29. 01.

Křesťanství bez křesťanství

Stanislav Komárek Přečteno 1186 krát Přidat komentář

Při pohledu na dnešní Západ, zejména pak západnější Evropu, vidíme zcela bizarní fenomén, připomínající cenzurovanou verzi Karafiátových Broučků z éry komunismu, kdy tito hmyzové usedli k večeři, sepjali přední nožičky a nic... Ač křesťanství bylo ve veřejném prostoru odmítnuto a dnešní evropské státy a EU jako celek jsou budovány programově jako sekulární, zásady, z kterých vychází, zcela, byť už pro mnohé nevědomě, koření v křesťanské tradici, konkrétně spíše v její karteziánské pozdní podobě. Posvátnost lidského života a lidskou důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na jeho konkrétní stav nelze jakkoli zdůvodnit vědecky: důstojnost lidí a důstojnost skopců je z hlediska vědy stejná, tj. žádná, s podobnou kategorií věda vůbec neoperuje. Něco podobného si žádá nesmrtelnou duši stvořenou Bohem k Jeho vlastnímu obrazu, něco, co zvířata nemají a co je svou podstatou „bohupodobné“, tj. např. také racionální, rozumné.

Více »

20. 01.

Galský kohout a Evropa

Stanislav Komárek Přečteno 1999 krát Přidat komentář

Pařížský masakr se zvolna stává součástí dějin a dopadl, jak jedině dopadnout mohl: vrazi a pominutí se střílejí ve všech kulturách bez rozdílu. Kontinent však hučí jako úl, na který se nešetrně zaklepalo. Celá událost ukázala na problémy, a je jich celý velký trs, jimiž nikdo nemá v Evropě odvahu se obírat. Francie je jakousi laboratoří kontinentální Evropy – právě odtamtud po staletí vyzařovala „vysoká“ kultura, z Francie přišly revoluční svobody kdysi na zbytek kontinentu. V dohledné době možná z tohoto konce počínaje z kontinentu i odejdou. Rozdíl mezi naší a tamní situací je asi dvacet-třicet let, tak tomu i v minulosti konečně vždycky bylo. Společnost, která se vyvíjí už sedmdesát let bez otřesů, ukazuje některé aspekty společností „příliš ustátých“, nota bene, je-li už po staletí velmi centralistická a etatistická. Ať tam přijde k moci jakákoli běžná vláda, nebude moci základní problémy, hluboce zasáklé v systému, vůbec zvládnout. Je iluzorní, že by Francii – a Evropu vůbec – mohl očekávat nějaký zásadní a dlouhodobější hospodářský růst. Na to je daňové zatížení přílišné, státní výdaje příliš velké a byrokratické spoutání všeho života ve státě přílišné – traduje se, že francouzský zákoník práce má kolem tří tisíc tiskových stran. Pokud by se všichni spokojili s dosti luxusním současným stavem a nemalovali si růžové zítřky, možná by mohl dobře pracující státní stroj setrvačností pracovat ještě dlouho. I na konci Starého režimu to ovšem bylo rostoucí zadlužení a potřeba stále nových daní, co vedlo ke svolání generálních stavů a poté k úplnému přestrukturování společnosti za revolučních zmatků a hrůz.

Více »

13. 01.

Potřetí v temnotě

Stanislav Komárek Přečteno 3124 krát Přidat komentář

Celý život jsem se bedlivě vyhýbal všemu, co je momentálně „trendy“ a stačí, aby byla nějaká kniha označena jako „bestseller“, abych ji zaručeně neotevřel. Má to jedinou výjimku, a to jsou terapeutické pobyty ve tmě. Do těch jsem se skutečně zamiloval, ač právě „frčí“ - zatím jediná temná komora v lázních Čeladná v Beskydech je zarezervována na dlouho dopředu, stavba druhé by tam měla začít už letos: jen nějaký sponzor dosud chybí.

Více »

06. 01.

Ohlédnutí za rokem 2014

Stanislav Komárek Přečteno 3121 krát Přidat komentář

Uplynulý rok sice ve střední Evropě nepřinesl žádnou katastrofu a v podstatě ani žádnou zcela převratnou změnu, zato však jinde. „Půlměsíc nenávisti“ s rohy zhruba v Tripolisu a Oděse dál temně žhne, ba víc, než kdykoli předtím. Nám nejblíže je konflikt ve východní Evropě, den ode dne hlubší a bezvýchodnější. Pravda, za zimních mrazů může válka na Ukrajině ustat, ale nerozmrzne zase s prvním jarem? Vždy jsem se divil, že rozpad Sovětského svazu proběhl tak mírně a „po dobrém“ – vzpomeňme na mnohaletou krvavou lázeň při kolapsu carského režimu. Jako by tento konflikt kdesi usnul a probudil se za téměř čtvrt století...Nebyla ostatně druhá světová válka také spíše na dvacet let zamrzlou (a mnohem horší) částí té první? Ukrajina i Rusko teď navíc stojí před ekonomickým krachem, který se na obě země zvolna, ale téměř s jistotou šine jako lavina ze svahu. Východ Západu nerozumí a rozumět nechce a naopak. I v běžné řeči ostatně používáme termínu „já mu nerozumím“ jako mírnější synonymum pro „nemám ho rád“. Mocnosti se do sebe zaklínily a sotva se jeví jiné východisko než násilné, už proto, že by opak vždycky znamenal „ztrátu tváře“.

Více »

31. 12.

Předvánoční překvapení

Stanislav Komárek Přečteno 1834 krát Přidat komentář

Co jsem začal byť jen trochu vnímat svět, vládnou na Kubě autokraticky bratři Castrové a ostrov je obklopen americkými sankcemi. Zvykl jsem si na to asi tak jako na skutečnost, že na Čukotce mrzne a je tam od nepaměti Bůh vysoko a car daleko. Kubu jsem také nikdy na vlastní oči neviděl, pominu-li pohled z letadla na její předlouhý obrys kdesi dole. Jako mávnutí kouzelného proutku se zdá těm, kdo nesledovali zákulisní tajná jednání, náhlé sbratření Spojených států s tamním už vykotlaným a drolícím se režimem. Osud má vždycky v rukávu nějaký trumf, který nečekáme, od toho to ostatně Osud je, že sedí kdesi na delším konci páky mimo naše běžná nadání a očekávání. Po pětapadesáti letech tuhých sankcí se pojednou ukazuje, že nepřinesly téměř nic. Rozhodnutí Obamovy administrativy je nepochybně správné, protože problematické režimy se v případě izolace zatvrdí ještě víc – mají k tomu konec konců dostačující represivní aparát i odhodlání. I jim se hodí, a to podstatně více než západním společnostem, pocit, že mají trvalého a zavilého nepřítele, v jistém smyslu jim izolace přichází jako na zavolanou.

Více »

22. 12.

Válka o dědictví havlovské

Stanislav Komárek Přečteno 4433 krát Přidat komentář

Nedávno se připomínalo třetí výročí úmrtí Václava Havla, muže, kterého navzdory tomu, že nikomu aktivně neškodil a mnohým výrazně prospěl, provázela za života i po smrti nevraživost a zášť stejně jako exaltované uctívání. Chtěl bych jeho světlou památku tímto krátkým sloupkem znovu připomenout. Sám jsem ho znal málo a mluvili jsme spolu snad třikrát a ještě krátce. Spíš bych se chtěl zamyslet nad „fenoménem Havel“, kdy se jedna a tatáž postava stává pro jedny štítem i mečem a pro druhé temnou figurou na ještě temnějším pozadí. Václava Havla jsem měl rád a mám za jisté, že naší zemi neobyčejně prospěl. Je o to zajímavější a děsuplnější sledovat, jak se člověk z masa a kostí, s kterým si bylo před nedávnem ještě možno podat ruku, stává před našima očima objektem hagiografie i démonologie. Je také pozoruhodné vidět, jak si tlak v našich duších doslova vynucuje potřebu buď úplného svatopisectví, nebo úplného hanopisectví. Kladný hrdina nesmí ani jednou jet načerno, záporný nemůže kocoura pohladit, ale jen kopnout.

Více »

15. 12.

Jogín a komisař

Stanislav Komárek Přečteno 2274 krát Přidat komentář

Známý esej Arthur Koestlera z roku 1942 „Jogín a komisař“ neztratil platnost podnes. Ukazuje éterického jogína, sedícího kdesi na venkovském smetišti zapadlého koutu Indie, kde provádí sebezpyt a sebeproměnu uprostřed rozbitých hrnců, prašivých psů a popelících se hubených dětí, a brutálního komisaře, který chce s bičem hnát ty, do jejichž čela se sám najmenoval, do domnělého ráje, který po jeho porozumění světu může přijít jen zvnějšku a násilím. Jistě je dnes situace méně dramatická nežli tehdy, ale otázka po prvořadosti proměny zvnějšku a proměny zvnitřku není méně naléhavá než ve čtyřicátých letech.

Více »

08. 12.

Dlouhý život a proč jej mít

Stanislav Komárek Přečteno 5439 krát Přidat komentář

Tiskem táhnou zvěsti o průměrné délce života dalších generací kolem sto padesáti let. Jako u různých dalších extrapolací a fantazií je otázka, jak moc je toto očekávání realistické. Dosud je nejvyšší spolehlivě doložený lidský věk roven 122 rokům. Kdysi oblíbené zprávy o kavkazských či himálajských stařících až stoosmdesátiletých kořenily zejména v nedostatku matrik – věk byl určován podle jejich vzpomínek. Pokud by mi Osud ještě třicet let nadělil, také bych uměl žurnalistickým mláďatům podle vyprávěnek předků tak sugestivně vylíčit vypuknutí první světové války na Třeboňsku, že by v tom musel být čert, abych se na přední strany ilustrovaných magazínů nedostal.

Více »

01. 12.

Vnitřní tření a vypouštění páry

Stanislav Komárek Přečteno 2990 krát Přidat komentář

Vzpomínka na čtvrtstoletí revoluce by se měla doplnit ještě jedním postřehem: jiná podobná společenská změna už bude sotvakdy v budoucnu možná. Důvod je jednoduchý: Komunistický režim potíral každý sebe menší projev nesouhlasu či pochyb, cenzuroval všechny zprávy a na větší projevy nespokojenosti reagoval pendreky a vodními děly. Tím vznikl postupně uvnitř společnosti takový tlak, že se během měsíce najednou v přízračném a neuvěřitelném tempu celá země co do cílů a směřování zcela přestrukturovala. Pamětníci podnes vyprávějí, jak je „události předbíhaly“ a namísto aby oni poháněli je, spád dějin poháněl své iniciátory. Západní společnost má geniální mechanismus, který zajišťuje její stabilitu po celá dlouhá období a nenechá situaci dojít tak daleko, aby k nějaké podstatnější změně, ať už k lepšímu nebo k horšímu, mohlo dojít. Značná část energie, která by se jinak použila k nějaké prudké změně či vnějšímu výboji, vyšumí, vzájemně se zneutralizuje a a změní konečně v jakési „třecí teplo“, které postupně vyprchá. Řečená energie ani nic nevykoná, ani nic nepoškodí, a systém je neobyčejně stabilní a konzervativní – v tom měl kdysi Francis Fukuyama nepochybně pravdu.

Více »

24. 11.

Začala už válka?

Stanislav Komárek Přečteno 27418 krát Přidat komentář

Podíváme-li se do současných médií, je pozoruhodné a znepokojivé, jak v posledních dobách stoupla jejich bojovnost, jak záštiplně referují o všech zemích, které nejsou součástí západního kulturního okruhu a jak se obracejí i proti jiným kulturám obecně. Člověk nemusí být nadšený kulturní relativista, aby věděl, že nastoupená cesta vede prakticky s jistotou do chronického zákopového konfliktu, v lepším případě ideologického a studeného, v horším i „horkého“, a to i napříč evropskou společností, byť se to tak zatím úplně nejeví. Ač současný svět většinu orwellovských charakteristik zatím naštěstí postrádá, vztahy Oceánie, Eurasie a Eastasie jako by zvolna hrozivě vystupovaly na povrch. Téměř bojová propaganda vede „boj o duše lidu“ s novou intenzitou a schematičností, kterých nebylo po několik desetiletí vídáno.

Více »

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Alvarová Alexandra · Antoš Marek B Balabán Miloš · Bečková Kateřina · Bednář Miloslav · Bednář Ondřej · Bělobrádek Pavel · Bém Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bezděk Vladimír · Bezděková Iva · Bielinová Petra · Blaževič Igor · Bobek Miroslav · Boleslav Milan · Boučková Tereza · Boudal Jiří · Bratinka Pavel · Brixi Hana · Brom Zdeněk · Burian Jan · Bursík Martin C Candole James de · Cerman Ivo · Co čteme, posloucháme, na co se díváme...  Č Čermák Luděk · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fajnberg Viktor · Farský Jan · Feldstein Petr · Fiala Petr G Gregor Kamil H Haas Tomáš · Hamáček Jan · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Havrda Marek · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hesová Zora · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokeš Tomáš · Hollan Matěj · Holmerová Iva · Holomek Karel · Honsová Dagmar · Honzák Radkin · Horký Petr · Horváth Drahomír Radek · Hořejší Václav · Hovorka Ludvík · Hradilková Jana · Hudeček Tomáš · Hudema Marek · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman J Janeček Karel · Janeček Vít · Janouch František · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Just Jiří · Just Vladimír K Kabelka Ladislav · Kadlec Petr · Kalhousová Irena · Kalousek Miroslav · Kameník Martin · Karfík Filip · Kasl Jan · Klan Petr · Klepal Jakub · Klíma Vít · Kněžourková Tereza · Komárek Michal · Komárek Stanislav · Königsmarková Ivana · Kopač Petr · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Košák Pavel · Kotecký Vojtěch · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Krnáčová Adriana · Křeček Stanislav · Kubát Ondřej · Kubr Milan · Kudrna Zdeněk · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kuták Aleš · Kužílek Oldřich L Laně Tomáš · Lešenarová Hana · Líbal Vladimír · Lipold Jan · Liška Ondřej · Lomová Olga M Macek Lukáš · Macháček Martin · Marksová-Tominová Michaela · Matoušek Karel · Metelka Ladislav · Mihulka Stanislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Moldan Bedřich · Müller Zdeněk · Münich Daniel · Musil Aleš N Navrátil Vojtěch · Němec Václav · Novák Martin P Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Payne Jan · Pecák Radek · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Peychl Ivan · Pikora Vladimír · Poc Pavel · Pohled zblízka · Pohledy světových lídrů · Polák Milan · Potměšilová Hana · Potůček Martin · Pražskej blog · Procházka Adam · Pultarová Tereza R Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Rezková Alice · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Roithová Zuzana · Růžička Michal · Rychlík Jan Ř Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Sedlák Vojtěch · Shanaáh Šádí · Schmidt Hans-Jörg · Schwarzenberg Karel · Skuhrovec Jiří · Slimáková Margit · Smith Michael · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sokol Tomáš · Soukenka Petr · Sportbar · Spurný Matěj · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Suchánek Jan · Suchardová Michaela · Sůva Lubomír · Svoboda Bohuslav · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šilerová Jana · Šimáček Martin · Škop Michal · Škromach Zdeněk · Šmíd Milan · Špidla Vladimír · Špinková Martina · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Jan · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Tejc Jeroným · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomský Alexander · Tošovský Michal · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tutter Jiří U Urban Jan · Urban Václav V Vácha Marek · Vajnerová Štěpánka · Vančura Martin · Veis Jaroslav · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vondráček Ondřej W Wagenknecht Lukáš · Wagnerová Eliška · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zděnek Michal · Ze šuplíku · Zelený Milan · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy