný činů vůbec škoda není. Trestní zákoník určuje, co je trestný čin, ne vaše představy.
24. 07. 2013 | 16:54

Platan napsal(a):

moisde crosse napsal(a):
to Bakalův nezvaný host
... Musel byste totiž dovodit, že občané ČR nejsou oprávněni vzít práci a to se vám nepovede. Opak by byl v rozporu s ustanoveními mezinárodní Úmluvy, na kterou sám poukazujete.

Pokud jsem schopen sledovat (poněkud kostrbatou) argumentační linii vašeho vstupu, akceptujete Kalouskův surrealistický názor, že jsou "rebelové" stíháni za to, že chtějí "tvrdě pracovat" (namísto toho, aby se zbaběle přihlásili na úřadu práce pro podporu). A já jsem si říkal, že snad ani sám Kalousek nemůže věřit, že mu takovou pí.ovinu někdo bude baštit. A zase mě přechytračil, lišák jeden...! :-)
24. 07. 2013 | 17:02

Dan napsal(a):

to Platan

Vynechte ironii o "tvrdé" práci a přečtěte si usnesení o zahájení trestního stíhání, které zde zveřejnil např. Sokol ve svém blogu. Ištvan skutečně dává za vinu to, že přijali funkce. Takže pokud v souladu s mezinárodní úmluvou a § 334 trestního zákoníku dovodíte, že občan ČR není oprávněn přijmout práci, pak máte trestný čin. Jinak ho prostě nemáte.
24. 07. 2013 | 17:06

Karel napsal(a):

Nečas, Kalousek, ti tři podvodníci, Nagyova, Bém, Janoušek, všichni kmotři, chartista Vondra a hodně dalších už si měli dávno odpykávát trest, za ty podvody a zlodějny,,,
24. 07. 2013 | 17:08

Dal napsal(a):

to Karel¨

A vy byste zase měl dávno opykávat trest za znásilnění, výtržnictví, pohlavní zneužívání, poškození cizí věci a ublížení parlamentáři.
24. 07. 2013 | 17:10

deep throat napsal(a):

Soudružce Dvořákové doporučuji, aby nevařila z vody, věnovala svůj drahocenný čas zejména samostudiu klasiků, kteří jistě byli a doposud jsou jejímu sedrci blízcí. Potom nebude muset nic imunizovat a půjde jí mnohem lépe rozpracovat myšlenku Marxe o tom, že "stát je organizované násilí" do prohnilých českých poměrů.
24. 07. 2013 | 17:12

Jan Jančura napsal(a):

Proč skoro všichni řešíte, zda se jednalo u těchto 3 poslanců o úplatek? To by měl řešit soud na základě důkazů od policie. Víte snad vše co na ně policie má?
Bohužel tomuto soudnímu prokázání viny či neviny zamezil Nejvyšší soud známým dvojznačným rozhodnutím, že téměř vše spadá pod poslaneckou imunitu.
24. 07. 2013 | 17:21

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Jan Jančura Ja bych to formuloval tak, ze i blb hned od zacatku vedel, ze stihat poslance za akt vzdani se imunity je nesmysl a takto to skonci. Volic, ktery si snad myslel, ze to skonci jinak by se mel nechat dobrovolne zbavit svepravnosti :-P
24. 07. 2013 | 17:24

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

..akt vzdani se mandatu...
24. 07. 2013 | 17:24

Dan napsal(a):

to Jan Jančura

Jistě, NS uvedl, že to spadá pod imunitu a tudíž to nemůže naplňovat zákonné znaky skutkových podstat trestných činů. NS rozhodl přesně o tom, co žádáte.
24. 07. 2013 | 17:43

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Představme si, že veškerá energie korupčníků , nekorupčníků by byla směřována ke kulturnímu a ekonomickému rozvoji země, jednotlivců a komunit.
Jistě to nejde, normalizovaný občan to nepřipustí. Pro něj je pavlač světem.
Jinak jsem si všimnul, při této příležitosti, na cizojazyčných webech, co věcí se děje kolem této země, které na její chod mají daleko větší vliv, ale v této zemi jakoby nebyly.
Problém je, že dnešní majorita se dostala před 40 lety k lizu díky sovětskému tanku a od té doby nemusí prokazovat ani pracovitost, ani talent. Stačí jí jen jednoduché postoje na pavlači: opřít se o zábradlí či neopřít, pokecat či pomluvit....
24. 07. 2013 | 17:53

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Pokud jde o soudnictvbí v Česko. V naší samoobsluze mezinárodního řetezce zaměnili cenovky s názvy zeleniny. Okurka byl meloun, rajčata brambory. Dokonce z kopru se stal kokosový ořech. Nějak na to zapoměli, či jsou líní?
Po čtrnácti dnech jsem si povšiml , že kupující rajčata nazývají bramborami a okurku melounem.
Tolik tedy k vyjádření NS České republiky.
24. 07. 2013 | 17:56

Platan napsal(a):

to Dan

Dejme tomu, že firma pro kterou pracuji, usiluje o nějakou státní zakázku a vy jste ministerský úředník, který o tom se mnou jedná. Já vám nabídnu, že pokud by se to podařilo zdárně vyřídit, mohl bych zajistit pro vašeho příbuzného velmi lukrativní místo ve "své" firmě. Vy na to s čistým svědomím kývnete, protože váš příbuzný je "v souladu s mezinárodní úmluvou a § 334 trestního zákoníku oprávněn přijmout práci", takže se nemůže jednat o úplatek… OK?
24. 07. 2013 | 17:59

Dan napsal(a):

to Platan

Nikoli, protože budu úředník a musím se řídit zákonem o veřejných zakázkách a pravidly vyhlášené veřejné soutěže a ne lukrativním místem, tedy neoprávněnou odměnou. To v daném případě nemáte - tady máte jenom obecný odkaz na svědomí a vědomí a tím to hasne. A svědomí nemůžete prokázat, to nejde.
24. 07. 2013 | 18:07

Platan napsal(a):

to Dan

Takže tedy uznáváte, že neplatí obecná teze, že přijetí práce nemůže být přijetím úplatku, jak jste (nejen vy) proklamoval...?
24. 07. 2013 | 18:24

Dan napsal(a):

to Platan

V obecné rovině platí, protože podle článku 26 základních práv a svobod má každý
(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.
(2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.
(3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.

Vy ale argumentujete porušením zákona o veřejných zakázkách a tady to neoprávněná výhoda je. V případě těch poslanců nikdo z nich žádný zákon neporušuje.
24. 07. 2013 | 18:30

Yosif K napsal(a):

V česku se vyšetřuje tak aby se pokud možno nic nevyšetřilo.
1) Pithart a Agrobanka. Uplatek nabídnutý Pithartovi nebyl úplatek ale obchodnáí nabídka. Záznam z odposlechu byl špatně slzšet. Výsdledek nula.
1) Radjiv Singh a Lajos Bacs - Šrejber šel sedět ale jednal na popud Libora Nováka, ten sedět nešel.
2) Pět českých na stole pro čelného sosálistu - šlo o "kod", ne o žádost o úplatek (sosalisti úplatky přece neberou) Doležal dosatal podmínku.
3) Gross zázračně zbohatnuvší minimálně o 80 mega - "trestný čin se nestal".
4) Zmanipulovaný prodej Unipetrolu "sosálističtí ministři všechno zapomněli".
5) Roztunelování MUS rudooranžovými zločinci osmkrát odloženo za sosálistů (že madam Benešová....), 4krát za pravicové vlády "trestný čin se nestal" - až 14 miliard zabavili švýcaři - Zeman bojovník proti tunelářům však tvrdí "vše bylo legální". HAHAHAHAHA!!!!!
6) Janoušek přejel Vietnamku, zbytečně obviněn z vraždy - proč? byl proestě ožralej jako prase, neviděl asi ani na volant, evidentní zločin ale ne vražda, soudce shodí obžalobu, Janoušek bude ze sebe dělat chudáka.
7) Roman důkladně vyšetřován zda práce škody pro CEZ byly za ferové ceny, to byly. Zakázky CD pro skodu Plzen na kterých Roman profitoval reálně mohl však pro jistotu šetřeny nejsou.....
8) Zátah proti kmotrům, ti jsou všichni u moře, trafgikanty nebude lze zavřit za braní trafik, to by musela jít sedět půlka sosalistů, trafikanty nebude lze zavřít za nekompetentnost, to bz musela sedet půlka sosalistů traktoristicko-alkoholicko-dělnického původu, trafikanty nebude lze zavřít za špatné hospdaření, to by museli nechat popravit sosalistu Tvrdíka, všechno patrně od..ere trouba Nečas, trumbelína Nagy a 2 patrtopni z kontrarozvědky, kmotři nebyli obžalováni z ničeho, nadále nerušeně stavějí vily ve středomoří.
9) zásah proti mafii v DPH - zatím obžalován Bohuslav Svoboda který se snažil mafii vykopat.
Zásah proti kmotrům - podle všeho to vypadá tak že kmotři zase (tradičně) spolehlivě upláchli tak jako za sosalistů unikli zločinci Pitr a Radovan Krejčíř.

Pobyt v chládku si Nagyová zaslouží, ale to je malá pletichářka. Obr-kmotři bohatli za ODS, za CSSD, za ODS a budou bohatnout i za vlády SPOZISTů nebo Sobotkobců nebo kohokoliv.

Paroubek - morální husita - jezdil fárem od janouška, tím stejný kterým Janoušek přejel tu Vietnamku, má kanceláře v baráku patřícím firmě Janouška. Také další bojovník proti kmotrům jako vyšitý.

Lumpenproletáři šílí že trafikanti hlasovali nebo nehlasovali a dostali trafiky. Zástupný problém pro hlupáky. Půlka sosalistů dostala trafiky na který mentálně nemá. Zločinec opilec Kott dostal trafiku od zločince dříve ods-mana pak obrozeného sosálisty Ratha a tehdy jak CSSD tak lumpenproletáři drželi huby.

Bijte je ničte je má 100% pravdu - za vydání se mandátu nelze nikoho stíhat, šidítko pro lumpenproletáře.
Za vzetí trafiky stíhat lze ale to by museli zavřít i stovku sosalistických trumbelínů, ergo kladívko za trafiku nebude sedět anui Fuksa který tučnou trafiku dostal, ani Tchoř a šnajdr kteří navíc trafiku de facto nedostali......

Kdyby měli zavřít všechny politiky kteří NEZASLOUŽENOU trafiku dostali a pak i ty kteří trafiku nedostali, kdo by pak byl na svobodě? Přesněji řečeno kdo by zůstal ze sosálistů na svododě, kromě Grosse, ten se v soukromém sektoru cítí jako ryba ve vodě, kluk jeden šikovnej, na něj samozřejmě policie nemá.... ten bohatne ročně o 20 mega, ten už je v jiný lize než trumbelín Nečas a trumbelína Nagy.....
24. 07. 2013 | 18:31

jenicek napsal(a):

Tak Yosif to má dneska za 1*
24. 07. 2013 | 18:36

Yosif K napsal(a):

Platan napsal(a):
....akceptujete Kalouskův surrealistický názor, že jsou "rebelové" stíháni za to, že chtějí "tvrdě pracovat" (namísto toho, aby se zbaběle přihlásili na úřadu práce pro podporu). A já jsem si říkal, že snad ani sám Kalousek nemůže věřit, že mu takovou pí.ovinu někdo bude baštit. A zase mě přechytračil, lišák jeden...! :-)
24. 07. 2013 | 17:02
U soudu nepujde o to zda Kalouskův výrok je směšný ale zda žalobce může dokázat opak.

Pokud by se podařilo žalobci dokázat že rebelové (respektive rebel Fuksa, protže 2 trafiky nedostali) dostali trafiku nezaslouženě, pak se divím proč už dávno nebylo totéž dokázáno psychopatu Tvrdíkovi, traktoristu práči špinavých peněz Vlčkovi
opilci Kottovi, celé skvadře urostolých 26 letých "managerek" lokajek feudála Ratha, pomatenému špidlovi v Bruselu, okradači mrzáčků Hulínskému atd atd.

Jestli bude Fuchsa sedět za převzetí trafiky kterou si nezasloužil, dobře mu tak, pak by mělo jít sedět cca 780 dalších ztumpachovatělých a zalkoholizovaných sosalistických parazitů též z různých trafik kde dělali více škody než užitku. Takže ono to s tím stíháním trafikantismu za sosálistů nebude tak žhavé, sosálisti by tak snadno mohli přijít o 95% svého aparátu.
24. 07. 2013 | 18:40

marxík napsal(a):

Dan
Nastudujte si Nález ús 282/98 Sb., abyste mohl korigovat vaši pozici mimo mísu.
Pokud se tam ovšem nenacházíte záměrně.
24. 07. 2013 | 18:46

Yosif K napsal(a):

Rozhodnutí nejvyššího soudu sice osvoébodilo trafikanty ale zároven znemožnilo aby byli osvobozeni normální cestou.

PROČ JSEM NA 100% PŘESVĚDČEN ŽE BY BYLI OSVOBOZENI NORMÁLNÍ CESTOU?

a) za rezignaci nelze nikoho stíhat.
b) za převzetí nezasloužené politické trafiky v některých státech stíhat lze ale pokud by se toto zaveldo v česku, CSSD by tak přišla o 95% členstva. Proto jsem přesvědčen na 99% že pokud budou čeští sosálisti českými sosálisty a spozisté spozisty tak že ku generálnímu potírání trafikantismu v čechách prostě nedojde.

Abych parafázoval švejka, v české politice se dávali trafiky hlupákům, dávají se trafiky hlupákům a trafiky se hlupákům dávat budou.
A bez tohoto principu nemůže fungovat ani strana falešných přátel proletošů. Kvůli čemu by se jinak hrnuli do politiky?
24. 07. 2013 | 18:51

Vysedlina napsal(a):

Autorka
Paní profesorko, není to v sousedních zemích podobné?
Jinak díky za článek.
24. 07. 2013 | 18:58

Mac napsal(a):

jo, paní profesorko, díky za Vaše rozbory.
Výstižněji a hutněji to podat nejde.

A jak to vždycky ty zpitomělé pravounské fanatiky rozparádí, to je úplná estráda :-)))
24. 07. 2013 | 19:10

petrof napsal(a):

těžko se zlobit na komunistickou profesorku politologie, že plácá nesmysly, když ani mnozí právníci, nemají jasno, jak vlastně definovat politickou korupci.
Podstata trestného činu tak, jak ji formuloval se svým neodolatelným a suverénním úsměvem vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, je kryta indemnitou, tedy nedotknutelností. Nikoli imunitou, jak chybně stále uvádějí kolegové v médiích. Prostě za nakládání se svým mandátem je poslanec trestně neodpovědný, a nelze tedy z toho, že ho složil, odvozovat skutkovou podstatu trestného činu. Má to logiku, bez níž by demokracie asi těžko fungovala.“

PS. ...kdž hovořím o právnících, myslím opravdové právníky a ne justiční šašky, jako Dienstbier, Benešová, Wagnerová, Antl, atd.
24. 07. 2013 | 19:14

mia napsal(a):

díky za komentář :-) vnímám to stejně
24. 07. 2013 | 19:16

Mac napsal(a):

petrof

nám je to jasné, že pro vás jsou opravdovými právníky esa, jako je Koudelka nebo bývalej soudce Kučera. Dobří jsou taky Rampula a Grygárek

Říká vám něco jméno Kysela?
24. 07. 2013 | 19:27

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pokud se vám zdají někteří pravičáci útoční,
tak mohou být ze sněmovny.

„John: Potkávám ve Sněmovně zloděje vyklepané strachem“
24. 07. 2013 | 19:35

petrof napsal(a):

to Mac:
máte v tom pěkný zmatek a můj čas je příliš drahý, než abych vám to vysvětloval!!!
A navíc myslím, že by to bylo i zbytečné......
24. 07. 2013 | 19:45

Anba napsal(a):

Ysife K - soustavně zde z Vaší politrucké kanceláře tvrdíte, že socialisté jsou se svými funkcionáři stejnými trafikanty, jako vlastně všichni ostatní - takže asi ano, trafikáři ano, ale ta přičínná SOUVISLOST mezi činěním nebo nečiněním (vzdáním mandátu nebo nevzdáním a hlasováním proti) a obdržením trafiky, tu tam nenajdete (nebo Vy máte jiné informace než veřejné?). Nikdo není přece hlupák, aby popíral, že politici, kteří skončili ve funkcích se v naprosté většině nevracejí do svých původních profesí (někteří je ani nemají, Benda, Sobotka, Vidím a pod.),těžko bude Gazdík jen starostou v Suché Lozi, Kalousek chemikem v nějaké soukromé chemičce. Delší pobyt ve sněmovně je, mírně řečeno, zkazil pro normální práci a život
Vy jste přece inteligentní člověk a jistě dobře dokážete rozlišit trafiku pro BÝVALÉHO politika, který je méně použitelný pro běžný život, či další funkci, ve které může PROSPĚT STÁTU svými styky a zkušenostmi (Špidla), od čachrů s mandátem poslance a s tím, zda bude hlasovat, či ne.
Když tak máte v hledáčku jen socialisty, co jste říkal, když zhrzený Zeman odcházel z pozice premiera a neúspěšného kandidáta na presidenta s důchodem 10 tis. Kč? Já jsem se za stát docela styděla. Znám zcela běžné dělníky v mlékárně, kteří odešli do důchodu s 13 tis. Kč a to si ještě několik let pomarodili.
Jsou funkce, které ssebou nesou znalosti,. které je třeba několik let utlumit a zajistit jejich nositele právě před možností korupce (ministři obrany kupříkladu bez stranického rozdílu), ale to Vy také víte.
Možná byste nám mohl poreferovat o tom, co vlastně bylo příčinou vzbouření třech (původně pěti) poslenců ODS? Nebyl to pokus o puč proti Nečasovi ve vlastní straně? Pokud hrál Nečas vabank a spojil hlasování s důvěrou vládě, pak je logické, že jeho nejvěrnější domlouvali/la všechny cesty, jak důvěru získat. Pokud by jen poslenci složili mandát a odešli, tak smeknu. Měli přece ze svých pozic dost styků a možostí si nějaké slušné angažma najít sami.
Pokud Nečas nastrčil svou milku do pozice bílého koně, který za něj vyřizuje ožehavé záležitosti, pak si spletl svou pozici premera s postem vrchního mafioza. Zřejmě dloholetým pobytem v nezdravých poměrech zcela ztratil pojem co je slušné, normální a ještě únosné i v politice.
Jinak bych Vás chtěla upozornit, že Vaše vstupy jsou tak jednostranné, až jsou kontraproduktivní a mohou ovlivnit leda tak pavla v a Dana.
Ti mají zřejmě pocit, že se nejedná o korupci, když je z nejvyššších státních míst ZA NEHLASOVÁNÍ dojednán post v dozorčích radách státních podniků (kryto imunitou dle NS !) a oni ty posty přijmou (nekryto ničím). Leda by Dan měl stejnou možnost jak ti poslanci, prostě jít za Nečasem nebo Naďou a říci si o takový post a běžně jej dostat. Taková rovnost příležitostí a šancí, to pak jo.
A protože Vás nemám ráda za jednostrannost, pak ani já nebudu jednostranná. Vůbec se mi nelíbá snaha Zemana jmenovat paní Klausovou do funkce jakékoliv. Jednak to smrdí vděkem za podporu ve volbách (i když ji chápu, také já jsem volila Zemana proti Schwarcenberkovi), druhak si myslím, že ve svém věku by taky měla sypat ptáčkům (nebo vnoučatům), práve tak jako oba starci.
24. 07. 2013 | 20:17

Anba napsal(a):

Paní profesorce Dvořákové srdečně děkuji.
24. 07. 2013 | 20:19

petrof napsal(a):

naši senátní "právní odborníci" Wagnerová, Antl, Dienstbier, ze sebe opět chtějí udělat pitomce a je zjevné, že jim to opět nedá příliš mnoho práce.
Chtějí se opět obrátit na Ústavní soud, aby vysvětlil, popř. zrušil tu část Ústavy, kde se hovoří ( prý nejasně ) o imunitě.....??!!!

PS. ....a já hlupák, ač nejsem právník, jsem si myslel, že ÚS nemůže zákon vysvětlovat, ale pouze posoudit, že je či není v rozporu s Ústavou, která je v tomto případe, tím nejvyšším a referenčním kriteriem.....
24. 07. 2013 | 20:34

Autorce dě napsal(a):

Zajímavé a poučné počtení, stejně jako pžedchozí díl. Děkuji!
24. 07. 2013 | 20:39

evix napsal(a):

Mě by jen zajímalo, jestli švýcarští soudci, kteří soudili MUS, jsou taky justiční šašci a nebo opravdoví právníci?
Já bych jim dala přezkoumat i ty naše "slavné" poslance, teď neposlance a missis Nagyovou...
24. 07. 2013 | 20:39

Bakalův nezvaný host napsal(a):

K diskusi, pod pojem korupce lze v tom nejširším pojetí zařadit vše, co se využívá k narušování (prolamování) systému, nejčastěji máme na mysli úplatky, ale ty jsou jen jednou z forem korupce.
K nepochopení v diskusi může docházet i z tohoto důvodu.
24. 07. 2013 | 20:44

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Wikina ke korupci

„Korupce (latinsky corrumpere = kazit, nalomit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě, hospodářství, k osobnímu prospěchu.“

„Vyznačuje se podplácením, úplatky, vydíráním, zastrašováním, privilegii, neoprávněnými příjmy a jejich vyžadováním, udělováním přízně nebo protežováním“
24. 07. 2013 | 20:53

petrof napsal(a):

za korupci lze v demokracii stíhat pouze státní úředníky. V politice je naopak její legální a nedílnou součástí. Proto jsou politici za své jednání neodpovědní!!! A je to tak správně, jinak by to nebyla demokracie!!!
Kdo toto nechápe, netřeba se na něj hněvat, prostě jen do demokracie nedorostl.....
24. 07. 2013 | 20:54

dd napsal(a):

Dobré, ale ne celé. Autorka vynechala případ ČR, kdy "klienti"- poslanci PS ČRzcela účelově vytvářejí "skulinky v zákonech např. různými "přílepky" k zákonům, s přílepkem vůbec nesouvisejícím/takže leckdy nejsou schopni dohledat aktuálně platnou
novelu zákona ani advokáti, nejedná-li se přímo o advokáty "patronů".
Kam se na Klausistán/ a jeho mafie/ hrabe Sicilie! Např.český zákon o exekutorech a exekucích je SVĚTOVÁ RARITA! Státní došlo, tak si česká "pravice" udělala "dojnou krávu" z českého občana a soukromého majetku!
24. 07. 2013 | 21:00

Ariel napsal(a):

24. 07. 2013 | 18:51 ad Yosif K
Máte opět pravdu, Yosife, něco na způsob, jakoby se někdo Vám podobný dostal do rozhodovací pozice. Buď díky restitucím, nebo politickým obchodem nezodpovědných vabankéřů. Třetí cesta není dána. Nemám snad pravdu?
24. 07. 2013 | 21:02

Richard napsal(a):

Motivace určuje vnitřní smysl jednání, který v případě korupčního jednání v žádném případě neodpovídá smyslu, který je spojen s výkonem dané poslanecké role(už jen tímto dochází k poškozování veřejného zájmu), to je dle mého základní problém. V případě korupčního jednání dochází k záměrnému a skrytému poškozování jiných, proto je v zájmu ochrany poškozených potřebné zamezit takovému jednání okamžitě a to právními prostředky, nikoliv čekáním na další volby, které by poškozujícího jedince případně zbavily mandátu. Kdo by v takovém případě nesl zodpovědnost za škody způsobené poslancem, jenž je krytý imunitou?
24. 07. 2013 | 21:06

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro petrof.
Nemohu tě označit některými přiléhavými přívlastky, ale jen snad tím, že jsi český pravičák, tedy naprostý ….

Zase jsi nám dokázal, že vůbec ani netušíš, co to ta korupce je, ale hlavně, že víš kde je nebo má být.
A ještě, korupce nemá být především v politice, protože tam nejen nepatří, ale i protože pokud je tam, tak je všude.
24. 07. 2013 | 21:07

Jan Jančura napsal(a):

to Dan
NS se při svém rozhodnutí viz http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E05696D3BE4C86A2C1257BB000505BFF?openDocument&Highlight=0,
řídil pořekadlem "vlk se nažral a koza zůstala celá" - poslanec může se svým mandátem libovolně nakládat, s tím že "...Nejvyšší soud se nemůže v rámci svého (takto přijatého) rozhodnutí dále vyjadřovat k tomu, za jakých okolností se svého poslaneckého mandátu vzdal a co jej k tomu vedlo. Takové úvahy mohou již být případným předmětem dalšího šetření orgánů činných v trestním řízení...". Jste z toho chytrý, já ne.
24. 07. 2013 | 21:08

pamětník napsal(a):

Autorka
nám sdělila klíčovou informaci, že "jsme jediná země EU, kdy Finančně analytický útvar spadá pod ministerstvo financí a nepůsobí nezávisle." Těžko najít výstižnější důkaz přinejmenším podezřelého vládního angažmá Miroslava Kalouska.

"obecně vše, co Marie Benešová kdysi označila za justiční mafii"
Je ovšem příznačné, že Benešová neoznačila za justiční mafii skutečné justiční mafiány (např. KSZ Zlatuši Andělovou a další), kteří se aktivně podíleli na vyvolání a protahování čunkiády.
24. 07. 2013 | 21:34

Jan Jančura napsal(a):

to petrof:
když prohlašujete, že nejste odborník v právu, taky by jste neměl Wagnerovou apod., byť nepřímo, prohlašovat za hlupáky.
Počkejte, co bude uvedeno v žádosti na ÚS - vy to víte předem?
24. 07. 2013 | 21:42

Snědý spoluobčan napsal(a):

Richard
vystihl jste to přesně
24. 07. 2013 | 21:50

slavwin napsal(a):

Blog je profesorsky, výklad podepřeny argumenty, no většina vyvracejících komentářů nutí normálního člověka přeskakovat, argumenty se mění v osočování a ty nesmysly jsou nepřehlédnutelné. Ten momentální postbolševický systém demokracii nepřeje, ale přesto vývoj jde dál, bylo hůře, snad lze pozorovat nějakou touhu a snahu po nápravě. Není to jen nějaká levá závist. Lidé kterým se podnikáním podařilo dosáhnout úspěchu touží po změně. Tady jde o to aby domlouvání a čachrování bylo nahrazeno hrou s pravidly, kde fauly jsou postihovány. Něco nevyjde, Bárta možná poznal, že lidé kterým věřil touží po penězích, tak je prostě pustil, což se využilo k jeho diskreditaci. Znovu opakuji dávat Špidlu jako protipól dnešním odesáckým trafikantům, nejedná se o totéž. On určitě patří do slušnější sorty, s kterými socani operují. Při pnutí ve straně, které vyvolal Zeman, sáhl po politickém postu a něco v něm dokázal, odesáci hrábli po místech ve státních podnicích s naoko skromnými platy, ty stamiliony které policajti objevili, kdo ví kolik za nějakou službu jim bylo slíbeno. Mezi slušnější v ODS patří Nečas, kdo vystrčil jeho slabá místa na povrch, byl to jen Ištván a Šlachta, nebo někdo z těch rozhořčených tváří, které požadují udělat pořádek s prokurátory, může to být někdo z pozadí té strany. Přímá volba prezidenta je také určitě pokrok, Schwarzenbeg by možná ty odesácké kujony udržel na uzdě svou autoritou, co Zeman dělá s humbukem. Jinak kdyby nebyl mstivý a nechlastal také má klady, zatal ten to rozkrádání přes banky, vzpomeňme zástavy šutrů za drahokamy a půjčky bez vracení.
24. 07. 2013 | 21:54

Taky klavír napsal(a):

hele, tenhlecten petrof se proflákl - prej je korupce v politice její legální součástí....

takže, Petrof je alias pro bakaláře Šnajdra, slávistu Řebíčka, Drobila, Bartáka, Vondru a další politické korupčníky, kteří korupčníky zcela legálně býti mohou, jelikož jsou v politice.

Sakra, to je logika hocha totálně zpitomělého modrobolševickou korupčnickou mozek vymývající propagandou.

A tento hoch tady podává fundované blábolení o ÚS a nejrůznějších právnících, přestože sám je právničinou nepolíbenej :-))

Je to tady samej srandista :-))
24. 07. 2013 | 22:04

Sláma napsal(a):

Yosif K. napsal: "se divím proč už dávno nebylo totéž dokázáno psychopatu Tvrdíkovi, traktoristu práči špinavých peněz Vlčkovi
opilci Kottovi, celé skvadře urostolých 26 letých "managerek" lokajek feudála Ratha, pomatenému špidlovi v Bruselu, okradači mrzáčků Hulínskému atd atd.
Kdybyste nebyl hlupák, k tomu líný, tak byste zaregistroval prohlášení pánů Šlachty a Ištvana - stíhání korupčníků dříve chránil klientský systém (teď si přečtěte, co napsala paní Dvořáková), což je ovšem eufemismus pro pány Grigárka a Rampulu. Takže pokud teď nebudete tak vehementně omlouvat korupčníky (že vrána k vráně sedala? nepatříte také k nim?), tak se třeba dočkáte i stíhání některého z těch vašich "sosálistů".
Samozřejmě, s výjimkou Špidly, který prostě přešel standardním způsobem z jedné politické funkce do druhé politické funkce. Nesvědčí to příliš o vašem IQ, když to nejste schopen pochopit a Špidlou tapetujete veškeré diskuze.
24. 07. 2013 | 22:12

Sláma napsal(a):

Dan napsal: "NS uvedl, že to spadá pod imunitu a tudíž to nemůže naplňovat zákonné znaky skutkových podstat trestných činů. NS rozhodl přesně o tom, co žádáte."
Dane, jste opravdu nickem nedouka z Plzně a nepotického synáčka, Marka Bendy?
To by mnohé vysvětlovalo ...
NS neuvedl, že by nenaplňoval zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu, nýbrž že stíhání brání procedurální otázka, kterou je imunita poslanců. Je to stejné, jako kdyby ti poslanci dostali od prezidenta milost, tedy odpuštění spáchaných zločinů. Imunita, to je vlastně taková bianco milost, tedy odpuštění, udělená dopředu.
24. 07. 2013 | 22:20

Klaus napsal(a):

Souhlas..
systémová korupce je nastavena a kontrolní mechanismy nefunkční a potírány.
Práce policie je zlehčována a ovlivňována. NS posvětil systémovou korupcí obhajobou neobhajitelného.
Klaus, zakladatel korupce při svém nástupu prohlásil: " Tržní ekonomika,volný trh bez jakékoliv kontroly"..

Stát jde příkladem a podle něj se chovají jiní, tedy státní systém prolezlý korupcí,klientelismem zakořenil v soukromém sektoru.

Všichni,kteří v dnešní době stále obhajují nento dlouhodobě zavedený systém,určitým způsobem těží z korupce a nechtějí se ho vzdát a vidno bojují proti jakékoliv kontrole a nezávislosti kontrolních institucí.

Všichni,kteří hlasují proti max. kontrolním mechanismům jsou Ti,kteří korumpují a korupci obhajují.

Pečlivě je potřeba si tato jména zapamatovat. Vrchol stupidity a jasného vzkazu veřejnosti bylo odůvodnění NS,které ani průměrný inteligent nespolkl.

Rodiny nejsou schopny splácet bydlení, stále větší počet padá do chudoby, vracíme se ekonomicky o 20let zpět a to hlavně kvůli rozkradeným veřejným financím.

Je absurdní obhajoba těchto excesů,kterých jsme svědky, jak ze strany současných politiků, tak soudní moci.

Tato republika již několik let není o demokracii,je zde bezpráví,nevymahatelnost práva, pošlapávání práv, legalizace rozkrádání, neřešení klíčových problémů,které tíží společnost...

Kolik soudců, politiků,právníků za posledních 22let provedlo komplexní analýzu prokorupčních norem zákonů a navrhlo jejich změny ???

A přitom toto je základní opatření, jak systémově s korupcí bojovat.
Nenašel se nikdo...

vždyť jen ubohé pokroucení jasné definice iminuty,je typickým příkladem diletantsky účelově psaných zákonných norem,které jeho autoři nyní aplikují ve svůj prospěch...
24. 07. 2013 | 22:24

češka napsal(a):

Paní Dvořáková,
historie tohoto státu je krátká, ale na události bohatá.
Pokud si hitorici práva neuvědomí svou povinnost seznámit veřejnost s právním pohledem na události let 1938-39 a 1945, kdo byl skutečným presidentem? Hácha nebo Beneš? Potom je plácání o imunitě jen legalizací zlodějen a to pouze do doby, kdy se soustavně okrádání občané nevzbouří a neuspořádají hon na zloděje.
Ještě se daří hněv mas odklánět proti Cikánům, ale to na dlouho nevystačí.
I podsouvání rasistické ideologie protiromským nepokojům neobstojí, neboť rasisté se staví odmítavě ke všem cizím etnikům, nejen těm, která parazitují na sociálním státě.
A do toho je v Čechách hodně daleko.
24. 07. 2013 | 22:55

sedlak napsal(a):

paní doktorko díky za blog, pište dál,

Vaše kniha Rozkl(r)ádání státu mi pomohla víc porozumět co se tu již "nějaký pátek" děje
24. 07. 2013 | 23:48

Platan napsal(a):

to Dan 24. 07. 2013 | 18:30

Uhýbáte... Výše jste napsal toto:
"Takže pokud v souladu s mezinárodní úmluvou a § 334 trestního zákoníku dovodíte, že občan ČR není oprávněn přijmout práci, pak máte trestný čin. Jinak ho prostě nemáte."

Z toho vyplývá, že jste na základě jmenovaných právních norem předpokládal, že přijetí práce nemůže být považováno za úplatek. Bylo to stejně pomýlené, jako kdybyste tvrdil, že z ústavou zaručeného práva na svobodu projevu vyplývá, že žádné veřejné prohlášení nemůže být klasifikováno jako trestný čin. Takže jsem rád, že jsme si to vyjasnili.

Jde tedy vlastně o to, jestli v případě "rebelů" (ne)došlo ke kolizi obecného práva na "svobodnou volbu povolání" (přijetí trafik) s nějakou jinou právní normou, která toto obecné právo nějak omezuje (tak, jako např. zákon "o hanobení rasy a přesvědčení" omezuje právo na svobodu projevu.

"Vy ale argumentujete porušením zákona o veřejných zakázkách a tady to neoprávněná výhoda je. V případě těch poslanců nikdo z nich žádný zákon neporušuje."

V daném případě asi budeme uvažovat o paragrafech v trestním zákoně § 331-334 - ( Díl 3, Úplatkářství).
-----------------------------------------------------------
§ 331 Přijetí úplatku
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, ....
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.
...
§ 334 (1) Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.
----------------------------------------------------------------
Lze "trafiky" považovat za "jiné zvýhodnění"?
Vzhledem k tomu, že přidělení trafik bylo výsledkem jejich obchodu s vládní koalicí (jak veřejně přiznal Nečas), tak je asi za výhodu sami považovali.

Měli na "trafiky" nárok?
Samozřejmě že (ve smyslu tohoto ustanovení ) neměli.

Bylo to "v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu "?

Za obstarávání věcí obecného zájmu se považuje "činnost, která souvisí s plněním úkolů týkajících se věcí obecného zájmu, tedy nejen rozhodování orgánů státní moci a správy, ale i jiná činnost při uspokojování zájmů občanů a právnických osob v oblasti materiálních, sociálních, kulturních a jiných potřeb. Jde tedy o plnění všech úkolů, na jejichž řádném a nestranném plnění má zájem celá společnost nebo určitá sociální skupina.

(Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. II. díl. 6. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 1001.)

Přijetí výhody (trafik) za složení poslaneckého mandátu bylo tedy zřejmě aktem učiněným "v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu".

Suma sumárum, řekl bych, že to vypadá na úplatkářství...

P.s.
Jsem právním laikem a svým amatérským výkladem jsem chtěl hlavně naznačit, že vaše víceméně apriorní tvrzení, že "v případě těch poslanců nikdo z nich žádný zákon neporušuje", je poněkud "odvážné"... :-)
24. 07. 2013 | 23:54

Platan napsal(a):

Yosif K napsal(a): 24. 07. 2013 | 18:40

"... U soudu nepujde o to zda Kalouskův výrok je směšný ale zda žalobce může dokázat opak."

To máte samozřejmě pravdu. Kalousek je zřejmě mnohem mazanější než Nečas. Bude se do krve být i za svůj další "veřejně směšný" názor, že nemohl dopustit, aby český národ ztratil tak "skvělé odborníky". To by se u soudu těžko vyvracelo. Na detektor lži by s tím Kalousek ale raději asi nešel... :-)

"Pokud by se podařilo žalobci dokázat, že rebelové (respektive rebel Fuksa, protože 2 trafiky nedostali) dostali trafiku nezaslouženě,..."

Z hlediska paragrafů o úplatkářství (viz výše) jde spíš asi o to, jestli na trafiky měli nárok - ne jestli si je "zasloužili". Nárok by měli třeba na důchod, pokud by splňovali zákonné předpoklady. Na přidělování "trafik" , pokud je mi známo, zatím žádný zákon ani vyhlášku nemáme...
25. 07. 2013 | 00:58

hujeroskeptický modrý pohůnekretsari his napsal(a):

Pane Slama, dobře napsáno

páč lumpenpseudopravičák Yosíf K. zde rád vystupuje jako ten pravicový hlupák s IQ ve výši odpovídajícímu jeho věku.
25. 07. 2013 | 01:17

ondráš napsal(a):

Paní Dvořáková,
je to jako obvykle skvělé a naprosto přesné. Děkuji.
25. 07. 2013 | 02:43

pavel v napsal(a):

Paní profesorko,

základem sytémové korupce je, když nějaká politická strana korumpuje voliče tím, že jim za své zvolení nabízí úplatek ve formě různých výhod. Těmi výhodami je například zvýšení platů státních zaměstnanců, zvýšení minimální mzdy, zvýšení důchodů, zvýšení sociálních dávek atd. Tyto úplatky mohou úplně rozvrátit státní finance, jak se to stalo v Řecku a Španělsku.

Vy a vám podobní se tváříte, jakoby tato sytémová korupce neexistovala. Proto se asi nevyhneme jejím důsledkům v podobě vysoké nezaměstnanosti (v Řecku činí nezaměstnanost mldých přes 50%). Až to nastane, budou voliči volat po návratu pravice. Nejprve si však musí natlouci ústa, jako když malé dítě sahá na rozpálená kamna.
25. 07. 2013 | 05:08

kormoran napsal(a):

Koho presne se vlastne ona 'korupce ' tyka ?
25. 07. 2013 | 06:03

rejpal napsal(a):

pavel v
Chápu to tak správně, že zvyšování důchodů a další uvedené věci nejsou věcí veřejného zájmu, a tudíž jsou korupcí?
25. 07. 2013 | 06:27

fikus napsal(a):

pavel v napsal(a):
Paní profesorko,

základem sytémové korupce je, když nějaká politická strana korumpuje voliče tím, že jim za své zvolení
______________________________
skočte si s hlavou..
k tomu je zbytečný další komentář
25. 07. 2013 | 06:35

Dan napsal(a):

to Platan

Ustanovení § 334 trestního zákoníku jste sice odcitoval, ale opět jste si nevšiml základního znaku úplatku, kterým je neoprávněná výhoda, na kterou není nárok. Ano, nárok nemají, to je pravda. Teď ještě dovoďte neoprávněnost a máte trestný čin.
25. 07. 2013 | 07:18

jarpor napsal(a):

Na první pohled dobrý text... rozhodně v jistých částech nabídka k přemýšlení...

jen kdyby neměl pravdu Advocadus Demos včera, s upozorněním na to, že popis "dnešního dění" je založen především na doměnkách, nedokazatelných doměnkách...

a kdyby k té systémovosti se nevyjádřil velmi dobře dnes ráno pavel v.

Někdo kdesi napsal, že dnešek, spočívající ve vyhledávání výhod /dnes je módní slovo korupce / tak tedy účastí v korupčním jednání má tento národ zákodován v sobě. Čtyřicet let zde režin zvýhodňoval jistou třídu, jistou stranickou množinu lidí... . Dnes tu máme systém založen na soutěži politických stran... ovšem nezměnilo se nic v tom smyslu, že být "u moci" je výhodné... a je zde hodně lidí napravo i nalevo, kteří tu výhodu berou jao automatismus... Co vy na to, paní profesorko ?

Hezký den
25. 07. 2013 | 07:45

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

pavel
Pravicová vláda nechala vyplatit prémie na odchodnou ve výši ročních platů cca 500 učitelů. Nevím, co je na tom zodpovědného. Politická třída uplácí napříč stranami, politická třída reprezentuje jen sebe a své skandály, půtky, cizoložství atp. vydává za věc národního zájmu.
25. 07. 2013 | 08:11

Klaus napsal(a):

Je to dokola o jednom a to o krádežích-zlodějně.

Můžete si psát co chcete,korupce je v důsledku příprava a páchání trestného činu krádeže.

V tomto státě státní úředníci v mnoha případech dlouhodobě kradou,jsou to Ti co rozdělují naše úspory.

Tedy policie musí konat a Vy máte oznamovat jakoukoliv korupci a podezření!

Obhajoba neobhajitelného, jako imunita apod.je schvalování korupce!

Imunita historicky byla a je nastavena pouze na slovní projevy politické,o žádné jiné tady není řeč.

Vy,co tu dokola obhajujete absurdity typu schvalování postupu NS, činy Nečasovy vlády, brojíte proti zastavení vlády Nečase...Je pouhé prosazování korupčních pravidel.

Demagogie typu, že Zeman nahlodává parlamentní systém, jsou stupidní kecy a odvádění pozornosti jinam než řešení korupce.

Zeman udělal jen to,že prudce zatáhl za záchrannou brzdu v zájmu všech,jelikož odstavil na čas Ty, jež ožebračili a ožebračují miliony lidí, dětí v této zemi o miliardy jejich úspor,které rozkrádají za přímého přenosu!

Jo a jestli si myslíte, že ten samý zloděj z ničeho nic začne brojit proti korupci, jak to dělá Nečasova vláda,tak je to jen další důkaz pohrdání lidmi...

Zloděj má být odstraněn a potrestán a ne , aby se cpal opět na místo činu a páchal další trestnou činnost...

Policie by měl abýt razantnější tím, čím větší odpor je potrefených hus...
25. 07. 2013 | 08:22

mor a cholera napsal(a):

pavel v.

Vy jste génius.

Takže strana která za své zvolení bude voličům nabízet snížení důchodů, snížení platu ve státní správě, snížení minimální mzdy, snížení sociálních dávek, snížení platů ve zdravotnictví atd. atd., je podle vás stranou, které se systémová korupce netýká ?

Tak to volám už dnes.
PROBOHA, PRAVICOVÉ STRANY, VRAŤTE SE.

Bylo by škoda přijít o veselé názory pravicových tajtrlíků.

A dejte si frťana, jeden takový vás tu pochválil.
Kdy jsme byli blíže vašemu, tak oblíbenému strašidlu české pravice, Řecku, před osmi lety nebo teď ? Po vládách pravicových korupčních expertů.
25. 07. 2013 | 08:27

Petronius napsal(a):

Pro Pavel V.
Možná Vám jen nikdo nevysvětlil, na co se platí daně a co za ně máte od státu dostat.
Účel je už zřejmý z názvů jednotlivých položek (sociální, zdravotní apod). Rádoby pravicové strany by chtěly jen daně zvyšovat (kdo by dnes věřil žvástům o snižování, že?) a objem poskytovaných služeb snižovat. Tak přestaňme platit daně, když za ně nic nedostaneme a vše znovu už stejně platíme. Jenže to najednou zastáncům těchto liberálních teorií nepůjde pod fousy (v ČR), protože najednou by nebylo co rozkrádat a vyschl by jim mnohdy jediný jistý příjem.
25. 07. 2013 | 08:27

Klaus napsal(a):

To mor a cholera..

Vy jste hoden své přezdívky..

Systémová korupce je nastavení systému fungování státu skrze zákony,které dávají prostor klientelistickému systému a dává příležitost páchat trestnou činnost skrze tyto zákonné normy.
Toto bylo nastaveno Klausem a jeho vládami od revoluce...Toto co se dnes děje je pouze důsledek jím nastaveného systému a pravidel pro KORUPCI...

Jeho téze byla: "Rozdejme majetek všech do rukou vyvolených a Ti s ním budou hospodařit bez kontroly". ( toto byl jen obyčejný úmysl typického zloděje, jak někoho okrást)

Nic víc a nic míň....

Vy melete zcela o něčem jiném a asi jste jeden z mál,který "mele o voze a ostatní o koze" .
25. 07. 2013 | 08:39

Ivo R. napsal(a):

A že se autorka neozvala při akci "čisté ruce" nebo "myslím to upřímně" a Bamberg je dodnes záhadou? A co dnešní rozdávání lukrativních pozic?
25. 07. 2013 | 08:51

Platan napsal(a):

to Dan

Zkuste se zamyslet nad touto větou:

"Není také podstatné, zda byla na základě přijetí úplatku poskytnuta výhoda nezákonná, nebo zda ten, kdo úplatek přijal, jej přijal za to, že řádně plnil své povinnosti."

http://www.mvcr.cz/clanek/faq-vymezeni-pojmu-co-neni-korupce-aneb-jaky-je-rozdil-mezi-uplatkem-a-darem.aspx
25. 07. 2013 | 08:53

DAN napsal(a):

to Platan

To je policejní výklad rozdílu mezi úplatkem a darem. To s věcí nesouvisí. Tady žádný úředník žádný dar nedostal.
25. 07. 2013 | 09:20

Ivan napsal(a):

Roman Smetana z vazby, kam ho uvrhla tupa politicko-justicna moc, napisal:

Citujem:
„Suverénem jsou – tedy alespoň v demokratickém státě – občané, moc státu, včetně moci soudní, je odvozená. Stejně tak psané právo (společenské normy, zákony, konvence…) jsou „jen“ odvozené od práva přirozeného, zvykového. Zákony zde přitom nejsou samy pro sebe, nejsou samy o sobě nějakým cílem, jsou „jen“ prostředkem k vymezení pravidel hry, určení míry, proporcí; v průběhu času se vyvíjí, mění, reagují na aktuální dění. Právo, jeho interpretace a dobový kontext tak vytváří jakýsi dynamický, interaktivní celek. Tupou aplikací práva pak nazývám stav, kdy je aplikováno bez ohledu na kontext. Co je podstatné – pokud orgán státu, na nějž je moc soudní společenstvím delegována a jemuž se společnost podřizuje, vydává rozhodnutí, která jsou vnímána jako spravedlivá, pochopitelná a v souladu s „cítěním“ společnosti, pak je vše v pořádku. V opačném případě vzniká problém, který hrozí vyústit – v krajním případě – až ve ztrátu legitimity.“,
koniec citátu.

A moj kratky komentar:

Tieto slová by mali byť vytesané do kameňa pred vchodom do každej súdnej inštancie, pred vchodom do parlamentu, prezidentskej kancelárie, budovy vlády, obecných zastupiteľstiev či právnických, filozofických a aj iných fakúlt...!
25. 07. 2013 | 09:22

Ivan napsal(a):

Pred par dnami som v inom blogu napisal:

Ivan napsal(a):
Najvyssi sud CR sa pravne myli...!!!
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-stern.php?itemid=20507&from=0#nucleus_cf

Citujem z jeho rozhodnutia vo veci korupcie okolo Jany Nagyovej a expremiera Necasa:

"Za projev učiněný v poslanecké sněmovně je namístě pokládat i jednání poslance v souvislosti s jeho politickou činností a tedy také jednání vedoucí k politickým dohodám, kompromisům či politickým rozhodnutím, ať už v rámci jedné či více politických stran či jejich koalic. Jde tak stručně řečeno o vyjádření postojů v rámci politické soutěže probíhající nepochybně i v poslanecké sněmovně, a to i ze strany jednotlivých poslanců." - See more at: http://blisty.cz/#sthash.s3aQ9TO6.dpuf

A moj pravny nazor:

Najvyssi sud moze mat v tomto odovodneni aj pravdu, ALE len po dobu, kedy podozrivi poslanci nepolozili poslanecky mandat, v okamihu jeho zlozenia sa stali beznymi obcanmi, ktori este neboli menovani do roznych dozornych rad statnych firiem. V okamihu, ked tieto menovania prijali, ako odmenu za polozenie mandatu, sa mohli dopustit trestneho cinu prijatia uplaku... A tu uz ziadna poslanecka imunita NESIAHA...!!! A dopustit sa ho mohol aj vtedy premier Necas, ktory uplatok poskytol a je (spravne mal byt) vydany k stihaniu...!!!
17. 07. 2013 | 09:11
Ivan napsal(a):
Na moj prispevok vyssie niekto napisal:

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):
Ivan To je ale blbost co? Chcete je zavrit za tr. cin uplatkarstvi, kde mate jen polovinu skutku? Jaky blbosti jeste vymyslite, nez vam dojde, ze neudelali nic trestneho?
Me se taky nelibi spousta jednani, ktere je ceskymi zakony povoleno. Muzu si leda tak hryzat nehty...
17. 07. 2013 | 09:18

A moje vysvetlenie: Ja som nenapisal, ze trestny cin bol spachany..., to moze rozhodnut len prislusny sud, ktory posudi, ci odmena funkciami v statnych podnikoch je uplatkom za polozenie mandatu, alebo nie. Ja som sa vyjadril k podstate veci, ze pripadny uplatok poslanci, ktori zlozili mandat, prijali uz ako osoby bez imunity a vec sa uz nemohla udiat na pode parlamentu, kedze sa netykala pravoplatnych poslancov.
17. 07. 2013 | 09:34

A zaver: Ivo Istvan bude musiet zrejme spracovat novu zalobu, aj s podanim navrhu na opatovne zadrzanie podozrivych exposlancov, MUSI vsak presne definovat, ze sa to tyka konania exposlancov od prvej sekundy, ako parlament prijal ich polozenie mandatu, A ONI prijali uplatok ako obcania uz bez imunity a uz bez ohladu na to, kde sa prevzatie uplatku konalo...!!!
25. 07. 2013 | 09:27

hlustvisihák napsal(a):

pavel v
Rozumím tomu správně tak, že stejně tak snižování daní (např. DPFO) je korupce voličů-živnostníků?
25. 07. 2013 | 09:28

DAN napsal(a):

to Ivan

Úplatkem je ale pouze neoprávněná výhoda. Musíte dovodit, že poslanec neměl oprávnění vzdát se mandátu a že neměl oprávnění vzít novou funkci. Ze sledu právně dovolených jednání prostě neupletete nic protiprávního.
25. 07. 2013 | 09:30

A.Kaňka napsal(a):

Souhlas, paní profesorko. Tedy až na ty hlídací psi (má být psy, je to akuzativ).
25. 07. 2013 | 09:32

Ivan napsal(a):

DAN napsal(a):
to Ivan

Úplatkem je ale pouze neoprávněná výhoda. Musíte dovodit, že poslanec neměl oprávnění vzdát se mandátu a že neměl oprávnění vzít novou funkci. Ze sledu právně dovolených jednání prostě neupletete nic protiprávního.
25. 07. 2013 | 09:30

to Dan:

Toto rozhodnutie o vine ci nevine, samozrejme ponechavam nezavislemu sudu...!
25. 07. 2013 | 09:36

rejpal napsal(a):

DAN
Nerad se ptám osobně, ale jste právník? Tady jde o to, že pokud jste laik jako já a většina lidí zde, je to, co tvrdíte, naprosto stejně legitimní názor jako kohokoli jiného, ale pokud jste právník, byl by to důvod k určitému zamyšlení.
Já udělal o víkendu jednu věc. Položil jsem otázku týkající se výrazu "neoprávněná výhoda" ve vztahu k § 334 dvěma osobám. Jedna je právníkem, kterého znám léta, a druhá je studentka práv, která právě ukončila druhý ročník (a trestní právo již absolvovala).
Odpovědi byly stejné: výraz "neoprávněná výhoda" nelze parcelovat na jednotlivá slova, jde o celek (termín, sousloví), a ten je v té samé větě definován. Kdyby nebyl, MUSEL by tam být odkaz na jiný paragraf nebo obecnou část TZ. Což je přesně ten postup, jaký se užívá v kterékoli odborné literatuře nezávisle na oboru.
25. 07. 2013 | 09:42

Dan napsal(a):

TO REJPAL

Samozřejmě, že je to sousloví. Neoprávněná výhoda, na kterou není nárok. To jsou dva zákonné znaky úplatku. V trestním zákoníku nemáte nikde žádné odkazy. Navíc máte nově definován trestný čin v §12 nebo 13 jako čin protiprávní. S tím se nic dělat nedá.
25. 07. 2013 | 09:49

David napsal(a):

"... Opomíjí se totiž to základní: Co bylo úmyslem zákonodárce či ústavodárce?. Co je cílem daného zákona? Proč byl vlastně přijat?

Krásně se to dá ilustrovat na současném případě, jež se dotýká imunity bývalých poslanců. Položme si jednoduchou otázku: Proč je imunita poslanců? Proč komory rozhodují o vydání svých členů? Proč jsou chráněny projevy v Parlamentu? Bylo cílem tohoto historicky vzniklého principu umožnit poslancům nechat se uplácet, prodávat svůj mandát za trafiky, vydírat vládu? ..."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Novinky.cz:

K Ústavnímu soudu míří první stížnost v kauze trafik exposlanců ODS

První ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) o imunitě tří obviněných bývalých poslanců ODS v kauze politických trafik je na světě.

25.7.2013 Dnes 9:26

Ve středu ji podal český občan žijící v Rakousku Philipp Janýr, který dal Právu k dispozici i její kopii. Přestože není ani účastníkem řízení, ani zákonodárce, kteří mohou stížnost podat, Janýr se domnívá, že i on má právo se na Ústavní soud obrátit.

Usnesení NS z 16. července totiž podle něj zasáhlo do práv všech občanů ČR, a tedy i těch jeho. Podle něj NS sice vydal opatření v konkrétním případě, ale s obecnějším dopadem, a tedy není nutné, aby byl účastníkem sporu. Janýr navrhuje, aby Ústavní soud jeho stížnost projednal přednostně a rozhodnutí NS zrušil.

Stále považuje jednání obviněné trojice a bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) za korupci, a to takového rozsahu, že se podle něj jedná dokonce

o útok proti ústavnímu zřízení ČR.

Janýr jde v kritice tak daleko, že postup Nečase a spol. označil jako trestný čin sabotáže.

„Nejvyšší soud nás vrátil do doby třídního systému, kde určité vrstvě lidí náleží bez ústavní legitimity více důstojnosti a práv,“ myslí si.

Text jeho stížnosti prostudoval advokát a někdejší policista Václav Láska, který se v minulosti v kauze politické korupce poslanců rovněž angažoval. Na rozdíl od Janýra se však obává toho, že stížnost Ústavní soud smete ze stolu.

Radim Vaculík, Právo

http://www.novinky.cz/domaci/308684-k-ustavnimu-soudu-miri-prvni-stiznost-v-kauze-trafik-exposlancu-ods.html
25. 07. 2013 | 10:00

Yosif K napsal(a):

Platan napsal(a):
Yosif K napsal(a): 24. 07. 2013 | 18:40

"... U soudu nepujde o to zda Kalouskův výrok je směšný ale zda žalobce může dokázat opak."

To máte samozřejmě pravdu. Kalousek je zřejmě mnohem mazanější než Nečas. Bude se do krve být i za svůj další "veřejně směšný" názor, že nemohl dopustit, aby český národ ztratil tak "skvělé odborníky". To by se u soudu těžko vyvracelo. Na detektor lži by s tím Kalousek ale raději asi nešel... :-)

"Pokud by se podařilo žalobci dokázat, že rebelové (respektive rebel Fuksa, protože 2 trafiky nedostali) dostali trafiku nezaslouženě,..."

Z hlediska paragrafů o úplatkářství (viz výše) jde spíš asi o to, jestli na trafiky měli nárok - ne jestli si je "zasloužili". Nárok by měli třeba na důchod, pokud by splňovali zákonné předpoklady. Na přidělování "trafik" , pokud je mi známo, zatím žádný zákon ani vyhlášku nemáme...
25. 07. 2013 | 00:58

Poslyšte, Kalouska s padáky nijak nezbožnuji a to že se trafiky rozdělují hlupákům z řad politiků se mi také nelíbí.
Ale DOPOSUD nebylo přidělování trafik zakázáno.

Takže Fuksa seděl za to že jednu trafiku položil a druhou výnosnější vzal, není to žádný debil, má vysokou školu ale samozřejmě nekdo vhodnější se najít mohl.

Šnajdr seděl za to že se vzdal výnosnější trafiky, vzal trafiku s poloviční odměnou, kde se proboha obohatil, jako získal výhodu. Budiž asi je to darebák jako Al Capone nebo Rath nebo jiný sosálista-trafikant, tak si chvíli poseděl, proč ne.

Tchoř seděl za to že se vydal trafiky a jinou si nevzal - jak vyplývá z odposlechů, měl strach jak by to vzpadalo.

Takto lze už zavřít kohokoliv, mohli by třeba hodit do díry kuglufa špidlu za to, že kdzbz bneměl strach, že vby v Bruselu podváděl na dietách (jak byl mimochodem přichycen při podvodu český bolševik europoslanec? Zdá se že podvody na dietách páchají i vůdcové chudiny a proletářů....)

Tak Tluchoř má IQ 130, dvě vysoký školy, trafiku by mphl vzít ale nevzal (měl strach) a stejně seděl.

Typický sosalistický trafikant trafiku vezme a vypadá pak jako autistický klaun (špidla) nebo nepříčetný psychopat který vyžere a zriunuje na co sáhne (Tvrdík) nebo jako pračka špinavých peněz, pako s IQ tykve které dere na koryto odborníka na interní audity v NKU 9vyučený traktorista Vlček).

Tam je trafikaření v pořadku. Tluchoř však seděl i když se trafiku bál vzít a nevzal.

Proč?
1) Olomocké SZ má patrně své "politické preference" viz jak pěkně prohnali Čunka a jak tradičně nechávají v nebeském klidu bývalé estebáky, bolševické a sosalistické trafikanty a tuneláře.
2) I kdyby neměli na olomouckém a ostravském SZ své politické preference, "nastává období kdy východní vítr převládá nad západním" a z hlediska služebního postupu je jenom prudentní nějaké pravicové gaunery pořádně očváchat a nad levicovými gaunery trošičku přimhouřit očko........
25. 07. 2013 | 10:01

Yosif K napsal(a):

Co se týče tria rebelů, pvažuji je za vyčurané vyděrače, na druhé straně se mi jeví jakž takž inteligentně a použitelně na rozdíl od sosalistických trafikantů (špidla autista, tvrdík maniakálnědepresivní psychopat, Vlček totální truhlík, Kott neovaldatelný alkoholik, Pancová prostoduchá husa na entou, Mynář profesionální vyžírač eurodotací atd atd).

Pokud mají sedět vyč..aní "rebelové", proč nebyli sebrání i nějací tragikomičtí sosalitičtí trafikanti? Museli by jich pozavírat stovky a stovky a stovky.
25. 07. 2013 | 10:07

Marek napsal(a):

Tak už toho nechte, soudružko, svým členstvím v KSČ jste spáchala občanskou i politickou korupci. Tak nesuďtě jiné. Jsou to maximálně stejní darebáci, jako vy.
25. 07. 2013 | 10:08

Platan napsal(a):

DAN napsal(a):
to Platan
To je policejní výklad rozdílu mezi úplatkem a darem. To s věcí nesouvisí. Tady žádný úředník žádný dar nedostal.

Myslím, že vám uniká podstata věci. Jde o to, že přijatá výhoda bude (podle citovaného výroku) úplatkem i v případě, že ji dotyčný "přijal za to, že řádně plnil své povinnosti". I v takovém případě se tedy bude jednat o "neoprávněnou výhodu".

V čem tedy podle vás spočívá oprávněnost či neoprávněnost přijaté výhody? Podle vašeho tvrzení, že se v případě "rebelů" o žádnou neoprávněnou výhodu nejedná bych předpokládal, že v tom musíte mít dokonale jasno...
25. 07. 2013 | 10:08

Dan napsal(a):

to Yosif K

No nárok na ně skutečně neměli, ale podle § 334 trestního zákoníku máte 2 znaky úplatku - a tím druhým je neoprávněnost. Prostě byli oprávněni tyto funkce převzít. Je to stejné jako u vás -. vy taky nemáte nárok stát se třeba policistou, ale jste oprávněn se jím stát. Čili v tomto směru nemáte trestný čin.
25. 07. 2013 | 10:09

Dan napsal(a):

to Patan

Ano, prostě právě tento dar je tím úplatek. Když si zajdete na katastrální úřad a za výpis z katastru dáte 1000Kč úředníkovi do kapsy, tak jste uplácel. Protože ty peníze jsou neoprávněná výhoda pro úředníka i v případě, kdy úředník dostojí svým povinnostem a vydá vám výpis z katastru. Tady se vede úvaha jaký je rozdíl mezi dárkem (třeba i balíčkem bonbonů) a úplatkem.

V případě těch poslanců žádné dárky nebo peníze nemáte.
25. 07. 2013 | 10:12

marxík napsal(a):

Dan
Dovoditeli, znova opakuju. Nastudujte Nález ús 282/98 Sb. Zlatý řetízek tam představuje mandát poslance a příslib nezvýšení nájemného znamená příslib funkce v dozorčí radě STÁTNÍHO podniku.
Tam to máte dovozeno, řekl bych , závazně.
25. 07. 2013 | 10:13

Dan napsal(a):

to marxik

Uveďte právní předpis, který takové jednání zakazuje. Nemůžete z právně dovoleného jednání dovozovat neoprávněnost. To prostě nejde.
25. 07. 2013 | 10:15

K.M. napsal(a):

Souhlasím od prvního do posledního písmenka..., skvělá analýza paní Dvořáková !

Začínám se utvrzovat v přesvědčení, že za současného morálního stavu společnosti, jsou osoby rodu ženského, spíše ochotny nastavovat, této..., nepříjemné zrcadlo...

Váš pohled by si zasluhoval ještě doplnit konkretizací tohoto stavu pohledem pana Hvížďaly: "Zemanovi vyhovují postavy s pošramocenou minulostí", ke kterému jsem si dovolil přispět 24.07.13 / 23:06 do diskuze mými megalománskými představami řešení...

Souhlasím však se Zemanovým nynějším konáním..., současní, různými kšeftíky i vzájemně zaháčkovaní,"rádoby zákonodárci", předstírající v důsledku "malé chápavosti..." většiny voličů, již několik desetiletí... beztrestně...práci..., by neměli již rozhodovat o ničem (!) a jít od válu..., pokud možno, "již včera..."

K.M.
25. 07. 2013 | 10:16

Ferry napsal(a):

Děkuji paní Dvořáková,
jsem rád že vaším prostřednictvím jsou zde publikovány tyto názory. Následující reakce však neradostně (ne všechny zaplaťpánbůh) obnažují povědomí o politice, smyslu státu, soutěži politických stran a vůbec o demokracii. Nějak se zde však zapomíná na pojem "osobní prospěch". Ten se nám totiž v dnešní politice nepřiměřeně zakořenil tak, že se zabydluje jako další zvyklost. V souvislosti s oněmi třemi exposlanci, jen připomenu text jejich poslaneckého slibu, který posléze prodali za trafiku, nebo její přislíbení.
25. 07. 2013 | 10:23

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Nepodporujte Dana a další podobné v tapetování

Tady je to od právníků z TI, v článku vysvětlena i právní stránka dle jednotlivých paragrafů.

„Stanovisko Transparency International k trestněprávním aspektům politické korupce a tzv. politických trafik“
...
„V nyní diskutované kauze tří bývalých poslanců (Petr Tluchoř, Ivan Fuksa, Marek Šnajdr) lze z dostupných informací vysledovat jasnou linku, podle které lze s velkou pravděpodobností uvažovat o naplnění objektivní stránky některého z úplatkářských trestných činů. Dotyční se při výkonu svého mandátu rozhodli postupovat určitým způsobem (hlasovat proti schválení konkrétního zákona) a tím ohrozit fungování koaliční vlády Petra Nečase. Po nabídnutí odpovídající protislužby (na kterou dotyční neměli nárok a kterou by bylo možno označit za neoprávněnou výhodu) umožnili svou rezignací na mandát poslance, aby se situace změnila. Opět nezáleží na tom, jestli jiné rozložení sil po jejich rezignaci opravdu nastalo. „
http://www.transparency.cz/stanovisko-transparency-international-k-trestnepravnim-aspek/

PS:
V diskusích některých o trafikách a oprávněné výhodě je zřejmě chyba i v tom, že u soudu se nebude argumentovat trafikou jako úplatkem, ale úplatkem bude zajištění zvolení za předsedu DR apod.
25. 07. 2013 | 10:30

marxík napsal(a):

Dan
Svůj dotaz směřujte ústav. soudu. Ten se na věc dívá jinak než vy. A na rozdíl od mého dovozování, je to jeho závazné.
25. 07. 2013 | 10:31

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Drobná oprava zvolení nebo jmenování do funkce
25. 07. 2013 | 10:34

Dan napsal(a):

to marxik

Já to dělat nemusím, já vím, že občan naší země může vzít beztrestně zaměstnání. Na toto konstatování já Ústavní soud nepotřebuji.
25. 07. 2013 | 10:34

DAN napsal(a):

to Bakalův nezvaný host

Tak tu neoprávněnost dovoďte, z čeho dovozujete, že ti poslanci nebyli oprávněni tyto funkce přijmout? To prostě nedovodíte ničím. To nejde.
25. 07. 2013 | 10:36

Platan napsal(a):

Dan napsal(a):
to Patan
Ano, prostě právě tento dar je tím úplatek. Když si zajdete na katastrální úřad a za výpis z katastru dáte 1000Kč úředníkovi do kapsy, tak jste uplácel. Protože ty peníze jsou neoprávněná výhoda pro úředníka i v případě, kdy úředník dostojí svým povinnostem a vydá vám výpis z katastru.

V případě těch poslanců žádné dárky nebo peníze nemáte.
---------------
Přijetí peněz je tedy přijetím neoprávněné výhody, zatímco přijetí "trafiky" je přijetím výhody oprávněné...? V čem je rozdíl? Co kdyby "rebelové" namísto trafik dostali peníze? Můžete nějak definovat vaše kritérium (ne)oprávněnosti (pro případy, kdy někdo přijme nějakou výhodu, na kterou nemá žádný právní nárok)?
--------------
Dan napsal(a):
to marxik
Uveďte právní předpis, který takové jednání zakazuje.
-------------
A kde máte právní předpis, který zakazuje přijmout od někoho peníze?
25. 07. 2013 | 10:42

Franta napsal(a):

Napsala to hezky p.Dvořáková a souhlasím s ní. Vždy jsem překvapený kolik se potom najde chytrých lidí, kteří ví jak nato. Já jim říkám mudrlanti a taky mezi ně patřím.
V Bulharsku celé toto martýrium bez diskusích přeskočili a šli hned na věc. Myslím, že tudy vede cesta vzhledem k současné bezvýchodné situaci.
25. 07. 2013 | 10:42

Franta napsal(a):

Napsala to hezky p.Dvořáková a souhlasím s ní. Vždy jsem překvapený kolik se potom najde chytrých lidí, kteří ví jak nato. Já jim říkám mudrlanti a taky mezi ně patřím.
V Bulharsku celé toto martýrium bez diskusích přeskočili a šli hned na věc. Myslím, že tudy vede cesta vzhledem k současné bezvýchodné situaci.
25. 07. 2013 | 10:51

marxík napsal(a):

Dan
To zaměstnání jsem chtěl vzít i já, ale měl jsem dopředu smůlu.
Spatřuju v tom minimálně porušení rovnosti příležitostí na pracovním trhu, kterou mi zaručuje propagační leták jménem Ústava.
25. 07. 2013 | 10:58

luk napsal(a):

Jedinou cestou jak vybřednout z tohoto hnusu, který se rozlívá všude, je přijmout a prosazovat zákon o zestánění majetku osob, jehož výše je v zásadním rozporu s prokazatelnými příjmy, dary, dědictvím atd. Kde vzal třeba pan Řebíček po 16 měsících na ministerstvu dopravy stamiliony na nákup sídel v Arábii nebo 250 mil na nákup Slávie atd. a takových je řada. Vysvětlit nebo zabavit a bylo by z velké části vyhráno. Ale nejde to, protože si kapříci nevypustí rybník. Ještě by měl guru Klaus vysvětlit, proč nebylo státu zaplaceno za "rozdané - rozkradené" podniky v jeho velké privatizaci a kde těch nezaplacených asi 850 milard uvízlo. Možná, že u těch, kteří jsou vysmátí díky jeho abolici. Podotýkám, že gratuĺuji poctivým bohatým podnikatzelům bez jakékoliv zášti.
25. 07. 2013 | 10:59

Yosif K napsal(a):

Klaus napsal(a):
Demagogie typu, že Zeman nahlodává parlamentní systém, jsou stupidní kecy a odvádění pozornosti jinam než řešení korupce.
Zeman udělal jen to,že prudce zatáhl za záchrannou brzdu v zájmu všech,jelikož odstavil na čas Ty, jež ožebračili a ožebračují miliony lidí, dětí v této zemi o miliardy jejich úspor,které rozkrádají za přímého přenosu!
25. 07. 2013 | 08:22
Ubozí proletáři se svým rozoumkem a děravou pamětí typu Klaus jsou snadnou obětí pseudolevicových demagogů typu Miloš Zeman....

Takže jen pro připomenutí jaké psí kusy stačili VĚTŠINOU BEZTRESTNĚ napáchat jednotliví členové Zemanovy bandy:
1) Gross poskytnutí licence na dovoz elektřiny z Ukrajiny Chrenkovy ěkoda pro CEZ cca 3 miliardy výnos cca 100 mega pro Grosse.
2) Zgarba pokus po prodej pozemků z PF v ceně 10 miliard za pár šušnů kámošům z Vsočiny
3) Fencl - samoprodej lukrativních pozemků z PF okolo Hodonína za pár šušnů "sám sobě".
4) Eda Zeman tragický INDOŠ počítače do škol 100 tisíc Kč za kus, Autocont z toho dodnes prokrmuje CSSD......
5) Zločinec Srba poskok zločince Šloufa - defraudace Českého Domu, pokus o vraždu....
6)AKCE olovo - dílo zemanových pochopů
7) Bamberg - Zeman rozdával trafiky nesvéprávným bláznům
8) Ivan Lhotský, téměř zavražděn poté co mluvil o financování CSSD...... za Zemana prosím.....
9) Mynář - z vlastního jemní 22 mega vyžráno z eurodotací 22 mega...
10) Toman - rudý velkoburžuj, podlý organizátor pokusu o ožebračení chlebodárce Tomanovy rodiny Losenického, bývalého majitele Agrotecu. Kdyby byli Tomanovci v ODS, hysteričtí levičáci by je nazvali tuneláři.
11) Koníček - za totáče elitář-korytář nejvyšší ligy, ředitel Intersigmy, poté ZÁZRAKEM ZPRIVATIZOVAL SIGMÁCKÉ FIRMY, dtto jako Tomanovci v bleděrůžovém.
12) Palas - prodal Setuzu zločinci Pitrovi, nyní má hotel z nevysvětlených zdrojů. Jako hejtman pronajal nemocnice Chrenkovi kdzž tento byl v CSSD považován za nepřítele veřejného zdravotnictví číslo jedna.
13) Jan Fischer - příspěvky 4 mega cash - nedokazatelnéhp původu.
14) ZEMAN SÁM - přestože popíral příspěvky od LUKOILU část jeho kampaně byla financována LUKOILEM to jest ruskou polostátní firmou. Peníze šly jako "soukromé" - každý manger Lukoilu daroval 1 mega. Jako na rozkaz z Kremlu. Mazané, což??????

Samozřejmě nejde o úplný výčet, ale abych parafrázoval Zemana, to že zemanovská banda bude nějak moc intenzivně bojovat proti korupci si může myslet leda naprostý idiot.....
25. 07. 2013 | 11:19

Yosif K napsal(a):

luk napsal(a):
Jedinou cestou jak vybřednout z tohoto hnusu, který se rozlívá všude, je přijmout a prosazovat zákon o zestánění majetku osob, jehož výše je v zásadním rozporu s prokazatelnými příjmy, dary, dědictvím atd. Kde vzal třeba pan Řebíček po 16 měsících na ministerstvu dopravy stamiliony na nákup sídel v Arábii nebo 250 mil na nákup Slávie atd. a takových je řada. Vysvětlit nebo zabavit a bylo by z velké části vyhráno.
KONEC CITATU.

Kde vzal Řebíček ty stamiliony lze snadno vysvětlit. Prostě upřímně spolupracoval s upřímným sosálistou bývalým verchním ředitelem ŘSD Michalem Hálou.......
25. 07. 2013 | 11:21

Platan napsal(a):

to Dan

Dám vám ještě jeden příklad a budu rád, když mi sdělíte, zdali by se podle vás jednalo o úplatek:

Jste lékař, který mě má operovat a já vám nabídnu, že když mi slíbíte, že si na mě dáte více záležet, poskytnu vám na celý měsíc zdarma pobyt na své bezva chatě na Šumavě.

Pokud odpovíte, že by se jednalo úplatek, měl bych ještě doplňující dotaz, z kterého právního předpisu vyplývá, že byste nemohl přebývat gratis na mé chatě? Nebo jinými slovy, v čem by podle vás spočívala neoprávněnost této výhody?

Pokud odpovíte že by to podle vás úplatek nebyl, tak vás budu muset přesvědčit, že se mýlíte... :-)
25. 07. 2013 | 11:30

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Platan Nikdo nikomu nezakazuje prijmout penize. Musite je radne zdanit, poslanec je musi uvest ve svem majetkovem priznani. Takovy poslanec by poslancoval jenom jednou.
Aby to mohlo byt hodnoceno jako uplatek, musi se prokazat nejaka spojitost s ovlivnenim veci verejneho zajmu a to zpusobem, ktery nejak odporuje verejnemu zajmu. Napriklad poruseni nejakeho predpisu, ktery osobe uklada, jak jednat.
Tady je jadro pudla rozhodnuti NS. Ten rekl, ze nemuzete poslance stihat za jeho politickou praci, za prohlaseni ve Snemovne nebo za vykon mandatu, kterym abdikace je. Takze se misto zamysleni nad pitomymi konstrukcemi, jak se muze poslanec nechat legalne uplacet, zamyslete nad moznostmi, ktere by tady prosazovana verze imunity (ochrana zvaneni za pultem, ktere je chraneno ustavnim pravem na svobodu projevu) davala moci vykonne pri sikane a omezovani volenych zastupcu. A uvedmote si, ze jako prvni by na takovou praxi doplatili "obycejni lide", kteri nemaji paky na to, aby ve svem zajmu nechali na par tydnu ci mesicu zavrit "nepratelskeho" poslance.
25. 07. 2013 | 11:41

Čech napsal(a):

Není jiné cesty k naplnění vůle lidu pro niž si "zvolení" zástupce jednají jinak než jasný a každému srozumitelný akt odporu, třeba i násilný, nechápu proč se jen píše. Konec konců, dějiny popsaly napochodování "legií" do Parlamentu nejednou, navíc sám exnáčelník dnes 101 "demokratických" úst to z minulých projevů, a to i v souvislosti s vraždami pro věc, prohlásil za naprosto legální.
25. 07. 2013 | 11:43

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Platan No a vy si jako myslite, ze presne tenhle druh revanse nefunguje? A mate pravdu, ze je prakticky nepostizitelny. Snad jedine internimi predpisy zamestnavatele, ktere proste zakazi zamestnancum prijimat jekekoli dary vetsi nez mensi od klientu.
25. 07. 2013 | 11:44

pavel v napsal(a):

Ivan napsal(a):
...-Co je podstatné – pokud orgán státu, na nějž je moc soudní společenstvím delegována a jemuž se společnost podřizuje, vydává rozhodnutí, která jsou vnímána jako spravedlivá, pochopitelná a v souladu s „cítěním“ společnosti, pak je vše v pořádku. V opačném případě vzniká problém, který hrozí vyústit – v krajním případě – až ve ztrátu legitimity.“,
koniec citátu.

Odpověď: Plně s vámi souhlasím. V demokratickém režimu je ztráta legitimity státní moci uskutečňována volbami. V totalitním režimu volby nefungují, protože opoziční strany jsou zakázány a pak jsou na místě demonstrace a občanská neposlušnost.
25. 07. 2013 | 11:45

marxík napsal(a):

Abych vám zamotal hlavu až na samotnou hranici ukroucení, budu tady tvrdit, že podle výše zmíněného nálezu ús by se mohl brát za úplatek poslanecký mandát, který tři výtečníci nabídli premiérovi za neoprávněnou výhodu spočívající v získání sesle v dozorčí radě státního podniku.
25. 07. 2013 | 11:49

Prizmatik napsal(a):

Paní profesorko,
nejsem "hnídopich", ale:"........ jež se označují za hlídací psi(!) demokracie."
Zrovna na konci, jinak fundovaného, článku - ...za koho, co = PSY. (pány)
Omlouvám se za tzv. drzost.
25. 07. 2013 | 11:59

Antimafia stát napsal(a):

Souhlas s clankem a to na 100%.

V pristich volbach hlasuju proti klientelisticke mafii na prave strane politickeho spektra.
25. 07. 2013 | 12:13

Vít Němec, ingvitnemec@seznam.cz napsal(a):

Systémová korupce je u nás bohužel hluboce zakořeněný problém. Typyckým vzorem byl vstup do KSČ a snad sama paní profesorka by nám mohla sdělit zda vstoupila z přesvědčení nebo pro získání výhod.
To že někdo získá trafiku v nějaké dozorčí radě je sice špatné, ale to zdaleka není tak nebezpečné pro společnost.
Naprosto nejhorší produkt klientelismu je zapojení vysokých škol do systému. Já ti něco nabídnu, ty mi za to zařídíš,že za pár týdnů získám právnické vzdělání a další kamarád z tebe udělá soudce nebo státního zástupce nebo šéfa policejního útvaru a pak se nám za to z výkonu své funkce odvděčíš. Nedávné zprávy z plzeňských práv ve mně vyvolávají neblahý dojem, že už to tu proběhlo.
Škoda, že paní profesorka jako šéfka akreditační komise, nevěnovala tomuto nebezpečí stejnou pozornost a aktivitu, jakou projevuje teď.
25. 07. 2013 | 12:18

Yosif K napsal(a):

Platan napsal(a):
to Dan

Dám vám ještě jeden příklad a budu rád, když mi sdělíte, zdali by se podle vás jednalo o úplatek:

Jste lékař, který mě má operovat a já vám nabídnu, že když mi slíbíte, že si na mě dáte více záležet, poskytnu vám na celý měsíc zdarma pobyt na své bezva chatě na Šumavě.

Pokud odpovíte, že by se jednalo úplatek, měl bych ještě doplňující dotaz, z kterého právního předpisu vyplývá, že byste nemohl přebývat gratis na mé chatě? Nebo jinými slovy, v čem by podle vás spočívala neoprávněnost této výhody?

Pokud odpovíte že by to podle vás úplatek nebyl, tak vás budu muset přesvědčit, že se mýlíte... :-)
25. 07. 2013 | 11:30
Mimochodem to co popisujete je v ekonomické literatuře uváděno jako "nejvyšší vývojové stadium skandinávského sosálismu".

Při enormně vysokém zdanění nadprůměrných platů ve švédsku začali svobodné profese mezi sebou bartrovat, například:
1) operaci za pobyt na chatě.
2) zuby za plánky na garáž
3) smlouvu o založení společnosti za opravu krovu
4) opravu auta za nové luxusní dioptrické bifokální brýle
5) naladění piana za opravu záchodu

atd atd.

Když rozsah bartových obchodů dosáhl rozměru katatrofálních výpadků ve výběru daní, sosálistio ve švédsku prohrály volby a od té doby je stát sosálistického balha ve švédsku na ústupu.

Asi neměli ve švédsku Ištvána který je schopen razantně zavřít do díry i barteristu trafikanta který nic nevzvartroval a žádnou trafiku nevzal.

Nakonec je spousta lidí kteří s dojetím vzpomínají že nejlepší pořádek byl za Hitlera a za Stalina kdy se justice také nemusela moc párat s nějakým dokazováním.......
25. 07. 2013 | 12:32

Platan napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):
Platan No a vy si jako myslite, ze presne tenhle druh revanse nefunguje?

Já si jako mysím, že existuje a že dokonce doslova kvete... :-)

Ale meritum věci v mém dialogu s Danem je to, jak odlišit "oprávněnou" výhodu od "neoprávněné". Respektive zdali je pro posouzení přijetí nějaké výhody jako úplatku nutnou podmínkou, že existuje nějaký právní předpis, který by explicitně stanovil, že dotyčný NENÍ k přijetí dané výhody ("trafiky", gratis pobytu na cizí chatě, dovezení fůry hnoje na jeho zahrádku, napuštění jeho bazénu šampaňským až po okraj a pod.... :-) OPRÁVNĚN.
Já se domnívám že to není podmínkou, zatímco Dan zastává opačný názor...
25. 07. 2013 | 12:36

Agent W4C napsal(a):

To jsme se tedy dostali do pěkné prd.le...Když se o zdejší evidentní korupci rozšíří takováto "diskuse".Jsem zvědav,kolik času uplyne,kdy se zde budou bavit různí pisálkové o tom,co je a není zlodějna či vražda...a myslím si,že na toto nebudeme dlouho čekat.
25. 07. 2013 | 12:37

Yosif K napsal(a):

Suma sumárum trio rebelů nejsou žádná nevinátka ale zdaleka nejsou taková pi...má hov...da jako spousta sosálistických trafikantů.
Pseudodůkazy proti nim by u nepředpojatého soudu těžko obstály, zvláště když dva ze tří trafinkantů si pohoršili a jeden vůbec žádnou trafiku nevzal.

Všichni tři seděli víceméně proto aby se vytvořila hustší kouřová clona při přechodu vlády z pravicové koalice na bandu svazu nenažraných přatel Miloše Zemana.

I státní zástupci musí myslet na karieru. Někteří pomohli Čunkovi, někteří pomáhají Miloši Zemanovi při udržování popularity u českých lumpenproletářů.
25. 07. 2013 | 12:45

sedlak napsal(a):

Vít Němec, ingvitnemec@seznam.cz napsal(a) 12:18

nemyslím, že nevěnovala dostatečnou pozornost, ale to nechám na posouzení kompetentnějším

za pozornost ale stojí kniha paní profesorky Rozkl(r)ádání státu, kde je mimo jiné i kauza plze%nských práv poměrně dobře popsána... i s některými "osobami" začleněnými do klientelistcké sítě
25. 07. 2013 | 12:46

Platan napsal(a):

Yosif K

Já bohužel nemám po ruce švédský trestní zákoník, takže tamní situaci těžko mohu posuzovat. Ale uznávám, že by to mohlo být zajímavé srovnání... Tomu s tím "bartrováním" při extrémně vysokých daních bych docela věřil. Jenom se tím potvrzuje, že se nic nemá přehánět... :-)

"Nakonec je spousta lidí kteří s dojetím vzpomínají že nejlepší pořádek byl za Hitlera a za Stalina kdy se justice také nemusela moc párat s nějakým dokazováním..."

Víte, tohle už je pro mě tak trochu mimo diskusi...
25. 07. 2013 | 12:46

Max napsal(a):

Dane, vy jste typickou ukázkou právního laika, který si přečte ustanovení a má v tom hned jasno a nic jiného ho nezajímá. navíc máte zákldní problém - nedokážete jednotlivé prvky případu rozklíčovat tak, abyste dokázal ustanovení správně aplikovat. Proto vaše příspěvky budou i nadále plné logických nesmyslů.
25. 07. 2013 | 12:47

rejpal napsal(a):

Agent W4C
Všeho do času. Trend k vyšší a vyšší toleranci je nastaven. Před nějakými patnácti lety neustál jeden poslanec, když se provalilo, že čachroval s poukázkami na benzín a falešně je vyúčtovával (a to šlo o vnitrostranickou věc, ne parlamentní). Ještě před rokem jsem pokládal za vrchol, když jistá prominentka VV ve stadiu štěpení řekla v televizi, že ví, že jedná nemravně, ale bude to dělat dál. Teď už se nám premiér za potlesku celého křídla sněmovny veřejně přizná, že amorálnost je politickou normou a celé šiky lidí ho i další hájí, že vlastně nic neprovedli, jen se chovají nemorálně. Jestli tohle má být příznak té lepší politické kultury, kterou sliboval Nečas, když se chápal žezla, pak potěšpánbů.
25. 07. 2013 | 12:48

Platan napsal(a):

Yosif K napsal(a):
...
5) naladění piana za opravu záchodu

Tak tohle je nejlepší... A když bude záchod protékat, tak si vyhrazuji právo vám piano zase rozladit... :-)
25. 07. 2013 | 12:54

queribus napsal(a):

Ve vztahu k textu Vít Němec: pokud byla autorka opravdu poměrně spolehlivou soudružkou (a není mně známo, že by byl kdokoliv v této totalitní straně zejména proto, aby ji zevnitř rozkládal), pak by měla opravdu otevřeně vysvětlit, jaká motivace ji k tomuto kroku vedla. Kromě dvou eventualit zmíněných ve Vaší 2.větě (zde plně platí "tertium non datur") totiž opravdu třetí není...... Pak ovšem její (aktuální) apelace (či jen zamyšlení) na zajištění důsledné antikorupčnosti vyznívá dost nepřesvědčivě....
25. 07. 2013 | 12:57

sedlak napsal(a):

queribus nebudu s vámi polemizovat o minulosti paní profesorky, ta už se ostatně přetřásala dost v době kauzy PP, a byli to zhusta adoranti Klausovi politiky v ČT jí několikrát "přetřásal" i Klausuv politruk Jakl, bylo celkem dost patrné odkud vítr fouká.....

ale to je taková osvědčená a stará metoda jako lidstvo samo nejlepší obrana je útok
25. 07. 2013 | 13:04

rejpal napsal(a):

sedlak
ten Jakl, co kdysi složil mandát kvůli pozitivní lustraci...
Jinak musím říci, že Jakl je (byl, je to už dávno) v civilu příjemný a docela normální chlapík. Hájek byl úplně jiný kalibr.
25. 07. 2013 | 13:09

slavwin napsal(a):

Můj dojem. Yosif už ani nevyvrací že ti o které se jedná nekradou, ale že ti druzí také, to přece každý soudný ví, správně to vidí zdejší Klaus jedná se o systémovou chybu. Na jedné straně postihy začaly Rathem a ti kteří jsou na straně druhé s osobami o kterých je řeč, všechny najednou postihovat ani nejde, že někdo unikne je více než pravděpodobné, jak jinak to alespoň omezit a přejít do demokratičtějšího právního prostředí.
25. 07. 2013 | 13:11

Sláma napsal(a):

Yosif K. je typickým představitelem politických stran, které zde vytvořily klientský korupční systém a takřka dokonale imunizovali společnost proti potírání korupce. Napsal: "Pseudodůkazy proti nim by u nepředpojatého soudu těžko obstály, zvláště když dva ze tří trafinkantů si pohoršili a jeden vůbec žádnou trafiku nevzal."

Toto je samozřejmě typická mediální finta - bagatelizovat vinu. Ovšem, proč se tedy oni obvinění domáhali u Nejvyššího soudu imunity? Patrně vědí více, než Yosif K. a měli pochybnosti, že by u nezávislého soudu obstáli!
Samozřejmě, že si trafikanti nepohoršili. Především byla před nimi perspektiva trafiky nebo nic. Čestní lidé by zvolili nic. Pokud se týče Fuksy, ten si rozhodně nepohoršil. Jako místopředseda představenstva společnosti Český Aeroholding má jistě mnohem větší celkový příjem, než jako poslanec Poslanecké sněmovny. Ani Šnajdr si nepohoršil. Práce v dozorčí radě společnosti Čepro je docela výnosný vedlejšák, který hodí statisíce ročně s minimálním vynaložením sil.
Co se týče Tluchoře, tak to opravdu nevím.
Ostatně, tohle nemůže posoudit ani Yosif, ani já. Měl to posoudit nezávislý soud, což se patrně zásahem justiční mafie nepodaří.

Znovu opakuji Yosifovi, který jako kolovrátek neustále mele něco o trafikantech sosálistech - pokud se dotáhne do konce kauza Nagyová, otevřou se dveře i k vyšetřování dalších kauz, a naopak.
25. 07. 2013 | 13:11

pavel v napsal(a):

rejpal napsal:
pavel v
Chápu to tak správně, že zvyšování důchodů a další uvedené věci nejsou věcí veřejného zájmu, a tudíž jsou korupcí?
KONEC CITACE

Pane rejpale, ano, chápete to zcela správně. Zvyšovat důchody v době, kdy na to ve státním rozpočtu chybí peníze, je jednoznačně korupcí. Je totiž ve veřejném zájmu, aby stát nemusel vyhazovat peníze za úroky z úvěru na pokrytí nadměrných důchodů. Na důchody by se mělo vydávat jen tolik, kolik se vybere na pojistném na sociální zabezpečení.
25. 07. 2013 | 13:22

Yosif K napsal(a):

Platan napsal(a):
Respektive zdali je pro posouzení přijetí nějaké výhody jako úplatku nutnou podmínkou, že existuje nějaký právní předpis, který by explicitně stanovil, že dotyčný NENÍ k přijetí dané výhody ("trafiky", gratis pobytu na cizí chatě, dovezení fůry hnoje na jeho zahrádku, napuštění jeho bazénu šampaňským až po okraj a pod.... :-) OPRÁVNĚN.
Já se domnívám že to není podmínkou, zatímco Dan zastává opačný názor...
25. 07. 2013 | 12:36

Tady nejde o to zda toto funguje nebo ne. Samozřejmě že to že to funguje, že to přímo kvete A TO HLAVNĚ V TAKOVÝCH IDIOTSKÝCH REŽIMECH KTERÉ PROHIBITIVNĚ ZDANUJÍ POSKyTOVÁNÍ TĚCH KTERÝCH SLUŽEB.

To znamená především v režimech sosálistických, včetně slavného skandinávského sosálismu.

Takže sosálisti napřed stvoří podmínky nutící lidi poskytovat si služby barterem, pak stvoří prokurátory kteří za toto lidi šikanují a pronásledují - obvykle marně nebot prokazovat ěci jako že něco bylo poskytnuto neoprávněně zadarmo je v netotalitních státech dosti obtížné.

Další fáze řešení je totalitní stát kdy se justice s ničím moc párat nemusí a kdy lze hodit lidi do gulagu na 3 roky úplně nevinné a na 10 let nebo doživotí za nějaký bagatelní přestupek.
25. 07. 2013 | 13:23

slavwin napsal(a):

Nakonec to dopadne tak že Rath nebude postižen za zlodějnu, ta je přece mezi politiky normální, ale svoji nevymáchanou hubu.
25. 07. 2013 | 13:26

pavel v napsal(a):

Sláma napsal:
"Měl to posoudit nezávislý soud, což se patrně zásahem justiční mafie nepodaří."

Pane Slámo, věc byla posouzena nejvyšším soudem. Vy ho nepovažujete za nezávislý? Není to nakonec tak, že pokud má někdo jiný názor, než vy, je zkorumpovaný?
25. 07. 2013 | 13:28

Yosif K napsal(a):

Sláma napsal(a):
Samozřejmě, že si trafikanti nepohoršili. Především byla před nimi perspektiva trafiky nebo nic.
KONEC CITATU.

V tom případě podlé trafikanty nechápu proč se tedy vůbec vzdávali poslaneckých trafik. Mohli hlasovat pro, zůstat v parlamentu, a ještě navrch dosat těch 150 mega a 20 kg zlata, nebo ne?

Dále nechápu sosálistickou logiku v tom proč neseděl jenom Fuksa který sio polepšil a proč seděli i Tchoř a Šnajdr ketří si pohoršili.
Takže sosálistická logika je, sosálista opilec nedo poloidiot nebo maniodepresivní psychopat nebo zmatený autista VEZME TRAFIKU a NEJDE SEDĚT,
ZATÍMCO pravicový darebák s IQ 130 NEVEZME trafiku a JDE SEDĚT.

DOUFÁM ŽE TO IŠTVÁN BUDE MÍT U ZEMANOVSKÉ a sosálistické BANDY DOBRÉ že ze sebe nedělá idiota zadarmo.
25. 07. 2013 | 13:32

rejpal napsal(a):

pavel v
To mi úplně stačí. Jakýkoli komentář je zbytečný.
25. 07. 2013 | 13:35

pamětník napsal(a):

pavel v:
" Zvyšovat důchody v době, kdy na to ve státním rozpočtu chybí peníze, je jednoznačně korupcí" A co potom je rozdání čtvrt miliardy odměn úředníkům končící vlády na odchodnou?
"Na důchody by se mělo vydávat jen tolik, kolik se vybere na pojistném na sociální zabezpečení." Když byl fond důchodů v přebytku, ministr Vodička v minulosti použil peníze důchodců na jiné výdaje a tím postihl důchodce dnešní. Máte klapku na pravém oku.
25. 07. 2013 | 13:37

pamětník napsal(a):

" věc byla posouzena nejvyšším soudem. Vy ho nepovažujete za nezávislý?" Já ne.
25. 07. 2013 | 13:39

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

pamětník No vidite, ja zase nepovazuju za nestranny ostravsky soud, ktery udela Istvanovi a jeho kamosum, co mu na ocich vidi.
A ted mi reknete, jak se v tom state porovname?
25. 07. 2013 | 13:56

Yosif K napsal(a):

Sláma napsal"
Ani Šnajdr si nepohoršil. Práce v dozorčí radě společnosti Čepro je docela výnosný vedlejšák, který hodí statisíce ročně s minimálním vynaložením sil.
Co se týče Tluchoře, tak to opravdu nevím.
Ostatně, tohle nemůže posoudit ani Yosif, ani já. Měl to posoudit nezávislý soud, což se patrně zásahem justiční mafie nepodaří.
KONEC CITATU.
DR v čepru nesla šnajdrovi 30 tisíc měsíčně - kde si tedy polepšil? Nikde. OK jsou to easy money, odseděl si to a dostal padáka na rozdíl od poslanců kteří se sami nezruší, mohl tam dřepět až do konce voelbního období. Je hlupák, dobře mu tak.

O Tchořovi slovy Zemana "VÍ KAŽDÝ IDIOT" že Tchoř nevzal vůbec nic nebot dle notoricky známých odposlechů měl obavy že by to blbě vypadalo.
Ale dobře mu tak, není sosálista, nebojuje za proletáře, může tedy dřepet v díře úplně za nic, soudruh Klema Gottwald by to také viděl jako správné, co se párat s lidmi kteří utlačují proletáře.
25. 07. 2013 | 14:01

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

rejpal Pred nejakymi 15 lety organizoval nejmenovany poslanec CSSD odprodej akcii MUS v drzeni severoceskych obci managementu firmy, aby jim pak zbytek statniho podilu prodala Zemanova vlada...
Jestli tehdy nejakyho chudaka dusili na listcich za benzin, tak nejspis nekomu vlivnemu na parlamentnim WC pocural nohavici...
25. 07. 2013 | 14:02

pavel v napsal(a):

mor a cholera napsala:
"Kdy jsme byli blíže vašemu, tak oblíbenému strašidlu české pravice, Řecku, před osmi lety nebo teď ? Po vládách pravicových korupčních expertů. "
KONEC CITACE

Odpověď: Krize veřejných financí v Řecku a Španělsku nebyla dodnes vyřešena. Stále je tam obrovská nezaměstnanost. Nechápu, jak můžete tento průšvih zlehčovat.
25. 07. 2013 | 14:04

Sláma napsal(a):

Yosif K. je zřetelně na kraji hysterie. Napsal: "Takže sosálistická logika je, sosálista opilec nedo poloidiot nebo maniodepresivní psychopat nebo zmatený autista VEZME TRAFIKU a NEJDE SEDĚT"
Yosife K., kdy už konečně pochopíte, že tady, kromě vás, nikdo neobhajuje žádnou korupci, ani levicovou, ani pravicovou.
Korupci, o které tady dokola, jako kolovrátek píšete, tu vaši "sosálistickou", měly vyšetřovat orgány výkonné moci, které podléhaly ministrům za ODS už od roku 2006 (s krátkým extempore Johna). A nevyšetřovaly. Proč? Protože vlády ODS a TOP09 zde vytvořily klientský korupční systém, který vyšetřování jakékoliv korupce bránil. Vlastně jediné dva korupční skandály, které se šetří, se šetří proto, že vyšetřování bylo před Rampulou a Grigárkem utajeno!
25. 07. 2013 | 14:04

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Platan No ano, pokud zacnete zkoumat, ktery darek uz je opravnena vyhoda, bez vazby na nejakou realnou protisluzbu, pak by se musela policie na vanoce zblaznit, nebo bychom museli 1. ledna pravidelne vyhlasovat amnestii.
Je to krasna ukazka limitu socialniho inzenytsvi. Smirte se s tim, ze nejste schopni postihnout vsechny odstiny zivota, ze to nikdy nedokazete vsechno popsat v zakone a ze vzdy bude urcite pasmo lidskeho jednani, ktere, ac se vam osobne nemusi libit, nebude trestne.
25. 07. 2013 | 14:06

Sláma napsal(a):

Yosif K. napsal: "DR v čepru nesla šnajdrovi 30 tisíc měsíčně - kde si tedy polepšil? Nikde."
Ale samozřejmě, že si polepšil. Dozorčí rada, to je jen vedlejšák. Dvakrát za měsíc si příjde sednout na pár hodin do zasedačky, sežere chlebíčky, vypije kafe a odhlasuje materiály, které dozorčí radě připraví představenstvo!

Pořád tady argumentujete tím, jak to bylo pro dotyčné nevýhodné, tak proč do toho šli? Asi vědí něco, co vy nevíte!
25. 07. 2013 | 14:08

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

mor a cholera Jako myslite CR s jednou z nejmensich nezamestnanosti v EU, jednim z nejnizsich schodku v EU ( i kdyz diky polovicatym reformam a uteku od skrtu ke zvysovanim dani rychle rostoucimu), se stabilnim ratingem a nejnizsimi uroky ze statniho dluhu v historii? No ja vam opravdu preju, aby se k moci dostal nejaky silenec, ktery polechta ratingovym agenturam kuri oka. Staci aby zmenili urokovou sazbu o ctvrtinu smerem nahoru a nebudete vedet, kde ty desitky miliard korun rocne navic jan na splatky uroku sehnat...
25. 07. 2013 | 14:10

Sláma napsal(a):

Yosif K. napsal: "DR v čepru nesla šnajdrovi 30 tisíc měsíčně - kde si tedy polepšil? Nikde."
To ovšem skutečně není podstatou problému. Podstatou je to, že tři korupčníci zobchodovali své poslanecké mandáty, na což vůbec neměli právo! Zcela tím popřeli smysl voleb - nač volit, když se pak může s poslaneckými mandáty obchodovat.
Komentáři z vyspělé části světa poukazují na to, že úvahy, které veřejně prezentují Benda, Kuba, Nečas, Staňura a Němcová svědčí o imunizaci naší společnosti systémovou korupcí - na Západě by nikdo nepochyboval, že se o korupci jednalo a nikdo by se veřejně korupčníků nezastával!
25. 07. 2013 | 14:12

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Sláma Osliku, tak on Snajdr byl tak fikanej, ze vymenil kreslo poslance, kam nemusi cele volebni obdobi vubec chodit a je chranen pred dopovednosti za vlastni hlasovani, za mnohem lukrativnejsi misto v DR, kde ma polovicni plat a musi tam aspon jednou za cas nakouknout, protoze podle zakona jako clen DR ruci svym majetkem za vykon funkce...
S vama bych chtel obchodovat, vy jste hlava otevrena.
25. 07. 2013 | 14:14

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Sláma Jen bych osliku jeste pripomnel, ze napriklad Fuksa kandidoval na kongresu ODS proti Necasovi a ziskal 30% hlasu. Takze to nebyl nejaky cicmunda, ktereho by Necas mohl poslat na pracak. Byla to relevantni politicka sila, ktera prosazovala svuj vliv, stejne jako ostatni.
25. 07. 2013 | 14:16

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Sláma Co je proboha "zobchodovani mandatu"? Jako ze se nejak dohodli?
Ja si poslance volim proto, aby se nejak dohodli.
Pokud bych chtel, aby do krve hajili program proti nepratelum, budu si volit gladiotory...Ne Snajdra s Fuksou.
25. 07. 2013 | 14:19

pamětník napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je.... :
"A ted mi reknete, jak se v tom state porovname?" Jednoduše, dáme na fakta.
25. 07. 2013 | 14:20

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

pamětník A fakta jsou takova, ze Nejvyssi soud prebiji okresni a tri poslanci nemohou byt za sve slozeni mandatu v teto veci stihani.
A je to vyreseno.
Jinak tedy zcela bez ironie, jestli jste nepochopil, ze soudy nastupuji ve chvili, kdy maji obcane rozdilny nahled na fakta sporu, vratte obcanku, poridte si osetrovatele a nevychazejte z domu bez dozoru...
25. 07. 2013 | 14:26

Mac napsal(a):

márná lásky snaha...

Yoséfek Káčko, s totálně vysosálovanou kebulí, t.č. na sociálních dávkách opět nemá do čeho píchnout a tak mele a mele ty své slavné kolovrátkové pí..viny.

Zaber Yoséfku, však to máš placený od písmenka a do večera daleko, ještě vybušíš na nějaké to sosání :-))
25. 07. 2013 | 14:27

Mac napsal(a):

Bijte je...

si prej volí zástupce proto, aby se nějak dohodli.... :-))

půvabné
nic proti dohodám, ale nemůžu se zbavit dojmu, že ty dohody by měly být ve prospěch tédle zemičky a ne ve prospěch pár vyvolených.

Ovšem trumbelín typu fanatika Bijte je tohleto jaksi neumí rozlišit :-)))
25. 07. 2013 | 14:32

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Mac hele osliku, ty se koncne vyhrab z piskoviste od kybliku a lopaticek a uvedom si, ze nejsi stredem sveta, ze je tu nekolik milionu volicu a jejich zajmy se mohou diametralne lisit. System funguje tak, ze si volis zastupce, kteri nejlepe odpovidaji tvym zajmum a poverujes je jednanim s zastupci jinych zajmu. Neexistuje nic jako jediny jasny verejny zajem, muj zajem je v podstate presne opacny, nez jsou zajmy volicu KSCM. A musime se tu bud nejak dohdnout, nebo jedni druhe pobit, aby byl klid.
To je to co jsem tu psal uz kdysi, ze byste si meli panacci uvedomit, co je vlastne ukolem politiky. A ukolem politiky neni bezvyhradne hajeni ausgerechnet vasich zajmu, ale dohoda mezi tabory s ruznymi zajmy.
25. 07. 2013 | 15:55

Yosif K napsal(a):

Sláma napsal(a):
Korupci, o které tady dokola, jako kolovrátek píšete, tu vaši "sosálistickou", měly vyšetřovat orgány výkonné moci, které podléhaly ministrům za ODS už od roku 2006 (s krátkým extempore Johna). A nevyšetřovaly. Proč? Protože vlády ODS a TOP09 zde vytvořily klientský korupční systém, který vyšetřování jakékoliv korupce bránil.
25. 07. 2013 | 14:04
To že NĚCO BRÁNILO VYŠETŘOVANÍ KORUPCE tak to máte zatraceně pravdu.

Jenom si asi pletete názvy stran. To neco co bránilo vyštřování korupce byla především OPOSMLOUVA vytvořená velký aerchitektem Milošem Zemanem a Václavem Klausem.

Za vlády jak říkáte klientské kliky TOP-ODS došlo k průlomu a vyštřovat se začalo.

Grygárek a Rampula jsou pozůstatky oposmlouvy, oba dva hájil i veliký "proletářský vůdce" Paroubek.

Další falešný a prolhaný "zastánce chudých" Miloš Zeman hájil den před svou inaugurací před švýcarskými vyšetřovateli rudý obrtunel samoprivatizace MUS: "vše bylo zclea legální, nic zvlásštního se nestalo".

Řečeno slovníkem Miloše Zemana, jen naprostý idiot může doufat že Miloš Zeman architekt oposmlouvy bude bojovat proti korupci.

Jo - on a možná ještě rodina Klausů..... hahaha....
25. 07. 2013 | 15:57

Yosif K napsal(a):

Sláma napsal(a):
Yosif K. napsal: "DR v čepru nesla šnajdrovi 30 tisíc měsíčně - kde si tedy polepšil? Nikde."
To ovšem skutečně není podstatou problému. Podstatou je to, že tři korupčníci zobchodovali své poslanecké mandáty, na což vůbec neměli právo....

KONEC CITATU.

No to je váš subjektivní dojem že něco zobchodovali - dojem který můžete dokázat leda tak použitím útrpného práva.

Pokud dokážete že zobchodovali oni, tak můžete dokázat že zobchodval každej kdo někdy hlasoval jinak než někdy řekl že bude hlasovat a pak vzal jakýkoliv job mimo zametzání na ulicích. ¨

Samozřejmě v totalitních státech mezi levičáky oblíbených se s dokazováním zločinů buržoazie nikdo moc párat nemusí. Soud soudí jak prokurátor řekl a je vymalováno. Viz 50 léta. Nebo je poprava vykonána zastřelením na místě jak s oblibou konal spravedlnost levicový idol Che Guevara.
25. 07. 2013 | 16:04

mor a cholera napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je...

Nesporné úspěch pravicových vlád v podání tohoto exota :
Státní dluh rok 2006 po vládě ČSSD
948,3 miliard korun

Státní dluh rok 2012 po vládě rozpočtové odpovědnosti modrých zlodějů :
1,49 bilionů korun

Nezaměstnanost rok 2006 po vládě ČSSD
531 235 osob

Nezaměstnanost rok 2012 po vládě " Proškrtat se k prosperitě"
545 311 osob

Takto mohu pokračovat ve všech parametrech, ale nemám na vás náladu.
Při vaší prudké ineligenci, se kterou můžete hrát od minuty v loutkovém divadle pařez na pasece, si určitě další znamenitosti dohledáte sám.

Modrým fanatismem výsledky rozpočtových zlodějů nepřemalujete.
25. 07. 2013 | 16:12

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

mor a cholera Vsiml sis osliku, ze mezitim probehla celosvetova hospodarska krize? Ja ti sem pridam taky nejaky odkaz, aby sis dal socanske hospodareni do souvislosti. Ono totiz sekat schodek 100miliard v letech, kdy mam rocne 100miliard prijmu z rozprodeje statnich firem a kolem vladne hospodarsky boom, to uz je potreba radna davka diletantismu:

http://ekonomika.idnes.cz/sto-miliard-z-transgasu-uz-je-pryc-d52-/ekonomika.aspx?c=A020517_221757_ekonomika_pol

http://www.internetprovsechny.cz/privatizace-ceskeho-telecomu-%E2%80%93-tri-kola-v-ringu-s-vyhledem-na-more/
25. 07. 2013 | 16:25

pepa z deppa napsal(a):

ODS a TOP splňují všechny znaky mafiánské organizace.Zabavit majetek a všichni do tepláků.Jedině tak se pohneme někam.
25. 07. 2013 | 16:41

T.Paine napsal(a):

Považuji za úplně nedůležité, kdo a jak bude ve straně hlasovat. Ale co je mimořádně důležité, to jest - kdo a jak bude sčítat hlasy.
Josif Vissarionovič Stalin. 
(Z knihy Vzpomínky bývalého Stalinova tajemníka, Boris Bažanov)

Ve všech zemích světa žili, žijí a budou žít lidé omámení touhou vládnout jiným a s osobnostními dispozicemi k tyranii. Dovolil bych si proto parafrázovat jednoho z největších expertů, co kdy žil.

Považuji za úplně nedůležité, kdo a jak bude schvalovat zákony (poslanci). Ale co je mimořádně důležité, to jest - kdo a jak bude ony zákony vykládat (soudci). 

Jinak řečeno, ti, kdo jmenují, přesouvají celoživotní úředníky/soudce a schvalují úředníkům/soudcům platy, jsou skutečnými despoty moci.

"... V ústavě mi velmi chybí přímá volba soudců a porotní soudy, které navíc mohou nulifikovat zákony jako v anglosaském právu. ..."
Martin Pánek, (http://mmister.com/nova-ustava-pavla-kohouta/)

Nulifikace zákona porotci v anglosaském právu:
U dvanáctičlenné poroty alespoň 9 z 12 porotců (USA) vynese verdikt nevinen, je-li někdo obžalován za porušení konkrétního zákona. V posledních letech se nulifikace týká cca 3-4 % porotních soudů (USA).

Občanská porota je náhodně vylosovaná ve 2 kolech ze seznamu voličů okresu, kde posuzovaný zločin měl být spáchán. Musí to být lidé bezúhonní a jsou prozkoušeni z nestrannosti a proti podjatosti a zaujatosti.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Jury_nullification)
25. 07. 2013 | 17:29

Dan napsal(a):

to Marxik

No chtít ho můžete, ale nemáte na něj nárok. Ale jste oprávněn takovou funkci přijmout, pokud vám ji nabídnou.
25. 07. 2013 | 17:34

Dan napsal(a):

to Platan

Kde je upraveno, že úředník nesmí vzít peníze? Proboha, to se ptáte vážně? Úředníci mají plat a podle správních předpisů mají rozhodovat na základě důkazů a zjištěného skutkového stavu. Tímto způsobem odkazem na uvedené předpisy dovodíte neoprávněnost toho, že vezmou peníze, aby nějak rozhodli.

Ale to není náš případ. Vzpamatujte se. Podle § 334 trestního zákoníku musíte dovodit neoprávněnost výhody. Pokud se vám to nepovede, nemáte trestný čin.
25. 07. 2013 | 17:36

Ivoš napsal(a):

Vynikající článek.
Podotknu jen, že korupční jednání je rozšířenější než by se dalo čekat. Představme si, že je k dispozici 40 mld. Kč. Tyto prostředky by stačily např. k zaplacení dvou měsíčních důchodů starobním důchodcům v roce navíc. Představme si, kolik služeb (cukrárny, masáže, kultura atd.) či zboží (boty, kuchyňské potřeby apod.) by mohlo být následně zakoupeno a kolik pracovních míst vytvořeno. Zvlášť by to platilo, bylo-li by možné dát peníze v účelových poukázkách. Druhou možností je investovat oněch 40 mld. do nějakého tunelu, dálnice, energetických zdrojů apod. Rozhodující orgány mají zásadně silný sklon rozhodnout druhým způsobem, který je korupčnější. Prostě panuje nechuť peníze rozdělit na "drobné", ony jsou "rády" pohromadě a korupčně působí až v jistém nadkritickém množství.
25. 07. 2013 | 17:42

Petra napsal(a):

Vážená paní profesorko,

naprosto se s Vašimi názory ztotožňuji. Jsem právník a advokát, takže diskutovaná problematika mi není úplně neznámá. Zajímavé je, že u nás v Čechách se přeme, zda jednání bývalých poslanců je či není korupcí, zatímco na západ od našich hranic mají jasno, že takové jednání korupcí jednoznačně je. Tato naše veřejná diskuze pouze ukazuje, že skutečně jsme zatím "nedozráli" na úroveň myšlení a demokracie v západních zemích a stále, bohužel, myšlením, patříme na východ či dokonce až na Balkán. Samozřejmě je prospěšné, že se téma politické korupce vůbec otevřelo a že se o něm diskutuje - to je asi první předpoklad pro "posun" v myšlení společnosti směrem k demokratickým hodnotám právního státu. Bohužel, jsou však asi více slyšet hlasy, které obhajují myšlení a chování charakteristické pro systémovou korupci. Díky za to, že veřejně hájíte své názory. Česká republika zoufale potřebuje více Dvořákových a Ištvánů. S pozdravem Petra
25. 07. 2013 | 17:55

Platan napsal(a):

Dan napsal(a):
to Platan
Kde je upraveno, že úředník nesmí vzít peníze? Proboha, to se ptáte vážně? Úředníci mají plat a podle správních předpisů mají rozhodovat na základě důkazů a zjištěného skutkového stavu. Tímto způsobem odkazem na uvedené předpisy dovodíte neoprávněnost toho, že vezmou peníze, aby nějak rozhodli.

Dan napsal(a):
to marxik
Uveďte právní předpis, který takové jednání zakazuje.
------------------------------------------------------

Uveďte právní předpis *), který takové jednání zakazuje.

*) Právními předpisy jsou ústavní zákony, zákony, zákonná opatření Senátu, nařízení vlády, právní předpisy vydávané ministerstvy a jinými správními úřady (zejména vyhlášky ústředních správních úřadů), rovněž právní předpisy vydávané orgány územních samosprávných celků v přenesené působnosti (nařízení obcí a krajů) a v neposlední řadě obecně závazné vyhlášky obcí a krajů.

http://www.mvcr.cz/clanek/vnitrni-predpisy-ve-zkratce.aspx

Apropo, zatím jste mi neodpověděl můj dotaz. Dovolil bych si jej tedy připomenout:

Dám vám ještě jeden příklad a budu rád, když mi sdělíte, zdali by se podle vás jednalo o úplatek:

Jste lékař, který mě má operovat a já vám nabídnu, že když mi slíbíte, že si na mě dáte více záležet, poskytnu vám na celý měsíc zdarma pobyt na své bezva chatě na Šumavě.

Pokud odpovíte, že by se jednalo úplatek, měl bych ještě doplňující dotaz, ze kterého právního předpisu vyplývá, že byste nemohl přebývat gratis na mé chatě? Nebo jinými slovy, v čem by podle vás spočívala neoprávněnost této výhody?
25. 07. 2013 | 18:20

Platan napsal(a):

to Dan

Ještě bych si dovolil připomenout další otázky, na které jste mi zatím také neodpověděl:

Přijetí peněz je tedy přijetím neoprávněné výhody, zatímco přijetí "trafiky" je přijetím výhody oprávněné...? V čem je rozdíl? Co kdyby "rebelové" namísto trafik dostali peníze? Můžete nějak definovat vaše kritérium (ne)oprávněnosti (pro případy, kdy někdo přijme nějakou výhodu, na kterou nemá žádný právní nárok)?
25. 07. 2013 | 18:37

slavwin napsal(a):

Ta úpornost jakou tady někteří se snaží dokázat že se nic nestalo, přestože vyšetřování není ukončeno je zarážející. Nějak to nekoresponduje s normálním nezaujatým člověkem jakého-koliv smýšlení- levé nebo pravé. Zastavit nepokračovat byl cíl narychlo slepené 101, proč se tak angažují normální lidi, asi proto že patří mezi zainteresované nebo fanatiky. Kdo je na pochybách ať se vrátí k textu vlastního blogu. Zeman si může hřát vlastní polívčičku, ale nesporně narušuje ten zakořeněný bordel, bez ohledu na to jestli je jeho spoluautor vědomý nebo nevědomý, mám na mysli oposmlouvu.
25. 07. 2013 | 19:06

Yosif K napsal(a):

Sláma napsal:
Samozřejmě, s výjimkou Špidly, který prostě přešel standardním způsobem z jedné politické funkce do druhé politické funkce. Nesvědčí to příliš o vašem IQ, když to nejste schopen pochopit a Špidlou tapetujete veškeré diskuze.
24. 07. 2013 | 22:12
No pane SLÁMA mám jednu příbuznou v klubu salonních balševiků, jsou tam i někteří sobotkovci z CSSD, když byl špidla odstavován od vbládního koryta tak jsem s nimi chlastal a leccos jsem o špidlovi vyslechl.

Špidla sice není podvodník ale je totálně neschopnej manager, a s nadšením potěšeného prasátka nechal podříznout mnohem profesionálnějšího Teličku. Který se na rozdíl od špidly DOKÁŽE UŽIVIT V JAKÉMSI SOUKROMÉM BUSINESSU.

Takže tohle mi jako trafikaření připadá - nebyl to normální přechod z funkce do funkce.

Byl to přechod člověka který pohnojil co mohl a který by se v soukromém sektoru uplatnil leda tak u lopaty nebo ve vrátnici na funkci odkud museli vyrazit schopného a erudovaného organizátora a diplomata.

Jelikož špidla nebyl Zemanův poskok, tak i Zeman TEHDY nazval špidlu TRAFIKANTEM. No levičák levičáku vlkem.... jako obvykle....
25. 07. 2013 | 19:47

slavwin napsal(a):

Yosife jste folklor který spíše naštve než přesvědčí, zkuste spočítat kolik lidí Vás nějak souhlasně bere, zvyknout si lze na ledaco i na Vás.
25. 07. 2013 | 20:00

Yosif K napsal(a):

Platan napsal(a):
to Dan

Ještě bych si dovolil připomenout další otázky, na které jste mi zatím také neodpověděl:

Přijetí peněz je tedy přijetím neoprávněné výhody, zatímco přijetí "trafiky" je přijetím výhody oprávněné...? V čem je rozdíl? Co kdyby "rebelové" namísto trafik dostali peníze? Můžete nějak definovat vaše kritérium (ne)oprávněnosti (pro případy, kdy někdo přijme nějakou výhodu, na kterou nemá žádný právní nárok)?
25. 07. 2013 | 18:37
Jo milý pane Trumbelíne, kdyby rebelové zůstali dřepět v parlamentu a halsovali pro, dostali za to peníze (třeba těch 150 mega a 20 kg zlata) a pak se na to přišlo tak by to tzedy úplatek byl.

jenže ratče si všimnout při vaší enteligenci že věci se staly úplně jinak, že dva ze tří trafikantů si pohoršily a že Tluchoř DOKONCE NEVZAL VŮBEC NIC.

Abych vám to přeložil do vašeho milovaného lebého spektra.
Představte si tohle:
1) špidla rezignuje.
2) špidla se rozhodne nevzít trafiku v Bruselu "že by to vypadalo blbě"
3) při masovám odchytu zkorumpovaných sosálistů je špidla uzačen a držen měsíc v díře - kdosi totiž o nějaké trafice pro špidlu někde mluvil, navíc kdyby špidla tu trafiku v Brsuieluz vzal třeba by tak jako levičák dělal podrazy s dietami, A TAK TEDY HURÁ SE ŠPIDLOU ŠUP DO DÍRY.

Tak přesně takhle vypadá Ištvánova revoluční spravedlnost vůči Tchořovi. Samozřejmě - pokud se bude hodně chtít, Ištván má plnou podporu jitrnicového plebeje Zemana, tak za chvíli zase může Tchoře zavřit, proč ne, lumpenproletáři za Zemanem a Ištvánem momentálně plně stojí a to je na čem ted záleží nejvíc. Co si o případu myslí zmanipulovaní lumpenproletáři.
25. 07. 2013 | 20:01

pamětník napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je....:
"A fakta jsou takova, ze Nejvyssi soud prebiji okresni a tri poslanci nemohou byt za sve slozeni mandatu v teto veci stihani."
To je sice pravda, ale zrovna tak je fakt, že extenzivní výklad poslanecké imunity podaný NS je jenom jedním z možných a přinejmenším je sporný. Současní soudci NS si zadělali na výměnu.
25. 07. 2013 | 20:53

Dan napsal(a):

to Platan

Já mám pocit, že vám na to odpovídám. Ten rozdíl je v neoprávněnosti jako základním znaku úplatku podle § 334 trestního zákoníku. Zatím co u peněz umíte dovodit neoprávněnost takové postupu - úředník přece musí rozhodovat podle důkazů, skutkového stavu a procesních předpisů, takže převzetí peněz je neoprávněná výhoda, tedy úplatek. U trafiky, jak říkáte, tedy u zaměstnání nebo funkce nemáte v případě poslanců nikde upraveno, že jde o něco neoprávněného. Teprve až budete schopen vyargumentovat, v čem je to neoprávněné, tak máte trestný čin. Kdyby dostali peníze, pak je to úplatek.

Kritérium neoprávněnosti? Si děláte prdel? Neoprávněné je to, co zákon zakazuje nebo nějak upravuje. To fakt nevíte?
25. 07. 2013 | 20:59

Dan napsal(a):

to Platan

Rozumějte, trestní zákoník nekriminalizuje dohody, ale přijetí neoprávněné výhody, na kterou není nárok. Tu neoprávněnost prostě musíte dovodit a to se vám nepodaří, protože nemůžete dovodit, že poslanec není oprávněn vzdát se mandátu a že je oprávněn přijmout nějakou další práci. Tady nejde o sled nějakých kroků, ale o neoprávněnost výhody. Prostě změnit práci může poslanec úplně stejně jako kdokoli jiný. I vy. Proto taky na tuto situaci nenajdete na celém světě nějaký precedens. Nikde totiž nejsou tak hloupí jako Ištvan. Bohužel pro něj. A to ještě prohraje i to sledování Nečasovy manželky.
25. 07. 2013 | 21:17

pamětník napsal(a):

Prorok. :)
25. 07. 2013 | 21:27

Platan napsal(a):

Dan napsal(a):
Kritérium neoprávněnosti? Si děláte prdel? Neoprávněné je to, co zákon zakazuje nebo nějak upravuje. To fakt nevíte?

Výborně, a který ZÁKON, kterými paragrafy tedy podle vás zakazuje např. to, aby si úředník vzal neoprávněně od občana peníze? Samozřejmě kromě TZ § 331 - 334. Těším se, že se to teď už konečně od vás dovím.

P.s.
Ale pokud se držíte zásady, že otázky, na které neumíte odpovědět (např. 25. 07. 2013 | 18:20), ignorujete, tak mi to, prosím, dejte vědět, abych se nenamáhal zbytečně...
25. 07. 2013 | 21:30

Dan napsal(a):

to Platan

Nikoli, v ustanovení § 331 až 334 jsou skutkové podstaty trestných činů úplatkářství a zákonné znaky úplatku, které musíte naplnit. Vy se musíte chovat podle těchto skutkových podstat, abyste spáchal trestný čin. Tam nemáte nic zakázáno, jak se mylně domníváte.

A kde je stanoveno, že úředník nesmí brát od účastníků řízení peníze? Například ve správním řádu a to konkrétně v ustanovení § 50 odstavec 3 máte kritéria, kterými se musí úředník řídit při vydávání správního rozhodnutí. Rád vám je odcituji:
§ 50 odstavec 3
Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena.

Čili tady máte jasné a závazné povinnosti, které musí úředník dodržet, aby vydal rozhodnutí. A peníze tam, milý Platane, uvedeny nejsou. Takže peníze úředníkovi jsou neoprávněná výhoda a tedy jsou naplněny znaky úplatku ve smyslu § 334 trestního zákoníku.

No a protože v případě těch poslanců nejste schopen neoprávněnost žádným předpisem specifikovat, tak nemáte trestný čin. Já se vám nedivím, on totiž neexistuje. Víte, každý občan ČR i vy osobně můžete odejít z práce a začít pracovat někde jinde.
25. 07. 2013 | 23:21

Dan napsal(a):

to Platan

I u toho lékaře musíte dovodit neoprávněnost a navíc se musí jednat o obstarávání věci v obecném zájmu. Takže hledejte a kutejte v předpisech, snad něco najdete. Pokud ne, nebudete mít trestný čin. Zákonné znaky skutkové podstaty a úplatku uvedené v § 331 až 334 musíte naplnit i zde.
25. 07. 2013 | 23:29

Plynové masky pro parlament napsal(a):

...dodá nejlevněji Omnipol, z toho vycházejme.

Dan
Je trestné mířit legálně drženou a nabitou devítkou ?
Je trestné vystřelit z pistole /např. devítky/ ?
Není, Vy prostě nenajdete paragraf, který by toto zakazoval, legálně drženou zbraní mohu mířit a mohu vystřelit - žádný paragraf to nezakazuje.

To, že pak v dráze té střely bude zrovna Váš kukuč...to je vedlejší. Nás zajímá jen to , zda jsem oprávněn 1. nabitou , legálně drženou zbraní mířit a 2. vystřelit z ní...ostatní okolnosti jsou podružné, nemají co dělat s projevy vůle , uvedenými pod body 1. a 2. Tyto body jsou pak projevy vůle, na sobě nezávislé, budu tvrdit já - a Vy nejste schopen mi dokázat opak, žádný kontext, žádný příčinno-důsledkový vztah, jen za X. míření a za Y. vystřelení.
Pozn.
Já švidrám a taky mám tik, no a trochu se mi i třese ruka, za to snad ale nemohu, že ? To snad ani není trestné - nebo jo ? No a rád mířím Pánubohu do oken, jenže to švidrání a ta ruka...zkrátka a dobře nabízím Vám experiment, není lepší verifikace než takový experiment, uvidíte - nakonec budete spokojen i Vy.
Vy prostě půjdete jako jen tak kolem a budete se po svém projevovat a já se taky svobodně projevím - 1. zamířím Pánubohu do oken a pak 2. vysřelím Pánubohu do oken (plus trocha toho švidrání...jo, občas mám závratě - od páteře, ale to taky není trestné).
/oba tyto úkony (1. a 2. )ale nemají spolu nic společného - to je naše společná premisa, Dane - z toho vycházejme... z toho, soudruzi, vycházejme..../.
-----------
Snad nemusím zdůrazňovat, že celá ta věc pak nemůže jít k soudu, to by porušilo jedn z předpokladů této analogie....leda bychom se mohli domluvit tak, že když půjde jednou k soudu ta kauza poslaneckých trafik, tak pak budete moct podat k soudu i tu naši věc. Budete-li mít na to chuť a tak vůbec.
Z tohoto opět vycházejme, z toho vycházejme.
25. 07. 2013 | 23:30

Dan napsal(a):

Plynové masky pro parlament

Mířit a vystřelit z pistole skutečně trestné není. Nicméně z ústavy a podle občanského zákoníku má každý občan právo na život a zdraví. Takže pokud budete střílet do někoho, aniž byste jednal v rámci nutné obrany, tak máte protiprávnost jak Brno, protože neoprávněně zasahujete do něčího života nebo zdraví.

Vaše analogie je slaboduchá. Praxe tyto situace řeší s přehledem.
25. 07. 2013 | 23:34

Plynové masky pro parlament napsal(a):

...a nejenom toto !

Dan
Chyba lávky, o nějakém " střílení na někoho " /pokud tedy nevěříme v to, že můžeme střelit do Pánaboha okna / nebyla vůbec řeč, to je jen vaše konstrukce.
Řeč je pouze a jen o naprosto nesouvisejících procesech - tedy 1. míření a 2. střílení.
Vaše právní konstrukce je prostě postavená na vodě.

Držte se prosím své logiky - tedy že je naprosto legální vzdát se poslaneckého mandátu a NIKOLIV následně, ale prostě jen tak, BEZ jakýchkoliv souvislostí s tímto vzdáním se mandátu - přijmout nabídku práce.
Z toho vycházejme.

Brou noc, sklapla past.
25. 07. 2013 | 23:48

Dan napsal(a):

to Plynové masky pro parlament

Nikoli, neoprávněnost je v tom, že narušíte právo občana na život a zdraví, které má z Listiny základních práv a svobod, konkrétně čl.6
Článek 6
(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
(2) Nikdo nesmí být zbaven života.
(3) Trest smrti se nepřipouští.
(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.

Takže takové případy se normálně řeší a v rámci trestního stíhání se pak posuzuje zavinění, zda se jednalo o úmysl, nedbalost nebo jednání, které není kryto zaviněním a osoba nespáchala trestný čin.

Naproti tomu je zcela legální vzdát se mandátu a přijmout novou práci, tady neoprávněnost nedovodíte. Kdybyste to uměl, tak byste to už dávno učinil.
25. 07. 2013 | 23:53

Klaus napsal(a):

To Yosif:

nyní se řeší korupční jednání pánů ODS...

Vy jste příklad člověka, který např. krade, přistihli ho a on křičí, jak potrefená husa, že soused vedle krade taky, že on je menší zloděj než soused...

Prostě, policie má důkazy v případě pánů a podržtašek ODS, to jsou fakta, které do země nezadupete a mlžit můžete třeba dále výčtem polopravd a idiotských srovnávání nesrovnatelného....

Jste jak chycený pes, který vztekle a zmateně pobíhá v kleci a vlastními zuby se zoufale snaží prokousnout kovové mříže...zoufalec..
26. 07. 2013 | 00:04

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Klaus Policie zadna fakta nema. Proto NS rozhodl, jak rozhodl. Dnes jste si mohl precist rozhovor se soudcem NS, ktery jasne rekl, ze ve spise zadna fakta, svedcici o uplatcich nenasel. Nasel tam jen Istvanovy domnenky ohledne motivace tech tri panu.
26. 07. 2013 | 00:38

Klaus napsal(a):

To Yosif:

dokola srovnáváte nesrovnatelné, zmatečně, jako v případě dle Vás tzv."trafiky" pro Špidlu při kandidátce do europarlamentu.

Toto je nominace člověka politické strany n základě "poptávky" europarlamentu, který je složený ze zástupců jednotlivých států EU.

V případě Šnajdra, Tluchoře a spol. jde o nabídku politické strany na funkci ve státním podniku za to, že podpoří její politické zájmy ( ne ve prospěch daňového poplatníka, ale ve vlastní prospěch)...

Tedy důkaz korupce-klientelismu v přímém přenosu,kdy byli znevýhodněni jiní uchazeči o pozici ve státní firmě.

ano toto vše je korupce, tedy trestný čin podle paragrafů 331-334 trestního zákona

V případě, že existují totožné a průkazné obdobné případy z minulosti, jak již při hledání hlasů pro Klause v případě prezidentské volby, či případ Melčák-Pohanka a jiní, neváhejte doložit důkazy...ne domněmky...

Uvědomte si, že policie může šetřit, když ji státní zástupce toto dovolí a nehážeklackypod nohy, což se dělo do roku 2011. Tím, že se vyměnil klíčový pražský (zase taPRAHA) státní zástupce, policie mohla konat...Jednoduché...
26. 07. 2013 | 00:39

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Plynové masky Muze byt trestne mirit, muze byt trestne strilet (to si chobote z masky zjisti, nez zacnes nekde picat) a je trestne nekoho trefit. Je trestne nekoho trefit! Pokud to neni v sebeobrane. Kdyz nekoho trefis, tvoje ne/mireni bude slouzit pro posouzeni tveho umyslu (nemiril-trefil muze byt nedbalost, miril-trefil pokus o vrazdu). Na ujme, kterou jsi strelbou zpusobil, to nic nemeni.
Tady ale nikomu nevznikla skoda ani na zacatku, ani na konci. Trestnym cinem ma byt samotny proces.
Chapes to?
26. 07. 2013 | 00:45

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Klaus Co ty povazujes za svuj neprospech, jiny muze povazovat za svuj prospech. Jednou z fazi dospivani je uvedmneni si, ze nejsem stredem vesmiru. Schvaleni danoveho balicku je trestne neutralni, je to politicke rozhodnuti.
Zmenete to. Ja se rad pujdu podivat na popravu poslancu CSSD za hlasovani pro zakon o podpore OZE...
26. 07. 2013 | 00:48

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

...uvedomeni...
26. 07. 2013 | 00:49

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

pamětník Tak to mate pravdu, vzhledem k dnesni politicke konstelaci si na vymenu zadelali. Ja doufam, ze kdyz dnes slusni lide vidi, jak si prokuratori chodi pro pozehnani za gosudarem na Hrad, nezopakuji unor 48 a tentokrat budou strilet, jak to meli udelat uz tehdy.
26. 07. 2013 | 00:52

Klaus napsal(a):

To Bijte ho:

Policie fakta/důkaz má a ne jen ona (viz. přímý přenos z parlamentu). Z rozhodnutí NS vyplývá, že se zabýval především rozborem pojmu "imunita" a hledal především důvod, jak rozšířit působnost imunity v rozporu s ustanovením imunity dané ústavou.

Přitom v odůvodnění sdělil, že je možné pokračovat v šetření v případech, kdy se tak dělo mimo parlamentní sněmovnu.

Tedy jasně vyplývá, že žalobce nemohl předpokládat absurdní výklad NS ohledně imunity a tudíž zpřesní žalobu dle odůvodnění NS.

Vaše konstatování, že policie žádné fakta nemá je úsměvné...jak to Vy můžete vědět, leda že by jste byl vyšetřovatel.

NS nerozhodoval ve věci faktů trestného činu, ale ve věci imunity poslanců a nesrovnatelného precedentu ve věci ˇ%Skárka.
Tedy se nezabýval podstatou trestného činu, ale jen konstatováním, že údajné jednání je kryté imunitou, kterou účelově vyložil ve prospěch stíhaných...

Pište pravdy a ne polopravdy a lži...
26. 07. 2013 | 01:01

Klaus napsal(a):

To Bijte ho:

melete blbosti.. Vy tady popisujete politický akt, schvalování zákona, ten je samozřejmě legální.

Tady jde o okolnosti, které tento politický akt provázely a tyto okolnosti jsou podstata trestného činu...

Opět, mlžíte, čarujete a nesmysly...dřisty prdy...
26. 07. 2013 | 01:16

Platan napsal(a):

Dan napsal(a):

Správní řád § 50 odstavec 3
Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu.
V řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena.

Čili tady máte jasné a závazné povinnosti, které musí úředník dodržet, aby vydal rozhodnutí. A peníze tam, milý Platane, uvedeny nejsou. Takže peníze úředníkovi jsou neoprávněná výhoda a tedy jsou naplněny znaky úplatku ve smyslu § 334 trestního zákoníku.
-------------------------------------------------------------
Hm, a kde tam čtete, že je zakázáno, aby si úředník od občana vzal za dobrou práci nějaké "všimné". Já tam čtu pouze to, že je správní orgán povinen něco zjistit. O penězích tam není řeč, to máte pravdu, ale z toho přece vůbec nic nevyplývá...
Opravdu jste přesvědčen, že by se žalobce při soudním řízení ve věci úplatkářství opíral o tento paragraf? Mám zkusit pohledat v judikatuře? Ale abyste mi pak neřekl, že jste to tak doslova nemyslel... :-)
"I u toho lékaře musíte dovodit neoprávněnost a navíc se musí jednat o obstarávání věci v obecném zájmu. Takže hledejte a kutejte v předpisech, snad něco najdete. Pokud ne, nebudete mít trestný čin. Zákonné znaky skutkové podstaty a úplatku uvedené v § 331 až 334 musíte naplnit i zde."

Pokud byste se domluvil s doktorem ve státní nebo krajské nemocnici (ale asi i v soukromé, když by to platila pojišťovna), řekněme třeba na přednostním termínu operace (aby to nebylo tak subjektivní jako ta "nadstandardní operace") za úplatu do jeho kapsy a byly by o tom validní důkazy - dalo by se přesvědčivě prokázat, že k urychlení termínu nejsou zdravotní důvody, byl by to úplatek jak vyšitej a vy to přece dobře víte. Jenom byste asi zase těžko hledal zákon, kde se praví, že lékař není oprávněn vzít peníze...
26. 07. 2013 | 01:46

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Četl jsem jakési vyjádření soudce z NS z oné trojice, doslova napsal , že gramaticky má slovo "projev" širší význam...
Gramaticky nemá slovo "projev" význam žádný, má ho snad z hlediska sémantiky či snad i semiotiky.
Intelektuální kvalita pana soudce ukazuje na tu skutečnost, že osobní charakteristika hraje velkou roli. Kdo povstal z lidu v době normalizace, nemá důvod k jakékoliv intelektuální námaze, což je věc zdejší majority, ani té, kterou by člověk předpokládal u žáka ZŠ.
26. 07. 2013 | 05:28

Dan napsal(a):

to Platan

Jistě, zkuste to dohledat v judikatuře. Proč už jste to dávno neudělal? Samostudium a přemýšlení nad literaturou a judikáty je vždy přínosné.

Ano, přednostní termín operace by možná byla neoprávněná výhoda. Ale musíte hledat v předpisech a dovodit neoprávněnost.

Nechápu, proč se tak rozčilujete. Znak neoprávněnosti je v § 334 trestního zákoníku.
26. 07. 2013 | 06:34

Dan napsal(a):

to Platan

Tam se přece nemusí pravit, že lékař nesmí vzít peníze. Tu neoprávněnost musíte dovodit z celého právního řádu. Nikde nemáte napsáno, že nesmíte střílet do lidí nebo bodat do nich nožem. Obecně se chrání lidský život a zdraví. Takže dokládejte neoprávněnost. A je to logické. Když přece uděláte něco, co je v souladu s právem, tak vás za to nemůže Ištván stíhat, ani kdyby předtím stokrát navštívil prezidenta.
26. 07. 2013 | 08:16

Platan napsal(a):

Dan napsal(a):
to Platan
Nechápu, proč se tak rozčilujete.
---
??... projekce? :-)
více po p.d.
26. 07. 2013 | 08:47

Yosif K napsal(a):

Dan napsal(a):
to Platan
Když přece uděláte něco, co je v souladu s právem, tak vás za to nemůže Ištván stíhat, ani kdyby předtím stokrát navštívil prezidenta.
26. 07. 2013 | 08:16
Může a nemůže, jak se říká zavřít může i kdzž důvody jsou vachrlaté a pustit musí, ale až po nějakém čase. Ištván je zajímavá figura, pustil Dalíka v kauze Kořistka, nabídka korzta velvyslance v Bulharsku mu připadala jako normální nabídka pracovnícho místa.

O pár let později nechal zašít Tchoře, nebot se "mluvilo o tom že by nějaký job dostat mohl ale on to nevzal protože mu to připadalo blbé".

Tady vidíte že Ištván je ohromně konzistentní člověk, umí číst noviny a odhadovat kdo vzhraje příští volby. Podle toho také stíhá, kdo by se nechtěkl dožít penze v bnějakém lepším korztě, že ano.

Ištván také má v práci supertunel - samoprivatizaci MUS. Tedy švýcaři a soudní lidé to vidí jako supertunel, Zeman má máslo na hlavě a sosani peníze z transakce, takže Zeman to vidí jako "zcela legální věc". Takže se dá čekat že Zeman bude stát za Ištvánem pokud Ištván MUS zase potichu odloží pro nedostatek důkazů. Místo toho může zase zavřit Tchoře, celé to vypadá jako kouřová clona pro zhuzsterizované lumpenproletáře -tvrdé jádro Zemanova voličstva.

CITUJI.
Ištvan jako státní zástupce měl už v minulosti na starosti i některé mediálně známé kauzy. V poslední době například olomoucké vrchní státní zastupitelství dostalo na starost kauzu privatizace Mostecké uhelné společnosti (MUS). V roce 2004 pak Ištvan rozhodoval v kauze údajného uplácení poslance Zdeňka Kořistky, kdy dospěl k názoru, že zadržení asistenta šéfa ODS Mirka Topolánka Marka Dalíka a lobbisty Jana Večerka bylo nezákonné a v dané věci neexistovaly ani vazební důvody.
26. 07. 2013 | 10:04

hlustvisihák napsal(a):

Díky tapetářům to trochu zapadlo. A doplňuji již uvedené i za situace schodkového rozpočtu.

hlustvisihák napsal(a):
pavel v
Rozumím tomu správně tak, že stejně tak snižování daní (např. DPFO) je korupce voličů-živnostníků?
26. 07. 2013 | 10:25

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Kulajdatrmapárovitá A takhle je to s vami soudruzi porad. Lzete, prekrucujete, manipulujete. Co tedy soudce rekl?:

"Ano, říkají, že projev je prostě proslov. Jenomže z hlediska gramatického, lingvistického(!!) je to kategorie daleko širší. "

Co je lingvistika?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lingvistika
Najdete tam i tu svoji semantiku a lexikologii. Bude omluva?
26. 07. 2013 | 11:11

Yosif K napsal(a):

No Zemanova smečka má ohromně postivní zkušenosti v boji proti korupci. Předseda Komise čisté ruce Bašta inicioval 25 trestních oznámení z nichž policie odložila 25. Paj byl sám Bašta namočen do tutlájní aféry Český Dům a do vybírání úplatků odn žadatelů o viza na Ukrajině.
Na začátku Zemanova panování Ivan Lhotský napsal do novin že mu CSSD dluží 25 mega a za dva dny mu nějaká odborná síla vpálila kulku do hlavy - Lhiotský je od té doby "ochrnutý a nemůže mluvit".

Zbrojař Musela přes kterého chodily peníze od majitelů Appianu a MUS pro sosálistický korytáře "spadl z posedu, je ochrnutá a nemůže mluvit".

Zemanisté Tomanovci vytunelovali Agrotrade o 600 mega, a založili si nový Agrotrade s kapitálem 600 mega a bez dluhů.

A tahleta banda má bojovat proti korupci? Jenom idiot si může myslet že tahleta banda bude bojovat proti korupci.
26. 07. 2013 | 11:25

Yosif K napsal(a):

slavwin napsal(a):
Yosife jste folklor který spíše naštve než přesvědčí, zkuste spočítat kolik lidí Vás nějak souhlasně bere, zvyknout si lze na ledaco i na Vás.
25. 07. 2013 | 20:00
Když píši že Spidla je trafikant a že SPOZISTe že jsou zkorumpovaný lidský odpad z CSSD pouze opakuji co píší levičáci sami o osobě.
Levičák levičáku vlkem, tisk se aspon nemusí spoléhat na dohady, když ta špína plave přímo zevnitř.
26. 07. 2013 | 11:34

pavel v napsal(a):

Yosif K

Komentátory jako Sláma a spol. svými příspěvky neovlivníte. Oni totiž nikdy nereagují na argumenty, nýbrž neustále opakují svá tvrzení. Ostatně, jejich metody fungují. Zažil jsem dobu, kdy komunisté měli monopol na informace a byl jsem překvapen, kolik lidí jim tehdy věřilo jen díky opakování té jejich mantry o dělnické třídě atd. Přesto si myslím, že vaše práce má smysl. Komentáře čte spousta málo informovaných lidí a těm prospěje, když se dovědí, že z levice pochází možná více tunelářů než z pravice. Např. Stanislav Gros nemá na pravici ekvivalent.
26. 07. 2013 | 13:15

ajeto napsal(a):

Pěkný příspěvek paní profesorko, vždy si Vaše příspěvky s potěšením přečtu. Jen pište dál. Děkuji
26. 07. 2013 | 13:52

razdva napsal(a):

pavel v:
Komentáře čte spousta málo informovaných lidí a těm prospěje, když se dovědí, že z levice pochází možná více tunelářů než z pravice. Např. Stanislav Gros nemá na pravici ekvivalent.
XXXXXXXX
Ano, Gross si nakradl asi 300 miliónů, Řebíček z ODS asi 10 miliard. To samozřejmě není úplně ekvivalentní.
26. 07. 2013 | 14:19

pamětník napsal(a):

Nejblbější výrok:
" z levice pochází možná více tunelářů než z pravice. Např. Stanislav Gros nemá na pravici ekvivalent" :)))))))))
26. 07. 2013 | 15:13

Madla Fakla napsal(a):

Super článek, vážená paní! Jinak ale ty kydy všech těch "svatých" čecháčků v diskusi jsou jen důkazem toho, jak si nevidíme do úst jako celý národ. Držet ústa by všichni měli, protože korupce je v Česku geneticky zakódovaná úplně ve všech a zvláště pak v té generaci mamonářů, kteří se narodili před rokem 1970.
26. 07. 2013 | 15:13

Madla Fakla napsal(a):

Levice, pravice jsou pojmy z 19. století a rozdělují společnost na černobílou. Pokud se ale i tak vychází z definic, tak tady žádná moderní levice ani neexistuje, protože ČSSD, kteří se do role levice pasují, se chovají v podstatě jako komouši a to proto, že všichni se za komunismu narodili. A paradoxně z těch samých definic pravicové strany u nás taky nejsou, protože pravice neuznává sociální smír a takovou stranu tady programově žádnou prostě nemáme. Ale dokud budete, vážení čecháčci, vnímat demokracii jako fotbalovej zápas, tak se laskavě nedivte té lůze okolo vás - děláte ze seba vlastním přístupem frustráty, pro které platí vše, co kde inkousti napíšou beze zbytku!
26. 07. 2013 | 15:23

pamětník napsal(a):

Co se honí v hlavách lidí, když při kritice nějakého nešvěru začnou generalizovat a žvanit hlouposti o národním genetickém zakódování. Jenom prázdnota v hlavách brání těmto lidem pochopit, jaký plodí obrovský nesmysl.
26. 07. 2013 | 15:31

Madla Fakla napsal(a):

Takže ty jsi svatej? Tak to přece můžeš být jenom rád, ne? A copak tě rozhodilo? Že si o tobě automaticky myslim, že jsi zloděj? Tak se s tim smiř, jsi prostě Čech - smějící se bestie... A začíná to u bonboniéry pro pana doktora, ale to ty znát přece vůbec nemůžeš. Ty musíš bejt ale rovnej frajer!
26. 07. 2013 | 15:37

pamětník napsal(a):

Je to jasné, je to obyčejný ťulpas. :)))
26. 07. 2013 | 16:05

slavwin napsal(a):

Madla F . Souhlasím, to postkomunistické období jsme Klausem nijak nezkrátili. Nick krytý poangličtěným jménem ruskoasijského děsa tu bojuje se sosálisty kteří mají počátek v Břevnově v restauraci u Kaštanu, dnes sídlí v Lidovém pardón Lihovém domě, z pozic sosálistů založené Klofáčem, později reprezentované Zenklem, Benešem. V tom postrudém sajrajtu to působí tak nějak blbě komicky. Lidé chtějí změnu, což je přirozené musíme my Češi se o to zasadit, ten bulharský způsob je ostrý, možná to není tak zlé, určitě budeme muset chvíli počkat.
26. 07. 2013 | 18:21

janecz napsal(a):

Co dodat. Článek je přesný a nemá chybu.
26. 07. 2013 | 18:22

Yosif K napsal(a):

razdva napsal(a):
pavel v:
Ano, Gross si nakradl asi 300 miliónů, Řebíček z ODS asi 10 miliard. To samozřejmě není úplně ekvivalentní.
26. 07. 2013 | 14:19
A rudý kádrovák POTÉ RUDÝ HORNÍK A NYNÍ BUDHISTA KOLÁČEK za pomoci Grosse, Musely, Hojdara, Sobotkovic právníka Pokorného a několika Zemanových pochopů vytuneloval z MUS a ze Skody Plzen skrze falešnou boudu Appian přes 14 + 10 = 24 miliard Kč, na to také žádná modrá straka nemá.

A jak říká bojovník proti tunelářům Zeman "Appian byla seriozní firma, vše bylo zcela legální". Bodejt by to nebylo zcela legální když Musela rozesílal sosalistům vejslužky ze švýcarska jako Ježíšek!!!!!!

Samoprivatizaci MUS nyní pilně vyšetřuje Zemanův oblíbenec Ištván, nejspíše to zase odloží, k plné Zemanově spokojenosti, nakonec bude mít plno práce se zatýkáním TCHOŘE KTERÝ NEVzAL TRAFIKU!!!!

Mimochodem ani Řebíček by neukradl ani kačku, kdyby nebylo součinnosti s UPŘÍMNÝM SOCALISTOU MICHALEM HÁLOU tím proletářským bojovníkem kterýmu zorganizovali stavební firmy 30 narozky za 800 tisíc Kč a oranžovým soudruhům takovéto proletářské narozky nebyly vůbec divný.

Řebíček nepřiděloval zakázky sám sobě, přiděloval mu je upřimný sosálista Michal Hála.
Jasný, proč by nějaký věrný sluha proletářů nemohl mít narozky za 800 tisíc. To u socalistů není až tak moc divný......
Kdo by se se díval na takovéto prkotiny?

Až Michala Hálu pustí z lochu (jestli jej už nepustili) tak jej proletářské masy vnesou na ramenou nznovu na pozici vrchního ředitele ŘSD a dálnice se budou zadávat jako za stara dál!!!!!
26. 07. 2013 | 19:24

Miláno z Děčína napsal(a):

Autorce článku!
Vždy pěkné počtení a to od prvého Vašeho článečku v posledních letech.
Graduje nebetyčné a nedůstojné konání 101 ne poslanců,ale jen s názvem jednoduchým - živočichové,jako by měli jen 2 mozkové závity a to: "To je pro mě a jen moje"!!!Občané!!!Doufám,že se brzo vrátíte a rozjedete nejen z pohledu,kdy jste byla pověřena vypracovat odbornou analýzu PF Plzeň a vše s tím spojené,ale již konkrétní "KAUZY",neboď sám dálkový absolvent-neabsolvent Benda bude zajisté jednou náplní obsahu jak se tam tehdy studovalo.Provést "PODROBNOU" - rozpitvanou analýzu studentů:Jméno,příjmení,kdo ho doporučil,podepsal to,zda studoval za státní či jiné finanční prostředky,případné přijímací testy či seznamovací pohovory,po přijetí,zda se tedy na ročníkové studium přihlašovali internetem na PFˇVŠ,tak rovněž na semináře a zkoušky,celý index studia,vybrání či přidělení závěrečné práce a její provedení,složení odborné komise-hodnocení,nebyla-li práce opsána atd.!!!
Víte nejlépe,ale pusťte se do toho!!!
26. 07. 2013 | 20:17

slavwin napsal(a):

Yosif K
Proč pořád dokazujete že kradou všichni a nejraději by jste dostal zpět k veslu tu bývalou Nečasovu vládu bez Nečase. Vyšetřuje policie, obviňují státní zástupci, to že kradou všichni přece není důvod vše nechat ležet. Zeman vyhrál volby je fakt, odkud víte že celý ten humbuk s Ištvánem naplánoval, řekl Vám to Kalousek. Nevím co zůstalo za prsty Zemanovi po Koláčkově zlodějně, ale jsou jiní státní zástupci než Ištván, ať to prověří. Zeman před 10 léty zastavil ten Klausův bankovní socialismus, kdy se šutry zastavovaly jako drahokamy, některým se půjčovalo a dluhy se se odepisovaly z nějakých stabilizačních fondů. Ať celý ten humbuk dopadne jakkoli pro mne by bylo obrovským zklamáním kdyby bylo umožněno zametat. Také jsem proti odsuzování nevinných, sečkejte možná, že Tluchoř dostane za tu krátkou vazbu odškodné, jako hrdina bude zvolen dalším prezidentem.
26. 07. 2013 | 21:25

pavel v napsal(a):

Madla Fakla

Je pravdou, že někdy je u nás rozdělování společnosti na pravici a levici nesmyslné - kradou všichni a pokud jde o kořist, dokážou zapomenout na ideologické rozdíly (oposmlouva). Přesto si myslím, že jakýsi rozdíl tady je. Tzv. pravicová koalice se alespoň trošku snaží snižovat schodek státního rozpočtu, zatímco ČSSD by nás zavedla do Řecka.

Nemohu souhlasit s vaší chválou článku profesorky Dvořákové. Ona vidí spásu v boji proti korupci ve větší pravomoci justice. Zapomíná však, že justice je zkorumpovaná možná více, než politici, které máme denně na očích. Že je justice zkorumpovaná dokazuje skutečnost, že místo vyšetřování významných rozkrádaček (privatizace Mostecké uhelné incestem) vyšetřuje prkotiny, jakými byly trafiky pro Fuchsu a Šnajdra.

Nemohu souhlasit ani s názorem, že imunita chrání poslance proti postihu za korupci. Imunita existuje především proto, aby politické postoje poslanců nemohly být kriminalizovány. Vzpomeňte na Vítězný únor: komunisté se zmocnili justičního aparátu a pomocí něho likvidovali opozici. Také aktuální kauza Nagyová se zdá být více než vyšetřováním kriminálních činů akcí na politickou objednávku s cílem sesadit vládu. Vláda padla zbytečně, protože obvinění vznesená Ištvanem se čím dál více jeví jako neopodstatněná.
27. 07. 2013 | 07:23

Yosif K napsal(a):

Bohužel 24 miliardový tunel MUS vyšetřuje a nevyštřuje s prakticky nulovým úsilím ten samý kugluf který honí za trafikaření Fuksu, Šedra a Tchoře přičmež Šnedr si pohoršil a Tchoř žádnou trafiku ze strachu nevzal. Ištván je osobní přítel Zaorálka - jento zpolitizovaná figurka.

Revoluční třídní spravedlnost - diktatura zneužitého a zhysterizovaného lumpenproletariátu. Ano Nečas je trapný na hysterický, cca stejně jako všichni nadšenci pro "razantní boj proti korupci" ale pouze na jedné straněě spektra a za neprokazatelnou prkotinu. Braní trafik lze přitom snadno zabránit - stačilo by zakázat politikům brat funkce ve státních a municipálnícjh podnicích. To by však existenčně zničilo stovky socialistických korytářů-parazitů.

Bojovníci za proletoše si tedy mohou zobchodovat cokoliv, trio rebelů "se zobchodovalo" a šlo sedět.
27. 07. 2013 | 12:38

Yosif K napsal(a):

Pane Slawvin, váš návrh at MUS vyštřuje někdo jiný má malou vadu. MUS vyšetřuje/nevyšetřuje Zemanův nový kamarád Ištván, případ mu nikdo vyít nemůže a za souáčasného stavu zhzsteriziovaní lumpenproletářů se nto ani nikdo neodváží a ohledně MUS se tedy ZASE už asi podesáté případ oddloží s tím že !trestný čin se nestal.

Hic Rhodos, hic salta. Ištván však moudře skáče tak kde to potřebuje neodvratně přicházející nová parlamentní většina. KSCN, SPOZ a CSSD.

Apolitická justice? Hahaha....
27. 07. 2013 | 12:45

slavwin napsal(a):

Pokud je pravda jen to korýtko, tak máte pravdu. Já spíše očekávám, že je napíchnuto to čiš
Yosif K -Pokud jde o ty korýtka, tak máte asi pravdu, já spíše očekávám, že je napíchnuto čištění Prahy a následně celé republiky od Peněz lidmi typu Rittiga a Janouška, ten Šnédr určitě čistý není jeho aktivity v hlavní zdravotní pojišťovně, blogérka Bezděková už nějaký čas na něco poukazuje.
27. 07. 2013 | 12:59

slavwin napsal(a):

Yosif K
Omlouvám se za ten předchozí tvar, komp mám na klíně, bývám někdy vyrušen a ono se to nějak divně hne. Myslím že vaše zaměření jen na sosálisty kteří se hlasí k počátkum v restauraci U Kaštanu je pro nápravu situace málo. Beru že- Braní trafik lze přitom snadno zabránit - stačilo by zakázat politikům brat funkce ve státních a municipálnícjh podnicích. To by však existenčně zničilo stovky socialistických korytářů-parazitů. Tahleta pravda platí pro pro cely ten postbolševický politický systém, vycházím z toho že bolševici od samého počátku překrucovali jak hospodářství tak ideologii v tomto ohledu se zase toho tolik nezměnilo. Zlodějna je pořád něco jako že on podniká a platí státu nemalé daně, skoro za všechno může ten zatracený Brusel.
27. 07. 2013 | 13:25

pamětník napsal(a):

pavel v
zase blábolí:
"Také aktuální kauza Nagyová se zdá být více než vyšetřováním kriminálních činů akcí na politickou objednávku s cílem sesadit vládu. Vláda padla zbytečně, protože obvinění vznesená Ištvanem se čím dál více jeví jako neopodstatněná."
Vy snad máte aktuální informace o průběhu vyšetřování, které by byly v protikladu k faktům o zneužívání vojenské zpravodajské služby? Nejste sám Petr Nečas, který jako starozákonní Samson Dalile naletěl Janě Nagyové?
27. 07. 2013 | 13:45

Yosif K napsal(a):

pamětník napsal(a):
Vy snad máte aktuální informace o průběhu vyšetřování, které by byly v protikladu k faktům o zneužívání vojenské zpravodajské služby? Nejste sám Petr Nečas, který jako starozákonní Samson Dalile naletěl Janě Nagyové?
27. 07. 2013 | 13:45
Samozřejmě že zneužívání ozbrojených složek bylo, je a bude svinstvo. Samozřejmě že Nečas je trouba na entou.
V tomto ohledu zneužívání policie však mají socalisti špinavější ruce než kdokoliv jiný.

1) velmi odborné odstřelení žvanila o financování CSSD Lhotskeho budto provedli nebo alespon kryli vysoce specializovaní odborníci. Kdopak asi, když Zeman dosadil socalistické sympatizanty do vedení většiny tajných služeb?
Dtto záhadný "pád Musely z posedu". Toho Musely jenž dle švýcarů rozesílal bakšiše z Appianu socdemáckým politikům. Socalistického účelu bylo dosaženo - oba ochrnutí občané mají papír na to že nemluví.

2) Bývalý ministr Gross měl své Grosstapo které mimo kontrolu policejního ředitele provádělo své specializované úkony. S ohledem na to jaký mazaný pletichář Gross byl, lze stěží pochybovat že šlo o sledovačky a čmuchání za hranicemi předpisů.

3) Většina policejního sboru (asi 80%) volí levici. Zneužívání policie k různým ilegálním kulišárnám ze strany levice má mnophem menší riziko na prozrazení - bolševici a ultralevičáci (v severomoravském kraji NEZŘÍDKA SPOJENÍ S POLSKÝMI MAFIEMI a se socdem starosty - viz bývalý Zaorálkův sponzor bývalý socalistický českotěšínský starosta Sznapka - zapojenými do ilegální výroby lihu) jsou stát ve státě, proto se v severomoravském kraji nikdy nic ohledně lihu a LTO nevyšetřilo.
O Sznapkově angažmá ve výrobě falešných alkoholických nápojů udělala několik reprtáží Jana Lorencová. Nakonec Sznapka z CSSD odešel sám -a doposud je v Českém Těšíne realitní king. Kariera jako u kolotuka.

Spojení CSSD s organizovaným zločinem je na severní moravě (a v severních čechách) evidentní. Nikdy se nic nevyšetřilo. Proč? Krajské mafie drží basu. Niech si v Praze rzondi jak si rzondi, my si tu bendzeme rzondit po naszymu.....
27. 07. 2013 | 14:48

slavwin napsal(a):

Yosife to o čem píšete se nedá potlačit potlačením ČSSD, SPOZu, KSČM. To je celkový vřed, ty strany zase nejsou tak populární, aby za ně někdo proléval krev. Ono je to tak, každý chvilku táhá pilku a skryté aktivity navzájem kryjeme. Tady v Ostravě před socdemáky hejtmanoval Tošenovský, možná rovný člověk, proč nerozkrýval, vzal nějaký milionek od Bakaly za prosazení záměru nepřevést hornické byty vlastníkům, což prý Bakala ..slíbil. Sznapka Kus dělali v Těšíně psí kusy, za alkoprachy vytvářeli nějaké stranické buňky, aby mohli prosadit svojé záměry, to je běžná praxe i v ODS. Jak z toho ven. Vytvářet tribunály a posílat pod gilotinu jako Francouzi. Nechat soudy a policii pracovat přesto, že tam mohou být podplaceni, pevně věřím, že to nebudou všichni, pak se možná odkryjí sami. Stojaté vody zapáchájí nejvíce pak nezbude než je nechat vysušit a odbagrovat jako ty pověstné ostravské ropné laguny.
27. 07. 2013 | 16:25

pamětník napsal(a):

Yosif K:
Vážení agitátoři, nikdo Vás neseznámil se základními principy adresné agitace? Že záleží na cílovém objektu a tedy agitace v tomto případě by měla být cílená a formálně přesná? Na mne agitace typu "Však socialisté tak resp. ještě víc" nemůže platit, jelikož nejsem zastánce ani volič ČSSD. I když se mi nezdají vaše argumenty ohledně spojení ČSSD se zločinem zcela korektní, poslední věc, co by mne napadla, by bylo pokusit se je vyvracet. V zásadě je to možné. Ale mezi námi chlapy - považujete počínání minulého premiéra za chlapské?
27. 07. 2013 | 16:29

Yosif K napsal(a):

pamětník napsal(a):
Ale mezi námi chlapy - považujete počínání minulého premiéra za chlapské?
27. 07. 2013 | 16:29
Ne nepovažuji. Nečas sen zbláznil vliem druhé mízy zapomněl na svoji dřívější zakřiklost až pripo...nost a ted zbytečně dělá ostudy.

Potrefená husa kejhá, před rokem kejhali levičíci že prej Rath má na krku jen gentlemanský přešlap oproti Promopru atd atd.

Na rozdíl od excitovaných proletošů chápu že velká část hospodářské kriminality je neodhalena nebo že lidé o lečems vědí ale že se policii nepodaří získat důkazy.

Budoucí levicový "boj proti korupci" vidím cca takto:
1) Bude tlak aby Rath byl propuštěn pro "nedostatek důkazů" - zatím nepromluvil o černém financování CSSD, na jeho propuštění tudíž bude enormní tlak a patrně s omluvami propuštěn bude. Toto též umožní ostatním hejtmanům pokračovat v defraudaci krajských peněz.
2) Bude tlak dostat Nagyovou a Nečase do tepláků, s oheldem na to jaká je Nagyová husa, tak to tak asi dopadne, vcelku si to zaslouží.
3) Bude tlak dostat do tepláků Fuxe, Šnedra a Tchoře. Tady to vidím tak půl na půl. Budou li odsouzeni budou odsouzeni, je však škoda že s nimi nebude odsouzeno aspon tak tisíc trafikantů z CSSD kteří škodí už jenom svou blbostí například koktající traktorista a práč špinavých peněz Vlček.
4) Rudí velkoburžujové Toman, Koníček a Cienciala NAČERPAJÍ pořádně dotací pro firmy své a jejich svazu známých. Miliardy budou lítat, Zeman bude oblbovat proletáře že se tak zachranují proletářská pracovní místa.

O "ekonomickém geniovi Ciencialovi" níže.
27. 07. 2013 | 17:53

Yosif K napsal(a):

Ekonoémický genius Cienciala ndávno hulákal na redaktora CTV 24 že je dovedl Třinecké železárny do "perfektního finančního zdraví".

JAK?
1) Za Grosse vyžebral 2 miliardy dotací... Gross pak od Chrenka dostal 100 mega za bezcenné cenné papíry Moravia Energo, tunel jak prase, ale jak řekla socalistická policie "trestný čin se nestal".
2) Cienciala nechal zavčas zkrachovat Moravia Energo když hazardní sázka neustálé zdražování elektřiny se otočila proti ME a proti TŽ. Není lepší kšeft než dobře udělaný bankrot.
3) VŠP kde Cienciala rektoruje prodává tituly plzenským způsobem, přestože byli dopředu upozorněni na plagiát, titul udělili atp atp. K tomu by mohla něco říct pí Dvořáková ale jelikož je mafiosta Cienciala přímo ve vládě a pí Dvořáková se che dožít penze bez zlámaných žeber atp, tak si myslím že do tohoto nebude vrtat.

Cituji Wiki
Jiří Cienciala
Vystudoval obor systémové inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě (promoval v roce 1974). V roce 1982 obhájil kandidátskou práci (získal titul CSc.), deset let pak byl externím vyučujícím na VŠB Ostrava. Habilitoval se (získal titul doc.) na své alma mater v roce 2003, o rok později byl jmenován docentem pro obor řízení průmyslových systémů.[1]

Svou profesní kariéru začínal v Třineckých železárnách. V této ocelářské firmě působil na různých hospodářských pozicích více než 37 let. Nejprve pracoval v útvaru výpočetní techniky, později jako pracovník automatizace výroby a následně byl ředitelem pro vývoj a obchod strojírenské divize. V roce 1997 se stal generálním ředitelem Třineckých železáren. Z této funkce odešel až na konci roku 2011. V říjnu 2012 byl zvolen členem dozorčí rady této akciové společnosti.[2]

V prosinci 1999 se stal členem dozorčí rady nově založené akciové společnosti Moravia Energo,[3] ve které setrval až do prosince 2008, kdy společnost po prudkém poklesu cen elektřiny nebyla schopna hradit své závazky vůči energetické burze.[4][5] Po následném prohlášení konkursu museli věřitelé odepsat pohledávky v řádu miliard korun.[6] Podle médií mohly na pádu Moravie Energo vydělat Třinecké železárny, které získaly možnost nakoupit si na počátku roku 2009 elektřinu za nižší ceny.[7]

V červenci 2007 byl kooptován do předsednictva Svazu průmyslu a dopravy ČR,[8] v dubnu 2011 byl pak zvolen viceprezidentem pro výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání.[9]

V únoru 2012 byl zvolen rektorem soukromé Vysoké školy podnikání v Ostravě.[10] Zároveň působí jako externí člen ve vědeckých radách VŠB – TU Ostrava a Ostravské univerzity.
27. 07. 2013 | 18:02

Yosif K napsal(a):

Podobný pták je též Toman, jeho rodina vytunelovala 600 milionů Kč z firmy Agrotrade a ted má jeho rodina novou firmu Agrotrade kde je kapitál 600 milionů a 0 dluhů, náhodička co?

Toman osobně se pokusil vytunelovat firmu Agrotec kde jeho dříve rodinný přítel Losenický jej zaměstnal jako managera. Během Losenického dovolené Toman nechal vydat falešné nové akcie pro sebe a Losenickému pak trvalo půl roku než vš...ka Tomana nakopal do zadnice a z agrotecu vyhodil.

Jediní nemafisti v Rusnokově vládě je ARusnok, Holcát a ten ze školství.
Koníček je bývalý ředitel Intersigmy, kdo se za socíku motal okolo PeZetek, tak musí mít jaso o co jde, bolševická šlechta dvě ligy nad husákem a jakešem......

Jinak u Zemavců jde o sv...ě a tu....ře k pohledání, a tito chtějí bojovat proti korupci.... Směšné...

Pomatení lumpenproletáři se zatím tetelí blahem že Ištván ůhájí zájmy obzčejných lidí. Jak? Že dostane do tepláků tři trafikanty z nichž dva si pohošili a jeden nic nevzal?

Ted jsem jen zvědavej jestli je Zeman u koryta nafurt jako KIMIRSEN nebo jestli na něj někdy něco praskne a taky bude muset táhnout.....
27. 07. 2013 | 18:13

pamětník napsal(a):

Je to marné.
27. 07. 2013 | 18:58

slavwin napsal(a):

Yosife to už nepíši pro Vás. Boj politiků proti korupci skončil potlačením Langra, ukončila to Nečasova vláda, hlavně tlačili poslanci kolem Johna a Bárty. Jsou tu obavy že oslabená ODS si uvědomila svůj kiks chce to trochu vrátit zpátky asi stejně jako Brežněv Stalina aspoň jako vojevůdce. Po odpalu policejního prezidenta Martinů, výměny té hlavní prokurátorky se trestnou činností zabývají ti kteří to mají dané zákonem a celý ten humbuk je pro snahu to aspoň trochu vrátit nebo v rámci nedokončených zákonů alespoň tuto kauzu zastavit. Prezident bude muset tuto skutečnost respektovat. Soudy taktéž budou muset danou skutečnost vzít na vědomí.
27. 07. 2013 | 21:10

Platan napsal(a):

To Dan

Znovu jsem si prošel všechny vaše příspěvky v této diskusi. Upoutalo mě, že ačkoliv se vyjadřujete s mentorskou nadřazeností:

Dan napsal(a):Paní profesorko, nezlobte se, ale i vy jste si nenastudovala základní znaky úplatku a to § 334 trestního zákoníku. Až to uděláte a pochopíte konečně podstatu úplatkářství, tak začnete psát zasvěceně. Prozatím si pletete dojmy s pojmy. A to by se profesorce stávat nemělo. Vraťte titul, je nezasloužený.

sám se dopouštíte zcela mylných závěrů:

Dan napsal(a):to Jan Jančura
Jistě, NS uvedl, že to spadá pod imunitu a tudíž to nemůže naplňovat zákonné znaky skutkových podstat trestných činů. NS rozhodl přesně o tom, co žádáte.
Z tohoto vašeho výroku je zjevné, že jste usnesení NS ve věci "rebelů" buďto vůbec nečetl nebo jste jej vůbec nepochopil:
-----------
3 Tcu 76/2013-55 (USNESENÍ - Šnajdr )
Pokud se tedy poslanec svým projevem činěným v Poslanecké sněmovně dopustí jednání, pro které by mohl být jinak trestně stíhán, je přípustné pouze disciplinární řízení, které je oprávněn zahájit pouze předseda Poslanecké sněmovny, případně z vlastního podnětu mandátní a imunitní výbor.
-----------
Zde máte poměrně jasně řečeno, že imunita na skutkové podstatě daného jednání (řekněme třeba projevu, který by naplňoval skutkovou podstatu trestného činu "hanobení národa, rasy...") vůbec nic nemění, pouze znemožňuje trestní stíhání.
Považoval bych tedy za užitečné, kdybyste vaši správnou tezi, že "samostudium a přemýšlení nad literaturou a judikáty je vždy přínosné" ve větší míře uplatňoval také sám u sebe.

Nyní pár poznámek k naší diskusi ohledně prokazování "neoprávněnosti výhody" v úplatkářských kauzách:

Zjistil jsem, že s judikaturou je trochu problém, protože judikáty prvoinstančních soudů nejsou na WEBu běžně dostupné. A právě u těchto judikátů bych očekával, že na nich bude možné nejsnáze ověřit, zdali soud u každé "úplatkářské kauzy", prokazuje "neoprávněnost" na základě konkrétních právních norem (jak vy jste přesvědčen, zatímco já o tom pochybuji).

V judikátech NS a ÚS, ve kterých jsem zatím hledal*), jsem potřebné informace nenašel (ale je to dosti "hutný materiál" takže nemohu vyloučit, že mi něco uniklo...).

*) Pl. ÚS 6/98, 4 Tz 124/2003, 4 Tdo 1352/2007, 7 Tdo 582/2008, II. ÚS 1388/08, 3 Tdo 814/2010
pokračování
27. 07. 2013 | 21:10

Platan napsal(a):

pokračování

Natrefil jsem na stanovisko Transparency International, které vaše pojetí "neoprávněnosti"rozbíjí na padrť:

"Třetí rovina kritiky směřuje k tomu, že výhoda není neoprávněná, pokud uplácený neporuší konkrétní ustanovení právního předpisu (např. nemůže vykonávat určitou funkci, protože nesplňuje nároky požadované zákonem či jiným předpisem). Tento výklad je zcestný, protože neoprávněnost výhody spočívá v tom, že na samotné její poskytnutí není právní nárok vyplývající z právního předpisu či obchodního vztahu (např. ve formě platu, platby za poskytnutou službu, provize z uskutečněného obchodu)."

http://www.transparency.cz/stanovisko-transparency-international-k-trestnepravnim-aspek/

O tomto pojetí "neoprávněnosti" mám ale i já sám jisté pochybnosti, protože jsem zatím nenašel jiné zdroje, které by ho potvrzovaly.

Jak jsem si ověřil, pojem "neoprávněná výhoda" se kromě ustanovení TZ o úplatkářství vyskytuje v právní problematice také v mnoha jiných souvislostech. Zajímavá je například definice podvodu podle ISA 240 (mezinárodní standard pro postupy auditorů při posuzování podvodů):

Podvod:
Úmyslné jednání jedné nebo několika osob z řad managementu, zaměstnanců nebo třetích stran za účelem získání neoprávněné nebo protiprávní výhody uvedením někoho v omyl.

Je pozoruhodné, že se zde rozlišují "neoprávněné" a "protiprávní" výhody. Přirozeně to evokuje otázku, jaký je mezi těmito dvěma druhy výhod rozdíl. Na to jsem zatím našel jedinou odpověď:

"Protiprávní si dokážeme každý představit - to je porušení zákonů. Neoprávněná výhoda je proti morálním zásadám, proti obchodním zvyklostem nebo proti firemním předpisům."
http://www.recruitix.cz/blog-clanek/205

Jistě vám neuniklo , že taková definice "neoprávněné výhody" také silně koliduje s vaší představou...

Bylo by zajímavé ověřit, zdali má rozlišování pojmů "neoprávněný" a "protiprávní" v právní terminologii nějaký obecnější význam. Zatím se mi podařilo najít pouze jeden judikát NS, ve kterém se rozlišuje mezi "neoprávněným" a "protiprávním" jednáním:

"Neoprávněné nebo protiprávní jednání FNM a zásah do osobnostního práva žalobce nebo jeho ohrožení..."
30 Cdo 4341/2011 http://kraken.slv.cz/30Cdo4341/2011

I v této souvislosti se prohlubuje moje pochybnost, zdali je správný váš výklad "neoprávněné výhody" protože pokud právní terminologie rozlišuje mezi pojmy "neoprávněný" a "protiprávní", tak by podle mého jazykového cítění byl pro "neoprávněnou výhodu" tak, jak vy si ji vykládáte, mnohem přiléhavější termín "protiprávní výhoda".

Jak vidíte, já sám se při hledání správného chápání pojmu "neoprávněná výhoda" přiznaně nacházím ve stadiu tápání. To je ovšem mou jistou výhodou oproti vám. Já totiž mohu na základě nových informací korigovat své názory bez blamáže. To by u vás, vzhledem k vaší silně mentorské póze (viz nahoře) asi nebylo možné... :-)
27. 07. 2013 | 21:12

Dan napsal(a):

to Platan

Situace je daleko jednodušší, než si myslíte. Od ledna 2010 platí nový trestní zákoník, který v § 13 odstavec 1 definuje nově co je to trestný čin - Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
Všimněte si, že se má jednat o protiprávní čin. Znakem úplatku je navíc neoprávněná výhoda. Takže musíte dovodit obojí - neoprávněnost i protiprávnost. Musíte dovodit, že je protiprávní i neoprávněné vzdát se mandátu a že je protiprávní i neoprávněné vzít funkci. Tolik dikce zákona. Ano, jsem mentor, protože je mi silně proti srsti, když jsou ve vazbě nevinní lidé za situace, kdy Ištvan nebyl schopen napsat skutek tak, aby obsahoval základní znaky trestných činů, jak rovněž Nejvyšší soud konstatoval. Vám je to zřejmě u prdele.

Situace je taková, že lidé byli měsíc ve vazbě a vy teprve teď hledáte v judikátech, co je to protiprávnost a neoprávněnost a jak sesmolit skutek. To ale v judikátech nenajdete. Protiprávnost a neoprávněnost musíte dovodit z právních předpisů. To vy jste utrpěli blamáž jak prase.

Ten přístup Amnesty international je primitivní a policajtský. V § 334 máte dva znaky úplatku, ne jeden. Neoprávněnost přece nemůže vyplývat z toho, že na něco nemáte nárok. Nikdo z nás například nemáme nárok, abychom se stali zaměstnancem technických služeb, ale když nám v Technických službách práci nabídnou, tak jsme oprávněni takovou práci přijmout.

Čili znovu - víc přemýšlejte. Někdy je lepší použít selský rozum, než výkladové pokusy Amnesty International.
28. 07. 2013 | 10:02

Dan napsal(a):

to Platan

Už jenom to, jak musíte nad tak elementárním pojmem jako je protiprávní a neoprávněné tak dlouho přemýšlet je skutečně šílené. Uvědomte si, že se tady zavírají lidé do kriminálu za situace, kdy nemáte jasno v elementárních pojmech, na kterých stojí právní stát. A vy se nakonec místo zpytování vlastního svědomí zmůžete jenom na osobní útoky o mentorství. Měl byste se začít pomalu stydět a postavit se na stranu práva a spravedlnosti.
28. 07. 2013 | 10:10

slavwin napsal(a):

Tady to končí přesto se pokusím něco o právním státu, advokáty jsem ve svých 68 nepotřeboval a nejsem odborník, což vy asi jste. Paragrafy jsou zakroucené, což i odborníků vyžaduje vícestupňové rozhodování. Soud je poslal do vazby na základě žaloby prokurátora, vrchní soud vyšetřování přerušil na základě námitky obžalovaných. Reakce je volání po prokurátorově hlavě a přezkoumání rozhodnutí vrchního soudu. Co z toho asi vznikne. Prokurátor pokud je posílal do vazby jen za ty trafiky a soud který to vzal jsou zřejmě nějak mimo, byla tu řeč i vysavačích peněz z Prahy (Rittig, Janoušek) a případ nemohl být dotažen vinou vrchního soudu, který je zainteresovaný nebo mimo. Myslím a doufám, že trestnou činnost politici budou řešit nápomocně a skutečné rozplétání kauz se vrátí kde patří, že přestane to bolševické období kdy jejich pijavice začaly být souzeny až je zkritizovalo tehdejší jejich Rudé právo nebo komunistický ústřední výbor.
28. 07. 2013 | 12:45

Dan napsal(a):

to slavwin

Jen pár poznámek:
- soud je poslal do vazby na základě návrhu státního zástupce, který jim pouze sdělil obvinění
- Nejvyšší soud je z vazby propustil s odůvodněním, že usnesení o zahájení trestního stíhání neobsahuje znaky žádného trestného činu
- vrchní státní zástupce nebyl schopen zaručit kvalifikované a odborně zdatné sdělení obvinění a po vzoru komunistických prokurátorů, kteří chodili na kobereček na výbory KSČ, šupačil k politickému prezidentovi pro podporu.

Co bude Ištvan propagovat zítra? Palečnice a španělské boty?
28. 07. 2013 | 12:55

Hanick napsal(a):

Když se Šnajdra nepodařilo chytit za pačesy ještě v době, kdy byl ve F-M, lítají kolem něj desítky miliónu dluhů a zpronevěr, je docela možné, že to vše vyšumí jako před časem s Drobilem, Dalíkem a Řebíčkem
28. 07. 2013 | 14:14

pavel v napsal(a):

Hanick

Zdá se mi, že justice jen předstírá, že se snaží jít po velkých rybách. Ve skutečnosti jde v kauze Nagyová a spol. v popstatě o prkotiny. Tedy o prkotiny ve srovnání např. s kauzou privatizace Mostecké uhelné incestem, v níž je namočen i Miloš Zeman a v níž Švýcaři obstavili 14 mld. Kč, přičemž v kauze Nagyová ani žádná škoda vyčíslena nebyla.

Podobně tomu bylo v kauze Čunek, kde se jednalo o blbého půl mega, zatímco Řebíček měl miliardové zisky. Socialisté byli na Čunka jako vosy, ale Řebíčka si ani nevšimli. Proč asi? Pravděpodobně proto, že byli na výplatní listině. Stejně jako v kauze ROP Severozápad, kde byly na výplatní listině obě strany.

Zdá se, že někdo tu režíruje divadlo pro masy, které má motto: rozděl a panuj.
28. 07. 2013 | 14:53

slavwin napsal(a):

Dan
Vysvětli jste to srozumitelně, ale s těmi závěry bych počkal. Mohlo to být tak že prezident zareagoval na ten humbuk a s vysvětlením byl spokojen. To jestli je ta trojka někomu sympatická není rozhodující, ale už by se mělo začít co je politická rivalita, podrazáctví a trestná činnost. Na všechny něco někdo ví, neumím a nechci se v tom rýpat jako Yosif K. Řadový občan v průseru prokurátora zastrašit nemůže, ať se to týká i lidí vlivných (politiků i pracháčů)
28. 07. 2013 | 15:14

pamětník napsal(a):

Dan:
" Nejvyšší soud je z vazby propustil s odůvodněním, že usnesení o zahájení trestního stíhání neobsahuje znaky žádného trestného činu" Nikoliv, NS odůvodnil propuštění tím, že skutek se stal na půdě parlamentu.
28. 07. 2013 | 15:26

slavwin napsal(a):

pavel v napsal(a):
Máte pravdu, hodně uvažujících si přeje ať jdou do háje všichni kteří vznikli při té Klausově tzv. transparentní politice při které vznikly nějaké netransparentní peníze, takže ten bordel jen tak nikdo nerozvrátí, ale to divadlo pro masy může přerůst v něco co to změní.
28. 07. 2013 | 15:29

pamětník napsal(a):

pavel v:
"Zdá se mi, že justice jen předstírá, že se snaží jít po velkých rybách. Ve skutečnosti jde v kauze Nagyová a spol. v popstatě o prkotiny." Přání otcem myšlenky.
"Podobně tomu bylo v kauze Čunek, kde se jednalo o blbého půl mega" Nikoliv, jednalo se o kampaň vyvolanou k likvidaci politika.
28. 07. 2013 | 15:30

Dan napsal(a):

to pamětnhík

Já vám raději z toho usnesení zacituji:

"Projev učiněný poslancem (s ohledem na již uvedené) v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tak nelze zakomponovat, jako jeden ze znaků skutkové podstaty trestného činu, jehož se měl dopustit, tedy v posuzované věci trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr.zákoníku a trestného činu přijetí úplatku podle § 331 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku, kterých se měl dopustit jako spolupachatel."

Čili jste svědky Ištvanovy mimořádné neodbornosti
28. 07. 2013 | 15:32

Dan napsal(a):

to pamětník

Podle mě jde o mimořádné prkotiny. V případě toho sledování jste na úrovni maximálně kázeňského přestupku, vždyť se nic až tak škodlivého nestalo.

Co byste si vybral vy? Byl byste raději jeden den sledován neoprávněně rozvědkou nebo byste byl raději 1 měsíc ve vazbě na základě vykonstruovaného obvinění? Rozumějte, Ištvanova činnost je daleko škodlivější než činnost Nagyové.
28. 07. 2013 | 15:35

pamětník napsal(a):

Dan:
28. 07. 2013 | 15:32:
Nesprávně interpretujete. Věta "Projev učiněný poslancem (s ohledem na již uvedené) v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tak nelze zakomponovat, jako jeden ze znaků skutkové podstaty trestného činu, jehož se měl dopustit, tedy v posuzované věci trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr.zákoníku a trestného činu přijetí úplatku podle § 331 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku, kterých se měl dopustit jako spolupachatel." znamená, že pokud poslanec projev učiní v Poslanecké sněmovně, nelze ho pojímat jako s trestný čin. Takto pojatá poslanecká imunita je podle mínění mnohých i ústavních právníků příliš extenzivní (široká) a podle NZS Pavla Zemana výrok NS je nepředvídatelný.
SZ Ištvánovi postačí prokázat, že ti tři exposlanci jednali v této záležitosti i mimo Sněmovnu a trestní stíhání může být obnoveno.
28. 07. 2013 | 15:35
Zásadně nesouhlasím. Zneužívání vojenské rozvědky ke šmírování v soukromém zájmu milenky premiéra je skandál přímo obludný.
28. 07. 2013 | 17:33

Dan napsal(a):

to pamětník

To určitě. Vzhledem k tomu, že jste dosud nebyli schopni specifikovat neoprávněnost výhody v podobě funkcí, tak to bude ištvanovi k ničemu.

Obludný? A co tak obludného se stalo? Můžete to nějak rozvést? Vždyť se nestalo vůbec nic.
28. 07. 2013 | 17:56

pamětník napsal(a):

:)))))))))))))))))))))))
28. 07. 2013 | 20:22

Platan napsal(a):

Dan napsal(a): 28. 07. 2013 | 10:02
Uvědomte si, že se tady zavírají lidé do kriminálu za situace, kdy nemáte jasno v elementárních pojmech, na kterých stojí právní stát. A vy se nakonec místo zpytování vlastního svědomí zmůžete jenom na osobní útoky o mentorství. Měl byste se začít pomalu stydět a postavit se na stranu práva a spravedlnosti.

Málem jste mě rozplakal, jako feldkurát Katz rozplakal svým kázáním Švejka. Pochopíte, že nyní nemohu reagovat věcně, ale odpovím vám, jak to půjde...
29. 07. 2013 | 00:48

Anba napsal(a):

Dan: máte chybné čtení zákona. Zákon nerozlišuje dvě podmínky pro stanovení úplatku. Jde o jednu větu, nikoli dva body - prostě na co nemáte nárok, je neoprávněným prospěchem.
Má exposlanec nárok na místo v DR po skončení mandátu? Nemá. V kterém zákoně, vyhlášce je napsáno, že má? Byla porušena zásada rovnosti občanů, princip demokratického státu, když tak pořád trváte na zákonu, "kde se to nesmí". Bylo vyhlášeno výběrové řízení, stanovena kriteria? Mohl jste se přihlásit i Vy o tuto funkci? Libovůle ministra, který je jmenoval, svědčí o velkém amatérismu tohoto státního úředníka a jeho velké aroganci.
Neoprávněnou výhodu jsem Vám vysvětlila, o výhodu jde každopádně. Nelze totiž poměřovat (dost stupidní od exministra financí) příjem poslance a příjem exposlance v dozorčí radě. Tím spíš, když NS tak striktně oddělil činy před a po vzdání se mandátu. Stali se nezaměstnanými s nulovým příjmem, takže třicetiticícové až padesátiticícové odměny po dobu více let, by každý nezaměstnaný a měl by i každý soudce, uznat za značný majetkový prospěch. Poslanec Kalousek jej poskytl určitě mimo budovu a řečniště PS.
Pokud se tady dohadujete s někým, zda jde o úplatek mezi pacientem a lékařem, (pobyt na chatě versus lepší pořadí),tak ano, jde o úplatek (léčení je věc obecného zájmu a lékař je v pozici úřední osoby), pokud by šlo o soukromé sanatorium, pak nejde o úplatek, ale porušení lékařské etiky (těžko dokazatelné), ale daňový únik za neoprávněný prospěch vyčíslitelný je (pokud by byl žalobce).
29. 07. 2013 | 04:59

Anba napsal(a):

Oprava v poslední větě: daňový únik za nezdaněný příjem vyčíslitelný je...
29. 07. 2013 | 05:04

Dan napsal(a):

to Platan

Víte, posměváčků jsou na anonymním netu stovky. Možná byste udělal lépe, kdybyste přestal plakat a dovodil raději neoprávněnost výhody v daném případě.
29. 07. 2013 | 07:15

Anba napsal(a):

Dane, diskuse s hluchým a slepým a ještě právnickým diletantem je marná, marná a marná. Jmenujte vy, ve kterém zákonu je uvedeno, že exposlanec má nárok na funkci ve státnmí firmě. A naučte se číst zákon tak, jak je napsán. Pokud by ke spáchání tr. činu uplácení bylo třeba dvou znaků - neoprávněné výhody a neexistence nároku, byl by zákon napsán v bodu a) a bodu b).

Pane Stejskale, diskutuji již opravdu málokdy, ale dovolte mi říct, že v tak diskutované věci jako je rozhodnutí Najvyššího soudu by měl být blog paní profesorky Dvořákové ponechán v seznamu nejčtenějších, déle než 4 dny. A to neříkám proto, že po mám příspěvku byl přeřazen do přízemí. Jako již několikrát. Budu sledovat, jak dlouho ponecháte stupidní příspěvek pana Bucherta. Svůj úsudek Vám sdělím. Buďte si jist. Anba.
29. 07. 2013 | 11:51

Dan napsal(a):

to Anba

Nárok na tuto funkci nemají, ale pokud je jim nabídkuta, jsou orpávněni ji příjmout. Úplatek má totiž v § 334 tresntího zákoníku 2 znaky - neoprávněnost a to, že na takovou výhodu není nárok. Je to neorpávněná výhoda, na kteoru není právní nárok. Kdyby to byla přece výhoda orpávněná, tak co by na ní bylo tresntého, proboha.

Nárok je právo, kteér můžete vyžalovat úspěšně u soudu. Oprávnění/neoprávnění je něco jiného.
29. 07. 2013 | 13:02

Platan napsal(a):

To Dan

Ano, mohl byste třeba mít dojem, že vás někteří účastníci diskuse kritizují neoprávněně, ale asi byste neřekl, že na to nemají nárok...
:-)
29. 07. 2013 | 19:00

Yosif K napsal(a):

No pokud půjde Fox a šnédr do lochu za převzetí trafik a Kalousek do lochu že Foxe a šnédra dosadil na koryta kam inteligenčně nebo morálně nepatřili, tk to abys se začalo klepat hrůzou několik set socalistických parazitů v podobných funkcích na státní i komunální úrovni.

Pokud byli Fox a šnédr zaměstnáni protiprávně tak to lze říci o socalistech ve stovkách případů a-la Tvrdík.

Zajímavé je též že jitrnicový král plebejec ČISTÉ RUCE domlouvá podporu své spozistické ČELÁDCE u Karoliny Peake - výmenou za velvyslamnecké koryto V AUSTRÁLII. ta se tam hodí jako hrnec na p...el a Klausová do Blavy, mužík Peake jest totiž australský občan.....
Milí levicoví nadšenci, poradte mi, myslíte si že Ištván už jede jako slepice po chrchli po Zemanově čachrování s velvyslaneckými korYtY VÝMĚNOU ZA NĚCO?
29. 07. 2013 | 21:43

Yosif K napsal(a):

pamětník napsal(a):
pavel v:
"Podobně tomu bylo v kauze Čunek, kde se jednalo o blbého půl mega" Nikoliv, jednalo se o kampaň vyvolanou k likvidaci politika.
28. 07. 2013 | 15:30
Je to tak, čunek je trumbera, ale jeho tzv ilegální příjmy byly de facto peníze z cestáků od zbrojovky vsetín, úplně stejný zdroj peněz jako nezdaněné náhrady ze kterých si Sobotka koupil byt za 7 mega. Jiné důkazy veškeré žádné - tvrzení zhrzené sekretářky proti tvrzení pděsa čunka.

Vesecká byla možná modrá mafie ALE štvanice na čunka byla odrazem toho že na některých okresech a krajích jsou prostě pevně zakopané rudé mafie, odjhodlasné uplést bič z hovna.
A jinde jsou zakopané mafie svazu známých skrzevá celé politické spektrum. A tak jest tomu doposud.
29. 07. 2013 | 21:49

Yosif K napsal(a):

Vysoká škola kde rektoruje Ceinciala rozdává diplomy za plagiáty, cituji WIKI:
Do médií se dostal případ diplomové práce Jitky Wiszczorové, která byla v roce 2011 obhájena (a to na výbornou) i přes to, že komise byla na plagiát upozorněna. Škola ignorovala dodané odkazy a argumentovala tím, že systém Thesis neodhalil shodu. Škola v té době nepoužívala systém Thesis proto shoda nebyla odhalena, na základě upozornění profesorky došlo k odhalení plagiátu. Převzatých textů je asi 90 %. Členové zkušební komise s reportéry České televize odmítli mluvit; vedoucí práce, jímž byl rektor VŠP Vladimír Krajčík, redaktora ČT nadto osobně vykázal z budovy školy.[3]

Konec citátu.

Je příznačné že v době kdy se obrací vítr z pravého na levý bojovnice proti turboškolám k pdvodné povaze Ceincialovy vysoké školy mlčí.

A opak že spravedlnost "je slepá". Jak mi řekl jeden policista, pokud chete se dožít penze v zaměstnání, musíte si velmi doře rozmýšlat co budete a co nebudete vyšetřovat.....

......a pro Akreditační komisi platí to stejné co pro policii......
29. 07. 2013 | 21:55

pamětník napsal(a):

Yosif K:
No jo, Kalousek a advokát Novák z ODS jsou rudá mafie.
29. 07. 2013 | 23:16

Yosif K napsal(a):

pamětník napsal(a):
Yosif K:
No jo, Kalousek a advokát Novák z ODS jsou rudá mafie.
29. 07. 2013 | 23:16
Kalousek asi byl lidovecká mafie. Advokát Novák z ODS asi je rudá mafie - jestli se už neupil k smrti. Toto je jedna jistota u alkoholiků - většinou se upijí k smrti.

Jsem zvědav zda se brzy upijí k smrti též Mynář s Milošem Zemanem, nebo zda LUKOIL česká republika ochrání svou investici tím že jim přiškrtí přísun k chlastu. Typuji to druhé, loutkovodiči z Lukoilu mají dlouhé prsty.........
31. 07. 2013 | 21:03

pamětník napsal(a):

Yosif K:
Jste velice nedostatečně informováni. Kalousek tehdy zakládal mafii novou, Novák je mafie modrá.
A tady je poučení o "alkoholismu" prezidenta:
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/udalosti/
minuta 28:50
31. 07. 2013 | 21:15

pamětník napsal(a):

datum 31. 07. 2013
01. 08. 2013 | 13:21

Akrs napsal(a):

Máte pravdu, paní Dvořáková.
Na straně druhé ,to, že v současné době platí rozhodnutí Nejvyššího soudu, že se na kdejaké konání poslance, vztahuje anmestie, má za důsledek, že se poslanci mohou nechat beztrestně podplatit, aby vyjádřili důvěru současné vládě. Je to sice hrozné, že se mi to zdá jako nejlepší řešení , -ale alespoň tak -v tom politickém humusu.
03. 08. 2013 | 13:10

zdenka napsal(a):

Články paní profesorky postihují i to, co zprvu není vidět...ta polemika,jaká může být politika, či vlastně politici, mi připomíná Sionské protokoly. Je to značně deprimující.... A což teprve Juvenilní justice / viz internet/, to tu ještě nemáme, ale asi brzy budeme, to bude teprve teror. Prodají poslanci naše děti za svoje výhody?
11. 08. 2013 | 13:23

mlvtopgg napsal(a):

luznzwrdafpkvlpjnud <a href="http://www.doska.dybroff.ru/users/skenixon">pjmgljou</a> zhtblmbbjodxhpmgmyldejjsmmt <a href="http://www.autoshowsonline.com/drupal/spam/denied">hppbklhj</a> evcebeeuzzjrejuyguegslnnmjnapmeel <a href="http://lietuviski.lt/lt/users/creastewart">sezdznif</a> xrrbbqj pqyzmeujkacsidsyigevoigngaxosc <a href="http://ipsocon2013.com/content/%E4%BB%98%E5%81%89%E5%A4%A7%E3%81%AA%E8%89%B2%E3%81%AE%E7%B5%84%E3%81%BF%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B">nfhffqrx</a> sjmhqud
12. 10. 2013 | 13:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy