16. 04.

Svět za sto let

Stanislav Komárek Přečteno 533 krát 10 komentářů

Nedávno se mi dostala do ruky pozoruhodná kniha, vydaná roku 1910 v Berlíně s názvem „Die Welt in hundert Jahren“ (Svět za sto let), soubor esejů a fejetonů dobových evropských celebrit na takovéto profetické téma, redigovaný tehdy populárním literátem Arthurem Brehmerem. Je zajímavé se podívat, když už jsme se toho dožili, jak to dopadlo s prorokováním těch, kteří se do této nevděčné funkce sami dosadili. Slunce slavných rychle pohasíná: průměrný čtenář si z autorů vzpomene tak na kriminologa Cesare Lombrosa či pacifistku Berthu von Suttner - její vize o tom, že strašlivé zbraně budoucnosti zajistí trvalý mír, rušený jen drobnými lokálními konflikty „zaostalých národů“, se ostatně zcela naplnila. Ti ostatní pro běžného čtenáře klesli kamsi pod obzor.

Více »

09. 04.

Proces krotnutí

Stanislav Komárek Přečteno 2217 krát 44 komentářů

Ještě na vysoké škole mne zaujal jeden spolustudent z Alžíru, který s nadšením a nelíčeně obdivoval mírnost, humanitu a úzkostlivé dodržování práva v husákovském Československu. Když jsme nad tím potřásali hlavami, říkal: „U nás nejde – my sme moc divoky lidi“. Teprve po letech mi došlo, co měl vlastně na mysli.

Více »

01. 04.

Rozrušená země

Stanislav Komárek Přečteno 2007 krát 52 komentářů

Je pozoruhodné se podívat na mapu východního Středomoří a Černomoří, kde vidíme jakýsi velký půlměsíc od Tuniska přes Libyi, Egypt, Sýrii, Irák až po Ukrajinu, Krym a Podněstří (s určitým přerušením v oblasti Gruzie a Turecka), sérii zemí, které se počínaje rokem 2011 otřásají. Vidíme zde jeden zcela nový fenomén, a sice možnost použití internetu, zejména sociálních sítí, k svrhávání režimů, neoblíbených buď většinou, nebo aspoň částí obyvatelstva. Jak velikou částí? To je právě otázka, na kterou se mnohdy špatně odpovídá s přesností.

Více »

25. 03.

Západ a Východ

Stanislav Komárek Přečteno 2954 krát 91 komentářů

V ukrajinském konfliktu se znovu ukazuje, že jak odlišný je svět Západu a Východu, a to i v rámci Evropy, neřku-li za jejími hranicemi. Představa, že bude snadné „obnovit demokracii“ na Ukrajině (natož v Sýrii, Iráku atd.) je velmi maximalistická a stěží bude korunována rychlým úspěchem. Bývá zvykem zapomínat, že tento stav se vyvíjel v Británii, USA, Holandsku či Skandinávii přes dvě stovky let, i u nás už od roku 1866. Politická paměť určitého území je neobyčejně dlouhá: v případě nepokojů se země rozpadají podle dávných tektonických ker – naše rozdělení se Slovenskem kopírovalo pradávné napětí mezi „cislajtánskou“ a uherskou částí monarchie (i Ukrajina má tendenci se lámat na část „starorakouskou“ a „ruskou“).

Více »

19. 03.

Země za oceánem II.

Stanislav Komárek Přečteno 1942 krát 73 komentářů

Z jistého hlediska je Amerika velikou pastí a pařeništěm na technologie, zejména informační. Byť její ostatní průmysl téměř odumřel a velkoplošným zemědělstvím se nikdo jako velmoc nevyprofiluje, tento aspekt je v mnoha ohledech udivující. Spojené státy „sají“ z celého světa schopné lidi, zejména v technických oborech, ti pak studují na tamních špičkových univerzitách (i těch „nešpičkových“ je samozřejmě spousta, ale o těch se u nás většinou nemluví) a usazují se ze značné části u místních firem – témata vypisovaných prací jsou také mnohem technologičtější a aplikovanější než u nás. Obsazení je vskutku celosvětové: na univerzitě v Riverside, kde jsem měl možnost pár dní pobýt, studuje asi 40% Asiatů, zejména Číňanů, na oborech typu fyzika či chemie snad jiní studenti ani nejsou. Dalších asi třicet procent tvoří Latinoameričané, bledé tváře našeho typu jsou zastoupeny tak deseti procenty – cesta mezi budovami institutů se podobá procházce antropologickou zahradou.

Více »

10. 03.

Země za oceánem I.

Stanislav Komárek Přečteno 2107 krát 33 komentářů

Ve Spojených státech jsem byl už vícekrát a to, o čem zde chci psát, je v zásadě obecně známo. Pravda, kterou jsme zažili na vlastní kůži, se nám zdá ovšem „pravdivá jaksi víc“. Byť se to viděno prizmatem evropských médií tak nezdá, Spojené státy v krizi vlastně příliš nejsou – ponechme teď stranou jejich stále rostoucí zadlužování a laikovi nepochopitelnou měnovou politiku FEDu, která budí intenzivní asociace o dlouhém chození se džbánem a utrženém uchu. Základní rozdíl mezi oběma kontinenty je v tom, že americký stát na rozdíl od evropského není simulací velkorodiny (byť i tam tato tendence pomalu sílí), ale výběhem pro občany a firmy. Amerik je ostatně mnoho, Evropa v zásadě jenom jedna – podle zásady jeden ovčinec a jeden pastýř.

Více »

03. 03.

Smutek nad okrajem

Stanislav Komárek Přečteno 1853 krát 36 komentářů

Psáno 22. února, publikováno v HN 25. února

Více »

05. 02.

Prales vnější a vnitřní

Stanislav Komárek Přečteno 2694 krát 91 komentářů

Při návštěvě Madagaskaru jsem před nějakým časem viděl to, čeho si nutně povšimne každý návštěvník - že vypalované pralesy mizejí jako sníh na slunci a na lemury, žabky, orchideje a divočinu vůbec slušně řečeno …. pes. Proč? Prales, se všemi jeho krásami nevědomý, vzniká a bují spontánně jako krásný a bizarní tropický sen, sám od sebe, a proto zřejmě musí zmizet. Chceme jej my, Evropané či Američané, jimž už „prales v nás“, divoce bující vrstvy našich duší, dochází a v rámci málo reflektovaného ekologismu po něm teskníme. Malgašům, krom úzké vrstvy relativně nedávno vyškolených biologů, je lhostejný, by protivný, a to nejen proto, že jsou většinou chudí a malé políčko s maniokem na jeho místě je jim milejší.

Více »

31. 01.

Anatomie výjimečnosti

Stanislav Komárek Přečteno 2351 krát 83 komentářů

Je zajímavé se zamyslet nad tím, co vlastně zakládá lidskou výjimečnost a s ní spojenou slávu, proslulost či alespoň to, že „se o člověku ví“. Jedná se vlastně o schopnost potlačit běžné lidské reakce či postavit ideje nad mezilidské vztahy. Aby celá věc lépe vynikla, zvolme trochu krajní případ, byť není zcela jasné, zda se jedná o příběh historický či legendární.

V roce 508 př.Kr., oblehl etruský král Porsenna Řím a městu hrozilo vážné nebezpečí. Senát vyslal do etruského ležení mladíka jménem Gaius Mucius (řečený později Scaevola – Levák), aby krále zavraždil, což se mu ovšem nepovedlo a byl chycen. Po předvedení před Porsennu vložil ke královu úžasu svou pravou ruku do planoucího ohniště a nechal ji bez hnutí brvou před očima panovníka zuhelnatět. Etrusk byl údajně tak šokován ukázkou římské statečnosti, že povelel podepsat s Římem mírovou smlouvu a s armádou odtáhl, G.Mucius Scaevola pak po léta s rodinou hospodařil na senátem darovaných pozemcích, tógu si ovšem řasil levičkou.

Více »

20. 01.

Podruhé v temnotách

Stanislav Komárek Přečteno 2754 krát 60 komentářů

Na druhý, tentokrát desetidenní pobyt ve tmě v beskydských lázních Čeladná jsem se už vyloženě těšit. Kladl jsem si otázku, zda se předchozí zážitek, charakterizovatelný jako „velké uklízení v duši“, bude opět opakovat, či zda je hrubá práce s vymetáním duševních pavučin už hotova. Druhá verze se ukázala pravdivou a byl-li předchozí „výlet“ zacílen téměř jen do minulosti, týkal se tento spíše prospekcí do budoucna. Mozek, zbavený nutnosti neustále vyhodnocovat zrakové vjemy, se pak může „rozjet“ a vědomí i nevědomí „šrotuje“ na plné obrátky. Pochopil jsem, proč někteří nepálští věštci pobývají trvale ve tmě a proč mnohý poustevník, setrvávající léta ve své sluji, dával příchozím relevantní rady do jejich životů, ač o světě venku věděl jenom málo. Povaha přítomné doby, jíž je podezřelé, když někdo nepadá trvale na ústa překotnou pracovní činností, chápe jen špatně, že pro zdárné konání svých děl potřebujeme občas na určitou dobu „vypnout“. Ne snad tím, že stres pracovní vyměníme za stres rekreační, řekněme ze správy internetu v surfování po mořských vlnách.

Více »

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Alvarová Alexandra · Antoš Marek B Balabán Miloš · Bálek Jindřich · Bárta Vít · Bartlová Milena · Bečková Kateřina · Bednář Miloslav · Bednář Ondřej · Bělobrádek Pavel · Bém Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bezděková Iva · Bielinová Petra · Bízková Rut · Blaževič Igor · Bobek Miroslav · Boleslav Milan · Boučková Tereza · Boudal Jiří · Bratinka Pavel · Brixi Hana · Brom Zdeněk · Burian Jan · Bursík Martin C Candole James de · Cerman Ivo · Co čteme, posloucháme, na co se díváme...  · Cvrček Václav Č Čarnogurský Ján · Čermák Luděk · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Drobek Aleš · Duka Dominik · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan G García Dania Virgen · Gregor Kamil H Haas Tomáš · Hamáček Jan · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Havrda Marek · Heller Šimon · Hesová Zora · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokeš Tomáš · Hollan Matěj · Holmerová Iva · Holomek Karel · Honsová Dagmar · Honzák Radkin · Horký Petr · Horváth Drahomír Radek · Hořejší Václav · Hovorka Ludvík · Hradilková Jana · Hudeček Tomáš · Hudema Marek · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman J Janeček Karel · Janeček Vít · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · John Radek · Just Jiří · Just Vladimír K Kabelka Ladislav · Kadlec Petr · Kalhousová Irena · Kalousek Miroslav · Kameník Martin · Klan Petr · Klepal Jakub · Klíma Vít · Komárek Michal · Komárek Stanislav · Kopač Petr · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Košák Pavel · Kotecký Vojtěch · Kotišová Miluš · Koubenec Vladimír · Koudelka Zdeněk · Kožušník Edvard · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Krnáčová Adriana · Křeček Stanislav · Kubát Ondřej · Kubr Milan · Kudrna Zdeněk · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kuták Aleš · Kužílek Oldřich L Lipold Jan · Liška Ondřej · Lomová Olga M Macek Lukáš · Macháček Martin · Marksová-Tominová Michaela · Matoušek Karel · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Michl Aleš · Miller Robert · Minařík Petr · Moldan Bedřich · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Navrátil Vojtěch · Novák Martin P Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Payne Jan · Pecák Radek · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Peychl Ivan · Pikora Vladimír · Poc Pavel · Pohled zblízka · Pohledy světových lídrů · Polák Milan · Potůček Martin · Pražskej blog · Procházka Adam · Pultarová Tereza R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Roithová Zuzana · Růžička Michal · Rychlík Jan S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Sedlák Vojtěch · Shanaáh Šádí · Schmidt Hans-Jörg · Schwarzenberg Karel · Skuhrovec Jiří · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sokol Tomáš · Soukenka Petr · Sportbar · Spurný Matěj · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Suchánek Jan · Suchardová Michaela · Sůva Lubomír · Svoboda Bohuslav · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šilerová Jana · Šimáček Martin · Škop Michal · Škromach Zdeněk · Šmíd Milan · Špidla Vladimír · Špinková Martina · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štěpánová Jana · Štern Jan · Švejnar Jan T Tejc Jeroným · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomský Alexander · Tošovský Michal · Tožička Tomáš U Urban Jan · Urban Václav V Vácha Marek · Vajnerová Štěpánka · Vančura Martin · Veis Jaroslav · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vondráček Ondřej W Wagenknecht Lukáš · Wagnerová Eliška · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zděnek Michal · Ze šuplíku · Zelený Milan · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy