22. 04.

Konstrukce a destrukce

Stanislav Komárek Přečteno 1618 krát 27 komentářů

Rozhlédneme-li se po jarním lese, vidíme rašit nové větévky, listy a květy, zatímco na zemi tlí a rozkládá se listí z minulého roku. Tento rituál vznikání a zanikání, časově rozdělený na jaro a podzim, ukazuje zvláštní divadlo: co se s takovou pompou a nadějí rozvíjelo, nakonec unaveno opadá. Jakýkoli nepředpojatý pohled na svět musí postřehnout, že zánik je stejně důležitý jako vznik a trvání. Stará lidová pohádka „Dobře tak, že je Smrt na světě“ to zřetelně dokládá: mazaný švec, který lapí kmotru Zubatou, ji po roce ještě rád pustí, byť správně tuší, kdo bude jejím prvním zákazníkem. Je obtížno se upřímně radovat z toho, jak jednou postupně předáme své pracovní místo spolupracovníkům, majetek dědicům a nahamoněné biogenní prvky rostlinám – všichni už se na ně v podstatě třesou. Že zánik jedněch je životem a štěstím jiných a tím se vlastně posunuje svět, v některých případech i k lepšímu, vidíme na jiných zcela zřetelně, byť bychom přece pro sebe rádi vyprosili nějaký osudový pardon – spravedlnost světaběhu je ovšem v tom, že nemá žádné výhradní diváky, jen účastníky.

Více »

16. 04.

Svět za sto let

Stanislav Komárek Přečteno 1504 krát 25 komentářů

Nedávno se mi dostala do ruky pozoruhodná kniha, vydaná roku 1910 v Berlíně s názvem „Die Welt in hundert Jahren“ (Svět za sto let), soubor esejů a fejetonů dobových evropských celebrit na takovéto profetické téma, redigovaný tehdy populárním literátem Arthurem Brehmerem. Je zajímavé se podívat, když už jsme se toho dožili, jak to dopadlo s prorokováním těch, kteří se do této nevděčné funkce sami dosadili. Slunce slavných rychle pohasíná: průměrný čtenář si z autorů vzpomene tak na kriminologa Cesare Lombrosa či pacifistku Berthu von Suttner - její vize o tom, že strašlivé zbraně budoucnosti zajistí trvalý mír, rušený jen drobnými lokálními konflikty „zaostalých národů“, se ostatně zcela naplnila. Ti ostatní pro běžného čtenáře klesli kamsi pod obzor.

Více »

09. 04.

Proces krotnutí

Stanislav Komárek Přečteno 2366 krát 44 komentářů

Ještě na vysoké škole mne zaujal jeden spolustudent z Alžíru, který s nadšením a nelíčeně obdivoval mírnost, humanitu a úzkostlivé dodržování práva v husákovském Československu. Když jsme nad tím potřásali hlavami, říkal: „U nás nejde – my sme moc divoky lidi“. Teprve po letech mi došlo, co měl vlastně na mysli.

Více »

01. 04.

Rozrušená země

Stanislav Komárek Přečteno 2094 krát 52 komentářů

Je pozoruhodné se podívat na mapu východního Středomoří a Černomoří, kde vidíme jakýsi velký půlměsíc od Tuniska přes Libyi, Egypt, Sýrii, Irák až po Ukrajinu, Krym a Podněstří (s určitým přerušením v oblasti Gruzie a Turecka), sérii zemí, které se počínaje rokem 2011 otřásají. Vidíme zde jeden zcela nový fenomén, a sice možnost použití internetu, zejména sociálních sítí, k svrhávání režimů, neoblíbených buď většinou, nebo aspoň částí obyvatelstva. Jak velikou částí? To je právě otázka, na kterou se mnohdy špatně odpovídá s přesností.

Více »

25. 03.

Západ a Východ

Stanislav Komárek Přečteno 3056 krát 91 komentářů

V ukrajinském konfliktu se znovu ukazuje, že jak odlišný je svět Západu a Východu, a to i v rámci Evropy, neřku-li za jejími hranicemi. Představa, že bude snadné „obnovit demokracii“ na Ukrajině (natož v Sýrii, Iráku atd.) je velmi maximalistická a stěží bude korunována rychlým úspěchem. Bývá zvykem zapomínat, že tento stav se vyvíjel v Británii, USA, Holandsku či Skandinávii přes dvě stovky let, i u nás už od roku 1866. Politická paměť určitého území je neobyčejně dlouhá: v případě nepokojů se země rozpadají podle dávných tektonických ker – naše rozdělení se Slovenskem kopírovalo pradávné napětí mezi „cislajtánskou“ a uherskou částí monarchie (i Ukrajina má tendenci se lámat na část „starorakouskou“ a „ruskou“).

Více »

19. 03.

Země za oceánem II.

Stanislav Komárek Přečteno 1991 krát 73 komentářů

Z jistého hlediska je Amerika velikou pastí a pařeništěm na technologie, zejména informační. Byť její ostatní průmysl téměř odumřel a velkoplošným zemědělstvím se nikdo jako velmoc nevyprofiluje, tento aspekt je v mnoha ohledech udivující. Spojené státy „sají“ z celého světa schopné lidi, zejména v technických oborech, ti pak studují na tamních špičkových univerzitách (i těch „nešpičkových“ je samozřejmě spousta, ale o těch se u nás většinou nemluví) a usazují se ze značné části u místních firem – témata vypisovaných prací jsou také mnohem technologičtější a aplikovanější než u nás. Obsazení je vskutku celosvětové: na univerzitě v Riverside, kde jsem měl možnost pár dní pobýt, studuje asi 40% Asiatů, zejména Číňanů, na oborech typu fyzika či chemie snad jiní studenti ani nejsou. Dalších asi třicet procent tvoří Latinoameričané, bledé tváře našeho typu jsou zastoupeny tak deseti procenty – cesta mezi budovami institutů se podobá procházce antropologickou zahradou.

Více »

10. 03.

Země za oceánem I.

Stanislav Komárek Přečteno 2157 krát 33 komentářů

Ve Spojených státech jsem byl už vícekrát a to, o čem zde chci psát, je v zásadě obecně známo. Pravda, kterou jsme zažili na vlastní kůži, se nám zdá ovšem „pravdivá jaksi víc“. Byť se to viděno prizmatem evropských médií tak nezdá, Spojené státy v krizi vlastně příliš nejsou – ponechme teď stranou jejich stále rostoucí zadlužování a laikovi nepochopitelnou měnovou politiku FEDu, která budí intenzivní asociace o dlouhém chození se džbánem a utrženém uchu. Základní rozdíl mezi oběma kontinenty je v tom, že americký stát na rozdíl od evropského není simulací velkorodiny (byť i tam tato tendence pomalu sílí), ale výběhem pro občany a firmy. Amerik je ostatně mnoho, Evropa v zásadě jenom jedna – podle zásady jeden ovčinec a jeden pastýř.

Více »

03. 03.

Smutek nad okrajem

Stanislav Komárek Přečteno 1885 krát 36 komentářů

Psáno 22. února, publikováno v HN 25. února

Více »

05. 02.

Prales vnější a vnitřní

Stanislav Komárek Přečteno 2723 krát 91 komentářů

Při návštěvě Madagaskaru jsem před nějakým časem viděl to, čeho si nutně povšimne každý návštěvník - že vypalované pralesy mizejí jako sníh na slunci a na lemury, žabky, orchideje a divočinu vůbec slušně řečeno …. pes. Proč? Prales, se všemi jeho krásami nevědomý, vzniká a bují spontánně jako krásný a bizarní tropický sen, sám od sebe, a proto zřejmě musí zmizet. Chceme jej my, Evropané či Američané, jimž už „prales v nás“, divoce bující vrstvy našich duší, dochází a v rámci málo reflektovaného ekologismu po něm teskníme. Malgašům, krom úzké vrstvy relativně nedávno vyškolených biologů, je lhostejný, by protivný, a to nejen proto, že jsou většinou chudí a malé políčko s maniokem na jeho místě je jim milejší.

Více »

31. 01.

Anatomie výjimečnosti

Stanislav Komárek Přečteno 2386 krát 83 komentářů

Je zajímavé se zamyslet nad tím, co vlastně zakládá lidskou výjimečnost a s ní spojenou slávu, proslulost či alespoň to, že „se o člověku ví“. Jedná se vlastně o schopnost potlačit běžné lidské reakce či postavit ideje nad mezilidské vztahy. Aby celá věc lépe vynikla, zvolme trochu krajní případ, byť není zcela jasné, zda se jedná o příběh historický či legendární.

V roce 508 př.Kr., oblehl etruský král Porsenna Řím a městu hrozilo vážné nebezpečí. Senát vyslal do etruského ležení mladíka jménem Gaius Mucius (řečený později Scaevola – Levák), aby krále zavraždil, což se mu ovšem nepovedlo a byl chycen. Po předvedení před Porsennu vložil ke královu úžasu svou pravou ruku do planoucího ohniště a nechal ji bez hnutí brvou před očima panovníka zuhelnatět. Etrusk byl údajně tak šokován ukázkou římské statečnosti, že povelel podepsat s Římem mírovou smlouvu a s armádou odtáhl, G.Mucius Scaevola pak po léta s rodinou hospodařil na senátem darovaných pozemcích, tógu si ovšem řasil levičkou.

Více »

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Alvarová Alexandra · Antoš Marek B Balabán Miloš · Bálek Jindřich · Bárta Vít · Bartlová Milena · Bečková Kateřina · Bednář Miloslav · Bednář Ondřej · Bělobrádek Pavel · Bém Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bezděková Iva · Bielinová Petra · Bízková Rut · Blaževič Igor · Bobek Miroslav · Boleslav Milan · Boučková Tereza · Boudal Jiří · Bratinka Pavel · Brixi Hana · Brom Zdeněk · Burian Jan · Bursík Martin C Candole James de · Cerman Ivo · Co čteme, posloucháme, na co se díváme...  · Cvrček Václav Č Čarnogurský Ján · Čermák Luděk · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Drobek Aleš · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan G García Dania Virgen · Gregor Kamil H Haas Tomáš · Hamáček Jan · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Havrda Marek · Heller Šimon · Hesová Zora · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokeš Tomáš · Hollan Matěj · Holmerová Iva · Holomek Karel · Honsová Dagmar · Honzák Radkin · Horký Petr · Horváth Drahomír Radek · Hořejší Václav · Hovorka Ludvík · Hradilková Jana · Hudeček Tomáš · Hudema Marek · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman J Janeček Karel · Janeček Vít · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · John Radek · Just Jiří · Just Vladimír K Kabelka Ladislav · Kadlec Petr · Kalhousová Irena · Kalousek Miroslav · Kameník Martin · Klan Petr · Klepal Jakub · Klíma Vít · Komárek Michal · Komárek Stanislav · Kopač Petr · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Košák Pavel · Kotecký Vojtěch · Kotišová Miluš · Koubenec Vladimír · Koudelka Zdeněk · Kožušník Edvard · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Krnáčová Adriana · Křeček Stanislav · Kubát Ondřej · Kubr Milan · Kudrna Zdeněk · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kuták Aleš · Kužílek Oldřich L Lipold Jan · Liška Ondřej · Lomová Olga M Macek Lukáš · Macháček Martin · Marksová-Tominová Michaela · Matoušek Karel · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Michl Aleš · Miller Robert · Minařík Petr · Moldan Bedřich · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Navrátil Vojtěch · Novák Martin P Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Payne Jan · Pecák Radek · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Peychl Ivan · Pikora Vladimír · Poc Pavel · Pohled zblízka · Pohledy světových lídrů · Polák Milan · Potůček Martin · Pražskej blog · Procházka Adam · Pultarová Tereza R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Roithová Zuzana · Růžička Michal · Rychlík Jan S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Sedlák Vojtěch · Shanaáh Šádí · Schmidt Hans-Jörg · Schwarzenberg Karel · Skuhrovec Jiří · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sokol Tomáš · Soukenka Petr · Sportbar · Spurný Matěj · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Suchánek Jan · Suchardová Michaela · Sůva Lubomír · Svoboda Bohuslav · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šilerová Jana · Šimáček Martin · Škop Michal · Škromach Zdeněk · Šmíd Milan · Špidla Vladimír · Špinková Martina · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štěpánová Jana · Štern Jan · Švejnar Jan T Tejc Jeroným · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomský Alexander · Tošovský Michal · Tožička Tomáš U Urban Jan · Urban Václav V Vácha Marek · Vajnerová Štěpánka · Vančura Martin · Veis Jaroslav · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vondráček Ondřej W Wagenknecht Lukáš · Wagnerová Eliška · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zděnek Michal · Ze šuplíku · Zelený Milan · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy