Ne-hlasování nelze postihnout?

19. 07. 2013 | 01:17
Přečteno 10684 krát
Předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová nechtěla v rozhovoru pro ČT prozradit co je obsahem odůvodnění rozhodnutí NS, které zřejmě bude v průběhu dneška zveřejněno. Přesto de facto potvrdila, že dělící linka mezi povoleným a zakázaným jednáním vede tentokrát jinudy než v případě poslance Bárty. Zřejmě nejde o to, KDE se dohoda o trafikách upekla, ale CO je vlastně hlasování.

Ústava ČR stanoví, že za hlasování a projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo v jejich orgánech nelze poslance trestně stíhat.

V případě poslance Bárty se Nejvyšší soud zaměřil na výklad slova „orgán sněmovny“, respektive zda poslanecký klub VV je orgánem sněmovny. Dle rozhodnutí NS je třeba pojem „orgán“ vykládat tak, že se jedná o „místo“, kde poslanci vykonávají svůj mandát spolu s dalšími poslanci, tedy kde se zpravidla odehrává diskuse o legislativních návrzích, přijímají se politická rozhodnutí apod.

NS dále uvedl, že „z pohledu poslance se diskuse odehrávající se v klubech liší od diskuse v Poslanecké sněmovně pouze v tom směru, že v klubech se sdružují poslanci jedné politické strany. I v rámci jedné politické strany však může docházet k výrazným názorovým střetům a konfliktům. Stejně tak i zde může dojít ke zneužití trestního stíhání jako prostředku politického boje proti politickým rivalům.“

Protože poslanec Bárta vyslovil nabídku na „půjčku“ pro své méně movité kolegy veřejně před celým poslaneckým klubem VV, nebylo celkem sporu o tom, že se jednalo o „projev“ a to projev verbální. Pro vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení je však dle názoru NS zároveň třeba, aby takový projev byl učiněn v souvislosti s výkonem mandátu poslance.

Potud se dá odůvodnění rozhodnutí NS v případu poslance Bárty chápat, i když s extenzivním výkladem pojmu „orgán sněmovny“ nemusíme souhlasit.

S klíčovým názorem NS, že proslov poslance Bárty, kterým nabídl poslancům z klubu VV, že jim „bude individuálně k dispozici“, pokud oni nebudou otevírat další diskuzi ke zdanění svých poslaneckých náhrad, byl pronesen „v souvislosti s výkonem poslaneckého mandátu“, je však obtížné se smířit.

Copak je smyslem poslaneckého mandátu, aby poslanci VV neměli z ostudy kabát?

V tomto ohledu jsem přesvědčená, že nás čeká ještě větší rozčarování, pokud jde o přesvědčivost zdůvodnění vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení ex poslanců Tluchoře, Šnajdra a Fuksy.

V tomto případě zřejmě nepůjde o to, jestli k vyjednávání o podmínkách „odměny“ za vzdání se mandátu došlo tam či onde (tj. zda k němu došlo v orgánu komory či nikoliv, respektive která místa jsou ještě orgánem komory a která již nikoliv), ale zda vůbec lze poslance postihnout vzdání se mandátu, tj. za NE-HLASOVÁNÍ v Poslanecké sněmovně.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

starý jezevec napsal(a):

Justiční mafie vám to vysvětlí a nebudete věřit vlastním očím.

Když poslanec řekne beru to, tak je podle některých soudců krytý imunitou, no a když je projev přijetí nestíhatelný, tak je nutné zastavit celé vyšetřování.

Trochu jsem to upravil, podle soudců poslanec řekl vzdávám se mandátu, a v tom je prý krytý imunitou.

Jestli poslanec kývl na korupční nabídku například při nějakém odposlechu, to ctihodní páni soudci asi neřešili nebo nechtěli řešit. Hledali jen klikaté cesty, jak zkorumpované poslance dostat na svobodu. Co si o tom bude myslet veřejnost, to tyto „ctihodné“ muže jistě netrápilo.

Vycházím jen z prvních kusých informací.
19. 07. 2013 | 02:32

Takže asi takhle soudruzi napsal(a):

Kopněte mě za šéfa dozorčí rady VZP a já již o tom ve sněmovně neceknu a nebudu pro to hlasovat.

Tak by se dal charakterizovat klasický deal, který nemá s korupcí nic společného a je to jenom projev na půdě poslanecké sněmovny. Podobným politickým projevem by bylo, kdyby dotyčný požádal oplátkou za nehlasování otevřeněji rovnou pět na stole v českých. Taky by nešlo o žádnou korupci ale o politický projev a povolený deal.
19. 07. 2013 | 05:40

honza napsal(a):

Po událostech posledních týdnů a především po výrocích čelných představitelů ODS předpokládám, že tahle partaj se v příštích volbách (lhostejno, zda - li v předčasných, či řádných)ani nedostane do sněmovny. Což pokládám za důležitější, než současnou kauzu kolem trafikantů, či kantynské svazáka.
19. 07. 2013 | 06:10

Xaver napsal(a):

Není tak důležité, že tři poslanci obdrželi od předsedy vlády nějaké výhody.
Podstatné je, že ty výhody byly ze státního a nedostali je za činnost pro stát, ale za činnost ve prospěch strany.
Co by asi říkal majitel velké firmy, když by zjistil, že jím placený ředitel
rozdává důležitá místa svým kolegům z klubu fotbalových fanoušků ?
19. 07. 2013 | 06:19

Občan napsal(a):

Pokud někomu nabídnu půjčku V SOUVISLOSTI S VÝKONEM jeho poslaneckého MANDÁTU, tak to je korupce jako hrom (nabídka finanční výhody za hlasování nebo nehlasování), nebo to je lichva jako Popocatépetl (zneužití finanční tísně dlužníka ve prospěch nějakého politického rozhodnutí).
OBOJÍ trestné.

Pokud někdo vymyslel, že to je naopak v pořádku, pak se jedná o nebezpečný blud.

Totéž platí o nabídce pracovního místa za hlasování či nehlasování, nebo za vzdání se mandátu. Je to korupce, i kdyby NS blábolil co chtěl.
19. 07. 2013 | 06:19

Šabata napsal(a):

Taky jsem byl konsternován tím rozhovorem Veselovský - Brožová. Bylo to krásné. Veselovský to s maximálním vypětím celkem dobře zvládl...
Chápu, že autorka byla po jedné hodině po půlnoci asi dost unavená, ale co chtěla říct tímto :"...ale zda vůbec lze poslance postihnout vzdání se mandátu, tj. za NE-HLASOVÁNÍ v Poslanecké sněmovně."
Vždyť ti 3 "zástupci lidu" nebyli stíhaní za nehlasování, ale proto, že se skorumpovaní vzdali mandátu a místo ve sněmovně uvolnili loajálnějším, čím umožnili přijetí sviňských zákonů. Věří snad někdo, že jejich odpor proti hlasování za "daňový balíček" byl úpřimný? Taková víra by byla důvodem pro přiznání invalidního důchodu pro pošahanou hlavu.
19. 07. 2013 | 06:24

Šabata napsal(a):

Včera ČT zase v rozhovoru o 18,30 umožnila Kalouskovi, aby opakoval lži, co si natrénoval pro toto období. Redaktor Daniel Takáč na něj prostě neměl, i když se snažil.
Kalousek zase přesvědčoval plebs, že Šnajdr, Tluchoř a Fuksa jsou géniové a proto je prosil, aby pomohli řídit firmy s účastí státu. A samozřejmě až potom, co byli chudáci volní a chystali se registrovat na pracáku!
19. 07. 2013 | 06:30

Šabata napsal(a):

Také jsem byl dojat, že odůvodnění rozsudku nejvyššího soudu už dostal Šnajdr, ale na odůvodnění pro Tluchoře se ještě intenzívně pracuje. Asi nějaká klepice nestihla v prvním odůvodnění změnit jména předsedy senátu a obviněného gaunera.
Nebo nám snad chtěla Brožová tvrdit že ti 3 soudci v případě Tluchoře začali zase z nuly?LOL,LOL,LOL...
19. 07. 2013 | 06:36

Dan napsal(a):

to Šabata

A já jsem zase konsternován tím, že to jede už měsíc a nikdo jste se nebyli schopni podívat na ustanovení § 334 trestního zákoníku, kde máte stanoveny základní znaky úplatku. A tím nejzákladnějším je neoprávněnost výhody. Pokud to jejich jednání považujete za trestné, mohli byste už konečně ukázat nějaký právní předpis, který takové jednání poslanců zakazuje místo těch zcela neuvěřitelný spekulací, které jdou mimo trestní právo??
19. 07. 2013 | 06:45

Dan napsal(a):

to Občan

O korupci půjde pouze v případě, kdy to bude neoprávněná výhoda § 334 trestního zákoníku. Takže dovoďte nějakým právním předpisem, že ti poslanci takto nemohli postupovat. Dovoďte, že občan ČR nemůže opustit sté zaměstnání a nastoupit do nové práce. Jinak šíříte hlouposti a bludy.
19. 07. 2013 | 06:46

Šabata napsal(a):

Dane, pokud jsi sám blbec, nechtěj dělat blbce i z nás. Bylo to naprosto zřejmé, že ti 3 soudruzi zázračně prozřeli a najednou pro ně bylo nepřijatelné to, za co ještě před chvílí hlasovali (historii "daňového balíčku" ve sněmovně si naštuj sám). Vždyť přece náš oblíbený senilní Schwarzenberg, prezentující lékařské potvrzení, že jeho stav odpovídá věku, je označil správně za vyděrače, ale když to mkěl vysvětlit polici zalhal, že to myslel "obecně".
19. 07. 2013 | 06:57

Šabata napsal(a):

Číst si zákon není problém. Ono dokonce není ani podstatné, jak velká je výhoda, kterou se korumpuje. Šíříš hlouposti a bludy a strapňuješ se.
19. 07. 2013 | 07:00

Šabata napsal(a):

TRo platilo pro omezeného Dan
19. 07. 2013 | 07:01

siven napsal(a):

Ježišmarja už je tu Dan. Kafemlejnek se rozjel.
19. 07. 2013 | 07:13

Dan napsal(a):

to Šabata

Ale samozřejmě, ale znakem úplatku je podle § 334 trestního zákoníku neoprávněnost výhody. Tak pokud dovodíte, že jejich postup bylo protiprávní nějakým právním předpisem, tak máte trestný čin. Dovoďte, že občan není oprávněn přijmout práci. A nenadávejte, není to slušné. Ano, výhoda může být i malá, ale musí být neoprávněná. Tak mluví trestní zákon.
19. 07. 2013 | 07:17

Dan napsal(a):

to siven

To není kafemlejnek, to je záklnadní znak úplatku podle trestního zákoníku. Vy prostě zastáváte tezi, že když se občan lhostejno zda poslanec chová v souladu s právem, tak jeho jednání může být trestné. Nejvyšší soud se této vaší pitomosti postavil. To o té neoprávněnosti vám budeme připomínat dokud to nepochopíte.
19. 07. 2013 | 07:18

jarpor napsal(a):

Už včera jsem psal na toto téma pod Hamplovou / kdo chce, může si to najít, opakovat zde se nebudu... a jistí zdejší mě hezky nakopali... prý když by mi přišel do bytu Hitlerčík, ještě bych mu salutoval... a jak jsem tupý, že nedomýšlím, co rozhodnutí NS znamená...

Jenže já si myslím, že právě domýšlím...

Když ti tři se vzdali mandátu, jedna z prvních vět opozice byla, že se časem uvidí, kde se objeví... Časem se uvidí... Tedy, řekl bych, všichni tušili, že to vzdání se mandátu má své konsequence... TUŠILI, leč důkazy neměli... TUŠÍM to i já, leč důkazy také nemám, a soudím, že je nemá ani státní zástupce...

A domýšlím situaci rozhodnutí NS takto : Copak je možné, aby poslanec, který se vzdá mandátu, protože už se mu těch svinstev politických dost zajídá, nechce mít s nikým ze stran nic společného, po nikom nic nepožaduje ... a vzdá se mandátu, může být vazebně stíhán a obviněn, protože někdo něco TUŚÍ ?
Dle mého, toto řekl Nejvyšší soud - nemůže. Vzdání se mendátu nemůže být trestným činem.
Dokažte, že to TUŠENÍ není TUŠENÍM, lež že existují podle trestního řádu důkady, že ke korupci došlo. Pohnutky vzdání se mandátu si totiž dovedu představit zcela etické a morální ! Nejen ty druhé...
A soudím, že si je dovedou, spolu se mnou, představit i soudci Nejvyššího soudu a mnozí další, normálně, s chladnou hlavou uvažující lidé.

Ty tři může odsoudit jen volič. A taky samozřejmě soud, ovšem pokud orgány činné v trestním řízení doloží jasné důkazy. Důkazy jiné než TUŠENÍ...
Ty tři odsuzuji i já. Kolo bych si o ně neopřel... leč mám problém, když vazba a obvinění je založeno na TUŚENÍ...

Tak a teď zase spravedliví spílači, Alex, Ratata a další - můžete se do mne dát. Nadávat mi do blbů, zaprodanců... podržtašek, rohožek a hňupů, který nezná ani Ústavu ani nic jiného... jak mi také kdosi adresoval...
Reagovat nebudu, protože takoví sračkometi mne "nedojímají"... ani nezajímají.

Hezký den
19. 07. 2013 | 07:19

David napsal(a):

Jako laik to nemohu pochopit.

Všech šest rebelujících poslanců (Tluchoř, Šnajdr, Fuksa, Florián, Fiala, Úlehla) mohli být pro, proti, zdržet se hlasování, odejít ze sálu, vzdát se mandátu. To vše nemohlo být trestné.

Proč se ale tak RYCHLE vzdali mandátu, když problém mohli řešit jinak???

TO BYLO přímo ŠOKUJÍCÍ ROZHODNUTÍ!

Každý normální poslanec se přece drží mandátu jako klíště.

Pokud Nečas, prostřednictvím Nagyové, nabídl z šesti rebelujících poslanců (Tluchoř, Šnajdr, Fuksa, Florián, Fiala, Úlehla) JEN vybraným třem výměnný obchod, že když se vzdají funkce poslance, že jim za to dá pěkné trafiky, tak ještě k dokonání trestného činu korupce nedošlo.

KDYBY po složení mandátu Tluchoře, Šnajdra a Fuksy jim Nečas řekl, že:

– sliby chyby - slibem nezarmoutíš – a že žádné „trafiky“ jim NEdá,

tak by Ištván a spol. neměli důvod ty tři bývalé poslance vzít do vazby pro korupci. Trestný čin by nebyl dokonán. Trestně stíháni by mohli být JEN - Nečas a Nagyová za přípravu trestného činu korupce.

Pokud však v situaci, kdy už se na ně poslanecká imunita NEvztahovala trafiky PŘIJALI, tak až tím i oni spáchali trestný čin korupce. Tak nechápu tu konstrukci rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Asi to s tím rozhodnutím bude podobné, jak s kauzou Čunek a justiční mafií, kdy v zájmu přežití Topolánkovy vlády musela jít spravedlnost stranou.

--------------

Aktuálně.cz:

Fuksa přijde kvůli vazbě o měsíční plat v Aeroholdingu

Radek Nohl

18.7.2013

"...Vedle manažerského postu je však Ivan Fuksa také místopředsedou představenstva Českého Aeroholdingu. Každý z manažerů má jednak odměnu za to, že je členem představenstva, a peníze za to, že vykonává funkci manažera. Ve Fuksově případě se hovoří

o částce 250 tisíc měsíčně...."

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=785463

--------------------------------------------------------------

Dámy a pánove nechci se Vás dotknout, ale kdo z vás to má?

Je proto třeba se i zpětně podívat, jak Kalousek a Nečas nás LŽIVĚ upozorňovali, že poslanci si platově pohoršili.
19. 07. 2013 | 07:28

Maximus. napsal(a):

Každé jednání má své následky, v tomto posledním případě utrpí v očích občanů soudnictví jako takové a NS ztratil kredibilitu. Tohle si bude veřejnost dlouho pamatovat a mám pocit, že až se dostanou do lavic PS normální lidé tj. tací co chtějí změnit v Česku kvalitu žití, tak dojde na velké změny v soudnictví. Soudci a soudnictví se u nás dostalo do pavoučích sítí těch co mají peníze a co mají blízko ke zločinému chování! To se musí změnit jak v systemizaci, tak v podmínkách práce soudců, kdy "oni" musí konečně být zodpovědní za svoji práci a své chování, zatím tomu tady nebylo a spíše o soudcích slyšíme, když mají natažené ruce za větší platy či důchody. Vytvořila se nám tady kasta nadlidí a to se musí změnit, jinak nikdy nebude v ČR dosaženo skutečné demokracie.
Pěkný den.
19. 07. 2013 | 07:34

Dan napsal(a):

to Maximus

Já myslím, že změnit práci může každý občan ČR, nejen poslanec. Toto rozhodnutí se vztahuje na všechny občany a žádné nadlidi nevytváří.
19. 07. 2013 | 07:36

Občan napsal(a):

To Dan:
Smolík, stachanovče.

Sbírka mezinárodních smluv ČR částka 31 ročník 2002 č. 70 - Trestněprávní úmluva o korupci.

Článek 2 – Podplácení tuzemských veřejných činitelů
Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která budou nezbytná pro to, aby nabídka, slib nebo poskytnutí nepatřičné výhody přímo či nepřímo nějakou osobou veřejnému činiteli této smluvní strany, ať již přímo jemu nebo někomu jinému, aby jednal anebo nejednal při výkonu jeho funkce, bylo pokládáno za trestný čin podle tuzemského práva, je-li tento čin spáchán úmyslně.

Článek 3 – Přijímání úplatku tuzemskými veřejnými činiteli
Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která budou nezbytná pro to, aby přímý či nepřímý požadavek nebo přijetí neoprávněné výhody veřejného činitele smluvní strany pro sebe či pro někoho jiného, nebo přijetí nabídky či slibu takové neoprávněné výhody, aby jednal anebo nejednal při výkonu jeho
funkce, bylo pokládáno za trestný čin podle tuzemského práva, je-li tento čin spáchán úmyslně.

Čl. 4 – Úplatkářství členů tuzemských parlamentních shromáždění
Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná pro to, aby jednání
uvedené v článcích 2 a 3 bylo pokládáno za trestný čin podle vnitrostátního práva, dopustí-li se ho osoba, která
je členem tuzemského parlamentního shromáždění se zákonodárnou nebo správní pravomocí.

Nejvyšší soud si jejím flagrantním porušením pěkně naběhl na vidle a teď už bude záležet jenom na Ištvanově šikovnosti, jak tenhle kyj na kmotry a justiční mafii použije.
Trestní a vůbec české "právo" si můžete tak leda vetknout za klobouk, protože mezinárodní úmluva je mu co? JE MU NADŘAZENA.

Čau
19. 07. 2013 | 07:38

Ládik!!! napsal(a):

Kdybych se já chtěl vzdát zajištěného postavení, tak jedině s vidinou dalšího podobného nebo lepšího.
Ti 3 ale hráli vyšší hru - mohli a nemuseli shodit vládu. Mohli vydírat.
19. 07. 2013 | 07:43

Maximus. napsal(a):

Danovi

Nic ve zlém, ale mám za to, že máte už v první větě chybu, místo myslím tam ve vašem přadě patří nemyslím. Jak jsem si všimnul, tak žijete asi někde jinde...... pane Bendo juniore.
19. 07. 2013 | 07:43

rejpal napsal(a):

Dan,
zkuste se prosím zamyslet, co v českém jazyce znamená spojení SPOČÍVAJÍCÍ V... Ten znak je tam popsán. Přímo v tom paragrafu, na který se odvoláváte:
(1) Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.
Znakem je neoprávněná výhoda, popisem (definicí) toho znaku je text počínající slovy v přímém majetkovém obohacení). Co byste ještě chtěl?
Mimochodem, NS vůbec neřešil, zda ten znak byl nebo nebyl naplněn, ale zda je takovýto eventuální čin kryt poslaneckou imunitou. Vůbec nešlo o to, co se stalo nebo mohlo stát, ale co je v rámci imunity nestíhatelné. Což je problém z úplně jiného soudku.
19. 07. 2013 | 07:44

Šabata napsal(a):

Pěkně to tu napsal vedle Petr Holub: "Ve většině Evropy by Tluchoř a spol. zůstali ve vazbě".

Hoďte na nich sítě a alou zpátky za katr!
19. 07. 2013 | 07:50

Čankajšek napsal(a):

A pak veďte děti k pravdomluvnosti, čestnosti a smyslu pro spravedlnost. Tato společnost je přímo stvořena pro křivé charaktery. Ti tři nevinní jsou taky pěkní křiváci. Stačí si přečíst jen blogy zdejší blogerky paní Ivy Bezděkové o vzácném charakteru pana Šnajdra a jeho čachrech v DR VZP. Není divu, že Kalousek tvrdí, že bez nich by se neobešel a bylo by škoda, kdyby tak vrcholné odborníky on nevyužil v dozorčích radách státních podniků, které jsou relativně nejbohatší a v nichž ještě jsou zdroje. Vůbec Kalousek nějak podivně vehementně brání zvyklosti, ať ústavní, parlamentní nebo ministerské. Vždyť on ty podivné zvyklosti spolu s Klausem a dalšími šmejdy pomáhal v Čezku zavádět. A lidé čumí, co zdejší šmejdi, kteří si zajistili beztrestnost, umí.
19. 07. 2013 | 07:52

Ládik!!! napsal(a):

Být Ištvánem, tak soudružky a soudruhy z NS sejmu.
19. 07. 2013 | 08:00

Dan napsal(a):

to rejpal

Chtěl bych, abyste dovodil tu neoprávněnost nějakým právním přepisem. Jak jinak chcete neoprávněnost doložit než rozporem s právem? Jistě chápete, že nemůže být úplatek, když se domáháte nějaké orpávněné výhody. A když si přečtete to usnesení nejvyššího soudu, které je na Lidových novinách, jasně tam uvidíte, že se nejvyšší soud zabývá i základními znaky skutkové podstaty, tedy neoprávněností, protože tam jiný takový znak není.

Prostě stačí mít otevřené oči a číst.
19. 07. 2013 | 08:11

rorýs napsal(a):

To Jarpor:

NS pouze svým odůvodněním sdělil, že politický deal je vždy na půdě obou komor košer. Bez ohledu na to, zda visíte jako čuník za kopýtka, nebo blazeovaně potahujete v klubovce havana.
Selským rozumem je jednání expremiéra a dotyčných poslanců korupce.
Selským rozumem je rozhodnutí NS jenom pokračováním politického dealu.
19. 07. 2013 | 08:15

rejpal napsal(a):

Šabata
Mimochodem, to odůvodnění NS je v rozporu s trestním zákoníkem. Ten totiž hovoří i o trestných činech úředních osob - například i v odstavci (2) § 334 TZ: (2) Úřední osobou podle § 331 až 333 se vedle osoby uvedené v § 127 rozumí též jakákoliv osoba...", odkazovaný § 127 pak explicitně mezi úřední osoby zahrnuje poslance. Nikde ovšem ani zmínka o tom, zda místo spáchání má vliv na posuzování toho činu, není prostě znakem.
Takto pojatá imunita, jak ji popisuje NS ve svém odůvodnění, kde jasně a jednoznačně říká, že politickým činem je COKOLI spáchané poslancem (v prostorách PsP), je opravdu velmi extenzivní (a to je eufemismus).
19. 07. 2013 | 08:26

rejpal napsal(a):

Dan
Právě jsem se k tomu druhému vyjádřil výše.
Ad to první - Trestní zákoník není právní předpis? Už po iksté se vám snažím vysvětlit, že popis toho znaku tam je.
Pokud máte jiný názor, zkuste mi vysvětlit, co tedy podle vás ta věta v § 334 (1) znamená, a zejména, jak rozumíte spojení "spočívající v".
19. 07. 2013 | 08:33

Dan napsal(a):

to rejpal

Přesně tak, imunita s tím nemá nic společného. Nejvyšší soud skutečně argumentuje tím, že projev a dohoda je právem poslanců a jejich chování tak nemůže být neoprávněné a ani výhoda nemůže být neoprávněná. To není rozhodnutí o imunitě, ale o znacích úplatku v § 334 trentsího zákoníku. Dobře jste to pochopil.

Čili dokud nedovodíte neoprávněnost té výhody, nemáte trestný čin.

Mimochodem, mohl byste odcitovat z toho rozhodnutí, že "politickým činem je COKOLI spáchané poslancem (v prostorách PsP)ů? Nic takového tam totiž není.
19. 07. 2013 | 08:34

Dan napsal(a):

to rejpal

Jistě, trestní zákoník je právní předpis a obsahuje skutkové podstaty a znakem úplatku je v § 334 tresntího zákoníku neoprávněnost výhody. Tak už ji prosím dovoďte nějakým právním předpisem. Ta věta je znak úplatku a pokud získáte nějakou výhodu, tak musíte z celého právního řádu dovodit, že je neoprávněná, aby to mohl být trestný čin. "Spočívající v" znamená další vymezení této výhody. Prostě výhodou může být funkce, ale jen, pokud se k ní občan či poslanec dostane neoprávněně, není vůbec oprávněn ji přijmout, požadovat a podobně.
19. 07. 2013 | 08:37

Dan napsal(a):

to rejpal

to je výhoda spočívající v, nikoli neoprávněnost spočívající v,

to se nevztahuje k neoprávněnosti přece, co je neopráněné stanovuje parlament svými zákony
19. 07. 2013 | 08:40

rejpal napsal(a):

Dan
Mýlíte se v teorii. Úplatek je definován pojmem neoprávněná výhoda, a protože ten pojem neoprávněná výhoda je sám o sobě nepříliš jasný, je popsán v následující části věty, která začíná tím uvozujícím spojením "spočívající v. Nic víc není třeba dodávat. Ostatně sám trestní zákoník obsahuje řadu vysvětlení a definic, které by se podle vás měly vyskytovat v jiných zákonech (jsou poměrně dobře obecně známé), například pojem úřední osoby. V § 334 je na něj odkaz, a ten paragraf 127 je definicí pojmu úřední osoba.
Kdybyste měl pravdu vy, stačilo by odkázat na jiný zákon a nemuselo by se plýtvat místem.
Leč nemýlíte se v praxi. Poslanci občas schvalují zákony, které jsou v rozporu se zákony jinými. A pak se dělají novely ještě dřív, než nový zákon začne platit (nebo také ne, protože na to nikdo včas nepřijde).
19. 07. 2013 | 08:49

modrý edvard napsal(a):

jarpor a další. Všichni cosi tušíme, jde o to, jaké jsou důkazy, nejspíš v těch odposlechách.
může tam být: FTŠ: "když nedáte 5 na dřevo, shodíme vládu.". N: "pět na dřevo nemám, ale měla bych tu pěknej flek. Žádná práce, spousta peněz."
nebo taky: K: "slyšel jsem, že nemáte co dělat. Nemohli byste zaskočit v dozorčí radě? Chápu, že Vám Bill /Gates, pozn. aut./ nabízí víc, ale snad byste to pro stát mohli udělat." FTŠ: "pro jednou jo, ale příště se na to vy..."
Opravdu nevíme, co tam je. Musíme čekat, snad to nebude trvat dlouho.
Taky nevím, na podkladě čeho rozhodoval Nejvyšší soud. Zřejmě to nemohl být celý spis, to by nestihli.
19. 07. 2013 | 08:51

Dan napsal(a):

to rejpal

Ano, dále je konkretizována výhoda, ne neoprávněnost. Obohacení samo o sobě přece nemůže být neoprávněné, neuvažujte třídně. Ta výhoda musí spočívat v obohacení. A neoprávněnost? Ta musí vycházet z nějakého jiného právního předpisu, musí se jednat o rozpor s právem. Víte, tretsní zákoník nemůžete porušit, ten musíte v příslušné skutkové podstatě naplnit.

Prostě uvažování, že jednáte v souladu s právem a toto oprávněné jednání někdo označí za trstné je šílené.
19. 07. 2013 | 08:55

Dan napsal(a):

to modrý edvar

Pokud tkaové důkazy měli, tak je měli vtělit do usnesení o zahájení tčsntího stíhání. Na tomto blogu je blog i Sokola, který tady ten skutek zkopíroval a o úplatcích ani slovo. Sorry
19. 07. 2013 | 08:56

Picollo napsal(a):

to Honza:
Cituji: "Po událostech posledních týdnů a především po výrocích čelných představitelů ODS předpokládám, že tahle partaj se v příštích volbách (lhostejno, zda - li v předčasných, či řádných)ani nedostane do sněmovny. "
----------

Honzo jste totálně mimo. O co se vsadíte, že tamta verbež bude zas???? Aby nedošlo k tomu, v co doufáte, bylo by třeba roztřídit naši voličskou společnost zdravě uvažující (s přehledem o událostech posl.let, dobrou pamětí a patřičným spravedlivý nasazením) - jako vhodnou k provedení (konečně!!!) potitivní změny v této zavšivené zemi a na retardovanou (neznamená to diagnózu!!, nýbrž tím myslím pokřivené charaktery, vymytou paměť i záložní disk v mozku, pokud vůbec nějaký mozek tito lidé vlastní), kterou tedy k volbám nesmíme připustit.

Po celých těch letech se totiž jen utvrzujeme v tom, že imunita se našim vším a parazitům notně zvedá a normálním lidem sešupem jak z Ledovce klesá.

Někdy mám pocit, že ten nahoře se na to už taky nemůže dívat a odešel jinam, kde je dosažení úspěchu slušných lidí dosažitelnější. Nebo: Že vidí, že se poviňujeme všichni - ti slušní pasivností a paraziti nahoře agresí.
19. 07. 2013 | 08:57

dříve čtenář napsal(a):

Pan Ištván v ČT, teda pokud jsem tomu dobře rozumněl, tvrdil, že je z hlediska právního zásadní rozdíl mezi tím, když se vzdám hlasování a pak dostanu místečko a mezi tím, že domlouvám dopředu teplé místečko za svůj hlas (navíc i mimo půdu sněmovny). A říkal, že na druhou variantu mají důkazy.

Já mu na rozdíl od dana a jarpora věřím.

Mafie si ale stejně udělají to, co považují za vhodné - zhnusit nám volby do té míry, že v dalších příjdou volit jen skalní voliči TOP, ODS a ČSSD. A to je zřejmý cíl všech těchto kauz.
19. 07. 2013 | 09:13

Dan napsal(a):

to dříve čtenář

Ale dokazování neoprávněnosti přece není otázka víry. To je otázka toho, zda existuje nějaký právní předpis, který takové jednání a takovou výhodu označuje za neoprávněnou.
19. 07. 2013 | 09:16

jeanp napsal(a):

jsme právní stát?, nebo stát patřící právníkům?,
deprivantní senát NS dal jasnou odpověď,
za takovou konstrukci by se nestyděl ani niccolo machiavelli,
19. 07. 2013 | 09:18

rejpal napsal(a):

Dan
Je vysvětlováno celé spojení "neoprávněná výhoda". Ono totiž nejde o dvě nezávislá slova, ale o sousloví (definice: Sousloví je ustálené slovní spojení, mající význam jediného slova. Ve větě vystupuje jako jeden celek, který nelze rozdělit na části, aniž by se ztratil původní význam). Většinou jde právě o spojení přídavného jména s podstatným jménem, kde to druhé má často neutrální a obecný význam, a teprve ve spojení s přídavným dostává nějaký konkrétní obsah. V obecném jazyce často není třeba žádný podrobný výklad (např. hudební sluch), v odborném (i právním) jazyce jsou sousloví definována, aby nedošlo k nedorozumění. Není to nic neobvyklého, podobných sousloví a jejich výkladu hned na místě, je odborná literatura všech oborů plná.
Proto nelze uvození spočívající v chápat jako vysvětlení slov "neobvyklá" nebo "výhoda", ale právě vysvětlení SOUSLOVÍ "neoprávněná výáhoda".
19. 07. 2013 | 09:19

modrý edvard napsal(a):

Dan: nevím, co bylo v tom usnesení. Nevím, jak takové usnesení má vypadat. Ostatně, vy taky asi ne.
Sokol pak je advokát jedné strany, v zájmu klienta může tvrdit cokoliv. Nečtu ho.
19. 07. 2013 | 09:20

rejpal napsal(a):

dříve čtenář
Tak v mém případě to může mít jediný důsledek - k volbám půjdu, i kdybych se tam měl doplazit jako Meresjev.
19. 07. 2013 | 09:20

jarpor napsal(a):

rorýs

"NS pouze svým odůvodněním sdělil, že politický deal je vždy na půdě obou komor košer."

Dle mého, se mýlíte. To si jen Vy dovozujete z rozhodnutí Nejvyššího soudu. Jiný si může dovodit něco zcela jiného... třebas to, že to, že ne každé jednání "ne-košer" je jednáním s trestně-právními koseqencemi.

Jak jsem napsal, mě "selský rozum" říká, že takových politických dealů zde bylo..., je, a určitě bude... Některé pociťuji jak dobrá, kompromisní řešení, jiná jako nepřijatelná, amorální... Jsem si jist, že i Váš "selský rozum" uvažuje podobně... jen si nejsem jist, zda na těch dealech "dobrých" a "špatných" se shodneme... Tady patrně každý má právo vidět to trochu jinak. Ale tak jako tím Vaším "selským rozumem" označené dealy jako špatné, "smrdící"... tak stejně takové tím mým "selským rozumem", nemohou být trestně stíhány. Politika našeho politického systému je založena na kompromisech, na dealech, chcete-li.

Jsou dvě možnosti - buď chápat tyto dealy jako trestně-právně neodsouditelné, pokud skutečně není jasný a nezpochybnitelný důkaz, že byl překročen zákon... nebo změnit systém... . Totalita dealy nezná... je rozhodnuto jedním či skupinou... a kritik takových rozhodnutí je zpacifikován, umlčen.

Je na každém, čemu dá přednost.

Hezký den
19. 07. 2013 | 09:20

Dan napsal(a):

to modrý edvard

To usnesení Sokol okopíroval do svého blogu. Tam skutečně nic o penězích nebylo.
19. 07. 2013 | 09:24

Dan napsal(a):

ro rejpal

Ale určitě, je to sousloví a tu neoprávněnost musíte doložit nějakým právním předpisem. Čím jiným byste chtěl neoprávněnost doložit? To jinak přece nejde.
19. 07. 2013 | 09:26

Analytik napsal(a):

Není zbytečnou ztrátou času lámat si hlavu nad smyslem Ústavy?
Z předposledního a posledního výroku senátu Nejvyššího soudu vyplývá, že smysl Ústavy záleží na tom, kteří soudcové se aktuálně sejdou k jejímu výkladu.
Obzvláště pikantní moudra se můžeme dozvědět, když ústavní nuance vykládají specialisté na trestní právo.
Takový výklad má podobnou informační hodnotu, jako když výhody účasti ve druhém důchodovém pilíři líčí zájemcům třeba senilní zahradník.
19. 07. 2013 | 09:28

jarpor napsal(a):

dříve čtenář

pokud má státní zástupce důkazy pro to, co říká, v čem je pak problém ? Pokud je soud uzná, budou ti obvinění odsouzeni.

Samozřejmě, že je rozdíl mezi nehlasováním a vzdáním se mandátu. Za oba činy jsou však nemůže být tak nebo onak jednající poslnanec trestně-právní postih.

P.S. I já Ištvánovi věřím.... a jak píše modrý edward - uvidíme.

Hezký den
19. 07. 2013 | 09:31

rejpal napsal(a):

modrý edvard
je tady: http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=785589
19. 07. 2013 | 09:34

modrý edvard napsal(a):

dan: nebudu, nebudu, nebudu číst Sokola. Zkresluje skutečnost tím, že ukazuje jen její část. Když bych ho začal číst, přistupuju na jeho hru /nebo se do toho musím pustit naplno, vystudovat práva atp./
19. 07. 2013 | 09:36

Dan napsal(a):

A k obsahu článku. Tak trstně stíhat za vzdání se mandátu, na což má poslanec právo, stejně jako každý jiný občan může odejít ze svého zamšstnání, je totální nesmysl. Já skutečně nevěřím tomu, že to může někdo myslet vážně.
19. 07. 2013 | 09:38

Dan napsal(a):

to modrý edvar

Ale tady nečtete Sokola, tady přečtete text usnesení o zahájení trestního stíhání jak ho sepsaly orgány Policie. Prostě konečně se dovíte, co na ně Policie má a co jim kornkétně dává na vinu a nemusíte spekulovat.
19. 07. 2013 | 09:39

rorýs napsal(a):

To Jarpor:

Domnívám se, že v případě správy věcí veřejných by trestně-správní odsouditelnost jednotlivých činů volených aktérů měla býti z principu posuzována především váhově vůči morálnosti toho kterého skutku.
Jinými slovy vnímám správu věcí veřejných jako výkladní skříň přijímaných a sdílených hodnot společnosti, bez ohledu na to, že ta sama může přirozeně chybovat.
Nejde v principu o odsouditelnost, ale o oprávěnost k takovému jednání.
19. 07. 2013 | 09:40

rejpal napsal(a):

Dan
Vtip sousloví je v tom, že se nedokládá význam jednotlivých částí, pouze sousloví samotného. Proto jsem tam dal tu definici - "sousloví má význam jediného slova". Je to jeden celek, který v daném kontextu nelze dělit. Právě sousloví bývají definována přímo na místě, kde se s nimi operuje, poněvadž nelze vyloučit, že zcela nezávisle existuje v jiné oblasti (ale i ve stejné!) úplně stejné sousloví - ale mající jiný význam.
Domnívám se například, že sousloví "neoprávněná výhoda" lze použít úplně klidně například v pravidlech fotbalu, kde se hovoří o ofsajdu a ofsajdových pozicích. Nevím, jestli tam je přímo tohle, nebo něco velmi podobného, ale obsah toho výrazu bude definován poněkud jinak.
19. 07. 2013 | 09:41

Joe Ratata napsal(a):

NS by měl vydat ceník,za kolik lze v PS prodat mandát,kolik lze žádat za hlasování a stanovit na to sazbu DPH.Lidi by měli jasno a odpadlo by zbytečné vynucování slibu,jako že budou vykonávat svůj mandát ku prospěchu občanů a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
19. 07. 2013 | 09:41

Dan napsal(a):

to rejpal

Fajn, tak už víme, co to znamená sousloví a kdy tedy dovodíte tu neoprávněnost nějakým právním předpisem? Nechcete raději hodit ručník do ringu a přiznat, že každý občan, včetně poslance je oprávněn vzdát se svého zaměstnání a přijmout novou práci? Já nevím, ale mi to přijde zcela přirozené a dost dobře nechápu, jak v tom můžete vidět něco neoprávněného.
19. 07. 2013 | 09:44

mor a cholera napsal(a):

Proto také dospěl Nejvyšší soud k závěru, že v posuzované věci tak (znovu s ohledem na uvedené) došlo k nepřijatelné ingerenci exekutivní moci do moci zákonodárné. Současně je také namístě uvést, že ani ze skutku popsaného v odůvodnění vzneseného obvinění nijak neplyne, ž e se tak mělo stát mimo půdu poslanecké sněmovny či jejích orgánů, kdy z hlediska dosud vedené argumentace nemá Nejvyšší soud žádný důvod odchýlit se od názoru Nejvyššího soudu vyjádřeného v rozhodnutí týkajícím se obdobné problematiky a publikovaném pod sp. zn. 11 Tcu 135/2012. Je namístě (v zásadě jako obiter dictum) uvést, že Nejvyšší soud v dané chvíli nemůže předjímat jakýkoli další postup orgánů činných v trestním řízení a nemůže (nesmí) se vyjadřovat k dalším zjištěním ve věci učiněným. Ke shora uvedenému je však namístě (v souvislosti s výkonem poslaneck&eac ute;ho mandátu obviněným) uvést, že obviněný odmítl podpořit zmíněné zákony s ohledem na svůj legitimně projevený názor stran daňové politiky vlády, a to do té míry, že na svůj poslanecký mandát rezignoval. Stejně tak lze za legitimní výkon poslaneckého mandátu označit i tento jeho následný postoj, kdy se poslaneckého mandátu vzdal proto, že chtěl umožnit pokračování vlády, jako člen jedné ze stran, které (koaliční) vládu tvořily. Jak již řečeno, Nejvyšší soud se nemůže v rámci svého (takto přijatého) rozhodnutí dále vyjadřovat k tomu, za jakých okolností se svého poslaneckého mandátu vzdal a co jej k tomu vedlo.

Nádherné vyjádření vlastní blbosti Nejvyšší pobočky Cosa Nostry v Brně. Oni se nemůžou vyjadřovat k tomu za jakých okolností dostal poslanec trafiku, ale už vědí že jeho jednání bylo legitimní.

Don Camillio v hlavním štábu na Sicílii již avizoval možnost přesunu celé agendy do Brna.

Jen je ještě potřeba dořešit pár technických věcí, jako třeba možnost používat adresu brněnské pobočky ke svým platebním transakcím.

Já bych mu to umožnil, k čemu je nám za státní peníze vydržovaný barák i s ansáblem, který se vyjadřuje jen k tomu, co se mu hodí do kapsy.
19. 07. 2013 | 09:44

modrý edvard napsal(a):

rejpal : děkuju. Do právnické bitvy se může zapojit jen jako fanoušek.
Podstatný argument mi připadá ten, že "M.Š." měl dle Nejvyššího soudu poslaneckou imunitu, a proto ho nelze vzít do vazby. Z toho pohledu bych navrhoval požádat Parlament o jeho vydání.
19. 07. 2013 | 09:44

Dan napsal(a):

to mor a cholera

Tak Nejvyšší soud těžko může za to, že orgány činné v přípravném řízení nebyly schopny popsat skutek tak, aby to byl trestný čin. Zejména nebyly schopny dovodit neoprávněnost výhody nějakým právním předpisem.
19. 07. 2013 | 09:47

Joe Ratata napsal(a):

Dan
Nejde o to,že se vzdali mandátu,ale že se ho vzdali za úplatu.
Ostatně i to vzdání se mandátu je problematické.Jednou ho získali za jistý volební program od občanů a oni nemají právo se ho vzdát jen pro to,že šéfstvo jejich strany se rozhodlo volební program nedodržovat.
19. 07. 2013 | 09:49

modrý edvard napsal(a):

oprava
rejpal : děkuju. Do právnické bitvy se MŮŽU zapojit jen jako fanoušek.
Podstatný argument mi připadá ten, že "M.Š." měl dle Nejvyššího soudu poslaneckou imunitu, a proto ho nelze vzít do vazby. Z toho pohledu bych navrhoval požádat Parlament o jeho vydání.
DAN: v podstatě totéž co rejpalovi. U Sokola mi jde o to, že coby mazaný právník ukazuje jen jednu stranu. Nevyčítám mu to, jen ho nepokládám za informační zdroj.
19. 07. 2013 | 09:49

rejpal napsal(a):

Dan
Jenže ti poslanci nejsou stíhání za vzdání se mandátu. Je to jako s tím souslovím. Jde o řetěz činů, z nichž každý sám o sobě nikdo netrestá, ale je to právě kauzalita (příčiny a důsledky), která vedla OČTŘ ke stíhání.
To, že muži ležícímu v bezvědomí na ulici sáhnete do portmonky, není trestným činem (můžete například hledat občanku, abyste kontaktoval jeho příbuzné). Ale pokud se ten muž probere a sdělí, že než upadl, měl tam pětitisícovku, a poté, co se probral, už tam nebyla, je důvodem k vyšetřování toho muže - je tady podezření ze spáchání trestného činu, a je tady ta kauzalita, která ukazuje na vás.
Ten muž může být samozřejmě nevinný, může se ukázat, že ten v bezvědomí trpí senilní demencí nebo chorobnou lhavostí, mohl ty peníze ztratit nebo prohrát na automatech - ale je věcí vyšetřovatelů, aby našli důkazy, že k odcizení došlo, a že jste to byl vy, kdo to spáchal. Na samotném stíhání není nic divného. Odcizení pětitisícovky už je trestný čin - pokud k němu došlo.
19. 07. 2013 | 09:50

Dan napsal(a):

to modrý edvar

Ale Sokol tady ukazuje usensení o zahájení tretsního stíhání kterou vyhotovila protistrana, ne to co vyplodil on. A pokádat usnesení policie za divný infromační zdroj je pikantní.
19. 07. 2013 | 09:51

Dan napsal(a):

to Joe Ratata

Jistě, znakem úplatku je neopránněná výhoda, takže kdy už dovodíte neoprávněnost té úplaty? Od kdy občan nemůže vzít novou práci? Co mu to zakazuje?
19. 07. 2013 | 09:52

jarpor napsal(a):

rorýs

"Domnívám se, že v případě správy věcí veřejných by trestně-správní odsouditelnost jednotlivých činů volených aktérů měla býti z principu posuzována především váhově vůči morálnosti toho kterého skutku."

Co je, prosím? to Vaše "váhově" ? Jako že něco ještě není a něco už je trestné ? Dle mého - buď je nebo není... žádné co ještě... a co už.... .

Hezký den
P.S. Nemorální nemusí být nutně trestné...
19. 07. 2013 | 09:54

modrý edvard napsal(a):

dan: Sokol systémově ukazuje jednu stranu. Já chci obě.
19. 07. 2013 | 09:54

Dan napsal(a):

to rejpal

Znakem krádeže je cizí věc. Takže prokazujete z hlediska znaků skutkové podstat kdrádeže cizí věc, tedy vlastnické právo k věci.

U úplatku máte znakem neoprávněnost, takže musíte dovodit neoprávněnost a tu dovodíte pouze téím, že najdete nějaký právní předpis, tkerý takové jednání označuje za neoprávněné. Vy prostě musíte najít právní předpis, který zakazuje občanům vzít nabídku zaměstnání. To je celé. Já vím, že je to zní absurdně, ale je to tak.
19. 07. 2013 | 09:55

Dan napsal(a):

to modrý edvar

A Sokolovo vyjádření tam najdete taky. V jeho článku najdete jak usnesení policie, tak vyjádření Sokola. V tomto směru vám to bude vyhovovat.
19. 07. 2013 | 09:56

Občan napsal(a):

Tak znovu.
Trestnost "poslaneckých dealů" zakládá MEZINÁRODNÍ "Trestněprávní úmluva o korupci", publikovaná v ČR Sbírkou mezinárodních smluv ČR částka 31 ročník 2002 č. 70 - Trestněprávní úmluva o korupci.

Čl. 2 a 3 Úmluvy definují co se korupcí myslí a ukládají stranám ´mluvy POVINNOST zakotvit ve svém právním systému trestnost takového konání.
Čl. 4 Úmluvy pak stanoví trestnost konání popsaného v čl. 2 a čl. 3 u členů parlamentu a ukládá stranám POVINNOST zakotvit tuto trestnost ve svém právním systému.

Nejvyšší soud Úmluvu zcela ignoroval, čímž flagrantně porušil závazek vylývající z Úmluvy pro ČR.
A protože mezinárodní úmluvy jsou NADŘAZENY českému právu, má ČR dost závažný problém, protože její justiční orgán rozhodl v hrubém rozporu s Úmluvou a svým rozhodnutím legalizoval korupci, již Úmluva má za trestnou.

Přestaňte tedy planě mudrovat nad TZ a TŘ, protože trestnost konání "trafikantů" je jasně dána předpisem vyšší právní síly.
19. 07. 2013 | 09:57

mor a cholera napsal(a):

Dan
Ono to přípravné období už skončilo ??
Panebože kdy ? On už byl podán návrh na soudní řízení ?

A nebo to pobočka Cosa Nostry na objednávku kmotrů taktně kopla pod stůl, podle slov Babičky od B. Němcové : Tady bude pořádek.
19. 07. 2013 | 09:59

Dan napsal(a):

to občan

No a český stát snad tuto povinnost nesplnil? Pokud vím, tak v trestním zákoníku v § 331 až 334 máte několik trestných činů vztahujících se ke korupci. A vždycky tam byly. Já nevím, nemáte touhu si je na internetu najít a přečíst?
19. 07. 2013 | 09:59

Dan napsal(a):

to mor a cholera

Podle mě ano, protože bylo zahájeno stíhání pro skutek, který neobsahuje znaky skutkové podstaty. Policie tak bude muset sdělit obvinění znovu.
19. 07. 2013 | 10:01

Občan napsal(a):

Dane,
Vy tu blábolíte hrozné nesmysly.

Skutkovou podstatou krádeže je až PŘISVOJERNÍ si cizí věci. Sama existence cizí věci žádnou skutkovou podstatu nezakládá. A je úplně jedno komu věc patří, protože podstatou posuzování je to, že ji si přisvojil někdo, kdo k NEMÁ žádná práva.

Přijetí funkce člena statutárního orgánu samo o sobě zcela jistě není obvykle trestné (i zde se ovšem najdou vyjímky). Ale přijetí funkce jako PLNĚNÍ výměnou za dohodu nebo jiné konání už trestné JE. Zejména, v případě existence předpisu vyšší právní síly, který tuto trestnost jasně definuje.
19. 07. 2013 | 10:05

rejpal napsal(a):

modrý edvard
Nejsem právník a právní bitvu v pravém slova smyslu vést nemohu. Jenže ty základní věci v právu vycházejí z běžné logiky (a většinou jde o kodifikovanou podobu nějakého obyčeje - zákon, který to nerespektuje, je masově porušován a časem skončí v zapomění). Právní bitvy jsou výsledkem toho, že konkrétní kauzy jsou pestřejší než možnosti práva, že je tu problém s posuzováním - a přípustností= důkazů, že řada zákonů zabíhá do oblastí vysoce odborných (pro mě třeba zákony týkající se financí), ale také i ve formulaci některých zákonů, které dovolují různý výklad, někdy i výklad "proti srsti" (selskému rozumu).
Jenže - zákony nejsou psány jen pro právníky. Máme-li se jimi řídit (a velká spousta se nás přímo týká), musíme jim rozumět. Většinou s tím není problém, pokud nejde o věci hraniční (např. sebeobranu). Problém nastane, když rozhodnutí soudů jde proti vší logice a zdravému rozumu (a tím samozřejmě proti duchu zákonů, které mají chránit občany před všemožnými příkořími).
Jestliže například soud rozhodne ve prospěch šizuňka, který lstivě vymámí podpis od staré babičky, která mu prodává rodinný dům za sto tisíc (nebo ve prosdpěch člověka, který nechá podvodně zapsat sebe jako vlastníka nějaké nemovitosti do katastru), něco není v pořádku - buď v zákoně, nebo (častěji) v jeho aplikaci u soudu. A žádný výklad či odůvodnění na tom nic nezmění.
19. 07. 2013 | 10:05

rejpal napsal(a):

Dan
Už se zase točíme v kruhu. Těžko mohu dodat něco dalšího.
19. 07. 2013 | 10:06

Joe Ratata napsal(a):

Dan
Představte si,že jsem účetní a svému zaměstnavateli jsem přišel na daňové úniky.Zaměstnavatel mi za to,že nepodám udání nabídne u spřátelené firmy místo finančního ředitele.Dám výpověď a přijmu místo finančního ředitele.Jsem čistý jak lilie,neboť mám právo dát výpověď a přijmout jiné zaměstnání.Nebo snad ne?
19. 07. 2013 | 10:06

Občan napsal(a):

Dane,
ČR tuto povinnost nejenže nesplnila, ale v případě členů parlamentu ČR dokonce hrubě porušila.
19. 07. 2013 | 10:07

mor a cholera napsal(a):

Dan

Takže, když je zahájeno stíhání, nesmí se přidávat další důkazy ?

Která země, krom té naší, to takto praktikuje ?
19. 07. 2013 | 10:08

Dan napsal(a):

to Občan

Souhlasním znaky u krádeže je přisvojení cizí věci a tedy musíte přezkoumat vlasntické právo k věci, kterou vám někdo vzal.

Pokud přijetí přijetí funkce jako PLNĚNÍ výměnou za dohodu je neopráněné , tak uveďte právní předpis, který to označuje za neopávněné. Proč jste to dosud neudělal?
19. 07. 2013 | 10:08

Dan napsal(a):

třo mor a hcolera

když je zákonně zahájeno, pak ano. Když je nezákonně zahájeno a skutková věta v usensení o zahájení tresntího síthání neobsahuje zákonné znaky trstného činu, tak je celé trestní stíhání nezákonné.
19. 07. 2013 | 10:10

Dan napsal(a):

Joe Ratata

určitě, změnou práce tady nespácháte nic tresntého. Níicméně byste se měl podívat, jestli trestný čin krácení daně nepodléhá oznamovací povinnosti, pak byste mohl spáchat trestný čin neoznámení trestného činu.
19. 07. 2013 | 10:11

marxík napsal(a):

Dan
Tím vaším předpisem by mohla být samotná ústava, jak jsme o tom pokecali včera. Viz můj včerejší příspěvek pod Hamplovou.

Spravně citujete ústavu. Každý má právo prijmout práci. Tedy i konkurenti na pracovním trhu, kterých je v
době slující nezaměstnaností požehnaně. A všichni byli upozaděni, protože Šnajdr místo směnil za mandát.
19. 07. 2013 | 10:12

Dan napsal(a):

to Občan

Jak ji mohla nesplnit, když trestné činu týkající se korupce jsou urpaveny v § 331 až 334 tresntího zákoníku? Jste slepý? nechcete si je raději přečíst?
19. 07. 2013 | 10:12

Občan napsal(a):

Já jsem to, Dane, udělal již několikrát, ale zřejmě máte problém s porozuměním textu "předpis vyšší právní síly".

Ten totiž srozumitelně praví, že poslanci a všichni ostatní "veřejní činitelé" jsou trestnější víc než kdokoli jiný a že jakákoli "dohoda s protiplněním" je korupcí.

Čemu tedy nerozumíte?
19. 07. 2013 | 10:13

Dan napsal(a):

to marxík

To by platilo pouze v případě, že by ministr financí byl povinen vyhlásit výběrové řízení. Ano, pak by tam byla neoprávněnost a měl byste trestný čin. Takže šup sem s předpisem, který ukládal povinnost ministrovi v tomto případě vyhlásit výběrové řízení.
19. 07. 2013 | 10:13

Dan napsal(a):

to Občan

Můžete to odcitovat?
19. 07. 2013 | 10:14

Občan napsal(a):

Máte to odcitováno o asi 30 cm výše.
Vy jste to snad nečetl?
19. 07. 2013 | 10:15

Dan napsal(a):

to Občan

Četl a nic o tom tam nebylo. Odcitujte to z té úmluvy.
19. 07. 2013 | 10:17

Klaus napsal(a):

1. NS chybně vyložil pojem "projev" v citované normě ÚZ (z historie je dohledatelné, že se jedná o verbální projev)

2. NS se nezabýval "okolnostmi" vzneseného obvinění a měl!

3. NS a žádný soud nesmí opomíjet skutkovou podstatu vzneseného obvinění trestného činu, která za všech okolností musí být prioritní nad procesními skutky

NS jasně dokládá neochotu posuzovat a řešit kořenovou příčinu vzneseného obvinění a alibisticky hledá jiná zdůvodnění ve prospěch obviněných.

Toto není jednání v zájmu většiny a hledání spravedlnosti, ale jednostranný účelový postup.

NS se při výkladu normativy citované z ústavy vůbec nesnažil srovnat aplikaci imunity a její rozsah s historií vývoje imunity a předpisy okolních zemí EU.

Toto musí přezkoumat ÚS a zároveň musí být zahájeno opětovně trestní stíhání za skutky mimo poslaneckou sněmovnu ( což dovozuje absurditu rozhodnutí NS),

NS vlastně říká, že konkrétní terstný čin, který započal na půdě sněmovny a následně pokračoval před sněmovnou, je možné stíhat pouze z té části, která se uskutečnila mimo poslaneckou sněmovnu.

Absurdum nad absurdum....
19. 07. 2013 | 10:17

Občan napsal(a):

To Dan,

v tom případě jste četl špatně. Je totiž citováno z Úmluvy.
Celou úmluvu najdete ve Sbírce mezinárodních smluv a má mnohem víc ustanovení než ta tři citovaná.
19. 07. 2013 | 10:20

Dan napsal(a):

to Občan

Paliže nechcete, udělám to za vás.

Článek 3 úmluvy

- Přijímání úplatku tuzemskými veřejnými činiteli

Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která budou nezbytná pro to, aby přímý či nepřímý požadavek nebo přijetí neoprávněné výhody veřejného činitele smluvní strany pro sebe či pro někoho jiného, nebo přijetí nabídky či slibu takové neoprávněné výhody, aby jednal anebo nejednal při výkonu jeho funkce, bylo pokládáno za trestný čin podle tuzemského práva, je-li tento čin spáchán úmyslně.
Vidíte, i tato mezinárodní úmluva hovoří o neoprávněné výhodě. Máte smůlu, tu neoprávněnost musíte dovozovat i z té úmluvy. Tak sem s tím.
19. 07. 2013 | 10:20

Joe Ratata napsal(a):

Měl jsem tedy povinnost oznámit trestný čin.Bude přijetí místa finančního ředitele posuzováno jako úplatek?
Domnívám se že ano.
Poslanci měli povinnost vykonávat svůj mandát v souladu s volebním programem.Aby umožnili své straně dál vládnout (být u koryta) a porušovat volební program,vzdali se mandátu.Ovšem nikoli nezištně,ale výměnou za vlivný post v blízkosti státního penězovodu.
19. 07. 2013 | 10:21

Dan napsal(a):

to občan

No a to legislativní opatření v trentsím zákoníku kopíruje požadavek té úmluvy. Je úplně shodné.
19. 07. 2013 | 10:21

mor a cholera napsal(a):

Joe Ratata

Ne nejste čistý, chybí vám tam jedna podstatná věc.

Nejste zároveň poslanec.
V tomto případě vás zavřou až zčernáte pro korupční jednání.

Když budete poslanec, každý soud v této, politickou a soudní mafií prolezlou zemí, vás osvobodí. Co kdyby vás náhodou potřebovali.

ODS a její zakladatel uvedly korupci jako pilíř státní politiky a pokud se tohoto svinstva neoprostíme, není pro tuto zemi řešení.
19. 07. 2013 | 10:21

Dan napsal(a):

to Joe Ratata

Pokud někdo dovodí, že jste nebyl oprávněn takové místo přijmout, pak ano. To je úplně jednoduché. Předložte předpis, který to zakazuje a máte trstný čin.
19. 07. 2013 | 10:22

veverka napsal(a):

Koukám že mafie už sem nasadila dalšího placeného diskutéra Dana.

Jinak to rozhodnutí justiční mafie je samozřejmě směšné.

Nebyli stíháni za to že hlasovali nebo nehlasovali,ale za to,že jim za změnu hlasování byla slíbena odměna(a je úplně jedno jaká). Čili jasná korupce.

To trio mafiánských soudců z NS které bylo účelově sestaveno hned den po vypuknutí policejní akce aby vymysleli jak to zamést pod koberec patří samo před soud.

Ale před jaký soud když má mafie ODSáckých vexláků a odkláněčů ve všech své poskoky?
19. 07. 2013 | 10:24

rejpal napsal(a):

jarpor
Samozřejmě je pravda, že co je nemorální, nemusí být trestné. Na druhou stranu, zákony z obecné morálky (obyčejů) vycházejí, zabývají se však jen tím, co je za nějakou "čarou". Což může být problém. Jedním z takových zákonů je například hranice, pod kterou je trestný pohlavní styk s osobou, která je věkem nad tou hranicí. Existuje taková přirozená hranice? Kdoví. U nás je to 15 let, jsou země, kde je hranice podstatně výše, máme tady ale i Vatikán. To, co je tresté tady, není trestné jinde. Z pohledu morálky je to ale trochu jinak - a hodně záleží na vyspělosti dotyčných i charakteru toho vztahu - pak může být na zdánlivě totéž pohled očima morálky různý, zatímco právo to vidí jednoznačně (jen jsou polehčující a přitěžující okolnosti).
S tou stíhanou korupcí poslanců to má navíc více rovin (a často se míchají dohromady). Jednou je otázka imunity (tu řešil NS). To vůbec není problém trestního práva, ale problém ústavního zákonodárství.
Druhou je trestnost toho počinu (bez ohledu na imunitu). Tady se vede spor, zda takováto kauzalita již je trestným činem nebo "jenom" trafikou.
A třetí rovinou je ta morálka. Tady se žádný spor nevede - víceméně všechny strany se shodují, že to jednání je nemorální, ať už je za hranou nebo ne. Ale ta je ze všeho nejsmutnější. Co může být horšího, než pohled na poslance, který se hájí tím, že se chová nemorálně, ví o tom, ale je to vlastně normální, protože to není trestné.
To odůvodnění NS je velmi zajímavé, protože jasně říká, že cokoli, čeho se dopustí poslanec za zdmi PsP, spadá pod imunitu, poněvadž každý počin poslance na půdě sněmovny je počinem politickým. Když jsem ještě včera psal, že cokoli lze obhájit, když se najde oslí můstek k politickému jednání, to už neplatí - jednání (podle zcela jasného textu odůvodnění jakékoli) je politickým počinem, stačí jen, aby člověk byl poslancem a došlo k tomu v prostorách PsP.
Tenhle závěr je o několik levelů závažnější než hokynaření s trafikami, kterým se - jak doufám - účastníci těch aktivit společensky i politicky definitivně znemožnili.
19. 07. 2013 | 10:24

marxík napsal(a):

Dan
Nevím z čeho vyvozujete, že ústava platí jenom v případě povinnosti vypsat výběrové řízení.?
19. 07. 2013 | 10:24

Dan napsal(a):

to marxík

Nikdy jsem nic tkaového netvrdil. nevím, kde jste k tomu přišel.
19. 07. 2013 | 10:26

Joe Ratata napsal(a):

Dane
Já myslím,že dobře víte o co jde a jen se, po vzoru Nečalouska, snažíte demagogicky obhájit neobhajitelné.Nedělejte si ostudu.Nemáte to za potřebí.
19. 07. 2013 | 10:38

Dan napsal(a):

to Joe Ratata

Co je demagogického na tom, že vám předkládám znaky úplatku podle tresntího zákoníku? Rozumějte, trestní zákoník nekriminalizuje dohodu, ale pouze dohodu, která je neoprávněná a na základě které dostáváte neoprávněnou výhodu. Ten základ trestnosti je v neoprávněnosti výhody, v tom, že žádáte nebo dostáváte něco, co nesjte vůbec oprávněn požadovat.

Vy tvrdíte, že je neoprávněné přijmout práci. Já se takovému závěru skutečně divím, protože neznám právní řpedpis, který by to zakazoval.
19. 07. 2013 | 10:41

mor a cholera napsal(a):

Klaus

Co čekáte od těchto zprofanovaných soudních mafií.
Podívejte se kolik jich tam sedělo ještě za komunistů.
Musíte si uvědomit, že soudy jsou represivní složka státu, a pokud stát ovládá mafie politických stran, nemůžeme čekat, že jimi dosazená represivní moc, půjde proti nim.

V demokratických zemích už na to dávno přišli.

Jen tady, v Evropě uznávaném Banánistánu, musíme stále dokola lidem jako je Dan a další, vysvětlovat, že pojem , když se vzdáš mandátu zajistím ti koryto, je stejně trestný čin jako znásilnění na sněmovním hajzlu, nebo vražda ve sněmovní nalejvárně.

Až se zase Kalousek zduní a v afektu někoho přizabí ( a on je fackovací, to víme), tak je z obliga, vždyť pouze na půdě parlamentu vyjádřil svůj názor.

Ani kmen Pigmejů, relikt z doby kamenné, nemá takové jednání ve svých kmenových zvyklostech, jako to co se tu nazývá jelita národa.
19. 07. 2013 | 10:44

dříve čtenář napsal(a):

Naše právo nemá logiku. Pokud bude mít zloděj na cizím pozemku větší práva než vlastník tohoto pozemku, nebude dobře. Pokud zloděj prohlásí : však já jsem tam jen přišel krást( a vyvázne s přestupkem) a vlastník, který jej nachytá a dá mu přes hubu, bude odsouzen za nepřiměřenou obranu, můžeme si nechat o právu a spravedlnosti jen zdát. A nebo si o nich nechat vykládat všehoschopnými advokáty (sympatizanty bývalého režimu) sokolem, toljou kubíčkem a soudcem výborným... Ještěže někteří mladí např. paní Bielinová se už snaží vystupovat jinak.
19. 07. 2013 | 10:50

veverka napsal(a):

NS se snaží občanům namluvit,že korupce poslance je projev krytý imunitou.

Včera spolutvůrce ústavy Výborný jasně řekl že je to blbost,protože tím projevem myslí ústava prostě projev a nic jiného. To jest řečnění u pultíku a další politické verbální projevy. Poslanec si zkrátka můž ŘÍKAT co chce. Ale nevztahuje se to na jeho ČINY,natož pak kriminální jako je korupce.
19. 07. 2013 | 10:50

Dan napsal(a):

to veverka

Nikoli, nejvyššší soud říká, že projev není korupce. A má pravdu. Dovoďte neoprávněnost takového jednání a takové výhody, jak předpokládá § 334 tretsního zákoníku.
19. 07. 2013 | 10:54

kopřík napsal(a):

Z diskuze jsem si odnesl toto :
dejme tomu, že mě zastaví dopravní policista kvůli dopravnímu přestupku a chce mi dát pokutu 3000 Kč a sebrat 4 body. Já mu dám bokem 500 Kč a on mě nechá odjet bez dalších postihů. Toto v žádném případě nelze považovat za úplatek, protože :
1) policista má v odůvodněných případech možnost řešit věc domluvou a ne pokutou
2) já se svou řádně zdaněnou pětistovkou mohu dělat, co se mi zlíbí - můžu si něco koupit, dát ji bezdomovcům, odevzdat manželce, nebo věnovat sympatickému, usměvavému a schopnému policistovi, kterých není na pracovním trhu nikdy dost. Žádná právnická norma mi nezakazuje někomu z vlastní vůle dát pětistovku.
Dovozuji to správně, Dane?
19. 07. 2013 | 10:58

Kelt napsal(a):

Benda junior zde předvádí na kauze těch třech odpovědných,co se vzdali v zájmu této země poslaneckých mandátů za "deal"/směnu něčeho za něco,jak veřejně pravil v PS Nečas/pokus o právní kvadraturu kruhu .
S tímto apologetem víry,že korupce,není korupcí,pokud se jedná o členy ODS je zbytečné ztrácet čas.
Nejvíc se mně líbí zdůvodnění Kalouska,který jako Benda jr.v systému flašinet neustále se nám snaží vnutit myšlenku záchrany státu tím,že přidělením trafik zabranil těm"vysoce kvalifikovaným "odejít do soukromého sektoru,čímž by státu vznikla škoda nedozírné výše.
Až je Rusnokova vláda odvolá ,tak budeme vidět tu "rvačku"soukromého sektoru o jejich kvalifikaci v přímém přenosu.
Už se těším.
19. 07. 2013 | 11:00

marxík napsal(a):

Dan
Vy byste si měl ujasnit ujasnit, že povinnost vyhlašovat výběrové řízení souvisí s potřebou ochraňovat státní kasu, zatímco příslušný článek ústavy souvisí s rovným postavením na pracovním trhu. Takže bych to nemotal dohromady.
Chcete říct, že kdybych na pracovním trhu Šnajdrovi konkuroval třeba já, s Billem Gatesem za zády, který by Kalouska přesvědčil silou svých argumentů o mé nepostradatelnosti, a bylo to doložitelné, že by bylo vše po právu?
19. 07. 2013 | 11:05

mor a cholera napsal(a):

Dan

Jeden skromný dotaz. Podobně imbecilní názory má jeden poslanec Parlamentu ČR za stranu zlodějů ODS.

Nejste náhodou osobně lžidoktor z Plzeňské právní fakulty, člověk, který jak sám přiznal, neumí nic jiného , jak mlátit hubou, pan Marek Benda ?

Stačí ano-ne.

Jste totiž ve vyjadřování téměř identický.
19. 07. 2013 | 11:07

mor a cholera napsal(a):

Kelt

Taky vás to napadlo, že to musí být on ?
19. 07. 2013 | 11:09

rejpal napsal(a):

Dan
Četl jste nepozorně.
NS se skutkovou podstatou vůbec nezabýval. Řešil pouze, co je a co není z hlediska imunity projevem. A dospěl k závěrům, že
a) objekt PsP je zvláštním teritoriem, odlišným od všech ostatních,
b) poslanec požívá speciální výsady - imunity
c) imunita se bez jakýchkoli hranic vztahuje na VŠE, co poslanec v objektu PsP učiní, poněvadž JAKÉKOLI jednání poslance v tomto objektu je POLITICKÝM jednáním (to za poněvadž není má fabulace, ale fakticky doslovný citát z toho odůvodnění). Zda jde o čin jinak trestný nebo ne, vůbec NS neřeší, poněvadž imunita v kombinaci s budovou PsP má vyšší váhu, implicitně vyšší než nejtěžší tresné činy (v odůvodnění není o žádné obecné hranici "politického jednání" ani slovo, naopak tam je to slovo cokoli.
V jedné části toho odůvodnění je dokonce skrytý návod: prokažte, že se to stalo mimo zdi parlamentu, a stíhejte si je dál.
19. 07. 2013 | 11:28

modrý edvard napsal(a):

rejpal 10.05. Pod to bych se klidně podepsal. Jen vidím ještě další problém, a to když jdou dvě zásady proti sobě /"Bartošová žaluje Blesk za pomluvu"/. V daném případě mám pocit, že ta imunita (do vzdání se mandátu) tam opravdu byla.
19. 07. 2013 | 11:35

Kelt napsal(a):

mor a cholera,
pokud si srovnáte dikci toho lžidoktora ze z Plzně/v TV 24 pečený vařený/a místního apologeta víry,že korupce se nemůže týkat členů ODS,tak je korelace blízká jedné.
Také četnost jeho výstupů se snižuje k nule,pokud "musí dávat pozor"v PS.
19. 07. 2013 | 11:43

marxík napsal(a):

rejpal
Jestli správně rozumím tomu, co jste v souvislosti s odůvodněním napsal, tak pokud se všechny demokratické strany v parlamentu dohodnou, že vyvraždí nedemokratické komunistické kolegy, a nebudou přistiženi při činu, jsou chráněni imunitou a všechno je OK.
Už tedy víme jak na ně. Co bychom si bez spravedlnosti počali.
19. 07. 2013 | 11:50

Pavel napsal(a):

Problém je v tom jak široce NS pojmul beztrestmost poslanců a co ještě považuje za projev. Pro státní zástupce bude problém prokázat,že vzdání se mandátu nebylo samosstatným prjevem a souviselo s nabídnutou protislužbou - místem.Možná ale, protože za vzdání se mandátu nebude možno stíhat,tak ta celá kauza stejně skončí.
Snad se bude aspoň pokračovat s Nagyovou a možmá půroti kmotrům
19. 07. 2013 | 11:57

rejpal napsal(a):

modrý edvard
Ono to může být zajímavé, protože podle novely (98/2013 Sb) je trestní stíhání po dobu výkonu mandátu vyloučené. Ale co pak? Ani v dřívější úpravě zákona se neříkalo, že poslanec je imunní vůči stíhání, pokud skončí jeho mandát, a poté se dopustí trestného činu. Proč tedy ta novela byla přijata? Pokud by nebylo možné stíhat někoho za trestný čin, který spáchal v době, kdy imunitu měl (a sněmovna ho nevydala), byla by zbytečná. Lze se logicky domnívat, že ta novela právě umožňuje stíhání exposlanců za činy, které spáchali v době mandátu.
Pak je ovšem odůvodnění NS docela veselou věcí. Protože pokud k vyvinění dojde ne proto, že čin se nestal, nebo není trestný, ale proto, že se stal v objektu PsP a zároveň jej provedl poslanec, takže podle odůvodnění je politickým projevem, po ukončení mandátu se ex post z politického projevu stane nepolitický počin, hodný zkoumání trestním soudem. Protože na vyvinění musí být splněny obě podmínky zároveň: dotyčný musí mít poslaneckou imunitu a zároveň musí jít o čin v teritoriu PsP. A imunitu už nemá, taže se na něj nález NS nevztahuje.
Ale i kdyby ta novela byla zbytečná (i to se stává), beztak zůstává oříšek: Přijmu-li konstrukci, že to, co se stalo, samo o sobě trestným činem je, a to v časové posloupnosti: nabídka-počin-trafika, pak k tomu prvnímu by došlo v době imunity, druhé je identické s ukončením imunity a třetí nastalo po ní. Zajímavé na tom je, že libovolné dva z těch tří počinů, nebo dokonce všechny tři, ale v jiné časové posloupnosti, trestným činem být nemohou, ale pouze přesně a právě ty tři v dané chronologii, pak k naplnění skutkové podstaty došlo až tím třetím počinem - konzumací té výhody. A u jednoho z nich, který to sám nevzal, je ještě navíc další věc - postoupil to někomu jinému (ale i o podobné věci hovoří ten paragraf).
To vše a možná ještě další věci, mohou být zdrojem velmi zajímavého právního souboje (pokud k němu vůbec dojde).
19. 07. 2013 | 12:13

rejpal napsal(a):

marxík
Ne tomu, co jsem napsal já, ale tomu, co napsal NS. To odůvodnění hovoří obecně a jasně říká, že COKOLI je politickým projevem, pokud to učiní poslanec na půdě sněmovny. Výraz cokoli tam není blíže specifikován, ani přímo vztažen k nějakému konkrétnímu činu.
Z hlediska selské logiky je to neskutečně absurdní, ale z pohledu obhájců (nemám na mysli tenhle konkrétní případ, ale obecnou rovinu) je to doslova dar z nebes.
19. 07. 2013 | 12:17

Dan napsal(a):

to marxík

nezlobte se, ale už mě neserte. Co to je za dotaz, jestli je vše v pořádku? Podstatou úplatku je neorpávněnost výhody a ne otázka pořádku. Dovoďte, že ta výhoda je neoprávněná, že ji nějaký právní předpis zakazuje a máte trstný čin. úvahy jiného typu jsou zbytečné. Přečtěte si § 334 trestního zákoníku co je to úplatek.
19. 07. 2013 | 12:19

Dan napsal(a):

to rejpal

Já jsem si to přečetl a žádno "cokoli" jsem tam nenašl. Můžete prosím odcitovat, kde jste to našel? Takové slovo tam vůbec není.
19. 07. 2013 | 12:27

modrý edvard napsal(a):

rejpal: z mého pohledu jsou imunity dvě. 1. na páchání "projevů" (vynechám), 2. na páchání čehokoliv. Pokud poslanec není polapen při činu, jako DR, má ho policii vydat až sněmovna. A jestli F-T-Š chrání imunita č. 2, o to by měla být ta bitva. Nerozumím tomu, jsem jen fanoušek jedné strany.
19. 07. 2013 | 12:29

Sláma napsal(a):

Dane, mám dotaz. Představte si situaci - jsem ministr financí a svému známému plastickému lékaři odpustím daňový nedoplatek, což je v mé kompetenci. On mi za to z těla vyřízne několik nevzhledných pigmentových znamének. To tedy asi také není korupce, že? Já rozhodnu v rámci své kompetence. Nic za to nezískám, naopak přijdu o část svého těla.
Jaký je váš názor, Dane?

P.S. Samozřejmě, pro tento příklad, nejsem členem ODS. Protože co ODS činí, dobře činí!
19. 07. 2013 | 12:31

Dan napsal(a):

to rejpal

Víte, dokud nedovodíte neorpávněnost toho, že občan nastoupí do práce, tak vám ani neimunita nepomůže.
19. 07. 2013 | 12:32

Dan napsal(a):

to Sláma

Ne, to není neoprávněná výhoda, protože ministr jedná v rámci své pravomoci. No a pokud jednáte v rámci své pravomoci, tak nemůžete jednat neoprávněně. Já skutečně nerozumím, co je vám na takovém prostém faktu nejasného. Véíte, trestní zákoník nekriminalizuje dohody, ale neoprávněné výhody. Trestné je, když dostanete nebo žádáte něco, co nejste vůbec oprávněn žádat nebo dostat.
19. 07. 2013 | 12:34

rejpal napsal(a):

modrý edvard
To bych chápal až do dneška podobně.
Dan
je to tahle pasáž: "To se týká skutkově obdobné věci a vyplývá z něj, že projevem poslance se rozumí nejen výroky, ale i gesta, písemná podání, návrhy a jiné projevy vůle. Jde takto o jakékoliv jednání poslance na půdě poslanecké sněmovny a to je třeba takto považovat za výkon jeho mandátu a tedy jeho projev požívající ústavní ochrany ve smyslu čl. 27 odst. 2 Ústavy."
Je to sice výňatek z podání toho obhájce, leč soudce ho uznal za důvodný a zahrnul jej do usnesení. Takže je i názorem soudu.
Ledaže byste měl pocit, že JAKÉKOLI JEDNÁNÍ POSLANCE je něčím jiným, než COKOLI. Zejména s přihlédnutím k tomu, že kromě verbálních projevů a gest, je v textu uvedeno JINÉ PROJEVY VŮLE. Znamená to něco jiného než cokoli?
19. 07. 2013 | 12:37

dAN napsal(a):

to rejpal

Čili vidíte jasně, že to je citace z návrhu obhájce. Soud sice vyhověl, ale důvody jmenoval jiné. Tak to prostě je. TO NENÍ NÁZOR SOUDU.

A cokoli to skutečně není. Jde o projevy vůle a nikde ani v návrhu obhájce není stanoveno, že může jít o nelegální projevy vůle. Prostě pořád máte možnost dovozovat neoprávněnost výhody.
19. 07. 2013 | 12:42

rejpal napsal(a):

Dan
Především ta kauza není o občanovi nastupujícím DO PRÁCE, ale o občanovi, který získal FUNKCI. Věřte mi, mezi těmi dvěma věcmi je nebetyčný rozdíl (i z pohledu zákonů). A už to tady (a nejen já) píšu dva dny.
Ten soud jasně píše, že návrh je důvodný. Není tam nikde nesouhlasné stanovisko k jakékoli části návrhu. Prostě tu argumentaci přijal. Ostatně, kdyby ji nepřijal, muselo by to rozhodnutí vypadat jinak, protože nabídka pašalíku rozhodně není projevem u pultíku, v poslaneckém klubu nebo hlasováním. Je to právě ten JINÝ PROJEV vůle.
19. 07. 2013 | 12:44

rejpal napsal(a):

Dan
Kde je hranice mezi vůli a nelegální vůlí? Tam, kde se uplatní argument cokoli nebo jakýkoli projev vůle, hranice neexistují. Jsou pouze věcí těch osob, kterých se to týká a jen oni o ní rozhodují. A v tom je jádro problému.
19. 07. 2013 | 12:46

Dan napsal(a):

TO REJPAL

jÁ VÍM, TAK DOVOĎTE, ŽE POSLANEC NEMŮŽE VZÍT FUNKCI. Mimochodem nejvyšší soud píše, že tam nejsou dány znaky skutkové podstaty. Odcituji vám:
"Stejně tak lze označit za výkon jeho poslaneckého oprávnění i jeho další postoj, pokud se vzdal svého poslaneckého mandátu proto, aby umožnil pokračování vlády, která s přijetím uvedených zákonů spojila hlasování o vyjádření důvěry v ní. Projev učiněný poslancem (s ohledem na již uvedené) v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tak nelze zakomponovat, jako jeden ze znaků skutkové podstaty trestného činu, jehož se měl dopustit, tedy v posuzované věci trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a trestného činu přijetí úplatku podle § 331 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku, kterých se měl dopustit jako spolupachatel."

Já mám pocit, že snad ani neumíte číst.
19. 07. 2013 | 12:47

Dan napsal(a):

to rejpal

Probohaa svatého, vy skutečně nevíte, že je to parlament, který svými zákony určuje, co je v souladu s právem a co je proti právu? Neznáte ústavu, podle které jen zákon musí dopředu stanovit, co je to trestný čin? Vždyť na to přišel už císař František Josef II před několika stovky let v době osvícenstní. Jak to můžete zpochybňovat? Vy nechcete právní stát? Tak to řekněte narovinu.
19. 07. 2013 | 12:50

Kelt napsal(a):

Přátelé,
zastánci zdravého rozumu a přirozeného chápání práva vykašlete se na toho lži doktora z Plzně,který jednoznačně manipulativním výkladem práva chce přesvědčit,že ten černý čtvereček je v podstatě bílý jak padlý sníh.
Řečeno jinými slovy,pokud hrozí pád vlády,která svázala svoji další existenci s prohlasováním zákonů,které za tehdejšího složení PS nemohly projít,tak se slovy exnáměstka NS Kučery:"pokud hrozí pád vlády,tak musí jít spravedlnost stranou".
Byla to jeho věštba,nebo spíše zažitá praxe NS?
Přikláním se k druhé variantě po propuštění těch tří uvědomělých z vazby.
19. 07. 2013 | 12:53

rejpal napsal(a):

Dan
Já to vím moc dobře. A také vím, že zákony schvaluje parlament jako kolektivní orgán, nikoli jedna jeho frakce (nemá-li většinu) a vůbec už ne jednotliví poslanci. Kdyby byla pravda, co píšete, pak bychom měli v zemi současně na tutéž věc asi 200 různých zákonů, protože každý poslanec na to může mít svůj vlastní názor.
Poslanec se prostě musí řídit zákony, které schválila sněmovna, a to dokonce i těmi, proti kterým hlasoval on, nebo celá jeho strana. Nemůže dokonce ani argumentovat tím, že před třetím kolem hlasování je ve sněmovně novela, která zásadně mění pohled na nějakou věc. Dokud zákon platí, vztahuje se na všechny.
K té části odůvodnění, co citujete - týká se výhradně jedné z komponent toho činu - vzdání se mandátu. Nedává to do souvislosti s jinými (a o ten celek jdem žalobě), a skutečně není důvod tvrdit, že v takto zúženém výkladu nemá pravdu.
Jenže to, co jsem citoval já, a co soud akceptoval jako důvodné (tedy s tím souhlasil, protože nikde žádná výhrada soudců nebo zúžení významu toho tvrzení k té pasáži není), je obecný závěr, nikoli závěr ke složení mandátu.
Víc už nemám, co bych dodal. Ať si to rozsoudí lidé zde, mají-li vůbec chuť ty mé dlouhé traktáty číst.
19. 07. 2013 | 13:01

mor a cholera napsal(a):

Proboha už toho Dana nechte.

Copak nevidíte, že on funguje na stejném principu jako všichni poslanci za ODS ?

Oni taky nepotřebovali při hlasování přemýšlet, za ně to zastával hlasovací stroj STAŇURA DG 024. Stačilo sledovat hlasovací stroj, když se zvedl pařát, zvedli ruku taky, když ne, zůstala dole.

A znovu dokola!!! PRO stranu zlodějů, kteří mají korupci ve svých stanovách ( viz Drobil ) to není trestný čin.
Jen s ním ztrácíme čas.

Kristína Kočí : VY MÁTE POLICII, MY MÁME SOUDY.

CO tu chcete dál řešit ?
19. 07. 2013 | 13:05

Dan napsal(a):

to mor a hcolera

Co řešit? No skutkovou podstatu tresntého činu v tretsním zákoníku. Pokud nedovodíte znaky skutkové podstaty, pak nemáte trestný čin. Tímto způsobem se postupuje u každého šetřeného jednání, které je státním zástupcem žalováno jako trestný čin. To je hlavní princip, který bude posuzovat trestný čin, pokud bude podána obžaloba i na vás.
19. 07. 2013 | 13:29

Joe Ratata napsal(a):

Korupce zůstane korupcí a úplatek úplatkem i kdyby majitelům demokracie patřící NS tisíckrát tvrdil,že ten černý čtvereček,je úplně bílé kolečko.
19. 07. 2013 | 13:30

Dan napsal(a):

to Joe Rata

Jistě, v případě, kdy dovodíte neoprávněnost výhody. Jinak nemáte trestný čin viz § 334 tresntího zákoníku.
19. 07. 2013 | 13:32

Občan napsal(a):

Dan napsal(a):
"to rejpal
Probohaa svatého, vy skutečně nevíte, že je to parlament, který svými zákony určuje, co je v souladu s právem a co je proti právu? Neznáte ústavu, podle které jen zákon musí dopředu stanovit, co je to trestný čin? Vždyť na to přišel už císař František Josef II před několika stovky let v době osvícenstní. Jak to můžete zpochybňovat? Vy nechcete právní stát? Tak to řekněte narovinu. 19. 07. 2013 | 12:50"

A zase blbě.
Benda, Vás musela ta Plzeň stát asi hodně peněz nebo jiného "úsilí". Kdybyste to býval vynaložil na UČENÍ se, nemusel jste tu být za "popletu".

Co je nebo není podle práva, totiž v ČR určuje Ústava spolu s mezinárodními smlouvami a LZPS.
Prosté zákony jsou pouhými prováděcími předpisy k výše zmíněným základním pramenům práva, které se dohromady zovou "Ústavní pořádek ČR".
A o tom, co je nebo není v souladu se základními prameny práva, nerozhoduje parlament, alébrž Ústavní soud.

Poproste Haška nebo někoho jiného, kdo práva VYSTUDOVAL, aby s Vámi projel alespoň právní propedeutiku.
19. 07. 2013 | 13:46

T.Paine napsal(a):

Považuji za úplně nedůležité, kdo a jak bude ve straně hlasovat. Ale co je mimořádně důležité, to jest - kdo a jak bude sčítat hlasy.
Josif Vissarionovič Stalin.
(Z knihy Vzpomínky bývalého Stalinova tajemníka, Boris Bažanov)

Ve všech zemích světa žili, žijí a budou žít lidé omámení touhou vládnout jiným a s osobnostními dispozicemi k tyranii. Dovolil bych si proto parafrázovat jednoho z největších expertů, co kdy žil.

Považuji za úplně nedůležité, kdo a jak bude schvalovat zákony (poslanci). Ale co je mimořádně důležité, to jest - kdo a jak bude ony zákony vykládat (soudci).

Jinak řečeno, ti, kdo jmenují, přesouvají celoživotní úředníky/soudce a schvalují úředníkům/soudcům platy, jsou skutečnými despoty moci.
19. 07. 2013 | 13:49

T.Paine napsal(a):

Kdo to je v ČR?
Generální štáby/sekretariáty partají
- prostřednictvím nikým nevoleného ministra spravedlnosti se stranickým glejtem
- prostřednictvím stranických žoldnéřů/poslanců ve Sněmovně.

Jak to funguje v realitě?
1) 3 000+ soudců (1 soudce na cca 3 333 obyvatel) v ČR n e l z e proti jejich vůli odvolat,
2) jsou jmenováni (logicky tedy také vetováni) do funkce jedním člověkem (prezidentem), 
3) na monopolní návrh jednoho partajníka (nikým nevolený ministr spravedlnosti se stranickým glejtem),
4) b e z časového omezení (až do luxusního důchodu cca 20 000 Kč měsíčně).
5) Ministr spravedlnosti přiděluje soudce k soudům.
Na okresní soudy okamžitě, na krajské,vrchní soudy po 8 letech výkonu právnické činnosti, na Nejvyšší soud po 10 letech výkonu právnické činnosti.

Partajnickým tvůrcům Ústavy České republiky třikrát nazdar. Zdar! Zdar! Zdar!
19. 07. 2013 | 13:51

T.Paine napsal(a):

Proto dosud nezveřejnění soudci Nejvyššího soudu občanům pohrdavě píšou, že noc je den. Nemají ani dost odvahy a cti to říci občanům do očí.

Projednávání bylo neveřejné, propuštění exposlanců z vazby okamžité, ale odůvodnění propuštění exposlanců ukuchtili soudci až za několik dní. Hodili to anonymně občanům přes křoví "Nejvyšší soud vydal odůvodnění" jako zloděj hodí hlídacímu psovi otrávené maso.

Vy máte policii, my justici!
Kristýna Kočí - 28 let, Pražačka zvolená v Moravskoslezském kraji za poslankyni na kandidátce VV, dosavadní životní a pracovní praxe = stranická politička.
19. 07. 2013 | 13:58

Dan napsal(a):

to občan

Přesně tak, i Ústava je zákon a schválil ji parlament. Vlamujete se do otevřených dveří a právě z ústavy lze také velmi spolehlivě dovodit, že jednání poslanců nebylo neorpávněné a tvrzená výhoda nebyla neoprávněná. Není vám už trapně, že jste naspal tolik nesouhlasných příspěvků a ani v jednom jste nedovodil neoprávněnost tvrzené výhody nějakým právním řpedpisem?
19. 07. 2013 | 14:01

Dan napsal(a):

to občan

prováděcí předpisy jsou vydávány na základě zmocnění zákona. Zákon a prováděcí předpis je skutečně něco jiného. Račte si dostudovat.
19. 07. 2013 | 14:03

razdva napsal(a):

rejpal:
Díky za naprosto jasné vysvětlení toho, že "neoprávněná výhoda" v případě těch tří vejlupků spočívá v přijetí "jiného zvýhodnění" (tj. jiného, než je "přímé majetkové obohacení"), kterého se uplácené osobě dostalo a na kterou není nárok. Dál už k tomu není třeba nic dohledávat, ani dodávat a kdo má všech pět pohromadě, chápe.
To, že tady Dan, patrně teda M. Benda, vykládá, že je legální, když např. ministr financí odpustí někomu za protislužbu daňový nedoplatek, páč je k odpouštění nedoplatků oprávněn, vypovídá jenom o ODS a mělo by se to před volbama tisknout spolu s prázdnou síťovkou na billboardy.
19. 07. 2013 | 14:15

Sláma napsal(a):

Dan napsal: "pokud jednáte v rámci své pravomoci, tak nemůžete jednat neoprávněně. Já skutečně nerozumím, co je vám na takovém prostém faktu nejasného. Véíte, trestní zákoník nekriminalizuje dohody, ale neoprávněné výhody. Trestné je, když dostanete nebo žádáte něco, co nejste vůbec oprávněn žádat nebo dostat."

Dane, asi skutečně jste Marek Benda. Protože tak nehoráznou blbost může napsat jen a jen Marek Benda.
Já jsem si chtěl původně z vás vystřelit s upravenou citací z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje (tam se jednalo o to, jestli odejmutí slepého střeva protislužbou je nebo není úplatek, ačkoliv člověk nic nezíská, nýbrž ztratí). Ale je vidět, že jsem se mýlil. Vy jste takový prosťáček, že to nejste schopen pochopit.
Samozřejmě, že služba, získaná úplatkem, musí být v kompetenci či alespoň možnostech příslušného veřejného činitel. Jinak by to většinou totiž ani nešlo.
Neoprávněná výhoda spočívá v tom, že v rámci těchto kompetencí vám veřejný činitel poskytne takovou službu, kterou byste normálně nedostal nebo byste musel o ni za rovných podmínek soutěžit s jinými.
Ale myslím, že diskutovat s vámi je ztráta času.
19. 07. 2013 | 14:25

Sláma napsal(a):

Pokud je odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu, otisknuté na stránkách Aktuálně.cz autentické, nepochybně je zmatečné, neboť připouští různý výklad a různé pasáže odůvodnění si vzájemně odporují. Navíc je jasné, že se jedná o stejný text, ke kterým se už některý ústavní právníci (krajně negativně) vyjadřovali.
Je naprosto jasné, že rozhodnutí Nejvyššího soudu legalizuje politickou korupci na půdě Parlamentu.
Dnes stačí, aby jeden jediný poslanec "nakoupil" 101 hlasů a může zcela legálně, kryt imunitou, přijímat zákony ke svému obrazu.
Možná, že tohoto rozhodnutí využije předseda vlády k získání důvěry své vládě - naprosto legálně, za frenetické podpory poslanců vládní koalice.
19. 07. 2013 | 14:30

Dan napsal(a):

to razdva

Ne, za neoprávněnou protislužbu to není oprávněn odpustit. Nechápu, proč to tak překrucujete. Znakem je neoprávněná výhoda, nic jiného.
19. 07. 2013 | 14:32

Dan napsal(a):

to Sláma
"Neoprávněná výhoda spočívá v tom, že v rámci těchto kompetencí vám veřejný činitel poskytne takovou službu, kterou byste normálně nedostal nebo byste musel o ni za rovných podmínek soutěžit s jinými."

Nikoli, to není znakem výhody v trestním zákoníku. Znakem je neoprávněnost. A neoprávněnost znamená rozpor s právem. Jestli nerozumíte tak jednoduché a logické myšlence, tak vám nezbývá, než mě začít urážet.
19. 07. 2013 | 14:34

Dan napsal(a):

to Sláma.

Pokud nakupování hlasů za peníze považuje za legální politické jednání, pak jste morálně vyšinutý. Nic takového totiž Nejvyšší soud nenapsal. Nechápu, proč uboze lžete.
19. 07. 2013 | 14:36

razdva napsal(a):

Dan:
Ne, za neoprávněnou protislužbu to není oprávněn odpustit. Nechápu, proč to tak překrucujete. Znakem je neoprávněná výhoda, nic jiného.
XXXXXXXXXX
Na Danovu žádost zveřejňuju opravu:
To, že tady Dan, patrně teda M. Benda, vykládá, že je legální, když např. ministr financí odpustí někomu, kdo je mu oprávněn (tj. zákon mu výslovně nezakazuje) poskytnout protislužbu, za tuto protislužbu daňový nedoplatek, páč je k odpouštění nedoplatků oprávněn, vypovídá jenom o ODS a mělo by se to před volbama tisknout spolu s prázdnou síťovkou na billboardy.
19. 07. 2013 | 14:43

Leoš napsal(a):

Každý ví,že u 3 exposlanců ODS šlo o jasnou korupci!Za podržení vlády jim byly slíbeny lukrativní posty(trafiky)a tak poslanci pro svá koryta se zpronevěřili svému přesvědčení,které hlásali dlouhou dobu,nechali se koupit a podpořili vládu !Držím palce panu Ištvánovi !Ať odrazí všechno svinstvo,které na něj vrhá Nečas a Kalousek -škůdci národa !Pryč s pravičáky,tou špatnou bandou!
19. 07. 2013 | 14:49

razdva napsal(a):

Dan:
a) Kde Sláma píše o nakupování za "peníze"? Ocitujte jeho výrok.
b) Přestaňte tady lidi urážet, nejste ve sněmovně. Výrok NS, podle kterého je uplácení imunitou krytým projevem, lze samozřejmě vykládat extenzivně, tedy že je imunitou chráněno i jiné uplácení, než to jedno jediné, kterého se dopustili FuTluŠna.
19. 07. 2013 | 14:52

Dan napsal(a):

to razdva

A proč ne? trestná je jen neoprávněná výhoda. Tak třeba ministr financí je oprávněn odpustit daň a holič je oprávněn mu ostříhat vlasy. Kde v tom vidíte trestný čin?

Nezlobte se, ale znakem úplatku je neoprávněná výhoda. Jak může být proboha trestná oprávněná výhoda?
19. 07. 2013 | 15:03

Dan napsal(a):

to razdva

Rád vám to odcituji: "Dnes stačí, aby jeden jediný poslanec "nakoupil" 101 hlasů a může zcela legálně, kryt imunitou, přijímat zákony ke svému obrazu."

Já nevím, ale mi to připadá, že neumíte číst.
19. 07. 2013 | 15:04

Dan napsal(a):

to razdva

navíc Nejvyšší soud to říká úplně naopak, říká, že oprávněné politické jednání není úplatek. Skutečně nechápu, proč lžete. Četl jste to vůbec?
19. 07. 2013 | 15:05

razdva napsal(a):

Dan:
ad 1) Já jenom říkám, že tvrdíte, že je to v pořádku. Co se vám na tom nelíbí?
ad 2) Kde je ten Slámův výrok o kupování hlasů poslanců za peníze? Čekám.
ad 3) Kolik právníků, tolik právních názorů. Jinak jasně, že neumím číst, ani já, ani Sláma, ani Rejpal, ani Ištván, ani Šlachta, ani soudce, který případ dozoroval, ani opoziční politici, ani 95% obyvatelstva, číst umíte jenom vy, Nečas a Kalousek. To je jasný. Máte přece stojedničku.
19. 07. 2013 | 15:24

Sláma napsal(a):

Dan napsal: "Pokud nakupování hlasů za peníze považuje za legální politické jednání, pak jste morálně vyšinutý. Nic takového totiž Nejvyšší soud nenapsal. Nechápu, proč uboze lžete."
Samozřejmě, že to napsal. Chápu, že s rychlokurzem z Plzně a diplomovou prací psanou velkým fontem nejste schopen rozhodnutí soudu pochopit.
19. 07. 2013 | 15:24

Dan napsal(a):

to Sláma

Příliš se zabýváte mou osobou a málo se zabýváte trestním zákoníkem. Víte dovozovat trestnost, aniž byste dovozoval znaky skutkové podstaty v trestním zákoníku nemá smysl. A ono to jinak nejde. Pak vám nezbývá než psát o rychlokursu v Plzuni. Sorry, ale nemám zájem o osobní debatu.
19. 07. 2013 | 15:29

marxík napsal(a):

Dan
Chcete říct, že kdybych na pracovním trhu Šnajdrovi konkuroval třeba já, s Billem Gatesem za zády, který
by Kalouska přesvědčil silou svých argumentů o mé nepostradatelnosti, a bylo to doložitelné, že by bylo
vše po právu?

Opakuju ještě jednou můj dotaz. Byla by tato teoretická situace podle Dana danoviče v souladu se zákonem, tedy ne pouze v pořádku( jak jste se mi snažil vsugerovat)?
Pokud odpovíte, že byla, nemá smysl s vámi dále polemizovat. Pokud usoudíte, že ne a dovodíte proč, vysvětlím vám i případ Šnajdr.
19. 07. 2013 | 15:31

Dan napsal(a):

to marxík

Pokud je v pravomoci ministra financí jmenovat bez výběrového řízení, pak ministr financí má výsostnou pravomoc jmenovat podle svého výběru a nemusí oslovovat další lidi. V takovém případě nedovodíte neoprávněnost, protože ministr by jednal v rámci své pravomoci.
Pokud si myslíte, že ne, tak uveďte právní předpis, který by porušil. To je celé.
19. 07. 2013 | 15:39

marxík napsal(a):

Dan
Já nejsem právník, dokonce ani zes Plzně. Počkám si proto na zodpovězení jednoduchého dotazu, který jsem vám dal, a pak se případně mé selské argumentace dočkáte. To podle odpovědi.
19. 07. 2013 | 15:51

razdva napsal(a):

marxík:
Je to sranda, ale odeesáci si to vážně vyložili takhle.
Když k něčemu mají pravomoc (udělit funkci, přidělit zakázku, odpustit daně...) a když i druhá strana má oprávnění k výkonu protislužby, tj. zákon jí výslovně nezakazuje (ne)hlasovat nějak v parlamentu, vypsat šek, provést operaci..., tak se nemůže jednat o trestný čin úplatkářství podle § 334 TZ. Dokonalé.
19. 07. 2013 | 15:54

Dan napsal(a):

to marxík

Jinou odpověď nedostanete, je mi líto. Rozumějte, tady nejde o subjektivní hodnocení této situace. Znak úplatku v § 334 trestního zákoníku má objektivní povahu a dovodíte ho tím, že specifikujete právní předpis, proti kterému uplácení nebo uplácející jednali. Tady nejde o tom, jestli ministr jednal lépe nebo hůře. Tady jde o to, jestli jednal proti zákonu. Trestná je neoprávněnost výhody, ne špatné rozhodnutí nebo dohoda. Trestné je to požaduje něco, co nejste vůbec oprávněn požadovat. Zbytek je dán na jinou odpovědnost, než je trestní odpovědnost. Já vám to lépe vysvětlit nedovedu.
19. 07. 2013 | 15:55

Dan napsal(a):

to razdva

To nevymysleli odeésáci, tak je to v trestním zákoníku v § 334 a v nezměněné podobě to bylo i v trestním zákoně z roku 1961. A jeden kolega tady odkázal na mezinárodní úmluvu proti korupci z roku 1992 a představte si, že jako neoprávněnou výhodu to berou i ve světě. Prostě musíte dovodit neoprávněnost, tedy rozpor s právem. S nějakou politickou stranou to nemá nic společného.

přečetl jste si vůbec ustanovení § 334 tretnsího zákoníku?
19. 07. 2013 | 15:58

Sláma napsal(a):

razdva napsal: "Výrok NS, podle kterého je uplácení imunitou krytým projevem, lze samozřejmě vykládat extenzivně, tedy že je imunitou chráněno i jiné uplácení, než to jedno jediné, kterého se dopustili FuTluŠna."
Samozřejmě, protože každý další poslanec, který by se dostal do stejné situace, využije stejný postup. A vždy bude rozhodovat Nejvyšší soud, který zcela logicky bude postupovat v intencích svých předchozích rozhodnutí.
Tím narážíme na to, že příslušné ustanovení trestního zákoníku (pocházející z dob hlubokého socialismu) odporuje principům právního státu. Jeden z těch principů totiž říká, že každé prvoinstanční soudní rozhodnutí má být přezkoumatelné. Proto by v právním státě Nejvyšší soud neměl prvoinstančně rozhodovat vůbec nic.
19. 07. 2013 | 16:02

Syrphus vitripennis napsal(a):

Pane Dane a jak je to s tím příkladem, který zde napsal pan kopřík?
Zkopíruji to, ať to nemusíte hledat:
"Z diskuze jsem si odnesl toto :
dejme tomu, že mě zastaví dopravní policista kvůli dopravnímu přestupku a chce mi dát pokutu 3000 Kč a sebrat 4 body. Já mu dám bokem 500 Kč a on mě nechá odjet bez dalších postihů. Toto v žádném případě nelze považovat za úplatek, protože :
1) policista má v odůvodněných případech možnost řešit věc domluvou a ne pokutou
2) já se svou řádně zdaněnou pětistovkou mohu dělat, co se mi zlíbí - můžu si něco koupit, dát ji bezdomovcům, odevzdat manželce, nebo věnovat sympatickému, usměvavému a schopnému policistovi, kterých není na pracovním trhu nikdy dost. Žádná právnická norma mi nezakazuje někomu z vlastní vůle dát pětistovku.
Dovozuji to správně, Dane?"
19. 07. 2013 | 16:03

Dan napsal(a):

to Sláma

To není pravda, protože i Nejvyšší soud postupoval od popisu skutku v usnesení o zahájení trestního stíhání. V trestním řízení totiž vždy musíte zkoumat konkrétní skutek a to, co Ištván vyplodil, bohužel neobsahovalo zákonné znaky úplatku, zejména neoprávněnost ve smyslu § 334 trestního zákoníku. Sám vidíte, že tu neoprávněnost nejste schopni žádným právním předpisem dovodit a kroutíte se u toho jak indická tanečnice Bajadéra.
19. 07. 2013 | 16:05

razdva napsal(a):

Dan:
Takže - je mi líto, ale teď se jako kafemlejnek budu muset projevit já a ZNOVA vám napsat, co jsem psal rejpalovi. Vím, že jste to čet, ale co naplat. Takže: Díky za naprosto jasné vysvětlení toho, že "neoprávněná výhoda" v případě těch tří vejlupků spočívá v přijetí "jiného zvýhodnění" (tj. jiného, než je "přímé majetkové obohacení"), kterého se uplácené osobě dostalo a na kterou není nárok. Dál už k tomu není třeba nic dohledávat, ani dodávat a kdo má všech pět pohromadě, chápe.
PS: NE, nepřečetl, už jsem vám přece napsal, že neumím číst, tak jak bych moh? A přestaňte si takhle dětinsky, urážením druhých, posilovat svoje ego. Chápu, že to máte víc než kdo druhej zapotřebí a že jste na to z parlamentu zvyklej, ale tady vaše komplexy méněcennosti nikoho nezajímaj.
19. 07. 2013 | 16:09

Dan napsal(a):

to Syrphus Vitripennis

To dovozujete velmi špatně, protože to je klasická neoprávněná výhoda a tato neoprávněnost vyplývá hned z několik právních předpisů. Zejména ze služebních předpisů a podobně. prostě policista má plat a nemůže brát peníze za rozhodování. Stejně jako poslanec, kdyby se prokázalo, že ti poslanci vzali peníze, tak máte neoprávněnou výhodu. Takto je rozhodováno běžně desítky let.
19. 07. 2013 | 16:11

Dan napsal(a):

to razdva

Jistě, není na ně nárok, ale navíc musí být neoprávněná. § 334 obsahuje 2 znaky úplatku.To prostě nemůžete zpochybňovat, protože je to tak upraveno v § 334 trestního zákoníku. když si to skutečně přečtete, tak to zjistíte.

přístup, že oprávněná výhoda může být trestným činem je šílenost.
19. 07. 2013 | 16:14

marxík napsal(a):

Vy jste ale hlava, Slámo.
A jak by to řešilo naši současnou situaci? Kdyby NS rozhodoval ve věci až druhý v pořadí.
Jako že by si poseděli o něco dýl?
19. 07. 2013 | 16:14

Skřítek napsal(a):

Dan:
Když se tak oháníte přesně definovanými pojmy, jak můžete používat (opakovaně!) argument o změně práce (poslanec - dozorčí rada)? Vám ještě nikdo neprozradil, že výkon poslaneckého mandátu se neřídí zakoníkem práce (aktuálně zákon č. 262/2006 Sb.)? A to nehovořím o úpravě činnosti člena statutárních orgánů....
A k té neoprávněné výhodě - pokud radnice vybírá firmu (bez výběrového řízení) třeba na opravu chodníku a vyhraje firma X, která dala dotyčnému úředníkovi obálku (a za to dostala zakázku) - v čem je neoprávněná výhoda? Vždyt ta firma (stejně jako mnoho dalších) chodník nějak udělá, stejně to někdo udělat musel atd .. A dokonce nemusí mít ani výjimku jako Šnajdr, který podle platných právních předpisů v ČEPRO sedět nesměl.
19. 07. 2013 | 16:16

Dan napsal(a):

to skřítek

neoprávněná výhoda je v té obálce. prostě úředník má povinnost rozhodovat podle zákonů a ne podle obálky. Jsem šokován, že to nechápete.
19. 07. 2013 | 16:18

Skřítek napsal(a):

Dan:
No vidíte, na první část mi neodpovíte a u druhé jsem já úplně stejně šokován, že vy nedokážete pochopit názor většiny (zde na diskuzi). Tedy že trafika pro odsouzeného defraudanta, podvodníka a zkrachovalce (v podnikání) je neoprávněnou výhodou. Já Vám tento právní názor neberu, stejně tak si myslím, že se neoprávněnou výhodu jedná. Pokud použiji ještě jednou příměř s obálkou: nebýt obálky, firma X zakázku nezíská, nebýt ČEPRO, není vláda ....
19. 07. 2013 | 16:27

Syrphus vitripennis napsal(a):

Však úředník rozhodoval podle zákonů a svého nejlepšího vědomí a svědomí, stejně jako ten policista:)
Ty peníze dostali jen tak mimochodem, no ne?:) Žádný zákon snad nezakazuje nikomu dostávat peníze. Nebo ano?
19. 07. 2013 | 16:28

Dan napsal(a):

to skřítek

Tady ale nejde o názor, jestli to je neoprávněné nebo oprávněné. Tady jde o to, že aby to bylo neoprávněné, tak musíte uvést nějaký právní předpis, kterému to odporuje. To je všechno.
19. 07. 2013 | 16:32

Dan napsal(a):

to Syrphus vitripennis

Ne, nemůže si vzít ani korunu. Zákon totiž obsahuje kritéria, jak se má úředník policista, soudce, státní zástupce chovat a na základě čeho má v rámci své pravomoci rozhodovat.
19. 07. 2013 | 16:33

Skřítek napsal(a):

Dan:
zkusme to opačně ... jakému právnímu předpisu odporuje přidělení zakázky firmě X? Kde je ta neoprávněná výhoda?
Už vidíte, kde Vaše logika pokulhává?

ostatní:
Domnívám se, že Dan není Marek Benda. Měl jsem tu pochybnou čest s ním studovat (jeden rok, než ho vyhodili) a ten by tolik souvislých vět napsat nezvládl
19. 07. 2013 | 16:41

Glosator napsal(a):

A co takhle.
"Pokud říkáš, že nechceš potopit vládu, ale nesouhlasíš se zákonem, je tu ještě možnost abdikovat na poslanecký mandát. Nemusel by jsi odcházet z politiky, mohl by jsi zastupovat naši stranu ve správní radě státní firmy. I když je pravda, že platově si tím pohoršíš, v politice zůstaneš."
19. 07. 2013 | 21:09

Glosator napsal(a):

to Xaver
Předpokládám, že důležitá místa majitel obsazuje sám spolu s ředitelem. Jinak by se zajímal jen o kvalitu práce svých zaměstnanců. Možná by dokonce dal řediteli volnou ruku a zajímal se jen o celkové výsledky jeho práce.
19. 07. 2013 | 21:12

Janes. napsal(a):

Je vidět opravdové rozdělení na politické scéně,kdo je v mafii,nebo s ní a kdo není.
19. 07. 2013 | 21:59

Glosator napsal(a):

Mimochodem, co by všichni hlasatelé morálky dělali, pokud by poslanci v zájmu zachování poslaneckých prebend hlasovali tak, jak je po nich požadováno. Máme na politické sféře matadory, kteří by tuto" stranickou disciplínu" chtěli dokonce uzákonit.
Tím by např. naplnili definici "parlamentní štěnice," tak, jak ji uvádí Hitler v Mein Kampfu ("jde jim pouze o trvalé vlastnictví té láhve mléka pro sebe a pro svou rodinu") ale docela určitě by je za to nemohl nikdo zavřít a oni by si mohli navíc hrát na morální giganty, protože "v zájmu jednoty" podpořili vládu a ustoupili od svého stanoviska!
Myslím, že připisovat jim, že ten odpor proti zvýšení DPH jen předstírali, aby si oproti funkci poslance následně polepšili je konstrukce absurdní snad pro každého.
A Nečas např. může říci "nechtěli jsme, aby naše strana ztrácela schopné lidi, proto jsme je umístili na jinou politickou funkci."
Ještě bych dodal, že upíchnutí bývalého ministra Tvrdíka do funkce ředitele aerolinií by skoro nikomu nevadilo, pokud by nepřivedl firmu ke krachu!
19. 07. 2013 | 22:29

Glosator napsal(a):

to marxík
Je to ještě horší, oni si mohou odhlasovat ZÁKON, který to umožní zcela legálně. Ale možná by ten zákon musel být ústavní.
Soudruh Lenin to "vyřešil" tak, že dal orgánům Čeky "zákonné právo" popravit kohokoliv bez soudu. Toto právo platilo i pro její "nástupnické" organizace de jure minimálně do poloviny 30 let a fakticky ještě mnohem později.
19. 07. 2013 | 22:38

Glosator napsal(a):

to skřítek
Neoprávněná výhoda přidělení zakázky firmě X nastává tehdy
1) Pokud se o zakázku ucházela firma Y, jejíž nabídka byla výhodnější, ale zakázku dostala firma X díky úplatku.
2) Firma X dostala zakázku za značně nadhodnocenou cenu.
19. 07. 2013 | 22:55

lidskoprávnička a vedle jak ta jedle napsal(a):

Paní Bjelinová, ono ale přece nejde o hlasování či nehlasování. Oni přece mohli zůstat ve sněmovně a nehlasovat pro církevní restituce. Celý národ by je měl za hrdiny.

Oni ale prodali svůj poslanecký mandát, který jim voliči udělili ve volbách - jediném nástroji, který tu lid má k ovlivňování politiky.
Myslím, že tato jejich obchodní aktivita směřuje k podvrácení ústavního pořádku.
20. 07. 2013 | 00:22

Skřítek napsal(a):

Glosator:
1) Podle Vás je tedy v pořádku, když úředník přidělí zakázku firmě X, která byla jediná oslovená (už s ní dříve spolupracoval a ví jak bude obálka tlustá), tedy není žádná firma Y?
2) Značně nadhodnocená cena je co? 50 %? 100 % ? (Dan by po Vás hned chtěl předpis, kde je definovaná "značně nadhodnocená cena" :) )Asi dobře víte, že po takto zmanipulovaných zakázkách se odůvodní ledacos. A dokonce podpoří stanoviskem "znalce".
Přitom formálně je všechno v pořádku a podle některých místních diskutérů je to maximálně neetické.
PS. Ale v principu máte pravdu, takto to u nás opravdu funguje. Já se nechci dohadovat o slovíčkách, jen jsem reagoval na Dana, který utloukal "právními" argumenty ostatní diskutující a přitom prokazoval dostatečné právní bezvědomí.
20. 07. 2013 | 01:03

Oxymóron napsal(a):

Na Ištvánově místě bych požádal Parlament ČR o vydání všech poslanců z tzv. trojkoalice. Kdo někdy vlezl do ODS, TOP 09, VV a LIDEM prostě nemůže nebýt zloděj. Slušní lidé nemají potřebu cpát se do nějakých politických stran a uskupení, a cpát se do politiky.
20. 07. 2013 | 10:18

TAKTAK napsal(a):

Exhibicionističtí žvanilové dosáhli vrcholu právničiny tím, že odsoudili i všechny právní duchy-nadřazené ústavy , výkonného práva i lidských práv k ubohému kvílení pod tvrdou botou nemorálních ničemů a zločinců nedostižených s prackami na duchu zločinu.
20. 07. 2013 | 10:32

vskiper napsal(a):

Nejvyssi soud nerekl nic vic nez ze lid obecny, statni zastupcve ani policie nemaji pravo osocovat nebo kriminalizovat poslance za to, ze se nejakym zpusobem rozhodli a/nebo zkoumat priciny proc se tak ci onak rozhodli. Istavanovy konstrukce jsou nejen krehoucke jako porcelanova panenka ale jdou daleko za hranici definovanou nejvyssim soudem.
Cituji: Deník Právo zajímalo, zda vyjednávání při sestavování vlády není také korupčním jednáním, když se za slíbené hlasy podporující budoucí vládu na oplátku slíbí ministerské křeslo. Jaký je tedy rozdíl mezi přijetím funkce ministra a přijetím místa v dozorčí radě? Ištvan vysvětloval. „My jsme použili určitý test, kterým jsme to jednání poměřovali. Hodnotili jsme při tom aspekty, jestli šlo skutečně o politické vyjednávání. Je tam velice důležité prokázání jakési předchozí dohody, stejně tak je důležitý ten aspekt, že příjemce tohoto prospěchu veřejně deklaroval, že tu věc v žádném případě nepodpoří a najednou dojde ke změně názoru.“
WTF pane statni zastupcce? My si vas platime, aby ste prosazoval zakony, nebo vymyslel testy? Mimochodem bezne jmenovani ministra vasim testem take neprojde. Zavreme kazdeho poslance, ktery kdy zmenil nazor? Ktery podridil svuj nazor vetsinovemu nazoru klubu? Zavreme vsechny autory "vazacich dokumentu" poslusnosti a loajality politicke strane? Rozpustime politicke strany, ktere sve zastupce nuti podobne dokumenty podepisovat po kazdych volbach (viz Rathovy smenky)?
Pan Isvan se rozhodl, ze restituce a danova reforma predstavuji verejne zlo a kazdy kdo pro tento zakon zvedne ruku musi byt v jadru spatny nebo zkorumpovany. V jadru spatny si prozatim stihat neodvazuje (ale i k tomu jednou dojde jedine co me desi je, ze se domniva ze co je dobre a co je spatne urcuje ON) a tak se snazi dokazat, ze cast poslancu je zkorumpovanych (i kdyz zpusobem od zitrka vratis sluzebni audi ale vyfasujes kolo s prehazovackou). Pletu se? Prectete si prispevek z teto diskuze: "Oni přece mohli zůstat ve sněmovně a nehlasovat pro církevní restituce. Celý národ by je měl za hrdiny." Takze vina poslancu je nejen pro pana Istvana ale i pro jeho zastance v tom jak tri poslanci hlasovali (stejne jako 90+ dalsich) za restituce! Maji jiny politicky nazor a je treba je stihat!!!
No a nejvyssi soud rekl ze rozhodnuti parlamentu se nam muze i nelibit, muzeme s nim i polemizovat ale to je tak to jedine co se s tim da delat. Dekuji, ze tady existuje alespon cast soudcu, kteri vidi jak blizko je od Istvana k Robespierrovi, a kteri si uvedomuji, ze svate nadseni "dobre umysly" konci guillotinami.
20. 07. 2013 | 11:40

Homunculus napsal(a):

eh, co na tom. V příštích volbá se začnou masivně oficiálně prodávat a nakupovat
hlasy voličů. Jsem zvědavý, jak by po téhle aféře chtělo státní zastupitelství
někoho žalovat za to, že nabízel pětikilo za hlas pro DSSS :-) A pokud to někdo
nabídne, tak já to vezmu.
20. 07. 2013 | 11:59

Homunculus napsal(a):

eh, co na tom. V příštích volbá se začnou masivně oficiálně prodávat a nakupovat
hlasy voličů. Jsem zvědavý, jak by po téhle aféře chtělo státní zastupitelství
někoho žalovat za to, že nabízel pětikilo za hlas pro DSSS :-) A pokud to někdo
nabídne, tak já to vezmu.
20. 07. 2013 | 11:59

Oxymóron napsal(a):

V příštích volbách to chce masivně volit tu partaj které se ostatní nejvíc bojí - KSČM! A po komunistech žádat aby pozavírali všecky lidi z Topolánkovy a Nečasovy vlády, církevní zloděje, lobbisty, a většinu soudců a státních zástupců, stejně jako většinu politiků z komunální úrovně a státní úředníky.

Dále bych byl pro urychlené přijetí jednoho jediného zákona, rušícího všecky zákony přijaté během vládnutí Topolánkovy a Nečasovy vlády, protože se vesměs jedná o právní zmetky! A musí se prosadit nové znárodnění majetku, protože tady Klausovou vinou došlo k totálnímu rozkradení majetku státu. V podstatě co neukradl bolševik, to ukradli novodobí kapitalisté. Ovšem bolševik kradl v malém, zatím co novodobí kapitalisté kradou tempem přímo zběsilým! Těm už nestačí ani krást v miliardách! Kalousek to rovnou posouvá o řád výš!
20. 07. 2013 | 12:32

ferda napsal(a):

Chtěl bych vědět, jestli by se ti tři rytíři zásadovosti vzdali svých mandátů, kdyby nebyli předem ujištěni, že o ně bude dobře postaráno. Vzdávali se tedy s úmyslem, že to prospěje jejich životní jistotě. A úmysl je to, co dělá z běžného jednání jednání podezřelé. Zajištění výnosných postů je zde jednoznačným úplatkem za umožnění výsledku hlasování podle potřeb těch, kdo jim tu jistotu existence nabídli. A není myslím pochyb, že to bylo dohodnuto předem a že se o tom nejednalo jen v poslanecké sněmovně. Myslím, že je z reakcí lidí zřejmé, že to většina chápe jako korupci a to, že se zvedla velká vlna sympatie s policií a státními zástupci, to je v českém národě věc nebývalá.
20. 07. 2013 | 20:36

modrý edvard napsal(a):

Glosator: Tvrdík tím, že ČSA přivedl ke krachu, prokázal, že pro tuto funkci nebyl schopný. Tedy trafika (nemáme důkazy, ale myslet si to můžeme. ČSSD nám řekne, že se zkrátka spletli, že Tvrdík na první pohled vypadal jako schopný manager.) Kdyby naopak přivedl ČSA k rozkvětu, tak mu nikdo nic vyčítat nebude.
Trochu rozdílný je případ Špidla. 1. Není jasné, jak se prosadil jako eurokomisař (třeba jo, opravdu nevím). 2. Byl vykopnut, aby ČSSD neškodil v Praze. 3. Zdá se, že to je opravdu čestný člověk.
21. 07. 2013 | 09:54

arbitr napsal(a):

Mám dojem, že NS se snaží dokázat občanům, že je správné, že si nejsou před zákonem rovni a že je to v naprostém souladu s politickým kursem, který nabrala ODS. Na to NS čas má, ale že mu pod stolem leží tisíce nevyřízených odvolání občanů, ho zřejmě nezajímá, hlavně že vyhoví své mateřské politické straně. Už chápu, proč po Únoru 1948 komunisti poslali justici kopat kanály.
21. 07. 2013 | 16:07

Václav ŽÁK napsal(a):

vážená paní bielinová,

bylo by docela fajn, kdybyste si usesení podrobně přečetla.I když s ním nesouhlasím, tak ostudné, jak naznačujete, není. Myslím, že přiživovat pogromistické nálady není dvakrát odpovědné.
21. 07. 2013 | 17:20

Šabata napsal(a):

Žákovi-nejsem advokátem advokátky Bielinové, ale svoje dílo nasmolila po půlnoci z 18. na 19. července. Po tom, co Veselovský vyslýchal Brožovou a moc jsme se toho nedozvěděli. Teď, když už je k dispozici zdůvodnění NS ve věci exposlanců skorumpovaných, by to Bielinová napsala asi jinak. I tak odhaduji, že poslední 2-3 dny se věnovala turistice...
Je to prostě už ne celkem aktuální článek.
22. 07. 2013 | 05:23

Terry napsal(a):

Ústava České republiky článek 23:
(3) Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".

Kdo bránil (nyní již bývalým) poslancům ODS (Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa), aby nehlasovali "..podle svého nejlepšího vědomí a svědomí"?
Kdo je nutil, aby se neřídili Slibem poslance?
Kdo je donutil, aby nakonec složili (a je vedlejší, zda příslibem lukrativních postů) poslanecký madát, který získali od svých voličů (jejich strana jim ten mandát nedala, ona je pouze nominovala do voleb)? Poslanec je odpovědný jen svým voličům!
To je nutili demokratičtí (!!) poslanci Občanské demokratické (!!!) strany?
To je jejich představa demokracie?!!

Demokracie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie):
Demokracie (řecky δημοκρατíα, vláda lidu, původně z řeckého δημος (demos), lid a κρατειν (kratein), vládnout) je forma vlády, případně státu, ve které je zdrojem moci lid.
Podoby a formy demokracie
- přímá demokracie - lid vykonává státní moc přímo rozhodnutím, vyslovením své vůle (referendem, přímou iniciativou).
- zastupitelská demokracie (reprezentativní, nepřímá) - lid vykonává státní moc prostřednictvím lidem volených zástupců a orgánů (parlamentu, přímo voleného prezidenta …).

Jakým demokratem je třeba takový poslanec ODS Boris Šťastný, který napřed veřejně prohlásí, že "...bude hlasovat klidně i proti vládě, pokud znovu předloží stejný návrh s daňovými změnami, které jsou nyní na programu jednání sněmovny. Podle něj je chybné, že premiér Nečas nereaguje na námitky vlastních spolustraníků. Šťastný v rozhovoru pro iDnes.cz uvedl, že už nadále nechce být spojován s tím, že bude jen němý přikyvovač Kalouskových návrhů, které jsou v rozporu s programem ODS." (http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/poslanec-stastny-bude-hlasovat-proti-vlade-nechce-byt-nemym-prikyvovacem.html), aby nakonec stejně hlasovat "pro", tedy v rozporu se Slibem poslance? To je jeho představa demokracie?!!

Bohužel touto podobou, českou interpretací demokracie (spíše pseudodemokracie), tak jak si ji vytvořili "demokratičtí" politici, aby jim vyhovovala (aby tunelování, korupce a další "standardní" součásti naší demokracie byly beztrestné!), se nikdo nezabývá.

Za dvacet let to naši politici "dotáhli" do dokonalosti, a když je něco dokonalé, není potřeba to měnit...

"Zase se mi chce zvracet." (generál ve filmu Černí baroni)
22. 07. 2013 | 07:55

kristusek napsal(a):

Tož já nevim, ale čl. 31 odst. 1 Ústavy zní:"Komory zřizují jako své orgány výbory a komise."
O klubech ani slovo, takže tenhle výklad NS je pro mé chápání až příliš extenzivní.
Tím spíš mi málem, omlouvám se za ten výraz, jeblo, když jsem četl, jak se rozjuchal naposled.
22. 07. 2013 | 09:04

luk napsal(a):

O tom, že ODS byla vždy jen projekt na beztrestný nelegální převod peněz od daňových poplatníků do vybraných soukromých kapes, není pochyb. Ale oni tři exposlanci, když nesouhlasili s daňovým balíčkem atd., tak prostě měli hlasovat proti. Ale oni prodali svůj hlas za koryta ve státní správě. To není korupce ?Mimochodem pak ten balíček odhlasoval již v té době nepravomocně odsouzený poslanec Pekárek, který si nyní již odpykává trest. Kdyby si vzal 7 mil "hloupý Rath" ve sněmovně, tak byl čistý jak lilie a neseděl by již přes rok ve vazbě.
22. 07. 2013 | 13:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy