07. 02.

Reakce Petra Vrány k ministerskému boji s dezinformacemi ve školství

Kamil Polách Přečteno 10269 krát

Petra Vrány, ředitele Základní školy a Mateřské školy Troubky, si hluboce lidsky vážím a vzhledem k tomu, že ve svých oponentních názorech doposud není následován vícero řediteli škol (?!),
rád bych zde sdílel jeho reakci na dopis ministra školství z 1.2.2023 k boji s dezinformacemi, když už jednou máme ústavně garantovanou názorovou pluralitu.

---

Reakce na dopis ministra školství

Vážený pane ministře,

rád bych touto cestou reagoval na dopis, který jste zaslal ředitelům škol dne 1. 2. 2023.
Po jeho přečtení jsem nabyl dojmu, že se zase vrací po několika desetiletích doba, kdy se budeme obávat o některých skutečnostech ve školách mluvit. Pod rouškou boje s dezinformacemi je nám stále více podsouvána jediná pravda. Tyto snahy stále nápadněji připomínají indoktrinaci, jeden z typických projevů totality.

Více »

01. 02.

Demokracie chtěná či markýrovaná? Aneb zamyšlení nad demokratičtější volbou prezidenta

Kamil Polách Přečteno 1267 krát

Místy mi přijde, že nás ve většině demokracie úplně až tak nezajímá, anebo jen tak mimochodem, jakoby na ni nebyl čas, jako bychom si na ni jen hráli, jako bychom ji jenom markýrovali, stejně jak na divadelní zkoušce. Vysvětlím v souvislosti s prezidentskou volbou.

V článku 6 Ústavy se píše:

Čl. 6
Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.


Selský rozum mi říká, že když většina, tak skutečná většina lidí, kteří v této zemi žijí a mohou volit (tzv. absolutní většina), tj. více než polovina všech hlasů, které mohly být odevzdány, kdy se započítávají i hlasy neplatné i hlasy, které se zdržely hlasování. Proč?

Více »

30. 01.

Není Petr jako Pavel, aneb Václav Havel nastavil laťku hodně vysoko

Kamil Polách Přečteno 1537 krát

Václav Havel se v úřadu prezidenta zasloužil mj. o to, že nastavil laťku legitimního očekávání lidí ve svobodné zemi na výkon nejvyššího ústavního činitele hodně vysoko, přinejmenším v tom, že byl nezpochybnitelně a celoživotně v praktické rovině (nikoliv jen při projevech) bytostně oddán hodnotám svobody a lidské důstojnosti (což jsou nejvyšší hodnoty našeho právního státu) a byl všemožně otevřený věcnému a svobodnému dialogu, což oboje dokládal každým svým činem ve funkci.

Je zřejmým faktem, že nástupci Václava Havla ve funkci prezidenta tuto vysoce nastavenou etickou laťku víc a víc degradovali, až jí ponížili na úplné dno.

Z tohoto pohledu se pak jeví jakákoliv změna v osobě prezidenta jednoduše jako změna k lepšímu. Ano, máme po 10 letech prezidenta, který je ve skvělé kondici, dobře vypadá, dobře mluví, působí klidně a rozhodně, je západního střihu a 40 % národa si sborově oddechlo, hlavně že nebyl zvolen prezidentem zjevně kontroverznější spolupracovník StB s agresivním politickým vystupováním.

Více »

18. 01.

Kdo je víc, prezident "klaďas" či "záporák" nebo lidé této země?

Kamil Polách Přečteno 1796 krát

V posledních týdnech a dnech otřásá veřejným míněním i sociálními sítěmi hlavní téma, prezidentská volba.

Je to ale opravdu to nejdůležitější, co v našich životech potřebujeme řešit?
Určitě ne, ať už bude zvolen kdokoliv, většinu problémů (ne-li všechny) našich životů budeme řešit zase jenom my sami, prezident je za nás nevyřeší, ať tam bude „záporák“ nebo „klaďas“.

Více »

10. 03.

"Budete slyšet válečný ryk…"

Kamil Polách Přečteno 2495 krát

Rád bych zde sdílel článek Rosti Homoly z Oddělení spirituální péče Nemocnice Písek "Budete slyšet válečný ryk…" (který byl pod stejným názvem otištěn v Píseckém světě), protože v moři mediálních informací z posledních dní mne oslovil svou dostředností.

___

Budete slyšet válečný ryk…

A slyšíme… A jak říkal můj profesor Praktické teologie: „Běda muži, který čte na dané téma pouze jednu knihu.“ Dneska bychom řekli, sleduje pouze jeden zdroj. Proto sleduji víc zdrojů a srovnávám, ale vyžaduje to čas, který moc nemám. A tak slyším válečný ryk ze všech možných i nemožných zdrojů… Přicházející zaručené informace jsou mnohdy zcela protichůdné. A problém zůstává stejný jako v době covidové. Kdo se v tom má vyznat? Zase mám otázky a zase nemám odpovědi. Těžko se skládá celkový obraz válečného ryku. Žijeme ve zvláštním mediálním světě. Zprávy mohou být proruské, protiruské, proukrajinské, protiukrajinské, prozápadní, protizápadní, proamerické, protiamerické, pravdivé, lživé, polopravdivé, pololživé, úplné, neúplné, objektivní, neobjektivní, zavádějící… prostě informační i dezinformační. A já bych potřeboval detektor. Myslím, že první obětí války, dřív, než vylétla první kulka, byla pravda. A tak si každý z nás z toho, co máme, co nám nabídnou, nebo co si někde najdeme, vytváříme nějaký obraz o celkové situaci válečného ryku, ale myslím, že nikdo ten obraz nemáme úplný. A možná s velkou pravděpodobností, že ani tajné služby ho nemají úplný. Pak ani nemá cenu se s někým o něčem přít.

Více »

08. 03.

Zadní vrátka mírových smluv aneb ukrajinský Mnichov

Kamil Polách Přečteno 1503 krát

Málokdo z nás si uvědomuje, že Mnichov 1938 za účasti zástupců Velké Británie, Francie a Itálie (vítězné „čelné mocnosti“ po 1. světové válce) byl ve skutečnosti opřen o článek 86 Versailleské smlouvy z r. 1919, ve kterém se výslovně uvádělo:

„Stát československý tím, že svoluje k jejich zařazení do smlouvy s Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, přijímá ustanovení, která tyto mocnosti budou pokládati za nutná k ochraně zájmů těch obyvatelů v Československu, kteří se od většiny obyvatelstva liší rasou, jazykem neb náboženstvím.“

Pak už jen stačilo, aby se v září 1938 naši spojenci, Velká Británie a Francie (spolu s fašistickou Itálií ony původní čelné mocnosti z Versaillské smlouvy), rozhodli blbě a přistoupili na tvrzení pana Hitlera, že německá menšina je v Československu utlačovaná takovým způsobem, že jediným řešením je odkrojit pohraniční území Československé republiky ve prospěch Německa. Kdybychom se tehdy bránili, tak bychom se paradoxně, s odkazem na čl. 86 výše zmíněné mírové smlouvy dopustili podle mezinárodního práva aktu agrese, čemuž se diplomat Beneš chtěl vyhnout. To, že jsme se nakonec nebránili, si už všichni pamatují.

Více »

02. 03.

Konvoj svobody střídá konvoj agrese

Kamil Polách Přečteno 1855 krát

Jestli se někdo pokouší sledovat světové dění, tak v jednu chvíli skoro nevěděl, kam dřív skočit.

Když pominu olympiádu v čínské diktatuře (která prokazatelně dlouhodobě a systematicky brutálně porušuje lidská práva jak občanů svých, tak Tibeťanů, Ujgurů a dalších), tak jestliže nyní je světová pozornost upřena na brutální ruskou agresi a statečný odpor Ukrajinců (a je dobře, že lidé v České republice i celé EU se zapojují do ukrajinské pomoci, jak jen to jde a pevně věřím, že mezinárodní podpora Ukrajině bude dostatečná), tak ještě před týdnem světovými médii hýbal konvoj svobody v Kanadě. Tento mírový a nenásilný proud protestů proti povinnému očkování proti covid-19, který začínal mít parametry celonárodního hnutí, navíc se sympatizanty napříč světadíly (zbytek severní Ameriky, Evropa, Austrálie), byl zastaven policejním násilím a zhola bezprecedentním krokem (který je dobře nepřehlédnout), a sice zmrazením účtů nejen samotným protestantům, ale dokonce i jejich podporovatelům, a to se prosím nebavíme o Číně, Rusku nebo jiném autoritářském režimu, ale o Kanadě (!?!?!?!?), která přece odjakživa patřila do rodiny demokratických států světa. Jak je tedy možné, že se nad takto zjevným a hrubým zneužitím moci ze strany premiéra Trudeau vůči nenásilným protestujícím nikdo ze světových médií nepozastavuje???

Více »

09. 02.

Demokracie v narkóze aneb probouzení z pandemie den po dni…

Kamil Polách Přečteno 1848 krát

Donedávna jsem si myslel, že právo je exaktní vědou, která stojí na ústavně daných nezpochybnitelných základních hodnotách (lidská důstojnost a svoboda), které pak musí aplikovat všechny navazující právní normy, děj se co děj, stejně jako se například v tesařině aplikuje Pythagorova věta, podle které se každý dopočítá třetí strany trojúhelníku, pokud jsou mu známy délky dvou zbývajících stran.

Poslední dva roky s covidem na mne ovšem působí dojmem, že se z práva tak trochu stává psychologie davu, kdy převažujícím (spíše strhujícím) argumentem se stávají emoce většiny (mediálně a politicky umocněný strach ze smrti jedním konkrétním způsobem za současného přehlížení desítek dalších způsobů a přehlížení prevence a podpory zdravého životního stylu a z toho plynoucí přirozené imunity) namísto věcného posouzení pro a proti.

Nejvyšší správní soud rozsudkem z minulého týdne (č.j. 8 Ao 2/2022-53) v bodě 81 vyslovil, že „nelze nutit občany k očkování proti covid-19 tím, že neočkované osoby odpůrce (Ministerstvo zdravotnictví) mimořádným opatřením vyloučí z možnosti provádět určité činnosti…“, což je nepochybně určitým dílčím „vítězstvím“, které by se na šachovnici dalo přirovnat k situaci, kdy jsme soupeři vzali pěšce…a sami už nemáme dámu.

V tom samém rozsudku totiž Nejvyšší správní soud mj. dovodil , že zákaz vstupu do restaurací či využívání služeb pro neočkované nebyl diskriminací, neboť:

Více »

20. 01.

"Vláda" se hlásí k lidským právům aneb Píseň neznámého vojína

Kamil Polách Přečteno 1943 krát

Výňatky z včerejších aktualit z webu vlada.cz:
___
Vláda prodiskutovala otázku změny vyhlášky Ministerstva zdravotnictví…
„Shodli jsme se na tom, že očkování proti covidu-19 nebude povinné…” uvedl mj. premiér Fiala.

Ministři a ministryně si připomněli také 45. výročí zveřejnění Prohlášení Charty 77. Charta 77 se stala jedním z největších symbolů odporu demokratické občanské společnosti proti totalitní komunistické nadvládě. Vláda proto přijala jednomyslně toto usnesení: Vláda se hlásí k tradicím dlouholetého zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva a o demokracii. Váží si všech obětí represí souvisejících s Chartou 77 i dalšími tehdejšími nezávislými iniciativami a všech, kteří se na jejich činnosti podíleli.

___

Více »

19. 01.

Zdař Bůh! Musíme se podívat realitě do tváře..

Kamil Polách Přečteno 2277 krát

Dovolím si na tomto místě nechat zaznít názor mého kamaráda havíře (který si nepřál být jmenován) z ostravsko-karvinského revíru na současnou situaci (text je pro zachování autenticity ponechán bez gramatických úprav, pouze některé nepublikovatelné výrazy jsou zčásti vytečkovány).

___

Ch-j s tym! Musíme se konečně podívat realitě do tváře. Dokud ještě mame oči, že, p-čo. No mluvím o mě, o tobě, o nás všech, o děckách. K-rva, to takto nejde dál, tymto způsobem míříme akorát do pekel. Tečka se nekoná, to je nejen evidentní od počátku, ale čím dál tím víc evidentnější. K-rva, kolik žihadel, tři, čtyři, pět nebo deset? P-co, dyť Hnízdil to říká vystižně, to je regulérně státem dotovaný povinný doping. Bez kterého si ani nepinkneš, ani na pivo, ani kino, ani slepák, p-co. Můžeš být první tenista světa, jaképak výjimky, jak za totáče, dají tě do detence, soud nesoud, k-rva Austrálie jak před 200 lety…z dnešního pohledu je mi líto emigrantů, kterým jsem jako malý v 80.letech záviděl, že tam zdrhli.

Že, někteří z nás vkládali naděje do nové garnitury, menší či větší, spíš menší. No a cipe, přesně, co ten Válek pěrdolí, to se nedá posluchat, to je unizono furt to samé, kde je k-rva změna? Povinná očkovací vyhláška, že… tak tu vyhlásila ještě stará vláda asi 5 minut před tím, než šli do p-ci. A co na to nová vláda?

Více »

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy