Rudý prapor ve vysílání ČRo

29. 10. 2013 | 14:00
Přečteno 31325 krát
„Vím, že ono zákonné opatření chce vlastně potvrdit rozhodnutí soudruha Klementa Gottwalda. Já už dva roky upozorňuji, že v této zemi nás někteří lidé chtějí připravit o všechnu svobodu a demokracii, kterou jsme si vytrpěli a vybojovali. Pokud přijme naše společnost toto opatření, budu vědět, že nežiji v demokratickém státě, protože neplatí ani právní řád, ani žádné zásady a vracíme se pod rudé prapory se srpem a kladivem!“

Tato pasáž z rozhlasového rozhovoru (od 22. minuty) vyvolala v minulém týdnu značnou pozornost médií a veřejnosti). Myslím, že nemá smysl se vracet k okolnostem, které k rozhovoru vedly – po volbách se vše jeví v jiném, jaksi racionálnějším světle. Konec konců bych chtěl spíše připomenout, že se letošní předvolební kampaň podařilo udržet ve slušných mezích, bez zbytečných útoků (nejenom na církev), za což nesporně patří dík i kvalitně připravenému předvolebnímu vysílání ČRo. Nejen proto si veřejnoprávního rozhlasu jako důležité instituce české demokracie velice vážím.

Právě protože je ale po volbách, rád bych se ohlédl k samotnému incidentu. První věc, nad kterou se musím pozastavit je naprosto „lajdácká“ práce redaktorů ČRo. Po jednání na Úřadu vlády jsem poměrně dlouhou dobu odpovídal na otázky novinářů (přítomná byla i redaktorka ČRo). Redaktoři ČRo mě pak ještě pozvali do přistaveného přenosového vozu k přímému vstupu do vysílání Radiožurnálu. Interview vedla pro mě z nepochopitelných důvodů redaktorka, která nebyla spravena nejenom o předchozím dialogu, ale ani o dokumentech, na které se mě ptala. Neznalost dohody z roku 2010 jí ale nebránila zpochybnit moji čest. Vyústění rozhovoru známe – a tady musím pokorně přiznat, že bych měl být kritický i k sobě.

„Hostům ve vysílání ani dalším respondentům v žádném případě nelze klást otázky typu „koho půjdete volit" nebo „kterou politickou stranu preferujete" ani žádné otázky, které by mohly podobné výpovědi vyvolat. Pokud host v živém vysílání bez ohledu na moderátorem položenou otázku začne propagovat či naopak kritizovat některého z politiků, kandidátů či některý subjekt, je moderátor povinen okamžitě zasáhnout, případně i přerušit rozhovor.(čl. 6, odst. 2)

Na celém incidentu se mi ale jeví jako vedlejší, zda Český rozhlas vypnul kardinála či kvalita práce redaktorů ČRo. Jako skutečně relevantní se mi jeví otázka postupu pracovníků ČRo ve vztahu ke svobodě slova. Dodnes mi nikdo nebyl schopen říci: "pane kardinále, tato věta byla za hranici pravidel ČRo, kvůli ní jsme rozhovor ukončili". Porušil jsem poukazem na paralelu s komunistickým režimem (který je stále ještě podle našeho práva zločinný) zákon? Nebo jen interní podzákonnou normu ČRo, která by ale v takovém případě musela kolidovat se zákony ČR o svobodě slova? Který konkrétní subjekt, politika či kandidáta jsem měl propagovat/kritizovat?

Očekával bych konkrétní odpovědi od redaktorky Hanky Shánělové, editora vysílání Petra Bušty a šéfredaktora Radiožurnálu Jana Pokorného. Nelze se spokojit s vágním odkazem na článek 6 předvolebních pravidel ČRo. Kauza vyžaduje meritorní zaujetí stanoviska a to vzhledem i k budoucnosti.

Rozumím, že redaktoři mají v podobných situacích zlomky vteřiny na rozhodnutí. Také chápu opatrnost Českého rozhlasu před případnými stěžovateli. Nic proto v celé věci podnikat nebudu, nestěžuji si na nedostatek místa v ČRo a ani nežádám hlavy – chci jen vysvětlení. Zároveň ale nebráním občanům, aby se své veřejnoprávní instituce na její postup zeptali. Podle mých informací bylo Radě ČRo doručeno několik desítek stížností na postup redaktorů Radiožurnálu, které Rada projedná na zítřejším veřejném zasedání (30. října 2013). Myslím, že bude pro atmosféru v ČR velmi prospěšné, když se vyjasní, co tedy je a není v předvolebních časech ve veřejnoprávních mediích přípustné.

Zároveň věřím, že ČRo bude postupovat stejně akceschopně, jako když na popud několika stěžovatelů k Radě ČRo přesunulo mou pravidelnou nedělní promluvu (rozhlasovou Glosu Dominika Duky) do „méně neškodné“ ohrádky sobotního náboženského vysílaní. Pevně věřím, že ji nyní ČRo na popud několika stěžovatelů nezruší úplně.


Pokud přijme naše společnost toto opatření, budu vědět, že nežiji v demokratickém státě, protože neplatí ani právní řád, ani žádné zásady a vracíme se pod rudé prapory...
Pokud přijme naše společnost toto opatření, budu vědět, že nežiji v demokratickém státě, protože neplatí ani právní řád, ani žádné zásady a vracíme se pod rudé prapory...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Dominik Duka napsal(a):

Otázka do diskuze – prosím diskutující, aby se drželi tématu:

1/ Která věta (konkrétně) porušila zákony ČR, pravidla předvolebního vysílání a jak?
2/ Pokud porušila, je v předvolebním čase nepřípustné hovořit o zločinnosti komunistického režimu?
3/ Z jakého důvodu je v předvolebním vysílání v ČT přípustné to, co v ČRo není, když obě veřejnoprávní instituce vycházejí ze stejného zákona?
29. 10. 2013 | 14:00

resl napsal(a):

moderátorka měla dojem, že děláte v čt předvolební agitaci proti ksčm a to jste dělal v době, kdy už to nebylo povolené. moderátorka je závislá na svém zaměstnavateli a je povinna dodržovat pravidla. protože si nepřejete další pokračování a chcete odpovědi jen na vaše otázky, dál nepokračuji. podotýkám, že jsem pro zakázání činnosti komunistů, případně pro jejich uvěznění.
29. 10. 2013 | 14:11

mb napsal(a):

Očekával bych konkrétní odpovědi od redaktorky Hanky Shánělové, editora vysílání Petra Bušty a šéfredaktora Radiožurnálu Jaroslava Pokorného. Nelze se spokojit s vágním odkazem na článek 6 předvolebních pravidel ČRo. Kauza vyžaduje meritorní zaujetí stanoviska a to vzhledem i k budoucnosti.

....... Pokorný není Jaroslav ........

očekával bych od Duky a jeho aparátu přesnost ...

ale to bych chtěl moc ...

lepší kalit vodu Duko, že ...

a nepřipustit si, že na jemné upozornění dámy ... byste mohl zareagovat velkoryse a jako gentleman ( najděte si co to slovo znamená) a ne jako hulvát a křupan který zvyšuje hlas na dámu, která kardinála upozorní na pravidla veřejnoprávních medií ...

...
29. 10. 2013 | 14:12

Ládik!!! napsal(a):

Sami komanči tvrdí, že už nejsou ti "staří" komanči, ale KSČM. O KSČM nebyla v rozhovoru ani zmínka.
29. 10. 2013 | 14:14

Jihočech napsal(a):

Do dob K. Gottwalda nás vrací divné způsoby určení a prosazení církevních restitucí, od zvýhodnění církví před ostatními retituenty až po nemožnost získat výčet vracených nemovitostí. Způsob jejich protlačení přes PS také o něčem svědčí. Restituce nejsou problém, ale problém jsou nerovné podmínky a utajování informací. A tady si může pan kardinál podat ruku s představiteli dob minulých.
29. 10. 2013 | 14:15

Převor Opat napsal(a):

Velebnosti,
napsal jste to dobře, stručně, věcně.

Osobně ale nevidím důvod, proč byste měl mít v médiích více prostoru, než vedoucí organizace zahrádkářů, kominíků nebo včelařů.

Opylování rostlin je pro žití rozhodně důležitější, než modlení se za spásu či spásání.

Ale tradice je tradice a folklór bychom měli mít v úctě.
29. 10. 2013 | 14:15

mb napsal(a):

tady vám asi ujíždí logika, napsal jste: Zároveň věřím, že ČRo bude postupovat stejně akceschopně, jako když na popud několika stěžovatelů k Radě ČRo přesunulo mou pravidelnou nedělní promluvu (rozhlasovou Glosu Dominika Duky) do „méně neškodné“ ohrádky sobotního náboženského vysílaní. Pevně věřím, že ji nyní ČRo na popud několika stěžovatelů nezruší úplně.

... měl jste asi na mysli: více neškodné ... ne méně neškodné ...

méně neškodné by znamenalo, že vás český rozhlas nechá více řádit, a to jste patrně svou promluvou nechtěl sdělit, chtěl jste patrně sdělit pravý opak ... tzn. ´více neškodné´ ...
29. 10. 2013 | 14:15

Ládik!!! napsal(a):

Rudý prapor vlaje všude, nad rozhlasem jako hlásnou troubou komunistických myšlenek jakbysmet.
29. 10. 2013 | 14:17

čert }:o) napsal(a):

pane Duko
1 žádná věta neporušila nic
2 mluvit o komunistických zločinech je správné
3 z důvodů alibistických
4 v tomto bodě stojím za Vámi
5 nehanil jste žádnou současnou stranu protože
žádná současná strana nemá ve znaku srp a kladivo
Tudíž za 6 Váš rozhlasový hovor je z mého hlediska
v pořádku a že to v ČR nerozdejchali je smutné
29. 10. 2013 | 14:19

mb napsal(a):

odpověďi na otázky dduky

1, vyhodnotí redaktor a upozorní
2, je to na hraně, ale myslím, že o nebezpečnosti komunistického režimu si může hovořit kdykoli a kdekoli, NEMĚL BY TO VŠAK SPOJOVAT S PŘÍPADNÝM ZÁKONEM O VYJMUTÍ HRADU Z PŘEDMĚTU RESTITUCÍ ... to byla vaše analogie s Gottwaldem ... vy jste Gottwalda vytáhl z hrobu do roku 2013
3, nevím
4, forma chování: měl byste se umět chovat k dámě, zjevně to nezvládáte ... njn, stane se ...
29. 10. 2013 | 14:20

Neudržitelný napsal(a):

Vážený pane arcibiskupe Duko.
Posklouchal jsem zmíněný rozhovor za jízdy autem. Mohu Vám říci, že moderátorky mě bylo líto. Choval jste se jako arogantní, namyšlený a neomylný nadněco. Buhužel tak se to jevilo i všem, s kterými jsem o Vašem vystoupení hovořil.
29. 10. 2013 | 14:21

mb napsal(a):

... tak aspon neco ... hezký den ...
29. 10. 2013 | 14:22

mb napsal(a):

jo vlastně pane kardinále, omluvil jste se nakonec paní Shánělové nebo ne ?
29. 10. 2013 | 14:27

Petr Rybář napsal(a):

Převor Opat: Napsal jste to velice přesně. Já bych ještě doplnil, že pan Duka jako státní zaměstnanec - placený z peněz daňových poplatníků - by se měl vyvarovat podobného chování. Nepleťte se do politiky a také do světských věcí pane Duka. Nepřísluší vám to. Běžte se raději modlit, jste za to státem placen.
29. 10. 2013 | 14:29

Targus napsal(a):

To: Dominik Duka

Vy jste za komunistů trpěl, jo?
Člověče, že to na vás není vidět, to mi vrtá hlavou.
Znal jsem totiž jednoho takového, dost se vám podobal. Zjevem i chováním, dokonce i mluvou. Akorát to nebyl vysvěcený kněz...

Říkali jsme mu Puchýř.
29. 10. 2013 | 14:29

Kelt napsal(a):

Dominiku Duko,
zažádejte si jako církev katolická o vysílací licenci a provozujte si za vaše peníze rozhl.stanici.
Tam si můžete vykládat co chcete.
ČRO je financován z poplatků všech koncesionářů ze zákona.
Proč bych měl platit vaši agitaci ohledně vašich údajných nároků na část pražského Hradu?
Váš hlad po mamomu a tím moci,jak to vždy církev kat.praktikovala je v příkrém rozporu s tím,co prosazuje papež František-chovat se v duchu Bible a desatera.
29. 10. 2013 | 14:32

Ládik!!! napsal(a):

Targusi -
něco k té větě.
29. 10. 2013 | 14:32

a stačilo tak málo..... napsal(a):

říct...ujely mi nervy. Trochu víc sebereflexe. Také jsem to slyšel v autě a málem boural.

Víte, tady nejsme u soudu, abychom pitvali každou větu, zda byl či nebyl porušen zákon. Šlo o celkový kontext předvolebního týdne a hlavně o Vaší dikci. Zvukovou nahrávku ať posoudí každý podle svého gusta.
Dikce a popuzený tón je součástí i když chápu, že mnozí neudrží myšlenku a sklouznou k upalování, které s thematem nesouvisí.

A věty....že několik desítek si stěžovalo..... zavání panem Železným z pořadu Volejte řediteli.Jiní zase napíší opak, k čemu to je?
Ostatně, snad jste si včera s prezidentem u dveří do Španěláku cosi vysvětlili.
Ať se příště daří více, přeji pevnější nervy.
29. 10. 2013 | 14:39

Dominik Duka napsal(a):

Pane Kelte,

já jsem byl požádán redaktory ČRo o rozhovor, nikoliv naopak.
29. 10. 2013 | 14:41

Scarabeus napsal(a):

Jaroslav Duka:

To co jste řekl, a jak jste to řekl, bylo neslušné, ale to Vy si těžko uvědomíte.

Rudý prapor by musel "dřímat" i císař Josef II, který nebyl příliš nakloněn katolické církvi.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II.
29. 10. 2013 | 14:41

zdenda napsal(a):

Ve Valašském Meziříší žáda církev o dotaci 650 000kč.Na co?Za své za své.Z mých daní ani tuk!
29. 10. 2013 | 14:42

ať staří lotři, noci děti, chtí navázati napsal(a):

Dva vlčí máky měla ve vlase
a pružnost kočky hrála v snědém těle.
A záře elektrická chvěla se
v těch očích, gestech, v bytosti té celé.
Zmizela navždy. A v mé paměti
vášnivě, na mžik, znějí její struny.
Zpívá tam bolest, vzdor a prokletí:
Náš rudý prapor vlaje nade trůny.
*

Takto popisuje básník svou první sexuální zkušenost s náhodnou milenkou nepoužívající tehdy (dá rozum, na úsvitu dělnického hnutí) tampony .. (zabaveno cenzurou ČRo).

Teď, kdy se zdá být jisté, že k referendu o církevních restitucích dojde jedině přes 50 kulkami z Thompsonova samopalu provrtané mrtvé tělo Andreje Babiše se může Msgre. Duka Rudému praporu posmívat.
Ale nikdy neříkej nikdy.
29. 10. 2013 | 14:44

dedek napsal(a):

Pane preláte, nějak vám ruply nervy, protože bylo před volbami a docela nepokrytě jste se zmiňoval o jedné straně a dosti nevybíravě ji napadeal. Nedivím se, protože máte hrůzu z možnosti zastavení restitucí, které byly schváleny díky kriminálníkovi a lidmi s pokřiveným chrakterem, což svědčí něco i o vás. Hlavně den, kdy jste potajnu stejně jako Hitler v Mnichově prodali část republiky. V den, který byl v našich dějinách spojen s potupou našeho národa a jeho porobou. V den bitvy na Bílé hoře. Jste vůbec Čechem? A kyž tady už chcete nějaké odpovědi, také bych dvě chtěl.

1. skutečný soupis toho, co vám bylo zestátněno.
2. jak je možné, že restituce se týkají i církví vzniklých po roce 51 do roku 89?
29. 10. 2013 | 14:44

buldatra napsal(a):

Asi to chce hodit se do klidu.
Páč to extempore v rozhlase byla jen předehra.

Přijdou horší časy, obávám se, neboť onen restituční zákon přejde z rukou Kalousčích do rukou Sobotčích, či Haškovských, jež obé jsou od třešní (drží to a nejde umejt).

Za čas pan Duka ještě vzpomene na rozhovor ten jako na cosi, co vlastně nestálo za řeč.

Cesty páně jsou nevyzpytatelné a ty mlýny boží taky furt a stále melou a melou.
Njn

Jo a zdravím mb
vstup do diskuze - uděluji velké bezvýznamné +
pročež zelený už nechám na pokoji, oprostím se uštěpačnosti ma jejich adresu a to minimálně do té doby, než si zas lišácky začnou hrát na vysokou politiku.
29. 10. 2013 | 14:45

Ládik!!! napsal(a):

Přehrál jsem si to znovu a musím říct, že já bych se tak ovládnout neuměl - na Ostravsku máme jinou rétoriku, stručnější, jasnější a kratší. Žádná strana (ani náznakem) nebyla protěžována. SOudružka Shánělová měla štěstí, že není chlap. Být já kardinálem na místě pana Duky, chlapovi bych přeznačil rozhlasovou hvězdu na čele křížem.
29. 10. 2013 | 14:46

Jarda napsal(a):

Tak z tohoto nenažraného preláta je mi skutečně blivno!!!
29. 10. 2013 | 14:46

zemedelec napsal(a):

Jasně nám to potvrzuje pan Duka,co nás čeká,teď je potřeba kout železo dokud je žhavé.Jeho želízkem v ohni je teď KDU-ČSL,tak by to rád svými proslovy postrkoval dál.Raději ať si zřídí svoje radio Vatikán a za své.
29. 10. 2013 | 14:47

Joachym Brezina napsal(a):

A neomluví se a neomluví...... kdepak, chovat se jako hulvát a nakonec tvrdit, že to bylo naopak, že mu bylo ublíženo, chovat se jako hulvát a prstíkem ukazovat na druhé a žalovat, jak malej kluk!
Slyšelo to hodně lidí a hodně lidí si o vás udělalo obrázek, a jen se snažíte přemalovávat výkal na růžovo a dělat že nesmrdí.

Vaše ovečky vám uvěří, protože ty jsou zvyklé věřit každé kravině co ve své pýše vytroubíte. Pocity velikášství vám vlezly na mozek.

bez pozdravu a bez úcty!
29. 10. 2013 | 14:49

zasMeňo napsal(a):

Vítejte na stránkách Aktuálně.cz, pane arcibiskupe !
Jak se Vám líbí výsledky voleb ? KDU se dostali do Parlamentu a možná i budou sestavovat vládu nebo jí alespoň podporovat svými hlasy. Nezapomínejte však prosím, že KDU by měla být spíše "vlevo", neboť i církev Ježíšova byla založena jako společenství nemajetných, s důrazem na duchovní hodnoty (které nelze koupit, jak již před 600 lety aktuálně pro dnešek poukázal náš Mistr Jan Hus). Takže ve spojení s ČSSD by to měla být přece jen levicová nebo spíše levo-středová vláda. Ovšem miliardář Babiš do toho nezapadá. Ten je ze své podstaty NE-levicový (obyčejný člověk za celý život poctivé práce neshromáždí milión korunek, natož tisíc miliónů = mld), a tak jsem zvědav, jak si bude notovat se zbylými levo-středníky. Ale to je věc dalších jednání, věřící člověk by řekl, je to věc Boží, já bych alternativně řekl "věc osudu"...
Zdraví všechny zasMeňo.
29. 10. 2013 | 14:50

M.O.Deratizátor napsal(a):

Je mi záhadou,
proč jsou na stránkách Českého rozhlasu redaktoři označováni jako moderátoři ...

Pan kardinál projevil více smyslu pro jazyk a logiku, než činovníci ČRo.

Neboť:

Moderátor není ani tak mírnič, jak někteří hloupí wikipedisté překládají, ale především prostředník, nebo přesněji usměrňovač.
Tedy někdo/něco, co stanovuje hranice mezi "výkyvy".

V italštině (řeči nejvíce vycházející z latinského základu) moderare = středně či prostředně, nikoli mírně. Mírně = delicatamente, čili delikátně.

Tedy si kladu otázku: Proč Český rozhlas zaměstnává zrovna moderátory/moderátorky? Proč někoho chtějí usměrňovat, umravňovat či dokonce řídit?

Proč Český rozhlas nezaměstnává raději redaktory/redaktorky - tedy lidi, co zachycují autentický život, zprostředkovávají posluchačům živé názory živých lidí a nevytvářejí virtuální realitu?
Proč ČRo potřebuje usměrňovače?
29. 10. 2013 | 14:52

Občan napsal(a):

Duko,
prokazujete katolicismu i ostatním křesťanským -ismům stále více medvědí službu.

Masaryk byl měkkejš, že s vámi nezatočil. A Gottwald měl v tomhle, bohužel, naprostou pravdu. Bohužel i on byl vůči církvím pořád ještě příliš milosrdný; měl použít JEJICH metod likvidace ideových odpůrců.

A, Duko, Vy lháři!
Kdy Vy jste mohl v padesátých letech trpět, když Vám bylo sotva DESET LET?!
Vždyť Vy jste ročník 1943!!!
Za bolšána jste vystudoval gympl, vystudoval teologii, stal se knězem a knězoval. To musela bejt opravdu facha, tohle přetrpět.

No nic; když nic jiného, jste pro mne důkazem, že křesťanský bůh neexistuje...
29. 10. 2013 | 14:52

na tramvaji vlajky vlají, mír volají napsal(a):

a prapory máme v naší zemi různé, měl jste včera příležitost se pokochat. Mě zaujal třeba prapor cyklistického pluku.
Že bychom obnovili tradici?

Naštěstí tam rudý nebyl a snad nebude.
Neberte to tak tragicky-trochu humoru- a pořiďte si někoho schopnějšího a protřelejšího pro styk s veřejností, ať si zase nenaběhnete na špek hozený panem Pecinou, který Vás má zatáhnout do předvolebního kvasu.

Církve jsou třeba, ale před volbami je nutná ostražitost.
29. 10. 2013 | 14:55

David napsal(a):

Jako křesťan si myslím, že není od Vás vhodné se až tolik angažovat v politice.

Politika je všeobecně pro církve rizikový tenký led. Čím častěji na něm bruslíte, tím je větší pravděpodobnost, že se pod Vámi proboří.

-------------------------

"...Nic proto v celé věci podnikat nebudu, nestěžuji si na nedostatek místa v ČRo a ani nežádám hlavy – chci jen vysvětlení. ..."

------------------------

Vaše dodatečné vysvětlování, proč se vracíme, nebo nevracíme pod rudé prapory se srpem a kladivem je už zbytečné.

Naopak není zbytečné to, že:

Občany by možná více zajímalo jiné VYSVĚTLENÍ, a to proč nejvýznamější církev ve státě NECHTĚLA, aby občané při církevních restitucích PŘEDEM věděli, jaké všechny majetky se mají vydat a jakým zůsobem se dospělo k celkové sumě finanční náhrady??? Prostě to ohromné "zamlžení" církve v očích většiny občanů jen poškodilo.
29. 10. 2013 | 14:57

Dominik Duka napsal(a):

zemedelec:

www.radiovaticana.cz
29. 10. 2013 | 14:59

Martin1 napsal(a):

Pane Duka,
ptáte se a požadujete neodcházet od tématu, tak si uvědomte, že:
1) redaktorka je zástupkyně rozhlasu, který je demokratický a nemá nic společného s Gottwaldem. Že jste urazil představitelku demokratické organizace a ještě k tomu skvělou, všemi uznávanou redaktorku. A to hned svou první větou a dál jste svůj arogantní tón zvyšoval. Ona zřejmě váš názor nesdílela a já si dovoluji odhadnout, že ani většina posluchačů. Ale, že jste se Vy dostal na úroveň pana Sládka, to by našlo určitě větší podporu v populaci, než vaše kritické vyjádření k rozhlasu a hulvátský přístup k ženě.
2) Asi jste nějak vypadl z role, tak jsem si to myslel - že to je jen na chvíli pod vlivem nějakého momentálního vypětí a následkem utrpení, které vám komunistický režim způsobil, domníval jsem se, že jste to pochopil a chlapsky jste se přišel omluvit - bylo by to na místě.
3) Zkuste se prosím vžít do situace, že by Vás napadla ona redaktorka, že ve vás vidí ztělesnění těch bývalých církevních hodnostářů, kteří kolaborovali s komunistickým režimem. Jak by jste tu situaci zvládl vy? Ona byla od vás vystavena do stejné situace, ona se řídila jen nařízením a pokyny svého zaměstnavatele - vedení potvrdilo její správné chování. Navíc ona vůbec nemohla tušit, kam až vaše rozčílení vystoupí - z přijímače to vypadalo, že ji chcete skoro fyzicky napadnout. Mohla vás beze slov vypnout - byla až příliš laskavá, stále se vás snažila dostat na dráhu normálního slušného hovoru. Vy jste ji na závěr ještě obvinil, že Vás cenzurovala.
A nyní si přečtěte to, co jste jí - redaktorce řekl - jak sám uvádíte. O té cenzuře na závěr rozhovoru, kdy jste zase ještě znovu urazil tuto ženu,jste z vrozené skromnosti už asi nechtěl mluvit - psát.
A vůbec nemohu pochopit, že jste mluvil o něčem, co nebylo tématem rozhovoru. Vždyť se mělo jednat o vaše nároky (církevní)na nějaké domy na Hradě a jejich výměnu za jiné domy na Hradě. Vaši variantu dohody pak popřeli oba prezidenti - jste tedy navíc ještě lhář, nebo jsou lháři oba, nebo minimálně jeden z prezidentů. To je taky dobrá vizitka pro naši reprezentaci.

Níže část vašeho projevu - jak ji uvádíte vy:

"Vím, že ono zákonné opatření chce vlastně potvrdit rozhodnutí soudruha Klementa Gottwalda. Já už dva roky upozorňuji, že v této zemi nás někteří lidé chtějí připravit o všechnu svobodu a demokracii, kterou jsme si vytrpěli a vybojovali. Pokud přijme naše společnost toto opatření, budu vědět, že nežiji v demokratickém státě, protože neplatí ani právní řád, ani žádné zásady a vracíme se pod rudé prapory se srpem a kladivem!“"
29. 10. 2013 | 14:59

JF napsal(a):

pan Duka se zdá že m stejnou starost o svobodu jako měl a má Klaus. Možná by bylo dobré vědět jak pan Duka podobně jako Klaus bojovali proti komunismu. Předpokládám že zevnitř a podobně jako dnes - např. boj za svobodu prosazení církevních restitucí v této podobě a formě ... bylo by dobré si církevní vlastnictví zrekapitulovat tak jak nebylo provedeno nyní. Holt zhasnutá světla ... co takhle rosvítit a posvítit si i na toto.

Církevní svíčka na to rozhodně s panem Dukou stačit nebudou ... to by mohla být spíše priorita KDU
29. 10. 2013 | 15:00

xx napsal(a):

Kelt: Asi jste nikdy neslyšel o Rádiu Proglas, že ? www.proglas.cz

A taky si neuvědomujete jak se chováte arogantně. Ano CRo je placen všemi poplatníky, tedy i členy a příznivci církve. Jakým právem si vy, jinověrec usurpujete prostor CRo jen pro jinověrce ?

Chápete už jakej jste demokrat jen podle toho jak se Vám to hodí ? Když v rozhovorech do CRo slintá Zeman nebo Hašek, Sobotka nebo Zavadil, taky je vyzýváte ať si založí vlastní vysílání, že rozhlas platí všichni, tedy i příznivci třeba Klause nebo Kalouska ?

Asi ne viďte. Tady je krásně vidět ta Vaše komunistická představa demogracie a svobody slova. Můžete si říkat co chcete, ale vocaď pocaď.

Ach jo.
29. 10. 2013 | 15:03

Jarle H. napsal(a):

Pane Duka, nechte toho. Holt není každý nadšený z toho, jak se nakapsujete. Říkáte sice, že chcete jen vrátit, co vám ukradli komunisti, ale potíž je že byste to pak měli vracet těm, komu jste to ukradli vy. A hnedle byste měli holé řitě.
29. 10. 2013 | 15:05

Míla napsal(a):

Ládíku
moje žena je věřící,chodí do kostela.Naprosto mě to nevadí,jsem bez vyznání.Mimo jiné poslouchá rozhlasovou stanici Proglas,kde jsou vysílány různé křesťanské úvahy a mše.Dotazem jsem chtěl zjistit,zdali tam vystupuje i pan Duka,zřejmě ne.Tuto stanici finančně podporují věřící svými příspěvky.Moje žena tak rovněž činí,po výši příspěvku se nepídím,dává to ze svého důchodu.Doporučuji panu Dukovi tuto křesťanskou stanici využít,dokonce by ji mohl i finančně pomoci.Odpadly by zbytečné vzájemné výpady a napadání.Osobně zastávám také názor,že státem dotovaná vysílání jsou placena z daní poplatníků a ne všichni jsou křesťany.Ze strany pana Duky by stačilo prostřednictvým farnosti při bohoslužbě oznámit čas a vlnovou délku na které bude promluva pana Duky k věřícím.
29. 10. 2013 | 15:05

cimprlich napsal(a):

To Autor:
V rámci odluky Římskokatolické církve od českého státu je třeba už konečně zavést i odluku vysílání Katolické propagace ve veřejnoprávních médiích. Vatikán má dost peněz na to, aby pořídil katolický rozhlas a televisi. Nechápu, proč bych já, jako koncesionář měl přžispívat na šířaní katolické propagandy.
29. 10. 2013 | 15:07

Honza H. napsal(a):

Jednání Českého rozhlasu bylo alarmující. Dovedu pochopit, že redaktorka neustojí rozhovor, ale vedení by se za ní nemělo stavět.

Myslím, že to souvisí s poněkud podivnou skutečností, že sice platí zákon o protiprávnosti komunistického režimu, ale KSČM se k tomuto zločinnému režimu do značné míry hlásí a přitom je jí umožněno kandidovat ve volbách.

Dlouhodobě jsem přesvědčen, že by KSČM měla být postavena před jasné rozhodnutí - buď se jasně a nedvojsmyslně distancuje od komunistického režimu (mj. změnou svého názvu), nebo bude postavena mimo zákon.
29. 10. 2013 | 15:10

šašek z Jihlavy napsal(a):

Zná někdo názory řadových kněží, např. venkovských farářů a kaplanů ŘK církve na zákon o církevních restitucích?
Zatím jsem v médiích slyšel jen stanoviska a názory politiků a vyššího kléru. A taky starostů zainteresovaných obcí, že kvůli zablokovaným restitucím nemohou schválit potřebná opatření k rozvoji jejich regionu.
Být na nístě představitelů církví, vyjadřoval bych se zdrženlivěji a nechal bych to na politicích. Ti totiž ponesou odpovědnost za svá nevratná rozhodnutí.
29. 10. 2013 | 15:12

cimprlich napsal(a):

To Autor:
V rámci odluky Římskokatolické církve od českého státu je třeba už konečně zavést i odluku vysílání Katolické propagace ve veřejnoprávních médiích. Vatikán má dost peněz na to, aby pořídil katolický rozhlas a televisi. Nechápu, proč bych já, jako koncesionář měl přžispívat na šířaní katolické propagandy.
29. 10. 2013 | 15:12

Emissary napsal(a):

dominikduka

„1/ Která věta (konkrétně) porušila zákony ČR, pravidla předvolebního vysílání a jak?“

Žádná a nijak. Do komunistů je třeba tepat pořád a v každé době. Nikdo není zvědavý na jejich další experimenty ve spojení s ČSSD s KSČM.

„2/ Pokud porušila, je v předvolebním čase nepřípustné hovořit o zločinnosti komunistického režimu?“

Neporušila a není nepřípustné dle mé reakce na bod 1/.

„3/ Z jakého důvodu je v předvolebním vysílání v ČT přípustné to, co v ČRo není, když obě veřejnoprávní instituce vycházejí ze stejného zákona? „

Ze žádného. Ono se schylovalo k volbám a zdálo se, že tady bude vládnout ČSSD s tichou či netichou podporou KSČM. To vysvětluje zbabělé chování redaktorů ČRo.

Mnozí tady říkají, pane kardinále, že byste se měl paní redaktorce omluvit. Vy jste byl na ní sprostý nebo jste na ní nakřičel?
29. 10. 2013 | 15:15

veverka napsal(a):

Duko klídek,už brzo budeš mít agenta STB přímo ministrem financí.

Zvolilo si ho 18 % českých pravicových antikomunistů :D

Určitě se s ním domluvíš aby vám přihrál i nějakej další majeteček třeba na Hradčanech.

S vexlákama a estébákama co si dost nahrabali v Klausově privatizaci se dá vždycky domluvit,jsou tržní.
29. 10. 2013 | 15:17

Ládik!!! napsal(a):

Mílo,
pan kardinál uvádí, že byl do ČRo pozván.
Rozumím mu, že mu je smutno z toho (stejně jako mi), jakou škodu tady komunisti napáchali. Tolik zášti, nenávisti, špíny a sprostoty, co je zde projeveno, nejde odstranit šmahem, ale zase jen výchovou. Co komunisti 2 generace ničili, to je nutné 2 generace budovat. ČRo k nekomunistické výchově nepřispívá - spíše naopak. Kdo jen trochu poukáže na neřády komunismu, je ihned umlčen. Rudý prapor nad ČRo pořád vlaje.
29. 10. 2013 | 15:18

veverka napsal(a):

Jarle.H

"Pane Duka, nechte toho. Holt není každý nadšený z toho, jak se nakapsujete. Říkáte sice, že chcete jen vrátit, co vám ukradli komunisti, ale potíž je že byste to pak měli vracet těm, komu jste to ukradli vy. A hnedle byste měli holé řitě."

Naprosto přesné.A o tom to je. Zloděj křičí vraťte mi co jsem ukradl.
29. 10. 2013 | 15:19

šašek z Jihlavy napsal(a):

Honza H napsal:
"Dlouhodobě jsem přesvědčen, že by KSČM měla být postavena před jasné rozhodnutí - buď se jasně a nedvojsmyslně distancuje od komunistického režimu (mj. změnou svého názvu), nebo bude postavena mimo zákon."
29. 10. 2013 | 15:10
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Možná by to rádi udělali, ale v ten moment by ztratili značné procento těch skalních voličů, kterých by se s radostí ujal nějaký ten Štěpán.
A bylo by po prebendách a dalších výhod pohodlného vegetování na pokraji demokratického systému.
29. 10. 2013 | 15:19

Ládik!!! napsal(a):

Tvrdím, že komunistický režim před volbami propagovala moderátorka (či co to je) Shánělová - tím, že vysílání svévolně ukončila a spustila tím aféru (s cílem někoho - něco - poškodit). Klidně bych věřil, že to měla i připravené, nebo vedením nalajnované - jako Hašek předvčerejší puč.
29. 10. 2013 | 15:24

xx napsal(a):

Ládik!!! Omyl kolego. Ničení je vždy snažší a rychlejší proces, než tvůrčí výstavba.

Navíc jak chcete budovat něco s takovým materiálem jako je veverka. Z použitých vepřovic si nový činžák nepostavíte.
29. 10. 2013 | 15:24

Neudržitelný napsal(a):

Emissary
"Mnozí tady říkají, pane kardinále, že byste se měl paní redaktorce omluvit. Vy jste byl na ní sprostý nebo jste na ní nakřičel? "
Ano, oboje. Ono být sprostý, neznamená jen říkat sprostá slova, ono být sprostý se dá i přístupem k dotyčné redaktorce, tónem hlasu, arogancí.
Pusťte si ten rozhovor a zkuste se vžít do role paní redaktorky.
29. 10. 2013 | 15:26

dříve čtenář napsal(a):

Pane duko, buďte rád, že jste se narodil až v roce 1943. Poněvadž, kdybyste vystudoval teologii před 2. světovou, tak byste s "radostí" žehnal hitlerovským vojskům a přál jim brzké vítězství nad "komunistickou sebrankou", nebo snad ne?

Nechce se mi odpovídat na vaše otázky. Jen vám mám potřebu sdělit, že se nechci zůčastnit posmrtného života. A ve vaší společnosti už vůbec ne! Už mám toho pozemského vydírání, okrádání, zabíjení a lhaní docela dost. Nedělejte si iluze, že to spravíte. Stačí se ohlédnout za kroky církve do minulosti. Jste jen dalšími následovníky tohoto lžizlodějskomamonského projektu!
29. 10. 2013 | 15:27

siven napsal(a):

A koho to má vůbec zajímat??

Souhlas s mb.

Živě v éteru: „Haf, haf, haf, to je cenzura a rudý prapor, haf haf haf.“

Na blogu: „Paní redaktorka nám, chudáčkovi Domáčkovi, udělala bebí. Bůůůů.“ :´(

A jinak se cítíte, milý Dominiku, zcela zdráv?

Prokristapána, chválabohu za Jana Pavla a nyní za Františka, jinak byste dnes byli v těžkém loji.

Takový matroš aby jeden pohledal. Můžete si s Milošem na hradě podat pac a olízat rány.

Máte k sobě blízko. Víc, než si myslíte.
29. 10. 2013 | 15:27

šašek z Jihlavy napsal(a):

Míla napsal(a):
Ládíku
moje žena je věřící,chodí do kostela.Naprosto mě to nevadí,jsem bez vyznání.Mimo jiné poslouchá rozhlasovou stanici Proglas,kde jsou vysílány různé křesťanské úvahy a mše.Dotazem jsem chtěl zjistit,zdali tam vystupuje i pan Duka,zřejmě ne.Tuto stanici finančně podporují věřící svými příspěvky.Moje žena tak rovněž činí,po výši příspěvku se nepídím,dává to ze svého důchodu.Doporučuji panu Dukovi tuto křesťanskou stanici využít,dokonce by ji mohl i finančně pomoci.Odpadly by zbytečné vzájemné výpady a napadání.Osobně zastávám také názor,že státem dotovaná vysílání jsou placena z daní poplatníků a ne všichni jsou křesťany.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stejně, jako ne všichni jsou příznivci jiných náboženství, jiných politických preferencí, jsou příznivci různých sportů, kulturních aktivit, kulinářských pořadů, jsou mezi posluchači či diváky ochránci zvířat, myslivci, rybáři atd. atp.
Veřejnoprávní média jsou určena všem, tedy i katolíkům nebo husitům. Kdo platí poplatky, je zákazník i pán.
29. 10. 2013 | 15:29

Míla napsal(a):

Ládíku
to snad nemyslíte vážně.Vzpomeňte si v jaké atmosféře probíhaly akce při volbě prezidenta,jak se choval tisk a média v propagaci kandidátů.To samé před současnými volbami do parlamentu.Nevšiml jsem si,žeby byli komunisté nějakým způsobem protěžováni,v různých novinových článcích to bylo naopak.V blogách na Aktuálně rovněž,hvězdou byl Heller,Urban,Pehe a pan Duka.Heller dosáhl pravého opaku,přímo on osobně.
29. 10. 2013 | 15:32

mch napsal(a):

je to vcelku hrozné číst ty žlučové výlevy, těch racionálních odpovědí a diskuzních
příspěvků tu čtu pomálu. je vidět, že kromě konkrétních chyb a průšvihů církve, které mohou být oprávněným terčem kritiky, se ve většině diskutujících projevily komunistické školní osnovy, Jirásek a neochota vidět u toho druhé něco pozitivního.
Předpokládám, že žádný z těch, co ze sebe chrlí nenávist a nechají působit ty nejnižší pudy, není jenom darebák, ale že je v něm taky řada pozitivního, nebo snad ne???
29. 10. 2013 | 15:34

Emissary napsal(a):

Neudržitelný

No, není to zas tak významné, abych ten rozhovor hledal, tolik času zas nemám. Když jste tak neudržitelný, dejte sem na ten rozhovor linka já večer nezávisle posoudím, zda jste trouba Vy nebo kardinál Duka. :)
29. 10. 2013 | 15:35

Da.Rock napsal(a):

Jo tak vy nechcete žádat hlavy, Duko?!
No to je od vás moc hezké, že už nechcete popravovat nebo upalovat. I když - byly to krásné časy, kdy jste ještě mohli, že?
Tak jestli chcete znát názor jednoho z koncesionářů, tak mocichtivé a chamtivé církevní byrokraty bych do vysílání veřejnoprávních médií nepouštěl vůbec. Chcete-li hlást svoji pravdu, zaplaťte si vysílací čas v soukromém médiu, kde můžete občanům lhát a prášit jakkoliv, stejně jako kterákoliv jiná komerční instituce ženoucí se za ziskem.
Apage Duka!
29. 10. 2013 | 15:35

Neudržitelný napsal(a):

Ládik!!!
Ačkoliv s Vámi dosti často souhlasím,dnes jste vedle jak ta jedle. pan Duka nebyl tázán na jakoukoliv otázku o komunistech, pan Duka byl tázán na vrácení majetku a na žádost o vrácení některých domů na pražském hradě. A pan Duka se rozohnil jak býk, když se před ním zamázvá rudým hadrem.
29. 10. 2013 | 15:35

Ládik!!! napsal(a):

xx -
vepřovice mohu rozemlít na antuku, nemusím z nich nic budovat. Stejně výstavba směřuje k prefabrikaci a mokré procesy jsou na ústupu. Brzy budou proletáři k vidění jen na fotkách v muzeu a v hrobech.
29. 10. 2013 | 15:36

Ládik!!! napsal(a):

Neudržitelný -
ten rozhovor od 22. minuty jsem slyšel nejmíň 3x - a pochopil jsem to pokaždé stejně.
29. 10. 2013 | 15:38

Neudržitelný napsal(a):

Emissary
pokud se vyjadřujete k pro Vás nevýznamným věcem, ke kterým nejste schopen si sehnat potřebné materiály, pak jste ten trouba především Vy. :-)
29. 10. 2013 | 15:39

xerox napsal(a):

duko ... kterou realitku použijete k napakování se na tzv. ,, restitucích ,, ... a co si všichni koupíte , kam pojedete na dovču - dubaj nebo bahamy ... ? ... :-)
29. 10. 2013 | 15:39

Pepa napsal(a):

Duka se chová jak Hitler.Podejte mu ruku a on Vás sežere.Kdyby byl Bůh, tak jej dávno nechal upálit, jako klérus upaloval tisíce žen a dětí.
29. 10. 2013 | 15:39

Míla napsal(a):

Šašek
Veřejno právní media jsou určena všem,tedy katolíkům nebo husitům.Kdo platí poplatky,je zákazník i pán.
Souhlasím a mám dotaz.Platí to i pro komunisty?Je to parlamentní strana,tak proč takové výpady proti její existenci?Jenom upozorňuji nejsem a nebyl jsem členem této partaje,už jsem byl jednou jedním moulou do této strany zařazen.
29. 10. 2013 | 15:41

aga napsal(a):

Ta demokracie by se měla představiteli totalitního autoritářského církevního praještěra vzpříčit v hrdle.
29. 10. 2013 | 15:42

sv. Bongo Kongo napsal(a):

Celá katolická církev potřebuje utnout. Roztahuje se na Hradě jako za Habsburků, jako by šlo o nějakou státní církev, jako by šlo o spolek podílející se na chodu státu. A včera při předání státních vyznamenání si jich tam v katolických oblečcích hřálo zadky až až, vždyť by stačil jeden zástupce každé církve působící v ČR.
29. 10. 2013 | 15:49

Adam napsal(a):

Dominik DUKÁT by měl krotit svou povolební zatrpklost, a to hlavně poté, co mu voliči "pravice" neskočili na laciný antikomunistický špek a přeběhli ke Koblize. Restituční zločince z řad politických mumií ODS a HOP 00 tak poslali do propadliště dějin a nelze nyní předpokládat, že levicová, nebo v nejhorším případě středo-levá vláda popustí do roztažených klerikálních hávů byť jedinou zlámanou grešli.
29. 10. 2013 | 15:52

Pepe napsal(a):

Neudržitelný

"pan Duka nebyl tázán na jakoukoliv otázku o komunistech, pan Duka byl tázán na vrácení majetku a na žádost o vrácení některých domů na pražském hradě."

A na dotaz odpověděl: "...ono zákonné opatření chce vlastně potvrdit rozhodnutí soudruha Klementa Gottwalda. Já už dva roky upozorňuji, že v této zemi nás někteří lidé chtějí připravit o všechnu svobodu a demokracii, kterou jsme si vytrpěli a vybojovali. Pokud přijme naše společnost toto opatření, budu vědět, že nežiji v demokratickém státě, protože neplatí ani právní řád, ani žádné zásady a vracíme se pod rudé prapory se srpem a kladivem!"

Kde kardinál mluvil o komunistické straně??
29. 10. 2013 | 15:53

zdenekbrom napsal(a):

Kolegové diskutující, církev není jenom Dominik Duka. Vedle něj je i řada skromných a tolerantních kněží, mnichů, věřících atd., jimž je víra nedílnou součástí života a kteří jsou svým bližním prospěšní.
29. 10. 2013 | 15:58

SuP napsal(a):

mb -
Máte dojem, že jako militantní ateista byste mohl být dobrý demokrat?
29. 10. 2013 | 15:58

dědek Mirda napsal(a):

za církeví restituce,se divím,že vás vůbec někam zvou.Tomášek se v hrobě otáčí jako turbína
29. 10. 2013 | 16:01

Karel napsal(a):

Pane kardinále Duko,

jak hluboko musíte ještě klesnout ? Jak velký musí být ten jidášský kalousko - nečasovký groš ? Vzpomenete si někdy na kardinála Tomáška ? Já ano...
Je mi smutno.
29. 10. 2013 | 16:01

Tazatel napsal(a):

O novinářích a redaktorech se hanlivě vyjádřili už Klaus, Zeman, Knižák. Pan Duka se s nimi zřejmě shoduje, i když má trochu mírnější slovník.
Tak jak to je ? Jsou špatní ti 4 anebo ti novináři ?
29. 10. 2013 | 16:03

dědek Mirda napsal(a):

vážení,k víře v boha nepotřebujem faráře,biskupy, boha má každej ve svém srdci
pořád platí co psal Jan Hus
29. 10. 2013 | 16:05

JirkaP napsal(a):

I v této diskusi je vidět, kolik je ve skutečnosti u nás boleševiků, kteří si pouze hrají na demokraty. Je mi z toho smutno. Všichni, kteří takto proti Dukovi vystupují, by povinně měli napsat, v jaké partaji byli jejich rodiče, ať víme, s kým máme tu čest.
29. 10. 2013 | 16:05

rudolfko napsal(a):

Hyena, která bude okrádat ještě nenarozené děti, se nestydí ničeho.......
29. 10. 2013 | 16:07

Neudržitelný napsal(a):

Pepe
Když někdo mluví o "rozhodnutí soudruha Klementa Gottwalda", nebo použije slova: "vracíme se pod rudé prapory se srpem a kladivem!" tak to nemluví o komunistické straně?
29. 10. 2013 | 16:07

Jácob napsal(a):

Pan Duka by se už měl probrat a nemluvit o sobě jako o kardinálovi (resp. zdůrazňovat tuto funkci) - naprosté většině občanů je šumafuk, jakou má v rámci jakési ŘK církve hodnost. A to, jak zmiňuje náboženské vysílání v rámci ČRo, mě nutí připomenout, že by si církev měla takové vysílání platit ze svého; ve vysílání rozhlasu financovaného z kapes ateistického národa to nemá co dělat!!!
29. 10. 2013 | 16:08

gaia napsal(a):

panebože, vždyť , preláte, vy jste na tu paní v rozhlase řval. A řvát na paní to se nedělá, navíc v rozhlase, kde to může slyšet každý, už vůbec ne. Je to, pane preláte, velmi neslušné, Ale to zástupce patriarchální instituce, která sdružuje hlavně impotentní a gaye (normální chlap by se na takovou práci nedal už kvůli nemožnosti pořídit si vlastní rodinu, což je pro lidi přirozenost daná přírodou) nemůže nikdy pochopit.
29. 10. 2013 | 16:09

Jiří Musil napsal(a):

Milý pane kardinále, k Vašemu textu mám tyto poznámky:
Po opakovaném poslechu Vašeho rozhovoru pro rozhlas jsem dospěl k závěru, že jste po náročném dnu neudržel nervy na uzdě. Vytočil jste se sám, nikoliv díky paní redaktorce. Je to pochopitelné a stát se to může každému. Od člověka vašeho formátu bych ale očekával omluvu za formu Vašich závěrečných vět (křik a to, že jste hovořil mimo téma).
"chci jen vysvětlení" - problém je ten, že v rámci katolické církve také nejste ochoten poskytnout vysvětlení některých bolavých věcí, např. proč byl arcibiskup Bezák odvolán? Pokud nebudeme v Církvi ctít lidská práva (mimochodem svět je převzal od Církve), jako je právo potrestaného vědět, za co byl potrestán, nemáme morální právo poučovat svět, jak by se měl chovat, nemyslíte?
To, co proběhlo v Brně před pár dny mi asociuje Velehrad 1985 v malém, jen na místě soudruha ministra kultury byl sbor biskupů ČR a SR. Chování protestujících v rámci bohoslužby bylo kontroverzní, ale podle mě to je jen důsledek toho, že se biskupové jako jeden muž bojí chovat jako pastýři.
PS: Denně prosím pro Vás dary Ducha svatého a abyste znovu objevil pro sebe i arcidiecézi Ježíšovo Evangelium.
29. 10. 2013 | 16:09

boban napsal(a):

Já jsem v mládí ministroval,znal jsem dva faráře osobně.Oba se věnovali dětem,jezdili s námi na výlety a opravovali kostel.Pod jejich patronací jezdili s námi i našimi rodiči a babičkami po vlastech českých a všem bylo dobře.Vás pane Duko bych nejen utnul,ale.......... .
29. 10. 2013 | 16:09

veverka napsal(a):

boban

Asi se věnovali těm dětem i ve spacáku.
29. 10. 2013 | 16:13

Cyrda napsal(a):

Myslím že jednání redaktorky bylo neomalené a diskriminační. Totalitní dobu připomínat není nesprávné, naopak je to povinnost každého odpovědného občana, aby se už nikdy nevrátila ta nešťastná doba plná křivd, krádeží, znásilňování svědomí, falešných soudních procesů a vražd nevinných občanů.
29. 10. 2013 | 16:15

gaia napsal(a):

Cyrda

myslím, že autora utli v rozhlase pro jeho dobro. Kdyby ho nechali hysterčit ještě chvíli v přímém přenosu, udělal by si celý národ obrázek, co je zač a už by si ho nevážil ani fafnir, čtenář a podobní nohsledové.
29. 10. 2013 | 16:18

Matěj Kopecký napsal(a):

Všem "hrdinům", co ve skryté anonymitě napádají kardinála Duku. Jsou to "hrdinové", kteří "střílejí" do zad a nepodepíší se... Takže "hrdinové" nas....si!!!
29. 10. 2013 | 16:19

Pamela Bárnsová napsal(a):

Matěj Kopecký

Ňákej Matěj Kopecký jezdil u nás kdysi s maňáskovým doivadlem.

Je to stejně neanonymní, jako když já napíši, že jsem Pamela Bárnsová z Dalasu.

ale aspoň jste si ulevil, stejně jako v rozhlase Duka
29. 10. 2013 | 16:28

Občan Tono napsal(a):

Pan kardinál si evidentně nikdy nepřečetl kvalitní učebnici společenského chování, což u člověka s vysokoškolským vzděláním je jev opravdu smutný. Není mu tudíž známo, že gentleman na dámu nikdy nezvyšuje hlas.

Jak se choval Kristus při bičování, křížové cestě a vlastním ukřižování? Zahlcoval snad své katy zvýšenými decibely? Byl arogantní? Nikoliv!!! Neměl by si tedy pan kardinál jako šéfpastýř českých katolíků vzít z jeho chování příklad a ustát i možné kritické momenty?
29. 10. 2013 | 16:30

mb napsal(a):

to kopecký, není problém se podepsat ...

... na myšlence příspěvku, to nezmění nic ...
29. 10. 2013 | 16:31

Dumpling napsal(a):

Duko

nejspíš nebyl porušený zákon. To ale není všechno.
Choval jste se jako strup.
29. 10. 2013 | 16:31

Občan napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
" xx -
vepřovice mohu rozemlít na antuku, nemusím z nich nic budovat. Stejně výstavba směřuje k prefabrikaci a mokré procesy jsou na ústupu. Brzy budou proletáři k vidění jen na fotkách v muzeu a v hrobech. 29. 10. 2013 | 15:36"

Ládiku,
jak se Vám na té hlíně promíchané se slámou hraje? Neztrácíte v tom sajrajtu míčky?
29. 10. 2013 | 16:34

pepa z depa napsal(a):

Základní poviností církve je evangelizace národa.Na tuto povinost si církev za celých 20.let ani nevzpoměla.Viz. nepřítomnost morálních postojů církve k dění ve státě, prázdné a zavřené kostely, kněží neznající jazyk a jejich nezájem o věci veřejné.Zato kupčení s majetky, to je jiné kafe.Běda vám zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. Peklo pro preláty je připravené.
29. 10. 2013 | 16:37

Ptákomil Tukan napsal(a):

Tak Dominik Dukát ?

Trefná přezdívka :)
29. 10. 2013 | 16:37

Reveil napsal(a):

mb
"tedy nemám rád bolševické manýry ... a s vzrůstající mocí katolické církve se tyto bolševické manýry objevují více a více a častěji a častěji .."

Ono to bude tím, že citované manýry nejsou primárně bolševické, nýbrž že je bolševici přejali právě od katolíků. Vše negativní, co jim lze vytknout, přejali od katolíků. On totiž celý bolševismus je forma náboženství. Takové nejvyšší vývojové stadium.
29. 10. 2013 | 16:38

Lodo napsal(a):

Karel Kryl:

Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky
Brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky
Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky
My nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky
29. 10. 2013 | 16:41

Jedla napsal(a):

Soudím, že redaktorka se zachovala profesionálně. Jediné pochybení redaktorky po vyslechnutí záznamu spatřuji v tom, že autora blogu oslovovala Vaše eminence. To je ve veřejnoprávním médiu nepřípustné, neboť je placeno z koncesionářských poplatků všech, nejen členů oné církve, která si (uvnitř organizace) zavedla toto oslovení. Když bude ve veřejnoprávním médiu poskytovat rozhovor řekněme promotor vysoké školy zemědělské, bude ho redaktor oslovovat Spectabilis Promotor? A když třeba Rektor Akademie výtvarných umění, bude oslovován Vaše Magnificence Honorabilis Rektor? Ne, tato oslovení patří dovnitř organizace, třeba na promoce. A nebo na mši. Ne do rádia.

Autor blogu si může stěžovat, nejlépe na své rodiče, neboť ho zapomněli vychovat.
29. 10. 2013 | 16:43

olga napsal(a):

Pane Duka. Co myslíte? Může přijít do Nebeského království nekomunista? Já si myslím že ne.
29. 10. 2013 | 16:46

gaia napsal(a):

olgo

když něco neexistuje, tak do toho nemůže přijít nikdo.
29. 10. 2013 | 16:48

Dalimír napsal(a):

Pane Kardinále a co ta vaše vatikánská podvratná vysílačka ? Ta ještě funguje ? Mají vůbec na její provoz anebo ji papež František zakázal ! To je tam totiž jediný rozumný člověk v tom vašem slavném vatikánu ! Čt1 nechte na pokoji ! To jeden rozhlas z toho mála v česku kde se člověk zdoví trochu pravdy ! Jinak TV a mnoho jiných medií jsou pravičáčtí přicmrdovači ,tudíž vaši slouhové ! Je to všechno v téhle rep. humus velebnosti ! Za socialismu alespoň byl od vás kléru pokoj! ,ted protože se vám daří a kalouskovci vás podporují tak se množíte geometrickou řadou ,zrovna jako ti nepřispůsobivý !
29. 10. 2013 | 16:50

siven napsal(a):

zdenekbrom - Amen.

Mimochodem, citoval jsem i dva daleko výše postavené, byť Františka si vážím ještě více.

Jinak je pochopitelně na místě citovat i níže postavené.

Každopádně je nabíledni, že všichni Ti, kterých je na místě si vážit, se ovšem zcela logicky nikdy nebudou snižovat k tomu, co tu v posledních měsících převádí otec Dominik.

Nemarní svůj čas a nešpiní svoji pověst honbou za mamonem a hledáním třísky v oku bližního svého.

Výkřiky několika černých kádrováků, kteří by snad nejraději prověřili všechny přispívající, včetně jejich předků až do pátého kolene, na této pravdě nic nezmění.
29. 10. 2013 | 16:50

Fialenka napsal(a):

Nemělo by se zapomínat na děsné Kladivo na čarodějnice a další způsoby, jak církev získávala peníze ... odpustky, mámení majetku od vdov a církevní daně.

KDU-ČSL byla a asi stále je pro zákaz interrupcí. Je pro rovnou daň. Je nevolitelná. Není pro zastavení ani omezení převodu státního majetku církvím, na rozdíl od KSČM, i když ty peníze budou scházet i ve zdravotnictví – jistě budou oběti tohoto nehorázného činu.
29. 10. 2013 | 16:51

olga napsal(a):

gaia
Ale ano. Já o tom nepochybuji.
29. 10. 2013 | 16:53

hriva napsal(a):

Jestli že se vám vrací majetek kerý vám někdo kdysi ukradl, kdy vy vrátíte majetky které jste kdysi nakradli?? Nebýt Husa už nemáme ani tu naši zem. Oni si to lidé už pomalu začínají uvědomovat že křesťanství je nejvetší podvod v dějinách lidstva, budu se za vás modlit aby jste s tou proradnou činností přestal a začal hledat opravdového Boha.
29. 10. 2013 | 16:54

Zdeněk Brom napsal(a):

siven:

Souhlas.
29. 10. 2013 | 16:54

Občan Tono napsal(a):

Jedla:

"Ne, tato oslovení patří dovnitř organizace, třeba na promoce. Anebo na mši..." Jsem přesvědčen, že směšné oslovení Eminence na mši nepatří. Dle učení církve jsou biskupové nástupci apoštolů - a jakpak oslovovali první křesťané např. apoštola Pavla na jeho četných misijních cestách? Eminence? Excelence? :-))) Nenapadlo nikdy biskupy a kardinály zarazit ono titulování? Více skromnosti, této církví tolik doporučované vlastnosti, by rozhodně neškodilo!
29. 10. 2013 | 16:56

Gustáv Kočí napsal(a):

Nechystá se zase nějaká Holešovická vejzva, nebo nějaký podobný špás?
29. 10. 2013 | 16:58

strýc virus HxNx napsal(a):

Neudržitelný

pepe je známý had, málokdo se umí tak kroutit jako on a tak zavile syčet. větší blábol než jeho poslední příspěvek jsem zde nečetl dobrých 14 dní.
29. 10. 2013 | 16:58

Frater Šimon napsal(a):

Kdybych dlouho nebyl jeden z vás, myslel bych jak je vám ubližováno, ale po mnohaletém pobytu v jistém církevním řádu mohu s klidem prohlásit, že jste především neskutečná banda hamižných sr..čů. Jo, a vadí mi jak urážíte komunisty oproto je volím. DOufám, že z vás bude nakonec jen klub zahrádkářů.
29. 10. 2013 | 17:05

pěvec napsal(a):

duko, kdopak kalí vodu? Dle mého názoru jsi to ty.
29. 10. 2013 | 17:09

ŠAKAL napsal(a):

Chybovat je lidské , odpouštět je božské ....

Ty po mě kamenem - já po tobě chlebem ....

Čím víc se do toho hnědého štourá , tím víc to hnědé smrdí ....jeho eminence
29. 10. 2013 | 17:10

strýc virus HxNx napsal(a):

Fráter Šimon

obyčejní faráři asi ne, ale počínaje ekvipami biskupů je to myslím výstižné.

Nevím, jak mohl Duka napsat takovou p..tomost, jako že Rudý prapor vlaje nad Čro. Já jsem zpravodajství Čro přestal už před léty poslouchat právě pro jeho nepokrytě pravicovou rétoriku a komentáře ostře kritické vůči levici. Duka je zcela mimo.
29. 10. 2013 | 17:10

drozd kvíčala napsal(a):

duka a prelát ze seriálu Big Ben mají jedno společné- hamižnost. Lze se domnívat, že jak se říkalo hamižný cyril, tak podobně se bude říkat hamižný dominik.
29. 10. 2013 | 17:11

ZdeněkJ. napsal(a):

Emissary
". Když jste tak neudržitelný, dejte sem na ten rozhovor linka já večer nezávisle posoudím, zda jste trouba Vy nebo kardinál Duka. :)"
Nenamáhejte se s posuzováním. Oba.
29. 10. 2013 | 17:12

pěvec napsal(a):

mb 29. 10. 2013 | 14:20: duka neví, kdo je dáma. Ten ví tak maximálně, kdo je ministrant.
29. 10. 2013 | 17:13

myrta napsal(a):

Pane Duko,to,že jste v rychlosti a tajně podepsali s Nečasem a Kalouskem restituční dohodu ,ačkoli to nespěchalo a vjížděli a ujížděli zadním vchodem mluví za vše. Jenom se nikdy nedozvíme,kolik a komu z toho káplo.
Teď máte starosti o vystoupení v rozhlase,vaše starosti na naší hlavu.Koho to zajímá? Potvrdil jste jen vaši aroganci a nedůvěryhodnost.Máte toho dost sravnast si to s vaším svědomím. Kéž by vám k tomu pomohl i papež František,zatím nejlepší papež,kterého zeměkoule dostala.
29. 10. 2013 | 17:22

Emma napsal(a):

Co se týče čestnosti, spravedlnosti, transparentnosti, ideologie a celkové zhoubnosti jste na stejné úrovni jako komunistická nebo nacistická organizace. Každá doba prostě podporuje jinou totalitní ideologii a snaží se jí navrtat do lidí, teď máme prostě tohle neštěstí.
29. 10. 2013 | 17:25

pavel v napsal(a):

to dedek

Chtěl jste po panu Dominiku Dukovi odpověď na následjící otázky (cituji váš příspěvek):
"1. skutečný soupis toho, co vám bylo zestátněno.
2. jak je možné, že restituce se týkají i církví vzniklých po roce 51 do roku 89?"
Konec citace.

ad1) Soupis toho, co bylo komunisty bez náhrady zestátněno nelze tak jednoduše udělat, protože od doby, kdy byl majetek církve ukraden, došlo k jeho proměně. V některých případech byl zdevastován a v těchto případech se církev zříká náhrady škod. V jiných případech byl majetek zhodnocen, avšak výchozí stav před zhodnocením již není znám. Nelze tedy určit, o kolik byl zhodnocen. V některých případech byl majetek převeden na samosprávné obce a kraje. To znamená že ho stát již nevlastní a nemůže ho tedy fyzicky vydat a proto zde platí finanční náhradu. Tu nelze přesně vypočítat. Lze ji pouze odhadnout tak, jak se provádí odhad ceny nemovitosti při jejím prodeji. Je zřejmé, že každý odhadce vypočítá cenu jinak, že odhad je závislý na mnoha faktorech a tedy nemůže být vypočítáno přesné číslo. V případě fyzicky vydávaného majetku, musí církev doložit pomocí pozemkových knih, že jí majetek opravdu patřil. Přitom církev musí vzít v úvahu, komu ten majetek slouží v současné době a dohodnout se s ním. Nepřipadá v úvahu, že by ho vystěhovala, to by levice okamžitě propagandisticky využila. Značná proměna církevního majetku za dobu totality vylučuje provední soupisu. Princip vydávání majetku na základě záznamů v pozemkových knihách je úplně stejný, jako v případě předchozích restitučních zákonů. Ani tam žádný soupis neexistoval.

ad2) Většina církevního majetku patřila církvi římskokatolické. Ta se však považuje za jednu část křesťanstva a má tedy zájem, aby měly peníze na provoz všechny křesťanské církve (doba, kdy mezi křesťanskými církvemi byla nevraživost, patří minulosti). Katolíci se tedy vzdávají části majetku ve prospěch jiných křesťanských církví.

Často se ozývá názor, že církev by měla být chudá. Lidé, kteří tento názor propagují ani netuší , že platy kněží jsou podstatně nižší, než co mají oni. Platy kněží jsou totiž velice mizerné (stejně jako za totality). Ateista řekne: proč by stát platil kněze, když jsou zbyteční? Církev chápe, že má právo mít takový názor (někdo jiný zase může považovat za zbytečné sportovce či umělce) a proto nechce být financovaná státem. Majetek církve vznikl z darů věřících. I dnes je každou neděli ve všech kostelích pořádaná finanční sbírka, která se využívá mimo jiné na zvelebení církevního majetku.
29. 10. 2013 | 17:26

v + f = s + 2 napsal(a):

nechápu jednu věc- proč stejný prodtor v rozhlase nedostávají včelaři, zahrádkáři apod. Vždyť ti jsou užitečnější než nějaká církev. Ač bez vyznání, troufám si tvrdit, že věřící žádnou institucionalizovanou (pane jo, to je slovo) církev nepotřebují.
29. 10. 2013 | 17:29

pavel v napsal(a):

Emma

Najděte v bibli pasáž, která by znamenala totalitní ideologii. Kdybyste si ji přečetla, moc byste se divila, žýe skutečnost je přesně opačná, než jak vám lhali ve škole.
29. 10. 2013 | 17:31

Bořivoj Nazeďchcal napsal(a):

duko, neměl bys té redaktorce odpustit, resp. nastavit druhou tvář, jak ti to přikazuje tvá víra?
29. 10. 2013 | 17:33

mb napsal(a):

29. 10. 2013 | 17:31

hub/budeš hubit Amáleka ?
29. 10. 2013 | 17:35

džon uzený bok napsal(a):

pane duko,
vy dominikána nezapřete bratře kazateli. vaše role v dějinách víry byla vždycky dost slzavá. no tak jen pokračujte, ale nevím, jestli se budete jednou na brány nebeské těšit.. jestli tedy vůbec věříte v boha.
29. 10. 2013 | 17:37

šebány napsal(a):

Jaroslav Duka : nezažil jsem už prokurátora Urválka jen ve filmu . Kromě toho že jste tlustý , ho rétorikou a zřejmým naturelem velmi připomínáte. Ve vstupu do vysílání jste se naprosto projevil. Fuj.
29. 10. 2013 | 17:39

pavel v napsal(a):

v + f = s + 2

Nevím jak v rozhlase, ale v televizních novinách včelaři i zahrádkáři prostor dostávají. Často se divím, jaké prkotiny jsou předmětem těchto zpráv. Zkuste popsat, podle jakých kritérií a z jakých důvodů by se v rozhlase měli rozhodovat, komu dají prostor.
29. 10. 2013 | 17:40

drozd kvíčala napsal(a):

JirkaP napsal(a):
I v této diskusi je vidět, kolik je ve skutečnosti u nás boleševiků, kteří si pouze hrají na demokraty. Je mi z toho smutno. Všichni, kteří takto proti Dukovi vystupují, by povinně měli napsat, v jaké partaji byli jejich rodiče, ať víme, s kým máme tu čest.
29. 10. 2013 | 16:05
----------------------------------------------
tvůj příspěvek dokazuje, že jsi ubohý komunistický kádrovák.
29. 10. 2013 | 17:43

Pepa napsal(a):

Duka vyvěsil hnědý prapor.Pod hnědou barvou útočí, štěká, funí,kleje a zajíc se mu z dálky směje.Nepamatuji, že by byl kdy v církvi takový zloduch.Rád se předvádí v armádních letounech a generálové mu posluhují. Jen nevím, kdo to zaplatí? Duka a Tiso
jsou jedna a tatáž dvojice, bohudík v jiné době.
29. 10. 2013 | 17:48

Ares napsal(a):

Duka dostal slabší hysterický záchvat, protože se obával vítězství ČSSD a KSČM, které by mu možná zatrhly jeho tunel. Volby ale dopadly jinak než se bál a tak už to vidí v trochu racionálnějším světle. Zase jeden, co skočil na předvolební strašení komoušema.

Jo, je to těžké, když si prosadíte restituce díky korupci, prachy máte na dosah ruky a ta levičácká verbež by Vám je chtěla odepřít. Chápu, to by rozhodilo každého.
29. 10. 2013 | 18:01

mb napsal(a):

pavle v ... odpovídal jsem zpaměti v 17 35 ... tak když se vám bude chtít reagovat ...
29. 10. 2013 | 18:09

Tom J. napsal(a):

Vážený pane kardinále, osobně považuji vypnutí vašeho rozhovoru za skandální a souhlasím, že by to rozhlas měl řešit minimálně omluvou. Ovšem Vaše vytrhnutí mikrofonu mladému aktivistovi v Brněnské katedrále několik dní poté je skandální mnohem více. A i tento člověk a s ním všichni přítomní, kteří se již více než rok snaží dopídit informací a stanovisek k arcibiskupu Bezákovi, si zaslouží omluvu od Vás. Místo toho, abyste vy biskupové a Vy osobně jako kardinál, sdělili jasné stanovisko k této kauze, vytrháváte z rukou mikrofon, dotyčného a dotyčné ponížíte. Nevycítili a nevyužili jste příležitost se s lidmi setkat a mluvit. Vyjít ze svého skleníku do reálného světa a vyslechnout, co běžné lidi trápí. A to mne právě na Vás velmi mrzí...
29. 10. 2013 | 18:09

čert }:o) napsal(a):

Všichni měli možnost se vyjádřit k nastávajícím volbám včetně církve.
A když pominu vystupování a komentáře KSČM k církevním restitucím (bez
ohledu na jakýkoliv názor kohokoliv na restituce) a k tomu jak to po
volbách zatrhnou a vystrkování starých bolševických růžků měli by mít
komunisté zakázaný jakýkoliv mediální prostředek ke komunikaci s veřejností.
Dukovi se vyčítá nehoráznost vůči redaktorce ČRo. Proč? Protože chtěl říct
pár vět na úkor bolševické vlády pod srpem a kladivem a ne proti třešničkám?
Chápu že nenávist je bestie a jako třeba hulvát Pes Boží 29. 10. 2013 | 17:22
může mít i příznivce. Ovšem nic se tím neřeší. Jen se ukazuje kolik lidí
je své podstatě hulvátem
29. 10. 2013 | 18:11

LF napsal(a):

Katolická církev je sdruženm občanům, církví a tato země není v područí církve, nebo jsme bnic takového v Ústavě nečetl. Jen že všichni mají zaručené náboženské svobody. Pokud chce pan kardinál prokalmovat své myšlenky, může je pomocí vatikánského rozhlasu. A nakonec, ještě co by nekardinál trvdil, že vracení majetku církve není dobré, jak jen se změnil.
29. 10. 2013 | 18:11

Adam Procházka napsal(a):

Pane Kardinále,

zda se Vám v interview stalo bezpráví dle liter zákona či jakýchkoliv jiných pravidel, je v tomto případě bohužel podružné.

Jelikož český rozhlas příliš často neposlouchám, slyšel jsem v této ukázce od minuty 22 Váš hlas poprvé v životě.

Vy jste se, Vaše Eminence, přestal ovládat! Je nezadatelným právem, ba povinností každého moderátora, dotazovaného vylákat z rezervy. O což se Moderátorka tentokrát ani nepokoušela.

Tak, jako se to stalo Vám, se může dát do křiku řadový občan. Reagovat tak smí v nejhorším i vesnický farář. Špičkový politik by se takto vytočit dát neměl a kardinalovi se něco takového za žádných okolností stát n-e-s-m-í, a už vůbec ne na veřejnosti. (Snad ani kdyby jej křižovali.)

Zejména když oprávněně upozorňujete na zločinnost komunistického systému, prokazujete medvědí službu nejen církvi, ale všem, na jejichž stranu se stavíte, pokud se nemáte pod kontrolou a hlučně se pouštíte do šarvátky s moderátorkou. Vy, jako primas český se řvavě hádáte s jakousi Hankou Shánělovou?

Pro srovnání se prosím informujte třeba u svého kolegy Karla Kardinála Lehmanna, jak mají kardinálové vystupovat ve středoevropském rozhlase aby si zachovali vážnost a získávali oblibu sobě i těm svým.
29. 10. 2013 | 18:11

Emissary napsal(a):

Neudržitelný

No, já věděl, že to nakonec projedete. Takže vám ten Černý Petr zůstal. Neříkal jsem, že nejsem schopný si vyhledat link na onen inkriminovaný rozhovor. Trvalo to 10 vteřin. Říkal jsem zejména, že na to nemám čas a že se k tomu vyjádřím večer (až čas budu mít).

Takže vážený pane.

Je pravda, že pan kardinál Duka zvýšil hlas, což by se tak vysokému církevnímu hodnostáři nemělo stávat. Na druhé straně jej chápu, církev za komunistů musela snášet hodně ústrků. To, že ji komunisté nezlikvidovali úplně může souviset jen s tím, že komunisté se v očích světové veřejnosti chtěli ukázat jako lidumilní a tolerantní. A když se schylovalo k scénáři, že by socialisté a komunisté mohli sestavit vládu bez jakékoli jiné strany (ostatně Sobotka jist si vítězstvím krátce před ukončením voleb se tajně s komunisty sešel), možní i trochu ztratil nervy, což je lidské.

Z toho plyne, že redaktoři ČRo pracuji neprofesionálně a neví (nebo se bojí), kdy volební zákon je porušen a kdy není. Za této situace pan kardinál Duka řekl to, co řekl. Nebylo to urážlivé a nebylo to ani na omluvu, bylo to emotivní. Když jsme u omluv, jemu by se měla omluvit polovina tady té socialistické a komunistické obce. Na výroky svých ideových nepřátel jste totiž velmi citlivý, ale na výroky svých socialistických a komunistických vůdců a své jste neobyčejně tolerantní. I Rath dle vás není zloděj, ale jen oběť.

Sorry, ale trouba jste Vy. :)
29. 10. 2013 | 18:12

Pes Boží napsal(a):

čert: duka je stejný hulvát, ale vadí to jen u mne. Není to divné?
29. 10. 2013 | 18:15

Jana Pechová napsal(a):

Pane kardinále, myslím, že v této diskusi se vám - byť nepřímo - dostalo odpovědi víc než dost.
Stále nám všem nad hlavami vlaje rudý prapor, obsíká nás srp a tu a tam chytneme nějakou kladivem.
Chudák redaktorka, vystresovaná z toho, aby neporušila předvolební veřejnoprávní pravidla, si nějak nevzpomněla na to, že KSČM se poučila z chyb a s komunistickými symboly nemá zhola nic společného. Těžko si také hned uvědomit, že dnešní krotcí komunisté chtějí pro všechny jen to dobré, když jejich poslankyně pravidelně skotačí u hrobu Klementa Gottwalda, kterému se to dobro poněkud vymklo z kloubů (nejspíš ale jen proto, že všeho moc škodí).
Přečtěte si blog Jana Buriana Volby a andělé, tam zjistíte, proč ta redaktorka měla takovou křeč. A to na rozdíl od Jana Buriana riskuje až vyhazov.
A nemějte jí to za zlé. Kdo ví, kde je pravda, má jasno, kdo jí chce hledat, může ji najít, zdroje jsou. I když kolem nich pořád sviští ty zprofanované instrumenty. A kdo ji hledat nechce, tomu to stejně nevysvětlíte.
29. 10. 2013 | 18:17

Bohdan L. napsal(a):

"Svoboda a demokracie, kterou jsme vytrpěli a vybojovali." To jako kdo ji vybojoval? Katolická církev semknutá v kolaborantském Pacem in terris? Nikdo se s p. Dukou nehádá, že mohl být minulým režimem přimáčknutý, ale ať nevykládá, že něco vybojoval. Komunismus se zhroutil především z ekonomických důvodů všude kolem, i v Rusku, nikdo to "nevybojoval". Styděl bych se přičítat si nějaké zásluhy.
29. 10. 2013 | 18:17

Ládik!!! napsal(a):

Občane -
uznávám, špatně jsem se vyjádřil, měl jsem na mysli normální (pálené) cihly. Představil jsem si veverku v lepším bydle, než možná má.
29. 10. 2013 | 18:17

Zdeněk Brom napsal(a):

Emissary:

Doporučuji příspěvek Tom J. napsal(a): 29. 10. 2013 | 18:09
29. 10. 2013 | 18:18

Reveil napsal(a):

pavel v

"doba, kdy mezi křesťanskými církvemi byla nevraživost, patří minulosti"

To jsem rád, protože mezi křesťanskými církvemi byla nejen nevraživost, ale přímo vraždivost. A to ještě zcela nedávno. Konkrétně katolíci ve 40. letech 20. století vraždili masově ortodoxní křesťany v Chorvatsku. A zabavovali majetek ortodoxní církve. A dosud vůbec nic nevrátili. Ba ani se neomluvili. Hrají mrtvého brouka.
29. 10. 2013 | 18:25

Ládik!!! napsal(a):

Zase myslím na řádové sestry v Bílé Vodě, když čtu ten morální svinčík.
29. 10. 2013 | 18:28

Zdeněk Brom napsal(a):

Emissary:

Vypovídá to především o tom, že Duka je také cenzor a část katolické církve se chová tak, že by mohla klidně nést ty rudé prapory.

A že nestačí psychicky na svůj úřad? Tak proč to bral? Navíc, tohle je cena za pachtění za majetkem. Kdyby se věnoval tomu, čemu se jako arcibiskup věnovat má, byl by toho ušetřen.
29. 10. 2013 | 18:32

vasja napsal(a):

Od "veřejnoprávních" štvavejch stanic se nedá nic jinýho čekat.
Babiše na ně:-)
29. 10. 2013 | 18:32

čert }:o) napsal(a):

Pes Boží napsal(a):
čert: duka je stejný hulvát, ale vadí to jen u mne. Není to divné?
29. 10. 2013 | 18:15
------------
To má být omluva?
Se svým hulváctvím nechť se každý popere sám
29. 10. 2013 | 18:39

Inkvizitor napsal(a):

Duka zapoměl že musi milovat bližniho svého i když je to komunista ))
29. 10. 2013 | 18:43

Míla napsal(a):

Ládíku
řadové sestry bývaly v klášteře Panny Marie v Králíkách.Jsou tam ještě?Za komunistů tam byly internovány.
29. 10. 2013 | 18:43

Emissary napsal(a):

Zdeněk Brom

To jste vedle, pane Brome. Nemyslel jsem, že gentleman vašeho ražení může vyřknout taková slova. Njn, stane se, jak říká mb.

Já jsem také někdy impulzivnější povahy. Naposled se to markantně projevilo, když jsem se hádal ze svou komunistickou šéfkou. Tenkrát mi bylo 25. Drmolila samé nesmysly od rána do večera. Bylo jen otázkou času, kdy vypěním. Pak jsem odešel a ona mi to napsala do posudku jen proto, aby mě poškodila. Soudil jsem se a vysoudil u komunistického soudu částečnou korekci. Tenkrát u soudu nešlo, aby nekomunista měl proti komunistce pravdu. Jiné zaměstnání jsem nakonec sehnal, protože nového zaměstnavatele ty komunistické bláboly tolik nezajímaly, jako odborná práce.
29. 10. 2013 | 18:43

Emissary napsal(a):

Zdeněk Brom

Ale jinak jo, pan kardinál Duka by se měl trochu krotit, jinak jej naše mediální sféra zničí. Jsem si jist, že v pozadí stojí jistí lidé.

Sine qua non.
29. 10. 2013 | 18:46

dalimír milující mír napsal(a):

Čerte ono tě to nadržování kardinálovi brzy přejde až tě skropí svěcenou vodou ! Nechápu jak může čert držet basu se svým úhlavním nepřítelem , knězem ! Spíš by jsi měj fandit komunistům ,jejich čertovské dílo je platné stále ! Srp a kladivo to jsou stále platné nástroje kterých se český klér pod vedením pana kardinála nejvíce bojí ! A to je dobře ,jen at se bojí !
29. 10. 2013 | 18:46

Cyrda napsal(a):

Bohdan L
Zásluhy katolické církve na odstranění totalitního komunistického režimu jsou nezpochybnitelné. Politika komunistické strany vedla k tomu, že katolická církev byla "zahnána do kouta", tisícileté zkušenosti církevní politiky musely vyůstit do jediného možného závěru - římskokatolická církev se proti své vůli stala jedinou skutečnou a legální opozicí komunistické straně. Musela hájit svou holou existenci a tudíž se stala politickou silou, přestože český i slovenský vysoký klérus cosi podobného neměl vůbec v úmyslu.

Množství obětí komunistického pronásledování církve je uvedeno v mnoha dokumentech, přehled je např. zde:
http://kmotrdrobek.jex.cz/menu/o-politickych-stranach/ksc-m/zlociny-komunismu/nepritel-c-1-cirkev
29. 10. 2013 | 18:47

8832 tedreses napsal(a):

Emissary:

Jinými slovy: Když někdo přinutí mlčet Duku, je to špatně. Když někoho přinutí mlčet Duka, je to dobře.

Chápu to správně?
29. 10. 2013 | 18:47

Gerd napsal(a):

Pane msg. Duko,
závadná pasáž je, že jste nabádal proti současnému demokratickému režimu, a to:
"vědět, že nežiji v demokratickém státě, protože neplatí ani právní řád, ani žádné zásady a vracíme se pod rudé prapory se srpem a kladivem".
Podle ústavy je ČR demokratickým státem a Vy inkriminovanou větou rozdmýcháváte náboženskou nesnášenlivost, když hájíte jen svůj pohled na demokratické uspořádání a upíráte je komunistům.
Nejsem příznivec KSČM (ta strana měla být zakázána po 1989 jako nedemokratická), ale po takové době je už boj proti zákazu komunistů marný. Byli oficiálně prohlášeni za demokratickou stranu, nemůžete tedy prohlašovat, že nežijete v demokratickém státě. Tedy pokud jde o Vaše přesvědčení, že jste v ČR ve svých názorech nedemokraticky omezován, můžete se stát občanem demokratického státu Vatikán.
Prostě Vaše jednání už bylo za hranou, což se dalo při prvním napomenutí ještě pominout, a kdybyste se omluvil, mohl pořad pokračovat dál. Zvolil jste ale naprosto nevhodný tón další diskuze a tak Vás odstřihli - právem. Tím Vám nechci nijak upírat právo na vyjádření názoru, ale já také nemám nárok na hlásání svých názorů v rozhlasu. Nemáte větší práva než jiní obyvatelé ČR.
Slušelo by se více pokory a soucitu s nebohými obyvateli ČR, zkuste se vcítit do životů těch obyčejných lidí a ne se setkávat jen s bohatě placenými politiky, za jejichž morálku bych nedal zlámanou grešli. Zkuste raději dobré slovo.
Nejste jediný, komu komunisté ubližovali.

Pokud Vám mohu poradit, doporučuji omluvu redaktorce, reakce opravdu nebyla hodna představitele církve, snad nějakého zpustlého středověkého preláta ano.
Dále doporučuji zveřejnit, čím dokládáte nároky na církevní majetek, který Vám bude vydán. Pokud jsou Vaše nároky oprávněné, většina lidí neřekne ani půl slova. Vybral jste si bohužel špatné partnery k restituci církevního majetku, Nečase, Kalouska a Schwarzenberga. Horší trojku už byste našel jen mezi komunisty.

Hodně úspěchů v pastorační práci, ale takto opravdu obyvatele ČR k víře nepřivedete. A uvědomte si, že doopravdy Vaše rozměry ani rozhlasové projevy nedopovídají představě chudého asketického preláta žijícího přesně podle zásad Bible.
29. 10. 2013 | 18:48

papež napsal(a):

Podotec si neustále stěžuje, že je VTAHOVÁN do politiky, přitom je to ale on, kdo projevuje velmi nezdravý aktivismus. Navíc směrem k těm, kdo již několik destiletí neškodí - protestuje proti formálním komunsitům, zemi ale rozkládají spíše ti neformální, ti, cso se řídí krédem " nám a našim kumpánům dle našich potřeb" v realitě každodennosti.
Vyhodí ho jedněma dveřma, vleze tam dalšíma, ale přitom brečí, že je tam "vtahován".
Chtělo by to sklidnit hormon, zajít ke zpovědi a zpytovat sám sebe, popř. se optat Krista, jak by to řešil on, on by určitě nebrečel , že je porušována svoboda slova a zároveň explicitně nevolal po kázeňských trestech těch, kdo svobodu slova každodenně pomáhají nejen šířit, ale dávat jí rámec takový, aby se náhodou ve studiu lidé navzájem neutloukli, například berlou nebo žaltářem.
A trocha nadhledu.
Ale především nemávat praporem, který sice symbolizuje minzulé hrůzy, ale aktualně hrozby přicházeji odjinud, např. z Wall street, Lombard Street či K street. Jiní by totiž mohli začít poukazovat na symbol kříže, pod kterýmžto se páchala také obrovská zvěrstva - ale to je také neaktuální, dnes již Církev nepálí, nemučí, nežalářuje, nezajkazuje, nepachtí se po majetku, nevyhlazuje celé civilizace a kultury...dnes vládne na tomto poli spíše spořádanost a rozum , kauza biskup z Limburgu je spíše výjimkou, ostatně on slíbil, že se v té jeho vaně za 400 tisíc mohou občas vykoupat i obyčejní řadoví farníci - když si přinesou vlastní vodu a mýdlo, plus desinfekci.

Pomodleme se , milí moji, za to, aby Podotce opustili démonové ješitnosti a aby znovu získal svou tradiční rovnováhu a váhu.
29. 10. 2013 | 18:49

gabriela napsal(a):

Dominik Duka sršel v rozhovoru na Radiožurnálu nenávistí, za kterou by se nemusel stydět ani JUDr. Urválek z padesátých let nejhorší bolševické totality, kterou sám pranýřuje. To jsou ale paradoxy. Posuďte sami:
https://www.youtube.com/watch?v=o08ZbHjARP4
https://www.youtube.com/watch?v=nCXVAKvwnKM
Mimochodem, od inkriminovaného rozhovoru není na Radiožurnálu jedna z nejlepších moderátorek Hanka Shánělová vůbec slyšet.
Chce nám snad novodobý dominikánský inkvizitor Duka tímto článkem říci, že má dlouhé prsty, které sahají až ke svobodnému a zatím stále ještě nezávislému Českému rozhlasu? To by bylo vůbec nejsmutnější rozuzlení jeho evidentního pádu do spárů temnoty, zla a nenávisti k bližním svým. Vzhledem k jeho vysoké duchovní hodnosti je to o to více pohoršující. Nejen pro křesťany. A ještě se v tom bude s perverzním zalíbením rochnit a pitvat. Fakt smutné ...
Dominiku Duko, jděte se co nejdříve omluvit vynikající a profesionální moderátorce Hance Shánělové a pak se vyzpovídejte a doufejte v Boží milost a odpuštění. Pokud si toho nejste vědom, dopustil jste se nejtěžšího možného hříchu. Hříchu proti lásce, která je od Boha, a kterou máte mezi lidmi šířit. Nikoli nenávist, která je od ducha zla a jeho knížete Satana, proti kterému tak rádi kážete ve svých promluvách a kázáních. A teprve potom, duchovně očištěn se vraťte na blog. Jinak vás nikdo nebude brát vážně, natož aby si vás mohl vážit. OK?
29. 10. 2013 | 18:49

Jáchym napsal(a):

čert }:o) napsal(a):

"Se svým hulváctvím nechť se každý popere sám"
*******************************************
To jako že by si měla i Jeho eminence sama nafackovat ?
To máte na kolegu přímo pekelný požadavek, rarachu !
(Ale ač nerad, souhlasím.)
29. 10. 2013 | 18:50

Zdeňka Terezie napsal(a):

Vážený pane Duko,
chápu Vaše rozezlení a v některých věcech máte jistě pravdu. Bohužel ale musím zkonstatovat, že zde platí pravidlo "okusil vlastní lék". Vy můžete psát a vysvětlovat všem, že máte pravdu a možná, pro Vaše postavení a moc, Vás lidé vyslechnou a možná se za Vás i postaví. Bohužel většina z nás může psát, žádat o audience, předkládat důkazy o zlovůli a je to k ničemu, protože nemáme postavení, ani moc. Neustále mluvíte o důležitosti naslouchání, ale Vy sám jste hluchý k věcem, které se Vám nelíbí a které slyšet nechcete. Několikrát jsem Vás za sebe i další lidi žádala o pomoc, o slyšení. Jenže byste musel jít do svých řad a to se nejspíš nehodí.
Pořád doufám, že duchovní pastýř ve Vás stále ještě je.
29. 10. 2013 | 19:05

vasja napsal(a):

Někdy mám pocit, že kvalifikačnim předpokladem pro moderátorku veřejnoprávního čurbesu, je ochota ukázat frndu.
Včera jedna ve zprávách tvrdila, že USA odposlouchávaly 60 000 000 Španělů
29. 10. 2013 | 19:20

Jihočech napsal(a):

Zajímavé je, kolik lidí stále ovládá učení Marxe, Engelse a Lenina. Pokud nepřijde skutečná změna, kdy marxizmus bude zakázán jako nacizmus, bude se muset čekat až Gottwaldovi a Husákovi odchovanci vymřou. A to bude trvat ještě pár let.
29. 10. 2013 | 19:25

Ládik!!! napsal(a):

Mílo,
Králíky mám "za kopcem", těmi jenom projíždím - takže nevím. Můj rajon je Vidnava - Javorník - Bílá Voda. Nejsilnější genius loci cítím u kamenného jezírka za psychiatrickou léčebnou za Bílou Vodou, a na celém hřebeni Rychleb.
29. 10. 2013 | 19:26

Standa z Ostravy napsal(a):

Pane Duko,
že vám není hanba. Proti KSČM spíláte a při tom se tato strana za nepráva spáchaná na tomto státě za KSČ nejednou OMLUVILA !. Církev které jste vrcholovým představitelem se také za svá zvěrstva omluvila a podle vás to stačí. Při tom komunisté jsou podle vás ti zlí.Potažmo církev páchala bezpráví a násilí na lidech po CELÉM světě a to mnoho století. Přitom paradoxně - dnešní vražené konflikty se dějí převážně ve věci víry. Takže - zameťte si nejdříve před svým prahem a starejte se. aby třeba příspěvky které dostáváte od zmanipulovaných lidí jste řádně danily - jsou to totiž příjmy - a ty musí všichni slušní a poctiví lidé danit.
29. 10. 2013 | 19:28

Targus napsal(a):

To: Ládik!!!

Co ještě chcete vědět? Puchýř je puchýř. Vy jste nikdy neměl nikde puchýř? Je tlustý, nalitý, překáží, dožírá a bolí. Občas i zhnisá.

Stran těch žvástů o tom, jak to tu Komanči všechno zničili - oni dávali Dukovi hodiny hulvátského chování? Přestaňte se s Emisárkem a dvouixkou schovávat, za to co tu bylo, a přiznejte, že jste pořád stejní špindírové, komanč nekomanč. Že se k sobě lidi chovají hůř, než boží hovádka není způsobeno režimem, který tu není už 23 let. Jste stejní podrazáci jako ten smeták Hašek a spol. Okopávat kotnáky vrážet nůž do zad, a když vás někdo chytí, tak já nic, já mám omluvenku od maminky. Jděte se s těmi kecy vycpat, jste trapní, nic víc.
29. 10. 2013 | 19:30

Baba Jaga napsal(a):

A tak pan kardinál Duka zvýšil internetovou sledovanost ČR.
Já už se k němu na blog kouknu pouze tehdy, bude-li mu vévodit mimořádně zajímavý titulek. Bude se jejich četnost zvyšovat nebo třeba nic?
Ale včera to jemu i jeho kolegům na slavnostním večeru na Hradě slušelo - projížděla jsem si záznam.
29. 10. 2013 | 19:32

Gregor napsal(a):

Jediné možné řešení,této neštastné události,pokud si CRo,chce zachovat nějaký kredit,je docela obyčejná omluva P.Dukovi.
At to poslouchám,jak to poslouchám,žádné porušení nevidím.
/takových chyb můžeme být svědky nejen u CRo,ale třeba u BBC,néli větších,
každá chyba se dá napravit.../
29. 10. 2013 | 19:36

Ládik!!! napsal(a):

Targus -
neměl, obouvám Salomony. Puchýř můžete mít tak z adidasek.
29. 10. 2013 | 19:40

Realtoltek napsal(a):

Myslim ze Duku prejde ta sranda a arogance...když CSSD vytvori koalici s Babisem a Usvitem ( místo katolickych zlodeju KUD-CSL) a zrusi restituce v plne mire.
29. 10. 2013 | 19:43

marxík napsal(a):

Pane Duko, dnes už máme konečně po volbách, a můžete se tedy v éteru směle rozeřvat jak je vám, a Bohu, libo.
Tak nějak tuším, proč jste byl asi za komanče arestovaný. Vy jste musel být v mládí mimořádně temperamentní.
29. 10. 2013 | 19:46

Šims. napsal(a):

Spojil jste se s ďábelským Kalousem a budete sklízet červivé ovoce.
29. 10. 2013 | 19:50

Lucifer napsal(a):

Pane Duko, spíš než řešit to, jestli Vás ustřihli v rozhlasu právem či ne, byste se měl naučit ovládat. Věřte, že ten hysterický křik není nic, na co by byl posluchač zvědavý. Škodíte tím především sám sobě. Diskutovat je třeba věcně, bez emocí. Když se Vás redaktorka zeptá na nějakou dohodu, tak máte vysvětlit o co jde, a ne vztekle skákat jako čertík z krabičky a vykládat něco o dodržení slova. Z nedodržení Vámi daného slova Vás nikdo neobviňoval. To už jste si jak ve vysílání, tak především v tomto blogu jaksi překroutil k obrazu svému. Viz "Neznalost dohody z roku 2010 jí ale nebránila zpochybnit moji čest." To už je vyloženě lež. Nikdo vaší čest nezpochybnil. Vždyť si to každý může ze záznamu poslechnout, tak proč tohle falešné obviňování? Na Vašem místě bych se namísto kladení dotazů paní redaktorce omluvil. Ne za slova o srpech a kladivech, ale za to křičení.
Proto také vynaložte všecku snahu na to,
abyste ke své víře připojili ctnost,
k ctnosti poznání,
k poznání ZDRŽENLIVOST!!! Přeji krásný podzimní den plný slunce.
29. 10. 2013 | 19:51

Módes Róbes napsal(a):

"Ale včera to jemu i jeho kolegům na slavnostním večeru na Hradě slušelo"

To jo.
Duka měla novou krinolínu.
29. 10. 2013 | 19:59

MMM napsal(a):

http://www.blisty.cz/art/70612.html
29. 10. 2013 | 20:03

Martin napsal(a):

Duka mě neustále přesvěčuje,že pokaždé když budou volby tak mám volit KSČM.Komunisté byly jediní co dokázali katolickou zločineckou organizaci džet na uzdě a dávaly jím řádně přes ruce aby neokrádaly lidi.Katolická církev postaletí kradla a vraždila lidi
29. 10. 2013 | 20:16

resl napsal(a):

mb,
bezva
29. 10. 2013 | 20:21

resl napsal(a):

Martin,
některé i rdousila. rukama.
29. 10. 2013 | 20:23

Neudržitelný napsal(a):

Emissary
Každý vidí jen to co chce. Vaše úvaha je totiž zcela mimo mísu. Nikde jsem neobhajoval Ratha, naopak, nikdy jsem nesouhlasil s komunisty, naopak, ale podle Vás kdo nesouhlasí s Dukou tak musí být komunista. Vy jste ten trouba!
Trochu rozumu by to chtělo vážený Emissare.
29. 10. 2013 | 20:29

Bratr Srp napsal(a):

Dominik Duka - rudý gentleman?

No jasně - jakožto panáček rudě oděný, čili kardinál.

Kdepak asi nosí ten srp s kladivem? Nebuďme indiskrétní ...
29. 10. 2013 | 20:32

Krejčí Nitka napsal(a):

Že by snad Katolický oděvní závod (KOZ) šil ty prelátské hábity z vyřazených rudých praporů?

Bylo by to stylové ...

Viz kardinální prohlášení: "Vracíme se pod rudé prapory se srpem a kladivem"
29. 10. 2013 | 20:37

pěvec napsal(a):

jak výstižné: Otevřený dopis Svatému Otci ve věci hlupství jeho preláta: křesťanská ryba smrdí od hlavy -

See more at: http://www.blisty.cz/art/70623.html#sthash.Oj6OcBvb.dpuf
29. 10. 2013 | 20:39

Jiří Smrček napsal(a):

Vážený pane kardinále,

bohužel se zdá, že každým svým krokem prohlubujte propast mezi těmi, co za vámi stojí (a je jich dost, v církvi je loajalita a poslušnost samozřejmostí) a těmi ostatními (těch je o mnoho víc). Rozdělujete společnost, stejně jako to (velmi úspěšně) dělala předchozí vláda. Nezastáváte se slabých, jste chladný, byť docela výjimečný a inspirativní intelektuál a tento pocit jsem z vás měl již při osobních setkáních před mnoha lety. Byl jste pro církev ta nejhorší volba.
29. 10. 2013 | 20:48

Honzík napsal(a):

Dobrý večer velebnosti.
Jezdím často na služební cesty přes Polsko. Nejsilnějším signálem na vlnách je Radio Maryja. Navrhuji, abyste za "naše-Vaše" vrácené, dvakrát nakradené peníze zřídili rozhlasovou stanici vlastní. Dle sledovanosti zjistíme, jak na tom v naší zemi jste. A problém je vyřešen! Žádný ateistický hnusáček Vám do řeči skákat nebude, budete si moci vykládat co chcete....mám pocit, že poslouchat to nebude ani sovětská (tedy dnes už ne) rozvědka-kotrarozvědka-kontrakontrarozvědka.
Napsal bych s úctou, jenže konkrétně k Vám ji tedy rozhodně nemám.
Tak tedy s úctou obětem inkvizice.
29. 10. 2013 | 20:57

Bořek z Miletínka napsal(a):

Pane kardinále, obžerství je smrtelným hříchem, podívejte se na sebe v zrcadle.
29. 10. 2013 | 21:02

StandaT napsal(a):

Těch případů cenzury je povícero.

http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/tajna-schuzka-sibru-cssd-obnazuje-ceskou-televizi
29. 10. 2013 | 21:06

Honzík napsal(a):

Mám řešení velebnosti.
Několikrát nakradené "naše-Vaše" peníze jsou na cestě do lůna matky církve. Pardon církví, ale ona ta katolická tam hraje prim...
V Polsku je to nad slunce jasné - mají Radio Maryja.
Vytvořte si rozhlasovou stanici a vylévejte si srdce tam. Žádný otrava, žádný ateistický cenzor...a ještě reklamní čas můžete prodat.
Prosím Vás, už nás neobtěžujte, jděte si přepočítávat x-krát nakradené peníze a my ostatní se budeme snažit díru v rozpočtu restitucemi vzniklou nějak zalátat.
Mimochodem, těším se na první rating sledovanosti...někde mezi Rádiem Jerevan a výsledkem SPOZ ve volbách?
nezlobte se, ale nenapíši s úctou - Vy tu mou rozhodně nemáte..
29. 10. 2013 | 21:09

Emissary napsal(a):

mb

Vy jste tedy také šílený zelený tajtrlík, že tady velebíte prázdnou a iracionální gebrielu. Dva stupidní odkazy, které sem dala (asi porovnává svůj komunistický mozek s komunistickým) a k tomu klišé, prázdnoty, manipulace zejména na Váš zelený a potažmo socialistický až komunistický mozek.

Pane Bože za co, za co trestáš tento prostý lid, včetně toho tajtrlíka slavíka Kluse?

Vy socialisté, komunisté, zelení opravdu už nevíte, čím se maskovat.
29. 10. 2013 | 21:17

František Tomášek nejml. napsal(a):

Je až neuvěřitelné, jakým opakem je váš "nadřízený"! Současný papež je totiž skromný, slušný, vzdělaný a v neposlední řadě má něco, co vy snad ani netušite, jak vypadá! Má charisma! Vzhledem k tomu, že jen papež může odvolávat nenažrané kardinály, doufám, že i vás brzy stihne jeho hněv!
29. 10. 2013 | 21:19

Emissary napsal(a):

Neudržitelný

Co je to mimo mísu? Já žádnou mísu nemám. Soudím, že Vy jste úplně mimo realitu a ovládají Vás socialistické a komunistické zhovadilé myšlenky, v mém podání fráze, klišé, něco čemu nerozumíte.
29. 10. 2013 | 21:23

Lilit napsal(a):

Mám zato, že jakýkoliv církevní honostář nemůže a nesmí zvyšovat hlas ve veřejném prostředí. To je základní chyba. Tak se chová blb když mu dochází argumenty. Pro mne už dávno není církev nositelem morálních hodnot. Arogantní jednání pana Duky to potvrzuje. Pamatuji si, jak pan kard. Tomášek tvrdil, že církev chce toliko nemovitosti, které ji umožní další provoz. I slepý všsk musí vidět, že je to jinak...
29. 10. 2013 | 21:23

„Imple nos Misericordia“ napsal(a):

Pane kardinále, na jednu stranu s Vámi soucítím v kauze ukončení rozhovoru s Vámi redaktorkou ČRo Hanou Shánělovou, na straně druhé však s nelibostí musím konstatovat, že jste totéž, ale v opačném gardu provedl na závěr bohoslužby dne 23.10.2013 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, kde jste "utnul" v proslovu zástupce věřících apelujících na Vás biskupy ČR a SR, abyste se důrazně zasadili o možnost obhajoby býv. trnavského arcibiskupa Mons. ThLic. Róberta Bezáka, CSsR a objasnění jeho důvodů odvolání. Jako důvod jste uvedl, že "demonstrační" praktiky nepatří do bohoslužby a že všichni, kdo svou účastí na mši sv. zároveň vyjadřovali poklidným způsobem podporu Mons. Bezákovi, zakládají nepěknou tradici, která se může církvi vymstít.
Toto Vaše vyjádření velmi pokulhává: je zajímavé, že když např. mnohem výraznější "demonstrační" praktiky (pískot, skandování atp.) zaznívaly v rámci velehradské pouti v roce 1985, dodnes to všichni opěvujete, jak to bylo úžasné, že se věřící během této mše tzv. "ozvali" a postavili režimu.
Tak jakápak zakládaná nepěkná tradice, která se může vymstít?
29. 10. 2013 | 21:26

Jarda napsal(a):

Pane Smrčku, píšete "Byl jste pro církev ta nejhorší volba. " - toť otázka. Že je Duka lump, o tom snad není pochyby (aspoň já je nemám). Ovšem možná právě proto byl do stávající funkce instalován. Nezapomínejte, že mu velí Vatikán a tomu je nějaká malá zemička šumyfuk; jde o prachy a i kardinálové jistě mají periodická hodnocení úspěšnosti zastávané funkce a povyšování.
Kromě toho naprosto nechápu, proč by se měly vztahy s Městským státem Vatikán řídit jinými pravidly nežli vztahy s Burundi; nebo jak je možné, že se na katolické [státní] zaměstnance aplikuje legislativa jinak nežli na řadového občana. Mám na mysli nejen obligátní pedofilii (tam bych ovšem řekl, že to zdaleka nebude tak žhavé, jak sdělovací prostředky presentují; i když to, co přišlo z Polska, je otřesné - mám na mysli oficiální vyjádření o krytí zločinnosti kněží), ale "běžné" zlodějny a zponevěry. Vím o takovém případu, samozřejmě ne detaily - smrtelník by šel sedět, faráře jen přeložili.
29. 10. 2013 | 21:28

ada napsal(a):

Pane kardinále ! Proč vás "vypnuli" ? Jednoduché vysvětlení: Pán Bůh dal, pán Bůh vzal. Stačí ? :)
29. 10. 2013 | 21:28

hil napsal(a):

To se nám to chlastá, když nám pořád půjčujou.....
29. 10. 2013 | 21:28

Targus napsal(a):

To: Ládik!!!

Vy pracujete s botami na rukou? To jste teda machr.
Anebo jen kecáte a nikdy jste nehnul ani prstem. Lachtaní nemoc se tomu říká.
29. 10. 2013 | 21:29

Jana Hrbková napsal(a):

Tahle "diskuze" pod článkem je jen stoka nenávisti, sprostoty. Tzv. "diskutující" umí jen pomlouvat, nadávat a osočovat někoho, koho osobně vůbec neznají, a komu sami nesahají lidsky ani po kotníky. Na to, aby se podepsali plným jménem, nemají dost statečnosti. Projevují naprostou neznalost o historii církve, podstatu a fakta. Své neznalosti a omezenost vzdělání v oblasti náboženství a víry zakrývají nabubřelým kritizováním. Ale tak se chovají i v jiných oblastech.
29. 10. 2013 | 21:31

JUDr. Josef Hörl napsal(a):

Dobrá odpověď pepo z depa s malým P. A teď něco od Pepa z depa s velkým: lež má krátké nohy a z léna vlastnické právo nevymodlíš ani nezískáš vysvěcováním zbraní pro humanitární vraždění bezbranného obyvatelstva, žen a dětí. Jistě si vzpomínáš ďáble jak to s tebe padalo přímo v Afganistánu u jednotek z ČR. My ze 4. odboje a PRO slibujeme občanům ČR, že již podruhé nevstoupíme do stejné řeky, protože poprvé jsi to dělala církvi za druhé světové války zbraním Hitlera a stálo to životy milionů obyvatel NAŠÍ planety, ne církve, jak se nám snažíš nabulíkovat. Zdraví tě zakladatel 4. odboje. A toho bohdá nebude, aby občané ČR v odporu podle čl. 23 LZPS před fláterníky a rozdmychávateli válečných konfliktů utíkali. Vzpomeň si na husity a proto ti nebylo včera dovoleno položiti věnec k 95 výročí vzniku ČSR. A ten husitský chorál tě měl varovat.
29. 10. 2013 | 21:40

zdenekb napsal(a):

dominikduka napsal(a):
Otázka do diskuze – prosím diskutující, aby se drželi tématu:

1/ Která věta (konkrétně) porušila zákony ČR, pravidla předvolebního vysílání a jak?

Budu se držet tématu, snad do diskuse ještě nahlédnete - ŽÁDNÁ. Redaktorka ovšem měla (dle mého oprávněný dojem), že k těm větám máte našlápnuto, a tak vás (a to velmi zdvořile) požádala o zdrženlivost. Pokud větu uvedete: "Já už dva roky upozorňuji, že v této zemi nás někteří lidé chtějí připravit o všechnu svobodu a demokracii...", vypadá to, že je chcete jmenovat.
Místo abyste vše vzal s nadhledem, hystericky jste ječel na onu paní a teď ještě fňukáte na blogu.
29. 10. 2013 | 21:42

Frk napsal(a):

Ten mb alias m.dlý bratr je dobrý ubožák s nedokončeným základním vzděláním ....
29. 10. 2013 | 21:42

zdenekb napsal(a):

mb:

Také mě napadlo, že pan Duka se k smrti rád kouluje, ale nesmí po něm nikdo nic házet. Natož sníh!
29. 10. 2013 | 21:45

Joachym Brezina napsal(a):

je to marný je to marný, je to prostě pořád marný ...... cokoli pan Cinknutý Dukát poví, je pro určité lidi svaté, i kdyby on řval a nadával a někoho umlátil, jeho nadšení fanoušci to omluví, zažehlí a ostatním nadají do bolševiků.

Je to tu už dosti nudné, každý kdo je v opozici některým zde píšícím, vyfasuje nálepku bolševika a zarytého komunisty, byť mu je 25 let a neměl šanci minulý režim zažít. Nálepkování je tu velmi oblíbené. A už je to únavné.

Pan Jirka P dokonce vyzývá k odhalení v jakých partajích byli rodiče, a má v tom jasno, když je někdo bolševik, má to v genech po rodičích, asi ...jak chápu mezi jeho řádky.
Milý pane, jsem natolik mladý, že nemohu být bolševik a mí rodiče kupodivu nebyli v žádné partaji, ale že nesouhlasím s Dukátem, tak jsem bolševikem jaksi automaticky, štěstí že není chvíli po válce, to bych byl zarytým fašistou ...asi.
Ale tady si vypomůžeme tím, že bolševizmus je jakýsi stav mysli a uvažování .... čili nikdy nezahyne, protože ta hydra bude pořád růst s každou generací, vždy se najdou nálepkovači, co někomu nalepí z fleku bolševickou nálepku.

Trapní zaříkávači duchů minulosti, burcujte si na svých vartách, k smíchu okolí, který neslyšíte, postiženi profesionální hluchotou.
Vrána k vráně a všechny na kostelní věži krá krá krá zatímco dole pod nimi se potí Cinknutý Dukát. Užijte si to, když tohle potřebujete k víře v Boha, já tohle nepotřebuji abych věřil.

A na závěr, kromě pana JiříhoP nejmenuji, a jestli se v tom někdo najde, jak je to o té potrefené huse?
29. 10. 2013 | 21:46

Emissary napsal(a):

Jana Hrbková

Správně, je to správně. Každý socialista a zejména komunista má nenávist zakódovanou, vypisují samá hovna. Ani mě už tady nebaví pořád vykřikovat.

Místo toho prezident republiky vyznamenává Kellery, Bělohradské, Grégry a Čuby. První je socialistický nevydařený filosof, Pehe by závidělo, druhý zhruba totéž, třetí kamarád a čtvrtý komunistický velkokapitalista, k tomu nějaký komediant.Ach jo, není to tak jednoduché.
29. 10. 2013 | 21:49

Emissary napsal(a):

mb

A Vy se zas přeceňujete.
29. 10. 2013 | 21:52

Svatej dobrotivej napsal(a):

Křeček překousal kabely monsignore!
29. 10. 2013 | 21:57

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik textů obsahujících hrubé nadávky, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu. Pan mb kvůli jedné takové již nebude v tomto vlákně debatovat.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Pane mb, až zase budete před Vánoci tradičně žádat o blog a budete se divit, proč Vám jej nechci otevřít, vzpomeňte si třeba na "černoprdelnického magora".
29. 10. 2013 | 21:58

čert }:o) napsal(a):

dalimír milující mír napsal(a):
Čerte ono tě to nadržování kardinálovi brzy přejde až tě skropí svěcenou vodou ! Nechápu jak může čert držet basu se svým úhlavním nepřítelem , knězem ! Spíš by jsi měj fandit komunistům ,jejich čertovské dílo je platné stále ! Srp a kladivo to jsou stále platné nástroje kterých se český klér pod vedením pana kardinála nejvíce bojí ! A to je dobře ,jen at se bojí !
29. 10. 2013 | 18:46
------
milý Dalimíre
to že souhlasím s Dukou v tomto bodě neznamená že mu nadržuju
nebo že s ním držím basu. To rozhodně ne. Jsem věřící ale ne
k žádné církvi. Vím co dokázala za dva tisíce let své vlády. To že
souhlasím s restitucemi a obnovou církve neznamená že jí miluju.
Vše je jinak než se zdá a je to složité.
A komunistům fandím. To bys nevěřil kolik bolševiků a knězů máme u
nás v jednom kotli. Každej komouš k nám přijde. Dřív nebo později.
Je to dobrá organizace na příjem zvrhlých duší. To bys nevěřil ;o)
----

Jáchym napsal(a):
čert }:o) napsal(a):
"Se svým hulváctvím nechť se každý popere sám"
*******************************************
To jako že by si měla i Jeho eminence sama nafackovat ?
To máte na kolegu přímo pekelný požadavek, rarachu !
(Ale ač nerad, souhlasím.)
29. 10. 2013 | 18:50
------
Pokud Jeho eminence překročila lajnu svých duchovních pravomocí
tak si nafackovat klidně může. Pro každého je sprostota jinak
nastavena. To co je pro jednoho běžnou mluvou pro druhého hříchem.
Ale berte v potaz že i Jeho eminence je pouhým člověkem a nervy má
jen jedny tak jako styl vystupování. Soudit je věru lehké. Soudců je
tu víc než mušinců na letním skle. Jde jen o to jestli ti zdejší
přispívající soudci mají také nějakou hranici v posuzování druhých
Chvílemi se mi zdá že mnozí ztrácí soudnost. Z nenávisti nebo závisti
A to je špatný rádce
p.s. a proč nerad souhlasíte?
29. 10. 2013 | 22:14

mb napsal(a):

ja to vyteckoval ... ale beru to ...
29. 10. 2013 | 22:21

čert }:o) napsal(a):

Joachym Brezina
tak už to na tom světě chodí. Lidi jsou divná cháska. Dokáží nenávidět
tak hluboce a silně i celý život. Nenávist je strhává s sebou do hlubin
temnot aniž si uvědomují že hranice mezi životem a smrtí dělí pár tlukotů
srdce. Lidské pokolení je největším predátorem vůči všemu zvláště vůči sobě
Je bezcitné a zlé víc než cokoliv na tomto světě kráčelo
29. 10. 2013 | 22:25

kamení v sněhovejch koulích? jen KDU napsal(a):

Si myslíte, patroublove, že se člověk šplhá církevní hierarchií všem těm malejm paďourum přes hřbety proto, aby si vod nějaký přidržovačky mikrofonu nechal řikat, co sou pravidla?
Jaký pravidla?
Boží snad?
No tak vidíte.

A to by bylo, kdyby člověk, když už je tim monsiňórem si nemoh profesně zlikvidovat nějakýho toho novináře. Má snad, dyš je naprdlej čekat, až se dostane do svý nově nabytý honitby a bude moct střílet po nadhaněčích?
Tůdle.

Radši se podivejte, jak Martha Issová popírá svědectví devatenáctiletého policajtíka, kterej říká, že pankáči a skini nosili na demonstrace v osmadevadesátym řetězy a boxery.
My co pamatujeme Landu s národním umělcem Matáskem v jejich protekčních martenskách víme dobře jak to bylo.
Jedna správa StB ty řetězy a boxery vydávala a jiná posílala ty budoucí doktory práv (každej JUDr si rád bouchne, to je stará vesta, mi řikal už Tomáš Sokol), aby mydlili ty podnapilý předsedkyně fakultního ssm, co plivou na uniformy.
Zajděte k jezírku za léčebnou se podívat na Ládika, ten vám to potvrdí.
29. 10. 2013 | 22:28

honza napsal(a):

Mimořádně arogantní vystupování, aby také ne, jejich moc založil Bůh tím, že nechal ukřižovat svého syna. Kdo považuje za psychopata boha a svého stvořitele, nemůže přece být lepší než on.
29. 10. 2013 | 22:29

Hana napsal(a):

Nechť si pan Duka poslechne ten rozhovor ještě jednou a pak ať poděkuje eportérce, že to ukončila - ono to totiž byla škoda. Pan Duka se dostával do dost hysterické fáze a mohli jsme se ještě lecos dozvědět. V podstatě mu zachránila poslední zbytek vážnosti.
29. 10. 2013 | 22:30

af napsal(a):

Do práce přišel majitel firmy, ovšem že kvůli práci a povídá:
Duka se choval nemožně, nedivím že jim ten majetek nechtějí dát.

Oponoval jsem: Ujely mu nervy. Je tlustý, není zrovna vzorem jak se má žít.

Oponuju vám:
Vůbec jste nedokázali, že majetek za první republiky vám skutečně patřil bez omezení, jako jiným.
Kromě toho, osobně považuju náboženství za nemorální a vlastně nepřípustnou šaškárnu. Je mi přes 60 roků a na stará kolena se nechystám lhát.
29. 10. 2013 | 22:33

čert }:o) napsal(a):

Jana Hrbková napsal(a):
Tahle "diskuze" pod článkem je jen stoka nenávisti, sprostoty. Tzv. "diskutující" umí jen pomlouvat, nadávat a osočovat někoho, koho osobně vůbec neznají, a komu sami nesahají lidsky ani po kotníky. Na to, aby se podepsali plným jménem, nemají dost statečnosti. Projevují naprostou neznalost o historii církve, podstatu a fakta. Své neznalosti a omezenost vzdělání v oblasti náboženství a víry zakrývají nabubřelým kritizováním. Ale tak se chovají i v jiných oblastech.
29. 10. 2013 | 21:31
------------
Máte samozřejmě pravdu ale s tou historií církve to nepřehánějte
Její loupeživé křižácké výpravy napříč světem a staletími nejsou
nic pro slabé nátury. Nevím co tím Bůh zamýšlí nebo jestli je
pro Něj pláč a utrpení rajskou hudbou celé věky existence lidstva
a dokonce i zvířat. Církev ve jménu Boha a Ježíše dokázala neskutečné
barbarství dokonce i na vlastních lidech. Víte že Benedikt XVI byl
hlavou Inkvizice a že stále funguje cca s 20 kněžími?
29. 10. 2013 | 22:34

Platan napsal(a):

Tak pan Duka se to rozhodl rozmáznout... Dokonce na nás mává rudým praporem...
Co jiného může následovat, než očekávatelný efekt...?
29. 10. 2013 | 22:47

passant napsal(a):

Jen tak namátkou:
„Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ (Mt 19,24)
„Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je boží, Bohu.“ (Mt 22, 21)

" Jan 2
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“
Nemyslíte padre Duko, že už nazrává čas, aby se vrátil Kristus, vzal bejčák a vyhnal penězoměnce ze své církve ?
29. 10. 2013 | 22:47

Mungo napsal(a):

To, co Duka předvádí, má opravdu daleko k opravdovým hodnotám a lásce k bližním.
Člověk, který schvaluje válku "z jiných důvodů" si nezaslouží být křesťanem,
natož arcibiskupem - protože každá válka je zločin a v každé válce umírají lidé.
------------------------------------------------
Nový arcibiskup Duka prospěje Česku, věří Klaus v roce 2010:
Prezident Václav Klaus věří, že jmenování Dominika Duky novým pražským arcibiskupem bude prospěšné pro Českou republiku i pro církev.
Klaus to dnes uvedl při přivítání Duky na Pražském hradě.
Duka věří, že bude moci sloužit společnosti a chtěl by přispět k tomu,
aby lidé žili "jako ve vánoční atmosféře".
------------------------------------------------
Klaus a Duka dostali zlatou Bibli za 60 tisíc v roce 2010:
Exkluzivní bohatě zdobené vydání Bible převzal pražský arcibiskup Dominik Duka. Kniha, která se prodává za téměř 60 000 korun, obsahuje reprodukce středověkých kreseb a je vytištěna na kvalitním papíře se zlatotiskem.
Bible má v tomto vydání 1070 stran a 259 ilustrací, každý z 600 výtisků je ručně vyrobený. Druhý výtisk nakladatelství věnovalo prezidentu Václavu Klausovi.
------------------------------------------------
Duka povzbudil vojáky v Afghánistánu. 'Bráníte naše domovy,' řekl v roce 2010:
Nynější konflikt v Afghánistánu nemá podle Duky rysy náboženské války, jak tvrdí islamistické skupiny bojující proti spojeneckým jednotkám.
"My tady nejsme proto, abychom z těchto muslimů zde udělali křesťany.
My válčíme z jiných důvodů," podotkl.
------------------------------------------------
Duka Klausovi v roce 2011:
Rád bych Vás ujistil, že jako věřící skutečně chceme být ve společnosti těmi, kdo staví na opravdových hodnotách, kdo žijí reálně svou lásku k bližním.
------------------------------------------------
29. 10. 2013 | 22:50

Targus napsal(a):

To: Jana Hrbková

A podle jakého měřítka ty kotníky vzteklého dědka poměřujete? Podle toho, kolik sní a vypije?
Podle toho, kolik toho nakecá?
Podle čeho si dovolujete poměřovat nenávistného chrliče lží a pomluv s ostatními?
Tento pán žehnal zbraním určeným k zabíjení a mrzačení civilistů? Nezvedá se vám z toho kufr?
Mně jo.
Tento pán označil nepříliš majetnou skupinu lidí v ČR za lůzu. To vám nevadí?
Mně strašně. Tohleto má být duchovní otec? Vždyť je to ke zblití.
29. 10. 2013 | 22:51

Platan napsal(a):

Jana Hrbková napsal(a):
... Projevují naprostou neznalost o historii církve, podstatu a fakta.

Tady to zase vypadá na neznalost české větné skladby...
29. 10. 2013 | 22:56

Marcela napsal(a):

Pan Duka je neobycejne sebevedomy,ale i neobycejne hloupy. Proto byl jeho projev ukoncen. Je normalni smrtelnik a tak je s nim jednano.
30. 10. 2013 | 00:35

dd napsal(a):

To Gerd/18:48/: Dobré. Neřekl bych to lépe.
To Jiří Smrček/20:48/: Tvrdé. Moc tvrdé. Ale musím i já říct, že pan kardinál Tomášek, Jan Pavel II. i papež František se mi jako následovníci Krista líbí víc.
Nejsem ale ten, kdo by měl a mohl soudit.
To Pavel/17:26/:
ad 1/ snad vlastnictví v PK ke dni 24.2.1948? Nebo jsem četl špatně zákon?
ad 2 /Nejméně z části polopravda: jsou z toho placeni i židé a muslimové.
A /bohužel/ musím přiznat pravdu i Reveilovi/18:25/, že v Chorvatsku se katolíci moc bratrsky k pravoslavným nechovali. Včetně církevních otců.
To autor: nejsem oprávněn hodnotit, ale dvě otázky:
1/Je pravda, že o nemovitostech na pražském Hradu, jejich vlastnictví a užívání existuje dohoda mezi Vámi,pane kardinále na straně jedné a VH a MZ na straně druhé?
2/je pravda, že v ZoCR je zakotvena soudní nepřezkoumatelnost zákonnosti vydání konkrétního restituovaného majetku jeho nevratnost v případě potvrzení jeho případné neoprávněnosti.
No more.
30. 10. 2013 | 00:53

Jirka napsal(a):

Domnívám se, že v tom rozhlasovém rozhovoru byla řeč pana kardinála věcně správná. Možná, kdyby mluvil o počasí, nedotkl by se nikoho, snad vlastně kromě strany zelených:) Nicméně byla to řeč emotivně přepjatá. Ani se nedivím: jinak bude vnímat politiku rudých praporů ten, kdo má o ní zidealizovanou představu a jinak ten, komu v jejím jménu nespravedlivě zavřeli tátu, který za války v ne-rudé armádě nasazoval život pro svobodu naší země. Podívejme se po dějinách světa 20. i tohoto století: kolik už to bylo států, kde se komunisti dostali k moci – od Sovětského svazu, přes východní Evropu, Čínu, Koreu, Vietnam, Kambodžu, Kubu… - co se za těmi režimy skrývalo (skrývá) bezpráví, násilí a zla! Chtěli bychom u nás např. Korejské poměry? Ono rozčílení pana kardinála se mi nejeví jako osobní útok na paní redaktorku, ale jeho adresátem byly podle mne ti, kteří by chtěli obnovit "zlaté" komunistické časy (např. i s jejich „legálními“ krádežemi „ve jménu socialistického zřízení“). A v tomto případě měl pan kardinál křičet ještě mnohem víc.
30. 10. 2013 | 01:08

Myšelín napsal(a):

S křikem nikdo na papežskou stolici ještě nedosáhl.
30. 10. 2013 | 02:51

jura napsal(a):

dominikduka napsal(a): 29. 10. 2013 | 14:00
4/ od kdy se má co církev starat o volby a agitovat?
30. 10. 2013 | 05:33

Marek napsal(a):

Máte moji plnou podporu, Vaše excelence. Komunismus je ryzí zlo a se zlem je povinen bojovat každý slušný člověk. Kdykoliv a kdekoliv. I kdyby to mělo být proti většině.
30. 10. 2013 | 05:50

Tom napsal(a):

Neskutecne,co v teto zemi zije za verbez!Diky nespravedlivemu komunismu se tady premnozil lidsky odpad.Tyto rodiny zijici z nenavisti by v jakekoliv pracovite zapadni zemi neprezily ani rok.A tady se podporovaly.Ty nejhloupejsi a nejzakernejsi kreatury rezim dosazoval na nejvyssi mista,protoze fungoval jen diky tomu,ze kazdy na kazdeho neco vedel.A slusny clovek,na ktereho nic nemeli,byl nepritelem cislo jedna.A tato komunisticka mafie tady vladne nepretrzite do ted.Proto take museli skoncit Necas,Vondra,Cunek,Benda st.,....
Napadat tak sproste jednoho z nejlepsich lidi teto zeme-cloveka,ktery hodne vytrpel za to,aby vy jste tady mohli svobodne psat,je podlost nejvyssiho kalibru!
Meli by jste se vsichni omluvit,ale verim,ze to uz davno necte.Vy to jednou stejne udelate-a to az na vas sahne smrt,az budete pos.avat a nikdo si vas ani nevsimne-pak budete prosit za odpusteni,az se o vas postara treba jeptiska nebo charita-budete brecet litosti!
Neverim,ze to pan kardinal cte,ale kdyby prece-jste nase opora!Miluju Vas!
"vsechno skonci dobre,a pokud ne,tak jeste neni konec"Budte zdrav!Tom
30. 10. 2013 | 06:29

Anna napsal(a):

dominikduka napsal(a):

Otázka do diskuze – prosím diskutující, aby se drželi tématu:

1/ Která věta (konkrétně) porušila zákony ČR, pravidla předvolebního vysílání a jak?
2/ Pokud porušila, je v předvolebním čase nepřípustné hovořit o zločinnosti komunistického režimu?
3/ Z jakého důvodu je v předvolebním vysílání v ČT přípustné to, co v ČRo není, když obě veřejnoprávní instituce vycházejí ze stejného zákona?

29. 10. 2013 | 14:00
-------------------------------------------------------------

Pane kardinále Duko,

na Vaše otázky odpovídám "Nevím", nejsem právník a jsem neznalá pravidel ČRo a ČT.
Vaši dikci v uvedeném rozhovoru považuji za nepřiměřenou a Vaše výše uvedená prosba, aby se diskutující drželi tématu, za limitující, ačkoliv se proti limitům ve vyjadřování vyhrazujete.

Ve Vašem blogu "Jak poznat pravého politika?" jsem se na Vás obrátila:

Anna napsal(a):

Dominik Duka
"Domnívám se, že naši svobodu neohrožuje ani tak politika jako spíše ekonomika.

Nemá cenu si namlouvat, že z politiky vymizely ideály, že politiku už málokdo chápe jako službu společnosti a druhým lidem."
-------------------------------------------------------

Cituji svůj příspěvek ze zdejšího blogu pana Broma

Církevní majetek?
Odpověď Dominiku Dukovi

Lukáš 18:22 Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: "Jedno ti ještě schází. Prodej všechno co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!"

02. 10. 2013 | 11:17
Anna napsal(a):
čert }:o)

Jak se podle Vás mohly křesťanské církve dobrat majetku, když Ježíš řekl:
Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte, ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého. Matouš 10.9,10

15. 10. 2013 | 09:38

A ve Vašem blogu "Omluva církve rolníkům" jsem se na Vás obrátila:

Anna napsal(a):

Dominik Duka
"Také se jako církev musíme omluvit, že jsme na drobné zemědělce dostatečně nemysleli po revoluci a starali se více o sebe."
------------------------------------------------------------

Křesťanské církve (kromě Bratrské jednoty baptistů - ta ji odmítla) si vzaly finanční náhrady v rámci církevních restitucí (nejvyšší náhrady jsou u Římskokatolické církve ve výši celkem 47,2 miliard Kč), když vláda hospodařila s deficitem, byly sníženy sociální dávky, valorizace důchodů, omezeno porodné, zrušeno pastelkovné, zvýšeno DPH, takže rodiny s dětmi, zdravotně postižení, důchodci a sociálně slabí mají větší finanční problémy...

Ježíš Kristus hlásal, že máme dát potřebnému svůj šat i plášť.

Papež František chce ‚chudou církev a církev pro chudé‘, řekl pro média
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/papez-frantisek-chce-chudou-cirkev-a-cirkev-pro-chude-rekl-pro-media--1188264
---

Pane kardinále Duko,
vzdáte se finančních náhrad za Římskokatolickou církev ve výši 47,2 miliard Kč, nebo se raději opět omluvíte, tentokrát sociálně slabým, že jste se starali více o sebe?

30. 09. 2013 | 16:15
----------------------------------------------

Pane kardinále Duko,

jaké zásady platí pro Vás, který se živíte kázáním slov Ježíšových a jste podřízeným papeže Františka?
Prosím, odpovězte na mé výše uvedené otázky. Předem Vám děkuji za odpověď.
Anna
30. 10. 2013 | 07:07

Moravský sedlák napsal(a):

Jsem starý člověk ale za téměř 80 let života jsem neslyšel tolik zlých slov, nejhorších lží a falešného pomlouvání katolíků, jako se ozývá v dnešní době, zejména na stránkách internetových diskuzí. Lidé žijící v hříchu, mají zřetelný strach z věřících spoluobčanů.

Proč, když jsou to většinou lidé pracovití, spolehliví a sociálně cítící. K nim chodí bezdomovci když hledají pomoc, budují charitní zařízení a hospice pro osamělé staré lidi, aby mohli důstojně dožít a zemřít. V nouzi ví že u věřícího člověka může každý hledat pomoc.

Vychází mi jediný důvod té nenávisti. Dráždí je k hněvu že oni svým životem dokazují, že bezbožníci jsou na špatné cestě a Bůh nejen nepochybně existuje, ale je hoden největší úcty a lásky. Berou vážně poznání, že od Něho pocházíme a k Němu směřujeme Že Jeho vůli máme hledat a plnit, abychom dosáhli cíle a smyslu našeho jedinečného života.
30. 10. 2013 | 07:26

Matylda napsal(a):

Pane Duko,vaše vystupování mi připadá, že jste přišel ze středověku, kdy církev chtěla světské moci mluvit do toho, jak má vládnout. Nepochopila jsem např. proč jste byl u otevírání jedné části dálnice. Připomínají se vraždy a zvěrstva za komunistů, a to je správně, ale vaše církev nemá za sebou o nic méně krvavou minulost. Rozdíl je pouze v čase, díky němuž se na tu vaši zapomíná. Víte na to, aby byl člověk věřící nepotřebuje žádnou církev a navíc by to mělo být poznat hlavně z jeho chování.
30. 10. 2013 | 07:29

FK napsal(a):

Ještě pár slov od člověka, kterého zkazili socialisti, komunisti a ještě taky Jirásek:
Bůh a náš ote, pro chování, deset nám dal přikázání. Ale církev, naše máť, zkrátila je v jedno? PlaŤ!
Karel Havlíček Borovský, 1853
30. 10. 2013 | 07:44

Michal Macek napsal(a):

dominikduka

musite se vzit do te redaktorky bala se ze by mela priusvih tak vas radeji stopla tak ji odpustte
30. 10. 2013 | 07:46

papež napsal(a):

Tom
Synu, i já tě miluju - jen prosím nenapadej lidi z jiných konfexí či bezvěrce a nespílej jim do verbeže a lidského odpadu, i tys jistě hříšníkem , ostatně jako my všichni.
Vyznívá to pak divně, jako bys stranil nebo ty sám byl verbeží.

Nu - zajdeš dnes k mimořádné ušní zpovědi a tam vše vyklopíš - že nadáváš lidem do verbeže a lidského odpadu. Pan farář už ti udělí nějaké to pokání, snad nebude tak zle. Ihned po vyjití z kostela pak najdi několik bezdomovců a zlíbej jim nohy, tak se získává pokora, pomni, že i Kristus byl bezdomovcem - na charitu se však neobracel, ani jeptišek tehdy nebylo.

Synu, pomni, že nejen jeptišky jsou součástí výkonné strany sociálních systémů, např. v některých švýcarských sanatoriích se o tebe postarají skuteční odborníci, ne amaterské jeptišky, i prostředí a vybavení je mnohem přijatelnější než mnohdy velmi ponuré a bídné ubikace v těch zařízeních, které ty zde opěvuješ a po kterých tvé tělo touží.
Ostatně i biskup z Limburgu tvrdí, že by do takové hrůzy na stáří níkdy nevlez.... a přitom on sám na charitu moc dá , charitě rozumí.

Nyní jdi a nenadávej svým bližním již nikdy do verbeže více, milý synu.
30. 10. 2013 | 07:59

já napsal(a):

Rozhovor jsem slyšel a zděsil jsem se toho závěru. Opakování moderátorky, aby Duka "dodržoval pravidla" a řvaní Duky...no...jestli tento pán je hlavou "nejsilnější" církve, tak je mi líto všech věřících. Svým provejvem by se spíše hodil pár set let zpět do Kostnice...není divu, že má cirkev u nás takovou důvěru, jakou má. A spolu s divnými restitucemi a podobnou prezentací se ji pan Duka pošle do kytek...
30. 10. 2013 | 08:12

Roni napsal(a):

Hodící se škrtněte, tedy - nehodící. Občas mi připadá že žiji v zemi kde je "toto moto" na vlajce místo "pravda vítězí".
Tady se každý odvolává na co chce a kdy chce, tady žijeme po "vzoru" jednou ruska a pak británie jak se komu hodí. Ale důležité je že si vezmou jen ta poznání,ty příklady které se hodí.
Dnes tu jeden mává rudým praporem, ale o tzv "církevních restitucích" mlčí, to už tak "rudé" není, tady se prapory nemává. Takže pane Duka, vaše morálka si s tou komunistickou nezadá. A co tedy chcete?
A to je to co jsem Vám chtěl říct.
30. 10. 2013 | 08:15

ventos napsal(a):

mno, kuřáci jsou nemocní touhou po nikotinu, církev zase touhou po majetku
s prvními se nedá rozumně mluvit o omezení kouření, s druhými zase o církevních restitucích
30. 10. 2013 | 08:19

Nag napsal(a):

gaia 16.O9 včera, Vy zas nemůžete pochopit jiné věci, např. co všechno se může vejít do pojmu normální chlap.
30. 10. 2013 | 08:28

Karel Burghof napsal(a):

Duka hlavně nechce slyšet to co hlásá František z Vatikánu že se maji vzdát majetku. Co se nehodí to Duka neslyší.
30. 10. 2013 | 08:46

Karel Burghof napsal(a):

Duka hlavně nechce slyšet to co hlásá František z Vatikánu že se maji vzdát majetku. Co se nehodí to Duka neslyší.
30. 10. 2013 | 08:46

Medikolog napsal(a):

RUDÝ PRAPORE Z KARDINÁLSKÉHO PLÁŠTĚ.. nějak nám tloustnete a to nejenom tělesně. Jste zřejmě plný barokní prelátské pokory, jako limburský biskup a začíná to z vás prosakovat.. Zaplaťte si v médiích reklamní časy a ve vámi zaplaceném čase si povídejte co chcete. Nejsem líný stanici přeladit; nebo si z vatikánského plaťte VLASTNÍ RADOSTANICI a na ní si recipročně vypínejte koho chcete. Polákům přináší pohádky RADIO MARIA. Proč si neplatíte např. RADIO INKVIZICE (sv. Dominik byl přeci jejím duchovním otcem) nebo RADIO TORQUEMADA (váš dříve narozený řádový bratr)? INKVIZICI se v DOBĚ TEMNA musel každý pokorně ZPOVÍDAT.

Allah, budiž jeho jméno pochváleno, nás před vámi a těmi vašimi chraň.
30. 10. 2013 | 09:01

zdenekbrom napsal(a):

Editor se zase vyznamenal.

Nepodložené obvinění z pedofilie některých kněží zde nechá, ale odpověď diskutujícího bobana, který takové obvinění přirovnal ke stavu mentální retardace - debilitě - vymaže.
30. 10. 2013 | 09:06

zdenekbrom napsal(a):

Emissary:

Mohu Vás ujistit, že z počínání pana Duky je zděšená i část věřících a kněží.
30. 10. 2013 | 09:07

Jiřík napsal(a):

Církve překračují veškeré zákony odjakživa, tak co se diví
30. 10. 2013 | 09:15

gaia napsal(a):

pavel v napsal(a):
Emma

Najděte v bibli pasáž, která by znamenala totalitní ideologii. Kdybyste si ji přečetla, moc byste se divila, žýe skutečnost je přesně opačná, než jak vám lhali ve škole.
29. 10. 2013 | 17:31
pavle, pročpak nám lžete? Copak tu Bibli skutečně neznáte?

slova ježíše z Markova evangelia

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Copak toto není dost totalitní. A ještě se vyhrožuje těm, co neuvěří odsouzením i smrtí a ještě něčím horším, věčným utrpením v pekle.

Toto je ta nejhorší totalita, tak hrozný není ani ten komunismus. Tomu stačil jen vlažný soudruh, kdežro náboženství žádá skutečně bigotní soudruhy.
30. 10. 2013 | 09:17

Míval napsal(a):

Pane Duko, chápete rozdíl mezi situací, kdy redaktorka nebyla spravena a kdy nebyla zpravena? Uvádíte, že redaktorka nebyla spravena. Pak se jedná o lajdáckou práci šéfredaktora, který nedal redaktorku opravit. Nemůžete se tedy divit, že nespravená redaktorka se nechovala dle Vašich představ. Před příštím pořadem doporučuji zkontrolovat knihu oprav!
30. 10. 2013 | 09:21

Jáchym napsal(a):

Platan napsal(a):
Jana Hrbková napsal(a):
... Projevují naprostou neznalost o historii církve, podstatu a fakta.
Tady to zase vypadá na neznalost české větné skladby...
****************************************************
Platane, vyšinutí z větné skladby mi nevadí zdaleka tolik, jako vyšinutí jiná.
**********************************************************************

Reagovat věcně na hysterickou demagogii programově antidemokratického kléru, jinak než reciproční demagogií je v tomto prostředí mimořádně obtížné, i když se tu o to někteří pokoušejí.
**********************************************
Co se týče samotného ukončení výlevu autentického obsahu Dukovy duše redaktorkou ČR: Já bych ho nechal pokračovat.

Už takhle se nahrávka autentického výtrysku Dukovy duše stává historickou obdobou Jakešových blivajzů z Červeného hrádku.

Já bych Dukovimu umožnil, aby se znemožnil před VŠEMI českými katolíky ještě více, než se mu to podařilo.
Ale je fakt, že na tom rozmatláváním svého selhání velmi usilovně pracuje.

V čemž mu přeji mnoho úspěchů.
V zájmu všech katolíků, kteří - na rozdíl od něj - stále věří v platnost poselství Ježíše z Nazaretu.
30. 10. 2013 | 09:28

gaia napsal(a):

Jáchym

vy jste takový vzdělaný, tak byste mi mohl vysvětlit jedno, co nechápu.

proč prelátovi vadí rudé prapory a nevadí mu rudá roucha prelátů? hadr jako hadr , ne? Dokonce se rudé prapory šily i z trenýrek v 45. když bylo osvobození vlasti, jak mi vyprávěla maminka.
Tak naopak by se dal prapor klidně ušít z roucha a z praporu zas roucho. recyklace se tomu říká. Dnes velmi doporučovaná a vzhledem ke stavu planety i žádoucí. surovin málo.
30. 10. 2013 | 09:40

Bohuš napsal(a):

Ale tož Liborku... tož totok nemožete.
30. 10. 2013 | 09:41

Ládik!!! napsal(a):

Mám za to, že redaktorka nebude spasena.
30. 10. 2013 | 09:52

vater Pepan napsal(a):

Pan kardinál je evidentně vyděšen z neustále se snižujícího počtu katolíků, zejména praktikujících. To je podle mého soudu prapříčina jeho suterénního chování v rozhlase. Ztrácí nervy, neboť dobře ví, že pokles zájmu o katolickou víru bude i nadále pokračovat. Svým odpudivým chováním (bylo zde opakovaně vzpomenuto jeho vystoupení v Brně) jen přilévá olej do ateistického ohýnku. Evidentně mu uniká, že občané ČR ve své převážné většině církev nepotřebují, kardinálské rétorické výlevy je zvedají ze židle. Zmíněný duchovní ovšem postrádá jakoukoliv stopu sebekritiky a reálného pohledu na českou situaci. Při dalším sčítání lidu se tedy s velkou pravděpodobností přihlásí k víře opět o pár set tisíc občanů méně. No není to krásná vize pro českého primae? :-)
30. 10. 2013 | 09:55

gaia napsal(a):

Ládik!!!

jo jo provinila se proti 16. Markovu evangeliu a to se nezapomíná.
30. 10. 2013 | 09:56

vater Pepan napsal(a):

Ládik!!!

Mám za to, že redaktorka nebude spasena.

**************************************************

Pisateli, máte to potvrzeno z království Božího? S razítkem? :-DDD
30. 10. 2013 | 10:00

gaia napsal(a):

mb

podle profesora sociobilogie na Harwardově universitě, profesora Wilsona, je podstatou totalitní ideologie snaha získat nadvládu nad ostatními.
Získat nadvládu je přímo podstatou Markova Evangelia, stejně jako diktatura proletariátu v marxismu leninismu.

Obě ideologie jsou totalitní, proto se tak nesnášejí, neb si konkurují.
Ale zatímco merxisté slibují ráj na zemi již za pozemského života, jen co zvítězí, náboženství slibuje ráj až na věčnosti, tedy na svatého dyndy, tudíž nikdy.
Dle mé ženské logiky je tudíž náboženství ta nejhorší totalita, která na světě existuje.
30. 10. 2013 | 10:03

Ládik!!! napsal(a):

Targus -
rozlišuju puchýř a mozol. Na rukách mám mozoly, jednou ročně mi jeden praskne (na levé ruce pod prsteníčkem, při prvním kosení). Puchýře jsou na nohách - ze špatných bot nebo ponožek. Nějak jste to včera (v 19:30) nezvládl.
30. 10. 2013 | 10:04

gaia napsal(a):

vater Pepan

neuvěřila, tak bude osdouzena, je to přesně podle "stranických" stanov zapsaných v Evangeliu
30. 10. 2013 | 10:05

gaia napsal(a):

Ládik!!!

puchýř a mozol jsou různé věci

Definice mozolu nám říká, že mozol neboli tyloma či callus je ložisková hyperkeratóza ( zmožení počtu keratocytů – buněk kůže), která vzniká jako reakce na mechanické působení.
Příčiny vzniku mozolu

Mozol vzniká při opakovaném tření a tlakem na kůži. Jedná se o adaptaci kůže ( či obrannou reakci kůže) na mechanickou zátěž.

Puchýř (medicínsky vezikula) je hráškovitý, patologický útvar na povrchu kůže nebo sliznic. Jedná se o primární lézi, jež může vznikat z různých vrstev kůže nebo sliznic. Podle toho se také dělí. Je charakterizována dutinou vyplněnou tkáňovým mokem nebo zánětlivým exudátem.
takže zatímco puchýř je patologický útvar, mozol je přizpůsobení na mechanickou zátěž, která nám pomáhá přežít. Tam kde je mozol, puchýř se neutvoří.
30. 10. 2013 | 10:08

čert }:o) napsal(a):

gaia píše:
...Toto je ta nejhorší totalita, tak hrozný není ani ten komunismus. Tomu stačil jen vlažný soudruh, kdežro náboženství žádá skutečně bigotní soudruhy.
30. 10. 2013 | 09:17
------
gaio
Rovnat hrůzy církve s komunisty je docela přiléhavé =o)
Tím spíš že ty komunisty ještě volíte. To se vám povedlo
Schválně řekněte kdo dělal a dělá ještě dnes větší hrůzy?
Kdo boduje? Kdo je větší zlo (to je velice oblíbený výraz
levicových voličů - větší a menší zlo. =o) )
Které hrůzy jsou větší? Ty komunistické nebo ty církevní?
Komunizmus je taky náboženství a jeho bigotnost předčívá
mnohdy samotnou církev
30. 10. 2013 | 10:13

Ládik!!! napsal(a):

gaia -
"kdo zemře v nepřátelství vůči Bohu a ve vzpouře vůči němu (tedy ve stavu smrtelného hříchu), bude zařazen „mezi kozly po levici“...
"ovce postaví po pravici a kozly po levici" (Matouš 25:32).
30. 10. 2013 | 10:13

Ládik!!! napsal(a):

gaio -
svou definicí mozolu jdete proti Targusovi.
30. 10. 2013 | 10:15

gaia napsal(a):

mb

já nepotřebuji žádné nebe, to již renesanční lidé 400 let zpět chtěli radost na zemi za pozemského života.

A kdo vyznává matku přírodu, po smrti se vesele zapojí do koloběhu látek v přírodě, aby z něj mohlo zas vzniknout něco nového, životaschopného a mladého. po žádném statickém a věčném nebi netouží, neb to musí být nuda.
30. 10. 2013 | 10:15

gaia napsal(a):

čerte

totalita je totalita a je jedno, jaký ji dáte přívlastek, zda náboženská nebo komunistická a hrůza je hrůza i bez přívlastků
Ládik!!!

a zase vyhrožuí, to s těmi kozly zas dokládá, že náboženství JE totalita
30. 10. 2013 | 10:18

Ládik!!! napsal(a):

gaio -
přinejhorším bych si na velkopopovického zvykl.
30. 10. 2013 | 10:21

papež napsal(a):

Ládík!!!
Vůči kterému Bohu, milý synu ?
Vůči starozákonnímu nebo vůči Otci Syna člověka ?
Jen podotýkám, že dominikáni byli velmi aktivními pronásledovači příslušníků Hospodinem vyvoleného národa, Podotec Duka je jejich následovníkem, je tak pramálo oprávněn mávat zde rudou vlajkou a strašit jí.
Zkuste si to ujasnit, třeba na faře budou vědět více.
Jste doufám katolické kofese, synu můj milený ?

Pokud ne, zajděte do synagogy, tam takové věci zvládne vysvětlit dokonce i šámes.
30. 10. 2013 | 10:21

gaia napsal(a):

Ládik!!!

zřejmě nevíte, jak skutečný kozel smrdí.
30. 10. 2013 | 10:23

Dan napsal(a):

Je mě špatně z vás i církve.Kážete pít vodu a sami pijete víno a hrabete majetky!Měl by vás odvolat pan papež František,kterého si vážím a z kterého máte strach. Kéž by vás odvolal,tak jak biskupy v bývalé Jugoslávii. Říká vám něco skromnota a to že jste tu pro lidi a ne lidi pro vás a vaše hrabání do kapes? Asi ne ,to by jste se chovali slušně a s úctou k lidem!!
30. 10. 2013 | 10:24

Ládik!!! napsal(a):

soudruhu papeži,
mě dlouhodobě zajímají Odin, Thor, Loki, Frey ... a dokonce i Hugin a Munin či Geri a Freki.
30. 10. 2013 | 10:24

čert }:o) napsal(a):

Martin napsal(a):
Duka mě neustále přesvěčuje,že pokaždé když budou volby tak mám volit KSČM.Komunisté byly jediní co dokázali katolickou zločineckou organizaci džet na uzdě a dávaly jím řádně přes ruce aby neokrádaly lidi.Katolická církev postaletí kradla a vraždila lidi
29. 10. 2013 | 20:16
------
Církev po staletí kradla a vraždila. Její oběti jdou do milionů
Komunisté předčili počet obětí a za necelé století povraždili
a rozkradli víc než církev za celou svojí éru. Komunisté jsou
vlastní víra se zločineckou ideologií. Pokud to nevidíte je to
smutné a vaše víra v komunisty je vražedná. Docela si vás dokážu
představit jako komunistu co na kandelábr věší prvního faráře
30. 10. 2013 | 10:25

Rams napsal(a):

1/ Která věta (konkrétně) porušila zákony ČR, pravidla předvolebního vysílání a jak?
Oponentura vůči rozsahu a formě restitucí je přirovnána k vrahovi Gottwaldovi - není to snad nactiutrhání?

2/ Pokud porušila, je v předvolebním čase nepřípustné hovořit o zločinnosti komunistického režimu?
Ano, komunistický režim zločinný byl, není sporu. Leč v současnosti se zneužívá proti oponentům jako argument, který se nedá přebít. Pokud jej jedna strana v zoufalé situaci používá k předvolební agitaci jako nosné téma, pak je to bohužel politikum a ne věcí spadající pod justici.

3/ Z jakého důvodu je v předvolebním vysílání v ČT přípustné to, co v ČRo není, když obě veřejnoprávní instituce vycházejí ze stejného zákona?
V tomto směru by Vás nejspíše stejně zarazili, když by jste se v dlouhém monologu začal křičet přirovnání protistrany ke zločincům.
30. 10. 2013 | 10:26

Ládik!!! napsal(a):

gaio -
vím. Když jsem kupoval chalupu, byl v ní cap. Po koupi ho majitel zabil, nohy nechal před chlívkem ve sklepě. Hnoje ve sklepě bylo 25cm. Kámoš blil, já ne.
30. 10. 2013 | 10:27

čert }:o) napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
"kdo zemře v nepřátelství vůči Bohu a ve vzpouře vůči němu (tedy ve stavu smrtelného hříchu), bude zařazen „mezi kozly po levici“...
"ovce postaví po pravici a kozly po levici"
-----
=o)))))))))))
30. 10. 2013 | 10:29

Jáchym napsal(a):

vy jste takový vzdělaný, tak byste mi mohl vysvětlit jedno, co nechápu.
proč prelátovi vadí rudé prapory a nevadí mu rudá roucha prelátů?
*****************************************************************
Žárlivost.
Na barvu - i na jakoukoli ideologii, která (ať je to jakkoli nereálné) hrozí podle jejich názoru stát se ideologií srovnatelně totalitní, jako byla po dlouhá staletí ideologie Církve - a jako je dnes ideologie části islámu.

Všimněte si, že špičkám katolické církve ani zdaleka tolik nevadila (a nevadí) politika německého nacismu.
Mimochodem - ta rudá barva na rudých vlajkách s hákovým křížem v bílém kruhu by se (po drobném zásahu nůžkami) na trenýrky či na kardinálská roucha hodila také.
(Dražší kardinálské roucho je ovšem na rozdíl od praporoviny a trenýrkoviny méně průprdné.)

Ono o barvu textilií tak moc nejde, stejně jako o historické názvy politických stran a ideových směrů.
Dolejš si říká komunista, jedna strana v Německu si říkávala dělnická a sociální - a Duka si hádejteproč říká křesťan.
************************************************************

Vyvěste fangle na tingltangle, zpívával Jiří Suchý.
(Jakož i Nedopadnete tak jako Škrhola/ nebudou vás považovat za v...)
30. 10. 2013 | 10:31

gaia napsal(a):

Jáchym

ano náboženství je ideologie, nevím, proč to nechápe i čert }:o) , dost by se mu ulevilo
30. 10. 2013 | 10:37

gaia napsal(a):

Ládik!!!

no vidíte a kozám se ten smrad dokonce líbí. Bez něj by k ničemu nedošlo a kozel by utřel
30. 10. 2013 | 10:39

čert }:o) napsal(a):

gaia
ale já to chápu a vím že náboženství je ideologie
nevím jak jste k tomu závěru došla?
30. 10. 2013 | 10:45

prorok napsal(a):

Jak dlouho jeste bude drasat na Hrade nase usi ta husitska odrhovacka?!!!
Proc se proti tomu nebojuje?!!! Co dela bratr Heller, buzna Putna a dalsi bratre Belobradku, Kalousku? Hmm?
Kdy uz tam konecne zazni nase: 'Tam kde strmi Cirkve tyme ...'?

Ano. Ztucnel a zlenivel jste Duko! Hoduje a chrni se na Orliku! Tece proudem vino z arcibiskupskych sklepu na schuzich KDU-CSL! Tak je to.
Ale jeste neni dobojovano, Domini Canes! Jeste ne!!!

A ty mazale nezahalej! Blokujes mi jinde pristup uz 3/4 roku za pravdu, ale tady ne. Ze by snad na primluvu samotneho bratra Duky? Tim ale moje ostny neotupi!
30. 10. 2013 | 10:46

Ládik!!! napsal(a):

Odin byl živ pouze z vína (medoviny). Znal jsem jednoho faráře, který se stravoval jako Odin - třeba to byl přímo On. Ten by po večeři dokázal p. redaktorku spasit.
30. 10. 2013 | 10:46

Anna napsal(a):

čert }:o)
"Schválně řekněte kdo dělal a dělá ještě dnes větší hrůzy?"
-----------------------------------------------------------

Cituji:
Podle Duky pak plní čeští vojáci v Afgánistánu zásadní úlohu.

"Není to jen záležitost Spojených států. Já se domnívám, že světový terorismus má do jisté míry své opěrné body v těchto zemích, v Afghánistánu a Pákistánu. Je to opravdu obrana domácností, rodin a bezbranných lidí téměř na celém světě," řekl ČTK arcibiskup.

Vedle toho zdůraznil potřebu udržení dialogu s islámem, nikoli však s těmi, kdo k prosazování svých cílů používají násilí.
Současný konflikt v Afghánistánu pak nemá podle Duky rysy náboženské války.

"My tady nejsme proto, abychom z těchto muslimů zde udělali křesťany. My válčíme z jiných důvodů," uvedl.

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=686090

Cituji:

Papež během své návštěvy také vyzval ke světovému míru. "Kéž by skončily ozbrojené konflikty, které zemi skrápí krví," prohlásil papež. Zbraně by podle něj měly utichnout a vyslyšeny by měly být nářky lidí trpících a umírajících kvůli válkám a terorismu, zejména pak v Sýrii a na Blízkém východě. Za mír horoval také František z Assisi a dnešní den památky tohoto světce Italové slaví také jako den míru.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/snim-o-chude-cirkvi-a-svetovem-miru-rekl-papez-frantisek-v-assisi-phs-/zpravy-svet.aspx?c=A131004_112151_ln_zahranici_msl
Války vždy byly a jsou hrůzou asi pro většinu lidí. Zdá se, že vyjádření kardinála Duky lze těžko považovat za obdobu vyjádření papeže Františka. Holt není křesťan jako křesťan.
30. 10. 2013 | 10:52

Medikoloog napsal(a):

čerte 10.25, 10.29

Je psáno: Věř čertu, Peklem se ti odmění. Zamlčujete, že ti vaší zločinci z komunistů (jejichž "zásluhy" mnohonásobně přeháníte, kam se hrabou na kněze) byli ve skutečnosti na 100% řádně pokřtění a katechety vycepovaní KATOLÍCI a řádně v synagogách obřezaní ŽIDÉ.. Kteří konali pod jinou vlajkou to, co konali jiní církevníci mnohem odborněji. Ti komouši byli proti církvi BŘÍDILOVÉ. Duka má být na koho hrdý. Žádný komunista nenapáchal nikdy tolik zla, jako katolík ve srovnatelném postavení a se srovnatelnými prostředky.

Katolíci slibují ráj kdesi po smrti ale preláti jako Duka a limburský biskup Franz-Peter Tebartz-van Elst si ho užívají již na zemi. Co je doma, to se počítá. Že, pane rudý kardinále?
30. 10. 2013 | 10:53

čert }:o) napsal(a):

proroku
tak bojuj nikdo ti nebrání vrhnout se vpřed a zasadit ránu nepříteli
a nečej na jiné že začnou. Nebo jsi zbabělý? Neseď a neptej se na to
co dělá druhý. Začni sám. Každý musí začít u sebe. Teprve pak můžeš
ukazovat na druhé. Nebo jsi jen obyčený slintal?
Jako prorok bys to měl vědět
Já to o tobě vím =o)
30. 10. 2013 | 10:56

Baba napsal(a):

Odin za dobré slovo uspěl. I jinde v republice Odina znají, jen si tam tak pěkně neřek´.
30. 10. 2013 | 11:00

Medikolog napsal(a):

P.S. nezdá se vám pikantní, že rudý Kardinál nazval Kleementa Gottwalda SVÝM SOUDRUHEM veřejně v rozhlase a ještě to cituje úvodem svého blogu? Přímo z něho čiší hrůze ze srpu a z kladiva.. symbolů práce, kterou nechtěně vykonával pouze za socíku a z donucení navzdory heslu "ora et labore".. pravda, domini canes mají jiné priority, než je vlastnoruční práce. Na tu mají otroky, laické věřící - ovce ke stříži.
30. 10. 2013 | 11:07

čert }:o) napsal(a):

Medikoloogu
to sice je hezké ale nehodlám tady vypisovat kdo udělal větší hrůzu a masakr
a kdo tak činí stále ve jménu svých svatých ať je to Kristus nebo Lenin nebo
alláh. Vraždění a hrůzy a znásilňování dokáže činit jenom člověk pod hlavičkou
kohokoliv a čehokoliv. Nezáleží na vyznání. Záleží na těch hrůzách.
Zločinci z komoušů řádně pokřtění nebo Židé či muslimové nebo.. Vést kecy o tom
že žádný komunista nenadělal tolik zla jako katolík je malicherné a alibistické.
Nezáleží na množství zla, ale na jeho vykonání. Nehodlám pořád dokola opakovat
že nezáleží na množství ale na provedení. Každý kdo páchá zlo vyvražďuje své
obyvatele či jiné pro jinou víru nebo obohacení je pro moje vědomí nepřípustné
a kdo neustále hodnotí a váží zlo je omezený svojí nenávistí a nechápavostí.
Nedokonalé smysly a řada církvemi vnucených předsudků nám nedovolují překročit vlastní stín. Zrovna tak to platí z řad komunistů kteří vnutili své předsudky
a které se drží (stačí číst jen příspěvky). Znásilňujete své mozky a stejně znásilňujete i témata která vás zajímají. Pokud nepoužijete intuici a nebudete pochybovat o dobře známých zákonitostech nedostanete se daleko!!!!!
Nesnažím se zamlčovat nic milý Medikologu to jen vy se snažíte nevidět a neslyšet
Heslo že čiň čertu dobře peklem se ti odmění je též předsudkem a nechcete se ho
pustit za žádnou cenu. Proč? Že by církev vám to nalila do hlavy? =o)
Ale dík za váš příspěvek zase mě donutil k přemýšlení. Hezký den
30. 10. 2013 | 11:18

marcela zahálková napsal(a):

Dobrý den, pane kardinále,

soucítím s Vámi v celkově obtížné diskusi, kde se na Vás asi sesypává všemožná zloba v důsledku vládou prakticky vůbec nebo nedostatečně vysvětlovaných nutných restitucí, dvacet let připravované odluky církve od státu atd...

Myslím, že Vaše trápení nad otázkou postupu ČRo je plně na místě. Z mého pohledu nezáleží na tom, jak emotivní byl rozhovor, ale na obsahu toho sdělení. V obsahu nic závadného necítím. Komunismus je zločinná ideologie, v tom není nad čím diskutovat, a ani nad čím, komu zacpávat uši, když se to učí děti na základních školách, tedy alespoň doufám! Chápu také emoce, když do nedostatečně vysvětleného témata, které stále plodí spoustu zlé krve, se amatérským způsobem pustila neznalá a šlendriánsky připravená redaktorka, čímž ještě přidala do ohně.

Osobně mne postup ČRo v minulém týdnu celkem nadzvedl a jsem velmi zvědavá, jak se k tomu postaví Rada…
Nečetla jsem celou diskusi, nevím, jestli už to tu někdo psal..., ale za stejně závažné, ne-li závažnější, považuji skutečnost, že poslední den před volbami se zcela opačným způsobem a přístupem, který předvedl ČRo „vyznamenala“ dle mého Česká televize, když skočila na špek Miloši Zemanovi a ve všech zpravodajských relacích po celý den (dokonce tomu věnovali večer zpravodajský pořad), opakovali jeho zjednodušené a líbivé teze o nutnosti prolomení těžebních limitů v severních Čechách, kam ve finále předvolebního předvádění se zavítal. Celý den v poslední předvolební den všechna media, včetně veřejnoprávní ČT věnovaly neuvěřitelnou hromadu času hradnímu tramtadákovi. Tak, jak je vidět, v ČTv asi platí jiná pravidla, tam si prezident, který není mým prezidentem! může propagovat, co se mu zachce! Benešovy dekrety se tentokrát úplně nehodily…, vytáhl těžební limity a ČT skákala, jak Miloš Zeman pískal… Dokázal si v mediích získat času, praktickyx, kolik chtěl. A šlo o čas nejexkluzivnější – den před volbami! Naštěstí pro nás se ukázalo, že propagace Zemanem je spíše kontraproduktivní:-)

Jde o zásadní věc. Onen vnitřní předpis (jehož znění neznám), jak se zdá omezuje svobodu slova ve veřejnoprávních mediích, ačkoli přesně nestanovuje hranici. Když ovšem obecně něco omezuje a současně není explicitně stanoveno, co (např. sprosté nadávání volebním soupeřům), pak jde vždy o subjektivní posouzení a názor jedince. Hranice je potom vždy spekulativní - někomu se může líbit vypnutí jeho eminence kardinála Dominika Duky, a někomu by se třeba zase líbilo vypnutí Miloše Zemana… Ale to už potom není nic demokratického. Samu podstatu takového nějakého vnitřního předpisu, tak, jak byl vyložen v ČRo, cítím jako škodlivou, absurdní. Podle mého kolidující s jednou ze základních svobod, svobodou slova.

Věřím, že velectěná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se k tomu nějak postaví.
30. 10. 2013 | 11:20

čert }:o) napsal(a):

Ládik!!!
něco pro tebe vyhledávám a tak tumáš a zdravím Natálku

http://www.e-knihovnazdarma.cz/userFiles/pitro-a-vokac-bohove-davnych-slovanu.pdf
30. 10. 2013 | 11:21

Ládik!!! napsal(a):

čerte -
mě k přemýšlení nedonutí nic. Musím chtít sám.
30. 10. 2013 | 11:21

papež napsal(a):

Ládík!!!
Synu, ty tedy nejsi katolické konfese, tys komunista /ti se oslovují " soudruhu", my se oslovujeme : "dcero...bratře....synu....sestro.... popř. Vaše Excelence"/.
Nevadí, i komunisté jsou beránky božími, Kristus neopovrhoval ani celníky a prostitutkama, i ty, " soudruhu" Ládíku jsi tak dítko Boží a můžeš být spasen.

Ty tvé bohy neznám, jejich jména zní jak postavy z Hvězdných válek nebo z Avatara, synu, nebloudíš tak trochu ? A neměl bys jnenovat spíše Lenina, Trockého a Stalina ....než Odina, Frekiho, Lekiho, Bukiho a Mekiho ?
Synu, což tak přijmout křest ? Náš klín je otevřen nejvíce právě že takovým zbloudilcům jak jsi ty, synu můj milený. Vstup synu, ještě není pozdě.
Science fiction literaturu si můžeš číst i tak, jsme dnes tolerantní k daleko liberálnějším věcem /např. sex s mladými seminaristy/, než je pročítání fantasmagorií... a abych byl upřímný, i my se tak trochu řídíme science fiction postuláty - nejen realitou, ale to je až pro pokročilé - taková diskuze, pro tebe zatím jen Otčenáš a Zdrávas.
Katechismus nezanedbávej - pokud bys tedy přijal mou výzvu, věci mohou existovat vedle sebe, nemusí hned jedna pošlapat druhou.

Nyní jdi a nemel nesmysly již nikdy více, pomni příslušníků vyvoleného národa a jak se k nim dominikáni kdysi chovali...a kdoví, jak by se chovali i dnes, kdyby měli tu moc - co měli kdysi. V tom se nijak neliší od komunistů - tvých soudruhů. Ale nejen jich, i zbrojaři a finančníci konali v historii mnohé špatnosti a kdyby mohli, tak konají i dnes.

Jdi, dnešní soudruhu - budoucí to bratře...jen jdi, faru snad umíš najít, ne ?
30. 10. 2013 | 11:25

Ládik!!! napsal(a):

čerte -
dík, mám to ve složce. V jednom domku ve Starých Hamrech jsem viděl starou sošku, Radegast to nebyl.... večer se mrknu. Natálka má právě vinobraní, ale do 1m to sežraly srny.
30. 10. 2013 | 11:28

Ládik!!! napsal(a):

soudruhu papeži -
faru tady nemáme, v naší ostravsko-opavské diecézi 1 farář objíždí několik farností. Pomodlím se, aby tě Geri a Freki alespoň pokousali.
30. 10. 2013 | 11:36

Ládik!!! napsal(a):

papeži -
tady máš pár soutěžních otázek na říjen: http://www.katolik.cz/soutez/soutez.asp
Na papeže mi připadáš dost bulatý (jak chleba kulatý).
30. 10. 2013 | 11:39

siven napsal(a):

Zdravím Pepu Řepu!

Vidím, že nejsem sám, kdo si vychutnává Domču s kolegy, kterak musí rezignovaně a disciplinovaně stát při melodii "Ktož sú boží bojovníci".

To je taková soda, která předčí souhrn nejlepších komedií posledních 50 let!

Tragikomický vtip je v tom, jak někteří fráteři pouští smradlavé a trapné dezinformační balónky o Janu Husovi či husitské revoluci mezi své ovečky, aby je pokradmu rozšiřovaly dál při brebentění mezi pejskaři či vysedávání v hospodě.

Do přímé argumentační konfrontace se těm ubožákům nechce, např. takový Zdeněk Mahler by si milého Dominika namazal na chleba. Jednou rukou a poslepu.

Na ženskou se Dominik rozeřve, ale ve Vladislavském sále stáhne ocas mezi nohy a poslušně stojí.

Sranda je, že kvůli prelátům se v českých zemích cepy už vytahovat nikdy nebudou, jelikož to nebude vůbec nutné: domini canes si proti sobě vystačí sami. Ještě pár takových Dominiků a římskokatolická církev bude za dvacet let naprosto vyřízená.

Ktož sú boří bojovníci se bude hrát a zpívat dál, pravda zvítězí, a nějací Dukové budou už jen takovou malou, komickou vzpomínkou.
30. 10. 2013 | 11:43

Greta Garbo napsal(a):

Pane Duka, vy jste tak drzý, že je tomu opravdu těžké uvěřit. Vy, předseda katolické církve, se osmělujete osočovat jiný podobně zločinný subjekt z toho, co vaše instituce prováděla nikoli 40, ale bezmála 1500 let? Musíte mít opravdu silný žaludek, aby vám na toto stačilo třikrát Zdrávas Maria... Anebo vám prostě jenom chybí sebereflexe.
30. 10. 2013 | 11:46

čert }:o) napsal(a):

Ládik!!!
Přemýšlet někdy bolí znám to a tak se uchyluji k četbě a nechávám se
ovívat slovy která jsou tak zrádná že dokáží přesunout duši v časoprostoru
bez jakékoliv námahy =o)
Na tu sošku mrkni to mě zajímá a Natálka je génius!
Jdu pryč musím nakoupit a ještě na hřbitov a tak různě
30. 10. 2013 | 12:09

Jan Volf napsal(a):

Nemá smysl diskutovat s lidmi ala "Ládík" !!! Jen jsem se docela zasmál-jeho výrokům, že co komunisti tady zničili, budou muset 2 generace znovu vybudovat !!!
Tak ten pan Ládík žije asi někde-nevím kde-prý je ze severní Moravy nebo Ostravska-nejsem ani náhodou příznivec komunismu a byl jsem nadšený, že ten systém skončil. O budování za 20 let může mluvit jen blázen !!! Ale pan Ládík asi nechodí vůbec ven, sedí asi jen u počítače a pak může uvažovat o našem budování!
Stát zadlužený na ne 2 ale na několik generací-to je to budování-ano pan Ládík to svede zase na komunisty-nebo socialisty, to je všechno jedno, 500 tisíc nezaměstnaných-ano-můžou si za to sami-podle Ládíka-60 000 bezdomovců-zase si za to můžou sami-stačí jen jet vlakem-a je vidět to naše budování-kolem tratě plno budov na spadnutí-není ani 20 kilometrů vidět něco pěkného-plno rozpadajících se hal, zemědělských stavení, mosty neopravené, železnice v havarijním stavu-opravila se jen města a jejich náměstí a podle toho se usuzuje o blahobytu-stačí si jen projet během víkendu pár sídlišť a je vidět ten blahobyt !! V minulosti každý víkend se parkoviště vyprázdnila-většina lidí jela někam na víkend, nyní je problém v sobotu nebo v neděli zaparkovat-většina lidí sedí jen doma-ano jen několik Ládíků je na tom jinak ! A asi v Praze je to jinak-tam se žije blaze !!!
30. 10. 2013 | 12:14

Jáchym napsal(a):

siven:
To je taková soda, která předčí souhrn nejlepších komedií posledních 50 let!
Tragikomický vtip je v tom, jak někteří fráteři pouští smradlavé a trapné dezinformační balónky o Janu Husovi či husitské revoluci mezi své ovečky, aby je pokradmu rozšiřovaly dál při brebentění mezi pejskaři či vysedávání v hospodě.

Do přímé argumentační konfrontace se těm ubožákům nechce, např. takový Zdeněk Mahler by si milého Dominika namazal na chleba. Jednou rukou a poslepu.
*****************************************
Nojo, namazal, namazal - ale kdo by pak ten chleba žral ??
Není to plýtvání Božím darem ?
30. 10. 2013 | 12:19

Eva Stančíková napsal(a):

čert:
Dnes jste tedy diskusi vydržel a oživil,všechna čest.
Naplnil jste dokonale Einsteinovu sentenci:
Svět nebude zničen těmi,kdo páchají zlo,ale těmi,kdo se na ně dívají,aniž by něco udělali.
Atˇ vám aktivita vydrží,zdraví ES.
30. 10. 2013 | 12:24

Ládik!!! napsal(a):

Jan Volf -
tak se nedívejte z okna vlaku (jste v zajetí státu) na zanedbané okolí železnice (ochranné pásmo je min. 30m od vnější koleje), ale projeďte se autem - uvidíte opravené domy, paláce národních výborů a ještě krásnější paláce ještě vyšších institucí (krajsých národních výborů, soudů apod.).
Ale raději se držte tématu diskuse - rudého praporu nad ČRo.
30. 10. 2013 | 12:39

oLda napsal(a):

toto jsem napsal mimo jine Rade CR:
"Nemyslim si, ze navadel k volbe ci nevolbe toho ci onoho politickeho subjektu. Pokud vim, dnesni KSCM se od (podle dnesniho zakona ZLOCINNEHO) totalitniho rezimu minulosti distancovala (do jake miry se o osvobozeni od one minulosti uprimne snazi je druha vec) cili prave POKUD pripustime, ze KSCM nelže a jeji volici svou volbou vedome navrat klicovych prvku onoho minuleho rezimu, jejihoz symbolem je srp a kladivo nezadaji, pak slova kard. Duky nemohla byt volici vztazena na KSCM ani zadnou jinou dnesni legitimni stranu. Jelikoz tedy srp a kladivo NEJSOU symboly zadneho nynejsiho ceskeho politickeho subjektu, nybrz (v nekterych zemich EU dokonce zakazane) symboly zlocinneho komunistickeho rezimu minulosti, NEMOHOU A NESMI byt slova kardinala interpretovana jako navod k volbe ci nevolbe toho ci onoho politickeho subjektu nybrz POUZE jako varovanim pred legislativnim navratem do one neblahe minulosti, ktere JE NUTNO vztahnout na vsechny politicke subjekty (i v budoucnosti), ktere ony kardinalem kritizovane legislativni kroky podniknou NEZAVISLE na jejich politicke orientaci. Proto pani redaktorka podle mne odstavenim kard. Duky reagovala chybne a rada CR by mela prinejmensi zaujmout k pripadu vecny, logicky a ferovy postoj, ktery by mela argumentativne vysvetlit. Errare humanum est - myliti se je lidske. Pokud dospeje Rada k nazoru, ze doslo k pochybeni, pak by omluva verejnosti (dokonce dulezitejsi nez omluva kardinalovi) ucinila CR v jejich ocich (ci spise usich) lidstejsi."
30. 10. 2013 | 12:48

jozka napsal(a):

Myslite, ze Ladik!!! nekdy pochopi ze i silnice ma sve ochranne pasmo 15-100m? Myslite, ze mu to nekdy zabrani v planem zvaneni? Co na to Jan Tleskac?
30. 10. 2013 | 12:49

Mor Ho napsal(a):

"Není to jen záležitost Spojených států. Já se domnívám, že světový terorismus má do jisté míry své opěrné body v těchto zemích, v Afghánistánu a Pákistánu. Je to opravdu obrana domácností, rodin a bezbranných lidí téměř na celém světě," řekl ČTK arcibiskup.

Možná,
že má pan kardinál nedostatek informací.

Ale největším světovým teroristou jsou prokazatelně USA!
A jako každý teroristický stát se snaží lidi, kteří vynesli na světlo Boží důkazy tohoto teroru, zlikvidovat!
Viz "kauza Snowden" a "kauza Assange".

Ve skutečnosti USA bezbranné lidi na celém světě vraždí.
Činí tak v domnění/s argumentací, že tím chrání bezbranné lidi s US-státním občanstvím.
30. 10. 2013 | 12:50

antipolitik napsal(a):

Duka svoje pokrytecké chování zřejmě vůbec nechápe přátelé. On se fakt cejtí uraženej. To se stane každýmu kdo ztratí kontakt s realitou života těch dole. Viz naše slavná politická třída. No a pan prelát mezi ty dole už nepatří. Už mluví jen s klukama co spolu mluví a ti jsou naprosto mimo realitu života těch kterým vládnou. On prostě nechápe že, z našeho pohledu, šíleně blábolí. On má dojem, že je erudovaný, že všechno zná, všude byl a od všeho má klíče. Co k němu říct, snad jen, ach ty božská prostoto.
30. 10. 2013 | 12:53

Medikolog napsal(a):

čert 11.18

No jo, ale nemáme tu komunistické, ale církevní restituce.. A žádný superbolševik (obdoba supercírkevníků jako Duka nebo van-Elst) si nehraje na morálního guru, že on je svatý a že mu ten druhý nesebral lup legálně naloupený a podvodně vylákaný, ale "poctivý" majetek. Že církve hanba nefackuje. Zlatí američtí obchodníci s děštěm.

Duka, věřícími nezvolený, jenom věřícím jmenovaný, drze a buhapustě žvaní o totalitě z posice jejího kritika.. ON MUSTR TOTALITNÍHO ZLA. Ta drzost je neskutečná, proti tomu je CHUCPE férové. Jestli Duka kritiku totality myslí vážně, ať to dokáže vystoupením z církve..
30. 10. 2013 | 13:07

Vojta P. napsal(a):

Pane kardinále,
Váš vstup jsem slyšel z přímého přenosu a nebyl jsem tudíž ovlivněn následnou diskusí ohledně správnosti postupu ČRo či Vašeho chování. Zde jsou mé pocity po zmiňovaném rozhovoru:
1) Vůbec nechápu proč Vás přerušili. Žádná strana zmíněna nebyla a byl jsem přímo NADŠEN, že konečně někdo tvrdě vystupuje proti návratu komunistických praktik v této zemi. ČRo by se měla omluvit Vám i posluchačům.

2) Pani moderátorka si pletla jabka s hruškama a pravděpodobně o daném tématu nevěděla téměř nic.

3) Byl jste extrémně rozčílen, což chápu, jelikož jsem často jednával podobně. A právě proto vím, že není úplně ideální si vybít zlost na tom kdo je nejblíž (moderátor) i když si o to jeho neznalosti přímo říkají. Chce to počítat do deseti a trochu se uklidnit. Je to těžké, ale Váš hněv na moderátorku (i když byl oprávněný), nebyl tou formou projevu, kterou bychom se měli prezentovat. Vaše omluva by byla v tomto směru vhodná.
30. 10. 2013 | 13:09

Ládik!!! napsal(a):

pane kardinále -
pošlete té náně nějakou starší šedou bombošku.
30. 10. 2013 | 13:14

Jarle Halsnes napsal(a):

Už zas?! Jděte už s tou vaší církví k čertu. Okradli jste miliardy lidí a vyvolali bezpočet válek. Jak si vůbec můžete troufnout mezi slušné lidi?
30. 10. 2013 | 13:14

luk napsal(a):

Pane Duko, kardinále si říkejte ve své kostelní partě, já si na rozdíl od vás myslím, že se vracíme k inkvizici a ohlupování občanů církevními bláboly, což byste si zajisté přál. Doba, kdy nevzdělaní občané vzhlíželi k církvi jako k modle, je nenávratně pryč. Země je kulatá, to už nemůžete zapřít a lidé umí číst a psát a odpustky si už nikdo nekoupí. Nikdo není na vaše vystupování v rozhlase a v TV zvědav, mluvte si na církevních místech k věřícím a nikdo vás nebude vypínat. Já vás ve veřejnoprávních prostředcích posloucaht nechci. Proti víře nic nemám, proti církvi ano.
30. 10. 2013 | 13:19

Lucius napsal(a):

antipolitik:
Pan kardinal Duka si s vami jiste promluvi, samozrejme k tomu musi byt nejaka vhodna prilezitost. Asi nemuzete ocekavat, ze ho odchytite cestou na nejake jednani a on s vami bude probirat bolesti zivota. Ale jsem presvedceny, ze kdyz zvolite vhodnou chvili, tak muzete s panem Dukou hovorit i o zcela svetskych zalezitostech, o zalezitostech vsedniho dne. Pan Duka se dost dlouhou dobu pohyboval v delnickych profesich, takze podezirat ho z toho, ze nevi, jak vypada bezny obcansky zivot je proste hloupost.
30. 10. 2013 | 14:04

Anna napsal(a):

Lucius napsal(a):

antipolitik:
Pan kardinal Duka si s vami jiste promluvi, samozrejme k tomu musi byt nejaka vhodna prilezitost.
--------------------------------------------------------------

Jakou vhodnou příležitost byste viděl na mé opakované dotazy kardinálu Dukovi, na které jsem dosud nedostala odpověď:
Anna napsal(a):

dominikduka napsal(a):

Otázka do diskuze – prosím diskutující, aby se drželi tématu:

1/ Která věta (konkrétně) porušila zákony ČR, pravidla předvolebního vysílání a jak?
2/ Pokud porušila, je v předvolebním čase nepřípustné hovořit o zločinnosti komunistického režimu?
3/ Z jakého důvodu je v předvolebním vysílání v ČT přípustné to, co v ČRo není, když obě veřejnoprávní instituce vycházejí ze stejného zákona?

29. 10. 2013 | 14:00
-------------------------------------------------------------

Pane kardinále Duko,

na Vaše otázky odpovídám "Nevím", nejsem právník a jsem neznalá pravidel ČRo a ČT.
Vaši dikci v uvedeném rozhovoru považuji za nepřiměřenou a Vaše výše uvedená prosba, aby se diskutující drželi tématu, za limitující, ačkoliv se proti limitům ve vyjadřování vyhrazujete.

Ve Vašem blogu "Jak poznat pravého politika?" jsem se na Vás obrátila:

Anna napsal(a):

Dominik Duka
"Domnívám se, že naši svobodu neohrožuje ani tak politika jako spíše ekonomika.

Nemá cenu si namlouvat, že z politiky vymizely ideály, že politiku už málokdo chápe jako službu společnosti a druhým lidem."
-------------------------------------------------------

Cituji svůj příspěvek ze zdejšího blogu pana Broma

Církevní majetek?
Odpověď Dominiku Dukovi

Lukáš 18:22 Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: "Jedno ti ještě schází. Prodej všechno co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!"

02. 10. 2013 | 11:17
Anna napsal(a):
čert }:o)

Jak se podle Vás mohly křesťanské církve dobrat majetku, když Ježíš řekl:
Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte, ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého. Matouš 10.9,10

15. 10. 2013 | 09:38

A ve Vašem blogu "Omluva církve rolníkům" jsem se na Vás obrátila:

Anna napsal(a):

Dominik Duka
"Také se jako církev musíme omluvit, že jsme na drobné zemědělce dostatečně nemysleli po revoluci a starali se více o sebe."
------------------------------------------------------------

Křesťanské církve (kromě Bratrské jednoty baptistů - ta ji odmítla) si vzaly finanční náhrady v rámci církevních restitucí (nejvyšší náhrady jsou u Římskokatolické církve ve výši celkem 47,2 miliard Kč), když vláda hospodařila s deficitem, byly sníženy sociální dávky, valorizace důchodů, omezeno porodné, zrušeno pastelkovné, zvýšeno DPH, takže rodiny s dětmi, zdravotně postižení, důchodci a sociálně slabí mají větší finanční problémy...

Ježíš Kristus hlásal, že máme dát potřebnému svůj šat i plášť.

Papež František chce ‚chudou církev a církev pro chudé‘, řekl pro média
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/papez-frantisek-chce-chudou-cirkev-a-cirkev-pro-chude-rekl-pro-media--1188264
---

Pane kardinále Duko,
vzdáte se finančních náhrad za Římskokatolickou církev ve výši 47,2 miliard Kč, nebo se raději opět omluvíte, tentokrát sociálně slabým, že jste se starali více o sebe?

30. 09. 2013 | 16:15
----------------------------------------------

Pane kardinále Duko,

jaké zásady platí pro Vás, který se živíte kázáním slov Ježíšových a jste podřízeným papeže Františka?
Prosím, odpovězte na mé výše uvedené otázky. Předem Vám děkuji za odpověď.
Anna

30. 10. 2013 | 07:07
30. 10. 2013 | 14:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy