Výchova k vlastenectví

21. 11. 2008 | 23:21
Přečteno 11939 krát
Je to pár dní, co jsme slyšeli výzvu, že máme vést děti k národní hrdosti, "aby pro ně slovo vlast bylo více než jen prázdným pojmem". Nevím, co je autorovi těchto slov, který vede společnost do náruče putinovského Ruska, do mých čtyř dětí. Myslím si, že lautr nic.

Můžu ho ubezpečit, že já budu svým dětem vysvětlovat, až na to budou zralé, že vlastenectví je zvráceně pojímáno jako sounáležitost se státem a s národem, ovšem že státy vznikají a zanikají a pojem národ, jak je dnes chápán, je odporný ideologický výplod doby vcelku nedávné.

Řeknu jim, že můj cit pro to, co by se dalo takto nazvat, je svázán s místem, krajinou, lidmi a našimi předky. Že krajina a lidé, kteří ji obývali a obývají, jejich díla, myšlenky a činy, tvoří to, co nazýváme domovem. Ten bychom skutečně měli mít v úctě a také ho přát ostatním, kteří nemusejí být zrovna příslušníky nějaké většiny.

Že totiž sám český pojem vlast je svým způsobem podezřelý, je to totiž kořen slovesa vlastnit. Vlastnit můžeme dům, koně, plochu ornice, ale už nemůžeme vlastnit sousedy, krajinu, hudbu, literaturu nebo nebeské ptactvo.

Že v angličtině i němčině je tento pojem svázán právě s krajinou předků, s místem, kde mám svůj dům (fatherland, motherland, homeland, country, home, das Vaterland, die Heimat).

V této souvislosti jim budu vysvětlovat a stále připomínat, že stát, ve kterém žijeme (nebo jeho předchůdce, ke kterému se hlásíme), vyhnal z domovů tři miliony našich spoluobčanů. A že pokud by vlastenectví mělo být hrdostí na tento stát, pak by se jednalo jen o agresivní šovinismus, který s láskou k domovu nemá nic společného.

Budu jim vyprávět, že na každém kroku se setkáváme s díly lidí, kteří byli z naší společnosti vyvrženi. Že to však nic nemění na tom, že je to nadále i jejich domov, krajina jejich předků. Že hmotná i duchovní kultura, kterou tady zanechali, je součástí našeho společného domova. Tito lidé totiž před staletími osídlili panenskou zemi, zkulturnili prales a stali se tak původními obyvateli těchto krajin.

Ukážu jim na příkladech, že nepřijetí tohoto faktu se projevuje v české společnosti zastíráním, lhaním a agresivitou. Chtěl bych, aby pochopily, že to, co odvál idiotský vítr dějin, by se nemělo trapně omlouvat, a že je spousta možností, jak náš společný domov kultivovat.

Budu je vést k tomu, že pojem národ je sprosté slovo a stát je něco, před čím by se měly mít na pozoru. Že jediné podobné přijatelné slovo je „společnost“ jako společenství lidí sdílející společnou krajinu a společné dějiny a v ideálním případě i společné hodnoty.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

češka napsal(a):

Děkuji za Váš názor.
22. 11. 2008 | 00:01

Karel Mueller napsal(a):

Milý pane Urban,
ty své čtyři děti vychováváte zcela zbytečně.
Protože při Vašem přístupu k pojmům vlast a národ ("moje" druhá a třetí karta) zde bude pravidla hry určovat někdo jiný. Někdo, pro koho ty dva pojmy mají jiný, ale úplně jiný význam.
Kdyby to byli ti Vámi zmiňovaní Rusové, tak by to vskutku nebyl žádný med, ale určitě by to nebylo to nejhorší.
22. 11. 2008 | 00:35

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Václave Urbane,

můžete mě prosím prozradit jak to chcete provést ?

To jako budete chodit po kraji jako onen divný kníže s loutnou (naruby) a vysvětlovat co jste napsal všem těm vlastencům,kteří chodili 50 let volit komunisty,převzali dobrovolně jejich ideologii,uzpůsobili tomu výchovu svých dětí,a obětovali poslední zbytky hrdosti a cti ?

Nebuďte směšný,nikdo Vás pane nebude poslouchat,leda by jste jim do ruky vrazil 100,- poukázku na nákup v Tescu.
Začnete-li o třech milionech sudetských němců budete poslán dokam pane Stejskale ?

A společnost? Která? Lidská nebo ta s ručením omezeným?

Na pana Stejskala nedbejte.Ten snílek s dobrým srdcem Vám mnoho nepomůže.Vlastně Vám nepomůže nic.Ani nové horizonty.
Pokorný zájem o duchovní hodnoty přichází ruku v ruce s neštěstím a bídou.Technologický pokrok bude sloužiti nadále jako dřevěná modla a prostředek k udržení standardů.(viz holografický přenos při amerických volbách).

Ivan.
22. 11. 2008 | 00:47

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Muellere,

nechte ty žolíky na pokoji.
Ani esa v rukávě Vám nepomohou.

Ivan.
22. 11. 2008 | 00:50

Slav napsal(a):

Já se pod tento článek podepisuji, patříme do prostoru, kde byl problém s Němci. Myslím si, že tady se umí lidé poučit a vyvodit důsledky. Lidé z národů, kterým nejvíc ublížili tam dnes utíkají a hledají svůj nový domov. V minulosti se myslím tomu prostoru říkalo svatá říše římská, neměla jen světlé okamžiky. Kdo nás táhne k dubisku a myslí tím Rusko, není a nebude mým přítelem.
22. 11. 2008 | 08:01

hans napsal(a):

Autor: Je ubohé jiné obviňovat z lhaní, když sám neříkáte pravdu. 1. Ti vyhnaní nebyli naši spoluobčané, byli to občané jiného státu, Německa. A rozhodná většina z nich Německo považovala za svou vlast a chtěla v něm žít. 2. Pojem národ je mnohem starší než se snažíte namluvit čtenářům. Ledaže pro vás tisíciletí je nedávno.

No a k poslednímu odstavci: Je iluzorní myslet si, že něco zlepšíte nahrazením slova národ slovem společnost, přičemž převezmete nezměněný význam pojmu.
22. 11. 2008 | 08:29

student napsal(a):

Pane Urbane, píšete, že jste studoval za komunismu teologii.
Tomáš Halík v jedné knize rozhovorů říká, že úroveň té školy i studentů byla mizerná. Je to pravda ?
22. 11. 2008 | 09:28

vlaďa napsal(a):

Pane Urbane,souhlasím s Vámi.Díky.
22. 11. 2008 | 09:33

Vasja napsal(a):

Pane Urbane. Ještě štěstí, že máte nějakého strašáka.
"Velkoruská žumpa"......kam na to choděj?
22. 11. 2008 | 09:42

Rejpal napsal(a):

Nebýt zde ocitované části: "který vede společnost do náruče velkoruské žumpy" bych autorův článek přijal naprosto bez výhrad. Ocitovanou myšlenku by však měl autor lépe osvětlit. Obávám se, že poněkud odporuje jeho chvályhodnému názoru na rozpor mezi "domovinou" a "vlastí".

Po "národních" výborech, "národním" shromáždění a "národních" školách je v současnosti v Česku módní nazývat "národní" kdejakou instituci. Do této módní vlny zapadl i tak zvaný Národní archiv s uloženými základními dokumenty ze zemí koruny České včetně Svaté říše římské národa německého.
22. 11. 2008 | 09:45

grőssling napsal(a):

Pane Urbane, až budete povídat svým dětem o těch 3 milionech bývalých českých Němců, řeknete jim také, že se přihlásili a aktivně naplňovali ideologii, která prováděla genocidu Židů, Poláků a Ukrajinců ? Povíte jim o vypálených a zbouraných synagogách v pohraničí ? Řeknete jim o tom, že čeští Němci se podíleli na přípravě genocidy českého národa ? Řeknete jim také, že pokud by prarodiče Vašich dětí neprošli rasovou prověrkou ve čtyřicátých letech a Němci by vyhráli válku, že dnes bychom tu jako Češi nebyli, včetně Vašich dětí ?
Radši počkejte až jim bude alespoň 15. Ono říci někomu, že se s velkou pravděpodobností vůbec nemusel narodit vyžaduje určitou vývojovou zralost, zatím je nestresujte.
22. 11. 2008 | 09:45

Monika napsal(a):

Vcelku originální, prozíravý text, který jde proti ustálenému a dnes téměř povinnému názoru a který mě mile překvapil. Vede k úvaze. S většinou souhlasím. Díky.
22. 11. 2008 | 10:15

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem pár tradičních spamů pana Adamce.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco,
sprvávce blogů a diskusí
22. 11. 2008 | 10:51

vaclavurban napsal(a):

@ Vasja
@ Rejpal

Jiří Voskovec v dopise Janu Werichovi:
"jak ji zatáhli [českou zemi] ... s sebou do hlubin nejčernější velkoruské žópy".

W+V, Korespondence I., 2007, s. 133.

Myslím, že pojem je dvojznačný župa/žumpa. Proto jsem v článku opravil na "žu(m)py".

Zdravím vás.
22. 11. 2008 | 11:12

ROSSIAN napsal(a):

Pane Urban, pokud "národní cítění" chápete jako vymezení se vůči Rusku ("velkoruská žumpa" jak sám říkáte). Potom pro mne nějaká vaše národní idelogie je jen prázdný propagandistický pojem souznící s ideologií současných vládních elit. Český národ at se to komu líbí či ne vznikl právě na slovanské definici - příbuznosti s Ruskem jako vymezení se vůči Německému prostoru - to je realita at se to snaží dnes kdokoliv bagatelizovat.
22. 11. 2008 | 11:20

Vasja napsal(a):

Tak Werich?
Ten co pomáhal likvidovat 1.republiku a hnal jí do velkoruskobolševické žumpy? Gratuluju.
22. 11. 2008 | 11:27

Ládik napsal(a):

Vlastencem můžu být, když se budu cítit v ČR jako doma. Pak nemusím k vlastenectví ani nikoho vychovávat, nebude důvod. Coby OSVČ se však cítím jako štvaná zvěř, už 18let.
22. 11. 2008 | 11:29

Rejpal napsal(a):

Václav Urban
Vaše oprava Váš text poněkud vylepšila.

Naštěstí vyzyvateli k "národní hrdosti" dospělých i dětí chybí moc, aby vedl lidi ke svému cíli.
22. 11. 2008 | 11:48

Pocestny napsal(a):

Naprosto správně napsáno!

Starci už krkají, náckové a vlajkonoši piští, ale v podstatě jen s vámi všichni česky nesouhlasí.

Národ, to je děvka, kterou jsme si pořídili tak, že jsme jí opsali od Němců. Oni se definovali jako jeden Volk ve stovce státečku a okresů, ale stále byli etnikem přirozeným, které generovalo kulturu nejen pro sebe, ale skrze první EU, teduy Německou římskou říši i tu kulturu naší.

Ze Slovana máme jen jazyk, jinak je náš kalendář směskou katolicko - keltskou jako všude na západě, jen pro příklad - který ryze slovanský svátek tu slavíme? Kterého ryze slovanského boha známe?

Jak je možné, že si po roce 1848 náhle slovanští Čechové museli vyrábět falsy svou prahistorii, aby se dorovnalo Germánovi, který si své předkřesťanství až moc dobře pamatuje, protože proč by si ho nepamatoval.

U nás, jednoduchým pohledem zjistíme, že jednak předkřesťanské česko bylo stejně veselou partou jako ti na Rýně, jen se tehdejší kmen a jazyk, potžmo kultura nehodila do té národní lži vandráka z Podněstří, do jehož kabátu jsme se tehdy z ryze politických důvodů navlékli.

Proč jsme Slované?
1. Hodilo se to mladočechům proti Palackému
2. Hodilo se to všem rozbíječům monarchie, konečně důvod k samostatné existenci.
3. Hodilo se to Benešovi při uspořádání republiky
4. Hodilo se to komoušům po válce.

To, že na území téhle země se dnes z 95% mluví česky není dáno velikostí národa a kultury, je to výsledek etnických čistek a náilí minulého století.

Mnozí mají pocit, že konečně dosáhli optima. Ne, z regionu, který byl ve své diversitě národů, kultur a jazyků stabilní po staletí právě proto, že tyhle věci byly podružné, stal region xenofobních potenciálních "vždynepřátel".

A naše společnost je po tom všem sunutí a dělení nejchudší, stejně chudá, jako když svatý Vena klečel před Regensburskými.

Národ je universální běhna, která je zneužitelná v každé minutě své existence, potlačuje jedince ku prospěchu davu, národ není myšlenkou, je to jen emoce.

Jediné, čím jsme jako "slovanský národ" vyjimeční, je adaptace na keltsko - germánskou evropskou civilizaci.

Jen se nikdo nesmí ptát, kolik z toho je adaptace a kolik politicky nekorektní ale pravdivá přirozenost původu.

Náš jazyk stvořili z nářečí jezuité, Balbín a Dobrovský, kulturně historicky ho vymyslel Palacký a později "dodělal" Jirásek, politicky ho pak zavedl pan Beneš.

To je sakra málo na to, to pod pojmem národ vidí ti praví nacionalisté - Rusové, Srbové, Poláci.

Pohlédněte na jejich úroveň a kulturu žití, na jejich dějiny a přestaňte v sobě popírat to, co jste pro to, co nejste.

Realita našeho života je na půl cesty z Vídně do Berlína, alternativně na půl cesty z Mnichova do Krakowa, ale dál, dál se jezdilo zřídka....

ROSSIJANE, jako přivandrovalec z daleka nechápete, že se tu bavíme o vydělení se proti Němcům, Rus byl do počátku minulého století "nezajímavé, chudé daleko", on jím byl po celou historii, proč by, až mu dojdou suroviny, nemělo být zase tím, čím bylo vždy.

Nás baltsko - skandinávské historky baví, ale neovlivňují, pokud to sem nikdo z východu nevyváží, jen nám to vuršt.
Zde jsi v dunajsko - labském prostoru, to nemá se slovanem tvého druhu už dávno nic společného.

Hele, východní bratři, klidně se ve své slovanské přirozenosti a ve jménu národa k sobě chovejte jako zvířata, no vy Rusové, Srbové, panské národy východu, ale nečekejte soucit s následným fňukáním, když vás vlastní hrdinství jebne do nosu.

My to tu máme hozeno poněkud jinak, tedy kromě Klausboys, ale to je businec s Lukoilem.

Jo, českej národní politik, to je také laciná děvka, ale kulturu, tu nekoupíš, Ruse, to už víš.
22. 11. 2008 | 11:59

třebaKarel napsal(a):

Pane Urbane ,
onehdy jsme se spolu o něco přeli , možná budete mí radost stejnou jako já při čtení , že tentokrát jsme naprosto svorni .
A dokonce i se čtyřma dětma .
tK
22. 11. 2008 | 14:16

Zacheus napsal(a):

Musím se přiznat, pane Urbane, že po přečtení Vašeho článku je mně Vašich dětí docela líto... a Vás svým způsobem také.
22. 11. 2008 | 15:18

Zacheus napsal(a):

Snad ještě drobný komentář k opravdu pozoruhodné poznámce autora blogu - teologa - o "velkoruské žu(m)pě". Přidávám k této myšlenkové perle autora citát F. M. Dostojevského: "Krása spasí svět"...:)
22. 11. 2008 | 16:13

Libor F. napsal(a):

Myslím, že lidé jako Vy, by děti mít neměli, možná dokonce by jim to mělo být znemožněno.
22. 11. 2008 | 17:05

Kritik napsal(a):

Pěkná úvaha.

Zejména autorův výrok
"pojem národ, jak je dnes chápán, je odporný ideologický výplod doby vcelku nedávné"
je veskrze pravdivý. Dnes si téměř každý pod národem představí nejprve sounáležitost s územím, pak státem a nakonec s jeho blízkými předky. Což je názor trapně mylný. Národem, resp. pronárodem (nikoliv v hanlivém smyslu) jsou od starých biblických dob chápáni potomci některého z praotců.

Pro Čechy tedy platí, že jsou z národa Slovanů, z nichž pochází podle rodové větve pronárod (či národ, chcete-li) Čechů. Slované mají za praotce Mágoga, který je jmenován jako vnuk Noeho (Genesis 10:2, 1 Paralipomenon 1:5). To poslední jsem slyšel od moudrého amerického teologa. Jak na to přišel, nevím. Jelikož se Bible zabývá rodovými větvemi směřujícími k pronárodu vyvolenému, nelze tam vyčíst(nejspíš) nic podrobnějšího o původu Slovanů a již vůbec ne Čechů. Nezbývá nám, než se při určení původu spoléhat na často chybující historiky nebo nověji na zkoumání původu podle genetických informací.

Jinak řečeno, pokud někdo v Česku hlásá "národní zájmy", je to jako kdyby řekl, že hlásá zájmy tohoto státu. A to ještě neznamená zájem váš či můj. Ten může být diametrálně odlišný. Bohužel, většinou jde jen o soukromé zájmy toho hlasatele národních zájmů.

Nejlepší je zapomenout na národnost a vstoupit do společenství lidí vyvolených. To je společenství, kde bez ohledu na národní příslušnost jsou si všichni bratřími a sestrami.
22. 11. 2008 | 17:15

Ares napsal(a):

Kritik: „Nejlepší je zapomenout na národnost a vstoupit do společenství lidí vyvolených. To je společenství, kde bez ohledu na národní příslušnost jsou si všichni bratřími a sestrami.“

To jako KDU-ČSL :-).
22. 11. 2008 | 17:50

Blue Jay napsal(a):

To Kritik?
Cesi jsou porad Slovane? Ale jdete. To neni mozne. Jedine ze by narod Cesky byl tak zdedegenerovany ze by se nechal koupit za 30 kacek a uveril vsemu co mu nejake vychcanej politik nabidne chutneho. A zacal i verit ze KSC vlastne byla statotvorna a spravedliva strana. A ze dnes ve dvouch podobach (KSCM a CSSD) opet laka stejnyma sliby a to ji staci k uspechu. Ale to se asi prece v Ceske kotline stat nemuze, co? Prece Cesi jsou chytri, lol.
22. 11. 2008 | 18:02

Kritik napsal(a):

Ares

"Vyvolenost", "předurčení (predestinace)" - to jsou pojmy z Bible. Neznamenají člověka nadřazeného nad jinými (právě naopak, vyvolenost je služba ostatním) nebo nějaký slepý osud.

Tyto pojmy vyplývají z toho, že Bůh je nadčasový a plně mimo náš časoprostor. A proto předem ví, kdo bude patřit k jeho lidu. Je to jako by byl život člověka nafilmován na video. Když pak video prohlížíte, nevíte, jaká scéna se odehraje příští minutu (to je náš život), ale když jste video shlédl, již znáte vše (Boží pohled). A pokud je nutná korekce činnosti aktéra, lze do ní zasáhnout a scénu změnit (Božím zásahem a z toho také vyplývá "předurčenost").

Nemá to nic společného s příslušností k té či oné politické straně. Pokud chcete zvolit svou politickou angažovanost a nasměrovat ji k dobrým skutkům a k zabránění zlému, těžko si ze stávajícího spektra vyberete. Ostatně posuďte sám podle plodů vzešlých z od našich politiků, neboť "podle ovoce poznáte dobrý strom".

Nicméně ani křesťan nesmí zůstat netečný k nepravostem. Znamenalo by to souhlas s nimi - i netečnost a nekonání může být zlem.
22. 11. 2008 | 18:21

Kritik napsal(a):

Blue Jay

Trochu nadhledu by neškodilo. I hlupáci mají světlé chvíle. A opravdových hlupáků nemusí být mnoho. Ostatní jsou pouze zmanipulovaní. Každý také ví, že dav je ovládán dost nízkými zájmy (to je negativní stránka demokracie). Ale také je známo, že zdánlivě bezhlavý dav je schopen pochopit dobré a hodnotné myšlenky a pokud má možnost, nenechá se ovlivnit lží (viz z historie Lenina a Stalina - první musel ignorovat dav a nutil mu vše silou, přestože sliboval hory doly, druhý nechal zavraždit legálně zvoleného oponenta, aby se dostal [násilím] k moci, přestože sliboval hory doly též).
22. 11. 2008 | 18:32

Michal napsal(a):

Pocestný: Náš jazyk stvořili z nářečí jezuité, Balbín a Dobrovský, kulturně historicky ho vymyslel Palacký a později "dodělal" Jirásek, politicky ho pak zavedl pan Beneš.

Doporučil bych trochu zapátrat v učebnicích dějepisu. Takže Jan Hus, který zavedl tzv. nabodeníčka (z těch pak byly háčky a čárky) je zaváděl do němčiny a latiny?

A těm jezuitům bychom asi měli poděkovat, že pálili německé knihy a snažili se zavést češtinu že?
22. 11. 2008 | 19:18

Michal napsal(a):

To autor: Tato definice je poněkud podivná:

"Že jediné podobné přijatelné slovo je „společnost“ jako společenství lidí sdílející společnou krajinu a společné dějiny a v ideálním případě i společné hodnoty."

Ono totiž potom ti, co společné dějiny nesdílejí podle ní do této společnosti nepatří. Co tedy dělat s romským obyvatelstvem, které sem bylo násilně přistěhováno před z historického hlediska relativně nedávnou dobou? Jejich kulturu jsem viděl a nechce se mi jí sdílet.
22. 11. 2008 | 19:22

Michal napsal(a):

Autor: jinak by mě také docela zajímalo jak dětem vysvětlíte, že B. Smetana zkomponoval něco, co se jmenuje Má vlast? Byl to snad pošetilý fašista, který nenáviděl Němce a chtěl si přivlastnit českou zem?

Když se věnujete historii, tak jste se také možná dočetl, že v roce 1848 to byli Němci, kdo se vzbouřil proti tomu, aby české země v rámci Rakouska-Uherska dostaly stejné pravomoci jako Maďaři a že později v roce 1938 a dříve prováděli sabotáže a útoky na české obyvatelstvo a že většina jich chtěla být součástí Německé říše. Snad poté pochopíte, že jejich odsun byl celkem logický, protože jednoduše nemohli zůstat součástí Československa.

Bylo to sice rychlé a často i bolestné, ale totéž se dělo na druhé straně v roce '38.
22. 11. 2008 | 19:35

Karel Mueller napsal(a):

Michal:
To nemá na této stránce cenu Michale.
Určitě bychom se dohodli na výzmanu slov zrádce národa.
Pokud si však někdo přímo přeje jeho zánik, falšuje v jeho neprospěch historii a zároveň se k němu formálně hlásí, tak spíš patří rovnou na psychiatrii.
22. 11. 2008 | 19:55

Michal napsal(a):

A ještě k těm anglickým termínům:

Zkuste do google zadat British National nebo American National (tedy Národní). Budete velmi překvapen.

To že mi používáme slovo vlast je dáno vývojem jazyka. Můžete to klidně interpretovat jako můj vlastní domov nebo místo, kde mám své vlastní kořeny. Ostatně, tak to většina lidí i chápe, ne jako stát, ve kterém mi patří všechno. Jistě, můžeme používat slovo otčina (jako třeba jistý pán A.H.), ale prostě se u nás nevžilo.

Rovněž existují slova jako domovina, rodná hrouda, rodná zem, zem našich předků, nebo prostě naše zem. Ale i tam máte to přivlastnění. Ostatně Angličan také řekne MY home, MY country. Chápu, že je IN být multikulti, já Vám to neberu, také mi nevadí jiné národy pokud s námi chtějí žít v míru, ale nikdy bych se nesnížil k tomu, abych kvůli tomu haněl svůj mateřský jazyk.
22. 11. 2008 | 20:04

Michal napsal(a):

Karel Mueller: Přiznám se, že jsem tu nový. Nenazval bych pána zrádcem národa, ale historii překrucuje určitě.

Nějak mi uniká smysl toho napadat slova vlast a národ, když jsou to normální ve světě používaná slova. Nechápu proč bych se měl stydět za používání slova vlast. Vždyť kus hlíny mi tady také patří. Jsem součástí tohoto národa. Když jedu do Německa a vidím tam ceduli "Češi, nekraďte" tak se stydím i já, přestože jsem nekradl. Stejně tak beru osobně, když někdo křičí "České svině" protože to uráží i mě. A abych byl i trochu pozitivní, když vidím Barboru Špotákovou stát na stupínku vítězů, mám z toho jako Čech dobrý pocit. Nevím, jestli jsem proto špatný.
22. 11. 2008 | 20:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tolik ideologických blábolů a žvástů dohromady autorem počínaje jsem už hodně dlouho neviděl. Čest pěti výjimkám, ovšem v tom marasmu frustrovaných exhibicionistů zbytečným.
22. 11. 2008 | 20:39

Mirko D. napsal(a):

jen pro autora-" Zednářství je síla zla, církev je jím prolezlá, ale brány pekelné ji nepřemohou" to říká Spasitel.
22. 11. 2008 | 21:42

Líný černý pes napsal(a):

to autor :
Vlast neznamená, že vy zemi, kde žijete a vychováváte děti vlastíte, ale to, že ona vlastní část Vás. Tu část, která Vás vede zpět z cest, ta část, kterou se těšíte domů.
22. 11. 2008 | 21:49

zdenek napsal(a):

vyhnání Ňemců bylo to nejlepší co se jim mohlo stát vážený.Nevím v příbuzenstvu o nikom kdo byl vyhnán ,že by litoval toho ,že žije na západ od svých bývalých hranic.
Ti co zůstali odjeli v 50.letech za příbuznými,zůstala jn hrstka...
Mí vzdálení příbuzní kteří jsou v důchodovém věku jezdí po světě a užívají si důchod ...jejich velké čtěstí bylo,že byli vyhnáni.
Člověče vy jste opravdu blázen,jaký osud by jste jim chtěl připravit?
To jste nepochopil že veškerý sudeťácký povyk má politický podtext?
myslím že jste si toho musel všimnout i vy,ale právě toto je pro vás to podstatné,to reprezentativní,to co lze uchopit do vašeho pseudointelekuálního paobrazu,vás by pravděpodobně ani nezajímali názory na celou záležitost od obyčejných sudeťáků
22. 11. 2008 | 21:49

Vico napsal(a):

Ten pán uvažující v kategoriích dobra a zla, aniž by tyto pojmy nějak blíže definoval, nestojí za příliš obsáhlou diskuzi. Teď po přečtení Pocestného a některých dalších se nejspíše sám diví, co všechno se mu podařilo vyjádřit, i to, o čem neměl ani ponětí. Prostě jsme potomci Keltů a nebýt Jiráska a jeho F L Věka ,nemuseli bysme se za své Slovanství stydět. Cožpak není jasné, že jihočeští dudáci a jejich dudy ukazují směrem, kde leží Irsko? Češi a Irové, dva bratrské keltské kmeny hrdě vzdorující bruselské totalitě. Apropo při slovním spojení -Mein Vaterland-mi srdce zjihne, už slyším první tóny harfy symfonické básně Moldau..
22. 11. 2008 | 22:17

Michal napsal(a):

Pocestný: "kulturu, tu nekoupíš, Ruse, to už víš."

ještě jsem se s hrůzou pozastavil nad tímto. Slyšel jste někdy o Kyjevské Rusi, Petru Velikém, Dmitriji Donském a podobně? To bylo státní zřízení zhruba stejně staré jako Velká Morava. Sice padlo pod nájezdy Mongolů ale odboj Rusů vedl později k vytvoření nového státu s centrem v Moskvě a porážce Mongolů.

Rusové mají kulturu věkově srovnatelnou s naší, nemusí si jí kupovat. To že se Vám nelíbí je věc Vaše.
22. 11. 2008 | 22:52

vaclavurban napsal(a):

@ Vico
Ironie je mladším bratrem vzteku Vico.
Doporučuji Vám film "Kurz sebeovládání" s Nicholsonem v hlavní roli.
http://www.csfd.cz/film/829...
22. 11. 2008 | 22:57

vaclavurban napsal(a):

@ zdenek
Se svými německými příbuznými (které nazýváte Sudeťáky) běžně komunikuji.
22. 11. 2008 | 22:58

vaclavurban napsal(a):

@ Líný černý pes
To je moc hezky formulováno, ale je to jen Váš konstukt.
22. 11. 2008 | 23:01

prirodovedec napsal(a):

autor: Alespon je lepe rozumet motivaci te cisici nenavisti.
22. 11. 2008 | 23:02

vaclavurban napsal(a):

@ Libor F.
Doufám, že časem dospějete k méně extrémním názorům.
22. 11. 2008 | 23:36

vaclavurban napsal(a):

@ prirodovedec
Pokuste se to rozvinout, pane přírodovědče, ať uvidíme, kolik nenávisti v mém článku naleznete.
22. 11. 2008 | 23:49

vaclavurban napsal(a):

@ student
Pan Halík hovořil o katolické fakultě v Litoměřicích. Tu jsem nestudoval, takže nemůžu hodnotit.
22. 11. 2008 | 23:58

vaclavurban napsal(a):

@ Monika
Děkuji za reakci. Minule jste mě sepsula, dnes nikoliv. Jsem rád, když lidi jsou schopni měnit svoje názory.
23. 11. 2008 | 00:06

Ares napsal(a):

Vaclavurban: Velmi originální myšlenka, že vlast znamená, že vlastníte sousedy, krajinu, hudbu, literaturu nebo nebeské ptactvo. Vytvořit si definici, kterou nikdo neuznává a bojovat proti ni, zajímavé. Vlast vždy označovala místo, ze kterého pocházíte a kam patříte. Pokud se o ni dá mluvit ve smyslu vlastnictví, tak pouze danou skupinou lidí ne jednotlivci.

Rovněž vaše averze vůči pojmu národ. V čem je problém. Od té doby co už jsme se rozrostli z úrovně kmeny, je potřeba nějaký další termín pro širší skupinu lidí, kteří mají společnou kulturu, ale už nejsou příbuzní. Slovo společnost není synonymem. Nedá se například použít na židy, přesto je evidentní, že vždy tvořili jakýsi celek.

PS: OSN – to bude asi spolek nějakých nácků, když si dali do názvu národ.
23. 11. 2008 | 00:13

vaclavurban napsal(a):

@ Pocestny
Pane Pocestný, víc bych si vážil toho, kdybyste psal svůj vlastní blog pod svým skutečným jménem a zodpovídal se z věcí, které vypustíte z úst. Máte talent, ale chtělo by to více serióznosti. Nic proti gustu, asi vám to tak vyhovuje.
23. 11. 2008 | 00:15

zdesta napsal(a):

V.Urban:Stát je úřední název pro vymezené území.Vlast-je domov.Jak napsal vtipně Rumcajs-tady jsem se poprve posral a Werich-tady jsem hrál kuličky.Češtinu považuji za krásnou řeč, obzvláště v péči takového Čapka.Národ je společenství.Společenství ke kterému patří Hradčany,Národní divadlo,Chrám sv.Víta,Národní museum,korunovační klenoty,A.T.P.Jaký vztah máte ktěmto věcem je drtivé většině občanů srdečně jedno.Jak budete vychovávat své děti taky.Své děti jsem snažil vychovat v tomto ohledu kúctě co vytvořili předkové.(od kolovrátku po chrám)Ty 3miliony "spoluobčanů" si strčte za klobouk.Ti chtěli v rámci svého ideologického nadšení vydláždit českými palicemi cesty.
23. 11. 2008 | 01:21

Michal napsal(a):

To zdesta: Nejenom českými... jsem docela zvědav jak by ten stát popisoval pan Urban v Německu - stát, který vyvraždil 6 milionů svých i nesvých spoluobčanů na základě rasy, zotročil si celé Polsko, způsobil to, že lidé v Leningradě jedli své mrtvé druhy, srovnal se zemí Varšavu, Coventry, Lidice nebo Ležáky, v kostele ve vesnici Oradour-sur-Glane zapálil a nechal uhořet ženy, starce a děti...

Přesto se Němci za svůj národ nestydí. Proč bychom měli my?
23. 11. 2008 | 01:58

jepice napsal(a):

Zdesto,
ty vaše symboly jsou hezkou ilustrací jednoho příběhu. Hradčany se svatovítským chrámem a korunovační klenoty měly šanci stát se znaky zemského vlastenectví. To, ač mělo své rozumné zastánce, podlehlo koncepci tvůrců novodobého /míněno 19. století/ pojmu národ. Jimi zbrusu nově vytvoření Češi a Němci se namísto definování společného základu a společných zájmů začali od Hradčan a korunovačních klenotů navzájem odstrkávat. Pro lepší zdůvodnění této strkanice se jali vehementně ilustrovat a definitivně ukotvovat nacionální ideje, zejména zřizováním národních kulturních institucí. Tak vznikly mimo jiné ty vaše zbývající symboly.
Tím, že si tyto instituce přivlastnily právo výkladu dějin této země v nacionálním duchu, předznamenaly definitivní zánik dědictví středověkého státu včetně reálného významu jeho symbolů.
23. 11. 2008 | 09:07

Boleslav D. napsal(a):

autor:

"pojem národ je sprosté slovo"

Mate na mysli pouze cesky narod, nebo to podle vas plati obecne?
Obavam se, ze to je tedy "revolucni" myslenka hodna srovnani treba s podobne radikalnimi napady bolseviku...

Jste nebezpecny extremista ignorujici historicke skutecnosti.

..
23. 11. 2008 | 09:35

Ivan Hochmann napsal(a):

Pocestný,

někdy to opravdu přeháníš.Svatý Vácslav,Jan Z Husi,Jiří z Nepomuku.Jsou pro mnoho i vzdělaných lidí pořád ikonami,ku kterým se upínají vnitřní naděje.
Koneckonců i ten Palacký má zásluhu ,že se v české kotlině hovoří česky(osobně bych byl raději,kdyby se v Česku MUSELO hovořit anglicky,německy a česky...povinně).

Přestože byla tato díra mezi horami předmětem neustálých rvaček,válek,mezinárodních zlodějin směrovanách jak ze Západu tak z Východu.I tento fakt naformovat zdejší obyvatelstvo do stavu o kterém hovoříš.A který přemrštěně zdůrazňuješ.Zbytečně.Jen nasíráš.

Rossiane už se tady neukazuj.Založ si vlastní blog o ruském "vlastenectví" a neser se do Čechů.Také můžeš přicmrndovat Tamášovi.

Ivan.
23. 11. 2008 | 09:39

Ivan Hochmann napsal(a):

Boleslave Dolejší,

Už zase kecáte do věcí které nemůžete při své omezené profesorské inteligenci pochopit.
Je zajímavé,že Vám to řeklo poslední dobou tolik lidí a Vás jako by se to netýkalo.

To také o něčem svědčí.

Ivan.
23. 11. 2008 | 09:43

vlk napsal(a):

Kdybych byl tušil co neuvěřitelného pan Urban napíše, sna d bych to nebyl nai otevřel.
Pane Urbane, máte plné právo si vychovávat děti po svém.
Nechť nejsou nijak hrdy na minulost těch, co tu žili před nimi. Nechť naopak litují těch, kteří kdysi vřele souhlasili s tím, že odhodí vazbu ke svým sousedům a dílem je pošlou do koncentráků, dílem do Patagonie, dílem vykastrují. Těch nechť je jim íto, protože když zjistili, že panská rasa s ekonat nebude, znovu chtěli být vašimi odbrýými osusedy. A protože jim tonebylo dovoleno - já dodávám naštěstí, vy nechcete mít s národem,který o fous unikl likvidaci nic společného.
Vy chcete mít osunaležitost s krajinou.

P5edpokládám, že kdyby s e objevilo nové etnické ohrožení, našel byste německou babičku nebo dědečka, což by jednak s ohledem k vašemu jménu asi bylo dost snadné , ale i kdybyste se jmenoval Novák,nebyl by to žádný problém. Máme je totiž v rodokmenu skoro všichni. Já také.
Jistě vám přijd e úchylné , ale pro mne slovo vlast něco znamená. Je to prostor, kd e se cítím dobře. Je to sounáležitost s lidmi, kteří zde žijí. J e to návrat k hrobům táty a mámy, babiček a dědečka. Je řada míst , kam jsme vodil za ruku svého syna.
A zrovna tak je pro mne platné slovo národ. Nikolvi proto, abychskákal někd e na stadionu. Je dáno tím, že kdysi mí předci řešili otázku kam že vlastně naše rodina patří, nebo%t ještě i já bych si dnes mohl vedle českého nárokovat s úspěchem tři další pasy. A oni s e rozhodli , že chtějí být součástí národa československého. V době , kd y s tím nebyla spojená žádná výhoda. Naopak.
Pro vás je vlast a národ zbytečný balast. pro men kotvou bytí. Promého syna také. A věřím, že u pro jeho děti. Vřřele doufám , že z nich nikdy nevyroste člověk s vaším žebříčkem hodnot.
A postarám s e, aby na druhé straně z nich nevyrostli pouliční řvouni typu Nic než národ. Jsou totiž jen rubem mince, jejichž lícní stranou jste vy.
23. 11. 2008 | 10:01

jepice napsal(a):

Boleslav D.:
Jestli ještě zavítáte na diskusi pod předchozím článkem pana Urbana /kde jste se tak nešetrně otřel o chudáčky Itchyho a Scratchyho/, mám tam pro vás dáreček.;)
23. 11. 2008 | 10:02

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Urbane,

nemáme to lehké.Vidím věci podobně jako vy.Jsem vysloveným odpůrcem nacionalismu v té pravé náckovské podobě.Vede to pouze k nesvárům a třenicím zvláště primitivnějších lidí,kteří se nechají zmanipulovat a pod záštitou ušlechtilých slov jsou schopni vyvolat masové vraždění.

Právě to je mít třeba na mysli a každou takovou úvahu doprovodit komentářem podrobnějších úvah.
Alespoň než se vědomí lidí připojí k našemu názoru o společenství lidí Modré planety.
Pane Zdesta,
Tento příspěvek píši kvůli Vám.
Málokdo zde tak nádherně popsal slovo "vlast".Myslím,že není třeba dávat majetnické přívlastky.Je tomu tak jak píšete.Přesto si myslím,že k lidem jako je pan Urban bychom neměli stát v protisměru.Čas zametá za sebou krvavé stopy našich předků a my bychom neměli v jejich nespravedlnostech pokračovat.Zvláště,když si jsou obě strany vědomy svých pochybení a dávají to svými slovy a činy najevo.

Ano tak jsem to chtěl napsat.
Pane Zdesta dík a děkuji za pochopení.Ivan.
23. 11. 2008 | 10:06

Ivan Hochmann napsal(a):

Michale,

v 60-tých letech jsem jezdil často do Drážďan pro nákupy fotografických pomůcek a materiálů (Orwo).Našli jsme si se ženou na předměstí malý pension pana Kurta Sonnenecka a často s ním vedli rozhovory na vámi nastolené téma.Viděl jsem poprvé v těchto souvislostech plakat muže.

Proto se vyhýbám otvírání těchto námětů při každé příležitosti.Myslím,že Němci jsou si vědomi co způsobili celému světu.A dokonce si dovolím tvrdit,že se i dle toho chovají.(Posselt není Německo,ani snad Bavorsko).

Na rozdíl od Rusů,kteří se zatím ze své hrůzné bolševické historie ani nepoučili ani nedistancovali.

Vlku , myslel jsem, že jsi chytřejší.

Ivan.
23. 11. 2008 | 10:20

Ivan Hochmann napsal(a):

A navíc,

pročítal jsem před chvílí některé příspěvky "českých vlastenců" výše uvedené.No to je tedy dílo.Někteří s vás pánové se vyjádřili lépe než Mengelle.
Myslím,že pokud neumíte číst,neznáte historii,a hlavně podléháte davovým psychózám,neměli byste zaujímat kategorická stanoviska.

Ale to bych asi chtěl moc,viďte?

Ivan.
23. 11. 2008 | 10:30

vlk napsal(a):

Ivane

je milíto, že jsem zklamal tvoje očekávání na mne kladená. Dopřej mi, abych měl svoje limity. Jakkoliv je to projev nedokonalosti.Jsem nedokonalý.Snad mi to promineš.
23. 11. 2008 | 10:36

Ivan Hochmann napsal(a):

A teď ty Vlku.

Můj táta mě také vodil po naší krásné vlasti(než ho bolševik nezlikvidoval).Chodili jsme spolu po lesích po Těsnohlídkových liščích cestičkách,sbírali podzimní listí a zakládali jej do alb s popisy stromů.Po skalách a jeskyních Moravského Krasu.Byl jsem tehdy moc malý,přesto si to jasně pamatuji.Jsou to na tátu vzpomínky nejkrásnější.Naučil mě jak se dívat nejen na rodný kraj ,ale i na přírodu.Bylo to první životní poznání,že jsem součástí úžasných dějů čtyř ročních období,lesů,řek,skal,zvěře.

Až později jsem se dozvěděl o národě,společenství lidí a všem tom lidském utrpení.Celý život jsem potom i v důsledku "svého poznání"věnoval spíše poznávání přírody a smysluplných, objektivních,povznášejicích,emotivních záležitostí.Mohu také říci že mě ani nepřišlo na mysl,uvažovat v těchto intencích na "nějaký" národ.Prochodil jsem hlavně po horách půl Evropy a všude jsem hovořil s lidmi,zvěří,povětřím,měsíčními krajinami ale nikdy s národy.

Chtěl bych ti toho napsat více,třebas o Srbech a Slovincích v Tolminu atd.......Ale není místo.
Tak se uklidni a nezuř.

Ivan.
23. 11. 2008 | 10:56

Penzista napsal(a):

Pane Urbane,
za co bojovali legionáři a naši vojáci za druhé světové války a odpůrci bolševické totality? Mluvil jste někdy s někým z těchto lidí. I oni mluví o tom, že bojovali za národ. Škoda že neznali vaši teorii, mohli bojovat za své dobré německé sousedy. Já vedu své dítě k pojmu hrdost na vlast, za kterou mnozí krváceli. Asi je to tím, že nejsem nebyl teolog, ale voják. Mimochodem teď učím dějepis.
23. 11. 2008 | 12:24

vlk napsal(a):

Ivane

špatně mne znáš. Já sem nechodím zuřit. Já se sem chodím bavit.
Kdybch zuřil, okamžitě bys to poznal.
Pozdravuj Hochmannovou a řekni jí, ať je na tebe nadobyčej milá.Hezké nedělní odpoledne brachu.
23. 11. 2008 | 12:32

grőssling napsal(a):

K tomu, co jsem se dozvěděl od autora blogu o vlasti, národu a češtině si dovolím zde uvést část textu z knihy vzdělance, jehož mateřským jazykem byla nejspíš němčina:

Bože velký, Bože mocný, jenž jsi stvořil češtinu, dej a učiň, aby byla jako holubička v rozsedlinách skalních, v skrýši příkré;
zubové její podobní stádu ovcí jednostejných, když vycházejí z kupadla, z nichž každá mívá po dvém, a mezi nimiž není žádné neplodné;

jako provázek z hedvábí červeného dvakrát barveného rtové její, a reč její ozdobná;

a hrdlo její jako věže Davidova, vystavená k chování zbroje, v níž na tisíce pavéz visí, vše štít mužů udatných, kteříž nedají obec za koláč;

a nemluví pod obálkou, aniž skládají slova svá pod obinušty;

ať je jako lilium mezi trním a jako jabloň mezi dřívím lesním;

a vyhlaď z přemyšlování synův a dcer jejich všelikou závist a dej jim lepší slovce pro nenávist;
23. 11. 2008 | 12:53

prirodovedec napsal(a):

I.H.: Pekne a presne.

autor: To neni treba. Tema je pro mne jasne a ja je mam za sebe vyresene a necitim potrebu je diskutovat zde. To je osobni a nezajimava zalezitost.

Ja jsem jen strucneji psal, ze jsem rad a dekuji Vam, ze s ohledem na Vase koreny ted po Vasem sdeleni a diskusi snad to, co povazuji za Vase nenavisti, ted lepe chapu.
23. 11. 2008 | 12:56

Demokrat napsal(a):

Pane Urbane,
velké štěstí, že své zvrácenosti sdělujete pouze prostřednictvím těchto stránek, Věřte, že většina zcela obyčejných lidí, kteří neuvažují a nepřemýšlejí o pojmech národ, vlast atd. (nemají k tomu důvod), by s Vámi nejen nesouhlasila, ale se zlou byste pochodil. To, že tady hrstka nácků vykřikuje nějaká hesla /ostatně myšlenkově vedené zcela jinak) neznamená, že národ či národní je něco irelevantního. Stejně tak nevěřím, že vlastenci jsou Topolánek, Vondra, Langer a další, to jsou právě naopak zaprodanci. Nicméně to neznamená dehonastaci významu vlastenectví a pojmu vlast. Budeme-li se rýpat v historii a dějinách, každý si to bude vysvětlovat (nikoli chápat) po svém. Takže máte-li jisté výhrady ke zmíněným doménám, nechte si je pro sebe a svoje děti (kterých je mi líto dnes, s ohledem na jejich budoucnost) a zamyslete se sám nad sebou. Je to těžké, proto Vás k tomu nenutím, protože předem vím, že tak neučiníte, neboť za svými zvrácenými názory budete stát i nadále. Nuž, co se dá dělat, Bůh (je-li nějaký), buď s Vámi.
23. 11. 2008 | 13:31

stejskal napsal(a):

Díky, za Váš text, pane Urbane (i Váš, pane Hochmanne).

Jsem přesvědčen, že čím více lidí bud takto přemýšlet (a vychovávat tímto způsobem i své děti, tedy k zodpovednosti ke společenství, v němž žijí, ne k národu, vlasti, vlajce, vůdcům, ideologiím a jiným symbolům, které může kdekdo zneužít (a také to dělá), tím větší bude šance, že si lidé mezi sebou budou více rozumět.

Mám pocit (podle toho jak mluvím s lidmi různého věku), že tento způsob vidění světa si pomalu osvojuje čím dál více pozemšťanů (zejména z euroamerického civilizačního prostoru). Moc mne to těší. Dává mi to naději, že se snad mé děti nedožijí dalšího evropského (světového) vraždění pro národ, vlast, životní prostor, ideologii či podobně efemérní záležitosti.

Libor Stejskal
23. 11. 2008 | 13:55

zdenek napsal(a):

autor
a nejste tedy rád,s ohledem na budoucí vývoj,že byli vyhnáni?
23. 11. 2008 | 14:16

MerryMan napsal(a):

Autor:
píšete:"...pojem národ, jak je dnes chápán, je odporný ideologický výplod doby vcelku nedávné."
Od (zběhlého)faráře se nedá asi nic jiného čekat. Pojem národ vznikl jako výsledek Velké francouzké revoluce, která skoncovala s mocí farářů. Z Francie se pojem národ vyjadřující vazbu na lidi stejného jazyka obývající stejné souvislé území) rozšířil nejdříve do Německa a odtud do ostatních evropských zemí a i jinam (stačí si vzpomenout na kdysi slavný americký film "Zrození národa".

Na rozdíl od Vás je pro mne čeština rodným (mateřským) jazykem. Když řeknu "Moje rodné město je Písek", neznamená to, že Písek vlastním, obdobně má vlast, moje rodiště atd.

Prosím zamyslete se nad sebou. Pokud to nedokážete, jděte za roh a dejte si pár facek. A přitlačte, děláte to pro sebe.
23. 11. 2008 | 14:28

Ivan Hochmann napsal(a):

MerryMan:

Píšete,že je čeština Vaším mateřským jazykem.Však vám to nikdo nebere,ani těm zbývajícím 10-ti milionům Čechů.
Optám se Vás ale kolik jazyků ovládáte?EU požaduje 3.
Znáte Historii "amerického národa"?
Víte kolik je už nyní v republice imigrantů?Znáte prognozy z této oblasti?

Nechtějte se ani domnívat co by se stalo,kdyby došlo k nějaké světové přírodní katastrofě a nastala by migrace za jídlem a vodou.Zatím buďte rád(a),že bydlíte v Písku a nikoliv v Putimi.A buďte rád,že patříte k těm 2% nejbohatších lidí planety.
A buďte zdráv nacionalisto.Ivan.
23. 11. 2008 | 15:38

Ivan Hochmann napsal(a):

Pokud by bylo málo,přidal bych argumenty. Jak se nám rozpadl náš stát - Československo.
Jak se atomizoval Sovětský svaz.
Jak a na jakých principech funguje separatismus a nacionální demagogie v celosvětovém měřítku.A tak bych mohl pokračovat až do večera.
Nemůžete prostě zaujímat stanoviska jen proto,že JSTE Z PÍSKU.....
Jsou zde také miliony lidí z masa a kostí - mající jiné a spravedlivější názory.

Ivan.
23. 11. 2008 | 15:47

zdesta napsal(a):

I.Hochmann:Já jsem odpůrcem politicky účelových hesel a frází,zvláště pak u slov národ,nebo vlast.To co pociťuji není láska k vlasti.(fráze)Je to pocit vnitřní sounáležitosti.Kdyžsi vyrazíte s hafanem do přírody a začnete vnímat své okolí,máte podobný pocit.Emoce se těžko vysvětlují.Mnoho přátel kteří žili desítky let někde jinde,se vracejí na stáří domů.Není to jen o financích,ale o tom,že chtějí zemřít tam kde se narodili-doma.
23. 11. 2008 | 15:49

Pocestny napsal(a):

Přírodovědče, vaše lakonické odsudky znamenají, že se stydíte?
To byste mne překvapil, čekal jsem váš obdivovaný nájezd stylem "rozebrat do prvovýznamů".

Promyslete jeden rozdíl, rozdíl mezi slovy a významy.

Vlastenectví - patriotismus

národovectví - občanská loajalita státu

jazyk - kultura.

Promítněte si historii, připomeňte si skladbu populu a možná dojdete k tomu, že dokud se zdejší pokoušeli smírně závodit s kulturami a jazyky "cizími", které byly ovšem osedlé ještě déle nebo současně přišedší (židé, němci), fungovalo to daleko lépe, než v dobách, kdy jsme se vyhraňovali jazykem z toho universa, které nás činilo nezaostalými....

Pohlédněte na dobu, ve které byl z asimilovaných zbytků znovupostaven moderní český národ, který v mnohém neměl s tím předbělohorským vůbec nic společného, uvidíte intelektuální konstrukt, který byl aktivně šířen skoro sto let, než ho bylo možné vykládat za historickou kontinuitu a přirozenost.

Veškerý důvod pro odtržení od monarchie byl jazyk a vzdálená historie samosprávy, my jsme se tvářili jako mstitelé Bílé hory, ale fakticky RČS byla na úrovni postavení Čech doby Boleslava II., tedy malý stát "za dveřmi", se kterým více mluvíme, ale stejně pořád nějak válčíme, to pro všechny důležité na západě.

Dějiny moderního českého národa mají smutné počátky v druhí půlce 19. století, kdy se tu dvě generce hádaly o to, jestli být "rakousem" nebo "rusínem", pak najednou přišel naprostý myšlenkový mimochodník TGM, který byl myšlenkou v USA, ale poněkud přecenil, že se to bude dít u nás.

RČS jako závod Čechů o primát leadra s Němci a současný boom Židů ať v "českých barvách" nebo ve své přirozenosti se emancipujících k elité společnosti, počáteční ethos "pomoci trpícímu východu", to vše činilo z našince člověka, který se vybičoval ke svému společenskému maximu. Lidé se shcázeli doopravdy, nejen u televizních obrazovek s Milošem Frýbou či u nějakého současného masově mediálního "televarieté", ale vše to vzalo psí konec již na konci třicátých, kdy se rozešl i ti, kteří si měli krýt záda.

Od té doby je svoboda věc relativní, mnohý bez ní vyžil většinu života...a mnohdy "úspěšně", ale hlavní je bydlo, prachy a hlídání, aby se někdo neměl lépe, aby zase nějakej"co to žere" nekazil nám v pelotonu" ten pocit, že nám to všem jde tak průměrně dobře a hlavně stejně.

Nezlobte se, ale čtu tu hlavně prázdné floskule od lidí, pro které je tím opravdovým "národem" jen ta jeho "socialistická většina".

Je příznačné, že velikána Muellera hned napadá pravítko, dle kterého by vylučoval.

Zásadní otázka nakonec - když tak pohlédnete na "běžného referenta O2" u nás v Praze, Brně, Olomouci, v Krakwě, Drážďanech , Vídni a Linci, Norimberku či Blavě, jak jinak než jazykem se dnes lišíme?

Bydlíme v podobném, jezdíme v podobném, létáme za podobná místa na dovolenou, jíme podobné, myslíme podobné, ale říkáme to v různých jazycích.

Je jazyk prostředkem komunikace nebo je to sokl národnosti.

Proč je čeština takové šidítko, když ti stejní, kdo jí tu vzývají jako oltářní madonu jinde nepřipouštějí, že by mohle existovt ckánština, i když připouštějí, že jinak se cikáni "jako cizí rasa" chovají??

Od vás bych čekal méně citoslovců, pane...
23. 11. 2008 | 16:02

zdesta napsal(a):

Pocestný:Žádné šiditko ani oltářní madona.Jen rodná řeč kterou myslíte. Když vedete tichý monolog (přemýšlíte)tak ve své rodné řeči.Je vám nejbližší a brilatně ji používáte.I vletadlekteré se propadne do vzdušné díry, uvažujete o průseru ve svém rodném jazyce. Bohužel je to čeština.
23. 11. 2008 | 18:40

Ivan Hochmann napsal(a):

Vždy,

když dojde na lámání chleba vynořuje se z temnot jedinečná otázka.Či otázky.Co vlastně způsobilo evropské pohyby tak hrůzně probíhající?

A co bylo spouštěcím mechanismem.
Španělská prohra(či vítězství?)s islámem,destrukce církevních mechanismů(trojpapežství),nástup francouzské šlechty,1. francouzská revoluce,Komuna,Napoleonská avantýra,či nakonec Habsburské mocenské degenerace.A to vše vyúsťující do největšího omylu dějin Ruské bolševické revoluce.?

Jak by se Evropa a celý svět vyvíjel nebýt následného rozbití Rakousko-Uherska.Co by si počal T.G.Masaryk s československým,vlastně českým potenciálem v rámci R-U.Nebýt poválečné beznaděje,a viditelného zhroucení hodnot,nebylo by krize ve 29.,nebylo by Bavorské ani Výmarské republiky a Hitler by dělal v Branau čalouníka až do své smrti.Zajisté by si prušácký šovinismus našel místo Pappena někoho jiného.Leč velká mocnost multistátů na Jihu i Východě by nedovolila vzniku nacizmu jako fenoménu,který tak ponížil Evropu,nejen Německo.

Hovořím o těchto možnostech v kontextu s onou deklamovanou českou Vlastí.Tak jako vznik Československa vytáhl Slováky z Maďarské tlamy,tak rozpad R-U a poválečné zájmy Evropských mocností,které uvítali v rámci "rozděl a panuj"nové dělění Evropy.Avšak zapomněli na protiváhu zarudlého Východu.Hitler nebyl řešení.Přišli na to příliš pozdě.My taky.Republika stála na vratkých nohách nacionalismu od samého počátku.Vyjma snad T.G.M a Štefánika.Komunistická demagogie a internacionální rétorika i skutky jen prodloužily soumrak národnostní,lépe "národní" pnutí nespokojených se stavem(bodejť ne).To nebyl boj národů za svobodu.Všichni ti bojovníci UCA,ETA,Sin Fein- všichni ti slováci,slovinci,vlámové,atd by nebyli až tak nespokojeni s životem ve společných státech nebýt vyčůraných politiků,kteří pod zástěrkou Národa,Svobody,Rovnoprávnosti a spousty dalších demagogických hesel hesel rozbili zavedené společenské celky POUZE PRO SVOJE SOUKROMÉ ÚČELY.

Ne,ne vážení pokud rychle nezapomeneme na národnostní tanečky se zlou se potážeme.Ona situace je také zásadně na straně koexistence a sloučení národnostních celků do nikoliv multikuti,ale nadnárodních společenských regionů hovořících stejno řečí a vyznávající stejnou nebo alespoň přibližnou životní filosofii.

Tisíce Klausů to nezmění.Ivan.
23. 11. 2008 | 18:40

grőssling napsal(a):

O kousek výše jsem si dovolil citovat autoritu myslitele a spisovatele původem z Prahy, z utrakvistické rodiny, s židovskou minulostí a němčinou jako mateřským jazykem. Stejně ale nikdo o češtině nepojednal tak láskyplně jako on.
Připojím ještě jednu citaci, ze stejné knihy.

Národ myslívá na svou smrt ještě méně než jedinec. Ještě náruživěji než jedince pohání slepá životní síla národní celek kupředu, kupředu, k cílům dalším a dalším. Ale na konci všeho čeká cíl cílů - Smrt. Čeká a číhá na všechny národy bez výjimky. Nebude jednou Anglosasů. Nebude jednou Rusů. A nebude jednou Čechů, t.j. Čechů česky mluvících.

A dále uvádí :
tak totiž, že by se Evropa vyvíjela bez dominujícího podmanitele volnou souhrou sil a výkonů, souladným commerciem národů. Takový vývoj by mohl spět jen ke Spojeným státům evropským, a mohl by to být jen vývoj, na jehož konci by čekalo nastolení společného jazyka všeevropského.

Toto promýšlel spisovatel během válečných let okupace.
Nebyl to snílek, ani fantasta. Byl to realisticky uvažující jazykovědec a český vlastenec.

Nakonec dodám ještě větu pana Jana Mládka, manžela paní Medy Mládkové, ředitelky muzea Kampa.

"Vydrží-li kultura, přežije národ".

Tak mi připadá, že neni daleká doba, kdy český národ po 1500 letech dožije.
Jednak je velká část české kultury v úpadku a jednak přibývá lidí, kteří se již těší na dobu, kdy nebudou mluvit a myslet česky a pokud možno splynou v jeden proud všelidství. Jenže pozor, až ta masa lidí bude mluvit a myslet prostřednictvím angličtiny ( jak jinak ? ), nebude již ničeho z tisíceletého kulturního odkazu českého, ale ani slovenského, slovinského, maďarského, polského a já vím jakého ( taky německého pane Urbane ).
Tam pane Urbane ( Stejskale, Hochmanne, etc., etc. ) směrujete ? Na to se těšíte ?
23. 11. 2008 | 19:59

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Grösslingu,

máme evidentně jiná kriteria na hodnocení kultury a jejího odkazu.Mohli bychom zde diskutovat celé dny odkazujíce jeden druhého na svoje postřehy.

Tolik času na vyjádření komplexu nemáme.Povím jen jednu příhodu z mého života.

Asi po pátém dnu okupace hostoval v brněnské Opeře ostravský soubor s Verdiho Nabuccem.Vynikající pěvecké i herecké výkony,skutečnost že kolem budovy stály ruské tanky,a přesto všichni měli v klopách trikolory,při "sboru židů" celé hlediště stálo a sbor se pro dojetí souboru i hlediště musel opakovat.Připadlo mě to tehdy jako za Garibaldiho revoluce.

Ano, dojímají-li nás paralely národních tragedií v kontextu s našimi dějinami musíme zákonitě pochopit,že jsme součástí něčeho většího než jednoho středoevropského nárůdku i když s velkou historickou minulostí.

Tak bych mohl uvést kupu příkladů i z jiných sfér.

Krom toho pane Grössling já pokud někam směřuji ,tak ke krematoriu.A na to se tedy také netěším.

Ivan.
23. 11. 2008 | 20:28

vlk napsal(a):

Pocestný
dnes vás čtu s e zájmem . Argumentaci shledávám zajímavou a dobrou, jakoliv si myslím něco úplně jiného.

Pravíte, že jsme všichni s tejní a lišíme s e jen jazykem?

dobrá - zkuste Švédovi promítnout Vratné láhve a Němci Járu Cimrmana.

a jesště drobnost - hodnoty národ , vlast a podobně pro člověka nabudou význam většinou tehdy, když jde do tuhého.

Zeptám s e, jste ochoten v případ ě potřeby jít bránit tuhle zem se zbraní v ruce?
Nebo si jako správný světoobčan řejnete - vždyť je to celkem jedno, jestli tu vládnou Češi, němci, Rusové, Patagonci nebo Eskymáci. Hlavní je, jak s e to dotkne mne?
23. 11. 2008 | 20:33

stejskal napsal(a):

Ne, pane grősslingu (a už jsem to tu psal tak dvacetkrát).

Jsem rád Čechem, vyhovuje mi to. Mám rád zemi, ve které žiji (jinak bych žil jinde, myslím, že by mi to nečinilo problémy).

Studuji historii lidí, kteří žili v této zemi a vím o ní více než historii lidí žijících v jiných částech světa.

Miluji český jazyk, snažím se ho poznávat i správně užívat. Ovládám ho lépe než kterýkoliv jiný jazyk, a proto se jím i živím.

Těším se z úspěchů, které dosáhli lidé hovořící tímto jazykem.

(K "mé" kultuře ale také patří Franz Kafka, Adalbert Stifter, Rainer Maria Rilke, Franz Werfel, Egon Schiele, Gustav Mahler, a to i přesto, že mluvili jiným jazykem).

Ale kultura, kterou tvořili a tvoří lidé tohoto jazyka je silná, nic ji již neohrožuje (tedy ve smyslu usilování o naši identitu. Každý může tvořit v tomto jazyce, jak je mu libo).

Budu vždy mluvit česky a budu mluvit česky rád. Budu vždy číst české knihy, protože jsou mi blízké, nejhlépe jim rozumím a nacházím mezi nimi mnoho knih dobrých.

Budu vždy mít rád místa, kde jsem vyrůstal a která důvěrně znám.

Ale k tomu nepotřebuji "národní zájmy", "padat za vlast" či "bránit jazyk" či být "správným Čechem". Tyhle klišé mne ve vztahu k lidem jiného jazyka rozdělují (a z mého pohledu zbytečně).

Mně stačí, když se cítím dobře, tam kde jsem. A Stejně tak ostatní.

Když vycházejí měsíčně desítky knih (zejména českých a překladů do češtiny), které mohu číst.

Když mohu jít do celé řady divadel, kde hrají dobré kusy v mém mateřském jazyce. Atd. atd.

Vím, že tahle "bitva" už je dávno vybojována a mávat červenobílými fanglemi je směšným anachronismem. Dnes jsou mé zájmy společné se zájmy celého euroamerikého prostoru a v širším ohledu celého světa. Tyto zájmy jsou v ohrožení. Češtinu, české knihy atd mi nikdo nebere. Je to jen na mně, jak s ní budu zacházet.

Víte, pane grősslingu, podle mne se v tomto lidé prakticky nemohou pochopit. Je to způsob přemýšlení. Z mého pohledu řada zejména starších lidí přemýšlí v intencích 20. století, kdy se skutečně jednalo o bytí a nebytí v tomto středoevropském kulturním prostoru (a kdy za něj lidé museli pokládat životy). Těžko chtít po většině, aby se tohoto myšlenkového vzorce vzdala. Nicméně je už překonám dobou.

Při dnešním technologickém pokroku, možnosti cestovat a usazovat se kdekoliv, obrovské migraci, kterou nelze zadržet, jen regulovat, se člověk musí věnovat jiným problémům, než je Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica, praecipue Bohemica či masarykovsko-pekařovský spor o smysl českých dějin.

Libor Stejskal
23. 11. 2008 | 20:38

Karel Mueller napsal(a):

vlk, groesling:
Brilantní, pánové.

Pane Stejskal,
nebudu se pouštět do podrobnějších úvah na téma vlastenectví a národ. Mluvili jsme o tom mnohokrát a výše uvedení pánové to dnes přesně shrnuli. A tak jen k tomu, co píšete. Je mi jasné, jak se Vám při Vašem nazírání na svět jevíme. Ovšem z našeho pohledu (mluvím za ty, kteří podle Vás uvažují podlemyšlenkových vzorců 20. století) má Vaše uvažování několik vad na kráse:
- Několikrát jsem se zmiňoval o tom, že žádnou multi-kulti světovou vesnici nemáme, co by její realizace vyžadovala a že ty dva základní předpoklady jsou nesplnitelné.
- Celá tato koncepce - pokud by byla realizována - by znamenala ve svých důsledcích všechno možné, jen ne svět mltikulturní a multietnický. Naopak by vypadl jakýsi kulturně a etnicky unifikovaný párek podle vzoru současné americké kultury. Svět by ztratil svoji krásu a rozmanitost. Kromě toho není nijak zřejmé, jak by se takto unifikovaný svět dále vyvíjel. Pokud dnes je kdokoliv v krizi, tak má stále kam utéct a stále má jiné vzory a naději danou jinými. Z unifikovaného světa by nebylo úniku. A nemáte žádnou jistotu, jak by se tento svět vyvíjel - může se vyvíjet třeba k perverznímu fašismu, který bude horší než Hitlerův. Výrok lorda Actona je universální.
- Z Vašeho pohledu plyne, že neexistují genetické rozdíly mezi etniky. My si to nemyslíme a proto zánik každého etnika považujeme za nenahraditelnou ztrátu.
- Ale především a hlavně: Sám mluvíte o tom, že tento současný trend se vztahuje hlavně na západ. Zbytek světa tyto názory nezaujímá ani náhodou - zejména ne asijské národy, jejichž vlastenectví se probouzí a pro něž budou mít tyto dva pojmy čím dál větší význam. A jak jsem zde nejednou napsal - zaniknout a vyklidit pozice jiným zcela dobrovolně a na vnitřní degeneraci a prohnilost ... toť nejubožejší způsob, jak můžeme své dějiny uzavřít.
23. 11. 2008 | 21:07

vlk napsal(a):

Stejskalovi

kdy podle vás nebylo mávání bíločervenými vlajkami směšným anachronismem?

A jset spojen s touhle zemí jen potud, pokdu s e vám tu žije dobře? Až s e vám dobře žít tady nebude, dejme tomu proto, že bud e mít nějaké potíže s jinou zemí, tak s e odstěhujete?

nehodlám vstupovat do vaší debaty s groesslingem. A nebudu v dialogu pokračovat. Ale tohle mne skutečně zajímá.
23. 11. 2008 | 21:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Muellere,

to je nedorozumění, já nechci realizovat nějakou multietnickou vesnici či podobný koncept. Já se jen dívám kolem sebe, kam se svět ubírá (a svět se neustále někam ubírá, je to přirozené, vývoj se nedá zastavit).

Necítím pražádnou potřebu lpět nějak spektakulárně na svém češství (moje češství je totiž něco zcela přirozeného stejně jako třeba moje levá noha, nepotřebuji o ní přemýšlet, nikdo mi ji nebere, nikdo mi o ni neusiluje).

Stejně tak se nepotřebuji národně, jazykově či jinak vymezovat vůči jiným (podobně jako se nevymezuji vůči lidem, kteří mají třeba jinou barvu vlasů či ještě plošší nohy než já).

Nicméně zásadní je, že mně vůbec nejde o nějakou unifikovanost. Miluji rozmanitost a věřím tomu, že jedinou naší jistotou je skutečnost, že se vše neustále mění. Byl bych nešťastný, kdybych měl žít v nějakém unifikovaném světě. Neustáloe se snažím poznávat nové a odlišné, brát si z toho něco pro sebe, inspirovat se.

Víte, tragédie zániku kultur (či národů, chcet-li ne) nespočívá v v zániku genetické výjimečnosti (zeptejte se genetiků, jak moc se etnika či národy z tohoto pohledu od sebe liší). Smutné je, že zanikají právě ty kultury, jazyky, zvyky, tradice, pohledy na svět. To je to, co stojí za to opatrovat.

Ale ne proto, aby se na jejich základě lidé proti sobě vymezovali, ale protože jeden každý takový jazyk, zvyklost, obyčej je součást obrovského bohatství, fondu, který patří celé téhle pozemské civilizaci. Když se něco z něj ztratí, zanikne, mám pocit, že někdo okrádá mne.

Z Vaší odpovědi je pro mne patrné, že v tomhle se skutečně nemůžeme pochopit. Vy mne podsouváte jakousi touhu po unifikaci, univerzální kultuře a mně není bytostně nic více cizí než takováto představa

Libor Stejskal
23. 11. 2008 | 21:25

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane vlku,

nikoliv (a už jsem to tu psal též několikrát). Doufám, že pokud někdo bude ohrožovat prostor, ve kterém žiji já i má rodina, budu jej umět bránit.

Tím prostorem může být můj byt, mé sousedství, mé město, tato země, tento region, EU, euroamerická civilace, celý svět (v pořadí, jak psáno). Ale s národem to nemá mnoho společného. Asi bych si mohl sebe sama představit, jak bojuji proti ČSLA v žoldu cizích imperialistů ;-)

Víte, nemíním bojovat (vymezovat se) proti národům či jejich jazykům. Ale v případě nutnosti proti těm, kdo mne chtějí nějak ohrožují či omezují (bez ohledu na jejich jazyk či národnost).

Libor Stejskal

Libor Stejskal
23. 11. 2008 | 21:31

Michal napsal(a):

Ivan Hochman: Je hezké, že jste jezdil do Drážďan. Já však reagoval na autorovo tvrzení:

"V této souvislosti jim budu vysvětlovat a stále připomínat, že stát, ve kterém žijeme (nebo jeho předchůdce, ke kterému se hlásíme), vyhnal z domovů tři miliony našich spoluobčanů. A že pokud by vlastenectví mělo být hrdostí na tento stát, pak by se jednalo jen o agresivní šovinismus, který s láskou k domovu nemá nic společného."

Chápu že má autor blíže k Německu, ale toto tvrzení mi příjde lehce zcestné uvážíme-li, čeho se dopustili tito sousedé.
23. 11. 2008 | 21:41

Pocestny napsal(a):

Dobrá vlku, zkusím být věcný, ale toto je můj osobní případ, nelze tedy z něj vařit generální bramboračku.
Čech - to je moje identita, jsem hobbit z Hobitína ve středozemi, která je mým domovem a speciálně ten kus mezi Prahou a Šumavou, tam mám místa, kde tu svou identitu cítím a vidím, stačí je projít alejí dubů, které můj pradědek sázel podél našich lesů v době, kdy se v Praze otevírala Zemská výstava (1891), stačí, když z přehrady "vyleze" to, co v ní bylo utopeno a mohu se znova projít po místech, která kdysi hlučela mými předky, dnes v nich bydlí kapři, nevadí mi to. Je to můj most mezi 19. a 21. stoletím, který dává mému konání smysl jen v tom, že pokračuji v tom kroku předků, abych uchoval šanci pro své potomky, kteří už občas štrádují se mnou.

Nepotřebuji tam už nic vlastnit, stačí mi tam občas zajet, projít se zalézt si do lesa se svými myšlenkami a než dojdu z Písku od tetky na kafe na Orlík, vyženu kedejakou chmuru. Nepotřebuji tam žít, abych byl jeden z nich, dokonce se jim tady v Praze hodím lépe než kdybych bydlel tam.

Většina mé rodiny je v emigraci, nikdo z nich si nehraje na američana nebo angličana, ale jsou tak chápáni, protože hrají podle těchto not.

Ani já za ta leta, co jsem pobýval mimo Česko, když přišlo o to Slovensko, ani oni v letité emigraci nemuseli a nechtěli nic na své identitě měnit, i když jsou dnes "dobrými skoty", či "dobrými texasany" a je to také přirozené.

Víte, v té staré říši i v té nové Evropě je identita prostě věc, která se bere na vědomí a nikdo o ní nepochybuje, zde mám pocit té nenaplněnosti identity, která vede k tomu nacismu, ale i ke klubismu, protože jediné, co nás dnes spojuje, je schopnost se pohádat ve stejném jazyce.

Já prostě nemám potřebu dělat žádné kotrmelce, když se tím ukazuje, kdo je dobrým Čechem, protože už takovou soutěž považuji za urážku.

Ať jsem pracoval, kde jsem pracoval, můj původ byl atrakcí pro ty, kteří se ještě v devadesátých neosmělovali na východ, časem byl ale naprosto přirozený a nikdo neměl potřebu upřesňujících otázek. Stačilo říci, jsem z Prahy...

Pracuji v branži, kde je míchanice ras a národností naprosto zběsilá, ale i naprosto přirozená, proto mi opravdu není divné, když se setkávám s lidmi, kteří s Prahou nemají zdánlivě nic společného.
Pak je tu najednou potkáváte dvacet let a zjistíte, že jsou to naprosto stejní pražáci jako vy, Italové, Srbové, Chorvati, Slovinci, Rakušané, Němci v mé generaci je tu i po dvaceti letech tolik "naplavenin", že už mi nepřijde nenormální, když moje děti korumpujou tety a strejdové z nějakých deseti koutů světa, kteří se kamarádí s rodiči.

Nikdo neřeší, kdo odkud je, protože se řeší, co se bude dít za týden, měsíc, a tak dál, žijem...

Ti lidé mne obohacují nejen vlastními historkami, manýrou a špecifíky, ale hlavně tím, že vedle nich musím svoje postoje formulovat tak, aby je pochopili a na národ v té lidské diskusi o ženskejch, pivu, politice, fotbalu, hokeji, lezení po horách, lítání na padáku a všech dalších věcech prostě není prostor ani čas.
23. 11. 2008 | 21:50

Michal napsal(a):

"Nemůžete prostě zaujímat stanoviska jen proto,že JSTE Z PÍSKU.....
Jsou zde také miliony lidí z masa a kostí - mající jiné a spravedlivější názory."

Jako Vy pane Ivane? Četl jsem Vaše příspěvky a většinou v nich vystupujete jako takový brouk pytlík poučující všechny ostatní o tom jak neznají historii a souvislosti, takže by měli "držet hubu a krok". Nevím, neznám Vás, ale Váš projev vůči ostatním je mi nesympatický.

K čemu je univerzální multikulti společnost, kde je každý stejně šedý a každý uznává stejné myšlení? Vaše názory mi připomínají jednu epizodu seriálu Southpark - tu vánoční, kde měly děti hrát vánoční hru a když odstranily všechny symboly, které někoho urážely, tak hrály na holém pódiu.

Není snad krásné, když cestujete po světě a tam navštěvujete budovy, které jsou odlišné, protože se prostě jedná o jinou kulturu?
23. 11. 2008 | 21:58

Pocestny napsal(a):

Jsem jedním ze 23 lokálních subdodavatelů mezinárodního průmyslu, který funguje globálně, ale pokud kdokoliv zavolá "klíčové slovo", má každý z nás v každém větším místě Evropy své malé bratránky od stejného koncernu. Lidé mluví, proto se po letech dostanete do fáze dvou metráků Vánočních přání a extra notesu s telefonem na každého z nich.

Nikdo z nás neřeší původ, národ, rasu, všichni řešíme jedno, to, jak se společně pokusíme se mít lépe.

No a tohle je ten vzkaz:

Bůh a národ jsou věci "dovnitř", ty máme v sobě každý jinak, ale pokud si to necháme pro sebe, a chováme se zřetelně dle pravidel, která hlásáme, funguje to.

Pokud z toho uděláme maškaru na prápor a důvod pro masové producírování, chlubení a poskakování, děláme z toho pouťovou atrakci či dětského kačera, kterého pak ve chvíli nouze rádi mrštíme do hnoje, jako v minulém století.

Víte, když se na národ myslí a pro něj koná, když stejně "sloužíme svému Bohu", většinou z toho něco leze a zůstává, když se ovšem těmahle slovy huby tupců vymývají, tak je jen kravál, teče krev a zbudou ruiny, spáleniště a to nejen v krajině, ale hlavně v duších.

Víra, identita, patriotismus prostě nejsou pouťová cingrlata ani dětští kačeři, to je kostra a krev každého z nás, tak hleďme růst rovně a bez uklánění po větru.

Já nevěřím v národ, po tom, co se tu dělo v minulém století je národ symbolem vivisekce, segregace, diktatury, prostě to slovo pro mne ztratilo cenu. Takhle se národy skutečné navzájem nehubí.....

Vlku, upřímně, kdyby Štěpánovi ruplo tenkrát v kouli a ty milice na nás pustil jako Jaruzelski na Poláky, myslíš, že by bylo stokrát víc mrtvol, nebo tisíckrát víc mrtvol než v Polsku?

Kdepak, jde to i jinak. Žiji teď v zase v Praze a vidím tu prostě jinou společnost, než jinde v republice. Vidím tu společnost, která furt něco vymýšlí, v něčem jede", prostě žije, pokouší šance, padá na prdel, zase vstává a znovu se kamsi hrabe, je to jízda, má to celkem tempo a člověk najednou zjistí, že i když včera ještě měl kocovinu po zapití Ježíše Krista, pozítří je tu čtyřicet a nějak to najednou uteklo.
Pak přijedu na venkov, zase spočítám ve vsi vyměněné tašky a jinak mi ta leta stagnace splývají, protože ve srovnání s tepem života zde je venkov vskutku pomalý.

Ne, vlku, svou identitu si uchráníme jen tehdy, když z ní nebudeme jen vylučovat pohodlnou většinou, ale vystavíme jí každý den do té strkanice s druhými identitami, až když bude stále pod tlakem srovnání, bude opět produkovat kvalitu, protože Češi se za sebe k smrti neradi stydí.

Jsme malý národ, jako Holanďané, ti se nebáli rozpustit v sto milionech Indonésanů, nikdy se jich nikdo nebál, nikdy nebyli "těžkými vahami", ale každý je zná a respektuje takové jací jsou. Možná v něčem směšní, ale sveřepě sví a do zaplavení barevnými jim to celkem šlo, nemyslíte?

Dánové, kdysi postrach Británie a Germánska, dnes roztomilí pivní vikingové, opět, nikdo netápe, nikdo se nediví.

To jen Češi se neradi baví, tak o nich svět mnoho neví, oni si "sami vystačí", tak se svět o ně nestará a tváří se, že ta Praha ani snad v tom Česku není. Jsme jako Rakousi, nebo jako Frantíci, máme mrtvolu v almaře, tak se bojíme v síni.
23. 11. 2008 | 21:59

Ivan Hochmann napsal(a):

Parde,

přesně pro takové povídání si Vás vážím.Málokdo dokáže tak sugestivně a úsečně vyjádřit tolik - tak málo větami.

Ahoj.Ivan.
23. 11. 2008 | 22:21

vlk napsal(a):

Stejskalov

jen jedna, poslední věta. Představuji si, jak byste s tímhle žil v Izraeli.

Pocestný

jak už jsme napsal výše - nemám s vašimi příspěvky dnes naprosto žádný problém. Jen spoustu věcí vidím jinde.

Něco bud e věkem a zkušeností, něco generační.

Takže můj phled na to co jste právě napsal.
Čeká vás pár životních zjištění. Jendo z nich bude , že je hrubý omyl zaměňovat přátele za obchodní přátele. Resp. dávat mezi ně rovnítko. Snad ten rozdíl nedostanete příliš ostře.Nehodlám vás poučovat. Uvidíte sám. Takže těch pár kilo vánočních přání nepřeceňujte . a rada drobná - pořiďte si dobrý komunikátor. Tak nasypete veškerá data svých kontaktů.
co myslíte, řešili Baťovi obchodní zástupci po c elém s větě v 30roce národ a rasu? A řešili tytéž věci v 38?

Já věřím v národ. Věřím v jeho interní sílu a schopnosti uchovat určité hodnoty, které za to stojí.
Štěpána do toho netahám. Kdyby byl na lidi pustil milice, nevím, kolik by bylo mrtvých . Vím jen, že by jich nejdřív bylo asi pár. Po zásahu těch milic. A následně, poo ostrém přvratu by jich bylo o hodně víc. Těch s červenou knížkou.
Soudím, že je naším štěstím, že jsme si to ušetřili.

Ano, žijete v Praze. Kd e to podle vás kypí, žije, je to jízda, má to tempo. Už dávno mne něco takového neokouzluje. Jakkoliv jsem toho součástí.¨
Nové obchodní centrum není žádná realita. je to virtuální šidítko.
Venkov je pro vás malý, nudný , zaprděný.
Kolik znáte Pražáků, kteří když jim do ruky v nouzi vrazíte milion bez potvrzení vám ho asi tak vrátí?
Na venkově máte šanci na někoho takového sem tam narazit.
Možná, že jste ještě zaregistroval nick Marko a nebo jeho bratra s nickem Hajný. Já ty dva nikdy neviděl, ale jsem si naprosot jistý, že tohle je přesně ten typ.

Nemám problém s tím, jak definujete identitu - každodením bojem s jinými. Tohle je mi dost vlastní. Jsme zyvklý nosit kůži na trh.

říkáte, že Holanďané s e nebáli se rozpustit ve sto milonech Indonesanů?
Četl jste knihu Guma klesá? Četl jste někd yo tom ,c o všechno Holanďané v Indonesii provozovali , aby tam své kolonie vybudovali? Nemyslím, že jsme o něco přišli. svýjimkou výnosů z kolonií. Což pro někoho může být hotová tragedie. pro mne nikoliv.dokázali jsme s e na nohy postavit i bez toho, že jsme někoho ponížili, postavili jsme jej do pozic epolootroka, nanejvýš slouhy, kterému jsme ovšem všechno sebrali.
Daleko víc emi vyhovují mínění Dánové. Schází vám jejich opilecká hlučnost venku? Nebojte . Dohoníme je co by dup. Můžeme totiž společně s nimi, až to zas e fotbalistům půjde , vykřikovat - we are red, we are white, we are czech/danish dynamite!
A není mi proti mysli, že se svět o nás nestará. To men netrápí. Když s e totiž o nás svět staral, vždycky bylo zaděláno na nějaký průšvih. Málo kd y s dobrým koncem.
Takže když s e onás bestarají, většinou si nemáme na co stěžovat.
nevnucuji vám svůj názor a nehodlám tenkrát porazit ten váš. Jak říkám něco je generační neco je o zkušenosti.
23. 11. 2008 | 22:27

Pocestny napsal(a):

Vlku, nakonec ty vaše otázky, dá-li se to tak říci...
- Švédovi pustim Kunderu, bude naprosto in...
Vratné lahve? Vesnička? Cimrmann? Vídeň, Salzburg, Bern, Budapešť, Laibach, Zagreb, Krakow, Bělehrad, Berlín, Drážďany, Waršawa?

Celkem v klidu.

Ne, se Skandinávcem máme opravdu společnej chlast, sex, běžky.... ale krucinál, pět set let tahle země sice o Děčína končila, ale bez pasu se mohlo až do Sarajeva, než to tam spískali, v době KarlaIV. byla Evropa naposled tak "malá" jako je dnes.

Ano, ať sem klidně migrují Holanďané, Němci, Poláci, Ukrajinci oni nepřestanou být těmi, kým byli, když přišli, ani más neubude, jen holt bude důležitější zase ten zákon než zvyk...

Co se týče války, byl jsem v cizí, půjdu i do své. Koukám, že zapomínáte na léto, kdy jste mne podezříval z toho, že jsem válečný štváč a shcvaluji teror nevinných civilistů. Jsem přece zastánce té militantní agrese a už jsem vám slíbil, že pokud dorazíte, zcela jistě se potkáme....

Víte, vlku, já dokonce nemám problém jít zabíjet a pokusit se u toho zabít nenechat i za takové Pobalťany a klidně proti "bratru".
Ale současně nevztáhnu kvůli žádnému místnímu idiotovi ruku na někoho ze spojenců.

Proto mi přijde naprosto trapné být jednak neschopen vyjednat než chladnou reservovanost v Rakousku (ano, jsou to trotli jako my) a hlavně v Německu (nemusíme se bavit jenom s Berlínem a hádat s Mnichovem) a na druhou stranu tu vytrubovat cosik o bratrovi východním a jeho blízké náruči.

Tahle ostblock mentalita je zhoubná, národ je nenaplněn jakýmkoliv positivním počinem, ale jen kolonkami v dotazníku pravé čistoty genu, podle které se tu navzájem likvidujeme.

Evropa je hřiště, na kterém se prosadí ti, kteří mají schopnost tvořit a spojovat se pro to. Musí o nich být známo, čeho schopni jsou i čeho ne, o schopnostech se nediskutuje, ty se projevují.

A teď pohlédněte na ten chlív vezdejší.....kdepak, prázdné kulisy nefungují, chybí scénář, i když fronta na režiséra je vždy v pohotovosti...

Vlku, jsme ve stádiu konzumace vlastního já, my už nežijeme, my dle návodů konzumujeme svůj život. Proto jsme neochotni, proto jsme neschopni.

Jakýkoliv pokus o vymanění se je odsouzen k nezdaru...
23. 11. 2008 | 22:30

Ares napsal(a):

Stejskal: Pokud chápu Váš pohled, Vy to berete tak, že přílišná spojitost s národem, vlastí apod. zhoršuje možnost domluvy mezi lidmi z jiných národů, což je v našem stále propojenějším světě problém.

Na problém se ale dá dívat i jinak, to že člověk necítí žádné spojení se svou zemí, může také znamenat, že necítí spojení ani s jiným celkem (Evropa, svět), které jsou pro něj ještě vzdálenější. Takový ten člověk v podání ekonomie. Egocentrický, individualistický bastard, co není ochotný se nijak omezit kvůli druhým, nebo jim něco přinést. A řekl bych, že tohle je častější jev než ten Váš pohled.

Každá společnost potřebuje lidi, kteří ji berou jako hodnotu a kteří se do určité míry podporují. Jinak by zanikla při prvním problému. Proč udržovat něco, co pro nikoho nemá význam. Proč bránit stát před nepřáteli, kdo o něj stojí, že? Proč překonávat překážky, když se jim dá vyhnout.

Autor tomu také moc nepomohl. Vybere si dva pojmy, které mají v běžné řeči pozitivní význam a začne je urážet. Opravdu velmi inteligentní přístup pro diskuzi. Navíc nějak má problém rozlišit takové pojmy jako nacionalismus a vlastenectví či alespoň používat skutečné významy slov a ne ty které jim jako jediný připisuje.
23. 11. 2008 | 22:32

prirodovedec napsal(a):

Pocestny: Mene citoslovcu? Kde je mam? Chcete zaporny pocet? :)

"Přírodovědče, vaše lakonické odsudky znamenají, že se stydíte?"

Ale ne, jen jak jsem psal. Jsem rad, ze mi to pomohlo pochopit (dle mne) lepe autora.

Ja mam v tematu pro sebe jasno a vidim, ze ostatni take. Tak zajimave jako Vy, vlk, I.H., grossling, stejskal, Michal a dalsi ... bych o tom napsat nedokazal, takze si zde jen ctu.

"To byste mne překvapil, čekal jsem váš obdivovaný nájezd stylem "rozebrat do prvovýznamů"."

:) Uz jsem se dnes vyradil jinde, nasel jsem si za Vas (zatim) kvalitni nahrazku. :)
23. 11. 2008 | 22:33

Pocestny napsal(a):

Vlku, po letech jste schopen odlišit partnera a kamaráda, vy i já.

Věřte mi, testuji to pravidelně, výměna známých dělá z lidí spolupracujících lidi si obecně blízké, protože mnohé je vedeno na velmi nepracovní bázi. Když jezdíte různým lidem za svědka, není to asi moc pracovní, že...kmotr také nejsem z profesionálních příčin.

Z toho metráku vypadne to důležité aktuální kilo....
23. 11. 2008 | 22:35

prirodovedec napsal(a):

Ares: Vystizne (individualismus, plus 2 pojmy vybrane autorem). Mozna jste mi pojmenoval duvod, proc mne to zde neponouka ke vstupu do diskuse.
23. 11. 2008 | 22:36

Pocestny napsal(a):

Přírodovědče, to se musím podívat, kdopak je ten pašák...
Ne nikoho ke konfesi nenutím, já se tu dopuštím tohoto striptease zcela po ůvaze.

Ale vás "zneužiju", pardon

P.S. VLKU, ano, na venkově jsou vztahy těsnější, ALE uvnitř komunity, o to více je většinou komunita ale uzavřenější navenek.

Nejde o větrání návsí, ale humen...
23. 11. 2008 | 22:41

Pocestny napsal(a):

Přírodovědče, nenchám vás -
každé dobro je individuální kvalita, protože ho v devíti z deseti případů osobně vykonáme pro bližní.

Bez dobra jedince není dobro instituce, tedy pokud instituce nenutí být dobrým, to je pak diktatura.

Insituce nemůže donutit nikoho aby byl dobrým, když sám nechce, může ale donutit jedince, aby ze strachu konal, toleroval či ignoproval zlo.

Občan a jeho konsenzus loajality zákonu, to je individualita.

Národ, to je instituce, lidé v té naší působící si stěžují na individualismus nemnohých, ale sami jako většina jsou zmítáni svárem, ve kterém se dopouštějí života v řádu, který si navzájem nutí.

Co kdybychom se zkusili domluvit? Ale to bychom pak asi nebyli ten národ....
23. 11. 2008 | 22:48

Michal napsal(a):

Ares: Pod tohle bych se podepsal. Cítím to stejně, jen jsem nenašel ta správná slova jak to popsat.
23. 11. 2008 | 22:55

vlk napsal(a):

Pocetsný

no vidíte a moje zkušenost říká, že partnery a přátele rozlišíte, až vám půjde z tlustých do tenkých. Až najednou ti okolo vás zjistí, že už jim vlastěn nemůžete být nijak zásadně užitečný.
Vím o čem píši. Prošel jsem si tou situací. dokonce dobrovolně.
Ale jak říkával táta, jsou věci, které jsou nesdělitelné, které je potřeba prožít.

Přírodovědče
co takhle nechat na hlavě? Tak jako my to jistě dokážeš také. Jen trochu jiným stylem. proto tě třeba tak rád čtu.Kdybys psal jako já, byla by to buď šílená nuda nebo tvrdý s třet. Vždyť to znáš.
S lyrikou bys před študáky neobstál. Já si ji občas i v zaměstnání mohu dovolit. Je li vhodný klioš.
23. 11. 2008 | 22:57

Michal napsal(a):

Vlk: a nejhorší je, když se z přátel stanou partneři. Často je to vražda toho přátelství
23. 11. 2008 | 23:20

im napsal(a):

Pánové,

děkuji všem účastníkům za velmi zajímavé čtení. Vybízí k zamyšlení.

Pane Groesslingu, Vám patří obzvláštní dík za citát, který tu zajímavou část otevřel. Je příznačné, že nejinspirativnější, nejoriginálnější a nejnezapomenutelnější knihu o češtině psal celou válku a vydal v r. 1946 Pavel Eisner. A nazval ji Chrám i tvrz.
24. 11. 2008 | 00:28

Rejpal napsal(a):

Ivan Hochmann
obvykle nebývá má duše spřízněná. Ve svém nicku z 23.11.08 v 18.40:39 však vyjádřil i moji úvahu, za což mu děkuji.
24. 11. 2008 | 08:42

grőssling napsal(a):

Pane Stejskale, jsem si jist, že nás dědky podceňujete, když si myslíte, že nové myšlenky o světoobčanství nejsme sto pochopit, protože vězíme ve 20. století. Nebudu mluvit za zdejší kolegy, nemám k tomu mandát, tak za sebe. Ta jména, patřící převážně do minulého století, která jste uvedl mám zažita podobně jako Vy. A dodal bych mnohá další ( Johannes Urzidil, Max Brod, Willi Nowak, Roman Jakobson ), ale samozřejmě i jména mnohem starší. Jména těch, kteří přispěli svým talentem této zemi. Od Švába Petra Parléře, Bavory Dienzenhofery až po Vlacha Santini-Aichela, ale také napůl Čecha, napůl Němce Petra Brandla, jejichž díla dodnes tvoří tvář Čech i Moravy tak, že ani průmyslovým zónám a satelitním bezduchým městečkům se ji nepodařilo zcela změnit, dlouhý by to byl věru seznam.
Tudy cesta k vysvětlení našich postojů nevede. Naše diskuse ukázala na to co je pro pochopení podstaty pojmů národ, vlast a vlastenectví jednotícím prvkem. Tím je náš vztah k rodné řeči, jazyku. Ten se vytváří dlouhým studiem a zkušenost daná vstřebáním všech jeho odstínů je obtížně jinde opakovatelná. Vztah k češtině, k mateřskému jazyku obecně bych přirovnal k celoživotnímu vztahu k femme fatale. A tak kolika jazyky jsme schopni kromě rodného myslet tak, že vtipná nepřeložitelná slovní hříčka nám nemusí být překladatelem složitě opisována ? Velká většina z nás jen tím našim jedním. František Nedvěd říká, že i dvakrát je dost. Ale víme o talentovaných jedincích, kteří na takové úrovni zvládli jazyků několik. Představovali a představují však výjimky z pravidla. My ostatní jsme zažili jazyk mateřský, nasáli jsme jej, promysleli, prožvanili, protrpěli jsme v něm kus života a proto jejim prostřednictvím a celým jeho kulturním zázemím, jímž vznikal, pohlížíme na svět. Budu-li tedy chtít být světoobčanem, nemohu se vyjadřovat češtinou, protože můj pohled bude vždy "česky" zkreslován. To samé ale platí pro jakýkoliv jiný jazyk, vždy tam tu jedinečnou kulturní příměs bude znát. Co tedy zbývá ? Esperanto ? To živoří. Některý z neživých jazyků minulosti ? Ty zase nejsou dostatečně rozvíjeny.
Prostě můžete myslet jak chcete moderně a up to date, jednomu jazyku, kterým to myšlení budete dávat na papír se nevyhnete a tím pádem za sebou neustřihnete kulturní minulost s tím jazykem spjatou. Problém nastává, když svoji "femme fatale" z různých důvodů nenávidíte, ale žijete s ní. Pak je konec po životní harmonii.
A ještě k těm bojům a fangličkářství. Vnímám naši historii jako kontinuální běh událostí a lidských osudů až k dnešním dnům. Pro mne jsou minulé události stále živé, stejně jako "živé" jsou osoby v nich vystupující. Naše současnost je jen zlomkem minulosti. Myslet si, že teď už je dobře a máme jiné než zastarale obranné starosti je minimálně neopatrné. Vždyť ještě před 19ti lety jsme byli okupováni a před tím nesčetněkrát.
Nicméně Váš poslední diskusní příspěvek se mi líbil. Vaše psaní o češtině a Vašem vztahu k ní je natolik důvěrné, že musím než konstatovat. Pane Stejskale, Vy jste Čech a vlastenec jak poleno a už jím zůstanete. Světoobčan z Vás tudíž nebude.
24. 11. 2008 | 10:16

Ivan Hochmann napsal(a):

Následná moje úvaha se bude zdát jakoby mimo mísu.Zjišťuji totiž,že mě pobyt na těchto stránkách zjevně dopomáhá k myšlenkovým pochodům,které bych v normálním svém "prostředí" okamžitě vypudil z hlavy.

Tato debata např.mě (když nic jiného)donutila uvažovat o přístupu k Věci jiných lidí,zvláště těch o kterých vím ,že jsou nepochybně dalece vzdělanější než já.

Mnozí lidé si spojují a podporují svoje názory a postoje na NÁROD,s jakousi osobní vnitřní neochvějnou vírou v sílu pospolitosti a zvykových pravidel.Někdo přičítá podstatu jazyku ve kterém "myslíme".Kultuře která je tímto jazykem presentována a námi akceptována.Mohl bych takto popisovat ještě vícero vjemů z této diskuze,ale tyto považuji za nejpodstatnější.
Je zajímavé zkonfrontovat tyto postoje se svými uvědomělými a zažitými stereotypy.Jednou jsme už o tom vedli řeč pane Stejskale.F.Kafka,R.M.Rilke,A.Stifter jsou právě výchozí kameny poznání,ku kterým se neprokouše každý.Jednak neporozumí,nepochopí vše sdělované a koneckonců ani se k takovému poznávání příliš nehlásí.Je to spíše parketa zvídavých lidí,kteří o životě přemýšlejí nejen přes mastný bůček.Je potom nabíledni,že postoje k národu jako fenoménu,vycházejí v jiných barvách.No s tím bůčkem jsem to přehnal,ale podobné je to s onou vírou.Jsou lidé bez víry.Lidé,jejichž konání ovlivňuje jen jimi usměrňované tušení stínů.(ypůjčeno od Součka).Tmel víry v Boha(křesťanství) a jeho vlivu na národní cítění oné věřící skupiny se na ně vlastně nevztahuje.

Jak najít společnou řeč s K.Muellerem,Vlkem a j.Jak oponovat L.Stejskalovi,Grösslingovi,Pocestnému,když můj pohled se promítá =i= v jiných rovinách(na př.)

Jsou laciné příměry o broukovi valící svoji kuličku.

Ivan.
24. 11. 2008 | 10:48

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane grősslingu,

díky za Vaše milá slova.

Já JSEM Čech jako poleno (otázka je, co si pod tím různí lidé představují). A zároveň mohu být Evropan či světoobčan (neméně polenovitý).

Mé zájmy kupříkladu mohou být (jsou) v řadě případech blíže k mým ruským, německým, polským, americkým, arabským, židovským přátelům než například k zájmům řady lidí, s nimiž jen shodou okolností bydlím ve stejném domě (o zakuklencích řádících minulý týden v Janově ani nemluvě; přestože mluví stejným jazykem a mají stejnou národnost, nepojí mne s nimi absolutně nic, v současné době nemáme nic společného - jen máme stejné dvě nohy, ruce, tělo a artikulujeme své myšlenky stejným jazykem).

Rozumíme si? Mne s lidmi spojují stejné zájmy, stejný způsob myšlení, a ty se nutně nemusí krýt se stejnou národností či jazykem (i když se v řadě případů kryjí). Vždy budu nadřazovat zájem svůj a lidí smýšlejících podobně jako já nad zájmy národa či jazykové skupiny (ale není vyloučeno, že můj zájem se někdy bude naprosto krýt s tzv. zájmy "národními" - viz. třeba nár. obrození, nacistický či bolševický útlak.

Libor Stejskal
24. 11. 2008 | 10:56

stejskal napsal(a):

Pamatuji, pane Hochmanne ;-)

A není to právě v té výměně informací, pohledů a postojů? Během níž se třeba já učím respektovat názory jiných, chápat je, přemýšlet o nich a nakonec i tříbit názory své?

Přemýšlím o tom, co zde píše pan vlk, Mueller, grőssling a další. Mnoho z toho mi dává smysl, i když věci vnímám jinak. Snažím se analyzovat, proč smýšlejí tak, jak smýšlejí. Vím, že je k tomu vedou odlišné zkušenosti, které jsou neméně legitimní než ty mé.

A protože vím, že svůj názor stejně nikomu nevnutím, snažím se najít styčné plochy.

Dokud lidé diskutují, nemlátí se po hlavě ;-) A to mi přijde nejdůležitější.

Libor Stejskal
24. 11. 2008 | 11:02

stejskal napsal(a):

I Vám dobrý den, pane Aresi.

Myslím, že problém nepochopení toho, jak vidím tyto věci, tkví ve Vašich následujích třech větách (polemizujete v nich se mnou, přičemž já se domnívám, že v tomto ohledu nejsme v rozporu.

Tedy:

"že PŘÍLIŠNÁ spojitost s národem, vlastí apod. zhoršuje možnost domluvy mezi lidmi z jiných národů".

versus

"že člověk necítí ŽÁDNÉ spojení se svou zemí, může také znamenat, že necítí spojení ani s jiným celkem (Evropa, svět), které jsou pro něj ještě vzdálenější"

a

"Každá společnost potřebuje lidi, kteří ji berou jako hodnotu a kteří se do určité míry podporují."

Mluvím právě o tom akcentování. "Přílišná" a "žádné" nejsou antonyma, pokud je důraz na "národní přílišný" v době, kdy národ není ničím ohrožován, je to směšné, ale hlavně nebezpečné (nic není tak jednoduché probudit jako "národní" vášně a zejména je proti někomu obrátit).

Naopak pokud se člověk s něčím přiměřeně neidentifikuje, je pro společnost prakticky bezcenný.

A teď to společenství: cítím velmi silné vazby na společenství, ve kterém žiji (na svoji rodinu, to, co Američané nazývají "neighborhood", i tento stát, region, EU, euroamerický prostor, celou planetu (v tomto pořadí)

Konsekvence viz. má odpověď panu grősslingovi.

Libor Stejskal
24. 11. 2008 | 11:14

Pocestny napsal(a):

Já myslím, pánové, že naše děti již nebudou mít problém s identitou ani v přirozenosti multilinguální společnosti, to vidím na svých.

Lze zvládnout i více než jeden "mateřský jazyk", dá se ale i ten první zapomenout, to vidím na příbuzných, kteří jsou ve své třetí generaci jižn američany nebo brity a nemají s tím problém.

Mám obavu, že přes veškerý ten národ nejsme schopni uchopit ani myšlenku společného nadkraje Česko, natož abychom byli schopni se nějak sami zařadit v tom eurostátu a euronárodu.
24. 11. 2008 | 11:42

stejskal napsal(a):

Zatím (viz první věta Vašeho textu).
24. 11. 2008 | 11:53

Ares napsal(a):

Stejskal: Mým záměrem nebylo polemizovat s Vaším pohledem. Šlo mi pouze o doplnění druhé strany mince názoru, který jste vyjádřil (resp. autor). Nemyslím, že bychom se ale nějak výrazněji lišili v názoru na věc.

Proti vám pravděpodobně více akcentuji jisté prvky. Vy mluvíte např. o tom, že máte více společného s Vašimi ruskými přáteli než s bandou českých skinů, na základě podobnosti (sympatií). Já bych tam dodal, ale i důsledky jednání. Člověk, který s Vámi jede ve vlaku má s Vámi v určitém smyslu více společného než přátelé, kteří na Vás čekají na nádraží.
24. 11. 2008 | 13:01

stejskal napsal(a):

V pohodě, pane Aresi, tak to si rozumíme.

S těmi "spolucestujícími a čekajícími na nádraží" by se též dalo polemizovat. V určitém smyslu můžete mít samozřejmě pravdu, v jiném to může být přesně naopak ;-) Nicméně by to bylo jen hraní se slovy. Důležité je, že názorově nejsme zřejmě daleko od sebe.

Libor Stejskal
24. 11. 2008 | 13:19

Ares napsal(a):

Stejskal: Jak jsem psal v „určitém smyslu“. Když Vás v tom vlaku pozvrací opilí spolucestující, tak Vám Vaši přátelé moc v tu chvíli nepomůžou :-). Když s nimi celou cestu telefonujete nebo přemýšlíte o Vašem společném programu na víkend, tak jsou Vám blíže, než člověk co sedí vedle Vás.

Zřejmě poslední dovětek k tématu. Na rozdíl od toho, co je občas vidět u některých diskutujících nemám takovou tendenci vidět svět stylem buď a nebo. Buď jsi s námi, nebo jsi komouš atd. Většina problémů má podobu škály, kde je řada možností k volbě. To že nedostanu podle mě ideální možnost, neznamená, že tu není řada jiných, které jsou pro mě jen o trochu horší.

Domnívám se, že Váš přístup bude podobný a protože na té škále nejsme zpravidla příliš daleko od sebe, tak myslím, že bychom neměli problém se domluvit.
24. 11. 2008 | 14:13

třebaKarel napsal(a):

Pane Stejskale ,
škoda že jste editor ,
chválit Vás by bylo možné brát jako podkuřování . Tak Vám aspoň řeknu že jste skutčně sympaťák .
Občas v místních bouřích se mi začne zmítat hlava pochybností , jestli nejsem málo vyhraněnej a navíc trouba ,když je pro mne možná důležitější se domluvit než prosadit . A často jste to právě Vy , kdo mně z toho vyvede . Je to opravdu hezký .

tK
24. 11. 2008 | 14:25

petragelbart napsal(a):

Mockrat dekuji za clanek. Zase se mi aspon na chvili lehceji dycha... (jsem Romka a take Ceska).
24. 11. 2008 | 15:33

Hajný napsal(a):

Pane pocestný!
Neodpověděl jste panu vlkovi na otázku zda jste ochoten bojovat s puškou v ruce za tuto zem.Tedy asi ne.A pokud ne,tak je zbytečné,abyste tady trousil svá moudra.

Píšete,že jste někde bojoval.Z toho,co tady o sobě píšete,pochybuji, že jste na to měl vůbec čas.A kromě toho,od roku 1989 nikde ve světě žádná pořádná válka nebyla.Bylo jen více méně pobíjení civilistů.Pro vycvičeného vojáka v podstatě bez rizika.

Píšete,že máte mnoho přátel.Pokud jste skutečně takový jak se projevujete v diskuzích,tak ve stáří,až nebudete mít žádný vliv,budete bez přátel.Skutečný přítel se nedá koupit za žádné peníze,toho si musíte zasloužit.
24. 11. 2008 | 16:37

třebaKarel napsal(a):

Petro Gelbart ,
je mi opravdu nepříjemný , jestli se Vám tady špatně dýchá , zajména proto , že tuším proč .
Rád bych vám aspoň vyjádřil sympatie a věřte že nejsme všichni takoví jak se zdáme .
Spoustu lidí to povýšenecký sousedství
určitě trápí taky .
Váš tK
24. 11. 2008 | 17:18

petragelbart napsal(a):

povysenecky sousedstvi
?
24. 11. 2008 | 17:24

Ivan Hochmann napsal(a):

Pokud lidé diskutují - nemlátí se po hlavě.

Pane to je úplná blbost.Někdy je mnohem lepší strategie vůbec nediskutovat.Po té hlavě tedy buď ano - nebo ne.

Třebas diskutovat s Paroubkem.O čem?Jak?Proč?Kdepak.Po hlavě a bez diskuze!Jen tak si ušetříme slova a nervy.

Vím,že to sem nepatří.Jen jsem si při pročítání páně editorových rad vzpoměl,jak jsem včera musel zavřít televisi.
Ivan.
24. 11. 2008 | 18:26

vaclavurban napsal(a):

Mockrát vám všem děkuji za příjemnou diskusi. Jsem rád, když článek někoho potěšil, i za to, když někoho přiměl k reakci. Díky všem. Jak jsem uvedl na začátku článku, jsem v období, kdy nějak nestíhám.
24. 11. 2008 | 18:58

třebaKarel napsal(a):

petra gelbart ,
myslel jsem tím vztah majority k menšinám , k romské jej považuji za povýšenecký . A vadí mi to . Doufám že jsem neudělal faux pass , pokud , promiňte mi to .
tK
24. 11. 2008 | 22:19

Hugo napsal(a):

Pane Václave Urbane, velmi dobrý článek. Zvláště o těch třech milionech máte naprostou pravdu. Všichni se chlubí práci naších předků , ale nikdo se už nezmíní, že hovořili hlavně německy. Také nikdo nemluví, jakou řeč používali naší tzv. obroditelé. Úplně se zapomíná na naše společné česko-německo-keltsko-židovské kořeny. Dějepis je přispůsoben českému výkladu dějin a pověstí.
26. 11. 2008 | 15:15

skeptický napsal(a):

Pan autor má v podstatě pravdu.Slovo národ je sprosté slovo.V mnoha jazycích se odvozuje od slova roditi,země roditelka.
Viz národ ,ródina ,country (kantry),od cunt (cunt),česky k.nda.

Pokud byl pan autor nalezen,namísto zrozen,chápu jeho pohoršení.Do toho,že je úspěšně rozmnožen,raději nepůjdu.

Pokud se ostatní nestydí říci já jsem Rus,Američan,Němec,Žid,a říkají to hrdě,proč bych se měl stydět,že jsem Čech.Jestli se autor za svůj národ stydí,jeho problém.Jestli ho nemá je mi ho líto.

S vlastněním vlasti problém nemám,na to se všechny národy (promiňte),i ty na rozdíl od nás vyspělé, jaksi dívají skrz prsty,pokud by jim někdo chtěl kousek vzít,a pokud mi někdo káže,že je to moje chyba,dá se předpokládat,že by si ji chtěl přisvojit,anebo kope za někoho se stejnými úmysly.

Proto žasnu nad elegantním řešením a genialitou tvůrců neo evropy,kde lidé jdou jak dobytek na porážku.

Jinak,pokud má někdo loyality někde jinde,a slouží někomu jinému,je to na náš úkor.

Vlastenectví je totiž jediná šance,jak si tu rodnou hroudu udržet.
Jinak pravdovšeobjímajícněláskovémultikulti řeči ,jak už jsem jednou psal,připomínají lišku kážící hejnu husí.

Národnost ani rasu si nemůžeme vybírat,občanství,náboženství a jméno lze změnit.

Ve světě teď probíhá operace Babylon,návod převzat z Bible.Až už nebude nikdo vědět odkud a kam jde,a kam patří,ten,kdo to vědět bude,a zachová si národní identitu a soudržnost,bude králem.Vlastenectví tu vytloukali lidem z hlavy už komunisti,jsme přece internacionalisti.Stejná banda vládne světu,ať už v Rusku,nebo v Americe.
Náboženství sloužilo k oblbování lidí,tradice žije.Jen hříchy jsou jiné.Tentokrát je to vlastenectví.
Jedno zůstává v historii neměnné :Touha po penězích,moci a území.Podobné agitky jim jen dláždí cestu.
26. 11. 2008 | 20:39

skeptický napsal(a):

P.S.
Pokud si národ nechá svoje území vzít,stane se přebytečným.V současnosti mohu jmenovat Cikány,Kurdy a Palestince.Je nám líto,obsazeno.
To se může velmi dobře stát i nám.Už se nám tu káže,že nic není definitivní.
26. 11. 2008 | 21:03

Karel Mueller napsal(a):

Milý skeptiku,
v jedné debatě jsem před časem napsal:
" ... zbývá jen otázka, kdo sebere bank a stane se pánem světa. Odpověď je velmi jednoduchá: Ekonomicky nejsilnější velmoc, která zůstane monoetnická a monokulturní a zároveň bude mít listové eso v tom, že bude všude mít svoje menšiny na prosazování svých zájmů. Jen dva národy by mohly mít reálnou šanci ..."

Určitě je pro Vás hračka za ně dosadit a odhadnout jejich vyhlídky do budoucna.

Ale snad se nakonec zralizuje onen multipolární svět. Obávám se ale, že to už bude nejen bez původních Evropanů, ale možná i bez bílé rasy.
26. 11. 2008 | 21:05

skeptický napsal(a):

To Karel Mueller.

Tajemství čistoty krve.Národní hrdost.Naše děvčata mají bohužel afinitu na exoty.
26. 11. 2008 | 21:11

Karel Mueller napsal(a):

skeptický:
Nu, celý život mi zůstane v uších výrok jednoho Afroameričana - starého pardála v mém věku (54), kterému se občas nabízejí i naše dvacítky:
Vaším skinům odpouštím, také chtějí milovat, ale tady to asi nejde, protože Češky jsou sice asi nejhezčí, ale také "dumbest" ženy světa.

Tenhle výrok by si celáˇ"česká" elita měla dát na pracovní stůl. Aby ji nastavil zrcadlo a také připomněl, kde žijeme.

Ale vlastně na ten výrok mohou být hrdi. Dokazuje, že v rychlosti etnického zániku, antixenofobie a tvorbě multi - kulti jsme světové jedničky.

Ale je zde otázka, co s tímto územm - rep. jeho obyvateli - udělá příští pán této čarokrásné země. Chtěl by jste je, být na jeho místě? Já ne, ani na levnou práci. A to právě z důvodu výroku toho černocha.
26. 11. 2008 | 21:35

skeptický napsal(a):

To Karel Mueller

Putin tu navždy nebude,na Sibiři už se ztratilo milionů nepřizpůsobivých.To už si jednou vyzkoušeli.Nic tu nebude kazit dojem,je to země zaslíbená,mlékem a strdí oplývající.Ženské ať si přivezou vlastní,i když ošklivé.
26. 11. 2008 | 21:44

Pamatuj si mne napsal(a):

Karel Mueller a Skepticky:

Chce se mi z toho, co jste tu napsali, zvracet.

No nic, tak si to svoje vlastenectvi opecovavejte treba do alelujaaaaaa. Ja s tim, o cem mluvite, nechci mit nic spolecneho. Jsem Cech. No a co? Dejte mi pokoj. Stejne tak jsem muz, a co? Beru to jako svoji prirozenost a nemusim z toho delat tyjatr jak nekdo. Ja tomu vasemu typu vlastenectvi rikam omezenost.
26. 11. 2008 | 22:22

skeptický napsal(a):

To pamatujsimne

Nevšiml jsem si ,že by se na Vás někdo obracel,nikdo Vás z ničeho neobviňuje,a kdybyste se neodhalil,nikdo by ani netušil,že tu jste a že jste tu hrůzu četl.Teď jste také podezřelý.
Já si sem taky chodím ublinknout,nejste sám.Je to tu holt jen pro silnější nátury,tady se dozvíte věci.
Napište raději něco hezkého autorovi.
26. 11. 2008 | 22:40

skeptický napsal(a):

P.S.
Ale chápu Vaše pocity.
Jen jednou v životě se mi udělalo při čtení textu nevolno.Byl to nějaký matematický příklad u zkoušky,a neměl jsem nejmenší tušení,o co jde.
26. 11. 2008 | 23:41

Karel Mueller napsal(a):

skeptický:
Rusy ani Němce mezi ty dva národy neřadím, ale...třeba ještě budeme překvapeni.
Sibiř sice potřebuje zalidnit, ale má vážné adepty z Asie.

Pamatuj si mne:
Milý pane, zvracet lze vskutku z ledasčeho. Občas i z nastaveného zrcadla.
27. 11. 2008 | 10:29

Ivan Hochmann napsal(a):

Co máte pořád s tou vaší rodnou hroudou?

Připádáte mě už jako potrefení nějakým stihomamem.O jaké rodné hroudě hovoříte?O té kde nám pemanentně rozkopávají bábovečky?Jaká rodná hrouda se asi jevila slušným němcům za Hitlera,rusům za Stalina,čechům za Gottwalda?

Ano,to je problém lidí ukotvených leností a stereotypy na jednom místě.Není a nebylo mě nikdy potřeba GPS,abych zjistil,že chleba je všude o dvou kůrkách,lidé jsou všude dobří(i zlí) a domov si vytvoří člověk všude ,kde se mu dobře daří.
No jistě neberu vám vaše názory.Jste třebas jiného naturelu.Však Babylonu nemůžete bránit,ani zabránit.Můžete jen apelovat na ostatní lidi vaší společnosti,aby se daleko vehementněji zasazovali o všeobecné dodržování zavedených společenských pravidel a zákonů,.....neboť ona migrace na ně nehodlá brát žádný zřetel.
Toť problém.ALE NÁŠ.

Ivan.
27. 11. 2008 | 10:31

gogo napsal(a):

Pomíjivost Vaterlandů
Rozhodl jsem se udělat z Vašeho Vaterlandu můj Vaterland... vezmu klacek a vyženu Vaše 4 děti a budu mít krásný nový Vaterland. Když se budou bránit, tak je budou mí kamarádi humanitárně bombardovat. Najděte si svůj Vaterland jinde.

S veškerou úctou váš soused (místo si doplňte podle potřeby)
27. 11. 2008 | 10:41

Pepa Řepa napsal(a):

Skeptický
26.11.2008 20:39:08

Není co dodat.
27. 11. 2008 | 12:24

jepice napsal(a):

Ale pánové, proč ten pesimismus?
Kdybyste učili cizí jazyky, zjistili byste, že veliké procento českého lidu se prostě neodrodí a neodrodí. A tyhle čisté duše vždy tvořily pevné jádro národa.:)
27. 11. 2008 | 13:49

Pepa Řepa napsal(a):

z věty ... pojem národ, jak je dnes chápán, je odporný ideologický výplod doby vcelku nedávné.

...se mně udělalo nevolno. Jak si autor vychovává jeho děti, je jeho problém. Odříkaného největší krajíc.Pokud zapracuje syndrom druhé generace, založí děti národovecké spolky.

Zajímavá byla následná cunami.Až na čestné výjimky se glosátoři předhánějí v exhibování vzletnými slovy, komu se ze slovanárod dělá víc špatně.Je to módní.Když pojem národ hodím do koše, budu za světáka. Naivní představa.

Stanu se větším pašákem, když popřu svou identitu? Zřejmě tím naznačím, že mohu žít kdekoliv, neb jsem světoobčanem.
Řada ovšem nemá co popírat, nikdy žádnou identitu neměli. Přišel Mongol, Turek, Rus, hbitě se přizpůsobí.

Jasně, když budu žít v Dublinu nebo v NYC, tak mně to nepřide. Proč by taky mělo, žiju ve stejné civilizaci.
Přál bych vám třeba dva roky v poušti.To byste si při pohledu na první les nebo Malou Stranu uvědomili co jste zač. A pokud ne, tak je mně opravdu líto. Kde nic není, ani smrt nebere.

Jedna skromná věta značky Hajný nebo Zachea, má větší hodnotu pánové, než vaše vzletné řeči.Ne nadarmo se říká.

Prázdný sud nejvíc zní!
27. 11. 2008 | 17:34

Pepa Řepa napsal(a):

Jo a pak si taky pamatuju, když jsem kdysi v Edinbera řek v hospodě jednomu Skotovi, že Skotové jsou mně z Angličanů nejbližší.Málem mně jí natáh.Asi to měl udělat. Jak ve Fimfáru. Čtyři facky, které chyběly ke správnému vychování.

Teď už to, milí pánové, nedohoníte. Zvláště, když se připravuje protifackovací zákon.
27. 11. 2008 | 17:45

Pepa Řepa napsal(a):

petragelbart napsal(a):
Mockrat dekuji za clanek. Zase se mi aspon na chvili lehceji dycha... (jsem Romka a take Ceska).

No a co má bejt? Tak jste třeba Češka romského původu nebo poločeška-poloromka jako Tomio Okamura. Račte si vybrat.
Nebo tam za velkou louží vykládáte, že jste Evropanka z Bruselu, aby jako věděli,co jste zač?
27. 11. 2008 | 17:57

skeptický napsal(a):

To Karel Mueller

Já jenom vypadám blbě.Ale prý to dělám tak dobře,že tomu každý druhý věří.
27. 11. 2008 | 19:49

Pocestny napsal(a):

MUHAHA Pepino, brečíš tu jak ževa, až ti tečou nudle, ale pak to tak pěkně názorně zapečeš, ty duševní věšáku na klobouky!

To se ti fakt povedlo, hned je líp vidět, jak ses rozkročil, abys řídil provoz...

Klidně se tim svym národem zadus, udav partykáři, jako každej chcípák, kterj potřebuje jako pes vobojek, aby patřil do nějakýho toho stáda.

Původ, to je to, o čem mluvíš, kdo ho v sobě nosí, nemusí si k tomu brát fangli a rozpočítávat pozice v tom štrůdlu, ve kterym tu zase budem obcházet náves slavnostnim krokem.

Lidi, který nepochybujou o svý identitě jí nepotřebujou měnit v inštituci, jako vrh připodělanců tvýho druhu.

Ses tu už dávno prořekl, že prej je málo oucty Pepinovic family, lidi se nám málo klaněj....

Arogantní sobec s národní kokardou, kolik takovejch tu už bylo?

Běž se pomodlit k vobrázku svatýho Edy, zoufalče.
27. 11. 2008 | 19:53

skeptický napsal(a):

Pro objasnění župa-žumpa-žopa.
Žopa znamená česky prdel.
Pan Voskovec věděl co říká,amatérských oprav netřeba.

Samozvaných rádobykorektorů je spousta.

Sámo prý nebyl Francký kupec,nýbrž tupec.Ve středověku písmeno "k" psalo se podobně dnešnímu "t" s malou ležatou vidličkou nad horizontální čarou.
Neštěstí hotové.

Věta :
Česká Obchodní Inspekce má povinnost zaviněnou škodu napravit.

není totéž ,jako:

Česká Obchodní Inspekce má povinnost zaviněnou škodu napravit udělením pokuty.

S tím Sámem mám stejně obavy,že někdo si bude tohle území nárokovat s tím,že tu byl dřív.
Co kdyby se v té Šifře Mistra o nějaký ten kilometr spletli?
Docela mne mrazí.

Stačil by nějaký archeologický objev ve správný okamžik.
Před několika lety prý Slováci našli něco,potvrzující,že jsou najkultůrnejším národom v Európe.Tady už nejde o nějaký radar,ale existenci.
27. 11. 2008 | 20:21

Pepa Řepa napsal(a):

To Pocestný
Klasika. Maska spadla. Pod maskou tvář psychopata.

U Vás by to nespravily ani ty čtyři facky.
27. 11. 2008 | 20:53

Karel Mueller napsal(a):

skeptický:
Mohu Vás ujistit, milý pane, že zrovna Vás považuji za všechno možné, jen ne za hlupáka :-).

Přidávám se k Pepovi s hodnocením onoho příspěvku.

Zdraví KM
27. 11. 2008 | 22:04

buldatra napsal(a):

Národní budoucnost je nejistá, jak zjišťuji.
Je možné, že myšlenka pana autora se ujme a národ bude zrušen. Vymizí. Obávám se, že v tom případě svět zas o něco přijde. Víte jen kolik každý den vymizí z povrchu zemského rostlinných a živočišných druhů?
Člověk nikdy neví a tak navrhuji, jaksi preventivně, pro případ potřeby, vytvořit tajný národ. Národ podzemní.
Mohl by existovat například v jeskyních Moravského krasu. Je tam dost místa. Nebo v nějakém větším protiatomovém bunkru.
Nesmí se ale o tom dozvědět autor blogu! Mohlo by se mu z toho udělat nevolno.
28. 11. 2008 | 09:37

skeptický napsal(a):

to Buldatra

Bohužel se nepřipojuji.

Jako bohabojný a zákonů dbalý občan bych se nerad dostal do posice člena zločinného spolčení, zaměřeného na potlačení práv a svobod skupiny či jednotlivce, nás zákonnými prostředky vymazat z mapy.
28. 11. 2008 | 09:57

skeptický napsal(a):

P.S.

Dal by se k tomu přihodit i paragraf o maření.

Tělo má jít do hrobu zhuntované.
Ale nucenými pracemi?

Pokud bychom to ale praktikovali separátně,jako tajné češství,jako kupř.nadporučík Lukáš,tak by snad na nás nemohli.

Krom toho měl tento ušlechtilý samec v uniformě lepší způsob,jak huntovat tělo.
28. 11. 2008 | 10:14

vaclavurban napsal(a):

P.S.: Udělal jsem změnu v druhém odstavci: velkoruské žu(m)py x putinovského Ruska.

Pan skeptický měl zřejmě pravdu, že termín žópa je ruský pojem, který jsem neznal.

skeptický napsal(a):
Pro objasnění župa-žumpa-žopa.
Žopa znamená česky prdel.
Pan Voskovec věděl co říká,amatérských oprav netřeba.
28. 11. 2008 | 10:32

skeptický napsal(a):

P.P.S.

Krom toho mám s tajnými spolky špatné zkušenosti.

V dětství jsme s kamarádem měli vysoce sofistikovaný způsob tajné komunikace,kde se mluvilo na -e.
Příklad :
Meséme keupit meuku.
Bohužel poznámka on je bebej byla panem učitelem dešifrována,a z následujícího by se zpochybńovačům fysických trestů jistě udělalo špatně.
28. 11. 2008 | 10:33

skeptický napsal(a):

To Václav Urban

Oprava nebyla nutná,ale vyrostl jste u mne o hlavu.

Skeptický
28. 11. 2008 | 10:35

buldatra napsal(a):

To Skeptický:

Podzemní život má své výhody.
Ve dne se spí.
Po nocích lze vyrážet na povrch za účelem tvorby budoucnosti. V duchu odkazu npor. Lukáše.
Zhuntovanost těla bude zaručena.

Každopádně, stát se světaobčanem může jen někdo. Ten někdo však zestárne. A nezemře-li na cestách, někde se bude chtít usadit. Složit svoje staré světem rozvrzané kosti. To může udělat jen v něčí vlasti, všude je nějaký ten vaterland. Usadit jako ilegál?
Pan autor, až zruší národ a vlast a zestárne….
Ale je ještě mladej a chtělo by se dodat, však víte co.
28. 11. 2008 | 10:38

grőssling napsal(a):

Ještě jednou jsem si přečetl blogový článek pana Urbana a nedá mi než reagovat na některé mýty a nepravdy v něm obsažené.
Předně souhlasím s panem Urbanem, že má právo vychovávat své děti po svém. Pokud se domnívá, že vlastenectví je sprosté slovo, stačí když poskytne svým dětem dostatečně kvalitní, zejména humanitní vzdělání. O jejich vlastenecký postoj potom netřeba mít obavu. Intelektuálů, zejména humanitně vzdělaných, kteří za sebou dokázali strhnout mosty ke své kulturní minulosti nebylo, není a nebude ještě dlouho mnoho.
Hrubou nepravdou, neznalostí a omylem pana Urbana je, že pojem národ "je odporný ideologický výplod doby vcelku nedávné" . Věru mne to neudivuje u něj, studoval nejspíš teologii v době, kdy výuka nebyla příliš kvalitní, jinak by věděl z církevní historie, že nejpozději po roce 1300 ( máme-li pochybnosti o druhu patriotismu u Kosmase ), byl pojem český národ používán běžně a to jednoznačně ne v zemském, ale nacionálním smyslu slova. Jako důkaz doporučuji kroniku Františka Pražského a jeho popis skutků biskupa Jana IV. z Dražic, když už je pan Urban ten teolog.
Stejným mýtem, neustále dokola opakovaným je nepravda, že náš stát vyhnal tři miliony spoluobčanů. Někteří ještě dodávají, že se jednalo o nespravedlivé uplatnění hlediska kolektivní viny . Vysídlení bylo samozřejmě provedeno na základě uznání kolektivní viny bývalých českých Němců. Každá válečná reparace je totiž na tomto principu založena. Na válečné reparace poraženého státu přispívají a doplácejí také ti občané, kteří se započetím později prohrané války nesouhlasili a od případných válečných zločinů se distancovali. To bohužel není případ většiny našich bývalých německých spoluobčanů. Mimořádný ráz jejich hanebného postoje spočíval v tom, že poprvé v moderní evropské historii souhlasili s podrobením některých národů ( včetně českého ) genocidě. Byli bychom přespříliš velkorysí, abychom po válce reagovali konstatování " chtěli jste naše bezživotí, náhodou se vám to nepovedlo, zapomněli jsme ".
28. 11. 2008 | 10:57

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane gröslingu,
po válce by to bylo nepraktické.Odsun,či vyhnání bylo důsledkem jejich vlastních postojů,nikoliv naší poválečné nenávisti.Každý myslící člověk nemůže bezdůvodně zpochybňovat fakta.
Problémem naší doby jsou jakési pozdní omluvy cíleného a promyšleného chování,které nemají vůbec žádný smysl.Snad jen jakési "šachové hrátky vychytralých právnických gaunerů",hodlajících profitovat na starých hříšných dobách.Benešovy dekrety byly oprávněnou realitou v poválečné době a šmytec.

Dnes žijeme v Eurozóně smířeni a akceptující Euroatlantické společenské hodnoty.Jakékoliv otvírání Pandořiny skříně za účelem jiným ,než historickým poučením je blbost a trestuhodná činnost.
Je třeba jednoznačně deklarovat,že chceme klidně a nekofliktně ŽÍT,nikoliv znovu válčit na starých debilních platformách.
a pokud si někdo začne je dobré se napřed optát "Qui bono"? Odkud vítr fouká?

Ivan.
28. 11. 2008 | 12:26

grőssling napsal(a):

Myslím si totéž, pane Hochmanne.
28. 11. 2008 | 12:55

Pocestny napsal(a):

No, chlapci, Vašík Klausů si vás nejčkonc pěkně seřadí do pluku sv. Václava, Daneček Landa vypustí zlatýho draka, bude líp. Každej kočkodan má právo na svůj strom v reservaci.
28. 11. 2008 | 13:07

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický a buldatra

Navrhuji uspořádat brigádu v rámci akce N (národ).
Za zvuků ódy na radost odstraníme relikty "odporného ideologického výplodu doby vcelku nedávné".

Začneme na Národní třídě (fuj), přejmenujme Národní divadlo (hanba), odstraňme ten hnusný nápis Národ sobě (brr).A tak potáhneme přes stanici metra, až k bývalému Národnímu muzeu.Zaštítí nás inovovaný paragraf 198.Za použití slova Národ, pět let natvrdo. Co vy na to?
28. 11. 2008 | 13:14

Pocestny napsal(a):

Ivánku, odsun byl ponížení se na nácka, zvířecí prasectví, které se nedělá NIKDY.

To byl počátek masové NEJUSTICE u nás. Byl to současně konec politiky "MUSÍTE zůstat občany státu, i když jste se jimi stát nikdy nechtěli.

Češi, jako jedinci se zachovalou morální mapou, toho dokázali dost na to, aby identita jimi representovaná byla respektována.

Češi jako "národ", tedy bezmyšlenkovitá emocionální tlupa, ti dokázali:

1. že jejich princip státu nechtějí sdílet ani Němci, ani Slováci, tedy "velké národy" RČS,

2. že nejsou schopni uchránit ty, kteří se s jejich státem naprosto ztotožnili - čs. židy.
Lidé, kteří byli do války "my čechoslováci, republikáni", se náhle stali těmi "voni ty židi"...
Šest milionů klidně sledovalo, jak padesát tisíc nácků řadí čtvrtmilion našinců do plynu a NEUDĚLALI NIC, PROTOŽE NEBYLI NÁROD, ALE SKUPINA PONÍŽENÝCH JEDINCŮ.

3. v Roce 46 "národ" svou skupinovou lobotomií završil proces animalizace této země, který vyhlásil Beneš v Košicích a tím je toto zvířecí období našich dějin jednou pro vždy pardonováno - "národ to tak chtěl".

4. Stejný národ nebyl, když Dubček a spol. LUXUSNĚ VYCOUVALI ze své osobní patálie se soudruhem Brežněvem... teda byl - ten slovenský, který okupací znovu dostal své území na mapu jako národní republika.
Český národ je takový pašák, až jejich bratřím Slovákům musel dát autonomii sovětský okupant...Hitler jim dokonce skoro do konce války nechal i tu papírovou nezávislost. My jsme dokázali jediné - nedohodu. Od počátku do konce.

Kdepak, národ jsou jedinci, kteří konají tak, abychom se ve světě nemuseli stydět za svou identitu, ti, kteří jí nikomu necpou, konají tiše v jejích intencích a z jejichž plodů úsilí pak sklízejí i mnozí, kteří se nezasloužili.

Ti, kteří si národem hunu vyplachují, ti mu svými skutky většinou těžce ublíží...
28. 11. 2008 | 13:31

grőssling napsal(a):

Češi za První republiky pomohli Slovákům přežít maďarizaci za minutu dvanáct. Pomáhali také aby Rusíni zůstali národem, měli autonomii, pomáhali jsme jim vychovat vlastní inteligenci z pastevců a dřevorubců, to všechno trvá víc jak jednu generaci, natož 20 let, které měla mladá republika k dispozici.
Ještě před rokem 1918 jsme pomáhali také Lužickým Srbům, aby je neschlamstl Prušák ( ulice u Lužického semináře v Praze ).
Od žádného z těchto národů jsme se vděku hned nedočkali, doba byla moc krátká, ale...
Po 90ti letech už to většina Slováků uznává. Rusíni bohužel spadli pod Stalina, který z nich dělal Ukrajince a teď ten přerod dokončuje demokraticky zvolená vláda v Kyjevě. Také jim došlo dost pozdě co jsme pro ně udělali.
Ale nebylo jich málo, kteří emigrovali do ČSR a zpět se nevrátili. Do země, kterou nenávidíte se většinou neutíká.
A Lužičtí Srbové ještě hůř. Spadli pod Viléma, Hitlera, potom Honeckera ( ten se k nim choval ještě dobře ) a teď tomu dává poslední pomazání demokraticky zvolená zemská vláda v Drážďanech.
Opravdu nevím, čím jsme ubližovali českým Němcům v jejich národním vyžití. Ještě mi to nikdo nevysvětlil. Slyšel jsem cosi o českém ajzeboňákovi. Byl český Němec ve své pýše ochoten většinově šprtat češtinu ? Na dráze a nejen tam to prostě jinak nešlo, aby nedošlo k bouračce ( vím o několika, kteří byli a tak zastávali místa stejná jako Češi).

Každopádně a to je třeba pořádně nahlas říci lidem jako je pocestný.

Češi genocidu nikomu nikdy nechystali ani neprováděli.
Na rozdíl od českých Němců.
Za léta 1918-1938 mají určitě Češi čisté svědomí a naopak hodně plusových bodů.
A ještě nakonec. Jen málo národů na světě za posledních sto let se rozešlo tak rozumně, mírově a vzorově jako Češi a Slováci. Jen káleči do vlastního hnízda a pomahači našim nepřátelům to nechtějí vidět a pomáhají a pomáhají a pomáhají.
28. 11. 2008 | 18:51

Hajný napsal(a):

to grössling:
Máte naprostou pravdu.Ale přesvědčovat pocestného,to je tako učit hyenu zpívat Davidovy žalmy.
Člověk,který není ochoten svou zem bránit s puškou v ruce nestojí ani za špetku sušeného ptačího trusu.Ale to už mu řekli jiní a jinde.
Prý se odstěhuje do Skotska.
28. 11. 2008 | 21:15

Ivan Hochmann napsal(a):

Pocestný,

myslet si můžete cokoliv.Říkat byste měl pouze něco ,neboť si mnozí budou myslet o vás cokoliv.

Fungujete s neustálou nadsázkou,takže to většinou vypadá,jako by jste byl mimo mísu.A začínáte se opakovat.
Přestáváte se mě pane líbit.
To prosím nehovořím o excesu s Pepou Řepem.No nic - je to vaše věc.Vědomostí máte dosti,tak si poraďte.

Ivan.
29. 11. 2008 | 01:41

Pocestny napsal(a):

Hajný, že neumíte číst, to mne nepřekvapuje..

To, že si na tom postavíte tyhle trapné pomluvy, to je zase pro vás typické a přirozené. Tak se vraťte pěkně k tomu mému dialogu s Vlkem a konečně tam zkuste uvidět to, co vám vaše dislexie minule zatajila.

Jinak z vás rád udělám idiota tím, že to najdu a zkopíruju všude, kde si mně b erete do huby, triviále...
29. 11. 2008 | 23:44

Boleslav D. napsal(a):

jepice:

Dekuji, skvele, budu pouzivat jako sve logo.

..
30. 11. 2008 | 11:01

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem řadu dalších tradičních spamů pana Adamce, které byly v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Pane Hochmanne, díky za zastání. Myslím ale, že v tomto případě by byla spíše na místě jistá oborová specializace ;-) Mějte se.

Libor Stejskal, editor blogů
30. 11. 2008 | 12:21

Pája napsal(a):

A když už budete v tom vysvětlování jak se ti bídní Češi (zdá se, že se skutečně příliš s námi neztotožňujete) zachovali ke svým milým sousedům, mohl by jste také zmínit, že tito volili mezi Masarykem a Hitlerem a zvolili si Hitlera s jeho jatkami pro untermenschen, mezi které počítal také nás, ve skutečnosti jsme byli pro nacisty na třetím místě 1)Židé 2)cikáni 3)Češi, také by jste mohl zmínit, že tito milý sousedé, kteří zkoonizovali výsostné území koruny české nás svou volbou zbavili možnosti využít dvacet let budované opevnění v pohraničních horách, dále by jste i mohl zmínit plánovaný osud Čechů po válce - elita zplynovat, třetina germanizovat (děti) a zbylá třetina do otroctví na východní hranici říše (Sibiř), mohl by jste také zmínit asi 350000 Čechoslováků povražděných v lágrech.
Pak bych snad uzal, že jste psychicky zdráv a ne pokrytecká svině.
30. 11. 2008 | 14:30

Holcepl napsal(a):

Těší mě, že slova jako vlast, národ, otčina a dějiny (například, nezmínil jsem rozhodně všechny a možná jsem ani nevybral ty nejreprezentativnější)stále probouzí tolik vášní. Jsem totiž osobně přesvědčen, že člověk je bytost společenská a kulturní. To znamená, že se potřebuje sdružovat a že jí k tomu nestačí pudová výbava jako živočichům. Ty vášně tolik vyzdvihuji z jediného důvodu. Podle toho, co jsem zatím měl možnost promyslet na základě četby (jsem mladý, světem neprotřelý), domnívám se, že multikulturalismus je ideologie vhodná jedině a pouze pro výjimečně vzdělané lidi, kteří by byli v dřívějších dobách pokládáni za zastánce jakési všelidské, kosmopolitní a univerzalistické jednoty. Jejich zlatým věkem vždy bývá období tvrdé nadvlády (vojenské, ekonomické, technologické) jako např. klasické řecké období , helénistické říše, římské císařství, španělská koloniální říše, britská hegemonie v 19.století a americká ve století 20. Tato nadvláda potom probouzí v intelektuálech té které mocnosti nezřízené sebevědomí, které inspiruje k civilizační misi. Kolik lidí je ale schopno nacházet uspokojení svých citových potřeb a vazeb ve všelidskosti? Ta byla osvícenským ideálem, ale také spolu s výchovou, soustavnou pedagogickou a propagandistickou masáží,která by dostatečně zanítila člověk pro civilizovanost a kulturu a nenechala jej tonout v temnotách pudovosti (sex, chlast a násilí) a pověr. Multikulturalismus mi připadá jako zhoubná kombinace osvícenského racionalismu a romantické lidovosti. Individualismus jsme si zachovali z osvícenství a přidali k tomu kult přirozenosti prostého člověka. Namísto sebeobětování pro blaho společenství (romantismus s jeho odnožemi sakrálními - církev - i sekulárními - národ) či elitářského individualismu učenců tu máme jen prázdný a nevábný mišmaš, který neklade na člověka žádné nároky. Není inspirativní, narozdíl od náboženství a od vlastenectví. Odsekularizovat Českou republiku asi není moc dobrý nápad, tak nám zbývá buď navázat na tradici národní demokracie, nebo se zkusit konzumu a lhostejnosti vzepřít elitářskou propagandou vzdělání a občanské angažovanosti. Tak jako tak, myslím si, že by se stát měl nechat poučit od komerčních firem a vynakládat na reklamu vlastního ideového opodstatnění trochu víc peněz a taky vysílacího času v televizi. Kult sobeckého a primitivního materialismu je totiž založen na využívání emocí, nikoliv rozumu. Proto se proti němmu nelze bránit rozumem. Vždyť už Platón rozlišoval v duši složky rozumovou, vznětlivou a žádostivou. Žádný demokratický stát západního kulturního okruhu nevznikl jinak než na sekulárním ideálu osvícenském nebo romantickém. Jestli někomu záleží na těchto hodnotách, neměl by opovrhovat výsledky moderní psychologické vědy, to znamená, měl by přijmout za své, že i kultivovaný vztah k vlasti a lidstvu musí být prosazován emocionálně působivými prostředky. Ani tak vzdělaní lidé jako přispěvovatelé do této diskuze nežijí pouze z rozumu. Pokud se lidé cítí odpovědní za výchovu budoucích pokolení a za předání dědictví našich předků, neměli by se dle mého názoru stydět za národní mýty (dějiny,hrdinové a zlosyni), symboly(vlajky, znak, hymna), chrámy (Národní muzeum a divadlo, Hrad, chrám sv. Víta) a rituály (průvody, výlety, básničky, svátky). Společenský pud byl vždy ošetřován náboženstvím. Kultem současnosti je demokracie a jejím podhoubím není nic jiného než víra ve svrchovanost jedince a národa.
31. 12. 2008 | 18:02

df napsal(a):

We are the professional discount luxury goods online sale store, such as <a href="http://www.bootsluxury.com/...">UGG Classic Short</a>, <a href="http://www.bootsluxury.com/...">UGG Classic Tall</a>, <a href="http://www.christianloubout...">yves saint laurent</a>,<a href="http://www.handbagcom.com/">replica handbags</a> and other luxury famous brand products. Every day, there will be thousands of people to visit our website , and more than a thousand of frequent customers. Wear our <a href="http://www.bootsluxury.com/">ugg boots</a> make your feet just like next to the stove, take our <a href="http://www.handbagcom.com/l...">loewe handbags</a> make you more elegant, the attractive <a href="http://www.christianloubout...">christian louboutin</a> shoes and <a href="http://www.christianloubout...">jimmy choo shoes</a> also make your feet shine. If any one of our goods has some quality problem within seven days after you receive, which can be changed a new one or returned back your money unconditionally. Are you still hesitanting? Just haste to our website to buy.
09. 09. 2009 | 03:37

Rolex Watches napsal(a):

Our website have many goods,<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Cheap Brand Name Watches">Rolex</A> -
<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Replica Rolex">Replica Rolex</A> -
<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Brand Name Watches">Replica Watches</A> -
<A href="http://www.sunglassvip.net" title="Welcome to our Replica Watches website">Replica rolex</A> -
<A href="http://www.sunglassvip.net" title="high quality timepieces">Rolex</A> -
<A href="http://www.2g-3g.com" title="high quality timepieces">Rolex</A>
<A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">Rolex</A>
<A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">Replica Rolex</A>
<A href="http://www.rolex-hot.com" title="cheaper price">Rolex</A>
<A href="http://www.rolex-hot.com" title="cheaper price">Replica Rolex</A>
<A href="http://www.vertuexclusivesh..." title="cheaper vertu">Vertu</A>
<A href="http://www.vertuexclusivesh..." title="cheaper Replica vertu">Vertu Replica</A>,
<A href="http://www.e-lv.net" title="Replica handbags">Replica handbags</A>,
<A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="high quality watches">Rolex</A>,
<A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="Brand Name Watches">Replica Watches</A> I belive that you will like them !060
23. 10. 2009 | 11:05

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
03. 03. 2010 | 08:24

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 08:25

replica watches napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
03. 03. 2010 | 08:26

cialis overnight napsal(a):

is insoluble http://orderonlineviagra.org buy viagra super active form, the pharmacist has no choice but I feel in, because ammonia is liberated. This is a purely, http://cialis-generic-online.net cialis dosages stances, as an explosion is liable to take place., S. Cochlear parvum ter in die. <a href=http://orderonlineviagra.org#8,62681E+77>buy viagra super active</a>, It is well to bear in mind that, as a general, taste being changed to bitter. It should, <a href=http://cialis-generic-online.net#1,75492E+74>cialis on line</a>, and nitrohydrochloric acids. These chemicals, then black in streaks, and finally assumed the, <a href="http://orderonlineviagra.org#37104">order viagra no prescription</a>, is with the alkaloids, as it precipitates, precipitate them. <a href="http://cialis-generic-online.net#56042">buy cialis 10mg</a>, and ammonium carbonate.
13. 01. 2013 | 20:07

generic cialis without prescription napsal(a):

S. Gtt. xii ter in die. http://orderonlineviagra.org recreational viagra strychnine sulphate and mercuric chloride, a, are very deliquescent and cannot be prescribed in, http://cialis-generic-online.net generic cialis online Potassii et Sodii Tartras. Rochelle Salt., Ext. Adrenal gr. i <a href=http://orderonlineviagra.org#9,63844E+11>generic viagra without prescription</a>, It is well to bear in mind that, as a general, thyolate, and is decomposed by acids, the, <a href=http://cialis-generic-online.net#6,76572E+34>buy generic cialis</a>, acid .which it contains, tincture of opium gives, lithium salicylate, or magnesium salicylate. The, <a href="http://orderonlineviagra.org#60081">order viagra online</a>, is colored blue by tincture of guaiac. Acacia, dium glycerophosphate and the potassium, <a href="http://cialis-generic-online.net#28458">cialis overnight</a>, acid .which it contains, tincture of opium gives,
15. 01. 2013 | 18:22

Jordan a argument on the subject off cut napsal(a):

vKlmuT <a href="http://www.jrsbdf.org/v3/Jordan.asp">Jordan 4 Fire Red Toro</a> xKyjpV <a href="http://www.farmland.org/Jordan.asp">Jordan 4 Fire Red Toro</a> aPhfrE <a href="http://www.farmland.org/truereligion.asp">True Religion Outlet</a> xJrhuF <a href="http://www.militaryindustrialcomplex.com/Jordan.asp">Jordan 4 Toro Bravo</a> mHyrbR <a href="http://www.militaryindustrialcomplex.com/michaelkors.asp">Michael Kors Outlet</a> dKjspL <a href="http://www.chickendancetrail.com/Jordan.asp">Jordan 4 Toro</a> jNpefC <a href="http://www.chickendancetrail.com/truereligion.asp">True Religion Jeans Outlet</a> pWavmR <a href="http://www.curapipe.com/Jordan.asp">Jordan 4 Toro Bravo</a> rOowfL <a href="http://www.mustafasultan.com/Jordan.asp">Jordan 4 Toro Bravo</a> dDhlfX <a href="http://www.hailware.com/Jordan.html">Jordan 4 Toro</a> mGcidP <a href="http://www.justtheplacenebraska.com/Jordan.asp">Jordan 4 Fire Red Toro</a> wJyoeE <a href="http://www.plcellc.com/Jordan.asp">Jordan 4 Toro Bravo</a> dOaahK <a href="http://www.cancermonthly.com/Jordan.asp">Jordan 4 Toro</a> fLspoJ <a href="http://www.guardedid.com/Jordan.html">Jordan 4 Toro Bravo</a>
mXiqgPfvcD <a href=http://www.jrsbdf.org/v3/Jordan.asp>Jordan 4 Fire Red Nubuck</a> nHzjxScpfR <a href=http://www.farmland.org/Jordan.asp>Jordan 4 Fire Red Nubuck</a> hRcdhKyesQ <a href=http://www.farmland.org/truereligion.asp>True Religion Sale</a> dXbtjAxioY <a href=http://www.militaryindustrialcomplex.com/Jordan.asp>Jordan 4 Toro Bravo</a> eJtkxEhzcP <a href=http://www.militaryindustrialcomplex.com/michaelkors.asp>Michael Kors Factory Outlet</a> nTlbuPnomA <a href=http://www.chickendancetrail.com/Jordan.asp>Jordan 4 Toro</a> mKppyHvckY <a href=http://www.chickendancetrail.com/truereligion.asp>True Religion Jeans Outlet</a> fOabbRsosM <a href=http://www.curapipe.com/Jordan.asp>Jordan 4 Toro</a> lYwbwGenyC <a href=http://www.mustafasultan.com/Jordan.asp>Jordan 4 Toro</a> qSrjdYovyF <a href=http://www.hailware.com/Jordan.html>Jordan 4 Toro Bravo</a> fRxvwVpipY <a href=http://www.justtheplacenebraska.com/Jordan.asp>Jordan 4 Fire Red Toro</a> uRwiyOoabX <a href=http://www.plcellc.com/Jordan.asp>Jordan 4 Toro Bravo</a> eSxawIwblB <a href=http://www.cancermonthly.com/Jordan.asp>Jordan 4 Fire Red Toro</a> mKjumShvuA <a href=http://www.guardedid.com/Jordan.html>Jordan 4 Toro Bravo</a>
criteria changing become partially regarding changing advertising and marketing article writing. regardless of difficult precise recipes have the experience of locate bit habits in addition associations in specific little bit of text, LSI relates to this: LSI looks at not just a keyword, however it is alternatives. for example, a post near comprehensive car insurance will incorporate the specific keywords something like vehicle insurance, driving history, cars, fantastic authorised driver, insurance organisation, broker, and the like,
29. 06. 2013 | 10:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy