Máme se obávat Muslimského bratrstva?

15. 02. 2011 | 07:45
Přečteno 28825 krát
Egyptské Muslimské bratrstvo je velká neznámá nového Egypta. Jakou roli bude hrát, závisí na tom, jak důkladně se Egypt bude demokratizovat a jak se bude vyvíjet celá politická scéna. Je však velmi nepravděpodobné, že by Bratrstvo mohlo „islamizovat“ Egypt.


Vedle vládnoucí Národně-demokratické strany není v Egyptě jiná silná strana. Bratrstvo je hierarchicky organizované náboženské společenské hnutí, jako jediné má masovou členskou základnu, vedení, disciplínu a mluvčí, a tedy velký náskok před zbytkem opozice.

Íránský scénář ale nehrozí. Zaprvé proto, že si obě historické situace nejsou vůbec podobné: Íránská revoluce byla antikolonialistickým povstáním, které dalo vzniknout ideologickému nacionalistickému státu, podobně jako v Egyptě v roce 1952. Navíc ideologie íránského nového státu byla založena na islámském socialismu, který se dnes po třiceti letech už překonal, jako ostatně všechny tyto modernistické projekty. Nikdo o něj v dnešní post-ideologické době nestojí.
Muslimské bratrstvo navíc sehrálo v "revoluci" (to slovo je přehnané, podobně jako "sametová revoluce") jen druhořadou roli. Není to totiž revoluční strana s charismatickými kleriky, ale laické hnutí, které od svých počátků usiluje o pozvolnou náboženskou obrodu. Do politiky se zapojilo během antikoloniální revoluce a jako alternativa proti sekulárnímu nacionalismu, ale velmi rychle bylo zakázáno a pronásledováno. Jeho radikální fáze proběhla před padesáti lety, kdy její ozbrojené složky válčily s Násirovým státem a ideolog Sajjid Kutb psal ve vězení radikální texty. Po Kutbově popravě učinil vůdce hnutí Hasan al-Hudejbí oficiálním textem Bratrstva knihu Kazatelé, ne soudci, která Kutbovu teorii exkomunikace (takfír) označila za teologicky neplatnou. Kutbovy knihy jsou sice nadále populární, ale především mezi tzv. takfíristy, radikálními islamisty, kteří Bratrstvo nenávidí za „kolaboraci“ se státem.

Příměří se státem
Bratrstvo totiž uzavřelo nepsané příměří se státem a soustředilo se na náboženskou činnost: práci s mládeží, vzdělávání, charitu, zdravotnictví, pronikání do profesních sdružení a odborů. Jako poslední ideologická strana spojuje osobní i společenské dobro s náboženstvím. Snaží se o jeho postupnou obrodu skrze „islamizaci“ (da’wa) zespoda, tedy šířením islámského způsobu života a ctností, z nichž některé jsou obdivuhodné (svépomoc a charita), další jsou sekularistům buďto cizí (ženská skromnost), nebo nepřijatelné - odmítání alkoholu, společenský konzervatismus, nedůvěra ke koptům a antisionismus. Da’wou, kladným příkladem a opozičním étosem dosáhli islamisté mnohem víc, než by dosáhli politikou. Egypt ovšem není plný klinik vedených bratrstvem - islámská charita má různé podoby a ne všechny mají i politický podtext.

Politiky jako vedlejší strategie se Bratři úplně nevzdali. Od 70. let měli zástupce v parlamentu, který většinou kandidoval na některé z opozičních kandidátek. Příměří se státem pak Bratrstvo porušilo, když jeho členové v roce 2005 masově kandidovali jako nezávislí a vyhráli 88 míst ze 161 okrsků, v kterých nastoupili, a obsadili tehdy 20 procent míst v parlamentu. Režim je do té doby toleroval jako val umírněných islamistů proti extrémistům. Jejich popularity a nadpoloviční úspěšnost ve vybraných okrscích ale vedla režim k tomu, že vsadil znovu na represi. V roce 2007 byla změněna ústava, zakázána politicko-náboženská činnost a znovu se masově zatýkalo. Všichni vedoucí Bratři strávili v posledních letech nějaký čas na policii či ve vězení, 88 zástupců v parlamentu bránila imunita.

Jediná vážná opozice
Bratrstvo se zatím v parlamentu stalo jedinou opravdu aktivní opozicí. Během pěti let podalo několik tisíc interpelací vůči vládě. Jeho politická práce odvedla kádry Bratrstva od propagace náboženských hodnot k zaměření na právní a politickou reformu. Šlo zejména o socioekonomickou politiku státu, kde mělo Bratrstvo díky své charitě dobrý přehled, a o lidskoprávní normy, které se jeho členů jako pronásledovaných přímo týkaly. V roce 2008 ale také nepodpořili zákaz tzv. ženské obřízky, která je v Egyptě stále velmi častá. Zajímavé je, že ji nebrání z náboženských důvodů. Vedoucí duchovní Bratrstva proti ní vydal fatwu.

Bratrstvo také adaptovalo svou ideologii na parlamentarismus: jeho stálým heslem posledních deseti let je „občanský stát v islámském rámci“. Ještě v době represe napsalo detailní politický program o 128 stránkách, jehož nejvíce „islamistickým“ návrhem je volená islámská rada, která by rozhodovala o slučitelnosti legislativy s islámskými normami, a požadavek, aby prezident byl muž a muslim.
O podobnou radu se snažili šíitští legislativci v Iráku - pokusili se ji dostat do ústavy. Podobně jako egyptští to ale nejsou klerici a v radě by nebyli sami. Stojí tedy o to, aby byla nezávislá na státě, ale praktický návrh na její obsazení nemají. Nakonec se obsazování ukázalo jako obtížné a politizovatelné a pokud vím, ani v Iráku, kde islamisté vládnou, se neprosadila. Takový osud ji asi čeká i v Egyptě - úspěch při prosazení záměru, ale nemožnost konkrétní podoby. Azharský nejvyšší duchovní byl totiž dosud spolupracovníkem státu a islamisté nemají pod kontrolou duchovní establishment.
Klausule o mužství a náboženství prezidenta vyvolala největší skandál mezi Egypťany. Neznamená ale ještě, že by byli aktivně sektářští - Bratři se inspirovali středověkými teoriemi o politické moci, kde sultán vykonává i náboženskou funkci. Takový anachronismus si ale ani před vlastními mladšími členy dlouho neuhájí - dnešní situace je jiná, prezident čistě sekulární v multi-konfesionálním státě. Byla to PR-bomba a Bratři pak označili program za nehotový a že bude přepracován. Dosud se tak z důvodů represe nestalo - program měl sloužit jako podklad nové politické strany. Tato příležitost nastane teprve teď a můžeme očekávat, že jej Bratři upraví s citem pro novou situaci.

Islamizovaná politika
Druhým argumentem proti možné islamizaci Egypta je to, že už to zdaleka není čistě sekulární stát. Mubarakův režim se udržoval u moci náboženskou politikou, která bude zvlášť pro liberály obtížným dědictvím. Islamisté už do jisté míry dosáhli svého: v roce 2005 byl zaveden článek o islámu jako zdroji zákonnosti do ústavy, určité náboženské právní normy do zákonů, náboženské programy do státních médií. Z náboženských důvodů byli také pronásledováni liberálové, homosexuálové a feministky, jakož i několik reformních teologů a učenců. Vznikla situace, kdy sekulární stát svým autoritářstvím a polovičatými ústupky učinil z náboženství politikum, ale neuspokojil nikoho. Soudy, islamisté i veřejnost dnes chápou, jak složité je míchat sekulární a náboženské právo.

Neustálý boj mezi fundamentalisty z Bratrstva, ještě radikálnějšími islamisty a státní mocí o morální základ politiky v Egyptě ale vystupňoval projevy nesnášenlivosti. Sekularismus byl kritizován jako bezvěrectví, stát zase přeháněl nebezpečí ze strany Bratrstva. Konec represivního režimu představuje i konec této pokřivující situace a naději, že se role náboženství v politice bude vyjednávat otevřenými mechanismy, počínaje parlamentní debatou o nové ústavě.

V ní bude Bratrstvo nejspíš představovat umírněné fundamentalisty. V politice už teď ztratilo tím, že proti zkorumpované moci povstala mnohem radikálnější opozice. Navíc se bude volit i podle sociálního programu. Bratrstvo dosud kombinovalo hospodářský liberalismus s důrazem na sociální zodpovědnost státu a nemuselo mít konkrétní, koherentní ekonomickou politiku. Dá se očekávat, že mu půjde spíš o vlastní postavení a nebude stát o přebírání zodpovědnosti za zemi v tak komplikovaném stavu, jako je Egypt. Oznámilo, že nebude mít prezidentského kandidáta. Jeho výsledek ve volbách různí experti odhadují na 15 až 30 procent.

Nové podmínky už teď Bratrstvo mění. Před rokem zvolilo ještě vůdce ze starší generace, která upřednostňovala da’wu, protože politika ohrozila jeho existenci. Teď se do popředí dostává mladší generace, společensky otevřenější, částečně i vůči Izraeli, se zájmem o politiku. Mluvčí se už teď aktivně ucházejí o veřejné mínění a neustále zdůrazňují svou otevřenost: „chceme demokratický pluralitní systém,“ říká Mohamed Mursí. Rostoucí složkou je kupodivu mládež: v tzv. Koalici revoluční mládeže jsou aktivní mladí z Bratrstva, kteří o svém zapojení do pluralitní politiky přesvědčovat nemusí.

Psáno pro LN, doplněno pro aktualne.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Independent napsal(a):

Helmut

Presne tak. Pusobite na me jako clovek, ke kteremu promlouva vnitrni poselstvi spolecne snad vsem nabozenstvim. Zrejme to jak vnimame ruzna nabozenstvi svedci spise o nas samotnych nez o tech ruznych kapitolach duchovniho vyvoje lidstva. A tak nekoho Koran nudi, jineho dojme a primitiva 'inspiruje' k vrazde.
15. 02. 2011 | 23:09

hoven napsal(a):

to je strašná najivita si myslet, že islámský fundamentalisti třeba nebudou tak špatný a třeba budou dodržovat nějaký demokratický principy. to je najivita.
15. 02. 2011 | 23:10

Martin Konvička napsal(a):

Tomu, co také kydá hnůj:

K té KP. Ano, diskutovaná dáma + moje (doufám) kamarádka bývala jednou z našich nejaktivnějších muslimských proselytek.
Vy říkáte "wahábistek", ale brzdil tehdy někdo její "wahábismus"?
Těžko, naopak ji bratři a sestry stavěli do médií, vystupovala jako "správná emancipovaná muslimka" v tv dokumentech, hrála v divadle, vozili ji na přednášky po školách.

Paní Hesové, jež ví vše nejlépe.

Ti, s nimiž měla KP velmi blízké styky, se jmenovali Muneeb a. Hassan, Omič, Sáňka, L. Větrovec, L. Lhoťan, Bádr, Imane... etc., tedy elita tuzemského domomuslimstva. Příliš jste jim neposloužila, když pochybujete o jejich vzdělání.

Váš druhý vývod, že "muslimky se nedají, až si v Koránu přečtou o svých právech", je hloupost nehorázná. Ono se tam toho o žádných právech - vyjma práva poslouchat - moc nepíše. Jsem přesvědčen, že korán (islám) neznáte, měla byste žalovat školu, kde jste studovala.
15. 02. 2011 | 23:13

Martin Konvička napsal(a):

hoven:
Od těch lidí tady to není naivita. Je to směs ignorance a zlého úmyslu.

Mimochodem pěkný nick ;)
15. 02. 2011 | 23:16

Daniel Veselý napsal(a):

Tak a tohle prohlásil pan Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D: "„Naštěstí jste v Evropě již jen zmenšující se menšina. Až vymřou hodné katolické babičky, které v tom jsou nevinně, nebudu mít problém narvat vás do transportu, i s těmi muslimy.“ http://aktualityhvezd.wordpress.com/2010/10/03/krestane-ateiste-a-muslimove/

Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D. se narodil se r. 1969 v Opavě, vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Palackého univezity v Olomouci, později získal doktorský titul na katedře zoologie Biologické fakulty Jihočeské univerzity.

Od 90.... let se zabývá ekologií motýlů s přesahy k jiným živočichům. Zajímá se o společenské dopady ekologického myšlení. Ekologii a ochraně přírody se věnuje v Entomologickém ústavu AV ČR. Přeložil knihy Matta Ridleyho:O původu ctnosti, Susan Blackmoreové:Teorie memů ad., je spoluautorem knih Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management, a dále Motýli České republiky I. a II. Rozšíření a ochrana.

Toto individuum by si dobře rozumělo s nacisty. Děsivé je, že vyučuje na VŠ...
15. 02. 2011 | 23:19

Daniel Veselý napsal(a):

KP alias "Krásná Pavlína" je mezi pražskou muslimskou komunitou nechvalně známá. Sama bývala fanatická wahábistka a poté přesedlala na druhý extrém. Jeden známý muslim o ní prohlásil, že jí o život nejde ani náhodou, maximálně si koleduje o přesdržku za to, jak lidi rozeštvává. Zde je s ní rozhovor, odstavec 5.3.
http://is.muni.cz/th/203001/fss_b/bakal_prace_Musilova.txt?lang=en
15. 02. 2011 | 23:21

Martin Konvička napsal(a):

Helmut.

"Ale vy vychazite z naprosto nesmyslnych premis. Islam rozhodne neni jeden ideologicky tabor (tak jako byl sovetsky blok, to prirovnani fakt pokulhava)."

Pokulhává, ale lepší neznám.
Všichni se vztahují k jednomu základnímu zdroji (triologii), jednomu zakladateli, jednomu vnímání světa.
Mé premisy nejsou nic jiného, než práve islám - co se píše v koránu-hádisech-síře, co muslimové sami říkají, jak se projevují svými činy.
Není to JEDEN tábor, to jsem nikdy netvrdil, ale světonázor dvou náhodně vybraných muslimů si bude pravděpodobně bližší, než světonázor náhodně vybraného muslima a nemuslima, a dokonce i dvou náhodně vybraných nemuslimů.

"Kazda z tech zemi ma rozdilnou dynamiku vyvoje a hlavne naprosto odlisne kulturni podhoubi (co ma spolecneho Trebas Indonesie a Mauretanie?)."

Islám, milý Helmute.
Právěže nic, než islám.

"A jak jsem psal, existuje spousta odnozi, sekt, ctyri velke skoly prava atp."

Ano, ale hlavní prizma nazírání světa sdílejí - zejména co se týče pohledu navenek. Podle všech těchto škol, například, je muslim víc než špinavý kefír, tedy víc než vy i já.


"Nelze je hazet do jednoho pytle ... "
Do toho pytle se házejí sami, a ten pytel se jmenuje - islám.
15. 02. 2011 | 23:21

joan.j napsal(a):

A vylízaní,samozvaně "pokrokoví" muslimofilové ,nadšeně a bujaře hajlujícícho muslimstva už to opět rozjeli ve velkém,včetně obviňování zásadní odpůrců arabského primitivistického starověkého fašizmu-islámu z jakéhosi "fašizmu".Ale nesmíme se jim divit,rodové indispozice,celoživotní vymývání "mozků" nejprve na VÚMLU,později v nějakém islamském "kůltůrním centru" dělá ve slaboduchých a jednoduchých "myslích" skutečné zázraky !
Tak znovu,jak to vlastně je s těmi muslimáky,speciálně s těmi "umírněnými" a s těmi "radikálními"

"Umírněný muslim" versus "radikální islamista"?Hm.Věru zvláštní jak se tento NEWSPEAK ujal mezi některými jedinci snažícími se obhajovat neobhajitelné.
Jste buď "dobrý" praktikujíci moslim alebo špatný muslim, slabý jako čaj. A tuto skupinu západní apologetové islámu chybne prezentují jako "umírněné" muslimy.

Pokud jde o muslimy, pokládají "umírněné" za "pokrytce". Není je vůbec překvapivé, že "umírnění" často sami o sobě tvrdí, že jsou pokrytci. Říkají že ano,věří v islam, ale nejsou dobří muslimové. Někde v koutku mysli plánují stát sa "dobrými" muslimy, až po "spáchání" a "vychutnání si" všech "hříchů".

Problem netkví v rozdílném přístupu muslimů k víře,problem tkví v samotném islámu.
Problém s islamem je už s jeho svatou knihou a ne pouze s jeho následovníky.

Tento zmatek využíva jistá skupina muslimů, která přišla s nápadem "reformace" islámu. Několik takových "reformátorů" si získalo jisté uznání mezi neznalými a povrchními "zápaďáky", kteří do nich vkládají své naděje a touhy,ačkoliv mezi muslimy jsou tito samozvaní "reformátoři" ignorovaní a vysmívaní.

Co totiž znamená slovo "re-formovať"? Reformovat pochází z latinského reformare, co znamená obnovit, znovu vytvořit. Čili obnovit cosi pokažené do jeho původního stavu.
Evropská reformace křesťanství v 15-17,století proběhla právě v tomto duchu a jejím důsledkem byla rozhodná sekularizase evropských zemí,tedy odluka církve(náboženství) od státu.
Islamská reformace však již také proběhla.Tato reformáce sa nazývala salafizmus.

Salafizmus je samozvanými západními "arabisty" a "orientalisty" tvrdohlavě označován za muslimské sektářství.To ale není je pravda. Abdul Wahhab nezaložil novou sektu. Byl pouhym reformátorem islamu úplně stejným způsobem, jako byl Luther reformátorem kresťanství.
Jádrem úvah Abdula Wahhába bolo, že islám doby Mohameda a jeho prvních společníků byl dokonalý a úplný a že jeho úpadek (Wahhab žil 17063-1792) je způsobený zaváděním inovací (bid´ah) a že islámská odroda se dá uskutečnit pouze návratem k "původnímu" islámu a očištěním náboženství od všech pozdějších ,piochopitelně neblahých vlivů..
Korán o sobě přeci sám tvrdí že je dokonalý a DOVRŠENÝ "Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství."
Abdul Wahháb tedy navrhoval, že muslimové by sa měli vyhnout jakékoliv inovaci a nasledovat příklady salaf ("předchůdců",či "prvních generací"),odtud Salafisti.
Za vzor svého reformačního úsilí si Wahhab bere Mohamedův výrok:"
Lidé mé generace jsou ti nejlepší, potom ti, kteří následují po nich a potom ti, kteří následují po nich "(to jest prvé tři generace muslimů)
15. 02. 2011 | 23:24

Tupelo napsal(a):

Helmut: neni zac, proste mam rad prispevky ktere nepausalizuji, navic se dobre ctou (plus viz muj prvni komentar zde), myslim ze jich je docela zapotrebi, nick Monika na nektere predchozi diskuzi podle me hezky napsala ze to vypada ze cesi jsou nejvetsi odbornici na islam v evrope, prestoze mame jen minimum zkusenosti. Tomu mozna vzdalene odpovida jeden prispevek co jsem kdysi cetl na zahranicnim blogu (v dobe prvniho tydne egyptskych nepokoju, totiz ze cim min clovek vi o egyptskych realiich, tim vic se objevuje v textu muslimske bratrstvo; myslim vsak ze je to celkem pochopitelne ;)). Behem pobytu v jedne zapadoevropske zemi jsme meli par muslimu v jedne servisni firme co nam pomahali s pocitaci a nebyl zadny problem, stejne jako bylo kazdemu sumak ze si jeden nas spolupracovnik na par minut parkrat za den odskocil (pravda nepil alkohol :)). Tim zase nechci pausalizovat ja, je jiste ze se zde najdou hodne nebezpecni fanatici, ale to by nemelo nikoho opravnovat ke zevseobecnovani...
15. 02. 2011 | 23:24

Martin Konvička napsal(a):

Veselý:
Ano, psal jsem to.
Kupodivu je editor Duší a hvězd - ten, jeho jsem chtěl "narvat do transportu" - můj relativně dobrý přítel.
Pokud toužíte po poštovní adrese mých nadřízených, mohu Vám ji poskytnout.
Vzor udavačského dopisu nemám, do it yorself.
15. 02. 2011 | 23:24

Daniel Veselý napsal(a):

Tohle prohlásil zdejší diskutující Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.: "„Naštěstí jste v Evropě již jen zmenšující se menšina. Až vymřou hodné katolické babičky, které v tom jsou nevinně, nebudu mít problém narvat vás do transportu, i s těmi muslimy.“http://aktualityhvezd.wordpress.com/2010/10/03/krestane-ateiste-a-muslimove/

To je na podání trestního oznámení.Je děsivé,že toto individuum přednáší na univerzitě Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D. se narodil se r. 1969 v Opavě, vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Palackého univezity v Olomouci, později získal doktorský titul na katedře zoologie Biologické fakulty Jihočeské univerzity.

Od 90.... let se zabývá ekologií motýlů s přesahy k jiným živočichům. Zajímá se o společenské dopady ekologického myšlení. Ekologii a ochraně přírody se věnuje v Entomologickém ústavu AV ČR. Přeložil knihy Matta Ridleyho:O původu ctnosti, Susan Blackmoreové:Teorie memů ad., je spoluautorem knih Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management, a dále Motýli České republiky I. a II. Rozšíření a ochrana.
15. 02. 2011 | 23:25

joan.j napsal(a):

Čeho však dosáhla reformace islamu oproti reformaci evropské,nebo chceme-li křesťanské?Inu,pravý opak,jediný stát může být stát islamský v souladu se Salaf ,tradicí,skutky a slovy "prorokovými".Zde se mimochodem posílil pzpor mezi šíity a sunnity,kde má dodnes velkou tradici uctívání osoby Mohameda a dalších svatých mužů islámu,což sunnité považují za rouhání,zapříčiněné vlivem nenáviděného křesťanství a judaismu.

Podstatou wahhábismu (nebo chceme-li salafismu) této jediné reálné a ukončené REFORMACE islámu je přesvědčení,že človek není je svobodný, ale otrokem Alaha. Doslovně v originálním znění Ibad. (otrok).Toto je diametrálně odlišná rozprava od rozpravy protestantizmu (evropské reformace) a zde je základní rozdíl medzi kresťanstvím a islámem.
Reformáce islámu i křeťanství proběhla stejným způsobem,odvolávání ze na prvotní,nezkažené,originální,ale vzhledem na původ a zrození těchto dvou učení byl výsledek DIAMETRÁLNĚ odlišný.Islam není je pokračováním,překonáním křesťanství a judaismu,jak to vyhlasuje Mohamed a mohamedáni, ale je jejich negací
Rozprava o svobodě, která je tak důležitá a zásadní pro křesťanstvo, je úplným protikladem toho, co představuje islam.

Když muslimové dnes pochodují americkými a evropskými městy s transparenty, na kterých stojí "demokracie je pokrytectví" a "Do pekla se svobodou" ,a dácvají to patříčně hlasitě najevo,nejde o žádné ůextremisty a radikály",ale o skutečnou podstatu islamu, který je proti svobodě, proti demokracii, pro otroctví a podrobení.

Muslimové nemají volnost a svobodu, oni musí poslouhat Alláha a Jeho posla.
Korán 33:36 přeci říká:"A ani věřícímu, ani věřící není dána volba v záležitostech jejich, jakmile Bůh a posel Jeho věc jednou rozhodli; a kdo neposlouchá Boha a posla Jeho, ten zbloudil zjevným zblouděním."Není na nich,aby rozhodli, co je správné a dobré. Toto rozhodnutí už padlo a oni mají pouze povinnost to slepě následovat a prosazovat i když se jim to možná (některým) v hloubi duše nezamlouvá
"A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte. " (!!!)

Islam znamená POŘÍZENÍ SE ,nikoliv "mír" jak se nám snaží vemlouvat jeho stoupenci a naši vlastní omlouvači. Alláh rozhoduje (a pro všechny věky už definitivně rozhodl),člověk je otrok který následuje a poslouchá. V islame zákon prichází od Boha,ne od lidí,proti je islám a demokracie,islám a svoboda NESLUČITELNÉ POJMY. Člověk musí poslouhat,i když si "boží zákony" často protiřečí,často jsouproti zdravému rozumu a jsou kruté,nelidské,despotické a barbarské.
Proto jsou výroky některých současných a samozvaných "reformátorů" islámu v nějaký "islam s lidskout váří" neupřímné,pokrytecká a jsou vyprodukované POUZE pro potřeby západních (islamoservilních) médií.
15. 02. 2011 | 23:26

Daniel Veselý napsal(a):

Omlouvám se za spamy, ale máte tu hrozný kódový systém. Já se s nacisty nešpiním, Herr Konvicka...Jen ať ostatní vidí, kdo jste s KP zač.
15. 02. 2011 | 23:27

hanah napsal(a):

Helmut

Ano, čtyři základní a vlivné velké školy práva - ty se právě shodují na těch největších odpornostech islámu, např. smrt za odpadlictví.

A že nemůžete srovnávat islám s ideologiemi ? :-))))
Islám JE ideologie. Islám je totalitní systém, který má vypadat jako náboženství a obluzuje mnoho jeho věřících. Ve skutečnosti je islám vězení - a ti, kteří z něho zkusí odejít, to dobře vědí.
Promiňte, ale pletete se vy.
K demografickému vývoji trochu info :
(okopírovala jsem svůj příspěvek z diskuze z r. 2009, abych to nemusela znovu psát)
V roce 2000 byl celkový počet obyvatel Evropy (od Islandu po Rusko) 728 mil. Za současné porodnosti se však bez nových přistěhovalců její populace v r. 2050 zredukuje na 600 mil. Průměrná plodnost na jednu ženu v Evropě klesla na 1,4,přičemž 2,1 dítěte je zapotřebí k udržení stávajícího počtu obyv. Udrží-li se současná plodnost, na konci 21.století se sníží počet obyv. na 207 mil. Jak Evropa vymírá, třetí svět dodává každých 15 měsíců 100 mil. lidí (jedno nové Mexiko).V roce 2050 bude ve třetím světě 40 nových Mexik, naproti tomu Evropa přijde o souhrnný počet obyvatel Belgie, Holandska, Dánska, Švédska, Norska a Německa! Počet obyv. Maroka oproti tomu bude v r. 2050 o 50% větší.
Pokud se porodnost v Evropě nezvýší, bude v r. 2050 počet dětí pod 15 let o 40% nižší, počet starých lidí vzroste o 50%.
Toto není předpověď, ale popis toho, co se dnes děje. Některé demografické výhledy jsou aritmeticky jisté. Třetí svět má nyní pětkrát více obyv., v r. 2050 bude mít 10 x více.
Zkrátím to. Z výše uvedeného jednoduše vyplývá, že Evropa vymírá.( Kterýsi muslim prohlásil, že pokud nedobydou Evropu zbraněmi, dosáhnou toho přes dělohy svých žen). V budoucnu nebude mít kdo živit "staré". Proto je přijímání imigrantů nutné. Ještě nutnější je však začít "bojovat" a to rychle a důsledně zasahovat proti radikálním přistěhovalcům (většinou muslimům). Domnívám se, že to je přesně to, co navrhuje zmíněný pan Wilders. Zásadně změnit imigrační politiku, vystěhovat radikály, nestavět další mešity, nepřipustit další radikalizaci mladé generace muslimů již narozených v Evropě, vyžadovat respektování práva státu, ve kterém se nacházejí apod. Zkrátka hra na multikultipravdulásku se nedá hrát jednostranně, nefunguje to.
Omlouvám se za obsáhlost, info čerpány a volně citovány z knihy Patrika J. Buchanana "Smrt západu".
03. 12. 2009 | 13:08
15. 02. 2011 | 23:28

Mr.Some one napsal(a):

Pan Konvička názorově tíhne k nacismu, to je poměrně známá věc.
15. 02. 2011 | 23:29

Independent napsal(a):

Martin Konvicka

Presny priklad ukvapenych zaveru. Pokud Vy a KP mate v islamu tak jasno jako v tom kdo je autorem ktereho prispevku, mate pak asi ve vsem tak trochu gulas. Nepozornost se nevyplaci. Ale na Vasi obranu se da rici ze I spousta 'informovanych' a 'vzdelanych' dokaze vyprodukovat nesmysly ci zamerne manipulovat.
15. 02. 2011 | 23:29

zorahesova napsal(a):

Paní Hanah, já samozřejmě nemám všechny odpovědi, jen výsledky soukromého (pracného) přemýšlení a studia, které mohu jako materiál k dalšímu přemýšlení nabídnout:

- Co znamená umírněný fundamentalismus ? není to protimluv ?
Do jisté míry ano.
Fundamentalista se vrací k základům náboženství, aplikuje je na politiku a bere je doslovně. Mnozí ale zjistili, že mají větší šanci v liberální politice, když hrají její hru -jako např. George W Bush, který je takový americký bratr. Sekularisté i v dnešním Turecku velmi umírněným islamistům nedůvěřují, ale i oni se tam naučili, že je pro ně výhodné, vládnout prosperující zemí a dělat kompromisy, než být radikál bez vlivu.
Já tohle vidím jako reálné i v Egyptě, a nejsem sama, ale samozřejmě, nikdo nevidíme do budoucnosti.

- Je "umírněný" muslim dobrý muslim ? A co to vlastně znamená ?
Ano, většina muslim na světě jsou umírnění, nechtějí předepisovat ostaním, jak žít a politicky se organizovat. Islamisté jsou menšina, extrémisté mezi nimi mizivá menšina. Myslím upřímně a vážně, že většina duchovních vám řekne, že na "dobrého" muslima toho musíte splnit poměrně málo, ale zase zásadní věci a politika tam nepatří. Naprostá většina duchovních se k politice vůbec nevyjadřuje, připadaá jim ta doména nenáboženská. Irán je výjimka a také tam religiosita klesá na intenzitě, zatímco v sekulárním Egyptě naopak stoupala.

- Je Muslimské bratrstvo uskupením, usilujícím o sjednocení všech muslimů a nastolení chalífátu ?
Ne, jestli tam takoví byli nebo jsou, nejsou oficiálním vedením. Chalífaát chtěli extrémssti, kteří se of MB odštěpili, protože MB spolupracovalo se státem a dělalo jen charitu. Uslámský džihád a hlavně Hizbu-t-tahrír - ta je po celém světě, chce chalífát a propaguje násilné a nenávistné myšlenky. Jsou všude zakázáni, především v islámských zemích a jsou malá skupina, rekrutující mládež, podobná napr. levicovým Rudým brigádám nebo RAF v 70 . letech v Evropě, jde jim o protest. O nich se hodně píše a lidé je zaměňují s ostatními islamisty, jako MB, to jsou ale dvě různé věci. MB jsou stejně zmepřátelení s extremisty, jako sekulární stát.

- Má v Egyptě velkou podporu obyvatel ?
extrémistický islám ne, umírněný nějakou podporu má, ale myslím, že se přehání. jejich stana jak se odhaduje, získá 15-35 procent, to nikdo neví, ale většina to nebude, na tom se shodují i Egypťané. Lidi teď nezajímá náboženství, ale práce, chidoba, a islamisté jim nepomůžou, to lidé vědí, podle všech zrpáv, které slyším a čtu,

-Je podle vás islám reformovatelný, když korán defacto nepřipouší žádné změny ?
"A ani věřícímu, ani věřící není dána volba v záležitostech jejich, jakmile Bůh a posel Jeho věc jednou rozhodli; a kdo neposlouchá Boha a posla Jeho, ten zbloudil zjevným zblouděním."

Evropané si přejí, aby islám prodělal "historizaci" jako křesťanství, někteří myslitelé se o tom pokoušejí a získávají si i zájem (v Iránu, v Egyptě), mnozí se tomu brání, zvlášť klerikální establishment. Určitě ta tendence existuje i u mnohých vzdělaných laiků. Já myslím, zaprvé, že to není naše věc, islámská spiritualita je vlastní a nedá se jednoduše převést na křesťanskou či jinou zkušenost; a také si myslím, že na politiku to nemá nutně zásadní vliv. I uevnitř "nereformovaného" tedy tradičního islámu existuje spousta myšlenek a hodnot, které podporují "demokracii", islm má silný pojem spravedlnosti a mnozí tradičí myslitel= se snaží postavit modenrí islám na těchto tradičních základech. Teologicky tomu určitě nic nebrání, podle toho, co já o tom vím, a myslím, že by to teologé potvrdili - Tariq Ramadán atd. jen nesmíne předpokládat, že to bude znít úplně jako naše představy, protože v islámské tradici jsou hodnoty vyjadřovány vlastním způsobem - vlsatním vztahem k transcendenci, věřím však, že jsou nakonec stejné a slučitelné, s našimi, mají konec konců podobný základ a podobný lidský cíl.
15. 02. 2011 | 23:32

zorahesova napsal(a):

- Je islám slučitelný s demokracií, když v demokracii lidé vytvářejí zákony, v islámu je dán zákon od boha ?
- Ano. I u nás jsou určité právní normy absolutní (právo na život atd.) a i v islámském myšlení je možné ponechat lidské záležitosti na rozhodování lidem, Existuje rostoucí literatura o této otázce a muslimové na ni pracuji. Dosud ale neměli možnost ji realizovat, a to hlavně z toho důvodu, že jim v tom zabraňovaly autoritářské státy. Turecko a Indonésie se pokoušejí a ukazují, že tomu sami věří.
Teď uvidíme, jak si s tím poradí v Egyptě - proto je to tak zajímavá doba.

- Myslíte si, že "občanský stát v islámském rámci" je v Egyptě realizovatelný a že to bratři myslí upřímně ?
Ano, celý jejich cíl je vnést moralitu do politiky a celá otázka bude, jak vymyslet, aby to bylo přijatelné a fungovalo. Napíšu o tom článek s detaily, které seženu. Jsou na tom asi jako o něco konzervativnější CDU, která se cítí zodpovědná za smysl politiky a budoucnost křesťansvtí, když to přirovnám, a myslím, že bratři dobře vědí, že nátlakem ničeho nedosáhnou, pouze přesvědčováním - parlamentu, tisku, nejvíce mládeže. Nepodporuje je většina obyvatelstva tak, aby měli možnost si dělat se zákony co chtějí, budou muset přesvědčovat. Já jen doufám, že se egyptská politika nezvrhne v nějaký populismus, jako v Rusku atd.
Ale je tu příklad Iráku - u moci je také podobná, ex-fundamentalistická strana, a její hlavní problém už není islánský charakter zákonů, to je zajímalo před volbami a během psaní ústavy, ale jak udržet stát pohromadě, mír a to, aby vůbec ta země nějak fungovala. Ty praktické problémy jsou tak velké, že islám se dostal úplně do pozadí. I největší populisti jako Sadr tam brojí víc proti Americe než proti alkoholu - umírnění islamisté u moci je dokonce vojensky napadli a vytlačili z Basry. Je to chaos, ale nejde v něm o islám, pouze o moc v jejích různých podobách, a sekularisté, silamisté a nacionalisté si nakonec počínají dost podobně: mají všichni milice a zajišťují si hlasy podobnými způsoby.
Z mého pozorování není problém islám, ale chudoba, dědictví válek a špatné - slabé, zkorumpované státní instituce. Egypt má výhodu - silnou a sekulární armádu, a nevýhodu - velmi početné chudé obyvatelstvo. "Demokracie", pokud přijde, přinese méně peněz armádě a asi i větší chudobu lidem, protože nebude moct platit dotace na jídlo atd. Proto MB ani nebudou chtít vést vládu i kdyby mohli, to je můj tip.
- Nemyslíte, že MB byli dosud "umírnění", protože nic jiného zatím nemohli?
Já myslím, kdyby mohli, mají představu o tom, jaká je ideální islámská společnost. Problém je ten, že se toho nedá dosáhnout násilím - potřebují podporu, nadšení lidí, zákazy si ji nezískají. Proto se rozhodli dělat dawu - vzdělávat mládež, my bychom řekli indoktrinovat, ale myslím, že v tom je i mnoho pozitivního, pomáhat chudým, jít přákladem. Tím se jim podařilo získat hodně sympatizantů. V turecku např. mají lidé, sekulární liberáloví, jako my, větší strach z tohoho "soft" vlivu, než z jejich působení ve vládě - když objevujete, že vaši známí se najednou příkláněí ke konzervativcům, nepijí alkohol, mají tvrdou morální liniii atd., s tím nemůžete dělat nic, se zákony můžete ještě jít k soudu.
Tohle ale zažívá i USA v posledních 20 letech (zákazy partnerství homosexuálů, popravy mladistvých, útoky na potraty atd.) ale USA je dostatečně liberální, že tam mohou žít fundamentalisté vedle liberálů. O tenhle model myslím stojí i mnozí muslimové - koexistenci konszervativců a liberálů, ať si každý přijde na své: ať si fundamentalisté žijí nerušeně svým způsobem života a liberálové taky. Není to vůbec jednoduché, ale myslím, že jediná šance pro neevropské společnosti. Stojí to hodně na ekonomickém úspěchu.

Proti všemu, co jsme řekla, se dá jistě hodně namítat. Chci jen dodat, že všechna tato témata religionisté, politologové, teologoivé léta řeší, není to nic nového ani nic nemožného, je to už dávno součást moderního světa a já to možná jen neformuluji moc dobře. Existují o tom celé stohy knih, profesury, debaty, a myslím, že nevládne přesvědčení, že by tohle nešlo nebo bylo nereálné.

Doufám, že Vám to nějak pomohlo.
15. 02. 2011 | 23:33

Martin Konvička napsal(a):

Mr.Some:
Nechtěl byste tu "známou věc" nějak, byť jen nepatrně, dokázat?
Nebo, ještě lépe, mi ji zkusti říct do očí?
15. 02. 2011 | 23:37

siven napsal(a):

Pane Helmute, díky za vstup!

Vy jste zareagoval nejen velice erudovaně, nýbrž i s chladnou hlavou, zatímco já ji po pár minutách ztratil...

Každopádně bych rád věděl... vím, je to sice off-topic, ovšem nemohu si pomoci: jestli pan Konvička udělal něco pro záchranu ohrožených druhů hmyzu.

Strašně rád bych totiž zůstal u pozitivního vnímání všech entomologů, bez rozdílu, jelikož mi na jejich profesi i na stavech ohrožených druhů živočichů velice záleží.

Já vím, jdu na to příliš paušálně muslimsky, ale nemohu si pomoct. ;)
15. 02. 2011 | 23:38

Daniel Veselý napsal(a):

Nedokážu pochopit, že se neustále špiníte s jedním nacistou a lhářkou, která akorát lidi rozeštvává .Autorce jinak dík za další zajímavý článek. Už jsem na jeden váš text v jednom z mých posledních článků odkazoval.Díky.
15. 02. 2011 | 23:40

Jaroslav Formánek napsal(a):

A to je právě ta vaše tragédie - ty stohy knih, propagandy a slušňáctví tím nejblbějším možným směrem.

Jsem indolog, takže k těmto tématům mám blízko, ale co se vyrábí na katedrách celosvětově je tragédie a mentální holocaust. A když vám někdo něco řekne, že byste z té medové plástve mohli vystrčit hlavu, tak ho označíte za fašistu, protože nemá na hubě dost medu, když kouká na nějakou 100% hrůzu.
15. 02. 2011 | 23:43

zorahesova napsal(a):

Ještě dodávám:
nepleťme si pojmy.
Islám není ideologie ale náboženská tradice. Vedle např. humanismu jej její součástí i moderní politická ideologie, tzv. islamismus. Islamismus ale nepředstavuje celý islám a má také několik podob -od poměrně liberální viz, AKP, po extrémistickou, viz Hizb ut tahrír.
Islamismus - tedy ideologie, je jedna z tváří moderního islámu, vyvíjí se.
Naprosto chápu, že je lidem v Evropě nesympatická až nepřijatelná a máme plné právo se mu bránit, jako i jiným neliberálním ideologiím, tedy uplatňovat na její nositele a hlasatele zákony.
Nemysleme si ale, že jsme nějakým způsobem lepší než oni. Před 50 lety a méně tu ještě vládly podobně nesnášenlivé ideologie, a velmi vražedné ideologie, které byly také pokusem o vyrovnání se s moderní masovou politikou a vzdělaností. Až krvavá válka a totalitarismus nás naučili hodnotám liberálního soužití. Mnohé muslismké země si prodělávají tento proces také, zrychleně. Je nutné dělat rozdíl mezi jednotlivými lidmi, jejich náb. tradici a ideologiemi, přestože sdílejí společné reference.
15. 02. 2011 | 23:43

Independent napsal(a):

Hanah

Mozna je to "najivni", ale zda se mi, ze cim mene vime o cemkoliv, tim rychleji si delame zavery. Doporucuji precist si neco od Armstrongove, treba se pak prestanete tolik bat. Nebo se ohlednete a zjistite, ze nepritel je kupodivu nekde jinde.

Joanj.
Podrizeni se vuli bozi je zakladem vsech nabozenstvi ( bud vule Tva) i nenabozenstvi - zakon karmy je totiz o tomtez.
15. 02. 2011 | 23:44

Martin Konvička napsal(a):

Opět, vznesl jste dvě velice těžká obvinění - statečnou ženu jste nazval "lhářkou", a mě jste, bez důkazů, nazval "nacistou".
Co s vámi?
Nic, protože vím, že mně ani jí byste to do očí neřekl.
15. 02. 2011 | 23:45

Daniel Veselý napsal(a):

Pane Konvicko, chci vam timto sdelit, ze vasim nadrizenym napisi dopis, kde uvedu vase nejpeprnejsi vyroky s tim, aby se zamysleli, je-li vhodne zamestnavat nekoho, kdo zretelne tihne k nazorum NSDAP. Podepisu se samozrejme celym jmenem. Klidne to berte jako udani, i kdyz to delam teprve poprve.
15. 02. 2011 | 23:46

hanah napsal(a):

Zora Hesová

Díky za odpovědi. Ano, je to téma složité. Také jsem stohy knih přečetla a čtu :-)
Ano, měla bych spoustu připomínek, ale už jsem dnes líná. Tak ještě jednou děkuji a hezký zbytek večera

Daniel Veselý

Pokud se nepletu, porušujete kodex diskutéra. Navíc na vaše příspěvky není, domnívám se, nikdo normální zvědavý.
15. 02. 2011 | 23:47

Martin Konvička napsal(a):

Veselý:
:D))))
Právě jste málem měl na svědomí jednoho "nacistu". Stírám zbytky jídla z poprskané obrazovky.
15. 02. 2011 | 23:48

Daniel Veselý napsal(a):

Sam jste se k mnou uvedenemu vyroku zde v diskusi priznal
15. 02. 2011 | 23:52

hanah napsal(a):

Indipendent

Díky za vysvětlení, že vím málo a radu, že si mám něco přečíst :-))) Právě jsem ulehla s knihou Střet civilizací - boj kultur a proměna světového řádu. Doporučuji .
15. 02. 2011 | 23:53

zorahesova napsal(a):

Já děkuji panu Veselému a panu Helmutovi za to, že se také snaží dívat diferencovaně.

Paní Hanah a kritikovi - stohy knih jistě neznamenají, že to jsou stohy dobrých knih a že není důležitější učit se z vlastní skutečnosti, jen chci říct, že to téma je strašně otřelé a celá akademie se svými knihovnami čeká na Egypt, aby nám ukázal, jak to bude vypadat.
Takže se třeseme a držíme jim palce a přejeme si, aby jim to někdo nepokazil - třeba tím, že Egypťany předem odepíše jako neschopné muslimy, případně araby (a bude podporovat zkorumpovanou armádu proti neznámé MB) :)
15. 02. 2011 | 23:54

Martin Konvička napsal(a):

Veselý:
Ale? Kdepak? Nezamlouvejte a pište ten dopis.
15. 02. 2011 | 23:54

Daniel Veselý napsal(a):

Cim porusuji kodex diskutera ja? Zkuste si projit jeho diskuzni prispevky.
15. 02. 2011 | 23:55

zorahesova napsal(a):

také hezký večer:)
15. 02. 2011 | 23:55

zorahesova napsal(a):

(Omlouvám se p. Hanah, jestli tíhnu k přednáškám, snažím se tím lépe vysvětlit myšlenku, spíše než střílet invektivy, a neznamená to žádný pokus o nadřazenost, naopak, tím, že vyklopím vše, co si myslím, se do mně pak lépe strefuje:)
15. 02. 2011 | 23:57

siven napsal(a):

Děkuji paní autorce za vstupy!

Pane Konvičko, budete té lásky a prozradíte nám, co jste udělal pro ohrožené druhy hmyzu v ČR? Děkuji za odpověď.

hanah - Střet civilizací... no to jste vskutku objevila Ameriku. Tuto knihu jsem četl ve druháku na výšce. Byla již dávno erudovaně zkritizována a rozcupována. Zítra, pokud najdu chvíli času, vám o tom poreferuji.

Dobrou noc všem
16. 02. 2011 | 00:08

Daniel Veselý napsal(a):

Tusim, ze zde jeste nezaznela celkem zasadni vec, kdo vydrzuje tyranske elity v arabskem svete, kdo je cela leta podporuje a kdo siri islamsky fundamentalismus. Autorka pise, ze MB se uchylovalo k nasili proti Nasriove Egyptu. Orientalista a arabista Gilbert Achcar tvrdi, ze v te obe bylo MB podporovano US a Saudskou Arabii. Prezident Eisenhover se vyjadril v tom smyslu, ze je v regionu třeba sírit saudskoarabsky wahabismus coby hraz proti Nasirově panarabskému nacionalismu.

Podobne US, SA a Pakistan podporovaly ty nejfanatictejsi islamske elementy proti sovetské okupaci Afghanistánu - jadro dnesni Al Kajdy. Ti po stazeni sovetskych vojsk dotrhali zemi na kusy, malem srovnali Kabul se zemi a lide vitali Taliban jako osvoboditele. MMJ i Taliban byl nekolik let podporovan Clintonovou administrativou.

Dale, co treba podpora US UCK v Kosovu? Navic asi nejbrutalsnejsi islamisticky rezim v SA je dlouhe dekady spojencem US a prijemce vydatne podpory Bileho domu. SA se podili na rozsirovani madras spolecne s pakistanskou tajnou sluzbou ISI - opet podporovanou US. atd..
16. 02. 2011 | 00:08

Independent napsal(a):

Hannah
Diky za doporuceni, tuto knihu uz mam za sebou, obdobi strachu take.
Nevinim Vas z niceho. Jen po desetiletich studia a zkusenosti zjistuji, ze postavit lidi proti sobe je nejlepsi zpusob jak si je podmanit.
16. 02. 2011 | 00:11

hanah napsal(a):

siven

:-)) erudovaně rozcupována, na referát se těším. Vee druháku na "výšce" ? Tak to jste člověče mladej rybíz a mnohé to vysvětluje :-). Ta kniha u nás vyšla v r. 2001
16. 02. 2011 | 00:17

siven napsal(a):

hanah - pokud vám stačí, že "mladej rybíz mnohé vysvětluje"... pak Bůh s vámi.

Jak jsem již předeslal, mladej rybíz četl tuto knihu již před 9 lety a odbornou kritiku vzápětí poté.

Starej rybíz tuto knihu teprve začal číst a je z ní celý paf.

Takový Independent je alespoň dobře vyzrálý rybíz, žádné chyby v procesu zrání se nedostavily. A nedokáže tak naletět na velmi triviální poučky. Poklona mu.

Ale o.k., i přes vaše velmi hodnotné a podnětné reakce si na vás udělám zítra čas.

Dobrou noc
16. 02. 2011 | 00:28

honolulu napsal(a):

Pani Hanah,
to vite, jak se Tencokyda Hnuj rozhodl vyemigrovat na New Zeland ??
Prijde v Ostrave na nadrazi a rika : "Listek prosim" !
Pani pokladni se pta : "A kam" ? "NO DO RUKY prece, Ne ?
"Aha", rika vydesena pani pokladni a podava mu listek do Bohumina.
V Bohumine Tencokyda beha po nadrazi a hleda vlak na Novy Zeland a vlak nikde....
A najednou slysi hlaseni, ze nejaky vlak je opozden o 94 minut. "Aaaa, to je skoro cela hodina", povzdechl si emigrant...
(Tencokydo me nebavi Ti nadavat, kdyz Ty nenadavas zpet. Ze, Ty jsi zase neco pozral v lese ? My emigranti jsme ARISTOKRACIE ceskeho naroda. Nikam nepojedes ! Nechcem Te mezi sebou.)

Pane Helmut, respektuji Vas nazor. Mate na nej pravo, ale po nasem budoucim viteztvi (lidi jako jsem ja) Vase skola bude okamzite zavrena a Vasi profesori a ucitele poslani do 1 tridy zakladni skoly.

Protoze Vam nikdo nevysvetlil, ze rasa drzi s rasou, kultura s kulturou a nabozenstvi s nabozenstvim.
Co je Vam blizsi jako Cechovi, treba Rusko versus China ? Nemecko versus Amazonie ? Tak si pamatujte, ze ti druzi vzdy budou drzet spolu.
16. 02. 2011 | 00:45

honolulu napsal(a):

Pane Konvicka,
Zil jsen kdysi v Johannesburgu a mel to mesto rad. Kdyz jsem napsal co se tam deje nyni, tak jsem byl mnohokrat oznacen a nalepkovan jako Nacista a Rasista. Tak to neberte vazne cim je Vam vyhrozovano. Nalepkovani a udavani to je snaha stat se hemeroidem, kdyz uz zadna jina kariera nezbyla.
16. 02. 2011 | 00:57

Martin Konvička napsal(a):

honolulu,
Především díky (upřímné + velké).

A dále, lidé, kteří mě znají, včetně mých kolegů a studentů, vědí, že nelze být "nacistovi" vzdálen víc, než jsem mu vzdálen. Jejich slova jsou pro mě svist v uších, byť je mi jasné, že tihle charakteři jsou schopní všecho.
Vím, co dělám a proč to dělám, a nemíním z toho slevit.
16. 02. 2011 | 01:06

Al Jouda napsal(a):

To KP :
Můžete prosím vysvětlit nevěřícímu psu, jakou výhodu má pro muslima žena s uříznutým poštěváčkem ?
16. 02. 2011 | 01:10

Martin Konvička napsal(a):

Al Jouda:
KP už podle mě spí, já ne, můžu to stručně zkusit.

Výhodu pro muslima žádnou, ale o to nejde - jde o kontrolu ženské sexuality, a přeneseně žen jako takových.
Hardcore "čistý islám" nezná romantickou lásku, jak ji známe z pohanské mytologie, Iliady, některých biblických epizod, Písně písní. Žena je od toho, aby poslouchala muže a plodila malá muslimčata, pro větší slávu alláhovu samozřejmě.

V sunně je triků, které efektivně brání vzniku skutečného attachementu, víc. Od oddělené výchovy (od 7 let), přes zahalování, smluvené sňatky (jak chcete milovat někoho, koho vám víceméně přidělí), až po takové detaily, jako je modlitbička před a rituální očista (každý samostatně) po styku - tyhle věci efektivně brání tulení, mazlení, intimitě.

Samozřejmě JSOU výjimky, to, co jsem popsal, však je stav panující v mnoha muslimských rodinách, včetně těch v Česku.
16. 02. 2011 | 01:18

Martin Konvička napsal(a):

Ještě Al Jouda:

Další "výhoda" je taková emergentní, vznikající mimoděk.

Při obřízce je dost velká mortalita (někde jsem slyšel až 10%, ale fakt si nevzpomínám, kde). To spolu s polygamií, zvyky okolo věna atd. tvoří převis mužů, což se promítá do výbojnosti těch společností. Respektive po staletí promítalo.

Opět to není výhoda "pro muslima", ale je to výhoda pro ummu. A muslim je součástí ummy, islám je kolektivismus, naše individualistické pojetí lidského štěstí je mu zcela cizí.

Některé "feministky" aj. levicová svoloč tomu ovšem říkají "rodinné hodnoty".
16. 02. 2011 | 01:23

Al Jouda napsal(a):

To KP :
Můžete prosím sdělit zvědavému ateistovi, jakou výhodu má pro muslima jeho obřezaná žena ?
16. 02. 2011 | 01:56

Al Jouda napsal(a):

Omlouvám se za duplicitu, nemohl jsem tu původní otázku najít, domníval jsem se, že byla smazána.
16. 02. 2011 | 01:58

Al Jouda napsal(a):

To Martin Konvička :
Díky za odpověď, ale pokud má žena plodit co nejvíce malých muslimčat, tak jí potlačení sexuality obřízkou nemotivuje k sexuálnímu styku - to je kontraproduktivní! Na to ještě muslimové nepřišli ?
16. 02. 2011 | 02:03

Martin Konvička napsal(a):

Al Jouda: On se jí hlavně její manžel + pán neptá, jestli je nebo není "motivovaná".
Stačí, že je motivován on...
16. 02. 2011 | 02:15

honolulu napsal(a):

V Cesku jsou asi 3 hod. rano a zde prave ted vysla zprava, ze
LARA LOGAN, reporterka CBS (blondynka,) Americanka byla hromadne znasilnena a zbita do bezvedomi na namesti Tahrir v Cairu. Pred jistou smrti ji zachranilo 20 vojaku.
Tak si to pamatujte, vy utopisticti narvrdlici, ze my realiste mame VZDY PRAVDU ! ! !....Rasa je nade vse. To uz vedeli stari Rekove, kdyz bojovali proti Persanum. To vi kazdy, vsude, jen vy ne. Ty vase multi-kulti knihy maji mensi cenu nez hajzl papir.
Kecate svoje fantazie a predstavy do nekonecna !
Protoze jste vystudovali cikanske university a kazdy z vas vypada jako polovicni OPICE, tak se snazite pohrbit Evropu.
Dockate se, budete ale pohrbeni take.
A od zitrka se venujte pohadkam o Cervene Karkulce. My vam budeme verit vice, je to logictejsi.
Budete prekvapeni, jaka velka nesametova fackovacka jednou bude.

Tencokydo, nasi Indiani Ti chteji poslat projimadlo.
Ty pouzivas Uff, Uff, Howgh a to znamena mam zacpu.
Kdyz ctes knihy o Indianech od Karla Maye, tak jsi potom cely popleteny...
16. 02. 2011 | 03:01

Martin Konvička napsal(a):

honolulu:
Tohle není (primárně) případ rasy, ale supermacistní, misogynní a blbé ideologie.
16. 02. 2011 | 03:30

honolulu napsal(a):

To Dr. Konvicka,
mozna mate pravdu, ale jejich rasa je jejich zazemi. My jsme pro ne neverici psi. Oni jsou fanaticti vrazdici gauneri - terroriste.
Ted vlada poslala specialisty na kanadskou hranici. Zase sem vlezli Muslimaci bez povoleni s nejakou bombou. Ten electronicky plot, co tam je, v mrazech nejak nefunguje. Nastesti nefunguji ani Muslimaci, takze uz je chytli.
Michani ROZDILNYCH kultur je hloupost. Prinasi to destrukci, vrazdeni a bidu. Z Johannesburgu je hromada hnoje s nejvetsi kriminalitou na svete.
Nejvice me stve, ze nikdo z multi-kulti nepocita nase zavrazdene obeti. Oni to hrave vse zduvodni. Oni take velmi radi vyhrozuji. Tencokyda Hnuj chtel psat Medelovi do JHB, jelikoz jsem ty jeho kriminalniky jmenoval zouzeli. Kdyz ja nemohu pouzit silnejsi sproste slovo !!! Pan Stejskal me hlida. Zaplatit si sprostarny mi nedovolil. Trpim nekdy, ale nevzdam se.
Bezte spat, pane doktore a nebojte se budoucnosti v Evrope, nebo v USA. Ta patri nam !!! A my nikdy na nic nezapomenem.
16. 02. 2011 | 04:13

Tupelo napsal(a):

Daniel Vesely: dobra poznamka, taktika uceloveho podporovani diktatorskych rezimu rezimem, ktery se ohani demokracii fungovala dobre ve stavu relativni izolovanosti a nevedomosti. V soucasne dobe, kdy si clovek zijici v demokracii muze vybirat z vice zdroju a jak se zda tak (i diky internetu a mobilnim technologiim) i clovek zijici v diktature ma mnohdy pristup k tomu, co by bylo nemyslitelne pred lety, tento pristup musi nutne selhat a ukazuje na jeho pokrytectvi. Stejne jako pokrytectvi spin taktiky lobistu nejruznejsich zemi... ;)
16. 02. 2011 | 08:56

tytyty napsal(a):

Ať tak, či onak. Máme se s rodiči velmi rádi. Příbuzenské pouto nás spojuje. Mluvíme stejnou řečí, máme na spoustu věci podobné názory a na spoustu věci zase různé názory. Přesto my bydlíme ve svém a oni taky. Tam si žijeme podle svého a oni taky. Když k nim přijedeme na návštěvu respektujeme zvyklosti v jejich domácnosti a naopak oni taky. Tak to u nás chodí. A tak by to mělo chodit i mezi lidskými skupinami většími než je rodina.
16. 02. 2011 | 09:33

Tenco napsal(a):

honolulu
Opět LEŹ. POMLUVA A LEŽ.
Dokažte.

Starouši, vysaď aspoň na dva tři dny drogy a chlast.
Pak se ke svým blábolům vrať a naprav cos v deliriu způsobil.

Co ufoni - stále ti lítají kolem baráku ??

Ha, ha, ha....

Hele, pokud se nebudeš navážet ty do mně, nechám si příště tajemství o tvých sklonech a slabostech pro sebe.
Platí ?
:((
16. 02. 2011 | 10:03

t... napsal(a):

Martin Konvička:

Pane Konvičko,

paní Hesová neví vše nejlépe, určitě rozumí méně broukům než Vy.

Záležitostem, kterých se týká článek, rozumí nesrovnatelně lépe než Vy, vystudovala filosofii a islamologii. To co tu předvádíte Vy je katastrofa, zvláště u VŠ vzdělaného člověka, zvláště Vaše nehorázné chování k ženě(autorce). Ve Vašem případě to chce, mimo studia brouků a nadávání na islám, studovat také jiné obory, alespoň historii.

Nepodepisuji se, mimo jiné, z toho důvodu, protože mě odrazuje mimořádná agresivita takových lidí jako jste Vy.

S tím udavačstvím, viz Váš příspěvek 15.02.2011 23:24, se začínáte podobat "Čochtanovi", viz jeho příspěvek(11.12.2009 23:11)
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-stejskal.php?itemid=334
16. 02. 2011 | 10:24

KP napsal(a):

Dnes mám spousty jiné práce, tak jen krátce:

http://e-islam.cz/node/516

to abyste věděli, jak islám respektuje jiné.
S hadithy a úryvky koránu,nic zmanipulovaného.
16. 02. 2011 | 10:53

siven napsal(a):

KP pokračuje ve svých triviálních projevech, pan Konvička nás stále neinformoval o své přínosné činnosti pro ohrožené druhy hmyzu...

Nevím, o co těmto jedincům jde: deficit vědomostí, zkreslené vnímání reality a xenofobii s nimi mohou sdílet jen jim podobní.

Ať už si totiž přečtu paní autorku, odbornou necenzurovanou a neosekanou literaturu, nebo vzpomenu na vlastní zkušenosti, nemohu brát jejich vstupy zde ani trochu vážně.

A může jim zde každý erudovanější 100x opakovat a dokázat, že zjednodušují, paušalizují a lžou, a oni si stále budou mlít svou.

Co třeba takový súfismus? To už se vám nehodí do krámu, milá KP? Pocitu extáze dosahují pomocí hudby… a vy jste tu cosi psala o jejím zákazu. Váš výklad Islámu je snad normotvorný pro všech 1,5 miliardy muslimů, bez rozdílu?

Jinak váš odkaz nevypovýdá naprosto o ničem. Veskrze se tam pojednává o božím hňevu za náboženské pohřešky. Pokud se někdo považuje za Boha, který se rozhněvá a trestá již zde na zemi (což není psáno ve verších, mluví se tam o problémech v nebi...), je to jeho soukromý problém, nepotřebuje k tomu dokonce ani Korán. Psychopat je diagnóza, která kráčí napříč vírou i ateismem.

Nic, počkám, až se ozve paní hanah, mezitím připravím přednášku o Huntingtonovi.
16. 02. 2011 | 11:29

joan.j napsal(a):

Jak vidno nutné něco vylízaným muslimofilům sdělit o PODSTATĚ a KOŘENECH arabského fašistického nacionalizmu,známého jako islám.Konfrontaci s fakty tito primitivní ideologové,znající "realitu" jen z muslimoservilních brožurek fasšistických a komunistických NIKDY neustojí.

Muhammed Amin al-Husseini se narodil v roce 1893 (nebo 1895),jako syn Muftiho Jeruzalema a člen vysoce postavené aristokratické rodiny. Husseiniovci byli jedním z nejbohatších a nejmocnějších soupeřících klanů v osmanské provincii, známé ako Judská část Palestiny.
Amin al-Hussein studoval náboženské právo na univerzite al-Azhar v Káhiře a navštěvoval Istanbul School of Administration. V roku 1913 šel do Mekky na pouť, čím si vysloužil čestný titul "Hadži". Dobrovolně vstoupil do osmanské turecké armády za I. světové války, ale roku 1917 se vrátil do Jeruzalema, kde šikovně změnil strany, aby pomáhal vítězícím Briůom. Získal si pověst násilného, fanatického antisemitisty a byl Brity uvězněný za vyvolávání arabských útoků proti Židům roku 1920 (pozn. prekl - ejhle, muslimáci útočili na Židy a stát Izrael ještě ani neexistoval), kteří sa "uráželi islám" svým modlením se při "Zdi nářků".

První vysoký komisař Palestiny. Sir Herbert Samuel přicestoval do Palestíny 1. června 1920. Byl slabým administrátorem, až příliš připravený na kompromis a ustupoval extrémistické nacionalistické arabské minoritě, vedené Hadžim Amínem al-Hussejnim. Když náboženský předák, arabský Mufti Jeruzalema v roku 1921 umřel, Samuels byl ovlivněný antisemitskými britskými představiteli ve svém personále. Omilostnil al-Husseiniho a v lednu 1922 ho ustanovil za nového Muftiho a dokonce "objevil" nový titul Velký Mufti. Současne ho jmenoval prezidentem nově vytvořené Nejvyšší muslimské rady. Al-Husseini se tedy stal náboženským i politickým vůdcom Arabů.

Jmenování mladého al-Husseiniho za Muftího bylo plodnou událostí. Před jeho nástupem k moci tu byli aktívní arabské frakce, které podporovaly kooperatívní rozvoj Palestíny, zahrnující Araby i Židy. Ale al-Husseini nic z toho nechtěl, byl oddaný myšlence vyhnání Židů z Palestíny, bez jakéhokoliv kompromisu,
16. 02. 2011 | 11:36

joan.j napsal(a):

Do prvních masových protižidovských pogromů roku 1920 byl zapletený právě tento arabský "fýrer",tedy Hadži Amin al Husseini. Hadži Amín bol odsouzený britským soudem na patnáct let nucených prací. Policie ,rovněž ovládaná antisemitskými vrcholnými představiteli ho však nechala záměrně utéci do Sýrie a brzy poté byl omilostněn (!) a vrátil se zpět do Jeruzaléma .Tam musel čelit odporu místní Vysoké rady muslimů, která ho označila za vraha a zločince (!). Hadži Amín byl ale Vysokým britským komisářem POTVRZENÝ za Veľkého Muftho Jeruzalema,a jeho kritikům bylo nepokrytě vyhrožováno smrtí zejména z tábora muslimských radikálů,nakloněných Aminovi]

Al-Husseini představoval nový druh propagátora militantního palestinského arabského nacionalizmu, koncept, který zde byl dosud neznámý.Arabové byli totiž vládnoucí tureckou (osmanskou) mocí utlačováni stejně jako židé,což je paradoxně do 20.století stavělo na stejnou stranu pomyslné barikády.Když se Amin dostal k moci, začal kampaň teroru a zastrašování proti komukoliv kdo odporoval jeho vládě a jeho metodám. Zabíjel Židy i osobně při každé príležitosti, ale stejně tak "eliminoval" Araby, kteří nepodporovali jeho kampaň fanatizmus,nenávisti a násilí. Husseini nebyl ochotný vyjednávat nebo dělat kompromisy.Jediná představa" míru" v jeho divoké mysli primitiva byla na mrtvolách VŠECH psů nevěřících.

Z té doby pochází jeho "slavný" výrok - "Zapamatujte si ,že toto byla a zůstane arabská země. Všichni cizí okupanti (!) a sionisti, budou do posledního muže zmasakrovaní. Nechceme žádný pokrok,žádnou prosperitu. Osud této země rozhodne meč.(Jak prorocká slova tohoto odporného muslimáckého fýrera.Ale úplně jinak,něž zamýšlelo to zvrácené prase).

Roku 1929 podnítil velké arabské útoky proti Židům v Palestíně.. Začali poté,co al-Husseini falešně obvinil Židy zo znesvěcování mešit lejny a prasečí krví,dokonce jakousi rituální vraždou při zdech posvátné mešity al-Aqsa(!). Arabské davy volali: "Izbah Al-Yahud!" "Zabíjejte Židy!" Po velkém zabíjení Židů zvláště v Jeruzalémě Mufti masově rozšířil fotografie povraždených Židů s vyhlášením, že toto jsou mrtví Arabové, "povraždění Židy (!!!) Jak dojemná inpirace dnešním protagonistům filmových studií PALLYWOOD!
16. 02. 2011 | 11:38

Viola napsal(a):

To, čím Daniel Veselý porušuje kodex diskutéra by nejlépe osvětlil pan Stejskal.

Podle mě je to tím, že zveřejňuje o osobě jiného diskutéra věci, které absolutně s daným tématem nemají co dělat.
16. 02. 2011 | 11:42

Viola napsal(a):

A pan siven dělá to samé, co Daniel Veselý.
16. 02. 2011 | 11:44

Občan napsal(a):

Daniel Veselý napsal(a):
"Daniel Veselý napsal(a):
KP alias "Krásná Pavlína" je mezi pražskou muslimskou komunitou nechvalně známá. Sama bývala fanatická wahábistka a poté přesedlala na druhý extrém. Jeden známý muslim o ní prohlásil, že jí o život nejde ani náhodou, maximálně si koleduje o přesdržku za to, jak lidi rozeštvává. Zde je s ní rozhovor, odstavec 5.3.
http://is.muni.cz/th/203001/fss_b/bakal_prace_Musilova.txt?lang=en 15. 02. 2011 | 22:55"

No vida! :o)
Díky, pane Veselý, vidím, že jsem v typování paní KP trefil "na komoru" :o)))
Mně ta její rétorika hned přišla nějaká divná a jak tlačila na pilu víc a víc, tak bylo čím dál víc jasné, že to je jen provokatérka...
16. 02. 2011 | 11:46

joan.j napsal(a):

Viola - nejde o žádný novátorský péřístupo stran kamonistických a nacistických sympatizantů a púříznivců islamského fašizmu.Kdyýž dojdou prolhané "argumenty" z Mein Kapfu a podobných "svatých knih",přichází doba sprostého nadívání a osobních urážek autora jim se protivíccíh příspěvků
16. 02. 2011 | 11:47

joan.j napsal(a):

V srpnu 1936 šest prominentních "pravověrných" arabských vůdců vytvořilo Vysokou arabskou komisi, s Velkým Muftim Hadžim Amínom al-Husseinim jako premiérem,a spojili sily proti jakési "britské podpoře postupu sionistů v Palestíně".Dosavadní otevřeně promuslimské sympatie britské státní správy byly pro ně nepodstatné. V tomto měsíci také propukly první nepokoje v Jaffě, čím začalo tříleté období násilí a občanské války v Palestíne, který je mezi historiky známý jako "Arabská revolta".Oběti řádění muslimských fanatiků šly do tisíců a již se zdaleka nejednalo jen o Židy,ale i britské vojáky,policisty a úředníky,jakož i další Evropany. Vysoká arabská komise vedla tuto teroristickou válku záměrně proti židovským a britským cílům.

Díky ideologickému krytí "boje za islám", al-Husseini zkonsolidoval svojí moc nad palestínskými Araby kampaní vražd Židů,Britů i neposlušných význačných Arabů, rekrutováním ozbrojených milící a shromažďováním peněz z celého muslimského světa díky protižidovské a protizápadní propagandě.Roku 1937 Velký Mufti vyjádřil svojí solidaritu s Německem, pričemž požádal Třetí říši, aby sa postavila proti vytvoření židovského státu, "zastavila imigraci Židů do Palestíny" a poskytla zbraně jeho arabským milicím .Po pokuse o atentát na britského generálního inspektora palestinských policejních síl a četných vraždách Židů ,Britů i Arabů,nenakloněných jeho stylu a vůdcovství,nakonec britská správa vyhlásila Nejvyšší arabský výbor za ilegální. Velký Mufti přišel o svůj post prezidenta Nejvyšší muslimské rady, o svoje členstvo vo výbore Waqf (tzv.islamské samosprávy) a nakonec musel před tentokrát vážným zatčením a zodpovídáním se z četných hrdelních zločinů uprchnout do Sýrie. Britové trestně stíhali i další jeho spolupracovníky z Nejvyššího arabského výboru,kteří skončili ve vězení nebo též uprchli do zahraničí.

Podle dokumentů z Norimberských procesů,zejména z procesu s Eichmannem, SS jednotky nacistického Německa pomáhaly financovat al-Husseiniho snahy v revoltě v roku 1936-39 v Palestíně. Adolf Eichmann v té době skutečně osobně navštívil Palestínu a setkal se s al-Husseinim a následně s ním udržoval ďalší úzké kontakty.
Roku 1940 al-Husseini požadoval, aby mocnosti Osy uznali právo Arabů na "vyřešení" (!) otázky židovského elementu v Palestině a v dalších arabských zemích v souladu s národními a rasovými (!) zájmy Arabů a v souladu s podobnými směrnicemi, které se používají na řešením (!) židovské otázky v Německu a v Itálii
16. 02. 2011 | 11:50

Tenco napsal(a):

cituji, pan Veselý napsal :
Tak a tohle prohlásil pan Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D: "„Naštěstí jste v Evropě již jen zmenšující se menšina. Až vymřou hodné katolické babičky, které v tom jsou nevinně, nebudu mít problém narvat vás do transportu, i s těmi muslimy.“ http://aktualityhvezd.wordpress.com/2010/10/03/krestane-ateiste-a-muslimove/

Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D. se narodil se r. 1969 v Opavě, vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Palackého univezity v Olomouci, později získal doktorský titul na katedře zoologie Biologické fakulty Jihočeské univerzity.

Od 90.... let se zabývá ekologií motýlů s přesahy k jiným živočichům. Zajímá se o společenské dopady ekologického myšlení. Ekologii a ochraně přírody se věnuje v Entomologickém ústavu AV ČR. Přeložil knihy Matta Ridleyho:O původu ctnosti, Susan Blackmoreové:Teorie memů ad., je spoluautorem knih Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management, a dále Motýli České republiky I. a II. Rozšíření a ochrana.

Toto individuum by si dobře rozumělo s nacisty. Děsivé je, že vyučuje na VŠ...

Zajímavé. A společnost ho platí.

Proč ?
------------------
Občan

http://cs-cz.facebook.com/people/Martin-Konvicka/100000281689092

Taky zajímavé.

"...usadil se v achajské osadě Krotónu. Tam dal zákony italským Helénům a došel slávy se svými žáky. Podle většiny starověkých autorů učinil na Krotónské veliký dojem, takže mu nejen dovolili v Krotónu zůstat, ale sami mu postavili rozlehlou posluchárnu, aby měl kde učit. Pýthagorás, slučující v sobě tři typy muže - vědce,
vidce a vůdce - nebuduje obvyklý typ školy, ale otevírá skutečné zasvěcovací středisko.Ve své škole vychovává novou třídu lidských bytostí, první aristokraty ducha, předvoj obnovy Řádu, muže, kteří by dokázali realizovat ideu Velkého Řecka, podřízeného vládě Dobra. Proto přijímá žáky až poté, co je podrobil přísným zkouškám : v prvé řadě je zkoumá z hlediska FYZIOGNOMICKÉHO..."

Myslím si, že toto by se mělo znovu zavést i v našem školství.
:))
16. 02. 2011 | 11:52

Občan napsal(a):

No fajn, a už se tu zase slézá místní sioxenonazi "elita".
Hanah!!! Nástup na šichtu!

Chudák paní Zora, jestli tohle ještě čte...
A jen doufám, že to nečtou cizinci, kteří by snad zvažovali cestu do ČR - to by nám mohlo odradit čadu turistů. Ono se tak už vlatně děje, vzhledem k asi tříletému poklesu turistických návštěv ČR.
16. 02. 2011 | 11:52

Občan napsal(a):

Pardon, překlep: ...řadu...
16. 02. 2011 | 11:55

joan.j napsal(a):

Je vidět že hajlující,pro-islamofašistická "elita" z kanálních kruhů rudého a hnědého "politického" spektra má zase poplach a dští vztekem a nenávistí.Ničeho jiného ta primitivní,dočista vylízaná individua logicky nejsou schopna.Děkuji soudruzi a soukmenovci za reklamu a potvrzení mého mínění o vaši tragické mentální a psychické úrovni
16. 02. 2011 | 11:57

Občan napsal(a):

To Tenco:

No, to jo :o)))
ono už se tak v podstatě stalo na MŠMT - zrovna Dobešovi dělá ředitelku sekce ministra děva, která sice nemá žádné vzdělání (snad, MOŽNÁ, odmaturovala na SŠ pedagogické), ovšem jinak je samá přednost, zadnost i vnadnost (tedy splňuje všechny SPECIFICKÉ kvalifikační předpoklady).Teď už jen zbývá to protlačit na všechny stupně školství a na všechny stupně veřejné správy
16. 02. 2011 | 11:59

siven napsal(a):

Tenco - No, tak to je opravdu gól. :D

Já jenom doufám, že se ten člověk alespoň částečně zasadil o záchranu ohrožených druhů hmyzu... pak by jej šlo alespoň částečně vnímat např. jako Toulouse Lautreca, který byl sice antisemita jak Brno, ovšem ta jeho díla... zkrátka a dobře u některých lidí lze alespoň nalézt dualismus duše (osobnost) vs. profese (tvorba).

Rád bych věděl, jestli to platí i v případě pana Konvičky. Těmi pitomostmi s řádem asi hmyzu moc nepomáhá...

Jinak se rozmýšlím, jestli mám vůbec s paní hanah ztrácet čas. Nejdříve by si totiž měla ujasnit, jestli upřednostňuje Hnutingtona, nebo Konvičku. Mezi oběma totiž v jedné oblasti panuje dost zásadní rozpor. Nechť mi paní hanah napíše, kde konkrétně… a pak s ní teprve rád (ne)promluvím.
16. 02. 2011 | 12:04

Tenco napsal(a):

Občan
Já si myslím, že pravdu je třeba hledat někde pod duchnou a v peněžence.
Jako že pemíze a sex jsou vždycky dobré na zasmání. :))
A kdo strádá v případě druhém a v tom prvním..no, taky nic moc, tak ten většinou píše takové bludy, jako že "„Naštěstí jste v Evropě již jen zmenšující se menšina. Až vymřou hodné katolické babičky, které v tom jsou nevinně, nebudu mít problém narvat vás do transportu, i s těmi muslimy."

:)))

On ten Freud nebyl žádný hlupák.
Proto nacisti pálili jeho knihy.
A komunisti je zakazovali.

Jediný rozumný muslimobijce zde je snad jen YosifK.

Mějte se.

Ale stejně mi vadí, že z mých daní jsou živi takoví. :((
16. 02. 2011 | 12:05

Občan napsal(a):

Viola napsal(a):
"To, čím Daniel Veselý porušuje kodex diskutéra by nejlépe osvětlil pan Stejskal.
Podle mě je to tím, že zveřejňuje o osobě jiného diskutéra věci, které absolutně s daným tématem nemají co dělat.
16. 02. 2011 | 11:42 "

Zřejmě máte dost velké problémy s porozuměním psanému textu, paní Violo, když jste schopna napsat takový nesmysl. Protože pan Veselý naopak uvedl upřesňující informace o přispěvateli KP, které mají zásadní souvislost s daným tématem.

Ale již dost, nebudu rušit Vaše souznění s Joan a dalšími "květinkami"...
16. 02. 2011 | 12:06

joan.j napsal(a):

Copak tam máte ještě """""k věci""""" komoušku "občane"???Skutečně žádné sdalší sprosté nadávání a urážení KOHOKOLIV kdo s vámi nehajluje pro islamský fašizmus????
16. 02. 2011 | 12:08

vasja napsal(a):

Daniel Veselý napsal(a):
Pane Konvicko, chci vam timto sdelit, ze vasim nadrizenym napisi dopis.......
------------------------
Tak tohle se mi líbí nejvíc:)))
16. 02. 2011 | 12:13

joan.j napsal(a):

Článek z novin níže ilustruje, proč jakákoliv islámská "reforma" je hodně nepravděpodobná. Z ANSAmed:

(ANSAmed) - TUNIS, 31. ledna

Skupina lidí, která se včera ukázala na letišti v Tunisu, aby v míru protestovala proti návratu vedoucího islámského hnutí Ennahda, Racheda Ghannouciho, a která skandovala slogany jako "Ano islámu, ne islamismu", byla napadena jeho následovníky, kteří se v tisících shromáždili na letišti v příletové hale. Mladý Tunisan, Mehda Barsaoui, napsal do novin o tomto incidentu a uvedl: bylo s námi zacházeno jako s nevěřícími, Sionisty, mladými a nezodpovědnými lidmi a prý jednoho dne Alláh posoudí naše chyby."

Stoupenci hnutí Ennahda začali s urážkami, pak přesli k fyzickým útokům, uvedl mladík, dále nejenže rozervali cedule, ale zfackovali mladou ženu a zaútočili na další dva přátele. "Toto je ta svoboda slova islamistů," napsal Barsaoui, "bití demonstrantů a fackování žen, které nejsou na svém místě, protože by měly být doma a starat se o chod domácnosti."

Islám je uzavřená logická struktura, která se automaticky očisťuje od jakýchkoliv deviantních prvků. Většina energie je vynaložena na společnsky immuní systém, který obklopuje a ničí cokoliv, co je považováno za patogen, tj. jakýkoliv jedinec, který podá důkaz o ideologickém DNA islámu.

Proto je tak málo umírněných muslimů, jejich kultura, do které se narodili, jim neumožňuje, aby mírný islám existoval. Kdokoliv má takové myšlenky, je buď zabit, vyhnán nebo je zticha.

Je to velmi šikovný systém. Musím obdivovat jeho efektivitu, ale stejně tak mohu obdivovat nemilosrdnou povahu obzvlášť jedovatého pavouka.
16. 02. 2011 | 12:14

Independent napsal(a):

KP

Hm, nejsem expert, ale priznam se, ze islam mne zajima, jelikoz se mezi muslimy pohybuji poslednich 20 let. Tento konkretni clanek je nazor jisteho sejcha Muhammada Sáliha al-Munadžžida a ma podle Vas poskytnout uceleny obraz "abyste vedeli jak islam respektuje jine"? Portal E-islam ci jakykoliv sejk neni 'islam'.

2:62 Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož jsou židy, křesťany a sabejci , ti, kdož uvěřili v Boha a v den soudný a konali zbožné skutky - ti naleznou odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebudou zarmouceni.

2:256 Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta (modly) a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí.

5:69 Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož vyznávají židovství, a sabejci a křesťané - vůbec ti, kdož uvěřili v Boha a v den poslední a dobré skutky konali, ti nemusí mít strach a nebudou zarmouceni.

A snad nakonec jen...

17:36 A nenásleduj to, o čem vědění nemáš, vždyť sluch, zrak i srdce budou všechny žádány, aby počet vydaly.

Je to zkratka slozitejsi.
16. 02. 2011 | 12:16

Independent napsal(a):

joan.j

proto je tak malo umirnenych muslimu? Hm, ja jich osobne znam mnoho.
16. 02. 2011 | 12:24

hanah napsal(a):

viola

Ano. Máte pravdu s tím kodexem, jen nevím, zda si toho pan Stejskal všiml...

občan

co je sioxenonazi ? A co znamená, že jste v typování "trefil na komoru" ?

siven

jistě, ztrácejte čas, těším se. Nerozumím vaší poznámce o "upřednostňování". S panem Konvičkou souhlasím v názoru na islám, knihu S.P.Huntingtona čtu.

Vaše poznámka o "starém rybízu" nebyla ani chytrá ani vtipná.
16. 02. 2011 | 12:30

hanah napsal(a):

vasja

ano, také jsem se pobavila. D Veselý je určitě velký vtipálek :-))
16. 02. 2011 | 12:35

joan.j napsal(a):

Independet,jak ty "umírněné" muslimy poznáte????Nenosí kalacha ani bombu,viďte!Já snad něco takového tvrdím?????

Již jste s nimi hovořil na téma "práva" islámu a "práva" muslimů"?Evidentně nikoliv.
Až jich tu bude podobně jake ve Francii,Německu,Británii,Švédsku (a dalších zemí) 10 procent a více,již si s nimi "umírněně" nepohovoříte ani o tom neutrálním fotbale
16. 02. 2011 | 12:38

Viola napsal(a):

Občane,

jak souvisí islám s entomologiíí?
16. 02. 2011 | 12:38

joan.j napsal(a):

Ono zprofanované "Nebudiž donucování v náboženství" jako údajný "důkaz" mírumilovnosti islámu je verš směřovaný NIKOLIV K MUSLIMŮM,ale k Židům na dobytém území vy lháři - (nebo obelhaný prosťáčku????) !!!!
Taqíja je muslimácká "svatá lež" doporučovaná v koránu k oklamání psů nevěřících ,než bude muslimstvo na daném atakovaném území dostatečně posíleno ke KONEČNÉMU ŘEŠENÍ psů nevěřících
16. 02. 2011 | 12:42

Martin Konvička napsal(a):

No co na to říct - veselý, tenco atd., k tomu hmyzu,
- si příslušné infos snadno zjistí každý, kdo chce.

Stejně jako si každý, kdo chce, zjistí dost informací o věrném přispěvateli Blistů, anti-radaristovi, anti-amerikanistovi a obecně vzato bolševikovi veselém.

Ale tušíme asi, že o to zde nejde.

Jde o ublážený ryk agreívních "multikultur", kterým ovšem nejde ani tak o multikulturu a xenofilii, ale o špatně tajený antisemitismus a sublimovanou sebe-nenávist. Jinak si totiž místní projevy alláhofilní party nelze vysvětlit.

K autorce ještě, a jejímu "vystudovala filosofii a islámologiii: A Co Má Být?

V článku píše prokazatelné hlouposti, v komentářích pak velehlouposti, prozrazující nulové pochopení tématu.

To neznamená, že nemá spoustu faktických znalostí. Jde o obecnější paradigmatický problém. Chemici před Lavoisiérem měli též spoustu faktických (i praktických) znalostí, ale své chemii nerozuměli. Zejména nedokázali smnysluslně předpovídat, co získají, když uvaří A s B. Tak jako autorka nedovede předpovědět - resp., netroufá si vsadit např. 1000 Kč a nabízí "pivo", což je laciné, trapné, málo - jak bude zrovna Egypt vypadat odteď do 2 let.
Já si to předpovědět troufám, nabízím to, čemu se v přírodní vědě říká "tes hypotézy".

To, jak zde mluvíte o KP komentovat snad ani nebudu.
Je vidět, že jste skutečně schopni všeho, jen abyste si uchránili vaše milované "ideály". Jste všiváci.
16. 02. 2011 | 12:48

hanah napsal(a):

honolulu

zdravím za oceán. Víte, prudiče aktuálně cz., však vy víte koho :-)), většina z nás zná už dlouho a ignoruje ho. Mě si ztotožnil s nějakou paní a stále mi sem kopíruje jakýsi text, který patrně napsala...Vy si ho ale hezky dáváte k večeři a ten nebohý pak vždycky na dlouho zmizí :-)
hezký den
16. 02. 2011 | 12:49

Tenco napsal(a):

Viola
To se zeptejte toho, jenž se entomologií zabývá a o islámu káže, např. touto formou :
"„Naštěstí jste v Evropě již jen zmenšující se menšina. Až vymřou hodné katolické babičky, které v tom jsou nevinně, nebudu mít problém narvat vás do transportu, i s těmi muslimy."

A poraďte mu, že peníze a sex jsou vždycky dobré na zasmání. Když už tam budete.
Třeba i prakticky.
:))))
16. 02. 2011 | 12:50

Viola napsal(a):

Tenco,

pokud někdo sám o sobě více nenapíše, je nevhodné v diskusi zveřejňovat o něm cokoli.
Vpodstatě každá diskuse se nějak vyvíjí a sám máte zkušenost, že někdy se emoce drží špatně na uzdě, viz mnohé vaše diskuze s honolulem. Je to odbočení od tématu, začne se tu "pavlačit", tak jak to sám velmi nemáte rád. Je věcí každého diskutéra si ověřit, co kdo říká, proč se podbízet jak to udělal pan Veselý. Prostě a dobře, z jedné diskuze tahat něco do druhé není vhodné, protože se každá vyvíjela trochu jinak. Pan Martin Konvička jistě již trochu olitoval toho nešťastného výroku, ale jak sám napsal měl k tomu důvody. Zkuste si třeba představit, že byste měl dceru, která by takto konvertovala, no netrefil by vás šlak?
16. 02. 2011 | 13:00

Jaroslav Formánek napsal(a):

Přesně - "Nebudiž donucování..." je úchvatný vtip, netýká se islámu.
Islám se liší od doktríny Hitlera nebo Stalina především tím, že jsou v něm glorifikovány komplet kromě doktríny i všechny činy Mohameda. Zatímco prestiž Hitlera či Stalina po smrti okamžitě upadá na základě jejich zločinů, Mohamed vzkvétá dál a úcta k jeho zločinům či nejabsurdnějším miniepizodám z jeho života je předpokladem "víry".
16. 02. 2011 | 13:00

Veronika napsal(a):

Daniel Veselý: Pražští muslimové znají KP až z třetí ruky. Roky byla brněnskou mešitou dávána za vzor správně praktikující a přitom pro českou společnost pozitivní muslimky. Zeptejte se ČT proč dělala propagaci "radikálním" muslimům vydávajíc je za ty umírněné a ptejte se sami sebe, jestli se za těmi, které momentálně považujete za "umírněné nemůžou skrývat také "radikálové."
Pražští muslimové jako třeba Radosa nemají o KP informace, ale drby od jisté Diartové známé svým velice volným zacházením s informacemi.
16. 02. 2011 | 13:09

Daniel Veselý napsal(a):

Tak "Krásná Pavlína" chce "vše" předat policii. No, nevím co tímm myslí, ale koukám, že je tady od těch dvou individuí dnes pokoj:)))

MMJ muftí Husseini neměl vůbec tak velkou podporu mezi Araby, jak se udává. Ad například Raul Hilberg, N. Finkelstein. Co takhle zmínit gang Stern, který vedl bývalý izraelský premiér Jiccak Shamir a který nabídl spolupráci samotnému Hitlerovi?...http://www.counterpunch.org/brenner1223.html
16. 02. 2011 | 13:10

hanah napsal(a):

Paní Hesová, děkuji ještě jednou za obsáhlé odpovědi. Vážím si toho, byť s většinou z nich nesouhlasím. To ale asi ani nebylo cílem, že :-). Někteří zdejší hejhulové se bohužel zmůžou jen na osobní útoky. Víte, tak, jako jsou vaše názory ovlivněny tím, že máte ráda islám, i moje jsou jistě ovlivněny životními zkušenostmi. Snažím se o objektivitu, info třídím a dávám do souvislostí, avšak vychází mi z toho jiný pohled na věc. Vy jistě taky, o tom nepohcybuju, ale vaše mi připadají trochu příliš "teoretické" a idealistické :-).
Teď bohužel nemám čas, ale večer se k tomu vrátím.
Hezký den
16. 02. 2011 | 13:10

Daniel Veselý napsal(a):

Prokadrujte si me, Herr Konvicka, publikoval jsem ale i v Literarnich novinach, A2, MfD, Deniku Referendum, slovenskem Slove... MMJ co je spatneho na publikacich v blistech? Porad lepsi nez se uchylovat k retorice Völkischer Beobachter a "transportum muslimu."....))))
16. 02. 2011 | 13:18

Tenco napsal(a):

ad hanah
Hanah napsala na adresu pana Hnízdila :

"....Pochvalujete si diskuzi,uvádíte, že nečtete hloupé a zlé příspěvky, abyste hned v následující větě vy sám napsal hrubou lež. Napsal jste, že jste se s kolegy "přihlásil k názorům na chování pana prezidenta", což vám způsobilo kpmplikace.
Pravda je úplně jiná. Vy jste byl organizátorem podlého pokusu o zneužití psychiatrie k politickým účelům. A ten pokus byl velmi zlý a hloupý - eufemisticky řečeno...."

Dále např. :
Buvol napsal(a):
Když to teda domyslím, tak o nás budou rozhodovat psychologové a psychiatři, jako je ten pan Hnízdil .. viz např. jeho akci na odstavení presidenta Klause pro mentální nezpůsobilost, kvůli neochotě podepsat Lisabonskou smlouvu .... Ovšem slyšel jsem, že řada těch psychiatrů se stykem s pacienty sama stává jaksi narušenými viz např. toho pana Hnízdila, který i tak vypadá, totiž jako šílenec ....
11. 10. 2010 | 10:49
hanah napsal(a):
Buvol

Nechci hodnotit jak vypadá, ale víte, on pracuje s kolenními klouby :-)))
-------------------------------------------------------------------------------
Jak to bylo ve skutečnosti, vysvětlil MuDr. Hnízdil v Hyde Parku. Někdo UKRADL soukromou korespondenci a zneužil ji k pomlouvačné kampani.

To jen taková maličkost, aby ti kdo propagandistku a lhářku hanah ještě neznají, tedy aby se dostali do obrazu.
A ten obraz porovnali s panem MuDr. Hnízdilem.
A opět budete blíže pravdě i vy, milí bratři a sestry. :))
:(((

No nic, tady už sranda nebude.
Pomějte se tady krásně v tom slzavém údolí a někdy příště nashle.

Ale nezapomeňte - do několika let ropa na 300 USD a pak stále jen hůř a hůř !
Důchod kolem 7 tisíc a chleba za dvě stovky.
Takže se snažte.
Takových 8 mega v korunách by vám mohlo stačit.
Pokud vám za vaše agitky nikdo nic neplatí, využijte radši čas jinak.

Tuto radu vám dává zcela zdarma.
Takže si ji važte. :)))
16. 02. 2011 | 13:18

Tenco napsal(a):

viola
Moje dcera ještě ani není novickou v klášteře církve "Adventisté bez příčiny" , jejíž jediný papež, biskup, farář i farník jsem já.
A vy byste ji chtěla rovnou vrhnout do spárů katolíků ?!?
Tfuj !
Co kdyby ji tam někdo ojel ? Víte kolik takových případů už bylo ? Mě vůbec, vůbec neuklidňuje, že se zatím píše jen o chlapcích. V tomdletom já se držím principu opatrnosti.

Dyť by ji pak, drahá Violo, nechtěli ani ti muslimi !!!
Natož pak církev "Adventisté bez příčiny".
:))
16. 02. 2011 | 13:23

Soňa Diartová napsal(a):

Dobrý den,
mne laskavě vynechte. Mne nezajímá ani KP, která neví, co chce, ani pan Dr. Konvička, který se chytí kdejakého lejna, aby brojil proti islámu.
Svým způsobem mají oba pravdu, protože to, co někteří čeští muslimové nazývají islámem, je jen k smíchu. Je to jen o prezentaci některých osob, které nemají morální zásady a udělali si z islámu jen business. Jsem šťastná, že k takovým lidem nepatří a distancuji se od nich.
Pro KP, s informacemi zacházím tak, jak jsou prezentovány veřejně. Nemůžete popřít, že jste několik let v českých médiích rozplývala nad islámem a teď na něj kydáte špínu. Co vlastně holka od života chcete? Měníte názory dle toho, s kým momentálně spíte, toť vše.
16. 02. 2011 | 13:24

t... napsal(a):

Martin Konvička:

Pane Konvičko,

Vy máte, v tomto směru, vzdělání jaké(?), když napadáte autorku, že

"V článku píše prokazatelné hlouposti, v komentářích pak velehlouposti, prozrazující nulové pochopení tématu"

Jen tak mimochodem, entomologie je k pochopení takových záležitostí zcela nepříslušné(nepomáhající) vzdělání.

Víte od doby před životem, a hlavně objevy, Lavoisiera
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lavoisier
nepokročila k vědečtějším metodám pouze chemie, ale i ostatní vědní obory.

Např. i filozofie byla už v druhé polovině 19. století na takové úrovni, že ani z dnešního pohledu by si nikdo nedovolil jednoho z filozofů nepřímo označovat za "alchymistu".
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Masaryk

To co Vy si zde troufáte předpovědět, patrně přes entomologii, je přes příslušné vědní obory komické, spíše tragikomické, když přihlédneme k tomu, že na VŠ učíte.

O paní KP jsem nic nepsal, islám není můj milovaný ideál.
16. 02. 2011 | 13:30

zorahesova napsal(a):

Paní Hanah,
souhlasím s vámi - naše názory jsou určitě formované různými zkušenostmi a je pravděpodobné, že jsem mladší a mám jich méně nebo z lehčí doby a že bych se na věci dívala jinak, kdybych měla jiné pozadí.
Určitě tu také nechávám zaznívat skutečnost, že jsem dlouho nežila ani v ČR ani na BV a že hodně sleduji argumenty Arabů (kromě různých místních novin a vlastních zkušeností), které považuji za chytré a znalé, ale kteří jsou také nějak spojení se západem.
Zároveň si ale ještě stále myslím, že můj "optimismus" není úplně mimo, protože se snažím myslet sama, tedy porovnávat celou řadu nezávislých událostí a vidět v nich nějaké obecnosti, a nikdy neopakuji názory jiných. Proto mne také zajímají vaše názory, protože jsou opačné nebo jiné.
Kdyby vás napadla nějaká událost či zkušenost, která si myslíte možná mému idealismu chybí, velmi ráda si ji přečtu a zamyslím se.

Teď jsem např.hledala zprávu o násilí ze strany islamistů během Ghanoushiho příletu do Kartága, kterou tu někdo zmínil, ale nenacházím. Ta byla zrovna zajímavá a chtěla bych si ji ověřit.

Prosím, dodejte zdroj.
16. 02. 2011 | 13:36

Pepa Řepa napsal(a):

Kdo jiný může nastolit demokracii a práva žen na Nilu, než Muslimské bratrstvo bojující za lidská práva výkřiky Alláhu Akbar, to dá rozum.

Tady se vylíhlo egyptologů, copak Šána, hlas krve je hlas krve, konečně našel svou identitu, a nutno ocenit, že události v Masru -na rozdíl od zpravodajských služeb-přesně predikoval, copak Liška a Zaorálek, jasno má i Kraus (jedinný smysluplný blog).
Prodavač z konzumu u nich na vsi „ví svý“. Vrátil se z Hurghady.

Jenom Čang si mne ruce, cena hotelů v Šarm aš Šajch půjde dolu, zainventujeme, žlutí bratři.

Korunu tomu nasadila místní gendertante, sama sebe –s vrozenou skromností- titulující jako "Islamwissenschaftlerin".
V Masru jde o boj za islámský feminismus (minulý blog).
A je to. Napsala to jedna egyptská stařenka.

Že nejde gendertante hlásat feminismus před masdžíd ar Rifa’i ?
Leží tam jeden, který se pokusil naroubovat pravidla západního světa (pravda, i se svými neduhy) na islámský kořen. Jmenoval se Rezá Pahlaví. Pelášil i s šáhbanů jako králík.

Prý je to v Egyptě na jednu generaci –tvrdí džendrtante-, pak to bude jako v britském parlamentu. Ufff!

Vzorem nám budiž multi-kulti model- via Balkánská bosensko-kosovská idylka (!!!!!).
Takový výrok ještě tady –od dob Frantíka Kostlivce a Tydlimámy-nebyl.To se opravdu vyvedlo, dobře udělal špičkový arabista Zdeněk Muller-který ví o islámu stokrát víc-že se nenechal (na svém blogu) zatáhnout s Islamwissenschaftlerin do tzv. „debaty“.

Když ta moudra přečtu, o čem debatovat? O naivitě a zaslepenosti, o hlouposti? O přání, které se vydává za realitu? O nasazování brýlí mámení?

Po výrocích pana Veselého ani žádná debata možná není. Jméno Konvička mně nic neříká, možná by mne nacpal do transportu s machomedánem taky, ale dehonestovat jej nálepkami typu„ s tím náckem se nebavte“ je vrchol zoufalství a ubohosti. Zřejmě se sem-možná nechtěně- přesouvá debata navzájem se známých profláknutých firem z islámských serverů. A říká Vám-pane Veselý- něco symbioza nacistů s části ulamá?

Jaký článek, taková sestava a takové reakce!!!!!
------------------------------------------------
Gratuluju autorko! Dělat promo organizacím typu Hizzballáhu, Ikhwánu nebo Chamásu, na to je třeba hodně silný žaludek.
16. 02. 2011 | 13:39

Jaroslav Formánek napsal(a):

Když už tu padlo slovo nsdap, mělo by se zmínit, že zakladatel MB al-Banná si dopisoval přímo s mužem č.1, s Adolfem Hitlerem, a poskytl mu služby - špionáž a nabídku likvidace Britů.

Takže ty měkké a smířlivé popisy MB tady jsou vlastně nepřímou podporou oné nspad tradice přímo v Egyptě. Říká se tomu bagatelizace. MB musí být perfektně připraveno, o konci Mubárakovy éry se tam vesele diskutuje minimálně 6 let.

Kdybych uměl arabsky, dávno bych tu citoval relevantní zdroje z posledních 10 let.
16. 02. 2011 | 13:41

vasja napsal(a):

hanah napsal(a):
vasja

ano, také jsem se pobavila. D Veselý je určitě velký vtipálek :-))
----------------------
Paní Hanah.
Ono to je standovní, ale pak když si uvědomíte, kam až dokážou lidi zajít......
Hnus.
16. 02. 2011 | 13:42

Independent napsal(a):

Joan.j

Pro pana krale, umite neco jineho nez se rozcilovat, nadavat a urazet?
Kdosi tu poznamenal, ze je mozna lepsi diskuse pod temito kvalitnimi clanky necist. Skoda, ale je to tak.

Konvicka

Antisemitismus? To uz skutecne neni co dodat.
16. 02. 2011 | 13:44

Veronika napsal(a):

Veselý je zoufalec dávno, proto rovnou útočí na protivníky osobně, aby nedošlo na něj. Mě dluží pořád ještě dluží odpověď na otázku, před čím je pro muslimku hidžáb ochrana. Prý není religionista, aby to věděl. Ale tvrdit, že něco něco má ochrannou funkce aniž by věděl, před čím to chrání, to může.

Diartová: K smíchu jste vy a to co vy za islám vydáváte. Nahlas se tu od muslimů distancujete jenom proto, abyste zakryla, že vás žádný praktikující muslim nebere a nemůže brát za muslimku. Kdyby jste o islámu věděla aspoň polovinu z toho, co si ve svém sebevědomí myslíte, že víte, tak KP dáte za pravdu a poníženě se jí omluvíte.
16. 02. 2011 | 13:48

tytyty napsal(a):

To se občas stane všude a může si za to sama.
Dav Egypťanů sexuálně napadl zpravodajku CBS během protestů v Káhiře.
Zpravodajka stanice CBS Lara Loganová byla v pátek 11.2.2011 brutálně napadena při demonstracích v Egyptě na káhirském náměstí Tahrír. Zaútočil na ní dav asi dvou set lidí, který ji oddělil od jejích spolupracovníků. Už předtím měla Loganová v Egyptě problémy. Během protestů byla 3. února zadržena i se svým týmem a přes noc ji vyslýchali vojáci.
16. 02. 2011 | 13:51

Martin Konvička napsal(a):

Veselý.
Bylo to v nějakém kontextu (který je z těch stránek jasný).
Ale poslužte si, voni co "publikovlalo v MfD", a nezapomeňte sepsat to udání...

Ale obecně - ano. Islám v Evropě být nemůže, protože to by pak nebyla Evropa. Důvod je prostý, je nejen totalitní, ale současně znásilňuje lidskou individualitu a přirozenost způsobem, který se nezdráhám označit za ne-lidský, viz moje příspěvky pod nedávný článek V. Hořejšího - opakovat to sem nebudu.

Ti alláhoví otroci, kteří zde již jsou, holt mají na vybranou mezi třemi možnostmi - deislamizace, repatriace, nebo deportace. Pevně věřím, jsem o tom přesvědčen, že drtivá většina si zvolí možnost první, malá část možná možnost druhou, a na možnost třetí nedojde.

Jen pro připomenutí dodávám, že pro mě nebo Vás má islám také jen tři možnosti - konverzi, dhimmu nebo otroctví/smrt.

Vy - a všelijaké Hesové, Kropáčci... Ramadán, K. Armstrong, R. Aslan... a nespočet dalších, i zde - léta zamlžujete pravou povahu islámu, jeho cíle, prostředky, ale i zcela konkrétní dopady na věřící.

Tím ale nejvíc ubližujete muslimům! Udržujete je v iluzi, že v Evropě mohou islám praktikovat, a jednou jim klapne jejich ultimátní cíl, tedy proměna Evropy v dar-al-islam. Místo abyste jim řekli, férově, v čem je islám s civilizací neslučitelný, sníte o jakési "konvergenci" a "společných hodnotách".

Jenže kolektivní totalitarismus opřený o sexismus a "zhrzenou mužnost" nelze sloučit s individualismem, lidskou svobodou, rovností pohlaví, a toleranci/odpuštění. Prostě nelze.

Dusíte pod pokličkou výbuch, který jednou stejně vybuchne, a výbuch napáchá o to větší škodu, oč déle byl dušen.

Před pár měsíci to přiznala Markelová. Před pár týdny Cameron a Sarkozy. Nejnověji místopředseda holandské vlády. Jste prostě v koutě. Přiznejte si to.
16. 02. 2011 | 13:53

Viola napsal(a):

Pane Pepo Řepo,

pozdravuji Vás, jaká úleva je vidět Vás. :-)
16. 02. 2011 | 13:53

KP napsal(a):

danieli, jsi srab!

Normálně jsem ti napsala, a ty sis mě zablokoval. Ubožáku.
16. 02. 2011 | 13:55

Martin Konvička napsal(a):

Veroniko: von to je TEN veselý?
Ten s Idi Aminem - britským agentem? :D v tom případě jsem nadšen, člověka vždy potěší, když se dozví, že jeho udavač je Veleduch.
Já bych se jej taky na něco zeptal, ale on mně neodpoví, aby si "nešpinil ruce".

Zeptej se ho, prosím, za mně, a zeptej se ho, proč (safra) přeje těm nešťastným muslimům pořád vnucuje islám, namísto candy-flipu na břehu Nilu za hudby izraleských DJs.
Proč je - povýšeně - nutí v islámu setrvávat, když sám islám "nepreferuje" (volná citace).

Protože, a to je klíčové, žádný evropský muslim nemusí být ani minutu muslimem.
16. 02. 2011 | 14:01

Independent napsal(a):

Pepa Repa

Jesteze jste vse objektivne shrnul a autorku zaradil. A sestavu doplnil.

Tez souhlasite s Konvickou ze absence nenavisti vuci islamu/arabum je vpodstate antisemitismus?

Ach Boze.....
16. 02. 2011 | 14:03

Pepa Řepa napsal(a):

Konvička
pokud jde o Vaši sázku, klidně talíř přihodím.
Do vlády se Ichwán nepohrne, nemá nástroje jak nasytit přemnožebou populaci. Rok si počká a pak začne mela.Musí oprášit staronového nepřítele-viníka. Ani armáda není schopna zajistit prosperitu. Jak? Začíná přihořívat i v Maroku.

Staré beduinské kmeny totiž měly zvláštní samoregulaci. V letech, kdy pršelo a bylo dost pastvy, nárůst populace rostl, v dobách hladu klesal. V SA to kupodivu přežívá i dodnes, nejen u beduinů, v Maghrebu ale ne, populace usedlých neustále strmě vzrůstá, odpovědnost rodičů za množství potomků je stejná jako odpovědnost Cigánů.
On se někdo (Alláh-budiž jméno jeho pochváleno-, stát, majorita) postará.

To není dehonestace, ale fakt.Jestli je nějaké poučení z toho, co se v Maghrebu děje tak to, že zlenivělá západní civilizace se zmůže jen na roli pozorovatele, maximálně toho, kdo tam nasype prachy, které pak doma chybí a státy krachují. Není schopná ani ochránit své jižní hranice, natož politiku zemí ve své blízkosti ovlivnit.

To, zdali si vezme Pavlína Ahmeda nebo Sońa Muhammada s tím nemá co dělat. Je to její-svobodná-volba.
16. 02. 2011 | 14:06

Martin Konvička napsal(a):

Independente,
vaše vývody jsou opravdu strhující.

1. "Arabové" není totéž, co islám/muslimové. Vy to samozřejmě víte, o to trapnější je to překrucování
2. "Nenávist" je blbé, zprofanované slovo. Proč "nenávidět" islám? Ano, mám k islámu odpor, ale co je špatného na odporu proti otroctví, supermacismu, sexismu, vymejvárně, theokracii, atd. atd.? Ale že bych "nenáviděl" muslimy? Naopak, mám je rád, a proto a jen proto jim přeji, aby se islámu zbavili.
3. Antisemistismus byl míněn v souvislosti s protiizraelskými, "propalestinskými" apod. články tady veselého na BLIstech.
16. 02. 2011 | 14:10

Independent napsal(a):

Viole se ulevilo. Diky Pepo.
16. 02. 2011 | 14:11

Tenco napsal(a):

Independent
Antidženrtetista , antimuslimák, antimultikulturalista, antifeminista a zhusta i milovník nenálepkování se tedy vrátil ?

"Poslušně hlásím, že jsem opět zde. "

No, myslel hsem si, že zábava zde skončila. Ale jak vidím, tak jsem se naštěstí mýlil. :)))
16. 02. 2011 | 14:11

joan.j napsal(a):

Omyl independente-Absence nenávisti vůči islamofašizmu JE KOLABORACÍ s islamofašizmem
16. 02. 2011 | 14:11

siven napsal(a):

Fajn, tak jsem si pomohl sám, z mé krátké ankety vychází pan Konvička - po profesní stránce - velice dobře.

Takže v rámci entomologů jsem o iluze nepřišel. :)

Jinak co se týče exaktních věd, mám jednoho velkého přítele - geologa, který je také v osobních neprofesních názorech extremistou, ovšem spíše takovým humorným, pitoreskním. Ale to je jedno, zkrátka a dobře, nikdo není dokonalý. Já třeba zase pokulhávám v exaktních oborech.

Chápu, že takový matematik ( např. moje teta; podporuje trest smrti), geolog, nebo entomolog, je silně zaměstnán svojí profesí a jinde se mu složitosti systému hledat už nechtějí - potřebuje velmi jednoduché a uchopitelné formule a vzorce, aby mohl relaxovat. Bohužel, vytvoří-li si tyto formule v oblasti sociální, politické, apod., je to mrzuté… především však pro něj.

Nic, zanechme zbytečných řečí, pan Konvička nechť se v klidu chystá na jaro, občas zabrousí na aktualne.cz, aby brojil proti islámu, ovšem na jaře nezapomene na motýly. Tak to má být.
paní hanah - Nepochopila jste mě, takže ještě jednou:

"Nejdříve by si totiž měla ujasnit, jestli upřednostňuje Huntingtona, nebo Konvičku. Mezi oběma totiž v jedné oblasti panuje dost zásadní rozpor. Nechť mi paní hanah napíše, kde konkrétně…"

Jinými slovy : v jednom zcela základním postoji k rozebírané problematice nemůžete být zároveň ve shodě s panem Konvičkou, i s panem Huntingtonem, ani kdybyste se rozkrájela. Pokud nevíte, ve kterém, asi jste se k tomu v knize „Střet civilizací“ ještě nedopracovala. Až tak učiníte, respektive až budete mít knihu přečtenou, budete vědět, na co se vás ptám… a rozhodnete se, s kým v daném postoji souhlasíte: jestli s panem Konvičkou, nebo s panem Huntingtonem.

Poté bude mít teprve moje přednáška smysl

Hezký den
16. 02. 2011 | 14:13

Martin Konvička napsal(a):

Pepa Řepa:
Proto jsem v té sázce mluvil o dvou letech (a půl - dejme pár měsíců na uklidnění současné vřavy).
Tvrdil jsem, že v Egyptě nastane "islámštější" atmosféra - více zahalených žen, více šáriátských trestů, více útoků na kopty, turismus zu Grund.
Na tom turismu by to mohlo být dobře poznat, proto jsem navrhoval květen roku 2013.

S tím "západem" taky souhlas.
Bohužel, a část chyby je v naší neschopnosti férově pojmenovat problém - zásluhou i různých Hesových a Veselých.
16. 02. 2011 | 14:15

tytyty napsal(a):

Naval valuty.
Tunis 16.6.2011
Ekonomická situace v severní Africe se v posledních měsících rapidně zlepšila.
Arabové hromadně odjíždějí do Evropy. Čeká nás nával na valuty. Naval valuty na jejich dovolenou.
16. 02. 2011 | 14:15

joan.j napsal(a):

Po kolapsu nacistického Německa 1945 sa Mufti přemístnil před spojeneckými vojsky do Egypta, kde ho přijali jako národního hrdinu. Jeho odsouzení k trestu smrti např.v Jugoslávii ,ale také v Norimberku za válečné zločiny mu byly k smíchu.ŽÁDNÁ z evropských zemích se nikdy vážně nepokusila požadovat jeho vydání ,zejména Francouzi,ale také Britové se obávali obávali "zhoršení vztahů s arabskými zeměmi",pokud by tohoto islamofašistického,panarabského " hrdinu " chtěli jako válečného zločince vydat k potrestání.

Al-Husseini z Egypta sponzoroval ze svých tučných nacistických kont válku roku 1948 proti novému státu Izrael. Po rozhodném odmítnutí ,aby mu jordánský král (v té době byl celý Jeruzalém v jordánských rukou) "navrátil" titul a funkci Velkého Muftiho Jeruzalema Hadži Amin al-Husseini osnoval z egyptského exilu vraždu krála Abdullaha roku 1951. Nástupce krále Abdulláha, král Talál odmítl dovolit Amínovi al-Hussenimu návrat do jordánskeho Jeruzalema. Ač byl král Talál po roce sesazený, nový jordánský král Husein se k "požadavkům" al-Husseniho vyjádřil naprosto stejně .Husein věděl velmi dobře, že bývalý Veľký Mufti by pouze exponoval násilí a nenávist jak proti Židům,tak proti jeho království.
Hadži Amin al-Husseini zemřel v exilu v roku 1974. Po svém odchodu roku 1937 se do Jeruzaléma nikdy nevrátil. Jeho místo lídra radikálních nacionalistických Arabů převzal jeho synovec Mohammed Abdel-Raouf Arafat As Qudwa al-Hussaeini, daleko více známý jako Yassir Arafat.
16. 02. 2011 | 14:17

Daniel Veselý napsal(a):

To KP - Zablokoval jsem Vas uz drive u te diskuse na FB, kde jste o mne mmj. tvrdila, ze jsem muslim (sic!)a kde jiny VS pedagog fanaticky utocil na islam s tim, ze je pausalne nelidsky. A budu vas blokovat dal, protoze se nebudu bavit s nekym, kdo je ceske muslimske komunite akorat pro smich. To plati pro anonymni nick Veroniku i nenavistneho docenta. V teto "diskusi" nemam chut pokracovat, nemam "zkouskove" jako pan entomolog. Autorce preji hodne sil a tesim se na dalsi clanky.
16. 02. 2011 | 14:18

KP napsal(a):

Ptala jsem se, zda jste muslim,když islám adorujete.

Pro mě jste srab.
16. 02. 2011 | 14:24

vasja napsal(a):

Si někdy myslim, jestli výskyt islamofilie a judofilie, by neměl bejt hlášen na hygienu.
To jen jako námět.
16. 02. 2011 | 14:27

joan.j napsal(a):

Aneb,jak poznáte že muslimofil -komunistický nebo neonacistický stoupenec a vyznavač islamského fašizmu lže?Inu,jednoduše.hýbají se mu pysky
16. 02. 2011 | 14:27

Martin Konvička napsal(a):

Jestli vono to spíš nebude tím, milý Veselý, že jste se tam předvedl jako, ehm

No, nebudu to sem pastovat. Ale v kostce, DV tvrdil, že řada muslimských žen se zahaluje "zcela dobrovolně", protože je to "chrání".
Nedovedl ale vysvětlit, 1) co ta část, jež to činí NEdobrovolně (nulový respekt ke svobodě), 2) před čím je zahalování chrání (nulová inteligence Veselého)

Prostě plkal, dostal nakládačku, tak se "urazil", bobánek.
:D
16. 02. 2011 | 14:28

joan.j napsal(a):

Vasjo,co má zveřejňování FAKTŮ o islamském fašizmu společného s "judofilií"????Židé jsou JEN prvními na seznamu psů nevěřících,kteří MUSEJÍ BÝT ODSTRANĚNI z tváře této po alláhově "právu" muslimácké planety
16. 02. 2011 | 14:29

t... napsal(a):

Tento příspěvek je odkazem, odkazem na příspěvek(21.10.2010 16:46) nicku "Pepa Řepa", který dokumentuje jací jsou v diskusi "vzdělanci", zvláště v oboru historie.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-stejskal.php?itemid=11080&from=900
16. 02. 2011 | 14:30

Pepa Řepa napsal(a):

Independent
Tez souhlasite s Konvickou ze absence nenavisti vuci islamu/arabum je vpodstate antisemitismus?

Nerozumím. Ten kterému chybí nenávist k islámu, je automaticky antisemita?
Co je to za blbost?

Neznám ani krásnou Pavlínu, ale kdysi jsem pomáhal jisté Blaženě F. ze Syrie. Také byla zapálenou konvertitkou a obdobně dopadla. Někdy to jde ode zdi ke zdi, ale osobní zkušenost nenahradíte. Na druhou stranu znám manželství Syřana a Češky v ČR. V pohodě. Ten dotyčný má dokonce nakladatelství na Sokolovské propagující arabskou kulturu. Chvályhodné.

Uvítám jakoukoliv propagaci arabské kultury, a´t muslimské či křesťanské. Je co obdivovat. Od poezie po architekturu. Ale fedrovat Muslimské bratrstvo je vrchol nestydatosti. Mám Vám sem vylepit pár citací pana al-Qaradáwí? Zkuste you tube(aš šarí’a walhaját), mě to nebaví hledat v písemné formě.

Citovaný šejch al-Qaradáwí je vlivný člen bratrstva, z Kataru řídí Evropskou radu pro Fatwu, vychází ze skutečnosti, že se v některých zemích mění dar al-kufr na dar al- islam (dům islámu). Byl jedním z těch, kdo přišli s požadavkem na zavedení šariátu v muslimských komunitách ve Francii.

Mezi „užitečné idioty“ se ale zařadit nehodlám, nehodlám se ani pouštět do další debaty, protože nevidím, žádný smysl, nehodlám odpochodovat po oslím můstku k zkoumání různých odnoží a sekt, které odvede pozornost o toho klíčového a tím je příprava ghett pod Vaším oknem.

Jen říkám svůj názor- pokud to ještě jde.

Btw. Je tady blbosti, jak málokde jinde. Jeden argumentuje súffisty a zároveň spoléhá na armádní kemalizaci, která súffistům zakroutila krkem, či cituje Bahá'i z Haify. Baháulláh a jeho Kitáb je úplně mimo mísu, při jeho vyslovení se zatmí před očima vyznavačům obou větví islámu. Má společného s Islámem asi to, co kniha Mormon s Biblí.

Konvička
na některé věci jdete ala moc šmahem. Určitě se musím zastat Kropáčka, inteligentní, mírumilovný člověk, sám islám nepraktikující.Největší odborník na islámskou mystiku.

To Mendel je jiná káva. Jakmile je nějaká kritika, tak se naježí. Dokonce propírá ve své knize Nohavicu za verš "bojím se islámu" nebo jakéhosi fotbalistu z divize, že dal gol, kleknul si a třikrát udeřil hlavou o trávník.
I on ale v nedávné debatě v LN (kde byl i Mueller) hlásá to, že nikdy nemůžete na islámský kořen exportovaný západní systém demokracie.
16. 02. 2011 | 14:38

Tupelo napsal(a):

Pane Hesova, v teto debate se toho asi uz moc noveho nedovim, takze moje odpoved na Vasi otazku z titulku je, ze zatim neni treba, bude zajimave videt jak se bude cela spolecnost vyvijet (pokud ma mb podporu asi max. 35%, tak je to porad vyrazna mensina v ramci nove se transformujici egyptske spolecnosti). Vyvoj debaty me utvrdil v nazoru, ze mnohem vice bychom se meli bat fanatiku, sirici nenavist vsery smery, jedno jake viry nebo rasy (znate to, kdyz si prisli pro zidy, mlcel jse, kdyz si prisli pro.....). Mejte se hezky a tesim se na dalsi clanek.
16. 02. 2011 | 14:39

Občan napsal(a):

Hmmm, koukám, že zdejší sioXeny se nemají s kým hádat, a protože nejsou schopny se bavit normálně ani mezi sebou, tak odkráčely plivat své kvoky po diskutujících někam jinam :o))

I ta Rekapča to ví: Expressive id-sink :o))))))
16. 02. 2011 | 14:45

t... napsal(a):

Martin Konvička:

Pane Konvičko,

myslíte si, že kdyby Vaše laická hodnocení autorky i jen částečně souhlasila, tak by:

1) vystudovala filozofii a islamologii, tzn. že by prošla u zkoušek všech svých profesorů a docentů? Ptám se Vás s ohledem na to, že Vy sám jste docentem i když v jiném oboru.
2) se její články a komentáře nedonesly odborné veřejnosti, před kterou by si udělala (odbornou) ostudu?
3) tato odborná veřejnost už zde v diskusi na blogu neprotestovala?
16. 02. 2011 | 14:46

Jaroslav Formánek napsal(a):

Ta adorace erudovaných a specialistů je dávno passé, projděte si ty intelektuální elity, co psali o Hitlerovi a Stalinovi od 30. let. Plus omlouvačství SSSR až do jeho konce. Kuby dodnes.

Dnes je ta intelektuální bezmoc zcela obdobná. V článku zaznělo jméno Táríq Ramadán, vnuk zakladatele MB. Nikomu to není divné.

Zde má Paul Berman krásný příměr 15 minut naslouchání TR a zvláštní obrat v minutě 16.
http://pajamasmedia.com/michaeltotten/2011/02/11/the-flight-of-the-intellectuals-2/
16. 02. 2011 | 14:52

hanah napsal(a):

Paní Hesová,

já jsem cosi o tom včera v noci taky četla, nevím už kde. Tak jen toto:
http://mediaoislamu.cz/2011/do-tuniska-se-po-dvaceti-letech-vratil-vudce-islamisticke-opozice-idnes/
16. 02. 2011 | 14:53

hanah napsal(a):

Paní Hesová,

já jsem cosi o tom včera v noci taky četla, nevím už kde. Tak jen toto:
http://mediaoislamu.cz/2011/do-tuniska-se-po-dvaceti-letech-vratil-vudce-islamisticke-opozice-idnes/
16. 02. 2011 | 14:54

Drtilek napsal(a):

hlasa-li muslim demokracii, potom neni normalni a nebo jednoduse lze..
Neni to totiz nahoda, ze demokraticky islamsky stat neexistuje a ani existovat nemuze..
Islam a demokracie se vzajemne vylucuji..K tomu samozrejme patri i svoboda slova rovnopravnost muzu a zen..
Chteji-li muslimpove demokraticky stat, je to potom stejna absurdita, jako by kapr chtel barak na pousti..
Zbytek jsou uz jenom kecy a macka..
Neni totiz vubec o cem diskutovat.
Islam+demokracie=NEMOZNE
16. 02. 2011 | 14:55

Jaroslav Formánek napsal(a):

t... vy jste strašně naivní. Na těch minioborech se do žádných odvážných tezí nepouští, byli by okamžitě v izolaci: Pár akademických jedinců už má v Německu ochranku.

Ale i bez naprosté netolerance ke kritice ze strany muslimů jsou ty humanitní obory se zaměřením na Ázii a Afriku zcela podvyživené a okrajové.......znám to z vlastní zkušenosti.
16. 02. 2011 | 14:59

mtd napsal(a):

drtilek:
islám není v rozporu ani tak s demokracií, jako se svobodou. je tam dost rozporů s listinou základních práv a svobod.
16. 02. 2011 | 14:59

siven napsal(a):

Pepa Řepa - "Btw. Je tady blbosti, jak málokde jinde. Jeden argumentuje súffisty a zároveň spoléhá na armádní kemalizaci, která súffistům zakroutila krkem, či cituje Bahá'i z Haify. Baháulláh a jeho Kitáb je úplně mimo mísu, při jeho vyslovení se zatmí před očima vyznavačům obou větví islámu. Má společného s Islámem asi to, co kniha Mormon s Biblí."

Jsem tuze rád, že přiznáváte složitost tématu a nesklouzáváte k triviální paušalizaci.

Tímto odstavcem však oprávněně vyvoláváte otázky.

Aneb:

- Co má třeba společného s Biblí zneužívání mladých chlapců katolickými knězy?
- Lze snad mluvit o jedné jediné relevantní řeči v Islámu? Té jediné pravé?
- Které?
- Tím, že napíšete které, zanikne tím snad navždy hlas ostatních? Jejich reálná přítomnost a činnost?
16. 02. 2011 | 15:04

hanah napsal(a):

siven

jako absolvent VŠ (?) byste měl rozumět psanému textu.Napsala jsem zcela jasně, že s panem Konvičkou souhlasím co se týče islámu a prognóz, a knihu autora S.P. Huntingtona ČTU . Nepsala jsem nic o své shodě s jeho názory a prognózami. Vy snad čtete jen autory, se kterými jste ve "shodě" ? :-))
Neuhýbejte a konečně sem tu "přednášku" hoďte. (a neopisujte z BL)
16. 02. 2011 | 15:08

JV napsal(a):

Jen namatkou - nemam cas:
Islam nemuze byt s demokracii slucitelny. Na demokracii potrebujete stejna rovna prava pro vsechny ucastniky...
To jaksi islam nesplnuje...
Namatkou:
nerovne postaveni nemuslimu
nerovne postaveni zen
...
je toho mraky
16. 02. 2011 | 15:09

Drtilek napsal(a):

"reformátoři" islamu jsou jen prozatmni uzitecni idioti..jednoduse ziskavaji cas, uspavaji spolecnost a placaji se po ramenou s kolaborantskou levici..Pozdeji se zradikalizuji a nebo se jich tzv "radikalni" zbavi..
Je vseobecne znamo, ze oteze vzdy, vsude a zakonite preberou tzv "radikalni" a to i s tema tzv "umirnenyma", kterym bud nic jineho nezbyva a nebo si to naopak poradne uziji..Neni nad to, dat se na vitezici stranu.Je jen minimalni pravdepodobnot, ze by se tzv "umirneni" postavili svym muslimskym bratrum, kteri to proste mysli s islamem vazne.
Toto neni teorie a ani predpoklad.To jsou dejiny a dnesek a jenom hlupak to nevidi.
16. 02. 2011 | 15:10

mtd napsal(a):

siven: ad jeden výklad islámu:

je o naprosté poslušnosti příkazů šíleného mohameda, obětování života pro mohameda a o šíření islámu. ostatní výklady byly v historii islámu pravidelně "zanikány", nejsou těmito považovány za islám.
16. 02. 2011 | 15:17

Martin Konvička napsal(a):

2 t...

Hezky odpověděl Jaroslav ("selhání akademické sovětologie" bylo svého času pojmem).

Zkusím to doplnit, ale budou to poznámky psané halabala, zkuste je číst shovívavě, protože to je téma na knihu.

1. Humanitní vědy (ne všechny, ale mnohé) mají v posledních pár dekádách problém. A tvrdí to i významnější kritikové, než já. Ten problém oni nazývají "multiparadigmatismus", nebo různě jinak, ale v podstatě to je tanec mezi vejci různých adorovaných autorit & všelijakých tabu. Vykolíkovali si mantinely, ve ze kterých nemohou ven jinak, než absolutní relativizací. Symptomy toho problému jsou zřejmé - špatné rady a neplatná, nebo žádná, prediktivní síla jejich teorií.
Příklad za všechny je asi "multikulturalismus" - jako metodologie strhující, jako návod na žití pěkná teorie, ale selhavší praxe. Důvody: vědomá ignorace "human nature", víra v přetvořitelnost člověka, přílišný důraz na ekonomično a sociálno... a tak dál, do znavení.
2. Ten problém se nemusí poznat, protože specializace jsou svým uzavřené, jedou si na svých hřištích, nekonfrontují se s jinými obory. Jestliže je obor dost velký (což třeba takový "sociální ekologie" jistě je, mohou odborníci celý život úspěšně publikovat úplné blbosti, rouzdávat si granty a tituly...aniž by někdo zvně, třeba normální ekolog, poznal, že sociální ekologové řeší blbosti.
3. Jsem přesvědčen, že takový problém má i "arabistika" či "islámologie" - jede si ve svém paradigmatu, de facto nastaveném Saidem (Orientalismus), aniž by brala v potaz poznatky třeba z psychologie, ekonomiky, ekologie... Dívá se na islám jakoby zevnitř (není to nutně "zlé", a souvisí to s dlouhým studiem, jazykem, stykem s tím kulturním prostředím) - ale nepohodlné aspekty, třeba výpovědi ex-muslimů, nebo konstatování demografů o situaci v isl. zemích, nebo poznatky sexuologů o příčinách násilí na ženách, prostě ignoruje.

Čili ano, Mrs. Hesová může psát - z hlediska pozorovatele zvně "arabistiky" - úplné blbosti, aniž by to její kolegové nějak reflektovali. Uvnitř pardigmatu to totiž má správně.

Co s tím? Víme to všichni - i p. Hesová.
A) vykročit z představy "islám je náboženství" (nebo to je hlavně sociálně-politicko-psychologický systém, totalitní doktrína, shodou okolností opřená o náboženství;
B) opustit axiom "arabská kultura = islám" - neb to už vůbec není pravda;
C) zkoumat islám tak, jako zkoumáme jiné podobné doktríny, tj. vedle religionistiky (a politologie atd.) přibrat třeba tu psychologii - zde pracovat s "human nature", kterou se islám snaží změnit, ale nezměnil;
D) a konečně, brát v potaz i "nepohodlná" svědectví, zejména ta od ex-muslimů.

Ufff. Jak jsem předeslal, jsou to jen poznámky.
16. 02. 2011 | 15:17

Independent napsal(a):

Jaroslav Formanek

re Ramadan
Proc to neni nikomu divne? Protoze o nem 90% horlivych diskuteru nic moc nevi, ti, co to jmeno slyseli tak pouze ve spojeni Bannou. Kdo z pritomnych od nej neco cetl nebo poslouchal nektere jeho televizni debaty (pravda, treba rozumet francouzsky nebo anglicky) Jak extremiste tak i zapad se boji, ze by totiz mohl svou cinnosti prispet k "reforme" islamu. Je inteligentni, vzdelany, charizmaticky a co rika dava smysl. Nic naplat, ma pravdu, kdyz rika, ze islam je dnes jednim z evropskych nabozenstvi. Predpoklada, ze tato reforma muze vzejit nejspis od evropskych muslimu, protoze v soucasnych muslimskych zemich je toho prilis mnoho shnileho.

Ale vazne - co navrhujete: vsem muslimum, co se v Evrope narodili naridit vzdat se sve viry nebo odejit?
16. 02. 2011 | 15:27

buldatra napsal(a):

PŘ:

Zdravím Vás pane Pepo. Malá technicko-ideologická poznámka.
Při pročítání výživné diskuze by se jednomu mohlo až zdát, že omylem zabrousil na výjezdní ideové zasedání české mutace Muslimského bratrstva.
Je podivuhodné, jak ten středověk v některých hlavách pěkně bujně kvete.

Prostý vesničan má zas o něco málo více jasno ve významu rčení, že poturčenec horší Turka.

Bylo by dobré zohlednit to nějak, třeba dalším bodem, v kodexu začínajícího diskutéra
16. 02. 2011 | 15:27

siven napsal(a):

„jako absolvent VŠ (?) byste měl rozumět psanému textu.Napsala jsem zcela jasně, že s panem Konvičkou souhlasím co se týče islámu a prognóz, a knihu autora S.P. Huntingtona ČTU . Nepsala jsem nic o své shodě s jeho názory a prognózami. Vy snad čtete jen autory, se kterými jste ve "shodě" ? :-))
Neuhýbejte a konečně sem tu "přednášku" hoďte. (a neopisujte z BL)
Vůbec mi nerozumíte. Tak ještě jednou:

- Asi je to z důvodu, že nevíte, o čem píši. Srovnávám postoj pana Konvičky a pana Huntingtona v jedné basální otázce: a to ve vztahu k Islámu.
- Knihu pana Huntingtona jste ke čtení doporučovala, zdá se, že s jeho tezemi souhlasíte.
- Nečtu jen autory, se kterými jsem ve "shodě". Ovšem debatuji o autorech a dílech, které znám. Vy evidentně Střet civilizací dočtený nemáte, jelikož stále nechápete, na co se vás ptám.
- Až knihu dočtete, skopíruji vám přednášku. Jinak to nedává smysl, na tom se snad shodnem.
- Můžete se mě zeptat na jakékoli diskusi, obratem se vrátím sem a odpovím. O vaší připravenosti bude svědčit jednoduchá věc: budete znát rozdíl mezi postojem pana Huntingtona a pana Konvičky ve vztahu k Islámu (co (ne)dělat…).
- Děkuji za pochopení. Pokud nechápete, zkusím vám to vysvětlit ještě jednou. Klidně i vícekrát.

Hezký zbytek dne
16. 02. 2011 | 15:29

Martin Konvička napsal(a):

Ještě k "t..." - ale i Veselému, Hesové, atd.

Lidi,
Rád bych, než odtud uteču, vyjasnil jednu věc.
Vaše znalosti / obhajoba islámu je založena na studiu, spoustě přečteného, debatách s muslimy, cestách do musl. zemí.
Já to vše osobně beru, chápu a rozumím, fakt.
Jenže se mi holt stalo, že jsem měl tu čest islám (ten český, tedy "umírněný evropský") poznat hodně zblízka, skrz úzké styky s jeho oběťmi.

A ty mi potvrdily ty nejhorší představy "paranoiků" - Ona to je opravdu zlá vymejvárna, hnusná k ženám, nechutná k dětem, zasévající do těch lidí, i mužů, fakt velký Strach. Na tom Strachu to stojí i padá, nezávisle na tom, co vám řeknou navenek, co píší v brožurkách i odborných pojednáních.

Ta osobní zkušenost, to "co islám s lidmi dělá", prostě islámoapologeti ignorují. A to je průšvih i intelektuální, protože pak prostě nepochopí "muslimskou duši", které tak dobře rozuměl třeba W. Churchill.

Muslimům lze pomoci, aka islám (jako deen) lze zničit, nebo aspoň zastavit.
A snadněji, než byste si byli připustili. Jedinou překážkou jsou vlastně apologeti, kteří islámu dělají takovou kruhovou obranu.

Proto mě štvete.
16. 02. 2011 | 15:32

siven napsal(a):

hanah - 16. 02. 2011 | 15:29 se obracím k vám. ;)
16. 02. 2011 | 15:33

Drtilek napsal(a):

dva zakladni pilire novolevicackeho multikulturniho fasismu:
1.) "Newspeak" - Politicka Korektnost: neni ve skutecnosti nic jineho nez PRACHSPROSTA LEZ. Je to ukazka, jak se daji lidi oblbnout, obelhat a jak staci jenom mene ci vice pozmenit nazev veci a uz to trva, nez lide pochopi, ze je to svinstvo.Na toto, na absurdni nazvy veci a funkci byly levicaci i pri svem mene vyvinutem chapani skutecni mistri.Mnozi z nas si urcite pamatuji lzi a silene nazvy za dob komancu.Jinak dalsim takovym verbalnim svindlem jsou treba Zeleni, kteri jsou rudi jak poleno a lide tyto zlocinecke neomarxisty voli v domeni,ze pomahaji planete.Opak je pravdou. Zasadne ji nici ve prospech svych a firemnich kont.

2.) Pozitivni diskriminace: neni nic jineho nez DISKRIMINACE a samotny nazev je tak absurdni jako plechovy plech.Je to protezovani mensiny na zaklade rasy, etnika a nabozenstvi na ukor vetsiny.Multikulti je rasismus, zlodejina, a dikskriminace domacich danovych poplatniku a ani jedno rozhodne nepatri do demokracie.

Multikulti s islamem v cele je novy fasismus.
16. 02. 2011 | 15:46

tytyty napsal(a):

Co mají proboha, společného s islámem obyvatelé střední Evropy? Článek, ke kterému je diskuze, se týká Muslimského bratrstva a to tady není a nikdy nebude. O co tady v diskuzi komu jde? Otázka přece zní: Máme se obávat Muslimského bratrstva?
Moje odpověď je jasná:
Pokud bude Muslimské bratrstvo v Egyptě a my tady, tak ne.
16. 02. 2011 | 15:47

Drtilek napsal(a):

Jeste pro ty, kteri se ohani teorii a zapominaji na realitu:
http://www.eurabia.cz/
pokud nekdo nepovazuje dany web za verohodny, musi potom povazovat za neverohodne i ty oficialni zahranicni noviny a weby, na jejichz clanky eurabia jednoduse odkazuje...
..a to moc nepujde...
16. 02. 2011 | 15:48

siven napsal(a):

Martin Konvička – Nezlobte se, ovšem píšete sem jakožto obět nesmírně naivní a kontraproduktivní demagogie.

Nyní mě berte s určitou nadsázkou, trochu si zafilozofujme:

S vámi bych souhlasil možná v minitezi, že konverze některých Češek k Islámu (ovšem i k jiným „cizokrajným“ náboženstvím, o kterých mnoho neví) může vést k „vymývárně“. Protože samotné konvertitky interpretují své nové exotické náboženství zcela zcestně a následky mohou být katastrofální.

Ovšem vaše smělá diagnóza 1,5 miliardy lidí mi připadá nejen postavená na hlavu, nýbrž i chorobně nebezpečná.

Namátkou v politice: Saudská Arábie nabádala v tajných depeších USA, aby Íránu „setnuly hlavu jako hydře“.

Vysněná situace v mezinárodní politice, kdy lze aplikovat systém „rozděl a panuj“. Kdo není hloupý, ví, jak ji využít. V muslimském světě panuje mnoho neshod. Daleko více, než v křesťanském.

Takový Martin Konvička na postu presidenta USA by však mohl způsobit naprostou katastrofu: házením muslimů do stejného pytle by jim nedal jinou šanci, než o-p-r-a-v-d-u vytvořit jednotnou frontu. Zkrátka a dobře, nedal by jim na výběr a svou intorelantní xenofobií a naprosto mimózními cíly (odnaučit muslimy jejich víře, aby nalezli záchranu…) by možná vyvolal i celosvětový konflikt.

Z jiného soudku: Samurajové nebyli žádní beránci, mydlili se mezi sebou hlava nehlava. A ve středověku tak měla od nich Čína svatý pokoj. Přišli však suveréní Mongolští dobyvatelé a co se nestalo: sjednotili celé Japonsko proti sobě, čímž způsobili svoji porážku.

S vaším stylem myšlení byste nás na postu nejvyššího politického představitele světové velmoci zcela jistě vtáhl do propasti celosvětového konfliktu. Kdybyste byl na vlivném místě, možná by se vám podařilo vskutku nemožné: sjednotit 1,5 miliardy muslimů. Co by následovalo, netřeba dodávat. Muslimové by se pak nakonec rozhádali ještě víc, ovšem problém Konvička, KP, siven, hanah a spol. by byl již dávno passé…
16. 02. 2011 | 15:53

siven napsal(a):

tytyty - To už je rozumnější postoj, který má alespoň hlavu a patu.
16. 02. 2011 | 15:55

honolulu napsal(a):

Pane Pepa Repa,
mam radost, ze jste zpet na Aktualne CZ. Mate velmi elegantni a vystizny styl psani a protievropsti natvrdlici jsou vzdy zpohlavkovani.
Nejvice tim trpi Tencokyda Hnuj. On si uvedomuje, ze je vedle Vas broucek hovnivalek a boji se, ze bude zastinen do neviditelnosti. Posledni jeho zbyvajici zbrani uz je jen smrad.

Vitam mezi obranci civilizace a demokratickych hodnot velmi inteligentni prispevkare, pani joan.j a dr. Konvicku.

Navrhuji sepsat list nasi opozice a hlavne udavacu. Navrhuji masove podporit kazdeho, kdo se stane obeti udavace.
A take navrhuji pokrtit kazdeho Muslimaka v Evrope na Katolika.
Sv. krtitelem budu JA ! ! ! (Uz shanim klacek.)

(Uz jste slysel pane Pepa Repa, ze Tencokyda pojede na New Zeland ? Je to kvuli natvrdlosti makuvky. Uz se vsude vi, ze ji ma tvrdsi nez mistni berani v nespocetnych stadech.)

- Tencokydo, Vy me chcete tvrdit, ze neexistuji UFO ?
(Pokracovani priste musim z domu.)
16. 02. 2011 | 15:58

Martin Konvička napsal(a):

siven:
Vy prostě donekonečna předpokládáte, že islám je něco, co se od těch lidí "nedá odpárat", co jim zůstane navěky.
A navrhujete se k nim tím pádem chovat jako k malým dětem - mají holt ten islám, jsou divní, a my se jich bojíme, no tak je budeme rozeštvávat a občas s nimi spolupracovat... Nebýt existence evropských (čínských, japonských...) konvertitů, dalo by se říct, že vás postoj je dokonce rasistický (ve smyslu: "arab" = divnej týpek s islámem v hlavě).

Jinak souhlasím i já s vámi, ale v jiné mini-tezi, té, že "president USA" by se v deislamizaci se zlou potázal. To musí jít zdola, a jak ukazují případy exmuslimů, a konverze k jiným vírám atd., tak to JDE. Jen se musí chtít.

Jinak - to teď nevyřešíme, navíc debatu komplikuje, že jinou "taktiku" by vyžadovali muslimové v diaspoře (EU, USA...), jinou ti v dar-al-islam, a tam je zase rozdíl mezi trvrdě islámskými zeměmi (Irán, Saudská...), kde by možná stačilo málo, a zeměmi, kde islám teprve "chtějí".

Další, co mě mimoděk napadá, je, že ten konflikt už běží (zatím je to takový Sitzkrieg) a dříve či později stejně vypukne.
Nebo také ne, a asi se shodneme, že současné události na jihu Středomoří to víceméně brzy rozhodnou.
16. 02. 2011 | 16:06

Pepa Řepa napsal(a):

To Siven
Tady se patlá osobní/kolektivní spiritualita i kultura se vznikajícími, neasymilovatelnými ghetty po Evropě.

Pan Konvička je možná nepřítel jakékoliv spirituality (možná špatně tipuji), jako zdejší n.o.s. Já ne, když si vedle mne rozbalí v písku machometán modlák, je to síla. V poušti máte Boha na dosah ruky. V tom jsou věřící monoteisté podobní, lišíme se ve způsobu života i v základních otázkách. Oheń a voda.Jsem pro sekulární stát, jiná cesta nevede. Jak ho chcete dosáhnout? Armádou? Jak chcete odislámštit islámskou společnost? Násilím? Bude se sekulární stát hlásat na al-Azhar?

K Vaší první otáze-prasárna jako hrom, zasluhující tvrdé potrestání. Na další otázky není jednoduchá odpověď. Primitivně řečeno v islámu musíte zahodit osobní svobody a stát se Alláhovým otrokem,součástí ummy. Jsou sice proudy, snažící se otevřít brány idžtihádu zavřené tisíc let, ale jsou naprosto marginální, považované za heretické. Qurán není kniha Bohem inspirovaná, ale lidmi sepsaná, ale přímé slovo Alláha.Nesmíte změnit a zpochybnit ani písmeno.

Jistě, že je na islámu spousty zajímavých věcí a jistěže je podoba islámu strukturovaná. Ale koho to-z běžné populace- bere? Arabisty, či úzký okruh odborníků-možná. Ale bude to zajímat někoho komu před okny vyroste masdžíd s madrassou a ghettem přes které místní se zdravou kůží neprojde? O tom to je-v 21. století-především. O exportu přemnožené nevzdělané populace, v případě Libye o kšeftu za olej. Atentátník z Lockerbee si má čile k světu. Inu zázrak!

Tuším, že vím, co máte na mysli ohledně Huntingtona. Ta kniha je vůbec špatně chápána, každý o ní mluví, ne každý pochopil smysl. Není to žádný katastrofický Nostradamus, jen popisuje rozdíly kultur a upozorńuje na skutečnosti, ke kterým může-ale nemusí-dojít. Zatím mu většina vyšla. Ostatně, když začaly události v Egyptě, kdosi-tuším, že van Rompuy- prohlásil: Kry se hnuly.
Nic dobrého z toho-podle mne- nekouká. Rád se budu mýlit.
16. 02. 2011 | 16:12

t... napsal(a):

Martin Konvička:

Pane Konvičko,

děkuji za Váš obsáhlý příspěvek, za (přímou) odpověď na mé otázky považuji jen jednu část:

"Čili ano, Mrs. Hesová může psát - z hlediska pozorovatele zvně "arabistiky" - úplné blbosti, aniž by to její kolegové nějak reflektovali. Uvnitř pardigmatu to totiž má správně."

To, když si přeložím, znamená: Vy, odborník přes hmyz, jinak laik, jste, jako vnější pozorovatel, rozpoznal, že paní Hesová píše úplné blbosti, ale skuteční odborníci, její kolegové, to nejsou schopni reflektovat, protože uvnitř paradigmatu to má totiž správně.

Vaše náboženství s Vámi nic špatného nedělá?

Jak jste přišel na to, když vynechám tu urážku(apologeta), že dělám islámu kruhovou obranu?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apologeta
16. 02. 2011 | 16:14

siven napsal(a):

Martin Konvička – „(ve smyslu: "arab" = divnej týpek s islámem v hlavě)“

Kde něco takového proboha tvrdím? Kde tvrdím, že Íránci jsou Arabové? Na světě je snad 1,5 miliardy Arabů?

Vy mně s tím léčení muslimů od víry připomínáte některé bigotní osoby z USA, které chtějí vyléčit i homosexualitu.
Na rozdíl od sexuální orientace teoreticky opustit víru lze, ovšem způsobem, jakým tento proces propagujete, byste dosáhl spíše kontraproduktivních výsledků.

No a ten váš geopolitický náhled na Středomoří... jestli se někdy ocitnete v Brně, můžeme společně zajít na pivo, alespoň bude legrace.

Hezký zbytek dne
16. 02. 2011 | 16:16

vasja napsal(a):

joan.j napsal(a):
Vasjo,co má zveřejňování FAKTŮ o islamském fašizmu společného s "judofilií"????
------------
Nevim.
16. 02. 2011 | 16:21

tytyty napsal(a):

ven Si li vinen. Kdo je bez viny, ať ...
Pro samopasovaného ne placeného? arbitra rozumných nápadů. Říkám stále to samé, jen jinými slovy. A jen tak na okraj, proč bychom měli sáhodlouze řešit problémy Egypta?
V žádném egyptském internetovém portálu se neřeší problémy ve stylu: Máme se obávat Českého bratrstva?
16. 02. 2011 | 16:24

Martin Konvička napsal(a):

Safra sivene,
proto byl ten "arab" v uvozovkách. Něchytaj za slovo, dnes fakt nejsem v stavu psát moc cizelovaně.

t...,
jako laik jsem rozpoznal, že Hesová píše nesmysle, které mají nulovou platnost, a nulovou heuristickou hodnotu, mimo úzký kruh navzájem se citujících "odborníků".
Občas to činím i já ve svém oboru (a asi každý "expert" ve svém oboru), ale když počítáte, jak daleko doletí motejl, tak to tolik nevadí, jako v tak exponovaném oboru jako je/bude obor Mm Hesové.

A blbosti píše, protože islám ne-chápe, resp. chápe blbě, a pak zapomíná, že je
- nereformovatelný
- vždy bude generovat "radikály"
- "radikálové" budou vždy vítězit nad "umírněnými"
- vždy bude v těch zemích zásadní politickou silou
- ani "umírněný islám" by nebyla žádná výhra,
- atd. Kdybych měl čas, který fakt nemám (na rozdíl od chuti), tak ten text seberu, a roztrhám na cimr-campr.
16. 02. 2011 | 16:25

t... napsal(a):

Martin Konvička:

Pane Konvičko,

jak chcete "odpárávat" v evropských zemích křesťanské náboženství, např. v Polsku?

O tom už jste slyšel, že je u nás, dokonce ústavou, zaručena svoboda (náboženského) vyznání?
16. 02. 2011 | 16:25

Pepa Řepa napsal(a):

To honololu
Nový Zéland, říkáte? Egypt stačí. V al-Qarāfah nebo ve starém Fezu by byl hnojník jako doma.

Místní hnojný Assange je teď ustaraný. Pátrá po identitě Hannah. Jako ten pes policejní, nad kterýho nikdy nejní…… Napovím. Je to dcera Arendtové z Konigsbergu. Míry 98-65-98. My agenti víme všechno.

Obsahově diferencovaný „Hnojný mužík“ zavedl také pojem „obsahově diferencované skutečné demokracie“.
Co všechno jeden nevymyslí? Obdivuhodné!
Chybí už jen vymyslet „Pohnojné účetnictví“

Pak dal něco ze života: Zajdu tedy s chřipkou raději na veterinu.
Není to chřipka, řekl bych, ale měknutí mozku. Poradil bych veterináře Gellnera.
Nezemru já od práce (to mu nehrozí), nezahynu bídou, nezalknu se v oprátce, skončím syfilidou.
Třetí stadium je tady, řekl bych. Chudák Štěpa.
No ni?

Ale já ho mám taky rád. Tak nějak bezpohlavně. Bez něj by tady bylo smutno.
No ni?
Mějte se, taky musím pryč.
Na ten seznam udavačů mne doplńte. Někdy si to vyberu.
16. 02. 2011 | 16:29

siven napsal(a):

Pepa Řepa - no shodneme se určitě v tom, že patlat dohromady páté přes deváté je naprostá pitomost.

Např. problém přistěhovalectví není automaticky problém náboženství. Nota bene v takové Francii jde daleko více o sociální exkluzi lidí z předměstí. Že by tam podle vás dvacetiletí sígři, kteří se narodili rodičům z Alger, mlátili denně, hlava nehlava, čelem o zem?

Mohu vás vyvést z omylu. Ti řeší zcela jiné záležitosti.
16. 02. 2011 | 16:30

Drtilek napsal(a):

Islam je teror, discriminace, nenavist, totalita, utisk, utlak, teokraticky statni system, vrazdeni.A take trochu nabozenstvi, jako ochranna znamka k vyuziti veskerych nasich demokratickych vymozenosti a prav, pricemz ideologie islamu vetsinu z nich v podstate popira.Tzv slusni machometi jsou slusni jenom navzdory koranu..a to jeste docasne.Zalezi totiz na jejich poctu na kolonizovanem uzemi.Stovky let porad stejny a 100% uspesny scenar podporovany blbci, co muslimum uveri.Precti si neco z koranu, hadisu, sur.Podivej se do historie. Nejvetsi genocida v dejinach lidstva - 80 000 000 vyvrazdenych lidi v Indii behem 500 let pri expanzi islamu..Nejlidnatejsi muslimska zem Indonesie byla islamizovana predevsim imigraci a o demokracii si tam lide muzou jenom nechat zdat..Kde jsou budhiste z Afganistanu, ..Pakistanu?
Co se stalo s vetsinou krestanu sev Afriky, Linbanonu, Syrie..Byzance..Jak dopadla jedna z nejvyspelejsich kultur Persie?..neni nutno pokracovat..
Islam se za 1300 let nezmenil a zmenit nesmi.Je primo od boha.Koran se musi dodrzovat doslova, tzv "umirneny" muslim je vlastne spatny muslim.Koran neni jako bible, ktera je spise inspiraci..Odstoupeni od sekty islamu se tresta smrti.Zatimco Jezis se obetoval pro vsechny, nedotknutelny vzor muslimu masovy vrah, lupic a pedofil Mohamed obetoval vsechny pro sebe...Komunismus a fasismus je oproti jen trapny odvar.
Branit se sireni tohoto svinstva, teto nenavisti zakodovane v Mein Kampfu muslimu neni sireni nenavisti..Nechtit neznamena nenavidet.
16. 02. 2011 | 16:32

Drtilek napsal(a):

Pro pravdolaskare a podobne uspavace z jine dimenze:
Kdyz pri totalni ztrate pojmu o realite pripustim, ze se odpurci islamu muzou mylit, polozim si 2 otazky:
1.) Co lze ztratit, jsou-li odpurci islamu vedle a lide je presto vyslysi?
Odpoved: Absolutne nic.Islam totiz pri nadmerne shovivavem pominuti veskerych vaznych negativ absolutne nic neprinasi a nikdy nic a nikde ani neprinesl.
2.) Co lze ztratit, maji-li odpurci islamu pravdu a lide je nevyslysi?
Odpoved: Absolutne vsechno. Tak jak odpurci islamu neustale s vecnymi argumenty varuji...Pak si prectu koran, hadisy a slusneho člověka sokujici zivotopis muslimy zboznovaneho zakladatele daneho agresivniho kultu, podivam se do historie, podivam se do zap Evropy a nepochopim omlouvace islamu a kolaboranty, kteri podporou nepratelske ideologie usiluji o nasi demokracii, svobodu, o nasi bezpecnost a zivoty nasich rodin.
16. 02. 2011 | 16:33

Občan napsal(a):

To Konvička (16. 02. 2011 | 15:32):

Ne, pane Konvičko, Vy jste se nesetkal s oběťmi islámu. Vy jste se setkal s českými zhrzenými fúriemi, které jsou pouze obětmi sebe sama.
Ty "dámy", jimž jste hlásnou troubou, byly z velké části před svou konverzí bigotními katoličkami, poté konvertovaly k islámu a staly se fanatickými wahhábitkami a když od nich zděšeně utekli i muslimští manželé, mstí se teď celému mužskému plemeni a všemu náboženskému.

Pokud skutečně učíte na VŠ, tak se mezi studentkami zeptejte, co si o českých konvertitkách myslí - hlavně o těch fanatičkách. Webů mají víc než dost a je to fakt počteníčko...

Můj potomek na jednu takovou partičku narazil - a protože studuje mj. také vývoj ženských práv, pokusil se je pochopit. No... :o)))) Ale jako matroš pro doktorandský studium prej dobrý.
16. 02. 2011 | 16:34

Tenco napsal(a):

UFO a antimuslimoiusmus...ha, ha, ha...No nic. Smích léčí a osvobozuje

Takže - na otázky co s tím chcete dělat nikdo krom formulky" Naštěstí jste v Evropě již jen zmenšující se menšina. Až vymřou hodné katolické babičky, které v tom jsou nevinně, nebudu mít problém narvat vás do transportu, i s těmi muslimy."nic nevymyslel.
/Až na YosifaK, pardon, ale ten není vzdělán podle mě pouze formálně ale i skutečně/

Nevadí. :((

Ještě jednou zopakuji svoji radu. Postarejte se především o sebe.
Abyste zvládli fakt, že ropa za pár let bude stát 300 USD za barel a cena bude stále růst. Se všemi konsekvencemi.
Takže - nejdřív vyletí lidi, kteří žijou z grantů, dotací a daňových zpronevěr /sponzorské dary/. Pak poletí ti, které stát ve svých službách až tak moc nepotřebuje, dále různé parazitní struktury jako jsou poradenské, marketingové, reklamní a já nevím co ještě za firmy. A tak to půjde dál a dál.
K tomu důchod sedm tisíc / ve stálých cenách/
Nahrabte si proto. Dobře vám radím.

Pokud vám tady za propagandu platí míň než 5 tisícovek za den, tak věnujte fakt ten čas něčemu jinému.

A dobře investujte.
Třeba jako tento pán /též obchoduje s církevním kapitálem :))))/ :

http://zpravy.kurzy.cz/262266-zbohatnete-podle-joa-rosse/

:((
Ne, to byl vtip. Radši si pořiďte pasivní dům s rekuperací. To je jistější než burza.
16. 02. 2011 | 16:37

Drtilek napsal(a):

netuším jak si lze přátelsky vykládat verše, např.:
9.191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících!
3.28 Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Bůh vás varuje před sebou samým a u Boha je cíl konečný.
3.118 Vy, kteří věříte! Neberte si jako důvěrníky nikoho kromě lidí z vás! Nevěřící neopominou vám škodit a přáli by si, abyste upadli do nesnází. A již se stala nenávist jejich zjevnou v jejich ústech, však to, co skrývají hrudi jejich, je ještě horší. A učinili jsme vám znamení jasnými, jste-li rozumní.
4.89 A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky
8.65 Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví.
9.73 Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!
9.123 Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!
...atd...
16. 02. 2011 | 16:38

Drtilek napsal(a):

jeste jiny pohled:

http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-o-vyhlidkach-tolerantni-interpretace-koranu-fvv-/p_zahranici.asp?c=A101004_233752_p_zahranici_wag
16. 02. 2011 | 16:39

t... napsal(a):

Pane Konvičko,

když to posuzujete přes "jak daleko doletí motýl", tak ....

Když už mám tu příležitost mluvit s docentem entomologie, tak se Vás, jako laik na tento obor, zeptám na něco co by mě z Vašeho oboru zajímalo.

Je triviální znalostí, že slunéčka jsou, i z laického pohledu, užiteční brouci, žerou mšice. Této jejich užitečné vlastnosti využívám v zimní zahradě, kterou mně mšice napadly, záměrně z rohu okna, jiné místnosti, na ně přesazuji slunéčka, krásně rostlinky od mšic "čistí".

Je možné slunéčka chovat i řízeně? Pokud ano, kdo to dělá, prodávají se někde? Jak náročný je jejich řízený chov, může to dělat i laik? Jaký jejich druh je vhodný pro jejich řízený chov a zároveň vhodný pro naší přírodu?

Moje znalosti slunéček začínají a končí Wikipedií.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slun%C3%A9%C4%8Dkovit%C3%AD
16. 02. 2011 | 16:43

Martin Konvička napsal(a):

t...:
1) kdyby polští katolíci prudili, jako prudí islám, tak bych to "odpárával" stejně.
2) ale oni prudí nekonečně méně, protože ilsám je jiné kafe
3) jak na ně, to vám nepovím. Asi na každého jinak.

siven:
ty sígry islám 1.udržuje v exkluzi, a 2. dává jim posvěcení pro jejich agresívní bolestínství. Teda nejen islám, ale i siveni, kteří je per huba "respektují", byť si myslí něco o nebezpečných sígrech.

Občan
Oběti: máte a nemáte pravdu. To "fúrie z katolické rodiny" nemůže být současně oběť? Vím o jedné takové - mlácená habibim tak, že málem přišla o oko, ale na fb ten islám neustále vychvaluje do nebes.
Jistě, každá z těch holek byla mešuge od začátku, jinak by se nedaly k alláovcům. Ale i žena-mešuge je především člověk, pak žena, pak naše žena, a až pak fúrie.
(Ke komančům a náckům, btw, se ta začátku též dávali pošuci, asociálové a fúrie).
16. 02. 2011 | 16:46

Independent napsal(a):

Pane Konvicka,

vy zase pracujete vylucne se svymi paradigmaty - navic vidite islam skrze neci jeho interpetaci a konkretne skrze zkusenosti nekterych ceskych (ex)muslimu. To ledacos vysvetluje.

Muslimove, ktere znam ja, studuji, chodi do prace, plati dane, respektuji sve manzelky, dcery a pritelkyne, jinoverci nepohrdaji ani se je nesnazi obracet na viru ackoliv se sami modli, do mesity chodi a veprove nejedi. Tomu nerikam umirneny muslim, ale zkratka normalni muslim. Snazi se zabezpecit svou rodinu, nebyt nikomu na obtiz a pracovat sami na sobe. U vecere si cinkneme sklenickou - ja s vinkem, oni s colou. A priznavaji, ze je asi dobre, ze nepiji alkohol, pri lehko vznetlive nature a vasnivosti to muze byt jen vyhodou. Mozna stejne jako Indiani nejsou k tomu geneticky patricne vybaveni, kdo vi.

Pochybuji, ze se s tykam dvacet let s lidmi, kteri uspesne praktikuji takiju. Ano, jsou mezi nimi evropske manzelky, nektere na viru prestoupily, jine nikoliv. Ano, maji deti. Ano, vychovavaji je k respektovani duchovnich hodnot a k toleranci.

Pak znam jine verici (v tomto konkretnim pripade to nejsou muslimove), kteri veskery svuj volny cas travi pripravou petiletych planu sireni "sve" viry skrze vysoce organizovanou misijni cinnost. Ti mi prijdou potencionalne nebezpecnejsi, jsou to vetsinou oni, kdo neposilaji deti do normalni skoly, aby je upadkova spolecnost nenakazila.

Je dulezite byt si vedom celeho spektra. Zajima mne nazor jak p. Mullera tak p. Hesove, beru v potaz dobre i spatne zkusenosti diskutujicich, ktere osobne neznam. Studium cehokoliv jiste nenahradi osobni zkusenost, ktera muze byt velmi barvita, ktera ma ale schopnost emocionalne nas ovlivnit natolik, ze ztracime nadhled. To muze byt i muj ci Vas pripad. Ale delat z islamu koren vseho zla je naivni a nezodpovedne.
16. 02. 2011 | 16:49

t... napsal(a):

Pane Konvičko,

to kdy, kde a komu se kdo narodil nikdo nemohl ovlivnit.

Představte si teoretickou možnost. Narodil byste se v protestanské rodině v Severním Irsku, v dospělosti by si na Vás "vyšlápl" se samopalem bojovník IRA, tzn. militantní katolík. Prudění se samopalem byste považoval už za dost velké?
16. 02. 2011 | 16:59

siven napsal(a):

Martin Konvička - O sígrech ze St denis nevíte evidentně zhola nic.
A kolegy mého bratra, kteří s ním pracují v bance, už tuplem neznáte (jsou naprostou negací těch sígrů, kromě původu a... víte čeho).

Ne, upřímně, raději bych upřednostnil to posezení u piva. Díky pivu a přirozené komunikaci bych se mohl alespoň zasmát.
16. 02. 2011 | 17:02

Martin Konvička napsal(a):

Independent

"vy zase pracujete vylucne se svymi paradigmaty -"
No jistě. To každej. Ale troufám si tvrdit, že základ postavený na lidské biologii, evoluční psychologii, populační biologii, memetice, slušné (amatérské) znalosti dějin atd. atd. je prostě k pochopení dynamiky současného islámu užitečnější, než Saidův Orientalismus a pár frankofonních filosofů.

"navic vidite islam skrze neci jeho interpetaci a konkretne skrze zkusenosti nekterych ceskych (ex)muslimu. To ledacos vysvetluje."
1. nejen českých - přidejte něco cestování, hodně četby, kontakty s exmuslimy v zahraničí, + to výše uvedené.

"Muslimove, ktere znam ja, studuji, chodi do prace, plati dane, respektuji sve manzelky, dcery a pritelkyne, jinoverci nepohrdaji ani se je nesnazi obracet na viru ackoliv se sami modli, do mesity chodi a veprove nejedi. Tomu nerikam umirneny muslim, ale zkratka normalni muslim. Snazi se zabezpecit svou rodinu, nebyt nikomu na obtiz a pracovat sami na sobe. U vecere si cinkneme sklenickou - ja s vinkem, oni s colou. A priznavaji, ze je asi dobre, ze nepiji alkohol, pri lehko vznetlive nature a vasnivosti to muze byt jen vyhodou. Mozna stejne jako Indiani nejsou k tomu geneticky patricne vybaveni, kdo vi."

Ano, já Vám je neberu.
Ale - budou žertovat na téma mohammeda? A veřejně? Jde o tu dynamiku, stačí 1 "horlivej" a (ne)budou mít na výběr. Takových umírněných muslimů postižebých SDS (sudden jihad syndrome) bylo něurékom. A proč? Protože v hlavě byla snadno zažehnutelná výbušnina, islám, no.

"Pochybuji, ze se s tykam dvacet let s lidmi, kteri uspesne praktikuji takiju. Ano, jsou mezi nimi evropske manzelky, nektere na viru prestoupily, jine nikoliv. Ano, maji deti. Ano, vychovavaji je k respektovani duchovnich hodnot a k toleranci."
Oni nepraktikují takíju, oni si jen nepřipouštějí všechny důsledky své víry (jako např. notorický dlužník, který nechodí na poštu).

"...osobni zkusenost, ktera muze byt velmi barvita, ktera ma ale schopnost emocionalne nas ovlivnit natolik, ze ztracime nadhled. To muze byt i muj ci Vas pripad. Ale delat z islamu koren vseho zla je naivni a nezodpovedne."
Pro to, co islám dělá - a s další islamizací by toho bylo víc a víc - s ženami, i části mužů, a dětmi ("islámská výchova"), prostě nelze mít nadhled. Nekonsensuální mentální otrokařina se neomlouvá.
16. 02. 2011 | 17:03

siven napsal(a):

t... - možná by pan Konvička, ochránce žen a nepřítel machistů, upřednostnil narodit se v kůži Polky, která je nucena jít na černý potrat tajně, jinak by jí její roztomiloučký inseminátor i s kamarády šlápli na břicho...
16. 02. 2011 | 17:04

Martin Konvička napsal(a):

siven:
Starost o polské katolíky Vám rád přenechávám (A ano, nebudu je hájit, jsou to magoři), ale vy zase nechte mě alláhohlavce (nevím, jak konkrétně ten problém řeší Afgánky, ale Saudky či Libanonky si občas nechávají dooperovat ztracené panenství, jinak by se nedožily ani toho potratu).
16. 02. 2011 | 17:10

Independent napsal(a):

Drtilek

Prvni muslimove byli muceni a pronasledovani a v podstate bojovali o preziti komunity. A samozrejme meli strach, byla jich hrstka. Ackoliv maji agresi zakazanou, mohou bojovat v sebeobrane. Dostavali cas od casu "pep talk" :-) Poskladejte verse vytrhane z kontextu kterehokoliv nabozenstvi a vysledek bude stejny. V kazdem nabozenstvi najdete to, co v nem hledate....ale na toto tema existuji nejen stohy knih a pojednani, ale take se to jiste resi na x portalech.
16. 02. 2011 | 17:16

Martin Konvička napsal(a):

2 t...:
"to kdy, kde a komu se kdo narodil nikdo nemohl ovlivnit"

A BINGO, jsme u toho - kulturní determinismus, který může a umí být stejně totalitní, jako determinismus genetický.

Víc nemám co dodat. Správně poznamenal Pepa Řepa, že teď by bylo na čase debatu rozdělit (na islám v Evropě, islám jinde, Egypt konkrétně).
Konvertitů se totiž ono "kde se kdo narodil" netýká vůbec, imigrantů jen zčásti.
16. 02. 2011 | 17:20

Tenco napsal(a):

Martin Konvička
"...Starost o polské katolíky Vám rád přenechávám (A ano, nebudu je hájit, jsou to magoři)..."

Všichni bez rozdílu ?
Hmmm.
Už tomu rozumím.
Tedy tam islamisti a onde pak katolíci.

To je zvláštní. V Polsku mám několik přátel - praktikujících katolíků.
Je s nimi sranda, mají rádi život a umí si jej i užít.
Že by to byli zrovna ti "magoři? "

Konvička - voni jsou na stará kolena už zajištěnej ?
Anebo maj děcka, která se vo nich budou starat ?
Já se ptám z toho důvodu, Konvička, jestli teda, když tady vymýšlej ty teorie o tom jak se má chovat správný Evropan, jestli teda to nějak už prakticky aplikovali i doma. Jako teď myslím materialisticky. Ne tím, že budou jako věřit. To je na prd. To se nedá nijak vyhodnotit.
Tak jak je to s jejich zajištěním ?

P.S. Kouknou, KOnvička, dám jim jednu radu . Osobní. Gratis.
Dávaj si pozor na to, aby jednou svět nebyl plný magorů, islamistů a jánevíčehouž na jedné straně a na straně druhé nestál osamoceně nějakej Konvička.

To by, Konvička, prominou tu žoviálnost, to by věru nebyl pěkný pohled.
Teda z té druhé strany, rozumějí ?
:))
16. 02. 2011 | 17:23

Independent napsal(a):

"budou žertovat na téma mohammeda? A veřejně? Jde o tu dynamiku, stačí 1 "horlivej" a (ne)budou mít na výběr. Takových umírněných muslimů postižebých SDS (sudden jihad syndrome) bylo něurékom. A proč? Protože v hlavě byla snadno zažehnutelná výbušnina, islám, no."

Vy mate pocit, ze vidite vsem muslimum do kebulky. Jinak, krestani take neradi zertuji o Kristu ci Panne Marii, obeti holokaustu se asi taky nevaleji smichy nad vtipy o plynovych komorach - vzdyt i pochybovani o jejich existenci muze byt trestne, ne?

"Oni nepraktikují takíju, oni si jen nepřipouštějí všechny důsledky své víry"

Naopak, pochopili jeji esenci.

"Nekonsensuální mentální otrokařina se neomlouvá."
Presne tak, ale to plati o nich i o nas.
16. 02. 2011 | 17:26

Martin Konvička napsal(a):

Tenco:
Jste trapnej. Ale děkuji za optání, daří se mi výborně.
Víc štěstí než rozumu, řekl bych.

Nadále na Vás nebudu reagovat, zvědavé anonymy ignoruju.
16. 02. 2011 | 17:29

tytyty napsal(a):

Islám pro mě je a vždycky bude, něco cizího, co sem nepatří a je jedno, zda je dobrý nebo špatný. Podobně bych reagoval, kdyby tady někdo propagoval STŘEDOVĚKÉ křesťanství, přestože vím, že křesťanské kostely a zvony sem navěky patří. .Nechci islám proto, abych se tu mohl cítit opravdu doma. Nechci tady v Čechách žádné mešity, žádné minarety, žádné volání muezina, žádné děti, které by mohli křičet bakšiš, bakšiš,......žádné hidžáby, prohibici a podobné věci ... Nemá to sice prakticky žádný vliv na chod světa a je to stejně bezvýznamné jako zdejší žhavá diskuze ale tak to vnímám já.
16. 02. 2011 | 17:33

Tenco napsal(a):

IndependentI
Japonci na tom nejsou také nijak dobře, co se týče vztahu metabolismus a alkohol :

http://system32.blog.cz/0809/alkohol-ethylalkohol-a-alkoholismus

Velmi dobře jsou na tom Korejci a Mongoli./nejlíp snášejí alkohol/

Někdy mám z tohoto úhlu pohledu dojem, že někteří diskutující jsou snad potomky samotného Čingischána :

http://tn.nova.cz/magazin/historie/lide/kralem-milencu-byl-cingischan-po-svete-dnes-chodi-16-milionu-jeho-potomku.html

To by mnohé vysvětlovalo.
:)))
16. 02. 2011 | 17:34

Martin Konvička napsal(a):

Independet.

"Vy mate pocit, ze vidite vsem muslimum do kebulky."
A co když jo? Ne všem, ale základní vzorec nejspíš mám. Nebojte, někdy někam napíšu. Ne teď, není to na 5 minut.
'"Oni nepraktikují takíju, oni si jen nepřipouštějí všechny důsledky své víry"
Naopak, pochopili jeji esenci.'
Ano? A jak se ta "esence" liší od třeba esence křesťanství nebo esence buddhismu? Co má islám "navíc", že ho hájíte?

Odpárejte dar-al-harn, odpárejte rasůl-il-alláh, odpárejte pečeť proroků, odpárejte mohammeda jako vzora, odpárejte ...
Co zbyde? Esence. Jenže to už pak není islám, milej zlatej, protože to všechno ostatní je v rozporu s tou esencí.
16. 02. 2011 | 17:34

tytyty napsal(a):

Islám pro mě je a vždycky bude, něco cizího, co sem nepatří a je jedno, zda je dobrý nebo špatný. Podobně bych reagoval, kdyby tady někdo propagoval STŘEDOVĚKÉ křesťanství, přestože vím, že křesťanské kostely a zvony sem navěky patří. .Nechci islám proto, abych se tu mohl cítit opravdu doma. Nechci tady v Čechách žádné mešity, žádné minarety, žádné volání muezina, žádné děti, které by mohly křičet bakšiš, bakšiš,......žádné hidžáby, prohibici a podobné věci ... Nemá to sice prakticky žádný vliv na chod světa a je to stejně bezvýznamné jako zdejší žhavá diskuze ale tak to vnímám já.
16. 02. 2011 | 17:36

t... napsal(a):

Pane Konvičko,

odpověď na otázku, na konci mého příspěvku, jste vynechal, už více odpovědí jste vynechal.

Prosím odpověď aspoň co se týká slunéček, to Vám věřím, že jste odborník.
16. 02. 2011 | 17:40

Jaroslav Formánek napsal(a):

"Muslimove, ktere znam ja, studuji, chodi do prace, plati dane, respektuji sve manzelky, dcery a pritelkyne, jinoverci nepohrdaji ani se je nesnazi obracet na viru ackoliv se sami modli, do mesity chodi a veprove nejedi. Tomu nerikam umirneny muslim, ale zkratka normalni muslim. Snazi se zabezpecit svou rodinu, nebyt nikomu na obtiz a pracovat sami na sobe. U vecere si cinkneme sklenickou - ja s vinkem, oni s colou. A priznavaji, ze je asi dobre, ze nepiji alkohol, pri lehko vznetlive nature a vasnivosti to muze byt jen vyhodou. Mozna stejne jako Indiani nejsou k tomu geneticky patricne vybaveni, kdo vi."

To je jak z propagační brožurky, ještě by měl dodat, že pravidelně informuje policii, neb máme v české mešitě spoustu "radikálů", jak se dozvídáme z ofiko i neofiko zdrojů zcela běžně.
16. 02. 2011 | 17:42

Martin Konvička napsal(a):

t...
Jde je chovat, dělá se to experimentálně (in na Entu AV), ale musíte k tomu chovat ty mšice, tj pěstovat jim živné kytky, nejčastěji boby nebo obilí. Dost náročná činnost, proto asi neexistuje komerční obchod s nimi.
16. 02. 2011 | 17:42

trees. eewsu napsal(a):

tytyty,

jen si nemysli, že je to tak bezvýznamné, tento článek je čteností i diskutovaností na prvním místě, má tedy svou váhu.
16. 02. 2011 | 17:46

Viola napsal(a):

sakriš,
to jsem byla já a ne reCaptcha
16. 02. 2011 | 17:50

Independent napsal(a):

"Ano? A jak se ta "esence" liší od třeba esence křesťanství nebo esence buddhismu? Co má islám "navíc", že ho hájíte?"

Prave ze nijak! Ta esence je stale stejna, proto chapu slovo islam jako podvoleni se bozi vuli naprosto totozne s konceptem zakonu karmy. Proto chapu zminku o Abrahamovi jako prvnim muslimu a na rozdil od jinych s tim konceptem nemam problem. Takze pokud je islam nazyvan vecnym nemennym nabozenstvim vsech proroku, troufam si hadat, ze se jedna prave o tuto esenci.

Vykriky o tom, jak muslimaci jsou otroky allahovymi, chudaci...no jiste, to my nemuslimaci si vybereme hodinu sve smrti, na kterou rakovinu zemreme, jestli nas prejede nakladak, jestli se nam narodi postizene dite....nekdo tomu rika
buh= allah, jiny osud, jiny karma...

To je ovsem pouze muj osobni naivni nazor. I kdyz musim vam prozradit, ze i nekteri muslimaci to chapou podobne.
16. 02. 2011 | 17:55

Viola napsal(a):

A vůbec, může mi někdo vsvětlit, proč vlastně víra muslimů vznikla?

Vždyť Mohamed byl jen člověk, ne bůh. A proč on emigroval z Mekky do Mediny a proč se židy souvěřil a pak je pronásledoval? Židé se jen tak nedají oblafnout.
16. 02. 2011 | 17:55

INdependent napsal(a):

Jaroslav Formanek

Ja za to nemuzu. To je proste moje zkusenost. Pravda, nikoliv z Cech.

Konvicka

Zajimalo by me, co si vy osobne myslite o Ramadanovi.
16. 02. 2011 | 17:57

anaestors allaw napsal(a):

Asi začnu studovat Mien Kampf
16. 02. 2011 | 17:57

Martin Konvička napsal(a):

Independent:
Esence - Hmmm. Jenže my se nebudeme potýkat s těmi esenciálními karmickými islámy, čistě protože to nejsou oni, kdo káží v mešitách, zakládají nadace, atd. Ani na "muslimské ulici", ani v maddrase, nemají moc velký vliv.
Ostatně ani naše konvertitky by je nebraly - to by se daly k těm buddhistům třeba. Jim jde o "submission" v mnohem hmatatelnějším smyslu, to bez oběti není možné --- uzavřený kruh.
A teď mě přinapadlo: autenticita individua. I ten "esenciální" muslim dodržuje kousek sunny. Třeba s tím vepřovým. Ale sunna je i ghuzl, i oddělená výchova chlapečků a holčiček od 7 let, atd. Chyťte se drápkem, a jste tam.

Ramadan:
Proč Vás to zajímá? Tipněte si.
16. 02. 2011 | 18:07

Tenco napsal(a):

Martin Konvička
Už naposledy.Tak mě napadlo.
Nechtěl byste jít dělat muslimům Luthera ?
Vyznáte se, on se taky s ničím nemazal...no, já vím , hornický synek - ale právě !!
Vy byste byl určitě lepší než on. Jako teda že jste vzdělanec a tak.

Todle bych viděl jako dobrou výzvu, ne ?
Mohl byste zachránit celou Evropu. A třeba byste na tom i něco trhnul.
Ropa a tak. Však víte.

Tak jo. Fakt už sbohem. Až zas někde uvidím opět vlát prapor naděje pro Evropu. :))
16. 02. 2011 | 18:11

independent napsal(a):

Viola

jednalo se podle me o krizi arabske spolecnosti, porusovani nomadskeho kodexu a bujeni materialismu. Zide a krestane se casto arabum posmivali, ze nejsou soucasti boziho planu a arabove sami meli pocit, ze jsou zatracenci. Jeho poselstvi bylo jednoduche a nemyslel si, ze prichazi s novym nabozenstvim, coz se v koranu mnohokrat opakuje, ze to neni nove nabozenstvi, jen pripomenuti toho, co Mojzis a Jezis a mnozi jini kazali pred nim. Zkratka varoval Kurajsovce, ze se jejich spolecnost zhrouti, protoze porusuje zakladni zivotni zakony.
Nova sekta dostala nakonec jmeno islam (odevzdani se). Jak mozna vite, hrdost je pro araba tim nejdulezitejsim, proto je treba padani na tvar pri modlitbe odpuzovalo. Jenze prave to je melo zrejme zbavit samolibosti a arogance, pychy a sobectvi. Emigrace - mekkansky establishment spatne zvladal rostouci mohamedovu popularitu a zacalo tvrde pronasledovani, muceni a zabijeni prvnich muslimu.
16. 02. 2011 | 18:14

Independent napsal(a):

KOnvicka

Nesouhlasim. Vse je o urovni vzdelanosti a pristupu k informacim. Mozna prave o tom muze byt ten reformovany (treba i Ramadanuv) islam. Zajima me Vas nazor, protoze jste sam Ramadana zminil.

Pokud vim islam nabada ke kritickemu mysleni (uz slysim ty vybuchy smichu, ale na teto tradici vyrostla jejich kultura, dnes je tomu bohuzel presne naopak), takze muslim ma dodrzovat co mu dava smysl a nikoliv jen slepe nasledovat. A pritomnost toxinu ve veprovem mase ci mase, ktere neni halal je prokazatelne vyssi stejne jako treba utrpeni zvirat pri jejich klasicke porazce.

A prosim nechme stranou brany idžtihádu :-), ty si otevirame a zavirame sami.
16. 02. 2011 | 18:25

Independent napsal(a):

Martin Konvicka

prozradte mi proc by ceske konvertitky nebraly esencialni muslimy? Ony maji potrebu submission v hmatatelnem smyslu? to by ovsem nahravaly tem arabum, kteri tvrdi, ze kazda zena v hloubi srdce touzi byti otrokyni :-) A pak maji co chtely.....ne, je mi jich vazne lito, ale z hlediska karmy si za vsechno stejne muzeme vsichni sami/y....

Mam hlad. Tak zatim.
16. 02. 2011 | 18:31

Martin Konvička napsal(a):

Indep.:
Větrovec, nebo Matouš, nebo Pelikán, nebo Omič, jistě nejsou nevzdělaní-neinformovaní.
Dtto Bin Ládin, nebo atentátníci z NYC.
Průšvih prostě je, že islámské "vzdělání" je ten humus.

Tedy Ramadán: odpornej chlap.
Mistr takíje, neb na rozdíl od třeba našeho Omiče opravdu ví, co chce evropské intošidlo slyšet - a říká mu to. A báječně si to užívá. Viděl jsem nějakou jeho debatu s A.H.A., kde celkem nepokrytě využíval svou "převahu" (podporu v publiku?) a byl opravdu hnusnej. Nechoval se jako prorok smíření, ale jako samolibý hnusák.

Divím se, že mu to evropská Academy žere. Našinec se nenechá oblafnout, zažil jsem pár takových politruků.
16. 02. 2011 | 18:31

Martin Konvička napsal(a):

"to by ovsem nahravaly tem arabum, kteri tvrdi, ze kazda zena v hloubi srdce touzi byti otrokyni :-)"

Každá ne, jen něco mezi čtvrtinou a třetinou.
Gaussovka, záleží, kde se to utne.
Tušil jsem, že to "arabská" lidová mytologie vidí takhle. Evropská ovšem taky :)
16. 02. 2011 | 18:34

t... napsal(a):

Pane Konvičko,

zkuste ten Tencův nápad/návrh, to přeci, jako entomolog, dokážete nasadit muslimům brouka do hlavy. :-)
16. 02. 2011 | 18:40

zorahesova napsal(a):

ha ha
teď se musím opravdu smát
16. 02. 2011 | 18:49

KP napsal(a):

Daniel Veselý jen blbe tlacha, nema vubec nic, krava...Z ty "diskuze" jsem odesel...nemam na to fakt cas ani nervy
Před 3 hodinami

Daniel Veselý Spis, aby nemel problemy Lhotan, ze by ho otravovala. Ale jeho jmeno samozrejme nepadlo, nejsem zas tak velkej praskac...:)
Před 3 hodinami · 1 osoba

Michal Očadlík Ona to zase hraje na to, že někdo řekl její jméno, a tím strašně ohrozil její život? To je už trapný =))
Před 3 hodinami

Daniel Veselý MMN, ona se ta kravka tak jmenuje?
Před 3 hodinami

Michal Očadlík No tak jak je v tom rozhovoru napsáno =)
Před 3 hodinami

Daniel Veselý ja to este nestih precist...:(
Před 3 hodinami
Daniel Veselý Jak vypada? Musi byt oskliva jak pulnocni kralovstvi..sem hnusnej sakra:(((((((((
Před 3 hodinami · 1 osoba
16. 02. 2011 | 19:09

Martin Konvička napsal(a):

KP:
Má dobrý kámoše, ten malej sprostej práskač.
16. 02. 2011 | 19:15

Jaroslav Formánek napsal(a):

Independent,
tak komické resumé islámu jsem dlouho neslyšel. Můžete doplnit, že Stalin svému lidu
zajistil bydlení a práci. V r. 2011 je to suicidální surrealismus. Fakt vám není nic "trochu divné"?

Proč se vás z tohoto superbludu nesnaží Zora vyvést? Islám není koláč s borůvkami, ale tvrdá totalita.
16. 02. 2011 | 19:25

Jaroslav Formánek napsal(a):

Ta popularita proroka Kurejšovce ohrožovala fakticky tak, že v Mekce za 12 let působení konvertovalo 100-150 arabů. Tedy cca 1 měsíčně. Pak si jinde pořídil vojenskou moc "meč islámu" čili saif-ul-islám a sjednotil araby...

Není vám to divné???
16. 02. 2011 | 19:36

Independent napsal(a):

Pane Konvicko,

Kde byl Ramadan k A.H.A hnusny? Ja si na nic takoveho nevzpominam.
Docela jsem ji fandila nez se provalilo, ze si tri ctvrtiny zivotopisu vymyslela.
16. 02. 2011 | 20:06

Martin Konvička napsal(a):

To "vymyslela" je nějak dokázáno?
Hnusný - video jakési, fakt hledat nebudu.
Vy jste "ona"?
16. 02. 2011 | 20:12

Independent napsal(a):

Konvicka

Neni problem zadat na Youtube, klidne to zkouknu znova. Samozrejme, politicka kariera AHA zarvala, tak rychle zmizela do USA, kde zas tak moc nevadilo, ze uz je zkompromitovana.
Vzpominam si, zese Ramadanem v leccems shodli, jenomze stejne jako Vy nepripusti, ze problem je nikoliv v islamu, ale jeho aplikaci. Legracni bylo, kdyz navrhla, aby si TR zalozil sektu, ze by ho podporila, ze je charismaticky a pritazlivy stejne jako treba Bin Ladin - uz nevedela kudy kam, ale to se ji docela povedlo ;-)
16. 02. 2011 | 20:44

Independent napsal(a):

T...

Pan Konvicka odpovedel 17:40 ci tak nejak.
16. 02. 2011 | 21:04

Martin Konvička napsal(a):

Takže jste "ona" a TR je podle Vás atraktivní, protože spojuje toho drsňáckého "araba" (malé a, neb nejde o etnikum, ale symbol) s akademickou kultivovaností a šarmem.
Ach jo :(
(Počítám, že studentky ho žerou, protože na universitních chodbách takových moc není. No jo, občas je třeba zajít na fotbal nebo hokej)
16. 02. 2011 | 21:06

Jaroslav Formánek napsal(a):

Dětinské resumé islámu,

problém je v aplikaci asi i komunismu, anarchismu, hitlerismu a obecně jedů k snídani, obědu i večeři.

Svět intošů je melancholické peklo plné výparů z na realitě nezávislých pojmů a umělých kontrukcí.
16. 02. 2011 | 21:08

kormoran napsal(a):

Nevite ve kterem ceskem bazaru by se dal koupit malo jety velbloud?
zn.plne vybaveni podminkou : koberecek + burka.
16. 02. 2011 | 21:11

Independent napsal(a):

Nikoliv podle mne - to Jen AHA uz nevedela kudy kam. A vy nejak taky ne.
16. 02. 2011 | 21:23

Yosif K napsal(a):

Pane Helmute, mate svatou pravdu, ze exisdtuje spousta vzdelanych a slusnych a pritom praktikujicich a do jiste miry uprimnych DOBRYCH kratce receno "SLUSNYCH muslimu".
Zrovna tak ovsem existuje i spousta slusnych komunistu a urcite za Hitkera existovala i spousta slusnych nacistu (napriklad Schindler - nakonec po valce v obou nemeckych statech se bez slusnych nacistu ve statni sprave i prumyslu nemohli obejit - ve strane byl za nazistu skoro kazdy, kdo mel nejakou funckci) a urcite byli i slusni cinsti maoiste atd atd. Zrovna tak i ve spanekske inkvizici byla urcite spousta slusnych a vzdelanych lidi.
Existence vzdelanych a slusnych komunistu a nazistu a spanelskych inkvizitoru mi vsak nebrani v prohlednuti, ze jak komunismus tak nazismus tak spanelska inkvizice BYLY A JSOU systemy nevyhnutelne vedouci ku zkaze sebe sama - otevrene receno K SEBEZAHUBE. Z poholedu na prakticke vysledky islamu je minimalne z ekonomickeho helddiska na 100% jiste ze i islam je prezily ekonomicko-statni system, ktery neodvratne smeruje k TOTALNIMU SEBEZNICENI - pokud tedy nerozboura svou zakladni premisu ze islam je stat a stat je islam. Veskera cinnost ruznych fanatiku z muslimskych bratrstev je vsak zavedeni islamu JAKO SDTATNIHO ZRIZENI. Kde vidite jakou nadeji ze islam by se NAHODOU mohl zreformovat tak aby neznicil sam sebe??? Ted? Nyni? NIKDE!!!!!!
Krestanstvi se zachranilo reformaci, katolicismus se zachranil tim, ze katolici se chovaji jako protestanti a papze z 99% procent ignoruji - krome obcasnych msi nekde na brehu Ryna.... Sp[anelska inkvizice zmizela do propadliste dejin a ve Spanelsku vladnou obcas i bezbozni socani.
Pres existenci slusnych a vzdelanych muslimu je islam system, ktery NICI a znici sam sebe, tak jako se znicila spanelska ionkvizice ci nazisus ci komunismus a my musime jen drzet dobry distanc, aby ve smrtelnych krecich neznicil i nas na zapade.......
16. 02. 2011 | 21:34

Yosif K napsal(a):

Pane independente - Komanci a naziste smele mohou tvrdit a tvrdi ze problem komunismu i nazismu BYL V APLIKACI. Hahaha....

Samozrejme problem islamu je jeho aplikaci tak jak byla naprogramovana velkym an......em a p....em. Problem je v tom,ze reformace neni kvuli dpredu vydanemu zakazu reformace mozna. Krestanstvi je naproti tomu OTEVRENY SYSTEM. Pokud jdete ku korenum, jde o to ze jisty pacifisticky Zid vetsinu zivota NENASILNE propagoval desatero - neporadal pogromy, nebohatl z loupezi a nezil pohlavne s detmi. V celych evangeliich se rozcilil jednou - kdyz vyhnal z chramu penezomence. Bicem - ani jim neurezal hlavy.....
O aplikaci Tory, Talmudu, i Noveho Zakone muzete otevrene diskutovat donekonecna, (pokud tedy nejste ve sklepe spanelske inkvizice). Koran se UCI MECHANICKY NAZPAMET. Pokusy o jeho analyzu se trestaji urezanim hlavy......
16. 02. 2011 | 21:46

Viola napsal(a):

Yosif K

asi to tak bude a my bychom měli mít nachystané Slovo pro příchozí z těchto zemí. Měli bychom mít připravené učitele, aby se mohli tito lidé brzy naučit našemu Slovu a tímto by byla ta asimilace možná. Chtělo by to učit se arabsky a ostatními jazyky abychom je mohli vzdělávat.
16. 02. 2011 | 21:49

Yosif K napsal(a):

Slusni a vzdelani Komuniste, Naziste a Islamofilove - spojte se..... slusi Vam to spolu......

I slusnym a vzdelanym lidem se nekdy styskla po jednoduchem reseni slozitych problemu - a nekdy jej najdou - a to je nekdy likvidace Zidu, jindy likvidace Burzuju, a jinde zase likvidace Keffiru (a hlavne zidu....) ...jinak byli i ohromne vzdelani treba i gestapaci - mili ku svym detem, vzdelani a v Auschwitzu po sichte skvele preludovali na klavir.....
Ted jsem zrovna docetl jak mladi Egyptsti vzdelanci apeluji na vojenske vedeni:
1) okamzite prerusit dodavky plynu do Israele (jediny tovar ktery umi muslimsti chaoti vyvazet)
2)zakazat turismus z Israele (turismus je jedina sluzba ktera je pro zapad zajimava - v muslimskych zemich jeste nikdo zadny Bangalore nevybudoval). CIMPAK SE TEDY CHTEJI MLADI A HRDI EGYPTSTI VZDELANCI ZIVIT?
16. 02. 2011 | 21:59

Viola napsal(a):

No a paní Zora Hesová je ideální učitel, arabsky umí, tak je vlastně připravena nejlépe je přijmout a podat jim naše Slovo (české-biblické).
16. 02. 2011 | 22:03

Independent napsal(a):

Viola

My uz je davno vzdelali podporou jejich diktatoru a invazemi do jejich zemi a vubec tichym souhlasem s cimkoliv co se primo nedotklo nas a uspokojeni nasich potreb.

Pokud Vas pohorsuje pronasledovani Zidu muslimy, radeji nenahlizejte do historie kolaborace zidu s Hitlerem a jejich nestudne zisky z utrpeni skutecnych obeti holocaustu.

Spanelska inkvizice negovala duch krestanstvi stejne jako extremiste neguji duch islamu. Arabske zeme jsou plne profitujicich populistu, pokrytcu a lharu, u nas na
'civilizovanem' zapade tomu bohuzel neni jinak. Jesteze Vam to Yosif vysvetlil.

P S Proc Vas vlastne zajimalo proc islam vznikl?
16. 02. 2011 | 22:18

Viola napsal(a):

Proč islám vznikl je důležité vědět, vznikl jen kvůli jednoho muže, který nebyl bůh.
16. 02. 2011 | 22:22

Independent napsal(a):

Yosife Yosife,

Mozna by nebylo ke skode, aby Izraelci platili za ropu trzni ceny a meli vizovou povinnost. Dosud mohou hopsnout na Sinaj jak se jim zlibi, maji tam totiz nejake posvatne kameny, ktere navstevuji ( pry ). To vite, spravedlnost musi byt.
16. 02. 2011 | 22:26

Viola napsal(a):

každá společnost má své zrádce
16. 02. 2011 | 22:31

Independent napsal(a):

Viola

Aha, dekuji. Preji hezky vecer ve spolecnosti Yosifa.

Zora Hesova,

vyvedte mne z bludu kde to uznate za vhodne, priznam se bez muceni, ze jsem laik a idealista.
16. 02. 2011 | 22:42

Independent napsal(a):

Yosife,

Jeste malickost, nejen muslimove se uci svemu pismu mechanicky nazpamet.
A debatuji o nem neustale. I krestane maji za sebou koncily, cenzuru, reformaci, chce to cas. Prestante s tou demagogii a dejte sanci rozumu. Obcas mi pripominate Glenna Becka ;-)
16. 02. 2011 | 22:57

Daniel Veselý napsal(a):

Kdo je tady pak fizl? Kdo mi leze do soukromyho chatu, kdyz je sam zablokovanej? Si na to musi vzit jinyho fizla, pac je zabklokovana. Zhrzena fanaticka, kterou nikdo nechce...
16. 02. 2011 | 22:59

Viola napsal(a):

Independent

je rozdíl učit se Slovu nazpaměť a také to "odhrkat" nazpaměť, než se naučit nazpaměť a umět o Slovu přemýšlet a číst Slovo s Duchem svatým.
16. 02. 2011 | 23:03

Daniel Veselý napsal(a):

Tak ja tu uvedu udaje KP k diskusi, pak CV broukologa, ktery vede nazi retoriku, a ona mi bude na FB lizt do soukromyho chatu pres nejakou stenici, protoze sama nemuzel? Tyhle dve individua tady siri nenavist a jejich vyroky jsou v pripade broukologa zalovatelne. Alespon jsem si ted na FB ukrykl soukromi, takze mi tam zadna frustrovana fanaticka, kterou nikdo nechce, pres jeji zvedy nebude lizt. K tomuhle bych se nikdy nesnizil, ja jsem tu pro ilustraci dodal informacem ktere jsou volne na internetu.
16. 02. 2011 | 23:10

Daniel Veselý napsal(a):

Ok, to bylo z me zdi na FB a ne z chatu, asponze tak. MMj kterou stenici jste, exwahabistko pouzila, aby to z me zdi zkopirovala?
16. 02. 2011 | 23:20

KP napsal(a):

Já a zhrzená?
I ty brepto!
To, že jsi impulsivní nervák vím od lidí, které máš v přátelích...
16. 02. 2011 | 23:40

Yosif K napsal(a):

Mila pani Independent - vidim ze s egyptskymi fanatiky plne soucitite a mate na vsechno pripraveno vtipnou odpoved.
Takze nejde o ropu ale o plyn. Pokud si jej egyptrane nezkapalni (coz neco stoji) tak jej mohou prodavat budto do jordanska nebo do israele noebo si jej monou poustet do zadku. Z tohoto prosteho duvodu neexistuje u plynu globalni cena ale cena mistni. Porusovani dojednanych smluv je vsak typicky postup jiz proroka Mohameda - jak obcas slycham od dobrych muslimu, ani prprok mohamed se neobesel onbcas bez lhani a porusovani smluv.
Dodrzovani smluv a odbytove moznosti plynu - toto jest vsak pro hrdou a vzdelanou egyptskou mladez a cesky svaz islamofilu prilis slozita uvaha.

Jestli vizova povinnost pro israelce bude mila pro egyptske hoteliery - zeptejte se jich. Hahaha.... Zatim jsou hotely prazdne. Pote co bude zavedena vizova povinnost pro Israelce tak urcite jnejaky islamsky pablb si vzpomene i na Rusy (spousta Zidu jsou vlastne Rusi a Ukrajinci) a pak budou moci cely Sarm al Sajch demontovat a prodat treba do Mozambiku.

Cela vec s bojkotem Israelem nese typicke znaky arabskeho sebeposkozovani a nasledneho sebeoplakavani.
Jako napriklad napad strilet kassamy z Gazy na Israel, vyrvatvat v TV na plny koule ze vsichni chteji byt shaheedove a chteji zemrit a za dva tudny skuhrat ze jim zide poborili to ci ono a ze neni k dostani italska marmelada.

Procpak stavkuji v textilkach? Chteji vice penez? Napred musi vyrobit lacineji a lepe nez Cina, pak mohou chtit vice penez.

Penize za plyn a za turistiku jsou na rozdil od peniz za textil penize kterou jdou do Egypta temer samy. Takze hrda mladez rozvraci prumyysl a turismus a stari zli vojaci vyuceni tim, ze uz dostali od Israele trikrat tvrde na zadek a tim ze se na ne vykaslal SSSR uz vytahuji ZEBRACKOU misku a jedou zadat o pomoc do EU.

Doufam ze islamofilove vytvori nejaky poradny charitativni fond aby mohli Arabum na system Inshallah Bukra Malesh poradne prispet.... hahaha.... jak se smeji muzicci na tricku pana Sh-Sh.... hahaha.....
17. 02. 2011 | 00:04

Drtilek napsal(a):

Veselý ty ses takovej pako nebo se jenom delas?
Jinak prestan se uz ztrapnovat..z tech proflaknutych nalepek o naccich si uz vetsina lidi davno nic nedela..
Odpurci islamu nemuzou byt fasiste ani naciste, ale naopak odpurci fasismu, ktereho islam je historickym spojencem a ktery se tak i projevuje.Hajlovani muslimu je dnes ve svete zcela bezne, Mein Kampf je v islamskych zemich dlouhodobe nejprodavanejsi bestseller..
17. 02. 2011 | 00:18

honolulu napsal(a):

PROVOLAVAM SLAVU ! ! !
Panu Drtilkovi, Dr. Konvickovi, panu Yosif K, panu Pepovi Repovi, pani Viole, pani Hanah, pani joan j. a kazdemu kdo brani evropskou kulturu a nase hodnoty.
Panove a devcata jste hvezdy na Aktualne CZ a to Vas zavazuje ke svate narodni povinosti psat casto ! Johannesburg se nebude opakovat v Praze diky vam.
Multi - kulti dostali nafrak. Utikaji se stazenymi ocasy a nahrbenymi hrbety.
Mezi nimi utika i jejich kral Tencokyda Hnuj, smradulik bezocasi. Tolik radosti a tolik zabavy. Dekuji Vam pane Stejskal take za Aktualne CZ. Az usedne na cesky trun krasna pani Bobsikova poslu ji dopis, aby Vam dala medaili.
(Pominte gramatiku.)

To znate pani Hanah ? Turista z Honolulu prijede do Ostravy sehnat starozitnost a uvidi parni valec. Nadsene ho koupi a "nestastou nahodou" hned nato prejede Tencokydu.
Kdyz vidi koho prejel, tak couvanim a popojizdenim ho prejede jeste 5x. Druhy den vlastenecky tisk v Ostrave informuje obcany :
"Tak brutalni -SEBEVRAZDA- se u nas jeste nestala".....

Tecokydo, jsme ted oba dva s hanbou jedna ruka. Rozdil je vsak v tom, ze ja jsem 6 casovych pasem daleko a Ty chodis po Ostrave.
Uz se Ti smeji i maly Cigani.
17. 02. 2011 | 00:28

Independent napsal(a):

Yosif

Mate pravdu, jde o plyn, za par supu.

S tim porusovanim smluv jste mne rozesmal.
To bychom mohli treba zacit u nikdy nezakreslenych hranic statu Izrael a presvedceni, ze dokud se 'jedna', tak se take zabira (krade)a stavi at si rika kdo chce co chce a to proto, ze buh prikazal dobit zemi zaslibenou a vyrvat ji ze sparu bezvercu. Tak mi vysvetlete kdo je pokrokovejsi....

Jenze to bychom to dopracovali az k tem rabinum, kteri oficielne doporucuji kobercove
bombardovani Gazy a to by se vam asi moc nelibilo. I kdyz kdo vi....
17. 02. 2011 | 01:54

Independent napsal(a):

Viola

Samozrejme. A tim jste chtela naznacit...?Meditace, kontemplace, recitovani manter, zpivana modlitba, tiche spocinuti, predcitani pisma - zpusobu uctivani je skutecne mnoho. Ale Yosif vidi do dusi vsech muslimu a vy zase podlehate spasitelskemu komplexu. To je tedy nadeleni.

Honolulu
Nikdo nikam nezalezl, leda do postele. Tam je lepsi zabava nez tady.
17. 02. 2011 | 02:26

Jaroslav Formánek napsal(a):

Helmute, islám je od začátku "hrušky a jablka" a další improvizované směsky.
Je tak rigidní, že každý, kdo trochu improvizuje a inovuje, je automaticky "odpadlík". Substráty, které dělají z Íránu Írán a z Indonéezie Indonézii, jsou předislámské a měly by se studovat zvlášť.

"Primárně" je tedy v islámu problém islám, vše sociální je jen důsledkem této rigidity.
17. 02. 2011 | 08:13

Tupelo napsal(a):

Yosif K: slova o spojeni mistnich komunistu, nacistu a tzv. islamofilu bych si radeji rozmyslel, prozatim koho tady vidim mluvit hanlive o ostatnich, jen na zaklade odlisne viry jsou tzv. islamofobove (abych dodrzel Vasi terminologii),... ;)

Proc by egyptane znesnadnovali cestu rusum do svych rekreacnich stredisek? Nebo komukoliv jinemu? Naopak, vedi ze maji svetu co nabidnout, z turistickeho ruchu mohou mit dobry zdroj prijmu. Je mozne ze neco takoveho nekdo v egypte pozaduji, no a? V CEZku taky kdekdo pozaduje kdeco a politika se dela na zaklade uplne neceho jineho... Fanatici, jak je zjevne i z teto diskuze, jsou opravdu vsude a nezbyva nez doufat, ze v jakekoliv zemi budou naprostou minoritou. Ohledne prazdnych egyptskych hotelu, no nevim, pred pad dny jsem snad do teto diskuze daval link, ze poptavka prevysuje nabidku, alespon tedy u nasich cestovek.

A jestli Egypt, kdyz se od nej s pomoci odvrati USA zustane osamocen a hladovy. Nejspi velky omyl, uz se vyjadrila SA ze pripadne vypadky pomoci nahradi. Dale nelze zapominat na Rusko, ktere by urcite mohlo mit v Egypte sve zajmy (v Syrii chtelo.chce budovat vojensky pristav), ale to by mozna nemohlo konkurovat rozjete Cine s jejimi rezervami. Ta se o africky kontinent velmi zajima, navic je to skok do Evropy (nedavno si pronajala pristav v Pireu, navic ho cely rekonstruuje), o Suezu nemluve. Pochopit pozadi budouciho vyvoje v Egypte bude velmi slozite.
17. 02. 2011 | 08:21

Jaroslav Formánek napsal(a):

Veselý.

pakliže byla KP "wahábistka", je záhadou, že nikdo na ČT, mezi muslimy a islámofily nikdy neprotestoval,ani to nikde nezmínil. Pouze tady všichni propagovali svorně a nerozborně wahábismus jako fajn islám. Naučila se to v brněnské mešitě pod logem "islám". Asi by měl imám společně s vámi protestovat sám proti sobě.

Vyplývá z toho, že tu máme hafo wahábistů a vadí to pouze tehdy, když někdo wahábismus opustí a mluví o všem otevřeně jako normální občan.

Chápete vůbec, v jaké jste se svými přáteli zapeklité situaci????
17. 02. 2011 | 08:23

Independent napsal(a):

Yosif K

Jeste detail - ta cena dodavaneho plynu byla zmrazena na dvacet let, to si kdosi s kymsi domluvil aniz by to proslo egyptskym parlamentem.
17. 02. 2011 | 08:47

Martin Konvička napsal(a):

Ad J. Formánek, pro Blista Veselého.

To obvinění z KP wahábbismu vlastně znamená, že "wahábbisté" jsou přinejmenším Muneeb A. Hassan, léta mluvčí brněnské mešity, a jeho dobrří kámoši Matouš a Větrovec, a celý ten brněnský spolek.
Taky to znamená, že jejich častí iftároví hosté - religionista Štampach, páter Halík, exministr Bublan - se kamarádili a vyjednávali s wahábbisty.

Ajajajaj!
17. 02. 2011 | 09:06

Yosif K napsal(a):

Pane Tupelo - mate pravdu. S ohledem na to, ze se par pribuznych nevratilo z nazistickych koncentraku, trpim fobii proti nazismu.
Pote co jsem zazil komunismus, trpim fobii vuci lemplovskemu komunismu. Pote co jsem zazil, jak lempolovksy jsou rizeny VSECHNY muslimske staty, a jak jkdekoliv to je mmozne Arabove sami radeji zamestnavaji krestany nez muslimy a jakekoliv ne-araby nez araby, trpim mirnou fobii vuci oslavovani lemplovskych muslimskych rezimu - at jiz proamerickych ci protiamerickych. I v proamerickych rezimech je zakladem prava Sharia - to jest napriklad trest urezani hlavy za odpadnuti od islamu. TAKTO TOTALITNE A IDIOTSKY si nevynucovali viru ani komuniste - alespon po smrti Stalina ne........

Rozdil mezi muslimskym lemplovskym rezimem proamerickym a protiamerickym je ten, ze v proamarickych muslimskych rezimech se alespon chabe snazi vytvaret pracovni mista (drive Turecko, Egypt), kdezto protimericke rezimy drzi svuj proletariat v poslusnosti ciste terorem a predstiranim mvalecneho stavu s Israelem. Tam smeruje i skvela socialisticka egyptska mladez a stavkujici pracujici lid. Ale vyssimi platy ve fabrikach a vyprovokovanim valky s Israelem se zadna pracovni mista nevytvori.....

Mimochodem - pi Independent - i svobodna Ceska republika ma smlouvu s Ruiskou federaci na 20 let na dodavky plynu, protoze se to tehdy zdalo vyhdone, a nyni je na trhu vice k dostani zkapalneneho plynu a vydodne to pro Cesko neni a Cesko NEMUZE z TETO SMOLOUVY VYCOUVAT. Samozrejme - cesko nejsou muslimove - takze se ceka ze co podepslai to dodrzi.

Arabsky rpistup je typicke stadni uvazovani - mame se hur nez zide, uvnitr vime ze jsem lempli, ze si nijak rychle nepomuzeme, uskodime tedy aspon trochu Zidum i sobe, aspon se budeme moci o to lepe seboplakavat, toto nakonec umime nejlepe....
17. 02. 2011 | 09:26

Jaroslav Formánek napsal(a):

Podle tohoto muslima ze San Francisca je Muslimské bratrstvo v Egyptě (a jinde)
wahabism-lite, ví to prý každý muslim, takže by se měli asi arabisti víc ptát muslimů:

http://pajamasmedia.com/michaeltotten/2011/02/14/from-san-francisco-to-sarajevo/
17. 02. 2011 | 09:33

mtd napsal(a):

Yosif K: asi před měsícem jsem procházel informace o politickém spektru v tunisku. tehdy jsem tamější strany rozdělil do dvou kategorií: pro ty, co chtějí nepracovat (komunisti, odbory atd..) a pro ty co chtějí islámovat (tj. nenávist k židům, šíření islámské totality atd..) jsem rád, že mi tyhle dvě kategorie v podstatě potvrzujete.
17. 02. 2011 | 09:55

mtd napsal(a):

asi nejvíc fascinující aspekt islámu je duálnost toho učení. je jeden islám pro muslimy a druhý islám pro nemuslimy. když někdo hledá jednoduché odpovědi, tak to většinou (aspoň u nás) hledají na té muslimské straně islámu. i když sami muslimy nejsou. proto se mluví o "mírumilovném islámu", což je v reálu samozřejmě úplná pitomost.
17. 02. 2011 | 10:04

hanah napsal(a):

K tématu přímo z Egypta:
"Máme lidi po celém Egyptě zpravodaje, kteří nás informují, jak se to tam reálně vyvíjí. Mnozí z těchto lidí jsou dobrovolníci, kteří to dělají z přesvědčení, jiní, včetně některých od policie a armády, za to berou úplatky. Takhle to prostě děláme.“

Majed el-Shafie pokračuje: „Mám obavy, že Mubarakův vynucený odchod za současných okolností vytváří politické vakuum, které bude vyplněno islámskými extrémisty. Jak se zdá, Západ přijímá Baradeje, bývalého šéfa Mezinárodní atomové agentury (IAEA), jako náhradu za Mubaraka. Tento muž je ovšem dobře znám svými protiizraelskými postoji, jež uplatňoval v čele IAEA. Baradej zřejmě jedná s Muslimským bratrstvem (MB), které až dosud bylo v Egyptě zakázaným islámským extrémistickým hnutím, s cílem aktivně zapojit Bratrstvo do budoucího politického dění.“ Podle Shafieho Muslimské bratrstvo využilo demonstrace v Egyptě k rozšíření své agendy. Jeho členové prochodili ulici po ulici, šli ode dveří ke dveřím a přesvědčovali lidi, ať demonstrují… „Chtějí mít podíl v nové vládě. Stávají se agresivnějšími, aktivnějšími, ukazují se v plné síle“. Muslimské bratrstvo je u chudých negramotných Egypťanů populární, „protože jim zajišťuje základní jídlo a potřeby…Muslimské bratrstvo je totiž velmi bohaté. Mají v Egyptě supermarkety a jsou financování z Iránu a Saúdské Arábie.“"
17. 02. 2011 | 10:25

hanah napsal(a):

"Přestože oficiálně odmítá násilí, je MB ideologickým zdrojem teroristických hnutí jako Hamas nebo Al Kajda. Jsou to právě členové a sympatizanti MB, kdo jsou za každodenními pokusy o násilné obracení na víru, útoky a mučením egyptských křesťanů. Bratrstvo spolupracuje s Hamasem v Gaze a jeho vůdci jsou rozhodnuti bojovat proti Izraeli“.

El-Shafie tvrdí, že pokud by MB Egypt politicky ovládlo, odsoudilo by to egyptský národ - od křesťanů a jiných náboženských menšin, až po umírněné a sekulární muslimy - k životu v útlaku a náboženské tyranii, proti které byl Mubarakův represivní režim majákem svobody..."
17. 02. 2011 | 10:30

Jaroslav Formánek napsal(a):

Debilita Západu je asi neléčitelná,

takhle hovořil Chomejní, než se dostal skutečně k moci, a užiteční idioti mu pilně zobali z ruky:

Khomeini: “Women are free in the Islamic Republic in the selection of their activities and their future and their clothing.” Interview for The Guardian in Paris (6 November 1978)
Khomeini: “Personal desire, age, and my health do not allow me to personally have a role in running the country after the fall of the current system.” Associated Press interview in Paris (7 November 1978)
Khomeini: “In Iran’s future Islamic system everyone can express their opinion, and the Islamic government will respond to logic with logic.” Speech (9 November 1978)
Khomeini: “In the Islamic government all people have complete freedom to have any kind of opinion.” Interview with Human Rights Watch, Paris (10 November 1978)
17. 02. 2011 | 11:24

Pepa Řepa napsal(a):

Abych byl upřímný, jediný přínos debaty je pro mne ten, že nejsou jen hlísti, ale i blisti.
Aspoń něco.
17. 02. 2011 | 15:48

Independent napsal(a):

To se da ztezi nazvat debatou....
17. 02. 2011 | 18:16

Pepa Řepa napsal(a):

Jo a teď je na řadě Libye.

Že by autorka napsala cosi výživného o tom, jak v Trábulusu před masdžídem Ahmeda Pashi demonstrovala stařenka požadující feminizaci lidové džamahirie?
Někde mám zelenou knihu, velký Mojmír z Benghází ji vydal i česky. Snad to najdu.

Kdyby si nevěděla džendrtante rady s realiemi stačí zaskočit na fildu za Gombárem. Říkaj mu tam sńatkový podvodník, ale Maghreb i vztahy v banú al-Qadhdháfa má v malíku.

Pak přijde independent a spustí o tom, že se brány idžtihádu otvírají po vložení open karty. Že na to nikdo z ulamá-za tisíc let- ještě nepřišel.
Tady se člověk dozví věcí.
17. 02. 2011 | 18:25

Independent napsal(a):

Hanah

To je reverend Majed el Shafie z One World International? Violo, to je Vas clovek!
www.onefreeworldinternational.org
17. 02. 2011 | 18:26

Independent napsal(a):

Nikdo tady krom Pepy a Yosifa nema sajnu zhola o nicem. Ani nevim, zda se mozne budouci obrody/ reformy islamu brani vic mullove ci ruzni yosifove a spol. Cim vice 'normalnich' muslimu kolem sebe vidim, tim vetsi krik ze jsou naprostou anomalii. co kdyz ma Ramadan fakt pravdu, co kdyz zvitezi rozum a evropsti muslimove si svou pozici dustojne obhaji?
Horsi je to v arabskych zemich. S Robertem Fiskem se obavam, ze se zapad postara o to, aby to tam dopadlo spatne. Mame v tom tradici.

PS odpustte novackovi neznalosti zargonu - kdo jsou dzendertante - dzendrtety?
17. 02. 2011 | 18:42

Independent napsal(a):

Hanah

Neda mi to - podle referenda el Shafie byl Mubarakuv rezim majakem svobody? Pro minority? !!!!! rezim ktery je stavel proti sobe a je zodpovedny za tolik zivotu krestanu ?
Neuveritelne.
17. 02. 2011 | 18:58

Independent napsal(a):

Reverenda
17. 02. 2011 | 19:12

taky švestka jako ty napsal(a):

stejskale ty jsi pěkně chlupatej. Ty jsi CHLUPATEJ!!
17. 02. 2011 | 20:02

hanah napsal(a):

No jo, indipendent, už to tak asi bude. Řekl to. Já s tím nic nenadělám :-). Čtěte ale pořádně a sledujte kontext.....
17. 02. 2011 | 21:16

Independent napsal(a):

Hanah
No prave ! Prectete si neco o Majedovi, ktery byl Mubarakovym rezimem tyran v podstate stejne jako Qutb. Proto me to vyvedlo z miry.

Vite, muj kolega se taky narodil v Egypte. Rodice oba pracovali a tak deti chodily ze skoly rovnou k sousedum a rodiny se v hlidani a krmeni deti stridaly. Jedni byli'krestani, druzi muslimove. Tohle byl Egypt, ve kterem vyrustal. Dodnes ma kamarady zidy I krestany.
Zkorumpovane rezimy, ktere udrzuji populaci v chudobe a roznecuji nabozenskou nenavist jsou primo zodpovedne za narust radikalismu. Pokud organizace jako MB nebo Hamas stavi nemonice a skoly a supluji funkci statu neni divu, ze jsou popularni. Nam se ovsem hodi jen takova demokracie, ktera slouzi nasim zajmum, v podstate je nam vse ostatni putna.
17. 02. 2011 | 22:30

Tupelo napsal(a):

Yosif K: rozumim Vam, ale presto si myslim ze bychom meli rozlisovat. Ten v tricatych letech zblbli narod dostal sanci, my po devadesatych letech take - presto se dalo nejprve odsoudit nemce jako hovada co chteji vecne vladnout svetu (a nezmeni se) a nas zase jako podobne nezmenitelne slovanske hordy, touzici - vlastme po tomtez. Take jsme sanci dostali (ty slovanske jsem vypichl umyslne, abych vypichl to nerozlisovani). Proto si myslim ze jak arabove obecne tak i muslimove by meli mit sve sance (i vic pokud se nepovede hned) a meli bychom jim (a tim i nam) poprat, aby se jim podarilo zavest takovy system ktery jim bude vyhovovat z nabozenskeho hlediska. Na nas se take mohli v jistych obdobich divat zjednodusene a lamat nad nami hul.
17. 02. 2011 | 22:53

honolulu napsal(a):

Tencokydo,
nezatajuj existenci UFO. Kazdy uz davno vi, ze kdyz naposled pristalo v Habrove u Ostravy vyprazdnit nadrze se srackou, tak jsi vypadnul take Ty...Ted zatajujes svuj puvod,
a oslovujes inteligenci naroda - dokonce i doktory. Snazis se zaclenit krecovite do kultury zeme a protoze Ti to nejde, tak zoufale bojujes o jeji zprzneni, zbidaceni a zbarbarsteni a snizeni kulturni vysky.

Pane Dr. Konvicko,
tam v te Africe v bushi jsem videl brouka a ten si pomlsaval na lejnech od slonu a dokonce si z lejn udelal kulicku a tlacil ji pracne do kopce.
Ja vim, ze mi nikdo nebude verit, ale v pripade, ze o tomto hmyzu vite, nemohl by jste ho pojmenovat pro Cechy podle nicks napr. Tencokyda, Obcan, Vesely a jiny cesky insects, ktery stale honi Nacisty a Rasisty tam kde nejsou, aby zakryli svoje nacisticko/komunisticke tendence a inklinace.
Panove udavaci a vyhruzskari, budete-li se citit dodceni mojim prispevkam - predklonte se a zlibejte mi to na cem si sedavam.
(Tim neminim penezenku.)
S pozdravem - Pochvalen bud Jezis Kristus. Muslimaci dostanete nakladacku !...Ha, ha, ha, ha, Buuuu, ha, ha, ha. ha.
17. 02. 2011 | 22:58

Viola napsal(a):

Idependent,

reverend Majed el Shafie - dělá záslužnou práci, ať ho Bůh ochraňuje. Ale mí lidé jsou zde, jsou to běžní kněží katolické církve. Jo a tu džendrtetu si dejte do vyhledávače, objeví se vám spousta různých článků i z aktuálně.cz. Je to velmi emancipovaná žena, které se říká hanlivě feministka.
17. 02. 2011 | 23:00

Viola napsal(a):

Ahoj honolulu,

nezastírám, že se občas zasměju, když si s tencokydá vyměňujete invektivy, ale možná, že jste jen takoví dva kohouti, kteří se snaží trumfnout jeden druhého. Vypadáte oba opravdu legračně, když si představím, že "v civilu" jste důstojní pánové v letech.
17. 02. 2011 | 23:04

hanah napsal(a):

indipendent

nemám nic proti, až na tuto větu - "Nam se ovsem hodi jen takova demokracie, ktera slouzi nasim zajmum, v podstate je nam vse ostatni putna." Komu nám ? A jaká jen "taková" demokracie ? demokracie buď je nebo není. Egypťanům bych ji ze srdce přála. Jen tvrdím, že s islámem je neslučitelná. Toť vše. A že tam islám zvítězí, tím jsem si naprosto jistá. Že to bude změna k horšímu, tím bohužel také.
17. 02. 2011 | 23:41

Independent napsal(a):

Hanah

Svet se zatim podrizoval potrebam zapadu (nejdrive kolonialnich mocnosti, posleze USA), ktery se povazuje za vyspelejsi a civilizovanejsi a cini si narok na rizeni osudu ostatnich. Kdyz rikam MY, minim tim zapad. Nevim do jake miry se treba nas Cechu dotykaji tragedie jinych narodu a zda se angazujeme pokud se to primo neodrazi na nasem denodennim zivote.
Nelibi se nam hrozba ze strany Ciny ci arabu, v obou pripadech je jich hodne, navic je spojuje jista ideologie. Pokud se emancipuji, nebude mozna svet fungovat podle nasich predstav. Nebudeme nastolovat a svrhavat rezimy a dosazovat loutky, ktere slouzi
zajmum zapadu a kaslou na vlastni lidi. Bude treba kompromisu. Jsme na to pripraveni?
Kdyby Egypt nasledoval turecky nebo indonesky model, nemuseloby to byt tak zle. Ale jednoduche to jiste nebude. Tak jako tak zklizime co jsme naseli.
18. 02. 2011 | 00:37

Martin Konvička napsal(a):

Independent:

"Cim vice 'normalnich' muslimu kolem sebe vidim, tim vetsi krik ze jsou naprostou anomalii."
Koho bylo v Německu, 1940, víc - normálních nacistů, nebo řezníků z gestapa a lágrů?
Normálními nacisty myslím členy NSDAP, nebo afiliovaných organizací, kteří chodili do práce, plnili si občanské povinnosti, byli hrdi na Německo a jeho kulturu i recentní úspěchy, po ničem netoužili více než po míru.

" co kdyz ma Ramadan fakt pravdu, co kdyz zvitezi rozum a evropsti muslimove si svou pozici dustojne obhaji?"
To by si možná obhájili i ti normální nacisté, kdyby je angličtí plutokrati nechali na pokoji. Jistě, bylo by třeba zlikvidovat ty otravné židy, a trošku expandovat na úkor Poláků a SSSR, ale nakonec proč ne, Němci přece byli, na rozdíl od bolševiků, civilizovaní lidé. Až na tu opozici a židy... a pár Slovanů, teda ty co si nedali říct, že?
Analogicky, když necháme evropské muslimy obhajovat, tak až tu a tam na nějakou zotročenou arabelu, a tu a tam nějakou vraždu ze cti nebo podobný exces, by si svou pozici obhájili...

Nebylo by lepší obětovat pár zotročených -mrtvých holek (stejně to prý jsou "fůrie") za smír, klid v duši, a možnou konvergenci v budoucnu?
Analogicky, kdyby spojenci obětovali nějaký ten milionek židů, poláků, komunistů... jen pár, tak 5-6, no je to moc nebo málo za světový mír?

"Horsi je to v arabskych zemich. S Robertem Fiskem se obavam, ze se zapad postara o to, aby to tam dopadlo spatne. Mame v tom tradici."
Západ to v ar. zemích voře, to je fakt.
Ale Fisk to nechápe, nebo nechce chápat, vůbec. To teď ale nevyřešíme, a asi nikdy.
18. 02. 2011 | 03:12

honolulu napsal(a):

Pani Violo,
ujistuji Vas, ze jsem velmi slusny gentleman s nejlepsi etiketou a snadnost se pohybovat mezi americkou aristokracii, je mi vrozena. Mrzi me vsak ztrata Johannesburgu a dokonce i degenerovana anglicka kolonialni sprava Afriky mi chyby. (Oni byli strasne srandovni.)
Obvinuji z tragedie v Africe prirodou osizene mozecky, jako je Tencokyda, Obcan a jim podobni. (Hrobari budouci Evropy.) Oni nectou zadnou realistickou literaturu a svoje predstavy vidi jako skutecnost.
Ma osobnost a uhlazeny spolecensky sarm je vetsi nez jakakoliv dustojnost. Akorat zdivocim, kdyz vidim jeho nick. Jsem take stale mlady a hezky.
Tencokyda je skaredy zakysly dedek.
18. 02. 2011 | 03:25

Pepa Řepa napsal(a):

To independent
zdáte se mě přeci jenon inteligentnějším tak ještě něco pro Vás, i když se opakuji a to mě nebaví.

1. Autoritativní vládci
zažil jsem na vlastní kůži tři diktátory a jednoho krále. Saddám, Háf a Mojmír se moc nelišili,Mubaraka jsem nepoznal, Egypt znám jen z turistiky a to je o ničem.Jemen neznám vůbec, do toho nekafrám. Všichni byli řezníci první třídy, Mubarak se-zřejmě- nelišil. Ale na tomto autokratickém, hierarchickém modelu je po staletí založena každá orientální společnost.

Vy znáte muslimský stát, s demokracii západního střihu? Který?
Výhody autokracie? Zaručena osobní bezpečnost (i na Sinaji bylo bezpečno, byl jsem tam v poslední době několikrát). O svobodě pro místní ani vidu, ani slechu-přirozeně. To má Váš přítel pravdu.
Ale jaké svobodě? Západního střihu? Muslimský svět zná jiný pojem svobody, dokonce i chartu práv a svobod si vytvořil vlastní.
Na druhou stranu nehrozil chaos a běžná těžká kriminalita. Proč? Diktátor je zmasakroval, hlava nehlava.

2.Armáda
všude silná, hraní na vojáky. V Egyptě je museum slavného vítězství nad Izraelem. Zábavně zjištění pro toho, kdo o tom cosi ví. Mubarak byl tehdy velitelem letectva, které se "vyznamenalo". Židi byly za pár dní u Caira. Byli by tam dodnes, kdyby chtěli.
O Libyjcích se traduje, že vyhráli jedinou válku. V druhém dějství Aidy nebo Toscy-už nevím.Přesto potřeba vyzkoušet si svaly na slabším sousedovi. Saddám na Kurdech, Háf na Libanonu, Hassan na Mauretánii, Mojmír na Čadu.

Najednou se tady objevila mantra o hrdosti na armádu, kde má každá rodina syna.
Bodejť by neměla. Jeden syn se stará o rodinu, ostatní jdou sloužit. Někde se to dělalo tak, že přijeli verbíři před kino, počkali až vylezou puber´táci, odchytli je do antonu a bylo vystaráno.
Viděl jsem o ramadánu na největší základně ve středomoří Oghba-Maitiga, jak důstojníci chodili se sprayem a stříkali nebohým odvedeným Berberům do tlamy, vodu a cpali kus chobzy, aby v kokpitu neusnuli a nerozflákali další éro. To bylo pro kluky vychované v madrase jako vstupenka do džahanny. Drmolili jak je jednou podřežou, když dostanou šanci. Nedostali, oficír je seřezal hůlkou nebo rovnou kamsi odvedl.

3.Islám.
Všudypřítomný, pravda u nacionalistických režimů odsunutý do mešit. Ty ale mají všude hlavní vliv. I v Egyptě se čekalo na páteční kázání a pak hurá do ulic. Imám má stěžejní vliv, proto je Egypt s al-Azhar důležitý.
Pravda, ne každý vše dodržuje.Když získali chlapci důvěru, chodili ke mně o ramadánu přes den chlemstat vodu. Stejný oficír, který čmuchal, zda nevařím pivo, vykládal, že se těší na chlast a kurvy do Italie, tam se Alláh přece nedívá. Pokrytectví na každém kroku, porušení daného slova orientální chytrostí, bez úplatku nedostanete někde ani řidičák.
Persekuce menšin všude. Když kdosi přijde s objevným zjištěním, kolik je kde koptů či židů je nutno porovnání, kolik jich tam žilo dříve.

A teď si sám zodpovězte, která uvedená alternativa je nejlepší.
Žádná-podle mne-není dobrá, ale ta třetí, kterou nepochybně je sázka na Muslimské bratříky je nejhorší.Je to stejné, jako kdyby někdo vylepil článek máme se bát NSDAP nebo DSS? To by byl-oprávněně-řev.
Porovnání islámu a nacismu kulhá, ale porovnání NSDAP a Ikhtwánu naprosto- v praktických důsledcích- sedí.
Ne každý nácek byl Mengele, ale o čem to vypovídá?
O tom, že NSDAP byla akceptovatelná?
I Adolfek uměl hezky hladit dětičky po hlavě i on se staral o výživu dorostu, stejně jak MB nebo Chammás.

K Ramadámovi, cosi až to dohledám. Snění o evropském , zbrusu novém islámu Vám klidně ponechám, sněte si jak chcete. Jen mně odpovězte na jednu konkrétní otázku:
-----------------------------
Také patříte k těm, kteří si myslí, že v ČR bude vytvoření islámských ghett-při narůstajících problémech s místní menšinou- "obohacujícím přínosem", že je povinností postarat se o nezodpovědně namnoženou populaci z Afriky,ať je jakéhokoliv vyznání?
-----------------------------

Prosím konkrétně, bez politicky kulantního mlžení.
Jen už nepište MY, pokud nemáte mandát od svých spoluobčanů, či nejste potomek panovnického rodu nebo majitel tasemnice.
18. 02. 2011 | 08:23

tytyty napsal(a):

Vatikánský rozhlas 17.2.2011
Káhira Armáda, která po páteční demisi Hosního Mubaraka převzala kontrolu nad Egyptem, ostentativně marginalizuje koptské křesťany. Do nově zřízené komise pro revizi ústavy, která rozhodne o budoucnosti země, nepozvala žádného představitele koptů. Nechybějí v ní však delegáti islámských skupin, včetně extrémistického Muslimského bratrstva.
18. 02. 2011 | 09:34

Pepa Řepa napsal(a):

Independent
je to dlouhé, zkracuju to ne proto, abych vytrhával z kontextu, ale proto, že nejsem opisovatel.

.."tímto jednáním okouzluje většinu alterglobalistů, kteří jsou v dané chvíli TR "užiteční" pro jeho bleskový vzestup. Má-li vystoupit na nějakém jejich mítinku, zaplňí vousáči a dívky v muslimských šátcích jinak poloprázdné sály na chudých předměstích, kde se dříve na stejných schůzích scházeli stárnoucí levičáci. Tárik Ramadán uvádí ovšem do rozpaků i Mladé muslimy, kterým se mu už nedaří porozumět"
....dále uvádí autor citace z portálu forum islami.com

"Už dlouho vede T.Ramadán dvojí řeč. Nám, muslimům říká něco jiného než kuffárům(nevěřícím). Těm říká to, co chtějí slyšet. Ale problém teď je, že kuffárové prohlédli rozdvojení osobnosti i řeči TR. Po svých protižidovských prohlášeních byl pranýřován a člověk by si mohl myslet, že chce napravit svůj omyl."

"Jiná věc u TR je, že jeho vyjadřování je obratné. Neříká kuffárům jen to, co chtějí slyšet,ale používá "tawríju"(zastírání, dvojsmyslnost). Tady je jeden příklad jeho dvojsmyslnosti:nenabízí Francii komunitarismus, ale multikulturalismus. Ta dvé slova se nevyskutují ani v Koránu, ani v sunně, ale důležité je to, že T.R. se snaží najít takové řešení, aby muslimové mohli dodržovat maximum toho, co se od nich vyžaduje, jako od muslimské menšiny v nemuslimské zemi. Od bratrů a sester se očekává, že nezůstanou pouze u konstatování faktu, že T.R. řekl, že nechce abychom tvořili isolovanou komunitu, ale že vezmou v úvahu i to ostatní, co říká a obsah jeho idejí".

Konec citací, najděte si další sám. Autor Gilles Kepel, revize Kropáček. Kniha Válka v srdci Islámu. str 244

Takže -milý pane nezávislý.
Pokud chcete-po oslím můstku- přeběhnout ke zkoumání textů pánů Ramadána či Garaudyho, nejděte si jiného "užitečného idiota".
Při vší úctě k islámské kultuře, mě nezajímá, jak by se mohlo Muhammadovi z Rifu v Podolí s Lojzou, ale jaké problémy by čekaly na multi-kulti soužití Lojzy s Muhammadem v jeho vlastní zemi.

Pokud budu chtít, tak si do Rifu zajedu. Docela rád.
Ale to je jiné tema.
Doufám, že moje tasemnicové vstupy nebyly marné a na jasně položenou otázku jasně odpovíte.
18. 02. 2011 | 09:45

Kolomlýnský napsal(a):

obávejte se Klausbratrstva...
18. 02. 2011 | 09:51

Yosif K napsal(a):

Mili islamofilove, poslechnete si hlas zevnitr:
Nemůžete mít demokratické zřízení a zároveň jako ústavu Korán. Toto rika lybijsky disident. Vi ti zevnitr. Islamofilove se vyzivaji ve falesnem pocitu Evropanu za bidu v byvalych koloniich. Ta je ovsem dana civilizacni urovni a typem nabozenstvi v techto koloniich.
Pokud vezmeme za sve to, ze kolonie byly "vykoristovany" tak je velmi zajimave ze z vykorsitoivaneho HonKongu, Singapuru, rozvracene Koreje a Ciny, rozbombardovaneho japonska a posledne i z totalne rozbombarodvaneho Vietnamu se staly a ci stavaji hospodarske velmoci zatimco z islamskych zemi se stavaji BLBOSTANY, kde jedinym meritekm pro zivotni iuroven obyvatel je pomer cerpani ropu ku poctu obyvatel. Islamske struktury zenmoznuji racionelni podnikani a efektivni usporadani vyroby. Islam odsuzuje sve vyznavace k zivotu v zabednenosti a bide - pokud nesedi na ohromnych zasobach ropy. Priklad Lybie a Bahrajnu nicmene ukazeuje, ze i v pripadech ropnych statu se islamu dari temer nemozne - zbidacit obyvatelstvo sedici ne bezplatne rente.
Zapad by mel mnohem vice tlacit na objektivni SEKULARNI vzdelavani. Koran se kazdy mmze ucit v patek, ale pres tyden by meli se meli studenti ucit objektivni poznatky, ne ze islam je vrchol civilizace a za za arabskou bidu mohou krizaci a zide.... toto jest vtloukano do hlavy ditkam ucicich se i ve skolach FINANCOVANYCH OSN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A ditka tomu povetsinou rady veri, je to nejpohodlnejsi vysvetleni vlastni bidy.....

Islamofilove pristupuji k arabum asi jako ctenari Mayovek k Apacum: Navstivi Westbank a "trpi s Araby" - jaka to hruza, Arab je "ohromne sympaticky clovek" a je to chudak, je treba zednik, vydelava slabejch 500 US$ mesicne, jak z toho ma chudak uzivit 14 deti, notabene kdyz jeho zena neumi vubec nic a je doma s detmi? A zednik se nemuze preskolit na jinou praci, jeho vzdelani je jen koran nazpamet? To je skvely a obdivuhodny pripad nabozenske pevnosti.... Hlavne nekritizovat islam, to neni politicky korektni.... ZAPADE, POSLI VICE PENEZ, POSTAREJ SE O CHUDAKA....

Mohamed Eljahmi: Pokud se týká Libye, mnoho lidí, kteří se snažili prosadit demokratické ideje, bylo zabito, uvězněno nebo přinuceno opustit zemi. Bohužel programy těchto lidí nikdy nedostaly šanci se prosadit. Arabskému světu chybí vůle ke koexistenci lidí různých názorů, převažuje potřeba dominovat. Kdo za to může? Autokraté jako Kaddáfí a také teokraté. Potrvá to zřejmě ještě hodně dlouho, než se změny podaří prosadit. Ale může za to i Západ, který dával přednost v mnoha zemích stabilitě před svobodou a dopadlo to špatně. Vedlo to například k 11.září. Potřebujeme prorazit bariéry. Bariéry, které mezi lidmi na Blízkém východě a lidmi z jiných oblastí a kultur vystavěli autokraté, jako je Kaddáfí.

Ke konceptům takzvané islámské demokracie jsem skeptický. Demokracie může vzkvétat jen v sekulárním státě, kde je víra soukromou věcí obyvatel. Nemůžete mít demokratické zřízení a zároveň jako ústavu Korán. To se vylučuje. Zákony země musejí být sekulární a umožňovat svobodu náboženského vyznání.
18. 02. 2011 | 11:18

Viola napsal(a):

Yosife K

ale co to jsou hospodářské velmoci? Jak vypadají? Je to také to nejlepší? Hledání středu je to nejlepší, si myslím pro lidi. Já bych byla za ať si mají islámské země svůj islám, ale ať ho nevyváží ale ať nezpůsobují velké exody lidí odtamtud sem. Ale stejně tomu asi nezabráníme a tak je opravdu asi nejlepším řešením vzdělávat lidi u nás k tomu, aby příchozí důkladně vzdělali k obrazu našemu.
18. 02. 2011 | 11:49

zorahesova napsal(a):

Lidé, naučte se číst a přemýšlet proto, abyste něco zjistili a ne abyste se ve svém ještě víc utvrdili:

Cituji Barry Rubina: Egypt: Military Chooses a Balanced Constitution Committee

The military is moving fast to show that it does intend to turn over power to civilians. It quickly named the panel that is supposed to write the new constitution. This was a clever set of choices that will leave most Egyptians happy.
The members are eight judges and lawyers, led by Tareq el-Bishri, a prominent former judge known for his independence and both leftist and Islamist leanings in the past. He is seen as bridging the gaps in Egyptian viewpoints.
Sobeh Saleh, an Alexandria lawyer and former member of parliament is a prominent figure in the Muslim Brotherhood,
Maher Samy Youssef, another judge, is a Coptic Christian,
There are two more judges, Hassan El Badrawi and Hatem Bagatou, and three law professors, Mohamed Hassaneim Abdel Al, Mahmoud Atef El Bana and Mohamed Bahey Abou Younis.
So this is a balanced panel.

http://rubinreports.blogspot.com/2011/02/egypt-military-chooses-balanced.html

Barry Rubin is a professor at the Interdisciplinary Center (IDC) in Herzliya, Israel, the "director of the Israel-based Global Research in International Affairs Center"[1] (GLORIA) of the IDC, and a senior fellow at the Interdisciplinary Center's International Policy Institute for Counter-Terrorism.
18. 02. 2011 | 11:56

Gabča napsal(a):

Nevím co to tu jeza řeči paní Hesová o Islámu nic neví!!! žádné ženské obřízky nejsou !! Jsou jen můžské a ty jsou jen dobrovolné !
18. 02. 2011 | 15:01

honolulu napsal(a):

Souhlasim s pani Violou na 100 % ! Kdyz chteji Islam, tak at ho maji, ale at s tim NESMYSLEM nelezou k nam do USA, nebo do zapadni Evropy. Je treba jim postavit hraz. Pane Pepa Repa a pane Yosif K, pisete velmi hodnotne a dulezite prispevky. Neochabujte, i kdyz vam bude nadavano do rasistu.
Komousi za ta leta v Cesku tak vzacne pomrvili schopnost lidi realisticky myslet, ze nebude-li dostatek lidi jako jste vy, tak s Evropou je konec.
18. 02. 2011 | 15:05

Jaroslav Formánek napsal(a):

Zatím jsme utvrzeni v pocitu, že úkolem odborníků je vytvářet bezzubá komuniké, kde se nikdo zásadních průšvihů nedotkne přímo a pěstuje se cílevědomě sterilní Gutmenschitis, které se v isl. světě leda vysmějou.

Egypt je v mnohonásobně horší situaci, než byl Írán v r. 1978. Těch možných scénářů je samozřejmě mnoho, ale ani jeden není vůbec nadějný. Tou bezzubostí situaci pouze zhoršujeme. Nelze předstírat, že islám je nějaká regulérní položka, s kterou se "musíme" všichni smířit. Je naprosto amorální nepodporovat Írán nahlas v jeho touze islám zavrhnout jako "arabskou akupaci" a je rovněž nesmyslné předstírat, že různé arabizované země jsou země "arabské".
18. 02. 2011 | 15:06

Independet napsal(a):

Pepa repa

1. Autoritativní vládci
Souhlas. Jsou vsak k tomu provzdycky odsouzeni? Kdo z nas cekal rozpad SSSR, listopad. Proc vylucovat pokrok, renesanci? Totez platilo o krestanech ve stredoveku. Bezpochyby stredovek v mnoha muslimskych zemich nachazime a nikdo tu neobhajuje jeho export.

„Vy znáte muslimský stát, s demokracii západního střihu? Který?“
A kdyz to nebude demokracie zapadniho strihu tak to neni demokracie? Co je demokracie – ze si lide vyberou sve zastupce nebo ze si vyberou zastupce zapadniho strihu? Jsou nase rezimy sktecne demokraticke? ha ha

2.Armáda
Kym byla predevsim dotovana? Kdo si na vojaky nehraje? Kdo kolonizoval Egypt? Pepo, kdo ma vojenske zakladny po celem svete?

3.Islám.
Všudypřítomný, ano. S tim asi nic nenadelame. Jako u nas treba hospody a pivo. Nekdo se ozere a udela bordel, druhej si hezky popovida a jde domu k rodine. Aby nemel imam stezejni vliv, musi byt dan prostor jinym hlasum, coz autokraticky rezim neumozni. Jakobyste autokratickemu rezimu presto daval prednost, protoze arabove nic jineho vlastne nepoznali a nic lepsiho si ani nezaslouzi, protoze na to zkratka nejak geneticky nemaji. Tak to na me pusobi.

No a mozna uz ztratili viru sami v sebe i oni jelikoz mi ten kolega s povzdechem rekl, ze nejlepsi by bylo shodit na cely Middle East atomovku a zacit znova.

Kolik koptu ci Zidu kde zilo drive...no, to bychom tedy mozna mohli potom debatovat kolik bylo koho kde treba v dobe rozdeleni Palestiny, kdo ji rozdelil, koho se pritom demokraticky ptal atd..

Zda se mi, ze jediny kdo tu sazi na Muslimske Bratriky jsou ti, kteri jimi stejne jako Vy a Mubarak strasi. Protoze by nam tu mohlo vyrust druhe Turecko, protoze by se arabove mozna sjednotili a prestali by byt svetu pro smich a donutili by Izrael chovat se transparentne a konecne zakreslit hranice. Mozna by se s ropou prestalo neobchodovat v dolarech a co pak?

Jednim dechem priznavate, ze porovnani nacismu a islamu kulha, ale druhym dechem dodavate, ze vlastne ani zas tak moc ne ...porovnavate Adolfka s MB...dojdete k Chammasu, ktery Izrael velmi ochotne podporoval, aby se zbavil v te dobe se jednotici umirnene Fatty. Je v tom trosku bordel, zejo...

A stim Ramadanem jste to tedy nevymyslel – neco jste si o nem dohledal a vytvoril si nazor, protoze tak to vidi Kepel. Skvele. Ja ho studuju a posloucham dva roky a jeste nazor nemam. Ale velmi dobre chapu, proc je radikalum i nemuslimum neprijemny. Asi proto, ze je prave proti vytvareni ghett a pro plnou integraci. Pokud si nejdrive navozime levnou pracovni silu a pak bedujeme, ze se nam premnozila, to je potom potiz. Ale co s nimi? Merkelova i Cameron delaji dobre pro sebe i pro muslimy – extremisty nezivit, vykopnout, to Vam potvrdi kazdy normalni clovek – mezi nez ja pocitam i muslimy - predevsim ty evropske. ...Netvrdim, ze multi kulti je ideal, to ale neni ani treba devastace Iraku a tichy souhlas s podporou zkorumpovanych rezimu jelikoz si panbuh usmyslel, ze tem primitivum nadeli ropu a to neni fer!!!. A hlavne - co s nimi, uz tu jsou. neni treba jich zvat vice, ale s temi slusnymi co tu jsou zachazet jako s rovnocennymi partnery - pak je stale vice tech, kteri zapadni "strih" chteji vyvezt do svych zkorumpovanych domovi, kde ani ten ridicak bez uplatku nedostanete (v Egypte taky ne:-)

Pokud rikam MY, myslim tim MY nemuslimove ci Evropane, ci zapad.
Omlouvan se jestli se Vas tim nejak dotykam.

Tusim, ze se kdesi pise – ze buh stvoril ruzne narody proto, aby se poznavaly a ucily se jeden od druheho – ze by v koranu..
Problem je ten, ze Vy vidite islam stejne jako ti extremiste.

Pane Konvicko,
ted musim pryc, jestli o to stojite, odpovim vecer.
18. 02. 2011 | 16:16

hanah napsal(a):

Zora Hesová
Útok na novinářku Laru loger měl xenofobní rasistický a antisemitský motiv. Dav po dobu 20ti minut, kdy ji napadala na ni útočil, provolával židovka, židovka....

Zdá se, že můj informátor je mnohem blíž k pravdě, než ten váš.
http://www.ct24.cz/vysilani/10315094766-highlight/
18. 02. 2011 | 17:39

Jaroslav Formánek napsal(a):

Antisemitský v našem kontextu znamená též koránský. Korán je statisticky 3x antisemitštější než Mein Kampf. Takže kdokoliv z hlouposti, záměrně či nevědomosti opomine tento detail, je omylem či záměrně faktograficky 3x antisemitštější než samotný "spisovatel" Adolf Hitler.

1 pravověrný muslim rovná se 3 hitlerové. Toto je nově posíleno faktickou prohrou Egypťanů v izraelsko-egyptské válce. Ta prohra byla zatlačena Mubárakovým režimem do pozadí, nyní je opět aktuální.

A protože islám či korán jsou z principu nekritizovatelní, chyba je vždy v nás plus židech. Je potřeba vyvíjet adekvátní argumentační protitlak, jinak těm pakům dáváme vlastně za pravdu.
18. 02. 2011 | 18:37

Jaroslav Formánek napsal(a):

Největší přítel Adolfa Hitlera al-Qaradáwí z al-Džazíry se právě vrací domů, aby vedl modlitby na náměstí Tahrír.

http://www.jihadwatch.org/2011/02/egypt-qaradawi-to-lead-friday-prayers-in-tahrir-square.html

Doporučuji všem váhajícím na tomto blogu, aby se od tohoto počinu rychle distancovali, jinak budou bez ohledu na své intošské konstrukce a fata morgany...........pohrobky Adolfa Hitlera.
18. 02. 2011 | 19:14

Yosif K napsal(a):

Bahrain - pripad arabske pile, vzdelanosti a pracovitosti. 550 tisic domorpdcu si stezuje na nezamestnanost. Demonstruji za pravo na praci. Vsichni jsou OHROMNE kvalifikovani, proto nemohou manuelne pracovat. Manuelni praci vykonava 800 tisic cizincu, prevazne Pakistanci, Filipincu atp.
Tezko rici, zda vlada zachazi s kazdym opravdu dobre. Jeden z demonstranntu si stezoval, ze je mu 25 let, ze chce JENOM job ve statni sprave a vlastni barak. Jedno je jasne - BAHRAIN ma GDP na hlavu 42 tisic dolaru - vice nez vsechny staty EU s vyjimkou Lucemburska. Vice nez SRN, Rakousko, Dansko, Svedsko, atd atd. Vsichni maji solidni podpory v nezamestnanosti, v zemi je parlament s opozici, teoreticky by vsichni meli byt ve vate,i kdyz nepracuji, presto se tam demonstruje a strili, lide se k sobe chovaji jako vztekli psi. Temer 99% populace jsou "dobri muslimove". Opravdovou praci vykonavaji cizinci, na ulicich ve vsedni dny temer neni slyset arabstina, prevladajici jazyk je urdstina (pakistanci).
18. 02. 2011 | 20:35

Yosif K napsal(a):

Bahrain je skvela ukazka toho, ze Blizky Vychod NETRAPI primerne socialni problemy. Blizky vychod trapi predevsim nesnasenlive a zaostale nabozenstvi, ktere znemoznuje aby se Arabove rozumne domluvili sami mezi sebou temer na cemkoliv (snad krome nadavani na Zidy a na Israel).
Takze v Bahrainu je GDP na hlavu 42 tisic US$, je tam parlament, je tam opozice, jsou tam solidni podpory v nezamestnanosti
ALE vlada je vinna tim,ze nevytvorila pro vsechny obyvatele tucna koryta ve vladnich uradech. Obyvatelstvo je vsak vinno tim, ze nechce vzit zadne joby krome koryt ve vlade - vsechnu praci totiz vykonavaji Pakistanci a Filipinci. Navic zasoby ropy dochazi.
Jak se rika je tom o dustojnosti muslimu. V USA reditele vyhopzeni z prace delaji u McDonalda, v Bahrainu se nezamestnani perou s policii ktera do nich strili - nemaji praci. Skutecnou praci vykonava 800 tisic cizincu.
18. 02. 2011 | 20:48

Independent napsal(a):

Hanah

Lara Logan - nikoliv loger

Den pred utokem poskytla interview ve kterem popisovala co si prozila pri zatceni Mubarakovym rezimem kdyz byla obvinena z toho, ze je izraelskou spionkou.

https://www.youtube.com/watch?v=NfGrijV_TqY

Ale protoze ma novinarinu v krvi, sla do toho znovu. Nebudu se zabyvat tim, zda ji CBS pustlili do Egypta bez novinarske id/viza, spis si dovolim pripomenout, ze egyptska policie je proslula pouzivanim sexualnich nasilnych cinu vuci muzum i zenam. Neladi mi v tom, ze lide, kteri na Tahrir prisli oslavovat ceho dosahli by se v okamziku promenili v hyeny, nevypada to na spontanni xenofobni ulet - ale kdoz vi.

Lara se zatim k incidentu nevyjadrila, pochopitelne se snazi v soukromi zotavit se z soku - znasilneni nebylo dosud potvrzeno.
At je za utokem kdokoliv, doufejme, ze se to podari zjistit a ze pachatele budou potrestani. Nejvice informaci maji zjevne v Jerusalem Post, snad pomohou :-)

Doufejme take, ze se take podari zjistit kam zmizely stovky dosud pohresovanych Egyptanu, kteri behem revoluce zmizeli.
18. 02. 2011 | 20:49

hanah napsal(a):

Ano, jméno jsem zkomolila, díky. Podívala jste se na odkaz, který jsem uvedla ? Co považuji za strašné je, že o tom žádné jiné médium neinformovalo, CNN dokonce rozostřilo obličeje mužů v pozadí. To už je myslím nad rámec politické korektnosti.
18. 02. 2011 | 21:06

Independent napsal(a):

Viola

Diky za odpoved.
A myslim, ze Vase strategie vzdelavani muslimu k obrazu Vasemu je zajimava. Jen se obavam, ze napriklad pan Bush po rozhovoru s Bohem zahajil svou svatou valku a tim je zrovna konstruktivne o sile krestanske lasky nepoucil ani neprokazal nadrazenost nasi judeo-krestanske civilizace.

Martin Konvicka

Evropsti muslimove o kterych je rec neobhajuji zotrocene arabely ani furie, neni tu rec o zadnem appeasmentu. Pamatujete napriklad unos dvou francouzskych zurnalistu v Iraku 2004? Od unoscu je odkoupila 'islamska armada' a oznamila, ze je popravi pokud Francie neodvola zakaz noseni hidzabu ve skolach. Byli spolu s francouzskymi islamisty a nekterymi arabskymi televiznimi kanaly presvedceni, ze to zmobilizuje ummu.
K jejich velkemu rozcarovani francouzsti muslimove jasne vyjadrili svuj postoj, ze tato 'armada' nema pravo hovorit jejich jmenem ani jmenem islamu, distancovali se, odsoudili je a vyjadrili plnou podporu zurnalistum. Nasledne MB, Hamas a Hizbollah na unosce zatlacili. Tim se podle mne francouzsti muslimove jasne projevili jako Francouzi a Evropani. Francouzske muslimky se vyslovily v tom smyslu, ze by si radeji vymenily misto s temi zurnalisty nez aby jejich satek byl poskvrnen jejich krvi a po dobu krize zastavila UOIF (Union of Islamic Organisations of France) svou kampan. V tom vidim potencial evropskych muslimu. Ve schopnosti zpetne ovlivnit deni a mysleni v zemich sveho puvodu.

Pritom v Iraku statisice nevinnych lidi zarvalo ve valce vedene pod falesnou zaminkou. Ale Albrightova tehdy prohlasila, kdyz se ji ptali zda ma vycitky vzhledem k vysokemu poctu civilnich obeti, predevsim deti, ze to za to stalo!!!! A nezapominejme, ze Zide nemaji monopol na holokaust. Naciste systematicky vrazdili Romy, Rusy, Polaky, homosexualy, invalidy, Svedky Jehovovy a jine, takze celkovy pocet obeti holokaustu se odhaduje mezi 11 a 17 miliony. A pak tu mame radu holokaustu, ktere nemaji na svedomi naciste.

Pokud kladete rovnitko mezi muslimy a nacisty pak asi nema cenu debatoavt. Islam neuci nenavist k Zidum. Tim s timto tematem koncim a nevzdelanci jak z rad extremistu tak z rad islamofobu si mohou dat treba nohu za krk a sirit svou propagandu jak chteji. Zustane propagandou.

Ovsem propaganda je mocna a svetem vladne. Takze je dost mozne, ze se obrody v islamskem svete dockame az za 400 let. A nebo se ji nedockame vubec. To vite, ze nekteri muslimove pry veri, ze tesne pred koncem sveta na tom budou tak, ze se budou muset schovavat, tak budou totiz na celem svete nenavideni a pronasledovani. Samozrejme si za to z 99 procent mohou sami. Ale ja k tomu to posledni procento z nevedomosti prihazovat nehodlam.

A Fisk nechape co?
18. 02. 2011 | 21:49

Independent napsal(a):

hanah

Ano, ten odkaz jsem shledla cely, i se zasnezenou idylkou, ktera zprave predchazela. Podle mne je dulezite informace nejdrive overit, proto to trva dele - a ta fotografie skutecne nemusi zachycovat ty, kteri se incidentu zucastnili. Je mi ji hrozne lito, ale chci si pockat co o tom rekne sama az/jestli toho bude schopna.

Egypt se samozrejme hemzi nadrzenymi mladiky, kteri osahavaji kdeco - mam s tim sama zkusenost - na MDH autobus nenastupovat! Stejne tak je mnoho skupin, ktere by se nestitily zaridit cokoliv, co by Egyptany zdiskreditovalo. Bohuzel agenty provokatery se zeme jako Egypt take hemzi. Proto jsou take Egyptane paranoidni, tajne sluzby mely pry jeden cas temer deset milionu clenu, to by byl kazdy devaty Egyptan!

Dela se mi obcas z lidske rasy soufl.

Zrovna bezel vcera na CNN dokument o hruzach sexualniho zneuzivani v americke armade. Obeti nemaji legalne pravo podat zalobu! V armade je asi 200 000 zen, rocne je nahlaseno kolem 3000 znasilneni(zen i muzu), coz jak se odhaduje je pouze 20% z celkoveho poctu incidentu. Vetsinou se obetem da najevo, ze si za to mohou samy a nekdy jim knez rekne, ze to byla bozi vule! A to jsou holky, ktere slouzi v Iraku, Afghanistanu....smutne.
18. 02. 2011 | 22:07

zorahesova napsal(a):

Paní Hanah,

Já jsem o tom útoku četla v několika místech, už nevím kde všude.

Rozšířený antisemitismus zvlášť v Egyptě je smutná a známá pravda a nikdo to nemůže popírat a myslím, že ani nepopírá.

Dobré je ale, že teď uvidíme, zda jeho zdrojem je antisionismus a to, co Egypťané vnímají jako rasismus vůči Arabům ze strany Izraelců, který je taky smutná a známá pravda (a v obou případech to neznamená, že jsou všichni takoví, spíš to, že se všeobecně projevy jednoho i druhého rasismu tolerují), a jestli ho např. pokrok v řešení války v Palestině pomůže marginalizovat, v projevech a v médiích, nebo alepoň v mladších generacích.

Smutná pravda je, že ty země jsou ve stavu studené války a moje malá zkušenost je taková, že jeho základem jsou vnímané křivdy.

Myslím také, že si sami rasismem nepomůžeme, tedy, že to, že všechny muslimy a Araby budeme brát jako zlé, a jako a zakořeněné antisemity pouze zhorší věci. Když jiným vyčítáme rasismus, nesmíme se tak sami chovat (tuto jednoduchou větu tady dávám do placu.)

Já teď s napjatě pozoruji, co se děje a například jsem se obávala Qaradawího chutby dnes odpoledne, protože prý zmínil Gazu, ale nakonec byl ten proslov velmi pozitivní, sjednocující, nesektářský a podporující revoluci. Můj pocit podpořil známý, který ho poslouchal.
Napsal na facebooku, že se lidé po jeho proslovu seskupili a diskutovali ne o islámu, ale o tom, za má být nová ústava prezidentská či parlemantní. Rozhodně alespoň lidi na Tahriru teď zajímá přechod k civilní vládě a ne islamismus.
Můžeme si jen přát, aby to vydrželo, aby tomutp požadavku vyšla armáda vstříc, protože tato energie je zatím velmi pozitivní. Jen se obávám, že občanská opozice je zatím velmi neorganizovaná.

http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/0218/Egypt-revolution-unfinished-Qaradawi-tells-Tahrir-masses
18. 02. 2011 | 22:09

zorahesova napsal(a):

Paní Independent,
díky, že si dáváte tolik práce argumentovat. Já to nezvládám číst a na spoustu věcí nemám tak promptní odpovědi, odkazy a informace, jako Vy.
Někteří lidé jsou tu ryze negativní, jiní ale vyjadřují jasnou potřebu, kterou máme všichni, já taky, sjednocovat reference a zvýšit informační úroveň, která je malá - u tohoto velmi komplexního problému, který z důvodů, které mi nejsou dosud dost jasné, pro nás je tolik citlivý.
Jestli jste v česku snad Vás - jiné také - budu tímto kanálem moct pozvat na nějakou debatu k zásadním otázkám, pokud se mi ji někdy podaří zorganizovat.
Hezký večer
18. 02. 2011 | 22:27

zorahesova napsal(a):

Moje poděkování patří samozřejmě i paní Hanah a dalším
18. 02. 2011 | 22:28

Martin Konvička napsal(a):

Independent je lhář.

"Pokud kladete rovnitko mezi muslimy a nacisty pak asi nema cenu debatoavt. Islam neuci nenavist k Zidum" - v koránu samotném je několik desítek veršů o tom, jak se židi provinili vším možným, a je tam popis útoku na osadu Khaibar. A píše se tam, že židé nikdy nebudou mít svůj stát, a píše se tam o Issovi, který bude o soudném dni zabíjet židy pohledem očí.

Fisk je kůň.

Mám doma brožované vydání jeho veledíla. Začal jsem číst. Na prvních 100 stranách není snad jediná zmínka o islámu. V Afgánistánu se vede válka, ale nežijí tam muslimové, ale povstalci. Kouknul jsem do rejstříku. Je tam 11 odkazů na "islamic jihad" a 10 odkaz na "islamic dawa party", a asi 5 týpků s příjmením "Islam".
Ta knížka má 1200 stran.
Je to hnůj, ta knížka. 1200 stran onanie týpka, který popisuje, v kterém hotelu netekla teplá voda, kde se ožral s kterou novinářkou a jak kde s kterým emírem nebo mudžahídem popil čaje. Ani slovo hlubší analýzy. Takový globální Jaromír Štětina.

(Ne, křivdím štětinovi, ten vozil humanitární pomoc, Fisk jen psal o svých dobrodružných činech).
18. 02. 2011 | 22:37

zorahesova napsal(a):

Paní Hanah,

zde o ženách na Tahríru ze Slate:
http://www.slate.com/id/2285524/pagenum/all/#p2

Zurnalistka Topol říká, že všeobecné egyptské obtěžování během protestů pokleslo - a že zkušenost Larry Logan je o to vic "Is Demoralizing for Egyptian Women"

Harassment was at an all-time low during the protests. Many told me at the time that was because the square felt like a "family," withstanding attacks, first from the police, and then from regime-sponsored thugs.

There's never a safer place to be as a woman in Egypt than with members of the Brotherhood. Their male supporters frequently form human chains around groups of women to protect them from being groped. They did it to me when I was covering a demonstration for one of their parliamentary candidates in November 2010.

Ibrahim hopes that kind of behavior will be the norm now. "Women were pivotal and had as important of a role just like the men in this whole revolution. They led chants; they told people go to that side or that side during the fighting."
Perhaps more important than if Tahrir changed men's minds on harassment, it has obviously changed women's concept of themselves. The protests empowered a generation of women who saw they could be taken seriously on a political stage that had previously been dominated by men. All of the women I speak to say they will fight harder for their political and gender rights. None of them are staying out of politics anymore.
18. 02. 2011 | 23:37

Independent napsal(a):

Zora Hesova

Ja jen uspokojuji vlastni potrebu propracovat se k lepsimu pochopeni veci.
Je moc fajn, ze tu mate blog. A hlavne neklesejte na mysli, kdyz se to tu zacne hemzit specialisty, kteri maji ve vsem jasno.
19. 02. 2011 | 00:40

Martin Konvička napsal(a):

Zorko,
to je přece jasné - MB members jsou disciplínovaní, navíc islám nějaké netaktnosti k muslimkám zakazuje zcela jednoznačně.
A k nemuslimkám to zase zakazovaly taktické ohledy.

O islámu to vypovídá asi tolik, kolik dvornost a takt členů SS k soukmenovkyním vypovídaly o jejich chování k osvětimským chovankyním.
19. 02. 2011 | 00:48

Jaroslav Formánek napsal(a):

Vy v tom máte záhadně nejasno. Čeká se tu na Godota - totalitní hnutí, které se bude chovat mile a slušně...a totalitně. Touto absurditou jsme si prošli beze cti v 30. a 50. letech.
19. 02. 2011 | 08:10

Jaroslav Formánek napsal(a):

Qaradáwí si už odkroutil spoustu projevu a la Hitler a Hitlera veřejně zbožňuje. Je fakt absolutně naivní, když si pochvalujete, že jeho projev byl smířlivý. Potřebuje se nám všem dostat pod kůži. Chomejní postupoval úplně stejně.

Muslimy rozlišujeme, např. se tu nezmiňují vůbec ex-muslimové. Nejzajímavější podskupina. Araby taky rozlišujeme, v Sev. Africe jich žije minimum. Proto si říká Egypt Arabská republika asi jako DDR "demokratická".
19. 02. 2011 | 08:23

tytyty napsal(a):

TUNIS / 21:24, 18. 02. 2011
V Tunisku zavraždili polského kněze, podřízli mu hrdlo
Polský salesiánský kněz byl nalezen s podříznutým krkem v garážích soukromé náboženské školy ve městě Manúba nedaleko tuniského hlavního města Tunis. Podle tuniské vlády ho zavraždila "skupina fašistických extremistů," informují v pátek server gazeta.pl a agentura AFP.
Minulý týden došlo v Tunisku k několika demonstracím proti židovské menšině. Radikální vyznavači islámu se minulý pátek sešli před hlavní synagogou v Tunisu a skandovali protižidovská hesla a nevhodné výrazy
19. 02. 2011 | 13:14

zorahesova napsal(a):

Když to sem hodíte, co tím chcete říct? že jsou všichni arabové antisemiti a liberálové jako já to nechtějí uznat a kopou vám všem hroby, abych citovala místní výlevku?
Tím byste ničemu nepomohl, naopak se postavíte na stranu těch, kdo eskalují konflikty.

Když tohle probíhalo za Bin Alího, tvrdě extremisty potíral - což je v případě kriminálních aktů jen dobré. Jenže to nestačí. Mnohem důležitější je, aby je odsoudila společnost - politika, duchovní, média - a aby se tohle netolerovalo.
Aby se Ghannúší, oba, veřejně sešli s menšinou a daly jí najevo podporu. Tohle může zaručit pouze svobodná země - autoritářská vlaáda bude dál potírat, ale když sama nemá legitimitu, moc nepomůže.

Takže je třeba sledovat co se děje, a jestli vám - kteří se vyjadřujete dost negativně, nezáleží jen na útocích na muslimy, ale jestli vám opravdu záleží na tuniských Židech a jejich svobodě, najděte si někde petici, klikněte na amnesty, a zvyšujte tlak na vládu, ať se snaží. Teď konečně máte možnost, protože tuniská vláda teď konečně bude hledat uznání v zahraničí.
19. 02. 2011 | 14:01

Jaroslav Formánek napsal(a):

Máme tu ovšem neřešitelný problém: každý muslim, který otevře korán, je povinně antisemitou. Korán je statisticky 3x antisemitštější než Mein Kampf.

Amnesty International korán neřeší, neřeší to ani arabisti, religionisti, politologové a islámologové. Nemůžeme předstírat, že islámský antisemitismus je lidová záležitost bez podpory primárních islámských pramenů. Nemůžeme apelovat na svědomí muslima, když jeho "víra" mu v kostce říká pravý opak.

Takže se musíme snižovat ke lhaní a lavírování, abychom pomohli "dobré věci"?
Na žádná prohlášení pro média nevěřím, je to jako když rozdáváte lidem prášky na spaní a formálně pak mají všichni alibi, že byli verbálně "proti".
19. 02. 2011 | 14:32

Martin Konvička napsal(a):

JF: ten problém s koránským anti-judaismem není neřešitelný, má tři řešení.

1. islámové sami si konečně přiznají, že věří nechutnému nesmyslu, a sami svůj islám zavrhnou (nebo aspoň okleští do té míry, že se to bude rovnat sekularizaci)
2. islámové si to nepřiznají, a my se k nim podle toho budeme chovat - to může zahrnovat nekonečně variant, od neprodyšné železné opony (raději), až po otevřenou válku (nerad).
3. islámové to přiznají sobě, ale nikdy to nepřiznají nevěřícím, a ti se budou nadále chovat, jako by problém neexistoval.

Možnost 1. umožní (nějaké) mírové soužití mezi islámem a nevěřícími. Možnost 2 se o soužití nesnaží, ale umožní existenci nevěřících. Možnost 3, kterou jak se zdá prosazuje tady blogerka Zora H. (a říká tomu "liberální postoj") povede v posledku k eliminaci nevěřících, respektive je dostane tam, kde jsou dnes egyptští koptové.
.
19. 02. 2011 | 16:25

Jaroslav Formánek napsal(a):

Konvička

Ten tlak je jasný, místo hození přes palubu koránu, máme hodit přes palubu židy a potažmo i sebe (naše pozice "káffirún" není o moc lepší).

Odborníci mají smůlu, protože u toho musí průběžně asistovat a nesmí nic říct naplno.
Odborníci jsou jako tlunmočníci na perónu v Terezíně, smí cokoliv tlumočit, ale nikdy ne tu konečnou vůli svých zaměstnavatelů.
19. 02. 2011 | 18:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy